Neptejte se co, ale proč

Poslední komentáře

Střípky z diskuse

Zajímavé odkazy

Novinky na Svíci.cz

  • 30.11.2007: Nyní jsou nově přidané komentáře od poslední návštěvy zvýrazněny barevně
  • 13.4.2007: Možnost úpravy i zatím neschváleného článku
  • 22.6.2006: Zlepšeno vyhledávání
Proč používat Linux

Komentáře k článku

10.1.2010 22:10

Černá barva kůže – indikátor inteligence?

rx

Nedávno mě zaujala jedna studie, která tvrdí, že IQ je závislé na barvě kůže. Jinými slovy – čím je tmavší kůže, tím má jedinec nižší inteligenci. Samozřejmě se zde nejedná o nějaké opálení, ale o odstín kůže, který je daný od narození geneticky. Podíval jsem se na to tedy blíž a zjistil jsem, že problémem se zabývalo už více výzkumníku a všichni došli k témuž závěru.

Dozvěděl jsem se některé velmi zajímavé informace, jako třeba že to takto funguje u Afroameričanů – čím světlejší mají kůži, tím je vyšší IQ – a že je to dáno tím, že světlejší Afroameričané mají více bílých genů. Nebo třeba barevní (coloureds) v Jihoafrické republice spadají ve všech ukazatelích (např. IQ, délka života, kojenecká úmrtnost) včetně barvy pleti mezi bělochy a černochy.

Nejedná se však o nějakou genetickou lokální záležitost, původní studie (Templer and Arikawa, 2006) tvrdí, že je toto rozvrstvení přítomno po celém světě a to mezi původními národy. Z barvy kůže nějakého vzorku populace můžete spolehlivě odhadnout její IQ, protože korelace mezi barvou kůže a IQ je ohromujících − 0.92 (upozorňuji, že nelze odhadnout IQ z barvy kůže jednotlivce).

Další veličiny zahrnuté v práci byly zimní a letní teploty a HDP na hlavu. V praxi bych to viděl tak, že pobnebí mělo hlavní vliv na barvu kůže a inteligenci, inteligence pak má nesporně velký vliv na HDP a celkovou ekonomickou výkonnost. To je koneckonců i důvod tragické hospodářské situace Afriky, protože průměrné IQ Afričanů je podle výzkumů pouhých 67 bodů, zatímco naše je 100 a Číňané a Japonci mají asi 105.

Tragický nedostatek IQ černochů je nicméně obecně známý, každý, kdo s nimi měl tu čest, vám potvrdí, že se jedná o podobnou verbež jako jsou naši cikáni, protože s nízkým IQ se pojí takové patogenní jevy jako zločin.

Řekl jsem si proto, že se podívám na kobylku všem obyvatelům černé pleti, kteří nepatří k negroidní rase (tedy nepochází ze subsaharské Afriky ani nejsou potomky otroků dovezených do Ameriky). Mimo africké černochy není obyvatel s tmavě černou barvou pleti mnoho. Řadí se k australoidní rase a vykazují některé znaky podobné africkým černochům, např. rozpláclý nos a kudrnaté vlasy.

K australoidní rase patří i Melanésané, na rozdíl od Polynésanů. A (ne)překvapivě, mezi ostrovy v tichomoří mají nejvyšší HDI (Human Development Index) země patřící do Polynésie, jako Samoa (0.771) a Tonga (0.768). Ostrovní státy, které obývají černí Melanésané, mají HDI mnohem nižší. Nejvyšší ho má Fidži (0.741), ale podle mého jenom proto, že tam polovinu obyvatel tvoří Indové. Následuje Vanuatu (0.693) a Šalamounovy ostrovy (0.610).
Papua Nová Guinea má HDI 0.541. Nížší skóre mají už jen země subsaharské Afriky a Haiti. To je myslím docela vypovídající, protože Haiti je nejchudší země na západní polokouli a je čistě černošská. Náhoda? Já na náhody nevěřím.

Negritové (tedy černé domorodé obyvatelstvo jihovýchodní Asie) jsou problémové etnikum, ale jejich počty jsou poměrně malé. Jako zajímavost jsem zjistil, že pravděpodobnost dožití při narození jednoho jejich kmene (Aeta) je pouze 16.5 roku.

Austrálci (Aboriginové) byli vždy problémoví, pro ilustraci uvedu pár čísel:
Průměrné IQ: 62
Nezaměstnanost: 3x vyšší
Porodnost: 2x vyšší
„teenage fertility“ (15-19 let): 8.6x vyšší
Alkohol: 30% mužů jsou těžcí pijáci ve srovnání s 5% evropských mužů
Zločin:
Napadení: 10-15x vyšší
Uvěznení muži (1973-1976): 20x
Uvězněné ženy: 30x
Mládež ve vězení (1990s): 48x vyšší
Vraždy: 10x vyšší (1970s)

Zdroj: Richard Lynn: The Global Bell Curve

Zdá se vám to nepředstavitelné? Ve srovnání s tím jsou Afroameričané úplní beránci. Ti totiž v USA spáchají jen něco přes polovinu všech vražd, i když tvoří jen 10% obyvatelstva(tj. 5x více).

Jak jsem už napsal výše, nízké IQ je často spojeno s patologickou osobností.

Jak je vidět, podle IQ Aboriginové se řadí ještě pod černochy. Ze sociologického hlediska by bylo nesmírně zajímavé sledovat jejich soužití s černochy třeba v USA, tam by vytvořili jakousi „podtřídu v podtřídě“.

Všichni příslušníci australoidní rasy mají tedy kromě fyzických společné i jiné charakteristiky – domnívám se, že je to inteligence, která je tím „zastřešovacím faktorem“.

Zjistil jsem tedy, že barva kůže, potažmo rasa, jsou nesmírně důležitým indikátorem doslova všeho – od zdraví po inteligenci, a že v západní společnosti je něco špatně, když se o tom mlčí.
Je přece nesprávné zamlčovat v zájmu boje proti rasismu rozdíly mezi rasami, které reálně existují.

Je třeba vidět pod kůži
sysel, 11.1.2010 1:56

S těmi IQ hodnotami jste musel čerpat z nějakých podivných zdrojů, pod 70 už je indikována těžká duševní porucha a obvykle velmi ztížená schopnost postarat se o sebe. Mnou zachycené hodnoty přisuzují bílé rase v průměru 100 bodů, černé 87 a u žluté je průměr cca 110. K tomu je potřeba dodat, že testy IQ jsou obvykle ovlivněné předpokládanou znalostní bází, takže jsou-li založené na evropské kultuře a znalostech, lze jen očekávat, že africká kultura a znalosti mohou výsledek klidně posunout až o 10 bodů. Jinými slovy, v pralese nebo na poušti by průměrný Evropan i se svým IQ nemusel přežít ani pár dní, zatímco černoch by si medil.

Výsledky etologie zvířat ukazují, že průměrnému psovi připadá každá kočka jako velmi hloupý pes a naopak. Jejich gesta jsou natolik odlišná, že vyvolávají navzájem přinejmenším zmatek a většinou strach. Viz například radostné vrtění ocasem u psa kočka chápe po svém jako projev nervozity a napětí. Pokud pes a kočka vyrůstají spolu od slepoty, mohou se naučit cizí projevy tolerovat či ignorovat, ale nejsou schopni se jim přizpůsobit.

Připusťme nachvíli, že nějaké skutečné rozdíly opravdu existují a zamysleme se nad možností, jak vysvětlit korelaci s barvou kůže. Kupodivu tato vysvětlení celkem již dosti dlouho existují a ve zjednodušené podobě říkají asi toto:

V oblasti tropického podnebí je celoročně k diposici sdostatek potravy, příroda nezná období vegetačního klidu a proto není potřeba vypěstovat si návyky na dlouhodobé plánování. V téže oblasti je kůže vystavená tak prudkému působení slunečního světla, že se geneticky prosadila varianta se silnější pigmentací, která dokáže zmírnit následky na organismus.

V oblasti mírného pásu pigmentace není potřeba, ale schopnost dlouhodobého plánování ano, protože přežít období vegetačního klidu lze pouze s dostatečnými zásobami.

Vedle IQ a barvy kůže se však objevila jedna zajímavá psychologická odlišnost (BáraŠ jistě časem doplní její přesný název), kterou lze zjednodušeně popsat následovně: jistá část populace projevuje větší ochotu k odložení nějakého požitku ve spojení se získáním nějakého dalšího dobra. Tedy například ponechat nezralé ovoce dozrát, protože dnes je sice poživatelné, ale kyselé a za týden již může být sladké. Mezi získaná dobra mohou patřit i pocitové prožitky, tedy například odložené kolo si nepůjčím svévolně, ale počkám, až přijde majitel a kolo si půjčím s jeho vědomím.

Tady však už je převládající vliv prostředí a to i přes několik generací, který nelze zlomit ze dne na den ani dokonale logickou argumentací ani nezměrnou trpělivostí ani kriminálem.

V tomto parametru se ještě před několika desítkami let evropská kultura zásadně lišila od kultury jiných oblastí a rovněž zaostávala za některými jinými kulturami (například židovskou a japonsku). Z křesťansko-evropského úhlu pohledu by bylo snadno možné prohlásit ostatní strategie za nesprávné nebo neetické. Ovšem křesťansko-evropská kulura je již dnes na kvapném ústupu, nahrazována polévkou islámské atheistické a konsumně sebestředné směsi v níž nechybějí ani anarchistické, áriské i marxistické příchutě. Strategie opačná - tedy urvi, co můžeš hned, jinak tě někdo předběhne - se ukazuje čím dál tím více úspěšná, ať už si o ní moralisujeme jakkoliv odhodlaně.

Při zmínce o mimořádné kriminalitě černochů mi mimoděk napadla myšlenka, zda lze považovat za zcela morálně čisté bezohledné drancování Afriky bílou rasou? Lze to odůvodnit mimo jiné i tím, že tamní lidé jsou na pokraji debility a proto jim za jejich suroviny nemusíme platit spravedlivou cenu?

Odp: Je třeba vidět pod kůži
zvoník, 11.1.2010 2:25

Jo. Normálně bych řekl, že je mi z článku ,,rx" strašně špatně, protože i když je pojat jako pokus o vědeckou studii, tak zavání rasovou diskriminací. Ale když vezmeme schopnost židovských obchodníků, také vám nikdy nezaplatí správnou cenu za zastavený předmět a pak prodávají draze. Nechci z toho dělat nějaké rasistické závěry, ale bílí se to od nich naučili a dokonce to zdokonalili pro klienty k větší hrůze a je jedno jak jsou opálení...

Odp2: Je třeba vidět pod kůži
Juras, 11.1.2010 12:53

To už jsem někde slyšel - „nemám rád rasismus a černochy“.

Stejně seš vtipnej - rasista jak vyšitej a udělá se mu z rasově-diskriminačních důvodů špatně z článku, který ani moc rasistický není.

Odp3: Je třeba vidět pod kůži
zvoník, 11.1.2010 18:18

Jurasi, jseš s odpuštěním blbcec...
Kdo soudí IQ podle obalu, ,,není ani moc rasistický„ . Tak to by museli všichni méně inteligentní lidé být černí, co? Jurasi, najdi si statistiku o tom, kolik je např. ,,černých“ mezi bezdomovci! Dokonce i těch cikánů je mezi nimi mnohem a mnohem méně než bílých Čechů! Že by bezdomovectví nebylo výsadou méně inteligentních českých lidí a byli by jimi tedy převážně ,,jiní„ bílí? Samozřejmě do toho Moraváky nepočítám, abych neurazil toho ,,svého“ bezdomovce z Olomouce a možná další z moravské rasy (když už mě označuješ za rasistu)...
Když už ale jsme u těch neinteligentních bílých bezdomovců, spíš zauvažuj proč tak ,,bezdomovecky„ jednají, když jim musí být zákonitě jejich stav nepříjemný a rozhodně s ním nejsou nyní spokojeni. To mám s nimi prodebatováno! Oni žijí v prostředí lidské společnosti, ve kterém odmítají svojí vlastní prací, kterou by normálně byli schopni dělat, přispívat k pohodlnému životu bohatých a dál žít v totální chudobě bez bydlení jako žijí dosud, protože nechtějí žít způsobem ,,urvi co nejvíc teď, dokud tě někdo nepředběhne“ . Oni nemají motiv a naději! Je toto projev neinteligence rasy, a proto je mezi bezdomovci tolik bílých lidí?
Tady prokaž svoje počítačová moudra. Jseš za to asi placen, abys ponižoval lidi svými ,,betonovými„ názory proti chudým, tak se do nich opři, abys mám dal všem najevo jací jsou to flákači, přiživníci a neinteligenti demokratické a svobodné společnosti.
Co je takhle nabarvit na černo, aby se potvrdily Tebou obhajované něčí názory z článku, který je záměrně vědecky napsán, aby dal skutečným neinteligentům podnět k přijetí ,,pravdy“.

Odp4: Je třeba vidět pod kůži
Juras, 12.1.2010 12:14

S odpuštěním, neodpuštěním, možná su blbec, možná nejsu blbec - ty nejseš ta pravá autorita, která by mě o tom přesvědčila. Zkus si ten článek přečíst pomalu, ještě jednou nebo raději dvakrát.

Mnou obhajované názory z článku - to jako myslíš diskusní příspěvek, ve kterém píšu o divném rozpoložení zvoníkovy rasistické mysli, který v jednom jediném příspěvku dokáže současně napsat, že je mu špatně z rasismu a zároveň nadávat na židy? Tím podle tebe já obhajuju rasistický článek? Dobře tedy, máš pravdu - nechápeš psaný text a píšeš zmatené bláboly, ale blbec je Juras :-)

Odp5: Je třeba vidět pod kůži
Sova, 13.1.2010 14:50

Divný článek, divná diskuse zdá se mi.

Odp4: Je třeba vidět pod kůži
tlapka, 12.1.2010 13:01

Zvoníku- při vší úctě- kdo řekl že že jsou bezdomovci málo inteligentní? Jaksi si tam bezdomovce zamotal nesystematicky k té barvě a rase.

Odp5: Je třeba vidět pod kůži
Juras, 12.1.2010 13:20

Celej zvoník, no. To už mě nepřekvapuje :-)

Odp5: Je třeba vidět pod kůži
zvoník, 12.1.2010 16:30

To nebylo zamotané nesystematicky! To má svůj smysl, protože zde na svíci se doslova vědecky probírá neinteligence jedinců podle kůže, a navíc se zde tvrdí, že za svůj stav si můžou bezdomovci převážně sami nedostatkem vzdělání a inteligence, a že dnešní politika je lepší než politika za komunistů protože se tenkrát podporovali všemožní flákači! Všechno souvisí se vším... A proto nebyli bezdomovci v takovém množství. Také je mi jasné, že většina bezdomovců nechtějí být bezdomovci, ale normálně pracující, bydlící a funkční lidé!
Tak potom nechápu, proč vy (Tlapko a Jurasi) tvrdíte, že jsem napsal něco nesystematicky a zmateně??? Vám některé existenční věci vůbec nedochází do mysli, nebo spíš nechcete, aby vám docházely! Protože z toho všeho vašeho vyplývá, přece, že bezdomovci jsou skutečně lidé, kteří postrádají určitý stupeň inteligence, který by jim zaopatřil v dnešní společnosti patřičnou neproblémovou existenci! Jestli toto nechápete, pak nevím, co chápete, ale začínám mít tušení určité vaší snahy o tento a podobný scénář:
- Motto: Abych se já měl lépe, je nutno někoho uvrhnout do jeho vlastní bídy tak, aby to vypadalo, že si za to může sám! - Provedení: Na určitém pracovním projektu se podílí 100% lidí. Všichni z něj mají nějaký zisk podle důležitosti postavení v onom podniku. Nějaký nenasytný ,,koumes„ přijde na to, že o společný výdělek by se mohlo dělit menší počet lidí, čili v hierarchickém postavení se na něj dostane zákonitě větší díl, než na ty, co tam pracují na nižších postech. Nejde o proklamované snížení nákladů pro údajné snížení ceny výsledného produktu, ale o větší zisk do vlastní kapsy! Dosáhne tedy toho, že jeho ,,zlepšovák“ vedení přijme, protože na ně se také dostane více než na ty, co dělají ve výrobě. A tedy se bezohledně propustí pro nadbytečnost např. 40% všech nižších pracovníků a zbývajícím se přidá práce za mírný příplatek. Z propuštěných se udělá rázem okamžitě skupina nezaměstnaných a potencionálních adeptů na bezdomovectví. - Co je na tom lidského a křesťanského?
Čili, z toho vyplývá podle vás, že těmto lidem skutečně chybí určitý stupeň inteligence a akčnosti, aby si okamžitě sehnali náhradní práci kvůli něčímu sobectví? Je to tak? Teď budu hodně drsný, ale za komunistů tento jev NEEXISTOVAL, a proto v tomto byli komunisti v jistém slova smyslu poctivější! Nicméně skutečně nevím, jak by to za nich fungovalo dneska... To si opravdu netroufám předpovědět. Vy inteligenti ano? Napište to sem. Ale s opravdovou logičností!
Jurasi, v Tvojí zaujatosti a blbosti, ale také mojí určité zmatenosti, ti povoluji, abys opět napsal, že je to opět zmatené a nelogické. Máš zajisté pravdu stejně tak, jako Tlapka, která tvrdí, že kočky takové hnusné vztahy mezi sebou nemají. A bude mít pravdu...

Odp6: Je třeba vidět pod kůži
tlapka, 14.1.2010 11:02

Zastávám názor, že bezdomovectví není věc inteligence, ale volního procesu. Za další nepodporuji ani kvůli bezdomovcům komunismus. Nedá se vybrat z komunismu „to lepší“ a přidat k dnešku místo „toho horšího“. Ber komunismus jako celek nebo nechat ležet.

Odp7: Je třeba vidět pod kůži
zvoník, 14.1.2010 15:27

Tlapko,
pak nejseš zastánce logiky a tím i zastánce dobra , ale politické zaujatosti a vybíráš si pohodlnější, ale zlejší život pro chudáky podle vítězné politiky, i když možná s těmi chudáky v určitém smyslu pracuješ. A to všechno zase a jen na základě politiky, kterou právě maskuješ údajně svobodným politickým systémem pozlátka úspěšných. A tady v Tvém poslání, by právě o politiku jít nemělo. - To je jen tak na okraj můj názor. Já se komoušů nezastávám, ale spíš pátrám po tom, co bylo u nich zlé a to odmítám, a je mi jasné, že to nebylo šmahem všechno, jako není šmahem všechno to zlé dneska, které opět odmítám. Stejně je tomu u obojího s tím dobrem, které opět naproti tomu neodmítám... Ani se nesnažím stranit tomu, kde toho zla a dobra bylo víc a míň a proto se zásadně nesnažím přiklonit k té či oné politice. Ale logické by bylo vybrat to dobro z obou a zlo naproti tomu odbourat, nemámliž pravdu? Je to celé naivní? Jestli ano, pak se dobrovolně připojuji k Romantikovi. :-)

Odp8: Je třeba vidět pod kůži
tlapka, 14.1.2010 15:36

To se mi nezdá že by „z obojího se vybralo to lepší“ každý systém má svá pravidla která nepřipustí toto míchání. Kdybys znal dva lidi- jeden by byl chytrý a jeden hodný- a musel by sis vybrat jednoho, musel bys volit dobro a zlo v jednom.

Odp9: Je třeba vidět pod kůži
zvoník, 14.1.2010 15:41

To je pravda. Ale spolupracovat lze s oběma a lze je dokonce spřátelit ke spokojenosti všech.

Odp10: Je třeba vidět pod kůži
Juras, 14.1.2010 16:05

to je utopie. Musel bys nejdřív zabezpečit, aby neexistoval nikdo, kdo by takový systém zneužil, jinak nic nezlepšíš. To znamená vyhladit lidstvo.

On i ten idealistický komunismus by nemusel být špatný režim, ale ne pro lidi. Kdyby lidi měli takové vlastnosti, že by to mohlo v idealistickém komunismu fungovat, nebyli by to už lidi.

Odp11: Je třeba vidět pod kůži
zvoník, 14.1.2010 23:55

A to zabezpečení je možné jen při určitém (a teď sleduj!) omezení svobody, čili dělat si co chci. Čili nepřijmout současnou ,,cochcárnu" , což je pochopitelně pro Tebe nepřijatelné. A také moc dobře víme proč! :-)

Odp12: Je třeba vidět pod kůži
Juras, 15.1.2010 0:08

To zabezpečení je možné jen vyhlazením lidstva. Zákazama nikoho nezměníš, to už jsme ti vysvětlovali na tématu o drogách.

Víme proč, ty víš dobře proč, případně je to přece všude vidět... To jsou nicneříkající fráze, které používáš všude, kde nemáš co říct.Když tě někdo požádá o vysvětlení, třeba v čem vidíš rozdíl mezi svými dvěma výroky, které ostatním připadají stejné, místo odpovědi napíšeš „Však ty víš dobře proč!“. Zkus někdy akceptovat, že ostatní lidé toho tolik neví jako ty a uvítali by, kdybys jim svůj názor trochu lépe objasnil. Zkus se snížit na jejich úroveň a snížit se natolik, že bys poplopatě vysvětlil, co je úplně zřejmé a přesto to blbci tvoji spoludiskutéři nechápou.

Odp13: Je třeba vidět pod kůži
zvoník, 15.1.2010 0:40

Podívej Jurasi,
nedělej ze sebe blba, anebo ze mne. Na drogách jsme si vůbec nic nevysvětlili, protože Tvůj scénář já nepřijímám. Kdyby drogy byly nebezpečné jenom jako alkohol a cigarety, už dávno by byly volně na trhu jako všechny potraviny. Ty vůbec nevíš (nebo to jen úmyslně děláš, že nevíš), s čím by sis zahrával. Specielně Tobě by se to vrátilo jako bumerang. Direktivní nařízení zákazu na základě rozumu je nutné, pokud neexistuje dostatečná osvěta s reálným příkladem pro ty, kteří ještě vůbec nevědí o co jde a nikoli to řešit způsobem, aby to bylo ke koupi volně na trhu. - To za prvé.
A za druhé, nechytej mě za slovo, že se Ti nelíbí jak odpovídám. Každý člověk má nějaký způsob života (to jistě víš), který se skládá ze života vnitřního a vnějšího. Vnitřní většinou tají a předvádí jen ten vnější jako právě ten příkladný nejlepší pro celou společnost tak, aby mu nahrával a mohl sám z něj těžit pro ten jeho vnitřní tajný, který je většinou skrytě velice sobecký. A v tom to je. Jak je to u Tebe, to můžeš posoudit jen Ty sám (nikoli já) a proto tak odpovídám, že Ti to připadá naprosto nejasné a děláš ze sebe i ze mne hlupáka... A konkrétní věci nejsem ochoten inteligentnímu člověku, jako jseš Ty, sázet po lopatě, abys je mohl vyvracet podle svého vnějšího života.

Odp14: Je třeba vidět pod kůži
Juras, 15.1.2010 5:45

Nevysvětlili, ale vysvětlovali jsme ti to. Jádro problému netkví v nebezpečnosti, ale v tom, že zákaz nic neřeší, spíš zhoršuje. Nevím, jestli překrucuješ úmyslně anebo fakt nejseš schopen to pochopit.

Jestli podle tebe můžu svůj „vnitřní život“ můžu posoudit jen já sám, tak nevím, proč neustále hodnotíš můj charakter, moje záměry a úmysly. Na dotazy odpovídáš často způsobem, že se to za odpověď dá považovat jen do té doby, než si to člověk přečte. Buď mluvíš o něčem jiném anebo napíšeš „však ty to víš líp než já“.

Odp8: Je třeba vidět pod kůži
Juras, 14.1.2010 16:12

To by mě zajímalo, co si představuješ pod pojmy logika, logický. Logika není synonymum dobra. Logika je jenom nástroj, který se dá používat při realizaci dobra i zla. Tlapčin příspěvek s nemá žádnou souvislost s logickým hodnocením, nikterak nevypovídá o tom, jestli tlapka je či není zastánce logiky. Ten příspěvek je podle mého výsledkem vypozorované zkušenosti. A mám podobný názor. V řadě případů není bezdomovectví věc inteligence, ale prostě způsob života, který některým individuím vyyhovuje.

Odp9: Je třeba vidět pod kůži
tlapka, 14.1.2010 16:38

Bych řekla k logice, že někdy se hodí logika, jindy zkušenosti a zase jindy instinkt. Proč bych měla něco zejména zastávat. To by nemělo :-) logiku !

Odp9: Je třeba vidět pod kůži
zvoník, 14.1.2010 23:49

To, že jim vyhovuje, si teda nemyslím... Ba přímo jsem o tom přesvědčen, že jim nevyhovuje! Ale systém je dostal svojí podlostí do smyčky, ze které není pro ně úniku.

Odp10: Je třeba vidět pod kůži
Juras, 15.1.2010 0:01

Jasně, klasika. Jakmile nechápeš, že někdo může mít jiné priority než ty, tak to zkrátka není pravda. I kdyby ti dvacet bezdomovců tvrdilo, že než se dřít a mít starosti s bytem, raději budou žebrat a hledat squaty, stejně jim nebudeš věřit. Tak co už...

Odp10: Je třeba vidět pod kůži
ivan, 15.1.2010 0:42

Jestliže nikdo nezmění svoje vzorce chování, tak neustále končí na jednom a tom samém místě, u někoho je to řízený proces směřující ke stejným výsledkům. Znám lidi, brácha kamaráda, který se za stejných podmínek jako on dostal až na úplné dno. Brácha mu několikrát pomohl, ale furt směřoval stejným směrem. Vypůjčený peníze, chlast, nespolehlivost, neplacení nájmu, průsery všeho druhu. Pak ho postavilo na nohy dědictví, které jeho situaci úplně zvrátilo. Během krátké doby se vše opakovalo jako přes kopírák až k úplnému somráctví. Žádná smůla a nepřízeň, ale řízený proces vedoucí ke stejnému výsledku. Podobně dopadl i dobrý známý. Z hajného se řízeným procesem stal úplnou sračkou žebrající o zaplacení piva nebo panáka s trvale odřenou hubou od válení se po zemi. Jestli se mu jeho situace líbí? NE! Když jsem mu pomohl, tak zase všechno prolil. Zaplatil jsem za něj nějaké splátky na auto aby mu ho nesebrali. Neplatil dál a pařil, tak o něj přišel a moje půjčka skončila u jeho lízinkovky v Krakovský.

Nemohl si koupit na co měl, musel mít nové s elektronama, klimoškou a rádiem, vše na dluh§ Jestli se mu jeho situace líbí? NE! Zadlužit se kvůli posranýmu autu, jenom, že se nespokojil s tím na co by měl, ale bez dluhu? Řízený proces!

Odp11: Je třeba vidět pod kůži
zvoník, 15.1.2010 18:15

Ivane dobře...
Beru Tvůj příklad jako názorný. Ale řekni mi proč dáváš jeden, právě ten nejhorší příklad hotových a dokončených alkoholických závisláků jako vysvětlení a objasnění, že jsou takoví všichni? Není to z Tvé strany zbabělé právě ve vysvětlení problému?
Vezmi si situaci, že naše společnost za komunistů, tedy tato skutečně nepříkladná individua jaks sám výše uvedl, kdysi zadarmo společnost živila a vydržovala skutečně určitou umělou zaměstnaností - povinností pracovat, kdy musel být zaměstnán každý, jinak byl přiživník. V tom případě mi ale vysvětli, proč dnes, kdy lidé jsou nuceni okolnostmi se nechat zaměstnat, aby u někoho dělali efektivně, v tom případě mi vysvětli, proč lidí bez domova systematicky a plánovitě dnes stále přibývá? Že by se z údajných skrytých ,,komunistických flákačů„ stali dnešní bezdomovci plánovaným řízeným procesem a učili se chlastat a fetovat, když mnozí z nich (specielně těch mladých!) tu komunistickou dobu jako pracovníci (s povinností pracovat) vůbec nezažili? Zde by logicky přece mělo dojít k tomu, že ti starší (dobře tedy) bolševičtější jako časem vymřou (tam bys mohl spadnout i Ty :-) ) a mladí svobodnější už budou uvědomělejší a tu svou práci (to nazývám podle Tebe!) nabídnou schopným podnikatelům (zákazníkům) a budou mít u nich úspěch, že je ,,hodný podnikatel“ nenechá chcípnout a oni budou spokojeně žít a bydlet ve vysněné kapitalistické společnosti v blahobytu plné hodných a silných podnikatelů Tvého typu? Podívej: Jestli jen z tohoto celého názoru není cítit populistická debilita zazobanců, tak potom už z čeho? Prostě: Lidé na okraji lidské existence jsou skutečně a pravdivě produktem této ,,lepší„ a svobodnější společnosti (oproti té socialistické) jenom proto, aby někdo jiný mohl vyrůst za pomoci dřiny a chudoby těch, kteří nechtějí chcípnout. Aby mohl vyrůst mnohem výše než ostatní, čili aby nad těmito ubožáky mohl ohrnovat svůj nadutý nos a pohrdat s nimi, že je rozhodně ,,lepší“ . Nic jiného víc a míň v tom není. Kdyby totiž tento celý ,,lepší„ tržní systém měl zájem na nejzákladnější myšlence -zachování života lidí jak bylo od nepaměti hlásáno v každém humánním režimu a dokonce i v Písmu (vyjma některých výjimek radikálů), rozhodl by direktivně o takovém opatření stávající státní systém, aby lidé na okraji společnosti začali mít zájem a motivaci chodit do nějakého zaměstnání ještě dřív než propadnou chlastu z beznaděje. To zaměstnání by zároveň bylo zaměstnáním efektivním pro jejich schopné zaměstnavatele jako jseš třeba Ty. A protože tomu tak není ani v zájmu státu a ani ve schopnostech zaměstnavatelů, tak je zde vidět skutečný a doložený záměr a struktura celé této společnosti: Fyzicky a za pomoci bídy a nouze likvidovat nadpočetné obyvatelstvo (které se prostým pářením - tzv. proklamovaným volným sexem, jen neřízeně rozmnožilo), které se v určité apatii a snad i vzdáleného idealismu lepších zítřků kapitalistického prostředí nedokáže vzbouřit jako opozice, jenž jen přednášenými nadějemi o kapitalismu trh tyto lidi oblbuje, což lze do jisté míry považovat za horší a zbabělejší stav, než je nahnat např. do válečných jatek, protože válčící obyvatelé a vojáci mají ve válce určitou reálnou motivaci svého činění a existence. Ale jako bezdomovci jsou tito lidé v ,,umělém míru“ skutečně obtížní a zbyteční, aby vůbec žili, což je přímý, skrytý a totožný názor politického systému této země. Jsou tudíž zase jen obětí zmíněné beznaděje, s čímž se potom pojí ta závisloust na alkoholu, která je (jak víš) zároveň dokonalou pastí, ze které je cesta jen velmi obtížná, a zvláště bez nabídnuté motivace absolutně nereálná. A na nenabídnutí a případném zničení vznikající motivace u lidí bez domova to právě celé stojí a je to ten politikou plánovitě ŘÍZENÝ PROCES, který asi myslíš. Co?!
Být si tohoto všeho vědom, je strašně deprimující, ale ještě horší je nebýt si toho vědom a odmítat tyto skutečnosti a nechtít s tím něco dělat a celé to ještě podporovat. To, jestli to tak děláš Ty, to nechám opět na Tobě, ale kámoš Juras napíše, že zase používám jen samé fráze.

Odp12: Je třeba vidět pod kůži
tlapka, 18.1.2010 10:25

Těžce je rozlišit bezdomovce z přesvědčení, bezdomovce z nemoci a bezdomovce z neštěstí. Jinak tvoří smíšenou skupinu a nelze na ně užít jedno pravidlo.

Odp13: Je třeba vidět pod kůži
zvoník, 18.1.2010 10:28

Konečně rozumný slovo... Jenže umět rozlišovat by je měl ten, co je do toho dostal nebo jim pomohl je do jejich pozice dostat.

Odp14: Je třeba vidět pod kůži
Juras, 21.1.2010 21:40

Gratuluju. Oproti tomuto příspěvkus udělal veliký pokrok!

zvoník, 14.1.2010 23:49

To, že jim vyhovuje, si teda nemyslím... Ba přímo jsem o tom přesvědčen, že jim nevyhovuje! Ale systém je dostal svojí podlostí do smyčky, ze které není pro ně úniku.

Odp15: Je třeba vidět pod kůži
zvoník, 22.1.2010 0:44

Jenže to si, Jurasi, neodporuje. V té smyčce jsou přece všichni! A pokud s nimi navážeš řeč na toto téma, zjistíš, že ani jednomu stav nevyhovuje a přesto jsou jak píšeš různí! Vejdi taky někdy mezi ně ze svý zaprděný kanceláře a hoď s nima pokec..., jestli Tě tedy vezmou mezi sebe. A sundej si kravatu...

Odp16: Je třeba vidět pod kůži
Juras, 22.1.2010 7:54

Unáhlil jsem se. Beru zpět. Měl bys reklamovat práci své učitelky z první třídy. Odflákla to.

Odp17: Je třeba vidět pod kůži
zvoník, 22.1.2010 9:55

Milej pane Jurasi,
když já jsem chodil do první třídy, tak tenkrát nebyl na ulici v Čechách k potkání ani jeden bezdomovec a už vůbec ne žebrák! Prvně v životě jsem viděl žebráka v Maďarsku v Budapešti a to mi bylo 15 let! Tak co mě měla učit ta učitelka v první třídě?...
Anebo to soudíš podle sebe???
Aha, Ty jseš vlastně ten vševědoucí...ředitel zeměkoule! Leda bys dělal v tý škole, co to tam ta učitelka odflákla, jí nadřízeného. Tak to ovšem nevylučuju... To je teda fakt! Tos pak jasně musel znát i mě. :-)

Odp18: Je třeba vidět pod kůži
Juras, 22.1.2010 10:22

Měla za úkol naučit tě číst a chápat psaný text. Nevím, jestli by nebylo lepší, kdyby dělala prospěšnější práci ve výrobě, nebo jestli jenom měla smůlu na pracovní materiál :-)

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: Je třeba vidět pod kůži
zvoník, 22.1.2010 10:47

Jurasi,
to víš..., já už jsem takový, když mě teda jako tak vychovala a naučila na Tvoje ředitelské naléhání... O materiál asi tak úplně nejde... Ten je v tom věku ještě dost tvárný, takže v tom může být něco zcela jiného. Vono taky jde o to, umět to všechno okecat a svést na matroš. Stejně jako s tím novým Litoměřickým mostem pana letce RAF Františka Chábera, který je tak neuvěřitelně křivý, že když se po něm jede, tak je to jak po velbloudích hrbech. A inženýři, co to stavěli, tak říkají, že se časem sám srovná... Nemáte vy dva s Ivanem v tom taky prsty, když teda jako Ivan patří k těm letcům? Moc bych za to nedal, že jsou v tom také vaše iniciativy, pokud se jedná o kvalitu práce a vysvětlování proč je most křivý. Možná tam Ivan dodal dřevo na šalunk... :-)

Odp: Je třeba vidět pod kůži
tlapka, 11.1.2010 8:44

Měření IQ vynalezli běloši a protože IQ má hodně komponent, tak hájili ty svoje. Samotný běloch v černošské africké společnosti by podle jejich měřítek mohl připadat jako méněcenný.

Odp: Je třeba vidět pod kůži
ivana Kozárová, 11.1.2010 12:38

Je to už dávno,ale na fakultě nám kdysi s potutelným úsměvem pan docent sděloval,že učitelkám stačí 90....Zaujala mě Vaše myšlenka o odložení okamžité potřeby... Soudím ,že to patří do oblasti duchovní transformace. To první odložení potřeby - místo do pleny do nočníku - je přelom v duchovní sféře jedince. Žel,celá naše společnost je tak upřena k okamžitému uspokojení potřeby,že juž ani nejpatologičtější podoby tohoto chtění nejsou ničím nápadné a považují se obecně za normální. Dočkej času jako husa klasu - to už žádné robě nechce a nebude poslouchat... Výsledek je nasnadě- Snižuje se rapidně inteligence srdce. Zatmělo se. Určitě to není náhodný proces. Předpokládám,že je fundovaně řízen;-) Můžeme tudíž předpokládat,že inteligence srdce bude jak u bílejch,tak barevnejch,klesat.

Odp2: Je třeba vidět pod kůži
Juras, 11.1.2010 12:56

A nemají chlapi třeba stejné limity? Zeptaly jste se na to pana učitele docenta? ;-)

Odp3: Je třeba vidět pod kůži
ivana Kozárová, 11.1.2010 13:19

Jasně že jo. Pan docent měl trošinku hranatou hlavu,ale jinak byl moc fajn!

Odp4: Je třeba vidět pod kůži
Juras, 12.1.2010 13:22

A jaké měl pan učitel IQ? A ta hranatá hlava - byl to vůbec člověk? Nebyl to ještěr? ;-)

Odp5: Je třeba vidět pod kůži
ivana Kozárová, 12.1.2010 15:29

Nikdo jsme ho při svlíkání kůže nepřistihli. Ale kdoví,čím se stával doma....;-);-)

Odp2: Je třeba vidět pod kůži
tlapka, 11.1.2010 15:33

„Odložení potřeby“ vyvinulo se při vynalezení zemědělství. Potřeba jídla musela čekat až jídlo vyroste. Zatím co u lovu a sběru sežere se to hned, aby se to nepokazilo nebo nezcizilo.

Odp3: Je třeba vidět pod kůži
ivana Kozárová, 11.1.2010 19:42

Ano,zemědělství byl pokrok.

Odp4: Je třeba vidět pod kůži
tlapka, 12.1.2010 13:03

Jak pro koho. Zemědělská půda je v určitém smyslu obnažená jako poušť se stereotypní faunou a florou.

Odp5: Je třeba vidět pod kůži
ivana Kozárová, 12.1.2010 15:24

Taky bych byla raději sběračkou a lovcem. Ale holt to tady už nejde.:-(

Odp4: Je třeba vidět pod kůži
Jimmy, 12.1.2010 19:26

Zemědělství byl pokrok, uživilo se tak více lidí na stejné ploše. Ale za cenu výrazně menšího životního komfortu a vůbec dožití jednotlivce. Velmi dlouho byli zemědělci slabší, nemocnější a dříve umírali než lovci, ale prostě jich bylo více, tak lovce postupně vytlačili.

Odp5: Je třeba vidět pod kůži
tlapka, 14.1.2010 11:05

Každopádně v zemědělství je práce méně zajímavá a napínavá než ve sběru a lovu. V rpůmyslu se to pak ještě zhoršuje a vzniká Fenomén odcizení. Není vidět výsledek práce.

Trošku vedle.
Milan, 13.1.2010 14:37

Nešlo o odložení jídla, ale o odložení osiva.

Odp: Trošku vedle.
Jimmy, 13.1.2010 22:09

A osivo se snad nedá jíst ? ;-)

Nejde o jídlo nebo o osivo, ale o princip preferování vyšších výnosů v budoucnu před nižšími v současnosti. K tomu je nutná značná schopnost abstrakce, ten přínos v budoucnu si musím umět představit oproti současnému který vidím před sebou.

O co se hádáte?
Milan, 14.1.2010 15:19

Zkuste si přešlápnout.
Naši neolitiční předkové odkládali osivo, místo aby ho snědli, aby ho na jaře mohli zasadit. Toto jednání bylo naučené tím, kdo si to jako první vymyslel.
Z toho se postupně vyvinula duševní vlastnost, kterou dnes nazýváme schopností odkládat spotřebu.
Je tato schopnost dědičná, nebo jde o naučený princip chování? To je těžké zkoumat.

Odp: O co se hádáte?
Jimmy, 15.1.2010 18:00

Přešlápněte si vy.
Osivo je jídlo, které když nesním, ale zaseji, tak za několik měsíců z něj možná něco vyroste.

Takže první člověk který nesnědl všechno jídlo, které měl k dispozici, ale později ho zasel musel mít úžasnou představivost a snahu preferovat budoucí výnos před současným. Nicméně to co odkládal místo aby to snědl bylo jídlo, protože u drtivé většiny plodin se „osivo“ dá zároveň i jíst. Pokud mám totiž na nějakém suchém místě např. obilí, tak dokud ho nesním nebo nezasuji, nelze říci zda je to jídlo nebo osivo.

Dnes už to ovšem neplatí, většina osiva se na rozdíl od jídla nějak ošetřuje proti nemocem či cizopasníkům.

BTW hromadit zásoby potravy na horší období umí spousta živočichů, v tom člověk nijak výjimečný nebyl. Nicméně cíleně něco pěstovat, to umí výrazně méně druhů zvířat.

Odp2: Trošku vedle.
ivana Kozárová, 15.1.2010 14:16

A co ještě navíc museli mít Židé,když museli dodržovat každých sedm let sabatní odpočinek pro půdu,který byl dán zákonem.... Ten rok nesměli s půdou nic dělat,jen se smělo spotřebovat vše,co na ni samo od sebe vyrostlo. Ani osivo si nevypěstovali... Pěstovala se jen víra.... A zajímavé na tom bylo,že to fungovalo a pokud to dodržovali,nikdy nouzi neměli....

odložit do nočníku
sysel, 12.1.2010 13:24

Jo, to je velmi trefné. Vlastně to zcela vystihuje celý proces. Nabídneme nočník a dítě povyroste ve schopnosti postarat se samo o sebe.

Pravda, na sklonku života nás takové dovednosti mnohdy s ubývajícími silami opět opustí, ale počáteční proces růstu ke schopnostem postarat se sám o sebe a později postarat se i o někoho jiného, to je přirozený způsob vývoje. A ten zvládají bez ohledu na chabé IQ ve svém přirozeném prostředí i černoši. Když jim však toto prostředí zničíme nebo je přesadíme do jiného, asi to chvilku potrvá, než se přizpůsobí. Ostatně bílí by patrně bez pomoci v džungli moc generací nepřežili (a kdo ví, zda by se v krajní nouzi nějak štítili kriminální činnosti, pokud by jim pomohla přežít).

Ale děsivé je, jak rychle se z našeho původně mírného pásu stává džungle ničím nespoutaného trhu, který o soběstačnost svých závisláků vůbec nestojí.

Odp: odložit do nočníku
ivana Kozárová, 12.1.2010 15:27

Konzumování jde za hranice konzumu:-:-( Ale abych nebyla za škarohlída,vidím optimistickej konec v situaci,kdy skromnost bude vynucena samotným Životem...

Odp2: odložit do nočníku
tlapka, 14.1.2010 11:10

Ivanko zase to bude jak kdo. Budou Bohové a Volové.

Odp3: odložit do nočníku
zvoník, 14.1.2010 15:39

Bohové a Volové...?
Ještě bych přidal další druh: A co novodobí akční ,,lovci" ? Nebudou lovit maso, ale budou lovit nahromaděné bohatství právě z těch hromad, které byly určeny křeččími náturami na horší časy. (neber to politicky!)

Odp4: odložit do nočníku
ivana Kozárová, 15.1.2010 14:08

....jsou krysy rozmanité,-jsou hladové a syté. Ty syté doma zůstanou,hladové ven se vyhrnou ... to mě napadlo po přečtení Vašich řádků.... Kdo má málo,bude mu i to sebráno... nemáš-li však vůbec nic,lumpe,ať tě pochovají,- neboť právo na život mají ti,co něco mají... asi se tu opakuju,ale on ten Heine tak přesně a dobře formuluje...

Odp: odložit do nočníku
tlapka, 14.1.2010 11:08

V džungli nebo na řetězu. Zdá se mi že nic není mezi tím.

Princip odložené spotřeby
Milan, 13.1.2010 14:35

Princip odložené spotřeby se vyvinul jako důsledek zemědělství v podmínkách mírného pásu s jeho výraznou odlišností ročních dob a tedy periodicitou vegetace.
Sklizeň jednou ročně si to prostě vynutila.

Obávám se, že bílí lidé, které jejich...
Senior, 11.1.2010 9:42

Obávám se, že bílí lidé, které jejich vysoké IQ motivuje k životu podle zásady - „URVI CO MŮŽEŠ HNED, JINAK TĚ NĚKDO PŘEDBĚHNE“ - dopadnou jako parazité, kteří sežrali svého hostitele.:-(
Ale někde, snad, přežijí dva hodně černí - Adam a Eva. :-)

Odp: Obávám se, že bílí lidé, které jejich...
ivana Kozárová, 22.1.2010 12:53

Máte recht. Generace,která se řídí heslem Carpe Diem je určena k vymření. Rodit a vychovávat děti je námaha.

werterber
werterber, 11.1.2010 11:02

ČÍM MYSLÍTE? Kůží nebo mozkem? :-)

Odp: werterber
tlapka, 11.1.2010 11:19

To se musíš podívat do učebnice základní školy. Tam to berou asi ve 4. třídě.

Odp2: werterber
werterber, 11.1.2010 12:21

Náhodou jsem chytrej kluk, takže to vim, jen nevím, jestli to ví i ti, co měřijou inteligenci podle barvy kůže.

Odp3: werterber
Juras, 11.1.2010 12:49

Ti, co měřijó inteligenci podle barvy kůže, možná ne, ale autor článku, v němž píše o výzkumech možné závislosti IQ a odstínu kůže, to podle mého názoru určitě ví.

Odp4: werterber
tlapka, 11.1.2010 15:36

Nelze zapomínat, že člověk není žádná puzzle. Kůže a mozek se vyvinuly s Jediné Buňky a proto je možné ! že mají společné vlastnosti (příkladně DNA).

Odp5: werterber
Juras, 12.1.2010 7:25

Velmi správně, tlapičko :-)

Odp4: werterber
werterber, 11.1.2010 15:59

Jestliže inteligence a barva kůže spolu souvisí, pak měřijou inteligenci podle barvy kůže. Existuje spousta bílých hlupáků. Proč nezkoumají je? Stačí pár exemplářů odchytit v poslanecké sněmovně.

Odp5: werterber
Juras, 12.1.2010 7:23

Je to trochu jinak. Zjišťují IQ, zjišťují barvu kůže, potom se ze získaných dat snaží určit, jestli to spolu souvisí. Můžu se zeptat, jaká je Vaše barva kůže? ;-)

Odp6: werterber
werterber, 12.1.2010 10:05

Můžete. ;-)

Odp7: werterber
Juras, 12.1.2010 10:19

Jaká je Vaše barva kůže?

Odp8: werterber
tlapka, 12.1.2010 10:51

Za zeptání nic nedáme. Na Hané lepší dobrá huba než měřica pola.

Odp8: werterber
werterber, 12.1.2010 16:01

Moje kůže je bílá.

Odp7: werterber
Juras, 12.1.2010 10:22

Ale tímhle jste si u mě dost šplhl :-)

Odp4: werterber
Neuvedeno, 11.1.2010 22:17

Člověk sice není žádná pucle, opravdu se vyvíjí z jedné první buňky, které se pak rozmnožují a specializují.
Jenže ostatní tvorové na světě také.
Nedávno jsem koupil vnoučeti k Ježíšku DVD Život savců 1. díl. Na příklad savci se vyvinuli z nějakých dávných ježourů. Stále ještě některé druhy žijí. Samice mají vajíčka v takovém mělkém vaku. Mléko samicím teče rouvnou z kůže. Jazyk mají vylétávací, jako hadi a ještěrky. Nos přímo příšerný, jako nějaký klacek. Savci zase vznikly z plazů. Takže se není divit, že se tak líbí kroucení tanečnic. Ježour pojídá mravence. Takže mě asi na revma schází kyselina mravenčí. Ježour žije v noře. Ovšem mnohem blíže jsou nám opice.
Trochu jsem zaběhl z tématu, ale chtěl jsem říci, že mohou žít mezi námi mnozí lidé, kteří mají rysy člověka, z kterého jsme vznikly.
Na příklad jsem se dočetl, že náš předchůdce byl schopen již mluvit řečí, ale nedovedl nic nového vymyslet. Ti lidé, co stále jen používali pazourek a uměli stopovat, ale nic jiného, žili velice dlouhou dobu. Asi milion let. Za celou tuto dobu nic nového nevymysleli. Až pak se vyvinul člověk dnešní, tedy homo sapiens. Ten najednou začal vymýšlet jednu věc za druhou a začal obsazovat celý svět, Veškerý lidský rod se rozvinul asi jen ze čtyřech neb pěti žen a jejich některé znaky, které přecházejí pouze z matky jsou znatelné u celého lidského rodu.
Jenže ten rozdíl mezi tím předchozím stupněm byl velice malý a vizuálně asi málo znatelný.
No a takových lidí, kteří jen něco provádějí, co jiný vymyslel je stále ještě většina, takže nelze ani poznat, je li někdo takový, či makový. Navíc se lidé mezi sebou mísí, takže se klidně můžeme jako lidstvo dostat do stavu, že opět nikdo nic nového nevymyslí. Proto je tak důležité, aby ti co jsou lidstvu nějak opravdu spravedlivě užiteční měli děti, jinak tato schopnost lidí může zcela vymizet.
Jenže vytvořit systém, kde by skutečně užiteční lidé byli odměněni je velmi obtížné vytvořit. Který stát toho nedosáhne tak musí počítat s tím, že se ztratí z mapy světa, protože si tento stát nebude schopn na sebe vydělat.
Jenže toto nelze provést takto jednoduše pomocí barvy kůže. Ono totiž i mezi čokoládovými je dost lidí přinášející pokrok, tedy jsou schopni si na sebe vydělat poctivým způsobem.
Nedávno jsem slyšel jednu zajímavou věc. Že jsou lidé, kteří umí myslet dopředu a předvídají, co se může stát a jiní, kteří myslí jen na dobu současnou, tedy o budoucnost se moc nestarají a řídí se pravidlem: „ Co má přijít, to přijde“.
Protože tato schopnost se děje nějak v mozku u kořene nosu, tak prý je nějak rozpoznat, jestli má člověk tuto schopnost rozvinutou. Jde o nějaké čárky na čele nad nosem.
Takže si myslím, že správné je, aby lidé vytvářili svá společenství podle jejich vlastních přání a druhým by nemělo být bráněno vytvářet si svá společenství, protože lidé sami poznají, ke komu tíhnou a ke komu ne. Tím by se mohli zachovat skupiny si vzájemně podobných a byla by tím zachována různorodost lidského rodu. Každá skupina by se pak rozvíjela podle svých skutečných schopností. Ovšem nesmělo by se začít válčit a terorizovat menšinu většinou a většinou menšinu. Tedy i u těchto skupin by spravedlivý stát musel být skutečnou základní zásadou.
Jenže k tomu, aby takovýto stát vznikl by musela v takovémto státě panovat úcta ke znalostem lidí.
K tomu nutno dodat, že průměrně vzdělaní lidé si náramně hoví v názorech průměrných, protože se v takovém prostředí cítí sebejistě.
Takže přečnívající lidé ve společnosti nejsou oblíbení, protože přečnívají. Tím se také nemohou prosadit.
Je tedy třeba, aby se stejně inteligentní lidé měli možnost se vzdělávat ve stejných školách. Aby ti inteligentní nebyli brzděni těmi s menší ochotou se učit.
Zde je tedy původ proč šprt toho nikdy moc nedokázal. Ano v nedobře fungujícím státě toho moc dosáhnout nemůže.

Odp5: werterber
tlapka, 12.1.2010 13:08

Pokud se myslí „šprt“ je více chápán jako co se učí bez porozumění a chápání souvislostí a tak dosahuje postavení podlízáním.
V dalším- když jsou chytřé a méně chytré děti pohromadě, chytré se naučí flákat a hloupé se naučí podvádět. Prostě dáme vránu k vráně a ony budou úspěšně soutěžit.

Odp5: werterber
Pavel Z, 17.10.2010 21:16

Odpusťte mi mou opovážlivost, ale zdá se mi, jako by Váš příspěvek byl blábol za blábolem. První blábol je, že předchůdce člověka nebyl schopen nic nového vymyslet. A nejsem si jist, že lidé, kteří používali pazourek a uměli stopovat (samozřejmě ne auta), žili velice dlouhou dobu. Někteří snad. Ale jiní ne. Mám takovou teorii, která objasňuje, proč vymřeli atlantiďané. Jak známo, kostra prapředka člověka byla nalezena v severní Africe. Pak se začal vyvíjet člověk. Pokud v minulosti existoval skutečně jeden velký kontinent - Pangea -, pak vývoj člověka musel probíhat na celém tomto kontinentu konstantní rychlostí. Jak se lidé množili a migrovali do všech směrů, šli po stejném kontinentu a i když od sebe odešli hodně daleko a vznikly různorodé kmeny, ještě stále mohly nějakým způsobem o sobě navzájem vědět. Tedy za předpokladu, že vývoj probíhal skutečně na jednom kontinentě. Je zde ale háček. V té době už nebyla Pangea jedním kontinentem, ale rozdělily ji pohyby litosférických desek a další vlivy na několik subkontinentů. Je dokonce možné (a to je spekulativní), že Pangea nebyla jediným „obřím“ prakontinentem. Chci říct: jestliže existovaly prakontinenty dva, dostatečně daleko od sebe, aby obyvatelé jedoho nevěděli o obyvatelích druhého, je teoreticky možné, že na jednom z nich došlo k vývoji člověka daleko dříve než na druhém. Tuto teorii podporuje i fakt, že v dobách, kdy se teprve rodila antická řecká civilizace, byla civilizace Atlantiďanů již na velmi vysoké úrovni. Poté však zanikla, pravděpodobně výbuchem sopky. Domnívám se, že na kontinentě, kde Atlantiďané žili, se vlivem nějaké kombinace faktorů vyvíjel život v jiných periodách, pravděpodobně dříve a možná dokonce vyšší rychlostí, než na druhém prakontinentě (Pangea). Z toho taky plyne, že lidstvo se nemohlo vyvinout ze čtyř nebo pěti žen, jak píšete, neboť to je hodně málo, když si uvědomíte nesmírnou velikost Pangei. Což také znamená, že lidé, kteří používali pazourek a uměli stopovat, rozhodně vymysleli i další věci, neboť stopování zvířat vyžaduje trpělivost a schopnost učení, museli být tedy učenliví. Vemte si, jak dnes výmluvně nazýváme naši civilizaci vyspělou, když tuhle vzácnou dovednost, stopování, už většina z nás zapoměla (řekněte schválně někomu, aby Vám vystopoval medvěda). Tímpádem se míšením lidí nelze dostat do stavu, kdy nikdo nic nového nevymyslí, neboť míšení znamená obohacování kultur a sdílení vědomostí.
Nesnažte se vytvořit systém, kdy by byli užiteční lidé odměňováni někým jiným. Svět je krutý a užitečný člověk se někdy musí umět odměnit sám.
Lidi, kteří umějí myslet dopředu se nazývají plánovači a ti, kteří umějí předvídat, věštci. Nelze ja házet do jednoho pytle. Tím, že lidem žeknete, že je pro ně nejlepší, aby sami poznali, ke komu tíhnou a ke komu ne, jim můžete podepsat ortel smrti.
Nevím, jestli si průměrný hoví v názorech průměrných. Spíš se mi zdá, že se ze samé průměrnosti začne nudit. To, že přečnívající lidé nejsou oblíbeni, není pravda, vezměte si vědce Stephena Hawkinga, který tvrdí, že chce-li lidstvo přežít, musí opustit tuhle planetu. Kdo jiný by měl odvahu vyslovit takový názor? Šprti, i když jsou některými vysmíváni, tedy vždy byli, jsou a taky stále budou potřeba, aby lidstvo nezdegenerovalo a bylo schopno se dostat zase o krok dál; aby bylo schopno opustit svou rodnou planetu, osídlit Mars a udělat tak přelomový krok ve svém vývoji, podobně, jako ho učinila ta ryba, když si chtěla vyzkoušet ty výčnělky, co jí vyrůstaly dole z těla, a tak vylezla z vody na břeh a v ten okamžik se z ní stal obojživelník.

Odp6: werterber
Neuvedeno, 17.10.2010 22:40

Pane Pavle Z. „Mery Mery, jast contrery, haw das jor garden grou“.

Tragický nedostatek IQ černochů je...
Bára Š., 11.1.2010 23:37

Tragický nedostatek IQ černochů je nicméně obecně známý, každý, kdo s nimi měl tu čest, vám potvrdí, že se jedná o podobnou verbež jako jsou naši cikáni, protože s nízkým IQ se pojí takové patogenní jevy jako zločin.

Z tohoto vyplývá, že jste rasistické pako, takže s vámi asi stejně nebude diskuze.
Nicméně jakožto skoro psyhcolog vám mohu říci, že nikdo ještě nedokázal IQ spolehlivě definovat, že se rozhodně nedá zaměnit za „chytrost“ a že se také, zřejmě, nedá úspěšně měřit, zvláště, kdžy vezmeme v potaz, že IQ testy jsou dělané Evropany a Amíky. Jiné národy ovšem mají třeba i úplně jiné vnímání světa, zvláště ty, které žijí v pralese, vidí jinak, než my..asi vás to překvapí, ale tyto etsty se opravdu beze všeho nedají aplikovat v Africe:-)

Odp: Tragický nedostatek IQ černochů je...
tlapka, 12.1.2010 8:44

Inteligence, která se vyvinula jinde, má nutně jinou strukturu a uplatnila by se tam, kde se vytvořila.

Odp: Tragický nedostatek IQ černochů je...
autolycus, 12.1.2010 21:50

A o culture-free testech jste asi neslyšela, že? Pako jste v tomto případě asi vy.

Odp2: Tragický nedostatek IQ černochů je...
tlapka, 13.1.2010 12:03

Ty testy zdaleka nemohou ani v tom případě obsáhnout schopnosti v praxi. Ani kdyby byly ještě více Free.

Odp3: Tragický nedostatek IQ černochů je...
Juras, 14.1.2010 12:14

Však to nejsou testy schopností v praxi, ale IQ testy ;-)

To je, jako bys vyčítala autu, že je nepoužitelné na vodě, protože neumí plavat. :-)

Odp4: Tragický nedostatek IQ černochů je...
tlapka, 14.1.2010 12:47

Zase přicházíme k tomu že inteligence se projeví v určitém prostředí jako auto na silnici nebo ve vodě. To je pak inteligence jako motor, ale bez auta a co s ním.

Odp5: Tragický nedostatek IQ černochů je...
Juras, 14.1.2010 13:40

Však jo. O ničem IQ testy nejsou. Inteligence jako schopnost logicky uvažovat se nikdy nemusí dostat do situace, ve kterých se může projevit. Je to jen takový možný potenciál osobnosti :-)

Odp6: Tragický nedostatek IQ černochů je...
tlapka, 14.1.2010 14:34

To je přesně řečeno.

Všichni lidé jsou z jednoho předka.
Milan, 13.1.2010 14:49

Protože jak správně pravil pan Hrdlička, všichni lidé jsou stejného původu, lze také najít testy použitelné na všechny lidi bez diskriminace s ohledem na jejich původ.
Takovým testem je například rubikova kostka, šachy, dáma, go.
A také doplňování řad obrázků, které používá Mensa.
Všechny objektivisované testy ukazují, že skutečně inteligenční kvocient dosahovaný příslušníky žluté rasy je nejvyšší a dosahovaný příslušníky černé rasy nejnižsí. To však nevypovídá nic o individuální inteligence každého jednotlivého testovaného - inteligence totiž není vlastnost kolektivní, ale výrazně individiální. Inteligentní je člověk, nikoli skupina lidí, nikoli rasa.
Korelace (nikoli závislost) mezi rasovou příslušností a inteligenčním kvocientem existuje, ale pro praktický život nemá žádný význam, protože nikdo z nás nikdy nejedná s nějakou rasou, ale vždy jen s konkrétním jedincem, o jehož osobní inteligenci jeho příslušnost k nějaké rase nevypovídá vůbec ničeho.

Odp: Všichni lidé jsou z jednoho předka.
Bára Š., 13.1.2010 20:32

Zkuste si, prosím, přečíst Atkinson: Psyhcologie
Lidé mají možná společný původ, ale podle toho, kde žijí, mají notně odlišný zrak. Mohou vidět úplně jinak než my, Stejně tak mohou vztahy chápat jinak.

Vy byste měřil „verbální“ inteligenci na lidech, kteří neumí číst?No, VY možná ano

A při vší úctě k panu Hrdličkovi...je už dlouho za zenitem

Odp2: Všichni lidé jsou z jednoho předka.
tlapka, 14.1.2010 11:12

Já na ty testy moc nevěřím. Jsou jen orientační.

Hrdličkův pomník stále stojí,
Milan, 14.1.2010 15:05

a těžko o dávno zesnulém velikánu hovořit, že je za zenitem.
Zrak máme všichni stejný (pokud tedy zrovna netrpíme refrakčními nebo jinými očními vadami). Ptáci mají jiný zrak, to ano, protože vnímají 5 barev, zatímco by máme jen RGB schéma. Mnozí savci mají ještě méně než my a někteří vnímají jen černobíle a někteří jen světlo a někteří ani to ne. Ovšem homo sapiens má stejný zrak bez ohledu na rasu.
A k měření inteligenčního kvocientu není třeba umět číst.

Odp: Hrdličkův pomník stále stojí,
Jimmy, 15.1.2010 18:14

Člověk rozhodně nevnímá světlo v RBG !!! RGB se pouze používá pro vytváření obrazu aditivním mícháním barev (tj. míchají se světla) protože má nejlepší poměr cena/výkon, nicméně rozsah barev který vnímá lidské oko je výrazně větší viz Gamut.
Ptáci možná vidí jiný rozsah vlnových délek světla, tady mají jiný gamut, ale určitě nevnímají 5 barev.

Odp: Všichni lidé jsou z jednoho předka.
Bára Š., 13.1.2010 20:33

Ještě by mě velmi zajímal alespoň jedne příklad „objektivisovaného“ testu, když říkáte, že přece VŠECHNY umí testovat intwligenci

Btw, vy víte vůbe,c co to ta inteligence je? Já ne, čím víc toho o psychologii vím, tím víc vlastně nevím ;-)

A ještě jeden úsměv - šachy a obrázky jako univezrální test?:-D

Odp2: Všichni lidé jsou z jednoho předka.
zvoník, 14.1.2010 0:29

Já bych ty šachy nezlehčoval. Jako psycholog jistě víte, že lidé míchají do inteligence všechno, co je ,,in". Tedy i to, co se dá nabiflovat a i to, co se považuje za inteligenci tzv. přirozenou. A právě ty šachy je zhruba ta kombinace mezi těmi těmito dvěma subjekty. Nebo se mýlím? A těch druhů věd je v nich také velmi hodně!

Se šachy je to snadné.
Milan, 14.1.2010 15:11

Vezmete třeba skupinu 100 dětí ve věku 5 let a začnete měřit, jak dlouho kterému potrvá než si zapamatuje způsob táhnutí všemi 6 figurami.
Až to zvládnou všechny, tak si takto zjištené rozložení inteligence v této skupině můžete snadno ověřit tím, že mezi nimi uspořádáte turnaj „každý s každým“.
(Tedy přesněji - všechny to nezvládnou, zhruba 12 jich bude tak nízkého „mentálního věku“, že je to prostě naučit nedokážete).

Odp3: Všichni lidé jsou z jednoho předka.
Bára Š., 16.1.2010 0:09

Ano, máte pravdu...úplnou. Do inteligence už bylo nacpáno i to, jak lidé tančí :-) Pak by nejinteligentnější byli lidé jezdící do Ria do vykřičených domů, že?

Odp4: Všichni lidé jsou z jednoho předka.
ivana Kozárová, 22.1.2010 13:06

Jak dlouho pracoval Binet na testu,který rozliší oligofrenika od neoligofrenika?

Nechci zlehčovat vážnost tematu, ale...
ivan, 12.1.2010 0:33

Nechci zlehčovat vážnost tematu, ale docela by mě zajímal IQ zebry? Bordercollie černobílé formy jednoznačně vykazuje nejvyšší inteligenci mezi psíma plemenama, se schopností pracovat samostatně na základě vlastní strategie při plnění zadaného úkolu. U jednotlivců tohoto plemene byla prokázána schopnost porozumět až více než 400 znakům, což by člověku stačilo ke konverzaci v cizím jazyce. U černobílých strak nebo i čápů je viditelná nadprůměrná schopnost ptáků spolupracovat v páru, zatímco se ve ,,Strakovce takového jednání nikdy nedočkáme, to je černé na bílém! U černobílého čapího páru jsou zajímavé jejich migrační trasy, kdy se ,,manželé,, i rozdělí a jeden z nich zvolí západní variantu přes Pyreneje, Španělsko a Giblartar, zatímco druhý partner východní trasu přes Bulharsko,Turecko a Kypr. Na jaře se zase setkají v Bělotíně u Černošic, zatímco vrchol vesmírné inteligence netrefí z Bělčic do Černého vola ale max. z Bělohorské k Černýmu volu. Černobílému uspořádání inteligence se nevyhnulo ani vodním savcům, kdy Kosatka dravá přes svůj název svého cvičitele nezblajzla, jak by se z jejího názvu dalo usoudit, ale přidržením svým tělem u dna ho utopila, vědoma si toho, že nevydrží s dechem. Dalším příkladem inteligence je včasný odchod jakéhosi Einstaina před bílou oblečené do černé, čímž se zcela určitě zachránil od černobíle pruhované. Na vzestupu je černobílá! ....to je jasné jako bílý den a černá noc, to tady dávám černé na bílém............ Dalmatin Ivan.

Odp: Nechci zlehčovat vážnost tematu, ale...
tlapka, 12.1.2010 8:45

Nečetli jste někdo „Země slepců“ od HG Wellse?

Odp2: Nechci zlehčovat vážnost tematu, ale...
ivan, 13.1.2010 0:20

Ne, o čem to je?

Odp3: Nechci zlehčovat vážnost tematu, ale...
tlapka, 13.1.2010 12:07

Přišel vidící do země slepců, kteří už neměli ani oči- někde v horské kotlině v Bolivii. Nechtěl použít násilí, myslel že je samozřejmě lepší že „vidí“. Oni však pracovali v noci potmě a on pořád zakopával. Ŕekli o něm, že je hloupý a hluchý, nemá žádný hmat a orientaci a má halucinace a „ty nádory na hlavě by se mu měly vyoperovat“.

Pravděpodobně okopírováno z nějakého...
merlinn, 12.1.2010 11:15

Pravděpodobně okopírováno z nějakého krajně pravicového webu. Tamní „vůdci“ si zakládají na vědecké „podloženosti“ svých nesmysných názorů. Že je zpoloviny vymyšlený, to zapálené členy nezajímá, ověřovat si to nebudou. Řekl bych, že to není první ani poslední podobný článek na svíci a z každého mám velmi špatný pocit.

Odp: Pravděpodobně okopírováno z nějakého...
tlapka, 12.1.2010 11:41

Alespoň se každý může vyjádřit.

Odp: Pravděpodobně okopírováno z nějakého...
Deever, 17.1.2010 19:37

Není náhodou Merlin ten hluboko zakopaný vůdce pravicových radikálů pro střední Evropu? :-)

Odp2: Pravděpodobně okopírováno z nějakého...
merlinn, 17.1.2010 19:55

To budu jistě já, kamufluju to tím, že ze sebe dělám humanistu... ;-)

Já myslím...
Sova, 13.1.2010 8:19

Na barvě kůže záleží, ale není to „čím světlejší tím lepší“, Asiaté jsou na světě najinteligentnější, dožívají se nejvyššího věku a také nejsou bílí. Čísla zde uvedená jsou jaksi pochybná a divná. Mimochodem myslím, že inteligenční kvocient není pouze genetická záležitost. Zhruba do dvanácti let můžete své IQ razantně vlastní vůlí zvýšit (sám jsem to zažil) a zhruba do osmnácti let se IQ stále může změnit i když to už moc neovlivníme.
S věkem, kterého se dožijeme je to stejné. Z části genetické a z části námi ovlivnitelné, např. prostředím apod. Souhlasím, že s genetickým kódem inteligence a s původem (barvou kůže) existuje nějaká souvislost, ale rozhodně ne tak rapidní jak autor píše.

Odp: Já myslím...
tlapka, 13.1.2010 12:09

Inteligence je jednak „vrozená“ a v dalším záleží, jak se využije a To je ten problém.

A očem tu asi celou dobu píši... ;-)
Sova, 13.1.2010 14:44

A očem tu asi celou dobu píši... ;-)

Znovu, znovu, znovu...
Sova, 13.1.2010 14:58


Zjistil jsem tedy, že barva kůže, potažmo rasa, jsou nesmírně důležitým indikátorem doslova všeho – od zdraví po inteligenci, a že v západní společnosti je něco špatně, když se o tom mlčí.

Vždyť jo, v západní společnosti je téměř všechno špatně.

Odp: Znovu, znovu, znovu...
tlapka, 13.1.2010 15:56

Tak poraď moudrá Sovo kam se budeme stěhovat za lepším?

Odp2: Znovu, znovu, znovu...
Sova, 14.1.2010 10:32

Není třeba se stěhovat. Je třeba změnit systém.

Odp3: Znovu, znovu, znovu...
Juras, 14.1.2010 10:48

Jo. Z louže do bláta.

Anebo - rovnou do nebe. To může každý individuálně.

Odp3: Znovu, znovu, znovu...
tlapka, 14.1.2010 10:58

A máš vybrán ten systém? Nebo vytvoříš vlastní?

Odp4: Znovu, znovu, znovu...
Sova, 15.1.2010 22:23

Žádný systém není podle mě dokonalý, proto bych dával přednost individualitě i diktatuře zároveň.

Tento článek je rasistický. Nazývat...
werterber, 13.1.2010 15:27

Tento článek je rasistický. Nazývat někoho lůzou a verbeží, zvláště určitou rasu je rasistické. Chápu, že ho máte malýho a potřebujete si nějak zvednout sebevědomí, ale raději běžte k psychitrovi. Ti, černoši nemůžou za to, že potřebujete problémy všech svéct na určitou skupinu lidí, do které shodou okolností, či Boha nepatříte.
Existuje mnoho černých lidí, kteří jsou, či byli velice inteligentní, tajže inteligence není dána rasou, ale prostředím, kulturou (všech i bělochů, kteří se chovají rasisticky).

Odp: Tento článek je rasistický. Nazývat...
tlapka, 13.1.2010 16:01

Tak raději z toho obviníme mimozemšťany, vždyť my lidé jsme všichni bratři.

Odp: Tento článek je rasistický. Nazývat...
Bára Š., 16.1.2010 0:10

Máte pravdu..je rasistický..obávám, se že jde o vybití agrese či o pouhou provokaci. Zřejmě to není myšleno vážně a pokud, tak takto „moudrým“ lidem stejně nevysvětlíte, že k největší verbeži se počítají oni sami. Škoda na takové výlevy reagovat

Odp2: Všichni lidé jsou z jednoho předka.
Neuvedeno, 14.1.2010 5:52

Šachy jsou opravdu úžasná hra. Je tak dobrá, jakého máš soupeře. Ovšem takoví ti špičkoví hráči, ti už mají nazpaměť naučeno jak mají správně postupovat a to se dá naučit zase jen, když už člověk umí číst. Takže pro negramotného to není. Jestli je nějaká škola šachů pro negramotné, tak mě prosím opravte.
V každém případě jsou šachy hrou králů. Na nich se králové učili jak myslí soupeř, poznali dále jestli je někdo agresivní nebo jen ustupuje, jestli je rozvážný, nebo zbrklý. Také jestli umí přemýšlet dopředu.
Další zařízení pro rozvoj mozku je klavír. Tím, jak lidé hrají oběma rukama, tak si více procvičují i druhou hemisféru mozku. Ta je třeba k zjištění oponentního řešení bez existence jiného člověka jako oponenta. Její rozvoj napomáhá logickému myšlení. Šachy zase je návod k způsobu samouctví. Dává návod jak jít dopředu krok za krokem. I hra šachy s počítačem je velmi přínosná pro mládež. Jenže bohužel šachy jsou velice náročné na čas a toho dnes se nedostává.

Nemusíte umět číst.
Milan, 14.1.2010 14:57

Všechny mé děti uměly hrát šachy dříve, než začaly chodit do školy. Pro zvládnutí šachové hry není třeba být gramotný.

Ke hře na klavír
Milan, 14.1.2010 15:24

je třeba hudební sluch. Inteligence žáka je při výuce na klavír jistě přínosná (hlavně pro učitele), ale výsledek výuky závisí mnohem více na hudebním sluchu než na inteligenci.
Hraní oběma rukama není záležitost jen klavíru - obouručný prstoklad procvičuje každý, kdo se učí psát na klávesnici všemi deseti prsty. A to rozhodně nijak zvlášť nepřispívá k vývoji mozku a inteligenci to nezvyšuje. Je to pouze svalová dovednost prstů.
Mezi hudebním sluchem a inteligencí není korelace. Nesouvisí spolu.

Odp: Ke hře na klavír
Bára Š., 18.1.2010 18:35

To co říkáte je ale jedna z teorií, mnoho velice vážených psyhcologů uznává cosi, co se jmenuje hudební inteligenc..a s hudebním sluchem to přímo nesouvisí

Odp3: Všichni lidé jsou z jednoho předka.
tlapka, 15.1.2010 12:34

Každá přemýšlivá činnost je dobrá pro mozek ale základní intelignci nelze ovlivnit.

Odp4: Všichni lidé jsou z jednoho předka.
ivana Kozárová, 15.1.2010 12:49

Tlapko,já myslím,že jo. Třeba když je dítě v ranném věku citově deprivované,může to negativně ovlivnit taky intelekt...

Odp5: Všichni lidé jsou z jednoho předka.
tlapka, 18.1.2010 10:01

Ano. Inelekt je to co se vyvine ze základní vlohy ale ta je prostě základ. Pak je důležité, jakým způsobem vychovatelé učí dítě přemýšlet.

Odp6: Všichni lidé jsou z jednoho předka.
ivana Kozárová, 18.1.2010 13:37

Jo. Vždycky jsem přemejšlela,čím to je,že ti hodní starostliví rodiče mají často potomky,kteří se o potřeby svých rodičů ve vyšším věku příliš nestarají. Zato znám případ,že matka,která posadila v opilosti a vzteku svoji tříletou holčičku nahou na rozpálená kamna,prožila své vysoké stáří a svoji bezmocnost v péči této již dospělé dcery... Podotýkám,že v perfektní péči. Intelekt je věc složitá a zdaleka ne jen otázka rozumu. Nojo,je to fakt,každej z nás byl školen jinak;-)

Pdobné téma
MilanAlois, 14.1.2010 17:19

Velmi dobrý článek na podobné téma je zde:
http://www.osel.cz/index.php?clanek=988

Ke hře na klavír
Neuvedeno, 14.1.2010 17:31

Hra na klavír není stejná věc jako psaní všemi deseti prsty. Hrát se musí podle not a vždy nějak jinak. Není to nějaký stereotyp, který se jednou naučíš a pak už to nemusíš měnit, jako je to při psaní na stroji. Kromě toho se musí hrát levou rukou a zároveň pravou a ještě pozorovat noty obou rukou, navíc se ještě musí dodržovat rytmus a také důraz na některé noty, leckdy se k tomu musí přibrat ještě zpěv. Když se pak má dokázat hrát něco opravdu složitého a těžkého je třeba se to navíc naučit celé nazpaměť.

Odp: Ke hře na klavír
ivan, 14.1.2010 18:53

Co hra na cimbál, zvyšuje inteligenci?

Odp2: Ke hře na klavír
werterber, 14.1.2010 19:03

Myslím si, že jakýkoliv tréning abstraktní inteligence, zavyšuje iq

Opr.
werterber, 14.1.2010 19:04

místo inteligence měla být pamět.

Odp3: Ke hře na klavír
tlapka, 18.1.2010 10:04

Jenže je spousta lidí, kteří nechtějí trénovat, protože „myšlení je bolí“. Hodně jich řekne "to pro mě nemá cenu, když to nepotřebuji teď, vlastně je to blbost a mě to nezajímá. Slyšela jsem to tisíckrát.

Odp2: Ke hře na klavír
zvoník, 15.1.2010 0:07

Ivane,
v Tvém případě, když máš blízko ke dřevu, tak by mohlo zvýšit Tvoji inteligenci hraní na tamtamy! :-) Co by jeden u Tebe stál?
Já teda zvoním, a zvon hudební nástroj je! Dají se s tím dělat někdy i kouzla. Ale zvon je u zvonaře strašně drahej... 1 kg ulitého zvonu stojí 1000 - 1500 Kč. Takže zvon o průměru 1 m stojí tak něco k jednomu melounu. A je-li starej, tak historická hodnota je nevyčíslitelná. A vidíš, to mi na dost místech svěřují... A jsou na nich biblické nápisy. Myslíš, že jsem blbej furt stejně?

Odp3: Ke hře na klavír
werterber, 15.1.2010 8:53

Pokud na něm nehraješ podle not nebo nějakou melodii, pak ti asi inteligenci nezvýší, akorát ohluchneš.

Odp4: Ke hře na klavír
zvoník, 15.1.2010 18:51

Werte,
víš, žes napsal blbost? Já jsem si to jako začátečník myslel taky. :-) Vysvětlovat Ti to nemůžu, protože to je na rozsáhlý článek. Ulít dobrý laděný zvon umí jen dva dva lidé v tomto desetimiliónovém státě a ten třetí emigroval. Všichni tři mají ovšem ruční zvoníky skutečně absurdně za podivíny. Jejich výrobky ale také přežívají bez závad mnoho staletí! Žádný ruční zvoník až doteď, krom pověstného a z pověstí známého Quasimoda, nebyl hluchý nebo nahluchlý ze zvonů. On to jenom říkal, ale pravda to nebyla. :-) Všechny tóny, které vytváří zvon, nejsou totiž škodlivé sluchu! Myslím, že by se to dalo i fyzikálně dokázat. Naopak kravál na diskošce, hluk na rušné ulici a v hlučném výrobním provozu je sluchu velmi nebezpečný, protože obsahuje velké množství vysokých kmitočtů, které právě ničí sluch . Tam je možné a nebo nutné doporučit chrániče sluchu.
To není jenom mnou vydedukovaný názor, to jsou skutečné historické informace mých předchůdců.

Odp5: Ke hře na klavír
ivan, 15.1.2010 19:24

Neškodnej hluk je něco jako léčivej prach, souvisí s dobou expozice.

Odp6: Ke hře na klavír
zvoník, 16.1.2010 4:52

To teda nevím, co tím myslíš. Možná do toho pleteš prachy ve svém postavení podnikatele a jen ses tu překlep. Čisté harmonické tóny nepůsobí sluchu ani dobou expozice újmu, zvláště když předmět je svojí konstrukcí uzpůsoben pomocí použitého materiálu a dokonalého tvaru v určité zákonité normě síly dané přírodou. Ano, dané přírodními zákony, kde skutečně nelze regulovat sílu intenzity hladiny vytvářených tónů při používání zvonu. Tedy při správné konstrukci všeho nelze ,,zvonit víc nebo míň hlasitě„ protože je všechno dáno přírodními zákony. Délka zvonění ovšem může u lidí, kteří jsou spíš alergičtí na tu okolnost, že to souvisí s křesťanstvím, vytvářet záměrný odpor nikoli k hlasu zvonu, ale k té okolnosti, že je použití zvonu jako součást toho křesťanství, ke kterému mají oni zásadní odpor úplně z jiných důvodů, tak hledají bič na to, jak zvonění zastavit a jeden z nich je právě, že to dělá kravál. Ty to holt přirovnáváš k ,,léčivému prachu“ ... Nebo k léčivým prachám? :-)

Odp7: Ke hře na klavír
ivan, 16.1.2010 7:42

Psal jsem pouze o hluku, ne o křesťanství. Zvoníku začínám tě mít za pořádného vola a velkýho troubu.
Měj se jak chceš.

Odp8: Ke hře na klavír
zvoník, 16.1.2010 10:12

Potom ale vysvětli, cos myslel pojmem ,,léčivý prach„ . To Tvoje myšlení fakt nelze odhadnout... Já jsem na to jen reagoval, myslím, že nevolským a netroubským vysvětlením jak to normálně je..., a Ty se uchyluješ k normálním nadávkám jako běžný pražský buran, jehož myšlení kdysi za mlada končilo v zaplivaný periferní hospodě na okraji Prahy, a teď záhadně snad upřednostňuje to, že zřejmě ,,pomocí léčivého prachu“ zakořenil na venkově, aby nemusel pracně rozlišovat co je a není v Praze historicky kulturní při jím později hledané práci v nezaměstnanosti.
Teda fakt věřím, že Tě zvony duševně serou, a tak ani jako dřevák proto nereaguješ na můj dotaz a návrh jak zvednout toho řípského Jiřího z těch čepů v rotundě, když právě celou konstrukci mám zajímavě vymyšlenou ze dřeva! A víš kde si to dřevo musím jít koupit mých vlastních peněz, aniž mi to někdo nějak proplatí nebo přispěje a vynosit do toho kopce? V Hornbachu, abys věděl. Čili ne u Tebe! Asi by to chtělo ten ,,léčivý prach" , co? S Tebou je řeč jako s B. Polívkou ve filmu Kurvahošigutenták, cape. Proto reaguješ, že jsem pořádnej vůl a trouba. Ale nemám Ti to za zlé. Klidně si zanadávej, možná se ti taky oběsila kozenka Tvoja a Ty to nechceš jenom přiznat...

Odp9: Ke hře na klavír
Jimmy, 16.1.2010 10:41

,,Léčivý prach„ je zjevně stejný nesmysl jako „neškodný hluk“. Obojí se postupně postupně sčítá a ten součet škodí.
Pro ilustraci „pro lidi s jiným myšlením“ prach z jedné cigarety neudělá žádnou měřitelnou změnu nebo škodu. Prach z 20-30 let denního kouření spolehlivě naplní plíce prachem a dalšími látkami a výrazně zvýší např. riziko rakoviny. Stejné to je u hluku. I tam se postupně zvyšuje opotřebení ucha a vede to ke snížené citlivosti. Sice to asi nebude lineární funkce, nicméně u zvuku zvonu, který je slyšet na stovky metrů, se jedná o značnou hlasitost, tak sčítání následků lze docela dobře předpokládat.

To že některé tóny nejsou škodlivé uchu je nesmysl. Uchu je jedno, jestli s ním třese 400 Hz nebo 500 Hz, nebo jakákoliv jiná frekvence.

Odp10: Ke hře na klavír
ivan, 16.1.2010 17:28

V odolnosti proti hlukové zátěži je Chuck Norris až druhý na světě za naším Zvoníkem. ,,Decibeltest„ je jediná disciplína která mu chybí ke zjískání titulu,, Nejlepší ve všem.“ Chuck Norris léčí hluchotu rámusem jako jediný na světě!

Odp10: Ke hře na klavír
zvoník, 17.1.2010 0:48

Jimmy,
to, cos napsal jsou zřejmě jen Tvé dohady. O akustickém vlnění toho víš asi jako kuřák o kouření. Já tedy taky, ale přesto se posnažím něco trochu amatérsky vysvětlit, protože jistou zkušenost jsem už pochytil.
Celé slyšitelné zvukové spektrum se skládá ze zvuků příjemných a nepříjemných. A pochopitelně z jejich směsí. Mezi ty nepříjemné nepatří ty silné a hluboké harmonické. Tam patří zvony. Proč? To si vezmi ladičky a vyzkoušej si odladit všechny tóny, které zvon nebo soubory zvonů v jedné věži vyzařují. Jejich síla je více vnímána celým tělem, než jen sluchem. To způsobuje u mnohých nových posluchačů v nejužším kontaktu se zvonem naprostý údiv nad neznámým jevem a to znásobuje sílu hlasu zvonu. Mnozí se toho podvědomě bojí. Je to strach ze silného hlasu. To, že kmitočty s frekvencí nad několik tisíc Hz poškozují sluch už při intenzitě nad 70 db, je všeobecně známé v celé lékařské praxi. Ty hlubší a harmoničtější, v čistotě bez příměsí těch vyšších, sluch nezaregistruje oproti právě těm vyšším jako možnou bolest, čili nepříjemnost, ale jako libý hlas i při vyšším počtu db. Tedy je nasnadě, že k poškození i dlouhodobou přítomností u zvonu, nedojde. Zvoníci by museli být hluší jako polena. Naproti tomu i řev lidí při fotbale je škodlivější sluchu, než zvonění velkého zvonu. Ovšem i hlas takového zvonu v tom řevu je slyšet a dělá dojem silnějšího hlasu a nemusí to být pravda. - vyzkoušeno!
Teď ještě jedno porovnání:
Hlas zvonu člověk a dokonce i zvířata vždycky registrují a nějak na něj reagují. Kdo zvoní špatně a nepravidelně, ten se může setkat s protesty všech psů v okolí, ale i lidí! V opačném případě psi poslouchají a vytím se snaží najít tón, který se zvonem ladí. Člověk nad tím zvoněním může přemýšlet, pokud má čím a může ho to i duchovně povznášet. Když psi ladící tón při zvonění najdou, pamatují si ho a čekají na další pravidelné zvonění, aby opět ladili. Když se pravidelné zvonění vynechá, psi začínají krátkým štěkotem vyžadovat nápravu. - Opět odpozorováno! Když se v okolí střílí dělobuchy a rachejtle nebo někde řeže cirkulárka, psi většinou zalezou, aby nepříjemné zvuky nemuseli poslouchat a bojí se jako bouřky. ,,Můj" patolog má velkého psa - dobrman křížený s rotvajlerem, který neúprosně vyžaduje jít s ním na zvonici a být u zvonu, když zvoní. Dokonce hlídá čas, kdy se má jít zvonit, kňučí a škrábe na dveře. Ne podle hodin, ale podle sebe. Přišli jsme na to, když se měnil čas, protože on si ho v sobě nepřehodil. On pak sedí pod zvonem, kouká na něj jak se houpe, a vyje. Jeho vytí je hudebně vyladěné do akordu zvonu. My bychom na to ani nepřišli, ale měli jsme tam odborníka přes hudbu s absolutním sluchem, a on byl udiven, co to ten pes dělá a hlavně jak a proč to dělá!? Chodí tam, protože chce a ne proto, že ho to někdo učil. On to prostě přijal a nešprajcoval se jako člověk zaujatý proti zvonům, protože jsou jako nástrojem křesťanství.
To, že zvon vydává silný hlas neznamená, že má škodit, ale upozorňovat, což je dobře. Horší jsou zvuky i o menší intenzitě vyššího kmitočtu a určené, aby poškodily někoho svou nepříjemností, protože právě vysoké kmitočty trhají a poškozují tenké membrány snímačů, ale i ušních bubínků právě svou krátkou vlnovou délkou podobně jako buněčnou strukturu a její membrány trhá radioaktivní záření. Na dlouhé vlnové délce se membrána jen zhoupne, což je snad i vědecky dokázáno, přece. Vůbec nejhorší je ovšem ultrazvuk, který není slyšet a může i zabít. Zjisti si to... Zdroj silného ultrazvuku byl dokonce použit několikrát i jako vražedný nástroj. Neslyšitelné infrazvuky (hluboké - pod slyšitelné spektrum) škodlivé sluchu také nejsou, ale zase se s nimi dají ničit křehké předměty a stavby, když chytí vyzařovanou frekvenci a rozkmitají se v této neslyšitelné frekvenci. Dost pohodlně boří domy.
Rozdíl mezi 400 a 500 Hz je skutečně tak malý, že je to necvičenému sluchu úplně jedno, ale chtěl bych vidět jak by tento generovaný tón v intenzitě, ve které ho vyzařuje zvon, ničil sluch.
Teď k té poznámce Ivana:
To mě rozesmálo, že pan propagátor Totalgymu je jediný druhý, který léčí postižení sluchu kraválem. Postižení sluchu bývá právě v té oblasti registrace vysokých kmitočtů, čili hluboké slyší docela obstojně. Staří lidé potvrdí, protože přestávají stářím právě slyšet sykavky, což je hovor, a což jsou ty vysoké kmitočty. Naslouchadla pro nedoslýchavé také zesilují právě celé spektrum asi tak zhruba nad 3000 Hz. Čili do uší se pouští KRAVÁL z této oblasti spektra, aby člověk slyšel dobře. A to prosím předepisují všichni lékaři! Takže nikoli, že by kraválem léčil sluch jen zvoník a Chuck Norris. Ivane, zase jsi vyprodukoval extrement.

Odp11: Ke hře na klavír
ivan, 17.1.2010 1:51

Psal jsem o tvé odolnosti a Chuckově léčbě. Ty neléčíš.

Odp12: Ke hře na klavír
zvoník, 18.1.2010 10:26

Jasně, že neléčím. Taky nejsem doktor! Zaplať Pán Bůh jím nejsem! Kdybych jím totiž byl, a Ty ses mi dostal pod kudlu.... Jééééé..., to by bylo maso! To by se zase vrány a krkavci nažraly(i).

Odp13: Ke hře na klavír
Juras, 18.1.2010 10:45

Jako doktor by to bylo ještě zavrženíhodnější než kdybys to udělal normálně jako obyčejný vražedný zvoník.

Odp11: Ke hře na klavír
ivana Kozárová, 21.1.2010 17:12

Zvoníku,jste si vědom,že právě Ivan z Vás vždy dostane ty nejzajímavější příspěvky? ;-)

Odp12: Ke hře na klavír
zvoník, 22.1.2010 1:03

Pochopitelně Ivano.
Vždyť už vím, co dovede. Ale o dřevě s ním radši nebudu mluvit, protože on si je vědom, že bude mít vždycky pravdui i kdyby ji neměl. A to se pak těžko něčím oponuje. Dost často totiž se dřevem dělám, protože je potřeba dělat všechno možný u zvonů, a ne jak si někdo představuje, že chodím jen tahat za provaz. A vybírám si vždy z těch tvrdých listnáčů k naprosto ručnímu opracování jako se to dělalo dříve. Všechno se otesávalo, aby byl povrch hladkým osekáváním, či ručním hoblováním uzavřený. Tedy žádné mašiny, abych si pak mohl sednout v šatně k televizi a udělat si dlouhou pauzu v pracovní době.

Odp13: Ke hře na klavír
ivana Kozárová, 22.1.2010 12:41

Já taky ručně ořezávalka bidýlko na hambalek,co máme nad kamny... Ale Ivan musí dělat mašinama,to by jinak umřel hlady!

Odp14: Ke hře na klavír
ivana Kozárová, 22.1.2010 12:41

A jeho zaměstnanci by zůstali na ulici...

Odp13: Ke hře na klavír
ivan, 22.1.2010 14:07

Jak uzavřeš povrch dřeva otesáváním, nebo osekáváním?

Odp13: Ke hře na klavír
Juras, 22.1.2010 17:07

Když máš na to čas, proč ne? Řezáním, které nerespektuje stavbu kmene, je sice trámek trvanlivější a kvalitnější, ale kdybys dostal za úkol vyspravit za měsíc dvacet zvonic, vykašlal by ses na to a šel si koupit hotové trámy k Ivanovi.

Odp14: Ke hře na klavír
Juras, 22.1.2010 17:08

Naopak jsem to chtěl napsat - ručním otesáním je trvanlivěšjí - řezáním se naruší vlákna a suky - to asi myslel, Ivane, tím uzavřením.

Odp15: Ke hře na klavír
ivan, 22.1.2010 18:08

Já to samozřejmě vím, ale Zvoník píše, že vlastně otesáním uzavře strukturu, což bych ráda viděla. ;-)

V dobách vodních pil a ruční dopravy bylo mnohem jednodušší a méně pracné jet s natěženým dřívím rovnou na stavbu než ho několikrát ručně překládat. Trámy se sekaly za pomoci klínů ,teslic, trháků a seker hlavatek a širočin. Nejzkušnější tesařské party dokázaly otesat čryřmetrový peň na ostrohrano za rekordních dvanáct minut. Kmeny se musely sekat z úplné syroviny, jakmile jenom trochu zaschly tak se s nima nadřeli jako koně. Jen tak mimo, vhodný ,průměr kmene si spočítáš součtem šířek stran a násobkem 0,7. Tedy, trám 20x25cm dostaneš z průměru kmene.
20+25= 45x 0.7= 31,5cm . To je minimální průměr kmene. V úvahu bereme křivost kmene.
To, až bude Zvoník zase něco tesat.

Odp16: Ke hře na klavír
ivana Kozárová, 22.1.2010 19:19

dědeček mojí maminky byl tesařem a tesal mlejnský náhony. Neříkalo se těmhle tesařům sekerníci?

Odp17: Ke hře na klavír
ivan, 22.1.2010 20:53

Říkalo se jim tak, Ivano a bylo to velice uctívané řemeslo. Sekerníci nestavěli jenom náhony, ale celé vybavení mlýnů od stavidel, vodních kol přes palečnicová kola, řáky, střásadla, výsypky. Na některé jejich práce čmím jako vrána. Kolikrát jsem přemýšlel jak dokázali některé věci pospojovat, fakt to byli borci. Po některých se i jmenují některá kola, a systémy třeba Zuppinger, nebo Poncelet. Nakonec i na Vás je vidět, že jste upletena z přemýšlivých genů. ;-) :-) Podle průtoků, spádů a průměru kol, které určovaly otáčky dokázali spočítat nebo odhadnout výkon a z něj odvodit všechny převody a zástavbovou velikost zařízení. Fakt borci, fakt borci!

Doma mám nerealizovaný projekt na elektrárnu v Hýskově. Protože Berounka teče ze dvou třetin ve smíšených lesích, tak jsem tam místo nízkospádové Bankiho turbíny navrhnul vlastní brodivý stroj s dvjlomnou průtokovou trajektorií, které by umělo semlýt i malé větve a vagony listí které jdou po vodě dvakrát do roka a mělo by samočistící schopnost. Jednou na podzim spadané, a podruhé se zvedne na jaře ze dna zetlelé listí z podzima. Už jsem měl nakoupené vyřazené převodovky z těžkotonážních jeřábů z Ferony a nějaké roxory a plechy, ale po ,,převratu„ se změnila úroková sazba natolik, že se stal z celého záměru ekonomický nesmysl. V 2002 jsem se chytal za hlavu když v místě ,,naší “elektrárny bylo 12metrů vody, pak na jaře ledy. Nyní na našem místě staví někdo jiný, tak jim přeju aby uspěli. Mají tam navrženy nízkotlaké Kaplanky se sice vyšším výkonem, ale jsou nesmítně citlivé na čistotu náběžek, jinak jde výkon prudce dolu, nehledě na trvalou obsluhu. Nevím kam budou dávat ty vagony větví a listí. No uvidíme, přeju jim aby se mohli ze své práce radovat. Mně položila na lopatky úroková sazba která vzrostla z 2,2% na 13,5%, tak hobluju prkna. Tihle hoši dostali nějaké groše z ministerstva a státní záruku. Něco dala EU a úroky se už docela umoudřily, tak možná.

Odp18: Ke hře na klavír
ivana Kozárová, 23.1.2010 14:59

A tenhle můj pradědeček vybudoval na svém dvorku v Cínovci seskupení kadibudek různých parametrů pro svoji početnou rodinu,neboť ho hnětlo,že je neustále obsazeno. Celý Zinnwald se chodil dívat k tandlerům na dvoreček. I tříletý capart měl svoji minikadibudku se srdíčkovýma dveřma!

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: Ke hře na klavír
iva, 23.1.2010 18:38

To je kouzlo dědeček byl osvícenec. V pátek jsem se dívala nevím co to bylo za pořad, ale byl tam chlapík, co ty náhony projektuje a má firmu a dělá to s páru chlapama. Dělal kolo na Čertovku v Praze. s TÍM DŘEVEM MUSÍ BÝT KRÁSNÁ PRÁCE. mANŽEL S TÍM TAKY RÁD DĚLÁ I KDYŽ HO RODIČE DALI NA ZEDNÍKA S DŘEVEM DĚLÁ RÁD.

Odp18: Ke hře na klavír
ivana Kozárová, 23.1.2010 19:16

Teď tak přemejšlím nad tím,jakým způsobem se dostávají ty finance z EU. Byla jsem před pár lety na školení ohledně něčeho podobnýho a ty podmínky jsou hodně odlišné pro různé organizace i soukromé osoby... Já už radši taky pracuju se dřevem - konkrétně s dřevěným válečkem,kterej jsem si sama ošmirglovala a na něm stáčím ty trubky:-)

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp18: Ke hře na klavír
kareru, 16.9.2010 17:31

zuppiger ani poncelet nebyly sekerníci ale inženýři, jejich stroje jsou z kovů

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp16: Ke hře na klavír
zvoník, 22.1.2010 20:28

Ivane, Ty bys ,,ráda viděla?"
Chm, chm, chm... Co to zase je? Ty jseš bába? Tak už jsme doma...
Já jsem tam psal, že aby byl uzavřený! To jsem myslel, že pila většinou potrhá na řezu vlákna, kdežto hladký řez ostrou čepelí je šetrnější k tomu povrchu materiálu, na kterém se potom tolik nedrží prach a svinstvo. Čili nic já neuzavírám, jak zase slovíčkuješ.s ale nenarušuji jenom povrch opracovaného dřeva natrháváním těch vláken. Se Ti divím, že si nedáš pokoj, když víš o co jde.
A abys věděl, jako páku (u nás tomu říkáme ráhno) ke zvonu používáme vlastně pouhou nejpevnější větev určitého průměru, a nejlépe je, když je mírně prohnutá už při růstu! Ta se musí jít hledat do lesa, uříznout, pak nechat několik let schnout, a teprv pak opracovat a nechat v kruhovém průřezu kvůli pevnosti. Takže žádných 20 zvonic na kšeft a hlavně rychle..., ale pěkně pomalu s rozmyslem..., aby to vydrželo další staletí. Kdybych to totiž odflák, brzy by to odešlo nebo prasklo, a takový podobný Ivani by zase měli kšeft, protože by zase byl potřeba koupit nový trámek a vůbec....

Odp17: Ke hře na klavír
ivan, 22.1.2010 21:30

Mně se taky líběj staré techniky opracování, jsem nostalgik. Ale faktem je, že se bezrozvodovou stelitovou pilou dopracuješ takřka ke stejnýmu výsledku a trám přetáhenš marunakem,- velký strojní hoblík, tedy velice ostrý nůž. Strojní práce je mnohem přesnější, ale není na ní vidět lidská ruka, taky mě to nijak nebere. Kolikrát se u nás objeví zákazníci s požadavkama, kdy se divím proč nešli do plastimatu.

Ve dřevě jsou tři druhy vody. Volná, to je ta, co se dá mechanicky odstranit. Vázaná, asi při 27% vlhkosti se začíná dřevo sesychat a měnit svůj objem až do 4% vlhkosti. Tato voda je vázaná tlakem až dva tisíce atmosfér, umí roztrhnout skály, nebo oko u krumpáče, a chemická, která je součástí buněčné stavby a je neodstranitelná.

Jehličňany jsou v nejvyšší kondici tak do dvou let.
Tvrdé listnáče asi 2-3roky, potom jde jejich kvatila pomalu dolů. Toto neplatí pro rezonanční dřevo kde se sledují jiné parametry než mechanicko pevnostní.

Odp18: Ke hře na klavír
ivana Kozárová, 23.1.2010 14:47

Moc děkuju za Vaše příspěvky,vždycky se těším,co se Zvoníkem napíšete. Dyť to říkám pudíte se navzájem k duchovním skvostům - pokud teda Zvoník zrovna nepopisuje nějakej exkrement...;-)

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: Ke hře na klavír
Jana, 23.1.2010 20:47

Taky si ráda přečtu oba dva pány. Ivan je můj oblíbenec dávno, ale Zvoník má taky hodně co říct. Právě proto se divím, že si nějak nesedli a že Zvoník Ivana jaksi nesnáší. Omlouvám se, nečtu zdaleka všechno, ale mám takový pocit.

Odp20: Ke hře na klavír
ivan, 23.1.2010 21:22

To proto, že pojal podezření, že bych se mohl živit vlastní prací na svém zařízení. Každý, kdo tak činí je určitě darebák a škůdce pracujícího lidu v zaměstnaneckém poměru a sám si žije jako prase v žitě. I kdyby nebyl šmejd, tak je jím stejně, jenom se ze strategických důvodů neprojevuje. Asi tak.

Odp21: Ke hře na klavír
ivan, 23.1.2010 21:27

To v tom lepším případě.

Odp21: Ke hře na klavír
zvoník, 23.1.2010 23:51

Ivane,
k tomuto příspěvku musím ještě jednou opakovat, že to, co já jsem, ze mě udělali podnikatelé, kteří mají k pracujícím takový nelidský přístup, jak jsem napsal už dříve. To, když někdo vyžaduje důslednou a odpovědnou práci na svém zaměstnanci neznamená, že se bude vyžívat v tom, že ho bude buzerovat, aby věděl a znal hranici, co si nechá jeho nádeník líbit. A to, že pan podnikatel zároveň brečí jak je ta krize náročná a špatná, propustí skoro půlku tiskařů, aby ty zůstavší naložil dvojnásobnou prací včetně práce pomocných dělníků a tím vlastně omezil možnost kontroly tisku tiskařem, protože je zapřažen prací jinou a přitom mu odpovědnost za bezchybný tisk zůstává, a pak si pan šéf koupí poslední model bavoráka a jezdí s ním do práce, to také není zrovna fér..., krom toho to lze klasifikovat téměř jako sabotáž na kvalitu tisku ze stran vlastního vedení v řízení výroby. A nedá se s tím nic dělat.
A protože jsem také v kontaktu s různými profesemi dělnických povolání, tak musím napsat, že jsou všichni majitelé firem skutečně téměř stejní, co mají své vlastní zaměstnance. Proto bych se divil, že podle Tvých slov jseš něco naprosto jiného, když oplýváš takovou obrovskou hrdostí nad tím, cos dokázal. Neúměrná hrdost vždycky nevěští nic dobrého.
Doufám, že je to dostatečné vysvětlení.
Podívej, popíšu Ti situaci, která se stala u nás v tiskárně minulý týden:
Porouchalo se speciální membránové čerpadlo od lakovačky tisku, které je speciální v tom, že je navíc regulační pro takové káraliny jako se řidší med. Je tam už 4 roky bez údržby! Odborný mechanik Heidelbergu ho opravoval skoro celý den. Šéf (značně mladší než já a je majitelem tiskárny) nad ním stál a dyndal z něho v jednom kuse, kdy to jako bude, že potřebuje nutně tisknout a že se s tím se.e . Mě už to přestalo bavit, a tak jsem k šéfovi přišel a řekl: ,,Podívejte, kdyby byly takovéhle problémy s motorem ve vašem autě, taky byste to v případě opotřebení neopravoval a koupil byste si rovnou celé nové auto.... A tady to vás živí a neuděláte to, i když je to levnější! "
A to jsem neměl říkat, protože u všech okolo to vzbudilo všeobecné veselí a šéf se urazil. Výpověď jsem zatím ještě nedostal. :-) Teď můžeš, Ivane, přiznat, jak bys reagoval Ty i v pozici šéfa i v pozici mé. Ale hlavně napiš pravdu, pokud chceš. - Já to sem totiž neuvedl proto, aby ses musel přiznávat. Já to sem uvedl proto, abys viděl jak jednají lidé na základě své hrdosti z toho, co dokázali a dokazují za pomoci svých vlastních lidí, sami vůbec nevědí o co jde, počítají jen prachy a nejsou zrovna slušní ke svým zaměstnancům. Zaměstnavatel, podnikatel a světec v jedné osobě totiž neexistuje, i kdybys mi tady o sobě vyprávěl kdoví co...

Odp22: Ke hře na klavír
ivana Kozárová, 24.1.2010 10:47

Myslím,že panu Zvoníkovi se někdy nechce rozlišovat - ne proto,že by toho nebyl schopen - ale z jakési zatvrzelosti,která pramení z nějakých negativních zkušeností. Znám to podle sebe,když se mi nahrne hodně negativního z jedné oblasti,jeden by rád zevšeobecnil,ono se tím trochu uleví. Zvoník je dozajista člověk pořádně systematickej,přesnej a pořádnej. Všechno chce mít správně zařazený,a asi taky má. Předpokládám,že ve věcech má dokonalej systém a pořádek. O půlnoci sahne bez světla do šuplíku a má,co chtěl. Ale je ještě jinej svět,nevypočitatelnej,chaotickej,kde řád je obsažen v nevypočitatelném chaosu. To jsou lidi a jejich povahy. Mění se to minutu od minuty jako krevní obraz. Tam člověk nemá nikdy jistotu,co tam právě najde. Naštěstí i toho největšího zlosyna jeho máma miluje a velkopodnikatel může bejt jako Robert Owen. Můj děda znárodnil sám sobě i synovu vrtačku. Vladimíre,pravil děd,oni tě tu s ní viděli pracovat,tak aby neřekli,že se chci obohatit,já ji napíšu do seznamu. A Táta měl po vrtačce... Chechtal se tomu ještě jako důchodce,když si na to vzpomněl. Zvoníku,můj děda měl továrnu se čtyřiceti zaměstnanci a každej ten zaměstnanec na tom byl líp,než pan velkopodnikatel. Staral se o lidi,o mašiny a nenechal toho ani pak,když přišel z koncentráku. Znárodnil si fabriku a dělal tam vedoucího,dokud neumřel. Prostě ho to bavilo. Není všechno jen o penězích,ani dneska nejsou podnikatelé stejní,to si myslím já.

Odp23: Ke hře na klavír
ivan, 25.1.2010 8:25

Ivano, za to nerozlišování Zvoníkovi moc děkuju, bylo to od něj moc milé a spravedlivé.

Odp24: Ke hře na klavír
ivana Kozárová, 25.1.2010 13:03

Já si zase opravdu myslím,že Vám křivdí,ale nevím,zda si to uvědomuje....

Odp18: Ke hře na klavír
zvoník, 23.1.2010 19:42

Ivane,
jsem trochu rejpal. Ale jaks to myslel s tím, že kvalita dřeva jde lety dolů? Já mám na zvonici staletý dříví, na němž visí tunové zvony, a je jak šutr. Kolikrát je obtížné do toho i říznout a furt to drží!?
Tudle jsem udělal takový pokus: Asi před pěti lety jsem ze syrového jasanového kmene (r = 12 cm) nařezal koláče o tloušťce asi 4 cm. A potom jsem to roznesl po různých místech a prostředích, a sledoval, co bude nejvíc popraskané. Jedině, kde to ještě zůstalo v celku neporušené, bylo v přízemí zvonice, kde byla v minulosti márnice. Tam zůstaly koláče bez jediné pukliny dodnes a přesto jsou již dostatečně vyschlé jako mnohde jinde. Nyní před rokem jsem dostal kmen višně o průměru asi 35 cm a délky 1 m, který není odkorněný. Celý, tak jak je, jsem ho zatáhl do spodku zvonice a nechám ho tam vyschnout, aby potom bylo na na nádobí, až si budu dlabat ,,dědovu mísu" . Takhle jsem už získal jednou misku na polévku, kterou už mám 10 let (je za tepla napuštěná včelím voskem a je stále bez jediné praskliny a běžně ji používáme a myjeme jako jiné nádobí. Mám k ní pochopitelně i dřevěnou lžíci, protože polévka z dřevěné lžíce chutná úplně jinak... Vysvětli mi, jak je možné, že ve sklepě, doma, doma v koupelně a v jiných zvonicích, venku ve stínu a v práci, kde je 60% vzdušné vlhkosti, dřevo popraská, a ve zvonici, kde je takřka sklepní prostředí, dřevo nepraskne a přesto dostatečně vyschne? Zvonařští tesaři v minulosti fungovali tak, že když jedna generace koupila surové dubové kmeny, tak až ta třetí je směla použít na výrobu zvonové stolice. Dnes je to tak, že se to rozřeže, usuší v sušičce a poslepuje v potřebný blok, protože nikdo nebude čekat na dřevo, které koupil, 50 let. Kdyby dřevo ztrácelo kvalitu, řekněme po třech letech, proč by to tak tenkrát dělali?

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: Ke hře na klavír
ivana Kozárová, 24.1.2010 10:32

Promiňte,že do toho lezu,dřevu nerozumím,ale smyslu snad ano. To,že nikdo nechce čekat,znamená pro naši generaci jen jediné. Že i ta Smrtka přijde bez zaklepání.... Exupéry píše v Citadele o kamenném roubení studně,ohlazeném lidskýma rukama. O věcech,které byly vyrobeny,aby trvaly. O kobercích,cizelérech,o lidech,kteří směňovali svoje životy za dílo,které je přetrvalo... Vymydlená generace,která si nechá nakukat heslo Po jednom skvělém použití zahoď a kup další,si sama nad sebou podepsala ortel. Nehodí se ani do hnoje. Mám taky dřevěnou misku a koupila jsem si dřevěnou lžíci,co vyřezal jeden malej kluk. Stejská se mi po časech,kdy se lidi chovali normálně- tedy z mého hlediska,samozřejmě. Mám na mysli doby,kdy věci sloužily lidem,byly dobře udělané i krásné. Žít prostě a jednoduše ve zdravém prostředí obklopen normálními věcmi může dnes jen velice bohatý a velice osvícený člověk. Pro ostatní lidi je tu kšunt a chemické fujtajkslíky. Vtipné na tom je,že to mají lidi rádi a už by se bez toho těžko obešli.

Odp19: Ke hře na klavír
Pavel Z, 17.10.2010 23:01

Nechci Vám přetrhnout nit, ale domnívám se, že to bude kombinací větrání, teploty a vlhkosti. Třeba koupelny jsou známé tím, že se v nich větrá dost špatně a často plesniví zdi. V kuchyni zase negativně působí horké výpary z hrnců a tepelné šoky, když se změní teplota třeba při pečení. Naproti tomu zvonice je ideální místo na sušení, protože malými okénky nahoře tam vstoupí vzduch a když je správný směr větru, začne tam cirkulovat a procházet útrobami celé zvonice. Druhým okénkem pak zase vyjde ven. Je to, jako když foukáte do hrdla lahve.

Odp5: Ke hře na klavír
werterber, 16.1.2010 18:54

No, nevím, že jsem napsal blbost. KDE? :-)

Odp6: Ke hře na klavír
Juras, 24.1.2010 1:10

Vysvětlovat Ti to nemůže - však Ty to dobře víš ;-)

Odp3: Ke hře na klavír
iva, 15.1.2010 9:44

Myslím, že by bylo zajímavé zjistit co na lidi víc zabírá jestli zvony nebo bubny. Ty bubny se mi líbí asi víc je to pro ty prosté lidi a myslím že ta hudba by lidi zblížila at už mají jakoukoliv barvu kůže a libovolný stupen inteligence.

Odp10: Ke hře na klavír
Neuvedeno, 17.1.2010 8:41

Řekl bych, že ve sluchovém ústrojí je to tak, že jednak při častém hluku se opotřebovává kladívko a kovadlinka podobně jako když bušíme kladivem na kovadlinu, tak se deformuje kladivo i kovadlina tím víc, čím víc bušíme kladivem do kovadliny. Kromě toho, ale se může také poničit bubínek velkou hlasitostí zvuku. Může se totiž protrhnout. Je známo, že dělostřelci byli hluší od střelby z kanonu. Při střelbě se asi musela dávat jednak nějaká vata do ucha a kromě toho se musela odevírat ústa, aby tlak na bubínek při výstřelu působil zároveň ze vnitř úst a zároveň ze strany ucha, jinak se bubínek protrhl. Při střelbě museli být všichni upozorněni, že se bude střílet, aby se bubínky neprotrhly. Když tedy pan Zvoník zvoní, tak ví že začne zvonit a otevře automaticky ústa. Zatím co ostatní neví, že se bude zvonit a ústa neotevřou. Jenže ti ostatní jsou obyčejně o dost dál, ale stejně to muže být na jejich bubínky velký náraz. Hluboké zvuky tedy ničí asi jen toho, kdo má špatný bubínek a je blíže zdroje zvuku.
Když má někdo špatné nervy, tak mu hluk po určité době vadí, protože nervová soustava snese jen omezené množství nervových podnětů, třeba jen proto, že má nedostatek cukru na výživu nervů. Nebo proto, že dotyčný má sklerotické stavy a cévy a žíly nedostatečně přivádějí a odvádějí živiny do mozku.
Když ovšem má někdo pískání v hlavě, tak mu asi stačí velice krátká doba dalšího hluku, aby mu nastala nervová únava, tedy nervové vyčerpání z hluku, protože už jenom tím, jak mu stále píská v uchu se nervy unavují a tím i celá mozková soustava. Může dojít přímo ke stavu, kdy mozek už je totálně vyčerpán a mozková soustava už odmítá jakýkoli další podnět. Nastane apatie, nebo migréna.
Dále je známo, jak dnes všechny kapely mají silné reproduktory a jak ohlušují celé okolí. Dělají to většinou proto, aby muzikanti udělali na lidi dojem, aby si jejich muziku jako velký dojem zapamatovali. Reproduktory jsou namířeny od vlastník muzikantů, takže je tolik nezasahují, zado posluchače ano. Toto řvaní reproduktorů snáší poměrně dobře omladina, protože jejich ušní soustava není tak opotřebovaná a je pružnější a dobře prokrvená. Starší lidé tím pádem na tyto bály a diskotéky chodit nemohou, protože bÿ ohluchli. Ovšem málo kdo si uvědomuje, že tento hluk dávno přesahuje 80 decibel a že toto provozování je trestné. Dále si málo kdo uvědomuje, že ti mladí tím pádem daleko dříve příjdou o svůj sluch.
Ovšem nejvíce neplechy nadělají sluchátka a přehrávače hudby. Za nějaký čas hlasitého poslechu se totiž posluchač zvykne na hluk a už tolik nevnímá hlasitost. Tím, jak dlouho hluk poslouchá se výrazně poničí celá ušní soustava a člověk se stává nahluchlým, leckdy už v mládí. Na stáří se pak tito lidé stále musí ptát okoli co, že se říkalo a žádat opakování otázek. Konečně to každý zná. Je to velice nepříjemná záležitost nevnímat dostatečně okolí. Kromě toho lékař také zakáže řídit vozidlo. Když pak někdo bydlí na vesnici a nemůže řídit, tak je v podstatě vyřízený člověk, protože se v dnešní době nikam nedostane. Je pak odkázán na jiné. Jenže jiní mají svých starostí leckdy dost a né se jen starat o někoho, kdo si v mládí svou bezstarostností zničil zdraví.

Odp11: Ke hře na klavír
Jimmy, 17.1.2010 10:17

Vcelku se vším souhlasím. Ty kapely mají na koncertech tak hlasitou aparaturu proto, že když člověk vnímá velmi hlasité basové tóny, tak je vnímá celým tělem a tím se po chvíli dostává do jistého trazu, posíleného tím, že stejný pocit má celý skupina lidí kolem něj. Proto jsou zážitky a emoce na živém koncertu výrazně jiné a intenzivnější než když člověk poslouchá stejnou muziku doma. Při nižší hlasitosti to nefunguje, takže pokud bude stejná kapela hrát unplug , tak se tak intenzivní pocity nedostaví a zážitek z koncertu bude jiný.

Odp5: Všichni lidé jsou z jednoho předka.
Neuvedeno, 18.1.2010 10:47

Jenže i ta vloha se dá zvýšit docela rapidně. Slyšel jsem o způsobu učení nemluvňat. Tam to začíná. Na příklad je prý vhodné nemluvněti zavěsit provázek s hračkou nad tvář do postýlky, protože děti, když se narodí tak ani neví, že mají ruce. Jak tak zavadí ručičkami o hračku najednou zjišťují, že se dá s hračkou hrát a s ní houpat. Čím dříve se rozvinou první vědomé pohybové schopnosti, tím více se se vytvoří rozvoj intelektu. V první dny a měsíce života jdou pro dítě rozhodující. Dítě dále nejvíce vnímá ústy a jazykem. Tyto orgány má od samého počátku nejcitlivější, protože musí sát od mámy mléko. Je proto důležité dítěti dávat hračky na ocudání. Tímto způsobem dítě nejdříve zjistí, jak hračka vypadá. Takto se intelekt rozvíjí nejvíce do 6 let. Je pravda, že v prním roce člověk si toho moc neuvědomuje a že dělá vše jen automaticky. Až teprve v druhém roce po činnosti myslím podvěsku mozkového, nebo nějaké jiné žlázy, když tak mě opravte, se zahájí činnost druhé nervové soustavy, tedy té, co je schopena činnost člověka ovlivňovat vlastními mozkovými příkazy. V druhém roce se také teprve dítě začne učit mluvit, přesto první rok je taktéž velice důležitý zřejmě k zahájení činnosti druhé nervové soustavy. Jde zřejmě o takový pozvolný proces s různými fázemi v postupu rozvoje člověka.
Následuje další růst člověka s postupujícím rozvojem vývoje mozku. Ostatní tvorové jsou v podstatě dovyvinutí už při narození a nejsou schopní se nic nového už naučit, nebo skoro nic. Člověk až do konce doby mládí, což je, jak se nedávno zjistilo asi 25 let, se učí velice dobře. Takže co se v mládí naučíš, ve stáří jako kdybys našel- praví přísloví.
Po tomto věku se také dá učit, ale už to není tak pevné naučení. Do 25 let je paměť téměř jako pevný disk. Zcela stabilní až do stáří. Proto také staří tak rádi vzpomínají na mládí, protože to si nejvíc pamatují.
O učení a cvičení v prvním roce života napsal MuDr Matějíček.
Je tedy patrné, že rozvoj inteligence se dá účinnými prostředky zvýšit o mnoho procent, jen vědět jak na to.
Jsou ale i dědičné vlastnosti, které mohou výrazně brzdit rozvoj osobnosti. Především jde o různé poruchy očí, sluhu atd. Tyto poruchy mohou výrazně snížit chuť k nějaké duševní činnosti. U chudých dětí dále může působit nepříznivě jejich apatie způsobená hladem, či nemocemi, které evropské děti neznají, protože jsou očkované.
Takže tvrdit, že černoši jsou neschopní mít vyšší inteligenci je dosti velký omyl. Spíše by se dalo říci, že někteří nemají velkou inteligënci, protože nemají vhodné životní podmínky.

Odp6: Všichni lidé jsou z jednoho předka.
iva, 18.1.2010 11:17

Matějíček měl moc dobré rady pro výchovu. Tvrdil, že dokonce se musí jinak přistupovat k výchově chlapců a jinak k výchově dívek. Přesto stále pochybuji že jde něco výchovou změnit. Člověk dospěje a je to někdo uplně jiný, než by si člověk myslel, že z něj bude. Někdy k lepšímu a někdy zas k horšímu.

Výchovou lze změnit málo,
Milan, 25.1.2010 10:32

ale něco přece. Především totiž výchova ovlivňuje praktickou každodenní aplikaci vrozených tendencí.
Například vychovaný ultracholerik rozbíjí talíře, nevychovaný ultracholerik rozbíjí cizí obličeje (jistě to chápete jako nadsázku).

K problematikce inteligence je pak velmi zajímavý tento článek (s grafy):
http://pinus.bloguje.cz/831339-chlapci-devcata-a-matematika-uz-je-to-tu-zase.php?global
Vřele doporučuji ke studiu.

Co je zvoník
Juras, 25.1.2010 12:32

Škoda, že zvoník odešel. Ještě jsem si uvědomil, že bych chtěl vysvětlit, co vlastně je. V příspěvku „zvoník, 23.1.2010 23:51“ píše
„Ivane, k tomuto příspěvku musím ještě jednou opakovat, že to, co já jsem, ze mě udělali podnikatelé, kteří mají k pracujícím takový nelidský přístup, jak jsem napsal už dříve.“

Tak by mě zajímalo - jzvoník je špatnej a ta věta je dokladem špatnosti podnikatelů, kteří z něj udělali, co je? Nebo je naopak zvoník dobrotivý a hodný (jak na mě působí jeho sebehodnocení v kontrastu ke zlým jurasoivanům) a podnikatelé ho tedy učinili dobrým? Kdo ví?

Odp: Co je zvoník
ivan, 25.1.2010 13:48

A proto by si u mně žádné dřevo nekoupil! Tak si ho půjde koupit někam, kde se ani nevypínaj stroje a předávají si je šichty mezi sebou za chodu a tím dřevem zásobují hodné Hornbachy, příklady lidského přístupu ke svým zaměstnaným. ;-)

Odp2: Co je zvoník
Juras, 25.1.2010 13:57

On musí podporovat někoho, kdo musí opravdu pracovat a nemá čas sedět v šatně s Tvýma zaměstnancema u televize. ;-)

ZVONÍK je DOBRÝ ČLOVĚK
., 3.2.2010 21:53

ZVONÍK je dobrý člověk. Doufám, že se vrátí a zvu ho k návratu.
SLAYD je také dobrý člověk. Také doufám, že se vrátí, a také ho zvu k návratu.

Prosím i všechny ostatní svícaře, aby je oba dva pozvali zpět, protože oba dva jsou lidé velmi upřímní a se smyslem pro humor, a to jsou v současné společnosti vlastnosti velmi vzácné.

Do budoucna prosím o citlivé komentáře k citlivým a hodnotným článkům. Domnívám se, že lidé ze Svíce odcházejí pro příliš vysokou vrstvu „špíny“, která na ně byla v průběhu diskusí na Svíci od druhých svícařů většinou neoprávněně naházena.

Mít odlišný názor není zločinem, pokud tím odlišným názorem není přímo zločin, nebo pokud ten odlišný názor zločinu nenapomáhá.

Odp: ZVONÍK je DOBRÝ ČLOVĚK
Juras, 3.2.2010 23:22

Ano, taky si myslím, že třeba Jana sem odvykla často chodit pro silnou vrstvu špíny naházenou na učitelky těmi dobrými svícaři.

Odp2: ZVONÍK je DOBRÝ ČLOVĚK
ivan, 11.2.2010 11:37

Věčná škoda!

Odp2: ZVONÍK je DOBRÝ ČLOVĚK
iva, 11.2.2010 11:40

Newní nad dobrou učitelku :-) ocení to hlavně rodiče těch slabších žáků. Některé učitelky jsou ale opravdu povrchní. Dobrých je málo. Jasna mi ale podle některých příspěvků připadla prima snad je taková i s dětma myslím.

Odp3: ZVONÍK je DOBRÝ ČLOVĚK
ivan, 11.2.2010 11:52

Kdybych měl děti, tak bych si přál aby je učila.

Odp: ZVONÍK je DOBRÝ ČLOVĚK
tlapka, 11.2.2010 12:12

Chtěla bych, aby se vrátili, ale nemyslím že by je měla mrzet špína, ta ať mrzí toho, kdo ji naplive, ten se zašpiní.

Odp2: Co je zvoník
Neuvedeno, 4.2.2010 6:53

Je každého věc, co chce dělat. Jestli něco vyrábět, nebo sem psát. Pravda je ale také taková, že každý má nějaké nápady, které chce sdělit na Svíci. Když je vydá, tak se leckdy už opakuje. Pak už jenom spíš cituje něco od někud, takže už jeho psaní není tak originální.
Konečně to vidíme na jakýchkoli seriálech. První řada seriálu je u některých velice úspěšný a proto se objedná pokračování. V těch dálších částech už neví autor, co by měl dalšího psát a tak vše tak obměňuje, že nakonec všichni původní hrdinové se stanou bezcharakterní. Příkladem je třeba seriál Dalas.
Humor je opravdu dobrá vlastnost a v životě pomáhá. Jenže ke stáru leckdy ubývá, jak ubývá energie a nápadů a také zdraví.

Odp3: Co je zvoník
Alfons, 4.2.2010 7:51

Na humor jsou dobré různé internetové diskuze, sledování zasedání politiků atd. Člověk se dozví věci!!!;-) Úderné jsou příspěvky různých problblíků, kteří nemají vlastní životní zkušenost a papouškují kdejakou debilitu až zrak přechází.

Odp3: Co je zvoník
tlapka, 11.2.2010 12:14

Nemůže být každý příspěvek originální, to bychom byli brzy hotovi s celou svící a diskuzemi. Já bych myslela ať přímo každý napíše co jej zrovna napadne a necenzuruje se.

Jednou jsem si odskočil v univerzitní...
Hrad, 11.2.2010 11:25

Jednou jsem si odskočil v univerzitní knihovně v Bratislavě na WC. Tam jsem si jak to na WC bývá zvykem, přečetl nápis: „Se všech barevných mám nejraději Slováky“. Pod ním bylo krasopisně napsáno: „Ty kokot, na teba Hitler zabudol“. Psal se rok 1963. A to by mělo být k autorovi a jeho článku všechno. A ještě něco. Kdo tráví život hledáním a zběrem informací dokládající jeho vnímání „světa“ jako autor článku, patří mezi věčně zapšklé starce. Kalendářní věk nic neříká... Duševní geronti tvářící se postmoderně, to je společnost. „Zemřel ve třiceti a pohřben byl v osmdesáti“.

Odp: Jednou jsem si odskočil v univerzitní...
tlapka, 11.2.2010 12:16

Já bych to neškatulkovala takové „patří mezi“ kdo není s námi je proti nám" uvědom si na čí straně stojíš.. mě se to aspoň nelíbí.

Odp2: Jednou jsem si odskočil v univerzitní...
santiago, 11.2.2010 12:42

Mně se to taky nelíbí. Jenže beztak si celej život imrvére připadám jako Fletcher Christian. Jak člověk vyleze ven, hned po něm chtějí, aby něco řešil a zaujímal patřičný postoj.

Ven z té věže.

Ze slonovyny.

Odp3: Jednou jsem si odskočil v univerzitní...
tlapka, 11.2.2010 14:23

Zaujímat postoj je vhodné když je to dobře zaplacené. Informace stojí peníze.

Blbá paměť - není to ten z Bounty?
Juras, 11.2.2010 14:07

Blbá paměť - není to ten z Bounty?

Odp: Blbá paměť - není to ten z Bounty?
Juras, 11.2.2010 14:08

Myslel jsem Fletchera, ale nenapojil na Santu

Odp: Blbá paměť - není to ten z Bounty?
tlapka, 11.2.2010 14:26

Fletcher organizoval vzpouru na B. a stejně jej nakonec zabili. Nikdy nevím co z toho všeho měl.

Odp2: Blbá paměť - není to ten z Bounty?
santiago, 11.2.2010 15:20

No, myslím předtím než se rozhodnul - jak ho jedna i druhá strana nutily zaujmout postoj. Z toho nebylo úniku. Loď uprostřed oceánu a pro samý blbý chlebovníky si není ani kam zalézt a počkat než se to přežene.

Měl z toho ... pár let života na tichomořským ostrově s tahitskou náčelnickou dcerkou a třema dětma. A pocit, že aspoň pár let v životě žil sám za sebe a nemusel se ponižovat před nějakým vylízaným sadistickým psychopatem. Řekl bych, že to může o sobě říct málokdo. Mluvím pochopitelně o Anglii na sklonku 18.století.

Jak to bylo s tou jeho smrtí je ostatně nejistý. A pokud ho zabili, tak třeba právě proto, že nezaujal postoj a snažil se to vyřešit smýrem.

Odp3: Blbá paměť - není to ten z Bounty?
tlapka, 11.2.2010 17:39

Myslím že to zpracoval literárně Robert Merle a podle něj hádali se na tom ostrově a zabíjeli furt a bylo to tam špatné až hnusné.

Odp4: Blbá paměť - není to ten z Bounty?
Juras, 11.2.2010 21:58

Já jsem kdysi četl knížku „Vzpoura na lodi Bounty“ od Vítězslava Kocourka vydané v edici KOD.

Odp4: Blbá paměť - není to ten z Bounty?
Juras, 11.2.2010 22:00

Ale jinak - Merle je dobrej. dost se mi líbí romány z období francouzských válek hugenotů a papeženců. Taky Muži pod ochranou jsou dobrý.

Odp5: Blbá paměť - není to ten z Bounty?
tlapka, 12.2.2010 13:21

Jo, napsal velice knih a některé jako scifi - Malevile, zabýval se delfíny a taky Smrt je mým řemeslem je dobrá věc.

Odp4: Blbá paměť - není to ten z Bounty?
santiago, 12.2.2010 12:50

Nojo, on to zpracoval kdekdo. Zrovna Robert Merle... toho teda rád nemám. Ale je to zajímavej námět. Jednak ta nevyrovnaná komunita na tom ostrově, ale hlavně nevyhnutelnost volit jednu nebo druhou možnost, přičemž jedna jak druhá jsou ti nanejvýš protivné.

Proto jsem uváděl Fletchera Christiana. Pořád se dostáváš do situací, kdy si svou stranu musíš bezpodmínečně vybrat a tvrdím, že takovejch situací, ze kterejch jsem nemohl (nebo neměl) utýct, byla v mým životě většina.

Takže mít nebo nemít tu povinnost volby rád mi nebylo nic platný. Vyhnout jsem se tomu nevihnul.

Odp5: Blbá paměť - není to ten z Bounty?
tlapka, 12.2.2010 13:22

Vždy je nutno rozhodovat se mezi volbou zlou a ještě zlejší To plně souhlasím, v lepším případě je rozdíl viditelný.

Odp6: Blbá paměť - není to ten z Bounty?
ivana Kozárová, 23.2.2010 7:43

Moje řeč. A mezi tím vším nepatrné světlé chvilky;-)

Odp7: Blbá paměť - není to ten z Bounty?
tlapka, 23.2.2010 9:42

Schopenauer prý řekl, že štěstí je pouze přechod mezi velkým a malým neštěstím. (Možná to řekl někdo jiný) ale je to pravda. Kdy člověk řekne „to mám štěstí?“ Když unikne maléru.

Odp8: Blbá paměť - není to ten z Bounty?
ivana Kozárová, 24.2.2010 14:17

Jo. A navíc- když je šťastnej,zpravidla o tom neví....

Odp9: Blbá paměť - není to ten z Bounty?
tlapka, 24.2.2010 18:15

Štěstí se brzy přestane vnímat a tím hůře jak přijde smůla.. Zákony Murphy: Když je věe v pořádku, jistě jsme něco přehlídli.

Odp10: Blbá paměť - není to ten z Bounty?
ivana Kozárová, 24.2.2010 21:00

s.J.Lec. Když musí všecko souhlasit,musí něco nesouhlasit

havěť
petros, 8.3.2010 22:37

Nojo černoši jsou havěť jako cikáni .Tyto rasy nemají mentální potenciál uspět v moderním světě vzhledem k omezené schopnosti chápat, učit se a cílevědomě plánovat budoucnost a z toho pramení rasový problém.Bílí vidí v tmavých líný tupý obtížný parazitní póvl, tmaví zase mají pocit že za jejich životní srab může diskriminace a rasismus a dovolávají se různých nezasloužených výhod.A žlutí? Ti jsou ještě inteligentnější než bílí takže čmoudy mezi sebe nikdy nepustí aby je nemohli diskriminovat.A pro ty co tomuhle nechtějí věřit se v USA točí filmy ve kterých se vyskytuje plno černých intelektuálů.

Odp: havěť
tlapka, 9.3.2010 8:18

Nevím jak to je, v USA měli hodně problémů, ale černoši aspoň pěkně zpívají. Možná nejsou ani tak uřvaní. Dávají je do všech filmů, asi aby se na ně černoši chodili dívat. V posádce jakékoliv je vždy: Muž, žena, černoch. Dovedete si představit Cik. jako hlavního inženýra na kosmické lodi jako je to ve Strar treku?

Odp2: havěť
Alfons, 9.3.2010 13:23

Co je černé, to je věrné.

Odp3: havěť
tlapka, 9.3.2010 16:32

ano cikánko krásná, jiného teď mámí černé oči Tvé.

Odp3: havěť
ivan, 9.3.2010 17:48

Krtek?

Prý se ho zbavím tak, že prodám zahradu.

Odp4: havěť
Juras, 9.3.2010 21:13

Nemusíš ji prodávat, stačí vybetonovat

Krása
kometa, 20.4.2010 7:44

Ahoj vy prudce inteligentní (lidé) jen se pokoušíte na to hrát,jinak toho o člověku moc nevíte.IQ je jen orientační hledisko např.vzdělavatelnosti a to jak se zdá stačí.Uniká vám,ale důležité věc a to je srdečnost a lidskost.Ono je lepší být uřvaný rasista a poukazovat na nepřízpusobivost.Když se někdo přizpůsobit chce,tak nemá u vás šanci tak co s tím?
Ptám se vás bledé, rádo by elity.Nechci se nikoho dotknout,ale říká se že -nejlépe poznáš a pochopíš druhého když se pokusíš vidět věc jeho očima a být v jeho kůži.
Jinak když jsme u nepřízpusobivosti.
Ten co na silnici smetl auto s dvěma lidmi,kdo to je.
Nejradši by jste byli kdyby byl černý jako bota co?
Co vrahounek z Kmetiněvsi a další a další.
Ty jsou ok že?
Mezi lidmi není tolik zloby jak se zdá, ale spíše hlouposti.Každý je nějak hranatý a když narazíš hledej nejdřív chybu v sobě jde je příčina.

Odp: Krása
iva, 20.4.2010 9:02

Dobrý. Manžel byl ve Švýcarsku na návštěvě u neteře. Bydlí v takové horší čtvrti z výtahu vyleze černoška ale černější než ti naši černoši. Prostě černočerná. Je jich tam plno. Jen si říkám jestli by měl člověk odvahu zajet tam do Afriky jak by se asi cítil bledý. Co se týče barvy pleti spíš mně děsí Asiati svým naturelem takoví nevyzpytatelní. Kikani jsou aspon upřímní. Hezky se ti dívají do očí a ruku mají v tvojí kabelce.

Máš pravdu Kometo.Koho budeš volit? Já...
ero, 20.4.2010 7:49

Máš pravdu Kometo.Koho budeš volit? Já třešně.
Hezky utnou ty rasistický tvaroháče.

Odp: Máš pravdu Kometo.Koho budeš volit? Já...
tlapka, 20.4.2010 13:05

Záleží na tom, jaké ty třešně budou barvy. Pokud nejsou lepší višně.

Odp2: Máš pravdu Kometo.Koho budeš volit? Já...
ero, 21.4.2010 7:53

Ty máš tmavou kůži že nechápeš?
Červené a hezké

Odp3: Máš pravdu Kometo.Koho budeš volit? Já...
tlapka, 21.4.2010 13:59

Náhodou chápu. Co je moc červené to Není hezké.

Odp4: Máš pravdu Kometo.Koho budeš volit? Já...
iva, 21.4.2010 14:18

Nejlepší jsou ty napůl zralé.

Odp5: Máš pravdu Kometo.Koho budeš volit? Já...
tlapka, 21.4.2010 15:06

Jo. Ty červené jsou jedovaté.

Odp3: Máš pravdu Kometo.Koho budeš volit? Já...
ivan, 21.4.2010 15:23

Prudce jedovaté !

ktory zaujaty rasista pisal ten clanok?
Ahoj, 12.5.2010 0:09

Kazdemu cloveku musi byt jasne ze inteligencia s barvou koze nesuvisi,vela cernochov je inteligentnejsich ako belochov a naopak ved vela lekarov a pravnikov je ciernych a existuju aj belosi,ktori kopu kanaly alebo su nezamestnany a podobne tupy kopaci kanalov a naopak to funguje tiez takze suvis tam evidentne nie je kazdy beloch je iny a kazdy cernoch je iny lebo kazdy clovek je iny:-)

Odp: ktory zaujaty rasista pisal ten clanok?
Juras, 12.5.2010 0:36

Ahoj, článek jasně dokazuje, že nemáš pravdu (už jenom to, že vznikl). Každému člověku to jasné není. Já si myslím, že to je jenom takové heslo, u někoho možná i víra. Nebo snad móda - je módní říkat, že jsme všichni stejní.

Nejsme stejní, stejně jako nejsou stejní indiáni, číňani a běloši, nebo chlapi a ženské.

Odp2: ktory zaujaty rasista pisal ten clanok?
iva, 12.5.2010 9:39

Znám náhodou cikána, který hrál s manželem v mládí fotbal za Odru nebo Oderku či jak se ten tým jmenoval a ten i podniká. teda je vodař instalatér. A vypadá jako cikán jen barvou kůže jinak výraz v obličeji úplně jiný než většina spoluobčanů romského původu. Škoda, že je jich asi málo takových. Ale jsou to dětské krůčky.

Odp3: ktory zaujaty rasista pisal ten clanok?
Alfons, 12.5.2010 15:05

Všichni známe z TV také takového co prý pořád kradl, až mu hodili lahváče do sklau.

Odp4: ktory zaujaty rasista pisal ten clanok?
Alfons, 12.5.2010 15:06

Do skladu.:-(

Odp5: ktory zaujaty rasista pisal ten clanok?
iva, 12.5.2010 16:50
Odp2: ktory zaujaty rasista pisal ten clanok?
tlapka, 12.5.2010 15:00

Rovnost je Velká móda. Černý jako bílý, hloupý jako chytrý, poctivý jako zločinec, žena jako muž, zdravý jako nemocný, všichni maji ta Lidská práva stejná. Někdy mám vzdálený pocit že se to přehání.

Tak tomuhle testu jsem nevěřil.Myslel...
lukas, 30.6.2010 12:30

Tak tomuhle testu jsem nevěřil.Myslel jsem si, že je to jenom další lákadlo na lidi a, že je to blbost.Ale přesvědčil jsem se, že to doopravdy funguje.Zkuste to i vy a sami uvidíte.
Shánějte další dealery a posílejte odkaz dál.
http://cz.iq-test.eu/#452392

Odp: Tak tomuhle testu jsem nevěřil.Myslel...
Alfons, 30.6.2010 12:39

A peníze tečou proudem.;-) Už tě někdo kopl pod koleno?;-)

http://cz.iq-test.eu/#452392
lukas, 30.6.2010 12:30
Odp: http://cz.iq-test.eu/#452392
Alfons, 30.6.2010 12:41

Kolik ti Lukáši vyšlo IQ? ;-) Já jsem test poslal na rozbor České obchodní inspekci.;-)

Odp2: http://cz.iq-test.eu/#452392
Tlapka, 30.6.2010 17:14

Já si na inteligenci moc nepotrpím, stejně se musím smířit s takovou jaká je.

Pane Pavle Z.
Neuvedeno, 19.10.2010 6:36

sJak jsem pravil„Mery Mery, jast contrery, haw das jor garden grou“. Opravuji djust místo jast. Mělo by to znamenat, jak praví angličané: Marie, Marie, právě naopak, jak Vám roste zahrada. Prostě, že to máte ve svém komentáři popletené.
Jestli jsem povídal, že lidé používající pazourek žili dlouhou dobu, tak jsem tím myslel, že období těchto lidí trvalo velice dlouhou dobu a stále se drželi pouze tohoto pazourku, nikoli, že věk těchto lidí byl dlouhý. Ti žili asi v průměru bych řekl do dvcetipěti let.
To, že se vyvinul člověk s větším mozkem bylo asi proto, že žili jejich tlupy v izolovaném prostředí, neb, že tito lidé měli větší množství dětí, než ti ostatní s menším mozkem.
Izolované prostředí, mohlo být zaviněno třeba oddělením těchto lidí pouští, nebo nepřístupným pralesem, nebo řekou, močály, horami atd.

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru