Pro všechny přemýšlivé lidi

Komentáře k článku

16.4.2015 1:50

Ukrajina po roce v souvislostech

A což si přečíst rok staré úvahy. Máme dojem, že známe výsledek, něco málo vykouklo z pozadí.
Dneska hodnotíme dílčí výsledky partie. A spekulací hromada zůstala.
Vypadá to, že Putin prohrál první kolo, byť se prezentuje coby vítěz a navrch nás nepřetržitě obšťastňuje vojenskými provokacemi po obvodu celé Evropy.
Jarmulky dokonale zmanipulovaly začátek ukrajinských událostí tak, že nezbylo než volit mezi ztrátou sousedícího prostoru, z toho plynoucí přiblížení nepřítele a ztrátou lukrativního koloniálního území, obývaného po několik generací spřátelenou většinou populace a mezi razantním vojenským vystoupením, nepříjemným mediálně i fakticky, provázeným negativní reakcí po celém kulturním světě.
Jako dobrý šachista překvapil svět k neuvěření stupidním tahem s neoznačenými jednotně oblečenými rekreanty, kteří zcela nahodile nacházeli ve volné přírodě bezprizorní nejmodernější techniku, kterou téměř nemuseli použít k přesvědčení menšinových sousedů, aby se dobrovolně přesunuli někam stranou.
Židovská elita přešla od politiky práva preventivní války k boji s terorismem, vedeným stylem radši u nich než u nás. Ve skutečnosti to může být i jinak.
Zednářská filosofie o prvopočátku všeho v blahodárném chaosu, který vyznávali i takoví borci jako Lenin, Hitler, Stalin, Mao, řízci jako Kim Irsen nebo jeho levicoví revoluční sousedi od Rudých Khmérů, je shodně rozpoznatelná v obou válkách v Zálivu, destabilizaci severní Afriky, Arábie, Středního i Blízkého Východu a je dovedena k dokonalosti. Proces provází hory mrtvol, které nikdo nepočítá.
Proces je vzácně jednotný - vojenskou silou z vnějšku rozvrátit stávající politický status quo a nechat vykvasit v postiženém regionu vražedné orgie místních antipatií. Ty mají mít katalytický účinek na společenské vztahy. Srovnej dynamiku společenského vývoje po Buržoazní revoluci, první a druhé světové válce. Francouzská revoluce postrčila společnost o desítky let, obě války možná o staletí. Všichni skoro jednotně mluví o neskutečném pokroku v technice ve dvacátém století, ale že nikdo nezkoumá posun v sociální oblasti ?
Proti nastartované partii stojí médii vysmívaný Putin se svou machistickou pózou. Jeho postup v ukrajinské krizi připomíná zapálení obranného požáru v hořící stepi. Na to, jak je médii tupen, dovede překvapivě manévrovat.
Otázkou zatím zůstává, jak by se zachoval a jak by dopadl ve střetu s odhodlaným, aktivně bojujícím soupeřem, kdyby stál proti skutečnému nepříteli. Ruská vítězství proti islamistům nejsou zrovna oslnivá.

Čí vítězství nad islamisty jsou...
Vlastimil Čech, 16.4.2015 12:22

Čí vítězství nad islamisty jsou oslnivá? ;-)

Nu asi 7-mi denní válka, ale to Židi nebojovali proti islamistům, ale proti státu, ve kterém je převažujícím náboženstvím islám...

Při útoku proti Libanonu narazili Voldemorti opravdu na islamisty...a museli své ocasy zase stáhnout...

Ovšem skvělý příspěvek, pane Hansi! trefil jste to!

Ze základního článku uvádím část textu:...
Neuvedeno, 16.4.2015 19:47

Ze základního článku uvádím část textu: „Proti nastartované partii stojí médii vysmívaný Putin se svou machistickou pózou. Jeho postup v ukrajinské krizi připomíná zapálení obranného požáru v hořící stepi. Na to, jak je médii tupen, dovede překvapivě manévrovat.
Otázkou zatím zůstává, jak by se zachoval a jak by dopadl ve střetu s odhodlaným, aktivně bojujícím soupeřem, kdyby stál proti skutečnému nepříteli. Ruská vítězství proti islamistům nejsou zrovna oslnivá.“


--------------------------------------------------------------------------------

V předchozím článku jsem uvedl část...
Neuvedeno, 16.4.2015 21:01

V předchozím článku jsem uvedl část textu základního článku který připomíná vyjadřování z období začátku studené války v rocích 48 až 65 z dob socialismu a to jak na straně socialistických zemí, tak na straně kapitalistických zemích. Prostě jasně stranící jedné straně.
Takové řeči, že Rusové neměli oslnivá vítězství. To je prostě jen nadržování jedné straně.
Uvědomme si prosím, že při válce dvou atomových velmocí by nebyli žádní vítězové, ale jen poražení.
Jestliže tři nebo pět vodíkových bomb zničí celé Česko, tak vyzývat nějakou atomovou velmoc, aby ukázala své kvality je prostě jen blafování, protože je jasné, že to velmoc udělat nemůže a je li normální, tak to neudělá. Takže tento článek je vytvářen pro skupinu čtenářů, která neuvažuje logicky.
Jaksi se stále neuvažuje s tím, že tento svět byl rozkrájen na konci druhé světové války atomovými mocnostmi na díly, které nebudou nikdy spolu spolupracovat ve velkém, jsou-li funkční, protože se obávají, že výtěžek jejich práce se přesouvá k druhé velmoci.
Rusové by si nikdy nedali vzít své území a své souputniky, kdyby bývaly měli silnější celek. Vyhrál především celek, který měl více výrobních prostředků a celek, který zbytečně neutrácel. Socialismus měl především chybu tu, že neměl zavedeno hodnocení podle míry zisku, ale měl plánovité hospodaření na bázi trvalého zvyšování produktivity práce. Trvale se podnikům povinně zvyšovala výkonnost tím, že měli prodat více produktů za více peněz, tedy ročně třeba o 10 procent. Jenže to byla chyba. Neposuzovalo se, jestli je zde výhodná návratnost vložených peněz. Tedy dle míry zisku k vynaloženým penězům. Tím se socialismus dostal do slepé uličky. Protože peníze došly a vše bylo rozdělané a nic dodělané.
Takto se pak socialismus zhroutil a bylo těžké, aby se pak státy dostaly opět na nohy. Prakticky je pak západní země za babku skoupily, protože klesla hodnota jejich měny. To ovšem bylo proto, že tyto země byly natolik rozhádané díky tomuto hospodářskému krachu, že i vedení RVHP už nebylo funkční.
Dnes už Rusko převzalo hospodářský model západních států a tudíž se stabilizovalo. Dále platí, že kapitalistický stát, který je slabší je schopen mnohem lépe využít práceschopného obyvatelstva a tudíž se rozvíjí rychleji, než seskupení států, které je na tom hospodářsky lépe a má tudíž daleko více nezaměstnaných. Tito nezaměstnaní pak výrazně snižují hospodářský rozvoj tohoto seskupení. Je tedy paradoxní, že když se USA spojila se západní Evropou a východními souputniky, tak se jejich výroba mnohem více zbrzdila, než kdyby se například kapitalistické státy rozdělily na EU a USA jako samostatné celky.
Ovšem bylo by tu pak zase nebezpečí obnovení vojenské rivality a tudíž možný vznik vojenských potyček. EU má navíc dvě atomové mocnosti a tak by tu bylo také nebezpečí této rivality mezi Anglií a Francií.
Takže je vidět, že svět je dynamický celek a když někdo chvíli stál už stojí opodál. Jak řekl Neruda.
Ukrajina se nachází na kontinentálním zlomu současné mocenské síly velmocí a tak díky tomu trpí. Trpí také pro to, že Ukrajina není jazykově sourodou zemí, ale slepenec oblastí mluvících ukrajinsky, rusky, polsky, podkarpadskorusky a také mají různě rozdělená území, kde se začalo s velkovýrobou. Shodou okolností právě na území, kde se v současné době mluví rusky je nejvíc průmyslu. Ukrajina také protrpěla těžce první i druhou světovou válku, když se armády přelily z jedné strany na druhou a zase nazpět a ti co se nějak angažovali v té době byli zlikvidováni, takže je zde i mnoho vzájemných nepřátelství.
Takže to černobílé pozorování Ukrajiny velice trpí a rozumí mu jen místní obyvatelstvo a ještě špatně.
Navíc se ještě rozhodlo, že se vzbouřencům zlikviduje vše, co tam bylo vybudováno. Že když to nebude mít Ukrajina, že toto bohadství nebude mít nikdo.
Je to podobné, jako, kdyby Česko zlikvidovalo velkou část průmyslu Slovenska. Když jsem to neudělali, tak nám tento průmysl i duševní kapacita služí oboustraně dosud. A výhodně. Ovšem my jsme to měli snazší, protože se vědělo, že obě země stejně připadnou do EU a tak nás nikdo ze sousedů neponoukal k válce ani nezažehl válku. Jenže to platí i při konkurenci velmocí, že při mírovém vyrovnání si mohou být vzájemně prospěšní. Sice méně, ale platí to.
Se Syrií, Irákem a Jemenem je to jinak. Tyto země se vždy živily hlavně těžením ropy a tak se rozvinuli, aniž by moc vynaložili vlastní usilí. Prostě přírodní bohadství jim přálo a tak se rozmožilo množství obyvatel. Při jednom vzdutí hněvu se rozplynul přídělový systém z kterého většina žila a tak nastala neobyklá chudoba a zoufalství těchto obyvatel a s tím i zoufalý boj o přežití za cenu i vlastních sebevražd. Je k tomu využíváno náboženství, ale to by bylo využíváno i v katolických zemích, kdyby nastala taková bída.
Takže zjednodušení příčin jak na Ukrajině, tak v muslimských zemích je to nejhorší, co se může stát.
Jenže lidé už jsou tací, že se zajímají hlavně o zábavu, ani dnes nic jiného dělat nemohou, protože je k vládnutí nikdo nepustí. Takže si udělající zjednodušující názory a je to chyba.

Poražení
Lip¤van, 17.4.2015 15:13

Jisté je jedno: V této válce patří čeští daňoví poplatníci k poražené straně. V současném kapitalismu, jež funguje na základě privatizace zisků a socializace ztrát, tomu ani jinak být nemůže. Veškerý průmysl a nerosty Ukrajiny se nacházejí v Donbasu, o který se svádí boj. Zástupy hladových ukrajinských krků, jenž se vydají západním směrem, Sörös rozhodně živit nebude.

dovolím si historickou vsuvku...
ivana Kozárová, 17.4.2015 16:02

...bylo při východu červeného slunéčka,i vstával Ilja Muromec časně ráno,vyšel si k řece Safatu,umyl se studenou vodou,utřel se tenkým ručníkem a pomodlil se před divotvorným obrazem. Tu pojednou vidí: přes řeku Safat převáží se vojsko busurmanské a vojsko to by dobrý junák neobjel,šerý vlk by ho neoběhl a černý havran by ho neobletěl. I volá Ilja pronikavým hlasem: Oj,kde jste vy,mohutní bohatýři? Jakmile se bohatýři sběhli na jeho zavolání,jakmile posedali na dobré koně,jakmile se vrhli na to vojsko busurmanské,začali vojsko potírati a pobíjeti. A co bohatýři nepobili,to dobré jejich koně podupali. Tak se bili tři hodiny a tři minutky - a pobili tu sílu basurmanskou. I začali se bohatýři vychloubati:Ještě se nenamohla naše silná ramena,ještě se neuchodili naše dobří koňové,ještě se neotupily naše ostré meče!
I pravil smělý Aljoša Popovič: Nechť povstane proti nám vojsko nadpozemské,my se i s tím vojskem porovnáme! Sotva promluvil toto nerozumné slovo,zjevili se dva bojovníci a vyzývali silným hlasem:Postupte s námi boj,bohatýři! Nehleďte na to,že jsme pouze dva a vás sedmero!Bohatýři neuznali bojovníky za hodné boje,jen Aljoša Popovič rozhorlil se po jejich slovech,pobídl svého rychlého koně a letěl proti bojovníkům a od ramene pžeťal je ve dví: a stáli proti němu čtyři - a všichni byli živi. Letí proti nim mladý Dobryňa Nikitič,zpřetínal je od ramen ve dví: a stálo proti němu osmero mužů - všichni živi. Letěl proti nim starý kozák Ilja Muromec a zpřetínal je všecky od ramene ve dví a stálo proti němu dvakrát tolik - všichni živí...Vrhli se proti vojsku všichni bohatýři,začli vojsko bodat,sekat,ale vojsko stále roste,stále na bohatýry doráží... Tak se bohatýři bili tři dny a tři hodiny a tři minuty.Namohla se jejich silná ramena,uchodili se jejich dobří koňové,otupily se jejich ostré meče...A vojsko stále roste a roste a na bohatýry bojovně doráží.. I polekali se mocní bohatýři,utekli na kamenné hory,do temných jeskyň: jak bohatýr doběhne k hoře,tak zkamení..Od té doby vymizeli bohatýři na Svaté Rusi.

Při této příležitosti bych chtěl uvést...
Neuvedeno, 17.4.2015 22:03

Při této příležitosti bych chtěl uvést, že všechny ty dotace EU jsou vlastně bojem proti rozvoji hodnot v EU. Ty dotace se platí především státním podnikům. Je možné, že se tam dělá audit ve kterém se zjišťuje míra zisku. Jenže to jsou jen cifry na papíře. Dotace se mají dávat pouze podnikům, které mají prokazatelně dobrý poměr míry zisku v jejich bilanci. To proto, že na papírové výpočty nelze spoléhat, ale jen na prokazatelnou skutečnost firmy. Státní podnik, či úřad je stále svázán se státem na tolik, že mohou mít různá zvýhodnění třeba i uměle vytvořených zákonů, které je zvýhodňují. Dotování zateplení je zcela jen zvýhodňování jedněch vůči druhým. Výsledek je pak takový, že se zdeformuje konkurenční prostředí ve státě a ze státu se stane fasovací podnik lezoucí do zadku vládnoucím osobám. Nakonec úplně stát skrachuje, protože se vytratí motivační faktor jakého- koli podniku. Prostě celá EU jde scela ve stopách bývalých socialistických států RVHP. Takže dnes zavádět euro je holý nesmysl.

Odp: Při této příležitosti bych chtěl uvést...
Vlastimil Čech, 18.4.2015 17:30

nechám na pokoji technické připomínky ke kontaktní dotatečné tepelné isolaci domů... i když i k tomu je co...

Ale bavme se o těch dotacích. Dotace poskytuje stát. Poskytuje je ze státního rozpočtu, tedy z peněz VŠECH daňových poplatníků. Všech, tedy bohatých i chudobných. A dotace dostane ten, který je dost bohatý na to, aby si vylepšení svého domu mohl dovolit. Ti, kteří žádný dům nemají, ani ti, kteří sice dům mají, ale nemají dost peněz, sice jako daňoví poplatníci doplácejí na luxus a úspory boháčů, ale sami „utřou hubu“... a výsledek? Boháči, dotovaní chudinou, ušetří za teplo... nu a dodavatelé tepla zdraží teplo, aby i při menším odběru byli „na svém“... aby dosáhli svého vývaru...(tak jak to udělaly třeba vodárny)... A teplo ovšem zdraží všem, i těm chudákům...

Jistě, scela souhlasím s Vaším názorem...
Neuvedeno, 26.4.2015 20:36

Jistě, scela souhlasím s Vaším názorem pane Čechu. EU je prostě takový zabavovatel peněz chudších lidí ve prospěch bohadších. Takže zákonitě musí se bída střední třídy soustavně zhoršovat.
Teď bych chtěl ještě něco říci k útěkům do Evropy z Afriky.
U cestování lidí přes moře do EU je důvod asi jiný.
Jak existuje v těchto zemích možnost mít více žen u muslimů, tak se na mnohé muže žen nedostává. Chtějí proto jet do Evropy, kde by si je opatřili a to bez různých podmínek placení nějakých částek rodičům dívky. Ovšem samozřejmě, že důvod cestování z důvodů zoufalé bídy je tu také, jenže asi ne u těch cestovatelů přes moře. Musí totiž převaděčům platit obrovské částky a kdyby byli opravdu chudí, tak by na takové částky neměli. Spíš mají tito lidé strach s toho, že je chce někdo zabít. Důvody jsou různé. Podle jejich konkrétní situace. V těchto státech zřejmě neexistuje jistota stability. Lidé cítí, že vše co si vytvoří, tak stejně o to přijdou. Nebo i nedostatek pitné vody atd.

Omlouvám se za mé chyby v předchozích...
Neuvedeno, 27.4.2015 21:39

Omlouvám se za mé chyby v předchozích článcích. Je to ten chvat a také jsem si řádně nepřečetl, co jsem napsal. Pak ta skleroza.

pro neuvedeno
hans, 2.5.2015 23:05

Vaše chyby nejsou problém, spíš jsem nepochopil ten myšlenkový guláš. Spoustu věcí, co jste citoval, jsem neřekl, ani z textu nevyplývají.
Smíchal jste toho tolik, že není snadné reagovat. Ukrajina je smolné území, protože kdo jde na Rusa, toho láká široširá nížina jako nástupní prostor. Málo se ví, že když se schylovalo ke druhé válce, báťuška Stalin z Ukrajiny evakupoval zhruba 35% obyvatelstva, cca 80% průmyslu a skoro všechny zemědělské kapacity, včetně techniky. Blitz proletěl Ukrajinou jako nůž máslem a nejtvrdší střety se odehrály až dále poblíž Ruska. Horší to bylo, když se fronta vracela zpátky. Ukrajinci si tyhle epizody užívají, např když táhl Napoleon, zahynulo zhruba 30% obyvatelstva, vypálena byla prakticky všechna sídla. A to všechno 2x v rychlém sledu.
Divím se, s jakou lehkostí jste zmixoval svobodné státy, ruské satelity a ruské území. Ve stylu Magdalény Dobromily jste do toho vrazil averzi k atomové válce a jako dochucení vládní dotace. Výsledek však spíš vypadá jako podle Babicy...
Marně jsem čekal nějakou pointu.

Odp: pro neuvedeno
Žorž, 3.5.2015 8:55

Na koho vlastně reagujete?

Odp2: pro neuvedeno
hans, 13.5.2015 0:29

nepřiřadilo se do vlákna pod p. Neuvedeno...

Tam kde kraluje pyšnost tam je očistec
koubavit, 6.5.2015 0:02

Tam kde kraluje pyšnost tam je očistec

Odp: Tam kde kraluje pyšnost tam je očistec
ivana Kozárová, 9.5.2015 13:29

Velká pravda

Myslím, že s hlavním článkem souvisí i...
Neuvedeno, 29.8.2015 15:45

Myslím, že s hlavním článkem souvisí i rusofilství. Tím se totiž zase dnes zabývala naše televiz ČT 24 v rámci politického školení mužstva.
Pan Punta zde sdělil, jako znalec historie, že i ruští potentáti z dob carského ruska považovali Český národ za ztracený pro společenství v rámci slovanské sounáležitosti, neboť prý byl pogermanizován a vyznává katolickou víru.
Pročpak nám pan Punta vsouvá takové myšlenky? No proto, že je za to někým dobře placený. Čím to, že právě takový jako on mají přístup do veřejné televize? Kdo pak nám vybírá takovýto diskutující. Že by se také ČT 24 nechala podplácet z peněz za církevní restituce?
Řekl bych, že vše je značně jinak.
Především Češi mluví češtinou, tedy slovanským jazykem a tedy se mnohem snáž dokáží naučit základy jiných slovanských jazyků a to především i ve školním věku, kdy už cizí jazyk se učí špatně.
Dále Češi jsou schopni snáze porozumět jiným slovanským jazykům i když se je neučili. Ovšem musí se na příklad naučit číst ruská písmena, což není tak těžké.
Dále člověk může dokázat své schopnosti jen v jazyce, který dokonale ovládá.
Bohužel je to tak, že němčinu, angličtinu, či italštinu neb francouštinu se v našich školách děti dokonale nenaučí, protože se neučí dostatečné množství hodin v týdnu. To co se ze slovíček naučí, bohužel stačí zase zapomenout. Především se musí slovíčka čerstvě naučená zopakovat už do jedné hodiny, pak druhý den a pak ještě asi za tři dny a nakonec za týden, aby si je člověk opravdu nastálo zapamatoval. To se ve školství bohužel nedodržuje a tak maturant už po čtyřech letech z jazyka, který nepoužívá už neumí skoro nic.
Navíc víru v Boha a k tomu ještě v katolických kostelech dnes vyznává jen mizivá skupina Čechů, protože už je dávno jasné, že Bůch neexistuje, že to je jen takový výmysl lidí, kteří nechápou fyzikální zákony přírody. Že se vznikem přírody a hmoty nemá nic společného žádný tvor žijící na jakékoli planetě. Lidé přišly na svět na základě evoluce z prostých původních virů, které vznikly pomocí přírodních chemických jevů.
Takže celé to rusofilství souvisí jen s tím, že lidé vidí, že se slovanskými národy se Češi snáž domluví, než s jinými národy. Aspoň v základních slovíčkách.
V západních státech se naši kamioňáci domlouvají rukama a nohama. Naštěstí musí být stále v kamionu, protože by jim ukradli zboží, takže je to ani moc netrápí. Tam si pustí naše CD, dají si pivo a jsou spát. Dopravní značky jsou na štěstí stejné pro celou Evropu.
Pravoslví v Rusku uznávalo za hlavu církve ruského cara. To už teď není. Anglikánská církev uznává za nejvyšší autoritu církve anglickou královnu.
Takže je autoritářký režim spíše v Anglii, než v Rusku.
No už vůbec to, že církev tvrdí, že je právoplatným zástupcem Boha na zemi je jasná forma totality. Takže by měla být upravena a církev by se měla každý rok omlouvat lidem za to jak lidi týrala celé ty století. Přiznávat těmto lidem nějaké restituce je holý zločin. Vždyť získali tyto peníze na základě podvodu a tyranie vůči prostým občanům.

video o Ukrajině
El Chupacabra, 31.3.2021 20:16

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru