Nefilozofujte u piva, přijďte na Svíci.cz!

Komentáře k článku

16.12.2008 11:12

A co dnes píšou v novinách?

Chtěl bych se s vámi zamyslet nad postavením tisku v naší společnosti. Nebude se jednat o žádnou konspirační teorii, nicméně - napadlo vás někdy, jakou sílu mají sdělovací prostředky? Rozhodují prakticky o všem - co je špatné, co je dobré, co je zdravé a co ne, kam investovat a kam ne, čeho se bát a z čeho mít radost... zejména mají velký vliv na politiku, určují, jaké budou preference. Pro politika je mít program jedna věc a zajistit, aby se o něm ostatní dověděli, věc druhá - marketingová. To je jako s výsledky vyhledávání na googlu - pro většinu lidí jsou směrodatné standardní výsledky, jen málokdo kliká na placené odkazy. Taková volební kampaň je vlastně forma placených odkazů... ale většina lidí se přesto rozhoduje na základě toho, co si přečtou v novinách, co uvidí v televizi. Sdělovací prostředky dokážou člověk vynést na vrchol nebo jej zničit. A pokud se takový člověk dostane na vrchol, není zase tak velký problém, aby se země přiblížila třeba válce.

Pokud už dojde k válce - kdo poskytuje informace z první linie? Kdo stojí „mimo“ konflikt? Kdo má na sobě velký nápis „PRESS“, aby se mu nic nestalo?

Samostatnou kapitolou jsou samozřejmě prostředky řízené státem, ovšem tam je vliv cenzury relativně viditelný (nebo se dá aspoň očekávat). Zatímco v naší relativně svobodné společnosti to funguje jinak: kolik toho víte o vlastnících našich sdělovacích prostředků? Jsou to Češi? Nejsou. Jsou to všechno zahraniční společnosti. Zahraniční kapitál formuje náš pohled na svět. Zahraniční kapitál formuje náš názor na evropskou unii - protože málokdo z nás má takové analytické schopnosti a zdroje informací, aby si vyvodil vlastní závěr. A jde samozřejmě i o další témata - americký radar, finanční krize apod.

A jak je to se zdroji informací? Musí novinář uvádět zdroj? Nemusí. Čili pokud napíše článek v relativně obecném duchu a vysloví podezření (i to stačí na očernění osobnosti, která se toho už nikdy nezbaví - a případná omluva je uvedena malým písmem někde vlevo dole), může se odvolat na určitý zdroj a nemusí jej specifikovat (samozřejmě, neplatí to absolutně).

Snad nejsem moc velký pesimista. Jen je to asi opožděná reakce z mého oboru na poslední volby, ve kterých média neustále papouškovala, že ČSSD zruší poplatky u lékaře - přitom se nic rušit nebude, jen v určitých zařízeních je bude platit stát. Z kapsi nás všech.

Profese pro špatné lidi
Vlastimil Čech, 16.12.2008 12:16

Existuje několik profesí, které přitahují špatné lidi. Neříkám, že všichni lidé, kteří tyto profese vykonávají jsou předem špatní, ale dokonce i původně dobří lidé se dají občas tou profesí strhnout na temnou stranu...
Taxikáři: ne každý taxikář je výlupek, ale v každé čertovině je nějaký taxikář nějak namočený...
Pojišťováci: vždy vystupují ve dvojicích. Ten první vám vypráví jak je skvělé být pojištěn a že je to prakticky pojistka proti všemu, a ten druhý vám sdělí, že bohužel právě proti škodě, která vás postihla pojištěn nejste.
Advokáti (a právníci vůbec): jsou osoby, které za peníze udělají z černého bílé a z bílého černé.
-----------------------------------------
dovolte vtípek: u soudu vystupují:
svědek-člověk, který to viděl, ale nerozumí tomu.
soudní znalec- neviděl to, ale rozumí tomu
soudce- neviděl to, nerozumí tomu, ale spravedlivě rozhodne, která strana má lepšího advokáta.

------------------------------------------
„Sdělovadelníci“ (tzn. televisáci, rozhlasáci, novináři, publicisté, zpravodajové a jim na roveň postavení): Lžou, jak když „Junge Fronte“ tiskne... Jejich popis události odráží přání jejich kaviárdárců, majitelů. Ruku na srdce:
viděl někdo z vás událost popsanou následně ve sdělovadlech tak jak se opravdu stala? Nezkresleně? Víc než jednou?... Jakýsi gaunerturou neoblíbený politik (myslím, že to byl Dr.Sládek) řeční na náměstí a reportérka nám vypráví co říká...:-) Jim nejde o nic, než o sledovanost, o prodej novin... pravda? co to je, ta pravda. Aha, opakovaná lež!
Špatná žena se může prodávat... ale oni se ZAPRODAJÍ... jednou provždy, a celí... včetně svědomí, duše...slouží svým pánům... bohužel jsou to povětšinou ti, které je nejlépe nejmenovat...
kdybyste někdo znal aspoń jednoho „sdělovadelníka“, který říká vždy a za všech okolností do svého sdělovadla pravdu a nic než nezkreslenou pravdu, aniž by něco zamlčel... tož mi dejte vědět, prosím...
Vím, že jsou i poctiví a čestní taxikáři nenamočení do žádné levárny, snad jsou i féroví pojišťováci, doufám, že se najde někde nějaký slušný právník...moc bych si přál, aby se vyskytl i sdělovadelník-správný chlap...

Odp: Profese pro špatné lidi
slayd, 16.12.2008 12:53

Několik takových lidí jsem jich viděl v pořadu: Nic než pravda..., pár jich známe z historie / dokonce za svoji pravdu neváhali obětovat svůj život/. Dokonale svatý a úpřímný nedokáže být nikdo a 100% pravdivý rozhodně rozhodně nikdy, protože PRAVDU na 100% nikdo nikdy nezná. Není to problém etický ale spíše technický. Nemáme takové schopnosti jako lidé. Jinak si myslím, že by se pár jedinců jistě našlo. Buď pro peníze nebo pro slávu a mluvili by jen čistou pravdu. P.S. Já bych se tedy přihlásil... Pozn. Za ty peníze!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Odp2: Profese pro špatné lidi
slayd, 16.12.2008 13:14

Dodatek: Kdyby byla absolutní pravda poznatelná a posléze přenosně sdělitelná a pokud by se za pravdomluvnost platilo zlatem / penězi /, potom by se našlo docela velké množství pravdomluvných lidí. To samé platí o spravedlnosti, čestnosti a morálce a vůbec.
Zatím však společnost funguje na úplně jiných principech a tak se lidé chovají v souladu s danými podmínkami, aby přežili.... aby si trochu užili... a tak. Právě proto náš svět vypadá tak jak vypadá. Kdo je nahoře a dokáže si v tom marasmu pro sebe urvat vše potřebné, ten vždycky tvrdí, že vše je o.k. a dobře se mají prostě jen schopní lidé. Schopní čeho? Na takovou otázku se už nechce většinou odpovídat... P.S.

Odp: Profese pro špatné lidi
Yardasan, 16.12.2008 21:54

Myslím, že nejde o pravdu, ale o objektivitu ve zpravodajství. Seriózní zprávy by měly uvádět události se znalostí věci. Bohužel jsou většinou jen přebírány a velmi zkreslovány. Neváhal bych říci, že jsou i „novocenzurovány“ za účelem sledovanosti a čtenosti k získání příjmů za reklamu a politického i finančního lobingu. Nikdy se mi nestalo, že bych při účasti na nějaké události poté v televizi nebo v novinách se dočetl či viděl, to, co jsem viděl a slyšel na vlastní oči a uši. Vždy si vymysleli, něco navíc - buď pro senzacechtivost nebo pro zviditelnění někoho nebo něčeho anebo zpravodaj vnáší do věci svoje soukromé neadekvátní, většinou zmanipulované názory. S pozdravem jK.

Obecný problém.
slayd, 16.12.2008 22:34

S tou objektivitou to bude bohužel podobný problém jako s pravdou - tedy myslím / na 100% zase nevím /.
Mám legrační vzpomínku na svoji bývalou ženu, která vždy tvrdila: já nelžu - já jen neříkám celou pravdu.
A tak prostě jen vynechávala podstatné události a souvislosti s daným popisem např. svého prožitého dne a ten vycenzurovaný zbytek byla ta částečná pravda.
Abych byl konkrétní. Když budu např. psát autentický příběh, že jsem měl milostný poměr se čtrnáctiletou dívkou a nebudu chtít mít problém ze zákonem a přitom budu chtít napsat pravdu, splním úkol asi tím, že prostě napíši, že jsem se miloval s velmi mladou dívenkou...
Žádnou lež jsem nenapsal a nikdo přitom neví, že jsem spáchal trestný čin, což je podle platných zákonů objektivní skutek. Objektivní pravda ve zpravodajství a vůbec v běžných sděleních mezi lidmi je velmi problematická. To že se manipuluje s realitou s určitým záměrem pokud jde o politiku, zájmy organizací či jednotlivců je jasné. Ale daleko horší je ovšem fakt, že k tomu dochází i nevědomě u lidí, kteří chtějí být čestní a pravdomluvní, spravedliví atd. protože zkrátka toho nejsou schopni vzhledem nemožnosti všechny jevy sloučit a vyhodnotit zároveň. Ve světě kauzalit kde všechno souvisí se vším, nelze žádnou objektivní skutečnou událost popsat nebo okomentovat dokonale a tudíž vždy může přijít někdo další a zapochybovat nad našimi závěry. Vždycky zůstane nějaké velké ALE ...
My jen věříme ve svoji pravdu a objektivní vidění světa, ve skutečnosti chápeme jen útržky, zlomky a děláme závěry o nekonečném celku. Lidská bída i legrace. Nekonečné hraní na Pravdu... P.S.

Odp: Obecný problém.
Yardasan, 16.12.2008 23:03

Já Vám rozumím. Mne zejména dráždí takové věci, že jeden zpravodaj hovoří o třech mrtvých druhý o pěti mrtvých a některý o místě tam a druhý o místě o kousek vedle. Jeden deník píše, že od toho a od tohoto bude platit toto a toto a jiný deník zase píše, že je to jinak. Prostě informace jsou velmi nepřesné, neprofesionální a selhání zpravodajů je odhazováno na konzumenty aby si udělali vlastní úsudek. Ten úsudek je ovšem zřejmý : většina zpravodajů jsou nemyslící a pochlebovačný hovada a oběťmi utápějícími se v sebesvodomyslnosti a aroganci. Jeden zářný příkladek: Kdysi šel jeden nejmenovaný pán na rodinný hrob na nejmenovaný hřbitov, ale asi spěchal či co - jel na babetě až ke svýmu hrobečku. Když se ho moje babička zeptala, proč porušuje provozní řád hřbitova a narušuje klid zesnulých... ukázal jí průkazku a pravil: vždyť já jsem přeci novinář... S pozdravem jK.

Odp2: Obecný problém.
slayd, 17.12.2008 7:41

Já rozumím také tomu o čem píšete zase vy. Já jen chtěl poukázat na obecný nezvratný fakt, který nás jednotlové lidi rozděluje, abychom se mohli na 100% v něčem shodnout.
------------------------------------------------------------------
Půjde- li deset nebo tisíce lidí lesem na procházku nebo třeba rockový koncert, každý z nich potom ten reálný prožitek popíše trochu jinak. Kde bude objektivní pravda? Ta různost je způsobena následujícím:
1/různě vnímající bytosti
2/ různě ustrojené orgány lidí
3/ rozdílné stavy a situace v nichž člověk poznává
4/ různé polohy vzdálenosti a místa poznávaných předmětů
5/ různé souvislosti poznávaného...
6/ rozmanité vzájemné vztahy mezi poznávanými jevy
7/ relativita všech jevů
8/ závislost poznání na zvycích, míněních a předsudcích
9/ rozpornost mínění
10/nemožnost provádět důkazy donekonečna
11/ relativnost našeho poznání
12/ nedokazatelnost našich výchozích předpokladů
13/ argumentace úsudkem v kruhu
Už jsem tyhle body použil v minulosti u jiného tématu.
Tím pro mne bohužel veškeré další diskuze na toto téma končí. Rád si však přečtu názory svých bližních.
V dokonalé úctě P.S. / platí i pro duchovní nepřátele/.

Odp3: Obecný problém.
Shipper, 17.12.2008 10:55

Duchovní nepříteli, zde s vašimi příspěvky souhlasím (samozřejmě až na všehoschopné schopné lidi).
Ta správná informace nemůže být nikdy dokonale správná. Ovšem může být dostatečně správná a na rozdíl od autora článku si myslím, že v naprosté většině případů se k ní lze bez větších problémů dostat. A komu patří Právo nebo Lidovky v době jnternetu tak důležité podle mne není.

Odp4: Obecný problém.
slayd, 17.12.2008 13:18

Já zase souhlasím s vaší druhou částí komentáře, ale zpochybňovat existenci lidí, kteří jsou díky své inteligenci schopni jakýhkoliv nemravností je dost zbytečné. Že si na tu nejšpinavější práci najdou vykonavatele to je jisté, ale oni jsou skutečnými strůjci zla, neboť bez jejich inteligence a peněz, by se nic takového neudálo... P.S.

můj názor
Katy, 19.12.2008 8:30

absolutní pravda vlastně neexistuje,milion lidí, milion názorů,jak už tu bylo řečeno...každý vnímáme ten svět jinak.Takže sdělovací prostředky můžou sloužit k dobrému i špatnému účelu,tak je to ale ve všem.

