Pro všechny přemýšlivé lidi

Poslední komentáře

Střípky z diskuse

Zajímavé odkazy

Novinky na Svíci.cz

  • 30.11.2007: Nyní jsou nově přidané komentáře od poslední návštěvy zvýrazněny barevně
  • 13.4.2007: Možnost úpravy i zatím neschváleného článku
  • 22.6.2006: Zlepšeno vyhledávání
Proč používat Linux

Komentáře k článku

25.6.2009 13:31

Změny klimatu: Bojovat nebo se přizpůsobit?

Globální změny klimatu, někdy zjednodušeně označované jako globální oteplování, jsou zřejmě největší problém současného světa. Ostatní ekologické problémy jsou s uvážením možných dalekosáhlých dopadů globálního oteplování skoro nicotné. Přestože se o existenci tohoto jevu ví už relativně dlouho (poprvé si toho vědci všimli v šedesátých letech), stejně jako o tom, že globální oteplování způsobuje činnost člověka, stále se ani zdaleka nedělá dost pro to, aby se dalšímu stupňování tohoto problému zabránilo (Stále jsou lidé, kteří lidský podíl na změnách klimatu popírají nebo dokonce popírají i jejich samotnou existenci. Uvážíme-li však, že stále existují lidé, kteří tvrdí, že je Země plochá, neměli by nás takové >názory< ani překvapit, ani nám bránit v hledání řešení. >Vědci<, kteří toto tvrdí, se nakonec obvykle ukážou být lobbysty nějaké ropné nebo uhelné společnosti nebo jsou to zarytí bojovníci za volný trh a rychle, třebaže bezohledně rostoucí ekonomiku)

Co jsou to globální změny klimatu?

(Několik faktů pro připomenutí) Jedná se o nepřirozený nárůst teploty zemské atmosféry a oceánu pozorovaný v několika posledních desetiletích. Jak vyplývá ze zprávy Mezivládního panelu pro změny klimatu zřízeného OSN a z řady dalších nezávislých výzkumů, změnu klimatu převážně způsobuje člověk vysokou produkcí oxidu uhličitého CO2 a dalších takzvaných skleníkových plynů, které brání zpětnému odrážení slunečního záření do vesmíru a způsobují tak nadměrné hromadění tepla v atmosféře (takzvaný skleníkový efekt) a současnou likvidací lesních porostů, které jsou přirozenými lapači tohoto plynu. Oxid uhličitý vzniká především spalováním fosilních paliv (ropa, plyn, uhlí a jejich produkty) především při výrobě elektřiny a v průmyslu, leteckou a automobilovou dopravou, a také třeba topením v domácnostech.

Jaké budou následky?

To nikdo přesně neví. Můžeme akorát říci, že změny klimatu přinesou člověku více škod, než užitku. Globální oteplování se ostatně tragicky projevuje už dnes, i když se o tom nerado mluví. Velké řeky v teplých oblastech vysychají, lidé závislí na zemědělství kolem těchto řek přicházejí o úrodu, hladových dramaticky přibývá. Rozšiřují se pouště. Jiné řeky se stále častěji a více rozvodňují a způsobují katastrofální povodně (Nemám pro to důkaz, ale nepochybuji o tom, že změny klimatu mají hodně co dělat s povodněmi v ČR v posledních letech). Horské ledovce mizí, tání polárného ledu vede k stoupání hladiny oceánu a zaplavování pobřežních oblastí. Síla hurikánů se stupňuje, tání zmrzlé půdy v severských oblastech demoluje celé vesnice i města, uprchlíků jsou snad už miliony. Hovoří se o klimatické genocidě. Rostliny a živočichové mění svou lokalizaci nebo celé druhy vymírají. Co můžeme očekávat do budoucna? Další stupňování extrémního počasí povede v celém světě k poklesu zemědělských výnosů, vzroste cena potravin a tím i hlad. Přírodní katastrofy jako hurikány a povodně budou mít stále více obětí, někteří vědci varují, že nadejde doba ledová. A tak bychom mohli pokračovat. Pokud nedojde k radikální změně života lidí v celém světě, a já si myslím, že k takové změně nedojde, budou následky katastrofické. Je to pomalá apokalypsa, která již začala. Smutné je, že jsme jí mohli aspoň částečně odvrátit.

Má cenu bojovat?

Kdybychom chtěli skutečně efektivně bojovat, museli bychom dramaticky a rychle snížit emise skleníkových plynů. To by se neobešlo bez mnoha zákazů, omezení a zásahů do trhu. Současně by si to žádalo nesmírné náklady na přestavbu průmyslu a energetiky na šetrné zdroje. Jinými slovy, všichni bychom si museli utáhnout opasky. A to je v zásadě nemožné, protože žádný politik, který by hlásal: „budete se mít hůř v zájmu budoucích generací“ nemá šanci být zvolen a dostat se k moci. Lidem je jedno, že za dvacet let nebude co jíst, hlavně že teď jsou levné rohlíky a benzín. A za druhé, i kdyby jeden stát zavedl šetrná opatření a dobrovolně tak brzdil svou ekonomiku, jiný to neudělá, aby získal ekonomicky navrch. Je samozřejmě správně, že se prosazují úsporné technologie, když už neodvrátí dopady změn klimatu, aspoň se ušetří energie (třeba ve formě fosilních paliv) pro budoucí generace, aby tak lépe mohly čelit následkům změn klimatu a třeba měli z čeho přestavět energetiku na obnovitelné zdroje, což je samo o sobě energeticky dost náročné. Lidí, kteří se dobrovolně omezují, šetří energií a vodou, i když nemusí, aby šetřili životní prostředí a klima, si vážím, i když asi vědí, že jsou naprostou menšinou a jejich ohleduplnost je tak prakticky bezvýznamná. Ale můžou si říci, že nesou menší díl viny. Většina lidí si vážnost problému neuvědomuje (nebo nepřipouští) a do toho ještě přispívají krátkozrací „popírači globálního oteplování“ s jejich dezinformační kampaní. Tím docházím k přesvědčení, že pomalá apokalypsa se již nedá zastavit. Nebude to podle mě nic ve stylu „Den poté“, jen se budou stupňovat a snoubit problémy, které vidíme už dnes.

Můžeme se přizpůsobit?

Nic jiného nám nezbude. Dobu ledovou člověk přežil, přežije i tohle, jde jen o to, s jakými ztrátami. Nepřežijou všichni, už dnes změna klimatu zabíjí. Proč přežil Noe s rodinou potopu světa? Protože mu o ní bůh řekl předem a také mu řekl, jak se zařídit. O změnách klimatu a jejich pravděpodobných dopadech nás také vědci upozorňují předem, jen jim začít naslouchat. A včas začít stavět „archy“, jinými slovy začít dělat opatření, která minimalizují ztráty. U nás to mohou být třeba protipovodňová opatření, budování zásob plynu, jinde třeba stavba domů odolávajících extrémním hurikánům. Zajímavé jsou třeba „plovoucí domy“ z Holandska. A samozřejmě hledání nových alternativ pro zvyšování výnosů zemědělství. Přizpůsobení je jistě přijatelnější, než zákazy a omezování. Člověk je vynalézavý tvor a v přírodě vždy platilo, že přežije ten, kdo se dovede přizpůsobit. To bohužel nedovede obrovská řada druhů organismů, které vinou změn klimatu vezmou za své.

Těm, kdo už mají většinu života za sebou, mohu říci, že mohou být rádi - tuto část života prožili v období, které je ve srovnání s minulostí i s pravděpodobnou budoucností úplným blahobytem a které snad ještě chvíli potrvá, a těm mladým (ke kterým patřím i já) přeju hodně sil, budeme je potřebovat.

Proces byl odstartován a již není cesty...
Kings, 25.6.2009 16:52

Proces byl odstartován a již není cesty spátky.Apokalypsa již počala a kdo si myslí, že to tak není tak je na omylu.

Odp: Proces byl odstartován a již není cesty...
ivana Kozárová, 26.6.2009 0:01

Taky si to myslím.že změny,které nastaly v klimatu,jsou ireversibilní

Odp2: Proces byl odstartován a již není cesty...
Greenboy, 26.6.2009 18:22

Tak to bohužel asi bude. Myslím, že částečný návrat k původnímu stavu teoreticky možný je, ale znamenalo by to úplně přestat se spalováním fosilních paliv a současně obnovit veškeré porosty vegetace na úroveň dávno před industriálním obdobím. A byl by to na lidské poměry velmi dlouhý proces. A to je s existencí civilizace v její současné podobě neslučitelné, čili prakticky nemožné. Samozřejmě katastrofy změnami klimatu způsobené se již vrátit nedají. Stejně tak se ten proces už nedá zcela zastavit, ale rozhodně ho můžeme alespoň zpomalit a zmírnit další stupňování problémů. To, co se stalo, už v naší moci není. To, co se stane, věřím, že částečně ano. Jen chtít.

Odp3: Proces byl odstartován a již není cesty...
ivana Kozárová, 26.6.2009 18:35

máte pravdu. Kdyby lidé opravdu chtěli... Ale otázka je,co opravdu chtějí... Myslím,že většina dělá chyby z nevědomosti a je manipulována menšinou,kterou zajímá vše jiné,než dobro Planety...

Odp4: Proces byl odstartován a již není cesty...
tlapka, 8.7.2009 14:50

Chcete říct- jedou jako roboti na dálkové ovládání.

Odp5: Proces byl odstartován a již není cesty...
ivana Kozárová, 8.7.2009 17:08

Ne,to určitě ne... Je to dobrovolná závislost na věcech,které nepotřebujeme a na duchovní stravě,která je jedovatá. Obojí nám prodává ta menšina,která si sice mastí kapsy,ale myslím,že pocit moci je pro ně důležitější,než peníze.

Tak myslím si, že přirovnávat...
Bára Š., 25.6.2009 16:58

Tak myslím si, že přirovnávat pochybnosti o změnách globálního klima k názoru, že „země je placatá“, je trochu moc. Že země je kulatá lze docela lehce ukázat na fotografii. Nikdo však ještě zcela neprokázal, že by docházelo
A. k oteplování/ochlazování planety (ano, objevují se oba názory, oba se snaží argumentovat těmi a těmi měřeními teplot)
B. že by za oteplování mohl oxid uhličitý či dokonce lidská činnost
C. že jde o nějakou zvláštní vlastnost 21. století a ne o běžný „cyklus“ planety či Slunce (viz doby ledové)

Pokud je tu tedy nějaká TEORIE, je dokonce žádoucí (viz. Popper) se ji pokusit zpochybnit. Současná hysterie, ve které je zpochybňování oteplování přirovnáváno bezmála k mentální retardaci a nacismu, mi přijde docela přehnaná.

Ať tak, či tak, nikdo nepopírá, že by se lidé neměli krotit ve vypouštění zplodin do ovzduší, už jen kvůli dýchacím potížím, které jsou naopak v souvislosti se zplodinami prokázány.

Odp: Tak myslím si, že přirovnávat...
Juras, 25.6.2009 20:07

Tak myslím si, že přirovnávat pochybnosti o změnách globálního klima k názoru, že „země je placatá“, je trochu moc.

Tak tak. Je to nekorektní manipulativní argumentace. Autor je v zajetí novodobé dogmatické víry.

Odp: Tak myslím si, že přirovnávat...
Greenboy, 25.6.2009 20:50

Nikdo nedokázal, že by docházelo k oteplování planety? To je jen další zlehčování celého problému. Existenci změn klimatu a jejich lidské zavinění konstatovala mezinárodní vědecká organizace (IPCC) při OSN (která mimo jiné obdržela Nobelovu cenu) a potvrdily ji akademie věd nejvyspělejších zemí a řada dalších nezávislých výzkumů. To, že oxid uhličitý působí jako skleníkový plyn je prostý fakt. Stejně tak je faktem, že jeho koncentrace začala nepřirozeně stoupat s rozvojem průmyslu. (V předindustriálním období byla koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší asi 280 ppm = miliontin objemu, v současné době je asi 360 ppm.) Platí také, že i nepatrné změny jeho koncentrace se projevují na síle skleníkového efektu (kdyby v atmosféře zcela chyběl, byla by celá Země pokrytá ledem a to jsou ho jen zlomky procenta). Po miliony let rostliny tento plyn lapaly a ukládal se ve formě fosilních paliv. Teď přišel člověk a začal je ve velkém spalovat a současně likvidovat lesní porosty… Odpovědnost člověka za tuhle změnu klimatu je nepochybná. To, že stále hovoříte o TEORII mi připadá, nezlobte se na mě, jako úspěch dezinformační protivědecké kampaně „klimatických pochybovačů“. Nejste náhodou majitelkou nějakého ropného vrtu?;-)

Současná >hysterie< Vám připadá přehnaná? Mě teda připadá ještě stále příliš malá vzhledem k vážnosti problému. Naopak, většina lidí se k tomu staví tak vlažně, jakoby se jich to netýkalo. To, že ještě dnes, namísto konstruktivní diskuze o možnostech řešení tohoto problému se musí někomu dokazovat, že ten problém vůbec existuje, je smutným vítězstvím výše zmiňovaných. Když se mám s takovými lidmi bavit, opravdu mi to připadá jako kdybych měl plánovat cestu kolem světa s člověkem, který tvrdí, že je Země placatá...

Odp2: Tak myslím si, že přirovnávat...
Bára Š., 25.6.2009 21:42

Ty jo, majitelka vrtu nejsem, ale docela bych to brala :-)

Globální teplotu klimatu lze samozřejmě spočítat mnoha různými způsoby. Přitom nelze říct, že by některý z nich byl „správný“ nebo „pravdivý“. Jsou to jen metody, jak dostat nějaké číslo, nic víc a nic míň. Potíž je v tom, že se ta čísla mohou lišit a to někdy docela podstatně.
Malý příklad. Máme dvě stejně velké sklenice vody. V první sklenici je voda o teplotě 0 stupňů, v té druhé 100 stupňů. Použijeme-li aritmetický průměr, dostaneme průměrnou teplotu vody 50 stupňů. Už na tomhle jednoduchém systému je vidět. jak je průměrná teplota hloupost. Kdyby někdo přišel k těmto sklenicím s informací, že mají průměrně 50 stupňů, tak do nich bez obav sáhne a s trochou štěstí skončí v nemocnici. Když ale ke všemu ve stejné situaci použijeme geometrický průměr, čili obě hodnoty vynásobíme a výsledek proženeme druhou odmocninou, dostaneme průměr 46 stupňů (autoři provedli výpočet v Kelvinech a pak ho zase převedli na stupně Celsia).


Zvětšit obrázek
Nepříjemná pravda o Al Goreovi. Satirický web Onion ho přistihl v choulostivé situaci.

Výpočtů průměru je celá řada. Přitom je docela dobře možné, že ten stejný soubor naměřených teplot planety může při použití některých metod výpočtu průměru ukázat růst průměrné teploty a v některých naopak její pokles.

Odp3: Tak myslím si, že přirovnávat...
Bára Š., 25.6.2009 21:43
Odp4: Tak myslím si, že přirovnávat...
Greenboy, 25.6.2009 23:19

Nejde říct, který model je správný? A co když se ty vaše sklenice slejou dohromady a voda se promíchá, jaká asi bude výsledná teplota? Pokud vím, když smícháme dva stejné objemy vody o různých teplotách, výsledek bude odpovídat průměru aritmetickému, nikoli geometrickému. To se dá ověřit jednoduchým pokusem na úrovni fyziky základní školy. Samozřejmě ne se sklenicemi ale s kalorimetry nebo termoskami, jinak je výsledek vzhledem k neustálé výměně tepla soustavy s okolím nepřesný. Globální teplota se tedy částečně určovat dá, je to taková teplota, které bychom dosáhli (hypoteticky) dokonalým promícháním veškerého vzduchu atmosféry. A takové hypotetické teplotě se nejvíce blíží aritmetický průměr. Čím více měření, tím přesněji. A měření již bylo provedeno dost a dost. Takže zatahovat do toho geometrický průměr je další planá dezinformace.

A pak jsou tady fyzické důkazy. Například tání ledovců. Stačí pohled na družicovou mapu Grónska, která znázorňuje ústup pevninského ledovce v posledních obdobích. Ledy nesmírného stáří (to se dá geologicky zjistit) najednou tají a to stále rychleji. Stejně tak je to s Antarktidou, Arktidou a horskými ledovci po celém světě. Země se otepluje a to globálně, to je nade vší pochybnost. Spekulace o průměrech jsou jen dalším úsilím zpochybnit pravdu, která se někomu nehodí.

Odp5: Tak myslím si, že přirovnávat...
Bára Š., 25.6.2009 23:42

Vy jste si asi ten článek špatně přečetl ne? Vždyť se tam o aritmetickém průměru mluví..pokud ne v tom, co jsem zkopírovala, tak v celém článku (viz odkaz)
Ještě bych vám mohla najít pár výzkumů na téma „oxid uhličitý a jeho vliv na teplotu“....ale jsem líná.
Je to stejně vždy argument proti argumentu, nikdo zatím nedokázal potvrdit ani jednu teorii.

Nicméně respektuji Vaši víru v danou věc. Pouze by Vás tábor mohl respektovat zase opačná mínění (nebo alespoň ŽÁDNÉ mínění).

Odp6: Tak myslím si, že přirovnávat...
Greenboy, 26.6.2009 11:00

Nepředpokládal jsem, že je to věc mínění, ale tahle diskuse ukázala, že je to složitější, než jsem myslel. Domnívám se, že věc mínění z toho udělali až ti, kdo na tom měli zájem. Z teorie jednou vzešly průkazné poznatky a ty zase někdo šikovně rozmazal a přelepil nápisem TEORIE. Ale to už nechme. Je hezké, že respektujete mojí, jak píšete >víru<, Dokud jde o pouhé názory, myslim, že i ten >náš tábor< by měl respektovat Vaší, také říkám víru. Ale problém nastane, když má dojít na činy. Když začneme prosazovat nějaká opatření k řešení problému, který podle Vás vlastně neexistuje. Nicméně ani jeden z nás, pokud vím, nemá žádné výkonné a rozhodovací pravomoci, takže můžeme zůstat u toho vzájemného respektování.

Odp2: Tak myslím si, že přirovnávat...
Juras, 25.6.2009 22:05

Nedokázal. Je to jenom masáž těch, kteří si na tom vystavěli business. V historii země se klima neustále měnilo, stejně jako množství CO2. A světe div se, člověk tady tehdy nebyl. +++ Nejvíc CO2 je v oceánech. A se vzrůstající teplotou se uvolňuje. A to má za následek (pozor, 7. třída - biologie) příhodné podmínky pro růst zeleně, která se rozbují a hodnoty CO2 zase srazí.
Oteplení mělo v historii Země vždy kladné dopady pro život, ochlazení záporné. Bojovat proti oteplení můžeme, ale budeme se chovat jako donové Quijoti. Větru a dešti skutečně ještě neporoučíme.
Bojovníci proti GO, kteří radí neprodukovat průmyslem CO2, se chovají, jako kdybych vám při požáru lesa říkal: „neškrtejte ty sirky, a to vás zachrání“. Musíme se smířit s tím, že přírodní zákony zcela neovládáme a jsme hříčkou jiných sil než vlastních přání. Pokud současné změny klimatu způsobí vyhynutí lidstva, dopadneme jako spousta živočišných druhů před náma. To je všechno - nikdo snad nemyslí, že by lidstvo mohlo být nesmrtelné, že ne?

Odp3: Tak myslím si, že přirovnávat...
Greenboy, 26.6.2009 1:40

Ano, klima se opravdu v historii měnilo, ale buď to byly velmi pomalé a dlouhodobé procesy, například rozšiřování rostlin, které postupně snižovaly koncentraci oxidu uhličitého a tak ochlazovaly atmosféru nebo to byly náhlé změny s dlouhodobými následky vyvolané například mimořádnou sopečnou činností atd. Také aktivita slunce mohla sehrát svojí roli. Ale to, co pozorujeme v současnosti je nepřirozeně rychlé a pak je tu příliš podivných náhod na to, aby za tím mohl být nějaký přirozený cyklus. Je pravda, že nejvíce CO2 je v oceánu. Ale že by ho najednou začalo vznikat v oceánu o tolik víc, zrovna když tady člověk buduje průmyslovou společnost? Zrovna, když jsme ho náhodou začali taky ve velkém množství produkovat a současně hrozivým tempem likvidovat suchozemskou zeleň, která ho ve velké míře pohlcuje? Že by slunce? Nevím o tom, že by na něm byly pozorovány takové anomálie, které by s tím mohly mít co dělat.

Je to velice jednoduchý a osvědčený způsob, jak se zbavit odpovědnosti– svést to na přírodu. Nemusíte pak mít výčitky za ty, kdo kvůli změnám klimatu trpí a trpět budou. Je to přece hříčka přírody, my za nic nemůžeme! „…Musíme se smířit s tím, že přírodní zákony zcela neovládáme a jsme hříčkou jiných sil než vlastních přání…“ Další z výmyslů >klimatických pochybovačů,< (kterých je, zdá se, více, než jsem čekal) a který má odradit lidi od jakéhokoli úsilí s problémem něco dělat. A je to také zajímavý psychologický úkaz: když se objeví problém, většina populace ho začne řešit. Vždy se ale najdou jedinci, kteří se proti dopadu tohoto problému brání bagatelizací a přesvědčením sebe sama o té lepší možnosti. Získáváte tím také velkou výhodu: pocit čistého svědomí.

Pokud jde o vyhynutí lidstva, nemyslím si, že by právě teď k němu muselo dojít. Věřím, že část lidí se přizpůsobí a přežije.

Je mi známo, že zvýšení koncentrace CO2 podporuje bujení rostlin (jako akvaristovi se mi třeba osvědčilo přilévat do akvária perlivou vodu, s těma rostlinkama to dělá divy). Tak budeme čekat, až nás spasí vaše zeleň. Nebo až vymřem - váš příspěvek je laděn tak skepticky, že má člověk chuť všechno zabalit a jít se opít.

Odp4: Tak myslím si, že přirovnávat...
Juras, 26.6.2009 8:47

Včera mě napadl termín GéÓisti. Je to něco jako jehovisti, jenom předmět jejich činnosti není snaha spasit lidi před peklem, ale spasit svět před globálním oteplováním. Ve svém svatém zápalu nerozlišují a plantají různé problémy dohromady.
Vy jste takový klasický GéÓista. Uniká Vám podstata problému. Že se nám trochu otepluje, to je fakt. Další fakt je, že to není v historii Země poprvé. Proč samotný fakt oteplení někdo považuje za problém?
Životní prostředí devastujeme hodně. Mělo by se s tím něco dělat - a v řadě případů se dělá. Vemte si jenom, jak se životní prostředí v ČR od komunistické devastace zlepšilo. Je to málo, ale snad se podaří něco udělat i s vážnějšími problémy - především s mýcením pralesů.
Říkat, že lidé zpochybňující pravdivost mediální GéÓistické kampaně jsou alibisti, kteří nechtějí nic udělat pro životní prostředí, je manipulace. Je to jinak. Jsou to lidi, kteří mají pocit, že je s nimi manipulováno a je jim předkládaná lživá argumentace s nejasnými motivacemi v pozadí (ale dají se tušit hlavně prachy).
Tedy když to shrneme:
1) Náboženství GO říká, že se otepluje a že je to škodlivý jev, který musíme zastavit, jsou vytvářeny katastrofické scénáře
2) Náboženství GO říká, že za oteplení může lidská činnost
3) Náboženství GO říká, že omezením některých lidských činností se GO zastaví
Ani jeden z těchto dvou bodů není prokázaný, vědci se na nich neshodli a ve veřejnosti se jejich věrohodnost prosadila goebelsovskou metodou.

Živá planeta
tlapka, 25.6.2009 17:18

Zeměkoule se stále mění už od svého vzniku. Nepřipadá mi, že lidé by měli až takový význam, kromě znečištění a ničení přírody. Ovšem je to otázka pro vědce.

Odp: Živá planeta
ivana Kozárová, 26.6.2009 0:07

mám za to,že zahnojené prostředí pochází ze zahnojeného ducha. Nejdřív je hnusná myšlenka a hnusná emoce a pak se to zhmotní v materiální sajrajt.

Odp2: Živá planeta
Nikola, 26.6.2009 10:42

To je velmi výstižné.

Odp3: Živá planeta
tlapka, 28.6.2009 14:11

Ovšemže v Tomto případě by Zeměkoule vypadala daleko hůře.

Nikola
Nikola, 25.6.2009 21:52

Legrační článek. Chcete „bojovat“ proti předpokládaným změnám klimatu sankcemi, omezeními apod? A k čemu to, když přece se vším se dá obchodovat a zákony obcházet. Nesmím vypustit nadlimitní množství zplodin? Jak jednoduché, přikoupím další emisní povolenky. Nemohu plundrovat nerostné bohatsví ve vlastní zemi? Tak budu plundrovat nějakou rozvojovou zemi. Skutečně chcete bojovat? Pak bojujte proti kapitalismu. To je ten viník. Ale nejdřív budete muset začít u sebe.

Odp: Nikola
Bára Š., 25.6.2009 22:28

Vy asi nevíte, jak komunistický režim zválcoval tuto zemi těžkým průmyslem, co? :-D A při plnění pětiletky mu bylo srdečně jedno, že po sobě zanechá špinavé a zamořené vody či pokácené a nevhodně vysázené lesy...

Odp2: Nikola
Nikola, 25.6.2009 23:01

Opusťte své černobílé pojetí světa, kde na jedné straně je kapitalismus a na druhé komunismus, tedy pokud toho jste schopna, o čemž po přečtení vašeho příspěvku lehce pochybuji.

Odp3: Nikola
Bára Š., 25.6.2009 23:36

No to je náhodička, že bychom si obě o té druhé myslely to samé?:-D
Já myslím, že jsem jen poukázala na to, že kapitalismus za dnešní životní prostředí nemůže. Ale jsou lidi, co si myslí, že celá ekonomika a její rozvoj je kapitalismus. To tak ale docela neodpovídá.

Odp4: Nikola
Alfons, 26.6.2009 2:55

Může za to komunizmus a špatná komunikace. To jsou největší nepřátelé lidstva. Mohla by to vyřešit demokracie a datové schránky.

Odp5: Nikola
Nikola, 26.6.2009 10:40

Nemyslím, podle mého za to může člověk a jeho hrabivost, která se nejvíce projevuje právě v kapitalismu.
Demokracie je jen vyprázdněné slovo, v současnosti bez jakéhokoliv hlubšího významu.
Datové schránky? Zkuste se raději nechat očipovat. je to efektivnější.

Odp6: Nikola
Bára Š., 26.6.2009 13:06

Můžete více osvětlit, proč si myslíte, že hrabivost se NEJVÍCE projevuje v kapitalismu?
Upozorňuji, že kapitalismus znamená SOUKROMÉ vlastnictví výrobních prostředků.

Odp7: Nikola
Nikola, 26.6.2009 13:20

Netuším, proč bych měla „osvětlovat“ něco zcela zřejmého.

A slovníková definice výrazu kapitalismus: Kapitalismus je společenský a ekonomický systém založený na maximálním využití zdrojů, soukromém vlastnictví a volném trhu.

Odp8: Nikola
Bára Š., 26.6.2009 17:21

Rozhodně si nemyslím, že kapitalismus je o maximálním využití zdrojů. V nejobecnější rovině je to systém, ve kterém existuje soukromé vlastnictví a volný trh.

Víte, co je zajímavé? Když se podíváte na srovnatelnou pozici v takovém ČEZu nebo ČD a následně v soukromém sektoru, tak zjistíte, že platy z té první skupiny jsou desetkrát i vícekrát vyšší než v té druhé. No čím to asi bude?:-D

Odp8: Nikola
tlapka, 2.7.2009 11:23

Mám dotaz jaký tedy společenský systém by Nikola podporovala? Nelze jen něco nechtít, něco musí být místo toho.

Odp6: Nikola
Bára Š., 26.6.2009 13:09

Demokracie vyprázdněné slovo? Neříkám, že je snad dnes a v Česku (:-)) úplně ideální, ale vy nevidíte, co vše bylo za ta dlouhé staletí vybojováno? Nevážíte si vůbec toho, že můžete volit? Do první světové války byste si jako méně majetná žena ani neškrtla. Že máte svobodný přístup k úřadům? Že menšiny zde nejsou kráceny na právech, skoro je to dnes naopak?Atd. Vždy mě rozčílí, když někdo mluví o tom, jak zde není demokracie...co by tedy pro vás znamenalo mít demokracii?

Odp7: Nikola
Nikola, 26.6.2009 13:21

I vy žertéřko, s vámi se člověk i zasměje.

Odp7: Nikola
Eliška, 26.6.2009 17:10

Ale Báro, to vše vybojovali pokrokoví lidé, nikoli kapitalisté. Velice jste mne pobavila tím svobodným přístupem k úřadům, zasmála bych se, kdyby to nebylo tak smutné, protože dnes bez povolení kdejakého úřadu jste úplně namydlená. Dneska jsou úřady téměř na vše, na což si skutečně za totality nepamatuji. Pokud jsem se přestěhovala, stačilo mi razítko do občanky, dnes vyplňujete fůru papírů. Když jste měla razítko v občance, že pracujete, neměla jste problémy. Nexistovaly finanční úřady, ani zdravotní pojišťovna, neexistovaly ani exekuční úřady, které jsou dneska téměř na úrovní STB, zničí vás v okamžiku, aniž byste měla vůbec ponětí, že nějaký dluh máte. Doufám, že v této, jak ji hájíte demokracii, jinak je to demokratura, nenarazíte, moc bych vám to přála, ale dneska si nikdo není jistý. Bohužel. A netvrďte, že kdo má dluhy, musí platit, možná, že i vám někde narůstají úroky z dluhu, o kterém nemáte ani ponětí. Nechci vám kazit vaši představu o tzv.demokracii, ale myslím, že časem na to příjdete sama.

Odp8: Nikola
Bára Š., 26.6.2009 17:15

Nezlobte se, ale zdá se mi, že nevíte, co znamená úrovný přístup k úřadům."

Jinak až budete vydělávat jako podnikatel a nezaplatí vám pár lidí, díky kterým zkrachujete a nebudete mít ani na jídlo pro děti, pak asi názor na dluhy změníte :-))

Odp8: Nikola
tlapka, 2.7.2009 11:26

Elišce: Jestli Vám totalita stačila, tak já bych brala raději ty nejisté dluhy..

Odp8: Nikola
ivana Kozárová, 2.7.2009 15:37

Taky na to občas pomyslím,zpoza kterého rohu se na mě něco vyhrne. Takové udržování lidí v nejistotě má zajistit lepší manipulovatelnost,- ačkoli ta je zajištěna už prostřednictvím všeho,na co se vytvoří návyk...
Ono proslulé Blaze tomu,kdo nic nemá,platí nyní více,než kdy před tím...

Odp4: Nikola
Eliška, 26.6.2009 17:01

Milá Báro, brazilské pralesy plundruje kdo? Bývalý socialistický blok? Kdo dovedl afričany na samé dno? Oni sami? Kdo chce plundrovat dál Aljašku, snad ne Štrougal? Trávníky a sekačka jsou symbolem kterého státu? Asi Kuby, viďte. Kdo chce ukrást půdu původním Indiánům, že by to byl Filip? Totalitní ani kapitalistické státy si nemají co vyčítat, ale tvrdit, že kapitalismus je procházka růžovou zahradou, tomu snad sama nevěříte.

Odp5: Nikola
Bára Š., 26.6.2009 17:16

Netvrdím, že kapitalistický stát neničí prostředí, Naopak jsem začala tam, kde vy jste skončila - tj. že si s jinými (totalitními) režimy NEMAJÍ CO VYČÍTAT. :-D

Odp6: Nikola
tlapka, 2.7.2009 11:28

Ať si stát ničí třeba co chce, hlavně že mi komunisti nebudou poroučet co si mám myslet.

Odp: Nikola
ivana Kozárová, 25.6.2009 22:57

souhlasím s Vámi. Boj s větrnými mlýny nelze vyhrát.

Odp: Nikola
., 25.6.2009 23:29

Nikolo, souhlasím s Vámi. Dávám Vám plus.

Odp: Nikola
ivan, 26.6.2009 1:20

Nikolo, zdravám tě. Povolenky jsou samozřejmě kšeftem, ale protože je jich vydaný omezený počet a jejich úhrné množství je konečné, určují konečné stanovené množství. Aspoň něco! Otázka je nastavení limitu a kontroly. Je to jako se vším.

Odp2: Nikola
Nikola, 26.6.2009 10:36

Souhlasila bych s vámi, pokud by se povolenky vztahovaly na celý svět. jelikož tomu tak není, stačí přesunout „špinavou“ výrobu do nějaké chudší země, která s radostí přivítá příliv kapitálu.

Odp3: Nikola
Bára Š., 26.6.2009 12:59

A co vy byste radši? Čistější prostředí, nebo pár mrtvých vyhladovělých afričanů/ukrajinců/asijců, kteří tak rádi chňapnou po tom vašem ošklivém přílivu kapitálu?

Odp4: Nikola
Nikola, 26.6.2009 13:36

Vy jste studentka? Musím konstatovat, soudě podle vás, že úroveň vzdělávacího procesu je zřejmě ještě horší, nežli životní prostředí, o kterém je tu právě řeč.

Odp5: Nikola
Bára Š., 26.6.2009 17:13

To je nejlepší cesta, jak se vyhnout odpovědi :-D A ještě vypadat chytře.

Odp4: Nikola
Eliška, 26.6.2009 17:18

Báro, to myslíte vážně? My, jako Evropané, jsme přivedli Afriku tam, kde je. Vám vskutku nevadí, že proto, že my se máme dobře, umírá v Africe tolik dětí hladem?
Možná, že se vám otevřou oči, když sáhnete po knize. Přečtěte si třeba knihu doktora Schweizera - Lidé v pralese. Možná, že se pak za ta vaše slova na adresu chudých zemí zastydíte. Nebýt toho přílivu ne kapitálu, ale kapitalistů, žijí Afričané po svém. Oni si svou zemi nevyplundrovali. Vůbec nechápu, jak dneska může někdo takhle hovořit, když má k dispozici internet, knihy.

Odp5: Nikola
Kohelet, 26.6.2009 17:44

My, jako Evropané, jsme přivedli Afriku ke krátkému rozkvětu, když jsme ji kolonizovali, jenom aby se po skončení koloniální éry vrátila zpět do doby kamenné. Mně osobně vůbec nevadí, že v Africe umírají děti hladem, beru to naopak jako žádoucí efekt, protože to přece jenom trochu vyrovnává jejich obrovský populační přírůstek. Ono totiž to, že se v Africe nekontrolovatelně množí jako krysy, je z velké části příčinou toho, že trpí hladem. Kdyby se nemnožili a pracovali, měli by se mnohem lépe.
Každý holt využívá zdroje informací trochu jiným způsobem - to vyplývá z jeho politické orientace. A tu váš příspěvek ukazuje jasně.;-)

Odp5: Nikola
Bára Š., 26.6.2009 19:37

Tak já krátce pracovala v jisté organizaci, které pomáhá i lidem z Afriky. Chtěla jsme jet do Afriky jako dobrovolník. Neříkám, že všemu rozumím, ale z mého pohledu byla Afrika vždy strašně chudý kontinent. Lidé se tam dožívají klidně jen 20/30 let, pro vodu chodí denně X hodin, je tam hrozné sucho, pouště, v období sucha nejsou zvířata...navíc této bídy se jako všude chytli diktátoři, kteří manipulují masy lidí k dalším a dalším válkám mezi sebou..Nic z toho nepovažuji za vinu Evropy. Naopak vidím, jaké ohromné částky už do Afriky připluly, že se staví školy, žese rozdávají léky a tak podobně. Co konkrétně dle Vás Evropa a Amerika Afričanům udělala? Že tam přivedla kapitál? Tak se podívejte na JAR, dnes bohatou zemi s krásnými městy - ano, TO je dílo toho kapitálu. A te´d to srvonejte se Somálskem, kde si stále „žijí (spíš umírají“ po svém.

Odp6: Nikola
ivana Kozárová, 26.6.2009 19:45

A že se do Afriky prodávají naše zbraně,to je taky dovoz pokroku?

Odp7: Nikola
Bára Š., 26.6.2009 20:36

No vidíte, to je konečně něco konkrétního!Ano, neschvaluji to.
Ovšem kupní smlouva má vždy strany - ty zbraně a války černochům nikdo nenutil :-( A kdo se chce pozabíjet, hůl si vždy najde. Ovšem že musí být česká, to se mi taky moc nelíbí.

Odp8: Nikola
ivana Kozárová, 28.6.2009 8:54

hezký. Sofistikovaně prodávám komukoli a vymluvím se na to,že on to sám chtěl,he he...

Odp9: Nikola
tlapka, 28.6.2009 14:07

najde li se poptávka, najde se i nabídka- vždyť jde o peníze!

*
*, 7.7.2009 12:46

Jasně: nejstarší řemeslo na tom také profituje.

Odp6: Nikola
Pavel od vody, 26.6.2009 21:09

Afrika byla nejbohatší kontinent do doby, než tam přišel bílý muž a začal „využívat“ její bohatství. To jak to tam dnes vypadá, je pouze důsledkem činnosti bílého muže. Takže odpověď na otázku "Co konkrétně dle Vás Evropa a Amerika Afričanům udělala? je jeiná odpověď - Evropa a Amerika Afriku vyplundrovala, a to fatálně.

Odp7: Nikola
Bára Š., 26.6.2009 21:19

V čem byla prosím bohatá?:-) A jakto, že se to bohatství neprojevilo na jejích obyvatelích, kteří tam žijí někde dodnes v primitivních nekulturních podmínkách?

Odp8: Nikola
Pavel od vody, 26.6.2009 23:02

Zlato, diamanty, dřevo tropických stromů. Všechny komodity, o ktreré projevil zájem bílý muž a to včetně otroků coby pracovní síly na své plantáže, všechny tyto komodity tekly proudem jenom jedním směrem - z Afriky ven. Do Afriky se to dnes vrací ve formě např. odpadu. Zjistěte si, co je příčinou vleklé války v Kongu. A to je jenom střípek.
Takže ještě jednou a jasně: za chudobou dnešní Afriky stojí bílý muž. O tom žádná.
-ppp-

Odp9: Nikola
Bára Š., 26.6.2009 23:11

Zlato diamanty = JAR ne? JAR = velmi bohatá země:-)
Jinak že by snad otroci mohli za chudobu Afriky? No to nevím

Odp10: Nikola
Pavel od vody, 27.6.2009 0:06

Co to Kongo? Našla jste?

Odp11: Nikola
Bára Š., 27.6.2009 14:16

nee, dejte prosím odkaz

Válka v Kongu
Pavel od vody, 3.7.2009 10:34

Tady je jeden z odkazů. Meritum věci je v posledních třech odstavcích. Ale stačí se zeptat Mr.Googla: Válka v Kongu
Jde tam o nerostné bohatství (světe div se), ale zejména o jeden kov, bez kterého se neobejde žádný mobil, počítač a další elektronika, kam se cpou procesory. A ty jsou dneska i v záchodovém prkýnku (Japonci). Jméno toho kovu je ... kurňa, zrovna mi to vypadlo (kobalt, tantal?). Smůla je, že se ten kov vyskytuje jenom nebo zejména v Kongu a zatím nejde nahradit.
Stručně řečeno: „Civilizovaný“ svět potřebuje nějakou surovinu a tak si ji prostě vezme tam, kde ta surovina je. Opakuju - nekoupí ale vezme si ji. Proto jsou afričani chudí. Ne Afrika, ale afričani.
-ppp-

Odp: Válka v Kongu
tlapka, 3.7.2009 10:37

A kdo by mohl naučit Afričany obchodovat, aby si to nedlai vzít jen tak?

Odp: Válka v Kongu
Pavel od vody, 3.7.2009 11:38

Koltan, už jsem si vzpomněl. Používá se při výrobě mobilů. A jelikož mobily potřebujeme, tak nás dění v Kongu nezajímá. :-(
Je tam holokaust, o němž se nemluví. Tam jeďte na humanitární misi a mnoho pochopíte.

Odp10: Nikola
Elfstone, 27.6.2009 17:30

Za to, že je JAR v současnosti bohatá země, může právě bílý muž! Bez bělochů, kteří tam žijí, by dnes byla JAR stejně chudá jako ostatní země Afriky. Ale od té doby, co tam vládu získali černí, tato země soustavně upadá. Běloši odtamtud masivně utíkají, mj.kvůli obrovské míře zločinnosti, takže je jen otázkou času, než se to tam vrátí zpět do doby kamenné.

Odp11: Nikola
Nikola, 27.6.2009 17:47

Chtěl jste napsat, bohatá pro bílé, že?

Odp12: Nikola
Elfstone, 27.6.2009 18:34

Ne tak docela. Bílí tam zaměstnávají černé a vytvářejí tak pracovní místa a podporují jejich blahobyt - a oni si toho neváží, zabíjejí a vyhánějí bělochy. Černí jsou naprosto neschopní a pokud odtamtud všichni běloši odejdou, skončí JAR jako Zimbabwe.

Odp13: Nikola
Nikola, 27.6.2009 18:42

A nenapadlo vás, že třeba o ty „bílé“ prostě nestojí?

Odp14: Nikola
Bára Š., 27.6.2009 18:51

To třeba mě ještě nenapadlo - vzhledem k tomu, že pak už by nebyl vůbec nikdo, kdo by stavěl sirotkům školy a vozil jim léky a potraviny, či učil černochy, co je to kondom.

Odp15: Nikola
Nikola, 28.6.2009 10:21

Už jsem vám to psala, že k vaší škodě vidíte svět černobíle. Na druhou stranu, zaslepený člověk si to neuvědomuje, takže svým způsobem můžete být i šťastná.

Odp16: Nikola
Bára Š., 28.6.2009 11:41

:-D Ach jistě....ale příště zkuste v diskuzi víc používat věcné argumenty a méně osobní hodnocení. Pak budeme možná šťastní všichni.

Odp17: Nikola
Nikola, 28.6.2009 13:08

Vadí vám, když vás druzí lidé hodnotí jinak, než se vidíte sama?

Odp18: Nikola
Bára Š., 28.6.2009 14:45

Mně vadí, když se osobní hodnocení motají do věcné debaty, kde nemají co dělat :-) Ale to vám zřejmě nevysvětlím

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: Nikola
Nikola, 28.6.2009 14:52

Každý diskutující získává určité renomé, které ho provází, nevidím na tom nic zlého, naopak je to přínosem pro diskuzi, ale chápu, že některým lidem to nemusí vyhovovat. Zvláště pak těm, kteří trpí utkvělou představou vlastní výjimečnosti. Já si ráda poslechnu co si o mně kdo myslí, pomáhá mi to při sebereflexi.

Odp19: Nikola
Bára Š., 28.6.2009 15:15

Já si v diskuzi na „téma XY“ radši přečtu váš argument na dané téma. Ono totiž to drobet vypadá, že když vám dojdou argumenty, uchylujete se k hodnocení osoby, která s vámi diskutuje. To je trochu nizké a neseriozní, nicméně je to jeden ze způsobů, který se samozřejmě můžete pokusit snížit názor druhého bez toho, abyste ho vyvrátila logickou argumentací.

Jinak se nepokoušejte mě usvědčit z toho, že nesnesu negativní názor na svoji osobu. Vtipné je, že to je opět neseriozní argument, jak druhému naznačit, že by vaše neseriozní osobní výpady měl brát s otevřenou náručí. Ale, třeba se mýlím, že?:-)

Odp18: Nikola
tlapka, 3.7.2009 10:39

Tady na Svíci nemůžeme nikoho hodnotit jako člověka, protože každého vidíme z úzkého úhlu diskuze. Můžeme hodnoti názor a přidat jiný.

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp17: Nikola
ivana Kozárová, 29.6.2009 13:18

Tato invektiva tedy sedí. Vaše komentáře hodnotí a posuzují kde co a kde koho,často i s nevkusem,zamyslete se sama nad sebou,než budete někoho nabádat co a jak má činit anebo nečinit :-)

Odp18: Nikola
Bára Š., 29.6.2009 21:21

Ano?:-)

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp8: Nikola
ivana Kozárová, 28.6.2009 9:47

Báro,možná pro Vás jsou to nekulturní podmínky.
Afrika má s v o j i bohatou kulturu,kterou my,od dob kolonizace,systematicky ničíme tím,že jim vnucujeme svůj způsob života a nepřestáváme kořistit od dob otrokářství. Naše civilisace a tzv. pokrok je postaven na j e j i ch nesmyslném utrpení. A teď očekávám lavinu a smrštˇ tvrzení,jak jsou Afričani líní....
Ještě jsem neviděla otroka,který by se předřel.... Leda by byl pod bičem...
A to je náš případ. Furt někam spěcháme a vyděláváme pod neviditelnou knutou. Jsme k tomu přímo manipulováni. Kdo tenhle styl života odmítá,má znamení blba,lenocha,nebo je přine´jmenším divnej...

Odp7: Nikola
tlapka, 28.6.2009 14:15

Afrika byla nebo je bohatý kontinent. Ala Afričané jaksi nedovedou organizovat sami jeho využití a potom jim to někdo vyfoukne.

Odp6: Nikola
Nikola, 26.6.2009 22:34

Myslíte tento kapitál a toto Somálsko?

[url=adresa]http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005030008[/url]

a dále:
[url=adresa]http://www.google.cz/search?hl=cs&q=som%C3%A1lsko+toxick%C3%BD+odpad&btnG=Vyhledat+Googlem&lr=&aq=f&oq=[/url]

Odp8: Nikola
Pavel od vody, 26.6.2009 23:08

Vidíte to. U nás ve firmě dáváme baterie do spec. nádob k následné ekologické likvidaci. Tak to si zjistím, co se s nima děje, když opustí náš pozemek.

Odp8: Nikola
Bára Š., 26.6.2009 23:15

V souvislosti se Somálskem jsem o žádném odpadu nehovořila :-) Mimochodem, myslíte si, že ty odpadky v poušti někomu vadí?
Samozřejmě by byla jiná, kdyby šlo o SKUTEČNĚ toxický či jiný odpad. Obávám se ale, že si zde někdo mohl realitu trochu přikrášlit. Ať tak či tak, hezké to jistě není, ale nemyslím, že by to přímo vedlo k vysvětlení chudoby afričánků

Odp9: Nikola
Pavel od vody, 26.6.2009 23:36

„Mimochodem, myslíte si, že ty odpadky v poušti někomu vadí?“
Tak teď vám opravdu nerozumím. Tuhle větu - myšlenku myslíte vážně?

Odp10: Nikola
Bára Š., 27.6.2009 18:53

No ano, myslím ji vážně. Komu v poušti, kde je ve dne nejméně 50 stupňů a v noci hluboko pod nulou, vadí, že jsou tam odpadky? Kam byste je dával? A odpadků bude jistě mnohem více ze samotného kontinentu.

Odp11: Nikola
ivana Kozárová, 29.6.2009 22:58

Odpadky jsou i v hlavě.... Ty jsou mnohem nebezpečnější,naneštěstí nejsou nikde v poušti,že? :-)

Odp12: Nikola
Pavel od vody, 1.7.2009 22:49
Odp13: Nikola
tlapka, 2.7.2009 9:34

Odpadky se budou vystřelovat do kosmického prostoru a shoří ve Slunci, to jest ty materiální a ty nemateriální jsou nezjičitelné, bohu žel

Odp14: Nikola
ivana Kozárová, 2.7.2009 9:39

Světlo umírá s příchodem ještě většího světla,řekl klasik Březina. Věřím ve vymýcení i těch duchovních exkrementů,jinak by život neměl smysl...

Odp15: Nikola
tlapka, 3.7.2009 10:42

No to ráda slyším protože zatím nevím jak ty exkrementy vymizí a jaké přijde světlo?

Odp16: Nikola
ivana Kozárová, 3.7.2009 12:06

nevím,zda to sem patří,budu mimo téma,ale odpovím.
Zkusím to zjednodušit. Na počátkubyl ráj a dokonalost jako Dar od Tvůrce. Pak přišel Had se svou Lží a lidi si vybrali lež a destruktivitu jako svůj životní styl. Tvůrce je nechal experimentovat se svou svobodou,neb jim dal svobodnou vůli se rozhodnout. Dospělo to tak daleko,že hrozí zničení planety a života na ní. Satan,jak známo,je zabiják od počátku. Ale Destrukce nepotrvá věčně. Planeta byla vytvořena za určitým cílem,s určitým záměrem. Moudrost uspořádání života na ni o tom svědčí. Lidi se svou chytrostí a kořistnictvím dosáhli už i toho,že bloudí poštovní holubi.... Proč tohle píšu - zhoubný antropocentrismus lidí musí mít zákonitě svůj konec. Člověk měl s láskou panovat nad zvířaty. Ani tento úkol lidi nezvládli,tam,kde jsou zvířata v péči odkázána na lidi,panuje nesmírné utrpení nevinného tvorstva... Záměry Tvůrce se však nezměnily. Proto zemřel i Ježíš Kristus. S jeho návratem na tuto Planetu,která byla tvořena především pro něho,přijde symbolické anebo snad i reálné Světlo,které zažene do kouta a zničí všechnu zlou Tmu. Tomu věřím,nikomu to nenutím,píšu to jako odpověď na Vaši otázku.

Odp17: Nikola
Pavel od vody, 3.7.2009 14:29

No, dovolím si to trochu pozměnit. Bůh-Tvůrce a Satan-Ďábel jedno jsou. Rozdělili jsme je my, resp. církev svatá pro snadnější ovládání davu.
Zlobíš? Vezme si tě Ďábel sám. Nezlobíš a posloucháš? Výborně, po smrti se dostaneš do ráje.
Mnoho lidí se ptá, proč sakra ten Bůh nezasáhne, proč neudělá pořádek? On to nemůže udělat. protože dal lidem svobodnou vůli. A v okamžiku, kdyby se mezi nás vložil, musel by nám tu svobodnou vůli vzít.

Líbí se mi citát: Proč je Ďábel chytrý? On je tak chytrý ne proto, že je Ďábel, ale proto, že je tak starý.
-ppp-

Odp18: Nikola
ivana Kozárová, 4.7.2009 13:26

Tento názor mě nepřekvapuje,neboť se s ním setkávám často. Ale ani v pohádkách není totožné Zlo s Dobrem..
Možná,že s tím souvisí i tolik rozšířený mravní relativismus.
Vím,že to vypadá naivně,ale věřím v Absolutní Dobro a v Absolutní Pravdu .....
V matematice,v oblastech,kde hraničí s foïlosofií,je jedna taková zvláštní teorie o umírání čísel. Podle mého soudu to spolu souvisí.

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Dobro a zlo
Pavel od vody, 5.7.2009 8:30

Žijeme v duálním světě. Kde je světlo, tam je i tma. Kde je Absolutní Dobro, je i Absolutní Zlo. Kde je Absolutní Pravda, je i ...

Já věřím spíše v Harmonii. Harmonie je hybnou silou Vesmíru.
-ppp-

Odp: Dobro a zlo
ivana Kozárová, 5.7.2009 8:49

Nojo,no,ale světlo a tma jedno nejsou.... Dialektická jednota samozřejmě je.... Harmonie je tam,kde síly jsou v rovnováze..,
asi to bude tak,že mluvíme o jedné věci každý jinak;-)

Odp11: Nikola
Pavel od vody, 1.7.2009 23:11

Odpadky v poušti vadí třeba těmhle lidem, kteří jdou pro vodu ke své studni, ale kdosi nasypal do pouště svůj „náklad“, který tu vodu následně zničil. I tohle je v pořádku?

Odp12: Nikola
ivana Kozárová, 2.7.2009 9:20

Pavle,myslím,že naše argumenty se kutálejí po piedestalu,na kterém je umístěno asi devět nástavců a teprv úplně nahoře,zcela nedotčeno,stojí IT....Nezranitelné,neomylné,nedotknutelné. Až teprve ono samo z vlastní snaživosti začne bořit ten nejspodnější podstavec své slávy, pocítí otřesy,které to způsobuje a přibrzdí. Možná. Ale ono za to nemůže.

Odp13: Nikola
Bára Š., 2.7.2009 9:41

Zato vy za to bohužel můžete - tak kdo vás polituje?;-)

Odp13: Nikola
Pavel od vody, 2.7.2009 10:12

Já bych to tak vyhraněně neviděl. Vždyť je to diskuse a máme k dispozici jen písemný projev. Osobní invektivy nic neřeší, to už bulo mnohokrát řečeno.
Lépe je trpělivě předkládat argumenty a naslouchat těm druhým.
-ppp-;-)

Odp14: Nikola
ivana Kozárová, 2.7.2009 11:31

Máte pravdu oba,ale je jistá hranice,kdy si jeden prostě odfrkne. Asi toho je na mě moc,budu se muset víc kontrolovat. Jsem jedovatá baba háklivá na usměrňování z nekompetentních stran,tak sorry,snad mě někdo polituje ;-)

Odp14: Nikola
., 12.7.2009 22:32

Pavle od Vody, myslíte to dobře, ale někteří lidé jsou nepřevychovatelní a žádné logické argumenty na ně neplatí. Ti lidé nejsou schopni logického uvažování ani čestné diskuse. Oni uznávají pouze dva „argumenty“ , kterými jsou peníze a strana, která jim je dává. A ta strana jim je dává za to, že papouškují její ideologii a vnucují ji všem jejím odpůrcům.

A co je to za tu vlivnou stranickou ideologii v současné době ? Stručně řečeno je to přece tvrzení, že bohatí lidé mohou parazitovat na lidech chudších a nejchudších.

Odp12: Nikola
Bára Š., 2.7.2009 9:41

ne to není :-) neschvaluji odpadky u studně, nepřekrucujete už docela násilně má slova? Nicméně někam se ten bordel házet musí..když jsem byla v Egyptě, házel se za pyramidy. Jak vkusné..tak proč ne radši poušť? Tam už kromě nás, pečících se turistů, nikdo nebyl...pouští myslím prostě poušť, žádné oázy, vodu a studně.

Odp13: Nikola
Pavel od vody, 2.7.2009 10:31

Nepřekrucuju slova, jen argumentuju. ;-)
Ono nejde o pár obalů od bonbónů nebo kelímků od piva. Jde o tisíce kontejnerů s obsahem opravdu nevábným, o barely s jedy, o elektronický odpad (staré PC, monitory, TV ...) které se v EU či USA slavně ekologicky likvidují, ale firmy si to řeší po svém. Odkazy jsou k dispozici výše. A věřte, že nejde jenom o to nešťastné Somálsko.

Ad „Pouští myslím prostě poušť, žádné oázy, vodu a studně“: Pod každou pouští existují podzemní řeky, které mají stejnou mohutnost, průtoky a délky jako ty na povrchu. A co se tak stane, když se takový jeden nebo sto barelů protrhne a vyleje v poušti, kde široko daleko nikdo a nic není? Obsah se vsákne do písku a dál ... co myslíte?

Ad: „někam se ten bordel házet musí ...“: Bordel se řešit dá - stačí ho nevytvářet.
-ppp-

Odp13: Nikola
ivana Kozárová, 2.7.2009 11:34

můj ty světe kolenatej,někam se to házet musí. To je teda argument. Nic ve zlém :-)
Za hrob mé mámy taky někdo házel prázdné pixly od jaru,protože je tam břečťan. No bóže,někam se to házet musí. Jenže pak to zas někdo musí uklidit.... Řešení by bylo v menší produkci odpadu,ale to by se musely snížit nesmyslné nároky lidí na spotřebu,a jsme u toho....

Odp14: Nikola
Pavel od vody, 2.7.2009 14:55

Přesně o tom mluvím - snížování spotřeby, to je to. oč tu běží...

Odp15: Nikola
ivana Kozárová, 2.7.2009 15:03

Za cenu sebedestrukce to lidstvo neudělá,pokud k tomu nebude donuceno silou. Lincola o tom možná něco přednášel,ale dnes je málo podobných radikálů.
Takže se spoléhám na vyšší Moc.

Odp13: Nikola
ivana Kozárová, 2.7.2009 16:25

Jen houšť,jen houšť,spoušť na poušť! někam se to musí dát,do písku to zahrabat. Vysypte si to za svůj barák,- teda pokud tam máte aspoń pískoviště....

Odp9: Nikola
ivana Kozárová, 2.7.2009 17:00

Zajímavé. Myslím,že by Afričané nelibě nesli,kdyby se jim říkalo Afričánci,podobně jako Vy jste háklivá na zdrobněliny. Nečiňte jiným,co nechcete,aby se činilo Vám .-(

Eliško, prosím Vás,
., 26.6.2009 23:37

neraďte B.Š., aby si přečetla nějakou knihu. Ona totiž nedávno tvrdila, že nepovažuje učebnice ( a tudíž ani asi všechny knihy) za nezbytné, že ona se výborně učila pouze ze sešitu, nebo jen z přednášek .

Také je marná snaha takovou osobu přesvědčovat o jiné pravdě a zkušenosti, než jakého zaměření je její velkoměstské přesvědčení, které bez zkušeností a důkazů hlásá zde na svíci.

Ona vůbec neví co se děje ve světě, ani co se děje v naší zemi; ona např. vůbec neví o tom, že v posledních 20ti letech naše země byla zamořena zahraničním odpadem, zahraničními zdravotně neprověřenými a nemocnými lidmi z dálného východu, že byly zrušeny provozy mnoha továren a jejich budovy zdevasovány, okna vymlácena, vypáleny, že byly na venkově zlikvidovány velkochovy hospodářských zvířat, zastavěna nejlepší orná půda, vytěženy tajně a nezaplaceny hektary lesů, že byly zdevastovány spousty spoluobčanů drogami, hernami a nezaměstnaností a jiné.

Ona je tady na svíci pouze proto, aby nás všechny přesvědčovala, že žijeme lépe a radostněji, než dříve. :-(

Odp: Eliško, prosím Vás,
Juras, 27.6.2009 0:52

Ona totiž nedávno tvrdila, že nepovažuje učebnice ( a tudíž ani asi všechny knihy) za nezbytné, že ona se výborně učila pouze ze sešitu, nebo jen z přednášek .

Asi jste chtěl napsat nikoliv nezbytné, ale zbytečné. Nechápu, proč zase lžete. Je to pěkná křivárna i s tím podsouváním všech knih za učebnice. Nejste slušný člověk. Cit. z diskuse u článku o hudebce, Bára Š., 11.6.2009 12:59: „... na právech se kupříkladu bez učebnic neobejdu“

Odp2: Eliško, prosím Vás,
., 27.6.2009 9:29

S Váma jurasi se nebavím a bavit nebudu. Naopak, Vaše „slušnost“ je na nule, protože nejste schopen alespoň respektovat pravidlo neskákat někomu jinému do řeči.
A striktně se ohrazuji proti vašemu tvrzení, že lžu. Takto tady neoprávněně útočíte pouze Vy, když vám jiné argumenty dojdou a nevíte kudy kam. Tak se do toho nepleťte.

Odp3: Eliško, prosím Vás,
Juras, 27.6.2009 13:10

Schválně - kdy jsem vám skočil do řeči? :-D
Vaše hysterické výlevy po usvědčení ze lži jsou komické :-)

Odp4: Eliško, prosím Vás,
., 28.6.2009 0:04

Jasně: Juras = Bára Š. Toto je nejkomičtější poznatek a shoda na svíci. :-)

„Soudce“ Juras „usvědčuje“ bez certifikátu, bez soudu a bez důkazů.:-)

„Obhájce“ Juras jako jeho druhé JÁ = B.Š. hystericky často používá jejího oblíbeného termínu „hysterický“ a tím se „historicky“ znemožnil a odhalil. :-) Nemám slov. Dvojjediný ubožák. To tu ještě nebylo. :-(

Odp5: Eliško, prosím Vás,
Juras, 28.6.2009 0:28

To není nmožný, vy jste fakt pako :-)

Opakujte své tvrzení. Jak podle vás může považovat Bára Š. knížky za zbytečné, když napsala, že se bez nich neobejde? Odvoláte nebo si trváte na svém a budete tak pokračovat ve lžích a stále se do nich zaplétat?

Odp6: Eliško, prosím Vás,
tlapka, 28.6.2009 14:17

Vaše vzájemné napadání je zcela nekonstruktivní

Odp7: Eliško, prosím Vás,
Juras, 28.6.2009 16:06

Taky myslím, že by bylo konstruktivnější vyzvat romantika na souboj ;-)
Ale pryč jsou romantické doby, kdy byli muži ochotni pro urážku dámy prolévat krev - v dnešní době můžu hulvátovi jenom do očí říct, co si o něm myslím. A když u toho navíc lže, tak je to prašivý kojot :-)

Odp5: Eliško, prosím Vás,
Nikola, 28.6.2009 14:40

Též jsem si všimla jisté podobnosti.

Odp6: Eliško, prosím Vás,
Bára Š., 28.6.2009 15:09

Našla byste tady velmi mnoho názorů, na kterých se s Jurasem neshodnu. Nehledě na to, že (pokud vím) ho někteří diskutující i znají. A mě lze také dobře dohledat přes internet. Ale to je asi jako mluvit do dubu, že? :-)

Pokud je tu nějaká podoba, tak si myslím, že leda jistý skepticismus...ten by asi neškodil nikomu, že.

Odp7: Eliško, prosím Vás,
Nikola, 28.6.2009 15:29

Nemusíte se hned stavět do opozice, nejsem váš nepřítel. Jen jsem v reakci na předchozí příspěvek konstatovala, že též vidím jisté podobnosti. To jestli si tu píšete pod dvěma nicky, či jen jste tolik navzájem s Jurasem názorově sblíženi je mi lhostejné.

Tím, že vás lze dohledat na internetu jste myslela tady toto?
http://diskuze.libimseti.cz/bara-s-a-jeji-narozeninova-party-na-rm-438401?uid=

Odp8: Eliško, prosím Vás,
Bára Š., 28.6.2009 15:33

Odkaz jsem neviděla, nicméně to bude předem marné..na podobné pochybné diskuze jako „libimseti“ nechodím..ani na to už nemám věk (nechodí tam snad pubertální slečny?) :-D Budete muset být důvtipnější.

Odp9: Eliško, prosím Vás,
Nikola, 28.6.2009 15:53

Učinila jsem co jste napsala. Zadala jsem váš nick do Google, tohle byl výsledek na prvním místě. Pokud tedy vyzýváte k tomu, aby si vás člověk dohledával na netu, buďte příště konkrétnější anebo se staňte větší „celebritou“.

Odp10: Eliško, prosím Vás,
Bára Š., 28.6.2009 16:26

Já už o tom ale kdysi psala :-) A přece o mně nějaké jiné informace máte ne? A nebo víte co, přijďte někdy na právnickou fakultu, budete mě mít z kostí a masa :-D

Odp11: Eliško, prosím Vás,
Nikola, 28.6.2009 16:35
Odp12: Eliško, prosím Vás,
Juras, 30.6.2009 0:58

Já myslím, že to není žádný moderní výdobytek. Vždycky to tak bylo a bude. Když jsem byl na vojně, naveleli k nám mladý podpraporčíky. Těsně po škole, kde do nich namlátili, že budou dělat velitele záklaďákům, musí si udržet kázeň, navíc k tomu ještě ty komunistický kydy. A najednou začali zjišťovat, že se jim všichni okolo smějou....
Teď je zase moderní vystudovat ekonomku a absolvovat nějaké personalistické školení, jak koučovat a menedžovat lidi. No že naštudované výpotky lidí, kteří se jenom snaží vydělat si nějaké peníze, nestačí k tomu, aby člověka okolí bralo, to mladej nepochopí, to si musí odžít, a poznat, jak to ve skutečnosti funguje. U Čuby se každej musel vypracovat od lopaty. A něco na tom bylo :-)
S mladýma je to vždycky stejný - a Vy jste asi nebyla jiná ;-)

Odp13: Eliško, prosím Vás,
Bára Š., 30.6.2009 6:36

Není to taky trochu o voze a koze?:-) Směšovat lidský vztahy a pracovní (ne)úspěch? Nikdy by mě třeba nenapadlo, že ze mě bude partner paf jen proto, že jako tisíce dalších lidí budu mít v životopise JUDr...:-D A tedy nevím o nikom, koho by to napadlo, ale netvrdím, že to ještě nikoho nenapadlo...:-)

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp14: Eliško, prosím Vás,
Juras, 30.6.2009 8:53

Asi jsem to nenapsal moc srozumitelně. Chtěl jsem říct, že určitý způsob vzdělání vzbuzuje ve svých nositelých pocit, že rozumí mezilidským vztahům. Mají pocit, že sežrali Šalamounovo lejno a přitom... :-)

Odp14: Eliško, prosím Vás,
ivana Kozárová, 30.6.2009 11:50

lidské vztahy a pracovní neúspěchy spolu sakra souvisí. Je známo,že profesionální zdatnost zdaleka neznamená úspěch v profesi. 70 % úspěchu v byznysu je otázka kvalitní komunikace. A ta jak známo závisí na dobrých vztazích mezi lidmi :-)

Odp15: Eliško, prosím Vás,
tlapka, 5.7.2009 18:53

Ovšem může se vyskytnout falešná úspěšná komunikace na to jsem už taky dojela..

Odp11: Eliško, prosím Vás,
Juras, 30.6.2009 0:49

Můžu taky? ;-)

Odp12: Eliško, prosím Vás,
Bára Š., 30.6.2009 6:34

Jo proč ne :-)

Odp13: Eliško, prosím Vás,
Pavel od vody, 30.6.2009 8:36

A jaké je poznávací znamení? Svíčka v klopě nebo ve vlasech?

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp13: Eliško, prosím Vás,
Bára Š., 30.6.2009 10:09

Můžecelé procesí :-D Poznávacím znamením? Nevyzrálost, ne? Tu nemám na čele, co? Tak možná nos strčený v knize a chození pozdě;-)

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp6: Eliško, prosím Vás,
Juras, 30.6.2009 0:47

Ha! Oba píšeme latinkou! :-)

Vážně mě považujete za nevyzrálého? ;-) Myslím, že s Bárou mám víc nesouladu než souladu (i když nemůžu zapřít, že je mi sympatická). Že jsem použil vytáčku na hysterického romantika, který na to okamžitě zabral, je jenom taková hříčka :-)

Odp7: Eliško, prosím Vás,
Nikola, 30.6.2009 9:25

Nevyzrálého? Ne, to bych neřekla, pouze jsem napsala, že tu je jistá podobnost, která se mi potvrdila vaším příspěvkem.

Odp5: Nikola
tlapka, 2.7.2009 11:31

Kniha „lidé v pralese“ ukazuje, že Dr. Schweizer musel hlavně hlídat aby mu tu nemocnici Afričani nerozebrali protože stavebním dřevem si klidně zatopili.

Odp6: Nikola
ivana Kozárová, 2.7.2009 11:46

Pravda ovšem je,že Dr. Schweitzer zvítězil na plné čáře,že dovedl vytvořit tým,který trvá dodnes. Když trénoval na varhanech z několika prken s nakreslenou klávesnicí,věděl,proč to dělá a to,co po něm zbylo,je víc,než nemocnice... On vydržel a vyhrál a černochy změnil. Kdyby bylo víc takových bělochů,bylo by víc jiných černochů...

Odp7: Nikola
tlapka, 3.7.2009 10:35

Nojo - kdyby. Málo lidí má sklon dělat dobré skutky pokud se jim to nějak nevyplatí nebo které jsou obtížné.

Odp8: Nikola
ivana Kozárová, 3.7.2009 12:10

můžeme si na prstech spočítat,jak dopadne to naše pohodlí. Počítám se taky k těm pohodlnějším .-(

Odp4: Fujtajbl
Cyril, 27.6.2009 7:34

Tak markaní příklad pohrdání lidmi se hned tak nevidí. Báro, vy si snad opravdu myslíte, že my střední Evropané stojíme za víc než oni? Nejedná se zde náhodou o rasismus?

Odp5: Fujtajbl
tlapka, 28.6.2009 14:19

Ne. Spíše se zdá, že jeden Evropan je chytřejší než všichni jiní Evropané.

Odp5: Fujtajbl
Bára Š., 28.6.2009 15:17

Cože? To soudíte z čeho? Nepochopil jste něco spíše špatně?

Před asi šedesáti tisíci let žilo na...
ivan, 26.6.2009 0:49

Před asi šedesáti tisíci let žilo na Zemi asi dva tisíce lidí prozptýlených po migračních trasách v malých skupinách. Za posledních asi dvě stě let, žije a žilo na Zemi tolik lidí kolik za celou dobu vývoje lidstva. Bez ohledu na cykliku glaciomů a následného oteplování je úplně jedno jaký podíl na ní mají lidé. Prostou rozvahou se dá dospět k tomu, že se čím dál větší počet lidí bude dělit o čím dál menší a nedostupnější zdroje. Je úplně jedno jestli lidé planetu Zemi spotřebují nebo ji upečou. Civilizace si vytvořila závislosti kterých se už nedokáže zbavit. Je to podobné jako s třením ve fyzice.

Tření je překážkou pohybu, ale současně jeho podmínkou.

Spotřeba energií, surovin, a rozvoj technologií umožnil lidstvu se v krátké době zmnohanásobit. Každý posun v zjískání dostupnější energie pouze zrychlí tempo využití nevyužitého a obsazení neobsazeného. Rychlost nápravy nikdy nebude stačit požadavkům potřeby.

Jediný možný a účinný prostředek je politicky naprosto neprůchodný. Nikoliv dědická daň, ale daň z dědiců, tedy snížení počtu lidí. Protože je tento požadavek nedosažitelný nekonfliktní cestou, tak se dá předpokládat, že ho bude dosaženo jinými prostředky.

Vzhledem k tomu, že je přes šedesát milionů let od doby vyhynutí dinosaurů, nejúspěšnějšího druhu na Zemi a doba lidského života je asi pouhých dvacet až dvacetpět tisíc!. dní a jeho technologický a technický pokrok trvá pouze několik generací, je úplně jedno co si nacpem do výfuků a komínů. Jde pouze o to, v které generaci se to stane, což z hlediska doby vývoje života na Zemi je teď hned. Čištší technologie umožní dvojnásobnému počtu lidí chrlit padesátiprocentní podíly emisí.

O poslední zbytky na Zemi dostupné energie bude boj jako v ponorce o kyslík. Myslím, že kopí už bylo vrženo.

Odp: Před asi šedesáti tisíci let žilo na...
krok, 26.6.2009 8:44

To je dobré :-)
Za globální oteplování mohou lidé, a to svou prostou existencí.
„Před asi šedesáti tisíci let žilo na Zemi asi dva tisíce lidí rozptýlených po migračních trasách v malých skupinách. Za posledních asi dvě stě let, žije a žilo na Zemi tolik lidí kolik za celou dobu vývoje lidstva“.
Teplota lidského těla je něco pod 37stC, ergo každý člověk otepluje planetu, no a při tom množství lidí,...

Odp2: Před asi šedesáti tisíci let žilo na...
ivan, 26.6.2009 11:59

Beru to od tebe jako jako vtip a dobře jsem se zasmál.

Je jasné, že i kdyby se lidstvo dostalo k neomezeným zdrojům i čistých energíí téměř zadarmo a byla by dosídlena i území zatím neobydlená, tak se počet lidí žijících na Zemi opět znásobí a dodrancujou planetu, tentokrát s ještě větším klackem v ruce. Je jedno, jestli ji upečeme nebo spotřebujeme jinak. Nastane stav stejný jako s potřebou budování nových silnic. Nikdy nebude jasné, jestli nové cesty dopravu řeší, nebo vyvolávají její novou potřebu. Ze zacykleného stavu je jediná cesta. Reset !

Odp3: Před asi šedesáti tisíci let žilo na...
Pavel od vody, 26.6.2009 23:12

Kdesi jsem četl, že za oteplováním jsou milionová stáda dobytka, která produkují metan. Česky řečeno - můžou za to prdící krávy ;-)
Ivane, zdravím tě.

Odp4: Před asi šedesáti tisíci let žilo na...
ivan, 27.6.2009 10:02

Pavle, taky tě zdravím, mám tě tu v oku.

Odp: Před asi šedesáti tisíci let žilo na...
Eliška, 26.6.2009 17:25

Víte, Ivane, možná, že Vám příjdu hloupá, ale myslím si, že naše planeta je nás schopná uživit. Myslím si, že existuje více čistých zdrojů energií, jenže nám přístupné nikdy nebudou protože není zájem, aby přístupné byly. . Sluneční energie, energie přílivu, energie mořských vln, větrná energie..

Odp2: Před asi šedesáti tisíci let žilo na...
ivan, 28.6.2009 0:05

Eliško, vaše příspěvky čtu rád a přemýšlím o nich. Myslím, že si je pamatuju všechny, nebo skoro všechny, znám váš život, vím co máte ráda, co vás trápí nebo těší. Rozhodně ne to, že jste hloupá.

Určitě znáte pohádku o ,,Zlatém králi. Jeho přáním bylo, aby se vše, čeho se dotkne se ve zlato proměnilo. Jeho vyplněné přání byla jeho záhuba.

Touha lidstva po uspokojení jeho potřeb je dostatek levné energie. Kdyby se toto přání lidstvu vyplnilo a energie by byla v ohromném množství téměř zadarmo, tak by se stala počátkem záhuby civilizace, tak jí známe, stejně jako její nedostatek. Prostě by vztahy ve světě, přestaly fungovat a naše civilizace by se zhroutila. Potíž je právě v tom, že její spotřeba se nikdy nedostane do souladu s její potřebou v dostatečném čase. Doba náběhu jiných zdrojů a jejich převedení do zužitkovatelnosti se pouze přiřadí k dosud využívaným zdrojům a spolu umožní lidstvu se namnožit o dalších pár miliard. Nově vzniklé zdroje z větru, vody a slunce nebudou stačit ani současné populaci, natož aby uspokojily potřebu opět zmnoženého lidstva. Staré zdroje budou pomalu zanikat.

Odp: Před asi šedesáti tisíci let žilo na...
ivana Kozárová, 26.6.2009 19:47

souhlas. A kostky taky...

Globální oteplování neexistuje
Elfstone, 26.6.2009 1:08

Všem globálně-oteplovacím fanatikům, jako je Greenboy, doporučuji přečíst tento článek:
http://www.euroekonom.cz/analyzy-clanky.php?type=jz-globalni-oteplovani-ochlazovani
„Globální oteplování“ je totiž způsobeno kolísáním sluneční aktivity.

Podle článku, na který odkazujete, jsou...
Greenboy, 26.6.2009 2:21

Podle článku, na který odkazujete, jsou anomálie ve slunečním cyklu (který trvá 11 let) pozorovány teprve nedávno, v roce 2006, 2007. Globální oteplování trvá několik desítek let a před tím se slunce, pokud vím, nechovalo nijak mimořádně. Slunce je dalším vhodným adeptem na viníka změn klimatu. Hlavně to na něco hodit, my máme ruce čisté. Je zajímavé sledovat ten sled reakcí. Nejdřív se zjistilo, že je tady globální oteplování. Pak přišli průmyslníci a politici hájící jejich zájmy na to, že se jim globální oteplování poněkud nehodí do krámu a začali ho popírat. To dělají bohužel často i lidé ověnčení akademickými tituly, ovšem s kapsami plnými peněz zmiňovaných průmyslníků. Když se popírání změn dostalo do očividného rozporu s tím, co již můžeme pozorovat, přišlo se s dalším trumfem: oteplování sice existuje, ale není způsobeno člověkem. A začaly se křečovitě hledat a vymýšlet nějaké věrohodné příčiny – oceán, slunce,… A lidé, vědomi si skutečnosti, že boj proti tomuto by znamenal i jejich omezení, raději uvěří lhářům, než by si s tím museli dělat hlavu. Přitom vlastnosti oxidu uhličitého a skleníkového efektu jsou známy. Netvrdím, že slunce a jeho cykly nehrají nějakou roli a sám raději volím označení >Globální změny klimatu< než >Globální oteplování<. Jen by mě zajímalo, čí zájmy hájí ten klimatolog…

Odp: Podle článku, na který odkazujete, jsou...
Juras, 26.6.2009 11:12

Já myslím, že ten Váš výklad událostí není úplně v souladu s realitou. To jste si teď nějak ověřoval, co kdy se stalo, nebo píšete o tom, jak si to vybavujete (přitom se můžete mýlit)?

Odp2: Podle článku, na který odkazujete, jsou...
Greenboy, 26.6.2009 18:08

Ne, to jsem si neověřoval. Píšu o tom, jak si to vybavuju, co jsem postupně vypozoroval a netvrdím, že se nemůžu mýlit. Ale řekl bych, že je to docela evidentní a logické.

Odp: Podle článku, na který odkazujete, jsou...
Bára Š., 26.6.2009 12:57

Vlastnosti oxidu uhličitého známy nejsou....není prokázáno, že by pohlcoval záření v tak významné výši, aby to vedlo k nějakému oteplení :-)
O jeho vlastnostech v této spojitosti existuje hodně článků, přeposílat vám to nebudu

Odp2: Podle článku, na který odkazujete, jsou...
Alfons, 26.6.2009 14:19

Jenže oxid uhličitý není už takový jaký býval dřív. I jeho kvalita klesá. Už to není EKO-OXID.

Odp3: Podle článku, na který odkazujete, jsou...
tlapka, 26.6.2009 18:08

Nejlepší oxid uhličitý byl za první republiky.

Odp4: Podle článku, na který odkazujete, jsou...
Pavel od vody, 27.6.2009 0:08

Tenkrát to byl kysličník uhličitý. Už zapomínáš, Tlapko.

Odp5: Podle článku, na který odkazujete, jsou...
ivan, 27.6.2009 0:46

Vyloženej zabiják je Ox. Bursičitý.

Odp5: Podle článku, na který odkazujete, jsou...
janacz, 27.6.2009 14:43

právě proto, toto vím dobře. Ale je pravda že mám velmi špatnou paměť už od narození.

Odp6: Podle článku, na který odkazujete, jsou...
janacz, 27.6.2009 14:44

A taky se psalo „oxydovat“ a „syrup“ gymnasium a pod

Odp2: Podle článku, na který odkazujete, jsou...
Greenboy, 26.6.2009 17:58

Že by si to všichni vědci z IPCC a mnoha dalších vědeckých institucí s tím oxidem uhličitým všechno vymysleli? A že by se na takovém výmyslu shodly akademie věd bůhví kolika zemí včetně celé G8 a řada dalších nezávislých výzkumníků? Myslím, že nemají důvod lhát, zatímco oponenti globálního oteplování a jeho lidského zavinění mnohdy ano!

Je toho hrozně moc, o čem existuje >hodně článků<, pokud o nějakém v této souvislosti s tím oxidem uhličitým víte, přece jenom byste mi ho mohla přeposlat, docela bych o to stál. Nebo o žádném nevíte?

Odp3: Podle článku, na který odkazujete, jsou...
Juras, 26.6.2009 19:10

To jenom opakujete mediální manipulace.
Zkuste Ekologické pravdy a mýty nebo Co na to Japonci anebo něco jiného z výsledků dotazu.

Odp4: Podle článku, na který odkazujete, jsou...
Nikola, 26.6.2009 19:20

A vy opakujete zase jiné mediální manipulace.

Odp5: Podle článku, na který odkazujete, jsou...
Juras, 26.6.2009 20:00

To je trochu mýlka :-) Já neargumentuju za něco, ale proti něčemu (proti stádovitosti přitakávačů GO a oficiálním mediálním manipulacím). A jestli jste četla některé mé příspěvky, tak spíš vybízím k uvažování než k přijetí mediálně šířených „pravd“. Odkazy, které jsem použil v předchozím příspěvku, měly ukázat, že mediálně prezentovaná shoda vědců o výsledcích IPCC není pravda. A toto je hlavní Greenův argument.

Odp6: Podle článku, na který odkazujete, jsou...
werterber je jen jeden, 26.6.2009 20:10

Vše je věcí pohledu.

Odp6: Podle článku, na který odkazujete, jsou...
ivan, 27.6.2009 0:36

Jurasi, ke všem stanoviskům, zde tebou uvedených se přidávám. Oscilace,- kyvadlový efekt, má funkci podobnou giroskopu a je schopna udržet daleko menší odchylku od dlouhodobého průměru, než lineárně působící, byť malá chyba s jedinou orientací.

Na příkladu hodin by bylo možné dokázat, že hodiny , které se za rok předejdou, nebo zpozdí o jednu vteřinu, si dlouhodobě udrží menší odchylku od průměru,tedy přesného času, než hodiny které se předcházejí o jednu desetinu vteřiny za rok, ale trvale jedním směrem. Je možné, nás tato cyklicita klimatu chrání od jeho jednostraného vývoje. Kdo ví?

Odp7: Podle článku, na který odkazujete, jsou...
ivan, 27.6.2009 12:40

(gyroskop)

Odp4: Podle článku, na který odkazujete, jsou...
Greenboy, 27.6.2009 0:35

Ano, všichni jen opakují nějaké manipulace. Z těch článků se skoro zdá, že výsledky práce IPCC jsou jeden velký podvod. Vlastně by to byl největší podvod v dějinách. „Jedna z možných vědeckých hypotéz“ je prý vydávána za vědeckou skutečnost! Přitom je to právě naopak – Vědecká pravda je záměrně označována za „jednu z hypotéz“ a tím je snižována její vážnost. Vyhlídka ne ničím neomezovanou tržní ekonomiku bez ekologických a jakýchkoli jiných omezení, to je motivace těch, kdo neustále popírají a překrucují problém změn klimatu. Lidí kolem Klause a jejich obelhaných stoupenců!

Ve středověku opravdu došlo k oteplení, ale jednalo se o výkyv, který s proměnami globálního klimatu neměl co dělat a také se projevoval jenom regionálně.

http://www.ekolist.cz/zprava.shtml?x=2176613

Současné změny jsou docela něco jiného.
Ano, globální oteplování se stalo dobrým byznysem a jistě je mnoho těch, kdo na něm vydělávají a komu se hodí. Ale těch, komu se nehodí je mnohem více a patří k nejmocnějším a nejbohatším lidem světa. Pokud jde o ty Japonce, stálo by za to si na ně posvítit a zjistit, jestli opravdu přišli s tak zásadními poznatky nebo jen hájí něčí zájmy.

Mezi lety 1400 – 1800 měla trvat malá doba ledová a pak se mělo stále oteplovat. A nárůst teplot v posledních letech má být >vyvrcholením< tohoto procesu. Zrovna když zaznamenáváme nárůst koncentrace oxidu uhličitého, atd.

http://www.czp.cuni.cz/Osoby/Moldan/Publikace/t108.htm
http://gnosis9.net/
http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005100014
http://www.novinky.cz/zahranicni/167002-nejvetsi-reky-sveta-vysychaji.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/72397-letosek-byl-nejteplejsim-rokem.html

Moje obavy
Pavel od vody, 26.6.2009 14:36

Myslím, že obavy bychom měli mít z něčeho úplně jiného. Z člověka, resp. z jeho reakcí na změněné podmínky. Že se děje něco s počasím v celosvětovém měřítku, to nemůže nikdo popřít. Jaké budou následky zas nedovede nikdo říct (např. až roztaje permafrost a začne se uvolňovat metan). Že člověk jako druh přežije se lze domnívat a doufat.
Co si však troufnu říct s jistotou je fakt, že až půjde do tuhého, tak člověk zapomene na své „dobré vychování“ a začne kopat kolem sebe hlava nehlava. Je to názorně vidět, když je někde živelná pohroma. Hurikán Kathrin v New Orleans. Zemětřesení v Itálii. Dokonce i včerejší povodně na Severní Moravě. Co tam bylo jako první, když se živly uklidnily? Okamžitě nastalo rabování! Kráděže, násilné činy i přes přítomnost policie a vojska. Toho se obávám.
-ppp-

Odp: Moje obavy
Kohelet, 26.6.2009 16:45

V souvislosti s rabováním po hurikánu Katrina pro vás mám velmi zajímavý a poučný článek:
http://beo.sk/multikulturalizmus/721-afrika-v-nasom-strede-poucenie-z-katriny
Že člověk přežije jako druh je velmi pravděpodobné. Co se stane s naší civilizací je otázkou....

Odp2: Moje obavy
tlapka, 26.6.2009 18:11

Možná nepřežije když i Dinosauři vymřeli následkem klimatických změn. V takových podmínkách se pak vyvíjejí nové druhy živočichů.

Odp2: Moje obavy
Vlastimil Čech, 26.6.2009 23:21

Můj známý byl na dovolené v Dominikánské Republice... prý velmi příjemný a po všech stránkách vlídný kraj... v druhé části téhož ostrova se rozkládá Republika Haiti... prý nejchudobnější, nejubožejší země celé západní hemisféry... Haiti je skoro čistě černošský stát, který si vybojoval nezávislost a samostatnost v první polovině 19. století. Od té doby si Černoši vládnou sami... vše je už zničeno, žádný turistický ruch...Vynikající v této zemi je prý pouze zločinnost a porodnost... nu, nejsem si jist, zda jsou si všechny lidské rasy úplně rovny...

Odp3: Moje obavy
Alfons, 27.6.2009 11:14

...zločinnost a porodnost....následky civilizace

Odp4: Moje obavy
tlapka, 5.7.2009 18:57

Nebo jsou to příčiny civilizace-

Odp3: Moje obavy
janacz, 27.6.2009 14:49

Taky mám takový divný pocit- zvláště od doby ksy jsem četla Alberta Schweitzera.

Odp4: Moje obavy
ivana Kozárová, 2.7.2009 16:32

Nejen Lidé v pralese. Ale i jeho rozbory a srovnávání evangelií....Zvítězil nad světem,poznal a uskutečnil svoje poslání. Jeden z jeho nejcennějších poznatků: Proti zlu se musí bojovat o s o b n ě. Proto vystudoval medicínu a postavil nemocnici na kůlech,namísto aby posílal peníze z koncertů.... Albert Schweitzer je zdrojem mého zbývajícího lidského optimismu.

Odp: Moje obavy
Greenboy, 26.6.2009 17:35

Ano, naprostá pravda. Kromě extrémů v počasí a přírodních katastrof je pravděpodobné chování lidí v reakci na tyto situace dalším velkým problémem, který musíme zařadit do výčtu důsledků změn klimatu. (člověk, resp. jeho reakce nejsou >něco jiného<, velice úzce to s tím souvisí) Rabování je možná začátek, není vyloučeno, že s rostoucí cenou potravin a bídou s tím spojenou začne docházet ke stále rozsáhlejším konfliktům, občanské války, nakonec války mezi národy… Do toho rostoucí počet lidí a ubývající suroviny… To nejsou hezké vyhlídky. Otázkou zůstává, jaký podíl na tom mají a budou mít změny klimatu. Snad se shodneme na tom, že nějaký podíl zde mít budou. To, co nás všechny rozděluje, je rozdílný názor na příčinu. Zatímco někteří (původně jsem si myslel, že naprostá většina) si uvědomují, že na tom nesou svůj díl viny a tito zpravidla více či méně usilují o změnu mnohdy i za cenu vlastního omezení, jiní si nepřipouštějí, že nesou za to, co se děje s klimatem, díl viny. Tento názor je jistě pohodlnější.

Odp2: Moje obavy
Bára Š., 26.6.2009 19:30

Ale ne, někteří lidi si dokonce myslí, že k žádným změnám nedochází a zase jiní vědci říkají, že dochází k ochlazování. Takže se určitě neshodnete.

Na čem se ale snad shodneme je to, že každá neagresivní snaha o čistější životní prostředí je správná. Pouze se snažte méně šířit hysterii...

Odp3: Moje obavy
Pavel od vody, 26.6.2009 21:18

Cože? Hysterii? Co máte na mysli s tím šířením hysterie?

Odp4: Moje obavy
., 27.6.2009 0:15

Pavle, z toho si nic nedělejte. Slovo „hysterie“ a „hysterický“ patří ke „zlatému fondu“ :-) slovní zásoby osoby označující se iniciálami B.Š. Ona si totiž myslí, a zdůrazňuje že myslí :-) , že jen ona je nad věcí a klidná jak houpací kůň, a že my všichni ostatní se rozčilujeme, protože nechápeme ten „nejlepší běh světa“ :-( , jaký tu kdy byl.

Nejlepší by bylo jí vzkázat, že nám jsou její ubohé názory volné, jak staré poválečné záplatované tepláky :-) nebo montgomerák :-) . Určitě neví co to bylo a zeptá se na to.:-) ;-) :-)

Odp5: Moje obavy
Pavel od vody, 27.6.2009 0:27

;-) Na její doporučení jsem zadal její nick panu Googlovi. Zajímavé...
Ale to je jedno. Ať se za tím nickem skrývá kdo chce, názory tady prezentuje velice zvláštní. Takže buď jen tak plácá do větru, nebo je to zvídavá osůbka, co si tady tříbí svůj „světonázor“. To je slovo, co?

Odp6: Moje obavy
*, 27.6.2009 9:49

Nabízí se i jiná asociace:
Je to červotoč, který hlučně tvrdí lípě, kterou vyžírá, že jí prospívá. :-)

Odp6: Moje obavy
Bára Š., 28.6.2009 20:24

To vám toho moc nevyjede, když můj „nick“ je moje křestní jméno a první písmeno příjmení a když ho používám jen zde :-) Ale když přijdete na psychologii třeba do Celetné, je dost možné, že se potkáme, nemusím se za svoji identitu myslím stydět.

S tím tříbením máte asi pravdu...nemám pocit, že bych měla „utříbený světonázor“

PS. Kdybyste „vygooglil“ moje příjmení, pravděpodobně se dostanete jen na moji středoškolskou internetovou stránku a na zmínku o jistém ne příliš významném ocenění :-) Jo a kdybyste byl šikovný, mohl byste si zjistit, zda skutečně studuji to, co říkám. Nicméně i tak může jít v podstatě o jinou osobu, že?

Tolik mé poslední slovo k rejpalům.

Odp7: Moje obavy
Bára Š., 28.6.2009 20:30

Jé, to je zajímavé...teď jsem to zkusila a dokonce je tam můj starší rozhovor či inzeráty o koupi klavíru :-D Hmmm. Internet už se mi zase tolik nelíbí.

Odp8: Moje obavy
Nikola, 28.6.2009 20:47

Zkusím si zahrát na detektivní kancelář. Takže hrajete na klavír, dostala jste na střední škole jednu méně významnou cenu, studujete na ..., docházela na psychologii,...
Hmm, jmenujete se Barbora Štádlerová.

Odp9: Moje obavy
Bára Š., 28.6.2009 21:02
Odp7: Moje obavy
Pavel od vody, 1.7.2009 22:43

Je mi celkem jedno, kdo se za jakou zkratkou skrývá, Bára Štádlerová nebo Bára Šeng-tien. Nic to nevypovídá a stejně ho v životě neuvidím, neuslyším. Na netu se prezentuje pouze písemný projev a jen ten lze hodnotit. Googloval jsem proto, že jste to v jiné dikusi komusi radila.
Mně jde o názory a pohledy, no a ty jsou u vás řekněme dost problematické, útočné, často jdoucí proto srsti. A sama jste si všimla, že tím mnoho lidí popuzujete proti sobě. Nevím zda je to záměr či provokace, v každém případě to dost lidí neunese. A reaguje po svém. Útočí taky a způsobem, který se zase nelíbí vám, Báro.
To je moje poslední slovo k tématu Kdo je Bára Š.
-ppp-

Odp8: Moje obavy
Bára Š., 7.7.2009 15:16

Můžete mi říct, kdy jsem na koho útočila? Že mám odlišné názory, které jdou většině internetových stěžovatelů proti srsti, to je známo. Ale proč to převracet do osobní roviny?

Jinak za svoji identitu se nestydím a proto mým jediným argumentem při těchto pochybnostech vždy bylo „najděte si důkazy sami“

Odp9: Moje obavy
Juras, 7.7.2009 16:45

To není obecně dobrý princip. Buď chceš vyvrátit pochybnosti a důkazy předložíš sama, anebo řekneš, že se zkrátka nic nedá dělat, že odhalovat identitu nechceš.

Říct: Tohle je pravda, ale důkazy si najdite sami, abyste poznali, že nemluvíte pravdu, je na hlavu postavené a komické :-)

Odp10: Moje obavy
Bára Š., 7.7.2009 23:23

nechtěla jsem to dělat tak jednoduché...myslím si, že tím eliminuji naprosté blbce (ergo ty, o kterých nejvíce nechci, aby mě znali)

no ale občanku jsem stejně skenovat nebudu tak co :-) a vlastně je fakt dost jedno, kdo jsem

Odp11: Moje obavy
Pavel od vody, 8.7.2009 10:07

Co se raději vrátit k tématu? Tohle je na nic.

Odp12: Moje obavy
Bára Š., 8.7.2009 12:01
Odp13: Moje obavy
Pavel od vody, 8.7.2009 16:05

Dobře, navrhněte téma, nebo směr, např Chudoba Afriky.
Možná raději v novém vlákně.

Odp9: Moje obavy
ivana Kozárová, 7.7.2009 20:52

poněkud infantilní,v rozporu se zasvěcenými komentáři z doby,kdy jste byla na houbách...

Odp10: Moje obavy
Bára Š., 7.7.2009 23:24

jelikož jsem byla na houbách, zase tak zasvěcená jsem jaksi...nebyla ;-) Ale číst umím, že

Odp11: Moje obavy
ivana Kozárová, 8.7.2009 8:35
Odp2: Moje obavy
Pavel od vody, 26.6.2009 22:06

Jestli má současný stav světa na svědomí člověk či vyšší moc si netroufám tvrdit. Ale jsou tady fakta, která se nedají ignorovat.
Ještě Napoleonovi vojáci dýchali stejný vzduch a pili stejnou vodu jako římské legie. Tedy co se qality tejče. Co se stalo v příštích 200 letech, že je Země dnes na pokraji kolapsu? Co se stalo tak zásadního, že na to stačilo pouhých 200 let? Myslím, že to byl objev uhlí coby energetické palivo. Nevím určitě, kdy se začly stavět uhelné elektrárny, tipuju 2.pol.19.stol. Ale jenom v Severní Americe tyto elektrárny chrlily takové množství popílku, že na Grónsku a jeho ledovcích byly ohromné černé pláně. To byl startovací výstřel. Další jelo v rychlém sledu. Století páry vystřídalo století elektřiny, vývoj automolilů, letectví, populační exploze, stroje nahradily lidskou práci a člověk se začal nudit. Dnešní stav všichni známe.
Takže: Jestli má současný stav světa na svědomí člověk či vyšší moc si netroufám tvrdit. Ale tvrdím, že na tom má lví podíl.
-ppp-

Odp3: Moje obavy
ivana Kozárová, 2.7.2009 14:55

a co takhle možnost,že se Absolutní Zlo dostalo do blízkosti Země?

Odp4: Moje obavy
tlapka, 5.7.2009 19:03

Mě se nezdá že by se něco změnilo- spíše že se „Zlo“ obléká do jiných šatů.

Odp5: Moje obavy
ivana Kozárová, 5.7.2009 21:07

Jo,do brnění,zatímco Dobro má jen župan a cucá nanuka...

Odp6: Moje obavy
tlapka, 8.7.2009 1:00

To je Myšlenka- bude to tím brněním ! Zapomněla jsem že šaty dělají .. i zlo.

Odp7: Moje obavy
ivana Kozárová, 8.7.2009 8:19

he he,máš pravdu,proto jsou dneska ty šaty tak důležitý. ....
A ženy,které nejsou pyšné na své šaty jsou pyšné na to,že nejsou pyšné na své šaty....atd.

Nemám vůbec žádné obavy
Yardasan, 4.7.2009 22:27

:-) Nemyslím si, že by Zeměgule byla na pokraji kolapsu. To jen lidé se bojí o svoji neopodstatněnou existenci v odvolávání se na „boha“, jelikož nenacházejí v blahobytu a nudě žádný smysl své přítomnosti. Já věřím, že život půjde dál i bez nás a to, co se nám zdá katastrofou je pro něco jiného výhrou. S pozdravem jK.

Odp: Nemám vůbec žádné obavy
tlapka, 5.7.2009 19:05

Někteří lidé přežijí a příznivě zmutují. Katastrofy a nemoci to přefiltrují.

Odp: Nemám vůbec žádné obavy
ivana Kozárová, 5.7.2009 21:08

nemám nic proti;-),ať se louky zazelenají a motýli neztrácejí z křídel pel!

Odp2: Nemám vůbec žádné obavy
tlapka, 8.7.2009 14:48

A mohl by se vyvinoud druh člověka živící se fotosynthesou... pěkně zelený s barevnými květy.

Odp3: Nemám vůbec žádné obavy
ivana Kozárová, 8.7.2009 17:10

pokud by homo sapiens přestal futrovat buřty :-)

Odp4: Nemám vůbec žádné obavy
tlapka, 8.7.2009 17:37

Buřty nebudou. Prasátka nebudou mít co jíst. Kdo nebude ovládat fotosynthezu bude ztracen.

Odp5: Nemám vůbec žádné obavy
ivana Kozárová, 8.7.2009 17:44

Blaze lenochodům,ti trénujou s řasou v srsti už teď!

2 x tolik
Vlastimil Čech, 26.6.2009 23:03

Myslím, že pan Ivan má pravdu... počet obyvatel se jen za mého života více než zdvojnásobil. Spotřeba pohonných hmot automobilu zůstává přibližně stejná, jenom jeho rychlost se více než zdvojnásobila...
Pan Ivan má, dle mého soudu, pravdu i v tom, že náš svět nebyl původné navržen pro tolik lidí... kdo je věřícím, jistě zná slova Bible: „...naplňte zemi“... nikoliv „přeplňte, nacpěte, bez mezírky dokonale vyplňte“... Ono se zdá, že ani kdyby nějakým protipopulačním opatřením (třeba jako v Číně, politika jednoho dítěte) byl počet obyvatel Země snížen, neobešlo by se to bez hrozných následků...bylo by třeba daleko více starých lidí v poměru k mladým... (jako to začíná být problém v té Číně)... dokáže se je jeden mladý postarat o dva své rodiče? Každý? Nebo aspoň většina?

Ovšem lze připomenout pánům OTEPLISTŮM, že rozmrzající permafrost (a starožitní mamutové v něm polapení:-) ) je tvořen rostlinnými zbytky... tedy že by mohlo zdáti, že se svět vrací do svého normálu. V Ostravě je museum, kde jsou vystaveny v uhlí nalezené rostliny tropického pásu... Asi bylo už tepleji... a to hodně...že by to teplo tehdy způsobil Noe a jeho synové, kteří grillovali a grillovali?

Odp: 2 x tolik
Pavel od vody, 26.6.2009 23:48

Přemýšlím, co se stane, až všechen permafrost roztaje a z těch rostlinných zbytků se začne uvolňovat metan, který je tam uvězněn. Týká se to Sibiře, Aljašky, Kanady, celé severní polokoule od polárního kruhu výše.
A metan je jedovatý...

Odp2: 2 x tolik
Greenboy, 27.6.2009 0:50

Jedovatý není přené slovo, řekněme nedýchatelný nebo škodlivý. A jinak je to mimočádně silný skleníkový plyn... Sotva si někdo z nás může představit, co se začne dít, až se začne ve velkém uvolňovat...

Odp2: 2 x tolik
Alfons, 27.6.2009 11:18

Lidi si na metan zvyknou jako bakterie na život v kyselině sírové. Nechejte děti inhalovat menší dávky metanu od malička!!

Odp: 2 x tolik
Greenboy, 27.6.2009 0:54

Jistě, že už bylo tepleji. V atmosféře bylo mnohem více oxidu uhličitého a za ochlazení jsou odpovědné procesy, které vedly k jeho uložení do podoby fosilních paliv a zbytků v permafrostu.

Odp: 2 x tolik
ivana Kozárová, 28.6.2009 23:21

Už za první republiky profesor Růžička čelil nařčením z extremismu,.když tvrdil ve svém článku O škodlivosti automobilismu,že vznikne nová odrůda člověka : Homo sapiens,varietás ventre laxo - a musel se přestěhovat z Prahy do Bratislavy,kde nadále vydával svůj eubiotický časopis --- kdyby tento vidoucí viděl dnešní automobilismus,asi by nevěřil....

Dožiji se roku 2020?
Alfons, 27.6.2009 11:16

Do té doby mám zapůjčený kompostér. Abych ho nemusel vracet. Nebo to bude předmět dědictví?

Informace
tlapka, 27.6.2009 14:53

Tlapka a Janacz je jedna osoba. Abych spoluuživatele nepletla.

Kritické myšlení
plihalik, 28.6.2009 18:24

Zeleným chlapcům a děvčicím doporučím, aby se (neučinili-li tak) s otevřeným hledím začetli do souhrnné zprávy IPCC . Ono i bez (svým způsobem odůvodněného) zpochybňování práce této instituce lze dojít k značně jiné míře jistoty (abych parafrázoval pravděpodobnostní terminologii IPCC samého) než jakou nám senzačně předhazují mnozí. Zaráží mě např. uvedení snímku Čas hlupáků (ten název se týká nadneseného příběhu anebo diváků, kteří jej konzumují i s chlupy?) v rámci festivalu Jeden svět. Na druhou stranu jsem rád, že ještě někdo s velkými příběhy o dobru a zlu počítá. (Naivním) Idealistům hrozí značné zneužití jednou stranou. Konce těch příliš skeptických a realistických jsou však taky neblahé (když se tak dívám po krajině české i do svého nitra).

Změna klimatu v minulosti
Klopp, 1.7.2009 23:42

Globální teplota se cyklicky mění odjakživa,a to docela rychle,klidně i řádově během desítek let.Argumentujete Gronskem,víte vůbec jak toto jméno vzniklo?Od Greenland,Zelená země.Když ho totiž Vikingové v minulosti objevili,bylo bez ledu,zelené,plné bujícího rostlinstva.Zrovna tak středověk byl teplejší než současnost,jeden z mnoha důkazů-vinná réva se pěstovala v mnohem vyšších polohách,např i kolem Prahy(Vinohrady),dokonce i v Anglii,v Norsku.K ochlazení došlo v 18.století.
Skoro taková hysterie jako dnes kolem oteplování panovala v 70letech kolem ochlazování.Série tuhých zim začala za 2.světové války,pomohla porazit Hitlera u Moskvy,a pokračovalo do konce 70.let,kdy se začalo uvažovat o pálení fos. paliv jen kvůli produkci co2,začernění Alp sazemi adt.No a pak se ukázalo,že se vlastně nic neděje,zrovna tak jako se ukáže za pár let,že se nic hroznýho s klimatem nestalo.

Odp: Změna klimatu v minulosti
Alfons, 3.7.2009 17:54

...že se nic hroznýho s klimatem nestalo....jen pojišťovny nepojistí proti povodni ani barák na Sněžce.

Dnešní průtrž mračen
., 3.7.2009 18:56

na českém území bývala dříve k vidění pouze v Chorvatsku na pobřežní komunikaci z Rijeky do Makarské. Jedná se o tak prudký déšť, při kterém se kapky vody tříští v bílou clonu, zkrz kterou není ani ve dne nic vidět. A současná až 90% vlhkost vzduchu v našich končinách je také jev dříve nevídaný.

Tedy změna klimatu je reálným faktem, a protože bojovat s ní by stálo více peněz, než záchrana pracovních míst, tak boj s ní současní mocipáni neodsouhlasí. A kdyby snad, tak doporučuji:

1) Začít stavět flotilu Noemových Arch. :-)
2) Na Araratu pro tu flotilu vybudovat moderní přístav chráněný mezinárodními jednotkami:-)
3) Začít všude i na venkově stavět mnohapodlažní bytové domy tzv. „králíkárny“ (jak bylo začato v minulém století) a opakovaně nestavět do plochy rozložené přízemní podnikatelské baroko v záplavových zónách.
4) Neutrácet finanční prostředky za aktivity v cizině, ale maximálně šetřit finanční prostředky pro potřebu ubohého českého národa.
5) Stavět v ČR další vodní přehrady tam, kde ještě nejsou. Nejen zadrží přívalovou vodu, ale bude více levnějších kaprů a štik na Vánoce a více prostoru pro plavání k úbytku tělesné hmotnosti. :-)

Těším se na kritická „haf, haafíí, hAF, HAF !, HAF !! , HAF !!!“ od těch, kteří se domnívají, že klimatu rozumí lépe než já. :-)

Odp: Dnešní průtrž mračen
Pavel od vody, 3.7.2009 19:48

Dobrý Tečkočárko, ještě bych to rozšířil o rodinný Unideštník, který se po překlopení změní v Unikánoj a v rukojeti bude mít zabudována dvě pádla s kompasem.

Odp2: Dnešní průtrž mračen
Pavel od vody, 3.7.2009 19:49

Jó voda, to je moje...

Odp3: Dnešní průtrž mračen
., 3.7.2009 21:46

Pavle dík. A ještě pokračování doporučení, ale jen pro Tebe :-) :

1) Poslat technickou špionáž do Benátek a na severní pobřeží Evropy, aby tam okoukla a opsala metodu boje s vodou ( hráze, domy na kůlech, domy na pontonech a na lodích aj.) a tyto metody uplatnit v našich krajích.

2) Poslat biology a výzkumníky na mořské pobřeží, které je opakovaně zaplavováno a odplavováno mořským přílivem a odlivem. Ti odborníci by měli za úkol „obšlehnout“ pro lidi od pobřežních živočichů užitečné metody přizpůsobení se opakovanému přílivu a odlivu (připoutat se ke dnu, zavřít ulitu nebo sevřít křídla lastury, naučit se dýchat pod vodou aj.)

3) Vyvážet a prodávat přebytečnou vodu v tankerech do zemí, kde je dlouhodobé sucho .

4) Založit nové „ Vysoké učení protipovodňových opatření “ a současně zrušit všechny ty zbytečné managerské, ekonomické, komunikační a cestovní SŠI a VŠI, včetně personálních agentur. Také by nebylo od věci s tou přebytečnou vodou odvézt i všechny pidimužíky, kteří „ňeňoňumí“, a navíc jsou nemocní.

5) Vypsat výběrové řízení na výzkum a realizaci výsledků výzkumu protipovodňové prevence. :-)

Odp4: Dnešní průtrž mračen
Alfons, 4.7.2009 16:34

Nač ty všechny komplikace . Stavět JEN plovoucí domy!!! Ty staré co vzala voda neopravovat. Po době železné následuje doba vodní.

Odp5: Dnešní průtrž mračen
werterber, 4.7.2009 19:21

Taky by mohla nastat doba podvodní a lidi v ní podvodníci. :-)

Odp6: Dnešní průtrž mračen
., 5.7.2009 0:03

Doba „podvodnická“ je už současnou realitou. :-(

Odp5: Dnešní průtrž mračen
., 5.7.2009 0:45

Souhlasím i s tímto radikálním řešením. Krachující automobilový průmysl by se měl kreativně přeorientovat na výrobu hausbótů. V bývalých textilkách by se narychlo měla obnovit výroba a měly by se začít šít záchranné vesty a stany. Zlikvidovaná sladkovodní i zaoceánská flotila čs lodí by se měla rychle znovu postavit.

Měla by se ustanovit SP = Strana Protipovodňová; přednost v přijímání do ní by měli mít všichni hodní hastrmánci z povídek Karla Čapka, kteří uměli lidem pomáhat a také jim pomáhali.

Odp6: Dnešní průtrž mračen
tlapka, 9.7.2009 11:57

Právě mě napadlo- a nejsou ty povodně v souvislosti s těmi hastrmany? Byli zatlačeni do ilegality a nyní vedou partyzánskou válku.

Odp7: Dnešní průtrž mračen
., 11.7.2009 22:18

Ale Tlapko ! Copak by v dnešní době mohli být hodní hastrmánci zatlačeni do ilegality a vést partyzánskou válku ? :-) To se opravdu domníváš ? A právě Ty ? :-) Je to od Tebe přinejmenším politicky nestandardní ! :-)

Ale jinak, tentokrát s Tebou souhlasím, něco na tom bude.

Odp8: Dnešní průtrž mračen
tlapka, 22.7.2009 10:25

V rámci české Xenofobie vodníci a jim podobní jako polednice, klekánice, šotkové a skřítkové, permoníci poschovávaní a ... šup! už je nějaké nevysvětlitelná pohroma. Udělala bych z toho teorii.

Odp5: Dnešní průtrž mračen
tlapka, 5.7.2009 19:10

Bude Vodní svět. Umíte všichni plavat?

Odp3: Dnešní průtrž mračen
., 5.7.2009 0:28

Ještě pro „Pavla od vody“ podrobnější nástin řešení ( bez ironie a s nejlepšími úmysly) :

Připravte si malé obrněné ozbrojené obojživelné hermeticky uzavíratelné terénní vozidlo, schopné rychle plout po hladině i rychle ujíždět po cestách necestách. Do obojživelníka si dejte nejnutnější zásoby potravin v konzervách, pitnou vodu, spacák, pohonné hmoty, mobila, malou zlatou cihličku nebo alespoň zlatý řetízek po babičce, mýdlo, kartáček na zuby a malý turistický rychlovařič na pevný líh. Můžete přidat občanku, mapu světa v nepromokavém pouzdře a trojjazyčný kapesní slovník.

Záchrana totiž nebude ani v podzemí, ani ve vzduchu, nýbrž na hladině vody. Další dle filmu „Titanik“.

Odp4: Dnešní průtrž mračen
Pavel od vody, 5.7.2009 8:21

S vodou nelze bojovat. Lze k ní mít úctu a respekt, dodržovat její pravidla a pak vám neublíží.

Odp5: Dnešní průtrž mračen
., 5.7.2009 22:00

Ano, ale copak je možné očekávat úctu k vodě od lidí, kteří nemají úctu ani ke svým chudším lidským sousedům ? Kteří propagují heslo: „Každý se postarej sám o sebe!“ ? Kterým je jedno, že mnoho lidí nemá práci, a proto ani základní živobytí.?

Takoví moderní současní tzv. „standardní“ náfukové se nenaučí úctě ani k lidem v nižší společenské třídě a ani k úctě k vodě. Jsou to lidé, kteří mají úctu pouze k jedinému fenoménu zvanému PENÍZE. :-(

Film „Titanik“ je v tomto směru velmi poučný.

Odp4: Dnešní průtrž mračen
tlapka, 5.7.2009 19:12

Doporučuji sluneční panely. Pohonné hmoty jsou těžké a nevydrží dlouho.

Odp5: Dnešní průtrž mračen
Pavel od vody, 7.7.2009 11:58

Fotovoltaické nebo ty na průtočný ohřev vody?
Ty první mají vysoké výrobní náklady, životnost tak 20 let a za dobu své životnosti nevyrobí ani tolik energie, kolik do nich bylo vloženo (podobně jako větrníky).
Ty na ohřev vody zase moc smysl nemají, protože pokud by měly vystačit 4-členné rodině, museli by si obročit střechu hadicí.
Tady budoucnost nevidím.
-ppp-

Odp6: Dnešní průtrž mračen
tlapka, 7.7.2009 12:12

No to je škoda já tomu moc nerozumím to je fakt. Myslím takové jak jsou vidět na družicích ... přece na to jede celá kosmická stanice?

....zkrátka je to tak,jak to je....asi...
Tina, 4.7.2009 23:07

....zkrátka je to tak,jak to je....asi to tak má bejt-KDYBY to mělo bejt jinak,tak BY to bylo jinak...správně ekologicky a po všech stránkách vůbec...humbuk okolo „globálního oteplování“ pochází podle mně ze stejných „zdrojů“ jako humbuk zvaný „finanční krize“,kdo tim co sleduje?Za všim (a pro to všechno) nestojí něčí snaha o lepší svět...i když se to tak prezentuje,je to jen snaha vyrejžovat na všem spoustu peněz...a vyděšených ovčanů je stále víc než dost.Určitý věci se zkrátke dějou,děly a dít budou \příroda\,jen s tim rozdílem,že v posledních letech (možná desetiletí/ch/)se přišlo na to,že se toho všeho dá nehorázně zneužít \člověkem\

Odp: ....zkrátka je to tak,jak to je....asi...
tlapka, 7.7.2009 12:14

To je jasná věc. Když někdo řekne že chce zlepšit svět tak má nějaký nápad jak získat peníze a takto jej ozdobí. Bohužel se domnívám, že pokud se něco zlepšilo bylo to skoro vždy na obchodním základě, nebo ne?

Odp2: ....zkrátka je to tak,jak to je....asi...
Juras, 7.7.2009 16:40

Jenomže to nepoznáme. Měli bychom být k takovým „zachráncům“ světa maximálně kritičtí. Protože každý, kdo chce nějakou nekalotou získat prachy nebo jiný zisk, vymyslí téma, které mu veřejnot schválí, pokud možno tu veřejnost ještě co nejvíce vyděsí, a svou masovou podporou legitimizuje i trestnou činnost.
Jen namátkou třeba krize v České televizi před zhruba 9 lety a údajně „ohrožená svoboda slova“. Všude jinde ve světě jsou teroristé, kteří se zmocní veřejnoprávní televize, protiteroristickými komandy postříleni, jenom u nás to prošlo a dokonce se to dočkalo podpory někrerých politiků, čímž to zlegitimizovali a nikdo za to nebyl potrestán.

Svoboda slova - nejapný manipulační vtip - jak může být osobou ředitele ČT ohrožena svoboda slova? Ti lidé, kteří rebely chodlili podpořit se stužkama na náměstí si snad mysleli, že je ředitel ČT Jiří Hodač může nechat zavřít za to, když například řeknou něco proti vládnoucí straně?

Odp2: ....zkrátka je to tak,jak to je....asi...
., 12.7.2009 12:54

Nesouhlasím. Mnoho objevů a uměleckých děl prospěšných následné generaci a celému světu učinili lidé bez obchodního talentu, bez diplomatických řečiček, nejen na své finanční náklady, ale dokonce svůj objev zaplatili někdy svým životem. Podobně nekteří autoři světoznámých literárních děl, myslitelé aj. Naopak se domnívám, že ty nejvýznamnější přínosy k pokroku lidstva učinili jedinci, kteří na finanční odměnu za to pro sebe vůbec nepomysleli. Oni na žebrání o sponzorské dary :-) neměli ani čas, ani místo ve své výjimečné psychice výjimečné osobnosti.

S jejich objevy, literárními a uměleckými díly a učením později kšeftovali jiní, kteří na nich také potom zbohatli. Existuje mnoho případů ukradených vynálezů, lit.a uměleckých děl a myšlenek, komerčně využitých někým jiným než autorem.

Příklady: Resslův lodní šroub, román Babička Boženy Němcové, pedagogické učení J.A.Komenského, obrazy Vincenta van Gogha a mnoho jiných. Kdyby president J.F.Kenedy použil peníze (kterých měl dost) a běžné obchodní praktiky, nemusel zemřít; zemřel proto, že věřil světu, že ocení jeho přínos pro světový mír a podcenil moc peněz svých nepřátel.

Odp3: ....zkrátka je to tak,jak to je....asi...
tlapka, 22.7.2009 10:30

Pravda. Skutečný genius objevuje sám od sebe bez ohledu na peníze a vlastní prospěch. Je k tomu nucen svou povahou. Taky nenadělá spoustu řečí. Nepotřebuje být obdivován. Vytvoří objev a jde.

Mocná příroda:
., 5.7.2009 21:19

PŘÍRODA ví jak na to a já povím Vám to:

HYENÁM zlomí vaz tornádem.
VŠEŽRAVÉ KOBYLKY spálí požárem
a UPÍRY zavalí těžkým kamenem.
Tak bylo, jest a bude. Ámen.

Odp: Mocná příroda:
tlapka, 1.8.2009 22:03

příroda ví jak na to... nastane katastrofa organismy vyhynou a přijde další pokus.

Odp2: Mocná příroda:
Juras, 2.8.2009 17:37

A kolikpak těch pokusů už bylo(?)!
Třeba ten nahoře natáhne data ze zálohy a už sem nebude příště posílat Ježíše, nebo tak něco ;-)

Odp3: Mocná příroda:
Juras, 2.8.2009 17:38

Nebo Mohameda...

Odp4: Mocná příroda:
werterber, 2.8.2009 17:55

achjo, takový voloviny čist. Četly ste bibli? Víte, jaká je definice boha? Asi ne, pak byste věděli, že bůh je alfa i omega a že bůh nezná neúspěch. On nic nezkouší, všechno už má.

Odp5: Mocná příroda:
Juras, 2.8.2009 18:54

Človíčku, človíčku... :-)

Odp6: Mocná příroda:
werterber, 2.8.2009 19:59

Co zas, bože? :-)

Odp7: Mocná příroda:
Juras, 2.8.2009 20:39

Myslíš, že má lidská definice boha něco společného se skutečností? :-) A vůbec - kde se v bibli píše, jaké prostředky a nástroje použil ke stvoření? Nějak mi to uniklo...

Odp8: Mocná příroda:
werterber, 2.8.2009 22:06

Na počátku bylo slovo...
I lidé mají slova a jak rádi je používají k tvoření názorů, slibů, písniček, ideálů....

Odp9: Mocná příroda:
Juras, 3.8.2009 10:39

Na začátku bylo slovo - tedy informace. Věříš, že je náš svět založen na informační technologii? Tak proč mi oponuješ? :-)

Odp10: Mocná příroda:
werterber, 3.8.2009 11:20

Mě se nelíbí,že někdo tvrdí, že to bůh spackal, takje potřeba ctrl+alt+dilít. Bohu se počítač neseká.

Odp11: Mocná příroda:
Juras, 3.8.2009 12:06

Proč myslíš? Co když mu hořel termín, řval na něj šéf, že mu nedá prémie, tak ten svět rychle dobastlil? ;-)

Odp11: Mocná příroda:
tlapka, 3.8.2009 13:17

Tak řekni Werte že ten svět je nádherně zařízenej, Bohu Díky a máš to a bude se ti to pak líbit- nebo ne?

Odp12: Mocná příroda:
Juras, 3.8.2009 22:22

pánbíčkáři nám říkají, že stvořil člověka k obrazu svému. Tak to radši ani nechcu vědět, co je to zač ;-)

Odp11: Mocná příroda:
Juras, 3.8.2009 22:21

werte, myslíš, že si bůh svého výtvoru považuje? Když ho chtěl podle bible několikrát zničit? Asi se mu všechno nepovedlo zas tak, jak si představoval, ne?

Odp12: Mocná příroda:
werterber, 3.8.2009 22:57

bibli napsali lidi
Bůh s nama hovoří za pomoci pocitů.
A furt nepersonifukujte boha, proč si lidi myslí, že jsou středem vesmíru a bůh ma stejný vlastnosti jako lidi?

Odp13: Mocná příroda:
Juras, 3.8.2009 23:31

Tak nevím. Nejdřív bibli používáš k argumentaci a teď ji zlehčuješ, že ji napsali jenom lidi. Co teda vlastně chceš říct?
K těm lidem - já nevím, co si lidi myslí, a tím míň nevím, že by se považovali za střed vesmíru. Bůh má stejný vlastnosti jako lidi - aspoň ten popsaný v bibli ano.

Odp14: Mocná příroda:
Juras, 3.8.2009 23:32

teda tím víc nevím....

Odp14: Mocná příroda:
werterber, 4.8.2009 0:40

Tím chci říct, že svět není černobílý. I hlupák občas řekne něco chytrýho a chytrák něco blbýho. A stejné je to s biblí. Jsou tam pasáže, se kterým a souhlasím a pak se kterýma nesouhlasím.
bůh nemá žádné potřeby a je všemocný, takže není ani nešťasntý. Lidi se hold chovají,tak jak se chovají a bohu je to jedno, jeho to nebolí.

Odp15: Mocná příroda:
ivan, 4.8.2009 7:35

Werte, duše tvůrců, tvořitelů, jsou ty nejrozervanější ze všech, nedokážu si představit Stvořitele bez emocí. Co by ho podle tebe vedlo k tomu činit bez pohnutek. Jako nevěřícímu mi to do sebe moc zapadat nemusí, ale co věřící, jak si to vysvětlují? Pohnutka bez příčiny?

Odp16: Mocná příroda:
werterber, 4.8.2009 12:15

No nevím jak jiní, ale já to chápu. bohužel k tomu, aby to člověk pochopil, je třeba napsat mnoho a mnoho textu. Vysvětlit to je jako pomalu se snažit mravecovi vysvětlit co je to člověk.

Odp17: Mocná příroda:
tlapka, 4.8.2009 12:47

Tak to je Skutečně složité. Zvláště proto že mravenec se orientuje chemicky.

Odp17: Mocná příroda:
ivan, 4.8.2009 12:53

Werte, myslím, že bych to pochopil taky, kdybych si u toho nekladl otázky. Vadí mi, že mnohé odpovědi nejsou podpořeny důkazem, ale pouze tvrzením. Vynechám li požadavek po důkazu, tak hned další otázka je, kde se vzalo tvrzení?

Odp18: Mocná příroda:
werterber, 4.8.2009 13:15

Četl jsem Hovory s Bohem od Walshe,pak je tady ještě kniha: Elegantní bůh
Ale já tomu. co se tam píše věřím, vidím na vlastní oči důkazy, stačí se dívat kolem sebe. Jak se lidi chovají. Všechno do sebe zapadá.

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp16: Mocná příroda:
werterber, 4.8.2009 12:34

Bůh je prvotní příčina. Bůh je všechno, co existuje. I my jsme bohem, ale často popíráme samy sebe. Bůh věděl čím je, ale chtěl taky zažít čím je a to ve všech aspektech, kterými je. Poznat se (jablko poznání).
Adam a Eva snědli s jablka poznání. Je to metafora toho, že bůh chce prožít, poznat každý aspekt sama sebe.

Odp16: Mocná příroda:
ivana Kozárová, 7.8.2009 16:22

Já si to vysvětluju,s dovolením se přidám,že rozervanej tvůrce tvoří z frustrace a sublimace,zatímco dokonalej Tvůrce tvoří z čiré radosti,kterou nám tímto chce předat. Jistěže má Emoce,ten Tvůrce. Je to patrno z jeho stvořitelských děl. Též v mém životě je patrno,že Tvůrce má smysl pro humor.
Jak asi tvoří Tvůrce Stvořitel,se dohadují mnozí,myslím,že člověk tam sotva dohlédne. Snad v Exupéryho Citadele o tom něco je,co by to naznačovalo... Např. v té pasáži,jak se lidé na lodi při bouři báli,když slyšeli praskat žebra lodi. Je špatné,když něco,co bylo definitivně tvarováno,je přetvarováno násilím... Podobně při zemětřesení... a jiná a jiná srovnávání...

Odp17: Mocná příroda:
ivan, 7.8.2009 22:55

Ivano nutkání k tvorbě musí mít nějakou příčinu. Moje otázka zněla ,, kde se vzala ta příčina?"
Jestliže někdo pracuje radostně, tak to už je popis děje který probíhá. Dokonce i myšlenka tvořit musí mít předchozí podnět aby vůbec mohla vzniknout. Co je tou příčinou, když ona sama musí být starší něž myšlenka ? Tady se mé úvahy smyčkují, je to jako kdyby kniha začínala třetí kapitolou.

Odp18: Mocná příroda:
ivana Kozárová, 8.8.2009 12:06

Myslím,že s potřebou tvořit jsme se už narodili,blo nám to dáno do vínku,ale špatnou výchovou to u mnoha lidí vymizelo,nebo se zcvrklo na první fázi tvorby,což jest destrukce:-(
Koukněte třeba na eidetismus,ten trvá u někoho do tří let,u někoho po celý život... ale je to tam,je to v genech,někdo to použije,někdo to zahrabe,někomu to zničí vlastní matka...
Já to mám jednoduchý,věřím tomu,že to bylo od počátku a že jsme to dostali od Stvořitele....

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: Mocná příroda:
ivan, 8.8.2009 14:41

Ivano, já jsem psal právě o pohnutkách Stvořitele. Tedy, otázka zní. Kde se v něm vzala pohnutka která byla příčinou myšlenky tvořit? Neumím si představit myšlenku bez podnětu, tedy příčinu oné opohnutky. Z čeho vznikla, když by musela být starší než vědomí Boha samotného?
Vždy se mě od věřících dostalo odpovědi,, prostě to tak je,,! Tedy argumentace tvrzením! Je to jako by existoval důsledek dřív než jeho příčina, což se mi zdá být nemožné.
Vesmír, a lidé v něm, jsou až druhou a třetí kapitolou.
Nikomu nic nevyvracím, pokládám otázky, ale dokážu žít i bez jejich zodpovězení, tak jako mnozí.

Jen tak mimo, slepého psa jsem měl taky. Začátkem srpna 68 mě ho střelil brokovnicí ožralej nimrod na veřejné cestě a ještě špatně, pes měl křeče a ohromné bolesti. Nakonec se z toho po veterinární hospitalizaci vylízal, ale s ochrnutou lící. Pak mu vyschlo oko a ve stáří se mu zhoršilo i to druhé. V době krátce po okupaci bylo takřka nemožné se soudit kůli psu. Šmejdovi to kůli okolnostem prošlo, tehdy mu to, že Bor zůstal naživu a já se musel okamžitě postarat o jeho záchranu asi zachránilo život.
Psy mám celej život a občas nějakého toho kocoura taky.

Odp20: Mocná příroda:
ivana Kozárová, 9.8.2009 13:11

Ivane,je těžké zkoumat pohnutky lidí,natož pohnutky boží:-( Já nerozumím božím pohnutkám,jelikož jsem jen Tvor. To jakoby se hrnec pídil po tom,proč má ucho na druhé straně:-( Jednoduše nevím.
Vím jen to,že věřit znamená být přesvědčený,že ten,kdo mě stvořil,to udělal pro moje dobro,i když se mi to třebas vůbec nezdá...
Právě taková je otázka po smyslu utrpení...
Utrpení lidí jsem schopna akceptovat,máme kolektivní vinu ať se to bojíme si přiznat,nebo ne. Ale proč zvířata? Vůbec se vám nedivím,že byste neváhal pomstít svého psa. Já byla v podobné situaci kvůli zvířeti,které trpělo zbytečně,jen z lhostejnosti lidí....

Odp15: Mocná příroda:
tlapka, 4.8.2009 9:16

Proč by nebyl nešťastný když se inkarnoval do Ježíše Krista aby si zkusil osud na kříži? udělal to z radosti? spíše to byl zoufalý pokus

Odp16: Mocná příroda:
werterber, 4.8.2009 12:22

Přečti si evangelium. Hlavní poselství Ježíše je to, že se tak můžeme chovat všichni. On nám sděluje, že ač mu usilují o život, může být člověk šťastný, tzn. na vnějších podmínkách, co se štěstí týče, nezáleží.
Králoství boží je mezi vámi. (nemusíš čekat na smrt, tady na zemi můžeš dosáhnout štěstí.)
Syn boží (to jsou všichni lidé, slovo syn znamená stvořen bohem)
Syn člověka (to jsou názory, myšlenky - prostě tvorba lidí).

Odp17: Mocná příroda:
tlapka, 4.8.2009 12:51

Musím se přiznat že je to pro mě hotová magie. I když souhlasím že štěstí na vnějších podmínkách nezáleží. Ale jak by bylo účelné být pořád š´tastný? není to „štěstí“ přeceňováno? Neštěstí je to, co nás poučuje a pohání, nebo ne? kdo je šťastný už nepotřebuje nic.

Odp16: Mocná příroda:
ivana Kozárová, 7.8.2009 17:59

Milá Tlapko,zoufalý pokus děláme my,lidi a tak to připisujeme i Bohu.Už Maimonides učil,že je to nesmysl.Má-li Bůh božské atributy,má člověk atributy člověčí.... Izajáš prorok zvěstuje: Moje cesty nejsou Vaše cesty. Lidi si vybrali cestu bez Boha a tak se i často cítí opuštění a zoufalí...
To,že se narodil Kristus bylo dávno předpovězeno a byl to Boží záměr. Jeho způsob,jak dát člověku možnost vrátit se zpátky k Bohu. Nikomu tuhle cestu nenutil,ani svému Synu. Ten svůj úděl na sebe dobrovolně vzal a svůj úkol tady na zemi splnil. Bylo to naplnění Zákona ,Oko za oko,zub za zub. Život jednoho za všechny. Dar a milost pro všechny,kdo to jsou schopni přijmout. Jeho krev za naši krev. Všimni,všechno se to kolem krve točí. První zázrak v Káni Galilejské : proměnění vody ve víno. A proměna při poslední večeři : Víno v krev.... Souvisí to s Egyptskými ranami. Vše se opakuje.

Odp17: Mocná příroda:
zvoník, 7.8.2009 21:18

Ivano, moje poklona, máš odvahu vést řeč až takovým způsobem, který mnozí vůbec nepochopí, a ti co by mohli, nechtějí. Proto se této debaty raději nezúčastním, ne z toho důvodu, že bych to nechápal, ale z důvodů toho, že na lidi nechápající pod těmito informacemi, se musí, myslím, trochu jinak. Ale možná, že se stane zázrak a někteří budou mít přece jen snahu na to přijít. Čímž vlastně děkuji.

Odp18: Mocná příroda:
ivana Kozárová, 8.8.2009 12:08

Právě pro tento Tvůj komentář to bylo napsáno. Díky:-)

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp13: Mocná příroda:
tlapka, 4.8.2009 9:14

Proč by neměl ty vlastnosti když stvořil lidi k obrazu... atd

Odp14: Mocná příroda:
zvoník, 4.8.2009 13:59

Hezky tady píšete...
To nemyslím ironicky. Chcete-li do toho trochu reality, tak někdo kdysi někam napsal, že pro Boha je jedna vteřina, co pro nás tisíc let. A ještě se tam píše něco jiného zajímavého, co mnozí z nás nechtějí brát vážně, protože to nechápou. Čili zde se trochu možná koketuje s hmotou, časem a posunu toho všeho podle jedné známé teorie, kterou si vzal jeden vzdělaný člověk do svého hrobu, aby nedal lidem návod, a jeho následovníci to také moc nechápou, na co to vlastně přišel, i když o tom přednášejí. Čili z našeho časového hlediska je Bůh nekonečný, nesmrtelný uplně stejně, jako možná pro vzdělanou a nadanou jepici jsme nesmrtelní a nekoneční my lidé, a my její vzdělanost vůbec nejsme schopni zaregistrovat, natož pochopit. - Proboha to je jenom přirovnání, nikoli pravda!
On totiž makrosvět a mikrosvět není ohraničen a může mít oba konce (mikro a makro) nekonečné! Nekonečné ne jen ve hmotě, ale i času. A to je nedozírná představa jako představa o Bohu, stejně tak jako cestování mezi tím vším za pomocí smrti a vlastní duše podle nějakého daného zákona existence. Ta duše je možná jaksi vždy totálně ,,přetavena" bez vzpomínek, a to co tady její hostitel páše, způsobuje svým vrstevníkům v čase buď zlo nebo dobro. - Jednoduché vysvětlení, ale nedoložené. A teď podle toho žijte...

Odp15: Mocná příroda:
tlapka, 4.8.2009 15:13

To je moc pěkné možná to ani dobře nechápu, to jest že nyní jsem součástí širší nerozpoznatelné reality, ale mohu se těšit po smrti že bychom si to pak mohli vysvětlit.

Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
Johny, 7.7.2009 14:14

Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si zjistit nejaky fakta, treba od lidi/vedcu, kteri nejsou placeny tema, co se vsem snazej namluvit jak lidstvo zpusobuje globalni oteplovani vypoustenim CO2 Zkuste treba tohle

Omg
werterber, 7.7.2009 15:35

Jasně, tak budu poslouchat vědce, co jsou placeni těmi, kterým vypouštět co2 do vzduchu nevadí. Myslet si, že to co vědci tvrdí, dělají jen pro pravdu, a né pro peníze, je dost naivní.
Měli byste se rozhlédnou sami kolem sebe a občas vylézt z auta a nadechnout se toho čerstvého vzduchu, který vaše autíčka tak ráda vytváří.

Odp: Omg
ivana Kozárová, 8.7.2009 17:06

Na Planetě fungujeme jako vybydlovači nejhoršího kalibru a ohrnujeme nos nad cikány. Každý neseme svůj díl viny. Čím vyspělejší civilisace,tím hůř. Cesta ven vede,ale peklem....

Odp: Omg
Johny, 9.7.2009 2:06

Aha, takze treba techto, vice nez 31 tisic americkych vedcu, kteri rikaji, ze globalni oteplovani neni zpusobeno clovekem take nekdo zaplatil ? :) [url=http://http://www.petitionproject.org/][/url]

Odp2: Omg
ivana Kozárová, 9.7.2009 8:52

nemá cenu se dohadovat, co to je,co způsobuje globální oteplování. Ledovce netajou sami od sebe. Já jsem jen obyčejná ženská,ale vím,že lidi mají začít sami u sebe. A ne se dohadovat, k d o nebo co za to může....
Je dost dobře možné,že až se budeme odborně dohadovat,přijde na nás docela obyčejná katastrofa,způsobená jen a jen naší hrabivostí....

Odp3: Omg
tlapka, 22.7.2009 10:33

Ale katastrofy přicházejí taky samy od sebe. Zeměkoule má období klidové a období aktivní, změny životních podmínek vedou k výměně druhů.

Odp4: Omg
werterber, 22.7.2009 10:53

Ano, katastrofy přicházejí samy, ale i my můžeme způsobit katastrofy nebo je podpořit, či tlumit svým chováním.

Odp5: Omg
tlapka, 3.8.2009 13:18

Ona to zeměkoule unese a lidi stejně jednou musí umřít všichni.

Odp3: Omg
tlapka, 22.7.2009 10:34

Katastrofa může přijít sama od sebe s vývojem Zeměkoule samé. Pak vzniknou nové druhy života.

Odp4: Omg
ivana Kozárová, 23.7.2009 13:22

Ano,jeden z nich může souviset přímo se zánikem Evropy jako takové - tedy se zánikem naší kultury vlivem početního nárůstu ismaelitů,.....

Odp2: Omg
werterber, 9.7.2009 11:22

Ne, ty jsou zblblí. Opakovaná lež se stává pravdou v očích věřících. Raději sám si fakta ověřím svým zkoumáním než věřit tisicero vědcům, jež jen věří svým idolům.

Odp3: Omg
ivana Kozárová, 9.7.2009 12:22

taky si to myslím....

Odp3: Omg
tlapka, 22.7.2009 10:35

Těžko vyzkoumáš proces globálního oteplování sám... jak?

Odp4: Omg
werterber, 22.7.2009 10:56

Můžu vidět důsledky konkrétního chování na přírodu. Nepotřebuji zhuntovat celou planetu, abych si řekl ups, tak takhle sme se chovat neměli.

Odp5: Omg
Juras, 23.7.2009 16:59

Otázka zůstává stejná. Jak chceš sám ověřit hypotézy pojednávající o globální změně klimatu?

Odp6: Omg
werterber, 23.7.2009 23:02

Ale já žádné hypotéky zkoumat nemusím, protože si žádný nevytvářím. Nemusím mít složité přístroje, abych viděl, jak se lidé chovají sami k sobě a jak se chovají k sobě, tak se chovají i k matce přírodě. to je jednoduché odpozorovat. Stačí si nevytvářet domněnky předem a prostě sledovat.

Odp7: Omg
tlapka, 27.7.2009 9:17

Matka příroda taky kolikrát se mění sama od sebe, třeba jako doba ledová nebo sopečné výbuchy. Není tak harmonická jak se zdá.

Odp8: Omg
zvoník, 27.7.2009 11:39

Čili, jinými slovy, stvořitel je asi blbec, když nefandí harmonii, co? On to dělá jinak, než by lidé chtěli, co? Ještě že nedá na lidi! Já teda stojím a stále budu stát při něm, i když jsem jeden z potomků, toho, co ho kdysi okradl! A ty jseš totéž..., ale jak se zdá, nenápadně kritizuješ Jeho dílo.

Odp9: Omg
werterber, 27.7.2009 12:44

heh, to je dobrej for. Proč myslíš, že kritizuju boha? Jen se snažím o popis skutečnosti. Bůh nám nechal volnou ruku, můžem si zdevastovat přírodu jak chceme. Vše je dokonalé, takové jaké to je. Jen mám určité preference. Rád bych, aby jsme si vážili života, ale trvat na tom za každou cenu nebudu.

Odp10: Omg
slayd, 27.7.2009 13:12

Klima se už přizpůsobuje člověku. Minulý týden bylo 36 stupňů celsia... P:s:

Odp11: Omg
tlapka, 28.7.2009 12:42

Už jde jenom o to, aby se přizpůsobilo oblečení. Příklad: Oblek s chlazením.

Odp12: Omg
zvoník, 28.7.2009 22:42

Podle zákona zachování energie, tam kde vytvoříš chlad, musí někde jinde vzniknout jako odpad teplo + další teplo, které vytvoří agregát. Nebo-li: otevřu-li doma ledničku, abych ochladil vzduch v místnosti, bude tam naopak tepleji! Jak by měl vypadat ten oblek?

Odp13: Omg
ivan, 28.7.2009 23:19

Třeba takovej rubáš, ještě jsem neslyšel, že by si někdo stěžoval, že by mu v něm bylo horko. ;-)

Odp14: Omg
zvoník, 29.7.2009 8:23

Rubáš je druh obleku. Může ho nosit živý člověk a stěžovat si na něj, když mu nesedí.
Ale já mám v nemocnici kamaráda lékaře, kterému projde denně rukama mnoho pacientů a žádný si ještě nikdy nestěžoval, že by byl špatně ošetřen. Jeho práce je naprosto stoprocentní a úmrtnost na sále vůbec žádná, protože k němu vozí pacienty ......... z neúspěšných operací...
Tak tohle je realita, která čeká vaše těla!

Odp15: Omg
tlapka, 29.7.2009 9:06

Ovšem tělo je jenom tělo. Je s ním věčná otrava a člověk pak nemůže soustředěně přemýšlet, to je pořád krmit ho, čistit a zahřívat .. už mě to začíná přestávat bavit.

Odp13: Omg
tlapka, 29.7.2009 7:58

V tom obleku by byly kanálky kterými by proudila voda, nebo chladicí směs, ovšem ochlazování je složitější než oteplování, asi by se musel nastavit ještě doma. Dále by tam mohly být miniventilátory na baterie, protože kůže je vždy trochu vlhká tak by se ochladila. V zásadě si vezmu chladno sebou a teplo nechám někde jinde.

Odp9: Omg
tlapka, 3.8.2009 13:21

Já o Stvořiteli nevím, jaký je, jaký má postoj k lidem, případně ke mně, fandí li harmonii nebo ne. Jak bych to měla vědět?

Odp10: Omg
ivana Kozárová, 7.8.2009 18:08

koukni do očí svý kočce a najdeš tam Jeho oči,koukni pod kámen,On tam bude. Vydej se do hor,bude v horském potůčku. Každej brouček ho má v erbu. A ptáci jsou jeho špióni. Je laskavý ve vánku a hrozný v bouřícím povětří. Každé dobytče zná svého majitele,jen člověk ne....

Odp: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
Greenboy, 9.7.2009 2:55

Hehe, vtipnej film…

Jak přesvědčivé. Z toho máme vycházet? Je to čistá propaganda, důmyslný mix polopravd, lží a zmatených teorií a to vše sestavené tak, aby se zdálo, že to něco dokazuje.

V úvodu hovoří několik vědců, osamělců mezi tisíci jiných opačného názoru (Jak dlouhý by asi byl film, kde by hovořili vědci podporující všeobecně přijatou pravdu o změnách klimatu) kteří zpochybňují měření a tvrzení přijatá OSN (Je těžké se bránit dojmu, že to nejsou dobře placení přisluhovači těch, komu se taková tvrzení hodí). Následuje sekvence zpráv o studených rekordech z celé Ameriky a zprávy o teplé zimě a následném chladném jaru… To ovšem nic nedokazuje! Nejsou to důkazy o tom, že by nedocházelo k celkovému oteplení! Dokazují pouze, že chování klimatu je velice komplexní. Nikdo netvrdí, že globální oteplování znamená, že všude a pořád je a bude tepleji. Naopak, rozsáhlé lámání teplotních rekordů, ať už teplých nebo studených, je dokladem, že se s klimatem děje něco neobvyklého.

Potom přichází rétorika několika amerických politiků, jak se mezinárodní organizace (OSN) snaží zničit americkou suverenitu. A změna klimatu má být k tomu prostředkem. Tato řeč je závěru vystupňována v absurdní konspiraci - Mezinárodní úsilí řešit problém klimatických změn má být prostředkem světovlády, nástrojem, jak připravit úžasné Američany o jejich úžasnou svobodu! Útok na soukromý majetek! Takže něco mezi komunismem a feudalismem!... To už nejsou jen scestné manipulace, to jsou výplody chorých mozků! K tomu řeč >Napraveného vědce<, jak se dříve pletl, když věřil, že člověk způsobuje změny klimatu. Jak efektní.

Ve skutečnosti nepřináší tihle vědci nic převratného. To co tvrdí, jsou pouhé TEORIE, nic víc. A ke všemu patrně vytvořené za docela jiným účelem, než je poznání pravdy. Cílem je dezinformace, rozmazání všeobecně přijatých faktů, které byly stále přesnější, v očích veřejnosti. Tak například skutečnost, že zvýšení teploty vede ke zvýšení koncentrace CO2. Co to dokazuje? Je to snad důkazem, že to opačně nefunguje? A co vlastně můžeme tvrdit o vývoji klimatu před miliony let, když i dnes je určení >globální teploty< tak složité. Hokejová křivka je prý zdiskreditovaná! Další lež. Je možná trochu jiná, než se původně předpokládalo (je-li ta teorie vůbec založená na pravdě), ale výrazný růst teplot v posledních desetiletích zůstává faktem! A tvrzení, že tato křivka nekoreluje s křivkou nárůstu CO2 je také přehnané. Koreluje, pravda, s určitými odchylkami. To nedokazuje nic víc, než že svou roli zde může sehrávat více faktorů a nikdo netvrdí, že teplotu určuje jen CO2. Obě křivky však sledují nárůst. Pikantní tvrzení, že změny klimatu způsobuje kosmické záření svým vlivem na oblačnost, je mi novinkou. Že by tohle mělo větší vliv na světové klima než změna složení atmosféry? Nebo je to jen krajní úsilí o dezinformaci?

Tvrzení, že oteplení má snížit sílu hurikánů namísto aby ji zvyšovalo mi poněkud nesedí. Nejsem odborník, ale pokud vím, větší teplota vede k větší cirkulaci plynů, jak víme i z jiných planet. Co mě však pobavilo bylo tvrzení, že vypouštěním CO2 přírodě prospíváme, protože podporuje růst rostlin. Je to prý hnojivo zdarma… Tak to už by stálo za nominaci na nějakou tu ekologickou perlu. Dusičnany také podporují růst rostlin, je snad jejich vypouštění prospěšné?!

Hlavním cílem toho filmu není nic jiného než ospravedlnit v očích především amerických občanů nepodepsání kjótského protokolu a přední místo Spojených států v produkci skleníkových plynů. Pro Ameriku, která se činí hegemonem světové ekonomiky je nepřijatelné, že by cokoli (OSN) ještě stálo nad nimi. Jen několik výroků z filmu:

„Toto zasahuje hluboko do národní suverenity USA“… „V podstatě se tím říká, že bychom dovolili mezinárodní organizaci vstoupit sem a diktovat našemu průmyslu, obchodu a lidem“… „toto je varovný signál že stojíme v bitvě proti těm, kdo chtějí zničit skvělé USA…“
„Všechny tyto dohody jsou nebezpečné útoky na americkou svobodu“ … „Konsenzus v Kjótu nás svazuje ke snížení spotřeby energií o čtvrtinu a to by mělo zničující efekt na americký způsob života“…
Už jenom čekám, kdy obviní Al Gora z „terorismu.“ To je dnes takové oblíbené slovo.

A je toho ještě mnohem více, co by se mohlo rozebrat, ale už jsem unaven dokazovat stále to, co je očividné, jen to někteří nechtějí vidět. Fakta hovoří jasně. Například za posledních 50 let zmizely dva biliony tun ledu.
http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2009031907
Globální oteplování je nepochybné. A všichni nesem svůj podíl. Jde jen o to si to konečně připustit, a shledáme-li to ještě za smysluplné, s tím třeba i něco dělat.

Odp2: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
ivan, 9.7.2009 7:45

All Gore rozhodně netrpí asketizmem, jeho účet za elektriku v předloňském roce se rovnal spotřebě vesnice.

Odp3: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
tlapka, 22.7.2009 10:45
Odp2: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
Juras, 9.7.2009 8:29
Odp2: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
Johny, 9.7.2009 14:54

Hodne lidi rika ze proti klasicky teorii globalniho oteplovani je jenom par osamelcu, vedcu... ale opak je pravdou viz petice, kterou jsem dal o par komentu nahoru, 31 tisic „vedcu“, jenom v USA, jestli tohle nekdo oznaci za „par“, tak to uz potom nevim. A jestli ten film nekomu prijde jako propaganda, ve srovnani s tim, co se nam snazi vecpak Gore, tak to se asi opravdu nemame o cem bavit. Jinak tady jeste nekdo rikal neco o tani ledovcu, no ono to neni tak horky, fakt doporucuju kouknout se na ten film. Dalsi zajimavy fakt, cituji „teploty byly ještě před 800 lety vyšší než jsou dnes, v Grónsku Vikingové rozvíjeli zemědělství a v dobách dinosaurů byly hodnoty CO2 desetinásobně vyšší než jsou dnes při hodně podobné teplotě.“ a to nejsou informace vycucany z prstu.

Odp3: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
Greenboy, 9.7.2009 17:22

Vědců – popíračů změn klimatu a jejich lidského zavinění je možná hodně, ale pořád jsou to jen výkřiky. Kolik podpisů by asi bylo na petici pro existenci změn klimatu? Jenomže taková petice není třeba, protože fakta jsou víc než názor. Ono vzdělanců, kteří tvrdí například, že léčitelé mají opravdu zázračnou moc nebo že zlí mimozemšťané unášejí lidi atd. by se taky našlo jen v Americe na tisíce. Takže ono to není nic zásadního, ať už je k tomu vede skutečné vědecké přesvědčení, peníze, pomatení nebo snad vlastenectví (jistě jsou si vědomi, že opatření proti změnám klimatu by byla značným omezením pro Spojené státy), nelze se s takovými lidmi příliš zabývat. Takže zpátky faktům. Oteplení ve středověku nesouviselo s globálním klimatem. Byl to soubor regionálních vzájemně navazujících anomálií a jejich mechanismus je docela dobře prozkoumán.

http://www.ekolist.cz/zprava.shtml?x=2176613

S tím, co se děje dnes to nemá co dělat. V době dinosaurů že byla hodně podobná teplota? Tak především v celých druhohorách bylo výrazně tepleji. V období triasu pokrývala většinu pevniny poušť a na pólech nebyl žádný led. V jurském období bylo podnebí celosvětově horké stejně tak období křídy po rozestupu kontinentů. Jaká byla koncentrace CO2 to přesně nevím, vím jenom to, že vyšší. Pokud tedy máte nějaké zdroje, budu rád, když se o ně se mnou podělíte. Jinak nelze srovnávat zákonitosti klimatu současnosti s dobou, kdy kontinenty měly úplně jiné rozestavení, než dnes. Moře byla mělká, zem porůstala jiná vegetace v jiném množství.

Pokud se v něčem vědci z IPCC spletli, pak jen v tom, jak rychle bude změna klimatu postupovat. Probíhá totiž rychleji, než se předpokládalo!

http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/globalni-oteplovani-postupuje-rychleji-nez-vedci-puvodne-ocekavali-005709

Odp4: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
Bára Š., 10.7.2009 12:09

Ta vaše fakta jsou zatím neprokázané teorie. Je trochu divné předpokládat, že celý vědecký svět je tmářský, když teorii globálního oteplování považuje stále jen za teorii (už jen viz název). Spíš bych se držela toho, že skutečně ta vaše fakta prokázána nejsou. Například jen co se týče pohlcování tepla o. uhličitým najdete jak výzkumy, tvářící se pro, tak ty, tvářící se proti :-) Jasně, můžete se domnívat, že ty druhé jsou prostě jen ŠPATNÉ. Ale nepřijde mi moudré šmahem lidi, kteří si to nemyslí, označit za pomatence. Mnozí znich jsou jistě kapacity ve svém oboru.

Odp5: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
., 12.7.2009 23:03

No Barčo, zameť si před svým prahem ! Ty sama se pouze a jenom pouze TVÁŘÍŠ a KECÁŠ. A činíš tak o faktech a nefaktech, o kterých víš prd. Jiný výraz, než tento vulgární, se sem nehodí, leda nějaký ještě vulgárnější. :-)

Doporučuji ti, abys komentovala obor , ke kterému jsi alespoň trochu přičichla, a ne problémy, které jsou pro tebe absolutně „španělskou vesnicí“. A kde máš čerpat ? No přece v tvém :-) Týdnu .:-) ;-) :-) To je tak plátek hodný tvé úrovně a naturelu. :-) Nedivím se, že ti přirostl k srdci. :-)

Škoda, že tu není zvukové vybavení, aby bylo slyšet, jak se směji.

Odp6: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
tlapka, 14.7.2009 9:47
Odp6: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
Juras, 23.7.2009 17:07

Víš o čem mluvíš. Jsi odborník na špičkování a urážení, naštěstí se na svíci držíš téměř výhradně svého kopyta. Tvoje příspěvky, které bych já označil za hodnotné a smysluplné, jsou v menšině oproti takovýmto zbytečným výpadům. Proč Ti ta Barunka tak leží v žaludku?

Odp7: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
., 23.7.2009 19:57

Jurasi, protože je všechno jiné, než „Barunka“. :-) Proto. !

Odp8: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
Juras, 24.7.2009 9:40

Co všechno jiné? Je to třeba Simonka nebo Hanička? Anebo Terminátorka? Proč myslíš?

Odp9: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
., 24.7.2009 9:51

Jurasi, spíše se domnívám, že mi rozumíš dobře. Že Tvoje otázka je pouze řečnická. Ale dobře, vysvětlím: „Barunka“ je přece hlavní hrdinka v románu Boženy Němcové „Babička“ . A ta románová „Barunka“ je osoba s romantickými dobrotivými charakterovými vlastnostmi, která je bezelstná, skromná, má ráda lidi, pomáhá jim, má s lidmi soucit atd. atp. Už rozumíš ? :-)

Odp10: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
Juras, 24.7.2009 12:21

Aha, nevěděl jsem, že myslíš Barunku od BN. Tvoje charakteristika Barunky mi na naši BarunkuŠ. celkem sedí, jenom skromnost bych nahradil sebevědomím, k soucitu bych přidal ještě i sníženou schopnost empatie a myslím, že to je přesně ona. Sympatické děvče, které vyzraje a časem se prožije i k té empatii :-)

Odp10: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
Juras, 24.7.2009 12:24

Ještě bych dodal, že mi připadá trochu nekompromisní. To seš ostatně taky. Oběma by vám svědčilo pracovat na shovívavosti k ostatním :-)

Odp11: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
tlapka, 24.7.2009 12:29

Shovívavost pokud není dána v apatyce nekoupíš.

Odp12: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
Juras, 24.7.2009 12:35

Dá se naučit a vypěstovat. A myslím, že ji spousta lidí získává přirozeně stárnutím. Ne všichni, samozřejmě. Znám staré lidi, kteří se cizí blbostí nechají vytočit do nepříčetna, když někoho kvůli blbosti pedantsky buzerujou.

Odp5: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
Míra, 14.7.2009 9:26

Zkus si někdy přečíst zprávy IPCC, dá se z nich poznat, že z toho, co předpovídali se vše plní, navíc bohužel v ještě horší míře.

Odp6: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
zvoník, 22.7.2009 20:56

Pardon! Mám tam zase překlepy! Místo fauna - flóra. Nečtu to po sobě včas.

Odp6: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
Juras, 23.7.2009 17:03

Jak souvisí předpovědi dopadu oteplování s tvrzením, že za to může člověk?
Kdybych před padesáti lety řekl „bůh stvořil lidi a ty lidi budou pořád víc a víc krást“, tak bys dneska řekl, že skutečně se moje předpovědi splnily (lidi kradou víc a víc), takže mám pravdu a stvořil nás bůh?

Odp7: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
tlapka, 24.7.2009 12:30

Nás možná ano. Ale moji kočku musela stvořit nějaká nekalá konkurence. Není možné aby to oboje stvořil stejný stvořitel.

Odp4: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
zvoník, 22.7.2009 20:21

Přidám s trochou do mlýna:
Nejsem sběratel teorií, co způsobuje globální oteplování Země. Ani přesně nevím, co způsobilo vyhynutí dinosaurů. Dokážu možná jenom logicky usoudit jak funguje příroda:
- Zemský povrch pokrývá z velké části rostlinstvo. Proto se Zemi říká zelená planeta. Proto se lesům a pralesům říká plíce Země.
Flóra neexistuje ne jenom na to, aby ji fauna, čili živočišstvo spotřebovávalo a žralo (což se za dinosaurů dělo velmi hodně!), ale má velmi mnoho dalších pozitivních vlastností, které si nikdo z vás zatím neuvědomil, zrovna jako si neuvědomuje, že každým ,,zabitím„ jakéhokoli stromu, a jakékoli rostliny (tedy i plevele) sám sebe pomalu možná vraždí zmíněným globálním oteplováním, které až teprv potom způsobuje skleníkové efekty, a možná se to úmyslně svádí na produkci plynů, aby obětní viníci byli přímo a jednodušeji určeni.
Jak jsem na to přišel? Jednoduše. Sledováním a porovnáváním důsledků činnosti lidí na této planetě. A to nejsem nijaký ekolog!:
- Na povrch zemský dopadá obrovské množství energie ve formě záření, které když má možnost se od něčeho odrazit (zde je potřeba vzít v potaz, jakou schopnost má povrch, od kterého se odráží!), zahřívá atmosféru i když skrze ní projde. A není to zanedbatelné! Zahřívání atmosféry spalováním fosilních paliv je proti tomu tak malé, že zas až tak velký vliv nemá na ono globální oteplování. Jak jsem na to přišel? Jednoduchým laickým měřením a počty:
1m čtvereční vyasfaltované silnice po dopadu slunečních paprsků odrazí do ovzduší bez mála 1000 Wattů tepla. 1m čtvereční obyčejné taškové střechy je na tom podobně (pro obyčejnou zkoušku si vylezte např. na půdu svého domu). Teď tu máme beton, dlažbu, a jiné ,,lidské“ povrchy, které odrážejí do ovzduší milióny kilowattů tepelné energie dodávané sluncem, a kterých lidskou stavební činností velmi rychle přibývá na celé planetě a všude! - Zjistěte si laskavě statistiky rychlosti likvidace přírodních povrchů pokrytých rostlinstvem, a statistiky náhrady těchto povrchů plochou odrážející sluneční energii do atmosféry ve stovkách kilowattů.
A jak je to s tou flórou?
- Každé odpařování kapaliny z jakéhokoli povrchu, vytváří ochlazování tohoto povrchu. Čili i odpařování vody způsobuje ochlazování (když zmokneme, je nám zima. Když obalíme flašku s nápojem hadrem, namočíme ho, klesne teplota nápoje o několik stupňů dolů, když láhev dáme na slunce). Fauna má takovou zázračnou vlastnost: Vodu, kterou nasaje do sebe, má okamžitě schopnost odpařit ven. Čili defacto každá kytka v prostoru funguje jako prostá miniaturní klimatizace, ale ochlazením daného prostoru neodvádí teplo někam jinam, kde způsobuje další sekundární oteplování, jako např. klimatizace vynalezená lidmi, ale energii ukládá do sebe ke svému vzrůstu! - Takto funguje každý metr čtvereční plevelem zarostlého záhonu, každý trávník a v mnohem větší míře zalesněný pozemek, protože energie ze Slunce se z takového metru čtverečního odráží jenom tak z 5 - 25 Wattů! Čím více sluneční energie dopadne, tím rostlina vypaří více vody do ovzduší a tím více ,,požaduje„ vody od svého kořenového systému. Čili naprosto dokonalá klimatizace vytvořená Někým, komu to dokonale myslelo!
Zde bych chtěl ještě připomenout možné vysvětlení jednoho důvodu ničivých a ,,vzácných“ povodní. Vykácíte-li nebo zničíte-li nějak jinak les ve vyšších polohách nad obydlenou oblastí, a zaprší-li o něco víc, než je běžné, nemá v rychlosti ,,kdo" dešťovou vodu rychle vypít, a steče tedy dolů...
Dokud si lidé neuvědomí, co skutečně způsobuje globální oteplování, že jsou to sami oni; dokud si nebudou vážit každého stromu, budou stále hořekovat, že se životní prostředí zhoršuje vlivem zvyšování teplot, protože si sami ničí tu nejúžasnější klimatizaci, která už přestává mít schopnost sama sebe vlastním rozmnožováním doplňovat, protože člověk tuto už dokáže likvidovat rychleji, než je její rozmnožování.
A ti dinosauři si to sežrali sami... Proto vyhynuli, a proto nás to čeká také!

Odp5: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
Pavel od vody, 23.7.2009 9:33

Zemi se říká „Modrá planeta“, protože ji ze dvou třetin pokrývají oceány a z vesmíru se tudíž jeví modře. Ke smůle ODS naše Země modrá opravdu je.

S těmi „lidskými povrchy“ je to pravda, stálo by za zamyšlení kolik plochy v % zabírají celou plochu ČR, případně EU. Za ČR to odhaduju minimálně na 10%. Zkusím to upřesnit.

U nás na kraji obce vyasfaltovali plochu cca 1ha, bez trávy, keřů či jakéholiv zeleně. Dali tam nějaký buňky či co. Ty lidi tam jsou naprosto nemožní, utíkají odtud krize nekrize.

Odp6: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
zvoník, 23.7.2009 18:01

Jasně, modrá z vesmíru, zelená od těch, co byli odjakživa spjati s přírodou. Ale o to teď nejde.
K vlastnímu přesvědčení, že mohu mít pravdu o oteplení Země můžete provést jednoduchý pokus. Vezměte teploměr a položte ho v parném dni na sluncem ozářenou silnici a zapište teplotu. To samé udělejte na běžném trávníku. Čili, je li jenom vyasfaltované celé jedno parkoviště u supermarketu cca 1 ha, je to 10 tisíc metrů čtverečních, kde jeden metr čtvereční vyzáří skoro 1000 Wattů tepla. Což je krát 10 000.... Takže ve výsledku je to to samé, jako kdyby menší elektrárna svoji veškerou energii přeměnila v teplo a to poslala do ovzduší. Když to udělá takových elektráren 100 tisíc na celém světě, a přidají se k tomu silnice a dálnice, vytváříme si sami reálné peklo na zemi a žijeme v domnění, že děláme dobře, když si život pohodlím usnadňujeme.

Odp7: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
Pavel od vody, 23.7.2009 19:42

Tak!!!

K té vyasfaltované a podobně „upravené“ ploše v ČR upřesňuju: podle mých odhadů to je do 5%. Čekal jsem víc. V EU si to netroufám odhadovat.
Cela třetina plochy ČR jsou lesy.

K těm elektrárnám: ve finále se veškerá produkce současných elektráren mění v teplo. Je to nejen primárním spalováním, ale i provozem el.zařízení, využívající el.energii, elektrárnou vyrobené. Vzhledem k účinnosti el.zař. (žárovka 8%, TV stěží 15%) se drtivá většina vyrobené el.en. mění na teplo.

Odp8: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
zvoník, 23.7.2009 22:00

Ale ano. Elektrárny jsou jasné, a účinnost zařízení, které jejich energie pohání se dost různí. A budiž. Tam se to dá ještě tolerovat, protože spotřebiče jsou čím dál tím víc účinnější, čili přeměňují lépe el. energii v to, co potřebujem. Ale tady jde spíš o to, že umělé rovné plochy, které nemají žádný jiný účel, než být rovné, a které vyrábějí z energie Slunce zbytečné teplo o obrovském výkonu, jenž má lví podíl na oteplování naší planety, protože od těch ploch se nadměrně ohřívá celá atmosféra. A méně účinější rovné plochy se samochladícím účinkem člověk dosud vyrobit nedokáže. A to platí pro každý vybetonovaný dvoreček.
V centru Prahy, například, kde není ani trochu chladicí zeleně je teplota o několik stupňů vyšší, než než na frekventovanější periferii, která vyrobí více exhalací.
Nebo: Máte-li zahradu se vzrostlými stromy, a pro své pohodlí se rozhodnete je porazit, a postavit např. rozměrný altán a kolem něho estetickou dlažbu, kde budete moci chodit v papučích, zjistíte oteplení ovzduší ve vaší zahradě o tolik stupňů C, - přesně tolik, kolik tepla vydá vaše střecha altánu a okolí. Vy ovšem řeknete, že fouká vítr, a že to teplo odvane pryč. Ano odvane, ale když si totéž řekne soused a všichni sousedé okolo, způsobujete si pozvolna do budoucna pomalé peklo, protože všichni budou chtít to pohodlí. A že nejlepší pohodlí je pod korunou stromu, si už neumí tvůrce pohodlí uvědomit...

Odp9: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
ivan, 24.7.2009 0:06

Ale Zvoníku, to co jsi právě popsal, to už není ani lokální ovlivnění, ale přímo bodové, to souvisí spíše s místním počasím než s klimatem. Lokálním se rozumí třeba ovlivnění energetické výměny pro Británii, nebo Gronsko. Altán na zahradě je významově to samé, co mokrý hadr na poušti. Místně ovlivňuje vývoj počasí a zhoršuje naši tepelnou pohodu, ale končí na energetické nule. V půměru nic nepřidá, ani neubere. Jenom si energii někde půjčí, by ji zas v jiné podobě odevzdal celku.

Odp10: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
zvoník, 24.7.2009 10:51

Prosím Tě, to byl skutečně jen jeden lokální příklad...! Ale věz, že takových lidí a přetvořitelů přírody je na celém světě bezpočet až milióny. A třeba ti, co zásobují Mekáče po celém světě odebírají od těch, co kácí deštné pralesy, levné suroviny pro výrobu rychlých potravin. A Mekáč si myje ruce, že on to jistojistě nedělá! A proto je taky pravda, že jako jeden lokální příklad nějaký altán na zahradě je proti tomuto naprosto úplný nic. Ale když si to řekne celý svět...? Tak už je to o něčem úplně jiným. Klideně se tomu můžeš smát, a třeba říkat, že sám v tom nejedeš. Ale v tom jedem VŠICHNI!

Odp11: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
ivan, 24.7.2009 12:36

Ničemu se nesměju, zcela jasně si uvědomuju, že skoro sedm miliard lidí a neustálý nárust jejich počtu planetu prostě spotřebují, ať se tomu bráníme nebo ne. Je jedno kdo si nad tím myje ruce. Během pár generací tu máme dvanáct miliard lidí a každý z nich se bude chtít mít co nejlépe, tedy neustále poroste spotřeba . Co s tím? Buď řízená reprodukce, nebo přirozená autoregulace, tedy reset! Je jasné, že žárovičky Oxida Bursičitého to nezachrání.

Odp12: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
tlapka, 24.7.2009 13:03

Pokud bych se na Zemi něčeho bála, bylo by to přelidnění. Čím více lidí, tím horší jeho vlastnosti.

Odp13: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
Pavel od vody, 27.7.2009 15:56

Tady se píše, že přelidnění nehrozí. O to už je postaráno...

Odp12: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
Pavel od vody, 27.7.2009 16:09

S těma úsporkama mě může čert zlostí vzít.
Asi se budu muset zásobit normálníma žárovkama, abych nebyl doma potmě.
Tady a tady

Odp13: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
Pavel od vody, 27.7.2009 16:22

Všude slyším, jak jsou úsporky vynikající, jak nám vyřeší problém se spotřebou el.en. Ale ve finále je to naopak.

Odp14: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
zvoník, 27.7.2009 16:58

Přejděte na LED diody! Sice je od toho prd vidět, ale toto má snad větší budoucnost! Já si s tím svítím ve věži, a je to ohromně úsporné s adaptérem, a navíc to jde i na akubaterky, když vypnou proud. A ty lze dobíjet solarkem. Doma mi stačí reflektor o 20ti diodách na čtení. Toaletu mám osvětlenu diodami o výkonu 1W ! Čili přes noc může svítit pořád a hodiny se ani nehnou!
Přísahám, to není reklama!

Odp15: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
Pavel od vody, 28.7.2009 9:29

Ano v LEDkách vidím další směr, stejně jako v halogenách. Ale je tady nebezpečí, které zmínil Ivan: Jedna LEDka hodinama nehne. Jenže tím pádem si toho lidi budou kupovat stále víc a víc a to pak už hodinama hne. A řádně!

Odp16: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
tlapka, 28.7.2009 9:56

Nachytáme si světlušky.

Odp17: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
zvoník, 28.7.2009 11:18

Tlapko, Ty jseš srandista... Za prvé - je jich málo, za druhé nesvítí, když potřebujeme (máš to asi z Broučků, co?), za třetí jsou chráněné. A za čtvrté otázka: Už jsi to někdy zkoušela jak je od toho vidět?
Jinak k té spotřebě, že ve větším množství to sakra hne hodinama, tak stačí počítat watty... Dosáhnout 25 W pomocí LEDek, to už je sakra světlo!

Odp18: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
tlapka, 28.7.2009 11:19

Chtěla jsem říct: Budoucnost je ve studeném světle.

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp10: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
zvoník, 24.7.2009 12:20

A s tou energií, že končí na energetické nule, to také není zas až tak pravda. Země zas až tak nedokáže vysalát své teplo do okolního vesmíru, jako ho nevysálá žádná planeta s atmosférou ozařovaná Sluncem, a která ho navíc ,,nevyrábí„. Alespoň v takovém rozsahu, aby sama sebe mimořádně ochladila nebo ohřála. A funguje tam určitá vyrovnanost v příjmu a výdeji tepla. Když ovšem zde vytvoříš takové podmínky povrchu, které dokáží dopadlou energii Slunce přeměnit v přímé teplo, což je každá rovná pevná plocha, dochází k mimořádné absorbaci tepla pod atmosféru, čili k oteplování. Nadbytečné teplo se tím pádem nikam neztratí a ani nevyzáří ven do vesmíru. A atmosféra vždycky bude působit jako skleník, který se dokáže přehřát. Okolní vzduch ale běžný skleník v noci dokáže ochladit, čímž vzduch sám sebe neznatelně ohřeje (předá se to teplo). Ale: teplo ani chlad Země se nikam neztratí, jenom se může smíchat. Ale také přijaté teplo neuváženým způsobem z vesmíru už tady zůstane v našem časovém měřítku takzvaně provždy, a to je právě (já říkám asi) to globální oteplení! Čili mimořádná situace nevědomky nebo bezohledně způsobená člověkem. Proto jsou jako záchrana ,,vymyšleny“ mraky, aby stínily. A aby se vytvořily musí se dát nějaká možnost jim vzniknout. Na to je tu moře. Ale co pevnina? Když se přírodě lidmi seberou lokální změny teplot přírodou regulované, a plošným vybetonováním se změní přírodní vliv oteplování a ochlazování povrchu, když se sebere přírodě možnost odpařit vodu z pevnin, která poté jenom steče (a způsobí třeba povodně), přestane ochlazování pevnin vlivem vegetace, která se kácí, a tedy může kolabovat i proudění vzduchu nebo může proudění vzduchu tropit jen a jen katastrofy na té pevnině a lidi budou jenom trnout hrůzou jak je to jenom možné, pokud někdo z nich ještě zbyde.

Odp7: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
ivan, 23.7.2009 20:55

Ale Zvoníku, takhle to není. To, co jsi zde popsal souvisí s lokálním ovlivněním klimatu, tedy rychlostí výměny enegrie uvnitř systému, nikoliv s jeho celkovou bilancí.

Odp8: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
zvoník, 24.7.2009 17:25

Ale Ivane, Tvoje ,,tak to není„ je totéž, jako vytrhávání slov z kontextu. Když totiž všichni ,,lokální“ budou dělat totéž v celém globálu, bude to přece globální, ne? A zvířecí ,,druh" ČLOVĚK je dnes přece už dávno globální!

Odp9: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
ivan, 24.7.2009 20:13

Zvoníku, kdyby teplota na Zemi stoupala o jednu tisícinu stupně ročně, tak by za tisíc let stoupla o jeden stupeň a za milion let bychom se smažili v tisícistupňovém pekle. Milion let je z hlediska geologického velice krátká doba, přesto život zde na Zemi trvá přes miliardu let, jenom od doby vyhynutí dinosaurů, nejůspěšnějšího živočišného druhu uběhlo přes šedesát milionů let. Po celou tuto dobu však byla Země životem obydlena v nepřetržité řadě. Přes ohromné změny v geologickém vývoji, růstu, nebo vzniku a zániku pohoří, nebo pohybu kontinentů, teplota zde na Zemi kolísala nahoru a dolů. Zdá se, že každý stav, který se vyvíjí jedním směrem vyvolá příčinu která se stane důsledkem pro obrat. Asi se to stane i tentokrát. Jestli z toho lidé vylezou nebo ne, je úplně jedno, není toho kdo by litoval, krom nás samých.

Odp10: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
zvoník, 28.7.2009 11:32

Jasně. Úplně tomu rozumím. Budu-li stvořitel báboviček a ona mi nebude chtít držet, smetu ji a postavím novou. I když si myslím, že s tou teplotou to není přímoúměrné času... - jedna tisícina stupně ročně... To by bylo moc jednoduché.

Odp6: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
tlapka, 24.7.2009 12:32

Jen aby nám ty strany a ta země nezčervenala. To bych si vyprosila.

Odp7: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
zvoník, 24.7.2009 17:51

A Tlapko, ta Země je už dávno navěky zčervenalá, i když je modrá, protože Ty to nechceš vidět, když název ,,komouš" přece vyhodil kopyta, že? Na to přijdeš ale až později, až sama přiznáš pravdu, že morálku tento systém NEMŮŽE mít lepší, když lidé k sobě nyní v běžném životě používají více rozličné zločinnosti, podvodů a hrubosti, než za totality, protože sami sobě údajně dopřávají více té svobody.
V našem činžáku bydlí určité množství partají. Za totáče skoro všichni chodili do práce a nikdo nebyl ve vězení. Dnes chodí do práce sotva polovina. Důchodci jsou z velké části v domovech důchodců, a z těch co by měli být výdělečně činní, je 7% ve výkonu trestu a v domě jsou všude dětmi počmárané zdi a v suterénu je nasráno, a mezi tím použité jehly od stříkaček, a sem tam i použitý prezervativ. Já jako dítě tento stav v žádném případě nepamatuji, a to jsem dříve prolezl všechno! Jestli je toto ta pravá svoboda, pak nechápu, proč tím musím trpět já, který v tomto současném stavu není vychován, což je podle Tebe asi špatně, že?! A nebo to mám dělat také tak třeba ve vašem domě?

Odp8: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
., 1.8.2009 22:32

Zvoníku, dobře jsi to Tlapce napsal, a to nejen obsahem, ale i rozsahem. Ona to potřebuje takto trochu více upřesněné, slohově rozvedené. Já jsem někdy příliš stručný a myslím si, že si více domyslí; ale ona mi pak nerozumí a začne se vyptávat na pocity :-).

Odp9: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
tlapka, 2.8.2009 10:57

Hoši máte pravdu já skutečně nemohu rozumět vašim bezbřehým ideálům.

Odp8: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
ivan, 2.8.2009 7:38

Jako kluk jsem bydlel v Roztokách, pár kilometrů od Prahy po proudu Vltavy. V dobách nehormonální atikoncepce tam bylo na řece tak bílo od prezervativů, že se někdy ani koupat nedalo. Trvale rozkopaná Praha s domy obestavěnýma rezavým lešením, někdy i přes dvacet let, vytvářela zákoutí kam se nedalo ani šlápnout. Drogy, nejčastěji kokain, dříve byly záležitostí spíše smetánky než plebsu, jeho drogou byl pivo a rum. Co vím, tak i na sídlištích se některé podchody lidma nepoužívaly pro zahovnění a špínu. Na nádražní záchody se nedalo jít ani z vejšky, nasráno bylo i v koutech, protože i normální člověk neměl v okamžiku potřeby jinou možnost. Lidé v Roztokách chodily v nutnosti za hromady uhlí v sousedících skladech. Každé město mělo svá zákoutí a svoje místa. Na odpočivadlech, na tehdy jediné dálnici se nedalo srát ani v lese pro znečištění. Na roky zamčeným hajzlu byla už skoro nečitelná cedule. ,,Hledáme pracovníky pro tuto provozovnu". Zvoníku, moc bych si to nemaloval, spíš se změnily formy toho co ti dneska vadí nežli lidi.

Odp9: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si...
zvoník, 3.8.2009 1:50

Ale jó... Berme to tak, že kdo si chce najít lidmi způsobené humusárny, najde si vždycky. Ale jakmile Tě, Ivane, začnu chytat za jednotlivé body Tvého příspěvku, přijdeme oba na to, že současný stav dnes je řádově horší, i když na první pohled možná hezčí jenom na pohled. Tam, kde byly původně zaneřáděné záchody, není dnes vůbec nic. A kam to lidé dávají? Úplně stejně tam, kam dříve. Když už jsme v těch Roztokách u Prahy, tak tam je kostel narození sv. Jana Křtitele. Na té malé věžičce na střeše jsou dva malé zvony, na které se normálně zvonilo. Dnes nejsou k použití, protože jeden místní podnikatelský kutil se rozhodl coby farník společenství a přemluvil pana faráře, že potřebují nutnou opravu a rozebral celou mechaniku těch zvonků. Dodnes práce stojí, on zestárl, chodí o berlích a na věžičku se už nikdy nevyhrabe... A kdo to má dávat dohromady, když spousta věcí už od toho chybí?
Co se týče těch drog, tak ti, co dnes fetují, to jsou vlastně ti, co přibyli (mají více možností), a ti co chlastali dříve, tak ti chlastají dál, pokud se neuchlastali, a jistě už stihli zacvičit svoje následovníky, protože spotřeba rumu i piva stále stoupá, i když stoupají ceny. Přibylo samozřejmě také zločinnosti a podvodů, protože kde by na ty svoje záliby ti feťáci a notorici brali, že? Co se týče těch odpočívadel u dálnic, tak tam spíš bylo otázkou jestli se tam zastaví více lidí, než je příroda schopna ekologicky zlikvidovat po nich ty pozůstatky. Zase musím konstatovat, že je to dnes horší, poněvadž udělat bobek ozdobený papírem v lese nebo někde v zákoutí, vyjde levněji, než platit drahé záchodné, a navíc v současné době vzniká (a to je mnohem horší!) mnoho velmi špatně přírodou likvidovatelných obalů potravin a nápojů, které lidé všude schválně volně vyhazují v přírodě a i ve městech na ulicích, přestože se za vhození odpadků do košů nic neplatí. A pokud se to začne neuklízet, stává se místo větším a smradlavějším smetištěm, než ksi popsal ve svém příspěvku, Ivane. A tam, kde bývaly roky zamčené hajzly, tam dneska není nic, protože místo město rekultivovalo, čili zbouralo záchodový stánek, zatravnilo a osázelo keři. Nyní okolojdoucí sledují jak keře rostou, aby se do nich mohli už brzy jít vymočit, případně vysrat. Ale musejí dát pozor! Je tam v nich už spousta použitého nádobíčka po feťácích! ...A sem tam už i první vlaštovky v podobě lidských extrementů těch více odvážných demokratů, kterým nevadí, že jsou z chodníku vidět...

Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009
., 8.8.2009 23:25

Ivane, i v současné době existuje mnoho lidí, kteří si nelámou hlavu s příčinou a následkem, a už vůbec ne s tím, aby někomu vysvětlovali něco, co je nezajímá.

Tak když se zeptám, kdo zabudoval do zákoníku práce nemorální a protiprávní paragraf dovolující zaměstnavateli zrušit pracovní poměr zaměstnanci ve zkušební době bez uvedení důvodu, tak na tuto otázku také nedostanu odpověď; nebo dostanu podobnou odpověď, jako dávají věřící, totiž : „ je to tak, a musí to tak být.“

Avšak já říkám: „Nemusí to tak být, já s tím nesouhlasím ! “

Odp: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009
zvoník, 9.8.2009 2:06

Jak je mým zlozvykem, chytám se tohoto příspěvku.
Jako zaměstnanec ve výrobě s tím § v zákoníku práce, který dovoluje zaměstnavateli vyhodit bez udání důvodů svého zaměstnance, také samozřejmě nemohu souhlasit. Ten § se tam dostal z prostých důvodů: Zaměstnanci jsou v tomto režimu soukromým MAJETKEM zaměstnavatele a tedy si s nimi může dělat co chce. Jenom je zatím nesmí legálně zabít... Ti zaměstnanci jsou dnes novodobí otroci jejichž život visí na velmi úzké niti - existenci, která je v rukách zaměstnavatele, jehož heslo je: ,,Když se ti toto otroctví nelíbí, táhni a chcípni! Já tě mohu úplně zničit!„ Čili, je to nedemokratické zbavování člověka svépravnosti v jeho pracovním zařazení a určení, a ve svém důsledku je možnost, že takový zaměstnavatel může legálně, svého otroka - bývalého zaměstnance, zařadit mezi lidi odkázáné k bídě a nakonec ke smrti jako zločince v otevřeném vězení, kde se dá na živobytí vydělávat jen nelegálními drobnými krádežemi, nebo se za velmi malý plat udřít. Poněvadž současný stát tento celý scénář existence chudých vytvořil, a tedy nedemokraticky schválil, je jeho politika totalitnější než politika jakéhokoli bývalého režimu, i když se tomu dnešku říká pokrytecky SVOBODA.
Všichni se ohánějí tezemi, že svoboda je to, že dnes smíme bez obstrukcí za hranice na západ (já jsem se tam např. od roku 1996 z finančních důvodů ještě nedostal, tak jaký rozdíl mezi bolševickým režimem?), že si můžeme říkat a psát, co chceme (když to bude někdo číst, pokud nám to demokratičtí cenzoři otisknou, a poslouchat, když nás někde titíž pustí ke slovu), že můžeme svobodně nepracovat a přiživovat se na jiných lidech (kteří žijí nespravedlivě v nadbytku a přiživu na sobě nám milostivě dovolí), ale zapomíná se na to, že nemůžeme pracovat, když bychom to nejvíc potřebovali, a že nás tento svobodný stát nechá klidně bez peněz zemřít, když jsme mu nepohodlní, jsme vážně nemocní, a léčba se zdravotní pojišťovně nevyplatí, že dokonce tento stát nám pomocí podnikatelů může zakázat pracovat v oboru, i když jsme zdraví, už jenom tím, že pokud jde o úzký obor, tak si to všichni podnikatelé toho oboru řeknou mezi sebou, a další a další totalitní postupy, včetně vykonstruovaných obvinění a výslechů na BISce.
Možná mi teď někdo z vás nebude věřit, ale tyto věci dost dobře dokážu posoudit, protože jsem si za komunistů zažil svoje za to, když jsem mezi ně nechtěl vstoupit, a také vím, že dnešní režim se o ně patřičně otírá právem, ale některé věci příliš nafukuje, oproti jiným věcem, které naopak zamlčuje, protože to dělá úplně stejně jako komunisti, ba ještě hůř a způsobem mnohem podlejším. A také právě zažívám režim dnešní, který je sice od toho bolševického jiný, ale mnohem zákeřnější než ten minulý.
Dále bych chtěl od někoho z vás vědět, co si skutečně představujete pod pojmem SVOBODA a kde svoboda vlastně končí, protože i ta má své hranice, a začíná neoblíbená TOTALITA? Pak bych chtěl vědět, kde podle vás začíná ono otroctví v dnešní ,,svobodě“ , když bez peněz nesmíte ani žít nadivoko ve volné přírodě, i když pracujete, a jestli náhodnou to bývalé staré otroctví, kdy otrokář směl otroka zbavit života, nebylo pro otroka svobodnější, než to otroctví dnešní, kdy ho nechává trpět? Podle mě bolestné a psychické strádání v této společnosti je mnohem horší, než to strádání v té bývalé otrokářské společnosti, a dokonce než onen konečný přechod na druhou stranu, kde veškeré útrapy naprosto milostivě končí.
To mě nutí k tomu rozhodnutí, že když mě někdo někdy obrazně zažene do existenčního kouta jako psa, kde nebude jiné východisko úniku, a situace bude velmi vážná, podniknout okamžitý ostrý výpad proti utlačovateli, který bude mít pro toho, kdo mě zahnal do toho kouta, přímé a dalekosáhlé smrtelné následky, bez toho, že bych měl strach z následků svého činu. - To nepřeháním, protože takových lidí jako já je, jak jsem vysondoval, už hodně a stále přibývají, i když si své živobytí zatím ,,vylepšují" různými krádežemi, což je zase mně odporné.
Čili to, co zde je za režim, NENÍ demokracie a svoboda, ale svobodná totalita.

Odp2: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009
Alfons, 9.8.2009 10:24

za totáče byla pohoda, dnes předsmrtné křeče. Mladá generaca dostává vybydlenou zdevastovanou republiku. Bez naděje na jakékoliv zlepšení života.

Odp2: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009
., 9.8.2009 10:42

Zvoníku, např. tento komentář (i mnoho jiných, které jste napsal) byste si měl přepsat nebo alespoň uložit ve svém počítači a pak vytisknout zatím sám pro sebe. Doufejme, že někdy přijde doba, že své myšlenky budete moci uveřejnit třeba v novinách, nebo přímo vydat knížku. Tedy: bylo by dobré, aby se Vaše komentáře zachovali alespoň u Vás doma v tištěné podobě, nebo na CD.

Dále odpovím, že na současnou tzv. „SVOBODU“ mám stejný názor, jako Vy. Z důvodu nedostatku finančních prostředků jsme po sametce byli v cizině pouze třikrát: v r. 1998 v Chorvatsku, v r. 2002 na Slovensku, v r. 2005 v Polsku v Krakově.

Obrazně si lze svobodu představit jako mýdlovou pěnu v uzavřeném prostoru. Každá bublina té pěny představuje svobodu jednoho člověka; čím je ta jedna bublina větší, tím méně prostoru zbývá na menší bublinky ostatních lidí. A každá pěna jednou splaskne a nikdo nebude mít svobodu žádnou: to jsou světové katastrofy, ať už přírodní, nebo válečné.

Takže to, co teď zažíváme, určitě pro většinu lidí není svobodou. Jenom pár jedinců má ty své „bubliny“ obrovské na Bahamách a na podobných destinacích.

Odp3: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009
zvoník, 9.8.2009 20:42

Hoši, hoši.
Promiňte, že vám takto říkám, ale já jsem naprosto obyčejný člověk, který jen píše sem do Svíce, a navíc jistě může existovat někdo, koho to i tak zase naopak může velmi pobuřovat, než aby si ty nápady někdo ukládal pro nějakou knihu prohibi-literatury (ha,ha,ha!), poněvadž lidé jsou fakt různí. Co se týče počítače, tak počítač nemám, lezu sem z mobilu N 95 8 Gb, čili neukládám. Bude-li mít někdo chuť, klidně přenechám autorizaci někomu jinému, a ať si to vytahá ze Svíce sám, protože já jsem opravdu jenom zvoník, který zvoní ručně, protože má k těm několikastaletým bronzovým superdědkům opravdu vřelý vztah, a tedy je nenechám zničit moderními motorovými pohony, co na ně skoro všude montuje církev, a na které právě staré zvony vůbec nejsou a nemůžou být připraveny. To já považuji za svůj prvořadý úkol, a mojí osobní povinností je pozitivně vycházet kvůli tomu se správci a faráři, komunikovat s nimi, čímž se vlastně stále učím vycházet s lidmi, kteří zase nejsou až tak sobečtí. Jasně, plebejec může říct, že jdu hlavou proti zdi, ale dokavaď můžu, dělám to, ať si každý říká, co chce, protože vím, že tím nedělám nikde a nikomu zle. Spíš naopak. Kdo někdy slyšel rozdíl mezi tradičními ručními nebo dokonce skutečně výjimečně nožními různými způsoby obsluhy zvonů člověkem, a následně potom motorovým pohonem zvonů, ten jistě pochopí. Nic víc, nic míň... Jen bych ještě poznamenal, že všechno dělám zcela zdarma, což je opět pro některé lidi naprosto nepochopitelné, a mají mě za blázna. Ať si...
Jenom prosím nesrovnávejte moji činnost s filmem o nejznámějším zvoníkovi Q. z chrámu od Matky Boží. Film je, co se týče informací o ruční obsluze zvonů a vliv na člověka, naprostý technický nesmysl! Obsluha zvonů pro člověka je příjemná až uzdravující, není nebezpečná, a pokud člověk jde ke zvonu s pokorou, nikoliv s bázní, tak i poučná! Člověk ale musí vědět, co s ním, aby neublížil zvonu a nakonec i sobě.
Každý člověk je schopen určité oběti, kterou je ochoten (ne donucen) obětovat pro něco, nebo pro někoho. To znamená, že ta oběť není a nesmí být obchodem, čili například nějakou revanží! Je-li tzv. oběť obchodem nebo revanží, pak ztrácí smysl oběti. Kdo tedy není schopen něco někde skutečně obětovat, tak každým svým úspěšným ziskem na svoje vlastní konto způsobuje ostatním lidem kolem sebe jenom zlo. Skutečná oběť na základě toho, že mám něco nebo někoho opravdu rád, bývá většinou zakončená obecným dobrem. Kdo je ale schopen obětovat všechno jen pro jednoho svého oblíbeného a třeba zamilovaného člověka, vychová z něj většinou vypočítavého a možná i následkem toho líného náfuku, který je schopen možná jen takové oběti, která ho nic nestojí, čili obětuje jen to, co sám odložil nebo nepotřebuje, a svým darem žádá úctu obdarovaných za to, co on sám vlastně vyhodil jako nepotřebné, čili zase tím zakládá na tvorbu obecného zla.
Tím, že například někteří lidé mlčí, dřou jako mezci, aby zajistili chod své rodiny, tak vědí, že přinášejí nedobrovolně určitou oběť systému - státu, ve kterém žijí. Ten systém je zlý a sobecký, neschopný oběti, čili ti lidé svou obětí podporují zlo, a nic nedělají a neřeší, protože na tom závisí existence jejich rodiny. To se dá vydržet jen do určité situace, kdy si rozumný člověk ještě říká: To zvládnu, to ještě není tak zlé, ale již brzy nastane pro některé lidi doba, že si řeknou DOST! Je to k nevydržení, dál už to tak nejde, a v ten moment je opravdu nejlepší se vším seknout, a zastavit tu činnost, co podporuje všechny lumpy a sednout si pod suchý keř, jako to udělal Eliáš... A dál dělat to, co říká EVANGELIUM. A to je velice zajímavé.

Odp4: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009
tlapka, 9.8.2009 22:07

HOŠI :-)
Proč raději nepoděkujete svým Bohům že jste se nenarodili v temné Africe? Měli byste to brát z lepšího konce.

Odp5: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009
Alfons, 10.8.2009 0:08

V temné Africe je hůř? A mají temnější perspektivy než u nás?:-)

Odp6: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009
ivan, 10.8.2009 7:02

Alfonsi, tobě už zarůstá mozek sádlem z přežírání.

Odp7: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009
Alfons, 10.8.2009 8:35

A co příprava na Argentinu? Brambory ve sklepě a hrnec sádla na půdě? Pokud máš záchvaty optimizmu navštiv psychiatra. Vypadá na na odtržení od relity.

Odp8: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009
tlapka, 10.8.2009 9:00

Psychiatři skor všichni odešli pracovat do Velké Britanie.

Odp6: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009
tlapka, 10.8.2009 8:59

Zaprvé je tam horko a zadruhé mají všichni AIDS. A nejsem si jista, zdali mají chladničky aby si chladili nápoje.

Odp4: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009
., 9.8.2009 23:23

Zvoníku, ale snad alespoň starý kufříkový psací stroj doma máš, nebo můžeš zajít ke kamarádovi který PC má, a občas nějaký ten textík napsat na papír, potom ho dát do plechové krabičky, zalít voskem a v této podobě ukrýt někde vysoko ve zvonici. Nebo na cédéčku zaznamenat, a opět ukrýt někde vysoko za trám zvonice, kam se nikdo kromě Tebe a holubů nedostane.

Odp5: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009
zvoník, 10.8.2009 0:15

...si nedělej legraci.
Holubi do zvonice nesměj ani páchnout, sic by pokáleli zvony a vůbec všecko; klidně do výšky až půl metru! Tam musí být čisto a útulno. A to, co se ve zvonicích ukrývá má zcela jiné duchovní zaměření, než spisy s tématem nějakých úvah. A aby někdo jiný přišel na to, že tam vůbec něco je schované, musel by vědět, kde mívají zvoníci skrýše a musel by tušit, že to tam ještě je. Jinak nenaleznou nic. Není to tak jednoduché jak to vypadá.

Odp4: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009
Alfons, 10.8.2009 0:07

To je pohoda, sedět ve zvonici, krmit holuby a ťukat do mobilu. To musí být nervák na prsty. Jakého máš operátota a jaký tarif atp.?

Odp5: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009
zvoník, 10.8.2009 11:16

No Alfonsi, asi vím kam tím míříš, ale budiž. Vysvětlím:
Jsem člověk, který měl mobil snad až jako z těch posledních lidí v naší republice. I ta nejposlednější uklízečka a městský metař už volal a posílal SMS mobilem a zvoník furt nic. Bylo to velice vtipné. Psal se rok 2002. Ani jsem po mobilu dokonce netoužil! Ani dnes ho příliš k volání nepoužívám. Dostal jsem svůj první od naprosto mně nepříbuzných lidí (tedy už samozřejmě vůbec ne od zaměstnavatele), a byl to Siemens A 50 s Kyslíkovým operátorem a GO - kartou, abych byl vůbec k sehnání, protože doma moc nepobývám. Nevěděl jsem pomalu, co s tím, tak to bylo většinu času v mrtvé nečinnosti. Nicméně časem jsem se do tého kráma nabifloval békat, když mi někdo zavolal. A tak to šlo dál. Kyslíci mi časem navrhli paušál, kde mi moje vlastní volání na čísla, která jsem volal, vyjde levněji. Přešel jsem. A dostal od nich nabídku k vyčerpání bonus bodů na podstatně kupodivu o hodně levnější nový telefon. Pro můj účel už bylo ale vhodné, aby telefon měl slušný foťák kvůli dokumentaci v mnohdy stísněných a kaskadérských prostorách věží. Padla volba na Ericsson K 750i pro jeho rozšiřitelnou paměť kartou, jednoduchý přístup na e-mail, který mi vytvořili přátelé a celkem pohodlný přístup na webový prohlížeč přes Operu Mini, kam jsem z finančních foundů chodil jen velmi svátečně. Když se převalil konec smlouvy, situace se opakovala: Šel jsem kvůli větší obrazovce na tu osmigigovou Nokii N95 za opět velmi výraznou slevu a předplacený volný internet - ten nejlevnější, co na mobil šlo získat. - To si můžeš zjistit sám. A všechno od Kyslíků...
Cvrnkat do toho zas není až takový problém, protože kdo se to naučil na klávesnici s T9, tak ví, že to jde napsat velice rychle bez nerváku pro prsty a to kdekoli, tedy samozřejmě i ve věži, ale ne jenom ve věži, ale kdekoliv v přírodě, ale také je fakt, že už mám úplně vyšahaná tlačítka, takže na nich není skoro nic vidět a mačkám to po paměti. V přírodě se dá dobíjet pomocí solárního článku, který lze zakoupit ve specializovaných prodejnách s elektrickými součástkami za 220 Kč.
A protože k tomu všemu došlo právě nejvíce kvůli té dokumentaci fragmentů ze zvonů, využiji situace k zamyšlení nad jednou skutečností:
Dokumentovat zvony pro farnost všude je velmi nutné, protože také velmi často NEJSOU právě dokumentované pro ochranu před zcizením a vyvezením do ciziny přes dnes otevřené hranice, jako sběratelský artefakt, a tím je znemožněné následné dohledání. 1kg nového zvonu stojí více než 1000 Kč a historický kus mající několik set kg, nebo přesahující tunu i více, má úplně nedozírnou a neocenitelnou hodnotu originálu umu lidí našich zemí! Když je ovšem zvon svým člověkem do detailu zdokumentován, a tato dokumentace předána správci k archivování, dozvíme se potom dodatečně, že třeba zvony české s domovenkou zde v Čechách v nějaké obci, kde tvrdí, že jim je vzala válečná rekvizice (raději nejmenuji), zvoní např. ve státě Oklahoma nebo kdekoli jinde na tamním kostele a to ke slávě Boží! Zdržím se veškerých komentářů, ale napíši jen to, že se tam dostaly tak, když se dělily vítězné mocnosti po roce 1945 o válečnou kořist v Hamburku (číst úředníci asi neuměli, takže čeština jim vůbec nic neříkala, čili vzali jenom KUS), tak tam ti zvonové odjeli asi (mysleme si to raději) na určitou křesťanskou misi... Někdo by řekl - chvála Pánu Bohu, ale to fakt s velmi smíšenými pocity..., protože dosud to vše existuje bez náhrady, neboť hlava České církve prohlásila, že když ten kapitalismus pro nás tolik udělal, nemůžeme zvony na něm chtít zpět. To je, co? Ovšem do Ruska nešel ani jediný kvůli tehdejší bolševické politice..., samozřejmě. Zase se smíšenými pocity - chvályhodné...
Víte, je to velice zvláštní parketa, ale když si představíme polovinu 16. století zde v Čechách se všemi politickými důsledky tehdejší doby, a k tomu si představíme, že v té době jenom v Praze bylo více jak 100 kovoliteckých firem, které byly schopny odlévat zvony a poptávka byla velká, a že na severu Čech žil zvonař Matěj Špic, kterému se roztrhla forma s taveninou a rozžhavený kov mu vypálil oči, a on to přežil, a neustal jako slepý odlévat další zvony, na které umístil český nápis, kde osobně děkuje Bohu za pomoc k dokončení nového díla, tak to asi v tom 16. století něco znamená, když v tehdejší době bylo všechno na výrobu mnohem nákladnější, a přesto se vytvářely zvony váhy několika tun jako oběť Bohu, a ty přetrvaly dodnes, pokud je dnešní člověk sám nezničil. Tak třeba naleznete zvon od Matěje Špice v Roudnici nad Labem, vážící jistě hodně přes tři tuny odlitý na svátek sv. Magdalény.
A dnes lidé obětují svoji snahu jen sami sobě a jen pro svůj vlastní život, který když pomine, tak většinou všechno předcházející úsilí necitlivě zničí nový nástupce opět pro svoje pohodlí, jehož úsilí novou rekonstrukcí je vlastně zmařeno, poněvadž po něm přijde stejný nebo podobný amant a situace se stále opakuje. Jenom staré zvony přežívají ta všechna pokolení, mají stále stejný hlas se stejným motivem, a kdo je jenom trochu citlivý, tak ví, co to znamená... A tak mezi námi žilo spousta jedinců, o kterých se může napsat životopis pro příští generace: Narodil se, žil a umřel.

Odp6: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009
., 10.8.2009 13:46

Tak Zvoníku alespoň napište svůj životopis ! Zde máte návrh OSNOVY :

Narodil jsem se kdy, kde .... Žil a pracoval jsem kdy, kde ...
Oženil jsem se kdy, kde, s kým .... Rozvedl jsem se kdy, kde, s kým ...

Zvonil jsem na zvony se jmény, kdy, kde, nahoru a dolů,
mám rád zvony a vím skoro všechno z historie českých zvonů.

Na poslední cestě mi zazvoňte zvonem „Janem“,
ať zvoní pan ......., který byl mým kamarádem.

Na mohylku mi malý zvoneček dobře připevněte,
a budu rád, když na mne při jeho zvonění nezapomenete.

Příloha: fotografie ze života mého i ze života zvonů s komentářem.

Konec OSNOVY.

Zvoníku, legraci si nedělám. Jste originálním člověkem, který má ostatním lidem co říci nejen na svíci. Dejte tomu tedy trochu trvalou formu. V podobě životopisu by to mohly „skousnout“ různé politické režimy. Třeba byste se v tom literárním díle mohl spolčit se Slaydem. :-)

Odp6: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009
Alfons, 10.8.2009 15:29

Dobrý, milý kyslík ale s internetem přitvrdil, 10min=20Kč. (max to hodí 5000Kč) Kolik musíš prodat zvonů aby jsi to utáhl? Já mám,tmobile a aktivaci na týden 39Kč a po překročení FUPu 15MB to jede dál, ani to není moc poznat. Má k tomu také někdo něco? Jinak jsme na potápějícím se Titaniku a tak každá snaha o záchranu je marná.

Odp7: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009
zvoník, 10.8.2009 18:47

Nejdřív k Alfonsovi:
Mám neomezený přístup prohlížeče a nestahuji, a stojí mě to pár set měsíčně. A Opera Mini je v připojení na kb velmi úsporná!
Teď k tomu životopisu: Psát ho nebudu, neboť tento úkon vytvořit sem považuji za něco jako ne moc zrovna chutný striptýz.
Zvony NEPRODÁVÁM, ani bych to nikdy nedopustil, aby se tak někde stalo v místech kde působím. Zvon není zas až tak jenom předmět, ale fakt umělecké dílo vytvořené do určitého společenství lidí v běhu generací. To dílo dostává při uvítání do kostela navlas stejný stupeň svěcení jako člověk patřící mezi ty lidi. Nový se samozřejmě zaplatit musí, aby mohl vůbec existovat, a představuje společnou oběť všech věřících, protože si ho přáli. Já si také přeji nový zvon. A to za ten, který zmizel v 1. válce z ,,mojí„ zvonice. Mám tam ,,G“ a ,,Fis" , a chybí právě ten třetí! Schválně: Vymyslete třetí ladění, aby to hezky znělo? Už na něj něco mám, takže do důchodu se ho snad dočkám..., když lidi pomůžou...
Ještě přídavek: Kdo je z Brna, tak tam u sv. Jakuba je dílo snad nejkrásnější na Moravě hlasově i tvarově (to je jen můj názor) z roku 1515! A ten má ve spodním průměru 199cm! A je na čtyři lidi. Váží tak možná kolem 8mi tun! Když tu věž uvidíte, tak je zavěšen nezvykle mimořádně v horním patře zvonice. Jednou v životě jsem ho zvonil ve dvou lidech. Paráda! A ty trámyska z té doby, co ho držej! To je fakt neuvěřitelné, že bez jeřábů a technického vybavení mechanizace, to tam dokázali naši předci dostat do takové výšky!

Odp8: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009
ivan, 10.8.2009 21:14

Slyšel jsem, že se k vytažení obvzláště těžkých zvonů používaly lana spletená z lidských vlasů. Co je na tom pravdy?

Odp9: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009
zvoník, 10.8.2009 22:06

No, já to taky slyšel... To všechno ale říkají pověsti. Je ale možné, že se klasická lana posilovala vplétáním koňských žíní, což pro tajemnost úkonu mohl žíně někdo nazvat třeba vlasem princezny či královny té a té, ale až po zdařilém zavěšení těžkého zvonu, a tato informace se šířila právě pro zvýšení úcty od obecného lidu vůči svým feudálům. Holt politika, no...
Dneska ale ne po, ale před volbami o sobě třeba pan primátor Prahy P. Bém už dopředu prohlašuje, že pevně stojí za ochranou pražské zeleně a jeho snahy budou nanejvíc ekologické, a že věnuje mnoho peněz z městské pokadny právě na kultivaci pražské zeleně, a přitom tajně a pokrytecky nechá zlikvidovat plíce Prahy - největší lesní porost v pražském regionu - část Klánovického lesa. ( www.klanovicky-les ) A došlo k tomu tak, že dal nůž na krk Klánovickým radním, že Praha nedá této městské části ani korunu na obnovu komunikací, když Klánovice nepodstoupí vykácením lesa alespoň 9 jamek Pražským golfistům. A radní zradili své voliče údajně za úplatek ze stran cizích podnikatelů a pražského magistrátu. No... A tak jsem o tom napsal ještě jinam (i deník TN), aby se vědělo, jaký zmetky máme ve vedení v našem hlavním městě.
Ale zpět k těm zvonům. Těžké zvony zřejmě nevisely na lanech, i když se lana k jejich instalaci na věž používala, ale vyzdvihovaly se pravděpodobně podkládáním a do věže odsunem. To je jenom moje domněnka, proto to ale nemusí být pravda.

Odp8: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009
., 10.8.2009 22:23

Zvoníku, neznepokojujte se prosím mými komentáři.

Já se nedomnívám, že byste svůj životopis měl zveřejňovat na svíci. Můžete si ho třeba napsat jen sám pro sebe tzv. „ do šuplíčku“, a samozřejmě do něho nemusíte psát úplně všechno. Buďte bez obav, každý z nás, když udělá „striptýz“, tak určitě všechno nebude pouze chutné ... Ale to není to hlavní.

Snad nějaké příbuzné máte, snad mezi nimi existuje alespoň jedna jediná mladší osoba, které byste mohl a chtěl ve stáří svůj životopis svěřit; ta osoba se třeba zabývá rodokmenem, a nevíte, kolik takový pro rodokmen zapálený člověk musí vyvinout úsilí, aby se zpětně něco dověděl o historii a životě svých předků.

Také toto moje mínění a návrh není žádným úmyslem Vás k něčemu nutit nebo snahou se něco dalšího o Vás dovědět. Je to pouze námět, který můžete nebo nemusíte realizovat.

Můžete si i nahrát zvuky různých zvonů na CD. Lidi co zvoní se zvukem zvonů zachytit kamerou a vytvořit DVD. K tomu můžete nahrát svůj komentář o historii zvonů. Ale vím, že z hlediska ochrany zvonů před současnými zločinci, by to možná bylo pro zvony nebezpečné. Podobně je nebezpečné fotografií nebo filmem zachytit v naší přírodě vzácnou rostlinku nebo motýla. Ihned vystartují chymtivci, kteří jsou schopni poslední kytičku svého druhu vyrvat ze země a prodat někam do daleké Tramtárie, kde zahyne nepříznivými podmínkami.

To třetí ladění k tomu „G“ a „Fis“ se pokusím vymyslet, ale musím si to napřed zahrát.

Mrzí mne, že Vám nemohu finančně pomoci se sbírkou na nový zvon, prostě na to nemám. Velmi si vážím Vaší snahy ušetřit finanční prostředky na nový zvon, a přeji, aby se Vám to podařilo.

Odp9: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009
Alfons, 11.8.2009 3:03

Ovšem hlas zvonů znamená to, že zbytky nebezpečných tmářských církví jsou ještě aktivní. A že negativně ovlivňují morálku v naší moderní společnosti. :-( Připomínají upálení Jana Husa, křižácké války atp. Povoluje náš právní systém denně občanům tuto zrůdnou ideologii veřejně hlukem zvonů připomínat?

Odp10: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009
zvoník, 11.8.2009 7:54

Alfonsi,
kdybychom takto postupovali úplně ve všem v životě, muselo by i všechno pozitivní pro život zmizet z povrchu zemského, protože právě to pěkné a úžasné připomíná mnohdy zase jinému člověku situace, kdy bylo něčeho někde zneužito ke škodě všem (tam se dá uvažovat i o tom, nebyla-li ta škoda součástí nějaké dobrovolné oběti). Ve výsledku toho všeho nelze považovat existenci zvonu za připomínku nebezpečných tmářských církví jenom proto, že existuje, protože zvon NEBYL NIKDY k tomuto připomnění určen! To sis vytvořil ve své hlavě. Vlez někam na věž mezi zvony, vezmi si latinskočeský slovník, nauč se číst minus a majus písmenka, a budeš hned vědět, co se děje, když zvoní zvon! A krom toho je to velmi zvláštní druh hudebního nástroje představující ve svém odlitku, tvarem formy při lití, celý předem přesný vyladěný akord, což u člověka, který to dokáže vytvořit, předpokládá velmi vysokou vzdělanost v geometrii, matematice, metalurgii, chemii, fyzice, musí umět ovládat umění hudby, umět vytvářet umělecké formy přímo s výzdobou, které udrží velkou váhu rozžhaveného kovu, a také musí mít právě obrovskou předvídavost, která se skoro rovná té Božské, protože v celé práci je velmi mnoho hmotných prostředků věřících a ty nesmí zklamat už právě tím, že jeho zvon nebude třeba jen o zlomek tónu ladit s těmi ostatními, protože doladit se odlitek, jako struna na kytaře, už nedá. A pro nový zvon se musí s formou začít uplně znova tím, že se nepovedený zvon musí rozbít.
Zde bych chtěl právě připomenout, že to celé symbolizuje přesně to, když někdo přijde s novou teorií, která neladí s tou minulou, je také nutné ji rozbít a začít znova. Jenže tady je potřeba se o věci zajímat a ne je jen odsuzovat. Dnešní lidé jsou záměrně vychováváni a vedeni, aby byli úplně mimo, bořili staré a vytvářeli možná horší nové. A to hlavně v myslích jiných lidí.

Odp11: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009
Alfons, 11.8.2009 10:01

Neraď mladým a vzdělaným lidem, zvonařský zpátečníku a věžní upíre. Nehaž jim klacky pod nohy a nech je vytvářet vlastní, moderní budoucnost. Oni vědí nejlépe co a jak pro sebe i pro své potomky. Až budou zcela odstraněny církve a na ně navazující instituce a spolky z povrchu zemského a zbourány všechny církevní stavby, památky, zničeny knihy a vše co bylo s činností církví spojené, pak teprve může nastat ráj na zemi. Církve jsou brzda rozvoje lidstva.

Odp12: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009
zvoník, 11.8.2009 11:07

Alfonsi!
No tak, teď jsem se zasmál, až jsem si poprskal mobil!
- A že se jim to daří, co? Oni mladí totiž, než to uskuteční, zestárnou, a ti jejich mladí si zas budou dělat nový ráj na zemi a zpátečníci (což budeš i Ty) budou prskat jak rozzuřenej kočičák a dokonce i nějaká ta facka padne... Ještě že tu je kmotřička smrt! Zaplať Pán Bůh! Ale do té doby se budeš muset ještě hodně učit!
Ha,ha,ha,ha,ha!

Odp13: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009
Alfons, 11.8.2009 11:40

Přece mladí hospodáři přebírali statek a hospodaření po starých. A dobře jim tak!! ;-)

Odp14: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009
zvoník, 11.8.2009 14:45

Teď si polož otázku, co si představuješ pod pojmem ,,přebírali„? Rozhodně to neznamená ,,násilně odebrali“. Protože kdyby to jenom trochu znamenalo to druhé, byli možná rázem elegantně vyděděni. A pak můžou ukázat, co umí na zelené louce, která není jejich! A také to mnohdy kupodivu ukázali, že? A to opět mnohdy způsobilo návrat a sblížení. A v tom to sakra je!
Takže můžu dělat dál věžního upíra a lidi to berou, protože jsem ještě nikoho nevysál.

Odp15: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009
Alfons, 11.8.2009 20:25

Ale rušíš nevěřící hlukem zvonů!! Kdo to má poslouchat?;-)

Odp16: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009
zvoník, 12.8.2009 0:00

Tak, i když si děláš, Alfonsi, srandičky, tak s tímhle názorem jsem se setkával snad miliónkrát na různých místech. Je vidět, že znáš lidi, Alfonsi.
- A víš, že jsem tento názor díky ruční obsluze zvonů dokázal u lidí z 99% odbourat? A to zcela nenásilně, a dokonce s možností přímé přítomnosti při návštěvě zvonice pro tyto lidi, kteří vůbec do kostela nechodí. A představ si, do zvonice vlezou! Být jenom u toho, když se zvoní, totiž, je jiný zážitek, než být dole pod věží! Kdo to někdy zažil, nedokáže na to v dobrém slova smyslu zapomenout. Někteří mi dokonce zprvu říkali, že jsem bezohledný člověk, který tady zvoní jako blázen na mexický vesnici. A dneska nestačím obíhat všechny věže, a musím je ,,rozdávat" dalším vychovaným zvoníkům. Když někde vynechám, příště se ptají, proč se minule nezvonilo. Mnozí lidé dokonce, když se zvoní, vylézají z domů a otevírají okna, aby si vyposlechli svoje zvony jenom kvůli jejich hlasu. Ale co... Líbí se to dokonce i psům! Teď si někdo z vás možná řekne, že si budu vymýšlet, ale znám jednoho zvoníka z východních Čech, kterého do věže doprovází jeho vlastní pes. A protože je pes větší a velmi temperamentní, tak jakmile se otevřou dveře zvonice, letí jako blesk po schodech nahoru, aby tam u zvonů byl první a vyhlíží dolů svého pána, kde se zase courá, a pak čeká netrpělivě těsně pod zvonem se zvednutou hlavou, než se začne zvon houpat. Když zvon začne znít, pes do toho začne velmi pečlivě výt. Ale ne jen tak ledajak, ale přizpůsobuje hlas svého vytí hlasu tomu zvonu tak, aby se zvonem vytvořil harmonický tón! My bychom na to ani nepřišli, ale upozornil nás na tu zvláštnost jeden muzikant, který psa přímo na místě zaujatě s údivem sledoval, jak ten pes zprvu hledal harmonický tón svého vytí v okolí narázového tónu zvonu, a když ho našel, tak pak v něm vyl až do konce zvonění. A protože se situace při každém zvonění opakovala, nešlo zajisté o náhodu. Jednou! Jen jednou nechal kvůli cizí objednané návštěvě na zvonici svého psa zvoník doma v domku zavřeného, aby nedošlo ke konfliktu s cizími lidmi. Jeho domek byl asi 50 m od věže. Sotva ale zazněl zvon, pes proskočil zavřeným oknem a přiběhl za svým pánem a zvonem ke své povinnosti. I zvířata mají totiž k hlasu zvonů kladný vztah a přitom nemůžeme o nich říct, že jsou věřící v Boha. Kočka je velice zvláštní v tom, že ta jenom cukáním hlavy sleduje, co se to mezi těma trámama pohybuje, ale nic neloví a nepobíhá. Ale přesto do té zvonice vleze. Kam ale chodí raději, tak k hodinám, které se ještě natahují ručně. Pohyby některých částí stroje jí dosova fascinují. Jenom některý člověk si hraje na tvora, který se zapškle vzteká a vyžaduje údajný klid, kdy mu nevadí kravál a málo harmonické tóny s řevem ožralů z místní diskotéky nebo putyky, když řve celý víkend sousedova cirkulárka nebo sekačka na trávu, či lomozí rušná silnice kolem baráku nonstop. Hlas zvonů je proti tomu balzám na duši.

Odp17: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009
Alfons, 12.8.2009 2:28

...Hlas zvonů je proti tomu balzám na duši....jak pro koho. Moderní člověk si uvědomuje, že zde ještě tmáři fungují. Jo, to takové nefalšované duc-duc, to je balzám na duši mladého člověka. 100 MWatové skřehotání Madony na celou českou kotlinu je jiné kafe. Rozjásané davy v uměleckém tranzu to potvrzují. Hudební vkus a vnímání zvuků se mění. Stejně se divím že na zvoníky ještě nevtrhl OSA.

Odp18: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009
ivan, 12.8.2009 6:36

Zvony jsou vznešeně krásné, hlavně ty velké z dlouhým dozněním.

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp18: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009
zvoník, 12.8.2009 7:23

OSA jóóó? Ha,ha,ha. Kdy se to sdružení narodilo? He? A jak by vypadala praxe v případě obsluhy zvonů? Už vidím dnešní množná nedohledatelné potomky Tomáše Jaroše z Brna, nebo Brykcího z Cynperku, nebo Mistra Ondřeje z Prahy, nebo možná jakéhokoli neznámého konváře, jak se dožadují svých práv na hlas nástroje, který vyrobil jejich prapředek pro slávu Boží, že jakákoli veřejná produkce zvonem musí být pro potomky zvonaře honorovaná! Teda Alfonsi,...? Nečetls náhodou taky zákony profesora Parkinsona? Nebo něco podobného? Také je ovšem možné, že to může být tím, že příliš moc často čteš vtipy o Pepíčkovi.
Budeš se divit, ale vím o člověku, který chtěl do parlamentu prosadit zákon o plošné dani ze vzduchu, který my obyvatelé Českého státu dýcháme! A víš, že se našli tací, kteří by ho podpořili? A víš, že já bych to možná řešil tím, že bych používal dýchací přístroj, ve kterém bych si vozil vzduch ze zahraničí, kde je vzduch pořád ještě zadarmo, protože kdyby se přišlo na to, že ho kradu doma, to by na mě mohl vlítnout exekutor.
Hele, nech už ty hovězí nápady... - To myslím na sebe!

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009
Alfons, 12.8.2009 8:15

Máš na zvonění licenci od ČTÚ? Jedná se o přenos informací v audio pásmu!! http://www.ctu.cz/

Odp20: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009
zvoník, 12.8.2009 10:57

A víš, že ČTÚ na hlas zvonů nevydává provozovateli licenci ani když je provozovatel reprodukuje do místního rozhlasu? Ale ten reprodukovaný, to je zvuk fakt humus, a i tak se to mnohde používá... Já mám pocit, že ani na zvuk poplachových sirén nevydává ČTÚ licenci. Nebo myslíš, že jó?
Víš, já si stejně myslím, že to jsou všechno fakt hovězí nápady, jako nápad jednoho mého kamaráda, který prohlašuje, že člověk svými prdy znečišťuje ovzduší určitým procentem jedovatých a nedýchatejných plynů, a tudíž by měl z této produkce platit ekologickou daň podle toho, co jí. Tím by měly být potraviny podporující plynatost (jako je měkký chléb a pečivo, fazole, hrášek, cibule, nápoje s volným CO 2, apod.) přísně evidovány, případně patřičně zvlášť zdaněny. Anebo by každému spotřebiteli těchto potravin měl být k řiti voperován plynoměr, podle jehož odečtu by každý člověk platil daňové poplatky za neekologické chování.
Hele Alfonsi, pokus se o tom udělat vědeckou práci, a nech zvony zvonama. Nebo nebyl by to námět na diplomku? Víš co by to přineslo mnoha lidem za úlevu a vytvoření lepšího životního prostědí? Třeba bys mohl i založit nějakou novou stranu Zelených, co?

Odp21: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009
Alfons, 12.8.2009 13:14

Ani OSA ani ČTÚ? A co hygiena? Kolik decibelů zasahuje ušní bubínky nevěřících a jak zvuk zonů působí na jejich psychiku? Jsou laděni na rytmus skřeků typu duc-duc a zvony jsou pomalé.:-) A když někdo spí po noční směně a nad hlavou mu mlátí zvony?

Odp22: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009
zvoník, 12.8.2009 15:17

Zvony jsou ploužák, co?
Duc-duc je lepší, co? Ty si Alfons, nedáš pokoj, páč se ženu po Tých připomínkách jako slepice po flusu. Dobře tedy: Quasimodo byl hluché jako pařez. Neohlušily ho zvony. On vlastně musel lhát, protože pro zvýšení zajímavosti a tajemnosti, mu to dal do úst autor příběhu. Zvony vydávají oblast velmi silných kmitočtů, které zásadně nepoškozují sluch, protože jsou to hluboké kmitočty, které spíše rozvibrují své nejbližší okolí. Mnohem škodlivější pro sluch jsou kmitočty vysoké, jako řinčení, chřestoty a pískot, a nemusí být zas až tak silné! Hluboké a velmi hluboké tóny slyšitelného spektra slyší dokonce i hluší lidé. Měl jsem některé lidi z centra hluchoněmých na návštěvě při zvonění a oni cítili hlas zvonů celým tělem, a byl to pro ně nevšední zážitek. Dokonce jejich pocity se násobily v souzvuku třeba dvou zvonů způsobem, který jsem já slyšící technicky nejdřív nechápal. Ale později jsem zjistil, že některé, třeba dva, tóny nebo více tónů mohou vytvořit tón třetí, který nevydává ani jeden z těch zvonů. Takže naprosto hluchý člověk není odkázán k naprosté hluchotě. Proto se dříve zřejmě zvoníci rekrutovali nejvíce z takto postižených lidí a jiní lidé si to dali do souvislosti, že zvony zákonitě musí poškozovat sluch a začali měřit decibely.

Odp10: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009
., 11.8.2009 22:04

Alfonsi, Alfonsi !
Svůj styl ironie jste dotáhl téměř k takové dokonalosti, že se obávám, že už mnozí svícaři věří, že to myslíte vážně. Alespoň prosím připojujte smějícího se smajlíka, aby lidé věděli, na čem jsou.

Odp11: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009
Alfons, 12.8.2009 2:30

To je stav současné společnosti.:-(

Odp11: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009
tlapka, 12.8.2009 11:09

Že by nevěděli na čem jsou s Alfonsem? Tomu nevěřím !

Odp12: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009
Alfons, 13.8.2009 21:05

Vědí, ale nedokáží uvěřit!:-)

Odp: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009
tlapka, 12.8.2009 11:13

Kdyby zaměstnavatel neměl tuto možnost tak zase z opatrnosti méně lidí zaměstná, to je jasnější než 1000 sluncí. Zaměstnanec taky může odejít sám a nemá povninnost to speciálně odůvodnit- nebo to tak není? Pak by museli mít větší povinnosti i zaměstnanci.

Dnes je v E15 příčetný článek o Bjornu...
santiago, 12.8.2009 15:38

Dnes je v E15 příčetný článek o Bjornu Lomborgovi.

Kdo nese vinu
Sansai, 19.8.2009 21:40

Problém ve změně klimatu není v obyčejných lidech , ať již tomu věří či nikoli, ale největší vinu na tom nesou vědci. Ti svými výzkumy, napomáhají jen ke katastrofán , ať už je to výzkum chemický, lékařský atd. Stále vymýšlí hovadiny proti lidem.Stačí se jen podívat na oblohu co na nás padá za svinstvo , čím nás práškují.Oni něco předhodí jak se říká do placu a ten kdo v tom vidí přísun peněz do své kapsy, se toho chopí a je mu jedno jakou škodu tím způsobí. A obyčejný člověk? Ten je jen loutka, která nevidí do karet, jen se stává součástí hry, které ani nerozumí.
Lidé by se měli přestat bát, neměli by se nechat strašit hrůznými scénáři o katastrofách, každý by měl zaujmout stanovisko podle svých osobních prožitků a zkušeností a ne přilévat z nevědomosti do roztopeného kotle olej.
Pojďme být moudří a nepřistupujme na hru těch mocných, nenechme se ovládat reklamou a různými chytáky, vždyť zadarmo nám nikdo nic nedá , ani zdraví, ani kousek místa pod sluncem na které máme právo od Boha. Hodně štěstí všem Sansai

Soukromý průzkum-důkazy.
Alfons, 19.8.2009 22:17

V důsledku globálnío oteplování teče v potoce méně vody a tráva bujněji roste. Častěji se musí kosit a vyrůstá do větší výšky. Všiml si toho někdo?

Odp: Soukromý průzkum-důkazy.
ivan, 19.8.2009 22:27

Alfonsi, myslím že tento rok je jeden z nejvodnatějších za posleních několik let. To by bylo, aby za takových podmínek tráva nerostla. Všimnul jsem si, ale nedivím se, zdá se mi to normální, tobě ne?

Odp2: Soukromý průzkum-důkazy.
Alfons, 20.8.2009 5:54

Proto rostou tolik houby. Lesy jsou promáčené až to v nich čvachtá.

Odp: Soukromý průzkum-důkazy.
ivan, 19.8.2009 22:31

No, a s tou vodou? Myslím, že ji mělo spousta lidí až po krk, mnohdy doslovně. U vás v potoce teče méně než jindy v tuto dobu?

Odp: Soukromý průzkum-důkazy.
zvoník, 23.8.2009 7:59

Sans má pravdu s těma vědcema a Alfonsovi neteče voda v potoce v dostatečném množství a tráva roste nadměrně. To je blázinec: Voda si teče kde chce, např. Někde dokonce i v ulicích, sem tam to smete nějaký baráček, Alfons musí často sekat trávu, protože ona si odmítla říct - dost! A to ještě nevíte, že zvířata na nás na lidi chystají invazi, poněvadž u nich propukly také demokratické procesy a chtějí tudíž víc žrát, tak sem z Bavorska běhaj vlci krást králíky z králíkáren a my je nesmíme chytat a ani střílet, páč jsou chráněný. A tak to půjde dál... Úplnej blázinec. A můžou za to vědci!

Odp: Soukromý průzkum-důkazy.
., 23.8.2009 13:24

Alfonsi, všimli. Čím více se hlava a záda stářím kloní k zemi, tím vyšší se zdá tráva. „Nejvyšší“ tráva rostla, když jsme byli dětmi předškoláčky. :-)

Odp2: Soukromý průzkum-důkazy.
Alfons, 5.9.2009 13:16

Tobě se kloní k zemi něco jiného a meleš z posledního, mátoho.;-)

Samozřejmě že je to celý nesmysl.Žadné...
gokax, 27.8.2009 14:15

Samozřejmě že je to celý nesmysl.Žadné dramatické oteplování nehrozí je to jen jeden z dalších blafu tkz.ekologistů.Závídí moc a postavení ropných magnátů apod. tak se je snaží tímto zdiskreditovat.Všechno je v naprostém pořádku.

Oteplování
Neuvedeno, 28.8.2009 0:57

Tak mám ten dojem, že jste si všichni příjemně popovídali a že jste s tím spokojení. Podíváme-li se na problematiku oteplování zase mýma očima, tak bych řekl, že opravdu ubylo v Gronsku ledu, tudíž, že určitě oteplování nastalo. Protože i na Aljašce led ubývá. Viděl jsem v televizi různé křivky, jak to bylo s tím oteplením. Ochlazení země totiž podporují sopky a jejich kouř. Existuje určitá evidence sopečné činosti a s tou se porovnával tento graf oteplení. Tato sopečná činnost tam byla znát. Na grafu bylo ukazováno, jak lidská činnost zvýšila oteplení. Bohužel, ale nebyla tam činnost ohňů, které zužují Afriku, Ameriku i ostatní světadíly, která také určitým způsobem ovlivňuje atmosféru a její teplotu. Tyto ohně vytvářejí také kouř a vytvářejí ale také oxid uhličitý. To konečně sopky také. Třeba budou existovat také grafy započítavající tento kouř. Jde o obrovské samovolné, nebo i chtěné požáry. Jestli se tyto kouře započítávají do bilance při kšeftování s emisemi, tak se mi to jeví tak, že Španělsko a Řecko bude platit jako mourovaté. Jestli se to nezapočítává, tak pak celá akce s povolenkami emisí nemá žádný smysl.
Pak se tady objevila nová zpráva o tom jak původně se vytvořil kyslík na zemi z kysličníku uhličitého. Bylo to v mělké vodě z nějakých mořských řas na kamenech. Ty, prý potřebují méně kyselou vodu, aby mohly tento kyslík vyrábět, takže jsou ohrožené. Prý vyrábí až polovinu kyslíku na zemi. Pak ještě jsem slyšel nějakou informaci o ukládání kysličníku uhličitého v hloubkách u mořského dna. Tento kysličník uhličitý / oxid uhličitý/ při stoupající teplotě moře má tendenci se z těchto mořských hlubin uvolnit a vpadnout do ovzduší.
Další informace, kterou jsem někde slyšel, byla ta, že doba ledová vznikla z důvodů odlišného oběhu země okolo slunce a že pravidelně k tomuto odklonu oběhu země od Slunce dochází.
No a konečně další důvod ochlazování přímo zde v Evropě je změnou Golfského proudu, který v určitém chladném období neteče kolem Anglie, ale naopak teče kolem Kanady. Další důvod je pohyb tektonických desek země. Ovšem ty mají následek sopečnou činnost, která v grafu započítána byla. Konečně další důvod ochlazení mohlo být i díky dopadu velkých meteoritů do oblasti mexického zálivu, a do oblasti Sibiře, při kterém došlo k zakouření země.
Dále byly zjištěny dva vzraty výskytu kyslíku na zemi v ovzduší.
Jenže všechno toto je jen zjištění toho, co se událo. Jiná věc je jak postupovat k zmenšení oteplování.
Je tedy jasné, že nejjednodušší a nejméně nákladným je zabránit velkým požárům ohně, při kterých vzniká oxid uhličitý. Prý mimo jiné vznikají také z prostého pohození skleněné láhve, která působí jako čočka a zapálí suchou trávu. K tomu by se měly zavázat všechny země světa, aby omezili hromadné ohně suché trávy a hoření lesů.
Dalším opatřením vyčlenění určitých peněz z povolenek na zavápňování moře, aby mohla probíhat oxidace z mořských řas. Dále povolenky zavést do celého světa.
Nakonec zavést určitou daň z energetických zdrojů, jako je nafta, benzín a plyn, protože ty nejvíc oteplují planetu jejich spalováním. Z ní pak financovat vysazování nových stromů a zavlažování planety v pouštních oblastech, aby zeleně na zemi neubývalo.

Odp: Oteplování
Pavel od vody, 28.8.2009 15:24

Většina popsaných dějů nás provází po staletí (spontánní požáry v australské buši...) ale nikdy nebyly změny tak rychlé, dramatické. To co sledujeme dnes, kdy je to rok o roku horší a horší, to nebylo nikdy ve známé historii. Kdo kdy pamatuje krupobití až 6x ročně v jedné lokalitě s kroupami jako pingpongáče? Vždy byly jednou za několik mnoho let. Kdo kdy si vzpomíná na záplavy zvané bleskové? Na nich máme lví podíl tím, že jsme se postarali, aby voda opustila co nejrychleji krajinu rovnáním říčních koryt a meliorací obrovských ploch. Teď stačí větší déšť na jednu louku a vesnicí pod ní se prožene tsunami. A to je situace jen u nás.

Odp: Oteplování
zvoník, 1.9.2009 8:02

Já zvoník nejvíc souhlasím s neodhazováním těch flašek. Jednak proto, že některé vzácné krásné staré sbírám, a jednak proto, že ty od alkoholu volným odhazováním tedy nemohu produkovat, protože nechlastám a zapálit taky nemůžu, páč nefajčím, čili tím vůbec nezpůsobuji lokální požáry odhazováním nedopalků a sirek, a ani znečištění ovzduší pálením tabáku. Mohl by mi snad někdo sakra snížit daně, né?...

Odp2: Oteplování
ivana Kozárová, 16.9.2009 14:24

Dejte poste restante a já Vám tam nějaké pošlu,mám jich hafo a unikátních !

Odp3: Oteplování
zvoník, 16.9.2009 23:39

Děkuji Ivano.
To je milé, ale s těma láhvema je to tak: Musejí mít svoji historii příběhu a příchodu do sbírky. Přijdou do zvonice jako předmět s životem a stanou se inventářem lapidária, nikoliv fetiší. Každá věc ve zvonici má svůj příběh a dá se o ní vyprávět. A to jsou právě i ty staré láhve. Je to ujetost, ale jen tak má všechno svého ducha. Poslední cennost mám obraz od pasteklové kreslířky Marie Brožové, na kterém je motiv ,,Zvonění na lepší časy" , čili také zvon ve stromu života a čtvero ročních období. V těchto období rozeznívají Klášterní zvoníci svůj zvon o slunovratech a rovnodennostech. A paní Brožová ten obraz začala malovat za hlasu tohoto zvonu před kostelem. Na zadní straně je její věnování. Předtím mi dal můj známý kovář svícen, u kterého jsem objevil, že jeho ramena, když se do nich udeří, tak krásně zní. A každé jiným tónem a obě spolu dokonce ladí! Svícen byl na jednom trhu řemesel na prodej, ale protože byl moc těžký a neohrabaný, nikdo ho nekoupil. Ta znělost nebyla plánovaná a přišel jsem na ní až já. Ten kovář byl totiž také zvoník. A další řada a spousta věcí tam je na dlouhé vyprávění. Dokonce tam visí salám Herkules, který schne už osmý rok, protože jsem ho slíbil jednomu psu, který se mnou chodil ke zvonu, a tak stále čeká, až se objeví. Atd. atd...

Odp4: Oteplování
ivana Kozárová, 17.9.2009 12:56

Dobře Vám rozumím,mám taky věci s příběhem,třebas kus liteřiny z koryta řeky po povodni,nebo dřevěnou valchu po babičce,na který jsem si musela jako malá holka prát svoje prádlo.
A všechna moje zvířata mají svůj příběh,moc mizernej...
Věci bez duše nemá cenu hromadit.
Tak nějak si asi mezi lidmi vybírá stvořitel. Použitelnej kámen do katedrály,nepoužitelnej kámen,špatně opracovanej kámen,zasviněnej kámen od něčeho,co nejde umejt.... Kameny s příběhem...
Některej kámen má cenu vybrat i z velké hromady,protože je to právě ten,co se hodí....
Blbě antropomorfizuju,to se nemá;-)

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru