Pro všechny přemýšlivé lidi

Komentáře k článku

31.3.2006 1:00

Smysl chemie

Chtěl bych navrhnout zrušení chemie! Teď se jistě mnozí těžce zkoušení žáčci zaradovali, ale musím je zklamat nemyslím to až tak naivně.

Zrušil bych chemii celou, jakožto vědní obor. Celý tento obor mě příjde zaplevelen omáčkou, kterážto je naprosto informačně bezvýznamná, mozek člověka zatěžující zavádějícími konstrukcemi, které je třeba odbourat abychom se dostali k jádru věci. Jako příklad uvedu názvosloví, které ač je to systém, tak o dané látce nepodává detailní informaci o typu a stavu dané materie, může způsobit i špatnou identifikaci látky.

Nebo tzv. „chemické vazby“ co to, prosím vás, je? Vždyť všechny mechanismy interakce látky s látkou popisuje do detailu fyzikální teorie (valenční elektrony = jednotkové elektrické proudy, wan der waalsova vazba = obyčejná elektrostatika iontů,... ) Kladl jsem si otázku proč chemie tak moc duplikuje fyziku (zavádí pojmy, které jsou ve fyzice obecnější) a došel jsem k jedinému vysvětlení. Je to ze setrvačnosti, kdy se tím systém popíše o řád jednodušeji. Ale toto plýtvání časem při výuce nemůže být donekonečna tolerováno, proto nabádám ke zrušení chemie! Většina studentsva se nechává tímto schématismem ukolébat, a dál nepátrá) Mysleme však trochu komplexněji, skočme rovnou do hloubky hmoty a nebojme se představit si jak ty reakce (resp. interakce) vlastně fungují. Nic není tak jednoduché, jak to stávajcí chemie popisuje. Kdybychom se odpoutali od naučeného náhledu na látky, určitě bychom objevili spousty nových objevů.

Informačně vydatné partie bývalé chemie se snadno začlení do stávajících oborů. Např. periodická soustava prvků by mohla být krásnou startovní kapitolkou o elementárních částicích.

Asi bude můj názor novodobými alchymisty v diskuzi rozcupován ... a dobře mi tak.

Chemie mívala zářnou budoucnost...
pixy, 31.3.2006 9:24

Souhlasím. V chemii mám taky dodnes velmi nejasno, skoro nic jsem nepochopil a nic si nepamatuji. Zrušit úplně ne, ale omezit na elementární poznatky, to jsem pro. Člověk by měl přinejmenším vědět, že některé látky spolku reagují a vznikají látky jiné, že se nemá lít voda do kyseliny, ale vždy naopak, a že do louhu není dobré strkat prsty. Ale víc člověk pro život nepotřebuje - to už jsou důležitější ty zákaldy fyziky...

Odp: Chemie mívala zářnou budoucnost...
Technokrat von Technodrom, 31.3.2006 10:21

Ok, tak mě napadlo, že by se na ZŠ mohl zavést speciální předmět (1 hodina týdně) kde by se žáci systematicky seznamovali s nebezpečím ve všech oborech lidského konání. Viz ta kyselina do vody , nebo např. elektřina, sirky, automobilismus, HIV,... Myslím, že by to nikomu neuškodilo a po pár letech by z návodů od výrobků mohlo zmizet poučení, že při výstřelu z revolveru je dobré nemít hlaveň v ústech :-) Nebo to necháme dojít až tak daleko, jako v Americe, kde se každý soudí pro samozřejmosti, které má znát každé malé dítě (ale nebylo to v návodu) ...

Nerushit!
Ema, 31.3.2006 10:24

Podle mého názoru je tady ještě praktická chemie - inženýři v chemických výrobách nepořebují znát látku tak do hloubky, ale musí umět rychle pracovat s chemickýchmi rovnicemi atp... bylo by to velmi komplikované (dlouhé) popisovat na úrovni atomů a menších částic... Nejde tedy jen o nové objevy a o porozumění.

naprosto ale SOUHLASÍM s tím, že v Česku se stráví celá chemie zbytečným názvoslovím a nestihne se to důležité. Proč to prostě nedělat jako v angličtině - sice to není tak lingvisticky krásné, ale aspoň logické...

Odp: Nerushit!
Technokrat von Technodrom, 31.3.2006 10:52

Vtomto případě je možno praktickou chemii vzít pod křídla aplikované fyziky. Ale chemie jako samostatný obor není prostě roven fyzice, tvoří ve fyzice podmnožinu.

Jednoduše, kdyby byla chemie...
Saw, 31.3.2006 14:55

Jednoduše, kdyby byla chemie přebytečná, tak by nebyla.
Chemii by samozřejmě bylo možné brát jakožto součást fyziky, ale ona se v pohledu na hmotu ubírá poněkud jiným směrem než dnešní fyzika (ale v ničem si neprotiřečí). Stejně tak je biologie odnož chemie a fyziky. Prostě nevidím důvod proč ji rušit, nehlásá žádnou nepravdu a výsledky jí v žádném případě nelze upřít. A k tomu pohledu na reakce, vše je vlastně jen matematika, ale tak složitá, že ji po člověku nemůžeš chtít (ani po dnešním počítači), takže já říkám: NIC NERUŠIT!

Pochopit a mít úctu
romantik, 31.3.2006 22:57

Kdo chce měnit nebo rušit vědní obory, měl by si nastudovat jejich historii, měl by poznat, kdy a proč se jednotlivé obory od sebe oddělily, kolik chytrých lidí a v jak vzdálené minulosti se jednotlivými obory zabývalo, jak mnoho času tomu ti lidé věnovali. Měli by porozumět tomu, k čemu výuka jednotlivých vědních oborů je dobrá. A protože např. studenti filozofie brojí proti pokrokovým zařízením sestrojeným moderní fyzikou, je logické se domnívat, že tito filozofové mají nedostatečné základní vzdělání ve fyzice, která kdysi dávno byla součástí filozofie, a tedy že nerozumí ani svému oboru. Filozofovat totiž znamenalo a dosud znamená přemýšlet, hloubat, což je společný předpoklad úspěchu ve všech vědních oborech. „Rušiči“ fyziky a chemie by si měli začít svítit loučí, používat místo počítačů husí brka a psát svou krví. Na osobní potřebu by měli chodit na zahrádku a místo peněz používat zlaté pruty. K večeři by si měli jít šípem ulovit pár křepelek. Jinak totiž svým skutečným moderním životem popírají svou slovy hlasitě vyslovovanou neúctu k fyzice a chemii.

Odp: Pochopit a mít úctu
Saw, 31.3.2006 23:04

On to zase tak zle asi nemyslel. Jen má dojem, že chemii by stačilo obsáhnout ve fyzice, což mi ovšem také nepřijde jako dobrý nápad...

Osobně si myslím, že fyzika je klíčová...

Mám za to, že i to rozdělení oborů je již přežitá historie (jen setrvačnost). Když byl ještě atom „nedělitelný“ tak rozdělení těchto přírodních věd na fyziku a chemii bylo v pořádku. V případě, že fyzika nyní hovoří o těch samých skutečnostech (interakce) více do hloubky (je obecnější), pak vytváření umělých „nástaveb“ (reakce) je nadbytečné (připouštím že jednodušší, praktičtější - využijí toho subobory, ale může to být i zavadějící, viz níže) a tím způsobuje nepřesnosti a možná blokuje i objevy nových souvislostí (třebaže na to zatím nemáme). Tímto se mi jeví chemie a vše co obsahuje jako podmožina fyziky. A tak by měla být i označována ( a právě kvůli těm historickým souvislostem název zrušen a nahrazen jinými (tak jak to bylo u předchůdkyně chemie, alchimie - pozor jen ilustrativní příklad, nebrat doslova)

Prosím Vás, to kolik moudrých hlav v daném oboru kdy pracovalo není pro mne argument (z tehdejšího náhledu to bylo přece vpořádku), to by se pak nikdy nic nesmělo měnit, nebyl by žádný vývoj a nastalo by to ustnutí, jak se o něm zmiňujete ke konci příspěvku.

Netuším, kde jste vyčetl neúctu. Já si vážím všech nových informací, které se ve vědě vyskytnou. Jen jsem si dovolil navrhnout jejich reorganizaci, aby ta mozaika vědění lépe zapadala do sebe (jde mi o systematičnost). Vidím chemii prostě rozebranou a rozdělenou mezi stávající obory (o žádná podstatná data by se nepřišlo, jen by se odstranily duplicity a je to jedinečná šance zlikvidovat historické přežitky způsobující zmatky (např. názvosloví - toto je opět na delší debatu, samozřemě ne bez náhrady, ale zavést tam nový nadnárodní systém, kde z kódu okamžitě poznám o co jde, skupenství, modifikaci, nebezpečí, další věci, které se dnes musí rešit oklikou nebo doplňkovými systémy (ADR,...) ...))

Ještě mne napadl příklad: Proč spadá elektřina a magnetismus a optika pod fyziku? Proč nestojí každý subobor samostatně (tak jako chemie), i když popisují to samé úplně jinak? V chemii přece musí platit fyzikální zákony, víme přece jak reakce fungují, nebo jsme tam na vodě jako u živých buněk, kdy zatím netušíme dodetailu proč a jak ?(proto mne obory rozebírající živé tvory zatím nechávají klidným, ale doufám, že také jednou definitivně spadnou pod fyziku: výskyt života není náhoda, ale pravidlo -jak říkám zatím otevřené)

Předpokládám postupné sjednocování všech oborů, kde fyzika bude mít zastřešující úlohu (proč ne matematika nebo filozofie bych si ponechal na jindy), tak se uzavře kruh kdy vědy vyšly společně, kvůli naší nedokonalosti se rozmělnily a opět se v budoucnu sejdou :-) Teď je otázou kdy má přijít na řadu chemie? Myslím že je to teď a taky toho využít k sjednocení dat.

Podívejte se na naši vědu z nadhledu (napr. očima mimozemské entity), co uvidí? Že jsme tak napůl cesty, zatím máme : nejednotu, duplicity, zmatek. To chci změnit.

Jestli máte pádné argumenty proti, tak sem s nimi, proč si je necháváte pro sebe? Třeba mi něco uniká, já jsem ještě mladej a určitě mi chybí ještě spousta vzdělání, ale došel jsem na své cestě k tomuto: Zrušit chemii a užitečná data co za svůj běh vyprodukovala předat dál do podoborů fyziky, biologie, poř. dalších.

Odp: Osobně si myslím, že fyzika je klíčová...
Saw, 1.4.2006 22:09

Jo, sjednocení oborů by byla hezká záležitost (teoreticky), ale jen by to přispělo k nepřehlednosti, trend je zatím jednoznačně dělení vědy na jednotlivé sekce, a pro zasazení všech poznatků do funkčního modelu zatím nemá člověk dispozice (lidský mozek to vše není schopen obsáhnout už dobrých pár set let).


A k čemu že je užitečný ten popis reakcí a (byť nedokonalé) názvosloví? Koneckonců, ne že by s tím fyzika také nezacházela, ale jednoduše se soustředí na trochu něco jiného. Fyzika ani nepotřebuje většinou vědět kolik zreaguje čeho s čím a jaký bude výsledek, dívá se na látky z pohledu vedení proudu nebo třeba magnetismu. Neříkám, ten systém chemie by mohl být přehlednější, ale rušit kvůli tomu chemii jako obor a nacpat ji do fyziky, to se mi nezdá moudré...

Odp2: Osobně si myslím, že fyzika je klíčová...

Lidský mozek (současný, bez upgrade) asi fakt ne (určitě existují vyjímky, tak abych je neurazil :-)), ale máme už teď „zesilovače inteligence“ = počítače. Prostě to vše nemusíš mít v hlavě (to do budoucna ani nelze). Ale nejdůležitější bude znát ten systém, kde mám hledat data! a já cítím, že tak jak to je teď to nepůjde.

Látka v reálném světě je jenom jedna, není nic jako jen „fyzikální“ nebo čistě „chemická“. Z toho mi plyne, že se na ni musíme dívat komplexně (to zaručuje na úrovni elementárních částic dnes jen fyzika - vysvětlí ti od té vodivosti až po možné interakce), nebo potom moc zjednodušujeme a může nám něco uniknout (to je dobré pro ty praktické - aplikované obory, to jim neberu, ale musí se podřídit fyzice (začleněním a nutným přejmenováním), protože jim dává reálný základ - vysvětlí jak to funguje, jak je to vůbec možné), (jinak řečeno, co jsem psal víš).

Odp3: Osobně si myslím, že fyzika je klíčová...
Saw, 1.4.2006 22:37

To je fakt otázka budoucnosti. Počítač by reálně nasimuloval tak interakci dvou jednoduchejch molekul, kdo ví jestli, protože kdyby to počítače uměly tak už by se to asi používalo v praxi.

A ty reakce částic vysvětluje i chemie, vychází z toho samýho modelu, takže na tom fakt nevidim nic špatnýho nebo zbytečně zesložitěnýho...

Odp4: Osobně si myslím, že fyzika je klíčová...

Ano, tohle je budoucnost a začátky tu máme už dnes ( mimochodem sám se účastním projektu World comunity grid, fight aids at home, určitě doporučuju, alespoň i když teď na pc jen píšu, tak je využit racionálněji). Myslím, že každá dnešní modernější laboratoř (samozřejmě výzkumná, né rutinní produkce čehokoliv) simuluje jak o život, protože ty výhody jsou neodolatelné. Předpokládám, že toto podnítí další urychlený rozvoj v této oblasti a výsledky na sebe nenechají dlouho čekat. Jenže pro detaily se opravdu musí do hloubky hmoty, o to je to složitější (nepochybuji, že výpočet simulace řádově) ale bude to stát za to! A já se ptám, je to stále „chemie“???

Odp5: Osobně si myslím, že fyzika je klíčová...
Saw, 2.4.2006 0:08

Princip chemie i fyziky je stejnej, takže asi jo. Teoretická, ale je to i chemie. A záleží na tom co simuluješ, proto bych to označil jako vědu a hotovo.
A proti AIDS je účinnej lék, rači jdi do jinýho projektu...

Odp6: Osobně si myslím, že fyzika je klíčová...

Lék? Tak to mi něco uniklo nebo je o již léta prověřené:

i)Sexuální zdrženlivost?
ii)Eutanázie?
iii)Libovolná jiná suicide?

Jestli je fakt na světě novej lék tak to je super (ne že bych byl nakaženej, i když člověk nikdy neví) a nebo jsem zase skočil na apríla?

Odp7: Osobně si myslím, že fyzika je klíčová...
Saw, 2.4.2006 23:39

Ne, myslim to vážně, osobně jsem o něm vyslech přednášku od jeho českého autora, profesora Holýho. Je schopen úplně potlačit příznaky nemoci, jenomže Čr je moc malá země pro tak velkej lék. Tak ho prodal do USA, firma zkrachovala a lék se nikam nedostane. Snad si nemyslíš, že by se jen tak mohl začít prodávat lék proti AIDS, když na těch dosavadních placebech vydělávají firmy miliardy...

Odp8: Osobně si myslím, že fyzika je klíčová...
Brain 1980, 3.4.2006 0:27

Ja nevim (možná jenom slovíčkařím), ale to slovo příznaky... V reklamě na Coldrex (například) se taky říká, že potlačí příznaky chřípky. Ale lék na chřípku taky v podstatě neexistuje. Takže je otázka, zda to jenom nepotlačí projevy nemoci, ale samu nemoc neléčí.
Nevím, nebyl jsem na té přednášce, takže jen bych poprosil o přiblížení. A prosil bych laicky, protože biologie je pro mě obor na okraji zájmu (kromě biologie dětí a dorostu, z toho mám složenou zkoušku :)

Odp9: Osobně si myslím, že fyzika je klíčová...
Saw, 4.4.2006 18:37

Samozřejmě, virus jako takový je mnohdy nemožné porazit (kdo měl opar nebo bradavici tak to možná zná), sám to není ani živý organismus. Lék na AIDS stejně tak jako léky na chřipku tedy jen potlačí ony příznaky, ale jsou to právě ty příznaky, které dělají tu nemoc nemocí. Koho by štvalo že má AIDS, když se to nijak neprojeví (krom možnosti nákazy jiných osob samozřejmě). A téměř na úroveň onoho úplného potlačení příznaků se tento lék blíží. Místo bledých zelsáblých trosek trávících poslední stadia v agonii by lidé s AIDS žili normálním životem, a to s pomocí páry tablet denně! Doposud to byly desítky tablet naráz, s mizivým účinkem. O kvalitách pochybovat nelze, navíc už je zjevně v testovací fázi, jen kousek cesty od své velkovýroby. Ale tam nejspíš ještě nějakou dobu zůstane...

Odp10: Osobně si myslím, že fyzika je klíčová...

Zajímavé, díky. škoda, že o tom sdělovací prostředky pomlčely ...:-(

Odp11: Osobně si myslím, že fyzika je klíčová...
Saw, 6.4.2006 22:32

Ale jo, sem tam to zmínili, ale kdyby to vynalez někdo v jiném státě, zná to každý, to je jisté :-(

Odp: Osobně si myslím, že fyzika je klíčová...
romantik, 1.4.2006 23:07

Chemické názvosloví v češtině je nejdokonalejší mezi jinými jazyka, protože tak snadné rozlišení např. mocenství příponami žádný jiný jazyk nedokáže. Zahrnovat chenii pod fyziku je něco podobného, jako byste zahrnoval fyziologii pod anatomii. Také fyziologie nemůže samostatně existovat bez anatomie, protože obě vědy učí o stavbě a funkci téhož živého organizmu.

Osobně si myslím, že fyzika je klíčová...

Názvosloví (hraní si se slovíčky a symboly) si zaslouží vlastní článek, ale jak chcete, proti argumenty: čechů chemiků je minimum a světová většina se českýmu názvosloví nikdy učit nejspíš nebude. A udělají dobře, protože je možná nad jiné, ale pořád má ty stále se opakující chyby tohoto systému: není jednoznačná identifikace látek!, hodně sloučenin má stejný vzorec, ale musí se okecat odstavečkem v čem se jednotlivé varianty liší, nedejbože aby ta látka měla být v jiném skupenství než je obvyklé, zřizují se pomocné „kódy“ na určení nebezpečí látky, čistota,koncentace, případně i množství, není zahrnuta ochrana proti záměně (viz IT a paritní kódy, něco na způsob ECC by bylo úplně super, ale to jsem asi už moc náročnej, i když blbý rodný číslo tohle má) prostě celý ten systém je zastaralý, zavadějící a neefektivní... A já se ptám, kdy tento „bordel“ bude minulostí a „chemie“ bude v učebnicích dějepisu (nejen kvůli tomuhle). Globalizace, pokud jde o jiné obory funguje okamžitě, ale tady ne, jakoby se zastavil čas v roce 1900. Koukám, že jsem zase moc akční radikál, tak promiňte, jestli Vám to drásá city:-), ale je to ve mě a jak se říká musí to ven.

Fyziologie a anatomie jsou subobory somatologie (jestli se nepletu, k medicíně mám jen uživatelský vztah). Analog: Fyziologii stavíte na roveň somatologii, to by asi nebylo v medicíně ok, že?

Subobory..
romantik, 2.4.2006 22:34

Tak se mi čím dál více zdá, že přestože mluvíte „vědeckým jazykem“, že více nemáte k chémii žádný vztah, než byste ji uměl nahradit fyzikou. Zdá se mi, že jste typ, který by odvážně všechny dosavadní vědy nahradil Kuchařkou paní Dobromily Rettigové a ještě by to květnatě odůvodnil platností fyzikálních a pouze fyzikálních zákonů.

Odp: Subobory..

Můj vztah k chemii, je snad z předchozího jasný. Nejsem proti kvalitním výsledkům jejího snažení, jde mi především o úpravu jejího postavení, reorganizaci. Z toho plynoucí přejmenování a zánik „staré dobré chemie“. Stále jsem přesvědčen, že k tomu musí dojít, možná rok 2006 není zrovna ten správný letopočet, ale bude to co nevidět (dle mého názoru to mělo být už dříve, ale jistá setrvačnost je pochopitelná - sám jste jejím důkazem).

Chci jednotu, systematický přístup k rozdělení všech získaných informací a je nezbytná redukce redundance dat v databázi našich vědomostí! Jestli Vám to připomíná práci řečené Dobromily, tak prosím, ale to na věci nic nemění. To nastávající sjednocení všech oborů je nevyhnutné, protože hmota je jen jedna. Jako zastřešující obor je fyzika zatím hodně žhavým kandidátem. Co se týče toho „pouze fyzikálních zákonů“, tak se ptám existuje něco jako čistě chemický zákon? Mám za to, že všechny jsou jen nástavbou... ( Typický příklad: zákony zachování jejichž zdrojem je symetrie prostoru a času(to jen abych i já se vyjádřil až na dno našich znalostí)).

Chemie jako obor nemůže jen tak volně „plavat“, když všechny její vývody jsou postaveny na fyzice, musí se stát její podmnožinou, aby v mozaice všech vědomostí vše správně zapadalo.

Neřešte prosím, co já vím, či nevím o chemii, ale dejte jeden konkrétní argument, proč by to nemělo dopadnout tak, jak jsem nastínil.:-)

Odp2: Subobory..
romantik, 3.4.2006 23:02

Např. v současné době existují lidé, kteří se domnívají a jsou přesvědčeni, že hmota a věda nejsou jediné ani podstatné části jsoucna. A tyto „antivědci“ např. Vám budou také odporovat. O „nehmotno“ se doslova „rvou“, aby mohli nevědecky „diskutovat“ . Nevidím žádný důvod k tomu, aby se samostatná velmi rozsáhlá věda chemie s mnoha svými podobory stávala součástí fyziky, když odborníkům chemikům i fyzikům jejich samostatné vědy vyhovují.

Odp3: Subobory..

Antivědce lze jednoduše dostat logickými argumenty.

Jak „samostatná“ je ta vaše chemie? Dle mého náhledu je „jen“ pouhou (i když košatou) nástavbou fyziky. Bez fyziky by chemie jaksi plavala na vodě...

Stávající stav je dán, dle mne setrvačností a jak půjde čas, tak tato nesystémovost bude čím dál víc do očí bijící.

Sjednocení všech oborů
romantik, 3.4.2006 23:19

Vaše touha po „sjednocení všech oborů“ svědčí o Vaší životní nezkušenosti. Pokud byste např. chtěl „sjednotit“ obydlí všech lidí, musel byste „sjednotit“ všechna města a obce pod jediného starostu, nikdo by nesměl bydlet sám, nikdo by si nemohl uspořádat podle svého své obydlí, všichni by museli na obrovské náměstí vynést všechny své věci a ve „sjednocených hromadách různého šatstva“ by už nikdo nikdy nenašel a nemohl si obléci svou oblíbenou jedinečnou halenku, kterou si sám ušil. Nikdo by nenašel určitou knihu, nikdo by nenašel v internetu, co by hledal, protože všechno by bylo sjednocené bez ohledu na obory, na jazyky, na odbornosti. Např.stomatolog by se pracně propracovával od vzorečku o zachování hmoty, přes metody otisků a chemických vzorců nutných k syntéze hmoty na zubní protézy až konečně ke své práci při konstrukci zubních protéz. Přece existující specializované encyklopedie vedou daleko snáze a rychleji k cíli, než vždycky začínat od syntézy hélia na Slunci.

Odp: Sjednocení všech oborů

Ano ta analogie je správná, ale je třeba ji přenést na fyziku a chemii! A ne na lidi, fyzikální zákony jsou na lidech nezávislé. Hmota je jen jedna, takže není nic jako čistě fyzikální látka versus chemická látka nebo jakákoliv jiná! Takže starostou věd je fyzika a automaticky se všechny ostatní musí přizpůsobit jejím zákonům, jinak nelze postupovat, nebo něco není věda.

Nazýváte-li můj boj nezkušeností, je to možné, ale já se jen nechci podrobit zažitému rozdělení vědy, které dovoluje takové nesystémovosti. Všechy informace musí vyrůstat z jednoho kmene (a dále přehledná adresářová struktůra), pak hledat informace v takovém systému je radost a ne nepřehledné tápání, kam vlastně chemii a jí získané informace zařadit...

Odp: Osobně si myslím, že fyzika je klíčová...
Brain 1980, 2.4.2006 0:42

Můžu říct, že chemie je skutečne „jenom“ fyzika, ale na druhou stranu, k tomu, abys mohl vykladat chemii pomocí fyziky (tak, aby to logicky sedělo, ne jenom říci nějaká dogmata, které uvedeš bez udání důvodů), tak potřebuješ znát hodně, ale opravdu hodně omáčky kolem toho. Je to stejný případ, jako když řekneš, že se nebude vykládat optika a kmitání a vlnění, ale vše se zahrne pod elektřinu a magnetismus, přičemž bys to redukoval na těch pár rovnic co vymyslel pan Maxwell. Spočítáte a odvotíte s nimi úplně všechno, ale za nechutně dlouhou dobu a ještě k tomu potřebujete spoustu matematického aparátu. A mechanika by se potom musela vykládat hned od začátku ne Newtonovskou fyzikou, ale relativistickou fyzikou, protože ta je obecnější a u Newtonovské přecházíme ke zjednodušením.
Jinak na VS se každý fyzikální obor bere zvlášť. Ale je to spíše kvůli množství látky :) A pokud vím, tak elektřina, magnetismus, optika, kmitání: na to všechno potřebujete znát mechaniku, Newtonovy zákony a tak. Ale na Chemii potřebujete jenom trojčlenku a nemusíte se hrabat ve fyzikální teorii, proč to tak interaguje, jen se mrknete do tabulky prvků. Čímž nechci chemii shazovat, vím, že lidi studující chemii na pajďáku nemají lehký život, ale středoškolská chemie o ničem jiném v podstatě není, o fyziku tam nezavadíte, maximálně u modelů atomu a vazeb, ale z té fyziky toho stačí znát naprosté minimum.
A navíc, ne každý by byl s to, pobrat souvislosti. Pro někoho jsou vztahy I=U/R, U=I*R a R=U/I tři vzorečky a ne jeden a ten smamý.

Zrušit „chemii celou, jako vědní obor“...
pixy, 31.3.2006 23:22

Zrušit „chemii celou, jako vědní obor“ je pochopitelně nesmysl. Já mě lna mysli jen zrušení povinné výuky ve škole do přílišné hloubky, která běřnému lčověku stejně k ničemu není.

Ale bez chemie jako oboru bychom dnes nepřežili. Stačí vyjmenovat některé její specializace: potravinářská chemie, konzervárenství, petrochemie, farmakologie, výroba umělých hmot atd. Netřeba dále rozebírat.

Chemie jako fyzika, všechno je to na...
koreista, 4.4.2006 14:59

Chemie jako fyzika, všechno je to na jedno brdo. Článek jsem nečetl, ale tyhle přírodní vědy budou ustupovat do pozadí. Budoucnsot má počítače, technika a pod. Budete psát článek o počítačích?

Odp: Chemie jako fyzika, všechno je to na...
Saw, 4.4.2006 18:28

Nesouhlas největšího rázu! Počítače vycházejí z poznatků fyziky a chemie, všechny nové technologie fyziku a chemii nutně potřebují, zvláště na atomární úrovni, na kterou se budou čím dál více soustředit...

Odp: Chemie jako fyzika, všechno je to na...

1. Doporučuji článek přečíst, nejlépe před reakcí přečíst i předchozí diskuzi.

2. O počítačích článek jednou napíšu ovšem téma bude poněkud jinšího kalibru než čekáte.:-)

3. Fyzika i chemie mají mají společný základ a to fyzikální a o tom to je!

4. Počítače vědu nenahradí, ale doplní ji o nový zdroj dat (viz tzv. „ pěstování informace“ - to bude teprve kvalitativní skok ve všech oborech)

redukcionismus je slepá ulička
Vojtěch, 5.4.2006 20:19

Mohl by jste klidně zrušit psychologii a zabývat se molekulárními procesy na synapsích.

P.S.: rušení tzv. „zbytečných předmětů“ na sš? Máte-li pocit, že jste nebyl s to pojmout látku , tak jste nejspíš neměl na danou školu chodit a zabývat se důležitějšími věcmi.

Odp: redukcionismus je slepá ulička

Nuže dobrá, myslíte, že k tomu nikdy nedojde? Jednou se nebudou sledovat „molekuly“ v synapsích, ale přímo interagující elektrony v těch molekulách, protože to bude „jemější“ a tím pádem přesnější metoda.
Tento skok v technologiích příjde, a já se ptám, jestli už je na to čas nyní, když se pomocí počítačů simuluje kde co a jejich výkon pěkně roste...
Vaše poznámka o rušení předmětů na sš je out, patří spíše k předchozímu článku, zde je diskuze z úplně jiného úhlu pohledu.

Odp2: redukcionismus je slepá ulička

Ještě dodám: Psychologie je věda zabývající se živými tvory, kde stále ještě nemáme do detailu jasno, jak to v nich funguje. O to nasazení této techniky bude pomalejší. ALE u chemie jsou její principy fungování jasně sjednoceny s FYZIKOU a tak není žádný racionální důvod toto přehlížet! Informace v chemii obsažené bez balastu předat stávajícím oborům. Chci jen sjednotit systém.

Odp3: redukcionismus je slepá ulička
Vojtěch, 14.4.2006 12:44

Zabíjíte kvalitní vědu. Na přelomu století si také mnozí vědci mysleli, že newtonovská fyzika je konec, a že bude stačit lehce rozšířit některé vzorce k popsání a poznání okolí.
Samozřejmě, že chemie využívá poznatků fyziky, ale je jisté, že pokud by jste z chemie udělal podobor fyziky, tak by to stejně bylo pouze slovíčkaření a na fungující vědě by se nic nezměnilo - naopak by to způsobilo mnoho zmatků.

Odp4: redukcionismus je slepá ulička

Ano, zabíjím ji a argumenty k tomu jsem vyložil v předchozím.

Jak to myslíte „slovíčkaření“ pokud je to věda, tak se přece musí postupovat logicky a infomace musí vycházet z jednoho kořene, musí na sebe navazovat atd. A chemie neslovíčkaří, když zavádí pojmy jaksi navíc, když to samé popisuje fyzika? To Vám připadá fér a v pořádku? Já mám stávající situaci v rozdělení oborů za nejednotnou a zmatečnou, ta chemie je opravdu podmožinou fyziky a tak taky musí jako věda vystupovat, nebo něco v našem stromu poznání není ok. Toť můj příspěvek.

Jak jsem už uvedl, třeba na to teď ještě nenazrála doba, ale jsem si jistý, že k tomu jednou dojde, že jde zatím o setrvačnost a neochotu to přeorganizovat, tento stav je ale neudržitelný.

Škatulky jsou přežitek
Kelt, 26.10.2006 11:16

Každý, kdo se trošku zabývá vědou, Vám potvrdí, že dělení přírodních věd na vzájemně oddělené disciplíny jako např. fyzika, chemie, biologie atd. je trošku přežitek, že všechny děje v přírodě kašlou na umělé „lidské“ škatulky a jsou mnohem komplexnější než si myslí příslušníci jednotlivých oborů. Nejvíce perspektivní obory současnosti jsou obory na hranici jednotlivých oblastí, které aplikují na daný problém pohledy dvou i více stran.

Přesto si ale nemyslím, že by některý z těch základních pohledů měl být zrušen, spíše by měla být zdůrazňována jistá provázanost jednotlivých odborů - laicky řečeno „vše souvisí se vším“. Jsem si ale vědom, že tento komplexnější pohled by se asi nevešel do učebnic základní a střední školy :-). Na vysokých školách už je zdůrazňování této provázanosti samozřejmostí - mohu to potvrdit z vlastní zkušenosti jakožto chemický inženýr :-)

Taková malá renesace
Miešek, 28.7.2008 18:34

Tedy renesance tématu po bezmála dvou letech.

Tedy můj (zdůrazňuji) neprofesionální názor je takovýto:
Názvosloví mi připadá jako výtah z fyziky, tedy pravidla a okolnosti vzniku stabilních chemických látek. Proto mi to připadá jako zjednodušení, tedy v zájmu osvojení praktickou záležitost. Já osobně nevím jaká energie je potřeba pro stabilní spojení atomů v nějakou známou molekulu, ale vytuším že to a to názvosloví k sobě pasuje. A fyzik si to po mě může přebrat určit energie, orbitaly a kdoví co ještě. Proto si myslím-ano chemie je možná jen pojmenování pro nám známou oblast fyziky, ale zjednodušením a zavedením možná nepotřebného názvosloví vám dokáže laik přes fyziku přesně vyčíslit reakce za popsání vstupních i výstupních surovin včetně množství a toto dokáže aplikovat. A o to přeci jde, ne?(abych použil přirovnání-i bez znalosti abecedy zapsat svoje jméno skrz naučené pohyby)
P.S.: Náhled na psychologii jakožto vědní obor je dosti netradiční. Já osobně pořád považuji chování a fyziku za neporovnatelné. Proto je mi představa dokonalé znalosti, posuzování chování pomocí pravděpodobnosti a podobně dosti netradiční, příslovečně ledové logická.:-)

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru