Neptejte se co, ale proč

Poslední komentáře

Střípky z diskuse

Zajímavé odkazy

Novinky na Svíci.cz

  • 30.11.2007: Nyní jsou nově přidané komentáře od poslední návštěvy zvýrazněny barevně
  • 13.4.2007: Možnost úpravy i zatím neschváleného článku
  • 22.6.2006: Zlepšeno vyhledávání
Proč používat Linux

Komentáře k článku

22.8.2009 10:33

Můžeme věřit Bibli, když jsou v ní chyby?

David Živor

Apologetická obhajoba věrohodnosti Bible proti argumentům o jejím sepsání a chybovosti

Tento článek se bude zabývat otázkou, kterou lidé často kladou jako důvod, proč nevěří Bibli. Naše otázka zní: „Jak mohu věřit Bibli, když jí psali chybující lidé? Navíc, když neexistují originály a je tedy jisté, že kopie, podle kterých je Bible přeložena, obsahují chyby?“ Pokusíme se tedy s tématem vypořádat z několika pohledů. Mým cílem není donutit čtenáře tohoto článku k přijetí mých názorů o víře, ale zpochybnění obecně kladených protiargumentů ke křesťanství, konkrétně k Bibli, jejímu autorství a chybovosti. Cílem článku je dát čtenáři podnět k přemýšlení nad Biblí, případné zjištění některých fakt a následné přehodnocení svých dosavadních stanovisek k dané problematice.
Naše otázka se nachází ve dvou rovinách: rovině vzniku Písma a rovině jeho současného stavu. Otázka obsahuje dva argumenty proti víře Bibli: jeden argument se snaží rozložit věrohodnost Bible tím, že poukazuje na lidské pisatele a druhý je namířen proti tomu, že nemáme k dispozici originální texty a že současné manuskripty, které máme k dispozici obsahují chyby. Oba argumenty zpochybňují věrohodnost Bible. První argument je namířen proti vzniku Písma (pisatelé byli lidé) a druhý proti chybám v textu. Zároveň se k oběma argumentům pokusím vyjádřit vyznání víry, která je Biblí nesena. Pojďme se tedy na tyto argumenty podívat blíže.

Bibli sepsali lidé

Ano, je to tak – Bible (Starý a Nový zákon) byla sepsána čtyřiceti autory z nejrůznějších sociálních vrstev v průběhu asi tisíce let. Bible však byla inspirována samotným Bohem, proto je fakt, že ji psali lidé nepodstatný. Co je ale argumentem pro věrohodnost Bible je její pozoruhodná vnitřní jednota a harmonie, její až neuvěřitelná historická přesnost a množství proroctví, která byla vyřčena dříve, než se prorokované zvěsti naplnily.

Pisatelé Bible pocházeli z nejrůznějších sociálních vrstev, z nejrůznějších historických období v rozmezí více než jednoho tisíce let. Aby si Bible zachovala vnitřní jednotu musela by být buď sestavována velice pečlivě, každý pisatel by musel do nejmenších detailů zkoumat, co již bylo sepsáno a navazovat na to, nebo je zde ještě druhá možnost: totiž, že bibličtí pisatelé nepsali své vlastní myšlenky a názory, ale jejich inspirace pocházela odjinud. Pro druhou variantu svědčí i fakt, že se někteří pisatelé nemohli znát a psali nezávisle na sobě, mnohdy i současně.

Přesto všechno zůstává vnitřní jednota a harmonie Bible nedotčena. To si je možné vysvětlit inspirací autorů, která nepocházela z nich samotných, ale z Boha – Bible sama o sobě píše, že je inspirovaná Bohem: „Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha...“ (2. List Timoteovi 3,16).

Dalším důvodem, proč věřit v Božskou inspiraci biblických pisatelů může být historická přesnost a prokazatelnost popisů spousty událostí, o kterých se v Bibli píše. Mnoho archeologických objevů bylo učiněno právě sledováním a zkoumáním popisů událostí v Bibli zaznamenaných. Dále máme naplněná proroctví, která byla vyřčena v některých případech stovky let před událostmi, které předpovídali proroci. Celým Starým zákonem se jako červená nit táhnou proroctví předpovídající příchod Mesiáše (Krista), který měl přijít a vysvobodit lidstvo z útlaku hrozného nepřítele. Ježíš Kristus skutečně naplnil tato proroctví do posledních detailů.

V Bibli jsou chyby

Bible nespadla z nebe a je známo, že její pisatelé byli lidé, což je vlastně vymezení proti některým náboženským systémům, jejichž svaté knihy „z nebe spadly“. Protože Bibli sepisovali a po staletí až do vynálezu knihtisku přepisovali a opisovali lidé, obsahuje pravopisné a textové chyby, které při přepisování textu vznikají. Zdůrazňuji, že se jedná o chyby pravopisné, na textové rovině, nikoliv na rovině obsahové.
Protože se nám nedochovaly originály, máme k dispozici jen opisy a opisy opisů Bible. Zda i originální texty obsahovaly chyby je pouze hypotetická otázka, kterou nikdy nerozlouskneme. Otázka, která by nás spíše měla trápit zní takto: „Jsou chyby v dochovaných manuskriptech natolik závažné, že mohou podrývat autoritu Bible?“ Pokusme se tedy na tuto otázku odpovědět. Rozdělme ještě Bibli na Starý a Nový zákon, protože vznikaly za různých okolností, prošly různým procesem vzniku a krystalizace textu.

Starý zákon

Drtivá většina opisů Starého zákona, které se nám dochovaly, se dlouho považovaly za nevěrohodné – přeci jen Starý zákon vznikal asi tisíc let a neustálým opisováním mohlo vzniknout takové množství chyb1, které by pak činily jakýkoliv text nevěrohodným. Nejstarší dochované opisy Starého zákona jsou asi z 11. století po Kristu – tedy asi 1300 let po uzavření kánonu SZ. Na druhou stranu existují i starší textoví svědci, kteří dosvědčují spolehlivost dochovaného Biblického textu. Jsou jimi například Septuaginta – řecký překlad SZ a Hexapla2.

Dalším faktorem k zamyšlení může být i vznik Masory – tradice uchovávání textu v původní podobě. Právě masoretský text SZ je díky svému systému téměř nezměněný od předlohy. Svitky z Kumránské jeskyně nalezené v polovině 20. století obsahovaly biblický text, který byl identický s tím, jež se nám dochoval, ale Kumránský text je mnohem starší, o několik set let. To nám může být argumentem svědčícím ve prospěch obsahu textu SZ.

Nový zákon

Oproti Starému zákonu byl Nový sepsán v jednom poměrně krátkém časovém období – v průběhu asi 50 let. Je to text o hodně mladší, a proto se nám dochovalo více manuskriptů i textových svědků. Samozřejmě i zde vznikaly při neustálém opisování chyby, ale ty jsou téměř všechny pravopisné a nebo textové. Na význam textu nemají tyto chyby vliv.

Chybovost po stránce obsahové je téměř vyloučena právě množstvím opisů textu (manuskriptů), kterých se dodnes dochovalo asi okolo dvaceti tisíc, jež byly sepsány v rozmezí několika málo desetiletí, což text Nového zákona činí po stránce počtu písemných dokladů (pro porovnání například písemných důkazů o existenci Homérovy Ilias se dochovalo necelých 650) nejvěrohodnějším textem všech dob.

Závěr

Stejně jako bibličtí pisatelé nebyli dokonalí, tak i originální texty mohly obsahovat pravopisné a jiné textové chyby, které však nemají nikterak zásadní význam pro výklad textů. Na textové rovině Písma šlo snadno chyby nadělat během opisování. Zvěst však zůstala nezměněná – o tom svědčí množství dochovaných rukopisů, které se liší jen minimálně, většinou jen pár textovými variantami, které ale nemají vliv na význam textu.

Bible obsahuje neuvěřitelné množství historicky prokazatelných událostí, naplněných proroctví a zároveň si zachovává vnitřní jednotu poselství navzdory faktu, že jí sepisovali lidé z nejrůznějších historických období a sociálních podmínek, lidé různě vzdělaní. Jak tedy naložíme s právě vyřčenými fakty? Jako se všemi informacemi, které nám přicházejí pod ruku. Buď je přijmeme, a nebo ne. Buď se jim rozhodneme věřit (a tím pádem věřit i Bibli), a nebo ne. Rozhodnutí však leží na každém z nás...

To ne!
Alfons, 23.8.2009 15:48

Svobodný, vzdělaný, moderní člověk Bibli k životu nepotřebuje. Ba naopak, je pro něho Biblle brzda rozvoje lidsta a trvalým zdrojem konfliktů. K Bibli se obracejí tmáři a lidé mdlého rozum, kteří uvěří každým pohádkám.

Odp: To ne!
., 23.8.2009 23:23

Alfonsi, Alfonsi ! Opět chybí smajlík !
Věř, nevěř, Bibli spíše neznám; přesto mám k ní úctu. A je mi líto, že pro mne není posledním spolehlivým duševním útočištěm, jako bývala pro většinu lidi v minulosti a snad je pro mnohé i v současnosti. A důvod není ani v tom, do jaké míry jí může člověk věřit.

Důvodem je spíše to, že v současné době (Bible, Nebible) lidé „všechno pošlapou“, jako v té písni zpívané paní Přenosilovou. :-(

Odp2: To ne!
hami, 9.9.2009 9:48

zrození. Né stvoření

Odp: To ne!
Karolína, 26.8.2009 13:19

To je strašně negativní.... Neřekla bych, že se k ní obracejí tmáři. Jsem sice ateista, bible mi nic moc neříká, ale moji blízcí věří v Boha, mají doma Bibli, ale nejsou to lidi nijak se lišící ode mě....

Odp2: To ne!
Karolína, 26.8.2009 13:20

a taky nevěří každým pohádkám.....

Odp3: To ne!
slayd, 26.8.2009 13:23

Znám jich taky pár a normálně si mění každej druhej den slipy. V neděli mají čisté i ponožky! P.S.

Odp4: To ne!
zvoník, 26.8.2009 15:28

A co ti, co chodí naboso a naostro? Třeba psi?

Odp2: To ne!
Roman Heřman, 15.9.2009 1:18

;-)
Vždyť ale v Bibli, v Novém zákoně, je mnoho poučného, a asi se to dá brát i jinak, než jen nábožensky - např. když Ježíš řekne: „Chovej se ke druhým tak, jak chceš, aby se druzí chovali k tobě“ či „Nesuďte, abyste nebyli souzeni“ a pod.

Myslím si, že Bible opravdu dokáže poučit a povzbudit, ale rozhodně k ní nechci zaujímat nějaké jednoznačné závěry - vždy je něco, čemu člověk nerozumí, či co se může zdát záhadné...

Odp3: To ne!
vlasta, 5.11.2009 8:01

Romane toto rčení je o nějaký ten rok starší a tuto myšlenku propagoval jaký-si Lao-c. Když se náhodou připletu k debatám o víře,tak upozorňuji na to,že existují starší knihy.Všiměme si, tak jako se vyvíjí lidská společnost,tak se vyvíjí i náboženství včetně Pantheonu.A máte pravdu,dnešní člověk by si z náboženství všeho druhu měl vybrat to co tvoří jeho lidství.Myslím tím humanitu a morálku. Nejhorší na tom je že téměř všehny ideologie v histirii byly zneužity.

Odp2: To ne!
Žorž, 1.10.2013 7:05

Takže vlastně potvrzujete, že bible je jen něco jako apendix. Je to tak? I když (ne)funkce appendixu je dosud ne úplně jasná.

Odp: To ne!
Josef, 8.9.2009 10:54

B.Pascal:
„Když věříš a Bůh neexistuje, tak jsi nic neztratil. Když nevěříš a Bůh existuje, tak jsi ztratil všechno.“
Ohledem nás tmářů s mdlým rozumem. Dovolím si tvrdit,že andělé se neschází kde hlupáci se hromadí. Máte pravdu, Einstein nebyl moderní člověk když tvrdil:„Život v rozkoších, bohatství a slávě je ideál vepřů“, ale byl vzdělaný a to vás asi zklame. A jako uzávěr: Kristus je čivot,cesta a pravda pokud vz asi nejste ani ta pohádka,vlastně NIC

Odp2: To ne!
slayd, 8.9.2009 13:02

Lepší motykou než krumpáčem do hlavy - sviť Jožine. A hlavně přijď pozravit našeho Benedikta neomylného na letiště v Tuřanech.
Má dobrý morální základ z hitlerjungen - je to fakt dobrý vůdce a následník Ježíše Krista... P.S.

Odp2: To ne!
radek, 13.9.2009 14:54

..když nevěříš a Bůh existuje, tak jsi ztratil všechno? co je to za Boha?? Co je to za anděly, že se odvrací od hlupáků? Kristus je jedno z nedokonaleších vtělení satana, pokud věříš v boha a satana, v jeho jménu bylo mučeno a zabito nejvíc lidí za celou hystorii, dokonalý trik pána temnot...

Odp3: To ne!
ivana Kozárová, 14.9.2009 12:28

nebuď hysterický;-)

Odp3: To ne!
zvoník, 14.9.2009 13:36

Poslyš Radku,
Tvůj názor Ti neberu, ale to co zde prezentuješ, je totéž jako když velmi vážně bereš to, co jsem svým způsobem sem na svíci napsal pro zamyšlení, ale i trochu s humorem, že: všechno je vlastně na hovno, jenom včely jsou na med, a med ten je taky na hovno. Čili jinými slovy, že všechno živé, tedy i to, co je dobré, je vlastně taky zlé, protože je to vůči světu sobecké, a navíc v Jeho jméně, coby ďábla, se to všechno děje, a že je to jen trik pána temnot... A poukazuješ hned na Krista. Čili Ty jseš defacto jeden z těch, kteří by ho také lynčovali za to, co On kdy ve svém životě udělal nebo neudělal. A teď mi prosím řekni, jak se lišíš od těch lidí, které Ty možná kritizuješ, ale také možná obdivuješ a proč? Jestli jsi byl vychován lidmi jako běžný tuctový parazit na této společnosti, pak se Ti nedivím, máš ve všem ve Tvém příspěvku pravdu... Jestli Ti byl dán život, abys něco vytvořil hodnotného a po Tobě to tady na zemi fungovalo dokonce i po Tvé smrti, pak udělej všechno pro to, aby se Tvoje hodnocení dvou protilehlých subjektů neslučovalo v to hovno, ale v něco mnohem vznešenějšího, co by neškodilo lidem okolo Tebe a ani Tobě samému.
Jestli toto všechno ovšem nepovažuješ za pravdu, pak nevím na co čekáš a hoď si rovnou mašli..., protože pak je všechno skutečně na to hovno.

Odp4: To ne!
Alfons, 14.9.2009 14:25

Pravda se mění. Dřív se jezdilo vlevo a teď se jezdí vpravo a ve své době to byla pravda.

Odp4: To ne!
Lipovan (Z.), 8.10.2013 19:19

Molíku, ty mně fakt budeš chybět...ale řekni to na rovinu; kde jsou ty zlaté časy, kdy všechno stálo za hovno! :-)

Odp3: To ne!
ivana Kozárová, 14.9.2009 14:52

Kdyby se andělé neodvraceli od hlupáků,dělali by zbytečnou práci a za chvíli by je hlupci umořili. Hlupáci jsou tady proto,aby lidstvo nezpohodlnělo a stavělo za ně znova a znova to,co oni zboří...

Odp4: To ne!
zvoník, 14.9.2009 21:36

Na toto téma navrhuji všem sehnat si hodně silný film Andrej Rublev a velmi pozorně ho shlédnout...

Odp3: To ne!
ivana Kozárová, 14.9.2009 14:59

Izajáš v páté kapitole píše : Běda těm,kdo říkají,že dobré je špatné a špatné je dobré,těm,kteří vydávají tmu za světlo a světlo za tmu,těm,kteří vydávají hořké za sladké a sladké za hořké...

Odp4: To ne!
santiago, 15.9.2009 8:49

Ano. Věřící se pořád točí na tom, že pohani necítí potřebu rozlišovat dobré a špatné nebo jsou dokonce tak zvrhlí, že tyto věci schválně zaměňují.

Nevím, jak se říká tomu, když záměrně jádro sporu přeneseme jinam. Demagogie? Vrtěti psem? Každopádně to považuji za podraz.

Proti rozlišování dobra a zla totiž málokdo něco má. Spor je v tom, kdo rozhoduje, co je dobré a zlé. Křesťané se - mám tušení - v tomto spoléhají (dokonce jsou povinni spoléhat) na Ducha Svatého: „...kdo jsi, že si vůbec troufáš jen pomyslet, že bys mohl rozlišit mezi dobrým a zlým?... “ Některé církve pak definují sebe sama tím, že centrálně určují, kdo toto osvícení / prozření / rozlišení zprostředkuje prostému lidu pod kazatelnou.

Odp5: To ne!
ivana Kozárová, 15.9.2009 10:42

Jelikož nikdo přesně neví,co je dobré a co špatné,neb i smysly nás klamou,je dobré spolehnout se na toho,kdo to určil. Zajímavé,že většina lidí odmítá teorii Stvořitele. Ve vašem článku,kde polemizujete na toto téma,jste připustil,že Stvořitel může existovat. Jestliže tedy ano,má svrchované právo to určit sám. Adamovi a Evě to jasně definoval,směli všechno,kromě jednoho jediného,co nesměli,vybrali si to,co nesměli a zřejmě si sbaštili gen smrti,který jim způsobil smrt. Technokraticky vzato,pouze prostřednictvím krve se to zase mohlo vrátit zpátky. Život je ekvivalent krve. Nejen pro křesťany,ale např. i v čínské medicíně jest krev matkou čchi....
Pak přišel jeden,který tu svoji krev dal k dispozici. Ale na něj.na Ježíše,se taky většina lidí dívá jako na mrtvého. Přitom opak je pravdou.
Stvořitel měl a má s touto planetou a životem na ní dozajista svůj záměr. Jeho Jméno svědčí o tom,že ho dozajista splní. A věci z našeho hlediska správné či nesprávné v tomto ohledu budou mít malou roli. Je výhodnější postavit se na stranu Stvořitele - pro pragmatiky. A spravedlnější pro ty,co touží po právu. A je to pro mě čest,že můžu stát na straně nejopovrhovanějšího a nejkrásnějšího člověka,který kdy žil. Je mi jedno,jestli to nakonec vyjde,nebo ne. Je lepší stát na této straně,i kdyby to měla být jen vize. Vybírám si tuto vizi,jelikož je pro mě stokrát přijatelnější,než ty sračky kolem.

Odp6: To ne!
ivana Kozárová, 15.9.2009 10:45

A o tom,co je dobré a zlé,je pro člověka dávno rozhodnuto. Může si o tom rozhodovat dočasně sám....Pokud se rozhodne pátrat ,najde možná i jiná měřítka,než ta svoje...

Odp5: To ne!
man, 15.9.2009 11:03

Santiago, musím přiznat, že se příliš nezůčastňuji „disputací“ na daná témata, ale ke tvému příspěvku chci uvést následující.
DOBRO a ZLO je přirozenou součástí každého z nás. Na tvou otázku, kde rozhoduje o tom co je dobré a co zlé je jednoduchá odpověď. V první řadě jsi za TO zodpovědný TY. Každý z nás svým chováním, postojem ke svému okolí a sounáležitostí s vlastním svědomím, musí nést ovoce, které zasadil, opečovával a dával ochutnávat jiným. NEBO jen bezmyšlenkovitě zcizil a neuvažujíc o následcích rozsévá dále. Co asi bude sklízet ? ? ?
Co se křesťanů týče si myslím, že na tomto webu sotva mohou podstoupit nějakou rozumnou disputaci. Většinou se zde totiž (z mého hlediska) jedná o mlácení prázdné slámy :-( . Ti kteří se zde „rádi“ účastní debat o křesťanství, po mém soudu, nemají dostatek znalostí o rozdílech pojmů - církev, církve, katolický, protestantský, židovský, evangelický, duch, duše a podobně. Pravdou je, že pro vysvětlení výše uvedench pojmů zde není prostor. Nejdříve by to opravdu chtělo si nastudovat potřebné znalosti a pak o nich debatovat.
Při hledání odpovědí na otázky v posledním odstavci tvého příspěvku, kde si sám naznačil možnou odpověď, ale nedotáhl až do úplného konce. V Bibli v knize Job se odehrává podivný příběh. Nebudu rozebírat podrobnosti a upozorním až na úplně poslední 42 kapitolu. Při jejím pozorném čtení (mně samotnému se to „povedlo“ až napodruhé) najdete rozuzlení celého příběhu, který nakonec v kontextu právě přečteného zásadně mění pohled na celý Jobův (můj, tvůj, nebo kohokoli) příběh (život, postoj....). Dobro představované Bohem, zlo satanem, „chudák“ Job, jeho rodina, přátelé to vše je součástí našich životů. Můžeme to odmítat, můžeme tomu věřit, můžeme si o tom myslet cokoli, ale pravdou je, že před tím neuhneme.

Ale ano.
santiago, 15.9.2009 11:33

Já o tom právě nechci spřádat plané diskuse. Já přece vím, že odpověď na to, co je dobré a co zlé, bych si měl dát sám. Tím hřeším pýchou - a to jaxepatří přímo podle definice. A církev pro mne představuje autoritu, která je založena na tom, že mi toto - bez věrohodného důvodu - upírá. Přesto - jak sám píšete - zodpovědnost nechává vždycky jen na mně. A zůstavá mi také - ta horší - část ovoce mého počínání. Včetně jablek.

Odp: Ale ano.
man, 15.9.2009 21:50

Omlouvám se, ale nějak se nevyznám v tom o jaké denominaci nebo konkrétní církvi mluvíš? Neznám žádné podobné společenství, které samo sebe nazývá církví (vyjma svědky Jehovovi), že by nutilo nebo nějakým jiným způsobem „ohýbá“ své spoluvěrce do něčeho čeho sami nechtějí být účastni.
Zodpovědnost je vždy na nás, to lze jednoduše pochopit. Ale nechávat se „tlačit“ církví někam kam nechci - osobně balím kufry a hladám společenství, které bude s mým přesvědčením souznít co nejvíce. Viz. Viklef, Hus, Luther a další.

Odp6: To ne!
ivana Kozárová, 15.9.2009 11:41

ruach,nefeš,had ohnivec,debata s Nikodémem,yom kippur, - můžeme studovat horempádem. Rozumem pobereš? Jeřábka zabiješ,hlavu rozbiješ,zapomeneš...
Lásku zabiješ,hlavu rozbiješ,srdce rozerveš - a zapomenout nemůžeš. Tato zkratka má jen naznačit, že Krista nenastudujeme...

Odp7: To ne!
zvoník, 15.9.2009 23:48

Milé děti,
žily byly jedny ryby a ty ryby si jen tak plavaly ve vodě. Až jedna hloubavá ryba se těch ostatních zeptala: ,,Poslyšte, slyšela jsem, že prý nás všechny obklopuje voda? Co to je vlastně ta voda?„ ,,To my teda nevíme. Nikdy jsme takovou věc neslyšely, a ani jsme vodu nikdy neviděly“ odpovídaly všechny ryby. ,,Víte co? Poplujeme za jednou velmi vzdělanou a starou rybou a zeptáme se jí na to. Ta to určitě bude vědět!„
Sebraly se tedy, a plavaly za tou vzdělanou rybou. ,,Rybo, řekni nám co je to voda, my to nevíme a prý je to někde tady, a my jsme vodu ještě nikdy neviděly?“
,.I vy hloupé ryby, voda je tady všude kolem vás! Vy jste se ve vodě narodily, vy v ní cele žijete, vy se v ní pohybujete a vy bez ní dokonce nemůžete ani žít, a když přijde váš čas, tak v ní i umíráte. Voda vás stále obklopuje a vy ji nevidíte! Ale jestli mi teď věříte, to je zcela na vašem uvážení"

Odp8: To ne!
ivana Kozárová, 16.9.2009 9:10

Kol.3,11

Odp: To ne!
Sova, 20.9.2009 20:53

Bible je nejprodávanější knihou světa, existují stovky vydání - myslíte že lidé si ji kupují jen tak? Ne. To že materialistům (jako jste evidentně vy) připadá každá materiálně nedoložená věc jako pohádka je věc jiná. A já osobně bych rozhodně duchovně neznalého člověka za vzdělaného a moderního rozhodně nepovažoval.
S pozdravem
Sova

Odp2: To ne!
santiago, 20.9.2009 22:25

Druhá nejprodávanější kniha je Malá červená knížka citátů Mao Ce-tunga. Ani tu si lidé nekupovali jen tak.

Odp: To ne!
erikson, 27.11.2009 5:27

Tedy Alfons ?! Nic jsi nepochopil.

Odp: To ne!
Benjamin, 1.10.2013 2:18

Toto mohl napsat jen naprostý ignorant,který žije naprosto soběstačně a ani si nepřipouští,že jednou prostě zemře a nevyvozuje z toho,že svou existenci nemá vůbec pod kontrolou...Nevím jakého vývoje může člověk dosáhnout je -li obehnán stínem skonu,nutností opustit blízké a milované.Rozumný člověk tento fakt příjmá přirozeně,ale nutí ho to k zamyšlení,zda je tomu tak jak říká tento netolerantní pán,žádný strom však neroste do nebe a nakonec na každého dojde...

Odp: To ne!
Berry, 17.12.2013 10:36

Taktéž nesouhlasím že Bible je pro lidi mdlého rozumu.Právě naopak.A věrohodnost bible se dá prokázat,stačí si ji přečíst a porovnat s událostmi z dějepisu.A nejen to,mnoho dnešních přísloví,a rad psychologů jsou čerpány právě z bible.Jen zkuste uplatnit pár rad z ní,a budete koukat co vám to přinese.A to ať v rodinném životě,mezilidských vztazích a podobně.Vážně doporučuji tuto knihu.Člověk který si něco ani nepřečte a začne to odsuzovat je hlupák.

Odp: To ne!
Jožka, 9.7.2014 22:04

Tož já si myslím, že Bible velmi důležitá - např. pan Moravec (exšéf Moravia banky a majitel IDA2 odpověděl na dotaz redaktorky TV „pane Moravec - proč jste tomu člověku ty peníze půjčil, když jste musel vědět, že je nevrátí?“ :
„paní redaktorko - ten člověk mi na Bibli odpřísáhnul, že vše vrátí a já neměl důvod mu nevěřit ...“
názor si udělejte sami ...

mohl byste mi říct jediné proroctví...
Bára Š., 23.8.2009 16:24

mohl byste mi říct jediné proroctví, které bylo naplněno?:-) to jsem zvědavá

Odp: mohl byste mi říct jediné proroctví...
Alfons, 23.8.2009 17:34

Uvažujme alespoň o dvou příkladech. Za prvé, více než 700 let předem prorok Micheáš předpověděl, že slíbený Mesiáš se narodí v Betlémě, malém městě v judské zemi. (Micheáš 5:2) A kde se Ježíš narodil? Bylo to právě v Betlémě. (Matouš 2:1, 3–9) Za druhé, mnoho století předem bylo v proroctví u Daniela 9:25 poukázáno přesně na ten rok, kdy se Mesiáš objeví — na rok 29 n. l.* Splnění těchto a dalších proroctví dokazuje, že Ježíš skutečně byl slíbeným Mesiášem.
http://www.watchtower.org/b/bh/article_04.htm

Odp2: mohl byste mi říct jediné proroctví...
Deever, 24.8.2009 15:24

Vy jste Jehovista?

Odp3: mohl byste mi říct jediné proroctví...
Bára Š., 24.8.2009 16:59

to by vše vysvětlovalo :-D

Odp4: mohl byste mi říct jediné proroctví...
Deever, 24.8.2009 17:07

dosud jsem měl pocit, že pan Alfons je prostě levicově orientovaný ...

Odp5: mohl byste mi říct jediné proroctví...
ivana Kozárová, 29.8.2009 11:52

Alfonsi,nic si z toho nedělejte,lidé,k jejihž kulturní orientaci bible nepatří,si nedohlédnou ani na špičku nosu, - no a právě proto mají tak narostlé sebevědomí,že si troufají hodnotit údaje,kterým nerozumí a které si neověřují,neb jsou na to líní. Vyšprknou svoje soudy jako slípka slepičinec,plác. Myšlenku tam nehledejte....

Odp6: mohl byste mi říct jediné proroctví...
Juras, 31.8.2009 8:23

„Lidé,k jejihž kulturní orientaci bible nepatří,si nedohlédnou ani na špičku nosu, - no a právě proto mají tak narostlé sebevědomí,že si troufají hodnotit údaje,kterým nerozumí a které si neověřují,neb jsou na to líní.“

A takhle jednoduše jste zabila např. všechny antické filozofy :-D

Odp7: mohl byste mi říct jediné proroctví...
ivana Kozárová, 31.8.2009 18:23

nezabila,v proudu času se všechno stejně pomíchalo....
Nehledě na to,že přechod na křesťanství je v antických dobách velmi vděčný námět ke studiu - viz Julianus zv. Apostata.....

Odp5: mohl byste mi říct jediné proroctví...
vlasta, 5.11.2009 8:07

Proč ne,Kristus byl prý první komunista.

Odp6: mohl byste mi říct jediné proroctví...
zvoník, 5.11.2009 18:11

Aha! Tak proto ho tolik lidí nenávidí...., i když byl teda ten hodnej komunista, protože neudával... No jo..., bejvalý stranický legitimace se jen tak zbavit nelze, i když jseš dnes v ODS, co?

Odp7: mohl byste mi říct jediné proroctví...
vlasta, 6.11.2009 7:50

Zvoníčku,ono to není tak jednoduchý,jak se na první pohled zdá.Mojí generaci to myslí spíš do leva.I když současná levice je spíš k smíchu.S odstupem času teď už chápu proč komunistický režim některé spoluobčany držel pod krkem. Není to tak dlouho co jsem byl svědkem nářku dvou starých farářů (jeden z nich byl můj strýc) kteří si stěžovali,že jim vykradli kostel a nikde žádné dovolání. Vždyť dnešní zákony nahrávají grázlům a parazitům z jednoho i z druhého konce společenského spektra a slušným občanům se pozvolna přivírá kyslík.O svém názoru na srdceryvnou péči společnosti o mladé rodiny jsem na svíci už psal. Vždyť ten kdo si na socialistickou králikárnu (myslím byt v bytovce) musí vzít víc jak milionovou sekeru nemůže o svobodě ani uvažovat. Obzvlášť když bankéři jsou státem podporovaní lichváři. Tak kde jsme? A to když mladí hystericky brání současný stav věcí,tak mi připadají jak zakuklené ženy které v Iránu demonstrují za Islámskou revouci.Máme se dobýře a vždycky jsme se dobře měli a když se tak nad současností zamýšlím nejdůležitější je,že už žijeme dlouhou dobu v míru a na dobré úrovni.

Odp8: mohl byste mi říct jediné proroctví...
Juras, 6.11.2009 12:49

Co ti vadí na cenách bytů v králíkárnách? Jak to souvisí se svobodou? Byt si kupuješ dobrovolně, je Tvým dobrovolným právem se zadlužit. Žádnou nesvobodu nevidím.

Nesvobodu vidím spíš v tom, že v dnešním světě nemáš možnost si ničeho nevšímat. Systém Tě nutí vydělávat peníze a jednat s úřady už jenom proto, že existuješ.

Odp9: mohl byste mi říct jediné proroctví...
zvoník, 6.11.2009 13:23

Jurasi,
dobrovolné právo nevidím v tom, čím jsem nucen k tomu, abych měl právo žít. Čili do budoucna je nutné bankovní lichváře násilím likvidovat, protože to jsou paraziti. Ale jak, když pasákem je stát sám? Banky a stát nic nevytvářejí nic nebudují, jenom trží z nouze jiných lidí a žerou to, co by mělo patřit těm, co pracují. Mladí si to nedokáží uvědomit, protože to vidí jako cíl své kariéry. Žít z úroků je pěkné, ale základem existence je přece práce! Kdyby všichni žili jen z úroků, tak by všichni chcípli.

Odp10: mohl byste mi říct jediné proroctví...
Juras, 6.11.2009 14:04

Zase začínáš o koze. Neřeším banky, nemám na ně jednoznačný názor a nechce se mi o tom mluvit. Ptal jsem se Vlasty na něco jiného.

Odp11: mohl byste mi říct jediné proroctví...
zvoník, 6.11.2009 23:31

O koze, jo?
A jak si tedy představuješ to dobrovolné právo se zadlužit? U koho? U staré tetičky nebo u babičky? Ty moc dobře víš, na co se ptám... A proč se zmiňuji o peněžních ústavech. A proč se Ti o tom vlastně nechce psát? Že by bolavé místo?
Čti: Zrovna teď tisknu letáky pro Home Credit. Těch letáků je přes 2 milióny! Sleduj tu lichvu: Splátka pro půjčku jen 100 000 Kč je měsíčně 1 999 Kč. Ale malinká písmenka - 1mm veliká úplně dole v téměř neviditelné světle šedé barvě říkají, že se splácí 84 měsíců! No, nejdi do toho, když nemáš kde bydlet... Proto o tom asi nechceš psát. Chápu...

Odp12: mohl byste mi říct jediné proroctví...
Juras, 7.11.2009 0:55

Však si nepučuj, když se nechceš zadlužit. Je to jenom tvoje volba. Nechci rozebírat peněžní ústavy, protože to je mimo téma, na které jsem se ptal. Vlasta si stěžoval na cenu bytu v králíkárně. Zajímalo by mě, co by si jinak představoval - že někdo bude za své peníze stavět baráky a rozdávat je zadarmo, nebo jak? Máš svobodnou volbu si takovou hrůzu za nekřesťanské prachy nekupovat. Můžeš si za 5 000 koupit laciný pozemek, Ivan by ti třeba udělal cenu na dřevo, kdybys hezky poprosil a postav si sám srub. Budeš to mít za pár kaček i bez staré tetičky nebo babičky.

Nevím, proč pliveš na svého zákazníka. Je to úspěšná firma, i když má možná v současné době trochu peníze. Dokázala si najít zákazníky, i když někteří lidé považují její nabídky za nevýhodné, jako třeba ty. Většina jejich zákazníků je ale asi pravděpodobně spokojená. O lichvu se samozřejmě nejedná, to jenom trochu dramatizuješ. Nelíbí se Ti, že za půjčku se musí platit stejně jako za každou jinou službu. Kdyby se jednalo o lichvu, tak by drtivá většina jejich klientů spadla do dluhové pasti a to bychom určitě věděli.

Odp13: mohl byste mi říct jediné proroctví...
Juras, 7.11.2009 0:57

Oprava: Chtěl jsem napsat „Je to úspěšná firma, i když má v současné době možná potíže...“

Odp12: mohl byste mi říct jediné proroctví...
tlapka, 9.11.2009 8:18

Na ceny bydlení jsou stížnosti, ale na bydlení také ve skutečné náklady jsou značné, vadí mi více podvody které se stávají kolem toho a kolem půjček.

Odp9: mohl byste mi říct jediné proroctví...
vlasta, 9.11.2009 7:01

Jurasi svobodu vidím v tom,když jsem nezávislej,jsem si vědomý,že má svoboda končí tam,kde začíná svoboda někoho jiného.A už tím,že se zadlužím,tak něco musím i kdyby se mi to nehodilo.tím že musím splácet svůj závazek stávám se nevolníkem a v případě mladých rodin s obrovskými dluhy a lichvářskými úroky je to hroznej úvazek a na hodně dlouho.Navíc bez jistoty,že budu mít práci. A rodina je základ společnosti,to věděli už mocní minimálně šest století před krystem. Třeba Konfucius nebo Lao-c.

Odp10: mohl byste mi říct jediné proroctví...
Juras, 9.11.2009 8:05

No dobře, když se zadlužíš, musíš splácet. Ale to není nesvoboda. Zadlužil ses dobrovolně. Jak bys chtěl zařídit, aby si člověk, který nemá peníze, mohl koupit byt a přitom se nezadlužil?

Odp11: mohl byste mi říct jediné proroctví...
tlapka, 9.11.2009 8:20

Buď musí vydělat peníze nebo se spokojit s nekvalitním bydlením. Tak to je vždycky, ne to jasný výpočet.

Odp11: mohl byste mi říct jediné proroctví...
zvoník, 9.11.2009 18:40

Mít dluh není smyslem života, zrovna tak jako není smyslem života, stát se něčím otrokem. Jsem-li k tomu ovšem okolnostmi nuzný donucen, je to nesvoboda.
Být věřitelem s nekřesťanským úrokem a tím pádem být parazitem na tom, který byl k zadlužení donucen, také není smyslem života slušného člověka, ale běžně se tak děje, kdy to zároveň přináší skutečnost, že za věřitele vlastně pracují druzí, aby splatili dluh a úroky. Pokud jejich osobní příjmy jsou prakticky ve velikosti úroku z dluhu, stanou se otroky věřitele do konce svého života. - Toto, společně s výší úroků a nabídkami bank je formule možnosti bydlení v dnešní době. Když to dopadne hodně blbě, nastoupí exekutor a dlužník jde na ulici.
Tak o jaké svobodě zde píšeš?

Odp12: mohl byste mi říct jediné proroctví...
vlasta, 10.11.2009 11:15

Zvoníku mluvíte mi z duše.Když se podíváme na dluhy souhrně v ČR tak se blížíme k částce 3 bilionů korun.Státní dluh Přes jeden,domácnosti skoro jden a podnikatelská sféra se blíží k bilionu,pěkně děkuju za takovou životní úroveň. A to máme v republice několik málo jedinců kteří jsou opravdu nechutně bohatí. S polečnost, kde svoboda je posuzovaná množstvím peněz je dost ubohá a to se nechci rozvádět na téma úplatnost úřednického molocha který se nazývá státní správa.Co na to Bible a desatero? Když už je to základní téma. A celibát katolických kněží je taky prostředek k tomu aby se nedrobil majetek.Znal jsem faráře který se zamiloval a nakonec mu s toho hráblo,takže skončíl v Kosmonosech.Ve Slaném si v osmdesátých letech vzal katolický farář českobratrskou farářku a jak myslíte že dopadl.V této sféře jsem se kdysi pohyboval a věřte to by byly romány.

Odp7: mohl byste mi říct jediné proroctví...
tlapka, 6.11.2009 8:00

Našeho faráře zavřeli napřed Němci a pak zase Komunisti. Jak by dopadl teď to nevím.

Odp8: mohl byste mi říct jediné proroctví...
zvoník, 6.11.2009 13:31

Pana Jana Vodňanského taky neměli rádi komunisti a nemá ho rád ani současný režim. Jeho píseň např. ,,Všichni chceme do Nato" je stále na indexu zákazu z politických důvodů. V dnešní době! A jak by dopadl za Hitlera, tak to si ani nepřejte vědet. Věřím, že kdyby dnes ještě žil Jan Werich, tak by to dnes také neměl lehké při svém vystupování...

Odp9: mohl byste mi říct jediné proroctví...
vlasta, 9.11.2009 7:17

Zvoníku je to pravda ,abych zachoval objektivitu, minulý rešim odnaučil lidi aktivitě,dodnes mě tahá za uši když slyším:oni to nezabezpečili,oni neuklidili silnice,to je ten nejhorší důsledek bývalého režimu.A současné naše elity kličkují mezi socialismem a kapitalismem a zas tak moc se toho nezměnilo.Tim že jsme se přitulili k západu, tak jsme poskočili o spoustu let ve vývoji,ale spíš v materiálním v tom morálním jsme spíš klesli, tzv.dojiči socialismu mají dveře dokořán a nic jim není svaté,myslím ,že právě proto jsme tam kde jsme

Odp10: mohl byste mi říct jediné proroctví...
tlapka, 9.11.2009 8:23

Svatá pravda a krásně řečeno, nejlepší je: NIKDO MI NEDÁ PRÁCI".

Odp11: mohl byste mi říct jediné proroctví...
Juras, 9.11.2009 8:43

... a: JÁ JENOM POŽADUJI ZAMĚSTNÁNÍ

Odp12: mohl byste mi říct jediné proroctví...
zvoník, 9.11.2009 18:47

Hmm, práce a záměrnání to je opravdu rozdíl... Většina lidí dnes hledá jenom záměrnání, protože má práce nad hlavu. Úmyslně neřeknu jaké.

Odp3: mohl byste mi říct jediné proroctví...
Berry, 17.12.2013 10:38

člověk nemusí patřit k žádné organizaci,stačí si přečíst bibli a dějepiesné články a zjistíte,že proroctví z bible jsou pravá

Odp: mohl byste mi říct jediné proroctví...
David Živor, 23.8.2009 17:53

Například proroctví o Týru z knihy Ezechiel 26:1-21
Pokud budete číst tento text, najdete šest specifických proroctví týkajících se města Týrus:
v. 3-6 – mnohé národy povstanou proti Týru
v. 7-8 – babylónský král Nabúkadnesar porazí toto město
v. 4 – z Týru zůstane jen holá skála
v. 5 – Týr se stane místem v moři, kde se suší sítě
v. 12 – materiál, z kterého je město postaveno, bude uvržen do moře
v. 14 – Týr nebude nikdy obnoven
Co se ve skutečnosti stalo
Týrus bylo hlavní město Fénicie. Ve své době se jednalo o důležité město, kde se stýkaly kultury a obchod. Jednalo se zároveň o velmi dobře opevněnou pevnost. Tři roky poté, co bylo proroctví vyřčeno, král Nabúkadnezar oblehl město. Obležení trvalo 13 let, až nakonec město bylo dobyto. Když vojsko vstoupilo do města, bylo město prázdné. Během 13 let obléhání obyvatelé postupně odešli na ostrov, který byl vzdálen asi 700 metrů od břehu. Město ovšem bylo Nabúkadnezarem zničeno, přesně jak tomu to je řečeno v proroctví. Ostrovní město trvalo zhruba 250 let až do doby vlády Alexandra Velikého. Alexandr během svého tažení do Egypta nařídil městu, aby mu otevřelo brány, ale byl odmítnut. Alexandr tedy nařídil, aby ze zbytků původního města byla vybudována cesta mořem k ostrovnímu městu. Toto se skutečně stalo a město bylo Alexandrem roku 322 p.K. dobyto. Týr nebyl na svém původním místě nikdy znovu postaven – jak je řečeno v proroctví. V současnosti na původním místě jsou pouhé holé kameny, na nichž si rybáři suší sítě.
(http://cb.cz/novak/files/jedinecnost_bible.doc)

Odp2: mohl byste mi říct jediné proroctví...
zvoník, 23.8.2009 23:50

Děkuji Davide za Tvůj článek i příspěvek. Děkuji za všechny svíčkaře! Ale abych trochu pohladil Alfonse: Všechno to byla a je nadále Boží vůle. Čili i to, co se nám nelíbí a čemu nevěříme. Už někdy někdo viděl, aby lidé byli poučitelní na základě toho, co se už stalo nebo se stane? Moderní člověk přeci Bibli nepotřebuje na to, aby četl pohádky. Mohl by začít mít mdlý rozum... Ostatně proto ho někteří zvoníci mají, protože si také něco někdy přečtou na těch svých zvonech, když už si zrovna nevezmou Bibli do ruky...

Odp3: mohl byste mi říct jediné proroctví...
ivana Kozárová, 29.8.2009 11:58

Přidávám se ke zvoníkovi, Davide.
Zná vůl hospodáře svého a osel jesle pána svého: Israel pak mne nepoznal a lid můj neporozuměl... Izajáš 1,3
Děkuji Vám za Váš článek a nelekejte se odporu,který to bude vzbuzovat. Lenost a blbost ruku v ruce s nenávistí a zlobou....

Odp2: mohl byste mi říct jediné proroctví...
Bára Š., 24.8.2009 9:43

no teda předpovídat tři roky dopředu, kam bude vedeno tažení a kdo ho povede, to jako se nezlobte, ale u takového zázraku zase neomdlím.

Ale respektuji, že pro každého je Bible něco jiného. Ostatn dle jehovistů se v ní skrývá věíc, že by jeden žasl že

Odp3: mohl byste mi říct jediné proroctví...
slayd, 24.8.2009 14:51

Je třeba věřit v demokracii a neviditelnou ruku trhu, která nás všechny nakonec spasí... tak si to prý přeje vesmírný Bůh...
Možná ten zapisovatel špatně slyšel boží slovo: nebylo to... že nás ta realita zprasí?
Budiž světlo! Zhasni... a spi. Lidé spěte neblbněte... Kupujte korálky! P.S.

Odp4: mohl byste mi říct jediné proroctví...
vlasta, 5.11.2009 8:12

Slayde dobrý.Když budu malovat čerty na zeď,budu dubrým prorokem protože člověk je nepoučitelný.Když začnu dělit lidi na my a oni, je jen krůček k tomu,my jsme dobří a oni špatní a je tu průser.

Odp: mohl byste mi říct jediné proroctví...
Maximus, 24.8.2009 17:35

Zajeďte se třeba podívat do Birkenau. Třeba Vás to tam trkne.

Odp2: mohl byste mi říct jediné proroctví...
ivan, 24.8.2009 18:25

Naplněné proroctví by se musely vymykat vysledované statistice z počtu možností. Při počtu jejich množství mají pravděpodobnost úspěchu rozpisu na sportku, buď výjdou nebo ne!

I tragedie mají pravděpodobnost vzniku, nejsou důsledkem předpovědí, ale následkem konání.

Odp3: mohl byste mi říct jediné proroctví...
Maximus, 24.8.2009 19:24

Zapomněl jsem, že jsme v Čechách, omlouvám se. Takže poznámka pro mladé Čechy:

Nejdřív myslet, potom mluvit.

Odp: mohl byste mi říct jediné proroctví...
zvoník, 30.8.2009 22:45

Báro,
Vám, i když někdo napíše jakékoli proroctví, to nebude stačit, protože to nebude Vaší řečí. Pokusím se tedy něco velmi moudrého opsat od Maxe Kašparů, čemuž byste měla rozumět a dost to koketuje s proroctvím tak, jak ho potřebuje dnešní člověk Vašeho typu slyšet a přesto to není proroctví. Toto, prosím, napsal katolický kněz:

O umění poslouchat splav a rozumět psovi žeroucímu trávu:

Nedávno se mě někdo ptal, jestli bych dokázal bydlet v Praze, a já odpověděl: ,,Jenom v případě, kdybych z okna svého bytu mohl vidět na východ a západ slunce, jak je vidím u nás doma.„ Místo, odkud se totiž dívám na svět, je velmi důležité.
Všechno je věc nejen místa pohledu, ale také místa poslechu. V obci, kde jsem prožil dětství, je jeden splav. Vydržel jsem u něj sedět celé odpoledne a poslouchat vodu. Doma se mě ptali: ,,Kdes byl? Zase u splavu? Tam chodila Viktorka a zbláznila se z toho.“ Mně to nepřipadalo a dodnes nepřipadá divné.
Myslím, že i poslouchat splav je hodně důležité. Hlavně v dětství. Jakmile se takové zkušenosti v dětství přeskočí, je to podobné, jako když matka přeskočí kojení dítěte a dá mu rovnou dršťkovou polévku. Dítě by mělo začít vnímat svět skrze přirozené zvuky a jevy. Mělo by umět vnímat krásu zapadajícího slunce. A teprve potom by si mohlo pustit televizi nebo zapnout počítač. Budu-li odkojený jenom technikou, zákonitě se stane můj vnitřní svět chudým a zploštělým. Plnost našeho života se totiž skládá ze dvou světů - ze světa, který nás obklopuje, a i z toho, který je v nás.
Jednou k mám přijeli známí z Prahy, a když jsme jeli autem přes náves, najednou zastavili. Nechápal jsem, co se děje, protože tam stál jenom krocan a jinak nic zvláštního. Osádka auta vystoupila a děti ho s úžasem obdivovaly. Tehdy jsem si uvědomil: Pro mě je krocan samozřejmostí, zdravím se s ním každé ráno, když jedu do práce, ale těmto městským dětem se najednou obohatil svět: Předtím znaly krocana jenom na talíři... A když se večer vrátily, přinesly si pytlíček úplně obyčejných kamínků - braly si je s sebou do Prahy jako nějakou vzácnost.

Jak se trestáme sami:

Jsem dalek lacinému a povrchnímu zdůvodňování, že za současnými přírodními katastrofami, u nás zejména povodněmi, stojí trestající Boží ruka. Nikoli. Trestáme se sami tím, že s přírodou nakládáme jako špatní hospodáři - není pro nás už ani Božím darem, ani úkolem, nýbrž kořistí! Tím jsme ovšem ztratili schopnost ji pozorovat a umět číst její signály, jak to činili staří lidé údajně, podle mnohých jiných lidí, na vesnici. ,,Koukni na našeho psa, jak žere trávu, bude pršet, tak honem na louku svážet seno, aby nezmoklo." Bohužel toto a jiné umění pozorovat přírodu už dnes neovládáme ani na venkově. Zato ovládáme něco jiného - poslepu mačkáme ovladač televizních programů a hltáme všechno, co jeho kanálem teče do našich domovů. A podle svých naučených životních hodnot si vybíráme. A v poslední době tudy stále častěji teče i ta velká voda, která nás tolik zaskočí, když se doma hřejeme u krbu, ve kterém topíme dřevem z pokáceného lesa. Už jsme s ní ani nepočítali.

Odp2: mohl byste mi říct jediné proroctví...
., 8.9.2009 19:06

... a kořistí pro mnoho současných hamounů je kromě přírody i každý člověk, který se od nich nechá vyssát. Jsou mezi námi „úspěšní takylidé“, kteří své bližní vyssávají jako pavouci: napřed do nich vstříknou jed manipulativního názoru, pak je přilákají do svých sítí, a nakonec sítí spoutají a vyssají. Vyssátého člověka (nezaměstnaného, bezdomovce, gamblera, drogově závislého, starého a nemocného) nemilosrdně odhodí a nechají na pospas svému osudu. :-(

Odp3: mohl byste mi říct jediné proroctví...
tlapka, 9.11.2009 8:27

Tak je to pořád. I dobytek se pase a je mu přitom jedno jak se rostlina cítí. Rozdíl je že pan Úspěšný to navíc podá v parádním obalu.

Odp4: mohl byste mi říct jediné proroctví...
zvoník, 9.11.2009 18:50

No, a to mi tady někdo radil, abych prodával v parádních obalech holubí hovna. To by ten obal byl dražší než produkt v něm.

Odp5: mohl byste mi říct jediné proroctví...
., 9.11.2009 22:26

Zvoníku, to byla moje rada :-). Ale věř, nevěř, pokud něco z místa nadbytku prodáš v místě nedostatku toho zboží, tak si to určitě někdo koupí, a Ty na tom vyděláš !
A abys to pěkně rozdrtil a zabalil, to je také důležité. Např.: Ten holubí trus opatrně s protiprachovým respirátorem ve věži posbírej, rozdrť, přesej (aby v tom nebylo peří) a prodej na hnojení pelargonií, zdobících předzahrádky pražských kavárniček, nebo do velkoskleníků pěstujících třeba růže. Určitě prodáš se ziskem, i kdybys prodával velmi levně. I v těch současných „satelitech podnikatelského baroka“ kolem Prahy bys to hnojivo prodal, protože v něm žijí bohatí lidé, kteří vydělávají peníze většinou v bankách, v kancelářích, ve školách a ve zdravotnictví, a kteří proto nabídku hnojiva pro své květinové truhlíky uvítají.

"Jsou chyby v dochovaných manuskriptech...
santiago, 24.8.2009 0:14

„Jsou chyby v dochovaných manuskriptech natolik závažné, že mohou podrývat autoritu Bible?“ Pokusme se tedy na tuto otázku odpovědět.

Žádný pokus nevidím, je to pořád předehra. Zdá se mi, že jsou tu podsouvány jenom nevýznamné druhy chyb, předstírá se, že to jsou všechny a pak se to radši rychle utne. To není poctivá hra.

Já o té záležitosti četl jenom jednu knížku a pár článků, ale - ano - získal jsem taky dojem, že rozdíly mezi kumránskými svitky, biblí krále Jakuba, Kralickou biblí a spánembohem Septuagintou jsou počertech nevýznamné.

Jenže rozdíly ve výkladu takto zatraceně přesně opisovaného a překládaného textu, jsou i případě jednoduššího NZ bohužel tak podstatné, že brzo daly příležitost vzniku křesťanských sekt a celých větví křesťanství. Ty si z bible dokonce „vytrhaly“ svoje vlastní kánony. Ačkoli se po mém pohanském soudu ty soubory skoro neliší, jim na tom dodnes proklatě záleží. Ekumenisty dnes už jakžtakž trpí, ale pořád jimi opovrhují.

Marjápanno, proč oslavovat, že se v pěti verzích vzniklých během 1500 let říká syntakticky a gramaticky správně „blahoslavení chudí ducha“ nebo „velbloud uchem jehly“ - - - a přitom existuje několik zásadně různých vysvětlení, co to sakra vůbec znamená nejen pragmaticky, ale dokonce i sémanticki.

Věrohodnost
Vlastimil Čech, 24.8.2009 21:25

Nový zákon obsahuje také evangelia. Evengelia v podstatě popisují život a smrt - vzkříšení- Ježíše. Jsou svědectvím o jeho činech. Máme-li hodnotit věrohodnost, musíme se ptát po věrohodnosti svědků. A jsou ti svědkové - pisatelé evangelií věrohodní?
Podívejme se na vypjatý, vrcholný okamžik! Poslední slova Ježíšova na kříži (nebo, jak říkají Svědkové Jehovy- na dřevě, či kůlu) A máme čtyři naprosto odlišné verse! Kdyby alespoň trochu podobnost : třeba kdyby jeden psal: „Mám žízeň“, druhý: „Pil bych“, třetí: „dejte mi napít“, a čtvrtý : „Žízním“... pak by se dalo mluvit a odlišném vyjádření stejné skutečnosti.... ovšem ve skutečnosti každé ze čtyřech evangelií říká něco úplně jiného... poslední slova jsou poslední a úplně poslední... ani v tom jednom důležitém, výrazném, okamžiku není shoda!
Závěr? NEJMÉNĚ 3 ze 4 engalistů jsou svědkové NEVĚROHODNÍ protože prostě lžou. Tedy nejméně 3/4, tedy 75% evangelií je napsáno lháři. Na evangeliích stojí křesťanství... Pokud se mýlím, rád se nechám poučit.

Žízním. Dokonáno jest.
santiago, 25.8.2009 0:38

Správně je: „Žízním. Je dokonáno.“

Jediný Jan byl totiž u toho, ostatní utekli, takže se poslední Pánova slova dozvěděli až zprostředkovaně, možná večer ze zpráv. Všimněte si, jak jsou jejich verze přepjaté.

— Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?

— Otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha.

Úkolem novinářů zřejmě už tehdy bylo jitřit emoce a manipulovat s hlupáky, nikoli objektivně ynformovat.

Pozn.: Matouš a Marek píší totéž, ostatně jejich evangelia spolu s Lukášem tvoří navzájem velmi si podobnou trojici proti „jinému“ evangeliu Janovu. Takže Vaše „nejméně 3 ze 4“ je trochu ... přepjaté.

Odp: Žízním. Dokonáno jest.
Vlastimil Čech, 25.8.2009 0:42

„eli, eli...“... „hle, volá Eliáše...“

Odp2: Žízním. Dokonáno jest.
santiago, 25.8.2009 0:47

No vidíte - a pak věřte očitým světkům.

Odp: Věrohodnost
Grush, 8.9.2009 20:22

to je v pohodě... trochu se divím že se kvůli tomu všichni tak rozčilují. Evangelií byly desítky, spíše ale stovky; proč byly do Bible nakokec vybrány ty co tam jsou, toť otázka jiná; vždyť pokud by v dané době Markión Sinopský uspěl se svým názorem, nebyl by v Bibli dneska Starý zákon. Co přikázal z Bible vyházet papež Ireneus je taky svým způsobem Koniášství na křesťanské nauce. A tak dále, až se tomu velmi slušně řečeno neslušnému biblickému chaosu pokusil udělat přítrž papež Damascus skrzevá pero (pero na psaní vážení!) mnicha Jeronýma. Otázka mimo kontext: kdo z vás by dokázal ručně opsat Bibli za dva roky husím brkem? No a pak přišli masoretáři a v Bibli nezůstal pomalu kámen na kameni. No pardón, jiní říkají že oni to naopak opravili do toho správného tvaru. Nejsem si tak moc jist. A tím pádem - jak víme - Bible vůbec není nějakým zjeveným slovem božím, ale od samého počátku jen tím co si zpětně a po delším čase vybavovali nějací svědkové. S odzbrojující upřímností řečeno Lukášem o popisu událostí: "jak nám je předali ti, kteří byli od počátku očitými svědky.“ No a nakonec nutno připomenout, že Bible je spis určený pro lidi. Kdož dojde k poznání co ta věta znamená, budiž blahoslaven :-) Ách... ta Bible! :-)))

Odp: Věrohodnost
zvoník, 8.9.2009 21:21

Pane Vlastimile,
můj názor je ten, že není důležité, co přesně doslovně Ježíš řekl, ale co tím myslel. Pokud to pochopíme, nebudeme hledat chyby v záznamech.
Jinak, nechci se rouhat, ale pro představu si můžete sami odvodit, co by asi tak napsal o Kristových pocitech před smrtí např. Slayd nebo Alfons, kdyby byli evangelisté a přesto těm slovům dokonale rozuměli. - To samozřejmě není myšleno proti nim, ale znáte přísloví: sranda muší bejt, i kdyby fotra věšeli... Tím chci říci, že opět není podstatné, co přesně bylo zaznamenáno, ale spíše to, co tím chtěl Kristus říci.

Odp2: Věrohodnost
Vlastimil Čech, 10.9.2009 8:59

Pane Zvoníku, zde mi šlo o věrohodnost svědectví... neboť ten kdo klame jednou, je ochoten klamat i jindy... Nu, snad i můžeme pominouti, co vlastně utrápený Ježíš chtěl sdělit, zda volal zklamaně ku svému otci-bohu podle jednoho, zda blouznil v bolesti o Eliáši , či nějaké Elišce podle druhého, či prostě lidsky si stěžoval na to, že má žízeň, nebo utrápený blábolil něco úplně jiného... Nepoukazoval jsem na sdělení -poslední slova- křižovaného, (nebo na kůl přibitého, dle jehovitů)... ale na zjevný rozpor ve vehementním tvrzení evangelistů... ta svědectví o posledních slovech se neshodují ani přibližně, ani náznakem... a nejde ani o pocity, pane Zvoníku....
kdyby napsali třeba: „bolestí plakal a řekl: “dokonáno jest„ ... a hned nato vypustil duši, druhý evangelista napsal třeba: “brečel a těsně před smrtí řekl: „mám žízeň“...tož by to svědčilo o pocitech toho mučeného, ale ne o posledním slově... snad mi rozumíte? Bible nám podává 4 různé verse posledních slov.... pozor - od svědků, kterým snad máme důvěřovat... takže v posledních slovech jim důvěřovat prostě nemůžeme... a dá se prolhancům důvěřovat v něčem jiném?
Nechci se nijak dotknouti Vašeho náboženského cítění... i věřící mohou být slušní lidé, kteří si zaslouží důvěru.... vy jste si přece evangelia nevymyslel, tož proti Vám jsem nic zlého nemyslel...Vaše povídání o zvonech je poutavé... jaký pokrok od dob, kdy křesťanský kněz svolával k modlení tlučením lžíce do jídelní misky...

Odp3: Věrohodnost
zvoník, 10.9.2009 9:32

Dobře,
zkusím to napsat jinak. Lidsky... Možná se budu mýlit, ale já to takhle vidím:
Kristus byl dalek tomu, aby vyjadřoval pocity svého mučeného těla tím, že by ostatním tvrdil, že má žízeň a volal něčí jméno pro svou, jak by si snad někdo mohl myslet, záchranu.
Když jev ukřižování bude sledovat několik různých žáků, odnesou si z toho vlastní dojem, v rámci kterého později napíší slohovou práci na volný způsob. Zásadně neopisují jako to dnes žáci dělají. Tito žáci za řadu let zemřou, a někdo začne dávat dohromady jejich paměti a vloží je jednotlivě do Bible. Později se najdou rejpalové, kteří začnou hledat rozpory svědků událostí, aby mohli tvrzení již mrtvých žáků vzájemně znevážit. Přitom Kristus těsně před smrtí neměl myslím potřebu chtít pít, ale měl myslím největší potřebu být už s Otcem. Slova žízním, nebo jakákoli jejich jiná synonyma nemusí vždy vyjadřovat, že by Kristus osobně měl žízeň nebo dokonce k sobě volal nějakou Elišku... Vžijte se do té doby, kdy máte v Krista největší osobní důvěru, a zkuste o tom něco napsat sám pro sebe a nedávejte to nikomu číst k porovnání.

Odp: Věrohodnost
ivana Kozárová, 8.9.2009 22:23

Pane Čech,mnoho autorit se zaobíralo srovnáváním evangelií a nikdo z nich,pokud vím,netvrdí,že evangelisté lžou. Jeden z nich je i Albert Schweitzer a to už je nějaká autorita... Další,který se tím zaobíral s celým týmem,je Jim Bishop a doporučuju Vám jeho knihu Den,kdy zemřel Kristus... To jen pro Vaši informaci...

Bible a co smysl knihy... pořád...
Skynet, 24.8.2009 22:27

Bible a co smysl knihy... pořád utajen

Odp: Bible a co smysl knihy... pořád...
Deever, 25.8.2009 12:55

Víra v Boha je čistě svobodnou a zcela neškodnou volbou. To církev se pokouší prostřednictvím interpretací zatraceně staré knihy ovládat lidi.

Odp2: Bible a co smysl knihy... pořád...
Alfons, 25.8.2009 16:04

Jsou chyby i v Koránu?

Odp3: Bible a co smysl knihy... pořád...
Deever, 25.8.2009 18:51

tady nejde o to, že tam jsou chyby, ale o to, za jakým účelem ty knihy vznikly. a u koránu je navíc prokázaná inspirace biblí

Odp3: Bible a co smysl knihy... pořád...
Vlastimil Čech, 27.8.2009 11:34

Jsou chyby i v Talmudu a Tóře?

Odp4: Bible a co smysl knihy... pořád...
vlasta, 5.11.2009 8:17

Vlastimile! Jde o výklad. Vše je zneužitelné a bylo to tady v historii už mnohokrát.A schovávat se za jakoukoliv ideologii je docela pohodlné a bohužel velice účinné.

Odp2: Bible a co smysl knihy... pořád...
Bára Š., 25.8.2009 21:47

Opravdu je víra tak neškodná? Proč věřící lidé nechávají dobrovolně umírat své děti (viz nedávný příklad neposkytnutí zdravotní péče)? Proč v Koránu tvrdí, že svědectví dvou žen odpovídá svědectví jednoho muže? Víra, jako ostatně vše, může přerůst v nekritický fanatismu.

Odp3: Bible a co smysl knihy... pořád...
Maximus, 26.8.2009 5:13

... jak lze názorně vidět na panu Dawkinsovi.

Odp4: Bible a co smysl knihy... pořád...
tlapka, 26.8.2009 14:45

To je počítání hrušek a jablek.

Odp5: Bible a co smysl knihy... pořád...
Maximus, 26.8.2009 17:48

Pan Dawkins vykazuje všechny znaky zvlášť nebezpečné formy fanatismu.

Odp6: Bible a co smysl knihy... pořád...
santiago, 26.8.2009 17:53

A všichni fanatici zaslouží smrt!
Smrt!
Smrt!
Smrt!

Odp7: Bible a co smysl knihy... pořád...
zvoník, 26.8.2009 20:09

Já bych byl mírumilovnější. Já bych řekl spíš smrď.
Smrď
Smrď
Smrď
Ale moc se nepřibližuj, protože se může otočit vítr.

Odp7: Bible a co smysl knihy... pořád...
ivana Kozárová, 29.8.2009 12:26

A co příslušníci sekty pijáků piva a požíračů masa mučenejch zvířat? Ti všichni se vyhlásili za normu. Závisláci na nikotinu jsou taky normální...
Nejsou pranic nebezpeční,jen kolem sebe šíří různé smrady,ale to je přece normální. Zato když někdo věří bibli,že je to inspirovaná kniha,to je magor.
A hle,tu se všichni normální závisláci spojí v jeden šik a začnou řvát hesla proti fanatismu. Je to docela srandovní.

Odp7: Bible a co smysl knihy... pořád...
tlapka, 5.11.2009 8:23

Třeba zaslouží, ale kdo by se s nima špinil.

Odp3: Bible a co smysl knihy... pořád...
Deever, 26.8.2009 8:45

Tak ještě jednou:
VÍRA v (kteréhokoli) Boha je neškodná, znám spousty lidí kteří věří a v životě nečetli Bibli ani Korán ani nic podobného.
CÍRKVE jsou těmi, kteří způsobují podobné bláboly - příklad: vezmou Bibli, přečtou si tam něco o svátosti těla a hned dospějí k názoru, že transfuze je zlo.

Odp4: Bible a co smysl knihy... pořád...
Bára Š., 26.8.2009 9:45

a proč tedy někteří z těch věřících, kteří nechali umřít své dítě, v životě v žíádné církevní organizaci nebyla? A ani si nemyslím, že jen církev je podmínkou toho, aby člověk propadl bludům.

Odp5: Bible a co smysl knihy... pořád...
slayd, 26.8.2009 13:18

V různých bludech žijeme všichni, ať už věříme v bibli nebo ekonomii či psychologii nebo nějakou politickou ideologii. V bludech žijí i ti, kteří nevěří vůbec ničemu a tvrdí že věří jen sami sobě. To jsou největší sebestřední pitomci!
P.S. Bůh je alfou a omegou všeho. Ale nikdo neví, co je to ten Bůh přesně na 100%. P.S.

Odp6: Bible a co smysl knihy... pořád...
tlapka, 26.8.2009 14:39

Oukej. Lidé stejně nemají moc rozumu ni logiky tak je jedno čemu vlastně věří. Každý veří na to co se mu hodí do krámu.

Odp6: Bible a co smysl knihy... pořád...
888, 25.4.2010 18:28

bůh je výmisl církve nikdo takový neexistuje

Odp4: Bible a co smysl knihy... pořád...
zvoník, 30.8.2009 22:54

Myslíš jako Jehovisté, že? ...Když se jedná o transfúzi.

Odp5: Bible a co smysl knihy... pořád...
tlapka, 5.11.2009 8:24

Když se jedná o tranfuzi považují se asi za Poslední vodníky v čechách.

Odp2: Bible a co smysl knihy... pořád...
Berry, 17.12.2013 10:40

Jen hlupák se nechá někým ovládat.Moudrý člověk za každých okolností používá zdravý rozum

Odp3: Bible a co smysl knihy... pořád...
Zákys, 17.12.2013 17:25

Jak se to dělá? Když znáte někoho moudrého, tak sem s ním!!!
Aby jste se nespletl. Na inteligentního člověka vám z vysoka kašlu. Chci moudrého!!!

Odp: Bible a co smysl knihy... pořád...
NumLock, 26.8.2009 14:25

Smysl knihy, je přiblížit člověka k Bohu, neboť jedině Bůh může pomoci člověku ke spasení.

Odp2: Bible a co smysl knihy... pořád...
tlapka, 26.8.2009 14:39

Nechápu jasně pojem Spasení co to obnáší.

Odp3: Bible a co smysl knihy... pořád...
Juras, 26.8.2009 15:17

Např. v austrálii spásli ovce a králíci všechnu trávu...

Odp4: Bible a co smysl knihy... pořád...
zvoník, 26.8.2009 15:37

Tím chceš naznačit, že za doby dinosaurů bylo skutečně velmi málo lidí na Zemi, protože byli všichni spaseni těmi dinosaury? A být spasen znamená neumět se schovat před spásajícím? Týýý brďo, to je na novou teorii? Pojďme ji rozvíjet.

Odp4: Bible a co smysl knihy... pořád...
tlapka, 27.8.2009 13:00

Spásli ovce valaši při betlemském salaši. Když jsem husy spásala zimou jsem se třásala. Dobré prase všechno spase. Je to jasné.

Odp2: Bible a co smysl knihy... pořád...
tlapka, 5.11.2009 8:25

Spasení si vydobudete tím, že budete pomáhat ostatním, nikoliv obtěžovat Pána Boha. Jsem si jistá že by se mnou On souhlasil.

Odp2: Bible a co smysl knihy... pořád...
888, 25.4.2010 18:28

Nesmysl bůh neexistuje

Je težké říci lidem pravdu, když...
NumLock, 26.8.2009 14:23

Je težké říci lidem pravdu, když přicházejí s předsudkami. Kdo nevěří, ať zkoumá. Bible, popisuje povahu Boží a naráží zde na problém, který se týká celého lidstva, a jeho řešení.. Také dává smysl života. Kdo nevěří, ať si to prověří.

Odp: Je težké říci lidem pravdu, když...
tlapka, 26.8.2009 14:40

A kdo věří by měl taky zkoumat nebo aspoň myslet.

Odp2: Je težké říci lidem pravdu, když...
werterber, 26.8.2009 23:59

Někteří myslí a potom světe div se co nevymyslí...

Odp3: Je težké říci lidem pravdu, když...
tlapka, 27.8.2009 13:02

Příklad objeví Ameriku v Americe.

Odp: Je težké říci lidem pravdu, když...
ivana Kozárová, 29.8.2009 12:06

Moje řeč. Jenomže to prověřování chce čas a práci,úsilí a vytrvalost. Lepší je večer čumět na obrazovku a vypnout mozek. Nic proti tomu,ale nechť se pak ten člověk k bibli nevyjadřuje,když ji ani nepřečetl...

Odp2: Je težké říci lidem pravdu, když...
tlapka, 5.11.2009 8:29

Já nemám nic proti tomu Ivanko ale doporučuje Bible pomáhat ostatním? Bibli bohužel nerozumím, prostě na to nemám, ale četla jsem katechismus a připomíná to horor a fantazii: Rány Jobovy, Kain zabil Abela, Abraham obětoval bezcitně berana, jak k tomu beránek přišel? Josef zavlečen do Egypta, poměněna voda ve víno k podpoře alkoholismu, vynání z ráje Mečem Plamenným- a ten horor s tím ukřižováním, pana Maria málem ukamenována... kříšení mrtvol.. Ivanko Poraď.

Odp3: Je težké říci lidem pravdu, když...
ivana Kozárová, 5.11.2009 16:19

Taky jsem tomu dlouho nechtěla rozumět a byly mi odporný všecky ty zvířecí oběti a jsou i dodnes. Jenomže pak mi došlo,že starý a nový zákon spolu souvisí a že ty krvavé oběti předznamenávají Ježíšovu smrt. Tak jsem chtěla pochopit smysl jeho smrti. Mel Gibson ve svém filmu nepřeháněl nic. Čerpal z vizí Kateřiny Emmerichové,která měla dar to znova vidět. Mnozí ten film odsoudili pro jeho drastické podání. Ale obávám se,že právě tato pravda je drastická,bez sentimentality a laciného kýče....
Adam byl stvořen dokonalý a nesmrtelný. Svoji nesmrtelnost však ztratil,protože svoji svobodnou vůli použil tak,že udělal věc,ke které neměl kompetenci. Možná,že v tom plodu,který s Evou ochutnali,byl gen smrti...V duchu koukám na obrázky Jeana Effela - vidím,jak se andělíčkové radují,když dílo stvoření řádně pokračuje - no a nakonec ten čerchmant - PERTE SE A ŽERTE SE... Ježíš o Satanovi říká,že byl zabijákem od počátku...Lidi zkrátka přestali bejt díky Adamovi a Evě dokonalí. Stvořitel je ale nezničil. Dokonce po vyhnání z ráje měli od něho šaty - rabíni to uvádějí jako první milosrdný skutek v bibli. Udělal jim šaty. Jejich Bůh jim udělal šaty - no,to je nářez.... A přichází někdo,kdo se nabídne,že to pomůže změnit. Boží Syn v předlidské podobě. Je ochoten se narodit jako člověk. Získat lidem zpátky to,co ztratili. Nesmrtelnost. Narodí se jako dokonalý člověk,mnozí jeho současníci rozpoznají,že On je tím,koho proroci prorokovali,že přijde.Mesiáš. Mesiáš i Kristus znamená totéž-Pomazaný - tj.ustanovený Bohem do zvláštního postavení. Ten úkol Ježíš poslušně splnil. V souladu se Zákonem Oko za oko,zub za zub,život za život,poskytl výkupné za celé lidstvo. On jediný mohl poskytnout dokonalou protihodnotu.Dal svůj život za mnohé. Ti mnozí,to jsou ti,co se budou jednou namáhat pochopit,o co tady šlo a uvěřit,že to tak bylo...
Jako dítě jsem se neustále ptala našeho pana faráře,proč Ježíš byl beránek boží. Liturgii jsem nerozuměla,a proč by měl beránek snímat hříchy světa,tomu už vůbec ne... A taky proč skrze svoji krev spasil svět. Fuj,ta spása. Ta mi lezla na nervy nejvíc. Beránek spásá trávu a nás taky spasí... No zmatek.
A6 jako dospělá jsem potkala jednoho bývalého rabína a ten mi to vysvětlil takto: V Egyptě,když byli Židé v otroctví,vyvedl je Mojžíš ven. A těsně před tím ,než je vyvedl,byla různá znamení - tzv. Egyptské rány,které dopadaly na Egypt a měly urychlit faraonovo rozhodování. Tou poslední bylo pobití prvorozených od hovada až po nemluvně... Aby anděl smrti ušetřil hebrejské prvorozené,museli židé za každou rodinu zabít beránka,prvorozeného ze stáda,jeho krví pomazat veřeje domu. Když to podle pokynu udělali,Anděl smrti je minul,ale Egypťanům zemřelo vše prvorozené.. Tu noc vyšli Židé z Egypta...Na památku od té doby slaví dodnes Židé Pasach.
Při rituálním zabíjení byli beránci označeni dřevěnou cedulkou,přivázanou na krku,na které byla napsána zkratka jména otce rodiny,za kterou byl beránek obětován...třeba jehuda ben Ašer JBA.....
Když Ježíše křižovali,nebo spíš věšeli na kůl,visela nad jeho hlavou dřevěná cedulka se známým nápisem INRI,kterou dal napsat Pontský Pilátus. Je to zkratka Iesus Nazaretus Rex Iudeorum - latinsky Ježíš nazaretský,král Židů. Ten nápis byl ale vyveden ve třech jazycích. Latinsky,hebrejsky a řecky. V hebrejštině je to ješua hanocri umelech hamethim,v transkripci JHVH U se přepisuje jako V - tedy tetragramaton - posvátné Jméno,které nosul velekněz na čele na zlaté pásce,posvátné tak,že se nesmělo vyslovovat,Jméno boha Židů,jméno Ježíšova otce... Toto jméno viděli velekněží nad Ježíšovou hlavou a proto křičeli na Piláta,aby to odstranil. Svaté jméno na kůlu,který znamenal falický symbol . Největší možná pohana... Pilátus však odpovídá: co jsem napsal,napsal jsem... A nechává tak. Ano,beránek boží. Umírá za rodinu,která patří jeho Otci.V tu chvíli museli farizeové a zákoníci pochopit,koho usmrtili...
A ta voda v Káni galilejské ve víno proměněná - to byl první Ježíšův zázrak. Při poslední večeři proměňuje víno v krev a říká : vezměte a pijte z toho,toto je moje krev,která se za vás vylévá. Hrozné pochopit to doslova... Korán mluví o tvoření z chuchvalce sražené krve,Čínská medicína užívá termínu tchi - životní energie,životní síly. Krev je pak matkou tchi... Bible tvrdí,že v krvi je dech života. Krev je zde tedy míněna jako životní substance,jendiná a nezaměnitelná pro každé individuum. Abelova nevinná krev křičela ze zemské půdy. Pohle´d,cos to učinil - dosl. hlasy krví bratra tvého křičí ke mně ze zemské půdy. Dle talm. tradice zabiješ-li jednoho člověka,zabíjíš celé lidstvo. Jeden za všechny,všichni za jednoho. Zde smrt jednoho znamená život pro všechny. Skrze jeho krev.
Prostřednictvím Ježíšovy prolité krve jsme všichni zachraňováni.Kruté? Ale my jsme přece krutí.
Při narození je vylévána krev. I při smrti je mnohdy vylévána krev. Snažíme si prodloužit život transplantováním cizích orgánů. Ježíšova smrt málokoho dnes zaujme jinak,než jako krutá podívaná. Symbolicky i fakticky v Ježíšově krvi je záchrana pro lidstvo. Proto věčné pídění po sv. Grálu,Artušova družina věděla své. Proto ty elixíry mládí a čárymáry nad kotlíkem a znechucená Elína makropulos na špatné cestě k Životu.V dopise Kolosanům apoštol Pavel píše: vždyť jste zemřeli a váš život je schován u Krista --- ano,jako v genetické bance. Prostřednictvím jeho krve.
Možná se Ti to bude Tlapko zdát zpočátku jako fantasmagorie,ale dnešní věda užý došla tak daleko,že to ani jako fantasmagorie působit nemusí. Očkovací vakcíny se vyrábějí na lidských embryonálních buňkách a na HELA buňkách,což jsou rakovinné buňky nějaké paní Heleny Lawrencové- nevím to příjmení přesně,protože její vzácné rakovinné buňky rostly enormně rychle.... Když HELA buňky,proč ne krev Božího Syna? Boží Syn ne na obláčku,ale jako milující bytost odkudsi z Vesmíru,poslaná sem k nám... A my se o ni nezajímáme,radši si hrajem na frankensteiny... Je mnoho úrovní poznání... To,co jsem Ti napsala,je jen moje osobní přesvědčení. Věřím,že ježíš Kristus je Mesiáš a že se proto narodil jako člověk,aby nám mohl pomoci. Za svého života na zemi pomáhal lidem tak,že z toho byl vyčerpaný a neměl prakticky osobní soukromí,musel utíkat od lidí,aby se mohl pomodlit... Vzkříšení mrtvých bylo předvedeno na lazarovi a je slíbeno a předpovězeno v čase konce. jenže lidi to chtějí po svém. Nechtějí své mrtvé zpátky,snad jen na náhr;-)díly ... No,jestli jsi to dočetla až sem,máš asi dost. Já jen - koukni,když já Tě mám ráda podle toho,jak píšeš,oč víc Tě má rád ten,kdo tě zná líp,než ty sama sebe.. On,který stál při počátku stvoření všeho
který viděl i nás zastíněné v břiše našich matek. je to nesmírná laskavá,vlídná a mocná síla,proti které teď Zlo z posledních sil marně bojuje. Zůstaňme pod Jejími perutěmi a nenechme se ničím vyplašit. Od boží lásky nás nemůže nic oddělit,když my sami ji neodmítnem.
A nakonec : beránka bych nikdy nezabila.Radši budu o hladu.

Odp4: Je težké říci lidem pravdu, když...
ivana Kozárová, 5.11.2009 16:32

A že Abraham beránka zabil - to asi bylo běžné,bylo to jejich živobytí. Abraham byl nomád a stáda živila jeho národ. Svého prvorozeného měl dát Bohu,měl ho obětovat na hoře Moria jako zlej sen. Měl z rozmluv se svým bohem vždycky dobrej pocit.neměl důvod mu nevěřit. Udělám to,i když ti nerozumím,protože věřím,že je to dobře. Víra až do krajnosti.
Abrahame,dej mi svého prvorozeného. A po cestě na horu Moria se Izák ptá otce : Hle,oheň neseme,dřevo máme,otče,kde je obětˇ? A Abraham odpovídá : Bůh si opatří oběť,synu.... A opatřil. Místo Izáka v houští beran A nakonec Bůh dává svého syna pro Abrahamovy potomky.........

Odp5: Je težké říci lidem pravdu, když...
tlapka, 9.11.2009 12:23

Ivanko já di těkuji jak jsi mi to napsala má to svoji logiku, ale je to velice smutná historie pro mě, že hned ti první lidé udělali chybu a že bylo třeba to Ježíšovo utrpení a je mi toho všeho líto, pokud se dívám z úhlu všeobecného božího dobra. Ale pokud vezmu za svoje že život sám od sebe vznikl jako ukrutný, je to pro mě snesitelnější. Možná je to důvod mého ateismu.

Odp6: Je težké říci lidem pravdu, když...
ivana Kozárová, 9.11.2009 14:40

Tvůj přístup vyžaduje obrovskou osobní statečnost.Setkala jsem se stolika dobrými a obětavými lidmi,že nevěřím v možnost,že původní Zdroj jejich života je sám o sobě krutý. Věřím,že Tvůrce Života je dobrý,ale taky věřím,že současný mizerný stav svědčí o tom,že Planeta je dočasně pronajata Zlu,které řádí a tančí svůj poslední tanec.Podobně jak to malovali Bosch a Breughel... Máme svobodu věřit čemu chceme . Jen mi je někdy líto,že lidé od sebe zahánějí kulturu svých předků...Někdy se to projeví i jako nenávist - vlastně se dá říci,že z tohoto pohledu trpí evropané sebenenávistí.Ateismus z období padesátých let se radikálně liší od ateismu dnešního.Tehdy se křesťansví vytýkaly ne-rozumové postoje /obřady,nevědeckost,zdobnost kostelů/,dnes jsou vytýkány rysy rozumové : pevná nauka,církevní instituce,racionalita...
Dnes je nabídka všech možných spiritualit - každý chce věřit,jak cítí.... Tomu já vůbec nerozumím... víru si nelze vybírat jako boty - tlačí,netlačí.....
Smysl lidského utrpení bude mít v sobě vždy trn,který v našich srdcích bude vyhlodávat pochybnosti...

Odp4: Je težké říci lidem pravdu, když...
888, 25.4.2010 18:30

A tu červený karkulce Znáte?

Odp5: Je težké říci lidem pravdu, když...
ivana Kozárová, 1.5.2010 17:13

Pokud to berete jako pohádku,vězte,že celá kulturní Evropa tuhle Pohádku zná a zabývalo se jí příliš mnoho lidí lepších,než já. Hodně lidí ji bere velmi vážně... Pro koho je to jen pohádka,je to pro něho jen pohádka,protože si to tak přeje,aniž by se namáhal nad tím zamyslet.... Každý máme před sebou volbu,co nazveme pohádkou...

slova jsou až posledním vyjádřením...
werterber, 26.8.2009 15:38

slova jsou až posledním vyjádřením pravdy. Bůh s námi mluví zkrze náš život.

Odp: slova jsou až posledním vyjádřením...
tlapka, 27.8.2009 13:08

Slova jsou nástrojem k utajení pravdy. Řeč slovní byla vymyšlena aby utajila tzv. řeč těla při které se lže špatně. Takže lepší skrzevá život.

Tak a zas e tu máme nějaké ty věříí...
Skynet, 26.8.2009 15:59

Tak a zas e tu máme nějaké ty věříí .......

nebo ne
Skynet, 26.8.2009 15:59
Odp: nebo ne
zvoník, 27.8.2009 1:15

Víš Skynete a Tlapko, zkoumat a myslet...? ,,A už tu máme zase ty věřííí.....„?
Řekněte mi oba: Za co nás nás máte? Za nepřemýšlející demagogy? Někdo, jako já, si už holt zvykl, a tak se ani nezlobí a nevyvrací názor, ale něco vám oběma povím. Takový malý příklad:
Já jako student jsem si kdysi koupil lístek a jen ze zvídavosti vylezl do radniční věž pražského Novoměstského radhausu. A tam jsem viděl viset největší necírkevní(!) obecní zvon v Praze - téměř třítunový odlitek od Brykcího z Cymperku. On žil v 16. století. Ten pán byl na svou dobu velmi inteligentní a kvalitou svého řemesla získal od krále titul šlechtice. Pochopitelně byl věřící, že? Byl tehdy fakt nejlepší ve svém řemesle a i ti dnešní zvonaři mu stále závidí. Na to mám řadu důkazů! Ten zvon na radnici jím ulitý sloužil na svolávání radních Nového města Pražského. Při sjednocení Prahy a následné reformě zvon pochopitelně pozbyl funkce. Někdo dnes holt uvidí starý zvon a tím končí jeho zvídavost. Ale přemýšlející člověk jde dál: Proč a čím je ozdoben? To není samo sebou. Je necírkevní! A přitom je na něm latinské známé polopatické vyjádření pro nevěřící, že Bůh se vyskytuje ve třech osobách. Víme, že? Nemusím jmenovat. První otázka: Pro koho, když stejně všichni tehdejší umřou a ti noví, co po nich přijdou budou mít možná jiné nevěřící myšlení? Pro koho bude starý zvon, který je stvořen tady možná na 500 let a více, a stejně možná (nyní jistě) pozbude funkci? Ale to ještě není jen tento nápis! Dále je tam latinsky, že obec dělá obcí škola, kostel, radnice, tržnice a právo. Až po toto všechno logicky beru. Prosím, ale třetí latinský nápis ulitý v roce 1553 je naprosto nadčasový: ,,Obec bez zákonů a zákony bez výkonné moci jsou jako zvon bez srdce.“ A teď si vezměte, že proticírkevní reformátor Josef II. byl ten, který zvon sloučením Prahy umlčel a zastavil. Zrušil spoustu klášterů a hřbitovů, a tento zvon od této doby navěky utichl a jenom jako relikvie dodnes čeká. A aby tomu dodal současný svobodný režim korunu, tak aby se se zvonem nedalo už nikdy zvonit, nechal po 89. roce sundat jeho srdce a správce bývalé radnice ho vyhodil do sběru. Čili více než 200 let zvon hlásá svým nápisem krutou pravdu, že obec bez zákonů atd...., která nyní absurdně platí se vším všudy právě tou absencí srdce! A někdo tam tu pravdu přitom dal v půlce 16. století s tím, aby zvon sloužil svému účelu. - Dal ho na necírkevní zvon!
Přede dvěma lety jsem nápis připomněl a ofotil v regionálním tisku v souvislosti s naší dobou a výzvou radním Městské části Prahy 2, aby zvon nechali zprovoznit v rámci jeho obecního použití např. při nějakém výročí Prahy a často pořádaných svateb jako provozuschopnou historickou památku zvláštního významu, ale výsledek byl ten, že správce radnice na příkaz města nechal obehnat zvon pletivovými mřížemi, aby si lidé k němu nechodili latinský nápis sami číst (neb se dozveděli informaci z novin - občas něco uteče cenzuře jako za bolševika) a pak dávali stav zvonu do souvislosti se současnou dobou.
Ano, všechno to může být jenom náhoda. A Bůh fyzicky není, že? Ale každá neskutečná a nadčasová věc je přece jenom náhoda. A každá náhoda je přece dobře řízená Boží prozřetelnost.
A turista dnes jenom projde okolo zadrátovaného zvonu a zbývá mu než jen čumět... A jeho peníz za vstupné cinkne do městské pokladny, což je hlavní důvod smyslu dnešní radnice. A Pane Bože vidíš to? Sodoma Gomora, Kelišová... A já to vidím taky a vím, že On to taky vidí... A může někdo z nás něco dělat? Můžeme se jen odevzdaně usmívat...

Odp2: nebo ne
tlapka, 27.8.2009 13:15

Můj názor je ten, že nevím co je nebo není, pokud to není v dosahu mého rozumu. Vím co je v této realitě a co je mimo mou realitu, nemohu nijak ohodnotit. Připouštím že širší či nadprostorový a nadčasový jev mimo moje smysly že může mít nějaké mě neznámé souvislosti, ale jak bych je mohla poznat a pochopit?

Odp3: nebo ne
ivana Kozárová, 29.8.2009 15:49

Je to těžké popsat,ale existuje poznání prostřednictvím Ducha. To je ta známá šechina - foneticky - která sestupuje na lidi,když jí to lidi umožní.....
Ježíš to vysvětluje Samaritánce u studně,když říká že Bůh je Duch a že je třeba ho uctívat Duchem a Pravdou...
Též v rozhovoru s Nikodémem je o tom řeč...
V dosahu našeho rozumu jsou některé dary Ducha - jako třeba trpělivost,mírnost,sebeovládání, - no a je zcela evidentní,že rozumu může jeden mít habaděj,ale tyto dary nemá... Ale právě tyto dary Ducha rozhodujou o míře poznání Boha.Krásně o tom píše apoštol Pavel v dopise Timoteovi : Toto pak věz,že v posledních dnech nastanou časové nebezpeční : budou lidé sami sebe milující,lakomí,pyšní,rouhači,rodičů neposlušní,nevděční,bezbožní,suroví,bez lásky k dobru,nepokojní,,nedodržující dohody,nezdrženliví,nevěrní,zrádci,vzpurní,nadutí a milovníci více rozkoší nežli Boha,majíce sice tvářnosti pobožnosti,ale moc její zapírajíce. A těch se varuj.

Odp4: nebo ne
tlapka, 5.11.2009 8:32

Co když někdo nemá ten Dar poznání prostřednictvím ducha- je pak zavržen?

Odp5: nebo ne
ivana Kozárová, 5.11.2009 14:53

Nikdo není zavržen. Zavrhujou jen lidi jeden druhého. Pro každého člověka je otevřena brána,stačí vejít. Pravda,je ouzká. Jeden se musí i sehnout. Je psáno : Proste,a bude vám dáno... Apoštol Jakub radí: AŤ však stále prosí ve víře a vůbec nepochybuje,neboť ten,kdo pochybuje je jako mořská vlna hnaná a rozfoukaná větrem...
A kromě toho má každý člověk nějaký Dar od Stvořitele,jeden tak,druhý jinak. Jen to rozeznat a používat. Kolikrát to rozezná ten druhej,člověk sám o tom ani neví. Ostatně,kdo si sám o sobě myslí,že je nějak zvláš´t obdarovanej,je přinejmenším trošinku divne;-) Ze Tvých darů tady máme užitek a radost všichni svícaři!

Vidíš Zvoníku,
., 29.8.2009 10:46

... dobře, že jsi rozluštil latinský nápis na zvonu, dobře, že jsi ho ofotografoval, dobře že jsi nám tuto pravdivou informaci napsal. Už ta informace je zveřejněná, už ji nikdo nemůže zfalšovat a pozměnit, jako se to často děje v pořadu „paměť národa“.

Totiž dnes se někteří mocní jednotlivci domnívají, že mají právo nejen privatizovat státní majetek, ale také měnit historii a vsugerovávat mládeži zkreslený názor na minulost. A to je všivárna ! :-(

Odp: Vidíš Zvoníku,
tlapka, 1.9.2009 12:43

Když je možné aby si někdo dovolil měnit dějiny tak to určitě i udělá- ke svému prospěchu.

Odp2: nebo ne
ivana Kozárová, 29.8.2009 12:10

Díky,zvoníku,za tenhle komentář. Až mě z toho mrazí.
Zřejmě až do poslední chvíle se budou lidi chovat jako by srdce neměli.... Ale toho zvonu je mi líto.
Věřím,že bude zvonit. A až bude zvonit,bude dobře.

Odp3: nebo ne
Vlastimil Čech, 10.9.2009 9:36

Pane Zvoníku, a nedalo by se zvonit třeba údery velkého kladiva? Nebo dokonce více kladiv? Rytmy a druhy úderů by mohly znít neobvykle... co myslíte? Nezkoušel to už někdy někdo?

Odp4: nebo ne
ivana Kozárová, 10.9.2009 14:21

Jo,taky mě napadlo,že jednomu by se báclo do kebule a hned by mu v ní zvonilo a ještě by k tomu viděl hvězdičky;-)

Odp5: nebo ne
slayd, 10.9.2009 15:46

Sliby chyby jsou v tý BIbli??? Milujte se nebožátka
pro ty vaše pacholátka!!§ P.S.

Odp6: nebo ne
ivana Kozárová, 10.9.2009 20:52

Co slip to slib. Slepý slepýš ať nic neslepuje ! Nechme to slimejšům,ať si lepí. Slepejš má na mysli jen další slepejše,stejně jako slimejš jen další slimejše. Nevěřte slibům! Nevěřte slizu! Holátka a pacholátka už pochodují!

Odp7: nebo ne
slayd, 11.9.2009 8:15

No jo. Politici slibují - blázni se radují... P.S.

Odp7: nebo ne
tlapka, 5.11.2009 8:33

Ivanko ani slepýši ani dlimáci nemají tyto špatné vlastnosti. Mohli by se urazit.

Odp8: nebo ne
ivana Kozárová, 5.11.2009 14:40

Omlouvám se všem slimejšům. Proti slepejšům nemám zhola nic. Jen jsem pozorovala masožravé kanibalské praktiky slimáka hispánského. Nejdřív vyžral mýho nemocnýho šneka z domečku a pak se pustil do svýho vlastního bratra,který byl přepůlen motykou. Žerou se navzájem jako lidi.

Odp9: nebo ne
tlapka, 9.11.2009 12:31

No vidíš ani na charakter toho slimáka není spoleh, ale asi to musel udělat že měl hlad?

Odp10: nebo ne
ivana Kozárová, 9.11.2009 14:15

To domečkář nikdy neudělá. Domečkáři se nežerou navzájem,i když mají hlad. Ani některý lidi to nedělají,i když mají velkej hlad...

Odp4: nebo ne
zvoník, 11.9.2009 9:35

Toto není jen Váš nápad. Zvonkohry a zvonohry jsou na tomto principu vyřešeny. Loretánská zvonkohra má dokonce dvojí systém úderů do zvonků: 1) Kladívky, která ovládá dobový mechanický automat, což je hodinovým strojem roztáčený buben s výstupky, které nadzvedávají ta kladívka, a těmi výstupky umístěním na bubnu lze přeprogramovat melodii na jinou, jako na orchestrionu. 2) Druhý způsob je potom pomocí srdcí ve zvoncích, která jsou drátovými táhly tahána do strany tak, aby srdce udeřilo na okraj zvonu. Zvonek se tedy nekýve, nýbrž srdce do něj tluče taháním za drát, který je uváděn do pohybu pomocí ruční klaviatury. Čili při hraní lze také oba způsoby nezávisle ovládat a melodii na bubnu doplňovat ručním hraním pomocí jakési improvizace.
Jsou případy, že do pohyblivých zvonů někdy také tlučou kladiva, když na věži např. nejsou tzv. cymbály pro odbíjení hodin. Kladiva tlučou zvenku z boku zvonu příčně k jeho směru dráhy houpání opět na nejtlustší část spodního průměru a samozřejmě jen, když je zvon v klidu.
Pravoslavné církve rozeznívají své zvony údery srdcí do stojícího zvonu nebo místo srdce používají podélně zavěšené klády z tvrdého dřeva, které se uvádějí v pohyb provazy do strany jako je pohyb kladiva.
Ovšem zvonění, tak jak jej známe my, má jednu velmi pozitivní vlastnost. Pravidelné houpání zvonem mu zajišťuje také pravidelnou frekvenci úderů srdce, což způsobuje, že frekvence úderů ,,živí„ celý zvon rozechvíváním v jeho daném akordu, kdy ten zvon je schopen potom vydávat nepřetržitý hlas po celou dobu obsluhy. A to je také ve zvoníkově moci tento jev regulovat podle vlastního sluchu a způsoby obsluhy. Motor toho není schopen, neboť neslyší a postrádá cit k celé mechanice a tím i ke zvonu. Houpáním zvonu se také zvon ,,otevírá“ střídavě na obě strany svého výkyvu, což opět způsobuje venku jakýsi efekt prostorovosti, který při tlučení kladivy samozřejmě odpadá, čímž je hlasový obraz chudší.
To je asi tak velmi zhruba všechno...

Odp5: nebo ne
ivana Kozárová, 11.9.2009 11:09

Když čtu tyto řádky,zas vnímám především rozdíl mezi živým a neživým systémem. Žijeme v systému,který nepodporuje život a proto nepřeje ani zvonům...

Odp6: nebo ne
tlapka, 9.11.2009 12:34

je to smutné ale je to tak, že život se vytváří v nadbytečném množství, co je jenom těch seminek, a vajíček, které jsou nadbytečné.

Odp7: nebo ne
ivana Kozárová, 9.11.2009 14:10

Jako by se dopředu vědělo,že se to musí dohánět kvantitou,protože každou chvíli někde něco bude zpustošeno,zbořeno,sežráno,rozevláto,rozcupováno,chemizováno,rozšmelcováno.- a zkonzumováno.... Zaplaťpánbu za sabat...

Odp2: nebo ne
ivana Kozárová, 27.9.2013 12:18

Musím dnes odpovědět na Tvůj komentář,Zvoníku,i když zde fyzicky nejseš. My si v tomhle státě hlídáme jiné relikvie. Vozíme si je presidentským autem do Staré Boleslavi. Už je to tady! Zasejc ty lebky ,ještěžene s hnátama.Nenecháme svého Patrona v klidu. Přemisťujeme,místo abychom za ním putovali... Co je víc? Naše akce a poutě nebo Tvůj klid v kapli,kterou jsme pro tebe zbudovali?Relikvie,nad kterejma se nemusí přemejšlet jsou v kursu.Zvon je odrátovanej a bez srdce. Už nám stačí jenom lebky.:-( Hovoří to výmluvně o nekrofilním stavu srdcí. Brr.

Důležitá je naše zkušenost. často ale...
werterber, 26.8.2009 23:58

Důležitá je naše zkušenost. často ale dáváme přednost našim názorům. Bible je knižka a tečka. Něco v ní může být užitečné a něco ne. Brat jakýkoliv text dogmaticky vede ke zlu, ať už se to týká bible, koránu nebo třeba zákoníku práce... XD

Odp: Důležitá je naše zkušenost. často ale...
tlapka, 27.8.2009 13:22

naše zkušenosti dáváme do souvislostí a vyvozujeme obecnosti ale u jednotlivých individuí podle situace a osobního vybavení vznikají teorie odlišné. Nejhorší je když někdo kolem sebe vytvoří dav a pak vznikne sekta nebo „-ismus“.

In Dog we trust
Saw, 27.8.2009 3:59

Kdo se dá vést pouze vírou, toho vede zaslepenost - Benjamin Franklin

Odp: In Dog we trust
zvoník, 27.8.2009 11:35

Franklin měl pravdu, ale tam je právě to klíčové ,,pouze„ . Bez toho ,,pouze“ by to nikdy neřekl.

Odp2: In Dog we trust
santiago, 27.8.2009 13:26

Je to jinak. Ono „pouze“ (nebo též „samoten“) je klíčové, ale není tu použito v „umírňujícím“ smyslu. Naopak je onou „rozbuškou“, kvůli které je ten výrok považován za tak kontroverzní.

Jak ví každý alespoň trochu vzdělaný člověk, tato Franklinova věta „To follow by faith alone is to follow blindly“ — tedy snad „Dát se vést pouze vírou je dát se vést slepě“ nebo dokonce „Obcovat ve víře samoten...“ — je nanejvýš příkré vyjádření Franklinova náhlého rozchodu s protestantismem a odvážné konverze ke katolicismu a k jeho zásadě „víra skrze skutky“ (viz též „13 Virtues“ v „Autobiography“, 1889).

Franklin zde sice již jasně prohlédl protestantskou krátkozrakost ve slepé uličce Lutherovy 83.wittenberské teze (viz též Zateplování dveří, Hornbach, 2007, 2.vyd.), že prý člověk dojde spasení skrz milost Boží pouze vírou.

K souhlasu s katolickým postulátem, že Boží milost se otevírá „téměř automaticky“ dobrými skutky (mj. i finančními kompenzacemi - milodary, odpustky) a láskou (zde ovšem míněno duchovní láskou, nikoli láskou za finanční kompenzaci), dospěl teprve později, v díle „Fart Proudly“ (1781), nepochybně inspirovaném prostředím katolické Francie během doby, kdy tam dlel jako velvislanec.

Odp3: In Dog we trust
Vlastimil Čech, 28.8.2009 11:44

:-):-):-):-):-)
SKVĚLE NAPSANÉ!!!

Odp3: In Dog we trust
tlapka, 5.11.2009 8:38

Santy - musím vyjádřit svůj obdiv ke tvým závěrům a vědomostem. A mě se to nějak často nestává, protože jsem Misantrop.

Odp4: In Dog we trust
ivan, 10.11.2009 15:06

...se klaním.

Odp: In Dog we trust
ivana Kozárová, 10.11.2009 13:19

A když se dá někdo vést pouze rozumovou vědou,vznikne z něho třebas Frankenstein!;-)

Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele...
gokax, 27.8.2009 14:20

Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele nesmysl.

Odp: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele...
ivana Kozárová, 29.8.2009 12:12

Co si asi říká housenka na zelným listu? Proboha,na co křídla? Mňam,zelí.

Odp2: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele...
Vlastimil Čech, 29.8.2009 18:40

A pokračuje...„jakápak motýlí křídla, umře se ... a je šlus.“

Odp3: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele...
tlapka, 5.11.2009 8:39

Nebo naopak se těší, až bude motýlem a naplní svůj osud což je Vždycky to nadměrné množení.

Odp: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele...
man, 29.8.2009 22:54

Jistě je to celé nesmysl. Ale proč se u toho dovoláváš Boha ??? Pravděpodobně v tom nejsi sám. Jde o jakýci zvyk, nebo nekontrolované jednání, nebo podvědomý reflex (pozor to bude asi schováné někde v DNA), a nebo se jedná o jakési vyjádření člověčenství ???

Odp2: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele...
ivana Kozárová, 30.8.2009 12:06

Dost dobrej postřeh. Máme to v sobě. A hluboce to prožíváme,nebo zběsile popíráme;-)
Nejevidentnější důkaz toho,že Bůh existuje je fakt,že má tolik nepřátel....

Odp3: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele...
zvoník, 30.8.2009 23:07

A ta housenka na tom zelném listu si stále pochutnává a skutečně na ten svůj požitek ta křídla nepotřebuje. A pšesto je proti své vůli dostane a pochutnávat si na listu přestane, protože ho už neukousne. Kdo za to sakra může, když teda ten Bůh jako neni. A věří v Něj vůbec housenka? Ale přijme to, že? Musí, co má dělat chudák. Bude holt motýl, no...

Odp4: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele...
ivana Kozárová, 31.8.2009 18:06

Na dnešek se mi zdál sen o těch tajných skrytých prostorech v Praze a nějakej hlas mi do toho snu mluvil,jako že takový prostory jsou v každým člověku,některej o nich ví,některej o nich neví a jako že je problém určit,co je lepší,neboť lidi maj sklon všecko v sobě zaplnit a zakrámovat a pak už nezbývá místo na pořádný věci....
Zvoníku,já ze všeho nejvíc miluju prázdný místnosti,právě pro tu svobodu a možnosti,co nabízejí...
Prosím,nechte ty prázdný prostory v organismu Prahy,- i když se přiznám,že je to svůdná představa,takhle zmizet - kolikrát mě napadlo,jak to udělat nějak šikovně a hlavně ne trapně --- a nakonec vyhrály ty moje resty....
Nedělejte to,to by se jeden zas nemohl těšit na pěkný počteníčko na svíci a taky na to,že se něco jeden naučí,o čem něměl páru....
Dneska jsem byla v potoku sbírat průmyslovej odpad - ty tichomořský lastury,co dovážel tiskař Steinbrener a co z nich dělal perletí vykládané desky modlitebních knih. I ten odpad je po sto letech nádhernej....
Každá ta lastura je jiná a všechny jsou stejný,jako my,lidi.

Odp5: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele...
tlapka, 5.11.2009 8:40

To co o své psychice víme, je jen vrchol ledovce, viz Freud a další

Odp6: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele...
ivana Kozárová, 5.11.2009 14:37

Tlapičko skákavá,zaplaťpánbu,že je to tak,jak píšeš. To už by nám skenovali všechna naše vnitřní hnutí....

Odp6: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele...
zvoník, 5.11.2009 22:40

Freude, Freude, Freude.
Vždycky na Tě dojde...

Odp7: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele...
tlapka, 6.11.2009 8:07

Pravda však Sex je jedním z havních motorů- kastráti jsou klidní a pokojní.

Odp8: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele...
zvoník, 6.11.2009 13:34

To je pravda založená na blbosti a nesebeovládání.

Odp9: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele...
tlapka, 12.11.2009 9:37

Nevím jak to myslíš.

Odp10: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele...
zvoník, 12.11.2009 16:01

To je velmi těžko pochopitelné. Ale napoví tomu odpověď proč byl vůbec zaveden celibát. Teď nemyslím důvody, které k tomu některé lidi vedou, aby ho dodržovali, ale proč byl vůbec zaveden! A k tomu je právě potřeba to sebeovládání, čehož hloupý člověk není schopen. Takže tak nějak...

Odp11: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele...
ivan, 12.11.2009 17:08

Z manželství vznikají děti, z dětí dědické nároky! Kdo ví, jestli někdo z nás není kněžským nepřiznaným potomkem ? Celibát je nejpevnějším pojítkem soudržnosti katolické církve. Zdravého chlapa čeká buď partnerský život, onanie, nebo blázinec. Sexualita nemá s inteligencí naštěstí nic společného, jinak bychom dnes neuměli rozdělat ani oheň.

Odp12: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele...
zvoník, 13.11.2009 15:09

Ivane,
je zajímavé, že Tvoje teorie je univerzálním vysvětlením mnoha spokojených lidí, kteří si myslí, že tento pud nelze rozumovým myšlením ovládnout. To samé tvrdí Radim Uzel, doktor Plzák a jemu podobní. Ovšem, když ke spokojenosti všech zařadím i ty existenčně nespokojené, kteří v momentě chvilkové spokojenosti, štěstí a určité euforie, udělají i totéž, co ti plně spokojení, kdy se mají snahu též rozmnožovat a nedomyslí své následky. Ale zjednodušeně řečeno, to samé tvrdí v oblasti drog lidi, kteří kdy byli a jsou závisláci. Nakonec i alkoholici mají potíže s úplnou abstinencí a řada kuřáků, kteří kouření nechali. Čili nebudu Tě přesvědčovat o opaku, ale Ivane, není to tak, jak vysvětluješ svojí definicí. Je to jenom návod a reklama na zlo. Žil jsem v partnerství, nežiji v partnerství a už nikdy nechci, děti byly, a netrpím ani jednou z dalších dvou variant vysvětlení, jsem zdravý a nejsem kněz, abych to měl befelem, a ani nežiji v klášteře. Zajímal mě jen názor těch, kteří mají podmínky žít tak, aby splnili výsledk Tvé definice. Sonda ve Tvé třídě se povedla. Děkuji.

Odp13: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele...
tlapka, 13.11.2009 15:16

Pud sexuální dá se ovládnout ale je to velice individuální. Někteří to snesli a někteří měli milenky. Církvi je však známo, jak manželky s manželi dovedou zatočit a samozřejmě otázka dědiců. Jinak se říká že kněz nezatížený rodinou se může na poslání soustředit lépe.

Odp14: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele...
zvoník, 19.11.2009 20:06

Tlapko to je pravda.
Ale celibát příkazem nevylučuje ,,TO" udělat někde bokem, přece. Ale dodržet ho z vlastního přesvědčení je rozhodně jiné. A rozhodně nikoli nemožné.

Odp3: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele...
Juras, 31.8.2009 8:26

„Nejevidentnější důkaz toho,že Bůh existuje je fakt,že má tolik nepřátel....“

To je možná tak bonmot zemanovského typu, nikoliv validní tvrzení.

Odp4: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele...
ivana Kozárová, 31.8.2009 17:56

Elegantní Stvořitel se neprosí o to,aby byla tvrzení o jeho existenci validní....
Spíš jsou to lidé s invalidními smysly,co ho kolem sebe v jeho stvořitelském díle nerozeznají....

Odp5: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele...
Juras, 1.9.2009 13:34

On se snad ani neprosí o to, aby o něm existovala vůbec nějaká tvrzení :-)

Odp6: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele...
ivana Kozárová, 2.9.2009 9:09

To je pravda,o tvrzení fakt nejde a už vůbec ne o to,aby se lidi dohadovali,kdo má pravdu. Někdo věří a někdo nevěří,není to tedy otázka rozumu,ale víry. Přesto věřící lidé používají rozumové argumenty,více či méně úspěšně se snaží tu svoji víru rozumem obhájit,asi to je špatně,není nad učení vhledem... A nad osobní zkušenost. Jako ve všem ;-)

Odp7: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele...
tlapka, 13.11.2009 15:17

Stále více mám pocit, že víra je člověku vrozená působením génů.

Odp8: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele...
ivana Kozárová, 30.11.2009 14:21

Já nevím.... Před pár desítkama let jsem strašně chtěla věřit a nešlo to. Pak jednou jsem seděla u okna,v kolíbce synátor,přeletěl nějakej opeřenec,mihnul se po obloze a já vzala do ruky katolickej misál,co mi manžel donesl ze sběrných surovin. Tam byly texty z evangelíí i ze starého zákona,na jedné straně česky,na druhé latinsky - naproti. My ve škole ještě měli latinu,tak jsem si to nahlas četla obojím jazykem a nakonec se mi to tak zalíbilo,že jsem to četla denně a pak už to byla potřeba. Přišlo to ouplně samo. Sedávala jsem vždycky tak na dvacet minut ráno u okna a četla nahlas a bylo mi dobře. Tak to začalo. Před třiceti lety....

Odp9: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele...
tlapka, 30.11.2009 17:54

To je zajímavé- několik lidí mi skutečně řeklo, že začli věřit velice náhle v dospělosti. Moje kamarádka zase po smrti manžela. Možná je to spojeno s nějakou událostí, když to bylo Tvoje první dítě.

Odp10: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele...
ivana Kozárová, 30.11.2009 21:42

To v kolíbce bylo druhý. Ten první už chodil. Neměli jsme pohodlný ani veselý život. Bydleli jsme u rodičů manžela a po čase jsme museli pryč. Nešlo to.
Ale na ta rána u okna mi zbyly nejhezčí vzpomínky. Byl tam někdo,kdo mě měl rád,kdo se mnou hovořil v myšlenkách. Čas od času se mi to zopakuje jinak,ale stejně.

Odp4: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele...
tlapka, 2.9.2009 17:46

Jak může mít Pán Bůh nepřátele vždyť na něj nikdo nemůže. To by si je musel přát nebo nadefinovat.

Odp5: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele...
ivana Kozárová, 2.9.2009 20:21

to bys koukala,tlapko,kolik lidí ho nenávidí... I když prej neexistuje:-(

Odp6: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele...
tlapka, 5.11.2009 8:41

Asi proto, že je na světě tolik utrpení.

Odp7: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele...
ivana Kozárová, 5.11.2009 14:33

Tuším,že to byl Juras,který tady jednou řekl krásné podobenství o hašteřící se drůbeži na dvorku,co se klove navzájem a působí si muka a jejím argumentu,že teda nemůže bejt žádnej bůh,jelikož by na to měl dohlídnout....Mám za to,že pravidla jsou jasně daná demokraticky porušovaná všude,kde si jeden vzpomene. Ze svejch mláďat jsme si nadělali kruté bohy a voláme Stvořitele k odpovědnosti... Opatření proti veškerému utrpení nabydou platnosti v okamžiku,kdy zanikne náš hodnotový systém. Kdyby za tohoto stavu světa přestalo lidstvo trpět,způsobilo by mnohem větší utrpení ostatním živým tvorům. Mělo by na to víc času.

Odp2: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele...
888, 25.4.2010 18:33

Právě proto jsem to napsal bible a žvásty okolo ní jsou jedna velká pohádka pro dospělé to není sci-fi to je fantasy

Odp: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele...
gokax, 5.11.2009 17:57

Bible a křestanství je jedna velká pohádka.Je naprosto jasné že žádný bůh není a není jediný důkaz existence.Tohle vše si vymysleli křestané aby zotročili lidstvo.Naštestí ti chytří pochopili jasnou pravdu a dali ruce pryč od náboženství.Nebudte hloupí a nevěřte na fantasmagorie.

Odp2: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele...
Juras, 6.11.2009 12:12

Ty myslíš, že to vymysleli křesťané? Tak už o této problematice ani dál nemusíš mluvit...

Odp3: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele...
tlapka, 13.11.2009 15:20

Víra je zde od věků od boha Dia přes Peruna hromovládného právě tím se liší člověk od zvířat, protože ty se spoléhají na sebe.

Odp4: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele...
zvoník, 19.11.2009 20:13

Zvířata se jenom NEspoléhají na sebe. Jsem o tom naprosto přesvědčen. Jestli jsi osobně někdy pohlédla do očí umírajícího zvířete, jistě v nich přečteš, že nespoléhá jen na sebe. Zvířata se umí i modlit...

Odp5: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele...
tlapka, 30.11.2009 17:56

To jsem jednou viděla ale měla jsem pocit že prosí o pomoc bylo to strašný.

Odp6: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele...
zvoník, 3.12.2009 18:16

Z naší pozice možná strašné, ale z pozice toho zvířete uvědomění, že nás už nikdy zřejmě neuvidí, protože uvidí už jen to, co je mu souzeno.

Ať žijou Illuminátti.Pryč s církví...
gokax, 27.8.2009 14:24

Ať žijou Illuminátti.Pryč s církví, pryč se lží, pryč s tímhle nesmyslem dřívější doby.Nastává nová doba Čest pravdě a poznání.

Odp: Ať žijou Illuminátti.Pryč s církví...
Deever, 27.8.2009 15:14

ano, čest kritice a skepticismu!

Odp: Ať žijou Illuminátti.Pryč s církví...
tlapka, 1.9.2009 12:45

Jistě, po staru se žít nedá... kdo to řekl?

Odp2: Ať žijou Illuminátti.Pryč s církví...
santiago, 2.9.2009 11:55

Spencer Johnson?
Jack Canfield?
Dan Millman?
Anthony Overcreek?

Odp3: Ať žijou Illuminátti.Pryč s církví...
tlapka, 2.9.2009 12:03

Myslím že Tonda Zápotonda.

Odp4: Ať žijou Illuminátti.Pryč s církví...
santiago, 2.9.2009 15:24

Náš Toník?
Ten, co hrával u Zábranských na harmoniku?
Tak ten asi taki.

Odp5: Ať žijou Illuminátti.Pryč s církví...
tlapka, 2.9.2009 17:47

Jo, Tonda Ušatec.

Odp6: Ať žijou Illuminátti.Pryč s církví...
tlapka, 5.11.2009 8:42

Ale prý vlastně řekl? Se starou se žít nedá.

Odp7: Ať žijou Illuminátti.Pryč s církví...
zvoník, 5.11.2009 22:45

Ale s mladou taky ne... To byste měly vědet..., přece...

Odp8: Ať žijou Illuminátti.Pryč s církví...
tlapka, 13.11.2009 15:27

On to nevěděl, však Topo a Paro to taky nevědí.

Odp9: Ať žijou Illuminátti.Pryč s církví...
zvoník, 19.11.2009 20:15

Taky podle toho konají...

Odp: Ať žijou Illuminátti.Pryč s církví...
zvoník, 1.9.2009 20:03

Viva Gokax!!!
Já jsem jenom hloupý zvoník: Prosím vysvětli všem, co je to ta pravda a poznání, že tomu čest. Poníženě děkuji.

Velice zajímavý článek
Elfstone, 27.8.2009 22:52

Doporučuji všem diskutujícím přečíst si tento velmi zajímavý článek. Je o chybách, nepřesnostech a rozporech bible.
http://vlada.bloguje.cz/750994-o-bibli.php

Odp: Velice zajímavý článek
Vlastimil Čech, 28.8.2009 11:42

Tak to je teda... panečku... No napsal jsem výše, že ten židovský pánbíček je zlý... ale tady jste to krásně dokázal na příkladech, které jsem přehlédl! Napsal jsem, že bibli sestavili lidé nehodní důvěry slušných, avšak tolik příkladů... Opravdu, nádherný odkaz... pane máte mou úctu. Zajímal by mne názor autora článku... myslím, že je nyní dokázáno, že bibli zaručeně věřit nemůže věřit uvážlivý a rozumný člověk... zde bych pominul vědecká zkoumání, protože výsledky a jejich hodnocení se mohou měnit a dopřesňovat, nejsou dogmatem, pozornost by měla býti soustředěna na třeskuté rozpory v bibli...pane Živore, mohl byste se, prosím, k uvedenému odkazu a jeho obsahu vyjádřit?

Odp2: Velice zajímavý článek
David Živor, 28.8.2009 13:36

Děkuji za upozornění na zajímavý článek. Celý článek je autorovou interpretací jednotlivých míst a je jednostranně zaměřený (stejně jako ten můj, protože jsem člověk věřící. To je u každého dáno vnitřním přesvědčením autora a jeho přístupem k věci) a opomíjí některá klíčová fakta nutná k interpretaci uvedených biblických citátů. Zde bych jako nutné pro interpretaci jakékoliv biblické knihy uvedl například: důvod sepsání spisu, jeho hlavní poselství, literární žánr, historické souvislosti vzniku, dobové pozadí textu a tehdejší sociální poměry (např. Bible neodsuzuje otroctví, protože nikoho ani nenapadlo, že by to mohlo být jinak. Člověk se tehdy vnímal jako součást celku a ne jako individuum - to je záležitostí poměrně novou) a teologii jednotlivých spisů. Bez těchto informací nemůžeme interpretovat tisíce let staré texty. Přistupovat například k proroctví jako k vědeckému pojednání je absurdní.
K rozporům, které autor uvedl bych opět rád zdůraznil to, co jsem psal výše. Každý biblický spis byl sepsán z jiného sekundárního důvodu. Primárním důvodem bylo vždy zaznamenat poselství od Boha lidem.
Dále bych vytkl autorovi jeho slučování víry s náboženstvím. Křesťanství brané jako instituce je jen náboženství, co jeto, k čemu vede Bible je však víra. Ta je konec konců podle Pavla tím, co člověka ospravedlňuje...
Posledním komentářem, který prozatím uvedu je to, že nesouhlasím s autorovým předpojatím a propagací ateistické společnosti jako lepší. Ateismus je víra stejně jako jakákoliv jiná. Ateistická společnost, kde se prosazuje ateismus (popř. agnosticismus) jako jediná správná cesta je většinou společností, která se vnitřně rozkládá.
Nechci prosazovat žádnou instituční formu a žádné náboženství. O co mi jde je poukázat na fakt, že pravá víra je osobní záležitostí každého z nás. A nejde k ní nijak nutit, tlačit ani přesvědčit.
Konec konců můj článek je o tom, že každý z nás se musí rozhodnout k nějakému přístupu k Bibli - buď tam budeme hledat rozpory a prohlašovat o nich, že přes ně se přece nejde logicky přenést a zavrhnout vše v Bibli a nebo jí přijmout a hledat v ní to dobré, co nás může povznášet.

Odp3: Velice zajímavý článek
Vlastimil Čech, 29.8.2009 12:52
Odp3: Velice zajímavý článek
Alfons, 29.8.2009 18:35

Je to tak, ale bez Boha společnost zkrachuje. Lidi si sami neporadí, takže nastupuje osvědčená funkční virtuální berlička se kterou dokáže společnost trvale existovat. Tak už to na tom světě chodí.

Odp4: Velice zajímavý článek
tlapka, 1.9.2009 12:47

Alfonsi? Ona společnost ještě nezkrachovala? Krachuje pořád znovu s Pánem Bohem, s Aláhem i Budhou.

Odp5: Velice zajímavý článek
ivana Kozárová, 8.12.2009 0:00

Člověk vládne člověku k jeho vlastní škodě;-)

Odp: Velice zajímavý článek
man, 30.8.2009 0:02

Ano doporučuji všem k přečtení. Věnoval jsem tomuto článku zevrubnou studiji ke které jsem použil tři překlady Bible - kralický, ekumenický a http://online.bible21.cz.
Z mého hlediska se jedná ve většině případů o velmi šikovně zmaniulovaný a povětšinou z kontextu vytržený a záměrně jnak zdůvodňující „důkazy.
Jen pro ilustraci chci uvést malý příklad notoricky známého příběhu a Davidovi a Goliášovi. Ve zméněném článku je uvedeno náslaedující: Zabil David Goliáše prakem a kamenem? Ano: 1S 17:50. Ne: 1S 17:51 (Mečem). A v Bibli čteme toto: Jakmile Filištín vykročil a zamířil k Davidovi, aby ho napadl, David rychle vyběhl z řady proti němu. Sáhl rukou do mošny, vzal odtud kámen, vystřelil z praku a zasáhl Filištína do čela. Kámen se mu zaryl do čela a on se skácel tváří k zemi. Tak David přemohl onoho Filištína (jménem Goliáš) prakem a kamenem. Zasáhl Filištína a zabil ho, i když neměl žádný meč. Potom David přiběhl a stanul nad Filištínem, chytil jeho meč, vytáhl ho z pochvy a dorazil ho; usekl mu hlavu.
Když Filištíni viděli, že jejich hrdina padl, dali se na útěk.
Můžeme si celkem jednoduše představit bojovou situaci, kde proti sobě stojí dvě znesvářené strany. Každá chce to druho něčím trumfovat. Filištínští nebo jinak Pelištejci na to mají. A to známého udatného zabijáka Goliáše. Druhá strana má hlavně strach. Očekávají, že sám král Saul se postaví tomuto obru. Věci se ale troch změnili (lze se dočíst v předešlích verších 17 kapitoly). A tak se do popředí dostává David. I když upřímně “jako slepý k houslím. Ale, a to je to podstatné, David skutečně spoléhá na Hospodinovu pomoc. Filištíni si mysleli, že vše vyřídí jejich přerostlý spolubojovník, ale nepočítali s odvahou nějakého Davida, který se při chůzi cvičil v hodu a dal si pro strýčka Přhodu tři šutry do tobolky. Jeden z nich právě požije ve chvíli, kdy se přibližuje Goliáš. David se rychle vydává směrem ke Goliášovi. Nabíjí. Hází. Trefuje čelo (velké jde o obra). Ten sebou sekne a je po něm. Ale co kdyby? David si uvědomuje, že tohle bojovníci ani na jedené straně bojiště asi nebudou vědět. Nezbývá než je přesvědčit. Doběhne k Filištínovi a jeho mečem mu usekne hlavu. To je dostatečně zřetelný důkaz pro obě strany. No a Plištejci vzali do zaječích.
Jestli jste článek, který prezentujete, jen četl, tak vaše hodnocení nemohlo dopadnout jinak, než jak je celý článek zaměřen. Ale když podrobíte zkoušce to co se Vám snaží někdo předkládat budou výsledky vypadat někdy mnohem odlišně než jsou publikovány.
POZOR VAROVÁNÍ: pochopení a přijmutí obsahu Bible může závažně změnit vaše myšlení.
Důkazy asi hledáme všichni na naše PROČ. Mohu-li snad doporučit nějakou literaturu vhodnou k tomuto tematu tak asi knihu Dýka a kříž.

Odp2: Velice zajímavý článek
Alfons, 30.8.2009 5:48

Žít podle Desatera může drasticky ovlivnit vaši morálku a chování k ostatním.

Odp3: Velice zajímavý článek
tlapka, 1.9.2009 12:48

Abys den sváteční světil a dobře ti bylo na zemi.

Odp4: Velice zajímavý článek
santiago, 1.9.2009 23:44

Jak dobře mi má být na zemi, když — ani v den sváteční — nesesmilníš se ženou bližního svého aniž s hovadem jeho?

Odp5: Velice zajímavý článek
Juras, 2.9.2009 10:43

Myslím, že mám pro Tebe dobrou zprávu.
Tos nějak smíchal dohromady hned tři přikázání :-)

6. Nesesmilníš
9. Nepožádáš manželky bližního svého.
10. Nepožádáš statku bližního svého.

Tak potom se ani nedivím, že si pod tím představuješ něco, co tam není.

Jak to chápu já

6. Nesesmilníš znamená patrně nezcizoložíš (nepřesný překlad). To znamená, že nebudeš nevěrný tomu, komus sňatkem slíbil věrnost. Ale je otázka, jestli se tím myslí jakýkoliv sex anebo jen když v tom jsou emoce.

9. a 10. - Nepožádáš manželky a statku bližního svého. Tady je otázkou, kdo je mi bližním. Někde jsem četl, že se ptali Ježíše, kdo je bližní a ten odpověděl, že když upadneš, tak ten, kdo ti pomůže, je bližní a kdo kolem tebe projde, není bližní. To znamená, že tato dvě přikázání znamenají nesnažit se svést manželku kamaráda a zneužívat mu majetek. Pokud je to člověk, kterého nemáš rád, tak mu klidně můžeš chodit za ženou i za slepicemi. Ale nesmíš mu je ukrást - na to je jiný přikázání.

Odp6: Velice zajímavý článek
santiago, 2.9.2009 10:56

Tak to je mi opravdu dobrá zpráva.
To jsem si odychl.

Odp7: Velice zajímavý článek
tlapka, 2.9.2009 12:10

To je bomba- ještě nikdy jsem nepochopila co je to „bližní“ myslela jsem že jsou to všechny lidi! Takto jsem zanedbala hromadu výhodných příležitostí. =((

Odp8: Velice zajímavý článek
Juras, 2.9.2009 13:17

A co bys tak chtěla po manželce nebližního? ;-)

Odp9: Velice zajímavý článek
tlapka, 2.9.2009 14:21

Aby mi uklidila, nakoupila a uvařila- to by stačilo.

Odp6: Velice zajímavý článek
Vlastimil Čech, 2.9.2009 17:08

Dobrý den, jsem sice pouhým bezvěrcem, ale až doposaváde jsem se domníval, že slovo „nepožádáš“ souvisí se slovem „žádostivost“... tedy, že nebude věřící žádostivě toužit po manželce a jiných věcech svého bližního...

Ostatně občas se v této debatě objevuje opravdový teolog a zdá se, že i paní Ivana a pan Zvoník jsou věřícími, tož ti by to měli vědět a mohli by nás, neznabohy, ďaury a pohany trochu poučit... o což prosím...

Odp7: Velice zajímavý článek
tlapka, 2.9.2009 17:31

Nojo, tak já fakt velmi povrchně chápu to desatero, nejprve blížní a teď zase „požádat“ jsem myslela již konkretní slovní vyjádřený dotaz nebo žádost. Třeba „požádáš statku jeho“ .. půjč mi pět set... ??

Odp7: Velice zajímavý článek
ivana Kozárová, 4.9.2009 14:45

Pane Čech,nevím,co přesně je to požádat,myslím taky,že je to o žádostivosti.
Ale pošlu Vám příběh z bible. Není příliš známý,ani populární,ale o žádostivosti to je...
Král David v Adulamské jeskyni se svými bohatýry žízní. Jsou tam schováni,dole v údolí Filištíni,naproti město Betlém. A tu si král vzpomene na dobrou betlémskou vodu,jak je chladná a chutná a neprozřetelně vyřkne. kéž bych se mohl napít z betlémské cisterny...
Možná,že pak na chvíli vyčerpáním usne,mezi tím jeho stateční bojovníci na sebe mrknou a vydají se na průzkum. Probijou se údolím až k betlémské cisterně s vodou,naplní vak a probijou se zpátky. Král se probouzí a oni mu nabídnou chladnou vodu z betlémské cisterny...
Co myslíte,jak to dopadlo? Napil se David?
Děti mi ve škole odpovídaly že určitě jo,že se rozdělili o tu vodu... Ale pár jich bylo,co tvrdily a samy nevěděly proč,že se asi nenapil.
Opravdu se nenapil. Řekl : Běda mi,kdybych tu vodu pil. Vždyť to je jako bych pil vaši krev... A vylil vodu jako oběť Jahvemu...
Co Vy na to?

Odp8: Velice zajímavý článek
Vlastimil Čech, 4.9.2009 16:36

Zdravím Vás, paní Ivano... nu, odpovědět Vám neumím, ten příběh slyším poprvé... ale k čemu je Jahvemu -bohu... pytel s vodou? Nebo voda z pytle? Není někde napsáno: „ Já jsem pramen vody čisté“? K čemu jsou Bohu oběti, služby, tedy „boho-služby“, nač může potřebovat modlitby svých věřících? Údaně vidí do všech lidí jako ten slavný Rengeněnko...Z tohoto hlediska je to opět důkazem toho, že Jehova je dle židovské tradice osobností zlou, lačnou, zaujatou, nelítostnou...
Ovšem jsem pouhým bezvěrcem a budu opravdu rád, pokud se mi dostane přiměřeného vysvětlení... Dovedete si, paní Kozárová, představit zklamání těch Židů, když se tak snažili, a to královské jelito vzácnou vodu samolibě rozbryndalo?
Ve válce platí kamarádství více než frčky, třeba královské... Král |David kašlal na své válečné kamarády... bylo mu jedno, že oni mají žízeň... vzal si příklad se svého ukrutného pánbíčka a zachoval se podle jeho vzoru podle!

Odp9: Velice zajímavý článek
ivana Kozárová, 4.9.2009 16:48

Já tzeda v tom nevidím samolibost,ale velkou pokoruTa voda měla cenu životů válečnejch kamarádů. Bylo by podlé ji vypít,protože byla příliš drahocenná na konzum. Život se nekonzumuje,život se žije. A protože život je dar,byla i tato voda darována Dárci života.
Ani v mezní situaci David nezměnil názor,byl raději žíznivý dál,s bázní v srdci a v úctě před takovým darem nemohl tu vodu pít. On to vyjadřuje dokonce slovy Běda mi,kdybych ji pil. Pane Čech,to bylo z úcty k životu a k tomu nepřiměřenému riskování jen proto,aby se napil chladné vody....Osobně v tom nevidím samolibost,ale velkou pokoru .Nenapadlo vás,že oni bohatýři se u cisterny zřejmě napili sami? Ten žok s vodou byl dar pro Davida... Oni by za něj dali svůj život i v jiné situaci...
Pravda,kolem vody a krve se to všechno točí. Jeden symbol za druhým. Jak v bibli,tak v koránu.

Odp9: Velice zajímavý článek
ivana Kozárová, 4.9.2009 17:12

Co můžete nabídnout tomu,kdo všechno má a komu všechno náleží? Oběť. To slovo už dnes zní cize. Nikdo nechce nic obětovat. Proč taky...
Člověk nemusí všecko pochopit svým rozumem...
Přesto mateřská láska se nezalekne žádné oběti. To lidé jsou ochotni akceptovat. Matka dá život za své dítě.To je normální...
Jsem dobrý pastýř,dám život za své ovce,říká Ježíš. To jsou lidé schopni akceptovat... Oběť odjinud jsme schopni akceptovat....
Ale když se po nás něco vyžaduje,běda.
Dej svůj život za dobrou věc! Snad. Někdo dal život za vlast,za politiku,za vědu. Taky to lidi akceptujou,už trošinku hůř. Ale obětuj život Bohu: Co??? šílíte? Takovej nesmysl.... Není to trochu divný?
Modlitba je komunikace se samou podstatou našeho bytí. Je to často humorná cesta k sobě. Modlitba není drnčení naučených frází. Taky to někdy ani nejde se modlit,člověk se snaží,ale nejde to. A pak to zase jde.
Ten,kdo nám dal život,má na náš život právo,ale nevymáhá si ho. Naopak,my jsme ho vykopli ze svého života. Většina lidí Boha k životu nepotřebuje,vystačí si se svou krutostí sami. Bůh není krutý,nevěřte tomu.

Odp10: Velice zajímavý článek
ivan, 4.9.2009 18:48

Paní Ivano, to je právě to, na co hledám a nenacházím odpověď, to je to, co ve mě budí nevysvětlitelný rozpor. Proč by někdo požadoval uctívání a oběti, když je sám absolutní autoritou a tedy i tvůrcem reality? Všechna vysvětlení kterých se mě dostalo jsou argumentace tvrzením, ne vysvětlením PROČ. Až překročím tento práh tak vstoupím.

Odp11: Velice zajímavý článek
slayd, 4.9.2009 19:00

Pro slepičí kvoč!!! Bůh žehnej vejci. Bylo dříve než slípka... P.s.

Odp11: Velice zajímavý článek
ivana Kozárová, 5.9.2009 11:22

Postavení tvůrce si jako stvořená bytost těžko dovedu představit... Tam,kde nezbývá místo pro dar,nastupuje oběť. Představte si, Ivane,že on všechno má a nic nepotřebuje. To mi üž jako dítěti vrtalo hlavou a otravovala jsem pana faráře,proč nás teda stvořil,když nás nepotřebuje. Myslím,že nás potřebuje,protože nás má rád. A oběť je to jediné,co mu my můžeme dát. Něco,co si dobrovolně odřekneme,něco cenného,ne zbytek něčeho,bez čeho se obejdeme...
Bůh tak miloval svět,že dal svého jediného syna,aby žádný,kdo v něj projevuje víru,nebyl zahuben.
Abraham tak miloval Boha,že byl ochoten dát svého syna a dokázal osvědčit víru i v této mezní situaci. Nechápu tvůj požadavek,ale splním ho,protože tě miluji. Dal jsem ti nejlepšího beránka ze stáda,dám ti i svého nejmilejšího syna / to je horší,než dát sám sebe/
Dnešní svět obětuje dobrovolně životy budoucích generací Molochovi. Vyměňuje je za v ě c i,které konzumuje a vzápětí vyvrhuje anebo defekuje,čímž činí z Planety duchovní a materiální hnojiště.
A z tohoto hnojníku se ozývá hlas Bažení po životě těch ostatních,další a další touha se životů těch druhých nějak zmocnit - byť jen prostřednictvím peněz.
Jakmile se ale ozve požadavek Tvůrce - a nedejbože,aby to byl požadavek osobní a omezující - hnedky se ozve nenávistný řev,co to jako ten zlej Bůh na nás chce...
Já nevím,proč Bůh žádá uctívání a oběti,ale ze zkušenosti vím,že lidé to žádají jeden na druhém,- neprávem. To,co člověk získá bez úsilí a obětí,pro něj nemá cenu...
To starizákonní zabíjení zvířat jsem nikdy nechápala. Ale zkoušela jsem si to představit,kdybych ten dobytek chovala a pak musela to nejlepší zabít,jak by mě to bolelo. Snad bych se raději zřekla všech nezákonných choutek a dodržovala desatero,abych to nemusela tak často dělat... Zákon byl vychovatelem...
Ale to už dnes neplatí,krvavé oběti skončily díky Kristu.
Ta otázka,proč byl Beránkem mě taky trápila už jako dítě. Odpověď mi nikdo nedal. Před pár lety mi jeden rabín vysvětlil,proč... V Egyptě při první slavnosti Pasach,když Jahve nařídil zabít prvorozeného beránka - za každou rodinu jednoho a k tomu návod,jak přesně ho připravit a jíst,jak jeho krví pomazat veřeje domů,aby byla rodina chráněna před poslední egyptskou ranou - praktikovalo se to tak,že každý taková beránek dostal na krk dřevěnou cedulku se zkratkou jména otce rodiny,za kterou byl obětován. Oběť byla vykonávána rituálně k tomu určeným levity,tak aby v tom nebyl zmatek.
Když Pontský pilátus nechal udělat dřevěnou cedulku a umístit ji nad Ježíšovou hlavou,byl na ni trojjazyčný nápis. Latinsky,hebrejsky a řecky Ježíš nazaretský,král židovský, hebr. jeshua hanocri úmelech hamethim - píšu to foneticky a asi špatně,jak jsem to od něho slyšela - což v transkripci je zkratka JHVH ú jako v
a máme tady Jméno.To Jméno,kterého se farizeové a zákoníci tak báli,když ho četli nad hlavou Mesiáše,ve kterého odmítali věřit... Proto tak ječeli Odstraň to - ale Pilát říká,co jsem napsal,napsal jsem...
Proto beránek boží a proto konec krvavých obětí...
Je to vše plné symbolů,ale myslím,že srozumitelné dost..

Odp12: Velice zajímavý článek
ivan, 5.9.2009 13:18

Děkuju. Iv.

Odp10: Velice zajímavý článek
Vlastimil Čech, 4.9.2009 20:00

Nu ano, souhlasím s Vámi... lidé jsou schopni velikých obětí, je-li to třeba... v bitvách, na potápějících se lodích... dokonce myslím, že i v případě Jehovova vodního běsnění a při opékání živých Sodomanů, se matky a otcové snažili své děti chránit... Matrosov chránil své kamarády, kamikadze svého císaře... prostě proto, protože věřili, že JE TO TŘEBA... ovšem co je třeba pánbíčkovi? Tvrdí třeba Jobovi, že je všemocný... tak nač jsiu mu oběti? Máme žíznit, nebo se rovnou bičovat? Dělá mu to dobře?
A k té historce o pytlované vodě... dobrá, snad se hrdinové sami důkladně napili... snad to byl hlavní důvod k průlomu... ale to byl jejich velitel David v jeskyni sám? To tam nebyli je pobočníci, jiní vojáci? Žádní ranění? Vůbec žádní žízniví? Nu, když chtěl ten samolibý hejsek dělat tvrďáka, tož asi měl nechat vodu ostatním, a sám obětovat svou žízeň svému Jehovovi... a taky mohl pro něho obětovat něco jiného, chtěl-li... ale SVÉHO! Za sebe, ne za druhé...

Odp11: Velice zajímavý článek
ivan, 4.9.2009 20:27

Koukám, Vlastimile, že se lišíme ve formulacích, ale otázky máme stejné.

Odp11: Velice zajímavý článek
ivana Kozárová, 5.9.2009 11:28

Jen detail : Ta voda byla jeho voda,kterou dostal darem. Ta voda pro něj představovala život jeho kamarádů. Dostat darem život svých kamarádů pro něho bylo nepřijatelné osobně. Pokud bojovali za společnou věc,mohlo to být jiné. Ale žádný člověk si nemůže přivlastnit život jiného člověka. Proto byla voda vylita Bohu,protože životy lidí patří Bohu.

Odp11: Velice zajímavý článek
ivana Kozárová, 5.9.2009 11:35

Celá kniha Job pojednává o smyslu lidského utrpení a pochopila jsem to tak,že je napsána i proto,aby si lidi uvědomili,že utrpení není trest,že k němu dochází z důvodu,který často neznáme. Je tam hned na začátku vznesena sporná otázka - Satanáš se ptá přímo Stvořitele - a bude Tě taky chválit,až mu odejmeš svou přízeń? Bodejť by Tě nechválil,když jsi mu žehnal a všechno dal. No a v tomhle momentě začla zkouška opravdové věrnosti. Joba postihly ony známé Jobovky... A ještě k tomu ti falešní kamarádi... A jeho vlastní žena do něj ryla... On zůstal věrný Bohu a nakonec vše dobře dopadlo ,jen žena mu nebyla vyměněna.... Krutost boží v tom nevidím,spíš krutost toho druhého,který bohem není ,ale chtěl by jím být...

Odp11: Velice zajímavý článek
ivana Kozárová, 5.9.2009 12:30

Pane Čech,což nevzpomínáte na Abrahama,jak smlouval o Sodomu a jak se tam nenašlo ani deset spravedlivých - a přece vyšli ze Sodomy Lot a jeho rodina.... Když člověk shledá,že je nutno zničit nepřítele,dokonce si na to najme jiné lidi. Bůh seslal na zkažené město zkázu a my mu do toho budeme kecat?

Odp12: Velice zajímavý článek
Vlastimil Čech, 5.9.2009 13:22

No jo, v té Sodomě byl ovšem Lot, me Abraham... Ovšem Lot si nevzpomněl... nu, nejde mi vůbec o ty „homo“, ale o ty děti... že měl Lot doma toho němce, co mu schovává věci, toho... jak se jmenuje... :-)... to je jisté... není-li někde psáno: „nechte maličkých přijíti ke mně“? ... A není někde psáno:„Ani vrabec nespadne... natož pak vy“... i když má člověk svobodnou vůli, pak i jeho jednání spadá pod boží vůli... nebo ne? Je boží vůle něčím omezená? Jeho možnosti?

Odp13: Velice zajímavý článek
ivana Kozárová, 5.9.2009 16:00

Za děti nesou odpovědnost rodiče,Vám se to zdá kruté? Řekněme,že zkažení lidé mají zkažené děti - to je kruté ještě víc. Jaké vyhlídky mají děti,které od dětství vstřebávají jed? Avicenna někde řekl,že tam,kde nepomůže bylina,pomůže lektvar,tam,kde nepomůže lektvar,pomůže nůž- tedy skalpel. Tam,kde nepomůže skalpel,pomůže oheń. A tam,kde nepomůže oheń,je to neléčitelné. Tohle říkám proto,že věřím,že určitý stav společnosti už nejde zvrátit. Už to prostě nejde změnit,jen zlikvidovat. Moc pessimistické?
Neznamená to,že nemám soucit. Jen to akceptuju. Včetně toho,že se to dotkne i mě.

Odp13: Velice zajímavý článek
ivana Kozárová, 5.9.2009 16:05

Člověk má svobodnou vůli,dokonce se může postavit proti vůli boží. Ale pak nemůže očekávat,že ho bude Bůh podporovat a nedejbože chránit. Postaví se pak proti Bohu jako boží nepřítel. Sklidí to,co zasel.
Pokud bude poslouchat božího Syna,bude v souladu s Otcem. Ale ani tak nemůže spoléhat,že se mu nemůže nic zlého přihodit. ...V tomhle světě to tak chodí...

Odp14: Velice zajímavý článek
Bára Š., 5.9.2009 16:11

Co asi tak zaseli židé....?

Odp15: Velice zajímavý článek
ivana Kozárová, 5.9.2009 16:26

Toho národa si nesmírně vážím. Znáte film Korczak? Tam to všechno je.
Zlí lidé mohou člověku zabít tělo. Víc udělat nemohou.

Odp16: Velice zajímavý článek
Vlastimil Čech, 5.9.2009 17:57

Myslím, paní Ivano, že to máte vše dobře promyšleno... budu uvažovat nad tím, co jste napsala... Děkuji za pozornost, kterou jste debatě věnovala

Odp17: Velice zajímavý článek
ivana Kozárová, 5.9.2009 18:53

Já děkuju za Vaši pozornost a přiznávám,že jistou dobu jsem zastávala podobná stanoviska,jako Vy....

Odp18: Velice zajímavý článek
zvoník, 5.9.2009 21:37

Já jsem také pozorný, Ivano. Já to všechno čtu, ale neumím to tak napsat. Já to jen strašně cítím uvnitř. Židovského národa si též velmi cením. A obdivuji jeho skutečný optimismus k životu. Proto každoročně jezdím na festival nazvaný ,,TICHÝ HLAS PRO SVATOU ZEMI" . Kdyby to šlo zášlu sem na svíci pěkné foto z 8. letošního ročníku.

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp16: Velice zajímavý článek
Bára Š., 5.9.2009 20:08

no víte..jsou lidi, kteří si dokonce myslí, že člověk je JEN tělo :-) a že po životě není žádný další život. Takže těm židům vzali VŠECHNO.

Fakt by tohle bůh dopustil? Nebo to dopustil jen ten křesťanský?

Odp17: Velice zajímavý článek
ivana Kozárová, 5.9.2009 22:09

Židům nikdo nic vzít nemůže. Proto tolik nenávisti a závisti. To,co potřebují,mají a budou mít,pokud se toho sami nezřeknou...
Bůh je jeden. Pro všechny.

Odp18: Velice zajímavý článek
Bára Š., 5.9.2009 22:45

A nebo taky není žádný. A pokud je a je takový hajzl, že se může koukat na to utrpení, tak to radši ať o něm nevím

Židům, ne národu, ale konkrétním lidem, můžete vzít strašně moc. Třeba děti, lásku, život, štěstí

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: Velice zajímavý článek
ivana Kozárová, 6.9.2009 13:21

To je Vaše věc,co chcete nebo nechcete o Bohu vědět.
Mému dědečkovi,který měl židovského otce, nebylo umožněno,aby s otcem žil. Rodina se však nezříkala finanční péče o dítě a matku dítěte. Podmínkou bylo,že nebude uvedeno jméno otce v rodném listě. - jednalo se o vztah služky a bohatého syna majitele textilní továrny... Z koncentráku se vrátil jediný potomek této rodiny. Byl to můj děda a vrátil se pouze proto,že v rodném listě neměl uvedeno jméno svého otce...
Rozsáhlá dokumentace a důkazy,které jsou k dispozici,nejen potvrzují,že při šoá zahynulo přibližně 6 milionů Židů - neboli jedna třetina světového židovstva,ale dokazují také,že nejméně dvakrát tolik podřadných nebo nežádoucích - Slované,Cikáni,polit.odpůrci - sdílelo týž osud.
Židé,co přežili Holocaust upadli do traumatického stavu. Většině se pak podařilo odjet do Erec Jisraél,navzdory bezohledné britské blokádě.
Paradoxně tedy Holocaust způsobil,že Židé v zemích diaspory postupně nesplynuli s jinými národy...
Smysl toho všeho se neodvažuju hodnotit.

Odp20: Velice zajímavý článek
Bára Š., 6.9.2009 14:27

Žádný smysl to taky nemělo ;-) A i kdyby, poněkud krutě podaný na to, abych si ho vážila...Že zemřelo obrovské množství dalších lidí vím......

Jistě, že to je moje věc. Názor. Od toho je také diskuze, sdělovat názory.

Prostě nedokážu pochopit, jak někdo může věřit v něco (resp. si toho max vážit), co může dopustit taková zvěrstva, že i člověku z nich trne srdce.

Spousta židů po válce přestala věřit a nevidím se jim

Odp21: Velice zajímavý článek
ivana Kozárová, 6.9.2009 14:39

Můj dědeček přestal chodit do kostela,když se vrátil ze zajetí na Piavě. Ale nepřestal věřit v Boha.
Je to podobné,jako v Murphyho zákoně pro čištění oken : Je to na druhé straně.
A když už jsme u těch oken - Rousseau ve svém výchovném spisku Emil výstižně radí " rozbije-li dítě ve svém pokojíku okno,nenechávej ho zasklít. Lépe je mít doma dítě nastydlé než nevychované...
A pokud by se objevila námitka,že jsou tací,co za nic nemohou,např. děti ... je jistý biblický výrok,který se často hodí k překrucování. Výrokem trestat hříchy otců na dětech se rozumí nikoli nerozlišovaná pomsta,ale narůstající účinek přestupku,jenž se může dědit z generace na generaci,pokud se mu neučiní přítrž.
Např. Judaismus nezná žádný původní hřích,jen původní ctnost,kterou je třeba opatrovat...
Že lidstvo dospělo ke krutostem,není vina Stvořitele. Lidstvo si tuto cestu zvolilo,oblíbilo a tak se děje to,co se děje .

Odp22: Velice zajímavý článek
Bára Š., 6.9.2009 15:13

jasně, takže děťátko, kterému rozbili hlavu o postel, je vlastně vino tím, komu se narodilo...opět, pokud je TOTO mentalita toho Boha, pak je to hajzl a řídí se něčím velice nespravedlivým

Upřímně si však myslím, že tento názor je spojen s dřívější tradicí krevní msty, která byla během středověku překonána a dnes přijde (a přijde správně) humanisticky orientovaným lidem zvrácená. Ovšem Bible byla sepsána v době, kdy krevní msta byla považována za normální (stejně jako jiné zločiny)

Odp21: Velice zajímavý článek
Juras, 9.9.2009 6:46

:-) A co uděláte se slepicemi na dvorku, když se poklovou? Taky si říkají, že jste hajzl, když dopustíte taková zvěrstva...
Kdepak - netušíme, k jakémun účelu sloužíme, neznáme pravidla, kterými se řídí tento svět a na základě svých pocitů nemůžeme správně zhodnotit vlastnosti našeho majitele (existuje-li).

Odp22: Velice zajímavý článek
Bára Š., 9.9.2009 11:41

Hm...to je vlastně pravda.

No na druhou stranu druhá světová trvala poněkud déle, než aby nebyla možnost zasáhnout. Ovšem - může bůh do věcí vůbec zasahovat? A - je třeba se zabývat entitou, která s námi už nemá nic společného?

Odp23: Velice zajímavý článek
slayd, 9.9.2009 12:57

Obraťte se na božího zástupce papeže Benedikta, on má na starosti lidskou agendu planety Země. Boha nechejte tvořit a bořit nové planetární systémy... A nekecejte zbytečně!!! P.S.

Odp24: Velice zajímavý článek
tlapka, 9.9.2009 13:23

Pokud Benedikta přeskočíte, budete trestáni za porušení úředních postupů.

Odp25: Velice zajímavý článek
zvoník, 10.9.2009 8:44

Žádný papež nemůže coby úředník vědět a ovlivnit vznik válečného konfliktu. To je věc, která se dokonce nedá ani vymodlit, protože vychází čistě z jakési bezmezné a nesmyslné důvěry a hlavně hlouposti vlastního obyvatelstva ve svou vlastní vládu, že jde do boje, čili lidé věří lidem, kteří umějí hrabat pod sebe prachy ta těm se chudí chtějí podobat. Nevěří Bohu, protože většinou tvrdí, že není. V lásku k vlasti zase nevěřím já, protože to bývá právě jen účinná psychologická páka činu na ty hloupé. Hrdinství je kravina, protože i sami hrdinové chtěli před hrdinským činem žít a ne se nechat zabít a myslím, že většinou pak serou na věnce a fangle těch, kteří zůstali. - Karel Kryl v písni hrobu neznámého vojína. A tam skutečně nejde v jádru o politiku!

Odp22: Velice zajímavý článek
ivana Kozárová, 15.9.2009 19:11

Děkuji Vám za tuto odpověď,nedokázala bych to tak výstižně napsat. Myslím si totéž.

Odp8: Velice zajímavý článek
., 4.9.2009 23:54

Dva protichůdné názory a třetí názor závěrečný:

1) Paní Ivano, pokud ta voda byla čistá nezávadná, pak Král David byl blázen, že se nenapil.
2) Ale možná, že ta voda byla otrávená a pak bylo moudré, že se nenapil.
3) Protože riziko otrávené vody bylo veliké, a následky možného napití se nezvratně tragické, udělal Král David dobře, že se nenapil.

Odp9: Velice zajímavý článek
ivana Kozárová, 5.9.2009 11:37

Podobně se stalo i Karlu,Otci vlasti,když se v Itálii postil a nejedl,zatímco celá jeho družina byla otrávena...
Důležitá je však dobrá pohnutka. Odřekl si něco kvůli tomu,že chtěl potěšit svého Boha....
Nemyslím však,že je třeba být asketikem,to Karel jistě neb;-)

myslíte, že ježíš četl bibli nebo...
werterber, 30.8.2009 23:08

myslíte, že ježíš četl bibli nebo odříkával desatero? :D

Odp: myslíte, že ježíš četl bibli nebo...
David Živor, 30.8.2009 23:37

Samozřejmě že ano, např.: „Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagógy a povstal, aby četl z Písma. Podali mu knihu proroka Izaiáše; otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno:“ Luke 4,16-17

Odp: myslíte, že ježíš četl bibli nebo...
ivana Kozárová, 5.9.2009 12:58

Zaručeně desatero znal. A nejen desatero,ale knihy Mojžíšovy,Proroky etc.

Tomu já nevěřím. Bibli psali lidi...
werterber, 30.8.2009 23:45

Tomu já nevěřím. Bibli psali lidi...

Odp: Tomu já nevěřím. Bibli psali lidi...
zvoník, 31.8.2009 22:15

A lidi taky stavěli Babylónskou věž. A jak to dopadlo... He?
Něco holt dopadne dobře, něco holt blbě. Jak pro koho...

Odp2: Tomu já nevěřím. Bibli psali lidi...
tlapka, 2.9.2009 12:13

Co může dopadnout blbě, dopadne blbě. Co může dopadnout dobře, taky dopadne blbě. Když to přece jen dopadne dobře bylo by lepší kdyby to dopadlo blbě. Váš Murphy.

Odp3: Tomu já nevěřím. Bibli psali lidi...
slayd, 2.9.2009 12:53

Říkali že bude celý den na Moravě svítit Slunce a já na obědě zmokl... teď už zase svítí... No řekněte, dá se tady vůbec něčemu a někomu věřit? P.S.

Odp4: Tomu já nevěřím. Bibli psali lidi...
tlapka, 2.9.2009 14:22

Víra - toť pravděpodobnost. Třeba mělo slunce svítit na 99 procent.

Odp5: Tomu já nevěřím. Bibli psali lidi...
zvoník, 2.9.2009 21:59

Slunce svítí pořád, přece...
Jenom někteří lidé věří, že zrovna teď nesvítí, a považují to za špatné počasí. Ne tak já a ne tak další řada lidí.
Kristus nečetl z Bible, Kristus četl z Písma. Bibli skutečně dělali lidé na základě událostí, které považovali za důležité, aby je ostatní znali. Jestli to někdo považuje za nedůležité, je to čistě jeho věc a nic s tím nenaděláš.
Co se týče toho přikázání, že nepožádáš manželky atd...., tak já sám si to vysvětluji tak, že nezneužiji něčí důvěry chované někým ke mně, ke svému požitku nebo obohacení. Jinak to slovně nepitvám, a snažím se podle toho žít. A to je dost podstatné. Lidsky řečeno nejsem kurva převlečená za kamaráda. Když mám nedostatek něčeho, nežebrám, a smířím se s tím, že mám nedostatek. Mám-li více opravdových přátel, poznají to i bez mých signálů a nabídnou pomoc. Opět je čistě na mně, jestli je až tak nutné, abych ji musel přijmout. A zdvořile snědkuji.
Prosím vás, to jsou jen mé názory, nikoliv to, co byste možná chtěli slyšet. Můj už zemřelý pan kanovník K. Kroupa by řekl: ,,Řiďte se srdcem" . Já teda trochu švindluju, protože se řídím většinou těma zvonovejma...

Odp6: Tomu já nevěřím. Bibli psali lidi...
zvoník, 2.9.2009 22:03

Mělo být : ,,Zdvořile poděkuji" ...
Ta T9 v mobilu někdy napíše blbost jak píšu rychle.

Odp6: Tomu já nevěřím. Bibli psali lidi...
tlapka, 9.9.2009 13:28

Nojo, slunce svítí pořád, ale ne na všechny, jen na ty na Výsluní. Pak jsou z toho maléry „na mě ne, ale na tebe svítí !“. pojetí hříchu jako „zneužití důvěry“ beru za svoje. Co neberu za svoje je „řiď se srdcem“ to je moc všeobecné a někdy Srdce nemusí být dobrý rádce. Ovšem mimo to Zvonové.

Odp7: Tomu já nevěřím. Bibli psali lidi...
zvoník, 10.9.2009 9:02

Já také neberu ,,řiď se srdcem„ . Ale ,,řiť se srdcem“ - tak..., no... takových je bohužel strašně moc...! Tam je hlava úplně zbytečná okrasa, protože by jim stejně do krku nepršelo, když většina řídících má něco nad otvorem, ale i u otvoru...

Trochu praxe.
zvoník, 4.9.2009 13:12

Vezměte zatím Bibli stranou a přečtěte si toto:
Dnes dopoledne jsem zvonil na pohřbu jedné paní - 74 let. Zvonil jsem v kostele sv. Norberta ve Střešovicích v Praze. Ten zvon je jako jediný nový v Praze pro obsluhu přes provaz člověkem. Je na něm napsáno: ,,Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, to daroval Bůh těm, kdož v něj věří."
A teď: Zvon darovala pro kostel paní Ladislava Saxlová před třemi lety a nyní již nežije. Nechala ho zasvětit sv. Felixovi z Cant. Svatý Felix byl velmi chudý mnich, který když prosil o almužnu, tak na všechny reakce lidí on odpovídal: Díky Bohu. Tedy tehdy, i když ho hnali pryč a nadávali mu.
Už to, že kdo ke zvonu vyleze do věže, tak zjistí, že vidí a slyší to, co někdo daroval, a ti co věří, si můžou říci, že to byl Bůh. Vidí a slyší to dokonce i ti, co v něj nevěří,což je docela příjemné. Fyzicky ovšem byla dárkyní dnes již nebožka paní Ladislava. Dobře, ale kdyby uvažovala jako většina lidí dnes (třeba i svíčkařů), nikdy by zvon neexistoval. Jenže uvažovala takto: Chtěla věnovat určitou finanční částku kostelu a nevěděla na co, aby to někdo (víme kdo, že?) nespotřeboval. Pak přišla na zvon, který tam chybí. A že i když i ona bude dávno po smrti, bude její zvon lidi zvát skrze jiné lidi ke Slovu Božímu. Kdo tedy vedl její uvažování, že investovala do tak velké věci takového typu? Myslím, že lidé to nebyli, i když někteří budou tvrdit, že Bůh přece není. Její rozhodnutí bylo tak pevné, že dokonce nosila nový skromný šperk - kapku bronzi (tedy kousek Felixe) zasazenou do zlaté klícky, která vznikla při odlévání zvonu v Passově. A nosila ho stále při sobě do konce života.
V momentě lití rozžhaveného kovu do formy tato zvonárna zvoní vlastním zvonem na uvítanou tomu novému, který vzniká. A když odlitek zchladne musí se zvon doslova a dopísmene vykopat a dobýt ze země a tím hliněnou formu rozbít, neboť vše se ze země rodí. Byl jsem tam a viděl jsem to. A stojí to zato!

Odp: Trochu praxe.
ivana Kozárová, 4.9.2009 14:35

Při čtení Tvých řádek,Zvoníku,jsem se náhle ocitla ve svém dětství,v Chomutickém kostele,kde paní Kejřová hrála na varhany,moje kamarádka Věrka šlapala pedál a páter Sedlák pospíchal při latinské liturgii,aby byl dřív hotov,jelikož dávali hokej v televizi. Alespoň tak to říkaly svíčkové báby : dneska to bude rychlý,je hokej....l Vzpomněla jsem si na sestru Janu,která byla pro vesničany lékařem i porodní bábou. Vzpomněla jsem si na ty zvony v lidech,na jejich srdce,na jejich lásku a najednou mi bylo dobře. Pod nohama mi sedí pes a na rameni kočka. Posílám kočičí předení a přání všeho dobrého.

Odp2: Trochu praxe.
slayd, 4.9.2009 14:38

Já jsem zase chodil na mši svatou s igelitovým pytlíkem a když smrdělo kadidlo, tak jsem do něj vhodil šavli ... Amen P.S.

Odp3: Trochu praxe.
ivana Kozárová, 4.9.2009 14:53

Já taky nechtěla chodit na mši svatou,ale musela jsem,babička mě i v zimě polila vodou a bez jídla vyhnala do kostelíčka. Na svaté přijímání jsem taky nešla a panu faráři sdělila,že takový věci jako ošklivý myšlenky jsou horší,než kdybych ho poblinkala a on mě nenutil ke zpovědi:-) Zato jsem směla dupat pod svícnem,umístěným uprostřed kruhové klenby,jelikož jsem měla samé jedničky!
Vždyť i to blití do pytlíku se po letech může jevit jako romantika. Mnohé děti dnes blijou v autě,když jim rodiče kouří pod nos....

Odp3: Trochu praxe.
ivana Kozárová, 4.9.2009 14:56

Ale jestli se to jako romantika nejeví,je to tím,že ještě nejste dost starej a sentimentální,ono to časem třebas přijde;-)

Odp3: Trochu praxe.
zvoník, 4.9.2009 16:33

Týýý Slayde, a nesplet sis to? Nebyls náhodou jen někde na koncertě, někdo si za Tebou zapálil Amforu a zrovna dávali Chačaturjana, taks to tam dle Tvé nátury holt hodil, no... ?

Odp3: Trochu praxe.
tlapka, 8.9.2009 15:11

Jenom jestli to byla šavle. Aby to nebyla nějaká menší socha i s šavlí.

Odp4: Trochu praxe.
slayd, 8.9.2009 15:54

Nějaké prachy z kostelních pokladniček sice zmizely, ale nezletilým zlodějům se nepodařilo prokázat zlý úmysl. Bůh jim už dávno odpustil! P.S.

Odp5: Trochu praxe.
tlapka, 8.9.2009 18:27

Oukej v kostele se odpouští na místě činu.

Odp6: Trochu praxe.
zvoník, 8.9.2009 21:25

Jak komu...

Odp7: Trochu praxe.
tlapka, 9.9.2009 13:29

No Tomu, kdy se pomodlí nejrychleji !!

Odp8: Trochu praxe.
slayd, 9.9.2009 15:05

Zvoník pochybuje o božím odpouštění?
Nemá církev mezi sebou snad pochybovače!!??
Tohle by se mělo okamžitě řešit. Podívám se do kalendáře, kolik zbývá do příletu pana Benedikta.
Jakou může udělat zvoník v církvi kariéru?
Je lepší kšeft zvonit v kostele Praze Kyje nebo na náměstí svatého Marka. A kolik bere měsíčně český zvoník a kolik zvoník ve Vatikánu?? P.S.

Odp9: Trochu praxe.
zvoník, 10.9.2009 10:06

Slayde,
v Tobě se nezapře manažer. Kdo má zkušenosti s modlitbami, tak ví, že tady nefunguje tržní metoda: Hřích - plánované uvědomění - modlitba - akce Boha - čisto... A tak furt dokola do zblbnutí. - To je i pro všechny ostatní (aspoň myslím) také nesmyslné. ...I když člověk nikdy neví... Modlitba je čistě jenom vyslovené přání a na základě toho přání proveden skutek v souladu s tím, co je čestné. Je to skutek, o kterém jsem přesvědčen, že přinese relativní dobro tomu druhému, za kohož se vlastně modlíme. Modlím-li se v tichosti jen sám za sebe a čekám, až někdo (neřku-li Bůh) čin vykoná, sázím jen na tušení onoho někoho, že na moje přání přijde sám od sebe a jeho vlastní přání se bude směrováním shodovat s mým. Pak on jde a vykoná ho, a mně se též moje přání splní.
Všechno to jsou velmi složité věci v propojení a v činech všech společenství. A velmi v tom hraje roli dobrovolnost, čistota srdce a nejde do toho míchat tržní vztahy. To se můžeš pak modlit doalejuja a vymodlíš víš co?
Co se týče mé činnosti u zvonů, tak není vůbec placená! Když ovšem dá někdo něco málo za pohřeb či za zvonění k získání osobní svátosti v kostele, ukládám příspěvek na sbírku na zvon, který byl v ,,mé" věži sebrán v první válce.
Na papeže nepůjdu, protože nemusím obrdavy lidí. Ještě bych si musel hlídat svoje kapsy.

Odp10: Trochu praxe.
santiago, 10.9.2009 10:36

Myslím, že většina lidí má za to, že v katolické církvi to funguje právě tak, jak tvrdíte, že to nefunguje. Ba dokonce, že je to marketingový model katolické církve:
hřích - zpytování - uvědomění - litování - zpověď - pokání - rozhřešení

Da capo al fine.

Odp11: Trochu praxe.
zvoník, 11.9.2009 10:35

No..., a v tom je právě problém každého člověka jak to přijme. Když to přijme jen jako mechaniku alibismu vlastní duše - jak z toho, je to špatně a není to zas až tak vinou církve, ale jeho osobním přístupem k věci. A to může být jak chce pobožný a kostelomilný.

Odp8: Trochu praxe.
man, 9.9.2009 23:13

Jak souvisí motlidba s odpuštěním???

Odp9: Trochu praxe.
ivana Kozárová, 14.9.2009 16:09

Modlitba je loď a odpuštění je voda. Bez vody je ti loďka k ničemu...

Odp10: Trochu praxe.
Juras, 14.9.2009 16:36

? Smysl mi dost uniká. Nejdřív musí existovat odpuštění a potom se po něm mohou plavit modlitby?

Odp11: Trochu praxe.
ivana Kozárová, 14.9.2009 16:44

Myslím to tak,že když člověk chová ve svém srdci zášť,nemá smysl se modlit. Je to negativní energie,která ruší jakoukoli komunikaci - natož pak komunikaci se Stvořitelem. Alespoń v té chvíli,co se modlíme,bychom tu zášť neměli pociťovat. Modlitba je intenzívní komunikace a měla by probíhat v pozitivním duchu.Člověk je nedokonalej a nenávistnej,často si to ani neuvědomuje,kolik v sobě toho má. Tak si to uvědomit,odhodit to od sebe . Aby ta voda byla čistá a hluboká,aby to tu loďku nezasvinilo tak,že by nedorazila tam,kam má...

Odp12: Trochu praxe.
Juras, 14.9.2009 16:49

Aha, už chápu. To souhlasím. Jenom myslím, že ještě horší než nenávist je pocit nadřazenosti a pohrdání lidima. I když - to je strašně těžký, když se v mém okolí vyskytuje tolik blbců ;-)

Odp13: Trochu praxe.
ivana Kozárová, 14.9.2009 17:00

je to v kázání na hoře : Slyšeli jste,že bylo řečeno otcům: Nezabiješ! Kdo by zabil,bude vydán soudu. Já však pravím,že již ten,kdo se hněvá na svého bratra,bude vydán soudu,- kdo snižuje svého bratra,bude vydán radě,- a kdo svého bratra zatracuje,propadne ohnivému peklu......;-)

Odp13: Trochu praxe.
zvoník, 14.9.2009 22:44

No, píšete o tom hezky..., ale jak to přiblížit těm, co nemohou mít z nějakých důvodů jasno?
Modlitba není mechanická záležitost, jak to navenek vypadá, že jako člověk něco oddrmolí a ono se to buď stane nebo nestane podle nějaké náhody nebo pravděpodobnosti.
Benediktini měli motivaci života, ze které vzešla rada pro ten život: ,,Modli se a pracuj!„ Nic víc a nic míň a vždy spolu! A znamenalo to hlavně, aby se tato rada obcházením neochcávala. A když se nad tím skutečně zamyslíme, je v tom naprosto všechno a ne jen ten řeholní život. Já mám toto ,,heslo“ odlito v latině na zvonu sv. Ludmily ze 16. století. To mě donutilo pátrat dál a opatřit si řád Benediktinů, a zjistil jsem, že je v něm úplně všechno pro čestný a čistý život a na nic se nezapomnělo! Je ovšem otázkou, jak s tím potom později naložili jenom lidé, jak se odchýlili a jak se to snažili obcházet. Ten, kdo se modlil za to, aby se vyhnul dodržování řádu, a i ten co se modlil za to, aby měl sílu ten řád dodržovat, se modlili za nějakou osobní věc. Oba čekali pomoc Boží, protože byli věřící. A dostalo se jim jí... Ale jen ten, co se vydal správnou cestou sklidil plody své práce a měl z nich radost. Ten druhý si možná tu cestu usnadnil, ale jeho snahy, jím chtěné, zplaněly, i když se modlil, protože se nemodlil za ty plody.
Modlitba jako taková je velice složitá věc, není to tedy jen drmolení slovíček nahlas nebo v duchu, ale je to počátek, čili snad plán nějakého skutku, který by mohl eventuelně být požehnán k tomu, aby se skutečně stal přes a za pomocí skutků dalších, pro které se zase modlí někdo jiný nikoliv kontraproduktivně. A na tom záleží ten úspěch. U daného společenství, jemuž jde mnohdy též o společnou věc, jde vlastně o spolupráci, ale musejí to všichni dodržet celé!: Čili ,,Modlete se a pracujte."

Odp14: Trochu praxe.
Alfons, 16.9.2009 9:15

Motlitba je autosugese dobrá pro naši psychiku, odtsranění stresu a zlepšení psychického a tělesného zdraví. A práce je na to, abychom neumřeli hlady.

Odp14: Trochu praxe.
ivana Kozárová, 16.9.2009 10:00

Hodně o tom píše Thomas Merton v knize Člověk není ostrov. Byl sám něco jako oni Benediktýni,jeho řehole byla tvrdá. ...vybavuje se mi úvod jeho knihy Jonášovo znamení: život každého křesťana je poznamenán znamením jonášovým,protože my všichni žijeme z moci Kristova zmrtvýchvstání..a stejně jako Jonáš cítím i já,že putuji k svému osudu v břiše paradoxů.....vyšlo v nakladatelství zvon,1995
A pokud se modlitby týče,není to složitá věc. Složité je to vysvětlit,to jo. Nejdůležitější,myslím,je ten kladný citový náboj střely,vyslané správným směrem. Proto se tomu taky někdy říkalo střelná modlitba. Intenzita zde platí víc,než rozum... Pravdivost je v té iontenzitě,ale obsah musí být v souladu s Boží vůlí....No a jak se dostat do souladu to je otázka celoživotního hledání.... Nechť nejsem brána jako školomet,jinak to sdělit nedovedu....A když má více lidí sílu sejít se za týmž účelem,tím líp. Ne nadarmo se v synagogách muselo - nevím,jak to je teď,sejít k minjanu alespoń deset lidí....

Odp15: Trochu praxe.
Alfons, 18.9.2009 4:11

Vysvětlit se to nedá lidem, kteří v tom nemají praxi. A lidé kteří v této oblasti nemají žádné osobní zkušenosti se ale velmi fundovaně k těmto věcem vyjadřují. Jako kdyby vysvětlovali jak chutná pomeranč a nikdy ho nejedli.

Odp16: Trochu praxe.
ivana Kozárová, 18.9.2009 8:41

Je to tak. Karel Čapek v jednom článku napsal.že je lepší věřit moudře,než slepě. Ale taky napsal,že nás zklamal rozum.....

Odp16: Trochu praxe.
zvoník, 18.9.2009 20:00

Tak to je hezké přirovnání...
Vysvětlovat jak chutná pomeranč a nikdy ho nejíst.
Rozlišujeme čtyři základní chutě: Sladkost, slanost, hořkost a kyselost. Vysvětlete na zkoušku jak chutná pomeranč, který jistě všichni znají. Bez předem skutečné znalosti chutě pomeranče si tu vysvětlovanou chuť nedokážete představit, ani když vám bude vysvětlována velmi přesně. Stejně jako si ji nedokážete nepředstavit, když je vám popisována třeba i nepřesně a pomeranč znáte moc dobře.
Kdo zná citrón a hraje v kapele na trubku, tak když před ním začnete cucat rozpůlený citrón při té jeho hře na tu trubku, jistě vám ,,poděkuje" , a to nemusíte říct ani slovo.
A jak si myslíte, že to je s modlitbou?

Odp17: Trochu praxe.
ivana Kozárová, 3.10.2009 21:26

I ten,kdo se nikdy nemodlil,to v jistý okamžik pozná,jak to chutná... Ten okamžik se dřív,či později v životě dostaví. U někoho,možná,trochu pozdě:-(

Definujme si slovo „víra“
F&T, 19.9.2009 8:30

víra = nekritické přijímání vyšších duchovních pravd, na které lidský intelekt nestačí. (dle Lazareva)

Z tototo pohledu se skutečně dá Bibli věřit. Odstavit rozum na vedlejší kolej a posílit víru. Jenže on lidský intelekt narostl za 2000 let a dnes je třeba spojit vědu s náboženstvím jinak nás obojí zhubí.

Odp: Definujme si slovo „víra“
ivana Kozárová, 19.9.2009 16:49

Věda bez náboženství se sama posléze stane náboženstvím. Už jsem tady někde napsala Čapkovu myšlenku,že je lépe věřit moudře,než věřit slepě.
Cesty rozumu jsou podivné,často nás zklamou. Smysly nás klamou. Jeremjáš píše,že moudrému muži nepatří řídit svůj krok. Člověk si sám vládnout nedokáže a proto nemůže ovládat ani ty druhé....
Lidský intelekt sice nějak narostl,ale moc to lidstvu nepomohlo. Nějak přibejvá chorob,zatímco lásky ubejvá....
Návrat ke kořenům není žádoucí,zábava má větší cenu,než práce. Obávám se,že destrukci není možno lidskými silami zastavit....

Odp2: Definujme si slovo „víra“
slayd, 19.9.2009 22:01

A komu to vadí? P.S.

Odp3: Definujme si slovo „víra“
ivana Kozárová, 20.9.2009 9:45

Tomu,kdo destrukci nenávidí. Já nenávidím Smrtku ve všech podobách. Věřím,že člověk nemusí být v pozici odsouzence na smrt. To by byl život jen blbej vtip.

Odp4: Definujme si slovo „víra“
F&T, 26.9.2009 11:03

Uvědom si, že k tomu aby mohlo něco nového vzniknout, tak něco starého musí zaniknout. Čím jsme toho v minulosti více spráskali, tím je ta destrukce bolestivější. Kdyby bylo vše harmonické, tak skoro k žádné destrukci ani nedojde.

Při modlitbě dochází k podobnému procesu jako při umírání. Duši odevzdáváte Bohu a své tělo Zemi :)

Odp2: Definujme si slovo „víra“
F&T, 20.9.2009 0:22

Lazarev píše, že lidský intelekt dnes je schopen pojmout jak vědu, která je morální tak i náboženství, které nelpí na dogmatech.

To, že to lidský intelekt nečiní neznamená, že toho není potenciálně schopen. Ono stejne nic jiného nezbyde. Buď to udělá dobrovolně, nebo bude k tomuto kroku donucen.

Odp3: Definujme si slovo „víra“
ivana Kozárová, 20.9.2009 9:49

Lincola svým životem dokázal,že to jde. Ale kdo z lidí bude ochoten ho následovat? Kdo z lidí raději nezemře,než aby se zřekl konzumu? Nakonec nás smetou živly,které sami vyvoláváme.....
Nebo zasáhne Stvořitel,na kterého jsme poněkud pozapomněli?

Odp4: Definujme si slovo „víra“
ivana Kozárová, 20.9.2009 9:59

Asi se to píše Linkola....

odpověď autorovi
Bambus, 20.9.2009 13:16

Dřív jsem býval ateista až za hrob, a tak jsem se chtěl schválně naučit biblickou doktrínu abych mohl všechny mormony a svědky jehovovy poslat k šípku. A tak jsem si Bibli přečetl, a byl jsem udiven tím že valná většina těch kdož se dnes nazývají křesťany se učením Ježíše Krista neřídí. Pokud tedy mám vzít Ježíše za slovo, Bůh nestaví chrámy z kamene, protože boží chrám je vaše tělo, a i ve vašem těle Bůh občas přebývá, a proto si dávejte sakra bacha na to co zrovna děláte, protože jinak vás Bůh třeba nachytá když zrovna kradete sousedovy švestky. To je samozřejmě protizákonné. Boží Zákon je desatero které dostal Mojžíš + takzvaný první a druhý Ježíšův zákon:

„Milujte Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, a celou svou myslí. To je první velké přikázání. A druhé je podpobné: Milujte bližního svého jako milujete sebe.“
(Matthew 22.37-40 KJV)

Váš bližní může také být váš nepřítel. Ježíš v podstatě řekl starou známou pravdu o tom, že když si lidé budou oplácet zlem, svět bude plný zla - a naopak.

Tímto bych rád upozornil na centrální křesťanskou doktrínu, aby zde diskutující lidé měli jasno o čem to křesťanství je.

Co se Bible samotné týče, Bible tvrdí že je ze 100% přesná a že v na tomto stupni čistoty přečká až do posledních dní. Ovšem nevím, jestli měl Bůh na mysli Češtinu jakožto jazyk, ve kterém se tento 100% přeložený biblický text zachová. Já osobně používám anglicky psanou Bibli přeloženou pro anglického krále Jamese, protože se mi zdá nejvěrohodnější. Například první věta v Lukášovi 2 tam není:

„V těch dnech vydal César Augustus nařízení, aby v celé říši proběhlo sčítání lidu.“

ale

„V těch dnech vydal César Augustus nařízení, že celý svět by měl platit daně.“

Tolik k satanskému plánu na ovládnutí celého světa pod jednou globální supervládou :-)

Odp: odpověď autorovi
ivana Kozárová, 21.9.2009 16:43

Ano,to o čem píšete v souvislosti s přebýváním Boha v lidech se děje prostřednictvím Krista...
Jenomže mnoho lidí Krista ve svém životě evidentně nepotřebuje,zvolili si tudíž Přírodu,matičku Smrt,nebo Evoluci.... Na vzkříšení věří dnes velmi málo lidí,ačkoliv je to biblická nauka... Nějak se to nehodí do krámu tvrzení,že Smrt je krásná a že nás dostane do nebe...;-)

cíkev svatá...neposkvrněná
skogen, 20.9.2009 13:39

:-( - Nejsem nějakým zuřivým ateistou,ale jsem proti těm biblo-kšeftařským slintům v nichž tato jistá knížka ,jménem „biblí svatá“ byla v rámci církvě katolické používána,škoda,že se ti Římané tak rozhádali,mohli již v počátcích tento nástroj dalších (přicházejích postupně a nenápadně k moci eliminovat)!Co byse zachránilo nevinných lidských životů např. v době , kdy katolicismus (v podstatě uchopení světské moci pod „svatoušskovskou rouškou ve středověku “dokázal! Jen připomenu - hon na čarodějnice v e Španělsku (upáleno 83.tisíc neviných lidí),nebo dále v ostatních zemích Evropy ,vzpoměňme si na zeme Království českého,v ramci likvidace jiného společenského názoru,dalé hlavně získání majetků pro katolickou církev další upalování,věšení na kříž atd...atd.Podstatou této genocidy lidí jiných názoru..bezmilostná likvidace!!!Vzpomeňme též Jižřní Ameriku,kde po staletí zde sídlící lidské kmeny byli bez milosti v milionech hubeny!To bylo tedy Kristivo učení???Toto!!!Nebo...věrmné služby katolicismu Hitlerovské říši..nebo,dnes Vatikánské Banka ??? Společnost řízená katolickou církví a jedna z nebohatších bank světa...atd...atd...Proto se ptám,byly a jsou tímto naplňovány původní záměry oněch blouznivců a možno říci původních romantiků takto naplňovány????Panebože jsi-li jak se na tato zvěrstva konanáná lidmi nemocnými po moci můžeš(pokud jsi) se dívat????To je tvé učení o lásce k bližnímu?Já si myslím,že k tomuto konci tvůj ideál o lidech nebyl uvažován!

Odp: cíkev svatá...neposkvrněná
Vlastimil Čech, 20.9.2009 14:48

83.000 lidí ????? Třiaosumdesát TISÍC???? Nespletl jste se, pane Skogene ? To by asi nebylo možné...
Slyšel jsem, že Inkvisice bývala zrovna ve Španělsku ukrutná... avšak tohle je asi nějaká chyba...

Odp2: cíkev svatá...neposkvrněná
santiago, 20.9.2009 19:08

— Pan Wentworth mi jen řekl, abych přišel, že v mlýně je nějaký problém, to je všechno ... nečekal jsem španělskou inkvizici!

— Španělskou inkvizici nečeká NIKDO! Naší hlavní zbraní je překvapení!
— ...a strach.

— Našimi dvěma hlavními zbraněmi jsou překvapení a strach!
— ...a nemilosrdná výkonnost.

— Našimi třemi hlavními zbraněmi jsou strach, překvapení a nemilosrdná výkonnost!
— ...a téměř fanatická oddanost papeži.

— Našimi čtyřmi hlavními zbraněmi jsou strach, překvapení, nemilosrdná výkonnost a téměř fanatická oddanost papeži!
— ...a slušivé rudé uniformy.

Našïmi... no nic, zkusíme přijít a překvapit vás ještě jednou.

Odp2: cíkev svatá...neposkvrněná
., 21.9.2009 22:15

Z jiného soudku:
Na internetu je informace o tom, že v ČR je v současné době cca =60000 ks Vietnamců, z toho asi 5000 na černo, a že jich tu stále přibývá. Víc už je tady pouze Slováků, ale brzy asi Vietnamská „menšina“ bude početnější, než Slováci a nakonec v ČR budou Vietnamci v převaze.
„Kde domov můj, kde domov můj ? ...“ :-(

Odp3: cíkev svatá...neposkvrněná
santiago, 22.9.2009 8:42

No to je tedy zmatený OT, ale nešť.

Na rozdíl od jiných národů tady Vietnamci podnikají a zaměstnávají se sami. Neberou Vám práci tím, že ji dělají o něco hůř, ale za podstatně míň peněz jako většina jiných národů. Nebo že by nedělali vůbec nic za o něco míň peněz jak činí některé menšiny.

Když přijdete do obchodu, uvítají vás a snaží se vás obsluhovat v češtině. Na rozdíl od Albertu vám rozumí, nebo dělají, že rozumí, když chcete droždí nebo jehly.

Neplatíte na ně ani korunu, neřvou po tramvajích, nestrkají do vás na ulici, neplatíte jim školné na univerzitách ani stravné v kriminálech, nežádají státní byty a podpory ani stavby svatyň. Když Vietnamci bez zdravotního pojištění náhodou dají v nemocnici ruku do dlahy, píše se o tom týden. Tedy píší o tom s prominutím novináři.

V ranní a večerní tramvaji, kde češtinu kromě názvů zastávek už dávno neslyšíte a přitom neslyšíte vlastního slova, si kolikrát říkám, kde těch 60.000 Vietnamců asi žije, protože Vietnamce tam nevidíte taky. Jsou jak holubi. Přes den na náměstích, ale jak padne večer, kamsi zmizí.

Možná to bude jednou problém. Je jisté, že ta skromnost, píle a organizovanost je zezadu a možná dost krutým způsobem vynucována. Myslíte, že jednou tu budou chodit gangy mladistvých Vietnamců s nunčaky a přepadávat důchodce? Ale co konkrétního proti nim máte dnes?

Odp4: cíkev svatá...neposkvrněná
ivana Kozárová, 22.9.2009 9:03

Nemám proti nim zhola nic. Dokonce se jim trochu podobám;-),s jednou holčinou si taky vyměńuju rendlíky s jídlem. Ani ona,ani já nejíme maso.
A že je lidi nenávidí? Jednoduché vysvětlení. Jsou odlišní a usměvaví. Nejsou tlustí. To bohatě stačí...

Odp5: cíkev svatá...neposkvrněná
slayd, 24.9.2009 15:45

Tady jde o koření. Mnoho kari prostě škodí! P.S.

Odp4: cíkev svatá...neposkvrněná
., 22.9.2009 9:35

Tak si pěstujte ty černé, z českého pojištění nekontrovatelně se množící „imigranty“, kteří jsou schopni jen prodávat páchnoucí hadry a zelená vejce ! :-(

Už je tu doba, kdy slušný Čech není zaměstnáván, ale hordy těchto zdravotně neprověřených šikmovokáčů práci dostávají, přestože české řeči nerozumí, česky mluvit neumí a naučit se nechtějí, o nějakém odborném vzdělání a praxi u nich ani nemluvě.

Odp5: cíkev svatá...neposkvrněná
ivana Kozárová, 24.9.2009 15:47

tečkočárko,nelze všechny házet do jednoho pytle. Jsou mezi nimi pracovití a slušní lidé,právě tak i jiní - jako mezi námi.
A bohužel,naši lidé jim v tom obchodování dali zelenou. Ti nahoře i ti dole. Tak s tím něco udělej,nechoď k nim nakupovat.

Odp6: cíkev svatá...neposkvrněná
slayd, 24.9.2009 15:50

Ror teror mor ... žlutej... p.s.

Odp7: cíkev svatá...neposkvrněná
ivana Kozárová, 24.9.2009 15:52

mor jako mor....

Odp8: cíkev svatá...neposkvrněná
slayd, 25.9.2009 8:40

Už máte připravená vajíčka? Svatý páprda startuje z Vatikánu a prý je vyprodáno...
Madona je v háji! 100.000 úchyláků pohromadě.
S tím by se už dalo něco dělat... P.S.

Odp9: cíkev svatá...neposkvrněná
zvoník, 25.9.2009 11:24

Teď se budu rouhat:
Jako zvoník jsem dostal řadu nabídek do první lajny tam někde v Brandejse. Je mi trapné odmítnout, tak raději taktně přenechávám potřebnějším. Mám, jak se tomu říká(?), nepříjemný pocit z lidských davů jako takových. V hlavě církve nedokážu vidět jen papeže, ale především člověka. Proti zesnulém Janu Pavlu II. je to pro mě osobně trochu někde jinde, i když se snažím sebevíc. Ať mi všichni odpustí, ale je mnoho krásných míst, kde vzpomínka na sv. Václava je mnohem živější. Například Stochov nebo zřícenina Tetín, kde skonala sv. Ludmila.

Odp9: cíkev svatá...neposkvrněná
ivana Kozárová, 29.9.2009 16:40

V hrůze z tohoto srocování jsem zvolila těžkou manuální práci a potok. Vynechala jsem všechna média,abych t o neviděla a neslyšela. T o h l e fakt nemusím.

Odp6: cíkev svatá...neposkvrněná
., 25.9.2009 9:48

Ano, už dávno k nim nakupovat nechodím a radím, aby u nich nenakupovali ani všichni ostatní Češi, kteří si chtějí zachovat zdraví. Momentálně mám totiž zničenou patu z jejich sandálů značky „ šmejd “. :-(

Odp6: cíkev svatá...neposkvrněná
zvoník, 25.9.2009 11:05

Chodím k nim nakupovat, protože pokud člověk zná kvalitu a technologi daného výrobku, lze koupit dobře a až 10x levněji! A třeba zrovna u bot si nezničí nohy, když je koupí tak jak jsou, a drobné výrobní nedostatky (se kterými počítá) lehce odstraní na nových až doma. Cenově se to vyplatí a boty vydrží téměř stejně dlouho jako značkové z kamenného obchodu. To je má zkušenost. Represe Policie proti asiatům jsou špinavou akcí konkurence. Ostatně, když ti jde o značkovost a neatrapu, nemusíš to přece od nich kupovat?

Odp4: cíkev svatá...neposkvrněná
zvoník, 25.9.2009 10:42

Já Vietnamce obdivuji a fandím jim. Nejsou jako holubi, protože po sobě nenechávají svinčík. Ale záhada tu je, protože ve fabrikách je neuvidíš. Jsou to především obchodníci. Nekonkurují si příliš, spíše spolupacují. A mají určitou víru, která jim káže - nehamtat.

Odp5: cíkev svatá...neposkvrněná
slayd, 25.9.2009 11:50

Podlehl jsem vašim argumentům. Dnes jsem pronajmul byt 2+kk vietnamcům a za chvíli k nim zaskočím na oběd. Doufám že mi z toho nebude mňoukat v břiše nebo při cestě zpět neuvidím psi uhánět se staženými ocasy strachem... Dám vám vědět! P.S.

Odp6: cíkev svatá...neposkvrněná
., 26.9.2009 21:11

Slayde, Slayde, to mňoukání nebo štěkání v břiše by nebylo to nejhorší. Ale obávám se, že ty „Ňeňoňumí“ už z toho svého bytu nedostaneš pryč. Oni prý v ČR mají své české podplacené právníky, kteří činí v jejich prospěch. Nevím, zda bylo od Tebe rozumné svůj byt za kastrůlek nudlí vyměnit. (Vždyť je v Brně stále mnoho českých VŠ studentů, kteří tam potřebují během studia bydlet; to by bývalo bylo lepší řešení .)

A co když paní učitelka od Tebe uteče zpět do pronajatého bytu a pak se jí narodí nový malý snědý černovlasý a šikmovoký občan ČR ? Toho už nikdo česky učit nebude muset, ten se to za Tvé peníze naučí v české školce. :-)

Odp5: cíkev svatá...neposkvrněná
ivana Kozárová, 29.9.2009 16:33

Myslím si totéž a mám i stejný pocit,nehamtají,žijou a umí se ještě i zasmát!

Přišel kouzelník a mávnul proutkem
Alfons, 25.9.2009 13:34

a Vietnamu se vynořila halda pilných a pracovitých broučků-Vietnamců s holou řití. Kouzelník dokázal vykouzlit z H.... bič a broučci obchodovali a prosperovali až si koupili celou ČR.

Odp: Přišel kouzelník a mávnul proutkem
slayd, 25.9.2009 14:01

Je to docela možný Alfonsi, že to tak nakonec s celou ČR dopadne. Já dostal na oběd velkou porci nudlí + gyros + nápoj 0,5 litru Cappy a to pozor: vše zdarma asi jako provizi za pronájem bytu 2+kk?? To není ovšem tak důležité. Také jsem obdržel nabídku, zda bychom nechtěli, jako rodina naučit česky 6 letého vietnamce, aby mohl příští rok nastoupit do 1. třídy. Přiletěl z Hanoje o prázdninách a nyní chodí do MŠ. Vůbec si to nedovedu představit a tomu klukovi nezávidím. Adaptovat se a naučit se za 1 rok, co nedokáží mnohé české děti ani za těch 6,5 roku... Jsou to opravdu pilní mravenci a jim tedy právem patří budoucí království koruny české i markrabství moravské. AMEN. P.S.

Odp2: Přišel kouzelník a mávnul proutkem
zvoník, 25.9.2009 21:33

Hezkýýýýý...!
A Slayde, kdybys někdy přitáh broučka do Práglu, tak ho na svým zvonu sv. Ludmily, cca 950 kg, naučím zvonit! A uděláme z něj křesťana, sakra...

Odp2: Přišel kouzelník a mávnul proutkem
Alfons, 26.9.2009 1:52

Mně jde spíš o prosperitu s holou řití. To český člověk nedokáže.

Odp2: Přišel kouzelník a mávnul proutkem
ivana Kozárová, 29.9.2009 16:36

souhlasím,jsou to mravenci a mnohé socky by se od nich mohly učit pracovat. Naši lidé nad nimi ohrnují nos,ale ráno v pět odmítají vstávat,tak raději nejdou do práce....

V Bibli nevěřit.
Alfons, 26.9.2009 11:53

Není tam nic o tom, že z papeže se stane kult osobnosti kolosálních rozměrů. To co se děje při jeho náštěvě je děsivé. To odradí lidi od církve.
Na mně to divadlo působí silně odpuzujícím dojmem. Tak teda NE!!!

Odp: V Bibli nevěřit.
zvoník, 26.9.2009 21:21

Návštěva papeže Benedikta XVI. je až příliš citlivé téma na to, jak ho dnes brát, protože onen muž byl bohužel členem Hitler-Jugend. Lze jeho návštěvu považovat buď jako symbol smíření, když mladší Češi, kteří Hitlera nezažili, papeže Benedikta skutečně přijmou. Nevím ovšem jak ti starší, co nekolaborovali pro Hitlera, ale zažili ho na vlastní kůži...? A už vůbec nevím, co ti ostatní, kterých je tu nalezlých plno a organizují různě zakázaný hajling... Nebo tu návštěvu v této zemi v horším případě lze považovat za výsměch našemu národu, že jsme před Němci sklonili dobrovolně hlavy a podrobili se, jako to děláme před bývalým členem Hitler-Jugent.
Já bych byl pro to spravedlivé smíření.... ALE(!) smíření opravdu spravedlivé pro obě strany. Ne tak, aby na mě jednou poloněmecký nedorostlý skinhed začal řvát - táhni ty prašivej Čechu. A na mapě bych četl Protektorát Čechy a Morava třeba i v anglickém jazyku. Proto jsem sem také napsal, že návštěvu hlavy církve nechám potřebnějším...

Odp2: V Bibli nevěřit.
Alfons, 27.9.2009 4:04

Je to megašou za fůru peněz a různých omezení občanů. Kdyby zašel za jedním bezdomovcem pod most a přidal se zřetelně na stranu chudáků a donesl tam ohlodané kosti z jeho gurmánských svačinek určitě by zabodoval. Jízda ve zlatém kočáře se mně nelíbí.

Odp: V Bibli nevěřit.
Bambus, 27.9.2009 11:09

Víte co je na tom nejzajímavější? Římský kněz pontifex maximus přijede do Čech kázat o křesťanství s tím, že je taky „zástupce Krista na Zemi“. Přiveze si sebou desítky aut, tryskáče, zaplatí si hodiny vysílacího času, zavřou kvůli němu dálnici - zkrátka akce za desítky miliónů.

A pak člověk otevře Bibli a tam se dočte že Ježíš často spával venku, a do „svého“ královského města Jeruzaléma přijel na oslovi.

To mě utvrzuje v přesvědčení že katolíci prostě nejsou křesťani. Nejsou, protože nejsou schopni ani dodržet desatero přikázání.

„Neuděláš si sobě modlu v podobě čehokoliv na nebi, na zemi, anebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se tomu klanět a ani jinak to uctívat protože Já jsem Bůh!“

Katolíci vyrábějí obrázky, sošky, a mají papeže kterému se musí klanět.

„pomatuj den sobotní a drž ho svatý“

Katolíci uctívají neděli

„nezabiješ“

Katolíci zabíjí.

„Nezalžeš“

Katolíci lžou.

A tak bych mohl pokračovat. Vím že milióny lidí katolického vyznání jsou zmanipulované dobré duše, a proto se jim snažím touto cestou ukázat, že kdo nedodržuje desatero, nemůže být dobrý křesťan. Katolíci nejenže desatero nedodržují - oni na něj přímo plivou.

Odp2: V Bibli nevěřit.
zvoník, 28.9.2009 15:41

Napsal jsi to tak, že tvůj postoj může být pro někoho důvodem ke konfliktu, ale máš asi v určité věci pravdu. Můj osobní pocit zvoníka je ovšem také ten, že též netoužím vzhlížet k papeži jako ke zlatému teleti, byť by byl zástupcem kohokoli. Mnohem cennější jsou pro mě slova a činy mnohých chudších kněží církve apoštolské v pozici apoštolů, než činy a slova člověka, který se nemůže stupněm svého vlastního blahobytu, ani trochu přiblížit skromnosti a moudrosti Ježíši Krista. Ale ruku na srdce, dovedete si materiálně představit papeže v pozici chudého Krista? Těžko, co? Běžný katolík v žádném případě. Křesťan ve svých představách za jistých okolností možná, ale uznali by ho úplně chudého i ti ostatní, co na papeže dnes jdou a jako čerstvá miminka je pokropil nějaký pan farář?... A to je právě, myslím, složení té většiny návštěvníků. Má-li člověk kladný a živý vztah k Bohu, nepotřebuje přítomnost papeže a naopak.

V Bibli věřit, jen zajisté zkoumat
Člověk, 28.9.2009 17:06

Je pravdou že římskokatolická církev v mnoha rysech napodobuje babylon o kterém píše bible. Mnozí křesťané příliš pohrdavě mnohdy až tvrdě přistupují k lidem kteří jsou např. 50 let v katolické církvi, a označují je za slepé. Je třeba abychom měli napaměti jakou trpělivost , nesobeckost a ochotu nám poskytuje Bůh. Proto milujme bližního svého, jako sebe samého. Proto přistupujme k druhému z láskou a moudrostí.

Odp: V Bibli věřit, jen zajisté zkoumat
Bambus, 1.10.2009 13:11

Víte co píšu může znít pohrdavě, ale mým posláním je šířit pravdu. A pravda v tomto případě je, že katolická církev není náboženství podle Ježíše. Tím samozřejmě neodsuzuju všechny katolíky, vím dobře že jsou mezi nimi dobří lidé. Ale jejich dobrota pravdu nezmění. Pravda je, že Jidáš zradil Ježíše za peníze polibkem, a tvářil se při tom jako Ježíšovo nejlepší kamarád. Co když je katolická církev takový jeden velký Jidáš?

Odp2: V Bibli věřit, jen zajisté zkoumat
Člověk, 12.10.2009 18:17

Pamatuj, že Ježíš také Jidášovi umyl nohy, jeho každodení trpělivost a nesobeckost, byla Jidášovi svědectví o jeho lásce nejen k těm kdo ho mají rádi, ale i k těm kteří jej nenávidí. i přesto ,že svým životem a jednáním ukazoval, že nepřišel zjednat pozemské království, Jidáš i přesto nepřestal toužit po bohatsví a postavení. My nevíme kdo bude spasen, ale přesto máme jít dál a konat dobré aby lidé za naše skutky děkovali Bohu.

Odp2: V Bibli věřit, jen zajisté zkoumat
zvoník, 14.10.2009 11:44

Bambusi,
já myslím, že vím, co vede k těmto Tvým názorům i jiné lidi. Ježíš byl materiálně chud a církev svým způsobem stále hrabe. Hlava církve se třpytí zlatem a veškerým pohodlím a káže o Ježíši. Čili, mám-li to napsat zaobaleně, tak každý kdo to takto vidí, nechá v sobě bujet vlastní závist. Ale věřící lidé stále dokáží přinášet oběti církvi v podobě darů. Co s těmi dary? Dát těm nejpotřebnějším? I to se dělá a ve velkém by se dalo úspěšně zneužít a dokonce jsou na to přichystané spotřební projekty. Navrhni kloudné řešení co s dary a možná se toho někdo chytí. Já také považuji parádu za nedobré řešení. Ale myslím, že s Jidášem a hladem po penězích to nemá co dělat. Křesťanskou církev, narozdíl od jiných organizací, za 2000 let nikdo nevymýtil na základě jiného myšlení (třeba existence mimozemšťanů) a ani sama sebe neoběsila pod tíhou výčitků svědomí. A napsat, že věřící lidé nemají žádné svědomí, je hloupost.

Odp3: V Bibli věřit, jen zajisté zkoumat
Juras, 14.10.2009 11:59

Zvoníku, pročs napsal tu poslední větu „napsat, že věřící lidé nemají žádné svědomí, je hloupost“? V příspěvku, na který odpovídáš, napsal Bambus:„Tím samozřejmě neodsuzuju všechny katolíky, vím dobře že jsou mezi nimi dobří lidé.“. Nevím, jestlis to přehlídl nebo jestli manipuluješ, anebo jestli dokonce reaguješ na něco jiného, než na příspěvek, na kterýs to napojil, v každém případě to není pěkné. Lidi, kteří nepročítají pozorně celou diskusi, uvádíš v omyl a z Bambuse děláš někoho, kým není. Takhle se nedá diskutovat.

Odp4: V Bibli věřit, jen zajisté zkoumat
zvoník, 16.10.2009 4:05

To, na co se ptáš, není myšleno přímo osobně na nikoho. Zde na svíci ale několikrát padlo, nevím už od koho, něco jako ve smyslu, že katolicismus je nefér manipulace s lidmi (oblbování). Kdo by takto záměrně z katolíků skutečně uvažoval nefér jak padlo, nemůže mít logicky svědomí (souhlasíš?), a proto opravdu manipuluje s lidmi a oblbuje jak padlo. Pokud to dělá stále dál pro určitý materiální zisk, nemůže mu tato nefér hra a manipulace vydržet dlouho, bude brzo prohlédnuta a musí tato ,,propaganda„ (jako jiné) historicky krachnout pod tíhou něčeho přesvědčivějšího (např. třeba právě pod tíhou materialismu na základě jiné duchovní propagandy), čili katolíci by se museli, jako jiné uplynulé propagandy, znemožnit a měli by úplně skončit, kdyby to tak bylo, jak sem občas někdo o katolících napíše. Ti z mála dobří by to nezachránili. A to úplné skončení se neděje už 2000 let. Který systém má po celém světě tolik přívrženců a trvá tak dlouho? Že by byli lidé tolik let omezení, je nepravděpodobné. Proto jsem to napsal. Ten, kdo tvrdí, že Bůh neexistuje, to nemusí tvrdit, když sám věří v tu neexistenci. Tímto hlasitým tvrzením, že ne, totiž nemůže přesvědčit lidi s jiným názorem o opaku, aby si sami řekli - ,,jo ahááá, tak to já jsem ale hloupej! On vlastně není!“ Lidé, kteří se snaží šířit osvětu o neexistenci Boha, jsou vlastně jeho nepřátelé, a kdyby v Něj skutečně nevěřili, nemohli by být s Ním logicky v nepřátelství. Proto by spíše mlčeli, což nedělají. Ještě lze uvažovat tak, že jim může vadit údajná, jimi chybně vyhodnocená, hloupost nebo omezenost věřícího, kterou chtějí ,,napravit" , ale pokud se ale sami mýlí, neměli by svůj možný omyl šířit kolem sebe, protože to právě zavání už jenom tou propagadnou, která musí krachnout, protože nemá žádný základ.

Odp5: V Bibli věřit, jen zajisté zkoumat
Juras, 16.10.2009 7:58

No jo, ale když něco takového napíšeš v rekci na něčí příspěvek a neuvedeš tam, že vlastně reaguješ na něco úplně jiného, tak všechny uvádíš ve velký omyl a dezorientuješ je. Dokonce myslím, že na svíci ani nikdo nikdy nenapsal, že jsou všichni katolíci manipulátoři. Ani ti zaslepení materialisti si to nemyslí - o většině katolíků si myslí, že jsou hlupáci, ne že jsou zlí.

Já jsem několikrát psal, že katolická církev je nástroj k uchopení moci, že je to zločinecká organizace a že jsou to samozvaní zástupci boha. Svým udělováním rozhřešení například lidem lžou (žádný hřích jim kněz nemůže odpustit - to je zátěž především pro samotného hříšníka) a přímo lidi motivují k tomu, aby páchali zlo, čímž jim ještě víc škodí (no tak tady ukradnu takovou maličkost - však mi to pan falář za pět očenášů v neděli vyžehlí).

Tím ale neříkám, že jsou zlí všichni katolíci nebo všichni „poddůstojníci a vojíni“ katolické církve. Oni si to podle mého neuvědomují, že páchají zlo.

Odp2: V Bibli nevěřit.
ivana Kozárová, 19.10.2009 12:47

Je dost těžké dodržovat desatero. Myslím,že opravdu s tím má hodně lidí problémy. Protože naše srdce je zrádné. Když už si jeden myslí,že to dodržuje,možná to tak ouplně není pravda. Já teda mám s tím problém. Tak to nevyčítám katolíkům,že s tím mají problém. Všichni máme chyby. Ty chyby by nás lidi měly sjednocovat k toleranci a trpělivosti. Je psáno : Mírní budou vlastnit Zemi. Ne ti vzorní bez chyb...

Odp3: V Bibli nevěřit.
zvoník, 19.10.2009 19:06

To sjednocování chybujících je sice hezké, ale nelze to přijímat jako konečný cíl vlastního snažení v životě. Nelze tím pádem ani sjednocovat určité hříšníky proti těm, kteří se snaží být lepší než ti hříšníci, nebo-li sjednocovat je proti těm, kteří se nechtějí s hříšníky ztotožnit. Já jsem se například ve studentských letech, ke své nevýhodě v zařazení v kolektivu, zcela vyčlenil ze společnosti svých vrstevníků tím, že jsem s nimi nechodil chlastat do hospody, čímž jsem byl odsouzen jako nekolektivní typ zahleděný do sebe. I když se snažím ze své pozice nikoho neodsuzovat, může být někdo chytlavý, a tehdy v rámci svých vlastností, kterých si je velmi dobře vědom, že nejsou zrovna fér, a kterých defacto zneužívá, může moji poznámku brát jako neoprávněnou kritiku sebe sama, kdy by spíš očekával toleranci svých vlastních hříchů, podle toho, co je psáno.

Odp4: V Bibli nevěřit.
ivana Kozárová, 21.10.2009 12:39

myslím tím,že všichni jsme nedokonalí a tak bychom si to navzájem neměli předhazovat a každej by spíš měl zametat před vlastním prahem,než soudit svinčík u souseda. Samozřejmě to není cíl cesty...

Odp5: V Bibli nevěřit.
Alfons, 23.10.2009 14:03

Jsem nedokonalý, ale sebevědomí mám naprosto dokonalé. To mě k životu stačí. Nemám důvod se plížit kanálama se sklopenou hlavou.

Odp6: V Bibli nevěřit.
ivana Kozárová, 26.10.2009 13:22

A hrdý buď a nepovol;-)

Odp7: V Bibli nevěřit.
tlapka, 29.10.2009 12:02

Většinové myšlení je takové, že Já jsem na rozdíl od druhých dokonalý a ostatní se mají tomu obdivovat a nechat si ode mě poradit. Je to běžná porucha.

Odp8: V Bibli nevěřit.
ivana Kozárová, 29.10.2009 13:42

Jo,to máš tlapko recht. Asi se na tom pracuje,aby takovejch poruch bylo co nejvíc. Odvádí to pozornost od podstatnějších problémů.....

Odp9: V Bibli nevěřit.
Alfons, 29.10.2009 16:16

Taková porucha je nutná k přežití.;-)

Odp10: V Bibli nevěřit.
tlapka, 6.11.2009 8:16

Taky to říkám. Z mindráků pocházejí nemoci psychosomatické hlavně takzvaný „šlak“.

Odp11: V Bibli nevěřit.
ivana Kozárová, 6.11.2009 10:43

šlak nemusí bejt jen z mindráku,taky ze vzteku. Byla jsem při tom,když se to stalo. Vylití adrenalinu,šlak a smrt.

Odp8: V Bibli nevěřit.
zvoník, 2.11.2009 20:58

Chyba!
To není většinové myšlení normálních lidí. Toto myšlení mají převážně učitelky a profesorky na školách všeho druhu, a proto tak soudí. Je to choroba z povolání. Většinové myšlení je spíš neprozrazovat vlastní postup, pokud se osvědčil. Jenom blbec, který na nic nedokáže přijít vlastní hlavou, a který jen kopíruje mechanicky naučené (mnohdy ještě podpořené diplomem), si může myslet, že spolkl moudrost, chce být obdivován ostatními a vyžaduje dle svého vzdělání patřičně finančně oceněné pracovní místo. Nemusíte mi nikdo věřit, ale znám přehršel případů a příkladů.

Odp9: V Bibli nevěřit.
tlapka, 5.11.2009 8:47

Správně se používá inteligence tak, aby inteligent zmátl ostatní ke svému prospěchu a taky ze sebe v případě potřeby udělal osla.

Odp9: V Bibli nevěřit.
Juras, 5.11.2009 9:37

„Jenom blbec, který na nic nedokáže přijít vlastní hlavou, a který jen kopíruje mechanicky naučené“

- no a to je právě ta většina. Každej vožralec v hospodě nadává, jak to ty nahoře dělají blbě a přitom sám ani neví, jak by své nápady realizoval. Každý, kdo se cítí zneuznaný, nadává na to „jaký je vyrobený hnusný systém“ a snaží se dávat své chytré návrhy na vylepšení. Tlapka má naprostou pravdu. Myslím, že bys mohl trochu sebekriticky zhodnotit svoje vystupování a říct, jestli se považuješ za normálního člověka nebo za učitelku ;-)

Odp10: V Bibli nevěřit.
zvoník, 5.11.2009 22:58

Jurasi,
asi Tě překvapím, ale ani za jedno. Sebekriticky se hlásím k blbcům, protože kdybych byl normální, nechodil bych každou sobotu a neděli zvonit na kostely a jezdil bych na víkend někam do Tramtárie a možná bych si ve svým věku ožíral držku a na svíci bych se víš co? Dokážeš to pochopit, že mám potřebu zdarma zvonit lidem funusy? Já sám to teda pochopit nedokážu. Proto patřím k magorům a idiotům zároveň. .....Ufff..... Je to dobře? Asi ještě začnu trénovat to ležení v tý mý rakvi... A smajlíka: :-)

Odp11: V Bibli nevěřit.
., 5.11.2009 23:24

Zvoníku, máš to dobré. Smajlík se ti už daří perfektně a smíš dokonce zadarmo zvonit ! Takových šťastných lidí je v současné době málo. Když někdo nabízí svou práci zadarmo, většinou je bez jakékoliv zkoušky odmítnut, protože pracovat zadarmo je současnou veřejností považováno za něco nestandardního. A pracovat za mzdu je považováno veřejností za něco troufalého , co krize neumožňuje.

Odp12: V Bibli nevěřit.
zvoník, 6.11.2009 13:38

Dyť zvonit může každej... Je to ale velice nestandartní cesta na to, aby to člověk běžně dělal...

Odp5: V Bibli nevěřit.
zvoník, 24.10.2009 9:25

Ivano,
tím svinčíkem je to pravda. Plně souhlasím. Ale když soused svůj svinčík u sebe uklidí - dbalý ,,zamést si před vlastním prahem" , a já ten jeho svinčík mám druhý den nameten na svém prahu, abych měl co uklízet i s tím svým svinčíkem, tak to nasere i člověka s tím nejdokonalejším a nejčistším myšlením o úklidu svinčíku před svým vlastním prahem, a pokud svého souseda miluji jako svého bližního, nemůžu to nechat bez odezvy, neb za blbce, jenž si nechá všechno líbit, by mě měl on, čímž bych ho uváděl v omyl. A nebo jsem blbec, že se ozvu?... Otázka na závěr: Je lepší být v očích souseda idiot nebo rovnocenný partner v sousedství? A už tu máme opět otázku pánů Němců a služebničků Čechů např. ve způsobu likvidace odpadků v příhraničních částech SRN. Není nic tak jednoduché jako odcitovat definice...

Odp6: V Bibli nevěřit.
ivana Kozárová, 26.10.2009 13:20

To si děláme sami,že tady služebníčkujeme. A služebníčkuje se za mrzký peníz. Nebo snad ty černé skládky v soukromých objektech vznikly jen tak? Německá důkladnost je příšerná. Naštěstí tohle jsem po svých předcích nezdědila. Tady u nás v příhraničí jsou zajímavé třebas bordely,které jsou jen na české straně. A povětrné ženy se nacházejí též na naší straně. A uživatelé těchto služeb jsou z Bavorska. Proč a čemu my tady sloužíme? Jaképak to zákony umožňují? Není čím se chlubit...

Odp7: V Bibli nevěřit.
tlapka, 29.10.2009 12:04

a jak to pěkně zametli zákonodárci ten svinčík pod koberec- odpady Nejsou testné ale uklidit se musely z našich daní.

Odp8: V Bibli nevěřit.
ivana Kozárová, 29.10.2009 13:40

Obávám se,že nás čekají ještě horší časy....

Odp6: V Bibli nevěřit.
., 7.11.2009 11:22

Zvoníku, někteří sousedé zkouší, co jejich okolí vydrží.
Náš soused si chtěl ve svém bytě ve své předsíni udělat víc prostoru tím, že velikánský botník (cca š=130 cm, hloubka = 60 cm, výška = 150 cm) vystěhoval zcela bez upouornění a bez jakéhokoliv pokusu o smír na maličké společné odpočívadlo společného schodiště domu. Tím by se nám šířka prostoru před vchodem do našeho bytu zúžila na cca 70 cm, s batůžkem bychom se tam neotočili.
Říká se „Na hrubý pytel hrubá záplata!“ Tak jsme tu jeho bednu na šířku přistrčili ke vchodu do jeho bytu! A jeho potomstvo pak muselo z bytu lézt vrchem přes tu bednu. Výsledek byl úspěšný: Bednu do večera vrátil do svého bytu.
Takže: Cizí smětí klidně namést zpět před dveře tomu, kdo to smetí udělal a čí to smetí je.

Odp7: V Bibli nevěřit.
ivan, 7.11.2009 14:58

Už si představuju jak tu bednu strká na chodbu a říká si ,, a nebudu se usmiřovat, ani pokus neudělám,"....pak po malování uklidil, naleštil podlahu, manželka ho pochválila a slíbila mu moc dobrou večeři, pak bednu postavili zase na svoje místo. ;-) Jsou to ale sobci, co kdyby si se chtěl zrovna s batůžkem před tou bednou otočit ? Jen tak mimo, 70kama dveřma projede i se slušnou rezervou invalidní vozejk. Ale těm dětem, těm si to nechal sežrat, to já bych si netrouf. Ani si hajzlíci neuvědomují jaké mají rodiče, určitě budou po nich!

Odp3: V Bibli nevěřit.
člověk, 28.10.2009 9:54

Sám člověk od sebe ani nemůže dodržovat desatero, protože to v jeho samotné moci ani není. Může přiložit ruku k dílu s pomocí Boha. Pak desatero není žádný problém.

Odp4: V Bibli nevěřit.
ivana Kozárová, 29.10.2009 11:42

Určitě to tak je. Člověk to pozná,když od sebe Boží pomoc neodhání....

Odp5: V Bibli nevěřit.
tlapka, 29.10.2009 12:05

Ovšem také si musíme pomáhat sami - a taky potřebným když si to zaslouží.

Odp6: V Bibli nevěřit.
ivana Kozárová, 29.10.2009 13:39

přesně. Já obdivuju lidi,co dokážou dělat dobré skutky bez zištných postranních oumyslů. Zatím se mi daří pečovat o zvířata... Pečovat o lidi je mnohem těžší....

Odp7: V Bibli nevěřit.
Alfons, 3.11.2009 7:20

Zvířata jsou mnohem inteligentnější než lidé. Nepoužívají sebevražedný nástroj PENÍZE. Jen zvířata mají předpoklad na přežití.

Odp8: V Bibli nevěřit.
santiago, 3.11.2009 8:19

S tou inteligencí to nebude pravda.

Postavení a hodnotu zvířete určují fyzické dispozice. Parohy, zuby, rychlost, reprodukce, odolnost.

Postavení a cenu člověka určují dnes intelektuální dispozice. A ty se měří penězi. No dobře: shromažďování a ochrana těchto peněz se děje fyzickým násilím. Toto násilí si však - a to je podstatné - dnes už jen kupujete. Za své peníze.

Budoucnost na rozdíl od vás tedy vidím optimisticky: zvířata přežijí i lidé přežijí. Někteřý.

Odp9: V Bibli nevěřit.
tlapka, 3.11.2009 9:23

Mravenci a potkani přežijí. Pokud nepřežijí lidé, Pán Bůh bude mít příležitost vyrobit lepší model k obrazu svému, poučen z minulosti.

Odp9: V Bibli nevěřit.
ivana Kozárová, 3.11.2009 12:59

Je psáno,že Země bude patřit mírným. Ještě chvilku se to tady bude naivně mydlit mezi sebou. Doufám,že zvířata si od nás brzo oddychnou. Nevím,jestli jsem dost mírná na to,abych to přežila. Ale zvířata přežijou a já jim to přeju.

Odp10: V Bibli nevěřit.
zvoník, 4.11.2009 8:40

Já bych to s těma zvířatama tak optimisticky neviděl, páč je jich čím dál tím více na červené listině. Jestli něco přežije člověka, tak to bude jen některý druh hmyzu a možná nějaký ,,mírný" druh potkanů, kteří si sestaví vlastní Bibli a začnou věřit v Boha. Teda, docela bych si v ní počet...

Odp11: V Bibli nevěřit.
ivana Kozárová, 4.11.2009 10:49

Oni tou biblí žijou,nepotřebujou ji číst;-),zato my v ní jen čteme a podle ní nežijeme:-(
Vzpomeňme na tsunami tuším 2004 - i tam zvířata byla zachráněna svou vlastní moudrostí a homo sapiens dopadl jak dopadl.....

Odp11: V Bibli nevěřit.
tlapka, 4.11.2009 11:30

A Jak můžeš vědět zdali potkani už nějaké náboženství nemají ? Protože mají paměť dobrou, nemusí ji mít napsanou, nakonec kdo by se mořil s psaním, mírný inteligentní potkan určitě ne.

Odp12: V Bibli nevěřit.
ivana Kozárová, 4.11.2009 14:18

Třeba mají. Já nevím. Podle toho,jak se chovají,je větší pravděpodobnost,že ho mají,než že ho nemají,když to srovnáme s lidma...

Odp13: V Bibli nevěřit.
zvoník, 5.11.2009 23:10

Tak dobře. Co kdyby jsme tedy začali psát potkanní Bibli? Ale ne po lidsku, nýbrž po potkansku! Oni by to teda nečetli, ale my bychom pochopili duchovní život potkanů. Není někdo z vás potkan? Nebo nemáte ho v příbuzenstvu?

Odp14: V Bibli nevěřit.
ivana Kozárová, 5.11.2009 23:49

sejdeme se pod kamenem:-)

Odp15: V Bibli nevěřit.
zvoník, 6.11.2009 13:40

Aby nás sluply ve chvíli?

Odp16: V Bibli nevěřit.
ivana Kozárová, 6.11.2009 15:39

A hin sa hukáže,kdo z nás!

Odp5: V Bibli nevěřit.
zvoník, 2.11.2009 21:20

Neodhání, neodhání...
Jak jak neodhání, když lidé jsou na různé duchovní úrovni...
Hodně je jich na začátku a ještě víc je jich v koncích...

Odp6: V Bibli nevěřit.
ivana Kozárová, 2.11.2009 22:36

měla jsem na mysli,že jí zabrańuje přijít.... šechině...

mám 2 otázky
zzuuzzaannkkaa, 26.9.2009 20:13

Kdo tedy napsal tu bibli? Jakých 40 lidí a jak se to ví?

Odp: mám 2 otázky
zvoník, 27.9.2009 9:37

Zzuuzzaannkkoo, chlape!
Nepátrej po autořich. Bible je jako návod s použití, který je nutné přečíst, ale všechno ostatní Tě učí život. Také nepátráš, kdo je autorem návodu. Život nemůžeš vést v rozporu s tím návodem. Ale! (příklad):
Teď jsem si koupil za slušný peníz velmi slušnou ztv. ekologickou baterku na svícení. Led-diody, ruční dynamo na mačkání, vnitřní zamontovaný zdroj knoflíkových baterií. Celá baterka je v nerozebíratelném průhledném pouzdře, čili na střeva je parádně vidět. Prostě technická pohoda. Pochopitelně made in China. V návodu mimo jiné píšou, že zdroje jsou nevyměnitelné, ač jsou typem zcela běžných aku 3x AG 10. Pouzdro je na šroubky. A nepotřebnou svítilnu je třeba, po znehodnocení baterií počtem nabitých cyklů, ekologicky zlikvidovat. Když se budu držet striktně návodu a nebudu přemýšlet nad radami tohoto návodu do života baterky, začnu tomu návodu nevěřit, protože mě vede v rámci (řekněme si to rovnou) mé vlastní omezenosti ke spotřebě další nové baterky. Ale já tu svou chci mít dlouho i přes rady toho návodu, kde mě opravdu nezajímá ten, kdo návod vytvořil! A přes rady návodu, že baterku mám ekologicky zlikvidovat, když mi baterie dojdou, se bude doma na stole montovat! A baterie vyměňovat! A instalovat nová! Což je ekologičtější než vyhodit celý přístroj.
Já bych řekl, že přístup k lidem, věcem, ale i k Bohu v Bibli je podobný, kdy musí člověk užívat po přečtení vlastního rozumu ve spolupráci s knihou a ne jen číst zaslepeně návod, který ovšem je právě na tu debatu a přemýšlení stvořen.
V případě baterky ale poškodím výrobce nižším odbytem přístrojů. To je druhá strana mince...

Odp: mám 2 otázky
Bambus, 27.9.2009 10:56

Vezmeme-li Bibli za slovo napsal jí Bůh prostřednictvím svých služebníků - proroků, svého syna Ježíše Krista a jeho apoštolů. A jak to víme? Každá kapitola Bible je sepsaná jako svědectví, takže se tam píše i jméno svědka. A prvních pět knih napsal Mojžíš, jenž to celé odstartoval.

Odp2: mám 2 otázky
vlasta, 10.11.2009 11:21

To mě připomíná totalitní definici vozidla TATRA 613. Reprezentační vozidlo dělnické třídy,která ho používá prostřednictvím svých volených zástupců !!!!!!!!

Odp: mám 2 otázky
David Živor, 28.9.2009 11:46

Stručně - pozorným čtením každé biblické knihy se dozvíš mnoho. Bible je kniha inspirovaná Bohem a dobrá k výchově (Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.) 2 Tim 3,16.
Pokud se opravdu zajímáš o tuto problematiku, odkáži tě na odbornější články na http://www.biblicalstudies.org.uk/bible.php

Odp2: mám 2 otázky
vlasta, 10.11.2009 11:33

V Hinuistickém náboženství existují jakési předpisy pro jednotlivá údobí lidského života,jmenují se sútry.V křesťanském světě je nejznámější Kámasútra umění milovat a to že křesťanství jinou sútru neimportovalo mě nutí k zamyšlení právě nad křesťanskou morálkou. Navíc na výchdě nezaťali křesťanští misionáři drápek, tak jako jinde ve světě ,protože tam je křesťanství jedno z mnoha. A spousta lidí v této části světa nemá problém. To jen Křesťanství a islám dělají problémy A Křesťanství se navíc tváří velice milosrdně.

Drahý zvoníku
zzuuzzaannkkaa, 27.9.2009 13:42

Nevím proč bych neměla pátrat po autorech Bible,když mne to zajímá? Co to meleš?

Odp: Drahý zvoníku
zvoník, 27.9.2009 15:35

Já jsem to (co melu) napsal jen jako svůj názor. Detektivním pátráním po právoplatném autorství je počinek k plánované nedůvěře a vyplývají pak z toho různá vysvětlení ,,badatelů" , která překrucují svědectví. Řekni, že to není pravda!? Je! A nebo se dokonce vyhýbají danému čtení svědectví. A zase uvedu důkaz:
To, co se stalo ve čtvrtek ve Zlíně v Graspu velice souvisí s dnešním druhým čtením při nedělní bohoslužbě. A sleduješ-li, (teda pardon dámo), čtení, evangelium a kázání o uříznutých rukách, nohách a vyloupnutém oku, měla bys zaregistrovat, že to holt na Moravě dnes při vzácné návštěvě úmyslně vynechali. A teď mi řekni proč? Že by to byl úmysl křesťanů? To bych o tom mlčel, ne?

Odp: Drahý zvoníku
zvoník, 28.9.2009 7:35

Mám-li Ti to, zzuuzzii, hodit po lopatě, tak ta baterka (světlo) z toho mého příspěvku je jako ta Bible, a já se snažím, aby mi co nejdéle vydržela a nemusel jsem ji vyhodit a kupovat novou od jiného autora. Proto nepátrám po autorství, přestože ta baterka je čínské výroby...
To mělo být takové malé primitivní podobenství. Asis nepochopila, co?

Odp2: Drahý zvoníku
Juras, 9.11.2009 13:10

Ale ona nechce baterku, ona chce vědět, kdo tu baterku vyrobil.

Odp3: Drahý zvoníku
zvoník, 10.11.2009 14:41

Hmm, už jsme zase někde jinde..., protože světlo samo nám dává odpověď, kdo ho vyrobil (když to vezmeme abstraktně). Jenže pochopit to, to chce mít k tomu důvěru. Když se jenom zeptám: ,,tak sakra, kdo to udělal", nikdy nedostanu uspokojující odpověď, protože neuslyším to, co slyšet chci, ač to pravděpodobně není správné v rámci mého chtění. A to je právě ten svůj vlastní názor o vzniku Bible...

Odp2: Drahý zvoníku
tlapka, 10.11.2009 11:41

Mám li já to hodit po lopatě tak připomínám že když se ti baterka nelíbí, můžeš ji vyhodit vždycky i kdyby svítila.

Odp: Drahý zvoníku
iva, 27.11.2009 9:33

Njewlepší je si přečíst knižku Černošský pánbůh a pání Izraeliti . Trošku je tam ta bible zpřístupněna lidem polopaticky

Odp2: Drahý zvoníku
Zákys, 28.9.2013 9:10

A ještě lepší je navštívit divadélko Viola a potkat tam Jiřího Lábuse jak více jak dvě hodiny zcela sám drží u vyržení nadšené diváky tímto skvělým textem Roarka Bradforda. Škoda že to v repertoáru divadla již dávno není. Ale jsou zas jiné..., tak proč ne ty Augustine.
Pro kulturu milovné Pražáky ( a že jich tady je;-) ) vyskytující se zde na Svíci, divadlo Viola je v samém srdci Prahy na Národní třídě.

... proč by někteří lidé nemohli věřit...
., 27.9.2013 22:22

... proč by někteří lidé nemohli věřit Bibli, i když jsou v ní chyby ? Bibli přece sepsali chybující lidé. A i Bible, je takovou „volební kampaní“ vábící věřící. A už dávno víme, že vůdcové stran ve volebních kampaních říkají všechno možné, bez ohledu na to, zda to je nebo není pravdivé, a zejména bez ohledu na to, zda své předvolební sliby budou plnit. Takže já rozumím Bibli jako bilbordu, na kterém je napsáno: „Přidej se k nám, slibujeme Ti modré z nebe, ale musíš si ho zasloužit a musíš nám věřit!“

Odp: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
ivana Kozárová, 28.9.2013 14:03

Právě naopak,nic nemusíš,člověče. Je na Tobě,jak si vybereš.Kdo četl Tři mušketýry,musel si oblíbit jejich heslo: Všichni za jednoho,jeden za všechny.To je v dopise Římanům,5:18.

Odp2: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Zákys, 29.9.2013 10:56

Maličká chybička se vloudila. „Jeden za všechny, všichni za jednoho“.

Odp3: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Vlastimil Čech, 29.9.2013 13:22

a nebylo to prověrkové heslo:
„Jeden za všechny, všichni NA jednoho?“

Odp3: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
ivana Kozárová, 29.9.2013 16:55

Máte recht!Je vidět,že jste to četl!;-)

Odp2: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
kitnamoR, 29.9.2013 22:08

...no, tak tu máme Bibli, Tři mušketýry, ale o dinosaurech nikde nic. Proč není v Bibli nic napsáno o dinosaurech ? Snad to byli také tvoři Boží ?! Ale NOE už asi žil až po dinosaurech, protože se v Bibli nikde nepíše, že by do své Archy přivedl dinosauří pár. Ale zkameněliny dinosauřích kostí i vajec se na Zemi stále nové a nové nachází.

Odp3: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Zákys, 29.9.2013 22:33

Vykašlete se na dinosaury, a jiné Saury(to je režisér) a podívejte na přírodu očima „hračičky“.
Fantastické - dotkněte se kurzorem vody, přejeďte kurzorem po ploše s vodou.
Potom klikněte na šipku vedle obrázku vpravo
Vůbec tu techniku nechápu - jen zírám.... ale je to krásné ......koukněte i na další stránky.

http://www.artistsindevon.com/water/water_1.htm

Odp3: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
ivana Kozárová, 30.9.2013 11:25

ˇAle je tam : BEHEMOT,LEVIATAN,- možná,že mezi ně Sauři patřili,jen se nevědělo,že to jsou Sauři;-)A není známo,zda byli v Arše,to je fakt. Tak to je problém,možná vyhynuli při potopě!

Odp4: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
., 30.9.2013 14:31

..., možná. Možná byli někteří moc těžcí a velcí a do Archy se nevešli. :-) Ale existovali prý také malincí dinosuříci, prý velcí asi jako králíci.

Teď mne napadá, že také nevím a není nikde psáno, čím NOE svá zvířátka v Arše krmil. A jak to dělal, aby mu v Arše lev nesežral kozu s kozlem, nebo aby vlk nesežral králíka s ramlicí. Také je záhadou, jak nakrmil slona se slonicí, kteří denně spotřebují veliké množství zeleného krmení a větví. To měl v Arše také stodolu plnou sena a velikou lednici plnou mraženého masa ? :-) A polární zvířátka měl také v Arše na ledové kře ? :-)

Ale pohádka to je pěkná. Možná, že Archa zachránila zvířátka pouze z malé části povrchu Země; i to byl od pana Noe záslužný čin. To v současnosti by např. pan „Časne“ napřed zachraňoval sebe, pak dlouho nic, a možná (?) by nakonec přibral ještě svou kobylku, ale určitě žádné další zvířátko a žádného dalšího člověka. :-(

Odp5: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
ivana Kozárová, 30.9.2013 15:14

Zajímavé otázky.Archa byla ze sromu gofer,což je cypřiš,odolný proti vodě a ještě k tomu bylo dřevo napuštěno dehtem.. rozměry300 loket dlouhá,50 loket široká a třicet loket vysoká.Tj.cca 133,5krát 22,3krát13,4.Celkový objem tedy kolem 40000 m krychlových. Nedokážu posoudit,kolik potravy se tam vešlo. V každém případě zvířata musela být nějak zklidněna,jak,to nevím.

Odp6: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
., 1.10.2013 10:10

...Paní Kozárová, díky za zájem a za reakci. Co kdybychom navrhli mladším spolubesedníkům, aby se pokusili postavit třeba zmenšenou kopii ARCHY ? Pokud vím, tak to dosud nikdo z našich současníků nezkusil. A byl by to hodně veliký „adrenalin“ :-) a pro média zajímavé téma. Protože např. „Zvířecí útulek na Arše“ plující po Máchově jezeře :-) a vysílající záběry do večerních Zpráv TV, by byl pro české televizní diváky určitě zajímavější, než záběry z nám nepochopitelných válek v Arabském světě nebo stále stejné Volební Tanečky v ČR, které v „bedně“ vidíme každý den.

Pan Srstka by mohl být v té Arše kapitánem, Vydra kormidelníkem a paní Kubišová obchodní managerkou, která by z paluby Archy rozdávala zvířátka do lodiček k Arše připluvších zájemců (samozřejmě proti podpisu). :-)

A i ta volební kampaň by se do toho mohla zakomponovat heslem na boku lodi znějícím : „Ivan na hrad ! “:-)

Odp7: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
ivana Kozárová, 2.10.2013 15:37

Archu - kopii už jsem viděla.Nadšenci existují. A plave! Jen si zřejmě každý necháme sám pro sebe,čemu věříme. Já např. jsem tak zaostalá,že věřím i v to,že Deniel v jámě lvové přežil díky tomu,že Jahve zapůsobil na lvy... Možná to ani nebyl sám Jahve,ale pouhý jeho anděl. V anděle též věřím. Nikomu svoji víru nevnucuji. Sama jsem jako dítě byla ve lví kleci,kam jsem vlezla z neposlušnosti. Starej lev moji tatranku nežral,ani když jsem mu ji rozbalila...Zato jsem od ošetřovatale cirkusovýho lva dostala pěkně na zadek.:-)Dělá mi potěšení věřit biblické zprávě.

Odp8: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Vlastimil Čech, 2.10.2013 18:24

To mi připomíná ten vtip o starém a mladém yetim, jak se ten mladý ptá: „Tati a proč my na ty horolezce vždycky jen zezadu z nenadání? Stejně proti nám nemají nejmenší šanci!“ „Protože neposraní chutnají daleko víc“... Kdoví co z Daniela na lva působilo... V.Č. se omlouvá za neslušné slovo divokého sněžného muže...

Odp9: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
ivana Kozárová, 2.10.2013 22:58

Moc pěknej vtip,podám dál. Bez toho razantního vyjádření by to nebylo ono. ... A to ještě z Danielova proroctví ti tři mládenci v ohnivé peci,kam byli vrženi za trest,neb odmítali poklonit se soše. Jahve způsobil,že plameny jim neublížily,ba ani jejich oděvy nebyly cítit čoudem. Zajímavá je podobná událost se sv. Dorotou--- Jan Nohavica o ni zpívá na konci své písně: čím se déle škvařila,tím víc krásy nabyla... Jsou to věci... Jen je škoda,že lidé jsou dnes tak rozumní,že už se jim to pro samej rozum ani přihodit nemůže....;-)

Odp10: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Vlastimil Čech, 3.10.2013 21:15

...čím se déle škvařila,tím víc krásy nabyla...
---------
starověká metoda liposukce?
:-):-):-)

Odp11: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
ivana Kozárová, 5.10.2013 9:04

Je třeba to vyzkoušet;-)

Odp10: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Juras, 7.10.2013 12:48

Nohavica je Jaromír.

A já už mám jiného...

Odp11: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
ivana Kozárová, 8.10.2013 18:40

Kristapána samého... šmankotky to už je na mé straně ten doktor ... no jak se jmenuje ---- Alzheimer... fujtajksl a já píšu Jan místo Jaromír. Ale to je proto,že mi sem furt někdo leze a tak....Nojono,co s tím nadělám,Alzheimer jak vyšitej,to on mi sem leze!!!;-)

Odp12: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Juras, 9.10.2013 12:32

A já myslel, že Alzheimer jenom schovává věci :-)

Odp13: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
ivana Kozárová, 9.10.2013 16:24

Anebo vyměńuje za jiné,už mi to udělal!

Odp6: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Vlastimil Čech, 1.10.2013 11:59

Zdravým rozumem zkoumat schopnost Archy pojmout a při životě udržet všechny ty živočichy a lidi je stejná hloupost, jako bádat nad tím, jak létají okřídlení andělé, či jak se pánbíček udrží na obláčku... Takové snahy by asi vedly ku ztrátě onoho zdravého kusu šedé kůry mozkové :-)
Bajky, pověry a tmářství není předmětem vážného zkoumání... Dětem je možno to vše povídat, jako docela hezkou pohádku,ale začít počítat kubatury na zvěř a jejich krmivo, způsoby uskladnění, a ustájení, jakož i množství a způsob likvidace jejich hnoje... :-)

Odp7: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Tlapka, 1.10.2013 14:12

Pravděpodobně potopa bylamístní a jestli vůbec postavili tu nějakou archu tak tam dali nějaká domácí zvířata a zbytek už se dokrášlí aby to táhlo. Taky mě zajímá jak se proměnila paní Lotová v solný sloup. Kde se v ní vzalo tolik soli.

Odp8: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Vlastimil Čech, 1.10.2013 17:39

Copak prosolená madam Lotová...
Mě, jako mládenci připadal ten Jáhve či Jehova, jako krvelačný zloduch... Chtivě pomlaskává nad krvavou obětí Ábelovou, poňouká Abraháma, aby podřezal svého vlastního kluka, zamorduje, nebo nechá zamordovat- jen z furiantství- rodinu přitroublého Joba- Navede své oblíbené Židy, aby okradli své egyptské sousedy... Naprosto neférově přidrží Slunce, aby klub, kterému fandí nečestně vyhrál... a i k dětem v Sodomě a Gomoře se zachová hůř než doktor Mengele (který prý řekl- nechte maličkých ke mě přijíti) :-) I toho Ježíška mi bylo líto... prý všechno Jehova vidí, ale když mu syna mordují a mučí, tak místo pomoci trhá jakési opony... synek naříká a volá... a prý všemohoucí ;-)... trhá jakési staré hadry :-(... byl jsem ještě skoro kluk, když jsem to četl... a ulevilo se mi a byl jsem opravdu rád, když nám ve škole vysvětlili, že jsou to jenom hloupých bab povídačky, staré bajky a vůbec zlounství, zpátečnictví a tmářství...

Odp9: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
ivana Kozárová, 2.10.2013 23:47

Nejhorší je,když se Stvořiteli připisujou vlastnosti tvora.Tvor si nepřizná,že neví,ale připisuje dějům taková vysvětlení,která odpovídají naturelu člověčímu. Starý Zákon nikdy nebyl zrušen. Musel být naplněn. Zákonodárce dodržel zákony,které sám vydal.Zajímavé je,že vám nevadí Kain,ani chování lidí v Sodomě a Gomoře,ani zlomyslný Satan,který Stvořitele obvinil ze zaujatosti,když žehnal člověku,který dodržoval boží zákony a tak samozřejmě neproklínal žehnajícího Stvořitele.Šlo o to,donutit Joba,aby proklínal. Ani v nejhorších bolestech neproklínal.Jen proklel den svého narození,ale boha neproklel,tím osvědčil věrnost.Co my víme o cestě Abrahamově na horu Moria,jakým emocím čelil a proč.A cesta zpět z hory dolů - Izák znamená Smích- To proto,že Sára se smála anebo proto,že nakonec byla cesta radostná? Kolik dětí se dnes přesně jako ve starověku obětuje Molochovi a nikoho to nezaráží,je to normální! Izákova oběť nebyla dokonána.Vzpomeňte jak Abraham smlouval o záchranu obyvatel Sodomy a Gomory. Nám nemusí bejt líto Ježíška, - je to naopak,Ježíšek vždy litoval nás....A pokud se týká chrámové opony,ta byla umístěna mezi dvěma svatyněmi Herodova chrámu.V té první byl svícen,stůl pro chleby a oltář. Vše ze zlata.Když Ježíš zemřel a opona se roztrhla,bylo vidět do Nejsvětější svatyně.Tam už archa úmluvy nebyla. Na jejím místě ležela kamenná deska,na kterou velekněz v Den smíření vykropil krev. Opona předznamenala ježíšovo tělo,které musel obětovat a kterého se musel vzdát. Ježíš je tedy prostředníkem mezi Bohem a člověkem.O tom se lze dočíst v dopisu Hebrejcům. Prosím,abyste se těmto symbolům nevysmíval. To,že se Vám to zdá být fantasmagorické je podobné,jako že třeba jinejm lidem se zdá fantasmagorická Evoluce.Ostatně sám Darwin tuto svoji teorii na smrtelném loži odvolal. Nechme si každý svoje přesvědčení,aniž bychom srovnávali Boha s lidmi. Dozajista by člověk rád řídil evoluční děje a tak je mu možná ta Evoluce bližší,snáze zmanipulovatelná. Uznávám,že k víře ve Stvořitele je zapotřebí větší pokora,slovo,jehož význam dnes lidem uniká a nahrazují ho pojmy jako slabost,hloupost,zbabělost,naivita - Nu,patřím k těm tmářům a hlásím se k nim a je mi mezi nimi dobře. Světlo Evoluce je pro mě příliš oslnivé a děsivé,já nemám ve všem tak jasno,většině věcí dobře nerozumím a nebojím si to přiznat.Všechno má svůj čas. Hin sa hukáže...

Odp10: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Vlastimil Čech, 3.10.2013 8:47

Paní Kozárová, doufám že jsem se Vás ve Vašem cítění náboženském nedotknul!! :-o ...
Dovoluji si upozornit na minulý čas, který jsem ve svém besedním příspěvku použil... „když jsem byl odrostlejší kluk“ ... Dnes ovšem zastávám mírnější stanovisko... V.Č. samozřejmě zůstal bezvěrcem... ovšem již dávno nejsem oním bojovným atheistou :-)... Konec konců- a kdosi to tu napsal- i atheismus je tak trochu náboženství :-)...
Je mi opravdu srdečně jedno, kdo v co věří, či nevěří... chová-li se dle naší morálky, zvyklostí, mravů, pak mu V.Č. bude přítelem... Modli se třeba ku Svaté Krávě, Tlalocovi, Jehovovi, Manituovi, nebo Satanáši... jsi-li prima chlap či ženská- co na tom záleží?
Snad jsem se proti žádné víře vážně neprovinil, přečetl-li jsem bibli... ano četl jsem si i v Koránu, dokonce jsem si stáhl i úryvky Talmudu... (nebudu se k textu tohoto vyjadřovat, abych se Vašeho národa nedotknul)...
---------------
Ovšem, máte pravdu, je trochu odbočkou debaty, když si V.Č. veřejně připoměl své dávné pocity ze čtení bible... Že tam jsou do nebe volající rozpory je jasné... (třeba: jaká byla opravdu ta POSLEDNÍ slova Ježíše? 4 svědectví, čtyři NAPROSTO neslučitelná a navzájem nepodobná tvrzení... poslední je poslední... Vypjatá chvíle, pro náboženství důležitá... a nejméně tři čtvrtiny výpovědí jsou vylhaná... kdyby někdo ze čtyř evangelistů napsal „nebylo mu rozumět“, nebo kdyby se myšlenka posledních slov alespoň opakovala: 1. „Žízním“; 2. „Pil bych, dejte mi napít“; 3.„mám sucho v krku“.... tak by to bylo důvěryhodné... ale takhle???)
--------------
Měl jsem ku článku „Můžeme věřit...“ napsat něco jako: Svědkové prokazatelně lžou, jsou tedy nedůvěryhodní a V.Č. soudí, že věřit z důvodů rozumových nelze. Místo tohoto jednoduchého oznámení se V.Č. rozepsal o svých mladických pocitech... omlouvám se.
----------------
Přesto i rozpory přehlížející, lehkověrný, důvěřivý a naivní křesťan či mohamedán může býti dobrým kolegou a přítelem V.Č.....

Odp11: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
ivana Kozárová, 3.10.2013 10:35

To o rozporech v bibli - konkrétně o Evangeliích - jste zde už uváděl v dobách,kdy tu ještě byl pan Zvoník,pamatuju se na to. Je vidět,že nad tím přemýšlíte,ale přemýšlelo nad tím už hodně lidí,vznikla srovnávací studia - tuším,že i tenkrát jsem o tom psala - např. Albert Schweitzer o tom psal též. Nehněvám se na Vás,vše OK. Jen si dovoluju podotknout,že moje poslední zkušenost s posledními věcmi člověka svědčí o tom,že na konci života,když se bilancuje a evidentně i ochoří,nedejbože umírá,je člověku rozum prd platnej. A tak těm naivně a lehkověrně umírajícím je líp a mají větší pohodu....;-)

Odp9: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Juras, 3.10.2013 9:30

Jen střípek postřehu. Bibli číst, to nestačí. Nepochopíte nic. Taky jsem zkoušel přečíst kus Starého zákona, než jsem se v tom ztratil. Stejně jako Vy jsem nechápal, proč „poňouká Abraháma, aby podřezal svého vlastního kluka“. Potom jsem ale viděl film Abrahám a pochopil jsem. V Bibli je to napsáno bez vysvětlení, jen jako událost. Hlubší význam té situace ale bohužel pochopit nejde.

Konkrétně, jak nyní chápu příběh Abraháma. Různí lidé v Abrahámově okolí obětovali Bohu. A snažili se to dělat stylem „aby se vlk nažral a koza zůstala celá“. Tedy když vybrat beránka ze stáda, tak aby to byl co největší chudáček, který možná stejně brzy pojde atd. Abrahám ale pedantsky trval na tom, že aby měla oběť nějakou cenu, musí to být to nejoblíbenější. Jeho blízcí velmi trpěli, když pod jeho dohledem museli podřezávat své nejoblíbenější zvířátko. Proto chtěl Bůh ukázat Abrahámovi, jaké to je - dal mu ochutnat jeho vlastní lekci. Ale že mu šlo jen o tu lekci, že chtěl Abraháma vychovat a ne mu ublížit, vidíme, když mu místo nejmilejšího syna nakonec poslal k podříznutí beránka.

Odp10: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
ivana Kozárová, 3.10.2013 10:59

Vidíte,Jurasi,a já jsem si vždycky představovala,že dát to nejlepší muselo být strašně těžké.A snad proto by se měl člověk zřeknout skutků proti zákonu,aby t o h l e nemusel dělat. Jenomže se stal pravej opak. Proto Jahve skrze Ozeáše proroka sděluje lidem:... milosrdenství,ne oběť,a známost Boha více než zápaly ... A za povšimnutí stojí,že Bůh otec naplnil svůj zákon. Dal svého syna.... Otázka ,co to vlastně obětˇje,dnes nikoho moc nebere.Dát to nejlepší ,třebas i za cenu svého života,to pochopí rodiče,přítel... Předáváme si navzájem svoji vice či méně deformovanou lásku. Rozvádějící se rodiče používají svoje děti jako zbrań proti sobě navzájem,,,pamatuju se,jak mi maminka řekla: Tak si vyber,s kým budeš. Se mnou,nebo s tátou? Teprve v pubertě,mnohem později,než bylo toto ultimatum vysloveno,jsem pochopila,že na mně vyžadovala obětˇ - abych se zřekla svého táty. Samozřejmě,že takovou oběť žádné dítě přinést nemůže,nikdo milující by takovou oběť ani nevyžadoval.Ale jsme lidi,směsice dobra a zla v jednom....Stvořitel však má právo chtít,abychom se rozhodli. Drží v rukou náš život i životy těch,které milujeme.Nemáme se rozhodovat z rozumu,ale z lásky .Někdy je to tajemné a srašné.Asi nikdy to zcela nepochopíme.Rozumem určitě nikoliv.

Odp10: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Vlastimil Čech, 3.10.2013 12:18

Ale jo, tomu rozumím, pane Jurasi... ať si Abrahám svou medicinu užije na sobě...
--------
Ale co to děcko!!! Jak se cítilo to žídě, když ho jeho vlastní taťka naháněl....kudla na krček... no fuj... divné... divný národ...

Odp10: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Zákys, 3.10.2013 13:46

Bible se má číst poprvé ve správný čas. V jinoškém věku na „privcu“ má ležet na knihovničce aby byla pořád po ruce, a pod knihoničkou musí ležet připravená činka na benčpresy aspoň o váze 60 kg. Jen tak je zaručen výsledek. Ti co ji jenom čtou jsou jenom ČTENÁŘI s rachitickým hrudníkem a stejně rachitickým mozkem. Je zajímavé že čtenáři Bible biblující zde na Svíci si ani jednou nezabiblovali s Písni písní(Písní Šalamounovou). Nedali to ani náznakem najevo. Něco to sděluje „odbornících“ kteří jsou jako vždy na .....????!!!
Jak jsi krásná, přítelkyně moje, jak jsi krásná, oči tvé jsou holubice. Jak jsi krásný, milý můj, jsi líbezný! A naše lůžko samá zeleň. Trámoví našeho domu je z cedrů, deštění cypřišové
Nebo:
Černá jsem, a přece půvabná, jeruzalémské dcery, jak stany Kédarců, jako stanové houně Šalomounovy. Nehleďte na mne, že jsem až dočerna opálená, že mě tak ožehlo slunce. To synové mé matky se proti mně rozohnili: uložili mi vinice hlídat, neuhlídala jsem však vinici vlastní. To je pro zdejší rasisty!!!
Tož tak...

Odp11: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
ivana Kozárová, 3.10.2013 18:46

Ano,je tam taky,že láska je silná jako smrt. Kdo už má nějaké zkušenosti,tak v průběhu života zjistí,že to tak je a že existuje mnoho druhů lásky a na každou je přijatelný čas;-);-)

Odp11: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Vlastimil Čech, 3.10.2013 21:28

Nu, tato část je skoro porno... ta kůzlata... :-) , a vystoupím na palmu... že... ale s tím věkem jste to trefil... asi jsem byl na tu četbu tuze mladý...snad to bylo jakési „zakázané ovoce“, snad to byla prostá zvědavost velmi mladého puberťáka... ale kde jste přišel na ten Váš „rachitický hrudník čtenáře“?

Odp12: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Zákys, 4.10.2013 20:27

Jednak Píseň Šalamounova(úryvek) byla v čítance na jednáctiletce stejně jako úryvek z Eposu o Gigamešovi. I komanči si cenili poklady světové slovesnosti. To že vás to úspěšně minulo je chyba češtinářky(češtinářů moc nebylo) a vaší no, hlouposti. Já chodil na průmyslovku a tam jak to na technických školách chodí, byla literární výchova poněkud slabší. Co však v čítance chybělo byl třeba Otokar Březina s jeho poněkud náboženskými vizemi, Jiří Orten pro jeho příliš silnou „niterností“, a to se se jaksi nehodilo ke svazáckým častuškám. Ale na knižním trhu se objevila kniha „Bible má přece pravdu“ Wernera Kellera, jakýsi úvod do biblické archeologie a pro laika skvělé čtení, nebo kreslená Bible francouzkého výtvarníka Jeana Effela kterou jsem si ze „stipka“ koupil a bavil se jak jen mladý kluk dokáže. Kdo nečetl pravidelně Sešity pro mladou literauru ten si nemohl ke krásné holce na koupališti přisednout třeba před tím skákal z 10 m skokanské věže. Tolik tedy k té Bibli a čince. A zakázanému ovoci. Tím netvrdím že neexistovaly fondy Libri Prohibiti. Ve Vatikánu existují dosud!!!

Odp7: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
., 2.10.2013 11:26

...Pane Čechu, ale technicky propočítat parametry ARCHY na 40 dní trvající potopu není k smíchu. Protože to musí udělat každý chovatel. Pokud by to neudělal a nezohlednil správný výpočet do konstrukce lodi, tak by mu zvířátka uhynula, nebo by se loď potopila dříve, než by vody potopy odtekly do moře a než by zvířátka i člověk mohly z ARCHY opět vystoupit na suchou zem.

A „okřídlení andělé“ lidské podoby je vůbec anatomický nesmysl. Na Zemi má 6 končetin pouze hmyz, a to kromě pavouků, mnohonožek a pradávných „berušek“ žijících pod omítkou domů. Takže: „anděl“ by anatomicky mohl mít pouze 4 končetiny (pokud by rodově patřil mezi klasické suchozemzké živočichy včetně člověka), a těmi končetinami by mohly být 2 nohy plus 2 křídla, nebo 2 nohy plus 2 ruce (bez křídel). Nebo by anděl mohl být původem hmyz, a pak by mohl mít 2 křídla plus 2 páry nohou. Jako létající hadi, ryby, mnohonožky nebo korýši nikdy andělé nebyli zobrazováni, tedy dle pisatelů Bible do uvedených skupin živočichů nepatřili.

A jak jinak odlišit pohádku od reálné skutečnosti ? Jedině logickou úvahou. A to odlišení je potřeba, protože i někteří současní vysokoškolsky vzdělaní lidé s vysokým počtem životních zkušeností a ve svém vysokém věku pohádkám věří.

Odp7: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
ivana Kozárová, 2.10.2013 15:39

Držte se své šedé kůry,ale bacha na ni,mršku,někdy zklame.... Nikomu bibli nenutím,jen jí sama věřím.Dělá mi to život krásným a smysluplným.

Odp8: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
kitnamoR, 3.10.2013 11:12

Skutečně se stalo:
Na jedné nejmenované technické universitě v ČR po „sametce“ šetřili na skriptech pro studenty tolik, že nenechali ani provést odbornou korekturu správnosti obsahu těch skript. Tak se stalo, že v těch skriptech z uvedených výsledků příkladů bylo přibližně 33 % chybných.

Tak, a teď by mne zajímalo, jak by paní Kozárová, která si nade vše cení „Absolutní Pravdy“, taková skripta hodnotila: Zda jsou skripta s chybnými výsledky „krásná a uklidňující“ :-) nebo k vzteku :-( , jak je hodnotili studenti, kteří zaplatili plnou cenu skript a museli si v nich pak napřed pracně chyby nalézt a pak znovu správně vypočítat některé příklady.

(Vysvětlení pro IP a pro Zks: Skripta jsou učebnice pro studenty vysokých škol.)

Odp9: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
ivana Kozárová, 3.10.2013 17:30

To nic,je to všude. V encyklopedii výtvarného umění špatně popsané obrázky,v encyklopedii ptáků místo havrana žluna. Co očekáváte od Bible? Dosaďte si Kristovy výroky do tautologických souvětí a nenajdete rozpor. Pokud evangelisté popisují situaci,je klidně možné i normální,že ji každý z nich vnímal jinak a poněkud jinak popsal - popsal třebas jiný aspekt věci. Jsou jejich výroky v rozporu ? Ohrožuje to smysl evangelií?

Odp10: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
kitnamoR, 3.10.2013 17:59

...vím, že exaktní vědy (matematika, fyzika, chemie, architektura, a pod.) jsou něco jiného, než Bible. Vím, že různí lidé mohou výrokům řečníka různě rozumět, a to neznamená, že to porozumění je pouze chybné; může to být i porozumění různé dle různého zorného pohledu (jak správně říkáte).

Kromě toho neexistují (pokud vím) 2 a více různých veřejností uznávaných verzí Biblí (lišících se základním obsahem), které by bylo možné srovnávat. Neexistuje (pokud vím) ani rozhodčí (arbiter ?), který by byl kvalifikován i oprávněn Bibli (Bible) posoudit, najít v ní chyby a ty chyby opravit.

Nedávno v TV byl pořad, který dle jistých nalezených historických pramenů (=starých textů) hodnotil Máří Magdalenu jako první autorku a apoštolku učení Ježíše Krista; prý jí toto prvenství pak vzali apoštolové muži. Co si o této teorii myslíte ?

Odp11: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
ivana Kozárová, 3.10.2013 18:34

Marie z Magdaly je již od středověku různými autory zobrazována spolu se vzkříšeným Kristem,jí se zjevil jako první z lidí. Takže o něm bezpochyby něco věděla...Staré prameny neznám,znám to pouze z evangelií a z dějin umění.Pravda je,že ženy mohly tehdy pouze mlčet a obsluhovat. Také jí nikdo zpočátku nevěřil,že se setkala se vzkříšeným Kristem.Je to velmi zajímavý popis události -viz evangelium Janovo,20.kap. Už jsem zde na Svíci o tom psala- o obraze Fra Angelica,který obsahuje tento výjev....Takže Marie z Magdaly toho o Ježíši bezpochyby věděla dost.

Odp12: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
., 4.10.2013 21:09

... možná, že Máří Magdaléna byla jednoduše Ježíšova partnerka; a proč by nemohla být ?
Je však zajímavé, že s ostatními apoštoly s Ježíšem nechodily i ženy těch apoštolů. O tom se nikde nepíše. Pouze Máří Magdaléna s nimi chodila a doprovázela je jako jediná žena.

Odp13: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
ivana Kozárová, 5.10.2013 8:59

Ježíš si vybral svých dvanáct.Ve sboru měly však ženy mlčet - nevyučovaly tedy.Mnoho žen dalo Ježíšovi k dispozici svůj majetek.- Lk.8-1-3. Několik dnů před jeho smrtí pomazala jedna žena vzácným olejem,který měl hodnotu velkého majetku- Mt 26:6-13,Jan 12:1-18.Ženy to byly,komu se zjevoval v den svého vzkříšení a ženy byly mezi těmi,komu se zjevil i později. MT 28:1-10,Jan 20:1-18.Toť z biblické zprávy. Ostatní jsou naše dohady,vyplývající z dohadů jiných lidí. Je mnoho teorií o tom,že apoštol Jan byl vlastně žena,ale důkazy o tom žádné nejsou;-)

Odp14: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
., 8.10.2013 17:59

... Máte pravdu paní Kozárová: v dnešní době už můžeme mluvit ohledně Ježíšova příběhu pouze podle Bible a i tak pouze v dohadech. Klidně apoštol Jan mohl být ženou. Ale kdyby tomu tak bylo, tak se domnívám, že Máří Magdalena by to odhalila, a pak by se s „Janem = Janou“ buď poprala :-), nebo by sama ze společenství apoštolů odešla.

Odp15: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
ivana Kozárová, 8.10.2013 18:14

Rovněž se nedomnívám,že apoštol Jan byl ženou. To jsou jen dohady .Ale způsob,jakým je napsáno jeho evangelium i kniha Zjevení,svědčí o tom,že Krista dobře znal.Tehdejší postavení žen si dnes nedokážeme dost dobře představit...

Odp12: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Zákys, 4.10.2013 21:30

Věděla na něj i to, že by nevolil ODS a Top 09, „aj čo to táram“ agenta 009?
http://www.praguepost.com/news/17163-wednesday-news-briefing.html

Odp13: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
ivana Kozárová, 5.10.2013 9:02

Populismus je trapnej.Ale funguje to:-(

Odp6: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Juras, 1.10.2013 14:59

Vždyť ta zvířata se navzájem ani nežrala - já myslím, že ON způsobil, že byla hibernována, nemusela po dobu potopy jíst ani vyměšovat. Anebo jim házel manu, po které se neprdí a nekadí ;-)

Odp7: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
., 2.10.2013 11:29

... teda JURASI, Vy chcete snad tvrdit, že i ta zvířátka byla andělé ? Jedině bílá holubice se andělovi podobala. A i ta holubička určitě potřebovala sezobat denně nějaké zrní, aby pak unesla zelenou olivovou snítku ! :-)

Odp8: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Juras, 2.10.2013 12:12

Málo věříš v JEHO schopnosti. Ne 40 dní, ale kdyby ON chtěl, tak by ta holubička nemusela jíst vůbec :-)

Odp9: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
kitnamoR, 3.10.2013 11:41

... a proč ON „nechce“, abychom nemuseli vůbec jíst my lidé ? :-)

Kdyby lidé nemuseli jíst, tak by měli báječný život bezdomovci a nemuseli by hledat obživu v kontejnerech; stali by se z nich andělé a odlétli by do oblak. A ostatní lidé by nebyli ani vegetariání, ani vegani, ani masožravci. Ze všech by se stali napřed žijící kostry a pak také andělé,kteří by odlétli na nebíčko, a na Zemi a v politice by nastal definitivní klid.

Odp10: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Juras, 3.10.2013 12:29

To se musíš zeptat JEHO. Já vůbec nevím, jaký smysl má náš svět a jaké s ním on má úmysly. Někde ve svícařské diskusi jsem napsal jednu „hypotézu“, že ON je možná dítě a my jsme jeho hračka. Tak teď zkusím jinou - jsme jenom pokusný projekt, na kterém si zkouší, jak fungují některé věci. A už zítra nás spláchne do výlevky a pustí se do Světa na ostro ;-)

Lidem takové nápady většinou nevoní. Považují lidstvo za jediný smysl všeho, vyžadují, aby se o nás pánbů neustále staral, věčně se k němu modlí atd...

Odp11: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Vlastimil Čech, 3.10.2013 14:56

he he he... dobrý nápad!
:-):-):-)
Představte si, V.Č. občas, na radu odborníka, na svém PC hraje... prý to pomáhá bystřit, nebo alespoń udržovat mozek... Takže se s trochou hanby přiznávám: V.Č. má nainstalovánu hru „Civilizace“ a občas si ji hraje... Nesmějte se staříkovi...prosím...
Takže bych byl pro ty panáčky na obrazovce pánbíček ???... No potěš koště...
Kam na ty nápady chodíte? Skvělé!!! :-)

Odp12: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Juras, 4.10.2013 8:42

Přesně tak jsem to myslel. A co uděláte s hrou, když se Vám rozjede blbě? Založíte novou hru a začnete lépe :-)

Civilizaci moc neznám, ale asi je to přesně ten typ hry, který vytváří svět a obývají ho postavy. Jste bohem tohoto světa. Vytvořil jste novou hru, spustil jste ji a děláte zásahy shůry. Nevím, jestli ovládáte přímo ty postavičky (a dáváte jim „boží vnuknutí“) nebo jim v tom jejich světě něco zařizujete a budujete - ale v každém případě ho zvenku ovlivňujete nadpřirozenými zásahy. Možná dokážete vyvolat i katastrofu - třeba jim tam poslat uragán...

Ano, myslím si, že je dost dobře možné, že jsme pro našeho Boha taková civilizace na počítači. :-)

Odp11: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
ivana Kozárová, 3.10.2013 18:43

To máte pravdu,Jurasi.Odkdy však pouhý stvořený tvor má právo hodnotit svého Stvořitele? Podobný názor má i Karel Havlíček Borovský,který v Křestu sv. Vladimíra vkládá Perunovi do úst onu větu o tom,že být bohem není žádný špás a vyražení - tomu sušit,tomu močit,tomu pole hnojit,dřív si prase zdraví zkazil- a teď ho mám zhojit... Je to tam krásně ukázaný,jak by lidi pánaboha chtěli používat jako slouhu...A my zatím jsme jen takový poprašek na Zemi.Ale docela jedovatej;-)

Odp12: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
., 4.10.2013 23:07

...no, ale dá se předpokládat, že by se „Stvořitel“ asi ani ke svému „nepodarku“ nehlásil. Takže by se ani žádný tvor nedověděl, kdo ho vlastně „stvořil“. :-)

No, dinosaurům by to asi nevadilo, že neví, kdo je stvořil. Ale lidem ano, těm by to vadilo:
1) Mnoho lidí by bylo nešťastných z toho, že se jejich „Stvořitel“ za ně stydí.
2) Mnoho lidí by bylo nešťastných z toho, že buď „jejich Stvořitel“ neexistuje, nebo že jím nebyl „dobrotivý dědeček v noční košili a s bílými vlásky a vousy“.
3) Mnoho lidí si přeje mít za svého „Stvořitele“ pouze a jedině toho bělovlasého dědečka a zásadně odmítá, že by na jejich „stvoření“ zapracovala Příroda a Čas, protože ti lidé jsou přesvědčeni, že Příroda a Čas nemají schopnost tvořit.

Odp13: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Lipovan (Z.), 5.10.2013 5:39

Eventualita, že se Stvořitel přestal o svůj výtvor zajímat, je dokonce pojmenována. Je to deismus. :-)

Odp14: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
ivan, 5.10.2013 8:41

Jak by se jmenovala eventualita, která by pojmenovala stav, kdy Bůh sice svět nestvořil, ale nestále do něj vrtá jen tak pro svoje potěšení ?

Odp15: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Lipovan (Z.), 5.10.2013 10:04

Jmenovala by se Václav Klaus v politice. :-)

Odp16: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
ivana Kozárová, 10.10.2013 15:02
Odp11: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Tlapka, 7.10.2013 13:23

Jurasovi: Úplně přesně si to myslím i já- pokud stvořitel existuje. Četla jsem od Fromma, že lidé ztratili instinkty které je vedly a místo toho se vytvořila víra, aby bylo vodítko. Při plné úctě k věřícím.

Odp10: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Vlastimil Čech, 8.10.2013 8:07

copak jíst... ale představte si, že by se lidé například nemuseli oblékat...
Četl jsem kdysi jakousi povídku o ohromném vesmírném letadle, kterým cestovali lidé k jinému světu, aby ho osídlili. Nu a nastal v ekosystému toho gigaletadla jakýsi problém, v jejich zemědělství (měli v tom letadle i pole- no fantasie, že). Zkrátka se rozhodli, že místo energie, úsilí na opravu, šití, výrobu, praní a tak, svých šatů, zvýší o pár stupňů teplotu uvnitř a budou chodit nahatí...
Zajímavá myšlenka...Takže kdyby pánbíček chtěl, mohli bychom býti více „chladuvzdorní“, a kdybychom se navíc tuze nestyděli, mohli bychom ušetřit pole na pěstování textilních rostlin, fabriky textilky, oděvní továrny, chemikálie na barvení a praní textilu, uspořili bychom i za šatníky a tak... no, jenom módních přehlídek by byla škoda...

Odp11: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Vlastimil Čech, 8.10.2013 8:13

Našel jsem tenhle - možná zajímavý článek ve věci úspor za textil... možná na tom něco je... hádat se ale V.Č. nebude
http://www.suenee.cz/kdyz-se-prirozene-stane-neprirozenym/

Odp11: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
., 11.10.2013 6:33

... pane Čechu, už k tomu asi pomocí tzv. „demokracie“ společnost pádí mílovými kroky. Protože vítězí naprosto pro společnost destrukční názor (včetně názoru některých Svícařů), že VYVOLENÍ mají právo mít ve všem nespotřebovatelný nadbytek (viz Časnene a jeho kobyla) a nevyvolení lidé že nemají právo na nic, tedy ani na oblečení.

A při tom existuje jednoduchý postup pomocí celostátního koeficientu, kterým by bylo možné řídit hospodářství tak, aby nedocházelo k tzv. krizím. Jenže: zastánci tzv. „demokracie“ potřebují ekonomické krize, protože na nich nejvíce vydělávají. A proto ze svých vysokých postů a všemi zákonnými a zejména nezákonnými prostředky zuřivě zabraňují všemu, co by znamenalo hospodaření bez krizí.

Odp12: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Juras, 11.10.2013 9:26

Názory o těch vyvolených moc ohýbáš, není to tak. Nápad z druhého odstavce už jsme tady měli. A bylo vidět, že to znamná celkovou stagnaci a úpadek. Hnacím motorem pokroku je ctižádost, sobectví. Snaha vyniknout, mít se lépe než ostatní. Tyto vlastnosti řízené hospodářství tlumí a ničí, tím zabíjí pokrok. Když máme tu svobodu, tak se samozřejmě najdou štiky typu Babiš, které si zaplatí dotace pro svůj už beztak výnosný byznys a navíc ještě mají málo, tak se derou do politiky. Ale to je malá daň za to, že svobodu mají i lidé užitečnější. Jako příklad bych uvedl velmi bohaté lidi Billa Gatese nebo Steva Jobse. Ti podle mého přinesli světu hodně dobra. Koneckonců i ten Babiš není jen černobílý. Když už nic jiného, aspoň dává mnoha lidem práci.

Romantické představy o tom, že v komunismu byli všichni zaopatřeni, jsou mylné. Centrální vedení fungovalo sotva dostatečně, lidem bralo motivaci a o všechny se postaralo také sotva dostatečně.

Svoboda a Centrální řízení mají obě jak klady, tak zápory. Jde o to, čemu kdo dává přednost. Známe se dobře natolik, abychom si to teď nemuseli vyjasňovat. Právo na neomezený majetek je přímým důsledkem upředňostňování svobody. Když někdo najde způsob, jak být ostatním užitečný a vydělá si na tom hodně peněz, proč ne? Když mu budeš chtít výdělek sebrat, tak se na to příště vykašle. A svět tak nebude mít například jadernou fůzi.... Až dojde ropa, bude se chodit pěšky... Záchranka bude chodit k zraněným pozdě.... atd...

Odp13: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Vlastimil Čech, 11.10.2013 14:33

Řekl bych, že máte pravdu... docela souhlasím... ale řekněte mi, který čert ty boháče žene za tak enormním majetkem... vždyť už mnozí z nich mají VŠECHNO... mají jeden žaludek, mohou mít za den jen omezený počet žen, jet mohou jen v jednom autě, jedné lodi , jednom aeroplánu... proboha k čemu jim jsou ty miliardy? Jak si jich mohou užít? Víte to?

Odp14: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Juras, 11.10.2013 15:22

Nevím. Něco dělali, něco se jim povedlo, párkrát se rozhodli dobře a měli štěstí. A ten majetek tak nějak vzniknul... Nebo tak něco.

Odp14: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Lipovan (Z.), 11.10.2013 15:29

Především se nenechte zmást tvrzením nástěnkářů, že jim jde výhradně o zlatá vejce moci, tedy majetek, nebo nedejbože ušlechtilou snahu vyniknout a být nejlepšími. Už Orwell dešifroval skutečné úmysly všiváků a jako cíl označil moc samotnou. Podobně postupoval Rezun v příčinách návratu některých zběhlých agentů GRU zpět do SSSR (ve Svazu byli takřka supermany, v USraeli se z nich po přeběhnutí stali obyčejní občané s lehce nadprůměrnými příjmy, přestože majetkově učinili oproti SSSR propastný skok). Zde můžete vidět, jak s jídlem roste ódéesákům chuť. V tomto ohledu není ostražitosti nikdy dost. :-)

Odp7: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Tlapka, 2.10.2013 12:21

Když je to nelogické, tak je to boží zázrak a šmitec. Jak prosté.

Odp8: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
ivana Kozárová, 2.10.2013 22:59

A jak krásné:-)

Odp9: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Tlapka, 7.10.2013 13:26

Ale nepředvídatelné... :-)

Odp8: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Zákys, 6.10.2013 7:23

Tady se vedou zasvěcené, jak jinak, debaty o Arše úmluvy. Jedna Archa prý sídlí v nějakém ledovci pod vrcholem Araratu. 5 km nad mořem. To není tak moc. Vysokohorská turistika. Žádné horolezectví. Lepší jednou vidět....:-) než tvořit „surrealistické“ modely a obrazy. Ty bych nechal Salvadoru Dalímu. Na ty se dá dívat!!!
Já si však myslím, že opravdovou Archou úmluvy je Gaia.
http://www.youtube.com/embed/CbILj_CYqno

Odp9: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
ivana Kozárová, 6.10.2013 15:31

Dík za medvědy. jejich bratříčci v Číně,- tedy spíš bratranci hnědí chlupáči jsou na tom podstatně hůř. Někteří v klecích jako prasata s hadičkami zavedenými do žlučníku.....Naštěstí už i do Číny dorazila jistá osvěta a vzmáhá se i tam odpor proti tomuto v uvozovkách chovu zvířat za účelem odnímání žluče pro léčivé účely...My lidi jsme nepoučitelnej druh.

Odp10: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Lipovan (Z.), 8.10.2013 17:42

To jsem někde viděl...na webu organizace PETA. Také vzpomínám na jakési video s názvem Hell in fur farm, nebo tak nějak, taktéž z Říše Středu. Šlo o zabíjení kožešinových zvířat tím, že jimi házeli o zem a umírající zvířata pak dobíjeli palicí...poté z jejich kůže zřejmě ušili oblečení, které převezli do Evropy, kde k němu přidali knoflíky a cedulku Made in EU.

Odp11: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
ivana Kozárová, 8.10.2013 18:22

Když jsem v období 2000 - cca 2003 pobývala a pracovala v Rakousku,běžely tam v televizi reportáže o takzvaném chovu medvědů pro medicínské účely v Číně. Rakouská veterinářka,jejíž manžel pracoval v Číně na ambasádě věnovala svoje všechny úspory na to,že vykupovala již starší nemocné medvědí vysloužilce,kteří trávili svůj život plný muk v klecích,kam se sotva vešli a měly žlučníky plné kamenů,byli vyzáblí a zubožení. Ona je koupila,operovala a uzdravovala a umisťovala do obrovských voliér někde na ambasádě v parku.Viděla jsem celou dlouhou reportáž,při který jsem brečela jak želva.Medvěd,vypuštěný ve voliéře na trávník se rozkoší celej chvěl,zkoumal trávník prackama,válel se po něm a užíval si volného prostoru. Po čase se té paní MVDr. podařila i jistá osvěta přímo v Číně. Klobouk dolů před tou ženskou. Kdyby tak každý dělal dobře svoji práci...

Odp12: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Zákys, 11.10.2013 6:23

V Praze si svou práci dobře dělá lidí... Přece se nebudou prosit nějakých sociálních almužen od individuální svobodu podvazujícího státu. To už tu bylo. „Každý za svý“ a pro sebe.

http://www.youtube.com/watch?v=6F3RenQSYQs

Kolik je v Česku malých Prah? Hodně? Není potom Česko jedna veliká PRAHA?

Odp13: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Vlastimil Čech, 11.10.2013 14:26

tak to je SÍLA !!!

Odp14: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
hans, 13.10.2013 18:26

ten film je údajně fake, a pokud vím, magistrát za něj údajně na autora chystá žalobu. tak uvidíme, co se zjistí, jestli to tedy doputuje před soud...

Odp15: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
ivan, 13.10.2013 19:09

Snad ani ne žalobu, jako požaduje natočení a zveřejnění reportáže o vlastních podvodech zinscenovaných a režírovaných situací dokazujících kriminalitu.

( inscenovaných, režírovaných, ale podle mého kopírujících realitu. Známe. )

Odp15: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Zákys, 13.10.2013 20:43

National Geographic magazin není nějaký „hej počkej“, i když tady na svíci jsou zasvěcenci jiného formátu.

Anglická BBC jsou také něco jako Blesk, nebo Ahoj.
http://www.youtube.com/watch?v=dbq24LupnV8
Je toho víc.
Nějak se ten toužebně očekávaný kapitalismus stává čitelnější i pro naše dyslektiky. Kdyby jste nechodil za školu a četl aspoň něco z povinné četby(aspoň Olivera Twista, nebo Nadějné vyhlídky - tedy Dickense) jak jinak jste mohl vypadat na břehu rybníka.

Odp16: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
hans, 14.10.2013 0:38

Kdybyste ve škole dával lepší pozor, možná byste si zapamatoval, že kdyby jste je hrubka. Ale co je to na velikána vašeho formátu, že? Byť vylízaný, poučovat je tak sladké, nebo že by dyslektik?

Odp17: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Zákys, 14.10.2013 1:21

Často se mi stává že napíši xˇandy... a pod. Bojuji, ale také mám „úspěchy“ v podobě hrubek. Podstané však bylo to, že vaše velikost si nedokáže představit časopis, který svým kreditem vyplývajícím z obrovské tradice si nemůže dovolit něco, co vás okamžitě v souvislosti s pokusem zatloukat (v Praze se to tak dělá!!! O tom píše i náš úplatný tisk) napadlo. Klasický strašák do zelí: http://fanzine.topzine.cz/wp-content/uploads/2011/12/lovci-duchu-strasak.jpg

Odp18: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
hans, 14.10.2013 1:45

NG má nepochybně vysoký kredit a jejich publikace mají nesporně vysokou úroveň. To je bez debaty. V tomto konkrétním případě se ale přikláním k domněnce, že producent naletěl hochštaplerovi s cílem rychle pustit do světa sólokapra.
Trochu se mi na filmu nezdají podivné střihy, kdy nenavazují dialogy, ani významová linka, herci nehrají na skrytou kameru, kterou si na začátku reportér umisťuje někam do oblasti solaru, ale na kameru cca ve výšce očí. Autor sám přiznal, že část účinkujících jsou herci a kompars, a že to má být jakoby dokumentární dramatizace... O pražském podsvětí a polosvětě si nedělám iluze, jen říkám, že NG poněkud unáhleným zveřejněním šlápl při svém renomé vedle. Na druhou stranu se podobné faux pas povedlo i protřelé BBC... Skoro to na mně působí jako podsunutá provokace s cílem NG poškodit.

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp16: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
., 14.10.2013 5:25

NG není žádné „lilium“. Násilné praktiky při propagování nákupu jejich časopisu jsou až vulgární a velmi nepříjemné. Zbavit se útoků jejich managerů je dost obtížné.

Odp12: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
., 11.10.2013 6:39

Jenom poznámka: a co lidé ve srovnání s těmi medvědy ? Já se domnívám, že dříve by bylo potřeba „brečet“ nad mnohými lidmi a pro ně, a teprve pak pro zvířátka. Ty priority jsou teď nějak naruby !!!

Odp13: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Zákys, 11.10.2013 7:27

Jako vždycky. Když v roce 1936 komunisté varovně říkali že u Madridu se bojuje za Prahu všichni antikomunisté a další hňupi si výsměšně klepali na čelo. Potom jim v protektorátu zbývalo už jenom Hei Hitler a:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_102-04481B,_Berlin,_Maifeier_auf_dem_Tempelhofer_Feld.jpg

Odp13: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
ivan, 11.10.2013 7:43

Teda nad tebou aby se opravdu jeden rozplakal.

Odp13: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
ivana Kozárová, 11.10.2013 11:45

Z vědeckého stanoviska jsou si živočišné druhy blízké a na sobě závislé. Hrozba,že budou rychle likvidovány tisíce druhů živočichů znamená,že zanikne i lidstvo. A to právě proto,že člověk se postavil do té vůdčí role a chce být všude první. Chránit lidi na prvním místě? Proč? Jsme jen obyvatelé planety a přitom největší škůdci:-(

Odp14: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Lipovan (Z.), 11.10.2013 12:07

Většina lidí si brzkou zkázu lidstva dobře uvědomuje, ale člověk je bohužel taková svině, že by veškerý život na planetě hrozně rád stáhl s sebou do pekla. A tomu je nutno zabránit!...například tato svině prohlásila, že bez člověka nemá příroda žádnou hodnotu. Bývalý nástěnkář a současný fanoušek SSO bude zřejmě tvrdit, že lžu, proto přikládám důkaz (7:01). :-)

Odp15: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
ivana Kozárová, 11.10.2013 19:25

Znala jsem člověka,který měl rád a dobře znal orchideje. A vůbec - byl to specialista na květenu. Už jsem to tady někde psala. Celej večer promítal kytky,který už nejsou.A na závěr přednášky pravil,že se těší na dobu,až tady člověk nebude a ty louky se zas pokryjou původní květenou.... Dobře jsem mu rozuměla a rozumím. Člověk dostal tuhle planetu k bydlení,ale ne proto,aby ostatním živáčkům cokoliv bral a už vůbec ne,aby je hubil!

Odp16: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Vlastimil Čech, 13.10.2013 6:19

Ovšem jen tak se těšit... není to málo? Mohl pro splnění svého snu něco udělat... pomordovat svoje děti a ženu a pak se oběsit... a zase by bylo ku splnění jeho snu blíž... Pardon, trochu jsem se rozrušil tím chytrákem... každý by měl začít u sebe...

Odp17: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
ivana Kozárová, 16.10.2013 13:49

Už je mrtvej a je ho škoda...

Odp16: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
hans, 13.10.2013 18:34

To mi přijde jako hodně extrémní postoj. Koneckonců, samotný výrok, že se pán těší, že až tu lidé nebudou, louky se pokryjí původní květenou, je plný protimluvů. Jednak ani on u toho nebude, ani není jisté, že se původní květena vrátí, nebo že časem jinou selekcí nezanikne...
Jistý filosof tvrdil (možná podobným postojům navzdory), že jablko musí být snědeno... Kdo z těch dvou má nárok na svou bezvýhradnou pravdu?

Odp17: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
ivana Kozárová, 16.10.2013 13:31

To máte pravdu,nic není jisté. Byla jen vyslovena určitá naděje a ochota ustoupit té naději až do krajnosti... Je to,pravda,extrémní postoj. Ale i lidé jsou extrémní ve svých požadavcích na svoje pohodlí a svému pohodlí obětují nejen životy rostlin a zvířat,ale i životy jiných lidí. Jednou se nám to musí vrátit zpátky v podobě krajního nepohodlí.

Odp18: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Tlapka, 16.10.2013 13:59

Mám jakýsi nepohodlný pocit už teď :-)

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
ivana Kozárová, 16.10.2013 14:03

He he,to nic není,teprvá to přijde! My jsme dneska strašlivě vyměklí,máme co jíst,pít,máme vodu na mytí a teplo doma. To nejsou pro většinu lidí na světě samozřejmé věci a bojím se,že ani pro nás nebudou...

Odp14: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Juras, 11.10.2013 12:42

Romantik nemluví o zániku druhů, ale o utrpení jednotlivců. :-)

Jinak zánik druhů je přirozená věc. Bohužel některé druhy vyhladil nejagresivnější druh. Jiné druhy zanikly ale tak, že se přepotvořily v jiné druhy. Např. potomci dinosaurů jsou ptáci.

Odp15: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
ivana Kozárová, 11.10.2013 19:27

Zániku předchází utrpení. Kdo posoudí utrpení zvířat? Člověk?

Odp16: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
ivana Kozárová, 11.10.2013 19:40

Člověk působí utrpení nejen svému vlastnímu druhu,ale i druhům ostatním a to úmyslně.Není pro to žádná omluva.

Odp17: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Vlastimil Čech, 13.10.2013 6:26

nu, i kytky prý cítí bolest... co zkusí třeba karfiól, když ho nějaký „špatný lovec“ (v ašantském jazyku se to řekne stručně vegetarián) vaří... nebo takové zelí úmyslně bolestivě rozžvýkáváno nějakým takovým... jednoho až mrazí... Máte pravdu: je to prostě NEOMLUVITELNÉ :-)

Odp18: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
ivana Kozárová, 16.10.2013 13:46

včera jsem doučovala jednu malou holčičku - když psala domácí úkol z češtiny,měli rozlišit,co je a co není šikana. Například jaký je rozdíl mezi tím,když někdo naschvál nastaví nohu a ten druhý spadne a ostatní se smějou a mezi situací,kdy se někdo srazí se spolužákem a třebas oba spadnou a nic se nestane a všichni se zasmějou. Překvapilo mě,že děvčátko nepociťovalo rozdílnost těch dvou situací.Jo,i kytky prý cítí bolest... Keř růží se zachvěje,když někdo utrhne růži a zadupe ji do země...

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Vlastimil Čech, 16.10.2013 17:57

V.Č. o vařícím se karfiólu, pani Kozárová o šikaně...;-)
Nu, Vaše příklady jsou případy krajními ...
Snad ta dívenka měla i kus pravdy, když situaci nedovedla správně zhodnotit...viděla sebe sama v posici toho padnuvšího, bolí to, a navíc se okolí směje-posmívá... Třeba naopak to je dítě citlivé a říká si: „Upadla jsem protože tady ta zlá čůza mi nastavila nohu. Bolí mě ten prokousnutý jazyk a bolí mě, že se mi smějí a bolí mě, že mi to ta čůza udělala“...Nu a když se s někým srazí, tak si ta citlivá holčička třeba říká:„ Bolí mě jazyk, bolí mě posměch a toho nevinného kluka bolí varlata a taky jeho bolí posměch“... Co je v souhrnu horší? A jestli je děcko nábožensky zatížené, pak v prvním případě si možná říká: „pánbíček ji stejně potrestá, já jí odpouštím jako hříšnici, ale stejně na ni dojde, boží mlýny melou... atd“. V druhém případě to může považovat za horší... o rozbolavěná varlata více...a pánbíčkova pomsta v nedohlednu (přestože je psáno: MÁ JE POMSTA)... Takže těžko říci, kde je ten rozdíl... V.Č. ví, že ten příklad je špatný... holčičky nemůžou totiž vědět jak
STRAŠNĚ BOLÍ naražená varlata...:-(

Odp16: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
., 13.10.2013 11:16

Ne, pouze a jedině paní Kozárová :-).

Odp17: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
ivana Kozárová, 16.10.2013 13:33

Snažím se neposuzovat ze všech sil:-)

Odp18: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Tlapka, 16.10.2013 14:02

Nebo posuzovat z různých úhlů pohledu. To pak vypadá válec jednou jako obdélník a jednou jako kruh. A to je pouhý válec. Pak se dohodněte. :-) třeba o Bibli.

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
ivana Kozárová, 17.10.2013 14:26

Ono ani tak nejde o to,aby se lidi dohodli o bibli. Bible je holt bible a lidi jsou lidi. Lidi se většinou spolu nedohodnou,to je známo. Ale tento fakt sám o sobě kvalitu bible neovlivní...

Odp20: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
Vlastimil Čech, 17.10.2013 14:36

to je opravdu „velká pravda“ ;-), jako všechno tohoto typu:
Ono ani tak nejde o to,aby se lidi dohodli o Kvašené okurce. Kvašená okurka je holt Kvašená okurka a lidi jsou lidi. Lidi se většinou spolu nedohodnou, to je známo. Ale tento fakt sám o sobě kvalitu Kvašené okurky neovlivní......

Odp21: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
ivana Kozárová, 18.10.2013 8:39

To máte ouplnou pravdu,kvašenou okurku zná kdekdo a někdo i konzumuje.... Bible je,pravda,poněkud složitější;-)

Odp19: ... proč by někteří lidé nemohli věřit...
ivana Kozárová, 18.10.2013 17:39

To je fakt. Tak by člověk měl měnit pozici a nesedět na jednom místě,aby nebyl zatuhlej a neviděl to furt stejně...

Honzík Honzík
Lipovan (Z.), 30.9.2013 19:41

V dnešním vydání Týdne je rozhovor s Janem Honzíkem. Ten mimo jiné praví: „Zajímavé je, že pro lidi ze Západu tvoří meditace často nejdůležitější část jejich duchovní cesty, zatímco většina domorodých (Srí Lanka) mnichů se jí systematicky věnuje spíše výjimečně. Žijí poklidný život, kultivují soucit a laskavost, někteří studují a jiní působí spíše jako faráři. Přednášejí, provádějí rituály a poskytují lidem duchovní podporu.“ Pane jo, taková slova musí na českého pachtiče působit jako rudý hadr na býka. Neboť pachtič medituje proto, aby nabral síly k dalšímu zběsilému pachtění. Absolutně nechápe, že jde o životní styl, žádné „dobíjení baterek“ ve snaze dohnat, předehnat a hlavně urvat. Na druhou stranu je to ovšem legrace; meditacechtiví pachtiči brzy padají do tenat různým komerčním pop-meditátorům, kteří jim poskytnou vše potřebné...například odlehčení účtu. :-)

Odp: Honzík Honzík
Juras, 30.9.2013 20:45

Přesně tak. Proč tady převládli dravci, kteří většině světa vsugerovali, že je špatné, když neroste HDP nebo když nerostou zisky? Asi proto, že to je přirozené. Dravější a lstivější vždy zvítězí na úkor ostatních. Může se nám to nelíbit a můžeme s tím nesouhlasit...

Odp2: Honzík Honzík
hans, 30.9.2013 21:49

Těžko říct, já bych řekl, že je to přirozený proces, který už tu byl mnohokrát a postihl všechny civilizace před námi.
Když se podívám na učení soudruhů Platóna i Aristotela, oba vidí demokracii jako druhé nejhorší zřízení a vlády. Oba se shodli, že po demokracii vždy následuje tyranie... Pro funkci tyranie jako uspořádání jsou dravci nezbytností...
Asi budu vypadat jako hypertrofovaný pragmatik, ale Bibli vnímám jako podklad ideologie. Nemyslím to špatně, ale nemůžu si pomoct.

Odp3: Honzík Honzík
Tlapka, 7.10.2013 13:27

Demorakcie kličkuje od tyranie k anarchismu a naopak.

Odp4: Honzík Honzík
Vlastimil Čech, 7.10.2013 18:23

:-) HEZKÉ ! :-)
Moc hezké....

Odp: Honzík Honzík
ivana Kozárová, 2.10.2013 15:41

Souhlasím,Lipovane. Často je to také pohým pachtěním se za zážitky.Baterky se nabíjejí nejlépe při řezání dříví;-)Ta vůně!!! Dneska jsem si to ověřila.

Odp2: Honzík Honzík
Lipovan (Z.), 2.10.2013 19:03

Je to podobné jako s dietou. Nadšeňkyně si myslí, že vydrží dva měsíce diety a pak se konečně pořádně nadlábne. Zrovna tak pachtiči vyrážejí do lesa „pročistit hlavu“. Dvě hodiny v lese, vyzvrátit tam duševní sajrajt, který nachytali díky pachtění a hurá zpět do víru pachtičství, vstříc obrazovkám, Ibalginu a hypertrofujícím složenkám. Pachtění za zážitky...četl jsem o nějakém Američanovi (jak také jinak), který jel do Indie, strávit nějaký čas v hinduistickém klášteře. Za pár měsíců toho nechal: „Nic se tam nedělo. Mniši se celý den jen modlili...“ Ten usraelský kretén si nejspíš myslel, že se dočká zjevení svatého McDonalda, samozřejmě za doprovodu fanfár a laserové show. :-)

Odp3: Honzík Honzík
ivana Kozárová, 2.10.2013 22:44

Jo jo,kolisté na lesních pěšinách,rychlost,dokonalost,poučení.... A kolik toho kolisté stihnou. Nebozí pěšáci nestíhají uskakovat,alespoň mají taky nějaké zážitky a adrenalin! Na běžkách totéž. Jeden nestačí uskakovat,ještěže pocházím z Krkonoš a Krakonoš mě něco naučil;-)Jediná šance jak si v klidu zaběhat je vrhnout se do pustin a vyjet si stopu sám. Je to bez kraválu a uskakování. Se svým slepým psem nemůžu ven za humna,všude pobíhají navolno puštění zdatní vidící a velmi nevraživí psi,jejihž majitelé je vypouštějí,aby taky měli nějaké zážitky a nebyli omezováni. Nám pak zbejvají jen půlnoční vycházky a to ještě je nejisté,zda se na nás nějaký ten zdatný hafan nevrhne. ... Adrenalín zadarmo,furt se něco děje;-)

Odp4: Honzík Honzík
Lipovan (Z.), 8.10.2013 17:30

A to je další věc, kterou naprosto nechápu. Usilovat o přísun adrenalinu? Všude kolem je ho nadbytek, stačí navštívit kterékoliv větší shromaždiště lidí, například hypermarket. Nehledě k tomu, že na adrenalinu nic pozitivního nevidím. Osobně bych upřednostnil endorfin a serotonin. :-)

Odp5: Honzík Honzík
ivana Kozárová, 8.10.2013 18:24

Nojo,to já taky;-)Ale frčí adrenalin a to i z masa tejranejch zvířat,jejihž jedinou pomstou člověku je to,že se jím nechají sežrat:-(

Odp5: Honzík Honzík
Zákys, 14.10.2013 8:05

Jak můžete být tak zpozdilý? Vždyť díky adrenalinu, potažmo noradrenalinu jste přišel na svět(fylogeneticky). Trochu vděčnosti pane. Jen ten adrenalin i při symbolickém stresu potřebuje spálit. Když vás někdo „nasere“ běžte do posilovny, nebo pomáhat dřevorubcům, a uvidíte jaký je to slastný pocit když jeho působení odezní. A třeba i trochu nějakého endorfinu najednou bude. Když to nebude stačit tak si vylezte na Triglav a Mangrt, pobuďte tam tři dny a uvidíte co bude i těch endorfinů.

Odp5: Honzík Honzík
Tlapka, 16.10.2013 14:03

Endorfin je vynikající, ale v Hypermarketu se nesežene. Kde jej jenom vzít ??

Odp6: Honzík Honzík
Lipovan (Z.), 17.10.2013 7:57

Postačí pravidelné pohyby, které se ovšem liší možnostmi každého jednotlivce. Zakysanec a čárkotečka pohyby provádí pravou rukou, většina ostatních včetně mě celým tělem. To je zřejmě nejdostupnější zdroj endorfinů. :-)

Stvořitel a jeho rodokmen
., 6.10.2013 0:03

Je mi líto „Stvořitele“, že nemá ani maminku ani tatínka, ani babičky a dědečky, ani manželku. Víte někdo něco o nich ?
Takže i když „Všemohoucí“, chudák asi nemá ani fotky svých rodičů a prarodičů, nemůže si je ani na vánoce položit na stůl pod stromeček.:-(

Odp: Stvořitel a jeho rodokmen
Lipovan (Z.), 6.10.2013 11:11

Na tom přece nezáleží. Křesťané pod tíhou vědeckého poznání celou bibli dávno zredukovali na nejisté konstatování Bůh existuje. :-)

Odp2: Stvořitel a jeho rodokmen
Vlastimil Čech, 6.10.2013 21:50

Tak tomu říkám ODKAZ! Ano, ano, ano... Zde se ukazuje, jaký ten Jehova je krvelačný podrazák... včetně jeho vyvolenců... Díky za podporu, pane Lipovane... Nu, a paní Kozárová, co Vy na to? Mýlí se V.Č.?

Odp3: Stvořitel a jeho rodokmen
ivana Kozárová, 8.10.2013 18:33

Pane Čech,zdá se mi,že příliš antropomorfizujete toho Stvořitele. Stvořitel se dá vymezit snad spíše tím,čím není,než čím je podle našich představ. On není zaplaťpánbůh člověkem,ale Bytostí daleko převyšující člověka. To není jen můj názor.Ale nikdo Vás nenutí ve Stvořitele věřit. Když Vám vyhovuje,že jste vznikl pouhým souhrnem náhodných jevů a že smyslem Vašeho života je v podstatě jen to,že budete žít,pak se rozmnožíte a pak umřete,je to Vaše volba a nikdo se nad ní neofrňuje ani Vám ji nebere. Já nevěřím,že Život je čekárna na smrt.Ani si nemyslím,že to,co vzniklo na této Planetě vzniklo náhodou. Ani jeden dům se nepostaví sám a náhodou jen tak sám od sebe....Natož složité živé organismy.Kdo z nás se mýlí,to se ukáže později:-)

Odp4: Stvořitel a jeho rodokmen
Lipovan (Z.), 8.10.2013 19:13

Právě onen reversní antroporfismus považuji za ústřední lapsus celého křesťanství. Nikoliv, na rozdíl od většiny spoluobčanů, kreacionismus jako takový, ale právě ono zbožštění člověka. Člověk není žádný boží obraz; je to zmetek, omyl, slepý vývojový článek, nula, póvl a vesmírná špína - naštěstí očividně (díky bohu) autodestruktivní. :-)

Odp5: Stvořitel a jeho rodokmen
ivana Kozárová, 11.10.2013 19:50

Člověk se už na počátku sám dobrovolně rozhodl žít nezávisle na svém Stvořiteli. Tím se sám,dobrovolně od Boha oddělil a přestal s ním komunikovat.S příchodem Krista lidé svoji dokonalost nezískali zpět. On přišel jako prostředník mezi lidstvem a Stvořitelem. Všechny takové řeči - jako - jsme všichni božími dětmi ---nemají v bibli žádný podklad.Člověk je nedokonalý a žádné dokonalosti se sám svým přičiněním nedohrabe.

Odp6: Stvořitel a jeho rodokmen
Zákys, 20.10.2013 16:37

Paní Kozárová pěkný zážitek přeji:
http://www.youtube.com/watch?v=er01vv8mPsg

Odp7: Stvořitel a jeho rodokmen
ivana Kozárová, 29.10.2013 12:12

Děkuju. Ocitla jsem se zase na malou chvíli doma. Taky jsem lítala v bouřce a plavala v rozvodněné říčce a kamarádila se s dětmi zakázaného kmene.... Je to pravda,dokonalost nepatří nutně k tomu,co člověk potřebuje nejvíc. Odpuštění skrze lásku potřebujeme všichni. Díky za ten film,přivedl mě k sobě.:-)

Odp5: Stvořitel a jeho rodokmen
Zákys, 18.10.2013 11:22

Kdo vám dal právo k tomu kategorickému soudu o Člověku jako o zmetku? Kde jste pobral odvahu to veřejně napsat?
Kdyby jste psal o sobě, tak k tomu nemám co říci.
Pište raději třeba o manželství, o té instituci pocházející původně z otrokářského řádu. Možná budete čitelnější...

Odp6: Stvořitel a jeho rodokmen
ivan, 18.10.2013 12:26

Měl se tě dovolit a nechat si to tebou schválit ?

Odp7: Stvořitel a jeho rodokmen
Zákys, 18.10.2013 15:24

Jestli si říkáte jsem člověk a ten „ořežprut“ výš vás označil jako zmetka, pouze potvrdil to, o co neustále usilujete. A někdy se vám to celkem daří. Matka si místo vás měla nechat raději čápa

Odp7: Stvořitel a jeho rodokmen
Lipovan (Z.), 18.10.2013 17:55

Kašli na vlezlého (censored)...co uděláme s tím naším Vokovičákem? Mám ho osobně navštívit v práci a promluvit mu do duše? Sice tady doslova tapetoval, ale mělo to aspoň šťávu. Jsem přesvědčen, že ho to ve skrytu psýchy žere, ten jeho bouřlivý a zbytečný odchod. Navíc to Ládík skutečně někam dotáhl, léta vykonává dobrovolnickou činnost a shromáždil kolem sebe okruh přátel, na rozdíl od místního kvíčaly, který jen natahuje ruku....co myslíš? :-)

Odp8: Stvořitel a jeho rodokmen
ivan, 18.10.2013 20:34

Zvoník se do mně neřestně pouštěl kvůli jeho vlastním vymyšleninám, ale co, nejsme tu proto abychom se hladili. Jsem pro!

Romantikovi bych přál více odolnosti, odhodlanosti a ztrátu víy, že za něj situaci s ktrerou není spokojnej vyřeší slibovači a přerozdělitelé hodnot práce jiných. Kdyby cítil trochu podpory tak by se mu určitě ulevilo.

Lidé k sobě cítí soudržnost z povinnosti solidarity k živočišnému druhu, ale jejch přírodní přirozenost je být sociálním predátorem. Myslím, že by měl každý vycházet z tohoto poznání.

Pomocnou ruku najdeš na konci svého ramene.

To chce klid
Lipovan (Z.), 18.10.2013 21:29

Moje neblahá zkušenost praví, že jakmile ta nejubožejší a nejublíženější chudinka Romantikova typu ucítí kousek pevné půdy pod nohama, okamžitě začne kopat všechny kolem sebe do koulí. Netvrdím, že musí nutně jít o případ samotné čárkotečky. Jinak si nemyslím, že někdo vyřeší jeho nespokojenost; vždyť je v podstatě spokojený. To jeho fňukání není prostředek k dosažení něčeho, je to samotný cíl. Kvičet, prskat jed, přitahovat soucit a dušička je spokojená. Ani ten největší přerozdělitel či totální dravec a lstivec se tudíž nemusí nikterak namáhat; Romantik už je dávno doma. :-)

Odp6: Stvořitel a jeho rodokmen
Tlapka, 29.10.2013 14:32

Na názor má právo každý.

Odp5: Stvořitel a jeho rodokmen
Tlapka, 29.10.2013 14:30

Lipovanovi: Já si myslím totéž- člověk ničí všechno a sám sebe taky a ještě se naparuje.

Odp4: Stvořitel a jeho rodokmen
Vlastimil Čech, 8.10.2013 23:04

On není zaplaťpánbůh člověkem,ale Bytostí daleko převyšující člověka. Převyšující v čem? Ve spravedlnosti? V ohledu na děti? V soucítění (novořečí: empatii)? Prosím velmi, vyjádřete se k poznámkám pana Lipovana! Postupně, jednoduchým jazykem, aby i V.Č. porozuměl...
Nejsem dozajista zarytým atheistou, jsem jen pochybovačem, snad jsem prokázal alespoň povrchní znalost bible ve svých starších příspěvcích do besedy... pan Lipovan dokonce nalezl kdysi mnou zmiňovaný citát: „přiveďte je před mou tvář a pobijte je“ - mrkněte vzhůru, paní...pan Lipovan našel původ...
V.Č. si to nevymyslel, nechytil to z čistého vzduchu, opravdu bibli četl... Ovšem nechci Vás trápit... prostě napište: „ Nevím!“ ... nemusí lidé všechno vědět... nemyslíte? A nikdo není povinnen se trápiti pro to, co neví...Nu, snad budete překvapena tím, že skončíte tam, kde skončí plamen svíčky, když svíčka zhasne... snad bude naopak V.Č. překvapen z 72-ou hurisek, věčných lovišť, andělských kůrů, nebo reinkarnace...doufám jen, že nedojde v jeho případě na muka pekelná :-)...
Nic ve zlém paní... upřímně oceňuji, že jste se dokázala vzdát náboženství svého národa a své semitské rasy...

Odp5: Stvořitel a jeho rodokmen
ivana Kozárová, 9.10.2013 10:04

když Vy se pane Čech nechcete vzdát hodnotitelského stanoviska. Pochybovač nechť pochybuje,hodnotitel nechť hodnotí,ale to vše je někde jinde. Máte rád svoji manželku proto,že... má vlastnosti,které jste dobře zhodnotil? Zdá se to logické. Ale tyto vlastnosti může člověk rychle ztratit - třebas chorobou. Takže se vyplatí mít někoho prostě rád jen tak. A to i v případě vztahu ke Stvořiteli,který se nám.lidem,jeví jako neměnný,trvalý,jako záruka hodnot.Já jsem zde nikdy nevystupovala jako Vševěd,neaspiruju na to,že všechno vím,protože jsem si to někde přečetla.Jen mě zaráží,že Bohu nepřejete svobodu zlikvidovat tvory,kteří se protiví zákonům,které ustanovil. Hodnotící stanovisko je v případě lidí,kteří se vzájemně celo svoji historii mydlej a mydlej přinejmenším legrační. Když holt lidi nemůžou mít Pánaboha jako služebníčka,který jim plní všechna přání,tak huhrají a připisujou mu ty nejpodlejší - svoje - vlastnosti. Když něčemu v bibli nerozumím,nesnažím si to hned nějak vysvětlit a zaujmout k tomu stanovisko. V podobenství o hřivnách - viz Evangelium Lukáše kap. 19 verš 27 je uzavřeno : ... ale mé nepřátele,kteří nechtěli,abych byl jejich králem,přiveďte sem a přede mnou je pobijte. V tomto podobenství jde o příchod království Božího... Myslíte si,pane Čech,že dnes lidé chtějí a touží po příchodu takového království? Není to spíš tak,že si každý chce vládnout po svém a nikdo to neumí- celé dějiny lidí a lidských vlád jsou toho dokladem.A teď prosím o radu : Jak se má zachovat ten,kdo jednou přijde,aby Planetu před lidmi a jejich chamtivostí zachránil? Nebo snad jinak,- aby zachránil i ty lidi,kteří se snažili podle jeho zákonů,ustanovených na ochranu života - žít. Dobře sám víte,jak to vypadá v lidské společnosti,kde se ochraňují práva vrahů a zločinců na úkor jejich obětí. Už staří antičtí mudrcové pochybovali o koncích demokracie,které se vždy zvrhly v nejhorší tyranie...

Odp2: Stvořitel a jeho rodokmen
Zákys, 6.10.2013 23:14

Existuje-li Bůh, člověk je veliké NIC. Existuje-li člověk, chácháchá Bůh neexistuje. Chce-li ještě za této situace někdo mluvit jménem Boha, ať ukáže pověřovací listiny....

Odp3: Stvořitel a jeho rodokmen
Tlapka, 7.10.2013 13:30

člověk je nic a bůh taky nic. Všechno je molekulární chaos.

Odp4: Stvořitel a jeho rodokmen
ivana Kozárová, 8.10.2013 18:37

Pánbu potěš.Jsem tedy vděčná za ten molekulární chaos,že každej den vysvitne sluníčko,že se střídají roční období,že tráva zapadá sněhem a zase se zazelená,že v řekách teče voda a že někdy zmrzne a někdy ne díky anomálii vody,což je taky príma chaos;-)A taky jsem ráda,že v tom chaosu jsem našla na Svíci Tlapajznu chaotickou;-)

Odp5: Stvořitel a jeho rodokmen
Tlapka, 9.10.2013 14:28

Děkuji Ivanko že můžeme diskutovat své rozdílné názory. Třeba já: Však ona se ta Zeměkoule věčně točit nebude. Nyní je to krátký náhodný jev ;-)

Odp6: Stvořitel a jeho rodokmen
Zákys, 9.10.2013 21:41

A co, obíhat bude? Co se potom stane s precesí a nutací?
S tou náhodou je to jako s dočasností. „Dočasné je delší jako tvalé.“

Odp7: Stvořitel a jeho rodokmen
Tlapka, 11.10.2013 13:00

Slunce zeměkouli spálí takže obíhat nebude ani nutovat ba nebude ani příliv a odliv.

odpověď na otázku v nadpise.
ivan, 8.10.2013 6:59

Ano, Bibli můžeme věřit přestože tam jsou chyby, stejně jako ji věřit nemusíme i kdyby tam žádné chyby nebyly.

Odp: odpověď na otázku v nadpise.
., 8.10.2013 17:49

To jste Ivane řekl pěkně. 1*

Odp2: odpověď na otázku v nadpise.
ivana Kozárová, 8.10.2013 18:37

Moc pěkně!

Odp: odpověď na otázku v nadpise.
Zákys, 9.10.2013 12:45

A které chyby to jsou? Já jsem si jednou koupil faksimile Bible Kralické na přírodním papíru (kdysi konmanči dbali o jakousi kulturnost obyvatel-jiné vysvětlení nemám) z Velkých Losin. Peněženku, což je podstatné, to neruinovalo. A tak tam do těch v hezkém tisku vyvedených stránek „vejrám“ jak Výr amatér a chyby ne a ne nalézt...
Tak raději zůstanu u estetického zážitku a budu přemítat nad sílou víry Českých bratří a jejich dnešním jazykem pojmenivanou levicovostí. A katolickou pravicovostí směřující k národní genocidě.

Odp2: odpověď na otázku v nadpise.
ivana Kozárová, 9.10.2013 16:19

Bible není závislá na žádné jiné knize a žádnou jinou knihu nenapodobuje.Její hodnota spočívá v ní samé.Spory,které přežila,byly rozhořčenější,než jakékoli jiné spory o jakoukoliv jinou knihu.Bible má mnoho nepřátel,kteří ji nenávidí...Heine řekl : Tam,kde se pálí knihy upálí nakonec i člověka.....Ať si na ní hledá chyby kdo chce a jek chce,nic jí to na jejích kvalitách neubere. Jaká je,může každý zkusit sám na sobě,když si z ní každý den něco přečte. Vřele doporučuju.

Odp3: odpověď na otázku v nadpise.
Zákys, 9.10.2013 21:52

Já již nějakou dobu raději čtu Korán. Musím, když v tom Odeonu vyšel v tak pěkné editaci. A byl v hezké vazbě (Odeon -jak jinak) za „pusu“.Těch 45 Kč vložených do Koránu přece musím nějak zhodnotit.
Paní Kozárová když si chci ráno „potěšit duši“ otevřu si namátkou(nelistuji!!!) Chrám i tvrz kterou nám daroval Pavel Eisner.

Odp4: odpověď na otázku v nadpise.
ivana Kozárová, 10.10.2013 9:44

Vidím,že Vám není cizí ono Wildeovo : Pouze povrchní lidé nesoudí podle zevnějšku... Já to dělám taky tak! Akorát z Koránu znám pouze stodevátou suru a to jen díky Mayovkám;-)

Odp5: odpověď na otázku v nadpise.
Lipovan (Z.), 10.10.2013 10:15

Korán je stejná nuda jako bible. Dokonce jsem měl po začtení pocit, že nějaký vtipálek místo koránu podstrčil ke stažení bibli. nakonec, obě pavědy pocházejí ze stejné palestinské peleše. :-)

Odp6: odpověď na otázku v nadpise.
ivana Kozárová, 10.10.2013 12:01

Proti gustu žádnej dišputát. Bible může někoho nudit,někoho poučit,někoho těšit,někdo podle ní žije...

Odp7: odpověď na otázku v nadpise.
Tlapka, 10.10.2013 14:13

Já se řídím podle Star Treku.

Odp7: odpověď na otázku v nadpise.
., 23.10.2013 22:14

... a někdo žije i bez ní. :-)

Odp8: odpověď na otázku v nadpise.
ivana Kozárová, 29.10.2013 9:51

A spokojeně.Souhlasím,je to každého volba.

Odp6: odpověď na otázku v nadpise.
Zákys, 14.10.2013 18:33

Původně jsem nechtěl „házet perly....“, ale co. Budu se aspoň smažit v Pekle zaslouženě. To už je dávno rozhodnuto jinými autoritami! Konečně to posílám všem. Nejen zarputilým zvěstovatelům (kdo mezi ně zařazuje také mně ať si prohlédne, že jenom posílám zpět do školy jednou základní, podruhé střední. Žádný vyšší level. A tu bezplatnou od konce 19. stol. zavedly všechny země startující průmyslovou revoluci).
S Janem Kdubcem je především sranda:
http://nakladatelstvi.tode.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=66:ptakoviny-coby-fundament-civilizace&catid=37:jankadubec&Itemid=28
Na té stránce není sám. Jsou s ním Karel Hoff a především ekonom František Nevařil. Toho by měli číst hlavně antikomunisté všech zbarvení ať aspoň to puknutí vzteky za něco stojí.
Tak hodně srandy „Bibliofil(v?)olové“ a jiní Filové.

Odp7: odpověď na otázku v nadpise.
ivana Kozárová, 16.10.2013 14:00

Tak jsem se začetla a přestala na místě,kde je psáno,že Adam a Eva utekli z ráje. Jak známo,neutekli,byli vyhnáni a zpět se vrátit nesměli....Autor této ptákoviny se ani nenamáhal pořádně si přečíst to,o čem píše.,... ;-)

Odp8: odpověď na otázku v nadpise.
Zákys, 24.10.2013 6:06

Autor této ptákoviny je milá paní hlavně malíř a s těmi jak také píšete si velice rozumíte... Nebo jen tak plácáte? Ale k věci. Já si rovněž myslím (přesněji - myslí sic. to ve mně), že Adam a Eva utekli a od té doby tito výtečníci utíkají a utíkají... O tom útěku pěknou knížečku a do češtiny přeloženou a v roce 1970 vydanou napsal Max Picrad (Člověk na útěku). Nebyl to sice žádný „bouchač“ v Nové huti Klementa Gottwalda, podle jednoho ošklivého káčátka povaleč, ale o „Adamovi“ a „Evě“ toho věděl nějak moc. Kdo v době jejího vydání „nežil“ (neuměl číst!!!) si ji může koupit za 45 Kč v Antikvariátu (balné 125 Kč), což za minulého režimu jaksi nešlo.
Kadubce čtu (také si občas s ním píšu) proto, že s ním je sranda. A té není hlavně v poslední době nazbyt.

Odp9: odpověď na otázku v nadpise.
ivana Kozárová, 29.10.2013 9:50

Já vím,pane Zákys,že má bejt sranda,ale soudím,že ne za každou cenu.... Kdo by utíkal z ráje,kde jediným zaměstnáním je pojmenovávat zvířata...;-)Na rozdíl od Vás znám zase paní doktorku Kadubcovou,skvělou psycholožku.Pokud myslíte,že Adam s Evou utíkají až dodnes před svobodou jakožto zodpovědností,souhlasím s Váma...

Odp3: odpověď na otázku v nadpise.
., 10.10.2013 6:45

...ano, je lepším prostředem pro spaní, než všechny kozlíkové a meduńkové čaje dohromady. :-) Tedy „pálit“ netřeba.

Odp4: odpověď na otázku v nadpise.
ivana Kozárová, 10.10.2013 9:50

TO vždycky říkal můj znejmilejší strýček Josl,že když chce usnout a nejde to,začne se modlit Vater unser a že v tu ránu spí jak dudek,že to má zjištěný,prostě ten cernej nechce,aby se modlil,tak ho uspí:-)

Proč Stvořitel „stvořil“ mnoho druhů medúz ?
., 12.10.2013 21:45

...Přece by stačil jeden druh medúz. A proč dobrotivý Stvořitel „stvořil“ takové potvory, jaké jsou medúzy, proti jejichž jedu neexistuje protijed ? A proč medúzy zabíjí nevinné lidi z řad potápěčů nebo turistů i dětí na plážích ?

Odp: Proč Stvořitel „stvořil“ mnoho druhů medúz ?
Tlapka, 16.10.2013 14:10

Copak meduzy, těm se dá vyhnout, ale proč stvořil takové škaredé bacily nebo parazity .. mykobakteria meningokoky a pod. chronické viry.. filarie plasmodia... to mi řekněte.

Odp2: Proč Stvořitel „stvořil“ mnoho druhů medúz ?
., 21.10.2013 21:18

Správně Tlapko. Proč Stvořitel dovolil, aby bacili a paraziti ničili druhy, které stvořil ?
Mám další dotazy: Proč Stvořitel nechal některé své „stvořené druhy“ vyhynout ? Jak to, že některé druhy vznikly až později po těch „stvořených“ ?

Odp3: Proč Stvořitel „stvořil“ mnoho druhů medúz ?
Juras, 22.10.2013 0:54

Nenechal. Ony vyhynuly samy. Když rodiče stvoří dítě, záhy nad ním ztratí kontrolu. Taky nebudeme říkat, že to dítě nechali zahynout, když někde spadne pod vlak nebo ze skály.

Odp4: Proč Stvořitel „stvořil“ mnoho druhů medúz ?
Vlastimil Čech, 22.10.2013 13:16

Ovšem je psáno v té bibli, „ani vrabec nespadne...“
Tož co by mělo někam padat nějaké děcko... a taky je psáno: „nechte maličkých přijíti ke mě...“ Kdo to řekl? MUDr Mengele?

Odp5: Proč Stvořitel „stvořil“ mnoho druhů medúz ?
Juras, 22.10.2013 13:48

To jsou jen takové propagační řeči :-)

Odp6: Proč Stvořitel „stvořil“ mnoho druhů medúz ?
Vlastimil Čech, 22.10.2013 22:03

:-):-):-)... jo, propaganda... to je ono... :-):-):-)

Odp5: Proč Stvořitel „stvořil“ mnoho druhů medúz ?
Tlapka, 29.10.2013 14:39

Taky mě zajímá proč lidé jako jediní živočichové padají na hlavu - těch krvácení do mozku.... u jiných zvířat se to nestává.

Odp6: Proč Stvořitel „stvořil“ mnoho druhů medúz ?
ivana Kozárová, 30.10.2013 8:04

Možná,že je naděje,když tím pádem uvidí hvězdičky,že se tomu člověkovi sic na poslední chvíli,ale přece jen, v té kebulce rozsvítí...;-)

Odp6: Proč Stvořitel „stvořil“ mnoho druhů medúz ?
Zákys, 30.10.2013 8:37

Za to mohou nohy. Tedy přesněji „šlapky“. Kdyby lidé stáli na hlavě, gravitace by přitáhla jejich šlapky. Krvácení do mozku u šlapek jak známo nehrozí.
http://www.flickr.com/photos/53565894@N00/151863319
Tak šlapej dál...

http://www.youtube.com/watch?v=Azh4YTPttLw

Odp7: Proč Stvořitel „stvořil“ mnoho druhů medúz ?
Tlapka, 30.10.2013 18:25

Může za to nestabilní vzpřímený postoj, stejně jako za křečové žíly, arthroza kloubů, plotýnky a svěšené útroby. A taky není zdravý pro srdce.

Odp8: Proč Stvořitel „stvořil“ mnoho druhů medúz ?
Zákys, 31.10.2013 10:33

Všechno je marno!!! Ani tem Michal Tučný nepomohl.
Postavte se tak, že dáte pravou šlapku 10 cm za levou šlapkou jako kdyby jste stála na provázku. Zavřete oči a co.... Už jste z toho postoje vypadla? Když ano, tak jste po cévní mozkové příhodě, nebo těsně před ní. V každém případě utíkejte!!! ať to není fatální.

Odp9: Proč Stvořitel „stvořil“ mnoho druhů medúz ?
Tlapka, 31.10.2013 10:56

Ale to je přece snadné zkouší se takto míra ovlivnění alkoholem.

Odp9: Proč Stvořitel „stvořil“ mnoho druhů medúz ?
Vlastimil Čech, 31.10.2013 12:30

Paní Tlapka nedá za sebe šlapky, ale jenom a jenom tlapky :-)

Odp10: Proč Stvořitel „stvořil“ mnoho druhů medúz ?
Tlapka, 1.11.2013 14:50
Odp10: Proč Stvořitel „stvořil“ mnoho druhů medúz ?
Zákys, 1.11.2013 19:52

Ať si je strčí třeba do ... má.li jakou. Jestli však díky neschopnosti udržení rovnováhy vypadne, měla by utíkat, neboť iktus nerad čeká. Tady končí veškerá sranda.

Odp4: Proč Stvořitel „stvořil“ mnoho druhů medúz ?
., 23.10.2013 6:10

Nojo, ale rodiče nejsou „Všemocní“, jako „Stvořitel“.

Odp2: Proč Stvořitel „stvořil“ mnoho druhů medúz ?
ivana Kozárová, 7.11.2013 14:42

Nejškodlivější z toho všeho je přece jenom svému lidství odrodilý zrádce života a zbožňovatel Smrtky konzumní takzvaný Homo sapiens;-)

Rada: Pokud Vám přijde poštou...
., 14.10.2013 5:47

Rada: Pokud Vám přijde poštou propagační materiál od NG, tak ho raději vůbec nepřijímejte a vraťte ho obratem odesílateli. Pokud to neuděláte, budete s nimi „bojovat“ třeba cca další tři měsíce, než se Vám je podaří „setřást“.

Bibli věřit nemůžeme , ale veršům z...
ufonek, 14.10.2013 14:05

Bibli věřit nemůžeme , ale veršům z dubna 2012 ano .

Odp: Bibli věřit nemůžeme , ale veršům z...
ufonek, 14.10.2013 14:15

Čas ukáže ,kdo mněl pravdu zda já či Satan.

Odp2: Bibli věřit nemůžeme , ale veršům z...
Tlapka, 1.11.2013 14:50

Satan. Perte se a žerte se.

Bible je podvrhem
Alladin, 14.10.2013 22:25

Zdravím,
odhlédnu od školního, tendenčního a záměrně zkresleného výkladu historie a původu lidské rasy, potažmo celé reality. Bible byla vytvořena roku 325 n.l. na prvním koncilu římsko-katolické církve(v té době už byla dávno pod plnou kontrolou illuminátských seskupení)coby manipulační dogmatický kodex, mající dva primární úkoly. Prvním bylo vytvoření konkurenčního, silou prosazovaného kodexu, za účelem vymezení se vůči v tomto období po světě se šířícím nezfalšovaným textům a informacím, pocházejícím od skutečného krystického avatara Jesheuy. Hezky a jednoduše celou situaci včetně kontextu popisuje v textu „Tajemství Amenti“ autor pod pseudonymem Petr Penguin. V případě zájmu doporučím stáhnout si pdf verzi, va webech vypsané části jsou často nekompletní a pozměněné. Celý příběh této knihy je slepencem poskládáným z „vhodně upravených“ momentek ze života v „kristově době“ žíjících spirituálně významných osob,
První z nich byl skutečný krystický avatar jménem Jesheua Sananda Melchidezek, narozený 22.11.roku 12 př.n.l. Dalším byl nekrystický annunaki avatar nižší úrovně, nenáhodně pojmenovaný Jeshewua a posledním byl muž jménem Arihabi, jež skončil skutečně na kříži na Golgotě. Vše, co bylo skutečně hodnotné bylo v Biblï nahrazeno „vyhovujícími“ pasážemi. Ostatně je známo, že součástí bible je např. i upravená(krásná) báseň, jejmž autorem je faraon krystický faraon Achnaton. tedy ne slovo boží, ale umně vytvořené manipulační dogma. Dalším, ještě ostřejším gnostickým manipulačním dogmatem je pak o několik století mladší Korán.
Přeji hezký den

Lipovan šíří pomluvy a nenávist
.,., 17.10.2013 11:46

Lipovan celým svým tělem šíří svou nenávist proti tzv. „Čárkotečce“, přestože mu nikdy neublížila. Nevíte proč to dělá ?

Odp: Lipovan šíří pomluvy a nenávist
Juras, 17.10.2013 13:40

To hezky vysvětluje Ivanka:

„Kdo je nespokojený sám se sebou,je vždy připraven se za to mstít....“

Odp2: Lipovan šíří pomluvy a nenávist
Zákys, 17.10.2013 20:59

Moja řeč. „I kdyby Čech měl již všechno ve svém klínu, čeho si v nejbujnějších snech svých zdál, to lidské moře nezná odpočinu.Ty též ho neměj, stále měj se k činu, dál hochu můj, věčně dál....“. Jen nevím jestli na to pasuje ta msta za existenciální, a jinou frustraci.
Na Slovensku se říká „nepchaj do hovna, nech nesmrdí“. A v tom „pchaní“ nemusí být ani zblo msty. Konečně hovno zapáchá stejně svému okolí, jako sobě.

Odp3: Lipovan šíří pomluvy a nenávist
Juras, 18.10.2013 0:07

sobě hovno nesmrdí. Stejně jako člověku nesmrdí vlastní prdy.

Odp4: Lipovan šíří pomluvy a nenávist
Zákys, 22.10.2013 7:18

Ale smrdí. Jen si při tom říká „smrádek, ale teplo.“ A ihned zakládá kluby pro společný smrádek hoven a kluby zasedají hned v Ženevě, tu v Davosu...Bilderberg se jmenuje skupina... a kují pikle za statečného přizvukování užitečných idiotů i z České kotliny smažících se ve vlastní šťávě netušící jaký Nový světový řád je pro ně připraven. Jeden z častých účastníků bývá také „Švajneberg“ (jaké bezelstné jméno) a kolik má stoupenců mezi nimi.

Odp: Lipovan šíří pomluvy a nenávist
Lipovan (Z.), 17.10.2013 17:35

Tak už se na mě nezlob, zarytý pracante. Fakt není má chyba, že nemáš do čeho píchnout. :-)

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru