Nefilozofujte u piva, přijďte na Svíci.cz!

Komentáře k článku

22.9.2014 12:28

Hurá do penze!

...ale kdeže, až za dvacet osm let (děkuji, pane Kalousku). Jen bych se rád na problematiku odchodu do důchodu podíval optikou dotčených zaměstnanců, porovnal zkušenosti své se zkušenostmi Svícařů, z nichž se již mnozí stali právoplatnými seniory. Čili tentokrát nikoliv nepřítel stát, nýbrž ochota a úsilí samotných zaměstnanců (ne)spěchat do penze.

Samozřejmě nemohu jinak, než popsat zážitky z mého podniku. A musím bohužel konstatovat, že drtivá většina mých starších kolegů by panu Kalouskovi udělala velkou radost: Co po dvě desítky let svého působení ve firmě pamatuji, dokud byl důchod daleko, kolegové naříkali nad krutým osudem a přísahali na všechny svaté i padlé, že při první příležitosti skočí po možnosti odchodu do penze, i kdyby mělo jít o důchod předčasný a tudíž trvale krácený. Jen co nejrychleji pryč! Jakmile se však důchodový věk blížil, kolegové fofrem zmírnili rétoriku a zjišťovali četné nevýhody předčasné penze. A tak přišel termín řádné renty a na šéfově stole se objevila žádost o prodloužení pracovního poměru. Většinou bylo na rok (či půl) vyhověno a o strastech náročného povolání už nepadlo ani slovo. Nastavení vypršelo a kolegové přešli do usedavého pláče před šéfem i mladšími zaměstnanci. Leč nebylo zbytí a (míněno metaforicky) nadcházející penzista byl eskortou vyveden za bránu, kde ještě rok přešlapoval v naději, že se mu podaří ukořistit zlomkovou pracovní smlouvu (např. na 100 hodin ročně), což se také tu a tam zadařilo, neboť z pohledu firmy jde o nesmírně výhodný počin. Pak už pracovní dohoda obnovena nebyla a nešťastný důchodce navždy opustil areál podniku, zničen světskou nespravedlností a nevděkem nyní již bývalého zaměstnavatele. Není těžké se domyslet, že takoví lidé berou práci řádným zaměstnancům a již tak bezzubé odbory nikterak neprotestují, neboť právě oni pracanti jsou vesměs zasloužilými odboráři.

Důvody, proč tak tito lidé činili, jsou v zásadě tři. Předně strach ze zoufalého osamění a potřeby lidského kontaktu. Druhak šlo o citelný pokles životní úrovně, který (potenciální) penzista neunesl. Třetím a poměrně častým případem byl mladý fracínek na vejšce, kteréhož ze všech sil podporovat je samozřejmě dědečkovou povinností. Byly i další eventuality; jeden kolega přesluhující dva a půl roku má například nesnesitelnou manželku.

Jsou určité výjimky, kdy zaměstnance půl roku před řádnou rentou zkosil slabší infarkt a po zotavení se kolega rozhodl, že se již nevrátí a zbývající dobu přečká ve stavu nemocných. Další pán si spočítal, že se bez odečtených osmi set korun měsíčně v klidu obejde a odešel dokonce a o dva roky dříve. Mnoho našich zaměstnanců se pak důchodu vůbec nedožilo.

Je nutno připomenout zásadní věc: Jedná se (v kontextu článku) o pracovníky, kteří odešli (mají odejít) ve věku řádného důchodu 60-62 let. My na prahu sedmdesátky zřejmě budeme mít dilema podstatně menší, zda-li vůbec nějaké, vzhledem ke zdravotnímu stavu a očekávaným neradostným vnějším okolnostem. Jak to vidíte, vy, vážení čtenáři...radostný úprk, nebo potupné odtažení párem volů?

Je čas k důstojnému odchodu v plné...
ivana Kozárová, 22.9.2014 13:23

Je čas k důstojnému odchodu v plné síle,pokud možno.....Mně to usnadnila situace na pracovišti,kdy se to s ohledem na vynucené snížení počtu pracovníků hodilo a nezabírala jsem tak místo mladším.Taky nic nesplácím:-),děti jsou dospělé a soběstačné.Výhodou důchodcovského stavu je svobodná volba styku či nestyku s lidmi,které si člověk sám vybírá. Též svobodné rozdělení času k činnosti,kterou si geront sám sobě přidělí - např. uspořádání rodinného archivu,péče o psího seniora,čas na odkládané studium a četbu. A k tomu všemu z dálky se ozývající memento: v mém případě rada babičky Albíny : Besser ist weniger arbeiten und weniger essen:-)

Co si myslí V.Č.
Vlastimil Čech, 22.9.2014 15:13

Odchod do důchodu... myslím si, že záleží na mnoha okolnostech...
1. Jakou práci senior koná?
2. Jak mnoho je opotřebován?(Jakou práci dělal dříve?)
3. Může senior poskytnout svému zaměstnavateli pracovní výkon, který chlebodárce uspokojí?
4. Jsou nějaké obtížné okolnosti? (dojíždění, stravovaní, ubytovaní atp.)
V.Č. to myslí takto: POMINEME-LI VYJÍMKY, pak snad je očividné, že stáří a opotřebování se projevuje obecně sníženou schopností podávat ve všech úkonech profese plný pracovní výkon a většinou klesá i schopnost duševní...

Už jsem to tu psal, nechápu, proč v době současné ohromné nezaměstnanosti nebyla doba práce zkrácena. V.Č. je přesvědčen, že tím, že by byly zákony a předpisy pozměněny, mohlo by býti zaměstnáno více lidí.

Dnes každý zaměstnanec i zaměstnavatel všelijakými odvody, dávkami, poplatky a daněmi financuje dávky a podpory nezaměstnaným. Pokud by dnešní nezaměstnaní získali placenou práci, nebylo by třeba tu pracující část obyvatelstva tak ždímat...Zkrátka, celkové množství vyplacených odměn za práci by se ve státě navýšilo bezbolestně právě o ty dávky, podpory, o náklady spojené s distribucí těchto dávek a podpor atp.

Býti nezaměstnaným je zdrcující... Dělání všecky smutky zahání-dělání je lék.

V.Č. souhlasí se starou poučkou, že: Odměna za práci by měla záviset na množství, kvalitě a důležitosti vykonané práce.

V.Č. si myslí, že výše odměn a benefitů pro manažery, vedoucí, podnikatele, státní správu a samosprávu a osoby jim na roveň postavené by se měly odvozovat od násobků zákonné minimální mzdy. To podle mne lze obstarat řádným zdaněním.

V.Č. si myslí, že jakousi část důchodů by měly tvořit podíly z přímých daní odvedených potomky. To by snad rodiče vedlo k tomu, aby měli zájem mít dost a dobře vydělávajících dětí.

V.Č. si myslí, že důchod je něco jaké záchranný člun. Na každého by se mělo dostat, ale všichni mají stejné potřeby, tedy základní část by měla být stejná. Investoval-li někdo do svých dětí- tedy inkasuje asignát z jejich daní, šetřil-li za svého aktivního života, tak má tyto úspory na přilepšenou... užíval sis mladosti a nesušil? Tož ten základní důchod ti umožní skromně žít.

V.Č. nedokáže říci nic jiného, než že dříve uplatňovaný systém důchodových skupin měl něco do sebe.

Snad V.Č. příliš nenudil a od tématu se tuze neodchýlil... Jinak jsem už také penzistou, užívám si to (připadám si jako kluk, který má právě prázdniny, nebo jako by byla stále sobota) a vřele souhlasím s babičkou paní Kozárové!

Odp: Co si myslí V.Č.
Lip¤van, 22.9.2014 16:19

Nenudil, i když docela odbočil. Dle mého soudu by se měl budoucí penzista na svůj osud několik let připravovat a to ve dvou liniích. V první řadě kalkulovat s příjmovým pádem na nějakých 65% současného stavu. Může to být méně, možná i více, ale nechci se o tom hádat. Zaměstnanec má tedy srovnat veškeré finanční závazky, koupit nové miniauto, pokud hodlá nadále jezdit, nakoupit další trvanlivé spotřebiče, vysvětlit svým pětatřicetiletým dětem, že navyklý penězovod za několik let vyschne, atd. Za druhé by se měl duševně připravit na fakt, že počínaje odchodem do penze po něm neštěkne ani pes. Prostě to tak je a nemá cenu si něco nalhávat. Neumím si představit, že bych nadále chodil na pracoviště pokecat s bývalými kolegy a naléval jim do hlavy moudra, jak jsem kdysi všechno dělal lépe a radostněji než oni teď. Zkrátka konečná, vyhodit blinkr a zamířit jinam - zájezdy (nikoliv šmejdí) pro rentiéry, televize, fyzicky nenáročné koníčky. Bohužel většina mých kolegů se začala připravovat na permanentní prodlužování poměru a pak to nějak dopadne. Není divu, že potom brečí do polštáře, kterak zlý šéf přišel a sebral jim hračku.

Pokud jde o váš naznačený dotaz, u nás hodně záleží na zkušenostech a zdravotním stavu, podmíněném lékařskou prohlídkou, kterou musí úspěšně projít i neodbytný rentiér. Čili zvládnout pracovní náplň pochopitelně musí, o tom žádná.

Odp2: Co si myslí V.Č.
Vlastimil Čech, 23.9.2014 7:41

Naprosto a bez vyjímky souhlasím... doporučuji ovšem čerstvým penzistům, aby si našli nějakého koníčka, nebo nějakou novou společnost.
V.Č. se věnuje svému psovi a (neposmívejte se!) koupil si vzduchovku...kamarád si obstaral rybářský lístek, kamarádka začala turističit s „dámským kroužkem“... doporučuji cokoliv, jen nezůstat sedět doma a jak správně řekl pan Lipovan, NEOPRUZOVAT v minulém zaměstnání... nenechat se proměnit na stálého opatrovníka vnučstva... rád a s chutí pohlídám, na výlet s vnuky vyrazím a pohraju si občas...
a vůbec... dokud zdraví dovolí... hopsa hejsa...ať žije stáří!

Odp3: Co si myslí V.Č.
ivana Kozárová, 24.9.2014 9:43

Máte pravdu,pane Čech. Měl by mít člověk konečně už čas na takzvané neužitečné činnosti,které přinášejí j e n o m radost.Zkrátka,měl by mít čas a konečně přečíst to,na co čas neměl,a skutečně by měl d ě l a t to,co vždycky dělat chtěl,ale kvůli povinnostem nějak nemohl.....Mám mnoho vrstevnic,které považují za svou povinnost starat se ve všem a kompletně i o vnoučata,dost je to traumatizuje,ale neřeknou ne,i když sotva lezou. je to jejich volba. Může se stát,že důchodce má strach být sám se sebou sám,ale to asi není veselé stáří...Mám tu u sebe svého pejska,je starý a nemocný,ale umí si hrát a dělat blbosti. Učí mě trpělivosti brát život takový,jaký je....Kéž bychom to my,lidi,na stará kolena dokázali jako oni...

Odp4: Co si myslí V.Č.
Lip¤van, 26.9.2014 11:20

Je zde ještě jedna drobnost a tou je bydlení. Mnoho lidí sní o penzi v chaloupce na samotě u lesa. Jen málokdo počítá se snadno přístupným bytem, který se nachází na jedné ulici s prodejnou potravin, lékárnou a poliklinikou. Malý mufík se vejde i do bytu a také jeho zaopatření důchodce nikterak nezruinuje. :-)

Odp5: Co si myslí V.Č.
ivana Kozárová, 26.9.2014 12:51

To je fakt:-)Je jen škoda,že u nás není moc místa pro Mufíky. Většinová část důchodců už rezignuje na čtyřnohého přítele z obav,co by s ním bylo,kdyby museli do nemocnice etc. Pejskové jsou závisláci a těžko nesou nepřítomnost svého dvojnožce,i když se někdo postará o jejich potřeby... jejich psí duše trpí jako pes....Mufík je však životobudič,stejně jako čarodějka kočka /vlastní zkušenost/To oni nám pomáhají - víc,než my jim.Jen ta jejich vzájemná komunikace jak je pravdivá a krásná- snad právě proto,že probíhá beze slov....

Mimo soutěž
Lip¤van, 15.10.2014 20:36

Jedna známá půjde příští rok do penze. Už si kolem toho začíná pomalu běhat. A ejhle! Už (protestantské) Písmo svaté praví - Buď si jist, že tvoji hříchové nalezeni budou. Každý normální člověk dobrovolně dodrží „čínskou“ reguli jednoho dítěte. Jenže někteří si bohužel myslí, že dokážou, že to dokážou. A nedokázali. Nejen že se druhý potomek mé známé morálně tuze nepovedl (v příkrém kontrastu s prvním dítětem), ale taktéž v útlém věku tři roky klempíroval a maminka se vzdala výkonu povolání, aby o drahouška mohla pečovat. Robátko odrostlo, před mnoha lety vzalo kramle a na matičku přeochotně zapomnělo. Bohužel nezapomněla OSSZ, která nekompromisně vyžaduje potvrzení o právoplatné marodce a péči. Dva roky ze tří známá úspěšně doložila, nicméně jeden rok nikoliv a vypadá to, že její penze bude doživotně krácena. Který (censored) řekl, že děti jsou radost? Třináct tisíc bych snad obětoval, ale přece jen mě děsí citelně vyšší riziko rakoviny. Takže...ne. :-(

Odp: Mimo soutěž
Alfons, 29.3.2016 19:55

........potomek se mé známé morálně tuze nepovedl....standardní situace. Dítě je časovaná bomba.
Pořizovat si bomby je riskantní.;-)

Už brzo se budou lidi globálně...
koubavit, 29.3.2016 15:07

Už brzo se budou lidi globálně digitalizovat, těla se recyklují na granule a lidi budou existovat v digitálním Matrixu a zde nebudou peníze a tím ani důchody.

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru
O serveru, právní ujednání, přístupnost
Založeno na vlastním redakčním systému a vlastním fóru.