Malé úvahy o problémech kolem nás

Komentáře k článku

30.11.2009 23:40

Co to je právo?

Quiller

Obsahové definice práva se v teorii více či méně shodují v tom, že jde o zvláštní formu regulace společenských vztahů. V našem současném režimu je však tato zároveň jedna ze základních funkcí práva nevýrazná až neúčinná - atributem této funkce by měla být t. zv. předvídatelnost práva, související s právní jistotami občanů. Václav Havel mluví za této situaci o příčině, kterou má být nedostatečně vyvinutá mravní odpovědnost. Ta by tedy měla být základem úcty občanů k právním normám. Ve skutečnosti si troufám říct, že právě aplikace práva v našich poměrech měla primárně za následek mravní úpadek a že se tedy zaměňuje příčina s následkem.
Podotýkám ještě jednou aplikace práva, ne tedy právo jako relativně samostatný jev. Aktem aplikace jsou nejen právní vztahy (aplikace zákonů) ale i zákony samotné. Tedy, že by odpovědnost nesli ti, co je formulují a aplikují, někdy i s protichůdnými interpretacemi jejich znění? Ideální stav? Paroduji Erbena : „Jisté a pevné jsou zákona kroky, co má se státi, stane se“ Současný stav - pokračuji v parodii „ Co jeden zákon ve své pochová toky, to druhý na svět přinese“.

Neštěstí zdrtí jen toho, kdo se dal...
iva, 1.12.2009 7:46

Neštěstí zdrtí jen toho, kdo se dal oklamat štěstím. Lucius Annaeus Seneca Ale jinak tomu právu vůbec nerozumím, k čemu má sloužit, takže to ponechávám těm fikaným.

Jen musím dodat, že zákony by se měnit...
iva, 1.12.2009 8:06

Jen musím dodat, že zákony by se měnit neměly. Já si taky pořídím dítě a za rok si řeknu, že to teda nejde, že ho nechci. Prostě by měly být tak dobré aby se měnit nemusely.

Odp: Jen musím dodat, že zákony by se měnit...
Juras, 1.12.2009 10:01

Samy nevzniknou, nikdo nám je nedá. Jeden je teda (prý) dal, ale ty používat nemůžeme. Těmi bychom se jen měli řídit. Nejsou moc podrobné, nepopisují konkrétní činy ale spíš motivy lidí a jednání. Podle těchto zákonů nemohou soudit lidé - lidé neumí číst myšlenky.

Proto si lidé musí vytvořit zákony vlastní, kde popíšou dobré a zlé takovým způsobem, aby to dokázali poznat. A protože jsme jenom lidé, v těch popisech jsou chyby. Časem se mění morálka a co dříve bylo považováno za zločin, dnes je normální a naopak. Například potrat nebo zabití tuláka (zástupce obou - legálního i zločinu). Proto je potřeba měnit zákony, musí se opravit, aby byly aktuální.

Tím ale samozřejmě neobhajuju to zamotané svinstvo, které z právního systému vyrábí naši zákonodárci. To je hrůza.

Odp2: Jen musím dodat, že zákony by se měnit...
tlapka, 1.12.2009 10:12

Zákony se mění každý den až jsou z toho všichni pomatení. Měly by se Zjednodušit. Zákonodárci už vůbec nevědí, co je důležité a Soudci to po svém ještě více znehodnotí.

Odp3: Jen musím dodat, že zákony by se měnit...
ivana Kozárová, 12.12.2009 16:59

Desatero se až dosud nezměnilo:-(

Odp4: Jen musím dodat, že zákony by se měnit...
ivan, 12.12.2009 19:30

Desatero i se spojkama 48 slov.
Zaklákající smlouva států Americké unie 317 slov.
Předpis EU o oříškovém másle asi 22tisíc slov.

Odp5: Jen musím dodat, že zákony by se měnit...
Bára Š., 12.12.2009 21:09

ono těžko byste si vystačil s desaterem, že :-):-)

Odp6: Jen musím dodat, že zákony by se měnit...
ivan, 12.12.2009 22:23

Ke škodě všech, vystačil bych i z devaterem.

Odp7: Jen musím dodat, že zákony by se měnit...
Bára Š., 12.12.2009 22:32

Jasně :-) Ty asi jo

Odp3: Jen musím dodat, že zákony by se měnit...
ivan, 12.12.2009 19:17

Jistě bude zanedlouho zřízena funkce předprávníka kterému zaplatíme za to, že nás pošle ke specialistovi na řešení problémů, které by bez nich vůbec nevznikly.

Odp4: Jen musím dodat, že zákony by se měnit...
zvoník, 13.12.2009 21:12

To je jako s manželkou:
Ona je totiž člověk, který se s vámi možná rozdělí o vaše problémy, které byste neměl, kdybyste si ji nevzal.

Zrovna ten Havel
Juras, 1.12.2009 9:51

Zrovna když už je řeč o Havlovi v souvislosti s právním vědomím a předvídatelností práva, nemůžu si nevzpomenout na jeho roli při svévolném zneužívání České televize jejími zaměstnanci a některými politiky v roce 2000 (?). Havel tehdy dal právu a právnímu povědomí ránu z milosti - není tolik důležité respektovat literu, ale hlavne ducha zákona.

Zkoušel jsem to na policajta. Nezastavil jsem na stopce a hned mě brali. „Proč jste nezastavil?“. „Já to tady dobře znám, přesně vím, kam se musím dívat, tak jsem jenom zpomalil.“. To už jsem mu neřekl, ale samozřejmě jsem myslel na to, že duchem článku vyhlášky o zastavování na stopce je, aby se jezdilo bezpečně. Nevzal to a napařil mi pět set. Prý „Máte štěstí, je čtvrtek, tak to dáváme za pět set“. Už jsem se s ním nehádal, zaplatil provinění podle litery zákona a jel si po svých rád, že jsem nenahrabal body. Byla středa...

Odp: Zrovna ten Havel
tlapka, 1.12.2009 10:13

To asi není dobrý příklad.

Odp2: Zrovna ten Havel
Juras, 1.12.2009 10:58
Odp2: Zrovna ten Havel
ivan, 1.12.2009 11:55

To je velmi dobrý příklad, kdy je respektován smysl zákona, ale není naplněna jeho formálnost.
Mnohokrát jsem přemýšlel o nebezpečí bezpečně nízké rychlosti, nebo o přeorganizovanosti vedené dobrým úmyslem až k její nepřehlednosti.

Odp3: Zrovna ten Havel
Juras, 1.12.2009 12:29

Konkrétně ten můj příklad skutečně byl v místě, kde ta stopka byla na škodu. Co mě mrzelo, že jsem tomu policajtovi (on na mě působil dobře a rozumně), neřekl, at si sedne ke mně do auta a zkusí mi poradit, kde mám u té značky zastavit, abych vidě (jak je to přesně formulováno ve vyhlášce). Bylo to v Pisárkách u riviéry, odbočovalo se doleva k Voroněži a na Mendlák, ať zastavils, kde zastavil, všude ve výhledu na protisměr vadily cedule se šikmýma červenobílýma pruhama, naskládané do mírně levotočivé zatáčky. Dokud se člověk pohyboval, tak probleskovaly mezery mezi těma cedulema a bylo vidět, jestli tam něco jede nebo ne. Kdyžs zastavil, taks viděl jen ty cedule.

Druhej den jsem tama jel taky a stopka už byla pryč, asi konečně poznali, že tam je jenom na dvě věci :-(
Ale policajti si na ní pěkně nahrabali. Jenom než vyřídili mě, tak zastavovali dalších pět aut.

Odp3: Zrovna ten Havel
ivana Kozárová, 18.12.2009 9:01

Mám doma Encyklopedii římského práva. V kostce je tam vše,co by člověk potřeboval k praktickému normálnímu životu. Ale protože žijeme jen jako a fakticky není radno jakékoli právo dodržovat,ocitáme se v tom,v čem jsme. Právo,pokud jaké,je nevymahatelné a zcela nepřehledná směsice zákonů umožňuje výklad práva ,mnoha způsoby. Zákony se mění ,komu to slouží?

Odp4: Zrovna ten Havel
ivana Kozárová, 18.12.2009 12:18

mám tu špatnou interpunkci... umožňuje výklad práva mnoha způsoby...

Odp5: Zrovna ten Havel
ivan, 18.12.2009 13:29

Myslím, že jsem tomu porozuměl zcela správně, To je to o čem přemýšlím, zmatení jazyků,- chápání výkladu práva, Boží trest za pýchu Babylonských postavit věž až do nebes.

Odp4: Zrovna ten Havel
tlapka, 18.12.2009 13:51

To je jasný Ivanko zákony slouží k tomu aby je mohli poslanci pořád předělávat, namítat proti a hádat se a nemuseli dělat pořádnou práci v tom smyslu, aby národ prospíval.

Odp: Zrovna ten Havel
zvoník, 1.12.2009 18:44

Jurasi,
zaplatil jsi pětikilo právem! Porušil jsi nikoliv tolik literu zákona, ale potřebný princip proč byl ten zákon vydán, a tys přiznal při konfrontaci, že jsi nezastavil. Příště uvažuj tak, že v zákoně není napsáno jak máš dlouho stát na to rozhlédnutí. Pokud to místo skutečně znáš a jsi zkušený řidič, pak na to rozhlédnutí potřebuješ skutečně velmi málo času, že ho nemusí pan příslušník vůbec zaregistrovat jako zastavení. A na tom to celé stav. Prostě tvrď, že jsi zastavil, že nelžeš, a on si jen špatně všimnul... Funguje to, já sám jsem toto už několikrát tak udělal. Vytvoříš-li příslušníkovi problém v dobývání pokuty, najde si obvykle jinou oběť a pustí Tě.

Odp2: Zrovna ten Havel
ivan, 1.12.2009 20:59

...Nebo tě propere třeba na nedpovídajícím úhlu zpětného zrcátka nebo na předepsaném tlaku v rezervě, když už ji máš. Tady bych upozornil na další nelogičnost našeho práva. Jestliže máš přídavná světla, nebo nepovinnou pneumatiku tak musí svítit a v pneumatice musíš mít tlak odpovídající nejvyššímu tlaku na nápravě vozidla nebo soupravy. Úhel zpětného zrcátka musí mít 120 stupňů výhled, a mezi činnými plochami reflektorů nesmí být větší vzdálenost než 40 cm, jako bychom si vyráběli auta doma.

Odp3: Zrovna ten Havel
zvoník, 2.12.2009 1:17

Ivane,
to co zde prezentuješ je prachsprostá šikana, čili buzerace na základě, že příslušník neuspěl na jedné věci, tak zkouší další. Takto jsem se jednou dostal u jednoho příslušníka na požadovanou pokutu za více nesrovnalostí až na sumu 2600 Kč! Ovšem výsledek byl ten, že jsem neplatil vůbec nic.
Příslušník je totiž při silniční kontrole povinen hned seznámit řidiče s tím, co mu bude kontrolovat. To neudělali... Nikoliv, aby si na místě navyšoval nároky podle toho jestli nalezl závadu na momentálně kontrolovaném, nebo nikoliv. To je totiž zneužívání svého postavení z jeho strany vůči mně za použití šikany a buzerace. A to se mi stalo. Následně jsem ho na toto upozornil a sám sebe ponížil na tolik, že jsem mu řekl, že nesouhlasím s jeho ortelem na základě vykonstruovaných buzerací, a že mě rozrušil natolik, že nejsem schopen další jízdy a jdu domů pěšky. Vytáhl jsem klíček ze zapalování, vstrčil jsem si ho do kapsy, a klíč od dveří jsem mu dal do ruky s tím, že od teď zodpovídá za moje vozidlo, a šel jsem od něj pryč bez dokladů. Divil by ses, jak to účinkovalo! Doporučuji někdy vyzkoušet! Ještě byli rádi, že jsem se vrátil pro ty doklady a klíč od auta. Původně mě zastavili kvůli dýchání, kde pochopitelně našli 0,00.

Odp4: Zrovna ten Havel
tlapka, 2.12.2009 11:47

Policisté dělají svou práci a jsou to taky tvorové Boží.

Odp5: Zrovna ten Havel
zvoník, 2.12.2009 15:52

Tlapko, nedělej si prdelky... To už tady myslím bylo: I ďábel je tvor Boží. Ale to přesto neznamená, že ho budu následnat a poslouchat.
Stalo se mně taky, že tito příslušníci Boží, coby policisté, mě chtěli pokutovat za to, že mám v autě 3 (slovy tři sady) lékárničky a z toho jen jednu nepropadlou. I když jsem splnil literu zákona, jak prý budu v tom množství hledat tu použitelnou, když budu muset poskytnout rychle nutnou první pomoc??? Na to jsem odpověděl a upozornil, že taková situace ještě naštěstí nenastala, a že si ve své hlavě přesně pamatuji, která je jak dlouho stará a materiál z té nejstarší mám vždycky připraven, pokud půjde při nehodě o zranění nějakého policisty. Ta nová bude použita pro normální občany..., protože při zachránění života mají ti normální lidé logicky vždycky přednost, i když jde o pachatele nehody. A že lékáren není nikdy dost... Oni mé vysvětlení naštěstí přijali s humorem... S rezervou, a tlakem v ní, taky jednou buzerovali, ale neměli to čím změřit, protože pneuměřič není povinností ve výbavě vozidla, zrovna tak jako hustilka, kterou jsem ovšem měl. Policisté se většinou chytají takových věcí, na které se řidič chytne a přizná jim, že něco opomněl nebo spáchal. Tak jací tvorové Boží?

Odp6: Zrovna ten Havel
ivan, 2.12.2009 17:28

Ten tak jako legrácka mě napadlo, že první lékarnička je pro policajty, druhá pro lidi a třetí pro zvířata která bývají účastníci nehod velice často.

Odp6: Zrovna ten Havel
ivana Kozárová, 8.12.2009 0:53

Sada Tvých lékárniček,Zvoníku,vypovídá o Tvém Samaritánství,opatrnosti,logice a smyslu pro humor. A taky o Tvé zranitelnosti....

Odp6: Zrovna ten Havel
tlapka, 8.12.2009 10:20

No k tobě se zachovali skutečně špatně, ale já je mám třeba v oblibě.

Odp5: Zrovna ten Havel
ivana Kozárová, 18.12.2009 9:01

moje řeč!

Odp2: Zrovna ten Havel
Juras, 3.12.2009 1:05

Já s tím souhlasím. Tak by se k právu mělo přistupovat, třebaže s aplikací někdy nemusíme souhlasit, je jedině litera prokazatelná věc. Duchů si z jednoho zákona vyloví každý jinýho. Jestli jsem to nedostatečně objasnil, tak to teď napíšu. Pokutu jsem dostal správně - porušil jsem literu zákona. Celé to byla demonstrace, proš s exprezidentem Havlem nesouhlasím. Představ si, že by policisté pokutovali podle duchů zákonů. Tenhle by mě třeba pustil, ale jiný by si mohl myslet, že duchem zákona přikazujícího zastavit na stopce je jasně upozornit na to, že vjedeš do nebezpečného místa. Ten by tě potom třeba pokutoval za to, žes nezapnul výstražná světla a netroubil u toho. Nikdy by sis ničím nemohl být jistý. Takhle víš jasně, že když nezastavíš, provinil ses. A když zastavíš, tak Ti nic nemůžou (pokud teda nevytáhnou něco jiného).

Odp3: Zrovna ten Havel
ivan, 3.12.2009 6:24

Dotaz na Langra v době jeho ministrování:

Pane Langr není padesátka v obci přece jenom málo?

Dneska nám řidiči v obcích jezdí osmdesát i víc, tak tam dáme padesátku a oni budou jezdit těch šedesát, a to my chceme!

Nejsem si jist, zda rozumím dobře...
santiago, 1.12.2009 9:57

Nejsem si jist, zda rozumím dobře.
Máte třeba na mysli situaci, kdy je majitel pozemku odsouzen proto, že na vrata umístil ceduli „Pozor, zlý pes“? A ve zdůvodnění rozsudku je uvedeno, že majitel věděl o nebezpečí, které jeho pes představuje pro zloděje? A tedy nejenže je souzen za trestný čin ublížení na zdraví s trvalými následky, ale jeho čin je kvalifikován jako úmyslný, nikoli nedbalostní?

Odp: Nejsem si jist, zda rozumím dobře...
tlapka, 1.12.2009 10:15

To je zajímavý příklad. Ale myslím že tabulky zní jinak třeba „tady hlídá pes“ pozor na psa a tak. Pak se to stát nemůže.

Odp2: Nejsem si jist, zda rozumím dobře...
santiago, 1.12.2009 15:22

Ano, „Tady hlídá pes“ je prý důsledek tohoto případu.

To „Pozor na psa“ je už složitější. Ke své obhajobě byste leda mohla uvést, že jste tím zloděje žádala, aby vám psa nezašlápl. Ale to by Vám v případě rottweilera soud sotva uvěřil. Soudci u nás nejsou žádní idyoti.

Odp3: Nejsem si jist, zda rozumím dobře...
tlapka, 2.12.2009 11:49

Nooo .... v případě sebeobrany nebo vlastního majetku jsou asi moc chitří a jinak je to problém.

Odp4: Nejsem si jist, zda rozumím dobře...
Juras, 3.12.2009 0:54
Odp3: Nejsem si jist, zda rozumím dobře...
Pavel od vody, 8.12.2009 14:31

Viděl jsem ceduli „Pozor hodný pes, ale páníček má nervy v pr..li“. Ta je dostatečně výmluvná. ;-)

Odp4: Nejsem si jist, zda rozumím dobře...
zvoník, 8.12.2009 19:54

V tom případě je ovšem nejlepší: ,,Páníček je v pr..li a pes je velmi hodný. Pojďte dál."

Odp5: Nejsem si jist, zda rozumím dobře...
tlapka, 9.12.2009 11:22

Nápis: Pozor, hodný pes a zuřivý pán.

Odp3: Nejsem si jist, zda rozumím dobře...
zvoník, 8.12.2009 19:44

Soudci nejsou idyoti, pokud jde o určitonu možnost kličky v zákonu. Jinak jsou úplný ydioťy.

Odp4: Nejsem si jist, zda rozumím dobře...
ivan, 8.12.2009 22:04

Santa už dlouhodobě do svých příspěvků v poslední větě, nebo slově vkládá úmyslnou chybu. Je to jeho signum-podpis.

Odp4: Nejsem si jist, zda rozumím dobře...
tlapka, 9.12.2009 11:23

Nemyslím, když je to v jejich prospěch jsou pak daleko menší ydyoti.

Odp: Nejsem si jist, zda rozumím dobře...
Vlastimil Čech, 1.12.2009 13:05

Stejnou logikou by třeba odsoudit i instalátora cedulky, „Pozor, padá omítka“ či dopravní značky A18...čili věděl o nebezpečí, ale úmyslně nebezpečí neodstranil...(ano, někdy nemohl odstranit, ale někdy mohl) tedy trestat a trestat ;-), že?
Myslím, že se jedná o ten příslovečný poťouchlý a škodolibý VÝKLAD PRÁVA... V tom se školí tzv„právníci“...

Odp: Nejsem si jist, zda rozumím dobře...
zvoník, 2.12.2009 16:10

Pro úplně tupé bych navrhl ceduli:
,,POZOR! Tento soukromý pozemek za plotem hlídá pes, který je od přírody zlý na cizí lidi, aby bez souhlasu majitele tito lidé nevnikali na pozemek za plotem za účelem krádeže. Pro jiný účel je u branky zvonek, kterým uvedete psa v činnost současně s hlasitým voláním jakýchkoli slov." Případně bych ceduli doplnil fotkou velikosti psa s měřítkem + s vlastní webovou adresou mého hlídacího psa s detailními fotografiemi mordy toho mého psa.
To by mělo být jasné i tupému soudci... Výmluva, že někdo nemusí umět číst, myslím dnes už neuspěje.

Odp2: Nejsem si jist, zda rozumím dobře...
santiago, 2.12.2009 16:52

Ale na tom přece nesejde, jestli umí nebo neumí číst.

V daném případě se tím soud ani nezabýval. Pouze z toho, co majitel psa veřejně písemně deklaroval dovodil, že ten věděl o tom, že pes je nebezpečný. Přesto psa trvale neuvazoval, a vzhledem k výhružným nápisům prokazatelně s úmyslem ublížit případnému zloději na zdraví.

A co se týče úspěšnosti výmluv, snad Vy sám jste tu někde popisoval, že k obhajobě proti obvinění z výroby a držení drog ve větším než malém množství postačí opakovat slovo „Nérosumněla!“.

Každý režim, má svoje originální...
., 1.12.2009 10:47

Každý režim, má svoje originální „právo“, aby mohl ovládat většinu národa tak, aby to bylo výhodné pro vládce státu. Nic jiného tzv. „právo“ za úkol nemá. A aby bylo účinně vynutitelné, tak k tomu má „asistenty“ v podobě policie, médií, vojska, žalářů a bonzující galérky. Samozřejmě že je za svou „státulibou“ činnost bohatě odměňováno finančními prostředky ze státních zdrojů.

Odp: Každý režim, má svoje originální...
tlapka, 2.12.2009 11:50

To je pravda - však je stát platí.

Odp2: Každý režim, má svoje originální...
zvoník, 2.12.2009 16:32

A z čího, že to platí, Tlapko?
Běžným funkčním právem je, že lidé platí daně státu, aby stát prostředky použil a jednal s vybranými penězi právě proti lidem, čímž jim sice působí nepříjemnosti a ztěžuje život, ale politicky je následně důrazně přesvědčuje, že ten právní teror z jeho strany velmi nutně potřebují pro celkový údajný pořádek ve státě. A lidé ve svém idiotismu toto vysvětlení berou jako právně platné. A tím vzniklo nové právo jako by se narodilo debilní miminko, které za nic nemůže.

Odp3: Každý režim, má svoje originální...
tlapka, 2.12.2009 17:13

Taky pravda. Co s tím dělat?

Odp: Každý režim, má svoje originální...
zvoník, 2.12.2009 16:22

Tečkočárko,
bonzující galérku dnešní svobodný stát už přece nepotřebuje. Má svůj kamerový systém, který se stále expanzně rozrůstá a je mnohde montován i na veřejných toaletách, jestli neposereš mísu a nepoužiješ štětku... A to i v druhém slova smyslu. :-) Stává se z nás policejní stát. STB by se mohlo učit od BISky.

Odp2: Každý režim, má svoje originální...
tlapka, 9.12.2009 11:25

Ještě bych chtěla vidět toho, kdo ty kamery sleduje. Beztoho při tom spí nebo čte.

Odp3: Každý režim, má svoje originální...
zvoník, 10.12.2009 5:06

To nikdo přímo akčně nesleduje. To se ukládá do paměti, a když je potřeba, tak se v tom hledá za účelem, jestli by z činnosti sledovaných lidí s obrazovými důkazy provozovatel nemohl něco vyzískat na těch lidech. Je to něco jako šmírování s podezřením z přestupku zároveň a možná i souvislosti s jinými událostmi z jiných kamer. Obvykle má paměť 3 - několikadenní smyčku, která se kvůli místu po čase automaticky maže, případně její vybarané části se znovu ukládají na jinou paměť.
Kupříkladu mám-li uvést banalitu, tak třeba na zastávkách MHD je zakázáno kouřit. Jestli ovšem vlivem kamer najdou jednoho a tohotéž člověka jak to na různých místech soustavně porušuje, tak se pak na něj doslova buzerantsky soustředí a nechají ho zaplatit pokutu nikoli jen za jeden přestupek, ale i za všechny přestupky dosud zaznamenané kamerou. Někde už mají zavedeny kamery i na veřejných toaletách, jestli jim lidé nepokálej záchody a správně používají štětky nebo jestli tam dokonce nefetujou.
Tlapko, zde jsem uvedl jen banality. Samozřejmě se víc všichni věnují jiné závažnější trestné činnosti, kde záznam z kamery použijí jako důkaz.
Stalo se mně ve městě, že jsem jel rovně po hlavní silnici, kde na pravé straně ulice byla podélně zaparkována řada osobních aut i v místě odbočky doleva na vedlejší ulici. Mladá emancipovaná žena z té řady zaparkovaných aut vyjela bez ukazatele směru a já to jen tak tak ubrzdil, nicméně jsem ji ťuknul do dveří jejího nového auta. Přijela Policie a fiflena začala okamžitě lhát, že jela přede mnou a já jí předjížděl zleva a nevšiml jsem si, že chce odbočit doleva do té ulice. Policajt mi na mé tvrzení, že byla zaparkovaná a vyjížděla ze zaparkované řady řekl, že ona má novější vůz a on musí uznat její tvrzení kvůli pojištění a já dostal pokutu za přestupek. Ještě ten hodný příslušník doplnil, že kdyby tady byl kamerový systém, bylo by to jednodušší a pak by možná uznal moji pravdu.
Takže vidíš, zneužít se dá šmírováním všeho stejně jako to mnohde chybí.

ZKUŠENOST CÍRKVÍ
Senior, 1.12.2009 11:39

Právní normy jsou příliš komplikované. Měli bychom se asi častěji vracet ke zkušenostem církví. Ty, podle mne, dobře popsal autor podnětu http://podnety.cz/podnet-cislo-20041213020908 .

Odp: ZKUŠENOST CÍRKVÍ
tlapka, 2.12.2009 11:51

S církvemi bych si já osobně nezačínala, ještě by uzákonili chození do kostela.

Odp2: ZKUŠENOST CÍRKVÍ
Alfons, 2.12.2009 14:01

Jo to byla za strých časů mládež přepasírovaná přes tmářská kostelní pracoviště, kde do nich bušil kněz z kazatelny. Byli tak vyděšení a nesvobodní, že ani nelámali vysazené stromky, nerozbíjeli všechno co uviděli a neokrádali staré lidi atd. Tlapko, až tě nějaký takový debilek sejme, můžeš se za něho jít do kostele pomodlit. Pán Bůh tě žehnej po kebuli tvrdou svobodnou ateisticku pěstí.

Odp3: ZKUŠENOST CÍRKVÍ
Juras, 2.12.2009 14:13

:-) Alfons, Ty seš tak veselej člověk :-)

Taky ti přidám jeden, co mi přišel mjlem:

Přijedou maníci s hovnocucem a jako normálně musejí odčerpat septik. Jenže po chvíli se z mašiny ozve rachtání a pak ticho. Obhlížejí auto a zjistí, že to je OK, ale ucpala se hadice, vytáhnout nejde, takže jeden prostě musí dolů, tak jde ten, co tomu víc rozumí - padesátiletý zkušený hovnocucář. Plácne tam sebou v trenkách, ponoří se, za chvíli se vynoří, vyplivne sračky a říká tomu druhému: „Mladej, podej mi hasák“, dostane ho, ponoří se, vynoří se, vyplivne sračky a chce kladivo. Zase ho dostane vynoří se, vyplivne sračky a chce šroubovák. Zase se ponoří, vynoří, vyplivne sračky, vysápe se ven, spustí mašinu a jede to dál. Pak s jistou hrdostí v hlase povídá: „Vidíš to, mladej, dobře se uč, nebo budeš celej život jen podávat nářadí!“

Odp4: ZKUŠENOST CÍRKVÍ
Alfons, 2.12.2009 14:30

I lidé naplno zasažení církevním tmářstvím můžou být veselí. ;-)

Odp4: ZKUŠENOST CÍRKVÍ
zvoník, 2.12.2009 19:43

Jurasi,
to bylo moc dobrý! Tys to uvedl jako vtip, ale to je přímo ze života... Trochu to přepracuji pro obor polygrafický a vyvěsím u nás v tiskárně.
Nějak mi splývá Tvoje osoba s Ivanovou, takže teď nevím kdo z vás v nějakém příspěvku posadil naši tiskárnu do blízkosti Malešického obchvatu. Pravda. Tam je bývalá Svoboda graf. závody, a tam jsem se vyučil. Naše soukromá tiskárna je víc a víc severovýchodně. Bylo to před pár lety s.r.o. A teď je to a.s. Dva třetinoví (tedy oba dva měli svoji vlastní třetinu!)majitelé byli vyštváni jedním třetinovým totalitním, kde byli vyplaceni a ve smlouvě bylo, že nesmějí podnikat v oboru. To by jeden zíral, co se děje! Komouš - hadr!

Odp3: ZKUŠENOST CÍRKVÍ
tlapka, 2.12.2009 17:14

Takovej debilek by na mě do smrti nezapomněl, jak bych ho zřídila já.

Odp4: ZKUŠENOST CÍRKVÍ
zvoník, 2.12.2009 20:31

Tlapko,
Ty píšeš, jako když se do prsou bije gorilí samec?! Je vidět, žes ještě nezažila útok, kdy jde člověku skutečně o holý život a Ty útočníka nesmíš svým protiútokem zabít. Nepřál bych Ti to..., to mi teda věř...

Odp5: ZKUŠENOST CÍRKVÍ
tlapka, 8.12.2009 10:25

Jak to můžeš vědět, že na mě nikdo neútočil? Teda pravda o holý život jsem nebojovala často, ale stává se mi to. Třeba jeden píchl mě do krku, ale jenom tužkou, jeden mě škrtil, jeden mě shodil na zem, mám takové zkušenosti, pracuji s nebezpečnými lidmi.

Odp6: ZKUŠENOST CÍRKVÍ
., 8.12.2009 10:37

No Tlapko, možná, že ses těm lidem zdála nebezpečná Ty :-), a oni měli při tom útočení dojem, že se brání :-). Mnohokrát tu bylo řečeno, že všechno záleží na úhlu pohledu :-).

Odp7: ZKUŠENOST CÍRKVÍ
iva, 8.12.2009 10:40

Já to zas úplně vidím. Svět je zvrácený

Odp7: ZKUŠENOST CÍRKVÍ
tlapka, 9.12.2009 11:28

Myslím že máš pravdu, kolikrát jsem se jim vnucovala ale jenom že jsem musela v rámci těžce zasloužené mzdy. Při napadení na ulici nebo ve vlaku stačili utéct bez dalšího útoku :-)

Odp8: ZKUŠENOST CÍRKVÍ
., 9.12.2009 12:25

Tlapko, buď opatrná! Lidé jsou nevyzpytatelní ! Musí se s nimi zacházet jako s divými zvířaty. Ale je také pravdou, že pokud si člověk opatrně a pomalu získá důvěru a přízeň divokého zvířete, tak je mu to zvíře pak do konce života věrné, chrání ho a neopustí ho.

Odp9: ZKUŠENOST CÍRKVÍ
tlapka, 15.12.2009 8:16

Bohužel, u lidí to není jak u zvířat, tam platí že dobré skutky jsou potrestány skoro vždy.

Tak těžko říct...pro někoho je právo...
Bára Š., 1.12.2009 11:57

Tak těžko říct...pro někoho je právo stabilní, pro někoho nestabilní...pokud naše právo srovnám se zeměmi na východ (či JA, Afrika), pak jsme na tom rozhodně lépe..pokud se západem (ale jak kdy), tak jsme na tom hůře. Máme se co učit, to je nepopiratelné.

Můj názor, ryze osobní, je ten, že naše právo je stabilní až moc. Spousta věcí by potřebovala změnit, i ústava a listina mají mezery. Ale pochybuji, že by nastal čas, kdy by někdo měl 3/5 ve sněmovně. A pokud ne, bude to vždycky kompromis a smlouvání a kupčení. Tedy pokud k ústavě nepustí odborníky a nenechají ji jako v jiných státech schválit v referendu.

Odp: Tak těžko říct...pro někoho je právo...
Bára Š., 1.12.2009 11:59

Jinak tedy není to tak, že bych nepodporovala pluralitu názorů...ALE někdy je toho moc. Například naše nejlepší ústava z r.1920 byla uděláná úzkou skupinou odborníků a byla světově uznávaná.

Odp2: Tak těžko říct...pro někoho je právo...
ivan, 1.12.2009 12:40

Úzká skupina odborníků pověřena úkolem je oligarchistický princip, kde zájem celku je i zájmem členů oné skupiny. Zdá se, že princip ,,víc hlav víc ví, u zelí to neplatí, ;-) neposkytuje nejlevnější, nejkratší, nejpřímější cestu do neznáma k nejasnému cíli s rozmazanýma konturama správnosti kurzu.

Odp3: Tak těžko říct...pro někoho je právo...
Vlastimil Čech, 1.12.2009 13:09

Souhlasím... zvláště oceňuji tehdejší zákony „cikánské“...tedy o Cikánech...
---------------------------------------
Jinak ovšem vidím zádrhel v tom, kdo by vybíral a včas odvolával ty rady prefíkaných oligarchů...

Odp4: Tak těžko říct...pro někoho je právo...
Juras, 1.12.2009 13:26

Myslíš dva zlaté za hlavu? To patří spíš do jiné diskuse ;-)

Odp5: Tak těžko říct...pro někoho je právo...
Bára Š., 1.12.2009 13:30
Odp6: Tak těžko říct...pro někoho je právo...
Juras, 1.12.2009 13:32

To jste se neučili? Máte nějakou historii práva?

Odp7: Tak těžko říct...pro někoho je právo...
Bára Š., 1.12.2009 13:44

Jo..dělám z ní v únoru státnice...ale nevím, o čem je řeč :-) Možná je to i tím, že ty státnice jsou až v únoru..?:-D Nevím

Odp8: Tak těžko říct...pro někoho je právo...
Juras, 1.12.2009 13:49

Já jsem to zkoušel jdnou hledat na netu - rok 1203 a vydání proticikánského dekretu, atd... nenašel jsem nic. Ale zajímalo by mě, jestli je ta písnička pravdivá. Věřím ale tomu, že nějaká proticikánská opatření byla. Vem si jenom Ladova Mikeše - kapitola s názvem „Mikeš ukraden“ svědčí o tom, že našíi předkové strašili cikánama děti.

Odp9: Tak těžko říct...pro někoho je právo...
Bára Š., 1.12.2009 14:12

Já teď nemůžu, doma to zkusím....ten rok měl být 1903?
A jakou to má souvislost s tou ústavou?:-))

Odp10: Tak těžko říct...pro někoho je právo...
Juras, 1.12.2009 14:55

Tam zpívají rok dvanactistý třetí.
S jakou ústavou?

Odp10: Tak těžko říct...pro někoho je právo...
Vlastimil Čech, 1.12.2009 16:18

O těch Cikánech jsem měl na mysli tohle: vzathuje se to k dobrým zákonům naší 1. republiky, které vymysleli moudří lidé, které vzpomíná pan Ivan... To 13.století sem připletl někdo jiný...
http://www.konikovo.com/archive/xmix/ucebnice-patraci-techniky.pdf
v originále
http://www.ahasweb.cz/dokumenty/ucebnice_policejni_patraci_taktiky.pdf

Odp11: Tak těžko říct...pro někoho je právo...
Bára Š., 1.12.2009 22:49

Jsem neříkala, že byly všechny zákony tak super, nicméně ústava byla úžasná. Jo ono to je na Ivana? To jsem si nevšimla, že něco takového psal.

Odp12: Tak těžko říct...pro někoho je právo...
ivan, 1.12.2009 23:07

Psal jsem o efektivní spolupráci skupiny lidí nerušenou mocenskýma přetahovačkama.

Odp8: Tak těžko říct...pro někoho je právo...
Juras, 1.12.2009 13:50

Pustila sis tu písničku? Nemají vystavenou celou, ale v té minutě je to nejpodstatnější :-)

Odp5: Tak těžko říct...pro někoho je právo...
Juras, 1.12.2009 13:30

Ukázka historické písničky: Dva zlaté za cikána.
Kapela Lucrezia Borgia

Odp2: Tak těžko říct...pro někoho je právo...
ivana Kozárová, 8.12.2009 0:11

Mám doma . Děda byl četník za Protektorátu.:-)

Dnes je demokratické tržní právo.
Alfons, 1.12.2009 16:26

V této době objevili policajti velkou pěstírnu marjánky. Bylo ji tam za miliony. Pěstovali to Vietnamci, ale ty soud osvobodil protože řekli že „my nevědět, my nerozumět na co to být“ a šli s úsměvem domů. ! „To se hodit,ne?“

Odp: Dnes je demokratické tržní právo.
tlapka, 2.12.2009 11:57

Aspoň nehulákají a nerozbydlují ghetta. Marjánu pěstuje kde kdo a už to ani nemá být trestné.

Sednout nahulenej do auta je také...
Alfons, 2.12.2009 14:32

Sednout nahulenej do auta je také kabaret. Taková volná, povznesená jízda, plná legrace. Tlapka-neTlapka, furt se jede.

Odp: Sednout nahulenej do auta je také...
tlapka, 2.12.2009 17:16

Stejně všichni jezdí opilé bez řidičáku, dnes to zrovna bylo v novinách.

Odp: Sednout nahulenej do auta je také...
zvoník, 2.12.2009 20:39

Zapomněl jsi ještě napsat, že je potřeba spustit také štěrače, jinak feťák neuvidí přes krev na cestu a mohl by v rozchechtanosti nabourat.

Tak těžko říct...pro někoho je právo...
Neuvedeno, 2.12.2009 17:51

Dle mého názoru, je to s právem opravdu těžké. Podívejme se na příklad na staré právo, tedy přímo na boží přikázání „nezabiješ“.
U civilního soudu se to bere striktně a celkem poctivě. Jenže oni mrtví jsou hlavně ve válkách a válečných soubojích. Tam už se to bere jako, že kdybych nezabil já jeho, zabil by on mě. Už se ani nepočítá, kolik která strana koho zabila. Nebo jste se někde dočetli, kolik lidí zabili naše vojenské mise. Řekl bych, že je to tajný údaj.
To si můžeme hrát stále na právní stát jak chceme, když se o takových věcech nemůže dozvědět ani veřejnost, tak nemá cenu polemizovat o tom, co bylo dřív jestli stepice nebo vejice, nebo také co je správnější, jestli ústava stanovená Sněmovnou, nebo ústava vypracovaná nezávislými odborníky z oboru práva. Z jedné strany se někdo rozhořčuje, jak bylo zacházeno se studenty v roce 1989 o 17 listopadu a z druhé strany nevíme vůbec nic o tom, jak to chodí v Avganistánu a Iráku. Zprávy odtud jsou na úrovni zpráv z doby socializmu o válce v Kambodži.
Právo je jen jedno a nedělitelné. Bez dostatečných informací občan si nemůže udělat úsudek o tom v jakém státu vlastně žije. Právo je jen celkové. Dnes máme u nás techniku kamer na každém rohu a přitom z Iráku a Afganistánu neexistuje jediný hodnotný film, který by ukázal na stav věcí.

Odp: Tak těžko říct...pro někoho je právo...
zvoník, 2.12.2009 20:52

Kamery na rozích jsou na BIS-šmírování vlastních občanů (dříve v mnohem menším rozsahu STB-šmírování) přes internet (dříve po drátech a kabelech) a následnou totalitní buzeraci a šikanování vlastních občanů. Ale protože máme tu techniku a zákony díky západu vyspělejší, tak všichni tomu pokroku fandíme a podstata svobody a demokracie nám uniká.

Odp2: Tak těžko říct...pro někoho je právo...
tlapka, 7.12.2009 10:37

Šmírovat mě může kdo chce, horší kdyby mě mohl připravit o peníze.

Odp3: Tak těžko říct...pro někoho je právo...
santiago, 7.12.2009 18:21

Když se spokojí jen s penězi, je to lepší.
Díky záznamům z kamery může získat moc Tě připravit o partnera, o práci, o existenci.

Odp4: Tak těžko říct...pro někoho je právo...
zvoník, 8.12.2009 4:18

Ano. Přesně tento totalitní pocit mám já v dnešní době. Někdo by to mohl nazvat stihomanský komplex, čili něco jako choroba. Je to ale defacto plánované omezení životních svobod někým vybraného člověka, u kterého je předpoklad, že se z jakéhokoli důvodu nebude bránit nebo jeho obrana bude neúčinná, kdy sice jako smíš dost věcí v rámci svobod demokratického státu, ale jseš proto stále šmírován a někde ukládán. Databáze výsledků šmírování se právě ukládá pro období, kdy bude cílový objekt oslaben natolik, že nezvládne zničující útok řídícího aparátu. Čili nejde o pocity Tlapčiny ohledně něčího chtění nějakých peněz, protože to přijde pak samo jako součást útoku celé organizace čili mocenské kliky. Jediné co chybí k dokonalosti je osobní čip v těle.

Odp5: Tak těžko říct...pro někoho je právo...
Pavel od vody, 8.12.2009 14:44

Proto nás přece chtějí ovočkovat. To je nejdřív jakási svinská chřipka, pak se vymyslí dokonalý systém, při kterém nám implantujou čipy, aniž bychom to věděli, natož s tím souhlasili.

Odp4: Tak těžko říct...pro někoho je právo...
tlapka, 8.12.2009 16:13

No to se mi ani nechce věřit.

Odp: Tak těžko říct...pro někoho je právo...
ivana Kozárová, 6.12.2009 18:19

Zprávy nejsou ani zdaleka na úrovni z doby socialismu. Vzpomínám si maně jen třeba na zasvěcené a odborné komentáře Vladimíra Tosky. Kde ty loňské sněhy jsou:-(

Odp2: Tak těžko říct...pro někoho je právo...
tlapka, 7.12.2009 10:38

Na každém pracovišti byly za komunismu donašeči STB kteří pracovali líp než ty slavné kamery.

Odp3: Tak těžko říct...pro někoho je právo...
ivana Kozárová, 7.12.2009 22:45

donašeči donášejí za každého režimu,znala jsem donašeče,který donášel na mě a moji rodinu a když se trochu napil,tak to na sebe vyzvonil. Bylo to skoro dojemné,skoro jsme ho litovali... Dceru dostal snadno na školu a náš syn mohl na gymnázium jen proto,že byl převrat.

Odp4: Tak těžko říct...pro někoho je právo...
Alfons, 8.12.2009 11:48

Zde máme samoobsluhu. Donášíme na sebe sami. Šetříme státu mandatorní výdaje. Samodonašečství je naše hoby.

Odp5: Tak těžko říct...pro někoho je právo...
tlapka, 8.12.2009 12:58

To jste tu záležitost trochu rozmázli do neurčita.

Odp5: Tak těžko říct...pro někoho je právo...
ivana Kozárová, 8.12.2009 18:13

Taky mě to už napadlo:-(

Je libo Oxford za měsíc?
Alfons, 3.12.2009 10:21

http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=654605
Nevím proč studenti na vejškách ztrácejí čas, když jde titul získat legálně za chvilku a v pohodě.

Odp: Je libo Oxford za měsíc?
tlapka, 7.12.2009 10:39

No proč- protože je to baví, ne? Studovat se dá všelijak.

Odp2: Je libo Oxford za měsíc?
Alfons, 8.12.2009 11:45

To jsou studenti masochisti.

Odp3: Je libo Oxford za měsíc?
tlapka, 8.12.2009 12:59

A jak bys nazval ty Nemasochisty?

Odp4: Je libo Oxford za měsíc?
Alfons, 8.12.2009 13:31

Naše rychlooxforďáky-těm to myslí. Proč by se týrali na vejšce 5 let, když to jde zvládnou za chvíli a JISTĚ.

Odp5: Je libo Oxford za měsíc?
tlapka, 8.12.2009 16:15

Taky třeba někoho baví potloukat se hodně let po vejšce. I když pravda peníze to nenese, ale každý na peníze není.

právo
Bambus, 9.12.2009 20:57

právo je široký pojem:

Boží právo

Právo silnějšího

Právo jako definice zločinu

Právo jako prostředek regulace společenských vztahů

právo se obecně dělí na civilní (každý zákon a trest je zapsán v zákoníku), a právo zvykové (soudí se podle předchozích rozsudků).

Právo je nutné definovat ve vztahu „k něčemu“:

Právo jako prostředek ke spravedlnosti

Právo jako prostředek k utiskování opozice

Proto pokud se ptáte „co je právo“, musíte nejprve definovat v jakém vztahu se ptáte. Slovo „právo“ lze definovat až potom co se shodneme, co vlastně chceme (například spravedlnost).

Odp: právo
zvoník, 10.12.2009 5:24

To je velmi zajímavé...
Já mám například potřebu, a tím vlastně zároveň právo, se vykálet teď hned, protože to nelze déle držet, a to je mi např. ve městě, kde nejsou veřejné toalety, upíráno z úplně jiného třeba estetického důvodu. Takže ve výsledku to lze uzavřít tak, že je jistě mnoho práv, která jsou postavena úmyslně proti sobě a jde jen o sílu, kdo si to své vybojuje (např. tím, že se udělá svou potřebu v parku, nad čím se mnohý občan pohoršuje). - Takže v podstatě o nijaké právo nejde. Je to jen prachsprostá rvačka...

Odp2: právo
Juras, 10.12.2009 7:35

Máš třeba právo koupit si kamión a já ti to právo upírám, protože ti na něj nedám peníze? Takže vlastně o žádné právo nejde...

Odp3: právo
tlapka, 10.12.2009 9:20

Záleží jestli má právo na tvoje peníze, třeba jako opatrovník nebo věřitel.

Odp3: právo
zvoník, 10.12.2009 10:10

Špatně Jurasi.
Já mám právo koupit si kamión za svoje a Ty mi moje právo upíráš, protože sis na něj dodatečně zařídil (?) předkupní právo a navíc už dávno s většinou kamiónů jezdíš, takže jseš vysmátý, a mě akorát nase..š.

Odp4: právo
Juras, 11.12.2009 2:11

No, nepochopil. To, že máš na něco právo, neznamená, že musí existovat někdo s povinností ti ho zabezpečit. I když nemůžeš svoje právo prosadit (použít), neznamená to, že by ti ho někdo vzal.

Odp5: právo
Bára Š., 11.12.2009 12:12

dovolím si tě opravit...každému právu odpovídá právní povinnost někoho jiného..jinak nejde o právo, protože chybí možnost ho vynutit-pouze o prázdný pojem

Odp6: právo
Juras, 11.12.2009 12:24

Dobře. Mám právo koupit si nové auto. Nemám ale peníze. Pošli mi prosím peníze nebo mi dej aspoň kontakt na toho člověka, který má povinnost mi je dát.

Odp7: právo
Bára Š., 11.12.2009 16:45

tomu se říká, že máte právo vlastnit (věc) nebo uzavřít kupní smlouvu... povinností ostatních IMHO je nenarušit výkon vlastnického práva případně povinnost ostatních respektovat, že máte způsobilost k právním úkonům...tedy ta povinnost neznamená, že vám někdo musí dát peníze, že ano...

Odp8: právo
Bára Š., 11.12.2009 16:48

tak jak tp říkáte vy by to nebylo právo koupit auto, ale právo vlastnit a ZÍSKAT automobil

Odp9: právo
Juras, 11.12.2009 17:52

Takže nemám právo si koupit auto?

Odp10: právo
Bára Š., 11.12.2009 22:05

Ano, vy (zřejmě) máte právo uzavřít kupní smlouvu a nikdo vám v tom nemá bránit. Ale nemáte právo na obdržení jednoho vozu gratis :-)

Odp11: právo
Juras, 11.12.2009 22:22

Mám právo si koupit auto nebo ne?

Samozřejmě mám. Šlapeš kolem toho jako právník ;-), protože kdybys narovinu řekla, že to právo mám, dostala by ses do konfliktu s příspěvkem, kde říkáš, že každé právo znamená automaticky povinnost ho zabezpečit. Bůhví proč? Je rozdíl, mezi právem explicitně zajištěným zákonem a právem dělat něco, co zákon nezakazuje. Je to tak? Co bys řekla zvoníkovi na právo vykálet se ve městě (jak to celé vzniklo)? A co na jeho přesvědčení, že když má nějakou potřebu, tak to znamená, že na to má i právo?

Odp12: právo
Bára Š., 12.12.2009 14:15

Ano, máš právo koupit si auto. To znamená uzavřít kupní smlouvu (předpokládám tedy třeba, že máš způsobilost). Nikdo ti v tom nesmí bránit, nemůže přijít jen tak poslanec/soudce aříct ti „ne, ty si to auto nekoupíš“ Je to snad pochopitelné, ne? Právo koupit si auto (=uzavřít smlouvu) vykládáš mylně jako právo obdržet auto bez zaplacení, právo na obdržení vozu.

Prostě subjektivní právo, jakékoliv, vyžaduje od druhých povinnost. Ať už „jen“ nerušit výkon práva (právo vlastnit), nebo nějak aktivně přispět (dítě má právo na výživu, rodiče povinnost jej živit)

Právo dělat, co zákon nezakazuje, se nazývá legální licencí. I to ale vyžaduje povinnost - minimálně povinnost státu nezasahovta do činností, které nejsou zakázané a nejsou protiprávní:-)

Problém zvoníka se tohohle vůbec netýká, možná, kdyby mi ukázal n normu, která mu to právo zajišťuje ;-)

Odp13: právo
Juras, 13.12.2009 0:38

Nedocvakne a nedocvakne. Ale aspoň ses trefila ve třetím odstavci - povinnost státu nezasahovat do činnosti, na kterou má někdo právo. To znamená, že stát nesmí zakázat člověku např. skočit padákem, ale nikdo nemá povinnost poskytnout člověku padák a letadlo, které by ho vyneslo nahoru.

Otáčíš to úplně jinam. Řeč byla o povinnosti zajistit, aby člověk mohl své právo provést/uplatnit. Nevykládám mylně právo koupit si auto = dostat ho zadarmo. To tam zase otáčíš Ty. Toto je příklad, na kterém ukazuji, že ačkoliv má člověk právo dělat nějakou věc, nikdo mu není povinen zabezpečit podmínky, aby to mohl provést (pokud na to neexistuje zákon).
Stáčíš řeč na povinnost nemařit něčí právo - to je snad samozřejmost a je to o něčem jiném.

Je to přesně o tom zvoníkovi. Má sice právo vyměšovat, kdy ho napadne a příroda poručí, neexistuje ale nikdo s povinností připravit mu k tomu vhodné podmínky.

Ach jo. Neznám snad nic děsuplnějšího než negramotný právník ;-)

Odp14: právo
Alfons, 13.12.2009 2:10

...připravit mu k tomu vhodné podmínky....zatím asi není uzákoněna povinnost státu zajistit důstojné prostředí pro vyměšování občanů v případě potřeby. Nebo existuje nějaká právnická klička? Neřízené vyměšování je trestné!!!

Odp14: právo
Bára Š., 13.12.2009 14:41

Myslím, že by ses mohl vyhnout urážkám, seděli jsme nad těmi tvými elaboráty tři a bavili se nad nimi - ani jeden jim nerozuměl, ačkoliv práva z nich studuji jen já.

Teď teprve jsem zřejmě pochopila, co chceš říct. Ano, s tím se nedá než souhlasit. Naprosto to ale neodporuje mému tvrzení, že ke každému subjektivnímu právu existuje ekvivalentní právní povinnost.

Odp15: právo
Juras, 13.12.2009 16:04

O jakých urážkách mluvíš?
To, že jste nepochopili můj příspěvek (a zejména Juras, 11.12.2009 2:11, který je potom v těch ostatních dovysvětlován a doprovozen názorným příkladem) znamená, že je chyba buď na má straně nebo na straně vás tří. Jak jsem měl lépe naformulovat příspěvek Juras, 11.12.2009 2:11, abys ho pochopila tak, jak jsem myslel? Rád bych se poučil, abych příště neopakoval stejnou chybu.

Odp16: právo
Bára Š., 13.12.2009 16:32

Tak jako přišlo nám z toho, že když řeknu, že mám právo koupit si auto, tak bych automaticky musela i tvrdit, že ostatní mají povinnost mi na něj dát. Což samozřejmě není pravda a vehementně jsem se to snažila dokazovat.

To o té legální licenci jsme třeba nepochopili vůbec, ale to tak bývá, nemyslím, že jsme automaticky negramotní ;-) Možná kdybychom rovnou pochopili účel té argumentace...

Odp17: právo
Juras, 13.12.2009 16:55

Legální licence je pojem, který většině lidí nic neříká. Člověk prostě má právo něco dělat (např. kupovat věci) a nemá právo dělat jiné věci (brát si věci potají bez dovolení). To s tím autem jsem vymyslel jako příklad absurdity přesvědčení, že když má člověk na něco právo, nemusí existovat nikdo s povinností to zabezpečit. Opakuju, řekni, jak ten příspěvek měl znít líp, aby Ti byl jasnější.

Negramotnost je většinou lidí chápána jako neschopnost číst a psát. Já si myslím, že pod tím termínem je nutno zohlednit ještě schopnost porozumět čtenému textu. Ten, který dokáže přečíst písmenka, i jednotlivá slova, ale nedokáže pochopit smysl přečteného, je podle mne negramotný.
Ano, může se stát, že si někdo někdy něco nepochopí a může to mít nejrůznější důvody, ale když to trvá dlouhé vysvětlování a přitom mám pocit, že jsem to jasně napsal už na začátku, je zhodnocení jasné (až po několika vysvětlováních a se smajlíkem-vtípkem).

Jak měl ten příspěvek znít, abys ho pochopila hned napoprvé? Zkus začít od „zvoník, 10.12.2009 5:24“ a čti si celý obsah diskuse, ať seš v kontextu.

Odp18: právo
Bára Š., 13.12.2009 19:03

Hele, já zvoníkovy komentáře nečtu, možná v tom bude ten problém :-D Na svíci čtu komentáře tak max tří lidí (pokud náhodou někoho jiného, pak je to spíše omyl) - ber jako kompliment, že jsi mezi nimi.

Jako negramotná si ovšem nepřijdu, už jsem dost stará na to, abych znala svoje schopnosti :-)

Původně jsem mluvila pouze o právní povinnosti (jakékoliv, klidně i jen spočívající v nezasahování), nikoliv povinnosti „zabezpečit“ právo-tak jak si to ais myslel ty.

Takže ano, tvůj absurdní příklad by byl vhodný, ale pro člověka, který si myslí, že právní povinností subjektů je komukoliv darovat auto :-) Což já tedy nejsem. Takže to nejen mě připadalo, že prostě nesouhlasíš se základní poučkou teorie práva - tedy že právo = povinnost.

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: právo
ivan, 13.12.2009 20:42

No a já si myslel, že právo je, krom původního významu, neupřetitelná možnost.
Mám právo volit, ale nemám povinnost svého práva využít.

Odp19: právo
Juras, 13.12.2009 21:54

No jo, tak to celé vzniklo jenom proto, že píšeš úplně mimo kontext?

cit.: „Takže ano, tvůj absurdní příklad by byl vhodný, ale pro člověka, který si myslí, že právní povinností subjektů je komukoliv darovat auto :-) Což já tedy nejsem.“.
Takže všechno bylo ok, můj příklad patřil zvoníkovi. Měla by ses nejdřív seznámit s kontextem diskuse, než začneš bezmyšlenkovitě reagovat na nějaký příspěvek.

Odp20: právo
zvoník, 13.12.2009 21:59

Takže to shrňme:
Pokud nebude ve městě veřejná toaleta nebo na její použití nebudu mít dostatek prostředků, musím si sehnat licenci, že sním kálet na veřejnosti, že? Jenže takovou licenci mi pochopitelně nikdo nedá. Čili mi bere biologické právo vyměšovaní, což je proti přírodě. Čili lidsky řečeno je mi zakázáno srát...
Někde jsem četl, že král Ludvík (myslím XIV.), když nechal postavit svůj vlastní společenský palác (jistě ti vzdělanější si vzpomenou na jeho jméno), tak ten měl jednu zvláštnost: palác byl bez toalet, a tak všechny návštěvy ,,dělaly" pod sebe i při tanci a proto král měl pro tyto případy speciální uklízeče lidských extrememtů. On zemřel právě na následky toho, že uklouzl po takovém jednom a způsobil si otevřenou zlomeninu nohy, kam pak následně dostal sněť. A v té době to bylo smrtelné. - To byla jen taková malá poznámka, že tenkrát i v královských kruzích se tolerovala biologická potřeba lidí. Dnes se to zakazuje, i když lékařská péče je na mnohem vyšší úrovni.

Odp20: právo
Bára Š., 14.12.2009 0:11

Nevím...myslela jsem, že kontext je „existuje ke každému právo i povinnost“ :-) Alespoň tak vyzněla, řekla bych, moje bezmyšlenkovitá reakce.

Omlouvám se za zmatení :-) Al zvoníka a podobné komunisticko zatrpklé typy zde číst kvůli tomu nehodlám

Odp20: právo
ivana Kozárová, 20.12.2009 14:52

Já si hned představila neupředitelnou síť místo neupiratelného práva... Není ta čeština nádherná řeč? Proč jste se nestal básníkem,máte na to...

Odp21: právo
zvoník, 21.12.2009 15:43

Pro Báru Š.:
Komunistickozatrpklý typ je většinou takový člověk, který právě nenávidí komunisty, protože to plánovitě podělali. Svoji zatrpklost maskuje idealistickou náklonností k novému tržnímu systému pomocí metody - UTRHNI KOLIK MŮŽEŠ. Zde je právě veliký prostor v právní moci! Moje upřímné přání je, aby mezi námi bylo takových lidí co nejméně. Proto bych si osobně nikdy nepřál, aby Bára Š. patřila mezi ně, a právě proto se bohužel k některým věcem staví tak, jak se staví... Podobně nafoukle se k problémům staví pravé ruské matróny, kdy se otočí zadkem k diskutujícímu, udělají pfff, a někdy si dokonce i u...nou.

Odp12: právo
zvoník, 13.12.2009 21:30

Jurasi,
vykálet se, tak na to má každý biologické právo, aby mu nepraskly střeva. Když není kde kvůli estétům, nemůže mě nikdo pokutovat za to, že jsem to udělal na náměstí. S močením je to to úplně samé. Kdo (městský úřad) to nezajistí příslušnými veřejnými toaletami, ten potlačuje biologická práva člověka. U lidí naprosto bez prostředků je to navíc podmíněno okolností mít peníze, což je problém č. 2 - jejich diskriminace z pozice demokratického státu.

Odp13: právo
Juras, 13.12.2009 21:56

Nevím, co je biologické právo. Já bych řekl, že vykálet se je nevyhnutelná nutnost dobře fungujícího organismu.

Odp13: právo
tlapka, 15.12.2009 9:22

Může tě omluvit tzv „krajní nouze“.

Odp14: právo
zvoník, 15.12.2009 9:50

Definuj Tlapko, co je krajní nouze. Každý takový estetický radil má velkou zásobu nic neřešících rad jako jsou např.: Zastrčit si do řitě špunt, pustit to do spodního prádla, nebo nosit pro jistotu Pampersky. Anebo předem den úplně nežrat.
Přesto lze onu krajní nouzi možná podpořit dokladem o tloušťce a kvalitě střevní stěny, o obvyklém rozložení extrememtu ve střevě, případně informací ze vsunutého čidla tlaku v konečníku. Možná na tyto nápady jednou přijde nějaký úředník příslušné městské části a kontrolní orgán bude tyto informace, při kálení na veřejnosti, vyžadovat. Kdo ví... A třeba ty informace půjdou někam přes mobil a bude je zpracovávat centrální počítač a podle toho bude každému z kreditu odebírána příslušná částka. Už se na to těším!

Odp15: právo
tlapka, 28.12.2009 8:12

Co je „krajní nouze“ se zjistí, až jev nastane.

Odp16: právo
zvoník, 31.12.2009 2:08

Čili ,,krajní nouze„ je blbost. Ale ten námět ,,krajní nouze“ jsi první použila Ty! Takže, až nastane krajní nouze, kdo ji má právo označit za krajní? - To jsi měla definovat...

Odp5: právo
Bára Š., 11.12.2009 12:17

jinak ovšem netuším, o čem se bavíte :-) Ta právní povinnost existovat musí, ale samozřejmě ne každý ji má, to je logické, pokud nejde o „absolutní práva“ typu vlastnického práva, které „působí“ proti všem

Odp5: právo
zvoník, 13.12.2009 21:19

Jurasi,
to že nemůžeš svoje právo prosadit (použít) znamená, že na něj nemáš právo. To je přeci jasný, ne? Tak proč to zamotáváš do práva nesrozumitelnosti o prosazení práva? Nejseš náhodou politik?

Odp6: právo
Juras, 13.12.2009 22:03

Když nemůžeš prosadit svoje právo, tak to právo nemáš? To je zajímavá úvaha. Takže máš např. právo na svobodu pohybu a nějaký policajt tě protizákoně zavře. Tobě se nepodaří utéct, nedokážeš svoje právo prosadit, taks vlastně přišel o právo na svobodu pohybu a nemůžeš proti tomu protestovat.... hmm... Já bych spíš myslel, že ačkoliv máš právo na svobodu pohybu, někdo páchá zločin a tvoje právo porušuje. Ale jak chceš. Klidně Ti zruším právo vlastnit třeba auto. Bude to beztrestné - kde parkuješ?

Odp6: právo
., 13.12.2009 23:17

Zvoníku, já mám na to následující názor:
1) Právo, které si představuje soukromá osoba že má, a které je neuzákoněné = to, co si myslí ten jedinec, že si může beztrestně vzít, vlastnit nebo užívat nebo konat.
2) Právo uzákoněné v určitém státě = to, co je stanoveno zákony a jinými právními předpisy, že lidé tam žijící mohou si vzít, vlastnit, užívat nebo konat.
3) Právo zvykové = liší se od předchozích pouze tím, že není uzákoněné, ale přesto je většinou společnosti už delší dobu (mnoho let) dodržováno a lidé se podle něho řídí.
4) Další „práva“ : pejorativně „právo džungle“; právo „první noci“; „právo vítěze“; právo nemluvit při trestním vyšetřování; právo „presumpce neviny“ tamtéž; právo odmínout; právo na zdravotní péči, právo na důchodové zabezpečení; právo zaměstnance na to, aby zaměstnavatel dodržoval bezpečnostní pracovní podmín ky a zákoník práce; a další práva ....

Odp7: právo
., 13.12.2009 23:49

Ještě je tu významné právo matky odložit anonymně svého novorozence do Baby Boxu. To za „totáče“ :-) nebylo. Tenkrát to žádnou matku ani nenapadlo.

Ale stejně se zamyslete nad tím, proč to ty současné matky dělají ? Ony se nemají dostatečně dobře, aby mohly samy vychovat mimino ? Ona jim ta současná svoboda na výchovu toho mimina nestačí ? Nebo snad potřebují rekvalifikační kurz ?

Odp2: právo
tlapka, 10.12.2009 9:18

Většina abstraktních pojmů má podobné vlastnosti pak se nemůžete divit jaký chaos vzniká. Ani ta řeč není u lidí pořádně vyvinutá a myšlení je rozmazané a smysly nedokonalé. Kolikrát se divím že svítíme, topíme, jezdíme.

Odp3: právo
Juras, 10.12.2009 9:30

A to je na jednu stranu dobře. Kdyby neexistovala nedorozumění a dvojsmysly, bylo by na světě smutněji.
Vybavil se mi kreslený vtip, kde jsou namalovány dvoje dveře s nápisy: plavčík, topič.

Odp4: právo
tlapka, 10.12.2009 11:34

Myslím že je to dobře, mám ráda dvojmysly a vtipy z toho pocházející, jen je s podivem že i tak civilizace jaksi v základě funguje. I když mnozí by chtěli víc.

Odp4: právo
zvoník, 10.12.2009 11:52

Jasně. TOPIČ.
Na to znám pěkný příklad:
Jak se řekne slovensky manželka kotelníka?
CHOŤ TOPIČE.
Vono je to teda správně jinak, ale aspoň se tomu určitá skupina lidí zasměje...

Odp3: právo
zvoník, 10.12.2009 11:45

Svítit, topit a jezdit nemusíme. Ale žít bychom mohli... K tomu potřebujeme samozřejmě také vyměšovat. A v civilizované společnosti nevyměsíš bez toho, abys za to nezaplatila. Platí se i za vodu, odpad a za světlo v té temné komůrce. Pokud toalety nemá někdo v režii, tak jedině, že bys navštívila již zmiňované křovíčko, pokud tam na Tebe nebude zírat nějaké ,,oko" kamerového systému a následně slízneš pokutu. Takže bez peněz máš pouze právo, pokud jseš velmi silná a vyvinutá osoba, aby Ti prasklo tlusté střevo. U slabších osob případně najdeme produkt pouze v kalhotách..., což je přijatelnější, ale hanebnější.
Úsporný systém pamatoval na i ty jen s malou potřebou: doporučuje držet moč až do chvíle, kdy se jde člověk v rámci své hygieny sprchovat a vymočí se při tom, čímž ušetří za vodu po spláchnutí.
Tlapko, to jsem všechno vyčet, já to nedělám!

Odp4: právo
tlapka, 10.12.2009 14:51

Civilizace je zařízená že se stará a ty to zaplatíš- v tom případě když nenajdeš snadnější způsob jak civilizaci využít.

Odp5: právo
Vlastimil Čech, 10.12.2009 22:40

Zaplatíte to, ať se civilisace stará o cokoliv a kohokoliv a zaplatíte dokonce i to, když se civilisace nestará o nic a o nikoho...:-)

Odp6: právo
tlapka, 11.12.2009 13:58

Samože se stará, však máme potrubí a vedení a vysílání sám by si to nikdo nezařídil.

Odp4: právo
Alfons, 12.12.2009 14:39

Legální vyměšování je na kanálovou mříž. Ty jsou leckde a netřeba shánět křovíčko. Specialita jsou ČD kde jsou zrušené zastávky i s WC. Máte potřebu? Na nástupiště nebo odvážnější do kolejiště. Čekám který prodejce přijde a osobními přenosnýni minilatrinami v dámské kabelce. jinak doporučuji lejnotěsné podvlékačky jako mají horolezci, kteří ve velehorách nemůžou sundat mundur, tak to tam pustí, chvíli to hřeje a pak to zaschne. Vytřepe se to až po návratu z tůry.

Odp5: právo
ivan, 12.12.2009 23:30

O horolezcích jsem to neslyšel, ale pan Jakeš popisoval onen úkon při pěší cestě na N pol jako ,,stanovou záležitost jednou za několik dní. Vezměš stan a zbytek necháš na místě.
Plachtaři na rekordních přeletech trvajících hodiny se vybavují lahvema se širokým uzávěrem, prezervativama ale i pemprskama. Z kluzáku si v několika kilometrech opravdu neodskočíš.

Odp6: právo
Alfons, 13.12.2009 2:20

U horolezců běžná praxe. Když visíš někde v Himalájích na špagátě za jednu nohu atp. těžko budeš sundávat trenýrky. A když tak ti umrzne, nebo dokonce přimrzneš ka skále nebo k lanu nebo karabině a musíš počkat na jarní oblevu, která se někde ani nedostaví. Kde je zde nějaký horolezec, nebo jsou zde jen automobilisti, kteří řeší věc u benzinek.

Odp7: právo
ivan, 13.12.2009 8:09

Je to asi dva dny, psal jsem to tady, živil jsem se nějakou dobu průmyslovým lezením, prací ve slanění. Ve vysokohorském lezení málokdy visíš, spíš šlapeš, povětšinou po vlastním jazyku a rukou. Jídlo si neseš nahoru v podobě vlastního tuku, v batohu jenom minimum, na záchod se skoro nechodí , nebo i za dny, tělo povětšinou všechno spálí, berou se sebou spíše tuky, cukry, minerály,vitamíny,sůl, cereálie. Takřka bezodpadová strava. Leze se tak, aby si se nezpotil, ne hovno, ale pot je skutečný nepřítel. Kolikrát se jde i po rovině. Já jsem nikdy nelezl na hory, ty opravdu vysoké,, ale byl jsem v partě kde si polovina kuků vydělávala na lezení s náma právě takto. Alfe, v trvale zmrzlém sněhu se lana nenamočí, a nic k ničemu nepřimrzá,kde jsi to slyšel, jsou spíše pojistkou proti pádu nebo pomůckou. Omrzá je huba od vlastního dechu, ojínělé obočí, vousy a límec bundy, to je potrava pro fotografii. I horolrzci nejraděj benzinky, pokud to jde.

Odp8: právo
tlapka, 18.12.2009 15:36

To je velice nepohodlné, ale velice statečné. Já bych to nevydržela.

Odp5: právo
Vlastimil Čech, 23.12.2009 22:10

Plně legální vyměšování na kanálovou mříž NENÍ... naopak bývá velice nelegální. Na vpust kanalisace je možno postavit třebas mobilní latrinu jen se souhlasem správce kanlisace a v případě, že je součástí kanalisačního systemu „jednotného“... obvykle se však v moderních městech jedná o moderní systemy kanalisace „splaškové“ a samostatnou kanalisaci dešťovou. Právě zmíněná „kanálová mříž“ bývá většinou součástí systému kanalisace dešťové. Chcete-li tedy použít zmíněnou „kanálovou mříž“ k legánímu vypouštění Vašich tělesných (či jiných) odpadů, je nutno získat povolení správce této kanalisace, které by mělo vycházeti především z konstatování, zda příslušná kanálová mříž je součástí kanalisace jednotné, či oddílné- tedy dešťové. V opačném případě by Váš postup byl NELEGÁLNÍ.

PRÁVO JE SÍTO KTERÉ MÁ ODĚLOVAT SPRÁVNÉ...
koubavit, 13.12.2009 4:27

PRÁVO JE SÍTO KTERÉ MÁ ODĚLOVAT SPRÁVNÉ OD CHYBNÉHO PROBLÉMEM ZDE JE ŽE NAŠE SÍTO MÁ MNOHO DĚR A ŠPATNĚ VELIKÁ OKA, PODÍVEJTE SE NA VČELY ZDE KAŽDÝ PRACUJE A VŠICHNI SI JSOU ROVNÍ.

Odp: PRÁVO JE SÍTO KTERÉ MÁ ODĚLOVAT SPRÁVNÉ...
ivan, 13.12.2009 7:04

Koubavite, najdi si něco o životě včel, budeš překvapenej.

Odp: PRÁVO JE SÍTO KTERÉ MÁ ODĚLOVAT SPRÁVNÉ...
Alfons, 13.12.2009 9:42

U lidí to neplatí. Odělení špatného lze zabránit tím že se zaplatí to, že se v sítu udělají větší oka a i to špatné je pak dobré. Na právo u nás zapomeňte. Právo je produkt, který se dá koupit. A kdo má peníze má i právo.

Odp: PRÁVO JE SÍTO KTERÉ MÁ ODĚLOVAT SPRÁVNÉ...
ivana Kozárová, 13.12.2009 14:35

Teda to je blud,že u včel jsou si všichni rovní. Měl byste vědět,pane,že žádná rovnost v přírodě neexistuje. Ani mezi lidmi. To je blbost,kterou si vymysleli lidé,kteří tomu sami nevěřili,neb se podle toho nikdy nikdo nechoval...

Odp2: PRÁVO JE SÍTO KTERÉ MÁ ODĚLOVAT SPRÁVNÉ...
zvoník, 14.12.2009 0:30

Život lidský s životem včel nelze srovnávat. Včela je již svému osudu předurčena výživou, která je daná určitým kódem celého společenství. Svůj osud dokáže včela přijmout a práci nebo danou činnost vykonávat až do své smrti bez odporu a strachu o svou práci. Až se toto podaří člověku bez psychického donucovacího tlaku na své bližní, budeme jako včelky úplně všichni s jednou uctívanou královnou, která bude celý svůj život jenom šukat, nechávat zabíjet samce a rodit plánovaně nové jedince k danému účelu, kteří nebudou klást odpor, protože budou spokojeni se svým osudem.

Odp3: PRÁVO JE SÍTO KTERÉ MÁ ODĚLOVAT SPRÁVNÉ...
ivana Kozárová, 15.12.2009 14:16

Já reagovala jen na tu rovnost. Neopovažovala bych se srovnávat život člověka s životem včely. Jen ta rovnost že neexistuje,to jsem chtěla říct...Život se žije a rovnost není. Proto je život zajímavej;-)

Odp4: PRÁVO JE SÍTO KTERÉ MÁ ODĚLOVAT SPRÁVNÉ...
tlapka, 18.12.2009 13:54

Však včely mají svoji dělbu práce takže nejsou si rovni a vůbec ne trubci. Pokud tvorové žijí ve společenstvích či stádech ba i tlupách, Nikdy si nejsou všichni rovni, to mohou o sobě říct třeba pumy nebo rysi, kteří žijou každý za sebe.

Odp2: PRÁVO JE SÍTO KTERÉ MÁ ODĚLOVAT SPRÁVNÉ...
tlapka, 15.12.2009 9:20

Rovnost si vymysleli politici aby se nechali zvolit.

Odp3: PRÁVO JE SÍTO KTERÉ MÁ ODĚLOVAT SPRÁVNÉ...
Laurus nobilis, 15.12.2009 14:18
Odp3: PRÁVO JE SÍTO KTERÉ MÁ ODĚLOVAT SPRÁVNÉ...
zvoník, 16.12.2009 9:39

A tak dospěli k nerovnosti?

Odp4: PRÁVO JE SÍTO KTERÉ MÁ ODĚLOVAT SPRÁVNÉ...
tlapka, 18.12.2009 13:55

Nerovnost byla už předtím jako norma, třeba v otroci a nevolníci.

Odp21: právo
Neuvedeno, 14.12.2009 22:06

Slečnoˇ, nebo paní Báro Š.
Řekl bych, že jste pana Zvoníka moc nepochopila, když mluvil o tom, že by měl také mít právo na auto. Člověk, který ví jak pracují kamery na našich ulicích zaručeně také ví, že na auto nemá nárok, jedině když si na něj vydělá.
Jenže vidí bohužel, jak to u nás chodí. Na příklad nedávno proběhla v televizi zpráva o tom, že jeden člověk, který má postiženou dceru, si koupil auto v cizině asi za jeden milion korun a měl dostat od sociálního odboru dvacet procent z ceny auta, tedy dvěstě tisíc korun. Protože si auto koupil v cizině, tak těchto dvacet procent mu nebylo vyplaceno, jinak by tuto částku dostal. Nebýt této situace, tak bych ani nevěděl, že takovéto možnosti pro invalidní občany jsou, nebo pro jejich opatrovníky.
Jenže vezměte to prosím z druhé strany. Když někdo má třeba jenom třicet tisíc na koupi auta, tak si koupí toto auto za třicet tisíc a dostane částku od sociálního odboru dvacet procent, tedy částku šest tisíc korun.
Pak musí do nekonečna toto auto opravovat za své bez jakékoli podpory. Suma rozdílu tedy činí dvěstětisíc mínus šest tisíc, tedy stodevadesátčtyři tisíc korun českých. Jeden tedy ze státních peněz dostane o tuto částku víc, než druhý stejně postižený. Jestli jsem se spletl a místo dvaceti procent je o něco míň, tak se omlouvám, ale princip je stejný.
No a řekl bych, že každý se ptá, jak to že máme všichni stejná práva a přitom někteří mají práva rovnější.
Prostě, co je dovoleno pánu, není dovolené kmánu.
Podívejte se na příklad na sazby v právních oborech. Když jsem já žádal nějakou právní práci, tak si právník vyndal sazebník právních činností a vyúčtoval mi to a já musel jen sklapnout podpadky. Když někdo účtuje práce ve stavebnictví, tak je to věc dohody na příklad při projektových službách, ceník sazeb zde nebyl povolen státem.
Když se zvýšily ceny platů soudců, tak se argumentovalo s tím, že se to dělá proto, že soudci nesmí být zkorumpovatelní. Stavaři mají povinnost se školit, právníci nemusí.
Prostě stejná rovnost u občanů v Česku jsou už od základu přímo v právním sektoru pošlapána. Jak pak májí pak šlapat ostatní sektory, když už u soudců a právníků je protekcionismus.
Jak je možné, aby si právníci za svoje úkony nárokovaly procenta z ceny vysouzeného vlastnictví. Copak oni vyráběly na příklad továrnu o které se jednalo. Tohle, kdyby si řekl každý řemeslník a úředník, který na továrně a v ní pracoval, tak by asi na poslední řemeslníky nevyšla vůbec žádná mzda. Když pak mají ještě oficiálně odsouhlasenou sazbu, tak je to jenom proto, že tito právníci jsou členové parlamentu a vlády.
Když jsem četl knihu o vojevůdcích z první světové války, tak se zjistilo, že vlastně ti vojevůdci v podstatě vůbec nic neovlivnili. Většinou to bylo proto, že čistě náhodou se v jejich blízkosti našel jeden schopný člověk, nebo, že čistě náhodou jeden schopný člověk ještě dávno před bitvou vyprácoval vynikající strategii a že ti slavní vojevůdci k tomu přišli jako slepí k houslím. Takže všechny ty práva na zlaté padáky jsou jen monopolní výsady.
Když já mluvím o tom, že je třeba schopné lépe odměńovat, tak si myslím odměňování o desítky procent. Nikoli desetinásobky.

Odp22: právo
zvoník, 15.12.2009 10:27

Děkuji Neuvedenému...,
děkuji! Lépe by to nedokázal nikdo podat. Já to věděl, že celý právní sektor mladých jsou povětšinou dnes šmejdi. Pardon, jsou možná výjimky, ale ještě jsem se s nimi nesetkal. To dokládá i ta fakulta v Plzni a možná i jinde. Já to věděl! Protože s nimi mám i já velmi neblahé zkušenosti, kdy podle jimi citovaného práva jsou z člověka schopni udělat pachatele přestupku, i když se člověk chová zcela normálně podle zákona. Jsou to zmetci, kteří mají právě ty vysoké platy, údajně proto, aby nebyli zkorumpovatelní, ale ve skutečnosti je korumpuje přímou stát tím, že je přeplácí, protože stát je opět totalitní, mocenský, který okrádá vlastní obyvatelstvo, které je už tak dost chudé na místní běžné poměry. - A ještě nás všechny dál zadlužuje schvalováním rozpočtu, aby bylo také (mimo jiné) na korupční platy soudců.
Ale ono je to stejně jedno, protože žádná Bára (ani ta Divá) tady moje příspěvky nečte.
Tímto se připojuji k vánočnímu přání Tečkyčárky a přeji Neuvedenému jen ty nejkrásnější zážitky při oslavách zrození Ježíše Krista a mnoho Božího požehnání do celého nového roku. A také nějaký jen nekrásnější hlas šťastného zvonu zvoněného ještě pouze lidskou silou. Ještě pořád jsou!

A Zvoníku...
., 15.12.2009 23:29

... až budeš lidskou silou zvonit o vánocích, vzpomeň si také na nás, na ty, které považuješ za své přátele.

A věř, že Tví synové tě budou také slyšet . Přeji Ti, aby tomu tak bylo.

Odp23: právo
ivana Kozárová, 20.12.2009 14:48

Zvoníku,dnes na pláních foukal ostrý vítr a omrzly mi ruce v rukavicích.Odřela jsem si běžky o kameny,abych byla rychleji doma. Zvonil mi vítr do uší a vzpomněla jsem si na Vás,jaká je asi teď strašlivá zima ve zvonicích. Ať Vás hřeje srdce zvonů a Vaše srdce ať tluče jako zvon! Přeju Vám Boží požehnání.

Odp24: právo
zvoník, 21.12.2009 16:24

Ivano děkuji!
Teď trochu praxe:
Pro všechny: Znáte zajisté pohádku Dva mrazíci? To jsou ti dva, co zlobili dědečka a on se nenechal.
Ve zvonicích je to podobné. Všude mrzne, jenom v márnici bývá absurdně trochu přívětivěji. Je tam ještě nad nulou, takže skoro jako doma. :-) U zvonů je ale kosa a zmrzlý je i provaz a tedy kouše do rukou. Ruka, vlající na provaze při zvonění v tom mrazu začíná za chvíli dostávat formu pevné protézy. Tak se musí prostřídat s tou druhou. Horší je to, když mám v ruce zvony dva. To holt musím vydržet a někdy doma zjistím, že mám popraskané nehty. Na rukavice jsem si nezvykl, kvůli kontaktu s provazem a zvonem.
Zvony ve velkých mrazech přímo na zvonici znějí hlasem pěkným čistým a plným, a s malinko vyšším tónem než v létě. Jejich hlas se nese mnohem dál, kvůli holým stromům bez listí. V zimě, když poletuje jemný sníh a fouká vítr, dostanou mnohdy zvony krásný hermelínový povrch, který připomíná bílou krajku, která s prvním úderem srdce spadne a ve světle se zajiskří. To je úžasný efekt! Pokud zvoním s větším zvonem, tak se dokonce i příjemně zahřeji, což mi vydrží i později v promrzlém kostele a potom při přání klidu a míru nepodávám lidem svou studenou ruku, což je pro ně velmi překvapivé. Kdo se ze zvědavosti přesto zeptá, tomu odpovím, že je to pozdrav také od zvonu, protože je zvoněn ručně. Schody do věže také vlastně působí jako rozcvička, takže na zvonici v zimě z praktických důvodů jako obraně proti mrazu stoupám až těsně před zvoněním. O to všechno jsou věřící v kostele ochuzeni. Těžko jim o tom ale povídat...
Někdo mi kdysi řekl: V kostele těžko potkáš reálného živého Krista, těžko potkáš i anděla, těžko potkáš dokonce i zvoníka, když to na sebe neprozradí. A když se nezajímáš, nikdo z nich to na sebe neřekne, že tam je. Zvoníka můžeš tušit podle podání ruky při přání pokoje.

Odp25: právo
tlapka, 21.12.2009 17:00

To je zajímavé povídání, dosud mě nenapadlo jak zvonění souvisí s počasím ... zní zvon jinak když třeba prší?

Odp25: právo
ivana Kozárová, 21.12.2009 21:53

Jako dítě jsem trávila zimy v kostele na kůru,kam se lezlo po točitým schodišti. Kmen stromu,o který se při lezení nahoru opíraly ruce,byl vyhlazený,že se leskl. Sestra Jana zpívala čistým sopránem,sestra Drahomíra altově. Paní Kejřová hrála na varhany v rukavicích bez prstů a všem se nám kouřilo od nosu,jaké byly mrazy. Na stropě svatý Jiří bojoval s drakem,kterého zahnal až za brlení pomyslného nebe. Teď už vím,že to nebyl Jiří,ale Michael. Nad oltířním prostorem duha. Kostel sv. Diviše v Chomuticích. Zvoníka tam dělal pan Valtera,co měl nedaleko papírnictví. Kousek vedle byla hospoda u Patků,tam jsem jezdila s dědou,vozil mě na nosiči. Jeho hláška byla,že u každýho kostela čert postavil hospodu. Když se děda vrátil ze zajetí na Piavě,přestal do kostela chodit...

Odp26: právo
ivan, 21.12.2009 22:32

Za tu zimu na kůru mohl určitě chomutickej farář. ;-)
Mechanické hodinky Patek vyráběné ve Švýcarsku jsou doslova uměleckým dílem na které bychom tady asi nikdo neměl. Myslím, že pocházel právě z hořicka, nevíte o souvislosti, nebo to je jenom shoda ve jméně?

Znám,
Pondělíka.........250ccm
Úterník............knihař v Platnéřské
Dr. Středa........žehlení ksichtů
Václav Čtvrtek...Rumcajz
Patek..............hodinář
Sobota.............herec
Neděla.............režie

Odp27: právo
ivana Kozárová, 22.12.2009 15:40

Jo,mohl za to chomutickej! A ten Patka hospodskej měl konkurenci v hospodě U Barušky. Stavení zpustlé,Baruška chatrná stařena s loknami stříbřitě šedými,vykukujícími zpod šátku. Hospoda černá,prokouřená,podlaha prkenná,konzervovaná vyjetým olejem. Ale pivo dobrý. Tu pěnu zvršku půllitru děda sfouknul a zadupal do černý podlahy. jako by to bylo včera... V Hořicích v Podkrkonoší působil klenotník Panchartek,ale o Patkovi tamtéž nic mi známo není....
U nás vše taje,konec ojíněné idyly. Přeju Vám a paní Evě krásné vánoce a Nový rok v oblacích!

Odp27: právo
tlapka, 29.12.2009 11:45

To je zajímavé, že po Úterku se skoro nikdo nejmenuje, nejvíc je Sobot a Nedělí.

Odp22: právo
Bára Š., 15.12.2009 14:00

Upřímně jsem nečetla ani tento příspěvek, ani příspěvek znovíka. Aby však nedošlo k omylu, zjistila jsem, že je adresován mě a tedy ještě jednou napíšu, že na Zvoníka nereaguji a reagovat nehodlám ;-) Reakce patřily Jurasovi.

Pokud je toto další komunistická slátanina, dobře vám tak!:-D

Odp23: právo
iva, 15.12.2009 14:49

Či se doviš?

Odp23: právo
zvoník, 16.12.2009 9:48

Naroubujete-li pana Topolánka na pana Paroubka, vznikne mutant, který může mít názory zdejší Báry Š. Dejme si na to pozor! Šíří se to jako epidemie prasečí chřipky. Sorry...

Odp24: právo
tlapka, 18.12.2009 13:57

Chtělo by to trochu tolerance. ;-)

Odp22: právo
Neuvedeno, 15.12.2009 3:03

Ještě bych doložil.
Za doby feudalismu měl soudní právo jedině šlechtic. Za doby komunistické vlády zase jen komunista. Byly samozřejmě jen vyjimky, ale ty právníci dělali třeba jen rozvodové právo atd. Za doby kapitalismu jsou právnické školy tak drahé, že si je může dovolit vystudovat jen ta skupina těch nejbohatších, která pak striktně obhajuje práva především a jedině těch nejbohatších. To byl ten důvod, proč soudcům u nás zvýšili v parlamentu platy. Museli je zařadit do vrstvy nejbohatších, aby začali obhajovat především ty bohaté. To, že jim zajistí, aby nebyli podplatitelní, to je jen výmluva. Konečně spravedlivý soudce nesmí být podplatitelný a když je podplatitelný tak jen pro svůj charaktér v této profesi nemá co dělat. Takže polemisovat o nějaké podplatitelnosti by se už z důvodů pohledu na soudce vůbec nemělo, když soudí lidi.
Podobné je to s architekty. Ty dělali projekty vždy především pro ty nejbohatší. Takže se jim teď dělá reklama na každém kroku i když se dávno ví, že všechny ty zaoblené stavby jsou velice obtížně proveditelné a strojně velice nákladné a že touto zaoblenou technologií zdražují veškeré staveby.
Prostě jsem chtěl říci, že právo je vždy pro ty kteří vládnou, aby si vše mohli vysoudit ve svůj prospěch.
Také dnes musí být na všech větších úřadech místní architekt, který dbá na stavební urbanismus a estetické prostředí a většinou mu vůbec nevadí, že na toto jejich estetično většina lidí nemá peníze. Postě vše co není estetické zakážou stavět a hotovo. Přece si nebudou zahnojovat tu svoji vysokou životní úroveň.
Takže se Báře Š nedivím, že už nečte články některých lidí, už dostává takový správný punc právníka. Přichází tím o hodně. Především o pochopení v jakém státě žije.
I když samozřejmě, že v něčem má také pravdu. Že totiž někdy to vypadá, že některý diskutující při psaní také pije pivo a je už dost ovíněný. Nebo, že některý nemá logiku. Jenže ono to může být také tak, že ten svůj názor nechce říci, protože má strach ze sankcí. Já mám tu výhodu, že jsem už starý a tak, když už budu za něco potrestán, tak už to nebude tak velká ztráta pro mně, tak chci říci alespoň na stará kolena jak to je.

Odp23: právo
., 15.12.2009 9:00

Neuvedeno, děkuji a přeji Vám klidné vánoce a zdraví a štěstí v novém roce 2010.
Srdečně Vás zdraví
Tečkačárka.

No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
., 15.12.2009 23:17

No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-( polarizuje. Určitá osoba už prohlašuje, že někoho zde nečte a nebude na něho reagovat, protože ho hodnotí jako příslušníka politické strany.
Tak snad abychom dali panu Adminovi avízo, aby od Nového roku udělal Svíce dvě: Samozřejmě, že Svíce č. 1 musí být „pravá“ :-) a svíce č. 2 musí být „levá“ :-). No a pak už bude stačit jenom zakázat tu Svíci č. 2 , aby si svícaři ze Svíce č. 1 mohli svobodně, ale opravdu svobodně zpívat „Ó Velvary, óóó Velvary ...“, a nikdo z bývalé Svíce 2. jim nebude radit ani jim ty ztracené tolary nebude hledat. Jenže stejně se v té „pravé Svíci“ postupem doby opět vykrystalizují existence „ pravější“ a méně „pravé“ a bude nutné opět „selektovat“ :-), takže ani ta nejpravicovatější pravicová Baronnesa klidu nedojde, dokud se jí nezmocní nějaký soudobý Bobligler. :-)

Každý „-ismus“ si na spravedlivého pouze hraje. A jedinci, kteří toto vykřikují do světa, jsou mnohem hloupější, než ti, kteří alespoň mlčí, když už nic rozumného říci neumí.

Odp: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
ivan, 15.12.2009 23:31

No jo, Romantiku, ono se to mlčení ale blbě čte a moc se z něj nedozvíme. Podle těch úsměvů soudím, že máš poslední dobou pozitivní myšlení a stále úsměv. Tak ať ti to vydrží.

Odp2: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
tlapka, 16.12.2009 8:03

Jakákoliv skupina se vždy polarizue, i kdyby byl jem jeden, tak je rozporuplný !!

Odp3: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
., 16.12.2009 20:28

Ano Tlapko. Všelijaká „rouzporuplnost“ :-) se dá překousnout :-). A že sebekritický člověk často se ptá sám sebe, zda správně učinil nebo činí, nebo ne, to je také pravda.

Překousnout a tolerovat však nelze nebetyčnou povýšenost a programovou netolerantnost k druhému člověku ( to se netýká Tebe ani většiny „svícařů“); to totiž byly vždy, a dosud jsou, vlastnosti prospěchářského tyrana, které jsou doživotní :-( .

Odp4: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
tlapka, 18.12.2009 14:00

Ano T-čárko, bohužel prospěchářské tyrany nelze vymýtit ani do budoucna. Je to zákon silnějšího a ten platí v přírodě vždycky, protože to je tak nastaveno a proč to se ptej věřících.

Odp5: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
., 26.12.2009 16:52

Tlapko, a Ty nejsi věřící ? Já stále se pokouším věřit „pohádkám“, protože v nich vítězí dobro. Nebo alespoň by se lidé měli snažit k těm dobrým koncům se přibližovat, nebo alespoň dávat naději, a postupem doby se v těch koncích zlepšovat.

Odp6: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
tlapka, 28.12.2009 8:17

Musím se přiznat, že jsem skutečně nevěřící a to co se týká Bohů i dobrých konců. Samé je mi to divné. Pan farář říkal, že „nemám dar víry“ a tak mi tp vysvětlil. Asi je to nějaký defekt, když všichni věří.

Odp7: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
ivana Kozárová, 28.12.2009 12:21

Tlapko,to máš furt lepší,než moje máma,která po přestěhování do vnitrozemí neuměla česky - byla ze smíšeného manželství - a otčenáš neuměla česky,jen německy. Dar víry jí byl naprd,dostala rákoskou od pana faráře,že to neumí česky....;-)

Odp8: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
ivan, 28.12.2009 12:30

No, to koukám, Ivano, já myslel, že se víra šířila dobrem a láskou a už povícekrát čtu, že rákoskou.

Odp9: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
ivana Kozárová, 29.12.2009 11:38

Je to různé,podle povahy misionáře;-)

Odp10: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
tlapka, 29.12.2009 11:43

Jasně. Metla vyhání děti z pekla.

Odp9: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
zvoník, 31.12.2009 5:18

To si Ivane pleteš pojmy jako obvykle. Nutit někoho naučit se Otčenáš jinou řečí není šíření víry. To je buzerace pomocí rákosky a s vírou v Boha to nemá vůbec nic společného. Že to dělal farář, to dokládá, že si kompenzoval nějaký mindrák, což bývá bohužel dosti běžné.

Odp10: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
tlapka, 31.12.2009 9:36

Nebo měl podezření že to není Otčenáš když tomu nerozuměl.

Odp8: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
tlapka, 29.12.2009 11:42

Mě zase pan místní farář řekl, že jsem Jidáš a zrádce Krista. Otčenáš umím, ale raději bych uměla německy :-)

Odp9: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
ivana Kozárová, 29.12.2009 16:46

Já už jako dítě měla problémy s prvním přijímáním. Nedošlo ani na to první. Nebylo žádný,byla a jsem velmi vzpurná osoba.

Odp9: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
ivan, 29.12.2009 17:48

Nedávno jsem viděl pořad, bohužel ne celý, a tam někdo dokazoval, že v tom byl Jidáš nevině. Co myslíš, co by udělali církve kdyby se prokázala jeho nevina? Myslím, že by si vzala Pravda dovolenou, aby se na to nemusela koukat.

Odp10: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
tlapka, 29.12.2009 17:58

Je zde plno nejasností. Za jedna Jidáš je nevinen. Za druhé Jan Křtitel je vlastně Maří Magdalena a je to Kristova manželka (nebo manžel).

Odp10: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
zvoník, 31.12.2009 2:14

Jasně, že v tom byl Jidáš nevinně. Vždyť to byl poctivý pracovník něco jako je dnes BIS.

Odp11: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
tlapka, 31.12.2009 9:37

Ale BIS je organizace, měl on Jidáš takovou? JInak srovnání kulhá,

Odp10: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
ivana Kozárová, 2.1.2010 11:50

Jidáš byl z apoštolů jedinej intelektuál. To mluví o mnohém. Krásně o něm píše Julius Zeyer v kdysi na gymnáziích povinné četbě Kronika o sv. Brandanu. Je to vnitřně zpracovaná látka ze starých irských a bretoňských bájí,sen,skutečnější než realita. Pravdivě charakterisovanej jidáš na str.82-90....
Ukázka: Po zradě mé,ó jaká prohlubeň se prázdna v duši mojí odkryla! Byl kristus vším,a zbaven všeho,já stál tváří v tvář stím,co mi horší jest než peklo- s vlastním nic!...Když sebevrah já život odhodil co hnusnou věc,tu nebylo to v kajícnosti,já neplakal,když Krista vraždili... Co na něm záleželo mi! Já chtěl jen uniknouti tomu svému nic. Smrt smála se a peklo s chechtotem mě přijalo,neb úžas,zděšení! Své nic a nic a věčně prázdné nic za prahem pozemským já našel zas!
.. konec ukázky. Ale Jidáše zde autor nesoudí... koho to zajímá,ať si to přečte,je to nádherná kniha psaná nádherným jazykem.

Odp11: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
tlapka, 5.1.2010 11:39
Odp6: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
Juras, 28.12.2009 10:26

To není pravda. Například v ptákovi ohnivákovi zvítězil hajzl, který každého podvedl. Slíbí např. králi, že mu dá zlatovlásku a za ni dostane zlatohříváka. Ta se mu ale zalíbila, tak místo ní dal za zlatohříváka nahastrošenou lišku. Liška utekla a pak i ještě použil místo zlatohříváka k ošizení krále, od kterého chtěl ptáka ohniváka. Samozřejmě vyhrál - byl to hlavní hrdina. Jestli tomuhle říkáš, že zvítězilo dobro, tak potěšpánbu.

Některý pohádky jsou fakt dost hnusný.

Odp7: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
., 28.12.2009 10:42

Aha, a co vyprávíš Ty svým dětem ? Ty Tvoje pohádky pro Tvé děti určitě nejsou hnusný, protože podle nich určitě nechceš, aby byly „hnusné“ Tvé děti. Tak povyprávěj nám všem ostatním SVOJE pohádky, jaký mají závěr ?

Já už vím, že dle Tvého názoru všichni ostatní kromě Tebe „lžou“; už si z toho nic nedělám. Vím, že pro prosazení svého, přemršíš každou klasickou pohádku v moderní horor, kde vítězí zlo a hnus. Tak v tom pokračuj, abys zůstal „oblíbený“ a „schopný“ ! :-( Hlavně každého včas seřvi, aby si nestačil ani pípnout. :-(

Odp8: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
Juras, 28.12.2009 10:54

Nechceš to zkusit k věci, prolhanče? :-) Jak se ti líbí pohádka o ptáku ohnivákovi? Je podle tebe hrdina čestný člověk?

Odp9: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
tlapka, 28.12.2009 11:32

Naše pohádky:
Dva nezletilci Jeníček a Mařekna upálili důchodkyni.
Vandal Bajaja zabil vzácné chráněné zvíře.
Růžena Šípková se zase nafetovala do bezvědomí
Tzv. Honza pašoval přes hranice morfin v buchtách
atd.

Odp10: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
ivana Kozárová, 28.12.2009 12:23

Malej ježidědek a malinká hnusná Jaga upálili kotě v mikrovlnce...:-( A vybíraly tržní vstupné padesát korun.

Odp10: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
ivan, 28.12.2009 13:09

Červená karkulka je krvák nad jiné, v romských pohádkách nevítězí dobro, ale ten kdo koho přelstí, nebo šikovně okrade, nakonec v českých taky, jezinky se ke Smolíčkovi vnutily lstí a podvodem. Nebo nebyly zdejší? A odměna Otesánka za sociání péči o něj byla sežrání hodných kůrkodárců.

Odp11: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
Juras, 28.12.2009 13:28

Jezinky a otesánek mi nevadí - to jsou zástupci zlejch a jsou v té pohádce po zásluze potrestáni. Vadí mi, když dětem kazí charakter hlavní hrdina :-)

Nebo Trautenberk. Chudák jemnostpán se ve většině případů stal obětí intrik těch „hodnejch“. Třeba ten díl, kdy Krakonoš měl všechno uklizeno, neměl ve svých horách do čeho íchnout, tak se přestrojil za souseda a šel k Trautenberkovi na návštěvu. A začal provokovat stylem „Ten Krakonoš je ale sviňa, co? Pojď, Trautenberku, domluvíme se na něho“. Když se Trautenberk chytil a začal nadšeně přikyvovat, tak ho Krakonoš - agent provokatér - potrestal.

fuj.

Ale i jiné některé pasáže z pohádek nechápu dodnes - třeba jak jen mohl Jiřík ze Zlatovlásky zabít koně, aby nakrmil krkavčata.

Odp12: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
ivan, 28.12.2009 15:32

Nebo rybář ze Zlaté rybky, otrhanec v chalupě, na krku ženu zlou, se vzdal příležitosti si zlepšit ,,sociální postavení," rybku pustil, zlé ženy se nezbavil a nakonec stejně skončil jako chudý otrhaenc na břehu jezera bez zjednané nápravy.

Nehas co tě nepálí?
Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše?
Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán?

Odp13: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
ivan, 28.12.2009 15:56

Nula od nuly pojde!

Odp13: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
tlapka, 28.12.2009 16:06

Nejvíce mi je líto těch draků- beztoho ty princezny utíkaly za svými milenci a vymlouvaly se na draky.

Odp14: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
., 29.12.2009 0:27

Všem propagátorům zla a zlých hrdinů ve zlých pohádkách posílám věnec z flusanců od Hardyho Potterona. :-( Z toho budou mít radost, protože hnus a flus je pro ně plus. :-( Čussss !

Odp10: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
zvoník, 31.12.2009 10:47

Jasně. Pohádky vám nikomu neseděj... Tak si pište svoje tržní a přiblblý:
,,Šel tunel na procházku a přejely ho povidla, protože svítila Červená Karkulka. Zelená si byla koupit boty, protože měla hlad. Když to zrekapitulujete, vyjde vám autobus a na hlavě budete mít bobr."
Dejte si panáka a zakuřte si trávu a vymyslete si pohádky podobného typu.

Odp11: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
santiago, 31.12.2009 11:26

Tolik trávy, abych napsal tohle, bych nevydejchal:

Pohádku tom, jak jiskra Petr Pánek zachránil pohádkovou planetu před Černou paní a vyslal radiovou výzvu ostatním jiskrám a pionýrům, aby také sestavovali rakety a odlétali s nimi do vesmíru.

Nebo jak tlustý Trautenberk z bezbřehé chamtivosti utlačuje Anče a Kubu a nebýt ombudsmana Krakonoše, zle by se jim vedlo. (Mmchdm chápete podtext, ne? Utlačuje KUBU.)

Nebo jak chudá norská holčička Gunda místo vyučování shromažďuje finanční přípěvky na chudé africké děti. Za vybrané peníze bude v Africe vyvrtána studna, aby děti nebyly při kmenových válkách dehydratované.

To radši:
„Vévodovu hněvu neujdeš. Rozpáře tě od chřtánu až po břichonoží, odsuď až pocuď.“ A dotkl se minstrela v krajině podbřišní a na krku. „Zemřeš a dají tě sežrat husám.„

Jinak myslím, že je skoro jedno, co těm malejm potměšilejm hajzlíkům vyprávíte. Ostatně v ČT dělá dramaturga pohádek od “normalizace" furt ten samej chlápek a sype jak ty první, tak ty druhé, třetí i čtvrté. Je to dobrý žoldák a své řemeslo umí.

Odp12: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
tlapka, 31.12.2009 11:43

A co včera? Kdybys nebyl hlupákem, nestal by ses medvědem.

Odp7: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
ivana Kozárová, 4.1.2010 11:54

Bratři Grimmové mají pěkně hnusně ponuré pohádky. Brrr

Odp2: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
zvoník, 16.12.2009 10:14

Já se přiznám. Já stejně všechno bohužel číst nestíhám, tak to někde vypadá, jako bych mlčel, protože jsem prošvih ,,to zelený„. Můj mobil má displej jen 57 x 44 mm a něco se na tom prdítku holt přehlídne, no... Ze zapšklých ,,anajustů“ jsem myslím už snad vyrostl (krom toho: se těmi úpornými ,,anajusty" právě odlišují mnohé ženy od mužů, že jim to někdy trvá až do důchodu. O tom není přece třeba polemizovat), a vlastní nafoukaností si svou důležitost či nedůležitost také nemusím přece dokazovat. Tak vocode, že? Hlavně že dou písmena... :-)

Odp3: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
., 16.12.2009 20:03

Neboj se Zvoníku, nemlčíš.

Pracuješ, vyděláváš na děti, opatruješ maminku, mluvíš se spolupracovníky a s „babami uklízečkami“ :-), píšeš na Svíci, studuješ knihy a zvoníš. To všechno není mlčení.
Přeji Ti k nadcházejícím svátečním dnům, aby vždy existoval někdo, kdo ti odpoví, a komu budeš moci věřit. (bez ironie).

Odp2: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
., 16.12.2009 19:55

Jasně Ivane, konečně jsi mně ( s Tvým Andělem Strážným z moravské metropole :-) ) ten „pozitivizmus“ vtloukl do hlavy :-). A nakonec je tu možné zadarmo a kamkoliv přilepit tolik smajlíků, kolik se komukoliv zachce, bez ohledu na to, jak se člověku skutečně daří.
A napiš zase něco o kocourovi z kanceláře. Každý z nás máme takového „kocourka v kanceláři, který je vždy v pohodě, v teple a v dobré náladě, schopný přívětivě nás přivítat“ :-).

Odp3: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
tlapka, 18.12.2009 14:02

Lepší než pozitivizmus je neopozitivizmus, ale zrovna si nemohu vzpomenout, co hlásá.

Odp4: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
santiago, 29.12.2009 17:40

Co třeba ... bůh je buď všemohoucí a vševědoucí nebo dobrý a milující. Vyberte si: třetí možnost není.

Mně teda neopozitivizmus připadá nudnej: a to až tolik, že by mohl bejt i pravda. Jenže oni ho pak stejně vyvrátili (jakože třetí cesta je, že úradek boží nejsme s to pochopit, tak co se do toho montovat). Takže teď už skoro sto let nevím, co si myslet. A jestli vůbec něco, když stejně nejsem s to.

Odp5: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
tlapka, 30.12.2009 14:40

Dobře řečeno. Pravdy jsou vždy velice nezáživné, ba i ukrutné. Málokdo se spokojí s tím, že život nemá vznešený smysl a o širší realitě mimo konkretní poznání pochopené našimi minimozky nevíme Zhola nic

Odp6: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
ivana Kozárová, 30.12.2009 15:18

Rozum nás vede kolikrát tam,kam nechceme. Rozum nás často zklame. Pravda je pravdou jen tehdy,je-li spojena s láskou,moudrostí,silou a mocí. Taky s milosrdenstvím a laskavostí. Proto Pravda není předmětem sporu,ale existuje nade vším. Tomáš ze Štítného o tom krásně psal v traktátu Proč se lidé učí.

Odp7: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
santiago, 30.12.2009 15:55

No, to je přesně ono. Právěže takhle se dnes tvrdí (a zřejmě tedy už za TzŠ), že rozum nás často zklame. Já to nechápu.

Neopozitivizmu vyčítají tento jeho princip: pokud jev nesouhlasí s hypotézou, je to chyba hypotézy.

Prý právě naopak je každá hypotéza udržitelná. Navzdory jevu, který by ji zdánlivě vyvracel. Protože naše schopnosti pozorování a jeho interpretace lze vždy zpochybnit. Nesoulad s teorií je proto prý chyba jevu (tedy jevu v podobě, jak neschopně ho pozorujeme nebo vyhodnocujeme).

Já myslím, že pravda nemá s láskou, mocí a tak co do činění. Ale chápu (a je asi dobře), že vy lidi to chcete mít jinak.

Odp8: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
tlapka, 30.12.2009 17:00

Já si to myslím taky, i když druhým jejich názory neberu a čekám až pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.

Odp9: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
., 30.12.2009 23:22

Že by cca šedesát tisíc kusů „ Ňeňoňumí “ bylo tou pravdou a láskou ? To snad není možné ! A také sametově !!! :-(

Odp10: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
santiago, 30.12.2009 23:53

Tak tomuhle - přiznám se - ňeňoňumím.

Odp11: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
., 31.12.2009 0:27

No ,Santiago, napovím Ti:
představ si, že tou „lží a nenávistí“ jsou tmavočervení, a tou „pravdou a láskou“ jsou žlutočerní :-). No ? Už jsi snad „doma“ ? Nejsi ? Nevadí. Počkej, postupně určitě dospěješ a doblinkáš se :-) k logickým závěrům. :-)

Odp12: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
santiago, 31.12.2009 9:43

Aha, tak fotbalu jsem nikdy neholdoval.
Vím jen tolik, že Liberec na Spartu teda nikdy neměl.
(To není rouhání. To není šílenství. TO-JE-SPARTA!)

A na tom řeči o pravdě a lásce nic nezmnění.

Odp13: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
., 2.1.2010 11:34

Ale Santiago, zase jsi vedle. Přece nebyla řeč ani o fotbalu, ani o sešívaných, ani o sportovních stadionech.

Odp12: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
tlapka, 14.1.2010 11:39

V tom případě jsou na tom dobře komunisti a dělnická strana. Která je ta žlutočerná to nevím, to budou nějaké vosy.

Odp9: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
ivana Kozárová, 2.1.2010 11:26

Slogan Vše v jednom je Satanskou pseudofraškou na Pravdu,která je Univerzální,Jediná a Laskavá. Poznáte ji snadno,nikdo ji nechce,všichni se jí budou až do konce šklebit do ksichtu. Já jsem Ty a Ty jsi já,to ví zenoví osvícenci. Vše má jednu podstatu,tou je Kristus,to vědí křesťané.... Jenže každej si chce fungovat pohodlně a zvlášť,svobodu si usurpovat jen pro sebe. Na plné čáře vítězí práva před povinnostmi. Dokonce i práva zločinců. Přednost mají vždy a všude Císařovy nové šaty. Jen ten apendix si ještě chceme nechat odstranit opravdovým chirurgem,- pokud to zakrátko nebude dělat robot. Vzhůru k lepším pseudozítřkům!

Odp10: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
tlapka, 5.1.2010 11:47

Jedna pravda je, že v minulém tisíciletí se zde ještě upalovalo a popravovalo. Další vývoj v Evropě jeví opačný extrém. Třeba je to taková cyklická houpačka, pokud nás nezabijou Arabové.

Odp11: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
zvoník, 5.1.2010 11:59

Arabové nás nezabijou, pokud usoudí, že je jako národ neohrožujem. Když se dá Arabům najevo, že celý národ stojí za svou vládou, která je proamerická a protiarabská, nebudou brát ohledy ani na ten národ, pokud k něčemu dojde. - Tak už to bývá...
Pozn.: Máme i Araby jako zaměstnance. Jsou to muslimové. Docela si rozumíme a vedeme všemožné politické i náboženské debaty.

Odp12: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
ivana Kozárová, 5.1.2010 12:34

Zvoníku,lidé se vždy mezi sebou dohodnou. Ale jakmile nastoupí mašinerie propagandy a války,je po dohodě:-) Zažili jsme v podstatě kmenové války v jugoslavii,bombardování této země v době míru - neuvěřitelné,ale uskutečnitelné v Evropě... Vzpomeńme na války s Turkem,není to zas tak dávno,kdy se rozhodovalo na bojíštích o tom,jaká bude Evropa... Na památku vítězství křesťanů v bitvě - ted´nevím,zda to správně napíšu - u Nándorfehérváru v r. 1456 - Jan Hunyady kontra Mohamed II. - se z nařízení tehdejšího papeže - snad Calixt II - zvoní POLEDNE až do konce časů....... Kosovo bylo taky plné krve z náboženských válek... Nemám patent na rozum,ale tuším,že dřív,než by nás zlikvidovali Arabové,zlikvidujeme se navzájem,každej sám sebe zevnitř:-)

Odp12: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
., 5.1.2010 13:41

Máš bohatý a pestrý život Zvoníku. Toho si važ a dej také něco do placu :-) z těch debat s Araby. Oni měli v historii krásné pohádky, krásné koně, krásné paláce, krásné výtvarné umění z alabastru aj. Jakým jazykem spolu mluvíte ? Mají s sebou v ČR také Arabky ? Modlí se během pracovní doby ? Čtou si korán ? Mají právo volit a koho a kde ? Jsou oblečení do „pouštních hábitů“ :-), nebo nosí běžné evropské šaty ? Chodí do kurzů češtiny ?

Odp13: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
tlapka, 5.1.2010 15:49

Připojuji se k dotazům Tč.

Odp14: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
ivana Kozárová, 6.1.2010 17:07

já taky!

Odp13: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
zvoník, 7.1.2010 10:24

Dobrý. Pro začátek jen naťuknu:
Ať děláme, co děláme, pociťují z naší strany Čechů určitý stupeň rasismu ve všem. Jsou pracovití a velmi učenliví a chápaví narozdíl od většiny Romů. Během dne se několikrát skutečně modlí k Aláhovi. Mají tady své početné rodiny a někteří musí zde v Čechách tajit určité víceženství ve svých rodinách. Zažil jsem zde dokonce, že jednoho na našem pracovišti bez varování zatkla Policie údajně za distribuci drog a důvod poslala na vedení tiskárny. Ovšem druhý den pustila jako omyl a ani se jenmu a vedení poliši neomluvili. On na to řekl, že je klidný a že to není poprvé, že araby každý podezřívá. Je z Tunisu. Všichni umí docela obstojně česky, ale mezi sebou mluví mateřštinou. Umí ale také anglicky. Jejich volební právo neznám. Oblečení jsou jako Evropané. Jejich ženy jsou zahalené. Děti jsem ještě neviděl.

Odp14: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
tlapka, 7.1.2010 10:34

Já znám Araba co si vzal Češku a žijí nyní v ČR. Je jinak moc fajn ale ženy moc neuznává... jako lidi, ani Nebe Aláhovo prý s ženami nepočítá, mluví se o mužích, jaké krásky v nebi dostanou..

Odp14: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
., 7.1.2010 10:36

Zvoníku, díky. Až uvidíš i jejich děti, tak nám o nich můžeš také napsat a nějakou arabskou klasickou pohádku přidat :-). Věřím Ti.
P.S.: Mohli by Tě i pozvat k nim do jejich země na dovolenou, a pak bys nám o tom také mohl povyprávět.

Odp15: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
ivana Kozárová, 7.1.2010 14:10

Dík,zajímavé čtení!

Odp15: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
tlapka, 14.1.2010 11:40

A Co kdyby jim zazvonil Co by bylo pak?

Odp15: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
teddy-, 9.12.2011 14:12

tady máš pohádku a zadara- byli a žili dva rodiče a neměli dětí,jen adoptovali jednu šestnáctiletou malou a polo zdechlou holku na domácí práce aspoň,do osmnácti trochu práce zvládne...ona byla líná jako oni,proto se tak k sobě sešli-a kradla jim jídlo.Byla stále hladovější/taky to bylo zadara/..a jednou ji nevlastní otec Petr chytil s debrecínkou u pusy a proklel ji tak,že se ona z toho šoku ještě dodnes nemůže vzpamatovat....chodí a má hubu pořáde otevřenou tím šokem,a ona,ta šestnáctka je ale vychouškou v domově mládeže a pak za ta léta už přešaltovala jako sestra z nouze do invalidního domova strců a stařen a náhodou se tam objevil její petr,pseudo-otec,ale ona mu to i zapoměla a odpustila a dodnes mu tu debrecínku splácí bramborovou kaší,kterou on k smrti nerad.

Odp4: No vidíte. A už se to tu „krásně“ :-(...
aron-, 9.12.2011 14:06

je s tím práce,co?Než se jeden vymotá z jednoho ega,už má na krku druhé a další a další...kecy a kecy.....meditace zde neříká nikomu nic a já si myslím,že vykecávat se sem chodit lidem nevyplácí už z důvodu,zaplatil jsi?ne?tak nekecej,dneska si musíš zaplatit i nenávist,kterou chceš zasílat jinam.

Jaroslav Kvasnička
Margael, 13.10.2014 18:10

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru