Pro všechny přemýšlivé lidi

Poslední komentáře

Střípky z diskuse

Zajímavé odkazy

Novinky na Svíci.cz

  • 30.11.2007: Nyní jsou nově přidané komentáře od poslední návštěvy zvýrazněny barevně
  • 13.4.2007: Možnost úpravy i zatím neschváleného článku
  • 22.6.2006: Zlepšeno vyhledávání
Proč používat Linux

Komentáře k článku

2.10.2006 22:16

Hodnota a ochrana člověka

romantik

Existují lidé, kteří zuřivě bojují proti jakémukoliv umělému přerušení těhotenství a nazývají to „vraždou“. Přitom těhotenství může být zničující pro matku ze zdravotních důvodů a nepatrný plod si svou existenci nebo její možný konec s největší pravděpodobností vůbec neuvědomuje. Jiní bojují (a jsou na to i zákony) proti prodeji novorozence; avšak je nejméně 50% naděje, že se dítě v nové rodině bude mít lépe, než by se mělo u své vlastní matky. Existuje snaha bránit šikanované žáky a studenty ve školách.

V protikladu ke shora uvedeným aktivitám neexistuje nějaká liga na ochranu možnosti dlouhodobě pracovat pro mladé dospělé absolventy škol, neexistuje ochranná instituce bránící firmám propouštět pro nadbytečnost zaměstnance v předdůchodovém věku. A práce je pro dospělé obyčejné lidi jejich jediný zdroj obživy. Ztráta zaměstnání bez svého zavinění vede k lidským tragédiím celých rodin. Zaměstnavatelé pohrdající pracovní silou a parazitující na ní, se dopouštějí zločinu proti lidskosti; jejich neomezená moc „na trhu práce“ je nemorální a je ze všech ostatních prohřešků proti lidskosti nejhorší. Kdo lidem, kteří poctivě pracovali a chtěli pracovat dál, kdo jim nahradí obrovské finanční i duševní ztráty, které jim zaměstnavatel „ukradl“ tím, že jim vzal práci?

Měla by existovat zákonná povinnost zaměstnavatelů přizpůsobit se možnostem slušného zaměstnance a umožnit mu pracovat, třeba jen za minimální mzdu. V současné podnikatelské sféře tolik opěvované vlastnosti jako rychlost, komunikativnost a krása zevnějšku bývají často vlastnostmi podvodníků, zlodějů a násilníků. Pokud by byly hodnoceny firmami vytvořené pracovní podmínky, došlo by se k daleko „černějším“ výsledkům, než jak jsou obecně „kvalifikováni“ ubozí propuštění od svých zaměstnavatelů.

Moc nesouhlasím s tím, že by...
Bambus, 3.10.2006 13:43

Moc nesouhlasím s tím, že by zaměstnavatelé měli mít přikázáno zaměstnávat - to už tady bylo za komunismu. Zásadní problém je, že práce musí být užitečná, že takovou práci musí nějaký jedinec vymyslet, a zejména, že takový jedinec musí mít schopnost zaměstnance odměnit dílem z užitku, který tato práce přinesla, nebo, a to je horší, přinese. U makroekonomických subjektů (fabriky a stavby dálnic) existuje způsob ochrany zaměstnance - odbory (ponechme stranou jak jsou dnes efektivní). Problém dneška je hlavně v mikroekonomické sféře, protože ti kdo práci vymyslí, často nemají prostředky, aby mohli odměnit pracovníky okamžitě, a tím práce padá. Je to začarovaný kruh, ve kterém vidím nejlepší řešení v existenci podnikatelů typu Baťa - všechno co firma Baťa potřebovala, udělala si sama. Zaměstnanci nemají kde bydlet? Zaměstnáme další, kteří postaví baráčky. Zaměstnanci chtějí chodit do kina? Postavíme kino a filmové studio. Nevím jak to nazvat jinak než „královský“ přístup těch, kteří mají možnost zaměstnat každého, a zároveň ví co je užitečné. Je to sice smutné, ale třída dělníků a rolníků v tomto případě vždy selhává, a třída šéfů a manažerů dnes zapomíná jejich právoplatnou funkci - vést lidi. Ne tyhle lidi, ale všechny lidi. I kdyby měli zametat vajgly v Horní Dolní. Zkrátka řešení vidím v nějaké „sociální“ osvětě šéfů a manažerů, aby pochopili, že přikazovat „všem“ lidem co mají dělat je jejich povinnost od té doby, co existuje nepsaná povinnost připojit se k práci na pozici, která odpovídá schopnostem. Možná nejlepší zkratka k takovému stavu je vysvětlit každému manažerovi, že pětkovej bavorák a třicetimiliónovej zlatej padák nejsou morální odměnou za „snížení stavu“, nebo za přesunutí fabriky do Číny. Ale s morálkou je to vždycky těžký...

Odp: Nesouhlasím vůbec
Novák Jiří, 13.1.2008 8:21

Nesouhlasím vůbec s tím že by zaměstnavatelé měli zaměstnávat za každou cenu.
Nejsem ani zaměstnavatel ani jiným způsobem podnikající, dosáhl jsem však na určitou úroveň vzdělání„ po revoluci“ a vím že by tato praxe přinesla zánik hospodářství, nebo jinou formu otroctví „zneužití možností minimální mzdy“ i když se tak již v současnosti mnohdy i děje, což mělo a má vždy demotivující účinek. Mohl bych podrobně zde rozvést svou vlastní životní zkušenost, ale nemyslím že by někoho v národě Českém napadlo kde je chyba, tak že jen ve zkratce.
Dlouhá léta jsem se živil manualně s velice dobrými výsledky v práci ále né v odměně, protože jsem byl kádrově nevhodný. Po revoluci jsem vystudoval střední a započal stůdium na Vysoké, Ještě před maturitou mi bylo vyhrožováno v úrovni středního managementu, s odůvodněním že vzdělané lidi tady nikdo nepotřebuje, celá záležitost skončilaq šikanací, dlouhodobou pracovní neschopností a mnohdy nekvalifikovaným přístupem i na jiných úrovních.
To co všem nejspíše doporučí psycholog, je že by jste se s tím měli naučit žít, a to je naopak to s čím v tytulním článku souhlasím, že neexistuje ochrana proti Etnické morální úrovni, která je úzce spjatá s intelektuálním deficitem.
V současné době pracuji jako vedoucí kvality v dosti velkém strojírenském podniku již třetím rokem, od té doby se kvalita zlepšila na tolik, že si zákazníci ze zahraničí začli u nás obědnávat v trojnásobném množství, a kdyby bylo více těch kteří by tyto výrobky v dílnách vyhotovili, bylo by to minimálně o sto procent více i oproti současnému stavu, a řemeslníci by vůbec nemuseli děla za minimální mzdu.
Ano chybí nám řemeslníci, Jelikož ovládám cizí jazyky, němčina a angličtina, mohu si dovolit doslova citovat zákazníka ze spolkové země- Německa-kdyby jste měli plný dvůr výrobku tak je zítra koupím a odvezu. Je zde však další problém, ti co dříve nedokázali s věcí pohnout se dnes bijí do prsou za své zásluhy, a to na všech úrovních. Podařilo se mi dostat podnik do podvědomí zákazníků, že jsme nejkvalitnější- že jsme dle vyjadřování zákazníků nejlepší.
Proto že si toho sice všiml vrchoný management ale nejspíše se domnívá že na tom nemám žádnou zásluhu nebo menší než mojí podřízení, hledám si uplatnění jinde. Vše co říkám, mohu doložit fakty, avšak, když se poptávám jinde, zeptají se mne jak to chci udělat s bydlením, nebo jestli mé jazykové vybavení je na úrovni rodilého cizince s gramatickou výbavou větší než má běžný rodilý cizinec.
Po tom co jiný úspěšný uchazeč toto místo získá, já jsem konfrontován s tím že neumí ani jaziky, ani obor,k nám, z kooperačních důvodů, se pak jejich výrobky dostanou, a nám nezbývá než reklamovat a reklamovat. Tyto skutečnosti mohou hovořit opět o jistém druhu korupce, jinak by k něčemu podobnému nemohlo dojít.
To vše je vzorek celé české společnosti a její morální úrovně, která prostupuje napříč všemi obory a všemi úrovněmi, od vlády po dělníky, od lékařů po řemeslníky. Jde s tím něco dělat ?
Kde jsou psichológové v institucích kteří by narovnávali vztahy, a jak můžeete chtít po občanech
soucit s někým kdo ho v zápěti pošlape svou etnickomorální nedokonalostí. Možná že dříve se naučí zvířata mluvit, než národ pochopí na všech úrovních, co je to morálka.
Pak se spojí i ty nitky jak se hovoří v předešlém ohlasu.
ps. Dnes se nepovažuji již za čecha protože bych se musel akorát stydět, mí rodiče byli němci, děda bojoval u Stalingradu, považuji se za němce, proč nejdu do německa? V době kdy to mohlo být řešení, jsem se tam nedostal, dnes je mi přez padesát.

Nesourodost
Juras, 3.10.2006 16:44

Celý článek je nesourodý a věnuje se více tématům, aby se tradičně roznaříkal nad chudákem zneužitým zaměstnancem, kterému zlý zaměstnavatel ubližuje.
Na to téma jsme ale poplkali už dost, víc mě „napružily první dvě věty“.

Přestaneme-li používat abstraktní pojmy, musíme si uvědomit, že „umělé přerušení těhotenství“ je ve skutečnosti zabití lidského neopakovatelného jedince. Dokonce bych to srovnal s úkladnou vraždou - je to plánované chladnokrevné zabití, navíc za peníze. Tedy - romantiku, já to nenazývám vraždou, já to za vraždu považuji.

Na druhou stranu nebojuji zuřivě proti umělému přerušení těhotenství. Myslím si, že jsou situace, kdy je vražda možným východiskem. Rozhodně bych nechtěl vražedkyně plodů postihovat stejně jako jsou postihováni lidé, kteří uměle přerušili život již narozeného jedince. Myslím si, že je to jenom jejich svědomí, že se každému člověku přístup k ostatním lidem vrátí a spíš bych byl pro osvětu - aby si budoucí maminky samy dokázaly uvědomit, jak závažné jejich rozhodnutí je.

Nechápu, jak, romantiku, můžete napsat, že v protikladu k potratům je vyhazov z práce... Podle mého je v protikladu k potratům živých zdravých plodů umělé udržování defektních plodů, lidí nevyléčitelně nemocných apod. Zní to možná tvrdě, ale současná praxe, kdy lidi mají problémy počít dtě, je jim dopomáháno uměle, ženské jsou v těhotenství na rizikové MD aby se nedejbože něco nestalo, každé těhotenství chtějí donosit tak, aby se narodilo živé dítě - to je hlavní příčina degenerace lidstva. Zatímco před naší érou existovala velká selekce a život mohli dál plodit jen ti nejzdatnější jedinci, protože velká část populace umírala ještě v dětském věku, teď s rozvojem lékařství jsme většina z nás právě ti chcípáci, kteří by předtím pochcípali a uvolnili místo silnějším zdravějším jedincům.

Odp: Nesourodost
Jana, 3.10.2006 21:33

Ale Jurasi, to už trochu zavání eugenikou, nemyslíš? Pokud jde o tu selekci, nemyslím si, že vymizela, jenom je trošku jiná, přesouvá se z oblasti fyzického zdraví do oblasti duševních schopností. Ale pokud trváš na selekci, třeba to za tebe vyřeší ptačí chřipka:-(.
A to si piš, že ženské chtějí donosit každé těhotenství tak, aby se narodilo živé dítě, neznám teda žádnou dobrovolně těhotnou, která by to nechtěla.

Odp2: Nesourodost
ivanplacak, 3.10.2006 23:13

Eugenika byla zneužita pro politické cíle.V třicátých letech byla jednou možností,jak ozdravit degenerující lidstvo.Následující známe,ale to už nebyl medicínský problém. Později byla překonána genetikou.Zasluhovala by očistu!! Jako disciplína se stala sama obětí.

Odp2: Nesourodost
Juras, 3.10.2006 23:53

Až dodneška jsem nevěděl, co to eugenika je. Prostě jsem jenom uplatnil darwinův princip na kvalitu druhu. Ale podle toho, co je o eugenice napsáno ve wikipedii, tak asi ano. Připadá mi to naprosto rozumný princip. I když bych nebyl pro snažit se podle eugeniky něco ovlivňovat :-)

To, že ženské chtějí donosit každé těhotenství, je zcela přirozené a já jsem to nezpochybňoval. To, že neopustí svého třeba i postiženého potomka, je taky zcela přirozené. Nepřirozené je např. umělé udržování rizikových těhotenství nebo umělá inseminace. Jsem emočně celkem rozpolcen - na jednu stranu soucítím se všemi, kteří mají problémy a přál bych jim mít děti třeba i umělou cestou, když to nejde přirozeně, na druhou stranu jsem přesvědčen o tom, že tím lidstvo degeneruje. Na jednu stranu bych nechtěl, aby moje děti zemřely na nějakou banální nemoc, na druhou stranu si myslím, že nízká úmrtnost dětí oslabuje druh, protože nepřežívají jenom ty nejsilnější.

Ptačí chřipka - o té nevím, co si myslet. Je to uměle vytvořená hrozba nebo fakt? Nakolik byla jednu dobu mediálně zajímavá, nějak to utichlo. Žeby si už farmaceutické firmy nahrabaly a teď pracují na něčem jiném? Na druhou stranu se lidsto poslední dobou množí tak rychle, že by příroda měla nějakou redukci asi skutečně vymyslet. Myslím, že je to nutné, ale nechtěl bych aby se to týkalo mého okolí :-)

Odp3: Nesourodost
ivanplacak, 4.10.2006 6:51

V první polovině 20.stot. se stával poměr vývojově vadných lidí v některých rodinách tak velký,že je ostatní členové nedokázali uživit, na péči o sebe vázali další produktivní členy,ale přitom plodili další generaci debilů,nebo zrůd. Politický kalkul byl rychlejší,než možnosti tehdejší medicíny.

Odp4: Nesourodost
Jana, 4.10.2006 8:18

Mohl byste tuto problematiku blíže osvětlit? Popřípadě uvést prameny, ze kterých čerpáte? Nic podobného jsem ještě neslyšela.

Odp5: Nesourodost
ivanplacak, 4.10.2006 10:00

Jano,dobrý den...... nejsem odborníkem,infotmace mám z filmové redportáže-dokumentu,zdála se být vedena nestranně a celkem srozumitelně vysvětlovala možnosti doby v které eugenika vznikala.Vám i vaší dceři přeji statečná srdce.Můj syn Tomáš zemřel na leukemii,Vašemu strachu rozumím.

Odp6: Nesourodost
Jana, 4.10.2006 11:35

Jč mi to líto, ve srovnání s vámi si uvědomuji, že zdravotní problémy mé dcery jsou nicotné.

Odp3: Nesourodost
Jana, 4.10.2006 8:12

Víš, já jsem byla večer trochu vytočená, protože ses dotknul pro mě dost citlivého tématu. Moje prostřední dítě, dcerka, se narodila v 37. týdnu po skoro sedmi týdnech strávených ve špitále. Podle mého názoru byla příčinou nějaká bakteriální střevní infek ce z jídla. Malá měla přiljatelných 2,55 kg, ale v druhém půlroce jsme zjistili, že šilhá. Postoupili jsme jednu operaci ve třech letech, ale bude nás asi brzy čekat druhá. A kromě toho začala před dvěma lety koktat. Ja strašně pěkná a chytrá, má ve škole samé jedničky, ale já brečím, když to teď píšu. Kolikrát jsem si říkala, co by bylo, kdybych tu pitomou polívku nejedla, nebo kdybych odmítla hospitalizaci, která byla příšerně stresující, a při které do mě doktoři nacpali spoustu pitomých léků, jejichž účinky ani nemohou být dlouhodobě prozkoumány. Tolik vysvětlení, proč jsem na tebe včera tak vyjela. Měla jsem prostě pocit, že bys mi ji hodil z té skály jako to dělali Sparťani.

Odp4: Nesourodost
Juras, 4.10.2006 9:53

To je mi líto, že jsem se Tě tak dotknul, ale vidím, že přesně víš, o čem mluvím. My jsme s prostřední dcerou měli podezření na Downův syndrom, začali manželku honit po všech možných vyšetřeních - moč, vyšetření srdce plodu atd. Po těchto vyšetřeních říkali, že je pravděpodobnost dost malá (číslo si nepamatuju), ale že by se ještě měl udělat odběr plodové vody. Připadalo mi to jenom z alibismu, abychom jim nevyčítali, kdyby se dítě náhodou nenarodilo zdravé. To jsme samozřejmě odmítli.

Šilhání měl brácha taky (taky je nedonošený), na operaci byl asi v 10 letech. Teď je dospělej chlap a nemá s tím žádné problémy. A vidí jako rys, zatímco já nosím brejle ;-)

S těma sparťanama - systematicky mi to připadá správně, ale lidsky je to pro mě neakceptovatelné.

Odp5: Nesourodost
Jana, 4.10.2006 11:33

Kukni na to, co tu připsal Bambus. O Spartě a Aténách:-).

Odp6: Nesourodost
Juras, 4.10.2006 13:17

No, je to pravda. Na to jsem nepomyslel - u kojence lze pozorovat pouze kvality obalu, málokdy ducha. Je možné, že sparťani tímto způsobem vyvraždili spoustu geniálních mozků s rozštěpem nebo zakrnělou rukou, naopak si ponechali debilky se zdravým tělem. V každém případě se shodujeme z mnoha různých i stejných důvodů na tom, že selekce by neměla být prováděna uměle. K humanistickým důvodům přibývá jeden ryze praktický - neumíme správně rozhodnout, kterému jedinci uměle přerušit posttěhotenství a kterému ne. Ze stejného důvodu by se nemělo uměle přerušovat ani těhotenství - každý život je unikát a i když na nás působí plod jako defektní, může to být naopak zářivá perla a její zabití by bylo pro lidstvo nenahraditelnou ztrátou. (A mimoto je potrat vražda)

Odp2: Nesourodost
Juras, 4.10.2006 0:00

Aha, už chápu, proč mi to vysvětluješ s těmi ženskými. Napsal jsem to původně nešikovně - neměl jsem na mysli ty ženy, ale jejich lékaře, kteří se snaží vyléčit těhotnou ženu třeba při infekčních nemocech, zároveň udržet plod a potom ji honit na vyšetření plodové vody, několik ultrazvuků navíc a další potencionálně riziková vyšetření aby zjistili, jestli není defektní a nemají doporučit potrat. Kdyby tomu nechali volnější průběh, byly by děti kvalitnější už třeba jen proto, že by netrpěly stresem ve své doktorama štvané mamince.

Odp: Nesourodost
Bambus, 4.10.2006 11:25

Abych se udržel na svojí lajně - jako že dokážu mít názor opravdu na všechno :) - přihazuji svou trošku do eugenické evoluční polívky. Předně musím říct že Hitler byl debil, a eugeniku zneužil stejným způsobem jakým dnešní elita zneužívá odporu nevzdělaných Arabů proti silám „civilizace“, která jim jde s F-16kama na pomoc. Eugeniku praktikovala již Sparta, a řečtí filosofové psali jak byli překvapeni úspěšností této politiky. Mělo to jediný problém - selekce statných a zdravých jedinců vytvořila jakési nemyslící stádo, sebestředné v honbě za takzvanou ctí. Po pár desetiletích to byla Sparta, kdo začínal války na Peloponézu - ne „degenerující“ Athény. Prakticky to samé je vidět na Hitlerovském Německu, které se zbavovalo „degenerovaných“ jedinců i když jim bylo třeba 60 let. Až si říkám, proč tento fakt nepoužívají zastánci boží vůle jako důkaz, že to poslední o co bychom se měli zajímat, je nějaká umělá selekce.

Chtěl jsem ale zmínit jinou věc - totiž že Darwin to taky nepochopil v celé složitosti.

Já můžu být spokojen - mám přes 190cm, jsem hubenej, a oproti některým mým známým extrémně zdravej. Za celý život jsem bral antibiotika jenom jednou, a to ještě v době, kdy jsem pracoval jako řidič a měl jsem auto s klimatizací, zrovna když převládaly letní třicítky. Podzimní chřipka mě taky jen tak neskolí.

Když jsem se narodil, táta plaval v olympijské přípravce za Československo, a máma vášnivě sportovala. A zde, myslím, je prapůvod mého zdraví. Darwinova teorie o přežití nějschopnějších genů (i když on to tak nenazýval) podle mě zapomněla na způsob tvorby genů. Je známo, že 20ti letí lidé splodí zdravější dítě než případný 50tiletý extrém, přestože nás učí že genetickou výbavu máme stále stejnou. Já říkám že to je omyl - genetickou výbavu nemáme po celý život stejnou, a DNA kterou posíláme na další pokolení se mění s tím, jak je člověk trénovaný, anebo zanedbaný. Stopadesátikiloví kuřáci čokoládožrouti rozhodně zdravé dítě nezplodí, ovšem pokud přestanou chlastat a kouřit, začnou běhat deset hodin denně po dva roky, a za dva roky budou vážit 80, respektive 50kg, jsem si prakticky jistý, že jejich dítě bude zdravé. Tedy rozhodně v porovnání s teoretickým dítětem před 2 lety. Stejné síly vidím v různých emulgátorech, dioxinech, a toxinech, kterým se dnes ženy ani muži nevyhnou, a které jsou přirozené maximálně 50 let - přitom zdravý plod potřebuje akorát nějakých 40 býlkovin, 30 enzymů, vodu, a kyslík. Všechno je k dostání POUZE v kytkách a zvířatech. A tak zatímco lidé přemýšlí, jak zajistit selekci zdravých jedinců, abychom jako národ nezdegenerovali, jediná správná cesta je podle mě donutit většinu lidí aby žili zdravě - aby sportovali a hráli na hudební nástroje, četli a jedli zdravě. Myslím, že to je způsob jak DNA funguje, a to že přežijí ti nejschopnější je už jenom následek degenerace anebo regenerace jednotlivce během jeho života, která se promítá do dalšího pokolení. Eugenika je fajn, ale jako každá nejistá zkratka může skončit katastrofou.

No, radši se budu držet ekonomiky. Vím o ní víc :)

Odp2: Nesourodost
Jana, 4.10.2006 11:32

Tomu, co popisuješ, se říká epigenetika, jestli se nepletu. Je to strašně zajímavý obor, ale zatím ne příliš rozvinutý.

Odp2: Nesourodost
Bambus, 4.10.2006 11:40

Ještě malá poznámka. Na tohle jsem přišel tak, že jsem bádal proč mám nohu č. 12, zatímco táta má osmičky, a proč mám delší ruce než táta. Nalezl jsem jedinou odpověď - jsem zrozen k plavání :-)

Odp2: Nesourodost
Kelt, 4.10.2006 12:28

Myslím, že genetickou informaci máme po celou dobu života stejnou, pouze se během života mění kvalita pohlavních buněk a to směrem k horšímu :-)

Souvislost mezi zdravým životním stylem a zdravím dětí tkví trošku někde jinde. Prvním bezprostředním faktorem je výživa matky během těhotenství, na tom se shodneme snad všichni. Bude-li matka dbát na správnou životosprávu, dostane dítě vše, co potřebuje ke svému zdravému vývoji. bude-li matka pojídat pouze hranolky a hamburgery, bude mít dostatek tuků, ale budou mu chybět bílkoviny, vitamíny atd .. Je sice schopno si do určité míry chybějící látky stáhnout z matčina těla, ale vše má své meze.

Druhým, ještě důležitějším faktorem jsou stravovací návyky v rodině. Všimli jste si, že tlustí lidé mají tlusté děti a hubení hubené? Proč asi? Pokud děti vidí, že si dá otec k obědu 12 knedlíků se zelím a prorostlou kotletou, bude se chovat stejně. A jeho zdravotní stav tím bude poznamenán.

Do třetice vidím velký vliv psychiky. Lidé, kteří žijí zdravě a sportují jsou téměř vždy lidé veselí, plní optimismu a v dobré psychické pohodě. To se přenese i na děti a ty tak lépe prospívají - souvislost mezi psychikou a fyzickým stavem těla je dostatečně známá.

To jen na okraj, jinak s Vámi plně souhlasím v názoru na nezbytnost zdravého životního stylu.

Odp3: Nesourodost
Jana, 4.10.2006 12:38

Tu genetickou informaci asi máme celý život stejnou, i když určitě podléhá nějakým mutacím. Jde o to, že vlivem prostředí se různé geny vypínají, zapínají, jinak pracují atd. A hlavně, tyto změny jsou pak předávány i dalším generacím. Pár zajímavých článečků o epigenetice je třeba na www.osel.cz. Jako absolventka fildy tomu moc nerozumím, ale věřím tomu, protože se mi to líbí:-).

Odp4: Nesourodost
Kelt, 4.10.2006 18:38

Díky za odkaz, zajímavé a poučné čtení. Stejně si ale myslím, že člověk není ovlivněn jen geny, ale i prostředím - Můžu mít třeba genetické předpoklady pro vznik infarktu, ale budu-li žít zdravě, predispozice se nemusí vůbec projevit. A naopak. Ale to jsme od autorova článku zaběhli pořádně daleko ...

Odp3: Nesourodost
ivanplacak, 5.10.2006 17:05

Kelte,všiml jsem si ,že jezevčíci jsou podobni jezevčíkům a chrti chrtům.Co ty na to.?? No to jsem zvědavej jak z toho vybruslíš....Docela se tomu chechtám...

Odp4: Nesourodost
Kelt, 9.10.2006 12:23

Obávám se, že nechápu Vaší poznámku. Má-li to být narážka na to, že tlustí lidé mají tlusté děti a hubení hubené, trvám na svém, že vinu na tomto faktu nesou stravovací a pohybové návyky v rodině. Pokud je to narážka na něco jiného, buďte prosím konkrétnější, ať vím, z čeho mám vybruslit. :-) Díky.

Odp5: Nesourodost
ivanplacak, 9.10.2006 15:46

Samo sebou,že zvyky a návyky v rodině jsou přenosné mezi rodiči a dětmi, ale důležitější je jednoznačně genový přenos z rodičů na další generaci.Proto se jimi také genetika zabývá! Ona i ta pohyblivost souvisí s vybavním, které si do života sebou přineseme.Bejval jsem dlouá léta štíhlounký kluk,dobrej běžec, ale z atletiky a sjezdového lyžování jsem zběhl k motocykům.Po dvou úrazech nohou( 2x 11 měsíců berle.) a zmněně deních rytmů jsem se pěkně zakulatil.Nebyl jsem už schopný vydávat takové množství energie jako dřív,úrazová odstávka mě nezvratně změnila i kdybych chcípnul hlady.Energetická rovnice po dlouhá léta udržovaná, ztratila svoji rovnováhu.Někdo nespotuje vůbec a žere jak mlejn.Genetika k nim byla mnohem milosrdnější.Podle jejich stravovacích návyků by museli mít přes 200kg.A přesto tomu tak není.V této souvislosti mě napadlo,že jezevčíci jsou podobni..........jez... Přišlo mně to docela k smíchu.Jinak souhlas.

Odp6: Nesourodost
Kelt, 10.10.2006 22:25

Roli genetiky nesnižuji, ale u některých lidí nejde o dědičnost, ale o obyčejnou rozežranost, geny jsou v takových případech jen výmluva. Vždyť i mezi jezevčíky jsou hubení jezevčíci a tlustí jezevčíci, ne? :-)

Odp7: Nesourodost
ivanplacak, 10.10.2006 23:44

To je sice pravda,ale ve smyslu tvojí argumentace podotýkám,že i tlustej chrt je stále ještě hubenej i kdyby se užral. Zatímco hubenej jezevča,je na pokraji smrti hladem. Mimochodem,kousek od místa kde bydlím jsou Strádonice,nejvýznamější keltské opidum u nás.- Sousede.!! Překvapením pro mne bylo,že jméno Placák je v této oblasti docela rozšířené.Jinde takřka neexistuje. Možná ,že genetickým keltem jsem já.!! Jsem tu přistěhovalec,ale tak jako lososi najdou svoje trdliště,tak mne sem přitáhnul pud mých předků.Toto je legraace,ale co když??....

Odp8: Nesourodost
Juras, 11.10.2006 7:58

Usuzovat podle příjmení na genetickou příbuznost je převelice smělé. Myslíš, že žádná ze Tvých předkyň z mužských větví genealogického stromu nenasadila manželovi parohy? ;-) To by byla asi rarita ;-)

Odp9: Nesourodost
ivanplacak, 11.10.2006 16:03

:-):-):-) Asi ano,-s nějakým keltem.!!;-)

Odp10: Nesourodost
Jana, 11.10.2006 18:24

Dobrý den, vaši keltští předkové mě zaujali, to je zajímavé téma. Juras sice nedůvěřuje ženskému pokolení (a má jistě pravdu), ale dalo by se to potvrdit pomocí genetického vyšetření. Pokud vlastníte chromozom Y typu M173, tak jste Kelt, stejně jako 35% českých mužů:-).

Odp11: Nesourodost
ivanplacak, 11.10.2006 19:48

Bezva info,-Juras je možná taky kelt!;-)Tři děti,a přitom takový znalec ženských srdcí.!..?????:-):-)Jano,koukám,(řekl bych ,že čumím,ale hovořím s dámou!!),že možná nekecám.(nelžu),35% je dost vysoké číslo.

Odp12: Nesourodost
Bambus, 11.10.2006 20:37

Tak už vím odkud vítr vane; naše rodina prý přišla kdysi dávno (+-500 let) z Řecka. Máte to tu pěkný, kelti :-)

Odp13: Nesourodost
ivanplacak, 11.10.2006 20:48

Zrovna studuji Baalbek,musím se na tebe trochu připravit.

Odp13: Nesourodost
ivanplacak, 11.10.2006 20:54

Vítr,I-vane:-)

Odp12: Nesourodost
Juras, 12.10.2006 7:40

Srdcem se parohy nenasazujou! ;-)

Odp13: Nesourodost
ivanplacak, 12.10.2006 9:31
Odp12: Nesourodost
Jana, 12.10.2006 11:24

Zdravím vás, Ivane. Myslím, že 35% Čechů s keltskými kořeny není vysoké číslo, prý jako národ jsme geneticky nejpodobnější třeba s Iry:-):-). A to jsou děsní sympaťáci. A k těm Placákům - v našem jihomoravském telefonním seznamu se nevyskytuje ani jeden. Takže věřím teorii o vašem středočeském původu. Akorát že ta naše příjmení se začala formovat až tak koncem středověku, začátkem novověku, dál jejich paměť asi nesahá...

Odp13: Nesourodost
Kelt, 12.10.2006 11:34

To jsem ani netušil, jakou rozpoutám diskusi svým nickem :-):-). Z jakého zdroje máte informace o zmiňovaném „keltském“ genu? Docela rád bych se o tom dozvěděl více. Díky

Odp14: Nesourodost
Jana, 15.10.2006 9:46

Ahoj Kelte, mrkni na http:///www.osel.cz/index.php?clanek=708. Trochu jsem to s těmi Kelty zjednodušila, tak úplně přesně se to asi určit nedá, ale však si to přečteš:-):-).

Odp15: Nesourodost
Jana, 15.10.2006 9:47

Jejda, oprava:
http//www.osel.cz/index.php?clanek=708

Odp16: Nesourodost
Jana, 15.10.2006 9:49

Další oprava:
http://www.osel.cz/index.php?clanek=708
Teď už jsem žádné znaménko nevynechala ani nepřidala:-).

Odp17: Nesourodost
Kelt, 19.10.2006 7:42

Díky moc

Odp13: Nesourodost
ivanplacak, 12.10.2006 18:31

Jano,o genetické,ale i povahové podobnosti s Irama vím. Světoznámá Placákova teorie o původnosti obyvatel podle příjmení zatím nebyla nikým vyvrácena a proto ji můžeme považovat za stále platnou.;-)Teď mírně vážněji,ale ne o moc.I datace vzniku příjmení je správná,ale příjmení byly přisouzeny lidem a ti kromně Nováků,a Nových:-)mohli mít oblastně většinový základ.Vlastně by na tom mohlo něco být.Aspoň procentíčko.Stačí, aby nějaký kelt s kelticí-(abych nebyl sexista!)-řekli.
My nejdem.!!...a zůstali na svém plácku;-)

Odp14: Nesourodost
Jana, 23.10.2006 7:52

Pane Ivane, dívala jsem se na statistické údaje o našich příjmeních. A víte, kolik u nás žije Placáků? Jenom 62!
To je tedy pro vás dobrá zpráva, skutečně byste se mohl svých předků dopátrat, a to možná i do obce, kde se placatil ten první Placák s Placákovou :-):-):-). To já takové štěstí nemám, moje příjmení se nachází mezi padesáti nejčetnějšími a dá se předpokládat, že se začalo používat na mnoha místech najednou...
Mimochodem, Němci prý pracují na atlase svých příjmení, který pomůže lidem aspoň přibližně určit místo svého původu. Kdoví, na koho čeká podobná práce u nás

Odp15: Nesourodost
ivanplacak, 24.10.2006 21:03

Janinko,díky za ifo,-bezva! Že nás moc nebude, jsem věděl, ale,že bychom se vešli do jednoho autobusu, to pro mne bylo překvápko.Včera jsem snídal kakao,tak jsem si vzpomněl na dvě statečná srdce z Moravy,.:-) co ho taky rády.Vůně posílám po větru.

Odp11: Nesourodost
Juras, 12.10.2006 7:37

A není možné, že by chromozóm Y typu M173 nebyl zděděný ale že by třeba vznikl nějakou mutací? ;-)

Jinak - příjmení nemusí ukazovat na příbuznost, ale na podobné vlastnosti. Třeba umí Placáci dělat dobře žabky. Podle diskuse tipuju, že se Ivan umí dobře otáčet ;-)

Odp12: Nesourodost
ivanplacak, 12.10.2006 19:45

Jojo,panáčku,otáčet otáčet,ale už to pěkně vrže.

Odp: Nesourodost
Brake, 5.10.2006 13:45

Ani já sice nejsem přílišným podpůrcem potratů. Přesto si myslím, že kdyby naše zákony byly dodělány a naši úředníci přemýšleli a znali, jak to při adopcích a pěstounství chodí...bylo by to jednodušší a myslím si, že by se i potratům, byť jen z mála procent zabránilo. Ač se to může zdát hloupé a naivní. Je lepší nechat dosud nenarozený plod „zabít“, protože jeho další život, který by měl celý prožít v dětském domově... ano..žil by..ale co z většiny těchto dětí vyrůstá? Toť otázka první. Když by „normální“ žena otěhotněla, která se nachází v nepříznivé životní situaci, věděla, že dítě může během několika málo dní přijít do spolehlivé a milující rodiny.. Jistě by se nerozhodla pro potrat. Je mnoho dalších věcí, jak tomu zabránit.. I přesto si občas myslím, když vidím plápolající holku, která absolutně netuší co se životem a „plácá“ se po ullici, neví s kým dítě čeká a ani trochu nemá cit.. je lepší, že to dítě nemá a nechá si ho „vzít“... většinou totiž tyto dívky, ženy..málokterá z nich objeví v sobě mateřský cit, pud.Z dítěte pak roste vandal a další kriminálník, bohužel...ani za to nemůže. Je zkrátka nesčetně mnoho otázek, k tomuto tématu.

Folklór
Kelt, 3.10.2006 18:36

Před více než měsícem jsem objevil server Svíce.cz a musím říci, že mě moc zaujal jak rozebíranými tématy, tak věcnou a neagresivní diskuzí - v tom je tento server zatím pro mě milým překvapením.

Také jsem si ale bohužel za ten více než měsíc všiml, že ke zdejšímu folklóru patří ventilace Vaší frustrace z nevydařeného pracovního poměru. Snažím se Vás pochopit, romantiku, i jsem se Vám snažil v jednom příspěvku poradit, ale dnes musím říci, že jste to dost přehnal a upřímně mě naštval - Vaše srovnávání interupce s vyhazovem ze zaměstnání je fakt docela silné kafe! Můžeme se přít o tom, zda je interupce vraždou jako si myslím já nebo svobodným právem ženy, jako si bohužel myslí většina společnosti, ale v jednom se určitě shodneme - interupce je proces nevratný! Kdežto při hledání práce máte více pokusů a pokud si budete věřit, tak to jednou vyjde. Takže tenhle Váš příměr romantiku opravdu neberu!

Moc romantické to teda neni.
ivanplacak, 3.10.2006 22:30

Ani nedomýšlým,kolik dětí by bylo prodáno do otroctví,k odběru orgánů pro záchranu vlastních dětí,nebo transplantaci tkání, třeba jen z kosmetických důvodů.Někteří by skončili v rukou sadisických pedofilů nebo by byli použity k rituálním ůčelům.Že to není možné?.....Asi bychom všichni koukali.Zákon je nezbytný.!! K ostatnímu se nevyjadřuji,v některých otázkách jsem si za léta nedokázal udělat jasno.!Jenom dovětkem.-Práce se nehledá,práce se nabízí.!!Nikdo není delegován do stavu zaměstnavatele,nebo do pozice zaměstnance.Přirozený stav je uživit se sám,vlastními nápady,dovednostmi a prací.Nedokážu-li to,neurážím hrubostmi někoho, kdo se se mnou podělí o nevyužitou kapacitu vlastní invence! Za spolupracovníka bych si tě nevybral ani kdyby jsi byl zvolenou královnou krásy Akademie věd.Ukňučenej sebelítostil.!!
Stará bába z podchodu,by tento problém neměla, stačilo by, aby dokázala spolupracovat jen na malých úkolech.Závěrem,-nikdo ti nic nedluží,dlužníkem nás všech jsi ty.!

Předně je třeba říci, že se v článku...
Tomas249, 3.10.2006 22:55

Předně je třeba říci, že se v článku míchají dvě různá témata. První odstavec je na samostatnou obšírnou diskusi. Pokud to měl být pokus o srovnání, tak srovnáváte nesrovnatelné.
Další dva odstavce jsou autorovi typické evrgrýny, kterými již poněkud unavuje a rozebírají ochranu zaměstnanců. Podle mého názoru se jedná o typicky komunistické názory (plná zaměstnanost apod.). Názory typu „zákaz propouštet zaměstnance pro nadbytečnost“, „zaměstnavatelé parazitující na pracovní síle“ (vykořisťování) nebo „povinnost zaměstnat slušného??? zaměstnance“ jsou absolutně mimo rámec demokracie a svobodného podnikání. S takto radikálním levicovým myšlením byste neuspěl snad ani na Kubě :-) Byť jen částečná aplikace vašich myšlenek do praxe (do zákoníku práce) by způsobila katastrofu. Na závěr poukazuji na skutečnost, že stojím v řadách zaměstanců, ne zaměstnavatelů.

Dluhy a sociální holokaust
romantik, 4.10.2006 0:43

Dodávám:Po umělém přerušení těhotenství může žena opět otěhotnět (původní práce nezaměstnaného byla totiž také „úplně zabita“). Lítostivostí se vyznačují hlavně podnikatelé, kteří si stále stěžují, že málo vydělávají, že mají příliš vysoké daně, že musejí za zaměstnance odvádět ZP a SP, že se jim zvyšují vstupní náklady atd. Selektovat se pokoušela už v minulosti nejen příroda (mor, TBC, záškrt) , ale hlavně nechvalně známý „vůdce“. Říkalo se tomu holokaust tj. fyzické vyhlazování. Teď se děje něco na způsob sociálního a psychického „vyhlazování“, které mnozí lidé nemusí po delší době vydržet ani fyzicky. Dnes jsou na 1. místě peníze a na 2. místě člověk. Dokud tomu nebude naopak, bude to špatně. Nezdravá je pro člověka bída bez práce, nezdravý je i přílišný bezpracný přepych; obojí vede k alkoholismu, drogové závislosti a likvidaci jiných osob. Člověk „podnikatel“ a člověk „zaměstnanec“ ve svých právech a povinnostech se neliší nějakou větší nebo menší „svatozáří“. Pokud mínění společnosti uznává právo podnikatele propustit zaměstnance, který se neprovinil a povinnost zaměstnance se tomu podřídit, mělo by i prosadit povinnost zaměstnavatele zaměstnat všechny nezaměstnané slušné lidi, kteří chtějí pracovat a právo nezaměstnaných možnost pracovat na podnikatelích právními prostředky požadovat. Všichni nezaměstnaní posloužily a většinou slouží jako zdroj příjmu nejen státním zaměstnancům, ale i obchodníkům s potravinami, platí podnikatelům nájem, elektřinu, vodné a stočné aj. Dokud podnikatelé nezačnou pečovat o „celý sad a zahradu složenou ze všech lidí zaměstnaných i nezaměstnaných“ a budou tento svůj zdroj příjmů pouze drancovat, brzy ho zcela vyčerpají a co hůř, nezůstane „ v sadu ani zelený podrost, nebudou léčivé bylinky, nebudou motýli ani makové panenky“, protože to všechno bude vyselektováno; zůstanou pouze „komunikativní, kreativní, ambiciózní, k nebi trčící torza se zkorumpovanými a shnilými kořeny“. Rozum, Lidskost a Morálka jsou vlastnosti Člověka, nejsou to pojmy politické.

Odp: Dluhy a sociální holokaust
Kelt, 4.10.2006 7:55

Nemůžu si pomoci, ale Váš příspěvek je dojemným oprášením komunistické rétoriky - zaprvé máte tendenci stavět proti sobě „zlé“ zaměstnavatele, kteří vykořisťují své „hodné“ zaměstnance - typicky černobílé vidění světa. Zadruhé se snažíte házet vinu na „špatný systém“ a zbavujete se tak osobní odpovědnosti.

Realita je bohužel /nebo bohudík :-) ) někde jinde. Kromě pár darebáků, kterým jde opravdu jen o bezpracné zbohatnutí na úkor kohokoliv existuje velká většina slušných podnikatelů a živnostníků, kteří chtějí odvádět dobrou a kvalitní práci, chtějí si vybudovat dobré jméno a solidní pozici na trhu. Tito lidé pak hledají do svých firem lidi, zaměstnance, od kterých požadují totéž - aby pracovali kvalitně a i svým dílem přispěli k úspěchu firmy. Na tom nevidím nic nemorálního a špatného. Taktéž mezi zaměstnanci existují dobří a poctiví pracanti i vykukové, kteří jen hledí, jak by svého zaměstnavatele podvedli či okradli - i tyto lidi byste chtěl chránit?

Bohudíky žijeme ve společnosti, kde se nikdo z nás nerodí jako podnikatel nebo jako zaměstnanec - pokud budu převědčen, že mám na trhu co nabídnout, že mám nápad či v něčem vynikám, mohu se stát sám zaměstnavatelem. Pokud tyto ambice nemám a jsem ochoten akceptovat jistá pravidla daná zákony trhu (mj. pravidlo, že ten kdo platí také rozhoduje, co se svými penězi udělá), mohu své schopnosti nabídnout někomu, kdo je potřebuje. Není to žádný protiklad, je to symbióza - z dobrého vztahu zaměstnavatel - zaměstnanec profitují oba.

Proto nesouhlasím s umělým stavěním obou skupin proti sobě, nesouhlasím se zevšeobecňováním daným možná mediálním obrazem - do médií se vždy dostanou bohužel jen extrémy.

Navíc si myslím, že ochrana zaměstnanců je u nás na evropské úrovni a že další opatření na ochranu zaměstnanců by vedla k zaměstnávání lidí z jiných zemí - žijeme v globalizovaném světě.

Pokud máte pocit, že někdo opravdu porušil Vaše práva, máte možnost si stěžovat - obraťte se na Inspekci práce nebo se obraťte na soud. Tím, že budete plakat na netu opravdu nic nedosáhnete.

Odp: Dluhy a sociální holokaust
Juras, 4.10.2006 10:59

V jednom s Vámi souhlasím. Na prvním místě jsou peníze, systém je nastaven tak, aby člověk musel pravidelně peníze vydávat a byl tak nucen je shánět.

Ale to je tak všechno. Úplně absurdní mi připadá představa:

cit.: „...mělo by i prosadit povinnost zaměstnavatele zaměstnat všechny nezaměstnané slušné lidi, kteří chtějí pracovat a právo nezaměstnaných možnost pracovat na podnikatelích právními prostředky požadovat“.

Kolik myslíte, že by existovalo zaměstnavatelů, kdyby se náhodou parlament zbláznil a přijal toto pravidlo do nějakého zákona?

Vůbec mi, romantiku, připadáte takový kontroverzní a dost nehomogenní. Už jenom to, jak ladí Váš nick s Vašimi názory. Proč jste si zvolil zrovna romantik?

Don Kichot Jurasovi
romantik, 4.10.2006 13:53

...Protože obdivuji Dona Kichota.

Odp: Don Kichot Jurasovi
Deever, 5.10.2006 22:01

neberte si to osobně, ale jste si jistý, že jste tu knížku správně pochopil ? a nebojujete tak trochu s větrnými mlýny?

Odp: Dluhy a sociální holokaust
cassi, 5.10.2006 19:02

A ukaž mi dobu, kdy na prvnim miste nebyly penize? Neustale jsou to penize, majetek ci postaveni. A to postaveni mi prijde daleko horsi... s nim nikdo v zivote totiz uz nic neudela.Tím nechci říci, že je fajn mít penize na prvnim miste.

Sociální holokaust? Přírodní výběr ...
Deever, 5.10.2006 22:00

Projel jsem si vaši předchozí diskuzi, zaplakal nad dojemnými okamžiky a musím vám říct, že začínám mít takový neodbytný pocit, že se tady probírají dvě různá témata.

Romatiku, máte pravdu v tom, že současný systém dává zaměstanavatelům (možná až příliš velkou) moc nad zaměstnanci, ale pochopte, lépe už ten systém nastavit nejde. Už dávno nežijeme v pravěku a tohle je prostě vývoj! Lidská společnost musí mít něco, co by jí pomáhalo udržet v chodu a peníze jsou - přiznejte si to - moderním „přírodním výběrem“. Když je nevyděláte, s prominutím umřete hlady. V pravěku jste se musel honit po lese za divokou zvěří, teď musíte holt vydělávat peníze. Tenkrát vám to znepříjemňovali jiní predátoři a matka příroda, teď vám to dělají jiní lidé, kteří se taky prostě jen „snaží přežít“!
A že mají lepší postavení než vy? Že vás má stát chránit? Jenomže je by měl chránit taky ... Život je holt džungle.

Odp: Sociální holokaust? Přírodní výběr ...
romantik, 6.10.2006 22:48

Zkrátka: Chránit kostry středověkých chuďasů, nebo chránit pulce v rybníku, nebo chránit sysli na letišti, nebo chránit a za miliony Kč opravovat rozpadlé kapličky a kostely je důležitější, než chránit staré pracovní místo nebo vytvořit nové pracovní místo pro současného živého mladého člověka, který udělal všechno pro to, aby měl vzdělání a mohl pracovat.

Odp2: Sociální holokaust? Přírodní výběr ...
ivanplacak, 6.10.2006 23:41

Ano,je to tak.

Odp2: Sociální holokaust? Přírodní výběr ...
ivanplacak, 7.10.2006 1:00

Tak to není, na letištích syslíky malé nechráníme,ale oni nám chránní ty letiště před stavební lobby.Tím ,že udržujeme sečenou plochu jim zajišťujeme životní podmínky a oni se nám takto odměňují.
Sláva jim.!!!!To ,že je potřeba chránit to co lidé ještě nezničili,nebo nezahubili,tak o tom není pochyb! Ještě jsem s tebou nikdy tak nesouhlasil.No a ti živí,mladí a vzdělaní se o sebe budou muset postarat taky trochu sami,nebo z nich budou za chvíli jenom kostry chuďasů,ale i o ty se postaráme,je potřeba je chránit!!

Odp2: Sociální holokaust? Přírodní výběr ...
Deever, 7.10.2006 17:12

O čem to tady mluvíte? Kostry středověkých chuďasů? Ti chuďasové třeba celý život dřeli a bojovali o svoje přežití jako vy. Kostely, kapličky, vlastně všechno naše kulturní a historické (a také přírodní - viz syslíci) dědictví je něco, co musíme zachovat pro další generace. Kdybychom teď ty peníze sypali jenom do svých kapes, moc bychom si nepomohli, protože ti po nás by nevěděli kdo jsme byli my.
Rozumíte? Proto radši přispěju na opravu kostelíka místo toho abych si koupil novou televizi. Netvrdím že by se stát neměl starat o pracovní místa, ale přece jenom, jste jenom jeden z davu a musíte kopat sám za sebe, aby jste se uživil. Kostelík je nás všech a vypovídá cosi o naší minulosti ... a proto se o něj musíme starat my všichni (tedy stát).

Prosím nestěžujte si, že stát opravuje kostelíky a nestaví superterminály kvůli syslíkům, protože kulturní dědictví je to jediné smysluplné, co po nás zbyde. Nebo byste radši zanechal jenom PETky a vyplněné dotazníky z pracovního úřadu? A jakej by to asi mělo smysl? Nemluvte jako sobec.

Odp3: Sociální holokaust? Přírodní výběr ...
romantik, 7.10.2006 22:33

Pro p. Beever: „Jednou rukou nezatleskáš“ , musí existovat také zaměstnavatel, který člověka zaměstná. Sobcem nemůže být nazýván člověk, který „bojuje“ o jediný svůj zdroj obživy totiž o možnost pracovat.

Odp4: Sociální holokaust? Přírodní výběr ...
Juras, 7.10.2006 22:43

Ale?! Proč by nemohl? Jak jinak nazvat člověka, který řekne - tady je moje kvalifikace - vy mi musíte vytvořit pracovní místo, nesmíte mě vyhodit z práce a musíte hezky platit mzdu. A kdybyste zjistili, že už mě třeba nepotřebujete, musíte pro mě něco vymyslet.

Odp5: Sociální holokaust? Přírodní výběr ...
romantik, 7.10.2006 22:55

Protože pane Jurasi hodnota jednoho pracovního místa pro slušného nenáročného zaměstnance je zásadní protože nemůže bez práce normálně existovzat zaímco pro podnikatele zrušení takového jednoho pracovního místo znamená daleko méně totiž pouze finanční úsporu, aby si mohl koupit novější auto nebo mohl zvýšit plat agresivnějším zaměstnancům, kteří mu vyhrožují. .

Odp6: Sociální holokaust? Přírodní výběr ...
Juras, 7.10.2006 23:20

Pokud je pracovní místo takového charakteru, že úspora vzniklá jeho zrušením je významnější než jeho přínos, který by přinášelo nezrušené pracovní místo, tak snad nelze nic namítat. Vás by bavilo pracovat na místě, o kterém víte, že snižuje efektivitu celé firmy?

Odp2: Sociální holokaust? Přírodní výběr ...
Juras, 7.10.2006 21:26

Taková oprava rozpadlého kostela přináší dost práce pro mladého člověka, který chce pracovat.

Odp3: Sociální holokaust? Přírodní výběr ...
ivanplacak, 7.10.2006 21:58

Pro,živého,mladého,vzdělaného.!!

Odp4: Sociální holokaust? Přírodní výběr ...
romantik, 7.10.2006 22:43

Pane Placáku, já se Vám také neposmívám. Jediné, co Vás ve Vašem mírně řečeno poněkud zesměšňujícím vztahu ke mně omlouvá je to, že toho o mně a o mém problému víte málo. Většina lidí totiž nejsou „Supermani“ a jediné, co je ještě drží ve „vlčí společnosti“ je víra, že bojovat má ještě smysl. Tak so tomu jejich bojování prosím neposmívejte, protože vlastně i u Vás, kromě jiných aktivit, hledají útočiště.

Odp5: Sociální holokaust? Přírodní výběr ...
Juras, 7.10.2006 22:52

Jestli to Vaše bojování spočívá v psaní příspěvků na Svíci a z neustálého opakování téhož v diskusích, tak byste měl asi změnit taktiku. Připadá mi, že tohleto nikam nevede.

Odp4: Sociální holokaust? Přírodní výběr ...
Juras, 7.10.2006 22:49

Živý mladý vzdělaný člověk nedokáže vozit na stavbě cihly? Na co si potom stěžuje? :-) Mně u domu kopal základy pro cca 8m zeď nějakej inženýr z Ukrajiny. Prostě jsem mu zaplatil za to, co jsem potřeboval. Nevymýšlel jsem mu vykopat ještě někde jiný výkop. A kdyby mi řekl - hele, moje vzdělání je úplně jiné - místo toho výkopu mi zaplať za to, že vyprojektuju nějakou součástku, tak bychom se asi nedohodli.

Odp3: Sociální holokaust? Přírodní výběr ...
romantik, 7.10.2006 22:24

Pouze pro člověka vyučeného ve stavebním učelišti. Opravovat kostelík těžko může vyučená kuchařka nebo filozof.

Odp4: Sociální holokaust? Přírodní výběr ...
Juras, 7.10.2006 22:34

Aha, takže podle Vás by si měl člověk svobodně zvolit vzdělání a někdo by mu měl vytvořit pracovní místo pro jeho kvalifikaci? No ale to by potom málokdo makal - všichni lidi by byli vysocí státní úředníci. A všichni bychom zdechli hladem...

Odp5: Sociální holokaust? Přírodní výběr ...
romantik, 7.10.2006 23:24

No, státním úředníkům určitě nehrozí , že by „zdechli hladem“ .

Odp6: Sociální holokaust? Přírodní výběr ...
Juras, 7.10.2006 23:51

Myslíte? A co by asi tak jedli?

Odp4: Sociální holokaust? Přírodní výběr ...
ivanplacak, 8.10.2006 0:08

Jste kuchařkou,nebo filosofem ?

Odp5: Sociální holokaust? Přírodní výběr ...
Juras, 8.10.2006 0:18

Já romantika stejně podezírám, že mu nejde ani tak o práci jako spíš o plat. ;-) Kdyby byl kuchařka, tak by nechtěl vařit jídlo - romantik by chtěl mít zaměstnání kuchařka. +++ Nevím, jakého charakteru jsou jeho problémy, ale připadá mi, že jeho postoj k zaměstnání/životu je takový nějaký pasivní.

Odp6: Sociální holokaust? Přírodní výběr ...
ivanplacak, 8.10.2006 1:51

Asi před dvěma měsíci při podobné debatě jsem se romantika ptal na jeho obor a vzdělání, znalosti,nebo dovednosti a ochotu se v případě nabídky práce přestěhovat nebo dojíždět.Práci jsem mu chtěl nabídnout sám.Odpověď jsem nedostal,přesto ,že jsem dotaz opakval.Platnost nabídky vypršela.Díky ,už nikdy,je mně líto,!!-Už se známe! Mohlo by se stát ,že podle nově schváleného zákoníku práce bych na něj musel pracovat zbytek života.Nepodsouvám,že by to tak bylo,ale riziko je vysoké.Ze spolupartnerství se lehce může stát otroctví,až životní úpadek malého zaměstnavatele. Příklad.Při onemocnění spolupracující skupiny pěti lidí,má zaměstnavatel (sám pracující) povinnost uhradit každému ze čtyř zbylých dva týdny náhrady mzdy.-Sám nemocen,vydělat na dva průměrné platy těch, kteří se léčí doma,úhradu všech povinných plateb a závazků.Když se mu to nepovede,nebo když k takovéto situaci dojde opakovaně je trestně stíhatelným pro neplnění si povinností.!Je osočovaný a urážený mladým,slušným,vzdělaným a pracovitým,který má už teď přesvědčení,že jeho potřeby jsou povinnosí někoho jiného!Nikdy ,nikdy,nikdy !!

Bohužel nezaregistrováno, nečteno, nepochopeno
romantik, 8.10.2006 20:16

Pane Placáku, bohužel Vaše nabídka údajně před dvěma měsíci, nebyla adresátem ani zaregistrována, možná ani pochopena. Nevím, zda na ni mohu reagovat nyní, když jste ji uzavřel kategorickým nikdy. Kromě toho moc nevěřím ani dlouhodobějšímu pochopení z Vaší strany vzhledem k charakteru Vašich komentářů.

Odp: Bohužel nezaregistrováno, nečteno, nepochopeno
ivanplacak, 8.10.2006 21:52

Článek bych dohledal,-chtělo by to jen trochu času.Chápal jsem vaší těžkou situaci a chápu ji i nyní.Přál jsem Vám zlepšení,a přeji Vám ho i teď.!!Snažil jsem se Vás vybudit a pomoc Vám tak pohnout stojatou vodou! V té době zaznívala z vašich příspěvků spíše prosba a snaha se svěřit.Pak nastal nečekaný zlom.Několik lidí, kteří neznali vaše trauma podrbněji, jste docela hrubě urazil.Až Vás Deenver vyzval k ústupu z komentářů.Zastal jsem se Vás a chtěl jsem ho požádat o telefonní rozhovor,kde bych mu vysvětlil vaše pocity a těžkost se z této situace dostat .Docela jsem narazil,ale to mně nijak nerozhodilo!Dotklo se mě ,že jste zneužil moje !
.........SVOBODA A ZODPOVĚDNOST.....
...až na hranici zesměšnění.,,svoboda a zisky".Vaše neustálé urážení pracovitých lidí, z jejichž práce zřejmně žijete se mne dotýká.Snažím se být jedním z nich.!! Na postoji,že je potřeba chránit nezničené trvám!!..Vede mě k tomu cit a rozum.
Čerpám pouze z informací,které o sobě poskytujete sám! Amen.

Odp2: Bohužel nezaregistrováno, nečteno, nepochopeno
romantik, 9.10.2006 22:30

Necítím se viníkem urážky ale nyní její obětí.

Odp4: Sociální holokaust? Přírodní výběr ...
ivanplacak, 8.10.2006 9:46

No a co zjískat nové dovednosti a znalosti, jako mladý VŠ. to jistě hravě zvládneš!Tvoje investice do vzdělání se tím ještě zhodnotí.Nabídky se jen pohrnou! Kdo ví a ještě umí je osobou s velkou společenskou vážností,respektem a úctou.

Odp: Sociální holokaust? Přírodní výběr ...
romantik, 7.10.2006 22:16

Přece nelze chránit nebo odsuzovat člověka pouze podle jeho „postavení“ nebo „od pohledu, pouze podle toho, zda se někomu líbí nebo nelíbí“ ! A chránit člověka by nemělo být ani záležitostí džungle ani záležitostí náhody. To by měl být propracovaný a účinný systém, protože se týká zásadní věci t.j. jednoho člena celého státu, jedné pracovní síly která stála spoustu úsilí a peněz, než byla vytvořena. I věcem neživým, jako autům, pračkám, mixerům přiznává společnost delší záruční dobu, než jsou 1 až 2 měsíce, za které si zaměstnavatelé myslí, že mohou bezdůvodně zrušit člověku pracovní poměr ve ZD. Přece by i zaměstnavatel měl vyvinout úsilí k tomu, aby se novému zaměstnanci dařilo novou práci zvládnout. A dát mu na to dostatek času. Ani významné sportovní výkony nelze dosáhnout za dobu jednoho měsíce; vyžadují tréning a odborný dohled a rady trenéra a sportovního lékaře.

Odp2: Sociální holokaust? Přírodní výběr ...
Juras, 7.10.2006 22:55

Kdybyste chtěl zkušební lhůtu z 1 až 2 měsíců zkrátit na jeden jediný vstupní pohovor, snížil byste uchazečům o zaměstnání šance na přijetí.

Předpokládám, že zrušit zkušební lhůtu chcete nesymetricky jednostranně pouze pro zaměstnavatele. Připadá Vám to spravedlivé?

Odp3: Sociální holokaust? Přírodní výběr ...
romantik, 7.10.2006 23:07

Ano, protože jsou lidé nezaměstnaní. A jiní, různí „kamarádi“ z hospody, mají i dvě nebo tři zaměstnání, nebo berou plat za to, že své klienty „vodí za nos“ a vyřízení jejich záležitostí jim dostatečně prodlužují a ztrpčují. Zkuste si udělat statistiku, kolik lidí v různých institucích v jejich pracovní době zastihnete na telefonu. Domnívám se, že to bude sotva 20 %. ( uvažuji pouze pracovní místa, která nemají v pracovní náplni služební cesty.)

Odp2: Sociální holokaust? Přírodní výběr ...
Deever, 8.10.2006 20:56

souhrn reakcí na minulé příspěvky - nemám výdrž pana Placáka nebo pana Jurase, abych diskutoval o detailech, tak to občas jen trochu shrnu:
1) jmenuji se DEEVER, ne Beever
2) mám pocit, pane Romantiku, že jste tak trochu socialista ... vy si myslíte, že vás bude stát chránit a že volba zaměstnání není džungle? a kde to žijete? chci říct - já jsem student a nemám trvalý pracovní poměr - jen si občas přivydělávám na brigádě nebo vyrábím weobvé stránky přátelům za drobnou úplatu a nikdy se mi nestalo, že by mi dal někdo něco zadarmo - ani práci ne. musel jsem pobíhat od zaměstnavetele k zaměstnavateli a prostě se snažit je ukecat, aby mě vzali, protože brigádníků bez kvalifikace (neboť šlo o různé pomocné práce), jsou stovky na výběr. a já musel dokázat, že já jsem z těch stovek nejvhodnější.

Vy máte tu výhodu, že máte dokončené školy a předpokládám i nějakou praxi, takže u vás už je jasné, do kterých oborů byste měl směřovat své hledání. Doknčené vzdělání je VÝHODA člověka, která zvýhodňuje před ostatními uchazeči o práci v tom kterém oboru a často bývá nutnou podmínkou (stěží lze očekávat, že budou lidé z personálního procházet seznamy absolventů VŠ a všechny je obvolávat, zda nechtějí práci).

Princip kapitalistické společnosti nespočívá v tom, že vám vnutíme nějakou práci, ale že vám dáme volbu ci ji vybrat. Prostě se naučíte jak tu práci dělat, pak si seženete někoho, kdo bude ochoten vám za vaši práci zaplatit a bude to. Nikdo, ani stát, ani sám zaměstnavatel vás nebude uhánět - jsou tu přece spousty dalších (to samozřejmě neplatí u opravdu vzácných profesí nebo specialiací).

Pokd nejste opravdu vyjímečný ... budete muset lovit vy je, ne oni vás. A jestli chcete sociální stát, zkuste KLDR (prý je tam hezky, akorát tam není moc jídla).

Odp3: Sociální holokaust? Přírodní výběr ...
ivanplacak, 8.10.2006 22:27

Docela přesné. O kousek výš je vysvětlení k tehdejší žádosti o rozhovor.Netušil jsem,že k němu dojde přirozenou cestou.

Dezorientace, zodpovědnost
Juras, 8.10.2006 22:37

Na to, že jsi student, mi připadá, že už to máš v hlavě pěkně srovnané. To gratuluji, já jsem na tom za dob studií tak dobře nebyl.

Na vině je možná dezorientace po změně systému - to je doposud problém mnoha lidí. Za totality bylo spousta lidí zblblých propagandou, myslím, že většina lidí tomu věřila, milovala Sovětský svaz atd. Někteří se nezlomili a snili o demokracii - řekněme USA. Po převratu se názory zhouply na druhou stranu a většina lidí si nahradila Sovětský svaz Spojenými státy. Milují nového spasitele a každého, kdo jen trochu zkritizuje USA považují za antiami nebo dokonce za komunistu. Možná jich není většina, ale jsou hlasitější než ostatní.

Asi na první pohled není jasná souvislost, proč přemítátm nad tím, že někteří lidé vyměnili jedno SS (Sovětský svaz) za jiné SS (Spojené státy). Dal jsem to jako příklad dezorientace. Dezorientovaní lidé neví, co by měli dělat, jak se v nastalé situaci správně chovat a možná nemají vůbec sílu hodnotit, co je v kterém systému správné a spravedlivé.

Druhý problém, který se podepisuje na tom, že se lidi nechovají správně v systému, jehož jsou součástí, je přítomnost nebo absence pocitu zodpovědnosti. Zodpovědný člověk, když něco skřípe, hledá problém nejprve u sebe. Až když zjistí, že nenachází vysvětlení v sobě, snaží se zjistit, jaká příčina může být v okolním světě. Nezodpovědný člověk deklaruje, že on je ok (je přece slušný abstinent a nekuřák, má vzdělání a chce pracovat), ale okolní svět je zlý, všichni mu ubližujou a vyhazujou ho ze zaměstnání jenom proto, aby mohli jiným (agresivnějším) zaměstnancům přidat na mzdě. Zodpovědní lidé se o sebe chtějí postarat sami, nezodpovědní požadují, aby to za ně dělali všichni ostatní.

Odp: Dezorientace, zodpovědnost
Deever, 9.10.2006 20:34

Přihříváte mi ego :). Vono to zas tak srovnané nebude ... jenom prezentuju životní zkušenosti (moc jich nemám, jsem ještě mladá větev).

To s tou dezorientací máte smutnou pravdu ... já jsem tak trochu antiglobalistky zaměřený (už jsme to tady probírali - v některé z minulých diskuzí) a proto mě klanění Západu místo Východu nezasáhlo.
Západu se neklaním, proti tomu mám výtky a na Východ nevzpomínám, protože ho prakticky nepamatuji.

Odp2: Sociální holokaust? Přírodní výběr ...
Juras, 8.10.2006 22:52

Ještě jedna věc. Rozvázání pracovního poměru ve zkušební lhůtě nebývá bezdůvodně. Může to být bez udání důvodu, ale zaměstnavatel k tomu jistě nějaký důvod má - třeba se jen necítí dobře ve společnosti člověka, který se tváří celé dny jako kakabus a hořekuje nad nespravedlivostí světa. To by otrávilo každýho.

Bezdůvodně se na světě neděje nikdy nic. To by měl snad každej dospělej vědět. A pasivita ve vztahu k okolí neznamená, že se pasivnímu prvku něco děje bezdůvodně - pravděpodobně je jedním z důvodů ona pasivita.

Odp3: Sociální holokaust? Přírodní výběr ...
NEMO, 9.10.2006 0:48

Když už zaměstnavatel někoho vybere a přijme, tak pak musí být celkem závažný důvod pro propuštění ač ve zkušební době.
Většinou se jako důvod udává, že zaměstnanec uvedl dovednosti, které ve skutečnosti nemá, nebo nemá až takový zájem zapadnou do kolektivu/společnosti, myšleno třeba projít kolečkem po různých pracovištích nebo se zaučit na odbornou práci.
To jsou důvody co jsem slyšel ve svém okolí od známých majitelů firem a i od zaměstnanců/úředníků úřadu práce.

Ještě doplněk
romantik, 7.10.2006 23:14

Domnívám se, že mnoho krátkodobých „brigádnických pracovních příležitostí“ obzvláště v horkých prázdninových letních dnech zakamuflovávají zaměstnavatelé do PP zrušeného ve ZD bez udání důvodu. Na krátkodobou brigádu by se jim asi nikdo v tom horku nepřihlásil a oni nechtějí celoročně platit střídače dovolených.

Odp: Ještě doplněk
gorgon, 9.10.2006 22:09

no, Romantiku, a máš to. Shoduji se s diskuzí odsud nahoru, páč si myslím, že jseš dezorientovaný asociální sebestředný filosof, který naháže 4 fůry tam, kde já nahážu 10. Souhlasím se spoustou tvojich názorů, nicméně tvoje vytrvalost mě utvrzuje v tom, že je bereš vážneji, než je zdravé a žádané. „Makat“ neznamená „vymýšlet“. Sportuj a makej, jinak zakrníš...

Kapitalismus v Čechách
romantik, 9.10.2006 22:52

Asi napíši knihu „Vzorný Kapitalismus v Čechách, který nemá chybu“, a nechám to vycházet v nějakých médiích. Činnost médií se považuje za „makání“ a za užitečnou. Též se asi začnu věnovat ochraně vrabců, pulců a kanců, a začnu raději než za práci bojovat proti travičům orlů. Ještě že jste mi poradili, že nejdůležitější je ochrana kulturního dědictví, to mi zatím v mé „dezorientovanosti“ a „sebestřednosti“ nebylo známo. Též je asi dnes potřeba a „in“ držet střelnou zbraň, žít na úvěr a svobodně kývat na všechno, co přivál vítr s vlajícím pláštěm. Děkuji za komentáře.

Odp: Kapitalismus v Čechách
Jana, 10.10.2006 8:41

Tak o sobě prozdraď víc, romantiku. Cos vystudoval a z jakého zaměstnání tě propustili? Možná jsi o tom psal už kdysi, ale nemám čas to hledat. A kolik dalších zaměstnání jsi vyzkoušel nebo hledal? V čem myslíš, že byl problém? Ono skutečně není běžné, aby někoho propustili ve zkušební lhůtě, tím ale netvrdím, že chyba nutně musela být na tvé straně. Ty nějak inklinuješ k levicové mláděži?

Odp2: Kapitalismus v Čechách
NEMO, 10.10.2006 9:13

Taky mám pocit, že je to nová mladá síla komunistů... :)
Alespoň tak vystupuje.

Odp: Kapitalismus v Čechách
Deever, 10.10.2006 20:02

Nejsem si jistej, jestli se mám urazit. To o tom kulturním dědictví jsem vám již vysvětlil. A na Janině poznámce také leccos bude, nemyslíte? To s těmi orli není špatnej nápad ... a s tím větrem a pláštěm ... nepřipadá vám, že právě lidé, kteří chrání ta nebohá zvířatka, která nad sebe tak vyvyšujete, že právě tito lidé jdou proti systému? Proti jeho chybám?

Přijdete mi tak trochu jako levičák, ale naučil jsem se lidi nesoudit. Buďte si kým chcete ... a važte svá slova o kapitalismu ... příkladně já jsem silně antiglobalisticky zaměřený a přesto přispívám na podchody pod dálnicí pro žabičky (jen občas :-) ).
Pokud jste mladý, zdravý, schopný, vzdělaný ... pak společnost nemusí chránit vás, ale jiné ... kteří to potřebují víc (a nejsou to jen žabičky ... jsou to i postižení, apod.).

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru