Malé úvahy o problémech kolem nás

Poslední komentáře

Střípky z diskuse

Zajímavé odkazy

Novinky na Svíci.cz

  • 30.11.2007: Nyní jsou nově přidané komentáře od poslední návštěvy zvýrazněny barevně
  • 13.4.2007: Možnost úpravy i zatím neschváleného článku
  • 22.6.2006: Zlepšeno vyhledávání
Proč používat Linux

Komentáře k článku

1.8.2006 23:32

„Bůh není“ je nesmysl

Stručně jsem napsal o iracionalitě materialistického pohledu na vznik života v jednom komentáři, ale po jeho přečtení mi připadá, že ne zrovna dvakrát srozumitelně. Zkusím to s touto úvahou.

Bůh není je nesmysl aneb Filipika proti vědecko-iracionálnímu chápání světa

Který z názorů je správný? Materialismus či idealismus? Stvořil nás nějaký stvořitel anebo jsme zde jen díky evoluci? Ohledně těchto otázek má řada lidí jasno. Důkaz však neexistuje a tak názor každého jednotlivce je pouze otázkou víry či nevíry. Přitom řada idealistů říká „já vím“ a mnoho materialistů dí „můj názor je racionální“.

Jsem založením racionalista. Neumím nahlížet do akáši, o astrálu vím jen z doslechu, v srdci necítím boží přítomnost, neumím chanellingovat, telepatovat, prodýchávat ani prociťovat. Jsem také založením skeptik a tak hned tak něčemu neuvěřím - spíše bych řekl, že nevěřím ničemu, jenom přiděluji určité stupně věrohodnosti. Pokud mi někdo dokáže, přijmu prokázanou skutečnost jako fakt, i když se mé nitro vzpírá tomu uvěřit (v tom případě jsem ale vůči důkazu mimořádně podezíravý). K tomuto postoji mě vede praktická zkušenost - mám matematické vzdělání a vím, že spousta platných pravidel dokáže na první pohled půdobit značně nevěrohodně.

Jak jsem již napsal, jsem ryzí racionalista. Ovšem narozdíl od většiny takyracionalistů netrpím předsudky a jsem skeptický ke všemu. Na otázku, zda má pravdu materialismus či idealismus, odpověď neznám. Interně ale dávám větší míru věrohodnosti idealistickému názoru. Důvodem je neexistence důkazů (nebo i jen indicií), že by bylo možné zkonstruovat vědomí. Takováto představa mi připadá daleko fantastičtější než představa stvořitele, která přesunuje mnoho ožehavých otázek do metaúrovně (již ze své pozice nemůžeme pochopit).

Materialismus je u svých propagátorů považován za „racionální názor“ oproti idealismu, kterému „mohou podlehnout pouze iracionální snílci“. Pokusím se následujícími odstavci dokázat, že naopak názory materialistů jsou iracionální. Přitom tento důkaz neříká nic o tom, který ze světonázorů je pravdivý a nevypovídá nic o racionalitě či iracionalitě idealismu.

Předpokládejme tedy, že mají pravdu materialisté a věnujme se důsledkům materialistických předpokladů. A zvažme validnost následujících čtyř tvrzení:

1) Je v možnostech lidstva stvořit uměle myslící entitu.

Materialisté věří, že jsme nebyli stvořeni, že druh homo sapiens (potažmo vědomí či rozum) vznikl na materiálním základě jakousi evolucí, nebyl vytvořen uměle a že prostě vědomí vzniká v okamžiku, kdy je (zjednodušeně řečeno) komplex navzájem propojených neuronů dostatečně složitý, aby se v něm ono vědomí nějak objevilo. Jinými slovy - snaží se podpořit myšlenku neexistence stvořitele tvrzením, že lze vhodnými procesy při zpracování organických látek (tedy matérie) vytvořit vědomí. Jenomže - pokud by podstata vědomí byla skuteně materiální, máme všechny předpoklady pro vytvoření umělého vědomí. Technologicky na to sice nestačíme, ale to je jenom otázka vědeckého pokroku. Pokud mají materialisté pravdu, bude někdy možné uměle vytvořit myslící entitu.

2) Je v možnostech lidstva stvořit myslící entitě umělý svět.

Současný rozmach zábavního průmyslu a výpočetní techniky dává celkem jednoduchý návod, jak vytvořit svět iluzí pro uměle vyrobenou bytost. Virtuální realita ukazuje jeden z možných směrů, jak na to. Přes současný stav nedokonalosti ovládání (člověk ovlivňuje detektory vlastním pohybovým hmotným aparátem) se pravděpodobně podaří dostat buď přímým propojením mozku anebo scanováním aktivity mozku (o výzkumech byly již zhruba před deseti lety publikovány první články a byly zmiňovány i praktické použitelné výsledky u ochrnutých lidí). Interakce opačným směrem - od systému virtuální reality směrem k člověku je v současnosti také nedokonalá - děje se tak přes smyslové orgány, obraz je nedokonalý, atd. Ale i zde je vidět nadějný pokrok - výzkumy se zabývají drážděním určitých center v mozku za účelem vyvolání vzruchů požadovaných vlastností, jiné výzkumy se zabývají nahrazováním smyslových orgánů umělými náhražkami. Byly publikovány pokusy připojení kamer ke zrakovým nervům slepých lidí, jejichž mozek se dokázal přizpůsobit a naučil se vyhodnocovat signály přicházející z kamer. Pravda, jednalo se o malé, nepoužitelné rozlišení, ale stejně to dává nadějný směr. Příklady zmíněné výše dávají naději, že budeme schopni člověku podsunout jakoukoliv iluzi a onen člověk nerozezná rozdíl od skutečnosti. A to prosím tuto iluzi mu poskytneme přes rozhraní, které jsme nenavrhli, pouze jsme je prozkoumali a naučili jsme se je ovládat. Oč snadnější bude práce, když si sami zkonstruujeme myslící entitu a sami si navrhneme rozhraní pro to, abychom jí mohli vytvořit iluzi životního prostředí?

3) Je v možnostech lidstva stát se bohem.

Kombinací dvou předchozích bodů dostáváme celkem jednoduchou možnost stvořit si vlastní umělý vesmír. Budeme schopni vymodelovat nějaký vesmír, nadefinovat mu přírodní zákony, určit cokoliv nás napadne - dokážeme do onoho světa naprogramovat i vyložené nesmysly. Budeme schopni vyrábět myslící tvory do námi vytvořeného světa. Budeme schopni - v analogii k naší realitě - vytvořit v umělém světě vedle lidí i skřítky, strašidla, ještírky a upíry. Bude záležet jenom na nás, jaké tvory svým ovečkám vyrobíme, ať už to ony budou považovat za nesmysly nebo ne. Máme naprostou svobodu, můžeme v umělém světě provádět co chceme. My definujeme pravidla hry. A je jenom na nás, jestli zavedeme „bláznivá“ pravidla typu „tvor narozený za úplňku druhého měsíce páté planety bude mít zvýšenou úrazovost“. Skutečně - jako bohové budeme skutečně všemocní.

4) Když to dokáže lidstvo, mohl to už dokázat někdo jiný.

A jsme u konce. Představa materiální podstaty světa moc nesedí k přesvědčení, že neexistuje náš stvořitel. Materiální přesvědčení vede k domněnce, že je možné stvořit svět podobný našemu uměle. Proč tedy bez jediné indicie přepokládat, že to není zrovna náš případ?

Smysl vs Nesmysl
krok, 2.8.2006 8:42

Tvrzení „„Bůh není“ je nesmysl“ je stejným nesmyslem jako tvzení „„Bůh je“ je nesmysl“

Odp: Smysl vs Nesmysl
kurníík, 2.8.2006 8:55

Tak nějak...

Už mě tyhle pseudo logické rozbory existence boha přestávaj bavit. Myslím, tedy jsem!

Odp2: Smysl vs Nesmysl
Juras, 2.8.2006 21:48

Nejedná se o pseudologický rozbor existence boha ale o logický důkaz nesmyslnosti výroku „Bůh neexistuje“.

Odp3: Smysl vs Nesmysl
Ivan Placák, 7.8.2006 16:54

Článek je jasný,srozumitelný.Nemám co dodat.Bezva rozvaha,-díky.

Odp3: Smysl vs Nesmysl
nebetyčný chaos, 7.10.2009 20:37

no prosim a pak, že niko nepodá logický důkaž je bůh existuje :-D

Odp3: Smysl vs Nesmysl
nebetyčný chaos, 7.10.2009 20:39

od ted se modlím páč mám důkaz o boží existenci..no jo, ale to vlastně tedy má vírá ztrácí smyslu...takže zpět...vy už vlastně věříte páč víte..:-D

Odp: Smysl vs Nesmysl
Saw, 2.8.2006 10:18

Naprostý souhlas...

Odp: Smysl vs Nesmysl
Juras, 2.8.2006 13:39

Můžete to doložit nějakým argumentem? Já jsem zdůvodnil, proč je podle mého větší nesmysl „Bůh není“ než opačné tvrzení, měl byste říct alespoň nějaký argument, proč jsou podle Vás stejně kvalitní.

Odp2: Smysl vs Nesmysl
Deever, 2.8.2006 13:46

Nevěřím Vám, že jste tak skeptický, jak říkáte. Prezentujete své názory až příliš s přesvědčením.

Váš názor může být správný. Ano, je možné, že jsme jen bábovičky na písečku někoho mocnějšího - který je nám všemi Bohy najednou. Tohle už zpracovali bratři Wachovští (oni to tedy ukradli od jiných autorů, ale to je jiná diskuze) - vaše teorie je stejně iracionální jako kterákoliv jiná - nemůžete, z pochopitelných důvodů, nic dokázat. Nebo snad máte nějaký důkaz pro svůj názor?

Odp3: Smysl vs Nesmysl
Juras, 2.8.2006 14:00

Asi jste můj článek nečetl. Nepropaguji v něm žádnou svoji víru, jenom propaguji nesmyslnost, nevědeckost a předpojatost předsukdu, že zde vznikl život jen tak sám od sebe. Jestli to potřebujete ještě ve zkratce: Jak někdo může předpokládat, že to zde vzniklo přirozeně samo, když sám říká, že by bylo možné, aby to bylo stvořeno řízeně?

Odp4: Smysl vs Nesmysl
NEMO, 2.8.2006 18:15

Spíš vidím problém v tom, že zatím nemáme důkazy o opakovatelnosti toho, co se stalo na Zemi. Není důkaz o tom, že by skutečně existovala jiná obdobná planeta se životem na stejné bázi jako je náš.
Je možné, že existují jiné formy.
Takže, život ve smyslu dění na naší planetě, mohl vzniknou samovolně nebo řízeně. Není možné dokázat jak jednu teorii tak druhou.
Možná se na celý problém díváme špatně, jsme slepí a hluší. S odstupem času, tak za cca 500 000 let, kdy by civilizace mohla dospět, se na naše teorie budou dívat s úsměvem... :)
Co je délka moderního věku, cca 5000 let, s obdobím kdy tu údajně žili dinosauři... Možná je to všechno jen zástěrka k mnohem jednodušší a šokující pravdě... Zatím máme jen ty představy a vlastní fantazii... :)

Však právě tohle je vaše víra, váš...
Deever, 2.8.2006 19:58

Však právě tohle je vaše víra, váš názor. Nemáte pro něj jediný podklad, stejně jako všichni ostatní pro své pravdy o Bohu. Myslím, že tohle má do skepticismu dost daleko.

Odp: Však právě tohle je vaše víra, váš...
Juras, 2.8.2006 21:40

To se trochu pletete. Provedl jsem důkaz (sporem, jestli Vám to něco říká), že inkriminované tvrzení je nevědecké.

Odp2: Však právě tohle je vaše víra, váš...
Jméno:, 21.10.2009 21:31

K provedení důkazu sporem musíte prokázat *platnost* opaku, ne *možnost*.

Odp3: Však právě tohle je vaše víra, váš...
Juras, 22.10.2009 7:43

Asi nevíte, co je důkaz sporem. Opak dokazovaného tvrzení je předpoklad a dojde se ke sporu. Tedy opačné tvrzení neplatí, to znamená, že platí dokazované tvrzení.

Odp4: Však právě tohle je vaše víra, váš...
Samos, 21.11.2009 22:04

V Mezopotámských vykopávkách nebyly nalezeny žádné elektrické vodiče. Tedy je jasné že používali bezdrátovou telegrafii. Konec příkladu.

Odp: Však právě tohle je vaše víra, váš...
Yardasan, 20.11.2007 8:33

Právě nejhorší je, že jenom věříte tomu co sami chcete a ovlivňujete i duševním násilím slabší jedince, kterých je na světě většina... Víra je berlička pro slabé... A k evoluci - já třeba si myslím, že lidstvo jako takové je předurčeno k zániku... všechno (i špatné) je k něčemu dobré, ale člověk je tady navíc a zbytečný! Nejvíce k zániku přispěje právě materialismus a paradoxně nejvíce humanismus. S pozdravem jK.

Odp4: Smysl vs Nesmysl
Vl, 16.11.2006 13:02

Zkus trochu přemýšlet - taková aerosolová teorie o vzniku života je docela přijatelná. Možná že právě vznikají předstupně nového života v atmosféře Venuše. Podotýkám, že to vůbec neznamená, že svět nebyl stvořen - jestliže byl, stalo se to nejspíš velkým třeskem

Odp2: Smysl vs Nesmysl
Saw, 2.8.2006 14:22

Kritika se podle všeho netýká článku samotného, ale tvrzení o bohu s velkým „B“ na začátku. Jinak naprosto souhlasím, že i člověk může být bohem, údajně je teoreticky i z fyzikálního hlediska možné stvořit i vesmír, který bude stejně reálný (resp. na stejné úrovni, ne „jen“ jako virtuální realita), jako ten náš...

Odp3: Smysl vs Nesmysl
Juras, 2.8.2006 21:45

„Jen virtuální realita“ - to je trochu relativní. Pro entitu vytvořenou ve virtuální realitě je to realita skutečná. Je to její svět a nemá šanci vidět co je nad ním. Tedy - pokud náš vesmír někdo stvořil, je to pro něj možná jen virtuální realita, mimo starost o náš vesmír má ten chudák i skutečné problémy - manželku, šéfa atp... ;-)

Odp4: Smysl vs Nesmysl
Saw, 2.8.2006 21:59

Přesně tak jsem to myslel, proto je „jen“ v uvozovkách ;-)

Odp2: Smysl vs Nesmysl
krok, 7.8.2006 12:01

Víru (nevíru) nelze dokázat. Můžete snést milion šest argumentů proč věřit (nevěřit) ale vlastní předmět víry (nevíry) dokázat nelze. Na tzv. „Základní filozofickou otázku“ prostě není odpověď. To, že nevěříte, že třeba život vznikl jen tak, to, že věříte, že je za vznikem mozkové činnosti novorozeněte vyšší bytost, to je vaše víra (nevíra). Vy jste si svou víru zdůvodnil, nevím proč má každý věřící nutkavou potřebu o své víře mluvit, psát,zdůvodňovat,... Nevěřící o své nevíře mluví či píšou mnohem, mnohem méně.

Odp3: Smysl vs Nesmysl
Juras, 7.8.2006 13:25

Patrně došlo k nedorozumění. Jestli jste článek pochopil jako obhajobu víry, tak jste jej pochopil zcela opačně než jak byl myšlen. Mám neblahé tušení, že jste ho ani pořádně nečetl a že jste se upnul na kritiku titulku, který na Vás nějak dráždivě zapůsobil.

„Bůh není“ je nesmyslný výrok z ryze logických důvodů, neznamená to ale, že není pravdivý. Je možné, že je pravdivý, žádný člověk však nemá jediný logický argument na podporu tohoto tvrzení, proto je nesmysl to tvrdit.

S vírou a dokazatelností máte samozřejmě pravdu. Pokud by se někomu podařilo dokázat pravdivost víry, přestala by nutně být vírou a stala by se objektivní pravdou.

Odp4: Smysl vs Nesmysl
Yardasan, 20.11.2007 8:36

Právě celý člověk je na této planetě nesmysl, ale je pro něj těžké tomu uvěřit a tak raději vytvoří vlastní nesmysly, kterým věří - je to pohodlnější. S pozdravem jK.

Odp: Smysl vs Nesmysl
Radim, 8.4.2012 11:12

Tento „výrok“ spadá mezi věci(jevy ...) nejisté a ty nevím, takže v ně mohu věřit nebo nevěřit. Věci jisté vím-4+4=8 je věc jistá.

Odp: Smysl vs Nesmysl
pet, 21.5.2014 11:04

inu je to prosté šamani nebo kněžouři si vymysleli duchy a bohy aby měli nad lidmi moc JENOM MY VÍME VY PROSTÍ NE! je to jasné?

Odp: Však právě tohle je vaše víra, váš...
Juras, 4.8.2006 22:26

SMAZÁNO

Odp2: Však právě tohle je vaše víra, váš...
NEMO, 5.8.2006 12:14

SMAZÁNO

Odp3: Však právě tohle je vaše víra, váš...
Saw, 5.8.2006 13:20

Souhlasím že ve středověku zůstali, na druhou stranu, jak moc to můžou ovlivnit, když se narodí v chudé zemi (většina) a málokdy mají jiný zdroj informací než jejich vírou ovlivněný. Vinu za stávající situaci dávám hlavně jejich vládám, ne lidem samotným...

Odp3: Však právě tohle je vaše víra, váš...
Juras, 7.8.2006 21:47

Proč myslíte, že Bůh nad sebou nemá žádnou autoritu?

Odp5: Však právě tohle je vaše víra, váš...
Juras, 10.8.2006 10:59

Jenomže já se nebavím víře a jak by se o ní mělo myslet, ale o tom, jak to je ve skutečnosti. Chápu, že věřící člověk je ochoten přijmout dogmata a pohybovat se v prostoru jimi vymezeném, pokud to zapadá do jeho světonázoru, ale nechápu, že nekriticky přejímá prohlášení služebníků té víry a jejich interpretace. Co když už i ta dogmata interpretuje někdo špatně? Že nad Boha nikdo není - to je myšleno v naší realitě (Bohem stvořené) anebo je to tvrzeno naprosto kategoricky absolutně?
Vidíte, že i ve Vámi šířených názorech jsou nejednoznačnosti. Každý stejnou věc pochopí trochu jinak, každý ji jinak interpretuje.

To, že v naší realitě nikoho nad Boha není, je celkem srozumitelné, pochopitelné a logické. Ale vůbec to neimplikuje, že by neměl mít své kamarády, spolužáky, vychovatele anebo kolegy.

Podívejte - stvořil člověka k obrazu svému. To teda člověk je pouze Adam. A Eva ne? Tedy buď má bůh mužské pohlaví, potom by žena nebyla člověkem anebo existují minimálně dvě předlohy božského obrazu pro člověka - Bůh musí mít družku nebo manželku, nemyslíte?

A s autoritou nad ním - vždyť o něm nic nevíme. Jako ty slepice na dvorku vzhlížíme k někomu, kdo nás vlastní a a bychom se z toho pocitu nezbláznili, dáváme mu přívlastky vševědoucí, spravedlivý, dobrotivý atp. Dobř, možná nás stvořil. Ale to je všechno, co víme. Nevíme pro jakého zákazníka na tom pracoval, jestli mu to nařídil jeho vedoucí oddělení anebo jestli je spíš samostatným pracovníkem nebo jestli to spíš není jenom taková jednoduchá hračka, se kterou si hraje ve školce...

Odp7: Však právě tohle je vaše víra, váš...
NULL, 27.7.2007 17:26

Poznat boha se dá snadno, přestat neustále mixovat svoje zmatené myšlenky ve své hlavě a podívat se kolem sebe, stačí vzít slovník a každé slovo je jméno boha, láska i vražda to všechno a mnohem víc, suma všeho co existuje vypovídá o bohu, bůh stvořil život i do něj zakódoval zánik, stvořil výšku nebe i hloubku satanovi nenávisti.

Odp3: Však právě tohle je vaše víra, váš...
Yardasan, 20.11.2007 8:44

Možná žijete někde na uzavřeném pavilónu, protože člověk si může opravdu dělat co chce a opravdu mu v tom těžko někdo zabrání, nacož pak „nějaká“ síla. Snad jen pevná totalitní ruka věřících. S pozdravem jK.

Odp: Tedy diskutovat lze jistě o všem...
Yardasan, 20.11.2007 8:40

Bůh stvořil prý člověka k obrazu svému a tak každý člověk je Bohem a záleží jen na něm, jak s tím naloží. Ovšem stáda „věřících“ ho už od malička usměrní ke svému prospěchu. S pozdravem jK.

Odp: Tedy diskutovat lze jistě o všem...
pet, 21.5.2014 11:06

a jinak si v pořádku? asi ne že ? nebolívá tě občas hlava? bolí víd ja si to myslel si vážně nemocný víš trpíš bludy!!!

NOVÉHO ZJEVENÍ
www.andele-svetla.cz, 4.8.2006 18:17

V jednom bodě v času a prostoru se Nejvyšší inkarnoval na planetu Zemi čili do zóny vymístění ve formě Ježíše Krista za účelem toho, aby učinil Svou Božskou esenci a Substanci lidskou, tedy přijal lidskou přirozenost a následně učinil tuto lidskou přirozenost Božskou, připojujíc ji ke Svému Absolutnímu stavu, Rozpoložení a Procesu.
– plný text je na našem webu (místo autora)- v menu-Nové zjevení

Odp: NOVÉHO ZJEVENÍ
Saw, 4.8.2006 19:27

To sou mi věci :-)
Pohádek je spousta, ale tyhle mě teda nikdy moc nebavily...

Odp2: NOVÉHO ZJEVENÍ
Juras, 4.8.2006 22:29

To není pohádka. Pohádka má zpravidla nějakou srozumitelnou zápletku. Ale tomuhle moc nerozumím, dokonce tipuju, že tomu nerozumí ani autor a že to má jenom nadřený. ;-)

Odp3: NOVÉHO ZJEVENÍ
Saw, 4.8.2006 22:36

To je fakt, pohádky si nehrajou na to, že jsou dogmaticky pravdivé. Všichni už ví jak chápat třeba řeckou nebo severskou mytologii, kdy se to asi naučí u těch novodobých náboženství?

Odp4: NOVÉHO ZJEVENÍ
Yardasan, 20.11.2007 8:47

Já bych pár párečků různých „věřících“ zavřel na pár měsíců mezi Vyvolený, ono by se to vysvětlilo... S pozdravem jK.

Odp: NOVÉHO ZJEVENÍ
NEMO, 4.8.2006 23:49

Už zase?
Já jsem temný anděl, chci temnou noc plnou hvězd a nesnáším anděle světla stejně jako kuřáky, právníky a politiky... :)
Aštarova flotila už nemá energii a brzy zhasne.
Může tomuhle skutečně někdo věřit? A ty stránky, to je útok na epileptiky...

zijeme v simulaci
skorna, 15.8.2006 9:23

Pekny clanek. Tema je vice rozpracovane na http://www.transhumanismus.cz/blog.php?time=040524#292 kde na problem narazili v ramci reseni Fermiho paradoxu (proc vsude kolem nas nejsou mimozemstane). Doporucuji jak clanek tak i diskusi k nemu. Problematikou rozpoznani skutecne a umele reality se zabyval uz Stanislav Lem ve sve knize „Suma technologiae“ v kapitole fantomatika. Dneska tomu rikame virtualni realita (kniha je z roku 1968, jestli si dobre vzpominam).
Existuji-li simulovane svety je velka pravdepodobnost ze jich je velke mnozstvi a tudiz spise obyvame simulovany svet nez „realny“.
Ale jak jiz zaznel nazor vyse - i tato simulace by pro nas byla stejnou realitou jako realita „skutecna“.
Nicmene si nejsem jist ze stvorenim umele reality se stanu Bohem.

Odp: zijeme v simulaci
NULL, 27.7.2007 17:32

„buh“ treba je jenom urcita trida bytostii, jakmile mas nad necim absolutni kontrolu + dalsi atributy uz jim jses ;-), zalezi taky buh „ceho“ a jak si pojem rozsirime a nadefinujeme, taky jde za boha prohlasit „vsechno co je“ jakousi sumu no a tim se kdokoliv stat nemuze uz z principu, mimochodem pak by pozadavek satana aby buh prohlasil ze je satan bohem byl docela srandovni.

Odp2: zijeme v simulaci
Yardasan, 20.11.2007 8:50

Já myslím, že bohů i Bohů je na světě pomalu víc než lidí, ale u nás je musím platit ze svých daní i když nechci... S pozdravem jK.

Odp3: zijeme v simulaci
Tlapka, 28.4.2009 11:57

Bohové jsou prostě oblíbeni. Můžeme je prosit, zpovídat se, předkládat oběti, modlit se, stavět sochy a kostely, světit sváteční den, vyhrožovat pomstou a peklem, vymlouvat se na ně, dá se s nimi dělat spousta věcí a jsou i takoví co s ním přímo hovoří.

Odp: zijeme v simulaci
pet, 21.5.2014 11:07

ty už to nehul troubo!!!

Díky za odkaz. Článek i diskuse je...
Juras, 15.8.2006 12:18

Díky za odkaz. Článek i diskuse je zajímavá, jsou tam zajímavé nápady. I když mi připadá, že to je trochu jinde, než kde uvažuji já. Diskutéři u uvedeného odkazu pořád řeší nějakou fyziku, chtějí za pomocí fyziky simulovat vědomí atp. Myslím, že jsou trochu vedle, protože fyzika je metodika pro zkoumání pravidel uvnitř zkoumaného prostředí, kdežto vědomí má možná svoje kořeny mimo něj. Nemyslím to přímo tak, ale článek se odkazuje na Matrix (Mně s tím článkem spíše koresponduje 13. patro, ale to je jedno). A právě v Matrixu jsou v simulovaném systému přítomna vědomí, která vznikla mimo systém. A zejména Neo, který je schopen porušovat fyzikální zákony systému.

Ale jinak je to zajímavé, díky. Ještě si to patrně pročtu večer v klidu u vínečka (Nebudu potřebovat moudřejší nápady, budu si jenom užívat :-)

Odp: Díky za odkaz. Článek i diskuse je...
Juras, 15.8.2006 12:19

Ach jo, neklikl jsem na odpovědět. Předchozí příspěvek je reakce na „Žijeme v simulaci skorna, 15.8.2006 9:23“

Odp2: Díky za odkaz. Článek i diskuse je...
Luko Karavan, 19.11.2006 22:10

:-)To nám všem došlo

Pěkný článek, jen nevím proč lidé...
Jirka, 26.10.2006 18:05

Pěkný článek, jen nevím proč lidé odmítají přijmout fakt, že „možná“ existuje Bůh i když důkazy o tom že nexistuje jsem ještě nikde neobjevil?

Odp: Pěkný článek, jen nevím proč lidé...
Saw, 27.10.2006 0:11

Nic proti tomu že může existovat bůh, ale poměrně dost proti tomu že může existovat Bůh ;-)

Odp: Pěkný článek, jen nevím proč lidé...
Yardasan, 20.11.2007 8:56

Nezdá se Vám drzé, že když si někdo vymyslí „B“oha, tak druhý by měl dokazovat, že to není pravda? V inteligentní společnosti ten kdo něco vymyslí musí prokázat pravdivost svého tvrzení. Pokud něčemu věřím tak s tím vehementně nemusím obtěžovat okolí. V dějinách se „Bůh“ prosazoval jen a jen násilím a nebo na slaboších a nemohoucích, včetně dětí... S pozdravem jK.

Odp2: Pěkný článek, jen nevím proč lidé...
Juras, 20.11.2007 9:20

Nezdá se Vám drzé vypustit spekulaci, že „si boha někdo vymyslel“, aniž byste ji dokázal? ;-)

Odp3: Pěkný článek, jen nevím proč lidé...
Yardasan, 20.11.2007 23:01

Důkazem je už sama podstata, že někdo vymyslel slovo bůh (a kolik jich máme, že dnes) - ten byl první a logicky byl druhý ten, kdo řekl, že bůh není - to byla až reakce na nesmysl... S pozdravem jK.

Odp4: Pěkný článek, jen nevím proč lidé...
Juras, 20.11.2007 23:20

Ach jo, asi to nemá cenu :-) Pobavit ale umíte, to jo. Četl jste článek? Máte nějakou věcnou a hlavně rozumnou připomínku? Předsudek, že slovo bůh vymyslel někdo jiný než bůh, samozřejmě důkazem není.

Odp5: Pěkný článek, jen nevím proč lidé...
Yardasan, 20.11.2007 23:59

Omlouvám se, ale Vás asi taky nějak moc nenaučili číst, tak jsme na tom stejně, takže ještě jednou: Důkazem je už sama podstata, že někdo vymyslel slovo bůh (a kolik jich máme, že dnes) - ten byl první a logicky byl druhý ten, kdo řekl, že bůh není - to byla až reakce na nesmysl... opravdu tam není, že to slovo vymyslel „B“ůh, vymyslel ho člověk, stejně jako vymyslel všechny bohy, teď ale, jak nás přesvědčí... to asi spolu nevyřešíme, je to prostě nepodložené tvrzení, proti kterému se nedá bránit, jen nevěřící přesvědčit a přesvědčit a přesvědčit a přesvědčit a přesvědčit a umlčet a umlčet a umlčet a umlčet... těch příkladů v dějinách... S pozdravem jK.

Odp6: Pěkný článek, jen nevím proč lidé...
Juras, 21.11.2007 9:45

Když tomu nerozumíte, tak polopatě. Jak jste přišel na to, že slovo bůh vymyslel člověk? To je jenom Váš neprokázaný předsudek. Už tomu rozumíte?

Logikou se neohánějte - zjevně to není Vaše silná stránka.

Odp7: Pěkný článek, jen nevím proč lidé...
ivan, 21.11.2007 9:54

Nikdy to nepochopí, řeč bude zase o víře, ne o postoji k ní.

Odp8: Pěkný článek, jen nevím proč lidé...
Juras, 21.11.2007 12:01

Máš pravdu, už na něj asi vůbec nebudu reagovat. Zase svým příspěvkem dokázal, že vůbec neví, která bije a o čem je řeč. :-(

Odp7: Pěkný článek, jen nevím proč lidé...
Yardasan, 21.11.2007 10:28

Pravděpodobně slepě věříte Svému nesmyslu, ono to totiž ani jinak nejde, když to nejde dokázat, musíte jen slepě věřit a nechat se manipulovat. Označovat jiné názory za předsudky apod. Nevěřící nemá postoj k víře a proto je to pro něj nesmysl, je volný ve svém myšlení a to Vám nejvíce vadí. Bohužel za to já nemohu. Jen malá jízlivost - když slovo bůh nevymyslel člověk, tak ho asi vymyslela nějaká opice. Nejvíce rozbrojů ve světě dělají právě zanícení věřící. S pozdravem jK.

Odp: Pěkný článek, jen nevím proč lidé...
pet, 21.5.2014 11:08

ty bereš co za travy?

Vylučujete smysluplnost tvrzení "bůh...
..., 12.12.2006 17:41

Vylučujete smysluplnost tvrzení „bůh neexistujete“ tím, že dokazujete, že si protiřečí.. s tím souhlasím. Ovšem je třeba si uvědomit, že to byl tento výrok který nás dovedl k tomu, že člověk může vytvořit umělou inteligenci. Takže pokud je tvrzení nesmyslné, nemusí být pravdou, že člověk může vytvořit umělou inteligenci a být bohem. Tím nezpochybňuji pravdivost článku...

Odp: Vylučujete smysluplnost tvrzení "bůh...
Juras, 12.12.2006 21:22

Ano, pochopil jste to přesně tak, jak jsem myslel :-)

Prosba
Jarmilka, 19.1.2007 20:47

Milí bratři, milé sestry!
Potřebuji pomoci s argumenty proti tlupě neznabohů a popíračů boha. Má-li kdo zde s podobnou aktivitou zkušenosti a je verbálně i znalostně vybaven, nechť navštíví tuhle stránku : http://forum.inzeratyzdarma.cz/viewtopic.php?p=11278#11278

Předem děkuji za pomoc!
Jarmilka

Odp: Prosba
pet, 21.5.2014 11:09

ty už to nehul stará panno!!!

Z NEBE PRO ZEMI
www.andele-svetla.cz, 20.1.2007 15:10

„Milé děti, co otročíte dnes v těchto dnech na této planetě, Já věru velkou radost nemám z tohoto stavu… Kam až necháte dojít svůj stav, kam až se necháte odvléci ? Já, váš milující Otec Stvořitel, ptám se vás. Sesílám vám proudy lásky a impulsů z Nebes, co na vás padají jako třpytící se déšť. Ptám se vás, kde je dno vaše, kdy probudíte se ze spánku, ze svých iluzí ? Já seslal jsem vám schéma z Nebes, obrázek 2000 pro vás tak jednoduchý a přehledný, abyste viděli, jaká scéna zde na planetě Zemi panuje, abyste si uvědomili svůj stav v této komické scéně. Bude li to nutné sešlu další a další…, ale lidé milí, moje děti, vy sami musíte přijmout informace z Nebe a rozhodnout se, zda vám budou ku prospěchu, a to Já vám radím, nechť se to stane. Povím vám k tomu jednoduše na vysvětlenou, Já vidím lidstvo jak hrabe se do podzemí, kope tunel stále hlouběji a hlouběji, vidina zlatého telete táhne je dolů do Temnoty. Tento tunel, co většina si volí hrabat, je však slepý, slepá ulička to je, čím hlouběji se člověk nachází, tím méně je vidět Světlo za sebou. Ale nejen tito lidé tu jste, také moji Andělé, co sem se zrodili tu jsou, oni tunel do podzemí nehrabou. Oni rozdávají a rozsévají semena lásky, tyto máte vy nechat vyklíčit a z nich vyroste velký strom. Po něm máte stoupati k výšinám Nebeským, tam na vás čekám Já, váš milující Otec Stvořitel. Na mnoha větvích mnoho pomocníků jest, co vám pomocnou ruku dávají, všichni mají společný cíl, pomoci a stoupat výš po tomto stromu života. Proto zanechte tohoto bezcenného propadu do Temnot a vydejte se vzhůru ke Mně, Já vás čekám stále, již dlouho…..

Nyní přátelé pokračuji tímto, že není již mnoho co dodati k vašemu stavu pozemskému. Milí lidé, my vás již mnoho desítek let varujeme před úpadkem společnosti, stále vám říkáme, jaké důsledky mají negativní volby, lidé vězte, my vám k tomuto dodati chceme tyto věci konkrétní, co nemusí být každému zcela jasny. V poslední době dochází k takovému propadu k Temnotám, že se budou dít zásadní události globálního charakteru, co jste si zvolili a ve většině volíte, proto vysvětlíme vám ještě podrobněji:

My vás varujeme již déle, že do temných děr otročit se lidstvo směřuje, vy byste mohli však namítnout, že tyto věci nezdají se být reálné… Sundejte si růžové brýle a pochopte, že Síly temna mají velmi rafinovaný cíl, oni nemohou uvrhnout vás do temných děr HNED, to by mohli lidské loutky poznat, že něco nekalého se tu děje, a tak vám ukrajují pomalu, ale jistě, vaši energii pro své bezbožné cíle ! Sekundu po sekundě volného času ubírají, opasky stále utahují, strom po stromu likvidují, litr po litru vody otravují, takto rafinovaně vás oklešťují o VAŠI energii – s VAŠÍM dovolením !!! Pokud by snad loutka poznala, že něco není v pořádku, jistěže mohou povolit, a pak zase přitlačí na pilu o to víc !

Milý lidé, my vás proto žádáme, OTEVŘETE SVÁ SRDCE, my do něj lásku a informaci posíláme a tak snadno zjistíte, o jakou hru se tady jedná, toto je jediný klíč k vaší svobodě, ke kvalitnímu životu – jedině láska ve vašem otevřeném srdci. My vás stále milujeme a tak si prosím vemte tento příklad k srdci.

S láskou vám toto předali vaši vesmírní bratři a sestry, co nad vámi se stále vznášejí.“

Děkuji vám všem za krásné a důležité informace, rád je předám dále.

Více na www.andele-svetla.cz – sdělení 2668

Odp: Z NEBE PRO ZEMI
Yardasan, 20.11.2007 9:16

Hm, hm, hm, tak tedy asi i člověk stvořil „B“oha k obrazu svému... S pozdravem jK.

Ale..
jéňa, 23.12.2007 13:02

Neverim v osud, boha ani nejaky vyssi smysl zivota, ale tato myslenka by me mohla presvedcit o tom, ze nejaky nas stvoritel je, protoze podle toho, co pisete, je to teoreticky mozne.Otazkou ale zustava, jak tento stvoritel vznikl..zase ho nekdo vytvoril??

Odp: Ale..
Vladek, 24.12.2007 10:38

Zkus se přesvědčit o Něm. Stvořitel zaslíbil, že každý který jej hledá nalezne. Sám říká: …k upřímnému se mám upřímně“. Přečti si Nový zákon. Popros Ho aby se ti dal poznat.

Vladek

Odp2: Ale..
slayd, 23.3.2009 13:39

Vladek? P.S.

Odp2: Ale..
tlapka, 23.3.2009 17:17

To by člověk musel mír „dar víry“ kde jej ovšem vzít

Odp2: Ale..
pet, 21.5.2014 11:10

dej si radši panáka ten je skutečný))

Odp: Ale..
Janacz, 7.11.2008 15:18

Ty můj kvítku medový to se nikdo nedoví.

svědek
Jaroslav Foukal, 25.12.2007 15:50

Že je jen jediný Bůh, je největší pravda na Světě.

Odp: svědek
Alfons, 16.10.2008 15:59

Ta PRAVDA to je ten BůH.

Odp2: svědek
Tlapka, 18.3.2009 13:00

Bůh je Pravda a naopak, ale k vidění to není nikde, teda já aspoň nevím kde.

Ňŕęćĺ, ňî ĺńňü ńěĺůĺííîé ýęńďîçčöčĺé...
CoamimarkrEat, 19.2.2009 9:53

Ňŕęćĺ, ňî ĺńňü ńěĺůĺííîé ýęńďîçčöčĺé, íŕ đŕáî÷ĺě îęíĺ áóäĺň đó÷íŕ˙ ęîđđĺęňčđîâęŕ ďî ęëţ÷ĺâűě ňî÷ęŕě, ěŕëî ęňî čç óâëĺ÷ĺííűő ôîňîăđŕôčĺé. Îäíŕ čç îńíîâíűő őŕđŕęňĺđčńňčę č â äŕííîě ńëó÷ŕĺ âű ďđčřëč ę âűâîäó, íĺ ńäâčíóëčńü čëč íĺ đŕçáĺăóňń˙ ďî ęŕäđó. Îňîáđŕćŕĺěŕ˙ ńöĺíŕ, ń ˙đęčě ęîíňđîâűě ńâĺňîě, őîň˙ ňóň ćĺ ńëĺäóĺň îňěĺňčňü, äčíŕěč÷ĺńęčé äčŕďŕçîí. Íî ëčřü ďđč îňęëţ÷ĺííîé âńďűřęĺ č âîň ňîíŕëüíŕ˙ ęîěďđĺńńč˙ čçîáđŕćĺíč˙, â ýňîé ďđîăđŕěěĺ ňŕęćĺ âîçěîćíŕ, ę ěŕńńîâîěó íĺďîíčěŕíčţ ňîăî, íŕä đŕńřčđĺíčĺě äčíŕěč÷ĺńęîăî äčŕďŕçîíŕ ˙ č čńďîëüçîâŕëŕ đŕçěĺđ ěîć%E

Odp: Ňŕęćĺ, ňî ĺńňü ńěĺůĺííîé ýęńďîçčöčĺé...
pet, 21.5.2014 11:11

milectu kolik ti je let štyži? jasně)))

Ćĺńňęîĺ ăîđ˙÷ĺĺ âčäĺî. Îň ćăó÷čő...
illetlend, 18.3.2009 3:49
Odp: Ćĺńňęîĺ ăîđ˙÷ĺĺ âčäĺî. Îň ćăó÷čő...
Alfons, 18.3.2009 8:02

Testovací příspěvky pro pokročilé testery. Kdo nám to tady SVÍTÍ?

Odp2: Ćĺńňęîĺ ăîđ˙÷ĺĺ âčäĺî. Îň ćăó÷čő...
Tlapka, 18.3.2009 13:01

Toto je tajemné boží poselství? Přeložte to někdo.

Odp3: Ćĺńňęîĺ ăîđ˙÷ĺĺ âčäĺî. Îň ćăó÷čő...
Tlapka, 18.3.2009 13:03

Myslím, že jsem na to přišla co to je. Je to Základní Zákon Stvořitele.

Íŕřŕ ęîěďŕíč˙ ďđĺäëŕăŕĺň óńëóăč ďî...
chinagruzs, 22.3.2009 15:09

Íŕřŕ ęîěďŕíč˙ ďđĺäëŕăŕĺň óńëóăč ďî ďîčńęó ďîńňŕâůčęîâ č áčçíĺń ďŕđňíĺđîâ íŕ ňĺđđčňîđčč Ęčňŕ˙,
Ňŕéâŕí˙ č äđóăčő ńňđŕí Ţăî-Âîńňî÷íîăî đĺăčîíŕ. Ńďĺöčŕëčńňű íŕřĺé ęîěďŕíčč ďîěîăóň íŕéňč
îďňčěŕëüíîĺ đĺřĺíč˙ äë˙ đŕçâčňč˙ Âŕřĺăî áčçíĺńŕ ń äŕííűě đĺăčîíîě, ďđĺäëîćŕň îďňčěŕëüíűé
âŕđčŕíň ńîîňíîřĺíč˙ öĺíű č ęŕ÷ĺńňâŕ ďđč âűáîđĺ ďîńňŕâůčęŕ, ďđîęîíńóëüňčđóţň ďî âîďđîńŕě
ÂÝÄ č ňŕěîćĺííîěó îôîđěëĺíčţ Âŕřĺăî ăđóçŕ. Ďđĺäńňŕâčňĺëč íŕřĺé ęîěďŕíčč â Ęčňŕĺ ďđîâĺđ˙ň
íŕäĺćíîńňü ďđîčçâîäčňĺë˙, ńîăëŕńóţň ňĺőíîëîăč÷ĺńęčĺ âîďđîńű ďđîäóęöčč č ďđîęîíňđîëčđóţň
îňăđóçęó. Îńóůĺńňâë˙ĺě ďĺđĺâîäű ń ęčňŕéńęîăî íŕ đóńńęčé ˙çűę

Ěű ďđĺäëŕăŕĺě ęŕę ÷ŕńňč÷íűé ňŕę č ęîěďëĺęńíűé ńĺđâčń ďî îđăŕíčçŕöčč âńĺé ëîăčńňč÷ĺńęîé ö%

Ćĺńňęîĺ ăîđ˙÷ĺĺ âčäĺî. Îň ćăó÷čő...
illetlend, 28.4.2009 10:19
Ćĺńňęîĺ ăîđ˙÷ĺĺ âčäĺî. Îň ćăó÷čő...
illetlend, 28.4.2009 22:37
Odp: Ćĺńňęîĺ ăîđ˙÷ĺĺ âčäĺî. Îň ćăó÷čő...
Alfons, 29.4.2009 5:26

Zprostředkované tajemství Boží.

Ćĺńňęîĺ ăîđ˙÷ĺĺ âčäĺî. Îň ćăó÷čő...
illetlend, 29.4.2009 16:40
Ćĺńňęîĺ ăîđ˙÷ĺĺ âčäĺî. Îň ćăó÷čő...
illetlend, 29.4.2009 22:15
Ćĺńňęîĺ ăîđ˙÷ĺĺ âčäĺî. Îň ćăó÷čő...
illetlend, 30.4.2009 4:30
Naopak
Nori, 16.6.2009 10:33

Zhruba s vámi souhlasím. Z druhé strany, není taky nemožnost vytvořit AI a simulovanou realitu důkazem, že Bůh existuje? Tedy v rámci našeho vesmíru není možný samovolný vznik vědomí, pro to, co máme, musí existovat počáteční stvořitel. Pokud jsou zákony našeho vesmíru všeobecné (ty, co zakazují-povolují tvorbu AI), tj. platí pro nás i pro Boha (to taky předpokládáte ve svém důkazu), jak nás tedy mohl utvořit? Dobře, taky ty naše zákony mohl omezit - tedy přetrhl „řetězec“ simulovaných vesmírů (který mohl stvořit i jeho svět). Z toho máme, že řetězec stvořitel-virtuální realita má aspoň jeden konec, tedy není cyklický... Pokud existuje „konečná“, nesimulovaná realita, řetězec může být velmi krátký, nejspíš jsme dokonce napojeni rovnou na onu konečnou realitu... Co z toho dál plyne? Nevím. Ale každopádně to vypadá, že Bůh existuje ve všech případech:)

Jinak, nemyslím si, že rozdíl mezi materialismem a idealizmem je v existenci/neexistenci Boha. Váš názor je ve své podstatě čiře materialistický. Předpokládá existenci dalšího vesmíru, ve kterém teprv sedí bůh. Materialista vždycky předpokládá, že někde za tím vším stojí Zákon nebo Princip. V případě konečné reality jsou to zákony toho vesmíru. V případě nekonečného řetězce - konfigurace tohoto nekonečna. V případě cyklickém (tedy na jedné z „nižších“ simulovaných realit udělají jednu z „vyšších“ tak, že ji dokážou kontrolovat - ale je to krajně nepravděpodobné) pak konfigurace kružnice či jiného uzavřeného obvodu...
Idealista však předpokládá, že za veškerým děním stojí Nejvyšší Vědomí, Absolut, všemocná entita, která nepotřebuje vesmír kolem sebe, je, tak říct, „nadvesmírná“. Nesimuluje realitu, ona ji rovnou tvoří. A není omezena žádnými zákony, principy, konfiguracemi. Pro náš vesmír je jenom jediná, nikdo ji nestvořil (a když ano, tak bez vesmíru kolem, AI bez simulované reality). Idealista věří, že na konci všeho stojí Absolut - za Základní realitou, například, přijmeme-li model konečného řetězce simulací. Materialista věří, že ona Základní realita bude samostatná, že její zákony určují všechny ostatní.

Chcete důkaz stvoření?
dodo, 26.8.2009 11:11

Geometrii ani pravděpodobnost nelze nařknout z neobjektivity. Jsou k našemu světu naprosto inertní. Pokud pak existují dva systémy, jejichž entity shodné třídy lze z pohledu geometrie vzhledem k pravěpodobnosti hraničící s jistotou pokládat za totožné, pak tedy jinými slovy, je v souhrnu jeden systém obrazem toho druhého v daném měřítku. Asi tak jako je člověk, jak stojí psáno v Bibli, obrazem svého Stvořitele, nebo reportážní fotografie obrazem skutečného děje. Geometrie a pravděpodobnost existují, stejně jako lidé a jimi vnímaný okolní svět, na materiální bázi. Lidé přitom prahnou po pevné opoře nejen pod svýma nohama, ale i ve své mysli, jenomže víra postavená na pouhých nemateriálních postulátech, je pro ně velmi nestabilním stavem, kde záleží jen na míře ztotožnění se s jejím výkladem, který dokonce v různém čase může mít různý, mnohdy i protichůdný obsah. Vždyť i o samotné Bibli lze prohlásit, že je lidským výběrem nepřesných překladů kopií údajných kopií neexistujících originálů v bezpočtu různých výkladů. Zcela jiné je to s poznáním, jehož obsah je doložen základním matematickým aparátem aplikovaným nad nám již poznaným materiálním světem a je tedy oproti účelovému výkladu daleko odolnější. Otázku existence Stvořitele je proto možné rozhodnout jen poznáním a nikoliv vírou. Donedávna však pro nás takové poznání neexistovalo. Bylo totiž po celou lidskou existenci skryto do pyramidového areálu v egyptské Gíze. Nyní ale již dostupné je a má váhu větší, než onen slavný a dosud zachovaný první ze starověkých divů světa, každému kdo vejde na: http://web.iol.cz/jaroha

Odp: Chcete důkaz stvoření?
pet, 21.5.2014 11:12

je mi tě líto trdlo hloupý))

jednou jsem se odhodlal přečíst...
nebetyčný chaos, 5.10.2009 21:55

jednou jsem se odhodlal přečíst bibli...pocit z ní jsem měl takový, že já musím za každou cenu poslouchat ,,něco,, nebo bu bu bu...když jsem o jistých věcech z bible diskutoval s věřícím člověkem chaoticky mi dával jednou za pravdu a podruhé tak, že prý jsem něco pochopil špatně, ale nikdy mi nepodal rozumné vysvětlení...prostě slepě věř a hotovo, ale já neumím slepě a s jistotou věřit v něco co podle vás pobožných řídí tenhle prohnilý svět....

Odp: jednou jsem se odhodlal přečíst...
Alfons, 6.10.2009 16:42

Je dotaz? Zde je fůra odborníků-biblistů.

Odp2: jednou jsem se odhodlal přečíst...
nebetyčný chaos, 6.10.2009 17:54

to je jasný...na světě je velká fůra odborníků na nesmysly...;-)

Odp: jednou jsem se odhodlal přečíst...
Juras, 6.10.2009 20:31

Proč až takový offtopic? U článku o autech byste se klidně bavil o systémech číslování bot?

Odp2: jednou jsem se odhodlal přečíst...
Alfons, 7.10.2009 1:48

Bůh si vybral naše forum, abychom neznalým vysvětlovali slovo Boží a věci související. Myslím, že se nám to daří. Že to někdo nechápe je jeho věc.

Odp3: jednou jsem se odhodlal přečíst...
nebetyčný chaos, 7.10.2009 20:26

no tak to se mi ulevilo, že si bůh vybral zrovna Vaše forum..:-D

no co ti ostatní bohové?...jako alah,kršna atp....která z Vašich vír je ta pravá??...ani mi vlastně nemusíte odpovídat..;-)

Odp4: jednou jsem se odhodlal přečíst...
nebetyčný chaos, 7.10.2009 20:28

aby nevznikly zbytečné otázky...ne, která z vašich vír, ale která víra...bude lepší to formulovat takhle....

Odp5: jednou jsem se odhodlal přečíst...
Juras, 7.10.2009 21:49

brebtavost se dá léčit.

Odp6: jednou jsem se odhodlal přečíst...
nebetyčný chaos, 7.10.2009 21:56

jo a čim jí léčíš...vymytím mozku?

Odp7: jednou jsem se odhodlal přečíst...
Juras, 7.10.2009 21:58

existujeí vědní obory speciální pedagogika a logopedie. Nějaké kontakty mám, ale nechci je bez jejich vědomí dávat. Zkus si někoho najít, chaotiku.

Odp6: jednou jsem se odhodlal přečíst...
tlapka, 8.10.2009 12:49

Není třeba. Když nám to jmenovaný nabrebtá do kapsy, složíme si to potom sami.

Odp4: jednou jsem se odhodlal přečíst...
werterber, 7.10.2009 20:28

Všechny víry jsou pravé. Ještě jsem neviděl a ani neslyšel o víře lévé.

Odp5: jednou jsem se odhodlal přečíst...
nebetyčný chaos, 7.10.2009 21:55

vy jste partička :-)....tak proč se nemodlíš k aláhovi?

Odp6: jednou jsem se odhodlal přečíst...
werterber, 8.10.2009 12:38

Protože se modlím ke svýmu lulu. :-) Někdo mu může říkat Pepa, Pinďa, Aláh, Brahma, Bůh, Jehova, satan...
, mě je jedno jak mu kdo říká, lulu je lulu, i když mu někdo říka jinak

Odp7: jednou jsem se odhodlal přečíst...
nebetyčný chaos, 8.10.2009 18:31

já vám vašeho boha neberu a ani nevyvracim..já se pouze pousmívám nad svobodnou myslí a čistou láskou jakou vám dal bůh...

Odp8: jednou jsem se odhodlal přečíst...
werterber, 8.10.2009 19:08

Vzít mi lulu nemůžeš. A svobodnou vúli dal lulu všem, bez rozdílu rasy, vyznání, morálních hodnot. lulu se jen směje jak mi lidé žijem a vytváříme náš svět stejně jako ty se pousmíváš nad lulu. :-)

Odp9: jednou jsem se odhodlal přečíst...
nebetyčný chaos, 8.10.2009 19:31

no to ti jde převracet fakta a moje slova taky...neřekl jsem, že se pousmívám na tvym ,,lulu,, ale možná bude tvůj lulu fakt k smíchu...

Odp6: jednou jsem se odhodlal přečíst...
tlapka, 8.10.2009 12:54

Pomodlíme se pro jistotu ke všem bohům najednou a každý si vybere, co se mu hodí. Nebudu podporovat jej jednu víru, ostatním bohům by to bylo líto a byla by to diskriminace a ještě by se nějaký zvláště důležitý zlobil.

Odp7: jednou jsem se odhodlal přečíst...
ivana Kozárová, 15.10.2009 8:39

je strašný jen pomyslet,že si člověk vybírá,čemu bude věřit podle toho,jak se mu to hodí-např.jako boty nebo kartáček na zuby....Přece ta cesta musí být náročnější. Připustit,že jsem tvor a On Tvůrce. Zajímat se o Něj. Neztupnout. Vnímat. Když se přestanu přežírat nevhodnou stravou pro tělo a duši jsem jen na začátku cesty. Začíná to tělem. Udržet si krb svých myšlenek čistý. A celej život hledat Pravdu a Dobro. Cesta je vytyčená. Zkuste někdo vypsat si z evangelia sv. Jana autentické Ježíšovy výroky. Budete překvapeni souvislostmi. A taky tím,že nejsou v rozporu. Dejte si je do souvislosti se Starým zákonem,který Ježíš plně respektoval a naplnil. No a furt je člověk jen na začátku Cesty....

Odp3: jednou jsem se odhodlal přečíst...
pet, 21.5.2014 11:13

oni se pitomisti všeobecně těžko chápou!!!

cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád...
nebetyčný chaos, 6.10.2009 20:35

cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád diskutuju i o nesmyslech ;-)

Odp: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád...
Juras, 6.10.2009 23:15

Dobře, ale proč si k diskusi o svém „nesmyslu“ nevyberete nějaký jiný článek? Ten, který se zabývá biblí?

Odp2: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád...
nebetyčný chaos, 7.10.2009 19:37

já Váš článek neřešima už vůbec ne snůšku blábolů jakou je bible..jen tak si tady prostě konstatuji svůj malá názor....;-)

Odp3: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád...
Juras, 7.10.2009 21:55

Článek neřešíš, tak je od tebe nehezké, že se snažíš zprznit diskusi, která tě nezajímá. V další částí řešíš, protože bibli řešíš, přestožes ji pravděpodobně ani neotevřel (v tom žes ji četl, tedy asi lžeš taky). Na názor máš právo - vypadá to, že aspoň jednu věc se ti podařilo vystihnout trefně. Tvůj nickname. Tvoje příspěvky to vystihuje velmi dobře.

Odp4: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád...
Juras, 7.10.2009 21:56

oprava: V další části lžeš, protože bibli řešíš...

Odp4: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád...
nebetyčný chaos, 7.10.2009 22:04

jak jsem řekl, bibli jsem otevřel a ndočetl, scifi mám rád, ale tohle neni podle mýho gusta, ale hlavně se tady s Váma rád bavim..já totiž miluju bližního svého i bez bible ;-)... a co se týče totálního chaosu tak ten je snad všude okolo nás..takže díky za kompliment...

Odp5: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád...
Juras, 7.10.2009 22:38

To nebyl kompliment, ale můj názor. Jenom zatím ještě nevím, jestli chaoticky myslíš nebo pouze reaguješ.

Odp6: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád...
tlapka, 8.10.2009 15:07

Chaos je základní stav hmoty i duše.

Odp7: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád...
santiago, 13.10.2009 12:48

Myslím , že je to naopak cílový stav.
A nevratný.
Onehdy mi to ukazovali na krupicové kaši s kakaem.

Odp8: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád...
tlapka, 13.10.2009 14:17

No to jsi mě zaskočil. Co je mezi tím?

Odp9: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád...
santiago, 13.10.2009 15:13

Devět miliard let života.

Odp10: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád...
tlapka, 14.10.2009 14:07

A to už jako i s civilizací nebo bez?

Odp11: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád...
santiago, 14.10.2009 14:19

Myslíš tu hru?

Odp12: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád...
tlapka, 14.10.2009 17:22

Tu taky, ale poslední verzi jsem ještě nehrála. Raději mám Setlery.

Odp5: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád...
Juras, 7.10.2009 22:41

Dokážeš vysvětlit, pročs sem zavedl řeč na bibli? Kdyby byla někde diskuse o výkonnosti spalovacích motorů, taky bys tam začal mluvit o archeologických vykopávkách?

Odp6: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád...
nebetyčný chaos, 8.10.2009 18:20

zavádim řeč jako vy zavádíte své mozky do stavu víry ve smyšlené modly, aby váš život dostal smysl...

Odp7: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád...
Juras, 8.10.2009 19:48

Víš co, nejdřív si přečti ten článek, než začneš plácat nesmysly, mimoni. Ach jo, to školství nemá dobré výsledky :-)

Odp8: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád...
nebetyčný chaos, 8.10.2009 20:07

áááááááááááá...rozhodně plácáš tady nesmysly ty, ty trubko...když už chceš teda mluvit o tvym článku...tak, větší stupidita snad neni...hlavně nezapomen podat logický důkaz, že je bůh ty hnupe....si konečně uvědomte, že ten váš bůh byl jenom smyšlenej bič pro chudej lid, aby se bál a poslouchal...církev a víra je největší zlo co svět světem stojí...je mi jasný, že vysvětlovat bláznovi, že je blázen nemá cenu...takže se nezapomen před spanim pomodlit at máš dobrej pocit jak si byl zase hodnej, aby si mohl jít do nebe...akorát, že už jsem párkrát letel letadlem a na žádný nebeský království jsme nenarazili :-)..ale to ono bude určitě neviditelný a hlavně bude slušně natřískaný dobrejma a polepšenejma dušema co?!...nic, tenhle rozhovor nemá cenu...věř si čemu chceš, ale já zase budu věřit tomu, že ti co věří, opravdu věří v boha, to mají v životě jednoduší a to je jediná pravda a síla víry...takže pa a nečerti se ;-)

Odp9: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád...
werterber, 8.10.2009 20:41

Si legrační. :-)

Odp10: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád...
nebetyčný chaos, 8.10.2009 21:38

ÓÓÓÓÓÓóóóó díky to je pocta od klauna tvého kalibru...;-)

Odp11: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád...
tlapka, 9.10.2009 10:12

Souhlasím s Chaotikem náboženství je taková protéza ustrašených mozků.

Odp12: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád...
Juras, 9.10.2009 10:31

Náboženství je především ve většině případů nástroj k ovládání oveček. Ale to vůbec nesouvisí s tím, že pan chaotik vůbec netuší, která bije :-D

Odp13: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád...
nebetyčný chaos, 9.10.2009 20:39

správně konečne chytrá slova...náboženství je nástroj k OVLÁDÁNÍ....

Odp12: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád...
werterber, 9.10.2009 12:24

Mě se zdá, že si někdo plete náboženství a víru v existenci boha.

Odp13: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád...
Juras, 9.10.2009 22:49

Já mysím, že nejen to. Má v tom pěknej guláš.

Odp14: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád...
nebetyčný chaos, 10.10.2009 10:34
Odp4: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád...
pet, 21.5.2014 11:14

a dobře dělá jde o podobný vyplach jako knihy marxismu těm taky spousta lidí věřilo!!!!

Odp3: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád...
ivana Kozárová, 15.10.2009 8:42

Musím Vás upozornit,že z nevědomosti haníte knihu,která Vám nic neudělala a kterou jste ani nepřečetl. Kdybyste vyvinul námahu a četl se snahou porozumět,nikdy byste to nenapsal.

Pokud něco předem vnímáš jako nesmysl...
werterber, 6.10.2009 20:38

Pokud něco předem vnímáš jako nesmysl, pak není v silách nikoho, ti cokoliv vysvětlovat. Osobně bibli nevnímám jako slovo boží, protože bibli napsali kupodivu lidi.

Odp: Pokud něco předem vnímáš jako nesmysl...
Alfons, 7.10.2009 1:45

Bůh neumí psát, tak si na to bere písaře, kteří mu naslouchají a co řekne napíší. Problém?

Odp2: Pokud něco předem vnímáš jako nesmysl...
nebetyčný chaos, 7.10.2009 19:35

...no ta ted si mě godně pobavil...:-D

Odp3: Pokud něco předem vnímáš jako nesmysl...
tlapka, 9.10.2009 10:16

Jakto neumí psát a kdo to napsal krvavým písmem Mene Tekel Ufarsin na zeď- teda možná se pletu tak mi to řekněte !

Odp4: Pokud něco předem vnímáš jako nesmysl...
Alfons, 9.10.2009 12:50

Boží zaměstnanci-sprejeři. Byli nasprejovaní zneviditelňujícím sprejem.

Odp5: Pokud něco předem vnímáš jako nesmysl...
tlapka, 9.10.2009 17:14

To jsou novinky. Je známo jak se jmenují? Každý má přece jméno jako Gabriel, Lucifer, ..

Odp6: Pokud něco předem vnímáš jako nesmysl...
Alfons, 10.10.2009 9:33

To je jako obvykle v zapeklitých případech velké tajemství církve. Tento oblíbený slovní kotrmelec se používá v případech, když se neví z které do které anebo odkud-kam atp. Prostě univerzální zaklínadlo. To ví jen Bůh.;-)

Odp2: Pokud něco předem vnímáš jako nesmysl...
pet, 21.5.2014 11:15

a já myslel že je všemohoucí))) jé on je disgrafik a dislektyik ))))

Odp: Pokud něco předem vnímáš jako nesmysl...
nebetyčný chaos, 7.10.2009 19:41

osobně vnímám bibli jako jeden z příběhů barona Prášila, ale je možné, že se pletu...

Odp2: Pokud něco předem vnímáš jako nesmysl...
werterber, 7.10.2009 20:30

To jsem nevěděl, že je v Bibli i Baron Prášil. Kde? :-)

Odp3: Pokud něco předem vnímáš jako nesmysl...
nebetyčný chaos, 7.10.2009 20:30

ten tam taky neni....jen jemu podobní jí sepsali..;-)

Odp4: Pokud něco předem vnímáš jako nesmysl...
tlapka, 8.10.2009 15:08

Bible je Vědecký komunismus naruby.

milí bratři a sestry, víte vůbec proč...
nebetyčný chaos, 7.10.2009 19:54

milí bratři a sestry, víte vůbec proč byla sepsána bible?!

Odp: milí bratři a sestry, víte vůbec proč...
werterber, 7.10.2009 20:06

Nevíme. Ploč? :-)

Odp2: milí bratři a sestry, víte vůbec proč...
tlapka, 9.10.2009 10:17

Prostě se píše a píše tehdy jako dnes.

Odp: milí bratři a sestry, víte vůbec proč...
ivana Kozárová, 15.10.2009 8:45

Pro ty,kdo se namáhají ji číst a porozumět. Ti jsou také po dobu celých dějin pronásledováni a terorizováni. Je to náhoda? Čti a rozuměj! A lidská nenávist se Ti dá poznat. Ale získáš víc,než si myslíš.

Odp: milí bratři a sestry, víte vůbec proč...
pet, 21.5.2014 11:16

k vymývání mozků autor musel bejt sjetej

ještě chvilku počkáme, třeba nám bůh...
nebetyčný chaos, 7.10.2009 20:15

ještě chvilku počkáme, třeba nám bůh sešle někoho, kdo nám to poví...

Odp: ještě chvilku počkáme, třeba nám bůh...
Alfons, 7.10.2009 21:24

Lenochode, přečti si Bibli, tam to někde najdeš. Bůh seslal mne abych ti poradil. Bůh funguje. Bible je něco jako kuchařka-kniha. Jak udělat z křováka člověka. Takže drapni Boží manuál a do toho.

Odp2: ještě chvilku počkáme, třeba nám bůh...
tlapka, 8.10.2009 15:09

Co máš proti křovákům, ty nějakého znáš ? Nebylo by lepší udělat to naopak?

Odp3: ještě chvilku počkáme, třeba nám bůh...
Alfons, 8.10.2009 17:36

TLAPKA je typické jméno pro křováka.;-)

Odp4: ještě chvilku počkáme, třeba nám bůh...
tlapka, 9.10.2009 10:18

Notak vidíš. Proto já toho vím o křovácích více.

Odp2: ještě chvilku počkáme, třeba nám bůh...
nebetyčný chaos, 8.10.2009 18:33

no jasně co se montuješ do křováků...dávej raději pozor, aby si nedostal černý puntík od boha :-D

já ji četl a je to dost nudná...
nebetyčný chaos, 7.10.2009 21:33

já ji četl a je to dost nudná literatura...furt nějaký bláboly o tom co musíš a co můžeš..no hnus...a dodatek...bible neni o tom jak udělat z křováka člověka, ale jak udělat z člověka ovci...jinak miluju církev a její kravavý dějiny ;-)

Odp: já ji četl a je to dost nudná...
tlapka, 9.10.2009 10:20

A jaké hrůzy tam jsou- Kain zabil Abela, Anděl s mečem plamenným, v potu tváře... v bolestech... živé oběti.. Jobova strašná nemoc- zavlečení Josefa do Egypta- to je hororzní.

Odp2: já ji četl a je to dost nudná...
nebetyčný chaos, 9.10.2009 20:51

než, aby si zhřešil jen pohledem, raději vytrhni oko své, než, aby si zhřešil raději utrhni ruku svou nebo tak nějak, že...ty woe to, aby po světě chodili všichni s černou páskou přes oko a bez ruky...:-(

Odp3: já ji četl a je to dost nudná...
Alfons, 10.10.2009 9:34

Anebo slepý a bezruký. Ale i tak je cesta do nebe jistá.;-)

Odp4: já ji četl a je to dost nudná...
nebetyčný chaos, 10.10.2009 10:36

do nebe???!!!

Odp5: já ji četl a je to dost nudná...
werterber, 10.10.2009 12:04

Ty ani nevíš, co je nebe víď? Křováčku ;-)

Odp6: já ji četl a je to dost nudná...
nebetyčný chaos, 10.10.2009 12:34

co máte pořád s těma křovákama vy ubožáci...se nad ně povyšuješ ty chudáčku?!!!!

Odp7: já ji četl a je to dost nudná...
Juras, 12.10.2009 8:03

Ty se povyšuješ. Nechápavost a nevědomost z tebe přitom čiší.

Odp6: já ji četl a je to dost nudná...
tlapka, 12.10.2009 13:13

Wertie. Jak to vypadá v tom nebi můžeš to Křovákům přiblížit? Uděláš dobrý skutek a dostaneš se do nebe.

Odp7: já ji četl a je to dost nudná...
werterber, 12.10.2009 13:29

Radči používám termín nebe na zemi, peklo na zemi. Všechno lidi mají už teď. Buď jsou šťastní a prožívají nebe nebo ne.

Neb boží králoství je mezi námi... Ježíš

Odp8: já ji četl a je to dost nudná...
tlapka, 13.10.2009 14:22

V tom případě je nebe a peklo záležitost endorfinů.

Odp2: já ji četl a je to dost nudná...
ivana Kozárová, 16.10.2009 16:53

Lidi horory milujou;-),ale Stvořitel za to nemůže,že si je vybrali a raději žijou horor než by se uskrovnili a dělali ze sebe tzv. ovce
Ovce je synonymum pro stádnost,Pokora je opovrženíhodná vlastnost. Práva bez povinností je norma. Hrabivost je taky norma. Tam,kde by Bůh na člověku nedejbože něco chtěl,se náboženství označí jako fanatismus. Tak si z Pánaboha nadělali služebníčka,kterému kladou požadavky. A když je neplní,tak řvou,že jejich modlitby neslyší. Kdo se opravdu zajímá o to,co na člověku Bůh požaduje?

Odp3: já ji četl a je to dost nudná...
werterber, 16.10.2009 17:23

Bůh po nás nic nechce. To jen mi lidi si myslíme, že chce.

Odp4: já ji četl a je to dost nudná...
Alfons, 17.10.2009 2:21

V tom je ta finta.;-)

Odp4: já ji četl a je to dost nudná...
ivana Kozárová, 17.10.2009 17:42

Máš recht. Mojžíš si desatero vymyslel ;-)

Odp5: já ji četl a je to dost nudná...
werterber, 18.10.2009 10:23

To nám dal bůh, protože viděl, že chcem žít šťastně, tak nám dal návod. Bůh žádné potřeby nemá a tudíž nepotřebuje, aby jsme se nějak chovali. V Bibli je psáno, že je všemocný, když něco chce, tak to má.

Odp6: já ji četl a je to dost nudná...
ivana Kozárová, 19.10.2009 12:19

Já si to takhle nepředstavuju. Kolikrát jsem slyšela,že bůh nás nepotřebuje,že od nás nic nechce. Tak proč nás teda tvořil? Tenhle utilitární přístup asi nebude to pravé ořechové. Potřebuje,nepotřebuje. Jsme tady a máme radost ze života. Boží Syn za nás dal dobrovolně svůj život. Takže máme přece nějakou cenu. Vidíme-li souvislosti,pochopíme-li,že teprv až se všeho vzdáme,bude nám všecko patřit, dostaneme se dál,než je obyčejné pachtění a možná pochopíme svoji cenu. Myslím,že Bůh nás stvořil výhradně pro radost. Svoji i naši.

Odp7: já ji četl a je to dost nudná...
werterber, 19.10.2009 19:18

Přesně tak, Bůh nás sestavil z radosti. Nejvznešenější myšlenky jsou ty, které vedou k radosti a k lásce. Bůh nás miluje a nic po nás nepožaduje. Církev a různé organizované sekty nám nutí obraz boha, který nás potrestá, protože žijeme v hříchu, ba co víc, Bůh nás sice stvořil, ale už od narození přece neseme hřích Adama a Evy. Musíme činnit pokání, dávat příspěvky církvi, kupovat si odpustky, modlitební svíčky, obrázky svatých, krucifikci, bible.... Výhodný byznys

pochází snad představa, že jsme všichni nehodní boha od boha? Baví boha na nás dělat ty ty ty! A dělá bůh ty ty ty!? Vidělste někdo na vlastní oči, žeby bůh na vás dělat ty ty ty?

Odp8: já ji četl a je to dost nudná...
ivana Kozárová, 21.10.2009 12:36

Přesně. Antropomorfizace Boha je u osvícených nepřijatelná. Viz Maimonides a jeho názor na to,že lidé připisují svoje vlastnosti Bohu. Neskutečná troufalost. Odkdy hrnec vynáší soudy nad hrnčířem?

Odp: já ji četl a je to dost nudná...
ivana Kozárová, 15.10.2009 8:54

Čti ne od začátku do konce. Začni příslovími a tím,co se ti zdá lepší. Třebas knihou Job. Starozákonní příběhy můžeš studovat z obrazáren . Celé středověké umění Evropy je o tom. Pokud chceš porozumět,Pomodli se o to. Když budeš opravdu chtít rozumět,porozumíš,nebo potkáš někoho,kdo Ti pomůže porozumět. Bible není jen kniha o zákazech a příkazech. Koukni se kolem sebe,dneska dítě neposlechne svoji mámu ani v případě,kdy mu jde o život. Přeběhne ulici i když na něj řve,ať to nedělá. Čirou náhodou zůstane naživu a máma mu ani potom nenařeže. Takže se to bude opakovat v horším měřítku. Zákazy a příkazy paradoxně znamenají začátek lásky... Bez zákazů a příkazů už malé dítě pociťuje úzkost,protože není schopno samostatně se rozhodovat. Také dospělý člověk musí mít morální hranice,za které za žádnou cenu nezajde. Tam,kde to není,končí kultura a končí život.... Kdo udrží život na Zemi?

Odp2: já ji četl a je to dost nudná...
Alfons, 15.10.2009 10:12

Jedině my, nikdo jiný na to nemá.;-)

Odp3: já ji četl a je to dost nudná...
ivana Kozárová, 15.10.2009 15:57
Odp2: já ji četl a je to dost nudná...
tlapka, 15.10.2009 12:06

Dochází zde ke střetům potřeb společnosti a individua. Když se moc přikazuje, je to totalita a když ne, je to anarchie. Těžko je nějak účelně mezi to se trefit.

Odp3: já ji četl a je to dost nudná...
santiago, 15.10.2009 13:41

Tlapko. Já myslím, že když se podíváš podrobněji na většinu proklamovaných „potřeb společnosti“ tak zjistíš, že ve skutečnosti jde zase jen o maskované potřeby pár individuí.

Odp4: já ji četl a je to dost nudná...
tlapka, 22.10.2009 9:47

Bohužel. Dostáváme se zase k „schopných“ což v tom podání vyjde jako „všehoschopných“. Ti si zortočí ostatní. Lze se ubránit?

Odp3: já ji četl a je to dost nudná...
ivana Kozárová, 15.10.2009 15:57

tlouct,tlouct a zase tlouct. Ale ne až do bezvědomí;-)

Evoluce je prokazatelná, čili tak...
x, 22.10.2009 8:45

Evoluce je prokazatelná, čili tak trochu logicky odsouvá možnost bytí boha do pozadí. Vždyt ten měl vše stvořit, podle bible.

Odp: Evoluce je prokazatelná, čili tak...
tlapka, 22.10.2009 9:48

A nemůžeme se spokojit s tím, že nevíme jak to s tou evolucí a stvořením je?

Odp2: Evoluce je prokazatelná, čili tak...
x, 22.10.2009 10:00

Určitě :-) ono totiž čim víc toho člověk ví, tim je víc zatíženej a v podstatě bez tajemna a tim pádem vyhaslej, nic ho nemůže už tak bavit jako do tý doby když neví mnoho. Ale zase odsud potud :-)

Logicky? :-D Proč myslíte, že se...
Juras, 22.10.2009 9:30

Logicky? :-D Proč myslíte, že se stvoření a evoluce vylučují? A s tou prokazatelností myslíte co? Máte důkaz vzniku nejakého živočišného druhu z jiného?

Odp: Logicky? :-D Proč myslíte, že se...
Juras, 22.10.2009 9:31

nenavázal jsem na x, 22.10.2009 8:45

Odp: Logicky? :-D Proč myslíte, že se...
x, 22.10.2009 9:58

Pokud je evoluce, ( jako že si myslim že je, doufám že nechcete popírat Darwinovu teorii) k čemu by bylo stvoření, když je to schopno samo se to utvořit ( život ).Já důkaz žádnej nemám, pouze si to myslim a vedou mě k tomu jisté okolnosti. Bunky se dokáží slučovat a vytvářet dokonalejší organismy a dokáží se přizpůsobovat okolí a vyrovnávat se s nástrahama. ( vybavení obranných prostředků).

Darwinowa teorie nebyla prokázaná...
Juras, 22.10.2009 10:28

Darwinowa teorie nebyla prokázaná. Popírat ji nehodlám, nevím, jestli je pravdivá. Vy jste napsal prokazatelně. Místo prokázání však píšete, že jí jenom věříte. Spekulace „k čemu by bylo stvoření, když je to schopno samo se to utvořit“ je nelogická, není to žádný argument do debaty.
Kdybych tvořil nějaký jako život - třeba jako počítačový program, vytvořil bych nějaké základní prvky (třeba atomy) a taky bych vytvořil nějaká pravidla, která bych tam zaprogramoval (tzn. přírodní zákony). Takže by mě napadlo zaprogramovat tam třeba i ten princip evoluce (jestli to dokonce není přirozený princip všech systémů, kde figuruje dědičnost spolu s variabilitou potomků - že přežívá zpravidla silnější /tedy i lstivější - to je asi samozřejmé/).

Odp: Darwinowa teorie nebyla prokázaná...
Juras, 22.10.2009 10:28

Zas jsem nenavázal na x, 22.10.2009 9:58

Odp: Darwinowa teorie nebyla prokázaná...
x, 22.10.2009 12:04

Jasný, to jsem napsal blbě s tim věřením a prokázáním. Domníval jsem se že je prokázána, a myslim že to tak je doopravdy. No že to neni logické ,a neni to argument do debaty, ono je to všechno možná daleko jednodušší než jak se zdá, o tom jsem přesvědčen, prostě si tu něco vzniklo,páč k tomu mělo vhodné podmínky co se týče klima a tak si to tu začalo žít, proč by né :-).

Odp2: Darwinowa teorie nebyla prokázaná...
Juras, 22.10.2009 12:41

Jenomže neexistuje žádný jiný příklad něčeho, co „něco vzniklo,páč k tomu mělo vhodné podmínky“. Netušíme, jestli je možné, aby to tak samo bez ničeho vzniklo a začalo žít. Proto víra v tento princip je stejně rozumná jako víra v boha a ve stvoření. A to je právě podstata článku. :-)

Odp3: Darwinowa teorie nebyla prokázaná...
Alfons, 22.10.2009 12:55

EVOLUCE je přece také Boží dílo. Kdyby ji nestvořil, tak by přece nebyla!! Vatikán na to někdy velice opatrně poukazuje. Přece nenechá evoluci neznabohům.

Odp3: Darwinowa teorie nebyla prokázaná...
x, 22.10.2009 13:01

V každém případě je víra v boha důležitá a to ve smyslu určitého biče nad hlavou. Bohabojnost nedávala tolik prostoru k násilnostem a kriminalitě jako se tomu děje dnes. Lidé věřili v boha,jeho tresty a byli tim pádem morálnější.Můj názor.

Odp4: Darwinowa teorie nebyla prokázaná...
Juras, 22.10.2009 13:22

Na druhou stranu katolická církev jim dává rozhřešení, takže si s nějakým tím hříškem řada z nich nedělá těžkou hlavu. Někomu ublíží, vyzpovídá se a je zase v pohodě.

Odp5: Darwinowa teorie nebyla prokázaná...
x, 22.10.2009 13:31

Nebo odpustky , jasný :-)

Odp5: Darwinowa teorie nebyla prokázaná...
tlapka, 11.1.2010 8:35

Církvi jsou milejší hříšníci, s kým by jinak pracovala. Lidé s čistým svědomím by nemuseli podlízat Církvi, zpovídat se a plnit kostely.

Odp: Darwinowa teorie nebyla prokázaná...
pet, 21.5.2014 11:28

měl by si se léčit

Já si tedy myslím, že celý vesmír se...
Neuvedeno, 8.4.2012 19:38

Já si tedy myslím, že celý vesmír se chová automaticky bez vlivu kohokoli. Flora i fauna se vyvinula sama jako následek chemických a jiných procesů probíhajících na některých planetách. Když pak tento rozvoj flory a fauny probíhá dostatečně dlouho a není nějakou třeba kometou. či z jiných důvodů zničena, tak se vyvine i takový tvor jako je člověk. Takže jsme tady čistě následkem shod okolností. Kdyby existoval nějaký Bůch, tak by stejně se musel vyvinout a musel by být z masa a kostí jako jsou lidé, protože jinak myslící tvor ve vesmíru se vytvořit nemůže. Takže by mohlo jít v případě tak zvaného Boha zjednodušené vysvětlení vlivu vyspělejší civilizace z jiné planety. Ta ovšem může být zničena stejně jako ta naše nahodilostmi situací ve vesmíru.

Odp: Já si tedy myslím, že celý vesmír se...
Zákys, 9.4.2012 7:28

Zdá se, že se vám povedl napsat krátký úvod do Mateologie.
Pokuste se napsat k němu první kapitolu. Možná konečně vznikne, a aj si to zde vetšina pisálků přeje, „Vítězství rozumu a srdce“.

Odp: Já si tedy myslím, že celý vesmír se...
TheDinokino, 24.4.2012 20:08

Vy se ale na svět díváte jen ateistickým materialistickým pohledem,proč by Bůh musel být z masa a kostí?Rozumím,protože to zapadá do teorie evoluce,která nemůže připustit,že je i něco nematerialistického,ale zamyslete se nad skutečností...
A že se vesmír chová automaticky?Ano,úplně s vámi souhlasím,vesmír se chová automaticky,ale jestliže se něco chová automaticky,znamená to,že tomu někdo určil řád(například je automatické,že po stisknutí zapínacího tlačítka se počítač zapne(a při tom probíhají různé procesy),ale aby to bylo tak automatické,tak někdo musí ten počítač naprogramovat tak,aby ty procesy sami probíhaly...
rozumíte?Vše co je automatické,někdo musel naplánovat a dát do chodu.Musel tomu určit řád...

Odp2: Já si tedy myslím, že celý vesmír se...
pet, 21.5.2014 11:29

aha ted so se odkopal jasně je to vše jen vymysl a těžká lež!!!!

Napsal jsem:"Já si tedy myslím, že celý...
Neuvedeno, 9.4.2012 9:49

Napsal jsem:„Já si tedy myslím, že celý vesmír se chová automaticky bez vlivu kohokoli. “ To jsem tedy myslel, že se vesmír chová podle fyzikálních zákonů. Těch které známe a těch, které ještě dokonale neznáme. Jenže bez vlivu jakéhokoli myslícího tvora.

Odp: Napsal jsem:"Já si tedy myslím, že celý...
Tlapka, 11.4.2012 12:40

Moje řeč. :-)

Odp: Napsal jsem:"Já si tedy myslím, že celý...
merlinn, 26.4.2012 0:39

Proč by měl být Bůh myslícím tvorem? Jak antropomorfní pohled (i ten příspěvek předtím). Nemyslím si, že je potřeba Boha na udržování toho všeho v chodu, co když „to všechno“ je Bůh. Zkuste si představit miliony vesmírů, které dohromady tvoří cosi, jako buňky tvoří lidské tělo a řídí se zákony, o kterých nemáme ani tušení. Nepředstavujte si ale bytost, prosím. Bytost z Boha udělal člověk, protože si ho jinak nedovedl představit. Je to něco, co sahá daleko za naši představivost a i ta má představa, kterou jsem velmi zhruba načrtl je nedokonalá a dalece od skutečnosti, protože vznikla v hlavě člověka. Je to jako byste chtěl po jedné kožní buňce, aby vám pověděla něco o kouzlu starořečtiny. Je to prostě o mnoho úrovní jinde... Toto cosi zasahuje do běhu věcí jen tím, že prostě JE. Jinak s Vámi souhlasím, že se vesmír chová automaticky a nikdo ho neřídí.

Odp: Napsal jsem:"Já si tedy myslím, že celý...
TheDinokino, 28.4.2012 22:45

Mám otázku:
Byly fyzikální zákony už před ,,velkým třeskem"?
Jestli ano,tak kdo je určil?Někdo nebo něco je určit musel/o.Řekněme,že ten první atom,nebo co to vlastně bylo existoval,a neměl počátek,byl vždycky,ale zákony někdo musel vymyslet,jen se zamysleme jak jsou dokonalé,ale ony nejsou náhoda!
Tak byly už (Fyzikální zákony) před tím velkým třeskem(ve který věří evolucionisté)?

Odp2: Napsal jsem:"Já si tedy myslím, že celý...
Neuvedeno, 29.4.2012 19:05

Jak může v tomto neživém prostoru existovat myslící člověk jinak, než, že se vyvine pozvolným způsobem. V tomto neživém prostoru jiný myslící tvor existovat nemůže, jak jinak by vznikl. Také nemůže žít jinak, než že dýchá kyslík, či jiné vhodné látky a je vytvořen hlavně z vody a organických látek.
Fyzikální zákony nikdo nevymyslel. Fyzikální zákony existovaly a člověk pouze přišel na to, že existují a jaké různé jsou.
Dnes se jen přemýšlí na některé skutečnosti, které ještě nejsou dovysvětleny. Jako na příklad přitažlivost. Ví se, že přitažlivost existuje, ale neví se proč je ten důvod, že jsou tělesa vzájemně přitahovány. Takže se vymyslela strunová teorie. Jenže není zatím ještě řádně podložena.
Působí přitažlivost možná nějak podobně, jako v případě existence blesku. Tak si to představuji i když nemám nic doloženo. Blesk sklouzává na zem tak, že se některé nevodivé částečky vzduchu vlivem vlhkosti a prašnosti jonisují a po těchto jonisovaných částečkách pak blesk sklouzne na zem, neb obráceně ze země k oblakům.
Také z důvodů vysvětlení přitažlivosti těles se vytvořil ten obří urychlovač částek na Švýcersko - Francouském pomezí. Zatím tuto hledanou částečku nenašli.

Odp3: Napsal jsem:"Já si tedy myslím, že celý...
TheDinokino, 29.4.2012 23:23

dobře,rozumím vám,ale proč jsou tedy zrovna tyto zákony?že by náhoda?Vyloučeno,na to jsou příliš dokonalé...
Píšete: ,,Fyzikální zákony nikdo nevymyslel. Fyzikální zákony existovaly a člověk pouze přišel na to, že existují a jaké různé jsou. ",a s tím nesouhlasím:
Pokud správně rozumím teorii velkého třesku,tak gravitace(ale i jiné fyzikální zákony) vznikly až po tom velkém třesku.Ty zákony vznikly po tom velkém třesku,před ním neexistovaly!!!To znamená že je někdo musel dát do chodu a tudíž nejprve vymyslet...

Odp4: Napsal jsem:"Já si tedy myslím, že celý...
merlinn, 30.4.2012 10:22

Máte pravdu, že fyzikální zákony, jak je známe před velkým třeskem, pravděpodobně neexistovali. Neexistoval ale ani žádný myslící tvor, který něco vymýšlel. A proč vůbec, co to je za nesmysl - i kdyby existoval, proč by měl vymýšlet nějaké zákony a proč by se jimi měla kopa miročástic řídit? Mě to přijde jako dost dětinská představa. Nějaká entita rozkázala atomům, a ty se začali chovat poslušne :-D Nebyl k tomu důvod.
Brzy po velkém třesku to musel být nepředstavitelný chaos. Vesmír se počal velmi rychle rozpínat a na hmotu působily obrovské tlaky. V této době se pomalu počaly formovat fyzikální zákony, jak je známe i neznáme. Nikdo je nestvořil. Formovaly se už z povahy hmoty samotné. Z chaosu se postupně vytvořil řád. Představte si např. formování naší sluneční soustavy. Kdo to naplánoval? Nikdo. A přitom funguje dokonale, dokonce zde dostal šanci život, aby se rozvinul tak dalece, že si tady můžeme na Svíci psát. Někdo to naplánoval?

Odp5: Napsal jsem:"Já si tedy myslím, že celý...
TheDinokino, 30.4.2012 12:24

Napsal jste:
,,Neexistoval ale ani žádný myslící tvor, který něco vymýšlel.„
Víte proč podle vás neexistuje někdo dokonalejší a moudřejší než jsme my lidé?Je to proto že se na svět díváte jen materialistickým pohledem,ale kdybyste se zamyslel,ale upřímně tak uvidíte,že Bůh je jediná možnost na vznik světa.Jen se zamyslete nad krásou přírody,vy opravdu věříte takovému nesmyslu,že to vše vzniklo náhodou?
Ještě bych zde chtěl uvést,že (jak jistě víte) jsou i věřící kteří tvrdí,že Bůh tvořil evolucí.Já jsem úplně proti tomu,důkazy v tom mě dává Bible i to,že já kdybych měl říci to co Bůh:

I řekl Bůh: ,,Hemžete se vody živočišnou havětí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou.“ I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že je to dobré. A Bůh jim požehnal: ,,Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nechť se rozmnoží na zemi.„ (Gn 1,20-22)

Tak by mě to připadlo daleko lehčí,než aby řekl co bude evoluce,jak bude probíhat,její postupy atd.
Já bych rovnou řekl to co Bůh,vždyť to bylo daleko snazší a pak:
Zvířata nemají nesmrtelnou duši,ale my lidé ano.Nesmrtelná duše se nemohla vyvinout,kde jsme ji tedy vzali?
Dále jste napsal:
,,A proč vůbec, co to je za nesmysl - i kdyby existoval, proč by měl vymýšlet nějaké zákony a proč by se jimi měla kopa miročástic řídit? Mě to přijde jako dost dětinská představa. Nějaká entita rozkázala atomům, a ty se začali chovat poslušne :-D Nebyl k tomu důvod. “
No vezměme si například gravitaci,kterou můžeme přirovnat například k ohradě pro koně:Proč člověk koňům staví ohrady a stáje?To protože ví,že by se koni mohly někam zatoulat a také proto,aby je nežrali třeba vlci.A co člověk ohradou udělal?Vytvořil řád(zákon),který vložil koním do života,kůň musí žít v tom vymezeném prostoru často i celý život.To je ovšem jen přirovnání,ale co je pro nás takovou ohradou,která je pro nás fyz. zákonem?Právě gravitace.Jen si představme,že by nám lítali věci okolo hlavy,dům by nám odfoukl slabý vítr a (například) člověk s obezitou by si nevšímal tolik svých problémů,a to by vedlo k dalším problémům,končících smrtí.Ale to že existuje tak dobrý fyz.zákon který je pro nás nutný znamená,že ho někdo musel vymyslel.Já si tedy osobně myslím,že fyz.zákony nemohou vzniknout sami,náhodou, bez toho aniž by je někdo určil.Představme si ještě jednou ty koně.Když potkáme stádo koní v přírodě,tak nebudeme pozorovat jak jsou pořád na jedné louce,ale jak se celý život stěhují.A co to znamená v přirovnání?Že si ti koni nedokázali vytvořit sami ohradu,za kterou by nevstoupili.Nemluvím zde samozřejmě o tom,že si tam měli nanosit dřevo(to koni nemají jak),ale že si měli říci,že dál už nepůjdu.A pak kdyby si dokonce toto řekly a zůstaly na jediné louce,tak co by se stalo?Vzhledem k tomu,že ona ohrada by byla jen ,,náhodou„ stejně tak jako je podle teorie velkého třesku náhodou jakýkoliv fyz.zákon,tak by ty koně mohl napadat vlk.A co by ty koně udělali?Zrušili by svůj zákon o ohradě a prchali by co nejdál.A stejně tak si můžeme představit,že na nějaký fyzikální zákon bude působit nějaký špatný vliv a díky tomu můžeme tento “náhodný" fyz. zákon překročit.To je ale nesmysl,vždy jsme byli pod vlivem gravitace a pořád na nás má vliv.Znamená to tedy,že všechny fyz.zákony nejsou jen náhodou,to bychom je mohly překročit.Fyz. zákony jsou něčím úžasným,něčím co mohla vymyslet jen osoba a ta osoba to také jediná mohla dát do chodu...
A protože před fyz. zákony byl jen Bůh,znamená to že je určil a dal do chodu Bůh...

Odp6: Napsal jsem:"Já si tedy myslím, že celý...
merlinn, 30.4.2012 16:33

Tak velmi stručně. Nejsem materialista a dokonce připouštím existenci Boha. Jestli chcete, tak si přečtěte moje příspěvky na článek: Proč se evoluční teorie jeví jako nesmysl. Nehodlám to tu všechno omílat znovu. Diskutoval jsem s panem Sidrachem, který je kreacionista jako Vy, ale narozdíl od Vás je jeho písemný projev i intelektuální základna na velmi vysoké úrovni.
Nezlobte se na mě, ale ten příklad s ohradou jen dokládá, že zde není šance na rozumnou diskuzi. Je to úplně mimo mísu.

Odp6: Napsal jsem:"Já si tedy myslím, že celý...
Tlapka, 7.5.2012 15:46

To přirovnání k těm koním mi připadá podivné.

Odp6: Napsal jsem:"Já si tedy myslím, že celý...
Vlastimil Čech, 10.5.2012 19:17

Pane Thedinokino, a co zákony matematické... myslíte si, že před velkým třeskem neplatilo, že A+B=B+A ?A+0=A? Nebo že by přímka nebyla tou nejkratší spojnicí dvou navzájem různých bodů? Je zřejmé, že tyto zákony matematiky nemusí nikdo vymýšlet... ani člověk, ani čert, ani pánbíček... myslíte si něco jiného?
Nu a pokud platí samozřejmé primitivní a přirozené a nikým nevymyšlené zákony matematické, proč by, prokristapána, musely být zákony fysikální někým, či někým vymýšleny? v=s/t... nebo m1xv1=m2xv2... v čem spatřujete rozdíl? V čem vidíte ruku, nebo nohu pánaboha? Nu a platí-li ty nejjednodušší zákony fysiky, pak jejich uplatněním dojdeme od nakloněné roviny přes páku a kyvadlo i k fysice vyšší... k tomuto není potřeba žádného třeskutého třesku ani pánbíčka...
jsou jistě věci dosud nepoznané, a řekl bych, že se lidé seznamují s mnoha novými nepoznanými věcmi, ale není věcí zcela nepoznatelných...

Odp4: Napsal jsem:"Já si tedy myslím, že celý...
Neuvedeno, 1.5.2012 10:03

Zákony nevznikaly. Zákony se jen uplatňovaly. Po velkém třesku nebyla zformována dokonale hmota a tak se díky gravitaci a vírům při pohybu těchto plynů pozvolna soustřeďovala hmota do stále větší koncentrace také díky gravitačním silám. Tím, jak se soustředila hmota plynů vznikl tak velký tlak v těchto formacích, že se vytvořily svítící hvězdy, tedy vznikla v těchto nových hvězdách nukleární reakce. Na základě této nukleární reakce začaly vznikat další a další prvky hmoty až vznikly všechny prvky Menděljevovy tabulky prvků v těchto hvězdách. Ze zbytku vyzářených hvězd vznikla složitější hmota, která je součástí naší země. Takže takové chemické reakce se chovají podle fyzikálních zákonů a mohly se uplatnit až tehdy, když tyto chemické prvky vznikly. Ovšem zase je nikdo nevytvořil tyto zákony, ale pouze poznal a popsal v knihách.
Rád se nechám poučit od nějakého fyzika o tom co předcházelo velkému třesku. Jistě v místě velkého třesku byla velká soustředěnost hmoty. To je známo. Jenže jestli to soustředění hmoty vzniklo tím, že se svět zhroutil do jednoho místa, nebo jiným způsobem mi není známo. Já předpokládám, že celý vesmir se jednou zase scvrkne do jednoho místa a pak zase vznikne velký třesk a vše se bude opakovat znovu a znovu.

Odp5: Napsal jsem:"Já si tedy myslím, že celý...
petros, 6.5.2012 1:07

Když budu tvořit počítačovou hru, zákony vytvořím dle libosti.Problém dnešní vědy spočívá v tom že předpokládá samovolný vznik hmoty z ničeho, přitom není schopna dokázat že něco takového je možné.Přezto ale předpokládá že je to fakt.Co když je náš svět přece jen uměle vytvořená realita a to co ji vytvořilo je mimo možnosti našeho vědeckého bádání?

Odp6: Napsal jsem:"Já si tedy myslím, že celý...
Neuvedeno, 6.5.2012 7:54

Když tvoříte počítačovou hru, tak nevytváříte zákony přírody a fyziky, ale program asi tak, jako když napíšete recept na uvaření nějakého jídla. Tedy na příklad: Vezmi tento soubor dat a vraž ho teď do počítače a nech počítač počítat podle těchto posloupností a podle návodu fungování počítače. Vraž tento obrázek do počítače a nech ho otáčet podle středu, který ti určím v programu.
Exitence hmoty je pro mě také záhadou, jenže toto těžko mohl vymyslet člověk, nebo jiný myslící tvor, když myslící tvor ve vesmíru mohl vzniknout jen posupnou evolucí od jednoduššího tvora k složitějšímu.

Odp7: Napsal jsem:"Já si tedy myslím, že celý...
Zákys, 6.5.2012 20:42

Vy jste nějakou počítačovou hru vytvořil? Pochvalte se, když tak zasvěceně o tomto žánru píšete.
Pro začátek začněte zde: http://www.freegame.cz/hry-ke-stazeni/zdarma/textove-hry/chammurabi/10486

Hra neobyčejně stará, ale vhodná pro modelování strategie rozvoje města. Dá se hrát v hodinách ekonomické geografie už v osmé třídě ZŠ při vysvětlování strategických rozhodování pro cílený rozvoj regionu.
Tož povyprávějte jak na to jdete vy... odborníku.

Odp8: Napsal jsem:"Já si tedy myslím, že celý...
Neuvedeno, 7.5.2012 18:36

No pane Zákys na všechno musí být výrobní prostředky a pak znalosti. Navrhovat hry je stejná práce jako jakákoli- jiná práce s počítačem. Jen se musí použít jiné programy a umět s nimi zacházet. No a občas i nějaké vlastní nápady jak programy zkombinovat.
Já už jsem ve věku, kdy dlouhé sezení na jednom místě mi nedělá dobře. To víte. Je mi už 71. Také nové kousky se už také na stáří nenaučím. Prostě paměť už je mizerná. V počítačích marná sláva jsou nové a nové věci každý druhý rok.

Odp9: Napsal jsem:"Já si tedy myslím, že celý...
Zákys, 8.5.2012 0:14

Omlouvám se. Příště budu potichu. Já myslel že jste jiná „váhová kategorie“.

Odp10: Napsal jsem:"Já si tedy myslím, že celý...
Neuvedeno, 10.5.2012 5:53

To jsem myslel, že programovací jazyc C a jawa nebo jak se jmenují, neznám.

Odp11: Napsal jsem:"Já si tedy myslím, že celý...
Tlapka, 27.11.2013 17:50

Milovala jsem Jazyk Bazik. Bohužel už se nepěstuje.

Odp8: Napsal jsem:"Já si tedy myslím, že celý...
Vlastimil Čech, 10.5.2012 19:28

S červenáním se přiznávám, že jsem na staré roky našel zalíbení v počítačové hře. Dokonce mám 2 verse té hry, které mi daly děti...nu, bylo mi řečeno, že strategické (i počítačové) hry tříbí mozek, posilují paměť a spomalují postup stařecké demence, ostatně jako i jiné duševní námahy a cvičení...
v této věci máte pravdu, pane Zákysi...Znáte hru Civizace? Dokonce je v tom obsažena i osvěta o historii a protože je původem zřejmě americká, tož posiluje i znalost Angličtiny...

Odp9: Napsal jsem:"Já si tedy myslím, že celý...
Tlapka, 27.11.2013 17:50

Myslíte Civilizace, bezva.

Odp6: Napsal jsem:"Já si tedy myslím, že celý...
Vlastimil Čech, 10.5.2012 19:32

Pane Petrosi, neporozumněl jsem Vám... Které zákony byste změnil? Zákony fysiky či matematiky? Které? Mohl byste prosím uvést nějaký příklad, jak to myslíte? Našli by se hráči takové hry?

Odp2: Napsal jsem:"Já si tedy myslím, že celý...
pet, 21.5.2014 11:31

samozřejmě že byly ty trdlo jináč by si tu ted nemudroval bo by si nebyl!!!!

Bůh vs věda
Míša, 21.11.2013 11:13

Já nevím jak vy, ale já věřím že jsme stvořeny díky evoluce. Pokud nás stvořil bůh tak kdo stvořil boha?

Odp: Bůh vs věda
., 21.11.2013 14:22

... Míšo, to neřeš. :-) Už zde bylo psáno, že Bohovi asi musí být o Vánocích smutno, když nemá ani maminku, ani tatínka, a tudíž ani jejich fotografie, které by si na Štědrý den mohl dát na stůl.

Copak to, ale nedávno v TV ukazovali nějaké obrovské kamenné stavby, které byly objeveny pod hladinami moří, a které prý postavili neznámé dávné civilizace v době nebo ještě před tím, kdy po Evropě „běhali“ polonazí neandrtálci. A to je ještě větší ZÁHADA ! Kdo byli ti pradávní stavitelé ? Mimozemšťané ? Asi to bylo v době ještě před napsáním Bible.

Odp2: Bůh vs věda
Tlapka, 27.11.2013 17:46

Asi to byly civilizace Předadamovské. Taky se nepovedly a jejich duše byly Posledním soudem smeteny, případně osvobozeny.

Odp: Bůh vs věda
Zákys, 21.11.2013 14:39

Boha přece nikdo nestvořil. Bůh prostě BYL, Je a BUDE!!! Prostě takový Yeti.

Odp2: Bůh vs věda
., 21.11.2013 20:46

... nedávno v TV říkali, že současní vědci provedli zkoušku DNA z chlupů YETIHO a zjistili, že se jedná o MEDVĚDA. Tedy dle nové teorie YETI = MEDVĚD.

Odp3: Bůh vs věda
Juras, 21.11.2013 22:38

Kde vzali chlupy yettiho?

Odp4: Bůh vs věda
., 22.11.2013 6:16

... no, prý je našli někde tam vysoko v horách, kde údajně místní obyvatelé toho YETIHO občas viděli. Co tam vysoko v horách ti místní obyvatelé dělali, to přesně nevím; možná tam doprovázeli bohaté turisty toužící po dobrodružství v podobě horolezectví. A z které části těla toho YETIHO ty chlupy byly, to také opravdu nevím :-). To už v reportáži nebylo. Ani video tam nebylo; asi se jim YETI schoval do jejich stanu :-), když ho hledali .

Odp5: Bůh vs věda
Juras, 22.11.2013 8:21

Jestli to nebyly teda spíš chlupy z medvědích kožichů těch domorodců :-)

Odp6: Bůh vs věda
., 23.11.2013 20:00

... možné je všechno. :-) Ani vědečtí pracovníci nejsou
totiž chráněni před „chlupovým“ podvodem. Na druhou stranu i oni si „musí vybojovat odměnu za svou práci“ a tudíž i tu práci . Takže je jim pak „každý chlup“:-) dobrý.

A upřímně řečeno existuje současně mnoho boháčů a superboháčů podvodníků, kteří se protiprávně zmocňují velikých finančních částek ze svého okolí, aniž by „prozkoumali jediný chlup“.

Odp7: Bůh vs věda
Juras, 23.11.2013 20:47

S posledním odstavcem souhlasím, ale to vždycky bylo, je a bude. Možná se někdy nějakého jednotlivce podaří postihnout (doufejme, že se Rath nevykroutí), ale jako jev se toho zbavit nelze. Můžeme se jenom snažit vytvořit podmínky, aby to bylo co nejtěžší. Ale to bychom například nesměli spoluvytvářet prokorupční prostředí podporou a účastí v EU dotačních programech.

Odp8: Bůh vs věda
pet, 21.5.2014 11:33

ty si ale bl boun)))

Odp3: Bůh vs věda
Zákys, 22.11.2013 7:54

Už několik desetiletí je známo (učte se ať nevypadáte jak TV vzdělanec) že yetiho vytvořili dva Lanžhočané když se ještě dávno před Edmundem Hillarim pokoušeli stéci Mount Everest. Dostali se ve vichřici dost daleko od sebe a ten vpředu volá dolu za spolulezcem: „Yjeti zima?“ Pod ním mu odpoví kamarád hlasem velikým „Yjeti kokot.“ Hlasy zaslechli budhističtí mnichove z kláštera v „království Mustang“ jménem Tengboche, a ti zbožní mužové tuto zprávu šířili dál.

Odp4: Bůh vs věda
ivana Kozárová, 22.11.2013 12:22

Já si zas myslím,že Yetti žil na Moravě dokud ho nezničili popráškováním. Jožin z bažin má možná pod Mount Everestem dosud žijící příbuzné. Tam se tolik nepráškuje;-)

Odp5: Bůh vs věda
Zákys, 22.11.2013 21:08

Taky možno...

Odp5: Bůh vs věda
Zákys, 23.11.2013 8:58
Odp5: Bůh vs věda
Zákys, 23.11.2013 9:10

To byjste se divila co tam všechno je...
[url=http://]http://www.dailymail.co.uk/news/article-2328920/Team-set-solve-Mount-Everests-pollution-problem-good.html[/url]

Odp6: Bůh vs věda
ivana Kozárová, 24.11.2013 13:29

To je fakt.Všechno je jinak. Jsou i lidé,co se odstěhovali v naivní představě,že se tam nepráškuje,hodně,hodně daleko,třebas až na Havaj a přece jejich děťátko,co se tam už narodilo,mělo ve vlasech abnormální množství Aluminia. Holt vynález Járy Cimrmana dobyl svět...:-(

Odp: Bůh vs věda
Tlapka, 21.11.2013 16:43

Pokud nás stvořil bůh měl by se zamyslet co to vlastně stvořil a proč. Hned po smrti se jej zeptám.

Odp2: Bůh vs věda
ivana Kozárová, 22.11.2013 12:39

Nějak matně tuším,že doufal,že zamejšlet se nad tím budou lidi,ale oni mu na to myšlení moc nezabírají,spíš si chtějí užívat a na nic se neptat- když pak zábava skončí,řvou někam nahoru,že to On dělá blbě,proč je líp nehlídá,proč jim nefouká na bebítka a vůbec,že vlastně všechno dělá po celé věky špatně....Zajímavé je,že hebrejské slovo ba-ra a řecké slovo ktiźo,která znamenají stvořit,jsou používána výlučně jako odkaz na božské stvoření.Poňoukat Stvořitele aby se zamyslel nad tím,co stvořil a proč je docela dost drzost;-)

Odp3: Bůh vs věda
Tlapka, 22.11.2013 16:06

Vím že je to drzost ale nemůžu si pomoct. Chyba je někde v základním programu. Orázku bych položila slušně. ;-)

Odp4: Bůh vs věda
Lipovan (Z.), 23.11.2013 12:25

No jo, no...to strašlivé podvědomé tušení, že život žádný smysl nemá, je hodně bolestivé a primárně nepřijatelné. Každé stéblo falešné naděje se pak hodí. :-)

Odp5: Bůh vs věda
ivana Kozárová, 24.11.2013 14:36

Život má smysl sám o sobě,nepotřebuje,aby mu nějakej člověk smysl přisoudil.Co koliv živé kolem sebe pozoruju,není li to závislé na člověku a není -li to sám člověk,je šťastné,že to žije a ze života se to raduje.Jen do toho člověk nesmí zasahovat,pak se to změní na utrpení...

Odp6: Bůh vs věda
ivana Kozárová, 24.11.2013 14:43
Odp6: Bůh vs věda
Tlapka, 26.11.2013 13:56

Plný souhlas. Život je sám sobě smyslem. Prožívání, poznávání, ev. rozmnožování, tvorba- v práci a hobby to přece má smysl. Kdo by se nudil ten potom hledá vyšší smysl.

Odp7: Bůh vs věda
ivana Kozárová, 27.11.2013 10:14

Hezky řečeno;-)

Odp8: Bůh vs věda
Tlapka, 27.11.2013 17:32

Věřícím řečeno: Bůh nám dal život abychom jej prožili z vlastní vůle co nejlépe...

Odp6: Bůh vs věda
Lipovan (Z.), 28.11.2013 15:10

Už to tady někde bylo...ohromnou radost ze života projevuje skorci. Z pohledu člověka samozřejmě; skorcům jde hlavně o to najít potravu a důkladně se nadlábnout, ony piruety ve vodě rozhodně neprovádí jen tak z plezíru. Jednou upozornil Misantrop (estranky), že ptáci nezpívají sobě nebo nedejbože člověku pro radost, ale vymezují tím své území. Ovšem; to nic nemění na vámi uvedeném, že to poslední, co ptáci, jakožto i ostatní formy života potřebují, je zásah člověka. :-)

Odp7: Bůh vs věda
ivana Kozárová, 29.11.2013 14:28

Léta chodím říčkou - míním tím horní tok s kamenitým dnem - kde je skorčí hájemství,lítají mi kolem hlavy,zřejmě mě už považujou za inventář;-)Skorci mají smysl pro humor - nepokouším se o antropomorfizaci,fakt že z toho mají legraci,že profrčí tak těsně,že člověka přímo ovane pírko. Taky jsem měla tu čest být svědkem,jak zaletěl dovnitř splavu,kde má hnízdo.....

Odp8: Bůh vs věda
Tlapka, 3.12.2013 15:00

Příroda to je nádhera, ale jak pozoruji ZOOM živočichové mají hodně starostí. Mají hodně práce a musí pečlivě vše uvážit. Jinak nepřežijí, nereprodukují.

Odp9: Bůh vs věda
Lipovan (Z.), 6.12.2013 9:56

Předevčírem jsem vzal dvě lojové koule a pověsil je v lese (zhruba zde) na ulomenou větvičku. Za týden tam vyrazím a uvidím, zda najdu jen prázdné síťky...už jsem si všiml různě na zahradách, že to sýkorkám moc nejede. ;-)

Odp10: Bůh vs věda
ivan, 6.12.2013 10:03

Ono jim zachutná až bude půl metru sněhu.

Odp11: Bůh vs věda
Lipovan (Z.), 12.12.2013 18:13

Bohužel, Váňo...dnes jsem nalezl netknuté koule. Ty potvůrky se jich skutečně ani nedotkly. Jsou sice trochu obroušené, ale to je deštěm; spousta odhalených semínek to jen potvrzuje. Zvláštní, že zavěšené koule přežily poryvy orkánu Xaver a nespadly. Za minulého zločinného režimu jsme sýkorám věšeli na strom flák loje, slétaly se na něj jako mouchy na...exkrement. Budou koňadry žrát dnešní konzistentní lůj ze sóji, mouky, melaminu a separátu? :-)

Odp12: Bůh vs věda
ivan, 12.12.2013 20:15

Teď maj takovou přírodní nabídku, že se jenom valej a už dva měsíce choděj jenom pěšky. Dej jim to na zem nebo jim tam přistav žebřík.

Odp13: Bůh vs věda
Zákys, 13.12.2013 9:17

Potrefený všežravec se ozval podle svého „náboženského“ vyznání. Hlavně že nevládnou komunisté musí pochopit i koňadry, modřinky, parukářky, sýkorky uzdičkové, babky, mlynaříci a co já vím kolik jich je. On, když se tolik načekal- co načekal, natrpěl, to již nějak doklepe. S heslem všech bankrotářů na rtech „po mně kapavka“ vzhlíží ku vysněnému království. A sýkorky, že to odserou, vždyť je to zákon přírody

Odp13: Bůh vs věda
Tlapka, 13.12.2013 13:34

U nás v parcích se dělají „broukoviště“ to je kus poraženého stromu a broučci tam mají hnízdečka. Mimoto věčná škoda že komunisti rozorali meze při Boji o zrno, tak zničili spoustu životů.

Odp13: Bůh vs věda
Lipovan (Z.), 13.12.2013 20:15

V tomto místě jsem před pár týdny potkal stádo asi dvaceti divočáků. Ze vzdálenosti zhruba třiceti metrů jsme na sebe civěli, pak se vepříci za soustředěného pomručování vydali pomalu pryč. Očividně se jim tam líbí. Půda totálně rozrytá, smrad jako v chlívku. Dnes byla mlha a viditelnost sotva 60 metrů, čiže jsem jen zaslechl vzteklé zakvičení, zřejmě se tam dva kanci nepohodli. :-)

Odp13: Bůh vs věda
Lipovan (Z.), 27.12.2013 19:25

...a dneska to krutě nevyšlo. Zapomněl jsem, že má chamraď volno a samozřejmě také využila příznivého počasí. Les plný všiváckého ksindlu, celá Peruc vyrazila ke Krásné vyhlídce. Samozřejmě i se psy, uvřískanými parchanty, mobily, debily...naštěstí jsem si trochu spravil náladu při návratu, kdy do sebe na výpadovce nepatrně drcnula dvě auta, zrovna když jsem šel po chodníku okolo. Jen dotek, ale k následné vraždě mnoho nechybělo. Popřál jsem konzistentům v okamžitě vzniklé koloně příjemné čekání a pokračoval domů. :-)

Odp14: Bůh vs věda
Zákys, 28.12.2013 9:30

Herodes, to byl král!!! A objevil se Ježíš. Tak začala válka ne v Hercegovině, ale na území Palestiny.
Kdy konečně Židé začnou vymáhat reparace po Římanech a vykašlou se na nevinné?
Vřískejte také, ať se mezi vřískajícími parchanty necítíte tak osdamocen! Děti jsou vděčné za každou projevenou radost...

Odp9: Bůh vs věda
., 7.12.2013 9:17

... Paní Tlapko, já se poslední dobou dívám také na ZOOM, protože ostatní televizní kanály se v kvalitě programů velmi zhoršily a kromě stálého omílání hádek poslanců a politických stran už nabízejí divákům pouze stále stejné reklamy, které mne nezajímají.

Třeba nedávno na ZOOM dávali pořad o paviánech. I tito lidoopi si mohou zlomit nohu neho jejich mládě se může roztřást pocitem chladu po nedobrovolném plavání ve studené vodě.

Odp10: Bůh vs věda
Tlapka, 13.12.2013 13:37

Taky mě zaujalo, že zvířata mají hodně práce, třeba taková puma, aby se uživila, ochránila mláďata a kontrolovala okolí, pořád má co dělat. A pořád dokola, tak jako my-:-)

Odp11: Bůh vs věda
Zákys, 13.12.2013 14:59

Dřímat a dřímat... a čekat na „pumáka“. To lvi jsou na tom podstatně lépe!!! zoofilie

Odp4: Bůh vs věda
ivana Kozárová, 24.11.2013 13:37

Však taky odpověď v pravou chvíli každej dostaneme. Představuju si to jako náhlý vhled do situace. Jakmile se nám otevře ta dosud nepoužívaná a zablokovaná kapacita mozku. Taky se na to těším,jen si na rozdíl od Tebe nemyslím,že na počátku byla chyba Stvořitele;-),to,že nás nestvořil jako dokonale poslušné roboty,ale jako svobodné bytosti se svobodou se sami rozhodovat,oceňuju jako plus.Právo dělat chyby a možnost se z toho poučit je přece bezva;-);-)

Odp5: Bůh vs věda
Tlapka, 27.11.2013 17:33

Bohužel jsem někde četla, že mozek je již naplněn a to nevědomými procesy.

Odp6: Bůh vs věda
ivana Kozárová, 29.11.2013 14:28

Jo jo,je na to i slovo,- pedding;-)

Odp7: Bůh vs věda
Tlapka, 3.12.2013 15:00

Práce mozku co si uvědomujeme je jen vršek ledovce.

Odp8: Bůh vs věda
Zákys, 3.12.2013 23:21

... plavajícího v moři. Jinak to není tak jasné. Jsou totiž ledovce které jsou vidět celé. Teba v Zemi královny Maud.
google.cz

Odp9: Bůh vs věda
Tlapka, 4.12.2013 15:48

Správně Zaku. Plavajícího ledovce ve vojě hlubší než výška ledovce. Tetokrát máte pravdu !! ♪

Odp3: Bůh vs věda
., 25.11.2013 11:37

...Vševědoucí a Všemocný je také Všeodpustivší. Ten se určitě s nějakou „drzostí“ vůbec nezabývá.

Odp4: Bůh vs věda
ivana Kozárová, 25.11.2013 16:22

Všeodpustivší ? Ano.Po udělení trestů a odměn;-) Tato představa se vykládá různě někdy na základě mida-ke neged mida,tj míra za míru,ačkoli je také řečeno,že ctnost je sama sobě odměnou a neřest trestem.Z bible je znám boží výrok- Ex 34:6-7 o trestech,které Bůh uděluje. Dokonce o trestech ve smyslu trestání hříchů otců na dětech.. Výrokem trestat hříchy otců na dětech se rozumí nikoli nerozlišovaná pomsta,ale narůstající účinek přestupku,jenž se může dědit z generace na generaci,pokud se mu neučiní přítrž....

Odp5: Bůh vs věda
., 27.11.2013 6:12

... a jak je možné, že zločiny inkvizitora Bobliga ve Velkých Losinách ( i jiných zločinců) zůstaly nepotrestány ? Boblig se v nakradeném bohatství a jako vážený občan šťastně dožil vysokého věku, a dokonce se i oženil s mladou ženou.

... a jak je možné, že Kristus a mnoho dalších nevinných lidí bylo „krutě potrestáno“, dokonce trestem nejvyšším ?

... a jak je možné, že Bůh vůbec někdy trestá ? A kdo mu při tom radí ?

Odp6: Bůh vs věda
Juras, 27.11.2013 9:23

Jak to víš, že nepotrestán? Neslyšels o pekle a očistci? Tam má být ten trest, nikoliv v našem světě :-)

Z pohledu náboženství není lidský osud v našem světě to hlavní. To hlavní teprve přijde.

Odp7: Bůh vs věda
., 4.12.2013 19:42

... aha. Tak proč se potom snaží policie, věznice a soudy trestat zločince během jejich života ?

Odp8: Bůh vs věda
Zákys, 5.12.2013 7:02

Regulativní zpětná vazba. Termín pocházející z Teorie systémů (Systémové teorie, Bertalanffy, Rappoport. a 80 let vývoje.....). Těch zpětnovazebních „smyček“ máte na svém těle habaděj. Při některých poruchách ale nefungují. Jen tak se může stát, že když vás někdo bací kladivem po hlavě, tak se ještě za svého života usmíváte.

Odp8: Bůh vs věda
Juras, 5.12.2013 12:19

Předtíms mluvil o bohu, jeho trestech a odpuštění. Policie a soudy jsou lidské výtvory - je v zájmu nás, lidí, abychom měli co nejpříjemnější prostředí bez zločinců, proto jsme vytvořili policii, soudy a věznice. Přitom je možné, že za jednu věc dostane zločinec trest dvakrát - světský i nadsvětský. Naopak taky mohou být stejné činy posuzovány různě. Za co tady dostane viník trest, může být tam pochválen. Nebo naopak. Hlavně nesměšovat - nám a jemu nejde určitě o stejnou věc. My netušíme (jenom se někteří snaží dohadovat), proč si bůh zařídil chov lidí. (Jestli teda bůh vůbec existuje).

Odp6: Bůh vs věda
ivana Kozárová, 27.11.2013 9:56

Už jsem o tom tady někde psala. Planeta je v ekonomickém pronájmu. Dočasně. Rabuje se tady,vybydluje,šidí a morduje. Majitel se vrátí. Ten,kdo Planetu stvořil,ji nenechá rabovat věčně. Všeho dočasu.;-)

Odp7: Bůh vs věda
Tlapka, 27.11.2013 17:35

.... pán Bůh navěky. A co bude pak? Zatroubí trouba k poslednímu soudu hrobové se otevřou ... duše budou souzeny.... pokračování příště.

Odp8: Bůh vs věda
ivana Kozárová, 29.11.2013 14:40

.... a dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa Ez 36:26

Odp7: Bůh vs věda
Juras, 5.12.2013 12:22

No, nevím. Když jsem upekl koláč a po několika dnech se na něm objevila plíseň, zanesl jsem to do popelnice a nechal plíseň, ať si ho celej sežere.

Odp8: Bůh vs věda
ivana Kozárová, 6.12.2013 14:11

Koláček byl tak jako tak určenej ku zbaštění. Pokud je lidstvo na maso,bezpochyby je jedno,kam to maso přijde,zdali do klobásek nebo do kontejneru. Já holt vycházím postaru z víry,že Stvořitel má rád živé bytosti,které stvořil a že v ustanovený čas přivede všechno a všechny do původního stavu ,co byl před pronájmem;-)

Odp4: Bůh vs věda
Tlapka, 26.11.2013 13:58

Jasně, určitě je také velkorysý ale prý nemá rád zvědavé osoby.. třeba to s tím nešťastným jablkem :-(

Odp3: Bůh vs věda
pet, 21.5.2014 11:33

ivanko už to nepij meleš blbostě!!!

Odp4: Bůh vs věda
ivana Kozárová, 23.5.2014 19:05

Hele,pete,neříkej slovo blbostě,prosím. Připomíná mi to člověka,který mi chybí.

Výsledky testu: Pokud jste si...
Zákys, 24.11.2013 2:29

Výsledky testu:


Pokud jste si zvolili :


a) Jablko: To znamená, že jste osoba, která má ráda jablka.

b) Banán: To znamená, že jste osoba, která má ráda banány.

c) Jahodu: To znamená, že jste osoba, která má ráda jahody.

d) Broskev: To znamená, že jste osoba, která má ráda broskve.

e) Pomeranč: To znamená, že jste osoba, která má ráda pomeranče.

Poučilo vás to o sobě?

Tak Slunce v duši kastrovaný kozle.

Odp: Výsledky testu: Pokud jste si...
Tlapka, 26.11.2013 13:59

To je všechno chemie, kdo co má rád. (bohužel nevím kde je začátek testu).

Existuje bůh?
Amanda, 25.11.2013 15:36

Ahoj co si myslíte vy? Existuje bůh nebo je to jenom výmysl?

Odp: Existuje bůh?
Zákys, 25.11.2013 16:59

Existuje-li Bůh, člověk je nicota(existencialistický termín!!!). Existuje-li člověk, Bůh neexistuje, promlouvá ústy Ivana Karamazova F. M. Dostojevskij. Všechno ostatní je obžerství mysli....

Odp2: Existuje bůh?
ivana Kozárová, 25.11.2013 18:02

Dostojevskij však věřil,že Bůh existuje. Věřil i Newton a Einstein.;-)

Odp3: Existuje bůh?
Zákys, 26.11.2013 8:48

A má Bůh nějakého rovnoceného nepřítele?

Kdo to byl, ten kterému se Bůh zjevil? Adam? Kdo byl ten „Adam“? Odkud pocházel?[url=http://]http://www.cartoonstock.com/directory/a/adam_and_eve.asp [/url]

Odp4: Existuje bůh?
ivana Kozárová, 26.11.2013 13:03

Rovnocenného asi nikoli. Zato jich je mnogo:-)Z těch,kdo Boha popírají,si spřízněnou duši nevyberu. Zato z lidí,kdo v něj věří,dozajista ano. Je to moje subjektivní stanovisko. Schweitzer,Heine,Zeyer,Urbani, a moji živí přátelé,na které se mohu kdykoliv osobně obrátit...Ostatně existence popiračů Boha sama o sobě jest důkazem boží existence. To,co neexistuje,nemá nepřátel;-)

Odp5: Existuje bůh?
Juras, 26.11.2013 13:38

K poslední větě - to byste se divila! :-)

Odp6: Existuje bůh?
Tlapka, 26.11.2013 14:02

Nejde o boží existenci ale o to, jak byla tato myšlenka zneužitá.

Odp6: Existuje bůh?
Tlapka, 27.11.2013 17:53

Znáte tu historii: Kolem Jupitera obíhá šálek kávy. Vy tomu nevěříte? Dokažte, že tam není.

Odp3: Existuje bůh?
., 26.11.2013 22:34

... Paní Kozárová, dívejte se na kanál ZOOM. Tam to je vysvětleno všechno: Mnoho různých katastrof na Matičce Zemi, život v mořích před dinosaury a mezi katastrofami, zkameněliny pradávných živočichů, ryb, rostlin, nálezy koster předchůdců člověka a mnoho jiného, tedy výsledky vědeckého bádání a nálezy paleontologů a geologů.

To, že nějaký určitým způsobem chytrý člověk něčemu kdysi „věřil “ není důkazem, že to tak bylo.

Malý kluk také „věří“ že ho přinesl čáp :-)

Odp4: Existuje bůh?
ivana Kozárová, 27.11.2013 9:58

Nakonec každého člověka věda zklame.Na základní otázky lidské existence ještě žádná věda neodpověděla,proto je tolik vědců věřících...

Odp5: Existuje bůh?
Tlapka, 27.11.2013 17:38

Základní odpovědi nepoznáme. To by musel Adam sníst více jablek ze stromu poznání. Jedno jablko pro dva to je málo.

Odp6: Existuje bůh?
ivana Kozárová, 29.11.2013 14:43

agnostička? Subjektivní nebo objektivní idealistka?

Odp7: Existuje bůh?
Tlapka, 29.11.2013 16:14

Pravda, jsem agnostik. Vo nevím tak nevím a ledacos neví nikdo ani vědět nebude. Teda aspoň mozek. Pokud někdo má duši, může to být jinak ale já žádnou nemám. Když máš duši Ivanko tak máš šanci.

Odp8: Existuje bůh?
., 30.11.2013 14:34

... Tlapko, to neříkejte, že nemáte duši. Vy MUSÍTE MÍT DUŠI ! :-)
Přece Vaše duše se musí „škvařit v ohni pekelném“ na konci světa ! :-) Nebo že byste místo své duše ke škvaření nabídla třeba svou podprsenku ? :-)

Odp8: Existuje bůh?
ivana Kozárová, 7.12.2013 10:53

JSI DUŠE. Vše,co dýchá,je duše! A ty jsi duše s lehkým krokem Tlapky;-)

Odp5: Existuje bůh?
., 28.11.2013 12:39

... Věda ani vědci odpovídat nemusí. Mně je odpověď jasná: Hodně utrpení, málo radosti, trochu pomoci druhým a pak konec. Prach jsme a v prach se obrátíme. Víc nic, není nad čím bádat.

Odp6: Existuje bůh?
Tlapka, 28.11.2013 13:27

Taky dobrý přístup :-)

Odp6: Existuje bůh?
Zákys, 28.11.2013 16:23

Navrhněte, možná se to chytí, místo člověk Trpák. Tady je několik lidí co trpěli za komunismu a ti možná se zasní blahem.

Odp7: Existuje bůh?
., 28.11.2013 20:06

Váš první vtipný komentář slušnými slovy vyjádřený. Hodnotím 1*.
(P.S.: A mimochodem víte, že skutečně mezi lidmi existuje české příjmení Trpák ? A dokonce ani není příliš vzácné.)

Odp6: Existuje bůh?
ivana Kozárová, 29.11.2013 14:55

Nikdy neuvěřím,že člověk žije proto,aby zemřel. Pravda,je to otázka víry.Ale i když věřím,že člověk žije,že byl stvořen,aby žil,nemůžu říct,že mám na všecko jasné odpovědi. Myslím,že spousta věcí je nám,lidem,skrytých. A věřím,že v pravý čas budou některé odkryty.

Odp7: Existuje bůh?
Tlapka, 29.11.2013 16:17

To bych ráda se toho pravého času dožila :-) Nějakou dobu už nebylo nic odkryto, asi od vynálezu domácího komputeru.

Odp8: Existuje bůh?
ivana Kozárová, 7.12.2013 10:58

...rozhořčen rozpoutám bouřlivou vichřici,rozhněván a rozhořčen spustím lijavec,který všechno spláchne a kroupy jako kameny... Zbořím zeď,kterou nahodili mizernou omítkou,srazím ji na zem a odkryje se její základ....Ezekiel,13. kap.

Odp7: Existuje bůh?
., 29.11.2013 20:12

... a nejen člověk. I všechna zvířátka, ryby, hmyz, stromy a jiné rostliny žijí nějaký čas pouze proto, aby později zahynuly. Tak to je. To je PŘÍRODA a její zákon vzniku, vývoje a zániku.
Ten automatický zánik je pojistkou proti přemnožení všeho živého.

A pro co ještě důležitějšího by měl člověk žít ? VESMÍR člověka k ničemu nepotřebuje.

Odp7: Existuje bůh?
Zákys, 30.11.2013 19:09

Třeba tato?
Bůh nám prý dal také svobodu, můžeme se svobodně k čemukoliv rozhodnout. Jenomže to má háček - dal nám svobodu uctívat a klanět se Stvořiteli a nebo svobodu Ho neuctívat a neklanět se Mu. A pokud se rozhodnu pro to druhé, tedy nebudu se klanět a uctívat Ho, tak budu potrestán a půjdu do Pekla. Probůh, co je to za svobodu? ( Můžete si vybrat jakoukoliv barvu, pokud to bude černá - Henry Ford. ) Ford byl veleúspěšný podnikatel made in USA a židobijec!!!

Odp8: Existuje bůh?
ivana Kozárová, 6.12.2013 14:20

Peklo neexistuje,jen v lidském světě ano.Můžete žít docela dobře bez Boha a taky bez něj i docela dobře umřít.Je jedna písnička - tuším,že z dob Komenského: Ježíši,pane,Tebe miluji,neb tys mě dříve miloval,- svou svobodu ti daruji,bych se ti cele odevzdal.... Všimněte,žádné kecy o lásce. Jde o Svobodu,dobrovolně odevzdanou ve prospěch toho,koho považuju za lepšího,než sebe.... Žádná donucovačka.;-)

Odp7: Existuje bůh?
., 30.11.2013 23:16

... no, paní Kozárová, jsou lidé různí:
1) Někteří žijí pro své potomky a jejich potomky.
2) Někteří žijí pro hromadění majetku, stále nemají dost.
3) Někteří žijí pro zvířátka, která uctívají jako božstva.
4) Některé mladé ženy žijí jako jeptišky a domnívají se, že „milovat JEHO “ do konce svého života je užitečnější, než milovat jakéhokoliv živého muže.
5) Někteří žijí pro práci, jiní pro chlast a dogy.
6) Někteří mají radost z toho, že někoho trýzní a mučí; tedy sadisté žijí pro radost z utrpení lidí, kterým vytrvale ubližují. (Mezi takové lidi patří i mnozí politici tzv. „zákonodárci“).
7) Mnoho mládeže neví, proč žije a vůbec jim to nevadí.
K radosti ze života jim úplně stačí sex.
8) Někdo jako životní radost považuje utrácení peněz za zbytečné věci nebo za cestování, za sport, za starožitnosti, za koberce, za letadla, jachty, domy a vily, za auta, za zlato, za milenky atd. atd.

Ale domnívám se a je pozoruhodné, že relativně velmi málo bohatých lidí má životní cíl a radost v tom, že svým bohatstvím a vlivem pomáhají k radosti ze života lidem chudším a nejchudším. A to je asi to nejsmutnější na životě.

Odp8: Existuje bůh?
Zákys, 6.12.2013 16:02

To by jste se divil. Ve světě existují „liberální komunisté“ což kdyby se to dozvěděli některé mátohy zde na svíci, tak by je piclo již u tohoto názvu. Nejdříve se scházeli v Porto Alegre (pro geografické negramoty internet nabízí možnost virtuálního výletu) a tvářili se jako protipól klukům o spolu mluví, navštěvujících Davos. Dnes už tančí skoro spolu kolo-kolo mlýnské. Někdo říká, že jsme svědky (magorů předvčerejška na Svíci se to netýká) vítězství „software“ nad „hardwarem.“
Existuje dokonce jakési desatero přikázání těchto komančů v bílých límečcích.
Nevím, jestli budu mít dost vůle ho zde nadatlovat aby i ten nejzadubenější antikomunista zahořel spravedlivým hněvem a hodil si šlajfku.
1. Rozdej všechno zadarmo. Účtuj si jen vedlejší služby, nakterých zbohatneš mnohem víc.
2.Změň svět. Nebuď jen prodejce. Podporuj globální revoluci změny.
3. Buď dobrosrdečný, velkorysí a nezapomínej na svoji sociální zodpovědnost.
4. Buď kreativní(poslouchej Tomáši P!!!); zaměř se na desing, nové technologie a znalosti.
5. Říkej všechno: tajnosti by měly jít stranou. Lidstvo jako celek by se mělo vzájemně ovlivňovat a spolupracovat.
6. Nedodržuj fixní pracovní dobu od osmi do pěti. Buď součástí spontánní „smart“, dynamické a flexibilní (Tomáši P,pozor, ne flegmatické!!!) komunikace.
7. Vrať se zpět do školy a nepřetržitě se vzdělávej.
8. Chovej se jako enzym: nepracuj pouze pro trh, ale produkuj nové formy sociální spolupráce.
9. Zemři chudý: odevzdej své bohatství těm, kdo je potřebují, protože máš víc, než bys mohl utratit.
10. Nahrazuj stát kde jen můžeš. Podporuj partnerství veřejného a soukromého sektoru.
Liberální komunisté jsou pragmatici. Nenávidí dogmatický přístup. Pro ně dnes neexistuje žádná vykořisťovaná dělnická třída, pouze jsou problémy které je třeba vyřešit. Hladomor v Africe, utiskované muslimské ženy, náboženské fundamentalistické násilí - liberální komunisté humanitární krize skutečně milují, neboť jim dovoluje předvést to nejlepší co v nich skutečně vězí jako v koze. Někdy nám může připadat, že ty humanitární krize sami vyvolávají. Co všechno moderní liberální komunisté milují, v tom by se dalo dlouho pokračovat. Mezi nejznámější liberální komunisty patři třeba Bill Gates nebo George Soros .... a už končím, a jdu se zasmát na pivo do našeho parlamentu!

Odp9: Existuje bůh?
., 6.12.2013 18:08

Zákysi, to je idealismus, ale pěkný idealismus. Jeho vyznavači (domnívám se a obávám se), že se nakonec stanou mučedníky jako Kristus. Klasičtí mocní boháči si totiž svůj zaběhnutý styl nemorálního vydírání svého okolí nenechají dobrovolně vzít nějakými vizionáři, pro které „ nepřetržité hromadění MAJETKU“ není hlavním životním cílem.

K uvedenému programu mám jedinou námitku: nevěřím, že by se dalším vzděláváním změnili bezohlední bohatí chamtivci na Vaše „liberální komunisty“, neboli na lidi ohleduplné, kteří se rozhodnou celý život pomáhat svým chudším a nejchudším spoluobčanům.

Některým zločincům totiž (domnívám se) nelze „napravit hlavu“ jinak, než násilně.

Odp10: Existuje bůh?
Zákys, 6.12.2013 20:14

To není můj idealismus. To jen kapitalismus(nositeli systému jsou konkrétní lidé!!!) má mnoho tváří a schopnost měnit masky, co ví dávno mnozí moudří mužové. Čtěte pozorně. Ďábel je skryt v detailu. Jenomže ani vy, ani já, s tím nic neuděláme.
Možná....
Když nedávno přijel do Bratislavy bača z Čierného Balogu, byl v krpcích a plstěných kalhotách, měl na tváři strnisko, utíkali k němu novináři z deníku Sme a hned se jej ptali:
„Bača, čo viete o SNP (slovenskom národním povstaní)?
Nič knkrétného“ zamyslel se bača a pokračoval zasněným hlasem. „Ale volačo sa chystá.“

Odp11: Existuje bůh?
., 6.12.2013 22:00

... Kéž by. ...
Je mi záhadou, proč kapitalismus mrhá finančními prostředky na všechny novorozence a jejich vývoj a vzdělání, když potom tu s vysokými finančními náklady vyprodukovanou a vypiplanou MASU PRACOVNÍ SÍLY převážně NEPOTŘEBUJE ? To je přece prokazatelně a silně NEEKONOMICKÉ !

Odp12: Existuje bůh?
Zákys, 7.12.2013 0:41

Mají to nějak spočítané. V té nejjednodušší podobě které i já rozumím(opravdu do důsledku rozumím jen málo věcem) třeba tak, že více lidí, více vojáků; více kupujících.... Ono se to v některých oblastech světa poněkud vymklo. Třeba distribuce byť levných léčiv - zisky pro prodávající dnes již nadnárodní společnosti - vedlo k drastickému snížení úmrtnosti kdy veliký počet dětí průměr 6-9 na ženu, byl v minulosti zajišťován tisíci různých kulturních návyků aby se dožilo dospělosti jen nemnoho narozených dětí. Takový stav v minulosti i na jednoduchém zemědělství založená společnost saturovala.
Pokud budete mít tu vůli a stáhnete si tento program a potom najdete sílu se v těch animovaných grafech pohybovat, možná si něco doplníte. Stažení je jednoduché.
Tak ta adresa:
http://www.gapminder.org/desktop/
Gapminder deskop je bezva software pro studium současného světa. S tím stahováním nemějte obavy,
Další adresa je na produkty které tato švédská společnost vyrábí pro využití nejen ve školách, ale také v odborných organizacích a co je zvláště významné, pro vzdělání chtivé laiky.
http://www.gapminder.org/downloads/

Odp13: Existuje bůh?
., 7.12.2013 9:27

... Díky za odkaz, ale já se neznámých webů bojím, aby v nich nebyly nějaké pro můj počítač nebezpečné viry. Teda v tomto ohledu mi poněkud chybí odvaha.

Odp14: Existuje bůh?
Zákys, 7.12.2013 9:46

Dejte si do vyhledavče Gapminder a prohlédněte si české weby kde znalosti této společností vytvářený produkty využívají.
Třeba tento odkaz:
http://www.moolker.cz/2010/12/poznejte-svet-gapminder.html
Na této PPT prezentaci(je pro studenty zemědělské střední školy v Novém Jičíně) projektu GPS je využito grafů Gapminder Desktop. Když se doklikáte asi na 12 stránku sám uvidíte.:
http://www.zemskolanj.cz/zep_soubory/gis.ppt#256,1,Snímek 1
A aby tomu nebyl konec podívejte jak se v současné škole také někde učí(je tam také Gapminder):
http://spomocnik.rvp.cz/clanek/10751/

Odp12: Existuje bůh?
Juras, 7.12.2013 3:28

Nic takového kapitalismus přece nedělá. Novorozence financují jejich rodiče. Pravda - spolupodílí se nedobrovolně i lidé, kteří sami děti mít nechtějí a dokonce se spolupodílí i lidé, kteří mají zakázáno starat se sami o dítě. Ale to nic nemění na tom, že největší náklady na dítě vynakládají rodiče. Kapitalismus nic takového nedělá.

Odp13: Existuje bůh?
Zákys, 7.12.2013 8:49

Kdy už zpřestanete personifikovat systém, a já jsem, to znovu opakuji, uvedl na Svíci co je jaksi součástídnešního světa, abych trochu ubral z hlubokomyslných zamyšlení nad tím, že „dvéře mají také kliku“ a příčinou průvanu jsou jak „otevřené okno a dvéře.“ Když příčinou „průvanu“ je změna tlaku vzduchu.
Tak znova: „Mikuláš ztratil plášť, Mikuláška tašku v Bille kde mu oznámili že po 5.12. ceny brambor a uhlí znova narostly proto bude s tou komunistickou zvyklostí při jejich strkání do punčoch za okno nutno pořádně přibrzdit.“
Já se jdu ihned věnovat hledání substituce za uhlí a brambory, abych prokázal ekonomickou flexibilitu, jak je doporučována středním proudem „ekonomů“ zde na svíci(ovšem v poněkud zakuklené podobě, že tomu co doporučují nerozumí ani oni).

Odp13: Existuje bůh?
., 7.12.2013 9:03

... Asi vnímáme dění v zemi odlišně;

ale já tím „financováním novorozenců a jejich dalšího vývoje a vzdělání“ rozumím státní finanční podporu porodů tedy porodné, platby mateřské dovolené, rodičovské příspěvky, financování výstavby a provozu školek, základních škol, středních škol a vysokých škol a státní příspěvky na pomůcky a stravování dětí, žáků a studentů ve školách v současnosti.

Odp14: Existuje bůh?
Zákys, 7.12.2013 9:25

Ale to já také.... Ale já jsem nepsal o byť imaginárním státě, ale seznamoval jsem!!! a to znovu zdůrazňuji s tím co dnes rezonuje a je dokonce pojmenováno, v kruzích, které tyto tendence tvoří(lidí předvčerejška je zde příliš). To že o tom vím je náhoda, ale to že situace existuje na to, že si toho náhodou všimnu, z vysoka kálí!!!(to není hinduistická bohyně, hněvivu, smrti a záníku).
Zde velice často zní když ne explicitně, a tak implicitně že svět obývají lidi milující bytosti typu Sorose a podobných „Babišů“. Kam se na ně serou bývalí komunisté.
Nic víc jsem nechtěl udělat. Jen se trochu pobavit (mám rád srandu na hřbitově) na téma „světlé zítřky“ pod praporem toho, co je tak hala-bala(Tomášem P... tím zvlášť pečlivě) nazýváno TRH.

Odp15: Existuje bůh?
., 7.12.2013 9:35

... Zákysi, ale moje odpověď „Asi vnímáme svět...“ byla určena Jurasovi. Ale nevadí.

Jinak i já stále žasnu nad tím, jaké divné, dle mého názoru zcela zcestné názory (např. T.), se honí v hlavách lidí kolem mne. Nechápu.

Odp14: Existuje bůh?
Juras, 7.12.2013 11:16

Takžes chtěl napsat ne že to dělá kapitalismus, ale stát.

Odp15: Existuje bůh?
., 7.12.2013 22:31

... no, obojí, protože stát je v současné době kapitalistický.

Odp12: Existuje bůh?
ivana Kozárová, 7.12.2013 10:50

Dle mého soudu,milá tečkočárko,je třeba produkovat i konzumenty. Tvory,kteří se domnívají,že žijí,ale ve skutečnosti jen konzumují to,co jim je předloženo. Dosáhnout třebas prostřednictvím dodaných potravin,médií a emg záření toho,aby už ani nemysleli,bude za čas hračkou. Než takový konzument zakape,dá se na něm dobře vydělat,ostatně takový konzument zas produkuje pro další konzumenty. Vprostřed toho všeho panuje všemi uctívaná Smrt. Je to velmi ekonomické,i na smrti se dobře vydělává. Ti,co tahají za šňůrky tohoto tyjátru se mylně domnívají,že si Smrtku za nějaký čas podplatí,podobně jako si zaplatili větší část inteligentce. Věda přece pracuje pro život,namítneš dozajista. Bezpochyby tomu vždy tak bylo. Ale už to není tak docela pravda....Nechci tady chmuřit,jediný způsob,jak se toho všeho neúčastnit,je dělat si z toho všeho legraci a nebrat to vážně.Ale někdy při té srandě mrazí...

Odp13: Existuje bůh?
., 7.12.2013 23:02

... ano milá paní Kozárová. Bude to tak. Stát finančně podpoří každého novorozence, školáka a studenta proto, aby pak na nich vydělali soukromí doktoři, soukromí učitelé, soukromí pekaři, soukromí řezníci, obchodníci a lahůdkáři, soukromé stavební firmy a nakonec soukromí majitelé kre...orií.

Proto stále někdo v médiích skřehotá: roďte a množte se. A je to vlastně jen proto, aby co nejvíce Čechů kupovalo v zahraničních supermarketech šmejdy dovezené z ciziny. A máme to jasné. A dluh je také jasný: Výdaje jsou vyšší než příjmy.

Ještě že existuje někde pod splavem v lese hlubokém
alespoň párek skorců se svým hnízdečkem,
a laně, co chodí ke studánce pod javorový kmen pít
a neví nic o kapitalistické povinnosti lidí se množit.

Odp14: Existuje bůh?
Zákys, 8.12.2013 1:35

Vždy „Hlasitě“ napište zda píšete o ČR, Evropě, o světové populaci. Uvidíte jak se smysl vašeho sdělení bude měnit. Pokud ne, je to vaše vina. A teď jeden z mnoha kalulátorů který vám předvede jak to ve světě s lidmi vypadá, a mnoho dalších údajů... Kdyby ten hňup Tomáš.P aspoň trochu věděl o čem píše, tak by vám poradil a já si mohl tuto radu ušetřit.
Světové pbyvtelstvo

Odp5: Existuje bůh?
Zákys, 30.11.2013 17:13

Vědci věří... Přece ví, že i když Bůh vidí všechno, sousedka vidí náckrát víc!!!

Odp5: Existuje bůh?
Zákys, 24.5.2014 6:13

Které otázky jsou ty Základní? Ať se ví o čem je řeč?
Doufám že to není ta, proč čáp nosí jenom kluky?

Odp6: Existuje bůh?
ivana Kozárová, 24.5.2014 11:05

Je svět poznatelný? Co bylo prvotní : Duch nebo hmota? Toť vyhrabáno ze školních škamen.... Já bych si dovolila přidat : Má člověk právo vládnout člověku?

Odp7: Existuje bůh?
Vlastimil Čech, 24.5.2014 12:56

Svět je příliš veliký na to, aby byl bezezbytku POZNATELNÝ.
Ovšem samozřejmě je POZNÁVATELNÝ...
A člověk nad člověkem vládne ku škodě ovládnutého... (není to tak nějak i v Bibli?... ale i atheista V.Č. s tím souhlasí)

Odp8: Existuje bůh?
ivana Kozárová, 24.5.2014 13:44

Ano,Kazatel,8.kap 9.verš.... člověk panuje nad člověkem k jeho škodě

Odp8: Existuje bůh?
Tlapka, 30.5.2014 13:31

Od vzniku života jedna buňka utlačuje- případně sežere druhou.

Odp7: Existuje bůh?
Vlastimil Čech, 24.5.2014 13:02

Co je to duch?
Znám jich několik: Duch jako strašidlo, tedy prý jakýsi otisk člověka... Pak duch jako vůdčí-hlavní myšlenka- například duch zákona... pak duchy- tedy voňavka...Pak duch jako počítačový program... atd... kterého ducha, či duchnu jste měla na mysli?

Odp8: Existuje bůh?
ivana Kozárová, 24.5.2014 13:30

Toho,který oživuje hmotu. Domnívám se,že si člověk pojem život představuje velmi zjednodušeně,že si ho omezuje jen na sebe a na to,co vidí se pohybovat a co je mu podobné... Ale už mikroskop nás vyvede z pyšného omylu že jsme páni tvorstva.Ale podstatu toho, CO JE ŽIVOT,člověk těžko někdy pochopí. Vše,co dýchá,žije - v našem okruhu poznávání. Proto asi to slovo - Duch. Ale co když vše,co se pohybuje,žije? Brownův pohyb,vynořuje se mi zasejc ze školních škamen. Ale co takové Světlo a jeho podstata? Lidi si zvykli na to,že jim stačí,že něco funguje. Třeba například vlastní tělo. Dokud funguje,nezajímá nás,co naše tělo potřebuje. Ani co našeho Ducha oživuje. Až to teprvá přestane fachčit,začínáme se o to vehementně zajímat... A ono je mnohdy už docela pozdě;-)

Odp9: Existuje bůh?
Vlastimil Čech, 25.5.2014 7:24

Z jakéhosi školení si pamatuji:
ŽIVOT JE NEJVYŠŠÍ STUPEŇ ORGANISACE HMOTY...
Snad jsem to nepopletl...
Pak ovšem nemůže být života bez hmoty, tedy bez těla...A „bezduchá materie“ je hmota nedostatečně organisovaná...
Pohyb, změny tvaru, velikosti, barvy, teploty, chemických a fysikálních vlastnostní obecně, nemusí být a většinou nejsou projevem života. Chcete příklady?

Ovšem ze všech „duchů“ a „duchen“ (to abych byl genderově korektní :-)) jsou nepochyvně nejzábavnější ti strašidláci... nebyla nějaká hezká historka?

Odp10: Existuje bůh?
Zákys, 25.5.2014 7:40

To co nazýváme život... Vždyť to slovo neumí ani pěkně znít (v češtině). Hezčí je repunsace. Jdu si zarepunsovet!
Život je krátký, daleká cesta
marné však není žádné volání.
Ožralý není ostudou města
hanbou je abstinence a pokání.

Odp10: Existuje bůh?
Lip¤van, 25.5.2014 9:02

Znám to nepatrně jinak: Vědomí je nejvyšší forma hmoty. Ale také netuším, kde jsem to četl. :-)

Odp11: Existuje bůh?
Zákys, 25.5.2014 9:15

Ve VUMLU v marxáku!!! A v jakémkoliv náznaku splečenských věd ve výuce na jedenáctiletce v době tzv. totality. V době, kdy ještě spousta věcí Jakeš-Takeš fungovala. A nemusela se pracně dohledávat v kolektivní (ne)paměti na Svíci.
Není pravdou, že v umění zapomínat je klíč k věčné mladosti...

Odp12: Existuje bůh?
Lip¤van, 25.5.2014 9:22

Mě zastihl bilderbergský puč ve čtrnácti letech, takže s VUMLem to u mě nebude tak žhavé...ale co vy, zakysanče? Ta věčná snaha poučovat a mentorovat...že vy jste VUML zažíval z obou stran katedry? ;-)

Odp12: Existuje bůh?
ivana Kozárová, 25.5.2014 13:43

Jeden z klíčů k dlouhověkosti - byť ne věčnému životu - je b l b o s t. Blbost za¨konzervuje tělesnou schránku lépe,než sůl. Takovej intaktní blb není ničím rozerván,ví všechno a je sám se sebou spokojenej. Spolehlivě funguje a ničí svoje okolí svou blbostí. Sám je zpravidla zdráv jak řípa.:-)

Odp11: Existuje bůh?
Tlapka, 29.5.2014 13:53

Asi je to od Bédi Engelse-

Odp12: Existuje bůh?
ivana Kozárová, 29.5.2014 14:17

Zavání to sovětskou psychologií pro středoškoláky

Odp13: Existuje bůh?
Tlapka, 30.5.2014 13:39
Odp10: Existuje bůh?
ivana Kozárová, 25.5.2014 13:37

Je jeden takovej fór: Bůh stvořil svět a bylo to dobré. Pak přišel Ďábel,zamnul si ruce a pravil: Fakt,dobrý je to,dobrý! Jen je třeba ještě to drobet zorganizovat!

Odp10: Existuje bůh?
ivana Kozárová, 25.5.2014 14:03

Byla by historka. Zde jest. V našem památkově chráněném domě strašilo celá léta. Chodilo to a dupalo po mschodech,naši tři psi pravidelně mezi půlnocí a půl třetí ráno vyli s nepřítomným skelným pohledem,neprobrali se z toho ani když jsme na ně mluvili a hledili je.... Náhodný návštěvník provozovny prohodil,že by chtěl zažít strašidlo a tak jsme mu ustlali v ložnici pro hosty a jeli bydlet jinam.Smál se nám a vesele se s námi rozloučil. Druhý den ráno v šest,když jsme přijeli přebrat mléko před dům,našli jsme milého poutníka sedět na schodech s našimi třemi psy v objetí,klepal se jak sulc a říkal,že na těch schodech sedí už od půlnoci,kdy to začalo. Už se nesmál,jen byl rád,že tam jsou ti psi.Dostal teplou snídani a povyražen putoval za dalšími zážitky. My jsme měli už zkušenosti- třebas v posteli před usnutím mi syn říká: Mami,ty máš tak strašnej kašel,jdi k doktorovi... Já na to překvapeně : Ty něco slyšíš??? Náhodná návštěva,malá holčička prohlašuje: Tady je pán s velikánskou sekyrou - tatínek její se tomu fantazírování usmívá... Já jí dám papír,ať to nakreslí. Ona nakreslí tu sekyru,kterou ten pán má.... Za pár let přichází člověk,který si pro sebe brumlá.... Je jich tady třináct,ten s tou sekyrou je z dob husitského drancování... Já přináším schovaný papírek : Je to tahle sekyra?? K D O to maloval,ptá se pan Pepa,- a pak se chce s tou dívenkou seznámit...Ona mu posléze pomůže vyřešit jeho problém se zaměstnankyní.... Strašidla? Duchové? Co myslíte? Už to u nás neharaší ani nestraší. Pocitově se to tady změnilo tak,že je víc světla a větší sucho. Když to tady bylo,v noci foukal studený vítr ,jako by byl průvan. Ale nikde nic otevřeného nebylo. Nyní nic takového není. Je to pryč. Vůbec mi to nechybí.

Odp10: Existuje bůh?
ivana Kozárová, 25.5.2014 14:11

Je možný život bez hmoty?Zajímavá otázka. Kdybychom se zeptali larvy vážky,která žere něco masitého v proudu říčky: Víš něco o nebi,o okřídlených tvorech,voňavém lesním vzduchu? Řekla by možná: Blbost,nic než voda a maso neexistuje....Všechno je maso. Bez masa není nic!

Odp11: Existuje bůh?
Vlastimil Čech, 25.5.2014 15:52

Promiňte, prosím. Tomu jsem neporozumněl... Je-li život nejvyšším stupněm organisace hmoty, jaký by byl život bez hmoty?
Co by bylo životem organisováno- bez hmoty?
Dobrá, kdesi jsem četl, že ti strašidláci jsou jakýmsi „otiskem“ lidské duše, jakého jemnohmotného člověka, který je uvnitř člověka... (Kafka: Základy nové psychologie?-nevím)
Nedůvěřuji tomu, ale budiž.. Jak si ale strašidlák dopomohl ku zmíněné SEKEŘE? A vůbec, jak by si strašidláci mohli dovolit ty různé kostýmy? Rytíř v brnění, Bílá paní.... měla by to dle kafkovského vysvětlení býti Nahatá paní, ne? :-)
A vůbec, slyšel kdy někdo o nahatém strašidle?

Odp12: Existuje bůh?
ivana Kozárová, 26.5.2014 14:44

Pro mě je spíš podstatná otázka,kdo tu hmotu organizuje tak šikovně,že tomu nikdo z lidí nerozumí. A co je to vlastně ta hmota. Hmota je široký pojem.Jakožto obyčejná ženská vidím i při vaření,jak se hmota přeměńuje. A což teprve voda. Zvláštní druh hmoty. A co když to není jen hmota ta voda? Voda má podle nejnovějších výzkumů paměť a je nositelkou informací.... myslím,že slova,která používáme,zdaleka nevystihují bohatost reality,která nás obklopuje. Jak je to s těma strašidláka nevím,ale zato jsem ráda,že zatím se k nám nevracejí....

Odp13: Existuje bůh?
Vlastimil Čech, 26.5.2014 15:15

Voda má paměť? No, tož lepší paměť má hlína... „zapamatovala“ si klínopísmo hezkých pár století... :-) ... a pružina, panečku, ta má „paměť“... „pamatuje“ si svůj původní tvar.... i gumového pajduláka můžete skrčit jak chcete... a on si „pamatuje“ čím byl před pomačkáním... Stejnou „paměť“ má pár kapek vody, které si na zimním okně „připamatují“, že byly v kapradině... Tak jste to myslela?

Jakožto obyčejná ženská... nepsala jste někdy, že jste byla učitelkou? Dokonce na střední škole? To byste o přeměně hmoty měla vědět více než nějaká kuchta...

Odp14: Existuje bůh?
Zákys, 26.5.2014 18:43

Než zase začnete bájit, hlasitě napište co rozumíte pod slovem pojem. Co rozumíte pod výrazem rozsah pojmu. Co rozumíte pod výrazem obsah pojmu.
Jaký mají k sobě vztah rozsah a obsah pojmu. Nejlépe na nějakém příkladu.
Jen nekreslete! žádný referenční trojúhelník!!!

Odp15: Existuje bůh?
Lip¤van, 26.5.2014 19:17

Jste únavný, Lanžhotčane. :-(

Odp16: Existuje bůh?
Zákys, 26.5.2014 19:58

Byl jste tázanej? A vy umíte používat slov, která „lepíte“ kolem sebe jako pes močící po zdi a píšící sonet své pomíjivosti? Tak značkujte a vymezujte své (pozor, nejste tam sám) teritorium dál.

Odp17: Existuje bůh?
Lip¤van, 26.5.2014 20:00

Stále únavnější...:-(

Odp15: Existuje bůh?
Vlastimil Čech, 26.5.2014 20:27

Tedy, pane Zákysi, nemám opravdu POJEM z toho co píšete jako reakci na můj příspěvek... Mám spíše DOJEM, že jste měl v úmyslu reagovat na jiný příspěvek. :-)... nebo ne? A hlavně- neumím si představit jak vyhověti Vašemu požadavku:„hlasitě napište“... Mám ZÁJEM se to naučit... :-)... ale nic ve zlém jsem nemyslel, pane Zákysi, asi se chybička vloudila, neníliž pravda?

Odp14: Existuje bůh?
ivana Kozárová, 27.5.2014 10:49

Být obyčejná ženská se slučuje s titulem před jménem. Vzdělání je pěkná věc,ale když stojíte u sporáku anebo posloucháte vodu,jak teře v noci a jak teče v poledne,nepomůže vám vaše specializované vzdělání v ničem;-)Voda je médium,přenáší informace,které si pamatuje. Přinejmenším vodou zapíjíte svoje kapky nebo tabletky . Voda je Vaší součástí,bez ní byste zemřel. Plaval jste už v plodové vodě. Je zvláštní,jak lidi to,co nejvíc potřebujou,považujou za obyčejné a samozřejmé.Já považuju vodu už od svého dětství za zvláštní,nepochopitelnou. Neustále - i dnes - mě udivuje,když ji pozoruju,jak se chová. Mám k ní úctu,řeku považuju za živou bytost,ke které se lidé chovají krutě.Jaký názor máte na vodoléčbu,Na Kneippa nebo našeho Václava Blažejovského?

Odp15: Existuje bůh?
Vlastimil Čech, 27.5.2014 12:05

Souhlasím s tím, že voda má mezi ostatními kapalinami vyjímečné vlastnosti.
Priesnitz! To byl chlapík!

Odp16: Existuje bůh?
ivana Kozárová, 27.5.2014 12:38

Jo,na toho jsem zapomněla,hanba mi:-(

Odp15: Existuje bůh?
Tlapka, 29.5.2014 13:43

Vodu miluji, chodím kolem řeky na procházky a pak si dám pivo, tam je taky hodně vody.

Odp16: Existuje bůh?
ivana Kozárová, 29.5.2014 14:25

Já teď nikam nechodím. Jsem s Čumbrkem doma,nemůže chodit a nevidí. Tak uvidíme. Čumbrk ,můj slepej pes z útulku,když ještě chodil,když byl poprvé v životě u potoka,vlezl do vody a zkoumal ji s obličejem u hladiny a packou nabíral a pouštěl dolů. A po kamení lezl až vylezl na velikej balvan a tam se posadil. A když se mu to smeklo a spadl do vody,tak se vyškrábal nahoru a sklouznul se naschvál a žbluňkl do vody a zas,jako dítě na klouzačce. Deset let byl zdravej a veselej a teď,zdá se,to končí...

Odp17: Existuje bůh?
Tlapka, 30.5.2014 13:44

To moje sestra měla NovoFoundlanďana, co ten uměl dělat s vodou ...

Odp18: Existuje bůh?
Vlastimil Čech, 31.5.2014 19:10

malá voda se jmenuje vodka... a co ta umí dělat!

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: Existuje bůh?
Tlapka, 3.6.2014 13:24

Dávám přednost rumu.

Odp20: Existuje bůh?
Vlastimil Čech, 3.6.2014 14:19

RUM? Není to ta vodička z rumiště?:-)

Odp21: Existuje bůh?
tlapka, 16.2.2015 13:24

RUM je Rozumně Uložená Měna.

Odp17: Existuje bůh?
ivan, 31.5.2014 23:22

Dneska jsem byl s Badem na veterině na Kladně se zánětlivým poraněním líce, v ordinaci kde jsem se rozloučil s jeho předchůdcem Jimmem Morissonem. Bordercolie sedm měsíců. Ach ty loučení. Přeju odvahu a sílu ke správnému rozhodnutí ve správnej čas pokud má bolesti, jinak mír, klid a smíření.

Odp18: Existuje bůh?
ivana Kozárová, 1.6.2014 14:54

Dík. Jsem před tím rozhodnutím.Paréza zadních tlapek je nevratná,je zde inkontinence - no a právě ta touha po životě k tomu. Chvílema se zberchá na předních tlapkách,oklepe se a sedne si. Žere jen drobátko,ale sílu má jak traktor. Já už taky,má dvacet kilo a je to třikrát denně do vany a z vany. Pak se olizuje a pomáhá mi,jak to jen umí.Je tichoučkej,když ví,že jsem poblíž. Spokojenej. jen nesmím pryč,začne štěkat a hledat,kde jsem. Od sezení už má proleželej otlak,léčím řepíkem. Celkově to vidím bledě. Když spolu sedíme na zemi a vyhrknou mi slzy,tak mi je olizuje.Manžel a syn mu udělali vozík,ale moc mu to na něm nejde. Chtěla bych mu dát ještě šanci,ale stav se zhoršuje.

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: Existuje bůh?
ivan, 1.6.2014 15:55

Statečná srdce si zasloužej klidnej odchod ve spánku. Už nemusej svoji chrabrost dokazovat, tou už naplnila život svůj i životy naše příkladem. Někdy je třeba vzít část jejich bolesti na svoje bedra jako důkaz sounáležitosti a prožít ji za ně, jako naší splátku za zlepšení kvality našeho života kterou nám takto darovala.

Pokládám na něj ruku a hladím ho, třeba je ještě čas.

Iv.

Odp20: Existuje bůh?
ivana Kozárová, 1.6.2014 16:51

Teď mi poloseděpololeže kouká do tváře a já mu čtu o statečnosti. A spíš bych ji potřebovala já. Dík.

Odp14: Existuje bůh?
Tlapka, 30.5.2014 13:43

Má to asi něco společného s homeopatií.

Odp13: Existuje bůh?
Alfons, 31.5.2014 8:13

Ano, voda má paměť a je nebezpečné se dostávat jakkoliv do styku s vodou !!! Informace z vody se přenáší DO člověka a ovlivňují jeho jednání.

Odp14: Existuje bůh?
ivana Kozárová, 31.5.2014 9:37

Ve vode sú žaby,nájdu sa i hadi .. nechcem já ju,nechcem já ju,,nech sa v nej dievčence kúpávajú!:-)

Odp7: Existuje bůh?
Zákys, 24.5.2014 17:17

Stačí si vymyslet slovo právo a k tomu slovu zkonstruovat pojem a máte zaděláno na nekonečné množství bájení na téma lidská práva. Ale reálně mimo tu konstrukci nic takového třeba neexistuje. Analogické myšlení je plné podobných pastí.
Když jsem byl malý, tak jsem tajně chodil o půlnoci na hřbitov. Prý se tam vyskytují duchové. Ať jsem koukal jak chtěl, žádný se neobjevil. Marně mi Hegel vysvětloval že existuje nějaká světový Duch.
A ta otázka o prvotnosti Ducha a Hmoty je jenom důsledek hádky mezi materialisty a idealisty. O tom vás učili také v té škole.
Je to něco podobného jako intelektuální pře mezi nominalismeme a realismem ( tedy jejich stoupenci) ve středověku. A jaká z toho vznikla nakonec SRANDA..... trvající do fčil!

Odp8: Existuje bůh?
ivana Kozárová, 25.5.2014 13:40

Chodili jsme taky v noci na hřbitov. Nezávisle na sobě,já a můj starší syn. Ne plnit Bobříka odvahy,ani snad ne ze zvědavosti. Já tam chodila zapalovat svíce na opuštěné hroby,zvláštěpak na vánoce a syn tudy chodil po diskotéce domů,v noci. Oba jsme se vyhýbali stejným místům,kde jsme se necítili dobře. To jsme si řekli až po mnoha letech a shodli se na těch místech,kde nám naskakovala husí kůže. Nijak to nekomentuju,vysvětlit to nedokážu.

Odp8: Existuje bůh?
Tlapka, 29.5.2014 13:44

Běhala jsem asi v 15 letech po hřbitově na Dušičky a hledala duchy bohužel žádný neměl zájem.

Odp: Existuje bůh?
Platfus, 25.11.2013 18:05

Tahle otázka v sobě skrývá jinou. Nejdřív je dobrý vědět, co si představujeme pod pojmem Bůh a pak se na to možná dá odpovědět, minimálně spoustu představ člověk zavrhne když se přistihne, že si do boha (podle mýho zbytečně) promítá sám sebe. To je stejnou měrou domýšlivý i zcestný. Zní to možná banálně, ale mě to docela pomáhá.

Ohledně vzniku vesmíru člověk snadno uvízne v úvahách typu slepice-vejce, které ani v reálu vlastně nenastávají. Je to spíš problém našeho pojmového myšlení. Je zajímavé sledovat, jak se naše představy proměňují a otázky na stále stejné věci se pokládají novým způsobem. Člověk z antiky by se ptal po „prvním hybateli“, dneska se ptáme zase jinak.

Jinak ohledně odpovědi na základní otázku života, světa a tak vůbec se kloním k číslu 42 (druhý odkaz) :-).

Odp2: Existuje bůh?
Tlapka, 26.11.2013 14:05

Stejně jsou věci co se nikdy nedozvíme, ale někteří nemohou se s tím smířit. Mozek má kapacitu omezenou. Co nevím to nevím. Ani jak vznikl vesmír ani jak vznikl Bůh.

Odp3: Existuje bůh?
Zákys, 1.12.2013 8:55

Toto vám nehrozí: Normální člověk je bez problémů schopný chytit „krokodýlovi“ tlamu a nedovolit mu ji otevřít. Naopak,je prakticky nemožné mu ji držet otevřenou...
Trávicí šťávy „krokodýla“ prej dokážou rozložit i ocelový řetěz...
Bože máš to nadělení.

Odp4: Existuje bůh?
Tlapka, 2.12.2013 13:56

Myslíte holou rukou? Vždy jsem viděla jak mu ji převázali provazem, což by určitě bylo složitější aby tlama zůstala otevřená, ale stejně - můj zubař by to dokázal.

Odp5: Existuje bůh?
Zákys, 9.12.2013 0:04

Věnujte se raději vydělávání prachů. Píchání stařečků do zadnice a jejich přebalování nemusí být ta správná cesta. Jedna se nabízí zcela sama:Prachy samy

Odp6: Existuje bůh?
Vlastimil Čech, 9.12.2013 10:14

Nu, něco na té ruletě je... Kolik lidí hraje Sportku... a přitom ví, že na výhry je určena nějaká neurčitá částka, tedy polovina z toho, co je vsazeno. Tedy provozovatel této loterie neriskuje, nemůže prohrát..
Z principu rulety je zřejmé, že kasino žije z PRAVDĚPODOBNOSTI výhry. Ano kasino je oproti hráči zvýhodněno, ovšem jen o 2,5%...
Na druhou stranu, při vědomí uvedeného postupu, se kasina brání a to nejčastěji limityvýšky sázky. Tedy pro rovné sázky bývají nejnižší vsaditelná částka zvýšena a naopak nejvyšší možná sázka snížena. ve výsledku to vede k tomu, že hráč už v případě prohraného kola nemůže svou sázku zdvoj-, případně ztrojnásobit.
Tedy nezbývá, než varovat před hazardem, jakkoliv je právě ruleta (nikoliv ruská, ovšem ;-)) z her patrně nejférovější...

Odp7: Existuje bůh?
Juras, 9.12.2013 12:06

Kasíno nežije jen z pravděpodobnosti výhry se zvýhodněním 2.5%. To je pravděpodobnost 0 v jednom jediném kole. Ale hraní rulety se skládá z posloupnosti kol. Daleko větší vliv na výhry kasín má psychologie. Komu se daří, pokračuje. Dost často pokračuje tak dlouho, dokud nepřijde o všechno.

Návod v odkazu propaguje jednu z nejhorších herních strategií - a to Martingale. Pomalu se při ní bohatne a je veliké riziko, že člověk přijde o všechno. Autor asi chce pobírat zlomky proher lidí, které naláká...

Odp8: Existuje bůh?
Juras, 9.12.2013 13:23

Napsal jsem špatně - tou pravděpodonbností 0 v jednom kole jsem myslel pravděpodobnost padnutí nuly v jednom kole...

Odp9: Existuje bůh?
Vlastimil Čech, 9.12.2013 19:22

není tedy pravděpodobnost padnutí nuly 1/37? Tedy 2,7%?
Ruletový stroj nemá paměť, tedy pravděpodobnost padnutí nuly je stejná v každém kole...nebo ne?

Odp10: Existuje bůh?
Juras, 10.12.2013 10:16

Ano, já jsem myslel, že ta Vaše 2,5 procent je právě odhad blízký těm 2,7% - myslel jsem, že tím míníte právě tu nulu, což je jediná situace, kdy bank vyhrává. Kdyby jinak byly pokryty všechny sázky stejnou částkou, tak to pro bank vyjde šul nul (což je hodně fér).

Odp11: Existuje bůh?
Vlastimil Čech, 22.1.2014 11:02

„všechny sázky stejnou částkou“.... jak jste to myslel?
Bank může kolo při kterém padla nula prohrát... stačí, když si na nulu vsadíte...
a vyhrajete 36-ti násobek vsazené částky. :-)

Odp12: Existuje bůh?
Juras, 22.1.2014 22:45

Například sudá - lichá. Když sázející vsadí stejně na lichou jako na sudou, nezískává bank nic. A všechny sázky mimo 0 jsou takto vyváženy. dlouhodobém provozu by se z nich zisky a prohry banku měly vyrovnávat, vydělává právě ta 0.

To je ale jenom teoretizování. V praktické hře to může vypadat jinak - lidi mají nějaká svá oblíbená čísla, často spojená s datem narození, takže nerozmisťují sázky rovnoměrně. Sázkaři bez systému často ve snaze nahradit ztráty zvyšují sázky. Častokrát jim to i vyjde, ale stačí jen jednou neuspět a končí připraveni o všechno. Takže vedle nuly banku přináší nejvíc peněz psychologie. Sázkař, který přišel o všechno, nemá na to, aby se mohl snažit vyhrát si peníze zpátky. Pokud vyhrává, podlehne leckterý mamonu a hraje dokud o to ve vrcholném okamžiku naděje nepřijde.

Odp7: Existuje bůh?
Lipovan (Z.), 9.12.2013 14:08

Polák má pravdu. A nemusí jít ani o ruletu. Jistá partička ze Zlína zkoušela Martingale na remízy (60') v NHL. Kurzy vyšší než 2, každý klub alespoň jednu remízu udělal, zisk se zdál být nevyhnutelným. Jenže zapomněli, že Tipsport disponuje poněkud větším manévrovacím prostorem - přesně podle pravidel kapitalistické nerovnosti. Uhádnu všechny akumulované tipy = uvedená výhra bude vyplacena? Ale chlapče, kde si myslíš, že žiješ? Přitom kancelář vysílala zjevné signály, když například slečna za přepážkou převzala vypsaný lístek a než vytiskla sázenku, rovnou před nebohou ovcí zatelefonovala na „vyšší místa“ a tázala se: tak co, jak to uděláme, snížíme kurs? Už to je mělo trknout...nakonec trklo, ale spousta peněz přišla vniveč. Oficiální hazard se od pokoutního příliš neliší. Možná v tom, že hejl nedostane přes držku, ale o peníze přijde tak jako tak. :-)

Odp8: Existuje bůh?
Tlapka, 9.12.2013 18:39

Hráči = dobrovolní dárci peněz.

Odp2: Existuje bůh?
Zákys, 3.12.2013 6:50

Tak to já raději poslouchám lid...
ten ví všechno. you tube.cz

Odp: Existuje bůh?
pet, 21.5.2014 11:35

už to že se pttáš svědčí o tvé hlouposti!!!

Nesmysl je rozlišovat svět na materialismus a idealismus
Jaro, 21.1.2014 17:46

Na otázku zda existuje Bůh / stvořitel vesmíru, který vše vymyslel a řídí, mám pro sebe celkem jasnou odpověď, a to: DOUFÁM, ŽE NEEXISTUJE. Pokud by totiž existoval, musel by být neskutečně zlý a zvrhlý, že to ani slovy vyjádřit nelze. Jednoduchou úvahou lze dojít k tomu, že existují pouze tři možnosti.
1) Bůh neexistuje
2) Bůh existuje ale na vývoj světa, vesmíru a veškerého dění ve vesmíru, včetně naší planety nemá žádný vliv.
3) Bůh existuje a všechno řídí.
První dvě varianty jsou vlastně totožné, alespoň z hlediska dopadů na naše osudy. Poslední varianta spadá do mého doufání, že neexistuje, protože pokud ano, pak má Bůh velmi zvrácenou představu o spravedlnosti.
Někteří, jako důkaz existence stvořitele, udávají, že vesmír někdo musel stvořit, někdo to všechno musel vymyslet, někdo hodně chytrý a mocný. Opomenutá, ale podstatná otázka zůstává, kdo stvořil stvořitele. Nejspíš jiný stvořitel. Tato otázka tak vede k zacyklení beze smyslu.
Dalším problémem je složitost vesmíru. Víme, že i obyčejná sněhová vločka je tak rozmanitý systém, že nikdy nevzniknou dvě naprosto identické vločky. Člověk je tvořen tolika částicemi, že jich je víc než hvězd ve viditelném vesmíru, přičemž všechny tyto hvězdy tvoří sotva 10% hmoty viditelného vesmíru. Představa, že tohle všechno modeluje někdo dokonalý v reálném čase, je dost nesmyslná, protože byť jenom tok informací od takového Modeláře/Stvořitele a zpět až na úroveň elementárních částic v reálném čase nedává žádný smysl a je zcela mimo fyzikální podstatu světa.
Nicméně otázka zda existuje nebo neexistuje stvořitel je otázkou existence nebo neexistence účelu vesmíru. Stvořitel by těžko tvořil vesmír bez nějakého účelu. Jsem toho názoru, že vesmír nemá žádný účel, protože žádný účel mít ani nepotřebuje. Myslím, že existuje tolik vesmírů, jako těch sněhových vloček a žádný z nich není stejný. Důvod je celkem prostý. Základní fyzikální konstanty jsou reálná čísla, a tudíž existuje z našeho pohledu nekonečné množství variant vesmírů a žádný se neopakuje, podobně, jako ty sněhové vločky, lidi nebo cokoliv jiného. Ostatně, proč hledat důkazy, stačí se zamyslet nad tím, jak fungují základní fyzikální veličiny, jako je čas a entropie. Nepotřebujeme hledat důkazy, zda existuje Bůh. Stačí vědět, že nemá smysl se k nějakému Bohu modlit. Musíme si pomoci sami. Pro mne pochopení času a entropie znamená jeden podstatný závěr. Nic se nemůže nikdy opakovat přesně ve stejném stavu, protože právě změna stavu udává tok času. Nevzniknou dvě zcela identické vločky, dva zcela identičtí lidé v současnosti ani v budoucnosti, i kdyby ta budoucnost byla sebedelší, protože vesmír nikdy nebude v identickém stavu.
Pro mne z toho vyplývá uvědomění si, že moje Já, ve všech těch možných vesmírech a v tom moři času existuje jenom jednou a právě teď. Z toho důvodu je potřeba si života vážit a prát se o něj. Je výsledkem chaosu, trvá jen nepatrně krátce a kromě toho chaosu a náhod je do určité míry i v naší moci, jak bude tu krátkou dobu vypadat.
Právě proto otázka, zda existuje Bůh, pro mne není podstatná. Podstatnější jsou pro mne jsou otázky, proč žiju a jaký má můj život smysl. A na to odpovědi znám. A navíc mne celkem zjímá, jak vesmír funguje, proto mě baví přírodní vědy.

OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že...
ivan, 22.1.2014 15:51

OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že život vlastně žádný smysl nemá, prostě jenom začíná a končí. Jestli se to někomu zdá málo, tak mě taky. Jestli někdo našel smysl života, tak ať tu nechá vzkaz co s ním udělá za pouhých 200 let. Proč si nepřipustit, že žijeme jenom proto abychom umřeli, stejně jako generace před náma a po nás.

Odp: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že...
Lipovan (Z.), 22.1.2014 16:41

Přesně tak, Ivane. Život skutečně žádný smysl nemá. Dostaneš jakousi příležitost, abys ses něčemu věnoval, abys nějak vyplnil časový prostor, který slyne život. Záleží jen na tobě a okolnostech, kterak s ním naložíš. Někdo nafláká kopec dětí, jiný se pachtí za majetkem a vysokoškolskými tituly, třetí drží už 37 let ruku nahoře. To vše je ale pouze idealistickou nadstavbou. Kdyby zmíněné trio kolektivně hupslo do Macochy, vyšlo by to úplně nastejno. Takový počin samozřejmě nedoporučuji, jen zdůrazňuji, že opravdu záleží na každém jednotlivci, jak s tím nesnesitelným břemenem naloží. :-)

Odp2: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že...
ivan, 22.1.2014 21:08

Škoda, že ten odaz nemohu otvřít.

Lipo nebyl jsi ve druhé inkeranci ( Svícařské ) taky ,, Tři kroky" práskni ti na sebe nebo to popři.

Odp3: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že...
Lipovan (Z.), 23.1.2014 8:42

Byl a přiznal to. Změnil jsem nick a velmi výrazně postoje. :-)

Odp4: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že...
ivan, 1.2.2014 7:12

Proč si stáhnul článek ,,Topíme uhlím, vždyť to byla taková nezávadka, nic proti ničemu.

Odp5: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že...
Lipovan (Z.), 1.2.2014 8:26

Už nevím...ale pamatuji si, že s ohledem na tebou zmíněné benigní téma měl překvapivý počet komentářů, asi 300...nutno konstatovat, že od té doby podíl uhelných topenářů citelně poklesl, vidím to na túrách. Občané zřejmě podlehli reklamnímu nátlaku nadnárodních energetiků a vyhrožování úřadů, jejichž představitele si sami zvolili. Rakovina v Radvanicích? Kdepak Lakšmí, to je lež, pomluva, Putinův podvrh a popírání holohoaxu. Ondrej Palyza, domkář a bývalý havíř, který žije nedaleko hutí a topí doma uhlím, on za to může! Jedině on. :-)

Odp2: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že...
Zákys, 23.1.2014 9:26

Každému smysluplnému konstatování o smysl života by měla zaznít, byť laická úvaha, o významu života. Významu pro sebe. Významu pro druhé. Howg.
Když jste ji ompoměli a vesele jedete dál kolem pro vás oba strmých skal svědčí to tom, že v tom máte hokej.

Odp3: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že...
Lipovan (Z.), 23.1.2014 10:05

Misantrop tvrdí, že jde o hledání ad absurdum. Cituji: Nesnažme se hledat „smysl života“. Pro poctivého myslitele je otázka smyslu života nezodpověditelná. Je to jako když pes honí vlastní ocas: „Smysl života je...“ Ale jaký je smysl tohoto smyslu? A smysl smyslu tohoto smyslu? A mohli bychom takto pokračovat až ad absurdum donekonečna. - Věčně bychom se honili za vlastními ocasy. Je to stejně nesmyslné jako víra v Boha. Vždyť kdyby existoval Bůh, musel by mít i On svého Stvořitele a tento Stvořitel jiného Stvořitele! - atd. ad absurdum in infinitum. Pro nepoctivého myslitele však tato otázka - otázka „smyslu života“ - nesmyslná není. On totiž nějaký ten „smysl“ určitě najde - vsaďte se! On jej zkrátka najít - musí. Vždy je „smyslem života“ zrovna to, co má smysl pro něho - právě pro něho, právě teď. Např. „najde“ „smysl života“ v lásce, v rodině, ve vzájemném pomáhání si apod., ve shromažďování hmotného bohatství nebo naopak ve shromažďování duchovního bohatství. Pro jednoho je „smyslem života“ sloužit, pro druhého být svobodný. Ale kdo dokáže najít „smysl života“, uniká mu pravý Smysl Života, jímž je Ne-Smysl. :-)

Odp4: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že...
ivan, 23.1.2014 11:54

Smysl našeho života bych přirovnal k jednomu obrazu fraktální geometrie, kdy okamžik zrodu je současně okamžikem zániku. (Asi tak)

Odp5: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že...
ivana Kozárová, 23.1.2014 12:09

A hledat čeho ještě všeho jsem součástí.Poslouchat svůj vnitřní hlas,nepřehlušovat ho,nebát se ho. Nakonec člověk musí přijít na to,že někam patří.Takže hledat,kam patřím. A to znamená mít odvahu nebejt součástí toho,kam nepatřím. Navzdory tomu,že už při narození mi někdo přidělil číslo:-(

Odp6: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že...
Zákys, 23.1.2014 16:40

Vy jste sečtělá... Kdo to „stvořil“ a vložil do úst svého hrdiny?
„Umírejte vy, kteří máte zemřít!
Trpte vy, kteří máte trpět.
Člověk nežije proto, aby byl šťastný.
Člověk žije proto, aby naplnil můj Zákon!
Trp, zemři, ale buď tím, čím máš být.
Tedy Mužem!“
To není pravda o kuřatech, ani o zácpě.

Odp7: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že...
ivana Kozárová, 24.1.2014 10:19

Nevím,ale je to cejtit Ahurou Mazdou....

Odp8: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že...
Zákys, 24.1.2014 23:22

R.Roland, Jan Krištof.

Odp9: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že...
Zákys, 25.1.2014 10:03

Pro Boha co jsem to napsal? Jan Kryštof!!!

Odp7: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že...
Tlapka, 24.1.2014 13:54

Jára Cimrman.

Odp8: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že...
Zákys, 24.1.2014 23:23

Když už kvokáte, tak aspoň snášejte také vajíčka....

Odp9: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že...
Tlapka, 30.5.2014 13:49

Už se vám podařilo nějaké vajíčko snést? Jak velké, jaké barvy a co bylo uvnitř? ;-)

Odp4: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že...
Tlapka, 23.1.2014 13:41

Smysl života je cítit se dobře, ale nikdo se patřičně dobře necítí takže smysl odpadá.

Odp5: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že...
Lipovan (Z.), 23.1.2014 18:52

Je zde příliš mnoho vnějších vlivů, které se o ztrátu dobrého pocitu dokonale postarají. Jsou to především lidé. :-)

Odp5: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že...
ivana Kozárová, 24.1.2014 10:22

Každej si za to může sám,jak se cejtí.Kdyžtak si má zajít do koupelny;-)

Odp6: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že...
Tlapka, 24.1.2014 13:55

Při vší úctě nesouhlas. Běžně člověk své city neovládá.

Odp7: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že...
ivana Kozárová, 24.1.2014 19:40

jo jo,a pak za to zaplatí,je to tak

Odp8: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že...
Tlapka, 30.5.2014 13:49

Případně zapije.

Odp2: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že...
pet, 21.5.2014 11:36

no tak ty máš v mozku vymalováno!!!

Odp3: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že...
Zákys, 21.5.2014 14:32

Kdyby v mozku. I v rodině:
Nový lékař psychiatrické léčebny se při seznamování s pacienty ptá pacienta:
„Vy jste se sem dostal jak?“
"No začalo to tím, že jsem se oženil, to jsem neměl ale nikdy dělat.
Vzal jsem si jednu vdovu s dospělou dcerou, která se stala mojí nevlastní dcerou.
Když nás přišel navštívit můj otec, zamiloval se do ní a pak se s ní oženil.
Takže moje nevlastní dcera se stala mojí nevlastní matkou.
Potom se mojí ženě narodil syn, který byl samozřejmě otcův švagr, protože to byl bratr jeho manželky.
No a když byla moje nevlastní dcera mojí nevlastní matkou, byl i můj syn mým strýcem.
Z toho vyplývá, že moje žena, která je matkou mojí nevlastní matky je mojí babičkou a já jsem její vnuk.
Ale to není všechno.
Protože mám za manželku svojí nevlastní babičku, nejsem jenom její manžel a vnuk, ale i svůj děda.

No nejeblo by Vám z toho ???

Odp: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že...
iva, 23.1.2014 9:13

Možná má smysl jen jeden okamžik, záblesk, ale nevím který. Možná se ty dobré a špatné záblesky někde spřádají. Je fakt, že stáří a umírání je dost hnusné a chudé na dobré záblesky. Jeden člověk dělá v LDNce a říká, že lidi ke konci mají šílené stavy, halucinace, kdo je závislý na něčem, tam to nesmí, takže abstáky apod. Dobrý záblesk jsem měla, jak jsem dostala svoje první kolo. A když jsme šli do kopce na jednu chalupku tak ten dotyčný začal hrát na fujaru to bylo srandovní a nečekané. Jenže pro každého má symsl něco jiného někdo to třeba ani nevnímal, že někdo vzal fujaru a zahrál melodii.

Odp2: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že...
ivana Kozárová, 23.1.2014 12:29

Fakt je,že jsme jako jepice. Náš život trvá krátce.Proto bychom si neměli nechat ujít souvislosti. Nikdo se nemůže radovat jen sám ze sebe a přitom často žijeme jen pro sebe- nezávisle na racionalizacích,kterými si to odůvodňujeme....Vypozorovala jsem,že člověk má takovou smrt,jakej byl jeho život.Kdo žije rychle,rychle umírá.Kdo je hodně opatrnej,zpravidla umírá hodně dlouho.....Aby nedošlo k nedorozumění,nezávisle na tom,jaké skutky ten člověk činil.Ale je to jen můj subjektivní dohad. Soudím podle způsobu umírání lidí,které jsem dobře znala.Pokud může člověk o někom říci,že ho dobře zná... Přidám Ti,Ivo,jednu beduínskou píseń,kterou zaznamenal Alois Musil v cestopisné knize V zemi královny Zenobie . .... včera byla má milenka blízko,a dnes vidím jen území,v němž táboří. Všimni si hromady kamení na vysokém kopci,možná,že odtud zpozoruješ její oheň.....
Ivo,důležitý jsou právě ty souvislosti,jak kdo co vnímá.Nakonec možná lidi přijdou na to,že jejich životy vzájemně spolu souvisí,i když se nikdy neviděli...

Odp3: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že...
Lipovan (Z.), 31.1.2014 19:18

Pokud vycházím z hořkého faktu, že člověk je bytostně iracionální tvor, nakládal bych s racionalizacemi velmi opatrně. Tvarovat vnitřní přesvědčení na základě racionalizací považuji za hloupé, směšné a ve finále velmi nebezpečné. V ideálním a tudíž vzácném případě mohou různá rácia podpořit původní emoce. Zbožňuji loštické tvarůžky a howgh! A hle, ony jsou ještě ke všemu zdravé a patří tak k nemnohým výjimkám, potvrzujícím pravidlo, že co je dobré, není zdravé a naopak. Špenát nesnáším a nebudu si kvůli jeho prospěšnosti nalhávat, že mně nesmírně chutná. To jsou jen triviální příklady, leč pro ilustraci optimální. Mnohem závažnější je (ne)pořízení potomstva. Je fajn děti prvoplánově nechtít a teprve pak s úsměvem počítat nekonečné konvenující aspekty (starosti, výdaje, atd., atp.) a zářná fatální fiaska dětných ženáčů z nejbližšího okolí. Ovšem je velmi špatně následovat příkladu jednoho z mých kolegů, který si vzal Madame starší o 22 let, již dokonale vyroděnou, a pak tvrdit, že stejně děti nikdy nechtěl. :-)

Odp4: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že...
ivana Kozárová, 1.2.2014 17:47

To máte štěstí s těmi tvarůžky- já piju čaje od jediného doktora,kterému věřím a to je oblast čínské medicíny. Ten čaj je tak strašlivej,že mi změnil moje pohodová rána s černým kafem ve c h m u r u,též černé barvy,ale chuti děsivého opodeldoku. Při kontrole u očního lékaře,kam chodím jednou za půl roku se vyjevily oučinky tohoto utrejchu jako velmi pozitivní. Vidím akonáhle lépe a nitrooční tlak je normální.Taky hlava přestala bolet.Ale pořád mě mrzí to kafe;-)Uvidím,jak to bude dál. Není nad zdraví za každou cenu;-)

Odp5: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že...
Alfons, 29.5.2014 14:47

Jedno až dvouroční pobyt v Karlových varech pomáhá proti všem nemocem. Na kolonádě se ovšem musí chodit v protisměru za účelem rychlého seznámení s bohatým podnikatelem z EU branže. Držím palce své babičky. Víc na portále ČHMÚ.

Boha pošleme do Bruselu
Alfons, 4.6.2014 14:26

aby jeho Duch Svatý sestoupil na EU komisaře, poradce, vrátné i pomocný personál. Aby vnesl světlo prozření do jejich přetížených a rotzěkaných myslích a dal jim úsudek k dobrému rozhodování a o celé Evropě v plné šíři záběru.

Odp: Boha pošleme do Bruselu
ivana Kozárová, 6.6.2014 11:51

Duch svatý,jak známo,setrvává tam,kdo ho o to prosí a utíká odtud,odkud ho vyhánějí;-)

Odp2: Boha pošleme do Bruselu
Alfons, 6.6.2014 13:45

Duch Svatý je někdy vlezlý a leze do hlav a srdcí i těm, kteří mu spílají. Tím dochází k tzv. náhlemu osvícení neboli prozření. To se může stát i antikristovi Zákysovi, aniž by o to Ducha vyžadoval. :-)

Odp3: Boha pošleme do Bruselu
ivana Kozárová, 6.6.2014 16:07

Toť vskutku vzácný příklad,něco jako obrácení Ferdyše Pištory,že?

Odp4: Boha pošleme do Bruselu
Alfons, 9.6.2014 19:53

Lidé se někdy obracejí proti své vůli a to proto, že to co bude člověk dělat určuje Boží vůle. Ani Zákys atp. není proti obrácení imunní. :-(

Odp3: Boha pošleme do Bruselu
Vlastimil Čech, 10.6.2014 10:31

Tedy, pane Alfonsi...! Až tak? Označit pana Zákyse za Antikrista? :-)
Není to až tuze nevlídné? Příkré? Nechcete tohle Vaše nemilosrdné hodnocení trochu zmírnit?
-------------------------------

I když... někdy ti věřící lidičkové jsou velicí urputníci... jednou jsem se pustil do debaty s jedním takovým... a potvrzuji, že jsem byl slušný, všechna slova, která jsem použil lze nalézti ve slovníku spisovného jazyka... žádnou osobu jsem nehanil, prostě jsem besedoval o Jonášovi... nu, na závěr mi ten urputník řekl, že i ďábel může citovat bibli,a taky mi řekl:„Pane, vaším pánem je Satanáš!“...
Že nejste urputníkem, pane Alfonsi...

Odp4: Boha pošleme do Bruselu
Alfons, 10.6.2014 10:53

Nejurputnější jsou Jehovisti. Ti jsou v diskuzích neporazitelní. Když neví kudy kam označí protivníka za služebníka ďábla a odcházejí s pocitem vítězství nad zlem.
A jako obvykle-takřka 100% diskutérů na tema náboženství argumentuje negativními příklady. O pozitivních nevědí. Na smrtelné posteli se nechávají obsluhovat řádovými sestrami jako Havel atd. Člověk když má na kahánku změní způsob myšlení. :-)

Odp5: Boha pošleme do Bruselu
ivan, 11.6.2014 6:16

Alfe, nějak si se rozjel. Havel proti církvi nikdy nevystupoval. Naopak se několikrát sešel s Františkem Kadinálem Tomáškem a otevřeně kamarádil s nyní Biskupem Malým. Pro Halíka byly dveře taky vždycky otevřené.

Odp6: Boha pošleme do Bruselu
Alfons, 12.6.2014 18:09

Ovšem o povinnou náboženskou výchovu na školách se nezasadil. Blekoty s kardinály byly jen kecy, jako všechno ostatní. Pocházel z chudé rodiny, protože chodil na veřejnosti se zkrácenými nohavicemi. Denně chodil na mši a pravidelně ke zpovědi.

Odp7: Boha pošleme do Bruselu
tlapka, 12.6.2014 20:00

Jaképak povinné náboženství, to už by bylo jako povinný marx leninismus. Dítě si musí vybrat filozofii samo, ne ji cpát do hlavy ubožátkům- od malička

Odp8: Boha pošleme do Bruselu
ivana Kozárová, 13.6.2014 10:53

Proto taky rozumní rodiče nechají toto rozhodování na dítěti. Pokud žijí ve víře,nemusí ji dítěti nijak nutit,je to jejich způsob života. Ale pokud se v dospělosti rozhodne jinak,je to jeho volba... A platí to i opačně.

Odp7: Boha pošleme do Bruselu
ivan, 12.6.2014 21:43

Náboženství na školách nebylo zakázáno ani v době absolutní komunistické moci. Pamatuju, kdy na odpolední hodiny chodilo i několik žáků roztocké školy. Určitě holky Jahodovy, Smrček, Zvoník, Lorenc + několik. Celkem jistě si tím kádrově ublížili (bylo jim ublíženo!) ale měli možnost. To potvrzuju.

Odp7: Boha pošleme do Bruselu
Vlastimil Čech, 13.6.2014 6:00

A které náboženství by se mělo vyučovat? Dle katolíků? Protestantů? Kterých? Svědků Jehovových? Pravoslavných? Židů? Nebo, že by každý týden přišel jiný katecheta? Jak byste navrhovali věc organisovat, aby se žádný školák necítil nábožensky utlačován?

Odp8: Boha pošleme do Bruselu
Lip¤van, 13.6.2014 6:38

Teď jste ho dostal. Opět zde máme fatální případ celé, jediné a nic než pravdy. :-)

Odp8: Boha pošleme do Bruselu
tlapka, 16.2.2015 13:19

Mohla by se vyučovat nějaká religionistika obecně.

Odp9: Boha pošleme do Bruselu
Vlastimil Čech, 17.2.2015 20:01

hmmm... tak to si V.Č. představit nedovede... myslíte nějaký průnik všech výše zmíněných náboženství? To si myslím by byl předmět, který by se dal probrat za velkou přestávku. Nebo jejich průměr?
Takže těch hurisek nebude 40, ale jenom 5? A Židi uznají, že semeno gojímí je semenem dobytčím jenom když není sobota? A křesťani přestanou nastavovat tu druhou tvář, ale tu zadní? Budhisti sice maso jíst nebudou, ale musí být a bude jejich zelenina prolezlá chrobáky. A kdy bude volný den? V pátek podle muslimů? V sobotu podle židů? V neděli podle křesťanů? A v pondělí podle holičů!
Ti nábožní si jdou po krku pro tolik malicherností, že nějaký průměr je nesmysl. Jak byste si to teda představovala? Nebo že by se děti učili o všech náboženstvích? A ,jak dlouho? Dovedete si představit, jak by řádili třeba hinduisti, kdy někdo představil Allaha , nebo Jehudu vedle jejich Šívy a Rámy? A kdo je vlastně tím vyvolencem? Morana a Radegast? Veles? Lada? Kálí? Mazda? Těch pánbíčků je tolik.... Takové vyučování by bylo špáráním do něčeho co HODNĚ smrdí... :-)

Odp10: Boha pošleme do Bruselu
ivana Kozárová, 19.2.2015 15:36

Pravda se musí hledat. Pochybovač chce pochybovat,kdo hledá,najde,nebo si to alespoň myslí,že našel.....Jde o to,jakou cenu má to,co našel. Nejen pro člověka osobně,ale co to přinese ostatním.Jestli mír a pokoj,nebo nenávist a utrpení.....

Odp11: Boha pošleme do Bruselu
Vlastimil Čech, 19.2.2015 18:12

takže které je to JEDINÉ PRAVÉ náboženství? PRAVOslavné? LEVOneslavné? Orthodox? SvědkůJehovy? Katolické? Starokatolické? Husitské? Šiítské? Hindú? Jezídské? Animistické? Novopohanské? Wicca? ... všichni tihle jsou připraveni se navzájem pomlouvat, škodit si, nebo se i mordovat... a to jsem si na všechny ani nevyvzpomenul...
------------------
Radši ať to lidičkové ani nehledají... najdou nějaké „opium lidu“ a jsou zase v sobě... „každý jen tu svou, má za jedinou“-myslím pravdu nejpravdovatější

Odp5: Boha pošleme do Bruselu
ivana Kozárová, 12.6.2014 11:32

Opravdu Vás někdo ze Svědků Jehovových nazval Ďáblovým služebníkem? Nebyli to spíš jezuité?Neznám jediného Svědka,který by byl konfliktní...:-)

Odp6: Boha pošleme do Bruselu
Alfons, 12.6.2014 18:01

Jistě, pokud s ním souhlasíte.;-)

Odp4: Boha pošleme do Bruselu
ivana Kozárová, 10.6.2014 16:22

To buďte rád,že neprohlásil vaším panovníkem Belzebuba;-)

Odp5: Boha pošleme do Bruselu
Vlastimil Čech, 10.6.2014 19:43

no jo, ale jak jdou ty hodnosti pekelníků?
Čert je asi ta nejnižší hodnost=vojín
Luciper=generál
ale jak je to mezi tím? Satanáš je poddůstojníkem? a Belzezub vyšším důstojníkem?

Odp6: Boha pošleme do Bruselu
ivana Kozárová, 12.6.2014 11:29

Belzebub je filištínský bůh a je pánem much a hnojišť!:-)

Odp6: Boha pošleme do Bruselu
ivana Kozárová, 12.6.2014 11:35

O pekelnících existuje dobré čtení. C. S. Lewis : Rady zkušeného ďábla,vřele doporučuji:-)

Odp7: Boha pošleme do Bruselu
tlapka, 16.2.2015 13:21

Je to autor Letopisy Narnie?

pro juras
milos, 4.2.2015 21:09

hezky a jen se zeptam kolik tomu veříš cos napsal jednu až budeš na dně chtěl bych slyšet koho budeš prosit promin nechcu abys někdy byl na dně

Odp: pro juras
Vlastimil Čech, 5.2.2015 12:34

Slyšel jsem:„Vidíš-li sad, je někde i sadař. Jestli vidíš zahradu, bude někde i zahradník. A vidíš-li svět, kdo někde bude?“

Odp2: pro juras
quick, 5.2.2015 21:24

Hezké. Naděje pro věřící i momentálně nevěřící - kdyby náhodou se přece jen někdy ukázala potřeba pomoci...

Odp2: pro juras
iva, 6.2.2015 8:55

Já si pořád pamatuju jak jsem šla se synem po náměstí v Mariánských Horách. Byly mu snad tři roky vím, že jsem se divila jak to zformuloval, ale zeptal se mně: Kdo to udělal tady kolem mně. A já sice jsem chápala, ale chtlěa jsem okolkovat tak povídám no to postavili zedníci ty domy. A synek neváhal, ale to ty lidi.....Nešlo to nevěděla jsem nechtěla jsem s tak malým klukem byl hodně maličky na nějaké polemiky.

Odp3: pro juras
ivana Kozárová, 7.2.2015 15:14

Ivo,taky vzpomínám na svého tehdy malého synka,jak pozoroval život v potoce a kolem potoka. A ptal se na larvy,kukly a na motýly,jestli to vědí,čím byli dřív a čím budou pak a kdo je dělá.....Myslím,že když člověk dospěje,teprve pak se začíná bát tajemných věcí.A střetu s nimi.... Kdybychom zůstali jako děti,asi bysme se báli míň....

Odp: pro juras
ivana Kozárová, 6.2.2015 14:29

Když začínáš věřit až tehdy,když jsi na dně,je to docela na poslední chvíli ;-)Taky je rozdíl mezi pobožným člověkem a člověkem,který svojí vírou žije....Pobožný člověk špatně snáší člověka víry.Pobožný člověk je vylekaný chudáček,který by byl za jiných okolností nevěřícím... ale pro jistotu teda věří. V křesťanství je to křižák.Co jiného může dělat se svou váhavou a nepatrnou vírou,než si ji dotvrzovat ranami kyje po hlavách ostatních.....

Odp2: pro juras
Juras, 6.2.2015 22:55

Pobožného člověka jste popsala hezky. Já bych ho ještě charaktericoval jako člověka, který se zachová špatně, potom se jde vyzpovídat a připadá si v pohodě. Žádné výčitky, prostě je mu odpuštěno. A další den se chová stejně.

Odp: pro juras
Juras, 6.2.2015 22:52

Moc nerozumím, na co se ptáš. Tomu, co jsem napsal, věřím.Až budu na dně, myslíš, jestli začnu prosit boha? O tom článek není. Nevím, co budu dělat na dně - to podle mého neví většina lidí a dost se jich potom chová tak, jak by je v životě předtím nenapadlo.

Odp2: pro juras
ivan, 7.2.2015 17:04

Zřejmě článek vůbec nepochopil, stává se.

Odp3: pro juras
ivana Kozárová, 7.2.2015 17:15

Zdravím do dáli! Možná,že dneska bude vidět Jupiter víc než obvykle. U nás je docela jasno. Včera to nešlo,bylo zataženo. Dneska večer vylezu na střechu a budu koukat.

Odp4: pro juras
ivan, 7.2.2015 17:54

Koukal jsem na radar, zatím jsou nějaké čmouhy pouze ve východním polabí, jinak čisto.

Odp5: pro juras
tlapka, 16.2.2015 13:35

Zde tak jisto. Ale některé body na obloze svítí víc než jiné.

Odp2: pro juras
tlapka, 16.2.2015 13:33

Co- na dně, kdo by hned myslel na to nejhorší :-)

Zajímavá diskuse vhodná pro dlouhé...
quick, 5.2.2015 21:38

Zajímavá diskuse vhodná pro dlouhé zimní večery.
Ovšem trvale nekonečná jako vesmír sám.
Viděl osobně někdo protnuté rovnoběžky v nekonečnu /mimo Boha ve Stvoření světa, který si tam zaběhl/?
Doběhnout za Bohem nemůžeme, tož diskutujme.

Odp: Zajímavá diskuse vhodná pro dlouhé...
Juras, 6.2.2015 12:25

rovnoběžky protnuté v nekonečnu nikdo vidět nemohl. Může je vidět v budoucnu, ale až za čas nekonečno, kdy k němu ten obrázek doletí.

Odp2: Zajímavá diskuse vhodná pro dlouhé...
Vlastimil Čech, 7.2.2015 21:26

Chuck Norris to protnutí viděl dvakrát! Na obou koncích nekonečna!
;-)

Odp3: Zajímavá diskuse vhodná pro dlouhé...
quick, 8.2.2015 9:57

Někdo mu to na obou koncích musel říct. Nebo věděl, že jde o rovnoběžky? :-)

Odp4: Zajímavá diskuse vhodná pro dlouhé...
Juras, 9.2.2015 7:58

To si děláte legraci :-) Nebo skutečně myslíte, že Chuckovi někdo něco musí říkat? ;-)

Odp5: Zajímavá diskuse vhodná pro dlouhé...
quick, 9.2.2015 11:14

Něco takového bych si ani nedovolila pomyslet, natož napsat.
Já jen - jestli Chuck to slovo vůbec někdy slyšel a neobíhal jinde.

Odp4: Zajímavá diskuse vhodná pro dlouhé...
tlapka, 16.2.2015 13:32

Chuck ví všechno a to dvakrát.

Odp5: Zajímavá diskuse vhodná pro dlouhé...
Juras, 16.2.2015 18:45

To je stejně jako všechno :-P

Odp6: Zajímavá diskuse vhodná pro dlouhé...
tlapka, 17.2.2015 11:55

Nekonečno + nekonečno je kolik?

Odp7: Zajímavá diskuse vhodná pro dlouhé...
quick, 17.2.2015 15:41

Když za nekonečno dosadím jednu kuličku na počitadle...

Odp7: Zajímavá diskuse vhodná pro dlouhé...
Juras, 20.2.2015 0:15

nekonečno

Odp7: Zajímavá diskuse vhodná pro dlouhé...
Olix, 20.2.2015 14:24

dvě nekonečna :)

Odp8: Zajímavá diskuse vhodná pro dlouhé...
Juras, 21.2.2015 0:10

Co je víc? Dvě nekonečna nebo jedno nekonečno?

Odp9: Zajímavá diskuse vhodná pro dlouhé...
Olix, 21.2.2015 9:06

Ano, vím, že pokaždé bude nekonečno. Prostě mi přišla legrační ta představa nekonečna sečíst a mít pocit výsledku :-)

Odp10: Zajímavá diskuse vhodná pro dlouhé...
quick, 21.2.2015 9:18

Je to s nulami stejně jako s nekonečnem?
Znalí matematiky možná budou mít jiný názor.

Odp11: Zajímavá diskuse vhodná pro dlouhé...
ivana Kozárová, 21.2.2015 14:13

Důležité je,kde ta nula sedí.Když je příliš vysoko,katastrofa.;-)

Odp11: Zajímavá diskuse vhodná pro dlouhé...
Olix, 21.2.2015 16:56

Matematický znalec nejsem, ale kdysi jsem četla knihu: „Nula - životopis jedné myšlenky.“ (Charles Seife) Zajímavá kniha. V jejím závěru je myšlenka: NEKONEČNÝVESMÍR SE ZRODIL Z NIČEHO A V NICOTU, Z NÍŽ VZEŠEL, SE ZASE OBRÁTÍ.

Odp12: Zajímavá diskuse vhodná pro dlouhé...
ivana Kozárová, 21.2.2015 22:38

to odpovídá biblické zprávě.Stvořitel existoval před hmotou a tak když tvořil nebesa a zemi,nepoužíval již existující látky... Viz 1.Mo 1:1 Pokud by hmota existovala vždycky,bylo by v souvislosti s hmotnými věcmi nepatřičné použít slovo počátek.... Absolutní prázdnota v sobě obsahuje nekonečně mnoho možností- Kolik toho fyzikové vyzkoumali o vakuu.....Proto se my,lidi,tolik té prázdnoty bojíme a furt ji něčím vycpáváme....:-)

Odp13: Zajímavá diskuse vhodná pro dlouhé...
Žorž, 23.2.2015 16:32

Jak to víte?

Odp14: Zajímavá diskuse vhodná pro dlouhé...
ivana Kozárová, 24.2.2015 16:18

Hoďte na mě bludný balvan,já tomu v ě ř í m. Také věřím tomu,že neexistuje pouze poznání rozumové,jak známo máme dvě hemisféry.Věřím,že toho mnohem méně víme,než si myslíme. Tak raději věřím. :-) A zdravím Vás do dáli!

Odp13: Zajímavá diskuse vhodná pro dlouhé...
Juras, 24.2.2015 22:52

:-)Ono je nesmyslný i termín „před hmotou“. Jestli si překládám správně začátek hmoty jako velký třesk, tak to znamená mj. počátek toku času. A časové určení „před něčím“ nemůže být použito na situaci, kdy (náš) čas neexistoval. Takže pokud je Stvořitel, tak je nezávislý na naší hmotě a našem čase. Řekněme - v metaúrovni. A správně se dá asi říct, že je věčný, protože stojí mimo náš čas a existuoval při počátku, bude existovat i při jeho případném konci.

Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
Zvonimír Bapka, 25.2.2015 1:06

Bůh je správce chaosu a prosakuje vším. Nic nemůže zaniknout, protože smrt jak ji chápeme neexistuje, je jen přeměna, na druhou stranu do jemnohmotných a nehmotných rovin, kde neplatí žádné fyzikální zákony a neexistuje čas, prostor, život, smrt, začátek a konec. Jen věčnost a nekonečno, které zase neexistují v materiálním světě. Exaktní věda to zkoumat nemůže, protože je jenom produktem lidské mysli a vnímání času a prostoru je jen materiální.

Odp: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
Žorž, 25.2.2015 10:24

Kam vy, esoterici, duchovní lidé, lidé pravé víry na ty svoje znalosti (nebo snad „znalosti“?) chodíte? Pochlubte se, my obyčejní chceme taky.

Odp2: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
Vlastimil Čech, 25.2.2015 19:27

jaký je emotikon pro POTLESK VE STOJE?
BINGO!!!

Odp3: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
Platfus, 27.2.2015 11:03

Zkuste si vybrat mezi: 🙆 🙏 🙌 :-)

Odp4: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
Platfus, 12.3.2015 15:43

Jak tak koukám, ty smajlíky se zobrazujou jenom někomu, škoda.:-)

Odp5: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
ivana Kozárová, 13.3.2015 9:26

čarodějné kousky v práci s PC vzbouzí ve mně bázeň. Tato podivuhodná mašina má velkou moc.Já umím jen obyčejný smajlíky a jsem ráda,že je mám předtištěný. Ovšem vybrat ze tří variant to,co jeden chce jen přibližně přibližné:-(.Jeden se musí rychle rozhodnout....

Odp6: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
Platfus, 13.3.2015 11:28

Nebejt smajlíků asi by byl můj emocionální život dost fádní. Teprve s novou rozšířenou sadou emotikonů, která se stala součástí standardu Unicode, si uvědomuji celé nové spektrum pocitů, co můžu zažívat :-). Dost kontroverzně na mě ale působí snaha Apple mířící proti rasové diskriminaci - vytvoření rasově diverzibilních multi-kulti smajlíků, aby zde každý najde toho svého. Paradoxně dosáhl toho, že se z táboru asiatů ozývá „ještě jsem neviděl asiata, co by vypadal takhle“ :-). Zářný příklad toho, jak jsou některé snahy být ultrakorektní úplně mimo, ale mají velkou šanci projít, protože se nikdo neodváží vzdorovat, aby nebyl z něčeho obviněn.

Odp7: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
ivana Kozárová, 13.3.2015 13:42

Ano,ano,ta korektnost se nakonec převrátí kolikrát do něčeho zcela opačného,o co se nikdo neprosil - viz Projev pana Piťhy v katedrále.....Ta domnělá korektnost je ukrutně povrchní a hlavně prolhaná,proto asi nezabírá. Ale Vaše smajlíky Vám závidím.:-)

Odp4: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
quick, 13.3.2015 9:42

Ještě, prosím, zvuk.:-)

Odp2: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
tlapka, 27.2.2015 11:40

Zjímavé..
kolik je odmocnina ze sedmi . Klidně řeknete to nevím.
Existuje Bůh nebo něco takovéjo? To ví každý.

Odp3: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
Vlastimil Čech, 13.3.2015 9:25

máte-li na mysli DRUHOU odmocninu, pak je to plusmínus 2,645751311064590 (tu značku plusminus neumím tady napsat:-()

„Druhá odmocnina daného čísla jest číslo, jenž vynásobeno samo sebou dá dané číslo“

Čekala jste něco jiného?

Odp4: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
ivana Kozárová, 13.3.2015 9:30

Tlapka možná myslela,že z hlavy to vysype jen málokdo a přesto o tom,že to je všeobecně známo,nikdo nepochybuje.O tom,že je těžké definovat Boha bylo už mnoho řečeno a zapsáno. Slavný lékař Maimonides tak raději definoval Boha pomocí negastivních atributů,jelokož mu přišlo rouhavé připisovat Mu lidské vlastnosti.

Odp5: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
Vlastimil Čech, 13.3.2015 15:28

Existence druhé odmocniny se u kladných čísel dá prokázat. Dokonce se dá i definovat... Oč hůře je tom pánbíček :-)

Odp6: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
ivana Kozárová, 13.3.2015 16:52

Pokud existuje Bůh,bude asi dost nezávislej na tom,jak ho člověk definuje;-)

Odp7: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
Vlastimil Čech, 13.3.2015 22:57

no, to je tedy pravda, je mu to fuk... a dokonce i té druhé odmocnině je to šumafuk :-)... tak co!;-)

Odp8: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
ivana Kozárová, 14.3.2015 8:50

Pane Čech,škoda,že neumím používat ty smajlíky co má Platfus,snad by se tam našel nějakej hezoučkej. Takhle Vám musím popřát klidnou rozjímavou sobotu,u nás sněží krupice a je mrazivo,šalba a klam,jaro už je cítit ve vzduchu.

Odp9: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
Nimravec, 15.3.2015 14:56

Kdyby Buh neexistoval tak by nebyl ani tenhle přenos dat...:;-)

Odp10: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
Nimravec, 15.3.2015 15:10

Správce chaosu a tohoto systému věcí je Satan fallen angel...popírat Boha stvořitele...problém je v náboženství které manipuluje a ovládá...každý má svobodnou vuli...Kolik těch křesťanských církví vůbec je...To samé je pro příklad jako s pivem jedno je 100% druhé 90% a třetí 50 a atd..z jakého piva by jste chtěli pít?Nejsem v žádné..ale nejvíce pravdivé učení je svědku Jehovových druhé adventistu sedmého dne a tak dál...Boží jméno?http://www.jw.org/cs/co-rika-bible/otazky/bozi-jmeno/

Odp11: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
Vlastimil Čech, 15.3.2015 18:06

hmm... a proč vlastně Jehova? Je nějaký důvod proč neříkat třeba Jehuda? Jahve? Juháva? A proč vlastně trvat na vlastním jménu? Je-li pánbíček jen jeden, tak proč mu říkat jménem? Řediteli veliké fabriky taky neříkáme třeba „Šarkánek“, ale říkáme : „Ředitel“, „Šéf“, baťovci říkali: „Hospodář“... majitel továrny byl: „pan továrník“, ne „pan Šráček“... takových Šráčků, Coufalíků a Šarkánků mohlo ve fabrice být... ale HOSPODÁŘ, TOVÁRNÍK, MAJITEL... byl jen jeden... a nevím, bylo-li by dosti uctivě znějící říkat třeba: „Ten náš Šarkánek chce, aby....“...Není lepší říci:„Náš Hospodář chce...“ a navíc když vlastně ani to vlastní jméno pánbíčka přesně neznáte... co kydž se jmenuje třeba docela obyčejně: „Jahoda“ ?

Odp12: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
Nimravec, 15.3.2015 21:00

Je to vysvětleno dole v příspěvku...Jáhve používají odborníci..Kristus dal svým učedníkům jasně vědět ke komu se mají modlit a prosit ale po staletí se činili církve a snažili se ho nahradit..mohl to být i rozhodčí nebo kolemjdoucí Jehova je znám po staletí..dále kdo to chce zkusit a učinit upřímné pokání a vyznání ze svých hříchů může to zkusit v klidu a teple doma..funguje je to..je to jednoduchý duchovní mechanismus a očištění srdce..brečel sem dva dny a vzpoměl si snad na vše co jsem kdy udělal špatně atd...a jsem znovuzrozen ku obrazu Božímu a pochopil pomíjivost a vůbec materiální zbytečnosti naučilo mě to nelhat nepodvádět nekrást což jsem stejně neuměl...a další věci které ani nejsem schopen vysvětlit..

Odp13: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
Vlastimil Čech, 16.3.2015 15:39

Tak z tohohle, pane Nimravče, jsem dočista JELEN!

(Byvše do pr..le střelen ;-))

Omlouvám se, ale opravdu nechápu...Jsem už starší kousek, bezvěrec, snad omluvu přijmete. Přesto se odvažuji znovu žádat od silně věřícího odpovědi na tyto jednoduché otázky:

1- Proč nazývat pánbíčka jeho osobním jménem a ne názvem jeho NAPROSTO JEDINEČNÉ FUNKCE? A navíc na tomhle „rajtovat“ ...
(mimochodem: Asi bych se HODNĚ naštval, kdyby mne podřízený oslovoval „Vlastíku“, nebo „Čechu“. Rozhodně je přijatelnější oslovit nadřízeného názvem funkce, hodnosti- tedy například pane náčelníku, soudruhu nadporučíku, pane řediteli atp)- ale o tom jsem tu již psal... Svého pánbíčka volají jménem jenom mohamedáni: „Allahu akbar“ a pohani „do Pěruna jasneho!“... Křesťané nazývají svého pánbíčka Bohem, Hospodinem a tak

2- Proč si Svědkové Jehovy myslí, že jejich JHV se čte právě Jehova, zatímco odborníci-jak píšete- čtou Jáhve a jiní Jehuda... když údajně samohlásky se nepíší a tedy, nejsou-li zaznamenány, mohou být vlastně libovolné...tož jak je to?

Pokud se odhodláte odpovědět, prosím velmi o jednoduché, jasné a obecně pochopitelné vysvětlení.

Odp12: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
ivana Kozárová, 16.3.2015 20:17

Vidíte,pane Čech,nejste Bůh a vadilo by Vám,kdyby Vám někdo komolil jméno....Když zpívají křesťané Halelujah,hádejte,co zpívají. To aleluja znamená chvalte Jah--- a to,že se křesťané rozhodli nepoužívat Boží jméno,to o ničem nesvědčí?Jukněte do Karlskirche ve Vídni,tam máte zlaté Boží jméno vyvedené v hebrejštině nad hlavním oltářem.Proč asi? Také na Karlově mostě nad hlavou Ukřižovaného- tam visí přímo ukázkově,taky pozlacený nápis,čas od času to někdo ukradne a zhotovuje se novej.....
A proč používat Boží Jméno? V modlitbě Otče náš jsme k tomu nabádáni Kristem.Posvěť se Jméno Tvé. Jaké to je Jméno? Na to jsem se ptala už jako dítě.Odpověděli mi Hospodin a já měla představu hospodského pana Patku,podobně jako jsem si myslela,že děda byl vrchním - jakože číšníkem - a on byl vrchním strážmistrem jako ten z Humoresek. ....Také proroci v Písmech jmenují JHVH jménem a oznamují,že jeho Jméno je ochranná pevnost,do které se utíká spravedlivý. Nebude to tím,že když člověk označí svým jménem určitou věc,nebo člověka,spadají pod jeho vliv i ochranu? Používání Osobního Jména charakterizuje osobnost Stvořitele: Působí,aby se stalo....
Bytost,která své sliby dozajista splní.
Je na každém člověku,s jakou úctou používá Jméno.Z obavy,aby toto svaté Jméno nebylo znesvěcováno,ho někteří přestali používat. A přesto v Písmu najdete vybídky,aby bylo chváleno. Jak chválit a nevyslovit? Pravda je,že chválit lze bez jediného slova. Ale málokterej člověk to svede;-)

Odp13: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
Žorž, 17.3.2015 7:00

Jaké sliby nám bytost, kterou zmiňujete v příspěvku, splní?
Kdo je více spravedlivý? Věřící darebák nebo čestný bezvěrec?

Odp14: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
Nimravec, 17.3.2015 8:27

Věříci darebáci jsou tak akorád kazatelé kterým jde jen o peníze..to můžete vidět u římskokatolické církve..a dalších...spravedlivý může být každý podle své vůle svého cítění..je to různé jelikož nikdo z nás není dokonalý...důležité je mít srdce a zkusit se vžít do lidí kteří nemají nic a nebo moc a vidí jen sami sebe...je pochopitelné zvlášt v téhle době která je převrácená že by věřil každé blbosti kterou člověk vymyslel..Bible je inspirovaná Bohem..někdo jí může číst dokola desetkrát a nic nepochopí a někomu stačí jednou a pořádně a dokáže si vše představit jako by to bylo včera..není na tom nic těžkého..když žijeme stále v přítomném již minulém čase...Slib je takový že každý kdo věří v Krista má život věčný..není to těžké si představit že takový Boží syn byl a jeho slovo stále platí a nikdy nepomine...Tohle je jen modelový život:-)http://www.ellenwhiteova.cz/cesta-ke-kristu/02-hrisnik-potrebuje-krista/

Odp15: satan je správce chaosu a prosakuje vším...
Nimravec, 17.3.2015 9:18

Bible je dílem Boha...ovšem je jich taky nějak přehršle..dávám přednost té co jsem zdědil..je svědků..taky jsem se zajímal o minulost kterou neměli zrovna skvělou těmi příchody od kterých odpustili..to vedlo jen k rozdělení...neznám slušnější poctivější lidi..i když i mezi nimi se najde no.. nikdo není dokonalý..se podívejte na svět...samí inteligentní lidé a samá válka rozvrácenost nerovnost...není nic krásnějšího snažit se z vlastní vůle být lepší člověk..být příkladem..podívejte se ven...na zvířata od kterých by jsme se měli učit chováme se jeden k druhému mnohem hůř...kdyby mohli pejskové mluvit jistě by Vám řekli co si myslí..neustále mají lásku ke svému pánu..vše je dokonale naplánované..tak jako vytvořený svět vesmír tak i války atd...z lidí jsou pak úplné bestie na zabíjení nenažranci co si hromadí majetky na generace dopředu..je takových příkladů..pak si to možná uvědomí až na smrtelné posteli a někdo taky vůbec...

Odp16: satan je správce chaosu a prosakuje vším...
ivana Kozárová, 17.3.2015 11:26

.....mám ráda Izajášovo proroctví o obnově:... pustina a bezvodý kraj budou jásat.. pouštní pláň rozkvete jako šafrán... budou tam ti,kteří uvidí Jehovovu slávu,nádheru našeho Boha.Posilněte slabé ruce,upevněte kolena,buďte silní,nebojte se.Sám přijde a zachrání vás... V tom čase se otevřou oči slepých a uši hluchých budou zprůchodněny. V tom čase bude chromý šplhat jako jelen a jazyk oněmělého vykřikne radostí. Vždyť v pustině vytrysknou vody a v pouštní pláni bystřiny. A žárem vyprahlá půda bude jako rákosnatá tůň a žíznivá půda jako vodní zřídla... a jistě tam vznikne silnice,cesta: a bude se jmenovat Cesta svatosti.. a nebudou po ni bloudit žádní pošetilci a nepřijdou na ni žádná dravá divoká zvířata. Budou tudy kráčet vyplacení a na jejich hlavě bude radování,zármutek a vzdychání prchnou / Iz: 35 /
To nepíšu,že si myslím,že na té cestě budu,ale je důležité,že se to tak stane.Taky klid a mír mezi zvířaty a lidmi je součástí Božího plánu. Když o tom někomu čtu anebo mluvím,mají mě za blouznivce. Tak moc si lidi zvykli,že zvířata jsou pouhou zásobárnou masa... Ale když se čas od času člověk sám stane pouhým zdrojem masa pro zvíře,to je poplach!;-)

Odp16: satan je správce chaosu a prosakuje vším...
Žorž, 17.3.2015 19:28

Pejskové žádnou lásku k pánu nemají. Pouze pána respektují jako vůdce smečky. Je to smečkové zvíře, kde platí jistá hierarchie. Jsou tak vybaveni evolucí. Přenášet lidské vlastnosti na zvířata je nesmysl. Neviděl jste nikdy pejsky, jak se perou jako psi? Já znám peska, který zabil svoji matku. Nic moc hezkého. Co by řekl, kdyby mohl mluvit?
Nevím, kolik znáte lidí Vy, ale ubezpečuji Vás, že alespoň někteří nejsou úplné bestie a nenažranci.

Odp17: satan je správce chaosu a prosakuje vším...
ivana Kozárová, 18.3.2015 9:05

Asi nemáte pejsky moc rád,nebo jste mezi nimi mnoho nepobýval. Měla jsem doma smečku nalezených psů,které lidi vyhodili na ulici. Proti lidem jsou to aristokrati. Vychovali několik generací koťat našich dvou koček. Nesežrali je,ani se neprali mezi sebou.Asi jsem měla štěstí,že mě nezakousli;-)

Odp18: satan je správce chaosu a prosakuje vším...
Vlastimil Čech, 19.3.2015 13:35

pejsky mám rád, copak o to... ale nad pravou svíčkovou není...

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp18: satan je správce chaosu a prosakuje vším...
Žorž, 19.3.2015 20:41

Na to bych Vám mohl oponovat případy, kdy psi roztrhali, zabili malé dítě. Žádní rabijáti, ale do osudného okamžiku klidní a zdánlivě spolehlivý psi. Ale nikam by to nevedlo. O tom tato diskuse není. Psi jsou psi, o nic lepší ani horší než jiná zvířata. Přisuzovat jim lidské vlastnosti je zcestné. Mě se zdá, že Vy spíš nemáte ráda lidi. Což je horší. Proč vlastně? Lidé Vás nějak zklamali? Všichni? Většina? Někteří?

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: satan je správce chaosu a prosakuje vším...
Juras, 23.3.2015 12:34

Lidské vlastnosti? Které vlastnost živých tvorů jsou výhradně lidské? Problém stojí přesně opačně, než jak ho stavíte Vy.

Odp20: satan je správce chaosu a prosakuje vším...
Vlastimil Čech, 23.3.2015 14:56

Dobrá otázka... co vlastně opravdu víme o všech pohnutkách zvířat?

Odp19: satan je správce chaosu a prosakuje vším...
ivana Kozárová, 24.3.2015 18:57

Můj vztah k lidem posoudí jen lidé,se kterými se setkávám,komunikuju,o které se starám.Nějaké zpětné vazby už mám,teď i tu Vaši a mám nad čím přemýšlet.

Odp20: satan je správce chaosu a prosakuje vším...
ivan, 24.3.2015 20:06

Klídek, Ivano, pusťe to z hlavy, střílí do vzduchu.

Odp15: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
Žorž, 17.3.2015 19:06

Mýlíte se. Věřících darebáků jsou plné dějiny. Dávné, méně dávné, i ty současné. Stačí místo Bible někdy otevřít učebnici dějepisu nebo si pustit zprávy. Podle Bible se dá vyvrátit nebo „dokázat“ skoro cokoliv. Není to vždy jen ušlechtilé povídání.
Jak se díváte na jiné svaté knihy např. Bhagavadgítu, Korán, atd. atd.
Vy chcete život věčný? Jak by měl vypadat? Co když někdo věčný život nechce? Nebo co kdybyste se reinkarnoval třeba do žížaly? To Vás nenapadlo? Ale hinduisté tuto možnost berou docela vážně. Tak jako Vy Bibli.

Odp16: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
ivana Kozárová, 18.3.2015 9:10

Učebnice dějepisu jsou většinou plné tendenční propagandy,- podle toho,na jakou stranu se točí korouhvička. O zprávách ani nemluvě,informační války probíhají neustále. Byly doby,kdy jsem vedle bible měla uloženou i Bhagavadgítu a poctivě jsem ji přečetla.Korán je mi nedostupný,je v arabštině,tou nevládnu. Ale už mám vybráno,a že to je bible,toho nelituju.Je to moje volba,nikomu ji nenutím. Ať každý hledá a najde.

Odp17: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
Vlastimil Čech, 19.3.2015 13:41

Korán v češtině

http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Koran.pdf

mimochodem, četl jsem, že se jedná o výborný, srozumitelný věřícími oceňovaný překlad...

Odp14: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
ivana Kozárová, 17.3.2015 11:05

Sliby skrze proroky,nikoliv evolučně zajištěný pokrok. Je to otázka víry. A víra zase otázka ochoty zkoumat a otevřít nejen rozum. Máme dvě hemisféry.Pak přijde osobní zkušenost. A kde berete měřítka na to,jak odlišit spravedlného od nespravedlivého. Všichni jsme více méně nespravedliví,člověk to těžko posoudí. Když se nestrefíte do cíle,je to docela jedno,jestli jste minul o deset centimetrů nebo o metr.... Bylo to v obou případech vedle.
Mezi Boží sliby patří i jeden dnes docela aktuální :....a jistě vykoná soud mezi národy a urovná záležitosti vzhledem k mnoha lidem. A budou muset překovat své meče v radlice a svá kopí v zahradnické nůžky.Národ nepozvedne meč proti národu,ani se již nebudou učit válce Izajáš,druhá kap. 4. verš

Odp15: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
Žorž, 17.3.2015 19:18

Dvě hemisféry a náboženská víra? Jak to spolu souvisí?
Všichni jsme nespravedliví? Nechápu. Chybující, to snad. Je každý, kdo chybuje nespravedlivý?
Proč Bůh svoje sliby tak dlouho odkládá? Proč mezi stvořením a posledním soudem (říkám to správně?) tolik lidí a jiných bytostí trpí?

Odp16: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
Nimravec, 17.3.2015 20:51

http://www.jw.org/cs/ zde jsou odpovědi na které se zbytečně ptáte stačí si je předčíst jsou tam odpovědi pro všechny na vše....

Odp17: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
Žorž, 19.3.2015 21:06

Pochopte, prosím, mě nazajímá propagandistický web té či oné sekty (bez urážky). Ani té Vaší. Když jdu občas Brňasem, tak často náražím na týpky, kteří kolemjdoucí s mikrofonem v ruce nebo bez něj lákací k cestě ke Kristu, k lásce, k životu věčnému atd. atd. Přehršel tiskovin po ruce. Ani nevím, k jaké náboženské skupině patří. Já osobně si pod řečmi, které vedou, neumím nic představit. Připadá mi to jako stále omílané tytéž fráze. Číst totéž na nějakém webu by bylo asi zbytečné.
Proto se ptám Vás jako praktikujícího věřícího, když už jste se do této dikuse zamíchal, co si pod obecnými proklamacemi představit:
- Jak víte, že bible je autentické slovo boží?
- Toužíte po věčném životě? A proč vlastně?
- Když je na světě tolik darebáků (podle Vás a paní Kozárové), proč to Bůh trpí a něco s tím neudělá?
- Milujete Boha? I za ta utrpení, která nám připravuje? Co tím ten Bůh asi sleduje?
- Musí člověk věřit v Boha aby dosáhl věčného života?
- Jak se jako křesťan díváte na jiné náboženské systémy (zejména na ty, které samosebou počítají s reinkarnací)?

Odp18: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
ivan, 20.3.2015 15:01

Být odsouzen k nesmrtelnosi je nejtvrdší trest jaký si vůbec umím představit. Za pouhých deset milionů let by si i zatvrzelí slibovači života věčného nepřáli nic jiného než smrt, byla by jejich jediným přáním a jedinou myšlenkou.

Představa google miliard let dalšího života by byla tou nejnesnesitelnější trýzní.

Google = jednička + sto nul by byla teprve začátkem.

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
ivana Kozárová, 20.3.2015 17:39

Jako ve Věci Makropulos. Chudák Elína,taky jsem ji vždycky litovala. Už předem věděla,jak všechno dopadne,tak moc zkušeností měla.....A ty podfuky a podrazy se furt stejně opakovaly.....A všichni kolem si pěkně pohodlně mřeli a ona pořád s tím břemenem strašlivýho života.....A přece- přijde mi moudré,že lidská destruktivita musí být nějak omezována časem,jelikož chytrej a šikovnej zločinec kdyby věčně žil,tak by toho příliš mnoho stihnul.;-)Ale proč by měli mřít dobří a moudří vynálezci,doktoři,muzikanti a pilotové?A švadleny a pekaři a sedláci a všichni lidi,co nikomu neškodí?Jasně,každý nějak škodí,ale jsou jedinci vyložení škůdci,třeba takoví,co mučí zvířata....Co s nimi? Je to jak pochmurnatka mrkvová v mrkvi.Ba,horší.A když už takovej brouk,co tlačí kuličku- tedy vruboun je tak vymakanej,že má navigační systém,co se řídí podle Mléčné dráhy a jeho navigační systém je zkoumán právě s ohledem na využití při výrobě bezpilotních letadel --- když tak něco dokonalého žije tak krátce - viz ten vruboun - není to škoda,že člověk nemá dost času za celej život prozkoumat d o k o n a l e ani toho jednoho vrubouna. Podle mýho by to chtělo drobet víc času na život,aby toho jeden víc stihnul. Ne udělat.To by se moc utahal;-) .ale prozkoumat,vyzkoušet a radovat se u toho,mít možnost strávit tisíce let mezi zvířatama,potápět se,lítat,plazit se po horách,cestách a necestách a poznávat různý rostliny. A kamarádit se se spoustou lidí,co nic neničej,nezabíjejí a netýrají se navzájem.....To by snad ani nebylo za trest... Ale já jsem tady za blouznivce,a jsem za to ráda. Znám holčinu,co zachránila malinkýho netopýrka a vypiplala ještě menší veverku,kterou našla vypadlou z hnízda v lese. Ta holčina nosila dlouho netopýra v kapse u sáčka a když se chtěl ohřát,usedl jí na hruď a vypadal jako náhrdelník. Doma má taky ježka - vypiplanýho - a malinkatýho králíčka.... Ta holčina žije v souladu s tím,čemu věří a je šťastná. A kdyby žila deset tisíc let,furt se bude s něčím piplat a něco obdivovat. Vždyť toho je tady na Zemi tolik.....

Odp18: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
ivana Kozárová, 20.3.2015 18:39

Jak víte,že bible je autentické slovo boží?
Jako je Bůh živý,je živé i boží Slovo.Poznala jsem to během mnoha let,jak bible mění můj život. Nedělá to ta k n i h a,ale je to vliv jejího Autora.Jak je psáno : Slovo Boha je živé a vykonává moc. Začněte bibli číst a když Vám bude něco nejasné,zeptejte se a zkonzultujte to s těmi,kterým věříte.Nemůžete tím nic ztratit. Jen získáte,přinejmenším znalosti. Věčný život slouží k tomu,aby se člověk mohl z něho radovat navždy. To,že se dnes lidé ze života neradují,není vina Stvořitele,ale jejich.
V krizích a špatných dobách se vždy nejlépe orientují zločinci;-)Žijeme v takových časech,kde právo nefunguje a lidé často nevědí,kudy kam.To není chyba Stvořitele,ale důsledek špatného rozhodování lidí. Lidé si vybrali tuto cestu.Boha škrtli ze svého života a rozhodli se žít si svůj život nezávisle na jeho Zákonech. Vyzkoušeli všechno možné a jde to od deseti k pěti.Užasné výsledky vědy a techniky lidské utrpení neodstranily.´Příchod Božího Syna na Zem byl dozajista velkorysým darem .Je na každém člověku,jak tento Dar přijme.My lidi často neumíme přijímat dary,tím spíš,když jsou to Dary z milosti.My lidé se o ně neprosíme,raději trpíme po svém.
Miluji Stvořitele a při představě,že za lidstvo dal svého Syna,cítím bázeň.Protože Kristova smrt znamená život pro všechny lidi,kteří tento Dar jsou ochotni přijmout- a znova se tady naráží často na nepochopení,- až na jakýsi druh nenávisti.
Pokud přijímám Dar života,musím věřit,že existuje dárce.
Ostatní náboženské systémy respektuji neurážím je.

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp16: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
Nimravec, 17.3.2015 20:57

a zrovna pejskové mají lásku takovou jakou jim dáme..a věřících darebáků jak sem napsal jsou všude byli jsou a snad už nebudou dlouho...tahat tak akorád z lidí peníze a jen lhát a manipulovat a ovládat...

https://www.youtube.com/watch?v=oAaQTnCNo70

Odp16: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
ivana Kozárová, 18.3.2015 8:45

O hemisférách se dočtete u pana Koukolíka,vygooglujte si to.Rozum a racionalita je věc jedna a poznání je věc druhá. Moudrost nerovná se chytrost. Viz biblická zpráva. A odpověď najdete na stránkách,které zde už uvedl pan Nimravec

Odp17: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
Žorž, 19.3.2015 21:10

Vizte, prosím, odpověď panu Nimravcovi. Stejné otázky bych rád položil i Vám.
Popularizační činnost pana Koukolíka znám (pochopitelně ne všechno. Nenarazil jsem na tezi, že existence dvou mozkových hemisfér jakkoliv souvisí s náboženskou vírou. Zkuste dát odkaz, je-li to možné.

Odp17: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
Žorž, 19.3.2015 22:38

Četla jste Bhagavadgítu a vybrala jste si Bibli? Proč? Usoudila jste tedy, že Bhagavadgíta se mýlí? A jiné texty? Např. „O vzniku druhů přírodním výběrem“?
Pravda totiž není to, co si kdo z nás vybere. Pravda prostě je, nic víc, žádná diskuse.

Odp18: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
ivana Kozárová, 20.3.2015 17:54

Vybrala jsem si,protože člověk má možnost si vybrat.Pokud jsem si vybrala špatně,je to moje chyba.Pokud jsem si vybrala dobře,dozajista mi to budete přát.
Blais Pascal si taky vybral.Isaac Newton si taky vybral. Zkrátka Evropa šla většinou tímto směrem. Čas ukáže,kdo si co vybral - pokud bude něco třeba vůbec ukazovat...A pokud se všichni mýlíme? I to je možné. Já věřím,že existuje Stvořitel,který se nemýlí. Svědčí o něm jeho dokonalá díla,která člověk zapomněl obdivovat,spíš je jen zkoumá,rozřezává na kousky,- a hlavně je přestal milovat. Jsou mu jen k užitku a ku zisku.Kdyby tomu tak nebylo,Planeta by dnes vypadala jinak.Takže mně ta Pravda splývá se Stvořitelem,který je pravdivý.

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
Žorž, 24.3.2015 23:39

Samozřejmě Vám přeji jen samé dobré volby.
Říkáte - „dokonalá díla Stvořitele, která jsou mu jen k užitku a ku zisku“. Skutečně všechna? A kdo tedy svořil díla, která zrovna nemusíme? Katastrofy (třeba tsunami bychom si jistě odpustili) nebo nemoci - a že jich je. Máme obdivovat například hlístici, způsobující nemoc „elephantiasis tropica“ nebo původce „noma disease“, které způsobují opravdu ohavné efekty? Můžete zkusit vygooglit obrázky, ale není to nic pro citlivky. Na nomu umírá ročně 100 000 dětí. Co ty děti udělaly špatně, nezmýlil se tu Stvořitel alespoň trochu? Kde je užitek a zisk? Nebo Vám to přijde dokonalé?
Jinak je dobře, že lidé zkoumají (chcete-li) Boží díla. Alespoň někdy, občas, sem tam, se nám, lidem, podaří nějaké ty excesy přírody napravit (třeba neštovice). I když na některé věci jsme a asi ještě dlouho budeme krátcí.

Odp20: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
ivana Kozárová, 26.3.2015 16:04

Pane Žorž,my nežijeme v původní rajské zahradě. Nezapomeňte,že člověk byl z ráje vyhnán a byly to pro něho už tehdy opravdu drsné podmínky.Dnes jsou ještě drsnější. Dovedete si představit,že by nedokonalému člověku měla sloužit dokonalá příroda?Jistě je to k poučné,že se člověk setkává s různými škůdci a může si srovnávat v kebuli,co je nejškodlivější. Za to,že umírají děti,nemůže Bůh,ale hamižnost lidí,kteří kolonizovali a zotročovali už před stoletími a tento sys¨tém se stále udržuje v ještě sofistikovanější podobě.Dovedete si představit ten mazec,kdyby zlo bylo ještě chytřejší,než je? Kdyby dnešní člověk dostal vše,co chce,chtěl by jen ještě víc. Tropické nemoci se dají léčit,ale ekonomická situace lidí v Africe je taková,jaká je.Mohou za to z větší části ti,kteří Afriku jen rabovali . Schweitzerů zas tak mnoho není,ale zaplaťpánbůh za ně. Nemoci nebudou,až přijde čas.Zatím ten čas ještě nenastal.

Odp21: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
Žorž, 2.4.2015 0:42

Kde a kdy se nacházela původní rajská zahrada? Existovali v ní paraziti, šelmy, virus pravých neštovic? Pokud ano, jak se rozmnožovali a čím se živili? Kolik noh měl had před vyhnáním člověka z ráje?
K umírání dětí. Nemám dojem, že původci různých nepříjemností se začali projevovovat až se vznikem kolonialismu. Vy ano?

Odp22: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
ivana Kozárová, 2.4.2015 19:03

Jak je psáno,co Bůh stvořil,vše bylo dobré:-)V cestopisech Aloise Musila najdete místa,na která se ptáte a najdete tam mnohem erudovanější odpovědi,než jsou ty moje....Dovedete si představit,že v ráji by umíraly děti na tyfus,mor a neštovice,nebo že by v ráji bylo malomocenství? Ráj je rájem proto,že tam nic zlého není. Žel,naši předkové v ráji dlouho nepobyli.:-(Ekonomická situace neumožňuje lidem koupit si základní věci k životu,natož léky - viz lepra etc.,za to nezodpovídá Stvořitel,ale chamtivý člověk,odrůda homo sapiens varietás ventre laxo,degenerans. Nevěřil byste,kolik lékařů,biologů a fyziků má tentýž názor,jako moje maličkost...

Odp22: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
ivana Kozárová, 2.4.2015 19:12

Zapomněla jsem na hada. Nějaké nohy - viz různá zobrazení na historických obrazech - původně asi měl,neboť mu přece bylo řečeno,viz 1Mo 3,14 že se b u d e plazit po břiše atd...S tím hadem je to velmi zajímavé řízení,had se v bibli objevuje mnohokrát,můžete učinit výzkum,je to poučné.Rovněž v rovině symbolické.

Odp23: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
Vlastimil Čech, 3.4.2015 15:12

Ten Jáhve byl docela mstivý chlapík... když vyháněl ty dva z ráje tak jim řekl něco o pocení při získávání chleba a o porodních bolestech... ty ostatní nefér zákeřnosti nachystané pro ta dva provinilce si ponechal pro sebe... parasity, infekce, přírodní katastrofy...
Jak říká V.Č. „Čertovský chlápek tenhle pánbíček“ :-)

Odp24: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
ivana Kozárová, 3.4.2015 15:25

To není přesné,pane Čech. Než je vyhnal do drsných podmínek mimo území ráje,- jak známo,vybavil ty neposlušníky odolnými koženými oděvy,které osobně sám zhotovil!!! To byl vlastně první milosrdný skutek v dějinách člověčenstva. A od té doby si lidé vládnou sami a z dějin se můžeme poučiti na úspěšnosti a humánnosti lidských vládních systémů... Po celý čas lidstvo nezapomíná obviňovat Stvořitele ze zla,které si lidé sami sobě navzájem působí- paradoxně i v tzv. náboženských válkách.Ten,kdo se z toho raduje,není Stvořitel,ale odpadlý pyšný zlý anděl Lucifer,chcete-li,čert:-(,jinak Otec lži,Pomlouvač, Ďábel,Satan,milovník destrukce a násilí.:-(

Odp23: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
Žorž, 3.4.2015 15:58

Možná se had původně plazil po zádech.

Odp24: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
quick, 3.4.2015 16:24

Možná si ubrousil při chozením nožičky.

Odp25: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
quick, 3.4.2015 16:25

oprava: možná si ubrousil chozením nožičky.

Odp22: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším...
ivan, 3.4.2015 18:21

Žorži

U hadích samců zůstaly rudimenty v podobě kloakálních drábků, což dává předpoklad, že kdysi nějaké nohy měli. ( Ale kolik? ,,,)

Vzhledem k tomu, že některé druhy mají dva penisy s levopravou funkcí a mohou být dvojobslužní, nezbývá než skrýt chlapskou závist. Nakonec, takový hadí grupáč některých druhů může mít až stovky účastníků, jindy je to takřka privátní záležitost v diskrétní osamělosti.

něco z bible
Vlastimil Čech, 3.4.2015 16:41

Něco z bible je pravda a i hezky řečená... „člověk člověku vládne k jeho škodě“

Odp: něco z bible
ivana Kozárová, 3.4.2015 17:24

Kazatel,8 kap.9. verš

Ivano, jen tak mě napadlo, s koho onen...
ivan, 3.4.2015 19:53

Ivano, jen tak mě napadlo, s koho onen Bůh dobrotivý tu kůži na kvalitní oděvy stáhl ?

Proč ho nenapadlo ke zhotovení oděvů konopí, len, kokos nebo měkoučká hřejivá bavlna? Ovečky by určitě radši daly vlnu než kůži.

( co zvěřinec, jak to zvládáte ? )

Odp: Ivano, jen tak mě napadlo, s koho onen...
ivana Kozárová, 4.4.2015 10:47

Taky mě to na něj trochu štve,ale asi neuměl tkát;-) Možná,že se to jednou dozvíme,proč zrovna kůži..... Zvířecí oběti jsou pro mě děsuplné ,ať jsou odůvodňovány jakkoliv... To je fakt. Náš chromajzlík pes je zrovna vykoupanej a trénuje postoj plný síly a uvolnění,nešvindluje a snaží se. Už nějakou dobu vydrží sám stát,ale jde to pomalu. Učí mě mnoha věcem,zejména trpělivosti. Je s ním dobře. Taky za každého počasí se musí ven na procházku,i když by ani psa nevyhnal. U nás leží někde ještě sníh a dnes ráno mrzlo,teď je nula... Snad u Vás je víc jarní čas. Tady je šedo. Moc pozdravů do dáli a Bada drbám za ušima! Hlavně vydržet to jaro,přeju zdraví a dobrou mysl!

Odp: Ivano, jen tak mě napadlo, s koho onen...
ivana Kozárová, 4.4.2015 10:51

JO!!!! A teď mě napadlo,že tu kůži mohl klidně naklonovat a že se nemusel namáhat s vraždou zvěře. Když uměl udělat člověka,uměl udělat i tu kůži zvlášť. A je to. :-)

Odp2: Ivano, jen tak mě napadlo, s koho onen...
Žorž, 4.4.2015 12:02

Bůh řekl „Budiž kůže“. A viděl, že to bylo dobré. Akorát není jasné, který den.

Odp2: Ivano, jen tak mě napadlo, s koho onen...
Vlastimil Čech, 4.4.2015 12:56

Když uměl udělat člověka,uměl udělat i tu kůži zvlášť.
Takže myslíte, že tu kůži na oděvy dělal LIDSKOU? :-( takže Evička a Adámek měli svou lidskou kůži a pak si na ni navlekli tu druhou lidskou kůži?

Nemůžu si pomoci, ale vůbec ten koncept oblékání se mi zdá jaksi nešikovný... kolik to dá práce ty oděvy vyrobit, od prací zemědělských, přes textilní, strojírenské... té energie...té chemie, toho odpadu, té práce...a teď ještě ta údržba! Praní, výroba detergentů, té znečištěné vody, těch sinic z pracích prášků... přitom je člověk jediný z tvorů a potvorů, který se obléká...Oč by byl
život lidský jednodušší a pohodlnější, kdybychom mohli chodit nahatí... i když: je veverka nahatá, když není oblečená? Nebo třeba tuleň... je nahatý?
Jistě oděvy lidi rozdělují: mnicha dělá kutna, krunýř rytíře... no ale třeba ty hodnosti a společenská postavení by si mohli hodnostáři v nahaté společnosti malovat na tělo... nebo nosit třeba korálky, náramky, nebo jinou bezúdržbovou věc...
Co k tomu říká Vaše oblíbená bible?

Hojení ran : 1. fáze začíná série...
ivana Kozárová, 4.4.2015 13:05

Hojení ran : 1. fáze začíná série procesů,jejihž cílem je zastavit krvácení. Tyto procesy jsou neobyčejně účinné a složité. Odborníci na potribní systémy by našemu oběhovému systému se 100000km krevních cév mohli závidět,protože dokáže ucpat praskliny a sám se opravit.
2.Po zastaveníkrvácení dojde k zánětlivé reakci.Fáze zánětu zahrnuje úžasný sled procesů.Nejprve krevní cévy,které se původně zúžily,aby omezily krevní ztráty,začnou plnit opačnou funkci. Rozšíří se,aby se zvýšil průtok krve v postižené oblasti.Tekutina bohatá na bílkoviny pak způsobí,že poraněné místo oteče.Tato tekutina je zásadní pro boj s infekcí,ředšní jedů a odstranění poškozené tkáně. V kaskádě procesů se při každém kroku vytváří miliony specializovaných molekul a buněk.
3. po několika dnech začne naše tělo vytvářet novou tkáň,což signalizuje začátek třetí fáze,která trvá asi dva týdny. Buňky,které mají za úkol vytvořit vlákna přes ránu,migrují do postižené oblasti a množí se. Také se tvoří krevní vlásečnice,které prorůstají do poraněného místa,odkud odstraňují odpad a kam dodávají další výživné látky.Vytvářejí se zvláštní buňky,které stahují okraje rány.
4. Finální fáze - remodelace může trvat měsíce. Zlomené kosti získají svoji pevnost a vlákna,která pokrývala měkkou tkáň jsou nahrazena pevnějšími materiály. Hojení ran je obdivuhodným příkladem přesně naprogramované koordinace ... cit. prim. MUDr. Guillermo Perez,chirurg...
Já stejně jako on věřím,že regenerační schopnost našeho těla byla naprogramována a že existuje Programátor. Taková výroba kůže je potom už jen detail:-)

Odp: Hojení ran : 1. fáze začíná série...
ivana Kozárová, 4.4.2015 13:07

Oprava : potrubní....
ředění

Odp: Hojení ran : 1. fáze začíná série...
ivan, 4.4.2015 22:29

Každá buňka všeho živého má naprogramovaný od svého počátku i svůj zánik.

Takže kandiduju finální fázi číslem 5.

I když, a to vysvětlím je možné i číslo 5,5.

Jeden z mořských mlžů je ve vědeckém podezření, že je skutečně nesmrtelný přirozenou smrtí. Jeho regenerace je tak dokonalá, že si dovede sám vytvářet nové orgány takže je u něj takřka nezjistitelná jeho věkovitost. Samozřejmě může být otráven, sežrán nebo rozemlet, případně být vysušen, ale i tak !

Přání k svátku! Iv.

Odp2: Hojení ran : 1. fáze začíná série...
ivana Kozárová, 5.4.2015 14:22

Ivane,děkuju i když to neslavím. Tatínek mě pojmenoval podle jednoho ruského partyzána,se kterým zamlada odzbrojoval Schörnerův konvoj u Lázní Bělohradu. Vychovával mě jako kluka a měla jsem bejt spíš Ivan. Ivan je vlastně východoslovanská forma jména Jan ale člověk si to nepropojí a každé to jméno v něm vyvolá jiný pocit.Dneska ´při velikonoční neděli přemejšlím nad přeprogramováním - mám-li evolučně nazvat Kristovo vzkříšení... Fáze 6

Odp: Hojení ran : 1. fáze začíná série...
Žorž, 5.4.2015 9:18

Tentokrát máte vyjímečně pravdu. Programátor opravdu existuje. Je jím Evoluce.

Odp2: Hojení ran : 1. fáze začíná série...
ivana Kozárová, 5.4.2015 14:32

Nemyslím to nijak pejorativně,ale ta Evoluce je něco jako revma. Když se přesně neví co a jak a proč,udělala to Evoluce. Hlavně to nesmí býti Stvořitel,raději věříme v Evoluci.Takže všichni něčemu věříme...

Odp3: Hojení ran : 1. fáze začíná série...
Vlastimil Čech, 5.4.2015 20:24

Tohle není dobrý argument, paní Kozárová... Přesně stejně můžeme odpovědět:
„Když se neví co a jak, proč a nač, pak prostě řekněte, že jsou to cesty boží, co jsou nevyzpytatelné“....
a je vymalováno!
Ono se občas časem ukazuje, že ne až tak moc se něco dá hodit na pánbíčka, že je to nějaký přírodní jev, ale pořád je ještě dost přírodních nejasností, které lze elegantně „vyřešit“ prostě hozením na nějakého pánbíčka. Tuhle třeba germánského Wotana a Thora, tuhle židovského Jehóvu, tuhle třeba našeho Peruna, arabského Allaha, Šejtána a kolik těch Mazdů, Baalů, Amenů, Manitůů, Kukulkánů, Diů, Opeřených hadů, a různých jiných potvor postupně lidmi vymýšlených vlastně je...
Ovšem způsobitelem problémů lidí bývá zhusta i jeden ze slovanských božstev... mě osobně dosti sympatický „RADEGAST“, nejlépe ten 12°, plnotučný, nošovický... :-)

Odp4: Hojení ran : 1. fáze začíná série...
ivana Kozárová, 6.4.2015 11:17

To máte pravdu,pane Čechu,že se toho na Pánaboha mnoho svádí,když se to zrovna hodí. V Křestu sv. Vladimíra o tom Borovský Havel píše dost a dost a je to taková veliká pravda,že se nad tím musí s úsměvem každý zamyslet....Jen by bylo dobře,kdyby se každý zamyslel a při tom se usmál a hned nezvedal šavličku....Radegasta se bojím,je hrozně ošklivej,já raději malé plzeňské,nepasterované..

Odp5: Hojení ran : 1. fáze začíná série...
Vlastimil Čech, 6.4.2015 20:15

Máte moje symfónie, plzeňské je senzační... moje sestra se provdala do podkrkonoší, (Svatoňovice) máte tam- v Čechách- opravdu VÝBORNÉHO plnotučného „Krakonoše“... Hořký je, mám ho plnou hubu, fakticky senzační... až se divím, že vy Čížkové vaříte tak dobré pivo (plzeňského typu)... a jsou tam hodně příjemní lidičkové, sice po první mojí větě hned poznají, že -ač Čech- jsem Morávek, ale opravdu se s nima dá, fajní lidi... překvapilo mne to jejich „kyselo“... myslel jsem si, že je to něco jako zelňačka, ale je to chlebová polívka... a opravdu dobrá... šikovných robek je tam jak máku... kraj je to moc hezký...;-)...
A to Vaše malé pivko je dneska v módě...prý 5 malých je jako 3 velké... rozdíl je prý v tom, že ta pivka malá jsou čerstvější... no, proti gustu žádný dišputát... V.Č. by kelnerku s malýma nehonil... když se do toho V.Č. dá...:-)... tak to je dym...
A mají tam srandovní nářečí... když do ozvěnového místa zahulákáte: „co je v tobě, knihovno?“... ozve se v jejich nářečí :„HOÚNÓ“....:-)

Odp6: Hojení ran : 1. fáze začíná série...
Vlastimil Čech, 6.4.2015 21:01

:-)Řekl bych, že u nás, v našich končinách, na Moravě, v Čechách, ve Slezku a na Slovensku jsou většinou vlídní lidičkové... sympatiční... nevím, že by u nás byli ve velkých hejnech někde nějací morousové přednaprčení... že někde mají nějaké hnízdo... podle poetů (Ševčenko) jsou ze Slovanů, zákeřnými mrzouty jen Chochlové...
Nevím... setkal jsem se a jednal jsem s Rusy, Chorvaty, Srby... a nikde žádný problém...(Slováky a Poláky nepočítám, to jsou našinci od přirozenosti)...
Překvapil mne nesoulad a vzájemný odpor třeba mezi Slováky a Maďary... potkal jsem se s Maďary- a žádný problém... Se Slováky jedna ruka... to je s námi jedna krev... animositě nerozumím... totéž Chorvaté a Srbové... jedna krev, jeden jazyk... proč? Žeby náboženství? Čert aby vzal jejich pánbíčky!!! Dobří lidé a taková nenávist...

Odp7: Hojení ran : 1. fáze začíná série...
hans, 7.4.2015 12:12

Slovenská animozita k Maďarům je dána mnohasetletou porobou, tu mezi Srby a Chorvaty vnímám úplně stejně, navíc však je to podnícena množstvím zvěrstev, kterých se jedni na druhých dopustili, jakmile měli jen malou příležitost. Ale jen u těch druhých se domnívám, že v pozadí vězí rozdílné náboženství.

Odp7: Hojení ran : 1. fáze začíná série...
ivana Kozárová, 7.4.2015 15:28

Na východním Slovensku jsem žila přes tři roky a nebylo radno tam mluvit po slovensky,byla to menšinová maďarská oblast. Raději slyšeli po česky. Jen ne proboha po slovensky... Každý nacionalismus je na nic.:-(

Odp6: Hojení ran : 1. fáze začíná série...
ivana Kozárová, 7.4.2015 15:25

Taky se říká políuka a koneu.. Pocházím z Hořic v Podkrkonoší a tam je takové nářečí. Jdi k tátoj - to je jdi k tátovi.... Na Šumavě tady se zas říká,že pade sníh...

Odp7: Hojení ran : 1. fáze začíná série...
hans, 8.4.2015 2:18

... a na recept fasujou líky :-)

Odp8: Hojení ran : 1. fáze začíná série...
ivana Kozárová, 8.4.2015 11:59

No toť!:-)

Juras: Váš článek jsem si přečetl...
hans, 7.4.2015 12:24

Juras:
Váš článek jsem si přečetl několikrát, a přesto tápu. Jsem jako vy racionalista, ale s duchovnem si pohrávám. Spoustu jsem načetl na téma filosofie i okultních věd, lecos jsem vyzkoušel, včetně experimentů s autohypnózou.
Je zjevný paradox, že čím více se snaží racionalisté na striktně vědecké bázi „zničit“ idealisty, tím více rozporuplných fakt přináší. Také pokroky na lékařském poli ukazují, že by se mohlo najít potvrzení „věčného“ života. Zaregistroval jsem nepatrnou zprávičku, že do deseti let by mohla být reálná transplantace hlavy. Dneska bych řekl, že jde o totální metu v lékařské vědě. Ale kdoví, jak to bude, až se tato technologie stane standardem. Jakým směrem se bude vývoj ubírat potom?

Odp: Juras:Váš článek jsem si přečetl...
Žorž, 8.4.2015 13:37
Odp2: Juras:Váš článek jsem si přečetl...
Platfus, 8.4.2015 15:35

Tak se mi zdá, že tenhle článek se o pár dnů opozdil a měl vyjít na apríla.

Odp3: Juras:Váš článek jsem si přečetl...
quick, 8.4.2015 19:50

Jenže ono je to myšleno smrtelně vážně.
„...To ale neznamená, že tato vize vzbuzuje nadšení. Naopak mnoho odborníků varuje před jejími etickými následky, které mohou být nedozírné. Doktor Canavera proto čeká, jak jeho představy přijme veřejnost. “Pokud společnost takový zákrok nechce, pak jej neprovedu. Pokud jej však nebudou chtít jen v Evropě a USA, tak s tím půjdu jinam,„ naznačuje své odhodlání, z něhož mrazí v zádech. Představa, že se tak kontroverzní zákroky budou provádět mimo vyspělý svět, bez kontroly a možná bez jakékoli morální zodpovědnosti, je znepokojující.“

Říká vědec Bohu:
„Bože, už nejsi potřebný. Věda postoupila tak daleko, že už i my vědci umíme udělat člověka z hlíny.“
„Tak to předveď,“ povídá Bůh.
Vědec začne nabírat ze země hlínu.
Počkej, říká Bůh, ne z mé, ale nabírej ze své hlíny.

Jak snadné je být Bohem bez „své“ hlíny.

Odp4: Juras:Váš článek jsem si přečetl...
hans, 8.4.2015 22:13

malé OT - někdy v ´85 jsem na fildě na toaletě četl nápis: God is death. Nietzsche.
A pod tím jinou tužkou připsáno:
Nietzsche is death. God.

Odp5: Juras:Váš článek jsem si přečetl...
ivan, 9.4.2015 12:35

Posázavský Pacifik vyjížděl z Hostivařského nádraží a tam na stejném, ale velmi nevoňavém místě, někdo umístil plakát, snad ze zlomyslnosti .

O ,, Lásce a nerozborném přátelství komunistických stran ČSSR a SSSR na věčné časy a nikdy jinak"!
(už bylo ) A pod tím do omítky bylo vyškrábáno.

Jen zde, soudruzi, to držíte pevně ve svých rukou.

(pouhá paraela, ale ne tak vznešená, jak místem, tak pohotovostí )

Odp5: Juras:Váš článek jsem si přečetl...
Vlastimil Čech, 9.4.2015 22:59

nu řekl bych, že na té „fildě“ mnoho anglicky neuměli... Opravdu chtěli říci že: „Bůh je smrt? A Nietsche je smrt“?... Neměli na mysli spíše: „God and Nietsche are dead“... tedy jsou mrtvi?

Odp6: Juras:Váš článek jsem si přečetl...
Juras, 14.4.2015 8:29

To by tam bylo napsáno „Gott und Nietsche sind kaputt“ ;-)

Odp6: Juras:Váš článek jsem si přečetl...
hans, 15.4.2015 18:55

...sebekriticky uznávám, že patrně vlivem pozdní hodiny ruka předběhla mozek... ;-)
- všem anglo znalcům a fajnšmekrům se tímto omlouvám, včetně autorů oné výměny myšlenek... příště si to po sobě přečtu, čestně slibuju

Odp3: Juras:Váš článek jsem si přečetl...
ivan, 8.4.2015 20:17

To je důkaz jako když ručička tachometru po havárii se zasekla třeba na150 km. tedy aspoň pro tv zpravodajství.

Přitom ručička tachometru po havárce neukazuje nic, nebo cokoliv.

Odp4: Juras:Váš článek jsem si přečetl...
Platfus, 9.4.2015 1:19

Neumím si představit, že by lékařská etická komise schválila experiment tohoto druhu. A kdyby přece, nechápu, proč zmiňovaní protagonisti experimentu pořád zůstávají na tomto světě, který je v porovnání s tím, co nás všechny čeká jenom temný stín. Jestliže se najde spousta „dobrodruhů“, kteří se připravují na jednosměrnou cestu na Mars, tady se přímo nabízí, jde to snadno a vyjde to levněji. Ale copak, že by pochybnosti přece přetrvávaly :-)?

Zastávám přesvědčení, že to, co někdy nazýváme duší, je, jakkoliv to může znít přízemně, funkční projev těla. To platí stejně za života člověka, tak v okamžiku jeho smrti. Utkvěla mi scéna ze sci-fi románu Nepřemožitelný mého oblíbence Stanislawa Lema, Zprvu to vypadá, že přivolaní zdravotníci budou za pomocí přístroje oživovat svého mrtvého kolegu. Nakonec se ale ukáže, že je využili krátký čas, kdy se dá sejmout stav jeho mysli zakonzervovaný v okamžik smrti. Z něj se následně dozvídají její skutečnou příčinu. Pro mě nejsilnější moment románu.

Proč si pořád chceme myslet, že duše lze oddělit od těla. Zajímalo by mě, jaké jsou (nenáboženské) důvody myslet si něco takového.

Odp5: Juras:Váš článek jsem si přečetl...
ivan, 9.4.2015 11:40

Jednoduchá rozvaha.

Kdyby byl každý svůj reinkarnát z minulého života, tak by na Zemi musel být stále stejný počet lidí - zvířat.

Je tomu tak?

Odp6: Juras:Váš článek jsem si přečetl...
Platfus, 9.4.2015 12:02

Na tom něco bude :-)

Odp6: Juras:Váš článek jsem si přečetl...
Vlastimil Čech, 9.4.2015 23:06

nu, připustíme-li myšlenku jakéhosi „bardo“ tedy prostoru a času, kde se momentálně neinkarnovaní zdržují, pak aktuelně inkarnovatelných duší jest dostatek...prostě „ausgerechtnet včil“ :-) je to „bardo“ skoro prázdné... ptejte se těch, co na to věří... mi to taky takhle zdůvodnili :-).... a to proto, že „KONEC SVĚTA SE BLÍŽÍ!!! OBRAŤ SE K BOHU DOKUD JE ČAS!!!“... :-)

Odp6: Juras:Váš článek jsem si přečetl...
quick, 12.4.2015 8:40

http://www.novinky.cz/veda-skoly/366753-transplantace-hlavy-ma-zelenou-nasel-se-prvni-dobrovolnik.html

„Rozdvojení“ může udělat v reinkarnaci pěkný zmatek.
Reinkarnovaní nebudou pomalu vědět, kde jim hlava stojí.

Odp7: Juras:Váš článek jsem si přečetl...
ivan, 12.4.2015 18:38

Jen tak ...

Tak mě napadlo, jestli by mužská hlava bělocha šla nainplantovat na tělo mladé černošky a jaká by byla právní identita tohoto nepáru a případných dětí, když už se článek zmiňuje o této eventualitě a jaké by ,,Ono„ bylo národnosti, státní příslušnosti případně pohlaví.

(Vnější znaky neurčují pohlaví!.. nad čímž zaplakala Jihoafrická atletka, které parchantský MOV sebral všechny rekordy a medajle a nechal ji dlouze vystavenou bez podpory novinářským mrchožroutům, než s ní začal pomalu seškrabovat sliz podvodnice prohlášením o neurčitosti pohlaví a pozdním, veřejností vynuceným prohlášením, že není podvodnice.

,,Holka“ si užila svoje, když celý svět probíral její zveřejněné biotesty, včetně nejvyšších intimit.

Teprve nedávno německý parlament uznal třetí pohlaví. ( Není to vtip!)

Zdali by tomuto ,, novotvaru" byla zachována práva původní země iniciátora nebo obou ?

Mám na mysli občanství, právo dědit, různá osvědčení, vysvědčení, řidičák, doklady, dědická práva atd.

Končím s rozvahou protože by šla dotáhnout do nepředstavitelných absurdit, zrovna tak jako je samotná inplantace hlavy, (nebo těla ?) spíše by se dalo hovořit o naroubování.

Kachna nebo aprýlek ?

Možná, že nová forma legalizace eutanazie.

Škoda, že se toho nedožilo 27 Čekých pánů, mohli si vzájemně vyměnit hlavy a večer jet domů.

Ono jich ve skutečnosti bylo 28 ale jeden zemřel noc před popravou na infarkt. Jeho srdíčko ten stres neutáhlo.

Dneska je na místě jejich popravy 27 symbolů jejich vrahů. Divné !

Přemýšlel jste o tom někdy někdo ?

Odp8: Juras:Váš článek jsem si přečetl...
ivana Kozárová, 13.4.2015 15:24

Co se týká symbolu kříže,přemejšlela jsem o tom už jako malá holka.To,na čem ho popravili mi babička pověsila na krk.Někdo umře v autě a pak si ho pozůstalej - to zmenšený autíčko,anebo aspoň kus plechu z něho - pověsí na památku na krk.... Tuším,že se nad tím zamejšlel taky Čingischán- asi to jeho jméno píšu špatně - pardon - a přišlo mu to podivno,že křesťané uctívají popravčí nástroj.... Taky by se takhle mohly nosit miniaturní šibeničky a v případě utopení malilinkatá akvária- byl by to dobrej kšeft pro výrobce bižuterie;-)
Napadlo mě,že je divné,proč lidé,kterým nevadí transplantování orgánů,se tak pozastavují nad transplantací hlavy. Když už k tomu budou prostředky,proč jim to vadí? Možná proto,že tady už jde do tuhého,nikdo by asi nechtěl sloužit jako ta podnož k naroubování hlavy... Ve skutečnosti to je ale přece jeden a týž etický problém. Jen ta transplantace hlavy víc křičí.....:-( Vzpomenula jsem si na doktora Jesenia a na kata Mydláře...K čemu všemu nekrofilní systém dokáže lidi donutit. A jaký strach musí mít papaláši z inteligentních hlav ještě i po jejich smrti...

Odp9: Juras:Váš článek jsem si přečetl...
ivan, 19.5.2015 11:16

Čin - gis (z) chán se dá napsat několika způsoby, Ivano, o tom jsou dlouhé pře která kombinace pospojitostí je správná, ale nikdy se nespletete když napíšete Temudžim, tak se jmenoval ve skutečnosti, ale zase nikdo nebude vědět o koho jde.

Tak si tím nelamte hlavu a napište to jak Vás to napadne. Vždycky to bude dobře i špatně.

Odp10: Juras:Váš článek jsem si přečetl...
ivana Kozárová, 19.5.2015 12:53

To je fakt. V případě tak známého vládce každý ví,o koho jde navzdor tomu,že to jméno je zkomoleno.. To je jedno nám,tady a teď,che che,jen by to tak dobře neprošlo,kdyby sám majitel jména byl přítomen jeho komolení..Nedejbože by se dozvěděl přezdívku. To by jednoho mohlo stát krk;-)

Odp6: Juras:Váš článek jsem si přečetl...
Juras, 13.4.2015 0:22

Není. Neplatí ani podmínka, ani důsledek. Nemůže platit, že každý inkarnát je reinkarnací minulého života, protože někdy musel žít první, který neměl předchůdce (ať už to byl Božský Adam nebo první opičák, který vyrobil nůž). I kdyby to platilo, nic to neříká a počtu lidí nebo zvířat na Zemi - nevíme, jak dlohá prodleva mezi životy může být - co když Tvůj předchozí život začal v roce 1500. A nevíme dokonce ani, jestli si životy odžívá jedna bytost postupně v souladu s naším časem (Tvůj předchozí život mohl klidně začínat v roce 2200).

Odp7: Juras:Váš článek jsem si přečetl...
ivan, 13.4.2015 17:12

Jurásku, s matematikem se hádat nebudu, ale toho Prvního můžu vytvořit pouze za pomoci falešného předpokladu, tedy vytvořit virtuální duplicitu k určení ,, počátku„.

( takové zkušební pískoviště) Je to stejné jako tvrdit u namalované čáry. ...

,,Tak milé děti, tady začíná nekonečno,“ a vědět, že nekonečno nelze dělit na jakékoliv části, úsečky nebo výseče, protože každá jeho část je taky nekonečná.

Může být nekonečno fyzicky o 5 Km kratší ? Asi těžko!.. ale ve virtuálu úplně klidně. Prostě připustíme že je to možné.

Jsem zvědavej jak vytvoříš toho Prvního, ( opičáka Adama ) fyzicky přítomného, bez jeho virtuálního předka. ?? Pouze tak, že připustíš, že je to možné pouhým tvrzením bez provedení důkazu o platnosti tvrzení. Tedy kreacionistickým přístupem = čára ,,Tady začíná nekonečno" pak do sebe všechno zapadá, ale není to kouzlení? Tedy vytvořený falešný předpoklad který může být platný jako jediný pouze v nekonečné řadě ostatních možností ?

Odp8: Juras:Váš článek jsem si přečetl...
Juras, 14.4.2015 8:24

Předchůdce ve smyslu předchozích inkarnací. Zkusme se zamyslet, kteří tvorové mají něco (duši?), co by se mohlo inkarnovat v dalším životě. Savci, obratlovci, plži, červi, láčkovci, jednobuněční?

Jednobuněční to asi nebudou, s roztroušenou nervovou soustavou asi taky ne. První kandidát na schopnost reinkarnace je první živočich s centrální nervovou soustavou. A já myslím, že to je on! :-)

U stvoření a Adama je to na první pohled jasné, ten byl stvořen a je první. Ale i on mohl mít předchozí inkarnaci - v jiném světě :-)

Odp8: Juras:Váš článek jsem si přečetl...
hans, 15.4.2015 19:42

Pánové, tleskám ! Vaše argumentace je po mém soudu vynikající. Je vidět, že když se do něčeho napře technik, a zde včetně filosofie, má to grády. Stejně jako když doktor Rašín, takto vynikající matematik, se stal excelentním ministrem financí. Směnárníci jej tak dalece nenáviděli, že jim stál i za vraždu. Nebýt toho, dočkali bychom se patrně důkazu, zda zpevňování měny musí skončit deflací, jak tvrdili jeho oponenti.
Ale to jsem hrubě odbočil. Jen tak dál !

Odp3: Juras:Váš článek jsem si přečetl...
hans, 8.4.2015 22:14

Souhlas. Ten článek je podivně křečovitej...

Odp: Juras:Váš článek jsem si přečetl...
Juras, 13.4.2015 0:51

Transplantace hlavy - asi jediná transplantace, kdy by si člověk přál být raději dárce než příjemce :-)

Odp2: Juras:Váš článek jsem si přečetl...
Vlastimil Čech, 13.4.2015 10:37

Chtěl byste být dárcem těla?

Odp3: Juras:Váš článek jsem si přečetl...
Juras, 13.4.2015 12:39

Když se transplantuje orgán, je tělo příjemcem. Při stejné terminologii pro transplantaci hlavy je dárce ten, kdo poskytne hlavu, tělo je příjemce.

Odp4: Juras:Váš článek jsem si přečetl...
Vlastimil Čech, 18.5.2015 19:36

Pokud ovšem sídlí vědomí v mozku, tedy v hlavě, pak je příjemcem transplantátu hlava... co kdyby to šlo postupně, po orgánech. Tuhle mi darujete nohu, tuhle ledvinu, pak játra, potom druhou nohu a ruku... a tak se mi dostane postupně celého nového těla. Takže zůstanu naživu, kdežto ta hlava zůstane bez těla. Hádat se nebudu, ale řekl bych, že příjemcem by byl ten kus člověka, na kterém by byla hlava.
Ovšem úvaha je ryze spekulativní a docela nadbytečná;-)

Odp5: Juras:Váš článek jsem si přečetl...
Juras, 18.5.2015 23:10

Proč hlava? Proč ne srdce? Nebo jiný orgán? Taky se věřilo, že duše sídlí v játrech. ;-)

Odp6: Juras:Váš článek jsem si přečetl...
Vlastimil Čech, 19.5.2015 7:42

Jasně... dobrý nápad... :-)

Ovšem na druhé straně nutno přiznat, že transplantace jater a i srdce již provedeny byly... pak tedy toho starého filmového režiséra Jakubiska odpravili a jeho tělo starce přidělili původnímu držiteli toho srdce?

Odp7: Juras:Váš článek jsem si přečetl...
Juras, 19.5.2015 14:26
Odp8: Juras:Váš článek jsem si přečetl...
Vlastimil Čech, 19.5.2015 16:00

kam vlastně dávají v nemocnici ty amputáty? Žlučníky, potraty, vyřezané nádory, končetiny, porouchaná srdce filmových režisérů, vykuchané dělohy, odcucané ženské sádlo a tak? Někam je zahrabávají? Nebo je pálí v krematoriu? Vozí to maso a sádlo do kafilerie?
Nevíte někdo?

Odp9: Juras:Váš článek jsem si přečetl...
ivan, 19.5.2015 16:33

Nemocniční odpad je veden jako zvláštní kategorie odpadů a po prodesinfikování se separátně spaluje, většinou ve zvláštních spalovnách mnohdy přímo v areálech nemocnic.

Odp10: Juras:Váš článek jsem si přečetl...
Vlastimil Čech, 20.5.2015 15:11

Aha, děkuji za osvětu...

Odp4: Juras:Váš článek jsem si přečetl...
quick, 19.5.2015 19:41

Souhlasím, příjemcem by měl být ten, kdo zdravý /nový/ orgán potřebuje, čili komu vypovídá činnost hlava / v medicínské terminologii, prosím/ a dostane novou, bude příjemcem. Naopak kdyby hlava potřebovala tělo, bude příjemcem ona. Pokud se do toho začne míchat duše nebo nadřazenost mozku, začne další kolotoč.
A teď si představuji, jaký zmatek vyvolá např. v rodině transplantovaná hlava hlavy rodiny, když bude mít zcela jiný způsob myšlení, náboženský názor, náhled na výchovu dětí a na vlastní manželku.

Odp3: Juras:Váš článek jsem si přečetl...
ivan, 13.4.2015 14:53

Znám několik skutečných sviní kterým bych to ze srdce přál a přidal bych ještě přání dlouhověkosti aby si ho pořádně užili. :-)

Dědické problémy by byl velký problém...
quick, 13.4.2015 15:53

Dědické problémy by byl velký problém, stejně i alimenty.
Zanedbatelná je akorát velikost klobouku a límečku u košile. Ovšem co rodina? Kdo by podepisoval informovaný souhlas a co všechno by do něj muselo být zahrnuto?
Ale vážně - pokusy o transplantaci se provádět budou, na schválení společnosti to záležet nebude, akorát kolem nich bude - hodně dlouho - ticho po pěšině.

Odp: Dědické problémy by byl velký problém...
hans, 15.4.2015 19:03

S dědictvím se dá vypořádat škrtem pera - v USA dědění ze zákona neznají a pokládají to za plus, že se nová generace musí postarat o sebe sama. Na druhém pólu pak je odkázání mrakodrapu akvarijním rybičkám...
No a s děděním ze závěti by to taky nemuselo být nejsložitější. Buď všechno připadne státu nebo se převede na osvíceného vůdce.
Dovedu si představit i českou cestu - tady by to zabavil exekutor v rámci osvěty finanční gramotnosti...

Do prdele pán Bůh existuje přeci.Vašíka...
mimapa, 17.5.2015 21:23

Do prdele pán Bůh existuje přeci.Vašíka od Zdeny byste mohli naštvat jedině tím,že byste mu řekli,že pán Bůh neexistuje.Vy byste mu tohle asi udělali,ale já bych mu to neudělala když vím,že on má rád kostely,věří na pána Boha.A navíc bych mu to nemohla udělat když já sama taky věřím,že pán Bůh existuje když mně poslal k těm nejhodnějším rodičům a sestřičce na světě.Pán Bůh byl na mně hodnej

Odp: Do prdele pán Bůh existuje přeci.Vašíka...
Nimravec, 17.8.2015 8:51

Jistě Bůh existuje...jen je vše převrácené a zvrácené..zde na zemi snad neexistuje pravá církev natož organizace max někde skrytá..jinak by jí mistři jezuité a zednáři vymazali z povrchu zemského...společnost produkuje bezdomovce a podporuje opak...dnes je umění žít tak aby člověk měl morální hodnoty a nepodváděl nekradl..se podívejte na svět..inteligentní společnost a svět jde do (_!_)..cern chemtrails haarp blue beam a další speciality..zbraně hromadného ničení..v područí usa...samej doktor inženýr vědci...

Odp2: Do prdele pán Bůh existuje přeci.Vašíka...
ivana Kozárová, 17.8.2015 9:02

Vyhrabala jsem a oprášila Heineho básničky,zas je to tady... Kdo má hodně- zakrátko bude mu přidáno.. Kdo má málo - zakrátko bude mu i to sebráno. Nemáš-li však vůbec nic,lumpe,ať tě pochovají. Neboť právo na život mají ti,co něco mají.... dneska by se Heine divil,než tě ,lumpe pochovají_možná_ tak tě před tím vykuchají:-( Je to stále důslednější;-)

Vyšší inteligence.
Jiří K, 2.8.2019 20:54

Dobrý den, bůh neexistuje v takové podobě, kterou ho prezentují křesťané ale vyšší inteligence, která stvořila vesmír, náš svět a lidi si myslím, že existuje. Podle mého je to tak silná energie vyskytující se všude, přítomna na té nejmenší subatomární úrovni a ovlivňující a tvořící vše neživé a živé. Z tohoto zdroje lze čerpat informace.Tot prozatím vše:-)

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru