Nefilozofujte u piva, přijďte na Svíci.cz!

Komentáře k článku

1.10.2009 15:11

Logika rasismu

Věříte v evoluci? Věříte, že měl Darvin pravdu když psal svou knihu o přírodní selekci? Potom jste rasisté, ať chcete nebo ne. Evoluční teorie je rasistická teorie, jak už plný název Darvinovy knihy napovídá:

„On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life“

Už jen fakt, že darwinovu teorii s oblibou zneužívali nacisté a komunisté by člověka měl varovat. Ti kdož věří v evoluci totiž hrají nebezpečnou hru. Já osobně v evoluci nevěřím, protože jsem měl možnost přesvědčit se, že tato teorie postrádá oporu ve faktech. Všechny fosilní nálezy dosvědčují, že živočišné druhy se v čase prakticky nemění, a navíc doposud nebyl nalezen byť jediný „spojovací článek“ mezi opicí a člověkem, anebo ptákem, hadem, krysou, a ptakopyskem.

Pokud tedy neexistují důkazy svědčící v evoluci, jak vznikly všechny živočišné druhy? Podle různých náboženství byly stvořeny, najednou. To je v souladu s tím co lze nalézt pod zemí. Podle paleontologů všechny živočišné druhy - plazi, ptáci, hmyz, ryby a tak dále, vznikly už na samém počátku historie, v Kambriu. Živočišné druhy prostě vznikly najednou, a od té doby se vyvýjí.

Jenže jak se vyvíjí? Chápu, že spousta lidí bude mít možná problém s tím co zde napíšu, ale pravda je pravda: Bible tvrdí, že živočišné druhy byly stvořeny dokonalé, a že od té doby upadají a degenerují. O biologii jsem se zajímal od malička, a tak jsem si nemohl nevšimnout, že to co nazýváme evolucí je ve skutečnosti „degenerace“. Přírodní selekce ničí a odstraňuje genetický materiál ze světa, ale potom už žádné nové geny nevznikají. Geny jenž se ze světa ztratí již pravděpodobně nebudou nahrazeny, a celé tvorstvo postupně ztrácí diversitu a degeneruje.

Realita dává Bibli za pravdu. Když budu parafrázovat, první Adam měl kompletní lidský genetický kód, a teprve postupným lámáním a omezováním tohoto kódu vznikly rasy jak je známe dnes. Černoši, Běloši, Indiáni a Asiati jsou všechno bratři. Všichni ztratili kousek svého původního genetického kódu, a to mělo za následek degeneraci jenž dnes chápeme jako lidské rasy.

A tak je zde otázka, zdali exustují kvalitativní rozdíly mezi jednotlivými lidskými rasami. Odpověď je jednoduchá, jen se člověk nesmí bát prolomit několik tabu. Ano, mezi rasami lze vysledovat výrazné kvalitativní rozdíly. Stejně jako je pitbull rváč, chrt sprinter, a ovčák má nejvyšší IQ, lidské rasy také mají své kvalitativní charakteristiky.

Běloši jsou nejlepší plavci a jsou obvykle uřímní. Černoši umí dobře skákat a běhat, a jsou dobří v tanci a muzice. Asiaté jsou kolektivní lidé a záleží jim na společenských statusech a tak podobně. Černoši mají nejnižší IQ, běloši mají průměrné IQ, asiati mají vyšší IQ, a nejvyšší IQ mezi „rasami“ mají Židé. To jsou těžko oddiskutovatelná fakta, protože jak jsem napsal výše, pravda je pravda, a těžko byste vyvraceli kulatost Země.

Abych to shrnul, lidské rasy se nalézají na různých stupních degenerace. Logika rasismu tedy leží v tvrzení, že některá rasa je zdegenerovaná víc než rasa jiná. A to je taky pravda.

Evoluční teoretikové tvrdí, že jsme se vyvynuli z černochů, protože černoši mají nejkratší genetický kód a postrádají segmenty jenž se nalézají v DNA bělochů a asiatů. Jinými slovy - běloch má prakticky kompletní DNA černocha, ale černoch nemá kompletní DNA bělocha. To je poměrně závažný fakt, jenž dává za pravdu Bibli a tvrzení o tom, že historicky dochází k eliminaci jednotlivých genů, jenž zde byly od počátku.

Druhou stranou této mince je tvrzení, že bílá rasa je nejméně zdegenerovaná rasa, jenž dnes na Zemi žije. To by znamenalo, že asiaté a černoši jsou zdegenerovanější, a kvalitativně horší lidé než jsou běloši. Je možné, že by takové nehorázné tvrzení bylo pravdivé?

Bohužel musím říct že ANO.Nebudu zde dít ódy na „bílou“ schopnost vynalézat užitečné věci a budovat rozvinuté ekonomiky. Chci především upozornit na černochy, protože z nich začínám mít strach. Nedávno se v Norských novinách objevila alarmující statistika: 100% znásilnění v Oslu bylo spácháno černochy. Rovněž nedávno jsem byl v anglickém Halifaxu, ve městě obsazeném snědými přistěhovalci. V halifaxu jsou výlohy obchodů zabedněné překližkou, je tam bordel, a nedoporučuje se chodit do veřejných parků. To že černoši mají problém procházet evropským vzdělávacím systémem a potřebují spoustu „podpůrných programů“ je veřejné tajemství. Proto se ptám, zdali bychom se my - bílí, nejméně zdegenerovaní lidé - neměli začít bránit před degenerací, jenž se k nám stěhuje z jihu. Nebo se prostě spokojíme s tím, že za pár set let bude Evropa připomínat Zimbabwe?

Nesouhlas
Jana, 1.10.2009 22:48

Myslím, že lidstvo žádné druhy v pravém smyslu nemá. Takže není moc o čem hovořit. Genom jednotlivých lidských skupin se liší poměrně málo, všichni se spolu naprosto bezproblémově křížíme, tak o čem je řeč? Těžko pak tady aplikovat Darwina.
Další věc - Bambusovo popírání evoluce. Pravda, objevuje se v poslední době často. Osobně mě ale argumenty zastánců těchto teorií nepřesvědčily a zůstávám darwinistkou.
Pokud jde o rozdíly mezi lidskými „rasami“, má Bambus určitě v mnohém pravdu. Ale těm 100 procentům bych nevěřila, protože prostě stoprocentní není nic. Mimochodem, kdysi se o něco podobného na mě pokoušel jakýsi zoufalec v parku, a byl naprosto blonďatý, černoch tedy ani náhodou ( od té doby nemám ráda blonďáky, sorry).
Pokud jde o teorie o vzniku lidstva, možná jste postřehli, že se objevily teorie o jeho evropském původu. No, uvidíme, ještě se dočkáme překvapení.
Jinak - tady si Bambus legračně odporuje. Na jedné straně přikývne teorii o africkém (černošském) původu lidstva, na druhé straně tvrdí, že Evropané jsou nejméně zdegenerovaní, tedy nejbližší nějakému původnímu ideálu. Nedává to smysl.

Moc nechápu Bambusovu obavu z černochů. To jiné národy jsou blíž a rády zaberou náš životní prostor, který pomalu nebudeme schopni obstarat a zalidnit.

Mimochodem, nechci se moc rozčilovat, ale nemůžu souhlasit s Bambusovým předpokladem, že všichni černoši jsou jen pachatelé pouličních nepokojů. Kolik je skvělých černošských umělců, lékařů, vědců, právníků? Opravdu hloupé zobecňování. V USA jsem se setkala z mnoha příjemnými a kultivovanými černochy. Je zajímavé, že na Jihu, třeba v Atlantě, se černoši chovají hodně nedůvěřivě k bělochům, naopak v Philadelphii jsem poobědvala v družném rozhovoru s velmi příjemným a kultivovaným starým černým pánem, který se choval naprosto uvolněně a oba jsme měli z rozhovoru radost (popravdě řečeno obdivoval moji žravost, protože sám byl kvůli cukrovce na dietě). Mimochodem, víte o tom, že třeba ve Philadelphii, kde černoši žili už dávno svobodně po boku bílých, pomáhali černoši bělochům v dobách epidemií žluté zimnice, protože sami byli proti této chorobě mnohem odolnější? (To potvrzuje rozdíly mezi rasami, které ale podle mě nic nevypovídají o menší či větší hodnotě člověka.)
A nejlepší jídlo, které jsme kdy v USA jedla (jako od maminky), bylo ve velmi levné a příjemné jídelně v centru Martina Luthera Kinga, samozřejmě připravené černošskými kuchařkami.

Musím říct, že mě Bambus dnes zklamal, a to nevyváženým a nepodloženým článkem, rasistickým smýšlením a taky tím, že neví, jak se píše slovo VYVÍJET. Škoda, doteď jsem jej měla za velmi inteligentního a schopného mladého muže.
Howgh.

Odp: Nesouhlas
Vlastimil Čech, 1.10.2009 23:32

Paní Jano, prosím neberte má slova osobně, nemyslím tím ničeho zlého vůči vaší osobě... plně souhlasím s Vaší námitkou vůči gramatické chybě, které se pan Bambus, zřejmě překlepem dopustil... avšak pokud uváděl příklad „100% znásilnění v Oslu“, tedy se docela pravděpodobně nejednalo o jeden jediný případ... ovšem Vy stavíte jakožto protiváhu jeho argumentu jeden jediný- Váš případ... navíc dle Vašeho údaje šlo jen o jakýsi pokus... že jste se dobře pobavila s JEDNÍM černochem v USA je jistě zajímavé a že jste se jednou dobře najedla jídlem připraveným černoškami Vám přeji. Ovšem dovoluji si v souvislosti s černochy právě v USA připomenouti nejen masové černošské rabovaní v New Orleans, o kterém jste jistě dobře informována (soudě podle Vašeho zájmu o USA) v porovnání s chováním převážně bílého obyvatelstva při srovnatelných povodních v jiné části téhož USA. Dovoluji si připomenout slova amerického presidenta Clintona: „Násilí má příliš často černou tvář“... Bylo by hloupostí tvrditi, že každý černoch je potencionelní zločinec... ovšem je skutečností, že poměr rasový mezi vězeňskou populací neodpovídá ani přibližně poměru ras na svobodě. To platí nejen u nás, ale i v USA.
Nevím ovšem, jak dlouho jste v USA žila, sám jsem žil jen něco málo přes rok, ale je úsloví, které jsem tam slyšel:
Největšími „negrofily“ jsou ti, co od nich žijí nejdál.
Pokud se týká právě černochů, prosím porovnejte ku příkladu: čistě černošský stát Haiti s Dominikánou- na stejném ostrově! Porovnejte Rhodesii se Zimbabwe! A porovnejte Jihoafricko kdysi a dnes- pokud se týče zločinnosti... Buďme upřímní: chtěla byste za sousedy OBVYKLOU cikánskou, černošskou, indickou, pákistanskou rodinu? Vzala byste je do podnájmu? Na dlouhodobou návštěvu?

Odp2: Nesouhlas
Jana, 1.10.2009 23:38

Máte v mnohém pravdu. I v tom, že neposkytnu se svými pár zážitky statistiku.
Ale stejně si myslím, že to není v genech a rase, ale ve společenském postavení, a to bohužel dlouhodobém. Za souseda mi nevadí opravdu žádná slušná rodina. A do podnájmu nikoho nechci.

A ta chyba se tam opakovala několikrát.
A vyv

Odp3: Nesouhlas
Jana, 1.10.2009 23:40

The study is the first where the crime statistics have been analyzed according to ethnic origin. Of the 111 charged with rape in Oslo last year, 72 were of non-western ethnic origin, 25 are classified as Norwegian or western and 14 are listed as unknown.

Ne že by to někoho omlouvalo, ale sto procent černochů to rozhodně není.

Odp4: Nesouhlas
santiago, 2.10.2009 2:26

Ono se to má takhle: osloská policie přičítá veškerý nárůst znásilnění (40% mezi léty 2000 a 2005) imigrantům. Nejsou to jen Somálci, ale hlavně Kurdové. Blbě působí zejména to, že jich je sice „jenom“ 15 %, ale páchají 65 % znásilnění a v 80 % jsou obětmi Norky.

Ne, že by si o to některé z nich nekoledovaly.

Blbě působí i to, že oproti Somálcům a Kurdům jsou Asiati a Jihoameričani (a Švédové, což není tak laskavý vztah jak u nás se Slovákama) v totální pohodě. Bratři Slovani jsou někde uprostřed, nic moc.

Byl jsem v Oslu letos a loni. V některých místech, kde mne to před pěti lety vůbec nenapadlo, jsem se bál už odpoledne. Zástupy nenávistných zevlujících „etnik“. Někteří jen pokřikují, jiní vám přímo zastupují cestu. Pár se jich válí po chodníku nebo leží ve zvratcích u obrubníku.

Jsou to jen lokality, jenže hned od Opery na východ a sever. Celá západní část města je ale pořád přívětivá a roztomilá.

Odp5: Nesouhlas
tlapka, 2.10.2009 12:10

Tady se vykládá o rasismu a zatím to je jen záminka pro nenávistné lidi, když se nenávidí manželé a sousedi a spolupracovnici tak proč ne rasy. CIZINEC NENÍ NAŠINEC.

Odp3: Nesouhlas
x, 25.10.2009 14:08

Nižši inteligence černochů je geneticky zakódována, je to prokázano mimo jine držitelem Nobelovy ceny panem Jamesem D. Watsonem. Takže vy bud z neznalosti, nebo ucelove lzete.

Odp4: Nesouhlas
Alfons, 25.10.2009 15:11

Bližší v článku „ Geny a osobnost“ v časopise UNIVERSUM 2009/3 str.32. Velice podobně a výstižně vysvětlené. Ukázka z knihy GENY A OSOBNOST. Má na nás větší vliv prostředí nebo genetická výbava atd.?

Odp5: Nesouhlas
tlapka, 26.10.2009 12:48

To je otázka - zda bylo dříve vejce nebo slepice.

Odp: Nesouhlas
Juras, 1.10.2009 23:41

Nepochopil jsem v prvním odstavci, proč těžko aplikovat Darwina.
Jinak to ale Bambusovi dáváš sežrat trochu tvrdě, nemyslíš? Netvrdil, že všichni černoši jsou špatní, ani že se mezi nimi nevyskytují velmi kvalitní lidé. Trochu podpásové mi připadá navážení se do překlepů - má to tam i správně: „Jenže jak se vyvíjí?“.

Odp2: Nesouhlas
Jana, 1.10.2009 23:50

Když nejsme druhy, pak proč Darwina? Jsme jeden druh.

Ano, měl to tam jednou správně. Ale pokud někdo chce, aby byl brán seriózně, prostě si překlepy dovolit nemůže. Pokud by je napsal do žádosti o pracovní místo, vyřadil by se předem.

Snažila jsem se krotit. Ale styl toho článku mi strašně vadí. Plete pátý přes devátý, naprosto nepodložené řeči o neexistenci evoluce, nepotvrzený údaj o znásilněních v Oslu apod.

Fakt jsem zklamaná, protože jsem se docela těšila, co nového Bambus napíše. A toto mě teda rozhodně neuspokojilo.

Odp3: Nesouhlas
Juras, 2.10.2009 0:01

Já nevím, ale na mě to působí spíš jako nápad a úvaha, „co když je to jinak?“.

S Darwinem - jak teda podle něj vznikají druhy? Představuju si, že se v jednom druhu vyvinou různé větve, které se navzájem nemísí a postupem času se začnou odlišovat natolik, že už to jsou jiné druhy. Pokud by evoluční teorie byla pravdivá, tak se větve lidského druhu dostatečně oddělily tím, že vyrůstaly na různých kontinentech a my teď skutečně vidíme, že se od sebe liší. Kdyby se to nezačalo míchat mezi sebou, všichni by žili na „svých“ kontinentech, tak by za čas třeba ty nové druhy vznikly (myslím podle vás, darwinistů).

Odp2: Nesouhlas
tlapka, 2.10.2009 12:11

A Jak se Babmus vyvíjí?

Odp: Nesouhlas
Packa, 9.4.2010 10:57

Ja si myslím že obavy su skyté pod slovem černoch ,běloch ,cigán.Ale nezapomínejme že jsme rozdílny a každý má rozdílne smyšlení o rozmnožování.Ta primitívnejší rasa klukatími cestičkami utočí na naši „humanitu“Myslíte když ich bude víc budou vás brát jinak nebo jěšte hůř!!!!

Zahráváte si s ohněm!
Vlastimil Čech, 1.10.2009 23:04

Pane Bambusi, Váš názor může býti správný, avšak navrhuji Vám zamyslet se nad následky, které Vás mohou ohrožovat. Svoboda myšlení, svoboda projevu, svoboda šíření názorů a vůbec svoboda zkoumání je v této demokratuře zrušena. Existuje reálné nebezpečí, že budete označen za POPÍRAČE UZÁKONĚNÉ PRAVDY a jako s takovým vyvrhelem s Vámi bude nakládáno. Vřele Vám doporučuji, abyste vzal v potaz, kdo jsou (z které rasy pocházejí) ti, kteří ordinují ono „multi-kulti“ -ovšem jen pro ty ostatní. Pro svůj stát „vyvolenců“ vedou přísnou politiku apartheidu... Pozor na ně... nikoho jsem nejmenoval... kdo má oči k vidění, kdo má uši k slyšení...;-)
Dovoluji si Vám, pane Bambusi, poradit: ve svém vlastním zájmu ODVOLEJTE! Ti, na které myslím - a jejichž jméno je lépe nevyslovovat- myslí a jednají tribálně... a i jejich pánbíček je vyhlášený kruťas...Oni totiž ctí heslo: Jeden za všechny a všichni NA jednoho... myslím, že tuším, kdo zde(tedy z obvyklých diskutérů) bude nejvíce vřískat... neberte to ve zlém, pane Bambusi, skoro Vás ve Vašem zájmu prosím, ať třebas máte pravdu, ODVOLEJTE, obraťte to v žert...:„ he he he to jste mi naletěli, že“

Odp: Zahráváte si s ohněm!
Pavel od vody, 2.10.2009 10:37

Tleskám Vlastimile. To jste trefil naprosto přesně.

Odp: Zahráváte si s ohněm!
Packa, 9.4.2010 11:00

Záleží na tom kdo ho podpoří a kdo schová hlavu do písku.

Velmi pěkný článek
Juras, 1.10.2009 23:48

Moc zajímavá úvaha. Evoluční princip jsem přijal v podstatě jako přirozený princip - prostě silnější, mazanější a zákeřnější má větší šanci vyhrát a tak se tyto vlastnosti vlivem času posilují. Pocit, že evoluce už takovým způsobem nefunguje a lidstvo degeneruje, jsem si zdůvodňoval tím, že lidstvo svými poznatky zrušilo přirozené podmínky. Vytvořili jsme podmínky, kdy přežívají úplně všichni a nejvíc se nemnoží exempláře z těch nejkvalitnějších.

To, že se geny nerozkošaťují, ale naopak ořezávají, taková myšlenka mě nikdy nenapadla. Hmm - moc zajímavé :-)

Odp: Velmi pěkný článek
Jana, 1.10.2009 23:50

Myšlenka zajímavá, ale naprosto nesmyslná. Ať Bambus nastuduje něco genetiky, než zas něco podobného vypustí.

Odp2: Velmi pěkný článek
Juras, 2.10.2009 0:13

Můžeš něčím podpořit, proč je ta myšlenka nesmyslná? Tím nastudováním genetiky myslíš přesně co? Konstrukční prvky genů?

Odp3: Velmi pěkný článek
merlinn, 2.10.2009 10:25

Souhlasím s Janou. Lidský genofond je stále bohatší, o žádném ořezávání nemůže být řeč. Už vůbec ne o nejméně zdegenerované rase bělochů. Genetické rozdíly mezi rasami jsou stejné nebo menší, než uvnitř ras samotných. Z genetického hlediska se odlišujeme jen několika zanedbatelnými tělesnými znaky. Pokud se někomu zdá (a to asi oprávněně, záleží, z jakého úhlu pohledu se na to díváme), že bílá rasa (fuj, to slovo tak nerad používám) předběhla ve vývoji ostatní, pak to není nastavením genů, ale spíš bychom měli hledat odpověď někde v evoluci kultůry.

Odp4: Velmi pěkný článek
Jana, 2.10.2009 11:30

Naprosto souhlasím. Nemám co dodat. To, co řekl Merlinn, se naprosto shoduje s informacemi, které mám já a kterým důvěřuji.

Odp4: Velmi pěkný článek
tlapka, 2.10.2009 12:14

Otázka je když se rasy neliší, proč vytvářejí rozdílné typy civilizace. Když se liší neznamená to co je lepší a co horší. Nejlepší jprý sou stejně Asiati.

Odp5: Velmi pěkný článek
merlinn, 2.10.2009 12:48

Rámcově se neliší, co do genetické výbavy. Ale protože v průběhu tisíciletí působily na civilizace různé tlaky prostředí, vynutily si změny v kultůře. Je to jako s problémem dědičnost vs. prostředí u dětí.

Odp6: Velmi pěkný článek
tlapka, 14.10.2009 14:15

Co se počítá do tlaku prostředí?

Odp7: Velmi pěkný článek
merlinn, 14.10.2009 18:54

Prakticky cokoliv, co z vnějšku působí na jedince nebo skupinu jedniců, v tomto případě na celou kulturu a vynucuje si nějaké změny. Odborně se tento proces nazývá akomodace. Např. indiáni v amazonském pralese žijí po stovky, ale spíš po tisíce let tím samým způsobem života. Vysvětluje se to tím, že mají všeho dostatek, tedy, že vnější prosředí si nevynucuje žádné změny nebo přizpůsobení se novým podmínkám. Neznají roční období, zvěře a jedlých rostlin je přebytek. Naopak na civilizace, které byly nuceny obývat oblasti relativně proměnlivé, působily vnější tlaky prostředí, jako např. proměnlivé počasí, proměnlivý výskyt zvěře, někteří obývaly pláně, jiní úrodné nížiny, další jehličnaté nebo listnaté lesy, atd. atd. Tyto a jiné tlaky si vynutily změny, které tvarovaly celé civilizace.

Odp8: Velmi pěkný článek
Alfons, 15.10.2009 2:12

Civilizace je pro ně požehnání na cestě do hrobu.

Odp9: Velmi pěkný článek
ivana Kozárová, 15.10.2009 8:30

moje řeč

Odp9: Velmi pěkný článek
merlinn, 15.10.2009 9:37

Tomu nerozumím.

Odp10: Velmi pěkný článek
Alfons, 15.10.2009 10:06

Zeptej se např. Indiánů kteří zbyli po civilizačním procesu v Americe. Pokud někteří blahodárný vliv civilizace přežili.

Odp11: Velmi pěkný článek
merlinn, 15.10.2009 10:25

Aha, takhle. Ale i ti indiáni měli také jakousi civilizaci a přizpůsobovali se prostředí, ve kterém žili. To jste mě asi špatně pochopil. Nepěju tu ódy na záp. civilizaci, která je, myslím, v jistém směru pokřivená. Kolonizace Ameriky byla výsledkem civilizačního procesu evropské kultury, ale proavděpodobně genocidou pro indiánskou kulturu.

Odp4: Velmi pěkný článek
Juras, 2.10.2009 14:17

Mám pocit že trochu zamlžuješ pojmy. Genofond je sice čím dál bohatší, protože existuje stále více lidí s unikátními kombinacemi genů, ale to nic neříká o genomu. To měl asi Bambus na mysli termínem „genetický kód“ nějakého jedince nebo skupiny.
Podle Bambusovy úvahy sice genofond roste, ale genomy se zjednodušují a jsou si navzájem podobnější. To je to ořezávání.

Odp5: Velmi pěkný článek
santiago, 2.10.2009 15:45

Tak to mi pojmy neodmlžilo.

Ono to myslím právě nefunguje jako při míchání barev, jakože z toho nakonec stejně vyjde šedá. To asi odporuje Mendelovým zákonům. Víte co myslím: znaky se dědí čisté, nemísí se se znaky opačnými. Potomci dominantního rodiče a recesivního rodiče mají všichni jen dominantní znak nebo jen recesivní.

Druhá věc je vliv pohlaví a že různé znaky se mohou navzájem podmiňovat nebo zakrývat. Ale myslím, že v dostatečně velké populaci se sotva udrží nějaký nový degenerativní znak (nebo - jak píšete - „ořezání“).

Odp6: Velmi pěkný článek
Juras, 2.10.2009 16:16

Asi jsem to myslel jinak. Genom chápu jako nějakou sadu genů. celá dohromady určuje charakteristiku jedince - tělesné i povahové vlastnosti - všechno. Kdyby tato sada byla úplná, nosil by s sebou každý všechny vlastnosti: barva očí, počet obratlů, nálada, tvar ploutví, rychlost třepání křídly....
Ale v genomu (resp. v DNA) jsou hluché pasáže, různé druhy mají různý počet genů, takže například žížaly mohou mýt genom ořezaný o gen pro barvu očí...

Nevím, jestli to popisuju srozumitelně. Takhle jsem pochopil Bambuse - degenerace je vlastně pozvolné ořezávání genomu - přestávají se v něm používat vlastnosti, o které už lidi přišli. Třeba pro telepatii ;-) - někteří lidi třeba gen pro telepatii mají, ale je jich menšina. Vetšina lidí tuto vlastnost ale nemá, takže pro většinu lidského druhu je již ztracený, nemá se odkud reprodukovat. Z původního stavu, kdy měli gen telepatie všichni, došlo vlivem degenerace k ořezání lidského genomu. Takže v současnosti je to už jen anomálie, která bude vytlačena úplně, protože nositelé toho genu vymřou (budou mít pravděpodobně neptelepatické partnery a v potomstvu se to bude neustále zeslabovat).

Odp7: Velmi pěkný článek
santiago, 2.10.2009 16:56

Tomu rozumím, ale myslím, že o geny jako takové nepřicházíme, jen o jejich konkrétní mutace (alely a jejich kombinace), které se v populaci neprosadily. Ale vznikají - a pokoušejí se o úspěch - nové.

Co se telepatie týče, ta by se asi prosadila. I když kdekterá žížala by taky byla vděčná za modrý voči.

Odp5: Velmi pěkný článek
merlinn, 2.10.2009 21:41

Jestli zamlžuju, tak ne záměrně. Pochopil jsem Bambusovu logiku, ale z toho, co vím o genetice mi to prostě přijde postavené na hlavu. Několik příkladů:

Už při prvním přečtení lidského genomu narazili genetici na 1183 genů, které vznikly relativně nedávno tím, že si staré geny našich předků vytvořili kopii a ty postupem času začaly sloužit novému účelu. Podobné „dublování“ podlehlo v evolučně nedávných dobách 5% lidské DNA (samozřejmě ne skokově, ale postupným procesem, který pravděpodobně trvá dodnes). Genetici narazili také na 37 „čerstvých hrobů“ – tedy míst, kde naši předci měli funkční geny, ale ty utrpěly těžká poškození a v naší dědičné informaci už nefungují. 1,5% lidského genomu zabírají podstatné informace, které jsou důležité pro přežití, a které máme společné minimálně se všemi savci. Zbytek zabírá „genetická vycpávka“, jíž genetici nepřipisovali větší význam. Většina lidských neměnných kusů DNA měla obdobu v dědičné informaci alespoň jednoho zvířecího druhu. Plná čtvrtina se vyskytovala alespoň u 10 z 12 zkoumaných zvířecích druhů a vykazovala úžasnou odolnost vůči změnám. Udržely se v dědičné informaci savců prakticky beze změny po dobu 330 milionů let.

Protože genetici čtou genom jedince, a ne genofond celé populace, můžeme říct, že se tu bavíme o „tom genofondu jedince nebo skupiny, který měl Bambus namysli“. A v průběhu evoluce zůstalo to důležité neměnné, plus se nabalovaly a kopírovaly další variace genů. Některé sice vymyzely, ale některé nefungkční „mrtvé“ geny zůstaly a jen zabírají místo. Směr je tedy podle mě opačný. Od jednoduchosti ke složitosti, od podobnosti k variabilitě. Každá nová variace, která se uchytí (darwinovci by řekli, která se ukáže jako výhodnější pro přežití, kdežto teoretici sobeckého genu by řekli, která se lépe kopíruje). Doufám, že jsem to ještě víc nezamlžil. Předpokládám ale, Jurasi, že jsem to celé špatně pochopil, viď ;-)

Odp6: Velmi pěkný článek
Juras, 2.10.2009 23:36

No, já mám pochybnosti, jestli vůbec existuje někdo, kdo to správně chápe: možná je to jen ten „nahoře“, kterej to tak vymyslel. ;-)

Odp7: Velmi pěkný článek
merlinn, 2.10.2009 23:59

A tím se zase dostáváme k bibli. Jakmile se snaží někdo zakládat své závěry na této bezesporu moudré knize, ale podle mého určené pro židy, uprchnuvší z Egypta a potřebující pevný řád a krutého Boha (nemluvím teď o univerzalistickém Novém zákoně), tak se prostě neudržím. Nevím, kdo je Bůh a jaké má záměry. Ale myslím, že ani žádné záměry nemá. Myslím, že i kdyby jeho existence byla podložená, nemůžeme ho nikdy pochopit. Tak o „něm“ a jeho díle raději nemluvím, protože by to bylo jenom plácání, stejné jako plácání těch, kteří jen citují bibli, aniž cokoliv chápou. (Teď nereaguju na Bambuse a nechci ho nijak urazit, jde už spíš o offtopic, za nějž se omlouvám)

Odp8: Velmi pěkný článek
Juras, 3.10.2009 1:35

A vo tom to je :-)

Odp2: Velmi pěkný článek
Vlastimil Čech, 2.10.2009 9:11

Genetika jest naukou o dědičnosti a proměnlivosti organismů... nu, ve škole jsem se učil, že je to „Mendel-Morganova jedovatá pavěda“, jejímž jediným účelem je ospravedlnit v očích lidu výhody vládnoucí třídy...Kdežto soudruh akademik LYSENKO! To je vědec Mičurinova formátu! :-)
Doporučujete panu Bambusovi, aby se dal na křížení hrachu, nebo aby pro hrách našel vhodného mentora? :-)... nebo by měl začít ječmen ozařovat roentgenovými paprsky?
Jak hluboké znalosti by měl pan Bambus získat, aby se ve Vašich očích kvalifikoval do besedy s Vámi?
Pokud jste ovšem Vy vysoce kvalifikovanou osobou v této věci, pak se omlouvám a snažně prosím o zevrubné poučení proč se pan Bambus tak třeskutě mýlí a proč jeho nápad, který zde předložil k besedě je nepřijatelný... Paní Jano, názory a vědomosti vědců se vyvíjejí, mění... uvedu další příklady, pokud Vám myšlenková cesta Mendel-Morgan, Lysenko a zpět Mendel-Morgan nestačí...
Jestli jsem dobře pochopil myšlenku pana Bambuse, pak říká, že není vyloučeno, že rozdílné vlastnosti, kterými se jednotlivé rasy živočichů liší nemusí býti způsobeny novým ziskem této vlastnosti ale naopak novou ztrátou vlastností opačných...jistě je to idea neobvyklá, avšak zdá se Vám opravdu tak nepřijatelná? Zdá se, že se dokonce už i podařilo řízeným křížením vrátit - obnovit původní vlastnosti druhu. A napadá mě, není-li celý nesoulad vyvolán jen různým chápáním slůvka GEN... dle slovníku totiž znamená nejen „vlastnost“ jak zřejmě uvažuje pan Bambus, ale je i jménem pro samotného „nosiče této vlastnosti“..

Odp3: Velmi pěkný článek
tlapka, 2.10.2009 12:02

Souhlas. U člověka se objevilo abstraktní myšlení v symbolech a za to taky „zaplatil“: Velmi špatný čich, nahrazen nespolehlivým „citem“, nedokonalý sluch, zahlcen sluchovými symboly, problémy s rovnovánou a koordinací- už jste viděli zvíře které tak často padá na hlavu? ztráta přirozené prostorové orientace, - ani ta husa není schopna zabloudit, sklon k nemocem .. následky civilizačního života a vzpřímeného postoje a pokud uznáme Duši ve všech případech je hříšná.

Odp4: Velmi pěkný článek
Honza K, 6.7.2012 15:06

Teda, to je hezky přitažený za vlasy.
No řekněte, proč by člověk potřeboval čich jako pes nebo žralok, když mu stačí si představit, kde kořist bude a popř. se zeptat kamaráda, jestli ji tam neviděl.
Viděl jsem psa zakopnout (ale na hlavu nespadl, má čtyři nohy) a viděl jsem i psa spadnout na hlavu (byl opilý), stejně tak je plno videí, jak opilá zvěř ztrácí rovnováhu a padá na hlavu - od octomilky po slona.
Zeptejte se jakýhokoliv chovatele, jaké sklony k nemocem mají rybičky, ptáci (o ptačí chřipce jste asi slyšel) atp. To, že zvíře neleží pod peřinou a nepije čaj, neznamená, že není nemocné. Tady je ta degenerace - degenerovaný člověk to vyleží (díky abstraktnímu myšlení - slovům - společnosti) a přežije. Pokud je zvíře tak nemocno, že se mu točí hlava, když chodí (horečka), tak je sežráno.
Možná byste si měl přečíst něco od sv. Františka, ten přírodu pozoroval. Pozorování přírody přes knížky a televizi je nedostačující.

A jak je to třeba
Alfons, 2.10.2009 3:09

u psů a koček?

Odp: A jak je to třeba
tlapka, 2.10.2009 12:16

Rozdíl hlavně ten, že kočka a pes jednají logicky. Člověk má na výběr více možnosti a tu správnou nerozezná, „překombinuje“ atd. Viz Nepřirozená zvířata, Vercors.

Já s přijetím obsahu článku nemám žádný...
slayd, 2.10.2009 8:30

Já s přijetím obsahu článku nemám žádný problém. Kdo tomu nevěří, ať si klidně vrhne do náručí první černošky atd. ... P.S.

Odp: Já s přijetím obsahu článku nemám žádný...
Alfons, 2.10.2009 9:06

Bohužel nemám po ruce černošku, takže nevím.

Odp2: Já s přijetím obsahu článku nemám žádný...
tlapka, 2.10.2009 12:17

Je mi to Moc líto, ale neznám intimně ani jednoho černocha :-(

Milá Jano
Bambus, 2.10.2009 11:53

nemám teď čas na nějaké rozepisování, ale jedno si teď na rychlo neodpustím. Článek jsem napsal tak aby byl v souladu s Biblí. Proto jsem hned do prvního odstavce vrazil Darwina, protože ať chcete nebo ne, pokud věříte v evoluční teorii, musíte být rasisté. Možná proto je pro vás, Jano, tento článek jako pěst na oko. Řeknu li to polopatě, Bible tvrdí že jsme všichni ve stejném průseru, někdo víc a někdo míň, ale „musíme si pomáhat“ dostat se z toho ven. Naopak evoluční teorie tvrdí, že v žádném průseru nejsme, a že musíme soutěžit o své místo na Zemi. Soutěžit - o pomoci v evoluci není ani slovo. Proto jsou darwinisté rasisté.

Dovolte mi jednu hloupou otázku. Dokážete přednést důkazy o tom, že evoluční teorie o přeměně druhů z jednoho druhu do druhého je pravdivá? Bible tvrdí že každý druh dá vzniknout pouze bytostem svého druhu, a že žádný vývoj od druhu ke druhu neprobíhá. Dokážete napadnout a vyvrátit toto biblické tvrzení? Pokud to dokážete, dokážete víc než já za posledních pět let.

S pozdravem,
Bambus

Odp: Milá Jano
tlapka, 2.10.2009 11:56

Já nejsem přesvědčený Darwinista ale ta podobnost člověka a opice je podezřele nápadná.

Odp2: Milá Jano
Bambus, 2.10.2009 12:05

mslíte i s tou kostí co má šimpanz v penisu? to by mě zajímalo jak to bylo u lidí přírodně vyselektováno :-)

Odp3: Milá Jano
tlapka, 2.10.2009 12:18

Však mužům Viagra nebude stačit a nechají si tam kosti voperovat. Jinak nevím proč hledáte podobnost právě zde.

Odp4: Milá Jano
Bambus, 2.10.2009 12:40

protože jestli jsou šimpanzi naši bratři, je zde menší evoluční problém

Odp2: Milá Jano
Juras, 2.10.2009 14:36

O čem ta podezřelá nápadnost může svědčit?
Mně připadá podezřele nápadná podobnost bicyklu a motorky. Nabízí se mi tyto možné odpovědi:
a) bicykl a motorka měli předchůdcekoloběžku, která vyhynula. V boji o přežití ji převálcovaly mutace s lepším pohonem.
b) Existoval moped, který měl šlapátka a motor. Časem jeho potomci zdegenerovali - některým ubyl motor, jiní přišli o šlapátka.
c) Existuje dobrý konstruktér, který vlastní určité množství patentovaných konstrukcí, které opakovaně používá na různé výrobky, v různých kombinacích. Proto všechny jeho výrobky vypadají hodně podobně - auta i motorky jezdí na benzín, motorky a koloběžky mají řídítka - ta má i skůtr, ten ale zase nemá lyže. Všechny jeho výrobky jsou tak geniálně zrealizovány, že u některých nevědoucích lidí vyvolaly pocity jiného příčinného vztahu. Povýšili vztahy podobnosti principů dílčích technologií použitých ke konstrukci na odvozování ničím nepodložených úvah o vztazích mezi hotovými typy výrobků. A začaly se objevovat věty jako: Dětské odrážedlo nežije na souši odjakživa. Jeho předchůdce - kláda (na níž lze také sedět obkročmo a plavat po vodě) vylezla z moře na pevninu a narostla jí kolečka, protože to na souši potřebovalo k životu. Část odrážetdel potom žila v zemích věčného sněhu. Těm byla kolečka naprd, proto jim zakrsla a přeměnila se na sanice. Všichni - kláda, sáně i odrážedlo - patří do jedné vývojové linie.

Odp3: Milá Jano
zvoník, 3.10.2009 5:00

To je Jurasi, skutečně výstižné přirovnání. A víš proč se nezmiňuješ o kostitřasu? Protože skončil v odpisu. A řada lidí, včetně mě, se právě vidí jako ten kostitřas... Nemá holt budoucnost. Proto Romové množte se!

Odp2: Milá Jano
man, 3.10.2009 11:53

Až doposu jsem celkem v klidu četl, někdy se pousmál, ale stále čekal, kdo se vrátí k začátku této debaty. Je smutné, že to musel udělat sám autor. Pravda udělal to tak polopaticky, že je to pochopitelné SNAD pro včechny debatující.
Já nejsem přesvědčený Darwinista ale ta podobnost člověka a opice je podezřele nápadná. ? . ? ? Jestiže to otočím a zeptám se. Jak je tedy možné, že se SLON a DAMAN na první pohled tak málo podobají a přitom jsou v úvozovkách příbuzní???###

Odp3: Milá Jano
zvoník, 3.10.2009 12:05

Ano, ano! To je pravda! A člověku je také více geneticky podobné prase než opice. Ale tam by to pochopitelné bylo, že?

Odp: Milá Jano
krok kolemjdoucí, 2.10.2009 12:49

Článek jsem napsal tak aby byl v souladu s Biblí.
To vysvětluje vše a další diskuse je zcela bezpředmětná.

Odp2: Milá Jano
tlapka, 2.10.2009 13:34

Nejlepší diskuze jsou ty bezpředmětné, jelikož není třeba vědět k tomu nic.

Odp: Milá Jano
zvoník, 2.10.2009 14:13

No, a abych tomu dal taky korunu já, tak vám všem napíšu, že souhlasím úplně se všemi, tedy i s Bambusem. Tedy i s tou evolucí.
Proč? Protože i já jsem se ,,vyvinul" a nedědil jen vlastnosti po svých rodičích, jak bývá možná běžné. Fyzické vlastnosti snad, ale ty ostatní vůbec!
Já jsem prostě synek jen nemajetného strojního mechanika později lampasáka, na nějž byl uplatněn ze stran socialistického státu branný zákon. Z druhé strany jsem také synek chudé švadleny, která využila šance být úřednicí na vysoké škole. Nezdědil jsem ovšem po nich jejich politické zaměření z budovatelských 50 let, i když mě k tomu usilovně vedli v rámci svého politického přesvědčení idealistů. Táta sám sebe obětoval a zemřel ve svých 44ti a mých 16ti letech na získanou srdeční vadu v armádě. Nebylo mu pomoci a zmeškal tím jako první plánovaný pacient vlastní transplantaci srdce v Československé socialistické republice. Vlastní smrtí přenechal toto prvenství jiným. Máma dodnes žije ve svém idealistickém politickém přesvědčení...
He,he,he.Vlastním evolučním vývojem jsem tedy já, jejich syn, dospěl k zálibě v úplně jiné řemeslné práci s poměrně nutně náročnými znalostmi v různých navazujících oborech na své povolání, abych mohl celý život provozovat svoje získané polygrafické zaměření. Pochopitelně se tím dnes nedá materiálně zbohatnout (jako například v bankovnictví nebo v soudnictví), protože řemeslo jako takové už dávno nemá zlaté dno, čili absurdně ani budoucnost, neboť zlaté dno dnes systematicky vykopávají ekonomičtí zlatokopové svými manažerskými podvody a říkají tomu odborně development. Řemeslně pracovat začíná příslušet otrokům společnosti, čímž se tento společenský řád vrací i do dnešní demokracie (pro Alfonse - to je ta morálka, kterou Alfons chybně a křivě přisuzuje komunistickému režimu!). Abych já sám, registrujíc tento jev, udržel vlastní morálku na určité výši, zůstal jsem u řemesla, a dělám a jsem skutečně ručním zvoníkem v Praze o okolí bez finanční náhrady za tuto službu. Jak to možná souvisí s vašimi tvrzeními o vývoji a proč jsem se vývojem dobral až sem, o tom si prosím udělejte obrázek sami. Moje bývalá žena (studentka všeobecného humanitního vzdělání) si, pro romantičnost mé činnosti, ale i povolání, mě sama našla v naději, že sama v životě nějak zbohatne způsobem jaký zde již prezentovala Bára Š. To se jí podařilo jen tím, že jsem se nechal v pětačtyřiceti očesat a obrat o vlastní syny. Nyní již v tomto nedám nikdy žádné příležitost ani po stránce citů a prý údajně nutných tělesných potřeb. Blbost..., je to jen neřestná propaganda obnovitelů babyboomu a chtivých či neřestných žen.
Uvádím tento svůj příklad jako celkem jasný vlastní vývoj. Kdyby to totiž nebyl vývoj, opakoval bych své chyby v naději tím, že bych vytvářel náhradní stejná řešení ve stejných směrech svého života, jako to udělá skoro vždycky většina lidí této společnosti. Jestli to někoho otrávilo, nemusí se pochopitelně vyjadřovat.

Odp2: Milá Jano
santiago, 2.10.2009 15:55

Odpusťte mi prosím poznámku, že v polygrafii navazující na bankovnictví nebo soudnictví se materiálně zbohatnout dá :)

Odp3: Milá Jano
zvoník, 3.10.2009 7:18

Poznámku odpouštím, ale pravda to není z pozice dlouholetého ofsetového tiskaře, který své řemeslo nikdy neflákal.
O bankovnictví nechci raději vůbec slyšet. To jsou podvodníci a paraziti. Uvedu tři příklady: 1) Citibanka mě dostala přes bonusbody za účty z mobilu přes O2 a nabídla kredit kartu na nákupy. Přestože jsem kartu nikdy neaktivoval, protože jsem ji nepotřeboval, účtovala si za fiktivní vedení účtu 50 Kč za měsíc! Při nezaplacení částky, i když jsem je na neaktivaci upozorňoval, mi další měsíc účtovali úrok z půjčky za nezaplacený poplatek! A to se ještě zdráhali zrušit smlouvu! - Nakopat do řiti.
2) Druhá zkušenost s Raifkou: Stavební spoření na 5 let a rok před koncem mi hnuli s účtem a převedli někomu mých 5 tisíc omylem. Výsledek byl, že jsem přišel o státní podporu za celé období 5ti let, i když se mi peníze později vrátily. Jediná moje reakce mohla samozřejmě být vybrat všechny peníze se ztrátou, zrušit smlouvu a jejich další ,,výhodné" nabídky ignorovat. - Také nakopat do řiti.
3) Třetí případ je Česká Spořitelna: Překlenovací úvěr na byt. Jasné podmínky. Na 400 tisíc splátka 3500 měsíčně a k tomu úrok 1300 též měsíčně + povinné pojištění na život a pojištění zdí bytu, kdyby barák spadnul. Celkem 5600 měsíčně za nic jen to fikne. Docela výhodné, co? Kamarád se to dozvěděl a pomohl. Přinesl jsem dlužnou částku po roce splácení do spořky na stůl. Podle smlouvy ji vzali, ale upozornili mě, že přijdu o státní podporu. Moje odpověď byla, že roční úroky přece přesahují tu státní podporu a navíc to pojištění? Jejich odpověď byla, že ale stejně přijdu o tu státní podporu. Jednání jak s debilem.
Teď otázka na závěr:
Myslíš si Santiago, že na základě takových přístupů může mít člověk iluze, že za pomocí bankovních služeb zbohatne? Jestli jo, pak napiš jak jsou banky tiskařům prospěšné a k čemu je potřebují, aby tiskaři zbohatli. Zatím mám, díky jim, jen víš co?....
O soudnictví se raději zmiňovat nebudu.

Odp4: Milá Jano
Vlastimil Čech, 4.10.2009 19:16

Obávám se, že zde existuje jakási možnost pro tiskaře jak zbohatnout v souvislostí s bankovkami... což takhle pomoci soukromě Státní tiskárně cenin?;-)
I soudy by si (jen při smůle tiskaře) mohly přijít na své!

Odp5: Milá Jano
zvoník, 4.10.2009 23:25

Hmm, velice vtipné...
Tisk bankovek nelze imitovat klasickým ofsetem. Na bankovkách je použito několik druhů tiskových technik, na které nemůžou a nesmějí být vybaveny klasické průmyslové ofsetové tiskárny, byť jsou soukromé. Kombinovaným použitím těchto různých technik se vytvoří řada ochranných prvků, které jsou velmi lehce zjistitelné, když člověk ví o co se přesně jedná. Proto jako kvalitního falzifikátu lze bankovka použít jen za předpokladů přesné znalosti posloupnosti její výroby a zároveň vlastnit veškeré technické vybavení té výrobny, což je v souvislosti při číslování bankovek naprosto nemožné. A to všechno ještě s rizikem obrovského průšvihu. V bankovnické praxi je dokonce znám případ, že je možno zjistit i jako falešné bankovky, které byly tajně vyrobeny ve stejné dílně stejným postupem v pozici jako souběh originálu se stejným číslováním. Čili dostanete do rukou dvě naprosto stejné bankovky se stejným číslem a musíte umět rozeznat tu, která byla vyrobena jako druhá. I toto je možné, když znáte způsoby tiskových technik.
V tomto normální tiskaři nemají šanci. Jenom hlupáci si myslí, že je možné bankovky všelijak falšovat. Promiňte, pane Čechu, to není mířeno na Vás. To je obecně pro ty, kteří se o to marně někdy snaží.

Odp2: Milá Jano
ivana Kozárová, 2.10.2009 23:40

Nechť to není bráno jako impertinence,ale místo té Evoluce bych spíš dosadila vedení Duchem..Vaše okolí Vás asi mnohdy nechápalo,ani nemohlo. Bezpochyby to nebyl žádný náhodný vývoj,ale zvítězilo zde vskutku něco silnějšího,dokonce silnějšího,než rozum. A protože jste s tím byl v souladu a nebránil tomu,je to tak. Přeju vám mnoho požehnání na Cestě.

Odp: Milá Jano
Jana, 2.10.2009 19:46

To s darwinismem a rasismem jsem moc nepochopila. Pro mě to z toho nevyplývá. Darwin jen popisuje situaci v přírodě, nedává žádné návody. My jsme lidé, máme snad nějaké cítění, nějaké normy, morálku. Nejsme tak úplně zvířátka.
Jinak - Bible byla napsána dávno, jazyky, která většina z nás neovládá. Jak si může být někdo jistý, co tenkrát mínili slovem, které dnes bylo přeloženo jako druh? Mohl bys citovat přesně, kde Bible tvrdí, že vývoj neprobíhá? Děkuji.
Pokud vím, ani papež není v podstatě proti evoluci.

Odp2: Milá Jano
Bambus, 2.10.2009 21:43

Souvisí to s tím tak, že Darwin byl přesně typ rasisty, který zde napadáte. Darwin byl zastáncem praktik, jenž později uvedl do praxe Adolf Hitler. O tom se evoluční teoretikové příliš nezmiňují, ale je to pravda. Ono si stačí jen přeložit plný název jeho knihy, aby člověk pochopil odkud vítr fouká:

Pojednání o původu druhů přírodní selekcí, a o zachování preferovaných ras v boji o přežití.

Jinak evoluce podle Darwina předpokládá, že druhy se vyvýjejí z jednoho druhu do druhého. Evoluce předpokládá, že život začal formou jednobuněčného organismu, potom z toho vznikla ryba, pak plaz, z plaza se vyvynula krysa, z krysy opice, z opice člověk. Já této historce také dříve věřil, a to do chvíle než jsem zjistil, že neexistuje jediný ověřený nález „mezičlánku“ mezi jednotlivými živočišnými druhy. Z paleontologie víme zcela jistě pouze jednu věc: žáby rodí žáby, ptáci rodí ptáky, lidi rodí lidi, krokodýli rodí krokodýly. Přesně tak jak se to píše v Bibli.

Na závěr snad jen že Bible netvrdí že vývoj neprobíhá. Bible tvrdí že vývoj probíhá - od desíti k pěti. Narozdíl od evoluční teorie, Bible tvrdí že kvalita světa se časem zhoršuje, a že nedochází k žádnému biologickému pokroku, ale úpadku.

Promiň, ale do citací se mi teď zrovna nechce.

Odp3: Milá Jano
ivan, 5.10.2009 0:05

Proč by se druhy měnily lineárně z jednoho do druhého, když je stejně pravděpodobé, že tak mohou činit i paralelně.

Odp4: Milá Jano
Bambus, 5.10.2009 1:07

nerozumím ti, jak se mění lineárně a jak paralelně?

Odp5: Milá Jano
zvoník, 5.10.2009 9:43

Ještě by se mohly měnit sériově. Anebo geometricky. A to celé pak v paralerním souběhu, ale jen za předpokladu, že to nebouchne.

Odp6: Milá Jano
tlapka, 15.10.2009 12:10

V tom případě použijte čísla „e“.

Odp3: Milá Jano
Honza K, 6.7.2012 15:52

Tak to by mě teda zajímalo, co vlastně myslíte slovem rasista - jaký praktiky? vraždění méněcenných ras? Darwin nechtěl nikoho vybíjet, jen pozoroval přírodu a přišel na to, že ty schopnější, preferovanější rasy více přežívají v boji o přežití.

Ano, jeden druh vzniká z druhého. Nevím, co myslíte vývojovým článkem, mezičlánkem. Asi si to představujete, že byl jeden druh krysy, a hned druhej druh uměl lézt po stromech, takže byl opicí.... http://en.wikipedia.org/wiki/Evolution_of_the_horse tady je jeden příklad mezičlánků. Že žáby rodí žáby a lidi rodí lidi je správné. Jestli si myslíte, že v paleontologickým záznamu (neskutečně nepatrným záznamu mrtvol z neskutečně velkého počtu tvorů, kteří kdy na Zemi žili) nalezneme matku krysy, která rodí opici (či jakýkoliv zrod nového druhu tímto způsobem), tak jste hodně naivní. Fosilní záznam je hodně tenký, je plno organismů, o kterých se ví, že museli existovat (stopy, otisky zubů), ale v životě se jejich tělo nenalezlo, tedy se neví, jak vypadali.

Informujte se víc o evoluci, zatím máte poznatky jak z leporela.

Odp: Milá Jano
Pavel od vody, 6.10.2009 20:46

Jako důkaz bych doporučil shlédnutí filmu Stvoření světa od Jeana Effela s nádherným komentářem pana Wericha.
Jiné teorie slouží jenom k matení veřejnosti. ;-)

Snad sezde vyskytuje ještě jeden...
Vlastimil Čech, 2.10.2009 13:09

Snad se zde vyskytuje ještě jeden problém: co jest rasa a co jest již druh... obvykle se soudí, že druh se vyznačuje možností plodit spolu plodná mláďata... tedy ku příkladu mezek a mula jsou produkty mezidruhového křížení a jsou neplodní... totéž třeba lev + tygr = neplodný potomek... ovšem existují i příklady, kdy výsledkem mezidruhového křížení je plně plodné potomstvo... vlk + pes, různé druhy žab atp... a jak je to s třeba s tak anatomicky odlišnými Hotentoty... jsou jinou rasou, nebo jiným druhem?
pokud se týká Bible, pokud si dobře pamatuji, měli by všichni lidé pocházet ze synů Noe... Sem, Cham, Jafet... Snad pan Bambus ví, které rasy a kteří národové vznikly z jednotlivých synů Noe... tuším, že my jsme podle toho potomci Jafeta, Semity jsme už probírali, a pak by na černochy zbyl ten Cham... ovšem co třeba právě s těmi Křováky? Černochy dozajista nejsou... a co lidé Asie, Polynésané, Aboriginové.... u kterého přeživšího Velkou potopu je třeba hledat jejich původ? Snad někdo z věřících je lépe obeznámen... paní Ivana? Pan Zvoník? Pan Živor? Budu povděčen za poučení

Odp: Snad sezde vyskytuje ještě jeden...
slayd, 2.10.2009 13:30

Ten zbytek nezařazených ras pane Čechu stvořil zase ďábel, aby pokazil našemu pánu jeho veledílo. Je zajímavé, že ďábelští lidé např. polynésané jsou více v pohodě než lidé Boží...
Proč asi??? P.S

Odp2: Snad sezde vyskytuje ještě jeden...
tlapka, 26.10.2009 12:56

Protože mají svoje ostrovy. Musí tam být krásně a není tak takovej kravál jako tady, je tam teplo a rostou tam dobré bobule..

Odp: Snad sezde vyskytuje ještě jeden...
tlapka, 2.10.2009 13:40

Je teorie, že dříve se křížili všichni mezi sebou. Viz Minotaurus, Kentaur, někdo si dovolil mít tři hlavy, osm rukou, kočičí hlavu, jedno oko nebo oči jako Argus. Pak přišel první komunista a řekl: Všichni budou mít stejně, to není žádný pořádek. A teď už jsou potíže třeba když je albín.
Ovšem genetici to odfiltrují a to budou zase lepší časy.

Odp2: Snad sezde vyskytuje ještě jeden...
santiago, 2.10.2009 16:10

Tlapko.

Nevím, co tím „to“ myslíš. Já bych řekl, že významná část genetiků považuje za lepší časy důsledné odfiltrování neúspěšných mutací, nikoli obnovení rozpustilých mejdanů s kentaury.

Also sprach Zarathustra.

Odp3: Snad sezde vyskytuje ještě jeden...
slayd, 2.10.2009 20:43

Jasně! Po světě budou běhat jen dlouhonohé štíhlé blondýny, pěkně geneticky vyvinuté a každej mužskej neandrtálec bude mít k dispozici tuto ženštinu v barevném provedení: zrzka, černoška, bruneta, asiatka atd.
Zase diskriminace... P.S.

Odp4: Snad sezde vyskytuje ještě jeden...
Vlastimil Čech, 2.10.2009 21:00

he he he... tu štíhlou BLONDÝNU v barevném provedení zrzka bych si přál vidět, pane Slayde...

Odp3: Snad sezde vyskytuje ještě jeden...
tlapka, 15.10.2009 12:13

Třeba některé by mohly být úspěšné, nebo by s nimi byla aspoň legrace.

Odp4: Snad sezde vyskytuje ještě jeden...
., 1.11.2009 22:47

No, Tlapko, hlavně musí mezi nimi být volný přírodní výběr :-), aby každá mohla předvést své schopnosti, a aby ty „neschopné“ byly propuštěny bez uvedení důvodu. Ty „schopné“ budou propuštěny později, až své „schopnosti“ ztratí. :-) A nebude to dlouho trvat !

Odp5: Snad sezde vyskytuje ještě jeden...
zvoník, 2.11.2009 20:19

O jakých schopnostech to mluvíte? Chci se poučit, abych byl taky schopný...
A vůbec..., je lepší být schopný, nebo normální? Jak to tak tady pročítám, tak budu raděj neschopný... Schopnost zvonit si zachovám.

Odp6: Snad sezde vyskytuje ještě jeden...
., 2.11.2009 22:41

Zvoníku, to se tady už omílá dlouho, a v současné vlčí společnosti ještě déle: soušasní mocní si totiž vymysleli separaci a segregaci lidí na tzv. „ schopné “ ( myslí tím ty, kteří mají moc a proto i práci a peníze) a na tzv. „neschopné“, kteří nemají ani moc, ani práci, a proto ani mzdu, a tudíž je s nimi možné nakládat téměř bezprávně a někdy hůř, než s dobytčetem.

Ale to současné „třídění“ lidí přece z praxe už dávno znáš. Jenom sis možná neuvědomil tu moderní hantýrku „ schopný“ versus „neschopný“ :-).

Odp7: Snad sezde vyskytuje ještě jeden...
Juras, 2.11.2009 23:45

Ano, a taky vymysleli separaci na úspěšné umělce, sportovce, vědce, atd.... Takhle ty lidi rozdělili a ostatní nemají šanci. Např. Karlu Gottovi přáli hodně, Evu s Vaškem taky upřednostnili. Ti ani nepotřebují práci, mocní jim zařídili královské honoráře a všude je protěžují. Naopak Lojzík z Horní-Dolní, tomu už odmalička zařídili, že nosil z hudebky čtyřky a proto teď nikdo nechce, aby jim zpíval na koncertech. Jsou to fakt obludy...

Odp8: Snad sezde vyskytuje ještě jeden...
zvoník, 3.11.2009 21:51

To je tzv. hypotéza. Ano. Jestli nějaký Honzík z Horní-Dolní existuje, pak na něj lidé chodí. Co se týče protěžovaných celebrit, tak o tom si zde přece nebudeme psát. To všichni víme, jak to probíhá. Je-li někdo výjimečný jako Karel Gott, tak tam je to jasné, ale to ostatní je jenom morální marast a obchod s bílým masem zvláště v oblasti ženských takyumělců a mohly mít v hudebce i jedničky stejně jako čtyřky.

Odp6: Snad sezde vyskytuje ještě jeden...
Honza K, 6.7.2012 15:56

Pokud většina lidí bude schopných, pak to bude normální.
normální >> běžný, obvyklý, pravidelný, průměrný; představující normu

Odp2: Snad sezde vyskytuje ještě jeden...
ivana Kozárová, 2.10.2009 23:46

První Mojžíšova,šestá kapitola,čtvrtý verš.
Podle některých komentátorů nefilim - poražeči- spadli s nebe,což znamená,že to byli padlí andělé,kteří plodili s pozemšťankami hybridní tvory....

Odp3: Snad sezde vyskytuje ještě jeden...
Alfons, 3.10.2009 3:14

A to tady dokáže málokdo pochopit.:-(

Odp4: Snad sezde vyskytuje ještě jeden...
slayd, 3.10.2009 6:26

Já tomu věřím. Co nepokazí ďábel nebo padlý anděl, to zcela určitě zprzní politik jakékoliv strany. A voni ještě potom s chutí plodí další své potomky. Vymění starou samici za mladší a na světě přibudou další evoluční parazité...
Bůh měl dávno zakročit a provést jejich sterilizaci pomocí nějakého skrytého triku, se kterým si ani celé PEKLO neporadí!
-------------------------------------------------------
No nic. Nám se to plácá na svíci, ale co ti zavalení námezní dělníci pod spadlým berákem? Jejich těla pod sutí a duše v nebi...?????????????????? Dám si kafe a... jdu na florbal! Tohle je ztracený... P.S.

Odp5: Snad sezde vyskytuje ještě jeden...
zvoník, 3.10.2009 7:47

Za ně se můžeme jenom modlit... Státu je to jedno, protože ten potřebuje najít jenom viníka, aby se právní řád mohl nažrat. Jinak je nejvyšší cynik. A nález mrtvého oznámí pozůstalým pomocí SMS...

Odp5: Snad sezde vyskytuje ještě jeden...
ivana Kozárová, 3.10.2009 20:15

Slayde,myslím na ně furt. Znala jsem kluky z Ukrajiny,co tady kopali výkopy pro plyn. Za deště,mrazu a sněhu. A naši se jim jen smáli.... Jeden z nich měl srdeční vadu a zkolaboval. Nebýt mého kamaráda,už by nebyl naživu. Zaplatili jsme jim cestu domů. Zaměstnavatel jim dlouho nechtěl vydat doklady. Až po nějaké době,kdy jsme dali najevo,že neustoupíme. Je to všivárna.

Odp3: Snad sezde vyskytuje ještě jeden...
zvoník, 3.10.2009 7:39

No, tak to je zcela jasné.
Oba máte pravdu. Protože do internetové schránky mi od různých srandistů přišly fotky různých žen Slaydem popisované pro nenasytné muže. Byly na nich ony blondýny a měly čtyři prsa a vícero jiných ženských částí a nebylo to jako dokonalá fotomontáž. Takže kdo chce vidět, může. Protože přišlo i mně, když jsem nechtěl.

:-)Tak to má být!!! „Dav“ dostal další...
skogen, 3.10.2009 11:25

:-)Tak to má být!!!
„Dav“ dostal další téma a nyní - nyní se dave rvi ,kousej řezej,tak je to správné a splnilo to zásadní účel!Jaký,že?No,za prve odvedení pozornosti o palčivých problému lidstva. To,že zde někdo( s prominutím) bohapustě vykecáva a život??No a život je přece o něčem jiném,např.dnes již víme,že oceány během nekolika desítek let stoupnou o d v a (!) metry!!Důsledky si vydedukujte sami,nebo najděte příslaušná varování vědců na NETu!Dále změna tepelných podmínek v Evropě a důsledky???Nebo??No přece kdo bude tím,jež přebere úlohu vedoucí velmoci po USA,jejichž sláva k zenitu byla již překročena??To jsou dle mne zásadní témata,vážení !! No a k té „barevnost“zde jsem velmi tolerantní a nemíním to rozvádět!:-(

Odp: :-)Tak to má být!!!„Dav“ dostal další...
zvoník, 3.10.2009 12:46

No, a co s tím uděláme Skogene?
Jak začneme jednat? Budeme to muset probrat někde u piva, co? Ale někdo na pivo nechodí, že? Má tedy chodit začít? Tak to teda ne! K tomu se svést nenechám, protože o jalových problémech nemůžou jednak jednat plebejci. A jednak myslím, že bys to ani nebral. Ale mohu Ti slíbit, že se na všechny pomodlím a budu zvonit, když to pan farář dovolí. Napiš teda, co bude dělat ten, komu to nejvíce leží na srdci a vyžaduje, aby se to řešilo jinak, než kecáním na svíci, a hlavně MÁ NA TO MOC!
A co se týče toho národa, který snad svým přičiněním umožní převzetí moci někým jiným nad světem a sebrat prvenství milostivým pánům Amíkům, tak právě oběma (nebo všem třem) lze jenom doporučit, že musejí nechat žít každého, jestli chtějí žít sami. Nejde to udělat jako s indiány! Jinak to všechno totálně poserou. Ale jestli to podělat chtějí, nelze jim to zakázat a ani vymluvit. To snad víš také sám... Jinak ten Tvůj příspěvek ještě logicky mohla vytvořit možná bledá závist, že si někdo dovoluje být lepší a mocnější, než země neomezených a drancovacích možností. Ale zde idealisticky doufám, že to tak z Tvé strany není. Mě ta soutěživost nechává naprosto klidným jako fotbalový match finalistů, protože nefandím a nikdy jsem ani nefandil. Jen některé ,,demokratické" postupy Američanů jsou nedemokratické, a proto jsem proti nim úplně stejně, jako proti postupům totalitním. A ta demokracie, či demolicie, se totalitě již velmi přiblížila! A to je mnohem nebezpečnější než ty změny, o kterých píšeš.

Odp: :-)Tak to má být!!! „Dav“ dostal další...
Bambus, 3.10.2009 13:17

Opravdu víme že oceány stoupnou o dva metry?

Odp2: :-)Tak to má být!!! „Dav“ dostal další...
Alfons, 3.10.2009 15:43

Tak málo?

Odp: :-)Tak to má být!!! „Dav“ dostal další...
Juras, 3.10.2009 14:56

To ses moc netrefil. Na tvoje „zásadní témata“ jsou tady již existující diskuse u jiných článků. Pokud by Ti nějaké téma chybělo, mohl bys „davu“ napsat vlastní článek. Pokud nemáš co říct k věci, tak by ses neměl v tomto tématu zapojovat.

Odp2: :-)Tak to má být!!! „Dav“ dostal další...
slayd, 3.10.2009 20:34

Jestli stoupne, tak potom zase určitě klesne. To je zákon! Předpovídat budoucnost je dobrý kšeft, ale jak bude svět vypadat skutečně neví dnes samozřejmě nikdo z těch rádoby mudrců.
Jsou to jen vyžírkové a prázdné hlavy plné planých žvástů...
-------------------------------------------------------
U nás to dopadlo 2:2. Dva zápasy výhra a dvakrát prohra - čili vlastně rovnováha.
Myslím, že se takto dějí události na světě celkem všude stejně. Jednou + a podruhé mínus a jednou nahoře a podruhé dole. Země je stejně skoro kulatá, takže když půjdete pořád vpravo, skončíte tam, kde je nyní vlevo... Už chápeme, že jo? P.S.

Odp3: :-)Tak to má být!!! „Dav“ dostal další...
zvoník, 5.10.2009 9:50

Pepa Nos o Zemi kulaté složil pro děti krásnou píseň! Tam se zpívá právě o té vlastnosti, že když se jde někam, skončí se úplně někde jinde. Fakt úžasné myšlenky! Sežeňte si ji.

Odp4: :-)Tak to má být!!! „Dav“ dostal další...
., 6.10.2009 23:08

Ano Zvoníku, píseň znám a bylo by potřeba donutit všechny politiky, aby si ji zpívali jako hymnu před každým jednáním. Pak by neničili lidi nezaměstnaností a bezohledně neprošustrovávali desítky miliard státních peněz na nepotřebné účely.

Stoupá a stoupá
sysel, 5.10.2009 0:34

Něco pro chytré hlavy: naplňte sklenici ledem, zalijte vodou a nechte roztát. O kolik stoupne hladina. Tak snad abysme do toho oceánu trochu přičůrali.

Odp: Stoupá a stoupá
zvoník, 5.10.2009 14:16

Pokud jde o přičůrání, tak se už dávno přičůrává.
Pokud jde o doporučený zkušební postup se sklenicí, tak nápad dobrý, ale efekt opačný a provedení též. Kapalina zvaná voda zmrazením nabývá na objemu, čili roztátím svůj objem zmenšuje. V zimě se mrazem přece trhají i chladiče a bloky motorů, a na jaře společně tečou. Z toho všeho vyplývá, že pokud je tedy zmrzlé ponořeno již v moři např. dřívějším spadnutím ze skály někde na jihu zeměkoule, a tedy v moři dále taje, je dle Archimédova zákona již hladina zvedlá o objem celé kry vyjma té její vyčnívající části, a následným táním v moři nemůže hladina klesat (dle sklenicového pokusu) a dokonce ani stoupat, neboť velká většina plovoucího ledovce je stejně už pod hladinou. Větší objem plovoucí zmrzlé vody se vlastně kompenzuje vyčníváním kusu ledu nad hladinu a táním se objem vody z ledovce zmenšuje a obě vody jsou kompatibilní. V ten moment (dejme zde možnost čůracímu návrhu), když se teda pořádně přičůrá, nevytvoří se na moři ani vlnka vlivem změny hladin, protože všichni nikdy nečůrají najednou a vlivem koloběhu vody v přírodě se voda z moře stejně odpaří a v něm zůstane jen močovina. Zde by bylo zajímavé vědět, jestli taky čůraj ryby. Jestli jo, pak by stálo zato vědět, kde upíjejí, že neklesá množství vody a voda se stále nemění se v moč.
Je zde ovšem jiná okolnost, a to právě ten koloběh vody v přírodě. Napršelá a zmrzlá voda na pevninách jižního pólu a v oblastech Grónska má určitý objem, který v momentě zmrzlého stavu nemá co dělat s objemem vody v mořích (jen možná to, že kdysi před tisíciletími z moře ta voda ubyla), protože není pomocí Archimédova zákona v kontaktu s kapalinou moře, čili neovlivňuje výši jeho hladiny dnes. Je otázkou nataje-li někdy toto množství zmrzlé vody z pevnin zpět do moře, a o kolik ta hladina moře právě stoupne, co?... Asi se dá objem ledu na pevninách spočítat, a představíme-li si ho plavat naráz v moři, jako led, tak o kolik ta hladina stoupne? Myslím, že kdybychom chtěli, aby to bylo jenom o málo, museli bychom hodně chlastat vodu z ledovce za pomoci firem, které ho dovážejí, abychom ty ledovce zlikvidovali rychleji, než stačí sami roztát, ale kam bychom chodili potom čůrat, to je otázkou? Leda si na něm udělat uzel a dámy zašpuntovat, a držet to v sobě, abychom zachránili přímořské oblasti před zatopením. Asi to neberete, co?

Odp2: Stoupá a stoupá
Honza K, 6.7.2012 16:17

„Zde by bylo zajímavé vědět, jestli taky čůraj ryby. Jestli jo, pak by stálo zato vědět, kde upíjejí, že neklesá množství vody a voda se stále nemění se v moč. “

možná proto jsou zdejší teoretikové tak, řekněme podivní. Když neví, že ryby čůrají, a že moč jakožto molekula bohatá na dusík se zapojuje do koloběhu, pak se nedivím, že mají nedostatky i v evoluci.

Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
ivan, 4.10.2009 18:10

Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je argumentace tvrzením, které sebou nenese žádný důkaz. To, že je Země kulatá je už dávno vyvrácený fakt, přestože se ono tvrzení vžilo do podvědomí lidí tak hluboko, že už o něm už nikdo nepřemýšlí, přestože ví, že tomu tak není. Připouštím, že je Země zaoblená, ale nikoliv kulatá! Země je elipsoid, kde od S k N, pominemeli nerovnosti, je stejně daleko pouze v poledníkové souřadnosti, ale toto neplatí pro rovnoběžky, krom rovníku, kde je nejkratší spojnicí mezi dvěma body na jeho plášti(městy) loxodroma, tedy nikov vzdálenost po rovnoběžce. Kdysi platilo, že je Země placka se zřetelným koncem. Obeplutím Země se prokázal tradovaný omyl, ale důkaz byl veřejností velice pozvolna přijímán a rozporován, když už byl jednou dogmatem. Když už byl i církví přijat fakt, že je to koule, zdokonalená měřící a satelitní technika prokázala, že tomu tak není, že naše Země je elipsoidem. Přesto ve slovníku asi zůstane koulí, tak jako kdysi tvrzení, že je plackou. No, už na tom tvrzení, že Pravda je Pravda! ..se dá prokázat, že pravda je mnohdy pouze to, za co ji považujem.

Bambusi, jestliže mají černoši kratší DNA než běloši není důkazem pro nic. Může posloužit jako tvrzení v obou směrech, tedy nic nedokazuje. Evoluční teoretikové netvrdí, že běloši pocházej z černochů, ale že lidstvo jako takové pochází z Afriky a lidské rasy vznikají vývojem v podnebních podmínkách. Eskymák nikdy nebude dlouhatánský čahoun s dlouhýma ušima. Krom tělesných znaků se dědí i preferenční vlastnosti, např. plánovitost.

Rozdílnost ras nikdo nepopírá, je víc než zjevná.
Protože jsme ale všichni obyvatelé jedné planety, budiš respekt ke světové dohodě o jejich společenské rovnosti ve světovém měřítku.
Jen tak na závěr, aziborinioné, křováci nebo inuiti planetu nezplundrují, tak si nejsem jistej, jestli tou slepou větví nejsme my.

Odp: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
slayd, 4.10.2009 20:18

Já myslím, že tou slepou větví jsme na 100%, už jen proto, že moc kecáme...
a málo dobrého pro Zemi děláme!
Zkrátka nám už nevoní smrad z chlíva a nocovat jako pasák na salaši je zábavné maximálně ze soboty na neděli... P.S.

Odp2: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
zvoník, 4.10.2009 23:59

Já se snažím nebýt slepou větví a nezplundrovat. Protože mnohdy spím dle potřeby místo na salaši, ve zvonici. A mám tam v mezipatře pro ten účel bazarový gauč a spacák péřák. A v přízemní části věže, v bývalé márnici, přes kterou se do věže chodí, mám krásné zcela volné dřevěné pyžamo. Nevěřili byste jaké jsou tam krásné sny. - Myslím teda v tom spacáku v mezipatře. To pyžamo mám na pozdějc...

Odp3: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
tlapka, 15.10.2009 12:16

V tom případě je třeba získat následovníky, ale kolik se jich do takové věže vejde.. ?

Odp4: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
ivana Kozárová, 15.10.2009 16:23

tlapko,já chci taky do věže! Můj sen je mít na konci dvorka věž. Ostroh se skálou se tam už nachází.... Nebýt nutné opravy sklepa a ekonstrukce střechy,už bych věž měla.... Ale teď už si ji vlastní silou nepostavím,i když kameny jsem už shromáždila. Musím jen doufat,že sen mi splní moje děti. Výměnek ve tvaru věže s padacím mostem je relax pro důchodce!

Odp5: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
slayd, 15.10.2009 22:11

Já chci bejt poustevník s chatrčí na dobrým fleku, kde chodí mnoho zámožných turistů. Za žvanec či prachy si mohou dát u mne čaj a když připlatí svolím i k focení... P.s.

Odp6: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
ivana Kozárová, 16.10.2009 0:19

Tuhle živnost měl zavedenou Špork na Kuksu. V letní sezóně,aby mu lázně prosperovaly,najímal zdatné fousaté sedláky do pískovcových jeskyní v Betlémě a tito měli úlohu představovat tam poustevníky. Pravé poustevníky. Milostpaničky,co tam přijížděly Do lázní,se jim chodily zpovídat.... Nemusel to bejt špatněj džob...

Odp6: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
tlapka, 26.10.2009 12:59

Já se chci narodit sirotkem na poušti ale vedle oasy a aby tam byl internet signál. Jak to udělat?

Odp7: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
ivana Kozárová, 27.10.2009 12:26

Nejdřív si musíš opatřit vojenský atlas Afghanistanu,sirotkem tě tam udělají cobydup. A navíc můžeš bejt bohatá,je tam nejlacinější zlato široko daleko. Jen nezapomeń na ten atlas,abysis mohla zaznamenat,kde přesně se máš narodit.;-)

Odp8: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
tlapka, 27.10.2009 14:58

Budu o tom přemýšlet! Dík

Odp3: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
., 27.10.2009 19:35

A jestlipak Zvoníku víš, že existuje docela moderní suché WC, které by sis tam do věže k doplnění Tvého komfortu mohl přidat? Je to veliké asi 1 m krát 1 m, vysoké typuji cca 50 cm, a stojí to velmi přibližně snad do 5000,-- Kč. Dává se tam nějaká chemikálie (aby to nebylo cítit) a čas od času se z toho musí do kontejneru vyhodit nějaký suchý odpad. Určitě k tomu existuje i nějaký návod a reklamní nabídka. Je to určené do chat do chatových kolonií. Domnívám se, že to lze stěhovat, přivézt v autě, a ve dvou lidech se to určitě nechá vynést i do poschodí.

Jenom ještě prosím vysvětli, co míníš tím „dřevěným pyžamem“ ? Snad to není „bedna“ pro tělesné ostatky člověka, když už ho opustila dušička ? Tak to si nechej raději předělat na hnízda pro holuby nebo na úhlednou skříňku na kompoty, na brambory a na špek. :-)

Odp4: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
zvoník, 28.10.2009 17:20

To dřevěné pyžamo je skutečně klasická truhla na nebožtíky. Ale já si jí velice vážím, protože jsem ji dostal ke svým narozeninám od svého kamaráda patologa v nem. v Nymburce, který je zároveň zvoníkem v Plaňanech u Kolína. On ji totiž vyšetřil při pitvě. Měl tam na stole dva strašně hubené příbuzné nebožtíky a tak je na závěr sešil k sobě a vložil do jedné rakve. No, a tu druhou jsem já dostal ke svým narozeninám... Stejně šla těla na spálení a už je to dávno... Není nad to, když se popely hodných příbuzných sesypou k sobě...

Odp5: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
., 28.10.2009 19:29

Teda Zvoníku, tento příběh už téměř připomíná SciFi. Ale je pěkný, dramatický a strašidelný.

Jestli jsi měl a máš takové zájmy a takové kamarády, jak popisuješ, tak se ale ani nedivím, že „něžné pohlaví“ kolem Tebe pouze obchází ve velkých kruzích a raději se nepřibližuje. :-)

Odp6: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
zvoník, 30.10.2009 1:59

Teda, kdybych byl ujetej jak myslíš, tak bych v tý rakvi už dávno trénoval ležení... Ale to zatím ještě nedělám.

Odp5: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
ivana Kozárová, 29.10.2009 15:08

jo jo,omlouvám se za vstup do debaty - taky jsem něco podobného zaslechla - jedná se o tzv. připohřbívání,např. když někomu uříznou diabetickou nohu,přidá ji nemocnice do márnice k jinému nebožtíkovi do rakve...Nedejbože,kdyby to byl klasický pohřeb do země a pak při exhumaci se pátralo,jak je možné,že dotyčný YX měl tři nohy....

Odp6: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
zvoník, 30.10.2009 1:52

Teď odpovím po Slaydovsku:
A neměl snad tři...? U ženský by to bylo záhadnější.

Odp5: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
Juras, 30.10.2009 9:45

Rozčiluješ se na nadřízené pracovníky, že se nechovají čestně, ale o čem svědčí tento příspěvek? Máš radost z kradeného dárku, připadá Ti normální, že někdo v práci něco „vyšetří“, aby to vzápětí mohl ukrást... Nejsou náhodou zaměstnavatelé, se kterými máš nedobrou zkušenost, tak trochu stejní, jako Ty? :-)

Odp6: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
zvoník, 30.10.2009 15:18

Já jsem to sem napsal jako veselou patologickozvonickou historku, aby šťouralové měli do čeho šťourat. Jurasi, ve skutečnosti ji on pro mě koupil k těm narozeninám a byla teda dost drahá, páč je naozaj drevená..., a koupil ji od pohřební služby, a mám ji v dolní části zvonice, což bývala dříve márnice.
Takže Ty jsi ten příběh o sešitých nebožtících zbaštil i s naviákem, poněvadž se právem zlobíš, což se u jiných lidí stává zřídka. Gratuluji! Pak se nedivím, že baštíš politický drby, svobodomyslnou a volnomyšlenkářskou propagandu, která teď frčí... Každej jsme holt nějakej, co? Ale drž se toho, společnost takové lidi potřebuje! A jistě taky z toho vyděláš. Možná...

Odp7: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
tlapka, 30.10.2009 15:28

Milý Zvoníku. Moc by mě potěšilo, kdyby ve Tvé zvonici se ubytovalo aspoň jedno strašidlo nebo jiná nadpřirozená bytost, třeba andělíček.. nebo duch co nemůže najít po smrti pokoj... ?

Odp8: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
ivana Kozárová, 30.10.2009 21:38

Nebo Drákula,netopejři,čumbrci a huldry.....
Je to jistý asketismus pospávat v truhle. Nevímkterej řád to měl v náplni práce,spáti v rakvi....

Omluva
Alfons, 31.10.2009 1:10

Vyprodukoval jsem článek o strašení v Novém Strašecí, ale ono to asi budou správně Strašice. Na obecním úřadu se ptám. Článek čeká na svíčkové schválení a to pak bude možná lahůdková diskuze. Buďte ve střehu a připraveni na zánik naší planety.

Odp: Omluva
ivana Kozárová, 31.10.2009 16:20

Ten článek ti možná nebude schválen,jedná-li se o radárek,tak to není žádoucí téma na debatu....

Odp2: Omluva
zvoník, 1.11.2009 7:22

Určitě se nejedná o radárek, ale od Alfonse spíš o dárek pro nás všechny!

Odp: Omluva
zvoník, 1.11.2009 7:20

Zánik nebude naráz, zánik už probíhá teď postupně, a během něho k sobě budou většinou lidé čím dál tím horší, protože nejsou štont to celé pochopit a jen se drží stále toho svého materialismu...

Odp8: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
., 31.10.2009 21:58

Teda mně úplně stačí, že je ve zvonici náš známý ZVONÍK. Vždyť on sám už je skoro napůl nadpřirozenou bytostí tím, co všechno zajímavého nám dokázal statečně sdělit tak maličkým přístrojem, jakým je mobilní telefon.

Odp8: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
zvoník, 1.11.2009 7:41

Strašidla? To nééé... Ale svých duchů má zvonice docela řadu! Někteří o sobě dali už vědět docela reálně, až to docela zamrazilo! Ale protože jsou všichni dobří, docela vycházíme a neděláme si naschvály. Já je nevykrápím svěcenou vodou a oni zase pomáhají při zvonění, a když by měli spíše utíkat, tak právě neutíkají... A příběhy o setkání s nimi mám již dávno sepsány.

Odp7: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
Juras, 31.10.2009 17:24

Jasně - všechno jsem zbaštil... Lepší závěr se asi nedá čekat :-D
Princip rozkrádání majetku zaměstnavatele je Ti vlastní, klidně to zakomponuješ do veselé historky. Chápu, že se Ty a Tobě podobní nostalgicky ohlížíte za režimem, ve kterém to všem připadalo normální. Těžko doufat, že pochopíš, jak jsi stejný s těmi, na které si stěžuješ. Ono je vždycky jednodušší poukazovat na ostatní, jak se chovají špatně, než začít pracovat na sobě. Je to ve způsobu myšlení, měl bys začít měřit stejným metrem - sobě stejně jako ostatním.

Odp5: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
Juras, 12.11.2010 10:46

Je ten zvonící lékař skutečně patolog? Není to spíš cvokař? Kterého jiného doktora by napadlo vyšetřovat rakev namísto pacienty ;-)

Odp: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
Bambus, 5.10.2009 0:58

Zdravím Ivane,
samozřejmě vím že Země není dokonalá koule, ale myslím že ty také víš jak jsem to myslel - přeci jenom mezi chápáním Země jako placky a jako koule existuje značný kvalitativní rozdíl.

Pravda je pravda, a pokud dokážeš že „pravda“ je pouze to za co ji považujem, tak to už asi dle definice není pravda, ale buď omyl anebo lež. V článku jsou tři věci na něž jsem se snažil poukázat, protože si myslím že je to pravda, a své tvrzení navíc mohu podložit.

1) Darwin a celá jeho evoluce je netolerantní rasismus jenž velí „bojovat“. V Darwina věří hlavně komunisti a nacisti, a je s podivem jak kladně tuto teorii „moderní“ společnost přijímá.

2) Darwinova teorie postrádá oporu ve faktech! Ano, živé bytosti se časem mění a přizpůsobují se podmínkám, ale to neznamená že tyto změny stvořily živý svět tak jak ho známe dnes. Nikdo doposud nenašel chybějící článek mezi rybou a ptákem, anebo opicí a člověkem. Tento pilíř Darwinovy evoluční teorie je buď omyl, anebo lež. Jako protiváhu jsem tedy v článku sepsal co o tom říká Bible, protože Boha a rajskou zahradu, narozdíl od Darwinovy teorie, dosud nikdo prokazatelně nevyvrátil.

3) Rozdíly mezi rasami existují, a moderní společnost toto popírá a přehlíží. A já už si prostě nemyslím že si můžem dovolit luxus tyto rozdíly přehlížet. Kamarádi si řeknou i to co bolí, a v tomto případě mi nezbývá než upozornit lidi na to, že černoši páchají násilí daleko víc než běloši. Byl jsem v Americe, byl jsem v Anglii, viděl jsem to. Je to jako s cikánama - kdo bydlí vedle nich nejraději by se odstěhoval, a já pochybuji že argumenty o „Africe zničené bílími kolonialisty“, anebo „cikánské kultuře zničené komunisty“ obstojí. Většinou jsou to totiž „bílá“ města, co je následně zdemolováno „černochy“.

Na závěr snad jen že jsem individualista, a tak nemám problém s černochama nebo cikánama, když jsou to normální lidi. A také vím že existují také skupiny zdegenerovaných bělochů, a o nich si myslím to samé co o cikánech.

Odp2: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
ivan, 5.10.2009 2:23

Bambusi, jsem rád , že jsi tady, není důležté se na věcech shodnout ale otevřít nová temata a přemýšlet o nich. Teďka na pozim mě končí zdravotní doložka k piloťáku, asi už nebudu žádat o její prodloužení,přesto bych byl rád, kdybychm se šli spou aspoň jednou sklouznout. Docela bych viděl chlapa s kterým bych si rád pokecal, Navíc pilota! Nějak vymíráme. Jestli bys měl zájem, tak dej rychle vědět. poletíme s hodným dobrákem Zephyrem, mám rád extrémy. Taky bych tě rád viděl, kdo by o dobrého kopilota nestál? Blaníkáři jsou vylítaný na itech, tak uviíme, co z toho bude. Já se těším. Dej co nejdřív vědět. iv. Docela se těším na shledání i na nové zážitky. ;-) ;-) ;-)

Odp3: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
ivan, 5.10.2009 3:42

Zváni jsoui všichni účastníci Svíce bez rozdizdíu, i romantik. Tomu se tady veřejně omlouvám!
., Krom, dopravy je všechno moje režie. Z ceého srdce Vás všechny zvuu! Všechny-!!
Domluva phroběhne zde na Svíci. letadla,koně, zábavu.


Zájn o účast projevde,prosím zde" s mírným předstihen.kdo se přihlésí.

Odp4: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
Bambus, 5.10.2009 10:26

Zdravím Ivane, děkuji za pozvání, určitě zajedu - mám teď na pár týdnů dovolenou :-) Jen mi to nevyjde tento týden, ale až ten příští. Bubovice už jsem neviděl ani nepamatuju a už se těším :-)

Odp4: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
Juras, 5.10.2009 12:26

Díky za pozvání. Pravděpodobně nepřijedu. Sám jet nechcu, s rodinou by to možná šlo, ale to zas nemáme moc kdy. Snažíme se najít nějaký volný víkend, abychom alespoň jednou za čas zajeli na návštěvu k rodičům a prošli lesy, jestli je potřeba něco dělat... Kdyby tak měl každý měsíc aspoň o jeden víkend víc! :-)

Odp5: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
slayd, 5.10.2009 12:37

Já na tu tvarůžkovou párty taky nejedu...
P.S. Musím zachraňovat palnetu Zemi a nemám žádnej čas. Kdyby měl rok aspoň 14 měsíců!!!!

Odp5: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
ivan, 5.10.2009 13:53

Určitě patříš mezi ty, s kterými bych se rád viděl, ale neorganizuju sjezd Svícařů. Toto pozávní je volné bez pravidel. Bamdus je mladej lítač, tak mu chci ukázat slzy starejch lítačů když se rozhodnou po mnoha letech a po takřka roce úhrnnýho čau strávenýho ve vzduchu skončit. I on jednou zareportuje ,,poslední finále."

V leteckých školách se naučíš v mnoha předmětech jak lítat, ale předmět jak skončit tam není. Je to jako si nechat useknout ruku. Každý si to musí prožít sám, je to mnohem horší než rozvod!!.. protože tam někdy zjískáš, tady jenom tratíš. Je to taková sociálí sebevražda z vlastní vůle.
Chystám se to zvládnout. Bambus určitě bude dobrej společník, ke svatbám se taky berou mládenci, aby viděli jak jednou dopadnou.

Odp6: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
Juras, 5.10.2009 14:35

A myslíš, že to dokážeš? Nebylo by lepší s prodloužit licenci i když seš rozhodnutej nelítat? Třeba bys to prodlužoval zbytečně, ale třeba se rozmyslíš. Nevím, jak to u lítačů a jejich „řidičáků“ chodí - kdybys to nemohl vydržet a za půl roku si to rozmyslel, už by třeba byl větší problém to získat (když o to jednou přijdeš). S řidičákem na auto to tak je - normálně stačí zdravotní prohlídky, ale jak o něj jednou přijdeš, musíš znovu dělat zkoušky.
Jinak Ti držím palce, abys to dobře zvládnul.

Odp4: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
ivan, 5.10.2009 12:41

Mám svinskou chřipajznu, léčím ji svařákem a taky koukám, že je to pořádně vidět. Pozvání platí, těším se.

Odp5: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
slayd, 5.10.2009 12:42

Já myslel, že už to s tebou definitivně seklo... gratuluji!!!!!!!! P.S.

Odp4: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
., 5.10.2009 17:51

Ivane, romantik Tvou omluvu přijímá a děkuje za ni. Avšak tzv. „romantik“ se Tě už v současné době bojí, a nemá odvahu k jakékoliv další diskusi s Tebou.

Kraj, ve kterém žiješ, velmi dobře zná, byl tam zaměstnán a prožil tam osm krásných let svého mládí.

Odp4: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
Pavel od vody, 6.10.2009 12:28

Zdravím tě Ivane po čase taky. Už jsme se o tom domlouvali, jenže já stále nemám nižádného auta, ale máme starého psa, který nemůže cestovat vlakem a zůstat doma taky ne. Je jako starý člověk. A tak si jenom povzdechnu, když nám nad střechou profrčí nějaké letadýlko.
A jenom tak naokraj pro všechny piloty: Jestlipak víte, k čemu slouží vrtule u letadla?
Nebudu napínat, i když Ivan to asi ví - vrtule slouží k ochlazování pilota. Protože když se vrtule přestane točit, začne se pilot intenzivně potit.
-ppp-

Odp5: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
slayd, 6.10.2009 13:37

A když potápěči dojde kyslík, začne se dusit... P.S. To je velmi zajímavý úkaz!

Odp4: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
Juras, 2.11.2009 0:17

Párkrát jsem na tenhle příspěvek při prohlížení diskuse narazil a vždycky mě zarazí, za co se mu omlouváš. Daleko víc důvodů k omluvě bych viděl u romantika. Ale třešnička je, že romantik omluvu přijímá :-D

Odp5: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
ivan, 2.11.2009 7:57

Když jsem na něj narazil poprvé, tak jsem si myslel, po přečtení několika jeho příspěvků,že je to člověk v momentání dušení krizi který potřebuje pomoc. Proto jsem mu chtěl nabídnout dočasně zaměstnání nebo mu pomoct s jeho sehnáním, případně s dočasným bydlením. Je to tak, že když jsi zrovna v krizi, tak si mnohdy nedokážeš pomoc sám, na nohy tě musí dostat někdo jiný a nastartovat tě, pak už jedeš sám. Psal, že bere cokoliv, jen aby mohl pracovat. Při dotazu na to, co by ho bavilo a jakou práci by si představoval, odpověděl je je vš. technického směru bez určení oboru, dobře hovořící anglicky, slušný pracovitý nekuřák. Pro dřevařský provoz až nevyužitelně překvalifikovaný. Blízko nás jsou špeditéři kteří jezdí často ven, tam by mohl uplatnit svojí anglinu a jak jsem pochopl i z jiných příspěvků i němčinu. Tehdy jsem se tam byl předběžně zeptat, známe se v dobrém roky.
Moje nabídka práce zůstala bez reakce, ale jindy požadoval pomoc jiného druhu. Vše je zde na Svíci, většinu jsem dohledal. Nechci to ale jitřit, pokud o to sám nestojí. Prostě to beru tak, že to máme v hlavě každej jinak, spíš bych to nechal spát, nechci mu jeho trauma zvyšovat podáváním důkazů, nejsme tu u soudu. (dokončím pozdeji)

Odp6: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
tlapka, 2.11.2009 13:22

Znám lidi, přítomné vyjímaje !! co si udělali ze životní krize živnost.

Odp7: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
ivana Kozárová, 2.11.2009 14:10

Třeba Božena Němcová. Trápila se,trápila a psala a psala. Škoda,že jí tato živnost víc nevynesla...;-)

Odp2: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
Vlastimil Čech, 5.10.2009 7:44
Odp3: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
zvoník, 5.10.2009 18:27

Já eventuelně, kdyby to teda jako možná snad, esli nebudu zrovna zvonit, tak taky prosím kouknout na ty plachťáky. Mám k tomu docela blízko, když jsem z letadel ještě vystupoval za letu na vojně a pak když jsem natáhl do kursu paraškoly Impact kolegy frajery z práce a světe div se skákali pak sami! Ale to už jsme měli Falkony, co se fajn říděj. Na vojně jsme se ještě plácali na OVP 68. Ale užilo se tenkrát. Zvláště když byly hromadné seskoky! Když se dva zamotali do sebe a jeden zazmatkoval, tak kolegovi uřezal pár šňůr, a ten si stejně v klidu přistál. Piloti se ale vyznačují tím, že neradi skáčou z letadel. A když si paragáni z nich začali dělat srandu před letem na seskoky, tak piloti celý výsadek nahoře řácky pohoupali, že jsme potom ani pomalu netrefili do dveří a všichni padali ven jako pytle brambor. Jinak piloti jsou ve vzduchu nejjistější, když mají kolem sebe plechy a vpředu vrtuli, která se pořádně točí. Nic víc ke štěstí nepotřebují. My, co jsme skákali, zase neradi lezeme do malejch letadel, co mají dveře jak labutě na kolotoči na lunaparku, když pochopitelně nemáme na zádech padák. To jsem vždycky celej nesvůj. Jinak mi vůbec nevadil Brigadýr bez dveří a stál jsem pochopitelně za letu na těch trubkách. Bezpečná výška pro nás je od 100 m výše. S připnutým padákem pochopitelně. Jinak je to na mrtvici.
Znám jednoho pilota, a jak už to na svíci bývá, je to samozřejmě shoda jmen a jmenuje se také Ivan. Má snad i papíry na malej dvoumotor. Jednou mi zařídil let jako druhý sedadlo ve větroni. Pocit z letu teda jako dobrý...no, ale znáte to, bez padáku na zádech to nebylo ono. Někam se to řítí, nemá to brzdu, nebylo vidět pod nohy a furt tam držet nějakejch 80 km/h, prý aby to nespadlo. Pořád nějaký kopance od větru, teď když kouknu do strany, tak to mává křídlama jako když je to živý a strašně to vrže, no nevím nevím, jestli bych tomu přišel někdy na chuť. Padák je jistější, a ten výhled a to ticho, a vůbec...

Odp2: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
santiago, 5.10.2009 8:40

1) Argumentace tvrzením, že v Darwina věří hlavně komunisti a nacisti je nefér. Argument není podložený, zaměňuje příčinu a následek a hlavně tu nejde o VÍRU, že. Nakonec jakkoli je ideologie zcestná a vražedná, může vycházet z pravdivých základů. A to, že jiná ideologie Darwina odsuzuje neznamená, že zcestná a vražedná není.

2) Víra je přece právě termín pro nevyvratitelné přijetí čehosi. Věda je naopak termín pro vyvratitelný popis čehosi. Vyvratitelnost je princip vědy. Věda neříká, co je pravda. Věda říká to, o čem dosud nevíme, že je to nepravda. Proto je tvrzení „na rozdíl od Darwina nebyl ráj vyvrácen“ absurdní. Smysl v něm má jen podsunutí, že Darwinova teorie byla prokazatelně vyvrácena.

3) Nemyslím, že dnes někdo popírá a přehlíží, že jsou mezi rasami rozdíly. Snad začíná převládat názor, že podle rasových rozdílů se lidi nemají soudit a segregovat. Dát všem příležitost a soudit jen podle skutků, padni komu padni. Nakonec už Švejk namítal sapéru Vodičkovi, že některej Maďar za to ani nemůže, že je Maďar.

Odp3: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
Alfons, 5.10.2009 8:47

Nemusí být daleká doba kdy lidé dokáží laicky řečeno synteticky složit živou buňku a s ní už dále manipulovat skoro umějí. Tím jsem si jistý. Nevidím v tom žádný zázrak. A pak budou lidi na úrovni Boha. Nevím proč se s tím dělá taková věda.

Odp4: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
zvoník, 5.10.2009 17:39

To je blbost. Copak larva chce být stále larvou a vytvářet synteticky další larvy? A larva, která to dokáže, si bude říkat motýl, ale bude stále jenom larvou? To je jen jako přirovnání...

Odp3: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
Bambus, 5.10.2009 11:13

1) nevím co je na té argumentaci nefér, není snad pravda že komunisti a nacisti v Darwina věřili a věří dokonce natolik, že to vyučovali na základních školách? Zde je například ukázka z knihy: YAROSLAVSKY, E. „Landmarks in the Life of Stalin“ - Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1940

„Začal jsem mluvit o Bohu. Josef mě vyslyšel, a potom po chvilce ticha řekl: “Víš, oni nás oblbují. Neexistuje žádný Bůh.„ Byl jsem těmito slovy ohromen. Nikdy jsem nic takového před tím neslyšel. “Jak to můžeš něco takového vůbec říst Soso?„ A Josef odpověděl. “Půjčím ti knihu k přečtení. Ukáže ti, že svět a vše živé jsou úplně jiné než si představuješ, a že vše o Bohu je nepodložená blbost.„ “Co je to za knihu?„ Zeptal jsem se. “Darwin. Musíš si to přečíst.„ Řekl Josef.

Takže to by byl jeden komunista. Potom zde máme ještě jednoho nacistu, a u něj je to trochu složitější. Hitler byl totiž Katolík, a proto k věci přistupoval tak nějak katolicky - u huby med, a v ruce hůl. Přestože nikdo Hitlera pravděpodobně neslyšel mluvit o Darwinovi, zcela jistě ho slyšeli když mluvil o evoluci, o rasách, a o “zachování preferovaných ras v boji o přežití". To je podtitulek Darwinovy knihy.

Kromě toho doporučuji prostudovat zapřísáhlého darwinistu Maa, darwinistu Marxe, anebo darwinistu Polpota.

2) Ano, víra je víra v něco co nelze objektivně ověřit. Stejně jako Bible, také evoluční teorie vyžaduje notnou dávku víry. Zde musím podotknout že Darwinova teorie je napsána vědecky - jako teorie. Ovšem Darwinova teorie postrádá důkazy mnohem víc než Biblická tvrzení! Ale abych se pořád neopakoval, bylo by asi lepší abyste sám napsal co považujete za důkaz evoluce - já se to pak mohu pokusit vyvrátit na základě faktů. Jestli chcete můžu potom také někdy vypsat biblická tvrzení, a na základě faktů ověřit že jsou pravdivá. Už jsem touto činností nějaký ten pátek strávil, takže vím o čem mluvím.

3) Ano, s tím souhlasím. Opět opakuji že jsem pár skutků viděl, a to utvořilo můj názor.

Odp4: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
Juras, 5.10.2009 12:16

Nefér to je proto, že za svoje použití a zneužití nemůže sama darwinova teorie. I mnoho demokratů jsou darwinisti. V Tvém příspěvku to vyznívá jako arument proti darwinově teorii.
Komunisti byli nejchytřejší, proto určovali, co je nejlepší si myslet. Můžu potvrdit, že na základní škole se neučilo o darwinově teorii, ale že evoluce je prostě fakt. Mohým byla tato manipulace vtisknuta do hlav natolik, že se ani v dospělém věku nevymaní ze zajetí bludů a budou i nadále považovat svoji víru v darwinismus za vědecky podložený názor ;-)

Odp4: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
merlinn, 5.10.2009 13:09

Rád bych si poslechl ty důkazy o pravdivosti biblických tvrzení. Je to vůbec možné? Já si myslím, že ne. Bible není vědecká publikace, ale náboženská kniha. Kdo v ní věří, má svoje dogmatické důkazy, které nedokáže nikdo vyvrátit.

V akademických kruzích už je darwinova teorie dávno překonaná, ale v hlavách obyčejných lidí zůstalo bohužel dogma usazené. Osobně, nevidím rozdíl mezi dogmatem evolucionisty a dogmatem kreacionisty.

Odp5: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
Juras, 5.10.2009 13:42

Myslím, žes četl něco jiného, než Bambus napsal. Nenapsal, že existují důkazy pro bliblická tvrzení. Napsal:„Ovšem Darwinova teorie postrádá důkazy mnohem víc než Biblická tvrzení!“. To podle mého znamená jedno - důkazy nejsou ani pro darwina ani pro bibli, ale bible je nepotřebuje, narozdíl od vědecké teorie, kterou někdo chce považovat za pravdivou.

Odp6: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
santiago, 5.10.2009 14:59

Nedokazuje se platnost vědecké teorie. Dokázat lze jen její neplatnost, tj. že teorie odporuje nějakému uznanému a dosud nevyvrácenému předpokladu. Snad lze prokázat ekvivalenci, tj. že teorie je - bez dalších hypotéz - speciálním případem takového předpokladu.

A nebo může teorie prokázat, že předpoklad je neplatný a nahradit jej - změna paradigmatu.

Myslím, že si pleteme vědecký a právnický důkaz. Vědecké tvrzení, že otcovství podle rozboru DNA nelze vyloučit, právo interpretuje jako důkaz otcovství. Bojím se, že podobně je to i s otisky prstů. Ale přesto - a tady uznávám, že je to už jen otázka osobní víry - pro mne je to důvěryhodnější než zkouška ohněm (neboli Boží soud).

Odp7: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
Juras, 5.10.2009 17:18

Pokud chceš tvrdit, že nějaká teorie v reálu platí, tak ji musíš dokázat. Tedy každé tvrzení té teorie. S tím, že si spousta lidí plete právnický důkaz s vědeckým, se setkávám dost často. Usuzuji na to u lidí, kteří např. používají pojem nepřímý důkaz. Z okolního kontextu je jasné, že nemyslí nepřímou metodu vedení důkazu, ale nějaký blábol typu „Kdyby existoval bůh, jak by mohl dopustit války, v nichž trpí děti?!!“

Odp5: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
Bambus, 7.10.2009 14:44

V Bibli se píše docela dost zajímavých věcí jenž moderní věda potvrdila. Například se tam píše že žena byla stvořena z kusu muže. Když se kouknete na genetický materiál mužů a žen, zjistíte že ženy mají opravdu jen kus kompletního lidského genetického kódu, zatímco muži mají lidskou DNA kompletní.
Kromě toho Bible jasně říká, že každý živočišný druh bude produkovat pouze jedince svého druhu (narozdíl od Darwina). Toto tvrzení lze také potvrdit pozorováním přírody - z ryby dosud nevyrostl pták, a to jak se z koně vyvinul pes taky dosud nikdo nezdokumentoval. Jistě bych příkladů našel víc, ale už bohužel nemám čas.

Odp6: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
santiago, 7.10.2009 17:26

Ano, ženy nemají chromozóm Y.
Zato mají několik věcí, které zase nemají muži a které mne zajímají víc, takže jim odpouštím.

Odp7: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
Alfons, 7.10.2009 18:05

Máš na mysli kožený váček na peníze?

Odp8: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
santiago, 9.10.2009 12:03

Ano, mám na mysli kožený váček na penise.

Odp9: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
zvoník, 11.10.2009 4:56

Co není může jednou být... Nic není problém mami, všechno bude...!

Odp6: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
merlinn, 7.10.2009 21:07

Zajímavé, já jsem slyšel opak. Diferenciace na pohlaví vznikla až mnohem později, než samotná DNA. Tato diferenciace znamená vlastně vznik nového chromozomu Y, jenž byl na počátku poupravenou kopií chromozomu X. Postupným ořezáváním nepotřebných sekvencí vznikl okleštěný chromozom Y, který nakonec nedělá nic jiného, než jenom kóduje pohlaví. Myslím, že není logické tvdit, že na počátku byl muž, i když je to mnoha lidem příjemné. Na počátku musel být jednoduchý organismus, který se rozmnožoval nepohlavně a neznal chromozom Y, tedy „mužské pohlaví“. To přišlo až později. Muži se bez žen neobejdou, kdežto ženy bez mužů ano (myslím ve smyslu rozmnožování).

Škoda, že nemůžeme sledovat přírodu v řádu milionů, nebo lépe miliard let. Vidíme jen mžik, kde se plasticita života příliš neprojeví. Pozorováním přírody vidíme přítomnost, toť vše. Co třeba tvrzení opačného rázu: proč by Bůh stvořil některé hady, a to zvláště ty vývojově starší (!) se zakrnělou pánví a nepatrnými zbytky zadních nohou v podobě drobných drápků po stranách kloaky (např. hroznýšovití, Boidae). Nebo proč se nechal inspirovat u sudokopitníků stavbou jejich žaludku, placenty, chromozomů, složením krevního séra a mateřského mléka a poté to stejně stvořil u kytovců? Na co stvořil prvním kytovcům zadní končetiny? Navíc, mnoho fosilních nálezů tzv. přechodových druhů už bylo odhaleno. Např. vývojová linie Pakicetus - Ambulocetus - Rhodocetus - Basilosaurus (na počátku něco jako pes, na konci kytovec). Nebo pozvolný vývoj předních končetin z rybých ploutví od Rhizodonta po Tulerpetona. A to nemluvím o srovnávací embriologii...

Odp7: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
Bambus, 8.10.2009 10:23

je chromozom X chromozom X nebo existují různé druhy chromozomů X ? Pokud se shodneme na tom že chromozom X je opravdu chromozom X, a chromozom Y je opravdu chromozom Y, potom lze dojít k jedinému závěru: z muže lze stvořit ženu i muže, ale z ženy lze stvořit pouze ženu. Proto mají chlapi bradavky - protože v chlapovi je kompletní lidská DNA pro ženu i pro muže. Proto je otec tím, kdo dává dítěti pohlaví - matky jaksi nemají DNA k tomu aby rozhodovaly. Kdo četl Bibli, toho tento fakt vědy dvacátého století nepřekvapil.

Na počátku nebyl muž, ale „slovo, a to slovo bylo s Bohem a to slovo bylo Bůh.“ Když dáme tuto větu do kupy s „Prach jsi a v prach se obrátíš“, vyjde nám z toho vědecká disciplína zvaná Kymatika. Opravdu doporučuji shlédnout toto video:
http://video.google.com/videosearch?q=cymatics&emb=0&aq=0&oq=cymat#

Ono totiž začíná být celkem zřejmé, že vědou budoucnosti je věda o frekvencích, protože náš svět je založen na frekvencích - atomy mají svou frekvenci, světlo má svou frekvenci, mozek má svou frekvenci, planeta země má také svou frekvenci. Proto bych byl velice opatrný než bych se začal vysmívat biblickému tvrzení „Bůh řekl budiž světlo, a bylo světlo.“ Světlo je frekvence stejně jako zvuk, a tak je dost možné, že to Boží slovo člověk neslyší, ale vidí.

Na vaší otázku v druhém odstavci jsem odpověděl už v článku - svět byl stvořen dokonalý, a postupným ořezáváním DNA tvorstvo zdegenerovalo. Navíc když už jste zrovna u těch hadů, copak jste v Bibli nečetl větu: „Protože jsi udělal tohle, prokletý budeš nade vše, a po svém břiše budeš se plazit a polykat písek každý den tvého života.“ V Bibli se jasně píše, že hadi se neplazili vždycky. V Bibli se píše, že to plazení je kletba kterou Bůh proklel hada, jenž navedl Evu aby ukousla zakázaného ovoce.

BTW, líbí se mi jak ve větách vynecháváte podnět abyste nemusel napsat slovo Bůh :-)

O těch velrybách toho moc nevím, ale vím že podle Bible jsou to zřejmě jedny z nejstarších zvířat na planetě. Pokud má Bible pravdu, bylo to opačně než to popisujete vy. Velryby tu byly dřív než sudokopytníci - a byly tu možná dokonce dřív než zbytek savců. Ale zajímalo by mě kterého kytovce považujete za nejstaršího?

Na závěr mi dovolte jedno moudro. Před pár lety bych možná také v argumentu o evoluci použil věty přesně tak jak jste je napsal, totiž:

„Navíc, mnoho fosilních nálezů tzv. přechodových druhů už bylo odhaleno. Např. vývojová linie Pakicetus - Ambulocetus - Rhodocetus - Basilosaurus (na počátku něco jako pes, na konci kytovec). Nebo pozvolný vývoj předních končetin z rybých ploutví od Rhizodonta po Tulerpetona. A to nemluvím o srovnávací embriologii...“

Bohužel jsem si dal tu práci a prohledal jsem ty fosilní důkazy, kterými zde argumentujete, a došel jsem k závěru, že je to jedna velká lež. Vy jste osobně viděl ty fosilie podle kterých „bylo dokázáno“, že proběhl jakýsi pozvolný vývoj? Pokud ano prosím dejte odkaz anebo mě naveďte kde takovou raritku uvidím. Za ta léta co se o problém zajímám jsem zjistil jenom jedno. Evolucionisti rádi říkají, že „fosilní nálezy dokazují“, ale když se jich zeptáte „kde jsou ty fosilní nálezy co něco dokazují?“, mají jen prázdné kapsy anebo vytasí nějaký podvod.

Jeden takový podvod je ta srovnávací embriologie, o které bychom pravděpodobně nevěděli nebýt pana Heckela

http://www.amazon.com/Haeckels-Fascist-Ideology-Studies-European/dp/0820441082

Bohužel pro evoluci, v roce 1997 bylo na základě výzkumu akcí DNA v embriu zjištěno, že embrio ryby se vyvýjí úplně jinak než embryo člověka. Srovnávací embriologie jako důkaz evoluce je podvod, což vás možná překvapí, ale mě už nepřekvapuje, protože prakticky všechno v evoluční teorii je jeden velkej podvod, a lidi jsou podle mě blbí že důvěřují, ale neprověřují.

PS: Jestli si myslíte že věda zvaná „srovnávací embryologie“ není fašistický podvod, prosím vás, najděte skutečnou fotodokumentaci jenž porovnává embrya jednotlivých druhů, a potom se o tom můžeme bavit. Pro začátek můžete zkusit fotky na této adrese

http://www.lfp.cuni.cz/histologie/education/guides/embr_atlas/index.html

Odp8: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
Juras, 8.10.2009 13:36

Připadá mi to pořád hodně zajímavé, o čem píšeš. Zas až tak jsem to nesrovnával, považoval jsem „pravdy“ v bibli spíše za abstraktní a etické problémy.
Odpůrci bible velmi často vyčítají, že bůh všechno stvořil za sedm dnů (a přitom „je přece jasné, že se jenom člověk vyvíjel několik desetitisíců let“).
Jaký máš názor na pojem (biblický) den? Má smysl chápat ho jako 24 hodin?

Odp9: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
Juras, 8.10.2009 13:44

Ještě dám svoji představu, co je to den. Mám dvě alternativy
1) Vlivem špatných překladů a snahou odvodit pravidla pro šest pracovních a jeden sváteční den se označení nějakých epoch zaměnilo slovem den. Ve skutečnosti se jedná o období dlouhé několik tisíc nebo miliónů let, jednotlivé dny nemusí být stejně dlouhé a zahrnují období, kdy se na Zemi vyvíjí to, co je kterým dnem popisováno.
2) Bůh je tvor z jiné reality a jedná se o jeho den, který není v žádném vztahu k našemu. Pro zapisovatele bible to bylo něco nepředstavitelného, nepochopitelného a nesdělitelného, proto si pomohli slovem dnem.

Odp10: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
Alfons, 8.10.2009 14:38

...jedná se o jeho den, který není v žádném vztahu k našemu...Bůh ani tehdy neznal pojem SOFISTIKA. Tu si vymysleli lidé, aby Boha snadno interpretovali a dělali z lidí blbce.

Odp11: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
tlapka, 8.10.2009 15:23

Pravda. Bůh je z jiné reality a jeho pojmy mají jiný význam, pokud má jiný význam „den“ tak to bude stejné i s tím ostatním a je to. Začíná se mi to líbit.

Odp11: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
santiago, 11.10.2009 21:26

Kdepak.
Já viděl jeden film, kde to přesně takhle zkoušel uhrát jeden advokát na nezávislý soud a ostrouhal. A to přesto, že ho hrál Spencer Tracy.

Odp10: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
Bambus, 9.10.2009 11:05

To s tím dnem je dobrá otázka. Připadá mi, že je to schválně napsané tak, aby nikdo nepochyboval o tom, že se to stalo během pozemského týdne (A byl večer, a bylo ráno, první den.)

Co mi ale připadne docela srandovní je, že před sto lety, když lidé věřili Bibli mnohem víc než dnes, také se dohadovali se o tom, jak dlouho trval první týden. Jediný rozdíl oproti dnešku byl, že tehdy lidé nechápali jaktože to Bohu Všemohoucímu trvalo tak dlouho, a tak první týden zkracovali. Dnes mají lidé oproti předkům opačnou tendenci, a v prvních větách Genesis hledají milióny až miliardy let.

Ono čistě Biblicky řečeno, jeden den je tma a světlo. Den začíná večer (protože tma byla dřív než světlo), a rok tedy začíná na podzim v září (ramadán). Týden začíná v neděli, protože sobota je sedmý den. Zvláštní je, že Slunce, měsíc a hvězdy byly podle Bible stvořeny až v úterý. Ale v neděli a v pondělí taky něco muselo svítit, jenže Bůh ví co.

Potom jsou v Bibli prorocké pasáže, v nichž se píše, že den znamená jeden rok. To je celkem logické, protože na severním a jižním pólu jeden den opravdu trvá celý rok.

No a potom se v Bibli také píše „den jako tisíc let, a tisíc let jako jeden den“. Ovšem narozdíl od den = rok, tato věta je podle mě popis lidské historie od stvoření světa, a nevěřím tomu že by měla spojitost s prvním týdnem stvoření.

Věc se totiž má tak, že Bible tvrdí, že tento svět byl stvořen v roce 3987 před naším letopočtem (pro moderního člověka opravdu tvrdý oříšek ke zkousnutí:-) ), a Bůh v Bibli říká, že lidem na lidskou historii dá jeden „týden“ ve smyslu 7000 let. To mi připadá zajímavé, protože dneska všichni začínají bláznit s Májským kalendářem a rokem 2012 a koncem světa, a přitom nikdo nezmíní, že podle Bible v roce 2012 končí náš historický „pátek“ a začíná historická „sobota“. Satan prý bude celou „sobotu“ zavřený na tisíc let (do roku 3012) ve vězení. Tak uvidíme :-)

Ale abych se ještě jednou vrátil k otázce „jak dlouho trvalo stvoření světa?“ To co teď napíšu zatím ověřené nemám, a tak to možná v Bibli vůbec není, ale jsou jisté indície podle kterých lze soudit, že planeta Země tu byla již dlouhou dobu před tím než proběhl „týden stvoření“. Andělé tu byli zcela jistě dřív než „současná“ Země, Slunce, anebo člověk, a prý před tím žili ve městech taktéž na Zemi. Při čtení Bible člověk nesmí zapomenout, že Satan byl anděl senior jehož naštvalo že Bůh stvořil lidi. Satan je údajně plaz, a je to člověkovo starší bratr, protože nás oba stvořil otec Bůh. Kain byl taky starší bratr a taky těžce nesl když se narodil Ábel.

V tom aby se čert vyznal :-)

S pozdravem,
Bambus

Odp11: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
Juras, 9.10.2009 14:34

„Ono čistě Biblicky řečeno, jeden den je tma a světlo.“

Pro nás to znamená, že světlo je slunce a den je tak doba otočení Země kolem své osy. Má tedy smysl mluvit o dnu, ve kterém stvořil Zemi?

Od prvního dne si na Zemi svítil lampičkou, protože slunce stvořil až čtvrtý den. Nebo co může být světlo z prvního dne, když to není slunce? Třeba by „budiž větlo“ mohlo znamenat velký třesk... :-|

Odp12: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
ivana Kozárová, 9.10.2009 18:50

Ve starých kancionálech se dají najít zajímavé obrázky z knihy genesis - např. i stvoření světla. Jak známo,Bůh to tvořil z nicoty. Jakožto všechno podstatné z nicoty vzniká..... Jen my jsme prach;-)

Odp13: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
zvoník, 11.10.2009 5:05

S tím bych si nebyl tak jistý... Mnozí lidé jsou sice z prachu, ale představují právě v reálu tu nicotu... Vyznačují se tím, že nejvíce tíhnou k těm prachům, ze kterých jsou stvořeni.

Odp14: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
ivana Kozárová, 11.10.2009 13:22

To je milý a pravdivý bonmot:-)

Odp12: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
ivan, 9.10.2009 20:35

Během jednoho dne je na Zemi současně světlo i tma, přibližně 50/50, navíc onen den začíná všude v jinou dobu. Je jasné, že tato skutečnost nebyla tvůrci Bible známa. Rozdíl doby bibického stvoření vyjádřený v reálném čase by mohl být skoro dva dny. Toto si lze nejlépe uvědomit na Silvestra, kde v jednom místě začíná za vteřinu poslední den v roce a za dvě vteřiny na jiném místě už začíná druhý den nového roku. Jestliže ,,nejvyšší" pracoval na stvoření světa šest dní, tak mohl mít podle současného kalendáře dvoudenní víkend, šlo by pouze o to v kterém místě by zasloužené volno uplatňoval.

Odp13: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
ivana Kozárová, 11.10.2009 13:20

Já myslím,že nejde o to,že je na Zemi současně světlo i tma.... Ale spíš o to,jaké je světlo povahy. Učili jsme se kdysi,že má jak vlnový,tak korpuskulární charakter. A že se nešíří jen přímočaře,ale i za roh... Až se přijde na to,co přesně světlo je,možná se přijde i na jiná tajemství. Myslím,že zatím to - naštěstí - nevíme.
Bible uvádí v knize Job,kap.26:7...kterýžto roztahuje půlnoční stranu nad prázdnem a zavěšuje zemi na ničem-- což je v souladu s vědou,protože gravitační síly nejsou vidět,odstředivé síly taky nejsou vidět...
Obávám se,že Tvůrci bible bylo známo víc,než my jsme ochotni připust;-)

Odp13: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
Bambus, 16.10.2009 17:53

myslím, že takhle to v Bibli napsané není, to už bych mohl rovnou říct „jak mohl být den když tu ještě nebylo ani slunce?“ Spíš to bude něco kolem nádechu a výdechu, přílivu a odlivu, a i světelné vlnění jede nejdřív nahoru a pak dolu.

Nepřesvědčuji, jen mě to zajímá a tak o tom kecám.

PS: to je hrůza to počasí :-(

Odp14: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
ivana Kozárová, 17.10.2009 17:56

vzpomeňte na Proměnění na hoře a na svítícího Mojžíše.- To bylo taky Světlo...

Odp12: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
Bambus, 16.10.2009 17:41

Řekl bych že je to trochu složitější. Když se to vezme doslova svět (vesmír?) vznikl takto:

Byla tma a voda (prostor a hmota?).
Bůh stvořil světlo (oheň?) a tak vznikl první den.
Potom Bůh rozdělil vodu na dvě části a mezi tyto části postavil hráz (kapalné a plynné skupenství?).
Hráz mezi vodami Bůh nazval Nebe.
Z vody pod hrází Bůh stvořil zemi, ovšem bez tvaru.
Pak dal Bůh zemi tvar, a rozdělil tak zemi od vody - stvořil moře a souš (vznik pevné hmoty?).

A tak dále. Zkrátka celý svět je stvořen z biblické vody (3 skupenství), a světla, neboli ohně.

Ovšem nerad bych zabíhal do nějakých hlubokých spekulací jestli první týden stvoření znamenal že se Země 7 krát otočila, anebo jestli sedmkrát zablikalo světlo. Je to trochu off limits.

Odp13: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
zvoník, 16.10.2009 20:37

Hmm.
Jelikož jsem paličák, nikdo mě nemůže vyvrátit mojí teorii, neboť ji stále vidím před sebou. A teď ji sem pro zábavu napíšu. Já si Boha nepředstavuji jako člověka, který kdysi kmital z jednoho konce hroudy naší koule na druhý, když Zemi stvářel a sedmý den odpočíval, a aby si ten odpočinek prodloužil na téměř dva dny, tak běžel rychle dopředu po směru otáčení Země.
Tedy čistě teorie: Pro nás lidi existuje makrosvět (to prosím není supermarket Makro) a krom toho mikrosvět, což by si někdo mohl představit jako bacilova populace. Všechno je jen hmota skládající se z atomů mezi kterými jsou určité vazební síly, a v těch atomech uvnitř jsou také vazební síly mezi jádrem atomu, poměrně velké hmoty, a těmi elektrony, co obíhají okolo s mnohem menší hmotností. Tyto vazby velmi připomínají vazby planet v naší sluneční soustavě ke Slunci a ta sluneční soustava vazby v celé galaxii. Jestli toto nějaká bytost, z hlediska svého rozměru pro ní, jako svůj ,,svět„ vytvořila a zároveň s tím jako náš svět, čili pro ní mikrosvět, nějakou chemickou reakcí, pak sice o naší planetě jako o ,,drobku“ ví, ale nemusí tušit, co se zde na našem elektronu právě přesně děje. Ví jen, že obíhá kolem Slunce a je součástí nějaké její hmoty. Pokud je ta bytost natolik technicky vzdělaná a tedy ví, že existujeme, jako že jistě ví, (nemusí být také jen jedna - může mít k ruce jiné pomocníky), potom čeká, co se s námi stane, abychom svůj ,,elektron" - Zemi, nezničili. Proto před dvěma tisíci lety tato bytost vyslala lidem svého učitele. To vysvětluje, že lidé většinou věří v existenci duše i po smrti, kdy ta duše může putovat mezi různými světy v objemu hmoty a času podle stupně podchycených činů, vytvořených ve spojení s tělem na některém ze světů. V Bibli se píše o velkém množství příbytků, které je nekonečné, a které má Bůh pro všechny připraveny. Tedy nespojujme Boha s představou, našince sedícího na obláčku, co mám zařídí krásný a pohodlný domeček. To celé bez té lidské představy Boha je možná nebeské království.
Tak, a teď se tomu můžete zasmát...., což splnilo účel.

Odp14: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
slayd, 16.10.2009 20:48

A účel světí prostředky. Ovce patří na jatka..., tak si to přeje náš otec nebeský!
P.S.

Odp15: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
ivana Kozárová, 22.10.2009 14:21

Ale Jeho Syn položil život za své ovce. Řekl,že dobrý pastýř dá život za své ovce.

Odp16: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
zvoník, 22.10.2009 17:54

Ano řekl, že dobrý pastýř dá život za své ovce, ale to v případě, když se blíží VLK! A někdy je to potřeba skutečně do důsledku vyplnit.

Odp17: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
ivana Kozárová, 22.10.2009 18:09

Už je to tady!

Odp14: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
Bambus, 17.10.2009 11:20

Tento příběh jste si ale nepřečetl v Bibli, já tu píšu o tom co se píše v Bibli.

Na oplátku to taky zkusím.

Problém je, že pokud existuje nesmrtelný život po životě, člověk do toho nesmrtelného života nemůže jen tak skočit. To je přesně to co se mi na Bibli líbí, že narozdíl od ostatních náboženství, jediné křesťanství řeší problém „co s miliardama nesmrtelných duší?“. Bůh Bible tento problém vyřešil po svém: rozhodl že rozdělí lidi na dobré a zlé. Charakterově nejčistčích 144 tisíc „svědků Jehovových“ si Bůh vezme přímo k sobě. Druzí v řadě budou křesťané, kteří vstoupí do království s dobrého krále Ježíše, pokud o to požádají. No a zbytek lidstva, bohužel, uvěří Satanovo lži a půjde strávit věčnost v království pekelném. To je výzva sepsaná v Bibli, a zároveň varování, aby si lidé dávali sakra bacha na to co dělají a kterým směrem se pohybují.

No a jinak Bůh nečeká. Bůh ví dopředu co se stane. Už v ráji Bůh věděl, že nesmrtelný Adam po ochutnání zakázaného ovoce umře. Trvalo to skoro tisíc let, ale nakonec se tak opravdu stalo. Myslím, že lidé nechápou Boha protože si neuvědomují, že z Boži perspektivy je čas něco jako socha. My tady vnímáme jak čas teče, ale Bůh vidí celou řeku od pramene až k moři.

Je to jako když si nakreslíte čtvereček a dovnitř nakreslíte kolečko. My, tvorové z třírozměrného světa vidíme obojí, ale kolečko si může myslet že je uvězněné uvnitř čtverečku. Nevím z kolikarozměrného světa na nás kouká Bůh, ale vím že díky CT, roentgenu a počítači jsme už i my schopni vidět 3D z 4D perspektivy.

Odp15: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
zvoník, 17.10.2009 12:58

Bambusi,
to skutečně není a nebylo myšleno jako příběh z Bible. To bylo napsáno jenom jako moje osobní představa, protože já nedokážu výsledek tzv. ,,straničtit" . A navíc kategoricky odmítám, a to jsem dělal ještě v době, kdy jsem se se svým pohanstvím nezařazoval mezi křesťany, privilegia Jehovistů u Boha. Znám totiž jejich postupy, které jsou ve své dvojakosti spíše obchodního charakteru v přístupu k lidem. Ten obchodní charakter je dost průhledný, protože každý kádrový neúspěch dokáží mnozí Jehovisté odměnit mstou... To nekecám, to je moje zkušenost s nimi. To byl jeden z důvodů obrany, proč jsem začal chodit zvonit na katolický kostel. Pak jsem měl už od nich pokoj. Dále vím od lidí, kteří mají v rodině jejich člena, že koho jednou polapili, a byl to nějaký umělec s vyšším nadáním ke svému umění, musel své tvorby na příkaz církve svědků Jehovových nechat, což vůbec nechápu, a nikdo mi dodnes nevysvětlil pravou příčinu. A nebo to vysvětlil tak zaobaleně s jehovistickým přednesem, že to vypadalo tak, jako by toho umělec sám nechal dobrovolně a zahodil své umělecké přednosti.
Proto nemohu souhlasit s tím, že by nějací Jehovisté v počtu 144 tisíc měli mít privilegium v nebeském království jako spravedliví, a pak teprv ti ostatní, a proto v návaznosti s tím bohužel nesnáším stranickost v ničem. Jediné mé hodnocení je, jestli dotyčný spěje k tomu, aby něco zachoval nebo zničil a tím zničením poškodil svého bližního.

Odp16: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
., 17.10.2009 15:23

Zvoníku, omlouvám za svůj „vstup“ :-) do diskuse mezi Tebou a Bambusem. Ale mám také zkušenost s mladými Jehovisty:
Navštívili mne jednou na dece, někde u rybníku na Moravě na dovolené. Byl to mladík se slečnou, typuji mezi 18 až 20 lety věku. Usadili se na mou deku, přednesli mi své učení, ukázali písemnosti, a kupodivu mne také nechali mluvit. A moje odpovědi vycházely z jejich informací, avšak těm jejich informacím jejich vlastními vyslovenými názory oponovaly, odporovaly (všechno slušnými výrazy i slušnými gesty). Zkrátka nakonec ten Jehovistický mladý pár proti mne seděl zcela beze slova, neschopný cokoliv dalšího říci. Na mou poslední otázku, zda se domnívají, že jsem věřící nebo nevěřící, ten chlapec se zarputilým výrazem ve tváři prohlásil, že se domnívá, že jsem nevěřící. :-)

Odp17: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
zvoník, 17.10.2009 18:26

Jehovisté vždy začínají tím, že hlásají tak nějak, co je v Bibli, a hřeší na to, že člověk většinou neví. Když jim člověk začne přitakat a někdy doplňovat, začnou mluvit o vzrůstající špatnosti u většiny lidí a z toho hned sami vyvozují důsledky. V tom s nimi ještě lze jakžtakž souhlasit. Ale jakmile se začnou vtírat svým ,,nápadem" o řešení, v tu ránu to zavání profesionálním stranickým náborem horším, než prováděli komunisti za totáče. Někdo na to proto reaguje velmi podrážděně a vyhodí je od dveří, ale já jsem se jich vždy jen zeptal, jestli jejich chrámy a sály království mají zvony, se kterými by se nechali svolávat věřící, protože právě toto mě motivuje. A bylo hotovo. Ještě jsem přidal třešničku na dort a pozval příchozí pár na to, až se jim to bude hodit, do své zvonice na obsluhu zvonů a na exkurzi věže, a tam, že si jako o všem popovídáme. Jejich výmluva, že nemají čas, a byla tak průhledná, že se ztratili tak rychle jako pára nad hrncem, a tak rychle, jak se objevili. To byla ta lepší zkušenost s Jehovisty. Dost dlouho mně to vrtalo v hlavě, a tak jsem to vyzkoušel ještě několikrát jinde, když mě jiní Jehovisti oslovili, a dopadlo to vždy stejně. Horší zkušenosti s nimi, s ohledem na ně, tady psát nechci.

Odp18: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
slayd, 17.10.2009 21:03

Jehova vás klucí pěkně v soudnej den srovná do jedný pekelný udírny!!! P.S.

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp18: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
Bambus, 17.10.2009 22:12

Omlouvám se, myslel jsem že o 144000 „nejčistčích“ z Bible víte. Svědci Jehovovi jsou lháři, tvrdí že to budou oni z té Bible, ale zapomínají že podmínka v Bibli pro to být „svědkem Jehovovým“ je také býti panna a panic, takže oni to asi nebudou = sekta postavená na lži.

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
zvoník, 21.10.2009 18:51

Jenže to nikdo z Jehovistů nemá napsáno na čele... Tedy nelze v tomto směru soudit.

Odp15: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
ivana Kozárová, 22.10.2009 21:49

Bambusi,už delší dobu Vám dlužím poděkování za vaše velmi inspirativní příspěvky. Díky vám si rozšiřuju obzor a dělám se moudřejší,než jsem před vlastní rodinou!

Odp16: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
Bambus, 23.10.2009 11:59

to mě těší, děkuji. Jinak já jsem to také většinou vyčetl někde jinde, takže se taky dělám chytřejší :-)

Odp11: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
ivana Kozárová, 15.10.2009 9:08

Taky jsem si uvědomila jisté analogie. Nejdřív duchovní sféra a pak ta pozemská. Kain a Abel jako odraz Lucifera a Michaela - tedy Satana a Krista - míněno Krista v předlidské podobě. Obětování Izáka.. jako náznak toho,co dokončil Kristus v Těle... Ne nadarmo toto téma zaujímá stěžejní část středověké ,renesanční i barokní Evropské tvorby....

Odp12: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
Bambus, 16.10.2009 17:43

není to náhodou naopak? nejdříve pozemské, a z toho roste duchovní? :-)

Odp13: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
ivana Kozárová, 17.10.2009 17:41

he he - už se nedivím,proč si lidi dělaj ze svejch dětí bohy....

Odp14: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
Juras, 23.10.2009 10:39

Protože jsou blbí. Naučí je k pocitu výjimečnosti a vychovají z nich sebestředné nadutce, které nemá nikdo rád.

Osobně se jim divím - když vidím, jak jsou na svoje miláčky pyšní a ve své zaslepenosti nevidí, že jsou téměř ve všech disciplínách většinou nejmíň o třídu horší než moje děti, v duchu se jim tiše směji a je mi jich líto ;-)

Odp15: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
tlapka, 23.10.2009 10:43

Toto je záležitost sobeckých genů viz Dawkins

Odp16: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
Juras, 23.10.2009 14:00

Ale není. Opičí láska nemá s dědičností nic společného :-)

Odp15: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
ivana Kozárová, 23.10.2009 13:05

To já je ani nelituju a jen se chechtám...:-)

Odp16: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
Alfons, 23.10.2009 13:58

Je to kino, jak se ti fukaři smaží ve vlastně vyrobené jedovaté šťávě a jdou si navzájem po krku.;-)

Odp17: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
ivana Kozárová, 26.10.2009 14:22

Ach jo. Jeden z toho až trne. Je to jako na obrazech Hieronyma Bosche. A kolikrát si říkám,co člověka ještě čeká...

Odp11: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
Honza K, 6.7.2012 17:05

Mayský kalendář nekončí koncem světa, končí epocha a začíná jiná. To říkají mayové. Jestliže v Bibli je psáno, že tento rok také skončí jedno období a začne jiné, pak to podporuje můj názor, že všechna náboženství mají pravdu, jen jsou rozdílně sepsána, použita rozdílná přirovnání... ať žijí archetypy. No, a proč si Bůh a evoluce odporují? Vždyť ty druhy, které z našeho pohledu teprve vzniknou, z Božího pohledu již dávno existují. Pro mě je Bůh matematikou a přírodními zákony. Fungují všude a pro všechny stejně. Náboženství je pro mě popisem toho, co je, ale v přirovnáních, resp. starým jazykem, cizím jazykem. Nelze je brát doslova, mají však pravdu, kterou nám chtějí sdělit.

Odp8: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
merlinn, 9.10.2009 11:39

Chromozom X je opravdu chromozom X a první organismy opravdu neznaly chromozom Y. Ale už mě ta válka argumentů nebaví, protože nemá konce. Jen Bůh ví, jak to je a my oba tady pěkně plácáme! Nebojím se používat slovo „Bůh“, jen mám k němu respekt. I v té vaší „knížce“ se píše : neber boží jméno nadarmo. Pro mě je největším paradoxem vesmíru. Nemůžu ho poznat, už vůběc ne pochopit, tak o něm a jeho díle, je-li nějaké, nepřemýšlím. Je to ztráta času. Nepotřebuju ani tu „knížku“, která o něm hodně mluví. Takových „knížek“ je po světě dost a většina z nich je velmi inspirující. Jde vidět, že velcí géniové své doby se snažili lidem říct životní pravdy a chtěli udělat lidi šťastnými. Ale ti, co přišli po nich klasicky všechno rozvrtali a nauku zneužili k mocenským účelům. Snad kromě Buddhova odkazu, ale tady se zřejmě nejedná o náboženství.

Myslím, že by nebyl problém vzít si jakoukiliv náboženskou knihu nebo mýtus, třeba „O stvoření světa velkým jaguárem, který v boji porazil zlého démona“, a podložit pravdivost toho mýtu několika vědeckými studiemi a nejnovějšími poznatky, které jsou zatím tak „záhadné“, že se hodí naroubovat právě na takovéto mýtické pohádky. A na počátku mohlo být slovo, protože na počátku byly jen superstruny, malé vibrující částečky hmoty. Na počátku mohlo být slovo, jako první myšlenka rozumného člověka. Na počátku mohlo být slovo, jako první označení objektu vnějšího světa, takže vlastně „stvoření“ světa v hlavě člověka. Na počátku mohlo být slovo, protože kdybychom se v prvních letech života nenaučili mluvit, nikdy bychom se o Bohu nedověděli, nemohli o něm přemýšlet, debatovat. Bible je inspirující a bezesporu moudrá kniha, ale doporučuji si jí přečíst, vstřebat, a jít zase dál. Byla napsaná pro lidi v jejich době. Názory evolucionistů (říkám záměrně „názory“) nejsou mé vlastní. Použil jsem je jako protiargumenty na ty vaše „názory“. Já jdu raději cestou, poplatnou naší době. Zapomeňte na Darwina, na rozdíl od bible jde vývoj vědy kupředu. Poslední poznatky téměř ze všech oborů naznačují, že staré paradigma musí padnout, abychom se mohli pohnout dál, a pokud ty vaše biblické argumenty pomohou to paradigma posunout dál, tak vám budu jen držet palce. Ale pozor: není to pravda a nic, než pravda, jako že je Země kulatá. Každý máme tu svojí pravdu, která se ukrývá někde hluboko uvnitř nás samotných a tvrzení, že moje pravda je víc pravda, je zcestné. Doufám, že jsem vás nezklamal, že nepokračuji v té „přestřelce“ a jestli vám přijde, že jen plácám kraviny, tak i to je docela možné. Jevíte se mi jako opravdový „hledač“, cením si každého takového. Hledejte dál ;-)

Odp9: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
Bambus, 16.10.2009 17:49

Děkuji, Vašeho příspěvku si vážím.

Osobně věřím že existuje absolutní pravda, a to je realita, a vadí mi že k diskuzi musíme používat nedokonalý jazyk, protože různí lidé chápou slova jinak. Proto „útočím“ tam kde můžu prokázat pravdu slovy, a pak to takhle vypadá :-)

Odp10: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
merlinn, 16.10.2009 19:18

:-):-):-) Tak v tom případě máme víc společného, než jsem si doposud myslel!

Odp10: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
Alfons, 23.10.2009 3:34

Pravdu ani není třeba prokazovat. Prokáže se sama. Lháře zlikviduje.

Odp11: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
tlapka, 23.10.2009 10:45

Naopak, lháři vyhrávají. Lhaní bylo vynalezeno jako zlešpovák k prospěchu individua.

Odp12: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
Alfons, 23.10.2009 13:59

Dočasně!! V konečné fázi je PRAVDA zamáčkne jako štěnice. Klídek.

Odp13: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
zvoník, 23.10.2009 21:02

To je naivní názor... Přece: Jak to bylo v písni Jarka Nohavici Pravda a Lež...? Tam je odpověď! V přání poctivých lidí je to úplně obráceně než je reálná skutečnost. Tlapka má naprostou pravdu. Lež má dlouhý pěstěný nohy, které ji donesou do větší vzdálenosti než pravdu ty její normální nohy... Jako byste to neviděli v politice, a skoro všichni lidé ji žerou!

Odp12: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
ivana Kozárová, 26.10.2009 14:27

Tlapko,tlapičko,cena,kterou lháři vyhrávají je jen putovní cetka...

Odp10: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
ivana Kozárová, 26.10.2009 14:26

Omlouvám se,že zde do diskuse vkračuji,ale já si taky myslím,že existuje Absolutní a Jediná Pravda,že je totožná se Životem,který jest opravdivý a nejen jako. Vám,Bambusi,ještě jednou dík za jisté nasměrování. Dohledala jsem si věci,o kterých jsem neměla ponětí a které mi výše uvedené skutečnosti jen potvrzují.
Běsnění a bezmoc mocných tohoto světa jen dokazuje,že Pravda zvítězí na plné čáře. Je mi jedno,co to bude stát třeba přímo mě,ale jsem šťastná,že to přijde.

Odp11: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
zvoník, 27.10.2009 0:15

To je právě to, že ono běsnění mocných je právě lež vydávaná ve velkém za ,,pravdu„ . Proto velmi mnoho lidí této ,,pravdě“ naletí, neboť je jim tím dodávaná síla. O to víc je těžší a obětavé stát při skutečné pravdě, milovat pravdu, bránit pravdu a dokázat za pravdu i zemřít. Ten, kdo to řekl, má na Přední Kopanině u rotundy zvon se zasvěcením jeho jména!

Odp12: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
ivana Kozárová, 27.10.2009 11:39

Jo. A v kapli Betlémské je na stěně až dosud napsáno:....... že jste bez rozumu a pravého důvodu křikem svojím nesmyslným, obyčejem proradným,pravdu potupili.....
A tato kaple je pronajímána k žranicím,módním přehlídkám a dokonce tam byly křtěny automobily!

Odp6: Pravda je Pravda!.. Bambusi, toto je...
ivana Kozárová, 3.11.2009 14:18

T5ebas pokyny ohledně obřízky. Vhodný časový interval k vykonání tohoto zákroku byl Bohem přesně stanoven. Je prokázáno,že právě v tomto období je snížený práh bolestivosti a zvýšená krevní srážlivost....

Dlouhá cesta
Juras, 5.10.2009 12:07

Od buňky je ke složitějšímu organismu hodně dlouhá cesta (i kdyby byla pravda, že brzy dokážeme synteticky vytvořit buňku). A když zapojíme úvahy o stvoření vědomí, jsme na velmi tenkém ledě. O podstatě vědomí neví nikdo nic. Schválně, přítomní darwiinisti, kdy a jak se u živého tvora objevilo vědomí? ;-)

Odp: Dlouhá cesta
Juras, 5.10.2009 12:09

toto měla být reakce na Alfons, 5.10.2009 8:47

Odp2: Dlouhá cesta
slayd, 5.10.2009 12:39

Od opice ke svíci to trvalo věky věků a bylo u toho moře vzdechů a heků.
Ale Boží pšouk přitom někam fouk a nikdo ho nevidí a on přesto dál existuje... P.S.

Odp3: Dlouhá cesta
tlapka, 8.10.2009 15:24

FIAT LUX

Odp: Dlouhá cesta
Alfons, 5.10.2009 15:56

Vědomí se vyvíjí současně s vývojem buňky v živočicha. Žádný problém. Nejprve zpětnovazební signály, posléze tvůrčí činnost a myšlení. Tak jak ve které etapě vývoje organizmu je potřeba k jeho přežití. Žádný problém.

Odp2: Dlouhá cesta
ivana Kozárová, 5.10.2009 16:10

he he,žádný problém. Tak předveď!

Odp3: Dlouhá cesta
slayd, 5.10.2009 20:23

Keep smiling. Spam and errror???
Huňatá kočička /cat no problem/... P.S.

Odp4: Dlouhá cesta
ivana Kozárová, 5.10.2009 20:39

Pro začátek mi bude stačit,když místo koček sestrojíš alespoń šest různejch typů sněhovejch vloček,- no problem!!!

Odp5: Dlouhá cesta
Alfons, 6.10.2009 1:22

To o čem snil Verne se dávno splnilo. Posunujeme se dál. Všechno bude.

Odp6: Dlouhá cesta
slayd, 6.10.2009 12:28

Všechno už dokonce bylo. A to co je nyní je navíc! A přijde zase Cyril a Metoděj..., ale oba budou mluvit čínsky. Nudle s olovem... P.S.

Odp7: Dlouhá cesta
Alfons, 6.10.2009 14:42

Člověk URČITĚ dokáže vyrobit živou buňku!! TUTOVKA!! A to pak bude mazec.

Odp8: Dlouhá cesta
tlapka, 8.10.2009 15:26

Určitě ji vyrobí s pomocí počítače. Počítačem jde udělat vše.

Odp9: Dlouhá cesta
Alfons, 10.10.2009 9:37

Dnes už to jde i lepším mobilem!!

Odp10: Dlouhá cesta
tlapka, 13.10.2009 18:02

zanedlouho dostanete ˇjakékoliv buňky na stáncích skoro zadarmo.

Odp11: Dlouhá cesta
slayd, 14.10.2009 12:15

Černé a žluté buňky budou výrazně levnější. P.S.

Odp12: Dlouhá cesta
Alfons, 16.10.2009 8:39

Ty bílé, přešlechtěné a zdegenerované za moc nestojí.;-)

Odp13: Dlouhá cesta
tlapka, 16.10.2009 10:56

Plný souhlas. Koupím si žluté.

bullshit
Saw, 6.10.2009 17:05

K evoluci dochází ve větších či skocích. Když pozorujeme vývoj jednoho druhu tak se až do bodu zlomu zachovává ve své podobě, a najednou se změní, vymře nebo zachová. Proto není tak snadné najít všechny články vývoje, ale to ví snad každý kdo měl biologii alespoň na gymnáziu.

Stejně tak nevím, kde jste se dočetl o intelektu ras. V IQ testech se prokázalo jen to, že když křovákovi dáte „náš“ test, tak příklady která my dva budeme považovat za nejtěžší jemu můžou připadat jednoduché a naopak. Po přizpůsobení IQ testů se neprokázaly vůbec žádné rozdíly, průměrný žid má stejné IQ jako průměrný cigán, tolik k intelektu.

Degenerace genetického kódu... No, židé a seveřané sou nejzdegenerovanější, takže to nám bílejm moc do karet nehraje.

Nikdo vám ale nezazlívá že máte rád svoji rasu a kulturu. Většina lidí na světě má. Černoši a asiati určitě mají tendence chovat se jinak, ale v barvě kůže to asi nebude, protože třeba rusové a ukrajinci nám tu „respektují zákon“ velice podobně.

Odp: bullshit
slayd, 6.10.2009 19:57

Aby se v tom prase vyznalo! Takže jsme vlastně všichni stejní otroci: bílí, rudí, žlutí černí a všichni odsouzenci na smrt.
Nebo odsouzeni k životu věčnému???????
Tomu biblickému nebo tomu biologickému hmotnému zákonu o zachování hmoty a energie a přeměny jejich forem??? Hloubej hlupáčku... hloubej holoubku náš... P.S.

Odp2: bullshit
Saw, 6.10.2009 22:50

Mě to nepřijde zase tak složitý ;)

Odp3: bullshit
slayd, 7.10.2009 12:10

Tak zkus zahrát na housle pomocí svého ztopořeného údu let čmeláka... potom uvidíme!
Geneticky vymodulovaná hlavo... P.S.

Odp4: bullshit
Saw, 7.10.2009 14:10

Takhle to píšou v Bibli? To sou věci...

Odp5: bullshit
slayd, 7.10.2009 20:48

Ďáblova bible praví: EXERCISE YOUR INNER DEMONS...
------------------------------------------------------
Gordon Blue + šťouchané brambory + 0,5 l Heineken / to je ovšem taky síla!!!/. P.S.

Odp: bullshit
Bambus, 8.10.2009 10:34

To ví snad každý nebo to každému bylo našroubováno do hlavy už na základce?

Jestli má průměrný Žid stejné IQ jako průměrný cikán, jaktože Židé dostávají pravidelně nobelovy ceny, zatímco cikáni žebrají na ulicích? Že by se všichni proti těm chudákům cikánům opravdu spolčili?

Židé a seveřané jsou nejzdegenerovanější, ale přesto jsou to zrovna tyto lidské „rody“ kdo má nejvyšší životní úroveň, nejlepší vědu a techniku, a nejsilnější armády na světě.

Já sem někde psal že mám rád svojí rasu a kulturu?

Odp2: bullshit
slayd, 8.10.2009 11:01

Mám rád žluté dýně a červené dýně mi nechutnají... To nemá nic společnýho s rasou?
P.S.

Odp3: bullshit
Bambus, 8.10.2009 11:15

To musí být jasný důkaz existence brouka! :-)

Odp4: bullshit
slayd, 8.10.2009 12:28

Ale vážně. Proč se pořád zabýváte těmi Židy.
Mne trápí např. otázka, zda se nejedná o mezidruhový rasismus, když mám raději jablka Golden Delicius než rajská jablíčka...
Taky mám raději banány více než okurky s bramborami dohromady...
Dýně Hokaido mi nevadí ani když je oranžová!
Nemám rád psi ani kočky na pekáči a taky se mi protivý holubi i žáby, ikdyž jsou ještě naživu.
Jsem tedy rasista či nikoliv?
Pozn. Muži mne serou téměř všichni, bez ohledu na barvu pleti... v tom mám jasno. A pěkné ženské zase miluji všechny bez rozdílu barvy.
Takže jaký dostanu konečný cejch na čelo? P.S.

Odp5: bullshit
tlapka, 8.10.2009 15:31

Pokud si to neujasníš, nedostaneš na čelo nic. Můžeš dopadnout i hůř. Kdo nejde s námi, jde proti nám. Uvědom si, na čí straně stojíš !!

Odp5: bullshit
Bambus, 9.10.2009 11:19

Víš Slayde, číst od tebe v příspěvku „ale vážně“ je asi nejlepší vtip co jsem kdy od tebe četl.

Proč se pořád zabývám židy? Nevím jestli pořád, ale nějak to vyplynulo.

Ale jestli máš raději Golden Delicious než rajčata, tak bych se o tom moc nezmiňoval jinak tě zavřou až zčernáš!

hh

Odp6: bullshit
tlapka, 16.10.2009 10:58

A co vlastně máte na těch židech... jsou nějací zvláštní?

Odp7: bullshit
Bambus, 17.10.2009 11:23

A co na nich máte Vy že se tak blbě ptáte?

Odp8: bullshit
tlapka, 23.10.2009 10:47

A cože se Vám moje otázka nelíbí a proč?

Odp9: bullshit
Bambus, 23.10.2009 11:45

A co teda chcete slyšet - nebo číst?

Odp10: bullshit
tlapka, 3.11.2009 9:31

Viz Výše 6,8.

Odp5: bullshit
ivana Kozárová, 17.10.2009 18:04

Nemám rád zelí a kapustu. Ani si je nekupuju a nejím. Ale nevymýšlím si na ně...... To je asi návod,jak nebejt rasista. Vyslovil ho Jerzy Lec.....
Ty dozajista rasista nejseš!

Odp6: bullshit
tlapka, 3.11.2009 9:35

To při vší úctě není spávně řečeno. Lépe:
Zelí a kapusta jsou úžasné poživatiny plné ... vláknin vitaminů-- nebo co to tam je.. a každý je může milovat. Tak i já. Ale můj organismus oproti mému přesvědčení tyto látky odmítá metabolizovat.

Odp7: bullshit
ivana Kozárová, 3.11.2009 14:08

Ať děláme co děláme,nemůžeme se s volaným účastníkem spojit...;-)

Odp3: bullshit
tlapka, 3.11.2009 9:36

Nemá. Musí se to postavit jinak: Červené dýně jsou méněcenné a mají měně chromozomů".

Odp2: bullshit
., 8.10.2009 11:05

Bambusi, nejlépe se má ten, který si to udělá tak, aby fyzicky pracoval co nejméně, aby co nejlevněji nakoupil co nejdražší zboží a nemovitý a movitý majetek, aby měl co největší zisky z obchodování na úkor někoho jiného, aby uměl přesvědčivě lhát a okrádat jiné lidi tak, aby to nejen nepoznali, ale dokonce byli o něm přesvědčeni, že je slušný a sympatický člověk, a který umí rychle „převlékat kabát“ a sympatizovat vždy s tou politickou stranou, která je právě u vesla, aby měl co nejpříznivější podmínky pro své ziskuchtivé pikle. Je to osoba, která se velmi často prodere na politicky i regionálně významná a státem placená místa, tedy politik, starosta, tajemník a pod. Čachruje s lukrativními zakázkami tak, aby ho významní podnikatelé podporovali. Zkrátka je takovou „tlustou vypasenou vší v kožiše státu“, která se v nouzi umí přeměnit na lísavou kočičku, nebo na voříška s oddanýma očima.

Odp3: bullshit
Bambus, 8.10.2009 11:37

řekl bych že je to narážka na židy, že ano? Ale i kdyby nebyla nesouhlasím, že se takový člověk jak ho popisuješ má nejlépe. Nejlépe se má ten kdo dokáže žít svůj šťastný sen - převlékání kabátů, lži a podvody, to je spíš noční můra. Znám pár lidí kteří žijí tak jak to popisujete, mají hodně majetku, ale při příchodu anebo odchodu z domu ztrácí pět minut kódováním alarmu, a v noci div že nemají revolver pod polštářem. Ano, mají majetek, a tak tráví život ve strachu o majetek.

Lidé o kterých mluvím nejsou vši na kožiše státu. Jsou to spíš pracanti co si za svůj zisk kupují spoustu hraček. Ale těch vší jsem také pár potkal, a musím dosvědčit že kdo žije s tím že podvádí ostatní, často žije v mizérii přestože má na účtě třeba milion, a umírá sám a nemocen. I když se o tom mezi lidmi moc nemluví, podvody se trestají vyloučením z kamarádské společnosti, a to je krutý ale spravedlivý trest.

Odp2: bullshit
Honza K, 6.7.2012 17:18

IQ totiž neni to, jak seš úspěšný nebo kolik Nobelovek si dostal. Ten cikán může být inteligentní, ale pokud se nenaučí (KULTURA) tu inteligenci používat, tak Nobelovku nedostane. Pokud by takový cikán vyrůstal v židovské rodině a bylo by mu poskytnuto srovnatelného vzdělání, věřím, že by Nobelovku i dostal.

No a tahle zdegenerovatelnost je dalším příkladem toho, že geny nejsou všemohoucí. Je to jen zápis jednoho z mnoha kódů. Sám si sem dával zajímavý odkaz na Kymatiku - v buňce frekventují krom genů (i v čase) také molekuly RNA (malé i velké), enzymatická aktivita, gradienty molekul a nábojů, a postupně objevujeme i další kódy, jako pozice genů, uspořádání molekuly DNA v prostoru, aktivace a inhibice genů jinými (negeneticky dědičnými .. epigenetickými) faktory atd. Jsme souborem frekvencí a ohromnou sítí interakcí, kterou asi chápe jenom Bůh, který ji stvořil. Mě by zajímalo, proč vidíš mezi vědou a vírou zeď, nebeskou klenbu. Co když chtějí obě rasy poznání sdělit to samé? Darwin netvrdí, že ze vzájemného souboje jedna vymře.

Co je na tom zarážejícího ? Samozřejmě...
Tony, 9.10.2009 21:24

Co je na tom zarážejícího ? Samozřejmě sme všichni rasisté to je přece logické. Kdo není tak zahyne... Vy ale poněkud zaměňujete dva smysly slova rasismus(jako to dělali nacisté).

Odp: Co je na tom zarážejícího ? Samozřejmě...
tlapka, 16.10.2009 10:59

Třeba rozlišit rasismus jako názor a rasismus jako systém.

Odp2: Co je na tom zarážejícího ? Samozřejmě...
Alfons, 18.10.2009 8:21

Proč nebojují aspoň ochránci zvířat proti rasizmu? Zvířata jsou samá rasa a ještě se s tím chlubí.

Odp3: Co je na tom zarážejícího ? Samozřejmě...
tlapka, 3.11.2009 9:30

Tak vidíte - a to je ta pravá inteligence. V sobotu mi totéž říkala vítězná britská kočka na výstavě v Ostravě.

Odp: Co je na tom zarážejícího ? Samozřejmě...
x, 21.10.2009 20:10

Nelze než souhlasit, to je prostě pravda a všechno ostatní je pokrytectví.

Odp2: Co je na tom zarážejícího ? Samozřejmě...
zvoník, 22.10.2009 18:02

Zde by bylo možná dobré definovat co je to vlastně pokrytectví a kde má hranice, a jestli existuje u pokrytce také nějaký druh pokrytectví na základě jeho soudu o pokrytectví? To by bylo od něj celkem upřímné, ne? - Upřímný pokrytec je duševní stav moderního demokratického člověka.

Odp3: Co je na tom zarážejícího ? Samozřejmě...
x, 23.10.2009 11:00

Měl jsem na mysli pokrytectví ve smyslu že drtivá většina si myslí totéž co napsal,ale tvrdí pravej opak. Je totiž asi trestné tyto věci hlásat a lidé ze strachu před postihem jsou pokrytečtí i když si myslí opak.Nejhorší pocit mám když se tyto věci hlásaj v médiích, takové masové rozšířování lži .

Odp4: Co je na tom zarážejícího ? Samozřejmě...
tlapka, 26.10.2009 13:01

Pokrytectví je stejně nutné jako pokrývačství. Kdyby každý říkal co si myslí špatně by to dopadlo, ne teda na svíci ale třeba ve společnosti došlo by na pěstě.

Odp5: Co je na tom zarážejícího ? Samozřejmě...
Juras, 26.10.2009 14:54

To jsou příklady, kdy pravda nesmí zvítězit (neměla by ani zaznít).
Jsou možná jen malé, ale rozdíly jsou.Pokrytectví není synonymum lhaní nebo dokonce pro tzv. bílé či milosrdné lži (Máte rakovinu, velmi mě překvapuje, že v tomto stádiu ještě vůbec chodíte). Další kategorií je nemluvení o tom. Potkám po ránu sousedku a můžu ji buď pozdravit anebo podle pravdy říct „vy teda dneska máte ale ránu!“.

Takže lže se a nemuví se pravda z různých důvodů, např. aby to někomu neublížilo a aby to někoho neurazilo. To jsou právě ty příčiny ke rvačce. Pokrytectví má podle mě za cíl získat nějakou výhodu pro pokrytce tím, že svému okolí ukazuje záměrně nějakou faleš. Nepokrytectví není žádný důvod ke rvačce - pořád ještě má člověk možnost o kontroverzní pravdě nemluvit.

Odp6: Co je na tom zarážejícího ? Samozřejmě...
tlapka, 27.10.2009 8:50

Právě tak, jsou pravdy které jsou nesnesitelné. Nakonec slušnost a pokrytectví nemá tase k sobě tak daleko. Záleží na účelu. Někdo se vyžívá v „plivání ošklivých pravd“ aby druhému ublížil.

Odp5: Co je na tom zarážejícího ? Samozřejmě...
x, 26.10.2009 14:58

Dobře, ale v tom případě je lepší neříkat vůbec nic, než říkat přesnej opak věci, to nikdo přece nemusí, může si myslet svoje když už teda,ale nebudu přece řikat že jo, když je to ne. ;-)

Odp5: Co je na tom zarážejícího ? Samozřejmě...
ivan, 26.10.2009 17:48

Každý člověk za den několikrát zalže, bez drobných lží by byl život nesnesitelný.

,,Co myslíš, nemám v těch kalhotech vekej zadek? NE!.. ale pojď už!

Odp6: Co je na tom zarážejícího ? Samozřejmě...
zvoník, 27.10.2009 0:32

Pokrytectví je faleš. Neovládaná upřímnost je netaktnost. Toto nelze zaměňovat a míchat. To mě zase napadá ten fór o huse a hovně plující na Vltavě:
Pro ty, kteří ho snad nezaregistrovali:
Potkají se ti dva na hladině a hovno slušně pozdraví: ,,Ahoj huso!„ Husa chce stoupnout u hovna v ceně, natáhne krk a povídá: ,,Já nejsem žádná husa, já jsem labuť!“ Hovno se po očku podívá na husu a odpoví: ,,No, jestli ty jseš labuť, tak já jsem pařížská roláda."

Odp5: Co je na tom zarážejícího ? Samozřejmě...
Bambus, 28.10.2009 10:46

špatně by to dopadlo pouze u slabochů, co nejsou schopni ustát pravdu

Odp3: Co je na tom zarážejícího ? Samozřejmě...
x, 23.10.2009 11:07

No a jestli pokrytec dokáže sám sebe zhodnotit jako pokrytce, to nevím, možná jak kterej, závisí to na IQ, chytrej pokrytec ví že je pokrytec, hloupej asi né :-)

Odp4: Co je na tom zarážejícího ? Samozřejmě...
Juras, 23.10.2009 14:02

Hloupej pokryje stařku a myslí o sobě, že je pokrytec ;-)

Odp5: Co je na tom zarážejícího ? Samozřejmě...
x, 23.10.2009 15:07

jedině tak, pokrejvač jako pokrejvač :-)

Odp6: Co je na tom zarážejícího ? Samozřejmě...
zvoník, 23.10.2009 21:26

Pokrývače odnesl vítr i se střechou a jenom dlaždič zůstal dole. A pokrytec to bere jenom jako blbý text...

Odp7: Co je na tom zarážejícího ? Samozřejmě...
tlapka, 26.10.2009 13:03

Pokrytec pláče pokrytecky na pokrývce nad uneseným pokrývačem při hraní pokru.

Odp8: Co je na tom zarážejícího ? Samozřejmě...
Juras, 2.11.2009 23:54

pokračuj ;-)

Odp9: Co je na tom zarážejícího ? Samozřejmě...
tlapka, 3.11.2009 9:25

Proč- nejsem na řadě.

Odp10: Co je na tom zarážejícího ? Samozřejmě...
Juras, 3.11.2009 14:58

A který pokryvný pokračovatel má nepokrytě provokovat pokrok? Pokropit proroka, pokrevní msta. Pokradem pokrm. Pokr-face.

Odp11: Co je na tom zarážejícího ? Samozřejmě...
ivana Kozárová, 3.11.2009 17:01

Poslední podzimní povzdech povětrné poběhlice proniká přívalem prvního poprašku pocukrovaného plácku. Potměšile pozoruju provoz. Pá .Pac. Pax!

Odp12: Co je na tom zarážejícího ? Samozřejmě...
ivan, 3.11.2009 21:36

Pan Prsatý procházejíc podzimním parkem pozoroval pohledné panny a paní posedávající v průhledu přilehlého pošmourného podchodu pod parním potrubím. Podzimní pozdní popoledne přislibovalo příjemné posezení s právě přicházející Pavlou Palasovou ( Pavel promine ;-) Půjdeme plavat? nebo. pí....? (;-) ;-) ;-) .. ptal se Pavly Palasové Pepa Píša pohlížejíc přitom na pana Prsatého postávajícího pod platanem v parkovém průčelí. Podolí ? Postel? Pomyslel si Pepa. Pavla pravila, pojď podle potoka, podíváme se po plácku prostého populace. Posedíme, poležíme, popijeme, pokouříme, pomilujem. Půjdeme po proudu potoka Předličky průrvou pod přerostlou postupně povadající .... a už mě to neba, asi by to nemělo konce. Připravil prevít Placák.

Odp13: Co je na tom zarážejícího ? Samozřejmě...
ivan, 3.11.2009 21:48

Pěkná ptákovina.

Odp13: Co je na tom zarážejícího ? Samozřejmě...
zvoník, 3.11.2009 22:48

Potěš pánbu, pěkně pitomý psaní, přátelé...

Odp14: Co je na tom zarážejícího ? Samozřejmě...
ivan, 3.11.2009 22:57

Prosím, pane.

Odp15: Co je na tom zarážejícího ? Samozřejmě...
tlapka, 30.11.2009 17:38

Prosím pane přidejte přídavek.

Odp13: Co je na tom zarážejícího ? Samozřejmě...
ivan, 30.11.2009 15:58

Pokračování příští pátek.

Odp14: Co je na tom zarážejícího ? Samozřejmě...
zvoník, 3.12.2009 18:04
Jistému I.P.:
., 2.11.2009 17:04

Tzv. „Romantik“ stále o zaměstnání stojí a potřebuje ho. Jenom se obává, že by nedokázal ve dne v noci nadávat na tzv. „bolševiky“, aby se panu I.P. zavděčil. Také je to hodně k němu daleko, a také si není jistý, že by mu to pan I.P. druhý den neodřekl. Oba jsou zcela odlišné osobnosti. Asi by byl potřeba nějaký „mediátor“ a smlouva alespoň na dobu určitou.

Co nejde bez smlouvy, nepůjde nikdy, to...
ivan, 2.11.2009 17:39

Co nejde bez smlouvy, nepůjde nikdy, to je moje zkušenost. Platí obecně. Komunisti mě nevaděj pokud si svoje principy budou chtít uplatňovat mezi sebou. Proč Ne!? Já mám za přirozený stav, kdy pracuju ve prospěch někoho, a on zase ve prospěch někoho jiného na základě dobrovolné dohody obou stran. Pekař tesaři, tesař krupaři, krupař kovářovi, kovář řezníkovi, řezník krejčímu, krejčí doktorovi a doktor pekařovi. Tyto vztahy utvořily civiizaci.

Odp: Co nejde bez smlouvy, nepůjde nikdy, to...
Juras, 2.11.2009 23:52

To už je holt taková povaha. Tebe jako potencionálního zaměstnavatele se snaží co nejvíc nasrat, abys mu tu práci, o kterou tolik stojí, nedal, i kdyžs mu ji defacto slíbil. Myslím, že je nám všem jasno, proč s ním nikdo nemůže spolupracovat. To je totiž možné jenom v tom případě, když chtějí obě strany.

Odp: Co nejde bez smlouvy, nepůjde nikdy, to...
Alfons, 3.11.2009 7:32

Dělník se nechá dobrovolně od zaměstnavatele okrádat, protože nemá žádnou jinou pracovní příležitost. Sedlák a podnikatel z peněz o které okradl svoje dělníky nakupuje od jiných, kteří jsou u zdi dobrovolně jejich pozemky, provozovny atp. Až mu komunisti od jeho dobrovolných dělníků atd. statek seberou, řve jak pominutý. Že je to majetek který vlastně nakradl od dobrovolných dělníků nebere na vědomí. Ještě řve o nedotknutelném soukromém majetku a pokouší se hrát lidem na city. A čím dál víc hrabe, tím víc přispívá k otevření lahve s džinem komunizmu. A KDYŽ JEŠTĚ K TOMU PREZIDENT SEM TAM HÁZÍ HLÁŠKY O NEDOTKNUTELNÉM SOUKROMÉM MAJETKU JE PODNIKATEL NA KONI A CITÍ ZA ZÁDY PODPORU STÁTU.

Odp: Co nejde bez smlouvy, nepůjde nikdy, to...
santiago, 3.11.2009 7:59

Pracovat v něčí prospěch je utopický socialismus.
Takhle vy lidi nefungujete.

Odp2: Co nejde bez smlouvy, nepůjde nikdy, to...
tlapka, 3.11.2009 9:27

= základní axiom pracovní činnosti. Upřesním: Pracovat dobrovolně v něčí prospěch.....

Odp2: Co nejde bez smlouvy, nepůjde nikdy, to...
ivan, 19.11.2009 23:04

Santo, pracovat v něčí prospěch na základě dobrovolnosti !!..je princip trhu. Dobrovolně!!..se zapojuju do systému vzájemé prospěšnosti tím, že nabízím a současně získávám podíl na práci někoho jiného.
Nedobrovolné zapojení jsou všechny ostatní formy vynucené sankcí.

Odp3: Co nejde bez smlouvy, nepůjde nikdy, to...
tlapka, 20.11.2009 9:58

Dobrovolně koupím, dobrovolně zaplatím.

Odp3: Co nejde bez smlouvy, nepůjde nikdy, to...
santiago, 31.12.2009 13:21

Ne. Člověk nejspíš pracuje ve SVŮJ prospěch, na prospěchu někoho jiného mu málokdy záleží.

Jistému I.P.:
., 2.11.2009 19:14

Copak o to, i bez smlouvy se dá pracovat. Ale „romantik“ s tím zatím nemá zkušenosti. Bez smlouvy a bez mzdy (= bez peněžní odměny) zatím pracoval pouze pro rodinné příslušníky, někdy pro souseda (sousedku) a pro sebe. Tzv. „romantik“ není komunista, a uplatňovat nějaké politické principy na pracovišti považuje za nepatřičné; nikdy se neúčastnil žádných protestních akcí.

Odp: Jistému I.P.:
tlapka, 20.11.2009 10:00

Pokud Romantik není komunista, pak se musí spolehnout na sebe a ne že „někdo“ mu má poskytnout... to se musí něco nabídnout když se chce něco dostat.

Odp2: Jistému I.P.:
Juras, 20.11.2009 10:46

Vždyť psal, že s tím nemá zkušenosti. On především požaduje odměnu za práci, práce je druhotná věc.

Jurasovi:
., 20.11.2009 11:24

Teda Juras, Ty se do toho nepleť, protože Ty jsi zásadně zkušený pouze v kojení :-). Tak drž pec !

Odp: Jurasovi:
ivan, 20.11.2009 14:42

Nakojit dítě, když má hlad, mě příjde velice přirozené. Tobě to připadá jako porno? Co se ti na tom nezdá? Klidně veřejně a na hlavní třídě! Podivovat se nad tím mohou jenom Ťuňtové rudoocasí nebo Hlavokroutilové, těm budiž odpuštěno.

Odp: Jurasovi:
x, 21.11.2009 9:19

A je ti ted dobře ? Vskutku velmi trapné a celkem slušně primitivní. Ale hlavně že si hrajeme na intelektuála že ? :-)

Tlapce:
., 20.11.2009 11:22

Ono se jí to úspěšně nabízí, když ona je ONA :-) . Ale on je ON !

Odp: Tlapce:
tlapka, 20.11.2009 14:31

Pak třeba překombinovat strategii na tomto základě, když myslíš že je to důležité :-)

Odp2: Tlapce:
zvoník, 21.11.2009 7:12

Čili, není-li na veřejnosti koza (rohatá), pomůže čutora s dudlíkem. A to snad už porno není... Teda, bereme-li že kojí ON.

Odp3: Tlapce:
ivan, 21.11.2009 9:19

Na vysvětlenou: Jurasova manželka před léty nakojila na Špilasu v Brně dítě v parku a Romantik líbezný z toho omdlel. Doteď se z toho nemůže probrat.

Odp4: Tlapce:
tlapka, 26.11.2009 11:55

Tím by se to vysvětlilo- uzlový emoční šok

Odp5: Tlapce:
zvoník, 27.11.2009 23:15

Kojiti hladové dítě na veřejnosti viděti - hrůzně smíšené vzpomínky na budoucnost...

DarCO?
Antarra, 4.7.2012 22:39

Šestý slovo a hned hrubka? Nebo to má být vyjádření opovržení? Něco, co má polemizovat o evoluci, avšak autor nedokáže ani napsat správně jméno Darwina, číst nebudu, sorry :-D Jdu se učit na zkoušku z evolučky ;-)

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru