Pro všechny přemýšlivé lidi

Komentáře k článku

13.4.2006 12:37

Je astrologie šarlatánství?

Okolo jedný hodiny v noci jsem neměl co dělat, tak jsem si pustil TV. Mé oko spočinulo na Vyvolených (noční show). Už takhle je to pochybná zábava, ale co jsem tam uviděl, mě dostalo na kolena. Pozvali si tam astrologa (syna v Čechách velice známého astrologa - nebudu jmenovat. To teda musí bejt rodinka, matka je zřejmě čarodějnice specializující se na věštby z flusu plovoucím ve zkyslým mlíku). Toho se ptali, co říkaj hvězdy o soutěžících. TV jsem vypnul v momentě, kdy se nadechoval k odpovědi, takže nevím, co jim tam vykládal.

Předpokládám, že čtenáři těchto stránek jsou inteligentní lidé, kteří tudíž v astrologii nevěří, proto se neptám na otázku víry v astrologii.

Zakázat věštectví

Podle mého názoru by mělo být věštectví provozované za účelem zisku nezákonné. Pokud bude někdo prodávat obyčejnou vodu, o které bude tvrdit, že je zázračná, je to podvodník, který by měl sedět za mřízemi, i když si kupující na nezázračnost vody nestěžuje.

Stejně tak u astrologie. Pokud astrolog vypracuje někomu za pár tisícovek horoskop na míru, prodává bezcenný brak, i když si to ten objednavatel nemyslí, a měl by být trestně postižitelný.

Ještě by mne zajímalo, kolik procent z těchto „odborníků“ na astrologii tomu opravdu věří a kolik je těch, kteří prostě vydělávaj na blbosti lidí a za zády se jim smějou.

vv
kahi, 13.4.2006 15:57

a není snad celý smysl té soutěže v tom, podivovat se, žasnout a smát se lidem neprůměrným?

a pokud bude někdo prodávat obyčejnou vodu a tvrdit, že je zázračná, tak zkrachuje, protože dnes se na zázraky nevěří. a kdo věří, ten ať věří. tedy není důvod astrologii posouvat za hranici ilegality, to bychom potom mohli jakoukoli víru...

Pojďte si začarovat
Maura, 13.4.2006 19:27

Skoro jsi mne rozesmál. Představ si, že základem ke všem čarám je chaldejsko-babylonská kultura. Lidi odjakživa toužili poznat něco, co je za hranicemi jejich smyslů. Něco, co by jim pomohlo se přiblížit k cíli bez práce a velké námahy. A tak si stvořili věštecké umění. Nevěřil bys, kolik lidí prahne po tom, umět čarovat, ovládat magii a to v krátké době, aby ještě stihli něco urvat za prostorem času a fyzického poznání. Když je někdo tak hloupý a věří tomu, co mu kdo nakuká, tak ať za to platí fůru peněz. Nech je být a přeber si to. Já na astrologii nevěřím, protože si nemohu ověřit, zda mi astrolog kecá a nebo nekecá. Ale věřím na to, že mám smolné nebo dobré dny a že mi někdy rozum plave v oblacích a někdy při zemi. Stačí se dobře znát a vědět, co mohu nebo nemohu provádět. Ale já věřím, že dobré i zlé myšlenky mají velkou sílu a že člověk si má dávat pozor, co vysílá, protože se mu to vrací. Jak zlo, tak i dobro. Věřím v meditaci a věřím svému srdci, které mi radí, co je dobré nebo špatné. A to je nejlepší věštec. Ptát se sám sebe a ne mága. A když do sebe opravdu vstoupíš, tak dostaneš mnoho odpovědí na své otázky. Stačí jen vědět, jak to udělat. Hezké Velikonoce.

Odp: Pojďte si začarovat
Nalim, 29.3.2008 15:26

Nechápu, proč tady kecáš zase o nějakým čarování. Na čarování jsem se tady vůbec neptal a ani jsem se o tom ani snad nezmínil, pokud dobře vím. Nechápu vás všechny, hlavně tady kecáte o něčem jiným, než by se mělo psát!!

Premisa, že inteligentní člověk nevěří...
Nikola, 14.4.2006 19:24

Premisa, že inteligentní člověk nevěří na astrologii, potažmo další, ještě více okultnější záležitosti je chybná. Tvrdit, že „horoskop na míru“ je brak samozřejmě možné je, ale protože to není fakticky podložené, jedná se jen o subjektivní názor autora.

Odp: Premisa, že inteligentní člověk nevěří...
Maura, 14.4.2006 23:41

Okultismus je nebezpečný.

Odp2: Deprese skutečně nemají se strachem...
Nikola, 15.4.2006 9:52

V tom případě se zeptám - Proč by měl být okultismus nebezpečný?

Odp3: Deprese skutečně nemají se strachem...
Maura, 25.4.2006 23:51

Okultimus může způsobit lidem, kteří o tom málo vědí, velké duševní problémy. Vyvede je to z reálu a začnou si myslet, že to, co jim normální, běžný život poskytuje, je jen zlomek toho, co jim může poskytnout nahlížení do nějakých křišťálových koulí. Znám lidi, kteří věří siderickému kyvadlu a pochybuji , že s ním umí zacházet. Ráno si odkývají svoje otázky a celý den se podle toho chovají. A neví, že se mohou mýlit a nebo způsobují druhým svým přizpůsobeným chováním, potíže. Já si myslím, že tyhle věci náleží do rukou znalcům a ti, kteří mezi ně nepatří, by si s tím neměli vůbec zahrávat.

A není to spíše naopak? Tedy, že tyto...
Nikola, 26.4.2006 12:08

A není to spíše naopak? Tedy, že tyto věci praktikují právě lidé s duševními problémy? :-)

Pro Remmus
romantik, 14.4.2006 22:29

Pro Remmus:
Oni totiž ti movití lidé raději zaplatí tisíce jim bližšímu podnikateli v šarlatánství, než by pár stovek např. nezaměstnanému nebo bezdomovci. Oni se totiž chtějí ve své společnosti pochlubit tím, že byli u „astrologa“ a jak hodně mu zaplatili, protože taková zpráva je pro určitý druh lidí zajímavá a přitažlivá (nezaměstnaní a bezdomovci je nezajímají.)

Odp: Pro Remmus
kahi, 15.4.2006 14:51

To mi připomělo, že i sám Führer Třetí říše si nechával připravovat horoskopy...

Reaguju pozdě, takže si tohoto...
Remmus, 20.4.2006 1:21

Reaguju pozdě, takže si tohoto příspěvku asi nikdo nevšimne, přesto to zkusím. Dobře, možná jsem se nechal unýst. Přesunout astrologii do ilegality je fakt blbost. Akorát by se zbytečně zatěžovaly i dnes zavalený soudy, ale i tak je to nesmysl. Co se týče financí, víc mě palí to, že nevěřící platěj křesťanům z daní kostelíky a podobný blbosti (ne, nenavrhuju ilegalizovat náboženství).

Ale co mě fakt štve, je to, jak je astrologie neuvěřitelně populární. Lidi, kteří se nad ní ani pořádně nezamyslí, ji berou jako něco běžnýho - řeknou si na každým šprochu pravdy trochu a je to. A pak čtou horoskopy, váží si astrologů, jen proto, že maj třeba vzdělání („ale táto, když má tolik škol, tak ví přece víc než my“), a objevují se v TV jako vážené osoby. Na dnešní populární scéně se pohybujou lidi, kteří se věnují čarodějnictví (?????cože?????). Fajn, ať si lidi tomu věří, ale myslím si, že by to měla být okrajová záležitost, a ne, aby to podporovala ještě média. Horoskopy v časopisech, v denním tisku, seznam.cz, na teletextu, prostě všude. Je mi z toho prostě blbě:-(.

Odp: Reaguju pozdě, takže si tohoto...
Maura, 25.4.2006 23:54

Čarodějnictví se lidé začnou věnovat tehdy, podle mne, když jsou nespokojení. Když si myslí, že by z toho mohli něco vytlouci pro sebe, předběhnout svůj čas, druhé lidi, něco získat nebo něco ovlinit. Čarodějnictví je staré jako lidská civilizace a vždycky se začalo prosazovat tam, kde lidé ztráceli víru v bohatost a krásu života jako takového. Já bych se k tomu neuchylovala.

Já to tak černě nevidím, astrologové...
Nikola, 20.4.2006 11:30

Já to tak černě nevidím, astrologové, čarodějové, zahrádkáři, chovatelé, ... hezky je sloučit do Národní fronty a bude klid :-)

ahoj..jsme svobodní lidé a já chci mít...
Monika, 22.4.2006 14:19

ahoj..jsme svobodní lidé a já chci mít právo vybrat si ze všech možných variant co tu existují..třeba léčivou vodu-když budu mít chut..nebo astrologa..víra nemá s inteligencí nic společného..

Odp: ahoj..jsme svobodní lidé a já chci mít...
Maura, 25.4.2006 23:56

Myslím si, že ochutnávat ze stromu poznání se už někomu nevyplatilo. Vzpomínáš si na příběh Adama a Evy ? Možná, když si to přečteš, že něco z toho pochopíš. Protože víra vyžaduje i určitou poslušnost. A nejenom proto, že to někdo nařizuje, ale proto, že je důvod k tomu něco prostě nedělat.

Odp2: ahoj..jsme svobodní lidé a já chci mít...
Nikola, 26.4.2006 12:02

Ten příběh se dá vykládat různě, tedy odhlédnu-li od tvého předpokladu, že Monika je křesťanka a ne třeba budhistka :-)

Pro ty, kteří tento příběh neznají, nebo k němu nemají přístup, tak je zde:
3.kapitola (První Kniha Mojžíšova - Genesis)
O prvním hříchu a žalostném pádu člověka.

1.Had pak byl nejchytřejší ze všech živočichů polních, kteréž byl učinil Hospodin Bůh. A [ten] řekl ženě: Tak-liž jest, že vám Bůh řekl: Nebudete jísti z každého stromu rajského? 2.I řekla žena hadu: Ovoce stromů rajských jíme; 3.Ale o ovoci stromu, kterýž jest u prostřed ráje, řekl Bůh: Nebudete ho jísti, aniž se ho dotknete, abyste nezemřeli. 4.I řekl had ženě: Nikoli nezemřete smrtí! 5.Ale ví Bůh, že v kterýkoli den z něho jísti budete, otevrou se oči vaše; a budete jako bohové, vědouce dobré i zlé. 6.Viduci tedy žena, že dobrý [jest] strom k jídlu i příjemný očima, a k nabytí rozumnosti strom žádostivý, vzala z ovoce jeho a jedla; dala také i muži svému s sebou, a [on] jedl. 7.Tedy otevříny jsou oči obou dvou, a poznali, že jsou nazí; i navázali lístí fíkového a nadělali sobě věníků. 8.A [v tom] uslyšeli hlas Hospodina Boha chodícího po ráji k větru dennímu; i skryl se Adam a žena jeho před tváří Hospodina Boha, u prostřed stromoví rajského. 9.I povolal Hospodin Bůh Adama, a řekl jemu: Kdež jsi? 10.Kterýžto řekl: Hlas tvůj slyšel jsem v ráji a bál jsem se, že jsem nahý; protož skryl jsem se. 11.I řekl [Bůh] : Kdožť oznámil, že jsi nahý? Nejedl-lis ale z toho stromu, z něhožť jsem jísti zapověděl? 12.I řekl Adam: Žena, kterouž jsi mi dal, [aby byla] se mnou, ona mi dala z stromu toho, a jedl jsem. 13.I řekl Hospodin Bůh ženě: Což jsi to učinila? I řekla žena: Had mne podvedl, i jedla jsem. 14.Tedy řekl Hospodin Bůh hadu: Že jsi to učinil, zlořečený budeš nade všecka hovada a nade všecky živočichy polní; po břiše svém plaziti se budeš, a prach žráti budeš po všecky dny života svého. 15.Nad to, nepřátelství položím mezi tebou a mezi ženou, i mezi semenem tvým a semenem jejím; ono potře tobě hlavu, a ty potřeš jemu patu. 16.Ženě [pak] řekl: Velice rozmnožím bolesti tvé a počínání tvá, s bolestí roditi budeš děti, a pod mocí muže tvého [bude] žádost tvá, a on panovati bude nad tebou. 17.Adamovi také řekl: Že jsi uposlechl hlasu ženy své, a jedl jsi z stromu toho, kterýžť jsem zapověděl, řka: Nebudeš jísti z něho; zlořečená země pro tebe, s bolestí jísti budeš z ní po všecky dny života svého. 18.Trní a bodláčí tobě ploditi bude, i budeš jísti byliny polní. 19.V potu tváři své chléb jísti budeš, dokavadž se nenavrátíš do země, poněvadž jsi z ní vzat. Nebo prach jsi a v prach se navrátíš. 20.Dal pak byl Adam jméno ženě své Eva, proto že ona byla mátě všech živých. 21.I zdělal Hospodin Bůh Adamovi a ženě jeho oděv kožený, a přioděl je. 22.Tedy řekl Hospodin Bůh: Aj, člověk učiněn jest jako jeden z nás, věda dobré i zlé; pročež nyní, aby nevztáhl ruky své, a nevzal také z stromu života, a jedl by, i byl by živ na věky, [vyžeňme jej] . 23.I vypustil jej Hospodin Bůh z zahrady Eden, aby dělal zemi, z níž vzat byl. 24.A [tak] vyhnal člověka a osadil zahradu Eden cherubíny k východní straně s mečem plamenným blýskajícím se, aby ostříhali cesty k stromu života.

Zajímavé na příběhu je to, že Adam s Evou neměli znát rozdíl mezi zlem a dobrem, jenže jak může někdo konat dobro, když nezná jeho opak, tedy zlo? A ještě jeden malý dodatek pro přesnost, Bůh nestvořil Adama a Evu, ale dva Adamy (neb slovo Adam znamená hebrejsky člověk a Evou se ten Adam ženského pohlaví stává až když ho tak (mužský) Adam pojmenuje :-)

A ještě jedna perlička na závěr:
I řekl Bůh: „Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.“ I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem. A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu. Člověk zvolal: „Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla! Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest“ (1:18,21-23).
Američtí vědci tvrdí, že Adam s Evou se nikdy nemohli potkat. Podle verze, založené na analýze kyseliny deoxyribonukleové Adam, genetický předek dnešních mužů a Eva, genetická předchůdkyně dnešních žen, žili vzdáleni od sebe desítky tisíců let. Byla provedena genetická analýza vzorků u více než 1 000 mužů z 22 různých geografických oblastí. Na jejím základě bylo zjištěno, že jejich společným předkem byl muž, který žil před 59 000 lety v Africe. Výzkum DNA u žen zase ukázal, že genetická Eva žila před 142 000 lety.

hm...
tina, 24.3.2007 2:03

a měli by je rovnou upálit astrology, také psychology - jsou si blízcí profesně, a vůbec všechny, kdo se zamýšlejí proč a jak. Jako za komančů. Proč myslíš ty ohromný chytráčku 'Remmus' že byli v tý době pomalu v ilegalitě?? Zkus se nad tím zamyslet, jestli to ovšem dokážeš! Že by to bylo tou osvícenou dobou, a soudruzi nás chtěli uchránit?:-/ Co ti přece schází v blbém hnaném stádu, že ano, jen nevybočit a pěkně pelášit. To by sis Ty a Tvý soukmenovci lebedili, jak bylo krásně na světě. Nikdo neotravoval s nějakou astrologií a tupost jen kvetla. Brrr ještě že je to pryč..

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru