Nefilozofujte u piva, přijďte na Svíci.cz!

Nový komentář k článku "Nové strašení"

Odpovídáte na příspěvek:

Statická elektřina
Miroslyv Provod, 8.12.2009 8:31

Strašice - záhadný dům.
Byl to hořící mokrý ručník, který mě přiměl k tomu abych vstoupil do diskuse a zabránil tomu nejhoršímu. Mokrý ručník obsahuje značné množství vody, stejně jako lidské tělo. Zadáme - li na vyhledávači GOOGLE heslo „spontaneous human combustion“, získáme asi 130 000 odkazů o samovolném vznícení lidských těl. V přílohách uvádím poznatky empirického výzkumu, které tento jev zdůvodňují. Budeme-li považovat vzplanutí předmětů za viditelný vrcholný jev tohoto fenoménu, neuniknou nám nižší jevy jako bolení hlavy i jiné zdravotní poruchy, ale zcela nám unikne negativní plíživé ovlivňování.
Podstatou záhadných jevů, které se vyskytují v domku pana Mráčka, se zabývám desítky let a mohu konstatovat, že jde o statickou elektřinu. Podrobněji se o tom rozepisuji v anglickém jazyce na http://www.miroslavprovod.com. České webové stránky jsem zrušil z důvodu - viz příloha „Spam“. Mé články o této problematice v českém jazyce naleznete na vyhledávačích po zadání hesla: „miroslav provod statická elektřina“ , starší články: „miroslav provod kosmická energie“.
Dám-li do souvislosti informace z internetu s mými poznatky, mohu potvrdit názor pana Mráčka: „Problém je pouze přes den, nikdy ne v noci. Z toho usuzuji, že by naše potíže mohly souviset s fotovoltaickou elektrárnou, která vyrábí elektřinu samozřejmě jen za světla“.
Martin Sobotka odmítl ale diskutovanou variantu, že by jevy zavinila velká solární elektrárna, protože zatím není v provozu. Domnívám se, že není rozhodující, zda elektrárna je v provozu nebo není, v obou případech jsou fotovoltaické články aktivovány dopadajícím světlem. Výkon článků silně závisí na osvětlení, pokládám proto za důležité sledovat souvislosti mezi Wp (špičková hodnota) a jednotlivými zahořeními.
Pokud došlo k zahoření mokrého ručníku za úplného slunečního osvitu, a zahoření jiných předmětů za menšího osvitu, potvrzuje to o souvislosti elektrárny se záhadami. Souhlasím s panem Sobotkou, že to může být současně více jevů, které způsobují problémy v domě. Lze to odvodit ze skutečnosti, že už nic nehoří nepraská, vždy odejdou jističe a to obvykle v 7.30 ráno a končí to někdy večer. Pro další výzkum je mimo jiné důležitá časová informace, zda vypadávání jističů má souvislosti s východem slunce.
Ze souhrnného hodnocení závěrů komisí vyplývá, že vysvětlení záhadných jevů se nenachází v oblasti známých skutečností. Z toho lze usoudit, že podstatu je nutné hledat mimo mantinely poznatků současné vědy. Musíme se naučit častěji používat slovo „nevím“, a vyloučit nesmyslné závěry, jako např. „způsobili si to sami, aby se zviditelnili“ apod.
Když se viditelné jevy vyskytují pouze v jednom domku, lze z toho odvodit, že objekt protínají mimo zóny elektrárny, ještě zóny dalších nábojů. Zóny velkého náboje se ale rozprostírají do okolí všemi směry, a nelze vyloučit, že se nacházejí i v jiných objektech.
Specialisté se k záhadným jevům již vyjádřili a záhada zůstává i nadále záhadou. Současná věda nepomůže, ale lze si pomoci svépomocí. Pokud se ve Strašicích najde několik občanů, kteří budou ochotni tomu věnovat čas, rád je seznámím s celou problematikou a naučím je identifikovat zóny. Bohužel se do akce nemohu zapojit, je mi osmdesát roků a mám poruchy při chůzi. Myslím, že prostřednictví internetu bychom to mohli zvládnout.
Miroslav Provod

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.