Nefilozofujte u piva, přijďte na Svíci.cz!

Poslední komentáře

Střípky z diskuse

Zajímavé odkazy

Novinky na Svíci.cz

  • 30.11.2007: Nyní jsou nově přidané komentáře od poslední návštěvy zvýrazněny barevně
  • 13.4.2007: Možnost úpravy i zatím neschváleného článku
  • 22.6.2006: Zlepšeno vyhledávání
Proč používat Linux

Komentáře k článku

27.2.2009 16:50

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

Marek

Většina měřítek mě stále řadí do „mladé generace“, byť už do její horní poloviny. Komunistické školství jsem prakticky nezažil (listopad 1989 mě zastihl jako prvňáčka) a tak nemohu snad být obviňován z toho, že chci zpět nějaké rudé pořádky, které z žáků dělaly manipulovatelnou masu.
To opravdu nechci, přesto si však myslím, že liberální trendy v českém školství již překročily nejen mez obecné prospěšnosti, ale místy i únosnosti.

Nebyl jsem vzorné dítě, spíše naopak. Už na základní škole mě stíhaly třídní a ředitelské důtky, většinou za nějaké ty klukovské rvačky, vykřikování a tak podobně. V šestnácti jsem se poněkud zklidnil, nicméně ještě předtím jsem se v prvním ročníku gymnázia stihl „zapsat“ trojkou z chování, poté co se nám s kamarády na výletě vymkl z rukou alkoholový dýchánek.
Proti tomu, co čím dál častěji slýchám dnes, si ale připadám jako učiněný andílek.

Často jsme se jako kluci prali, ale naše jednání oproti dnešním „prohřeškům“ v sobě neslo podstatně méně zákeřnosti a zbabělosti. Dnes mám spíše dojem, že dětičky se bojí jít do konfrontace, kde jim hrozí nějaký ten šrám a tak dusí podstatně slabší spolužáky, provokují učitele, kteří „na ně nemůžou“ a obecně se uchylují k podpásovkám. To, co bylo za nás považováno za projev „srabství“ (terminus technicus z let mé povinné školní docházky), dnes část školáků (zdaleka ne všichni), považuje za „rebelství“.

„Seber si to sám, šmejde“ opáčil patnáctiletý spratek na učitelův požadavek, aby si posbíral nepořádek na své lavici. Učitel jej za to – z mého pohledu naprosto oprávněně – profackoval, načež ublížený grázlík uraženě opustil hodinu. Druhý spratek vše nahrál mobilním telefonem a zveřejnil na internetu.
Něco podobného se přirozeně může stát, neboť každé společenství v sobě zahrnuje jistý procentuální počet kreatur, nicméně průběh okolností po zveřejnění nahrávky mě šokoval.
Popotahován byl totiž namísto spratků samotný učitel. Od rodičů zfackovaného školáka chodily stížnosti, učitel byl donucen se omlouvat, škola vyjadřovala lítost nad „pochybením“… a já nevěřil vlastním uším.

Proti učiteli byla téměř vedena mediální kampaň, uražený spratek si hrál na chudinku, která dokonce kvůli „brutalitě“ učitele musela změnit školu a vedení školy se ještě kaje, místo, aby se vší rozhodností hájilo skutečnou oběť, tedy dehonestovaného pedagoga. Vedení, které se za svého kolegu není schopno v podobné situaci postavit a nechá věc dojít až k „řešení provazem“, zasluhuje pohrdání.

Dámy a pánové, osobně si myslím, že pokud nám ještě zůstal rozum, musíme učitelovo „napadení žáka“ vnímat jako v dané situaci naprosto adekvátní čin. Po takové větě považuji za plně přiměřené chytnout spratka pod krkem a vrazit mu pár poctivých facek. Následně by ještě měla být „zbitému školákovi“ napařena neomluvená hodina za svévolné opuštění třídy.

Pojmu – li celou situaci poněkud všeobecněji, pak musím říci, že už se mi zajídá neustálé tlachání o tom, že žák je učiteli partnerem a kamarádem. To platí částečně pro vysokou školu, velmi omezeně to může fungovat ve středoškolském procesu, ale na základní škole něco takového nemá absolutně co dělat. Učitel je především nadřízený – na všech stupních vzdělávání, tedy určitá autorita. Nemusím ho mít rád, ale měl bych v jednání s ním dodržovat určité formální znaky. Tykání a nadávání do šmejdů mezi ně nepatří.

Mimochodem, všimli jste si, že zatímco jméno nešťastného pedagoga bylo ihned uveřejněno většinou médií, jména spratků jsme se nedověděli ? Jsou totiž ještě nezletilí, mají svá práva a zveřejnění jejich jmen by poškodilo jejich citlivé duše. Vítejte ve zvrácené realitě.

Z vlastní zkušenosti vím, že je možné mít k učiteli dobrý vztah a zároveň ho brát jako autoritu. Jen v nejlepším vzpomínám na našeho gymnaziálního zeměpisáře a tělocvikáře, pana profesora Hýžu (zdravím, pokud čtete tyto řádky, pane profesore), se kterým jsem si párkrát zašel po škole i na pivko, ale vždy to pro mě byl maximálně respektovaný „pan profesor“.
Ve školství zkrátka existuje jistá hierarchie, jejíž principy musí být dodržovány a vymáhány, pokud nechceme mít ze školy…. Však víte co.

Ze všech stran se na mě valí názory o nepotřebnosti „biflování“ a naopak „rozvoji osobnosti“ studenta. Tento přístup považuji za sebevražedný, protože produkuje zejména sebevědomé blbce, kteří budou s výrazem odborníka žvatlat pitomosti na úrovni opileckých tirád ze čtvrté cenové.
Pokud chci se svým vyučujícím diskutovat kupříkladu o správnosti či nesprávnosti bombardování nacistického Německa, pak musím mít „nabiflovanou“ strategii spojeneckého letectva, průmyslovou situaci „Třetí říše“ a vědět o základních souvislostech. Tolik vychvalované „vyhledávání informací“ na internetu je naprosto nedostačující.

Sám jsem na gymnáziu často polemizoval s třídním profesorem. Učil nás češtinu v kombinaci s dějepisem a mne historie i literatura vždy velmi zajímala. Pan profesor vzájemnou debatu připouštěl zejména ze dvou důvodů – k problematice jsem měl „nabiflovánu“ solidní informační základnu a své poznámky jsem vyslovoval s veškerou formální slušností a respektem k jeho postavení. Má osobnost tím nijak dotčena nebyla.

V dnešním pojetí totiž „rozvoj žákovy osobnosti“ znamená odbourávání pravidel slušnosti. Spratek s čerstvě nabytým občanským průkazem tedy může učitele celkem bez problémů nazývat šmejdem, ovšem pokud mu pedagog „střihne výchovnou“, vrhají se na celou věc média a nafukují zanedbatelný incident do absurdních rozměrů.
Dětičky jsou vlastně chráněny. Mají svá neporušitelná práva, která jim zaručují rozvoj osobnosti. Chovají – li se jako dva výše zmiňovaní spratci, musíme pro ně mít pochopení, neboť rozvíjejí svou osobnost.
Ministr školství, Ondřej Liška, se nechal slyšet, že se s liberálními trendy ve školství musíme smířit a přizpůsobit jim systém výuky. To mě nepřekvapuje, protože od Strany Zelených se konstantně nedá očekávat nic dobrého. Ovšem když i někdejší stínový ministr školství za ODS doporučoval zrušit vstávání studentů a nahradit ho podáním ruky s pedagogem, domníval jsem se, že obě strany patrně fúzovaly.

Osobně zastávám poměrně pesimistickou teorii, že naše (post)západní společnost si již několik let vychovává do budoucna generace „slabých idiotů“. Generace které – zjednodušeně řečeno – nesportují a nečtou. Obojí je přitom nesmírně důležité. Četba rozšiřuje obzory a vytváří slovní zásobu, sport zvyšuje fyzickou kondici, přičemž zároveň nutí člověka dodržovat určitou disciplínu. I proto jsme byli s bratrem k oběma činnostem vedeni.
Dnes ovšem kolem sebe vidím všudypřítomné tažení proti „biflování“ a proti „přetěžování dětí“. Hloupá tvrzení, že tělocvikář páchá na dítěti násilí když ho učí proti jeho vůli kupříkladu kotoul nazad jsou dnes poměrně častou tezí nejrůznějších „expertů“.

V kombinaci s neustálým vysedáváním před počítači a osvojováním si jakéhosi podivného zkratkovitého jazyka – „PCspeaku“ se nám před očima vytváří neradostný obraz : Fyzicky slabý hlupák se sklony k citové plochosti. Jedná se o nejhorší trojkombinaci ze všech možných
Jedinou výraznou předností takto vychovaných generací pak zůstává nadprůměrná znalost používání IT technologií. Není to poněkud málo ?
Důkazem budiž opticky rostoucí počet rachitických nebo naopak „vyžraných“ puberťáků s kšiltovkami nakřivo, jejichž hovory se točí výhradně okolo konzolí, péespéček a podobných věciček.

Jistě, jedná se o celospolečenský problém, z něhož nemůže být viněno pouze školství. Výrazný vliv sehrává upadající prestiž rodiny jako instituce. Vztáhnu – li opět svou úvahu na případ mrtvého učitele, pak je jistě hodno pozornosti, jak se k celé záležitosti staví rodiny obou spratků.
Nevím, jakou zkušenost prodělal laskavý čtenář, ovšem kdyby moje maličkost doma sdělila, že byla učitelem zpohlavkována za vulgární nadávku, okamžitě by ze strany otce přiletěl pozdrav od horní končetiny.
Ale to je přece dnes nemoderní, co kdyby utrpěla má křehká dětská osobnost, že ?

Abych nekončil negativně – zdaleka netvrdím, že je vše ztraceno. Pouze chci říci, že zavádění nějakých demokratických principů do oblasti výuky a výchovy samo sebe více a více diskredituje a zdá se být cestou špatným směrem.

Možná bychom měli mít na paměti slova Thomase Jeffersona o existenci jisté přirozené hierarchie, zahrnující systém tradičních autorit.
Třeba i proto, aby učitelé těch provazů nepotřebovali víc.

No, tak jelikož jsem stále ještě v...
Bára Š., 27.2.2009 21:03

No, tak jelikož jsem stále ještě v procesu vzdělávání, podobné názory se mě úzce týkají.

Osobně jsem měla vždy největší respekt z učitelů, kteří měli především vysoké znalosti a přehled v oboru. Nechci se nikterak zastávat malých spratků (také bych volila toto slovo), ale i to malé dítě pozná, že ho učí často jen, s prominutím, blb. Zvláště na základku jdou ti nejhorší lidé, jací mohou. Dobrý učitel na základní škole je obrovská vzácná výjimka. Většina lidí, pokud jde na pedagogickou fakultu, nechce učit na základní škole - zbytek se rozmyslí, když vidí plat. Právě platové poměry nahrávají soudobým poměrům, kdy učitel s chabým pedagogickým i odborným vzděláním jde do kolektivu až třiceti dětí (opravdu dost vysoké číslo, i když někomu přijde normální, mně přijde až nezvládnutelné). Dětí, které skutečně dospívají mnohem dříve, mnohem drsněji si zkouší, kde mají hranice (vždyť jim je skoro nikdo neposkytuje) a určitě jsou chytřejší (nebo vychytralejší?) než dříve.
K problému se přičítá stále stoupající procento dětí, které jsou dnes nemocné poruchami hyperaktivity a lehkými mozkovými dysfunkcemi. Navíc na základní škole se objeví každý. I já na ní zažila nepředstavitelné případy, které ovšem díky bohu odveleli do škol zvláštních.

Co se týče onoho učitele, tak z čistě subjektivního hlediska byl asi jeho krok docela pochopitelný. Nicméně, opravdu vám přijde normální zfackovat někoho, kdo vám řekne „šmejde“? Přijde mi, že učitelé mají přece mnohem více nástrojů, alespoň zpočátku, než se uchylovat k tomuto. Na mě to působí spíše tak, že dotyčnému panu učiteli (zdráhám se použít to označení) jednoduše ruply nervy. Prostě je tady (dle mého moudré) pravidlo, že děti se nebudou při vyučování bít.

Co myslíte, že vzejde dobrého z tohoto případu pro toho kluka? Když uvidí, že je normální, že nadřízený a silnější zmlátí za ústní urážku slabšího???

Odp: No, tak jelikož jsem stále ještě v...
Leondegrance, 27.2.2009 21:08

Báro, pardon, ale nejde o žádné zmlácení. Mezi klukama, chlapama, je pohlavek něco jako upozornění, dárek ;-) Jasně, záleží od koho, jak, kdy, komu...

Odp2: No, tak jelikož jsem stále ještě v...
Bára Š., 27.2.2009 21:10

zfackovat nepovažuji za jeden mírný pohlavek....a i kdyby, je to prostě a jednoduše použití fyzické síly. Nevím, co si z toho měl ten kluk odnést. Že dospělí lidé, když jsou v koncích,tak se uchylují k fackám či násilí?

Odp3: No, tak jelikož jsem stále ještě v...
Leondegrance, 27.2.2009 21:14

Nebudeme přece slovíčkařit ;-)

Co si měl kluk odnést? Že to přehnal, že přecenil svoje síly, že nebral v úvahu protivníkovu převahu, že urazil, že takhle se s člověkem nemluví, že porušil pravidla.

Že pokud bude v životě užívat násilí (slovního), velice pravděpodobně mu bude násilí vráceno (facka).

Facka je někdy lepší, než tisíc slov ;-)

Odp4: No, tak jelikož jsem stále ještě v...
Leondegrance, 27.2.2009 21:18

Jen se ještě pro jistotu doplním:
pokud pohlavek neumím, a žáka nebo kohokoliv jiného jen šikanuji, týrám, shazuji, jen to celou situaci velmi zhorší. To je samozřejmě úplně k ničemu.

Odp5: No, tak jelikož jsem stále ještě v...
Bára Š., 27.2.2009 21:44

nu, a neuvažoval byste o situaci, kdy byste někoho ani nešikanoval, ani na něj fyzicky neútočil? Agresivitou učíte zase jen a jen agresi :-)

Zrovna učitel by tohle mohl pochopit.

A omlouvám se, ale pokud někomu někdo řekne na ulici šmejde a ten člověk nejen, že to s grácií nepřejde, ale ještě se dopustí jako zvířátko nějakého fyzického útoku, tak si v mých očích moc nestojí.

Odp6: No, tak jelikož jsem stále ještě v...
Leondegrance, 27.2.2009 21:49

nu, a neuvažoval byste o situaci, kdy byste někoho ani nešikanoval, ani na něj fyzicky neútočil?

Ale samozřejmě Báro ;-) Přece když řeknu „někdy je facka dobrá“, neznamená to, že je to moje primární reakce ;-)

Odp7: No, tak jelikož jsem stále ještě v...
Bára Š., 27.2.2009 21:51

Někdy ano, otázkou je, zda toto může být zákonem povoleno učitelům.....

Nejhorší jsou základní školy, protože ty si prostě musí odchodit každý..:-(

Odp6: No, tak jelikož jsem stále ještě v...
Juras, 28.2.2009 0:15

Mladej fracek řekne svému učiteli „šmejde“ a díky reakci v afektu si učitel ve Vaších očích moc nestojí? Navíc to byl starší pán - já na jeho místě bych byl úplně perplex a nevím, nevím, jak bych se k takovýmu zmetkovi zachoval. Šmejdi rodiče místo aby zřezali svého fracka ještě vyjeli po učiteli... Jablko nepadá daleko...

Když se zamyslíme, jak by bývalo bylo nejlepší zareagovat, tak by to podle mého mělo být okamžitě za 3 z chování a vyloučení ze školy. Přece nechceme nutit mladé lidi, aby byli nuceni poslouchat nějaké šmejdy, ne?

Odp7: No, tak jelikož jsem stále ještě v...
Bára Š., 28.2.2009 11:08

ano, to by bylo nejlepší...bohužel ze základní školy nelze vyloučit...nebo se mýlím? Pokud lze, tak je mi líto, že se to nedělá častěji.

Odp7: No, tak jelikož jsem stále ještě v...
Bára Š., 28.2.2009 11:11

Jinak tedy učitel, který se nechá vyprovokovat a zaútočí na dítě, si u mě vážně moc nestojí...Co bych měla obdivovat? Jeho pohotovost k ráně pěstí?

Odp8: No, tak jelikož jsem stále ještě v...
ivan, 28.2.2009 16:02

Báro, tady jsem jednoznačně na straně Jurase, učitel tady skoro nemá na vybranou. Buď jít od válu, s tím, že mu může být jedno, kdo bude poskytovatelem vzdělání a uchránit si tak svoje zdraví, nebo zareagovat v souladu s naším přírodním nastavením, a odbourat stres přirozenou reakcí, -protiakcí. Mužské nastavení mozku je jiné než u žen a proto se to špatně vysvětluje. Takové jednání odporuje sice předpisům a zákonu, ale než si někdo udělá právní rozbor vzniklé situace, tak je prožitý děj minulostí.
Z čistě lidského hlediska toho pána chápu, parchant, který mu likvidoval jeho zdraví by zasloužil takových facek deset. Kdo ví, jestli ji Ámos někdy někomu taky nestřihnul, v jeho době by o tom nepadla ani zmínka, natož aby si pro hrozící trestní projednávání bral život. Iv.

Odp9: No, tak jelikož jsem stále ještě v...
Bára Š., 28.2.2009 17:16

No, já jsem ráda, že v době Amose nejsme. Jednoduše ve fyzickém napadení vidím špatné výchovné působení (učení agresivitě, strach...a navíc, dneska jsem si pustila Wericha a taky tam cosi zpíval o tom, že morálka se neučí přivázáním na řetěz).

Samozřejmě, pan učitel se odreagoval, zachoval se jako spousta primitivnějších (tj. hl pudy se řídících) mužů a žen. Nicméně, proč by měl děti učit zrovna takový to primitivní, pudy se řídící člověk?

Osobně bych se zasadila o jiné páky - vyhození ze školy například. Rodiče si pak na chlapce přeci jen dohlídnou. A kdyby ne, ať si fracek zničí život ;-)

PS. nechápu, jak může být přirozenou reakcí na slovní nadávku rána pěstí. Promiňtě mi, ale udělat toto někdo z mých známých, budu si o něm myslet, že je totální pitomec a primitiv. Navíc zmlátit dítě, ten člověk už si vážně asi hojí komplexy. Něco jiného je, když mě někdo napadne fyzicky (zvláště pak ne dítě).

Odp10: No, tak jelikož jsem stále ještě v...
ivan, 1.3.2009 18:45

Ale Báro, přeci jsem nepsal o výukových metodách, ale o krajně vyhrocené situaci. Správné rozhodnutí učitele by bylo, se sebrat, v ředitelně na stole nechat podepsanou výpověď, vykročit pravou nohou a neotáčet se!! Nejjistější ochrana před právním pokleskem je nedopustit jeho vzniku. Ať si parchanta učí kdo chce! Staršího pána velice lituji, ne žáci!.. ale tací šmejdi ho dokopali až do hrobu. Kdyby se pořádala sbírka na pomník učitelských obětí, určitě bych přispěl. Iv.

Odp11: No, tak jelikož jsem stále ještě v...
Bára Š., 1.3.2009 19:49

Nezlobte se...vážně mi nepřijde situace, kdy mi nevychovaný osmiletý fracek řekne „šmejde“, vyhrocená...slyšela jsem hodně historek z učňáků, abych si dovedla představit, kdy je už ono „fyzické napadnutí žáka“ zcela nutná a přiměřená ochrana

Odp12: No, tak jelikož jsem stále ještě v...
ivan, 1.3.2009 22:28

Báro, docela správně jsem předpokládal, že jste vedle. Nejde o osmiletého kluka, ale o patnáctiletého spratka o půl hlavy většího než jeho učitel, který likvidoval svého učitele neukázněností a narušováním jeho hodin. Přečtěte si článek ještě jednou. Z natočeného záznamu, (zveřejněného v tv.) je jasné, že šlo u klacka spíše o uraženou ješitnost než možné zranění. Až po datu napsání tohoto článku, učitel po zveřenění natočeného a vyprovokovaného incidentu žákem spáchal sebevraždu. Zcela zřejmě o tomto případu nevíte, jinak byste nemohla psát o osmiletém klučinovi kterého ztýral jeho učitel. Iv.

Odp12: No, tak jelikož jsem stále ještě v...
Juras, 2.3.2009 8:08

>> „vážně mi nepřijde situace, kdy mi nevychovaný osmiletý fracek řekne „šmejde“, vyhrocená“

- v jaké společnosti se pohybujete? To je celkem běžná, standardní situace?

Odp13: No, tak jelikož jsem stále ještě v...
Bára Š., 2.3.2009 8:23

A vám to snad přijde natolik vyhrocené, že je nutné dítě zmlátit? A navíc vám tedy řeknu, že kolikrát bych to učiteli řekla i já (kor na vysoké)

Odp14: No, tak jelikož jsem stále ještě v...
Juras, 2.3.2009 9:06

To je pořád dokola. Proč pořád překrucujete? Nikdo nikoho nezmlátil. To zaprvé. Zadruhé - jednalo se o jednání v afektu, A zatřetí - aby dítě řeklo dospělému šmejde, je naprosto nepřijatelné, i kdyby to byl král šmejdů.
Opakuji, že toho fracka mají správně řezat rodiče. Za něco takového by si děcko nemělo týden sednout na prdel. S některými to jinak nejde, a části z nich nepomůže ani výprask. Ale to už jsou opravdu na šoupnutí do polepšovny. Ale proč vám to vykládám, Vy s nimi přece máte bohaté zkušenosti, tak to víte.

Odp15: No, tak jelikož jsem stále ještě v...
Yardasan, 2.3.2009 21:14

Nevím, co na to bývalá Džamila, ale musím s Vámi souhlasit. Jednal bych stejně. Škoda každé rány, která padne vedle; a věřte Vy ostatní, že ten kdo ji schytá oprávněně pak pokud je jakžtaž normální to vezme zaslouženě časem k srdci v dobrém. S pozdravem jK.

Odp15: No, tak jelikož jsem stále ještě v...
Bára Š., 2.3.2009 21:48

Bohužel děti, které si dovolí něco takového, jsou obvykle tak narušené, že žádné „nesednout si týden na prdel“ na ně obvykle nefunguje.

Jinak já vás zcela chápu, bylo to jednání v afektu. Pro mě je ale nepřijatelné,aby se k němu pedagog nechal strhnout. Když se ovládne i docela normální člověk

Odp16: Docela normální člověk??!!
Caprice, 2.3.2009 23:57

Jenže „docela normální člověk“ se ovládne snáz jen proto, že se setká s podobnými agresory mnohem méně často než učitel (mimochodem, přijdou mi taky docela normální). Navíc on si musí poradit před třídou, která očekává jeho reakci (...projde to ještě? neprojde? příště ho třeba nakopnem, když to prošlo, a pak třeba zkusíme nůž...) A reakce je nejúčinnější, když je okamžitá a jednoznačná (aha, tohle už si líbit nenechal!) Někde mezi čtyřma očima by učitel reagoval zřejmě mnohem klidněji a psychologičtěji, možná by stejně jako „docela normální člověk“ jen mávl rukou. Když totéž udělá před třídou, bude mu ve škole do šmejdů druhý den nadávat kdekdo! V téhle situaci je přece tím poníženým jednoznačně učitel!

Odp17: Docela normální člověk??!!
Bára Š., 3.3.2009 11:12

A co lidé, kteří s agresory pracují dnes a denně v neziskových organizacích?

Na základní škole je často tato klientela smísena s normálními dětmi

Odp18: Docela normální člověk??!!
Caprice, 3.3.2009 18:07

Neziskovky- chtělo by to konkrétní příklad...

Ano, bohužel! Právě proto musí učitel dát těm „normálním“ dětem zřetelně najevo, že chování agresora je nenormální.

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: Docela normální člověk??!!
slayd, 3.3.2009 18:21

Oddělit radikálně zrno od plev! P.S.

Odp18: Docela normální člověk??!!
Bára Š., 3.3.2009 19:17

ano, to by měl....pouze říkám, že ne fyzickými tresty

Ad neziskovky: Třeba ty pro děti s ADHD a nebo aspergerovým syndromem (tomu se věnuje třeba apla)

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: Docela normální člověk??!!
Caprice, 3.3.2009 19:53

A jak tedy- v téhle konkrétní situaci, v konkrétním okamžiku?? Děti čekají, co přijde bezprostředně, bezzubé tresty s prodlevou nemají efekt- ani pro agresora, ani pro spolužáky (možná se o dodatečném trestu ani nedozvědí).

Neziskovky- pracovníci jsou pro práci zde jistě specielně vyškoleni, jistě taky nepracují s třicetičlennou skupinou, pravděpodobně mají k dispozici asistenty... a hlavně, jsou tam zařazeny děti s diagnózu „mozkové poruchy“- tohle je odbočka od původního tématu...

Odp20: Docela normální člověk??!!
slayd, 3.3.2009 19:56

Co zkusit lobotomii? Nebo přikurtovat žáky po dobu výuky k lavicím. Také lze uvažovat o zavedení neprůstřelné průhledné stěny pro vyučujího... Pokrok se nedá zastavit.... P.S.

Odp19: Docela normální člověk??!!
Bára Š., 3.3.2009 20:10

Děti s ADHD zcela běžně navštěvují základní školy a je jich vysoké množství. Stejně jako dysgrafiků apod.
A tedy v neziskovkách si zase tak dobře nežijí, aby měli asistenty :-))

Jinak znovu se budu opakovat a už k tomu opravdu nemá co více říct - myslím si, že jiné formy trestu jsou účinější a lepší než tresty fyzické.

Odp20: Docela normální člověk??!!
Skynet, 3.3.2009 20:14

Bára Š., 3.3.2009 20:10 jo jsou žáci a žáci někomu se po pohlavku rosvítí ale jiný akorat začne cítit zášt a ukřivděnost .. Takže psychologicky analizova (vzdělání učitelů) a na základě analýzy sám pro sebe učinit adekvátní řešení..

Odp10: No, tak jelikož jsem stále ještě v...
Alfons, 28.10.2010 1:13

Amos uměl a dětičky to přežily. ;-)

Odp8: No, tak jelikož jsem stále ještě v...
Juras, 2.3.2009 8:02

Nikdo neříká že obdivovat, ale neodsuzovat. Jestli myslíte, že žáčkovi bylo osm a už v tom věku říká dospělým šmejde, tak to bych viděl tak na diagnostický ústav. Kdyby to byl můj syn, tak bych ho seřezal řemenem.

Odp9: No, tak jelikož jsem stále ještě v...
Bára Š., 3.3.2009 19:18

No, pokud je to dítě na diagnostický ústav (a já si myslím, že je), tak byste to právě tím řemenem nezachránil, ba naopak.

Řemen platí na normální děti, které dvakrát za život vyvedou nějakou lumpárnu

Odp10: No, tak jelikož jsem stále ještě v...
Juras, 3.3.2009 23:19

To mi uniklo, že znáte mýho syna.

Mimochodem - proč pořád mluvíte ve spojitosti s případem napadeného kantora o fyzickém trestu? Pořád zavádíte řeč jinam, nikdo jiný tady o fyzických trestech nemluvil, na to byste měla napsat jiný článek.

Odp6: No, tak jelikož jsem stále ještě v...
Yardasan, 28.2.2009 1:44

:-) To je dobrý Báro, škoda, že Vás neznám, na ulici bych Vám nadával, že jste kráva a Vy byste se na mne usmívala... navíc nemáte dnes nikde dovolání k nápravě... superspolečnost budujete... S pozdravem jK.

Odp7: No, tak jelikož jsem stále ještě v...
Bára Š., 28.2.2009 11:07

myslíter si, že jsem už od nějakých individuí nadávky neslyšela? navíc v pracích, které jsem dělala? Klidně byste nadávat mohl

Odp8: No, tak jelikož jsem stále ještě v...
Vlastimil Čech, 28.2.2009 19:54

Slečno Báro, domnívám se, že Váš postoj není správný a především je nefunkční... dovolte mi, abych se pokusil Vám to dokázati: tedy zahrajme si na situaci, kdy Vy jste pedagogem a já zpupným žákem:
„Seber si to si to sám, šmejde“
Jaká je Vaše konkrétní odpověď?

Odp9: No, tak jelikož jsem stále ještě v...
Bára Š., 28.2.2009 20:04

Nezapomeňte, že já nejsem ani enbudu pedagog....Jaksi od pedagogů se chce taky nějaká odbornos,zdá se mi, že nikoho tu už nai nenapadne, že by pedagog měl mít jiné (lepší) kvality než obyčejný člověk z davu.

Nicméně jak už jsem psala výše, žáčkovi bych uvalila třídní důtku, při opakovaném prohřešku ředitelkou, pak sníženou známku z chování a pak bez milosti vyloučit.

Ta naivita
Miloslav Ponkrác, 1.3.2009 15:56

Moje ex se rozhodla rok učit. Ač autoritu má, zkusila jednou Vámi doporučovaný postup. Bylo jí ředitelkou vysvětleno, že to sice chápe, ale žák by mohl přejít na jinou školu. Tím by škola dostala méně peněz, případně, pokud by se dostala pod stav, bylo by zrušena docela.

Mě se moc nelíbí, když kecá někdo o nelehké situace, do které nechce a nebude postaven. Ze stejného ranku jsou případy, proč když Vás někdo na ulici napadne, máte téměř 100% šanci, že nikdo se do toho nebude plést. Protože i soudci sice nikdy nechtějí být v situaci, kdy sebe, nebo někoho brání, ale zato naprosto přesně ví, jak se ten někdo má chovat.

Ale ničeho se, Báro, neboj. Podobné úsilí těch, kteří do všeho mluví, aniž by to někdy sami zažili na vlastní kůži, nebo si to dokázali představit, ponese jednou svoje ovoce.

Na základkách budou učit hlavně Ti, kteří nemají jinou možnost, o odbornosti, či pedagogických schopnostech půjde mluvit jenom zřídka. Při napadení Vaší osoby Vám nikdo nebude asistovat a ničit Vám tak Vaší možnost se s tím, kdo Vás napadl vypořádat sama. Nicméně samozřejmě potom si budete muset zaplatit dobrého právníka, který bude hodnotit, zda jste útočníkovi nezpůsobila příliš velkou újmu.

Všichni si budou alibisticky bránit jen svojí kůži a klid. Všichni budou vědět, jak ten druhý se měl zachovat a bez ohledu na obtážnost situace. Zkrátím to: Všichni budou připosraní a očekávat hrdiny od těch druhých, a to absolutní hrdinství.

Odp: Ta naivita
Bára Š., 1.3.2009 19:51

Víte, problém je v tom, že já jsem s problémovými klienty dělala. Dělala jsem s dětmi, které byste označil za nejvycválanější fracky. To, že ředitelé hledí spíše na peníze než na učitele snad ani nemůže být vážný argument k zavedení fyzických trestů

Odp2: Ta naivita
Juras, 2.3.2009 8:05

Asi jste chtěla napsat nejNEvycválanější spratci. Nevím, co jste s nima dělala, ale zkušenosti Vám chybí, jak je vidět :-)

Odp3: Ta naivita
Bára Š., 2.3.2009 8:23

Za to vy jich máte vidím tolik :-)

Děti seřezat a nevšímat ;-)

Odp4: Ta naivita
Juras, 2.3.2009 9:07

To jsem nepochopil. Teď jste překroutila který z mých příspěvků?

Odp5: Ta naivita
Bára Š., 3.3.2009 11:11

vycházím ze všech, ve kterých tvrdíte, že tělesný trest je omluvitelný trest, zvláště od učitele a v afektu

Odp2: Ta naivita
Miloslav Ponkrác, 2.3.2009 11:03

Napsala jste: „Nezapomeňte, že já nejsem ani enbudu pedagog....“

Ono je potřeba začít od toho, že si nebudete stavět vzdušné zámky. Mě tak přijde, že kdybyste byla v Antarktidě a chtěla dojít na Saharu, tak začnete tím, že si oblečete hned na Antarktidě plavky.

Jinak to, že ředitelé hledí na peníze je vlastnost každého ředitele, a je to v jeho popisu práce, a je úplně jedno čemu řediteluje. Protože přivést podnik na buben, nebo školu asi není vlastnost správného ředitele.

Nikterak jsem neobhajoval fyzické tresty řediteli, naopak jsem Vám dokazoval, že Váš návrh trestání dětí vyloučením je naivní sen, který za současné situace, legislativy, zákonů, a společenského nastavení k ničemu nevede. Takže jste si z mé povídky o ředitelích měla odnést to, že Váš návrh na řešení je nedomyšlený, a nikoli to co tam nebylo, že obhajuje tělesné tresty.

Aktuální situace je taková, že se musím plně ztotožnit s autorem článku. Dítě není malý dospělý, jak si snadno přečtete v jakékoli učebnici vývojové psychologie. K dítěti tedy nelze přistupovat stejně jako k dospělému, protože na to není zařízeno, a pokud to tak budete dělat, škodíte především jemu.

Dítě je třeba usměrnit, čímž neříkám, že je třeba ho řezat za každou cenu, ale především mu dát základní hodnoty – a to znamená jak práva, tak povinnosti – a přitom mu ještě zajistit hezké dětství. Pokud mu budeme dávat jenom práva, a budeme mu vše ulehčovat, tak ono to dítě pak velmi tvrdě selže až bude žít samostatný život. A buď si zničí svůj život, případně ho zničí jinému, protože bude znát jenom práva, ale nikdy to, že se občas musí o něco snažit.

Odp3: Ta naivita
Bára Š., 3.3.2009 11:10

Nikdy jsem netvrdila, že dítě je malý dospělý a troufám si tvrdit, že učebnic vývojové psychologie mám načtených více, než vy :-) To na úvod.

Jinak s vámi zcela souhlasím :-) Nevím, kde je problém. Ano, dítě je třeba usměrnit, ano, musí znát svá práva a povinnosti.

PS školství by nemělo fungovat pouze na bází zisku (případně vůbec starostí o peníze). Všimněte si, jakou pak mají úroveň například některé soukromé školy

Odp4: Ta naivita
Emily, 28.3.2009 21:44

Dostala jsem se k tomuto clanku i k dizkuzi se zpozdenim, mame28. brezna, ale musim reagovat.
Co se soukromych skol tyce (pisu z Kanady a tedy o kanadskych), tak jsem po rozvodu zapsala sveho 10ti leteho syna do chlapecke skoly bez velkeho rozmysleni po tom, kdyz jsem vvidela jak ti 10ti leti zkouseli na statni skole ucitelku, ktera koncila v nervovem zhrouceni, neb jeji ruce byly svazane pojetim moderni pedagogiky. Stalo mi to penize, a tudiz utrhavani si „od huby“ a hodne spoluprace se skolou, neb i tato soukroma si nemohla dovolit fyzicky trestat zaky. Ucitele byli zkuseni a meli v rediteli oporu tak, ze pokud zak provadel co nemel, rodice byli okamzite informovani, pomoc nabidnuta ve forme diskuze jak na to a bylo pak na rodicich, jestli detatku „domluvi“, jinak vylouceni. Meho synka bylo kousek (rozvracena rodina byla dobrym duvodem) , a tak kdyz velice zkuseneho ucitele vyprovokoval k tomu, ze tento ho popadl za limec, vyhodil ze tridy a pomohl si kopancem do synovo zadni casti, nemela jsem nic proti tomu. Zato teenager, znaly jeho „prav“ si sel na ucitele stezovat do reditelny a zadal, aby byl ucitel za tento cin propusten. Pan reditel me zavolal a radili jsme se co s tim udelat; normalni trest byl vylouceni na tyden. Pozadala jsem aby mohl nadale navstevovat skolu i kdyz ne vyucovani a pracovat tam na necem uzitecnem, jinak by se valel doma u TV nebo pocitace, zatimco mama musela byt v praci a mel by zkratka vyhrano. A tak tyden cistil skolni hriste od odpadku pod prisnym dohledem 200kiloveho bratra-mnicha (katolicka skola) a od jeho nadseni nad tim, jak bude soudit ucitele jsem mu doma odpomohla vysvetlenim, co tak asi ode me i otce muze ocekavat, bude-li chtit tlacit na pilu. Jo a par facek ode me sliznul okamzite , jeste byl v te dobe mensi nez ja.
A to je dalsi problem, cim vic to s nima roste, tim hur se to napravuje. Bohuzel, mnoho techto „nezvladutelnych“ (diky modernimu skolstvi) doroste do dospelosti a nekdy je to stoji i zivot v mladem jeste to veku.
Jinak muj syn diky spolupraci mezi skolou a rodinou (v soukromych skolach je to na efektivni urovni) nakonec uspesne skolu dokoncil; s jeho rebelijni povahou nemel zrovna lehke dospivani, vyzkousel si leccos; rodice rozvedeni, ale obema nam zalezelo na tom jak kluk vyroste a tak v nasledujich letech jsme v jeho vychove tahli za jeden provaz. Nelituji namahy, nervu ani penez, stalo to za to.
Dokoncil universitni vzdelani a dnes, ve 30ti letech je uspesnym ucitelem , ktereho jak on sam pravi zadny z zaku neprecura, pac on zna kazdy trik, on byl jednim z nich. Nutno dodat, ze uci v soukrome skole. Svoje zamestnani miluje a u zaku ma patricny respekt.
Nazor na reseni: premira vseho skodi, at uz prilisna svoboda pro zaky, ci hrube telesne tresty. Stare pravidlo zlate stredni cesty a selskeho rozumu nadale plati i kdyz se uz pouziva cim dal tim mene. A souhlasim s tim, ze deti nejsou dospeli a z toho duvodu se odjakziva museli vychovavat , aby nabrali zkusenosti pod dohledem. Kdyby mama nedala 4 letemu diteti pohlavek po tom, co pres vsechny domluvy bude litat do jizdni drahy, tak by asi dlouho nezil... Deti nam dopreji zajimavych zivotnich zkusenosti, pockejte si Baro na vlastni.... Good Luck

Odp10: No, tak jelikož jsem stále ještě v...
slayd, 1.3.2009 17:16

Kdybych byl tím terorizovaným žáčkem od pí. učitelky Báry Š. pokusil bych si jí vyhlídnout s partou spolužáků při cestě ze školy. V parku bychom na ni vhodili deku a to by byla panečku mela.... Dva přední zuby venku, zlomené žebro, monokl na oku a sakra nikdo nic neviděl. To máš za to ty krávo jedna: a teď se seber a vypadni. A už příště nic nezkoušej nebo....!!!! P.S.

Odp11: No, tak jelikož jsem stále ještě v...
strach, 6.3.2009 23:14

Z toho jde respekt...

Odp3: No, tak jelikož jsem stále ještě v...
Maximus, 27.2.2009 21:16

Říct někomu „šmejde“ je totéž jako si říct o ránu pěstí a ne o pár facek.

Začíná to štvanicí na učitele, končí to odsouzením člověka, kterého v temném zákoutí ostoupilo pár podezřelých individuí (s jasným úmyslem) a který jednomu z nich přerazil snici. Prý „nepřiměřená obrana“.

Odp3: No, tak jelikož jsem stále ještě v...
Skynet, 27.2.2009 21:25

Bára Š., 27.2.2009 21:10 Nez poslouchat dokola osla tak mu dam po hubě a je klid. Furt lepší než žalovat Báro. Furt lepší než pomlouvat (holky hm...

Odp3: No, tak jelikož jsem stále ještě v...
Marek, 7.3.2012 7:13

Myslím že žákovi nešlo tolik ani o fyzickou bolest, ale spíš o tu potupu, o to že „nějaký“ učitel si k „němu“ dovolil něco takového. Facka je dnes považována za degradující a ponižující trest..

Odp4: No, tak jelikož jsem stále ještě v...
Juras, 7.3.2012 8:19

Hezký. Takže chudák žák, který řekl kantorovi šmejde, se cítil potupen. Chudák malej, to ho asi poznamená na celý život, taková nespravedlnost, co?

Odp2: No, tak jelikož jsem stále ještě v...
opičák, 28.2.2009 18:21

facka - dárek:) ono je to dost ponižující, od člověka, kterýmu to nemůžeš oplatit. a přiměřená reakce to určitě nebyla.

Odp3: No, tak jelikož jsem stále ještě v...
slayd, 1.3.2009 17:19

Jen se s tý facky Opičáku nepo..R! Až ho budou tlouci za pár let v kriminále a strkat mu péro do zadku jeho spoluvězni: možná si vzpomene na učitele a zalituje, že nvydržel ještě jednu z druhé strany a dnes nemusel v base dělat buzíka... P.S.

Odp3: No, tak jelikož jsem stále ještě v...
Tlapka, 2.3.2009 12:11

Źák si začal a měl dostat víc, ale beze svědků. V této věci učitel udělal chybu.

Odp: No, tak jelikož jsem stále ještě v...
MaKos, 28.2.2009 12:39

To bylo na ZŠ? Kdyby to bylo totiž už na SŠ nebo Gymplu, prokázal by tím tomu fakanovi vlastně laskavost, že by to řešil jen fackou. To toho spratka chvíli bolí a hotovo. Kdyby ho v tom koupal přes ředitele a nechal mu dát nejdřív trojku z chování a spratek by pokračoval ve svém chování, tak by z té školy dřív nebo později vyletěl a to je větší trest jak facka. :)

Odp2: No, tak jelikož jsem stále ještě v...
slayd, 1.3.2009 17:23

Nesuďme v klidu toho, který tam měl vydržet v dané situaci 10 měsíců školního roku... Po bitvě je každý generál. Existuje jeden citát z klasika: žádnej mužskej, kterej nedostal v životě párkrát přes hubu, to nemůže nikam dotáhnout... P.S.

Odp: No, tak jelikož jsem stále ještě v...
pepik, 11.3.2009 20:57

Vše je o vztahu učitel-žák nebo žák-učitel. Je to o nerovném vztahu. Úzce tento vztah souvisí se stavem školství a vlastně celé společnosti. Obrovská nabídka „studijních“ oborů, tisíce škol. A žáků málo. Takže se čtyřkama můžete klidně studovat střední odbornou školu. A doděláte ji! Nikdo vás nevyhodí, protože škola za vás dostává peníze. Když vás vyhodí, příjde o peníze. A zde je zakopaný pes. Dnešní „studenti“ nemusí bojovat o udržení na škole. Není konkurence. V tom to je. Protože, kdyby museli bojovat, makat, tak by neměli čas na voloviny. Stejné je to samozřejmě i na straně učitelů. Pedagogické školy chrlí davy učitelů - nezkušených, nepřipravených, nevyzrálých, ne...atd. Protože je mnoho škol a nedostatek učitelů. A škola drží i špatného učitele, protože za něho nemá náhradu. Řešení? Snížit počet škol! Jak? Škola, která nedokáže připravit studenty tak, aby si 90% absolventů nedokázalo najít a udržet zaměstnání aspoň 10 let, si nezaslouží peníze z mých daní!! I takto je nutno se na to dívat.

Odp2: No, tak jelikož jsem stále ještě v...
ivan, 11.3.2009 21:06

Pepíku, jak by měly peďárny produkovat zkušené a vyzrálé absolventy?

Odp3: No, tak jelikož jsem stále ještě v...
pepik, 12.3.2009 13:49

Odpověď je v příspěvku. Mít jen dvě nebo tři a nebo také jen jednu peďárnu. Dnes je tam plno lidí, kterým se nechce makat a nebo se na nic jiného nehodí. Pokud bude konkurence bude i kvalita.

Ještě nejméně jeden další viník.
(:-), 12.3.2009 16:06

Pepíku, je ještě třetí zásadní (majoritní) viník, a tím jsou podnikatelé-zaměstnavatelé, kteří se žádným způsobem, ani finančním, ani teoretickým nepodílí na vzdělání středoškoláků a vysokoškoláků, nechtějí absolventům škol platit ani praktickou část přípravy pro zaměstnání (=praxi) a pouze si osobují právo absolventy třídit na menší část „schopných“ a větší část „neschopných“, které propouští ve zkušební době bez uvedení důvodu.
A státní orgány jen k této intenzívní selekci nečinně přihlíží a pouze se diví, proč stoupá % nezaměstnaných, proč stoupá % mladých invalidních důchodců a proč prudce klesají finanční zdroje pro výplatu starobních důchodů.

Odp: Ještě nejméně jeden další viník.
Alfons, 12.3.2009 16:32

Je tržní hospodářství. Vzdělání si musí každý KOUPIT a DOPLŇOVAT SÁM !!!

Odp: Ještě nejméně jeden další viník.
ivan, 12.3.2009 18:40

Důchodové pojištění je ,,letadlo,„ je to ohromné a manipulovatelné politikum. Předpokládá, že se někdo přetrhne radostí platit na někoho, kdo jakoby má ,,nárok,“ a to samé, že se stane za čtyřicet let ve prospěch zestárlého platiče. Spravedlivá by byla zajišťovací dávka ve stáří. pro všechny stejná. Každý by si měl na svoje stáří vydělat během svého aktivního života. Povinné odvody ve prospěch ,,někoho,, rozhodně nejsou pro plátce jistotou, ale vcelku jistě jsou politickým střelivem socialistů. (rádi slibují jedněm,z kapes druhých)
Romantiku, vdělání je nepřenosný statek a je výhradním vlastnictvím jeho držitele. Naopak, škola by měla být placena žákem. Proč by měl někdo držet v ruce lepší karty za mojí snahu a mého přispění?
(nyní se takto děje, ale spravedlivé to není)

Takto je možné, a děje se tak, že lékař na jehož vzdělání přispívám jde léčit do ciziny. Kdyby si svoje vzdělání platil sám, bez mojí účasti, tak bych si ( jiní také) za ušetřené groše jeho starost o moje zdraví mohl dovolit i za ceny jinde ve světě běžné. Jeho investice by byla pouze jeho, a já bych si za ušetřené groše platil jiného.

Stát ve sporu proti právníkovi na jehož vzdělání jsem se spolupodílel, je jako mířit na sebe zbraní na straně útočníka proti sobě samému.

Podpořil bych pouze nekomerční obory.

Odp2: Ještě nejméně jeden další viník.
(:-), 12.3.2009 23:47

Ivane, pokud by bylo podle Vás „vzdělání nepřenosný statek a výhradním vlastnictvím jeho držitele“, pak podnikatelé-zaměstnavatelé by neměli právo využívat vědomostí svých zaměstnanců, kteří je získali svým vzděláním, a zaměstnavatelé by byli povinni všechny odborné znalosti pro své podnikání získat sami a také si je všechny sami realizovat ve své podnikatelské činnosti.

Měl byste pak mnohem větší náklady na své vzdělání, protože byste si pak musel zaplatit školy ve všech odbornostech, které k podnikání potřebujete; na druhé straně byste měl menší mzdové náklady, protože byste zaměstnával lidi bez základního vzdělání nebo jen se základním vzděláním.

Ale pozor:
1) Nemohl byste třeba do svého věku 40 ti i více let podnikat, protože byste až do té doby musel pouze pilně studoval.
2) Řídit firmu se všemi levnými ale úplně nevzdělanými podřízenými by jste sám nestíhal.
3) Nevzdělaní podřízení by Vám celý podnikatelský plán a systém neúmyslně rozložili, protože by ničemu nerozuměli.

Proč by měl žák platit škole za vzdělání, které mu nebude zárukou pro získání zaměstnání ? Myslíte si, že žáci a studenti jsou vesměs boháči, kteří studují pouze pro svou radost bez ohledu na to, zda své znalosti v zaměstnání uplatní nebo ne ?
Proč se zlobíte na doktora, který odejde vydělávat do ciziny ? Vy můžete také svou firmu nebo její pobočku do ciziny přesunout a budete svému národu chybět méně, než ten doktor.
(Varovný příklad: Čech-emigrant-podnikatel v západní zemi se po autohavárii vrátil do ČR proto, protože si dobře spočítal, že léčení zde bude pro něho levnější).

Bohužel, kdybyste zastával heslo „“ pouze z mé kapsy do mé kapsy„“ ( tj. b e z p o v i n n ý c h o d v o d ů), tak byste se zdarma nemohl ani narodit, nemohl byste zdarma chodit ani do základní školy ani na střední školu, nemohl byste chodit k lékaři bez zaplacení nebo jenom za 30 Kč poplatek, nedostal byste žádný invalidní a žádný starobní důchod, nejezdil byste autem po dálnicích ale jen po polních cestách, musel byste se ozbrojit a v noci obcházet denně s kulometem svou firmu, protože by Vás nechránila ani policie ani justice a mnoho jiných výhod státní správy byste neměl. Vám by asi vyhovoval způsob života zlatokopů na DZ dle hesla „zastřel, nebo budeš zastřelen “ :-)

Ještě prosím vysvětlete, jaké „nekomerční obory“ studia byste podpořil ? V kapitalismu přece žádné nekomerční studium neexistuje! I charity „ždímají“ peníze kdykoliv a od kohokoliv.

Odp3: Ještě nejméně jeden další viník.
ivan, 13.3.2009 9:03

Romantiku , napsal jsem to tam jasně i se zdůvodněním. Uvedu spíše příklady toho, co považuju za představitele komerčních oborů, jsou jimi nepochybně ekomomie a práva, za nekomerční považuju archeologii, nebo muzejnictví, ostatní je ve článku i se zdůvodněním, na možné nejasnosti odpovím.

Odp4: Ještě nejméně jeden další viník.
neromantické sdružení, 13.3.2009 11:03

Ha! A z čeho ti archeologové žijí ? Oni se narodili s tak velkým majetkem, který jim vystačí na celý život na živobytí a ještě na financování vykopávek a zaměstnanců ? Kromě toho občas ten archeolog najde ještě dnes nějaké hmotné památky veliké ceny, které sice musí odevzdat vládě státu, na jehož území je našel, ale za nález je mu od toho státu zaplaceno nějaké „ nálezné“. Slyšel jste něco o „černých“ hledačích českých vltavínů ? To jsou přece superkomerční archeologové, rabující nerostné bohatství této země zcela bez licencí, bez povolení, bez odvodu poplatků, tedy zcela na vlastní pěst a DO VLASTNÍ KAPSY, tak jak si podnikání představujete Vy.
A myslíte si, že člověk, který vystudoval muzejnictví, že se usadí v některém muzeu jako ředitel, ochranka a odborný správce sbírek v jedné osobě a bude to dělat zadarmo pouze z lásky k vlasti ? To je přece nesmysl. Dokonce i majitelé restituovaných zámků ze svých nemovitostí vytváří tvrdě komercionalizované objekty např. typu muzeí a galerií, kde svůj majetek za vysoké vstupné ukazují návštěvníkům z řad veřejnosti. A co odborné posudky sbírek, z muzeí a kostelů ukradených výtvarných děl aj. ? Snad nevěříte tomu, že by např. soudní znalci v oboru muzejnictví své posudky vypracovávali zadarmo !

Odp5: Ještě nejméně jeden další viník.
ivan, 14.3.2009 0:18

Romantiku, tak tedy dobrá. Ve skutečnosti by bylo spravedlivé aby si každý svoje vzdělání hradil sám. Chtít mít v životě lepší karty v ruce je věcí karbana, nikoliv jeho protihráčů. I tímto způsobem by došlo ke skutečné selekci talentů a cílevědomých lidí od průměrných, nebo flinků. Ze hry by byli vyloučeni protekcionisté, kteří skuteče přínosným brání dostat se na pozice prospěšnosti. Teprve zkouškou odolnosti bych posvětil oprávněnost úcty ke vzdělání a jejich nositelům bych takto vystavil punc neinflačnosti. Velice často jednám s lidma, kteří mě už na začátku rozhovoru cpou do ruky vizitky s titulama a přitom je jasné, že dodneška nepochopili fyziku pro žáka základní školy. Třetina z nich nedokáže číst ve výkresech nebo si udělat materiálový výpis a cenové kalkulace z již předpracovaných ceníků, což by mělo být základem jejich práce. Mnohdy nevím, jestli jsou jejich nápady v ,,inovaci technologií " legrací, nebo jestli to myslí vážně. Rozpaky, rozpaky.

Odp6: Ještě nejméně jeden další viník.
Alfons, 14.3.2009 9:39

Politici nepotřebují žádnou kvalifikaci a rozhodují o chodu celého státu. A fyzika žáka třední školy jim může být ukradená. Takže koncentrace neumětelů v parlamentu a senátu může být i 100 oprocentní.

Odp6: Ještě nejméně jeden další viník.
(:-), 14.3.2009 23:36

Nedivte se. Kde to ti mladí lidé měli pochytit. Málokterý chlapec měl štěstí, aby měl šikovného tátu nebo dědu, který se mu od mala až do dospělosti ve volném čase věnoval a něco s ním tvořil, stavěl plot kolem zahrady, kopal studnu, nebo opravoval střechu. Matky jsou často rozvedené samoživitelky, otcové tráví čas od nevidím do nevidím v zaměstnání jako manageři, doktoři nebo politici a dědové to samé. A když je doma potřeba něco opravit, tak se na to zavolá specializovaná firma, a té firmě se zakázka zaplatí.
Malí kluci vyrůstali od jeslí přes mateřskou školku, ZŠ až k VŠ většinou pod dohledem a vedením žen. Absolventi proto nemívají dostatek praktických zkušeností, které je naprosto nutné, aby jim zaměstnavatelé byli ochotni poskytnout; jinak bude brzy bída o zkušené lidi.

A ještě něco : Většina pedagožek jsou osoby tělesně atraktivní, komunikativní, usměvavé, s pozitivním myšlením. Nemají však často dostatek prostorové představivosti, ani vztah k technickým předmětům, ani dostatek empatie ve vztahu k žákům. Nemají potřebu pro své studenty vymýšlet nestandardní metody vyučování. Tyto mladé krásné učitelky odmemorují žactvu látku a podobně žactvo i přezkouší; zda žáci látce porozuměli, zda ji umí aplikovat v reálném světě, to už ty paní učitelky nezajímá. A proč také, ony splnily to, za co jsou placené. Proč by si komplikovaly život třeba s tím, aby pozvaly do vyučovací hodiny třeba důchodce-zkušeného svářeče bez pedagogického minima. Nebo aby se s celou třídou vypravily na celý den do prachu podniku zpracovávajícího dřevo. Nad to jsou povznesené. Dnes je žactvu zakázáno během studia manuelně pracovat. Současně je i téměř zakázáno člověku bez pedagogického minima ve škole učit.

Chodit na praxe během studia do výrobních podniků bývá školami považováno za socialistický přežitek, v osnovách pokud vím to nebývá, a podnikatelé si to ani nepřejí.

Tenhle článek se mi líbí, je tam toho...
Leondegrance, 27.2.2009 21:06

Tenhle článek se mi líbí, je tam toho hodně.

S nastíněným řešením problému s „zvedni si to sám šmejde“ souhlasím. Potrestat ihned na místě, netahat to ale dál s klukem jako kouli na noze. Myslím, že speciálně kluci, potenciální chlapi, by se měli naučit, že po kroku vedle přichází reakce. Okamžitá. Jen jestli u tohohle konkrétního příkladu není už trochu pozdě.

Učitel by jistě měl být autorita, ale rozhodně autorita přirozená a to se těžko hledá. Tady jsou (také) školstvím napáchané škody z předchozích desetiletí.

S biflováním příliš nesouhlasím. Ono samo o sobě není špatné, ale je třeba dobře vybrat data k biflování a způsob ověření nabiflovanosti. Neshazovat žáka před třídou, například. Dobře vybraný základ v hlavě se ale velmi hodí ;-)

Jak říkám, je toho hodně, možná ještě něco doplním .

Biflování je dobré. Ale po letech...
Skynet, 27.2.2009 21:33

Biflování je dobré. Ale po letech stejně zapomeneš téměř vše, kromě věcí a učení které běžně používáš k Životu. Takže šokla je fajn, ale mají zbytačně velké nároky když stejně všichni každým rokem strácejí data, když se nevzdělávají. Učím se a po letech už si ani nespomenu jak se měří pravý úhel (pithagorova věta si možná vzpomenu)

Odp: Biflování je dobré. Ale po letech...
MaKos, 28.2.2009 12:42

Zapamatujete si tak 10%, proto ten celek musí být velký, aby z toho těch 10% něco znamenalo. A i to co zapomenete se pak v případě potřeby po krátkém zopakování naučíte podstatně rychleji a lépe než kdybyste to viděl poprvé.

Odp2: Biflování je dobré. Ale po letech...
Jimmy, 28.2.2009 17:29

A i to co zapomenete se pak v případě potřeby po krátkém zopakování naučíte podstatně rychleji a lépe než kdybyste to viděl poprvé.
Toto zjistí každý student VŠ. Látku kterou během semestru viděl pouze jednou (na přednášce) se naučí během 2-4 dnů před zkouškou a najednou dokonce popisované závislosti i začnou dávat smysl, přestože předchozí 3 měsíce často nevěděl o čem profesor hovoří a jen matně si pamatoval o čem mluvil před týdnem.
Ovšem během pár dnů po zkoušce opět nastane rapidní zapomínání aby látka oživila až během cca 5 dnů přípravy na státnice.

Odp3: Biflování je dobré. Ale po letech...
Bára Š., 28.2.2009 17:42

:-D proboha, na jaké školy se student připravuje pět dnů na jednu zkoušku ze státnice? Řekněte mi to, ať zvážím přestup

Odp4: Biflování je dobré. Ale po letech...
Jimmy, 28.2.2009 18:43

Na škole, kde se k té státnici dostane jen 20% prváků ;-) Těch 20% co složí těch 50+ zkoušek už prostě něco umí z předchozího studia, neboť jinak by se k té státnici nedostali.

Jedná se o technické školy. Tam se státnice dělají stylem, že se obhájí diplomka před komisí (a nebo taky ne) a pak členové komise dávají studentovy necelou hodinu více či méně záludné otázky z cca 5 hlavních předmětů .
Takže se jedná o 5 dnů příprav na všechny předměty a člověk už to musí umět a jen si osvěží nějaké drobnosti, naučit se během té doby všechno od nuly jako na normální zkoušku nelze.

Odp5: Biflování je dobré. Ale po letech...
Bára Š., 28.2.2009 19:34

No, tak to pak ano....mluvíš o tom, že to chce předchozí důkladné studium :-) To pak samozřejmě chápu, že když se někdo drtí dva tři roky, že potom udělá státnici, to mám taky tak....myslela jsem, že někdo si prostě nějak udělá zkoušky a pak mu na státnici stačí pět dní...

Takže školu neměním, jo?:-D

Odp6: Biflování je dobré. Ale po letech...
Jimmy, 28.2.2009 20:36

Z celého svého ročníku (425 prváků) vím o 2-3 lidech, kteří se drtili průběžně, ale taky měli třetinu zkoušek v předtermínu a od půlky zkouškového volno. Zbytek studentů praktikoval z různé míře styl studia „3 měsíce prázdnin během semestru a 6 týdnů zápřah během zkouškového“. Mělo to ovšem háček, že jen těch 20% bylo tímto způsobem schopno udělat těch potřebných 50+ zkoušek a dostat se ke státnicím. Ovšem ti kteří se tímto stylem ke státnici dostanou zjevně na ten svůj obor „má buňky“ a jsou schopní v krátkém čase obnovit dříve naučené věci a tak na státnice opravdu stačí ten týden.

Takže drcení se po dobou 2-3 let není jediný způsob jak udělat lehce státnice, ale zjevně na ten snazší způsob nemají všichni.

Odp7: Biflování je dobré. Ale po letech...
Bára Š., 28.2.2009 20:53

Tak já studuju práva...a o žádném lepším způsobu, jak se naučit římské právo, než ležet v knihách, nevím...ale pokud nějaký takový způsob bude, sem s tím.

Jinak tatínek techniku dělal taky a vážně musel studovat průběžně celý rok, i když tedy předtermíny měl a státnice v klidu. Nezdá se mi, že by to byl úděl těhc hloupějších, spíš všech, kdo chtějí dobře vystudovat...Dobře myslím dobře. Člověk, co se učí jen na zkoušky dvakrát do roka, mi nepřijd ejako dobrý student a už vůbec si nemyslím, že získá dostatečné znalosti

Odp8: Biflování je dobré. Ale po letech...
Jimmy, 28.2.2009 23:12

Je jasné že práva se musí nadrtit, zatímco technika se dá často logicky odvodit, i když to má své meze. Např. odvození Navier-stokesovy rovnice pohybu tekutin znamená jednu až dvě A4 matematických úprav kdy je třeba vědět z čeho vyjít, jak upravovat a k čemu se má dojít.

Vzhledem k tomu, že v průběhu semestru jsou nejen přednášky, ale i cvičení a různé semestrální práce, tak i ten kdo se „neučí“ musí trochu pochopit probíranou látku v průběhu roku aby byl schopen zpracovat semestrálku a během cvičení také lecos pochytí.

Nicméně ležet každý den v knihách rozhodně na technice nutné není a nikoho kdo by to dělal neznám.
Navíc v technice na rozdíl od práva není jasné nejlepší řešení či jednoznačný výsledek (vyhraný spor vs prohraný spor), ale možných řešení je vždy mnoho a řešení je vždy lepší jen podle zvolených kritérií a požadavků. Požadavky mohou jít proti sobě a tak výsledek je často kompromis a nikdo neví, zda změnou něčeho by nešlo nalezené řešení ještě dále vylepšit. Takže na technikách často stačí vědět jen principy a silné a slabé stránky různých řešení ale není třeba znát naprosto přesně postupy a detaily. Zato na právech bazíruje na slovíčkách a přesném znění zákonů, smluv atd.

BTW inženýrský vtípek:

Říká jeden čerstvý inženýr druhému.
Když si představím jaký já jsem inženýr, tak mám strach jít k doktorovi.
:-)

Odp9: Biflování je dobré. Ale po letech...
Bára Š., 3.3.2009 11:14

Pouhé nadrcení práv vám bude velmi k ničemu :-) A to dokonce už na škole, když se dělají klauzury

Jinak neříkám ležet každý den hodiny v učebnicích, myslím prostě průběřné studium.

PS prosím vás, copak v právu, které se často velice dotýká morálky a filozofie, je nějaký jednoznačný výsledek??

Já z vás mám pocit, že máte docela naivní představy (stereotypy)

Odp: Biflování je dobré. Ale po letech...
slayd, 1.3.2009 17:25

Když si vzpomenu na některé hlouposti, které jsem se musel na střední škole učit, je to zázrak, že jsem ještě dnes vůbec schopen samostatně myslet.... P.S.

Odp2: Biflování je dobré. Ale po letech...
Tlapka, 6.3.2009 16:08

Někdy bych si něco ráda zopakovala, třeba: Síla krát práce krát čas krát výkon- hned se jdu na to podívat.

vychovavame nejen idioty, ale i
pavla, 27.2.2009 21:37

slaboduche jejdince, kteri maji byt poslusni, pokud mozno se moc neprojevovat- pasivita apatismus a poslusnost hraji svou roli pro urcite skupiny lidi.... Proc by se mel stat ridit tim, ze by mel pomahat uciteli ? Co to prinese cele skole? Proc by se skola mela zastavat takovyho tyrana, kdyz si to preci „zpusobil“ sam? Vzdyt je preci neschopny, co na tom, ze j to nas zamestnanec, zde nejde o cloveka, jde preci o jmeno skoly, o povest a o to, kolik deti tuto skolu navstevuje. Jde o prestiz a o penize. Lidskost nebo vychova tu nehraji zadnou roli. Kam jste upadli? Jste normalni? Uz davno se zmenil pristup ucitelu k detem a deti k ucitelum. To co vidime, jsou jen nasledky. Proc bychom se meli venovat vychove deti? Potrebujeme debilky co nasleduji vedce v jejich, byt proklate nestydate praci s lidskou psychikou, potrebujeme lidi, co nerozumi a nechapou a proto nas volaji. Uz davno nechceme vychovavat lidi, co „vedi“ uz davno jsou informace zahalovany tak, aby deti co prijdou do skol vedely jen pulku z toho, co se ucili jejich rodice. Proc? Ptejme se dal. A odpovidejme si zcela normalne a lidsky. Je nas moc je nas hodne a uz davno nejde o to zachranit lidsky potencial, ale o opak. Pokud mozno ho znicit. A pokud vis vic nez odtatni, jsi zahnan instituci do mista, kde nemas uniku. Je jedno, zda se jedna o ministerstvo, kde te drava zver pohlti, ci o psychitrickou lecebnu. A kdo z nas ma mit otevrene oci? Kdo ma rict - takhle to preci neni spravne - to preci nejde? Kdo to ma udelat? My, ti poslusni, nebo ti rebelove, co se skryvaji a pravdu rict nahlas nemohou, protoze by nejen na frak dostali? Ti, co tohle vymysleli, ti, kdoz vedi, co tenhle system prinese, ti to vedi, to uz vedi, jake nasledky muzeme ocekavat a pokud se rozumny clovek nezamysli vcas a ve velkem se neozve, skoncime v pavucine - matrixu..... a top vsechno zacina rodinou, jde to pres skolu a konci to zkolapsovanym zivotem....ktere matrix povazuje za spravny pro sve vlastni plany...

Odp: vychovavame nejen idioty, ale i
slayd, 1.3.2009 17:28

Ať žije demokratická výchova! Svobodu všem pošukům, ignorantům, úchylákům pro jejich svobodný rozvoj osobnosti. Ostatní se musí přizpůsobit!! P.S.

Odp2: vychovavame nejen idioty, ale i
Maximus, 2.3.2009 5:39

Pozor na ta silná slova. Nějaký aktivista ještě nechá zavřít celý server, za to, že se o příslušnících menšiny vyjadřujeme jako o pošucích ... atd.

Odp3: vychovavame nejen idioty, ale i
Yardasan, 2.3.2009 21:20

:-) Myslím, že se již nejedná o menšiny, ale o celkový projev společnosti. S pozdravem jK.

Odp: vychovavame nejen idioty, ale i
Vlastimil Čech, 3.3.2009 12:14

PERFEKTNÍ PŘÍSPĚVEK, Pavlo

Odp: vychovavame nejen idioty, ale i
Tlapka, 6.3.2009 15:03

Není to výchovou. Idiotem se spousta lidí už rodí a pak jsou z nich debilci.... atd jak píše Pavla však ty debily právě společnost potřebuje a není tolik lidí co by se rozumně ozvali a to dokonce ve velkém.. a co by se stalo s debily pak, už by se nehodili ?

naši kantoři...
berenička, 27.2.2009 22:28

Dobrý večer... :-)
K tomuto článku a vašim různorodým názorům bych se chtěla vyjádřit asi takhle...
Ano, kolem nás je mladší generace studentů tzv. „ze základky“ stále horší a horší. Učitel jako autorita pro ně vůbec nic neznamená a pro mnohé je škola jen jakousi zábavou, otravou a nebo právě naopak neuvěřitelným zrdrojem informací a do budoucna spousta krásných a neopakovatelných vzpomínek, nostalgie...
Když se zamyslíme, vynoří se nám v hlavě mnoho otázek - Proč jsou děti právě takové, jaké jsou? Proč tak rychle dospívají? Proč se tak chovají, neváží si věcí, lidí, prostě ničeho.. ?
Odpověď je vcelku jednoduchá a víceméně v jádru myšlenky jednotná pro všechny otázky tohoto druhu. To, co děti nejvíce ovlivňuje, je právě rodina a jejich vývoj v ní ... ony samy nemohou vlastně za nic. Jsou ovlivňovány tolika věcmi... časopisy, filmy, internet, společnost, rodina a v neposlední řadě také škola, ve které tráví spoustu svého času. Právě ve škole je nejdůležitější „obsazení“ pedagogů, kteří velmi ovlivňují naše drahé ratolesti. Když z různých gymnázií a středních škol odcházejí studenti takřka podprůměrní právě na pedagogické fakulty jen proto, aby měli alespoň „nějakou tu vysokou“ a zejména také proto, aby si prodloužili mládí a ještě si trochu „užili“ dříve, než budou muset jít pracovat... A potom se nedivte, s jakými mnohdy ponurými názory příjdou domů naše milé dětičky. Uznejte sami... který předmět vás bavil ve škole nejvíce? Osobně, mně nejvíce bavily právě ty předměty, které nás učili zejména kantoři vzdělaní, ve svém oboru zběhlí a hlavně diplomati. Správný tzv. „pan učítel“ nikdy neuhodí svého žáka, snaží se mu naslouchat, respektovat jeho názory, podrobit se diskuzi a co nejlépe ho seznámit s danou látkou. A mnohdy nejdůležitější je zaujmout... být autoritou, přirozeně a bez jakéhokoliv pohlavkování!! Jsou i jiné způsoby, jak potrestat žáka za přestupek, kterého se dopustil. Člověk by se měl především ovládat, obzvláště, pokud má být autoritou a jakýmsi vzorem skupině lidí, ze které má vyjít každý jedotlivec plným, rázným krokem do neznámého světa...

Odp: naši kantoři...
g.beret, 27.2.2009 23:21

> „Správný tzv. “pan učítel„ nikdy neuhodí svého žáka, snaží se mu naslouchat, respektovat jeho názory, podrobit se diskuzi a co nejlépe ho seznámit s danou látkou. A mnohdy nejdůležitější je zaujmout... být autoritou, přirozeně a bez jakéhokoliv pohlavkování!! Jsou i jiné způsoby, jak potrestat žáka za přestupek, kterého se dopustil.“

Pravděpodobně nevíte, jak to na základkách a někdy i na středních chodí. Některým žákům není možno naslouchat, natož je respektovat. A zaujmout je? Až se ve škole budou učit, jak si zabalit trávu, tak možná. Na základce neexistují žádné efektivní způsoby, jak potrestat takového žáka. Poznámka? Zhoršená známka z chování? A co s tim? Rodiče to řešit nebudou... A zvláštní domácí úkol? Maximálně dostane poznámku. Ono nafackouvání je naprosto pochopitelné a souhlasím s ním.

Odp2: naši kantoři...
Alfons, 28.2.2009 1:02

A zde je názorně vidět přežívající totalitní chování staršího učitele, které si sebou do posametové školy přinesl do nové moderní školy. Neumí využít demokratických prostředků, které mu dnešní doba dává a používá násilí, jako typický způsob předtotalitního řešení přestupků ve škole. Takový učitel nemá co ve škole dělat.

Odp2: naši kantoři...
Shipper, 1.3.2009 6:53

Na základce neexistují žádné efektivní způsoby, jak potrestat takového žáka.
Existují:
Bára Š., 28.2.2009 20:04

Odp3: naši kantoři...
Alfons, 1.3.2009 7:36

Existují. Všichni učitelé podat hromadnou výpověď a ať si žáky učí Liška sám.

Odp: naši kantoři...
slayd, 1.3.2009 17:35

No vidíte kolik toho musí pan učitel? Ale žák ten nemusí nic. Učitel je tam pro něj: on musí zaujmout, on musí sjednat pořádek, on musí... Žák se nudí, protože je tupohlav, které ani nemá ponětí o čem učitel vypráví / je to vina učitele/, žák proto začne z nudy pokuřovat v hodině mariánku, aby zahnal nudu /vina učitele/- měl hovořit o tématech blízkých tomu adolescentovi/ anální sex, drogy, noční jízda fotrovým auťákem pod vlivem alkoholu/. Zkrátka když nezaujme a neudělá pořádek je to špatný učitel. Organizace ani rodina ani společnost nenese žádnou odpovědnost. Učitel musí být hrdnina naší doby. V tom je jeho poslání... P.S.

Odp2: naši kantoři...
Tlapka, 2.3.2009 12:17

Žáci nevědí, že se učí protože aby nebyli blci. Mělo by se jim to vysvětlit. Myslí že učení je vina jejich učitelů.

Odp: naši kantoři...
Tlapka, 6.3.2009 15:07

To je úplná pravda ale jak to udělat aby se lidé příslušně ovládali- nikdo na to nepřišel, ani jak by se udělalo aby bylo více Správných učitelů.

Jsem fyzicky slabý, nerad čtu knihy a...
g.beret, 27.2.2009 23:09

Jsem fyzicky slabý, nerad čtu knihy a nesnášim se cokoliv učit zpaměti. Přesto ale v technických předmětech a matice patřím k nejlepším ve třídě. Ze zkušenosti vím, že spolužáci, co se biflujou, ve skutečnosti nerozuměj látce. K čemu ale je umět to odříkat, když to nechápou? To radši nebudu znát přesně všechny termíny, ale chápat podstatu. Přístup, kdy je student nucen něco vymyslet a dohledat si informace (třeba i na internetu) považuji za přínosný, protože podle mě je nejdůležitější dokázat si poradit.

Co se týče „nadprůměrné znalosti používání IT technologií“ - s tim nesouhlasím. většina vrstevníků umí počítač sotva používat, ačkoliv u něj prosedí spoustu času. Co se týče „vyžraných puberťáků s kšiltovkama nakřivo, jejichž hovory se točí výhradně okolo konzolí, péespéček a podobných věciček“ - osobně takový „týpky“ nazývám všeobecným pojmem „idiot“. Ti, co tomu skutečně rozumí, jsou buď věčně zalezlý doma a něco kutí a při osobním kontaktu je obyčejný člověk považuje za hlupáky (dokud nedojde na odbornou diskusi - k té ale většinou nedochází) a nebo je to celkem inteligentní člověk, do kterého by to nikdo na první pohled neřekl.

Odp: Jsem fyzicky slabý, nerad čtu knihy a...
Tlapka, 2.3.2009 12:19

tak to je pořád. žáci se nabiflujou a udělají šloy a co potom s nimi máme dělat v práci na kterou nemají rozum.

Nedivte se,
(-:), 27.2.2009 23:30

vzdělání žáci nepotřebují ani k získání zaměstnání, ani k získání společenské prestiže. Proč je někdo nutí ke studiu ? Proč se je učitelé snaží učit ?

Řešení: Za sprostotu a drzost žáka nebo studenta doporučuji učiteli, aby ho nebil, ale ani neomlouvál ! Měl by napsat protokol o události a studentovi bez možnosti odvolání okamžitě zrušit studijní poměr za hrubé porušení studijních povinností. Může to být „obohaceno“ i pokutou za maření úředního výkonu. Učitel by to hlavně měl studentovi napsat do „Zápočtového listu“ který bude muset student odevzdat na jiné škole, kam se přihlásí. Ať si učitelé vezmou „mustr“ z podnikatelů, kteří se už dávno se svými zaměstnanci „nemažou“ a všechny paragrafy už mají tak „vymakané“, že ze sporu se zaměstnancem vychází vždy jako vítězové.

americká výchova
karel, 27.2.2009 23:52

Podle mne největší problém dnešní společnosti obecně je nedostatek přísnosti.Začíná to už u dětí - chudinky děti přece nelze trestat,musíme trestat všechny darebáky kteří by jim byť jen vlásek skřivili.Už se ale neřeší co má např pedagog dělat když se nejedná o chudáčka dítě ale o drzého nezvladatelného grázla.Od tohoto přístupu se odvíjí i úroveň znalostí,jestliže větší počet studentů nezvládá učivo,nenecháme je propadnout ale upravíme osnovy,jestliže více lidí chce studovat střední/vysoké školy a nedostanou se tam - otevřeme nové školy.Důsledkem toho je neustále se snižující úroveň znalostí absolventů na všech úrovních škol,rostoucí nekázeň,nadbytek pochybných maturantů,vysokoškoláků a nedostatek kvalitních řemeslníků.Možná je to ta tzv. americká výchova,která předpokládá že klíčem k životnímu úspěchu je sebevědomí kterému škodí jakékoliv tresty.Říká se že Američané jsou před náma a tam kde jsou dnes budeme my za 20-30 let,i v negativním smyslu.Můžeme nyní sledovat kam se Amerika dopracovala se svou filosofíí blahobytu bez vytváření skutečných hodnot.

Odp: americká výchova
Tlapka, 2.3.2009 12:24

Mám ale pocit že policie a soudy je tam přísnější než tady tak toho bychom se měli dopracovat my.

Souhlas
Juras, 28.2.2009 0:20

S článkem naprosto souhlasím. Mám pocit, že už jsem ho někde četl. Žeby na nějakém blogu? :-)

Mno jo
Saw, 28.2.2009 3:41

Tak když parta kluků zmlátí holku a dají to na internet, to je vážně něco čim se chlubit.

Sám sem byl v životě svědkem spousty věcí. Naše třída na gymplu vyhnala ze školy několik učitelů, začínalo to kousavými poznámkami a končilo přímými nadávkami a stížnostem vedení v případě, že se učitel bránil. Jedna učitelka po našich hodinách pravidelně brečela.

Mno a kluk na zákaldce sypal odpaďáky na hlavu spolužačce tak dlouho až skončila na psychiatrii (naštěstí jsem měl tu čest ztřískat ho a ukázat všem, jakej je to doopravdy hrdina).

Fyzickou stavbu bych do úvah netahal, sportuju neustále a díky svojí extrémně nízký váze sem si vysloužil přezdívku „kulturista z Dachau“ :)) To s výchovou asi moc společnýho nemá.

Na tom že lidem prochází bejt totální ZMRDI se ale shodneme. A je to chyba slabých idiotů, kteří by je (a všechny ostatní) měli umravnit. Ten věk zjevně roli moc nehraje:
Proč se jako jedinej pere v tramvaji muj 18 letej kamarád, kdy vidí chlapa kterej vrazil pěstí těhotný ženský?
Přímo na ulici mlátil nějakej velkej chlap svojí přítelkyni, prochází kolem desítky lidí, všichni posraný až za ušima nikdo ani nezvedne mobil aby volal 158, jako jedinej se jí zastane muj bratranec, bylo mu tehdy asi 16, byl o hlavu menší a dostal přes držku tak, že skončil v nemocnici.

Video: v autobuse si vyhlídlo pár teenagerů s kamerou dospělýho chlápka a začali ho mlátit, jen se krčil v rohu, prosil ať ho nechají a ani se nebránil, celej zbytek autobusu zase nic nevidí. Ten by vážně potřeboval dostávat na hubu každej den, aby se probral.

Zmrdi válcujou společnost a dělají si co chtějí, jednoduše proto, že můžou. Bojí se jich i mnohem silnější dospělí, bojí se jich rodiče doma. Až se slabí idioti zvednou a daj jim pořádnou nakládačku, tak bude zase klid .)

Odp: Mno jo
Saw, 28.2.2009 4:02

Případ: http://www.russiatoday.com/Top_News/2008-04-16/Killing_for_kicks__youths_confess_to_21_murders.html

Nebudete mít problém najít na internetu videa z jejich akcí, ale silně nedoporučuju na to koukat! Pomalý a neskutečně bolestivý mučení a vraždy bezbrannejch lidí. Rodiče (údajně poměrně zámožní) nemůžou uvěřit, že by to jejich synové udělali. Zjevně se o jejich život moc nezajímali...

Odp: Mno jo
Alfons, 28.2.2009 7:59

Jenže za totáče to bylo mnohem horší a proto apeluji na všechny aby zabránili nástupu komunizmu! Lidé bděte!!

Odp2: Mno jo
MaKos, 28.2.2009 12:57

A už je to tu zase. :)

Odp3: Mno jo
Alfons, 28.2.2009 13:42

Aspoň jeden si varování, objevující se denně 100x v mediích bere k srdci. Co je platné budovat vzkvétající společnost, když na každém kroku číhají zakuklení komunisti usilující o obnovení toalitních krvavých jatek!! Ti jsou schopni náš blahobyt přeměnit v předtotalitní bídu, kdy v krámech nebyl ani toaletní papír a stály se fronty na cokoliv. To by si skutečně někdo přál?

Odp4: Mno jo
Tlapka, 2.3.2009 12:25

Kdo to neprožil rád o tom bláhově filozofuje-

Odp4: Mno jo
(:-), 18.3.2009 21:02

A nejen to, lidé chodili v mongomerácích, hubertusech a v tatrankách okopávat a jednotit cukrovku. :-)

Odp5: Mno jo
slayd, 19.3.2009 20:29

A taky strhávat chmel, sbírat brambory, sázet stromy... prostě budovat! A po směně pivo do ešusu a dvě Algeny zapít... zakouřit Amforu... Totalitní extáze a holky! P.S.

Odp2: Mno jo
Tlapka, 5.3.2009 13:28

Pošleme komunisty na Sibiř do gulagu.

Odp3: Mno jo
ivan, 5.3.2009 14:11

Nic proti komunistům nemám, pokud by si ráčili svoje principy uplatňovat mezi sebou, bez účasti ostatních. Vrtá mi hlavou, proč tak nečiní?

Odp4: Mno jo
Tlapka, 17.3.2009 18:24

Takové totalitní ideologie mají vrozenou vlastnost se rozlézat jako rakovina

Odp: Mno jo
Katarina, 16.3.2009 22:33

Ty jsi nikdy neuhodil, či jinak fyzicky nenapadl ženu? Nepočítám ty slečny, kterým se to líbí...

Odp2: Mno jo
Saw, 17.3.2009 18:29

Krom toho když sme se jako spratci mlátili se sestrou, tak opravdu ne...

Odp3: Mno jo
slayd, 18.3.2009 14:27

Největší hloupost kterou jsem v mládí slýchal: holky se nikdy nebijí. A vidíte co nám z nich za pár let vyrostlo?
K čemu je rovnoprávnost? Jak se liší blbka od blba a agresivní samec od agresivní samice? P.S.

Odp4: Mno jo
Saw, 18.3.2009 14:45

Nebijí...

Že holka dostane výchovnou od rodičů je něco jinýho, než když ženskou zmlátí její vožralej manžel. Samozřejmě pokaždý záleží na okolnostech, ale těch dostatečnejch je naprostý minimum, oproti tomu, jak často se to děje.

Kolikrát mě nasrala nějaká přítelkyně tak, že sem měl sto chutí jí jednu natáhnout, ale sem rád, že sem to nikdy neudělal. Nakonec se to dá všechno vyřikat, nebo se na to/ní vykašlat...

Odp4: Mno jo
tlapka, 20.3.2009 17:14

Holky se nebijou, ale ty ženské intriky jsou horší.

ABSOLUTNÍ SOUHLAS. :) TOmuhle bych na...
MaKos, 28.2.2009 12:23

ABSOLUTNÍ SOUHLAS. :) TOmuhle bych na živo i zatleskal.

Ale jedna připomínka: „Jedinou výraznou předností takto vychovaných generací pak zůstává nadprůměrná znalost používání IT technologií. Není to poněkud málo ?“

Ani tohle často není pravda. Dnes je zvykem, že děti (včetně mně, ikdyž se snažím i běhat a dělat nějaké sporty) vysedávají hodně za PC. Když ale potřebujeme ve firmě kvalitního PHP programátora nebo XHTML kodera, tak se ukáže, že se vlastně nikdo nic tou prací s PC nenaučil. Jo, umí dohrát World of Warcraft nebo co já vím jaké hry teď jsou a koukat na filmy, ale to je všechno.

Odp: ABSOLUTNÍ SOUHLAS. :) TOmuhle bych na...
Alfons, 28.2.2009 13:45

Děti nejsou od toho aby dřeli PHP, ale aby si hrály a nežily ve stresu jestli něco umí nebo neumí. Na to mají čas až budou v zaměstnání.:-)

Odp2: ABSOLUTNÍ SOUHLAS. :) TOmuhle bych na...
g.beret, 28.2.2009 15:33

No náhodou, z vlastní zkušenosti vím, že třeba zrovna PHP je solidní hračka. ;-) (bohužel taky časožrout)

Odp3: ABSOLUTNÍ SOUHLAS. :) TOmuhle bych na...
Alfons, 28.2.2009 18:03

Jenže se u toho musí přemýšlet a používat hlava a ne džojstyk.

Výzva autorovi
Vladimír Stwora, 28.2.2009 16:23

Prosím autora, aby se mi ozval na email. Rád bych ho požádal o dovolení převzít tento článek. Děkuji.

Odp: Výzva autorovi
Marek, 28.2.2009 23:33
Slabí idioti?
Shipper, 28.2.2009 17:19

Docela by mne zajímalo, kdo z těch nadšených přitakávačů tohohle zmateného článku, má ty slabé idioty doma...Myslím, že slabí idioti se v mnohem větší míře vyskytují v generacích starších, jako důsledek minulého režimu.
Fyzické tresty nebyly zrušeny z nějakých pseudo humánních důvodů. Byly zrušeny protože nefungují jsou kontraproduktivní. Mohou sloužit jen jako prostředek odreagování někoho, kdo nezvládne situaci.

Odp: Slabí idioti?
Alfons, 28.2.2009 18:07

...že slabí idioti se v mnohem větší míře vyskytují v generacích starších, jako důsledek minulého režimu.....to je přesně můj případ a proto preferuji mladé a povzbuzuji je aby si od starších nenechali do ničeho mluvit a budovali si svoje lepší příští sami. Pochopitelně i pro jejich potomky. Věřím že se jim to povede. Hmatatelné pozitivní výsledky už jsou, takže jen tak dál, držím palce.

Odp2: Slabí idioti?
Shipper, 28.2.2009 18:15

Kam se na Markovo fyzické trety a biflování se svou výukou náboženství hrabete...

Odp2: Slabí idioti?
Skynet, 28.2.2009 19:46

Při běhu nechej strce vzadu ale dočkej rad. To že ty jsi debil neznamená že všichni starší jsou jako ty. OK Já znám spousty příběhu z vyprávění o válce , životu , pomoci . To že ted je jiné učení než bylo dřív, neznamená že se zas nezmění za pár let a to jako zas budeme hloupí my?

Odp3: Slabí idioti?
Skynet, 28.2.2009 19:47
Odp4: Slabí idioti?
Alfons, 1.3.2009 2:24

Mládí vpřed a staří do popelnic!!! Sednu ke sporáku a budu bafat fajfku a plivat na plotnu a pozorovat jak ČR zásluhou mladých vzkvétá a ja se čím dál radostněji a svobodněji žije. V noci se ještě probouzím děsem prožitým za totality. Dožít se této doby je radost.

Odp5: Slabí idioti?
Skynet, 1.3.2009 4:23

Chápu totáč byl špatný. Ale fakt, ne všichni lidi byli v STB a ve straně . Takže někteří mají dobré názory a to prožili komunismus... Nebo žili jinde než v Čr

Odp6: Slabí idioti?
Alfons, 1.3.2009 7:44

Jsem dnešním stavem společnosti a blahobytem tak zaskočený, že mně lezou oči z důlků. Tak rychle a razantně změnit společnost z totality na svobodu mně překvapuje. Jistě nejsem sám a řada dalších občanů si s dnešním blahobytem neví rady. Ani nestíhám mladým závidět jak dnešek tak i jejich budoucnost. Cítím se jak fozilie odsouzená k smrti tím, že se nedokáže přizpůsobit změněným podmínkám.

Odp7: Slabí idioti?
slayd, 1.3.2009 17:46

Alfons by měl dělat v médiích. Alespoň pět minut denně v hlavní relaci zpráv TV. Ve škole by seděl vzadu a komentovat výuku dějepisu od roku 1945 do 2009. Určitě by žáky zaujal a navíc by velmi přitažlivou a vtipnou formu přišli na to, jak jsou nyní mediálně pomýlení a o skutečném stavu věcí nepoučení... P.S.

Odp8: Slabí idioti?
Alfons, 2.3.2009 7:07

Také bych mohl suplovat jako fackovací panák namísto učitele a natáčet video jak probíhá vyučovací hodina. Po sestřihu toho nejlepšího by se to mohlo přehrávat na třídních schůzkách s rodiči.

Odp5: Slabí idioti?
Jeliman, 1.3.2009 11:59

Teda, Alfonzi, vy jste ale číslo!
Teprve nedávno mi to docvaklo!;-):-)

Odp2: Slabí idioti?
Shipper, 1.3.2009 17:51

Já si dělal legraci Alfons, každá nová generace je horší a horší. Člověk se neblíží ani k bohu ani k bodu Omega, než se stihl vzdálit zvířeti, zdegeneroval nejprve v homo economicus a posléze v homo idiotus, nechce ani cvičit, ani číst. Mladí lobotomici z rozvrácených rodin (manželství už není in) znají jen PC, mobil a trávu. Zkušenosti nás starších je nezajímají, mají Google. Demokracie s kapitalismem melou z posledního a současná krize je teprve začátek apokalypsy, která nevyhnutelně přijde, jako důsledek humanismu, liberalismu, multi-kulti, globalismu a podobných hovadin. Kam směřuje tento lidský chlív není těžké si domyslet a přitom by stačilo málo - rákoska + bible (zpaměti), ale to by po světě muselo chodit více lidí jako jste vy.

Odp3: Slabí idioti?
Alfons, 1.3.2009 20:22

Pro planetu bude výhodné a ekologické, když lidský druh vyhyne. Až lidé nebudou zvířátkům ničit životní prostředí.

Odp4: Slabí idioti?
slayd, 1.3.2009 20:40

Je třeba neustále upozorňovat lidi na nebezpečí návratu komunistů k moci, aby všichni zapomněli, že nebezpečí pro jejich svobodu hrozí dávno z úplně jiné strany...
------------------------------------------------------------------
Ano. Postupným snížováním lidské populace na únosnou míru pro Zemi je logickým a správným programem se kterým by se mělo vážně začít počítat. Proč to řešit válkou nebo čekat na přírodní katastrofy? Vezměte případ Kalifornie: guvernér A.S. jasně řekl, že pro uvedené území je ideálním stavem 18. 000 000 obyvatel a nyní má Kalifornie už 38. 000 000 obyvatel. Země není dojná kráva! Žádný strom neroste až do nebe! Každý růst má svůj strop a potom následuje pád!
Proč dokola opakovat stejné chyby? Chce to změnu myšlení: v rodině, ve škole, ve společnosti. V organizacích, v politice, v kultuře ve všem!!! P.S.
------------------------------------------------------------------
Mozky lidí jsou ovládány ďábelsskou lstí a sami vykladači bible jsou malý přičinliví ještírci.... P.S.

Odp5: Slabí idioti?
Shipper, 1.3.2009 22:30

Nejdřív založte stranu, až vyhrajete volby, ovládněte republiku, pak Evropu a svět a pak změňte lidem myšlení...už máte aspoň tu sektu?

Odp6: Slabí idioti?
slayd, 2.3.2009 7:24

No bohužel pane Shipper. Jsem stejný jako vy a miliony dalších lidí na celém světě. Všichni vědí /i my/, že je něco špatného ve státě dánském, ale všichni zároveň chceme, aby to za ně udělal někdo jiný. A protože nakonec nikdo neudělá nic zásadního - zůstává vše víceméně při starém... Tohle je reálná pravda o nás tzn. o vás i o mne. Dost bylo... Jen výkřiky! P.S.

Odp7: Slabí idioti?
Shipper, 2.3.2009 8:33

Jeden rozdíl bych viděl - já jsem s tím, že je něco špatného ve státě dánském smířen a víceméně spokojen, protože vždycky bude něco špatného ve státě dánském.

Odp8: Slabí idioti?
slayd, 2.3.2009 20:42

No, zvlášť musíte být se stavem státu dánského smířen a spokojen proto, že vám to špatné, přináší něco moc dobrého do vaší šrajtofle. Kdybych měl tučné konto, ochranku u domu a v klidu seděl v teplých papučích, taky bych se lépe smiřoval se stavem věcí veřejných. P.S.

Odp: Slabí idioti?
slayd, 1.3.2009 17:40

No viděl jsem v životě pár siláků, kteří dostali přes držku od ještě větších siláků a potom byl klídek.
Do škol by měli být najímáni profesionální vyhazovači na fyzickou ochranu vyučujících... Demokracie není rozhodně pro všechny - to si může myslet jen snílek z výrazem idiota.... P.S.

Odp: Slabí idioti?
Tlapka, 2.3.2009 12:27

Já bych toho žáka zavřela do klece, je to fyzický trest?

Podíval jsem se na to video a můj...
Leondegrance, 2.3.2009 11:39

Podíval jsem se na to video a můj názor je, že pan ředitel to neudělal dobře. Samozřejmě nevím co předcházelo, ale

1, ta přednáška před celou třídou příliš působí jako ztrapňování. Pokud respekt požadujeme, měli bysme ho asi umět i nabídnout.

2, když kluk říká tu slavnou větu, už se chystá věci uklidit. Ta věta byla jen ublížená ješitnost a výsledek ztráty postavení ve smečce. Tohle měl pan ředitel, podle mého názoru, opravdu v tu chvíli přejít a vyřešit individuálně po hodině, ve větším klidu.

3, to že pan ředitel nenechal žáka odejít a jal se ho nahánět je asi největší chyba, kterou tam já osobně vidím. To už ukazuje na osobní záležitost a ne na výchovu.

Odp: Podíval jsem se na to video a můj...
Tlapka, 2.3.2009 12:30

Četla jsem, že žáka nejvíce urazí, když si učitel jeho řečí a grimas ani nevšimne. Funguje to i v jiných případech. Provokatérovi to nevyjde a má zlost sám na sebe.

Odp2: Podíval jsem se na to video a můj...
Leondegrance, 2.3.2009 12:37

Jj, to si umím představit.

Odp: Podíval jsem se na to video a můj...
Alfons, 2.3.2009 12:33

Doporučuji Leondegrance dělat pedagogického poradce na škole nebo být k ruce přímo ministrovi Liškovi. S takovým ředitelem nelze jít do Evropy, ale s takovými žáčky v celých houfech.

Odp2: Podíval jsem se na to video a můj...
Leondegrance, 2.3.2009 12:36

Na pedagogického poradce nemám vzdělání. Bude mi muset stačit aplikace mých supermouder na vlastních dětech ;-)

Odp3: Podíval jsem se na to video a můj...
Alfons, 2.3.2009 13:46

Jaký operační systém mají děti v hlavě nainstalovaný? Jaké programy mají spuštěné?

Odp4: Podíval jsem se na to video a můj...
Leondegrance, 2.3.2009 14:10

Zatím hlavně zaváděcí systém, budování databáze slov, kalibrace tělesné rovnováhy, růstové aplikace, rozpoznávací funkce.

Brzo čekám spuštění programu nočník, update slovníkové databáze a podobné aktualizace.

Bez bugů se to jistě neobejde, ale docela se na ně i těším, rád ladím některé programy ;-)

Odp4: Podíval jsem se na to video a můj...
Leondegrance, 2.3.2009 14:23

Alfonsi, ještě mě napadlo, když už jsme tak u těch důvěrností, co Vaše děti? Jaký mají operační systém a jaké programy mají spuštěné?

Odp4: Podíval jsem se na to video a můj...
Alfons, 3.3.2009 12:34

2 děti už dooperovaly, protože zemřely a adoptovaný syn používá rómský OS a připravuje mně o poslední chleba tím, že svojí čnností vyvolává aktivitu demokratických exekutorů, kteří mně oblažují jejich milými návštěvami. http://alfons72.blog.cz/ . Kdo nemá vlastní blog nežije. Ještě dotaz?

Odp5: Podíval jsem se na to video a můj...
Leondegrance, 3.3.2009 13:01

To myslím na první rande stačí.

Odp6: Podíval jsem se na to video a můj...
slayd, 3.3.2009 17:58

Jaký asi bude další krok ke sblížení... či splynutí duše a těla? Moc zajímavá rozehrávka. P.S.

Odp7: Podíval jsem se na to video a můj...
Skynet, 3.3.2009 19:44

informace

Vychovávat?
Juras, 2.3.2009 12:40

Ještě hodím do placu jeden problémek.

A to, jaká je funkce školy (možná je lepší říct úkol). Spousta lidí si myslí, že by škola měla vychovávat. Já si to nemyslím. Myslím si, že dítě by mělo přijít do školy vychované a škola by ho měla především vzdělávat. Samozřejmě škola má i výchovný aspekt, především by neměla působit v opačném směru, vychovávat by však neměla.

;-) Dokonce mě tak napadá, že by se mělo postupovat podobně jako u zavšivení. Zavšivené dítě se posílá domů se vzkazem, že je mají rodiče odvšivit. Stejně tak by se mělo postupovat s dítětem. Po několika návratech opětovně nevychovaného spartka by měla být povolána pohotovost z diagnostického ústavu. ;-)

Odp: Vychovávat?
Alfons, 2.3.2009 13:48

Hlavně by být dětem naistalovaný do hlavy jednotný operační systém. Třeba mírumilovný a nekonfliktní Budhizmus.

Odp2: Vychovávat?
Maximus, 2.3.2009 15:09

Nebo (neo)liberalismus.

S von Hayekem na věčné časy a nikdy jinak!

Odp: Vychovávat?
ivan, 2.3.2009 14:08
Odp2: Vychovávat?
slayd, 2.3.2009 20:48

Školní poznámka: Váš syn při vyučování silně zapáchá. Odpověď rodičů: Nečuchat, ale učit!
Školní poznámka č.2: Vaše dcera nemá ani základní znalosti matematiky.
Opověď rodičů: Však právě proto ji posíláme do školy.
------------------------------------------------------------------
Asi to nevyřešíme. Ještě že nejsme učitelé - viďte? P.S.

Odp3: Vychovávat?
ivan, 3.3.2009 0:03

Řešení nenalezne, nikdo, nikdy!.. jde o to, se postavit na jednu ze stran, podle mého svědomí za učitele, a podpořit ho.

Odp4: Vychovávat?
slayd, 3.3.2009 7:28

Za dobrého učitele se klidně postavím i proti svému vlastnímu dítěti. Naše třídní učitelka píše velmi trefné hodnocení na mého syna a není jen pozitivní. Plně s ní souhlasím. P.S.

Odp5: Vychovávat?
Juras, 5.3.2009 14:41

A když vlastní dítě vyfackuje špatného učitele, tak se postavíš za koho?

Odp6: Vychovávat?
Bára Š., 5.3.2009 14:55

No, problém dnešních rodičů je ten, že se postaví zdánlivě na stranu svého dítěte vždy, a přitom mu ve skutečnosti ubližují, když si na něj „nedošlápnou“.

Jeslti ti učitelé nejsou taky tak zoufalí díky nim:-)

Odp7: Vychovávat?
vlasta, 9.3.2009 7:00

Báro souhlasím ,mnohokrát jsem se setkal s tím,že si rodiče přes děti léčí vlastní mindráky a natolik mu zametají cestičku až mu škodí.A běda když se takovému smradovi postaví do cesty třeba jen náročnější učitel.

Odp8: Vychovávat?
Juras, 9.3.2009 8:07

To ani nemusí být mindráky. Já takové příklady přehnané starostlivosti znám ze svého okolí. Je to kvočnovitost, která zabraňuje zdravému vývoji dítěte, vede k produkci nesamostatného jedince, který se zhroutí při celkem zanedbatelném problému, když se nějaká situace nnevyvine přesně podle jeho očekávání.

Odp6: Vychovávat?
slayd, 5.3.2009 20:42

Samozřejmě za své dítě. Zmlátíme ho ovšem společně až po vyučování a to tak důkladně, že vypadne z vyučovacího procesu na hezkých pár neděl... Jsem totiž členem radikální organizace SRPŠ - Ku KLUX KLAN ČR.
P.S.

Odp: Vychovávat?
Bára Š., 3.3.2009 11:06

zcela souhlasím ( i když tedy chtějte nechtějte, úkolem školy vždycky bude mimo práce vzdělávací i ta výchová, zvláště na základní škole)

Útěcha
vlasta, 3.3.2009 7:27

Často se utěšuji tím ,že tyto děti jednou budou mít děti a věřím,že další generace bude dost ochuzena,ale možná,že až si jejich děti uvědomí jaké idioty mají za rodiče třeba se něco změní. Moje dcera s přítelem před dvěmilety byli v rámci studentské brigády na dětském táboře a vrátili se úplně grogy a líčili zážitky se spratky které měli na starosti.Vedení tábora nechtělo se situací nic dělat protože šlo o peníze.Dost jsem se divil protože mladí jsou vycvičeni v bojových uměních,znají psychologii boje vědí kterak se zvládá skupina protivníků,ale s několika smradama,blbýma ale sebevědomýma si prostě nedokázali poradit.Už jste si všimli že hloupí lidé mívají vysoké sebevědomí?

Odp: Útěcha
slayd, 3.3.2009 7:30

Hloupí lidé mají často sebevědomí, že by ho mohli vzdělancům tápajícím v relativismu rozdávat. P.S.

Odp: Útěcha
ivan, 3.3.2009 7:48

Vlasto, dětský voják je jejtvrdší nepřítel, oddaný, krutý, ovladatelný, schopný jít do všeho, a téměř nikdy se nevzdá. Při dobytí Berlína , v době kdy se už vzdaly německé armády, Hitler byl mrvý a byla už podepsána kapitulace Německa. Tak se na palpostech-Flackách držely skupiny 14-16 dětí kteří se odmítly vzdát. Nikdo už neměl chuť po prožitém s nima dál vyjednávat. Po několika dnech byly eliminováni. Moc jich nepřežilo.

Odp: Útěcha
Alfons, 4.3.2009 6:30

...Už jste si všimli že hloupí lidé mívají vysoké sebevědomí?....to je můj případ.

Odp2: Útěcha
slayd, 4.3.2009 12:50

Já si zase myslím, že jsem docela chytrej - ale nemám to drzé sebevědomí. Existuje nějaká léčba? P.S.

Odp3: Útěcha
Alfons, 4.3.2009 17:08

Zblbnout-sebevědomí se dostaví samo.

Odp4: Útěcha
Tlapka, 4.3.2009 17:54

K tomu sebevědomí: Je vhodné je dokonale předstírat a jindy zastírat, jak to siruace vyžaduje.

Odp3: Útěcha
Tlapka, 4.3.2009 17:55

Drzosti možno je se naučit i když to není lehké.Pak je to lepší než drzost vrozená, protože se může užívat v souladu s účelem.

Odp4: Útěcha
slayd, 4.3.2009 19:30

Zítra začnu intenzivní trénink... P.S.

Odp5: Útěcha
Skynet, 4.3.2009 19:33

ne na nas

Odp6: Útěcha
Skynet, 4.3.2009 19:33
Odp7: Útěcha
slayd, 5.3.2009 20:42

O.K. na vás ne... P.S.

Článek jsem přečetla teprve teď
Jana, 6.3.2009 16:57

A trošku prošla diskuzi.
Popravdě, nechápu postoj Báry. Myslím, že musí žít úplně mimo realitu. Video jsem kdysi viděla. Mám pocit, že šlo o naprosto cílenou provokaci. Nešlo o nic jiného, než toho pana ředitele zdiskreditovat.
Naštěstí i už naše úřady začínají procitat a začíná se mluvit o ochraně proti kyberšikaně, o ochraně učitelů před agresivitou žáků atd. Snad nezůstane jen u slov.

A velmi, velmi souhlasím s Jurasem. Vychovávat by měla především rodina. Škola naprosto nemá šanci její funkci zastat.

Odp: Článek jsem přečetla teprve teď
slayd, 6.3.2009 18:24

Co můžete čekat od právničky čekatelky? Ta už je naprogramovaná a zdeformovaná a to ještě nezačala s pořádnou praxí. Ona v tom vidí jen právní kauzu na které lze vytřískat prachy. Nejde o spravedlnost nebo řešení problému, ale o fráze a kličky, stohy popsaných papírů o ničem a dobré bydlo. Učitel je u toho vůl. P.S.

Odp: Článek jsem přečetla teprve teď
Bára Š., 8.3.2009 18:33

Já jsem video neviděla a s tělesnými tresty ze strany školy nesouhlasím :-) Toť vše. Jistě by se našlo více lidí, kteří nepodporují tělesné tresty v afektu

Odp2: Článek jsem přečetla teprve teď
Tlapka, 9.3.2009 14:00

Jasně, dobrý učitel zničí žáky psychickým terorem.

Odp2: Článek jsem přečetla teprve teď
slayd, 9.3.2009 15:15

Jsem pro tělesné tresty bez afektu. Pravidelné a efektivní bití dětí svazkem Poselství Grálu do hlavy, zvyšuje jejich mravnost až o 45%. Doporučuje 9 advokátních praktikantek z 10. Zn. spoďáry si měním každý den... Howk. I ty Brute... P.S.

Biflovat, ale fuj
Tony, 8.3.2009 13:48

Ze všech stran se na mě valí názory o nepotřebnosti „biflování“ a naopak „rozvoji osobnosti“ studenta. Tento přístup považuji za sebevražedný, protože produkuje zejména sebevědomé blbce, kteří budou s výrazem odborníka žvatlat pitomosti na úrovni opileckých tirád ze čtvrté cenové.
Pokud chci se svým vyučujícím diskutovat kupříkladu o správnosti či nesprávnosti bombardování nacistického Německa, pak musím mít „nabiflovanou“ strategii spojeneckého letectva, průmyslovou situaci „Třetí říše“ a vědět o základních souvislostech. Tolik vychvalované „vyhledávání informací“ na internetu je naprosto nedostačující.

Právě naopak, ke šťastnému životu nepotřebujete prosedět své nejhezčí roky života po nocích nad učebnicemi. Stačí pouze vědět kde je najít... <-to je krásná a v praxi realizovatelná myšlenka.

Každodenně se kříží ve vzdělání dva přístupy: jeden z nich je ten Váš- učit se a bichlovat co to jen jde, znát každé datum každou prkotinku a naproti tomu druhý názor a to využívat inteligence a lišátství - dělat taháky, vědět jak najít podstatné věci v testu, šrotit se jen to podstatné atd. ...
Zastávám celý život druhý typ přístupu a věřte, že se mi osvědčil (maturita bez problému, přijímačky na vš bez problému, studium bez problémů :--)

Zastávám tento názor možná proto, že celý život studui především techniku a matematiku u které není biflování zapotřeba. Stačí pochopit látku jednou a už jsem připraven.

Jednoduše záleží na tom co studujete. Pokud budete na medicíně musíte jistě vědět na zpaměť jména všech kostí latinky (z různých důvodů) a je to tak správně. Tedy tam je nutnost biflovat. Naproti tomu při nějaké tvůrčí práci (např. architekt, konstruktér) by mělo být hlavní nějaká šikovnost (nevím jak to nazvat).

Odp: Biflovat, ale fuj
Skynet, 8.3.2009 15:43

Hezké , učit se kdejakou prkotinu kterou stejně zapomenu ,a jediné co, tak zapůsobím na profesory. A vědět to důležité je život, určit si privilegia ,a vědět co potřebuju pro život a jít s i za svým. Jo když už máš titul tak bys měl vědět poradit. Ale do života tudiž přihlédnout i k ceně né jen že NASA vyvnula novou technologii (bude vás to stát 200000$

Odp2: Biflovat, ale fuj
Tony, 8.3.2009 16:16

Správně... :-) Autor co psal článek se mi jevil jako přezíravý chytrolín...

Odp3: Biflovat, ale fuj
Skynet, 8.3.2009 19:36
Odp2: Biflovat, ale fuj
Tlapka, 9.3.2009 13:58

studium, zkoušení a boj s učiteli možno pojímat taky jako druh sportu „kdo s koho“.

Důležitá je „Nálepka“!
(:-), 11.3.2009 22:05

Jo, a je důležité, zda žák nebo učitel si nechají dát nálepku „NESCHOPNÝ“. To je v současné době důležitý terminus technicus. Špatné je, že osoba nálepkující „neschopné“ se sama necítí být fašistou. To by v poválečné době nebylo možné.

Odp: Důležitá je „Nálepka“!
slayd, 12.3.2009 10:02

Až se všechno jednou otočí, potom ti co běží napřed budou poslední a kulhající si užijí několik let zadostiučinění na špici, než je ti schopnější opět předhoní... někteří skončí předtím v pankejtu. P.S.

Odp: Biflovat, ale fuj
Alfons, 9.3.2009 13:23

Ježíš Kristus nebyl vystudovaný a co dokázal!!

Odp2: Biflovat, ale fuj
ivan, 9.3.2009 13:48

Dokázal, Alfonsi, ale s pomocí Boží. ;-) S takovou protekcí byste to zvládnul taky. Nebo ne?

Odp2: Biflovat, ale fuj
Tlapka, 9.3.2009 13:59

Měl nadání od Boha.

Odp3: Biflovat, ale fuj
Alfons, 9.3.2009 16:22

Ale to máme všichni! Bůh není škrob. Dává všem stejně, protože je nenajvýš milostivý, dobrotivý a spravedlivý. To, že někdo dělá, že od Boha dostává víc, vlatně Boha a lidi podvádí.

Odp4: Biflovat, ale fuj
Tlapka, 10.3.2009 12:27

že všichni mají nadání od Boha? Jak se podívám kolem sebe nechce se mi to věřit. Existuje důkaz?

Odp5: Biflovat, ale fuj
Alfons, 11.3.2009 18:39

BIBLE-jste chrám Boží.

Odp6: Biflovat, ale fuj
slayd, 11.3.2009 18:58

Katolíci by měli vyhlásit konkurz na nového spasitele pro 21. století. Jak by se měl dotyčný chovat? Samozřejmě jako 100% křesťan a jít životem ve stopách svého pána J.K. Nazaretského. Tohle nemíním jako ironii. Až by ho někde na shromáždění ubili nebo spíše odstřelili, získali by nového mučedníka, kterého by vzývali po celé 21. století. P.S.

Odp7: Biflovat, ale fuj
Tlapka, 12.3.2009 11:52

Dnes by to bylo jinak. Ježíš by kázal ale lidé spěchají do práce a do obchodu. Nikdo jej nemá čas a trpělivost poslouchat. Pokud by se jevil zvláště obtížný svými řečmi, poslali by jej k psychiatrovi. Mohl by se zřejmě zdržovat mezi svými. Pak by to nemělo vliv na druhé. Dostal by podporu, platil by daně, jak by znělo jeho pracovní zařazení. Při obtěžování institucí by dostal soudem určenou psychiatrickou léčbu ústavní. Měl by to horší než tehdá.

Odp8: Biflovat, ale fuj
Yardasan, 13.3.2009 20:19

:-) Tak se dostaneme ke sporu státu a církve(í). Věřící by měl mít od státu možnost nepracovat a rozjímat a dostávat dávky na kvalitní život (dejme tomu 50 000Kč měsíčně). Pokud toho dosáhneme, ihned se hlásím k víře. S pozdravem jK.

ty
Skynet, 8.3.2009 19:44
Odp: ty
slayd, 9.3.2009 13:34

Všichni vědí, že něco udělat nejde a potom přijde nějaký idiot, který neví, že to udělat nejde a udělá to.
Tak vzniká pokrok... skrze lidi nerozumné... P.S.

Odp2: ty
Alfons, 9.3.2009 16:23

Třeba Marx.

Odp3: ty
slayd, 9.3.2009 17:34

Nebo? P.S.

Odp3: ty
Wild Dog, 9.3.2009 21:07

Kterej Marx? Chico, Harpo, Groucho, Gommo, Zepoo? Nebo že by snad Karl Heinrich Marx, zakladatel nejpokrokovějšího společenského řádu na světě?

Odp4: ty
slayd, 10.3.2009 7:30

Možná přijde nový spasitel... čekejte v klidu. P.S.

Odp5: ty
Alfons, 10.3.2009 8:38

Svět je plný překvapení a neočekávaných zvratů. Progonostici se nikdy netrefí, protože se mění výchozí předpoklady.

Odp5: ty
Tlapka, 10.3.2009 12:28

A nedopadne to s ním lépe než s tím dřívějším.

Odp5: ty
Wild Dog, 10.3.2009 14:27

To je právě ta největší chyba lidí, že čeká furt na nějakého spasitele. On se sice vždycky někdo objeví a tváří se, že tím spasitelem je, ale ostatní to pochopí až přes hromadu mrtvol není vidět světlo.
Až se lidé přestanou spoléhat na „spasitele“, ale sami na sebe v té největší možné míře tak bude na světě lépe.

Odp6: ty
Alfons, 10.3.2009 20:08

Stát jim pro to podmínky vytvořil a vytváří čím dál lepší. ;-)

Odp7: ty
slayd, 10.3.2009 22:13

No asi přijde spíše nějaký zprasitel, alespoň posledních 2.000 let se to tak děje. Jenže v očích vesmírného soukolí je to jen mžiknutí oka. Kdo například dnes věří, že jednou Kometa Brna vyhraje extraligu? Smích? A možná za pár let budou všichni pochybovači překvapeni. P.S.

Odp6: ty
janacz, 10.3.2009 23:13

Moje řeč. Co spasitel to halda mrtvol.

SAI BABA JEDEN
Alfons, 11.3.2009 9:33

Aktivity pro děti a mládež 6-15 let
Satja Sáí organizace pořádá pravidelně programy určené speciálně pro děti rodičů následujících učení Satja Sáí Báby a pro mládež náplň je uzpůsobena věku účastníků.
V případě dětí jde o program vzdělávání v lidských hodnotách pro děti, jehož cílem je FORMOVÁNÍ charakteru děti, které se seznamují s lidskými hodnotami pro ně přirozenou formou, rozvíjejí pravdomluvnost, laskavost, ohleduplnost a další
vlastnosti, pochopení tématu je podpořeno společnými aktivitami jako jsou hry, hraní rolí, tvořivou činnosti, apod.
Plánované jsou též letní tábory
To nám zde NĚJAK SCHÁZÍ.

Odp: SAI BABA JEDEN
poeta, 11.3.2009 21:09

Stejně to dopadne jako sekta, kam by normální člověk nešel

Odp2: SAI BABA JEDEN
slayd, 11.3.2009 21:53

Když budou dávat zadarmo polívku a celozrnný pečivo, tak mají šanci uspět vzhledem k ekonomickému vývoji naší společnosti... P.S.

Odp5: ty
Tlapka, 12.3.2009 11:54

Nejdřív přijdou čínani a pak možná mimozemšťani .

Odp6: ty
slayd, 12.3.2009 13:07

Zadarmo čínské nudle? O.K. Co asi nabídnou mimozemšťané... mimozemšťanky? Vesmírný sex! P.S.

Odp7: ty
Tlapka, 13.3.2009 11:07

Vesmírný sex je ilegální že je to hanobení rasy. Jinakvšak jsou mužové u mimozemšťanek oblíbeni.

Odp8: ty
slayd, 13.3.2009 11:46

Jistá naděje tu je.... P.S.

Však je to jasné. Děti chodí do školy...
poeta, 11.3.2009 9:37

Však je to jasné. Děti chodí do školy ne za vzděláním a rodiny jsou různě dobré ve výchově. Chlast a televize dělá hodně, ale ani rodiče nechtěj být ty špatný. Dítě nechápe souvislosti, že co je teď běžný bude v životě náraz a nikde na něj nikdo nečeká ani z něj nepadne na zadek. Však už máme na světě hodně míst nekvalifikovaných, je snadný žít si bez ohledu na druhý a vědět, že prachy budou a i na to hulení zbyde...a co se týká tzv. elit, i ty mají starostí dost se sebou. A jsou znechuceni lidmi, kterým „pomáhají“. Že chce ministerstvo na základky nalákat muže? Tak ať to zkusí ;-)

Odp: Však je to jasné. Děti chodí do školy...
slayd, 11.3.2009 11:59

To se jim nepovede! Vládne tomu Liška podšitá... P.S.

Odp2: Však je to jasné. Děti chodí do školy...
Alfons, 12.3.2009 17:32

Když nebude do čeho píchnout budou i chlapi učit za pár korun. ;-)

Odp3: Však je to jasné. Děti chodí do školy...
tlapka, 29.3.2009 11:19

Já taky- pořebujete doučovat?

Zastávám se Báry
Swihel, 17.3.2009 14:44

Zkrácená historka vysvětlující nevhodnost učitelovy reakce:
Esterka: Pane učiteli fanda mi dal facku.
Učitel: Fando proč jsi dal aničce facku?
Fanda: Vona mě provokovala, řekla, že su přičmódlej
cigoš. Zaslóžil si to kráva jedna.
Učitel (mluví k celé třídě, nemůže přece schvalovat fackování ale ani urážky a proto musí říct): Fando pamatuj si, že nemůžeš lidi fackovat jen pro to, že ti něco nevhodného řeknou. Rozumíš? Na slova reaguj zase jen slovy. Třeba chytřejšími a vtipnějšími. Děti nesmíte jednat impulzivně jako zvířata, bez morálně volní kontroly. není možné takto stupňovat agrese - Na slova facka, na facku pěstí, na pěst nůž, na nůž pistoli... To bychom se tu všichni nakonec povraždili.
A ty Aničko si pamatuj, že nemůžeš lidem nadávat jen proto, že se ti nelíbí jejich barva pleti. Měla by ses fandovi omluvit. Já se ti taky neposmívám i když si židovka
Esterka: Dobře já se omlouvám promiň Fando.
Fanda: (K učiteli) Co, na takový debilní pravidla ti seru ty šmejde.
Učitel: ---Bác mu jednu--
Fanda: Pane učiteli, to mě ale nesmíte fackovat. Před chvílí jste sám říkal, že na slovní agresi nesmíme reagovat fyzickou. Takže sám nedodržujete, to co říkáte? Nebo na vás se ta pravidla nevztahují?
Učitel: Ale ano, vztahují, ale taks mě vytočil, že sem ti jednu vrazil, no?
Fanda: No, to vona mě ale před tím taky. Takže vy nás učíte něco, co sám neumíte, teda sebeovládání.

PS : Učitelova autorita v demokratické výchově spočívá v tom že sám respektuje pravidla, které vyžaduje.

Odp: Zastávám se Báry
tlapka, 20.3.2009 17:18

No a hlavně učitel by neměl ztrácet nervy, nadhled a reagovat afektivně.

Odp2: Zastávám se Báry
slayd, 20.3.2009 22:10

Ta mediální učitelka neměla s kázní a pozorností svých žáků žádné potíže a přesto jí donutili orgány ze školství odejít. Je to nehorázné a žáci ztratili praktickou učitelku sexuální výchovy. Teď to budou shánět tajně bez pedagogického dozoru a kdo ví, co při tom ještě chytí... Říkám nezodpovědnost úřadů. P.S.

Odp3: Zastávám se Báry
tlapka, 24.3.2009 10:13

Kdyby se tak nevytahovala, mohla být na tom lépe.

Odp4: Zastávám se Báry
slayd, 24.3.2009 12:52

Vytahoval ho ten žák - ona mu při tom jen asistovala. P.S.

K tomuhle tématu mám jen jediné:...
Pavel od vody, 28.3.2009 22:36

K tomuhle tématu mám jen jediné:
Ohýbaj ma mamko, dokud jsem já Janko.
Až ja budem Jano, neohneš ma mamo.

Nemyslím, že vychováváme "generaci...
Sova, 3.4.2009 20:48

Nemyslím, že vychováváme „generaci slabých idiotů“, i když s autorem článku souhlasím. Ovšem zde není chyba ani v učiteli a ni ve „spratcích“, chyba je v rodičích a v jejich chybné výchově. Je snad ůčelem, aby pedagog děti vychovával? Do jisté míry ano, ale rodiče mají vést děti kázni, disciplině a slušnosti.
Moderní výuka není špatná, ale je mnohem větší riziko, že se z dítěte stane „spratek“.

Odp: Nemyslím, že vychováváme "generaci...
Sova, 3.4.2009 20:49

Chtěl jsem také říct, že ne všechny děti vysedávají deně několik hodin u počítače.

Odp2: Nemyslím, že vychováváme "generaci...
Alfons, 4.4.2009 1:39

To jsou ty, které nemají počitač!!:-)

Odp: Nemyslím, že vychováváme "generaci...
Tomáš-p.s., 13.4.2009 17:08

Sovo, souhlasím s Tebou. Největší grázly mají podnikatelé a některé osobnosti, kteří na své děti pro mamon nemají čas.

Odp2: Nemyslím, že vychováváme "generaci...
Sova, 14.4.2009 12:15

Holt se musí rozhodnout - kariéra nebo děti.

Být na počítači není špatné, ale čtení...
Sova, 4.4.2009 19:45

Být na počítači není špatné, ale čtení a sport je nutnost..

Odp: Být na počítači není špatné, ale čtení...
Tlapka, 7.4.2009 8:58

Nojo, ale jak to zařídit? Některé děti by se radši nechali zabít než odejít od počítače.

Odp2: Být na počítači není špatné, ale čtení...
Sova, 7.4.2009 12:18

To záleží na přístupu rodičů. Prostě je k počítači nepustí. Je důležité, aby už ty první návštěvy počítače dítětem byly omezené, tj. maximálně půl hodiny deně a tak. Limit by se dal zvýšit, až budete mít jistotu, že dítě s počítačem „nesroste“.

Odp3: Být na počítači není špatné, ale čtení...
Tlapka, 7.4.2009 12:51

A oni budou naříkat „Pepík u sousedů může a já ne- nemáte mě rádi“

Odp4: Být na počítači není špatné, ale čtení...
Sova, 8.4.2009 18:53

Pak tedy musí odpovědět: ,,Jo, ale taky se koukni co z toho Pepíka vyrostlo, chceš být snad také takový? " :-)

Myslíte snad, že dnešní děti jsou...
Sova, 8.4.2009 18:55

Myslíte snad, že dnešní děti jsou beznadějný případ?

České školství jde k nihilismu, kde...
Tomáš-p.s., 13.4.2009 17:06

České školství jde k nihilismu, kde vládnou jen gauneři a učitelé v dnešní době jsou chudáci bez autority, která jim byla odepřena. A bude ještě hůř.

Odp: České školství jde k nihilismu, kde...
Alfons, 13.4.2009 18:12

A že učitelé nezmění zaměstnání? :-(

Odp: České školství jde k nihilismu, kde...
"žák", 13.4.2009 22:44

No, někteří učitelé chudáci nejsou, ani majetkem, ani charakterem. Klidně si koupí byt za dva miliony, za půl melounu ho zrekonstruují, k tomu fáro, dvě děti, zahraniční dovolené, drahé cigaretky, které kouří sousedům pod nos, a tajně beze svědků umí své žákovské protivníky zpacifikovat tak, že už si vícekrát nedovolí ...

Odp2: České školství jde k nihilismu, kde...
Alfons, 14.4.2009 9:58

...někteří učitelé chudáci nejsou....to jako v ČR? Zatím jsem se se sortou „některých“ nesetkal. Asi jich moc nebude.:-)

Odp2: České školství jde k nihilismu, kde...
Tlapka, 21.4.2009 17:25

Zajímavá zpráva ! Jakpak asi přijdou k penězům a co asi žákům beze svědků dělají? Bude to asi učitelská mafie nebo kuklux

„Týrání“ žáků
premyslovna, 22.4.2009 22:14

Ahojky, myslete si co chcete, ale já jsem máma 14 letého kluka a jednou jsem si vyzkoušela, co to je, být učitelem na základce. Dost jsem se držela, abych o hodině nenafackovala vlastnímu dítěti. To, co si v dnešní době žáci dovolí, je neskutečné. A pak si na třídních schůzkách otec největšího spratka ve třídě otevře na učitelku vysloveně „hubu“ a ještě ji ponižuje. Studuji VŠ se zaměřením na pedagogiku, ale když jsem to viděla, tak jsem se rozhodla, že toto povolání rozhodně praktikovat nebudu. Já si pamatuji, že pro nás byl učitel Bůh a nebylo nad něj. Měli jsme z učitelů respekt a říct mu, že je šmejd, no myslím, že by mě čekal minimálně kabinet a pořádná facka zleva zprava. A doma výprask řemenem. To co se dneska děje není už o učitelství, ale o filozofii, kterou k nám přináší západní styl. A vidíte co se tam děje? Děti chodí do školy ozbrojení a pak postřílí půlku školy. Je tam šikana a hraje se na to, co kdo nosí a na co mají jeho rodiče. A tady se to začíná projevovat taky. Nejsem pro tělesné tresty, ale občas dát pohlavek není zrovna nic špatného.

Odp: „Týrání“ žáků
Alfons, 23.4.2009 2:36

A učit bude kdo?

Odp2: „Týrání“ žáků
Tlapka, 23.4.2009 10:24

Asi takový co touží po dobrodružství.

Jedna moje známá reagovala na to,když...
hanah, 21.7.2009 17:14

Jedna moje známá reagovala na to,když jsme jednou debatovaly o jejím synovi, který propadal na SŠ v prvním ročníku.Ne proto,jak tvrdila jeho matka,že by na to neměl,ale proto,že se mu tam zkrátka nelíbilo.Mamina tohoto kluka reagovala tak, že chlapečkovi okamžitě zařídila jinou školu,už ale samozřejmě za tučné roční školné.Taky výchova...co by pro něj neudělala..,,vždyť na to má".Tím chci říct, že pokud nebudeme v našich dětech pěstovat už to základní jako je zodpovědnost,píle, snaha ,citlivost,ohleduplnost..ale i pokora a místo toho jim budeme jenom vyšlapávat cestičky a omlouvat jejich neschopnost,tak věřím tomu,že učitelé se teprve mají naco těšit!

Odp: Jedna moje známá reagovala na to,když...
tlapka, 21.7.2009 17:25

Svatá pravda. Děti se dožadují aby se jich rodiče zastali nebo jim platili a když vyvedou blbosti tak "rodiče, po tom vám nic není, co dělám Já.

Idiot se hlásí
Lipovan, 30.1.2011 10:34

Pokud chcete dostat tři jedničky, zkuste následující: sečtěte poslední dvě číslice roku, v němž jste se narodili, s věkem, kterého dosáhnete v tomto roce. A máte tři jedničky, všichni bez rozdílu. Dokonce i Molík s křížobolševikem. :-)

Odp: Idiot se hlásí
Juras, 31.1.2011 9:26

No to ne. Moje dcera se narodila v roce 2001, druhá dcera v roce 2004 - po aplikaci Tvého postupu mají obě jedničky pouze dvě :-)

Odp2: Idiot se hlásí
tlapka, 31.1.2011 13:37

To stojí za zamyšlení !

Odp2: Idiot se hlásí
Lipovan, 31.1.2011 13:54

Ale ano. Rébus se týká pouze oslovených čtenářů a při vší úctě k Tvým dcerám, ony osloveny nebyly. :-)

K hlavnímu článku.
Neuvedeno, 30.1.2011 17:19

Článek už je to starší, ale je napsán poctivě. Také bych mohl porovnávat dobu mé školní výchovy s tou dnešní i když do školy nechodím. Jen moje vnoučata. Už tedy je mi skoro sedmdesát.
Měl jsem to štěstí, že jsem nemusel chodit do školy za protektorátu a za války. Jen si vzpomínám, jak nám zrušily devítku a šel jsem rovnou na průmyslovku. Tenkrát se v devítce probíraly řecké báje a tak jsem přišel o příklady ze života, ale ze zatraceně staré doby. Někdy si říkám, že to asi nebylo dobře, že bych se dozvěděl o charakterech lidí víc a pak bych se tolik nedivil, jaká svinstva dovedou někteří provádět. No doplnil jsem si je v přijimači na vojně. Ten jsem si jej musel dokonce zopakovat dvakrát. Když už jsem musel u PTP vojsk znaovu přísahat, tak jsem to odmítl. Bylo to jen proto, aby byla větší maškaráda. No přežil jsem to.
I celou dvouroční vojnu. Včetně marodění dvou měsíců ve vojenské špitále. Akorát to vyděláváni peněz mi šlo pak hůře.
To jsem, ale nechtěl teď probírat. Chtěl jsem říci, že ona se ta morálka i dnes ve třídě musí nějak zajistit, jinak by třída, ani učitelka nepřežila. Takže dnes místo bití se zase na žáky řve. Výsledek je v podstatě stejný, ale učitelky jsou na stáří nahluchlý až hluchý. Žáctvo je už dnes nahluchlé, ale většinou ne z učitelek, ale z poslouchání muziky pomocí sluchátek.
Když jsem nastoupil do školy, tak jsem si myslel, že černoši jsou takoví divoší, že celý den jen tančí okolo ohně a pozvolna ubývá jeden po druhém, jak jsou pozvolna snědeni.
No a jak to vypadá dnes. Dnes už dítě, které nastoupí do školy zná perfektně všechny zvířata z televize a DVD, umí všechny pohádky, které se kdy vyskytly na DVD a májí také úžasný přehled o existujících autech, letadlech a také předpotopních zvířatech. Prostě je možno říci, že dnešní děti mají zcela jiné znalosti, než jsem měli my.My jsme věděli jak se dojí kráva a odstřeďuje mléko. Jak pracuje mlátička a jak je nebezpečný kozel a husy. Jak je třeba se schovat, když letí bombardovací letadla. Kam na pole máme jít sbírat hrách a jak se pracuje v kovárně.
Prostě jsme tu hlavu neměli tolik přeplněnou už při vstupu do školy.
To, že byl tenkrát nějaký žák drzý to platilo tenkrát, jako platí teď. Tenkrát se opisovaly za trest texty po škole, dnes jsou tresty zase jiné. Jinak fungovat škola těžko může.
Jenže je pravda, že intelekt se rozvíjí nejvíce v předškolním věku a tento vývoj byl tenkrát mnohem chudší než je dnes. Takže jací musí být žáci dnes si snadno domyslím. Jsou prostě chytřejší o tom není sporu. Jenže je tedy také třeba ty nejchytřejší posunovat výš a to se dnes neděje. Je třeba, aby ti chytří mohli postoupit do vyššího ročníku, když si udělají přestupní zkoušky. Toť vše. Za Rakouska to existovalo. Tak proč by to nemohlo fungovat dnes.
Také by se měly dělat zkoušky dětí při přestupu v pátě třídě a v osmé třídě, aby náhodou si kantoři nemysleli, že s dětmi nemusí dělat vůbec nic a děti si nemysleli, že vše je zadarmo. I to vysvědčení.

Odp: K hlavnímu článku.
ivan, 30.1.2011 23:24

pane Neuvedeno, říkal jste, že jste inženýr, předpolkádám stavební. jenom si neumím představit, jak jste to stihnul. Základka, průmka, PTP. dva roky. Kdo vám dal doporučení a kdy jste tu školu vlastně stihnul? A kde. Po vojně to asi nebylo, PTP byly zrušeny v 1954. a ty určiě nedvali doporučení třídním nepřítelům. Taky se často pletu, třeba to bylo jinak.

Odp: K hlavnímu článku.
Alfons, 31.1.2011 14:15

S těma dnešníma učitelama by se mělo něco dělat. Jací jsou žáci takoví jsou učitelé. Degeneraci zdar!!!;-)

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru
O serveru, právní ujednání, přístupnost
Založeno na vlastním redakčním systému a vlastním fóru.