Nefilozofujte u piva, přijďte na Svíci.cz!

Poslední komentáře

Střípky z diskuse

Zajímavé odkazy

Novinky na Svíci.cz

  • 30.11.2007: Nyní jsou nově přidané komentáře od poslední návštěvy zvýrazněny barevně
  • 13.4.2007: Možnost úpravy i zatím neschváleného článku
  • 22.6.2006: Zlepšeno vyhledávání
Proč používat Linux

Komentáře k článku

13.8.2009 16:18

Pičikáto, paruka, pudr a piha

santiago

Sem tam mi na ulici vnucují pozvánku na koncert vážné hudby. Obtížník bývá oděn ve vyšívaném kabátci a pumpkách, na nohou bílé punčochy, na hlavě černý třírohý klobouk, pod ním bílou paruku.

Proč turista touží strávit jeden ze dvou tří svých večerů v Praze poslechem sonáty nebo fugy v zatuchlém sklepení? (Což by doma v Bielefeldu nebyl nikdy udělal.)
Paruka na zpocených pleších emeritních filharmoniků, pudr a piha na uhrovatých lících vychrtlých konzervatoristů, kteří šmidlají větu za větou na jevišti osvíceném petrolejkami z výprodeje Ikey, to sotva slibuje magický zážitek.
Napadá mne - jistě mimo jiné - že třeba cizozemec opustivše svůj Mannheim nebo Newcastle rád přistoupí na iluzi jakés takés katarze po té včerejší pařbě v ukrajinském bordelu. (A nakonec na žádosti o grant je termín „klasická hudba“ vějičkou, kterou magoš nemůže odmítnout, žene, žejo.)

Byznys s pičikáty brnkanými v parukách mne ale přivedl k jiným, divočejším otázkám:
Jak je to vůbec se starými (nebo klasickými) uměleckými díly?
Mají pro dnešního člověka větší hodnotu než ta moderní nebo ta soudobá?
Nebo mají na něj aspoň srovnatelný účinek?
Nebo ztratila svou důležitost a srozumitelnost, mají jen historickou cenu a snad skýtají úchylné povyražení pár snobským bláznům?
Ta díla vznikala v jiném světě, jinými prostředky, byla určena pro jiné publikum.
Mají Vám ještě co sdělit?
Nebo jsou jen zaprášenými doklady, vzbuzujícími povinnou úctu ke schopnostem dávno mrtvých předků?

Literatura

Bude ještě někoho někdy zajímat Babička nebo Povětroň? Opravdu jste to četli?
A co třeba Canterburské povídky nebo Don Quijote?
Budete vážně číst něco napsaného před rokem 1920 a proč tomu dáte přednost před současnými autory?

Divadlo

Bouře? Višňový sad (údajně hra všech her)? Oidipus král?
Co vám to dalo (kromě toho, že jste se přesvědčili, že ten Langmajer byl úplně nahatej)?

Tanec

Louskáček? Čím si vás získal?
Les Indes galantes?
Pokud mě chcete pozvat na balet, prosím ne na pas-couru a demi-plié zástupu napudrovaných labutí.

Film

Působí na Vás Metropolis nebo Extáze intenzivněji, než moderní filmy?
Vážně si vážně pustíte něco natočené před rokem 1970?

Architektura

Kde se Vám lépe studuje? v Moravské zemské nebo v Klementinu?
Veletržní palác nebo palác Kinských?
Proč podnikový večírek v Břevnovském klášteře?
Potřebujete v divadle k něčemu prdelaté andělíčky s pozlacenými pindíky?
Podle mne cokoli postavené před rokem 1920 je neobyvatelné, pokud s tím neprovedete něco jako Plečnik s Pražským Hradem.

Hudba

Nevím, co si mám vzít z Mozartových a Vivaldiho samosnubných vypižlaných ornamentů. U Beethovena - kromě podivné slabosti pro Sedmou - toho nevidím o moc víc. Ale v hudbě mám proti současné době největší posun vzad - někam od konce 19. století: Dvořák a tak. Mahler. Hudba jako nejabstraktnější umění podle mne stárne nejpomaleji...

Výtvarné umění

...ovšem s podivnou výjimkou sochařství, kde mne ve všech starých obdobích překvapuje, o kolik jsou 3D díla (které je podle mne těžší vytvořit) lepší než 2D malby těch otlemených šlechticů a svatých.
(Třeba samothrácká Niké je zatraceně sympatická roštěnka i na dnešní dobu - snad proto, že nemá hlavu).
Co se obrazů týče, začínají být pro mne zajímavé a sdílné někdy od kubismu.

Na závěr,...

...aby někdo předčasně nevybuchl kvůli nedorozumění: poslouchejte si co chcete, třeba cembalo nebo loutnu. Čtěte si Kšaft umírající matky, dívejte se na Fragonardovy husopasky, já Vám do toho nemluvím ani se Vám kvůli tomu nesměju.

Pokud ale chcete napsat do diskuse něco přínosného, pak se zamyslete, co dávají - kromě historického svědectvi - dnešnímu člověku díla, která nutně nesou stigma toho, že byla vytvořena v době, kdy většina lidstva žila v nevolnictví nebo otroctví, neuměla číst ani psát, kdy Evropou sem a tam táhla vojska, kdy se umíralo na mor a s velkou oblibou pořádaly pogromy a narodit se jako ženská, máte cenu a postavení jalovice?
Stigma toho, že byla vytvořena podle vkusu lidi, kteří pokud by se Vámi vůbec zabývali, tak by Vás nechali za Vaše dnešní názory a nároky upálit nebo roztrhat psy?

Zkrátka - a zabíhám kvůli té zkratce na tenký led - umělecké dílo mi myslím ukazuje způsob, jakým se autor dívá na svět: co a jak hodnotí a co a jak řeší. Ve vědě se tomu říká paradigma.

(Poznámka: Kýč něco napodobuje, nejspíš většinový vkus, vypočítavě a s trapným zpožděním).

Pokud se autorovo vnímání a autorův přístup shoduje s mým, dílo se mi líbí a motivuje mě pokračovat. Čím víc rozdílů, tím se mi ovšem líbí méně, ale může mě inspirovat ke změně způsobu, jakým jsem až dosud vnímal svět okolo. Ve vědě se čas od času přijímá nové paradigma a málokdo se pro to zlobí, je to zákonité.

Představa, že se dnešní ekonom inspiruje u Marxe, biolog u Darwina nebo technik u Edisona je spíš romantická než reálná. Projevuje se tomu úcta, staví se na tom, ale je to už dávno komprimované a skryté hluboko v základech jako Vaše školní trojčlenka.

Takže: myslíte si, že „paradigma“ umělců, kteří žili ve světě před sto a více lety, ještě nutně nevyčerpalo a že rozdíly, které identifikujete proti tomu svému, vás stále vedou dopředu?

Moc hezký článek...
Clouck, 13.8.2009 23:41

Děkuji Vám za velice zajímavý a čtivě napsaný článek. Donutil mě po delší době k zamyšlení. :-)

S několika věcmi nesouhlasím. Vážně si myslíte, že díla Vámi jmenovaných autorů byla tvořena podle vkusu společnosti? Co třeba Mozartův „propadák“ Don Giovanni? Myslím, že jednou z typických vlastností velkých umělců je to, že jdou jaksi proti proudu a nezáleží jim v první řadě na tom, jestli se jejich díla budou někomu líbit. Dokonce je jim to leckdy naprosto lhostejné. Pokud tedy jejich dílo vypovídá o své době, pak spíše zprostředkovaně, jejich úhlem pohledu.

Co nám mohou dát díla s oním stigmatem? Třeba právě poučení z historie nebo aspoň důvod vážit si dnešní relativní svobody. A umění přece může také být cenným „interaktivním“ zdrojem informací o své době, informací, které bychom z kronik těžko vyčetli.

Odp: Moc hezký článek...
santiago, 14.8.2009 17:28

Máte pravdu. Může nás to poučit o tehdejší době. A můžeme si ji srovnat s dneškem.

Ale o jejich svobodě mám aspoň zčásti pochyby. Jíst museli a absint taky není zadarmo.

Dřív dělali pro pár jednotlivců - na konkrétní objednávku - pro šlechtické dvory, kláštery, měšťany. Snad až od poloviny 19.století už bylo tolik právně a finančně nezávislých lidí, že mohli tvořit bez zakázky pro ně - pro anonymní trh.

Pan baron asi kapelníkovi noty neopravoval, ale pokud ten by váženým hostům zahrál něco moc od podlahy, tak by pan baron na kapelníka ty psy klidně pustil. Takže autocenzura. Jen tolik, co Jeho milost snese. Aby Jeho milost před Jeho výsostí nevypadala jako buran od prasat, ale zase ani jako nějaký frivolní ztřeštěnec.

Souhlasím, že ti, na které jsem si vzpomněl, šli aspoň v některých případech svou cestou. Ale jak to bylo s Donem Giovannim, nevím. Tuším, že ten právě na rozdíl od Figarovy svatby úspěch hned od premiéry měl, ne? Ale to je jedno. V hodnocení možná převažovaly i vzájemné sympatie a antipatie mezi šlechtici a mezi Prahou a Výdní.

Sci-fi
sysel, 14.8.2009 2:05

Nesnadno se odpovídá na téma takto sugestivně vhozené do ringu. Nutně se totiž objeví někdo s názorem, že výpověď autora svědčí spíše než o velkém přehledu, vhledu a znalostech, naopak o velmi povrchním odsudku něčeho, co ani pořádně nezná.

Mohu se považovat za aktivního umělce, i za kvalifikovaného fysika a jako takový souhlasím s letitým postřehem: „vidím dále, protože stojím na ramenou obrů“. Citátem, který je tak živý, že se jej neštítí použít i Obama. Paradigma, nebo lidštěji směr zkoumání můžeme vůbec změnit právě proto, že jsme dospěli na nějaký další hřeben poznání a konečně vidíme za něj.

V hudbě, kterou znám z posice nejen konsumenta, jde i o to, že proniknout do partitury, poprat se se svým vlastním partem, sladit svůj díl skladby se spoluhráči nejen harmonicky, dynamicky, rytmicky, ale i citově, to je důvod, proč se do celé věci pouštím(e) a je v podstatě jedno, zda surovina pochází ze čtrnáctého století či z pera Šlitrova.

Umění zřetelně souvisí se slovem umět. A v tom se neliší současný umělec od antického (pokud to je skutečný umělec). Proto se současní umělci, ale i vědci, které lze z vyššího pohledu pod pojem umělec zahrnout, chodí inspirovat i poučit třebas k pythagorejcům, beze studu, že by si snad mohli připadat před kýmkoliv nemoderní.

Pohled autora mne neuráží, ale připadá mi jako pohled konsumenta, který se vlastního tvoření moc neúčastní. Pokud muzikant nehraje vysloveně pro obživu, (protože nic jiného neumí, i když ho to nebaví), hraje spíše než pro publikum pro svoje vlastní potěšení. I pro vědce je tvůrčí činnost obvykle zábavou a často i adrenalinovým sportem.

Opovrhovat minulým (uměním) s jedinou podstatnou výtkou, že totiž vypovídá o jiné době, je do značné míry nepochopením umění samotného. Umění (a do značné míry i věda) vypovídá především o člověku. A ten se vlastně ani moc nemění. A proto jsou čtivé i (pro někoho blouznivé) příběhy z budoucnosti, které přece z pohledu santiaga měly být stejně nesrozumitelné jeko ty dávno minulé. Sci-fi totiž také vyprávějí o člověku, který se ani v nejfantstičtější budoucnosti v základech nezmění.

Odp: Sci-fi
Alfons, 14.8.2009 2:38

Laicky řečeno hudební vkus se u dítěte zafixuje do věku asi 11ti let. Takže proto taková obliba duc-duc, Madony atp. Proto rozdíl mezi vkusem mezi generacemi.

Odp: Sci-fi
santiago, 14.8.2009 8:53

Rozumím tomu, co říkáte. A jestli správně vnímám, co naznačujete, už teď bych chtěl zaplašit pár stínů.

Za prvé souhlasím s tím, že je to velmi povrchní pohled konzumenta. No právěže. Konzumentů je nás většina, nemáme moc času, z jisté části si umění financujeme (také prostřednictvím svých volených zástupců) a jsme hodně zmatení.
Ale - jakkoli je to napsáno provokativně - není to odsudek. Natož opovržení, tak to vyznít nemělo.

Za druhé - ten citát. K tomu malichernou poznámku, že to je přesně ta pozitivní nekonfliktní všem srozumitelná prázdná pravda vhodná právě do úst kteréhokoli prezidenta USA. Já ji nepopírám, ale chápu to jako vyjádření úcty. A ptám se, zda se z té výšky proto dívat tímtéž směrem, jako oni obři.

Já myslím, že paradigma se nemění proto, že přes hřeben vidíme, ale proto, že přes něj nevidíme. Jenže mluvíme každý o jiném hřebenu.

O čem vypovídá umění je dlouhá debata a musím se přiznat, že jsem to v článku schválně napsal špatně, aby to zůstalo jednoduché.

Teď se už v rychlosti jenom zmíním o té sci-fi. Já tedy mám za to, že sci-fi příběhy jsou srozumitelné proto, že vůbec nepovídají o tom, co se stane, ale o tom, co se už stalo a co se děje dnes. Dříve zlý sen všech cenzorů. No asi nemluvím o verneovkách a space operách. A co se týče toho, zda se člověk mění ... třeba Lem, Gibson i Dick o tom myslím napsali dost. Třeba Návrat z hvězd je hodně stará věc :), ale pokud si vzpomínám, svým způsobem se hodně týká toho, o čem debatujeme.

Příliš buldozerický názor
zvoník, 14.8.2009 6:13

I když jasně opodstatněný. Proč? Nebudu komentovat. Jen napíšu: zavání to pohrdáním vším a vedoucí k excesu. Čili je lepší se dnes asi na všechno umění vykálet, protože moji vnuci tím budou zajisté podobně pohrdat a také budou mít více možností to rychleji zničit, neboť technika destrukce všech umění se zdokonaluje.
Jasně, tento názor já toleruji, neboť v případě dnešního podporování snobů a nevzdělanců má naprostou pravdu, ale zásadně s ním nesouhlasím, protože jsem úplně jinak laděn. - Asi jsem se velmi špatně narodil do této hnusné doby... A já jsem se přitom chtěl narodit do doby gotiky... No, holt se mi to nepovedlo, proto musím trpět mezi šílencema, kteří všechno překopou k obrazu svému, pak výhoděj kopyta a nic po nich nezbyde, protože další šílenci to odsoudí a zničej... Promiň, to není osobní.

Odp: Příliš buldozerický názor
Alfons, 14.8.2009 9:09

...jsem úplně jinak laděn....tvoje hudební ladění probíhalo do věku asi 11ti let. Takže jsi v pořádku. Ladění dnešní mládeže probíhá obdobně. Proto ta nedorozumění a nepochopení mezi mladšími a stršími. Dnešní mladí na tom budou časem stejně. Pokud přijedu do cizí země, automaticky předpokládám tamní ladění a ne pro dnešní dobu typické anglické skřeky po celém světe. A to všude. I vrozhlase a TV atp. Freeanglo skřeky nejsou zaOSAované, takže ničí audio prostředí všude kam člověk přijde. A všude samý vlezlý a přiblblý anglický klip. Na výletní lodi v Chorvatsku skřípou angloskřeky. Proč? Protože kapitán sebral posádce všechna chorvatská CDčka, protože jdou zaOSAovaná. Časem bude i naše cymbálovka hrát angloskřeky a zpívat anglicky. Devastace a degenerace národa probíhá na všech frontách.

Odp2: Příliš buldozerický názor
Čumil, 21.8.2009 1:19

Jsi mimo mísu. Všechno je zaOsované, jazyk v tom nehraje roli. Ochranky jsou propojené na celém světě a anglický repertoár je chráněn stejně jako český nebo chorvatský. Pokud veřejně nepouštíš výhradně nechráněná díla, což jsou většinou jen amatérská dema, ale cokoli na nosiči od jakéhokoli většího labelu nebo z rádia, jedná se o chráněný repertoár. Doplň si znalosti než plácneš podobnou blbost.
http://www.bmi.com/
http://www.ascap.com/index.aspx
http://www.prsformusic.com/Pages/default.aspx
tolik k angloskrekum a jejich ochrane. Naopak jedním z důvodů, proč se všude hraje Mozart a ne např. Ravel nebo Janáček je ten, že prvně jmenovaní nemají již žádné dědice, jsou víc než 70 let po smrti a splňují tak tzv. public domain status, tzn. NEJSOU chráněni OSA, můžeš je hrát od rána do večera a nemusíš za to platit nic ani kdyby tam bylo 10 000 lidí.
Rock & Pop je prostě anglosaská hudba, stejně jako Samba je jihoamerická a Flamenco španělská, za tím žádní ilumináti nestojí.

Odp3: Příliš buldozerický názor
slayd, 21.8.2009 7:33

Kája má rád Máju: ich liebe dich! P.S.

Odp4: Příliš buldozerický názor
zvoník, 22.8.2009 11:21

Ano, a proto všichni chceme na ,,Kájův" , protože to tam nesmrdí!

Vracíme se zpátky do minulosti, abychom...
Karolína, 14.8.2009 9:43

Vracíme se zpátky do minulosti, abychom se něco o té a té době naučili, zčásti porozuměli. Učí nás to na základní, střední i ysoké škole....... Někoho to osloví, někoho ne... Já říkám, proč se někdy nezaposlouchat do skladeb Mozarta, na starém gramofonu, sednout si u toho do křesílka a začíst se třeba do Babičky??? Mám ráda umění, také mám ráda klasiku, jsem trošku retro dítě :-) ale všeho s mírou. Pro mě je to prostě nahlédnutí do jiné doby. Ale jinak velice pěkný článek....

Máte snad pocit, že tehdejší lidská...
Bára Š., 14.8.2009 10:55

Máte snad pocit, že tehdejší lidská zkušenost se tak moc liší od dnešní?

Odp: Máte snad pocit, že tehdejší lidská...
santiago, 14.8.2009 12:38

No právě. To je ono. Opravdu mám pocit, že témata vzpoura proti osudu jako „Oidipus král“ nebo moudrost prosté ženy z lidu jako „Babička“ je úplně mimo zkušenost dnešního člověka.

Myslím, že zkušenost lidí v převážně ateistické společnosti, kteří mohou věnovat 80 % svého času zábavě, kteří mají svobodný přístup ke vzdělání a k informacím (a také k umění), kteří konečně uznávají, že i žena je lidská bytost (to se prostě nedá nic dělat), kteří jsou víceméně po všech stránkách svobodní, ... je zásadně jiná, než zkušenost lidí ještě před pouhými 100 lety.

Che, teď se bojím, že mluvím jak předseda Mao nebo Zdeněk Nejedlý. Jenže já „klasickou“ kulturu nezakazuju, nezatracuju, nenahrazuju ani se jí nevysmívám. Snad se jen ptám, jestli to její vyzdvihování není pokrytecké a snobské a falešné právě jako ty paruky a pudry.

Ale uznávám, že třeba „Othello“ neztratil význam ani trochu. Návod na uškrcení blondýny je užitečný v každé dobje.

Odp2: Máte snad pocit, že tehdejší lidská...
Bára Š., 19.8.2009 11:36

tak mě prostě třeba Rachmaninov přijde krásný. Unylý pop mi krásný nepřijde, ale to je individuální věc.

Knihy mi také přijdou krásné, obrazy taky..vůbec opomíjíte estetický faktor, který je přece v umění jeden z nejdůležitějších

A tedytéma vzpoury proti osudu je u mnohých lidí více než aktuální

Odp3: Máte snad pocit, že tehdejší lidská...
santiago, 19.8.2009 14:02

O hudbě přece píšu, že stárne nejpomaleji, vždyť Rachmaninov je mladší než Mahler, o kterém se zmiňuji (ale pravda je, že bych Rachmaninova od Stravinského ani Prokofjeva nepoznal). Ale hrát Rachmaninova nebo Mahlera v paruce jsem ještě neviděl. Ta paruka je ovšem jen symbolický atribut, ale snad víte co chci říct.

Unylý pop asi není umění, žene? Přitom bych řekl, že je někdy estetičtější než nějaký Bartók.

Marná vzpoura proti osudu je v ateistickém demokratickém státě se silnými sociálními nebo aspoň solidárními mechanismy téma nanejvýš teoretycké.

Odp4: Máte snad pocit, že tehdejší lidská...
Bára Š., 19.8.2009 14:46

No já jsem to pochopila tak, že se ptáte, jaký smysl má starší umění....jinak já miluju i gregoriánské chorály a polyfonie...a to už je přeci jen doba..:-)

Co je a co není umění, to je otázka na celou jednu obsáhlou debatu bez konce. Podle mě snad i je, předpokládám, že o jistou estetickou složku se tvůrci pokouší, ale mě rozhodně neoslovuje. Dokonce ani nevím (momentálně), zda znám nějaký pop (opravdu čistý pop), který by se mi líbil více než klasika. Asi ne

Jinak ten osud si každý představí trochu jinak. Každý si i dnes s sebou odnáší „osudové“ rodiče a „osudové“ vztahy, které nás mohou a nemusí osudově ovlivňovat...

Odp5: Máte snad pocit, že tehdejší lidská...
slayd, 19.8.2009 15:02

Umění je vysrat se v mešitě do rohu. A navíc tím pěkně napálíte Nejvyššího. Snadnější je ovšem močit z kopule kostela pěkně po závěsu křišťálového lustru přímo před oltář...
Je to umění okamžiku. Existenciální výkřik! P.S.

Odp2: Máte snad pocit, že tehdejší lidská...
Bára Š., 19.8.2009 11:50

ještě mě napadlo, zda jste byl někdy ve florencii....já nedávno a nad renesančními mistry žasnu....vy ne? Opravdu nežasnete nad nádherou sochy Davida nebo obrazy od Boticelliho?

Odp3: Máte snad pocit, že tehdejší lidská...
slayd, 19.8.2009 12:46

Od tý doby co přemalovali katolíci pohlavní orgány postavám v Sixtinské kapli už ničemu nevěřím a jsem otráven pokrytectvím... P.S.

Odp4: Máte snad pocit, že tehdejší lidská...
Bára Š., 19.8.2009 12:52

jste se seknul o pár kilometrů ale neva

Odp5: Máte snad pocit, že tehdejší lidská...
slayd, 19.8.2009 12:57

Důležitý je sdělení. Seru na Florencii... hlavně, že to není pičikáto, paruka, pudr a piha. Zduř! P.S.

Odp6: Máte snad pocit, že tehdejší lidská...
Bára Š., 19.8.2009 13:23

tak obecně - umění není o víře. Prostě kouknu, vidím, žasnu (nebo taky nežasnu, že, záleží na založení)

Odp3: Máte snad pocit, že tehdejší lidská...
santiago, 19.8.2009 16:06

Já jsem ve Florencii nebyl, ale o sochařství se zmiňuji velmi pochvalně v průběhu dlouhých věků. A právě, že mě napadlo, že ze srovnání s těmi Boticelliho gobelínovými děvčaty mi vychází David zatraceně dobře.

A Pieta je myslím ještě lepčí.

Odp4: Máte snad pocit, že tehdejší lidská...
Bára Š., 19.8.2009 20:01

no a o čem se tedy pochvalně nezmiňujete, budeme-li konkrétní? Co je pro vás díllo, jež už má jen historickou hodnotu? Neříkám, že neexistují.

Musím říct, že o těchto dílech se tolik asi neví, nejsou tak slavná, takže ani já je moc neznám...ale napadá mě třeba Epos o Gilgamešovi. Půjdeme ke kořenům, ne? Víte, že i v něm jsem zaznamenala obrovsky silný odkaz o smrtelnosti a konečnosti člověka? Myslíte si, že to lidé dnes už neřeší?

Odp5: Máte snad pocit, že tehdejší lidská...
santiago, 20.8.2009 8:31

Ano, třeba se nezmiňuju o Gilgamešovi. Opravdu myslím, že je pro dnešek už jen kvůli formální stránce nepřístupný a že smrtelnost a konečnost dnes lidé sice řeší, ale snad jinak.

No a já přece jsem konkrétní. Píšu o letech 1920 až 1970 s výslovně uvedenými výjimkami hudby a sochařství. A zrovna obě ty výjimky jste mi bůhvíproč předhodili (a teď tedy ještě teda Gilgameše).

Slovo „pochvalně“ byl úlet. Nechci hodnotit. Jen se ptám, proč jsou zrovna některá klasická díla (která jsem také konkrétně jmenoval) tak slavná, čím je považujete pro sebe za přínosná a nebo zda je považujete za přínosná vlastně jen proto, že jsou slavná.

Jak jen to ti lidé třídí: která díla jsou slavná a která slavná nejsou, takže je ani Vy moc neznáte? Co vám dávají navíc tak významného a jiného, než současné umění, které je výrazově, kontextuálně a citově bližší?

Proč stará díla vyhledáváte a neváháte trápit se výrazovými rozdíly jež - vracím se ke Gilgamešovi - jsou pro mě skoro nepřekonatelné? Stojí to za to? Nebo je to jenom intelektuální elitářství? Snažíte se sama sobě namluvit, že si to užíváte víc než ostatní?

Kdy jsem naposledy šel skrz prodejnu CDček, z těch tisíců si vytáhl Donizettiho cosi a řekl si: „Tak tohle mi scházelo“? Nora je praštěná nedospělá ženská zajatá v manželství a tlačená okolnostmi k neuváženému zkratu. Autor dost nepravděpodobně straní hrdince, popisuje tehdejší vztahy, je omezen tehdejší cenzurou a „přijatelností“ tehdejším obecenstvem z upjatých kruhů. Dokonce přepsal závěr, žejo. A navíc zrovna on osobně to měl s ženskými celkem složité. Co Nora říká dnešním vesměs sebevědomým, vzdělaným a samostatným ženám a dívkám jiného, než že před půldruhým stoletím to měly fakt blbý a že chlapi tenkrát byli nafoukaní ješitní srabi nebo syfilitici? Možná něco ano. Povězte mi to.

Ta díla, která nejsou slavná, lidé moc neznají, takže slavná nejsou a proto je nemohou znát... není to takový jako kruch?

Odp6: Máte snad pocit, že tehdejší lidská...
Bára Š., 20.8.2009 9:16

K tomu Gilgameši...mě prostě fascinuje ta „vidina“ stovek a stovek let...a tam někde v dáli člověk přemýšlí o tom, proč umírat a proč ne.
Třeba si myslíte, že to spoustu lidí netrápí a máte pravdu. Spousta lidí nečte klasiku a nevidí dál než k nejbližší výplatě (a taky jsou šťastní).

Já i můj přítel přesto rádi čteme, konkrétně Epos jsme přečetli oba, a dává nám to hodně.

Jo a s tou Norou...chlapi jsou ješitní srabi i dnes, nemyslíte? Navíc mi přijde, že to dílo má poněkud větší přesah, než jen pouhé odvyprávění příběhu.

A hlavně se vrátím zpět k tomu nejdůležitějšímu. Umění sleduji, protože mi přijde krásné. A to je hlavní Krásně napsaná kniha ať si vypráví klidně o úloze ženy ve středověku.

Odp7: Máte snad pocit, že tehdejší lidská...
santiago, 20.8.2009 10:11

Hm. S tou dálkou je to roztomilé a romantické (ale to je podle mě dobře, vždyť já se jen tak stavím), ale hlavně to sráží hřebínek naší namyšlenosti, že o těch věcech přemýslíme teprve my a teď a teprve správně, zatímco naši předci byli bigotní burani.

Ale umění sleduju právě proto, že mám za to, že krása v něm není na prvním místě. Skoro bych řekl, že to je podstatné. A že ta krása - pokud tedy bylo na Boschových nestvůrách něco krásného (?) - v průběhu věků pomine nejdřív.

Znáte to: Zážitky nemusejí být hezké, ale hlavně silné .. a takové ty keci.

Odp8: Máte snad pocit, že tehdejší lidská...
Bára Š., 20.8.2009 11:22

No už jsem psala výše, že některé umění záměrně evokuje pocity děsu či deformace...ale pořád působí skrze estetiku. Budu raději používat slovo estetické?

Tedy umění je pro mě estetika. Nemusí mi nic sdělovat. Popravdě obrazy Mondriana mě rozhodně o ničem nepoučili, nemoralizují. Prostě jsou a jsou „krásné“.

Co se týče literatury, Vojnu a mír si vychutnávám, protože je krásná. Člověk si vychutnává každé slovo, každou větu a zdařilou stavbu příběhu. Dobrý spisovatel je dobrý spisovatel, doba nedoba.

Odp9: Máte snad pocit, že tehdejší lidská...
santiago, 20.8.2009 14:55

Estetické? Krásné? Ošklivé?
Nespíš rozumím, i když ty termíny jsou zavádějící.
Ostatně tuhle o tom vyšly nějaké dvě tak tlusté knížky a nechaly víc otázek než odpovědí.

A mmchdm mě napadlo, že Vojna a mír je právě příklad díla, které je slavné, ale skoro nikdo ho nezná.

Všeobecně myslím, že pořád jako když bráníte klasická díla, na která ale snad já neútočím.

Ne - jen mě zajímá, čím jsou zajímavé knihy a skladby, o kterých se učí tři generace ve škole, ale které z těch tří generací nikdo neviděl a neslyšel a ani mu nescházely - - - jenom když na ně přijde řeč nebo vám hastroš v Praze vnutí lístek, každý uznale mručí a pokyvuje hlavou, jakože to je vážně veledílo.

Přijde mi to bezdůvodně pokritecké.

Odp10: Máte snad pocit, že tehdejší lidská...
Bára Š., 20.8.2009 15:25

Tak já nevím, že...já mručím a přitom ta díla znám.

Odp10: Máte snad pocit, že tehdejší lidská...
Bára Š., 20.8.2009 15:27

a jinak se prostě tak nějak ví a traduje, že Shakespeare byl botrec. Proč nemručet? Vždyť to je pravda...jasně, nečetli nic od něj, ale prostě ais věří tomu, kdo jim říkal, že to fakt borec je. :-*) Je to blbé?

No jinak termíny zavádějící jsou, jsou dost abstraktní...estetické je asi to hlavní které chci zdůraznit. Prostě cosi, co na nás působí skrz estetickou stránku

Odp10: Máte snad pocit, že tehdejší lidská...
slayd, 20.8.2009 15:28

Výpisky do čtenářského deníku se vždycky dědily. Nemůžete přeci nikoho nutit číst Jiráska. Myslím že z takových a jim podobných by u mládeže narostla vlna paronoidních depresí...
Ani se tomu nedivím! Vojna a mír? Vojna není kojná, ale proč o tom číst? Dnešní válka je bysnys profesionálů a pár záběrů v TV postačí.. P.S.

Odp2: Máte snad pocit, že tehdejší lidská...
Alfons, 19.8.2009 13:28

Umí ještě některý náš malíř nebo sochař stvořit něco takového co uměli umělci před staletími? Mám obavy že ani zdaleka NE!!

Odp3: Máte snad pocit, že tehdejší lidská...
Bára Š., 19.8.2009 13:54

z našich, „moderních“ (to jen v uvozovkách, jelikož bohužel aktuální umění nesleduji) malířů miluju Kupku...a to je umělec známý i za hranicemi,maloval abstrakci...naopak spisovatelů by byla spousta.

A v zahraničí Pollock, Mondrian...také ne současníci, ale jedná se opět o „moderní umění.“

Mám ráda i moderní tzv. „klasickou“ hudbu"

no asi je vtipné když na téma současného umění předkládám padesát let mrtvé lidi, ale chodím do klasických národních galerií...v tate modern mě třeba nejvíce zaujal právě Pollock

Abstraktní malba?
Alfons, 19.8.2009 16:17

Malíři hodí na plátno pár čar. Kritici blábolí nesmysly. Snobové šílí. Maximalizovaná abstrakce je prázdné pláto. Proč tam něco ještě plácat? Ať se každý dovtípí co malíř namaloval.

Odp: Abstraktní malba?
Bára Š., 19.8.2009 19:58

malovat jako mondrian a udělat tak skvělou kompozici je obrovské umění, byť se to laikovi zdá jen jako „pár čar“

Odp2: Abstraktní malba?
Alfons, 23.8.2009 16:06

K porozumění jednotlivých umělců je potřeba být naladěný na stejnou VLNU.

Odp4: Máte snad pocit, že tehdejší lidská...
zvoník, 19.8.2009 17:44

Moderní umění. Moderní umění není zas tak složité najít a něco si pomyslet:
Kdo chce vidět výplod spojení moderního umění a křesťanské víry, tak ať zajde na Říp do rotundy sv. Jiří a omrkne sochu pastýře s ovcí na ramenou: Ovce dobrá. Všechna čest, ale ten pastýř je klasický Mongol. Jak na to český autor přišel?

Odp5: Máte snad pocit, že tehdejší lidská...
Bára Š., 19.8.2009 19:57

Trochu nechápu co jste tím chtěl říci.

Jinak u Mondriana fakt na nic „nemyslím“, kochám se krásou. Na to hodně lidí asi zapomíná - že role umění není ve své podstatě poučit. Myslím, ž v dějinách už jsme tu jeden spor mezi didaktickou a estetickou stránkou umění měli :-)

Odp6: Máte snad pocit, že tehdejší lidská...
zvoník, 19.8.2009 21:03

No co jsem tím chtěl říct... Jak se na to mám koukat, když v chrámu Páně má být postava pastýře zobrazena jako NĚKDO! A na Řípu stojí proti baroknímu sv. Jiří kamený Mongol s ovcí za krkem. Jak se mám nechat jímat takovou krásou?

Odp7: Máte snad pocit, že tehdejší lidská...
Bára Š., 19.8.2009 22:24

naprosto netuším jaký mongol je kde vystaven a zda by se mi líbil nebo ne ;-) Generalizovat navíc kvůli němu na celé "moderní?) umění je trochu přehnané....třeba by se v tate modern nedostal ani do skladu..co já vím :-)

Teď mě ale napadá že umění nemusí být jen krásné....může probouzet spíše pocity hnusu, strachu, deformace..a je to taky umění (i když o to snad nikomu na řípu nešlo ne :-)))

Odp8: Máte snad pocit, že tehdejší lidská...
zvoník, 20.8.2009 23:18

Dyť teď o tom píšu, co to má vzbuzovat, přece... A on tam je Mongol z 80 let 20. stol. To je nemístná otázka, jestli to někdo udělal nebo neudělal úmyslně zrovna na Řípu. Škoda, že sem nejde dát fotka.

Odp9: Máte snad pocit, že tehdejší lidská...
., 22.8.2009 0:51

Zvoníku, ten „mongol“ tam je asi správně :-), protože po sametce se to v Čechách mongoloidními typy hemží jako v rybníce pijavicemi. Asi brzy ten Říp bude horou , o které si budou na dálném východě vyprávět šikmovocí: „ I přišel náš praotec Čchi Che na horu Rži Pe a zvolal: Zde je země zaslíbená medem a strdím oplývající, zde se usaď lide můj a množ se, abys původní obyvatelstvo vytlačil. Všem místním říkej, že nerozumíš! “ A lid dálnovýchodní porozuměl, v zemi kolem Řípu se zahnízdil a už ho odtamtud nikdo nedostane. Ten lid se jmenuje Ňěňoňumí. :-)

Odp10: Máte snad pocit, že tehdejší lidská...
zvoník, 22.8.2009 11:29

Náhodou ŇOŇUMÍ ! Ono tak asi bude. Bohužel. Ale to vysvětlení beru. Děkuji. Až se mě zase někdo z návštěvníků rotundy bude ptát, proč tady stojí Mongol, vytáhnu telefon a přečtu mu Tvůj příspěvek. Možná to nechám i vytisknout a pověsím to tam...

Odp11: Máte snad pocit, že tehdejší lidská...
., 24.8.2009 0:22

Dobře Zvoníku, vytiskni ale víckrát, a věš to tam opakovaně. Aby se Češi „chytli za nos.“

Odp11: Máte snad pocit, že tehdejší lidská...
ivana Kozárová, 3.9.2009 16:24

Milý Zvoníku,to to dopadlo na Řípu asi jako s Babičkou v Babiččině údolí,jeden si podle knížky představoval subtilní babičku - spíš formátu Donatellovy Maří Magdaleny a ona tam kompaktní skulptura chorovodu obrů a obryń....brrrr.... Taky poněkud mongoloidní.... při vší úctě k modernímu umění ... všeho s mírou.
Já si vážím umění ,které je krásné a pravdivé. Nemusí být jen krásné nebo jen pravdivé. Raději obojí :-)

Odp: Máte snad pocit, že tehdejší lidská...
Alfons, 14.8.2009 14:03

Asi o 20cm. Lidé byli dřív menší a proto dnešní lidé npeprolezou starými futry.

Odp2: Máte snad pocit, že tehdejší lidská...
zvoník, 14.8.2009 17:03

Ale prolezou...!
Ne že neprolezou. Jenže musej sklonit hlavu, což se dnešním lidem, zvláště mládeži, strašně nerado dělá, protože nejsou zvyklí se před něčím sklánět. Když se potom bacej do budky, jsou nasr... na starý časy. Ta vysoká vrata a dveře domů byla a byly kvůli jezdcům na koních a kočárum s nebesy. Všechno mělo svůj důvod. A kulaté ,,kočičí hlavy" na staré dlažbě byly od kopyt koní (zkluz špuntů z podkov po dlažkách) a od kovových obručí loukoťových kol vozů. Nové kostky byly morálně rovné.

Odp3: Máte snad pocit, že tehdejší lidská...
ivana Kozárová, 3.9.2009 16:27

Jo jo,vzpomeńme na překážku v podobě sochy sv. Václava,která měla působit,aby i vznešení vznešenci sestoupili z koně,když se ubírali na Hrad....
A jak po smrti Otce vlasti šla tato překážka pryč - bránila provozu......

Na čtení celého článku nemám trpělivost.
., 14.8.2009 12:39

Jediné, co k tomu podotknu je to, že čeští pouliční hudebníci tento druh podnikání odkoukali třeba od svých vzorů ve Vídni. Podobně např. „Živé sochy“ nebo „Historická projížďka v kočáře taženém koňmi“.

Všechno, za co padnou do nastaveného klobouku nějaké peníze, to všechno lidé v době veliké a stále stoupající nezaměstnanosti budou praktikovat a využívat, ať se Vám to líbí nebo ne. Na kvalitě už nezáleží, té se nikdo nenají. A pravdou také je, že ti milodárci házející drobné do klobouku, většinou vysoké nároky na kvalitu představení nemají a často (přes svou naditou portmonku) jsou spíše ducha mdlého. :-(

Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
záděra, 14.8.2009 12:55

Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti to líbí tak tam jdeš ne.
A jestli ne, tak jdi rychle do prdele a neotrauj tady normální lidi.

Odp: Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
zvoník, 14.8.2009 13:33

Zapomněl jsi dodat: ,,...neotrauj tady normální lidi, ty nenormální člověče!" Ale pak definuj, co je normální a co neformální z Tvého vlastního samolibého totalitního pohledu. A já Ti na to možná odpovím. Jinej by Tě svobodně kopl do prdele ještě než bys vůbec otevřel ústa.

Odp2: Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
Alfons, 14.8.2009 14:03

Bůh tě jen tak zkouší. Neobstál jsi.:-)

Odp3: Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
zvoník, 14.8.2009 17:17

Já totiž, Alfonsi, neobstojím nikdy u nikoho. To mi nemusíš připomínat. Protože není ten, co by vyhovoval lidem všem. Ale o totalitě vím dost, a o sklonech k jejímu zdokonalování také, protože jsem se v ní narodil, vzdoroval jsem jí, dál v ní žiji, a také v ní zemřu, přestože ji vůbec nevyužívám. A vy v ní jedete.

Odp4: Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
Alfons, 15.8.2009 1:52

Slova útěchy. Jenom hovno plave s proudem. S těma kdo jen přitakávají není žádná zábava. A jak byl oceněn tvůj boj proti totalitě? Co jsi pozbyl a co jsi získal? Máš doposud nějaké následky?

Odp5: Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
zvoník, 15.8.2009 8:54

Máš tam chybu. To rčení s tím hovnem znám. Má tam být ,,taky„ místo toho ,,jenom“ . Také bys mohl vědět, že pokud se člověk v životě chová poctivě, nemůže být silnější než ten proud, protože do něj spadl. A tedy kdo by měl tím pádem co ocenit??? Pak se člověk dočká ocenění jenom takového, jaké jsi zde napsal Ty, což je logické, ale ne zrovna příliš fér. A co jsem získal? Myslíš, že existencí života je důvod, aby člověk něco získal? Copak lidský život je o zisku, když potom každý zaklepe bačkorama a všechno tu nechá? To je mě pak ale úplně jedno, co pozbydu z toho, co jsem získal, ale zásada je: TO NENIČIT pro své momentální pohodlí a sebevědomí, že mám na to právo a moc. A jestli mám následky? Každý má následky. A své následky si nese po zbytek života jako své hříchy v domnění, že ty následky srdce jen nejsou hříchy. A tam mnohdy, a to velice mnohdy, tam patří i vlastní děti...

Odp5: Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
ivana Kozárová, 3.9.2009 16:28

Znám lepší srovnání - i leklá ryba plave s proudem...

Odp2: Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
Karolína, 14.8.2009 14:04

Opět se dostáváme ke kopání do prdele...... Teď začínám uvažovat nad tím, co chybělo našim prapra předkům v jeskyních?

Odp3: Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
Alfons, 14.8.2009 15:22

Televize.

Odp3: Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
zvoník, 14.8.2009 17:07

Já vím, co jim chybělo! Pořádný okovaný boty a švih v noze!

Odp4: Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
Karolína, 18.8.2009 7:41

Myslím, že nohy měli dostatečně vysportované z běhání za mamuty :-D

Odp5: Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
zvoník, 18.8.2009 9:23

Za mamutem se neběhá. Mamut se loví do pasti. Čili jestli měli nohy vysportované z mamutů, museli běhat před nimi, protože mamuti (jak tuším) si to lapání do pastí taky moc nenechali líbit.

Odp6: Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
Karolína, 26.8.2009 11:26

Mno, ale svaly měli...... .-) přexe jen se v té době koukalo na to, ja ten muž ( lovec ) vypadá, a když to byl né moc vyvinutý jedinec, tak ho nejspíš žena nechtěla ve své jeskyni :-)

Odp7: Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
zvoník, 27.8.2009 1:59

Karolíno,
žena nechtěla nevyvinutého muže ve své jeskyni? To už byla emancipace? Jak k té jeskyni přišla? Prací zasvobodna? Já myslím, že spíš muž si ji přitáhl násilím za pačesy a neptal se jí jestli chce do JEHO jeskyně.

Odp8: Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
Karolína, 28.8.2009 7:58

Myslím, že tak to nebylo..... Ženy ( dobře než si vybrali muže) byly pozorovatelky a koukaly jak muži loví, či připravují jídlo a vybraly si potencionálního životního partnera a ten je zatáhl do jeskyně a žili šťastně dokud je něco nesežralo...... P.S. viděl jste Rrrrrr? :-) To je jen tak mimo mísu...

Odp9: Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
zvoník, 31.8.2009 12:56

Děkuji, Rrrrrr jsem neviděl. Nicméně dovedu si představit, co dnešní lidé dokáží zplodit jen aby to vypadalo jako dnešek a lidé to žrali. Dříve žena byla zcela něco jiného než je dnes a muž rozhodoval o všem, a také měl větší pocit odpovědnosti za svůj celý rod, což je pro dnešní ženy zcela nepřijatelné. A dnešní muži se, nevím proč, té zodpovědnosti rádi zbavují. - No, někdo holt to musel podat tak, že už je to vlastně od nepaměti, aby to lidé vůbec vzali. Kdyby někdo dnes projevil skutečnou pravdu, feministky by to totiž rázem odsoudily jako nesmysl.

Odp10: Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
Karolína, 2.9.2009 8:58

Nemám ráda feministky.... Ani nevím proč, vždyť mně nic špatného neudělaly :-) právě, že muži se dnes zbavují zodpovědnosti, ale pořád my ženy potřebujeme tak trochu toho lovce..... I když si to nerady připouštíme, co bychom si bez těh chlapů počaly :-)

Odp11: Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
zvoník, 3.9.2009 9:48

Co byste si počaly? Nechte se inspirovat filmem ,,Sexmise" .

Odp12: Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
Karolína, 4.9.2009 11:59

Sexmise, to je trochu nereálné, nebo spíš já si to nedovedu představit, ale konec filmu je výborný :-)

Odp11: Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
tlapka, 3.9.2009 10:14

A proč nikdo nemá rád feministky, to mi není jasné do dneška. Je to Ismus dosti neškodný oproti Komunismu nebo Fašismu.

Odp12: Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
Karolína, 4.9.2009 12:01

většina lidí v mém věku si představí škaredou, obtloustlou, chlupatou mužatku, která mlátí chlapi .-) Sice nevím, kde se tahle fáma vzala, ale budiž.

Odp13: Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
Karolína, 5.9.2009 13:33
Odp12: Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
zvoník, 6.9.2009 10:12

Tlapko,
já nevím, ale Ty musíš vždycky do všeho cpát politiku. ...A víš, že možná máš pravdu... Ty feminy většinou ve všem politikaří...
Jinak, mám-li napsat jako muž, jak si představujem feministky, tak odpovím takto:
Netak, jak tu píše Ivana, ale musím oklikou konstatovat, že kdyby Panna Maria byla feministka (je jedno jak by vizáží vypadala), jistě by se zvěstování nekonalo, protože by jistého Anděla poslala víte kam, Bůh by si ji tedy nikdy nezvolil, a spasitel by se nikdy nenarodil. A kdoví, jestli by si nějakou takovou podobnou jinou vůbec vybral, když už si ženy myslí o mužích, že bez TOHO se nedá žít, protože za naším kostelíčkem venku je důkaz právě té běžné ženské světské pravdy, zvláště po noci ze soboty na neděli, protože každý týden se tam povaluje několik čerstvě použitých prezervativů. A možná to dělaj feministky... - Radim Uzel by na to řekl, že je to zcela normální. A co vy všichni?
PS: To je zcela živná půda na komentáře pro některé srandisty zde na svíci. Tak jsem zvědav jak to s tím feminismem dopadne, jestli je ten jinej ,,ismus" skutečně tak horší, jak píše Tlapka. Já osobně bych mezi mě dal diplomaticky přinejmenším rovnítko.

Odp13: Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
ivana Kozárová, 6.9.2009 13:44

to zas bude od věci tenhle komentář,ale mám ho z nemocnice...Vyprávěla mi to jedna babička z menšího městyse. Tam v dobách jejího mládí v jedné secesní vile žili dva bratři,doktoři,proutníci. Jeden byl zubař a druhej gynekolog,babička vyslovovala kynekolok.
A protože to byla fešná vila a fešní kluci židovští,hrnula se tam klientela za oběma. Paničky a slečinky ,slečinky a paničky. No,tenkrát byly suchý záchody a ty se mušely vybírat takovou naběračkou. A když zahradník plnil tenhle úkol,bylo mu líto to vyvážet na pole,jak mu oba bratři nařídili,- no a pohnojil tou naběračkou okrasný keře před vilou. A pak zapršelo a bylo to. Všude na keříkách rozvěšený ty prezervativy. Bratři zuřili,zahradníka propustili a z městysu se museli pro samou haňbu vodstěhovat....
Zase jsem ujela z tématu,mělo to bejt o feminismu a je to o prezervativech.;-)

Odp13: Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
., 18.9.2009 21:08

No Zvoníku, já Vám v dobrém radím, abyste tu svou extrémně vyvinutou všímavost trochu krotil, a po noci ze soboty na neděli se nedíval pod každý keříček za vaším kostelíčkem. Raději bádejte v tichu archivů o historii zvonů. Tam Vám nehrozí ani feministky, ani objevení žádných hygienických pomůcek. :-)

Odp14: Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
zvoník, 20.9.2009 23:54

Je dost nereálné se nevšímat toho, o čem jsem psal, neboť se TO nenachází pod keříčky (neb tam nic neroste), nýbrž na chodnících a ulici. K aktům tam zřejmě dochází rovnou na dlažbě nebo v autech. - Dodržují zřejmě rady Radima Uzla...

Odp8: Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
., 18.9.2009 21:23

Doplňuji Zvoníka:
A ten mužkej-svalovec si do jeskyně za pačesy také nepřitáhl jen tak nějakou „tuňťu“, plochou vpředu i vzadu, těla i ducha mdlého. Ta „přitažená za vlasy“ musela být také „nej“, musela to být holka „krev a mléko“, která se s tím „svalovcem“ rvala, možná ho i několikrát pokousala a několikrát mu utekla, než si „dala říci“. :-) Jen tak se rodí pravá romantická láska na celý život !

To už ty současné „kamarádské vztahy bez oltáře a s potomkem“ vůbec neznají. Škoda.

Odp9: Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
zvoník, 21.9.2009 0:05

Myslím, že si to pleteš se Zkrocením zlé ženy. - To je až pozdější doba...

Odp6: Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
Juras, 26.8.2009 12:52

Za mamutem se neběhá. Mamut se loví do pasti.

To se přece nevylučuje.
Jak to vlastně můžeš vědět, jak se k sobě chovali lidi a mamuti? Např. ve filmu 10000př.nl lidi za mamutama běhali.

Odp7: Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
Karolína, 26.8.2009 13:13

ha a je to tady, já to říkám pořád :-) běhali a běhali, proto byli vypracovaní... hmmhmmm, líbil by se mi takovej mamutí muž :-)

Odp7: Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
zvoník, 27.8.2009 2:03

No, to bylo jen ve filmu. Člověk si musí filmem vylepšit renomé. Ale už vidím jak běží velký vyděšený mamut před člověkem s klackem.

Odp7: Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
tlapka, 3.9.2009 10:15

Já bych řekla že jej nehonili, ale stopovali, proto muži dobře drží stopu.

Odp6: Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
., 26.8.2009 14:02

Ba ne Zvoníku, ani vlevo, ani vpravo, ani vpředu, ani vzadu. Pralidé před mamuty mohli úspěšně prchat jedině nahoru na stromy ( nebo snad do věží ?) :-) To je moje teorie, kterou tvrdila moje prateta z pátého kolena a praprapradědeček z pravěku, a tak to musí být pravda pravdoucí. :-) A ty mamuty si směli ulovit pouze pralidé z modré strany, a pak se měli báááječně, a prodávali přebytky chlupů a masa z mamutů v PraTuzexu příslušníkům jiných stran a po zásluze tak na těch mamutech a na těch jiných stranách vydělávali. :-) Možná, že se tenkát už sporadicky vyskytovali i tuneláři, kteří pod stádem mamutů vykopali tunel, mamuti se do něho probořili a tuneláři měli o BIOvýživu postaráno. :-)
Ale později ti vládnoucí pralidé špatně počítali plus a mínus, sežrali všechny mamuty své i tunelářské a dostali se do převelikých červených mínusových čísel. Proto začli napřed posílat do nezaměstnanosti své příbuzné, ale to nestačilo, tak své nezaměstnané nakonec také sežrali, a pak se začli žrát navzájem . :-) A to byl definitivní konec mamutů i pralidí. :-)

Teď nám už nic takového nehrozí, protože už nejsou ani mamuti ani pralidé, a hlavně: máme SVOBODU !:-):-) ;-)

Odp7: Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
tlapka, 3.9.2009 10:17

To je kupodivu že již Tehdy byla založena ODS. A které další strany předpokládáš z tehdejška ? bylo by to dobrý na Scifi. Mají ta červená čísla spojitost s tehdejšími komunisty?

Odp8: Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
., 6.9.2009 19:09

Ne; mají spojitost se současnými „demokraty“. :-)

Odp7: Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
ivan, 6.9.2009 21:03

Svoboda je možnost říct NE!

Odp8: Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
., 7.9.2009 8:22

Tak si Ivane toho NE říkaného okolním lidem zatím užívej ke svému prospěchu. :-(

Dospěješ také do stavu, kdy Ti úředník, doktor nebo zdr. sestřička také jednou řeknou NE, a nebudeš už mít ani možnost ani sílu se tomu jejich NE bránit. Pak si budou totiž té Tvé tzv. „ svobody “ užívat oni, protože oni budou mít moc nad Tebou.

Takže závěr: tím má někdo větší tzv. „svobodu“, čím má větší moc nad ostatními lidmi. Z tohoto pohledu je „svoboda“ nástrojem totalitní moci. :-(

Odp9: Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
slayd, 9.9.2009 15:22

Tohle je pravdivý paradox... gratuluji! P.S.

Odp10: Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
zvoník, 10.9.2009 12:00

A víte co je zajímavé?
Že já bych nikdy neřekl, že ze své svobody bych nikdy neřekl pozůstalým po Ivanovi, že mu NEZAZVONÍM na poslední cestě...

Odp11: Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
Alfons, 21.9.2009 0:43

Nešlo by zvonit prventivně na objednávku? Nemám jistotu že se některý pozůstalý zvonění objedná a byl bych o zvonění ochuzen. Zvoníci by měli mět knihu zvonění do které by zapisovali proč a jak zvonili. Takový deník zvonu s poznámkou v případě zvláštních událostí. Možná že to někde mají.

Odp12: Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
zvoník, 21.9.2009 9:49

No, já takovou knihu skutečně mám (ale je to kniha něco jako kronika zvonice událostí uplynulých), kde zapisuji dokonce: kdo měl špagát v rukách, protože občas přijde adept, co se chce učit. A je zajímavé, že ještě nikoho zvon nepraštil, přestože mu lítá zleva kolem hlavy pár cenťáků, a když vzdálenost adept prodlouží doprava, protože dozadu nemůže, může ho z druhý stany na střídačku - zprava praštit ráhno (páka) od provazu, které mu lítá kolem hlavy z druhé strany. Stává se, že někdo se špinavým svědomím se rovnou bojí zvonit, i když je adept v normálním životě tak trochu frája.
A co se týče objednání zvonění při úmrtí, tak to je jasně víceméně kontaktní záležitost na zvoníka a pana faráře. Jsou ale případy, kdy já se dozvím o úmrtí člověka odjinud, kterého jsem osobně dobře znal, aniž by si zvonění dopředu objednal. I tak se zvonění uskuteční: Když ho lze uskutečnit v místě jeho bydliště, stane se v místě jeho bydliště. Když to nelze, dám lidem a panu faráři ,,doma„ předem vědět, kdy, proč a za koho se bude zvonit a stane se tak v ,,domovské“ zvonici. Logicky: A to je zvláště zajímavé, že když zemře velmi známá osoba, a ví o tom více zvoníků na více místech, kde pro ni chce někdo zazvonit, začne zvonit na více místech více zvonů... Ale to je spíš výjimka, která nebývá vůbec častá.
Není to tak jako v tržním postupu, že zákazník si objedná, zaplatí a dodavatel dodá v příslušné kvalitě.

Odp13: Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
ivana Kozárová, 21.9.2009 16:51

Takové zvonění,o kterém zde píšete,probíhá v souladu s chvěním všehomíra a proto se člověk,který s tímto chvěním není v rovnováze,bojí zvonit...
Dnes jsem s jistotou podle způsobu,jak lidi zvonili na krámskej zvonek u nás ve dveřích,poznala tři lidi a mám z toho radost. Kdo jak zvoní,takovej je.

Odp12: Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
., 21.9.2009 16:56

A Alfonsi, ještě by bylo třeba napsat datum, čas, a podpis dvou svědků, a jak dlouho bylo zvoněno . T i bohatší by se předháněli v délce zvonění, oni by si to zaplatili. :-)

Odp13: Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
Alfons, 22.9.2009 3:24

Tržní hospodářství by mělo vtrhnout i do oáz klidu nahoru na zvonice. Zvoník je izolovaný od toho co se dole na zemi děje. Pak ani neví jak jsou lidi dole otráveni blahobytem a nevědí roupama co dělat.;-)
Jestlipak ze zvonění platí daně?

Odp14: Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
., 22.9.2009 9:49

Alfonsi, nezlob Zvoníka ! On tam ze shora nikomu neubližuje a nám píše odborné stati o zvonech a zajímavé příběhy ze svého života. Je to humanista, takže v dnešní době spíše vzácná výjimka.

Alfonsi, buďme rádi, že si alespoň Zvoník našel ve věži klid od vlčí společnosti, která nekontrolovaně řádí dole pod ním.

Odp14: Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
zvoník, 22.9.2009 23:24

Alfons je zcela běžný decentní provokatér. Takové a podobné dotazy mi kladou mé návštěvy ve zvonici i z řad lidí kostelních, a přesto je nemám chuť exkomunikovat. Jsou jako děti.
Tedy odpověď:
Zvony a jejich světci jsou povzneseny a povzneseni nad světské nápady lidí. Je ale pravda, že tržní hospodářství do kostelních věží vtrhává. Vtrhává tam, kde nejsou lidi. A odnesou to vždycky zvony a můžou za to dost často lidi, co nevylezou víc než jeden schod u oltáře...
,,Moje„ domovská zvonice je živá. Má svého ducha, který mi (to mi vůbec nemusíte věřit) dal o sobě několikrát vědět, ale nikdy jsem ho neviděl. Jen slyšel. Je hodný a nezlobí. Má rád tzv. ,,haraburdí“ lapidária. Docela vycházíme. Někdy, až nebudu mít co psát, napíšu sem nějaký skutečný příběh. Mám jich docela hafo.

Odp10: Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
., 18.9.2009 20:40

Slayde, děkuji. :-)

Odp9: Jednoduché.Jestli tě to láká nebo se ti...
ivan, 21.9.2009 15:31

,,Svoboda je nástrojem totalitní moci!" Romantik.

( Tečka-čárka)

Rezonance
plihalik, 15.8.2009 22:42

Tak jsem myslel, že článek je jen provokací, která má vést k zamyšlení. A ono se dle názorů některých diskutujících zdá, že opravdu existuje možnost vidět v klasických dílech jen jejich historickou hodnotu... Obávám se, že a) tento postoj se pro svou nenadčasovost neuchytí b) už je někde umě v klasice zaznamenán.

.. je šílené v bolestech ještě něco vymýšlet a rodit dítě dávno zrozené...

Ten Shakespearův sonet cituji pro tu větu, ale jinak ho samozřejmě mám rád, protože podává (narozdíl od toho, co člověk slyší kolem sebe) inspirativní myšlenku k vyznání lásky. Co na tom, že se kulisy mění. Člověk je přece stejný, pokud vím tak asi 200 000 let. Mnoho kulturních děl je napodobováním a aktualizací, třebas nevědomou. Originál se patrně vyznačuje (jak odhaduji poté, co jsem pozdě okusil něco z klasiky) tím, že nejlépe rezonuje s mými pocity, rozumem, celým člověkem... A vše naznačuje tomu, že originály se skrývají mezi těmi uměleckými díly, které se dodnes připomínají.

Ve škole jsem se setkal s jakýmsi podivným mrtvě historickým přístupem, který však u mě, myslím, naštěstí nevyvolal fázi zde přítomnou.

To myslíte vážně?

Autor popsal skutečnost.
slayd, 15.8.2009 23:03

K takovému článku není v podstatě, co dodat, jelikož nám sděluje vše... můžeme jen souhlasit nebo tlachat.
Staré věci, umění, nářky vypovídají o marnosti lidského bytí /tragikomedie/ a dnešní pojetí zábavy nás jen utvrzuje v tom, že to nové je také staré a že jen rychleji spěcháme za prchavým štěstím, slastí, oceněním, úspěchem - nic víc.
Ano. Bloňdatá štětka je více sexy než Madona s buclatým andělíčkem a navíc nic nepředstírá. Když zaplatíš, tak dostaneš po čem právě toužíš. A potom rychle do postýlky. Ráno musíš bejt o.k. fotr - živitel rodiny... Nedělejme z toho velký kozy! Článek je super... Víkend zítra končí! Konec srandy - hezky do rachoty!!! P.S.

Odp: Autor popsal skutečnost.
zvoník, 16.8.2009 11:44

Zapomněls dodat, že - do rachoty, pokud je kde rachotit..., jinak z pracovního hlediska pro běžného plebejce je každým všedním dnem neděle.

Odp2: Autor popsal skutečnost.
slayd, 16.8.2009 18:15

A neděle je skoro taky v háji. Plavání bylo dost? Já si tedy dnes skutečně užil...
Právě vyháním synátora od PC za barák /1 hodina denně musí stačit!/.
Co ho asi čeká až doroste v muže...????????
Dnešní dívky berou mužské plemeno, jako snadný nástroj ke splnění všech svých tužeb. Chtějí vrchol hory okamžitě a samy často nabízejí jen blátivé úpatí hory...
Muž je spotřební materiál. Dokud podává výkony a rozmnožuje materiální statky je brán na milost. V opačném případě je třeba uvažovat o výměně... Tak zduř bratře a odpočívej v pokoji. Je pořád ještě neděle! Vyslyš přání Boha jediného. P.S.

Odp3: Autor popsal skutečnost.
zvoník, 16.8.2009 20:20

To mi vyprávěj...
Máš zcela pravdu ve všem, co se týče ženských. Já jsem se byl po své akci zvonění atd. smočit do Ameriky. Ale pozor! Do té Malé! Je to od Karlštejna cca 2 - 3 km pěšky lesem, a voda v lomu dobrá. Nádherný kraj... Škoda, že Mořiňáci zavřeli štoly, mohl jsem si popovídat s netopejrama. Už by ty vedra mohly skončit.
A víš, že mě teď napadá, že přece jen některý, nikoli v globálu normální ženský, také dělají na několika místech ženské zvoníky? A z mého hodnocení zvoníka jsou zcela normální? Neuvěřitelné....
Přeji pěkný večer.

Odp4: Autor popsal skutečnost.
ivan, 17.8.2009 0:24

No, zvoníku, tak v tom kraji bydlím. Odpoledne jsem si všimnul tvého příspěvku kde si psal že začínáš asi za deset minut zvonit v Karlštejně. Měl jsem cukání ti napsat a navrhnout ti abychom se setkali po tvém zvonění na letišti v Bubovicích, ( moje domovské) ale potíž byla jak se domluvit. Domníval jsem se, že po skončení tvojí činnosti pojedeš domů a tak jsem od pokusu ,,hozená láhev„ - domluva naslepo upustil. Škoda, mohl jsem ti Karlštejn, obě Ameriky, Sv. Jan pod skalou a celý Český kras včetně Berounky, Alkazaru, Třebání a Brd ukázat z letadla. Z tohoto pohledu se ti svět dostane do úplně jiných souvislostí a zobrazí se jinak, než jak ho vnímáme ze země. Třeba je vidět Vyšehrad a současně i Neumětely, celá Horymírova cesta až k hrobu Šemíka. Teprve takto jsem si uvědomil, že už tenkrát zdrhal přímo na západ, ale to je jen taková srandička. V zimě při malé vrstvě sněhu, spíš poprašku, je za slunce vidět kudy vedly historické cesty, kde byly statky a různé usedlosti, nebo sídliště, dnes uprostřed zoraných polí. To si uvědomuju na jak krátkou dobu tady jsme. To samé jednou zbube i po nás, na pár minut, kdy jinak zhutnělá půda díky odlišné tepelné setrvačnosti ukáže jinak neviditelné. Karlštejn se ,, dává “ jako poziční bod na prostupu do ATZ - LKBU, tak jsem ho už viděl asi dvatisícekrát, ale dole na hradě jsem už nebyl asi třicet let, vlastně ani nevím že se tam zvoní, až dnes díky tobě. Zvony jsou nádherné, rád je poslouchám a tvoje pohrdání elektromotorama docela chápu.

Odp5: Autor popsal skutečnost.
zvoník, 17.8.2009 6:12

Hezkýýý!
Snímky svrchu si dovedu představit, protože nějaké mám jak na fotkách od kamarádů z paraglaidismu (i s jejich vlastníma nohama), tak na pohlednicicích, když se to tisklo. Ameriky mám prolezlé obě včetně štol a tajemného Hágena znám takřka osobně. Pamatuji také jeho kroniku a jsem v ní zapsán! No, i když jsem zvoník, tak na jeho kolejnici jsem si necink ani náhodou, a dokonce ani na jeho rezavý cymbál. Člověk ho nemá dráždit.
Co se týče Karlštejna, tak pro církevní obřady se tam zvoní jen 3x za rok a k tomu jednou na vinobraní, kdy tam zvoní mám pocit, otec Karla IV. Teda mám na mysli pochopitelně otce toho pána, co je na slavnostech převlečen a hraje Karla IV. Hradní zvon je ukryt v hodinové věži, což je druhá brána od vstupu. Jeho původ zacíná v roce 1320, a začátkem 17. stol. byl kvůli poškození přelit, kdy dochovali jeho gotickou korunu a tvar a ozdobili ho navíc rudolfínskými symboly. Dělal to Brykcího tovaryš Tapineus. Zvon sv. Kateřiny je nanejvýš spravedlivý jako ona sama, protože při přelomu našeho tisíciletí ho o vinobraní zvonil jeden silně ovíněný adept a kořala, a protože mu to moc nešlo, rval za provaz jako blázen, tak ho Katka vzala po zádech svým asi 20 kg těžkým srdcem tím způsobem, že ho na něj hodila jak za ní rval. Výsledek byl ten, že se mu skoro nic nestalo, jenom se belhal ze zvonice a hlasitě naříkal, že se mu smál i pes pana hlídače. A na nás později bylo opatřit novou kůži na srdce zvonu.
Zajímavá je ještě studniční věž, která je vlastně jakousi umělou čtyřhranou šachtou ve věži hloubky kolem 70 m s nádrží vody dole, kterou průsakem napájí malý potůček tekoucí z kopců kolem hospody pod Dračí skálou, kde výborně vařej.

Odp6: Autor popsal skutečnost.
ivan, 17.8.2009 7:42

U Dračí skály jsem ještě nebyl, ale znám se s majitelem, jeden čas nás chodil navštěvovat do ,,Bubákova". Jeho častých nabídek, abych k němu zašel na oběd jsem nikdy nevyužil. V lomech Amerika se těží už přes čtyři tisíce let, ale teprve z rozvojem Prahy a požadavku po stavebních materiálech se tam těžba zprůmyslněla. V 1963 byly oba lomy Amerika pro nerentabilitu a spodní vody uzavřeny. Jinak, těch lomů je tam několik, v některých se stále těží. Největší lom jsou Čertovy schody u Koněprus, asi se brzo prostřílej až do jeskyní, vypadá to, že celý Kras postupně rozemelem na prach a všechno vybetonujem. Tu zběsilost v budování státem placených staveb nechápu, hlavně její rozsah je mimo zdravý rozum. Určitě jedna z největších děr ve státním rozpočtu. Z Prahy jsem odešel, protože jsem ji už měl plný zuby, zdá se, že ne dost daleko, dnes cítím jak se za mnou valí jak kalná voda.

Odp7: Autor popsal skutečnost.
., 17.8.2009 20:21

Ivane, ale „Soutěsku děsu“ ( nebo „Stezku děsu“ ?) snad nezničí nikdo, protože se tam žádný moderní dopravní prostředek nedostane. Víte, o jakou chráněnou oblast jde. Určitě: Přece znáte turistickou cestičku lesem, ve stži, obklopenou po obou stranách kapradinami, která vede od Koněpruských jeskyní až na Karlštejn. A nakonec ani Beroun není Praha. Nebojte se, Praha Vás tam u Vás nedožene. :-)

Odp6: Autor popsal skutečnost.
ivana Kozárová, 10.9.2009 21:16

A mohl z něj bejt zvoník u Matky Boží....

Odp4: Autor popsal skutečnost.
tlapka, 3.9.2009 10:21

některá žena může být Zvoníkem- zvonicí, ale žádný muž nedokáže dělat pokladní v Supermarketu.

Odp5: Autor popsal skutečnost.
zvoník, 3.9.2009 20:51

A toto tvrzení je odkudpak? Tady v Tescu v Letňanech je jich u pokladen jako máku.

Nyní se dopustím neodpustitelného...
Maximus, 18.8.2009 6:20

Nyní se dopustím neodpustitelného rouhání:

Goyovy, Boschovy či Gruenewaldovy obrazy se mi líbí víc než kupříkladu „performace“ takového Warhola. Zatímco ti první sdělovali, jak to vidí oni, ten druhý jako by chtěl převádět sám sebe: jak kašle na ostatní, jak je nekonformní, jak je originální a kdo před ním nepadne na zadek, je ... znáte přece tu bajku o císařových nových šatech, ne?

za sto let (ne dřív) budou lidi dobrovolně vyhledávat takové Beatles, Rammstein(y), Cranberries nebo klidně Kelly Family či M. Jacksona, bude to jakýs-takýs důkaz, že jejich muzika za něco stojí. Do té doby je to spíš snobárna, sentimentalita ... atd., ze kterých podezřívám většinu dnešních uctívačů Beatles nebo třeba Elvise.

No, neříkal jsem, že se mnozí přítmní spravedlivě naštvou?

Odp: Nyní se dopustím neodpustitelného...
zvoník, 18.8.2009 10:05

V něčem můžeš mít pravdu, Maxi, ale běžný uctíváč nemusí být snob. Neboť snob je ten, který je úplně bez vlastního názoru a jenom inteligentně předstírá, že se mu to líbí a umění proto ,,rozumí„, aby zapadl. Pochybuji například, že když nahlédneš dnes do sálu na koncertě třeba Karla Gotta, a uvidíš tam dost mládeže, která by jemu mohla dělat vnoučky a pravnoučky, tak že tato mládež tam je jenom v té snobské záležitosti a sedí zapadle mezi diváky, kteří jsou Gottovi současníci, protože dostali snobské nutkání. Že se To zrovna Tobě celé nemusí líbit, je jasné. Není to podle současné módy zrovna ,,in“! Ale není právě tenhle Tvůj postoj snobství? Pozoroval jsi někdy skutečně rozumného a racionálně jednajícího člověka v kolektivu primitivů? Za co ho mají? Za hlupáka! A ten, co tady svoje umění jednou zanechá a umře, tak ho může hájit akorát tím duchem vlastního svého díla, když se následníci tím dílem nechají oslovit, protože nejsou primitivové. A bude-li jich hodně, tak i snobové začnou být akční a popularita díla začne ještě víc stoupat, ale i možná dlouho doznívat. Pokud je ale snobů víc než těch, co tomu skutečně rozuměj, stávají se snobi pro další nové snoby vzorem, a pak můžeš skutečně vypozorovat to, cos zde původně napsal.

Tohle přece není rouhání. Naopak...
santiago, 18.8.2009 7:44

Tohle přece není rouhání. Naopak myslím, že rouhání je se ptát, co nám ten skrz věky nepochybný Goya, Bosch nebo Dürer dnes říká. Co přesně.

Je hloupé to hodnotit slovy, že by si to sotvakdo dnes opravdu pověsí na zeď nebo se těšil, až stráví večer tím, že si to bude prohlížet v křesle v knize. To není umění na doma. Bosch a Dürer ani nikdy nebyli.

A přitom to není líbí - nelíbí. Mně se Mikuláš Medek nebo Jaroslav Róna zatraceně nelíbí, ale tak nějak divně mě to provokuje, znepokojuje a přitahuje. Což Maja ani ne, ani ta nahatá, přestože se mi asi líbý.

Odp: Tohle přece není rouhání. Naopak...
zvoník, 18.8.2009 10:32

A vidíš Santiago, zrovna Hieronyma já považuji za hodně komorního o osobního, protože nad tím se dá dost přemýšlet, ale jen v tichu s dobrým nasvícením. A od Dürera mám na několika zvonech jeho známé Zvěstování, a to je hodně ,,na doma„ , protože mnohdkam vůbec nikdo nepřijde než já, takže tam je vlastně skoro ,,doma“ .

Odp: Tohle přece není rouhání. Naopak...
ivana Kozárová, 18.8.2009 14:12

V první řadě to není jen na prohlížení. Je to spíš na studium,protože tito malíři malovali něco,co dobře znali a o čem hodně přemýšleli. Jejich obrazy jsou vlastně poselství. Například Ježíš s Adamem a Evou v ráji,- co tam asi s nimi dělal?
Nebo ty ropuchy na svícnu v darech tří králů v Klanění... Koho to zajímá,ten si to v bibli dohledá,ale chce to hodně času:-)

Odp2: Tohle přece není rouhání. Naopak...
santiago, 18.8.2009 15:54

...co dobře znali...(?)

Je pravda, že jsem se nikdy nezamyslel, co tam s nimi Ježíš dělal. Buď vševědoucí předem chystal způsob řešení dosud nespáchaného hříchu, o jehož neodvratnosti tehdy věděl jen sám a tudíž on je zároveň zdrojem i otrokem osudu ... nebo - KISS - umělec zpitomělý tehdejší indoktrinací měl za to, že čím víc svatých na obraze, tím líp. Nad Marxem, Engelsem a Gottwaldem na jednom obraze se také nikdo nepozastavuje.

Ne, rozhodně to nezlehčuji, ale to poselství mi do života nic nedává. A co jsem od jedné chytil opar na rtu, dost si ropuchy ošklivým.

Odp3: Tohle přece není rouhání. Naopak...
zvoník, 18.8.2009 19:23

Od roruchy, jóóóóó? Opar, jóóóóó? Ha,ha,ha.ha. Nemáš ji tak tvrdě lýbat...

Odp4: Tohle přece není rouhání. Naopak...
tlapka, 3.9.2009 10:23

A jak to dopadlo s ropuchou- ona se nezměnila? pokud jsi od ní dostal opar co ona dostala od Tebe?

Odp3: Tohle přece není rouhání. Naopak...
ivana Kozárová, 21.8.2009 10:33

Bosch byl evidentně znalcem Písma. Nejen poživatelem různých drog,jak je o něm obecně známo...
Je to podobné,jako když se rokuje o filmu Mel Gibbsona Umučení Ježíše Krista a lidé,co film odsuzují,neznají knihy vizionářky Anny Kateřiny Emmerichové...
Odkud Bosch znal ptakopyska? Nojo,no,něco se jistě nedozvíme,ale něco podvědomě chápeme....
V každém případě bez bible ztrácí studium dějin umění ve většině případů _ mimo nejnovější směry_ význam...

Odp4: Tohle přece není rouhání. Naopak...
zvoník, 22.8.2009 12:08

To mám radost, že se někdo o ,,Umučení„ zmínil. Knihy paní Emmerichové jsem nečetl, a přesto beru film za téměř autentický. Mel Gibbson je velmi citlivý a přímý ve všech filmech jako herec a v tomto případě to potvrdilo, že i jako ,,jen“ režisér. Bez osobní víry v Boha, by to totiž nevytvořil! Oproti jiným fyzicky krásnějším, jenom hereckým manekýnům, je tento člověk velmi vzácný a jako člověka ho velice obdivuji.

Odp5: Tohle přece není rouhání. Naopak...
ivana Kozárová, 29.8.2009 12:20

Taky ho obdivuju za odvahu,se kterou tenhle pravdivej film natočil.

Odp3: Tohle přece není rouhání. Naopak...
ivana Kozárová, 21.8.2009 10:49

Shledávám,že je správné,když si každý může vybrat,co mu umění dává.Je to podobné,jako s četbou.
Pro člověka,neznalého čtení je kniha jen souborem klikyháků,člověk neznalý cizího jazyka,nepřečte nic v cizím jazyce. Pak někdo sice čte,ale nepochopí smysl. Někdo zas pochopí smysl,ale uniká mu duchovní obsah... Umění je krásné a universální v tom,že k a ž d é m u z těch lidí něco předá,za předpokladu,že mají jedno : zrak....

Nevím
Jana, 18.8.2009 11:01

Pokud jde o literaturu, Babička je klasa. Jen si to přečtěte, pokud jste to ještě neudělali. I v staročeské literatuře bylo plno věcí, které se rozhodně číst daly. Devatenácté století bylo plné balastu, ale spousta děl pořád stojí za přečtení.
Divadlo - nejsem fanda, nikdy mě přepjatá gesta neoslovovala.
Film - také spíš dávám přednost novějším, ale jsou krásné filmy z šedesátých let, no hlavně z těch šedesátých, ať už v naší či ve světové produkci. To se snad nedá okoukat.
Hudba - stará hudba mě fascinuje. Mozart je fenomenální. Znáte ten pocit mravenčení kolem páteře? To není nic vědomého, nedá se to rozumem vysvětlit. Hudba působí na samou podstatu lidské bytosti.
Pokud jde o výtvarné umění - určitě znáte Pijoanovy dějiny. Zvlášť pátý díl - Renesance. Ten si mohu prohlížet celé hodiny pořád dokola a je mi prostě báječně. Taky si to nedovedu vysvětlit. Boticelli, Donatello, atd.
Architektura - miluju baroko a gotiku. Možná ještě víc to baroko, krásně dovede zapadnout do krajiny. A nejfantastičtější je snad „náš“ Santini a jeho gotizující baroko. Taky blaho k pokoukání, i když s bydlením nevím, stejně ale stavěl hlavně kostely.

Prostě, staré věci mě oslovují, ale nehodlám se v tom pitvat, aby náhodou kouzlo neuteklo.

Odp: Nevím
slayd, 21.8.2009 13:59

Při poslechu Mozarta používejte KOSMODISK a ono vás to mravenčení přejde...
A babička? Dnes se žádná pořádná dívka pro jednu korunu na ulici ležící nesehne.
Skákat sousedovi přes plot? Pro pro jeho pérko... snad? BUclatý andělíček je tabu pro dnešní anorektický ideál. Nežer a foť porno... budeš v balíku! P.S.

Odp2: Nevím
Jana, 22.8.2009 0:40

Slayd, ty jsi kůň.

Odp3: Nevím
zvoník, 22.8.2009 12:18

Houpací... A s utrženým ocasem, kvůliva opotřebení...

Odp2: Nevím
tlapka, 3.9.2009 10:25

Nojo- vždycky mi to bylo podezřelé proč ta hospodyně přes plot skočí, že to nebude s husy.

Odp3: Nevím
tlapka, 3.9.2009 10:25
Odp: Nevím
Bára Š., 22.8.2009 18:07

to se docela shodujeme, až na to divadlo....mám ho ráda a pokud je herec dobrý, určitě není „teatrální“ :-))

Odpovím heslovitě, ať to není dlouhé...
Roman, 21.12.2009 8:08

Odpovím heslovitě, ať to není dlouhé, ale přitom chronologicky, ať to jde v pořadí myšlenek článku :

- Rmoutí mě a obtěžuje, že například v jednom okresním městě ( U.H. ) každý týden někdo bez skurpulí oběhne všechny zaparkované ( zpravidla soukromé ) auta a za stěrače jim zastrká křiklavé pozvánky do bordelu. ( Nelze vyloučit, že jeho „personál“ či „management“ souvisí s Ukrajinou ). Jak bych byl vděčný, kdyby mě někdo raději obtěžoval pozvánkami na koncert či divadlo... Ale to jsem ještě nezažil.

- Praštěné paruky a pudry taky považuju za trapné a při vnímání díla mě spíše ruší. Ale tak už dnes hraje málokdo. Stejně jako interiéry divadel jsou dnes jiné, jednodušší. Takže i tady pláče santiago na špatném hrobě.

- Nelze srovnávat Babičku a Povětroně. Zatímco Němcová je jeden z nejpřeceňovanějších autorů, tak Čapek je aktuální a trefný dodnes. Ba právě dnes.

- Většina knih, které čtu a ke kterým se vracívám, byly napsány v pozdním středověku, nebo dokonce starověku. Což je dávno před rokem 1920. Přednost tomu dávám proto, že raději si loknu blíže pramene, než někde o kilometry dále po proudu, kdy je v toku přimíšeno leccos. Trvá léta tohle pochopit... A pak také člověk zjistí, že snad žádná z lidských myšlenek, není tak docela nová.

- Raději bych bydlel v kamenné tvrzi, postavené před rokem 1920, než v břízolitové budce z roku 1970 nebo v panelákovém bytě z téže éry.

- U filmů to neplatí tak docela, je to mladá záležitost. Přesto vidím děsivý rozdíl ( např. ) mezi snímkem „Sedm samurajů“ z počátku padesátých let a třeba „Kameňákem“ z devadesátých. Nebo se podívejte na animace pro děti Trnky či Pojara a dnešní Teletubbies nebo Pokémony. Kdo může pochopit, pochop.

- Věř nebo ne, ale dnešní liberální ekonomové se ( ať už vědomě či bezděčně ) inspirují u Darwina.

- Pro dnešní techniky i vědce jsou lidé jako Pascal, Einstein, Edison ( a další ) trvalou inspirací. Svěžest jejich myšlení je prostě vzorec, příklad, model.

- Prozkoumej si, co znamená postmodernismus.

Odp: Odpovím heslovitě, ať to není dlouhé...
iva, 21.12.2009 9:40

Protože už delší dobu přemýšlím a tom článku a o tom, jestli mi historie něco dává jsme ráda, že tewnhle Roman dost dobře dal odpověd´. I když vnímám moderní vymoženosti jako přínos nikdo mi nesmí sahat na dílo Mozarta na krádné obrazy impresionistů a moc ráda se dívám na staré filmy. Jasně, že ne všechny filmy byly přínosem ale mos ráda mám Hugo Hasse a jeho pokusy o vnesení nových prvků do herectví. Vlastně pokaždé, když se v historii snažili o něco nového byl to přínos. Taky mám ráda historické fotografie. S knihama je to tak, že někdo se opakuje jako třeba Weiwegh a někdo už kdysi hledal novou cestu. Na všem se dá najít nějaký přínos pokud se autor neopakuje.

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru