Pro všechny přemýšlivé lidi

Komentáře k článku

12.4.2006 9:38

Proč se lidé bojí genetiky?

Jirka

Kde se bere strach a odpor lidí ke genetice? Proč mají lidé tak negativní postoje ke všemu co je pokrokové? Genetika je věda, která zkoumá dědičnost, řečeno jednoduše. V současnosti a v budoucnu však tato věda přestává být jen bádáním, ale začíná se využívat v praxi. To je mnoha lidem trnem v oku. V následujícím textu se budu zabývat využívání genetických úprav v zemědělství, ale i v medicíně a problémem klonování.

Dlouhá staletí lidé šlechtili zemědělské plodiny pomalu a s nepříliš patrnými výsledky. S příchodem umělých hnojiv se výnosy výrazně zvýšily, ukázalo se však, že příliš hnojené plodiny nejsou zejména kvůli vysokému obsahu dusičnanů příliš zdravé a proto vznikly normy omezující množství použitých hnojiv. To bohužel nestačí a hnojiva se ve velkém používat musejí, aby se vůbec uživila populace, není tedy divu, že potraviny nejsou příliš zdravé. Dále je tady hledisko ekologické. Hnojiva a pesticidy, nutné, aby úrodu nezničili škůdci velmi výrazně poškozují životní prostředí. S rozvojem vědy však přišlo řešení: genetická úprava za účelem zvětšení výnosu.

Genové modifikace jsou vlastně odebrání nebo přidání genů z jiného organismu aby tak modifikovaná plodina získala specifické vlastnosti, například velikost plodu, odolnost vůči škůdcům, suchu a nedostatku živin. Modifikace probíhá nastřelením potřebné DNA do jádra jiné buňky nebo je tam zanesena modifikovaným virem. Využívají se i jiné metody.

Je nesporné, že tato metoda může znamenat ekologické, výnosnější a zdravější zemědělství, nebo, pokud by se do věci investovaly určité finance, řešení problému hladomoru. Přesto je velká skupina lidí proti těmto zásahům, a často si říkají ekologové. Proti těmto metodám protestují aktivisté na polích i v obchodech.

A mě zajímá proč? Proč někteří lidé jednají tak nesmyslně? Je mi jasné, že ekologický aktivismus není ani tak o ochraně přírody, ale je to sociální záležitost. Objeví se několik jedinců, kterým opravdu na životním prostředí záleží a k nim se přidávají další a další a ne kvůli ochraně přírody, ale kvůli hledání sounáležitosti s nějakou skupinou lidí, od kterých bez přemýšlení přijmou jejich ideály. Tito lidé pak protestují proti jaderné energetice, stavbě dálnice nebo proti genetice v praxi.

Častým argumentem odpůrců genetických modifikací potravin jsou nějaké vedlejší účinky, které údajně mají modifikované potraviny mít. Na to lze říci, že žádné takové účinky nebyly nikdy prokázány, narozdíl od škodlivých účinků pro nás toxických hnojiv a pesticidů. Navíc by to musel být nesmysl, kdyby nějaké účinky existovaly, neboť lidské tělo využívá potravu jen jako zdroj energie a stavebních látek a jednoduše řečeno ho nezajímá, jaké geny má to, co právě tráví. Kdyby nějaké účinky existovaly, musely by se projevovat po snězení každého krajíce chleba, protože s ním sníme i mnoho bakterií s novými a pro nás neznámými geny.

Tvrzení o škodlivých účincích a z toho vzniklý strach veřejnosti z genetiky v zemědělství je tedy holý nesmysl.

Lidská genetika

Dalším ožehavým problémem je lidská genetika. Dnes již žije na světě několik lidí, které vyléčila z nemoci genová terapie.

V budoucnu by mohly tyto metody znamenat přelom v medicíně. Například léčení rakoviny. Viry se modifikují zdravým genem od pacienta a jsou implantovány do nádoru, tam napadnou jeho buňky a předají jim zdravou genetickou informaci. Tím jsou nádorové buňky předělávány na buňky zdravé. Přesto se najde někdo, kdo proti tomu protestuje.

Možnosti genetické modifikace na lidech jsou ještě nezměrnější. Toto téma je také předmětem sporu. Pokud by byli lidé upravováni tak, aby se docílilo určitých vlastností, mohli bychom tak převzít naší evoluci do vlastních rukou. Pochopitelně zde obavy lidí chápu, neboť tak jako vše, i toto je zneužitelné. Je jasné, že například Spojené státy budou genetiku zneužívat k vojenským účelům, vzpomeňme jadernou energii. Já osobně jsem přesvědčen, že v USA se s lidskou genetikou experimentuje už dnes.

To nic nemění na tom, že tím bychom mohli dát sbohem dědičným vadám a chorobám. Stejné je to i s klonováním. Vyřešen by byl například problém nedostatku dárců orgánů, neboť orgány by sedaly pomocí klonování pěstovat.

Zajímá mě Váš názor.

Můj názor se shoduje s tím Vaším...
Saw, 12.4.2006 19:13

Můj názor se shoduje s tím Vaším. Morální otázky bych přenechal na etické komisi. Ovšemže se objeví problémy a omyly, ale výsledek bude užitečný. Lidé možná budou běžně přizpůsobováni budoucímu povolání, které je bude činit maximálně šťastnými. Zanikne nejspíše rasa lidí tak jak je známe, ale ať vyhraje ten lepší...

Jinými slovy ano
romantik, 12.4.2006 22:08

Pro Jirka:
Váš názor je správný, i když by se dal formulovat trochu jinak, i když by se dali upravit drobné nepřesnosti. Málo laické veřejnosti např. ví, že tzv. „pesticidy“ tj. látky jedovaté pro rostlinné škůdce, si rostliny vytváří také samy. A ještě něco: aktivisté to nedělají z nadšení, ale pro peníze. Jsou za to placeni. A kým si už každý může domyslet.

Odpověď
Maura, 13.4.2006 19:38

Víš, já jsem jednou přemýšlela, zda genetický výzkum je nová nebo prastará záležitost a došla jsem k názoru, že lidé už od pradávna něco o genetice věděli. Třeba, při sňatkové politice, při rozmnožování stád .. no, to je už bibli a v historii. Já mám za to, že by lidé měli vědět o svých genetických sklonech a zajímat se o to, jak předcházet různým neblahým věcem ve svém životě a nebo v životě potomků....... jak například, jak uvádíš, i pěstovat zdravé potraviny, přemýšlet , prostě přemýšlet co je dobré nebo není dobré pro život samotný atd.
Myslím si, že obecně lidé odjakživa měli hrůzu před novými objevy. To by nebylo tolik zmařených životů vědců z historie. Dělají to proto, že chtějí zastavit svůj čas, kterému rozumí a v kterým chtějí upatňovat svou moc. Bojí se o sebe, když brání pokroku.
No, ekologičtí aktivisté ... to je jen politika, nic víc a nic míň. Lidé, kteří opravdu milují a chrání přírodu, to dělají z přesvědčení, znalosti a lásky. Znám mnoho takových a vážím si jich. Jejich zahrady jsou nádherné ........ jejich život je spjatý s přírodou a je krásné s nimi rozprávět.

NOvá rasa
Vladimír Kindl, 14.4.2006 7:11

Pokusy s novou rasou nebo někdo by řekl vyvolenou rasou, tu byly v minulosti. Všichni víme jak to dopadlo. Proboha, nezačínejme znovu se šlechtěním lidí. Každý člověk má být smířen s tím, jaký je a jak byl stvořen.

Podobné snahy a náznaky sleduji jen s velkou nelibostí a doufám, že se brzo objeví nějaký problém. Který přesvědčí širokou veřejnost, že hokusy pokusy s lidmi je jako zahrávat si s ohněm. Vizte ovečka Doly.

Odp: NOvá rasa
Saw, 14.4.2006 11:37

K prvnímu odstavci: Zásahy do genů se dělají dnes a denně. Ve stravě budoucí rodičky je množství chemikálií, nehledě na případ, kdy třeba užívá toxické látky dobrovolně. Ve vzduchu který dýchá je další spousta toxických látek a genetická informace sama degeneruje, v západním světě (onen princip, že nejméně kvalitní lidé mají nejvíce dětí - lower class), také že nikdo nebrání postiženým lidem a nositelům genetických onemocnění mít potomstvo. Všechny tyto vlivy způsobují, že genetické inženýrství je nutný zásah, který lidskou rasu spasí. Proč se smiřovat s něčím, co lze vyřešit.

A šlechtění lidí bohužel vzal do ruky blázen, který také plánoval ovládnout svět. Proto padlo a lidé se na něj dívají jako na symbol něčho špatného, čímž ale vůbec není. A samozřejmě že přijdou omyly, ale za výsledek to každopádně bude stát, genetické inženýrsví je světlo na konci tunelu, naděje v nadčlověka...

Odp: NOvá rasa
Prapodstata, 24.4.2006 17:10

Nesouhlasim s tebou.Clovek se vymika logice prirody, zacal tvorit vlastni lod a ty se uz chte nechte musis drzet , na cestu zpet je pozde.Kdyz lod nedostavi tak se potopi.Smir se s tim ze clovek tvori novy system ve kterem priroda jako takova nema misto ackoli to je velmi relativni , protoze vsechno je priroda i geny jsou pouze zhlukem molekul prvku...Cili at dela clovek co umi , jen cas ukaze kdo mel pravdu

Jsem jednoznačně proti genové...
Nikola, 14.4.2006 19:03

Jsem jednoznačně proti genové manipulaci. A proč? Prostě proto, že ji nepovažuji za přínosnou pro člověka. Rostlinná říše, tak jak ji známe se vyvíjela do nynější formy téměř 4 miliardy let. Urychlené zavádění nových forem proto považuji za zcestné a velmi hloupé, za což nám budoucí generace v žádném případě nebudou vděčné.

Odp: Jsem jednoznačně proti genové...
Saw, 14.4.2006 19:10

Člověk dosáhl mnohých úspěchů šlechtěním, kdyby jen nechal rostliny v původní podobě, svět by vypadal asi úplně jinak. Přínos popřít nelze, toto je jen další krok šlechtění...

Odp2: Jsem jednoznačně proti genové...
Nikola, 14.4.2006 19:38

Nesmysl. Šlechtění je přirozený způsob k dosažení lepších vlastností než byly ty předchozí. Genová manipulace je zásahem do přírodní rovnováhy.

Odp3: Jsem jednoznačně proti genové...
Saw, 14.4.2006 19:49

Ee, přirozené je jen přizpůsobování se podmínkám. Šlechtění tento proces uměle urychluje a genetický zásah jde ještě dál, ale i v efektivitě. Pokud víte jak něco pracuje, můžete to vylepšit, tak proč ne. Dosavadní pokusy vypadají poměrně nadějně (i když ke klonování ještě nějaký kus cesty zbývá)...

Odp4: Jsem jednoznačně proti genové...
Nikola, 14.4.2006 22:05

I člověku odbornými znalostmi nepoznamenanému by mělo být jasné, že šlechtění spočívající v přenosu kvalitativně lepších vlastností v rámci jednoho druhu je věc jedna a změna sekvence DNA rostliny nahrazením sekvencí DNA živočicha je věc odlišná.

Odp5: Jsem jednoznačně proti genové...
Saw, 14.4.2006 22:43

Teoreticky, je jedno, jestli ona část genu, která se zamění, pochází z onoho druhu nebo jiného, jen se tím zaručí větší rozmanitost genetické informace, ale budiž, v praxi už to rozdíl je. Teď je otázka, jestli je to dobře, nebo špatně. Možná je to jenom moje nevzdělanost v tomto oboru, ale opravdu v tom riziko nevidím. Vědci by do genomu nezasahovali náhodně, první pokusy jako vždy na myších (už dnes), pak lidé. Tak v čem je problém?

Odp6: Jsem jednoznačně proti genové...
Nikola, 14.4.2006 23:08

Problém je právě v tom, že není objasněno, jaký vliv bude tato změna mít na přírodní rovnováhu. Stále mě udivuje, kolik má u nás technologie genového inženýrství (jak skvělý to název pro něco, čemu rozumíme pouze v nepatrném rozsahu) zastánců. Chápu vedoucí pracovníky firmy Monsanto, pro které je tato metoda možností, jak extrémně navýšit své zisky. Nechápu Frantu Nováčka, který svým spolubesedujícím v hospodě Na růžku sděluje, jak je to ohromné, a jak si pak budeme dobře žít. No nebudeme. Jenže až to pochopíme všichni, bude už zřejmě pozdě. Kombinovat geny různých biologických druhů je samozřejmě možné, protože rostlinné, zvířecí i lidské geny jsou vytvořeny ze stejného materiálu - deoxyribonukleové kyseliny (DNA). DNA je uložena v jádru každé buňky a nese dědičnou informaci celého organismu. Při genetických manipulacích se pomocí enzymů vystřihnou z DNA pouze některé geny. Ty se pak aplikují do DNA jiného organismu. V praxi je to ovšem složitější. Dědičná informace není ovlivněna pouze jedním genem, ale působením několika genů. Genetické manipulace nejsou žádnou přesnou vědou, právě naopak. Geny se do organismu vkládají naslepo a pak se čeká, jaký bude výsledek. Pravděpodobnost, že se podaří gen umístit přesně tam, kam si vědci přejí, může být i 1:100 000. Kdo chce nyní tvrdit, že tato praxe je do budoucna bezpečná, by se za pár let mohl dívat do očí nové generaci dětí s vrozenými alergiemi, nemocemi, pro které nebudou dnešní léky účinné a pod.

Odp7: Jsem jednoznačně proti genové...
Saw, 14.4.2006 23:19

To, že to nebude procházka růžovým sadem, myslím tuší každý. Proč se toho lidé zastávají: může to přinést kvalitnější život. Bude to sice připomínat vývoj léků, s tím kolik bude pokusů a omylů, ale tomu se vyhnout nelze. Ovšemže se musí brát jako axiom, že výsledek bude přínosný. V tom případě budou lidé trpět dnes, aby se lidská rasa v budoucnu měla lépe, takže obvyklý scénář...

Příroda genově manipuluje
romantik, 14.4.2006 22:01

Pro Nikolu:
Sama příroda „genově manipuluje“, tj. mění genatickou výbavu živých tvorů. Způsobují to vlivy fyzikální (např. přírodní radiace, přírodní elektrické výboje), vlivy biologické (působení přírodních jedů, nedokonalost přenosu genetické výbavy z rodičů na potomstvo pomocí zárodečných buněk). Přežijí pouze ty organizmy, jejichž genetická výbava a proto i vlastnosti umožňí přežít a umožní přežít snadněji, než generace s původní nepozměněnou genetickou výbavou. To všechno se děje v přírodě nahodile, a proto podstatně pomaleji, než stejné zdokonalení může udělat člověk cílenou genetickou úpravou. Genetické inženýrství není zaklínadlo, je to moderní cesta k pokroku.

Odp: Příroda genově manipuluje
Nikola, 14.4.2006 22:12

Ejhle člověk! Jak dokonalý to tvor. Kam se na nás hrabe příroda s miliardy let vývoje. My to zvládneme za pár desetiletí, že? Kdyby takové fanfarónství nebylo k pláči, bylo by k smíchu.

Odp2: Příroda genově manipuluje
Saw, 14.4.2006 22:47

Nevím co je na tom směšného nebo k pláči, člověk dokázal hodně věcí, tak proč ne toto? Jednalo by se pravděpodobně pouze o úpravy stávající genetické informace, ne výroba úplně nové. Nevidím v tom žádné pohrdání přírodou ani naivitu...

Odp3: Příroda genově manipuluje
Nikola, 14.4.2006 23:17

Plně souhlasím, člověk dokázal za dobu své časově nepatrné existence hodně věcí. Například vyhubit tisíce živočišných a rostlinných druhů. Dosáhnout antropogenních i neantropogenních změn krajiny, které se mu nyní vracejí v podobě záplav, eroze půdy, aj. Znečistit si své vlastní životní prostředí natolik, že v něm na některých místech již nedokáže existovat atd. Tak to vše dokázal člověk.

Odp4: Příroda genově manipuluje
Saw, 14.4.2006 23:21

A to je nějaký výkon :-) Člověk má úžasnou schopnost žít zároveň na úkor budoucnosti, a dělat vše pro to, aby měl budoucnost co nejlepší. Lépěji řečeno, podlidé to první, lidé to druhé...

Paní příroda
Jirka, 19.4.2006 9:02

Děkuji za vaše názory a omlouvám se za možné nesrozumitelnosti v úvodním článku.

Jak jsem četl jednotlivé příspěvky, zjistil jsem, že příroda je často chápána jako inteligentní bytost. Ale kdo to tedy je? Kdo je příroda? Jsou to všechny živé organismy, ale i horniny, hlína,...prostě celá krajina a v tom nejširším slova smyslu je to vše, co nevytvořil člověk, tedy celý vesmír...Pozemskou živou přírodu lze chápat jako soubor všech organismů žijících na Zemi. Lidé často argumentují tím, že genetické úpravy jsou „proti přírodě“ a proto se ptám: proti komu vlastně? Jistě existuje názor, že Země je jeden velký organismus - s tímto názorem však nesouhlasím. I my lidé jsme příroda, i když už možná ne v tom pravém slova smyslu. My nejsme vlastním výtvorem, tudíž jsme příroda...

Odp: Paní příroda
Nikola, 19.4.2006 11:14

... a nesrozumitelnost byla tímto korunována na úroveň slovního chaosu :-) Nevšimla jsem si, že by tu někdo přírodě připisoval nějakou inteligenci, to už by zavánělo antropomorfismem. Příroda se dá označit jako živý organismus, (nikoli jako inteligentní bytost), z důvodu, že se neustále vyvíjí a reaguje na vnější podněty (a nezapomínejme přitom na to, že vnímání času se liší, takže pokud se někomu zdá, že příroda nereaguje na její poškozování, tak se mýlí). Genetické úpravy jsou proti přírodě, udivuje mě, že člověk, který umí číst a psát, má tedy zřejmě určité intelektuální schopnosti je schopen tvrdit opak. Stačí si zalistovat v odborném tisku (je samozřejmé, že nikdo neví vše, a proto spoléhat se pouze na vlastní znalosti v dnešní společnosti už není možné), a při troše inteligence snad sám pochopí v čem tkví problém genové manipulace, a co může a také již v určitých případech způsobuje.

Odp2: Paní příroda
Prapodstata, 24.4.2006 17:16

Tohle je typicky spatne uvazovani.Lide se na problemy divaji z vlastniho pohledu.Co se tyce objektivniho poznavani aposuzovani, jsem silny skeptik, a myslim si ze clovek je produktem prirody , on sam se nevytvoril, priroda ho tak vytvorila, to co dela je tedy taky poselstvym prirody, nikdo nedohledne do konecneho dusledku, to ze zname pouze tuto formu existence ktera je na nasi planete nemuzeme nic urcovat, nevime nic o existenci, zivot nemusi mit podbu jen jakou ji zname

Odp3: Paní příroda
Nikola, 24.4.2006 21:28

... nikoliv, mýlila jsem se, slovního p... bylo dosaženo teprve nyní. Pomíchat v jedné větě tolik nesourodých témat, to skutečně stojí za to, abych své hodnocení předešlého příspěvku vzala zpět a vyznamenala jím teprve tento.

Odp4: Paní příroda
Prapodstata, 25.4.2006 6:55

Vase uvahy jsou velmi zaujate, myslim si, ze kazdy muze mit svuj nazor, nebudu vam ho tedy brat...

Pro Nikolu
romantik, 24.4.2006 23:05

Pro Nikolu: Představte si, že by se Vám narodilo dítě s vrozenou nemocí, tedy s nemocí způsobenou chybnou genetickou informací. A představte si, že by už genetici uměli tuto závadu opravit tím, že by se jim podařilo ve všech buňkách těla dítěte provést úpravu odpovědného vadného genu za zdraví. Pak byste určitě nečekala na tisíciletou činnost přírody a ihned byste přijala okamžitou pomoc genetiků pro své dítě.

Odp: Pro Nikolu
Nikola, 25.4.2006 9:40

Poslyšte, přečtěte si nejdříve pozorně mé příspěvky, a poté můžeme spolu diskutovat. Já jsem proti genové úpravě plodin a to proto, že dosud není známa interakce mezi takto upravenými plodinami a lidským organismem, potažmo životním prostředím. Pokud se tedy zde snažíte podsouvat myšlenku dítěte s vrozenou genetickou vadou, musím se zeptat, kde se tato vada vzala a zda není způsobena právě těmito genovými úpravami hospodářských plodin. Neb každému je snad dozajista známo, že člověk se skládá z toho, co jí.

Trávení se nerovná dědění
romantik, 25.4.2006 23:36

Pro Nikolu: Vaše uvažování se asi rovná tomu, co čtete v laických novinových článcích. Trávením vstřebaná potrava je úplně něco jiného a jemnějšího, než je potrava snědená. Geneticky upravená stravitelná plodina není ani jedovatá, ani např. radioaktivní, kteréžto jediné vlastnosti by mohly poškozovat člověka po jejím snědení. Geneticky upravená plodina může např. být odolnější proti škůdcům, může mít vyšší obsah vitaminů a minerálních látek, než ta původní. Tím je její pěstovnání snazší (bez použití „práškování“) nebo je pro výživu lidí zdravější.

Odp: Trávení se nerovná dědění
Prapodstata, 26.4.2006 6:55

Pani Nikola si zrejme predstavuje, ze hruska se v nasem zaludku promeni na zakernou potvurku s krompacem v ruce, ktera nas bude rozkopavat zevnitr : )

Odp2: Trávení se nerovná dědění
Nikola, 26.4.2006 9:27

Pane Prapodstato, váš komentář je natolik hloupý, že nemá smysl o něm polemizovat. Zkuste se začít trochu vzdělávat, s tím co jste se naučil v mateřince si v životě opravdu nevystačíte.

Odp3: Trávení se nerovná dědění
Prapodstata, 26.4.2006 12:25

Pokud je jedine na co se zmuzete urazky, pak nevim kdo by se mel vic vzdelat a naucit pravidlum slusne diskuze.

Odp4: Trávení se nerovná dědění
Nikola, 26.4.2006 13:03

Ale kdepak, já se snažím diskutovat přiměřeně vaší úrovni a schopnosti chápat předkládané argumenty. Pokud považujete můj návrh na vaše další vzdělávání za urážku, pak to vysvětluje mnohé a netřeba dalšího komentáře :-)
Ráda bych vás ovšem upozornila, že naše debata se dostává mimo téma článku a jako taková by mohla být podle pravidel tohoto serveru smazána (Komentáře jsou upravovány/mazány ty, které jsou buďto nesmyslně vulgární nebo vůbec nesouvisí s tématem.) Tolik tedy k pravidlům :-)

Odp: Trávení se nerovná dědění
Nikola, 26.4.2006 9:42

Tak nevím, dosud jsem vás považovala za relativně vzdělaného člověka, ale jak vidím, mýlila jsem se. Co se týká mého uvažování, ponechte ho laskavě stranou a soustřeďte se na to svoje, které odpovídá člověku s maximálně základním vzděláním. Člověk s vyšším vzděláním by nemohl argumentovat takto primitivním způsobem. Zkuste si nejdříve přečíst něco o teratogenních a mutagenních prvcích. Ale nehledejte v novinových článcích :-)

Odp2: Trávení se nerovná dědění
Prapodstata, 26.4.2006 12:23

Vysvetlete mi spojitost mezi mutagenimy faktory( vase oznaceni je znacne laicky nepresne, ,,prvky´´ to rozhodne nejsou)a geneticky upravenými plodinami...

Odp3: Trávení se nerovná dědění
Nikola, 26.4.2006 12:52

Už toho prosím nechte a vraťte se zpět do školy, nebo mě fakt rozesmějete :-) Pojem prvek má více významů, ten který jste se naučil na ZŠ, tedy označení pro látku tvořenou atomy o stejném protonovém (atomovém) čísle, skutečně není jediný.

Odp4: Trávení se nerovná dědění
Prapodstata, 26.4.2006 14:30
Odp4: Trávení se nerovná dědění
Milan, 17.5.2006 9:16

Nikolo, Vás nikdo nenutí upravené plodiny jíst, ne?

Dokážete-li zabránit přenosu pylu z GMO...
Nikola, 18.5.2006 22:27

Dokážete-li zabránit přenosu pylu z GMO upravených plodin pěstovaných na jednom poli na GMO Free plodiny pěstované plodiny na druhém poli, tedy poručit včelám i větru, pak vám odpovím, že nenutí. Takže než mi příště položíte podobně ... otázku, co kdybyste si o této problematice nejdříve něco zjistil?

Odp: Paní příroda
David12345678, 28.5.2006 18:50

Je jedno kdo je to příroda, ale je důležité aby byla v souladu. Když odebereš nějaký prvek a zničíš tím jiný, na kterém nepřímo visí životl idí na Zemi (endemický druh v deštném pralese s léčivými účinky např.) může to být ošemetné. Příroda jako soubor organismů (minimálně viry a bakterie) tu bude stále. Důležité je, jestli tady budeme s ní...

K těm vašim mutagenům
Jirka, 17.5.2006 9:37

Mutageny, neboli mutagenní faktory jsou, pokud vím, faktory vyvolávající mutaci, tedy genetickou změnu na úrovni DNA nebo chromozomů. Mutace vznikají v přírodě samovolně, i když jen ojediněle. Mutagenní faktory mohou být fyzikální (UV-záření, tepelné i mechanické podněty nebo radioaktivita) nebo chemické- působení zoxických látek, nebo enzymů na organismus. Není prokázáno, že by jakékoli mutované plodiny dále působliy na genom konzumenta, naopak, zdá se být téměř jisté, že genová výbava potraviny nemůže ovlivnit konzumentovu genetickou informaci.

Nikolo, pokud jde o Vaše stálé útoky na vzdělání pana Prapodstaty, nevím z čeho tak s jistotou soudíte, že je nevzdělaný. Myslím, že má pravdu, argumentovat s mutageny není na tomto místě oprávněné.

Pane Jirko, odpovídáte si již svým...
Nikola, 18.5.2006 8:39

Pane Jirko, odpovídáte si již svým komentářem „...pokud vím, ...zdá se být téměř jisté, ...není prokázáno, ...myslím“ Takže až to budete vědět s jistotou, můžeme v diskuzi pokračovat.

Zase pochybnost...
Ivan Placák, 18.5.2006 21:50

Skrytost možného nebezpečí spočívá v tom,že posílením odolnosti ,vetší produkcí obranných látek zmněním strukturu půdních organismů a tím nezvratňe zmněním její vlastnosti.(půda)Tato pak ztrácí svou vaznost a stává se zplavitelnou spraší.Zabržděnost hnilobných procesů zastaví její regeneraci a zůsobí její vyhublost!!(neůrodnost)- Takto se zrodí další vývojový stupeň: .,Člověk nejmoudřejší.".....Jsem laikem.!Toto není odborné stanovisko!Ve sporu se stavím na stranu paní Nikol ............ Ivan.

Tři názory a já
romantik, 18.5.2006 22:09

Pan Jirka napsal o mutagenech nejlépe, nejkvalifikovaněji.
Paní Nikola v oboru geneticky upravených potravin by měla prohloubit své odborné znalosti, a to rychle a z aktuálních zdrojů.
Pan Ivan Placák má v uvedeném oboru úplný zmatek; ale ani jeho nezatracuji, možná že i on je schopen v budoucnu nastudovat a správně pochopit, co to je a proč potravina z geneticky upravené plodiny nebo hospodářského zvířete a že se nemusí bát takovou potravinu konzumovat.

Odp: Tři názory a já
Nikola, 18.5.2006 22:42

Aktuální zdroje jsou k dispozici ...
http://www.blisty.cz/files/isarc/9902/19990217h.html
http://www.osud.cz/cs/clanek.php?id=4126
http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005030004
http://www.ekozahrady.com/web_rs/info_o_gmo.htm

A co se vás týká pane Romantiku, vy jste s prominutím hloupý člověk. Protože existuje-li jakákoliv pochybnost ohledně možné škodlivosti GMO potravin, pak je nutné nejdříve tyto pochybnosti vyvrátit. Jen velmi hloupý člověk nebo sebevrah může tvrdit něco jiného.

Pochybnosti nejsou
romantik, 19.5.2006 22:56

Pro Nikolu: Kdo nemá pochybnosti, nemusí je vyvracet. Vy jste mne také bez jakýchkoliv pochybností nazvala hloupým člověkem a sebevrahem.

Ve vašem případě nemám pochybnosti...
Nikola, 20.5.2006 10:42

Ve vašem případě nemám pochybnosti. Vaše názory mě ujišťují, že mám pravdu. Člověk, který jen tak skočí z vysokého mostu je hloupý člověk a sebevrah. Ten kdo propaguje GMO aniž by znal možné následky je totéž, tedy hloupý člověk a sebevrah. Co víc k tomu dodat?

Odp: Ve vašem případě nemám pochybnosti...
Leondegrance, 20.5.2006 13:29

Snad jen, že už mne ta vaše sebestředná demagogie prošpikovaná intelektuálním onanismem a urážkami začíná extrémně otravovat.
Otázka pro Aleše, nešlo by přidat fičurku na zneviditelnění některých individuí?

Zkuste si to po sobě přečíst a...
Nikola, 20.5.2006 13:41

Zkuste si to po sobě přečíst a zamyslete se nad sebou, zda to, co vás tak irituje u mne, se nevyskytuje v mnohem větší míře i u vás.
I když promiňte, nějak jsem si neuvědomila, že k tomu, aby se člověk mohl zamyslet, je třeba i mozek.

Odp: Zkuste si to po sobě přečíst a...
Leondegrance, 20.5.2006 13:50

Zkuste si přečíst všechny vaše „komentáře“, jestli se vám z nich taky neudělá zle, z toho jak každého urážíte.
Mimochodem, nezačínám tady diskusi o Nikole, takže nereagujte. Prostě konstatuji.
Podívejte se kolika článků máte poslední komentář. Nezapaluje?

Odp2: Zkuste si to po sobě přečíst a...
Nikola, 20.5.2006 13:59

Já své komentáře znám, vždyť jsem je sama psala :-)
Nechcete se mnou diskutovat? Nemusíte, snad vás k tomu nikdo nenutí. Ale tak jako já respektuji vaše právo na vyjádření svého názoru, buďte tak laskav a respektujte totéž právo u mne, bez ohledu na to, zda se vám zamlouvá či nikoliv. Co se týká urážení, nejsem si ničeho podobného vědoma. Nazvu-li hlupáka hlupákem, jde jen o konstatování skutečnosti, tak jak ji sama vidím :-)

Odp3: Zkuste si to po sobě přečíst a...
Leondegrance, 20.5.2006 14:03

Respektujte místo mých práv radši lidi.

Odp4: Zkuste si to po sobě přečíst a...
Nikola, 13.6.2006 20:59

Souhlasím s vámi, ale věřte, nebude to pro mne nijak lehké :-)

Odp3: Zkuste si to po sobě přečíst a...
Milan, 31.5.2006 9:19

Nemám doktorát genetiky a nemohu proto nijak dokazovat nebo vyvracet různé názory a geneticky modifikované plodiny. Jedno je mi ale jasné, paní doktorko Nikolo: Tato diskuse je o svobodném vyjádření názoru a pokud s někým nesouhlasíte, sdělte to a klidně sdělte i proč, ale bez těch hlupáků. Jste nepochybně velmi vzdělána, ale vyjadřujte své názory méně útočně.

Já geneticky upravené jídlo jím(a budu ho jíst), běžně se pěstuje a kde je ekologická katastrofa? Neměla byste se spíše starat o znečišťování atmosféry, vody a půdy?

Odp4: Zkuste si to po sobě přečíst a...
Nikola, 31.5.2006 10:04

Už jsem tu několik odkazů týkajících se podpory mých tvrzení vložila, ale chápu, že odkaz je odkaz a článek je článek, takže ještě jednou a nyní přidám i úvody zmiňovaných článků...
Zpráva britských vědců publikovaná 21. března 2005 potvrdila podezření ekologů, že geneticky manipulované rostliny poškozují životní prostředí. Zpráva je výsledkem čtyřletého odborného výzkumu, který stál šest milionů liber a stal se nejrozsáhlejší expertízou svého druhu. Studium se zaměřilo na čtyři druhy rostlin - ozimou a jarní řepku olejku, cukrovou řepu a kukuřici. I přes zveřejněné výsledky hodlá Evropská komise pokračovat ve schvalování GMO...
http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005030004

Všeobecně se věří, že krysy, švábi a cyanobakterie mohou přežít každou biologickou katastrofu. Nedávno však výzkumníci opět jednou konstatovali, že existují opožděné otravy, které mohou pozvolna zahubit i hodně odolné krysy.
Vůdčí expertka Ruské akademie věd z Institutu pro vyšší nervovou činnost a neurofyziologii, doktorka biologie Irina Jermakova, provedla experiment na krysách. Krysy jsou tradičně využívány k důležitým experimentům protože jejich morfologie a biochemie je podobná lidské.
Experimentální krysy dostávaly potravu obsahující geneticky upravené složky (byla to soja). Krysy sice experiment přežily, avšak výrazně změnily chování: znervózněly, byly znepokojené a navíc bezdůvodně agresivní. Výzkumníci poté odhalili abnormální patologické změny na játrech a varlatech krys.
Mnohem významnější ovšem bylo, že se u potomků experimentálních krys krmených GM stravou projevily skutečně děsivé problémy. Ukázalo se, že cizí potravní komponenty jsou pro krysí potomstvo smrtící. Většinou přežijí všechny krysy z jednoho vrhu. Ale v tomto případě se přes 55% mláďat použitých experimentálních krys narodilo mrtvé nebo pošla brzy poté. Jejich smrt nadto byla opravdu mučivá, pitvy prokázaly otoky na vnitřnostech. Zdravotní stav zbylých nově narozených krys byl vážně narušen. Také jejich matky neprojevovaly žádný obvyklý aktivní mateřský instinkt...

http://www.osud.cz/cs/clanek.php?id=4126

Domnívám se, že články jsou napsány srozumitelnou, přístupnou formou a pokud nic jiného, měly by vést k zamyšlení.

S těmi hlupáky máte do určité míry pravdu, občas se nechám unést a mé reakce tomu pak nasvědčují :-) Na druhou stranu, bez jisté míry agrese se v životě neobejdete, to byste měl jako inteligentní člověk vědět sám nejlépe :-)

Odp5: Zkuste si to po sobě přečíst a...
Schizofrenici(k?), 9.6.2006 23:37

O tomto experimetu s krysami jsem již jednou četl. Ovšem jinde. Kontrolní skupina nebyla živena sojovými výrobky stejného druhu ale obilím (!) a skupina zkoumaná sojovými výrobky které byly modifikované. Jelikož ovšem nebyla kontrolní skupina živena výrobky z nemodifikované sóji, tak není možno srovnání. (Třeba krysy zabíjí ta sója (ať už modifikovaná nebo ne) a nebo spíše konzervační látky na které jsou tyto výrobky velmi bohaté)

Nechci stále jen odporovat, nicméně v...
Nikola, 10.6.2006 11:00

Nechci stále jen odporovat, nicméně v tomto případě je to nutné :-) Takže:
Tým dr. Jermakové rozdělil krysy do tří skupin. První skupině přidával do potravy 5 až 7 gramů moučky z geneticky upravené sóji. Druhá skupina dostávala běžnou stravu doplněnou nemanipulovanou sójou. Třetí kontrolní skupina nepřišla se sójou vůbec do kontaktu.
Celý článek je zde: http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005110008

A ke druhé části příspěvku týkající se spekulace, zda nezabíjí krysy přímo sója ...
Při jednom pokusu byly krysy vystaveny rentgenovému záření vyvolávajícímu za normálních okolností rakovinu prsu. Po vysoké dávce ozáření, vyvolávající rakovinu, dostala jedna skupina krys sójové boby a druhá nikoliv. U krys, jež dostala sójové boby, se rakovina vyvinula ve 44 % oproti 74 % u skupiny, kde krysy žádné sójové boby nedostaly.
Celý článek zde: http://zdrava-vyziva.doktorka.cz/soja-zazracna-potravina/

Co se pak týká letálního působení běžných konzervačních látek na krysí populaci, myslím, že se dá téměř vyloučit, neboť právě tyto jsou před schválením pro potravinářský průmysl na krysách testovány.

Odp: Nechci stále jen odporovat, nicméně v...
Ivan Placák, 10.6.2006 21:40

Květiny............z vlastní hlavy.

Odp: Nechci stále jen odporovat, nicméně v...
Schizofrenici(k?), 12.6.2006 18:13

Pokusy na zvířatech i lidech se zjistilo, že sójové boby mohou mít i další účinky, Sójové boby (tak jako i některé jiné plodiny) obsahují nízké koncentrace přirozených estrogenů,ženských pohlavních hormonů, a tím působí proti početí. Což samozřejmně může vést i k deformacím plodu v průběhu vývoje a nasledné neschopnosti plodu přežít. jinak v tom tvém článku stále není uvedeno kolik sóji dostávala kontrolní skupina. ;-) A ohledně těch konzervačních látek testovaných na krysách. I přes to, že se ukáže škodlivost těchto látek od určitého množství, tak se dane látky používají. Akorat že v menší, přijatelné míře. Což strava složená ze sóji není. (je tam psáno, že krysy dostáváli do stravy 5-7 gramu, ale není tam psáno jak často a kolik % sója tvořila) Tento článek je hezký a může to být i pravda ale náhodou je v těch důležitých částech něco jako mlha. Jistě rozumíš kam tím mířím. Btw, něco co léčí rakovinu klidně může způsobovat otoky orgánů.

Nejedná se o estrogeny ale o...
Nikola, 13.6.2006 13:51

Nejedná se o estrogeny ale o fytoestrogeny. Za druhé, jejich koncetrace je natolik nízká, že je primárně bezvýznamná. Za třetí, nepůsobí proti početí, ale ve vysokých dávkách omezují tvorbu estrogenu. A tak bych mohla pokračovat za čtvrté a za páté ...

Odp: Nejedná se o estrogeny ale o...
Schizofrenici(k?), 13.6.2006 20:19

Tak teďka už tvé zdroje nemohu brat vážně. Sama poukazuješ na nepřesnost v článku, kterým jsi argumentovala. Je to citace odtud: http://zdrava-vyziva.doktorka.cz/soja-zazracna-potravina/ (dolní část) A budu moc rád když budeš pokračovat takhle dále a vyvrátíš si hodnověrnost všeho, co si uvedla jako podklad pro tvé závěry. A zároveň nejméně mně hodnověrně poučíš.

Ten článek, který zmińuješ, nesouvisí...
Nikola, 13.6.2006 20:56

Ten článek, který zmińuješ, nesouvisí s tématem této diskuze. Uvedla jsem jej pouze jako reakci na tvoji myšlenku, že by samotná, geneticky neupravená sója mohla mít letální účinky na krysy. Jen tak na okraj, žádný laický článek se nedá brát zcela vážně, neboť ho píší lidé jako jsi třeba ty, co slyšeli něco zde a něco zase tamhle, po vzoru jedna paní povídala... :-) Přesto je dobré přečíst si to, a na základě vlastních znalostí posoudit do jaké míry se prezentovaným tvrzením uváděných jako fakta dá věřit.

Odp: Ten článek, který zmińuješ, nesouvisí...
Schizofrenici(k?), 14.6.2006 0:18

Já bych byl taky radši kdyby jsme se zaobirali článkem č.1 o tom experimentu s geneticky upravenou sójou. Hezky jsme se shodli, že článek č.2, který jsi použila jako podklad pro tvrzení o neškodlivosti sóji není důvěryhodný a proto by mně zajímalo jestli si to myslíš i o článku, který si uvedla jako první. Jestli ano, tak kde bereš informace o tom experimetu, když jím argumentuješ? A jestli informace nemáš, tak jak jsi k tomuto názoru pryšla? A proč si článek č.2 použila, když se nedá brát vážně? Děkuji předem za odpovědi na všechny mé otázky.

Byla bych nerada, aby se z diskuze více...
Nikola, 14.6.2006 13:33

Byla bych nerada, aby se z diskuze více stran stala debata dvou jednotlivců, ale odpovím ti. Nenapsala jsem, že článek, kterému jsi dal pořadové číslo 2. považuji za nedůvěryhodný. Uvedla jsem že žádný laicky psaný článek se nedá brát zcela vážně. Pokud máš pocit, že si zde hraji se slovíčky, pak je to pocit mylný, protože významová hodnota obou tvrzení je odlišná. Takže jedna věc je článek, který není argumentačně podložen relevantními a ověřitelnými fakty a druhá věc je článek odkazující na určitý provedený výzkum, který se dá při troše píle dohledat. Já jsem trochu té píle tomu věnovala a tady je původní článek s přesnými daty v originále ...
http://www.regnum.ru/news/526651.html
a v anglickém překladu ...
http://www.regnum.ru/english/526651.html
Myslím, že jsem zodpověděla dostatečně tvé otázky :-)

Odp: Byla bych nerada, aby se z diskuze více...
Ivan Placák, 14.6.2006 16:05

Argumentační,, přetlačovaná" je neobyčejně zajímavá
právě k utváření si názoru laiků,tedy třetích stran!
Dokonce si myslím,že to je motem a smyslem tohoto fora.Je přímo důvodem mého zájmu o tyto stránky !
Pokud se dostanu do názorové neshody,přemýšlím
co vedlo protistranu k utvoření si jiných závěrů,než jsou moje.Dávám si pozor ,abych ve věci
nevystupoval jako odborník,-jímž nejsem.A na tuto skutečnost zřetelně upozorňuji!
Nestřílím, kam nevidím!!!
Pár květivek pro Nikolu se stává pomalu kyticí...!!

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Sója...
romantik, 15.12.2006 23:33

...je těžce stravitelná i bez modifikace i pro lidi. Navíc se v sójovém šrotu ze zámoří do Evropy dováženém zjistil vysoký obsah těžkého kovu kadmia, který je zdraví škodlivý a orgamizmus živých tvorů ho nedokáže vyloučit. Sóju nutí Evropanům konzumovat její zámořští producenty pod reklamou, že je zdravější, než maso. Není to pravda, při nejmenším sója leží v žaludku, je těžko stravitelná. Ani se potkanům nedivím, že jim po sóje bylo špatně, ale důvodem s největší pravděpodobností nebyla její genetická modifikace.

nebezpečí ze zálohy
Ivan Placák, 20.5.2006 13:37

,,Rádoby chtrou poznámkou„ jsem zastřel poukázání na jiná rizika,která nejsou vnímána jako přímé ohrožení.Upravená plodina se brání škůdcům zvýšenou produkcí toxinů ,ale současně
ničí i půdní bakterie,žádané plísně a kvsinky-půdní struktura se hroutí a malér mám na stole!
Dobrý ůmysl musí být doprovozen zodplvědností!
Nehovořím o strachu z poživatelnosti potravin,půjdu s Vámi třeba na oběd !,Pohovoříme o bezva nápadech minulosti a jejich důsledcích.Pokud neskočily přímo válkami, tak hladomorem nebo záplavami .Děkuji Vám, že jste mně nezatratil,jsem Vám za to nemírně vdečný.
Jsem začátečník a přeji si ,abych našel odvahu ,dívat se do očí “argumentačne silnějšímu soupeři a poučil se.!!Svůj pohled nevydávám za ověřený výzkumem..je můj vlastní. Nikoho neznámkuji !
Romantiku--romantikům........květiny pro Nikolu --------Ivan

Odp: nebezpečí ze zálohy
ivan, 13.12.2006 18:46

Toto je moje místo vstupu na internet, :-) Na Svíci a také první setkání s romantikem.
Dnes o 7měsíců později mohu doplnit o záchyt tv zprávy: ,,Britským vědcům se podařil prokázat genový přenos mezi upravenou Řepkou olejkou a Pýrem .
Každý si umí představit, co by znamenalo
posílení jeho odolnosti.

Odp2: nebezpečí ze zálohy
ivan, 19.2.2012 15:38

Jééjej, Romantiku, podívej se tady na to!

Tady jsme se znali sedm měsíců a dneska jsme skoro o sedm let starší. Tehdy jsem na klávesnici hledal jednotlivá písmenka a radoval se z toho když jsem se trefil, dneska se trefím, ale umím stejné H jako tehdy.

Tak co? .. Mrkni na pár příspěvků dozadu a vyhodnoť si kdo měl pravdu. Přečti si hlavně reakci ,,Nebezpečí ze zálohy" o kousek výše. Místo kde nyní bydlím znám přes padesát let. Bouřky a deště tu byly vždycky, na cestách po kterých tekla voda jako v malých říčkách jsme si dělali přehrady a vodu takto zadrženou jsme pouštěli úvozama dolů v podobě vlny. Bezva klukovská zábava! Tehdy to byl ještě nezastavěný prostor, vlastně pastviny. Uvědomuju si, a vidím to jak bylo skrz skoro čistou vodu vidět jak unáší sebou kameny z úmyslně protržené hráze. Dneska už středně silný déšť sebou nese bahení tok strouhama. Žlutá voda plná bahna se valí do údolí, po zaschnutí zase vítr zvedá s polí oblaka prachu a odnáší pryč. Příští generace dovydojí půdu řepkou nebo spálí v podobě styrenu a slámy v motorech a koltech. Samý bezva nápady! Vnuci dnešních třicátníků budou na holých šutrech a jejich děti si zase budou stavět hráze v čisté vodě. Pouze příčina té čistoty bude jiná. Kdyby to viděli naši pradědkové, tak nám zpřeráží nohy.

Nechci tvrdit, že vědci jsou...
Jirka, 31.5.2006 9:34

Nechci tvrdit, že vědci jsou paranoidní, ale není škodlivost transgenních plodin jen mýtus?


[url=http://]http://referaty-seminarky.cz/?article=biotechnologie-klonovani[/url]

GMO
Kelt, 22.9.2006 9:28

Pokusím se v krátkosti nastínit důvody, proč odmítám GMO:

1) Srovnávání genových manipulací se šlechtěním či přirozenou evolucí je naprosto zcestné. Pokud lidé v minulosti šlechtili, nikdy spolu nekřížili geny rostlin a živočichů, např rajčete a ryby, ale jen různých příbuzných druhů. A pokud se toto křížení nezdařilo, měla příroda pojistku v podobě neplodnosti výsledků tohoto křížení. Druhy vzniklé GM jsou plodní.

2) Biodiverzita Pěstování GM plodin je ohrožením biodiverzity přirozeného přírodního prostředí. Řada studií prokázala, že přes veškerá bezpečnostní opatření nelze nikdy vyloučit možnost kontaminace přirozeného prostředí geny modifikovaných organismů. A pokud by se v budoucnu zjistilo, že genetická modifikace může mít nějaké vedlejší účinky, už nebude možné tyto změny dostat zpět.

3) Zisk korporací . Přes veškerá tvrzení o nasycení hladovějících jde jen a jen o byznys. V chudých zemích se hospodaří tak, že se po sklizni plodiny část úrody schová jako osivo pro příští sezónu. Ostatně tak se hospodařilo i u nás před nějakými sto lety. V případě GM to ale možné není - zemědělec, který chce pěstovat GM-plodiny, si musí každou sezónu kupovat za nemalý peníz nové osivo, což si korporace velice pečlivě hlídají. Takže vyšší zisk, který by zemědělci mohli z pěstování GM-plodin mít, skončí v kapsách korporací.

4) Ohrožení ekologických zemědělců Tento bod hodně souvisí s bodem 2. Pokud budu chtít prodávat výrobky v kvalitě BIO, musím mít mj. obsah GM roven nule. Jak mi ale kdo zaručí, že mé produkty nebudou přirozenou cestou kontaminovány GM? Navíc pokud státní orgány tají, kde se vůbec GM-plodiny pěstují?

5) Nedostatek potravin není Tato planeta je schopna uživit ještě více obyvatel, než kolik jich na Zemi žije, potravin je dostatek, jen jsou velice nerovnoměrně rozděleny. Zatímco „Západní“ civilizace se potýká s problémy obezity a plýtváním potravinami, rozvojové země trpí hlady. Příčinou tohoto hladu ale v řadě případů není neúroda, ale jiné, zejména ekonomické a politické faktory - korupce, velké zadlužení těchto zemí, epidemie AIDS atd. Tvrzení, že toto vše lze vyřešit pomocí GMO je nesmysl.

Zbytečný boj ...
romantik, 15.12.2006 23:14

...proti geneticky modifikovaným plodinám. Domnívám se, že už je dávno všichni v nějaké podobě konzumujeme, a to bez jakýchkoliv negativních účinků. Takové plodiny je téměř nemožné identifikovat, naopak množit se mohou normálně přirozenou cestou i vegetativně. V honbě za ziskem z podnikání se žádný podnikatel nebude omezovat na pěstování pouze starých odrůd. Postupem doby staré odrůdy budou přežitkem a z trhu vymizí jako nerentabilní. I automobil, parní stroj a lokomotiva byly kdysi v jednom nebo několika exemplářích a lidé se jich jako novinek neoprávněně a přehnaně báli. I pokrokově myslících a jednajících jedinců se ostatní masa lidí v historii bála a označovala je za společníky ďábla. Všechno nové a prospěšné musí lidé často několikrát zmařit, než pochopí.

Pane romantik : A co příklad...
Ufonek, 19.2.2012 13:08

Pane romantik : A co příklad hibridizace rostlin , kdy rostliny nejsou schopny se dále množit . Oni třeba mají nějaké vlastosti , jako že jsou více odolné atd. .A teď mi řekněte nedá se toho zneužít , nezneužívá toho např. pár fašisticko korporátních firem zabývajících se agrobyznysem ?

Podívejte se třeba na videu na dokument :
Nasytíme celý svět .

Odp: Pane romantik : A co příklad...
Vlastimil Čech, 19.2.2012 14:51

Zdá se, že bohužel máte pravdu, pane Ufonku...Kdysi šlechtění bylo směrováno k dobru, dnes je vědecký výzkum směrován k Jeho Veličenstvu Zisku

Odp2: Pane romantik : A co příklad...
ivan, 20.2.2012 7:51

Zisk je v pořádku, pane Čechu, je jím vyjádřený poměr nákladů a výnosů. Zisk je smyslem práce ve všech společnostech. Důležitá je etika jeho dosažení. Mnohdy se nejedná ani o způsob jeho dosažení ale spíše o zmocnění se výnosu.

Je skoro to samé, když mě někdo krmí kuřecím separátem a glutamátem ochucenou moukou, nebo Lysenkovejma spisama pod výhružkou sankce.

Rozdíl mezi vodou a vínem vložená práce.

Stejnej hnus je prodávat vodu s tvrzením , že je to víno, jako někoho přinutit aby vyrobil víno ve prospěch jiného pod pohrůžkou sankce za nesplněnej vynucenej úkol.

Odp3: Pane romantik : A co příklad...
Vlastimil Čech, 20.2.2012 14:13

Souhlasím. Měl jsem napsat, že výzkum se žene JEN za ziskem, bez ohledu na dobro ostatních... tedy začnu-li vám nabízet výhradně potraviny „cinknuté“, nastavené, falšované, náhražkové a generuji-li takto svůj zisk, pak je to špatně... zvláště tehdy, pokud nějak (třeba i nesmyslně vysokou cenou) znesnadním Vám přístup k potravinám kvalitním.

Odp4: Pane romantik : A co příklad...
Tlapka, 21.2.2012 13:10

Jsem přesvědčena, že člověk je velmi odolný všežravec, znám osoby které se úspěšně živí pouze pivem.

Odp5: Pane romantik : A co příklad...
Vlastimil Čech, 21.2.2012 13:58

To není otázkou odolnosti... jde o to, že pivo je ryze přírodní, rostlinný nápoj s vysokou výživovou hodnotou, plné cenných vitamínů, živin. S ohledem na to, že během výroby pivní meziprodukt prochází varem, je pivo rovněž prosté škodlivých bakterií.
A navíc: pivo dělá hezká těla!
A navíc: 10% všech dopravních nehod se stalo po požití alkoholu (i piva) řidičem. Z toho logicky vyplývá, že 90% nehod způsobili řidiči naprosto střízliví! Jediný rozumný závěr je, že je v zájmu bezpečného provozu, aby konsumace našeho národního nápoje (kulturního pokladu) byla podporována i u doposud diskriminovaných řidičů!
ano máte pravdu! i jen pivem živ je člověk

Odp6: Pane romantik : A co příklad...
Tlapka, 22.2.2012 13:20

Notak vidíte. Utrhnete si něco přírodního, třeba jablko nebo švestku- podle toho co zrovna zraje a zapijete to ryze přírodním pivem a na podvodné Márkety můžete vklidu zapomenout ;-)

Odp7: Pane romantik : A co příklad...
Vlastimil Čech, 22.2.2012 16:09

Nedoporučuji! Obávám se, že právě hybridisace těchto dvou poživatin -jakkoliv jsou obě ryze přírodní- by Vás přinutila zapomenouti nejen na Márkety, Markéty, ba i na ostatní věci a osoby... obávám se, že vzniknuvší hybrid (pivo a švestky) ve Vašem bříšku by Vám přivodil utkvělé myšlenky pouze na onu malou, útulnou místnůstku vybavenou bílou děravou stoličkou. :-)

Vysvětlení Ufonkovi
*, 21.2.2012 13:39

1) „Hybridizace“ není ani slovo sprosté, ani slovo dábelské, je to cizí slovo znamenající „křížení“, v našem případě z genetického hlediska v živočišné nebo rostlinné říši.
2) Na určitém území vznikne zvláštní (=specifický) poddruh nebo varianta (= linie) z původně jednotného druhu.
3) Křížit se navzájem, to znamená být schopné pohlavním rozmnožováním mít životaschopné potomky, mohou jen poddruhy do určitého stupně příbuznosti. A toto křížení (= hybridizace) probíhá běžně v přírodě, a nikdo si toho vůbec nevšímá, ani nemůže (např. vzájemné opylování různých odrůd jabloní včelami statisticky v milionech a více případech).
4) Hybridizace se běžně používá ve šlechtění hospodářských zvířat i kulturních plodin proto, protože kříženci v F1 generaci jsou geneticky jednotní, produkcí výkonnější než rodičovské linie a hlavně mnohem odolnější proti chorobám a nepříznivému prostředí.
5) Takže závěrem: Hybridizace, jakožto odborná zemědělská šlechtitelská metoda, není metoda ani fašistická, ani nebezpečná konzumentům konzumujícím potraviny pomocí hybridizace vyprodukované.

Ufonku, buď bez obav. Prostému spotřebiteli může být např. nebezpečný chamtivý výrobce, který vyrobil nekvalitní, a proto levnější salám, ale nemůže mu být nebezpečné maso z vepře, vzniklého křížením plemene „Landrace“ a „České bíle ušlechtilé“. Už tomu rozumíš ? ( -: )

Odp: Vysvětlení Ufonkovi
Vlastimil Čech, 21.2.2012 14:04

ano, je to tak, třeba cenné uměle oplodněné včelí matky (tzv.královny) generace F1 se jako superkvalitní velmi dobře prodávají...

Odp2: Vysvětlení Ufonkovi
Tlapka, 22.2.2012 13:22

Jenom aby z toho nebyly zase nějaké zuřivé včely... jako onehdy užnevímkdy.

Odp3: Vysvětlení Ufonkovi
Vlastimil Čech, 22.2.2012 16:12

ale kdepak...„kraňky“ bodavé nejsou... :-)

Odp: Vysvětlení Ufonkovi
Ufonek, 21.2.2012 15:59

Křížení a co se stane když spářiš např. koně s oslem , je z toho neplodný jedinec .
A tak tomu je v některých případech rosliné říše také .

Odp2: Vysvětlení Ufonkovi
Ufonek, 21.2.2012 16:15

Přesněji :kobylu s oslem ,nebo opačně oslici s koněm .

Odp3: Vysvětlení Ufonkovi
Juras, 22.2.2012 10:29

Z dobrodružných dětských knih mám představu o častém křížení oslice a mezka ;-)

Odp4: Vysvětlení Ufonkovi
Tlapka, 22.2.2012 13:23

Zajímaví jsou ti kříženci lvů a tygrů.

Odp2: Vysvětlení Ufonkovi
*, 21.2.2012 16:53

Ufonku, ale tomu nemůžeš zabránit. To se dělo v přírodě přirozeně vždycky. A i to, co je dále neplodné, není zbytečné: rostlinu něco spase, zvíře je užitečné člověku. Však i mezi lidmi je mnoho těch, kteří nemohou mít děti (aniž by jim to způsobila nějaká hybridizace), a přesto žijí dál, mohou si děti adoptovat, nebo být ostatním lidem i jinak prospěšní. Přece je nelze pro neplodnost likvidovat ! Mimochodem, nemoce způsobující neplodnost, šíří mezi lidmi nemocní nezodpovědní promiskuitní jedinci.

Odp3: Vysvětlení Ufonkovi
Tlapka, 22.2.2012 13:27

Stejně je té plodnosti v přírodě kolikrát nadbytek. Například poslední roky se hodně množí klíšťata. Jistě budeš vědět a taky nám to prozradíš, kdo se klíšťaty živí.

Odp4: Vysvětlení Ufonkovi
Ufonek, 22.2.2012 18:12

Jelikož se lidé chovají k Zemi jako parazité , tak se rodí více parazitů .

Odp4: Vysvětlení Ufonkovi
Vlastimil Čech, 22.2.2012 20:13

Tedy přehadovat se nebudu, ale říká se, že se klíšťata přemnožila protože lidé chovají málo perliček... to jsou takoví ti roztomilí domácí ptáci, mě připomínají malinké pštrosy :-)... určitě jsou klíšťata vítanou kořistí mravenců a snad i nějakých dravých hmyzáků... a docela určitě mají klíšťata, jako každý živý tvor i nějaké nemoci...

Přirození nepřátelé klíšťat
*, 22.2.2012 22:26

Z internetu o přirozených nepřátelích klíšťat:

http://kliste.cz/clanek/30/maji_klistata_prirozene_nepratele

Odp: Vysvětlení Ufonkovi
Ufonek, 22.2.2012 18:18

A když jsme u toho křížení , jestlipak víš co je to telegonie ?

Odp2: Vysvětlení Ufonkovi
*, 22.2.2012 22:49

...jo, ale vědecky to je „NA HRANĚ“, dalo by se spíše říci, že to nebylo jednoznačně prokázané, nebo že to je zatím něco spíš NEPROBÁDANÉHO. Spadalo by to mezi nově předpokládané náznaky dědičnosti, která nemá původ pouze v zárodečných buňkách.

Něco podobného je třeba následující záhada: že např. potomek má nějakou zvláštní znalost (jakoby si pamatoval a podle toho se i choval) tj. něco, co sám nezažil, ale zažila to jeho matka dávno před početím toho potomka. Dítěti matka o tom svém zážitku nic neřekla, a přesto se dítě jakoby tou zkušeností své matky řídí a jedná podle ní.

Odp3: Vysvětlení Ufonkovi
Ufonek, 23.2.2012 16:50

To bude asi způsobené tím ,že současná věda dnes neslouží vědění (poznávání),ale zisku .Etika se současné vědy netýká .
Ale ten jev je starý ,když se rozhlédeš kolem sebe tak najdeš mnoho příkladů . Např. já jsem měl ve škole spolužáka ryšavé barvy .Rodiče otec černé vlasy , matka blond . Přitom matka nezahýbala , záhada ?

Odp4: Vysvětlení Ufonkovi
*, 23.2.2012 20:21

... tak s tou „ryšavostí“ se domnívám (pouze DOMNÍVÁM !), že je všechno vpořádku, tj. že se ryšavé dítě tmavovlasému tatínkovi a blonďaté mamince MŮŽE NARODIT, že to je geneticky OK, bez „zahýbání“ ( -: ).

Vím o případu, že se hnědovlasému tatínkovi a černovlasé mamince narodila krásně rusovlasá holčička, která ale v dospělosti už měla vlasy pouze tmavé.

Genetika věda neznámá
*, 20.2.2012 20:19

Lidé se genetiky nebojí, lidé genetice nerozumí, a proto nechtějí ani věřit Darwinově učení o vzniku druhů přírodním výběrem.

Odp: Genetika věda neznámá
ivan, 20.2.2012 20:31

Mrkni kousek nahoru, známe se už sedm let.

Odp2: Genetika věda neznámá
*, 21.2.2012 13:48

...mrknul jsem.

Odpověď Ufonkovi na téma „ hybridizace“, je i pro Tebe. Hybridizací určitě vzniklo i mnoho odrůd stromů s lepší kvalitou dřeva. Ale nejsem dendrolog, ani výzkumník dřevin v zámeckých parcích, v národních parcích nebo v produkčních státních lesích ČR.

Odp3: Genetika věda neznámá
Tlapka, 22.2.2012 13:29

Hybridizaci budu jednoznačně podporovat. Třeba by mohli vyhybridizovat hranatou cibuli, ta kulatá se mi špatně krájí.

Odp4: Genetika věda neznámá
*, 22.2.2012 22:51

... no, a to by ses Tlapko ani té cibule na tu hranatost nezeptala ? Ono se asi cibuli nejlépe roste ve tvaru kulatém.

Odp5: Genetika věda neznámá
ivan, 22.2.2012 23:40

Vrcholem hybridizace je cibule oloupaná a jemně nakrájená na kostičky. ;-)

Odp6: Genetika věda neznámá
*, 23.2.2012 20:29

... no, cibule je asi spíše VRCHOLOVÁ potravina: chrání a léčí například chřipku; věřím, že i působí proti kazivosti zubů a uklidňuje, zlepšuje naše zdraví. Právě tak, jako česnek, který však je takový „drastičtější“, někdo česnek nesnáší, protože působí obtíže při nemocném žlučníku.

Odp5: Genetika věda neznámá
Tlapka, 23.2.2012 12:14

Třeba některá cibule by souhlasila. Řekla bych jí, že hranatá bude Sexy a In. Na to se chytí kdekdo.

Odp6: Genetika věda neznámá
*, 23.2.2012 20:24

... no, ale k tomu by ta cibule musela „pozitivně myslet“, aby jí to nevadilo ( -: ).

Odp7: Genetika věda neznámá
Tlapka, 24.2.2012 11:44

Nemyslím, jde o záležitost základních pudů. Každá cibule chce mít co nejvíce nápadníků aby měla hodně dětí. ;-)

Odp8: Genetika věda neznámá
*, 25.2.2012 14:08

...teda:
1) Cibule na podzim prvního roku svého života, je vlastně „panna“, takže na případné tzv. „nápadníky“ ( -: ) má rok času. Pokvete až druhým rokem.
2) Kromě toho o opylení se stará hmyz, třeba včely, i motýli, kterých je na jedno květenství jedné a téže cibule vždycky mnoho.
3) A nejdůležitější: kvetoucí cibule sedí na jednom místě, „nápadníky“ si nevybírá, protože se nemůže hnout z místa. Opylovači, totiž včely a motýli, si hledají sami vhodné cibulové květenství a berou to šmahem, létají z jednoho květenství na druhé, téměř bez výběru.

Cibule má hodně semínek, a geneticky jsou ta semínka velmi různorodá.

Odp9: Genetika věda neznámá
Tlapka, 27.2.2012 11:51

... jenom abys tu Cibuli nepodcenil.. ;-)

koho s kým křížit
Vlastimil Čech, 23.2.2012 11:09

No, kdysi se říkalo, že by bylo nejlépe zkřížit brambory s blechama: škrábaly by se samy, a ještě by naskákaly do košíku... a ježka s žížalou: vznikl by živý ostnatý drát...
Nemusím všechno vědět, doufám jen, že nikoho nenapadne křížit, či hybridisovat lidi s nějakými jinými tvory: s opicí, prasetem, koněm, kočkovitou šelmou, ptákem a tak... i když jsem kdysi viděl HODNĚ ZNEPOKOJIVOU fotografii kojící samice tvora, který vypadal jako něco mezi psem, prasetem a člověkem... snad to bylo z lehvážnosti jen nějakým umělcem velice dokonale namalováno

Odp: koho s kým křížit
Tlapka, 23.2.2012 12:16

Prý to tak dříve bylo... kentauři, minotauři .. pak to někdo zrušil.

Odp: koho s kým křížit
Ufonek, 23.2.2012 15:31

Pane Vlasimile Čechu : V bývalém SSSR , USA a možná i v jiných státech skutečně probíhaly pokusy jak vytvořit hybrida člověka s opicí , dopadly prý neůspěšně . To víte podle darwinowy teorie o evolučním vývoji má opice k člověku nejblíže , tak se to prostě muselo vyzkoušet .

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru
O serveru, právní ujednání, přístupnost
Založeno na vlastním redakčním systému a vlastním fóru.