Malé úvahy o problémech kolem nás

Komentáře k článku

30.11.2008 22:11

Bez nebo s uvedením důvodu

listopad

Všechno v našem životě má nějaký důvod, jinak řečeno příčinu. Známá a pravdivá Příčina nebo-li Důvod, je základní podmínkou pro pokrok ve vědě, ve sportu, v řešení mezilidských vztahů. Všude tam je nutné PŘÍČINU = DŮVOD znát, aby bylo možné co nejlépe rozhodnout o způsobu dalšího postupu, aby to rozhodnutí bylo správné, účelné, aby přineslo pozitivní následek. Neméně důležitá, ba významově zásadní, je Příčina = Důvod v soudnictví, v moderním právním systému, v rozhodování o spravedlnosti, tedy v platných zákonech. A ejhle, v jednom současném platném zákonu se legálně koná „bez uvedení důvodu“. Tedy se ptám: souhlasili byste také např. s tím, že jeden z manželů by mohl legálně opustit druhého „bez uvedení důvodu“, že by se rodiče náhle legálně rozhodli přestat pečovat o své děti „bez uvedení důvodu“, že by nájemník náhle „bez uvedení důvodu“ přestal pronajímateli bytu platit nájemné, že by soud odsoudil člověka třeba na tři roky do vězení „bez uvedení důvodu“ ?
Můj názor: Bez uvedení důvodu je jakýkoliv čin neodůvodněný, tedy nesmyslný, tedy protiprávní.

..aby přineslo pozitivní...
Alfons, 1.12.2008 0:42

..aby přineslo pozitivní následek....jak pro koho.

Proč by mělo být rozvedení manželství...
Bára Š., 1.12.2008 7:29

Proč by mělo být rozvedení manželství bez uvedení důvodu protiprávní? Protože je pro soudce nesmyslné? Protože soudce se nehodlá zbytečně pitvat v intimních problémech dvou lidí, když je nepotřebuje znát? Naštěstí už není systém, který by mi diktoval, že musím být s někým, koho nemiluji a s kým se nesnesu.

Co se týče dětí, tak je to trochu něco jiného, ne? Nesmyslně vedle sebe kupíte nesouvisející příklady. Dítě je bezbranné stvoření, které si svůj příchod na svět nevybralo a ze strany rodičů by mělo být zajištěno. Tj. tam ani nejde o nějaké dávání důvodů - prostě dokud mohou, rodiče se o něj starají.

Soud není psycholog a pokud není třeba, nepotřebuje mít před svýma očima nezapomenutelnou show dvou lidí, kteří se nenávidí. Ono totiž dostatečný důvod už je jen to, že před ten soud s žádostí o rozvod přišli.

Bez uvedení důvodu
Juras, 1.12.2008 10:05

Samozřejmě že každá událost má nějaký důvod. Bez uvedení důvodu znamená „nic ti po tom není, starej se o svý“. Samozřejmě se tak nikdo nemůže zbavit svých povinností a závazků - rozvody a opuštění dětí - to nějak mícháte úplně rozdílné věci.

Ještě jsem si všiml
Juras, 1.12.2008 10:14

Ještě jsem si všiml poslední věty: „Bez uvedení důvodu je jakýkoliv čin neodůvodněný, tedy nesmyslný, tedy protiprávní.“

To je skutečně věta do pranice - věta hodná Velkého bratra. Do důvodů mého jednání nikomu nic není. Dělat věci bez udání důvodů protiprávné naštěstí není, ústava nám zaručuje v tomhle směru svobodu.

A ten myšlenkový přemet bez udání důvodu je podle vás totéž co neodůvodněně?
Neodůvodněně je totéž co nesmyslně?
A nesmyslně je totéž co prootiprávně?

Tolik bot v jediné větě, to jsem už dlouho neviděl. :-D

Bez důvodně
sysel, 1.12.2008 14:02

Chápu sice autorovy pohnutky, nicméně k větě:

Můj názor: Bez uvedení důvodu je jakýkoliv čin neodůvodněný, tedy nesmyslný, tedy protiprávní.

musím podotknout, že k uzavření manželsví rovněž ve většině případů dochází bezdůvosně a v uvedených souvislostech je to tedy rovněž čin nesmyslný a tedy protiprávní ;-)

Podle mne, právní nesrovnalost spatřuji spíše v postoji státu, který rozvádějící se manžele chápe jako sporné strany, přičemž ve skutečnosti, ať již je žádost o rozvod společná nebo jen jednostranná, jedná se o vypovězení smlouvy mezi manžely (tvořící ještě před rozvodem stále jeden právní subjekt) a státem, který manželům poskytuje nadstandardní právní ochranu a požaduje za to právě setrvání manželů pospolu - a výchovu dorostu, je-li jaký. Třístranné vidění rozvodové pře, kdy se najednou staví proti sobě manžel x maželka x děti, ale zájmy státu ve sporu nezastupuje nikdo, to mi připadá jako právní lapsus první kategorie.

Můžeme se lišit v názorech na účelnost monogamní a monoandridní tradiční formy manželství, potřebnost stabilní rodiny pro vývoj po všech stránkách zdravé budoucí generace, ale situace, kdy se na jedné straně (ať si jakkoliv formálně) žádá o vstup do manželství, ale při jeho rozpadu ten, kdo manželství povolil vůbec nefiguruje ?!? - inu stav totálního právního bezvědomí. :-\

Čtěte pozorně !
listopad, 1.12.2008 16:40

V úvodním článku není žádná zmínka o rozvodu. Je nastíněna pouze teoretická možná situace, kdy jeden z manželů by mohl náhle legálně bez uvedení důvodu (a tedy i bez rozvodového soudního řízení) druhému manželovi přikázat, aby ze společné domácnosti odešel a ten druhý z manželů by se musel podřídit.

Odp: Čtěte pozorně !
Yardasan, 1.12.2008 17:00

Můj úhel pohledu je ten, že vždy musí být důvod k nějaké akci. Vyjímkou je pouze, že si pro akce budete házet korunou a ta rozhodne náhodně, ale i to je důvod. Druhá věc je ta, že ostatní neznají důvody - což neznamená, že nejsou. Třetí věc je zda-li jsem povinnen své důvody uvádět....
V teoretickém případě manželství nemůžete druhému z manželů nic nařizovat. Rozvod není problém. Problém je se vyrovnat s dětma, majetkama a financema. S pozdravem jK.

Odp2: Čtěte pozorně !
Jeliman, 1.12.2008 23:39

Máte pravdu Yardasane, proč uvádět důvody, když by byly stejně vylhané.:-)

Další teoretické příklady
listopad, 2.12.2008 14:47

Bez uvedení důvodu by mohl:
doktor operovat pacienta, učitel vyhnat žáka nebo studenta ze školy, velitel odebrat hodnost důstojníkovi, rodič omluvit dítě ze školní docházky, kněz dát rozhřešení hříšníkovi, prodavač odmítnout někomu prodat zboží, úředník odmítnout řešit stížnost ve své kompetenci, záchodová babka vyhnat před vykonáním potřeby paní učitelku, pořadatelé vyhnat ze stadionu diváky v polovině zápasu aj.
Kdo vymyslí a napíše další příklady ?

Odp: Další teoretické příklady
Tony, 3.12.2008 20:06

Jak již uvedl Jardassan (<- :D) : velitel muže odebrat hodnost důstojníkovi, právě proto, že je jeho velitel. Od toho je velitel, že nemusí udávat důvody. Má svě postavení z nějakého důvodu. A nese odpovědnost za své podřízené. Ve válce přece nemusí velitel říkat podřízeným proč mají donést např. vybudovat stan tam a tam... On je velitel má pro to nějaké důvody proč chce ty stany tam a tam. Nemá povinnost své rozhodnutí nějak zdůvodňovat.

Pořadatelé mohou vyhnat ze stadionu diváky v polovině zápasu. Důvud nemusí udávat... Co když je tam např. bomba? Představte si, že pořadatelé oznámí: Je tu bomba. )) zmatek, chaos, atd.
Říkáte bez uvedení důvodu... důvod se nemusí uvádět, ale vždy nějaký je!

Píšete off topic...

Co to znamená:
listopad, 2.12.2008 15:07

To, že někdo rozhodl, že se něco musí stát „bez uvedení důvodu“ znamená, že ten důvod neexistuje, nebo že je nepravdivý nebo že je irrelevantní (tj. s následným konáním nemá obsahovou souvislost), nebo je nepatrný tedy nedostatečně významný, nebo je protiprávní.

Shrnuto: Legální povinnost otroka uposlechnout příkazu otrokáře bez uvedení důvodu je totéž, jako legální odsouzení odsouzence bez soudního řízení.

A to je demokratické ? A to je v souladu s listinou lidských práv a svobod ?

Odp: Co to znamená:
Yardasan, 2.12.2008 18:16

Myslím, že jste to jen nesprávně pochopil. BEZ UVEDENÍ DUVODU není povinnost, ale možnost. Například rozvázání pracovního poměru můžete učinit také bez udání důvodu, nebo s uvedením důvodu. V případě zákonem stanovených důvodů se mění podmínky výpovědi a takto podobně je to ve všech jiných situacích. S pozdravem jK.

Odp2: Co to znamená:
listopad, 2.12.2008 21:52

Nesouhlasím. Pro „otroka“ neexistuje legální možnost nepodřídit se takovému rozhodnutí „otrokáře“ o svém osudu, které „otrokář“ v „otrokův“ neprospěch vydal BEZ UVEDENÍ DŮVODU.

To znamená:
Yardasan, 2.12.2008 22:06

Myslím, že rozhodnutí otrokáře má zcela zřejmý a logický důvod. Možnosti otroka jsou taktéž logické a zdůvodnitelné jeho osobností a bez udání důvodu může poslouchat či neposlouchat. Legálnost či nelegálnost je zase o něčem jiném. Zkuste si rozepnout límeček ;-) S pozdravem jK.

Odp3: Co to znamená:
Juras, 2.12.2008 22:10

Já skutečně nechápu, co se snažíte říct. V otrokářské společnosti je zcela normální, že si pán s otrokem dělá co chce. Zjevně to není demokratické, s nějakou listinou práv a svobod otroka to nemá nic společného - no přirozeně, když se jedná o otroka. Jak si představujete, že by měl pán svá rozhodnutí zdůvodňovat? Líbil by se vám důvod „Dneska mám nějak blbou náladu, trochu tě zbičuju a aspoň se tak odreaguju a zapomenu na chmurné myšlenky“?

Odp2: Co to znamená:
Juras, 2.12.2008 22:04

Přesně tak. Jeden by řekl, že na tom není nic záhadného :-)

Shrnuto podtrženo:
listopad, 3.12.2008 11:14

Současná společnost se vrátila k otrokářství. Doufejme, že návrat bude pokračovat až dospěje k prvobytně pospolné společnosti a tím ke spravedlivěji nastaveným a lepším sociálním podmínkám.

Odp: Shrnuto podtrženo:
Juras, 3.12.2008 17:53

To je zajímavé. Vy jste otrokář anebo vám pán povolil psát si na internetu co chcete?

To je zajímavé II - skutečně byste...
Juras, 3.12.2008 17:56

To je zajímavé II - skutečně byste chctěl žít v prvobytně pospolné splečnosti? Víte o čem mluvíte? Neidealizujete si t trochu? ;-)

Když se uvede nějaký důvod většinou je...
Janacz, 5.12.2008 11:51

Když se uvede nějaký důvod většinou je to nesmysl

Vánoční čtení bez důvodu uvedení:
Renáta, 18.12.2008 23:21

Opsáno z jiné knihy:
... „ Ulicemi kráčel zákon a pásl po hladových a bezpřístřešných. Měl pro mě už zamluvené pokoje v hotelu U mříží. V některých domech mi zabouchli před nosem, ani mou poníženou prosbu nevyslechli, v jiném neotevřeli. Stál jsem na zápraží a klepal jsem, a oni si mě prohlíželi oknem. Dokonce vyzvedli do vzduchu statného synka, aby přes ramena starších mohl vidět vandráka, který u nich doma najíst nedostane.
Začalo to vypadat, že budu muset pro jídlo k těm nejubožejším. Největší chudáci představují poslední útočiště hladového tuláka. Na největší chudáky je vždycky spoleh; nikdy neodmítnou hladové. Mnohokrát, ... mi bylo odepřeno jídlo ve velkém domě na kopci, a pokaždé jsem ho dostal v chalupě u potoka nebo v mokřině, s rozbitými okny ucpanými hadry a matkou unavenou a sedřenou. Ach, vy kupci s láskou k bližnímu ! Jděte se učit k chudým; toliko chudí jsou milosrdní. Oni nedávají z přebytku, neodpírají z přebytku. Žádný přebytek nemají. Dávají - a nikdy neodmítnou - z toho, co potřebují sami pro sebe, a velmi často to potřebují krutě. Kost hozená psovi není projevem lásky k bližnímu. Láska k bližnímu znamená rozdělit se se psem o kost, jste-li právě tak hladoví jako on.“ ( K o n e c c i t á t u )

Kdo pozná, z které je to knihy, může číst dál a najít ve starém literárním díle předobraz současnosti. I Ježíšek se musel narodit v bídě největší, protože jeho rodiče byli asi nestandardní, málo komunikativní a málo kreativní. A přesto ovlivnil lidstvo až do dneška.

Pěkné vánoce a šťastný nový rok všem lidem dobré vůle a obzvláště lidem bezdůvodně odstrkovaným a propouštěným
přeje Renáta.

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru