Nefilozofujte u piva, přijďte na Svíci.cz!

Poslední komentáře

Střípky z diskuse

Zajímavé odkazy

Novinky na Svíci.cz

  • 30.11.2007: Nyní jsou nově přidané komentáře od poslední návštěvy zvýrazněny barevně
  • 13.4.2007: Možnost úpravy i zatím neschváleného článku
  • 22.6.2006: Zlepšeno vyhledávání
Proč používat Linux

Komentáře k článku

2.11.2007 15:15

Co je to duše?

kato

Jednou večer mě napadla myšlenka, nad kterou teď občas zapřemýšlím a rozhodně bych se o ní s vámi chtěl podělit.

Co je to duše? Proč je tak rozšířen názor, že je to něco jakýmsi způsobem odlišného nebo odděleného od našeho fyzického těla? Není to jen čistá biochemie v lidském mozku? Deje se něco po smrti s naší duší?

Tvrzení, že je duše něčím víc, je dle mého názoru pouze pokus o vysvětlení si jedinečnosti našeho inteligentního myšlení, o vysvětlení si zázračnosti uvědomování si sebe samého, o vysvětlení si co všechno dovedeme s naší „duší“ a o částečné utišení strachu ze svojí smrti a smrti svých blízkých. Myslím si, že duše je opravdu jen prostá biochemie v mozku. Že je to jen výsledek nepředstavitelně složité neuronové sítě s nespočetnými kombinacemi spojení. Někdo si jednou dal tu práci s hrubým vyčíslením, kolik možných kombinací spojů v takovém průměrném lidském mozku může být a vyšlo tak nepředstavitelné číslo, že nemá smysl ho psát, lepší asi bude říct, že je to vyšší číslo, než je počet atomů v nám známém vesmíru.

Myslím si, že pokud by byla duše jakýmsi způsobem nadřazena existenci našeho reálného těla, bylo by velice krkolomné, né-li nemožné vysvětlit, proč když se člověk opije, „pozmění“ se jeho duše, proč když si člověk zakouří marihuanu, „pozmění“ se jeho duše atd ... jak to že molekuly alkoholu nebo THC existující v našem reálném těle ovlivňují naši „nereálnou“, nad tím stojící duši? Ano, protože duše je jen výsledkem fungování našeho mozku který je reálný. To že se dá naše duše ovlivnit tím, že ovlivníme funkci našeho mozku, dle mého názoru dokazuje, že duše je jen výsledkem jeho fungování. Že není nic, co by se jaksi vznášelo někde jinde a bylo spojeno z naším tělem a řídilo ho nebo že není nic, co by sídlilo uvnitř naší hlavy ale bylo mimo naši realitu.

Myslím si, že pokud by někdo dokázal v jednom okamžiku sejmout obraz všech atomů tvořících můj mozek, míchu a vlastně asi celý nervový systém a dokázal by dále simulovat chování atomů tohoto neuvěřitelně obrovského modelu + zajistil by imaginární přívod a odvod „krve“ v tomto simulovaném „mozku“, vzniklo by také mé vědomí i se všemi mými vzpomínkami. Jasně, asi by bylo potřeba nakonec simulovat celé tělo, atom po atomu, ale jde mi o vyjádření myšlenky, že naše vědomí je prostě jen fyzika a biochemie.

A co se děje po smrti? Dle mého názoru nic. Prostě se naše „duše“ rozpustí do nikam. Nejsme, stejně jako jsme nebyli před naším zrozením. Smutmé že? Deprimující že? Ano, a proto jsme si jako lidský druh již od svých brzkých počátků vykonstruovali nebe, posmrtný život a další mýty, které nás částečně této deprese zbavují. Možná v tom hraje roli i to, že jsme teprve nedávno zjistili, že existuje nějaká biochemie, atomy a další záležitosti, které byly před nedávnou dobou (z pohledu doby vývoje lidského druhu) neznámé. Je pro nás lehčí věřit a doufat, že neskončíme nadobro ... Ano, slyším ty tisíce námitek - jsou přece zážitky z minulých životů, lety tunelem, vyvolávání duší a podobně ... No, popravdě, opět se jedná o pouhé vyprávění lidí vesměs v hypnotickém stavu nebo o zážitky ze stavu, kdy už mozku docházely živiny a kyslík. Jak bylo již nespočetněkrát dokázáno, hypnóza si často a moc ráda vymýšlí. Věřím že po probrání z tohoto stavu lidé popisují zážitky jako skutečné, ano, věřím že i já bych to udělal. Ale nemyslím si, že je to důkaz který mě přesvědčí o tom, že je něco po smrti. Bohužel.

Co si o tom myslíte Vy?

Odp3: To jsem netušil, že jsme tak pomalý !...
Kings, 2.11.2007 17:15

Existuje život po smrti a existuje lidská duše? Shromáždění vědců na proslulém California Institute of Technology naslouchalo lékařům nemocnice v Southamptonu, kteří přinesli přesvědčivé důkazy, že lidské vědomí pokračuje ve své činnosti i poté, kdy mozek přestal fungovat a pacient je klinicky mrtvý. Britští lékaři referovali o studii, která vyšla letos ve vědeckém žurnálu Resuscitation. Sledovali soubor 63 pacientů, kteří byli prohlášeni klinicky za mrtvé: jejich srdce se zastavilo, přestali dýchat a mozková aktivita zanikla. Po oživení, kdy se probrali z klinické smrti, s nimi lékaři dělali rozhovory. Část pacientů měla v době, kdy mozek nevykazoval jakékoli funkce, jasné a uspořádané myšlenkové procesy. Rozumně uvažovali a vytvářeli vzpomínky na to, že komunikovali a pohybovali se mimo tělo. Výsledky výzkumu byly tak slibné, že lékaři založili nadaci zaměřenou na to, aby zkoumala zkušenosti blízké smrti na širším vzorku. Zatím shromáždili shodné prožitky u 3 500 osob. Pacienti sdělovali pocity míru, radosti a harmonie. Pro některé se zrychlil čas, zbystřily se smysly, ztratili vědomí svého těla. Viděli jasné světlo, dostali se do jiného prostoru a hovořili se svými mrtvými příbuznými. Jeden, který se označil za pohana, referoval o setkání s mystickou bytostí.

O podobných stavech při přežití smrti existují zprávy staré i několik staletí. Zkušenosti pacientů, které shromáždil dr. Parnia, se shodovaly s těmi, které popsali před ním už lékařka Elisabeth Kübler-Rossová (O smrti a umírání) a psycholog Raymond Moody (Život po životě). Současná studie však pochází z prostředí velké renomované nemocnice a využila nejnovější technologické postupy.

Skeptici například tvrdili, že tyto prožitky vznikají následkem nedostatečného okysličení mozku při zástavě srdce. Jenže ve skutečnosti měli pacienti s prožitky vědomí po smrti větší přísun kyslíku do mozku! Parnia dodává: „Když má mozek nedostatek kyslíku, upadají lidé do naprostého zmatku, prostě odpadají, a obvykle nemají vůbec žádné vzpomínky. U našich pacientů jde o vážné poškození mozku, ale o dokonalou paměť.“

Skeptici také namítali, že vzpomínky pacientů pocházejí z doby, kdy vědomí ztráceli či se jim vracelo, tj. fungovalo. „Právě naopak,“ oponuje Parnia. „Okamžiky, kdy je mozek momentálně traumatizován záchvatem nebo nárazem auta, tedy bezprostředně před nebo po ztrátě vědomí, si nepamatujeme. Při zástavě srdce je poškození mozku tak závažné, že se srdce zcela zastaví.
Lidé říkají: „Pamatuji si, že jsem viděl auto. Potom si vybavuji až to, jak ležím v nemocnici.“ Soubor 3 500 osob už něco vypovídá. Nadto při shromažďování zkušeností se smrtí lékaři zjistili, že mnoho lidí o svých zážitcích nikdy nehovořilo. Báli se, aby nevypadali jako blázni.

V souboru je zachycena i zkušenost chlapce, kterému bylo při zástavě srdce po záchvatu dva a půl roku. Rodiče kontaktovali dr. Parniu, když chlapec začal kreslit obrázky, na kterých se dívá seshora na svoje nehybné tělo. „Když umřeš, vidíš jasné světlo,“ sděloval i chlapec.

Všeobecně se má za to, že ve stavu totálního bezvědomí mozek nemůže produkovat plynulé myšlenkové procesy nebo utvářet trvalé vzpomínky. Jenže tomu, jak mozek – orgán těla, složený z hmotných buněk - vlastně generuje nehmotné myšlenky, stále plně nerozumíme. Dr. Parnia vyvozuje z výsledků výzkumu, že lidské vědomí může pracovat nezávisle na mozku, když používá mozkovou kůru jako mechanismus k manifestaci myšlenek – tak jako televizní přijímač překládá vlny do světla a zvuku.

„Když poškodíte mozek a mysl funguje, napovídá to, že je poškozený pouze aparát. Což znamená, že mysl nemusí být nutně vytvářena mozkem.Může další výzkum v tomto směru skutečně odhalit existenci duše?“

Odp4: To jsem netušil, že jsme tak pomalý !...
kato, 2.11.2007 23:34

Na internetu se dá vyšťourat hodně článků ale tenhle bych řekl je až trochu moc .. neuvěřitelný. K tomu „přestali dýchat a mozková aktivita zanikla“ .. můžu jednoduše namítat, že existují jiné studie, které vysvětlují, že když zaniká mozková aktivita, mozek se dostává do stavu euforie a uvolňuje neurotransmitery v úrovních za běžných podmínek nevídaných. To může způsobit procesy a jevy které pak mozek, který je znovu vrácen „mezi živé“, interpretuje tak jak je popsáno v článku. Navíc existují studie vysvětlující ono světlo v tunelu - náš mozek je hodně zrakově orientován a při jeho umírání se právě ve zrakovém centru dějí pochody, které způsobují náš vjem tunelu. Proto se na tom shoduje tolik lidí. Věřím, že kdybych se dostal do klinické smrti, taky Vám možná budu vyprávět o tunelu, ale pořád mě to nepřesvědčí o tom, že je duše něco víc než biochemie v mozku.

Odp5: To jsem netušil, že jsme tak pomalý !...
Eva, 6.10.2008 20:22

Kdybyste přežil klinickou smrt, již nikdy nebudete pochybovat o tom, že je duše, život po životě a především Bůh. Já jsem se změnila během asi 15 minut ze zapřísáhlého ateisty v naprosto věřícího člověka. První, co jsem udělala, když jsem byla přivedena k životu bylo, že jsem s velkou pokorou odprosila Boha za vše, co jsem kdy proti němu z nevědomosti řekla a prosila ho o vedení, protože jsem mimo tohoto posmrtného zážitku nevěděla o duchovních věcech naprosto nic. Stalo se to v roce 1988 a od té doby mne Bůh vede a ukazuje směr mé cesty stále. To, k čemu jsem se za těch dvacet let dobrala, je ve mně nesmazatelně zapsáno a podle toho jednám a žiji, tedy, alespoň se s většími, či menšími úspěchy snažím žít.Během prvních let učení jsem se zbavila všech svých nemocí i jedné, podle lékařů nevyléčitelné.
Již dávno a s velkými úspěchy učím lidi to, co jsem pochopila já a oni se uzdravují, když též pochopí a chtějí na sobě pracovat. Myslím, že každý, kdo prožil klinickou smrt se změnil a dá mi za pravdu a rozhodně se nebude posmívat. Eva.

Odp5: To jsem netušil, že jsme tak pomalý !...
L...., 19.11.2014 19:42

to jsem netušil,že jsem jsem netušil .rozumí tomu někdo?jen těžko a to jisté je i s duší a s tím,zda je nebo není.Dokud se sami nedostaneme na úroveňsmrti a umírání a dokud sami neprožijeme to vše kolem umírání,nemůžeme s jistotou tvrdit,že duše není a že vše v okamžiku smrti je jen konec procesů co v mozku se odehrávajích.Náš mozek je obdivuhodně šílený orgán,který dokáže věci neuvěřitelné-ale není to zároveň důkaz toho,že je i něco víc co dokážeme pochopit tím naším mozkem?co víc dodat-vše je jen na každém z nás,zda se cítí jen klubkem neuronů a chemických procesů nebo vidí něco nad chapání co vědcům se nechce nebo spíše co odmítají přijmout a pochopit .Sami tvrdí,že energie je nezničitelná a jen mění se v jinou formu...tak proč energie našich myšlenek a našeho všeho co zde vykonáme a uděláme se nemůže změnit v to,co tu zůstane a co se opět vrátí..a nemusí to být v nás co již tady nejsme ve formě fyzické.Vše se opakuje a vše se vrací,vše jsme jen jedna bytost,co skládá se z nespočetných částeček a vše jsme jen duše-nebo chcete-li jsme energie která je nezničitelná-má paměť a je všudepřítomná..

Tak to s těmi atomy je trochu nesmysl...
Saw, 2.11.2007 17:20

Tak to s těmi atomy je trochu nesmysl, když samotný mozek je tvořen atomy, konkrétní čílo se odhaduje asi na 100 biliónů (10 na čtrnáctou) synapsí.

Jinak souhlasím, zastávám tu stejný názor. Duše je jen jednorázový výsledek mozkové aktivity, další cyklus už je zase trochu jiná a nebo už nemusí být vůbec. Taktéž souhlasím, že kdyby se hmota poskládala podle určitého modelu, vznikne to samé vědomí. Hezky formulovaný článek...

Odp: Tak to s těmi atomy je trochu nesmysl...
kato, 2.11.2007 23:21

Ano to máte pravdu, ale mě jde o počet kombinací různých spojení a tam to potom roste geometrickou řadou... A děkuji za pochvalu .-)

Odp: Tak to s těmi atomy je trochu nesmysl...
Juras, 3.11.2007 2:31

cit.:„Taktéž souhlasím, že kdyby se hmota poskládala podle určitého modelu, vznikne to samé vědomí.“

Jak to myslíš, to samé vědomí? Že bys najednou ovládal dvě těla? Nebo myslíš jenom stejný typ vědomí (se stejnými schopnostmi), ale byla by to ve skutečnosti dvě různá vědomí?

Proč člověk věří tomu, že nejpravděpodobnější vysvětlení je to nejfantasknější? Takové, pro něž neexistuje žádná indicie a není znám ani jeden mechanismus, který by umělému vzniku vědomí na materiálním základu mohl nějak napomáhat?

Myslím, že tady rozjíždíte dost těžkou sci-fi. :-)

Odp2: Tak to s těmi atomy je trochu nesmysl...
Tlapka, 16.4.2009 17:47

Dvojčata jednovaječná mají stejně poskládané součástky a i srostlá dvojčata jsou dvě bytosti.

Odp: Tak to s těmi atomy je trochu nesmysl...
marcel, 29.4.2009 13:14

vedomi ma s mozkem spolecneho akorat to, ze na nem „beha“ jako software v pocitaci, neni jeho produktem. Jak to vim? Proste vim:-)

Odp2: Tak to s těmi atomy je trochu nesmysl...
Tlapka, 7.5.2009 16:47

Jasná věc, ale když se počítač rozbije příslušné programy přestanou existovat.

Jak jste na tohle přišel, to nechápu:...
Juras, 2.11.2007 20:57

Jak jste na tohle přišel, to nechápu: „... né-li nemožné vysvětlit, proč když se člověk opije, „pozmění“ se jeho duše, proč když si člověk zakouří marihuanu, „pozmění“ se jeho duše atd “. Typický příklad toho, jak se „vědečtí skeptici“ otírají o věci, kterým nerozumí a je pod jejich úroveň zjistit si alespoň základní principy, se kterými kritizovaná disciplína pracuje.

Pokud byste chtěl skutečně o něčem debatovat, měl byste nejdřív nadefinovat slovník. Např. není vůbec odhadnutelné, čemu říkáte duše. Máte na mysli skutečně duši anebo spíš vědomí? Tam by to tvrzení nebylo tak nesmyslné - opojné látky skutečně ovlivňují činnost vědomí.

Jestli považujete duši za synonymum vědomí, tak Vám doporučuji ten článek opravit. Takhle jenom dokazujete, že absolutně nechápete význam pojmu duše. Ta je totiž definována jako něco, co je na hmotném těle nezávislé. Je smysluplné přemítat nad otázkou, zdali duše existuje či nikoliv, ale mudrovat, že duše existuje a je závislá na hmotě, je naprostý nesmysl :-)

No a pokud bychom připustili, že můžeme svým tělem a vědomím změnit duši, tak náboženství hovoří o tom, že duši mění spíš lidké činy a myšlenky, než že by to mohla zvládnout nějaká zkonzumovaná látka.

Odp: Jak jste na tohle přišel, to nechápu:...
kato, 2.11.2007 23:44

Jsem rád za váš příspěvek. Dle mého názoru duše = vědomí a v tomto duchu je psán celý článek. Prosím o odkaz na věrohodný materiál, kde je definován pojem duše jako: „něco, co je na hmotném těle nezávislé.“ Pravděpodobně berete tuto definici (patrně sepsanou věřícími) jako dogma a nepochopil jste, že to se právě můj článek snaží rozebrat a prozkoumat. Duše(=vědomí) je závislá na těle, tělo dělá duši, není tělo, není duše, tomu říkám sakra velká závislost .-)

Odp2: Jak jste na tohle přišel, to nechápu:...
Juras, 3.11.2007 2:14

Doufám, že věrohodným materiálem je pro Vás třeba článek na wikipedii. Tak si to tam najděte. Jinak asi nemá cenu reagovat - když mluvíte o vědomí, tak už je Váš článek trochu rozumnější, i když většina jsou jenom Vaše předsudky. Trpíte materialistickými předsudky a k nim si ohýbáte veškeré argumenty. Např. cit.: „To že se dá naše duše ovlivnit tím, že ov:-)livníme funkci našeho mozku, dle mého názoru dokazuje, že duše je jen výsledkem jeho fungování.“ - tak to právě nedokazuje. Je v tom jenom Váš předsudek, berete v potaz jenom jeden z možných typů architektury. Pokud by měli pravdyu věřící, kteří termín duše zavedli, tak by to fungovalo trochu jinak. A v dnešní době už používáme takové technologie, které nám pomáhají si takový typ spolupráce několika komponent dobře představit. Zkuste si představit, počítač a program. Když poškodíte počítač, takže program bude dávat chybné výsledky, byl by to podle Vaší logiky důkaz, že se pokazil program. Nepřijde Vám to trochu divné?

Odp3: Jak jste na tohle přišel, to nechápu:...
kato, 3.11.2007 11:44

Nechal jsem se inspirovat tím s HW/SW a původně jsem napsal odpověď sem, ale docela jsem to rozvedl a chtěl bych, aby to zde někde nezapadlo, protože je to velice zajímavé a kontroverzní. Rád bych slyšel názor ostatních, takže jsem z toho udělal nový článek - název „HW vs. SW - tělo vs. duše?“

Odp4: Jak jste na tohle přišel, to nechápu:...
Tlapka, 7.5.2009 16:49

Já myslím, že je to funkčně správné, i když media jsou různá.

materialismus
Laďa, 2.11.2007 21:20

Aha, tak materialismus opět vítězí. Článek je jistě dobrý, jen bych mu vytknul dvě věci: neobsahuje žádné osobní zkušenosti, je to jen čistá teorie, a je v něm pár myšlenkových zkratů.

ad 1) „A co se děje po smrti? Dle mého názoru nic. Prostě se naše „duše“ rozpustí do nikam.“
- máš nějaké zkušenosti s umírajícími lidmi, jako třeba zmíněná Elisabeth Kübler-Rossová, která doprovázela stovky lidí?

ad 2) - „Myslím si, že pokud by byla duše jakýmsi způsobem nadřazena existenci našeho reálného těla, bylo by velice krkolomné, né-li nemožné vysvětlit, proč když se člověk opije, „pozmění“ se jeho duše, proč když si člověk zakouří marihuanu, „pozmění“ se jeho duše atd “
- proč by se při tom měla měnit duše? Všechny stavy opilosti a změněného vnímání reality se dají dobře vysvětlit pomocí změn fungování neuronů (tlumivý vliv alkoholu na receptory). Duše s tím přece nemá nic společného.

- „To že se dá naše duše ovlivnit tím, že ovlivníme funkci našeho mozku, dle mého názoru dokazuje, že duše je jen výsledkem jeho fungování.“
- opět to samé. Z čeho usuzuješ, že můžeš ovlivnit funkci duše? Nebo kdo Ti to říkal? Jaké jsou pak podle Tebe projevy ovlivněné duše?

Abychom si rozuměli - já jsem pro vědu a Tvůj kritický postoj se mi líbí. Ale možná by nebylo špatné uvědomit si, že ne všechno je dnešní věda schopná vysvětlit. Proč? V současné době nemá tak citlivé přítroje, aby existenci duše mohla potvrdit (nebo vyvrátit). Jestliže nemám důkazy pro(ti) existenci duše, nemůžu ani říci, zda skutečně (ne)existuje. Jediné, co může opravdový vědec říci, je: nevím, možná existuje, možná ne, pátrejme dál.

To by byl ideální vědecký přístup. Bohužel současný přístup mainstreamu ve vědě je ten, jaký nám ukazuje český spolek skeptických vědců Sysfos - dávají své bludné balvany za matení veřejnosti na všechny strany (ano, už i např. Český rozhlas nebo knihkupectví Alman v Brně). Oni vůbec nemají v úmyslu diskutovat nebo se otevřít novým pohledům. Pro ně nic kromě jejich teorií neexistuje a basta. I Stanislav Grof dostal zmíněné ocenění za objev holotropního dýchání a když se za ty tři desítky let ukázalo, že jeho metoda pomohla tisícům lidí zbavit se naříklad depresí, najednou teď dostane i cenu Vize 97...

Rozvádím to tak proto, že Tvůj článek vlastně není o duši ale o přístupu k ní, nebo i obecně o přístupu k těmto neměřitelným věcem. Hledat duši „venku“ a pokoušet se ji změřit je nesmysl. Tohle už je oblast osobních prožitků, které se nedají sdílet...

Odp: materialismus
kato, 3.11.2007 0:09

Tak tato reakce mě jako jediná opravdu hodně zasáhla a přiměla k tomu, že nad vším ještě asi hodně popřemýšlím :) Opravdu díky za ní. Je napsaná tak, že necítím žádné napadání, ale spíš vůli vysvětlit jiný úhel pohledu a vůli diskutovat ... a ještě se sluší odpovědět na Tvé body:

ad 1) - jasně že nemám, ale prostě tohle mi nestačí. I kdyby mi Elisabeth Kübler-Rossová do očí tvrdila o svojí neoblomné důvěře v oddělenost duše od těla a o posmrtném životě, stějně mi to asi nedá a budu pochybovat. Já vím, chci důkaz v oblasti, kde se reálný důkaz nedá poskytnout, ale něco mi pořád říká, že je to prostě výsledek fungování našeho mozku, nic víc. Prostě zarytý materialista no. Já vím :)

ad 2) - no na tohle už narazila reakce jiného čtenáře ... jde o to že jsem asi nedefinoval použitý slovník - mám na mysli to, že v článku pojem duše = pojem vědomí. Nevím proč to oddělovat. Prostě duše JE vědomí. To co jsem, to že si sebe uvědomuji, to že namaluji na kus papíru hezký obrázek nebo přemítám o teorii relativity, to všechno je výsledek aktivity mého vědomí, mojí duše. Mě se prostě ty dva pojmy slévají v jeden a nevidím důvod proč to oddělovat.

Ano, materialismus požaduje důkazy a když je nemá, neuznává. Chápu že to není úplně nejotevřenější přístup. Ale tohle jsem se nesnažil vám sdělit ani rozebírat. Nehltám materialistické teorie. Tohle je jen a jen z mojí hlavy a tak to prostě cítím a jsem o tom (zatím) přesvědčen. Prostě jsem přesvědčen, že to že tohle píšu, to že si teď uvědomuji sám sebe a napadají mě tato slova, to všechno je jen a pouze výsledek toho, že mám v hlavě reálnou hmotou tvořený mozek a ten nějak (doufejme že jakš takš) funguje :)

Dobře, tak ještě pár řekl bych až...
kato, 3.11.2007 0:31

Dobře, tak ještě pár řekl bych až dětinských šťouravých otázek pro tu skupinu lidí, kteří věří, že je duše oddělena od těla a že existuje posmrtný život:

1) duše tedy existuje před i po nás? - podle jakého vzoru se vybere kam jaká duše půjde? Když se spojí vajíčko a spermie, kdy je ten okamžik kdy se tam ta „duše“ nastěhuje?

2) řídí tohle losování, kam jaká duše půjde, někdo?

3) když pak moje tělo umře, duše zase odlétne někam ... kolik je duší? Kde se vzaly?

4) Předpokládám správně že i duše, když je ve stavu existence mimo „hostitele“ si sebe sama uvědomuje?

5) Z čeho tyto duše žijí? Něco jim přece musí dodávat energii aby existovaly, něco je musí tvořit. Nemůžou být přece „jednorozměrné“. To je jako by jste po jednom ozubeném kole požadovali aby se chovalo jako celé hodiny. Duše musí být tvořena nějakou dělitelnou platformou, protože jednorozměrná entita vám nevymyslí ty nádhery, které vymyslela lidská duše.

6) Když má duše tolik vzpomínek, kam je ukládá? Co vzpomínka, to nutnost tuto informaci někam zaznamenat a uchovat (a to raději nerozebírám že jedna vzpomínka patrně bude vyžadovat více než jednu jednotku uchování). Kde to je uchováno? Duše s více vzpomínkami je větší než ta s méně vzpomínkami?

Prostě a jednoduše ... celý život jsem zvyklý myslet docela analyticky ale zde je tolik protikladů a absurdních záležitostí kterými se nikdo raději dál nezabývá a řekne prostě .. „joooo, duše? ... ty existujou i po smrti, máme na to výpovědi 10 000 lidí“. Ale myslím, že pokud to myslíte vážně, asi by vás mělo zajímat i to, na co se tu (dosti dětinským způsobem) ptám. Prostě to není analyticky elegantní. A já tak nějak v hloubi duše(= vědomí) věřím, že to co je analyticky elegantní, je správně .-)

Odp: Dobře, tak ještě pár řekl bych až...
Juras, 3.11.2007 2:44

Já jsem na tom byl kdysi podobně. Od mládí do nás tloukli, že jsem se vyvinuli z opice a člověk to bral jako fakt - ani nad tím neuvažoval. Až když začnete přemýšlet nad hlubšími souvislostmi, tak možná prohlédnete a dokážete se takových balastů zbavit. Takže jsem se z materialisty stal nevěřícím a umožňuje mi to stejně kriticky hodnotit všechny názory - nejen ty, které jsou pro mne neuvěřitrlné. A z tohoto pohledu se taky nesnažím argumentovat pro nějakou konkrétní víru. Jednoduše proto, že nevím. Důkazy neexistují a já jsem (narozdíl od Sysifovců) skutečně skeptický ke všemu - odmítám jen tak něčemu uvěřit, to bych si připadal dost hloupě :-)

Odp: Dobře, tak ještě pár řekl bych až...
Laďa, 3.11.2007 14:00

Mno, řekněme, že jsou věci, ke kterým není vhodné se na veřejnosti vyjadřovat, protože by mohl dotyčný získat nálepku duševně chorého.

Ale přece jen se pokusím odpovědět na pár otázek - podle svého nejlepšího svědomí, podle toho co vím (a to se neustále mění):

1, 2) duše existuje neustále, je to forma energie. Termín „před i po nás“ tím trochu postrádá smysl, vezmeme-li v úvahu, že umírá pouze fyzické tělo. Odpověď by mohla znít: existuje před tělem i po těle.
Kdy se duše do těla nastěhuje - tak na to jsem slyšel více názorů. Někdo udává přesně měsíc, jiný zase dobu prvních pohybů, které pocítí matka (ale v porodnictví jsme se učili, že matka, která už těhotná byla, cítí pohyby o něco dřív než prvorodička - proto mi toto určení připadá pochybné).
Kam která duše půjde - to si vybírá ona sama. Vybere si rodinu, která jí poskytne zázemí, které jí umožní naučit se, co potřebuje (život je o učení). Je to složité, hrají tam roli karmické zákony (proto se někdo narodí jako postižený apod.).
3) kam jde, to nevím, odborníci na thanatologii mluví o „světle“. Spíš je důležité, co se děje, když tam nejde. To už je ovšem hodně „alternativní“ a nechci se o tom rozepisovat. Snad jen - mám pár známých, kteří tyto duše vidí a zajímavé je, že se shodují (i když se vzájemně neznají). Ovšem musí si dávat pozor, aby je psychiatři nezavřeli, protože halucinace jsou jedním z příznaků paranoidní schiofrenie. Jenže oni to mají pod kontrolou (a navíc v nemocnicích ani v léčebnách není pro tyto benigní případy kapacita).
4) duše není vědomí. Ten vztah je komplikovanější. Ano, duše si sebe sama uvědomuje. Fyzické tělo si pomocí mozku uvědomuje fyzické tělo, duše si uvědomuje duši (když je mimo) - na to už mozek není potřeba.
5) nemyslím si, že by duše vyžadovala nějaké občerstvení ;) Je to energie, ale víc nevím.
6) uchování informací, to je též pro mě velká neznámá. Existuje na to řada teorií (viz např. [url=http://http://www.quantum-psyche.cz/Nula4.htm]kvantová duše [/url]).

Na závěr: napsal jsem, co vím. Nemám v úmyslu vás přesvědčovat. To, co si myslíte, je vaše věc, váš pohled, vaše cesta, váš vývoj. Já mám svoji cestu, svůj vývoj. A když je člověk otevřený a ochotný se změnit, uvidí svět kolem sebe takový, jaký je - ne takový, jaký je podle jeho představ nebo teorií. Samozřejmě, to, co jsem psal, je opět jen teorie. Ale když se začnete scházet s lidmi, kteří něco „vidí“ a něco „cítí“, pochopíte, že reálný život je o něčem jiném než o tom, co se člověk učí ve škole.

Analytický přístup je dobrá věc a bez ní bychom určitě nepřežili, ale jsou věci, které rozum nepřekousne. Viz třeba zenové koany - nemyslné výroky, které se nedají logicky vyřešit - analýza je k ničemu. Ale když na tím ten mnich tráví týdny, měsíce, najednou to „pochopí“ - a toto poznání není o logice, je nesdělitelné.

Je to vždy volba - můžu se vymlouvat na analytický přístup, jakkoliv elegantní může být, ale je tu také možnost, že začnu sám pátrat, jak to tedy vlastně je. Ale není to jednoduché - člověk se musí změnit („celý život jsem zvyklý myslet docela analyticky “), protože beze změny zkoumat názory a zkušenosti jiných a a priori je odmítat - to nikam nevede.

Odp2: Dobře, tak ještě pár řekl bych až...
kato, 3.11.2007 14:43

To je hrozně zajímavé, děkuji za tuto reakci.
Zajímavá vysvětlení. Jsem ochotný se změnit, ale zatím mě nic nepřesvědčilo. Můžu mít ještě několik otázek? Zajímá mě jak se na to díváte.

a) kde se všechny ty duše vzaly ... já vím, je to jako ptát se kde se vzal vesmír, ale zajímá mě co si o tom myslíte

b) je stěhování duše do těla jednorázová náhlá změna nebo postupný proces. Je někde popsáno jak k tomu fyzicky probíhá? Prostě mi to všechno nějak nesedí a je to hrozně krkolomné

c) věřím že v tom obrovském vesmíru nejsme sami. Viděl někdy někdo z Vašich známých i duše jiných inteligentních bytostí? Jak vypadají? Co jim sdělují?

d) duše je tedy energie. Hm. Ale ona něco provádí - myslí a uvědomuje si sama sebe - to musí stát nějakou energii ne? Myslím že určitě potřebuje „občerstvení“, ne?

e) existuje plno náboženství a každé si to vykládá trochu jinak. To je docela zmatek. Tolik často protichůdných nebo nestejnorodých názorů. Jak to je? Kdo má pravdu? Není tohle takový nepřímý důkaz toho, že je to pouze výmysl lidského vědomí, které se prostě nedokáže smířit s tím že až umře tělo, nebudeme a proto se uchylujeme k takovýmto teoriím?

Děkuji za Vaše názory

Odp3: Dobře, tak ještě pár řekl bych až...
Laďa, 3.11.2007 16:10

:) to už jsou na mě moc odborné otázky.

a) to nevím, ale můžu nastínit, jak to chápou na Východě. Exituje něco, co má mnoho jmen (Bůh, Prozřetelnost, Tao...) a toto Něco poznává samo sebe. Je to kostrbatě napsáno, ale třeba Indové (konkrétně hinduisté) tomu říkají líla - božská hra. Z tohoto jednoho zdroje vznikají duše, inkarnují se, vyvíjejí a smyslem jejich existence je poznání zdroje, ze kterého vzešly (viz Alan Watts: „Poznání je funkcí bytí“). Všechno je energie - jejich zdroj je energie, i ony samy jsou energie, i jejich okolí je energie. Pokud se na to budete dívat tímto způsobem, odpadá otázka, odkud duše bere energii. Na úrovni subatomárních částic už neexistuje pevná ohraničená hmota, ale vše je jakési rozmlžené, vlnové. O částicích nejme někdy schopni říci, kde se nacházejí. To znamená, že oddělenost, jak ji známe ve svých rozměrech, vlastně neexistuje, vše je propojeno (doporučuju knihu od Ervina Laszla - Věda a ákašické pole - Integrální teorie všeho).

b) inkarnace je pravděpodobně jednorázová záležitost.

c) co se týká života mimo Zemi, dle mého názoru je velmi málo pravděpodobné, že jinde ve vesmíru neexistuje. Nicméně to, o čem mluvím, se týká spíš všedního života, roviny psychologicko-duchovní. O tom, že by měl někdo z mých známých napojení na bytosti mimozemského původu nevím, jsou to lidé, kteří žijí běžný život a stojí oběma nohama na zemi. Také oni mi říkají jen to, co mají osobně vyzkoušené. Abych pravdu řekl, dělalo by mi velký problém uvěřit, že někdo komunikuje s „vesmírnými lidmi“ - viz Ivo A. Benda a celý ten nesmysl kolem. Měl jsem na mysli jen duše, které vidí na určitých místech (např. v nemocnicích). Jak je vidí - většinou vnímají postavy a konkrétní vzhled závisí na citlivosti. Někdo naopak nevidí nic, jen cítí nepříjemný pocit, mravenčení, chlad - každý má své vlastní vnímání.

e) podíváte-li se na mystickou část každého náboženství, zjistíte, že jsou si velmi podobné (v islámu súfismus, v křesťanství je také mystická ložka např. Mistr Eckhart, sv. Kateřina...) - to je to, co se nazývá philosophia perennis - věčná filozofie.
Tak je tomu i s dušemi - to není problém náboženství. Pokud Vám můžu dát v těch svých třech příspěvcích jen jednu radu, pak říkám - zapomeňte na náboženství. Ptát se na duše svého faráře nemá smysl. On sám o tom ví možná ještě míň než Vy. Ale zatímco Vy o tom diskutujete, on Vám podá výklad z Bible a tím to pro něj končí. Víra není poznání.

No, nakonec to bude stejně jen na Vás ;) Nejlepší cestou je osobní zkušenost - pokud máte zájem zjistit, jak to je, ptejte se lidí, kteří mají v tomto ohledu zkušenosti. Doporučuju např. chat - místnosti jako duchovno, alternativní medicína nebo i reálné setkání. Pravděpodobně obdržíte spoustu různých názorů, ale v tom to je - být otevřený, přemýšlet, vybírat si, co cítím, že je správné a co ne.
Já jsem Vám sdělil v podstatě to hlavní, co vím. Ještě by se možná něco našlo, ale věřím, že i takové základní informace zvednou spoustu lidí ze židle s otázkou - jak to můžeš dokázat?! Tedy usnadním jim práci - v této formě to nemůžu dokázat. A prosit přátele, aby nevěřícím podali důkazy, to je ztrátou času. Oni mají svoje zkušenosti, oni ví, jak to je - a to, že tomu někdo nevěří, už není jejich problém. Energie se dá využít lépe, než jí takto plýtvat.

Je to prostě vždy dilema na úrovni: teorie vs. osobní zkušenosti.

Odp4: Dobře, tak ještě pár řekl bych až...
kato, 3.11.2007 19:31

Děkuji za Vaše odpovědi. Vážím si Vašeho času, který jste mi věnoval. Zase mám na dlouho nad čím uvažovat .-)

Odp3: Dobře, tak ještě pár řekl bych až...
Kings, 3.11.2007 17:36

Velmi zajimavá diskuze, to co mne zajímá už hodně dlouho.Porovnání člověka s počítačem je asi to nejlepší .Spoustu lidí si vubec neuvědomuje to, že jsme jen a jen chemický počítač samostatně myslící, i když to samostatně není až tak jisté.Koukni na můj web je tam tyky hodně dobrejch článečků.Kings

Odp2: Dobře, tak ještě pár řekl bych až...
marcel, 29.4.2009 13:47

add 3

ta dimenze se tusím nazývá tretí Astrál, je tady „primo na zemi“ a proto lide, kteri maji v neporadku tu „3d clonu“ vidi duchy kolem. Jsou to duse, ktere nemeli povedomi o Svetle, nebo jejich vibrace nedovoluji postoupit vyse. Vetsinou se na nekoho nalepi a vysavaji ho. Pokud se „nahraji“ na mozek, vznika mnohocetna osobnost, kterou fanatici materie „leci“ v blazincich a vedci hledaji priciny trebas v genovych dispozicich. Mnohdy se jedna o vlastni pribuzne, nebo trebas pomstychtive z minulych zivotu ...... a mnoho dalsich.

Co je duse a vedomi je na dlouhe tema, je treba brat tuto otazku holotropne. Existuje mnoho teorii popisujici empiricky dokazane skutecnosti. Co to cele ma znamenat je ale precejenom asi nemozne pochopit, protoze jsme omezeni. 3d prostor je jenom dimenze-virtualni realita. Nekdy vsak dokaze byt primo bozsky prijemna:-)

Odp2: Dobře, tak ještě pár řekl bych až...
marcel, 29.4.2009 14:57

Osobne si myslim, ze duse ci spise vedomi je „prideleno“ ihned po koitu. Moje zivotni zkusenost me dovedla k temer absolutnimu presvedceni, ze nas zivot neni autenticky. Pohybujeme se v karmickych vzorcich jakesi hry-potkavame lidi z minulych zivotu, rodime se do stejnych mist ve stejne dobe...jsou nam predkladany „skutecnosti“ na ktere musime reagovat. Existenci karmickych mnozin mam potvrzenou zkrze rodinne konstalace (metoda zalozena na informacnim- morfickem poli) stejne jako samostanou (na tele nezavislou) existenci vedomi. Moje zazitkova zkusenost konvenuje s tim, co jsem precetl. Líla a mája. Ano, já si myslím, ze nejak tak to bude. Ovsem co je „dal“ ci „nad tim“ netusim. Myslím si ale, ze jedno jsme.....

Odp: Dobře, tak ještě pár řekl bych až...
Eva, 6.10.2008 20:37

Přečtěte si dílo Rudolfa Steinera, ten ledacos na co se ptáte vysvětluje.Eva

Souhlas se článkem
Jana, 3.11.2007 10:47

Jako bych to psala já. Vidím to úplně stejně, pesimisticky (?), ale ve světě, jak jsem ho zatím měla možnost poznat, není pro nějakou nesmrtelnou duši prostě místo.

Odp: Souhlas se článkem
kato, 3.11.2007 12:00

Ó jak já jsem rád že jsou lidé, kteří přemýšlejí stějně jako já :-)

Odp2: Souhlas se článkem
echo [eko], 16.4.2009 15:48

Také souhlasím. Zrovna dnes jsme se na toto téma bavili s přáteli (a učitelkou biologie). Podle ní je duše 1) cosi s lymfatickými uzlinami , ... , ... , ...
2) něco neprozkoumaného, tajemného, související s transem a hypnózou .... jednouduše to, co si myslím i já.
To s tou „simulací“ je dobrý nápad, nevím však, jestli reálný. Dívám se na to ze stejného pohledu, pohledu člověka, který dokáže přiznat svou „neexistenci“, který dokáže vyvracet svoje názory, které předtím složitě vymýšlel .... prostě něco jako bývali filosofové v době minulé :-)

no vi da - stěhovaní,to je moje
na zemi stojící, 5.11.2007 10:08

:-)Ano přátelé,dovolte,abych i já přispěl svou troškou do mlýna.Také jsem stěhoval a málem jsem se z toho převtělil( mezi titány).Měl jsem totiž daný termín a „stěhoval jsem se (nepřevtěloval,prosím)docela reálně v reálném světě jsem se stěhoval z jednoho prostoru do druhého a to prosím vše při vědomí!No už je to to jak se říká “v cajku" - jsem přestěhován....stačí ?? Nejni to hlubokomyslná úvaha,alébrž půstá realita,to stěhování. No vám přjí to vaše stěhování,musí to být velmi blažený pocít,občas tak potkávám ty co mají přestěhovanou mysl,tváří se tak nějak divně....no však víte,jste odborníci - na to stěhovaní!

Odp: no vi da - stěhovaní,to je moje
kato, 5.11.2007 12:30

Já už se taky několikrát stěhoval. Při plném vědomí, z jednoho prostoru do druhého. Vždycky bylo okolo plno krabic a bolely mě z toho záda :-)
A teď vážně - cit.: „potkávám ty co mají přestěhovanou mysl,tváří se tak nějak divně“ ... můžete to trochu více rozvést?

Odp2: no vi da - stěhovaní,to je moje
Tlapka, 16.4.2009 17:50

Stěhování vede k rozmnožení osobnosti pro Úřady, které mě hledají v různých bydlištích přechodných a trvalých a taky tam kde jsem se narodila.

jak to uděláme s tou dušičkou?
dobrák, 5.11.2007 23:06

;-)Což to zkusit z této pozice?
Celý vesmír,jak nám teď říkají vědci(a ne ledajací),není ničím jiným než zm ěnou,činností a procesem,tedy? Souhrnrm plynutí jež by mělo být základem všeho,takže - každá subatomická interakce se bude skládat z ničení původních částic a vytváření nových subatomických částic?Dle toho by měl být tento subatomický svět neustálým tancem tvoření a ničení,přeměn hmoty v energií a zpět,energie v hmotu.Takže lze definovat.Buňky našeho těla odumírají,neurony v našem mozku se rozkládají(začínám již pociťovat ve svém věku),i výraz mé tváře se postupně mění to dle nálady a „odsloužených let na Zemi“.Dávám si otázku,co může být nevypočitatelnějšího než naše myšlenky a city,tedy v tom že nemáme ponětí,na co budeme myslet a co cítit příště?Z toho by mělo vyplynout,že naše mysl je ve skutečnosti stejně prázdná,stejně nestál,á a stejně přechodnjá,tedy jako sen.Třeba myšlenka,příjde,zastaví se a...co?Prostě odejde.Minulost je minulostí,budoucnost zatím nenastala a i přítomná myšlenka se už ve chvíli,kdy jí zakoušíme,stává co? No?Přece minulostí. Potom by z této úvahy logicky mělo vyplynout to ,že „ To jediné,co opravdu máme je současná chvíle,NYNÍ.(?)A potom si říkám ,kde je ta duše - mrška jedna? Co vy na to? Pozn.Trochu jsem při tom “laškoval„ i s tibetskou filozofií a dalšími “okoličnostmi„Sám za sebe mohu říci,že nemám v tomto smyslu vytvořen pevný názor,těch “okoličností" je prostě tolik,že to nelze(mluvím za sebe) postihnout.Těším se vás,kteří přispějete k této mé úvaze.Dík.Mimochodem zde je člověk v světě slušných lidí a strašně moc si toho váží.Jen ta hrůza a úroveň diskusí na jiných servrech - zděšení a stálé nepochopení primitivismu myšlení jisté skupiny druhu homo sapiensis.A ta hrubost jednoho k druhému.

Mozek je možná jen aparát, který duše...
Povidlo, 6.11.2007 22:14

Mozek je možná jen aparát, který duše používá k myšlenkám. Máte inteligentní vědce, ale i zločince. Jak je možné, že schopný mozek jedna duše použije k dobrému, druhá ke špatnému? Mám na mysli dva lidi, (například), kteří mají vysoké IQ, ale jeden zachraňuje, druhý škodí. O tom asi bude duše.

Odp: Mozek je možná jen aparát, který duše...
Tlapka, 7.5.2009 16:56

Duše je vytvořena touhou po nesmrtelnosti.

Lidská osoba, stvořená k Božímu obrazu...
JardaChovanec, 13.12.2007 14:11

Lidská osoba, stvořená k Božímu obrazu, je zároveň bytost tělesná i duchová. Biblické vyprávění vyjadřuje tuto skutečnost symbolickou řečí, když říká, že „Bůh vytvořil člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem“ (Gn 2,7). Celý člověk je tedy Bohem chtěný. Výraz duše označuje v Písmu svatém často lidský život nebo celou lidskou osobu. Označuje však také to, co je v člověku nejniternější, co má v něm největší cenu, to, v čem je člověk obzvláště Božím obrazem: „duše“ znamená duchový princip v člověku.
Tělo člověka se podílí na důstojnosti „Božího obrazu“: je to lidské tělo, právě proto, že je oživováno duchovou duší a že celá lidská osoba je určena stát se v Kristově těle chrámem Ducha svatého. „Člověk je jednota duše a těla. Jakožto tělesná bytost v sobě zahrnuje prvky hmotného světa; v něm dosahují svého vrcholu a pozvedají hlas k svobodnému chválení Stvořitele. Člověk proto nesmí pohrdat tělesným životem, nýbrž naopak je povinen považovat své tělo za dobré a hodné úcty, poněvadž bylo stvořeno Bohem a posledního dne má být vzkříšeno.“
Jednota duše a těla je tak hluboká, že je třeba považovat duši za „formu“ těla; to znamená, že díky duchové duši je tělo, které je složené z hmoty, lidským a živým tělem; duch a hmota nejsou v člověku dvě sloučené přirozenosti, ale jejich spojení tvoří jednu jedinou přirozenost.
Církev učí, že duchová duše je bezprostředně stvořena Bohem - není tedy „zplozena“ rodiči - a že je nesmrtelná: nezaniká při smrti, ve chvíli svého oddělení od těla, a znovu se spojí s tělem ve chvíli konečného vzkříšení.
Někdy se rozlišuje duše od ducha. Tak svatý Pavel prosí: „Sám Bůh ? kéž vás dokonale posvětí. Ať si uchováte ducha neporušeného a duši i tělo neposkvrněné pro příchod našeho Pána Ježíše Krista“ (1 Sol 5,23). Církev učí, že takové rozlišení nezavádí v duši dvojakost (dualitu). „Duch“ znamená, že člověk je už od svého stvoření zaměřen ke svému nadpřirozenému cíli a že jeho duše je schopna být bez vlastní zásluhy pozdvižena ke spojení s Bohem. Duchovní tradice církve mluví také o srdci, které v biblickém smyslu označuje onu „hlubinu bytí“, kde se člověk rozhoduje pro Boha nebo proti němu. Odkud vychází modlitba člověka? Ať je způsob modlitby jakýkoliv (gesta a slova), modlí se celý člověk. Avšak když chtějí Písma označit místo, odkud vyvěrá modlitba, hovoří někdy o duši nebo o duchu a nejčastěji o srdci (více než tisíckrát). Je to srdce, které se modlí. Je-li daleko od Boha, pak je vyslovování modlitby marné.

„Tělo je stěžejním bodem spásy.“ Věříme v Boha, který je Stvořitelem těla; věříme ve Slovo, které se stalo tělem, aby vykoupilo tělo; věříme ve vzkříšení těla, dovršení stvoření a vykoupení těla. Při smrti se duše odděluje od těla, ale při vzkříšení Bůh navrátí našemu proměněnému tělu nepomíjející život tím, že je spojí s naší duší. Jako Kristus je vzkříšen a žije navěky, tak i my všichni vstaneme z mrtvých v poslední den. „Věříme v opravdové vzkříšení toho těla, které máme nyní.“ Nicméně zatímco se zasévá do hrobu tělo pomíjející, vstává z mrtvých tělo nepomíjející, „tělo zduchovnělé“ (1 Kor 15,44).

Odp: Lidská osoba, stvořená k Božímu obrazu...
Yardasan, 13.12.2007 18:42

To jsou strašný žvásty, neuvěřitelný v tomto století. S pozdravem jK.

Odp2: Lidská osoba, stvořená k Božímu obrazu...
Eva, 6.10.2008 20:45

Až tak strašné bych to neviděla.

Odp3: Lidská osoba, stvořená k Božímu obrazu...
Tlapka, 16.4.2009 17:53

Jenomže mám podezření že Pán Bůh se stvořením člověka moc nevyznamenal. Ten kdo stvořil třeba kočku nebo psa má lepší výsledky.

Odp4: Lidská osoba, stvořená k Božímu obrazu...
miro, 30.4.2010 22:17

Díky Jardo, jsme rád za ten vklad. Mluvit o duši lidem totiž jde strašně dobře, ale jakmile se něco sdělí o Bohu, Bibli či Církvi už mají třesavku. Že by autorita Boží vadila?:-)

Odp: Lidská osoba, stvořená k Božímu obrazu...
Langi, 7.10.2008 0:19

Dnešním lidem by zřejmě bylo nutnu tento poměrně dlouhý a hůře čitelný příspěvek vysílat formou nějakého dynamického klipu v televizi, jako znělku v rádiu a polepit jím veškeré myslitelné plochy, aby jim doputoval dál než za oko, nebo ucho.

Myslím to tak, i naopak.

Odp2: Lidská osoba, stvořená k Božímu obrazu...
tlapka, 18.8.2009 11:45

No s tím je třeba počítat. Dobré je to, co splní účel.

něco pro tebe -Jardo!
dobrák, 14.12.2007 21:46

:-)Axióm Tomáše Akvinského " Co je dovoleno bohovi - není dovoleno volovi,Jardo!

Odp: něco pro tebe -Jardo!
Yardasan, 14.12.2007 21:54

Myslím si, že to není dovoleno, ale, že si za to můžeme sami. S pozdravem jK.

Odp2: něco pro tebe -Jardo!
tlapka, 18.8.2009 11:46

Tak si dovolíme i když to není dovoleno.

Genius loci
Pavel od vody, 16.12.2007 23:09

A co Genius loci. Pojem, který se váže spíše k místu, ale dal by se použít i na nás. Určité místo vyzařuje nějakou atmosféru, stejně tak i člověk. Není to nic fyzického, hovořil bych spíše o duchovnu. O duši toho místa, toho člověka.

Odp: Genius loci
ivan, 16.12.2007 23:39

Takhle silný ovládavý pocit jsem měl vždy když jsem vystoupil z autobusu v ,,Jankách". Vzduch, vůně čistě napadlého svěhu, hudba v ,,Belví baru,nebo saxík z Astorky. A byl jsem tam doma.! Bylo to moje místo. Cítíl jsem to.

Odp2: Genius loci
Pavel od vody, 17.12.2007 10:33
Odp3: Genius loci
ivan, 17.12.2007 20:06

Jo, dneska bych to tam asi ani nepoznal. Určitě vypadají jinak, ale já bych si přál vrátit se do těch které znám. (JL) Možná bych byl zklamnej.

Odp4: Genius loci
ivan, 17.12.2007 20:14

Samoodpal, jedna z legrácek mého připojení.

Odp3: Genius loci
ivan, 17.12.2007 20:11

Pavle, jo, dneska bych to tam asi ani nepoznal. Určitě vypadají jinak, ale já bych si přál vrátit se do těch které znám. (JL) Možná bych byl zklamanej. Znám je jako klidné místo, přesto plné života.

Odp4: Genius loci
Pavel od vody, 17.12.2007 23:01

No to máš Ivane pravdu. Za tu dobu, co tam jezdím, má náměstí už třetí podobu. A taky vzpomínám na tu z dětství. Pošlu ti pár obrázků, jestli chceš.

Odp5: Genius loci
ivan, 17.12.2007 23:54

To by mě udělalo velkou radost. Opravdu velkou! Na jaře drapnu letadlo, až budou použitelné i horské RWY a všechno to obrazím. Chrudim, Janky, letiště je ve Vrchlabí, odtamtud se už dostanu. Už to planuju spoustu let, ale jak nad sebou nemám karabáč, tak houninx..... Poručím si, ale neposlechnu. :-)

jediný co wíme od začátku je smrt
trawer, 8.1.2008 21:50

Rád bych přidal swůj názor (příspěwek) ale neodwažuju twrdit něco když o tom sám nejsem přeswědčený naplno..Jinak tahle diskuze je jedna z těch nad kterýmy sem se o5 zamyslel nad sám sebou. (děkuji mnohokrát)
Ta energie je tam we wesmíru, i zde, je wšude.
w míru s každou duší a ať nám prawda odkryje oči.....

Odp: jediný co wíme od začátku je smrt
Pavel od vody, 10.1.2008 11:07

Zajýmavý pravopys, ještě bych to zdokonalyl zavedeňým jednoho „y,ý“ (:o)

Odp: jediný co wíme od začátku je smrt
tlapka, 18.8.2009 11:43

Přidej swůj názor a s Odwahou !! i bez přeswedčení, do toho .

Asi máš pravdu
Ondra, 4.3.2008 21:28

Asi máš pravdu

Ha ha. Kolik je podle vás atomů v našem...
Tony, 1.5.2008 18:29

Ha ha. Kolik je podle vás atomů v našem vesmíru?
S autorem souhlasím.

Odp: Ha ha. Kolik je podle vás atomů v našem...
Alfons, 18.10.2008 4:21

Žížala nemá na to aby dohonila zajíce a kdyby to tvrdila tak řeknete že je cvok. Lidi nemají na to aby pochopili věci které přesahují možnosti jejich myšlení a kdo to tvdí je také cvok. Ale kecat se o tom dá donkonečna. Kecáte a machrujete žížalky!!!!

Odp2: Ha ha. Kolik je podle vás atomů v našem...
Tony, 18.10.2008 15:46

No tomu se právě vysmívám... Doufám, že jste mě pochopil. :-)

Odp3: Ha ha. Kolik je podle vás atomů v našem...
tlapka, 18.8.2009 11:41

Čemu tomu- dohoní nebo nedohoní?

Více o duši a vědomí
Sagan, 26.1.2009 22:15

Napsal jsem na téma duše a vědomí sérii článků. Pokud vás tyto otázky více zajímají, koukněte na http://sagan.blog.cz/rubriky/duse-a-vedomi. :-)

Odp: Více o duši a vědomí
ivan, 27.1.2009 22:07

Už jsem zařadil do oblíbených, potřebuju na to více času. Sagane, budu mít nějaké dotazy o fanthom syndromu. Zatím jsem nepřečetl, ale v krátké době to udělám.

Odp: Více o duši a vědomí
Juras, 28.1.2009 14:30

Pár článků jsem přečet, v pár komentářích Vás upozornil na chyby nebo zbrklé vývody.

Celkově si o Vás myslím, že jste z nějakého důvodu pevně přesvědčen o tom, že žádná duše neexistuje, a že jsou nesmysly i další jevy, které lze vysvětlit pomocí existence duše (dokonce shazujete i jevy, které je možno vysvětlit i jinak než existencí duše.

Tomuto svému předsudku potom podřizujete veškerou argumentaci a nejste si vědom toho, že je argumentace validní jenom pro člověka trpícího stejným předsudkem, objektivně ale není správná. Přečetl jsem asi čtyři Vaše články (odhlédněme od formy a jazykových kvalit - tam Vám nemám co vytknout) a nesouhlasím ani s jedním z nich. Nesouhlas neznamená, že bych myslel, že to je jinak, ale Vaše články neobsahují validní argumenty.

Odp2: Více o duši a vědomí
Tlapka, 16.4.2009 17:58

Jestli duše existuje nebo ne- tedy oddělitelná od těla- to Skutečně nemůžeme vědět. Ovšem o to lépe se o tom můžeme bavit. Čím více je to jasné, tím je to méně zajímavé, exituje diskuze že je tráva zelená?

Odp: Více o duši a vědomí
tlapka, 18.8.2009 11:47

To jsou krásné stránky s poděkováním T.

Moje definice:
., 7.5.2009 22:57

Slovo DUŠE pro mne znamená krásnou vzpomínku na někoho. Hlavními vlastnostmi DUŠE, kterými se projevovala, jsou SOUCIT, POROZUMĚNÍ a OBĚTAVOST.

Myslím že JardaChovanec to vystihl...
On, 12.8.2009 14:39

Myslím že JardaChovanec to vystihl výstižně. Je třeba dát pozor na rozdíl mezi duší a duchem. Což je dobré pochopit že samo tělo nic osobě neznamená není-li živé.:-):-)

Odp: Myslím že JardaChovanec to vystihl...
Alfons, 18.8.2009 8:17

Nezapomínat na Duchovno!

Odp: Myslím že JardaChovanec to vystihl...
tlapka, 18.8.2009 11:48

Duše je závislá na mozku ale duch ne. Není to tak?

Ahoj, prosím tě, když člověk spáchá...
Markí, 17.8.2009 18:02

Ahoj, prosím tě, když člověk spáchá sebevraždu, otevře se jeho duši také tunel, aby mohl do něho vstoupit?Byla bych ti nesmírně vděčná, kdybys mi odpověděl na mail, mockrát ti děkuji

Odp: Ahoj, prosím tě, když člověk spáchá...
tlapka, 18.8.2009 11:49

Na tunel má právo každá bytost podle mojí teorie.

Duše
Vojtěch Janoušek, 26.7.2010 23:28

K tomuto tématu nabízím následující odkaz: http://kfcmtf.upol.cz/petr/machula.html.
Je to velmi zajímeé. Zvláště pro věřící materialisty, protože materialismus je také víra.

Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
Anonym, 19.11.2014 22:19

Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě nechtě musím. Když mi bylo 18 let,žili jsme s rodiči v jednom domě s babičkou které bylo 87, občas k nám chodila na návštěvy a povídali jsme si.Neměl jsem k ní nijak dobrý vztah,babička bývala hádavá a konfliktní.Tehdy jsem navázal téma hovoru posmrtný život,babička i když byla věřící v posmrtný život nevěřila (křesťané věří že duše umírá a věří že budou jednou vzkříšeni).Tehdy jsem se ji snažil přesvědčit že až umře, ať dá nějak vědět jestli něco je, jí to spíš rozčílilo protože ještě neumírala. A tak se to opakovalo několikrát. Brzy ovšem babička skutečně zemřela, zlomila si nohu, dostala zápal plic....Netrvalo dlouho a v jejím bytě v přízemí se začly zvuky.Nejprve jsme mysleli že jsou to myši nebo kočka. Ale začli jsme jasně rozeznávat kroky, vrzání parket i otevírání dveří, vždy když jsem běžel dolů zvuky utichly,bylo to ve dne v noci.A co dál, mě a matku začla navštěvovat ve snu a povídala si s námi, zajímavé bylo že to co říkala mě a matce do sebe jaksi zapadalo. Někdy byly tyto sny až příliš živé a vnímali jsme ji i při probouzení v polospánku, začlo to být až nepříjemné,dal by se o tom napsat román.Také se nám stávalo že mizely a znova se objevovaly předměty o kterých jsme přesně věděli kde jsou. Celé to ustalo náhle asi rok po smrti.

Odp: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
ivana Kozárová, 20.11.2014 10:06

My všichni j s m e duše. A ty paranormální jevy,které se u Vás děly,nemusela mít na svědomí babička... Možná to byly duchovní bytosti,které dobře znaly a pozorovaly život lidí. Za jakým účelem rachtaly,chodily a přemisťovaly předměty,je otázka.Dobré duchovní bytosti to dozajista nebyly...

Odp2: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
Vlastimil Čech, 24.11.2014 10:45

My všichni j s m e duše...
Jsem tedy DUŠE, která má i tělo?
Anebo jsem TĚLO, které má i duši?
Hmmm... taky se říká: „chodíš jako tělo bez duše“...to je bezdušový člověk? „bezdušec“? A duše bez těla je „beztělec“? :-)
A ty Vámi vzpomenuté „duchovní bytosti“ to jsou tedy duchové? Strašidla? Bubáci? Co nich víte? A odkud to víte? A co V.Č.? Co on? Jak se ho to týká? Tož prozraďte, prosím, něco...
A co duše bez těla?

Odp3: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
iva, 24.11.2014 17:33

Pufff...

Odp3: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
ivana Kozárová, 24.11.2014 21:11

Taky se říká : Nebyla tam živá duše. Nebo nebylo tam ani živáčka... Podle bible - ne podle mého soudu - jsme živé duše. Rovněž zvířata jsou živé duše. Jaký význam by mělo vzkříšení z mrtvých,kdyby po smrti žila duše dál v nebi a měla se tam dobře. Nebo šla do pekla a za dočasné hřešení by se trápila věčně... Nebo do očistce a pak co s ní,,,...???Strašení peklem mi bylo už v dětství odporné,hlavně v souvislosti s milosrdným Stvořitelem...Nauky o nesmrtelnosti duše budou pocházet odjinud - Babylon,Řecko.... Měla jsem možnost zažít na vlastní kůži paranormální jevy. Byly i měřitelné,teplota v místnosti poklesla - a to znatelně a v uzavřených prostorách foukal vítr.Při zemi asi do výšty třičtvrtě metru se míhaly šedé stíny. Měla jsem z toho i zdravotní následky,v noci jsem trpěla nevysvětlitelným chladem,obv. doktor mi doporučil více se strojit a teplé ponožky do postele,evidentně se bavil. Čínský lékař se mi nevysmál,pokýval hlavou a jen řekl_ ano,noční chlad. Trvalo půl roku,než jsem se z toho vyhrabala. Nejsou to bubáci,jen bytosti odjinud,mají jiná těla než my. Můžete se mi klidně chechtat a přála bych vám ze srdce,abyste se s nimi nikdy nesetkal,není o co stát.Odebírají energii.

Odp4: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
Lip¤van, 24.11.2014 21:38

Viktor Farkas tvrdí, že tělo se rodí bez ducha. :-)

Odp5: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
ivana Kozárová, 24.11.2014 23:32

Jde o to,zda ruach -duch a nefeš - duše jsou či nejsou totožné pojmy.V Číně zas matkou čchi je krev. Vše nějak souvisí. Kde je pravda,zjistíme dozajista po smrti;-)

Odp5: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
ivana Kozárová, 24.11.2014 23:39

svatost krve v bibli- viz 1.Mo 9. kap. stojí za povšimnutí...Život nelze konzumovat. Když se s tím začne,musí to špatně dopadnout.

Odp6: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
Lip¤van, 25.11.2014 8:33

S biblí je spojen jeden velký problém - permanentní aktualizace, aby vůbec přežila. V bibli z roku 2050 se na Facebooku seznámí Marie s Josefem, odklikne schválit přátelství, vydělají bitcoiny, Marie podstoupí umělé virtuální oplodnění a povine Džízyse. Moc by mě zajímal případný překlad bible z roku 100 A. D. To bychom se nasmáli...:-)

Odp7: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
ivana Kozárová, 25.11.2014 10:28

Až vypnou proud,bude po permanentních aktualizacích bible.Ale je to zajímavá vize;-) Fakt je,že kantor je dnes bavič,aby dítka zaujal a když jim nedělá kašpara,je to jeho vina,že nedávají pozor...Nějak to s tím vzděláváním navzdory vyspělým technologiím k tomu určeným jde do kelu. Spolu s bídným vzděláním klesá zájem o bibli,přemejšlení bolí.Tak mám najednou před sebou scénku ze Zolova Zabijáku,jak skupinka zájemců o kumšt procházi obrazárnou ve Versailles,prdí.krkají a bolejí je nohy.;-);-)K čemu bude umění,kterému nerozumíme. Uděláme si kumšt,který je nám srozumitelný,uděláme si ho PONAŠEM a vyhlásíme,že je to kumšt,věda,politika, - a už to tady je!Toho,komu se to nelíbí,označíme za prudérního blba a my máme pravdu,protože je nás víc:-)Jsem ráda,že jsem stará,že nuž tomu nemusím čelit a mám možnost utéct do lesa a k vodě kdy se mi chce.A vybrat si ke komunikaci koho chci.Zatím.

Odp8: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
Vlastimil Čech, 25.11.2014 15:11

S tím vypnutím proudu bych se žertovat neodvážil... nějaká zbraň s extra silným EMP ... a jsme my civilisti na hromadě... a bojím se, že většina armády taky... ještě že už žádnou armádu ČR nemá... šla do civilu brzy po V.Č.... :-(

Odp9: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
Lip¤van, 25.11.2014 17:51

Rád bych o tom napsal článek jakožto podnět k diskuzi...ale zatím se nedostává chuti a konvence. :-(

Odp7: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
Vlastimil Čech, 25.11.2014 14:49

he he he... vy jste dobrý....:-) :-)

Odp7: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
Tony67, 28.1.2018 17:23

Něco málo o bitcoinech a kryptoměnách jako takových :)
Kryptoměny

Odp6: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
Vlastimil Čech, 25.11.2014 15:06

Paní, nejste Vy Svědek Jehudy? Jehovův... prostě pánbíčka?

Celé je to s tou krví jakési našišato... prý nemůžeš konzumovat krev, ale kněz čaruje krev z vína...a pak si lokne. Je to krev, když zvoní ten zvoneček, nebo není? Jestli je, tak by to měl vyplivnout... jestli není, pak by neměl pořád, při každém pokusu o proměnu říkat, že tedy „toto je krev“.... mohl by třeba říct: „a sakra!...a zase se mi to nepovedlo..., zase je to Savignon“ (někdy se magikovi kouzlo nepovede, i kdyby se jmenoval Coperfield)
Lidi by lhát neměli, a kněžstvo zvláště... když vědí co je čeká za peklo..."

Odp7: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
ivana Kozárová, 25.11.2014 15:41

Krev jakožto oživující substance má svoje charakteristiky. není to jen kapalina co vyživuje orgány. Má individuální složení,stejně jako je individuální otisk dlaně.Když Kristus říká při poslední večeři: Toto je moje krev,která se vylévá na odpuštění hříchů a symbolicky ji podává apoštolům,aby se napili,znamená to,že jeho krev zprostředkovává nám,lidem,život.Mnozí se tehdy vyděsili a odešli....Kristus taky říká na jiném místě evangelia : Mým pokrmem je činit vůli mého otce. Dává-li tedy apoštolům jako pokrm své tělo,znamená to,aby činili jeho vůli.Dozajista to v té době bylo těžké ku pochopení,když to brali doslovně...Ostatně v mnoha případech se ježíš nechoval podle vžitých pravidel : porušoval sabat,bavil se se Samaritánkou... Dodržoval smysl zákona,nikoliv otrocky literu zákona.To,o čem píšete - problém transubstanciace,nechme teologům,ať se o to přou... Kdo čtrnáct let chodil na pravidelné transfuze,které ho udržovaly naživu,-jako moje matka,mohl by vám vyprávět,co transfundovaná krev dělá s psychikou.A pocitem identity.Pokud se krve dotýká,co o ní víme?Vodila jsem maminku na ty transfuze a ona často říkala: Já jsem vždycky potom Nějak jiná, Jsem Někdo Jinej,těžko to snášela.A díky Svědkům Jehovovým se vyvinula bezkrevní medicína,kterou rádi využívají i nesvědkové.Ano,patřím ke Svědkům.

Odp8: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
Vlastimil Čech, 25.11.2014 19:17

Teď zrovna začal za mnou chodit jeden nějaký S.J. sympatický chlap. Povídá si se mnou o všelijakých věcech, netlačí do mne to náboženství... i když ty jejich časopisy přinesl-mimochodem je tam zajímavé čtení o zvířatech...
To jsem zvědav, jestli ještě přijde, až mu řeknu, že V.Č. Jehovův svědek nebude...že je bezvěrec...že je oceněný dárce krve... že se živil i tím, že učil mladé chlapce, (a oni navíc naprostou většinou nechtěli) jak dělat z živáčků mrtváčky...

Teď si čtu opravdový TLUSTOSPIS: „Skrytá česká historie“ (Česal, Dvořák, Mátl). Taky tam píší o krvi, démonech a bytostech jiných paralelních světů... no nevím... Ale v každém případě je to zajímavé čtení. Mají páni autorové docela neobyčejný pohled na proběhlé události. I kdyby za některými opravdu podivnými historiemi nebyli ti démoni a informační sítě, akáši, prány, čchi, brány k jiným světům a andělé, tak je podle V.Č. dobře, že na ty nelogičnosti a podivnosti událostí vůbec poukazují. Vysvětlení příčin může být dozajista jiné než ty nadpřirozenosti, ale aspoň že na ně upozorňují....
Vřele knihu doporučuju. Na koupení je drahá, ale asi se dá půjčit v lidové knihovně, když i mají i u nás ...
Mimochodem, paní svědkyně I.Kozárová, proč J.K. nemluví normálně, proč když chce říct třeba „pokyny mého tatíka“ řekne něco o krvi... Hlásá: „přináším meč“, ale prý chce říct, „perte se a žerte se..“ nebo tak něco... pokud budeme slovům přiřazovat libovolné významy, pak dopadneme jako ti Babyloňani, co se nad výkresy své plánované výškové budovy ani pořádně pohádat nemohli...
No, s tím pánem od SJ tu krev a tu divnomluvu J.K. proberu...

Odp9: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
ivana Kozárová, 26.11.2014 14:06

Nepředpokládejte,že Vás Svědkové budou tlačit do náboženství. Je to věc osobní svobody.A ochoty věnovat čas tomu,co je psáno.Naše časopisy se poněkud zkrátily,dřív tam byly obsáhlejší články - i o zvířatech. Ale teď to jde dohledat i na internetu- jsou tam odkazy.Víte,pane Čech,já si Vás vážím mj.proto,že píšete pod svým vlastním jménem a za nic se neschováváte.

Odp10: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
Juras, 27.11.2014 8:15

Překvapilo mě, že jste jehovistka, protože na mě působíte rozumně a já mám s jehovisty spíš opačné zkušenosti. Sice byli slušní, ale vždycky otravní. Měl jsem z nich pocit, že hlavním úkolem jejich života je dostat aspoň někoho na víru - samozřejmě v jeho vlastním zájmu - aby byl spasen. Podobní lidé se shlukovali také kolem porodnice na Obilném trhu v brně, kde jakýsi pošuk budil maminky a novorozence tím, že pod jejich okny vyřvával protesty proti potratům. Nevím, co to bylo za sektu, rozdávali letáky a nabízeli nějaké časopisy - nestudoval jsem je. Když jsem tam šel pro recept pro dítě, jedna se přitočila s letákem v natažené ruce. Viděla, jak si do tašky uklízím recept a asi špatně vyhodnotila, co to je za papír, protože se stáhla, usmála a řekla „Á, kolega!“ ;-)

Jak jste na tom Vy, toužíte po tom, abyste někoho o něčem přesvědčila?

Odp11: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
ivana Kozárová, 27.11.2014 12:49

Přesvědčit se musí každý sám. Jde tady o priority. O to,co člověk ve svém životě dává na první místo.Důležitá je osobní zkušenost .Tomu,kdo projeví zájem o bibli a o souvislosti,které jsou nejen dějinné ,prorocké ale i osobní,budu kdykoliv k dispozici.Protože okolnosti lidí se v průběhu času mění,přicházejí Svědkové Jehovovi čas od času ke dveřím a nabízejí informace. K tomu účelu jsou k dispozici taky internetové stránky - viz upoutávky v časopisech.Taky veřejná služba s časopisy na ulici - takové ty vozíky s literaturou. Nikdo nikoho k ničemu nenutí.Samozřejmě může dojít k nešťastné interpretaci,nevhodné formě sdělování,jsme jen lidé.Bohužel jsme též zaměńováni s jinými náboženskými sdruženími. Naše shromáždění jsou veřejná,přístupná pro každého,kdo chce vědět,o čem je řeč.Ale přesvědčení,které každý člověk má se projevuje především v jeho chování.Pojem osobní spásy je znám spíše z jiných denominací - byl to jeden ź pojmů,který mě osobně vždy velmi odpuzoval.. Pracovat na své vlastní záchraně vede k tomu,že přišlapáváme prsty lidem,kteří usilují vstoupit na záchranný člun...;-( Našla jsem ve sboru SJ opravdové přátele,kteří plní svoje slovo,na které se můžu spolehnout. Naučila jsem se tam mnoha užitečným věcem - například tomu,že jedině s p o l u p r á c e - nikoliv kritika,izolovanost individualismu,nikoliv intelektualismus a elitářství,ale pokorná spolupráce,dodržování dohodnutých pravidel,skromnost a trpělivost vede k pozitivním věcem. V současném systému nic z toho nenacházím.

Odp12: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
Lip¤van, 27.11.2014 16:58

Chtěl bych se zeptat, zda jsou vaši členové nějakým způsobem registrováni a jestli je možno zjistit případné členství konkrétního člověka. Jeden z mých blízkých příbuzných najednou začal být neuvěřitelně (verbálně) agresivní, permanentně vyzdvihuje křesťany s tím, že nejlépe to mají zařízeno Jehovisté a stále obviňuje své blízké, že jsou posedlí Satanem. Jde docela o dost - v sázce je zdraví malého dítěte, ještě batolete. Šlo by podle jména zjistit prostou věc - zda členem je či není? :-(

Odp13: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
ivana Kozárová, 27.11.2014 18:20

Navštivte nejbližší sbor SJ a zeptejte se tam . měli by to vědět.

Odp13: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
ivana Kozárová, 27.11.2014 18:23

Podle toho,co říkáte,to ale SJ není.O nějaké veřejné registraci nevím,ale shromáždění jsou veřejná a informace vám poskytnou zodpovědní lidé.

Odp14: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
Lip¤van, 27.11.2014 18:27

Tak to ne, tam mě nikdo živého nedostane. Ale i tak dík.

Odp15: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
Vlastimil Čech, 29.11.2014 19:26

Proč? Čeho se bojíte? V.Č. je bezvěrec, ale byl jsem se mrknout i na Katolíky, na Babtisty, Svědky Jehovy, Adventisty, byl jsem na svatbě Husitů... (bohužel se mi nenaskytla zatím příležitost navštívit Adamity :-))... zvědavost mne neopouští :-)... Řekl bych, že jít se mrknout k SJ Vám, pane Lipovane neublíží... leda byste se bál, že Vás tam někdo uvidí a pustí fámu, že jste se dal k SJ. :-)... Nedělají tam nic, co by Vás mohlo vyvést z míry... mimochodem, v Místku má jeden SJ krásný obchod s barvami... „Dům barev“ se to jmenuje... zaměstnanci jsou prý všichni SJ, a příjemnější a milejší personál se hned tak nevidí... V.Č. rozhodně není SJ, ale ujišťuji Vás, že není důvod se ostýchat... tím Vás ovšem nepoňoukám, ať tam jdete...
No, nemyslím to ve zlém, tohle opravdu není lobbing pro SJ, akorát mě zaujala Vaše tak prudce odmítavá reakce...
Mimochodem, někdy mne udivuje ten až nenormální odpor obecenstva k SJ... dokonce jsem slyšel i oslovení: „Ty jehovisto jakýsi“... a bylo to míněno jako nadávka... náboženské nadávky se tak často neslyší... kromě toho jsem slyšel jenom nadávky do „jezovitů“ a „machometánů“...

Odp16: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
Lip¤van, 30.11.2014 10:07

Obávám se, že mě tam zavřou a budou držet násilím až do okamžiku, kdy se písemně zavážu k jejich příslušnosti a převedu na ně svůj majetek...dělám si legraci (ale jen napůl!). Je to prostě nesmysl, přijít tam a zeptat se jich, zda k nim ten náš kašpar nepatří. Těžko asi přítomný jehovista nahlédne do seznamu a řekne „Ne!“, nebo „Ano!“ Spíše mě začne zpracovávat skrze komunikační demagogii, prověřenou desítkami let a statisíci ulovených obětí. A na to nemám a nebudu mít náladu. Ostražitý odpor vůči jehovistům je zdravý a potřebný. Tím samozřejmě nezatracuji diskuzní kolegyni - i v řadách jahvejců mohou být čestné výjimky. :-)

Odp17: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
Vlastimil Čech, 30.11.2014 12:23

Pane, právě u Vás nevzniká dojem, že byste podlehl bezhlavě jakékoliv propagandě... ani V.Č. nepodlehl :-)... kdyby vliv a naléhání SJ bylo až tak třeskuté, pak těch Jehudů je všude plno, plničko... což prostě není...

Ale při své návštěvě v jejich Sálu jsem se otevřeně zeptal: „Je pravda, že Dům barev patří panu NN, která je SJ?“... „Ano, bratr NN, je majitelem Domu barev“... oni se do seznamů nekoukají, oni se docela obyčejně znají...

Odp17: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
quick, 30.11.2014 13:16

Trochu mě zarážejí u dotyčného vámi popsané projevy, sklon spíš k fanatismu, ať už je členem SJ nebo není .
Jestli vám na něm skutečně záleží, proč tedy nevejít do té - podle vás - jámy lvové? Aspoň v jednom budete mít jasno.
Může to být jen projev nervové lability, ale myslím, že psychicky silný a vyrovnaný člověk se tomu vyhne. Ale také začátek nemoci. Budoucnost ukáže. Vy ho znáte, jeho rodinu, jaký byl dřív, jaký je teď, zda nemá nějaké jiné problémy.

Odp16: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
Lip¤van, 30.11.2014 10:11

...ještě bych dodal, že jedna (jediná) věc je mně na SJ nesmírně sympatická: důrazně dávají ruce pryč od Kalouskových církevních restitucí. Na rozdíl od nenažraných katolíků a dalších církví, z nichž některé vznikly až po puči 89', což staví „restituce“ do absurdního světla.

Odp17: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
Vlastimil Čech, 30.11.2014 12:16

hmm, to s Vámi souhlasím. Řekl bych, že jejich odpor k transpantacím je jejich věcí, do které se V.Č. míchat nebude, když tomu tuze nerozumím...
Trochu mě ovšem vadí jejich pokrytecký postoj k výkonu vojenské služby.
Tedy odmítají násilí v každé podobě (pokud jsem byl správně informován). Na druhé straně jsem přesvědčen, že v případě zlovůle páchané na nich samých, budou se dovolávat ochrany státní moci tak, jako každý jiný... Připadá mi to jako postoj té kasty Indů, kteří dbají na čistotu avšak sami uklízet nebudou, aby se neumazali....

Odp18: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
iva, 30.11.2014 13:26

Jsem pacifista nechci války. Ted´jsem dopoledne zjistila, že bohaté státy jako Německoa Švýcarsko vlastně zbohatnuli na válce, rabovali Švýcaři zase bankovníma transakcema si naklonili obě strany. Zároven´ale nevěřím ani těm Jehovovým svědkům. Připadá mi to jako dobrý bysnis. Přispívají taky jen prý je tajné kolik, každý podle svého uvážení, podle příjmů. Přitom si jehovisti dohazují práci. Církev vymyslel ten nejlepší businessmann

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp8: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
iva, 25.11.2014 20:31

Jsem překvapena, že tak chytrý člověk a sečtěly jako vy je u nich. Znám hodně Jehovistů i z práce dokonce byl u nich i můj bratr. několik let, ale odešel a začal mít potíže s psychikou. Oni si myslím dost ty odrodilce proklínají a odsuzují. A taková vy nejste vy dáváte svobodu ducha. tak nevím moc mi to k vám nesedí. Brácha ted začal uznávat Duška. Je stále věřící, ale takový po svém.

Odp9: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
ivana Kozárová, 26.11.2014 14:26

Ivo,pozdravujte bráchu. Nikdo nikoho neproklíná,když odejde. Teď nedávno se k nám zas dvě osoby vrátily,protože nenašly co hledaly někde jinde.... Je to věc osobního rozhodnutí. Ale hlavně poznání. A ještě víc srdce. Svoboda znamená odpovědnost. A vzdělání ? Paní Ivo,k čemu je člověku vzdělání a titul,když je používá jen pro sebe a často jen ke svému obohacení. To je vlastně vzdělanej škůdce,horší,než ten nevzdělanej,vzdělanej toho stihne zničit mnohem víc,ještě navíc když je pilnej;-)Já mám taky doma Duškovy knihy a videa,cesta pana Duška je cesta pana Duška...Ale přiznejme si,že málokdo z nás má tolik možností cestovat jako pan Dušek..A okruh lidí,se kterými se stýkám je tak obyčejný a nenápadný...Ti lidé se vyznačují tím,že dodržují slovo,pomáhají si nezištně navzájem,nelžou,nekradou.... Dokonce v práci jim to pomáhá.Asi ne přímo zde,v Čr,ale v Rakousku máte vyhráno- v péči o seniory jsem měla i po padesátce přednost před mladšími.... Máme dobrou pověst.:-)
Jednu příhodu : při společném čtení bible k nám před lety přišla studovat jedna manželská dvojice. Oba byli lékaři. Studoval s nimi bratr,měl titul Ing. CsC... a ještě něco,už nevím co. Tak jim to imponovalo. A četl tam taky bratr,co drobátko zadrhoval ve čtení. Skončila hodina,oni se pak poptali,kdo to byl,co zadrhával a když zjistili,že má jen základní vzdělání,už nepřišli. No a my všichni jsme se tomu jen usmáli,protože takových lidí není škoda,že nepřijdou,ještě na nic nepřišli a stejně by nevydrželi... Dnes ten člověk plynně čte a má takové poznání,že na jeho přednášky se vždy těším. Paní Ivo,vzdělání ještě neznamená moudrost,vždyť to sama víte. A to ohánění se titulama je legrační. Kdo vydrží s p o l u p r a c o v a t a tvrdě pracovat pro ostatní a neofrňovat se,ten má v božích očích hodnotu. Pravda je,že dnešní svět prosazuje spíš rozdělování,konkurenci,soutěž a podvod v tom všem.

Odp10: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
ivana Kozárová, 26.11.2014 14:27

CSc.pardon kandidát věd

Odp10: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
iva, 26.11.2014 18:32

taky nevím jaké máte vzdělání, ale hodně toho víte. Ted při výročí studentíci a různí vzdělanci hovořili v televizi. Manžel mi nadával at´to přepnu, že se mu pořitížilo a já jen podotkla: Chtěla bych je vidět v Číně . a můj chlop obratem povídá: Chtěl bych je vidět robit. Pracoval na stavbě, on říká 40let, protože v patnácti v učení se jich neptali každý dostal robotu a porad´si jak umíš.Ono těch chytráků je až moc. A pracovat se moc nikomu nechce.Poznala jsem hodně lidí jak se umně vyhýbali práci.
Ale ta víra at´už jakákoliv. Mi to připadá jak vymývání mozku. Fakt je to, že člověk hledá. nějakou cestu .

Odp11: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
ivana Kozárová, 26.11.2014 22:24

Teď před chviličkou mi přišlo takové povídání na mail. Přijde pán k holiči a tak si povídají o životě a holič povídá,že je tolik utrpení na světě a že on ví,že žádnej bůh není ani být nemůže. Ten pán,co byl holen a stříhán moc neodpovídal,nevěděl,co na to říct. Ale na ulici potkal dlouhovlasého neupraveného fousatého muže.Tak se vrátil do toho holičství a pravil. Holiči neexistujou. jakto,povídá ten holič,existujou.Kdyby existovali,nechodili by po světě neoholení neupravení dlouhovlasatci.To oni vědí,že holič existuje,ale sami se rozhodli,že za ním nepůjdou.... ..No a právě tak to je s tím Pánembohem. Lidi se sami rozhodli,že ho nebudou hledat...

Odp12: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
Vlastimil Čech, 27.11.2014 12:51

No, ten holič nebyl dozajista nějaký pánbíček co (ne?)existuje... Kdyby byl něco jako JK, pak by pána ostříhal „symbolicky“, nějakým podobenstvím, nějakým svědectvím, citátem ze svaté knihy, jinotajem, nebo tak něco... rozhodně by nebral docela konkrétní nůžky a hřebínek do konkrétní ruky...
Možná má V.Č. nějaký povahový kaz, mám rád řeč přímou, bez vytáček, obrazů a podobenství, které poskytují tolik různých možností výkladů... konec konců, i v bibli, písmu svatém, co my, bezvěrci smíme citovat nepřesně, jsou slova: „a buď vaše řeč ano, ano, a ne, ne“.... A taky je tam napsáno, že dělí jakési ovoce (fíky?) do dvou košů na sladké a hořké...
Kdyby byly svaté knihy napsány JEDNOZNAČNĚ, (pak by ovšem různí vykladači a prostředníci přišli o svůj tlustě mazaný chlebíček) svědčilo by to o schopnostech autora. Tak aby každý rozuměl. Taky je přece psáno: „Blahoslaveni chudí duchem...“
Složitosti vyjadřování jsou příznakem buď toho, že autor věci moc nerozumí, nebo toho, že chce způsobovat zmatky a vyvolávat nejistotu ve významu pokynů. Pamatuji jednoho písaře, který byl velice ochotný, ale poměrně chabého rozumu. Rozkazy vydávané písemně více podřízeným musel ten chlapec přečíst a vlastními slovy vysvětlit, co to znamená. Když to dokázal, byla jistota, že tomu porozumí všichni. Když ne, přepracovalo se znění. Takové blábolení, kdy JK říká: „Dávám vám pokoj“ a jinde vlastně „perte se a žerte se“ ...to jsme tu už probrali... „miluj otce svého a matku svou...“ a pak nechává stát maminku venku a nejde za ní...ne ne ne... protože jsou věci jednou tak, a podruhé onak, jedná se učení zmatečné, nedůvěryhodné, nejisté...
„Buďte jako to ptactvo nebeské...“ a jinde v jakési epištole: „kdo nepracuje ať nejí...“ Tož jak je to?!
Kolik krve vystříkalo, kvůli podivným výkladům a vykladačům... no, ale předpokladem chybných výkladů textu je zase jen jeho nejednoznačnost, za kterou je odpovědný autor.

Odp13: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
ivana Kozárová, 27.11.2014 18:41

Kdybyste jako velící vojenský hodnostář měl důležitou věc na práci,možná,že by se vaší blízcí ani k Vám přes vaše podřízené nedostali....Já jsem tenúsek evangelia,kdy ježíš nechává svoji matku a sourozence čekat pochopila jako nestrannost a neupřednostńování osobních zájmů rodiny. Ježíš neměl moc času na osobní soukromý život. patřil všem a bylo pro něho těžké i to,zůstat chvíli o samotě. Pořád na něm někdo něco chtěl.Evangelia zachytila i tento stav věci..... Ta část o ptactvu nebeském znamená,že člověk by se neměl přehnaně starat o svoje životní potřeby,zkrátka konzum není na prvním místě. Možná uvědomut si,že sám si stejně není schopen nic zajistit,nebo´t vše roste a dostává energii od Stvořitele. Rada - kdo nepracuje ať nejí je praktická rada do života ,ale bezpochyby není uplatnitelná univerzálně - pro děti,nemocné,... Život je někdy nejednoznačnej,ale jednoznačná je jedna věc,základní pravidlo Mít rád lidi jako sám sebe a mít rád Stvořitele. :-)S tím má člověk problém.

Odp14: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
ivana Kozárová, 27.11.2014 18:42

Prosím omluvte překlepy,za zády mi něco vrčí:-)

Odp14: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
Vlastimil Čech, 27.11.2014 20:04

Nu, kdyby jste měla pravdu, pak by J.K. nechal napsat jednoduše... „MĚJTE SE RÁDI NAVZÁJEM“... a dost... i když věřím, že nějaký urputník by si to vyložil a praktikoval jako návod k lidožroutství: Samou láskou jsem bližního sežral! :-)
Naštěstí nejsem JK, tož to dělat nemusím, ale je jasné, že jednoznačné a jasné pokyny jakkoliv stručné jsou lepší, než rozvláčné a nejisté pokyny neurčité, plné jinotajů a neurčitostí... V.Č. se líbí pokyny typu: Milujte se a množte se! Nezotročíš! Cti otce, matku a vůbec všechny lidi. Zdravý rozum a umírněnost nade vše... myslím, že jsou zásady, které platí naprosto vždy... které to jsou to nevím... naštěstí nejsem J.K.

Odp15: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
ivana Kozárová, 29.11.2014 13:11

Souhlasím s vámi,pane Čech,třeba v zákonodárství by to bylo hodně dobré,kdyby bylo srozumitelné a zákony byly jednoznačně formulované...;-) Zdravý rozum nás opustil. Někde lítá kolem,ale t. č. se nějak obecně vytratil...

Odp15: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
ivana Kozárová, 1.12.2014 11:00

..... rozpoznávacím znamením křesťanů je to,že mají mezi sebou láskuviz evangelium Jana 13.kap 34,35.. Dávám vám nové přikázání,abyste milovali jeden druhého.Podle toho všichni poznají,že jste moji učedníci,budete-li mít mezi sebou lásku....
A protože se to vztahuje na všechny,neberou SJ zbrań do ruky proti svému bližnímu. Kdyby to dělali všichni lidé,nebyly by války. Myslím,že to je dost jednoznačné,tedy alespoň pro mě...

Odp16: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
Juras, 1.12.2014 13:08

Otázka je, co znamená termín bližní.
Člověk by se měl hovat tak, aby to byli pokud možno všichni lidé, ale když mi někdo ddělá nedobrotu, není to můj bližní a já ho za to nebudu milovat. A když proti mě někdo bere zbraň, není to bližní a musím si tu zbraň vzít taky.

Odp17: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
ivana Kozárová, 1.12.2014 15:49

To je fakt takové nesympatické slovo. Bližní. Nikdy jsem toto slovo neměla ráda. Ale tady na té kouli jsme všichni bližní,i když jsme si tak vzdálení. je to naše chyba,že se necháme zmanipulovat a rozdělit všema možnejma propagandama. Nejmíň populární je ta Tolstého teorie Neprotivljenije zlu nasílijem,nepochopen zůstal Chelčický na poli u Vodňan,když marně přesvědčoval zápolící strany,aby se nezabíjely... Krista,který odmítl stát se panovníkem ve smyslu vládcem -za všechny jeho činy,kterými pomáhal lidem - jeho vlastní lidi,kolaborující s Římany - popravili.Zdánlivé vítězství Smrtky.Jenže od té doby už přes 2000 let spousty lidí věří,že tenhle souboj Smrtka prohrála.Pro někoho pohádka,pro jiného smysl života. Přece jinak by byl život pouhou čekárnou na to,až se Zubatá dostaví ... - dost blbá perspektiva.Nač potom přivádět děti na svět,když stejně zestárnou a umřou a po nich jejich děti jakbysmet.Nějak rychle si lidi na umírání - zvl. pak těch druhých - zvykli.Nemůžu si na to zvyknout.Věřím,že život má smysl v životu,nikoliv ve smrti.A věřím,že cestou k životu je Kristus,syn živého Boha,první vzkříšený člověk.

Odp18: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
Vlastimil Čech, 1.12.2014 22:24

Kdyby to dělali všichni.... :-) Ale všichni víme, že to všichni nedělají... berou zbraň do ruky, ubližují jeden druhému... V této věci jsou SJ opravdu jako ti Indové... touží po čistotě, ale sami se odpadků nedotknou, aby se sami neznečistili... SJ touží po bezpečí, žádájí ochranu, ale sami se nezapojí, aby se neprotivili... to mi silně vadí!
Chceš-li mír, připravuj se na boj!
Bohužel svět je takový jaký je, ne takový, jako by ho SJ a určitě i většina ostatních lidí chtěla mít.

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
Lip¤van, 2.12.2014 9:48

Specialisté na úklid indických ulic, což v praxi představuje především ruční sběr výkalů, jsou jistí Dalitové. Příslušníci nejnižší kasty, tzv. nedotknutelní. Svého času dokonce museli na krku nosit zvoneček, aby ostatní věděli, že se blíží nečistý. Znáte je koneckonců osobně, všichni je známe...tedy, jejich potomky. ;-)

Odp19: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
ivana Kozárová, 2.12.2014 10:43

Mezi SJ jsou i bývalí vojáci - vyměnili jen zbraně.....stůjte proto pevně s bedry opásanými pravdou a mějte na sobě pancíř spravedlnosti,s nohama obutýma výstrojí dobré zprávy a pokoje. Především uchopte velký štít víry,přijměte také přilbu záchrany a meč ducha - to je Boží slovo.... protože nezápasíme proti krvi a tělu,ale proti vládám,proti světovládcům této tmy,proti ničemným duchovním silám..... viz dopis Efezanům. Nebo není dost odvážné nezapojit se do zabíjení?Fialové trojúhelníky,kterými byli Sj označováni v lágrech nebyly znamením zbabělosti,ale síly. Když se do svinstva nezapojím,tak ho odmítám rozšiřovat. Je to málo?

Odp20: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
Vlastimil Čech, 3.12.2014 8:18

Pravdou je, že k přesvědčeným zastáncům míru bývalí vojáci většinou patří!
Snad s vyjímkou těch nejvyšších kancelářských hlavounů....

Odp18: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
Juras, 3.12.2014 12:57

Nejsme všichni bližní. V tom odkazu je napsáno, kdo je bližní.

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp11: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
ivana Kozárová, 26.11.2014 22:27

Váš pan manžel má pravdu. Při práci se lidi nejlépe poznají. Z keců se nepozná nic.

Odp4: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
Olix, 29.11.2014 13:44

Není čemu se smát, tyto bytosti skutečně existují. Ve vašem případě bych si tipla, že šlo o démonické síly.

Odp5: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
ivana Kozárová, 29.11.2014 15:28

Po odstranění původní černošské kouzelnické masky z pokoje,kde jsem spala,přestal foukat studený vítr. Pak jsem přerušila pracovní poměr,protože v domě hostitele jsem nemohla likvidovat jejich věci.... A po čase se upravilo i zdraví. Vůbec se nedivím panu Anderlovi,že sbírku afrického umění umístil moudře do míst mimo své bydliště;-)

Odp6: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
Olix, 30.11.2014 16:15

Ano, též mám podobné zkušenosti. Po odstranění „podezřelých“ předmětů, či vyznání z kontaktu s temnotou - po modlitbě přišla úleva, změna. Je dobré být v Božích rukách.

Odp7: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
ivana Kozárová, 30.11.2014 18:39

Mám totožné zkušenosti,Bohudík:-)

Odp8: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
Vlastimil Čech, 1.12.2014 22:27

Kde se o démonech píše v Bibli?
Vím o čarodějnici zmíněné v ve starém zákoně, o vyvolávání ducha (myslím to byl král Saul?)...
Je víra v démony v souladu s křesťanskou vírou ražení SJ?

Odp9: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
ivana Kozárová, 2.12.2014 10:29

Démonem se první učinil - stal - Satan Ďábeljkterý se stal panovníkem dalších andělských božích synů,kteří ze sebe také učinili démony - Mt 12:24,26, O démonech je též zmínka v Mt.8:31. V době Noemově se neposlušní andělé zhmotńovali,zplodili hybridní generaci známou jako Nefilim a pak,když přišla potopa se odhmotnili. Píše o nich také Juda6 a pak 1Pe 3:19.20Cílem činnosti démonů je odvrátit člověka od uctívání Stvořitele JHVH Boží zákon přísně zakazoval démonismus v jakékoliv formě 5Mo 18:10-12Židé šli tak daleko,že obětovali své děti démonům - viz Ža 106:37,5Mo32:17,druhá Paralipomenon 11:15. Když byl na zemi Ježíš,byl démonský vliv velmi rozšířený. K Ježíšovým zázrakům patřilo vyhánění ničemných duchů z postiženého člověka Mt 8:31,32, 9:33, MR 1:39, 7:26-30, Lk8:2,13:32. Ježíš dal moc svým dvanácti apoštolům a sedmdesáti učedníkům,že mohli v jeho jménu vyhánět démony. Dnes není démonský vliv na lidi o nic menší. SJ existenci démonů nepopírají.

Odp10: Asi bych v duchy nevěřil, ale chtě...
Vlastimil Čech, 3.12.2014 8:12

Aha-děkuji... a trochu se červenám, že jsem to nevěděl...

Komentář ke krvi mně odlétl někam do...
quick, 25.11.2014 20:13

Komentář ke krvi mně odlétl někam do nekonečna /i když myslím, že jste o nic nepřišli/ a mezitím se diskuze stočila trochu jinam.
Několik let k nám také pravidelně chodili svědci Jehovovi s časopisem Strážná věž a Probuďte se. Podiskutoval jsme s tím, že je sice ráda vidím, ráda s nimi promluvím a nechám se poučit, ale svědka ze mne neudělají. Nevím, jestli to brali nebo nevzdávali. V druhém časopise bývaly jednak ty pěkné obrázky i zajímavé čtení.
Pak je odveleli- prý do Ruska a návštěvy skočily.
Ještě k té krvi - znám dost lidí, kteří transfuzi prodělali, neslyšela jsem, že by měli nějaké psychické problémy s přijetím, sama na sobě jsem také nic nepozorovala.
S transplantacemi by to mohlo být jiné, především s transplantací srdce. Tady jde už o bytí či nebytí. Dospělý člověk se může odmítnout, ale jak se budou rozhodovat rodiče dětí, kdyby k něčemu takovému došlo? Bez krevně sotva.Dá se sice předem „shromáždit“ vlastní krev, ovšem ne u dítěte, nehledě k tomu, že v případě akutní potřeby jí ještě nemusí být dost.

Odp: Komentář ke krvi mně odlétl někam do...
Vlastimil Čech, 26.11.2014 9:18

To s těmi přenosy částí těla jednoho člověka do druhého (krev je asi část těla) je to dost ošemetná věc... Zvažte počet rumunských dětí, které byly právě neuváženými transfusemi nakaženy AIDS...viděl jsem film... Ale nevím jak to SJ mají s krevními deriváty? Plnou krev ne, ale co třeba destičky? Plasma? Léky vyrobené z krve?

Odp2: Komentář ke krvi mně odlétl někam do...
ivana Kozárová, 26.11.2014 15:03

Je možnost provést bezkrevně operaci tak,že se odsává vytékající krev a pomocí přístroje se opět vrací do oběhu. Díky SJ jsou vyvíjeny nové způsoby šetrnějších operací...S různými frakcemi - jako je gamaglobulin např. je to otázka svědomí a osobního rozhodnutí.... Nejen AIDS se přenáší krví.Často sami lékaři by si transfusi nedali...A krev - to je vlastně také transplantace.

Odp3: Komentář ke krvi mně odlétl někam do...
Vlastimil Čech, 26.11.2014 15:38

O tom, že transfuse je taky transplantace nepochybuji. Ovšem transplantace, tak jako i transfuse, zachraňuje životy... o tom žádná. Ano, je jisté-podle V.Č.-, že se k tomu musí přistupovat S VELIKOU OPATRNOSTÍ.
Ne jak v tom Rumunsku. Šetrně a s opravdu velkým rozmyslem.
Jsou situace, kdy krevní infuse jednoznačně zachrání život. Nemyslím, že by se našel někdo, kdo by řekl, že taková situace nemůže nikdy nastat.
Ano, i pak je na výběr...
riskuji, že pacient bude možná stižen nějakým neduhem.
Nebo stanovuji, že pacient určitě zemře.
Nebýt transfůzí, tož třeba zpěvačka Zagorová (jako těžká leukemička v mládí) je dávno po smrti. Kolik raněných vojáků bylo již transfuzemi zachráněno....

Odp4: Komentář ke krvi mně odlétl někam do...
ivana Kozárová, 26.11.2014 16:43

Když jsem v letech 2000-2004 pracovala v rakousku,viděla jsem tam reportáž z Rumunska. Ti novináři ji dělali skrytou kamerou a dost riskovali.Vesnice někde v kraji Drákuly,proud vesničanů všech věkových kategorií a pohlaví směřuje po pěšině do lesa na palouček. Tam stojí bouda se střechou z vlnitýho plechu.Na palouček za pološera přistává vrtulník se zdr.personálem a jdou do boudy. Tam primitivní pitevní stůl na kolečkách. Nastupují mladíci kolem 17 let,které si jejich rodiny na primitivních lehátkách z větví a plátna odnášejí domů. Dárci ledvin. Jedna ledvina za 4000 dolarů na ruku... Šla z toho hrůza.Pak záběr na vrtulník už v noci jak odlétá...
Z tohoto stanoviska naše debaty o krvi jsou docela nevinné...... Je to na svobodném rozhodnutí každého člověka. Už jsem to tady někde psala,jen to znovu shrnu : Dle mého soudu člověk není na náhradní díly,ale je to volba jednoho každého z nás,lituju rodiče ,kteří stojí před takovým rozhodováním.

Odp5: Komentář ke krvi mně odlétl někam do...
ivana Kozárová, 26.11.2014 17:27

Rakousku

Odp5: Komentář ke krvi mně odlétl někam do...
Vlastimil Čech, 26.11.2014 17:55

Je to hnus velebnosti... ale kolik těch prodaných ledvin bylo?
Kolik jiných lidí bude také žít?
Měli ti lidé, ti příjemci ledvin raději zemřít? Tak byste rozhodla?

Odp6: Komentář ke krvi mně odlétl někam do...
ivana Kozárová, 1.12.2014 11:03

TI,co měli peníze,si ledviny objednali. Ti,co peníze neměli,pak doma třebas na sepsi zemřeli - nebo myslíte,že se operovalo za aseptických podmínek? Je to celé hnusné a nespravedlivé. Každý člověk by měl mít stejné právo na život. To zde nebylo dodrženo.

Odp7: Komentář ke krvi mně odlétl někam do...
Vlastimil Čech, 1.12.2014 22:15

Ledviny byly darovány za nepřijatelných okolností.
Prosím, odpovězte na otázku: „Měli ti příjemci ledvin podle Vašeho úsudku zemřít?“

Odp8: Komentář ke krvi mně odlétl někam do...
ivana Kozárová, 2.12.2014 10:52

Ano,jednou každý člověk zemře. Měli zemřít,jako umírá každý člověk. Vy byste si chtěl opatřit pro sebe anebo pro svoje dítě či vnouče ledvinu tímto způsobem? Viděla jsem film,natočený podle skutečné události. Obchod s orgány je ten nejlukrativnější. Myslíte,že je v pořádku,že se dá ledvina na černém trhu koupit? Je v pořádku,k čemu to vede? Bohatší člověk má větší právo na život? Dal byste k dispozici své sedmnáctileté dítě k takovému výkonu? Nebál byste se,že nepřežije? Co lidi donutí takto se rozhodnout? A proč se to děje? Příjemci takových ledvin samozřejmě ani netuší,jak to probíhá. Ale když se to náhodou dozvědí ... to bylo v tom filmu - mají doživotní problém.

Odp9: Komentář ke krvi mně odlétl někam do...
Vlastimil Čech, 3.12.2014 8:09

Dobrá, aspoň máte pevný postoj:

Ať ti mladí, kteří třeba potřebují ledvinu raději -ale bez transplantace- zemřou! Konec konců, umřít musí všichni, tak proč to odkládat o pár mizerných desítek let.
Než nějaké pochybnosti o férovosti darovaného orgánu, raději smrt. Ještě by se příjemci orgánu a života o jeho dárci v noci zdálo...

Mimochodem, napadlo mne, zda vlastně neděláme i my ostatní takový obchod se svým zdravím...
Asi by každý chtěl žít takový pěkný, zdravý a spokojený život v příjemném prostředí, s milými lidmi...Ale ono to nejde, tenhle ideální způsob života je jednak nákladný, jednak není prostoru pro každého...Muž paní Ivy vykonává těžkou a zdraví beroucí práci, prostě jen proto, aby rodina přežila.
Pamatuju časy, kdy chlapci SJ dobrovolně dávali svoje zdraví, do těžby uhlí ,jen aby se vyhnuli základní vojenské službě. Věnovali své zdraví jejich pánbíčkovi... Vzpomínal tady -myslím pan Lipovan- chlapy a chlapce z beskydských hor, kteří se doslova udřeli do 50-ti let, jen aby jejich rodina...V.Č. soudí, že velmi mnoho-většina- cest k úspěchu, k vymanění se z neblahých okolností vede přes osobní oběť zdravotní...
Životních posic, které umožňují vést sdlouhý, bezpečný život v příjemném prostředí, bez shonu, bez zdravotních škod, stresu s milou zábavou a s přátelskými lidmi je moc málo.
A pokud člověk takovou posici má, pak se stává předmětem útoků jiných, kteří takové štěstí neměli a kteří ho dosáhnouti nemohou. Ano a to jsou ti, kteří obětují své zdraví (po kouscích -jako to beskydští) nebo rázem- jako ti rumunští...

Odp10: Komentář ke krvi mně odlétl někam do...
ivana Kozárová, 4.12.2014 7:54

A co takhle podívat se na problém transplantací z jiné strany: Z té praktické. Proč se vlastně pohřbívají lidská těla? Je to cenný biologický materiál. Neplýtvejme tolik. Když už ne jinak,recyklovat. Filosofie náhradních dílů je přijatelná pouze za předpokladu,že dárce si to vysloveně přeje a není to za peníze. Jinak je to sprostý kšeft,včetně možnosti vraždy a prodávání lidí. Každý z nás zdarma obdržel tělo,více či méně nedokonalé - padni komu padni.V momentě,kdy frankensteinování nabylo technického pokroku a ztratily se morální zábrany,je možno vykuchávat a překuchávat,zašívat a rozparovat,oživovat a zasejc jinde sundat z přístroje. Kde je přesná hranice mezi životem a smrtí? Víte to tak dozajista,co se děje s lidským mozkem,když ho využíváte sotva z dvaceti procent? Co pro dnešního člověka znamená mrtvé tělo? Tak do toho,přestaňme pohřbívat,tu šlacha,tady kůže na buben,tu zas kousek rohovky,do hrobu to nikdo nepotřebuje.... A ty zbytky do kompostu! O movité a nemovité zbytky se pak příbuzní poperou anebo jen znesváří... Ano,nejvyšší hodnotou je lidský život. :-(

Odp11: Komentář ke krvi mně odlétl někam do...
Vlastimil Čech, 4.12.2014 16:30

Taky zajímavá myšlenka... Jestli „jsme duše“ (jak jste dříve napsala), pak je tělo jen jakýsi futrál na duši. A když je futrál bezduchý, tak co s ním... ovšem, někdo si třeba i (houslový)futrál schová na památku s nápisem : „Tady leží futrál, ve kterém kdysi byly stradivárky“...
Tady je uložen futrál od Dimitrova, Stalina, Gottwalda, Ramssesse, a tady v tomhle ležel Tutenkámen. Takže myslíte, že je třeba použité prázdné krabice od duší recyklovat... no, snad ano, stojí to za úvahu.

Odp12: Komentář ke krvi mně odlétl někam do...
ivana Kozárová, 4.12.2014 17:27

To je přesně ten princip,podle kterého se praktikuje zacházení s těly. Mrtvý člověk se po smrti stává odpadem a není o něj zájem,pokud nejsou použitelné orgány. Čím dál větší počet lidí si už ani nevyzvedne popel svých příbuzných,jen to,co po nich zbyde je dobré,stojí-li to za to. Míním statky,nikoliv ostatky;-)Proto by byla méně pokrytecká ta recyklace,odpovídala by současné mentalitě,nemyslíte?

Odp13: Komentář ke krvi mně odlétl někam do...
Vlastimil Čech, 4.12.2014 18:36

když myslíte...
Ovšemže máte v té věci jakousi pravdu... obouváte se do zbytků z mrtvoly telete, pojídáte mrtvoly zvířat, případně produkty slepičí menstruace. Bydlíte v domě, který byl vystavěn ze zpracovaných mrtvých těl tisíců milionů předpotopních mořských živočichů (tím myslím cement)...stavební dřevo je pozůstatek po kdysi živých stromech... hedvábí je zbytek marného snu housenky o motýlích křídlech...konec konců, i chléb je zmarněný sen obilných zrn, které se chtěly stát pivem...
Ano, lze s Vámi souhlasit, žijeme hlavně díky mrtváčkům. A když jich máme málo, tož si nějaké ruče vyrábíme.... :-)

Odp14: Komentář ke krvi mně odlétl někam do...
ivana Kozárová, 5.12.2014 11:50

Krásně a poeticky jste to napsal,pane Čech:-)

Odp5: Komentář ke krvi mně odlétl někam do...
quick, 3.12.2014 19:47

Zoufalí lidé mohou dělat zoufalé věci.
V době válek a hladomoru prodávaly rodiny své dcery procházejícím vojákům, aby ostatní, především otec a synové, přežili. Sotva byl jejich další osud záviděníhodný.
Kulisy jsou jiné, důvody se mění,ale lidé zůstali stejní.
Když se začínalo v šedesátých letech u nás s dialýzou, byl jeden přístroj, později další tři.
Tedy poptávka převažovala nad nabídkou.Nikomu bych nezáviděla, rozhodovat o tom, kdo je vhodný a kdo méně vhodný, jinými slovy koho nechám zemřít a koho ne. Dnes při jiném přístrojovém vybavení tento problém nezmizel, jen se posunul jinam, k transplantacím.
Ponechám teď morálku těch operací stranou - myslím, že určitá asepse se musela se dodržet i v těch horách, ne kvůli dárcům, ale kvůli příjemcům, kteří si objednali a zaplatili „kvalitní zboží“.

Odp6: Komentář ke krvi mně odlétl někam do...
ivana Kozárová, 4.12.2014 8:03

Víte,pocházím z Hořic v Podkrkonoší. Tam je malá ale slavná nemocnice.Už jsem zde o ní psala. Operoval tam aseptickou metodou MUDr. Levit v době,kdy v Praze vyndávali nástroje při operaci z plyšových pouzder. Na hřbitově v tomtéž městečku mají Levitové hrobku z pískovce a na té hrobce od Vrchlického epitaf.Korespondence,která se zachovala,svědčí o ohromné pokoře a úctě k životu,která tyto lékaře charakterizovala.Opravdu nevím,jak by se zachovali tito velikáni medicíny,kdyby se měli přehrabovat v orgánech. Je dobře,že se dnešního pokroku nedožili . Budiž jim země lehká.

Odp7: Komentář ke krvi mně odlétl někam do...
ivana Kozárová, 4.12.2014 17:37

Už tam ta bronzová destička s epitafem není. Někdo ji ukradl a možná recykloval;-)Více na stránkách městská nemocnice Hořice v Podkrkonoší,tam je celé znění Vrchlického básně Levitovi.... Ach jo.

Odp8: Komentář ke krvi mně odlétl někam do...
quick, 4.12.2014 19:19

Ráda se podívám a rozšířím si obzor.

Omluva za překlepy.
quick, 25.11.2014 20:14

Omluva za překlepy.

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru