Malé úvahy o problémech kolem nás

Poslední komentáře

Střípky z diskuse

Zajímavé odkazy

Novinky na Svíci.cz

  • 30.11.2007: Nyní jsou nově přidané komentáře od poslední návštěvy zvýrazněny barevně
  • 13.4.2007: Možnost úpravy i zatím neschváleného článku
  • 22.6.2006: Zlepšeno vyhledávání
Proč používat Linux

Komentáře k článku

10.1.2010 17:31

Stav bahna na České Televizi dnes v poledne

Dne 10. lena 2010 v pořadu Otázky Václava Moravce překročil moderátor přijatelnou míru, když zcela neopodstatněně použil slova (cituji): „… neházejte perly sviním …“ navíc v kontextu s volenými zástupci a ústavními činiteli. V daných souvislostech by snad bylo přijatelné použít lidové rčení „jako když hrách na stěnu hází“, ale použití výše uvedeného výrazu není omluvitelné ani s pokusem o dodatečné obhájení jako údajné citace Aisopa. (I zde prokázal pan moderátor své chabé znalosti, protože citát pochází z Evangelia a je přisuzován samotnému Ježíši Kristu.)

Pokud je možné potrestat schopného a oblíbeného moderátora rozhlasového vysílání za slova, která v jeho pořadu pronesl někdo jiný a která tudíž nemohl ovlivnit, jsem zvědav zda je možné potrestat neschopného a neoblíbeného moderátora veřejnoprávního telvizního vysílání za jeho vlastní prohřešek proti slušnému vystupování a chování vůdči representantům státních a krajských úřadů, kteří nic netušíce přijali jeho pozvání jako hosté.

Je smutným faktem, že v našem státě je již dnes bráno za samozřejmé, aby politici veřejně a bez následků pro jejich kariéru předváděli svým voličům vzory nedůstojného chování. Pokud se tato praxe má od nich postupně přenášet do veřejnoprávních médií a posléze i do úřadů a škol, bude se v dohledné době muset přísněji vychovaná menšina uchýlit buďto do ilegality nebo pod ochranu Evropské Unie nebo emigrovat.

Pořad jsme bohužel neviděla, protože...
iva, 11.1.2010 6:38

Pořad jsme bohužel neviděla, protože při jakémkoliv pokusu sledovat polední klání politiků u oběda můj muž odchází od stolu i když někdy je zajímavé tema a Václava Moravce si považuju, že je nestranný a má pádné argumenty. POkud se uchyluje k nějakým urážkám- nevím, kdo z politiků byl ve studiu tak jestli to není nějaký předvolební tah o získání popularity. Nechá se pozurážet ve studiu a získá si sympatie voličů. Jsme zvědava na debatu snad se dozvím, kterých politiků se to týká. PO včerejší návštěvě bývalé kolegyně, která ukízí na krajském úřadu a vyprávěla mi o místních úřednící jaké asi tak mají platy a papírovou robotu bych neurážela politiky, ale celý systém. Paní uklízí za 7tisíc čistého, po úřednicích musí vyzbírat i drobky z klávesnice a ony za 20 tisíc sedí a drobí. Je to samé Phdr Mgr a skutem utek. POlitici jsou aspon veřejně známí a asi nervy nervičky. Nechtěla bych to dělat :-)

Přesně tak - vulgarita obecná ( vulgus...
Mandlový chlebíček, 11.1.2010 13:48

Přesně tak - vulgarita obecná ( vulgus vulgaris) se stává obecně přijímanou normou chování. Takže ta zmínka, že přísněji vychovaní jedinci se možná budou muset uchylovat do ilegality se mi zdá přesná. Například skupina dětí, kouřících a pokřikujících hlouposti cestou ze školy je „normálnější“ než dvojice jejich vrstevníků, kteří si spolu rozumně povídají. Televize a jiná média se chovají podobně: pokřikují a barvitě prezentují neřest, a jakékoliv rozumné téma zlehčí, nebo přímo zesměšní.

Bahno
tlapka, 11.1.2010 15:39

Bahno v televizi odpovídá bahnu vedoucích politických veličin. Zatímco televize má tlačítka, politici je nemají to je ten problém.

Odp: Bahno
ivana Kozárová, 12.1.2010 12:44

Moře vyvrhuje nahoru kdejakou chamraď. To,že se něco nazývá veličinou,celebritou atp. nemusí znamenat,že se jedná o elitu národa. Žel.:-(

Odp2: Bahno
tlapka, 12.1.2010 12:49

Většinou se tam nacpe někdo Všehoschopný.

Poslední věta článku o té ilegalitě a...
zvoník, 11.1.2010 18:42

Poslední věta článku o té ilegalitě a emigraci je právě hodně pravdivá a prorocká. Národ posazený do srdce Evropy má být rozprášen po celé Evropě a jeho místo oficiálně zabere germánská a progermánská rasa kde původní obyvatelé budou určeni jen pro těžkou práci a služby za almužnu spolu s přistěhovalci z východu. Nikdo z politiků to nedokáže odvrátit bez zorganizování násilného odporu postižených obyvatel.
A už vůbec ne probíraní těchto problémů na svíci.

Odp: Poslední věta článku o té ilegalitě a...
tlapka, 12.1.2010 12:50

jak bude vypadat násilný odpor- to se bude střílet ?

Odp: Poslední věta článku o té ilegalitě a...
ivan, 12.1.2010 13:40

Zvoníku, to budou ti politici organizovat násilný odpor obyvatel ? Neumím si představit progermánskou rasu, při vší úctě.

Odp2: Poslední věta článku o té ilegalitě a...
zvoník, 12.1.2010 17:22

Já věřím jedné věci:
Tam, kam nás chtěl dostat Hitler násilím, my Češi vlezeme za čas sami právě pomocí vlastních lidí, ovládaných ze západní Evropy. Nikdo z domácích cizinců odtamtud nás nikdy nemiloval více než nás nemilovali naši bratři z východu právě pro naši polohu. Západní Evropa nás jako Čechy a Moraváky přijímá jen do té doby, když máme co vlastního prodávat. Zadlužení státu bude dál stále stoupat vlivem všech progermánských a proamerických akcí některých vlastních obyvatel, které nejde logicky zastavit, a pak bude provedena exekuce národního majetku na vyrovnání dluhu. Jak to dopadne, je ve hvězdách nebo se to už snad dopředu ví? Konflikt v srdci Evropy je velmi nadějný pro podnikatele ze zámoří, nebo budeme jako národ ekonomicky zničeni. Nechají si to naši ubozí ,,vlastenci" líbit? Co si na tom neumíš, Ivánku, představit? A hlavně: Co s tím jako chceš dělat pomocí svého vlastního podnikání s prkýnkama? Myslíš, že Tě to v lesích nepostihne? Ostatně, kdyby náhodou došlo k nějaké válce a začalo by se všude bořit a umírat, tak to bude pro Tebe přece podnikatelské terno, ne? Když se náhodou nebude pak stavět, bude se alespoň kupovat dřevo na rakve! Tak proč to obojí v krizi nepodporovat, co?
K Tlapce: Já si odpor obyvatel dokážu představit, ale samet s pár flákanci obuškem to, Tlapičko, rozhodně nebude... To si piš! Jenže to chce dobře zorganizovat. Na to jen zkorumpované volby, ke kterým by možná bylo potřeba demonstrativně nejít, nestačí. Tím nemyslím, že by se měli vrátit komunisté se svými starými strukturálními systémy uplatňovanými před 60ti lety. Ale rozhodně to musí zákonitě dospět jinam, než je to dnes. A teda to by stálo za zvážení, jestli to náhodou nepodporovat!
Vláda má ovšem jednu velkou výhodu: Z toho obrovského bordelu včas a okamžitě emigrovat jako to bývalo při velkých změnách před chystanou válkou v minulosti. To proto, že už jsou tito jedinci finančně zajištěni do konce svého vlastního života a je jim jedno, kde v klidu, míru a spokojenosti dožijí.

Odp3: Poslední věta článku o té ilegalitě a...
ivan, 12.1.2010 20:37

Zvoníku, já ti tady napíšu svůj manuál abys neustále nestřílel vedle a nepřisuzoval jsi mě vlastnosti které jsi mě vymyslel.

Demokracii nepovažuju za dobý systém, protože je líná, pomalá, korumpovatelná, nenese žádnou odpovědnost a moc z ní vzešlá je silně návyková a má sebezáchovné pudy.

EU v součaném uspořádání nepovažuju za dobrou matku, ale za nechtěnou macechu kterou nedokážu milovat, ale smiřuju se s ní.

Živit se vlastní prací pokládám za ctnost.

Po žádném majetku netoužím a nechci ho vlastnit neboť se o něj nechci starat v dobách svého brzského stáří. Kdybych se stěhoval, tak se všechny moje osobní věci vejdou do osobáku.

Každý člověk má právo činit kroky pro uživení sebe a své rodiny buď jako jednotlivec nebo se za tímto účelem sdružovat na základě dobrovolnosti aniž by mu byly kladeny překážky ze strany státu při dodržení zákona. Je jeho právem se v době svého aktivního života zajistit na svoje stáří.
(Mladej vejskal, starej stejskal)

Mám velmi nízké národnostní cítění, za svůj domov považuju spíš oblast - kraj kde žiju bez ohledu na hranice státu. Vycházím z toho, že každé území bylo nejdříve dobyto vojensky a následně ovládnuto politickou mocí. Nikdy se žádné nerozdávalo. Nemáme být na co hrdi, všichni jsme potomci vrahů nebo obětí.

Můj život není vystavěný z hromady cihel, pozemků a zdí, ale ze zážitků. Doufám, že ještě nějakou kravinu stihnu.

Svobodu považuju za nejvyšší statek. Její ztráta mě zbavuje možnosti vykonat dobro ve prospěch někoho jiného ze své vůle. Svoje housle dám tomu, kdo na ně bude umět nejlíp hrát, zbytek ať vezme čert!

Zvoníku, až mě budeš zase vymejšlet vlastnosti a skutky nebo dokonce myšlenky, tak se sem mrkni, jestli náhodou trošíčku nefantazíruješ nebo přímo nekecáš. Amen.

Odp4: Poslední věta článku o té ilegalitě a...
zvoník, 12.1.2010 21:01

Píšeš hezky. Ale co naplat, nejseš tady v této zemi sám a musíš přijmout její zákony, a proto nežiješ ve vrcholné svobodě. A navíc, aby to tak podle Tebe bylo, nic pro to neděláš. Jen pro sebe, respektive pro svoje duševní ego..., a kdo s Tebou nesouhlasí, potřebuje Tvůj manuál. A mladej vejskal a starej stejskal neplatí v dnešní době už např. celý můj život. Proto jsem přišel na takové názory, které zde popisuji. Někdo kouká jenom dopředu a neohlíží se zpět na ty, které nechal za sebou a nevadí mu jejich bída. Proto se jako stejskal k nim jednou stejně vrátí. Nežije totiž v té Tvé svobodě...

Odp5: Poslední věta článku o té ilegalitě a...
Juras, 13.1.2010 1:09

Nesouhlasit by bylo celkem v pohodě. Žádní lidé nemají stoprocentně stejné názory. Ale je rozdíl mít na věc rozdílné názory nebo fantazírovat o něčem, co jeden nikdy neřekl. To, co někdy předvádíš, je fakt strašný. Vem si jen svou poslední větu. Tím, že píšeš o nějaké „Ivanově svobodě“ úplně stavíš na hlavu jeho příspěvek, v němž tvrdí, že systém, ve kterém žije, nepovažuje za dobrý. Potom je každá debata zbytečná, protože v každém svém příspěvku si vybájíš něco takového a nereaguješ na skutečně řečené.

Odp5: Poslední věta článku o té ilegalitě a...
iva, 13.1.2010 7:59

Kdy ty Zvoníku už toho Ivana přesvědčíš. Myslím, že už je nahlodaný, ale musel dys začít s nějakým podnikáním aby tě uznal. Nemůžeš začít prodávat po Praze nějaké vlaječky nebo zvonečky? Já vím vše chce razítko a okleští tě dají povinnosti plnit platit a jsi v kelu. Ještě k těm volbám. Sledovala jsem hodně dokumenty o Hitlerovi na primě. Víte, že on vlastně nikdy nebyl zvolen ani jeho strana? Ted zas dokument jak se ho jeho generálové snažili zabít a nikdy jim to nevyšlo. ŽE by to všechno chtěl osud? Jeden člověk a tolik zla.

Odp3: Poslední věta článku o té ilegalitě a...
tlapka, 13.1.2010 11:57

Zvoníkovi: Nedovedu si skutečně představit kdo by tady organizoval revoluci za lepší zítřky, když skoro každý se stará Napakovat se na úkor druhých sám.

Já to viděl a slyšel. Hejtman Hašek...
Nautilus, 13.1.2010 9:08

Já to viděl a slyšel. Hejtman Hašek odbíhal od tématu a moderátor Moravec se smál tomu, že se musí pořád vracet k té samé otázce. A řekl, že je to ale jako házet perly sviním. Trapné bylo, že pan Hašek se urazil a nepřešel to úsměvem. Jistě, Moravec vycítil, že mu to ujelo a snažil se to uhladit. Byl to přece citát a ne že by Hašek byl ta svině!!! :-) Moravec je vtipkař a hašek suchar - to je můj názor. Jak přišel autor článku na to, že je Moravec neschopný a neoblíbený? Mně připadá schopný a oblíbený!

Odp: Já to viděl a slyšel. Hejtman Hašek...
iva, 13.1.2010 9:22

Konečně někdo. Moravec je u mně jednička mezi moderátory i mladý Železný, ale Moravec mi vždy připadal právě mín ostrý a víc věcný. Pan Hašek mi kdysi byl taky sympatický a myslela jsme si, že slušný, ale nedavno jsme zahledla jak náhosou byl vylosovaný spolu s nějakým místním zastupitelem a vyhráli snad auto a zájetd a takhle veřewjně dělat z lidí blbce a ještě být překvapen, že vyhrál dokáže jen pokrytec. Asi začnu nedělní oběd servírovat v naší pidikuchyni a budu se dívat na Moravce. Jen mně právě napadlo, jestli ty urážky právě neměly příznivce Haška zvednout za židlí.

Odp2: Já to viděl a slyšel. Hejtman Hašek...
iva, 13.1.2010 9:26

A ještě se mi jako moderátor líbí a zdá otevřený a přirozený Ondřej Brzobohatý ovšem ten moderuje zábavné pořady. Ustát moderování s politiky na to musí být moderátor uplně jiný.

Odp: Já to viděl a slyšel. Hejtman Hašek...
tlapka, 13.1.2010 12:01

Oproti tomu co kolikrát hlásají politici to nic neznamená, a vůbec už jak se chovají.

Odp: Já to viděl a slyšel. Hejtman Hašek...
sysel, 13.1.2010 19:53

Co jsem napsal, napsal jsem. Někdo možná Moravce obdivuje, já vidím, že nedokáže ani řídit svou diskusi ani nalézat skutečně věcné otázky, na které je možné odpovídat nebo dokonce nutné odpovídat, ani nedokáže ovládat své emoce natož usměrňovat emoce svých hostů. Kdo viděl, pamatuje i na trapný pokus o výmluvu s odkazem na údajnou citaci Aisopa. Ten citát je však z Bible. Nad to jeho užitná hodnota je zcela v daném kontextu nulová. On snad považuje své otázky za perly?

Důraz mého příspěvku je však jinde: Aleše Cibulku zlikvidovali za slova, která v jeho pořadu pronesla Yvone Přenosilová a to podstatně mírnější přirovnání. Viz např. Za ne nepodstatný považuji trend ke stále obhroublejším výrazům ve veřejném životě, politiky počínaje, některými moderátory pokračuje a kdoví kde konče.

Ať už jsem o používání obhroublých výrazů přečetl a vyslechnul hodně i z pera tak skvělých lidí jako je Karel Čapek nebo Zdeněk Svěrák, jedno je pro ně příznačné: používají se právě v okamžiku beznaděje a slabosti. Lidé skutečně silní a odvážní se k jejich užití nemusejí uchylovat, neboť dokážou přimět hlupáka, aby se urazil popřípadě znemožnil sám.

Patřilo k výsadám českého humoru, že si dovedl dělat legraci z potentátů způsobem inteligentním (pro pamětníky: jak se označuje člověk, který ukončil vzdělání ve třetí třídě? ... Trilak).

Mene tekel - ufarsin!

Odp2: Já to viděl a slyšel. Hejtman Hašek...
ivan, 13.1.2010 20:35

Ten Trilak mě pěkně rozchechtal a to jsem si myslel, že znám skoro všechny.

Odp2: Já to viděl a slyšel. Hejtman Hašek...
iva, 14.1.2010 8:41

JO já taky hodně sprostě nadávám. Přiznám se někdy si se mnou lidi nebo osud zahrává. Bavila jsme se s jednou paní a ta mi mimo jiné řekla, že taky ji lidi naštvou a ona, že se nikdy nesníží k nadávkám. Říkala že nejlepší pocit má když je dostane svým klidem a slušně a s úsměvem jim řekne svoje. Učím se to, ale opravdu mi to nejde.

Odp2: Já to viděl a slyšel. Hejtman Hašek...
iva, 17.1.2010 13:17

Aleš Cibulka vůbec není zlikvidovaný včera jsme ho viděla v nějakém pořadu v české televizi a připadá mi slušný až moc. Mluvil nespisovně a přitom moderoval pořad o češtině. Těším se na nové mladé modewrátory, kteří těm zaběhnutým natrhnou prdel.

Odp3: Já to viděl a slyšel. Hejtman Hašek...
Vlastimil Čech, 17.1.2010 15:41

Tedy slečno Ivo! To nebylo hezké co jste napsala o té natržené pr..li! ;-) Copak nevíte nic o páně Cibulkově sexuelní orientaci? Vždyť on je vdaný, nebo jak to tihle čtyřprocentníci mají! No teda...

Odp4: Já to viděl a slyšel. Hejtman Hašek...
iva, 17.1.2010 16:03

To fakt jsem nevěděla. Jen mi to tak ujelo vlastně těm mladým přeju ve všem at těm starým co jsou u vesla natrhnou prdel. S čtyřprocentní menšinou nemám žádné zkušenosti, ale Cibulka je značně upjatý. Ale něco jsem slyšela o tom Václavu Moravcovi a ten by teda gayům dělal moc dobrou pověst.

nerozčilujte se
santiago, 14.1.2010 9:34

Uvědomte si, že posláním novináře není objektivně informovat, ale jitřit emoce.

Rozčilovat se zpravodajstvím nebo pubilcistikou v novinách nebo v televizi - to je jako se zlobit na nějakého herce, že něco někomu provedl v telenovele.

Pane Langmajere, já jsem vás měla za slušného člověka. Co to té paní Adamovské děláte: to nevíte, že se chuděra rozvádí?

Odp: nerozčilujte se
Deever, 22.1.2010 18:14

Posláním novínáře je informovat. Nikdo netvrdí, že objektivně, to totiž ani nejde. A Moravec patří k moderátorské špičce.

Odp2: nerozčilujte se
zvoník, 22.1.2010 20:57

Nic proti Moravcovi. Netáhne mě a nezaujal mě. Jenže, co dnes považuje dnešní společnost za moderátorskou špičku? Toho, kdo dělá schopně bulvárního kecala? Mám právě obavy, že to tak asi bude...

Odp2: nerozčilujte se
., 22.1.2010 22:57

Mne ta „špička“ vůbec nezajímá. A ani mi nechybí.

Odp3: nerozčilujte se
., 22.1.2010 23:06

A na některé „takymoderátory“ se normální člověk ani nemůže koukat, protože se mu z jejich „komunikativnosti, kreativnosti a pozitivního myšlení“ dělá špatně. Např: V.M., B.T., A.C.

Odp4: nerozčilujte se
tlapka, 26.1.2010 8:22

Moderátor je jenom moderátor. Jeho hlas i zjev se dá utlumit ovládačem a je po nevolnosti.

Odp5: nerozčilujte se
santiago, 26.1.2010 17:49

V průmyslu se k eliminaci moderátorů používají nejen ovládače, ale také olověné tyče, karbid boričitý a písek. Ale ani tak to není vždycky spolehlyvé.

Odp6: nerozčilujte se
tlapka, 26.1.2010 17:54

Přimluvila bych se za ty kultivovanější metody- Nejsme Jako Oni !

Odp7: nerozčilujte se
Juras, 3.3.2010 9:27

Kultivovanější metody - takže gilotina nebo injekce?

Odp8: nerozčilujte se
tlapka, 3.3.2010 10:40

To jsem nemyslela. To by stálo hodně peněz. Mám na mysli pustý ostrov nebo kus Sahary nebo Sibiře.

Odp9: nerozčilujte se
Juras, 3.3.2010 13:44

Pořád jen peníze, peníze. Jde především o lidi, ne? ;-)

Odp10: nerozčilujte se
tlapka, 3.3.2010 14:55

Jde především o lidi a lidem jde především o peníze, aby se měli dobře. Proč by si měli utrhovat od huby kvůli zločincům.

Odp2: nerozčilujte se
santiago, 27.1.2010 9:46

Napsáno takhle dohromady, z toho není úniku.

Odp2: nerozčilujte se
milda, 14.2.2010 9:56

Milý Dever.
Našel jsem tvůj hloupý příspěvek v jiné diskusi a také jsem ti na něj napsal. O tom, že jsi velmi slušně řečeno mimo mísu (normálně řečeno že jsi debil) vypovídá i to, že jsi napsal, že Moravec je moderátorská špička. To si skutečně může myslet jej a jen skutečný debil. Redaktor, který neumí pořádně položit inteligentní otázku, který neumí jít k podstatě problému, který zcela nepokrytě podtrhuje diskutující a manipuluje je aby řekli to co on chce slyšet, to není redaktor. To je vůl. Pan Moravec byl špatným redaktorem v krajské redakci v Hradci Králové. Nač sahnul to po... A v české televizi v tom zdárně pokračuje. Je úděsné, že tento neuměl učí na fakultě budoucí novináře. Ten vůl by měl jít k lopatě.

Odp3: nerozčilujte se
Deever, 3.3.2010 9:09

K tomu nemám co říct, kromě opětovné sbírky nadávek ses ani nepokusil svůj názor na Moravce vysvětlit. Kromě toho, že „na co sáhnul, to posral“. Jo, sem rád, že máš vlastní názor, ale mohl bys to trochu rozvést, abychom se o tom mohli bavit, ne?

Odp4: nerozčilujte se
Juras, 3.3.2010 9:23

Je nějak mimo. Že je moderátor Moravec podle jeho názoru špatný, se přece nevylučuje s tvrzením „je moderátorská špička“.

Odp3: nerozčilujte se
Juras, 3.3.2010 9:26

Redaktor je pracovní zařazení. Když někdo přijme např. instalatéra na místo kardiochirurga, bude to holt kardiochirurg, třebaže mu tak podle nějakého primitiva budou říkat jenom debilové. Bude to prostě fakt, víš?

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru
O serveru, právní ujednání, přístupnost
Založeno na vlastním redakčním systému a vlastním fóru.