Nefilozofujte u piva, přijďte na Svíci.cz!

Poslední komentáře

Střípky z diskuse

Zajímavé odkazy

Novinky na Svíci.cz

  • 30.11.2007: Nyní jsou nově přidané komentáře od poslední návštěvy zvýrazněny barevně
  • 13.4.2007: Možnost úpravy i zatím neschváleného článku
  • 22.6.2006: Zlepšeno vyhledávání
Proč používat Linux

Komentáře k článku

30.10.2009 16:31

Nové strašení

V mediích, hlavně TV se poslední dobou objevují zprávy o strašení v Novém Strašecí. Proč tento název? Protože tam určitě už dávno strašilo, jinak by se obec tak nejmenovala. Co se tam vlastně děje? Jsou vidět vyhořelé zásuvky, spotřebiče a teď už dokonce praskají skla atd. Horší je, že se oblast strašení rozšiřuje dál mimo jeden dům, kde to začalo. Co když se to postupně rozšíří na celou obec, stát a celou planetu? Dá se tomu zabránit, když si mudrci lámou hlavy a nikdo na nic nepřišel? Všechno kolem baráku odpojené a pořád žádná změna k lepšímu.
Čím by to mohlo být? Nějaká doposud neznámá energie, třeba se tam zhmotňuje duchovní energie a je to tam v ohnisku které vzniká vhodnou konstelací planet a koncentruje to vesmírnou energii? Beru na vědomí, že zdaleka všechno neznáme a že to nebude zázrak. Jen na to přijít.
Asi to bude vhodné tema do této diskuze a jsem skoro si jistý, že zde problém po nějaké době soustředěným úsilím vyřešíme. Náš duševní a duchovní potenciál stoupá den ode dne. Je zde intelektuální epicentrum.

Dodatek
Alfons, 31.10.2009 9:32

Oprava-pravděpodobně se jedná o obec Strašice.

Chlapec
Lipovan, 31.10.2009 10:42

Ohně a praskající žárovky mají jednu lehce vysvětlitelnou zvláštnost; dochází k nim výhradně za přítomnosti malého Jirky Mračka. Ale proč si to ošklivit? Pozornost médií a s ní spojené finanční prostředky se hodí za každého režimu a každé roční doby. :-)

Odp: Chlapec
Alfons, 31.10.2009 16:00

Tak mám dojem, že lidi berou jevy ve Strašicích na lehkou váhu. Že je to první příznak blížícího se konce světa si asi neuvědomují. Prohlédněte byt, jestli už nemáte někde vyhořenou zásuvku atp.

Odp2: Chlapec
ivana Kozárová, 31.10.2009 16:18

Alfonsi,není náhodou někde blízko radárek či snad radar? Jisté frekvence emg. záření,prý pokud se kříží a střetávají,mohou tyto jevy vyvolat nezávisle na tom,zda je přiúpojen el. proud. Takže žádnej poltergeist,ale vojenský objekt,nebo více vojenských objektů...

Jiskření
zvoník, 3.11.2009 10:40

Pokusím se primitivně vysvětlit zmíněné jevy:
Pokud vodičem (drátem, vedením) prochází proud, který je někde spotřebičem spotřebováván, tak právě podle velikosti odebíraného příkonu, čili Wattů, se vodič stává také sám spotřebičem proudu podle Ohmova zákona. Jelikož máme napětí v síti střídavé, čili + a - zdroje se vymění mezi sebou za vteřinu 50x, tak takový částečně přetížený vodič se jako spotřebič může projevit dvojím způsobem: 1. Většina energie se v něm přemění v teplo, které při špatně zvoleném jističi může roztavit izolaci vodičů (drátů) ve zdi a prostě vyhoříme. To se stává také, když místo pojistek lidé dávají jako náhražkou do porcelánových úchytů hřebíky. 2. Nebo při vedení drátu určitým způsobem kolem kovových tedy spíše kolem železných předmětů může na nich způsobit nám neviditelný magnetismus přesně tak střídavý, jako je střídavý ten proud v síti. Čili magnetické pole pak v tom železném předmětu se vymění 50x za vteřinu v poloze sever a jih. Toto magnetické pole, pokud o něm víme, lze snímat dalším obyčejným drátem stočeným do cívky kolem toho pole na jehož koncích lze naměřit, ale také odebírat určité střídavé napětí o stejné frekvenci jako je toto pole vybuzeno. Na tomto principu fungují všechny transformátory, dynama a vlastně také obráceně elektromotory.
Pokud náhodou ale někde jinde vznikne působním nějakého nám neznámého zdroje proudu magnetismus o velké síle a ještě vyšší frekvenci střídání mag. polí, než je frekvence sítě, který opět nelze vlastními smysly zaregistrovat, pak každý vodič (dokonce i ten přímý) se může za jistých okolností stát cívkou! Pokud se na koncích této cívky vygeneruje napětí dosti vysoké, při kterém přeskočí jiskra vzduchem (i vlivem vlhkosti vzduchu) na vzdálenost kontaktů v běžné zásuvce ve zdi, pak dojde ke zkratu tohoto ,,zdroje" napětí i při vypnutém a odpojeném vedení sítě, a začnou hořet všechny izolace v té zásuvce. Tedy příčinou může být buď skutečně zdroj neznámého magnetického pole v prostoru domu. Ale mnohdy to bývá i jen blízkost vedení vysokého napětí, kde je přenášen nepovoleně nadměrný výkon na velikou vzdálenost rozvodnými závody, čímž si ony právě samy způsobují obrovské ztráty energie na vedení, které ve výsledku stejně zaplatí zákazník, i když podepisujeme Lisabon. Když je hodně vlhko a třeba i za mrzů, kdy je odběr energie vyšší vlivem toho, že lidé topí elektřinou, a vyjdete si ven na procházku pod vedení 220 kV na stožárech, uslyšíte praskání. To jsou výboje, ke kterým dochází vlivem vodivosti vzduchu a nadměrnému zatížení vedení příkonem všeho druhu. Ale úsporky doma to neodstraní...
Jestli se v něčem mýlím, můžete mě někdo z odborníků poopravit. Je to všechno velmi zjednodušeně vysvětleno.

Odp: Jiskření
ivana Kozárová, 3.11.2009 12:41

A kdyby pod zemí ještě vedla nějaká železná žíla? Jako nerostná forma...

Odp: Jiskření
Vlastimil Čech, 3.11.2009 19:51

Pane Zvoníku, zdá se, že o zvonech toho víte dost, avšak o elektřině raději nemluvte!
Dynamo, ku příkladu, produkuje proud stejnosměrný, z transformátoru jest odebírán proud, Vámi zmiňované sršení není způsobeno nadměrným odběrem...
Magnetické pole vzniká tokem elektrického proudu bez ohledu na to, jde-li proud kovovým vodičem, nebo jinudy, pouze vznik a zánik magnetického pole může indukovat elektrický proud... pane Zvoníku, nic ve zlém, netrapte se elektrotechnikou, vyprávějte nám raději poeticky o zvonech... Fysiku známe ze školy a z praxe, ovšem ku zvonům se obyčejně jen tak nedostaneme...

Odp2: Jiskření
ivana Kozárová, 4.11.2009 10:45

Zvoník nemluví o směru proudu,když mluví o dynamu,ale mluví o vzniku el. proudu ve vodiči změnou magnetického pole,což je v naprostém souladu s fyzikálními zákony;-)

Odp2: Jiskření
zvoník, 4.11.2009 12:03

Vlastimile dobře,
napsal jsem, že je všechno velmi zjednodušeno. Dynamo je sice stejnosměrné, ale tepavé, protože má komutátor s lamely, co to přepínají, ale o to teď nejde. Jistě mě tam chytíte na více detailech. Stejnosměrné tepavé lze také trasformovat, tedy se chová jako v tomto případě jako střídavé, takže o nic vlastně nejde. Vytváříte ho přerušováním stejnosměrného napětí 12V v přerušovači a transformujete ho v cívce např. v automobilu na zapalování na nějakých 20kV. Nebudeme slovíčkařit, že? Klidně si ale věřte v poltrgaista... Jistě jste ho ve škole měli také.
A co se týče proměnného magnetického pole, tak to způsobuje právě indukcí ve vodiči napětí, a to jsem snad zmínil, ne? Napětí se nikdy samo od sebe nevytvoří jen tak vlivem záhad v jiskřícím domě.

Odp2: Chlapec
zvoník, 1.11.2009 9:31

Alfonsi,
mně se to třeba líbí mít doma prskající zásuvky... Chtěl bych to takyyy..... Já jsem se o to několikrát už snažil např. zvýšeným příkonem vyhořet některé zásuvky, a výsledek byl jen ten, že přišel akorát zvýšený účet od ČEZu a ono populární zdražení... A prskání na zdi žádné... Rozvody máme totiž ještě z dob komunistů. Asi to celé vytrhám a nechám si udělat ve zdi nový dráty, protože: ,,Co je komunistický, to je špatný. Proto mi to nejiskří! Sakra.

Odp3: Chlapec
., 1.11.2009 21:45

ZVONÍKU, ale přece nejdůležitější je, že dosud „ jiskříš “ sám, není-liž pravda ? A „ jiskři “ dál ! Protože bez Tvého „jiskření“ by tady na svíci byla už nuda.

Odp4: Chlapec
zvoník, 2.11.2009 1:05

Přeháníš.

Odp4: Chlapec
zvoník, 2.11.2009 1:36

Hele,
já totiž o elektřině také něco vím. A to teda i o té statické, o elektromagnetismu a tím i o vysoké frekvenci a napětí, které umí prorazit řadu izolantů. Navíc si všichni musíme uvědomit, že používáme v celé zemi UZEMĚNOU ELEKTRICKOU SOUSTAVU! A jistě všichni víte, co to znamená, že? V případě hořících zásuvek zde tudíž nevládne žádná duchařina, ale jen to, že média velmi dobře znají lidskou nevědomost v této oblasti fyzikálního vědění, respektive znají, že lidé většinou vědí o elektřině jen to, že když není něco zastrčeno ve zdi, tak to neběží, pokud to nemá baterku, a že to může někdy kopnout... A na základě toho umí média věci dokonale nafouknout. A lidé jim to požerou a žerou, což oni předpokládají. Je to rozhodně větší senzace, než např. skutečná pravda o Lisabonské smlouvě, kde jde skutečně o naši budoucnost, a to by mělo lidi mnohem více zajímat! Přiblblý senzace typu jiskřící zásuvky od tohoto určitě odvádějí pozornost všech omezenějších lidí - voličů.

Odp5: Chlapec
ivana Kozárová, 3.11.2009 14:10

Zvoníku, Vy byste si dobře rozuměl s mým manželem,ten říká to samý!

Odp6: Chlapec
zvoník, 3.11.2009 17:16

A já říkám to samý... Jenom těm mladejm se to nevejde do hlavy. A to je právě ta demokracie. Když si to potentočkovat, tak podle svýho a ne podle toho jak nám raděj ty druhý...

Odp7: Chlapec
tlapka, 4.11.2009 12:14

Však nikomu věřit nemusíme, ani nebudeme. Vymyslíme vlastní osobité nesmysly. Třeba novou teorii elektřiny. Možná se ještě všechno neví.

Odp8: Chlapec
zvoník, 5.11.2009 11:26

Ono se to ví, ale dělá se, že se to neví. A v tom je to drama. Nevědět je odpustitelné. Nechtít vědet je směšné. Ale dělat, že nevíme a přitom víme je lež.

Odp9: Chlapec
Vlastimil Čech, 5.11.2009 19:12

Tak toto prostě SEDÍ !!! To se povedlo, pane Zvoníku! Krásná definice!

Odp9: Chlapec
tlapka, 10.11.2009 17:36

Pak je ještě hodně toho co se neví a tvrdí se, že se to ví. Hledá se černá kočka v černé místnosti a najde se, i když tam není.

Odp: Chlapec
werterber, 31.10.2009 23:05

Kluk to určitě nebude. Má pěknou kukuč, nezlobí a určitě ví, že si nesmí hrát se zápalkama. :-)
Určitě v tom má prsty nějakej mimozemtan nebo duch. ;-)

Odp2: Chlapec
tlapka, 4.11.2009 12:20

Ve vedlejší dimenzi právě si postavili vodu na kafe. Nedělají to schválně.

Odp3: Chlapec
Pítrs, 6.11.2009 10:51

Taky by to mohla být zbytková energie z fotonových motorů lodí kosmické flotily Aštara Šerana

Odp4: Chlapec
zvoník, 6.11.2009 12:44

Pitrsi,
a jak funguje reálně (ale skutečně!) fotonový motor Aštara Šerana? Chtěl bych si ho postavit do svý starý škodovky, abych snížil procento emisí. Nějaký jiskření odstraním běžným vyzkratováním...

Odp5: Chlapec
Pítrs, 9.11.2009 16:55

Pokud si to dobře pamatuju tak fotonový motor funguje na principu reakcce hmoty s antihmotou, myslím, že se vezme trochu hmoty, trochu antihmoty šup s tím dokupy v hooodně silném magnetickém poli a dojde k anihilaci s vyzářením spousty energie, loď se bude pohybovat téměř rychlostí světla tak nevím jestli ti na tu škodověnku schválí technický průkaz.;-)

Odp6: Chlapec
zvoník, 10.11.2009 16:02

No, mohli by to na technický schválit, ne? Když to bude mít dobrý brzdy, tak to přece ubrzdím, ne? Ale já nevím, co si ale kdo představuje pod pojmem ,,antihmota„ ? Není to nějaká fikce nám smyslově neuchopitelná?
Jediné, co znám o motoru skutečně na světlo, tak existuje něco jako ,,větrník“ s plochými lopatkami umístěný ve vakuu na hodinových ložiskách, který se přímým působním světla přes skleněný obal vakuového obalu roztočí bez jakékoli cívky a elektřiny, a tedy může něco přímo pohánět. Ale má to tak malý výkon, že o pohonu něčeho hmotnějšího to vůbec nepřichází v úvahu. Upozorňuji, že se nejedná o pepretum mobile, ale o funkční vzorek, který skutečně funguje a vlastním jej.

Odp7: Chlapec
tlapka, 10.11.2009 17:41

To je báječné, je to pohon Slunečním větrem, chce to jenom trochu zvětšit a vypravit se na Mars nebo Venuši. Zatím s tou Antihmotou bych si moc nezačínala, těžko se shání a skladuje.

Odp7: Chlapec
Pítrs, 12.11.2009 13:59

Antihmota není fikce je to trochu složité, z fyziky jsem míval za 3, ;-) proto raději odkážu na podrobný výklad : http://cs.wikipedia.org/wiki/Antihmota
Přeju hodně štěstí při realizaci...Jen je tu následný problém : až budeš jezdit škodověnkou rychlostí, blízkou rychlosti světla přijde ke slovu efekt relativity času....Tak když někde překročíš povolenou rychlost, bude s Tebou přestupek projednávat řekněme tak desátá generace potomků policisty a pokuta za tu dobu jistě hodně nakyne....
JInak ten motorek na sluneční vítr, jde asi o to jestli to půjde postavit ve větším....:-)

Odp8: Chlapec
tlapka, 16.11.2009 15:19

Velice pěkně vysvětleno. K Antihmotě je třeba mít doma urychlovač a ještě k tomu tu Past. Problém bude s brzdama.

Odp7: Chlapec
Alfons, 31.1.2010 18:37
Odp8: Chlapec
Vlastimil Čech, 31.1.2010 21:06

Takový strojek jsem viděl kdysi v týdeníku v kině.

nic nového
Vlastimil Čech, 31.10.2009 18:04

Velmi podobné jevy se projevily někdy okolo roku 1987, už si nejsem jist, taky v Ostravě-Porubě na ul. Antonína Zápotockého... v bytě bydlela velice stará paní se svým pubertálním a snad i poněkud postiženým prasynovcem. Věci, které se tam děly přesahují chápání a dozajista nebyly způsobeny vědomou činností toho chlapce, ač se děly výhradně za jeho přítomnosti. Stávalo se to ovšem bez jeho viditelného působení a velmi často i za přítomnosti jiných osob. Sám jsem tam nebyl, ale od několika nezávislých lidí jsem slyšel hrůzostrašné a naprosto nepochopitelné historky a popisy úkazů. O ohně se, pokud vím, v tomto případě nejednalo, ale škody bylo natropeno dost a dost...
Ti lidé se nakonec natolik báli, že žádali kněze, aby jim byt nějakým náboženským způsobem ošetřil, už jsem zapomněl jak... To se nestalo, tak nechali sloužit mši... Nechali si byt zkontrolovat od revisního technika elektro a za jeho přítomnosti, bez zjevné příčiny, se vytrhlo elektrické vedení z pod omítky! Lustr se sám od sebe natolik rozhoupal, že se rozbil o strop... a další věci se děly za přítomnosti mého kamaráda... Zřejmě se jednalo o manifestaci něčeho prozatím nepopsaného... Pokud se týká pana Maška, autora teorie o změně (viz www.osud.cz) je to hezké, avšak jedná se o pouhé jeho tvrzení, bez důkazů, bez zdůvodnění.
Popisy toho co se všechno tam, v Porubě dělo, by se dal shrnout takto: nepochopitelné pohyby předmětů a elektrické jevy.
Podmínkou byla přítomnost obou osob současně v bytě, nemusely býti v jediné místnosti, ale jevy nastávaly i na jiných místech v bytě, než kde prateta a její prasynovec právě v té chvíli pobývali. Stávalo se to bez ohledu na přítomnost jiných osob ať už z rodiny, nebo jiných.

Jsem sice docela racionální
Jana, 31.10.2009 18:27

Ale myslím, že jevy by mohly s pubertálním synkem souviset. Jestli to ale není pravda, hluboce se omlouvám. Samozřejmě, myslím, že to působí nevědomě.

Odp: Jsem sice docela racionální
tlapka, 4.11.2009 12:23

Podobný jev stal se kdysi v okrese Opava, ale komunisti jej zakázali. Takže nikdo se nedověděl nic, jen že už tehdy existovali jacísi odborníci na para-jevy v Praze.

Nade vší pochybnost
Maximus, 1.11.2009 3:54

to bude nějaký poltergeist. Hurá.

Odp: Nade vší pochybnost
Alfons, 1.11.2009 7:12

http://cs.wikipedia.org/wiki/Poltergeist a odkazy na stránce dole.
Tady je počteníčko-zajímavé co se dělo a děje.

Odp: Nade vší pochybnost
zvoník, 7.11.2009 18:39

A jak takový poltergeist vypadá? Mně straší ve věži a ještě jsem ho nikdy neviděl... On je ale hodný a nezlobí, tak ho nechám bejt.

Odp3: Nade vší pochybnost
tlapka, 10.11.2009 17:47

Poltergeistus Domesticus, zvláště vyšlechtěná forma.

Zrovna jsem o tom dopsal článek, ale...
Clouck, 2.11.2009 16:53

Právě jsem o tom dopsal článek, ale koukám, že jdu s křížkem po funuse. :-) Kdybyste si ho někdo náhodou chtěl přečíst a podiskutovat, jste vítáni zde: http://clouck.blog.cz/0911/strasicke-straseni

Odp: Zrovna jsem o tom dopsal článek, ale...
tlapka, 4.11.2009 12:29

Je to krásný blog, i krásné články, ale nemohu souhlasit, že Vše se vyřeší neb mnoho věcí kolikrát se nevyřeší.

polopravdy pololži
santiago, 2.11.2009 21:35

Omlouvám se, že do toho kecám a přitom nemám televizi a kromě ekonomických titulů žádné noviny ani časopisy nečtu. Z toho, co jsem o tom zaslechl, k tomu nemám o nic větší důvěru než ke kruhům v obilí.

Snad tam reálně došlo k nějakým průrazům nebo spíš indukcím. Ale myslím, že nelze vyvrátit podezření, že značná část následných „úkazů“ byla zfalšována. A že je budována legenda tím, že nám šikovně na přeskáčku ukazují banální, ale skutečné poruchy a senzační, ale podstrčené „záhady“.

Odp: polopravdy pololži
tlapka, 4.11.2009 12:09

Nebo taky může jít o průnik z jiné dimenze. Protože by se mi to líbilo.

Odp2: polopravdy pololži
zvoník, 5.11.2009 11:47

...by sis rozuměla s mým kamarádem. To je ufounmaniak. Vidí jejich vliv všude a přitom je ještě neviděl. Taky víra...

Odp3: polopravdy pololži
tlapka, 8.11.2009 4:54

že jej pozdravuji a kdyby nějakého našel ať mi pošle jeho adresu.

Odp: polopravdy pololži
Alfons, 8.11.2009 2:05

Psychopole puberťáka se transformovalo na silové pole a tím vznikla vyšší teplota a předměty začaly podléhat destrukci. Z transformovaného psychople může dokonce vzniknout hmota. Tak vznikl vesmír. Měřící přístroje, kamery atp. toto psychople ruší a proto nejde nic zjistit.
Celá záležitost je mně jasná a nemám s ní problém.

a jednou to už bylo
Vlastimil Čech, 3.11.2009 19:37

A jednou se podobné jevy ukazovaly i v Itálii, nevzpomínáte si někdo?
Canneto di Caronia, nebo tak nějak...

Odp: Chlapec
Neuvedeno, 10.11.2009 23:43

Když je zapnutý proud a jsou hliníkové kabely rozvodu v bytě, tak to bych věděl proč jiskří v zásuvkách. U hliníkových drátů je třeba pravidelně dotahovat v zásuvkách šrouby, jinak vzniká nedostatečný kontakt a vzniká elektrický výboj na principu elektrického oblouku. V nedotaženém místě začne jiskření a vzniká tím větší teplota, která potom tak zahřeje zásuvku, že se celá roztaví. Také se mi to stalo alespoň už třikrát. Tak jsem všechny zásuvky při vypnutí proudu uvnitř zásuvky dotáhl a jiskření přestalo a hoření zásuvek také.
Je možné, že i nové měděné kontakty mohou jiskřit, jsou-li nedostatečně šrouby dotažené a elektrický obvod pak není dostatečně uzavřen při zapnutí spotřebiče.
Ovšem upozorńuji, že před dotahováním šroubku je třeba nejen vypnout proud, ale ještě zkoušečkou zjistit, jestli v zásuvce není elektrický proud. Může se totiž dostat do zásuvky také pomocí nuláku, jestliže nulák není dostatečně uzeměn.
Bohužel dnes stále lidé používají a dokonce se i prodávají stále staré rozdvojky, které vyusťují u jedné ze zásuvek opačně a pak může dojít k různým zkratům, některé staré spotřebiče na toto nejsou uzpůsobené, aby odolaly a naopak ještě přenáší obrácenou polarizaci i do dalších spotřebičů.
Jinak si myslím, že je vše na změření elektrikářem. Jisté je, že kabel vysokého napětí poblíž může vyvolat indukci elktrického proudu u všech ocelových, měděných a hliníkových prvků. Stačí pak horší uzemění a nulákem se pak přenese do celé elektrické sítě v domě.
Vše záleží opravdu na odbornících elektro a dlouhodobějším monitorováním napětí. Ono totiž i ta účinnost uzemění se mění podle toho je li sucho nebo mokro v místech instalovaného uzemění v zemi.
Také blesky v blízkém okolí mohou měnit napětí sítě. Proto v době blýskání raději vytahuji počítač ze zásuvky, protože i napětím v nuláku se může počítač zničit a nulák nemá žádné pojistky. Alespoň u mě doma ne.
Jenže problémy ve Strašecí mohou také opravdu souviset s nezbedným synem, který chce na sebe upoutat pozornost, protože si ho jinak nikdo nevšímá. Právě u nás v domě byl jeden soused, jehož syn stále rošroubovával ústřední topení. Trvalo to dlouho, než se na to přišlo, že to dělá on. Jenže on to může být i jiný problém. Myslím, že existují také lejzry, které, když se dotknou kovové konstrukce, tak mohou vytvořit jakousi elektřinu. Mohou být také v blízkosti různé vysílače televize a plechová krytina toto může zachytit docela významně a uzemněním se vše může dostat do sítě.
Blízká sluneční elektrárna může taktéž ovlivnit velikost napětí a při špatném uzemění se elektřina může dostat do domu. Dále napětí u slunečních elektráren může být značně proměnné, stejně jako je proměnné sluneční záření, když například je částečně zataženo.
A jsou další možnosti.
Na příklad jestliže sjede blesk po bleskosvodu po domě, tak vyvolá ve všech elektromotorech v domě tak velký proud, že se mohou klidně zničit všechny elektrické spotřebiče v domě. Proto dnes vyšla nová norma o uzemění domů. Má se připojovat k uzemění i ocelová konstrukce v betonu stropů, kovové lemování u střechy atp.
Chci říci, že nejsem elektrikář, ale zajímá mě to částečně.

Odp2: Chlapec
Alfons, 11.11.2009 4:09

POZOR!! Odborníci na elektriku musí mět vzdělání odpovídající aspoň úrovni rychlokvašek z Plzně! Čili zapnout-vypnout jistič a vyměnit žárovku pod dozorem.

Odp2: Chlapec
zvoník, 11.11.2009 6:47

Docela slušná přednáška od Neuvedeno.
A vidíte! Není elektrikář. A přitom zde na svíci jsou mamlasové, kteří eventuání moudra amatérských ,,dráteníků" zesměšňují jakoby to nemohl někdo mít za koníčka. Já tak nečiním jako oni, i když onu padesátku znám. Ještě bych doplnil, že dotahovaní šroubových spojů v rozvodných skříních, krabicích, zásuvkách a vypínačích je nutné specielně při hliníku dělat každé dva roky, neboť hliník je nepružný při změně teploty a tedy i objemu pod šroubem. Je to nařízení vycházející právě z té padesátky. Dále je samozřejmě nutné při dotahovaní vypnout proud, jak píše Neuvedeno, ale mnohdy to ani nejde, poněvadž nelze zastavit provoz kvůli ztrátám, a musí se takové a podobné zásahy v rozvodech dělat pod napětím. Čili bereme-li, že naše tělo je prakticky neustále ve spojení se zemí, nikdy se nesmíme tělem přes běžné nářadí dotknout fázového vodiče. Leda přes nějakou dobrou izolaci nebo dobře izolovaným šroubovákem či kleštěmi. To platí hlavně i vodičích, které na sobě mívají někdy fázi někdy nulák - podle možnosti zapnutého spotřebiče. Pokud naše tělo odizolujeme dokonale od země, pak nám ani ona fáze neuškodí nedržíme-li se zároveň někde zemnícího či nulového vodiče. Prostě se nesmíme dostat do obvodu proudu fáze a země jako spotřebič, když děláme na rozvodech pod napětím. Existuje pravidlo, že pokud čekáme přesto z nějakých důvodů pecku od elektřiny, je nutné nebýt zpocený a sahat na rizikové části v klidu jen jednou rukou a to pravou rukou, aby případný výboj do země přes nohy nešel přes levou stranu těla, kde je srdce. Střídavý proud vytváří svalovou křeč, čili neobepínat vodiče a předměty pod napětím prsty, abychom se dokázali pustit, pokud nechceme spáchat sebevraždu. Stejnosměrný proud o vyšším napětí nezabíjí, ale je schopen obloukem upálit i část těla, ruku nebo nohu (to pro sebevrahy), takže zůstanete živí! Pozor na to!
Existuje verze, že pokud zmíněný chlapec má elektřinu za svého koníčka a již o tom něco ví, a páni rodičové nemají ánunk, dokáže jim doma udělat peklo, a přitom u nich vůbec nevzbudí podezření, že v tom má prsty.
Za pomoci elektřiny totiž jde spáchat i vraždu! V zásuvkových rozvodech bývá nulový vodič totožný s vodičem zemícím, čili levá dírka je fáze a pravá dírka je spojená v zásuvce se středovým kolíkem. To je podle normy. Teď vezměme v úvahu, že např. manželka v kuchyni používá spotřebič, který má v povinnosti mít zemnící kolík a třížilový přívodní kabel, kde středový zemnící kolík je kvůli bezpečnosti spojen s kovovými částmi spotřebiče. Spotřebič běží a manželka ho drží v ruce. Teď se stane závada na rozvodu v domě tím, že např. se vyhřeje nulový přívod někde v krabici a společnou spotřebou více spotřebičů nějak uhoří. Tato závada samozřejmě jde nainscenovat. Tím se stane to, že se spotřebič zastaví, neboť nebude mít nulák a zem, čímž bude obvod přerušen. Ale bude mít v sobě fázi! Protože bude v nečinnosti ale zůstane zapnut jeho vypínač, dostane se fáze přes vnitřní odpor spotřebiče, čili např. přes vinutí elektromotoru, až do nulového přívodu spotřebiče. Kabelem a nulovým vodičem projde do zásuvky, kde je propojen nulák se zemnícím kolíkem, a přes ten se dostane fáze na kovové části spotřebiče, neboť jsou podle normy vedením uzeměny, kde vlastně ta zem má závadu. Čili fáze na spotřebiči a náhodný dotyk rukou manželky třeba vodovodní baterie nebo zvlášť uzemněného sporáku či kovového dřezu, a manželka dostane takovou pumelenici, že se z toho nemusí vzpamatovat, zvláště bude-li mít mokré ruce. Ona někdy stačí jen podlaha. V koupelně toto může nastat velmi dobře také.
Doporučuji vyzkoušet! Funguje to třeba i u žehliček a kovových futer dveří.

Odp3: Chlapec
Juras, 11.11.2009 8:17

A přitom zde na svíci jsou mamlasové, kteří eventuání moudra amatérských ,,dráteníků„ zesměšňují jakoby to nemohl někdo mít za koníčka.

Ano, s tím se dá souhlasit. A kteřípak mamlasové to asi jsou? Kteřípak mamlasové tvrdili, že dynamo pracuje na principu “sbírání střídavého proudu„? Ti mamlasové sami svoje “moudro" zesměšnili :-)

Jenom nevím, proč používáš plurál.

Odp4: Chlapec
zvoník, 11.11.2009 19:03

Ty si s tím dynamem nedáš pokoj, co? Tak ještě jednou: ve vinutí cívky dynama se indukuje střídavý proud. Konce vinutí ústí u lamel komutátoru, kde to rotací rotoru a postavením uhlíků je mechanicky přepínáno na stejnosměrný tepavý proud. A dodám, že frekvence tepů se mění podle počtu otáček za danou časovou jednotku. Jenom demagog tvrdí, že ten krám dává stejnosměrný proud. Ale jestli nás to nezajímá jak to vzniká, pak má demagog pravdu, protože tý blbý baterce v autě je to také jedno. Ona totiž taky nemá mozek. Pokud máš u bicyklu k osvětlení jako zdroj něco, čemu říkáš dynamo, tak to není dynamo, ale malý alternátorek. Má spodní osičku izolovanou, což je jeden konec cívky rotoru a druhý je na kostře přístroje. Čili dává střídavý proud. Změř si to, jestli víš jak... Z cívky odebereš tak max. 0,5 A.

Odp5: Chlapec
Juras, 11.11.2009 21:17

Jasně. Pro dynamo sice platí to co říkám, ale já si myslím, že dynamo není dynamo, ale malý alternátorek, který mám u kola, takže nemám pravdu. Víš co, běž se někam zahrabat, zvoníku, tohle už není ani zábavné.

Odp5: Chlapec
Pavel od vody, 11.11.2009 23:08

Zvoníku, nejsem demagog, přesto tvrdím, že si protiřečíš.

...je mechanicky přepínáno na stejnosměrný tepavý proud...

a
...Jenom demagog tvrdí, že ten krám dává stejnosměrný proud...

Dynamo dává dává pouze kladné půlvlny. Průběh je stejný jako u dvojcestného usměrnění diodovým můstkem. Obrázek by bul lepší.

Odp6: Chlapec
Juras, 12.11.2009 7:45

Neprotiřečí. Ty dvě věty znamenají jedno: Zvoník o sobě tvrdí, že je demagog. :-)

Odp7: Chlapec
zvoník, 12.11.2009 13:55

Dynamo jako celek dává stejnosměrný proud. Tečka.
Já tedy jsem demagog. Tečka.
Ovšem cívka (nebo cívky) dynama dává(jí) střídavý proud. Tečka.
Já si proto protiřečím. Tečka.
Všichni jsme možná demagogové (zvláště ti s podnikatelským syndromem důležitosti). Tečka.
Někdo je ovšem jenom nebo právě ,,velký gogo„ (To budu radši demagog).
Základ je neodporovat a přizpůsobit se gogům.
Jdu si koupit banány. Mají je stále za 14,90 Kč. Ať žije samet! Hurá!!! Nežijem ve vězení.
Alternátor v autě je taky alternátor, i když jeho součástí je diodový můstek a dává tedy jako celek stejnosměrný proud. - To je pravda, i když gogo může tvrdit něco jiného, protože se ve škole učil, že dynamo dává stejnosměrný proud a alternátor střídavý.
Češi jsou nestejnosměrní, ale i nestřídaví. Proč k tomu nutí dynama?
Kopni do vrtule! Možná Tě praští.
Proč se takovému alternátoru s diodama neříká taky dynamo? - Vysvětlí gogo i s těma diodama.
Prosím, prosím, smutně koukám...
Proč se fotbalovému klubu v Moskvě také říká Dynamo, když s ním funkčně nemá nic společného, protože se rusové honějí za kulatým nesmyslem a nevyrábějí el. stejnosměrné napětí? Možná je to proto, že tepají, že...? - Také vysvětlí gogo.
Proč se alternátoru na jízdním kole taky říká dynamo, když dává střídavý proud o proměnné frekvenci podle toho jak rychle jedeme? Tam se hrabte! A výsledky hoďte sem, ať je o čem číst a psát a lidé se vzdělají ve fyzice.... To není demagogie? Je! Vlastně možná ani ne... Proto o to já - demagog prosím a žádám!
A ještě: Není hovno jako hovno, ale některá hovna jsou tzv. ,,nadhovna“, protože je vytvořili nějací gogové. A my hovna je musíme uctívat a klanět se jim, a možná hlásat do okolí jak krásně voní, což dává možná smysl!
Až půjdu zvonit za všechny zesnulé, zmíním se v modlitbě také za všechny dynama, banány, vrtule u těch dynam (k chlazení rotorů), a hlavně za všechny gogové a demagogové (nebo gogy a demagogy?), tedy i za sebe. A malinkou modlitbičku i za ty vonící produkty. Nechť je jim země lehká, i když po ní ještě běhají..., nebo se jen tak líně rozvalují. Mají na to nárok. To je fakt na bednu...

Odp3: Chlapec
tlapka, 11.11.2009 10:19

jací mamlasové - jen dělají legraci.

Odp3: Chlapec
kolemjdoucí, 24.12.2009 18:32

Možná by bylo dobré vědět na co je komutátor:-)

Odp4: Chlapec
zvoník, 29.12.2009 3:30

Škoda, že se sem nedá kreslit.
Dynamáci, co mají u bicyklu tzv. ,,dynama" by se mohli kouknout.
- Máme magnet. Buď permanentní nebo elektro napájený z baterie. Mezi póly magnetu se točí cívka. A protože se točí, musí se v ní vybudit stranově střídavé napětí při každé otáčce mezi póly magnetu. Cívka má dva konce vývodů. Čili při otáčení se na nich střídá + a - . Aby se mám při připojených vodičích ven mimo rotor dráty neukroutily, musí na rotoru být sběrný kroužek po němž jezdí např. uhlíkový sběrač. Jsou-li kroužky dva, je na každém sběrači vždy při otáčení jiný pól proudu než na tom druhém podle toho jak se cívka otáčí kolem pólů magnetu. Čili máme k dispozici střídavý proud. - Tak bývá alternátor. Ty kroužky jsou měděné nebo mosazné. Je-li ovšem pro cívku jen kroužek jeden, a mají-li k němu být připojeny dva vývody z cívky, musí být kroužek přerušen (izolován) na dva půlkroužky, na které je přivaděn střídavý proud z cívky stejně jako v případě kroužků dvou. V tom případě se otáčením takového dělěného kroužku i s cívkou způsobuje to, že v momentě změny pólů napětí na cívce, se kroužkem přehodí (přepnou) i póly na vývodech sběračů. Čímž ze střídavěho proudu na cívce dostaneme stejnosměrný proud tepavý na sběračích. A to zařízení na sbírání proudu z rotoru je právě ten komutátor. Čili každý klasický stejnosměrný elektromotor může být dynamem a opačně.
Tak mně páni provokatéři řekněte, kde jsem demagog a protiřečím si? To střídavé napětí v dynamu vždycky na cívkach je, protože jde o rotační přístroj, který to otáčením samozřejmě přepíná na stejnosměrný.
Rozmazáváte hovna...

Odp5: Chlapec
zvoník, 29.12.2009 3:47

U ,,dynamka„ na bicyklu je jeden pól cívky mezi póly permanentního magnetu vyveden na kostru přístroje pomocí dělěné osy rotoru, kdy horní část osy bývá ukostřena a druhý pól bývá vyveden ve spodní části a dolní část osy je izolována od kostry. Odtud vede jeden drát do svítilny. Sami napište, vy chytrolíni, jaký asi proud dává takovéto ,,dynamo“ na kolo. Podle vás asi, když je to dynamo, tak stejnosměrný, co?

Odp6: Chlapec
Juras, 29.12.2009 8:03

Proč zase podsouváš, co nikdo neřekl? Ty říkáš alternátoru od bicyklu dynamo, nebo kdo?

Odp7: Chlapec
zvoník, 2.1.2010 11:29

Milý Jurasi,
míval jsem po dědovi starý bicykl, co ho měl ještě po svém otci, a tam skutečně bylo dynamo se dvěma uhlíkama a přerušovaným komutátorem. Od těch dob se všemu, co vyrábělo na bicyklu proud pro reflektor, říkalo dynamo, i když to později byl alternátorek. Laici, jako jseš Ty, to pak už nerozlišovali, protože důležité bylo, že to svítilo a bzučelo jako blázen. Podle výše bzučení bylo také tak trochu laicky rozeznatelné jestli šlo o alternátorek nebo o dynamo. Ale to už musel mít laik určitou úroveň přemýšlení nad tím, co to tam vlastně vyrábí ten proud a proč to bzučí.

Odp8: Chlapec
., 2.1.2010 11:43

Zvoníku, nenech se takovým „šťouráním“ od J. rozčilovat. On patří mezi formalisty :-) tj. mezi lidi, kterým více záleží na formě než na obsahu, a to ovšem hlavně tehdy, když se to netýká jeho osobně.

Odp9: Chlapec
zvoník, 2.1.2010 21:07

Tečkočárko,
Juras je typ člověka, který má zřejmě politickovůdčí ambice za každou cenu. Čili pokud platí bod A, že vedoucí má vždycky pravdu, tak pokud ji v případě varianty bodu B náhodou někdy nemá, tak platí vždycky bod A! A dvoustranná komunikace s ním se skládá z toho, že jediným a základním předpokladem je přijmout jeho názor. Já mám takového vedoucího jako mistra ofsetového tisku, a o tom svém oboru, kde dělá MISTRA(!), ví asi tolik, jako Juras o celkovém vyvážení gotického zvonu, aby dobře zvonil, a přesto dělá na pozici mistra!

Odp10: Chlapec
., 4.1.2010 18:31

Ano Zvoníku, teď jsi asi velmi přesně popsal jeho duševno, aniž bys byl psychologem, a aniž bys za tento brilantní posudek dostal jedinou korunu.

Zkrátka „Velmistři“ :-( jsou vlastně „Diktátoři“ :-(, kteří se za války mění v „Likvidátory“ :-( . Jejich ideálním životním prostředím je totalita, na které pevně visí jako nezralé zelené šišky na vršku smrčku. :-( Musíme počkat, až dozrají, spadnou a rozpadnou se :-), nebo až někdo porazí celý ten strom, který je zplodil a který je živí.

Odp11: Chlapec
zvoník, 4.1.2010 21:31

Nechme prozatím Jurase na pokoji, ale zamysleme se spíš nad tím, jak určité věci dnes fungují oproti tomu, co se dělo za bolševika:
Když se to převracelo a říkalo se tomu samet, tak nám bylo určitými šašky slibováno, že na vedoucích místech budou samí odborníci a nikoliv lidé prokádrovaní KSČ. A my věřili...
Jak vypadá situace dnes po 21 letech? V naší tiskárně máme jako své přímé nadřízené lidi, kteří si nechávají říkat MISTŘI! Ve skutečnosti o práci tiskařů vědí jen to, co odkoukají z toho, co vyleze ze stroje a v podstatě dělají jen funkci dozorců, jestli se při práci dostatečně pohybujeme, a hlavně ,,papírují" , čili dělají práci úřední. Ovšem stejně, když něco potřebujeme k výrobě, musíme si řadu věcí i materiálů shánět sami, nebo se několikrát doprošovat za pomoci odborného vysvětlování, kterému oni ovšem jen zřídka rozumí nebo vůbec jako mistři nerozumí, takže u majitelů náš požadavek jen papouškovsky ventilují. Jaký bývá výsledek, to si lze lehce představit...
Proto by mě velmi zajímalo, jak se na takový post mistra ofsetového tisku provádí výběr adeptů, když mnozí, i když jsou mladší než tiskaři, nemají ani dostatečné vzdělání pro tuto práci a přesto jsou nějakým záhadným způsobem vybráni? Nefunguje v tom zase náhodou nějaká politická příslušnost loajální právě s politickou příslušností pana podnikatele, kde je právě osoba na místě mistra ochotna buzerovat své podřízené, což je hlavní devizou k tomu, aby tuto práci mohla dělat? Čili za hulvátství v mezích normy na adresu nádeníků za plat, je preferována před odborností MISTRA?
Na tyto otázky by nám právě mohl odpovědět náš milý Juras. A ne jen tak odpovědět, ale uvést skutečně odborné důvody založené na slušném jednání a prací s lidmi, kteří si uvědomují svoji funkci dělníků v provozu a systém normální práce. Předem děkuji.

Odp12: Chlapec
ivan, 4.1.2010 23:10

Zvoníku podívej se do pracovní smlouvy, jestli tam náhodou nemáš napsáno, že si přijatý jako tiskař? Prostě tiskaři tisknou, učitelé učej, řidiči říděj a kominíci vymetaj a kontrolujou funkčnost komínů. Prostě každý vykonává práci na kterou byl přijatej a o kterou se ucházel. To, že majitel přijal tiskaře na práci tiskaře se mi zdá být v souladu s logikou i se smlouvou. Spíš bych se divil, kdyby po tobě požadoval úklidy schodišť nebo práci v kuchyni. Jestli chceš dělat mistra a jsi si jistej, že to budeš zvládt líp, tak jdi za zlý šéfem a řekni mu, že by si se o toto zařazení rád ucházel, že ho určitě budeš vykonávat líp. Přesveč ho, že jsi lepší a na tu práci se víš hodíš.

Odp12: Chlapec
Juras, 5.1.2010 0:43

Nechme jurase na pokoji anebo mám na něco odpovídat? Neudržíš jednu myšlenku ani v jednom příspěvku? A cože to vlastně po mně chceš? Mám se rozjet do vaší tiskárny, provést tam nějaké vyšetřování a sdělit proč a jak byl vybrán na svou pozici člověk, ke kterému máš negativní vztah?

Odp13: Chlapec
zvoník, 8.1.2010 11:32

Vůbec ne. Ale jestli Ti mám zalichotit, tak Tě mohu přece považovat za vysoce, až závratně, inteligentního člověka, který ,,poradí" za každé situace (ovšem až na ty běžné zhovadilosti o distribuci drog apod.)? Nebo se mýlím?...

Odp14: Chlapec
Juras, 8.1.2010 13:24

Tobě to straší v hlavě natolik, že to až vyvolává otázku, jestli nejseš na černém trhu nějak existenčně závislý.

Odp13: Chlapec
zvoník, 8.1.2010 11:41

A negativní vztah k člověku se ,,nemá„ k někomu z nějaké fikce, ale na základě toho, jak si vzájemně hážeme klacky pod nohy ve spolupráci, kde platí vždy systém padajícího hovna, což znamená, že vedoucí své vlastní povinnosti, které má konat on, posílá na nižší stupeň k vykonání podřízeným a jeho nadřízený to neřeší a považuje právě za schopnost mistra. Když je to ještě doplněno úmyslným ztěžováním práce, pak to nemá chybu v cestě ,,nemít“ k někomu pozitivní vztah.
Ale to celé je asi nad Tvoje chápání, že? Pak se Ti zdá, že píšu z cesty.

Odp14: Chlapec
Juras, 8.1.2010 13:17

Vzpamatuj se. Řešč je o tomto, cit.: „Čili za hulvátství v mezích normy na adresu nádeníků za plat, je preferována před odborností MISTRA?
Na tyto otázky by nám právě mohl odpovědět náš milý Juras.“

Co kdybys nenakusoval úplně jiné téma a zkusil dořešit to, cos na mě požadoval? Jak si teda představuješ, že bych mohl odpovědět na otázku, proč ve vaší tiskárně přijat na místo MISTRA ten a ne někdo jiný? Až vyřešíme toto téma, můžeme se začít bavit o jiném, přiznám se, že nezvládám reagovat na všechny náměty, když je sesypeš tak najednou.

Ke vztahu vedoucí - podřízený: Obecně je z pohledu vedení asi jednodušší, když mezi sebou nemají nadřízení a podřízení přátelský vztah. Ale ani nepřátelský. Nejlepší je neutrální, ale to je asi velmi vzácná výjimka. Většinou se buď mají rádi nebo se nesnáší. Pokud ale osobní antipatie přerostou do pracovní roviny a pokud dokonce vedoucí pracovním úmyslně stěžuje práci svého podřízeného a přímo tak snižuje produktivitu firmy, je to podle mého porušení pracovní kázně. A někoho takového by bylo nejlepší co nejdřív vyhodit anebo ho přeřadit na místo, kde tuto svou negativní vlastnost nemůže uplatnit.

Odp15: Chlapec
tlapka, 8.1.2010 13:40

Kolem nadřízených a podřízených je třeba chodit bez emocí, téměř po špičkách. Jinak se vztah nebezpečně kontaminuje. Emoce si necháme pro své příbuzné.

Odp12: Chlapec
Juras, 5.1.2010 0:50

A vlastně - víš co? Já su vlastně ten vůdčí typ, tak na na někoho spolehlivého tu práci deleguju. Myslím, že seš pro ten úkol perfektní, cením si tvé spolehlivosti a pečlivosti. Proto ti dávám důvěru a doufám, že ji nezklameš. Doufám, že si budeš příležitosti vážit a že už v pátek budu moci svícařům vítězoslavně oznámit své závěry z tvého vyšetřování. Prosím, průběžně mě informuj o postupu prací, aby nám to nezklouzlo a abych mohl zakročit, kdyby ses na něčem zasekl. Nemá cenu snažit se za každou cenu rozlousknout nějaký problém a nechat si tak utéct termín. ;-)

Odp13: Chlapec
zvoník, 8.1.2010 11:55

Neboj. Tvůj mail mám v mobilu uložen, ale protože jseš zřejmě nedůvěryhodná osoba, logicky musíš usoudit, že Ti nemohu poslat důkazy o tom pozemku, které kdyby dostal do rukou můj zaměstnavatel, dostal bych okamžitě vyhazov. Takže to nechám tak, že si myslíš, že jsem si to vymyslel. Je to pro mě lepší... Nemá cenu v takový pitomosti dělat hrdinu, abys pak dopadl jako šéfík v Graspu.

Odp14: Chlapec
Juras, 8.1.2010 13:03

Takže nedodržuješ slovo. Ještě ktomu meleš oněco v tom smyslu, že nedůvěryhodná osoba su já. To mi stačí.

Já jsem Ti slíbil, že to nikomu neřeknu, nemáš žádný důvod si myslet, že ani já nedržím slovo (i když chápu, že u většiny lidí platí „podle sebe soudím tebe“). Je to tvoje rozhodnutí, důsledky si ale rozumný člověk zváží předtím, než něco slíbí. A narozdíl od tebe já, když něco slíbím, tak to splním i když tomu musím potom přinést nějakou oběť. Kdybych z nějakého důvodu skutečně nechtěl nějaký slib splnit, spojil bych se s dotyčnou osobou a snažil se s ní domluvit, aby mě slibu zprostila. Kdybys to udělal,takhle, bylo by to v pohodě. Tys ale doufal, že na to zapomenu. Je to jen tvoje věc. Máš ode mě slib, že jestli mi to pošleš, nikomu jinému to nepředám.

A teď napiš ještě něco o důvěryhodnosti jednotlivých svícařů. Těším se též na romantika, až napíše, že jsem na chudáčka zvoníčka spáchal další podpásovku :-)

Odp10: Chlapec
Juras, 5.1.2010 0:39

Doufám, že aspoň ty zvony ti moc nebrebtají. Neslyšel jsem je a přeju ti, aby ti to šlo. Ale znám tvé vyjadřovací schopnosti, takže pro mě už místo zvoník seš spíš blábolík. Mimochodem, marně čekám na Tvůj dopis. Zveřejnil jsem email, abys měl kam napsat informace o tom, proč majitel tiskárny vydržuje člověka za slib, že mu možná někdy prodá nějakou nemovitost. Takže to taky byl jen blábol, nebos zapomněl, cos mi slíbil? No a mimoto seš docela drzej, potřeboval bys trochu naplácat.

Odp9: Chlapec
Juras, 5.1.2010 0:53

Víš, co znamená slovo forma? Když o mě někdo tvrdí, že jsem řekl něco, co jsem neřekl, tak mi záleží na formě a ne na obsahu, když protestuju? Valím oči, myslel jsem, že mě už nedokážeš překvapit ničím.

Odp10: Chlapec
tlapka, 5.1.2010 11:54

Jurasi nenech se zaskočit. Některé mozkové systémy jsou navzájem inkompatibilní.

Odp10: Chlapec
zvoník, 8.1.2010 11:59

Všichni zapomínáme, i Ty Jurasi. Popřít něco, je začínat věřit, že lež má dlouhé a pěstěné nohy a tak mi to projde. Jak vidím, Tlapka Tě k tomu čertovsky nabádá... :-)

Odp11: Chlapec
tlapka, 8.1.2010 12:48

Některá lež má nohy kratší, některá delší a některá dokonce kulhá.

Odp12: Chlapec
ivana Kozárová, 19.1.2010 10:43

Lež! Má krátké nohy. Malovaná Ladova frazeologie. Plovárna,dva chlapi na dece a kolemjdoucí strašlivě krátkonohá osoba....

Odp13: Chlapec
tlapka, 19.1.2010 11:34

Avšak je nuto připustit, že lež má nohy méně krátké nebo více krátké nebo různě krátké, jelikož není lež jako lež ale některá je jako Věž.

Odp14: Chlapec
ivana Kozárová, 19.1.2010 17:25

Jo. Vidím před sebou Lež s patologicky dlouhejma hnátama,prorostlejma osteoporózou;-)

Odp15: Chlapec
tlapka, 19.1.2010 18:01

A co myslíš- má lež chlupaté nohy?

Odp16: Chlapec
ivana Kozárová, 20.1.2010 16:06

ne ne,myslím,že si je pečlivě vyholuje kvůli aerodynamice:-):-)

Odp14: Chlapec
zvoník, 23.1.2010 11:47

Ale nikoliv Věž jako vnitřek, nýbrž tak veliká! Protože věže, jak je známo v té době, kdy toto rčení vzniklo, byly nejvyšší stavby!

Odp12: Chlapec
zvoník, 23.1.2010 11:44

Ano Tlapko,
a některá lež je dokonce na vozíčku a jede z kopce rychleji než údajná pravda s dlouhejma nohama.

Odp13: Chlapec
tlapka, 26.1.2010 8:38

Zvláště když si k vozíčku pořídí turbinový motor. To je dobrý postřeh. Zato pravda zakopne o svou dlouhou nohu a spadne. Tím se hodně věcí vysvětluje.

Odp8: Chlapec
Vlastimil Čech, 2.1.2010 11:53

Popsal jste to naprosto správně a přesně!
Existují ovšem i jiná uspořádání:
Na některých sovětských strojích byly použity alternátory, kde rotor byl tvořen permanentním magnetem, a proud odebíraný ze statoru byl usměrňován. Výhodou bylo, že před usměrněním bylo zařazeno trafo, jehož sekunderní cívka byla opatřena několika vývody. Automatický přepínač pak stabilisoval napětí -(ovlivněné otáčkami stroje)- přepnutím na nejvhodnější vývod... Existují i stroje, kde na vinutích rotoru vyindukovaný proud je přímu na ose polovodičem usměrněn aby napájel vinutí na stejném rotoru umístěné. Velmi silné magmetické pole pak na statoru indukuje proud... Tato uspořádání se používají proto, abychom se vyhnuli použití těch nešťastných kartáčků, nebo modernějších uhlíků...
V každém případě je Váš popis bezchybný...

Odp2: Chlapec
ivan, 11.11.2009 12:38

Neuvedeno, vím, že tu už nějakou chvilku jste s námi, vítám Vás zde na Svíci.

Odp3: Chlapec
ivana Kozárová, 9.1.2010 13:12

Já se dovoluju taky připojit:-)

Chlapec
Neuvedeno, 11.11.2009 17:46

Omlouvám se za některé částečné moje nesmysly. Tak na příklad lejzr je světelný paprsek. Rovnoměrné svícení lejzrem tedy asi nevyvolá elektrický proud. Zato, je-li to lejzr,který svítí přerušovaně, tedy po kvantech, tak ten asi může vyvolat elektrický proud, ale asi slaboučký.
Dále se omlouvám za to, že jsem řekl, že světelné elektrárny vyvolávájí zvýšené napětí. To jsem myslel mírné zvýšení napětí, které může ohrozit počítače, ale né hoření zásuvek. Světelné elektrárny vyvolávají střídavě vyší intensitu proudu, nikoli napětí, protože buď svítí slunce a pak elektrárna pracuje a vyvolává elektřinu, nebo nesvítí a internsita elektrického proudu je mizivá.
Chtěl jsem dále říci, že může být v domě také statická elektřina, vznikající například při chození po koberci, jenže ta většinou tak zaviní akorát vstávání vlasů na hlavě.
Děkuji Ivane za pozdrav, zdravím také ostatní.

Odp: Chlapec
Pavel od vody, 11.11.2009 23:09

Co je světelná elektrárna a jak funguje?

Odp2: Chlapec
tlapka, 12.11.2009 9:16

Na světelné panely, ne?

Odp2: Chlapec
tlapka, 12.11.2009 9:16

Pomocí světelných panelů?

Odp2: Chlapec
zvoník, 12.11.2009 14:18

Světelná elektrárna je barák, kde když se rozsvítí, tak je v něm vidět. A ti kdo v tom bydlí neplatí ČEZU poplatky za odběr. Ovšem je nutno počítat s tím, že baráčník neprovozuje černý odběr ze sítě. Pouze se počítá s černým odběrem světla ze Slunce.
Pic kozu do vazu...
Vymyslel jsem ale opatření: Slunce zadarmo svítí. Co takhle to světlo zdanit? Začít vyrábět luxoměry ve velkém. Každý člověk by byl povinen si toto pořídit jako např. občanský průkaz, a dokládat platbu o zaplacení za světlo - to by kšeft pro podnikatele! A sluneční světlo tak zákonem zpoplatnit... Pokryly by se velmi rychle státní dluhy a mohly by se vytvořit nové! Nikdo nemá právo využívat sluneční světlo zadarmo! To vede všelijaké podnikatele k tomu, aby vyráběli a stavěli solární elektrárny. Sakra fuj..., to jsem řekl nějakou blbost, co...? Jsou přeci jenom světelné elektrárny... - Aby to nedopadlo jako s tím dynamem...

Odp3: Chlapec
tlapka, 18.11.2009 12:49

No Zvoníku.... takové finanční věci jsou pod Tvou úroveň, ačkoliv není vyloučeno že Světlo a Vzduch bude prohlášeno majetkem státu až už nebudou mít více co zdanit. Je to pohodlné a udělalo by se to plošně, aby se to nemohlo rozpočítávát. Lidi kteří špatně vidí, nebo špatně dýchají dostalo by slevu.

Odp4: Chlapec
zvoník, 18.11.2009 22:40

Ano Tlapko,
je to pod mou úroveň. Já osobně bych to nikdy nezavedl. Ale vím, že lidské pokolení je hajzl, takže to určitě zavede někdo jiný. A proto to zde připomínám, že někdo jistě s takovým nařízením přijde. A bude to jistě nějaký mladý ekonom z našich dětí. Máme se na co těšit. Nikoli děti - radost, ale děti - pomsta.

Odp5: Chlapec
tlapka, 19.1.2010 11:36

NĚJAK TO DOPADNE nebudeme se strašit předem.

Odp: Chlapec
zvoník, 12.11.2009 14:52

Prosím vás, ale vážně, jak funguje solární elektrárna. Já jsem jen dráteník amatér a nevím to do detailu. Možná by se rádi poučili i druzí. V síti je střídavé napětí o frekvenci 50 Hz (v Americe 60 Hz) a napětí 220 V. Solární panel dává proud stejnosměrný proměnný podle skutečního svitu. Přeměna proudu pomocí generátoru, transformace a regulace napětí je jasná, ale změny dodávky proudu z panelů mohou být tak prudké, že tu proměnnou dodávku ta regulace nemusí ve svém rozsahu zvládnout, když bereme v úvahu takřka plánovaný konstantní odběr střídavého proudu. Jaká kapacita to překrývá? Články akumulátorů by byly příliš drahé při větším odběru v provozu a co v noci? Generátory přeměny druhu napětí mají tu vlastnost, že při nedostatku napětí vypadnou, čímž síť spadne. Čili musí existovat stálá dodávka stejnosměrného napětí v určitém rozsahu. Kde se bere, když je tma?

Odp2: Chlapec
Vlastimil Čech, 12.11.2009 16:38

Pane Zvoníku, poněkud pletete páté přes deváté, pardon.
1- Napětí v naší síti je 230/400V, 50Hz. V USA je napětí 110/220V 60Hz. V Evropě se používá systém 3-fázový, v Americe 2-fázový.
Solární elektrárny jsou několika druhů, předpokládám, že máte na mysli fotovoltaické. Ty ze solárních elektráren, které jsou určeny pro komerční účely, tedy jsou zapojeny na síť nemají žádné „články akumulátoru“... pokles jejich výkonu, nebo absence dodávky energie z těchto zdrojů, musí býti kompensována zvýšeným výkonem konvenčních elektráren trvale zapojených v síti, eventuelně zapojením nějakého náhradního agregátu. Ano, přeměna stejnosměrného proudu na střídavý se u velkých výkonů stále dělá v agregátu stejnosměrný motor-alternátor. (měla snad Vaše zmínka o „článcích akumulátoru“ týkati se napájení budiče?)
Prosím ovšem o vysvětlení co jste myslel větou: Čili musí existovat stálá dodávka stejnosměrného napětí v určitém rozsahu. Kde se bere, když je tma?
Mám za to, že nikde.
Pokud jste měl na mysli elektrárnu ostrovního typu, pak zálohování zdroje, případně i konverse DC AC bývá řešena individuelně, dle potřeb „ostrova“...

Odp3: Chlapec
zvoník, 13.11.2009 5:59

Dobře. Půjdeme tedy dál:
Uvažoval jsem ve svém příspěvku o jednofázovém rozvodu. Nikoli o úplném tří nebo dvoufázovém pro rotační motory. V tom mi ale jde pochopitelně o dodržení frekvence sítě, napětí i proudu, když si zavedu (řekněme to tedy přesně) vlastní fotovoltaické panely s příslušným výkonem. Ty mi dají stejnosměrný proud o nějakém napětí, že? Intenzitou světla se to pochopitelně mění. Co tedy udrží konstantnost mé primární stejnosměrné sítě (nemám-li tu hotovou střídavou a záložní od ČEZU k dispozici), abych mohl použít v tomto případě elektronický měnič ze stejnosměrného napětí na střídavé, abych pak mohl dál transformovat na svých 220 V? Jako záložní zdroj se používají akumulátory nebo agregát, který je jako jediný hotový zdroj střídavěho napětí?
Za druhé: Použít měnič jako stejnosměrný motor, který pohání alternátor, je přinejmenším plýtvání energií. Protože přeměna el. energie na mechanickou a zpět na elektrickou, přináší velké tepelné ztráty, čili i ztráty energetické. Pochopitelně lepší a účinnější je elektronický střídač. Ale jak se to řeší při vyšším odběru s příkonem několika třeba i desítek kW?
Jestli nic, tak tak jsem svou otázku myslel.

Odp4: Chlapec
Vlastimil Čech, 13.11.2009 16:31

Aha, teď jste se vyjádřil přesněji a srozumitelně.Pokud se jedná o sluneční fotovoltaickou elektrárnu ostrovního typu, pak pro spotřebiče, které nemohou býti jednoduše konvertovány na stejnosměrný proud je nejvýhodnější použít elektronický měnič. V případě, že se požaduje chod zmíněných strojů také v době, kdy fotovoltaická elektrárna nemá dostatečný výkon, je nutné zapojit náhradní zdroj. Třeba benzínový agregát, nebo do měniče dodávat proud z baterií.
S ohledem na zákonem stanovené podmínky a garantované ceny výkupu solární elektřiny si nedovedu představit okolnosti, které by racionálně myslící osobu v našich podmínkách vedly k budování zálohované fotovoltaické elektrárny ostrovního typu s bateriovou zálohou, jednofázovým výstupem... Snad nějaký boháč, amatér, elektro-fanoušek, koncesvěták ?;-)?
Pane Zvoníku, pokud mi nějaké souvislosti unikly, prosím o osvětu.

Odp5: Chlapec
zvoník, 13.11.2009 16:52

Né, dobrý.... To jsem chtěl vědet. Jedná se o vlastní plnou elektrifikaci buňky na pozemku, kde není přívod sítě, a nechci se tahat s palivem pro agregát. Ten odběr v ampéráži jsem úmyslně přehnal. Byl by tak max. do jedné desítky kW. Nejdražší by byly zřejmě ty aku. a jejich údržba. Čili zatím nerealizovatelné.

Odp4: Chlapec
Vlastimil Čech, 13.11.2009 16:45

Ještě ku konversi stejnosměrného proudu na střídavý. Ano, ku konversi vysokých výkonů se stále ještě používají rotační měniče. Jejich regulace je totiž velice jednoduchá, zvláště pokud se jedná o generátory připojené na síť. Jedná se vesměs o synchronní stroje, které se svou frekvencí-otáčkami „opírají“ do veřejné sítě. Výkon takového solár-generátoru je oproti síti natolik nepatrný, že v žádném případě nemůže změnit frekvenci sítě. Při poklesu výkonu solárních panelů se mění buzení generátoru tak, aby nepoklesly obrátky agregátu. Okamžikové výkyvy solárního zdroje mohou býti kryty za těchto okolností i samotnou setrvačností rotujícího soustrojí.

Odp4: Chlapec
Vlastimil Čech, 13.11.2009 17:35

A ještě jednou: k udržení napětí stejnosměrného solárního zdroje před jeho konversí na jednofázový střídavý proud pomocí elektronického měniče by Vám mohla posloužit ku příkladu Zenerova dioda, pokud ovšem není jakýsi regulátor již součástí samotného měniče.
U ostrovních sítí, kde zdroj kolísá, nebo kde je například DC, stojí za to zvážit, zda celý generovaný výkon je potřeba konvertovat. Mnohé spotřebiče velmi dobře fungují i proud stejnosměrný: zásobníkové ohřívače vody, žárovky, některé se dají pořídit i v provedení DC (některé motory)...Mnohdy nevadí ani kolísaní výkonu zdroje, prostě ohřívač běží na menší výkon, motor čerpadla se otáčí pomaleji Problémem mohou ovšem býti vypínače, kde se projevuje neblahá vlastnost DC, totiž náchylnost k zapálení oblouku a následného opálení kontaktů.

Moje teorie (trochu ironie nikoho nezabije)
., 11.11.2009 21:39

:-) Možná, že nějaký podzemní vodič elektřiny překousali potkani. Avšak, pokud je půda suchá, izoluje lépe, a elektřina z překousaného podzemního kabelu do vodičů v domě dočasně neprobíjí. Pokud je deštivo, půda nasáklá vodou, tak elektrický proud z narušeného vodiče probíjí do domu, a tam se dějí pak ty podivné věci. Možná nemají celý dům uzemněný ? Co já vím ? Nevím, nejsem na elektřinu odborník. pouze fantazíruji. :-)

Odp: Moje teorie (trochu ironie nikoho nezabije)
tlapka, 16.11.2009 15:22

A co když to vůbec způsobili potkani? Nikdo ani neví co v podzemí všechno budují. Mají tam svou podzemní centrálu a vysílají různé vlnění.

Zvoníkovo kolečko
Vlastimil Čech, 12.11.2009 12:19

Jestli jsem správně rozuměl, má pan Zvoník něco jako malinké „mlýnské kolečko“ do kterého se opírá světelný paprsek- a kolečko se točí...
Je-li tomu tak, pak světlo (foton) musí míti svou váhu... malinkou, ale váhu (tedy hmotnost)... rychlost kráte hmotnost rovná se hybnost... je to tak?
Ovšem pohledem do fysikálních tabulek zjistíte, že světlo se nejrychleji šíří ve vakuu, pomaleji ve vzduchu a nejpomaleji ve skle... proto třeba fungují optické čočky...
nu, pokud tedy fotonek (nepatrně hmotný, ale hmotný) letí vakuem, pak proletá zpomaleně sklem, aby se znovu dostal do vakua... kdo, nebo co ho zase zrychlí? Kdo, nebo co dodá nešťastnému, ve skle zpomalenému fotonkovi jeho ztracenou energii?

Odp: Zvoníkovo kolečko
zvoník, 12.11.2009 14:27

Vlastimile,
vlastní blbost. Ano tu rychlost dodá fotonku vlastní blbost toho, kdo takové věci sbírá. A to jsem já. Víte jak to je? Mluviti - stříbro, mlčeti - zlato. A já jsem se o tom z vlastní blbosti zmínil, protože o zlato nestojím a stříbro tady na svíci logicky nenajdu. Ale víte co? A přece se točí!

Odp2: Zvoníkovo kolečko
tlapka, 16.11.2009 15:24

Správně. Chceš říct že rychlost tomu dodává tvoje odvaha a fantazie.

Odp: Zvoníkovo kolečko
Neuvedeno, 13.11.2009 22:01

S tím kolečkem, co je roztočené světlem to bude asi tak, že jak se kolečko točí, tak světlo dopadá na něj pod různými úhly. Když se světlo dostane do úhlu při kterém už sklem neprochází, ale odráží se od skla, tak začne platit zákon akce a reakce. Paprsek asi získává mírnou odchylku úhlu, protože jinak by to asi nemohlo působit, aby vznikla ještě nějaká síla na pohon kolečka. Vzniká výslednice sil, která popohání kolečko dokola asi právě od těchto odražených paprsků. Jde zřejmě o samou konetickou energii.
Průchodem světla přes sklo asi vzniká tření, jenže sklo také ochlazuje vnějším prostředím. Přesto, jsou na příklad brýle na sluníčku docela teplé.
Dále existuje Einsteinova teorie relativity. Ta říká, jestli jsem to dobře pochopil, že rychlost světla ve vzduchoprázdnu je stále stejná, Rychlost světla je tedy konstanta. Jenže světlo může v nějakém případě mířit z jednoho bodu na druhý a jiné světlo může mířit přímo na opačnou stranu, jako u slunce. Jako když jede jedno auto jedním směrem rychlostí b a druhé auto jede opačným směrem také rychlostí b. Logické by bylo, že obě auta dosáhnou cíle v krajních bodech za poloviční dobu, než kdyby jelo auto rychlostí b z jednoho krajního bodu do druhého.
Jenže terorie relativity říká, že u světla to je jiné. Říká, jak jsem jí pochopil, (když tak mě opravte), že světlo se dostane do krajních bodů i ze středu i z jednoho krajného bodu do druhého krajního bodu za stejnou dobu. Rychlost světla se v tomto případě nemění, ale mění se čas. Prostě v jednom případě plyne čas rychleji a v druhém o polovičku pomaleji.
Takto, když by někdo odletěl do vesmíru a pak se vrátil, tak by byl mladší než ten kdo do vesmíru neletěl. To jsou věci.
Teď například mají urychlovat v obřím urychlovači ve Švýcarsku myslím neutrony až do rychlosti téměř blížící se rychlosti světla. Pak zařídí srážku těchto neutronů navzájem a budou zjišťovat, jaké částice z nich se rozbijí. Některé částice hmoty ještě nebyly nalezeny i když už byly výpočty předpověděny. No a vědci, když budou mít kompletní sadu dílů hmoty, budou moci říci, jak to bylo při velkém třesku.
Nedávno dostali pánové Makato Kabajaši, Tošihide Masukawa a Yoichiro Nambu Nobelovu cenu za to, že vysvětlili, jak to že tu máme hmotu a ne antihmotu. Učinili objev původu takzvané narušené symetrie, která předpokládá nejméně tři skupiny kvarkových částic. To by měli být jedny ze základních částic hmoty. Dostali dvacet pět milionu korun za tuto práci. Byli to samí šikmoocí pánové, takže máme co dohánět. Je vidět, že Japonci jsou pracovití a také nadaní. Jenže ono to chce nejen umět, ale také mít dobré výrobní prostředky a také, aby vás někdo zaměstnal. Hlavně to ale chce nemít nějaké předsudky, které pak vedou celé myšlení k chybám. Když si hned řekneme, že velký třesk byl od začatku nesmysl, tak těžko můžeme pokračovat dál.

Odp2: Zvoníkovo kolečko
tlapka, 16.11.2009 15:28

Několikrát na Svíci zdůrazňují, že nejdokonalejší jsou žlutí a patří jim budoucnost. Kdekterý Japonec se upracuje k smrti, to musí pak být někde viděl, a jaké vyrábějí pěkné roboty !

Odp2: Zvoníkovo kolečko
Alfons, 17.11.2009 3:07

Je libo 1kg antihmoty? Prosím, ale jak ji zvážit? A do čeho zabalit?

Odp2: Zvoníkovo kolečko
zvoník, 17.11.2009 20:47

Krásný příspěvek. Opravdu krásný... A vybízí hodně k přemýšlení. Ale asi mám příliš přízemní otázku: Když žlutí pánové dostali tolik peněz, co mám já zvoník udělat pro to, abych měl levnější chleba?
A nemusíte psát hloupé odpovědi, že si mám počkat na slevu v akci, když už mám ten větrník, co ho roztočí pouhé světlo z kapesní svítilny? Jeden melounek by se hodil. Bylo by na pěkný zvon!

Odp3: Zvoníkovo kolečko
tlapka, 18.11.2009 12:40

Odletět Větrníkem Slunečníkem do Japonska a tam jej prodat. Nebo: Koupit dolary, vrátit se Větrníkem do minulosti, proměnit je v tuzexu a pak koupit laciný chleba v Samoobluze. Připomínám že musíš předstihnout rychlost světla.

Odp3: Zvoníkovo kolečko
ivan, 18.11.2009 13:02

Jestli se ti zdá, že bys chleba který kupuješ dokázal vyrobit levněji, tak to je ohromá příležitost k tomu jak si zajistit klidné stáří. Dej výpověď, zlýho šéfa nech padnout, ať si to tam parchant tiskne sám a staň se pekařem. Všichni ti držíme palce a těšíme se na ,,Levný chleba od Zvoníka". Zanačku bys už měl, teď ho jenom upíct a prodat.

Odp4: Zvoníkovo kolečko
tlapka, 18.11.2009 18:26

A chléb by byl ozdoben malými Zvonečky, už Proto by se to kupovalo, nebo by cinkal.

Odp5: Zvoníkovo kolečko
zvoník, 18.11.2009 22:58

S tím chlebem jsem to myslel obrazně... A vy všichni jste se po tom hnali jak ona slepice po flusu. - Chleba se zvonečkama. Kdo to kdy viděl?
Ale teď mi to připomnělo (nevím proč) to perníkové srdce, které mi ten můj bezdomovec (říkejme mu Bouďáček, protože žije v chatce 2x2,5 m úplně bez topení) přinesl z kontejneru za supermarketem. Je na něm krásný veliký modrý pták známý z loga ODS. Je samozřejmě ozdobené modrými kvítky se žlutým středem a má na sobě nápis: ,,Praha volí s rozumem" . Fakt moc pěkné. Vyvěsil jsem si ho na pracovišti. Je to skutečný Pardubický perník s ochrannou známkou! Z takového srdce musí mít přece dívka politika upřímnou radost. Co myslíte? To je reálnější než chleba se zvonečkama.

Odp6: Zvoníkovo kolečko
tlapka, 19.11.2009 9:23

Je, je to banální. Vážně slepice se ženou za flusem?

Odp7: Zvoníkovo kolečko
zvoník, 19.11.2009 11:32

Jo, vyzkoušej si to... Když se háže slepicím po kouskách, a pak se plivne, běžej za tim. Prostý Pavlův podmíněnej reflex... Ale moc inteligentní nejsou. Nasyp jim zrní na zem a přes to polož na zem skleněnou tabuli a natlučou si zobáky.

Odp8: Zvoníkovo kolečko
tlapka, 19.11.2009 15:55

Prý taky když se slepice vyhodí z výše oknem nenapadne jí aby roztáhla křídla a spadne Jako hruška.

Odp9: Zvoníkovo kolečko
zvoník, 19.11.2009 19:42

To není pravda!
Slepice ví, že když je ve vzduchu, že má roztáhnout křídla. Když jsem ještě skákal z letadla, tak jsme vzali jednu neposednou pipku nahoru a vyskočili s ní. A plachtila jako správnej pták! No, moc se jí ale nechtělo mávat křídlama. A přežila! Pak s náma dlouho nemluvila. Ale bylo od ní fér, že si nešla stěžovat na klub ochránců zvířat. No řekněte, který slepici se poštěstí vyskočit z letadla?
Já vím ještě, že slepici lze taky tzv. uklidit, aby neběhala. A to tak, že ji vezmu do obou rukou a udělám s ní rychle několik kruhů na svislo jakoby se rychle točilo ruské kolo, ale břichem vzhůru. To ji tak dokonale zamotá hlavu, že ji pak lze položit na zem nebo do lísky na ovoce na záda a ona kouká do nebe a dál nic nedělá a jen udiveně kouká. A asi se jí to líbí, poněvadž tak setrvá značně dlouho než se nechá z této pozice něčím vyplašit. Jednou když k nám na zahrádku vlezly sousedovy slepice (bylo jich 6), tak jsem je pochytal a vyrovnal do trávy vedle sebe tímto způsobem. Pak jsem zavolal na souseda, aby si pro ně přišel. Slepice koukaly, soused koukal..., a pak na několikeré zatleskání podívaná skončila a slepice se mohly hnát domů.
Tlapko, todle kočka nedokáže...

Odp10: Zvoníkovo kolečko
ivan, 19.11.2009 21:55

Na jakém typu padáku a kde jsi skákal? To si pamatuje každej, já si pamatuju dodneška i parametry některých z paměti a že to je už let.

Odp11: Zvoníkovo kolečko
zvoník, 20.11.2009 17:36

Na vojně pochopitelně na OVP 68 pochopitelně i s dvacetikilovým GKáčkem. A pak o hodně pozdějc, když mladý v tiskárně frajeřili, že skočej, tak na Falkonu. To ale bylo jiný kafe! To lítá fakt jako éro. Ale lezlo to hodně do peněz, tak jich bylo jen 9 a já toho nechal. Oni odpadli ještě dřív. Začínali mít z toho vítr. Dva seskoky jsem měl taky z Brigadýra z těch trubek, jinak to bylo všechno z Anduly - holt kočár. Jo, a na vojně většinou z IL-14. Jednou nás nějakej blb vyhodil ve 210 km/h, a všem se utrhaly spojovací lemovky u výtažného vaku, a pak jsme hledali výtažné padáčky po poli. Taky to byl pěkný kopanec.

Odp12: Zvoníkovo kolečko
ivan, 20.11.2009 18:11

Na aerostatech jsem to nikdy nezkoušel, tandem by mě nebavil a na solo bych si kvůli prošroubované noze už netroufnul. Když jsem ale někde na skokanským letiši tak čumím. Při dojezdu Závodu míru jsme skákali v Pardubicích, to sis odfouk, že ses vůbec trefil na stadion, dneska všichni pokud není vítr skáčou nulu.

Odp13: Zvoníkovo kolečko
ivan, 20.11.2009 18:17

Myslím, že letos na jaře ?.. spadnul v Chrudimi brigadýr, asi to byl ten co si ho pamatuju, tehdy byl skoro novej, vlastně to byl mírně zmodernizovaný okopírovaný Storch.

Odp14: Zvoníkovo kolečko
ivan, 20.11.2009 18:21

OVPčkám jsme říkali Občas Votvírací Padáky, jinak PTCh 64 C, to byly předělaný nějaký nákladní padáky.

Odp15: Zvoníkovo kolečko
zvoník, 27.11.2009 21:38

PTCHáčko je předělaný dopravní padák? To by teda musel být přešitej zgruntu! ...Si nedovedu představit... Vždyť to byl přece předchůdce křídla! Vzadu to mělo úplně volný jakoby prostříhaný pole a to bylo kvůli tomu dost dobře řiditelné. Horší to bylo s bezpečným otevíráním, zamotáním, a taky měl větší sešup. Nemohl na to jen tak někdo. Dopravní padáky byly přece jen kulatý vrchlíky pro vyhození nákladů, skoro jako OVP 68 bez těch řídíček přece? A měly 100%ní otevírání. Nebo se mejlim? Trefit se s tím s nákladem na cíl bylo umění a výsadkáři to ve vzduchu spíš honili, aby nemuseli pro svoji bagáž moc daleko.

Odp10: Zvoníkovo kolečko
tlapka, 26.11.2009 15:33

To jsem moc ráda, slyšela jsem že slepice vypuštěná z letadla spadne jako hruška. Moc si mě potěšil. To další o slepicích prý funguje i u hus. S kočkou bych to nezkoušela, protože by mě kousla. Taková naštvaná kočka ti prokousne ruku až na kost, což zase nedovede slepice.

Odp2: Zvoníkovo kolečko
Neuvedeno, 17.11.2009 21:47

Antihmota se asi těžko dá skladovat, protože jak vznikne, tak se hned složí s hmotou a vzájemně se vyruší na záření. Píše se, že hmota vznikla velice rychle po velkém třesku. Při vzájemném vyrušení hmoty a antihmoty ve vesmíru, pak toto výchozí záření asi nezáří přímo jen ve směru od velkého třesku, ale rovnoměrně na všechny strany, jako září slunce. Tedy i proti směru velkého třesku. Dle uvedených Japonců vzniká jev zvaný spontánní narušení symetrie. Četl jsem dále jinde, že v naší galaksii je prý velké množství hmoty i mimo hvězdy. Může tam být tedy i toto záření, z kterého se pak sestáví další a další hmota. Takže z ničeho nic z důvodů různých vírů vznikne si ve vesmíru další hvězda. Jiné hvězdy se zase klidně ztratí, protože jejich hmotu přetáhne černá díra. Jsme na tom světě takoví mravenečkové, kteří se někdy tváří jako hvězdy první velikosti, ale které může potkat cokoli a člověk s tím nic neudělá.
O tom zvoníkově kolečku jsem také ještě dále přemýšlel.
Vektor kinetické energie fotonu světla dopadá na sklo, větrník se mírně pootočí a odrazí se podle úhlu odrazu a dopadu. Nebo světlo prochází sklem a vznikne odpor při průchodu tímto sklem. Tímto odporem se sklo také může roztočit.

Odp3: Zvoníkovo kolečko
tlapka, 18.11.2009 12:43

To je fascinující ale už celé roky přemýšlím z Proč vznikla ta asymetrie. Kdyby nebyla, hmota by nevznikla. Nepíšou to tam někde? Třeba je pro hmotu výhodnější když má kladné jádro a proč? Může být asymetrie mezi nábojem kladným a záporným?

Odp3: Zvoníkovo kolečko
Neuvedeno, 18.11.2009 20:57

Podrobnosti o vzniku asymetrie napsali ti Japonci. /Přesněji dva Japonci a jeden Američan Japonského původu. Já tuto práci bohužel nemám k disposici a možná, že bych jí ani nerozuměl, protože je to mnoho podrobností z jaderné fyziky. Mám jednu knihu o jaderné fyzice a je to opravdu rébus, jak se patří. Samé důkazy o průstřelech různých částic v jaderném výzkumném reaktoru pomocí fotografií a výpočty. Dostal jsem se k té knize, protože byla ve výprodeji v levných knihách, jinak bych ani na ní neměl.
Když jsem na příklad vnoučeti vysvětloval, proč člověk tak brzo umírá, tak jsem mu říkal: Nediv se tomu, když se ve člověku v každém nepatrném atomu, z kterých se člověk sestává, elektrony otáčejí do kolečka rychlostí světla, tak za takových 70 let musí organizmus mít už tolik chyb, že se prakticky rozpadne.
S tim napětím u elektrické energie je to tak, jestli se nepletu, že v takovém kovovém drátu se elektrony z kovu asi z vrchní obalové vrstvy prvku kovu mohou uvolnit a přesouvat se po celém dlouhém drátě. Tím , jak někde elektrony schází a čím více jich schází tím je větší napětí. Vlastně na straně drátu, kde je nedostatek elektronů je napětí + a na straně, kde je přebytek elektronů je napětí - . Čím rychleji proudí elektrony v drátě, tím je větší intensita elektrického proudu.
No a jak vznikla hmota /která se může měnit v záření/ to snad vysvětlil Einstein v některém jeho spisu, to jsem, ale ještě nečetl. Prostě nemám dost času, nebo také nemám dost odhodlání to studovat. Třeba si to ještě prostuduji. Je to zajímavá věc. Jenže myslím, že dnes jsou vědci mnohem dál, než byl Einstein. Už proto, že mají k disposici daleko více nově zjištěných konkrétních ověřených informací.

oprava elektroinstalace
edvard, 20.11.2009 10:35

Další neprobranou možností může být vliv tzv.bludných proudů,tyto tam mohou být zavlečeny z okolí přes staré potrubí, kabely,kolejnice atd.Pochybuji o tom,že spotřebiče ve vodárně -asi čerpadla s frekvenčním měničem - vlastním harmonickým kmitočtem zapálí zásuvku.Konečné řešení spočívá v odpojení celé distrib. sítě včetně nuláku,všech kovových propojení do domu-voda ,plyn atd.PAK URČITĚ NEBUDE NIC HOŘET.Svítit můžou v době experimentu baterkou. Zdravím EHEH

ZÁVĚREM
edvard, 20.11.2009 10:43

Nejde o FERRANTIHO JEV,ten je jen u VN a VVN.
Zdravím EH

O slepici (:-)
., 26.11.2009 21:27

Slepici je velmi těžké zahnat do kouta. :-) Je velmi bystrá, stále se dívá za sebe a pozoruje a zkouší, jak by se mohla vrátit. Proto velmi neochotně, pomalu a těkáním ze strany na stranu postupuje do kouta. Člověk, který ji tam chce dostat, musí za slepicí kráčet velmi pomalu, zastavovat se při každém pokusu slepice vyrazit zpět a musí tu slepici přesvědčit :-) silou vůle, že nemá šanci uniknout. Když to slepice pochopí, přestane jančit tělem i hlasem, doťapká malými krůčky do kouta, kde se nechá od člověka celkem v klidu chytit. :-)

Odp: O slepici (:-)
zvoník, 27.11.2009 21:46

A když slepici upleteš svetr (může být i rolák) přes tělo tak, aby mohla bez problémů dělat potřebu a snášet vajíčka, tak je bude snášet i přes zimu! Odzkoušeno!

Odp2: O slepici (:-)
., 29.11.2009 23:46

Ano ? A to má u toho roláčku také rukávky ? Protože jinak by nemohla mávat křídly a vyletět na hřad. A kdyby spala pod hřadem, tak by na ni ostatní slepice pouštěly trus a zamazaly by jí ten krásný roláček, a to by bylo škoda. A také má ten roláček rozepínací na malé knoflíčky ? Protože každá pořádná slepice si musí před spaním zobáčkem probírat a čistit peří. Jinak neusne. :-)
Jinak je vědecky ověřeno,
že více slepice přes zimu snáší vejce,
když je jim rozsvícenou žárovkou prodloužen den přece :-).

Odp3: O slepici (:-)
ivan, 30.11.2009 0:26

V drdbežárnách jim den zkracují a tak jim ze 30 udělaj třeba 34dní.

Odp3: O slepici (:-)
zvoník, 30.11.2009 11:41

To se ale musí pečlivě zakrýt výhled ven na oblohu, protože každá inteligentní slepice řídí své biohodiny podle slunce a hvězd a dokonce někdy radí kohoutovi jak brzo má ráno kokrhat, protože kohout po celodenní práci tvrdě chrápe. Člověku taky nestačí venku večer rozsvítit žárovku, aby si myslel, že je ještě den a makal doma až do noci, i když...kdo ví. Když se mu ovšem zakryje obloha a on neví jak je venku, tak se lehce nechá časově zblbnout stejně jako slepice. Některé dokonce začnou kvokat... - To je vlastně kravina, co? To by tam s ní musel být kohout, kterej někde může a nemusí makat, co?
PS: Oblečeným slepicím ve svetrech se musí na hřad udělat žebříček! Ale jen těm, jež mají křídla zastrčena pod svetrem. Rolák se přetahuje přes hlavu a nemá rukávy. Důležité je, aby měla pocit tepla na hrudi a břiše. Svetr má jenom otvory na prostrčení křídel ven. A podle přání každé slepice se buď křídla dávají pod svetr nebo vně svetru. Zobákem si slepice nečechrá peří, to jenom tak z lidského hlediska vypadá, ona se ve skutečnosti jenom drbe. A to může i přes svetr. Při použití vhodného spraye proti cizopasníkům drbání není nutné. Vhodné je použít u fajnovek i nějaký lepší parfém.

Odp4: O slepici (:-)
tlapka, 30.11.2009 13:11

Ví se o slepici, že má pod čepicí.

Odp5: O slepici (:-)
zvoník, 3.12.2009 17:31

Žádná slušná slepice,
nenosívá čepice.
Ony nosí klobouky,
aby viděly na brouky.
Hřebínek je jim pak na nic,
takže ho maj vlastně navíc.
Je to jejich dávný image,
takže je jim ozaj na nič.

Odp6: O slepici (:-)
tlapka, 8.12.2009 10:14

Správně. Ale „mít pod čepicí“ znamená obrazně mít něco kvalitního v mozku či mysli. Hřebínky mají, aby jim to slušelo, když odloží klobouk.

A co ještě o slepici víte pane...
., 30.11.2009 11:20

A co ještě o slepici víte pane kandidáte :-) ? Pochlubte se! A hlavně se projevujte pozitivně, komunikativně, kreativně a šupito presto, ať to odsejpá ! :-). Za dveřmi čeká ještě nejméně dvacet dalších a my si potřebujeme na dvě hoďky odskočit na polední menu nebo meni ? :-) To víte, na polední pauzu máme ze zákona nárok. Chcete se ještě na něco zeptat ? Aha, ...jak jste dopadl ?.. Tak to se buď dozvíte do tří neděle e-mailem, nebo žádnou zprávu nedostanete, a pak to znamená, že jste nepostoupil do druhého kola výběrového řízení. Ale my už musíme běžet, pa,pa,kručí mi v břiše.

Odp: A co ještě o slepici víte pane...
tlapka, 30.11.2009 13:15

Nevíme jestli byla dřív vejce nebo slepice. Ale je známo že má ráda kohouta a svoje kuřátka. Patří mezi obratlovce teplokrevné. Kvoká a tomu se říká slepičí kvoč. Neumí dobře plavat, pokud vůbec. Má hrabavé nohy. Vychová i kachňata. Právě proto se projevuje pozitivně.

Odp2: A co ještě o slepici víte pane...
., 30.11.2009 18:29

Jak která Tlapko. Některá si postaví hlavu a když páníček potřebuje, aby kvokala, tak just nekvoká. Jiná má zase kvokání plnou hlavu celý rok, ale vajíčka se jí snášet nechce. A jiná má zase v povaze celý rok zanášet pod lopuchový list, avšak pro výchovu kuřat nemá cit. :-)

Poučení z toho:
Nátury slepičí lidským podobné jsou,
tedy od slepic učit se odborníci „doporučujou“ (aby se to rýmovalo). :-)

Odp3: A co ještě o slepici víte pane...
tlapka, 4.12.2009 11:04

Máš pravdu, slepice mají individuální povahu, ale jako celek se chovají slušně, kvokají a snášejí. Jinak by nebyly tak oblíbené v chovu.

Odp4: A co ještě o slepici víte pane...
Juras, 4.12.2009 21:40

To je rozdíl oproti lidem. Ti sice také často kvokají,, ale nesnášejí se ;-)

Odp5: A co ještě o slepici víte pane...
tlapka, 7.12.2009 8:30

nejvíce kvokají kdo mají ptoíže s tím Kvo kvo kvocientem.

Odp: A co ještě o slepici víte pane...
zvoník, 3.12.2009 17:39

Děkuji, já se nechci na nic zeptat, já musím jít za chvíli hrabat na noční směnu. Venku už rozsvítili žárovku. Ještě něco sezobnu a jdu...

Odp2: A co ještě o slepici víte pane...
., 3.12.2009 19:19

Zvoníku, ten můj komentář byl zaměřen na pana I.P., ne na Tebe. Buď v klidu. Přeji spokojenou směnu a šťastný návrat ze směny domů.

Odp3: A co ještě o slepici víte pane...
ivan, 3.12.2009 22:41

Kopretinko zlatokvětá, taky tě zdravím a připojuju se k přání Zvoníkovy spokojené směny se šťastným návratem domů.

Odp4: A co ještě o slepici víte pane...
iva, 4.12.2009 7:42
Óbdivný úžas
., 4.12.2009 11:11

Óbdivným úžasem musím tentokrát ohodnotit nový „titul“ i komentář jistého I.P., protože použil něco estetického z říše rostlin v uklidňujícím „obalu“ :-). Že by se byl právě vrátil z nějaké účinné psychoterapie pozitivně a esteticky usměrňující myšlení klienta ? :-)

Odp: Óbdivný úžas
iva, 4.12.2009 11:31

Já si představila tu kytku, to jak se tu titulujete a zvoníka jak valí do práce za tmy a nezvoní žádné zvony.Tak ta kytka je tam jaksi omylem a já to pochopila jako no..ironii, ale třeba ted fakt..

Odp: Óbdivný úžas
tlapka, 4.12.2009 13:19

Hlavně že tě to potěšilo. Budeme tě nazývat Tečkačárka Zlatokvětá.

Odp: Óbdivný úžas
zvoník, 4.12.2009 18:26

Ale nééé, usmála se na něj nějaká fešná slepice a mrkla vokem... ;-) :-)

No, odměním se:1) Jistý I.P. by mohl...
., 4.12.2009 19:25

No, odměním se:
1) Jistý I.P. by mohl být nově titulován „digitális dřevnatý, varieta hajní“.
2) Tlapka by mohla být nově oslavně titulována „ verbaskum kočičí, varieta obecná domácí“.
3) Zvoníkovi bychom mohli nově přiřadit prostý název krásné květiny, které už v přírodě je málo, a to „ zvonek broskvolistý“. Doufám, že ho to potěší.

Odp: No, odměním se:1) Jistý I.P. by mohl...
zvoník, 6.12.2009 21:26

To jsou mi věci...
No, je to blbý, ale já to beru. Takže tak nějak podobně: Zapomněli jste ještě na Jurase. Ten by se mohl jmenovat strýc Efendy těžce loajální.

Odp2: No, odměním se:1) Jistý I.P. by mohl...
., 6.12.2009 22:26

Nezapomněli. Jurasan Jurasimovič se prohlásil za našeho nepřítele a tak z vlastní svobodné :-) vůle opustil palubu našeho škuneru :-). Tudíž se s ním nebudeme dále zaobírat.

Odp3: No, odměním se:1) Jistý I.P. by mohl...
ivan, 6.12.2009 23:04

Tady bych připoměl, že opravdovým kapitánem na této lodi je Aleš, podle jeho pravidel jede kdo nasedne když dodrží lodní řád. Kdybychom se všichni shodli na tom, že jsme zajedno tak tu můžem zhasnout. Jestli si vzpomínáš, tak tě tu taky někdo kdysi taky takhle chtěl vytrčit z debaty, tehdy jsem se tě zastal. Aby to nebylo jako v tom vtipu o ostnatém drátu na hranicích.

A kdo je dědečku za těma drátama?....No přece my, Honzíčku, přece my !

PT. Jistý Ivan Jistějovič Jistič Jistínský z Jističejova a Jistína u Jistic.

Odp4: No, odměním se:1) Jistý I.P. by mohl...
ivan, 6.12.2009 23:09

Teď mě napadá, že je to lepší než z Polžic a Bezdružic. ;-)

Odp4: No, odměním se:1) Jistý I.P. by mohl...
Juras, 7.12.2009 9:19

Ale vždyť ten hulvát zase lže. Nikdy jsem nenapsal, že su jeho nepřítel. Napsal jsem, že s ním nemůžu kamarádit, to je zase jenom jeho překrucování. Prostě je mi volné.

Odp4: No, odměním se:1) Jistý I.P. by mohl...
zvoník, 17.12.2009 11:46

Ten vtip s těma drátama je ale opravdu hnusný... Zvláště když už jsou ty dráty fyzicky úplně pryč, protože mám pocit, že je stále aktuální...

Odp: No, odměním se:1) Jistý I.P. by mohl...
tlapka, 7.12.2009 8:28

Nevím co je to verbaskum- vysvětlíte mi to někdo chytřejší?

Odp2: No, odměním se:1) Jistý I.P. by mohl...
Juras, 7.12.2009 9:48

Já myslím, že to bude (vzhledem k přívlastku) divizna. Sice je to napsáno s gramatickou chybou, navíc je podivná míchanice latinského a českého názvu, navíc by to chtělo biologa, který by řekl, jestli je to existující rostlinný druh anebo výplod fantazie autora. To by potom mohlo být úplně cokoliv.

Odp3: No, odměním se:1) Jistý I.P. by mohl...
tlapka, 8.12.2009 10:08

Vážně- je to divizna !! Já se divím jako divizna, že to není nic horšího, mohla to být také kopřiva nebo bolehlav blamatý. Děkuji všem zúčastněným.

Odp4: No, odměním se:1) Jistý I.P. by mohl...
., 8.12.2009 10:50

Tlapko, divizna je přece krásná vysoká žlutěkvetoucí rostlina, a je léčivá ! Takže doufám, že také alespoň část Tvé osobnosti má podobné vlastnosti a může jimi být prospěšná ostatním lidem, kteří si to zaslouží.

Ona kopřiva dvoudomá je také léčivka : výborný je z ní zchlazený odvar na opláchnutí vlasů nebo sušená drcená se dává do krmení drůbeži v zimním období, protože obsahuje hodně minerálních látek a dalších biologicky prospěšných látek.

Bolehlav blamatý je rostlina jak známo silně jedovatá. A já nejsem travič !!! To nééééé !!! :-)

Odp5: No, odměním se:1) Jistý I.P. by mohl...
tlapka, 8.12.2009 12:46

Právě jsem se na ty divizny dívala jak jsou velké a krásné, tak ti musím poděkovat.

Odp6: No, odměním se:1) Jistý I.P. by mohl...
., 8.12.2009 14:50

Není zač. Je příjemné někomu dělat radost.

Odp4: No, odměním se:1) Jistý I.P. by mohl...
Juras, 8.12.2009 12:19

A Křemílka s Vochomůrkou znáš? Chtěli vypěstovat fialu, ale vyrostla jim divná kytka, která o sobě říkala, že je verbascum. Připadala jim hodně divná, tak jí začali říkat divizna.

Odp5: No, odměním se:1) Jistý I.P. by mohl...
Juras, 8.12.2009 12:22

To byl večerníček pro romantika, očekávám další spršku útočných pošklebků. Od romantika mi nic nevadí, ale musím konstatovat, že je to dost nechutný člověk a doufám, že se s ním nebudu muset nikdy setkat. S některými lidmi se vidět nemusím.

Odp5: No, odměním se:1) Jistý I.P. by mohl...
tlapka, 8.12.2009 12:53

Jak praví píseň- zasadil jsem konvalinku, vyrostla mi lilie ... případně Červená modrá fiala, ó Hřebíčku zakradniický ó růžičko voňavá, pod našima ókny roste rozmarýn.. napoj mi má mííláá mého koníčka... já se koně bójim.. no jaksi se mi to vymklo z kontroly.

Odp6: No, odměním se:1) Jistý I.P. by mohl...
ivan, 8.12.2009 15:06

Asi Šalvěj divotvorná. :-)

Odp7: No, odměním se:1) Jistý I.P. by mohl...
tlapka, 8.12.2009 16:02
Odp8: No, odměním se:1) Jistý I.P. by mohl...
ivan, 6.2.2010 14:49

Jéžišmarjá!.. Tam jedna fotka vypadá tak, že musí vyděsit každýho chlapa až k smrti.

Odp4: No, odměním se:1) Jistý I.P. by mohl...
zvoník, 17.12.2009 11:56

Tlapko,
Ty nesleduješ Křemílka a Vochomůrku? Tam to přece bylo jak zasadili semínko a kytka jim vzala čepičku, když vyrostla? Oni tam přece zpívali: Vstávej semínko holala, bude z tebe fiala... A ona jim vyrostla kytka verbascum s čepicí nahoře, protože jí bylo semínko přikryté, přece?

Odp5: No, odměním se:1) Jistý I.P. by mohl...
tlapka, 26.1.2010 8:42

Neviděla jsem to, ale je to zajímavá biologická transformace hodná následování. Mohly by se vypěstovat Verbascum k účelu nosit čepice - a i k složitější práci.

Odp6: No, odměním se:1) Jistý I.P. by mohl...
santiago, 27.1.2010 11:21

My to tak praktikujeme už dlouho.
Jenže i při nejlepší péči se většina z vás lidí hodí jen k nošení čepyc.

Odp7: No, odměním se:1) Jistý I.P. by mohl...
tlapka, 27.1.2010 13:00

Aby jim nepršelo do krku.

Odp8: No, odměním se:1) Jistý I.P. by mohl...
santiago, 27.1.2010 14:34

Ne. Aby nepršelo do krku, standardně montujeme hlavu. Bezhlavý člověk je mimo panoptika a romantické zříceniny celkem nepoužitelný. To jsme už zkoušeli. 1621, 1793, 1942. Katastrofální důsledky a zdaleka nejen pro čepičářský průmisl.

Odp9: No, odměním se:1) Jistý I.P. by mohl...
tlapka, 27.1.2010 18:12

Když zase všichni hlavy mají, začíná to být stereotypní a nudné. Aspoň kdyby byly ještě více barevně a tvarově odlišeny ..?

Statická elektřina
Miroslyv Provod, 8.12.2009 8:31

Strašice - záhadný dům.
Byl to hořící mokrý ručník, který mě přiměl k tomu abych vstoupil do diskuse a zabránil tomu nejhoršímu. Mokrý ručník obsahuje značné množství vody, stejně jako lidské tělo. Zadáme - li na vyhledávači GOOGLE heslo „spontaneous human combustion“, získáme asi 130 000 odkazů o samovolném vznícení lidských těl. V přílohách uvádím poznatky empirického výzkumu, které tento jev zdůvodňují. Budeme-li považovat vzplanutí předmětů za viditelný vrcholný jev tohoto fenoménu, neuniknou nám nižší jevy jako bolení hlavy i jiné zdravotní poruchy, ale zcela nám unikne negativní plíživé ovlivňování.
Podstatou záhadných jevů, které se vyskytují v domku pana Mráčka, se zabývám desítky let a mohu konstatovat, že jde o statickou elektřinu. Podrobněji se o tom rozepisuji v anglickém jazyce na http://www.miroslavprovod.com. České webové stránky jsem zrušil z důvodu - viz příloha „Spam“. Mé články o této problematice v českém jazyce naleznete na vyhledávačích po zadání hesla: „miroslav provod statická elektřina“ , starší články: „miroslav provod kosmická energie“.
Dám-li do souvislosti informace z internetu s mými poznatky, mohu potvrdit názor pana Mráčka: „Problém je pouze přes den, nikdy ne v noci. Z toho usuzuji, že by naše potíže mohly souviset s fotovoltaickou elektrárnou, která vyrábí elektřinu samozřejmě jen za světla“.
Martin Sobotka odmítl ale diskutovanou variantu, že by jevy zavinila velká solární elektrárna, protože zatím není v provozu. Domnívám se, že není rozhodující, zda elektrárna je v provozu nebo není, v obou případech jsou fotovoltaické články aktivovány dopadajícím světlem. Výkon článků silně závisí na osvětlení, pokládám proto za důležité sledovat souvislosti mezi Wp (špičková hodnota) a jednotlivými zahořeními.
Pokud došlo k zahoření mokrého ručníku za úplného slunečního osvitu, a zahoření jiných předmětů za menšího osvitu, potvrzuje to o souvislosti elektrárny se záhadami. Souhlasím s panem Sobotkou, že to může být současně více jevů, které způsobují problémy v domě. Lze to odvodit ze skutečnosti, že už nic nehoří nepraská, vždy odejdou jističe a to obvykle v 7.30 ráno a končí to někdy večer. Pro další výzkum je mimo jiné důležitá časová informace, zda vypadávání jističů má souvislosti s východem slunce.
Ze souhrnného hodnocení závěrů komisí vyplývá, že vysvětlení záhadných jevů se nenachází v oblasti známých skutečností. Z toho lze usoudit, že podstatu je nutné hledat mimo mantinely poznatků současné vědy. Musíme se naučit častěji používat slovo „nevím“, a vyloučit nesmyslné závěry, jako např. „způsobili si to sami, aby se zviditelnili“ apod.
Když se viditelné jevy vyskytují pouze v jednom domku, lze z toho odvodit, že objekt protínají mimo zóny elektrárny, ještě zóny dalších nábojů. Zóny velkého náboje se ale rozprostírají do okolí všemi směry, a nelze vyloučit, že se nacházejí i v jiných objektech.
Specialisté se k záhadným jevům již vyjádřili a záhada zůstává i nadále záhadou. Současná věda nepomůže, ale lze si pomoci svépomocí. Pokud se ve Strašicích najde několik občanů, kteří budou ochotni tomu věnovat čas, rád je seznámím s celou problematikou a naučím je identifikovat zóny. Bohužel se do akce nemohu zapojit, je mi osmdesát roků a mám poruchy při chůzi. Myslím, že prostřednictví internetu bychom to mohli zvládnout.
Miroslav Provod

Odp: Statická elektřina
Alfons, 8.12.2009 11:57

Takže jsem zjistil, že jsem kráčející kondesátor a obrovské kapacitě ovládaný kosmickým zářením. Ale vážený vlastenče. Tyto stránky by měly být ČESKY. Vezměte sipříklad z našich národních buditelů. Ti psali pro národ ČESKY!!!! A nebrali si svoje buditelské texty sebou do hrobu. Takže máte velké MINUS. Ještě máte čas to napravit!!!;-)

Podšpilajzník
., 8.12.2009 14:46

je tak „chutný“ :-), že když ho někdo vidí i na dálku několika mil a pěti verst k tomu, tak se mu z něj „zvedne žaludek“ zcela praventivně :-).

Odp: Podšpilajzník
ivan, 8.12.2009 16:15

Jestli je to jediné sdělení, tak si se moc nevytáhnul.

Odp: Podšpilajzník
Juras, 8.12.2009 16:55

Ve vlastním zájmu se zcela vážně nad sebou zamysli. Uvědom si, že mě to nevadí, jak se zde ztrapňuješ, škodíš tím jenom sobě. Je to dost nešťastný rys Tvé povahy a myslím, že to mohlo přispět i k Tvým pracovním neúspěchům. Jestlis do někoho začal vrtat tak, jak každou chvíli vrtáš bezdůvodně do Ivana a poslední dobou větší měrou do mě, nejseš v kolektivu použitelnej. Tvůj zaměstnavatel by časem třeba taky mohl řešit problém, jestli si nechá jednoho romantika anebo raději větší počet jiných lidí, kteří už s romantikem nechtějí pracovat.

Odp2: Podšpilajzník
tlapka, 9.12.2009 15:54

Možná to tak zle nemyslí.... aspoň doufám. Možná to doma a v práci nedělá.. tady to jsou jen takové úlety...

Odp3: Podšpilajzník
ivan, 9.12.2009 17:11

Při procházce pod Špilasem (Brno) Jurova manželka nakojila dítě v parku. Romantik se z toho ještě nevzpamatoval. Odtud Podšpilajzník.

Odp4: Podšpilajzník
tlapka, 9.12.2009 18:24

Nojo, na to bych si nevzpomněla. Nemám takový postřeh ani smysl pro detail ve vztazích mezi lidmi.

Odp: Podšpilajzník
ivan, 8.12.2009 17:19

Romantiku, víš, že si napsal kravinu! Několik mil +
pět verst = několik mil + 5334m. Takže zápis by zněl pokud neuvedeš jakou míli máš na mysli asi takto.

Několik mil + několik mil+ zbytek. Vidíš tu blbost?

Na VŠ technického směru jsi se moc nevytáhnul, navíc to bylo účelově urážlivé.

Jistý Ivan Jističejovič Jistič Jistínský z Jističejova a Jistína u Jističných Jistic. Amen.

Odp2: Podšpilajzník
., 9.12.2009 22:32

Nevidím Ivánku :-) . Bůh s Tebou synu :-). Drž se svého Anděla Strážného Uráska Blaženého, který jediný v širém světě nelže :-) . A ostatní příspěvky samozřejmě nečti, jsou to jen samé „kraviny“ :-).

Odp3: Podšpilajzník
ivan, 9.12.2009 23:02

Všechny články a příspěvky zde jsou veřejně diskutovatelné. To je pravidlo webu, tak ho respektuj. Je právem každého se vyjadřovat k čemukoliv co je zde zveřejněné, jestli se chceš vyhnout vyjádřením jiných, tak je dobré je nezveřejňovat.

Nešťastný rys povahy
., 9.12.2009 22:53

je ten, když si uzurpátor uzurpuje právo o všech ostatních lidech tvrdit, že lžou.

No ale co, ostatní lidé o něm zase mohou roztrušovat třeba to, že každý den v noci spí zavěšený nad manželskými postelemi ve sportovním nářadí nazývaném KRUHY :-), že při tom celou noc deklamuje rusky „Evžena Oněgina“ od Puškina :-), a že to je veliké rodinné tajemství, které se nikdo nesmí dovědět. :-)
Do svidanija zavtra, dorogoj U ! :-) A nespadni, dobře se těch kruhů v noci drž ! :-)
(A buď bez obav: kdo lže :-), nemůže urážet :-).)

Odp: Nešťastný rys povahy
tlapka, 11.12.2009 16:05

A lžou nebo nelžou a kteří jsou ostatní .. zase jste mě popletli.

Odp2: Nešťastný rys povahy
Juras, 28.1.2010 7:40

Tlapko, znáš někoho, kdo o všech ostatních tvrdí, že lžou? Já teda ne. Žeby Cibulka...(?) Ale ten to tvrdí jen o politicích, myslím.... :-)

Odp3: Nešťastný rys povahy
tlapka, 28.1.2010 8:16

Tento výrok že „úplně všichni lžou“ jsem normálně neslyšela, snad by si to mohl nějakou dobu myslet nějaký paranoik. Většinou dojde k oddělení toho, „co se hodí“.

Odp4: Nešťastný rys povahy
santiago, 28.1.2010 8:47

Já jsem paranoidní z toho, jak mi všichni lžou, že nejsem.

Odp5: Nešťastný rys povahy
tlapka, 1.2.2010 11:02

Je třeba počítat se lží všude. Aspoň s nějakou maličkou.

Odp2: Nešťastný rys povahy
Juras, 28.1.2010 9:05

Důležité je se umět mezi lháři i pravdomluvci orientovat. Umět učinit správná rozhodnutí. Ze zákaldní školy si pamatuju jednu hádanku, kterou nám paní učitelka dávala.

Jde pocestný na rozcestí - jedna cesta vede do pekla, druhá do města. Pocestný chce do města, ale neví, kterou cestou se dát. U rozcestí jsou dva lidé, kteří správnou cestu znají. Jeden z nich vždycky lže, druhý vždycky mluví pravdu. Pocestný smí položit jednomu z nich jednu otázku a potom se musí rozhodnout pro některou cestu. Jaká je nejlepší otázka, aby šel najisto do města?

Odp3: Nešťastný rys povahy
tlapka, 28.1.2010 9:18

Kde dostanu koupit mapu a kompas ?

Odp4: Nešťastný rys povahy
Juras, 28.1.2010 9:49

To má každý v sobě. Někomu to funguje hůř, někomu líp. Někdo si to správně fungující donesl tamodtud, někdo se snaží naučit to správně fungovat. Někdo naopak celý život naivně skáče na různé triky a manipulace.

Odp5: Nešťastný rys povahy
tlapka, 1.2.2010 11:04

No vidíš. Já bych se radši neptala. Vylezla bych na strom nebo na kopec a rozhlédla bych se pořádně, kde je nádraží nebo aspoň pošta nebo kostel.

Odp4: Nešťastný rys povahy
Juras, 2.2.2010 0:18

Promiň, to jsem nepřečetl dobře. Myslel jsem, že ten kompas chceš pro rozlišení mezi lhářem a pravdomluvcem. :-) A ona to byla asi odpověď na logickou hříčku. :-)

Mám napsat správnou otázku?

Odp5: Nešťastný rys povahy
tlapka, 2.2.2010 8:08

Ano, už jsem se s tím setkala, napiš správnou otázku není to nějak že se zeptáš jednoho, co by řekl ten druhý?

Odp6: Nešťastný rys povahy
Juras, 2.2.2010 8:47
Odp: Nešťastný rys povahy
Juras, 28.1.2010 9:02

Takové právo má přirozeně každý. To si nikdo nemusí uzurpovat. Stejně jako Ty máš právo dělat ze sebe šaška, stejně tak všichni máme právo o lidech říkat, že lžou. Mám právo to říct i o sobě. Třeba „Někdy lžu“. Je to pravda nebo lež? Kdybych nikdy nelhal, tak by to asi byla lež. Nemůže to tedy být lež. Může to být pravda? Pokud bych mimo tento výrok nikdy nezalhal, nemohla by to být pravda.

Asi pro tebe problém nerozhodnutelnosti pravdivosti výroku bude zase blábolení :-) Místo rychlého odsudku se nad tím zkus trochu zamyslet, rozhodně ti neuškodí potrápit jednostranně zatěžované mozkové závity :-)

Odp2: Nešťastný rys povahy
tlapka, 28.1.2010 9:21

Kniha: Jerome- 3 muži ve člunu: Jak zjistit kam jede vlak. Zeptáme se strojvedoucího, ale protože mu nevěříme, zeptáme se ještě průvodčího. Protože oba mohou být proti nám smluveni, zeptáme se ještě výpravčího. Teorie plyne: Vždy se lží nutno počítat.

Odp3: Nešťastný rys povahy
ivana Kozárová, 30.1.2010 13:18

moje milovaná knížka.....:-):-)

Odp4: Nešťastný rys povahy
tlapka, 1.2.2010 11:06

S mojí matkou jsme ji uměly mazpaměť, víš jak to bylo s tím sýrem ?? :-)

Odp2: Nešťastný rys povahy
., 28.1.2010 23:20

O sobě to říci můžeš, ale o druhém člověku nikoliv, protože to je nepodložená pomluva, a ta je žalovatelná.

Já své závity na rozdíl od tebe netrápím,
fungují mi bezvadně, kreativně, fakticky.
Dokonce mi skládají na dobrou noc
veršovánky automaticky. :-)

Ke sladkému spaní,
přečti si něco o svém oblíbeném tématu „lhaní“.
Neváhej a klikni:
http://www.ct24.cz/blogy/79183-v-kralovstvi-lharstvi-se-lzi-nejdal-dojdes/

Odp3: Nešťastný rys povahy
Juras, 29.1.2010 0:01

Nepodložená pomluva? Tak se navíc snažíš být vtipný. :-)Když chceš, zažaluj mě. Několikrát na tomto webu jsi o mě prokazatelně lhal - tak jen do toho, půjdeme k soudu.

Odp4: Nešťastný rys povahy
., 29.1.2010 21:43

„... půjdem spolu do Betléma, důdlaj, důdlaj, důdlajdá,
J....ku, panáčku, my tě budem kolébati...“ :-)

Odp4: Nešťastný rys povahy
., 29.1.2010 22:15

Prokazatelně ???

Odp5: Nešťastný rys povahy
Juras, 30.1.2010 0:58

Ano. Projdi si své příspěvky a moje reakce, ve kterých ti zdůvodňuju, v čem ses dopustil lži. Namátkou co si pamatuju, tak například s tím, jak tvrdíš, že Tě „Jurasimovič podle svých vlastních slov nenávidí“. Není to pravda, nikdy jsem nic takového neřekl. Jestli myslíš, že ano a najdeš takový příspěvek, uznám, že jsem tě nařkl neprávem, ale myslím, že nenajdeš. Myslím, že bych něco takového nenapsal, protože se snažím nelhat :-)

Dalších lží se dopouštíš svými smajlíky. Mile se na mě v některých příspěvcích usmíváš, ale sám jsi o tom napsal, že „On o mně tvrdí, že já chléb používám pouze pro své vlastní uspokojení. Tak ho vyvedu z omylu a v tento vánoční čas za těch „pár facek“ po něm místo kamenem hodím preventivně chlebem se solí a přidám úsměv letmý; nevadí že falešný, on to nepozná, a hlavně to bude pozitivní. :-), v ., 17.12.2009 11:00

Odp6: Nešťastný rys povahy
., 30.1.2010 15:42

... a tady je asi někdo vztahovačný :-). Třeba se ho to vůbec netýkalo :-). Třeba ten dotyčný má pouze hodně podobný pseudonym :-). A hodit chlebem (na oplátku za hození kamenem) se doporučuje v Bibli, tedy je to věřícímu lidu předkládáno jako něco správného. A „dopouštět se lží smajlíkem“ ??? (cituji tvá slova) , to už vůbec nechápu. Snad mi nezakážeš používat smajlíky na Svíci. Aha, asi chceš, abych si vždycky doběhnul přilepit smajlíka do sousední Miroslavovy země když se chci smát, a snažíš se mi vsugerovat, že na Svíci je smajlíkování zakázáno :-).

A hádej, který ze smajlíků zde přilepených je na mou duši na psí uši prokazatekně pravdivý, který ze smajlíků je tak napůl „ani na voze ani na koze“, a který z nich je falešný ? :-) „Můžeš zapojit své závity“ (oplácím ti tvoje slova. ) :-)

P.S.: Ale jinak mne uspokojuje, že se necítíš být osobou, „která mne nenávidí“. Tady smím použít smajlíka ? : :-) No ještě by byl potřeba pro mou informaci tvůj kód, kterým prokazatelně dešifruješ a prokazatelně odhaluješ tzv. „lživé smajlíky“. :-)

Odp: Nešťastný rys povahy
Neuvedeno, 26.12.2009 14:43

Tlapka říká: „A lžou nebo nelžou a kteří jsou ostatní .. zase jste mě popletli.“
Jak jsem jí tak s těch jejich docela trefných krátkých poznámek ohodnotil, řekl bych, že je nějaký filosof, či psycholog.
Jen tak mrká, kdo už se s těch na Svíci zbláznil a kdo už k tomu má blízko.

Odp2: Nešťastný rys povahy
zvoník, 29.12.2009 3:53

Celý svět je jeden blázinec a svíce je její ředitelství, který s tím nic neudělá... No, a Tlapku bych odhadoval na sekretářku, která umí (když chce) udělat dobrý kafe...

Odp3: Nešťastný rys povahy
tlapka, 5.1.2010 12:00

To je zajímavé, jeden že filozof a druhý ani moc vařit kafe.. Pak se mají lidi na něčem shodnout, žejo. Toto je důkaz.

Odp4: Nešťastný rys povahy
Alfons, 27.1.2010 18:28

U nás udělali automat na čertvé kravské mléko. Supermarket má po ptákách s jeho bílou vodou.
www.tmleko.cz
Jak je to v tlapkovně a jinde?

Odp5: Nešťastný rys povahy
Vlastimil Čech, 27.1.2010 19:26

Tak jsem si přečetl o tom prodeji mléka v automatu... vypadá to skvěle! Ale kolik pak to mléko stojí? V supermarketu tady nejblíž polotučné dostanu občas už i okolo 10,- Kč, měli i polské mléko pod 10,-Kč, (ale výjimečně)... tím prodejem bez super-hyper by se mělo ukázat, kolik nás ty super-huper vlastně dřou... nebo ne?

Odp6: Nešťastný rys povahy
Juras, 28.1.2010 7:35

A jste si jistý, že v nějakém supermarketu vůbec prodávají mléko? Mezi všemi těmi párky bez masa a čokoládami z vody?

Odp7: Nešťastný rys povahy
Vlastimil Čech, 28.1.2010 11:20

he he he :-)... neříká se „čokoláda z vody“, ale HNĚDOLÁDA... ;-) ale vážně by mě zajímalo, kolik tedy to mléko z automatu stojí...
No, možná mám zvrhlou chuť, ale to mléko z huper-super mi chutná...
Když si vzpomenu na tu podivně po siláži chutnající namodralou a nakysle chutnající vodu v igelitových pytlících (2,10 Kč/l)...:-(
Takže se snad dočkáme pravého, dobrého a úpravami, převozem a vůbec nadbytečnou manipulací nezdraženého mléka...

Odp8: Nešťastný rys povahy
., 28.1.2010 15:09

... a nepasterizovaného, bacilů plného mléka. Mňam. :-(

„Čím více bacilů dítě pozře,
tím lepší imunitu si vypěstuje “ ,
říkají v moravské metropoli lingvisticky erudovaní rodičové,
a zásadně odmítají mýti ruce svým dětem i sobě. :-(
Asi dle dávných věštkyň,
řítíme se zpět do jeskyň. :-(

A lidé smradlavé tučné mléko rovnou z chléva budou píti,
a prudký „řídký případ“ z něho budou míti.
Pan doktor nezbytný poplatek dostane,
a pacient nemocný zůstane,
protože tu tučnou bílou břečku pít nepřestane. :-(

Odp9: Nešťastný rys povahy
Vlastimil Čech, 28.1.2010 15:33

Pane, mléko z vemene nepáchne, spíše voní. I když to jistě může býti subjektivní věc. Pokud mléko pochází od zdravé dojnice a je s ním manipulováno tak, jak jest popisováno v článcích o mléčných automatech, nebude dozajista zdravému člověku škodit, ale bude mu ku prospěchu. Pokud je někdo přespříliš citlivý, nebo alergický, ať si spánembohem koupí mlíčko přímo od hyper-super... Ovšem v dnešní době, kdy chladničku má opravdu skoro každá rodina, není důvod, za předpokladů výšeuvedeného, obávati se „řídkých případů s hustým běháním“... Bude-li cena zajímavá, mohou si lidé sami doma mléko ošetřit převařením... nebo ne? Myslím, že někde doma ještě ten hrnec s píšťalkou máme...
Kolik dětí vyrostlo na přírodním mlíčku... včetně mne samého... pro své děti jsem mlíčko od krávy kupoval po sousedech... (zatrolené dodávky!)
Spíše se domnívám, že si páni sedláci v případě zájmu nasadí cenu... a pokud ne, tak se to rozroste a vyjedou po mléčných automatech ty super-huper...

Čerstvě nadojené.
., 28.1.2010 20:36

Přísahám, že nelžu když tvrdím, že mně důvěrně známé osobě, se v mé přítomnosti zvedl žaludek, když byla donucena napít se ještě teplého, čerstvě od krávy nadojeného mléka. Nevím, jaký je statistický průměr odstínů pachů čerstvě nadojených mlék v celém světě, ale já mám zkušenost jen z těmi, které páchly hnojem.

Odp: Čerstvě nadojené.
ivan, 28.1.2010 21:03

Co ta osoba provedla tak strašného, když byla donucena? Co takhle místo pasterilizace bilogicky dekontaminovat mlíko rumíčkem lékařským. Myslím, že by to mohlo zvýšit jeho žádanost a pozvednout zemědělce k prosperitě až do nebeských výšin.

Odp2: Čerstvě nadojené.
., 29.1.2010 21:27

Ivane, nevím, zda to také znáš, ale někdy člověk udělá něco proti své vůli, aby toho druhého člověka neurazil. Dejme tomu, že osoba nabízející to čerstvě nadojené mléko to dělala v dobré víře, aby toho člověka tím mlékem uctíla a nechápala, že by někdo něco tak „dobrého“ a kvalitního, špatně snášel. A ten druhý člověk se tedy toho čerstvého mléka z tohoto důvodu nemohl odmítnout napít, přestože na něj nebyl zvyklý.

Odp10: Nešťastný rys povahy
., 28.1.2010 20:53

Prosím Vás, víte Vy „odborníci“ na čerstvě nadojené kravské mléko, co je to brucelóza, co je to bovinní tuberkulóza, co je to mastitida, co jsou pravé kravské neštovice aj. ? Viděl někdo z Vás pod mikroskopem to čerstvě nadojené mléko se všemi buněčnými a bakteriálními elementy ? Viděl nebo léčil někdo z Vás někdy pacienty infikované nemocemi krav ? Víte, co znamená infekce brucelózou pro těhotnou ženu ?Víte, co znamená infekce brucelózou pro muže ?

Dejte si ty nemoci do vyhledávače, a přečtěte si o tom něco.

Odp11: Nešťastný rys povahy
., 28.1.2010 21:07

Přečtěte si o zoonózách (pro toho, kdo nerozumí: jedná se nemoci přenosné ze zvířat na lidi) kliknutím na odkaz:

http://etext.czu.cz/php/skripta/kapitola.php?titul_key=64&idkapitola=170

Odp12: Nešťastný rys povahy
ivan, 28.1.2010 21:16

Kousek nad tebou je rozpracované řešení.

Mléčný byznys
., 28.1.2010 21:31

Možná ano, děkuji za komentář. :-).

Určitě není daleko doba, kdy nejen „Rumíček lékařský“, ale i „Slivovička všemocná“, „Marjánka blahodárná“, „Extázka tančivá“ a jiná podobná mocná :-) a divotvorná aditiva budou do demokraticky svobodně prodávaného mléka přidávána, a cena toho moku zvyšována. Podle dalšího mého kreativního návrhu dopručuji do toho mlíka přidat růžové, bledězelené nebo fialové barvivo, případně čilipapričky :-).

Odp11: Nešťastný rys povahy
ivana Kozárová, 29.1.2010 0:19

Zcela s tebou souhlasím,tečkočárko,nenapila bych se čerstvě nadojenýho,taky mi to smrdí a bojím se nemocí,co by jeden mohl chytit. O svá zvířata se dnes lidé příliš nestarají:-(

Odp12: Nešťastný rys povahy
Alfons, 29.1.2010 7:07

Nejlépe se o zdraví lidu starají supermarkety prodejem kvalitních potravin. A drží stále ceny nízko.;-) ;-)

Odp13: Nešťastný rys povahy
ivana Kozárová, 29.1.2010 19:20

já viděla včera krávy a telátka na sněhu. prý se jim to líbí;-) a to tam byly i při velkých mrazech. občas nějakej kus nepřežije,holt příroda... he he. PAMATUJU KRÁVY JAKO BYTOSTI SE ZÁKLADNÍMI PRÁVY...

Krávy na sněhu ve dne v noci
., 30.1.2010 23:42

To víte paní Ivano K., takový přírodní chov bez stáje, bez každodenního odklízení a vyvážení hnoje a bez dojení, je nejlevnější a dosahuje se při něm nejvyššího zisku. To, co nepřežije, třeba zaplatí pojišťovna, nebo že by snad nějaké dotace z EU (?) to pomáhaly sanovat ?

Oni to teď soukromí zemědělci lehké nemají, jenže to jsou většinou „berani“ :-), tvrdé palice, a zaboha se toho soukromničení nechtějí vzdát. Tak „chovají“ jiná, a to masná polopřírodní plemena skotu, která nikdo co je rok dlouhý nedojí, protože mají tak málo mléka, že jím jentaktak uživí své tele, a která „jsou ustájena“ celý rok jen venku.

Ale všeho dočasu: Pochybuji, že v letošní kruté zimě ten dobytek je v pohodě; domnívám se, že i když je dost odolný, že bude trpět hladem, protože se pod sněhem nedostane k píci, pokud nemá na pastvině velký přístupný seník.

A ještě jedno nebezpečí tento „efektivní“ :-( chov po sametce na pastvinách má: Prý se v létě stává, že k pastvině v noční tmě přijede neznámý kamion, a za ranního kuropění už český majitel své živé stádo na pastvině nenajde. Najde pouze někde v rohu pastviny za keřem hromadu ještě horkých vyvržených, kravských bachorů, střev, paznehtů a uší s náušnicemi, kterými byly krávy označeny. Nikdy se prý zatím nepodařilo vypátrat, kdo krávy v noci zabil, vyvrhnul a maso v kůži naložil do kamionu, protože vždycky kradeným masem naložený kamion bezestopy v noci zmizel.
Jsou to zkrátka podobné praktiky, s kterými nás seznamují kovbojky z předminulého století z divokého západu.
Teda já si také myslím, že ti dřívější Jézeďáci se o dobytek starali lépe, a určitě ho nenechávali barbarbarsky pozabíjet po pastvinách nebo přímo pochcípat, jako se to občas děje v poslední době. :-(

Odp: Krávy na sněhu ve dne v noci
ivana Kozárová, 31.1.2010 15:12

To,co píšeč,tečkočárko o mizení krav je tady s ovcema. A s kozama na kozích farmách. Přijede vozidlo a ovce či koza je fuč. Krav je mi líto a nic s tím nenadělám. Jedna moje známá ,mladá a energická,telefonovala na všechny strany,když zjistila,že se jedna kráva na pastvině nemůže zvednout na nohy. Jezdila kolem každý den a viděla tu hrůzu. Nezmohla ničehož. Pak mrtvou krávu někdo odvezl,bylo to blízko silnice.... To,co lidi páchají zvířatům,budou jednou cítit na vlastním hřbetě. Máme kolektivní vinu. Nemůžeme čekat,že nám jako druhu se bude dařit stále dobře. Lidstvo sklidí,co zaselo.

Odp2: Krávy na sněhu ve dne v noci
., 31.1.2010 21:31

Ne, kolektivní vinu nemáme. A já odmítám i svou individuální vinu na mnoha posametových současných problémech, které způsobili úplně jiní lidé, kteří by se z toho měli zodpovídat.

Já nemám např. vinu ani na hrozném celonočním řvaní reproduktorů organizátorů různých letních technopárty, ani na týrání zvířat v soukromopodnikatelských chovech, ani na nezaměstnanosti, ani na bezohlednosti lidí navzájem, ani na necitelnosti a ignoranci vládnoucích špiček vzhledem k potřebám prostých lidí, ani na drancování lesů, ani na nesmyslných zákonech, ani na amorálním paragrafu ZP umožňujícím zaměstnavateli propustit zaměstnance bez uvedení důvodu.

Ve „vlčí společnosti“, kde není soucitu s člověkem, nelze očekávat, a proto ani není soucit se zvířetem. Mrzí mne to, i když se to opakovaně děje bez mého vlastního zavinění.

Odp3: Krávy na sněhu ve dne v noci
ivana Kozárová, 3.2.2010 8:29

Já to vidím trošičku jinak,tečkočárko. Vím,že nemám přímo podíl na týrání zvířat,- netýrám je osobně,ale ještě jsem nic neudělala proti tomu,aby je netýral někdo jinej. Táta mě učil: Každou lumpárnou ,která se děje,jsou vinni nejen ti,kdo ji páchají,ale i ti,kteří jí nezabrání.... Patříme k tomu dravému druhu,hodně lidí jí maso týraných zvířat a všelijak se vymlouvají. Můj táta byl jinej. Nejen,že maso nejedl,ale kdykoliv viděl tejraný zvíře,okamžitě zasahoval i vloupáním do objektu. Měl ten zákon nějak zakódovanej v sobě,nosil mi ty zbědovaný psy,vozili jsme je k veterináři a dávali do péče normálním lidem. To vše pod hrozbou sankcí. já už k takovému radikalizmu nemám odvahu a cejtím,že je to špatně. Sedíme,hekáme,nelíbí se nám to a to je všechno.

Odp4: Krávy na sněhu ve dne v noci
., 3.2.2010 22:46

Já o tom, co se mi nelíbí, mám zde na Svíci napsáno mnoho komentářů, a i několikrát opakovaných. „Sklídím“ za to od určitých jedinců velmi tvrdou odplatu, často bez jakéhokoliv náznaku pochopení nebo snahy mne podpořit.

Maso z hospodářských zvířat řádně na jatkách poražených a řádně jatečně opracovaných jím; nedomnívám se, že by hospodářská zvířata bývala v klasických velkochovech byla týrána. Nedomnívám se, že svým vegetariánstvím ta hospodářská zvířata spasím, ale naopak se domnívám, že vegetariánstvím poškodím své zdraví.

Bojovat např. proti některým současným špatným zákonům je záležitost zcela beznadějná; vím to, i v tomto směru mám za sebou několik praktických pokusů. Výsledek lze shrnout lakonickým závěrem, že ty pokusy byly tak neúspěšné, „jako když se hrách na stěnu hází“.

Takže tentokrát s Vámi paní Ivano K. nesouhlasím, protože já něco podnikám. Já o sobě mohu říci, že pouze nesedím, pouze nehekám.

Bohužel máme takové „potentáty“, kteří naopak ve svých kancelářích sedí, nehekají, všechno se jim líbí, protože jejich dveře hlídá dvojnásobná stráž, a ta stráž má příkaz (který plní), že ke svým pánům nesmí pustit prostého občana ani tehdy, když prosí třeba jen o dvouminutovou audienci. Tak jak lze prakticky potom něco řešit ? Snad jen dynamitem, což není můj styl. MARNOST nad MARNOST.

Odp5: Krávy na sněhu ve dne v noci
ivana Kozárová, 4.2.2010 15:21

Taky trpím pocitem bezmoci. Tak snad aspoň v dosahu vlastních možností pomáhat trpícímu tvorstvu jak se dá... A zas mě kolikrát napadne,jestli to dělám správně. Lidem se pomáhá ze všeho nejhůř....

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp2: Krávy na sněhu ve dne v noci
., 31.1.2010 21:59

Paní Ivano K., víte proč tam tu krávu nechal na pastvině majitel uhynout ? Protože zaplatit odvoz kafilerkou bylo pro něho levnější, než platit opakované léčení krávy veterinářem, případně platit jeho pomocníkům a třeba zaplatit službu paznehtáři.

A víte jak to chodí s proplacením pojištění dobytčete ?
Samozřejmě, že njvyšší částku proplatí pojištěnému chovateli pojišťovana tehdy, když to dobytče uhyne.

Takže, když jde pouze o peníze, z nějakého týrání zvířete třeba týden, si soukromník teď hlavu nedělá. Hlavně že odpůrci velkochovů zvířat vykřikovali a možná dosud píší do místních plátků o „týrání slepic, dojnic a prasat“ ve velkochovech, „o týrání v klecovém chovu“ a podobné nesmysly.

Vždyť to jsou asi teprve dva roky, co prý jeden mladý soukromník někde na Jihlavsku nechal hlady uhynout nebo na kost vyhubnout asi dvě stovky zastavených prasat proto, protože prý neměl peníze na nákup krmiva pro ta prasata, protože snad jiná soukromopodnikatelská firma (jatka) mu nezaplatila před tím dodaná jatečná prasata. Ukazovali to ve zprávách TV; přesné znění té zprávy si už nepamatuji. Jen si ještě pamatuji, že říkali, že snad i odvoz těch úhynů do kafilerky a nucená porážka zbytku zuboženého zástavu, musela být zaplacena ze státních prostředků na příkaz Státní veterinární správy.

Odp3: Krávy na sněhu ve dne v noci
ivana Kozárová, 31.1.2010 23:24

Pamatuju se na ta prasata i na toho podnikatele s prasaty. Já nejím maso, protože mi tohle vadí a podílet se na tom nechci ani tím,že to kupuju. Ale kolektivní vinu cítím,protože nedělám všechno pro to,abych tomu zabránila.

Odp12: Nešťastný rys povahy
., 29.1.2010 21:18

... nejen to paní Ivano K. Dnes je všechno založeno na odpovědi „kolik jsem vydělal“, tedy kolik jsem vydělal na tom mléku. Tedy všechno léčení krav vererinářem (kteří si teď účtují třeba za operaci jenom jezevčíka i =17000,--Kč), všechny finanční prostředky vynaložené na prevenci nemocí dojnic a všechny peníze vynaložené na pořádek a hygienu ve chlévech, na deratizaci, na desinsekci a pro správné hygienické skladování mléka, tyto všechny výdaje snižují konečný finanční zisk chovatele dojnic v roli soukromého podnikatele. Samozřejmě, že proto svou iniciativu v tomto směru nepřehání a spoléhá na nevědomost konzumentů syrového mléka a na bezzubé současné právní předpisy ohledně této problematiky. Proto jsou teď možné takové čepovací automaty syrového mléka u nás, protože to mají i v jiných západně orientovaných zemích. To by dříve před sametkou nebylo možné.

A přitom ještě nedávno ( odhaduji asi před 10 lety) byly trestány pokutou pracovníci JZD za to, že ve městě prodávaly spotřebitelům vepřové půlky přímo z korby nákladního auta ! Je jasné, že v současné době ke konzumu prodávané syrové mléko od soukromníků je pro spotřebitele mnohem nebezpečnější, než byly ty čisté vepřové půlky z čisté zaplachtované korby náklaďáku !

Odp13: Nešťastný rys povahy
Alfons, 30.1.2010 1:58

Nejlpší je přírodně zelené maso z řetězců. Také je dobré nahnilé ovoce a naplesnivělé citrony. Výborné jsou uzeniny všeho druhu se zaručeně pravým nezávadným obsahem. O kvalitní PET-vodě, která poskakuje na regále, protože se v ní prohání mikrobi ani nemluvím. Na mléčných automatech jsou reklamy pohřebáků a jsou tam zobrazené poslední modely slušivých rakví. Podle mapy mléčných automatů lze usoudit na vzdělanost a inteligenci občanů regionu. Praha jako epicentrum vzdělanosti široko daleko žádný takový automat nemá. Na to navazuje středočeský kraj. Teprve v oblasti křováků v jižních Čechách jsou sporadicky automaty vidět.

Odp14: Nešťastný rys povahy
ivana Kozárová, 30.1.2010 13:09

To,že markety prodávají zelené maso nijak nesouvisí s tím,že syrové mléko není nebezpečné. Chci říct,že když jeden děláí něco špatně a druhej taky,neznamená to,že ten druhej má pravdu jen proto,že ten první to dělá taky... Vidím,že se na mě už púodepisuje to pití mléka,zv. náhražka v kafi;-),mám těžkopádný vyjadřování. Nebo to možná bude proto,že u počítače piju pivo. Plzeň. Plzeň za to může.;-)

Odp13: Nešťastný rys povahy
ivana Kozárová, 30.1.2010 13:12

tečkočárko,nenapila bych se syrovýho mlíka ani za nic. Jako dítě jsem viděla kmotru,kterak cedí kozí mlíko přes zástěru,do který nacpala vatu z Veverské Býtýšky. A to v hrnci mi nabízela k pití. Prchala jsem,bylo mi deset a ještě teď mám z toho husí kůži! A to ty kozy žily na eko zahradě a měly přístup k řece,kde se i koupaly!

Odp14: Nešťastný rys povahy
Alfons, 31.1.2010 18:33

150ti letá kmotra ještě stále žije a chodí na disko.;-)

Odp15: Nešťastný rys povahy
ivana Kozárová, 31.1.2010 23:19

To předpokládám! Ráda se směje a za celej život nebyla u doktora,takže ji nestihli ani oočkovat;-);-)

Odp16: Nešťastný rys povahy
Alfons, 1.2.2010 15:45

To bylo její štěstí.;-)

Odp9: Nešťastný rys povahy
Alfons, 28.1.2010 18:00

Agent ze supermarketu.;-)

Odp10: Nešťastný rys povahy
., 28.1.2010 21:20

Omyl.
Pokud nutně nemusím,
do marketu ani nos nestrčím.
A „Leideldelík“ ze všech marketů největší můj odpor má,
protože „šílené a teplé “ vedoucí zaměstnává.

Odp9: Nešťastný rys povahy
ivana Kozárová, 29.1.2010 0:14

Němkyně němečsků čeleď bude jmieti a němečsky bude učiti své děti a proto bude jazyka rozdělenie a inhed země české jisté zkaženie... ouplně jak Dalimil!;-)

Syrové mléko z automatů a průjem
., 23.2.2010 0:05

Už je to tady, už je to tady:

Dnes hlásili v TV, že už někde v Jižních Čechách onemocnělo asi 7O lidí průjmovým onemocněním z důvodu pití infikovaného nepasterizovaného syrového mléka z mléčných automatů.

A já říkám: „Jen houšť, a větší kapky! “, ať mají ještě řidší případ, když jsou hloupí ! Protože ministerstva se mohou před podnikateli pos.rat strachy, a proto tento způsob podnikání nezakazují, protože ty automaty po vzoru západu nejvíce vydělávají podnikatelům, kteří je provozují a dodávají do nich syrové mléko.

Zkrátka český lid je systematicky likvidován všemi možnými způsoby: nezaměstnaností, vytěsňováním Čechů na trhu práce různými cizinci, infikováním Čechů syrovým nepasterizovaným mlékem, otravováním Čechů mizernými a zdraví škodlivými potravinami dováženými z ciziny, neustále se zvyšujícími cenami zboží a špatnými právními předpisy a zákony.

Odp: Syrové mléko z automatů a průjem
Alfons, 23.2.2010 2:35

Asi 100 lidí je už na smrtelné mléčné posteli. To jsou ti negramoti kteří neumějí na automatu přečíst že se má mléko převařovat. Těch není škoda. Takoví a jim podobní také jí tepelně neupravené jedovaté maso.;-)

Odp6: Nešťastný rys povahy
Alfons, 28.1.2010 17:51

15Kč/L chlazené plnotučné nepasterizované čerstvé dovezené z kravína ze vzdálenosti 3km

Odp7: Nešťastný rys povahy
ivana Kozárová, 29.1.2010 0:21

Vy se toho fakt nebojíte? Doufám,že si to alespoň převaříte,naše babičky nebyly padlé na hlavu,když to půl dne vařily na kamnech. Pamatujete se na ten báječnej škraloup? Ten nešel ani užvejkat! Brrr!!!!

Odp8: Nešťastný rys povahy
Alfons, 29.1.2010 7:00

Právě proto supermakety prodávají speciálně upravenou, uživatelsky přítulnou napodobeninu mléka. Ať vařím jak dlouho chci, jedovatý škraloup nikde. Chuť vynikající a mléko nezkysne, jen shnije do podoby ekologické hnědé sračky.
Mléko se také projelo po světě od krávy do „mlékárny“ a zpět. Bývá to tak asi 1000km. A to je prosím všechno v ceně i s krabicí.

Odp9: Nešťastný rys povahy
ivana Kozárová, 29.1.2010 19:23

nepiju mléko,jen občas do kafe tu napodobeninu...Dospělák to mlíko moc nepotřebuje...Je fakt,že s potravinama to dobré není,podle toho lidi taky vypadají...

Odp10: Nešťastný rys povahy
Alfons, 30.1.2010 2:02

Mléko ničí mozkové buňky a má přímý vliv na IQ. Kráva je přece používaná jako jednotka blbosti a geny blbosti jsou obsažené v mléce a ty jsou přenosné na člověka. Mozek vápenatí a sklerotizuje vlivem vápna obsaženém v mléce.

Odp11: Nešťastný rys povahy
ivana Kozárová, 30.1.2010 13:05

Horší to bude s pivem...;-)

Odp11: Nešťastný rys povahy
ivan, 30.1.2010 16:05

Bacha na pár posledních neuronových spojení, ani kapičku, Alfons, ani kapičku.

Odp11: Nešťastný rys povahy
tlapka, 1.2.2010 15:53

V celkové lidské blbosti to nebude znamenat velký podíl, Alfi.

To nevím, já jsem to mlíko z automatu...
Juras, 28.1.2010 11:49

To nevím, já jsem to mlíko z automatu ještě nekoupil. Taky používáme náhražky :-)

Odp: To nevím, já jsem to mlíko z automatu...
Alfons, 29.1.2010 7:04

Z čerstvého mléka se umírá do 1 hodiny po požití. Protijed může být krabicová bílá voda.;-) Ovšem z krabicové bílé vody s blbne. Proto je celý národ problblý.
Co si vybrat? Být živej nebo blbej ;-)

Odp2: To nevím, já jsem to mlíko z automatu...
ivana Kozárová, 29.1.2010 19:24

nejlepší varianta je mrtvej blbej:-(

Řetězcová „kvalita“
Alfons, 30.1.2010 3:16

http://www.lidovky.cz/10-nejhorsich-potravin-z-nabidky-ceskych-supermarketu-pdy-/dobra-chut.asp?c=A100127_112928_dobra-chut_glu
Zákazníci nebudou nikdy spokojeni i kdyby jim řetězce dávaly zadarmo slavíčí jazýčky;-)

Tak nám rozbili telátko,
Alfons, 1.2.2010 15:49

které stálo u mléčného automatu a na kterém se mohly vozit děti. Telátko nevydrželo noční obdiv a laskání místních vandalů a skoro vzalo za své. Tak ho odvezli. :-( Mládež nová-mládež Gottwaldova by takový projev svobody jednotlivce neumožnila. Za totáče to prostě nešlo.;-)

Odp: Tak nám rozbili telátko,
tlapka, 1.2.2010 15:53

Ani za Němců, jsem slyšela.

Odp2: Tak nám rozbili telátko,
santiago, 1.2.2010 18:36

Przynajmniej, za Niemców był porządek.

Odp3: Tak nám rozbili telátko,
Alfons, 3.2.2010 10:57

Odpoledne půjdu načerpat jedovaté mléko a spočítám kolem ležící mrtvoly mlékojedů. Morava zahyne na mléčný jed. Praha bude žít věčně!! Středočeši a pražáci dbají na čistotu tamní mléčné rasy. Jsou psychicky očkovaní proti mléčnému jedu.
http://www.tmleko.cz/barovamapa.html

Odp4: Tak nám rozbili telátko,
ivan, 5.2.2010 0:38

Alfe, nepiješ ty náhodou mlíko od bejků, že ti je tak špatně?

Odp5: Tak nám rozbili telátko,
Alfons, 5.2.2010 2:34

A to jsem ještě donedávna pil superultrajedovaté kozí mléko po dobu 5ti let. A jedl kozí sýry. Dnes mne chce zase soused kozím mlékem otrávit nadobro. Možná, že je to můj poslední příspěvek před ulehnutím do rakve.:-( Co jsem komu udělal?

Pro paní Ivanu K. dodatek:
., 3.2.2010 23:01

Při dnešním soukromopodnikatelském chovatelství je i těžké ve prospěch týraného zvířete zasáhnout. Nikdo cizí nesmí vkročit na soukromý pozemek, nikdo cizí nesmí vstoupit do soukromé stáje, nikdo cizí se nesmí dotknout cizího soukromého majetku, a tedy ani cizího soukromého týraného zvířete.

Představte si, že byste nechala tu cizí krávu (nemohoucí vstát) na své náklady a bez souhlasu právoplatného majitele z pastviny odvézt k veterináři. Co by následovalo: Kráva by třeba stejně uhynula, vy byste zaplatila např. =5000,-- Kč za odvoz k veterináři a do kafilerky, dalších =5000,-- Kč byste zaplatila veterináři, a pak by Vás majitel zažaloval, že jste mu tu krávu ukradla a že kvůli vám uhynula. Šla byste k soudu, soudce by názor majitele potvrdil a Vy byste zaplatila dalších např. =5000,-- Kč soudních výloh.

Vy jste tak finančně zabezpečená a tak psychicky odolná, že byste přesto do shora popsané akce mohla jít ? Já tedy ne.

Odp: Pro paní Ivanu K. dodatek:
Juras, 3.2.2010 23:18

Já mám zkušenost, že stačí zavolat. Už si nepamatuju, na jakou to bylo organizaci. Při nějakých lokálních záplavách jsme jeli kolem ohrady, prostor jí vymezený byl celý zatopen. Nebyla tam klasická hospodářská zvířata, ale vysoká lesní zvěř - myslím že srnky nebo tak něco. Zvířata stála po kolena ve vodě. Tam, kam jsme se dovolali, nám řekli, že nejsme první, kdo jim volá a že už vyrazili. Když jsme se po chvíli vraceli, zvířata už tam nebyla.

Odp13: Nešťastný rys povahy
Neuvedeno, 4.2.2010 7:31

Mléko se v mlékárnách pasterizuje. Je to takové ohřívání na teplotu pod sto stupńů. Tu přesnou teplotu nevím. Dejme tomu 98. Tím se ničí případná tuberkuloza a ostatní infekce. Když se kupuje chlazené právě nadojené mléko, tak se to musí udělat doma. jestliže jsou krávy nadopované antibiotiky, tak pochopitelně je to i v mléce. Takový je život. Zaváepnatění mozku nehrozí, když někdo bere něco na odvápenatění. Tedy něco kyselého. Toho kyselého je dnes dost. Zrovna převčírem jsem jedl vlažský salát. Je zoufale překyselený. Také špenát, ten i v malém množství tak odvápňuje, že se vůbec nedoporučuje pro děti.
Mléko má v sobě všechny důležité látky, takže už vlastně člověk nepotřebuje po napití mléka nic jiného jíst. Jenže někdo je na mléko háklivý. Má z něj průjem. To většinou neplatí pro Evropany, ti jsou na mléko zvyklí.
Všichni dospělí by neměli i tak pít najednou víc jak dva hrníčky mléka. Ve velkém mohou pít pouze kojenci. Pak se tato schopnost ztrácí.
Kdyžd kráva nežere zelené, tak v mléce schází vitamín C a musí se doplňovat. To se u kupovaného mléka nepozná.
Takže bych se na krabicové mléko nekoukal jako na špatnou potravinu. Pořád lepší než různé potraviny s emulgátory, barvivy a dalšími chemikáliemi. Jenže mléko pod 1,5 tuku už je spíš voda draze dovážená.

Odp14: Nešťastný rys povahy
Alfons, 4.2.2010 7:46

Že já nešťastník jsem si zkracoval v mládí život pitím kravského mléka! A že jsem ho vypil! A co lépe je na tom dnešní generace, která si může dopřát kvalitní potraviny. A teď se dorážím zase pitím jedovatého mléka z automatu. Na něco umřít musím. Jsem mléčný sebevrah.:-(

Odp15: Nešťastný rys povahy
Vlastimil Čech, 4.2.2010 21:30

Pro své děti jsme „mléko od kravičky“ sháněli po sousedech... a že jich máme... tedy těch dětí... ani jedno nedostalo tuberkulózu, brucelózu, bank, kulhavku, slinivku, červenku, ani zmetání telat... dokonce i pro mě -přes tehdy tvrdé dodávky- maminka sháněla pravé mléko... netrpím žádnou se zmíněných chorob... asi jsem měl štěstí, že trpím jen jinými neduhy...:-)

Odp16: Nešťastný rys povahy
., 5.2.2010 0:11

Pane Čechu, měli jste štěstí proto, že tenkrát vláda vydávala a utratila veliké finanční prostředky na to, aby se v naší zemi vyhledal veškerý hovězí dobytek nemocný tuberkulózou a brucelózou, a následně aby byl na jatkách poražen. Tím byly tyto dvě hrozné nemoci krav v ČSR vymýceny.
Současnou vládu toto nezajímá, ta dává přednost utrácení milionů na stavbu dálníc a mostů; a soukromníci své i nemocné krávy určitě hromadně zabíjet nebudou.

Odp17: Nešťastný rys povahy
ivana Kozárová, 5.2.2010 16:42

Tečkočárko,já si tohle myslím taky. Kontrola zdravotního stavu dojnic nebude dozajista tak důsledná,jako v JZD.

Odp18: Nešťastný rys povahy
ivan, 5.2.2010 18:38

Ivano, pocukrovala byste si svoje velice chutné cukroví ( Vimperské trubičky z krásné cukrárny) dávkou DDT ? Pamatujete na šedobílá pole? Já ano.

Odp19: Nešťastný rys povahy
., 6.2.2010 0:21

Ivane, toto je od tebe podpásovka:
1) V době, kdy se DDT používalo, tak lidé neznali jiný účinný insekticid proti polním hmyzím škůdcům.
2)Neznali škodlivé účinky DDT např. na životnost zárodků ve vejcích dravců.
3) DDT nemá žádnou přímou souvislost s JZD.
4) DDT nemá žádnou souvislost s výrobou Hořických trubiček, ani dříve ani nyní.

Odp20: Nešťastný rys povahy
ivan, 6.2.2010 14:19

No, teď jsem Romantiku málem spolknul lžičku na kafe.

Někdo rozsypává celé vlaky chemikálií po polích kterýma trávil vědomě všechno živé, a přitom nevěděl, ani nepředpokládal ?? Aha.

Odp21: Nešťastný rys povahy
ivan, 6.2.2010 14:26

K bodu čtyři) Zaplať pánbůh, že nemá, neboť kde vědění tam rozum. Myslíš si, že by si Ivana dala kafíčko s DDT?.. to i v případě, že by věděla, že se tím tráví skoro všechno živé, ale nepředpokládala by, že i lidi?

Odp21: Nešťastný rys povahy
., 6.2.2010 20:21

Ivane, ty asi nejsi schopen logického myšlení, a tím ani výroku s logickými souvislostmi. Přece DDT se v době jeho nejintenzivnějšího používání používalo všude, v různých zemích, bez ohledu na politickou orientaci těch zemí! Dokonce prý DDT zničilo kdesi (nepamatuji si už kde) celou populaci komárů přenášejících malarii a tím zachránilo mnoho lidí od nezvratného konce po infekci malárií. Takových chemických prostředků, které byly vnímány jako prospěšné po určitou dobu než byly nahrazeny něčím jiným, takových bylo více.

Na polích v míru NIKDO VĚDOMĚ VŠECHNO ŽIVÉ NIKDY NETRÁVIL chemikáliemi !!!
To si snad pleteš s válkou ve Vietnamu !

Škoda, že jsi tu lžičku nespolknul, a že jsi nemlčel !

Odp22: Nešťastný rys povahy
ivan, 6.2.2010 21:21

No, Romantiku, teď jsi natrefil skutečnou kurvárnu na které se skutečný parchanti opravdu napakovali. vysvětlím ti o co šlo.

Protože DDT je chemicky velice stabilní látka a je těžko rozložitelná a náklady na likvidaci, ohromného množství by byly neuvěřitelně drahé, tak někoho napadlo, že se jí zbaví způsobem intrnacionální pomoci chudým zemím v Africe. Pěkná kurvárna!

Tady připomínám svoje , že lumpové a darebáci patří za mříže !

Tato pomoc byla aplikována oblastech afrického Konga. Nešlo o malárii, ale o ,,snahu„ vyhubení mouchy Cece, tedy o spavou nemoc. Taky dobrůtka!

Tato pomoc byla prováděna v době, kdy už bylo jasné a prokázané, že jde o ukrutně nebezpečnou látku, která se kumuluje v potravním řetězci a je takřka nerozložitlná. Dneska by si s ní musel pracovat ve skafandru, tak jako s dioxinama při sanaci výroby ve Spolaně, a po práci bys byl detoxikován, aby si se mohl vůbec vysvléct.
Tehdy, ,, v dobách hlubokého míru“ ;-) se o jedovatosti DDT už vědělo a přesto se rozhazovala i lopatama z jedoucích aut, roztřikovala a rozprašovala po našich mírových polích. No, přeci to nevyhodíme soudruzi, když už jseme si to zaplatili.

Ještě, že jsem tu lžičku nespolk. ;-)

Odp23: Nešťastný rys povahy
., 6.2.2010 22:07

Ivane, „neceň zuby“ ! Možné je, že to nebyla malárie, ale třeba spavá nemoc (jednu přenáší komár, druhou moucha tce-tce). V tom není jádro tématu. Ani jeden z nás totiž (ani většina ostatních lidí) není schopný zpětně vědecky posoudit pozitiva a negativa dříve používaného DDT, zda převážila pozitiva nebo negativa, a jaké byly i finanční náklady a zisky v souvislosti s jeho použitím.

Jasné je, že:
1) DDT pomohlo při likvidaci štěnic a vší v koncentračních táborech a tím zachránilo lidské životy zabráněním přenosu skvrnitého tyfu (a jiných krví přenosných nemocí) těmito ektoparazity z nemocných vězňů na zdravé.
2) DDT pomohlo při likvidaci skladištních škůdců.
3) DDT nebylo žádnou „chemickou zbraní“ v politických šarvátkách mezi státy nebo uvnitř státu.
4) Nechceš si současné plošné nasazení očkování proti chřipce také ponechat na pozdější dobu (dejme tomu za 15 let) jako „důkaz“ tzv. „ku.várny“, na které se někdo „napakovává“ a „která je ve špatné současnosti aplikována, přestože se už ví o její škodlivosti“ ???

Spolkni lžičku ! :-) Paní MVDr. ti ji stejně úspěšně vytáhne .:-)

Odp24: Nešťastný rys povahy
ivan, 6.2.2010 22:28

Romantiku, to by bylo, aby DDT nepomohlo při hubení čehokoliv, když to byl jed jako prase.

,,Kudy práší, tudy pomáhá!"

To, že jsme si nepáškovali pole chemickýma zbraněma, mě potěšilo a uklidnilo.

Odp19: Nešťastný rys povahy
ivana Kozárová, 7.2.2010 20:09

Jasně že nepocukrovala.he he- Ale u nás doma bylo DDT v koupelně a babička tímto práškem osvobozovala slepice od čmolíků a sousedka psa od blech. Obávám se,že při event. sekci by se i v mých a možná i ve vašich tkáních tato chemikálie ještě našla... Kolikrát mě napadne,jaké strašné věci se asi vyrábějí i dnes a my o nich nevíme,co udělají... Třebas ta dnešní lepivá kosmetika,- spreje proti pocení ve formě lepidla,co zalepují axilární oblast. A pak ty rakoviny a jejich léčba... A osvěta je kde... Bude toho dozajista víc.

Odp18: Nešťastný rys povahy
., 5.2.2010 23:24

Paní Ivano K., děkuji Vám za tématickou podporu.

Odp18: Nešťastný rys povahy
Juras, 5.2.2010 23:50

Jako že líp se kontroluje šedesát krav stojících celý život v jednom kravíně než dvě tři kravičky, které se mohou každý den popásat na pastvě a s kterými si majitel při dojení povídá? Ty v tom JZD na tom budou zdravotně asi líp?

Odp19: Nešťastný rys povahy
., 6.2.2010 0:13

Jurasi, neblázni, vždyť jsi z velkoměsta ! Nevěř těm svým velkoměstským spolubesedníkům výmysly o JZD ! Těch šedesát krav JZD se pásáválo celé léto den co den na velkých pastvinách, zjara hustě žlutě kvetoucích smetánkou lékařskou. Dojnice se vyháněly po ranním dojení na pastvu už kolem 7°° hod ráno (někdy i dříve), kolem 10°° hod se vracely do stáje aby se napily a nakrmily. Přes polední žár odpočívaly a ležely ve stáji. Odpoledne se opět vyhnaly na pastvu, pásly se asi do 17°° hod, pak se vrátily do stáje, napily se, nakrmily, při tom byly dojicím strojem podojeny, a asi okolo 19:30 hodin už měly noční klid zvířata i lidé je obsluhující.
A budeš se Jurasi divit, těch šedesát až 800 krav denně kontrolovali ošetřovatelé, zootechnik i veterinář . Soukromník na to nemá ani čas, ani peníze a ani se mu to nevyplatí, aby tak často platil veterináři jeho návštěvu ke svým třem kusům. Proto zdravotní stav těch tří kusů dnešního soukromníka bývá horší, než těch sto ks v JZD.

Odp20: Nešťastný rys povahy
ivana Kozárová, 6.2.2010 14:09

přesně tak

Odp20: Nešťastný rys povahy
Juras, 7.2.2010 20:44

???

Tys spadl z višně? Ivanovi budeš psát něco, že není schopen logicky uvažovat?

Babičce jsem do kravína jako děcko chodil „pomáhat“, o tom, jak se žilo kravám v JZD, asi vím o něco víc než ty, když píšeš takoé věci. Myslím, že teď to je stejné, aspoň podle toho, co, co vídám na pastvách.Krávy málokde, většinou jen ovce nebo koně ve výbězích. Nebo daňci - jo, domestikovaná zvěřina v kravíně taky nebývá.

Odp21: Nešťastný rys povahy
., 8.2.2010 12:30

Na višně nelezu, tak z nich nemohu spadnout. :-)
Ale lepší je višně trhat, ale to se dělá ve stoje z malých stromků, nikam netřeba lézt.
Jinak i tvůj příspěvek je mimo :-), hlavně proto, že téměř nic konkrétního neříká, a že se chceš „chlubit“ dětskými „zkušenostmi“ několik desetiletí starými. To bys už mohl také „vyrukovat“ s tím, že když tvůj pradědeček musel narukovat do první světové války, tak že tvůj taťka mu pomáhal při balení kufrů, a tedy že jsi proto expert na vojenské právo v současnosti :-). A navíc, děti se do kravína vodit nesměly, a tudíž tvoje babička se chovala nezákonně, protože tě tam vodila.

P.S.: Ale malý pokrok jsi už udělal v tom, že jsi mne nenařknul že lžu. :-)

Odp22: Nešťastný rys povahy
Juras, 8.2.2010 13:03

Narozdíl od tebe vím, co mluvím, protože su kluk v podstatě z vesnice. Nevím, jakými myšlenkovými pochody ses dostal k tomu, že su z velkoměsta. S mou babičkou se zase snažíš mlžit a odvést řeč od základního faktu - já narozdíl od tebe vím, jak to v jezedáckým kravíně vypadá a jaký tam mají krávy život. S tím, že v současnosti může být něco trochu jinak, na to nemusíš upozorňovat, to jsem napsal jasně už ve svém příspěvku.

Odp22: Nešťastný rys povahy
Juras, 8.2.2010 13:06

A teď mi došel ten úvod. Jestli chceš hrát natvrdlýho, tak pokračuj. Z višně se nepadá potom, co se tam vyleze, ale po tom, co se tam něco malého životem nepoznamenaného vylíhne.

Odp22: Nešťastný rys povahy
Juras, 8.2.2010 13:10

A už vůbec nepřekvapuje, že jako první myšlenka, co tě napadla, je višně trhat. Proč tě nenapadlo třeba sázet? Seš chudej, ať sází jenom bohatí, aby chudí mohli trhat, co? :-)

Nenapsal jsem, že lžeš, protožes nelhal. Tys tomu fakt věřil, to je přece evidentní. Ty takovým způsobem zkrátka uvažuješ. Někdo bydlel určitou dobu ve městě, tak je zkrátka z velkoměsta a v životě neviděl krávu, tak mu můžu zkusit nabulíkovvat cokoliv. Toto nebylo lhaní, to byl jenom důsledek troubovitosti čerstvě vylíhnutého višňovce :-)

Odp22: Nešťastný rys povahy
ivan, 8.2.2010 13:30

Romantiku, který zákon zakazuje, že děti nesmějí do kravína?

Odp23: Nešťastný rys povahy
., 9.2.2010 20:46

Ivane, ty se ptáš, jako bys neměl ani tušení o BOZP = Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci. A to si říkáš zkušený podnikatel ? Ty si neumíš představit žádná rizika úrazem ani infekcí dítěte, které neoprávněně (proti předpisu JZD) rodinný příslušník s sebou bere ve své pracovní době na své pracoviště např. do kravína ? Tvoji zaměstnanci ve tvé firmě si smí v pracovní době své děti brát k pilám, na kterých řežou dřevo ? Tomu nevěřím. To není možné.

Odp24: Nešťastný rys povahy
ivan, 9.2.2010 22:23

Majitel čehokoliv může omezit vstup komukoliv do nevymezených prstor, to platí ale obecně i pro dospělé.

( Třeba cukrárna paní Ivany s výbornýma trubičkama, buď někdo může, nebo ne, ale není to protože je dítě)
Romantiku, zkus to třeba v bance. :-)

Do pracovního prostoru nebezpečných strojů nesmí vstupovat nikdo!.. kdo tím není pověřený. Tedy ani děti, není žádný zákon který by omezoval do kravína vstup pouze dětem, nebo ano? Jaký?

Odp25: Nešťastný rys povahy
Juras, 10.2.2010 9:25

Prosím Tě, snaž se nereagovat na to jeho odvádění od tématu. Debata začala o jeho tvrzení „Těch šedesát krav JZD se pásáválo celé léto den co den na velkých pastvinách, zjara hustě žlutě kvetoucích smetánkou lékařskou.“ Když jsem mu napsal, že to tak není, tak hned umně zatrollingoval na jiné téma, abychom se už o šťastných kravách v JZD nebavili. Vůbec nejde o to, jestli do kravína smí nebo nesmí malí nebo velcí, ale o to, aby se odvedlo téma jinam. O těch kravách už mlčí, slyšíš? :-)

ŠŤASTNÉ JALOVICE A DOJNICE v JZD před sametkou.
., 10.2.2010 9:42

Nemlčí! A pásávalo se nejen šedesát, ale třeba i dvě stovky krav. A každé jaro se vozily jalovice do hor do kooperujícího zemědělského podniku, kde se celé léto venku pásly, byly tam inseminovány, a na podzim se vozily březí zpět do domovského JZD v nížině. A stále byly pod veterinárním dohledem. Byly to ŠŤASTNÉ JALOVICE A ŠŤASTNÉ DOJNICE V JZD před sametkou.

A teď z toho bývalého kravského štěstí bude Juras nešťastný ! :-) Ať je ! :-) On neumí být šťastný, když vidí někoho jiného než sebe být šťastným, třeba by to byla bývala jen kráva. :-(

Odp: ŠŤASTNÉ JALOVICE A DOJNICE v JZD před sametkou.
tlapka, 10.2.2010 11:48

Možná jezdily i do státních lázní spolecne s prasatky a kuratky. Copak před sametkou- každý dostal podle svých potřeb, jak praví učebnice Vedeckeho komunismu tak proc ne kravy?

Odp2: ŠŤASTNÉ JALOVICE A DOJNICE v JZD před sametkou.
santiago, 10.2.2010 12:35

Protože krávy potřebujou lázně asi tak stejně jako prase drbání.

Ne podle svých potřeb, ale zásluh. Což může být zviřátkům lautr egál, poněvadž ten rozdíl nechápou a neumějí ani jedno ani druhé přepočítávat na peníze, což je jediná věc, která funguje v každém režimu za všech okolností.

Odp3: ŠŤASTNÉ JALOVICE A DOJNICE v JZD před sametkou.
tlapka, 10.2.2010 12:42

Ale před sametkou byly krávy daleko chytřejší !

Odp4: ŠŤASTNÉ JALOVICE A DOJNICE v JZD před sametkou.
Alfons, 23.2.2010 2:42

Totalitní kráva se s demokratickou svobodnou krávou nedá vůbec srovnávat!!;-)

Odp5: ŠŤASTNÉ JALOVICE A DOJNICE v JZD před sametkou.
tlapka, 24.2.2010 11:44

Vůbec ne. A i tráva byla před sametkou zelenější, nebe modřejší a prapory červenější a hlavy čisté jako Slovo Boží.

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp25: Nešťastný rys povahy
., 10.2.2010 9:46

Dítě není zaměstnaná osoba. Dítě je osoba cizí. Cizím vstup zakázán !!! Tento výstražný nápis byl u vchodu každého JZD.

Odp26: Nešťastný rys povahy
ivan, 10.2.2010 14:50

Socialistická družstva byla přece majetkem družstevníků, nikoliv státu- /státní statky,/ takže děti družstevníků byly spolumajiteli, tedy nebyli cizí. ;-)

Družstevníci jsou buď členy, nebo zaměstnanci. I dítě má i přes jeho nezletilost dědičný nárok na majetkový podíl. Bylo tedy spoluvlastníkem!! Nemuselo být ani členem, ani zaměstnancem, přesto nebylo cizí. Navíc, cedule není zákon. Chybka v rozvaze. ;-)

TDL není , Romantiku, turbo diessel lux, jak by se na první pohled zdálo, ale iniciály Trofima Denisoviče Lysenka, sovětského pavědce a pablba podle jehož metod se hospodařilo i v ČSSR. Zkušení sedláci padali na záda, když byli nuceni krmit krávy pilinama mletou spolu se slámou. Přečti si Lysenkovy spisy, nebudeš se stačit divit, co je všechno možné!

Odp27: Nešťastný rys povahy
iva, 10.2.2010 17:42

Vůbec nechápu vo co go? Co má kavka společného s Leninem či Tdlem.Kravičky jsou vždycky štastné, když je někdo podojí. No nechtěla bych se reinkarnovat v hosdpodářské zvíře at už bych se pásla na louce je to hnus být v ohradě. Ale vy asi stejně pořád někam míříte a já nechápu?

Odp28: Nešťastný rys povahy
ivan, 10.2.2010 20:04

Ivo, normální krávy s Leninem neměly společného nic, ale sovětské socialistické krávy skoro všechno. Přesto jsem se o Leninu nikde nezmiňoval. Je to jenom Váš dojem. Takhle vznikaj různá nedorozumění.
TDL je označení výkonu, úspornosi a pohodlí.

Vysvětlím to.
T, jako turbo, je přeplňování motoru jehož důsledkem je jeho výrazné zvýšení výkonu.

D, jako Diessel je úsporný naftový motor.

L jako luxus, příjemné pohodlí.

Tato shoda koreluje s iniciály sovětského zemědělského reformátora, spíš magora než biologa na kterého se pasoval, který se politicky vypracoval až do skutečných vědeckých kruhů.

T.D. Lysenko ,,zvyšoval" výkon sovětského zemědělství opravdu neobvykle reformním způsobem, zajistil mu úspornost až do mínusu, a luxus který se léta musel tajit. Mimo jiné se soudruh Lysenko považoval za vynikajícího genetika a spisovatele. (Lysenkovy spisy)

Pěstování okurek za polárním kruhem.

Kravíny pro šest tisíc krav, kam jim musely svážet krmení pomalu ze sta kilometrů a stejně daleko rozvážet hnůj, kde celé stádo bylo trvale nakažené vším možným. Nákazy čímkoliv se léčily jateční pistolí, kde nikdo nebyl schopen utracené kusy ani odvážet tak hnily na místě. Nakonec bylo celé stádo utraceno pro nedostatek vody, soudruzi si jaksi nedokázali spočítat spotřebu, nehledě na potoky chcanek a sraček, které tvořily hnojové jezero plné much a strašného smradu. Mezi chcíplíma krávama živí lidé i ty přeživší.

Jedním z turboefektů genetika Lysenka bylo zkrmování, spolu se slámou drceného dřeva.

Ivo, mnohé se pochchopit nedá bez znalosti okolností za kterých mnohé debaty vznikly. Některé jsou navázáním na staré věci bez jejichž znalosti se neobejdete pro pochopení nových.

Odp29: Nešťastný rys povahy
Juras, 10.2.2010 21:40

Já jenom doufám, že ho neklepne ;-) Není toho na chudáka malýho moc, zlej kapitalisto? ;-)

Odp29: Nešťastný rys povahy
iva, 11.2.2010 8:30

No dobře. Asi jsi neviděl film POOdivuhodná dobrodružství vojína Čonkina. To s tím lEninem měla býti sranda nebo spíš parodie. V RUsku to bylo vše naruby pochybuju, že by Kavka z toho něco uznával. To neznamená, že za to mohli ti lidé tam nebo ten težim. Prostě osud. MNě kdysi zaujaly osudy těch rodin z Čech, kteří se tam ocitli po válce myslím první světové. I Němci tam byli a oni uměli hospodařit, ale ty Rusy to nenaučili. Zato dnes tam myslím ten kapitalismus taky kvete po svém. Koho vinit?

Odp28: Nešťastný rys povahy
., 10.2.2010 22:35

Ivo, já ti to vysvětlím:
Pan I. je zuřivý kapitalista, nenáviděl a dosud nenávidí všechno před sametkou, a protože nemůže popřít pozitiva činnosti JZD před sametkou v Českých zemích, tak se alespoň snaží báchorkami co nejvíce pošpinit zemědělství v bývalém Sovětském svazu; takže ten jeho komentář ber hodně (nejméně s 95 % rezervou), jako negativně nalakovanou mediální fámu do světa vypuštěnou jako jedovatou slinu. On tak mstivě reaguje na několik zde uvedených pravdivých příběhů krutého, špatného a neodborného zacházení se zvířaty soukromými chovateli v posametové době u nás.
Abys měla obrázek úplný, tak tento pán úspěšně podniká v areálu bývalého JZD ! To mluví samo za sebe.

Odp29: Nešťastný rys povahy
ivan, 11.2.2010 0:10

Romantiku, nejsem kapitalista, ale milovník svobody kterou považuju za nejcennější statek vůbec.

Socialismus je ideologicky- politický systém, kdežto kapitalismus ekonomicko- hospodářský. Ani jeden z nich v jejich čisté podobě nemám za dobrý.
Jednomu chybí výkon, druhému brzdy. Jeden se nestará o to z čích peněz staví, druhý o to, kdo po nich uklidí.

Odp29: Nešťastný rys povahy
ivan, 11.2.2010 0:59

Co to zase meleš, Romantiku, kdo popírá špatné zacházení se zvířatama? Včera jsem psal Ivaně, že když to někdy jeden vidí, tak se stydí za to, že je člověk.

Jasně, že se snažím dělat svojí práci dobře, přece se nebudu snažit o to, abych ji dělal blbě.

Jestli si myslíš, že pěstování okurek za polárním kruhem je dobrej nápad, tak začni zejtra sázet.

Zemědělská družstva nikdy nikdo nerozpustil, zanikala sama odchodem jejich členů, přesto jsou jednou z možných hospodářských forem. Jdi za deseti rolníkama a navrhni jim, že spolu založíte družstvo, pak sem napiš co ti řekli.

Odp29: Nešťastný rys povahy
iva, 11.2.2010 8:36

Tak někde musí být. Já se divím, že ještě máme co do huby u nás se zruši největší masokombinát na severní Moravě mlíkárna zůstala, ale že ti zemědělci mají velké potíže pořád nechápu. Co lidi potřebují bydlet, jíst a spát.

Odp27: Nešťastný rys povahy
santiago, 10.2.2010 19:10

Podle mne byl Lysenko psychopat. Ale co se těch jeho teorií tyčí, tak překvapivá většina lidí dnes i v budoucnu bude tvrdit, že žirafa má dlouhej krk od toho, jak se její prapředci natahovali po listí. A že se kytky, telata i lidi mají otužovat.

O pilinách nic nevím, i když o hladomorech je asi možné ledacos, i bez Lysenka.

Odp28: Nešťastný rys povahy
ivan, 11.2.2010 1:59

Jo, taky si spousta lidí myslí, kolik musí mít krčních obratlů. Má jich sedm tak jako my. Zajímavý na žirafě je její krevní a oběhový systém kde by se jí jinak prudce měnil tlak při shýbnutí a narovnání, až 0.7 atpm. Tomu zabraňuje západkový systém na krčních teplnách, který umí takovéto rozdíly ustát.
Už jdu spát, ale někde si to vyhledej, je to docela zajímavý, já jsem viděl dokument, ale nevím jak se jmenoval. Bylo to ale bobrý.

Odp27: Nešťastný rys povahy
., 10.2.2010 19:50

Teda „pablbem“ lze nazvat jedině I.P., protože toto už hraničí s duševní poruchou .

Zákaz vstupu dětí do kravínů JZD se spoluvlastnictvím nemá nic společného.
Pravděpodobně se mám asi dovtípit, že autor asi v dnešní „moderně podnikatelské době“ má u každé díry do svého soukromého podniku postavenu stráž v podobě živého dobře placeného tajného policisty, který stále opakuje nahlas: „ Dále od hradu dále, ať se nestane neštěstí nenadálé “! :-) Protože když podle něj „cedule není zákon“, tak zákonem musí místo ní být jedině už „STB“ :-). Nic jiného jako řešení nezbývá; k tomuto tlačí veřejné mínění člověk, který má všude a tedy asi i v hlavě piliny :-).

Absolutně mi není znám ani jeden případ, že by někde byli sedláci „nuceni krmit krávy pilinama “ . Těma asi někdo :-) „krmí svou sušárnu, kterou asi nazývá krávou“ :-), a pak se mu to všechno chudáčkovi :-) plete. Podle jeho „kapitalistického“ :-) mínění by tedy měl sám začít své pily krmit olomouckými syrečky :-), padnout při tom na bříško, zaklepat nožičkama, a byl by si s TDL kvit. :-) Ale jeho „spisy“ odmítám číst ještě dříve, než je napíše.

Odp28: Nešťastný rys povahy
ivan, 10.2.2010 22:47

Zjednoduším:
Romantiku, psal jsi o porušení ZÁKONA vstupem dětí do kravínů. Jaký zákon byl porušen, když někteří, kteří vystupovali ze škol jako nezletilci šli rovnou do zaměstnání v patnácti letech? Mnozí právě do kravínů. Někteří nedostali šanci se ani vyučit řemeslu. Starší ti to dosvědčí. Do kravínů chodily i školní exkurze, těm zdravotní nákazy, jak tvrdíš, nehrozily? ;-)
(Třeba ukázkové JZD Chýně, nedaleko Ruzyňského letiště, kam se vodily bratrské delegace soudruhů a školní exkurze.)
Pamatuješ na Televizní noviny ze šedesátých a sedmdesátých let? Já ano, mnozí Svícaři jistě také.

Vlastně ty asi ne, protože jsi mladý vysokoškolák technického zaměření jak jinde píšeš.
Romantiku, ty piješ?

Odp29: Nešťastný rys povahy
., 10.2.2010 23:46

Jo Ivane, na rozdíl od tebe jsem abstinent, a piji pouze a zásadně pouze nealkoholické nápoje. Ale některé tvé rádoby „antibolševické příspěvky“ mne tak nadzvednou, že se někdy musím uklidnit pravým plzeňským. Možná, že mne teprve ty tvé literární a logické splašky přivedou na šikmou plochu :-(. Tak si pak budeš moci gratulovat „k psychickému umoření třídního nepřítele“ v počtu alespoň jednoho. :-(

Že ti není hanba !!! Pokud vím, tak je člověk považován za dospělého v 15 letech. A ty se snad domníváš, že v současné době žádná mládež nejde do zaměstnání přímo ze základní školy ? (No, možné to je, protože teď často nedostane mládež práci žádnou ani v šestnácti, ani v osmnácti, ani ve 25, ani když je vyučená, ani když má SŠ, ani když má VŠ. A to považuješ samozřejmě za lepší, než když dříve mohli pracovat třeba v kravíně. )
A nevidíš žádný rozdíl, mezi o BOZP poučeným zdravotně pojištěným smluvně najatým mladým zaměstnancem a malým dítětem motajícím se v kravíně své babičce tam pracující kolem sukní ? A vůbec ti není jasný rozdíl mezi exkurzí s dohledem učitele a tou pracující babičkou s dítětem převážně bez dohledu ?

Ne I., bohužel, při sebevětší snaze se mi nedaří klesnout až na tvou nízkou a velmi omezenou úroveň tvého uvažování :-( (snad se to ani uvažováním nedá nazvat :-( ).
Zkrátka hledej si k „diskusi“ sobě rovného, Juráska Jurasimoviče Blaženého.

Odp30: Nešťastný rys povahy
ivan, 11.2.2010 18:46

Jo s Juráskem Blaženým bychom si moc nepopovídali, nám občas stačí udělat jenom tohle....;-) a je to.

Jak zabrání doprovod učitele nákaze dětí, když tvrdíš je jim hrozí?

Kde psal Juras o motání se kolem babiččiných sukní?

ivan ivanič ivanovský z ivanovova ivýna, ivanic a ivančic, ivanovova ivancova a ivanova, ivančiných ivanek, ivanců u ivanovcova A Ivanky pri Dunaji.

Odp29: Nešťastný rys povahy
Alfons, 23.2.2010 2:44

Krávy žerou děti!!!!;-)

Odp30: Nešťastný rys povahy
tlapka, 24.2.2010 11:45

Není jasné, kdo koho žere. Kosti žerou psi.

Odp24: Nešťastný rys povahy
Juras, 10.2.2010 9:18

Už se v tom blekotání topíš. Nech toho, nemá to cenu. Plácáš jak mladá kavka. Věř si, že kravám je lépe ve velkém kolektivu. Slepicím asi tky. Stejně jako třeba dětem je líp v jeslích než u maminky. To jsou takové schematizované představy všech „pokrokových“ lidí.

Odp25: Nešťastný rys povahy
., 10.2.2010 10:24

A ty plácáš jako „staré vysušené brněnské drak, neschopné pohybu a jakékoliv sebekritike“ :-) ! Vrať se pod Špilas mezi své nepokrokové lidi. Tam to alespoň trochu znáš a trefíš domů. :-)

Odp20: Nešťastný rys povahy
Juras, 7.2.2010 20:49

Jak to děláš (nebo bys to dělal) se svou rodinou? Kontroluje je denně lékař, aby zjistil, jestli jim něco není? Nebo to na nich poznáš sám, když je jim špatně a pošleš je na prohlídku jen jednou za čas?

Odp21: Nešťastný rys povahy
., 10.2.2010 22:58

No, asi podobně jako ty. :-) Ale bohudík jim jako ty denně nemusím prohlížet dlouhé vlasy, zda nebyly okupovány vší dětskou :-), protože u nás si na dlouhé vlasy nepotrpíme :-). My bychom si totiž na ty spreje proti nim museli půjčit :-).

Ale pochop, že v bývalých JZD před sametkou bývalo o dobytek postaráno lépe, než je teď postaráno o většinu prostých občanů. Vždyť i v TV oznámili, že rodiče, kteří nemají vlastní auto, nemohou počítat s tím, že v noci k jejich dítěti s horečkou zavolaný lékař přijede, ale že musí buď počkat s dítětem v horečkách do rána, nebo si musí v noci na odvoz dítěte k lékaři najmout taxíka.

Ve srovnání s tím mohu podotknout a naprosto přesně a pravdivě vím (nelžu !!!), že před sametkou k vážně nemocné dojnici nebo k jejímu těžkému porodu přijel zavolaný veterinář z veterinární služby třeba o půlnoci. Veterináři tenkrát drželi celonoční služby a měli k tomu k dispozici automobil.

Odp19: Nešťastný rys povahy
ivana Kozárová, 6.2.2010 14:19

Určitě je to případ od případu. Majitel jedné nebo tří krav se může o svá zvířata starat teoreticky líp,než JZD a naopak. Ale pravděpodobně malorolník v dnešní době nemá tolik prostředků na veterinární péči,jako JZD dřív. Neteoretizuju,měla jsem možnost ty malé statky v Rakousích navštívit a vidět úroveń péče a srovnat to s JZD v menší obci. Nedá se to srovnat. JZD vyhrálo. Ale možná je to jen moje zkušenost;-)

Odp20: Nešťastný rys povahy
., 6.2.2010 20:44

Paní Ivano K., děkuji. I moje komentáře vychází ze skutečných poznatků.
Naši oponenti na rozdíl od nás pouze papouškují něco, co slyšeli doma ve městě při rodinných dýcháncích, zcela bez jakékoliv osobní zkušenosti; jejich realitou nepodložená tvrzení jsou snahou ovlivnit mínění veřejnosti ve prospěch v současné době státem protežovaného „soukromodrobnochovatelství“.

Nevím, proč v naší zemi v současnosti stále tolik městských lidí ještě věří, že jsou lepší středověké venkovské postupy (které už byly dříve dávno u nás překonány), a že se k nim máme vrátit. Asi mají teď „vzory“ v těch horských rakouských chalupářích, a ty chalupáři mají zálusk na odbytiště v českých zemích. Tak to bude.

Odp21: Nešťastný rys povahy
ivana Kozárová, 7.2.2010 19:20

Tečkočárko,byla jsem na běžkách za kravami na pastvině,poněkud pod sněhem - asi jeden a půl metru vrstva - tam kola toho zapařenýho pseudosena ,které má barvu sraček a vůni Nerudova slamníku... V pinglu jsem jim nesla tvrdej usušenej chleba,na každou vyšlo tak půl krajíce.... Ony nejdřív nechtěly,ale pak na to jedna taková kadeřavá zrzka přišla,že něco mám a přišla. A ostatníé následovaly... Bylo mi strašně smutno,že jsme my,lidi,taková sběř. No a zejtra jim tam chci vzít pingl jablek. Snesou to?

Odp22: Nešťastný rys povahy
., 7.2.2010 21:43

Jste hodná paní Ivano K. Pokud ta jablka nejsou shnilá nebo plesnivá, tak jim je klidně můžete dát a ten usušený chléb také. Ono se to nezdá, ale i taková troška může těm zvířatům pomoci; jsou v tom trochu vitamiy a také je to probudí z letargie a nebudou se cítit tak opuštěné.
Ale buďte opatrná, aby Vás nikdo neviděl. Ten soukromník by na Vás mohl být zlý a nadávat Vám, že jim nic nesmíte dávat, že to jsou jeho krávy.
Pokud byste jim chtěla více pomoci, možná že někteří Vaši sousedé ( víkendoví chalupáři z města) mají na půdě usušené seno a nemají ho čemu zkrmit, tak to větší množství pěkného sena by těm kravám opravdu pomohlo. Ten dobytek toho denně sežere hrozně moc. Jinak kdyby měl někdo doma krmnou řepu nebo krmnou mrkev, také může dát. Samozřejmě šrot z obilí, z kukuřice, ze zadiny. Pomůže i pěkná suchá ječná nebo ovesná sláma, je to také krmivo, dobytek ji umí ztrávit a získat z ní živiny.
Ale jestli je stav toho dobytka opravdu špatný a mizerné zapařené seno, měla by se o tom dovědět veterinární správa. Veterinář může účinně zakročit z moci úřední. Vy si osobně nedělejte „zlou krev“ se sousedy.

Odp17: Nešťastný rys povahy
ivan, 5.2.2010 18:30

Romantiku, máš tam logickou chybu. Co by dělaly jatky s poraženýma a nemocnýma krávama? Rozporcovaly by je a prodaly v obchodech?

Nebylo by vhodnější veterinární sanace navozit do kafilerek, nebo je hromadně spálit tak jako v Britanii v případě BSE?

Věř, že nebyly nikdy v minulosti tak tvrdé veterinární normy jako dneska. Jakékoliv porušení veterinární bezpečnosti má za následek zákaz obchodu na mezinárodním trhu pro celou republiku. Dneska se každý, kdo o to stojí, může dozvědět z jakého chovu, kdy a kde byl který kus poražen. Všechna jatečná zvířata jsou evidována od svého narození. Jinak, Šmidra!

Něco pro tebe mám, přečti si ,,Historie Únětic"
Je tam velice decentně popsán úpadek jejich JZD Rozvoj. ;-) Třeba si na něco vzpomeneš.

Vše dobré, Iv.

Odp18: Nešťastný rys povahy
., 5.2.2010 23:58

Ivane, i kafilerky musí mít jatka, přece ta zvířata neháží živá rovnou do kotlů ! A pochybuji, že ty velké počty tenkrát nařízených porážek nemocných zvířat, nebo jenom těch, které pozitivně reagovala na tuberkulin, že to kapacitně zvládaly pouze jatky náležející ke kafileriím.

To, že je dnes někdy možné dovědět se z jakého chovu pochází kus, ze kterého je maso nabízeno spotřebiteli, to ještě neznamená, že je to pravda, a ani to neznamená, že to poražené zvíře bylo zcela zdravé. Ani o jedné z těchto informací se nemůže laický spotřebitel přesvědčit. Ivane, nebuď politicky zaslepený. To celostátní vymýcení TBC a brucelozy minulým režimem bylo faktické a neoddiskutovatelné pozitivum.

Na tebou proklamované „tvrdé veterinární normy dneška“ věřit nemohu už proto, že jsou v současnosti načerno zabíjena a kradena dobytčata z pastvin a odvážena kamiony neznámo kam, že jsou povoleny ty automaty na syrové mléko, že soukromníci nechávají hlady hynout zástavová prasata, nebo hynout hovězí skot a narozená jehňata venku na sněhu v mrazu na pastvinách. :-(

Proč mám číst „Historii Únětic“ ? Já historii JZD číst nemusím, já si ji pamatuji; naoplátku ti mohu napsat nebo vylíčit nelichotivý stav západního drobnosoukromého zemědělství v minulém století. A nebude to „historie“ napsaná tendenčně zaměřeným nezkušeným mladíčkem který v té době ještě nežil, ale budou to autentické osobní zkušenosti člověka, který všechno co sděluje na vlastní oči viděl a prožil.

Já chci také vše dobré, ale zatím jde vše stále k horšímu. :-(

Odp19: Nešťastný rys povahy
ivana Kozárová, 6.2.2010 14:12

Já viděla v Rakousku soukromej statek s kravkama. Roku 2000- Zlatý naše JZD!

Odp19: Nešťastný rys povahy
ivan, 8.2.2010 13:56

No, Romantiku, já jsem si do teďka myslel, že jatka jsou závodem na zpracování masa, od kravičky nebo prasátka až po klobásy, jitrnice, paštiky, buřty,tlačenky, párky, salámy a bourárna kde se sortýruje.

U kafilerk bych z bezpečnostních důvodů nechal pouze porážku. ;-) Nebo by sis přál radši jatka?

Dobrou chuť, ...... já díky, NE!

Odp20: Nešťastný rys povahy
., 9.2.2010 13:07

Ivane, Ivane, nepleť se do toho, čemu nerozumíš. Kafilerky jsou určeny k tomu, aby likvidovaly mrtvé kusy. Na jatkách před sametkou byla stálá veterinární služba, která celou pracovní dobu určovala podle nálezů, zda je maso poživatelné, podmíněně poživatelné (a za jakých podmínek), nebo nepoživatelné. Byly (a doufám že ještě jsou) na to předpisy a zákony. Nepřekrucuj a neovlivňuj mínění Svícařů podle svých neodborných názorů ! Já Ti také nevnucuji svůj neodborný názor na to, jak, co a čím máš dnes řezat.
Přečti si odkaz:
http://vaclavkouba.byl.cz/tuberkuloza.htm

Zpracování masa (potravinářský průmysl)
., 9.2.2010 14:07

Klobásy, jitrnice, paštiky, buřty, tlačenky, párky, salámy a uzené maso se dělají v potravinářkém průmyslu, a to např.:
http://www.vitejte.cz/objekt.php?oid=3496&j=cz
http://www.krahulik.cz/kontakty/
http://www.ct24.cz/ekonomika/79247-masokombinat-klatovy-chysta-propoustet/

Odp16: Nešťastný rys povahy
Alfons, 5.2.2010 2:40

Chudáci děcka. Nemohli se bránit a krkavčí rodiče se jich chtěli zbavit. ;-)

Odp16: Nešťastný rys povahy
Juras, 5.2.2010 23:55

Já bych ty reklamní slogany agentů s mléčnou vodou bral trochu s rezervou. Jak jinak by mohli vychvalovat homeopatické mlíko, než pomlouváním skutečného? :-)

Odp17: Nešťastný rys povahy
., 6.2.2010 0:24

Jurasi, žádné „homeopatické“ mléko neexistuje.

Odp18: Nešťastný rys povahy
Juras, 6.2.2010 1:38

Chceš říct, že poměr ředění je přecejen trochu menší než u homeopatik? :-)

Odp19: Nešťastný rys povahy
ivan, 6.2.2010 2:48

C 15. Každé číslo nahoru je půlka z půlky, až zbyde jedna molekula něčeho v moři destilky. To jsou homeopatika.

Takhle mě jeden ,,veterinář " léčil bez mého vědomí štěně bordercolie na epilepsii. Ještě poslední den mě skásnul a na odchodu mě teprve prozradil, že mu dával homeopatika. Ještě ten den po opakovaných silných křečích jsem ho musel nechat na Kladně uspat. Byl jsem z toho tak zdrchanej, že jsem mu ji nešel ani natáhnout. Vetrerina, kam jsem chodil roky s jinejma psama měla dovolenou, byla neděle, prázdniny a já nemohl nikoho sehnat. Docela pochybuju, že to byl vůbec doktor, občas se mě zdálo, že toho vím víc než on.
Jima Morrisona, tak se úředně jmenoval, tu mám na Svíci pohřbeného s dalšíma dvěma na ,,Psi náhražka... I teď mám jednoho černýho spáče vedle sebe.

Odp20: Nešťastný rys povahy
., 6.2.2010 10:39

Ivane, ona se teď připravuje „do praxe“ i podobně „humánní“ :-( generace soukromých doktorů pro lidi. Ve vlaku odposlechnuto:
Starší člověk (dále A): „ Slečno, co studujete ? “
Slečna (dále B): „Medicinu.“
A: „To budete muset sloužit noční směny a víkendové služby“.
B: „Já je sloužit nebudu muset, protože moji rodiče mi postaví a zařídí soukromou ordinaci praktické lékařky, kde budu ordinovat pouze ve dne.

Závěr: Soukromníka nikdo nepředělá a ve „svobodné zemi“ nedonutí něco dělat a být ohleduplný, když se mu nechce. Asi už teď nemusí tito lidé dodržovat ani Hypokratovu přísahu; ó, oni se v té „svobodě“ mají. A stále více peněz smí svobodně požadovat.

Odp21: Nešťastný rys povahy
ivan, 6.2.2010 13:05

Je to jako se vším, záleži na tom, jetli narazíš na vola. Blbství s ničím nesouvisí, tehdy jsem byl vzhledem k situaci v časové tísni s nemožností se rozhodovat, musel jsem brát co bylo možné. Jinde, taky u soukromníka jsem byl velice spokojenej. V Unhošti je mladá slovenka, Badovi perfektně vyléčila krvácivost boltce ucha, nejdřív mě vysvětlila co bude dělat a proč, naprosto jsem ji věřil, nejdřív vyvolala úmyslný zánět nařezámím boltce, ktreý zlikvidoval krvácivé cévky a ten vyléčila. Za tři týdny byl zase zdrvej chlapík. Obdivoval jsem její ohromnou zručnost při vsazování drenů. Pokaždé tam nechávám aspoň kilo, kdyby neměl někdo náhodou na zaplacení výkonu, ale jsem přesvědčenej, že by nikoho neodmítla i bez peněz. Vždy je to o tom, jak kdo.

Odp22: Nešťastný rys povahy
., 6.2.2010 21:14

To je pravda. I mezi soukromníky existují kladní hrdinové a výjimky.
Můj táta toužil mít soukromou praxi v době kterou jsi nenáviděl a v době, kdy to nešlo. Ale protože byl povahově asi tou výjimkou ve snaze vždy pomoci bez ohledu na svůj prospěch, tak se domnívám, že by asi v současné době v té soukromé praxi zkrachoval.

A ještě mám takový poznatek, že ta šikovnost, lehkost konání povolání a vstřícnost k zákazníkům je asi vrozený dar, že se to asi nedá ani nastudovat, ani naučit, a že ty vzácné vlastnosti z takového člověka nějakým způsobem na první pohled jaksi září. Ať se vše i nadále daří mladé MVDr. v Unhošti, že ji pozdravuji :-). Sympatizuji s takovými lidmi.

Odp17: Nešťastný rys povahy
ivan, 6.2.2010 1:21

Homogenizované. Rozeberou ho a zase složej. Je to docela normální pasterilizované mlíko, akorát ho proženou vysokým tlakem tryskou, tím se rozbijou tukové částice na malé krůpějky které emulgjí a nevytváří tukové odsedliny. Jednoznačné kvalitativní zlepšení, takhle si uchová delší dobu trvanlivosti a jeho tukové části neodsedají na láhve nebo obaly a nevytvářejí usazeniny. Kdo chce škraloupy, tak ať si koupí obyč.

Žádná chemie!

Odp18: Nešťastný rys povahy
Juras, 6.2.2010 1:40

Já ty jejich technologie neznám, ale to, co prodávají jako mlíko je podle mého zbavené většiny toho, co dělá mlíko mlíkem :-) proto jsem napsal homeopatické ;-)

Odp19: Nešťastný rys povahy
Alfons, 6.2.2010 6:27

Je to hnilobný produkt. Nekysne jako neupravené mléko plné smrtelných mléčných bakterií, ale zdravě hnije. Mění se v hnědou, zdravotně nezávadnou, odporně páchnoucí břečku. Totéž vám dělá v žaludku po požití. ;-) Napijte se hnědé kyšky. Dobrou chuť!!

Odp20: Nešťastný rys povahy
ivan, 6.2.2010 11:43

Nekysne přidáním peroxidu, vzpomínám jak jsem v roztocké sámošce kupoval pytlíky odpoleního zteplalého mlíka s cuckama nalepenýma na pytlíku nakyslého už jako čerstvě koupeného. Musel jsi ho vylovit z krabice kde plavalo v jiném mlíce z blbě zatavených nebo potrhaných pytlíků, často proteklo i mezi rohlíkama. Nebylo to pokaždé, ale stávalo se to dost často. Saláty nakydané jen tak v promáčeném papíru popsané nečitelnou inkoustovkou nateklé mezi bramborama s hlínou. Na nákupy jsem nosil dvě i tři tašky, každou na něco jiného. Do síťovky jsem dával pytlíky s mlíkem, abych ho v případě nehody nemusl vylívat, pamatuju, že jsem ho po příchodu domu před uklizením odkládal i s taškou v dřezu a teprve potom jsem ho po opláchnutí dával před uklizením do lednice do takové plastové konvičky.

Docela dobré byly tašky z uprasilu (padákovina) Tři tašky měli dohromady asi pět deka a daly se strčit do kapsy místo kapesníku. Jednoznačně lepší byly zmrzliny, dnešní srágory se s nima nedaj vůbec stovnat. Klidně bych dal za tehdejší eskymo bůra, nebo za polárku pětku. Prdelní kvalita je u mražených ryb Novaco, kdy jsem si už víckrát přines místo file kus rybího ledu, jednoznačné minus! Dnešní igelitky rozfoukané po příkopech a plastový obaly na všem mě docela serou. Jdu si koupit blbou spojku na zahradní hadici a ona je zabalna v plasťáku 10x20 cm. Jednoznačné minus. Místo dnešních igelitek bych se vrátil k těm taškám, jen kdyby se daly někde koupit.

Odp21: Nešťastný rys povahy
., 6.2.2010 20:57

Ivane, my bychom ti ty tašky mohli ušít, kdybychom měli padákovinu.

Vím, o co se jedná. Bylo to jemňoučké lesklé pevné lehounké hedvábí, v mých vzpomínkách s maskáčovým vzorem. Měli jsme jeden padák doma, i se šňůrami a s plátěným obalem, ve kterém teď mám starý kufr. Z té padákoviny maminka ušila krásnou halenku s perličkovými knoflíčky v podobě kvítků a na šňůry se věšelo prádlo. Ty šňůry byly téměř nezničitelné.

Odp21: Nešťastný rys povahy
Alfons, 7.2.2010 0:25

A co totáčová klasika, nepřekonatelné síťovky? Kdyby dnes byly běžně k dostání, bylo by pomalu po hnusných igelitkách atp. Ale igelitky a jiné tašky jsou kšeft, takže síťovky nejsou. Ale nedávno jsem narazil na 3 síťovky, zajel jsem si pro ně a dnes se s nimi chlubím po vsi a lidi koukají. ;-) Síťovku nosím stále v kapse a žádný nákup mně nemůže zaskočit. A je to červená sítovka!! Nádhera. ;-)

Odp22: Nešťastný rys povahy
., 7.2.2010 22:48

My jsme si ušili také červené, avšak „hadrovky“. Jsou z jemného umělého materiálu na omak hedvábného a uvnitř tašky je ta látka impregnovaná proti vodě. Také jsou ty tašky lehounké, snadno se složí do kapsy a snadno se vyperou a rychle uschnou.

Odp17: Nešťastný rys povahy
Neuvedeno, 5.2.2010 19:29

Já myslím, že se ty zákonné normy obcházely za socialismu, jako se obcházejí dneska.
Za socialismu se den před kontrolou stavu baktérií v mléce mohla asi klidně píchnout všem kravám injekce kombinovaného antibiotika streptomicin - penicilin.
Dnes zase nemoc šílených krav vznikla v Anglii asi dovážením kostní moučky z Indie, kde krávy pijí vodu z řeky a do řek se vyhazují zbytky polospálených neboštíků. Jak jinak mohla vzniknout taková epidemie nemoci šílených krav? Takže i dnes asi s tou kontrolou to nebude tak žhavé, vzláště, když jsou tak velké nadnárodní řetězce. Jak je známo, řetězec si dovolil klidně prodávat nevábné maso. Nechci se o tom rozepisovat, konečně to bylo v televizi. Občas otevřu konzervu rybiček a po otevření se liné taková divná vůně, jako by rybičky byly nějaké závadné. Je pořád třeba být pozorný a vše napřed ochutnat v malém množstí.

Odp18: Nešťastný rys povahy
Alfons, 6.2.2010 6:28

Jak chutná přislazené cyankáli ochucené pomerančovou příchutí?;-)

Odp18: Nešťastný rys povahy
Vlastimil Čech, 7.2.2010 19:29

Nechci a nebudu se hádat, ale slyšel, či někde jsem četl, že ta kravská šílená nemoc byla způsobena nedokonalostí britských norem. I u nás se dobytku přidávala masokostní moučka... avšak tato musela býti ošetřena bezpečnou, daleko vyšší teplotou, než v Británii... Výroba byla pod státní kontrolou a prvotním hlediskem nebyl jen zisk... což souvisí ovšem se snižováním nákladů- a tedy snižováním teplot... (půvabně: „katováním kostů“ :-) )

Odp19: Nešťastný rys povahy
., 7.2.2010 22:04

Pane Vlastimile Č.,
podstatu věci jste vystihl, i když jako neodborník ne zcela přesně.
Jak já to mám v podvědomí, tak asi na těch „Ostrovech“ severozápadně od nás byla epidemie BSE, úhyny byly sice u nich v soukromých kafilérkách zpracovány na masokostní moučku, avšak s minimálními náklady, tedy za minimální možné teploty a hlavně asi bez předepsaného vysokého tlaku. Proto priony (=původci nemoci BSE) v té masokostní moučce zůstaly životaschopní. Další kardinální chybu udělali naši zemědělští posametoví odborníci a dovozci, když tuto soukromopodnikatelsky neodborně připravenou, a proto infekční masokostní moučku z kadaverů z ciziny k nám zcela bez kontroly dovezli a prodali ke krmným účelům do našich do té doby zdravých chovů. Zpětně lze i spekulovat o tom, že to někdo možná udělal úmyslně, protože naši veterináři nikdy hloupí nebyli a nejsou. Ale jak je známo, befel shůry je befel shůry. Toto je nejpravděpodobnější příčina rozšíření BSE po sametce v našich chovech.

Odp26: Nešťastný rys povahy
Neuvedeno, 10.2.2010 19:56

Také jsem slyšel, že se dávají jako strava plevy, aby se netloustlo, nebo když není čím krmit. Sláma se kravám dávala ve formě řezanky namočená myslím do močoviny. To se asi dělá stále. Nevidím zase tak velký rozdíl mezi pilinami a plevami.
Kromě toho je znám tak zvaný studený odchov telat. Když se dá brzo po narození /to by vám řekl nějaký zemědělec po kolika dnech/ tele spát ven do chladu, tak se u něho vytvoří asi schopnost vyšší činnosti srdce při spaní spolu asi s naježením chlupů, že toto tele může celý svůj život spát ve volné přírodě. Ovšem kromě dojnic, které musí svoje vemeno chránit při mrazech a proto musí být v teple nad nulou. Když se tento studený odchov neudělá, tak celý zbytek života hovězí dobytek už tuto schopnost nenabyde. Řekl bych vám to přesněji, ale nějak tu zemědělskou encyklopedii nemohu najít.

Piliny, plevy, studený odchov aj.
., 11.2.2010 0:10

Pane Neuvedeno, je pravdou, že piliny i plevy obsahují celulozu, kterou je hovězí dobytek schopen trávit. Rozdíl je však v tom, že ve dřevě, tj. v pilinách, je navíc obsažen ještě lignin a smůla a asi další, pro dobytek nestravitelné složky. Není mi znám jediný případ z praxe, kde by zemědělci hazardovali se zdravím hovězího dobytka tím, že by ho krmili pilinami; to je blbost !
Sláma je pro skot stravitelná. Močovina také je pro skot stravitelná působením bachorové mikroflory, avšak musí se dávkovat jen velmi opatrně a přesně, protože při předávkování je možné dobytek otrávit. Močovina vzniká i přirozeně při trávení v bachoru; z toho vychází postup přikrmování močovinou, ale stejně se tento způsob používal spíše jen při výkrmu býků, právě pro to riziko předávkování.
Studený odchov telat je možné realizovat v naprosto suchých boudách venku, kam neprší, které jsou dobře chráněny proti větru, a kde se pravidelně podestýlá suchou zdravou slámou. V suchu a v závětří tele může venku v boudách při dokonalé krmné dávce dobře prosperovat.

Odp: Piliny, plevy, studený odchov aj.
Alfons, 11.2.2010 2:29

Studený odchov se používá i pro chov bezdomovců. Je to dvounohé zvíře vyšlechtěné po sametu z člověka. Žije polodivoce pod mosty, v kanálech a v lesích. :-(

Odp2: Piliny, plevy, studený odchov aj.
Vlastimil Čech, 11.2.2010 9:02

Co by někteří bezdomovci dali za tu telecí Steinmanovu boudu...:-(

Odp3: Piliny, plevy, studený odchov aj.
tlapka, 11.2.2010 9:16

Většinou by ji prodali a propili, ale možná ne všichni.

Odp4: Piliny, plevy, studený odchov aj.
iva, 11.2.2010 9:20

Budeme jednou bydlet ve vysokánských králíkárnách a pod každou bude most pro bezdáky. Ti už se dneska perou o místo v kanálech.

Odp5: Piliny, plevy, studený odchov aj.
., 11.2.2010 23:20

...jako ti potentáti, kteří „se perou o místo“ ve vládě. Jinak je mezi těmi dvěma peroucími se kategoriemi rozdíl pouze v tom, jak vysoké konto mají na účtě, kdo koho kam dostal a kolik z nich přežije zimu.

Odp6: Piliny, plevy, studený odchov aj.
tlapka, 12.2.2010 8:15

Samozřejmě zimu přežijou ve vysokohorských hotelech.

Piliny, plevy, studený odchov aj.
Neuvedeno, 11.2.2010 8:33

Pane .,, také jsem se nesetkal s přikrmováním pilin. Jenže v Rusku mohla být taková bída, že to prováděli a nějak se jim to osvědčilo s přežitím zvířat. Řekl bych, že si to rusové nevycucali z prstu, ale že to bylo vyzkoušeno.
Setkal jsem se s podestýláním pilin pod koně. Třeba to ty koně také nějak požírali, to člověk nemůže vědět. Přece je stále nehlídá. Viděl jsem na DVD, jak prasata žerou jíl, který jim do sebe vstřebává jedovaté látky z rostlin. Také jsem slyšel, že lidé ze střední ameriky kupují takovou hlínu a pojídají ji, když nemají co k snědku, aby zahnali hlad. Konečně dříve asi lidé pojídali třeba i špinavou stravu od země, takže ten jíl se jim automaticky dostával do střev ani o tom nevěděli. Dnes se berou všelijaké přípravky na lepší strávení léků ve kterých také může být nějaký jíl.
Ptáci na příklad nejsou schopní strávit dokonale zrno, protože jejich žaludky mají v sobě písek a ten pouze zrnko omílá po povrchu, takže se lidem ve velkochovech vůbec nevyplácí krmit na příklad větší kuřata zrním.

Odp: Piliny, plevy, studený odchov aj.
., 11.2.2010 23:12

Pane Neuvedeno, pravdou je, že „Příroda je mocná čarodějka“ :-), a každé zvířátko občas ze zvědavosti něco ochutná.
Na druhou stranu je také pravdou, že ne všechno, co je zkonzumováno (zvířetem nebo člověkem) slouží k výživě, nebo ještě lépe řečeno: je výživné. Tedy některé pozřené komponenty živiny neobsahují, ale jsou k výživě nutné; to jsou právě ty křemenné kamínky, které musí sezobat slepice, aby pomocí nich mohla ve svalnatém žaludku „rozemlít“ :-) zrní, a teprve pak ho strávit. Takže je to právě naopak, než píšete v posledním odstavci. Kuřata musí mít v žaludku ty křemenné kamínky, aby dobře trávila; avšak k výkrmu kuřat ve velkochovech se nepoužívá pouhé zrní, ale kompletní krmné směsi. Tím samotným zrním kuřata bylo nutné krmit třeba tři měsíce, protože je málo výživné, a ještě by ta kuřata měla zdravotní problémy z nedostatku minerálních látek, vitaminů, stopových prvků a dalších biologicky prospěšných látek. Naproti tomu při zkrmování plnohodnotné krmné směsi ta kuřata ve velkochovu dorostou do jatečné zralosti třeba už za 49 dní, a těší se plnému zdraví.
Nemám ponětí o tom, jakým způsobem by mohly být piliny užitečné pro výživu a trávení skotu nebo koní. V odborné chovatelské literatuře se nikdy nic takového nevyskytovalo a nedoporučovalo. To pouze „pilinář“ :-) I.P. s tím vyrukoval, nemajíce s výživou skotu žádné zkušenosti.
Kůň má pouze jeden žaudek (na rozdíl od krávy) a tím má i trávicí pochody citlivější. Je pravda, že se piliny někdy používaly jako podestýlka, ale určitě jen z nouze, a na poli vyvežené ty piliny k hnojivým účelům také dobře na půdu a na rostliny nepůsobí, protože mají velmi dlouhou dobu rozkladu. A žádná hospodářská zvířata správně krmená, tedy sytá, požírání pilin n e v y h l e d á v a j í !

Odp2: Piliny, plevy, studený odchov aj.
Vlastimil Čech, 12.2.2010 9:36

Máte pravdu ve všem co říkáte, souhlasím... hladový dobytek ovšem sežere skoro cokoliv a nudící se zvířata okusují i koryto :-)...
na druhou stranu jsem o tom přimíchávání pilin do řezanky slyšel taky... nikdy jsem to neviděl... nemohlo to mít účel pouze zvýšit objem?? Aby měla kravka pocit, že je nažraná? Nebo třeba se mohlo jednat o určitý jedinečný druh pilin??(vymýšlím si příklad- piliny z listnáčů)
Konec konců v době hladomoru se piliny přidávaly i do chleba...
Ve Finsku prý ze dřeva vyrábějí vodku... Nějak to kvasí? Nevím, nerozumím...

Odp3: Piliny, plevy, studený odchov aj.
., 14.2.2010 0:18

Pane Vlastimile, udělejte pokus: Nechte se vyhodit ze zaměstnání bez uvedení důvodu, pak se zadlužte tak, aby Vám exekutoři všechno sebrali, pak odejděte pod most nebo k teplárenskému potrubí, a pak si od jistého I.P. nechte jako dárek (on je „hodný“ :-) ) dovést fůrku pilin na své nové „bydliště“ v přírodě. Věřím, když si k tomu posbíráte na smetišti staré matrace a krabice, a do těch pilin (POZOR: musí být suché !) se zahrabete, že Vám bude tepleji a nezmrznete. Zkusit ochutnat ty piliny také můžete :-) a na vlastní tělo se přesvědčíte, jak Vám budou prospěšné „abyste měl pocit, že jste nažraný “ :-).

No, a jestli tento pokus přežijete a podaří se Vám náhodou vrátit se k původnímu způsobu života, tak o tom o všem můžete napsat knížečku, nebo alespoň článeček do BLESKU. :-)

P.S.: Přesto Vám doporučuji, abyste „pro zvětšení objemu potravy ve svém bachoru“ piliny raději n e ž r a l . (Omlouvám se za vulgárně vyjádřený spisovný a slušný termín „nejedl“, ale mám pocit, že už pro Vás piliny začínají mít atraktivitu pečené husičky :-), že začínáte mít potravní bludy, a nebylo by dobré, abyste jim podlehl. )

Odp4: Piliny, plevy, studený odchov aj.
ivan, 14.2.2010 7:19

Ale pane Romantiku, to já nemůžu být takový dobročinec a altruista, kam bychom to přišli, víte co dneska stojí kubík pilin? A suchých? A doprava?.. vždyť si to představte pane, takovou dálku, joj o joj o jojojoj. Taková škoda, taková škoda, kam bychom potom přišli, to by za chvilku chtěl každej joj joj joj joj, umíte si to pane Romantiku vůbec představit za kolik bych to mohl prodat? Lidi by mě ruce utrhali a líbali by je, jenom abych jim to nechal, to vám povídám pane. Když ještě vydržím a nedám, chtěl jsem říct neprodám, tak si na jaře koupím kozu, a když bude pěkná, tak budu mít do roka dvě kůzlata a piliny budu potřebovat, no pochopte to, pane Romantiku, že to opravdu nejde, kam bychom to potom přišli. Když vydržím, tak na tom vyděám mailant, no pochopte to. Když už jste se ozval, pane Romantiku, nechtěl byste se stavět na malou výpomoc, žena by Vám i kafe udělala a ta krásná příroda, jiní by za to určitě platili co by mohli, jen kdyby se mohli jenom na chvilku podívat a vy byste se, pane Romantiku mohl dívat celý den zadarmo, tak se přijeďte podívat i s panem Vlastou, trchu mě pomůžete a pak se můžete zadarmo koukat celý den na údolí a lesy, víte co by za to jiný dal? Celý majlant, celý mailant, to vám vážený pane na rovinu povídám. Víte co ušetříte? No, kdybyste o někom šikovným věděl, tak ho klidně vemte sebou, maj se koukat dva, nebo tři, já už to nějak unesu vážený pane. A vodu, tu tady máme opravdu dobrou, to Vám vážený pane povídám.

Odp5: Piliny, plevy, studený odchov aj.
., 14.2.2010 22:07

Toto nepsal Ivan.

Odp6: Piliny, plevy, studený odchov aj.
Juras, 18.2.2010 12:39

To hádáš? Psals to ty nebo víš kdo?

Odp7: Piliny, plevy, studený odchov aj.
ivan, 18.2.2010 13:06

Potvrzuju autorství. Iv. ;-)

Odp8: Piliny, plevy, studený odchov aj.
Juras, 18.2.2010 13:09

Nech ho odpovědět... ;-)

Odp5: Piliny, plevy, studený odchov aj.
., 18.2.2010 13:40

Já to tam znám. I lesní cestu do Berouna v létě i v zimě, i údolí Kačáku s ledňáčkem, i koupaliště u Nenačovic, i kino v Berouně. Jenom neznám to „báječné a výnosné soukromé podnikání“, to tenkrát ještě neexistovalo, o to byl proto tenkrát pohled na svět jasnější, jednodušší a krásnější.

Odp4: Piliny, plevy, studený odchov aj.
Vlastimil Čech, 18.2.2010 20:30

Nu, k ochutnání pilin se uchýlím hned po tom, co mi naroste bachor, kniha, čepec a sléz :-)... Po promíchání se řezankou to ochutnání nebude snad až takový problém doufám... :-)
Abyste mi ten složený, vícestupňový a kde-co trávicí žaludek ještě nezáviděl !... A co my vlastně víme o přežvykování? Co když je to ROZKOŠ větší než u žvýkačky Pedro?
Ale nebojte se... i po zdokonalení své trávicí soustavy pana Placáka nezruinuji... věřím, že by mi dal ochutnat hrstečku topolových, nebo vrbových či olšových pilin -jen jako zákusek, jako dressing k té řezance... :-)... A pak po řádném přežvýkaní a ztrávení Vám hned řeknu jak to dopadlo a kolik těch pilin zůstalo po tom procesu netknutých tak, abych je mohl vrátit panu Ivanovi... :-)

Strašení nezaměstnaností? Skončilo.
Alfons, 12.2.2010 7:33
Odp: Strašení nezaměstnaností? Skončilo.
iva, 12.2.2010 8:24

Ted nemám čas je to moc dlouhé, ale později. Ta němčina je šílená.

Odp: Strašení nezaměstnaností? Skončilo.
Vlastimil Čech, 12.2.2010 9:24

He, he, he... No, dovedete si představit ten populační VÝBUCH našich milých hnědočechů? Základní příjem=jejich výkrmna!
Zvažte ještě další věc: té nepříjemné, nudné, špinavé práce v nedobrém prostředí je nejvíc... kdo by ji dělal, když ten základní příjem by zajistil živobytí... ta jedna švýcarská pokladní co řekla, že by ve svém zaměstnání vytrvala... zeptejte se u nás... mnohé zaměstnání, pomocníci na stavbách, dělníci na správě silnic, dělníci na statcích, zahradnictvích a farmách (minimální mzda) tak-tak zajistí přežití... dejte jim základní nepodmíněný příjem - a kdo bude stavět v podzimním větru a dešti zásněžky u silnic? Žeby Cikáni? :-) Ano, je spousta mechanisace a automatisace a komputerisace a kdoví čeho... ono třeba moderní kominík má k disposici kameru... ale cihly k opravě komína musí vytahat na půdu a na střechu pořád jenom ručně...ale ono opravdu ubylo dost práce, ale pracovní dobu nám nezkrátili, dobu odchodu do důchodu prodloužili, na základní věci musíte dělat víc hodin než dřív...
No, myslím, že cestou možná je:
- přestat rozhazovat státní peníze lopatou
- Nedovolit, aby pouhým miklíkováním s cizími penězi si někdo beztrestně „napodnikal“ miliony.
- zastavit, nebo alespoń omezit „opodnikání“
- nějak (a netuším jak) přimět pány kůrkodárce, aby přiměřeně (dobře) své zaměstnance. Zaplacený člověk může a bude utrácet za zboží a služby jiných podnikatelů, jeho prvotním hlediskem nebude pouze cena služby či výrobku...
No- to jsou představy stařečka, které nebudu obhajovat a rád se nechám poučit jak to správně, mládeži, uděláte...
Ale dovoluji si poradit, s tím „základním, nepodmíněným příjmem“ to raději nezkoušejte...

Odp: Strašení nezaměstnaností? Skončilo.
Juras, 12.2.2010 9:42

Kámen mudrců je taky vymyšlen, jen ho udělat.

Odp2: Strašení nezaměstnaností? Skončilo.
Alfons, 14.2.2010 7:44

Není materiál a nejsou lidi. Inspirace pro podnikatele.

1. Proč nejdou spolu současně opatření...
iva, 12.2.2010 9:30

1. Proč nejdou spolu současně opatření řekněme citlivé v sociální oblasi a systém hospodaření s veřejnýžmi prostředky.
2. Proč se řada politiků bojí přijmout protikorupční balíček.
3. Proč hlavní hospodář - parlament lpí na vlastních vysokých platech v následujících letech?
4.Proč není posílen institut výběru daní, tam si i dobře placený úředník na sebe vydělá.
5.Proč nejsou zákony oprošťovány systematicky od skulin umožňujících různé drahé úhybné manévry.Viz ropné produkty a líh?
6. Proč není vůle udělat pořádek ve výběru a sledování veřejných zakázek?
7. Proč není vůle na úpravu volebního systému, aby nebylo možné se vymlouvat na ústupky koaličním partnerům a nerozplývala se odpovědnost za věci veřejné?
Celá řada plitiků jsoucích v parlamentu už několikáté období a mající svůj nesporný podíl na stavu veřejných financí se najednou probudila a ví jak situaci řešit.
Domnívám se, že soudný člověk jim to nemůže věřit. Nemůže je opět volit. Velké strany by se měly probudit a malé, mající upřímnou snahu o nápravu v rámci demokratického vývoje přidat.
Musela jsem tohle okopírovat z diskuse na novinkách, kdyby ten pan Hasman z Hořovic šel do voleb tak bych ho volila.

Odp: 1. Proč nejdou spolu současně opatření...
Vlastimil Čech, 12.2.2010 9:46

No jo, je to tak... ale řeknu to ještě jednou:
Ty strany, které bych volit chtěl, se do parlamentu nedostanou...
Ty strany, které se tam dostanou volit nechci!

Mě se líbí třeba ta Suverenita (Bobošíková)... dost dobrý program, ženská je to chytrá, v europarlamentu dělala co se dalo, rozhodně byla užitečnější a průraznější než naši ostatní zástupci, včetně eurokomisaře Špidly...ale co z toho, když Sdělovadla propagují hlavně tu Tlupu Ojetých Páprdů...

Odp2: 1. Proč nejdou spolu současně opatření...
iva, 12.2.2010 9:48

Anebo se lidi opravdu zas naserou a půjdou do ulic
.

Odp3: 1. Proč nejdou spolu současně opatření...
ivan, 12.2.2010 11:24

Kromě rámusu by se nic nestalo, Ivo,tento systém je sebezáchovný a samoobnovitelný. Zdá se, že dobře pracuje ,,úředník* (p.Vlasto ;-)) jehož práce je daná, kontrolovatelná a vymahatelná.

Spíš by bylo potřeba zvovu definovat funkci státu, což se nikdy nestane. Nejlíp se kradou peníze, ( budoucnost) když na ně není vidět.

Odp4: 1. Proč nejdou spolu současně opatření...
tlapka, 12.2.2010 13:25

Ale ten rámus bych brala, alespoň by byla legrace, mohli bychom pištět, houkat, házet vajíčka a rajčata, sem tak rozbít nějaké okno nebo převrátit auto... někdo by si připravil veselé transparenty-

Odp4: 1. Proč nejdou spolu současně opatření...
iva, 12.2.2010 14:14

Vidím to množství mladých devatenáctiletých , co budou maturovat a učitelé jim ted při těch přípravách a učení ještě řeknou, že by si už měli obcházet firmy a shánět práci. Třeba syn a jeho spolužáci. Jeden bydlí s matkou, která ož několik let dělá co se dá byla propuštěna z masokombinátu a bydlí v podřadném bytě. Ten kluk má sen chce si postavit dům. A nemá nic otec zřejmě neznámý a matka je ráda, že si už kluk sežene práci sám. A dalších třicet kluků budoucí elektrikáři je to silný ročník porevolučních dětí ročník 90-91. To jsou mladí lidi bez vyhlídek na budoucnost. Víte jaké mají sny a co je čeká. Rozkradené všechno, práce sehnaná jen po známosti a proto hospodářství jde od desíti k pěti. Ti to jen tak nenechají si myslím.

Odp5: 1. Proč nejdou spolu současně opatření...
ivan, 12.2.2010 14:28

Co udělají?

Odp6: 1. Proč nejdou spolu současně opatření...
iva, 12.2.2010 15:10

Možná uvidíte..možná půjdou do světa za prací a tady se přihrnou ti Indové a Asiati z Anglie. Tak kdyby Havel zas potřeboval mohli by jít do ulic zastávkovat, ale to už není potřeba,že. Nebo budou pracovat načerno jako už stejně většina těch mladých a celá vláda s padlamentem se může jít klouzat.

Odp6: 1. Proč nejdou spolu současně opatření...
tlapka, 12.2.2010 15:16

To je pravda mladí chodí po světě, znám případy mají děti v Barceloně, na Malorce, zvláště v Kanadě a USA a jinde směrem západním a sem přijdou východní národy taky směrem západním. Vidím v tom jakousi divnou osudovost.

Odp4: 1. Proč nejdou spolu současně opatření...
iva, 13.2.2010 12:55

Tak přece jen přemýšlíš o nějakém řešení.

Odp5: 1. Proč nejdou spolu současně opatření...
Alfons, 13.2.2010 14:24

Řešení je. Místo nároku na práci bude nárok na příjem. Všichni budou v pohodě. ;-)

Odp6: 1. Proč nejdou spolu současně opatření...
tlapka, 18.2.2010 12:05

Ne. bude nárok na poukázky, potravinové a šatní lístky a podobně, za socialismu to už jednou bylo? Nevzpomene si někdo?

Odp5: 1. Proč nejdou spolu současně opatření...
ivan, 13.2.2010 18:57

Ano, zbavit se demokracie, která je vhodná tak do úrovně městského státu, dál není schopna nic řídit ani rozhodovat. Její problém je lenost a neschopnost opravovat svoje vlastní chyby, pomalost, neefektivita, protichůdnost, podbízivost, úplatnost a snadný únik od odpovědnosti, po vykoštění některých jejích atributů je k ničemu, téměř nic neřídí, o ničem nerozhoduje. Dnes se už nepřipomíná, že volební právo měli pouze občané, což nebyl každý, a dvakrát do roka se konala ostrakizace, což bylo vykopnutí neoblíbence z města na určenou dobu, většinou sedmi let pod hrozbou smrti. I takhle se odměnili athénští svému vítěznému generálu Thésoklovi, který doslova zachránil jejich životy před dvoumilionovou armádou syna perského krále Dária, který chtěl vyplenit Athény jako odvetu za potupnou porážku svého otce. *Ostrakon byl hliněný střep-( volební lístek). Thésokléss nezvolil pozemní boj, ale postavil se peršanům na moři, kde vybral ke střetu úzký průliv, kde jeho dobře manévrovatelné trigy zapálily a potopily asi osminásobně větší perskou flotilu, která nemohla manévrovat a zničily tak zásobování perské pozemní armády. Důvodem k vyhnání Thésoklésse z měta byla jeho sláva! Traduje se, že k T. přišel negramotný muž a poprosil ho aby mu pomohl s písmem. Thésokléss se ho optal, koho tam má napsat, pak na střep vyškrábal svoje jméno a podal ho zpět muži zpět. Umí si to dneska někdo představi?..Tímto se dostal k moci Periklés, dneska by někdo řekl, že opodnikatel, po němž zůstal na Akropoli jeho pomník, Athenin chrám. Paradoxem je, že T. našel azil v Perzii, dnešním Íránu, tedy na území svého nepřítele. Jak vidíš, Ivo, tak vděk a spravedlnost mají velice mělké kořeny a nikdy to nebylo jinak. Demokracie je jako magnet, má krátký dosah, přestává fungovat jakmile se dostane z dosahu špicek vidlí jejich uživatelů, tedy nás občanů. Vykleštěnej bejk zůstává nadále hovězím, ale už to není ono, říkaly krávy.

Odp6: 1. Proč nejdou spolu současně opatření...
Vlastimil Čech, 13.2.2010 20:21

A co si myslíte, pane Ivane, o přímé demokracii... snad by to šlo při dnešní úrovní sdělovací a výpočetní techniky zařídit... nebo ne?

Odp7: 1. Proč nejdou spolu současně opatření...
ivan, 13.2.2010 22:46

To určitě ano. Pamatuju si, že šel kdysi v tv. pořad na principu laterny magiky, kde se o pokračování děje rozhodovalo pomocí energetického dispečinku, diváci mohli v přímém přenosu rozhodovat o možnostech ANO-NE zapnutím nebo vypnutím el. spotřebičů. Výsledek byl okamžitě viditelný. Pro potřeby zábavné hry dostačující.

Elektronické hlasvání je určitě technicky možné, ale nezanechá fyzický důkaz v případě protestu, nebo žaloby.

Jako důležité bych viděl pro rychlé zlepšení stavu zrušení funkce mlčících, nebo mlžících mluvčích čehokoliv. Když je zlodějovi vidět ve ksichtu jak se mu škube a křiví, nebo když neschopný -ná neví o čem blábolí tak to určitě ozdravuje. (biomasa)

Ať si politické strany ( všechny) posílaj do boje svoje vojska o stejném počtu tak jako nyní. Každý volič by mohl svůj hlas použít vícero způsobem. Napsat na zelenou stranu koho chci, nebo na červenou stranu koho nechci. Obojí by nebylo možné. Volba bez ostrakizace není volbou! Jsem si jistej, že by se volební účast zvedla o desítky %. Prostě by lidé z kandidátek vystříleli nechtěné, pak bychom se dočkali velkých překvapení. V první řadě by zmizeli monotematičtí slibovači všeho.

Tak by vzniklo vzniklo základní stádo ;-) politiků,-našich zástupců, které by se dalo dále šlechtit buď připuštěním, nebo odstřelem.

V chemii se takto popisuje koncentrace nebo čistota látek, kde každé číslo za C znamená polovinu z poloviny.

Myslím, že by už C1 o hodně ozdravilo stav parlamentu, C2 by bylo už znát i na úřadech, C3 by zlepšilo stav ve společnosti a následovalo by C4, C5,.. Strany by si samy musely dávat pozor na to, co a kým prosazují.

Zakouřená místnost se taky větrá otevřeným oknem, už při naředění kouře na polovinu je zlepšní výrazně znát.........Co vy na to, pane Vlasto.?

Odp8: 1. Proč nejdou spolu současně opatření...
ivan, 14.2.2010 15:54
Odp9: 1. Proč nejdou spolu současně opatření...
Vlastimil Čech, 14.2.2010 20:55

Nu, něco na tom je...V první řadě se zbavit těch nejhorších... no, ale není to, co navrhujete vlastně taky „přímá demokracie“ ? Lidé si přímo, bez volených zástupců, řeknou koho tam nechtějí...

Odp10: 1. Proč nejdou spolu současně opatření...
ivan, 14.2.2010 21:45

Myslím, že ne. Mezi tím někoho chtít, když by byly za něj takřka rovocené náhrady a jednoznačně nechtít je jistě významný rozdíl. Moje motivace, i jiných, jít k volbám by byla určitě daleko vyšší a výsledek by byl celkem jiný než volba kladnou motivací.

Vysvětlím to na příkladu.

Ještě jsem neslyšel o tom, že by si vzal někdo život protože nebyl někdo zvolen, ale už se nesčíslněkrát v historii stalo, že vzal někdo do ruky jed nebo zbraň proto, aby někdo zvolen nebyl. Rozdíl je v síle motivací se voleb účastnit, tedy i výsledek musí být jiný.

Odp10: 1. Proč nejdou spolu současně opatření...
tlapka, 18.2.2010 12:09

Zbavíme se politiků nejhorších a přijdou tam další nejhorší. Přímo nebo nepřímo. Nejlepší by bylo toho „horšího“ vystavit v kleci na náměstí, aby se ti „lepší“ nepohoršili taky.

Odp7: 1. Proč nejdou spolu současně opatření...
Juras, 18.2.2010 23:03

To by jistě šlo, ale kdo by to chtěl? Vy byste chtěl, aby režim podléhal rozhodnutím podprůměrných?

Opakování
Alfons, 20.2.2010 13:19

Další vývoj lidstva záleží na jeho morálních principech, nikoliv na úrovni jeho technického rozvoje. ;-)
Einstein

Jak to bylo doopravdy
Vimako, 8.9.2010 20:46

Podvod. Ale to již jistě dávno víte :-)

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru