Neptejte se co, ale proč

Komentáře k článku

26.1.2010 18:39

Veřejnoprávní média

Vapa

Pro fungování demokratického státu je důležité, aby občan dostával pravdivé a vyvážené informace, které se týkají chodu státu.Tyto informace mu musí zajistit za jeho peníze také veřejnoprávní média (dále VM). Vysílání zábavy, sportu by mělo být uměřené, protože to můžou napadnout komerční media pro nekalou soutěž.
Vyváženou informací se rozumí to,že když VM informují o sporu dvou stran, musí být oběma těmto stranám dán prostor pro obhájení svého postoje a nebo odvysílat jejich oficiální postoje k této záležitosti. Jedině to umožní občanu zaujmout k té věci svůj vlastní názor a jsou splněna základní pravidla slušného lidského chování.

Nyní uvedu některé strany u nichž je právo na vyváženost porušováno: Irán, Palestinci, Hamas, Taliban, Srbsko, Rusko, Kuba,
Severní Korea, Bělorusko, Čína. Tyto případy se týkají takovýchto státních záležitostí: bojové nasazení naší armády na cizím území, dodávky zbraní (a to i zdarma), poskytnutí našeho území k útoku na jinou zemi, poskytování politické podpory zemi, jež je ve sporu s jinou stranou z důvodů vyhnání celého národa (Palestinců). Tímto chci říci, že se nejedná o náhodné opomenutí u nevýznamných případů, ale o ovlivňování veřejného mínění v záležitostech prvořadého významu.

Rozšiřování VM

Ceny programů do televize a rádia není pro občana lehké zjistit a VM o takovýchto „detailech“ příliš neinformují, ale v tržním prostředí se nechá předpokládat, že kvalitnější jsou také dražší. Jestliže tedy došlo k rozšíření TV z 2 na 4 programy a počet veřejnoprávních rozhlasových programů běžný občan ani nezná, znamená to, že VM musí vysílat programy levnější. Jinými slovy, do záplavy průměrných a podprůměrných komerčních stanic přibudou další průměrné a podprůměrné stanice VM, což pro občana který toto musí financovat není velký přínos. Přínos to ale je pro zaměstnance VM, protože vznikají další atraktivní a vlivná pracovní místa.

Dovolím si vyslovit svůj názor,že pokud by např. veřejnoprávní televize omezila vysílání na 1 nebo 2 programy a zbývající programy pronajala komerčním televizím, vytvořily by se podmínky pro zkvalitnění vysílání. V hlavním zpravodajství ČT1 by např. mohly být omezeny obsáhlé zprávy typu „co je nového na naších silnicích a rozhovory se sportovci na téma zda chtějí v tom kterém klání uspět“. Místo toho by mohlo být např. nakoupeno obrazové zpravodajství z aktuálních událostí ve vědě a technice: starty raket, vesmírná stanice, záběry sond atd. (předpokládám, že jsou drahé). U zábavných pořadů by např. mohly být omezeny pořady druhu: jak tančí ti co jsou amatéři, zpívající imitátoři nebo začínající zpěváci a mohli by se vytvořit nebo koupit programy se špičkovými umělci z celého světa a všech žánrů. SMS soutěže (nebo loterie?) s otázkami (je vidět slunce na obloze ve dne nebo v noci?) by mohly být nahrazeny SMS anketami druhu „máme k disposici tuto sumu peněz, jednotlivé programy stojí tolik peněz, které programy by jste si diváci přáli?“. Oceňování vlastní tvorby různými cenami typu (sami jsme se ocenili) by mělo být nahrazeno hodnocením dle prodejnosti nebo sledovanosti v zahraničí a tuzemsku.

Myslím si že nevyváženost zpravodajství a rozšiřování VM spolu souvisí. Pokud by v zájmu vyváženosti byl dán prostor v hlavním zpravodajství ČT např. Íránské straně (a ta by obhajovala svůj atomový program pravděpodobně argumenty „proč byste nám zakazovali něco, co sami už dávno máte a deklarujete při tom rovnost mezi národy“ a nebo ve sporu s Izraelem by mohli tvrdit „když nepovažujete vyhnání celého národa za rasismus, tak jste rasisti sami“), pak by se ozvali pravděpodobně vlivné hlasy a upozornili na tak citlivé místo, jako jsou pracovní místa ve VM. Možná by upozornili na to, že není ve veřejném zájmu aby každá babička povinně přispívala na provoz ČT SPORT a že se jedná o stejně nekalou soutěž jako když stát dotuje železárny. Domnívám se že v současné době existuje jaká si nepsaná dohoda „pokud budou ovlivňovat VM veřejné mínění určitým způsobem budou mít VM volnou ruku s nakládáním se svým rozpočtem“.

Závěrem bych chtěl dodat, sdělovací prostředky a VM především mají pro fungování demokratického státu klíčový význam. Stát se chová v tržním prostředí podobně jako firma a potřebuje k tomu aby mohl úspěšně hospodařit pravdivé informace a to i informace, které jsou tvrdé a nepříjemné. Pokud ale stát připustí aby jeho zaměstnanci informovali majitele státu (občany) účelově polovičatými informacemi, musí občan počítat s tím že hospodaření tohoto státu se bude v lepším případě vyvíjet v neprospěch většiny jeho obyvatel, v horším případě skončí bankrotem.

Trefné
Vlastimil Čech, 27.1.2010 15:28

Velice trefné! Bezezbytku souhlasím!
Škoda, že dneska snad nikde nerealisovatelné... všude to v rukách drží nějací šmejdi... Ale radši náboženství-rasu těch, co vlastní všechna velká světová sdělovadla nevyslovovat...

To, co píšete, je snad důležité pro...
santiago, 27.1.2010 15:39

To, co píšete, je snad důležité pro fungování demokratického státu. Ale co s tím tady v Česku?

Se zkreslováním informací nebo přímo lhaním ve VM máte pravdu, ale ono to spíš vyplývá z postoje sounáležitosti k západní / křesťanské civilizaci. To je funkční model, pro mne dobrá volba a pokud ho chceme užívat, tak se holt musíme v mnoha směrech vůči barbarům vymezovat. Lži mi nevadí, vadí mi pokrytectví. Popírání toho, že taky lžu a předstírání, že lidé a národy jsou si rovny. Nahrazování zpravodajství publicistikou a jitření emocí.

Vaše návrhy na proškrtání těch pořadů VM, které přesně a asi i úplně identifikujete, jsou logické. Jenže pak by se na to už fakt nikdo nedíval / nikdo to neposlouchal.

Ale zásadně nesouhlasím se závěry v posledním odstavci. Nevyplývají z předchozího a nefungují ani samy o sobě. Firmy se zajisté nechovají demokraticky. Naopak. Informovat pravdivě veřejnost / zaměstnance není k úspěšnému hospodaření nutné a snad ani žádoucí. Ostatně cílem úspěšného státu nemusí nutně být prospěch většiny obyvatel. A zaměstnanci VM přece nejsou zaměstnanci státu.

Odp: To, co píšete, je snad důležité pro...
Vapa, 27.1.2010 18:53

„Se zkreslováním informací nebo přímo lhaním ve VM máte pravdu, ale ono to spíš vyplývá z postoje sounáležitosti k západní / křesťanské civilizaci.“

Nemám rád když mě někdo lže,Vy ano?

„Vaše návrhy na proškrtání těch pořadů VM, které přesně a asi i úplně identifikujete, jsou logické. Jenže pak by se na to už fakt nikdo nedíval / nikdo to neposlouchal.“
Dražší programy jsou většinou kvalitnější a sledovanější.

„Ale zásadně nesouhlasím se závěry v posledním odstavci. Nevyplývají z předchozího a nefungují ani samy o sobě. Firmy se zajisté nechovají demokraticky.“

Netvrdím že se firmy chovají demokraticky, ale že se stát chová podobně jako firmy: musí hospodařit.

„Naopak. Informovat pravdivě veřejnost / zaměstnance není k úspěšnému hospodaření nutné a snad ani žádoucí.“

Ale Informovat pravdivě majitele(občany) zajisté ano.

„ Ostatně cílem úspěšného státu nemusí nutně být prospěch většiny obyvatel.“

Divný demokratický stát.

„A zaměstnanci VM přece nejsou zaměstnanci státu.“

Ale všichni občané jim musí přispívat na platy

Odp2: To, co píšete, je snad důležité pro...
greybeard, 27.1.2010 19:19

I já musím konstatovat, že jde o velmi pozoruhodný názor, se kterým se téměř ztotožňuji (krásné české slovo). Mám akorát výhrady k uváděné „kvalitě“ komerčně vysílaných pořadů, protože ani tam to „není vono“. Nebýt dalších populárně vzdělávacích stanic, nebylo by na co koukat. I tak sleduji TV málo, neboť programy nenabízejí to, co by mne zaujalo.
A tady jsme u jádra pudla. Komerční TV využívají vyhodnocení sledovanosti k tomu, aby na svoje vysílání vydělaly reklamou. Ergo kladívko vysílají především takové pořady, které zajímají většinu obyvatel. Jenže ouha - jaké jsou zájmy většiny obyvatel? Laciné nekonečné seriály, akční filmy (špičková kvalita zpracování, ale děj nemá s uměním mnoho společného, dal by se zařadit do dvou velkých kategorií: nereální supermani, nebo poplašné zprávy), detektivky, romantika, vaření atd. A diskuze jsou na témata momentálně neřešená, nebo neřešitelná, ale spíše rozčilující.
Pokud se týče jednostranného hodnocení situace ve světě, jde typově o tzv. komentáře, kde si může autor natočit cokoliv, co zhruba odpovídá naší momentální zahraniční politice. To není žádná změna, to bylo za komoušů taky (akorát trochu jinak). Myslící člověk si to srovná, ale kolik jich je? Ti ostatní to buď nesledují, nebo nevnímají, nebo přijmou bez připomínek. Jak jinak, když je třeba nakrmit rodinu. Každý se stará hlavně o sebe, na zbytek není čas ...
Jistěže by bylo na místě šetřit, když už má státní rozpočet schod v desítkách procent ND. Ale na VM bych nešetřil, raději bych tvrdě honil (případně ekonomicky postihoval) úředníky, kterých je čím dál víc, ale práce za nimi vidět není ...

Tak či onak,
Alfons, 27.1.2010 18:22

blíží se finanční kolaps ČR. Lidi už ani neposlouchají výzvy v mediích aby víc nakupovali, aby se zvýšily tržby. Každý sedí na penězích a šetří na lepší časy. Doufám že nás VM zavčas upozorní na datum měnové refomy. A kdy koupí celou ČR jako pastvinu Čína.

Odp: Tak či onak,
Vlastimil Čech, 27.1.2010 21:50

Tak nevím, pane Alfonsi, zda se za Vašim tvrzením, že se blíží finanční kolaps naší republiky, neukrývá:
-šíření poplašné zprávy ;-)
-prozrazení státního tajemství ;-)
-varování přátel na Svíci...:-)
Co to přesně znamená ten finanční kolaps? Měnu? Jak se zachovati, jak se připraviti? Co byste poradil? Dokázal byste, prosím, odhadnouti kdy k této neblahé události může asi dojít?

Odp2: Tak či onak,
Alfons, 28.1.2010 3:55

Ještě jsem zapoměl na dopad velkého meteoritu na Václavák a zemětřesení s epicentrem pod hradem. Na to všechno by nás media měla upozornit. Zatím nám media předkládají jen pozitivní zprávy, že umrzlo jen 25 bezdomovců. Víte kolik je bezdomovců a kolik jich mohlo umrznout? Tisíce, takže jsme na tom dobře.
Ale v každém případě je doporučované mět připravený krizový balíček pro útěk do daňového ráje. Plavky, osušku a opalovací krém.Jinak VM plní svůj úkol dobře, např. v TV vysíláním večerníčku.

Odp: Tak či onak,
ivan, 27.1.2010 22:30

Šetření na lepší časy je neotřelá ekonomická rozvaha, budu o ní přemýšlet.

Odp: Tak či onak,
Alfons, 28.1.2010 5:11

Media stále omílají, že se blíží kolaps důchodového systému, nebudou peníze na důchody. A pak nebudou důchodci nakupovat a celá ekonomika krachne. Je to dominový efekt. Ale o tom si popovídáme až v klidu v nebi. ;-)

K hlavnímu článku
Neuvedeno, 27.1.2010 19:42

K tomu, jak se mají chovat média a jak se mají chovat státní média je nejlépe se podívat na to, komu se májí tyto zprávy sdělovat. Je tedy třeba udělat statistiku znalostí a způsobu myšlení lidí, jejich životní úrovně a smýšlení.
Co je platné, že se bude něco lidem říkat, když o ty dotyčné zprávy nebudou mít většina zájem, nebo když si pak řeknou lidé, že stejně je to úplně jinak, protože mají své představy o tom jak svět funguje a nenechají si to vymluvit.
To co řekl Neruda, to stále platí a stále bude platit:
„Vás kdyby učit chtěli všichni svatí, zda všimnou si jich Češi paličatí. Jak bych zde mlátil otep slámy.“
Jenže je to jinde, v jiném státě to samé. Ba dá se říci, že ostatní svět za znalostmi Čechů značně pokulhává.
Jenže jak mohou samotní Češi něco prosadit, když okolo nás je takové množství lidí, kteří neuznávají základní novodobé poznatky vědy a fyziky a slušného lidského chování.
Takže nakonec ten člověk, který chce něčeho dosáhnout je stahován zpět masou nevědomých, kteří se nota bene ani nic nového učit nechtějí a je jim to násilím vnucováno ve školách a jen se posmívají těm, kteří jsou zvídaví a chtějí něco nového vědět a poučit se.
Takový byl bohužel stav v RVHP, kdy většina si myslela, že o všem má rozhodovat pracující lid, který vůbec přitom nerozhodoval a takový stav je dnes v EU, kdy většina si myslí, že o všem rozhoduje pán Bůch, ale místo toho rozhoduje klér a sním spjaté strany.
Sice si to nemyslí lidé u nás, ale okolo nás v okolních zemích většina.
Takových, co jsou schopni rozeznat pravdu od lži je bohužel velice málo.
Navíc je ve všech režimech obrovské množství patolízalů, kteří se k vládnoucímu režimu přidají, aby se z něho mohli mít dobře.
Notabene není jedinný režim, který by se choval sebedestruktivně. Všechny režimy si chválí, to co dělají a kromě toho ještě potichu , nebo i nahlas likvidují ty, kteří režim krytizují.
Takže je takový dobrý zvyk vždy mluvit o předchozím režimu, jak byl špatný a chválit ten současný. No a to bude existovat co svět světem stojí.
Většinou musí režimy hospodářsky skolabovat a teprve pak se rozpadnou, jinak se drží zuby nechty. Když se blíží rozpadu, tak se chovají vysloveně nebezpečně. Když ještě jakž takž fungují, tak ledacos tolerují, ale také si ledacos zaznamenávají o lidech pro strýčka příhodu.
Je tedy diskuze o problémech režimu věc, které se běžný rozumný člověk, který má děti a rodinu nezůčastní. Takže prosím neočekávejte na toto vaše téma nějaký velký zájem. Většinou to sklouzne na diskusi, jestli slepice nesou třičtvrtě roku, nebo jen půl a kdy je nejlépe je začít zabíjet a čím se mají krmit.
Většina lidí má své zkušenosti s tánim a zase zmrazováním režimů a raději si nechávají svoje názory pro sebe. Konečně jsou i zkušenosti s Mec Kártiho diskriminací lidí v zaměstnání i se Stalinskými čistkami.
Diskuse by byly třeba. Jenže kdo má moc, má také pravdu, protože ovládá média. Takže se stejně pravdu dozvíme až po dvaceti letech, nebo z cizích médií. Jenže ty se většinou ruší. No a pak se zase dozvíme, že tenkrát se to dělalo hanebně, ale dnes je to úplně jiné a lepší.

Odp: K hlavnímu článku
Alfons, 28.1.2010 4:00

To, že lidé nediskutují svědčí o tom, že jsou se vším spokojení. Na to nás media také upozorňují a lidi jsou tak spokojení, že media ani nesledují. Chrochtají si vleže jako nakrmení čuníci. ;-)

Odp: K hlavnímu článku
Vapa, 28.1.2010 16:20

Ano vcelku souhlasím, ale na druhé straně předpokládám, že brzo příjdou ti co řídí VM s tímto:poskytujeme vám 4 krát 24hodin TV programů(a to je ještě v záloze možný 2 multiplex který se uvolní digitalizací Čt2),zavedli jsme pro vás HD rozlišení,
děláme pro vás různé aktivity na internetu a jisté diváci víte že jedny noviny stojí cca 13Kč a mi vám poskytujeme daleko více informací za 24 hodin,je potřeba tedy přiměřeně k tomu zvednout koncesionářské poplatky. Jenže ono už dnes je řada lidí
v takové sociální situaci že by chtěli říci „nemám na to abych si platil celodenní sportovní stanici(ČTSPORT), zprávy sleduju s bídou jednou denně, takže nepotřebuji ČT24 a potřeboval bych přiměřeně k tomu snížit poplatky už dnes“. Mimochodem považuji koncesionářské poplatky za podobné platby jako byly dříve desátky (lid musí povinně platit a za to mu vhodné osoby říkají „ten je špatný, ten dobrý, tam musí náš panovník vojensky zasáhnout a když nebudeš věřit dáme tě do klatby“). Říkáte že běžný rozumný člověk o problémech režimu nediskutuje, ale já si myslím,že určitý tlak je potřeba vyvíjet a tím tlakem je i obyčejné
reptání.O náladách mezi lidem se každý stát zajímá a i v minulém se snažili představitelé režimu velké reptaly potlačit ale pokud jich bylo hodně tak si mnohdy řekli„tak daleko v té které věci nepůjdeme a trochu ustoupíme“.V současném režimu je přece jenom větší manévrovací prostor, stači se podívat třeba do Rakouska, tam když lidé viděli, že hlavní politické strany jsou si tak nějak podobné a nereagují na jejich požadavky tak si navolili krajní pravici (přesto že má Rakousko svojí choulostivou válečnou minulost) ustáli následující sankce EU a některé věci si prosadili.Například ochranu pracovního trhu,
někteří naši představitelé to sice komentovali jako nepotřebné ale oni asi mají svoje zkušenosti a především výsledky v podobě své vysoké životní úrovně.

Jsou spokojeni, ale někteří navíc třeba...
Juras, 28.1.2010 11:53

Jsou spokojeni, ale někteří navíc třeba němí :-) A někteří mají abnormálně malou slovní zásobu - občas některé lidi slýchám „Nemám slov!“.

Odp: Jsou spokojeni, ale někteří navíc třeba...
tlapka, 29.1.2010 8:05

Jo, dobrý. „Nemám slov, právě jsem se to dověděl od vás a Vy lžete“ no coment zeptejte se mluvčího to se ještě vyšetřuje .. to není moje starost" dalo by se to sepsat z debat v Neděli.

Tak určitěééé...
santiago, 28.1.2010 12:51

Jak je hezky naznačeno v článku - všimli jste si klišé v rozhovorech se sportovci?

„A jak vidíte naše šance obstát ve finále, když se tam nedostali Němci a ti přitom měli jeden z nejsilnějších týmů za poslední roky, přestože Schmidt a Müller si stěžovali na angínu a nálada v družstvu pod trenérem Krausem nebyla nejlepší, a navíc když naše dosavadní skóre proti Italům je nepříznivé, ale na druhou stranu by mohlo pomoci, že Novák má zkušenosti z italské ligy, Pospíšil hrál letos pohárový zápas proti Fiorentině, i když většinou seděl na lavičce, a váš dědeček bojoval na Piavě?“
„Tak určitěéééé... pro nás je to důležitej zápas a hlavně aby klucí do toho dali srdíčko.“

„No a nedopadne to jako v roce 2006, když jsme nešťastnou Luigiho hlavičkou šli do prodloužení, kde jsme neproměnili tři vyložené šance?“
„Tak určitěéééé... jak řikám klukům, je potřeba zabrat a mít i trochu toho fotbalovýho štěstíčka.“

Jako bych to slyšel rovnou z televyze...
ivan, 28.1.2010 19:30

Jako bych to slyšel rovnou z televyze. Je to přesné.

Odp: K hlavnímu článku
Neuvedeno, 29.1.2010 13:46

Na sdělení: „Říkáte že běžný rozumný člověk o problémech režimu nediskutuje, ale já si myslím,že určitý tlak je potřeba vyvíjet a tím tlakem je i obyčejné reptání.“ říkám jen to co jsem sdělil, tedy:„ Je tedy diskuze o problémech režimu věc, které se běžný rozumný člověk, který má děti a rodinu nezůčastní.“
Tedy člověk, který němá nějaké rodinné závazky a tím pádem tolik nerizkující, že příjde o obživu celé rodiny, je jeho věc, jestli se bude účastnit nebo ne. Jenže, když jak správně říkáte není v diskusi protistrana, tak všechna diskuse může být docela mimo problém a nic se nevyřeší. Když by se to s protistranou vyřešilo, tak je otázka jestli někdo z vlády by měl vůbec chuť něco měnit. To by se pak o všech problémech musela dozvědět veřejnost a ta se to nedozví, když si to nepřejí sdělovací prostředky, nebo to nezdělí oficiální vládní zdroje. Již Gebls pravil, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Vzláště, když existuje taková hlásná trouba jako jsou sdělovací prostředky.

Odp2: K hlavnímu článku
santiago, 29.1.2010 14:22

Nechci být nechutný, ale podle obsahu, slohu i gramatiky mě napadlo, že byste nebyl špatný novinář.

Odp2: K hlavnímu článku
tlapka, 29.1.2010 14:54

Nediskutuje, neúčastní, nerizikuje, nevyřeší, nevymění, nedozví, nepřejí, nezdělí. Není těch NE až tolik že lež se stává pravdou a naopak? :-)

Odp: K hlavnímu článku
Neuvedeno, 30.1.2010 7:12

Řekl bych, že tady na Svíci jsme všichni novináři, protože sem všichni píšeme. Problém je ten, že novinář má svého šéfa, který mu říká co smí a co nesmí napsat a co má napsat. Tím pádem je jeho novinářství dost omezené. Zato, ale dostává svůj plat a tím se to vyváží. My píšeme zadarmo.
Pořád jsme, ale na tom lépe než ti, co píší knihy a pak si musí zaplatit jejich tisk a distribuci. Dokonce Vám na to, abyste mohli nechat vytisknout knihu nikdo nepůjčí, když nejste dostatečně movitý a nemáte čím ručit. Takže pak ta kniha zůstane na věky ztracená. Také mám takovou jednu.
Nyní již existuje možnost uvést tuto knihu digitálně na internetu a asi zdarma. Tak alespoň toto je pokrok.
Je to taky problém pro vydavatelství s tou naší češtinou, že jí ve světě nikdo nerozumí. Jsou pak veškeré výtisky v malých sériích a náklady na vytištění jsou moc velké, na to kolik knih se pak prodá. Na příklad s technickými knihami je to opravdu tristní. Technici dnes nemají žádné velké výdělky, aby si mohli kupovat odbornou literaturu a na každou odbornost je třeba jinou odbornou knihu. Takže nakonec můžeme mít skutečně radost, že existuje internet a že na příklad odborné normy se mohou číst na internetu za poměrně přijatelný poplatek.

Odp2: K hlavnímu článku
Alfons, 30.1.2010 9:47

Odborné normy nějací chytrolíni získali někde zadarmo a teď je laskavě za mírný poplatek prodávají na internetu a také tisknou. Pokud stát vyžaduje po firmách aby pracovaly podle norem, musí být normy dostupné zdarma pro všechny. Tak jako zákony.

Odp3: K hlavnímu článku
Vlastimil Čech, 31.1.2010 21:20

Nu, něco jsem slyšel o tom, že naše staré dobré technické normy už nejsou až tak úplně závazné...
Rozumím tomu tak, že pokud budete chtít, aby Váš zhotovitel pracoval podle norem, pak to musíte jednoznačně ve smlouve deklarovat, a pokud chcete kvalitu jeho dodávek podle norem kontrolovat, tak si je musíte koupit...
a když něco do smlouvy o dílo doslova neuvedete, tak můžete očekávat, že zhotovitel toho využije, aby Vás „opodniknul“
jinak s Vámi ovšem 100% souhlasím, vždyť naše opravdu skvělé technické normy byly upozaděny jen proto, aby k nám páni demokrati, bohužel většinou Voldemorti, mohli dovážet ty „věci se životností“ - tedy smetí!

Odp4: K hlavnímu článku
santiago, 3.2.2010 8:48

Normy nebyly závazné nikdy, pokud odkaz na ně nebyl uveden v zákoně. Nebo v provozní, výrobní nebo projektové dokumentaci atd. Závazný byl a je ten zákon, který se na normu odkazuje a - z pracovně právního nebo obchodního hlediska - ten řád, smlouva nebo ten projekt, který se na ni odkazuje.

Vlastně jste nemusel dodržovat ČSN. Pokud jste ale postupoval podle ČSN, nebylo jen nutné extra a draze prokazovat, že nikoho neotrávíte nebo že ten most nespadne. JENŽE to platilo a platí i naopak. On vás nikdo ani dřív nemohl obvinit jen a jen proto, že jste nedodržel normu, ale ani jste se nemohl vyvinit pouhým poukazem na to, že jste normu DODRŽEL.

Ono se to v tomhle směru změnilo jinak. Dřív byly paragrafy gumové a pokud byl zájem vás odsoudit, ušili na vás cokoli. Dnes se laicky říká, že co není zákonem zakázáno, je povoleno. A jsme překvapeni důsledkem, že je to povoleno beztrestně. Jenže právě bez téhle volnosti pro lidské konání by nebylo pokroku.

Nemluvím však o smutných případech, kdy český zákon sice něco výslovně zakazuje, ale neurčuje trest nebo pro odsouzení požaduje úmysl a opomíjí nedbalost.

Odp5: K hlavnímu článku
Vlastimil Čech, 3.2.2010 10:27

Pane Santiago, snad jsme si neporozuměli, pouze... V době závazných norem byl špekáček vyroben z toho, z tohoto a tamtoho... a tu normu jste si celkem snadno mohl vyhledat, dneska vyrobí uzeninu, kterou nazvou špekáčkem třeba ze separátu... A co ty dnes už profláknuté „hnědolády“... kolik lidí se nachytalo... Když jste použil profil I č. 22, tak jste si byl jist, že je vyroben tak a tak, a udrží tolik a tolik... dneska přivezou do Hundai v Nošovicích profily z Číny, jsou taky velikosti čísla 22, ale hala spadne. Podle čísla barevného odstínu dle ČSN, dokázal lepší lakýrník ten odstín namíchat... zkuste to dneska :-) Hutní materiál: šrouby, nýty, trubky, tyče... vždy norma, a skoro jistota... dneska jakási „prohlášení o shodě“ ... viděl jste kupu těch papírů, těch prohlášení, když se dneska předává stavba podle ISO ???
Pane Santiago, po těch starých dobrých normách se mi stýská...
Vezměte si případ, že se Vám něco na odvedené práci, kterou máte převzít nelíbí... dnes málem abyste se soudil :-)... Kdysi to bylo jednodušší: tady je norma a ta říká, že nerovnost měřená latí 2m dlouhou může být nanejvýš... Opomíjení norem, tedy třeba řekněme jakýchsi standardů, není dle mého mínění známkou pokroku, ale známkou šlumpáctví...nedbalosti... povrchnosti... šizení... podnikadějství...
Mám pocit, a snad se mýlím a nebudu své pocity obhajovati, že závaznost ČSN byla účelově omezena hlavně proto, aby se sem směly dovážet nejen ty probíjející čínské lampy, žehličky na dvojlince a ftaláty nasycené výrobky pro děti, ale vůbec ty věci „se životností“ :-(

Odp6: K hlavnímu článku
Alfons, 3.2.2010 10:41

V bordelu se dobře žije.;-) Hlavně podvodníkům.

Odp2: K hlavnímu článku
Neuvedeno, 30.1.2010 10:10

Je to možné, že se dají dát skopírovat jinak. Nezkoušel jsem to. Já je mám možnost získat od Úřadu pro technickou normalizaci a zkušebnictví za 1000 Kč, a s dalším poplatkem, podle toho, jestli budu potřebovat otisknout nějakou stránkü za rok, nebo ne.
Jistě, že by měly být na stejné úrovni se zákony, co se týče poplatků, s tím ale já nic neudělám. Konečně jsou na tom někteří lidé hůře. Na příklad tahle zima je dost krutá. Vzpomínám, jak jsem ještě na základní vojenské službě také takovou dobu prožíval a jak jsem se tenkrát koukal prosebně na slunce, aby už začalo hřát. Pulitry moc nehřály a onuce za chvíly zvlhly a bylo pak v botách zima. Vzpomínám, jak jsem se v přijimači brouzdal jako vojín v 70 cm sněhu. Muselo to být opravdu kruté, prožít takové válečné roky. Měl jsem štěstí, že jsem byl tenkrát ještě moc mladý, jen se pamatuji, jak se přes naši vesnici přehnala fronta, jak němci ustupovali a jak bylo všude plno nábojů.

Odp3: K hlavnímu článku
Alfons, 30.1.2010 10:51

A nebyly to krásné časy do ohně nasypat plnou ledvinku nábojů ze samopalu? Půllitry byly super boty. ;-)

Odp3: K hlavnímu článku
Neuvedeno, 31.1.2010 14:56

Lidi to bývaly čásy, když jsme měli jak hřebíky vlasy. Kde je potok, kde je stará jedle škoda každé rány, který padla vedle. Bylo těžce, ale byli jsme mladí. Pamatuji jak zrovna, když byla udělaná měna a mamka dostala první peníze, tak jí je někdo ukradl. Naštěstí jsme měli alespoň ty slepice a něco ve spižírně.
Vzpomínám, jak mě bavilo skákat po hlavě do vody nad jezem a na chytání raků.

Odp4: K hlavnímu článku
iva, 3.2.2010 9:06

Teda vy jstew tady pěkní pamětníci. Já jen pamatuju, jak moje babička vzpomínala se slzou v oku na tatíčka Masaryčka a jak za republiky našla kůrku chleba a šla donesla domů a její maminka ty kůrky zbírala umyla a pak je rozpékala na kamnech. Bylo jich asi devět dětí. O té měně mi zas vyprávěla teta a že prý prodali čtvrt rodinného domu nějakým příbuzným, kteří už o té měně tak trochu něco tušili a její mamka si pak za ty peníze koupila lustr. Co já budu jednou vyprávět, že jsem chytala čolky tam kde komunisti postavili školu? Newbo že jsme stála pět hodin ve frontě před CKM na zájezd do bývalé Jugoslávie? To moc romantické není. Ještě tak na narvané autobusy, které stály v řadě za sebou a jezdily jeden za druhým kolem šesté a druhé k naší nedaleké hutnické továrně. Ty autobusy ted jezdí sice narvané jen trochu , ale jede tak jeden za deset minut. To taky nikoho nedojme. Tak nevím možná budu vyprávět neuvěřitelný příběh, že lidi chodili volit pořád jedny a ty samé blbce furt dokola. Je to jak za komunistů.

VM jsou zbytečnost
Medabeda, 3.2.2010 10:00

V dnešní době si každý svéprávný jedinec dokáže udělat názor a získat potřebné informace i bez VM.
VM je pouze další zbytečná a drahá odnož přebujelého státního aparátu.
PS: zbavte se televize, a zkuste místo čumění na bednu přemýšlet - je to daleko lepší :-)

Odp: VM jsou zbytečnost
iva, 3.2.2010 10:04

POslední dobu sleduji hodně dokumenty z vědy a techniky tak přírodovědné nebo ten Babylon jak žijí lidé v Evropě. Nedá se jen přemýšlet, čtení mi taky někdy připadne, že je to pořád dokola nemůžu televizi uplně zavrhnout.

Odp: VM jsou zbytečnost
Juras, 3.2.2010 10:08

Chceš říct, že většina obyvatel ČR jsou nesvéprávní jedinci? Anebo že i svéprávní jedinci se nechovají správně a nechávají se manipulovat VM?

Odp: VM jsou zbytečnost
santiago, 3.2.2010 11:03

Každý svéprávný jedinec se dokáže obejít i bez městské dopravy, divadel, zoologických a botanických zahrad, parků, bazénů, knihoven a nakonec i škol.
Co se týče vašeho návrhu, musím bý o čem přemýšlet. Surovinu má poskytnout bedna nebo obecně VM. Odkud jinud bych ji měl brát? Z novin? Z internetu? V hospodě?

Jinak souhlasím, že Český rozhlas a televize jsou zbytečně drahé. Ale ne zbytečné. Kromě veřejné služby vysílají nejmíň polovinu blbin, které by vysílat neměly. Snižme počet programů, ale nerušte je úplně.

Odp2: VM jsou zbytečnost
tlapka, 3.2.2010 14:09

Ovšem procento blbin zůstane konstantní, ne?

Odp3: VM jsou zbytečnost
santiago, 3.2.2010 14:36

Pod blbinami myslím masovou zábavu, ne blbé pořady ani blby na obrazovce v pořadech dobrých.

Co s pořady, které jsou veřejnoprávní, jsou potřeba, mohly by být dobré a je to blivajz, to nevím. Asi nic. S tím, že se mi nelíbily, se holt nedá nic dělat. Na komerční televizi nikdy nic podobného nepůjde, tak aspoň tohle. Ale já se na televizi už víc jak rok nekoukl ani na minutu.

Odp: VM jsou zbytečnost
Vapa, 3.2.2010 13:26

Budeme platit a nic s toho nebudeme mít,místo dražších zpráv ze zahraničí pošlou redaktory na dálnici což je moc nestojí a peníze jim zůstanou na výplaty.Vytvoří vlastní vlastní filmy,seriály nebo dokumenty velmi často prošpikované ideologickou propagandou, které od nich ve světě nikdo nekoupí(čiže nemají žádnou hodnotu) a peníze jsou šikovně vyvedeny do správných rukou.

Odp: VM jsou zbytečnost
tlapka, 3.2.2010 14:08

Ale přemýšlením informace nezískáme. Musíme mít zdroj a všechny jsou nespolehlivé. Potom si to přebereme a seřadíme jako puzzle.

Odp5: K hlavnímu článku
Neuvedeno, 3.2.2010 16:50

Máte opravdu pravdu pane Čechu. Taky jsem teď rozebral energocentrálu z Číny a jak má píst osičku a na ní jehličkové ložisko, tak to ložisko není ničím zajištěné a klidně si vyjíždí do stran. Píst je hliníkový a tak jsem tam na alespoń jakési zajištění dal z obou stran z měděných podložek. Doufám, že měď taje při větší teplotě než hliník. Jenže naše výroba by toto zaručeně takto nedělala. Zaručeně by tam byly nějaké podložky a segrovy pojistky. Prostě se to všechno flinká a čeká se na to, že za dva roky se koupí nová energocentrála. Přitom všechno ostatní funguje poměrně dobře, až na startovací lanko, které pravidelně přeterhává o vnitřní péro.
Také jsem koupil sestřihávač vlasů. Když odešla dobíjecí baterie, tak se má prý celý sestřihávač koupit nový. Baterie se totiž nedá vyměňovat, protože je přivařena a servis nikde. Rozebrat sestřihávač mi nejde. Je v tom nějaký fígl.
Všechno je to stavěné na velké výdělky na západě, kdy si každý sestřihávač klidně koupí nový.
Koukal jsem se na normu " Navrhování betonových konstrukcí - obecná pravidla pro pozemní stavby. Vyšla v listopadu 2006 a následně vyšla Oprava 1, která čítá asi 70 stran.
K tomu patří ještě norma navrhování konstrukcí na účinky požáru, no a ta čítá ještě 92 stran a následuje také příslušná další Oprava 1 se 7 stranami.
Norma na výpočet větru, to je jako, kdybych počítal vítr na Bouingu. a né rodinný domek.
Řekl bych, že to udělali šikovně tak, aby pojišťovny při havarce střechy mohli říci. Aha nemáš spočítaný vítr na tom tvém konkrétním domku,máš jen opakovaný projekt, tobě se se střechou něco stalo a tak mi ti nic nezaplatíme i když si celou dobu platíš pojištění.

Odp6: K hlavnímu článku
ivan, 3.2.2010 20:39

Pane Neuvedeno, nevím, jestli máte svoji elektrocentrálu dvoutaktní nebo čtyřtaktní, ale pravdou je, že se u mnohých motorů s pracovní plochou válce vyrobenou technologií Nicasil u pístních čepů, na kterých ojnice vykonává pouze kývavý pobyb a nemá žádné axiální namáhání se zajištění pístního čepu nepoužívá. Zvažte, abyste si snahou o vylepšení spíše neuškodil. Písty jsou vyrobeny z hliníkové slitiny Alusil a takzvané ,,propalování" pístů neprobíhá odtavením materiálu, jak předpokládáte, ale tepelným zatížením při výkonu spíše chudou směsí, kde přebytek kyslíku zapůsobí jako přidání kyslíku u autogenu při řezání plamenem, tedy, zvýší tepelné zatížení na dno pístu, které není chlazeno odparným teplem dodané směsi. (přes 400C) Tepelným zatížením dna pístu se zhorší jeho mechanicko tepelné vlastnosti natolik, že se propadne prolomením a takováto struktura se rozsype do šedavo-bělavých drobných úlomků podobných písku.

Pozor, právě prasklé zajišťovací pojistky byly důvodem mnohých zadření. Když už, tak jsou daleko odolnější a lehčí pružinové, kde je vhodné zakrátit úchopové nožičky.

Odp7: K hlavnímu článku
Neuvedeno, 3.2.2010 21:23

Pane Ivane, já jsem si myslel, že by se mohla roztavit distanční podložka z mědi tím, jak je teplý píst, jak pracuje, v případě, že měď taje dřív než hlinik pístu.
Píst u energocentrály byl odlit tak, že má zevnitř konický tvar rozšiřující se ven z pístu, takže vzdálenost pístu od ložiska je různá. Na každé straně je vůle od ložiska asi 4 až 5 mm, takže ložisko může vyjíždět skoro o polovinu své šířky. Po osazení podložky by mohlo ložisko vyjíždět jen asi o jeden milimetr na každou stranu. Podložka je sice jen tlustá 1,5 mm, ale jak je velká, tak je omezená v místech konickým tvarem uvnitř pístu. Také bych ložisko raději jen nějak zafixoval, ale nevím jak. Specielní lepidlo nějaké nemám a obávám se, že by se také mohlo ložisko přestat otáčet.

Odp8: K hlavnímu článku
ivan, 3.2.2010 22:32

Pane Neuvedeno, bez obav, bod tání mědi je 1080 C a bod tání hliníku 660 C. Teploty směsi ve válci při činnosti motoru se pohybují při 20 C na vstupu u dvoutaktů od O+ do asi 2000-2400 C a u čtyřtaktů od asi 80- 2500 C. Teplota spalin je asi 600-800 C. podle účinnosti motoru. Přesto vlivem prostupu tepla přes dno pístu se pohybuje jeho teplota za účasti účinku odparného tepla směsi mezi 300- 400 C.
Pro správnou funkci je velice významné zaúhlování ojnice a axiální vůle na ložisku nebo pouzdru pístního čepu. (nahoře)

Je nutná a nesmíte ji bránit jakoukoliv aretací!!

Jinak způsobíte nepřiměřené zatížení na klikovém čepu v jeho ložisku nebo pouzdře, (dole) v nejlepším případě významě zkrátíte jeho životnost nebo se zadře vlivem ,,šroubování". (neustředěné otáčení).

Odp8: K hlavnímu článku
ivan, 3.2.2010 22:34

Ložisko na pístním čepu se neotáčí, pouze se kýve.

Odp5: K hlavnímu článku
Neuvedeno, 3.2.2010 21:37

Prosím omlouvám se v následující větě :
„Koukal jsem se na normu “ Navrhování betonových konstrukcí - obecná pravidla pro pozemní stavby. Vyšla v listopadu 2006 a následně vyšla Oprava 1, která čítá asi 70 stran." je chyba.
Oprava nemá 70 stran, ale jen 16. To jsem se střihnul dost. Stejně by mělo by opav méně. Konečně to také nemusely být chyby v naší normě, ale přímo v originále, který se překládal. To nevím.

Odp9: K hlavnímu článku
Neuvedeno, 4.2.2010 6:18

Ještě k té omluvě o stanách oprav. Když ještě u každé normy je ještě tak zvaná „Národní příloha“ na kterou je třeba se také koukat jako na opravu, protože je mimo hlavní text normy. U této normy “ Navrhování betonových konstrukcí - obecná pravidla pro pozemní stavby.„ má tato “Národní příloha" ještě 14 stran. Takže suma sumárum je tedy oprav 30 stran.
K poslední zprávě pana Ivana jsem chtěl dodat, že píst jak pracuje, tak se ale ohřívá a od něho by se ohřívala měděná podložka. Kývání ložiska je taky pohyb a může vyústit v posuv do boku u ložiska.
Na čepu pístu mám i tak vůli z obou stran asi 1 mm. Děkuji za sdělení, že měď vydrží větší teplotu než hliník.

Odp10: K hlavnímu článku
Alfons, 4.2.2010 7:39

Děkuji za obstrukce.;-)

40km překážka na cestě do Hamburku
santiago, 11.2.2010 11:25

Pod tímto úderným titulkem právě začíná další část kampaně za zesplavnění Labe mezi Ústím a Hřenskem.

Je fascinující sledovat, jakých novinářských pololží je použito - a jak se věc bude vyvíjet ke šťastnému konci (míněno konci labské soutěsky).

Misto „jez“ nebo „přehrada“ se důsledně používá termín „příčná stavba“. Místo „Hřensko“ nebo „ChKO Labské pískovce“ se píše „údolí u Děčína“. Tvrdí se, že jde o JEDINÝ trapně chybějící úsek ... a potom teda JEŠTĚ DRUHÝ z Chvaletic do Pardubic, ale to už je přece kousek. Bude levnější třeba pro dopravu písku. Přitom do těch Pardubic se to musi prokopat proto, aby se tím oživilo tamní letiště, které poskytne návaznou přepravu.

A nejlepší argumenty nakonec: „...časoprostorová dynamika toku je beztak natolik pozměněna hydromorfologickými regulacemi koryta, splaveninovým režimem Polabí a manipulacemi na vltavské kaskádě...“, tedy: Labe stejně v p....., takže i kdybychom ho zabetonovali a pouštěli rourou, je to jedno.

Nechci se hádat o žabičky, mrtvý nebo živý jsou mi naprosto ukradený. Jenomže tyhle články, které se tváří ach tak objektivně, mi připadají ponižující a urážlivé. A takhle se totiž v našich novinách píše a rozhlase a televizi mluví furt.

Odp: 40km překážka na cestě do Hamburku
iva, 11.2.2010 11:30

Stejně si udělají co budou chtít. Lidi pořád musejí něco naebo někoho někam přemistovat. To je příroda:-(

Odp: 40km překážka na cestě do Hamburku
tlapka, 11.2.2010 12:23

Je moc dobře Santy že si je odhalil. Teď jenom aby Oni neodhalili tebe, mohli by tě nechat odstranit. Proto buď opatrný. Já ti držím palce.;-)

Odp2: 40km překážka na cestě do Hamburku
ivan, 11.2.2010 12:58

Já se pod to klidně podepíšu taky, je to tak jak tvrdí ,,santa!

Odp2: 40km překážka na cestě do Hamburku
santiago, 11.2.2010 13:03

No jo, někdy se děsím sám sebe jakej jsem chytrej číman. Přemýšlím o tom, že se odstraním sám, aby to bylo jaxepatří odborně.

A jak je to s tím držením palců znám z Anglickýho pacyenta.

Odp3: 40km překážka na cestě do Hamburku
tlapka, 11.2.2010 14:31

Co takhle odcestovat do budoucnosti. Tím by ses odstranil z přítomnosti a zůstal celkově neodstraněn.

Odp: 40km překážka na cestě do Hamburku
Alfons, 27.4.2010 7:08

Nepropadejte panice. Světovláda je na spadnutí. Bude nám HEJ!!!;-)

40km překážka na cestě do Hamburku
Neuvedeno, 11.2.2010 12:44

Řekl bych, že jsou ty úpravy splavnosti hlavně z důvodů turistiky. Bude to jako u moře. Přijede velká loď, turisté nebudou spát v hotelech, ale přímo na lodi. Prohlídnou si město a pojedou zase o kousek dál do jiného města. Bude to o mnoho lacinější, než platit za hotel a bez stálého stěhování věcí.

Světovládci kují pikle
Alfons, 26.4.2010 16:01

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/solis-novy-svetovy-rad-pripravuje-se-uz-dlouho/
Také se pokoušíte rozvracet republiku za zády našich občanů, když na to nemáte mandát od občanů. Podrazáci si hrají na vlastním písečku a lezou někomu do zadku.

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru