Malé úvahy o problémech kolem nás

Komentáře k článku

30.9.2005 16:35

Je školní docházka důležitá?

Přihlásit dítě k školní docházce je povinností každého rodiče. Pokud někdo dítěti toto právo odepře, měl by být přísně potrestán, každý má právo učit se a vzdělávat. Málokteré dítě si vůbec neuvědomuje, jak je vzdělání důležité pro ně samé a pro jejich budoucí život. Kolik práce mají s námi naši rodiče a učitelé, abychom to pochopili. Důležité je také pochopit, proč se učíme, jakým směrem chceme a co nám to učivo může dát. Každý student by měl mít motivaci, měl by již přemýšlet nad svým budoucím povoláním.

Co bychom asi dělali, kdybysme do školy nechodili? Lidstvu by chyběly chytré mozky, nebyly by počítače, televizory, rádia. Po světě by chodili samí analfabeti, kteří neumí psát ani říct rovněž o historii a naších předcích. Já osobně si myslím, že bez vzdělání by byl svět v troskách.

Povinnou školní docházku musí plnit dítě starší šesti let. Žáci jsou povinni aktivně se účastnit vyučování. Nepřítomnost žáka ve škole může být omluvena rodiči jen pro nemoc nebo z vážných rodinných důvodů, eventuelně z důvodů reprezentace školy. Ve škole si musí být všichni žáci rovni, co se důstojnosti a lidských práv týče. Vážným problémem je šikana, ale myslím si, že to není až tak hrozivé, jak to popisují média a dospělí, ale rovněž jsem toho názoru, že když někdo někomu úmyslně způsobí újmu na zdraví, tak by měl byt řádně potrestán. Žáci by měli byt svobodní jen do té míry, aby svou činností neomezoval práva druhého a to ani ve výkonu pracovních povinnosti.

Školní docházka je jednou z civilizačních faktorů lidstva a jedním z charakteristických znaků současné civilizace. Nelze jí nahradit rozhodnutím rodičů, neboť jde o právo dítěte být řádně vzdělán. Dítě chápe školní docházku často pouze jako povinnost, ale i když si to třeba neuvědomuje, je to jeho právo. Je třeba dovést ho k pochopení, že je mnoho zemí na světě, kde je dětem toto právo z různých důvodů upíráno - a to je špatné, protože každý člověk na této planetě by měl mít právo učit se, jen tak se může v životě prosadit. Je dokázáno, že tam, kde lidé nejsou vzdělaní, existuje ve velké míře hlad a utrpení.

šikana
Irenka, 1.10.2005 12:21

S šikanou je to dneska složité už jen tím, že se pravomoci učitele snižují, dříve, když se ve škole dva kluci poprali, učitel je od sebe odrthl a ještě jim přidal pohlavek, aby si pamatovali, že se prát nemají, dneska, když se učitel snaží peroucí se klubko roztrhnout, tak mu hrozí, že taky jednu dostane, a kdyby přiletěl nějaký ten pohlavek, tak na něj naběhnou rodiče, a bude mít problémy, protože tloukl jejich „hodné a vzorné“ dítě, které si to ničím nezasloužilo. Učitel už pro děti není autoritou ve škole, natož mimo školu, dítě ví, že se za něj postaví rodiče a tak si víc dovolí k dětem i k učitelům. Někdy mi přijde, že šikana není problém jenom mezi dětmi, ale někdy jsou šikanováni i učitelé, a rodiče jejich autoritu jenom snižují tím, že se staví na stranu svých dětí, i když ví, že neprávem.

A k důležitosti vzdělání? Nechápu rodiče, kteří vyučují své děti doma, je u nás plno vesnických školiček, a myslim, že s dopravou do školy u nás není zase tak velká potíž, děti jsou potom ochuzené o kolektiv sobě rovných, ale také o nejnovější poznatky a o různé pohledy na jednu věc, znají vše jen z jednoho poholedu a to je pohled jejich rodičů.

V dnešní době si asi nikdo nemůže dovolit být uplně bez vzdělání, protože dnešní svět je tak složitý, všechny ty technické vymoženosti jako televize a počítač jsou tak náročné na myšlení, že je potřeba aspon malého vzdělání k tomu, aby mohl člověk přežít.

Škola doma
Aleš Janda, 1.10.2005 22:22

Nechápu rodiče, kteří chtějí své dítě učit sami - doma. Většinou to odůvodňují ne špatným spojením, ale tím, že je „máma lépe naučí“ nebo dokonce „doma je zvyklé“ nebo „nepřijde do styku s grázly“.

Podle mě ho tím připravuje o zásadní věc - komunikace s vrstevníky, umění zapadnout, přizpůsobit se i prosadit v kolektivu.
Pokud je „doma zvyklé“ a ani se nebude snažit chodit do školy, bude už doma zvyklé pořád a navázat nějaký sociální vztahy bude pro něj velice těžké. A doma se sice s žádným grázlem nesetká, ale jakmile na něj natrefí při první procházce „venku“, tak si ho ten grázl pěkně vychutná. Bodejť by ne - na něco takového to dítě nebude vůbec připraveno.

Tenhle sociální kontakt rozhodně není méně důležitý než učivo samotné a matka, která chce pro svého potomka udělat „dobro“, mu tak vlastně činí opak... :-/

Odp: Škola doma
anička, 6.10.2005 15:44

Celé své dětství bych byla ochotná dát půl princezny a království tomu, kdo by zařídil, abych nemusela chodit do (základní) školy. Rozhodně ne proto, že bych měla problémy s učením, naopak... bylo to spoustu let temné, nekonečné nudy, ztraceného času, který jsem mohla věnovat něčemu užitečnějšímu.

Na školní povinnou docházku vzpomínám jako na tu nejhorší noční můru svého života a pokud budu jen trochu moci, nikdy své případné dítě něčemu takovému nevystavím.

Tvrzení, že dítě se nejlíp něco naučí ve škole je podobný blud jako dříve propagované tvrzení, že nejlepší výchova je v dětském domově. Jedno dítě lze doma naučit za hodinu podobnému objemu znalostí, kvůli kterému by muselo ve škole odsedět celý den. Pokud není hloupé - pokud je, tím hůř pro něj a jeho sebevědomí, jestliže v té škole bude.

A že je dobré chodit do školy, protože se tam dítě potká s grázly? To přece nemyslíte vážně .o)

Odp2: Škola doma
Aleš Janda, 6.10.2005 16:13

Zdravím Aničku z říše Linuxu :-)

Tak to Vás docela lituji. Já jsem do (základní) školy taky samozřejmě chodil nerad a nejradši bych tam nechodil vůbec, ale: těšil jsem se na kamarády, přestávky, dělali jsme různé lumpárny, učili jsme se žít s kolektivem...

Souhlasím, že při individuálním přístupu doma se člověk naučí více za kratší dobu. Ale je tohle opravdu to potřebné? Opravdu je nejdůležitější to, abych do sebe v co nejkratším čase nalil co nejvíc vědomostí, pak pracoval až do úmoru a nakonec v zapomenutí zemřel?

Důležité je žít, a to můžu pouze s dalšíma lidma. Navíc, škola je pro děti velká část života. A dva lidi se většinou baví o tom, co sdílí oba. O čem bych se tak asi bavil?

Vy jsi měla noční můru ze školy. Já na ní vzpomínám rád. Naopak když si představím, že bych se několik let musel učit doma se svými rodiči (s kterými bych tak byl celý den), odříznut od vrstevníků, naskakuje mi husí kůže... Svým dětem bych to nikdy neudělal.

A že je dobré chodit do školy, protože se tam dítě potká s grázly?

Ano, jistě. Musím znát i špatné stránky světa, jinak na ně nebudu připraven. Vyhýbat se jim je to stejná blbost jako udržovat dítě ve sterilním prostředí, aby nechytlo nějaký bacil. Takový člověk si už nikdy nevypěstuje imunitu (prostě nemá na čem) a do smrti bude mít podlomené zdraví...

Odp3: Škola doma
Leondegrance, 6.10.2005 18:09

Ano, jistě. Musím znát i špatné stránky světa, jinak na ně nebudu připraven. Vyhýbat se jim je to stejná blbost jako udržovat dítě ve sterilním prostředí, aby nechytlo nějaký bacil.

Nezlobte se, ale to je IMHO v naprostém rozporu s vaším článkem „Zveřejňování trestných činů v médiích zvyšuje kriminalitu“. Nezdá se vám?

Odp4: Škola doma
Aleš Janda, 6.10.2005 19:13

Trochu ano, máte pravdu :-)
Ale vysvětlím: záleží však na tom, jak je to člověku podáno. Pokud je v blízkosti dítěte nějaký „grázl“, rozumný rodič mu vysvětlí co je to za člověka, že se s ním nemá stýkat atd. Dítě si tak z něj udělá odstrašující příklad, někoho, kým nikdy nechce být. A bude se mu opravdu vyhýbat.

Pokud bude ovšem k tomu masírováno médii kdo koho zabil, jak je tím zajímavý a každý ho proto zná, může to brát jako klad, jako že trestným činem něčeho dosáhne (např. pozornosti). Což je samozřejmě špatně.

Jde o to, aby mu byly negativní činy/lidi ukázány pouze v negativních souvislostech. Ale „být v televizi“ je pro dítě zpravidla velká čest.

Odp5: Škola doma
Leondegrance, 6.10.2005 19:54

Nechci rýpat, ale zdá se mi, že mícháte hrušky s cihlami ;-).
IMHO grázl = zpráva, rodič=rodič a je vymalováno.

Jinými slovy, rodič může být v obou případech ten, kdo usměrňuje, nevidím v tom rozdíl. Nehleďe na to, že v takové škole bývají „grázlové“ VELMI slavní;-)

Velký OT- na intervalu jsem to nekomentoval, bo jsem si toho nevšiml, ale nebylo by pro uživatele pohodlnější při zobrazení náhledu příspěvku, zobrazit i příspěvek, na který odpovídá?

Odp6: Škola doma
Aleš Janda, 6.10.2005 20:11

Slavní bývají, to je pravda, pamatuji :-)
Ale nechvalně, báli jsme se, ale málokdo z nás je bral. Prostě - „bojím se tě, ale jsi kretén“. Takže byli slavní, protože byli silnější. Dlužno dodat, že dál než do třetí třídy se zpravidla nedostali a to nás také poučilo ;-)

K tomu OT: Ano, chtělo by to, chystám se k tomu už nějakou dobu, ale pořád to není :-)

Odp3: Škola doma
anička, 6.10.2005 18:46

Jsou i jiná místa, kde může dítě potkávat vrstevníky, a přitom tam neplýtvá časem jako ve škole. Pokud někdy, dá-li Tux, budu svoje děti učit doma, určitě je vyženu odpoledne ven - na turisťák, nějaký sportovní kroužek... cokoliv si vyberou. Narozdíl od ZŠ, s podobnými kolektivy mám jen ty nejlepší zkušenosti. S dětmi se společným zájmem se lépe buduje i nějaké to kamarádství...

A s normálními lidmi (tedy i grázly) se tam samozřejmě potkají taky. (Samozřejmě, potkávat všechny druhy lidí je pro děti užitečné - ale kvůli tomu není třeba chodit do školy.)

Odp4: Škola doma
Aleš Janda, 6.10.2005 19:44

Pokud někdy, dá-li Tux, budu svoje děti učit doma, určitě je vyženu odpoledne ven - na turisťák, nějaký sportovní kroužek... cokoliv si vyberou. Narozdíl od ZŠ, s podobnými kolektivy mám jen ty nejlepší zkušenosti. S dětmi se společným zájmem se lépe buduje i nějaké to kamarádství...

Ano, turisťák nebo jiné kroužky bych rozhodně doporučoval.. nicméně si stejně nemyslím, že by to nahrazovalo školu (zato ji však v mnohém jistě předčí). Na kroužku nejsou děti tolika zájmů, povah nebo třeba různých problémů.. Na kroužku se s kolektivem sdílí zpravidla jen zábava, ne třeba strach ze zkoušení nebo různé nepříjemnosti.. Taky je člověk ve škole zpravidla častěji.

Nevím, nejsem psycholog. Nedokážu moc objektivně posoudit, nakolik taková změna může změnit dítě dobrým a nakolik špatným směrem. Obecně si myslím, že by dítě mělo poznat co nejvíc povah, problémů atd., věcí dobrých i špatných, aby si z toho mohlo vybrat svůj směr a až pak se podle toho chovalo, zůstalo u jednoho, a ne naopak...

Odp2: Škola doma
Leondegrance, 6.10.2005 18:06

Naprosto souhlasím!

Mě taky donutili k devíti letům nebetyčné nudy, frustrace ze zbytečnosti.

Když si představím, že jsem mohl podobný objem vnucovaných vědomostí vstřebat řekněme za pět, šest let(doufám, že to nezní jako vychloubání se) a zbytek času se učit ŽÍT, chce se mi skoro brečet.

Škola, nejen ta základní, je prostě velice špatně koncipovaná, poznamenaná komunistickým mustrem ala „The Wall“ a to se na některých lidech zkrátka projeví.

Je pravda, že s grázly se člověk potká leckde, ale pointa je, že ve škole se jim NELZE VYHNOUT! To je další atribut školy, který jinde v životě IMHO nemá podobu.

No nic, máme to za sebou, konečně jsme vládci našejo vlastního času :))

Odp3: Škola doma
Aleš Janda, 6.10.2005 19:26

Mě taky donutili k devíti letům nebetyčné nudy, frustrace ze zbytečnosti.

Opravdu byste se taky radši učil doma? To mě celkem překvapuje a jistě by stálo za to udělat nějakou anketu... :-)

Škola, nejen ta základní, je prostě velice špatně koncipovaná, poznamenaná komunistickým mustrem ala „The Wall“ a to se na některých lidech zkrátka projeví.

Způsob učení možná ano, ale ten sociální kontakt je pořád stejný...

Když si představím, že jsem mohl podobný objem vnucovaných vědomostí vstřebat řekněme za pět, šest let(doufám, že to nezní jako vychloubání se) a zbytek času se učit ŽÍT, chce se mi skoro brečet.

Žít = pracovat? Upřímně, jsem student vysoké školy, ale pracuji v podstatě už teď a baví mě to opravdu hodně. Ale nikdy bych nevyměnil práci za ta bezstarostná léta na základce. Ta léta už totiž nikdy nezažiju. Ano, nemohl jsem si dělat co chtěl, na druhou stranu jsem toho nemohl moc zkazit :-) a dělal jsem mnohem víc „krásných blbostí“ než teď. Těžko říct, kdy člověk „opravdu žije“...

Je pravda, že s grázly se člověk potká leckde, ale pointa je, že ve škole se jim NELZE VYHNOUT! To je další atribut školy, který jinde v životě IMHO nemá podobu.

Ale má. V práci, například. Jistě, můžete jít jinam. Ale půjdete?

Odp4: Škola doma
Leondegrance, 10.10.2005 18:30

Opravdu byste se taky radši učil doma?

Ano opravdu :-)

Způsob učení možná ano, ale ten sociální kontakt je pořád stejný.

Ten přístup jako ke stádu, který praktikují učitelé se projeví jak v učení, tak (a podle mě nejvíc, což je nejhorší) v sociálním kontaktu.

Žít = pracovat?

Ale kdepak. Je to možnost, ale zdaleka ne jediný rozměr obsahu slova „žít“. Což právě drtivou většinu „vyrobených“ (bez urážky) lidí ani nenapadne.

V práci, například. Jistě, můžete jít jinam. Ale půjdete?

Jistě. Proč ne? (viz. výše)

Odp5: Škola doma
Raven, 11.10.2005 12:21

Proboha, to jsem jediný, kdo se ve škole nenudil???

Odp: Škola doma
lukenet, 6.10.2005 16:54

Četl jste někdy o Komenského rozdělení škol? 1. Škola byla „mateřská“-kde rodiče učili dítě doma podle jeho učebnice-samozřejmě jen ti zámožní. S tím bych souhlasil ale stejně by se to dítě mělo do kolektivu dostat, protože když by se pak dostalo do reálného světa, bylo by dost překvapené.

Odp2: Škola doma
Aleš Janda, 10.10.2005 16:12

Dlužno podotknout, že tady neučili děti rodiče, ale vychovatelé :-)
Ale to už je zas jiné téma...

Trochu jinak...
Leondegrance, 2.10.2005 0:27

Nadpis článku směřuje k tak složitému tématu, že se k němu blíže vyjadřovat nebudu. Moje obecná odpověď k titulku-->ano, ale ne nezbytně. Co mě přivedlo k příspěvku jsou spíše reakce Irenky a Aleše Jandy výše a to konkrétně část „nechápu rodiče co učí děti doma,protože nemají kontakt s vrstevníky“. A proč by neměli mít kontakt?? Co, nebo kdo jim brání po „škole“ vyrazit s vrstevníky ven??
IMHO dítě vyučované v domácnosti není ochuzeno o sociální kontakt, neboť ten prostě neprobíhá jen na půdě školy.

Odp: Trochu jinak...
Irenka, 2.10.2005 10:17

to máš sice pravdu, ale když rodiče učí děti doma, tak to bývá většinou, když bydlí někde trochu „mimo“ a mezi vrstevníky se bud nedostane,nebo je tam rodiče nepustí. také se muže stát, že dítě nezapadne do kolektivu, protože kolektiv se u mladších dětí tvoří nejčastěji ve škole, kde se poznají všechny děti z vesnice, a pak mezi ně někdo, kdo s nima nechodí ani do školy prostě nezapadne

Odp2: Trochu jinak...
Aleš Janda, 2.10.2005 21:43

Úplný souhlas. Samozřejmě se lze skamarádit i na pískovišti, ale ve škole je k tomu prostě ta nejlepší příležitost. A když už, tak by si školák s „neškolákem“ neměl moc co říct... (řekl bych).

Odp3: Trochu jinak...
Leondegrance, 5.10.2005 16:47

Ne, že bych zásadně nesouhlasil, ale zdá se mi to dosti zjednodušené. Prostě fakt, že sociální kontakt není omezen pouze na školu, nelze ignorovat. Například snad v každé rodině je nějaký bratranec, setsřenice atd. A ten(ta) má zase okruh svých kamarádů, kteří dalšího „člena party“ neodvrhnou jen proto, že se učí doma. Naopak, tím může pro ně být zajímavější.

Odp4: Trochu jinak...
Aleš Janda, 6.10.2005 8:39

Tak samozřejmě, že takový člověk není úplně ztracen. Ale jeho včlenění do kolektivu je nepochybně sníženo.

Odp4: Trochu jinak...
Irenka, 6.10.2005 23:43

ano, může tu být sice bratranec, nebo sestřenice, a jejich okruh známých, a jsme zase u toho, ten okruh známých bývá nejčastěji ze školních lavic, čtyřka, která ve škole sedí pohromadě, kluci, kteří spolu mají spojený tělocvik atd. ve škole spolu stráví nejvíce času a mají tak větší možnost se poznat, než když vyběhnou jednou týdně na dvě hodinky na hřiště, a i k tomu se většinou domluví ve škole a na toho, který s nimi do školy nechodí se povětšinou zapomene, prostě mu nemá kdo dát vědět, že má přijít v určený čas na určené místo

skola
filipo, 13.10.2005 4:13

Neviete si predstavit co to znamena byt uceny vlastnymi rodicmi? Predstavte si ze mate travit vacsinu casu svojho dospievania s rodicmi, ja sovojich rodicov mam rad, nic proti nim! Ale nie je to zdrave! V skole bola vzdycky sranda a zabava, poznal som vzdy celu skolu a so vsetkymi som si mal co povedat a teraz som akurat v USA a skola ma velmi dobre pripravila, mozem nadavat kolko chcem na skolstvo, ale ma to svoje + aj - ... som tu teraz v US a skolstvo sa tu lisi v penaznych prostriedkoch (co je podla mna nepodstatny faktor) ale hlavne v pristupe ucitela k ziakovi a opak, skolu mame taku aku si ju urobime. Zmayslite sa, zivot doma je otrava, treba zit a stretat ludi! To doma nejde!

Editováno adminem: Prosím nenapadejte ostatní kvůli jejich názoru. Děkuji.

škola
Jura, 3.10.2007 8:03

A co když to dítě celé noci nespí a ráno je vysílené?Tak se má taky nutit do školy?

Odp: škola
Jimmy, 4.10.2007 1:08

A co když člověk celé noci nespí (třeba flámuje ;-) ), taky musí ráno do práce ?
Pokud nespí protože celou noc zlobí, tak musí do školy z výchovných důvodů aby to příště nedělalo (ale to si nějak neumím představit).
Pokud nespí, protože je mu špatně a je nemocné, tak zůstane doma jako nemocné.

škola
Jura, 4.10.2007 9:48

Ale to dítě nespí ze strachu,jeden den to ve škole vydrží a co ty ostatní?

Odp: škola
Jimmy, 4.10.2007 12:43

Pokud se dítě panicky bojí jít do školy (pokud nespí, tak by to musel být opravdu hodně silný strach), tak je třeba zjistit příčinu toho strachu a pokud je příčina racionální, tak jí odstranit (může to být šikana, zkoušení atd).
Pokud je příčina iracionální, pak musí pomoci psycholog, pokud to nezvládnou rodiče.

Např. já jsem v prvním ročníku středí školy pár dnů bál chodit do školy (respektive ze školy), proto že mě povedlo vlastní obranou naštvat několik sígrů ze třídy (pro ilustraci úrovně 9 z 30 spolužáků nepostoupilo do druháku ! ). Ale přesto jsem chodil, jen jsem několik dnů chodil domů různou oklikou než se to vyřešilo. Měl jsem snad zůstávat doma ? Uznávám, bylo mě 15, takže už jsem úplné dítě nebyl.

neznalý Jimmy
Jura, 23.10.2007 10:26

tady se bavíme o domácí výuce,když má dítě fobii ze školy,tak se musí zahájit domácí výuka,

Odp: neznalý Jimmy
Jimmy, 23.10.2007 12:39

Neznalý Juro, co kdyby jsi dával odpovědi do správného vlákna a nezakládal stále nové a nové!

Když se dítě bude bát chodit od školy, tak jeden rodič zahodí své zaměstnání a bude ho učit doma ? Není racionálnější ten strach odstranit ? Pokud je mě známo, tak prakticky všechny fóbie se dají vyléčit a odstranit, pokud je snaha.
Pokud fóbie ze školy bude „odstraněná“ domácí výukou, jak bude ono dítě chodit na střední, případně vysokou ? Taky domů ?

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru
O serveru, právní ujednání, přístupnost
Založeno na vlastním redakčním systému a vlastním fóru.