Nefilozofujte u piva, přijďte na Svíci.cz!

Komentáře k článku

1.12.2008 0:37

Fermiho paradox

Motto z SW:

Když čtyři proslulí fyzici – Edward Teller, Herbert York, Emil Konopinski a Enrico Fermi – jednou při obědě v Los Alamos přetřásali různá témata, dospěli k závěru, že za daného stáří a velikosti vesmíru musí prostě pokročilé mimozemské civilizace někde existovat. Fermi, nositel Nobelovy ceny za fyziku, tehdy vpadl do diskuse otázkou: Je-li předpoklad existence mimozemšťanů správný, kde tedy všichni jsou?


S kamarádem jsme zjistili, že ten článek na Science World jsme četli oba, a já navíc četl i knihu od Stephena Webba „Kde tedy všichni jsou?“. Domluvili jsme se, že si na tohle téma popovídáme v sobotu večer u svařáčku a já už se těšil, jak budu kamaráda ohromovat, svými čerstvě nabytými vědomostmi z té knihy.
A taky jo! Sotva jsme se usadili a zapálili si své dunhil-pukadla, vzal jsem to rovnou od podlahy:
„Kdyby v kosmu existovaly nějaké, vůči nám, vyspělejší civilizace, tak bysme aspoň z času na čas pozorovali, nějaký nepřirozený pohyb hvězd, coby projevy jejich inženýrských schopností.“
„To jako myslíš, že by ty civilizace měly potřebu dělat na nás ramena, jací že jsou machři, a jak jim nesaháme ani ke kotníkům?“ zeptal se kamarád.
„Ale houby! Jestliže by měli tak vyspělou techniku, tak by jim přece nedělalo žádné problémy, popostrčit jemně pár hvězdiček, aby třeba měli větší množství energie.“
„No fajn! Měli by trochu více energie, ale k čemu? Co by z toho měli?“ opět kontroval kamarád a já začínal mít pocit, že je trochu natvrdlý, nebo že to aspoň hraje, aby mě naštval.
„Člověče, dovedeš si představit, že bychom měli tyto možnosti my? Tedy lidstvo? Kosmické lety rychlostí světla, a možná i vyšší, ovládnutí celé Sluneční soustavy, co Sluneční soustavy, ovládnutí celých galaxií, technické projekty planetárních rozměrů, obrovsky výkonné vysílače, které by nám umožnily domluvit se, se všemi vyspělými civilizacemi ve vesmíru, no prostě tolik možností, kolik si jich ani neumíme představit.“
„Jo, jo“, zabafal kamarád z dýmky, „já vím! Vysoké pece budou vysoké jako Everest, nikl a jiné těžké prvky budeme čerpat přímo ze zemského jádra, budeme vyrábět tolik potravin, že je nebudeme schopni ani požvýkat, když nám ji budou roboti cpát přímo do pusy, zásadně se budeme koupat jenom v mléce a v šampaňském, nebudeme muset udělat ani krok pěšky, a když budeme moc chtít, tak to zařídíme tak, aby nám pečeni holubi lítali rovnou do huby. Že jo?“
„To bys ani nebyl ty“, namítl jsem otráveně, „abys všechno pesimisticky neumatlal! Máš snad lepší představu?“

„Jenže, chlapče, tvoje úvahy o vývoji lidském, jsou asi tak z konce devatenáctého století. Ničím neomezený růst průmyslu. Ničím neomezený růst spotřeby. Ničím neomezená tvorba odpadků. Zkus si ale vzít za základ svých futurologických úvah, současný stav vědy a techniky.
Vezmi si třeba polovodiče! Jedinou polovodičovou součástkou, kterou můj otec v dětství znal, byl detektor do krystalek, tedy primitivní dioda. Znáš, přece: Skleněná trubička, na jednom konci kousek galenitu a z druhé strany se do něj šťouralo volfrámovým drátkem tak dlouho, až se našlo citlivé místo, které umožnilo usměrňovat rádiové vlny. To bylo asi před padesáti léty. A podívej se na diody dneska. Na jedné straně diody, které dokážou usměrnit stovky, možná i tisíce ampérů, z druhé strany diody tak malé, že je můžeš vidět jedině pomocí elektronového mikroskopu. Nezdá se ti, že vývoj má spíše opačnou tendenci? Tedy, tendenci ke zmenšování, miniaturizaci a co nejdokonalejšímu a nejúspornějšímu využívání všech materiálů, k daným činnostem potřebným?
Vezmi si současný stav nově vzniklých oborů, kterými jsou namátkou nanotechnologie, biotechnologie, genetika, počítače, lékařské obory a já ani neumím všechny je vyjmenovat.
Tak, jako se naši tatíci šťourali wolframovým drátkem v galenitu, tak se dnešní vědátoři šťouraj podobným hrotem v krystalických strukturách různých látek, a dovedou nejen atomy jednotlivě posunovat z místa na místo, ale také je, podle potřeby, dovedou jednotlivě vyjímat, nebo přidávat. A tak je to prakticky ve všech oborech. Lékaři pozorují reakce živého mozku, aniž by se v něm museli chirurgicky hrabat, nanotechnologie umí vyrábět tak malé stroje, že dokážou vniknout do buňky a tam manipulovat jednotlivými bílkovinami, konstruktéři vyrábějí modely strojů tím způsobem, že je nechají vyrůst, v kapalinové lázni. A to jsme v těchto oborech teprve na začátku, asi tak podobně, jako byli naší otcové s elektronikou. Myslíš, že se tento vývoj zastaví? Proč? Protože nám nějací mudrcové, křesťanští i jiní, předpovídají něco, jako Armageddon na různý způsob?
Ne, néé, chlapče! Už dnes je možné při dobré vůli dohlédnout, k některým možným výsledkům, dnešního vědátorského snažení.
Možná budou naší potomci mít náhradní paměťové úložiště, které bude třeba nad nimi poletovat, a tam budou ukládat vědomosti, které nebudou zrovna potřebovat. A když naopak budou chtít nějaký fakt ověřit, tak budou prostě jenom vzpomínat a procesor v náhradním mozku sám zařídí, aby se informace v lidském mozku vybavila. A představ si, že se tyto náhradní mozky budou schopny propojit podobně, jako se dnes propojují počítače na Internetu.
Takže si vem, k čemu by nám byly supervysoké pece na zpracování železné rudy, když budeme mít možnost, nechat jakoukoliv železnou součástku vyrůst v kapalném prostředí, do kterého přidáme nějakou sloučeninu železa, a baktérie obohacené o uměle vytvořený genom, se zakódovaným plánem vyráběné součástky. Ty bakterie a nanotechnika se už samy postarají, o redukci železné sloučeniny na železo, jeho transport a umístění, přesně tam kam patří. Bez obrovské spotřeby energie, kterou dnes k podobnému účelu vyplýtváme.
A zemědělství? Nejspíš zanikne! Myslím, že lidstvo bude ke svému přežití v budoucnu potřebovat jenom zářivou energii Slunce, kterou si už organismus biofyzikálně přetvoří, podle své potřeby.
Věda o lidském těle dosáhne takové úrovně, že doktoři budou vědět úplně všechno, o každé molekule, která se v těle nachází. Například tvary jednotlivých bílkovin i s jejich funkcemi. Úplně odpadne protetika, protože jakoukoliv chybějící část těla si budou moci lidé nechat znovu narůst.
A s tím souvisí i kosmonautika. Jestliže lide dosáhnou takové úrovně regenerace svých těl, že ani nebudou vědět, jestli jsou vůbec smrtelní, co jim bude bránit v tom, aby svá těla vybavili orgány, které se v lidském těle vůbec nenacházejí? Co jim bude bránit v tom, aby svá těla uzpůsobili pro volný pobyt na Měsíci, nebo na kterékoliv planetě? Pochopitelně, bez jakékoliv podpůrné techniky.
A vývoj se nezastaví! Vývoj půjde pořád dál!
Z „Člověka moudrého“ se tak nakonec stane „Člověk hvězdný“, uzpůsobený k trvalému pobytu mezi hvězdami a lidé se rozlétnou do širého vesmíru, jako chmýří pampelišky po svém okolí.
A až se z našeho Slunce stane rudý obr, tak už ani nebudou vědět, že existovala nějaká planeta Země, ze které se mezitím stane spálený škvarek.“
Chvíli jsem pukal z dunhil a pak ze mě vypadlo:
„No dobrá, to je všechno hezký co nás čeká, ale vůbec nic to neříká o tom, kde jsou ti ostatní. Nebudeme v tom kosmu nakonec bloncat sami, jako sirotci?“
Kamarád se usmál a zakroutil hlavou: „Já mám spíš obavu, aby to mezi hvězdami nevypadalo, jako na Václaváku v sobotu večer.“
„Když je jich tam tolik, jak říkáš, tak proč je neslyšíme, když se spolu domlouvají?“
„Asi se nedomlouvají!“
„To snad nemyslíš vážně?“
„Tak podívej, je pravděpodobné, že se ti obyvatelé kosmu budou pohybovat rychlostí blízkou rychlostí světla. Jakékoliv pole se ale šíří maximálně rychlostí světla. Takže posílat za někým zprávu, by bylo úplně bezpředmětným počinem. Než by zpráva dohnala adresáta, tak už dávno by nemuselo existovat to, o čem ta zpráva hovoří.“
„Takže každý by se tím vesmírem pohyboval pořád sám a sám, jako solitér?“
„Já to vidím spíše tak, že kdyby se dva obyvatelé kosmu náhodou potkali, fyzicky by se spojili, vzájemně si vyměnili kopie svých informaci, „u pívka by přátelsky poklábosili“ a pak se opět rozlétli, každý do jiného kouta vesmíru.“
„Hm, hm,“ dudlal jsem přes fajfku, nalil novou dávku svařáčku a představoval si, že to fyzické spojení by nemuselo být vůbec špatné, pokud by pocity byly podobné, jako tady na Zemi.
Po chvíli jsem se tiše zeptal: „A kdy se tak stane? Co myslíš?“
„Kamaráde, už se tak děje! Jde jenom o to, jak rychle se nám podaří tu závoru, na cestě mezi věděním a nevěděním, posouvat směrem k vědění. A právě tohle to, to posunování šraňků tím správným směrem, je podle mého názoru, v podstatě smysl lidského života. A stačí, když se ti podaří, posunout tu hranici aspoň o milimetr, na té nikdy nekončící cestě do budoucnosti.“
„Ale všichni lidé přece nemají na to, aby vědecky bádali, zkoumali a objevovali.“
„To vůbec nevadí! Důležitější je, aby ses nedostal na druhou stranu šraňků a netlačil opačným směrem. I když, najdou se i takoví kulichové, kteří si na druhé straně postaví kulatou ceduli s nápisem „Zoll“ a nenechají tě tlačit do šraňků dřív, než zaplatíš bakšišné.“

A co vy, vážení přátelé, jak vidíte budoucnost svých potomků?
Co vy nato, pane Slayde?
Shoří potomci v plamenech Armageddonu, jak předpovídají křesťané, nebo je čeká, alespoň tochu podobná budoucnost, jak ji vidí můj přítel?
Nebo máte úplně jinou, vlastní představu o vývoji lidstva?

per aspera ad astra
sysel, 1.12.2008 11:19

Tento zdánlivý paradox byl již uspokojivě vyřešen:

Povšimněme si, že od vynálezu radiových vln do vytvoření dostatečné zásoby nukleárních zbraní pro kompletní zničení života na planetě neuplynulo ani sto let, což je z hlediska stáří vesmíru zanedbatelný okamžik.

Předpokládat, že v nějakém koutě vesmíru se odehraje vývoj civilisace tak dokonale synchronně, aby k nám o tom informace doletěla právě včas, překračuje běžnou míru optimismu a trvat na víře v možnost návázat oboustrannou komunikaci ....? no myslím, že radši zůstanu u víry v Boha :-)

Odp: per aspera ad astra
slayd, 1.12.2008 17:10

Ani já nesdílím optimismus autorů zmíněné publikace a pojem mimozemských civilizací je mi osobně velmi vzdálený. Pokud existují tak dosud nenalezli na Zemi vhodného kandidáta, kterému by předali své znalosti a on by je nějakým vhodným způsobem uplatnil v realitě. Křesťané by možná navrhli Ježíše a jiní třeba Budhu a jiní zase Karla Marxe, ale já raději rovněž zůstanu u své osvědčené skeptické víry. P.S.

Odp: per aspera ad astra
Jeliman, 1.12.2008 17:21

Promiňte, asi si stojím na vedení, ale nějak mi uniká souvislost mezi článkem a komentářem!

Informace k nám nedoletí.
Alfons, 22.2.2009 5:57

S plynoucím časem se snižuje pravděpodobnost že k nám doletí nějaké informace z vesmíru, natož aby k nám fyzicky někdo z vesmíru zavítal. Nastala nepředvídaná situace. Kolem země přibývá stále haraburdí, které postupně vytvoří neproniknutelnou bariéru pro komunikaci jakéhokoliv druhu. Zatím se to zdá dosti řídké, ale smetiště s kosmickým odpadem houstne a stává se z něj Faradayova klec. Nakonec se k nám nedostane ani sluneční svit, protože houstnoucí odpad odrazí sluneční paprsky nazpět do vesmíru. A řešení jak bobtnání tohoto smetiska zabránit neexistuje. Na zemi se brodíme po kolena v PET-lahvích a starých hadrách a papíru, a oblohu máme zaplechovanou karoseriami a solárními panely z družic. A ekologové dělají jako by se nemetlo a dokud je trochu na zemi vidět přepočítávají raky v potoce.

Odp: Informace k nám nedoletí.
Jimmy, 22.2.2009 9:25

Tak než se lidstvu povede udělat vrstvu smetí kroužící kolem země tak hustou aby jím nepronikly rádiové vlny nebo dokonce světlo, tak pravděpodobně dříve lidstvo zmizí ať už to bude z jakýchkoliv jiných příčin. Podívejte se na zemi, kde se nám zatím povedlo pokrýt betonem či asfaltem je zcela nepatrné procento pevniny, což je mnohonásobně snazší než vynášet nějaký materiál alespoň 1000 km vysoko (cokoliv pod 400 km rychle spadne na zem). Plocha koule o oběžné dráhy cca 1000 km je několikanásobně větší než plocha pevniny, takže pravděpodobně na zemi není ani dost kyslíku a vodíku na to aby jsme vynesli dostatek materiálu aby to takovou plochu hustě pokrylo.
Takže tato hrozba je zcela hypotetická s pravděpodobností realizace limitně se blížící nule.

Co se týká PET lahví, hadrů a papíru to vše se dá spálit a tak to navrátit do původního stavu ze kterého tyto látky vznikly, tedy CO2. Pokud se to spálí bude návrat do původního stavu trvat pár minut, pokud se to nechá setlít na skládkách bude to trvat pár let až pár set let, ale nakonec to skončí ve stejném CO2 jako při tom spálení.

Pěkný článek
Kelt, 1.12.2008 11:37

Moc pěkný článek, hezky se to četlo. Díky.

Co si myslím já? Jsou dva extrémní scénáře - první je nějaká forma Armagedonu - ekonomická nebo ekologická krize, globální válka, pandemie nějaké nemoci nebo ten anděl s plameným mečem z Apokalypsy svatého Jana.

Druhým extrémem je bezbřehá víra v technolgie, které nám zajistí zlatý věk a neustálý růst.

Realita bude určitě ležet někde mezi těmito scénáři - černým a růžovým. Lidstvo se bude muset potýkat se spoustou problémů, které máme před sebou dnes i které přijdou a věřím, že si snimi nakonec naši potomci nějak poradí, tak jako si vždycky museli lidé poradit.

Především si ale myslím, že lidé musí dospět po morální stránce. Vždyť po fyzické stránce jsme stále jen lovci mamutů Nabalili jsme kolem sebe pozlátko civilizace, ale uvnitř jsme stále jen barbaři. Až se dokážeme zbavit toho barbara v nás a budeme opravdu lidmi, pak nás asi čeká skvělá budoucnost. Pokud to nedokážeme, asi nikdy nepřekročíme vlastní stín a budeme se stále plácat v bahně a nepomůžou nám ani sebelepší technologie.

Odp: Pěkný článek
slayd, 1.12.2008 17:19

Myslím, že tohle je dost podstatná část mého názoru na lidstvo jako celek. Technologie se sice rozvíjejí ohromným tempem do všech světových stran, ale jejich uživatelé jsou pořád ve většině případů velmi omezení tvorové a navíc technologie dávané do rukou nemorálním individuím / tím nemyslím cikány /, ale spíše pěkně vychytralé politiky, bankéře, zbrojaře a jiné mafiány, kteří jsou ochotni pro své nekonečně nenasytné sobecké potřeby udělat s ostatním živým tvorstvem cokoliv. Včera dávali např. dokument o sovětsko - afgánské válce. Výsledek: 1. 200 000 mrtvých. Vzpomínat na Vietnam a další masakry nemá ani smysl. A ty mediálně nové boje v Africe mezi křesťany a muslimy. Kdo jim a jakým způsobem vymývá mozky a za jakým účelem. Potom jim vrazí do ruky techniku a bum prásk. Další příklad si nechám o kousek dále... P.S.

Odp: Pěkný článek
Jeliman, 1.12.2008 17:57

Pane Kelte,
děkuji vám za pochvalu, ale především za to, že jste si přečetl článek až do konce a popřemýšlel (což jak vidím, není tady na Svíci až tak běžným zvykem), co jsem chtěl vlastně článkem říci.

Naprosto a do písmene souhlasím s posledním odstavcem vašeho komentáře.
A myslím si, že dokud se lidé nebudou snažit o symbiózu a soužití se vším, co je obklopuje, tedy především s přírodou a také sami ze sebou, tak můj článek je, a také na věky zůstane pouze sci-fi povídkou. Dokud lidé budou jen se vším zápasit, všechno dobývat, nade vším vítězit, se vším bojovat, všechno ovládat, se vším jenom soutěžit, pak se opravdu budou jen na věky věků plácat v bahně barbarství. Znovu opakuji, pokud lidem nepůjde o symbiózu s přírodou a vzájemnou mezilidskou toleranci a pomoc, pak se opravdu dočkáme spíše toho Armageddonu.

Dlouhý článek.
listopad, 1.12.2008 16:45

Je náročný na trpělivost čtenáře. Ne každému se podaří ho dočíst.

Odp: Dlouhý článek.
slayd, 1.12.2008 17:26

Já ho dočetl docela v pohodě. Není přehnaně odborný a myslím že je pro běžného SŠ snadno srozumitelný.
Každopádně v USA, kde je nadbytek zboží o jaké miliony lidí nikdy ani nesnili a někde ani dosud nesní, ale umírají hlady. V této zemi blahobytu se jako divá zvěř vrhají davy lidí na Den díkuvzdání do hypermarketů, ulovit pořádnou porci nějakého spotřebiče. Vylomí přitom dveře obchodu a zamáčknou pracovníka, dalších šest je zraněno! Mezi nimi byla v tlačenici i těhotná žena / tako inteligentní slepice, zřejmě ztratila pud sebezáchovy, jaký má v sobě i ta nejhloupější samice/. Co asi tak nutně potřebovala? Nový super digitální foťák nebo pračku nové generace? Nemám slov. Pokračování za chvíli. P.S.

Pane Jeliman.
slayd, 1.12.2008 17:49

Váš článek je obdivuhodný. Tolik práce a ještě jste dával dialogy do úvozovek, zcela zdarma. To jsem já ve svém textu odmítl dělat. Ať čtenář sleduje obsah a nekouká na pravopisnou formu. Pokud nepozná sám z textu, že čte právě dialog, potom je buď text nejasný nebo je čtenář úplný idiot. Váš článek je jasný a správný obsahově i formou. Protože jste mně vyzval otázkou, začal jsem psát svoje komentáře hned pod předchozí komentující čtenáře. Co ještě dodat? Vlastně jde opravdu o to, zda hodláme věřit, že se něco podobného stane, že právě tam směřujeme, jak je popsáno ve vašem článku a že nakonec všechno dobře dopadne. Velmi zjednodušeně řečeno je to materialistická víra v nekonečný pokrok se šťastným koncem. Proč tomu nevěřit a dokonce se nesnažit k tomu přispívat? Asi není důvod. Ovšem považovat to za pravdu nelze. Skeptická víra musí mít i několik odlišných variant a ne se upínat na jen na černou nebo růžovou. Každopádně současnost nenasvědčuje ničemu takovému, že by snad mocní vládci počítali s rájem na Zemi pro většinu obyvytel této planety. Spíše se asi počítá že jich bude muset nějakým způsobem miliony zmizet. Plánovanou reprodukcí, sterilizací, válkou nebo vědci použijí nějaký vir či bakterie a jen vyvolení budou moci přežít s určitým počtem otroků - údržbářů super technoligie, kteří pro jejich nově vytvořený dokonalý svět budou nepostradatelnou námezní silou. Pokud je bude možno nahradit roboty, potom i oni mohou nějakým záhadným způsobem zmizet. Ještě by mohli naklonovat nějaké hezké sexuální objekty na erotické hrátky a případné náhradní díly nebo je nahradí roboděvky či něco jiného? Tak dalekou budoucnost já ovšem nezkoumám. Každopádně opakuji, že pokud je technologie v rukou nemorálních debilů od těch nejmenších až po ty na nejvyšších místech, je lidstvo skutečně v ohrožení i bez strašení křesťanů Armagedonem. To je vše, co jsem chtěl napsat. Držím vám palce a těším se na další komentáře. Kam se svět ubírá skutečně, můžeme následně ještě pár let / snad / společně pozorovat. V Bibli se říká: naše poznání je jen částečné i naše prorokování je jen částečné, až přijde plnost, potom poznáš plně, jako Bůh zná tebe...P.S.

Odp: Pane Jeliman.
Jeliman, 1.12.2008 19:48

Pane Slayde, jsem rád, že se vám článek líbil. Co se dialogů týče, jsem už tak zvyklý.
Různým variantám, které mohou v budoucnu nastat, můžeme vždy jenom věřit. Tu s větší pravděpodobností, tu s pravděpodobností menší. To lze ostatně říct o všech pravdách, o kterých se domníváme, že je známe, ale ve skutečnosti jenom věříme, že jsou pravdivé. Máte pravdu, že můj článek popisuje vizi budoucnosti, která patří spíše mezi ty růžové, na rozdíl od vize, že na Zemi opravdu nastane některá z variant Armageddonu. A nemusí to být ani ta křesťanská. Ona by stačila vize budoucnosti třeba podle pana Orwella, jak ji popsal ve svém výborném románu „1984“.
Přirovnávat dnešní situaci a vyvozovat z ní „nepochybný“ směr vývoje, se mi jeví stejně, jak praví lidové přísloví: „Podle sebe, soudím tebe!“, jenže v parafrázi by znělo: „Podle dneška, soudím zítřek!“

Nechci být pesimista ale vidím to tak...
pepa, 1.12.2008 17:58

Nechci být pesimista ale vidím to tak že všechny nové současné vynálezy a nové technologie jsou jen o tom jak zvyšovat spotřebu a tzv. blahobyt,vymýšlet věci bez kterých se člověk do té doby obešel, prodlužovat délku života atd.Každý takový vynález ale obvykle přináší i nové problémy,takže cesta lidstva ke šťastným zítřkům je nekonečná.Na světě bude čím dál víc starých lidí,čímdál víc se bude cestovat,nadbytek potravin a zboží povede k plýtvání,poroste spotřeba energií,poroste výstavba,bude ubývat volné přírody a lidi nakonec stejně nebudou šťastní protože si na užitek z nových vymoženosti rychle zvyknou a budou spíš vnímat ty negativní stránky.Lidé si začnou stále víc uvědomovat že svět je malý a přeplněný,přitom je uvězněný v nekonečnu vesmírných vzdáleností které pravděpodobně ještě hodně dlouho nepůjde překonat abychom mohli osídlit jiné planety podobné zemi.

Odp: Nechci být pesimista ale vidím to tak...
Jeliman, 2.12.2008 18:10

Pane pepo, vaši vizi lze přijmout v jediném případě. Když u nás bude dál pokračovat „demokracie“ tím směrem, že pro bohaté bude anarchií (žádné zákony pro ně nejsou závazné), a pro chudé tuhým feudalizmem (nejsou schopni se domoci žádného svého práva; ani psaného, ani nepasného), kdy jsou absolutně závislí na libovůli a zlovůli svého zaměstnavatele. Vždyť v mnoha případech se měl líp i otrok ve starém Římě, protože mu jeho pán a vlastník dal alespoň najíst, aby mohl pro něj pracovat. Dnes vás zaměstnavatel propustí s práce s hodiny na hodinu a vůbec ho nezajímá jestli budete mít co jíst, nebo hlady, či mrazem zhebnete někde v roští.
Ano, svět se stává malým pro počet obyvatel, který na něm v současnosti žije a v budoucnu žít bude. Ale proč se zrovna tento problém neřeší, třeba v rámci EU. Nejlidnatější země světa už přece našla prostředek, jak regulovat lidskou populaci mírovými prostředky. U nás byla zatím jediným regulačním opatřením proti přelidnění, válka.
Nevidím důvod, proč by nemohl být vydán zákon, že na první dítě bude mít rodina nadstandardní přídavky a veškerou možnou pomoc, na druhé pouhý standart a na třetí už vůbec nic, či dokonce pokutu.

Prosím vás a nezačněte mi něco žvatlat, o demokracii a porušování lidských práv.

Odp2: Nechci být pesimista ale vidím to tak...
pepa, 3.12.2008 17:17

V podstatě s váma souhlasím a rozhodně nejsem žádný pseudohumanista .Všechno by mělo mít pravidla která umožní důstojnou budoucnost lidstva bez válek a drancování přírody a regulace porodnosti je nejdůležitější opatření.Bohužel v hlavách nejmocnějších lidí světa se nerodí nic co by lidstvo posunulo ke šťastnějším zítřkům,vpodstatě jsou jen plné škodlivých a rozporuplných ideologií typu kapitalismus,islám,křesťanství,multikulturalismus,atd.Tyto ideologie se pouze předhání v ovládání sdělovacích prostředků a v manipulacích veřejného mínění.Konkrétně nám se stále podsouvá že musíme víc pracovat a že sociální jistoty škodí ekonomice,ale nikdo nám neporadí jak zaplatit hypotéku když přijdem o práci díky krizi za kterou nemůžem.Dále se nám podsouvá že Islám je jen tolerantní a neškodné náboženství,že romové jsou utiskovanou a diskriminovanou skupinou,že Václav Havel je osobnost a že za komunistů jsme se měli strašně špatně.

Odp3: Nechci být pesimista ale vidím to tak...
Jeliman, 3.12.2008 17:55

Naprostý souhlas!

Odp3: Nechci být pesimista ale vidím to tak...
Yardasan, 3.12.2008 18:14

:-) hmhm já bych jen přidal kousek své vize, že pokud chceme žít v nějaké společnosti, tak bychom měli přijmout její zákony se vším všudy. Máme možnost je demokraticky měnit a přizpůsobovat díky parlamentní demokracii. Důležitější ovšem je abychom je mohli úspěšně vynucovat a izolovat nepřizpůsobivé - jinak bude docházet k izolaci „normálních“. Budou vznikat též různé ghéta nejen chudých, ale i bohatých. Je otázka, jestli většinová společnost toto chce. Každopádně otevíráním hranic, mícháním národů, humanizací za každou cenu a odvracení se od kořenů a „zdravého nacionalismu“ proti přírodě a základním lidským pudům se oddaluje, či přímo znemožňuje jakákoli možnost nápravy bez velikého utrpení v budoucnu. Myslím si, že západní mocnosti a Amerika si uvědomují nátury Čechů a s pomocí svých lobistů v parlamentů se snaží znemožnit aby demokraticky v příštích volbách zvítězili opět komunisté. Myslím si, že se to klidně může stát, většina lidí si ještě pamatuje jak se měla „špatně“. Svoboda dneška je jen otročinou pro novodobou šlechtu. „Normální“ lidi jsou na tom hůře než ti chudáci otroci - pravda, mají možnost se ozvat, ale tím taky končí. S pozdravem jK.

Zdá se mi...
Yardasan, 1.12.2008 19:50

Myslím, že stále je to o návratu k přírodě a soužití s ní a o lásce. Všechen pokrok člověka jen vzdaluje od pomyslného jeho naplnění, zatímco si nalhává, že je to naopak. Krása a štěstí je v jednoduchosti. Je mi ovšem jasné, že cesta zpět neexistuje, snad musí přijít konec aby se zase začalo znovu - asi jako život jednotlivce začíná porodem nebo pro někoho početím, projde si vše sám a zemře tak si představuju, že i rodiny, národy i civilizace se prostě narodí a prožijí si znovu stejné „chyby či nechyby“, svoje „pravdy a lži“ a zase zaniknou... vždyť takhle se chová v přírodě každá hmota, proč bychom měli býti vyjímkou. Lidi se sežerou navzájem. S pozdravem jK.

Odp: Zdá se mi...
Jeliman, 2.12.2008 18:16

Promiňte, Yardasane, jen tak mimo téma: Jak zní správně vaše oslovení, tedy pátý pád. Je to „Jardasane“, nebo „Jardo-sane“. To jenom tak, ze zvědavosti.

Odp2: Zdá se mi...
Yardasan, 2.12.2008 18:23

O tom jsem nepřemýšlel. Pro mne možná nejlépe bez sklonu. Ale záleží na každém... S pozdravem jK.

A vesmíru to je jedno.
listopad, 1.12.2008 22:17

Úplně to je vesmíru jedno, kdo a co si tady na Zemi o něm myslí nebo píše, kdo, kdy a čím tu trpí. Vesmír je nám hrozně vzdálený, nepochopitelně silný, mlčící a bezcitný. Jsme tak nepatrnou součástí Vesmíru, že na jeho existenci nemáme žádný vliv. Narodili jsme se a umřeme a chladné hvězdy budou blikat stejně po nás, jako blikaly před námi. Pro VESMÍR není rozdílu mezi mouchou, člověkem a mamutem. To jen někteří, přehnaným sebevědomím překypující lidští jedinci se domnívají, že mají právo a jsou předurčeni k tomu, aby jiné své spoluobčany selektovali, hodnotili je jako ubožáky, a proto je týrali. VESMÍR nedává přednost králům před otroky ani geniům před dušemi prostými. VESMÍR ignoruje lidskou bolest. Zbraní Vesmíru je ČAS, kterým jednou lidstvo zcela bez jakýchkoliv emocí vyhubí.

Odp: A vesmíru to je jedno.
Jeliman, 1.12.2008 22:42

Máte pravdu, ale proč tak truchlivě? To chce trochu humoru, do toho umírání! Nakonec, když je na nás vesmír takový zlý, tak my na něj můžeme, taky bez emocí, vypláznout jazyk.

Odp2: A vesmíru to je jedno.
ivan, 1.12.2008 23:02

Jelimane, článek zaujal, díky.

Odp: A vesmíru to je jedno.
ivan, 1.12.2008 22:59

Zrovna jsem na to před chvílí myslel, letíme na kusu šutru ledovou tmou od nikud nikam a vlastně ani nevíme jestli jsme trosečníky nebo tím v první linii. Tak málo! Jsme důležití pouze sobě.
Iv.

Odp: A vesmíru to je jedno.
Yardasan, 2.12.2008 18:26

:-) S pozdravem jK.

Mimo mísu..
Tony, 3.12.2008 20:16

Pardon, nečetl jsem celý článek, již několik prvních odstavců mě odradilo...


Přemýšlet v hospodě o mimozemšťanech nějak nepobírám :-). Jednoduše jsem akceptoval fakt, že ve vesmíru může být cokoliv. Nevím co možná nic, možná také planeta krabů, želv, stvoření vyspělejších nebo méně vyspělých než my... nevím jako každý ze Země. Nikdo zatím nikoho neobjevil ani nás nikdo nekontaktoval, takže nikdo nic neví. Přenechme výzkum vědcům a nespekulujme, vznikají tak pouze nesmysly.

Odp: Mimo mísu..
Yardasan, 3.12.2008 21:39

Nikdo Vás přeci nenutí přemýšlet o krásných „nesmyslech“, navíc když proto zřejmě nemáte vlohy. S pozdravem jK.

Nevím proč všichni říkají, kdyby byl ve...
Ondřej, 15.12.2008 21:12

Nevím proč všichni říkají, kdyby byl ve vesmíru vyspělejší život, tak by nás už přece museli kontaktovat. Vzhledem k velikosti vesmíru a krátké době trvání naší planety je přece takřka nemožné potkat život.

Odp: Nevím proč všichni říkají, kdyby byl ve...
werterber, 10.6.2009 18:39

Jasně, vesmír je nekonečný. Navíc nemůžeme mít jistotu, že se další formy života ve vesmíru vyskytují v takové podobě, aby nás mohli kontaktovat nebo mi je.

Článek se mi líbil a dobře četl. Kam se dostane lidstvo opravdu nevím, ale myslím si, že se budou lidé muset na duševní urovni vyspět, i když jak to tady čtu, tak někteří jsou vyspělí až až.

Nechci být pesimista ale vidím to tak...
Neuvedeno, 30.8.2009 23:36

Všechny nové vynálezy jsou hlavně proto, že si chtějí lidé vydělat na živobytí. Vynalezne-li se něco, co někomu prospěje, tak si tento výrobek lidé prostě koupí. Tím technika jde stále dopředu ať chceme, či nechceme. Pokrok se nezastaví. Nejvíce se vydělává právě na novém výrobku, protože nemá konkurenci. To už Marx řekl, že vzniká apsolutní zisk.
Jenže pobývat ve vesmíru je věc velice obtížná. Není tam kyslík, je tam jiná gravitace, obtížně se tam dá obživit, takže to bude vždy záležitost jen minimálního počtu osob. Podívejte se na Antarktidu, Sibiř a Kanadu. Jsou téměř neosídlený a přitom je tam nepoměrně příznivěji pro člověka než ve vesmíru.
S lety do vesmíru se zapomíná na to, že člověk je na vrcholu vývoje tvorů na zemi. Žije mnohem déle, než na příklad střevní baktérie, které se rozmnožují třeba i desetkrát za minutu, nebo tak nějak.
S tím souvisejí ty potíže člověka ve vesmíru. Jestliže se změní obsah kyslíku a dusíku v atmosféře, nebo přitažlivost zemská, tak první kdo se přispůsobí tomuto stavu budou právě střevní baktérie, protože se náhodně vyvine změněná varianta baktérie mnohem rychleji, než je schopen se měnit člověk, protože u člověka je nová generace po 25 letech.
No a právě tyto, či jiné baktérie, či viry, které se ve vesmíru dostanou do kondice, ve střetu s lidmi oslabenými změněným stavem pak člověka ve vesmíru velice snadno zlikvidují.
Už teď se zjišťuje, čim to, že kosmonautům snadno praskají kosti. To proto, že jsou na samých dezinfekčních prostředcích. Prostě v podmínkách kosmu, člověk žít dlouhodobě nemůže. To by se musel znova začít vyvýjet z původní bakterie až po člověka a jiný by musel být na cestě vesmírem a jiný na planetě na kterou přistane.
Jestli tedy člověk ve vesmíru něco dlouhodobě může, tak to je komunikace s vesmírem pomocí signálů atd.
Takže za nějakou dobu, si lidstva může někdo všimnout a pošle nám zprávu, nebo my pošleme zprávu jim. Mohou nám poslat znalosti a technologické informace, které by lidstvo postrčilo o mnoho tisíc let dopředu.
Jde však o to, jestli o to lidstvo bude stát. Je to asi jako s tím malým dítětem co se nechce učit počítat do pěti.
Učení dá práci a myslet boli, mnohem snazší je se koukat na nějaký zábavný pořad, nebo sedět při skleničce alkoholu a přemýšlet s kamarády o krásných ženách, neb o sportu. Takže těch, kteří budou schopni pochopit nové teorie bude prachmálo. Bude k tomu také třeba dokonalejší technika. Jenže to dnes vynálezců je také nepatrné procento a přesto se nový výrobek začíná vyrábět, jesliže se ovětčil.
No a jestli tyto nové výrobky opět někdo nezneužije pro potřeby násilí na druhých, to smozřejme využije. Když dosud se vše využilo. Takže čím je dokonalejší technika, tím je menší jistota, že lidstvo přežije do dalšího tisíciletí. Je to smutné, ale představte si, že nějaká velmoc by najednou začala krachovat protože by na tom byla hospodářsky špatně. Co udělá takový předseda vlády, když má k disposici mocnou zbraň. No přece začne lidstvo vydírat touto zbraní. Neřekne to sice přímo, ale nějak šalamounsky aby tu pravdu zamlžil. Ostatnímu lidstvu nezbývá, že této krachující mocnosti pomoci z hospodářské bryndy.
To si ovšem někdo jiný nebude chtít nechat líbit atd atd.
Co se týče zpráv z vesmíru, tak na zprávy si asi budeme muset počkat, protože jde o roky a roky, než se taková zpráva přenese na velkou vzdálenost.
Také by ta zpráva od nás měla být nějak usměrněná, což se asi už děje.
V každém případě si dnes lidé mohou říci, že zatím mají štěstí, že se narodili právě v této době. Ještě před 60 lety byli lidé informovaní tak, že o problematice světa a vesmíru neměli ani páru. Jisté je, že dnes se lidé dozví o všem daleko víc a přesněji díky informační technice. Před 60 lety se jezdilo na vesnici ještě s žebřiňákem s dřevěnými koly s obručemi.
Pouze ty cizí jazyky jsou stále velká bariéra. Jenže dnes se lidé, kteří mají třeba jen jeden rok výuky jazyka za sebou mohou doučit jazyk sami. Stačí být mladý, kdy člověk má dobrou paměť a koupit si DVD-čko, na kterém je namluvená jak čestina, tak třeba angličtina. Dnes se také dává velice často na toto DVD-čko čeština v titulcích. Toto je také na DVD-čku napsáno.
Pak stačí si pustit české tytulky a angličtinu a stále opakovat krátké úseky a člověk se cizí jazyk naučí snadno v místnosti kde bydlí.

Odp: Nechci být pesimista ale vidím to tak...
iva, 11.2.2010 9:33

Článek se mi moc líbil. Pořád někde čtu jak bude vypadat svět za 20 či 50 let. Mylsím, že nastane boj v ulicích. Moc se toho bojím jak to budou zvládat moji potomci synovci a ostatní. Je fakt, že je lehčí se bavit nežli učit, ale pořád se rodí lidi, které baví myslet a pracovat. Těch co jsou na tom hůře sae ale rodí více. Taky jsou jazykové bariéry a myslím, že bude nějaký universální jazyk aby všichn i rozuměli a to bude síla. Tato krize možná nikdy neskopnčí.

Odp: Nechci být pesimista ale vidím to tak...
Neuvedeno, 25.12.2010 11:45

Tak jsem zase včera v televizi slyšel o tom, že existuje ve vesmíru temná hmota a temná energie.
V galaxiích je temná hmota, která stmeluje galaxie svou hmotou a pak temná energie, která zapřičiňuje, že se galaxie stále řítí v před a prý se zdá, že čím dál rychleji. V počátcích po velkém třesku prý temná hmota držela svoji přitažlivostí vesmír celkem v menší vzdálenosti od místa velkého třesku. Jak se však vesmír od středu velkého třesku vzdaluje zvyšuje se rychlost pohybu vesmírných galaxií od místa velkého třesku.
Dle mého názoru je to asi tím, že čím jsou galaxie dál od těžiště vesmíru, tím gravitační síla je slabší, protože tato gravitační síla je podle Neutonova zákona zmenšuje podle vzdálenosti a to kvadraticky. Takže nic nového pod sluncem. No a ta tmná enegie je vlastně pohyb hmoty vpřed, protože při změně energie ve hmotu se pohyb vpřed omezil jen částečně a né úplně. Temné hmoty je prý třicet procent a temné energie sedmdesát procent.
Je tedy patrné dle mého názoru, že se ještě vesmír roztahuje. Až bude temné hmoty přes padesát procent a temné energie pod padesát procent, tak se začne vesmír scvrkávat. Temnou hmotu zjišťují vědci v dole hlubokém tísíc metrů pod povrchem země a stále na žádnou nemohou narazit. Možná těch třicet procent temné hmoty je vlnění přitažlivosti, tedy potenciální energie místa. Ta temná energie zase může být kinetická energie tělesa, tedy pohybová energie. Když hodíme kamenem, tak také má kinetickou a potenciální energii. Proč by jí neměla mít celá galaxie. Vše je bráno vůči bodu velkého třesku.

Odp2: Nechci být pesimista ale vidím to tak...
Neuvedeno, 26.12.2010 16:40

Ta pohybová energie se bude zmenšovat proto, že v rámci každé galaxie bude jednak přibržďována přitažlivostí k středu vesmíru, ale hlavně ke středu galaxie. Tato kynetická energie se promění ve hmotu tím způsobem, že bude narážet na temnou hmotu ve vesmíru a zvýší její hmotnost asi tak jako když sluneční záření ohřeje člověka a všechna tělesa na zemi. Zajistí větší rozkmitání uvnitř hmoty a stane se součástí temné hmoty, tedy hmoty přitažlivého vlnění. K této temné hmotě je však nutno připočíst také hmotu nezářících oběžnic hvězd a černé díry, takže je v tom volném vesmíru přece jen dost toho co jde proti temné energii. Vyrušení pohybu temné energie od středu velkého třesku a přibrzdění pohybu galaxií napomáhá také slučování hmoty s antihmotou. Jakmile k tomuto dojde vyzáří se dle mého názoru polovina energie tohoto vyrušení směrem mimo pohyb od velkého třesku. Všechny tyto částice, které se setkají s temnou energií pohyb vpřed od velkého třesku brzdí.
Podívejme se jak to vypadá, když dělová koule vzlítne do prostoru díky dělu, které jí vystřelí. Tím jak koule letí čím dál výš, tak kinetická energie koule je přibržďována přitažlivostí zemskou a odporem vzduchu. Obě dvě síly přibržďování jsou vlastně součástí temné hmoty. Je pravda, že si vědci temnou hmotu oddělují od hmoty vzduchu, jenže vzduch je v prostoru také temný. Tedy nesvítí. Je pravda, že v kosmickém prostoru je vzduchu pramálo, jenže volného vodíku a hélia muže být v prostoru asi dost i když v porovnání s hustotou vzduchu na zemi ho bude značně méně. Jenže tyto atomy zřejmě zapřičiňují také odpor při pohybu galaxií v před od velkého třesku. V tom velkém prostoru stokrát nic umořilo osla, tedy k přibržďování zajisté dochází. Navíc záření z dalekého vesmíru dochází s obrovským zpožděním, takže je možné, že už ke scvrkávání vesmíru dochází. Dále je také pravděpodobné, že nejvíce volných atomů je nejdále ve vesmíru, protože tam se záření nejsnáze může seřadit v hmotu a čerstvě vzniklý atom se ještě nestačil seřadit v zářící hmotu hvězd.

Odp3: Nechci být pesimista ale vidím to tak...
Neuvedeno, 27.12.2010 8:04

Problém je ten, že vodík a hélium někde skoro na konci vesmíru může samo o sobě také určitou rychlostí směřovat od velkého třesku. Jenže jakou. Když to se nedá určit bez toho aniž by měl člověk na toto zjištění nějaké přístroje a také vhodný nápad. Dále znalosti na způsoby výpočtů pohybů rychlostí. Tak na příklad je známá teorie spektrální, která určuje jak rychle se těleso galaxie odchyluje od rychlosti naší země. Děje se to pomocí zjištění odchylky zabarvení světla této galaxie. Takto tedy dnes již můžeme určit jakou rychlostí se galaxie od nás vzdaluje.
Pak bychom mohli pomocí současného pozorování z orbitalních dalekohledů/ na oběžné dráze kolem země/ fotících současně tuto galaxii na jedné a druhé straně zeměkoule zjistit vzdálenost této galaxie asi tak jako dvě naše oči jsou schopny určit vzdálenost od předmětu pomocí odchylky posuvu pozorovaného předmětu, nebo jako když dělostřelci zjišťují vzdálenost předmětu na který mají střílet.
Jisté tedy je, že pozorované světlo se ohýbá. jenže častějším měřením můžeme dospět na základě statistických výpočtů k výpočtu statistické odchylky a pak pravděpodobné hodnotě. Takto tedy zjistíme vzdálenost galaxie. Další zjištění bude stejné pozorování za rok a třeba za pět let. To se dnes zjišťuje, že galaxie letí stále rychleji a rychleji. Jenže je třeba najít galaxii opravdu tu nejvzdálenější, blížící se okraji vesmíru a tu pozorovat v porovnání s těmi bližšími galaxiemi. Jenže to pořád pozorujeme tu svítící hmotu galaxie, my však potřebujeme pozorovat tu temnou hmotu co nesvítí a to je ten problém, že není zatím způsob jak jí pozorovat na takto velkou vzdálenost. Tato hmota se dá pozorovat jen pomocí rychlosti obíhání zářících hvězd v galaxii a tím zjišťování hmotnosti galaxie. Kromě toho se zjišťuje vzdálenost od země podle velikosti záření supernov. Za jednotku se berou vyhasínající hvězdy, které vyhasínají vždy a všude při stejné velikosti hmoty ve hvězdě. Jde o supernovy. Tak nějak to je, jestli se nemýlím.
Holt práce je to velká a lidí na tyto práce nejsou, protože je nikdo nechce platit, protože nepřináší okamžitý efekt výnosu. Takhle let na Mars, to možná by ještě někdo financoval, protože tam kosmonauté mohou na povrchu najít nějaké diamanty či zlato, takže by se expedice zaplatila sama. Nebo stanutím na Marsu by měla nějaká země oprávnění, že by jí Mars patřil a pak by prodávala pozemky na Marsu, jako se to dnes děje s Měsícem.

Stačí se stát apoštolem, nechat se...
Alfons, 31.8.2009 4:05

Stačí se stát apoštolem, nechat se osvítit Duchem svatým a mluvíte všemi jazyky bez problému a učení. Mně se to zatím nepovedlo.

Odp: Stačí se stát apoštolem, nechat se...
tlapka, 11.2.2010 12:24

Hlavně se nenech otrávit a zkoušej to znovu.

dost hloupý a povrchní článek
?, 11.2.2010 3:53

dost hloupý a povrchní článek

Odp: dost hloupý a povrchní článek
tlapka, 11.2.2010 9:26

.. a dost primitivní odsouzení..

Odp2: dost hloupý a povrchní článek
iva, 11.2.2010 9:33

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru