Pro všechny přemýšlivé lidi

Poslední komentáře

Střípky z diskuse

Zajímavé odkazy

Novinky na Svíci.cz

  • 30.11.2007: Nyní jsou nově přidané komentáře od poslední návštěvy zvýrazněny barevně
  • 13.4.2007: Možnost úpravy i zatím neschváleného článku
  • 22.6.2006: Zlepšeno vyhledávání
Proč používat Linux

Komentáře k článku

29.9.2006 13:23

Trocha historie

K sepsání tohoto článku mě přivedl nedávný článek o automobilismu. Nebudu zastírat, že mám strach co se stane, jestli ukazatele populace, oteplování, a vymírání druhů budou růst ještě o trochu déle. Nebojím se jenom proto, že jsem sledoval večerní zprávy. Bojím se hlavně proto, že jsem přečetl Indickou Mahabharatu.

Mahabharata je epos o obrovské, v pravdě globální válce, která zničila starý svět. Hinduisté datují tuto válku do roku 3100 př.n.l. Na tom by nebylo nic divného, kdybychom neměli v ruce závažné důkazy svědčící ve prospěch tvrzení Indů. Ledovcové vrstvy z roku 3100 př.n.l. odhalily obrovské hodnoty kyselých dešťů, atmosférického popílku, a náhlý nárůst hladiny oceánů (že by velká povodeň?). Mayský kalendář má za své výchozí datum rok 3114 př.n.l. Stonehenge se taktéž datuje do roku 3100př.n.l., ve stejném roce začíná v Egyptě doba faraónů, a v Mezopotámii z čista jasna přestává růst obilí, protože (podle moderních archeologů) zavlažovací systémy během staletí zasolily pole.
Kyselé deště, popílek, a globální změna - to vypadá na nějakej meteorit nebo sopku, řeknete si. V Mahabharatě se ale nebojuje dýkami a katapulty - tam se bojuje automaticky naváděnými šípy, které explodují při dopadu, létajícími vozíky zvanými vimány, a armády používají jako zdroj energie nektar, bez kterého se nedokážou hnout z místa. A abych uzavřel tento výčet, přepisuji zlatý hřeb celé Mahabharaty - použití zbraní hromadného ničení.

Gurkha, řídící rychlou a silnou vimanu, vymrštil jeden projektil, nabytý veškerou silou vesmíru. Zářící sloup kouře a ohně, jasný jako deset tisíc sluncí, stoupal ve vší své kráse. Byla to neznámá zbraň, železný blesk, gigantický posel smrti, který obrátil v popel celé rasy Vrišnů a Andhaků. Mrtvá těla byla spálena až nebyla k poznání. Jejich vlasy a nehty vypadaly; (hliněné) nádoby popraskaly bez zjevného důvodu, a ptáci zběleli. Po několika hodinách bylo veškeré jídlo nakažené. Aby se zachránili před tímto ohněm, vojáci naskákali do potoků, aby umyli sebe i své vybavení.

Podobné zbraně jsou v příběhu použity vícekrát, zejména pak na konci, kdy zničí všechno živé. Sloup kouře který se zvedne po explozi je popisován jako houba, nebo jako disk, který se v plamenech zvedá vzhůru.

„A když bitva zběsile pokračovala, Nara(člověk) a Narayana (smrtelná duše mající božské schopnosti) vstoupili do bitevního pole. A Narayana vidíce nadpozemský luk v ruce Nary, vzpomněla si na svojí vlastní zbraň, Danavský ničivý disk. A hle! Diskus Sudarsana, ničitel nepřátel, spřízněný s Agni (bůh ohně) ve své jiskřivosti, a hrůzný v bitvě, snesl se z nebe v momentě kdy na něj bylo pomyšleno. A když to přišlo, Narayana plná zběsilé energie, mrštila velikou silou tu zbraň mimořádného lesku, jiskřící jako sálající oheň, hrozivou a schopnou zničit nepřátelská města. A ten disk sálající jako oheň, který stráví všechny věci na konci věku, létal velkou silou z rukou Narayany, jako déšť dopadal na všechna místa, a pozabíjel tisíce Daitů a Danavů (vlastních).„

Takže meteorit nebo atomovka? Já věřím spíše tomu druhému. Vysvětluje to totiž vysokou radioaktivitu v mrtvém městě Mohejo Daro v Indii, kde se kostry válí po ulicích jako v Pompejích, přestože v okolí není žádná sopka - stejně jako krusty písku zataveného do skla, které jsou k vidění po celém světě. Já si myslím, že vyspělá technologie není historicky ničím unikátním - je tak běžná, jako člověk. O tomto faktu hovoří nejen Indové, ale také američtí indiáni, staří Egypťané a Řekové, a zejména pak Číňané, kteří dokazatelně používali rakety před 2000 lety.
Nicméně rok 3100př.n.l. byl pouze vyvrcholením dějů, které začaly mnohem, mnohem dřív. V roce 9000př.n.l. - v čase opravdové apokalypsy se vším všudy. Podle Indů, Řeků, Egypťanů, Indiánů, Japonců, Sumerů, a Keltů - toto je datum konce zlatého věku. Toho, co lze nalézt v Bibli pod pojmem “vyhnání z ráje„. V jednom gnostickém textu jsem se dočetl, že po vyhnání se Adam a Eva ocitli v jeskyni pokladů, ve které byla naprostá tma. Pokud tehdy (-9000) opravdu padla velká civilizace, je pravděpodobné, že spousta pokladů po ní opravdu zbyla - nicméně lidé už nevěděli co a jak dělat. Že si gnostici povídali zrovna o temné jeskyni mi připadá zajímavé zejména pro známou Platónovu jeskyni, kde lidé považují za skutečnost pouze stíny na stěně.
Platón věděl, co se tehdy stalo. Dokonce svůj dialog Critias začíná tím, že se zrovna vrátil z Egypta, kam se sjel zeptat kdy přesně se to stalo. Zde si dovoluji udělat malý výtah:

“9000 let uběhlo od doby o které teď budu vyprávět - od války mezi těmi kdo žili před Herkulovými sloupy (Gibraltar), a těmi kdo žili za nimi. Na jedné straně je zaznamenáno město Athény, jako šéf koalice - na druhé králové mocné Atlantis.
Atlantis bylo impérium obývající ostrovy (žádnej kontinent, pozn.) v Atlantském oceánu, nejúrodnější na celé zemi. Po dlouhou dobu byli Atlanťané ti nejlepší z celého lidstva - bohatí a spravedliví, ovšem postupně zdegenerovali, chytla se jich touha po pozemských statcích, a stali se bojovnými. Atlantis přepadla země na východ od Herkulových sloupů, a rozdrtila prakticky veškerý odpor na který narazila. Když byla Atlantská armáda před Athénami, Zeus se naštval, a potopil ji celou do moře. Bohužel, spolu s Atlantidou vzala voda většinu území Athén, které se tehdy rozléhalo od Akropole směrem do moře.„
Platón

Dialog Critias se nedochoval celý, a proto se v něm o způsobu zničení Atlantidy moc nedozvíme. Zde mi nezbývá, než opět přivolat na pomoc Mahabharatu. Ta totiž tuto událost obsahuje, a je s podivem že se to nevyučuje na školách. Stejně jako Platón, Mahabharata popisuje “Atalské„ impérium na ostrovech v západním oceánu, obývané blonďáky a neskutečně bohaté, které zdegeneruje a rozhodne se dobýt svět. Mahabharata taktéž popisuje koalici národů, která se s neúspěšně snaží bránit proti mocné Atale. Nakonec “koalice„ postaví obrovskou vimánu, napěchuje jí všemi možnými a nemožnými zbraněmi, a vyšle jí na město Atala. Bohužel, mocná exploze nejenže rozmetala Atalu. Tato zbraň způsobila zemětřesení a požáry po celé planetě, což (a to se v Mahabharatě opravdu píše) roztálo světové ledovce, načež celé lidstvo ztratilo v moři většinu pevniny.

“Od té doby nic nebylo jako dřív. Lidé začali umírat na nemoci, přestali se dožívat vysokého věku, a každodenní život byl plný těžké dřiny. A lidé si stěžovali - kde jsou naše zdravá těla? Kde je pohodlný život plný her a lehké práce?„
Mahabharata

A co nám na datum 9000př.n.l. říká moderní archeologie? Kataklysmatické jevy - sucha střídají extrémní deště - popílek v ledovcích - tání ledovců - a náhlý nárůst hladiny oceánů až o 300 metrů. Zkrátka konec doby ledové, čili přesně to, co tomuto datu připisuje starověká literatura.
Než jsem se dopracoval k chápání historie tak, jak jsem to zde sepsal, přišel jsem snad o dvě dioptrie. Přečetl jsem toho hodně, a nikdo mi už nevyvrátí, že oficiální chápání historie jako lineárního posunu dál, výš, a rychleji - je pěkná blbost.
Podle mě nám moderní archeologie dělá nechtěnou službu tím, že likviduje všechno, co “se nehodí„. Zrovna nedávno jsem viděl ve zprávách, jak při vykopávkách kdesi na Moravě nalezli podivné předměty, o kterých se později zjistilo že jsou z akrylátů. Archeologové povídali, že vůbec nemůžou pochopit, jak se někomu takový podvod povedl - že to tam někdo musel zahrabat předvčerejškem. Třeba ne.
Další zajímavostí na našem území je hora Říp. Podobné kopce jsou všude na světě, a je nám řečeno že vznikají vulkanicky - že se jako láva vylije ze země, a udělá kopec. V televizi jsem viděl sopky, dopady meteoritů, a dno Mariánského příkopu. Nikdy jsem však neviděl něco, co by jen vzdáleně připomínalo proces vulkanického vzniku hory Říp. Jednou jsem ale byl v Chomutově - a viděl jsem růst kopce naprosto stejného tvaru - vytěžené haldy. Taky na nich nic neroste - jako na Řípu, který byl údajně uměle zalesněn v 19. Století. Oproti tomu, vulkanické půdy jsou většinou vysoce úrodné.
Na závěr se musím svěřit se svou obavou, že se naše civilizace dopustila největší chyby při změně chápání slov našich předků. Z historie která “nezapadá„ jsme si udělali mýty a legendy, abychom nebyli nuceni poslouchat rady, které jsou v historických záznamech obsaženy. Bohužel pro nás jsou to často životně důležitá sdělení - jako že na světě opravdu existuje dostatek vody pro velkou povodeň. A aby toho nebylo málo, přepisuji sem z wikipedie známky přicházející katastrofy, jak je před tisíci lety zaznamenali hinduisté.

“Kali Yuga (temná doba): Vládci přestanou používat rozum, a zavedou nefér daně. Vládci přestanou prosazovat duchovno, a ochraňovat jejich poddané. Místo toho se stanou nebezpečnými pro svět. Lidé začnou migrovat a vyhledávat země kde je dostatek pšenice a ječmene.

Nelibost a zloba jsou běžné, lidé budou veřejně osočovat druhé. Chtíč bude považován za akceptovatelný. Lidé budou přemýšlet nad vraždami, a nepřipadne jim to divné. Lidé přestanou následovat rozum, místo toho budou následovat emoce. Lidé nebudou pomáhat těm kdož jsou bezmocní.

Spousty dalších nechtěných změn se stanou. Pravá ruka bude podvádět levou a naopak. Lidé s falešným znakem vědění budou vyučovat pravdu, staří přestanou poučovat mladé, a mladí zradí staré. Zbabělci budou oslavováni jako odvážní, a odvážní se radši budou schovávat jako zbabělci. Lidé nebudou věřit jediné osobě na zemi, ani jejich rodině. Dokonce ani muž a žena si nebudou věřit v manželství.

Začnou se objevovat náctiletá těhotenství. Hlavním důvodem bude veřejné uznání sexu jako hlavní věci pro život. Hřích poroste exponencionálně, zatímco umění pomalu zanikne. Lidé budou slibovat, ale sliby nesplní.

Spolu se smrtí a nemocemi všude kolem, muži a ženy budou myslet na sex. Bez jediného důvodu začnou lidé ničit stromy a zahrady. Nezbude žádný respekt pro zvířata, a maso se začne jíst ve velkém. Lidé se stanou závislými na opojných nápojích. Lidé shledají jejich práci stresující, a začnou hledat způsoby jak se jí vyhnout. Guruové už nebudou mít žádný respekt, a jejich studenti je napadnou. Jejich učení bude znehodnoceno, a následovníci Kamy (bůh lásky) ovládnou veřejné mínění."

No jestli tohle vede ke světové katastrofě, máme se na co těšit :-)

Chlape, tohle mi vrtá v hlavě už hodně...
NEMO, 29.9.2006 15:49

Chlape, tohle mi vrtá v hlavě už hodně dávno. dospěl jsem k podobným závěrům. Viz. můj post na IAN Cydonia teorie o předchozí vyspělé civilizaci a „stavbách“ na Marsu.
Tohle je hodně zajímavé. Takový divných nálezů je poměrně dost, například předměty, které vykazují jiné poločasy rozpadu než by měly, nebo jinak, okolní přirozená radioaktivita neodpovídá stáří nalezených předmětů, dle měření podle uhlíkové metody.
Paradoxy se najdou na každém kroku, stačí se jen dívat a přemýšlet. :)
Takových záhadných míst je spousta, třeba mě fascinují pyramidy, co se našli v pralesích jižní ameriky, stářím převyšují egyptské a hlavně, jsou celkem podobné třeba v asii a číně. Fakt by mě zajímalo, jestli existují nějaké opravdu studie, které se tím zabývají, ale nejsou publikované pro politickou nekorektnost.
Třeba to s nima dopadá jako s diplomovýma pracema, založí se do archívu... ;)

Odp: Chlape, tohle mi vrtá v hlavě už hodně...
Martin K., 29.9.2006 16:49

Náhodou se mi dostala do rukou zajímavá kniha Dvanáctá planeta od Zecharii Sitchina, doporučuji, stojí za přečtení, je tam popsáno to o čem píšete, ale je to bráno v celosvětovém kontextu, autor předkládá možnou alternativní minulost a vznik lidstva, opírá se především o překlady sumerských, asyrských, babylonských a chetitských textů, není to žádná slátanina, ale není to napsáno (či spíše přeloženo) moc čtivě (alespoň pro mne) ale když se tou knihou prokoušete, zjistíte že vše to do sebe zapadá způsobem že se člověk až diví.
Pokud Vás zaujme první díl autor napsal ještě dalších šest či sedm dílů, celé se to jmenuje Kronika Země.

Odp: Chlape, tohle mi vrtá v hlavě už hodně...
Bambus, 3.10.2006 12:26

O pyramidách na Marsu vím, a jestli je můj úsudek správný, „tvář z Marsu“ je opravdu tvář - zpráva od našich předků, že se tam dostali. Je skoro napřesdržku, že si NASA křečkovala poslední snímky Cydonie celé dva měsíce, než je vypustila na veřejnost. Podle mě to zavání těžkou cenzurou. Ovšem potom vyvstává otázka, proč by něco takového skrývali? Proč nechtějí vypustit mezi lidi důkazy, že „pravěk“ nebyl taková divočina jak nás učí ve škole? Těžko říct, ale na http://video.google.com/videoplay?docid=5230352501705525326&q=eagle+has+landed je nějaký americký (asi) kněz, který předkládá poměrně významné důkazy, že celá NASA je podnik svobodných zednářů - včetně Neila Armstronga. Zmiňuje též chlapíka, který v USA prodává pozemky na měsíci, a který je shodou náhod taktéž svobodný zednář.

Kromě toho jsem někde četl, že je v Bibli napsáno (ti kdo znají Bibli lépe ať mě případně opraví), že měsíc skrývá odpovědi. V tomto světle se zdá logické, že spousta astronautů z měsíce odešla od NASA hned po návratu na Zemi. Jeden se stal knězem, další podlehl alkoholismu, atd. atd. Jestli jsou na Marsu pyramidy, na měsíci musí stát minimálně ruiny nějaké základny - a astronauti je museli vidět! Možná, že reakce navrátilců je tím hlavním důvodem, proč NASA uzemnila dvě vyrobené a kompletní rakety Apollo, které se teď válí jako atrakce na Cape Caneveral. Tento fakt - mimochodem - způsobil obrovskou kritiku ze strany odpůrců NASA na počátku 70. let - že nejenže utrácí miliardy, ale že je doslova prohazují oknem.

Inspirace Řimem
Kelt, 29.9.2006 21:19

Souhlasím s Vámi v jedné věci, že naší civilizaci čeká nepěkný konec, pokud se nepřestane tvářit, že se nic neděje, že tání ledovců je naprosto v pohodě, že ubývání ropy se nás netýká, že vše vyřeší neexistující technologie a hlavně pokud si neuvědomíme, že ničením přírody ničíme sami sebe. A ře civilizace, které není nic svaté, nemá proč žít a zdegeneruje.

Jen bych možná pro potvrzení svého přesvědčení nesahal k bájným Atlanťanům a indickým eposům, byť souhlasím, že obé v sobě skrývá provokující tajemství, ale podíval bych se do historicky mnohem mladší doby a na civilizaci nám bližší - starověký Řím. Je až znepokojující, kolik společných znaků lze nalézt mezi dobou těsně před pádem Západořímské říše a naší civilizací.

Římané žili v míru za Limes Romanus, spoléhali na Pax Romana a sílu římských legií, oddávali se přepychu a světským radovánkám. Přitom sami nepracovali, na ně pracovali jiné, pro ně barbarské národy. Jejich fixace na slasti života vezdejšího byla taková, že jim bylo zatěžko bojovat v legiích, které byly tudiž také plné barbarských žoldněřů. Římané se na jiné národy dívali povýšeně, přitom ale byli na nich závislí. A nevěřili nikomu, kdo jim předpovídal konec jejich způsobu života, o to více pak byli zaskočení, když konec skutečně nastal a jejich Věčným městem se přehnaly hordy divokých Germánů ... Není ta podobnost přímo děsivá? Proč se nepoučíme z chyb civilizace, za jejiž dědice se někdy ve své pýše považujeme?

Odp: Inspirace Řimem
NEMO, 30.9.2006 11:52

Proč se nepoučíme?
Se podívejte kdo nám vládne, hrůza a děs, amaterizmus z nich jen srší... Ti „lidé“ nevidí nic jiného než sebe a svůj prospěch.
Světem vládne komerce, a říkají jen - nakupuj, spotřebuj, nakupuj, spotřebuj... Jo a choď do našich manufaktur, které dělají pro nás. :)
Nevadí mi chodit do práce, nevadí mi v podstatě ten systém co je, ale vadí mi, že lidi to v honbě za mít toho co nejvíc, ničí prostor, který mají k samé podstatě žití. A taková civilizace, jak píšete zanikne. Je potřeba žít trochu v souladu s prostředím a ne ho jen měnit pro své potřeby.
To by pak bylo lepší se odstěhovat na nějakou jinou planetu a tam si stavět skleníky, kde by se ovládalo i počasí. :)
Ano starý Řím má s náma až moc společného, hlavně ty náznaky konce.

Odp: Inspirace Řimem
Bambus, 3.10.2006 12:42

Zrovna postupně pročítám knížku od Jarreda Diamonda - Collapse, how societies choose to fail or succeed. Autor předkládá seznam civilizací, které evidentně doplatily na přemnožení, zničení okolní přírody, anebo zánik morálky, která je držela dohromady. Je to opravdu zajímavé čtení. Asi největší poučení vidím v tom, že lidé často doplácí na nepochopení toho co je drží při životě. A tak zatímco na velikonočních ostrovech vyhubili stromy, takže nebyli schopní postavit ani obyčejnou kánoj, a Máyové vykáceli okolí takovým způsobem, že přestalo pršet, měli bychom se možná zamyslet co tato malá lokální poučení znamenají pro globální dobu, kdy už není kam utéct. Ale to se asi trochu opakuju :)

Bambus, z tvých článků mi jde mráz po...
Jana, 2.10.2006 13:49

Bambus, z tvých článků mi jde mráz po zádech. Ale zapadá to do sebe, bohužel...

Jako vždy, bezvadně a přehledně...
ivanplacak, 5.10.2006 20:48

Jako vždy, bezvadně a přehledně napsané.Vidím ale několik nedostatků.O spoustě z nich by se dal vést spor a nikdo z nás by nenašel podporu pro svoje tvrzení,jsem si toho vědom,bylo by to samé kdyby, kdyby!.O tváři na Marsu myslím,že už pochyb není,bylo prokázáno,že se jedná o přírodní útvar........,,PO NĚKOLIKA HODINÁCH BYLO VEŠKERÉ JÍDLO NAKAŽENÉ!!.......No,nevím, kdo by to a jakými postředky zjišťoval.Dosimetrama to asi nebylo. Ke zjískání takovýchto znalostí je potřeba značného výzkumu a technického zázemí,ale hlavně,- POTŘEBY!!- se takovýmto výzkumem vůbec zabývat.Už se nám začíná vyjasňovat.!Představím-li si jaké technické zázemí by takovýto výzkum musel mít,-(jedno pochází z druhého)-doly, hutě,obrobny,dopravní síť,obydlí pro pracovníky a zajištění jejich existence.Je takřka nemožné ,aby po sobě nezanechali stopy,-představím-li si měřítka.
I nehmotné znalosti mají velmi hmotné potřeby a důsledky.Potraviny a měřicí techniku máme už za sebou.No a teď to zkusíme smyslově.-Nevidím,neslyším,necítím,nehmatám,
nečichám.-Naopak, ozářením potravin zničíme všechny živé organismy a vysterelizujeme je.Velmi tvrdé gama záření zničí všechny rozkladné procesy.V ozařovacích komorách se takto zachraňují vzácné exponáty aniž by se musely vyndavat z obalů a pouzder.Radši nebudu pokračovat,tajemno naše životy obohacuje,příliš racionality v nás zabíjí představivost.Radši budu dál vymýšlet svoje kraviny a pak snášet jejich důsledky.

Odp: Jako vždy, bezvadně a přehledně...
ivanplacak, 5.10.2006 23:16

Důkaz,-závěr.Myslím,že v textu jsou prokázané rozpory.Zkaženost,-kontaminace potravin nemohla být prokázána laboratorně,přístrojovým měřením.Ani smyslově,ozářené jídlo není zkažené,ale sterilní.

Odp2: Jako vždy, bezvadně a přehledně...
Jana, 6.10.2006 7:51

Když o tom tak přemýšlím - ona přece není radiace jako radiace. Potraviny se pouze ozáří, choroboplodné zárodky jsou zničeny (a možná kdovíco ještě), ale potravina samotná radioaktivitu nevyzařuje. Pokud je ale potravina zasažena radioaktivním spadem, tak nebezpečná je. Po Černobylu bylo radioaktivní cesium v kdečem, nejenom v houbách, které rády těžké kovy kumulují...Takže si dovoluji s vámi nesouhlasit.

Odp3: Jako vždy, bezvadně a přehledně...
NEMO, 6.10.2006 9:07

Nevím přesně kde to u nás je, ale silnou čistou radiací se ozařují památky jako jsou skříně, židle a jíné doplňky hradů a zámků. Tím se odstraní veškerý život, který by tu věc zničil. A samotná věc není radioaktivní. Nebo se takhle zatmavují skla na autech, využíváse „špíny“ ve skle. Jinak ta místnost má krásný bazén, kde jsou uložené zářiče. Dá se k tomu jít, ale jen když je to ponořené. :)
V Černobylu šlo o něco jiného. Tam totiž nedošlo k výbuchu jako takovému, ale pouze k úniku silně radioaktivních látek (něco jako výron lávy ze sopky), ty se smísily s jiným materiálem (konstrukce budovy) a následně zamořily okolí za pomocí velkého žáru od jádra, to byla hybná síla.
Kdyby došlo opravdu k řetězové reakci a explozi, tak tam podle mě nic nezůstalo, jen díra v zemi a nikdo by to nepřežil...

Odp4: Jako vždy, bezvadně a přehledně...
ivanplacak, 6.10.2006 12:30

Radiční komora je ve vlastnictví Středočeského musea v Roztokách u Prahy.
Bývalá vodní tvrz,-zámeček.

Odp4: Jako vždy, bezvadně a přehledně...
Jana, 6.10.2006 12:31

Opět si dovoluji nesouhlasit. s tou dírou to asi bude pravda, ale k radioaktivnímu spadu by určitě došlo, a v mnohem větší míře. Pokud si pamatuju z hodin branné výchovy, radiace se dělí na paprsky alfa, beta a gama. Záření gama se uvolní hned při výbuchu a za pár chvil pomine, to už ale zničí vše živé. No a potom přijde ten spad s paprsky alfa a beta, který kontaminuje celou krajinu. Fuj. Je tu někde nějaký fyzik, který by v tom udělal jasno?

Odp5: Jako vždy, bezvadně a přehledně...
NEMO, 6.10.2006 12:49

Paprsky nevzniknou samy od sebe, musí být zářič. V tomto případě kontaminovaná hmota. Jde zde hlavně o poločas rozpadu jednotlivých látek a dobu expozice. Ano tohle dělení je základní, ale problém je mnohem složitější... :)
Není to tak jednoznačné, jak moc škodlivé to tenkrát bylo. Šlo hlavně dostat lidi pryč, než se dekontaminuje okolí a zamezit dlouhým expozicím lidí před nebezpečným zářením.
Branná výchova = zastrašování lidí před imeprialistickým nebezpečím komunisty.
Nezlechčuji to, samozřejmě je to nebezpečné, ale koukněte se na japonská města zasažená přímým atomovým útokem. Dneska tam jezdí turisté... :)
A mimochodem, česká kotlina má relativně vysoké radiační pozadí než okolní prostor. Jsme na to tak trochu zvyklí po generace. I na světě žíjí lidé v takových lokalitách. Radiace je přirozeným jevem. Jde o množství/intenzitu a čas.

Odp5: Jako vždy, bezvadně a přehledně...
ivanplacak, 6.10.2006 13:16

Nezabývám se následky a účinkem zbraní,pouze zpochybňuji věrohodnost textu.Jak může někdo tvrdit,že je jídlo už po několika hodinách zkažené.Když se to nedá smyslově prokázat.Není to možné!!
Lze to dokázat jedině laboratorně,měřicí technikou.Ta potřebuje velice vyspělé zázemí s komplexní strukturou vazeb a zajištění.(popsal jsem nahoře v článku) No a ta už musí po sobě zanechat nepřehlédnutelné stopy.I po tisícech let.Tak jako je zanecháme my.

Odp6: Jako vždy, bezvadně a přehledně...
Martin, 6.10.2006 14:09

A taky bychom se mohli dohadovat o tom, jak přesný je český překlad tohoto eposu. A co vlastně slovo NAKAŽENÝ přesně znamenalo.:-)

Odp7: Jako vždy, bezvadně a přehledně...
NEMO, 6.10.2006 14:15

Ano.. Překlad a význam slov.
Onehdá jsem viděl v TV film Horizont událostí a tam zachytili zprávu, která byla zarušená a v latině.

První překlad: Zachraňte mě... Druhý: Zachraňte se...
I v latině velice podobné.

Velice podobné, ale významově úplně jinde. :)
Otázka zůstává, zda si to překladatelé správně vyložili.

Odp7: Jako vždy, bezvadně a přehledně...
ivanplacak, 6.10.2006 18:45

Svoji rozvahu opírám o popis děje,ne o překlad. Neumím si představit, co jiného než kontaminaci radio.spadem by mohl znamenat.Ale tady je ten zádrhel!!Jak někdo zjistil,že jídlo je ,,zkažené,"?? a to během hodin!!..Když při tvrdém gamazáření je sterilní,!!..tedy poživatelné.!!!..,ale zbavené všech biohodnot. Kontaminace spadem je zjistitelná pouze přístrojově!!..nikoliv smyslama,nejdřív musím o takové možnosti vědět,abych ji mohl měřit.K tomu potřebuji znalosti a přístroje.Ty nevznikají samovolností,ale jsou důsledkem plánovité činnosti, ta za sebou nechá nesmazatelné stopy.I po tisíce let!!
Líp už to neumim.-Jsem na kolenou.

Odp8: Jako vždy, bezvadně a přehledně...
NEMO, 6.10.2006 19:04

Chápu myšlenky. Jenže... :)
Co dokáže s povrchem planety udělat jeden, dva nebo pět milionů let?
Příklad MARS, příšel o atmosféru, vypařila se voda, část ji je na polárních ledovcích, část pod povrchem, hodně ji „odešlo“ s atmosférou do prostoru...
Co se stalo? Jaké procesy se odehrávaly? Je tam moc otázek. Dále Viz. pyramidy v pralesích považované za kopce, jen průzkum odhalí co to vlastně je...
Dokud tam nekopne nebo se nezavrtá sonda, neuvěřím, spíš bych uvítal geologický a archeologický průkum na Marsu, než pokusy o další fotografování.
K záření, gamma ray sterilizují vše od nám známého života. Bez dozimetru ale nevím, že jsem byl exponován, není to jako rozpálená kamna, hnijící flákota, nepoznám to až následně jako příznaky nemoci z ozáření, a znovu, musím vědět že jsou to příznaky nemoci z ozáření... :/

Odp9: Jako vždy, bezvadně a přehledně...
ivanplacak, 6.10.2006 20:54

O první polovině nehovořím,ale je většinovým předpokladem.Důkazy se teprve hledají,ale vše nasvědčuje tomu,že to tak je.____Dnes, pralesní města v JA jsou jen malou ukázkou toho jak dokáže civilizace spolknout sama sebe.___Nechci kazit kouzlo,ale popis jaderné války (omezený útok) je zasazen do doby před pěti tisíci sto lety.To je dlouhá doba při čekéní na tramvaj,ale ne na smazání stop po vyspělé civilizaci zvládající jaderné technologie.
___K závěru,-Vždyť potvrzuješ na co poukazuji. Nesrovnalost je zřejmá.Škoda,malá tajemství mám rád.

Odp10: Jako vždy, bezvadně a přehledně...
NEMO, 6.10.2006 21:14

OK. Potvrzuji.
Je fakt že na pouhých 5000 let to půjde těžko aplikovat, stopy by byly viditelné. Je to poměrně krátká doba. Zničující jaderná válka by musela být poměrně rozsáhlá na to, aby se stopy jen tak schovaly.

Ale co když je chyba v datování?
Kdo ví... :)

Odp8: Jako vždy, bezvadně a přehledně...
hlad, 17.10.2006 14:53

Když už byl někdo schopný tenkrát vyrobit tu atomovou zbraň, tak měl jistě i nějáké to měřidlo. Nebo jednoduše ti, co se najedli toho otrávenýho jídla, začali zvracet, cítit pálení nebo tak něco.

Odp5: Jako vždy, bezvadně a přehledně...
ivanplacak, 6.10.2006 18:58

Ano,je to tak.

Odp5: Jako vždy, bezvadně a přehledně...
Dan, 15.2.2007 15:56

:-)musim souhlasit a dovoluju si ještě přidat fakt že zářeni jako takové ma vlastnosti měmit struktury bilkovin,tuku..atd...(prřkladem je mykrovlnka=chodom na zdravku a učili nas to...viz. matrřske mleko)takže i kdyby nebyle to jidlo otravene ve smyslu radioaktivního spadu tak se mohlo znehodnotit silnym zářením....

Odp6: Jako vždy, bezvadně a přehledně...
ivan, 15.2.2007 23:25

Ano,ale j

Odp4: Jako vždy, bezvadně a přehledně...
ivanplacak, 6.10.2006 12:44

Radiační komora je ve vlastnictví Středočeského musea v Roztokách u Prahy.Bývalá vodní tvrz,-zámeček.

Odp3: Jako vždy, bezvadně a přehledně...
ivanplacak, 6.10.2006 14:06

Jano,lámete se do otevřených dveří,já s váma souhlasím!!!!..Radioaktvivní spad je zabiják,je nebezpečný!!Otázka,-Jak zjistíte,že je potravina,-držím se textu,,zkažená"!! (kontaminovaná) po několika hodinách? Čím to zjistíte??

Odp4: Jako vždy, bezvadně a přehledně...
Bambus, 9.10.2006 23:58

To je právě ten problém, který jsem chtěl článkem nakousnout. Text jsem přeložil z anglického překladu z roku 1895, z roku, kdy nikdo nemohl ani tušit potenciál, který se skrývá v atomu. V originále je napsáno „all foodstuff were infected“, čili po několika hodinách, „všechny poživatiny byly infikovány“ - ohněm z té zbraně. Je mi jasné, že to co sem napíšu, automaticky ztrácí kredibilitu, kterou má můj zdroj - anglický překlad Mahabharaty. Nicméně faktem zůstává, že Mahabharata je opravdu, ale opravdu zajímavá.

Kromě automaticky naváděných explodujících šípů, a zbraní které ničí celá města a září jako „deset tisíc sluncí“, jsou v textu tisíce a tisíce dalších popisů, které mě osobně přesvědčily o existenci vyspělé technologie v minulosti - to říkám jako bývalý „nevěřící“. Například...

Když se bojuje pomocí vimán, piloti používají víc jak 30 přístrojů ukazujících rychlost, pozici, a nepřátele, kteří jsou „tak daleko, že je člověk nemá šanci uvidět“. Jsou to vesměs přístroje, které „komunikují“ s pilotem skrz „zrcadla“ schopná vytvořit „jakýkoliv obraz člověk chce shlédnout“. Pomocí těchto zrcadel se lidé a bohové Mahabharaty dorozumívají na veliké vzdálenosti. Doslova se tam píše že „ve chvíli kdy někdo chce s někým mluvit, jeho obraz se objeví v zrcadle, pokecají si, a pak zase zmizí“.

Dokonce jsem četl spis zvaný Vimanika Shastra (spis o vimánách), který odhaluje tajemství létání s těmito vozíky. I když to průměrně nedává moc smysl, jako letec musím uznat (jakkoliv to zní divně), že Indové uměli lítat před 5000 lety. Je tam totiž všechno - popisy mraků, bouřkových i normálních, rady jak se zachovat při výpadku motoru (vyhledat pole), a jsou tam taky popisy rychloměru, výškoměru, vária, a kompasu - co dělají a jak je používat. V pasážích, které se zabývají bojem pomocí „vimán“ jsou perly jako popis kobercového bombardování (spousta vimán letících ve formacích a shazujících explodující projektily„), popis protiletadlové obrany (divadlo světel které ozáří noc), a také rozdíly mezi transportní, stíhací, a bombardovací vimánou (velká, rychlá a obratná, velká a rychlá). A všechny vimány spadají do dvou kategorií - pozemské, a vesmírné - “schopné doletět na měsíc„.

Je ovšem pravda, že indická literatura a Mahabharata je evidentně zkreslená tisíci lety, které uběhly od jejího vzniku, a proto dává velký prostor fantasii. Nicméně, rád bych uvedl několik důvodů, proč si myslím, že vyspělá civilizace (technologie) je historicky běžná.

1. podle oficiální verze jsme to zvládli od ničeho k internetu za 10,000 let. Nic proti tomu, až na maličkost zvanou “stáří Země„ = 2 miliardy let.
2. Prakticky všechny známé kultury vzpomínají na “zlaté časy„, kdy lidstvo bylo “lepší„ než dnes - křesťanství nevyjímaje.
3. Myslím, že se všichni shodneme, že třetí světová znamená KONEC, s velkým K. Civilizace jak ji známe není schopná přežít globální holokaust - nicméně pár jedinců to přežije vždycky.
4. To, že MY létáme letadly a že máme atomovky znamená, že staří Řekové, Indové, Izraelci, Sumerové, Egypťané, Indiáni, Číňani, a Švédové popisovali věci, které jsou možné a uskutečnitelné.
5. Všechny zbytečnosti, které se dnes válí po supermarketech, můžou být využity kdykoliv “později„. Zde bych chtěl zdůraznit maličkost z oficiální prehistorie = nejdřív byla doba bronzová, a potom doba železná. S nástupem doby železné bronz prakticky zmizel, až do 18. století. Oficiální vysvětlení zní: “doba bronzová skončila, když byla vytěžena všechna snadná ložiska mědi a cínu„. Proč lidstvo po šutrech přešlo na sofistikovanou slitinu, a až potom na všudypřítomné železo, mi nikdo dosud nevysvětlil.
6. Co se stane s Prahou za 2000 let bez lidí?
7. Platónův dialog Critias se nedochoval celý - končí v okamžiku kdy se Zeus rozhodl zničit Atlantis. Alexandrijská knihovna byla spálena. Katolická církev strávila minimálně 1000 let pálením knih - včetně uzlíků v jižní Americe. Vnuk pana Schliemana, objevitele Tróje, zmizel právě ve chvíli kdy prohlásil, že vlastní nezvratné důkazy o existenci Atlantis, jež byla pravděpodobně “daleko vyspělejší než civilizace dnes„ (1920?).
8. Existují stovky artefaktů které “nezapadají„. Křišťálovými lebkami a baterkami počínaje, a Jupiterovým chrámem v Baalbeku konče. Tento chrám údajně postavili Římani, ovšem je zde jeden háček. Stojí na platformě z kamenných monolitů vážících 1200 tun. Existují římské záznamy o neúspěšném pokusu hnout 455t obeliskem v Egyptě, ale neexistuje ani jeden záznam o mega-inženýrském přesunu Baalbeckých monolitů - pouze zpráva, že “starý chrám bylo potřeba zrekonstruovat„.
9. Fenomén UFO a “vesmírní lidé"

Chtěl bych zdůraznit, že nemám v úmyslu rvát vám šrouby do hlavy. Bohužel ale existuje spousta věcí, které jsou nevyvratitelné (správné časování konce doby ledové + popis reálných zbraní, které jsou schopny něco takového způsobit), a které poukazují na vyspělou technologii používanou v minulosti. Co když jsme to my, kdo žije v době po nukleární katastrofě? Koneckonců, Hirošima je dnes obydlené město, tak jako Země je dnes obydlenou planetou.

Odp5: Jako vždy, bezvadně a přehledně...
Penguin, 5.11.2006 14:37

A jestlipak by se ti milý Bambasi podařil objevit „oslí můstek“ mezi Tvými dvěma články - tímto a tím ohledně té druhé hospodářské krize ?
Jinak řečeno - jakpak asi spolu souvisí (pokud vůbec) soudobé mainstreamové interpretace ekonomických a historických (archeologických) událostí či dějů?

Odp6: Jako vždy, bezvadně a přehledně...
Bambus, 8.11.2006 16:04

sice nevím co je to oslí můstek, ale jistou spojitost jsem objevil. Něco na způsob šíření obelisků od Egypta, přes pražský hrad, až po Washington :)

Odp: Jako vždy, bezvadně a přehledně...
VarhanOrchestrovicz, 2.3.2008 12:57

jenom na okraj... má-li někdo- entita, „létající viman“ , vldne jistě i dalšími technickými prostředky; pokud už „létající viman“ připustím jako skutečnost..

Pro mě je autoritou Bible, ne epos...
1234, 15.8.2007 19:38

Pro mě je autoritou Bible, ne epos Mahabharata.
Pokud někdo chcete polemizovat, napište m:-)i namail.

otázka
Pavel1, 16.11.2007 14:01

Mám otázku: kde bych se mohl dočíst na internetu od Číně, která využívala rakety před 2000 rakety ...děkuji

Jen odkazdo pranice. Video je...
Martin K., 2.3.2008 18:34

Jen odkaz do pranice. Video je tady. Je to indická Vimana, nebo kvalitní podvrh? ;-)

Dost jsem nad tím přemejšlel a nemá to...
EvraFon, 12.7.2009 9:47

Dost jsem nad tím přemejšlel a nemá to řešení.Vymyslel jsem ale že kdyby jsme se vrátili ke kořenům a začali žít jako ve středověku (samozřejmě ) bychom dbali na přírodu atd.Tak by se stalo přesně to samé o čem se tu mluví naše civilizace by zanikla , na staré rozumy by se zapomnělo, nacházeli se záhadné nálezy a postupným vývojem by se vše opakovalo.Co když pořád opakujeme pár staletí?(To se podle mě stalo i před nějakými těmi 6000 lety)

No jaký je váš názor?

Odp: Dost jsem nad tím přemejšlel a nemá to...
tlapka, 12.7.2009 12:09

vývoj se nevrací, na řadě je čínská kultura

Parádní článek :)
Kanesh, 5.11.2010 0:49

Zdravím, musím poděkovat za pěkný článek, který nutí i zatvrzelé kritiky k zamyšlení. Je z něj cítit stejné rozhořčení nad nechápavostí většiny lidí k tomuto tématu, jaké pociťuji já při jakékoli zmínce s paleo-SETI tématikou :D Přeji v bádání mnoho úspěchů, doufejme, že jednoho krásného dne nám přestanou historikové a vlády věšet bulíky na nos a uvolí se sdělit nám pravdu :)

Odp: Parádní článek :)
iva, 5.11.2010 10:45

Díky moc za upozornění . Jo Bambus je jednička a já se začetla hned jen to musím dolouskat i tu diskusi,

Nová chronologie
čupakabra, 31.1.2016 14:41

Se článkem souvisí nová chronologie aneb znásilněná historie lidstva především Evropy .
V 10 bodech je popsaná na WIKIPEDII.

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru