Pro všechny přemýšlivé lidi

Komentáře k článku

31.5.2009 10:08

Jsou invalidní důchodci na odstřel?

Zajímalo by mně, jaké jsou zkušenosti invalidních důchodců se zaměstnáváním. Jestli je tomu skutečně tak, a zažívám to osobně, že pokud uvedete do svého životopisu skutečnost, že máte plný invalidní důchod, zpravidla vám žádná firma neodpoví, anebo ano, ale s tím, že váš profil neodpovídá jejich požadavkům. A když má člověk postiženy dolní končetiny nemá moc šancí vybírat si. A tak může pracovat v call-centrech, kde pokud neumí prodat ,,eskymákovi led", čeká ho vyhazov anebo na vrátnici anebo v dílnách pro duševně nemocné. Všechno jsou to typy profesí, které jsou mizerně finančně ohodnoceny, zejména když člověk bydlí v Praze a platí větší nájem, než je jeho důchod.

A ještě jedna zkušenost: nevěřte, že společnosti jako jsou PROSAZ nebo OZP Management vám pomůžou. Jsou totiž tady jenom nato, aby čerpaly nějaké dotace z EU, ale skutek utek. Zcela nedávno jsem tu druhou jmenovanou navštívila, kromě sestavy vyjete ze stránek www.prace.cz nic nenabídli. To bylo jenom jako...

Přemýšlela jsem nad tím, že bych i já si mohla založit nějakou podobnou organizaci a čerpat případně z evropských fondů...

Vždy se holembáme s tím, jak jsme vychytralý národ, že každého obelstíme. To je pravda. Ale vzpomněla jsem si na slová svého bývalého šéfa, že to, co napadne nás, napadne i jiné národy. Akorát, že nemají žaludek to provést, mají totiž úroveň. Ono profitovat na lidech, kteří to mají i tak v životě těžké, na to opravdu musí mít člověk silný žaludek!

Lipovan
Lipovan, 31.5.2009 11:23

Přiznám se, že strategii zaměstnavatelů příliš nerozumím a nechápu jejich nezájem zaměstnat invalidní důchodce (ID). Podle mých (zprostředkovaných) zkušeností jsou ID do práce jako draci, jejich kvalifikace často převyšuje vzdělání ostatních a jsou také ochotni pracovat za nízký peníz. Stát zaměstnávání ID poměrně slušně dotuje. Proto skutečně nechápu, proč se zaměstnavatelé vůči těmto občanům tolik brání, neboť se jim zaměstnávání ID jako takové musí vyplatit. Na druhou stranu je pravda, že mám o konkrétních číslech jen povrchní představu a je možné, že konečná kalkulace už tak příznivě nevypadá.

Odp: Lipovan
tlapka, 18.6.2009 12:40

Možná mají zaměstnavatelé strach, že ID onemocní, záleží na druhu nemoci a druhu práce. Kladená otázka je příliš všeobecná.

NENAŽRANÍ důchodci blokují místa mladým...
Alfons, 31.5.2009 13:26

NENAŽRANÍ důchodci blokují místa mladým lidem. Zaměstávat je JEN za přepokladu, že místo nelze obsadit člověkem v produktivním věku.

Odp: NENAŽRANÍ důchodci blokují místa mladým...
Alfons, 31.5.2009 13:29

Nějak jsem přehlédl, že se jedná o invalidní důchodce. Ty samozřejmě zaměstnat.

Odp2: NENAŽRANÍ důchodci blokují místa mladým...
tlapka, 1.6.2009 12:18

Ovšem firma si vybere, co se jí hodí víc, proč ty nenažrané zaměstnává?

Odp: NENAŽRANÍ důchodci blokují místa mladým...
stafol, 19.6.2011 9:20

Plně s Vámi souhlasím

Odp2: NENAŽRANÍ důchodci blokují místa mladým...
Raxt, 25.3.2013 12:40

Chlapče i ty budeš jednou nenažraný důchodce a budeš překážet druhým.Na to nezapomínej.V této republice bude jenom hůř.Pamatuj si to a neurážej .

Marnost nad marnost ...
., 31.5.2009 23:19

...milá paní. Dnes existuje politická a majetková elita, do které spadají převážně podnikatelé podnikající a profitující převážně z podvodů, politici, právníci a nejvyšší manageři soukromých firem. Jmenovaná elita jako červenou muletu před sebou vidí jen peníze, tisíce peněz, miliony peněz, miliardy peněz. Pro jmenovanou elitu je zaměstnávání českých absolventů škol, českých důchodců starobních a invalidních a vůbec poskytnutí obživy komukoliv z „nižší třídy“ lidí české národnosti záležitostí otravnou a neperspektivní. Žádný zákon je k tomu nedonutí, žádné hnutí mysli ani žádné morální podle nich nemoderní zastaralé předsudky a ohledy.

Proto lidé s drobnými i většími tělesnými nebo psychickými vadami o práci nezavadí a jsou zaměstnavateli systematicky v přístupu i k málo placeným pracovním pozicím negativně dlouhodobě vyselektováváni, a to hlavně rušením pracovního poměru ve zkušební době bez uvedení důvodu dle ZP.

Proto nakonec z mnoha mladých původně práceschopných a vzdělaných lidí ( jen s drobnou vadou) se bez jejich zavinění stávají invalidní důchodci, aby měli alespoň nějaký zdroj obživy.

Ta současná, s prominutím pitomá elita, která je tak namyšlená, „pozitivně myslící“, usměvavá a zazobaná, na jedné straně podle zahraničních vzorů mediálně „propaguje“ tzv. integraci silně tělesně a mentálně postižených dětí a studentů mezi zdravou mládež do běžných škol, a na druhé straně neumožňuje ani minimální podporu tzv. nestandartních (např. pomalejších, málomluvnějších) absolventů škol na jejich pracovištích v počátcích jejich kariery.

A to, že je a zvyšuje se nezaměstnanost, to také ta „slavná“ elita není schopná dát do pořádku. Stačilo by jen trochu počítat, posílit vliv státu, vyexpedovat zbytečné cizince z naší země, obnovit a rozšířit českou výrobu v českých továrnách a na českých polích, a bylo by po nezaměstnanosti.

Proč např. čeští poplatníci platí poplatky za televizní vysílání, kde se domnívám, že 90% vysílaných reklam propaguje výrobky výrobců a firem z ciziny ?

Takže naše zřízení neposkytuje práci nejen invalidním a starobním důchodcům, ono dokonce nové mladé další ID systematicky „produkuje“ podle nesmyslných paragrafů zákoníku práce.

Odp: Marnost nad marnost ...
Alfons, 1.6.2009 2:15

A také EU je prioritně zaměřená na ekonomiku a zřetelně upozorňuje že sociální problematikou se nezabývá.

Odp: Marnost nad marnost ...
tlapka, 1.6.2009 12:16

posílení vlivu státu nedoporučuji. Jak něco nařídí erár, je tov každém případě ke škodě věci. Pokud by se rozšířila česká výroba a česká pole, není nebezpečí že na sebe nevydělají?

Odp2: Marnost nad marnost ...
., 1.6.2009 16:26

Jak něco doporučí Tlapka, je to ke škodě věci.

Proč by na sebe nevydělaly české firmy, když v Čechách a na českém území už dvě desítky let pro Čechy nešťastných, významně vydělávají cizinci ?

Odp3: Marnost nad marnost ...
tlapka, 1.6.2009 18:22

Cizinci možná jo, ale co dokážou cizinci, to STÁT nebude umět.

Odp4: Marnost nad marnost ...
., 25.7.2009 15:16

Tlapko, vždyť tady už tak dlouho cizinci vydělávají a vyssávají naši zemi zcela pod ochranou a s podporou STÁTU. :-(

Odp5: Marnost nad marnost ...
slayd, 27.7.2009 13:19

Pif paf nebo hromadná eutanázie??? P.S.

Odp5: Marnost nad marnost ...
tlapka, 27.7.2009 13:52

Stát je jako takový nepodporuje, ledaže se dají zkorumpovat nějaké státní osoby. Státu je to jedno. Žije si pro sebe sám.

Odp: Marnost nad marnost ...
Bára Š., 1.6.2009 18:51

Vaše návrhy:
1. posílit vliv státu = omezit vliv občana = omezení demokracie, lidských práv a svobod (tj.totalita)
2. vyexpedovat zbytečné cizince - cizinci nejsou zbyteční, naopak jsou to právě oni, kteří běžným občanům zajišťují pracovní místa ve svých firmách. Pokud jsou to drobní podnikatelé, nabízejí služby, které český občan nabízet nechtěl (například krámky otevřené od sedmi do devíti večer i déle)
3. obnovit českou výrobu (mimochodem,v čem si myslíte, že čeká výroba je kupříkladu nedostatečná?) by znamenalo dotovat ji z veřejných financí, neboli i z vašich daní....chcete tedy zaplatit státu více, aby podporoval domácí výrobu? Jste si jist, že to je ve všech případech dobré?
4. stát může jen udělat to, že zvýhodní zaměstnavatele, kteří přijmou invalidního člověka. Nutit je nemůže. Že postižený člověk podává nižší výkon je prostě fakt, se kterým pravděpodobně daný zaměstnavatel počítá.

Jsem jedině pro ubrat na dávkách v nezaměstnanosti, ideálně tak, že se čověku nebudou dávat peníze, ale bude se platit například ubytování, podávat kupony proměnitelné na základní potraviny...
Naopak bych přidala lidem postiženým a invalidním, kteří za svůj stav skutečně nemohou a ovlivní ho jen stěží.

Pro Bar
Profesor, 1.6.2009 21:49

Mýlíte se slečno. Máte NEDOSTATEČNOU. Oni nezaměstnaní snad za to můžou, že jsou nezaměstnaní ? Příště se připravte lépe, jinak skončíte na dlažbě, bez dávek a místo platu budete z mých daní jako podporu dostávat měsíčně dejme tomu 100 ks prezervativů. Bude to stačit ? :-).

Odp: Pro Bar
Bára Š., 1.6.2009 23:19

Rozhodně svůj stav mohou ovlivnit více, než postižený člověk dejme tomu.

A že by dávky neměly být zneužitelné a měly by zajišťovat jen základní nutné potřeby - bydlení, strava, na tom se jistě také shodneme, nikoli?:-)

Nebudu se pouštět do debaty, nakolik nezaměstnaný za svůj problém může a nakolik je to zásah vis maior.

Odp: Pro Bar
tlapka, 2.6.2009 12:07

Odpověď Profesora neobsahuje žádnou logickou argumentaci, jakoby neexistoval.

Copak invalida, ten se má...
Vlastimil Čech, 1.6.2009 8:39

Hotová katastrofa je ovšem stát se ČÁSTEČNĚ invalidním a to ve vyšším věku. Do penze vám chybí 3 roky, z částečného důchodu nevyžijete a s ohledem na skutečné zdravotní potíže a třeskutou nezaměstnanost i mladých lidí vás nikdo nezaměstná...Na vlastní podnikání nemáte a co tak asi, že...zvláště v době krize...

Vzpomínka na mladou pracující ID.
., 1.6.2009 21:36

V šedesátých letech pracovala v podniku mladá (asi ve věku kolem 23 až 31 let) invalidní důchodkyně Helenka. Pracovala nejméně osm let na stejném místě na stejné pracovní pozici operátorky podnikové telefonní ústředny a současně jakési delikátní slečny recepční.

V době našeho seznámení měla už za sebou asi osm operací pravé nohy a stejně tolik rehabilitačních pobytů v Kladrubech. Byla smířená s tím, že ji čekají další operace. Od narození měla jednu nohu slabou, kosti v ní měkké, a proto ji měla stále upnutou ve speciální kovové kostře. Pár kroků s berlemi zvládla udělat ráno od auta do telefonní ústředny a odpoledne zpět do auta. Pouhých cca 200 m od domova na pracoviště a zpět domů ji denně vozil autem její hrbatý bratr.

V době, když byla Helenka na operaci v nemocnici nebo na rehabilitaci v Kladrubech, dělával pan ředitel rozpis služeb v její telefonní ústředně a ochotně se tam pak střídali všichni spoluzaměstnanci, bez ohledu na výši a prestiž jejich vlastních pracovních pozic. Nikdy nikdo tenkrát ani nepomyslel na to, aby Helenčino pracoviště bylo obsazeno někým jiným, nebo aby bylo dokonce zrušeno.

Helenka ve své ústředně byla vždy upravená, nalíčená, s pěkným účesem bohatých blond vlasů, usměvavá, přívětivá. Ve volných chvílích pletla krásné krajkové vlněné halenky. Nikdy ji nebylo vidět plakat. V okénku ústředny jí oči zářily radostí, když mohla někoho telefonem zavolat, něco někomu vyřídit, nebo novému návštěvníkovi poradit a připojit i malý žertík.

Jednou mi řekla, že se snaží každý trochu méně bolestný den užít si co nejlépe a s úsměvem; že jí není osudem přiděleno žít tak dlouho, jako zdravým lidem.

Již dvacet let v mém okolí nebylo vidět pracující osobu osudem podobnou Helence.

Závěr: Žádná tzv. „svoboda“ ani žádná „demokracie“ si nezaslouží úctu občanů, pokud se v sociální oblasti chová bezcitně a znemožňuje těm nejchudším možnost pracovat. Práce pro znevýhodněné občany je totiž často pro ně jediným smyslem jejich života, protože osud jim nedopřeje mít svou rodinu.

Odp: Vzpomínka na mladou pracující ID.
Bára Š., 1.6.2009 23:21

A jak byste to chtěl řešit? Vymýšlet si práci či pracovní místa, aby byli tito lidé zaměstnaní? A někdo by je musel povině platit?

Odp2: Vzpomínka na mladou pracující ID.
tlapka, 2.6.2009 12:10

Stát ČR musí projít ještě dlouhým vývojem aby byl schopen postarat se o ID bez poškození dalších osob.

Pro TlapyTlap:
Transformátor, 3.6.2009 23:36

Propánakrále Tlapko, vždyť stát se už dvě desítky let dokonale stará o své početné špičky se stotisícovými měsíčními platy tím, že poškozuje nezaměstnaností tisíce obyčejných zdravých a práceschopných občanů! Že Vy jste při tom konstatování byla pod vlivem nejméně 40 % pravé slovácké slivovičky ? :-)

Odp: Pro TlapyTlap:
Bára Š., 4.6.2009 0:02

Stará se o ně tak, že je trestá za jejich úspěch. Ty stotisícové platy například advokátů nebyly zadarmo. Až vy budete pět let studovat ve stresu (mimochodem, za studium se neplatí, tj. pět let přicházíte o peníze a naopak je někam investujete), že vás každou chvíli mohou vyhodit na drobnosti, následně tři roky makat za 13 tisíc 11 hodin denně (co je to víkend?) a doufat, že dáte advokátské zkoušky, které jsou těžší než dokonce zkoušky justiční, a nakonec někdo přijde a řekne, že vám sebere TŘETINU platu, jistě budete nadšený. Zvláště při pohledu na početné okolí, které raději krade, než aby si udělalo alespoň výuční list.

Proč mám doplácet na neschopné lenochy? Pokud jsem se ptala lidí kolem mě, proč nemají práci, tak mi sdělili, že X nabídek jim prostě nevonělo (pokladní? pro teenagery...) Proč člověk na vozíku nebo s mentálním postižením naopak tře bídu s nouzí?:-(

Odp2: Pro TlapyTlap:
ivana Kozárová, 21.6.2009 12:14

Člověk ment. postižený ani člověk na vozíku u nás netře bídu s nouzí. Důchod z mládí v prvním případě je často vyšší,než důchod člověka,který celý život pracoval. K tomuto důchodu je pak příplatek podle stupně postižení, ment. postižený na úrovni těžší imbecility má ke svému důchodu příplatek 11000 Kč. Myslíte,že tře bídu s nouzí? Člověk na vozíku je na tom podobně. Myslím,že oba jsou slušně zajištěni.

Odp3: Pro TlapyTlap:
Dana, 26.6.2009 15:42

Je vidět milá paní nebo slečno,že jste naprosto zdráva,a jen vám přeju,aby vás nic takového nepostihlo.Člověk to musí prožít,aby pochopil.Jsem plně inv.,mám ochrnutou pr.nohu a pro vaši info žádný příspěvek nemám.Jen 10 000kč důchod.Mám obě děti na vysoké škole a zkuste si tak žít.

Odp4: Pro TlapyTlap:
ivana Kozárová, 26.6.2009 17:26

Nemyslela jsem to nijak zle,vycházím ze skutečností,které mi jsou bezpečně známy. Domnívám se,že máte právo na příspěvek k invalidnímu důchodu. Můj známý ,též v inv. důchodu, pobírá k tomuto 4000,- Kč dle stupně postižení. Jistě by stálo za to si přesně zjistit,na co všecko máte nárok.
Zdravá už dávno nejsem a věřte,že nikomu příspěvky nezávidím,ač žádné neberu. Jen si myslím,že díky poslanci panu Krásovi se situace lidí s handicapem u nás hodně zlepšila. Přeju vše dobré.

Odp: Pro TlapyTlap:
tlapka, 5.6.2009 12:06

Pane Trafo. Nesouhlas. Jak zo toho že když někdo dostane velký plat vznikne nezaměstnanost? Souvislost není jasná, upřesněte. To on toho za ten plat udělá tolik, že na další práce nezbude? To bych pochybovala. Kdo má 100.000 měsíčně ten většinou nedělá nic.

Odp2: Vzpomínka na mladou pracující ID.
Profesor, 3.6.2009 23:19

Nu slečno Barko, Vy byste musela příjít nejméně o celou jednu nohu, aby se Vám ve „velínu“ rozsvítila alespoň jedna žárovka ! Držte se raději přítele a nohejbalu a nepleťte se do „vyšší dívčí“! :-)

Odp3: Vzpomínka na mladou pracující ID.
tlapka, 5.6.2009 12:08

Pane Profesore vy opakovaně řeknete kdo nemá rozsvíceno a abyste to objasnil a osvítil vy nás, to jste neudělal.

Odp: Vzpomínka na mladou pracující ID.
gorgon, 2.6.2009 1:15

Závěr: Žádná tzv. „svoboda“ ani žádná „demokracie“ si nezaslouží úctu občanů

omyl pane - vymýšlíte si v hlavě slova a dáváte jim významy, to je chyba. Pokud mluvíte o demokracii anebo svobodě, zcela jistě se mílíte, protože narozdíl od čaje anebo kuřete, tato slova nelze přesně definovat

Odp2: Vzpomínka na mladou pracující ID.
Bára Š., 2.6.2009 12:04

Já bych řekla, že definovat je lze docela dobře ;-)

Odp3: Vzpomínka na mladou pracující ID.
gorgon, 2.6.2009 23:55

ano, demokracie, jakožto vláda lidu na záklladě „průzkumu veřejného mínění“ definovat lze. Ale pokud řekneme že demokracie je způsob vládnutí zde, anebo v Itálii, vznikne nepřekonatelný problém - demokracie dle výše zmíněné definice tam ani tady neexistuje.

Odp4: Vzpomínka na mladou pracující ID.
Bára Š., 3.6.2009 1:47

Demokracie je vláda většiny zohledňující menšinu. Hlavními znaky jsou především suverenita lidu (tj lid je jediným zdrojem státní moci), zaručení svobody, rovnosti a ochrany práv člověka a občana.
Co je na tom těžkého?A rozhodně nejde o termín získaný z průzkumu veřejného mínění.

Odp5: Vzpomínka na mladou pracující ID.
gorgon, 3.6.2009 19:24

Zastupitelská demokracie (reprezentativní, nepřímá) - lid vykonává státní moc prostřednictvím lidem volených zástupců a orgánů (parlamentu, přímo voleného prezidenta …).
wiki

když dneska napíšete do novin že holokaust se nikdy nestal, půjdete za svůj názor do vězení - vůle lidu?

když lidi zvolili topolánka premiérem, existovala jakási smlouva s občanem ve které ODS představila programové body ze kterých neustoupí - demokracie?

radar a lisabon - demokracie jako hrom

Obama před posledními americkými volbami sliboval, že sníží počet amerických vojáků v Iráku. Během svého prvního pracovního týdne stihl podepsat rozkaz k rozšíření americké armády na blízkém východě o desetitisíce vojáků, a odsouhlasil a uskutečnil bombardování suverénního pakistánu.

Jinými slovy slovo demokracie lze definovat snadno. Ale jste si jistá že žijeme v demokracii? Já si jsem jistý že ne.

Odp6: Vzpomínka na mladou pracující ID.
Bára Š., 3.6.2009 21:01

Když řeknete, že by se židé měli zplynovat, taky vás (doufám) zavřou. Je to špatně trestat za znevažování určité skupiny lidí? O tom jsem přece psala - demokracie není demokracií bez ochrany menšin, kterou ta židovská jistě je.

Co se týče lisabonské smlouvy či radaru, řekla bych, že politické strany docela jasně naznačují, čemu fandí. Měl byste volit ty, které fandí tomu samému, co vy :-) A co když vyhraje většina? Ouha, o tom je ta demokracie.

USA tady komentovat nebudu, komentuji dění u nás. Navíc nemám absolutně informace o tom, zda to, co popisujete, bylo či nebylo třeba.

Jinak já jsem si, co se týče Čr, docela jistá :-) Co se týče takové Afriky či Asie, tak skutečně ne.

Odp7: Vzpomínka na mladou pracující ID.
gorgon, 4.6.2009 11:15

nenapsal jsem že by se židé měli zplynovat, takže mi nestrkejte do pera co jsem nenapsal

pokud si nepamatujete jak to bylo s veřejnou podporou lisabonu a radaru, a jak se vůči tomu zachovaly strany a veřejná média, tak je zbytečné psát vám o těchto věcech.

Lidi ví že nacisti i komunisti bojovali o moc skrz tisk, rozhlas a televizi. Lidi ví že 90% světových médií dnes vlastní a ovládá úzká propojená skupinka lidí.

http://www.mediachannel.org/images/media-moguls-1200X849.jpg

Ale jsou to právě mladí kdo snědl moudrost světa a myslí si, že to co se stalo v Rusku anebo Německu před desítkami let, se „nám přece stát nemůže“. Hitlera taky zvolili v jedné takové demokracii, ale určitě to nebyla majoritní vůle lidu!

Odp8: Vzpomínka na mladou pracující ID.
Bára Š., 4.6.2009 12:09

poze jsem použila a srovnala výrok o popírání vyvraždění statisíců lidí s jiným výrokem, který tyto lidi znevažuje také

Jinak mě samozřejmě můžete poučit,jak to bylo s podporou či nepodporou třeba právě lisabonské smlouvy?

Mimochodem, kde vy jste vzal tento názor o mladých lidech? Já si každou vteřinu uvědomuji, že se nám to naopak může velmi lehce stát!

Odp8: Vzpomínka na mladou pracující ID.
Bára Š., 4.6.2009 12:10

Jinak si troufám tvrdit, že alespoň v případě německé národnosti dostal Hitler většinovou podporu :-) Stejně tak komunisty podporovala většina lidí...je těžké si to přiznat, že

Odp9: Vzpomínka na mladou pracující ID.
gorgon, 5.6.2009 10:27

občas je těžké přiznat si že se člověk mílí:

první prezidentské volby kterých se účastnil Hitler - 1. kolo

Hindenburg 49.6 percent
Hitler 30.1 percent
Thaelmann 13.2 percent
Duesterberg 6.8 percent

2.kolo

Hindenburg 53.0 percent
Hitler 36.8 percent
Thaelmann 10.2 percent

volby do parlamentu - NSDAP zíslaka 230 židlí z 608

potom NSDAP pod pohrůžkou fyzické síly donutila prezidenta Hindenburga aby jmenoval Hitlera kancléřem.

Potom NSDAP zapálila parlament, a vzniklou situaci využila k upevnění své moci - bez fungujícího parlamentu jim do toho už ostatní strany nemohly mluvit.

dva týdny po požáru, 23. března 1933, NSDAP donutila na rychlo svolaný německý parlament aby odevzdal veškerou svou (parlamentní) moc Hitlerovi. Tento dnem je prvním dnem Nacistického Německa.

Hitler NIKDY nedostal většinovou podporu německého obyvatelstva, takže si prosím nepleťte pojmy s dojmy.

Odp10: Vzpomínka na mladou pracující ID.
gorgon, 5.6.2009 10:30

už teď nemám čas, ale jen bych dodal ohledně těch komunistů, že Gottwald se vrátil z hradu velmi podobným způsobem jako se Hitler dostal na místo Německého kancléře. Měl u toho ale jednu výhodu - za prdelí mu stála vítězná rudá armáda

Odp: Vzpomínka na mladou pracující ID.
Alfons, 2.6.2009 2:04

Ano, tak nějak to chodilo za třeskuté hrůzostrašné totality. Ta byla v tomto ohledu mnohem lidštější než náš dnešní vychvalovaný systém. Mladí lidé ví o těchto věcech kulové, jen jsou systematicky problbováni.

Odp2: Vzpomínka na mladou pracující ID.
tlapka, 2.6.2009 12:12

Ovšem Jaká byla kvalita práce a jaké byly naše možnosti, to musíte k tomu připočíst (odečíst).

Odp: Vzpomínka na mladou pracující ID.
Jana M., 13.7.2009 11:07

Moc hezký příspěvek, děkuji za něj. Škoda jen, že v ČR ( a asi i celém ve světě) neexistuje více zaměstnavaletů jako byl ten, u kterého byla zaměstnaná slečna Helenka. Mezi lidmi je příliš zloby a zášti i ke zdravým lidem, natož pak k těch chudým a postiženým. Kéž by se na tuhle nemoc - zlobu, zášť a touhu ponižovat druhé našla „metla“, která by vyhnala tyto vlastnosti z duší lidí.

vy tomu stále nerozumíte
gorgon, 2.6.2009 1:05

„you are free, and freedom is beautiful“
George Bush II

Stěžovat si dokáže každý, a obviňovat dokáže taky každý. Na tomhle světě šlo vždycky o život, a proto hledat chybu u druhých, když supermarkety jsou stále ještě plné rohlíků, je na nic. Lidstvo má nasazené růžové brýle - svět ve kterém žijeme není přirozený, a proto je zbytečné hledat v něm chyby. Celý je chybný

Bakaláři vpřed
Alfons, 2.6.2009 8:36

Neštěstí je, že na vedoucích místech jsou dnes všude bakaláři a bývalé au pair - jacísi nedouci z vysoké školy,hovořící anglicky, i tam, kde mohou hovořit česky, kteří nedosáhli na titul Ing. nebo Mgr. nebo PhDr. Chtějí aplikovat něco, co narychlo okoukli v rychlokurzu v USA nebo Londýně.Nemají díky věku žádné sociální cítění a všechny starší lidi, vzdělanější než jsou oni sami, považují za pitomce, protože nemají rychlokurz z USA

Odp: Bakaláři vpřed
gorgon, 2.6.2009 9:55

dřív jezdili do Ruska, ještě dřív jezdili do Německa, dneska jezdí do USA. Problém nejsou bakaláři, ale souhlasím s vámi že dnes je jedním z největších problémů neůcta mladých ke stáří. Ale za to nemůžou bakaláři - můžou za to média s televizí v čele, protože vytváří „mladou atmosféru“.

Odp: Bakaláři vpřed
Bára Š., 2.6.2009 12:06

Představte si, že mezi dobrovolníky, které znám, jsou z 95% lidé pod třicet. A nemyslím si, že to je výjimečný vzorek.
Takže chybějící sociální cítění?

Odp2: Bakaláři vpřed
tlapka, 2.6.2009 12:15

Dřívejší generace VŽDYCKY očerňuje mladší a také naopak. Generační rozdíl nelze překonat.

Odp3: Bakaláři vpřed
slayd, 2.6.2009 12:39

Stáří není žádná zásluha, která si automaticky zaslouží naši úctu, neboť je známo, že i osel časem zestárne... P.S.
-------------------------------------------------------
Už zase vytáhli do boje s nickem Bára Š.?

Odp4: Bakaláři vpřed
Alfons, 2.6.2009 16:28

Stáří zásluha JE, protože ti starší pro ty mladé něco udělali. Na to ti mladí obvykle zapomínají.

Odp5: Bakaláři vpřed
Jimmy, 2.6.2009 17:17

Ano, zvláště dnešní střední generace musí své rodiče a prarodiče mít ve zvláštní úctě, protože pro ně 40 let budovali lepší společnost ;-)

Odp6: Bakaláři vpřed
Bára Š., 2.6.2009 18:56

:-D Souhlas

Odp7: Bakaláři vpřed
Alfons, 2.6.2009 21:43

Daleko nejlepší budoucnost pro své děti budují současní rodičové. Kam se totáčoví rodič hrabou.

Odp6: Bakaláři vpřed
Martin K., 3.6.2009 20:33

Myslim si, že tenhle komentář (včetně sarkasmu) bude za dvacet let platný také.

Odp7: Bakaláři vpřed
Bára Š., 3.6.2009 21:02

Já ani ne :-D Myslím, že spousta lidí se už naučila jistému skepticismu.
Kupříkladu si docela jasně uvědomuji, čím naše generace ubližuje těm budoucím.

Odp8: Bakaláři vpřed
gorgon, 5.6.2009 9:53

čím naše generace ubližuje těm budoucím?

Odp9: Bakaláři vpřed
Bára Š., 5.6.2009 10:06

třeba neustále spěje ruku v ruce s populismem ke státnímu bankrotu...třeba ;-)

Odp10: Bakaláři vpřed
gorgon, 5.6.2009 10:14

to nevypadá jako zcela jasné uvědomění :-)

Odp11: Bakaláři vpřed
Bára Š., 5.6.2009 13:38

to je mi jedno, jak to vypadá..nemůžu než napsat, jak to je.....a nevolit populisty, že

Odp12: Bakaláři vpřed
slayd, 5.6.2009 15:54

Když ne populisty, tak snad komunisty?
Ale nejsou oni také populisti. A kdo není: zelenáči? Nebo ti radikálové, kteří si navzájem sami sobě kradou hlasy, než by se raději spojili do jednoho šiku?! Tady jde o koryta a ne o programy a politiku pro veřejnost! P.S.

Odp13: Bakaláři vpřed
Bára Š., 5.6.2009 16:38

hm, mně jde teď asi nejvíce o tom, aby se náš dluh příliš nezvýšil...nápady jako porodné 100 tisíc jsou...hm..směšné :-)

Odp14: Bakaláři vpřed
Bára Š., 5.6.2009 16:39

Jinak já jsem zatím do „politiky“ peníze jen dala..a to jsem student. A klidně bych zavedla opět něco jako |„čestný úřad“....třeba já osobně bych o to korýtko a plat nestála...věřím, že je nás více

Odp15: Bakaláři vpřed
slayd, 8.6.2009 8:00

Založte stranu - ať mohu ty čestné skutečně zvolit... Jurasova národní? P.S.

Odp4: Bakaláři vpřed
gorgon, 3.6.2009 0:03

omyl, protože stáří je kvantita prožitého života. smaozřejmě se najdou mladé vyjímky, které strčí do kapsy i děda vševěda, ale 99% mladých prostě starší v kvantitě zkušeností nedožene a nikdy nepředežene. Kdo si neváží starších špatně dopadne!

Odp5: Bakaláři vpřed
Bára Š., 3.6.2009 1:44

Myslím si, že je vždy třeba soudit, zda je ČEHO si vážit.

Věku si vážit nemohu, to je prostý fakt. Za to, že někdo zestárnul, ho chválit nebudu, zestárnout „umí“ i blbec. Pokud se k věku přidružila životní zkušenost, tolerance a otevřenost, myslím, že zde je spousta věcí, kterých si lze vážit.

Pokud však hlupák zestárne ve starého hlupáka bez kapky tolerance a naopak s pořádnou dávkou agrese, zahořklosti, senility a absence zájmů o cokoliv jiného, než je jídlo, hloupé seriály či pomlouvání ostatních, pak nevidím nic, co by zasluhovalo úcty.

Mimochodem, jsme dost off topic.

Odp6: Bakaláři vpřed
gorgon, 3.6.2009 11:01

máte pravdu. to co jsem napsal se týká spíš „neúcty ke stáří“, kterou dnes vídám u malých dětí. A nemyslím si že se jedná o stejné lamentování o zkažené mladé generaci jako dělal můj pra pra dědek. Dnešní mladá generace je zkažená podle všech standardů: u mladých dnes hrubě klesá fyzická výkonnost, a zároveň vzrůstá drzost a neúcta. To co píšete o hloupých seriálech, zahořklosti a absenci zájmů o cokoliv - opravdu si myslíte že to je problém starší generace? Podle mě je to dnes problém hlavně mladé generace, tedy až na tu senilitu. Ale jak říkáte, jsme už off topic...

Odp7: Bakaláři vpřed
tlapka, 5.6.2009 12:14

Jak to píšete je to velice generalizováno. Jako mladá použiji výhod mládí a vydobudu si úctu u starších a jako stará použiju zkušeností a získám úctu mladších. Každý musí za sebe.

Mladí vs staří
Pavel od vody, 16.6.2009 8:16

Farmář šel na trh a koupil kohouta pro své slepice. Nový kohout velkopansky přikročil ke starému kohoutovi a říká: „No, ty starý páprdo, je čas, abys šel do penze“.
Starý kohout odpověděl: „Ale no tak, přece nemůžeš obsloužit všechny slepice. Podívej se, co to udělalo se mnou. Nech mi aspoň ty dvě staré v rohu“.
Mladý kohout na to: „Zmizni, jsi vyřízený a já přebírám celý kurník“.
Starý kohout řekl: „Tak ti něco řeknu, mladý siláku. Budeme závodit kolem statku. Kdo vyhraje, bude mít exkluzivní práva na všechny slepice“.
Mladý kohout se zasmál: „Nemáš žádnou šanci, starochu, takže abych byl fér, dám ti malý náskok“.
Starý kohout se rozběhl, o 15 vteřin později se za ním rozběhl mladý kohout. Běželi kolem domu a když přibíhali před přední verandu, mladý kohout doháněl starého. Byl za ním sotva decimetr a už už ho měl.
Mezitím farmář seděl na svém obvyklém místě na přední verandě, a vidí, jak se kolem něho žene mladý kohout za starým. Sebral svoji pušku a prásk – rozstřelil mladého kohouta na cucky. Smutně potřásl hlavou a řekl: „Sakra, to je tenhle měsíc už třetí teplej kohout ...“
Z této historky plyne poučení: „Pozor na nás starší... zkušenosti a rozvaha většinou vyhrají nad mládím a rychlostí“.

Anebo...
aneb, 16.6.2009 11:38

... nikdo není zcela neschopný stejně tak, jako nikdo není ve všem schopný, i kdyby se tím lživě a opakovaně chlubil.

Odp: Anebo...
tlapka, 18.6.2009 12:36

Ovšem znám takového, který je VŠEHO SCHOPNÝ a ani se tím nechlubí.

Odp6: Bakaláři vpřed
Petr M.., 13.7.2009 11:10

Báro, ty jsi fakt úplně vypatlaná. Chci tě potkat za 20 let s uřvanými dětičkami, opilým manželem, v dluzích a pomalu na dlažbě, jak budeš škemrat, aby ti někdo pomohl. Z čích peněz ti asi bude pomoženo?

Odp4: Bakaláři vpřed
ivana Kozárová, 26.6.2009 18:55

jo,dundaj postoje.

Invalida ma sanci
invalida, 2.6.2009 17:06

Sem invalida a mam dobrou praci, a z vlastni zkusenosti vim ze vecina invaludu pouze naoko schani praci ale pokud nejakou opravdu dostanou tak nemaji zajem.
Je moc snadne rict ja sem invalida firmo dej mi super praci super penize ale nic po me nechtej protoze sem ten invalida.... Verim ze kazdy invalida pokud dokaze pracovat a opravdu chce najit praci tak ji najde ale holt je treba prestat se litovat a zacit neco pro to delat.
Prosaz pokud vim je tu hlavne od poskytovani asistence invalidum rekreaci z asistentama atd. driv poradaly potapecske kurzy pro invalidy a schaneni nekomu praci je cinnost pouze vedlejsi a doplnkova.

Odp: Invalida ma sanci
Vlastimil Čech, 2.6.2009 20:12

tož to by mě zajímalo... jakouže to skvělou práci máte, pane Invalido... soudě podle Vaší češtiny to nic intelektuálního nebude... tož buď nejste až tak moc invalida a děláte něco tělěsně, nebo nám vyjevíte, jak je úžasně výhodné prodávat (pardon: multi-level-marketovat ;-)) něco jako Herbalife, Amway, nebo jiné „letadloidní“ produkty... jinak v okrese, kde je 15.000 registrovaných nezaměstnaných a 800 volných míst, může zaměstnání získat kolik lidí? Co myslíte, pane Invalido?
A proč jsou přesto nějaká místa volná? Nu protože by pan zaměstnavatel chtěl optimalisovat svůj profit, tedy časová flexibilita (česky: pracuj na „mojem“ nejlépe 20 hodin denně),
přiměřená odměna (česky: mzdový požadavek uchazeče je rozhodujícím kritériem výběru),
odolnost vůči psychické zátěži (česky: když budu mít špatnou náladu, tož si ji vyliju na tobě, budeš takovým pisoirem)
viděl jsem, slyšel jsem, zažil jsem...

Odp2: Invalida ma sanci
invalida, 2.6.2009 23:16

Chapu ze kdyz nejsou argumenty k veci museji se pouzit argumenty co z veci nijak nesouvisy viz narazka na cestinu.
Intelektualni praci opravdu nedelam sem zamestnan jako externi .net/asp programator jedna z veci kterou muze invalida delat a vsem je uplne jedno jestli sem na voziku nebo nejsem.

Odp2: Invalida ma sanci
gorgon, 3.6.2009 0:13

musím se zastat invalidy, protže podle mě má pravdu. Vlastimile Čechu, váš popis situace postrádá jákékoliv nadřízené a spolupracovníky. Herbalife i Amway dělají lidi - nadřízení, podřízení, vedoucí i sluhové. Pokud z neutěšené situace obviňujete tyto „marketingové značky“, jste ztracen a dobrého šéfa, anebo dobré podřízené, nikdy nenajdete!

Odp3: Invalida ma sanci
Vlastimil Čech, 3.6.2009 8:58

Pane Gorgone, díky Vám začínám pochybovat o SVÝCH vyjadřovacích schopnostech v češtině... Kde jste, proboha, v mém příspěvku přišel na to, že z neutěšené situace obviňuji Amway a Herbalife? A co jste myslel těmi nadřízenými a podřízenými???
Čistě pro pořádek opakuji: Kolik lidí může dostat zaměstnání v okrese, kde je 15.000 registrovaných nezaměstnaných a 800 volných míst.
Nebo jinak: při nejlepší snaze a úsilí a za využití všech poznatků ze školení na Úřadu práce „jak se správně porvat s ostatními 50 uchazeči o jedno volné místo“ : Kolik zůstane v okrese proškolených, motivovaných a místo usilovně shánějících nezaměstnaných?
Nebo ještě jinak: Jakou šanci má částečně invalidní důchodce (v předdůchodovém věku a se skutečnými zdravotními omezeními) na získání vhodného a přiměřeného zaměstnání?
A přestože mám docela slušnou kvalifikaci, včetně cizího jazyka, už se rozhlížím, zda se někde nevyskytne možnost zařazení do programu euthanásie... těžko si obstarávám živobytí a vpodstatě žijeme z toho, co jsme si nahospodařili v lepších časech... a až to dojde?? Nemyslím si, že jsme tady sami v takové situaci, co nemají naprosto exlusivní kvalifikaci vyjádřené raději zkratkou -jako má třeba pan Invalida...

Odp4: Invalida ma sanci
Lipovan, 3.6.2009 10:26

Třebaže jsme již zcela mimo téma, za velmi zajímavé považuji počínání nadnárodních zaměstnavatelů. Ihned po revoluci v 89' se jich několik objevilo a platy v jejich provozech byly takřka královské. Jako příklad bych uvedl firmu známou z TV, kde si obyčejný balič ve skladu přišel na šest tisíc korun měsíčně (v roce 1990). Rakouský majitel zmíněné firmy se musel smíchy popadat za břicho tváří v tvář skutečnosti, že se pár kilometrů od hranic Österreichu najdou pitomci, ochotní dřít za dva tisíce šilinků. Ba co ochotni, o takto honorovanou práci se přímo rvou!

Jenže čo bolo, bolo. Platy vzrostly a morálně zkažený lid hodlá jíst i třikrát denně. Někteří buřiči dokonce odmítají konzumovat každý den tuřín s margarínem a kouřit machorku. Dnes na to jde nadnárodní podnikavec úplně jinak: zaměří se na konkrétní kraj, pečlivě zjistí mzdové údaje v dané oblasti (průměr v kraji) a jakmile tam otevře provoz, nabídne dělnictvu 90%. Těch devět desetin průměrného platu firma rozhodně nevydá jen tak za nic; jistý kolega se loni nechal zlákat náborem do jedné nejmenované automobilky 60 km na východ od Prahy, která vyrábí malé vozy. Po směně se s vypětím posledních sil doplazil domů, padl na postel a snažil se přežít do zítřka, kdy se znovu vypraví k výrobnímu pásu. Na začátku dalšího měsíce mu podnik vyplatil třináct tisíc korun čistého. Tím jeho zářná kariéra v robotárně skončila. Pokud se jedná o menší a v chudších oblastech naší vlasti usazené cizí firmy, je tam situace ještě horší, desítka čistého v třísměnném provozu není výjimkou. Opačným případům budiž dopřána čest a sláva, VW například. Kolik však takových je, jaký marginální podíl zastávají v procentuálním rozdělení? Coby pražský resident si zachovávám těmto hrůzám salonní nadhled, ale i tak mě to trochu děsí.

Odp5: Invalida ma sanci
Bára Š., 3.6.2009 10:38

Každý nějak musí začínat. I ten právník na začátku bere 13 tisíc, maká klidně jedenáct dvanáct hodin denně, do toho se musí učit na zkoušky. Možná budu troufalá, ale leckterý koncipient by se radši postavil za ten pás...

Nu a pokud se takto mají vysokoškoláci, tak asi nemusím zdůrazňovat, jak se mohou mít lidé bez vysoké či dokonce bez maturity.

Odp4: Invalida ma sanci
gorgon, 3.6.2009 10:37

omlouvám se, váš příspěvek jsem přečetl letmo a špatně. namíchlo mě jak jste odpověděl invalidovi, protože to co napsal jsem viděl mnohokrát na vlastní oči. Abych odpověděl na vaší otázku „kolik lidí může dostat zaměstnání v okrese...“, moje odpověď je všichni kdo o to mají zájem. Invalidní důchodce je pro mě široký pojem - nevím jak je invalidní a proto nevím jakou práci může vykonávat, ale jsem si jistý že kdo chce pracovat, práci si vždycky najde i kdyby měl třeba jenom zametat chodníky. Problém je, že spousta lidí nehne rukou dokud za to nemají slíbenou odměnu.

Ale přesto co jsem teď napsal vím, že hledání práce může být opravdu těžké a vyčerpávající. Příčinu vidím v nenažraném mafiózním státu, jenž obírá schopné lidi, a parazituje na produktivních firmách. Zkorumpovaná státní byrokracie, spolu s 50% zdaněním produktivního obyvatelstva je příčinou, proč je ve vašem okrese 800 volných míst na 15000 registrovaných. Lidem se prostě v našem státě nevyplatí zaměstnávat lidi, protože pokud si založíte firmu, máte veškerou zodpovědnost, nulovou ochranu, a vaši zaměstnanci vám ještě často závidí to vaše auto, chtějí přidat ale netuší že vy každého z nich platíte dvakrát (jednou jemu jedou státu), a do toho vás (jakožto zaměstnavatele!) chodí kontrolovat zkorumpovaní úředníci a říkají vám že to děláte špatně a pod pokutou vám přikazují dělat nesmyslné blbosti. V těchto podmínkách prostě 14200 volných míst nikdo nevytvoří, pokud to teda nebude nadnárodní korporace osvobozená od všech daní a státních kontrol. Jak jsem napsal výše, dle mého je celý systém chybný, a nejlepší věc co člověk může udělat je ignorovat ho a nevšímat si ho. Osobně bych se úřadu práce nedotknul ani klackem, protože už jen ten název je oxymoron jako Brno

Odp5: Invalida ma sanci
slayd, 3.6.2009 12:52

Nejvíce vyčerpávající je zůstat normálním člověkem v dnešní společnosti... P.S.

Odp6: Invalida ma sanci
tlapka, 3.6.2009 13:52

A takový normální člověk někde se vyskytuje?

Jasně Tlapajdo.
.,!, 3.6.2009 23:04

Na toho normálního „standardního“ si hrajete Vy a Vám podobní.

Odp: Jasně Tlapajdo.
tlapka, 5.6.2009 12:19

Já se ovšem za normální nepovažuju. Pokud si to myslíte Vy je to Váš omyl. Taky bych chtěla vědět kdo je mi podobný. Jaktože to víte Vy a já je ani chudáky neznám.

Odp4: Invalida ma sanci
invalida, 3.6.2009 13:28

Myslím že je všem jasné že bezbarierové „výkopy“ opravdu nejsou a nebudou. Pokud invalida nemá zájem a vůli začít se učit a vzdělávat v práci kterou může dělat a v které ho neomezuje jeho postižení tak se pak nelze divit že nemá práci. Začít jako programátor webových stránek kde je potřeba html/css může opravdu každý pro příklad manual k html má cca 200 stánek.

Vydržte pane Čechu
Organizátor, 4.6.2009 22:35

nejste sám. Zlomyslná MOC si vytrvale pod sebou řeže větev, aneb tak dlouho se ... až se ucho utrhne. Někdy to snad musí skončit.

Ó jak hloupí jsou ti, co krizi způsobili a systematicky ji prodlužují. Oni dosud nechápou, že už jim nejde pouze o peníze, ale že už „hrají o svou existenci“.

Odp: Vydržte pane Čechu
tlapka, 5.6.2009 12:21

Hlupáci řežou větev na které sedí a do svého hnízda.. jak to bylo? plivou

Odp: Vydržte pane Čechu
ivana Kozárová, 16.7.2009 10:54

Definice blbosti : AKTIVNÍ ROZPOR:-)

Odp2: Invalida ma sanci
Jana M., 13.7.2009 11:15

Pane Vlastimile, to není jen vzorec pro invalidy, to je běžná praxe bez ohledu na to, zda člověk umí či neumí, zda je zdravý, či nemocný, zda je chytrý či blbý. Vše je o (ne)známostech a (ne)sympatiích. Nadřízení se často nechají unést prvním či posledním dojmem, i ti, kteří vystudovali psychologii. A horní management jistě psychol.myšlení nemá a nai neví, co to je. O vůli a slušnosti nemluvím. A souhlasím s Vašimi slovy: viděla jsem, slyšela jsem, zažila jsem /často...

Odp3: Invalida ma sanci
tlapka, 13.7.2009 12:23

je ti tak. Ale horší by bylo kdybychom se narodili v Čadu.

Tak nevím
Pavel od vody, 3.6.2009 15:12

Asi bych se k tématu vyjadřovat neměl, jelikož jsem sám ID a na práci jsem měl vždy štěstí, resp. nikdy jsem neměl problém v tom, že bych jako ID problém měl. Jistě, záleží na charakteru a stupni postižení, ale není to určující.
Přesto si dovolím, i když trochu mimo téma, nastínit něco, co trápí většinu ID. Co jsem už dávno zaregistroval - a nejen já - je fakt, že když je stát v bryndě, začne osekávat především sociální oblast, invalidi a důchodci jdou v první linii při obraně výdobytků státu. Když je dobře, mají se dobře především ti nahoře. Když je hůř, odskáčou to ti dole. To je to, co mně je líto, měl bych spíše říct co mně s..e, ale nebudu vulgár. Vždyť si vemte jenom ty slavný regulační poplatky ve zdrav.zař. Každý rok jezdím do lázní a tam hned při nástupu vyklopím 4.000,- na dřevo. Dál se platí za TV, za praní, za koupelnu, za vzduch ... Dělá to denně cca 250,- navíc k těm 60,- šulínkovného. Celé si to vynásobte 7 týdny pobytu. A to mám jakožto poctivý plátce zdr.poj. nárok na komplexní lázeňskou léčbu.
No a k tématu? Ne že by měl invalida zrovna na růžích ustláno, ale on je životem tak omlácen, že to opravdu bere úplně jinak než ne-invalida. Ten totiž vůbec neví, která bije.
A jestliže je, pane Vl.Čechu, písemný projev nějakého ID poněkud kostrbatý, uvědomte si prosím, že může klofat do klábosnice hůlkou, kterou drží mezi zuby...
-ppp-

Naprosto OT
Lipovan, 8.6.2009 9:28

Já jen, když už je řeč o invalidech...zajímalo by mě, jak je to s přidělováním slepeckých psů pro jednotlivé slepce. Je to o penězích, pořadníku, či osobních sympatiích? Proč se ptám; několikrát jsem viděl dost brutální zacházení s těmito zvířaty právě ze strany slepců. To jsem si říkal - tobě bych toho psa odebral, ať si někde nadereš držku, krávo pitomá. :-(

Pravda
je, že v množině invalidů, 8.6.2009 10:24

je statisticky vzato přibližne stejný počet lidí dobrých, průměrně dobrých i zlých, jako v množině lidí bez průkazu ID. Totéž platí i o všech jejich dalších vlastnostech. Tedy úmyslné zločiny by se neměly tolerovat ani invalidům.

Naopak je pravdou, že zdraví lidé své invalidní spoluobčany psychicky dlouhodobě stresují odmítáním, nepochopením a neochotou jim vyjít vstříc. :-(

Odp: Pravda
Jimmy, 10.6.2009 23:51

Obávám se, že lidí navenek dobrých bude mezi invalidními důchodci méně než v průměru populace.

Když je člověku špatně nebo ho něco bolí, tak je často nevrlý na své okolí (zcela logicky, když je mě blbě, těžko budu veselý). Invalidé mají různé zdravotní problémy, někteří menší jiní větší a i bolestnější, navíc mají většinou méně peněz, takže kromě zdravotních problémů řeší i finanční problémy. Domnívám se, že v průměru budou tedy méně příjemní na své okolí než běžná populace (a mají k tomu objektivní důvody).

Odp2: Pravda
tlapka, 17.6.2009 13:39

Myslím že je to naopak. Čím se má kdo lépe, tím je více nafoukaný a přezíravý k bližním.

I toto se stalo, aneb druhá strana mince:
., 9.6.2009 10:08

Vím o případu, kdy invalida jednou ze svých berlí shodil se schodů svou starou tetu, která pak následkům zranění podlehla. Ta teta mu před tím dlouhá léta poskytovala přístřeší a finanční prostředky.

Proč to udělal, to se neví.

Odp: I toto se stalo, aneb druhá strana mince:
tlapka, 9.6.2009 10:43

Prostě mu šla teta na nervy, ne? Měla se asi snažit víc.

Odp2: I toto se stalo, aneb druhá strana mince:
slayd, 17.6.2009 14:21

Invalida je zodpovědný za svoji hůl, stejně jako hokejista... P.S.

Odp3: I toto se stalo, aneb druhá strana mince:
tlapka, 18.6.2009 12:38

Nevím, zda na hokejisty nejsou přísnější měřítka, protože hokeji nerozumím. Invalida může mít nějaké naopak polehčující okolnosti.

K hlavnímu článku
Neuvedeno, 10.3.2011 17:46

Když ono je to mezi lidmi opravdu problém. O blbého nezavadíš. Před několika dny si stěžoval ID v televizi. Jak ho zaručeně tou společnou daní invalidům oberou o všechny jeho výhody. Prý chtěl příští rok koupit auto a dostal by stotisíc na jeho koupi a dalších sto tisíc na jeho úpravu.
K tomu dodejme, že ještě by měl asi zkrácenou pracovní dobu, mimořádné placené dovolené, jízdu vlakem zdarma, zlevněnou dovolenou v cizině s invalidy atd atd. Na příklad vždy uvolněné parkovací místo pro invalidy, nárok na bezbarierový přístup, invalidní sedačku na schodech, příjezd bezbarierovým autobusem atd, atd.
Kromě toho by pak v případě jeho zaměstnání, by pak byl jeden zcela zdravý a schopný nezaměstnaný stále bez práce, protože takových je dnes na úřadu práce nekonečné množství.
Přitom tento zdravý člověk by pracoval bez jakýchkoli dalších nároků a podmínek a ještě celou pracovní dobu.
Tak je to dnes při nezaměstnanosti devět procent. Jak se zdá bude to tak ještě dlouho.
S toho tedy plyne, že dnes jsou ID zaměstnáváni, ale jen ti protekční, jiní práci neseženou.
Takže o čem bychom se zde měli bavit.

Odp: K hlavnímu článku
pic, 21.3.2011 8:12

je to složitější

Odp: K hlavnímu článku
grtsr, 18.4.2011 19:11

Je to tak jak píšete a to někteří zdravý lidé pracují za stejné peníze jako ID a ID má ještě důchod a nebo částečný důchod k tomu.

Odp2: K hlavnímu článku
ivan, 18.4.2011 20:11

Jestli jako úplně zdravý pracuješ za stejný peníze tak musíš být ,,romanticky„ neschopnej nebo pěknej mamlas. Nemám tím na mysli podvodné uznání důchodu ale skutečnou nemoc nebo tělesnou újmu.

Promiň, ale vím o čem mluvím.

Daňová srážka na pomoc lidem, kteří se ze zdravotních důvodů o sebe nemohou, nebo nedokáží postarat a pomůže jim zlepšit kvalitu života nebo umožnit existenci je jediná která mě nevadí.

( Škoda, že už neexistuje, tak jako za ,,první republiky“ podrobné vyúčtování daní státu občanům )

Nejsem příjemcem důchodu nebo jakékoliv nárokové nebo i nenárokové dávky nebo renty.

Odp: K hlavnímu článku
ivan, 19.4.2011 7:53

Další skvělý rozbor situace, pane Neuvedeno, o tom jak si mrzáci velkopansky pořizují vozíky místo Mercedesů aby nemuseli chodit ani doma, jak Vás to ruinuje a jak na to zdraví, silní a schopní až tragicky doplácejí. Zdá se, že se všichni zaměstnavatelé domluvili, že z těch nejsilnějších, nejvzdělanějších a nejschopnějších udělají trpící nezaměstnané. Proč? Protože to jsou nesoucitné kurvy. Dávejte si pozor ať třeba neoslepnete abyste nezabíral místo třeba schopnému zdravému pokrývači, řidiči, pilotovi nebo chirurgovi a ještě nejezdil zadarmo tramvají. Sralo by mě to!

Odp2: K hlavnímu článku
tlapka, 19.4.2011 11:18

Já jsem Moc orientovaná „napravo“ ale těch invalidů bych se přesto zastala.

Odp3: K hlavnímu článku
ivan, 19.4.2011 14:42

,,O blbého nezavadíš„ je bezchybné zahájení úvahy pana stavebního inženýra Neuvedena právě studujícího aerodynamiku seníku, o lidech po úrazech nebo stižených nemocí kradoucích slunce mladým, zdravým, silným, vzdělaným a schopným. Myslím, že by se měla zahájit rozprava o zrušení jejich společenského statutu s názvem ,,Podraz židli mrzákovi“ a o zavedení daně z provozu invalidního vozíku. Jak je obecně známo, tak belhající se lidé opírající se o berle opotřebovávaj chodníky až dvojnásobně víc než lidé se zdravým a dlouhým krokem. Za ušetřené peníze bychom mohli mít ve společném vlastnictví třeba stíhaču nebo i několik bojových vozidel pěchoty. Uvedená věta pana inženýra Neuvedena budiž naším světlem.

,,O blbého nezavadíš" !

Odp2: K hlavnímu článku
Juras, 19.4.2011 15:24

Sice s Tebou a Tlapkou souhlasím, ale hned tak bych Neuvedena nestíral. Někteří invalidní důchodci jsou skutečně vychcaná odpudivá individua. Někdy i příbuzní těch invalidů rozhodují s různými nákupy právě podle toho, jak moc se jim podaří využít nějakých příspěvků a výhod. Nevíme, co za pořad neuvedeno viděl, že ho to tak rozhodilo - možná to byla reakce z rozčilení a ve skutečnosti to tak plošně nemyslí - vždyť levičáci chtějí narozdíl od nás pravičáků tu sociiální spravedlnost, takže jsou daleko solidárnější než my a chcou jistě pomáhat lidem, kteří jsou na tom ještě hůř než oni.

Nebo že bych se pletl? Že by chtěli tu sociální spravedlnost jen pro sebe? Ti, kteří jsou na tom líp než oni, ať hezky solí progresívní daně a dávají to jim, ale ti, kteří jsou na tom ještě hůř, ať raději pochcípají, než aby jim ujídali z misky víc než zdravý sociálně spravedlivě smýšlející občan? I to je možné.

Odp3: K hlavnímu článku
tlapka, 19.4.2011 17:09

Invalidé jsou skutečně různí a někteří mohou s nemocí účelově manipulovat, ale když má problémy pohybové nebo smyslové, tak bych jim nezáviděla Žádné výhody.

Odp3: K hlavnímu článku
Platfus, 19.4.2011 17:19

Mezi postiženými mám dva dobrý kamarády a obecně vzato jim myslím není co závidět. I tak to jsou lidi, co se dovedou se životem docela úspěšně poprat. Jeden z nich, co je na vozíku, mě spolehlivě přehraje v pingpongu (a to jsem to někdy hrál ;-)). Druhej praktikuje sporty, o kterých jsem ani nevěděl - např. windsurfing nevidomých. Oba dostudovali školu a pracují bez toho, aby byli zvlášť zvýhodňovaní. Že by výjimka? Myslím, že mezi invalidními důchodci je stejný zastoupení individuí jako mezi zdravou populací. Není důvod myslet si něco jinýho. Na sociální systém u nás bych si nestěžoval, připadá mi docela dobře nastavenej. Že ho někdo zneužívá, co naděláš.

Poznámky ze žákovských knížek...
ˇ, 10.3.2011 20:20

Poznámky zoufalých profesorů, které napsali do žákovských knížek „zdravých“ gymnazistů, svých studentů:

1) „Sebral třídní knihu, nechce ji vrátit a žádá výkupné.“ :-)

2) „Při hodině dějepisu zapálil lavici a naváděl zbytek třídy, aby mě upálili.“ :-)

A kdo je zdravý ? Kdo je normální ? Kdo vyhraje výběrové řízení ? Zajisté, že „smějící se studentské bestie“.

Odp: Poznámky ze žákovských knížek...
Juras, 11.3.2011 7:10

Ach, ty bulíky. Už je mám zase na nose...

Kampaks chodil na gymnázium, ty starý/mladý? My jsme na gymplu žákovské knížky neměli...

Odp2: Poznámky ze žákovských knížek...
Platfus, 11.3.2011 10:41

Romantikův příspěvek je skutečně pozoruhodně vykonstruovaný PLÁC-BÁC :-). Ale přived jsi mě na myšlenku, že vlastně pořádně nevím, co je to bulík a je-li rodu životného či neživotného. Podle internetu je bulík jakési familiérní označení pro bullteriéra, takže ti tvůj nos nezávidím ;-).

Odp3: Poznámky ze žákovských knížek...
Juras, 11.3.2011 14:37

Infantilita je taková dost blbá úchylka. Na vších má taky něco o žákovské knížce :-)

Bulík nebo bulínek se v mém rodném kraji říká malému polštáři. Takový, co si dáš pod hlavu ještě na normální. Myslím si (ale je to jen moje dedukce), že označení plyne z toho, že se do něj bulí v případě ztracené či neopětované lásky - anebo (pro ty romantičtější z nás) v případě ztracené či neopětované práce. :-)

Odp4: Poznámky ze žákovských knížek...
Vlastimil Čech, 13.3.2011 19:58

Aha, až do této chvíle jsem si myslel, že „bulík“ je telecí kluk...ten co má ty krásné, nevinné a naïvní „oči buličí“:-)

Odp5: Poznámky ze žákovských knížek...
ivan, 13.3.2011 23:07

,,Utři si bulíky nebo moldánky,, to jsem slýchával v Chrudimi od sousedů s asi šesti dětmi. Vzhledem k nosnímu produktu /smrkánku/ to pokládám za možné. /ale nevím/

Volské nebo buličí oko je nemíchané smažené vajíčko, to ale myslím platí celorepublikově. - Bulls- Buličí?

Odp6: Poznámky ze žákovských knížek...
Vlastimil Čech, 14.3.2011 8:22

mimochodem: „moldánky“... kdysi jsem viděl kostelní varhany a bylo řečeno, že se ten typ jmenuje „moldánky“ ... pamatuju se, že říkala paní průvodkyně, že měchy těchto malých varhan se plní taháním... ne šlapáním...ale jak je to doopravdy to nevím, jen jsem to slyšel to dost dávno... a ještě jeden výraz: „humpolácké“... znamená to hrubé, předimensované, promitivní nebo tak něco... ale proč? Nevíte někdo? nejste někdo Humpolákem od Humpolce?

Odp7: Poznámky ze žákovských knížek...
Juras, 14.3.2011 15:34

Tam se odstěhoval Hliník.

Odp7: Poznámky ze žákovských knížek...
ivan, 14.3.2011 18:37

Ty ,,moldánky,, budou asi po výrobci / Moldán/, tedy myslím, stejně jako housle prokopky, nebo špidlenky. Jo jo, kde jsou ty časy kdy se něco jmenovalo po někom kdo něco opravdu uměl. Mám ohromnou úctu k perfektně zvlánutému řemeslu, skutečně na té nejvyšší mistrovské úrovni, kde je vyvážená znalost s dovedností. Škoda, že jsou dnešní řemesla ponížena na výkon pomocných prací, nebo povyšována na umění. Čím dál tím víc obdivuju stavební technologie minulosti, kamenictví, zednictví a sochařství. Bohatství je ve vědění a umu, v prachách to není, tím jsem si jistej.

Odp8: Poznámky ze žákovských knížek...
Juras, 18.3.2011 11:37

Jo, dodnes občas slyším, že někdo něco „oxeroxuje“.

Odp9: Poznámky ze žákovských knížek...
ivan, 18.3.2011 13:33

Amsterdamský výrobce dechových nástrojů Sax jich určitě vyrobyl spoustu, ale jenom jeden z nich už navždy zůstane SAX ofonem.

Daimler-Benz vyráběl auta, ale pouze jeden z jeho typů- Mercedes pojmenovaný po dceři Benze byl tak úspěšný, že se pak už všechny vozy vyrobené touto značkou jmenovaly Mercedes a už dále nesly pouze typové označení.

Švédská firma Elektrolux vyrobyla jeden typ vysavačů s takovým technickým náskokem, za dobrou cenu, že se stal tak oblíbený, že vytlačil z trhu skoro všechny ostatní výrobce. Všichni měli doma Luxe. Dodnes řekne většina lidí, že půjde vyluxovat, ale málokdo, že jde vysávat.

Plochodrážní motocykly Eso - ( Simandl) přejmenované na Jawa 500 DT dosáhly takové rozšířenosti, že se na mnoho let v programech neuváděla značka stroje.

( JAWA je spojením Janeček- Wanderer / Německo/ a ne Walter jak je často mylně uváděno)

Myslím, že by se toho našlo docela hodně, jenom nemít pitomou hlavu a vzpomenout si.

Odp10: Poznámky ze žákovských knížek...
Platfus, 18.3.2011 16:33

Abych taky přispěl do diskuse: Když jste řešili xeroxování, luxování, tak mě zajímalo, jak je to s fénováním. Už jsem si představoval vynálezce pana Féna a jeho revoluci v kadeřnických salónech. Ovšem Wikipedie praví, že fén (föhn) je výraz pro teplý suchý vítr, který k nám proudí od jihu. Tak nic, no.

Odp11: Poznámky ze žákovských knížek...
ivan, 19.3.2011 10:13

Každý ví kdo vynalezl žárovku, parní lokomotivu nebo telefon, ale zkus se někoho zeptat na nejrozšířenějí přístroj našich domácností-televizi.
Napište sem po pravdě jestli jste to věděli.

Já ano, ale v tento okamžik to nevím, zapoměl jsem to.

Tedy NE!

Odp12: Poznámky ze žákovských knížek...
Platfus, 23.3.2011 15:48

Dostals mě, taky nevím. Hádám, že v tom má prsty víc lidí. Dneska už jsou vynálezci na vymření a jejich úlohu přebírají vývojové týmy. I když jednoho vynálezce osobně znám (má patent mj. na rotosed), pozoruhodná figurka Cimrmanova typu, na gymplu nás přemlouval na spolupráci na simulátoru lyžování. Tehdy jsem odmítnul, protože mi celej projekt přišel dost na hlavu postavenej, přitom kde jsem moh dneska bejt ;-).

Odp12: Poznámky ze žákovských knížek...
tlapka, 24.3.2011 7:53

A nebyl to Cimrman?

Odp13: Poznámky ze žákovských knížek...
ivan, 24.3.2011 21:56

,, Markoni, zkuste to bez drátů"

Určitě bude někde v pozadí, je to na beton.

Odp10: Poznámky ze žákovských knížek...
tlapka, 18.3.2011 16:42

Ovšem nemůžete být pouze obchodníci. Nezapomínejte na vědu a na vynálezce, kteří se zvěčnili svými jmény:
Newton, Pascal, Pytagoras, Archimedes, Avogadro, Eukleides, Euler, Ludolf, Volta, Tesla, Hertz Coulomb, Celsius, Kelvin a další, jejichž jména dnem i nocí využíváme !

Odp6: Poznámky ze žákovských knížek...
Juras, 14.3.2011 15:37

Buličí jsem nikdy neměl, volská oka mám rád :-)

Bull není vůl, ale býk. Je ale možné, že to lidi při tom přebírání slov z různých jazyků nedělají úplně dobře.

Odp7: Poznámky ze žákovských knížek...
tlapka, 18.3.2011 10:18

Právě v tom je to zajímavé. Někdy býk, někdy vůl.

Odp8: Poznámky ze žákovských knížek...
ivan, 18.3.2011 12:56

No jasně, je tam jednoznačná jednosměrnost, z vola bejka neuděláš. Někdy býk, někdy vůl neplatí. Když jednou vůl, tak navždy, říkaly krávy.

Odp9: Poznámky ze žákovských knížek...
tlapka, 18.3.2011 16:44

Nojo- ty Nezvratné procesy se mi nelíbí. Jistě v budoucnu bude možné udělat z vola býka, až věda pokročí.

Odp10: Poznámky ze žákovských knížek...
Vlastimil Čech, 21.3.2011 8:28

he he he ... volské oko je jídlo... býčí oko je terč pro šipky...

Odp5: Poznámky ze žákovských knížek...
tlapka, 14.3.2011 12:12

Bulík je mladý vůl a Bulíkovat je jiné slovo v angličtině Bamboo- podvod.

Odp6: Poznámky ze žákovských knížek...
tlapka, 14.3.2011 12:18

V ruštině je Bulík = Durak

Odp6: Poznámky ze žákovských knížek...
ivan, 14.3.2011 12:58

Být starým volem už není taková škoda, ale mladý vůl je absolutní neštěstí. :-)

Odp7: Poznámky ze žákovských knížek...
tlapka, 18.3.2011 16:45

Nevím proč. Mladý vůl se toho může více naučit.

Odp8: Poznámky ze žákovských knížek...
*, 18.3.2011 17:53

Souhlasím. A důležité bude, kdo a jaký „vůl“ bude ty ostatní „voly“ posuzovat. Filosoficky vzato a posouzeno: všichni jsou nějakým způsobem „volové“. Jenom ti, kteří druhým neubližují, jsou „větší volové“, protože si tím, že jsou na ostatní hodní, ubližují sami sobě.

Odp9: Poznámky ze žákovských knížek...
tlapka, 21.3.2011 11:53

To je pravda.

Žádný dobrý skutek nezůstane nepotrestán.

Praví filozof.

Odp3: Poznámky ze žákovských knížek...
ivan, 11.3.2011 23:02

Náhodou, Romantik má nejlepší večerníčky na celé Svíci. Dřív byl ale svěžejší a sekal aspoň jeden deně, nějak mu došla pára.

Samá sranda
Aktivní důchodce, 7.12.2012 16:21

Tak to jsem se u těch důchodců pěkně pobavil.

Odp: Samá sranda
Zákys, 7.12.2012 22:07

Trochu optimismu do toho umírání důchodci. „V šesťdesiatke sex nekončí...
Ešte s vami vyjebe dôchodkový systém“!

Doufám, že ty mrazy brzo přejdou, když...
Neuvedeno, 12.12.2012 19:10

Doufám, že ty mrazy brzo přejdou, když se všude píše, že slunce má zrovna vrchol své činnosti. Beton se nedá vyrábět, protože by zmrzl. Malta taktéž. Revma řádí. Takže řeším resty doma, které jsem nestihl, když bylo ještě teplo alespoň nad 4 stupně.
Takže si halt musím dát pauzu.
Naštěstí se vnoučaty je stále co dělat. Jen to zdraví by mělo být lepší. Nějak bez prášků už bych nemohl existovat.
Přeji na Svíci všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v rámci možností.
Někdo to v Česku nemá lehké. Zrovna převčírem jsem viděl jak z jednoho řetězce vyhazovali bezdomovce. Obávají se totiž, že by jim tam lidé přestali chodit. Nebo měli jiné důvody. To pozorovatel těžko pozná.
Je to smutné stačí se jednou podělat a už Vám nedají nikde v obchodě žádné zboží.
Jestli to neměli lepší předchozí generace. Ty měli doma alespoň nějakou rezervu potravin. Přežili sami leckdy celou zimu.
Dnes stačí, aby přestala fungovat elektrika a je z toho velký problém. Přestane fungovat ústřední topení a vše může během dvou dnů zamrznout. Lidé se nachladnou a dostanou průjem a potraviny nedostanou.
Včera dceři přestalo odemykat auto s dálkovým odemykáním. Ruční odemykání také nefungovalo a tak jsem jí musel půjčit auto já, aby vůbec mohla jet do práce. Tato civilizace je velmi zranitelná.

Odp: Doufám, že ty mrazy brzo přejdou, když...
Tlapka, 13.12.2012 12:54

Pravda pane Neu. Mám pocit že když jsme byli na stromech nebo v jeskyních, ohroženi jsme nebyli více než technickou civilizací.

Odp: Doufám, že ty mrazy brzo přejdou, když...
ivana Kozárová, 18.12.2012 17:40

Myslím,že rozumím.A souhlasím. Všechno se zbytečně zesložiťuje,je to tak chytré,až to je blbé.Pro mě to znamená,že čekám zjednodušování.Jinak by spousta tvorů nepřežila.

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru
O serveru, právní ujednání, přístupnost
Založeno na vlastním redakčním systému a vlastním fóru.