Odp: můj názor
Vlastimil Čech, 19.12.2008 9:44

Samozřejmě máte pravdu, Katy... absolutní pravda je zcela nedostižný ideál... je ovšem nepochybným a čistým ZLEM, když „sdělovadelníci“- „mediamachři“ úmyslně a zlovolně zkreslují skutečnost, zamlčují schválně skutečnosti, ÚMYSLNĚ vynechávají fakta a přejmenovávají věci tak, aby sestavili obraz co nejvíce vyhovující jejich vlastníkům... dokonce jdou tak daleko, že za účelem splnění přání jejich loutkovodičů beze studu rozšiřují zvěsti neověřené a dokonce docela vymyšlené...pamatujete třeba na ty kuwaitské děti vyházené z inkubátorů?
Nebo na tu sdělovadelnici z války v Čečně? Jak nás podrobně a nezávisle informovala o válce a špatnosti Rusů, jakož i o ušlechtilosti Čečenců? Akorát jednu věc zapomněla říct: „Jsem za Čečence provdaná, tož právě proto ta moje objektivita“....Ech, škoda řeči...

Odp2: můj názor
Yardasan, 20.12.2008 13:36

Taktak... i je pravda, že každý to vidí jinak a přesto si myslím, že když je někde čára 6 metrů, tak to snad vidí na místě každý; nebo když je někde 6 mrtvých tak proč jiný zpravodaj hlásí 7 mrtvých = proč lžou bez ověření... tam přeci nejde o vidění či názor, ale o úplně zcela normální debilitu. S pozdravem jK.

Odp3: můj názor
Úmyslné zatajování., 20.12.2008 16:55

Nejde ani o to, co kdo skutečně vidí, ani o to, zda si to ověřil či neověřil, nejde ani o debilitu. Například úřady pr. hlásí ministerstvu a na veřejnost určité procento nezaměstnaných a současně zatajují, kolik nezaměstnaných v y ř a d i l y z e v i d e n c e jen proto, že ti bezúhonní lidé si sami našli práci a pracovali v době, kdy byli na úřad objednáni na jasně zbytečnou schůzku s úřednicí. A za toto jednání jsou zákonně potrestáni půlročním vyřazením z evidence nezaměstnaných a navíc tím , že si toho 1/2 roku musí sami ze svých skromných finančních zdrojů zaplatit zdravotní a důchodovévé pojištění už v době, kdy už zase zaměstnaní nejsou ! Tedy odhaduji, že skutečný počet nezaměstnaných je nejméně 14 % ( a ne 7 %), o kterých ví ministr.
V kontrastu s tím prý jiný ministr uvažuje o tom, že z vězení propuštěným zločincům odpustí dluhy, aby prý po propuštění pro peníze znovu nekradli a nevraždili. Další novou právní „ lahůdkou“ mocipánů je prý nějaké odpouštění daní majitelům nových drahých automobilů, aby prý byl podpořen automobilový průmysl ???

Zkrátka: úmyslné lži a okrádání těch nejchudších, aby ti nejbohatší měli ještě více.

Odp4: můj názor
Jimmy, 20.12.2008 17:00

Romantik je zpět a dokonce si našel i nějakou brigádu ? ;-)

Odp5: můj názor
slayd, 20.12.2008 18:16

Ať to napsal Romantik nebo kdokoliv jiný, důležitější bude, zda je tento názor obecně pravdivý tzn. zda se k němu hlásí větší procento obyvatel ČR. Já bych svůj hlas pro tento názor, který není jistě 100% přesný přidal. Tím chci říci, že s jeho podstatou souhlasím. Tak to vidím, slyším, cítím i já... Zdar P.S.

Odp6: můj názor
Děkuji za podporu., 20.12.2008 22:57

Ještě doplňuji:
Člověk, který místo zcela zbytečného pokecu s úřednicí úřadu šel pracovat do zaměstnání, by správně měl za to od úřadu dostat nějakou pochvalu případně finanční přilepšení. V současném systému to je však naopak, ten člověk je za svou pracovitost potrestán. Z toho plyne, že asi někdo ( včetně úřednic) si přeje, aby nezaměstnaný zůstal nezaměstnaným. Proč ??? No přece např. proto, aby úřednice na úřadě měli „“„práci“„“ !

Odp7: můj názor
slayd, 10.1.2009 10:38

Tady jsem poslední, ale vidět to není. Náprava! P.S.

Pokud jde o poplatky,
jsk, 19.12.2008 8:47

tak je v tom ČSSD nevině, stanovuje je zákkon a kraje se musí řídít zákonem republiky.

Odp: Pokud jde o poplatky,
slayd, 19.12.2008 15:35

Ale to zdražení roční jízdneky MHD v Brně o 730Kč je schváleno zastupiteli ČSSD. K tomu lékaři bych musel jít 24x do roka po 30Kč. Takže z mé kapsy vytáhli státní úředníci více, než ti předchozí asociální z ODS.
Tak koho volit? Kdo dodrží svoje předvolební sliby? P.S.

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru