Neptejte se co, ale proč

Poslední komentáře

Střípky z diskuse

Zajímavé odkazy

Novinky na Svíci.cz

  • 30.11.2007: Nyní jsou nově přidané komentáře od poslední návštěvy zvýrazněny barevně
  • 13.4.2007: Možnost úpravy i zatím neschváleného článku
  • 22.6.2006: Zlepšeno vyhledávání
Proč používat Linux

Komentáře k článku

3.9.2008 23:41

Je to čim dál stejný

Možná jste si všimli, možná ne...
Pustíte si rádio a skladba vykradená. Podíváte se na film a zjistíte, že tohle už tu bylo snad tisíckrát. Mno nic, zvednete zadek od klasické literatury, protože z daného období to taky vyjde nastejno, a zapadnete do hospody. Pivo chutná stejně jako včera a řeší se taky to samý.
Zbejvá čas na sport? Příroda se jeví méně stereotypní než bazén/sál/kurt/lezecká stěna etc. Ale když běžíte už po padesátý po stejný cestě, taky se toho moc nemění. Před spaním se člověk eště trochu vyblbne v posteli, ale i se sebelepším partnerem je to po Xtý už zase rutina (měnit je jak fusekle je taky možnost, ale můžete snadno „nakoupit“ na celej život).

Víkendy nebo dovolený sou asi ta největší možná změna, hned po vyhazovu a bydlení pod mostem. Počtvrtý se mi za polárnim dnem do norska ani moc nechtělo, sever jih východ západ...

Je jasné že náš svět má meze, v naší podstatě jsme schopni vnímat jen omezené množství informací a vysvětlit si ho naším omezeným způsobem. Ale dostali jsme dar zapomínání a přizpůsobení se podmínkám. Zajímá mě, jak se na to díváte Vy, a jakou jste našli cestu úniku?

Liturgický kalendář
plihalik, 4.9.2008 9:50

„Život bez slavností je jako dlouhá cesta bez hospod.“

Inu jsem mlád a takovéto nálady mě nepřepadávají. A přece už teď věřím, že právě jistá zdravě proměnlivá stereotypnost mě neomrzí. Mám na mysli běh „roku na vsi“.

Krajina se mění stále stejným způsobem, a přece je každý rok do jisté míry nová. Těch proměnných je tolik, že to ani jinak být nemůže. Myslím, že celý život (dá-li Pán Bůh a prožiji ho s jistou „stabilitou loci“) mně nebude stačit, abych poznal všechny ty signály z říše rostlinné , zvířecí či houbí, které naznačují že budou zrát borůvky, blumy a bělohřívky, ostružiny, že porostou praváky.. Že přijde další změna, na kterou se těším. Hvězdy se budou jinak točit na obloze, a potom začnou padat. Na zahradě zahnízdí rehek - zkrátka je toho tolik, že to motám páté přes deváté..

Krom „Božího stvoření“, je tu ovšem lid Boží. A tak máme v kalendáři tolik světců, tolik se nám připomíná životů a děl, že ani kdybych se vrhl čistě do této oblasti, život mně stačit nebude. Včera svatý Řehoř Veliký, předtím Augustin. No mezidobí skončí a máme tu (po podivuhodných dušičkách) konec církevního roku a kouzelný advent. No Vánoce, darmo mluvit. A zanedlouho půst. a potom to přijde - fascinující obřady Svatého týdne. Zaradujeme se a připravíme na zvláštní slavnost Seslání Ducha svatého (mezitím ovšem pár pěších poutí a taky Boží tělo). Rok se nám otočí opět do mezidobí a já budu rád, když jich bude ještě dost, abych něco z těch slavností dobře uchopil...

No teď jsem asi příliš nebral ohledy na přítomné nevěřící, hledající etc. Pardon, třeba bych to po něčem dokázal vysvětlit i racionálně, ale obávám se, že potom už by to zkrátka ztratilo toho Ducha.. Tak se nezlobte!

Odp: Liturgický kalendář
Saw, 4.9.2008 10:19

Pravda, víra hraje zásadní roli...

Odp: Liturgický kalendář
dobrakarkulka, 4.9.2008 17:14

Pane Plihalik. Já bych navrhla jako alternativu zavést pohanský kalendář. Ty rejdy a všelijaké blázniviny byly mnohem zábavnější než celý katolicismus.
Můj osobní roční kalednář je ryze světský. 1.9. začíná školní rok... potom následuje 1. sběr na vinici, dále burčák, div0adelní sezóna, lyžařská sezóna, vánoce, pololetní vysvědčení atd. To mi bohatě stačí ke štěstí.
J.Z. D.

Odp2: Liturgický kalendář
Janacz, 19.1.2009 16:45

Občanský kalendář od ledna: Poplatky v dalším roce, placení daní, příprava na prázdniny, v létě je všude binec, příprava do školy, vánoční dárky, o vánocích všude binec..

Odp: Liturgický kalendář
Juras, 5.9.2008 0:19

Nevěřícím to nevadí. Horší to bude s ateistama.

Váš článek mi připoměl slova jednoho z...
Olix, 4.9.2008 10:50

Váš článek mi připoměl slova jednoho z nejmoudřejších lidí tady na zemi - krále Šalamouna. Posílám Vám pro inspiraci několik jeho slov... jeho myšlenky jsou, myslím, stále aktuální...


Kazatel 1:1  Slova Kazatele, syna Davidova, krále v Jeruzalémě.
2  Pomíjivost, samá pomíjivost, řekl Kazatel, pomíjivost, samá pomíjivost, všechno pomíjí.
3  Jaký užitek má člověk ze všeho svého pachtění, z toho, jak se pod sluncem pachtí?
4  Pokolení odchází, pokolení přichází, ale země stále trvá.
5  Slunce vychází, slunce zapadá a dychtivě tíhne k místu, odkud opět vzejde.
6  Vítr spěje k jihu, stáčí se k severu, točí se, točí, spěje dál, až se zas oklikou vrátí.
7  Všechny řeky spějí do moře, a moře se nepřeplní; do místa, z něhož vytékají, se zase vracejí k novému koloběhu.
8  Všechny věci jsou tak únavné, že se to ani nedá vypovědět; nenasytí se oko viděním, nenaplní se ucho slyšením.
9  Co se dálo, bude se dít zase, a co se dělalo, bude se znovu dělat; pod sluncem není nic nového.
10  Je něco, o čem lze říci: Hleď, to je cosi nového? I to bylo v dávných dobách, které byly před námi.
11  Nelze podržet v paměti věci minulé; a ani budoucí, které nastanou, nezůstanou v paměti těch, kteří budou potom.
12  Já, Kazatel, jsem byl králem nad Izraelem v Jeruzalémě.
13  Předsevzal jsem si, že moudře propátrám a prozkoumám vše, co se pod nebem děje. Úmornou lopotu vložil Bůh lidským synům, a tak se lopotí.
14  Viděl jsem všechno, co se pod sluncem děje, a hle, to vše je pomíjivost a honba za větrem.
15  Co je pokřivené, nelze napřímit, a čeho se nedostává, nelze spočítat.
16  Rozmlouval jsem se svým srdcem: Hle, nabyl jsem větší a hojnější moudrosti než ti všichni, kdo byli v Jeruzalémě přede mnou, mé srdce nabylo mnoho moudrosti a vědění.
17  Předsevzal jsem si, že poznám moudrost, poznám i ztřeštěnost a pomatenost. Poznal jsem však, že i to je honička za větrem,
18  neboť kde je mnoho moudrosti, ji i mnoho hoře, a čím víc vědění, tím víc bolesti...

Jeho slova samozřejmě pokračují dál i jeho hledání...

Odp: Váš článek mi připoměl slova jednoho z...
plihalik, 4.9.2008 11:26

Ano, ano, velice případné.. A věřím, že mnozí četli či budou číst až do konce.

Odp: Váš článek mi připoměl slova jednoho z...
dobrakarkulka, 4.9.2008 17:09

Tohle je dobrý úryvek z Bible paní Olix. Mám ovšem dojem, že jsem podobné myšlenky četla i v jiných filozofických a teologických spisech. Kdo od koho asi Kazatele opisoval, to nikdo nikdy nezjistí... A záleží vůbec někomu z nás na tom? Hlavně zdraví a pevná prsa! Monyová je velmi povrchní spisovatelka, ale 1 - 2 knihy od ní potěší zkonzumovat... J.Z.D.

Odp2: Váš článek mi připoměl slova jednoho z...
Olix, 4.9.2008 19:47

Ano, Bible je velmi inspirativní kniha a nedivím se, že i mnozí jiní se jí nechali obohatit a motivovat k napsání podobných myšlenek... Myslím, že každý z nás prožívá různá období a podle toho volí i myšlenky, kterými se obklopí... někdy je jednoduše čas na hluboké myšlenky a někdy zase na něco k odlehčení... :-)

Odp3: Váš článek mi připoměl slova jednoho z...
dobrakarkulka, 4.9.2008 21:24

Z části souhlasím, ale dodávám, že právě autoři Bible se především nechali sami inspirovat svými předchůdci.
A myšlenky obsažené v biblických textech, dávno kolovaly v hlavách lidí po celé Zemi v různých kulturách.
Židé a křesťané nevlastní žádný originál, který nějaký bůh Jehova vnuknul právě jim. Ekumenický biblický preparát, který je nyní nabízen k běžnému konzumu s katolickým výkladem - to je již hotová divadelní fraška.
Ježíš musí trpět, když vidí, bludem zmámené své ovečky. Stádo ovcí vede kardinál VLK a jeho banda, pedofilů, pokrytců a prospěchářů... Myslím to úpřimně.
J.Z.D. Ámen.

Odp4: Váš článek mi připoměl slova jednoho z...
Olix, 5.9.2008 15:35

Odpusťte mi mou upřímnost, ale připadá mi, že Vaše slova jsou nabita více emocemi než fakty. Autenticita Bible je široký vědní obor a je obtížné do několika řádků vtěsnat několik smysluplných myšlenek.
Bible není originální … Starý zákon obsahuje z větší části dějiny monoteistického Izraelského národa, který vznikl a přežíval v prostředí polyteismu. Židé tedy už ze své podstaty byli velmi originální, a to od okamžiku svého vzniku za Mojžíše (někdy po roce 1300 př.Kr.). Po celou dobu své existenci museli svou víru obhajovat. Samozřejmě existuje určitý kulturní vliv prostředí starověkého Východu, který se projevil například na literárním stylu některých biblických knih, ale neovlivnil ducha a poselství Bible.
Ekumenický biblický preparát … Tzv. Ekumenický překlad Bible je v protestantském i Katolickém vydání (katolické obsahuje nějaké knihy navíc). Ač mám k tomuto překladu určité výhrady, považuji jej za poměrně přesný. Nejsem odkázána na poznámky a výklady překladatelů – a navíc čerpám z více různých překladů. Díky moderní archeologii lze rekonstruovat původní znění textu s vysokou přesností (tzv. kritika textu je vědní obor tímto se zabývající).
Ježíš musí trpět …ano, zde s Vámi souhlasím. Pán Ježíš musí opravdu trpět tím, co všechno se vydává za křesťanství a kdo všechno se považuje za Jeho učedníky. Osobně sice nepatřím do stádečka vedeného Vlkem (chudák pan kardinál za své jméno nemůže) ale nemyslím si, že jakákoli jednotlivá církev má patent na pravdu. Ježíšova definice je překvapivě jednoduchá: Boží vůli naplní nikoli ten, kdo pouze věří, ale ten, kdo věří i činí. Není tedy pozemské síly, která by mezi křesťany udělala pořádek, ale je-li nějaké nebe, nějaké peklo a nějaký konečný Boží soud, není (nebo právě je) se čeho obávat!

Odp5: Váš článek mi připoměl slova jednoho z...
dobrakarkulka, 5.9.2008 17:25

Paní Olix, s takovým komentářem jaký jste nyní napsala není možno nesouhlasit. Tomu říkám příprava. Já bohužel nemám čas na smysluplnou odpověď. Proto říkám, že souhlasím na 99, 5%. S čím nesouhlasíme v oficiálním křesťanstvím? To nechám na svém muži, aby to náležitě vyložil. Na víkend jsem si vzala 2 další děti od Slaydovi sestry, abychom jí usnadnili stěhování do většího bytu. Taková běžná pomoc bližnímu. Na dobré skutky věřím a dělám je ráda i bez hrozby posledního soudu apod. Děkuji velmi za váš opravdu dobrý komentář. Hezký víkend J.Z.D.

Odp6: Váš článek mi připoměl slova jednoho z...
Olix, 5.9.2008 17:44

Také Vám přeji hezký víkend... :-) a děkuji za Vaši odpověď.

Odp6: Váš článek mi připoměl slova jednoho z...
dobrakarkulka, 7.9.2008 20:59

Paní Olix. P.S. je unaven a navíc nechce odborně o křesťanství polemizovat na svíci.cz. Já myslela, že vám napíše, ale on řekl, že končí. Bylo toho dost. Tři děcka, natírání, sběr mirabelek, sekání trávníku, mytí auta a návštěvy. Mám všem doporučit knihu: Původ křesťanství - Archibald Robertson. S takovým pojetí křesťanství P.S. souhlasí. Z naší strany již bylo na svíci. cz opravdu vše řečeno. Dáváme prostor jiným.
Máme již dost práce a málo času na odpovědi. Mějte se ve svých domovech hezky. A buďte v pohodě a zdraví. J.Z.D. + P.S. The End - 7. 9. 2008

Odp7: Váš článek mi připoměl slova jednoho z...
ivan, 7.9.2008 21:59

Tak zítra. ;-)

Odp: Váš článek mi připoměl slova jednoho z...
Alfons, 18.10.2010 21:50

Tak to Šalamoun neviděl ČR v roce 2010! To by koukal!!;-) Za Šalamouna nebyly takové prostředky jako dnes jak zničit stát.;-)

Vidím to podobně, ale...
Fator, 4.9.2008 11:08

Když se tak ohlédnu zpátky, taky mi připadá, že si jsou jednotlivé dny, měsíce, roky podobné. Bohužel s tím už nic nenadělám.
Nadruhou stranu, události, které se teprve stanou mě mohou překvapit a narušit stereotyp. Když se nad tím zamyslíš, tak každý den se najde něco, co ti naruší pořádek. Ať už si zapomeneš doma klíče, nebo náhodou uvidíš známého, nebo si třeba něco koupíš, když čekáš před obchodem na bus. Chci tím říct, že si život nenaplánuješ. Život ti sám klade překážky a tak ti komplikuje život.

Vlastně uvědomování si, že dny plynou stejně je hrozně svazující, deprimující. Proto se snaž s tím něco dělat. Nejtěžší je uvědomit si svůj problém. Ale ty už o něm víš a tak začni jednat. Udělej to, co jsi chtěl už dřív provést. Něco podnikni, vyrob si něco, poznávej svou zem, ... Zkrátka si život udělej lepší. Zkrášli si budoucnost.

Největší hřích (z mého pohledu) je, když promarníš život. Znudit se a apaticky potom žít je špatný přístup. Vždyť i pod tím mostem se určitě najde něco, co tě bude motivovat a dávat ti naději.

Sám to u sebe vidím, že můj život byl „nudný“ ale protože to vím, mohu s tím začít něco dělat a změnit to. Takže hodně štěstí v tvé „revoluci životního smýšlení.“ ...Snad se nám to povede oběma...

Vidím to jinak...
slayd, 4.9.2008 13:28

Boha vážení křesťané hledat nemusíte, protože On je všudepřítomný a my samotní jsme jeho nepatrnou součástí. Živý vesmír se neustále mění a ta změna je vlastně ovšem také stereotyp. Všechno se mění a proto je to pořád stejné divadlo. Matoucí a přitom tajemné.
Člověk smysl dění neodhalí. Cožpak červená krvinka v lidském organismu může pochopit svůj smysl bytí. Ona jen plní program a až jej splní odumírá.
------------------------------------------------------------------
Naplnit život liturgickou maškarádou? Prosím. Proti gustu žádný---- problém. Kolik vás v ČR zbývá % ?
A že jste snad znalci smyslu života. Vlastníte konečnou pravdu obsaženou ve vaší kuchařce / Bibli /. Třeba jo!
------------------------------------------------------------------
Dvě kvasinky požíraly cukr, topily se ve vlastních výkalech a přitom všem diskutovaly o smyslu svého života. Vzhledem k jejich omezené inteligenci, jim ani nepřišlo na mysl, že vlastně vyrábějí šampaňské!
------------------------------------------------------------------
To je pravý obrázek všech lidských mudrlantů - vlastníků ABSOLUTNÍ PRAVDY. Bůh vás ochraňuj.
Bůh se směje a semele vás na prach jako nás všechny ostatní. V klidu počkejte - jste na řadě / již brzy /. P.S.

Sawe...
Lipovan, 4.9.2008 14:04

...vím moc dobře, jakou sis našel cestu úniku... ;-)

Odp: Sawe...
Saw, 4.9.2008 14:19

Už dlouho ne a nikdy víc :-)
Žádnej alkohol, kofein ani cigára. Časem člověk přece jen dojde k tomu, že led mrazí, oheň pálí a střízlivost vlastně neni zas tak špatnej stav. Ochuzenej o pozvracenou pračku, třesoucí se ruce nebo toxickou psychózu .)
Nebudu moralizovat, pořád sem rád za všechny drogy co sou, protože pro 99% lidí sou alespoň některý životní cestou, nebo spíš jejím vylepšením. Jenom pro mě už ne :)

Odp2: Sawe...
Lipovan, 4.9.2008 14:38

No, uvidíme, jak dlouho ti předsevzetí vydrží.

Odp3: Sawe...
Saw, 4.9.2008 14:44

„Nakoupil“ sem nejspíš na celej život, takže to vidim nadějně...

Odp4: Sawe...
dobrakarkulka, 4.9.2008 17:04

Já nejsem J.Z.D. pánové i dámy. Jsem u ní pouze na návštěvě. Tohle diskuzní fórum neznám. Zírám, co tu lidi vlastně řešíte? Únik z reality? Já se bojím stáří, až budu muset řešit únik... ehm... / inkontinence? /. Zatím je všechno vpořádku a popíjíme s vaší karkulkou a mojí dobrou kolegyní vínečko - Modrý Portugal z Mutěnic. Víte, že J.Z.D. dělá na našem učilišti drogovou preventistku? Já bych zkusila třeba 1/4 extáze, ale bojím se následků. Zájemci by mohli zkoušet něco podobného pod dohledem zkušeného odborníka na nějaké V.I.P. párty. Nevíte o něčem podobném v Brně, kde se dá bezpečně vzlétnout do výšek a nenarazit si hlavu pádem? Dík za informace. Užijte si to zde. Na zdraví vám připíjí: magistra - Sralbotka Vyplašená. S.V.

Odp5: Sawe...
Lipovan, 4.9.2008 18:53

Sektáři na to jdou nenápadně. Nikoho by například zpočátku nenapadlo, že tito milí lidé ve skutečnosti patří k těmto poněkud méně milým lidem.

Odp5: Sawe...
Zdeněk Kopřiva, 4.9.2008 18:58

Kdysi jsem zažíval stereotyp. Ó jak mě traumatizoval, ale potom jsem zjistil, že když x krát vyjdu například ráno na zahradu, pokaždé mohu zažít něco nového, objevit nové barvy, novou vůni, nové pavučiny, novou rosu v trávě. To nové však musíte hledat, není to zadarmo. Když to však najdete, cítíte se odměněni a jste šťastní, usmíváte se, třebaže Vám včera padaly z očí slzy. A když jdete do práce a jste tam také po x kráte a když vědomě hledáte něco nového, například, že paní Nováková je dnes jaksi opálenější nebo pan Vítek už nemá takovou plynatost, jako včera nebo předevčírem, tak se tomu těšíte a říkáte si, jak ten svět je zase barevný. Takže, kde je stereotyp? Myslím si, že je to jen věcí našeho úhlu pohledu.

Odp6: Sawe...
Yardasan, 4.9.2008 20:19

Přesně tak to také tak vidím. Ovšem, kdo se neumí vnímat, ten má prostě smůlu. Mně osobně pomohl návrat k přírodě, ale cítil jsem to už od mlada. Každý den a každá hodina a chvilka je jiná, ale nemůžete utéci před sebou samým. Kdo nedokáže být sám sebou, nikdy nemůže být šťastný sám se sebou a bude hledat jen chvilkové náhražky. Není to pro každého, jinak by svět vypadal úplně jináč. A to je dobře. Díky moudrá přírodo. S pozdravem jK

Odp7: Sawe...
Zdeněk Kopřiva, 4.9.2008 20:59

Příroda pomohla a pomáhá i mě. Ona mě léčí, dává mi sílu, doplňuje energii, hladí mě, objímá mě, vysušuje mi slzy, když mi je smutně. Příroda zná rytmus mého srdce. Zná moje chvění, ale já neznám ji.

Odp8: Sawe...
Yardasan, 4.9.2008 22:20

Už toho nechte, berete mi slova z duše ;-) Přemíra globalizace a informací jde proti lidem samým; vnucováním falešné zodpovědnosti jednotlivce za celou matičku zeměkouli. Vraťme se do svých edenů a bude nám lépe. Začněme u sebe a ne u druhých. Mluvme s námi o nás a ne o cizích......S pozdravem jK.

Máte svoje jisté.
babí léto, 4.9.2008 21:38

Sawe a ostatní nudou znavení, Vy máte vše důležité ve svém životě jisté, proto trpíte nudou. Na rozdíl od Vás existují jiní lidé, se kterými společnost „hraje fotbal“, totiž „kope do nich nemilosrdně ze strany na stranu“ a tito lidé, ačkoliv se nenudí, pak a proto žijí v existenční nouzi a v neustálém stresu ze změn.

Vy šťastní nudící se můžete proti své nudě udělat např. toto:
* Uvolněte své pracovní místo nezaměstnanému člověku.
* Přemluvte vedení firmy ve které pracujete, aby zaměstnalo absolventa bez praxe, a praktické zaučení mu v dostatečné míře bez nároku na honorář sami poskytněte.
* Dobrovolně se vzdejte poloviny svého pracovního úvazku ve prospěch mladého člověka, který hledá práci.
* Svolejte demonstraci za zrušení paragrafu 66 zákoníku práce, umožňující zaměstnavateli zrušit pracovní poměr zaměstnanci ve zkušební době bez uvedení důvodu.

Pokud zrealizujete alespoň jeden ze zhora uvedených bodů, ihned se přestanete nudit, protože každé dobro bývá po zásluze potrestáno, a trestaný pak trpí avšak nenudí se.

Odp: Máte svoje jisté.
Yardasan, 4.9.2008 22:11

Myslím si, že nikdo nemá nic jisté - jen smrt. Zkuste se probudit a začít něco dělat sám, pokud něco umíte, nebuďte v davu s nataženou rukou - JE SVOBODA a to nejcennější, to už jistě máte - je to mládí a zdraví. Ti co se s nimi „hraje fotbal“ si stejně nic jiného nezaslouží. S pozdravem jK.

Odp2: Máte svoje jisté.
Juras, 5.9.2008 0:36

Mládí a zdraví? :-)) I kdyby byl nízkého věku, je starý. Romantik se starým asi už narodil a nemůže za to, chudák.

Odp3: Máte svoje jisté.
Jiurass, 6.9.2008 17:45

A juras se asi už narodil necitelným a zlým a nemůže za to, chudák.

Odp2: Máte svoje jisté.
Jiuras, 6.9.2008 18:06

A co Vy víte o mládí a o zdraví, jestli ho někdo má a kolik, a zda spí nebo bdí ?

Až by opět přišla doba, která by třídila děti podle jejich výšky na ty, které smí žít dál a na ty druhé, které nesmí, tak Vy byste se Yardasane na tuto činnosti třídiče excelentně hodil. A také si Yardasane nezasloužíte, aby se na Vás do budoucna někdo spolehl jako na přítele a diskutoval s Vámi.

Odp3: Máte svoje jisté.
Juras, 8.9.2008 22:50

Jo, pan Yardasan teď bude asi chodit do práce kanálama, potom, co jste odhalil jeho fašistickou povahu. Nad chudákem, slušným člověkem a abstinentem, do kterého si každý jenom kopne, ohrnuje nos :-D
Nad Vámi se dá jenom brečet nebo smát. Nic mezi tím. Potvrzujete mi přísloví, že každý má, co si zaslouží. Anebo jak se do lesa volá. Když se tak cítíte ukřivděný světem, uvědomte si, co naopak světu dáváte. Yardasan si nezaslouží, abyste se do něj takhle zběsile a hloupě navážel. Ničím Vás neurazil, snažil se Vás povzbudit. Když se takhle chováte k ostatním, jaké od nich můžete očekávat reakce na Vaši osobu? Nebudu se Vás už snažit přemlouvat, abyste se nad sebou zamyslel, je vidět, že to nemá cenu. Je to jen Vaše volba, jestli zbytek svých dnů strávíte fňukáním a bolístkařením anebo tím, že se budete snažit svému okolí dělat život radostnějším. A to okolí vám to vrátí. Je Vaše právo všem vyčítat každou domnělou křivdu, která se Vám stala. Ale jste hloupý, když se potom divíte, že k Vám je málokdo vstřícný.

Odp3: Máte svoje jisté.
Yardasan, 9.9.2008 20:15

Neříkám, že bych tuto činnost nezvládl, ale já bych se jim raději koukal do očí - a to by rozhodlo ;-) S pozdravem jK

Odp3: Máte svoje jisté.
ivan, 9.9.2008 20:57

Romantiku, ronantiku, vypůjčit si něčí nick, byť s přidáním písmene mám za takřka plagiátorství. Mohl bys to napravit tím, že bys si zase jedno ubral a přejmenoval se na Onantika.

Odp: Máte svoje jisté.
Juras, 5.9.2008 0:32

Fotbal, to není tak hrozný. To je celkem poklidná hra. Počkej, až s tebou začnou hrát hokej, ty babí léto :-D

Odp: Máte svoje jisté.
Saw, 5.9.2008 4:11

Zas takhle dokonalý to vážně nemam ;-)

Vy u pramene jste, a žízníte...
Caprice, 4.9.2008 23:30

Saint- Exupéry: „...poušť je krásná tím, že někde skrývá pramen...“ - ale je potřeba ho hledat, už jen samotná cesta k němu je rozmanitá.

Odp: Vy u pramene jste, a žízníte...
plihalik, 5.9.2008 9:23

„..cenu má pouze cesta, jedině ona trvá..“

Odp2: Vy u pramene jste, a žízníte...
slayd, 5.9.2008 13:23

Po několika hodinách chůze po poušti, bych se pane Plihalík přeci jen docela rád napil u pramene.
Až půjdete kolem, já přes pramen položím batožinu a hezky vás pozdravím. Vy pramen nehledáte jen se tak po poušti hezky procházíte... Prach jsi a v prach se obrátíš. Ale proč tomu napomáhat? Nerozumím. P.S.

Lidstsvo bez víry.
slayd, 5.9.2008 7:23

Evangelium podle Yardasana.
Lidé ti malí červíčci jsou jen kosmickým hnojivem a nemají pro matičku Zemi větší význam, než např. žížala. Vlastně člověk je přírodní parazit se kterým se ještě příroda nedokázala definitivně vypořádat...
------------------------------------------------------------------
Byla kapička vypařila se docela
Byl atom prachu a ten země pozřela
Co znamená tvůj příchod nebo odchod ze světa
Zabzučela moucha a zase pryč zmizela
------------------------------------------------------------------
Já myslím, že i tento postoj má svoje oprávnění a obsahuje velkou část PRAVDY. Je to však PRAVDA celá?
Samozřejmě že není! Přeji všem hlavně zdraví. P.S.

Taky jsem měl podobné pocity. Moje...
Vlasatej, 5.9.2008 8:28

Taky jsem měl podobné pocity. Moje „cesta úniku“ je v tom, že to co dělám se snažím dělat rád, nespěchat, užívat si to, dělat to pečlivě. On každý den opravdu není stejný. Začíná podzim, kvetou ibišky, ocůny, jabka se vybarvují, padají švestky, lesy se převlékají, vzduch voní....
Podle mě je jen potřeba se umět dívat...

Člověk predátor.
slayd, 5.9.2008 8:42

A máme tady dalšího obdivovatele přírodních krás. Vlasatej, Yardasan, Kopřiva... Otázka zní: vy so pánové myslíte, že stejné nadšení s vámi sdílí ta příroda?
Co asi říkají kameny, rostliny, hmyz a ostatní zvířata nad existencí člověka. Jak nás vidí ostatní tvorové.
Samé utrpení, ničení, plenění a zkáza...
A to vše pro pohodlí a postupnou degeneraci, která lidstvo čeká. Potom přijde konečné zúčtování a definitivní konec jednoho parazita. P.S.

Odp: Člověk predátor.
Vlasatej, 5.9.2008 9:06

máte pravdu, nebylo asi rozumné dávat člověku rozum :)

Odp: Člověk predátor.
Deever, 15.9.2008 8:43

Ale houby! Člověk planetu neničí, on ji mění ... otázkou je jak. Ale to vy, já, ani kdokoliv jiný není schopen teď posoudit.

Jestli tady po nás zbyde mrtvá prašná koule nebo supertechnická kovová společnost druhu sapiens virtualis, to nikdo neví. Ale nikdo nikdy neurčí, zda by se to nestalo stejně. My jako biologický druh končíme. Tak bychom si to měli sakra užít, ne?

K přírodě
Lipovan, 5.9.2008 13:34

Ještě k tomu pozastavení nad krásami přírody: v mladším věku jsem se často zabýval takovou podivnou činností; postačí se někde mimo město zastavit a bez hnutí pozorovat nejbližší okolí. Najednou zjistíte, že zdánlivě mrtvá krajina, včetně několika metrů okolo vás, se ve skutečnosti životem jen hemží. Pokud vydržíte bez pohybu, bude života kolem vás stále přibývat. Přes počáteční brouky a jiný hmyz brzy dospějete až k ptactvu, které se osmělí a posadí se na větev docela blízko vás. Často nechybí ani hraboš, nebo krtek. A právě v momentě toho nejlepšího duševního rozpoložení tam přileze nějaký jiný člověk a všechno vyplaší. :-(

Odp: K přírodě
slayd, 5.9.2008 15:29

Já vám i těm druhým obdivovatelům přírody rozumím. Jsem také obdivovatel. Když se nám ovšem příroda tlačí do bytu, moje karkula ječí. Vidíš tu pavučinu? Já na to: no a co? Ona: je v ní pavouk! Já: to víš... je to jeho domek - on tam bydlí. Syn se směje. Karkula: to mě, ale vůbec nezajímá, tady platím nájem já, ať jde bydlet někam jinam. Syn: musíš ho zabít! Já: ne, ne nemusím... počkej. Nějakým způsobem ho odchytím a vyhodím z balkonu ven. Mám dobrý pocit, že jsem zbytečně nepřipravil živého tvora o jeho život.
Synovi potom vyprávím o jepici a jejím krátkém životě. Je tím docela fascinován. Snad z něj vyroste také člověk, který bude chápat rozmanitost života a bude jej pokud možno chránit před zbytečným ničením.
Tohle a mnoho dalších věcí může dělat každý z nás ve svém EDENU, o kterém asi hovoří Yardasan. P.S.

Jste mladý na to, aby vás život nudil
Jana, 5.9.2008 20:48

Jste moc mladý na to, aby vás život nudil. To si nechejte až po devadesátce.
Jestli můžu radit, strašná zábava je pořídit si rodinu a děti. To není nikdy jednotvárné.
I v zaměstnání se dá realizovat. I když - asi jak v kterém.
A koníčky se taky dají pěstovat.
I krásy přírody se dají obdivovat. Třeba teď o dovolené jsme se s manželem skvěle vyřádili určováním našich kvetoucích rostlin.

-
Tony, 6.9.2008 21:02

No tedy pane Sawe to jste me zklamal... Vy vazne verite ze tento svet je pro jedince tak maly a stale stejny? Ja si myslim ze ani 300 let by mi nestacilo na prozkoumani vseho co je tu zajimaveho. Pokud se vam zda jednotvarny a nudny Vas zivot, pokuste se predstavit jak se asi citi lide ve vezeni...

1. P.S.: Omluvte diakritiku.
2. P.S.: Pozdravy ye slunne Malty posila Tony. -]

Odp: -
Saw, 6.9.2008 21:16

A jooo, na maltu bych se docela podíval :-)

Odp: -
dobrakarkulka, 7.9.2008 20:14

Saw pletí na Maltu a vy pane Tony zkusíte přežít ¨jeden měsíc s částkou 2.000 Kč. Myslím, že i pro vás to bude nové dobrodružství... V této zemi se totiž rýsují dvě výrazně odlišné skupiny lidí. Jedni se nudí z nadbytku až k smrti a jiní se zase dusí suchým chlebem nebo špagetami s kečupem... Já nepatřím ani k první ani k druhé skupině - naštěstí. J.Z.D.

Odp2: -
Tony, 9.9.2008 14:36

Stale nechapu jak muze zdravz clovek byt tak neschopny a nedokazat si vydelat vice nez 2000kc.


P.S.: Ja take nepatrim ani k jedne skupine... Ale snazim se dostat do te prvni skupiny. Delam pro to neco. Samozrejme kdybych nic nedelal zapadnu do te druhe.

Odp3: -
slayd, 10.9.2008 13:43

Tony - k vůli vám jsem neodolal a odpovím za karkulu.
Ten dotyčný nevydělává 2. 000 Kč, ale 2. 000 Kč mu zbývá po zaplacení nájmu + inkasa + alimentů.
Tzn. 6,200 + 3.000 + 2. 000 = 11. 300 Kč je jeho měsíční příjem. Proč tak málo vydělává nevím?
------------------------------------------------------------------
Jinak zám důchodce, kteří berou 8.500 - 9.000 Kč důchod. Po zaplacení nájmu a inkasa a léků jim na měsíc zbývá : 2. 500 - 3. 200 Kč. Náš problém to není viďte? Já to také neřeším - jen konstatuji skutečnost.
Maltu jsem viděl v míchačce o víkendu... P.S.

Odp4: V Čechách (tedy v Praze))
Asi takhle to je, 7.9.2008 12:09

„Pocit malosti světa je jenom převlečená žízeň.“

Odp5: Na západě (tedy v Hollywoodu))
T.P., 7.9.2008 15:12

Auditore?? Tak jak se parkuje na úžasné zeměploše stověžatky? :-)

Odp6: Na západě (tedy v Hollywoodu))
Auditor, 10.9.2008 12:59

ale zlatíčko to ste se spletla:DD já tohle nepsal

Odp7: Na západě (tedy v Hollywoodu))
T.P., 10.9.2008 21:42

Jeminkote, ještě že jsem počkala s vložením ruky do ohně, cher ami :-) ... nicméně platnost mé otázky ohledně prague- parkingu nadále trvá.

Odp5: V Čechách (tedy v Praze))
dobrakarkulka, 7.9.2008 20:16

A ve víně je pravda / na Moravě /. J.Z.D.

Inu, kdo se přestane divit, přestane...
PP, 7.9.2008 22:54

Inu, kdo se přestane divit, přestane žít plný život. Poznávání krásy stvoření vyžaduje jistou námahu, ale neustálé kladení otázek a pátrání po příčinách a souvislostech stojí za to! Díky Bohu, že je svět nelineární! :)

Odp: Inu, kdo se přestane divit, přestane...
Olix, 8.9.2008 12:45

Inu, jak se to vezme... ;-) Já zase děkuji Bohu za to, že svět je lineární, že se nemotáme pořád v kruhu, ale spějeme odněkud někam... :-)

Odp2: Inu, kdo se přestane divit, přestane...
Shipper, 8.9.2008 19:08
Odp2: Inu, kdo se přestane divit, přestane...
Yardasan, 8.9.2008 20:07

Váš optimismus v tomto případě mi připadá jen jako projev nedostatku informací ;-) , ale alespoň neubírá na pocitu „štěstí“. S pozdravem jK.

Odp2: Inu, kdo se přestane divit, přestane...
PP, 8.9.2008 22:35

Myslím nelineární ve smyslu citlivosti a složitosti. Jak přátelé formují můj život, jak zdánlivá maličkost ho může otočit naruby, za účelem, který nám ne vždy je v danou chvíli znám...

Odp3: Inu, kdo se přestane divit, přestane...
Olix, 9.9.2008 9:40

Rozumím... :-)

Odp4: Inu, kdo se přestane divit, přestane...
slayd, 15.9.2008 13:13

Já nerozumím vůbec ničemu. Vím, že nevím nic!
Odhoďte masku a bude více srandy na svíci Olix.
Vy to odmítáte, aby božská komedie neskončila.
Proč si myslíte, že hra na pravdu by byla méně zábavná?
Televizní pořad nic než pravda má ohromnou sledovanost, stejně jako videa Agáty Hanychové. P.S.

Odp5: Inu, kdo se přestane divit, přestane...
Olix, 23.9.2008 16:07

Asi Vás zklamu, ale já žádnou masku nemám a na pravdu si nehraju... ;-)

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru