Nefilozofujte u piva, přijďte na Svíci.cz!

Komentáře k článku

30.4.2006 6:47

Nedopalky na ulicích

Asi vás zaskočím, když se teď zeptám, čeho je v Ostravě nejvíce. Raději hned odpovím za vás. Nedopalků, neboli vajglů. Kdekoli kdykoli pohledne oko k zemi, spatří zbytek cigaret, které na ni kuřáci, když si pokouří, bezděčně odhodí. Jsou to většinou filtry s kousíčkem nedohořelého papíru a tabáku. Pozoroval jsem druhdy lidi bez prostředků, majících na konci tyčky jakýsi bodec. Napichují na něj „tučnější“ nedopalky a dobývají z nich tabák, který zabalí do nového cigaretového papírku a kouř z toho odpadku pak slastně vtahují do plic. Pro zdraví je tato činnost jistě velmi škodlivá, jako ostatně veškeré kouření. Z hlediska ekologického užitku bezvýznamná, neboť zbytek papíru a tabáku, kterého se chudý člověk takto zmocní, by prošel procesem rozkladným a organicky obohatil zemi. Filtr vyhotovený z jakýchsi umělých vláken a tudíž asi nerozkladný, bude zemi znečišťovat a hyzdit nadále.

Největším výskytištěm nedopalků jsou refýže a kolejiště na zastávkách hromadné dopravy. Válejí se po nich tisíce žluto-bílých cigaretových zbytků. Přijdou-li uklizeči dopravního podniku s metličkami smetou to neřádstvo do kolejí, kde bude na věčné časy dokládat nerozumnost a ledabylost. Jiným bohatým nalezištěm vajglů jsou trávníky na úpatí sídlištních činžáků. Kuřáci jsou vlivem zdravotnické osvěty a protestů spolubydlících vypuzování k oknům a na lodžie. Kuřácky tu relaxují, klepou popel do oken a na terasy pod nimi, aby pak nedopalek hodili dolů. Ten se stane doplňkem zdejšího životního prostředí. Odhadl jsem jich nedávno na několika čtverečních metrech bezprostředně u osmipodlažního paneláku na pět tisíc.

V kterémsi časopise psali, že Číňané, kteří plivnou na zem a jsou při tom přistižení, dostávají vysokou pokutu. Je to jistě velmi potřebné opatření – a mělo by platit i jinde. Je jich více než miliarda. Pokud by si každý uplivnul na zem pětkrát denně, dělá to pět miliard plivanců, více než jeden a půl bilionu plivanců ročně. Z nich pak kvadriliony choroboplodných mikroorganismů, libujících si bezplatným transportem do těl dalších živých tvorů. Nechce se mi přepočítávat tekutiny plivanců na dutou míru, neboť bych došel k nechutnému úsudku, že planeta, kterou vzletně pokládáme za průzračně modrou, se stává planetou lepkavě zaplivanou. Pravdou ovšem je, že slina a její nebezpečný obsah, pokud se mu nepodaří kolonizovat jiný organismus, jsou krátkoživé a vbrzku užitečně obohatí organický obsah zeminy. Ne tak filtr nedopalku.

Zvláště teď v předjaří, kdy městské trávníky, chodníky a cesty jsou obklopeny několikaměsíčními odpadky nakumulovanými ve sněhu a milosrdná zeleň ještě nic nezakryla, jsou vajgly nejnápadnější a nejčetnější částí tohoto neřádstva.

Neskončím, jak bývá obvyklé, nabádáním kuřáků k ohleduplnosti a pořádku. Jen pobídnu vás všechny, Dívejte se kolem, abyste se vyděsili z nedopalkového smetiště, které je nám životním prostředím a stali se z toho poznání netolerantními odpůrci kouření – nejrozšířenějšího druhu fetování.

Velmi pozorně jsem si přečetla článek a...
Maura, 30.4.2006 20:25

Velmi pozorně jsem si přečetla článek a i když je humorně napsaný, úžasně napsaný, cítím, jak velkou vážnost mají tvé myšlenky.
Já sice nehážu na zem nedopalky, ale uvědomuji si, kolik jich denně po mně zůstává v popelnici.
A zatímco si kupuji ekologické přípravky na praní a čištění domácnosti a jsem pořádná holka, přesto, de facto i de jure, dělám binec, ne doma, ne na ulici, ale z těch vláken na filtru určitě uniká jedovatý kouř třeba v městské spalovně.
Ano, na to, co člověk dělá, se musí dívat jaksi z pohledu celku, to mne napadlo.
Já jsem ovšem ta poslední, která by měla apelovat na kuřáky a kuřačky.Ale alespoň to jim všem říci, když už se neumíme ovládat a přestat, alespoň buďme ohleduplní ke svému okolí, neobtěžujme tím druhé, když už se zabíjíme sami.

Pár dní zpět jsem si uvědomil, že ty...
kahi, 1.5.2006 0:45

Pár dní zpět jsem si uvědomil, že ty fleky na chodnících asfaltových i dlážděných jsou vlastně žvýkačky, které kdysi byly odhozeny a zašlapány do povrchu cesty. Nikdy dřív mě nenapadlo přemýšlet, jak by chodník vypadal bez žvýkaček - kdoví, jestli by si někdo všiml, že zmizely.

Omlouvám se, musel jsem se podělit o svou asociaci. Špačky se mi taky nelíbí, zato v poslední době čím dál víc sympatizuji s některými etickými zákony dálného východu, jakožto i s některými zákony zemí blízkého východu, které pravděpodobně souvisejí s Koránem.

Odp: Pár dní zpět jsem si uvědomil, že ty...
Leondegrance, 1.5.2006 12:40

Omluva není na místě, naprosto mne fascinuje kolik fleků od žvýkaček potkávám, naprosto nechápu jak si někdo může jen tak odflusnout na zem, ať už cokoliv.
Asociace druhá. Nedávno jsem jel autobusem. Stojím u dveří, nastoupí velmi pěkná a sympatická slečna. Těsně předtím. než se zavřou dveře jí odletí z ruky papírek z autobálu rovnou ven. Blesklo mi, tys u mně holka skončila ;-)

Odpadky a Korán
Maura, 1.5.2006 13:23

No, zaskočil jsi mne svými sympatiemi s tradicemi východu a Koránu v přímé souvislosti s nepořádkem na ulicích. Nevím, jak si to mám vysvětlit. Ale jedno je jisté, že po ulicích velkých měst se potulují různí noční dravci, které hodují na odpadcích, které se povalují všude možně a nikdo je neuklízí. A že je všude v domech plno švábů , které se lidé Středního východu strašně bojí, štítí a šílí z nich, nemilosrdně s nimi bojují různými chemickými prostředky a dost beznadějně, ačkoliv jsou velmi užiteční, vzhledem k situaci s odpadem domácností. Ale jo, jinak se to tam dá, jen si zvyknout na ty zvláštnosti.
Myslím si, že kdyby byly peníze v rozpočtech obcí, jistě by s tím nepořádkem zatočili, protože jsou to lidé jinak spořádaní,slušní a dobří podle svých možností, stejně tak, jak se to docela podařilo nám (viz boje s divokými skládkami atd.).
Morální zásady Koránu jsou podobné jako všechny zásady v známých náboženství v Evropě, jen je , na můj vkus, v Koránu, více možností k zatracení, než např. v křesťanství a s tím jaksi se nemohu srovnat.
Ale četba je to zajímavá a jistě nikomu neuškodí, když se s tím seznámí.
Myslím si, že tato náboženství, i když velmi sympatická, nevedou k prosperitě jednotlivců ani společnosti ( a tím nemyslím jen hmotnou prosperitu) a ne každý je schopen dosáhnout přiměřené duchovní úrovně, aby v tom obstál a těm méně vnímavým jedincům to musí způsobovat velká traumata.
Myslím si, že Ježíšovo kázání na hoře Olivetské jasně ukazuje směr, kterým se společnost může bez obav vydat a takové zásady, bohužel, nejsou v žádném jiném, mně známém náboženství, vyřčeny. Křesťanství je krásné, člověk může podle něho žít, aniž si páchá nějakou újmu, nevyžaduje únavné rituály a nezná bardo, jako ho zná buddhimus a to se nezlob, ale s tímto stavem duše bych se nerada setkala.
Křesťanství je velmi jednoduché, vyžaduje od člověka, aby byl slušný, v tom nejlepším slova smyslu pokorný a nešířil kolem sebe nenávist, násilí a bolest.
A je na dosah ..... nechápu, proč by lidé nemohli podle toho alespoň trochu žít a proč se zabývají myšlenkami, které s naší civilizací nesouvisí a nemohou být pro složitost rituálů a odlišnost kultury, ani praktikovány ?
Např. to „ nečin druhému to, co nechceš, aby tobě činili jiní “. Řekni mi, kdo se tím řídí ? Nikdo. A stačí se jen omezit, Nebýt zlomyslný, poťouchlý, svévolný, dodržovat předpisy a platit své dluhy. Za tyto porušení by s tebou podle Koránu zatočili, že bys ses nestačil divit a myslím, že také v Číně.
Ale nic ve zlém, jen jsem se tak zamyslela.
Tak se nezlob, pokud se ti můj příspěvek bude zdát nějak jiný, než očekáváš. Tvoje připomínka k tomu článku byla dobrá.
Já jsem si jen vybavila paláce se zahradami, za nimiž jsou beznadějné skládky čehokoliv, doslova čehokoliv, na co si vzpomenš, včetně uhynulých zvířat. (netřídí totiž odpad).

Odp: Odpadky a Korán
kahi, 1.5.2006 18:56

Obávám se, že jsi z mého příspěvku vyčetla o mých názorech více, než jsem se tam pokusil vložit.

Abych to uvedl na pravou míru, já neuznávám žádné náboženství jako celek, ale vybírám si a sympatizuji s jednotlivými myšlenkami. Líbí se mi východní úcta ke stáří a životní zkušenosti, v bližšího východu např. úcta k ženám nebo tělesné tresty za krádeže (a teď doufám, že jsem se nedopustil věcné chyby). Opakuji, není náboženství, s kterým bych souhlasil bez výhrad, a tudíž část toho, co jsi napsala, považuji za ke mně se nevztahující.

Odp2: Odpadky a Korán
Maura, 1.5.2006 23:08

Není všechno dáno, co je psáno, to jsem chtěla říci. No vybíráš si rozinky. Chtěla jsem ti říci, svým dskusním příspěvkem, že všechno naplňpování jakýchkoliv ideálů je o stavu mysli. A je to jak s pořádkem tak i nepořádkem, s naplňováním náboženských ideálů a nebo jejich potlačování. A s tím souvisí i postoje lidí ke všem problémům kolem nich .

Malý příspěvek pro odlehčení :-)
Bývaly čisté
romantik, 3.5.2006 22:13

Dříve bývaly chodníky čisté. Nebyly na nich ani nedopalky, ani žvýkačky, ani psí exkrementy, ani rozbité lahve od alkoholu, ani žebráci a bez domovci. Ale to bylo v dobách, kdy denně uklízeli a zametali chodníky metaři a na slušnost lidí dohlíželi pěší policisté. To bylo v dobách, kdy nebyli nezaměstnaní a kdy všichni lidé měli někde domov a střechu nad hlavou.

Odp: Bývaly čisté
NEMO, 5.5.2006 23:10

To bylo v době, kdy lidé nebyli infikovaní jedem zvaným komunismus. Vše patří všem a nikomu nic, tak se může brát a ničit dle libost. Devastace, bezohlednost, sobectví, to je to, co je dneska in a cool. Jen já a zase jen já... Po mě potopa... Hustí to do nás horem dolem... :(
Chce to radikální řešení, MATRIX nebo invazi a asimilaci mimozemšťany. Lidstvo je virus, který sužuje tuhle planetu... :)

Cože? Není to náhodou naopak? Já tady...
Nikola, 8.5.2006 14:21

Cože? Není to náhodou naopak? Já tady žádný komunismus kolem sebe nevidím, zato vidím pěkný kapitalistický bordel.

Odp: Cože? Není to náhodou naopak? Já tady...
NEMO, 9.5.2006 1:08

Ne není...
Dorostla generace zamořená bordelem infikovaným komunisty. Jesličkářký a školkařský děcka vychovávaný k sobeckosti a bezohlednosti nyní vychovávají ještě hůř svá děcka. Se běžte podívat do škol co se tam děje... ;(

Člověče, vy vůbec nevíte, o čem...
Nikola, 9.5.2006 12:30

Člověče, vy vůbec nevíte, o čem mluvíte. Vy jste jen nějaký zakomplexovaný antikomunista, který byl nula tehdy a je nula i nyní. Lidi jako vy tu budou strašit hrozbou komunismu ještě za dvacet let.

Odp: Člověče, vy vůbec nevíte, o čem...
NEMO, 9.5.2006 13:23

Vy jste zase naivní a podceňujete reálné nebezpečí. Komunisty, stejně jako fašisty je potřeba ničit na všech frontách, je to zlo a zlem zůstane.
Takové jako jste vy, oni mají rádi, medíček kolem pusy, ale pak gulagy, popravy...
Jen jim veřte naivní jedničko...

Nejsem naivní, mám jen zdravý rozum...
Nikola, 9.5.2006 14:54

Nejsem naivní, mám jen zdravý rozum. Jenom duševně zaostalý člověk, zaslepený primitivní antikomunistickou nenávistí, si může myslet, že kdyby se k podílu na vládě dostali komunisté, že to tu snad začnou znárodňovat jako v roce 1948 :-) To byste rovnou mohl tvrdit, že když volby vyhraje KDU-ČSL, tak nastanou hony na čarodejnice a budou se další nevinní upalovat na hranicích, ne? :-)
A to už bychom pak zde neřešili jen nedopalky na ulicích, že?

Odp: Nejsem naivní, mám jen zdravý rozum...
NEMO, 9.5.2006 15:22

Slečno, dle vašich názorů tak soudím. Opravdu nevíte o čem mluvíte vy.
Takové zlehčování není na místě. Opravdu to tak cítím a mnozí další, že komunismus opět leze z hrobu. Nebyl dostatečně pohřben a je tolerován, stejně jako fašismus.
Argumentovat hony na čarodějnice, to už hraničí s hysterií. Já jen doufám, že takových nepoučených historií jako jste vy, bude co nejméně u voleb a komunisté v jakékoliv formě (i ČSSD je skoro komunistická strana) se do parlamentu dostanou v minimálním počtu.
Vaše argumenty mluví bohužel za vás, viz. „Vy jste jen nějaký zakomplexovaný antikomunista, který byl nula tehdy a je nula i nyní.“.
Zde je zbytečné cokoliv vysvětlovat. Kdo nezažil nepochopí a kdo nechce pochopit ať si dnes vyzkouší žít na Kubě nebo v Severní Korei, tak 3 roky by mohli stačit.

Člověče, vy jste jak mandelinka...
Nikola, 9.5.2006 16:27

Člověče, vy jste jak mandelinka bramborová, taky stále odněkud vylézáte a škodíte. KSČM je parlamentní strana a v tomto státě máme demokracii, což vám zřejmě činí potíže pochopit. Jestli je tedy stále dost lidí, kteří jsou ochotni komunistické zástupce do parlamentu volit, tak tam prostě budou a je třeba s nimi počítat. Není tady žádný totalitární režim, který by měl určovat, kdo se v politice objevit smí a kdo ne, tak to laskavě vemte na vědomí. A co se týká Kuby, je to krásná země, na dovolenou jak stvořená. I když pro vás by se asi více hodila dlouhodobější exkurze na Guantanamo Bay Naval Base.

Odp: Člověče, vy jste jak mandelinka...
NEMO, 9.5.2006 17:11

Jsme mimo téma článku a vy jste naprosto mimo. Nechápete nic, a jak jsem koukal na jiné diskuse, tak i tam jste mimo realitu. Možná máte pod peřinou stranickou knížku KSČ(M), přeji hezké sny.
Jen pro ilustraci co se tu děje:
Fanánek: Rádia se bojí hrát song proti komunismu
Pokud jsou i mladí zmasirovaní propagandou Grebníčků a spol., tak nám nepomůže nic.
Tímto bych to rád ukončil, protože tohle opravdu nemá smysl.

Zato vás chápu zcela dobře, trpíte...
Nikola, 9.5.2006 18:28

Zato vás chápu zcela dobře, trpíte paranoidním obsedantním strachem z návratu komunismu a o vašem zdravém rozumu lze též jen těžko uvažovat. Člověk, který jako řešení problému s nedopalky na ulicích navrhuje: „Chce to radikální řešení, MATRIX nebo invazi a asimilaci mimozemšťany.“ je prostě blázen. Takže pozdravujte pana ošetřovatele a též přeji krásné sny.

Odp: Zato vás chápu zcela dobře, trpíte...
NEMO, 10.5.2006 10:00

Nechtěl jsem už reagovat, ale musím, vy dokonce ani neumíte číst. Od čeho si myslíte, že jsou smajlíky? Proč jsem ho za tou větou asi použil?
Jak je vidět, když dojdou argumenty nastoupí nadávky, pak i zavíraní do ústavů a nakonec šibenice a hroby... Jak typické pro zástupce komunistické partaje, všechny kdo s námi nesouhlasí zavřeme do blázince. Soudružko (uszuji tak dle vašich reakcí), tvrdíte, že je KSČM legitimní, mě to nepřijde, je tolerovaná to ano, vždyť i v našem zákoně je paragraf dávající na stejnou úrověň fašisty a komunisty. Pokud nevíte jak došlo k únoru 1948, tak si něco o tom přečtěte, v té době takový jako vy, taky nevěřili, že se může stát to co se stalo.
I v Německu, když byla krize, lidi jako vy slyšeli na Hitlerove řeči... Je mi z vás špatně. :(

No tak nereagujte, nechte si od svého...
Nikola, 10.5.2006 10:59

No tak nereagujte, nechte si od svého ošetřovatele zvýšit dávku plegomazinu a bude vám zase dobře.

Odp: No tak nereagujte, nechte si od svého...
NEMO, 10.5.2006 11:42

A tak odbornice, že by vlastní zkušenosti? :)

Jinak zde další zoufalec, jak nás nazýváte...
http://www.volby1946.cz/

Odp2: No tak nereagujte, nechte si od svého...
Vincent, 11.1.2007 23:01

tak jsem si přečetl celou tu vaši hádku a NEMO je podle mě jen další trouba co správně nepochopil co to ta demokracie vlastně je. A to když někdo nepochopí, tak bych z toho měl mnohem větší strach, než z návratu nějakých komunistických poprav a gulagů... :-) už je to sice off-topic, ale tu reakci jsem si nemohl odpustit. čas od času někde na takovýhle trouby stylu „zničíme všechno co se nám nelíbí, ať se vám to líbí nebo ne“ narazím. Přeju jim brzké dostání rozumu.

Odp3: No tak nereagujte, nechte si od svého...
NEMO, 12.1.2007 0:22

Zdravím soudruha, šlápl jsme na kuří oko?

Soudruhy a fašisty je potřeba z podstaty ničit na všech frontách a za všech okolností.
Takové řečičky už tu byly. Nenechám se oblbnout a hlavně okrádat nějakým vykukem s červenou nebo růžovou knížkou.

Čest práci soudruzi, na práci jsou druzí... Vyhrneme si rukávy, vysereme se do trávy...

Známé. Fuj.

Odp2: Člověče, vy vůbec nevíte, o čem...
MMX, 10.6.2006 2:23

Hm.... človeče, rozmýšľaj. To by si potom musel zničiť aj demokratov, anarchistov a iných kapitalistických bastardov (pardón za výraz). A náhodou, ak si za komunizmu žil, tak si sa mal určite ako „prasa v žite“.
:-)

A co Vy ?
romantik, 7.5.2006 0:12

A co jste asimiloval(a) Vy ?

jsou horší věci
PlayRoy, 10.5.2006 1:24

Ano, nedpalky na ulicích nejsou zrovna 2x estetické, ale myslím si, že toto téma moc zveličuješ. Musím ti oponovat, že nedopalky jsou nerozložitelné, párkrát na ně zaprší a ani nevíš, že tam byli. To platí pro nedopalky v přírodě, nebo na trávníkách. O nedopalky ve městě a na zastávkách se musí starat uklidová služba, což jen svedší o tom, že ve vašem městě až tak dokonale nefunguje uklidová služba. Mimochodem nedávno byl schválen zákon o tom, že se nesmí kouřit na zastavkách, tak snad to do budoucna nebude tak hrozné.

To, že někdo zahodí vajgl na zem není správné, ale není to až tak hrozné, jako když se valí stovky PET lahví po našich lesích.

rozklad
xesik, 13.6.2006 11:19

musim trochu zpresnit. sice se vajgl nerozklada tak dlouho jako petka,ale i tak se rozklada v prirode nejakych 60let.ve vode zahubí ve svém okolí (15m) mikroorganizmi,to samé na souši až do metru hloubky (hlouběji již nic nežije).ja osobne již cigarety s vatovými filtry nekouřím,volím jiné alternativy kouření.nechci,abyse po mne něco válelo na zemi 60let.

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru