Nefilozofujte u piva, přijďte na Svíci.cz!

Komentáře k článku

12.3.2009 11:48

Proč se nemáme rádi?

Tak tady na Svíci pořád čtu, jak se lidé mezi sebou nemají rádi, jak jeden druhému záměrně ubližuje a využívá ho. A tak to činí vůči sobě jednotlivci i celé národy. Jak je lidská společnost zkažená a nebude trvat dlouho, až „to“ praskne. A někteří se na to prasknutí i docela těší a přejí si ať už to přijde co nejdříve. Takovíto lidé se staví do pozice nějakého pouhého pozorovatele a ne účastníka tohoto rupnutí.
Můj názor je takový, že špatné mezilidské vztahy jsou přirozeným stavem a nelze toto globálně a radikálně změnit za žádných okolností. Tím netvrdím, že bychom se o to neměli pokoušet, ale „intelektuálně pasivní většina lidstva“ tuto iniciativu vždy zneutralizuje.

Každý jednotlivec nemá rád spousty konkrétních lidí i společenských skupin. Průměrný člověk u nás nemá rád skoro většinu politiků, zbohatlíků a šlechticů, cikánů, ožralů, násilníků, bordelářů, kriminálníků, exekutorů, kontrolorů a bezohledných řidičů. O trochu lépe jsou na tom jsou řemeslníci, lékaři, učitelé, zemědělci, policajti, úředníci, sousedé, sociální případy, ekologičtí aktivisté, kuřáci, homosexuálové, bezduchá mládež, zažraní věřící, ateisté, staří lidé, příslušníci národnostních menšin a lidé hloupí, pasivní, líní a prostě jakkoliv neschopní a samozřejmě lidé s odlišnými názory. Když si každý uvědomí, kolik příbuzných a známých lidí považuje za opravdu bezchybné, vyjde mu asi tak nikdo až pouhých velmi málo. A někdy se mezi ně dostane i někdo jen proto, že ho zase až tak moc neznáme.

Z čeho ale pramení ta naše nespokojenost s druhými a netolerance? Pokud vím, tak celou historii lidstva provází nevraživost mezi jednotlivci i národy. V rámci druhu i mezi živočichy neustále vznikají nějaké konflikty a ty vyplývají pouze z pudů. Prazáklad lidských konfliktů lze tedy také odvodit od pudů. A můžeme tedy předpokládat, že pokud lidé budou mít pudy, mezilidské konflikty neustanou. Druhou významnou příčinou je individualita každého jedince. I jednoduchý fakt mentální a fysické odlišnosti je ve spoustě případů dostačující ke konfliktu. A také náš rozum a vědění neustále vymýšlí a vylepšuje něco, co konflikty vyvolává.

Myslím si, že úroveň mezilidských vztahů je skoro stejná, tak jako v dřívějších a pradávných dobách. Je samozřejmé, že čím více lidí, tím více konfliktů. Ale na druhou stranu s zase neustále celosvětově zvyšuje životní úroveň a ta to zase trochu tlumí. Možná bylo v minulosti mezilidských konfliktů trochu méně jen díky tomu, že spousta lidí musela držet hubu a krok. V opačném případě by tekla jejich krev. Lidé nenávist museli držet v sobě.

A co bude v budoucnu? Pokud nenastane nějaká totální vesmírná, válečná nebo celosvětově pandemická katastrofa, tak se lidé budou pořád hádat, dělat si naschvály, zneužívat a využívat jeden druhého. Netolerantní a agresivní náboženství také vždycky budou.
Jak dlouho – to nikdo neví.

..Myslím si, že úroveň mezilidských...
Alfons, 16.3.2009 17:29

..Myslím si, že úroveň mezilidských vztahů je skoro stejná, tak jako v dřívějších předsametových dobách..I za hrůzné totality byly mezilidské vztahy mnohem lepší než v dnešní slavné demokracii. Mladí jsou zblblí propagandou a starší to znají.

Odp: ..Myslím si, že úroveň mezilidských...
tlapka, 21.3.2009 7:55

Připojuji se k názoru, že vztahy jsou na stále kvalitativně stejně špatné od odtroctví až dodnes, občas se při dané svobodě projevují více. Závisí to od vlastnosti organismů z nichž každý chce jen Svoje geny roztahovat.

Všechno bylo jest a bude. Otázka je...
Alexander IV., 16.3.2009 18:09

Všechno bylo jest a bude. Otázka je spíše...v jaké míře. Mezilidské vztahy byly v minulosti lepší...dokud nevznikly počítače a nebyl tak rozvinutý obchod. Počítače nás odděšlují od sociálního světa. Obchod dnes není žádné hagglování...spíš je to řada nacvičených metod, které ze zdánivě přátelsky vyhlížející konverzace, jde o podfuk, fintu, jak někoho k něčemu přimět jak jej do něčeho nalákat, co mu i může zkomplikovat život v budoucnu. Dnešní svět není až tak reálný jako dřív.. zde zde spousta iluzí a klamu, které ze života dělají....teď jsem si všiml, že nemluvím k tématu, omlouvám se...takže lidé se nemají rádi...je to trend, který žel plyne z toho co jsem vlastně říkal. Lidé vědí o světě iluzí a možná to berou jako obranu proti němu. Je to dáno oním rychlým velkým nemilosrdným proudem moderní doby. Lidé jsou uzavřeni v iluzi, že mají možnost...ve skutečnosti však mají možnost jenom někteří z nich. Jiní jsou uvezněni ve své malé existenci, ve které chtějí křičet...někteří křičí, jiní přečkávají. Je to náš osud? Kdyby se mnou nebyl Bůh, tak opravdu nevím co bych dělal...

Odp: Všechno bylo jest a bude. Otázka je...
tlapka, 21.3.2009 7:58

Námitka proti „nemilosrdnému proudu moderní doby“. Je znám milosrdný proud v jiné době?

Je možné, že se zvyšují rozdíly mezi...
Iva, 17.3.2009 9:15

Je možné, že se zvyšují rozdíly mezi urovní lidí. Taky přibývá útoků ve školách od diskriminovaných a méněcenných žáků. Bylo to v každé době. Poslední dobou si čím dál více uvědomuji, jak spravedlnost dostává na frak a že co pamatuji, lidé trápili ty slabší a méněcenné a mělo by se to změnit, protože jak říkal můj dědeček, když jsem se ho asi v r. 1975 ptala v tramvaji, kdy tady přestanou lidi uctívat ty ruské prapory, děda odpověděl:,Nic není navěky i Rakousko -Uhersko tu bylo 300let a skončilo.Jen bůh je věčný." Jenže se to nelepší a ti pokřivení lidé mají přístup ke zbraním a pak to takhle dopadá. Ve školách v práci všude vládne zákon a práva silnějšího, ale každý chce žít.

Nic nového
Lipovan, 17.3.2009 9:35

Řekl bych, že mezilidské vztahy jsou víceméně stále stejné, jen se promítají v jiném technickém provedení a za použití jiných kulis. Vyšší životní úroveň umožňuje větší možnost vzájemné separace, kterou mnozí občané (včetně mě) důsledně využívají. Dříve k sobě lidé měli blíž především proto, že neměli jinou možnost. :-)

Odp: Nic nového
Alfons, 17.3.2009 9:54

Jen demokraticky separovaná společnost může být šťastná a úspěšná po všech stránkách. ;-)

Odp2: Nic nového
Iva, 17.3.2009 9:57

Jen by mně zajímala ta demokracie. Co to vlastně je?

Odp3: Nic nového
Alfons, 17.3.2009 12:49

To je to co prý u nás teď máme.;-)

Odp4: Nic nového
slayd, 17.3.2009 20:30

Já rád játra... ty rád játra... na čuněcích hodech je veselo. P.S.

Odp3: Nic nového
tlapka, 21.3.2009 8:01

Existuje totalita a to je jako otroctví. Pak existuje demokracie a to je zákon džungle. Záleží kdo si chce co vybrat, případně k čemu má lepší schopnosti.

Je to čím dál tím stejné... V...
merlinn, 21.3.2009 6:43

Je to čím dál tím stejné... V kritických obdobích jsou lidé semknutější, v těch volnějších naopak. Je nesmysl tvrdit, že se to stále zhoršuje. Jediné, co se mění je šíření zpráv. V minulosti se dělo mnoho ohavností, ale nikdo se to nedověděl. Dnes upálí lidi v Keni a ještě ten den to ví celý svět. Řekl bych, že je to slabý odvar toho, co se tam odehrávalo v dobách, kdy byla média ještě v plenkách.

Hezky to autor svedl na pudy, a tím to vlastně zahrál do autu. Rád bych se o tom dověděl něco blíž. O jaké pudy jde a co vlastně míní těmi pudy?

Odp: Je to čím dál tím stejné... V...
tlapka, 21.3.2009 8:06

Hlavním pudem u člověka je, že cizinec není našinec. U potkanů je to taky tak, zabloudilý jedinec z cizí tupy je zničen. Jde o genetický tlak. Pak existuje vnitrodruhová konkurence, kdy v tlupě chce mít jedinec lepší místo. Tam se ale nezabíjejí, ale podrobují jeden druhého. Tak je to od počátku světa a zvláště od první buňky která místo fotosynthesy sežrala buňku jinou a tak přišla k hotovému.

Odp2: Je to čím dál tím stejné... V...
Alfons, 21.3.2009 9:13

...sežrala buňku jinou a tak přišla k hotovému....jenže tehdy nebyla demokracie;-)

Odp3: Je to čím dál tím stejné... V...
tlapka, 23.3.2009 17:02

jaktože nebyla. Každá buňka si dělala co chtěla a na co si troufla to je skoro stejné jako dnes.

Odp2: Je to čím dál tím stejné... V...
merlinn, 21.3.2009 13:20

Hlavním pudem u člověka, jako asi u všech živočichů je pud sexuální. Pan Freud na tom založil celou svojí šílenou teorii ;-) V dnešní době už se termín „pud“ nebo „instinkt“ u člověka vůbec nepoužívá, protože se zjistilo, že jsou takové vrozené vzorce chování z větší části podřízené vědomému chování. Přesto bychom neměli podceňovat sílu nevědomí, které se snaží „vsouvat“ deriváty takovýchto vzorců chování do vědomí v různých maskovaných podobách. Tyto „vsuvky“ mají jiný charakter, než je tomu u jiných živočichů, dají se odhalit a podrobit např. terapií. Proto nemůžeme říct, že nás ovládají pudy jako je tomu u živočichů. Člověk se zčásti vymanil z toho, co je tady „od počátku světa“. Oddělil se od zbytku evoluce přírody a pokračuje sám v evoluci mysli, která dle mého názoru stojí nad přírodou, přestože díky ní vznikla (nebo se projevila).

Odp3: Je to čím dál tím stejné... V...
tlapka, 23.3.2009 17:05

Moc se mi nezdá pravděpodobné pane Merline že se pudy dají ovládnout myslí jako že je více pravděpodobné že mysl je nenápadně ovládána pudem, ale nemusí to být u každého ve stejné míře.

Odp4: Je to čím dál tím stejné... V...
merlinn, 23.3.2009 17:28

Můj příspěvek není s Vaším v rozporu. Vaše: „Mysl je nenápadně ovládána pudem“ je laicky řečeno, že jisté pudové deriváty jsou z nevědomí vsouvány do vědomí, a tím ovlivňují naše chování. Jak říkáte, nemusí to být, a pravděpodobně není, u každého ve stejné míře. „Ovládnout“ je silné slovo. Prvním krokem je jejich pojmenování. Ono filosofické - poznej sám sebe - je takovým krokem. „Podrobit“ si pravděpodobně nemůžeme samotný vrozený vrozec chování, ale již zmíněné deriváty ano. A o tom jsem také mluvil...

Odp5: Je to čím dál tím stejné... V...
tlapka, 23.3.2009 17:45

Souhlasím, ale když poznávám sebe vidím v každém svém činu jakousi egoistickou podstatu ..

Odp6: Je to čím dál tím stejné... V...
merlinn, 23.3.2009 18:25

Tak to má být. Poznávejte dál, protože to je jen začátek ;-)

Solidarita nás zabije
Dominik, 21.3.2009 11:10

Myslím, že Tlapka to docela vystihl.
Již dříve jsem v komentářích na Svíci uvedl svůj názor, že pro lidstvo je to z dlouhodobého hlediska dost neperspektivní kombinace, pokud má pudy, rozum, cit a tvořivost. Živočichové mají pouze pudy, a tak nás lidstvo už jen díky tomu jistě přežijí (pokud je my sami nezničíme).
Tím, že lidstvo řeší sví vztahy přes rozum a cit, na to musí vlastně v budoucnu zákonitě doplatit. Typickým příkladem budiž jaderná hrozba v minulosti a teoretické hrozby z nových technologií v budoucnu. Velmi výrazným faktorem ohrožujícím lidstvo jako druh je sociální politika. V přírodě přežije jen nejsilnější a nejzdravější jedinec a tím posílí další generaci. U lidí je to úplně jinak a to jen díky rozumu, citu a tvořivosti.
Solidarita je z lidského pohledu jistě pozitivní vlastností, ale ve větší míře nás posouvá také k záhubě.
Já jsem celkem solidární.

Odp: Solidarita nás zabije
merlinn, 21.3.2009 13:43

Cit.: Tím, že lidstvo řeší sví vztahy přes rozum a cit, na to musí vlastně v budoucnu zákonitě doplatit.

Myslím, že je tomu naopak. Lidstvo má své vlastní sociálně-autoregulační zákony, kterými se nevědomky řídí. Proto se jedalo jen o jadernou hrozbu a ne o jadernou válku. A budoucnost? Nebojím se neznámého, spíš se na ní těším. Představte si, že např. člověk stvoří roboty, kteří předčí člověka ve všech směrech. Dojde k nějaké srážce s meteorem a veškerý život bude zničen. Jediný, kdo přežije, budou roboti. Naučí se reprodukovat a založí novou civilizaci. Budou uctívat boha člověka, toho, který je stvořil. Nezní mi to jako hrozba nových technologií, ale naopak, jako prospěch nejen pro člověka, ale i pro samotný život, který by pokračoval dál, i když v přeneseném významu. Takhle ale samozřejmě nebude přemýšlet žádný konstruktér robota v dnešní době, je to jenom zamyšlení nad nezamýšlenými důsledky našich činů, které vlastně tvoří dějiny.

Právě díky altruismu můžeme doufat v dobrou budoucnost.

Odp2: Solidarita nás zabije
slayd, 21.3.2009 14:02

Tohle je kolektivní bolševická propaganda.ˇAltruismus je holý nesmysl. Jedině bez jakékoliv regulace trhu a vztahů může dojít k nápravě a pokroku lidstva. Neviditelná ruka trhu sama zařídí kolik schopných individuí může přežít. Socanské plánování a regulace je zločinem proti lidskosti. Osvícený: Jimmyslayd. P.S.

Odp3: Solidarita nás zabije
merlinn, 21.3.2009 14:50

Já nemluvím o ekonomice ;-)

Odp3: Solidarita nás zabije
merlinn, 21.3.2009 14:52

Nejsem poznamenaný bolševickou propagandou, nezažil jsem to, co Vy. Proto taky nejsem tak zkažený :-)

Odp4: Solidarita nás zabije
slayd, 22.3.2009 9:28

Jen co krize začala, tak těch volnotržních pravicových nicků typu Jimmy ubylo /vlastně zmizeli úplně/. Hezky za pecí čekají až se vše vyřeší a potom začnou zase mudrovat své dogmatické poučky... P.S.
Já nejsem zkažený... já mám rád smažený... ale vím, že je to nezdravé, tak chroustám zelí kysané! P.S.

Odp5: Solidarita nás zabije
opičák, 23.3.2009 20:52

nechápu váš kousavý příspěvek výše. zákon nabídky a poptávky se nijak nevylučuje s altruismem. nebo ano?

Odp6: Solidarita nás zabije
slayd, 23.3.2009 21:08

Konečně! První pravicový Opičák zaskřehotal... P.S.

Odp7: Solidarita nás zabije
opičák, 23.3.2009 21:23

čili to mám chápat tak, že odpovědi se nedočkám... :)

Odp6: Solidarita nás zabije
tlapka, 24.3.2009 9:28

Nabídka a poptávka se s altruismem přímo nevylučují ale ani nemají přirozenou spojitost. Mám podezření že SKORO veškerý altruismus je produkován účelně- aspoň to pozoruji u sebe.

Odp7: Solidarita nás zabije
slayd, 24.3.2009 12:49

Zdarma nabízím pouze to, co sám nepotřebuji. P.S.
Charitu dělám tím, že pracuji za mrzský peníz...

Odp8: Solidarita nás zabije
Tlapka, 30.3.2009 8:08

Klaus napsal: Pekař nepeče aby Vy jste neměli hlad- peče aby On neměl hlad.

Odp2: Solidarita nás zabije
Dominik, 23.3.2009 7:37

merlinn - Proto se jedalo jen o jadernou hrozbu a ne o jadernou válku.
Svět „prý“ stál na okraji války v době Kubánské krize. Ale to ještě není nic proti tomu, co se stalo myslím v roce 1985 (uvedení roku-bez záruky). Na ruské straně došlo vlivem souběhu několika téměř nepravděpodobných faktorů k chybnému vyhodnocení situace, která se jevila jako začátek jaderné války vyvolané USA. Během chvilky se bylo třeba rozhodnout, zda úder (falešný) opětovat.
Důstojník, který za tuto akci zodpovídal, dodnes žije někde na sídlišti v Moskvě, v celkem nuzných podmínkách (byla reportáž).

Historie lidského vědění a vynalézaní nám potvrzuje, že i téměř vše, co bylo myšleno dobře, bylo i často zneužito.

Odp3: Solidarita nás zabije
merlinn, 23.3.2009 7:58

... a naopak, co bylo původně vynalezeno pro vojenské účely, bylo využito ku prospěchu v civilní sféře...

Na světě jsou lidé špatní, ale nezapomínejme, že také lidé dobří. Až zemře poslední „dobrý“, pak bychom se měli obávat. Zamyslete se nad tím, proč někdo kolem sebe vidí samé špatnosti, kdežto jiný naopak...

Odp4: Solidarita nás zabije
Dominik, 23.3.2009 10:16

Na to je myslím jednoduchá odpověď.
Pocit trvalejšího štěstí zapřičiňuje buď víra (nejčastěji náboženská) nebo různé formy nevědomosti.

Odp5: Solidarita nás zabije
slayd, 23.3.2009 13:37

S tímto názorem se ztotožňuji. Pocit štěstí ještě zaručuje krátkodobě sex, chlast a drogy nebo umělecká či jiná tvůrčí činnost a také sport /endorfiny/. Rozumíme si? P.S.

Odp6: Solidarita nás zabije
tlapka, 23.3.2009 17:10

a nejvíce vznikne pocit štěstí když unikneme jasně hrozímu prů.. švihu.

Odp5: Solidarita nás zabije
merlinn, 23.3.2009 14:51

Jsem šťastný. Mám ženu, která mě miluje, dvě krásné děti, práci, co nás v pohodě uživí, plním si svůj sen ve formě vzdělávání, do čeho se pustím, to mi vychází. Nejsem pobožný a na svět se snažím dívat s nadhledem, který většině lidí kolem mě chybí.

Máte pravdu, odpověď je jednoduchá. Protože neexistuje objektivní poznání, všechno kolem je tedy nutně subjektivní. Včetně pocitu štěstí, či neštěstí, dobra, či zla. Neuvědomujete si, že jste obětí stejné iluze, jako člověk šťastný z důvodu nevědomosti, jak říkáte. Svět je právě takový, jaký jste Vy. Podle toho, jak nastavíte šablonu Vaší mysli, takový je svět. Je to jako matrix. Můžete být jeho obětí nebo ho využít ke svému prospěchu. Iluze je to tak i tak.

Odp6: Solidarita nás zabije
tlapka, 23.3.2009 17:13

A toto potvrzuje, že jaká je chemická naše šablona takový je svět. Ale s tou šablonou se už narodíme tedy alespon v ranném dětství se fixuje. tedy - nemůžeme ale musíme--

Odp7: Solidarita nás zabije
merlinn, 23.3.2009 18:36

Nemám na mysli chemickou šablonu, protože ta je příliš mechanická. Ostatně jako celá příroda a její evoluce, která funguje jako stroj. Mluvím o nehmotné neviditelné šabloně naší mysli, o jejíž existenci se dovídáme jen skrze její projevy. Přestože by se mohlo teď zdát, že je snadné z takové šablony uniknout, není tomu tak, protože všechno, co vnímáme touto šablonou prochází.

hezký článek
Vlastimil Čech, 21.3.2009 12:12

Hezký článek, pane Dominiku...

není to přirozené. předně je...
opičák, 23.3.2009 20:44

není to přirozené. předně je nejjednošší o jakýmkoliv problému říct, že je to prostě přirozenost. a pak - z osobní zkušenosti vím, že mám lepší náladu, když se chovám k lidem dobře (tedy v souladu se svou přirozeností) než když se chovám jako hulvát (což si musim vyčítat, tedy to asi nebude v souladu s mou přirozeností.

Proč se nemáme rádi.. jako že když...
Skynet, 27.3.2009 20:05

Proč se nemáme rádi.. jako že když jeden řekne něnco zlého, ostatní se toho chytají a taky zle mluví. Začněme u sebe, a nevšímejme si když někdo zle mluví spíš si ho všímejme z té lepší stránky. A reagujme jen na hezké věci, a tím hezkým přístupem budeme smýšlet pozitivně a tvořit tak hezký den, sen, svět,. Pamatujte že myšlenka vládne tělu tělo už ji následuje..;-)

Odp: Proč se nemáme rádi.. jako že když...
slayd, 27.3.2009 20:09

Národní fronta porozumění nebo husitská revoluce?
Toť otázka na víkend. Já volím sobotní vycházku do přírody a v neděli hurá do haly na florbalový turnaj. P.S.

Báro š .. Nevím kde jsi ale je moc...
Skynet, 3.4.2009 22:13

Báro š .. Nevím kde jsi ale je moc škoda že jsi přestala psát, jistě dělal jsem z tebe nezkušenou chytrou dívku, mimo tvé přednosti. Mělas fakty dobré názory ... Svícaři prosím o prostor u tohodle tématu aby si jej Bára mohla přečíst když se jenn podívá.

Odp: Báro š .. Nevím kde jsi ale je moc...
slayd, 9.4.2009 12:47

Juras přestal nick Bára Š používat. Jak prosté Skynete! P.S.

;-)
Báro Š, 3.4.2009 22:14
Hm ok . Tak to je vpoho , kapacita...
Skynet, 10.4.2009 10:45

Hm ok . Tak to je vpoho , kapacita zůstává :-)

:-(:-(:-(:-( to není pravda
Báro Š, 10.4.2009 10:47

:-(:-(:-(:-( to není pravda

Odp: :-(:-(:-(:-( to není pravda
slayd, 10.4.2009 14:32

To by musel někdo empiricky prokázat, že to není pravda. Bára Š. je neohrožená bojovnice zeptejte se Jurase. Celá svíce hoří touhou: Báro Š. moc nám chybíš!
Ale ona neodpoví. Program je zaneprázněn. Musíte si udělat jiný nick - třeba Víla lesní nebo Vousatá trpaslice.
Námět? Všechno zvládnu: učím se tři jazyky, závodně plavu, chodím hrát amatérské divadlo, studuji druhou VŠ a zároveň mne zajímá geologický průzkum Antarktidy. Ráda se účastním práce v několika neziskových organizacích a všem ráda zdarma dělám právní poradu a hlídám během týdne i o víkendu děti svých kolegyń. Je toho samozřejmě daleko více, co ještě dělám, ale narada se chlubím. Mám 300 úderů za minutu na klábosnici, píšu vlastní literární texty /zatím asi 5 svazků á 650 stran/. Mám řidičák A,B, C, D, E a letecké zkoušky na Grippena... Kdo chce ten si práci najde: v sobotu budu pracovat u lisu v MAKRU. Bára Š.

Je to na Tobe, Dominiku!
Tomas, 18.4.2009 11:15

Velmi trefne sis zvolil tema. Musis to zachranit Ty. Zazrak muzes udelat, kdyz ji budes miti rad....

http://www.youtube.com/watch?v=vuNvhS1PfM8

Já se mám rád se všema takže článku moc...
Bambus, 29.4.2009 8:13

Já se mám rád se všema takže článku moc nerozumím :-) Nicméně řekl bych že předmět článku byl podstatou Ježíšova učení - takové to „nezajímají mě oběti ale slitování“, a „když vám někdo ukradne kabát, vražte mu i svojí košili“. Pokud je pravda že nenávist živí nenávist a láska živí lásku, dovolím si tvrdit že se lidé nemají rádi především protože si neumějí odpouštět.

Odp: Já se mám rád se všema takže článku moc...
slayd, 30.4.2009 9:44

Tůdle odpuštění? Nakopat do řiti! Zmrazit koule!
Kdo není s námi je proti nám... P.S.

Odp: Já se mám rád se všema takže článku moc...
Tlapka, 30.4.2009 10:23

Nenávist živí nenávist a láska živí vykořisťování.

Odp2: Já se mám rád se všema takže článku moc...
slayd, 30.4.2009 10:41

S tím se dá docela v pohodě a klidu žít.
Tohle bych neměnil... P.S.

Ahoj, článek jsem celý nečetl ale...
123456, 13.5.2009 18:41

Ahoj, článek jsem celý nečetl ale myslím že znam odpověď na otázku: „Proč se nemáme rádi?“

Je to proto, že žijeme ve společenském uspořádání ovládaném médii (televize, reklama, rádio, noviny, ostatní naočkovaní lidé). Tato média nám vytvářejí názor na „správný“ životní styl. A v tomto obrázku který nám je vnucován není místo pro starost o druhé lidi, lásku a dávání zájmů druhých lidí před své. Pokud jste nejprve vy, druzí jsou podružní. a takový svět myslím nemůže nikdy spravedlivě fungovat.

otázka je proč to tak je.

Odp: Ahoj, článek jsem celý nečetl ale...
werterber, 8.6.2009 23:33

Jasně, naši vlastní zodpovědnost hodíme na media. To, že vidíte společnost jako bandu egoistů, znamená, že samy asi egoisti jste. Kdy naposledy jste někomu pomohli? Mysleli na druhé? Víte lidi, kteří pomáhají druhým lidem, jsou obvykle šťastnější. Jste šťastní?
Navíc tu společnost, o které zde píšete, tvoříte i vy samy. Když samy někomu pomáháte, tvoříte pozitivní příklad a příklady táhnou.

Odp: Ahoj, článek jsem celý nečetl ale...
tlapka, 9.6.2009 10:13

Zbývá dodat, že media také tvoří lidi a co se nechají ovládat jsou taky lidi a už jsme zase na začátku problému.

Odp2: Ahoj, článek jsem celý nečetl ale...
zvoník, 19.7.2009 23:16

Otázky: Asi jsem uplně blbý. Přiznávám. Někdo musí být blbý, aby ostatní vynikli...
Ale: Kde je, prosím, hranice mezi totalitou a demokracií?
Může být demokracie totalitní?
Je demokracie totéž, co ,,cochcárna"? Čili anarchie? A kde je ta hranice, kdy už to demokracie není a začíná být anarchie?
Čí demokracií je případná anarchie a naopak? A není to ve výsledku vlastně totalita?
Od nepaměti má svět nějaký řád Někým daný. Nemyslím ten řád, který si vymyslel člověk, ale řád života. Na základě tohoto řádu života vznikli živočichové a později různá náboženství podle toho jak si ta náboženství řádu života vážila. Náboženství má také řád vzniklý z řádu života, který má být člověku srozumitelnější, aby byl schopen ho dodržovat. To v sobě nese určitý prvek totality. Budu-li se snažit z této totality sám sebe vymanit proklamovanou demokracií, porušuji původní náboženský řád založený na řádu života, a vytvářím svůj vlastní neřád, kterému dělám reklamu celému lidu, aby můj neřád přežil do té doby, než zanikne, protože odporuje řádu života.
Chceme-li se vrátit k původnímu počátečnímu řádu života, abychom se jako lidský rod zachovali, musíme přijmout původní podmínky, abychom sami sebe nezničili.
A upozorňuji, že např. Desatero, čili soubor ctností, není v zásadě jenom v náboženství křesťanském! Pokud ateisté tyto ctnosti zavrhují, jsou to vlastně anarchisté, i když si říkaj demokraté, protože jsou proti zásadám řádu života, daným Někým... A protože je každý ateistický neřád proti řádu života, nemůže v tom řádu života přežít dlouho, neboť bez přičinění onoho Někoho, sám sebe zničí i se svými zastánci.
Tak jak je to s tou vaší demokracií a totalitou? Je totalita to, když někoho přesvědčuji a nutím (možná v jeho vlastním dobru) k dodržování nějakého řádu? A je anarchie to, že s použitím násilí se řádu bráním? A co je to potom ta demokracie?...

Odp3: Ahoj, článek jsem celý nečetl ale...
tlapka, 20.7.2009 9:15

Žít podle řádu je vymezeno zákony. Totalita má následek, že se zvrhne do nacismu nebo komunismu. Jak zavést Boží zákony- to se zdá neřešitelné, jak by se to udělalo?

Odp2: Ahoj, článek jsem celý nečetl ale...
zvoník, 19.7.2009 23:28

Ještě bych chtěl dodat, že nejpříkladnější vzor totality je výchova dětí v rodině, proto tolik vždycky volaly po demokracii a přitom si vůbec neuvědomují přítomnost řádu, ke kterému nejsou už dnes úmyslně vychovávány.

Odp3: Ahoj, článek jsem celý nečetl ale...
tlapka, 20.7.2009 9:02

Demokracie, svoboda a pořádek jest třeba nějak zkloubit. Děti jsou podrobeny výchově když se předpokládá že nemají jasno a v určitém věku se pouštějí na svobodu na vlastní odpovědnost.

Odp4: Ahoj, článek jsem celý nečetl ale...
zvoník, 20.7.2009 10:00

Čili jinak řečeno, jsou v rodině totalitě vychováni. Některé podle vzoru Desatera rodičům poděkují. Některé své rodiče proti Desateru nenávidí za tu totalitu. A jsou vypuštěné na svobodu, kde chtějí provozovat reálnou demokracii proti těm, kteří je drželi v totalitě.
Tlapko, totalita není totéž, co nacismus a kunonismus. To jsou jen totalitní příkladné typy řádových režimů! Jiná totalita je takový každý řád, který brání člověku dělat to, by sám chtěl (a zde je jedno jakým způsobem) ještě navíc tím, že ho všude hlídá a tvrdě trestá na každém kroku při každém prohřešku řádu režimem nastaveným! Což do jisté míry může být i tento současný režim - policejní stát! Demokracie tohoto totalitního režimu je ovšem v tom, že pokud máš peníze, můžeš se ze všech hříchů vykoupit, i když sis na to nakradl nebo navraždil... Což ovšem šlo i za minulých vzorových totalitních režimů, ale výdělky hříšníků byly o mnoho menší, takže i s tím vykoupením to bylo slabší, což teda vůbec nebylo demokratické, že?

Odp5: Ahoj, článek jsem celý nečetl ale...
tlapka, 20.7.2009 12:16

Co se dá dělat- nyní se mi to líbí víc. Mohu použít peněz a dřív byly fakt k ničemu. Třeba si mohu koupit kalkulačku úplně svobodně a dřív bych se musela prosit vechsláků u Tuzexu.

Odp4: Ahoj, článek jsem celý nečetl ale...
zvoník, 20.7.2009 10:04

Pardon, překlep: ...nacismus a komunismus...

Odp4: Ahoj, článek jsem celý nečetl ale...
zvoník, 20.7.2009 13:11

Víte v čem se například projevuje totalitní jednání současného režimu? V jednání příslušníků České Policie. Zastaví mě v noci ve městě, když jedu z odpolední směny autem. Na svém novém autě mají nápis ,,POMÁHAT A CHRÁNIT„
>>> ,,Pane řidiči, silniční kontrola:
1. Nejdřív doklady - v pořádku.
2. Pak dýchnout - v pořádku.
3. Následuje kontrola zelené karty - v pořádku.
4. Klíč na kola vidím, žárovky a trezdruv také...
5. Pane řidiči kontrola celé povinné výbavy“ - a to je v noci na dost dlouho. Mezitím obchází auto a hledá důvod za co by mě mohl zbuzerovat. Mezitím ten druhý najde lékárničku, která má propadlé datum expedice: ,,Pane řidiči, máte starou lékárničku! Můžeme vám dát pokutu až 1000 Kč pokutu!„
,,Ano, mám starou lékárnu, skoro jako moje auto. Ale mám i novou!“ a ukazuji.
,,A jakto, že vozíte s sebou starou prošlou lékárnu? Co kdyby se stala nehoda a vy jste byl nucen poskytnout první pomoc, a když budete teprve hledat novou lékárnu mezi těmi starými, ztratíte tím spoustu času, a to může už být při záchraně života pozdě!? Tím jste nepřímo ohrozil bezpečnost silničního provozu. Tedy, jste ochoten zaplatit pokutu 500 Kč?„ <<<
- No, uznejte není toto projev totality? A jelikož jsem to jako totalitní jednání ohodnotil, začal jsem po svém:
,,Tak teď toho mám akorát tak dost. Víte co? Já s pokutou nesouhlasím. Nic vám nedám, jsem utahanej z práce a nemám na vaše móresy čas, protože chci jít spát. Vy si tady vozíte zadky v nových autech za peníze z našich daní, a mě pracujícího tady budete buzerovat v mojí 16 let staré škodovce? A jestli se vám to nelíbí, klidně mě zastřelte třeba za smyšlené fyzické napadení, a já budu mít konečně od vás pokoj. Vy si to stejně nějak před vaším velitelem obhájíte... Všechno, co máte v rukách si nechte, tady máte klíčky od auta, a já jdu domů pěšky. Nazdar buzeranti!“ A s tím jsem odcházel pryč.
Najednou: ,,Počkejte, vraťte se a vemte si ty doklady a klíčky od vozu! Takhle rozčilen byste ale neměl řídit?„
,,Taky nechci, vždyť vidíte, že chci jít pěšky domů a na vás dva seru!“ Sebral jsem si tedy svoje doklady a šel pryč od auta s poznámkou, že mě do tohoto stavu dostali oni svou buzerací.
Oni nasedli do svého nového křápu, otočili se a jeli pryč.
Asi po půlhodině jsem se vrátil k vozu a odjel domů.
To byl jeden malý příklad ze života pracujícího dělníka. Doma jsem přemýšlel nad celou noční příhodou, a usoudil jsem, že jsem se stal obětí zcela běžné totalitní zvůle, ze které jsem vlastně ještě moc dobře vybruslil, a takovou podobnou běžně zažíval za minulého režimu. Teď je otázkou, jestli se např. tato zvůle bude a nebo nebude v budoucnu dále stupňovat, zatímco piráti silnic si budou jezdit jak chtějí a tu svoji demokracii si v pohodě koupí za peníze v tomto hnusném pokračujícím totalitním systému. Akorát, že se mu neříká komunistický ani fašistický..., aby se ti, co to nezažili mohli o něco opřít při mstě na svých předcích, kteří se snažili po válce budovat zničenou zemi za situace, kdy takoví hajzlové, jako tomu velí dneska, tenkrát uchopili moc, zblbli lidi a začali si říkat komunisti. Dneska si říkají občanští demokraté a sociální demokraté. A národ sleduje se zájmem přes televizi jejich hádky, jakoby fandil svým fotbalovým klubům, a totalita běží dál na plné obrátky za plné podpory Evropské Unie. Vy to necítíte?

Odp5: Ahoj, článek jsem celý nečetl ale...
tlapka, 20.7.2009 17:15

Ve vší úctě v tomto příkladu není dosti totality. Jinak by došlo v tom případě k zatčení a obvinění za napadení totalitních principů.

Odp6: Ahoj, článek jsem celý nečetl ale...
werterber, 20.7.2009 17:36

Přesně tak! Dokud vás nezastřelijou, tak to není dostatečně totalitní. Problém nastane tehdy, když vás zastřelej v tom, že nám to nikdo neřekne.

Odp7: Ahoj, článek jsem celý nečetl ale...
zvoník, 20.7.2009 18:23

Tak to je mi jasný, to si děláte demokratickou prdel... Kdyby totiž tento případ oni dohnali do krajnosti, dozvěděli byste se to z televizních zpráv na Nově, a to takovým způsobem, že já jsem byl jako zločinec, kterého oni hrdinně zneškodnili. Pak teprv by to byla totalita, nebo pořád ještě ne ta správná? Ale také se to dá chápat tak, že kdyby náhodou to celé viděl nějaký svědek, mohl by nezávisle svědčit v můj prospěch, čímž by sám sebe ohrozil na zdraví a existenci. Čili na nich bylo v té noci rozhodnutí, jestli hrát vabank nebo ustoupit. Mrtvý zločinec totiž nemůže vypovídat. To ví každý policista. A podle toho jedná. Otázka je, jestli se do toho stranicky hrdinně pustí. Tedy vůbec nejde o to, jestli je komunista, nebo ódesák, ale jde o to, jestli jedná totalitně nebo jestli má rozum. Pokud ho skutečně má, měl by ,,Pomáhat a chránit" , a honit noční lumpy pod vlivem alkoholu a piráty silnic. Já jsem se ničeho nedopustil.

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru