Neptejte se co, ale proč

Komentáře k článku

10.2.2009 14:28

Dobro a zlo

Jistou dobu už brouzdám po internetových stránkách, kde jsou různé diskuse a názory na svět, mezilidské vztahy, náboženství a duchovno. Lidé se snaží obhájit své názory a vyvrátit názory svých odpůrců. Myslím, že toto soupeření stejně ale dopadne tak, že si každý svůj názor ponechá a utvrdí. A jen ještě více nechápe, jak může protistrana tak hloupě uvažovat. Do diskusí se zapojují lidé, kteří se nechtějí něco dozvědět, ale své názory zveřejnit a i tak trochu je prosadit. Jsou to lidé, kteří si o sobě myslí, že jsou alespoň trochu nad průměrem a ví o něčem více než než ostatní. Já asi nejsem výjimkou.
Jedna věc mi ale pořád vrtá hlavou a prosím ostatní o pomoc. Je to otázka dobra a zla. Hodně se o tom lidé zmiňují, ale vždy tak nějak jen povrchně. A přitom si myslím, že otázka dobra a zla je základ pro řešení otázek o smyslu života, o naší duši, o Bohu a prostě o všem mezi nebem a Zemí.

Mé základní názory jsou:
Dobro a zlo vzniklo spolu se vznikem rozumu u člověka (u nějakých mimozemských civilizací snad také, ale o to teď nejde)
Před érou lidí dobro a zlo nebylo. Vše, co se dělo, bylo přirozené.
Také v celém vesmíru (kde nejsou rozumné civilizace) dobro a zlo není.
Až nastane doba, kdy lidstvo vymře, dobro a zlo opět nebude.
Uvážím-li, kdy lidský rod začal, a jak dlouho ještě asi potrvá, docházím k závěru, že vzhledem k předpokládanému času trvání vesmíru tu dobro a zlo na Zemi bude trvat jen opravdu pidikrátce.

Pro lidskou existenci je potřebný i pocit dobra i zla. Bez poznání zla, neexistuje poznání dobra.
Drtivá většina náboženství a filosofických směrů nabádá ke konání dobra. Ale ono absolutní dobro prakticky skoro neexistuje. Jakýkoliv dobrý skutek má při hloubější úvaze v sobě i něco negativního. Snad pouze některá netvořivá myšlenka může mít v sobě jen dobro. Hodně náboženství tvrdí, že spása lidské duše je možná, jen když člověk činí více dobra. Ale ono to vpodstatě ani není skoro možné.

V neděli jsem si zajel s rodinou na zmrzlinu. Všichni jsme se měli dobře a utvrdilo to náš vzájemný dobrý vztah v rodině. Vše krásné, dobré, pozitivní. V rámci rodiny ano. Co by na tom mohlo být špatné? Zmrzlina byla kakaová a tím jsme podpořili otrockou práci dětí v Ghaně při pěstování kakaovníků. Manželka si předtím nalakovala vlasy a tím přiotrávila vzduch. Spálili jsme trochu benzínu a tím podpořili válečné konflikty kvůli ropě. Děti se upatlaly, a tak jim bylo třeba vyprat věci v pračce - znečištěná voda, spotřěba energie. Těchto negativních dopadů jsem schopen napsat na celou stranu.
Žít totálně asketickým způsobem života také není řešením.

Podle mě je samozřejmě dobro a zlo...
Bára Š., 10.2.2009 18:21

Podle mě je samozřejmě dobro a zlo spojeno s lidskou civilizací, protože jsou to abstraktní pojmy, které si člověk jakožto mluvící tvor vymyslel.
Po člověku tady možná nějaké zlo zase bude, ale nebude člověka, aby ho pojmenoval.

Abstraktní pojmy?
slayd, 10.2.2009 18:53

Nemá smysl plácat páté přes deváté a vyčerpat svoji mysl v plané diskuzi nad existencí či neexistencí určitých pojmů nebo ještě marněji trávit čas pokusem o jejich přesnou definici. Co je dobro a co je zlo? Vy nevíte? Já vám nevěřím - jen taháte rozumy a klamete svým tělem. A to přesně první zlo, které vzešlo od vás.
Znáte biblické i ty stovky nebiblických příběhů židovských? Znáte opravdu židovskou kulturu, jejich pragmatický způsob uvažování, pochopení nutnosti spolupráce, rozdělení společenských rolí pro rozvoj a přežití, důležitost pěstování mravního ponaučení uvnitř jejich společenství a zachování jednotné víry pro pocit vzájemné sounáležitosti a hrdosti ke svému etniku. To všechno patří k dobru, které nám tito kočovníci předali na základě vlastních zkušeností od generací, které je předcházeli. Jejich základní pilíře se vlastně jen prohlubují a rozšiřují - poznání roste. Ale někteří raději matou, křiví zásady, překrucují fakta, mlží - aby získali vlastní prospěch nad prospěchem společnosti i za cenu její úplné zkázy. Kašlou na lidi a to je zlo...
Někdo tady napsal: mozek se evolucí vyvinul tak, že je naprogramován na zajištění prospěchu osobního a svojí rodiny. Já myslím, že uvedený pisatel zamrznul v evolučním vývoji. Člověk má mozek vyvinutý, aby přežil a zabezpečil svoji rodinu. Proto taky předpokládá, že když má děti, že zřejmě i ty děti jeho dětí budou zde na zemi chtít žít. Proto myslí na budoucnost, která přesahuje jeho vymezený pozemský čas. Kdo se zamyslel jen o stupeň více, musel dávno pochopit, že k přežití vede cesta spolupráce, tolerance, zdravé životní prostředí, dobré mezilidské vztahy atd. Pokud jednáte v tomto duchu, snažíte se realizovat dobro. Že uděláte nějakou chybu je jisté a že něčemu a někomu ublížíte je také jasné. Největší zlo je ovšem činit špatné s plným vědomím jen pro své potěšení. Pojmy nejsou potřeba: normální zdravý člověk to cítí. Nemocný, strádající duševně i tělesně ne zcela dobře rozeznává a často činí zlo nevědomě a v afektu. Pokrytec a lump přesdtírá, že neví, co je dobré a co je špatné. P.S.

Šikovně provedené zlo
Alfons, 11.2.2009 2:55

např. krádež, je mnohem efektivnější pro dobro mé rodiny než konání dobra pro jiné. Konáním dobra si lze rodinnou ekonomiku vylepšit jen stěží a dosti pomalu, když se to vůbec povede. A čím větší krádež a podvod, pokud možno v rámci zákona je, tím větší dobro pro mne. Jaké dobro je pro pumpaře, kteří prodávají nekvalitní naftu s tím že jsou nepostižitelní, protože zákon brání zveřejnění jmen jejich čerpacích stanic a jaké zlo je to pro ty, kteří špatnou naftu načerpají a zničí si motor. A neví kde špatnou naftu nekupovat. Pohoda.;-)

Odp: Abstraktní pojmy?
Dominik, 11.2.2009 6:38

Nechci nikoho vyčerpávat, ani klamat. Jen pomoct najít vazbu mezi dobrem, zlem, duší a snad aurou, karmou, osudem, případně posmrtnou existencí. A jak to, že my lidé máme jak geneticky zakódované pudy, tak jsme i obdařeni rozumem, kterým chápeme dobro a zlo. Není to pro nás jako druh z dlouhodobého hlediska trochu neperspektivní a vražedná kombinace?

O pojmy mi vůbec nejde, to už vycítí i malé dítě.

Odp: Abstraktní pojmy?
Leviathan, 4.3.2009 9:18

Dobro a zlo jsou tu od dob, kdy lidstvo začalo „filosoficky“ rozeznávat DUALITU. Všechny systémy, které vytvořily jakékoli „náboženství“ - ať už primitivních kmenových „bůžků“ či různých „spasitelů“ typu Osirise, Buddhy či Krista se snaží nějak „vysvětlit“ a pochopit, PROČ vlastně existuje ZLO - ať už pod tímto slovem myslí cokoli.
Pověstná DUALITA pronikla dokonce i do jinak „supermaterialistické“ filosofie - MARXISMU - přesto, že nosným pilířem této ideologie je naprosté „vypořádání se“ s náboženstvím a vůbec s religiniozitou jako „opiem lidstva“...
Na tomto příkladu je vidět naprostá deformace myšlení člověka jako takového.
„Dobro“ a „zlo“ jsou naprosto abstraktní, bezobsažné pojmy, které svůj „obsah“ mohou získat pouze SUBJEKTIVNÍM VNÍMÁNÍM POCITŮ JEDNOTLIVCE. Objektivní, GLOBÁLNÍ či UMIVERZÁLNÍ definice těchto pojmů NEEXISTUJE - a Universum ani naše fyzikální realita nezná DUALITU činů, hmoty ani energií...
A DOBRO a ZLO v pojetí individuálního, fyzicko-mentálního chápání jedince ?
DOBRÉ je pro mne to, co mně a mému Egu přináší pocit slasti a uspokojení - ať už fyzické či mentální...
A ZLO je vše, co mně přináší utrpení či diskomfort - a to bez ohledu na to, že PODNĚTY, které vyvolávají oba stavy, mohou být u jiného SUBJEKTU naprostým opakem...
Sobecké ? Nehumánní ? „Bezbožné“?
Možná ano. Ale JEDINĚ LIDSKÉ A PŘIROZENÉ. Vše ostatní je jen humbuk okolo. Pseudohumanita a pokrytectví, pramenící z frustrací vlastní malosti, bezmocnosti a zbabělosti .
Potřeba rozlišit „dobro“ od „zla“ v Universu je dílem slabochů a duševních otroků, majících potřebu „sloužit“ něčemu „vyššímu“, než jsou oni sami. A pokud nic takového „nenajdou“ ve fyzickém světě, hledají to ve svých vlastních mozcích...
A také proto - kromě jiného - je tzv. „ZLO“ i psychologický „stín“ osobnosti každého z nás. S ním musíme každý z nás být dříve či později konfrontováni, pokud chceme duchovně růst. Musíme umět pracovat bez jakéhokoli studu nebo vnitřního odporu se svými nejhoršími vlastnostmi, chtíči, dokonce i se sadismem, masochismem a jinými, možná ještě „horšími“ hlubinami své duše, které pokrytecký svět nazývá „úchylkami“… jinudy totiž cesta nevede.
Tyto věci máme v sobě každý – ve větší či menší míře. A buď je z nevědomí vytěsníme - a ony získají kontrolu nad námi, nebo s nimi začneme pracovat na vědomé úrovni , kde máme šanci je zvládat. V podvědomí se nacházející obsah naší osobnosti má nesmírný energetický potenciál a pouze v druhém případě máme naději, že pokud ho zvládneme, nedojde k rozbití konzistence naší osobnosti.
A opravdu stačí jen suše konstatovat, že naše „uvědomování a vnímání“ nikdy nemůže být objektivní, tím méně kolektivní. Co je pro jednoho člověka tím nejvyšším dobrem a slastí, může pro druhého znamenat zlo a maximální utrpení. tomu se říká „subjektivita počitků“....
Sadistovi určitě přináší pocit slasti a nejvyšší stupeň rozkoše působit smrtelnou agónii znásilňované oběti.
Co je pro jeho subjektivní vnímání počitku a vjemu pak ona „láska“ a „dobro“???
A pokud jeho obětí je masochista - pak OBA PROŽÍVAJÍ TEN NEJVYŠŠÍ STUPEŇ lásky i rozkoše - i ten duchovní....
Kdo je vlastně člověk - aby mohl vůbec COKOLI nazvat „dobrem“ nebo „zlem“ objektivně - natož pak kolektivně či většinově?
Tzv. „morálka“ i zákony diktované většinovou společností nebo i oněch známých 10 přikázání u křesťanů dokazují jen to, že ti, kdo je vytvořili, jsou od přirozenosti AMORÁLNÍ porušovatelé jakýchkoli mantinelů - protože kdyby nebyli, nebylo by zapotřebí ani přikázání, ani zákonů, ani morálky.
Zvířata - i ta, která jsou v lidských očích a myslích symbolem těch „nejhorších“ vlastností - nic takového nepotřebují. Oni totiž ŽÁDNOU DUALITU NEVNÍMAJÍ. Ne proto, že by měli smysly nebo mozek o tolik horší, než holá opice, která se nazvala člověkem - ale prostě proto, že v Universu NENÍ duality.
Proč musí ona dualita strašit v hlavách již dlouho sekularizované většiny lidstva?
Jaké právo má kdokoli určovat „obecně platné normy“ prožitků pro druhé a trestat vše, co se do nich jaksi nevejde?....:-)

Dobro a zlo je dedictvo ludstvu z Neba...
Aladin, 10.2.2009 19:26

Dobro a zlo je dedictvo ludstvu z Neba. Je potrebne pre vyvoj duse. Existuje nieco za dobrom a zlom, ale o tom az neskor.

Relativismus a ?
slayd, 10.2.2009 20:44

Co má být smyslem takové diskuze k uvedenému článku. Zjistit že jestliže přesně vydefinovat co je dobro a co zlo, potom vlastně ani není jisté co je tím dobrem a co je tím zlem, takže je vlastně docela jedno co dělám: vždyť vlastně vždycky dělám dobro i zlo zároveň... a vlastně možná ani ve skutečnosti nic takového neexistuje... je to jen lidský výmysl... atd.
------------------------------------------------------------------
Příklad: na výletě s rodinou zabloudíme s rodinou na neznámém místě a blíží se večer... Najednou nás objeví cizí člověk, který nám nabídne večeři, možnost provést hygienu, přespání a ráno nás odveze na vlak.
Co asi budu dělat a jak budu přemýšlet jako slušný člověk, který věří v dobro?
1/ pozvu dotyčného člověka na oplátku na svoji chalupu.
Při večeři dám muži do jídla prášky na spaní a když usne znásilním jeho ženu a seberu jim peníze... potom je odvezu do hlubokého lesa a z místa činu odjedu /chata patří myslivcům a vůbec není moje/.
Varianta č.2: poděkuji zachránci za naši záchranu a snažím se zjistit, jak se mu odvděčit za jeho šlechetný čin / pokud neodmítne - tak mu slíbenou odměnu splním/. Je zde ještě někdo, kdo nechápe v kterém případě konám dobro a ve kterém konám zlo?
------------------------------------------------------------------
Pokud nechápete zřejmý rozdíl v chování uvedeném v bodě č. 1 a ve variantě č.2, potom doporučuji ve vší vážnosti přečíst knihu: MUDr. Xaviera Crementa s názvem DOST BYLO KOKOTů! Tohle není urážka pisatele článku. Já tu knihu obdržel asi před 3 lety. Nejprve jsem si říkal: dost vulgární a vlastně taková vtipná populární sociologie - psychologie - filozofie. Po letech jsem zjistil, že v těch jednoduchých formulacích je dostatek pozitivní stimulace k tomu, aby člověk věděl jak se má chovat, aby věděl co je a co není dobré... zkrátka aby se z normálního kokota stal normální člověk
P.S.

Odp: Relativismus a ?
Bára Š., 10.2.2009 22:09

Hm, a co třeba potraty, eutanazie? Morální dilema naší doby?

Tam taky jasně vidíte, kde je to dobro a kde je zlo? jestli ano, tak to jste dobrý, spousta lidí ne...

Odp2: Relativismus a ?
slayd, 11.2.2009 7:34

Pro mne to dilema není Báro Š. P.S.

Odp3: Relativismus a ?
Bára Š., 11.2.2009 12:12

Pro vás ne, ale pro mnoho moudrých lidí ano. Takže jsou jen dvě možnosti A. máte patent na poznání, co je správné a nebo za B. ho nemáte ;-)

Na světě je spousta relativity...tak například to, co považujeme my za normální a správné či dobré, je pro jinou civilizaci nejhorší zlo ;-)

Odp2: Relativismus a ?
Aladin, 11.2.2009 12:02

Potraty, eutanazia,... vsetko ma svoje pravé miesto. Staci len spoznat aku to ma rolu v existencii.

Dominiku napsal si vlastně, (Jin, Jang)...
Lucka, 10.2.2009 21:42

Dominiku napsal si vlastně, (Jin, Jang) ve všem zlém hledej něco dobrého. A dobro a zlo vnímám jako že opravdu vzniklo z člověkem. Z jeho vlastnostmi. ZLO Závistí, a následnému ubližování ,slovně nebo opovrživě. Nevzdělaností , neví a jen s tím málem učí svět své pravdě. Penězmi , myslí si že když jich mívá víc než druhý, že si všecky koupí. Agresivita , lidé mívají strach ze síly , a tak se vyhýbají, a jen přihlížejí. Známosti , lidi dnes obdivuji celebrity a dělají z nich Bohy. Povyšování , lenost ,rozkazovačnost ,ničení cizí věci ,ubližování nevinému zvířectvu ,domýšlivost ,marnivost ,rozhazovačnost ,netrpělivost, zášt ,necitelnost,pomlouvačnost, chamtivost. DOBRO , láska , pomoc ,dobré slovo , učení , SPOkoJENOST, mít srdce na dlani ale nenechat se vykořistovat, udělat třeba v parku nové lavičky a to jen proto že se mi nechce čekat 300 let než je město udělá, a vysadím ulaviček kde budu sedat když budou volné stromky. Když jdu do hor nepřehlížím papírek, a vezmu ho, vidím že někdo uhodil ženu tak ji bráním, vidím opakované modřiny na spolužákovi svého dítěte a zajímám se, nevjeřím pomluvám , zjistím si svůj názor sám, podporuju nadace, a to i malým obnosem, i malé dary jsou víc než nic. Staré krásné hračky po dětech nenechávám pro vnuky neb vté době budou nové ale dám je nejbližší školce....

Zlo není výsadou lidí
Juras, 10.2.2009 22:08

Myslím, že už je všeobecně známo, že i zvířata mají povahové vlastnosti, psychiku a nálady. Jsou zlá a potměšilá, hodná i laskavá. Na zlu a dobru není co řešit - provází život v různých podobách.

Odp: Zlo není výsadou lidí
Alfons, 11.2.2009 6:32

...že i zvířata mají povahové vlastnosti....jsou na tom ovšem lépe, protože nevynalezla peníze, posléze proroky a Bohy. Tím mají zuručenou mnohem delší existenci než lidé, kteří s k vůli uvedeným vynálezům likvidují až zlikvidují.

Odp2: Zlo není výsadou lidí
Juras, 11.2.2009 8:20

Takže bohy vynalezli lidi. A díky tomuto vynálezu se zlikvidují. Proto propagujete náboženství do škol - vy nemáte rád lidi, Alfons!

Odp3: Zlo není výsadou lidí
Alfons, 11.2.2009 9:54

Pokud se začnou míchat do jedné lokality další Bohové je zle. Konflikt je zaručený, jistý a trvalý. Pokud žijí lidé v jedné lokalitě s jedním Bohem je společnost stabilní a funkční protože Boží zákony jsou šité na danou lokalitu a danou společnost a tisíciletími ověřené a proto jsou naprosto funkční. Nebo to někdo vidí jinak? Míchání Bohů je pro lidstvo tragedie. Bohové jsou účelově vylhaní různými proroky a PRAVDA dává lidem pěkně zabrat. PRAVDA spolehlivě likviduje LEŽ i s věřícími.

No já myslím, že pojmy dobro a zlo jsou...
Desappointea, 11.2.2009 7:44

No já myslím, že pojmy dobro a zlo jsou opravdu velmi relativní. Nebudu tu rozvíjet nějakou přehnaně intelektuální debatu, podívám se na to jen tzv. selským rozumem.
Každý jsme jiný a právě proto každý nahlížíme na ono dobro i zlo úplně jinak. To znamená, že co pro jednoho vypadá jako dobro, pro druhého znamená zlo... a to už je kámen úrazu, rukavice, vhozená do ringu...
Vidím to tak, že snad ani nejde o to, přemýšlet tolik nad tím, že i když jsme přožili pěknou chvíli třeba s rodinou, jak píšeš, tedy dobro, že nakonec z toho vlastně vzešlo zlo... kvůli propálenému benzínu, kakaové zmrzlině apod. Jde spíš o to, jestli děláme dobré věci v dobrém úmyslu, i když se někdy mohou zvrtnout ve zlý dopad.
Ano, asi to bude znít maximálně sobecky a necitlivě, ale kdybychom měli zacházet tak do detailů, jako ty při vzpomínce na posezení u zmrzliny :-) museli bychom se asi opravdu zbláznit a navíc, svět by se nepohnul kupředu. Stáli bychom na jednom místě, pokud bysme měli brát na všechno a všechny ohled. Může nám být líto dětí kdesi bohužel otročících, může nám být líto i přírody, ale nalijme si čistého vína, vzdáme se někdy někdo proto svých rozmazlujících výdobytků? Myslím, že nee. Proto se snažme konat dobro, alespon jiným způsobem... třeba adoptujme na dálku právě jedno takový dítko v Africe nebo kdekoliv jinde...

Odp: No já myslím, že pojmy dobro a zlo jsou...
Alfons, 11.2.2009 8:02

Svět se pohybuje dopředu. Např.občané ČR jak dospělí tak i děti jsou na mnohem vyšší morální úrovni než za doby církevního tmářství a za doby před sametem. A situace se díky stálému zlepšování školského systému a pečlivější a odpovědnější rodičovské výchově stále zlepšuje.

A co pudy
vlasta, 11.2.2009 9:12

Koněčně dobrá diskuze.Také jsem se těmito otázkami zabýval a to dost silně a dospěl jsem k názoru.Naše cjvilizace nazývá některé složky lidské osobnosti nízkými pudy.Myslím si,že to je omyl a tyto pudy jsou základní.Když se podíváme do přírody a na vývoj člověka, tak základí otázka je přežití rodu a každý tvor je hnán touhou poslat své geny dál.A pro to je každé jednání ,které směřuje k tomuto cíli dobré,ať je kladné nebo záporné.Protože člověk je nadán schopností přemýšlet o budoucnosti,má i touhu zabezpečít své potomstvo jak po stránce vědění tak po stránce materiální.A jsme u moderních problémů.Co je dobré pro mne a mé potomstvo nemusí být dobré pro ostatní a jsme u Darwina.Ač se to snaží různé filozofie pojmenovat a ovlivnit základ zůstává.

Odp: A co pudy
Alfons, 11.2.2009 9:21

To je ono. V ČR začínají být demokraticky protlačovány a používány zákony džungle-silnější vyhrává a přežívá. Velmi vhodná na aplikaci tohoto principu je současná ekonomická krize. Zbudou jen ti nejlepší z nejlepších. Krize odezní sama jako neléčená rakovina.

Odp: A co pudy
Aladin, 11.2.2009 12:16

To je ale omyl. To co nas v skutocnosti pohana dopredu nie su zmysly. Tie nas mocne klamu a skryvaju pred ludstvom hlbsiu skutocnost - duchovnu uroven, tok intuicie a vhladu, ktora vidi vyssiu pravdu, vyssiu inteligenciu, skutocnejsie bytie. A jedneho dna, ked hlad cloveka po vnutornom mieri, harmonii, svetle a vedeni je skutocne silny zrodi sa v cloveku vnutorna - psychicka bytost, ktora ho vedie k dusi. Ale takych ludi je malo, asi 5 v CR.
No tieto veci nie su na diskutovanie. Vsetko prebieha v hlbokom vnutornom tichu, kde posobi ucitel/majster. Toto ticho bezny clovek pocas zivota nezaziva. Mnohi ani po smrti. Toto ticho vystupuje zo Sveta Za, za vsetkym a tym odhaluje vyssiu dokonalost.

Odp2: A co pudy
Alfons, 11.2.2009 12:34

...No tieto veci nie su na diskutovanie.....to je jen pro vyvolené. Tak obvykle diskuze končí, když se neví z které do které. 5 vyvolených v ČR? Myslím, že v Bohnicích jsou pro ně ještě volná místa.

Odp2: A co pudy
Dominik, 11.2.2009 13:04

Vážený Aladine, konečně jsem Vás našel! Vy musíte být samotným Bohem. Jinak by ste nemohl přeci znát duše všech deseti miliónů lidí v ČR. Prozradte mi, prosím, jak si na tom stojí má duše - na kolik procent jsem OK.:-)

Odp3: A co pudy
slayd, 11.2.2009 13:44

Je potřeba se řídit přirozenými pudy. Protivníka umlčet rázně ránou sekyry do hlavy a zahrabat. Peníze a kreditní karty sbalit a rychle použít. Proč jen ten PIN neřekl hned napoprvé, mohl být jen uvázán u stromu a čekat na hodnou myšku, která ho vysvobodí... P.S.

Odp4: A co pudy
Dominik, 11.2.2009 14:24

Pokud to nebylo myšleno na mě, ale na toho nahoře, tak je to dost, dost dobré. :-)
Pestrost názorů dělá svět zajímavým.
Pokud někdo řekne blábol, tak se alespoň zasmějeme, anebo nám to trochu pozvedne sebevědomí.

Odp5: A co pudy
slayd, 11.2.2009 16:00

To nebylo na vás Dominiku, ale na ty primitivní zvířata v lidských oděvech, kteří prezentují jako normál v 21. století - řízení svého života na základě pudů...
Večer napíši více... Mějte se fajn. P.S.

Odp6: A co pudy
Alfons, 11.2.2009 17:18

Degenerace národa pokračuje úspěšně. Kdyby byly z lidí zase opice, bylo by to dobré. Opičí tlupy jsou stabilní a je v nich pořádek. To se o naši společnosti zdaleka říct nedá.:-(

Odp7: A co pudy
Bára Š., 11.2.2009 17:31

Myslíte ty šimpanze, co proti sobě vedou vyhlazovací války, třeba?:-)) Přečtěte si etologii či srovnávací psychologii

Odp8: A co pudy
Alfons, 11.2.2009 17:41

Ale to je ekologické vyhlazování. A to funguje po tisíciletí a je to pořád stabilní. Lepší šimpanzům v pralese, než lidem u nás.

Odp9: A co pudy
Bára Š., 11.2.2009 18:52

Aha...lidské války jsou taky ekologické vyhlazování? Když se vraždíme pro nic za nic? ;-) nakonec, lidí je spoustu a jsme přemnožení

Odp10: A co pudy
Yardasan, 11.2.2009 18:59

:-) Bohužel, lidské války nejsou ekologické. Chtělo by to vyhlašovat pravidelně ekologický den zabíjení - viz David Černý. S pozdravem jK.

Odp10: A co pudy
Tlapka, 26.2.2009 17:50

A když není zrovna válka tak se páchají vraždy sebevraždy padají letadla srážejí se vlaky a berou se drogy. To je ta adrenalinová přirozenost.

Odp9: A co pudy
Juras, 12.2.2009 22:57

„ekologické vyhlazování“ je docela nesmyslné slovní spojení. Je to skutečně používaný termín? Nebo jste to vymyslel, potom, prosím, vysvětlete, co jste tím myslel.

Odp10: A co pudy
Bára Š., 14.2.2009 9:30

Já si myslím, že by to mohlo znamenat vyhlazování, způsobené např rozmnožením druhu A, který narušuje teritorium druhu B.
I když vyhlazování je skutečně nevhodný termín tak jako tak

Odp6: A co pudy
Tlapka, 26.2.2009 17:48

Měl byste se zvířatům omluvit, jinak budete mít smůlu.

Dominiku to, že nelze objektivně...
Shipper, 11.2.2009 14:38

Dominiku to, že nelze objektivně stanovit co je dobro a co je zlo neznamená, že se člověk musí, anebo alibisticky může, utápět v relativismu. Náboženství, filozofie, nebo psychologie jsou pouze „vodítkem“...nakonec člověk zůstává v rozhodování co je dobro, co je zlo a co si z těch dvou možností zvolí, úplně sám a nese si za své rozhodnutí odpovědnost. To jestli nepodpoříte otrockou práci dětí v Ghaně, nebo zvýšíte tržbu majiteli cukrárny anebo si prostě bez přemýšlení pochutnáte na zmrzlině, je vaše volba a touto volbou jedinec pomáhá posunovat civilizaci...kam, to je věc názoru.
Ovšem vaše volba, co je dobro a zlo, se vždy musí vztahovat k vnějšímu světu, nemůžete si stanovit vlastní nezávislá pravidla (zdravím Ivana), protože v Evropě se například lidské maso nejí.

Dobro pro lidstvo je harmonie, symbióza...
Alexander IV., 11.2.2009 18:24

Dobro pro lidstvo je harmonie, symbióza a altruismus. Žádné větší dobro pro lidi neexistuje.

Odp: Dobro pro lidstvo je harmonie, symbióza...
Tlapka, 26.2.2009 17:52

Nojo a kde je to k dostání ve větším měřítku...:(((

Dobro nebo zlo....
Yardasan, 11.2.2009 18:58

:-) Já myslím, že v podstatě je to jedno, co zvolíte. Vždycky se dojde k dobru pro přírodu. Tedy žádná pravda, dobrota ani zlo neexistuje. Vždy jde jen o subjektivní pocit postiženého. Válka se může zdát zlá pro postiženou menšinu, ale v podstatě je to dobrá věc pro většinu. Stejně jako různé vyhlazování „lidí“ je v důsledku pro planetu a koneckonců i pro přeživší zbytek pozitivní. Pokud nezažijete velké utrpení, nemůžete poznat pocit opravdového štěstí. Můžete o tom vést spory, můžete dokonce s tím i nesouhlasit, ale to je asi tak vše, co můžete dělat proti Cimrmanovi. S pozdravem jK.

Odp: Dobro nebo zlo....
Tlapka, 26.2.2009 17:57

dobré skutky se dělají z důvodů:
abychom se vytahovali
abychom si bliží zavazovali a podmaňovali
abychom pomáhali nepřátelům našich nepřátel.

Chovejme se tržně!
slayd, 11.2.2009 20:36

Jaké dobro nebo zlo? Jednoduše je potřeba se chovat tržně a tím zajistíme sobě a svojí rodině životní nadstandart, přežití a možnost uspokojení našich pudů.
Vždyť náš mozek se evolučně vyvvinul právě za tímto účelem nebo ne snad ne vy altruističtí kacíři? Uvedu dobrý příklad tžní morálky, kdy docílíte dobrý zisk.
------------------------------------------------------------------
Vezměte si do péče asi 5 - 10 mentálně postižených dětí, které jsou navíc hluchoněmé. Dostanete od státu maximální příspěvek na jejich péči. Doma bezbranné chovance spoutejte do postelí a udržujte je při životě za použití minimálních nákladů, čímž sami maximalizujete svůj zisk. Nejlépe je pro toto bezpečné podnikání zkorumpovat vedoucí socálního odboru, která bude 1x ročně na kontrolu posílat v dohodnutém termínu sociální pracovnici za dohodnutou úplatu. Nikdo nic nezjistí a vaše rodina má jistý standart. Myslet na utrpení bližních je nesmyslný luxus slabých jedinců.
Musíte uvažovat jako vítězové v soutěži na trhu.. P.S.

Odp: Chovejme se tržně!
vozrala, 30.12.2010 1:54

pro Slayd(a) ---palec nahoru (TOTO je kvalitní názor)
PS- páč mi tu to hodnocení chybí

Nabídka bohů?
slayd, 11.2.2009 20:52

Nějaký pisatel se tady vyjádřil, že není možné smíchávat různé náboženské systémy světa. Církve to asi dělat nebudou, to není v zájmu jejich mocenských organizací. To musí provádět ateistické školství. Seznámit nejprve žáky se všemi církevními organizacemi. Poukázat na historické a filozofické a jiné souvislosti toho či onoho směru atd. Hlavně je potřeba mít na zřeteli konečný cíl vzdělání. Všechna náboženství staví na vrchol pyramidy svého BOHA, kterého nazývají různými jmény a ten k nim promlouvá různými jazyky v různých knihách. Zmiňovaný Bůh je jeden jediný a společný všem lidským bytostem a promlouvá k nim přes různá učení. Základ všech morálních ponaučení je prakticky totožný ve všech náboženstvích i ateistických filozofiích o morálce. Konečným cílem je tedy pochopit, že Boha mohu uctívat různými způsoby, věřit mohu různým naukám, myslet se mohu cokoliv o čemkoliv, ale to jediné postatné zůstává. Moje činy, které vykonám ve svém životě jsou jediným výsledkem mého života. Všechno ostatní je teorie a bláznovství a dohady. Když vidím topícího se člověka: mohu tak dlouho přemýšlet zda ho zachránit, až se nakonec utopí a nebude koho zachraňovat.
- mohu na břehu toho topícího jedince litovat a soucítit s ním, ale on stejně zahyne
- teprve když racionálně zvážím zda jsem schopen mu pomoci/ umím plavat/ a skutečně cítím, že morální se vrhnout do studené vody pro záchranu života a do té vody se skutečně vrhnu a člověka zachráním, až spojením a dokonáním všech tří faktorů jsem vykonal skutečně něco dobrého. Poznáte je po ovoci řekl Ježíčš a jiní duchovní a filozofové to řekli zase jinak, ale všichni víme co tím mysleli... Vytahovat pochybnosti typu Bára Š, apod to ničemu dobrému neslouží. Snad jen k ospravedlnění vlastní lhostejnosti k lidem... P.S.

Odp: Nabídka bohů?
Alfons, 12.2.2009 1:19

Smíchávat Bohy? A udělat z nich morální koktejl? Tak to nebylo myšleno. Jde o trvalý konflikt, který vzniká interpretací různých Bohů na stejném, či sousedním území. Při dnešní mobilitě lidí různých národností, vzniká konflikt vlastně po celém světě. Čili použití různých Bohů (morálních berliček) je v tom případě kontraproduktivní. Jinými slovy- Bohové z počátku dobří, později zhouba lidstva. A zavařili to proroci, kteří na objednávku mocných, zahalení do vonného dýmu a za těžkými závěsy prorokovali Boží slovo s ekonomickým podtextem. Následky těchto lží se vrací lidstvu jako bumerang. Společná je PRAVDA, nikoli různí Bohové.

Odp2: Nabídka bohů?
slayd, 12.2.2009 7:42

Bůh je jeden stejně jako je jedna absolutní Pravda o všem. Jakou cestou máme kráčet k jejímu naplnění nám ukazuje praxe dějin. Mocné však nezajímá cesta za pravdou, mír a dobré mezilidské vztahy. Vedou lidstvo pro svůj zisk do střetů, svárů do záhuby... P.S.
Zjištění: to je ale vždycky ticho od nicků typu Jana, Bára Š., Ivan atd, když se napíše něco konkrétního jako např. v mých předchozích 3 příspěvcích. Ten Slayd je ale drze namyšleně - sebevědomí, vždyť přeci např. plácání o zavařeninách je mnohem a mnohem zásadnější téma.... P.S. Tak si to užijte!!!!!!!!!

Odp3: Nabídka bohů?
vlasta, 12.2.2009 8:12

Když už jsme u bohů.Je zajímavé, jak se vyvíjela lidská společnost,tak se vyvíjel i penteon bohů.Je to hezké jak si různá náboženství pohrávají s lidským nevěděním. A v momentě kdy někdo pochopil jakou má sílu ,vznikly církve.A ty si začaly pohrávat s myšlenkou morálky a zárověň se staly nástrojem moci.Pokuste se ni tyto úvahy vyvrátit rád se něco dozvím.

Odp4: Nabídka bohů?
slayd, 12.2.2009 12:48

Proč by vám to měl někdo vyvracet. Je to vaše víra! Jak funguje? Dobře nebo blbě a jaké přináší ovoce? P.S.

Odp2: Nabídka bohů?
vlasta, 12.2.2009 8:19

Alfonsi jakmile se zaškatulkujete do určité skupiny lidí,ať jde o jakýkoliv filozofický názor,je už jen krůček k postoji MY jsme dobří (vyvolení) a ONI jsou špatní (zavrženíhodní). To už tdy bylo nockrát.A pak v dobré víře pácháme zlo pro ty nejušlechtilejší myšlenky.

Odp3: Nabídka bohů?
Alfons, 12.2.2009 9:24

Je to tak. Všichni tvrdí že Bůh je jenom jeden, ale ten NÁŠ. Jisté je, že Bohové způsobují TRVALÉ konflikty. Ekumena ano, ale bude použitý NÁŠ Bůh !!! Takže Bohové jsou dílo ďáblovo. Pokud dokáže věřící používat jen jednu víru a jednoho Boha je to dobré. Pro věřící i společnost velmi výhodné. Ale nesmí se do nich montovat jiné církve.

Odp4: Nabídka bohů?
slayd, 12.2.2009 12:53

Já netvrdím to co píšete vy o Bohu. To vy matete veřejnost. Bůh je jeden jediný a pro celé lidstvo. Je to pro vás složitá myšlenka? Ten Bůh je jeden stejný, jako je jedna planeta Země stejná pro všechny. Můžete být ateista nebo jakýkoliv věřící čemukoliv - na tom Zemi ani Bohu nesejde. Rozhodující jsou pouze vaše činy. P.S.
-----------------------------------------------------------------

Odp4: Nabídka bohů?
Juras, 12.2.2009 22:54

„Všichni tvrdí že Bůh je jenom jeden, ale ten NÁŠ“ - tak toto je prokazatelně nepravda.

Odp3: Nabídka bohů?
slayd, 12.2.2009 12:49

NIkdy jsem nic takového se svým filozoficko - náboženským názorem nedělal a dělat nehodlám... P.S.

Odp: Nabídka bohů?
Tlapka, 26.2.2009 17:58

Každý si vybere boha jaký se mu hodí do krámu. Taktéž ty dobré skutky.

Odp2: Nabídka bohů?
leonee, 12.11.2011 11:07

Všechny náboženství mají různé bohy ,ale co když toje jejeden a tentýž bůh .Akorát jinak pojmenovaný.A to je podlemně důvod nesnášenosti jiných náboženství než , které vyznáváme my.Nikdo nechce připustit , že bůh by mohl mít rád někoho kdo muřiká jinak a vyznáváho jinak .

Odp3: Nabídka bohů?
Tlapka, 14.11.2011 13:15

A to je ten problém. Každá liška chválí svůj.. svého vlastního boha..

Stejně mi to pořád nejde nějak do hlavy.
Dominik, 12.2.2009 10:03

Lidé mají pudy a mají (většinou) i rozum. Jen díky rozumu jsme jako druh přežili. Myslím, že kdybychom rozum neměli, tak by již lidstvo dávno nebylo. Fysiologie našeho těla bez kombinace s rozumem nedává naději na přežití. Takře rozum je naší jedinou záchranou a na ten je třeba vsadit. Pudy máme ale také. A nejzákladnější a nejvyvinutější je pud sebezáchovy. Tento pud nám velí přežít, ať se děje, co se děje. U lidí se projevuje třeba i takovými vlastnostmi jako je sobectví, nenávist, arogance, agresivita, potřeba jiné ovládat, ale i opatrnost a tvořivost. Bude toho samozřejmě ještě mnohem více, ale to mě zrovna napadlo. Je toho velmi moc, co člověk dělá k naplnění pudu sebezáchovy a ani si to neuvědomuje.
No a rozum? Ten jde někdy pudu vstříct a někdy je proti. Pokud někdo koná vědomě zlo, jde většinou pudu vstříct. Pokud koná dobro, může být tak i tak. Pokud koná dobro pro sebe nebo své potomky, pud podporuje. Pokud pro druhé, může tím někdy ohrozit existenci svou i svých potomků.

Dám příklad:
Je velice hezké a solidární podporovat chudé lidi (třeba v Africe), chtít rovnoprávnost a demokracii ve všech zemích, kde není. Chtít prostě, aby se všichni měli dobře. Jenomže to „mít se dobře“ vlastně znamená mimo jiné i vzužívat přírodní zdroje ku prospěchu svému. A jsme u toho. Čím více se zdroje budou využívat, tím dříve dojdou, nebo se zničí. A jak to pak dopadne? Tím jsem chtěl říct, že rozum v kombinaci s pudama nám sice zajistí existenci, ale dlouhodobě perspektivní to moc není.

Tohle jsou jen mé úvahy. Jinak se snažím být tolerantní a žít poctivě.

Odp: Stejně mi to pořád nejde nějak do hlavy.
slayd, 12.2.2009 13:01

Odpověď hledejte u Yardasana. Z hlediska ekologie přírody na Zemi, by bylo největším dobrem se přemnoženého parazita - člověka zbavit úplně. Asi by postačilo zredukovat jeho počet. Proč hned války? Nemáme snad zdravotnictví a ekonomické prostředky?
Pokud chceme život lidstva trvale zajistit, potom se tážeme co je dobré pro jeho přežití a klidné soužití? Cesta která vede k přežití a mírovému přátelskému soužití je cesta dobra. Opačná cesta je cesta zla, i když lidstvo dokáže přežít i takové systémy. Šlus! P.S.

Odp: Stejně mi to pořád nejde nějak do hlavy.
Alfons, 12.2.2009 13:37

...Myslím, že kdybychom rozum neměli, tak by již lidstvo dávno nebylo....omyl, právě naopak. Vynález Bohů a peněz lidstvo zničí. To nehrozí zvíržátkům. Ty nás přežijí.

Odp2: Stejně mi to pořád nejde nějak do hlavy.
Bára Š., 12.2.2009 14:11

Jste si tak jistý? Pár zvířátek už na „lidstvo“ zahynulo.

Víte, já už vás prokoukla. Vy tohle prostě nemůžete myslet vážně, nikdo není tak tupý. Děláte si legraci, ale tedy váš smysl pro humor je skutečně prazvláštní. Skoro by se chtělo říct, že to není smysl pro humor ;-)

Odp3: Stejně mi to pořád nejde nějak do hlavy.
Dominik, 12.2.2009 14:31

Já myslím, že to vše Alfons myslí vážně. Tak dlouho by blafovat nevydržel.
Alespoň se někdy zasmějeme - zvládám i černý humor

Odp4: Stejně mi to pořád nejde nějak do hlavy.
Bára Š., 12.2.2009 21:27

Já bych se ráda smála, ale ono mi to nepřijde humorné - pouze blbé.

Odp5: Stejně mi to pořád nejde nějak do hlavy.
slayd, 12.2.2009 22:13

Je to v mezích zákona - tak je to demokraticky čisté a nelze nikoho soudit. Až příště Barunko... P.S.

Odp6: Stejně mi to pořád nejde nějak do hlavy.
Bára Š., 13.2.2009 0:17

A sakra.....jste mě prokoukl, že jo? Já ve skutečnosti netoužím po ničem jiném než po zákonech, díky kterým bych zavírala co nejvíce lidí.;-)

I když někdy mám pocit, že jeden dva zvláštní zákony by se hodily :-D

Odp: Stejně mi to pořád nejde nějak do hlavy.
Tlapka, 26.2.2009 18:00

Rozum je pod diktátem pudu. Čtěte Konráda Lorenze.

Maqawalimba
Vlastimil Čech, 12.2.2009 13:05

Vyprávěl mi kdysi kdosi toto: ptá se misionář kdysi v Africe svého novokřtěnce:
„Maqawalimbo, co je to zlo?“
„Zlo je, když někdo ukrást Maqawalimbovi krávu...“
„výborně, černochu Maqawalimbo, a co je to dobro?“
„Dobro je, když Maqawalimba někomu ukrást krávu...“
A pokud se týká Boha a suity spolubohů (st. Maria, st. Mikuláš, etc.)... představte si, kdyby někde byla mimozemská civilisace tvorů, kteří by se množili třeba nějak podobně jako většina ryb, bez péče rodičů...vymysleli by si taky nějaká božstva? A jaká?

Odp: Maqawalimba
Bára Š., 12.2.2009 13:19

Nějaká, která by měla extrémně kladný vztah k rybám...?:-D

Odp2: Maqawalimba
Vlastimil Čech, 12.2.2009 13:41

ale né... myslel jsem třeba na nějaká ufončata vylíhnutá z hromádky vajíček někde nechaných ufounkou...nu, a zajímá mě, zda si by ti ufoni, kteří nemají otce a matku vymysleli nějaká božstva... no křesťani se modlí: „Otče náš, jenž...“, nebo „Zdrávas Maria Matko...“
Tak jsem to myslel... naši věřící se obracejí ke svým Bohům podobně jako ke svým rodičům, ke své rodině... (přímluvce sv.Florián, sv.Barbora)...nu a mě napadlo, jaké bohy by si vymysleli ti ufoni, kteří by prostě neměli pečující rodiče...

Odp3: Maqawalimba
Dominik, 12.2.2009 13:51

Ty líné by zajímalo jen žraní a množení se , ti tupí by stvořili Boha, který by se jmenoval Jára Cimrman a ti chytří by se smáli těm ostatním jak jsou hloupí.

Odp3: Maqawalimba
Dominik, 12.2.2009 14:36

To s těma ufonamy mě přivedlo na myšlenku. Jestli to, co platí tady u nás na Zemi, platí i někde jinde.

Pokud by hypoteticky existoval biblický PánBůh, nebo jakákoliv jiná božstva, byl by jejich dosah i na tyto civilizace (bible mlčí, ostatní také). Nemám na mysli teď Boha, kterého nazývám Universum (gnostického).
Vyjádření církví neznám. Nezná to vyjádření někdo z vás? Anebo princip karmy by byl u nich stejný?

Odp3: Maqawalimba
Skynet, 18.2.2009 0:41

komentář k: Vlastimil Čech, 12.2.2009 13:41 Fajn teze. Jako smějeme se ,ja to taky tak vidím ,jako nesmysl. A né všichni jsou obdařeni rozumem. Né všem je souzeno. Rodina by byla tedy základní lekcí ryb. A pak by se mohli modlit k Bohu všemohoucímu. Rodinu nezná lidstvo tak dlouho pár tisíc let, řekněme 30000let p,m

Odp2: Maqawalimba
Dominik, 12.2.2009 13:43

Báro Š. to měl být fór, nebo to myslíš vážně?

Odp: Maqawalimba
Alfons, 12.2.2009 13:38

Nevymysleli a proto ryby přežívají miliony let!!

Odp2: Maqawalimba
slayd, 12.2.2009 14:40

Lidé také přežívají. Ti s vírou v něho i ti bez víry.
Každopádně otázka a předmět článku: Dobro a zlo, byl dávno ve všech komentářích zapomenut. Náhoda? Záměr? Nuda? Ještě 1 h a 27 minut a v zaměstnání padla? No jo... nikdo nechce otevřít karty v této hře na PRAVDU... tak se jen tak plácáme a přežíváme. P.S.

Odp3: Maqawalimba
Alfons, 12.2.2009 14:56

...Lidé také přežívají.....ZATÍM

Odp3: Maqawalimba
Vlastimil Čech, 12.2.2009 15:27

no, myslel jsem, že ta Maqawalimbova odpověď je všeříkající... Co je pro jednoho zlo, může být pro druhého dobro...
bandita-partyzán
rozvědčík-špeh
bojovník za nezávislost-separatista
etc...
-------------------
docela by mě zajímalo, jak to to hypothetické božstvo řeší:
jeden se modlí za sníh, protože únor bílý, pole sílí, druhý za oteplení protože došlo uhlí a děcka mrznou...čí modlitba má přednost? A proč?
Vyprávěl mi děda, že za války (té první ;-)) slyšel ze zákopů bohoslužbu protivné strany- za vítězství... tož nemá to ten pánbíček lehké...nu a s tím zlem a dobrem je to možná podobné...:-) prostě podle Maqawalimby...

Odp4: Maqawalimba
Alfons, 12.2.2009 18:28

To je ono o čem píšu. Náboženství musí být v jedné lokalitě a odjinud tam nesmí nikdo s jiným náboženstvím lézt. Pak to funguje. Jinak je trvalý konflikt, což je tento případ.

Odp4: Maqawalimba
ivan, 12.2.2009 18:52

E. M. Remarque, Na západní frontě klid. Ve filmovém zobrazení je záběr, jak se vojáci na obou stranách před ztečí modlí ke stejnému Bohu a prosí o zachování. Jinak, velice jasné a srozumitelné.

Vlastimile, Můj praděd válčil na straně Rakousko-uh. v pevosti Přemyšl jako velící důstojník proti Rusům. Po pádu pevnosti si mohli důstojníci ponechat šavle jako odznak vzdání úcty vítězné strany. Po návratu ze čtyřletého zajetí direktorval gymnasium U Sv. Mikuláše v Praze. Krasopisně přepsal svoje poznámky do několika sešitů. Neuvěřitelné čtení s ohromným postřehem pro detail. Surovost a noblesa, dvěma slovy. Dnešní ,,knoflíkové" počítají spíše s procentuální pravděpodobností úspěšnosti nežli s milosrdenstvím vítězů.

Odp5: Maqawalimba
Vlastimil Čech, 12.2.2009 19:16

Můj děda byl vojákem Rakouska v Rusku... přeběhl a domů se vrátil jako československý důstojník legií... vyznamenán TGM... kde ale slyšel tu bohoslužbu nevím... fakt je, že to asi zanechalo veliký dojem... praštil už tehdy s náboženstvím... měl prý úplně první občanskou svatbu v tom městě, kde se ženil...

Odp6: Maqawalimba
Dominik, 12.2.2009 20:23

Četl jsem o tom, že vojáci z první světové války se stali první velkou skupinou lidí, co přestali věřit v Boha. A říkali, že jestli Bůh byl, tak zemřel spolu s jejich kamarády v zákopech, v tom studeném bahně smíchaném s krví, v tom čekání na smrt.

Odp7: Maqawalimba
slayd, 12.2.2009 21:01

Asi měli Dominiku velmi nesprávnou představu o Bohu.
Jak vidíte Živý Vesmír existuje, i když zde na Zemi proběhlo už statisíce válek. Vesmír bude existovat i bez lidí a celé planety Země. To on promlouvá různými jazyky, můžeme ho vidět v rostlinách, zvířatech, lidech nebo ho ucítíme na hromadě kamení. Formy jeho projevu, sdělení je nespočet a lidský mozek dokáže zachytit jen nepatrnou část, která je určena právě pouze pro něj a ta ho nakonec ovlivní. Myslíte že vesmír zajímá výrok vojáka: vesmír je mrtev? To jsou lidské pocity zmaru, ale´živý vesmír náš Bůh všemohoucí je tu stále a nikdy nezanikne. On jen mění své formy existence. To je moje náboženství... P.S.

Odp8: Maqawalimba
Dominik, 13.2.2009 6:26

Napsal jsem pouze komentář k článku nahoře.
Můj názor na Boha je obdobný jako ten váš. Jsem těžký individualista a nechci se nikam škatulkovat, ale filosoficky asi patřím někam ke Gnostikům, tak trochu i k Buddhistům. A možná v budoucnu ještě k něčemu.

Absolutní beznaděj, neuvěřitelné zlo a dlouhodobé fyzické strádání nutilo vojáky i k takovýmto závěrům.

Odp9: Maqawalimba
vlasta, 13.2.2009 7:04

Dle mého nedokonalého vědění nejdelší časový úsek popisuje Hinduismus.Podle dosavadních poznatků za dobu po kterou člověk dnešního typu působí na zemi,tak jsme ještě neobletěli střed naší Galaxie.Kdo ví co nás na té pouti čeká.

Odp10: Maqawalimba
Alfons, 13.2.2009 7:41

Budou tam bubáci !!;-)

Odp10: Maqawalimba
Dominik, 13.2.2009 9:30

Tomu trošku nerozumím.
Za člověka dnešního typu je označován Homo sapiens sapiens, ten se začal dorozumívat řečí někdy před 40 tis. (první druhy Homo 1-5 mil.let) Naše sluneční soustava nacházející se v galaxii Mléčné dráhy obíhá kolem středu galaxie. Jeden oběh trvá 240 miliónů let.

Odp11: Maqawalimba
vlasta, 13.2.2009 13:39

Tato myšlenka mě napadla když jsem pročítal hinduistický výklad věků kdy umírali bohově a další se rodili.Čas vyjádřený uhozením vláknem hedvábí do hory atd......Myslím si že ve starých knihách je popsána historie lidstva ,jen my v nich nějak neumíme číst a s bohy to nemá společného,to je jen pohled někoho kdo nezná jiné vysvětlení. Věřím že do božstev lidé promítají to lepší co je v nás,bohužel víra se zneužívá velice snadno.To je asi můj pohled na věc.

Odp7: Maqawalimba
ivan, 12.2.2009 21:22

Přemyšl byla nejvýchodnější pevnost Rak--Uh. Ve svých denících popisoval jak se bořilo celé město a okolní vesnice. Lidé, tam žijící museli opustit prostor s max. jedním tažným zvířetem, ostatní museli nechat na pastvách, byly zbořeny i stáje. Jako poslední byl vyhozen do vzduchu i kostel, který sloužil jako poslední nocležní příbytek. Celý prostor mnoha vesnic byl vyčištěn od všech stromů které bránily ve výhledu a byly zasypány všechny studny a pobořeny hráze rybníků a splavy. Po prvním odraženém útoku Rusů, vyběhla sanita aby pozbírala raněné vojáky, i ruské. Sběrači však byli z ruské strany stříleni snaiprama včetně svých raněných, a tak bylo od poskytování sanity upuštěno. V odstřelovacím pásmu někteří umírali i dny částečně zamrzlí v bahně. Z obou stran už pro raněné nikdo nešel, v nočním chladu všechno naříkání utichalo. Pevnost Přemyšl vydržela bez vnější podpory přes osm měsíců. Smrt byla milodarem.

Odp4: Maqawalimba
slayd, 12.2.2009 19:29

Opakování matka moudrosti. Boha nezajímají žádné modlitby - jde o naše činy. Ti ateisté jsou na svíci nějak pomýlení. Kdo jim asi nakukal ty kraviny o Bohu?
Vaše příklady: bandita nebo partyzán? Kdo chrání klid a pořádek - mírový rozvoj obyvatel daného území? Kdo to činí ten je na straně dobra - tedy božího záměru.
O.K. Dotazy? P.S.

Odp4: Maqawalimba
Skynet, 18.2.2009 0:45

Vlastimil Čech, 12.2.2009 15:27 Pravda je jen jedna to je treba vědět jako fakt. Která to je tak na tu si musí odpovědět každý sám , svým srdcem. A nemá to těžké, lidské starosti jako listí.

Odp: Maqawalimba
Tlapka, 26.2.2009 18:03

Náboženství vzniká od strachu. Maminko- tatínku- pomozte

A co raci?
slayd, 12.2.2009 14:55

Raci dobře vědí, že kupředu se dá dostat i lezením pozpátku... Není jediné cesty ke stejnému cíli. P.S.

Odp: A co raci?
Alfons, 12.2.2009 14:58

Lidé jsou dál. Na cestu vpřed používají lezení do zadku.;-)

Odp2: A co raci?
slayd, 12.2.2009 19:33

Tak to bylo Alfonsi vtipné a pravdivé zároveň. Takový komentář má smysl. Člověk se pobaví a může najít v té ironii i hlubokou pravdu. Je to tak.
Konečné slovo nad naším blbnutím má živý vesmír - to je ten pravý vládce a bůh všehomíra. Lidé si hrají na bohy, ale jsou jen loutkami v božím vesmírném universu řízeném jeho neměnnými zákony. P.S.

Před spaním...
slayd, 12.2.2009 22:16

Pro tržní ateisty je pravým bohem neviditelná ruka trhu. Až prý zvítězí globální tržní ekonomika na celém světě, potom nastane ráj na zemi. / Tedy asi jen pro 2-3% obyvatel planety Země/. Dodatek v závěru je tajný - jen pro zasvěcence. Tak mlčte. Držte hubu a krok. A teď rychle do postele - velký brácha vás sleduje! P.S.

Od Evča z diskuze
Alfons, 13.2.2009 3:50

Gottwald se radostí pohnul ve svém hrobě. To co zasel v padesátých letech, může teď sklízet ve skoro celé české populaci. Vygumoval pravé křesťanství, které bylo za Rakouska - Uherska a První republiky v srdcích většiny národa (73% a jen 5.8% bylo ateistů). Češi se prostě stali raritou Evropy. Nadměrná většina národa je nyní moderně ateistická i když to není zas tak pravda, protože oni věří, ale sami neví v co. Ono se tomu říká “něcoismus,” neví sami co to je, ale o Štědrém dnu plní kostely během půlnoční. Řekla bych spíše, že ateisté jsou ty tupé ovce, které bezmocně pobíhají a čekají na svůj mamon. Každý je strůjcem svého štěstí a pravý Čech se o to snaží, kam vítr, tam plášť.

Odp: Od Evča z diskuze
slayd, 13.2.2009 7:46

Ale Alfonsi, tohle už není vůbec vtipné! Mně se to taky často úplně nepovede - člověk je tvor nedokonalý a výsledky jeho snažení jsou takové malé průsery...
Občas by se mělo, ale reagovat i vážně. Myslíte že za můj duchovní vývoj může Gottwald? Asi těžko. Já myslím, že je docela přirozené a normální, že se obraz Boha vyvíjí společně se společenským vědomím a vědedeckým poznáním. Ahojte P.S.

Odp: Od Evča z diskuze
ivan, 13.2.2009 10:34

Alfonsi, představte se nám, řekla byste nám něco o sobě?

Odp: Před spaním...
Tlapka, 26.2.2009 18:05

Neviditelná ruka trhu co utrhuje druhým a dává to MNĚ.

No, hele, Alfons, ještě se mě v životě...
ivan, 13.2.2009 4:21

No, hele, Alfons, ještě se mě v životě nestalo, že bych ze sebe udělal Ivanku, vím, ale, že se to už několikrát stalo Romantikovi. Ta romantik, o sobě hovořit jako o žena. Ha ha ha ha. Že by ? Tak to bych se na to ráda podívala. Vaše Ivanka.

Odp: No, hele, Alfons, ještě se mě v životě...
Alfons, 13.2.2009 7:48

Ráda se podívej ať něco pořádného uvidíš. Je to jasné i pro ostatní a ti se můžou také podívat.

Odp2: No, hele, Alfons, ještě se mě v životě...
Dominik, 13.2.2009 9:40

Pane Alfonsi
Jsem tady na Svíci teprve krátce. Přečetl jsem si i starší příspěvky, kde píšete své názory. Nemyslíte si, že tady hrajete tak trochu třetího? Mě osobně by vadilo být pořád v opozici a ještě aby si ze mě ostatní dělali legraci.

Odp3: No, hele, Alfons, ještě se mě v životě...
ivan, 13.2.2009 10:03

Dominiku , vítám Vás zde.

Odp3: No, hele, Alfons, ještě se mě v životě...
Alfons, 13.2.2009 10:10

Jenom h.... plave po proudu. ;-) A korouhvička se otáčí s větrem. Tyto postupy nepoužívám. Ještě něco?

Odp4: No, hele, Alfons, ještě se mě v životě...
Dominik, 13.2.2009 10:49

Proud je celkem homogenní substance.

Já bych spíše řekl, že stejně nakonec déšť, a spousta různorodých tvorečků h.... zneutralizuje.:-)

Odp5: No, hele, Alfons, ještě se mě v životě...
Yardasan, 13.2.2009 23:32

:-) Ovšem není hovno jako hovno. Pokud se někomu líbí býti hovnem, pak se to hovno stane jeho vírou a vnucuje ho ostatním. Děkuji, ale například já jako hovno bych se cestou do hovnocucu vzpříčil. S pozdravem jK.

Odp6: No, hele, Alfons, ještě se mě v životě...
ivan, 14.2.2009 18:43

Nikomu se hovnem býti nechce, ani se jím necítí být. Je to velice urážlivé k nově příchozímu, místo abychom ho zde přivítali a poučili se ze života, který jsme nemohli prožít, a spolupodíleli se na obohacení toho našeho, tak někteří spoluuživatelé Svíce této možnosti brání. Všem nám zůstává jenom prožitek toho vlastního, místo abychom využili možnosti prožít i životy, kterých se nemůžeme zůčastnit pro svou omezenou délku toho našeho. Škoda, škoda!

Odp7: No, hele, Alfons, ještě se mě v životě...
Yardasan, 15.2.2009 23:20

:-) Nejde o to, že někdo nechce býti hovnem nebo se jím necítí, ale, že tím hovnem je aniž by o tom věděl. Někdo zase hledá myšlenky a nachází hovno. A někdo vidí hovna i mezi myšlenkami. To je vše k tématu hoven a pokud jsem se někoho dotkl, tak se omlouvám. Mně se nadsazené pojetí od Dominikay zalíbilo. S pozdravem - dost bylo hoven - jK.

Odp8: No, hele, Alfons, ještě se mě v životě...
Tlapka, 26.2.2009 18:06

Proto je třeba hodně fekálních vozů.

Odp5: No, hele, Alfons, ještě se mě v životě...
ivan, 14.2.2009 19:16

Domoniku, nenechte se odradit, máte docela velký rozptyl zájmů, Váš život mě zajímá, věřím , že obohatí v poznání i ten můj.

Alfons žije!
slayd, 13.2.2009 13:01

Pište klidně dál ve svém stylu. Já s tím problém nemám. Jen jsem podotknul, že bych přivítal i vážný a konstruktivní příspěvek. Ale je to na vás. Nemusíte plnit přání druhých lidí. Ať si klidně trhnou nohou a jdou se sami vycpat... Na to máte svaté právo! Amen. P.S.

Odp: Alfons žije!
Alfons, 13.2.2009 17:31

Není mně jasné co zde melou s nějakou Ivankou. No a jinak asi moje chyba, že nedovedu moje úvahy vysvětlit tak, aby to ostatní pochopili.

Odp2: Alfons žije!
ivan, 13.2.2009 18:04

Alfonsi, to je alegorie!.. když může Alfons o sobě psát v ženském rodě, proč by Ivan nemohl být Ivankou.

(Vaše věta o kousek výše, ...,,Řekla bych spíše, že.....)

Jediný, kdo zde o sobě několikrát psal v ženském rodě byl Romantik, držitel asi sta nicků a dvou pohlaví. V jistém smyslu jste si podobní.

Odp3: Alfons žije!
slayd, 13.2.2009 20:13

To je takové to šťourání v překlepech jako zábavné?
Raději poraďte Janě, ať si změní pohlaví na své prezentaci na svíci - je tam mezi autory uvedena Jana jako muž. Nebo je to tak snad v pořádku? Rád bych se klidně přesvědčil i osobně - to víte ten testosteron funguje a s erekcí také nemám dosud žádné problémy.
Tak napište něco ke zvýšení úrovně svíce, nějak to tu opravdu ztrácí úroveň, asi jako české školství... P.S.

Odp4: Alfons žije!
Tlapka, 26.2.2009 18:12

Proč není správné být Jana jako Muž. Třeba jako Franta nebo Pepa taky mají ženské koncovky nebo Vlasta Burian a co s tím uděláme? Zatím co Marion.. jinak myslím že Testost. bouře vznikají samy od sebe a navazují se na jména sekundárně a náhodně.

Odp2: Alfons žije!
slayd, 13.2.2009 20:08

Já vaše komentáře docela chápu - jen s některými se pouze neztotožňuji. Není co vysvětlovat ani co obhajovat. Jdu sledovat Tv Proti proudu času... P.S.

Dnes v TV běžela „Planeta země“, kdo se...
Yardasan, 13.2.2009 23:37

Dnes v TV běžela „Planeta země“, kdo se díval, určitě ho nenapadlo přemýšlet o dobru a zlu. V případě střetu s takovým meteoritkem by na to ani nebyl čas a lidský život nemá v tomto případě žádnou cenu ani smysl. Byl by konec celé bláhové civilizace. S pozdravem jK.

Odp: Dnes v TV běžela „Planeta země“, kdo se...
Alfons, 14.2.2009 2:31

Takže se honem a intenzivněji hádejme, než do nás ten meteorit picne.;-) Strážci ideologické čistoty SVÍCE do zbraně!!!

Odp2: Dnes v TV běžela „Planeta země“, kdo se...
slayd, 14.2.2009 9:26

Já čučel na Proud času se svým synáčkem... a on byl dost spokojenej /ani já se nenudil/. Vidět svět dětskýma očima je pro mne velký dar. Žádný z nás by se skuečného souboje rytířů ve stoleté válce mezi Anglií a Francií účastnit nechtěl ani omylem. V TV se tyhle boje mezi těmi dobrými /které si zvolíte za dobré?/ a těmi špatnými sledují dost dobře. Každopádně syn nemá nikdy v televizním filmu rozeznat, co je dobré a kdo je ten zloduch, tak nevím... je to v nás to rozlišování nějak zakódováno v genech nebo memech. Ani úplně malému dítěti nikdo nemusí říkat, kdo se chová dobře a kdo špatně... ono to tak nějak instinktivně cítí samo o sobě. Dál nerozvádím - slíbil jsem to Jurasovi. A my zase na lyže - řekla mi do ucha před chvílí žena. Počasí vypadá líp než včera... P.S.

Odp3: Dnes v TV běžela „Planeta země“, kdo se...
Bára Š., 14.2.2009 20:52

Malé děti nejsou schopny relativity. Naopak, lpí na jasných pravidlech. Zvláště ty opravdu malé. Takže se nedivte - on z toho vyroste.

Odp4: Dnes v TV běžela „Planeta země“, kdo se...
slayd, 15.2.2009 8:16

Až vyroste potom už bude všechno pro něj relativní? Vlevo nebo vpravo, dobro nebo zlo, sladká nebo slaná, tlustá nebo štíhlá, kokot nebo člověk. Já myslím, že tohle pozná vždycky. Na poslední dvojici bude potřebovat vždycky jen více času... P.S.

Odp5: Dnes v TV běžela „Planeta země“, kdo se...
Bára Š., 15.2.2009 10:16

Malé děti mají potřebu černobílého světa. Tak to jednoduše je, je to vývojové stádium. Nejdříve se snaží o jasná pravidla, proto například nejsou schopny přijmout, že krást může člověk i z hladu (tudíž krádež není vždycky stejně zlá.) To přijmou, až se naučí abstraktněji a relativněji myslet ;-)

Odp6: Dnes v TV běžela „Planeta země“, kdo se...
Tlapka, 26.2.2009 18:14

Potom jsou z toho černobílého vidění v pubertě na větvi.

Dodatek - oprava...
slayd, 14.2.2009 9:28

Syn nemá nikdy problém rozeznat v TV kladného hrdinu od toho špatného... atd. atp. P.S.

Odp: Dodatek - oprava...
Tlapka, 26.2.2009 18:15

To je jednoduché kladný se trefí a záporný málokdy. Jenom musí být různě oblečeni. Jinak s tím mám problém

Zdravím Svíci ,´ ) Napadla mě...
Skynet, 14.2.2009 16:32

Zdravím Svíci ,´ ) Napadla mě myšlenka že by jsme mohli dát hlavy dohromady a vymyslet nějakou činnost. Vydělat si peníze jsme přece elita, neb diskutujeme né jen posloucháme. Vymysleme jak si můžeme vydělat jako ,,společnost´´ svíce a pak můžeme mít víc jak pro sebe tak vymyslíme jak pomoct lidem a zlepšit si Zemi.

Odp: Zdravím Svíci ,´ ) Napadla mě...
Alfons, 14.2.2009 17:45

Vydělat si můžeš Lindeny na www.secondlife.cz a převést je na reálné Kč. Do toho !! Nelenit, zapnout kebuli a makat!! A makáš doma od PC.

Odp: Zdravím Svíci ,´ ) Napadla mě...
Tlapka, 26.2.2009 18:17

To bych nemohla, nejsem schopna účelné činnosti.

My, Čechové
Vlastimil Čech, 14.2.2009 18:22

2 moji zeťové jsou cizinci... I řekl mi Paul... „Kdybych měl u vás míti nějaké jednání, chtěl bych, aby se vedlo ve sklepě“.... :-o....„Je českým zvykem vyhazovat lidi z oken!“...
to je pohled zvenčí...pohled člověka, který si zběžně četl v dějinách a kterého něco zaujalo...:-)... prostě jsme schopni impulsivního jednání v ojedinělých případech, ale nepořádáme festivaly ukrutností... (např. poprava kremelských střelců, hromadná autodafé, bartolomějské a křišťálové noce, atd...)
Atheismus není dílem K.Gottwalda... český atheismus je dílem válek husitských a války 30-ti leté... Z těch dob pochází, dle mého skromného mínění, český povrchní zájem o věci náboženské... nezáleží na tom, v jakého pánbíčka věříš, ale jakým jsi člověkem... moc se mi líbil film „Musíme si pomáhat“...nebo „Kolja“, snad zde byla vystižena pravá povaha česká... veliké, třeskuté a obvykle dosti krvelačné ideologie a náboženství u nás významného místa nemají od poloviny 17.století...
inkvisice u nás byla 12-tým odvarem řádění španělského, nebo německého a beztak se týkala spíše Skopčáků jesenických, než Čechů a Moravanů... český Fašismus? ... spíš k smíchu... Komunismus? Soudruzi se mordovali více mezi sebou... kolik bylo Dr. Horákových?... Řekl bych, že české náboženství se jmenuje „UMÍRNĚNOST“... třeskutým fanatikům se spíše vysmějeme, než bychom je následovali...Eventuelně se vyskytnuvší návrh urputnosti je rozplaven pivem... Čechové možná ani nějaký vehementní klerikalismus nepotřebují... Čechové se projevují umírněně...( a i Kristus Ježíš řekl:„Buďte mírní“...)
doufám, že i tahle špinavá zlodějská demokreatura jednou pomine...a budeme moci žíti podle české přirozenosti:
žij a nech žít
každý ...MUS je hnus
kdo chce kam, ch.. s ním
nech brouka žít

Odp: My, Čechové
Bára Š., 14.2.2009 18:37

Tedy...v tom případě by ve Švýcarsku a Nizozemí neměl zůstat už teprve žádný věřící

Odp2: My, Čechové
Vlastimil Čech, 14.2.2009 19:57
Odp: My, Čechové
ivan, 14.2.2009 21:28

Přestože jsme si zpočátku nerozuměli, Vlastimile, vždy jste mě byl srozumitelný, Vaše postoje byly zdůvodněné osobní zkušeností. Začíná mě být jasno. V mém světě jsou ti, kteří se zapojí do vzájemné prospěšnosti tím, že vytváří hodnoty které nabídnou ke směně za hodnoty, které si nedokážou vytvořit , nadbytečnou kapacitu nabídnou těm, kteří si nedokážou směnnost zajistit z jakéhokoliv důvodu. Tyto dvě skupiny jsou si vzájemně prospěšné tím, že dokážou zlevnit nabídku. Kriminální, a neetické způsoby vylučuji z této vzájemnoti. Jsou skupinou kterou vnímám stejně jako vy! Zloděj a darebák je darebákem. !!! Ve Vašem vnímání jsou pouze dvě. ,,Každý!.. koho nevnímám za člena svojí skupiny je zloděj a darebák! V tom se lišíme, tady je asi uzel našeho vnímání světa. Iv.

Odp2: My, Čechové
Vlastimil Čech, 14.2.2009 23:39

lituji upřímně zmíněné nesrozumitelnosti a přičítám svému nepřesnému vyjádření ono zmíněné nepochopení... konec konců mluvíme zde o věcech ducha... o náboženství a dobru a zlu... doufám, že zde mezi námi rozporu není... jsem hrdý na to, že jsem Čechem a mou českou národní vlastností je tolerance a umírněnost a extrémní odolnost proti extrémům:-)
Uznávám bez dalšího každou práci, která dobro plodí...uznávám každému právo na zisk a majetek, který vznikl naprosto poctivě, pilnou prací tělesnou, nebo duševní a bez toho, že by byli jakkoliv ochuzeni či ošizeni ostatní... (zaměstnanci, sousedi, zákazníci...) ten jehož majetek a příjem vzniká tímto způsobem si zaslouží uznání i od V. Čecha...myslím, že vás, pane Ivane popudila moje zmínka o demokratuře... nu, pak je to v pořádku... zákony, které jsou v platnosti i ty, které jsou parlamentem přijímány jsou většinou mrzké... vytvářejí nesvobodu a ochuzují chudobné... chudobné z důvodu právě účinků oněch zákonů...
Právě vám, pane Ivane, zřejmě asi nemusím uvádět konkrétní příklady téměř zlomyslných rozhodnutí, zákonů a vyhlášek...:-(...Profitují z nich jen ti, kteří miklíkováním s cizími penězi (snad dle zákona lidského, ale proti mravnosti) se bez opravdového výsledku domohli na náš úkor neskutečného bohatství...
to jsou podnikadějové...nu, ale to už jsme probrali...;-)

Odp3: My, Čechové
ivan, 15.2.2009 0:29

Povznesené! Děkuji, vnímám to stejně. Iv.

Odp3: My, Čechové
ivan, 15.2.2009 0:52

Vlastimile, Vaše,.. Tolerance!.. Umírněnost!..a Odolnost proti extrémům.. je ekvivalentem mého, ,,Svoboda a odpovědnost!

Protože tam byly teprve náboženské války
Bára Š., 14.2.2009 20:12

Protože tam byly teprve náboženské války

Odp: Protože tam byly teprve náboženské války
Skynet, 15.2.2009 0:00

Hm, zákonů přibývá ale žít se podle nich nedá . Změny a systém který přeje zbohatlíkům, a neobere je (neobere ty co na to mají) ale všem stejně.. Tak to je nerozum , Někdo vydělává 200000- měsíčně a platí jalo ten kdo dře v dole a zajištuje tak ekonomickou stabilitu České republiky . Ten už tolik nevydelá, a není to jen vzděláním je to i možnosti kraje a vlivu výchovy , a dostupnosti informací. Neb né všichni ovládají internet , a neodsuzujme je proto že víme víc.

Odp2: Protože tam byly teprve náboženské války
vlasta, 15.2.2009 5:17

Máte pravdu.Casto se zamýšlím nad tím, co nám nová doba přinesla.V českých zemích oproti zbytku světa bylo známo,že jsme chodili brzy ráno do práce,aby jsme byli brzy doma a mohli se věnovat svému.Dnes nějaká pracovní doba je relativní pojem a zažil jsem i hrdost nad tím,že jsme byli o víkendu v práci.A tyhle vydělávače peněz ještě stát podporuje.A na druhou stranu nic nedělá s příživníky.Ten střed který chce normálne v pohodě žít je doslova okrádán.Minulý týden jsem zažil legraci, přijela manželka kamaráda podnikatale a že ji zlobí autíčko.Tak jsem ho prohlédl a nic jsem nenašel a tak začal výslech.Nakonec jsem se dozvěděl,že před dvěma lety,když jsem dělal generálku motoru,tak to byla poslední údržba kterou to autíčko dostalo.Tak jsem vyměnil olej a filtry a bylo všechno v pořádku.Statečné auto.A kamarád mi na to řekl,že přemýšlel o koupi nového.Kam jsme se to dostali.Masaryk by z nás měl radost.Vitoušku,Vitoušku.......

Odp3: Protože tam byly teprve náboženské války
Alfons, 15.2.2009 7:14

...nic nedělá s příživníky....stát s příživníky nemůže nic dělat, protože v ČR neexistují. Náš právní systém pojem „příživník“ nezná. Příživníci existovali před sametem a tehdy bylo možné jim jít po krku. Dnes NE !! A to je podstatná výhoda dnešního systému.

Odp4: Protože tam byly teprve náboženské války
vlasta, 15.2.2009 7:50

Pardon měl jsem spíš použít termín parazit.

Odp5: Protože tam byly teprve náboženské války
Alfons, 15.2.2009 9:47

Náš právní řád nezná pojem parazit.

Odp2: Protože tam byly teprve náboženské války
Bára Š., 15.2.2009 10:14

To je ten problém - kdo bude určovat cenu práce, když ne trh? Pan Slayd? Takže rázem každý, kdo dělá rukama, dostane víc, než ten, kdo dělá hlavou? Ačkoliv rukama můžou pracovat i dementně postižení lidé, zatímco intelektuálně sotva? Nechci snižovat hodnotu manuální práce, jen poukázat na to, že se mi nelíbí někomu uměle přihazovat. Kdo bude určovat, co je spravedlivé a pro koho je určena jaká odměna

Odp3: Protože tam byly teprve náboženské války
Vlastimil Čech, 15.2.2009 16:08

Cenu práce by mohl a měl určit SPRAVEDLIVÝ trh...ROVNÁ tržní pravidla... to je to čehož se u nás nedostává...
Různá kejklování s čísélky představující peníze je hodnoceno nesmírně bez toho, že by mohla zasáhnout pravidla trhu...Zákonem je určeno, že někteří zaměstnanci státu dostávají platy, které je svou výší až odtrhávají od obecné skutečnosti... Udržování valné většiny mezd na té nejnižší možné úrovni za současného vydatného zdražení životních nezbytností vede k pokřivenostem tržních zvyků: ku příkladu:
-při výběru zboží či služby by bylo správné a užitečné, aby se výběr kromě jiného řídil hlavně účelností , tedy poměrem kvality a ceny... nu, není tomu tak, pro lidi drcené hmotnou nouzí je hlavním kritériem pouze ta cena... (co by chtěli za ty peníze, že)... nu, a nezájem o dražší zboží vede ku snižování ceny tohoto kvalitnějšího zboží, a to cestou snižování nákladů výroby...po vyčerpání všech korektních možností nastupuje použití nekvalitních materiálů, použití té nejlacinější pracovní síly atp. atp.
Zaměstnavatelé rádi platí svým zaměstnancům ty nejnižší mzdy, ovšem přáli by si, aby ti ostatní zaměstnavatelé byli tak laskavi a platili mzdy vysoké: aby bylo dost peněz mezi lidmi na nákup jimi produkovaných služeb a zboží... Ovšem tam, kde to nestanovuje vyhláška či nějaký sazebník je vlivem křivého trhu cena práce PRÁVĚ TA NEJNIŽŠÍ ČÁSTKA, ZA KTEROU TU DŘINU DOSTATEK BLBCŮ BUDE DĚLAT...
(konkrétně třeba uzavření velké fabriky, sníží mzdové náklady ostatních zaměstnavatelů v okolí)
pokud chcete další příklady, zmiňte se...moderní technologie většinou snižují nároky na kvalifikaci většiny personálu... výroba oken kdysi byla speciální náročná stolařina... dnes to dělají většinou zacvičené „holky z ulice“... ovšem za nižší mzdu...nu a stejnou mzdu (podobnou) dostane i ten stolař, který u toho vydržel...

Odp4: Protože tam byly teprve náboženské války
Bára Š., 15.2.2009 17:33

Prosím vás, co je to „spravedlivý trh?“ Je spravedlivé to, že pokud má o něco zájem dost lidí a já to zrovna mám/vyrábím/dodávám, tak si můžu říct cenu takovou, jakou jsou ještě lidé ochotní akceptovat a především takovou, abych něco získal? Předpokládám, že vám to přijde nefér.
Pokud nabídnu za práci určitou odměnu a někdo to vezme, tak kde je chyba? A proč jsou lidé, kterým je nabídnuto na začátku zaměstnání třeba 80 tisíc korun? Tam také šlo o to, aby zaměstnavatel chudáka zaměstnance co nejvíce obral?
Kolik byste vy osobně dal uklízečce a proč si myslíte, že zrovna ta suma by byla fér? ;-) Nebo by bylo fér, aby uklízečka dostávala tolik, co člověk se dvěma tituly a x lety praxe?

Odp4: Protože tam byly teprve náboženské války
Bára Š., 15.2.2009 17:41

Jinak o kvalitní řemeslníky je dnes celkem nouze a pokud je šikovný, tak si přijde na slušnou sumičku, o které se leckterým absolventům vysoké může jen zdát. Vidíte to moc černobíle

Odp5: Protože tam byly teprve náboženské války
Vlastimil Čech, 16.2.2009 15:14

Záleží na tom, jakou máte profesi... kdysi bylo výborné být Účetní... to byl někdo, protože o ně byla nouze... dnes je jich jak psů, stejně tak jako ekonomů...... Teď už brzo bude skoro „přeprávníkováno“, ale zatím je zájem o „počítačové“...
Řemeslník ? nu, zase záleží jak který... dcera je kadeřnice... cha cha cha...to zlaté dno se nekoná... pořád zde číhá nějaký vlčák, který se rád přiživí, spíše bída... jeden syn je spojový mechanik... nu, žije , ale povyskočit si nemůže... je jich moc...Víte, slečno Báro, pro výkon některých řemesel potřebujete taky dílnu, oficínu, nebo tak něco... zařízení, stroje atp. atp.... kdo se rychle po tom plyšáku zorientoval, byl ve správný čas na správném místě a měl ty správné známé a přátele, ten dostal šanci dobrat se svým (někdy i vlastním) úsilím zlatého dna...
Ve stolařině se vyzná, zdá, se pan Ivan...ti „takystolaři“ chtějí se uživiti spíše CENOU svých výrobků než dobrým řemeslem... podívejte se na obvyklé výrobky... potištěná dřevotříska spojovaná svorkovacím strojkem s papundeklem...masiv měkotiny poslepovaný a nanejvýš kolíkovaný... „nákližky“ imitující řezbu, které jsou pouze přibity hřebíky... při takto do bahna nekvality zašlapaných nákladech zbude něco i pro „takystolaře“ ... ale ani dobře řemesla znalý stolař při použití těchto vnucených pracovních postupů (snížení nákladů) neudělá kvalitní výrobek...
Tím nechci říci, že právě pan Ivan vyrábí takový šunt pro Europamöbel...
tož jaká mzda...Kolik se uživí kvalitních krejčí ve městě? A když by už nějaký krejčovský salon opravdu byl, kolik zaplatí pan podnikatel novému vyučenci? Bude té mzdy tolik, aby si v rozumné době 10-20 let mohl tento otevřít vlastní podnik? Kolik je ve vaší obci švadlen?... dnes už ani švec není to co býval... za opravu je nucen žádat cenu rovnou ceně nového páru bot u Vietnamce... Zahradník-zelinář? Kolikrát víc mrkve za stejnou cenu dostanete v Kauflandu? V docela velké zahradnické firmě v naší obci pracují 2, (slovy dva) vyučení zahradníci... zbytek osazenstva jsou většinou „lopaťáci“... firma se živí hlavně údržbou veřejné zeleně v blízkém městě a zřizováním a údržbou „trávníkových zahrad“ u vil boháčů...i golfové hřiště si střihli... každým rokem jsou v učilišti produkovány nové zahradnice a zahradníci...Která řemesla jste myslela slečno Báro? Kuchařku? Prodavačku? Květinářku?
Malíře pokojů?... nu nějaký řemeslník si asi vydělá... ale kromě samozřejmé píle a úsilí musel mít obrovskou porci štěstí a dost základního kapitálu...

Odp6: Protože tam byly teprve náboženské války
Alfons, 16.2.2009 16:31

Doplňuji Báru : I ti řemeslníci dříve nestáli za nic. Ale dnešní posametový řemeslník to je jiné kafe!

Odp6: Protože tam byly teprve náboženské války
Bára Š., 17.2.2009 14:35

No, já si myslím, že účetní se tedy špatně nemají :-) Když jsem pracovala v personální agentuře, tak platy byly více než nadprůměrné.

Strýc je trulář, vydělá si tak, že zabezpečí rodinu (včetně manželky, která je doma s dětmi).
Bratranec automechanik a nevydělá si ani korunu, protože je neuvěřitelně líný. I z učňáku ho dvakrát vylili.

Samozřejmě je to pár omezených zkušeností. Ale z okolí vím, že kvalitní řemeslníci by se dnes platili zlatem. Je veliký problém je sehnat, protože pokud na ty normální nedohlížíte, tak vám někdy zničí co se dá...někdy by si to člověk postavil i lépe.

Odp7: Protože tam byly teprve náboženské války
Vlastimil Čech, 18.2.2009 16:18

Takže jste myslela truhláře... nu asi jsem Vás spletl s tím stolařem... stolař= je truhlář žijící na Moravě:-)
u tohoto řemesla to platí dvakrát... truhlář má buď mokro v botách, nebo sucho v botách... to znamená buď se tluče někde po montážích, nebo dělá v dílně... truhlářský dělník moc nezbohatne... dílna pořád něco potřebuje, a časy jsou vždycky těžké, paní majitelová potřebuje nové auto a pan šéf potřebuje třeba letadlo...
Pokud je Váš strýc samostatným řemeslníkem, tož pár otázek: kde má svou dílnu? Kolik platí nájmu? Kolik dá za otop? Kde získal ty první stroje a za kolik? A ten první materiál? Střihá své výrobky hlavně (t.j. skoro úplně) z polepené dřevotřísky?
nu zkraťme to: mohl by se zařídit při dnešní době, dnešních podmínkách a cenách?
právě ta opravdová stolařina je dosti náročná nejen na stroje, ale taky na teplý a suchý prostor (a pokud mají být výrobky lakované, tož též bezprašný)...

Odp: Protože tam byly teprve náboženské války
Vlastimil Čech, 15.2.2009 0:01

nu, náboženské války tam zcela jistě byly... ale nevzali z toho poučení... finta není v těch válkách hlavně... ale v tom poučení, ve změně uvažování... dovolte malý příklad... v naší obci stojí kaplička... kaplička byla v mizerném stavu a tož udělali katolíci sbírku... Židů asi v obci není, ale je zde dosti „Čechoslováků“ a samozřejmě bezvěrců... ano i nějaký Jehovita a šabastista se najde... no a co? Přispěli jsme na opravu objektu, ať nedělá ostudu... ať zvon zvoní... je to pěkné... a děcka vědí, že už mají jít domů, že už je večer... a když někdo umře, tož na dveřích kapličky má oznámení, ať je katolík, nebo Čechoslovák, nebo bezvěrec... a každému, kdo o to stojí zazvoní...ať je katolík, nebo Čechoslovák, nebo bezvěrec...To je vesnická obecní ekumena, soužití... neříkáme on je dobrák, ale evangelík, bezvěrec.... říkáme: on je dobrák...
Slečno Báro, absolvování náboženských válek může býti zcela bez užitku... Tu jde o povahu národní... Soudím, že Čechové jsou od poloviny 17-tého století nadobyčejně tolerantní ve svém nitru... domnívám se, že toto chování je důsledkem poučení se z předchozích náboženských válek...své domněnky nechávám k úvaze a velice rád vyslechnu vaše názory a nechám se ochotně poučit... proto do Svíce píšeme, abychom se poučili z myšlenek ostatních, ne?

Odp2: Protože tam byly teprve náboženské války
slayd, 15.2.2009 8:35

S tou umírněností českého národa souhlasím pane Čech a ve vašem pojetí je tato vlastnost i pozitivní. Problém ovšem nastává, že tu umírněnost používá český národ - /masa jedinců/ i tam, kde se už spíše hodí tvrdé jednání. Raději nadáváme u piva nebo na svíci... švejkujeme v rodinách a skutek utek. Když sledujete TV, tak vidíte, že např. v Německu, Francii nebo USA vycházejí do ulic miliony demonstrantů a bojují radikálně za svá práva. A výsledky v tom, co si na systému vybojují jsou znát! Nebo mají lepší vládu jako ve kritizovaném Švédsku, která myslí více na prospěch celku. A co takové malé Švýcarsko? Oni jsou snad lepší než my? Proboha proč? Umírněnost je dobrá, ale když vám serou na hlavu, je třeba občas uhodit pěstí. P.S.

Odp3: Protože tam byly teprve náboženské války
Alfons, 15.2.2009 9:49

Laskavě nechte politikům a vládě čas na práci. NERUŠIT! Naše lepší příští je na spadnutí. Děcka budou už žít v ráji.;-)

Odp3: Protože tam byly teprve náboženské války
Yardasan, 15.2.2009 16:36

Právě proto máme takovou vládu, jakou si zasloužíme. Tak nevím, na co furt nadáváme. Můžeme si za svůj způsob života sami. S pozdravem jK.

Odp4: Protože tam byly teprve náboženské války
Alfons, 15.2.2009 17:33

Buďme vděčni vládě za to, co pro občany s maximálním vypětím a obětavostí dělá. Bude z toho profitovat hlavně mladší generace.

Odp5: Protože tam byly teprve náboženské války
Skynet, 15.2.2009 18:11

To co dělají se dá určit za dostačující , ve smyslu nevidím do toho, a stejně tak deset procent Čr ,a víc už není České. Je to prodané, tak vypětí mých sil, je vlastně pro nic. Neb Čechy co to je. Jestli ted prodají neb prodali slepici co snáší zlatá vejce ,což je PRAŽSKÉ LETIŠTĚ ZE ZISKEM MILIARDY ROČNĚ , TAK Z ČEHO ZPLÁCET ZŮROČUJÍCÍ SE DLUHY (né moje ani mých rodičú , ale politikú).... MM zlodějú?

Odp6: Protože tam byly teprve náboženské války
Alfons, 16.2.2009 11:22

A z toho budou v budocnu těžit dnešní děti. Co by pro příští generace vláda jako správný hospodář nerozprodala? ;-) Přece neponechá příštím generacím ekonomiku v tak děsivém stavu jakou ji přebrala po sametu.;-)

ZUBAři!
slayd, 18.2.2009 18:25

Dnes dvě plomby za 430 Kč. Prý ty amalgánové, které proplácela pojišťovna už neobjednávají. A příště uděláme ten zubní kámen za 200 Kč - ale v roce 2007 to bylo ještě z pojištění? Časy se mění. Ucpání dvou kanálků? 2x 900Kč = 1800Kč a furt je dobře... P.S.

Odp: ZUBAři!
Yardasan, 26.2.2009 18:25

:-) Jděte k zubařceovi, kde je objednávají. Vše je stále zdarma, jen je třeba to vyžadovat. V praze před léty mě zubařka také doporučila placenou - nejdříve vložku za 360Kč a pak plombu za 330. Za tři měsíce byla venku. Když ji zastupovala jiná lékařka staršího ročníku, tak v zubu vyvrtala zářezy a dala mi tam plombu zdarma - drží dodnes. = když dva dělají totéž, není to totéž. Můžete mít techniku jakou chcete, ale když přijde někdo, kdo to umí, tak jenom čumíte. S pozdravem jK.

Odp2: ZUBAři!
Yardasan, 26.2.2009 18:27

Pro kytovce - v Praze se píše velký P. S pozdravem jK.

Odp2: ZUBAři!
Alfons, 4.3.2009 12:28

Je to tak. Jsem majitelem 3 zubů. Když jsem musel změnit lékaře našel jsem si novou zubařku. Při první návštěvě jsem ji požádal aby mně tyto zuby vytrhla. To se ji nezdálo a začala mně zkoušet, že tam by se dalo tamto a tam zase hento atd. Tisíce lítaly a když jsem teda chtěl HENTO jen za platbu VZP, začala být zubařka nervozní. Když jsem ji požádal o ceník jejich služeb začala se kácet ke spodní zásuvce stolu a chvíli nervozně hrabala v šuplíku. Pak vytáhla ušmudlaný ceník a pokoušela se mně omračovat, na což nejsem stavěný. Tak jsem ji řekl, že nemám zájem a počkám až mně zuby samy vypadají a hrdě jsem z kovárny odešel. Sestra se smála, zubařka koukala a já mám svoje 3 zuby dodnes. Tak vítězí hrdina nad hraboši.

Odp3: ZUBAři!
Tlapka, 6.3.2009 14:25

Nic si ze zubů nedělejte. Již brzy budou kmenové buňky, pokud to ovšem církev dovolí ve své nekonečné dobrotě, nějakou si zakousnete a vyrostou všechny nové zuby jako ještěrce ocas.

Zdravím všechny uvažující :) Chtěl bych...
To jsem já, 2.3.2009 17:37

Zdravím všechny uvažující :) Chtěl bych dodat na téma které tady je. Mnoho lidí si myslí že bez zla nemůže být dobro. Ale empirické myšlení nám říká že je to poněkud doopravdy jiné. Zlo je jako parazit přežívá díky dobru tutiž kdyby nebylo dobra nemůže existovat zlo. Je hezké že se tady bavíme o dobru a zlu ale možná by bylo dobré si položit otázku proč vlastně zlo je? Nemusí být to zakaždou cenu pravda to ať posoudí každý kdo přemýšlí, ale Má-li každý svou funkci a roli v tom k čemu je určen nemůže dojít k zničení toho celého systému (nechci tím narážet na taoizmus atd.) Pak-li že nemá svou funkci nezbývá než začne níčit. Chci především upozornit že zlo (hřích) nezáleží na skutku ale na mysli. Ten kdo už osnuje v mysli o špatném už vykonal své rozhodnutí skutek je už ovoce které přispívá ke zničení sebe sama a druhých. Proto společnou součástí jako pýcha, podlost, domýšlivost, sobectví, atd. hrají tuto roli. Především chci poukázat také na to že jsme SVOBODNĚ logický myslící bytosti - a z toho si můžeme odovodit spousty věcí které nám poumůžou k pochopení souvislostí. Jestli že se bavíme o dobru a zlu, nebylo by špatné se zeptat po smyslu života. Jestli že někdo říká že je ateista tak má pravdu ale né uplně prototože je-li někdo ateista úplný tak to vede k nihilizmu tutiž se ptá : Na co já bych tady dělal dobré věci když stejně zemřu, lepší bude když budu mít ostré lokty a nejvíc pro sebe. Jeden vědec napsal: Život je jen luxusní čekárnou na smrt. Nechci tady nikomu vnucovat svůj názor ale jestli že existuje Bůh pak máme smysl života. A dle mého názoru je to otázkou víry stejně jako věřit v evoluci (mimochodem nechci urážet zastánce evoluce ale je spoustu věcí kde má trhliny proto podle mého názoru z cela nesouvisí jí uznávat za důvěryhodnout). Jestli chceš víc pochopit souvislosti doporučoval bych jedinou knihu. A to je Bible, neříkám že je odpoveď na vědecké otázky ale není snimi v rozporu. Tak se tu mějte všichni######

Odp: Zdravím všechny uvažující :) Chtěl bych...
slayd, 3.3.2009 18:19

To jsem já. Pokud tě Bible uspokojí jako vodítko k dobrému životu, potom tobě gratuluji k tvému soukromému vítězství nad všeobjímajícím marasmem relativismu. Ty víš vše podstatné - ostatní se něco domnívají... Bůh jim nakonec odpustí. Nebo snad ne? P.S.

Odp2: Zdravím všechny uvažující :) Chtěl bych...
Skynet, 3.3.2009 20:39

Díky to jsem já, to už musíš vědět sám jestli žils dobrý život nebo nežil. peklo je taky cesta

Odp3: Zdravím všechny uvažující :) Chtěl bych...
slayd, 4.3.2009 14:16

Občas to bylo i peklo, ale většinou mírný vánek... P.S.
Tak nevím? Dobrý život? Víceméně dobrý? Necháme to koňovi na rozhodnutí? Ať mne soudí moudrý a spravedlivý... Bůh. P.S.

Odp4: Zdravím všechny uvažující :) Chtěl bych...
Skynet, 4.3.2009 19:18
Odp5: Zdravím všechny uvažující :) Chtěl bych...
Tlapka, 6.3.2009 14:21

Tak ahoj v pekle, kluci.

Odp6: Zdravím všechny uvažující :) Chtěl bych...
Alfons, 6.3.2009 15:22

Lepší v nebi. V pekle ji holky nemají a to je to peklo!!;-)

Odp7: Zdravím všechny uvažující :) Chtěl bych...
Tlapka, 6.3.2009 15:38

jak to můžete přesně vědět-

Jak jsem říkal člověk je svobodná...
Zdravím všechny uvažující 2, 6.3.2009 12:47

Jak jsem říkal člověk je svobodná bytost proto na něj záleží jestli mu Bůh odpustí nebo ne. Podle toho jak jedná člověk tak sním bude jedna t i Bůh. Především chci také říci že Boha nelze dokázat ale pouze na důvody které si můžeme ověřit, je-li Bůh bohem nemůže být prostředkem našeho pozorování protože je nad námi

Odp: Jak jsem říkal člověk je svobodná...
Skynet, 6.3.2009 15:10

Ano , a vy se nebojíte pekla, jakto. Podívejte se na Michalengelovy obrazy znázornuje svaté i pekelné motivy... Myslíte že byl blázen tak proč obdivujete Mona lisu. všichni ji znají. Good luck

Odp2: Jak jsem říkal člověk je svobodná...
slayd, 6.3.2009 18:43

Jestli nebe patří pouze katolíkům a vyznavačům trojjediného... potom asi skončím v pekle. Co bych taky dělal někde jinde, kde nikoho neznám a nemám si s ním co říct? Možná existuje více vesmírných rajských zahrad: jedna pro muslimy, druhá pro židy, třetí pro hinduisty, čtvrtá pro křesťany, pátá pro.... ??? atd. Kde bude má duše bloudit? Budu hledat nějakou dívčí Tlapku a ta mne odvede do našeho nebe... nebo do pekla neřestí... což by nemuselo bejt taky vůbec špatný... P.S.

Odp3: Jak jsem říkal člověk je svobodná...
janacz, 7.3.2009 10:28

já mám představu že Nebe je taková velká hospoda kde je samá legrace

Bůh není, je to jen na nás...
Yardasan, 7.3.2009 0:58

A pokud opravdu je, pak se nikdo nemusí bát. Všem totiž vše odpustí, protože JE TO JEHO PRÁCE!!! S pozdravem jK.

Pověstěste mi? Co je horšího než hřích?...
Zdravím všechny uvažující3, 7.3.2009 20:15

Pověstěste mi? Co je horšího než hřích? No zase hřích. A to potom si už můžeme sami odvodit že peklo už je tady na zemi. Chci také ještě upozornit že žádná třetí cesta není a pokud je, tak spadá pod tu opačnou. Pravé následování Krista a Boha se pozná podle skutů, jestli že někdo zabíjí ve jménu božího, tak věřte že boží srdce je od něj daleko. Sám dal přikázání a mnoho věcí. Dal je nám né proto aby nám stížil život nebo kdo ví co všechno ale naopak chce abychom ten život lépe a důstejněji žili. Např. jestliže si koupím auto a budu tam lít vodu, (protože voda je lepší a výhodnější atd.) a pak se budu divit že mi auto nejede když mi Bůh řekl lí tam benzín, tak se není čemu divit. Tak je to i stěmi přikázáními chce abychom měli dobrý život. Jak bylo řečeno Bůh odpustí, ale tady nejde o Boha ale jde tady o tebe o mne a o druhého. Především je hezké litovat věcí ale říkám že je lépe litovat za úsvit než když bude pozdě. A to jasně nemůže pak čekat nějakou odpověd když se mluvilo zřetelně. Ježíš také uvedl „Chceš mne následovat, zapři sám sebe a nes svůj kříž“ Mnozí si řeknou: „Na co já bych věřil v Boha nemůžu tam to a tam to.“ Právě že Bůh je ten který nám dává svobodu a pak-li že nevěříme v Boha v čem teda máme smysl života?

Odp: Pověstěste mi? Co je horšího než hřích?...
Skynet, 8.3.2009 2:45

Humanita....

Odp: Pověstěste mi? Co je horšího než hřích?...
Alfons, 8.3.2009 6:51

A jde o to na jaké úrovni je hřích. Když zhřeší obyčejný občánek tak se tak moc neděje. Ale co politik jehož hřích-špatné rozhodnutí obvykle motivované vlastním prospěchem má negativní dopad na celé lidstvo? A právě proto by měli ve vládě sedět jen certifikovaní křesťané, chodící denně ke zpovědi. Tam by mohl zpovědník globálním hříchům zabránit.

Odp2: Pověstěste mi? Co je horšího než hřích?...
Tlapka, 9.3.2009 14:06

To se mi nelíbí, Církev všechno zakazuje, třeba potraty, eutanazii a jiné zajímavé vynálezy.

Jaký je rozdíl mezi hříchem a hříchem?...
Zdravím všechny uvažující3, 8.3.2009 12:04

Jaký je rozdíl mezi hříchem a hříchem? Možná akorát že zabití se nedá vrátit. Hřích nelze z lehčovat nebo dělit na menší hřích nebo větší pořád je to hřích. Akorát se to liší tím že to má větší dopady ale cestu to má stejnou.

Odp: Jaký je rozdíl mezi hříchem a hříchem?...
Tlapka, 9.3.2009 14:07

Většinou žádný hřích se nedá vrátit. Jedině když nejdeš do kostela jednou tak tam později můžeš jít dvakrát.

Odp2: Jaký je rozdíl mezi hříchem a hříchem?...
slayd, 9.3.2009 15:23

I kdybys šel do kostela 7x týdně na tvých skutcích se nic nezmění. Je to součet dobrých a vedle záporných skutků a jejich odečtením vzniká určitý rozdíl v tom, aby někdo mohl posoudit /i ty sám/, zda tvůj život byla špína nebo bohulibá podívaná... Více to či ono?
Každého to ovšem zajímat nemusí.... P.S.

Odp3: Jaký je rozdíl mezi hříchem a hříchem?...
Tlapka, 13.3.2009 11:14

Život jako bohulibá podívaná? to je legrační myšlenka..

Odp2: Jaký je rozdíl mezi hříchem a hříchem?...
Yardasan, 15.3.2009 0:04

Všechny hříchy se věřícím smažou zpovědí v kostele u faráře. Proto jich většina spolupracovala s STB - všechno věděli od oveček... S pozdravem jK.

Nachvilku za fantazíruji: Představte si...
Zdravím všechny uvažující3, 11.3.2009 17:02

Nachvilku za fantazíruji: Představte si že jednoho krásného dne příjde za vámi nějaký přítel velmi bohatý a řekne: Jsi nejlepší kamarád a záleží mi na tobě tak moc že ti dávám tenhle ten zámek samozřejmě moji firmu a auta služebnictvo a kdo ví co všechno. No já jsem samozřejmě velmi překvapen že mu na mně tak záleží a já mu řeknu: Posliš Jardo nebo třeba Franto jsi dobrý přítel a tak já ti za to dám aspoň tady tuhle tu tisícovku co jsem si vydřel na stavbě..... Jak to pak tedy vypadá když za nás Bůh dal nesmírně velký dar který ničím nemůžeme nahradit, tím nám samozřejmě chtěl ukázat že on jediný nás dokáže zachránit. Proto chodit do kostela stím abych si udělal takovou tu pojistku a nebo spolehal že svými dobrými skutky se sám zachráním je stejné jako ta tisícovka kterou strkám tomu kamarádovi aby si to vzal když je tak hodný. Tím zase chci poukázat abychom se na věci dívali ze širších souvislostí

Odp: Nachvilku za fantazíruji: Představte si...
Alfons, 11.3.2009 17:38

Z jak širokých souvislostí? Je to laděné trochu do tajemna za kouřovým oparem.

Odp2: Nachvilku za fantazíruji: Představte si...
slayd, 11.3.2009 18:44

Když se kouřový opar rozplyne, tak se před námi ukáže krásná louka na které se pase spokojeně dobytek, který přežvykuje traviny a nezajímají ho žádné kraviny. P.s.

Odp: Nachvilku za fantazíruji: Představte si...
Tlapka, 13.3.2009 11:15

Třeba někdo kupříkladu já o žádný zámek a služebnictvo nestojí, co se stane pak?

Odp2: Nachvilku za fantazíruji: Představte si...
slayd, 13.3.2009 12:10

Dostanete co si zasloužíte. Výprask!... a tejden na samotce o vodě a nekvašeném chlebu... Zbytek nechám na vaší fantazii - jak se napravují kacíři. P.S.

Odp3: Nachvilku za fantazíruji: Představte si...
tlapka, 20.3.2009 17:20

Tak v tomto okamžiku Hodně jsem toho pochopila.

Ti kdo odmítnou bude to tak že na svět...
Zdravím všechny uvažující3, 14.3.2009 20:28

Ti kdo odmítnou bude to tak že na svět přišlo světlo ale lidé si více zamilovali tmu.

Odp: Ti kdo odmítnou bude to tak že na svět...
tlapka, 23.3.2009 17:22

není se co divit nechtějí na sebe vidět

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru
O serveru, právní ujednání, přístupnost
Založeno na vlastním redakčním systému a vlastním fóru.