Neptejte se co, ale proč

Poslední komentáře

Střípky z diskuse

Zajímavé odkazy

Novinky na Svíci.cz

  • 30.11.2007: Nyní jsou nově přidané komentáře od poslední návštěvy zvýrazněny barevně
  • 13.4.2007: Možnost úpravy i zatím neschváleného článku
  • 22.6.2006: Zlepšeno vyhledávání
Proč používat Linux

Komentáře k článku

20.2.2010 21:07

Kde se nachází já?

Tento článek je zajímavým pokusem o skloubení západní vědy a východního myšlení v jedné z nejzákjladnějších otázek o člověku – kdo jsem a kde jsem? Jedná se o malou ukázku celosvětového trendu sbližování západu s východem, který není za oponou starého paradigmatu vidět a mnozí s tím jistě nemusí souhlasit. Informace nacházející se v článku jsou od různých autorů, např. D. Goleman, S. Blacmoreová, D. Dennett, H. S. Sullivan, G. Claxton, které můžeme považovat za vědecké autority, tudíž ručím za to, že spekulace jsou omezeny na minimum. Jedniná spekulace je ta moje, když jsem všechny informace sloučil a vytvořil z toho smysluplný celek. Nakonec bych měl ještě dodat, že se jedná jen o letmou extrapolaci, protože na nějaký podrobnější výklad tu není místo a asi by to ani nikdo nečetl ...

Pravděpodobně cítíte, že vaše „já“ sídlí někde za očima a odtamtud vyhlíží do světa. Taková totiž je nejčastěji uváděná představa, ačkoli jiní lidé hovoří o temeni hlavy, srdci, nebo dokonce krku, přičemž imaginární umístění „já“ se liší mezi kulturami. Představa o umístění vašeho „já“ se navíc může měnit podle toho, co zrovna děláte, a dokonce ji můžete manipulovat vůlí. Slepci tvrdí, že své já cítí v konečcích prstů při čtení Braillova písma a na konci bílé hole při chůzi. Řidiči někdy vnímají okraje svého vozu jako součást své osoby a mohou zamrkat úlekem, když se k jejich autu něco nebezpečně přiblíží. Kde bychom naše já tedy měli hledat? Prvé místo, které nás napadne, je mozek. Pokud vás napadne tělo, zkuste si jednoduchý myšlenkový experiment: představte si, že je lékařsky možné vyjmout z těla mozek a vložit ho do jiného, aniž by tělo nebo mozek došlo nějaké újmy. A představte si, že právě vy budete součástí takového experimentu. S nějakým člověkem si prohodíte mozky. Až se po operaci probudíte, kde bude vaše já? Asi tam, kde se právě nachází váš mozek, nezávisle na těle, že? Ale my půjdeme ještě dál. Představte si, že by vám mozek vyoperovali z hlavy, napojili ho na přístroje a uložili do mísy v nějaké laboratoři. Vaše tělo by mohlo přitom i nadále fungovat a s mozkem by udržovalo spojení nikoli přes nervy, ale přes rádiové signály. Kde by se nyní nacházelo vaše „já“? Asi byste si nepředstavovali, že leží někde v míse napojený na přístroje. Pravděpodobně byste si představovali, že máte své já pořád kdesi za očnicemi, i když by vaše lebka ve skutečnosti byla prázdná... Tohle jsem si nevymyslel, o takovém experimentu mluví evoluční biolog, kognitivní vědec a filosof Daniel Dennett. Co z toho ale vyplývá? Třeba to, že máte jen „představu“ o tom, že vaše já se nachází uvnitř vaší hlavy. Celý život žijete s „představou“, žá vaše představa o vás samých jste vy. Zkusme se na to podívat trochu podrobněji.
Pouze při ohromném zvětšení a s využitím metod moderní neurovědy lze pozorovat, že mozek sestává asi ze stovky miliard neuronů čili nervových buněk. Jsou mezi sebou neuvěřitelně složitě propojeny a díky tomuto propojení mohou skladovat a zpracovávat obrovské množství informací. Nikde však není žádné ústředí, do něhož by směřovaly všechny signály a z něhož by vycházely všechny instrukce. Výzkumy v oblasti neurofyziologie prokázaly, že než vykonáme nějaký úkon, rozhodneme se pro něj asi 200 milisekund před úkonem. Ale už 350 milisekund před samotným rozhodnutím se mozek na vykonání tohoto úkonu připravuje. Jako by už předem věděl, jak se rozhodneme. Z toho nutně vyplývá zvláštní závěr, že naše vědomé vnímání světa zaostává za událostmi. Neuvědomujeme si to jen díky mechanismu, který se označuje jako „subjektivní antedatování“. Sami sobě vyprávíme příběh o světě, ve kterém časový sled věcí uvádíme na pravou míru. Slavný psycholog Harry Stack Sullivan sledoval podstatu vytváření sebepojetí na jeho úplném začátku – u kojenců. Malé děti se učí řídit svůj způsob fungování ve světě metodou odměňování za to, že jsou hodné a trestání za to, že jsou zlobivé. Stejně jako při hře “přihořívá, hoří“ se postupně učí jednat tak, aby se blížily projevům laskavosti a vyhýbaly se projevům nelibosti svého pečovatele (nejčastěji matky). Historie chvály a kritiky spěje k představě, kterou o sobě dítě má. Klíčem k identitě jsou tři druhy představ. Dobré já, špatné já a ne-já. Souhrně to Sullivan nazývá Self-systém. Funkce self-systému podle Sullivana tkví v tom, že pokud nelze změnit něco v prostředí, měníme sami sebe, čímž se chráníme od nechtěných pocitů úzkosti a stresu. Jestliže se s těžištěm úzkosti v okolním prostředí hnout nedá, pak je ponechán prostor pro změnu pouze v tom, jak člověk prostředí vnímá. A naše já je perfektním nástrojem, jak vnímání světa pokřivit podle potřeby. Mnohá naše trápení si vytváříme sami okolo mylné poředstavy, že máme jakési permanentní ego, které si zoufale přeje být milováno a obdivováno, stojí o úspěch, chce mít vždy pravdu a touží být šťastné. Vytváříme si iluzorní představy o nás samých, a ty jsou potom zdrojem našeho utrpení. Britský psycholog Guy Claxton napsal, že „vědomí je mechanismus, kterým si vytváříme pochybné báchorky na obranu zbytečného a nejistého vnímání sebe sama“. Chybujeme, jestliže naše já pokládáme za cosi samostatného, neměnného a autonomního.
Dennett v souhlasu s kognitivními vědci tvrdí, že si mozek neustále „skicuje“ vše, co se okolo nás děje, zatímco jeho paralelními informačními kanály prochází nespočet informací, které se dále zpracovávají. Jedna z těchto skic se stává verbalizovaným příběhem, který vyprávíme sami sobě. Jeho součástí je i představa o existenci autora tohoto příběhu neboli uživatele celého mozkového soustrojí. Dennett tento stav označuje jako „laskavý uživatelský klam“. Pouhá iluze. A iluze nelze lokalizovat – tedy, odpověď na otázku v záhlaví článku je: já ve skutečnosti neexistuje, proto nemůžeme ani určit kde se nachází. Nepřipomíná vám to všechno něco? Nemluví o tom východní filosofie už tisíce let? Několik skromných příkladů:
Buddha: „Činy jsou skutečné a skutečné jsou i jejich následky, ale osoba, která je činí, skutečná není“.
Adžnán Čá: „Není možné, aby všichni jednali tak, jak si vy přejete, nebo aby byli stejní jako vy. Takové přání vám přinese pouze utrpení. Je to obvyklá chyba kterou meditující činí, avšak sledování druhých skutečně nevede k rozvoji moudrosti. Jednoduše zkoumejte sami sebe. Touto cestou dojdete k porozumění.“
Šrí Dattatréja: „Vesmír, který je složen z pěti elementů, je ve skutečnosti jen klamným přeludem iluzorního já. Komu se mám potom klanět, když tu není nic jiného než To, co jsem a co je stále prosté všech poskvrn.“
Aštávakra Gíta: „Jsi jediný pozorovatel, a jako takový jsi skutečně navždy svobodný. Tvým jediným omezením je, že na druhé nahlížíš jako pozorovatel. Byl jsi uštknut černým smrtícím hadem egoismu, a proto se považuješ za konatele. Přijmi nektar víry, že nejsi konatel, a buď šťasten.“
Šrí Randžit Maharadž: Když dáváte něčemu nějaké vyjádření, tak to znamená, že je něco zakoušeno. Je to jen zkušenost vašeho já. Nechte svět tak jak je, neničte ho, ale pochopte, že není. Dělejte vše, co máte dělat, ale buďte od toho odděleni pochopením, protože vše, co cítíte, vnímáte a čeho dosahujete je iluze. Neexistuje to a vše mysl to musí přijmout.

Dennett i Claxton josu přesvědčeni, že naše já je ve skutečnosti pouze báchorkou o nás samých. Aktivně jednající niterné já je pouhý přelud. Soustředěný pohled do nitra vašich vlastních prožitků nám nevyjeví pevně strukturovaný svět pozorovatelný soustředěným „já“, ale stálý proud neustále se měnících vjemů, v nichž nelze oddělit pozorovatele od pozorovaného. Budeme-li se plně soustředit na přítomný okamžik, čímž ztastavíme spekulace o minulosti a budoucnosti neexistujícího „já“, zbyde jen lidská bytost z těla, mozku a zkušeností, jež jedná v souladu s prostředím, v němž žije. Kdo se potom trápí, kdo chce nebo nechce to či ono?
Jaký je váš názor na existenci či neexistenci já a popřípadě jeho lokalizaci? Jakou jste měli nebo máte představu o tom, kdo jste a kde jste?

V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
., 20.2.2010 21:59

Merline, moje dobré JÁ si od tebe, ani od tvých pochybných vědců, nenechám vzít. Můj život není iluze, a ty mi z něj žádnou iluzi neuděláš. Nevnutíš mi ani nadprahově, ani podprahově jiný názor, než že je s prostým lidem této země zacházeno mocnými světa zcela bezohledně, a že je nám, obyčejným lidem, stále více ubližováno, a že jsme systematicky ožebračováni.

Dej si svůj mozek do lavóru :-), a uvidíš, kam se poděje tvoje nudící se já. :-)

Doporučuji ti, aby ses pokusil svůj volný čas využít prospěšněji, a to pro ostatní lidi a tím i pro sebe, než bádáním ve zbytečných nepraktických tiskovinách.

Pomož vytvořit pracovní místa pro nezaměstnané, pomož nasytit hladové, pomož ekologicky zlikvidovat odpadky, nalezni lék na dosud nevyléčitelnou chorobu apod.

Pokud se ti to podaří, bude tvůj mozek užitečný i v tvé hlavě a nebudeš muset bádat o svém já, jestli ho máš v lavórku, v bříšku, nebo kyblíku na dvorku. :-)

Odp: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
merlinn, 21.2.2010 1:11

Osud byl k tobě asi krutý, viď? Takovéto úvahy by měli právě pomáhat lidem jako jsi ty, aby nežili život plný úzkosti a strachu, když není kdo by se bál. Ty máš dokonce strach, že ti někdo vezme tvé já :-) Jako malej... Ano, je ti systematicky ubližováno, všichni by ti měli pomoct.
Každý by měl vrhnout svůj potenciál tam, kde má své silné stránky. Já to dělám. Jak jsi na tom ty?

Odp2: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
., 21.2.2010 11:04

Heleď se VELKÝ Merline, pokud chceš opravdu pomáhat, tak se musíš napřed snažit neposmívat se lidem, kteří pomoc potřebují. A uvědom si, že mnoho lidí dříve před sametkou žilo poměrně pokojně, oproti úzkosti a strachu, který mají v současné době, a které jim způsobila činnost a názory lidí tobě podobných.

Vrhat nějaké své silné stránky do světa v současné době nefunguje. V současné době funguje pouze: „ Pokud zaplatíš, tak možná ti vyjdu vstříc. A čím více zaplatíš, tím větší budeš mít pravděpodobnost, že nějaký prospěch získáš. Pokud nemáš čím zaplatit, nebo můžeš zaplatit jen málo, tak “ZDECHNI POTVORO„, nikdo pro tebe ani prstem nehne.“

Co jsi Merline udělal pro to, aby mnoho současných lidí nebylo nezaměstnaných ? Protože nezaměstnanost a hrozná finanční bída je příčinou úzkosti a strachu mnoha současných lidí, kteří, když byli opravdu malí, tak se bát nemuseli, ale teď jako staří se bojí.

Odp3: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
Lipovan, 21.2.2010 11:18

Ve světle těchto Tvých srdceryvných nářků vyznívá Tvá žádost o omluvu v předchozí diskuzi velmi pošetile a je nad Slunce jasnější, že bude s gustem smetena ze stolu. Mimochodem, schopný mladý muž místa nehledá, ale vytváří. :-)

Odp4: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
iva, 23.2.2010 8:53

Ještě, že se tu na svíci můžeš předvádět to ti asi dělá moc dobře. Nechápu s,ysl tvého článku Práce s lidmi, když jsi s lidmi zřejmě pracoval jen tak, že jsi na ně mluvil. POkud nejsi masér, kadeřník , zdravotník možná učitel tak vůbec nevíš, co je to práce s lidmi. Namyšlený pan, který si myslí, že není nad jeho práci. Vůbec ti nezávidím to bych se musela usoužit. Víš kolik je lidí, kteří si smlouvají volno a plat sami se sebou?

Odp5: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
Lipovan, 23.2.2010 9:52

Nemám tušení, co chápete, nebo nechápete, zato stoprocentně vím, že je mně to jedno. Jen se obávám, že jste poněkud zaspala dobu, paní Šulcová. :-)

Odp6: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
iva, 23.2.2010 11:57

To jediné vám věřím pane výjimečný nenahraditelný.

Odp7: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
Lipovan, 24.2.2010 8:53

Pokud se vám vaše povolání nelíbí, můžete dělat něco jiného. Nikdo vás přece do ničeho nenutí a zaměstnavatel s vámi doživotní smlouvu také zajisté neuzavřel. Možná pak přestanete být zlá a závistivá osoba, která nesnese spokojenost druhých a při první příležitosti se ji pokouší zprasit. :-)

Odp8: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
iva, 24.2.2010 12:29

Lipovane dnes si pořád zpívám tu písničku i když je to jedna z těch, co se mi kdysi líbila nejmín Pan Svoboda s tou Šulcovou. Pak jsem radši přeladila na Pevně stůj,přistup blíž a drž se svýho vesla, nezbejvá než si přát aby nás voda nesla, aby nás voda nesla. Tímto jsme přivedla svého syna k větě-Drž hubu:-) protože jsme řvala po způsobu Hoptropáků. Tak já si už tu práci asi nenajdu a budu spokojená jen když budou mí synové v pohodě v práci. Teda byla bych ráda, kdyby se to nějak aspon vyrovnalo, kdyby ti, co se mají nadmíru výborně aspon trošku napomohli k tomu aby se ti co dřou ve smradu a stresu měli normálně. Nechci tak moc mi stačí málo jen když mně neignorujete. :-)ú

Odp9: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
iva, 24.2.2010 12:30

Syn totiž předstírá, že se učí k maturitě.

Odp9: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
iva, 24.2.2010 14:25

Tak jsem si tu písničku přezpívala v sámošce a bylo tam -pevně stůj, zaber víc a drž se svýho vesla.

Odp10: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
Lipovan, 24.2.2010 15:36

Vpravdě řečeno dost dobře nevím, co ode mě vlastně chcete. Skutečně, ale skutečně nemám ten pocit, že bych nesoucítil s lidmi, kteří pracují s veřejností, potažmo pak se všemi zaměstnanci, jenž jsou nuceni dřít za pár korun pro svého zaměstnavatelského rasa, což je časný nešvar všude mimo Prahu. Kromě toho je zřejmé, že je zde snaha pozměnit zaměstnaneckou legislativu tím způsobem, aby měli pokud možno všichni pracovníci status (a práva) jakýchsi agenturních zaměstnanců - čili je vlastně nebude zaměstnávat dotyčná výrobní či jiná firma, nýbrž agentura, od které si firma bude najímat pracovníky pouze pro určitý kšeft. Klasický pracovní poměr s dobou určitou, jak ho známe dnes (natožpak post na neurčito), se stane vzácností a prakticky anachronismem. Jistěže jde o součást procesu, kterak kriticky uvažujícího občana vykořenit a učinit z něj pouhou ekonomickou jednotku. Prostě číslo. Malé, bezvýznamné, lehce smazatelné číslo. To je nepochybně hrozná věc a v obecném měřítku jí de facto nelze čelit.

Odp11: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
iva, 24.2.2010 15:44

Nechci nic, jen trochu respektu.

Odp12: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
Juras, 24.2.2010 16:03

Kdo z nás se spokojí s těma hrudkama kyzu?

Raději mám Sotva se narodíš a Tři lásky. No a děti nejraději zpívají Ovce.

Byl jsem na nich někdy v listopadu a zjistil, že jak stárnou, tak se jim zmenšujou nástroje. Samson má takouvou kytarku co vypadá jak ukulele a Šroub má místo basy jenom takovou jako tyč. :-)

Odp13: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
iva, 24.2.2010 18:05

Co ta prví věta? To víš je doba minimalizace. ale škoda já na ně byla naposled asi v 1986 POrta a pak Svojšický slunovrat, ale tam asi byl už jen Samson Lenk se skupinou.Mi se moc líbí všechny písničky od nich. Jak to spustí nasživo člověk hned ví, kde je moje já.

Odp14: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
Juras, 25.2.2010 0:30

To je ze stejný písničky. „kdo viděl hrudky kyzový, za zlato mít je musí“ a ... „pak zaslepenej vidinou přeukrutnýho zisku, se tvrdě navzdor posměchu dodneška hrabe v písku. Pevně stůj...“

Odp14: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
Juras, 25.2.2010 0:39

v 86. jsem byl taky na Portě. Fascinující byl Merta s Prahou magickou vnoci na Lochotíně - dodneska mi z toho běhá mráz po zádech. A shodou okolností tento ročník považuju i za nejlepší - vzniklo spousta krásných věcí a desku z 86. roku mám ze všech nejraději. Je tam Orel, Léto, Když zima se vrací a Rána v trávě. HopTrop tam má Ten dělá to ten zas tohle - blbůstka, která už ztratila svou aktuálnost.

Odp15: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
iva, 25.2.2010 8:57

Máš moc dobrou pamět to se musí nec hat. Já to spletla a byl jsme tam v 84. V 82 jsem maturovala jeden rok s děckama z Hedvy na táboře a druhé prázdniny ta POrta. Bylo tam divadlo Nikola Šuhaj loupežník a tí HOptropáci ty jsem slyšela poprvé a dovedeš si představit, co to se mnou dělalo. Předtím jsme jezdily z Rýmařova jen na Nohavicu a Plíhala a nějaký bluegrass do Olomouce, Krnova a to stopem protože nic nejezdilo skoro jako dnes.Takže s jistotou POrta 84. S tebou se příště do řeči o Portě nedám.

Odp15: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
zvoník, 25.2.2010 15:07

Ta ,,blbůstka" od Hop Trop neztratila svou aktuálnost, ale naopak NABRALA aktuálnost! A je na ní založena celá ekonomika tržní společnosti. Vidíš to zcela špatně a jen v růžových brýlích! Zkus se zamyslet.

Odp16: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
Juras, 25.2.2010 21:52

Ale kdepak. Ta blbůstka už dávno není aktuální. Ta je o malých šmejdech zneužívajících bídu v komunistickém režimu. Ti teď mají víceméně utrum. Šikovnější část z těch malých šmejdů teď krade ve velkým, ostatní živoří, cítí se ukřivdění a protože nedosáhnou na ty grázly, snaží se závistivě poplivat kohokoliv úspěšnějšího.

Odp17: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
zvoník, 26.2.2010 19:28

Můžeš mi laskavě napsat, a ne jen mně, jak lze rozeznat bohatého grázla od bohatého úspěšnějšího člověka, když množství peněz má být hodnotou daného množství vytvořené práce příslušným ,,snaživcem„ ? Když ovšem vezmeme v ohled fyzické možnosti toho člověka, nikoliv jeho organizační schopnosti ,,šikovně“ okrádat ostatní? Opravdu by mě to velmi zajímalo! V této společnosti to zatím není rozeznatelné, tak nemel idealistické teorie toho, co by být mělo, nikdy nebylo, není a nebude!

Odp18: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
merlinn, 27.2.2010 17:35

Kdepak jste přišel k takovým lžím? To zní jako nějaké propagandistické žvásty nějakého soudruha :-):-):-)

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp18: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
Juras, 27.2.2010 20:15

Nerozumím tomuto blábolu: „když množství peněz má být hodnotou daného množství vytvořené práce příslušným ,,snaživcem„“. Cos tím myslel a kdo to říká?

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
Lipovan, 27.2.2010 20:19

Já jsem to naopak pochopil docela přesně: Kdo má víc než já, měl by jít ke zdi a kdo je spokojenější než já, měl by být rozčtvrcen koňmi. Vsaď se, že jde přesně o tohle a o nic jiného? ;-)

Odp13: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
zvoník, 27.2.2010 17:23

A co Dáša? Kde je jí konec?
A jak znám Huberťáka, zůstala mu jistě jeho stará dobrá kytara. Nebo se mýlím?

Odp14: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
iva, 2.3.2010 8:45
Odp14: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
iva, 2.3.2010 8:47

Jen ty fotky to je šílené. Jak se asi bude někdo dívat za třicet let va fotky z roku 2010?

Odp3: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
merlinn, 21.2.2010 11:22

Nezaměstnanost je pro tebe očividně to nejpalčivější téma. Kdo nepomáhá nezaměstnaným je mimo. Chápu, že jsi ztratil veškerou motivaci, ale takhle to nikam nevede. Už se ani nedokážeš o ničem jiném normálně bavit. Jsi tak zaujatý svou ublížeností, že ti to znemožňuje normálně myslet. Abych naplno využil svůj potenciál, dělám to, co mi jde nejlépe. Není to shánění práce. Ona taky nezaměstnanost není jediný problém, který lidi trápí, víš.

Odp4: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
Lipovan, 24.2.2010 8:47

To je fakt. Někteří lidé mají úplně jiné starosti a s fňukající čárkotečkou by měnili hned.

Odp5: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
., 24.2.2010 18:59

Lipovane, a ty jsi drzý a sprostý hrubián. Každý se stará o svoje starosti, případně o starosti lidí, o kterých ví. A já vím, že ty asi žádné starosti nemáš, a proto mne neprávem a bezdůvodně osočuješ a dáváš mi nepodloženou nálepku. Měj ji také: ode dneška tě budu titulovat „ukecaný Lipánekmazánek“.

Odp5: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
Juras, 25.2.2010 0:27

To se pleteš. Ublíženečkovy starosti jsou zdaleka nejhorší na světě a nikdo si to nedovedeme představit.;-)

Odp2: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
ivana Kozárová, 24.2.2010 14:35

Merlinne,jest psáno,že si máš dát pozor,abys nepadl,když si myslíš,že stojíš. Silná Tlapka nepotřebuje Tvoje rady a doporučení. Žádnej vědec ani pseudovědec nepřišel zpátky z míst,odkud není návratu,aby nám pravdivě poreferoval,kdo jsme,odkud přicházíme a kam jdeme a nikdo nikdy nebude vědět,kdo je a kde sídlí jeho já právě z tohoto důvodu. Neznáme počátek ani konec. Zná jej náš Tvůrce a my jsme jako ty žáby v kaluži,co hleděly vzhůru k nebi. Ať už se nafukujeme a poulíme zraky víc čí míň,jsme na tom zhruba stejně. Akorát že možná spadneš z větší vejšky a narazíš si frňolu. Tschus!

Odp3: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
merlinn, 24.2.2010 19:23

A pak se zvednu a půjdu dál. Za svým snem. A srdce mě povede, rozum bude jeho společníkem. Nebudu brečet, za můj pád si můžu sám.

Odp4: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
., 24.2.2010 23:16

Kdepak Merlině, „srdce“ tě nepovede, protože ho nemáš. :-(

Odp5: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
merlinn, 24.2.2010 23:41

Já vím, protože ti nesháním práci. A co ty, máš přes všechno to litování sama sebe také čas na pomáhání druhým?

Odp6: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
., 24.2.2010 23:58

To víš že jo. Já víc pomáhám a méně o tom mluvím, nebo nemluvím vůbec. A pomáhám zadarmo: staré babce umyji nohy a ostříhám ji, maličkou holčičku učím písmenka , nezaměstnanému mladíkovi řeknu něco povzbudivého aj. A ti lidé, kterým pomáhám, patří mezi tebou nazývané tzv. „neschopné a neúspěšné“. Já je za takové nepokládám, a proto a tím spíše jim pomáhám, díky ani publicitu za to nečekám. A klidně nad tou mou pomocí můžeš ohrnout nos; ty lidičky jsou mi za ni vděční a dávají mi to úsměvem znát.

Odp7: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
merlinn, 25.2.2010 0:20

Nad tím vůbec neohrnuji nos, proč bych měl? Už jsem řekl, v jakém prostředí jsem vyrůstal. Lidé okolo mě mají existenční problémy. Pomáhám jak můžu, ale nestačí to. Sám tím ohrožuji svojí rodinu, protože z rodinného rozpočtu jim občas půjčím na jídlo (protože vím, jaké to je nemít co jíst). Píšu jim všeljaká odvolání proti soudním rozhodnutím, a protože té soudní hantýrce vůbec nerozumí, tak jim to musím někdy i doslova „překládát“. Divil by ses, jak mě moje okolí vnímá. Stojím oběma nohama pevně na zemi, jak se říká. Ale nejsem sobec - mám 4 sourozence, musel jsem se naučit vycházet s lidma. A mám lidi rád. To však neznamená, že tady s tebou budu brečet. Protože věřím, že kdybys moc chtěl a věřil v dobrý výsledek, tak s tím můžeš něco udělat. To nejhorší, co pro tebe může někdo udělat je, že ti řekne - máš pravdu, všechno je to naprd a ty s tím nic neuděláš...

PS: nedovedu si představit jak někomu říkáš něco povzbudivého ;-)

Odp8: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
., 25.2.2010 21:29

Merline, vzpamatuj se a buď alespoň trochu objektivní !!! :

Nikdy jsem nikde NEBREČEL, nikdy jsem NECHTĚL abys brečel se mnou !!!

A že si mne neumíš představit, jak říkám něco povzbudivého, tak to je pouze, ale opravdu pouze tvoje chyba. !!!

Já si zase bohužel naopak neumím představit, že „máš rád lidi“, jak tvrdíš. Mně teda určitě rád nemáš, přestože k tomu nemáš žádný objektivní důvod.

Odp9: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
Juras, 25.2.2010 22:11

To není pouze Merlinnova chyba. Nedá se předpokládat, že jeden dokáže namalovat obraz, když jediné, co od něj známe, jsou špatně zabrané fotoobrázky.

Mít či nemít se s někým rád není nikdy podloženo objektivními důvody. Vždy v tom hrají roli zcela individuální subjektivní pocity. A mimoto z ničeho se nedá vydedukovat, že tě Merlinn nemá rád.

A ty vykřičkníky si můžeš odpustit - je od tebe netaktické dávat bezuzdný průchod hysterii. Buď rád, že tady jsou s tebou slušní lidé, kteří toho nezneužijou.

Odp9: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
merlinn, 25.2.2010 23:08

Romantiku, mám tě rád.;-)

Odp10: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
zvoník, 26.2.2010 19:36

Teda tady musím, merlinne, napsat, že když to, že máš rád Romantika, ještě jednou nebo vícekrát zopakuješ, začnu tomu věřit jako pravdě, což může být fakt úspěch! :-)
Ale já si stejně myslím své..., takže na hranici se mnou!

Odp11: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
merlinn, 26.2.2010 19:50

Nesouhlasím s jeho světonázorem, ale to přeci neznamená, že ho nenávidím. Nicméně, to, že si to myslí jenom podtrhává jeho negativní pohled na svět, včetně mě a sebe.

Odp12: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
Juras, 27.2.2010 20:17

To se jenom uplatnilo heslo podle sebe soudím tebe. Někteří lidé toho, s kým nesouhlasí, automaticky nenávidí a nechápou, že někdo může fungovat jinak.

Odp13: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
merlinn, 27.2.2010 20:24

On hlavně chudák nenávidí sebe.

Odp12: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
zvoník, 27.2.2010 22:53

S negativním názorem a pohledem na svět se člověk nerodí. Tedy se jistě nenarodil ani Romantik. Už to, že jste mu tady někdo začali říkat romantik, svědčí o tom, že nemůže mít negativní pohled na svět sám od sebe, tedy vrozený. Znovu tedy, pokud nějaká negativa přece jenom má, musel je získat, nebo lépe řečeno, musel mu je někdo začít vsugerovávat, kdo má sobě vlastní zalíbení otravovat druhým lidem bez patřičného frajerství život svými výlevy o tom, jak jsou druzí neschopní a on sám je king! Kdo to asi byl a kdo to asi tady na svíci stále je?... Ono totiž ponižovat ostatní, stále je hlouběji zašlapávat je do země, když náhodou nějak v životě upadnou a ocitnou se na zemi, je vlastností mnoha zlých lidí, obyčejně velmi movitých!!! Všimli jste si? A já mám velmi vážný pocit, že se to právě projevuje u Tebe Lipovane a u Vás merlinne... Takže si nemáte co vyčítat a také mi to nemůžete nijak vyvrátit. Patří k vám ještě jak Ivan, tak Juras. Vypadá to jako byste byli všichni nikoli z jedné snůšky vajec, ale jen z jednoho vejce skutečného baziliška.

Odp13: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
Juras, 27.2.2010 23:01

No ale my takoví nejsme od narození. Někdo nám to musel vsugerovat, ne? ;-)

Romantikovi začal říkat romantik romantik. To svědčí o tom, že nemůže mít negativní pohled na svět sám od sebe, ale vsugeroval mu to romantik. Takhles to myslel?

Odp13: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
merlinn, 28.2.2010 1:17

Nevíte a soudíte. Romantik je jeho dřívější nick... A nemáte pravdu, s tím se člověk rodí. Dispozice pro úzkost a deprese. Mojí dceři je pět let a je úzkostná už od narození. Naučila se tomu v bříšku maminky? Na svět přicházíme s určitým přednastavením, které se dá zkušenostma poupravit...

Odp14: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
tlapka, 9.3.2010 16:26

Pořád říkám že je to chemie ale nikdo mi to nechce věřit.

Odp13: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
., 9.3.2010 21:49

Zvoníku, napsal jsi to pěkně, děkuji za zastání.
Ať se Ti všechno daří, v práci i na věžích. Přeji Ti stálé zdraví a radost z nového jara.

Skutečně jsem měl první přezdívku „Romantik“, avšak nějaký neférový svícař se pak pod svůj komentář podepsal mou přezdívkou. Tak mne to rozzlobilo, a od té doby pak jsem začal být vším možným, i jiným.
Ale Ivanovou radostí bylo vždy mne podle čísla odhalit a ostatním sdělit, že to jsem já. ( : - (

Odp14: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
ivan, 9.3.2010 22:49

Romantiku, vždyť se tady mnozí známe už roky. Poznal jsem tě vždy už podle úvodu a prvních dvou řádek, nehledě na temata, ty opomíjím.

Slovosled, užívaná slova, rytmus, důrazy, délka příspěvků, stylistka. Ujištuju tě, že jsem žádnou radost z tvého odhalování neměl. IP adresa byla vždy jen razítkem potvrzujícím domělou skutečnost.
Je to stejné jako když poznáš někoho na dálku podle postavy, délky kroku, klátivosti, pružnosti nebo prkenosti a mnohých identitů jejichž soubor tvoří obtížnou zaměnitelnost.

Současně ti potvrzuju, že vědomé zneužívání nicků někoho jiného je křivárnou a neberu ho ani na Aprýla. Prostě se mě nelíbí!

Odp14: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
ivan, 9.3.2010 22:56

Navíc, myslím, že jsem se tě tehdy dost ostře zastal, zrovna tak, když tě chtěl někdo vypudit poukazem na to, že by si měl vypadnout. Myslím, že jsem se nikdy ničeho takového nedopustil.

Merlinovi
., 9.3.2010 14:20

To mne Merline překvapuje, ale děkuji. ( : - )
A proto se tedy také ke mně pokus chovat přívětivěji, nebo alespoň inertně. Přeji Ti pěkné jaro a hodně kytiček i v duši. ( : - )

Odp: Merlinovi
merlinn, 9.3.2010 15:35

Už aby ty kytičky rozkvetly...

Odp8: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
zvoník, 4.3.2010 21:57

Merlinne,
z vás mluví jeden politik, který byl dokonce presidentem ČR. Všem ostatním radil veřejně pít vodu a sám si hojně přihýbal vína z našeho společného! Hádejte který politik to byl? Tak všem radíte stejně jako on!

Odp9: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
merlinn, 4.3.2010 23:06

Teda pane zvoníku máte pravdu! Vy mě znáte líp, než já sám. Jak vy to děláte?

Odp7: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
Juras, 25.2.2010 0:25

Jo, tak to by mě zajímalo. Co asi tak říkáš povzbudivého nezaměstnaným mladíkům... :-)

Odp: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
Sova, 22.3.2010 15:21

Rád bych se vyjádřil, protože nesouhlasím:

..nám, obyčejným lidem, stále více ubližováno, a že jsme systematicky ožebračováni.

Neuvědomujete si, že žádný člověk není obyčejný a že nemít peníze není zase takové pohroma, někdy ba naopak.
A vřte, že život iluze je.

Doporučuji ti, aby ses pokusil svůj volný čas využít prospěšněji, a to pro ostatní lidi a tím i pro sebe, než bádáním ve zbytečných nepraktických tiskovinách.

Ne! Bádání a objevování sebe samého je to nejlepší, co můžete pro sebe i pro ostatní udělat!

Odp2: V polovině mi došla trpělivost, tedy článek nedočten.
tlapka, 22.3.2010 16:37

Já souhlasím se Sovou. Nejdůležitější je přemýšlet nad podstatami jevů. Pokud můžeme vyžít, peníze takovým problémem nejsou.

Krev?
Vlastimil Čech, 20.2.2010 23:11

Paní Kozárová si myslí, že identita člověka spočívá v krvi... a napsala o tom hezký komentář...

Odp: Krev?
TomasP, 21.2.2010 12:08

..poprosím o odkaz;-)

Odp2: Krev?
ivana Kozárová, 24.2.2010 14:44

Jednoduše tak,že složení krve je stejně jako daktyloskopický znak u každého člověka jedinečné. V tzv. primitivních společenstvích se otisk dlaně považoval za podpis. Duše těla jest její krev,psáno v bibli. Skrze krev Pána Ježíše Krista je svět zachráněn. Krev je vylita při porodu,krev volá a kříčí při vraždě- viz Abel a Kain. Krev je substancí neprobádanou a zneužívanou. Krev zdaleka není jen tělní tekutina,která nese kyslík a živiny. Má to v krvi. Krev není voda.- i v lidových moudrech to najdete. Krev je tělesná a duchovní substance podobně jako světlo má vlnový a korpuskulární charakter. Krví se podepisujete čertu.- dáváte mu tím svoji duši- potažmo život. Kdo hledá,sám si může najít další souvislosti...

Odp3: Krev?
tlapka, 24.2.2010 18:10

Pouze z cizího krev neteče ;-)

Odp3: Krev?
TomasP, 25.2.2010 12:14

Hezké, ale lidskou bibli bych do toho netahal;-)

Odp4: Krev?
ivana Kozárová, 25.2.2010 19:09

Odkud pochází pojem lidská bible?

Odp5: Krev?
TomasP, 25.2.2010 21:22

To já jen chtěl vyjádřit svůj odpor k náboženství a tedy i k tomuto bestseleru. Historie náboženství nám ukazuje, že nemá nic společného s vírou, láskou a bohem..;-)

Odp6: Krev?
., 25.2.2010 21:34

... jako současný systém nemá nic společného s „ vítězící pravdou a láskou nad zelem a nenávistí “, jak kdysi jeden sliboval.

Odp6: Krev?
ivana Kozárová, 25.2.2010 21:48

Nic proti Vašemu odporu,ale největší myslitelé a umělci všech dob tuto knihu znali a respektovali,ne jako lidský výtvor,ale jako knihu Bohem inspirovanou. Newton. Heine. Darwin. Einstein . Bosch. - Jen tak namátkou. Zahoďte bibli,zahodíte přinejmenším kus světové kultury,pokud jste ateista,zahodíte mravní kodex,pokud jste politik,zahodíte poznání Boha,pokud jste Žid nebo křesťan.... Tuto knihu miloval Albert Schweitzer a mnozí lidé,o jejihž kvalitách zřejmě nepochybujete. Myslíte si,že oni se mýlili a Vy ne?

Odp7: Krev?
TomasP, 26.2.2010 9:17

Jistě, vysloví-li někdo nahlas myšlenku, kterou nikdo z nás nemusí ověřovat a snadno lze přijmout za sobě vlastní a bez výhrad pravdivou, jako třeba staří myslitelé, pak se dá mluvit o tom, že jde o myšlenku Bohem inspirovanou. A bible jistě i tyto myšlenky obsahuje.
K morálnímu kodexu jenom tolik, že ho máme každý s sebou a nemusíme ho číst, abychom přejímali další myšlenky manipulativní. Pokud v každém svém rozhodování jsem schopen potlačit rozumovou stránku nahlížení a uplatním jen pocitovou, rozhodnu se vždy podle nejlepšího morálního kodexu, který nemusel být nikdy sepsán.
K tomu proč mnozí veřejně věřili bibli a náboženství je také těžké dohledat se pravdy pokud těmto lidem nešlo o nic víc než o život jaký vedli.
Vyjmenovala jste mi skoro všechno co můžu být, ale napadlo někoho v tomto škatulkování, že jsem člověk, který věří v boha, který má stejné morální smýšlení jako já a přitom se nehlásím ani k jednomu náboženství? Jsem tedy ateista? A příjdu proto podle zmanipulovaných do pekel horoucích?;-)

Odp8: Krev?
Juras, 26.2.2010 10:57

Jasně, pokud nevěříš tím způsobem, který já propaguju, seš nevěřící pes a půjdeš do pekla! :-) A co když naopak každé náboženství je pravdivé ale jen pro své souvěrce? Tzn. Cokoliv říká o stoupencích jiné víry, není pravda. Docela by se mi líbilo, kdyby se každému stalo to, v co věří. Ivanka by šla do ráje, budhisti by se znovu narodili na Zemi, právníci by šli do pekla a ateisti by prostě přestali existovat.

Odp9: Krev?
TomasP, 26.2.2010 11:27

Hezké myšlenky:-), ale kam by patřili lidi co konvertovali, nebo konvertují neustále? Co mentálně postižení nebo kmeny křováků, kteří se o mnou vymyšleném náboženství nikdy nedozví, nebo kam se zvířaty, také mají život a pocity, kam s rostlinami, nebo opravdu jsme tak egocentričtí, že vnímáme kolem sebe hlavně sebe? Absolutní pravda je jen jedna a náboženství je způsob jak nám ji zahalit a manipulovat lidi ve smyslu rozděl a panuj, panují pak ti kdož rozdělili a z pravdy těží až dodnes..;-)
Pokoj lidem dobré vůle!;-)

Odp10: Krev?
tlapka, 26.2.2010 11:31

Všechno je jen chemie.

Odp11: Krev?
TomasP, 26.2.2010 11:45

Dovoluji si nesouhlasit;-).
Chemie je věda, která se zabývá vlastnostmi, složením, přípravou, strukturou anorganických a organických látek a jejich vzájemnými interakcemi. Toto naráží v tom, že chemie předpokládá zákonitosti. Jestliže uvažujeme nějaké nahodilosti mimo zákonitosti, pak co umožní tuto nahodilost, nebo je to opět zákonitost, která je nám ještě neznámá? Pokud je vše pouze zákonitost, pak je Váš život řízen osudem a každá Vaše volba je jen zdánlivá. Jaký je pak smysl iluze, že vše ve vesmíru je jen jeden příběh -film..
Já necítím svou duši natolik spoutanou, abych Vaši iluzi mohl příjmout.;-)

Odp12: Krev?
Juras, 26.2.2010 13:59

Já myslím, že chemie předpokládá nejen zákonitosti, ale hlavně neměnné přírodní zákony. Kdyby nám bůh najednou změnil nějaký drobný parametr - třeba velikost síly nutné k vytržení elektronu z obalu atomu, asi bychom se divili, jak moc by to s chemií zacvičilo :-)

Odp13: Krev?
TomasP, 26.2.2010 14:42

To je prakticky totéž o čem jsem mluvil -zákonitosti nebo přírodní zákony. Z hlediska toho, že se necítím jako osudem řízená bytost, tedy že nejsem řízen pouze chemickými reakcemi na okolí od smyslové úrovně k atomární a ještě drobnější, má iluze okolního světa musí být nutně složitější než, že je vše řízeno pevně danými zákonitostmi. Z toho plyne, že jestliže nejsem osudem řízená bytost, ale bytost schopná vlastního zhodnocení, názorů a rozhodování, pak iluze mého okolí musí být nutně schopná změny.
Tato změna může nastat více způsoby:
1. na základě poznání nových skutečností (např. výzkum), změním stávající iluzi o okolním světě
2. změní se iluze o mém poznávání, dojdu názoru, že ve veškerém svém vidění okolního světa jsem zanedbával skutečnosti podstatné pro své další poznání a rozhodování (např. že jsem více než jen osudem (chemií) řízená bytost)
3. změní se zákonitosti, které jsme dosud považovali za absolutní, bez našeho poznání této skutečnosti
Ad. bod 1 -přísluší smyslovému a rozumovému poznání
Ad. bod 2 -přísluší rozumovému a pocitovému poznávání
Ad. bod 3 -přísluší stvořiteli -Bohu
Nejvyšší schopnost změny - absolutní, má bůh. Nicméně mé iluze jsem schopen měnit na základě poznání a své iluze jsem schopen měnit na základě přístupu k poznávání. Z hlediska našich iluzionárních Já, jsme schopni vždy jen subjektivního poznání reality. No, ale teď mám návštěvu, tak své myšlenky dokončím třeba později;-)

Odp14: Krev?
tlapka, 26.2.2010 14:50

Víra v Boha a svobodnou duši samozřejmě obsahuje více než chemii, to musím přiznat. Ale otázka: Praštím se do hlavy a upadnu do bezvědomí. Kde je v té chvíli moje duše?

Odp15: Krev?
TomasP, 26.2.2010 19:11

..ve Vaší mysli, která má svou vědomou a nevědomou stránku..

Odp15: Krev?
TomasP, 26.2.2010 19:13

:-)Otázka by také mohla znít a kde je, když se nepraštíte?;-):-)

Odp16: Krev?
tlapka, 1.3.2010 11:25

Většinou na dovolené.

Odp15: Krev?
TomasP, 26.2.2010 19:26

Jo a taky Chemie nevysvětluje svobodnou mysl, tedy sama chemie se neobejde bez Boha.;-)

Odp16: Krev?
tlapka, 1.3.2010 11:26

O Svobodné mysli jsou pochybnosti ze strany vědy, že je to pouze POCIT.

Odp17: Krev?
TomasP, 1.3.2010 22:10

Že by tolik klamných pocitů? Jestliže není svobodná vůle, čím je dáno, to že nyní píši tyto řádky?;-)

Odp18: Krev?
tlapka, 3.3.2010 9:07

Kvítku medový to se nikdo nedoví. Jsou věci na které mozek nestačí a to je zvláště činnost mozků.

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: Krev?
TomasP, 6.3.2010 20:28

Souhlasím, že mozek je dost možná ta nejsložitější věc ve vesmíru..;-)

Odp14: Krev?
Juras, 27.2.2010 20:23

Myslím, že to není totéž. Já jsem měl na mysli, že věda používá jeden předpoklad, nad kterým se ani nezamýšlí, že nemusí být pravdivý. A to, že přírodní zákony jsou v čase a prostoru neměnné. Proč si myslí, že např. rychlost světla je konstantní? Že má stejnou hodnotu tady jako v sousední galaxii a že je světlo stejně rychlé jako bylo před milionem let? Nikdo nikdy nic takového nevyslovil, ale všichni to berou jako fakt a počítají s tím. Ale to je bludný omyl.

Odp15: Krev?
TomasP, 27.2.2010 22:39

Jistě musím souhlasit, hezké zamyšlení!;-)

Odp15: Krev?
tlapka, 1.3.2010 11:27

Jako s tím světlem že to tak není? A jak to je.

Odp16: Krev?
ivana Kozárová, 7.3.2010 11:15

Já myslím,že Juras měl na mysli to,že lidi by si měli častějc přiznat,že něco může být i jinak

Odp17: Krev?
Juras, 12.4.2010 10:03

Přesně tak. Neprokázané předpoklady, které někomu připadaly „rozumné“, ale které platit nemusí.
Proto mi připadají zarytí darwinisté v zajetí bludu - přijali princip evoluce, řekli (zjednodušeně), že se z jednoduššího vyvíjí složitější. Od toho si zbrkle odvodili, že mohou jít v pátrání proti proudu času podaří se jim najít nejjednodušší organismus, z něhož to vzniklo. To se jim nepodařilo, ale nebrání jim to v přesvědčení, že něco takového muselo existovat a tedy že život vznikl nějak sám od sebe - nakonec sami sebe přesvědčili, že darwinova teorie mluví nejen o vývoji druhů, ale vysvětluje i vznik života nezávislý na nějakém stvořiteli. A od toho už jen krůček k tomu, aby svou bludnou víru v neexistenci boha označovali neoprávněně pojmem „vědecký názor“.

Odp18: Krev?
ivana Kozárová, 12.4.2010 17:40

Mám za to,že věřit v Evoluci je namáhavější,než věřit ve Stvořitele. Nesmysly,které musí jeden přijmout,aby ospravedlnil evoluční žblechty,vyžadujou fanatickou víru. Kafemlejnek z patnácti součástek složí negramotná Brazilka za 5 minut. Budu-li těmito součástkami třepat v krab ici pět tisíc let různými směry,můžu věřit,že se spojí za dalších tisíc let ve funkční kafemlejnek,he he....

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: Krev?
TomasP, 12.4.2010 17:52

..taky se domnívám, že tu hraje roli vyšší moc, ale živé buňky nejsou součástky kafemlejnku..:-)) A uvážíme-li, že vše ve vesmíru je vystavěno na fraktálech, pak buňky jsou tvořeny také živými organismy a vesmír sám je jeden živý organismus.. Bůh ví..:-))

Odp20: Krev?
ivana Kozárová, 12.4.2010 18:08

Já věřím na pralátku,ze které je vše a ze které vše pochází. Byl jeden,prvorozený všeho stvoření / Ježíš ve své předlidské existenci / prostřednictvím něhož bylo vše stvořeno. Vše,co my tady máme a známe včetně nás. Planeta tvoří jeden celek,je to jedna bytost. Až dosud si to většina lidí neuvědomuje a tudíž tato Bytost trpí autoimunitními chorobami. Bojujeme sami proti sobě.... Vše má jeden Základ,kterej je ovšem lidstvu ukradenej. Kořistíme,loupíme,vraždíme a trpíme. Můj Bůh se na mě dívá očima mé kočky a je skryrý v křišťálové zmrzlé kapce. Je všude kolem. Dává všemu život. A my ho neustále svou ignorancí a zlobou zabíjíme. Ti,kdo věří,že člověka stvořil Bůh,cítí vůči němu závazek a odpovědnost. Ti,kdo říkají,že člověk je výtvorem náhody,jsou odpovědní sami sobě... je to pohodlnější...

Odp16: Krev?
TomasP, 7.3.2010 11:52

Pro spoustu lidí je to tak jak říkají vědci v dnešní době!;-)

Odp12: Krev?
Sova, 23.3.2010 8:55

Věřím teorii, že vše je předem předurčeno, ať už je to z fyzického materiálního hlediska (to je ta chemie) nebo i z hlediska náboženského.

Myslím, že v den kdy vznikl vesmír byl již i chemicky předurčen i jeho konec a věřím, že člověk je pouze z malé části hoden svobodného rozhodnutí, možná že člověk nemá možnost svobodně se rozhodovat vůbec..

Odp13: Krev?
tlapka, 12.4.2010 11:59

To si taky skoro myslsím.

Odp13: Krev?
ivana Kozárová, 12.4.2010 18:10

Jeremjáš : Moudrému muži nepatří,aby řídil svůj krok...

Odp11: Krev?
zvoník, 26.2.2010 20:06

Ano, chemie.
Známý profesor chemie: ,,Kyselino sírová, zdraví neškodná, hup do krku!"

Odp9: Krev?
merlinn, 26.2.2010 11:29

Viz článek: V nebi dnes neberou... ;-)

Odp10: Krev?
TomasP, 26.2.2010 12:17

Moc hezký článek, v podstatě je mi velmi blízký!;-)

Odp8: Krev?
Juras, 26.2.2010 10:58

Ateista nejseš, seš pravděpodobně monoteista, protože mluvíš o jednom bohu. Ateista je věřící člověk věřící v nula bohů.

Odp9: Krev?
TomasP, 26.2.2010 11:36

Jo, ale pro mě je bůh stvořitel, někdo nebo něco co dalo impulz k stvoření všeho co vnímáme, ale záleží na každém z nás jaký je. Jestli ho budeme vnímat jako odměňujícího nebo trestajícího, pak pro nás tato iluze boha bude pravdivá. Má představa boha, je taková, že ponechal volnou ruku životu, abychom se sami sobě mohli stát bohy.
Kdybychom se dokázali řídit svými pocity žili bychom v ráji, jenže tyto pocity nesmí pramenit z frustrace nespravedlnosti, ale z vize spravedlnosti.

Odp10: Krev?
tlapka, 26.2.2010 14:51

Vnucuje se mi myšlenka, jestli skutečně Stvořitel se takto zajímá, odměňuje, trestá.

Odp11: Krev?
TomasP, 26.2.2010 19:10

..to je jen iluzorní..;-)

Odp11: Krev?
zvoník, 26.2.2010 20:16

Já osobně si myslím, že my lidé jsme Panu stvořiteli úplně šumafuk asi tak jako nám lidem je jedno, kolik much letá v létě nad naším vlastním hnojištěm.

Odp12: Krev?
Juras, 27.2.2010 20:25

Konečně z Tebe vypadlo něco rozumného :-)

Odp10: Krev?
Juras, 27.2.2010 20:34

No spousta lidí si myslí, že bůh je stvořitel, navíc i operátor, který může do našeho světa zasahovat a někdo navíc mu ještě přisuzuje roli hlídače, který by měl dohlížet, aby se tady nepáchaly války a podobné zlé události.
Když si vezmeme vývoj nějakého lidského počítačového systému, tak tam jsou role analytik, návrhář, implementátor, tester, provozovatel, a ještě mnoho dalších.

Z pohledu práce - analytik vymyslí, jak se to bude dělat, návrhář navrhne, jak bude vypadat systém, implementátor to naprogramuje, tester otestuje, provozovatel to spustí a hlídá, jestli systém funguje správně. Potom je tam ještě uživatel, který se systémem pracuje.

Vrátíme-li se k bohu. Co on vlastně udělal? Je to stvořitel, takže systém stvořil, naprogramoval, potom se stará o to, aby fungoval (sesílá zázraky, hlídá, jestli lidi plní jeho přikázázní a kdyžtak sem pustí oheň či vodu), je tedy i provozovatel. Ovšem nevím, proč předpokládat, že oba - stvořitel i provozovatel, jsou jedna bytost. uživateli tohoto světa jsou možná duchové, kteří se sem inkarnují. Ale co by mě zajímalo nejvíc, kdo to tady vlastně vymyslel a navrhl? ;-)

Odp11: Krev?
Juras, 27.2.2010 20:36

Ale dost možná jsme jenom testovací fáze verze světa, třeba už zítra řeknou:„No, ještě tam nějaké chyby jsou, ale máme nejvyšší čas vypálit to na CD a dodat v termínu zákazníkovi. Takže testový provoz konečně vypínáme a jdeme bouchnout šampáňo na oslavu ;-)

Odp12: Krev?
Alfons, 28.2.2010 1:52

Do člověčího operačního systému se dostal vir-peníze a hromadění majetku.:-(

Odp13: Krev?
tlapka, 4.3.2010 11:05

Je to způsobeno Satanem ! :-(

Odp12: Krev?
TomasP, 1.3.2010 22:18

Jako úvaha moc hezké!;-):-):-)
Mám zkušenost než se pokoušet opravit program se špatným vývojem, je kolikrát lepší hodit jej do koše a začít odznovu...;-):-):-)

Odp13: Krev?
Juras, 2.3.2010 6:51

To je taková přirozená reakce proti lidem, kteří myslí, že ten bůh nemá na práci nic jiného než se starat o nás a že jsme pro Něho smyslem života. Schválně - pro kolik procent lidí je práce smyslem života? Většina to dělá jen kvůli výplatě, oddělá si svoje a občas dělají zmetky a chyby. K tomu je třeba ještě Jeden pod pantoflem a v práci si vybíjí frustraci.

Odp14: Krev?
Juras, 2.3.2010 6:52

Tohle vědí, říkají, že „bůh stvrořil člověka k obrazu svému“ a přitom bohu přisuzují úplně jiné vlastnosti, než má většina lidí.

Odp15: Krev?
tlapka, 4.3.2010 11:06

Dobrý postřeh ! Ovšem Obraz- to může být jen jako v zrcadle neboli Odraz.

Odp11: Krev?
zvoník, 2.3.2010 5:06

Bůh má dnes k lidem stejný postoj jako člověk k mouchám nad svým vlastním hnojištěm.

Odp12: Krev?
Juras, 2.3.2010 6:46

Já vím, že jsem tě za takový příspěvek jednou pochválil, ale opakováním si nepomůžeš. Nechválím za stejnou věc dvakrát :-)

Odp12: Krev?
Alfons, 2.3.2010 6:51

Bůh je PRAVDA, takže jsi trochu mimo.;-)

Odp13: Krev?
Juras, 2.3.2010 6:53

Takže to není stvořitel?

Odp13: Krev?
zvoník, 2.3.2010 8:23

Bůh je pravda, to ano, ale co když je to právě ta pravda s tím hnojištěm? Chtěl bys například, aby se Ti narodil syn, který by byl moucha, a ulétl by Ti na hnojiště? Asi bys chtěl, aby se Ti brzo vrátil, co? Holt to nemáme nikdo tak lehké jak to shůry vypadá...

Odp12: Krev?
TomasP, 6.3.2010 20:36

Víc než jaký postoj k lidem má bůh mi záleží na tom, jaký postoj k lidem máte Vy nebo kdokoli jiný..;-)

Odp9: Krev?
zvoník, 26.2.2010 20:08

Mluvit může, věřit nemusí...

Odp8: Krev?
ivana Kozárová, 28.2.2010 14:54

Peklo horoucí vymysleli lidi. Proč by měl člověk být trestán věčným trestem za činy,které spáchal v časově omezeném intervalu... Snad jedině Bosch a jiní měli právo peklo malovat,když to tak pěkně dokázali- a zas malovali jen to lidské peklo,co si sami lidi dělají sobě navzájem... Bůh nikým nemanipuluje. Dal pouze oněch deset doporučení a na každém člověku je,co s tím bude dělat nebo nedělat. Máte-li pocit,že Vaše morální smýšlení je božího původu,je to Váš pocit. Spoléhat se na pocity se nevyplácí,moje zkušenost. Spoléhat se na rozum se už vůbec nevyplácí:-( Bibli věřím,protože ji považuju za to nejlepší vodítko pro život. Je to takový návod na používání člověka;-) Je zajímavý,když si někdo koupí ledničku,tak zpravidla ten návod na její používání přečte.;-) Ale pokud si myslíte a víte,že mravní boží zákon nosíte sám v sobě a nepotřebujete nic a nikoho k tomu,abyste si ho v sobě udržel a obnovoval,je to jistě Vaše právo. Třeba tomu tak skutečně je a já Vám jen nutím nějakou knihu,které se zbytečně moc a zbytečně dlouhou dobu věnovali vědci,doktoři,básníci a jiní bloudi,jejihž důvody ke studiu bible nemá cenu zkoumat....Odpusťte mi moji ironii,ale jsem natolik ovlivnitelná lidmi,které považuju za cennější ,než sebe,že ráda věnuju čas a pozornost tomu,čemu oni věnovali svůj život. Svými díly a svým životem učinili můj život bohatší,děkuju jim za to a považuju je za živější,než jsou mnozí živí lidé právě tím,co vytvořili. Na jedné staré půdě jsem našla zaprášenou knížku Heineho veršů. Ta knížka tam ležela možná sto let. Je v ní zápis z roku 1910.Německy,kurentem: Tento poklad nalezen a přečten 18.června 1910. Člověk nachází v životě poklady,každej jinde a jinak.

Odp9: Krev?
TomasP, 28.2.2010 17:10

Přeji pěkný den paní nebo slečno Ivano. Umíte opravdu pěkně upoutat mysl člověka, tedy alespoň u mě se Vám to povedlo.

Mrknu-li se jen na desatero, co za tímto můžu spatřit..?

1. Já jsem Pán, tvůj Bůh, nebudeš mít jiné bohy mimo mne
//..nikdy nezměníš víru!
2. Nevezmeš jména Božího nadarmo
//..doplňuje bod 1, visí nad tebou vykřičník ! ..
3. Pomni, abys den sváteční světil
//..upevňuj svou víru!!!
4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi
//..ovšem, že cti, a také převezmi také jejich víru!!!!!!
5. Nezabiješ
//..nepotřebuji číst, abych věděl
6. Nesesmilníš
//..nepotřebuji číst, abych věděl
7. Nepokradeš
//..nepotřebuji číst, abych věděl
8. Nepromluvíš křivého svědectví
//..nepotřebuji číst, abych věděl
9. Nepožádáš manželky bližního svého
//..nepotřebuji číst, abych věděl
10. Nepožádáš statku bližního svého
//..copak statek je svatý? Nebo ještě hůře, vlastnictví? Proč tam není pomož bližnímu svému, aby nemusel žádat tvůj statek? Nebo poděl se. Takhle to zní jako ochrana na materialistické uspořádání, a když zemřeš protože tě druzí budou přehlížet a hledět si jen svých statků, tak jsi alespoň žil podle desatera, já nejsem sprostý, ale tohle je..

Mám raději pozitivní přístup.. Přesto, jste mi zavdala myšlenku, že si bibli otevřu a něco si přečtu. Nějaké doporučení, které statě?;-)
Nejde mi totiž do hlavy, proč ti velikáni byli biblí „zblblí“..;-) Otázkou také je do jaké míry si mohl dovolit slavný člověk znevážit bibli, že ano???????

Jinak jak jsem již řekl, víra ve věci dobré šlechtí, náboženství manipuluje! Každá mocenská instituce je prolezlá korupcí a manipulací, někde jsou důvodem peníze, jinde mysl (duše)..

Omlouvám se, že jsem se místy vyjádřil expresivně, ale nesnáším manipulaci mysli. A morální kodex mám skutečně v sobě, jde o to, že se nesmí uplatňovat pocity ve svůj prospěch, ale v prospěch svého okolí. Pravdou totiž jest, že nelze být šťastný v nešťastném prostředí..

Hezký den!;-)

Odp10: Krev?
ivana Kozárová, 28.2.2010 19:26

Morální Zákon máme v sobě zadán od Stvořitele. On nám ho však nenutí. Proto ho rádi obejdeme,nebo na něj pozapomeneme;-) Ti,kdo byli zblblí biblí natolik,že ji překládali i pro lidi z Madagaskaru a mřeli při tom i se svejma rodinama na malárii,ti,kdo žili mezi divochy a léčili jejich neduhy a zakládali lékárny,ti,kdo se nechali mučit a zabít jen proto,že bibli vlastnili,nebyli šílení... Jejich zblblost pocházela z fantastického poznání souvislostí mezi všemi biblickými knihami. Dokázali vysledovat nit,která se táhne od Genesis až po Apokalypsu. Je to poselství Života,které k nám promlouvá z dávnověku a hovoří moderní řečí. Zprostředkovatelé překladů bible do národních jazyků neochvějně věřili,že předávají život a naději na život,který má smysl a který je zakotven v Bohu. Dnešní člověk,manipulován a bombardován kravinami všeho druhu z televize atp. se příliš snadno smířil s tím,že žije proto,aby nakupoval.kakal.bumbal,prožíval kvalitní sex a pokud možno zdravej umřel:-)
K těm prvním přikázáním - např. Nevezmeš Jména nadarmo - by se hodilo přidat ,že Jméno,tetragramaton,bylo posvátné i pro Krista. Znesvěcení Jména se trestalo smrtí. Znát Boží Jméno znamenalo víc,než jen vědět,jaké to je slovo.Znamená to skutečně znát Boha jako osobu - viz Mojžíš 2Mo 34:5. JHVH - Jsem ten,který jest - nebo také Působí,aby se stalo. Jméno obsahuje všechny časy - tj. Bytost,která svá předsevzetí dozajista splní - čerpám z katol. bible z r. 1853- To jen pro upřesnění,proč tolik povyku kolem Jména,vskutku není obyčejné a zřejmě na něm velmi záleží. Navíc dnes nikdo přesně neví,jak se vyslovuje... Neuděláš si vyřezávaný obraz a nebudeš se mu klanět - to tam taky je,dobrej předpis proti modlářství,katolíci na něj rádi zapomněli...Nechci bejt rozvláčná,abych Vás nenudila. Ale zkuste knihu Jonáš jako první. Je krátká a má děj. Jonáše volá Bůh,ale on nechce slyšet a už vůbec se mu nechce dio Ninive,kam ho Bůh posílá,aby varoval před zkázou. Koupí si jízdenku opačným směrem. Bohu však nelze uniknout.... Jestli se obětujete a tu knihu přečtete,můžem hodit řeč. Děkuju za lichotky,ale píšu mnohdy hodně neohrabaně. Přeju krásnej večer.;-) jo - a ještě něco,když je ta neděle,původně den sabatní. Sabat byl velmi důležitý a jeho nedodržení se trestalo smrtí. Netýkal se jen jediného dne. Chránilo to lidi před hamižností a zotročením. Byly sabatní roky,každých sedm let se nechala půda ležet ladem a za sedm krát sedm let se vrátila původnímu majiteli,i když byl zadlužen. Půda nebyla ničím majetkem,de facto se pronajímala za cenu předpokládaného výnosu. Sabatní den předznamenával,že se jeden nemá zbytečně honit,protože všecko se jednou vrátí k původnímu účelu a Počátku. O sabatním dnu měla volno i hospodářská zvířata a mohla odpočívat....

Odp11: Krev?
TomasP, 28.2.2010 20:40

No vidíte, a podle wikipedie už jste zhřešila..;-):-):-)

Ad. druhý bod desatera..
Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.

Stejně se nemůžu zbavit dojmu, že náboženství vzniklo proto, aby majitelé planety (2% nejbohatších) měli nedotknutelné statky, a poslušné pracující stádo..;-)

Odp12: Krev?
ivana Kozárová, 28.2.2010 23:12

Nejen podle wikipedie:-) A na ten svůj dojem máte plné právo. Jenže je psáno,že mírným bude patřit země,nikoliv bohatým... Dneska je moderní opovrhovat stádem. Nejhorší stáda se živí konzumem televizních splašků. Stádo ovcí,koz a krav plně respektuju a mají moji úctu. Dá se od nich ledacos naučit. Už Masaryk se ptal,odkud bere cenu těch tisíc individuí,když jednotlivec nic neznamená... Dnes vidím opačný extrém - stádo nemá cenu,protože je stádo. Překvapivě bystrý postřeh,jen to má jeden háček. Ti nejstádnější jsou o sobě přesvědčeni,jakými individualitami sami jsou;-);-);-) Fakt mi nevadí,že budu poslušně pracovat. Dokonce pracuju,jak nejlíp umím a to kvůli sobě,abych ze sebe nemusela mít blbej pocit. Možná mám štěstí,že z mé práce nikdo finančně nezbohatne a tak to tak neberu. Na tu chvilku,co jsme tady, - stejně si do hrobu nikdo ssebou nic nevezme...

Odp13: Krev?
TomasP, 28.2.2010 23:41

Hezké, v podstatě téměř se vším s Vámi souhlasím. Jenže dnes skutečně hodně lidí pracuje jen proto, aby měli příjem, práce je pak nebaví nebo nějakým způsobem deptá. Mnohde je práce zbytečná, a mzda také není úměrná fyzickoekonomickému významu (například zemědělec je pro společnost užitečnější než makléř, jeden živí druhé a druhý plánuje jak druhé připravit o majetky). Ale někomu toto vyhovuje a náboženství (nikoli víra v dobro) je něco co říká: „Ale toho si nevšímej, buď dobrý věřící..“..;-):-):-)

Odp14: Krev?
ivana Kozárová, 1.3.2010 17:43

A když se k tomu všemu ještě v kostele doporučuje,koho volit,je toho akorát dost:-(,zcela souhlasím. Kdo je kdo se pozná až v mezní situaci.

Odp15: Krev?
ivan, 1.3.2010 17:46

To se opravdu děje? V kostele?

Odp16: Krev?
ivana Kozárová, 1.3.2010 18:18

Nejen to. Vystoupila jsem z katol. církve hned po sametové revoluci. V Hradci Králové se na zimním stadioně konala mše svatá,kam byla dovezena lebka sv. Václava v policejním Antonu,vystavena na oltáři..... Natolik si vážím památky tohoto českého knížete,že to byla poslední kapka. Náboženství se do politiky nemá míchat. Ani na zimák nepatří. Populisti ať se srocujou na zimákách a mítincích,kážou,koho a jak volit, Ježíš na Pilátovu otázku,zda je vskutku králem,- odpověděl: Mé království není z tohoto světa... A Karel Kryl ve své písni o Demokracii napsal : Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky....

Odp17: Krev?
TomasP, 1.3.2010 19:05

Moc hezká písnička;-)

Paní Ivaně K.
., 1.3.2010 18:08

Paní Ivano K., asi před 5 lety jsme byli o vánocích v kostele na půlnoční mši. Kostel byl opravený, ale topení tam nikdo nenainstaloval, ale to bychom bývali „skousli“. Co jsme však neočekávali, bylo pochvalné kázání pana faráře o zahraniční politice zámořské velmoci a o jejím presidentovi; vlastně tématicky totéž, co jsme každý den viděli a slyšeli v TV.
Proto jsme už od té doby na půlnoční mši nešli.

Zatím jsme totiž nikdy neviděli ani neslyšeli, že by president té zámořské velmoci vášnivě a pochvalně hřímal v kongresu o našem českém kostele :-).

Odp: Paní Ivaně K.
ivan, 1.3.2010 18:16

To byl ale pěknej večerníček.

Odp2: Paní Ivaně K.
Juras, 1.3.2010 18:18

To je krásná pochvala. :-) Od tebe to vezme hezky, kdybych to napsal já, tak by myslel, že ho osočuju ze lži ;-)

Odp3: Paní Ivaně K.
ivan, 1.3.2010 18:22

;-)

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp: Paní Ivaně K.
ivana Kozárová, 1.3.2010 18:29

Nediv se,tečkočárko,u nás není odluka církve od státu. Koho chleba jíš,toho píseň zpívej...:-(

Odp3: Krev?
Sova, 23.3.2010 8:58

Myslím, že v bibli není krev vnímána jako chemicky tělní tekutina.
Řekové se domnívali, že člověk přemýšlí srdcem, nikoli mozkem. Možná měli částečně pravdu,

Odp4: Krev?
tlapka, 23.3.2010 11:52

navíc Staří Řekové mysleli, že Arterie vedou vzduch. nebyla to ta doba kdy se do mrtvol nesmělo řezat?

Odp5: Krev?
Sova, 23.3.2010 20:35

Nebyla, to bylo až později. Říznout si mohli, když to nebyl někdo vážený, nicméně ani z otevřeného těla se toho moc nevyčte.. V Egyptě toho věděli o lidském těle mnohem víc.

Odp4: Krev?
ivana Kozárová, 24.3.2010 21:31

Krev je v bibli ekvivalent života. A život není tekutina...

Odp5: Krev?
Sova, 26.3.2010 11:55

A co je tedy život?

Odp6: Krev?
tlapka, 26.3.2010 12:02

Život je zváště podezřelá forma existence bílkovin. Viz Bedřich Engels

Odp7: Krev?
Sova, 27.3.2010 18:33

Ne! Život je mnohem víc než forma bílkovin a pár litrů krve...

Odp8: Krev?
tlapka, 29.3.2010 18:07

To Skutečně nevím. Ať o tom hloubá kdo je za to placený.

Odp9: Krev?
Sova, 30.3.2010 19:54
Odp10: Krev?
iva, 30.3.2010 20:31

Zkusit být štastný nejde bez poznání být smutný, být šílený nepoznáš bez pohody, trpělivý nebo bláznivý, mít uklizeno nebo poznat chaos, nebudeš vědět co je líný, když nebudeš někdy cílevědomý a pracovitý a naopak. Můžeš se sebevíc snažit být lepší je to pořád nahoru a dolů. Nikdy to není jen nahoru a kdo je uplně dole to nevzdá a snaží se vzchopit. Kamarádka jednou šla na poštu a viděla padat z věžáku kluka. Zahlídla tím bočním viděním jeho šustku jak dopadla kousek od ní. Prý zahlídla i ten jeho výraz obličeje, že to v poslední chvíli nechtěl. Nejde to vzít zpátky, ale někde tam vzadu máme zakodované to nevzdávat a poznat vzlety i pády. Nemyslím ale z věžáku.

Odp7: Krev?
ivana Kozárová, 29.3.2010 17:40

Dovoluji si zde nenápadně připomenout outlou brožurku - spisek páně Engelse Bedřicha : podíl práce na polidštění opice,už jako dítě jsem se při čtení téhož chechtala a chechtala.....

Odp8: Krev?
Alfons, 29.3.2010 18:07

Dnes ale podíl nedostatku práce na poopičení člověka. Hurá zase na stromy.

Odp9: Krev?
tlapka, 29.3.2010 18:09

nesouhlasím. Stejně i tak mají orthopedové a neurochirgové hodně práce s polámanými kostmi a zakrvácenými mozky. Na stromy se nepůjde jelikož mezi jinými člověk ve svém báječném vývoji ztratil taky smysl pro rovnováhu a obratnou motoriku.

Odp10: Krev?
ivana Kozárová, 29.3.2010 18:12

Kdyby jen to...

kde je Vaše já
sysel, 21.2.2010 0:23

to opravdu nevím. Po velmi usilovném čtení příspěvku jsem nenabyl dojmu, že popisuje sbližování východního myšlení a západní vědy. Popravdě jsem se o západní vědě a jejím postoji k umístění -já- moc nedozvěděl. A přece by bylo o čem psát. Kupříkladu o zajímavém zjištění, že člověk s transplantovaným srdcem najednou zjistil, že umí hrát golf, což není nijak triviální dovednost na to, aby se její náhlé objevení dalo chápat jen jako objevení skrytého talentu. Jistě by se dal rozšířit přehled západních výzkumů mozkové činnosti, který byl velmi účelově omezen jen na předakční aktivity. Z Vámi podaného výkladu by se dal snadno nabýt dojem, že člověk je pouhý pozorovatel a za činy svého těla a mozku snad ani není zodpovědný.

Lze připustit, že mimoděčné činnosti existují a již tuším na střední škole jsme se dozvídali, že kupříkladu chůzi se sice naučíme za podpory mozku, ale později se tím jaksi mozek nezatěžuje a valnou část koordinace končetin ponechává na činnosti míchy. Podobně i mozek matematika nebo šachisty jaksi přeskakuje počítání políček na šachovnici kudy by mohl potáhnout jezdec či puntíčkářské převádění členů polynomu z jedné strany rovnice na druhou, protože to je trainingem odsunuto do mimovolné činnosti a může se soustředit na strategii herní situace popřípadě řešení úlohy jako takové. Podobně nelze považovat úvahy o nabídnutí sňatku své vyvolené za něco, co prostě prošlo kolem mého těla a mozek mi o tom převyprávěl romantickou pohádku.

Rozdíly mezi východním a západním pojímáním filosofie, náboženství, meditace, obchodu, autorských a patentových práv, autorit, vztahu k přírodě a vůbec by se daly popisovat dlouho. K tomu lze podotknout, že ani samotný východ natož západ nejsou myšlenkově homogení. V průběhu tisíciletí si vzájemně vykrádaly pokladnice svého vědění a až příliš často pouze s pocitem ekonomické či vojenské převahy se pokoušely s tu větším jindy menším úspěchem tu druhou část podmanit.

Nu, abych se nestal stejně nudným, nabízím výsledky svého hledámí: přál bych si, aby moje já spočinulo v náručí Hospodinově. Není to sice tak petře vyzdobeno šalamounskými citáty (tedy ony by se jistě našly), ale je to poměrně výstižné a, použiv výraziva dnešní mladé genrace: je to hustý. ;-)

Odp: kde je Vaše já
merlinn, 21.2.2010 1:29

Asi jsem to vzal opravdu příliš letem světem, ale už tak to bylo dlouhé. Postoj západní vědy je stejný jako východu - je to jen iluze.
„Z Vámi podaného výkladu by se dal snadno nabýt dojem, že člověk je pouhý pozorovatel a za činy svého těla a mozku snad ani není zodpovědný.“
Z mého výkladu by mělo vyplývat, že člověk je tím tělem a mozkem. To, co nazýváte člověk je iluze.

Automatické činnosti probíhají na pozadí v předvědomí, nemusíme jim věnovat pozornost. Tam také vaše já nezasahuje. Právě výběr ženy je krásný příklad toho, jak nám naše já namlouvá, že se rozhoduje samo. Z moha výzkumů víme, že se člověk rozhoduje podvědomě na základě pachu, imunitního systému jedince, dokonce prý podle genetické výbavy, ať to zní sebevíc podivně. Mozek vydá instrukce a vám se žena líbí. Máte pocit, že jste se rozhodl vy sám, ale o tom bylo rozhodnuto už dříve (i kdyby jen těch pár milisekund dříve).

Rozdíly jsou určitě značné. Připadlo však mi zajímavé, když jsem přišel na tuto podobnost ve vnímáním já mezi západními vědci a východními mysliteli.

kde jsou tvé poklady
sysel, 21.2.2010 9:09

Tedy snad už jen krátce. Připuštěním these, že člověk je iluse a -já- je pouze tělo a mozek (pomiňme podiv, proč mozek, tělesná součást, je citován samostatně), z psychologů naděláte ilusionisty a z umělců i vědců hormonální úchyly. Člověk je především spojení duše a těla. Na tom se shodují nejen duchovní, ale i duševní autority.

Vaše představa, že o všem je rozhodnuto jaksi předem, je poněkud nedokonalým pokusem, vrátit se ve fysice o více než jedno století zpět, k mechanickému determinismu. Ten však byl již naštěstí (ve fysice zcela jistě) překonán a další vědy, byť někdy i s neskrývaným váháním, následovaly.

Správnému genetickému a imunitnímu vzorci, který lze, v případě, že si v civilisované společnosti můžeme k nezfalšovanému pachu protějšku bez způsobení faux pass přičichnout, přibližně určit i pachovou analysou, odpovídá přibilžně několik desítek možná stovek adeptek v našem dosahu, přesně patrně žádná. Protože se s manželkou nebudu většinu času pouze očuchávat a plodit geneticky správné potomky, hledám i podle kritérií, na která už bouhužel chemické vzorce nestačí.

To co dělá člověka a povyšuje jeho individuální entitu na důstojné (v optimálním případě) -já- je schopnost volního rozhodnutí, pohříchu i proti zcela evidentně chemicky správné volbě. K jedním z takových rozhodnutí patří i, z chemického heldiska zcela iracionální, obět vlastního života zamýšlená k záchraně života druhého člověka. I zde je možný poměrně krkolomný výklad chemicko genetický, ale ruku na srdce, lidsky uvažujícímu publiku připadne přinejmenším poněkud mimo soutěž.

Tam, kde jsou tvé poklady, tam je i tvé srdce - tam hledejte i své -já-.

Odp: kde jsou tvé poklady
merlinn, 21.2.2010 10:53

Děkuji za podnětný příspěvek. Ono je to všechno trochu složitější. Iluze je to, co si říká člověk. Říkejme tomu raději ego. Pak je tu tělo a mozek - sice jako jeho součást, ne tak mysl, která však neoperuje nějak mimo mozek. Mysl některými označována také jako psyché, je také ztotožňována s duší, tedy potom platí co jste řekl o spojení těla a duše, kde však pro iluzorní ego není místo.

Není to má představa. Je to výsledek experimentů a jako takový jsem ho tlumočil. Podle nich se váš mozek rozhodne na základě mechanismů, které dědíme od našich předků, zkušeností a nevědomých impulsů (které jsou druhotně samozřejmě podmíněny charakterem - už zmíněným self-systémem). To vše probíhá za oponou vědomí a dříve, než se ego rozhodne (myslí si, že se rozhodne). Prostě, mozek se připravuje na vykonání úkonu ještě předtím, než dojde k volnímu rozhodnutí. Klasická studie probíhala měřením aktivity mozku během rozhodování o tom, zda předpaženou rukou otočit doprava či doleva.

K nikomu samozřejmě vědomě nečicháme. Mechanismus je zajišťován nevědomě. Nikdo netvrdí, že vám vaše žena voněla ze všech nejvíc. Spíš to, že ty, které vám správně „voní“ jsou pro vás nejpřitažlivější. Poté přichází na řadu i další faktory.

K tomu, abychom byli altruističtí nepotřebujeme ego. Ano, je to výsledek evoluční, ne povaha duše. Altruismus pěkně vysvětluje S. Blacmoreová ve své knize Teorie memů, můžu jen doporučit.
Ono to vyžaduje velké překonání sebe sama připustit si, že jsem výsledkem množení replikátorů, ať už genů nebo memů a mé já je jen jeden z jejích nástrojů a výplodů.

budu jen opakovat pro nedoslýchavé
sysel, 24.2.2010 12:16

mechanický determinismus vědecká i náboženská obec úspěšně překonala. Chemický determinismus je stejné povahy a čeká ho stejený osud.

Komu chybí Bůh, vymýšlí si memy. Podobných quasitheorií jsme si pro zábavu vymýšleli na vysoké hodně a nejvíc nás pobavil Kahuda se svými částicemi mentální energie - mentiony - okamžitě jsme jeho theorii v rámci dualismu doplnili o antičástice - dementiony.

Myslím, že dobrotivý Hospodin se nad těmito výzkumy za břicho popadá, ale nejsem si jist, zda smíchy či bolestí :-/

Odp: budu jen opakovat pro nedoslýchavé
merlinn, 24.2.2010 19:28

Když dojdou argumenty, nastoupí Hospodin :-)

Odp2: budu jen opakovat pro nedoslýchavé
ivana Kozárová, 24.2.2010 20:54

Neboj,Hospodin nastoupí i když Ti nedojde;-)

Odp3: budu jen opakovat pro nedoslýchavé
merlinn, 25.2.2010 10:45

S tím nemám problém, ale říkám mu Bůh. A musím se opakovat: když dojdeou argumenty, nastoupí Hospodin.

Odp4: budu jen opakovat pro nedoslýchavé
ivana Kozárová, 25.2.2010 19:11

Pro někoho Hospodin,pro někoho Pán,pro jiného Jahve. Boží argumenty nad Tvoje,Merlinne..... Vyslovil jsi velikou pravdu.

Odp5: budu jen opakovat pro nedoslýchavé
merlinn, 25.2.2010 19:43

Rozumím. Když dojde rozum, zbývá jen víra. Původně jsem to ale myslel jinak.

Odp6: budu jen opakovat pro nedoslýchavé
ivana Kozárová, 25.2.2010 19:55

Já vím. Poznání není jen rozumové. Tuším nějak,že Vás zajímají Toltékové. Ale není to jen jejich doména. Rozum nás často zklame. A pak to teprv nastává.....

Odp7: budu jen opakovat pro nedoslýchavé
merlinn, 25.2.2010 20:17

Četl jsem to. Mimo jiné. Moje doména je velice široká. Zajímá mne Absolutní pravda, která stojí na pozadí úplně všeho. Možná je to právě ten bůh, já nevím. Einstein měl také takovou ideu. Jak jednou přiznal, celý život hledal univerzální rovnici, kterou by se dalo vyjádřit všechno ve vesmíru. Po cestě k tomuto objevil mnoho velkých pravd, ale tu jednu, univerzální, se mu za celý život najít nepodařilo. Ale je to vůbec důležité? Bylo mu to natolik silnou motivací, že mimoděk odhalil věci, se kterými si jiní badatelé marně lámaly hlavy. Já po mé cestě také trousím menší pravdy a jsem si vědom, že jsou to pravdy jen relativní, přesto - v syntéze s těmi ostatními - se mi pomalu něco odhaluje. A ano, není to něco, co se dá popsat rozumem. Je to jako když zapadne ozubené kolečko (které je samo o sobě rozumovou myšlenkou) do velkého soukolí, které se najednou pohne a něco člověku docvakne. Náhlé poznání - a jó. A to se nedá popsat slovy. Dost často, vlastně velmi často se mi stává, že jsem z toho tak nadšený, že se to snažím někomu vysvětlit, ale sklidím jen nepochopení. Takže nakonec je to vlastně tak, jak jste řekla: Rozum nás často zklame. A pak to teprv nastává.... To je přesně podstatou zenových koánů, které mají buddhistické mnichy dovést k osvícení.

Odp8: budu jen opakovat pro nedoslýchavé
ivana Kozárová, 25.2.2010 20:37

přesně. Najednou je člověk vhledem v tom. Někdy to trvá chvilku,takový pocit známosti prožitého,jindy se odkryjou netušený souvislosti. Dochází se k tomu různými způsoby. Ale otázka nezní JAK. Všichni,kdo se na tohle ptají,nejsou Pravdy hodni. Kdo hledá Pravdu,hledá sám sebe. Sebe v Bohu. Ale necítí se přitom bohem. Všechno ve vesmíru je tajemně propojeno. Každé tajemství je hrozné a krásné . Mám k tajemství úctu. Stvořitel je tajemný,hrozný a krásný. Kdo nezná bázeń před Bohem,nic se nenaučil. Zenový Mistr vyžaduje absolutní poslušnost. Jen tak se žák může něco naučit. Prestižní managerské školy v Japonsku používají tělesné tresty. Evropa je vyměklá,proto degeneruje. Sebekázeň a poslušnost má svoji cenu na cestě za poznáním. Nad tím se dnes nevzdělanci ofrńují. Utrpení má svoji hodnotu na cestě za Pravdou. Nikdo nechce trpět,raději žije ve lži. Merlinne,přeju Ti dobrou,i když nepohodlnou stezku. Svět Tě nepochopí,s tím nepočítej.

Odp9: budu jen opakovat pro nedoslýchavé
merlinn, 25.2.2010 20:56

Nejkrásnějším zážitkem, kterého se nám může dostat, je tajemno. Komu je tato emoce cizí, kdo se už neumí v údivu zastavit a zůstat stát ve vytržení s posvátnou úctou, jako by byl mrtev.
A. Einstein

„Kdo neukáznil svou mysl, postrádá moudrost a chybí mu i schopnost rozjímání. Ten, kdo nerozjímá, nemá mír v mysli. Jak získá štěstí, když nemá tento mír?“ Bhagavadgíta

Odp10: budu jen opakovat pro nedoslýchavé
tlapka, 12.3.2010 9:05

Jenom škoda že to neví všichni.

Odp4: budu jen opakovat pro nedoslýchavé
zvoník, 26.2.2010 20:23

Tam máte merlinne chybu v posledním slovíčku. Nikoli Hospodin, ale Hospodyně. Tak to aspoň říkají skoro všichni z pánů velebných.

Duše není, ego není,
., 21.2.2010 11:14

... existuje pouze vnější projev živé hmoty tj. tělesné schránky člověka, tj. specificky myslícího a jednajícího jedince živočišného druhu člověk.
Oddělovat mozek od těla si může troufat pouze bláznivý filozof, nemající ponětí o biologické komplikovanosti a nesmírné zranitelnosti jakékoliv živé bytosti.

Odp: Duše není, ego není,
merlinn, 21.2.2010 11:28

Řekls to dobře. Já také mozek od těla neodděluji. Bylo to myšleno v kontextu toho příkladu s vyoperováním mozku, kde skutečně fyzicky byly odděleny.

PS: velmi zajímavé je to, že přestože jsi vyjádřil pěknou myšlenku, nemohl sis pomoct nedodat něco o nesmírné zranitelnosti živé bytosti, jakýsi úzkostný dovětek. Dá se to ale říci také obráceně - nemající ponětí o biologické komplikovanosti nesmírné houževnatosti živých bytostí. Nesmírně křehké bytosti by tu Romantiku příliš dlouho na planetě nepřežili...

Odp2: Duše není, ego není,
., 21.2.2010 20:49

Merline, však ony ty živé organizmy moc dlouho jako titíž jedinci nepřežívají, protože neustále hynou, takže jednotlivci moc houževnatí nejsou.

Prodloužení existence jejich druhů a poddruhů si zajistily pouze tím, že se kdysi moc dávno naučili množit se tj. reprodukovat se, počítačovou hantýrkou např. kopírovat samy sebe do nových jedinců a současně v nových generacích vytvářet mnoho nových maličko geneticky odlišných variant jako širokou a velmi četnou statistickou základnu, z níž alespoň některé varianty dokáží opět vytvořit potomstvo.

Čili spíše mám názor takový, že poměrně houževnatý je pouze ŽIVOT na Zemi, než jednotlivé jeho formy.

Odp3: Duše není, ego není,
merlinn, 21.2.2010 23:11

Nemůžeš říct, že nejsou houževnatí, protože nepřežívají. Každý, i ten sebehouževnatější organismus přeci umírá. Právě to, že přežívají je dělá houževnatými. Jinak nemám s tvým názorem problém.

Odp4: Duše není, ego není,
Vlastimil Čech, 27.2.2010 18:57

Každý organismus neumírá... jsou i nesmrtelní živočichové... No třeba ti jednobuněční... slavná školní trepka... rozdělí se pučením... kam jde její dušička? Která je ta stará, a která je mladá trepka?

Odp5: Duše není, ego není,
merlinn, 27.2.2010 19:29

Když to berete takhle, tak je nesmrtelný každý živočišný druh (z pohledu genů určitě).

Odp6: Duše není, ego není,
TomasP, 27.2.2010 19:53

Pokud se dobře pamatuji, tak někteří mořští živočichové jsou skutečně nesmrtelní, tedy že dokáží donekonečna obnovovat všechny buňky svého těla, konce jejich života je takový, že se stanou potravou. Pokud se tedy dobře pamatuji jedním z těchto živočichů je i humr.;-)

Odp7: Duše není, ego není,
merlinn, 27.2.2010 20:10

Někteří živočichové jsou potenciálně nesmrtelní. Stárnutí je evolučně prospěšné - stejně jako smrt jedince - a máme ho zakódované v genech. I pro tyto „nesmrtelné“ organismy je žádoucí, aby zemřely, když přijde jejich čas. Ale oni přišli se zajímavou evoluční fintou: pokud dojde ke krizové situaci a hrozí vyhynutí druhu, vrátí se do vývojově mladší fáze růstu a zase pomalu stárne. Nefunguje to tak, že živočich nestárne nebo tak, že stárne natolik pomalu, že je téměř nesmrtelný. Život na zemi se řídí stejnými zákonitostmi. Ti, kteří se jimi neřídili tak vyhynuli.

Odp8: Duše není, ego není,
tlapka, 12.3.2010 9:07

Nejlepší to má Nezmar neboli Hydra. Způsob odkládání starého organismu je moderní a asi úspěšnější, když bylo množení dělením opuštěno.

Odp9: Duše není, ego není,
merlinn, 12.3.2010 13:18

Nebylo opuštěno. Jen ho jiné druhy rozmnožování, se kterými dále koexistuje, předstihly. Pravděpodobně proto, že poskytují svým jedincům (nebo druhu) větší šance na přežití. Pokud by byl nezmarův způsob nejlepší, nepoužíval by ho jen nezmar ;-) Možná nám tak může připadat, ale podle toho se evoluční mašinerie neřídí...

Odp10: Duše není, ego není,
tlapka, 12.3.2010 14:18

Právě tak jsem to myslela, že to není obecný způsob a vůbec ne už u obratlovců, ač mlokovi může náhradní noha vyrůst ale chlupatcovi už ani jeden prst.

Odp7: Duše není, ego není,
., 12.3.2010 22:40

„Humr“ je Tomáši klepítkatec, tedy něco jako rak, a ten asi „nesmrtelný“ není ( : - ). Dokonce někteří naši původní raci (= původní druh) dostali nějakou nemoc od raků dovezených z ameriky, a v důsledku toho prý náš druh raka začal vymírat.

Odp8: Duše není, ego není,
TomasP, 12.3.2010 23:13

Tečko skoro jsi mě přesvědčil..;-) Mám za to, že humr je mořský korýš, nikoli klepítkatec. Klepítkatci jsou nějací pavouci, viz. wiki:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Klep%C3%ADtkatci
Dovolím si Vám tedy dále oponovat jako absolutní laik a našel jsem Vám ještě jeden krásný, ale dlouhý článek, ze kterého cituji:
Zanedbatelná rychlost stárnutí a nedeterminovan
á délka života se vyskytuje i u živočichů. U bezobratl
ých jsou názornými příklady zadìnka (mlž)
a humr. Hlavním faktorem určujícím délku života
těchto organizmů je to, že jsou jedlé. Humr (Homarus
americanus) má pravděpodobně teoreticky velmi
dlouhou dobu života a neukončený růst. Největší
odchycení jedinci měli až 20 kg. Z růstových křivek
bylo odvozeno, že této hmotnosti odpovídá stáří 50–100 let. Problémem humrů je, že se zvětšováním velikosti vzrůstá jejich atraktivita pro predátory,
a tím i počet predátorů.
Zde ten odkaz:
http://www.vesmir.cz/files/file/fid/2344/aid/94
Americké raky nekomentuji..;-)

Humr
., 13.3.2010 8:38

Tomáši, moje informace, že je humr podobný našemu rakovi, byla přece správná. A protože jsou humři pochoutkou pro lidi, už tato jediná jejich vlastnost znamená, že tělesně většina z nich odejde z tohoto „slzavého údolí“ ještě v mládí, a to tak že skončí v sítích lovců humrů, a své „nesmrtelnosti“ éterické se dočkají pouze snad v literárním zpracování v labužnických kuchařkách. ( : - ) Ani 50 až 100 let jejich pravděpodobného dosahovaného stáří, uváděného v odborných článcích o humrech, neznamená reálnou jejich nesmrtelnost. ( : - ) Je to vzhledem k vesmírnému ČASU jen nepostřehnutelně krátký okamžik ( : - ). Dále uvádím také odkaz pro Tlapku i pro ostatní svícaře, kteří si o humrovi chtějí přečíst více podrobností.
http://www.zabaci.cz/fauna-a-flora/128-humr-evropsky.html

Odp: Humr
TomasP, 13.3.2010 10:17

Tečko, konstatování, že 50 až 100 let života neznamená reálnou nesmrtelnost je dost divoké konstatování, asi jakože sto se nerovná nekonečnu.. ( : - )
Nicméně až nalezneme humra mrtvého stářím budeme mít důkaz, prozatím je hypotéza nesmrtelnosti humra (smrt stářím) otevřená a ani Vy si ji nemůžete jen tak popřít.. ( : - )
Konstatování vzhledem k vesmírnému času už také raději pominu....... ( : - )

Odp2: Humr
., 13.3.2010 13:23

Tak Tomáši, pomiňte, pomiňte ....( : - ).
Udělám Vám radost a dovolím Vám ( : - ), alespoň toho HUMRA považovat za nesmrtelného. ( : - )

P.S.: Bylo by zajímavé si přečíst Vaše literární dílo, které by se mohlo jmenovat „ Nesmrtelný HUMr“. Mnoho lidí by Vám věřilo, a jako pravdu pravdoucí by obsah toho SciFi dílka předávalo dál. Mohl byste se inspirovat novou knihou „AVATAR“. Už ji i moje oči spatřily; a těch úžasných obrázků v ní ... ( : - )

Odp3: Humr
TomasP, 13.3.2010 16:46

Tečko?! Vy mi dovolujete něco si myslet??? Za koho se máte? Doufám, že ne za starého straníka? ( : - )
Rozlišujte prosím mezi hypotézou a tou Vaší pravdou pravdoucí (Staří straníci byli mistři demagogie( : - ). Jen si vzpomeňte jak dokážete tvrdit věci o lidech které neznáte a podobně, tohle já nedělám, nepřekrucujte proto mé myšlenky. Nikdy jsem neřekl, že Humr je nesmrtelný.. Comprende? ( : - )

Odp4: Humr
., 13.3.2010 23:57

Mou stranou je „nestranickost“. Za mým „svolením“ k tomu, že můžete považovat humra za nesmrtelného, byl připojen smajlík, tedy tu větu jste měl chápat jako vtip. Vaše myšlenky nepřekrucuji.

Překvapuje mne, že vás „nesmrtelnost chrousta“ pardon ( : - ) „nesmrtelnoat humra“, může ta rozvášnit ( : - ) a dokonce do tohoto laciného tématu začnete cpát „staré straníky“ . Ó, to už je příliš. Asi jste ještě příliš mladý a moje očekávání od diskuse s Vámi bylo příliš vysoké . A ve skutečnosti jste asi zase jenom tuctový známý se škraboškou na maškarním plese .

Co se týče hypotézy, tak také hypotéza musí být správná, aby vedla ke svému empirickému potvrzení.

Napříště se velkým obloukem vyhnu jakékoliv reakci na vaše komentáře, abych vám náhodou myšlenky totálně nepřekroutil ( : - ). Nechám to jiným kutilům kroutilům, jiní to umí lépe než já.

Bavte se dobře harlekýne. ( : - )

Odp5: Humr
TomasP, 14.3.2010 11:55

Musím říci, že na mě působíte dojmem starého demagogického straníka. Jakože něco plácnete a podle reakce to překroutíte, podle další reakce znovu a znovu, až kontext nedává pražádný smysl. Tuším, že Vám podobné vyčítali i jiní diskutéři.
Nevím jak moc jste se pobavil, když jste mi dovolil něco si myslet, nebo jak se nasmáli jiní, ale jestli to byl Vámi míněný vtip tak pro mne velice laciný. Na manipulaci mysli a demagogii jsem opravdu háklivý a proto se dokáži rozvášnit.
Nyní jste konstatoval, že jsem ve skutečnosti tuctový známý (Váš známý?) se škraboškou na plese.. a bez smajlíka, to je tedy urážka nebo vtip bez smajlíka???
Pro Vaši informaci:
Hypotéza je předpoklad o kterém má smysl uvažovat jako o pravdivém.
Hypotéza se nepotvrzuje pouze empiricky.

Existuje pro Vás tedy hypotéza, že humr je tvor nesmrtelný? Nebo jste tuto hypotézu vyvrátil? ( : - )

Odp3: Duše není, ego není,
tlapka, 26.2.2010 11:38

Tečkočárko, ty musíš být vystudovaný nebo aspoň nadaný biolog. Když mluvíš o přírodě, jeví se mi to perfektní a souhlasí to s novými poznatky.

Odp4: Duše není, ego není,
., 26.2.2010 19:07

Děkuji Tlapko za uznání, svým typováním nejsi daleko od pravdy. :-)
Ale i já jsem obětí „selekčního “ působení mocných: můj táta byl totiž nestranický doktor, a proto asi moje studijní sny nesměly být realizovány zcela.

Odp5: Duše není, ego není,
Juras, 27.2.2010 20:38

Tlapka svůj tip skutečně natypovala :-)

Odp5: Duše není, ego není,
tlapka, 2.3.2010 9:15

Být Tebou šla bych dělat do ZOO nebo do botanické zahrady, ale samozřejmě nemohu Ti radit. Taky jsou krásné parky s hospodami kde jsou vzácné dřeviny a ohrady s kozami. Jestli se Ti to nehodí ber to jako momentální nápad.

Odp6: Duše není, ego není,
., 3.3.2010 19:20

Tlapko, děkuji za doporučení a nápady. Bylo by to dobré. Jenže ZOO, botanická zahrada nebo i možná park kolem zámku je výchovně pracovně velmi často spojen s nějakou odbornou školou, která tato biologická zařízení zásobuje levnou, nebo dokonce vůbec neplacenou pracovní silou v podobě žactva té školy. Takže studenstvo v rámci praxe zadarmo manuálně pracuje a odměnou za to mu je, že ZOO nebo botanická zahrada nebo školky ovocných a okrasných stromků těm studentům naoplátku zdarma umožňují vstup do areálu a prohlídku zvířat a rostlin a možnost naučit se tu přírodu rozeznávat a zacházet s ní.

Člověk zvenku, který nemá přesně požadovanou specializaci ani nemá známé nebo příbuzné ve vedení té instituce, většinou nemá šanci, aby ho zaměstnali. I když možná někde nějaká výjimka může být, nebo snad by byla naděje získat zaměstnání tam alespoň po dobu hlavních prázdnin. Pokusím se v tomto směru zapátrat.

Odp7: Duše není, ego není,
tlapka, 11.3.2010 12:04

OU KEJ Čárko dej vědět !

Odp: Duše není, ego není,
werterber, 23.2.2010 21:20

Duše není mozek. To, že zničíš tělesnou schránku, ještě neznamená, že zničíš duši.

Odp2: Duše není, ego není,
tlapka, 26.2.2010 11:39

No náhodou to nikdo nemůže vědět jistě. Je to věcí víry.

Kdopak to mluví...:-)
TomasP, 21.2.2010 12:30

Tenhle článek je skutečně velmi inspirativní. Pokud mám být upřímný, tak opravdu své já vnímám různě v různých situacích, ale vždy je semnou s mými myšlenkami. Teď mi mé já pomáhá tisknout klávesnice a skutečně když řídím auto tak vím přesně kde se s ním vlezu, jak brzdí a dalo by se říci, že s ním žiji. Když svět pouze pozoruji pak je mé já skutečně v očích. Ale jak jsem již napsal mé já vždy nejlépe vystihuje to, že myslím, a tento proces nevnímám nutně v hlavě, ale všude kolem sebe. Myšlenky jsou pro mě odrazem na okolí. A okolím je pro mě i to jaké názory, znalosti a zkušenosti jsem již nabyl. Protože si nemůžu být jistý, že mám názory a znalosti správné a zkušenosti nejsou mylné. Mé já je tvárné a je všude kolem mého těla. Když se pak nad tímto dále zamyslím, tak nezbude než připustit, že JÁ je skutečně jen iluze o sobě samém. Kdo ale má tuto myšlenku, když mé JÁ je iluze o sobě samém?;-)
Merlinne nemáš k tomuto nějakou literaturu v češtině, případně dokument? Díky..

Odp: Kdopak to mluví...:-)
merlinn, 21.2.2010 13:07

Těší mne, že to bylo pro někoho přínosem. Už jsem myslel, že se můj záměr minul účinkem.

Literatury mám až dost. Doporučuji zatím toto, po jejich přečtení se můžeme pohnout dál:
Daniel Goleman : Vital Lies Sipmle Truths. Úžasná kniha o tom, jak lidé dokáží pomocí ustupování pozornosti mírnit bolest, což je biologický mechanismus, který se ale objevuje jak v psychické tak i sociální rovině jako automatické popírání bolestivých pravd. Bohužel, zatím ještě nevyšla česky, ale prvních sto stran jsem přeložil ke státní zkoušce ze skeletového překladu. Z tvých komentářů mi přijde, že právě tato kniha je pro tebe to pravé.

Susan Blackmor: Teorie memů. Zajímavá kniha o evoluci kultury zakládající se na tezi, že kromě genů existuje další replikátor - mem. A nejzáludnější ze všech memů je ego. O tom pojednává závěr knihy, který mě dostal. Pro začátek ti můžu poslat na mail moji práci, kterou jsem musel z této knihy do školy vypracovat. Když budeš chtít víc, pak pošlu celou knihu v pdf.

Pak také knihy z „druhého břehu“, tedy z východu. Doporučil bych něco od Ramany Maharaše nebo klasické texty jako Bhagavadgíta, Aštávakragíta, Avadutaghíta.

Moje elektronická knihovna má stovky titulů ze všech možných oblastí. A je zadarmo ;-)

Odp2: Kdopak to mluví...:-)
TomasP, 21.2.2010 16:06

Vždycky se rád zamýšlím, a nemyslím si, že jsou věci tak prosté jak si asi myslí většina lidí, možná jsou dokonce ještě prostější než i myslí, ale bez zamýšlení nejde dojít poznání. Já byl vždycky materialista jak blázen a právě toto mě přivedlo až sem. Znám člověka, který například vystudoval fyziku se specializací na quantovou mechaniku a ten mi řekl, že se nikdy nedozvěděl co je to hmota, a atom jako stavební částice hmoty je asi 98% „nějakou prázdnotou“ mezi elektrony a jádrem. Je spousta nezodpovězeného, jenže některým stačí žít s myšlenkou, že je země placatá. Baví mě poznání, přestože vím, že nic nevím. Líbí se mi jak lze aplikovat různé perspektivy na různé věci. Proto mi přišel i tvůj článek velmi podnětný k zamyšlení se a otevírá spousty otázek.
Budu ti vděčný za všechno co pošleš, založil jsme si mail TomasPPPP@seznam.cz

Odp2: Kdopak to mluví...:-)
Alfons, 28.2.2010 2:03

Prosím poslat celou knihu v PDF na 55jirka@seznam.cz . Dík. Případně seznam všech titulů tvé knihovny

Odp3: Kdopak to mluví...:-)
merlinn, 12.3.2010 15:23

Až teď jsem si všiml tohoto příspěvku. Seznam zatím nemám, dobrý podnět pro to, abych ho vytvořil... Knihu pošlu.

Odp3: Kdopak to mluví...:-)
merlinn, 12.3.2010 17:21

Cílová schránka je plná...

Odp: Kdopak to mluví...:-)
., 21.2.2010 20:51

Teda Tomáši, začínám tě podezírat, že jsi Merlinovo jednovaječné dvojče. :-)

Odp2: Kdopak to mluví...:-)
TomasP, 21.2.2010 21:43

No tak, ale vážně, mi zkus říci jak a kde vnímáš sám sebe?:-):-):-)
Je to docela legrace jako...:-):-):-) Připadáš si, že jsi v hlavě? A kde tam?:-):-):-)
Nebo jsi v celém těle? Nebo v jeho částech při vykonávání určitých činností?
Co tě a tvé vědomí utváří a kde skutečně jsou?
Samozřejmě, že na to lze nahlédnout tak, že máš jistou formu paměti, kde máš právě své znalosti a zkušenosti, no a pak máš centra smyslového vnímání, kterými přijímáš informace, pak máš hemisféru na logické jednání a na citové vnímání a ve finále jsi jistý operační systém, který využívá prostředků mozku. Ale ve finále nemůžeš skončit u jiné myšlenky, že na všem tom hardware a software -mozku, jsi si vytvořil iluzi o sobě samém, je to iluzionární já, stejně tak dobře by jsi mohl být asi i o dost jiný než jsi teď a měl by jsi sám o sobě jinou iluzi. Něco tě utváří a nějak se vnímáš.. Kde ale skutečně jsi? Já fakt nemám pramalý důvod domnívat se, že JÁ neboli má osobnost je zrovna v mé hlavě (a to jsem skutečně velmi racionální:-):-);-)). Tento domělý pocit, ale mám díky tomu, že na hlavě mám posazené oči, uši, nos a ústa. Je skutečně otázkou jak to vnímá slepec nebo hluchoněmý, je taky otázkou zda to lze lokalizovat..
Není proč tento myšlenkový pochod zavrhnout, není proč. V souvislosti s tímto, mě pak opravdu musí napadat otázky typu: Jestliže jsem si o sobě vytvořil iluzi, kdo jsem já? To je otázka, která si žádá absolutní odpověď. Dále proč právě tato iluze? Co utváří mou iluzi, za jakým účelem, a jakou roli v tomto hrají pocity?
Zamyslet se opravdu nikomu neuškodí, ikdyž z toho nikdo nemá žádný profit.;-)
Jak jsem říkal ve středověku se myšlenkou hřešilo, a běda si myslet, že je země kulatá, či jakkoli prolomit jiná paradigmata. Ale vážně dnes u nejlepších vědců narazíte na to, že pracují s filosofii, neboť se nemůžou dobrat základů téměř v žádné disciplíně. Dnes, když řeknete člověku, že fyzikové vytvořili teorii superstrun o 11-ti rozměrném vesmíru, tak si mnozí poklepou na čelo, a přesto tato teorie dokáže skloubit jinak neslučitelné teorii relativity s quantovou mechanikou a to zápisem jedné jediné energetické rovnice.;-)

Odp3: Kdopak to mluví...:-)
., 21.2.2010 23:27

Aha ! :-) Heuréka ! :-) Chápu ! :-)

Jinak sděluji:
1) Je mi úplně jedno, zda mám své „JÁ“ v levé nosní dírce nebo v pravé bačkoře.
2) Určitě nejsem „iluzí“ ani pro sebe, ani pro jiné lidi. Důkazem toho je to, že mi stále titíž lidé s gustem nadávají a posmívají se mi.
3) O „11-ti rozměrném vesmíru“ nemám ani ponětí, ale dle mé úrovně poznání světa to není možné. :-(
4) Zajímalo by mne, zda je možné kruhy v obilí a jiné obrazce popsat nějakými matematickými rovnicemi a kterými. To tu na svíci ještě nebylo :-), a pro některé zdejší „pozitivistické dušičky“ by to určitě bylo důležitější téma, než stoupající nezaměstnanost.
5) Stejně důležitou :-) se mi v souvislosti s tématem zdá otázka, zda iluzí je kuře nebo iluzí je slepice, která snesla to vejce, ze kterého se to kuře vylíhlo. :-)
6) „Zamýšlet se“ škodí, když kvůli tomu člověk jde pozdě spát. :-(
7) Nedivím se, že se dnes vědci „nemohou dobrat základů téměř v žádné disciplině“, protože současný systém téměř všechny dřívější základy zničil, nebo označil jako špatné, a nové lepší nevytvořil.

Tak Tomášku, víc už asi nic. "Iluze dnes dosvítila. :-)

Odp4: Kdopak to mluví...:-)
werterber, 23.2.2010 21:26

Ty vskutku nejsi iluzorní, iluzorní je tvoje představa o tom, čím jsi a čím je svět a ta tvá úroveň poznání světa je na dost nízké úrovni.

Odp5: Kdopak to mluví...:-)
., 23.2.2010 23:29

Wertebře, nápodobně:
Tvoje představa o mně je iluzorní vzhledem k nekonečnosti světa a k nekonečnosti poznání. Proto mohu s přesvědčením vyslovit hypotézu, že tvoje úroveň poznání světa je na nižší úrovni, než moje. :-)

Odp6: Kdopak to mluví...:-)
werterber, 24.2.2010 12:48

Tys psal, že tvoje úroveń poznání, není schopna si představit 11ti rozměrný svět, tak ti píšu, že hold tvoje úroveň poznání je nízká. :-)
Nehodlám se tady přít kdo má většího pindoura. ;-)

Odp7: Kdopak to mluví...:-)
merlinn, 24.2.2010 19:29
Odp8: Kdopak to mluví...:-)
zvoník, 24.2.2010 20:16

No, zde je právě vidět ta morální úroveň zmíněných pisatelů, i když se jedná o jakkoli odbornou otázku života nebo technického pokroku! Pokud se někdo zmíní o velikosti pánského přirození, hned to způsobí u řady nadrženců s tržním myšlením a dobrým jménem všeobecné veselí a zájem. Čím větší, tím větší obraz vlastního ega. Takže nejde o nějakou pozitivní morálku, ale jde především o ono jakékoli ,,mistrovské" používání svého vlastního údu a chlouby mezi nohama, která se dá prezentovat také jakkoli, že? I tím, že dotyčný je odhodlán všechno pochcat jako pes, aby dal najevo, že je to jeho. Ještě, že se tu tak neprojevují ženský samy o sobě! Feministky by mohly, že?... A to si mnozí z vás jistě myslí, že na přirození stojí celý svět, jinak by se kdosi z vás o něm nezmiňoval v očekávání, že to bude někdo jiný, podobný, pochvalně hodnotit jako téma a posílat úsměvné smajlíky. Z toho lze usoudit, že zmíněné ostatní problémy fakt řešíte jen od toho piva jako Juras a nikoli s vážností skutečné osobní zasvěcenosti. - Proto lze od vás očekávat, že jakékoli ostatní téma budete zpochybňovat jako bláboly. :-) jaké jsou to hovory? Na HOVNO!

Odp9: Kdopak to mluví...:-)
werterber, 25.2.2010 18:02

Já se svým udém nechlubím, ty moralisto. Kdo je bez viny nechť ať hodí po mě kamenem. Nevím, co je špátného na partii těla, která zajišťuje vylučovací a rozmnožovací funkci. A tou prupovídkou jsem, chtěl říct, že nehodlám posuzovat, kdo je lepší nebo chytřejší nebo kdo má vyšší, či nižší uroveń čehokoliv.
PS: Do hospody nechodím pivo ani jiné tekutiny obsahující alkohol nepiji a močím do záchodu.

Odp4: Kdopak to mluví...:-)
TomasP, 25.2.2010 14:13

Ahoj tečko,
1. budiš;-)
2. budiš, ale možná jsi v jádru dobrý člověk, ale u jiných budíš iluzi špatného;-)
3. kdo nehledá je buď moudrý nebo hlupák, důležité je ovšem vykročit ze stavu strnulosti;-)
4. všechno co existuje lze popsat matematickými funkcemi (rovnice více proměnných a pod., stejně jako teorie superstrun), kruhy v obilí pak často znázorňují fraktály, což je jistá forma indukce, je jeden vzor, který je tvořen mnoha jeho podobnými částmi, je to jistá forma rekurze a v přírodě je k vidění téměř všude. Můj tajný typ je, že fraktály hrají obrovský význam v podstatě života. Pro nezaměstnanost doporučuji založit vlastní vlákno a přijít také s nějakým návrhem.;-)
5. Iluze není věc, ale představa.;-)
6. Edison říkal, že spát více jak 4 hodiny denně je mrhání časem, ten si nemyslel, že „zamýšlet se“ škodí.;-)
7. „téměř všechny dřívější základy“?;-)

Nemusíš mé jméno stále zdrobňovat a iluze nesvítí.;-)

Fraktály aj. pro Tomáše
., 27.2.2010 21:21

Ahoj Tomáši.
Fraktály jsou pro mne hlavně v různé velikosti opakovaného grafického estetického tvaru, od největších po nejmenší, a vytváří se např. počítačovou grafikou. Jejich základem je často kruh.

Ale ty obrazce v obilí nejsou pouze kruhy, ale i části kruhů.Nejsou pouze čtverce, ale i části čtverců, nebo jen úsečky. Jsou kombinovány různé geometricé útvary. Nejsou to tvary opakované od největších do nejmenších. V tom obilí je pokaždé zcela originální grafický obraz, naprosto přesně určitým způsobem symetrický, a hlavně KRÁSNÝ.

Mně se „Tomášek“ líbí více, než „Tomáš“, protože i velký „Tomáš“ byl dítětem „Tomáškem“, a hlavně proto, že jakékoliv vlastní jméno je v angličtině těžké, téměř nemožné vyjádřit jako zdrobnělé. :-) Ale podrobím se Tvému přání, TOMÁŠI. Možná, že jsi nějakým vysoce postaveným pedagogickým pracovníkem na nějaké univerzitě, a takového váženého člověka skutečně nemám právo oslovovat zdrobnělým křestním jménem. :-)

Já nemusím vymýšlet nějaký nový návrh proti nezaměstnanosti; už je totiž v minulých mých příspěvcích popsán. Jednoduše stačí obnovit zákony a pracovněprávní systém a sosiální systém, který fungoval před sametkou. Tenkrát nebyla ani nezaměstnanost, ani bezdomovci, ani stamiliardový státní dluh. Vlastní vlákno mi tady na svíci nikdo nedovolí založit, protože mi neuveřejní úvodní článek.

S pozdravem pro Tvé obveselení
„Představa nevěcné Iluze“ alias „Maková Panenka“. :-)

Odp: Fraktály aj. pro Tomáše
TomasP, 27.2.2010 22:54

Nuž o fraktálech toho moc nevíte, například blesk, květák, brukev, nebo šnečí ulita, jsou všechno fraktály, stejně tak hory nebo strom. Fraktály neznají omezení, neexistuje největší a nejmenší jeho část, jdou do nekonečna generovat jejich menší a menší části nebo větší a větší celky, k tomu pak zpravidla stačí pár řádků programového kódu.
Fraktály lze tvořit ve vícerozměrných prostorech, vypočítat a zobrazit řezy rovinami, nebo je animovat.
Základem pro generování fraktálu nemusí být kruh, ale jakýkoli tvar.
Ve vlákně „Za hranici reality“ jsem uveřejnil nějaké odkazy.
Jinak já byl pře sametkou dítě, ale povídal jsem si o tom s člověkem, který je učitelem ekonomiky od té doby až do dnes. Řekl mi, že sice všichni měli práci, ale také ji museli mít, proto se vyrábělo to co nebylo potřeba a pak se to likvidovalo, nebo se vyráběli zmetky, aby se něco vyrábělo, nebo se kamení z jednoho lomu převáželo do druhého, protože nebyl odbyt. Je nutné si uvědomit, že všichni pracovat nemůžeme, tak aby to bylo efektivní, smysluplná práce pro všechny není. Proto tenhle systém je volovina. Na druhou stranu, chápu, že starší člověk ztěží konkuruje mladším a perspektivním a podobně a proto, je tu pro mne v tomto jediný spravedlivý systém a to je základní příjem.;-)

pro Tomáše
., 28.2.2010 11:31

1)Starší člověk, učitel ekonomiky, vyprávějící Vám o době před sametkou, se Vás bál, bál se aby neztratil pracovní místo, proto nemluvil zcela pravdu a minulost hanil proto, že to tak dnešní mocní vyžadují. Učitel má své zaměstnání poměrně jisté, protože je státním zaměstnancem. A může jím být nadále jedině za předpokladu, že bude loajální se současností.

2) Všichni pracovat můžeme i za předpokladu, aby to bylo efektivní. Stačí, když bude např. zkrácena pracovní doba, aby všichni mohli pracovat alespoň část týdne. Dokonce by to prospělo i těm lidem, kteří v současnosti tvrdí, že mají pracovní den tak nabitý, že se málem nemají čas ani najíst ani si skočit na WC. Ti dnešní „prací uštvaní a létající automobilem v přesčasech lidé z jedné strany republiky na druhou“, by konečně měli pravidelnou 7 až 8 hodinovou pracovní dobu a víkendy volné a nekončili by v havarovaných autech na dálnicích.

3) Mít práci a být zaměstnaný neznamená pouze mít alespoň základní zdroj živobytí, totiž mzdu, ale také neméně důležitý psychologický pocit společenské užitečnosti, mít a být ve společnosti jiných lidí spolupracovníků, a mít po řádně odpracovaných letech nárok na alespoň minimální důchod.

4) Zaměstnanost není důvodem ekonomické neefektivity. Při současné stoupající nezaměstnanosti nevím o tom, že by stoupala také efektivita. V západních zkušených kapitalistických zemích se pracovalo v mnoha případech méně efektivně než např. v našich JZD a používaly se ( v rámci šetrnosti) primitivní středověké pracovní postupy, u nás před sametkou už dávno překonané . A dnes: Ty miliardové finanční výdaje na boombasticky projektované dálnice a nadjezdy v naší malé zemi jsou ekonomicky efektivní ? A stamiliardové současné státní zadlužení je efektivní ? A jak je možné, že současní soukromí zaměstnavatelé považují „za efektivní“ pro svůj podnik pouze propouštění svých zapracovaných a kvalifikovaných zaměstnanců bez uvedení důvodu ? Já se naopak domnívám, že silně neefektivní je rozhodování špičkových managerů státu a těch soukromých zaměstnavatelů. Cožpak nejsou schopni a neumí pro své zaměstnance sehnat zakázky nebo změnit předmět podnikání tak, aby mohli vyrábět dál ?

5) Nezaměstnaní jsou dnes lidé mladí i staří. Absolventům nechtějí zaměstnavatelé poskytnout praxi, zkušeným lidem nechtějí zaměstnavatelé poskytnout kurzy např. jazykové nebo počítačové. Takže se postupně snižuje počet zaměstnaných lidí na obou koncích věkového spektra, a zaměstnaní zůstávají pouze lidé kolem 40 let věku; mladší ani starší nemají šanci práci dostat (snad kromě těch učitelů).

6) S tzv. „základním příjmem“ neuspějete. Současná vládnoucí generace podnikatelů to nedopustí, protože oni přece nikoho bez práce živit nebudou. Dříve se říkalo: „Bez práce nejsou koláče“, ale nikdo lidem práci neupíral, lidé mohli a směli pracovat.
Dnes mají podnikatelé názor takoví, že pokud je práce, tak se v ní musí zaměstnanec udřít za minimální mzdu, a po něm další.

6) Mám jiný návrh: Sociální a zdravotní pojištění a daň by soukromí podnikatelé byli povinni ze zákona platit státu jedinou částkou vypočítanou z jejich zisku. A stát by měl právo a povinnost do všech firem přidělit nezaměstnané lidi. Propustit zaměstnance bez uvedení důvodu by bylo zaměstnavatelům zakázáno. Zaměstnavatelé by byli povinni vytvořit si fond ze zisku v době prosperity na mzdy svých zaměstnanců v době krize.

Poznámka: Na očekávaný výsměch k mému návrhu a na hrubé urážky od některých diskutujících, nebudu reagovat. Tato poznámka se netýká Vás Tomáši.

Odp: pro Tomáše
TomasP, 28.2.2010 12:14

Nuž dobrá:-)
Ad. 1) Odsoudil jste člověka o kterém nemáte ani ponětí.. Jak si to můžete dovolit? Tento člověk nehájí ani komunistické pojetí socialismu, ani kapitalistické! Chcete mi snad našeptávat a vyšeptat díru do hlavy tak jak to dělali soudruzi, aby byli jednotní bez vlastní myšlenky?
Ad. 2) a 3) Lze v podstatě souhlasit.
Ad. 4) Zaměstnanost může bý zdrojem ekonomické neefektivity, pokud se bude vyrábě jen proto aby se zaměstnávalo. Korupce na institucionálních úrovních je věc druhá. V kapitalistické společnosti nelze nařídit aby firmy zaměstnávali i za cenu ztrát, to je Vám snad jasné!
Ad. 5) Mám ve svém okolí lidi, kterým úřad práce zaplatil kurz angličtiny a lidi, kterým zaměstnavatelé zaplatili kurzy na počítačích.. Zjistěte si čísla a pak čiňte neoblomné závěry.
Ad. 6) Základní příjem neplatí podnikatelé, ale stát! Takže podnikatelé nebudou moci kafrat!
Ad. 6b) S tímto návrhem určitě u těch podnikatelů uspějete!;-);-);-) To je opravdu nereálná diktatůra, bychom asi nebyli daleko od nacismu!!

Odp2: pro Tomáše
., 4.3.2010 1:11

Ad 1) Člověka jsem neodsoudil. Snad tedy doplním k tomu mému vyjádření že ...„se domnívám“, „pravěpodobně“, „asi“

Ad 4) ...říkáte: „V kapitalistické společnosti nelze nařídit aby firmy zaměstnávali i za cenu ztrát, to je Vám snad jasné!“
A co jiného je vyplácení statisícových (a možná i větších) platů měsíčně poslancům, kteří ve sněmovně spí, baví se soukromě, dělají naschvály v podobě obstrukcí, nebo ve sněmovně vůbec nejsou, přestože to mají placené ? Tak nejlépe placení vrcholoví manageři státu, kteří patří k nejbohatším občanům země, jsou jasně dlouhodobě zaměstnáváni za cenu velkých finančních ztrát, protože za ty vysoké příjmy veřejně a prokazatelně neodvádějí práci, kterou by odvádět měli, a obyčejné zaměstnance v době prosperity firmy odřou, a pak firmám „nelze nařídit“ aby ty prosté občany zaměstnávali v době krize ? Tak to mi jasné není !

Domnívám se, že v době krize by prvně měli být bez uvedení důvodu propuštěni ze státních služeb poslanci „aby nebyli zaměstnáváni za cenu finančních ztrát “ :-) , protože už mají všichni tolik majetku, že klidně finančně přečkají třeba 10 let krize bez dalších příjmů. No a ty peníze, co by se na nich ušetřili, ty by bylo možné postupně vyplácet v podobě minimálních mezd zaměstnancům, které by jinak podnikatelé s radostí bez uvedení důvodu propustili a udělali si dovolenou třeba na Maledivách, aby nemuseli pro své zaměstnance shánět zakázky. To Vám je zajisté jasné, zajisté uznáváte, že by toto řešení bylo vysoce efektivní a spravedlivé.

Ad 6a) Na ten Váš „základní příjem“ by státu stejně musely dodat peníze firmy a podnikatelé v podobě daní, a proto by se tomu ze všech sil bránili.
Ad 6b) A s tím „nacismem“ jste to přehnal; ten s mým návrhem možností direktivně zachovat zaměsnancům u nás zaměstnání v současné době, vůbec nesouvisí. My jsme teď totiž už „ jiný den a jiná vesnice“ (viz pohádka Mrazík ) :-) .

Odp3: pro Tomáše
TomasP, 6.3.2010 21:01

Vyplácení statisícových platů poslancům, kteří jsou zastupitelé politických stran a nejsou občany přímo voleni, je ta nejhorší investice lidí.
Vše je to pyramidový systém, jenže tyto pyramidy jsou stavěny od shora, a každé nižší patro se musí postarat o to, aby zvedlo již vystavenou pyramidu nad nimi a každá záklana musí být alespoň kvadraticky větší než ta nad ní. Když se pyramidy hroutí, rozdrtí ty v základnách a pak se stabilizuje, aby našli ty, kteří jsou ochotni ji zvedat za ještě méně než ti předtím.
Téměř každá společnost je z hlediska fyzickoekonomického významu součástí podvodu.
Ad 6b) Došlo by opět k absolutní moci, jde stále o tentýž den a tutéž vesnici, nenechte se oklamat..;-)

Odp: pro Tomáše
Vlastimil Čech, 28.2.2010 14:04

Nu, nic ve zlém... ale víte-li kolik je firem, které NETVOŘÍ zisk? Kolik firem je podle svého podvoj(d)ného účetnictví ve ztrátě?
Něco takového šlo snad udělat těsně po válce v Německu... němci jsou pořádní a navíc měli po prohrané válce bobky... Okupační spojenecký velitel údajně nařídil, aby vzhledem k neutěšené situaci byla maximální odměna podnikatele jen n-násobkem (nízkým) minimální mzdy. Zbytek bude zdaněn 95%... Co udělali páni podnikatelé? Minimalisovali své náklady a hlavně INVESTOVALI. Tím, že nakupovali u ostatních, roztočili německé hospodářství...
Tesejte do kamene poučku V.Č. :
Mizerně placený zaměstnanec je mizerným zákazníkem. Dnešní podnikadějové se sobecky předhánění v tom, kdo z nich platí nižší mzdy. Na druhé straně touží po množství bohatých zákazníků!

pro pana V.Čecha
., 1.3.2010 0:28

... ano, v tom je ekonomický paradox současného divokého podnikání v divokém kapitalismu. Málo placení zaměstnanci i nezaměstnaní lidé mladí i staří musí kupovat potraviny, platit elektřinu i vodu, musí platit nájemné a jízdné v autobusech a ve vlacích, musí si kupovat oblečení, obuv, musí si kupovat pračky, ledničky a jiné vybavení do domácnosti. Nehledě na to, z těchto lidí měli příjem doktoři, učitelé, logopedi, pracovníci školních jídelen , než ti současní nezaměstnaní dospělí lidé vyrostli z dětí, vystudovali a dospěli. Tedy tito nezaměstnaní lidé byli dříve, a dosud jsou, důležitými zákazníky a tedy plátci zboží, a tedy je ekonomicky neefektivní je nechávat bez práce a bez výdělku.
Navrhuji zákony:
Zákaz podnikatelské činnosti na divoko.
Povinnost všech soukromých podnikatelů zaregistrovat se v jedné celostátní organizaci.
Povinnost soukromých podnikatelů finančně ručit za trvalost pracovních míst pro jejich zaměstnance.
Zakázat podnikatelům v době krize, aby si jezdili na zahraniční dlouhodobé dovolené, aby si stavěli pro sebe domy, bazény, garáže a pod. a kupovali si přepychové zboží (letadla, žraloky aj.) po propuštění zaměstnanců bez uvedení důvodu.
Zákaz podnikání za podmínek nedodržování BOZP, ničení přírody, zákaz zaměstnávání na černo cizinců.
Státní nařízení o tom, že finanční zdroje všech podnikatelů je nutné prvně investovat do vytvoření trvalých pracovních míst, do udržení zaměstnanosti, na snížení nezaměstnanosti na nulu, a teprve pak na všechny další užitečné a zákonné účely.
Místo cizinců vydat státní nařízení, že podnikatelé jsou povinni zaměstnávat Čechy.

Odp: pro pana V.Čecha
TomasP, 1.3.2010 0:40

Žádáte nemožné!!! Chcete totalitní zřízení, a zřejmě si neuvědomujete jak absolutní moc korumpuje.. Tohle je něco co v mém iluzorním světě nemá šanci na úspěch..;-)

Odp2: pro pana V.Čecha
., 1.3.2010 1:08

Tomáši, ve svém názoru jste sám.

Já zase mám názor jiný, a to takový, že nic nebylo totalitnější, než je současnost. A můj názor na úspěch šanci má, protože ta současná elita se navzájem požírá a ekonomika a efektivita v zemi se bortí jak střecha pod těžkým sněhem. Aby mohli podnikatelé a současně i ostatní obyčejní občané nějak dál existovat, bude se do toho nutně muset vložit stát. Uvidíte. A moje prognózy se už mnohokrát vyplnily.

Odp3: pro pana V.Čecha
ivan, 1.3.2010 2:34

Vedle je nabídka, Romatiku. Zkuz si to, co vyděláš, je tvoje! Když dobrý, tak smlouva pro začátek 6měsíců, když obstojíš, tak trvalá. Je to co požaduješ. Já si vezmu dovolenou, na té se nebdeš účastnit, jinak já dovolené platím, nezatíží tě!
Tvůj bonus.! Těším se !! Nebudeš muset nic budovat, zařízení a mareriál k dispozici. Jenom hrabat, jak říká Zvoník, jenom hrabat, takovou nabídku jsi ještě nedostal. Všechno co najezdíš s
,,cizím taxíkem ,, je tvoje.+ když uspějěš smlouva na půl roku a pak se uvidí. Je to na tobě!

Nabízím ti materiálově zajištěnej provoz, technologie pro výrobu, profit z reklamních investic.
Bydlení s vlastním vchodem. Teplá, studená voda, rekteační oblast, 4 obchody do 4 Km.
Doplň co si ještě přeješ? Vyhovíme!
Za. ivan.

Potom uděláme zde na Svíci besedu, každý se Může moct ptát na co chce. Vzájemně se budem kontrolovat. AMEN:
Je to to co dlouho žádáš, přijď a zkus. iv.

Dovoluju si mít finanční kontrolu.

Ze široka tě zrdavím. iv.

Odp3: pro pana V.Čecha
TomasP, 1.3.2010 12:07

Jestli jste tak vynikající prognostik, doporučuji akciové trhy. Bratr tam vložil hezký balík a za čtyři měsíce ho zdvojnásobil, no jen si to představte, 100% výnos/4měs..;-):-):-)
K té totalitě, máte do jisté míry pravdu, protože demokracie zde neexistuje. Dnešní totalitní zákonodárci na všechny kašlou a hájí se hloupostma, Komunisti taky zvrtali co mohli a ještě znásilňovali mysl lidí tak aby byli jednotní tak jak to vidí vedení strany..
Slabí se vždycky připojí ke stádu, než aby si všimli cenných myšlenek!! Nuž za komunistů šlo stádo proti myslícím, nyní jde stádo proti sociálně nejslabším..;-):-):-)

Vážně si myslíte, že musíme žít ve více nebo méně manipulovaném světě, neexistuje alternativa? Nebo Vám jen stačí to, co je lepší pro Vás??;-):-):-)

Tomášovi
., 2.3.2010 2:25

Tomáši, já nemám ani „hezký balík“, ani „menší hezký balík“, ani „balíček“ :-) na vložení do akciových trhů. Já mám a nabízím Vám jen pár „cenných (doufám) myšlenek“, a doufám, že si jich všimnete :-) . A ohledně těch Vašich „myslících“ se domnívám, že ti současní tzv. „ myslící“ vytváří dvě stáda, tj. stádo sociálně nejslabších proti kterému štvou druhé stádo, které ještě úplně na dně není. A všichni, tj. tzv. myslící i obě stáda se tak společně ženou do ekonomického bezvědomí, do černé díry zmaru.

Tomáši, ano, musí být pořádek, musí být zákon, musí být direktiva, která usměrní stát a lidi v něm, aby nezdivočeli, a tudíž aby mohli dál žít. Moje osoba je velmi skromná a hodně přizpůsobivá. Ale aby někdo musel mít na zahradě v bazénu živého žraloka a druhý musel umřít nemocný jako žebrák před vraty nemocnice, tak na to tedy už trpělivost ani toleranci nemám. To tedy ne. A kdo dal podnikatelům právo řešit své finanční problémy bezdůvodným propuštěním zaměstnanců z pracovního poměru ? Je snad podnikatel jako člověk něco víc než zaměstnanec ? Je duševní týrání člověka nezaměstnaností a finanční bídou omluvitelnější, než jiné týrání ? Není, a nebude. A vlivní lidé to musí pochopit a nekopírovat špatná řešení, která se praktikují v cizině.

Odp: Tomášovi
TomasP, 6.3.2010 20:50

Vlivní lidé chápou, že z této situace těží a svým vlivem zařizují, aby tomu takto bylo i dále, dokud nebudeme mít možnost si tyto vlivné lidi sami přímo volit a nebudeme mít možnost je před tím lépe poznat pak se nikdy nedočkáme demokracie.. Zasaďte se o rozšíření práv občanů. Zní to sice jako silná reklama jedné straně, ale tyto myšlenky nelze nepodpořit. Jinak s Vámi lze v zásadě ve všem souhlasit!

Odp2: Tomášovi
., 6.3.2010 21:53

Tomáši, děkuji za souhlas a za jeho statečné projevení zde. Odhodlání „zasadit se o rozšíření práv občanů“ (dle Vaší formulace) mám, ale nevím, jak to udělat, jak to realizovat. Dokonce i jeden senátor ode mne dostal před časem určitý podnět, ale od té doby se neozval, ticho po pěšině. Ono asi domoci se nějakých změn, ať už pouze názorových nebo dokonce realizovaných změn v pravidlech řízení státu a práv občanů, tak toto je asi pro prostého občana téměř nemožné. Nemůže překonat bariery, které mu v prosazení jeho zájmů vrcholoví manageři státu kladou do cesty. Proto v minulosti nespokojenost davů pravidelně vrcholila krvavým útokem porobených na mocné. Asi to lidé dosud jinak neumí. Bez prolité krve ti mocní nepochopí, a nejsou ochotni pochopit.

A ještě dodatek: Ani strany, které se „občanem “ ohání, ve prospěch „občana“ nekonají, ale konají ve skutečnosti ve prospěch pouze málopočetné „elity“. Takže z hlediska mocných je většina prostých „ občanů“ evidována pouze jako masa lidí, kterou je možné a nutné systematicky ožebračovat ve prospěch té „málopočetné elity“. A to ještě „ občan = pracující otrok “ je na tom lépe, než „občan nezaměstnaný = otrok již elitou vyssátý a odepsaný“.

Odp3: Tomášovi
TomasP, 7.3.2010 12:34

Tak teď s Vámi zase v mnohém nesouhlasím.
Za prvé neschvaluji násilí a prolitou krev ani na nepříteli!
Vaše tvrzení, že neparlamentní strany konají ve skutečnosti ve prospěch málopočetné elity se zakládá na čem, nebo je to jen doměnka?
Vaše poslední věta je logický důsledek kapitalismu.
Napadlo Vás někdy jak moc blízko k sobě mají kapitalismus, fašismus a komunismus? Pro mě jsou to strany téže mince, jsou to jen mocenské uskupení, projev elity!
No když vznikal Bilderberg, v Americkém kongresu se veřejně chválil zotročující čínský systém, ta poslušnost, to je pro elitu nebeská mana, a dnes v době ekonomické krize, instituce, která toto má celé na svědomí, FED, prohlašuje, že by stát měl více kontrolovat volný trh, nebo je prava, že IBM a další Americké korporace dostali pokuty za spolupráci s Hitlerovským Německem?
Vyberte si, komunismus, kapitalismus nebo fašismus, alternativy si elita nepřipouští, rozděl a panuj! Kde jste uváznul Vy?

Odp4: Tomášovi
., 7.3.2010 12:51

Já jsem nikde „neuváznul“. To Vy jste asi někomu zavázaný, když nerozlišujete, který -ismus je lepší, a který horší. O tom IBM Vám nerozumím, asi mám málo informací. :-)

Odp5: Tomášovi
TomasP, 7.3.2010 14:46

Podle mě jsou to dvě strany téže mince, nestojím o žádný ismus. Komu bych tak podle Vás ještě mohl být zavázaný, když ne ani komunistům, kapitalistům ani fašistům, tedy ne světové nadnárodní elitě? Kdo zbývá? Jsem zavázaný pouze lidem, společnosti!
Dnes jistě pro mnohé utopie, ale představte si, že vesmír je plný života a někde neexistují utajované informace a lidé se nerozhodují mezi menším nebo větším zlem, ale podle dobra. Možná jsem snílek, ale nejsem sám..;-)
K IBM, to jsem viděl v jednom dokumentu, fašisti značili židy tetováním, k jejich individuální identifikaci, dále tyto tetování nesly různé informace o jejich významu těchto židů, k tomu měla být využívána technologie dírkovacích strojů IBM, tyto stroje navíc bylo nutno servisovat každých 14 dní dodavatelem. Nehledě pak na to, kdo Německo zásobil surovinami pro výbušniny..
Je to divadlo a jak se přidáš na jednu nebo druhou stranu, zúčastníš se!

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp6: Tomášovi
., 7.3.2010 16:53

Avšak: nelze se někam nepřidat. Přidá se člověk každý k někomu k nějakému názoru, i když třeba neoficiálně a nestranicky.

Vím např. o mně blízkém člověku, který kdysi „byl proti“, ale dnes by byl také „proti“, i když z jiných důvodů a v opačném smyslu. Zkrátka ten, kdo má nějaký názor, není hloupý, a všímá si, co se děje kolem něho, tak takový člověk nikdy nemůže být zcela spokojený; a některý není VŮBEC SPOKOJENÝ. Nemůže být, pokud to je čestná osobnost.

Odp7: Tomášovi
TomasP, 7.3.2010 17:47

Lze se nepřidat!

Nespolupráce se zlem je morální povinnost stejně tak jako spolupráce s dobrem!

Nevybírejte si větší nebo menší zlo podbízené Vám tou samou elitou!

Odp: pro pana V.Čecha
ivan, 1.3.2010 1:31

Romantiku, půjčím ti na dva měsíce svoje housle, uvidíme jak na ně budeš umět hrát.Všichni kolegové tam v práci mají ustálené zvyky, doufám, že je dudeš respektovat. Já jsem byl v zahraničí jako malej kluk,(krom závodů) Eva, ta snad nikdy. Pochop, že by její postižení (uřízlá noha) taky zasloužilo nějakou rekonvalescenci v teple a dostat se ze zajetí dlouhého zimního vězení na vozejku a zklidnit si nervy po dlouhodobým pobytu domácího vězení ve sněhovém království. Prosím tě, přijeď, a převezmi provoz. Teď v zimě je to velice jednoduché. Rád bych ji někam vzal, aby si trochu vyléčila i duši.
To lehce zvládneš, když to zmákneš tak aby byly zaplaceny všechny účty, nájmy, opraveny stroje a připraveny na sezonu a chlapy byli spokojeni, tak tam máš nevypověditelnou smlouvu i na příští zimu. 3měsíce ( Když to klapne, tak třeba i na trvalo. Už jsem starej a chci mít taky někdy klid. Pracovní doba je od pondělí do pátku.
8-16hod. To zvládneš s jednou rukou pod košilí.
Ubytování ti zajistím. (dobré- samostatnej vchod) iv.

Odp2: pro pana V.Čecha
zvoník, 1.3.2010 19:31

Sleduji tu lehkou konverzaci, a musím se tomu usmívat, protože vše, co tady všichni předvádíte, je nereálné. Tečkačárka má po dnešní společnosti naprosto nereálné požadavky, tedy spíš návrhy nebo jakési doporučení. Nejde tedy o totalitní návrhy, jak si asi myslí TomášekP nebo kdo, ale o požadavky, které by měli řešit lidi, co právě dnes totalitně ovládají celý tržní systém, tudíž kdyby Romantikovy požadavky přeci pod nějakým tlakem přijali, byli by sami proti sobě. A to neudělá žádný podnikatel, blbec ani naivka s nožem na krku. To by udělal jen člověk, který má rád lidi a soucítí s nimi, což moderní tržní pravičák za žádných okolností není a být nemůže, protože jedná a koná jako dravec!
Proto hodnotím Ivanovy nabídky (teda jako nabídky oligarchisty, že?) jako prachobyčejný výsměch, který nemůže nikdy ani on brát vážně, a ani nemůže být brán vážně někým jiným, a jen fakt naivní člověk by mu uvěřil a práci u něj přijal. Docela by mě zajímalo, kdyby narazil na nějakého ,,kosa" a on by mu z toho celýho udělal kůlničku na dříví, než by se Ivan vrátil. Proto tu nabídku považuji za výsměch.

Odp3: pro pana V.Čecha
TomasP, 1.3.2010 22:46

Zvoníčku;-), když už jsme u těch zdrobnělinek..:-)
Takže zvoníčku, já psal o totalitním zřízení, nuž ale to jestliže stát bude řídit pracovní trh v aspektech, které tečička uvedl, pak nepochybně o totalitní zřízení půjde!
Je to neuskutečnitelné, jak píšeš.. Jsou lepší možnosti..;-)

Ivanovi
., 2.3.2010 1:15

1) Ivane, vím, že vozíčkáři mají problém přesednout z postele na vozíček a z vozíčku na postel. Vím, že k tomu používají jakési prkénko, kterým překlenují mezeru mezi postelí a vozíčkem. Přesto se jim často to přesednutí nedaří. Domnívám se, že to prkénko, nepřipevněné ani k posteli ani k vozíčku, je pomůcka nepříliš dokonalá. Uměli by jste s paní Evou vymyslet, vyzkoušet a vyrobit něco praktičtějšího ? Určitě by o to měli zájem i ostatní vozíčkáři.

2) Ivane, nemám ani vzdělání ani praxi v práci se dřevem. Sám dobře víš, že se musí člověk určitou práci napřed naučit, zapracovat se, to je běžný postup i u prostých zaměstnanců ( současně musí poznat šéfa a spolupracovníky). Ohledně vedení firmy to platí dvojnásob, protože ten šéf musí rozumět i obchodu, mít vpořádku obchodní vztahy a síť odběratelů, musí rozumět účetnictví a neustále přesně sledovat, v jakém poměru jsou příjmy a výdaje jeho firmy, aby nešel do červených čísel. Takže sám víš, že to nikdo cizí z fleku ze dne na den „zvládnout s jednou rukou pod košilí“ nemůže, tedy alespoň uspokojivě to bez přípravy zvládnout nemůže. A já nejsem ani hazardér, ani podvodník, ani náfuka, který by bez výčitek svědomí do takového hazardu šel.

3) Já vím, že to celé vážně nemyslíš, ale i přesto ti odpovídám. Odpovídám i přesto, že na mou odpověď, jako na podnět k výsměchu, čeká např. pan J. a pan M.

4) Toto z mé strany NENÍ ODMÍTNUTÍ , ale je to vyjasnění hledisek, proč to bez přípravy ze dne na den nejde.

5) Vím, že jeden z tvých dlouholetých věrných spolupracovníků je tvým neoficiálním zástupcem a asi i nástupcem. Takže to je přece ten správný člověk, který tě třeba na tři neděle plnohodnotně zastoupí, abys s paní Evou mohl odjet do západočeských lázní nebo k moři.

Odp: Ivanovi
zvoník, 2.3.2010 4:57

Ano, do lázní a nebo k moři, na což my pracující už nikdy v životě mít nebudeme, na což jsme absurdně za totáče měli a pro naše ještě tenkrát dobré zdraví vlivem věku nevyužili. A nyní se veškeré naše dělnické pracovní podmínky několikanásobně zhoršily, takže závěrem mohu napsat jenom: Pane Mates, tak si to tam užij! Množná to tam taky vede nějaký jiný Mates a nebude Tě šetřit, ale ono se Ti to zase doma vrátí, že? Tak vocogou... :-)

Jedna věc podle mého já (názoru) jistá...
denver, 21.2.2010 14:19

Jedna věc podle mého já (názoru) jistá je, a to, že čas rozhodně iluzí není.
Mimochodem dobrý článek, po delší době jsem si přečetl víc než jen nadpis a počet komentářů.
Život je organická chemie a někdy k životu stačí opravdu málo.

Odp: Jedna věc podle mého já (názoru) jistá...
merlinn, 21.2.2010 18:36

O čase, to by bylo na další článek. Popravdě si ale v této záležitosti necítím tak pevný v kranflecích. Rozhodně čas není nic pevně daného. Viděl jsem na toto téma pěkný dokument - Stručná historie času od Stephena Hawkinga. Dokonce napsal stejnojmenou knihu. Z vlastní zkušenosti vím, že v napjatých situacích se čas podivně zpomalí, kdežto někdy letí jak vítr...

Odp2: Jedna věc podle mého já (názoru) jistá...
werterber, 23.2.2010 21:28

Čas linearní je iluze. Neexistuje minulost ani budoucnost. Existuje to, co je teď. Teď trvá věčně.

Odp3: Jedna věc podle mého já (názoru) jistá...
merlinn, 23.2.2010 22:11

To tvrdí už dávní mudrcové. To věčné teď je však jen proudem od budoucnosti k minulosti, tedy nic statického, žádný stav, který se dá nazvat přítomností. Pokud bychom kteroukoliv část tohoto proudu označili jako teď, okamžitě by se stala minulostí. Potom bychom mohly tedy nazvat iluzorní i přítomnost. Ale vím jak to myslíš ;-)

Odp4: Jedna věc podle mého já (názoru) jistá...
ivan, 23.2.2010 23:17

S tokem času to je jako s nekonečnem, když ho rozdělém na dvě poloviny, tak i jeho polovina bude nekoněčná. Trochu se to pere s naším vnímáním. Takže ,,Teď je současně minulostí i budoucnotí. Jestliže je něco pouze bodem něčeho, je otázkou jestli si uchovává vlastnosti celku? Je teď měřitelné?
Příklad. Voda je mokrá, jaká je jedna molekula vody? Je mokrá? Nebo suchá? Stejné je to i s časem, je ,,Teď součástí času? Podle mého je toto nezodpověditelné. Myslím, že stav ,,Teď "není předmětem výzkumu ale dohody.

Odp5: Jedna věc podle mého já (názoru) jistá...
merlinn, 24.2.2010 0:15

S fyzikou nejsem až takový kamarád, ale mám pocit, že by to mohlo mít něco společného s paradoxem, který můžeme pozorovat v kvantové mechanice. Ve své podstatě to znamená, že pozorovatel nevidí skutečnost, jen ji uvádí na pravou míru podle svého způsobu vnímání světa.

„Myslím, že stav ,,Teď “není předmětem výzkumu ale dohody.„
Přesně tak. Existují dva póly reality: digitální a analogický. Digitální je jasně daný (růže má 5 korunních plátků) a analogický patří do světa pravděpodobnostního (růže má také “mnoho„ tyčinek). S prvním nemají lidi problém, vše je jasné a vypočitatelné. S tím druhým je to horší, ale když se lidé dohodnou o jeho podobě, pak je všechno v pořádku. Problém nastává, když lidé zapomínají na to, že jde jen o “dohodu„, “kompromis" a považují analogickou realitu za digitální. Přitom ta analogická se může jako mávnutím proutku (změnou pohledu pozorovatele), náhle změnit. Doufám, že jsem ti nezamotal hlavu. Tahle myšlenka je od Gregoryho Batesona, který je kromě všeho také kybernetik - proto ty technické termíny.

Odp6: Jedna věc podle mého já (názoru) jistá...
Alfons, 24.2.2010 1:23

S tokem času v ČR graduje HYENIZMUS aplikovaný na české občany.

Odp7: Jedna věc podle mého já (názoru) jistá...
tlapka, 26.2.2010 11:40

Hyena je také boží tvor, tak co.

Odp8: Jedna věc podle mého já (názoru) jistá...
Alfons, 26.2.2010 16:01

Hyeny mají v přírodě přirozené nepřátele. Kdežto mezi lidmi mají přátele a ochránce a ti podporují jejich chov a nelikvidují je.;-)

Odp8: Jedna věc podle mého já (názoru) jistá...
werterber, 26.2.2010 20:14

To je dobrý poznatek.

Odp8: Jedna věc podle mého já (názoru) jistá...
Juras, 27.2.2010 21:51

Proč převádíš řeč na hyeny?

Odp9: Jedna věc podle mého já (názoru) jistá...
Alfons, 28.2.2010 2:04

Nějak se nám lidské hyeny přemnožily.:-(

Odp10: Jedna věc podle mého já (názoru) jistá...
ivan, 1.3.2010 23:59

Hyenám byla by se měli lidé omluvit, mají velice dobrou sociální strukturu a jsou vynikajícími rodiči. Hyeny jsou velice dobrými lovci, neútočí ztečí ze zálohy, ale umí být trpělivé a vyčkávat na vhodnou příležitost, jejich účinost lovu a strategie spoluprací je udivující. Pravdou také je, že právě králové zvířat bývají častými nezvanými hosty na výsledcích jejich snažení. To, že umí zužitkovat veškerý energeticý potenciál ,,pohozené" potravy by je vyneslo v říši lidí na nevyšší stupně pokroku, lidskou řečí bychom řekli, že umí spálit i popel. Dokáží rozkousat i pánevní kosti velkých zvířat. Jejich strategie přežití je velice efektivní a bezodpadová. Kdyby se v říši lidí někdo jenom vzdáleně přiblížil takovéto efektivitě využití zdojů, tak je z toho nobelovka jako prase. Podívej, kolik musí takový tiskař potisknout zbytečných tun papíru aby si mohl koupit oběd a dopravit se do práce a domů, zatímco si opovrhované hyeny válej šunky a užívaj si hry se štěnaty. Kam se na ně kakáme. ;-)

Odp11: Jedna věc podle mého já (názoru) jistá...
zvoník, 2.3.2010 4:40

Ivane, to je zcela zavádějící dávat za příklad zrovna tiskáře... V době, kdy jsem se tomuto řemeslu učil, byly podmínky tisku zcela jiné a celou dobu své praxe se vlastně rekvalifikuji na stále modernější stroje. To, co je z polygrafie dnes, z toho udělal trh nikoli vlastní řemeslo tiskaře! Takže brzdi! Řemeslo doslova zparchantělo vinou podnikatelů a reklamy trhu tomu daly poslední ťafku hromadnosti. Takže za to můžeš možná i Ty! A abych se rekvalifikoval úplně z tiskaře na dřeváka, to bych si neodvážil dělat Ti konkurenci. Podle Parkinsonova zákonu silná konkurence přijme spolupracovníka ve stejném oboru jen za předpokladu, že zájemce o práci sám sebe poníží, dá najevo, že je ve všem horší, i když není, a bude makat a držet hubu a nebude mít žádné požadavky a zlepšováky podle toho jak chce pán...

Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to...
zvoník, 21.2.2010 20:57

Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to jako bych se přehraboval v obrovské nedohledné hromadě nějakých nepotřebných a odložených věcí a nacházel mezi nimi něco, co by se mi možná někdy snad mohlo ještě hodit a přesto je mi to všechno nabízeno metodou, že bez toho opravdu, ale opravdu, nemohu dál žít. Je to jako by mě pokoušel ďábel, který vždycky začíná nabízet pro mě nějaké převratné dobro, které je velmi výhodné právě ke mně a následně mi nabídne zlo, ke kterému musím v rámci vlastního sobectví ladit, abych ukojil jeho požadavky jako svého vlastního bližního!
Proto doporučuji, abyste si někde všichni diskutující, teď právě, v době postní, pročetli podrobně (bez náboženského i protináboženského zaujetí všechny stání křížové cesty a důsledků z nich, a vzali si z toho duchovní ponaučení.

Odp: Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to...
., 21.2.2010 21:25

Zvoníku, vždyť mnoho současníků si svou křížovou cestou prochází teď. Zazvoň pro ty neznámé, kteří si své těžké kříže bez pomoci druhých sami nesou.
Ať jsou, jací jsou, svůj kříž statečně nesou a hlavu znovu a znovu zvedají v naději, že v davu podél cesty stojícím, přece jen soucítící tvář uvidí. Zazvoň jim prosím vzkaz, že nejsou sami, že někde člověka, který s nimi soucítí, že nakonec potkají.

Děkuji předem za Tvou vzpomínku při zvonění na lidi s těžkým životem.

Odp: Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to...
iva, 21.2.2010 22:08

Taky se mi zdá, že už tady někomu hrabe. Těch knih co se už napsalo o tomto tématu s těma by se dala zastavit řeka. Vše by se mělo brát s mírou, jinak se z toho člověk po....

Odp2: Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to...
merlinn, 21.2.2010 23:21

Knihy se píší na všemožná témata. Je jich opravdu nepřeberné množství. Tak žádné nebudeme číst? Já v tom mám paní ivo jasno, nemějte o mě strach. Jsou způsoby, jak si knihy vybírat. Nechte to prosím na lidech, kteří se tím profesionálně zabývají.

PS: Kolik těch knih na toto téma jste přečetla? Znáte takovou nějakou vůbec? Znáte nějakého vědce, který dosáhl velkých objevů a nečetl přitom žádné knihy z těch, se kterými by se dala zastavit řeka?

Odp3: Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to...
ivan, 21.2.2010 23:28

Myšlenka je předpolí objevu.

Odp3: Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to...
zvoník, 22.2.2010 2:39

Zde bych měl připomenout krásné Alfonsovo:
Další vývoj lidstva záleží na morálních principech, nikoliv na úrovni technického rozvoje a kolik toho kdo z čeho přečet. :-)

Odp4: Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to...
merlinn, 22.2.2010 7:54

Zapoměl jste podpis - Einstein, roztržitý človíček, který hodně moc četl...

Odp5: Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to...
Alfons, 22.2.2010 8:58

...Další vývoj lidstva záleží na morálních principech, nikoliv na úrovni technického rozvoje a kolik toho kdo z čeho přečet....a jak je vidět někteří lidé to nedokážou pochopit. Teorie relativity není zdaleka tak důležitá pro vývoj lidstava, ba naopak kontraproduktivní.:-(

Odp6: Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to...
merlinn, 22.2.2010 10:18

Chápu to. Ale jakákoli jednostrannost je špatná. Bez technického rozvoje bychom si tu nemohli psát, protože bychom asi pořád ještě psali na hliněné tabulky. Je potřeba lidí, kteří tahnou technologický pokrok kupředu a stejně tak lidí, kteří dohlíží na jeho mravní vyspělost. Po tom, co se lidé vzdálili Bohu je jasné, že to druhé malinko pokulhává...

Odp7: Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to...
zvoník, 22.2.2010 12:09

Pokulhává, pokulhává, ale můžeme si o tom napsat, nikoli na hliněných tabulkách, a jak vidno, je nám to v úrovni morálky plad prtné.

Odp8: Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to...
merlinn, 22.2.2010 12:49

A nejvyšší úrovní morálky je pomoct Romantikovi najít práci ;-)

Odp9: Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to...
., 24.2.2010 23:24

Já vím, že s tebou počítat nemohu. Ty jsi jasný sobec, který mi nepomůže, i kdyby mohl. Tedy pro mne, jako bys neexistoval. Tvoje „já“ je pro mne vzduchoprázdnem, zcela prázdným slovem. :-(

Odp10: Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to...
merlinn, 25.2.2010 17:17

Jak jsi přišel na tu hloupou věc, že bych nepomohl, kdybych mohl. Myslíš si, že mě znáš? Jsme přeci jenom virtuální výplody...

Odp11: Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to...
tlapka, 25.2.2010 17:36

Pouhé počítačové přízraky... usazené magneticky na disku. Tak to je.

Odp12: Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to...
zvoník, 25.2.2010 18:14

Kdo nic nedělá pro druhé, nýbrž jen pro sebe, je opravdu magnetický přízrak na disku a na jmění nezáleží. Když to napíše Tlapka, mohu věřit tomu, že to nebude psát přece o sobě. Tak to je, a ne jinak. Já se také nesnažím být jenom přízrak z věží, který v očích ostatních ,,dobyvatelů světa" zde, JEN tahá za provaz blbýho zvonu, tudíž odpadá varianta chápání mé osoby jako magnetického přízraku na disku. :-)

Odp13: Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to...
Lipovan, 25.2.2010 18:27

Ano, všichni jsme jen virtuální přízraky, pár bezcenných pixelů, skutečný odpad informačního toku. A samozřejmě jsme všichni neoddiskutovatelnou součástí Matrixu. :-)

Odp13: Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to...
merlinn, 25.2.2010 19:33

Nepochopil jste to.

Odp13: Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to...
tlapka, 26.2.2010 11:48

Nemyslím lidi v realitě, jenom Zde tuto společnost na Svíci, že se známe jen z disku. Vidíte jak snadno vznikají nedorozumění a podle toho to vypadá na Disku i na Světě.

Odp9: Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to...
ivana Kozárová, 25.2.2010 19:07

Morálka pocitu viny,morálka citů je vlastností luzy?

Odp10: Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to...
merlinn, 25.2.2010 19:36

Morálka je vlastností člověka. Nerozumím vám.

Odp11: Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to...
tlapka, 26.2.2010 11:50

Morálka je naučená vlastnost potlačení pudů životem ve společnosti.

Odp12: Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to...
TomasP, 26.2.2010 12:15

Znamená to, že sám bez toho co jste se naučil nedokážete poznat co je morální a co ne? A co když se oprostíte od logického myšlení, od toho co jste se naučil, jste potom stále ještě schopen rozhodnout se morálně?;-)

Odp13: Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to...
Alfons, 1.3.2010 2:46

Pro přežití je potřeba přebírat morálku od úspěšných. Jinak si koledujete o sebelikvidaci vaší nefunkční morálkou, která neodpovídá požadavkům života.:-( Přidejte se mezi hyeny a požírejte slabší kusy a dobře vám bude na zemi. Jinak se stáváte obětí životaschopných hyen.;-)

Odp2: Jak zde pročítám tyto příspěvky, je to...
Juras, 22.2.2010 8:47

Toto téma se přímo dotýká podstaty našeho bytí. Jsou lidé, kterým připadá důležitější než většina jiných témat. A kdybychom porozuměli takovýmto tématům, možná by nás jakákoliv jiná témata přestala zajímat.

Merlinovi a Lipovanovi
., 21.2.2010 21:38

přeji, aby ztratili zaměstnání. Oni bez něho mohou dle svých výroků klidně být, takže by svoje zaměstnání mohli oba dva velkoryse na 10 let přenechat dosud nezaměstnaným lidem, z nichž jeden budu já. A já pak začnu okamžitě na svíci přispívat v optimistickém duchu a zabývat se třeba tím, kolikrát je vhodné (nevhodné) při obědě si říhnout, nebo zda má člověk raději vstávat z postele levou nebo pravou nohou, když jde do práce. :-) Ejhle, a hned na základě jen pouhopouhé optimistické představy, se zrodilo nosné :-) pozitivně laděné téma :-).

Odp: Merlinovi a Lipovanovi
merlinn, 22.2.2010 1:41

Jsem se pobavil... Tvá optimistická představa spočívající v přenechání zaměstnání :-) Mám pocit, že bys to se svým přístupem nezvládl... To by se ti líbilo, přijít k práci jako slepý k houslím a ještě k tomu pěkně uškodit, co? :-) Ejhle, nová teorie je na světě. Schopní a úspěšní budou povinni se postarat o neschopné a neúspěšné. To by ti vyhovovalo, ne? Podle toho šíleného podtextu to vypadá, že jsi měl pěkně nakoupíno.

PS: Asi tyhle blbý kecy o práci budeš cpát do každé diskuze, vid?

Odp2: Merlinovi a Lipovanovi
Juras, 22.2.2010 8:41

Nebude. ;-) Už je tam několik let úsěšně cpe.

Merlinne, článek je určitě zajímavý, ale teď ho nezvládnu. Vytisknu si to do vlaku a budu mít zajímavě strávenou cestu. Kdyžtak se ozvu někdy později.

Odp3: Merlinovi a Lipovanovi
zvoník, 22.2.2010 12:15

Juras jezdí vlakem? No, to je mi novina! Já doteď myslel, že už dávno mezi hospodami teleportuje!? Chm, chm, chm? To asi dělá ta morálka! Možná začne psát i na ty hliněný tabulky... :-)

Odp2: Merlinovi a Lipovanovi
., 22.2.2010 9:05

No Merlině, vždyď o sobě říkáš, že jsi „KING“, že pro tebe získat a udržet si práci a být v ní úspěšný není problém, a že pomáháš lidem. A v rámci objektivity nemůžeš o nikom říci, že je neschopný a neúspěšný, to je jasná nálepka dotyčné lidi diskriminující, kterou používali Diktátoři v černých uniformách proto, aby ty tzv. „neschopné a neúspěšné lidi“ mohli poslat tam, odkud není návratu...

Takže se můžeš ukázat, a ZAČÍT POMÁHAT TĚM, KTEŘÍ TO POTŘEBUJÍ.

Odp3: Merlinovi a Lipovanovi
Juras, 22.2.2010 9:10

Pomáhat a chránit.

Odp4: Merlinovi a Lipovanovi
merlinn, 22.2.2010 10:52

Zavolá žena na policii:„ Pomoc, zavřela jsem se ve skříni před manželem, je opilý a chce mě zabít!“ Ze sluchátka se ozve: „ Omlouváme se, ale všechny naše hlídky právě hledají lidem práci“ :-):-):-)

Odp5: Merlinovi a Lipovanovi
Juras, 22.2.2010 10:56

Nebo hledají někoho, kdo je bohatý a donutí ho přenechat své zaměstnání nějakému nezaměstnanému. Tak tak - chce to jen trochu empatie s lidmi bez práce... ;-)

Odp5: Merlinovi a Lipovanovi
Juras, 22.2.2010 11:00

Merline, jak se vyrovnáváš se svou rolí při zplození Artuše? Nic moc pěknýho...

Odp6: Merlinovi a Lipovanovi
merlinn, 22.2.2010 13:02

Zatím se mi to nevede, zplodil jsem jenom dvě krásné slečny... ;-)

Odp5: Merlinovi a Lipovanovi
zvoník, 22.2.2010 12:47

Já bych ten vtip vylepšil:
,,Omlouváme se, ale všechny naše hlídky právě ochraňují manželky před svými manžely, které se dovolaly před vámi a nezavěšujte prosím.„
S tím sháněním práce je to v tomto případě trapný... Jak řekl Ivan, práce se NESHÁNÍ, práce se přece NABÍZÍ! Zase uvedu příklad ze života! :
U nás v tiskárně, když jsme byli v roce 2000 přiděleni k novým ofsetovým strojům (všimněte si, nepíšu nám byl stroj přidělen, ale my jsme byli přiděleni!), tak u každého byli tři různě kvalifikovaní pracovníci, protože má nějakých 15 metrů délky. Má nakládací a vykládácí zařízení, co potřebuje obojí obsluhu a stálou kontrolu, protože zhltne tak 8 - 10 tun papíru ve štosech za směnu a nutně potřebuje další přísun připraveného a spočítáného materiálu a během tisku mytí určitých částí, a samozřejmě stále během toho hlídat kvalitu tisku po všech stránkách!.... No, a dnes na tom dělá bez zásahu modernizace obsluhy pouze JEDEN člověk a všichni, co NABÍZEJÍ svojí práci jako ,,druzí a třetí“, jsou panem podnikatelem odmítáni, protože právě on ty ostatní už dříve propustil, aby víc vydělal. No, Ivane, Tvoje řečené pravidlo je ,,skutečně namístě"! Dělník od stroje s prořízlou hubou by řekl: STRČ SI HO DO ...... , nefunguje to tak! :-) :-(

Odp6: Merlinovi a Lipovanovi
merlinn, 22.2.2010 13:00

Trapný je tu ten, co se už o ničem jiném, než o práci nedokáže rozumě bavit.

Odp7: Merlinovi a Lipovanovi
iluze, 22.2.2010 13:06

Miluj a pracuj.

Odp8: Merlinovi a Lipovanovi
merlinn, 22.2.2010 13:08

To dělám ;-)

Odp9: Merlinovi a Lipovanovi
tlapka, 1.3.2010 11:22

Práce = smysl života u mnohých případů.

Odp7: Merlinovi a Lipovanovi
zvoník, 22.2.2010 13:44

Tak tomu se říká v dialogu přibouchnutí dvířek z neschopnosti se o tomto tématu bavit...
Tedy změníme téma:
Tudle jsem byl s kamarády na fotbalovém utkání (zde je jedno, kdo hrál...), ale byl jsem tam proti své vůli, abych jako netrhal partu. A tak tam oni a ostaní cizí fandící sprostě řvali a poskakovali na lavicích jako blázni, a málem jsem od takového jednoho cizího frajera dostal do držky, protože jsem málo řval a fandil jako ostatní. Napište, jak se má takový člověk, který neumí dávat najevo svoje emoce, chovat v takovém kolektivu slušně, aby uspěl u ostatních a nepřestoupil hranici vlastní morálky?
Merlinne, není to o práci, abych nebyl trapný, je to tedy dobrý? Můžeš odpovědět? Anebo s tím zase práskneš?
To je totiž politika, chlapče. :-)

Odp8: Merlinovi a Lipovanovi
merlinn, 22.2.2010 14:12

Ale nééé. Měl jsem na mysli romantika, který do každé diskuze tahá ten svůj problém.

To se mi stává pořád. Nejsem hospodský typ, ale občas, pro zachování dobrých vztahů zajít musím (tak jednou za 2 měsíce). Musím vést rozhovory, které mě nebaví, ale abych neurazil... V sociologii se říká, že svět je jako divadlo a my jsme herci, co pořád mění masky. Člověk, který tuto hru nehraje je „podivín“. V každé takové situaci, jako např. popisujete, ve vás bojuje vlastní přesvědčení (ta vaše vlastní morálka) s kolektivním přesvědčením (maska). Rada nezúčastněného pozorovatele by asi byla - nasaďte masku a myslete si něco o hovně :-) Ale to se hezky říká. Otázkou je, jak jsou vám ti lidé blízcí. Existují lidé, pro které bych udělal opravdu hodně. Pak bych skandoval a byl bych doslova jedním z nich, jestli jim to udělá radost. A jsou lidé, kteří mi za to nestojí a jednoduše jim naznačím, že tohle prostě není pro mě.

Odp8: Merlinovi a Lipovanovi
Juras, 22.2.2010 14:14

To je přibouchnutí dvířek před schopností zabít každé jiné téma než ublíženecko-zamestnanecko-nezaměstnanecké.

Odp5: Merlinovi a Lipovanovi
ivan, 22.2.2010 14:16

Merline, Jurasi, s Romantikem se o kde čem pohádám do krve i o práci, taky to dělám, on mě taky nešetří, chápu, že jeho nezaměstnanost je pro něj skutečný problném, ale nepříjde mě jako legrace. Jeho problém je skutečný, na druhu stranu je mě zřejmý důvod jeho neúspěšnosti pro jeho ,,neotřelý" pohled na souvislosti světa. Některé věci prostě nemaj řešení a zůstanou takové jaké jsou. Buď si to neuvědomuje vůbec, nebo až příliš.

Odp3: Merlinovi a Lipovanovi
merlinn, 22.2.2010 10:29

Jak se poznají ti, kteří to opravdu potřebují? Je to ten, který volá o pomoc nebo ten, kdo nemá práci?

Odp: Merlinovi a Lipovanovi
zvoník, 22.2.2010 3:41

No..., přát jim ztrátu zaměstnání nemá asi pro ně žádný účel, neboť se jim na základě přání vůbec myšlení nezapřáhne na toto téma, a jen se tomu zasmějí. Oni mají asi zaměstnání a nikoliv práci, protože když si má člověk v dnešní době vybrat ze dvou míst, kam nastoupit, vždycky si vybere raději zaměstnání než práci. A ty keci kolem, že záměrnání je práce, ty si může každý nechat pro sebe. Víme dobře, jak to chodí!
Ale spíš by mě zajímalo, jak by řešili (dobře tedy, v zaměstnání jako dozorci dělníků či manažeři) tento konkrétní problém, který zde popíši a jak by ho řešili jako pracující ve výrobě, kterých by se přímo týkal!:
Všichni jistě znáte, co to je paletový vozík, čili paleťák. My ho každou chvíli používáme k zavezení štosu papíru do stroje a vyvezení potištěného nákladu ze stroje. Je tedy ,,zapřažen„ ve třísměnném provozu. Máme ho tu již tři roky a úplně bez údržby! Čili je to na něm znát, protože se s ním vozí štosy papíru až 1000 kg těžké! Je prostě opotřeben a tedy poškozen. Na naše připomínky, že by se mohl dát do servisu a za něj bychom dostali jiný, vzniklo jen to, že mám byl odebrán a ten jiný si musíme vypůjčovat z jiného střediska a čekat na něj, čímž nám vzniká prostoj a my jsme kráceni na výdělku. Po našem ozvání se, nám bylo řečeno, že když se nám to nelíbí, tak....a dál by to mohl dokomentovat Tečkačárka. A nebo nám byla doporučena druhá verze, že se na nový máme složit z našich příjmů, když ho tedy chceme jako zase mít. Stejně jsme si ho prý zničili používáním...
Teď by mě velice zajímalo, jak by tuto situaci řešili naši známí ,,zaměstnaní“ , kteří tady tvrdí, že jiní lidé by jejich místo rozhodně nezvládali tak dobře jako oni. Jednali by stejně proti svým pracujícím, jako naši manažeři a akcionáři, nebo by řešili koupi paleťáku proti vůli svého nadřízeného továrníka?
Teď se ukažte, jací jste zmetci nebo spravedliví řídící pracovníci! A co byste dělali v pozici dělníků? To je ta druhá otázka... Prosím, máte možnost!

Odp2: Merlinovi a Lipovanovi
merlinn, 22.2.2010 7:53

Ano, říkám tomu zaměstnání a ne práce. Takové věci se stávají všude. Nevím jak bych to řešil, to se liší případ od případu. U nás se vyskytuje pár tzv. „aktivek“, kteří se o problémy vždy velmi rádi starají, i když to není jejich věc. Nebojím se, že by nepřišli s řešením, které by stačilo jen posvětit v kolektivu. Nepracuji totiž sám, na mě to nestojí.

Překrucujete. Řekl jsem, že se svým přístupem, a za tím si stojím, by nemohl vykonávat mojí práci a mám vážné obavy zda by vůbec mohl pracovat.

Odp3: Merlinovi a Lipovanovi
zvoník, 22.2.2010 13:08

Děkuji i přesto za reakci, ale merlinne, to je spíš jako chabá obhajoba sebe samého, než odpověď na to, na co jsem se zásadně v příspěvku ptal!? Já už nevím, jak bych ten vztah nastínil? Takhle....: Být parazitem na nějakém projektu a něco jen posvěcovat, a dělat si nárok na slušnou výplatu a tu výplatu dokonce dostávat, když mi to zákony a společnost dovolí, říkat tomu zaměstnání a nikoli práce, a zahazovat vlastní morálku, to bych se cítil fakt hrozně!... Chlácholení sama sebe, že přesto pracuji, je velmi chabé, natož hledat vlastní masku jakéhosi řídícího pracovníka, dozorce celkového zisku svých podřízených, či manažera kolektivu, aby mně to ostatní žrali, že vlastně usilovně pracuji, je nikoli nemorální, ale přímo ZVRHLE morální!

Odp4: Merlinovi a Lipovanovi
merlinn, 22.2.2010 13:22

Jak si to tedy představujete? Každého - jak se říká - serou šéfové, ani já nejsem úplně spokojený s tím, jak to chodí, ale parazité? Není to trochu přehnané? Jaký nárok na výplatu, ta je snad nabízena zaměstnavatelem, ne? Jakou masku řídícího pracovníka? Buďto je řídící pracovník nebo není. Dovedete si představit, co by dělníci bez vedení vyváděli? Vy se možná cítíte jako morálně na výši, ale většina lidí prostě potřebuje, aby nad nimi někdo stál. Jééžiš vy byste byl diktátor...

Nevím, na co narážíte. Říkám tomu zaměstnání, protože tam nechodím s nechutí. Jinak z hierarchického hlediska jsem na té nejzákladnější úrovni s minimální platovou třídou. No a co? Nikomu to nevyčítám, protože kdybych chtěl, mohl bych se vrhnout na nějaký kariérní postup, ale to mě neláká.

Odp5: Merlinovi a Lipovanovi
zvoník, 22.2.2010 19:10

Jééžiš..., jakej diktátor? Ale víte, kteří lidé jsou ,,boží ptáci"? Co nezasejí, nesklízejí, do stodol neshromažďují a přece živi jsou? Dá se to applikovat na lidskou společnost tím, že je nazvu určitým lehkým druhem, který svou činností (dobře, která je mu nabízena) parazituje, když nic nedělá a jen je zaměstnán něčím, co násilím možná ovládá právě poctivé dělníky (kteří podle něj poctiví nikdy nejsou!), a přitom nic nevytváří pro dobro ostatních? Kde je ta hranice získané svobody, když je rozhodováno na základě těchto tezí o osudu a PŘÍMÉ EXISTENCI lidí na nižších pozicích a lze je tedy ještě více ponižovat a brát jim svévolně jejich obživu, když poctivě pracují? Zamyslel jste se nad tím někdy, nebo Vám jde jen o ten Váš drobek, kdy se při jeho sbírání při hození panem podnikatelem ohnete v pase, a s hořkostí ve vlastním nahraném úsměvu žehnáte všemohnucímu? Je to morální nebo amorální?

Odp6: Merlinovi a Lipovanovi
merlinn, 22.2.2010 19:46

Zamyslel, mnohokráte a jak je u mě zvykem, hluboce. Když se nad něčím zamyslím, nejsem se vším hned smahem hotový, nevynáším hned jednoznačné soudy. Zatímco vy si to berete příliš osobně, snažím se to pojmout celospolečensky, protože na tom záleží a ne na mém názoru.

To, co popisujete je myslím už jen doznívání doby průmyslové. Dnes, v jedenadvacátém století, v informačním věku je to trochu jinak nebo to k tomu jinak už pomalu směřuje. Úhelným kamenem vašeho pohledu je to, že jedině práce rukama, které je díky robotizaci čím dál méně, je jediná pravá práce. Přežitek z dob komunistických, propagandou oblbnutých lidí. Vývoj směřuje kupředu, manuální práce bude čím dál méně. To ale neznamená žádnou katastrofu, protože je potřeba čím dál více lidí ve službách. A vůbec, můžeme si tu povídat pohádky o tom, jak by to mělo nebo nemělo vypadat, ale společenskému organismu je to úplně jedno. Fungují tady jisté sociální mechanismy, na které jsme krátcí. A ony si to zařídí, to se nebojte, takovým způsobem, aby bylo všechno zase v rovnováze ;-) Bojíte se že ne? Tak zalezte pod postel a čekejte :-)

Odp7: Merlinovi a Lipovanovi
Alfons, 23.2.2010 2:30

Je velký zájem o práci v nehtových studiích atp.;-) Služby mají zelenou.

Odp7: Merlinovi a Lipovanovi
zvoník, 23.2.2010 2:54

Ta rada s tou podpostelí je zase hloupý vtip, že? Když je někdo vyučen a vyškolen v nějakém řemeslu, musí to řemeslo dělat, aby se uživil. V případě, že s tím sekne, je sice možné, že najde místo, kde se přicucne jako parazit, a bude žít nadále, ale přece jen a jen z práce jiného! A nejde o žádnou komunistickou vizi pracovat či nepracovat rukama, přece? Nevěřím tudíž, že se některé věci a řemeslné služby budou dělat samy nebo někdy budou robotizovány, když budu zalezlý pod postelí. Jestli někdy bude tak, jak píšete, budou právě z lidí roboti, kterým bude ,,dovoleno„ žít jen když budou pracovat jako roboti na parazity. Takže nejde o nějaké ,,doznívání doby průmyslové“ , ale o reálný jev zotročování proti kterému bojovaly celé generace. Ono totiž možná v budoucnosti zplodit potomka, který bude potencionálně systémem předurčen jen na těžkou práci vyloučením, z důvodů chudoby své a svých rodičů, z možných studií, bude z hlediska rodičů jediné východisko jak si ,,vylepšit„ vlastní finanční situaci, než zemřou. - To je jen jedna z možných hypotéz budoucnosti robotizace a veškerý cit půjde stranou. Výroba robotů je totiž mnohem finančně náročnější, než ,,vyrobit“ mezi nohama nádeníka nebo otroka a ,,prodat ho průmyslu". Jestli nevěříte, zalezte pod postel a vyčkejte... Možná budete jeden z nich, co si tu situaci vylepší... :-)

Odp8: Merlinovi a Lipovanovi
Juras, 23.2.2010 7:38

Já si myslím, že rada s tou postelí to byla myšlena vážně. :-)

Odp8: Merlinovi a Lipovanovi
merlinn, 23.2.2010 10:19

Nemá cenu se bavit se šílencem... Pozdravujte parazity.

Odp9: Merlinovi a Lipovanovi
zvoník, 23.2.2010 16:07

Nepřiznat si ,,šílené„ vize z pera ,,šílence“ je utíkání od reality a opíjení se vizemi idealismu ne nepodobnému tomu komunistickému, ale přitom se zároveň tržně vyhýbat tvůrčí lidské práci.
Nazvěte si to jak chcete, ale je to pravda!

Odp10: Merlinovi a Lipovanovi
merlinn, 23.2.2010 18:41

To je právě ono. Jsem schopen to připustit a nevidím věci v jejich komplikovanosti černobíle jako vy. Snažím se poukázat na to, že to může být i jinak, ale vy si melete pořád tu svojí.

Odp11: Merlinovi a Lipovanovi
zvoník, 24.2.2010 2:07

No dovolte... Přeci, když se něco reálně děje přímo při mé činnosti a je to pravda, protože to tak žijí i ostatní, tak to nemůžu přece vidět jenom černobíle, nýbrž ve všech barvách, které tu ani nepřednáším, a ne jinak, jak byste si zřejmě představoval Vy! Specielně, když jsem tiskař! To bych se pohyboval v matrixu či ve virtualní realitě, přece? Nedělejte ze mne blbce... Už Vám vůbec někdy přišlo na mysl, proč se společnost např. snaží zachraňovat odložené novorozence tím, že všude instalují babyboxy? Myslíte, že je to jen zachraňování zrozeného života? Ano, přednáší se to tak..., ale skutečnost je jiná. A to je teprv začátek! Pro tržní ekonomiku společnosti přece není žádoucí, aby děti bez rodičů byly zátěží společnosti v ,,dobré" výchově nového člověka, navíc právě bez rodičovské výchovy, a pak se z nich stali lidé, kteří nebudou chtít pracovat, ale jen něco řídit od stolu a ovládat někoho, kdo si to nechá líbit. Není to náhodou střet zájmů?... Co? Vůbec si to nechcete připustit, že? A jistě možná horujete pro tu lidskost, co? Ale tu právě trh nepotřebuje, aby mohli být bohatci bohatí na něčí úkor. Bez těch, kteří budou dřít ve vidině lepší budoucnosti, která je právě jenom pro tvůrce vidin, totiž ti bohatí nikdy bohatí nebudou. Potřebují zkrátka otroky, ať to vidíme jak to vidíme... A teď melte něco o svobodě a demokracii.

Odp12: Merlinovi a Lipovanovi
merlinn, 24.2.2010 19:46

Sám jste to řekl: děje se to reálně při vaší činnosti. Je to subjektivní záležitost, kterou se snažíte povýšit na objektivní.

O společenských problémech mi tu vyprávět nemusíte (když vynecháte vaše vlastní spekulace). Není to ideální, ale jak jsem řekl, nic lepšího zatím nemáme. A hlavně - nemějte strach, žádné vykořisťování nemůže vydržet dlouho. Půda pro změnu se připravuje už dlouho a sociální mechanismy pracují, zatímco si tu povídáme... Vezmete si tohle: dnes žije na planetě víc lidí, než kdykoli jindy. Dosáhli jsme úrovně technologie větší, než kdykoli jindy v minulosti. Individualizace je na nejvyšší úrovni v historii. A tak můžeme pokračovat dál a dál, jak v negativním, tak v pozitivním směru. Návrat zpět je tedy nemyslitelný, protože starší systémy nejsou s dnešní úrovní společnosti kompatibilní. Musí přijít něco nového a to také přijde. Je od vás hezké, že se snažíte na společenské problémy poukázat v každém vašem článku. Tím ale situaci nezlepšíte.

Odp13: Merlinovi a Lipovanovi
tlapka, 5.3.2010 10:28

Jako nad rozlitým mlékem je zbytečný pláč za starými systémy... nevrátí se ani otrokáři, ani králové, bohužel ani první republika.

Odp8: Merlinovi a Lipovanovi
Lipovan, 23.2.2010 10:23

Ovšem dotaženo do konce - ty přece také nic nevyrábíš. :-)

Odp9: Merlinovi a Lipovanovi
zvoník, 23.2.2010 15:54

Je vidět, že o manuální práci, při které se musí tvůrčím a organizačním způsobem myslet, nemáš od svého stolu (možná v hospodě) ani ponětí. Vezmi si vstupní veličiny: 1) Komplikovaný stroj řízený třemi počítači, 15 m dlouhý. 4,5 m široký a skoro 3 m vysoký , kterému musíš rozumět po úplné konstrukční, ale i chemické stránce všeho, a musíš umět udržet stále v chodu, aby tiskl. 2) Zásobit (manuálně) stroj všemi materiály (tunami materiálů pomocí ručních paleťáků) -které jsou někde jinde než stroj sám. V tom počítám přípravu (rozbalení a rozpáskování) těch materiálů včetně zjištění kvality tiskových forem vyrobených někým jiným, jsou-li vůbec použitelné k tisku! 3) Za těchto podmínek nemít na stroji (který chrlí 10 000 TA/hod. a může se tam cokoli podělat a můžeš zkurvit tuny drahého papíru!) prostoj, a zodpovídat za kvalitu vícebarevného tisku ve CMYKu podle předloh a za bezchybný vytištěný náklad v požadované kvalitě, neboť jen za tento výsledek jsem hodnocen. 4)Za směnu nemáš přestávku vůbec na nic, natož se uprdnout, a to máš každý den, kde vykonáváš řadu prací současně, protože NEJSOU LIDI, KTEŘÍ BY CHTĚLI rukama PRACOVAT jinak než od stolu a prdět do židle, protože spoléhají na robotizaci! - A jsme u toho! A stroj je stále hladový a přesto vytížen tak, že nestíhá patřičné množství zakázek s patřičným množství lidí, když právě teď v krizi to (manuální i odborné) nechali všechno na jednom člověku, propustili tzv. pomocné síly a ze stávajících lidí udělali roboty!
Juras, Ty jseš fakt hospodskej buran, se kterým není rozumná řeč, a tak Ti posílám spíš odkaz na http://mapa.pivni.info/ . To je Tvůj obor. Tam můžeš surfovat!

Odp: Merlinovi a Lipovanovi
Lipovan, 22.2.2010 19:33

Toho bohdá nebude, aby ublíženecká čárkotečka dostala mou práci. Bylo by jí totiž pro ni škoda - tedy mé pracovní pozice pro ufňukanou čárkotečku. A to jsem ještě s vypětím všech sil odolal našeptávajícímu pokušení a podrobněji se nerozepsal o své pracovní době, pracovním „nasazení“ a nasmlouvaném počtu dní dovolené za rok. To by mě (nejen) čárkotečka na místě udala. Sice nevím komu a za co, ale ani na moment nepochybuji o tom, že v určitých ohledech je švejkovská invence doslova bezedná. Je to pro mě naprosto rozpolcený pocit; tak rád bych vytočil čárkotečku k nepříčetnosti a to pouhým uvedením skutečnosti, bez jakýchkoliv fabulací!...ale pud sebezáchovy je silnější. Člověk holt nemůže mít všechno. Škoda. ;-)

Odp2: Merlinovi a Lipovanovi
zvoník, 23.2.2010 4:59

Lipovane,
pokud věříš tomu, že Tečcečárce jde jen o sebe samého, pak Tvůj přístup zcela chápu. Ale jestli jí jde o obecný jev a Ty jí křivdíš, pak jí opravdu křivdíš se zlým úmyslem! A já i při svém pesimismu věřím spíš v tu možnost druhou, čili soudím, že tento Tvůj příspěvek stojí pouze za odplivnutí, ne-li za něco horšího :-)

Odp3: Merlinovi a Lipovanovi
ivana Kozárová, 23.2.2010 7:31

Souhlasím s Tebou,Zvoníku. Každej má tu frustrační toleranci jinou a neznamená to,že ho podle toho máme právo hodnotit. Najít dneska práci,která je bez stresu,- to je snad nemožné. Prožívám podobnou situaci,kdy si kladu spoustu otázek,zda tempo vydržím a jestli to nemám vzdát. Tečkačár si tím jistě prošel taky. Každý podle svého... Nesoutěžit ,ale vnímat jeden druhého a pochopit se!

Odp4: Merlinovi a Lipovanovi
Lipovan, 23.2.2010 9:21

Nebylo to vždycky růžové. Začátky byly těžké a lítal jsem jako splašený králík za pár grošů. Takové různé čárkotečky se mě posměšně ptaly, proč se na tu práci nevyßeru a chtě nechtě jsem musel připustit, že jejich jízlivost nepostrádá určité opodstatnění. Ale situace se postupně začala zlepšovat, až dosáhla řekněme nikoliv ideálního, nýbrž optimálního bodu. Jistěže z mého pohledu - jiný občan (Jimmy) by chtěl možná více a s již dosaženým by se nespokojil. Pak se čárkotečky začaly opět rojit a brebentily něco o nezasloužených výhodách. Vzpomněl jsem si na jednoho pána ze Šumavy, který mě před asi patnácti lety svezl stopem. Děsně nadával na Pražáky, prý se mu při pohledu na Pražáka otevírá kudla v kapse...(???)...obyvatelé jejich obce se dělili na místní a pražské chataře. Vedení obce chtělo postavit vodovod, ale nebylo dost peněz. Proto vyhlásilo neplacenou brigádu. Místních přišlo dost, lufťák ani jeden. Jakmile se vodovod vybudoval, všechny lufťácké čárkotečky do jednoho podaly žádost o připojení. Čili u mě pán našel značné pochopení. Naší čárkotečce se také zachtělo přijít k hotovému, kde vůbec bere tu drzost žádat po mně a Merlinnovi tvrdě zasloužený post? :-)

Odp4: Merlinovi a Lipovanovi
ivan, 23.2.2010 13:09

Ivano, já sám jsem začínal v podmínkách jaké si umí málokdo představit. Myslím, že by se dalo spíš hovořit o oběti, než o nepohodlí, ale neměl jsem jinou možnost než uspět. Trvalo to roky, ale dosáhnul jsem sobestačnosti. Určitě vydržte! Nevzdat to! Chápat jeden druhého můžeme, ale pravda je taková, že svět nepočká, prostě si půjde dál svojí cestou, ale bez nás. No, nevím jak to s tím nesoutěžením uděláte. Taky bych rád, když někdo příjde, že něco potřebuje řekl, ,,počkejte až bude, zatím nikdo nepočkal, prostě šel jinam. Třeba mě i chápal, ale to něco chtěl hned a za co nejmíň. Nikdy to nebude jinak. Hlavu nahoru.

Odp5: Merlinovi a Lipovanovi
ivan, 23.2.2010 13:25

Právě jsem se jinde dočetl, že jste se nechala zaměstnat, tak hodnýho a rozumnýho šéfa.

Odp6: Merlinovi a Lipovanovi
ivana Kozárová, 24.2.2010 13:51

Ivane,já šla nakonec tam,na co mám kvalifikaci. Tedy pedagogickou. Vybrali si mě v konkursu a teď si zvykám. Situace ve školství je jiná,než před dvaceti lety. Papírování je taky jiné. Trubičky dělá můj manžel,jenž je už v penzi. Taky kantor v.v.. Spočítal,že by nás to za současného stavu těžko uživilo... On si to může dovolit,protože má příjem. Já mu občas pomáhám,je to relax na stres. A šéf je lidskej,což je dneska vzácnost. Tak si toho vážím,že mám práci.

Odp7: Merlinovi a Lipovanovi
ivan, 24.2.2010 21:02

Tak ať to tam klape.

Odp8: Merlinovi a Lipovanovi
ivana Kozárová, 24.2.2010 23:12
Odp5: Merlinovi a Lipovanovi
tlapka, 23.2.2010 16:24

Začala jsem od ničeho a ještě mě z domu vyhodili. Ani teď nic moc. Dobře že nemám rodinnou zodpovědnost. Ale vždycky vím jak se dobře pobavit.

Odp5: Merlinovi a Lipovanovi
ivana Kozárová, 24.2.2010 14:04

Já vím,že to nesoutěžení je těžká věc. Ale tam,kde lidi mezi sebou nemusí soutěžit,je lepší život. Třebas ještě v dobách H.Harrera,když pořádal expedici k Papuáncům a chtěl na naleziště modrého kamene,ze kterého dělali kamenné sekery. Stařešinové nechápali význam kovové sekery,kterou jim tam v mnoha exemplářích dovezl,- proč by se měl strom skácet tak rychle... času dost. Přesto ho na naleziště vzali a když se vracel se svými průvodci zpět a spadl do vodopádu a zlomil si pánev a klíční kost,ti bývalí kanibalové ho naložili na nosítka a vlekli přes sedmdesát km pralesem k nejbližší misijní stanici. Času měli dost,nic jim neuteklo. Pravda je,že ani pak se o těchto divoších nepřestal Harrer vyjadřovat s neskrývaným despektem,ale musel uznat,že jim vděčí za život. Proč se s ním tahali,je nezodpovězená otázka. Jedna z odpovědí by mohla znít,že měli dost času a nesoutěžili... Soutěž vede k tomu,že ani kuře zadarmo nehrabe. Tvrdím,že nejlepší věci byly a jsou ty jen tak,samy od sebe,chcete-li,od Šéfa. Ty,co se nedají koupit. Třeba skutečnost,že mám na ledové pastvině dvě známé krávy,které se po páír týdnech naučily slyšet na jméno Zrzatice a Běluška a nechají se drbat za ušima. Ne,fakt nejsem sentimentální,vím,že soutěž je a bude,ale soutěžím nerada.Snad přežiju. Proto jsem tak špatná v podnikání.

Odp6: Merlinovi a Lipovanovi
ivan, 24.2.2010 21:25

Myslel jsem to tak, Ivano, že všichni živí tvorové, i rostliny, podléhají mezidruhové soutěži a pak uvnitř svého druhu. Nedá se nic dělat, ale je to jedna z podmínek naší existence bez ohledu na naší vůli. Už tím, že ráno vstanem a jdeme do práce, jiní do pralesa, se oné soutěže zúčastňujem. Asi tak.

Odp7: Merlinovi a Lipovanovi
ivana Kozárová, 24.2.2010 22:50

Vy jste tedy evolucionista,pravda? Já si mezidruhovou soutěž zas představuju jen jako spolupráci,chcete-li,dialektickou;-) Proč by druhy měly spolu soutěžit,ať spolupracujou! Moje vize je ta,že všecko tvoří jeden celek,jakoby jeden organismus a ten,když začne bojovat sám proti sobě,začne bejt nemocnej.... Já vím,závodění je krásná věc,...ale ty důsledky. Vítěz bejvá sám... možná,kdyby nebyla noc,viděla bych to optimističtěji. Já vím,že máte pravdu,Ivane. ˇUčastním se toho,i když nechci.

Odp8: Merlinovi a Lipovanovi
ivan, 25.2.2010 2:23

S tou nechtěnou soutěživostí je to tak jako s třením ve fyzice. Tření je překážkou pohybu, ale současně jeho podmínkou. Je neodstranitelné! Stepní požáry spálí skoro vše živé, přesto jsou pro step životně důležité, nedokázala by se obnovovat a časem by se změnila v poušť. Války jsou nechtěné zlo, ale vždy vytvoří společenký reset a novou prosperitu. Všiměte si, Ivano, jak probíhá vývoj všech diskusí zde na Svíci. Bez vyjímky! Každé tema se dočká několika reakcí a projevů na ně a samo se vyčerpá, nebo se dostane do stavu zacyklení bez možnosti najít řešení.

Když je řeč o evoluci, tak je vždy D.t. představována jako oponentní teorie kreacionismu s velice ostrou hranou. Přitom si ji mnoho lidí plete s málo diskutovanou Oparinovou.
Sám Darwin ale začínal svoji práci (ani on ji nenazval teorií) velice pokorným.
,,Domnívám se, že...
Darwin byl člověkem věřícím v Boha.

Odp9: Merlinovi a Lipovanovi
ivana Kozárová, 25.2.2010 19:20

A na smrtelné posteli celou tu teorii odvolal...:-( Domnívám se,že Nietzsche ve svém boji proti nadvládě stádních instinktů nevědomky silně podpořil kreacionisty;-) These,že všechno dobro je pouhé bývalé podmaněné zlo je sice poněkud pesimistická,ale nikoli nesympatická. Já věřím na Absolutní Dobro a Pravdu. Nemohla bych bez této víry existovat,život by neměl smysl. Cestu z labyrintu života člověk sám vlastní silou nezvládá. Merrlin tvrdí,že když dojdou argumenty,nastoupí Hospodin. Zaplaťpánbu.

Odp10: Merlinovi a Lipovanovi
ivan, 26.2.2010 0:15

Ivano, to, že Darwin svoji teorii odvolal je šířenou nepravdou. Potvrzují to i jeho děti.

Odp11: Merlinovi a Lipovanovi
ivana Kozárová, 28.2.2010 14:31

Je to možné,jelikož jsem u jeho smrtelného lože nepobývala,nemůžu to vědět najisto:-(

Odp10: Merlinovi a Lipovanovi
Alfons, 26.2.2010 3:53

Hospodin je i velmi dobrým průvodcem běžným životem. Vysvětlit se to nedá. Kdo nemá vlastní zkušenost nepochopí, ale odborně to kritizuje. K vlastní škodě. :-(

Odp10: Merlinovi a Lipovanovi
tlapka, 26.2.2010 11:56

Určitě mě nebudeš zavrhovat Ivanko že to cítím jinak. Co jsem přestala hledat Dobro a Pravdu, jsem mnohem klidnější. Prostě chemie.

Odp11: Merlinovi a Lipovanovi
ivana Kozárová, 28.2.2010 14:33

Jak bych tě mohla zavrhovat,Tlapko... To nemyslíš vážně,každej je jinej. Naštěstí lidi nejsou ostrovy a mají k sobě blíž než ostrovy.

Jak se vyvíjíme?
Alfons, 22.2.2010 2:27

Další vývoj lidstva záleží na jeho morálních principech, nikoliv na úrovni jeho technického rozvoje.
Einstein

Odp: Jak se vyvíjíme?
zvoník, 22.2.2010 2:45

No, to je úžasný!!!
Než jsem to dobrnkal na mobilu, tak už tu to za pár minut bylo! Tak to se mi ještě nestalo. :-) :-)

Odp: Jak se vyvíjíme?
ivana Kozárová, 24.2.2010 14:08

Mravní bída je příčina,hospodářský úpadek následek. V naší zemi je mnoho lidí,kteří se domnívají,že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu.V postavení,v němž se nacházíme,nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací.Potřebujeme mravní stanoviska k lidem,k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře,nedělat dluhy,nevyhazovat hodnoty za nic,nevydírat pracující. Tomáš Baťa 1932

Odp: Jak se vyvíjíme?
tlapka, 26.2.2010 11:57

Já bych ten rozvoj zcela nezavrhovala. Nechtělo by se mi bydlet v jeskyni s morálkou a blechami.

Velmi inspirativní
tlapka, 22.2.2010 12:52

je tento článek, jak už uvedli jiní. Filozofové a psychologové si s tím lámali hlavy. Z hlediska biologie „já“ je systém a není takto přesně umístěno, ač si někdy myslím, že je to panáček který bydlí v Šišince (nadvěsek mozkový) a mačká tam tlačítka, co se má dělat. Z hlediska subj. je to poctit, vyvolaný prací tohoto systému. Ve vší úctě si při svém primitivismu domnívám, že vše dohromady je to chemie. Svoje já cítím většinou v žaludku, kde mě kouše.

Odp: Velmi inspirativní
tlapka, 22.2.2010 12:53

A mimo jiné zdalipak víte, na čem záleží vývoj lidstva? Taky na chemii.

Odp: Velmi inspirativní
Juras, 22.2.2010 12:59

Z tohohle pohledu asi sídlo já může mít každý jinde. Někdo v břiše, někdo v hlave a jinej mezi nohama... A nesmíme zapomenout ani na toho, kdo má své já v slzných váčcích. :-)

Odp2: Velmi inspirativní
zvoník, 22.2.2010 13:24

Jenže vy si z toho děláte prdelky, protože ta zaměstnanost, nad kterou mnozí pláčí - ano, pro celou společnost! (ne pro sebe!), se skoro vůbec netýká vaší morálky. Někomu se stačí najíst, vyspat a občas si zasouložit, a je spokojený(á), protože má z čeho žít. A já věřím, že Tečkačárka nepláče sám pro sebe, ale nad tou společností takových, kteří k zaměstnanosti jiných lidí přistupují naprosto laxně a pak si z toho ještě dělají prdel. Normální Pepík žižkovák by řekl, to je napřesdržku. Podej mi je sem!...

Odp2: Velmi inspirativní
tlapka, 23.2.2010 16:27

T tohohle pohledu je sídlem Já celý organismus a můžeme jej nazvat Duší nebo Duchem, a mění bydliště podle nálady. Teď se mi usadilo v hlavě a klepe jako permoník.

Odp3: Velmi inspirativní
tlapka, 26.2.2010 11:59

Dnes v Pátek moje Já zmizelo, nebo aspoň s ním není řeč.

Odp2: Velmi inspirativní
Neuvedeno, 22.2.2010 16:40

Když tak čtu jednotlivé příspěvky, tak si řikám, že charaktér člověka se ukazuje většinou až v mezních situacích. Konečně těch mezních situací máme v těch televizních detektivkách až až. Mohu říci, že ani netoužím poznat lidi v nich. Stačilo mi poznat dvakrát vojenský přijimač. Příkazy, aby dotyčný podlezl postel v noční košili, aby se ukázalo, jestli dobře vyšůroval světnici kombajnem. Běhání v mrazu v trenýrkách na rozcvičce v době, kdy člověk měl kašel až jsem s toho dostal zápal plic a pochodování v plynových maskách, zákazy chodit do kantýny atd. Poznal jsem dokonale vytahování se mazáků nad bažanty. To mi stačilo.
Také jsem poznal mnoho lidí, kteří se vytahovali a jak dopadli. Znal jsem jednoho, který za socialismu dělal vedoucího projekční skupiny a na práci nešáhl. Jen když někdo nový přišel do práce, tak mu tu jeho práci všechnu opravil barevnou tužkou, aby ji musel celou předělávat znovu, aby ukázal, kdo že je tady pánem.
Pak asi po patnácti letech jsem se dozvěděl jeho osud.
Jel jednou se svou skorochotí třiceti-letou lékařkou na Šumavu na lyžování a dostal smyk na vozovce. Jeho skorochoť se nabourala v tom jeho autě tak nešikovně, že zbytek života ležela na posteli a nebyla schopna pohybu. Ochrnutá byla od hlavy dolů. Musel se o ní starat, protože to zavinil a bylo mu to prokázáno, jinak by to musel platit a to tenkrát zase tak velké platy nebyly, aby to zaplatil. Asi před pěti lety jsem se dozvěděl, že už umřel. Dostal mozkovou mrtvici. Takže si myslím, že ta skromnost a soucítění s lidmi, když už nic jiného je třeba, protože člověk nikdy neví jak dopadne.

Odp3: Velmi inspirativní
zvoník, 22.2.2010 19:22

Ano! Já jsem na vojně šikanu zažil v plné parádě! Takže nikdy nebudu mazákem, abych se někomu pomstil. Ale budu proti té současné podnikatelské šikaně bojovat, když ji nějaký mocipán bude prosazovat na svých lidech, kteří na něj dělaj a on se jim nesnaží práci ulehčit, nýbrž v rámci šikany právě přitížit, aby si jako ten plat pořádně zasloužili. - A to se dnes děje všude kolem s plnou parádou. Je to také jedna součást z Parkinsonových zákonů dnešní tržní společnosti.

Odp3: Velmi inspirativní
Alfons, 23.2.2010 2:31

Ale ví, BLBĚ.:-(

Odp4: Velmi inspirativní
Lipovan, 23.2.2010 9:35

Ano, všechno jde do háje. Proto musíme obnovit normalizační režim, založit katolickou Kominternu a v ústavě zakotvit vedoucí úlohu katolické církve. Také bychom mohli zvolit Fonzíka vrchním inkvizitorem, s církevním jménem Boblig XVI.:-)

Odp5: Velmi inspirativní
zvoník, 23.2.2010 16:24

I nadsazené vlivem zla nebývá nereálné! Dobře, připusťme, že až to převezme do moci katolická církev, současně s normalizací (což je ovšem blbost, ale dobře, připusťme ji. Schválně: kdo to bude skutečně řídit? Myslím, že je to nad slunce jasné a bude nedostatek kabátů. Kdybych byl Ivan, už teď budu budovat textilní podnik a krejčovnu, a myslím budu za vodou!

Odp5: Velmi inspirativní
tlapka, 23.2.2010 16:30

Vedoucí úloha církve byla už ve středověku. Musíme najít něco nového a originálního. Co takhle vedení Centrálním počítačem?

Odp6: Velmi inspirativní
Alfons, 24.2.2010 1:24

Nebo centrální hyenou?

Odp7: Velmi inspirativní
tlapka, 24.2.2010 8:24

To je jedno, ale hlavně aby to bylo něco nového.

Odp8: Velmi inspirativní
ivana Kozárová, 24.2.2010 21:07

Možná,že už to začíná fungovat,-:-(

Odp3: Velmi inspirativní
TomasP, 10.3.2010 20:30

K tomu charakteru..;-)

„Chceš-li poznat charakter člověka, dej mu moc.“ ..Abraham Lincoln

Dnešní hyenizmus?
Alfons, 23.2.2010 18:53

Podlé okrádání seniorů atp, nabídkami různých služeb, zboží atd. Český posametový hyenizmus. Schází náboženská výchova. Situace ve školách s neukázněnými žáky-katastrofa. Řešení stát nemá. Situace ve školách se neustále zhoršuje. Bez náboženské výchovy od útlého mládí to nemá řešení. Děs a hrůza. Svinstvo a popdrazy na každém kroku. Pořad Černé ovce-ukázky českého hyenizmu. HNUS, BLIVAJZ a SVIŇÁRNA.

Odp: Dnešní hyenizmus?
ivan, 23.2.2010 21:01

Alfe, my se toho určtě nedočkáme, ale tvoje přání se splní, buď si tím jist. Děti ve školách se budou učit lásce k Bohu od nejútlešího věku a tváře věřících se budou pětkrát denně klonit k jihovýchodu, přesně tak, jak si přeješ.

Všechny metly jako alkohol, nevěra a s nima celkem jistě taky sviňárny,(vepřové) přesně tak jak si přeješ se stane. Budiž vůle tvá naplněna.

Odp2: Dnešní hyenizmus?
Alfons, 24.2.2010 1:25

Pokud chce ČR přežít nic jiného v principu nezbývá.:-(

Odp: Dnešní hyenizmus?
tlapka, 24.2.2010 8:26

Když už nevěří rodiče, škola to nespraví. Dělají to, co vidí doma.

Odp2: Dnešní hyenizmus?
Alfons, 24.2.2010 12:30

Pozveme apoštoly. Škola to neumí, jen učitelé se čím dál víc strachují jestli přijdou ze šichty zdraví nebo živí.

Odp: Dnešní hyenizmus?
ivana Kozárová, 24.2.2010 14:28

Alfe,vzpomeňte na rozhovor Ježíše se Samaritánkou u studně. Mluvil o uctívání Duchem a Pravdou. Obávám se,že žádná náboženská výuka tohle nezajistí.Pokud reforma nepřijde přímo od šéfa všehomíra,my jako lidi nemáme šanci. Tento systém je nereformovatelný...

Odp2: Dnešní hyenizmus?
Alfons, 25.2.2010 2:07

Globální reforma PRAVDOU určitě zabere.;-)

Odp3: Dnešní hyenizmus?
ivana Kozárová, 25.2.2010 19:21

Hin sa hukáže!;-)

Já je všude. Stále slyším dokola: já...
werterber, 23.2.2010 21:15

Já je všude. Stále slyším dokola: já, já já, jenom já. :-)

Odp: Já je všude. Stále slyším dokola: já...
tlapka, 24.2.2010 8:27

A neříkej, že se tomu divíš. Je to přirozenost.

Nesouhlas
Juras, 24.2.2010 7:50

Tak jsem si to konečně přečetl. Oproti očekávání mě Tvůj článek dost zklamal. Pominu nevhodný samochvalný úvod „Tento článek je zajímavým pokusem...“ a přejdu rovnou k věci. Stěžejními body, od kterých se článek odpichuje, jsou tvrzení „pravděpodobně cítíte, že vaše já je někde za vašima očima“ a „Kdyby byl mozek mimo vaše tělo, pravděpodobně byste si představovali, že máte své já pořád kdesi za očnicemi ...“. O první věci se můžeme bavit, o druhé se mohou bavit snad jen kogitoři z posledních dílů ságy Duna sepsaných synkem Franka Herberta Brianem s kamarádem Kevinem Andersonem. Zbytek článku se nese ve stejném duchu nikým neschválených předpokladů. Nezlob se, ale moc mě toto téma nezaujalo, celé je to jaksi na vodě.

Odp: Nesouhlas
tlapka, 24.2.2010 8:30

Ve vší úctě k Tvému názoru Jr. napsal svoje myšlenky. Kdyby se mělo psát všechno přesně a na patřičných podkladech, tak by ani nebylo co číst

Odp2: Nesouhlas
Juras, 24.2.2010 9:04

Já jsem taky napsal svoje myšlenky. Doufám, že ve vší úctě - Merlinna si vážím, jeho myšlenky jsou podnětné, mám ho rád, ale tento článek mě neoslovil. Nepřesvědčil mě. Nevěřím hlavně tomu, že si někdo dokáže představit, kde bude cítit své já v situaci, do níž se ještě žádný člověk nedostal. A Merlinn tuto představu prezentuje jako že si to tak asi dokážou představit všichni a že to vyzkoumal nějaký vědec. OK?

Odp3: Nesouhlas
tlapka, 24.2.2010 9:59

OK Jerry jen mi to tak vyznělo že by takové články podle Tebe neměly být napsány, jak jsi to tak nemyslel, je dobře že si napsal názory svoje. Dobře víš jak se názory lidí liší a dochází ke špatnému pochopení. Pokud se týká pana Zvoníka, reaguji jen v rámci tematu daného článku. Určitě i v Jeho životě jsou kladnější stránky, už kvůli těm zvonům.

Odp2: Nesouhlas
Juras, 24.2.2010 9:07

Dodatek: ale rozhodně je smysluplnější tento článek než věčné reakce na ublíženecké plivání jedu počárkovaných teček. K tomu se hlásím, je mi trapno, že mě to nutí reagovat a budu se snažit s tím něco dělat. Na zvoníkovy zmatené bláboly a hloupé výpady už poslední dobou nereaguju skoro vůbec - všimla sis? ;-)

Každý na sobě musí pracovat :-)

Odp3: Nesouhlas
Lipovan, 24.2.2010 9:27

Ač s ódéesákem souhlasím velmi nerad, tentokrát mně nezbývá, než Jurasovi udělit palec nahoru a to znamená OK. :-)

Odp4: Nesouhlas
Juras, 24.2.2010 9:34

Kdo je ódéesák?

Odp4: Nesouhlas
tlapka, 24.2.2010 10:03

Copak je Juras člen strany? To si nemyslím že by se angažoval v nějaké straně.

Odp5: Nesouhlas
Lipovan, 24.2.2010 10:39

Nevím, ve které politické straně se angažuje, ale volí ODS. A to je hodně, ale opravdu hodně špatně. :-)

Odp6: Nesouhlas
tlapka, 24.2.2010 11:14

Koho kdo volí, to je Jeho soukromá věc- není pravda?

Odp6: Nesouhlas
Juras, 24.2.2010 13:27

To není pravda, už jsem je asi čtyři roky nevolil. V dobách, kdy jsem je volil, jsem to shodně s Tebou považoval za hodně, opravdu hodně špatné. Ale jiné alternativy jsem shledával ještě špatnější.

Odp7: Nesouhlas
Lipovan, 24.2.2010 15:42

Naše bývalá soudružka učitelka Š., v současnosti nevrlá důchodkyně a opuštěná stará panna, jejímž jediným společenským vyžitím je občasná účast v turistickém oddíle, by tě poučila, že při stupňování výrazu špatný používáme jakožto druhý stupeň slovo horší. :-)

Odp8: Nesouhlas
Juras, 24.2.2010 22:24

Ta stará panna asi nepochopila, co je to živý jazyk ;-) Třeba by bylo lepší říkat víc špatný ;-) jaký je druhý stupeň pro „zlý“?

Odp9: Nesouhlas
Lipovan, 25.2.2010 8:24

Druhý stupeň pro slovo zlý je opět horší. Stará panna nechápala nic, trvala na svém, tak jako trvá čárkotečka na svém utrpení. Holt normalizační úča. Na druhou stranu je fakt, že jsme nevynechali jedinou příležitost, jak jí zvýšit krevní tlak. Já jsem například hrozně rád v hodině pískal na rozšroubovanou verzatilku; foukal jsem seshora do „vnější části“ a přitom pohyboval tou vnitřní. Tím vznikl zajímavý zvuk, který soused v lavici doprovázel pantomimickými pohyby jako při onanii. Třída se mohla potrhat smíchy, stará panna už méně. :-)

Odp10: Nesouhlas
tlapka, 26.2.2010 12:01

A dnes bys jí mohl nasadit na hlavu odpadkový koš.

Odp3: Nesouhlas
zvoník, 24.2.2010 14:04

Hlásím,
že Jurasem hodnocené ,,zvoníkovy bláboly„ nejsou bláboly, nýbrž fakta ze života lidu dělnického pod podnikatelským jhem! On Juras, jako hospodský typ od hospodského stolu (za což začínám mít podezření, že je od svíce možná i honorován, a za svoje hypotetické ,,rozumy“ je zřejmě placen i ve svém občanském povolání), si toto vůbec nedokáže představit jako fakt a realitu, a proto takto tyto fakta hodnotí jako neskutečné bláboly zvoníka. Ještě nevylezl ze své putyky od stolu pijanů mezi obyčejné lidi, kteří pracují rukama a nad svou prací musejí přemýšlet hlavou, zatímco jejich ,,kůrkodárci„ myslí jenom na to, kolik na tom všem trhnou s myšlenkou na co nejmenší plat pro své pracovníky. Proto mu doporučuji, aby si udělal lehkou exkurzi do nějaké středně normální fabriky, kde zatím ještě nedělají Merlinnovy kovoví roboti, kteří zastávají tu vysněnou manuální práci budoucnosti. Takovou fantastickovirtuálnímagoristickou fabriku totiž nenajde, nýbrž najde jen takovou, kde dřou roboti živí jenom kvůli tomu, aby v této svobodné společnosti s laskavým požehnáním pana podnikatele nechcípli!
Jurasi, jseš tak mimo, že si to při své inteligenci vůbec nemáš šanci uvědomit. Svůj idealismus vidíš jen v Ivanově ekonomickém zázraku, ,,Jak Ivánek ke štěstí přišel“ svojí pilností, houževnatostí a pracovitostí, které ve své schizofrenii vlastně ani nemůžeš věřit, protože spíš věříš v prostém komunistickokapitalistickém vykořisťování pracujících, které zákony této země hojně umožňují. Takže dej si zase hlt piva a panáka, ale jen jednoho, abys zase nepsal nějaké hypotetické bláboly! :-)

Odp4: Nesouhlas
Lipovan, 24.2.2010 15:53

Jenže právě takoví Ivani jsou hnacím motorem českého hospodářství a společnosti obecně, na nich závisí další růst. Země potřebuje tyto Ivany, drobné šedivé myši, které budou dřít, ne Viktory Kožené, Janoušky, Starky a Řebíčky. Jeden Ivan má pro společnost nesrovnatelně větší přínos, než všech 281 členů Parlamentu dohromady. Co se (fakticky) stane, pokud z nějakého důvodu pojdou všichni zvolení poslanci? Nic, vůbec nic. Do čtrnácti dnů budou nahrazeni jinými bezvýznamnými pijavicemi, které se již houfují na kandidátkách. Nebýt Ivanů, už to tady dávno spadlo. To vše samozřejmě za předpokladu, že jsme ochotni do písmene akceptovat vše, co zde Ivan o svém působení uvedl. :-)

Odp5: Nesouhlas
zvoník, 25.2.2010 14:53

Na Lipovanův příspěvek o Ivanovi musím napsat, že když si nasadím růžové brýle, dám si pořádnýho tuplovanýho panáka Bechera nebo jiného tvrdého, tak tomu budu možná věřit, že Ivana tato společnost skutečně potřebuje. :-) Ano, ano, ano...
Já ho za celý svůj život doteď nepotřeboval a jsem budiž - jako člen společnosti ještě živ! A kdybych ho náhodou někdy v budoucnosti přece jen potřeboval, určitě bych nebyl živ lépe, než nyní, a nebyl bych bohatší (zde myslím, že bych byl naopak chudší o vydané finance, kdybych u něj utrácel...), protože ho údajně jako potřebuji, jako člen této společnosti, než když ho vůbec nepotřebuji jako člen této společnosti. :-)
Je to jako s tou vodou a molekulou vody, zdali je taky mokrá? Zde je evidentní, že jedna molekula H2O není mokrá, ale je-li více molekul pohromadě, může už být voda mokrá! Dám novou otázku: Co pocit ,,mokrosti" vody způsobuje??? Kolik molekul vody musí být pohromadě, aby efekt mokrosti byl znát? Kolik molekul vody mě donutí říct: Ano, ta voda je mokrá! Kde je ta hranice???
Čili, obrazně přeneseno, kdy nastane čas, že já budu, jako člen společnosti, potřebovat Ivanovy dřevařské služby, když podle Tebe společnost takové lidi jako je Ivan potřebuje, když já ho dosud skutečně nepotřeboval a jdu si dříví k vyzvednutí zvonu na Řípu koupit raději do Hornbachu? Ano bude tak, když bude Ivan bezohledný ke společnosti a své možné konkurenty zničí (toho bohdá nebude), abych ve výsledku byl nucen koupit u něj! Čili když nebude hrát fér a nebude se společností spolupracovat, donutí společnost HO POTŘEBOVAT!, ale také na ní útočit v rámci svého ega, aby získal monopol. - Takže ve výsledku ho společnost vlastně nepotřebuje a neměla by potřebovat, protože se slušnou morálkou spolupráce to nemá nic společného.

Odp6: Nesouhlas
tlapka, 26.2.2010 12:05

Ale když Ty jsi ho nepotřeboval to neznamená že není zapotřebí všeobecně ve společnosti i když je molekula vody Úplně suchá.

Odp: Nesouhlas
merlinn, 24.2.2010 20:08

Moc to pitváš. Nemůžu napsat, že své já cítíme někde za očima jenom proto, že pár vědeckých pracovníků udělalo průzkum a většina lidí uvedla, že tomu tak je. Můžu se jenom domnívat, že tomu tak je. Stejné je to s tím druhým příkladem, který navíc pochází přímo z úst Daniela Dennetta. Tedy s kritikou se obrať na něj :-P (dělám si srandu).

Na začátku článku jsem ale jasně napsal, že nejde o žádné mé výplody, ale skutečně o tlumočení práce uznávaných badatelů. Uznávám, že jsem neměl prostor, abych pro velmi přemýšlivé lidi - jako jsi ty - uvedl podrobnosti a tak jsem mohl prezentovat jen kusé výsledky jejich práce. Nezbývá, než mi důvěřovat a prostě se nad tou věcí jen zamyslet.

Odp2: Nesouhlas
Juras, 24.2.2010 22:21

No právě. Však jsem se zamyslel. A myslím, že nikdo nedokáže říct, kde by cítil své já, pokud by jeho mozek jen tak plaval v lavóru :-) Až na ty kogitory, teda ;-)

Transplantace
Lipovan, 24.2.2010 10:56

Abych tedy konečně přispěl k tématu, namísto utěšování nezaměstna(tel)né čárkotečky a odrážení útoků nenávistné a závistivé masérky; slyšel jsem o případech, kdy někomu transplantovali cizí orgán, například srdce, ale také třeba ruku. Tito příjemci poté tvrdili, že se jim často podstatným způsobem změnila povaha. Jistě, to samo o sobě nic nedokazuje, nicméně už samotná názorová shoda několika příjemců cizí tkáně vyvolává otázky. Možná by stálo za to transplantovat játra nějakého tragicky zahynuvšího pracanta čárkotečce - třeba by se pak sama začala aktivně zajímat o zaměstnání a nečekala by, až jí bude přineseno pod nos. :-)

Odp: Transplantace
tlapka, 24.2.2010 11:16

Transplantace ! To by chtělo novou diskuzi k založení.

Odp: Transplantace
., 24.2.2010 22:48

Lipovane,
tobě by nepomohla ŽÁDNÁ TRASPLANTACE K TOMU,

aby ses stal Č L O V Ě K E M. :-(

Co ty si dovoluješ mně podsouvat, že se aktivně nezajímám o zaměstnání, a ovlivňuješ negativní mínění o mně u jiných svícařů ! To je zcela zcestné a neférové.

Pochybuji, že ty jsi někdy v životě tak usilovně pracoval jako já, abys měl na dlaních krvavé puchýře. Ty sis určitě ručičky šetřil, a o to víc jsi pomlouval ostatní lidi, aby se zdálo, že pracuješ. Ty jsi takový „zdatný držkoúderník“ :-(, a „poťouchlík“ :-(. Děkuji, nechci, takoví lidé jsou mi odporní.

Odp2: Transplantace
Lipovan, 25.2.2010 8:35

Pochybovat je lidské, ublíženecká čárkotečko. Když je z tebe pracant-teoretik, zbývá ještě své představy promítnout do praxe a začít pracovat skutečně. Ovšem po několika letech sladké zahálky můžeš jen těžko očekávat, že ti někdo nabídne příjem výrazně přesahující výši sociálních dávek. Takže raději zůstaneme na kanapi, že ano. O mě nemusíš mít starost, makal jsem pořádně a to především rukama. A že bych ovlivňoval negativní mínění o tobě? A kam, kterým směrem? Vždyť to už ani víc nejde, svým fňukáním ses vyautoval sám. Nicméně si dokážu velmi dobře představit, že jsou ti pracující lidé odporní a uděláš všechno proto, abys mezi ně nepatřil, ublíženecká čárkotečko. :-)

Odp3: Transplantace
., 27.2.2010 12:38

Sprosťáku !

Odp3: Transplantace
zvoník, 27.2.2010 16:28

Lipovane,
lidi toho typu, že nejdřív pracovali rukama a pak začali být pyšní, když dostali ,,lepší" místo s méně množstvím práce, a začali ostatními pracujícími pohrdat, máme v tiskárně taky. A při své mírnosti beránčí jsem už jednomu natáhl pěstí tak, aby to jiní neviděli právě v pravý čas, kdy byl doslova drzý ze své zneužívající moci, a úder neopětoval! A druhého jindy jsem povalil na zem, když na mě zaútočil. Když to nevidí nikdo z vedení, nejsou z toho vyvozeny žádné důsledky, vyjma těch, že příště si už takový agresor nic nedovolí.
Z toho je evidentní, že tito lidé jsou agresivní nikoli fyzicky, ale právě psychicky tím, že zesměšňují ostaní, kteří jsou na tom pracovně i příjmově hůře. Nejseš to také Ty Lipovane?

Odp4: Transplantace
merlinn, 27.2.2010 16:53

Asi bychom si měli dávat pozor, aby na nás ten fyzicky agresivní zvoník nevlítl a nepobil nás. Vy tedy umíte řešit spory! :-) Kde dojdou argumenty nastoupí zvoník se svými pěstmi :-):-)

Odp5: Transplantace
TomasP, 27.2.2010 18:11

Kde myšlenkou nepřesvědčíš, tam ani pěst nepomůže..;-)
Ovšem souhlasím, že psychické násilí může být více nepříjemné než to fyzické a určitě je více rozšířené..

Odp5: Transplantace
., 27.2.2010 19:57

„Tečkačárka“ Zvoníkovi přispěchá na pomoc, protože mu věří. A Merlině uvědom si, že pádným argumentem je i tlamatost různých současných samozvaných „supermanů“.
Zvoníku, je nás víc, co ti pomůžeme. Nejsi sám.

Odp6: Transplantace
merlinn, 27.2.2010 20:12

Ano, ty se musíš vždycky na někoho přilepit, protože sám bys nesvedl nic. Z tebe mít nikdo strach nemusí, místo pěstiček bys akorát tak plival :-)

Odp7: Transplantace
zvoník, 28.2.2010 7:49

Já myslím, že už jsem tady psal o tom, že jsem na vojně zažil tzv. supermazáctví. A jestli někdo z vás to zažil také, tak ví, že existují situace, kdy všechny verbální i písemné argumenty i vlastní přinešené oběti (dokonce i v rámci patolízalství) jsou proti psychickému agresorovi naprosto zbytečné a zákonitě musí nastoupit násilí, ať je směřováno z jedné nebo druhé strany. A nic nevyřeší nijaké peníze, že si jako někoho koupím a on pak dá pokoj, když náhodou ty peníze mám, a když on má stále moc!
Kdo se do takové situace už v životě dostal, jistě mi uvěří a tedy ví, o čem zde píšu. Ovšem zmetek, rozmazlený pohodlím, které mu to pohodlí buď spadlo z nebe, nebo ho získal vlastním podvodem v rámci současných zákonů, nikdy nepochopí o čem zde píšu, když si o sobě stejně myslí jak je schopný, a když má navíc panovačné sklony založené na vlastním majetku, a dává to všem patřičně najevo.
Však všichni víme, kdo se zde na svíci takto projevuje! A řekněte mi, O JAKÝ SE TEDY JEDNÁ STRACH Z NÁSILÍ Z MÉ STRANY, když jste tedy takoví inteligenti, že někdo zde píšete o strachu? Že se spletu a napadnu chudáka nevinného? :-) Nikoli. Tomu musí něco předcházet a je čistě na každém jednotlivci, jestli to požene do krajnosti. Někde totiž existuje hranice, kdy se řekne DOST!

Odp8: Transplantace
merlinn, 28.2.2010 8:24

OK, tedy DOST! Tahle konverzace je už dlouho o ničem...

Odp4: Transplantace
Lipovan, 27.2.2010 18:01

Nikdy jsem si nevšiml, že bych zesměšňoval občany s nižším příjmem, nebo pohrdal manuelními profesemi. Zdá se, že nejen v případě zvoníka-tiskaře-teoretika je přání otcem myšlenky. Naopak si troufám tvrdit, že pokud by o výše jmenovaných zaměstnancích všichni smýšleli jako já, měli by dotyční na takřka růžích ustláno. Na druhou stranu je ovšem pravda, že ve své solidaritě s nízkopříjmovými skupinami nehodlám zajít tak daleko, abych dobrovolně podal výpověď a šel rozšířit řady námezdních dělníků. To opravdu neudělám, taková budu svině. :-)

Odp5: Transplantace
TomasP, 27.2.2010 18:25

Napadá Vás řešení situace nezaměstnanosti? Jestli ne, pak se neposmívejte. Je jisté, že není práce pro všechny. Je jisté, že špatné práce jsou i špatně placeny. Je jisté, že když obsadíme zbývající volná místa na Úřadu práce, absolventi budou mít méně na výběr. Je jisté, že tento systém říká „Postarej se sám“. Je jisté, že kdo má peníze utváří podmínky proto, aby zaměstnanci byla vyplácena částka jen na přežívání. Je jisté, že technologie a efektivita práce vzrůstá a sociální nejistota vzrůstá taktéž.
A pokud vy budete vydět někde povaleče a takových jako Vy bude nespočet, pak se tento egoicky-imbecilní systém nikdy nezmění!
Německo živí 41% lidí, kteří mají příjmy z pracovní činnosti, téměř 60% lidí má transférové příjmy. Z hlediska fyzické ekonomie, pak příjmy neodpovídají významu zastávané pracovní pozice, vše je postaveno na hlavu. Ale již těch 41% lidí dokáže uživit Německo, nám se tu „válí“ třeba 8% a jiní se bijí do hrudi, že oni pracují.. To je vážně smutné..
Mojim návrhem je základní příjem, ti kdož se bijí do hrudi, by se mohli jít taky válet!:-);-):-)

Odp6: Transplantace
Lipovan, 27.2.2010 20:15

Než s tím vaším návrhem někde oficiálně vylezete, zkuste nejdříve kliknout na tečku za tímto souvětím. :-)

Odp7: Transplantace
TomasP, 27.2.2010 22:57

Tomu říkám projevit se konstruktivně;-) Že s těmi lidmi vůbec trávíte čas!:-):-):-)
Tak co bude konstruktivní pro a proti?

Odp: Transplantace
iva, 25.2.2010 10:57

Ano závidím lidem, kteří zároven co jedny urážejí z nedostatku zájmu o práci a obratem se kasají jak jsou přehodnocení a s jakým „nasazením “ lehce pracují. Dnes je trend přeci se nenadřít, tak proč ., vyčítáš , že se chce práci vyhnout? Můžeš vědět co dělal a dělá pro to aby žil? Já jsem též s tou pracovitostí a nasazením narazila. Ano lituji se, že jsme byla tak blbá a hrnula se do práce ve firmě, kde každý se hleděl vyhnout špinavé robotě. Viděla jsem v tom budoucnost. Nastoupila jsem v r 1995 na výměníky tepla. Jelikož jsme zůstala v údivu, s jakým „nasazením“ je tam možno vegetovat a přitom se už začínalo strašit, že to tak nezůstane a bude se propouštět přihlásila jsem se na novinku-chemické čištění ohřívačů. Vymetli se mnou všechny výměníky a v r. 2003 jsme znala v rajonu kdeco jako jiné teploměrky za patnáct let. Byla jsme ráda, že firma ocenila mé znalosti a nebyla jsem propuštěna v první vlně, když to koupila Dalkia. Chemické čištění mi začalo dělat blbě cítila jsme v krku škrábání byl to nepříjemný puch. Dalkia omezila udržbu, ale převedli mně ke zbylým teploměrkám a jejich šef hned začal se šikanou neb zjistil, že jsme ze všech těch změn vydivočená a budu se snažit dělat cokoliv. Pořád jsme byla poslední přijatý k firmě takže první na řadě. Stále bylo možno poslat pět lidí někam do kanálu pracovat a zbytek dostal provoz což znamenalo cokoliv. Stálo mně to hodně stresu a kolikrát jsme šla s kolegyní utahané z pochůzek a další dvojice šly z návštěvy, odkudkoliv. Dnes vidím předáka z okna kdykoliv jdu přes obývák do předsíně neb kuchyně mám parkoviště a roh domu kde bydlí jako na dlani. Takže když nás ráno někam zavezl na práci a řekl: Tak já jedu. Bylo to, že jel k sobě domů. Byla to určitá volnost, která mně ale svazovala kdykoliv byla nějaká horší práce, nebo zas nicnedělání a tak se to střídalo. Pak si šef vzpoměl na to chamické čišt+ění, které jsem automaticky přibrala k té práci kterou jsem dělal s ostatníma. Pořád stres v r. 2006 mi náhodně mamka našla na krku bouli ale pořádnou. Byla jsme na vyšetření štítné žlázy a výsledky v normě. Nedělala jsme s tím nic, ale přes léto jsme byla nezvykle unavená spuala i přes den. Myslela jsem, že jde na mně stáří či co bylo mi 43. Usnula jsme někdy už v pět a neprobrala se jen třeba v devět jen umytí zubů a spát vstávala jsem v pět. V létě s kladly návnady na potkany dost namáhavé zvadání poklopů spadla jsme na koleno. Začalo to bolet až po týdnu chodila jsme s tím tři měsíce pak operace chrupavky. Po třech měsících nemocenské jsme se vrátila, ale zas potíže s tím spaním a únavou v únoru 2007 jsme se odhodlala k endokrinologovi a ten řekl cista z krku musí operativně pryč hrozí nádor. V dubnu po velikonocích operace, štítka musela celá pryč, ale pak mi už nedali nic, protže byl nalezen karcinom. Štítná žláza mi zpočátku nechyběla,pořád jsme se chtěla vrátit do práce i přes to všechno byla dobře placená a zas někdy se dalo i spočnout při něčem. Jenže štítná žláza řídí psychickou i fyzickou energii takže jsem pocítila, jak je asi sedmdesátiletému člověku, zpomalená, nezvedla jsem se ke konci ani z postele. PO radiojodu mi nasadili hormon a že budu do dvou týdnů fungovat normálně. Mi to trvá přesně vždy 4 týdny než se cítím dobře. Nebudu popisovat, jak v práci byli rádi,že mi vypršel i tou nohou rok nemoci a že mně pošlou na preventivku, prostě potřebovali propustit 5 lidí a já byla mezi něma. Zažádala jsme invalidní a dostala na 3 roky. Ted jsem zas bez hormonů, ale nebude to tak jak poprvé v tom květnu 2006, protože to mně nechal po té operaci dlouho byla histologie. Ted jsme vysadila 18.2. a 18.3 jdu na radiojod.čtrnáct dnů to jde dobře, pak se to začne zhoršovat po dnech. Jak slimák. Masérka:-) ty mi lichotíš pořád nejdřív Šulcová a ted tohle. Jsi mladý tak ti to pálí ale počkej až tě ti mladší doženou. Asi jsme napsal dost blbostí jen se nediv, že jsme tak zahořklá. Důchod prý mi po vyléčení vemou, tak nevím, kde budu začínat. Mám ho do ledna 2011

Odp2: Transplantace
Lipovan, 25.2.2010 12:31

Obávám se, vážená Madame, že o mně a mém profesním postavení trpíte nějakou iluzorní představou. Možná - a to jsem ochoten připustit - jsem se špatně vyjádřil, na základě čehož nutně následovalo chybné pochopení. Zapomeňte na manažerský post, či co podobného si vlastně představujete. Když už tedy, hezky po česku, líčíme děsivá příkoří, jenž nám soud nadělil, také přijdu s troškou do mlýna: Když jsem coby čerstvě plnoletý začínal, párkrát jsem se na noční směně vyčerpáním pozvracel. Moje první mzda (počínaje 15., čili za půl měsíce) činila 1014 Kč. Kamarádi nešetřili jízlivým veselím a při každé příležitosti neopomněli zdůraznit, že oni by se do něčeho podobného nikdy nepustili. Naštěstí jsem jich příliš nedbal. S přibývající praxí a zkušenostmi se pochopitelně souběžně zvyšují možnosti profesního růstu. Také je zcela logické, že se náš slavný raný kapitalismus postupem času konsolidal a najít „jen tak“ slušně placené místo začíná být pořádný problém. Dnes už nelze nastoupit rovnou z ulice na pozici baliče do firmy W.S. a pobírat tam dvojnásobek průměrné če(skosloven)ské mzdy, jako to bylo možné v roce 1992. V současnosti titíž známí, kteří se mně původně smáli, najednou začínají hlasitě kritizovat výhody, „jistoty“ a samozřejmě také mzdu, kterou mně zaměstnavatel vyplácí. „No jo, ty se máš!“ Také se tak mohli mít, i když (nejen) čtenář Jakub/Jimmy by se zřejmě nad mými nynějšími možnostmi skácel smíchy.

Jak už jsem řekl, žádný manažerský post nebyl a není. Pokud se pro účely diskuze ještě na chvíli přidržíme povolání masérky, mohu vás ujistit, že masérka požívá v očích veřejnosti mnohem větší respekt, než já a moji kolegové. Co přesně dělám, vám nepovím - nejsem blázen - ale superiorita masérky oproti mému postu by vám pro uklidnění měla úplně stačit. V mém případě totiž nejde o dosažení nějakého omračujícího postavení, nad kterým ostatní občané učurávají obdivem a zelenají závistí. Jako vždy jde v první řadě o osobní pocit. A já slavím své velké osobní vítězství nad ódéesáky, jsem rád za své povolání, které mně zajišťuje příjemné pracovní prostředí, optimální náplň práce a solidní mzdové ohodnocení, aniž bych musel výraznějším způsobem znásilňovat svou zdrženlivou povahu a účastnit se novodobých hrůz v podobě různých team buildingů, koučinků, Open Space, idiocií Dalea Carnegie a spousty dalšího amerického dobrodiní, které se zaměstnavatelé pokoušejí aplikovat na nebohé české zaměstnance. Když o podobných věcech slyším, zvedá se mně z toho kufr a mohu si dovolit luxus to přiznat, poněvadž jsem toho ušetřen. Takže asi tak. Chápu, že jsem vám možná podstrčil množství nových otazníků, ale myslete prosím na onu masérku, které si veřejnost považuje rozhodně více, než mé (profesní) maličkosti. À propos; mladší už mě dávno dohnali a řada z nich dokonce předehnala. A co má být? Já jim to přeju a nezávidím. Svou životní spokojenost odvíjím od sebe, ne od postavení druhých. :-)

Odp3: Transplantace
iva, 25.2.2010 13:58

Tak já vím, jen jsem to chtěla nějak ukončit to svoje kecání. Se divím, že to vůbec někdo četl. Takže mého syna možná čeká skvělá budoucnost. jen si prosím nemysli, že někomu závidím úspěch. Beru to jak to je. Sem tam čtu i tvé komentáře a jsou dobré. O té práci už radši fakt nebudu psát nic nemá to cenu.

Odp4: Transplantace
Lipovan, 25.2.2010 14:25

Tak to jsem rád, že jsme dospěli ke konsensu. Přestože tvého syna neznám, přeji mu úspěch také, neboť nemám nejmenší důvod mu ho nepřát. Řekl bych, že je mnohem důležitější dosáhnout toho, co skutečně chceme my sami, než se pachtit za něčím, co požaduje společenský diktát (miliony dolarů a šéfovská pozice). V nějakém bulvárním magazínu jsem četl postřeh jedné novinářky, který se mně moc líbil - neexistují malé a velké sny. :-)

Odp5: Transplantace
tlapka, 25.2.2010 14:35

Necítím se povinna sehnat milion dolarů.

Odp6: Transplantace
iva, 26.2.2010 12:08

Neboj toho bohdá nebude. Syn po dvanáctce přišel domů a řekl, že na ranní směně obcházel ředitel pracovníky a každému sáhnul na tělo a že nikdo není zpocený. Syn mu odvětil: No počkejte v létě tu budem všichni . A ředitel namítnul, že v létě je i on zpocen. Tak co na to říct. škoda, že ho nenapadlo poradit řediteli, že ba měl používat deodorant. Myslím, že je všude přebujelá administrativa a oni se snží dohnat ty dělníky k nadlidským výsledkům.

Odp7: Transplantace
Alfons, 27.2.2010 18:08

Každému dělníkovi dát sporttester a podle naměřených kalorií dávat výplatu.
http://www.polarshop.cz/store/goods_polar-ft80_15-polar-ft80.html

Odp8: Transplantace
iva, 27.2.2010 20:15

Ty nejsi blbý:-)

Odp9: Transplantace
Alfons, 28.2.2010 2:17

Osvícený ze svíce nemůže být blbý.;-) Používám
tento tester :
Popis zboží TOPCOM Watch HB 6M00
Spolehlivé sportovní hodinky s funkcí monitorování srdeční činnosti prostřednictvím hrubního pásu. Hodinky dokáží např. sledovat aktuální srdeční tep, průměrný tep, maximální či minimální frekvenci srdečního tepu nebo čas strávený v požadovaném rozpětí srdečního tepu. V paměti zůstávají uloženy výsledky za posledních 7 dní a týdenní souhrnné výsledky posledních 10 týdnů. Kromě toho také disponují podsvíceným displejem krytým minerálním sklíčkem, měřením spálených kalorií, alarmem, stopkami či minutkou. Hodinky jsou odolné proti vodě. Nechybí ani upozornění na slabou baterii v hrudním pásu.
Parametry a specifikace:
Typ hodinek:
Digitální s měřením srdeční činnosti
Měření srdční frekvence:
Aktuální srdeční tep
Doba cvičení
Průměrný srdeční tep
Maximální srdeční tep
Minimální srdeční tep
Čas strávený v požadovaném tepovém rozpětí
Čas strávený mimo požadované tepové rozpětí
Požadované tepové rozpětí: 3 věková + jedno volné
Rozsah měření: 43 - 240 tepů/min.
Paměť na výsledky posledních 7 dní
Paměť na souhrn až posledních 10 týdnů
Další funkce:
Hrudní pás
Duální čas, datum
Měření spálených kalorií
Měření snížení hmotnosti
Stopky s přesností 1/100 s a pamětí, měření kol
Alarm (5)
Minutka (max. 23 hodin a 59 minut)
Napájení:
1x CR2032 pro hodinky
1x CR2032 pro hrudní pás

Odp10: Transplantace
tlapka, 5.3.2010 10:30

Na monitorování hlavy nemají nic?

Odp11: Transplantace
Alfons, 7.3.2010 2:32

Zatím jen současní osvícenci používají LED čelovky první generace bez zabudovaného čidla mozkové činnosti;-)

Odp5: Transplantace
iva, 26.2.2010 12:14

Porušuji slib. Jen bych ráda věděla s těma agenturama jak dalekoko by to podlew vás mělo dojít. Že třeba spadnou s někým schody, že to budou stavět pokaždé jiní pracovníci, které bude najímat nějaká agentura. I doktoři budou najímání agenturama a bude jednou operovat střevo a podruhé hlavu a pak zuby? Do jakých obrátek lze tohle vytočit? Nebo někteří lidi ještě jezdí autobusama tak jednou je poveze ten, co jezdí s traktorem nebo jak daleko?

Odp6: Transplantace
Lipovan, 26.2.2010 17:34

Slib neporušujte, nedělá se to. :-) Jde spíše o nelidské podmínky zaměstnanců. Lze to pozorovat například v automobilkách. Zaměstnavatelé pochopitelně dají přednost pracovníkům z agentury, poněvadž těmto lidem nejsou ničím povinováni - „zaměstnává“ je agentura. Je to prostě další ódéesácký úskok, jak obejít řádný pracovní poměr a pracovníka zcela legálně povýšit do úrovně rohožky u dveří. Jak se podobné svinstvo projeví na kvalitě odvedené práci, to si netroufám hodnotit, nicméně jedna zkušenost zde přece jen je; dopravní odbor pražského magistrátu, vedený maturantem R. Š. z ODS, občas některé linky MHD prodává soukromníkům - zaručeně nezištně, nikdy bych o poctivosti soudruhů z ODS ani na moment nezapochyboval a o upřímných úmyslech maturanta R. Š. už vůbec ne. Ale možná mu křivdím, není vyloučeno, že mezitím vystudoval plzeňská práva, jak je u ódéesáků obvyklé. Busy, které provozuje DPHMP, jsou řízeny skutečnými řidiči. Občas využiju linky provozované transnárodní firmou C. nebo V. (všichni vědí, o kterých mluvím) a tam často pochybuju, odkud člověk sedící za volantem pochází. Připomíná totiž něco mezi čerstvě propuštěným absolventem valdické trojky, nebo běžencem z tábora v Zastávce u Brna. Z doslechu vím, že zejména u firmy V. jsou pracovní podmínky řidičů doslova hrůzostrašné...ptáte se, do jakých obrátek lze tohle vytočit? Do značné míry záleží také na občanech, nakolik jsou ochotni nechat si kálet na hlavu. :-)

Odp6: Transplantace
Alfons, 28.2.2010 5:32

Otroci se přece na tržištích odkaživa prodávali.;-) Současný stav je novodobý otrokářský řád, hyenizmus a debilizmus.

Odp3: Transplantace
merlinn, 25.2.2010 20:28

Mám z toho takový pocit, že máme stejného zaměstnavatele :-):-):-)

Odp4: Transplantace
ivan, 25.2.2010 20:38

Taky mě to napadlo. ;-)

Posedlost mocí
Alfons, 25.2.2010 7:06

http://www.blisty.cz/
25.2.2010
Koukolík: Mocenská posedlost je stav, při němž se mocenská pýcha a / nebo mocenská závislost kombinují se stupiditou

Odp: Posedlost mocí
ivan, 25.2.2010 13:27

Vlastní myšlenka by nebyla, Alfe?

Odp2: Posedlost mocí
Alfons, 25.2.2010 14:48

Byla, ale jsou tam koncentrované velmi zajímavé myšlenky a pohledy na věc i kolem nás. Lepší popis neznám-Koukolík je špička a kdo je tak vzdělaný že všechno zná, nemusí se tím zabývat, nebo to může doplnit. V případně nezájmu ignorovat a žít v oblblé nevědomosti.

Odp3: Posedlost mocí
tlapka, 25.2.2010 14:54

Já jsem se zamyslela po Tobě jako první ale je to až moc koncentrované abych to pochopila. Takové mocenské vztahy jsou lepší popsány u zvířat eology a biopsychology a z toho se dá trochu vycházet.

Odp4: Posedlost mocí
Alfons, 25.2.2010 15:06

Mocní to chápou lépe. Mají lépe vyvinuté mozky. jinak by nebyli mocní. A ti jsou budoucnost lidstva. Musejí přežít i v případě konfliktu a proto se zavrtávají do jeskyněk ve švýcarských Alpách, na soukromých ostrovech, v ponorkách atd. ;-) Chtěl bych je vidět jak by vylezli z nor do 1000cileté tmy a mrazu. Žádní otroci, samý led a mráz a tma jako v pytli, jen jemně namodralá záře radioaktivity. Kdo by se o ně staral?

Odp5: Posedlost mocí
ivan, 25.2.2010 16:06

Každý má pouze takovou moc jakou mu sami přisoudíme nebo uznáme. Mám za souseda miliardáře, toho největšího u nás, vůbec nevnímám spojitost mé spokojenosti s jeho majetkem, ať si ho hromadí, když ho to baví. Stejně se nikdy nestane jeho skutečným vlastníkem, pouze se dostal na vrchol jeho dalšího přerozdělení. Dokonce si myslím, že si tím docela posral život kdyby ho to náhodou přestalo bavit, už by nezbylo nic na co by se mohl těšit, už všechno má. Už si vyčerpal všechny možnosti. Alfe, vidíš jak jsou naše pohledy na svět rozdílné?

Odp5: Posedlost mocí
zvoník, 25.2.2010 16:23

Kdo by se o ně staral???
No, přece všepřeživší a ekonomický zázrak Ivan se svými nožičkami rakví! Víš, co by jich bylo potřeba? A naše tiskárna by na ně tiskla reklamní letáky, a kdo by koupil celé čtyři kusy, dostal by ještě dvě zdarma jako bonus a jako náhradní, a k tomu třeba ještě ozdobný knoflík s logem Ivanovy dřevárny! A ten suprkšeft bychom zapili v nejbližší hospodě, kde bychom kecali jako tady na svíci.

Odp6: Posedlost mocí
tlapka, 25.2.2010 17:09

Moje matka říkala „každý má jen jeden žaludek a jeden zadek“ o co může být život boháče kvalitnější- jen že musí spravovat svůj majetek a peníze a motat si tím hlavu.

Odp7: Posedlost mocí
ivan, 25.2.2010 22:14

To je moje teorie o osobní spotřebě. Ivanova ;-). Nikdo, i kdyby si to sebevíc přál tak nevypije víc než 3l. nejlepší Whisky, nesežere kilo kaviáru, kilo šunky a bochník chleba deně. Prostě jeho osobní spotřeba už byla naplněna, pokud bychom ji uznali vůbec za nějaké měřítko. (často slýchám ,,ten si žije")

Ve škole nám bylo vtloukáno jaký byl třeba Baťa nenasytný buržoust kterému nestačila jedna fabrika a ze své chamtivosti a nenažranosti potřeboval ke svému ukojení další a daší a i to mu bylo málo, prostě neměl nikdy dost. Nenasytný darmošlap!

Ve skutečnosti je to tak, protože svoje fabriky nežere, že je-byl, pouze správcem systému který vytvořil. Celek jím vytvořený nakonec sloužil všem přestože on sám v něm byl jeden z nejpracovitějších lidí. Myslím, že on nikdy nemyslel na peníze v tom smyslu, že by jich potřevoval víc a víc, tuto hranici překročil už tak dávno, že na ni zapoměl. Peníze už nebyly dávno jeho tužbou, sloužily mu pouze jako ukazatel jestli dělá něco dobře nebo ne. Někdo to pochopí, někdo ne, jak kdo. Proto si myslím, že by společnost měli řídit lidé, jejichž ego a potřeby byly už dávno uspokojeny. Jsou nepodplatitelní! Už dávno po ničem hmotném netouží, ale budou vždycky stát o společenské uznání a vážnost, tu si nemůžou koupit, tu si musí zasloužit. Viz. Hlávkova kolej. Vznila z touhy po váženosti a uznání, ne z touhy po penězích. Asi tak.

Odp8: Posedlost mocí
zvoník, 26.2.2010 20:44

Potřeby lidí jsou neuspokojitelné. Po určitém uspokojení v rámci určité inteligence daného podnikatele nastupuje neřízené plýtvání vším materiálním a sázení na rizikové projekty za vidinou ještě většího výdělku.
To je prosím, vypozorovaná skutečnost...

Odp8: Posedlost mocí
zvoník, 27.2.2010 0:20

Zrovna Tomáše Baťu bych nepřipomínal, protože toho dávat dnes za příklad ostatním podnikatelům je stejně účelné, jako dávat všem vodním živočichům za příkladný život, život vodního živočicha z jezera Loch Ness. Jedinečnost nelze totiž brát za napodobitelný příklad.

Odp9: Posedlost mocí
ivana Kozárová, 28.2.2010 15:03

Potom tedy jak je to s následováním Krista? Nebo pro doktory už není příkladem Albert Schweitzer nebo Carlo Urbani? Jedině jedinečné nám dává příklad. Z průměru si vzor lidi brát nemůžou!

Odp10: Posedlost mocí
zvoník, 28.2.2010 18:06

To všechno je sice pravda, ale pak musí člověk toho dotyčného následovat po jeho cestě, nikoli ho jen napodobovat navíc jen v tom, co se nám hodí a co nám vyhovuje. A tak je to i s tím Kristem. Kristus byl výjimečný a nenapodobitelný, ale ukázal nám cestu. A co s tím dělají lidé? To je vidět i na tom všem tady...

Odp11: Posedlost mocí
ivana Kozárová, 28.2.2010 18:40

To se k Vám přidám,že je to vidět. Vzory jsou jiné,celebrity ze hnojiště:-( A o těch dobrých se mnoho nepíše ani nemluví....

Odp11: Posedlost mocí
ivana Kozárová, 28.2.2010 22:57

Zvoníku,teď vážně: U nás ve Vimperku máme městskou zvonici s gotickým zvonem Mariahilf,odlit byl v r. 1419 a nyní,kvůli špatnému zásahu,který byl proveden v osmdesátých letech min. stol. - visí na ocelové traverze,na které se posunul do strany. očko pro zavěšení srdce je uražené a místo něj navařené očko ocelové,které je tak dlouhé,že dává srdci zvonu velký prostor pro pohyb,což vedlo k úbytkům zvonoviny na některých místech vnitřního věnce až o 14 mm. K tomu je napojen na nevyhovující naddimenzovaný zvonící stroj. Článek do místních novin o tom napsala paní ing. Kateřina Uhříčková a v současné době je zvon z denního zvonění odstaven,za což se zasadil i kampanolog pan Mgr. Radek Lunga.
Te´d jsou na řadě jednání o prohlášení zvonu,jedinečné ukázky zdařilého díla v oktávovém profilu - za samostatnou movitou kulturní památku. Když se zadaří,měl by to opravovat Petr Rudolf Manoušek....... Tak to dopadá se živým zvonem,stát je firma,město je firma.... Budu tady s Tebou za ubrečenou Lídu.

Odp12: Posedlost mocí
zvoník, 1.3.2010 20:05

No Ivano,
děkuji za tuto zprávu. O stavu zvonu nevím nic, o jeho existenci vím jen to, že je a že ho někdo kdysi dovolil dát na motor. Tím je zvon odkázán buď k likvidaci zničením nebo k úplnému umlčení. Pan Radek Lunga je kampanolog pro jižní Čechy a má zájem, aby zvon přežil jako památka a zůstal na ruční pohon. Petr Manoušek je poslední potomek zvonařského rodu Manoušků, který umí lít zvony, ale je to hlavně také podnikatel, který potřebuje zakázky, čili bude prosazovat u zvonu opět motor, ale jeho moderní, a bude také přemlouvat pana správce, aby investici na nový motor řízený počítačem uvolnil. Je zároveň státním znalcem v oblasti zvonů a kolaudátorem veškerého příslušenství zvonů, tedy i těch motorů, takže hodnotí, kolauduje a schvaluje svoji vlastní práci. :-) Dobré, ne? Jako v politice! Tedy z toho vyplývá, že pokud zvon nebude mít svého pravidelného zvoníka, už si nikdy pomocí člověka nezazvoní. Navíc pan Manoušek nemá zvoníky vůbec rád a nejraději by je vyhnal z věží. Na mojí zvonici měl už také projekt na zmotorizování jednoho zvonu a druhý měl být umlčen, protože měl kvůli stáří a liteckým vadám přísný zákaz, aby u něho motor byl. Tuto informaci jsem měl přímo s arcibiskupství. Takže ve vašem případě ve Vimperku jde skutečně jen o boj, kdo z koho a odnese to stejně jen jedna oběť - zvon...

Odp13: Posedlost mocí
ivana Kozárová, 1.3.2010 22:39

Zvoníku,já jsem tohle tušila. Věřím Ti každé slovo. Jsem jen obyčejná ženská,ale když ještě ten zvon zvonil,slyšela jsem ho naříkat. Motor na pohánění zvonu je zrůdnost,i když je řízen nějakým programem. pokud bude člověk člověkem,bude zvon zvonem. Necháme se řídit,necháme se očipovat,co z nás zbude? Umíráček nám zazvoní motorem,pec nás spálí podle programu. Ještě před tím nás někdo odborně vykuchá. Často si vzpomenu na tvůj článek o tajemných skrytých prostorách staré Prahy..... Já vím o bunkrech ještě z války v hlubokých lesích.... Někdy chci být jen a jen sama. na cestě do hlubokého lesa můžu potkávat zvířata,co nezávisí na lidech a proto jsou krásná. Jak dlouho to vydrží? Znala jsem jezevce,jehož nora už není. Je tam fotovoltatická elektrárna. A jsem za ubrečenou Lídu. Nějak se mi v tom všem nechce bejt.

Odp14: Posedlost mocí
zvoník, 2.3.2010 4:18

To já zase znám myši z Pusťáku a z Modlitebny na Americe u Mořiny. Vždycky jim nosím sušenky a ony se vůbec nebojí. Mají tam ve svislých stěnách skal pěšinky, kam jim sušenky nebo piškoty pokládám, když tam jdu. Stačí pár minut a už o nich vědí a když je některá myš najde, tak je nejdřív malinko ochutná, a hned běží pro ostatní a o nález se podělí tím, že jim jde asi říct, co že to našla dobrého. A pak jich jde celý zástup ven. A to jsou jenom myši! Taky se mi vůbec nechce domů...

Odp15: Posedlost mocí
ivana Kozárová, 2.3.2010 7:59

To je myš ochutnávačka a ony ji pak sledujou,jestli neumře po jedu. Myši jsou chytrý.....

Odp16: Posedlost mocí
Vlastimil Čech, 2.3.2010 8:32

Pane Zvoníku, prosím o vyvětlení:
Proč je strojní zvonění zvonům škodlivé?
Jsem v té věci laikem ovšem. Nicméně z mého pohledu je práce zvoníka prací mechanickou... prostě v aktuelně ideálním rytmu dodává impulsy jakémusi kyvadlu... při vší úctě, zvon je jen jednoduchý stroj a zvoník (i Zvoník)je jen člověk... K ovládání každého stroje existuje nepochybně ideální postup, jakkoliv tento ideál se může pozměňovati s ohledem na měnící se podmínky... člověk naopak ze své přirozenosti dělá byť drobné, avšak přesto nepřesnosti... dokonalosti stroje dosáhnouti nemůže... konec konců Vy, jako tiskař asi uznáte, že dobře vytištěná kniha je technicky dokonalejší a obsahuje méně nepřesností, než ručně psaný text.
Tedy domnívám-li se, že pokud stávající způsob motorisace zvonů je nevhodný, je to zapříčiněno zatímní nedokonalostí zvonícího stroje, mám pravdu?
Pokud Vás to neobtěžuje, prosím o vysvětlení v čem konkrétně nemůže mechanismus nahradit lidskou mechanickou práci.
Nedala by se tato obtíž odstranit zdokonalením stroje?
Děkuji za případnou laskavou odpověď...

Odp17: Posedlost mocí
zvoník, 2.3.2010 22:28

Dobře Vlastimile,
začněme u té knihy. Kniha má několik zvláštností, které dokážou člověka oslovit. K těm hlavním, mimo jiné, patří jednak obsah o čem pojednává a také její provedení, co se týče řemeslné práce tisku a vazby. Vám musí být jasné, že když tedy budeme hovořit o tom provedení, že co nejvíc ruční práce na výrobě krásné knihy je, navíc v souhře s cenným obsahem, tak ji otevíráme s velikou úctou a možná i pokorou. Strojově vyrobená kniha, byť kvalitního obsahu nemá prostě takového svého knižního ducha, pro který si jí vážíme a opatrujeme ji tolik jako tu ruční. Přesnost výroby knihařským strojem je někdy i na omak přímo odsuzující na rozdíl od ručně vyrobené knihy. Uvedu příklad: Jednou se mně do ruky dostala ručně psaná a ručně malovaná kronika Vyšehradu, psaná a malovaná v půlce 20. století zpětně podle doložených faktů, kdy začínala starými pověstni Českými, ale nikoliv těmi Jiráskovými. A končila vykopávkami na konci století dvacátého. Prostě celý Vyšehrad až po dnes. Syn autora (nebudu ho raděj jmenovat) mi svůj jediný ručně psaný a malovaný výtvor svého otce, půjčil k vytvoření jediné barevné kopie. Jenom okopírování mě stálo přes 6000 Kč. Ruční vazba ze známosti přes 1500. Ale mám ji také i se zlatou ražbou na titulu a hřbetě a státním znakem v ručním plátně. Barevná kopie v barevné kopírce zatónovala i zežloutlý původní ručně popsaný papír, takže výsledek byl fakt dokonalý. A i když je to jen kopie, hodně si jí vážím. Vytištěná na moderních strojích a svázaná na automatu - to by vypadalo jako zvěrstvo. To je prostě můj pocit, jestli mi tedy rozumíte?
Teď k těm zvonům:
Zvon je živý nástroj. Představa laiků, jako že zvoník je jen pracovní síla pro tahání za provaz při houpání zvonem, je představa degradující zvon na technické zařízení kraválu a zvoníka tím pádem degradující na tupouna, který nic jiného neumí a jen si kompenzuje svůj možná mindrák, kde skutečně stačí ho nahradit motorem. Většina lidí si to tak opravdu myslí, což je pro všechny zvony doslova tragické. Zkuste se zeptat zde na svíci a uvidíte, že mám pravdu! Zvon je ale nástroj, který byl vždy určen jen pro člověka a jen citlivý člověk bez býčí síly ho umí skutečně dobře a citlivě obsluhovat. Vyzkoušel jsem to například na některých dětech, a když se to naučily, jejich obsluha byla jako jedna ze zvukově nejpříjemnějších. A hlavně je to bavilo! S úderem srdce do zvonu je to totiž tak, že zvoník se musí snažit, aby rána byla co nejjemnější a přitom dostatečná, aby zároveň zvon nevynechával údery, ale tón mezi údery srdce zněl plně. Proto srdce nesmí být tvrdší než něco málo přes 100 brinelů. Každým zhoupnutím zvonu musí zvoník korigovat výkyv ve spolupráci s dalšími ručně obsluhovanými zvony na té věži, aby se údery správně střídaly, ale aby také srdce do žádného zvonu netřískalo. - Tomu všemu je přizpůsobeno vyvážení obou různých kyvadel (zvon + srdce), čili je přizpůsobeno zvoníkovi, u kterého se počítá, že bude mít lehkou citlivou ruku a srdce bude takříkajíc jen ,,lízat„ hrany zvonu. Když dáme k takovému zvonu motor, zvon nebude zvonit, a když jo, tak to bude nepravidelné, protože v původním vyvážení je počítáno se zvoníkovou lehkou a citlivou rukou a hlavně hlídáním úderů. Zvon je právě tímto citlivým zacházením méně opotřebováván a proto vydrží celá staletí. Proto když dojde k jeho motorizaci, musí novodobý zvonař předělat hmotnostní rázy obou kyvadel tak, aby zvon pouhým houpáním zvonil sám a mohl ho pohánět motor. Nejčastěji se to děje tak, že pan zvonař prodlouží spodní část srdce, udělá srdce těžší a zvonu sníží hlavu (to je ten dřevěný závěs, na kterém zvon visí), aby měl vyšší frekvenci úderů za minutu, čímž docílí určité pravidelnosti úderů, ale rychlejší vytloukání zvonu srdcem, které bývá nové a těžší většinou velmi tvrdé, protože se prý lépe odráží. Život zvonu se tak zkrátí až 50 x a i více!!! oproti běžné ruční obsluze s původním lehkým vyvážením. Navíc k tomu všemu motor za zvon doslova rve a škube celou konstrkcí, na které jsou zvony zavěšeny. A tím, že k takovým zvonům nikdo nechodí, když je tam motor, nikdo také nehlídá technický stav všech pohyblivých dílů a jde se tam tehdy, až když to ,,nezvoní“ a to už může být zvon ,,mrtev„ a nelze tedy zničený a prasklý zvon opravit. Tím jedna poslední moderní generace zničí to, co několikasetleté generace před ní opatrovaly jako oko v hlavě a uměly se zaposlouchat do měkkého a ladného hlasu svého zvonu obsluhovaného člověkem.
Jinak bych Vám doporučil navštívit místo, kde jsou zvony ještě v původním stavu přes 400 let bez jediného zásahu moderní doby, a porovnat to s motorovým zvoněním dneška na mnoha místech.
A to jsem vůbec nepsal o možných různých způsobech ,,tahání“ za provaz a různých rytmech úderů, které automat není za žádných okolností schopen vytvořit, protože jde o ovládání zvonu způsobem, kdy je potřeba ovládat někam (buď do plusu nebo do mínusu) setrvačnost pohybu hmotného zvonu a to pak chce skutečně sílu. Ale zase takovou jen citlivou, tedy právě při nutnosti použití velké síly zvoníka, nikoli k řádění na zvonici a předvádění se před návštěvami, ale právě aby srdce neuhodilo do zvonu větší silou než je přípustné, aby výsledek byl pro poslech příjemný. Tak se zvoní ,,hrany" při úmrtí, a člověk se dost nadře. Motor by tohoto zvonění vůbec nebyl schopen. Modlitbu Anděl Páně s vynechávkami, kdy se odráží srdce rukou, by také samozřejmě nezvládl. A mnoho a mnoho dalšího.
Zvon je holt živý nástroj, nikoli mechanické zařízení na věži pro křesťanský kravál.

Zvoníkovi
., 3.3.2010 9:02

Zvoníku, opět Vás prosím, zachovejte tento Váš článek do budoucnosti. Napište knížku o zvonech. Moc se mi líbila věta, že když se děti naučí zvonit, že pak zvoní krásně. Rozumím tomu tak, že zvoní citlivěji, než leckterý dospělý laik, a naprosto tomu věřím. Dál učte prosím děti zvonit.

Můj táta byl ORL doktor. Ke zkoušení sluchu pacientů měl ladičky. Byly to takové kovové čtyřhranné dvojvidličky (asi je také znáte). Rozeznívaly se tím, že se ta dvě raménka stahla k sobě a pak pustila; nebo si nejasně pamatuji, že bylo s ladičkou potřeba do něčeho ťuknout, a pak ji postavit na tu její základní silnější nožičku, a ona pak chvíli zněla. Vím, že zvukový výsledek byl pokaždé jiný (tedy ne tónový ale jinými parametry), podle toho, do jakého materiálu bylo s ladičkou uhozeno, jak rychle byla následně postavena a na jaké podložce.
Chválím i Váš popis a hlavně realizaci okopírování té kroniky Vyšehradu, dobře ji opatrujte, a někdy ji třeba ukažte těm Vašim dětským žáčkům zvoníčkům.

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp: Zvoníkovi
zvoník, 3.3.2010 14:36

He, he... No, tak za prvé: Neukládám, protože z mobilu nelze. Prostě se otevře okno a do něj píšu. Když si to po sobě nepřečtu, a odešlu, bude to tam tak. Mohu v N 95 8G napsat 5524 znaků v jedné zprávě. Pak stop. Za druhé: Nikdy jsem ke zvonům nikoho nepřemlouval, protože to nemá cenu. Kdo zájem nemá, nemá cenu mu nabídku opakovat a soudím, že pro něj zvony nejsou ani k poslechu protože se jich buď bojí nebo je má za zbytečnost. Nic mu to prostě neříká... A za třetí: K těm ladičkám jen to, že se skutečně používají stejné jako klasické. Mají špičatou nožičku a uhodí se do nich něco jako malým gumovým kladívkem z velmi tvrdé gumy a hned po tom, co se ladička rozvibruje, postaví se tou nožičkou na určené místo zvonu, a on se ozve tím tónem, když ten tón zvonu souhlasí s nastaveným tónem ladičky. Když se neozve, tón ladičky nesouhlasí s tónem zvonu v daném průměru. To znamená, že ten, co zjišťuje tón zvonu, tak musí tou ladičkou vlastně hledat shodný tón, aby se zvon plně ozval v určeném průměru. A že zvon má těch průměrů dost, to nemusím připomínat. Ale protože všechny tóny na jednom zvonu spolu ladí, tak zvonař nejprve najde základní nárazový tón (to je tam, co bije srdce) a pak ty ostatní tóny si už jen ověřuje jako ladící s tím nárazovým. A to celé dává dohromady akord. Ale to hudebníkům snad nemusím vysvětlovat. Nejzajímavější je ovšem to, že zvonař musí při lití zvonu vědet jak přesně má být tvar toho zvonu, aby na něm všechny tóny ladily odshora až dolů, a podle toho musí udělat tu formu pro odlití zvonu. Když zvon neladí, musí ho rozbít a začít úplně znovu výpočtem nového tvaru formy. No, zkuste to někdo dělat...

Odp18: Posedlost mocí
tlapka, 3.3.2010 9:15

To je Špicový článek ! :-):-)

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp18: Posedlost mocí
ivana Kozárová, 4.3.2010 17:12

Připojuju se k tečcečárce,prosím,napište o tom knihu.

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp18: Posedlost mocí
TomasP, 6.3.2010 21:29

Místy sice dosti technické a místy velmi pocitové, ale v souvislostí s původním článkem mě napadá paralela, že onen zvon při zvonění zvoníkem je součástí jeho JÁ..;-)

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: Posedlost mocí
zvoník, 12.3.2010 8:47

No Tomáši, došels přesně k tomu, k čemuž došli zvoníci, respektive jejich kolektiv, svatovítské katedrály v Praze. Proto jsem od nich byl nucen před časem úplně odejít. Také je to vidět a slyšet na jejich „práci“ : Praskání srdcí, jiné maléry u zvonů nejvyšší památkové ochrany v zemi, aby světu ukázali, snad hlavně skrze sdělovací prostředky a média, jak zvládají silo ručně rozhýbat největší zvony v Čechách, čímž potvrzují pravidlo, že skrze zvony zviditelňují především svoje ego.
U mě je to jinak. Když jseš takový nápaditý paralerník, nechám to zcela na Tobě, jak je to se mnou. Ale upozorňuji předem, že to bude jen velmi nepřesná Tvá odpověď na hádanku, kdy jen snad ve vyjímečném případě mohu napsat: Ano, tak to je.

Odp20: Posedlost mocí
Juras, 12.3.2010 10:36

Když s údivem čtu takovou nepochopitelnou reakci, tak by mě zajímalo, jestli umíš míň číst nebo psát.

Odp21: Posedlost mocí
Juras, 12.3.2010 10:39

Předchozí příspěvek je určen zvoníkovi - jen kvůli kontextu, neboť komentáře se dále nevětví. To víš, Tomáši, nevděk světem vládne. To co od Tebe vyznělo jako poklona, pochopil zvoník jako tradičně... :-)

Odp20: Posedlost mocí
TomasP, 12.3.2010 11:06

Zvoníku..;-)
Teď to skutečně nebyl čistý tón.. Uváděl-li jsem paralelu s původním článkem, doporučuji Vám si ho osvěžit a tedy přečíst ještě jednou.
Tím co jsem řekl, jsem mínil, že ten kdož mistrně ovládá nějaký nástroj, je s ním v mysli svázán a je součástí jeho JÁ, je to dokonalá souhra.
Ale podle toho jak jste se vyjádřil jsou mnozí zvoníci ve Svatovítské katedrále neschopní egocentrici, to je mi vážně líto..

Odp11: Posedlost mocí
., 15.3.2010 8:48

Zvoníku, právě proto Krista ostatní lidé zničili, protože jim ukazoval CESTU, a protože byl jiný, dle moderní terminologie výjimečně „ NESTANDARDNĚ DOBRÝ “ .

Z toho si musíme vzít poučení, že se může člověk odvážit být dobrý pouze do jisté míry, totiž jen tak, aby ho za to ostatní společnost nezničila.

Odp12: Posedlost mocí
tlapka, 15.3.2010 13:49

Tak tak. Oko za oko, zub za zub. Jinak to nepůjde.

Odp13: Posedlost mocí
TomasP, 15.3.2010 15:48

Říkáte oko za oko a zub za zub, a kdo to bude soudit, hm? Podívejte se třeba na Afganistán nebo na Irák, stačilo jen ušít boudu. A pak někdy v systému oko za oko, zkuste se zastat toho koho proti zájmům mocných, řeknou ona je teroristka, zabte ji! Oko za oko a zub za zub je největší nesmysl, který nás žene do záhuby!

Odp14: Posedlost mocí
tlapka, 15.3.2010 16:47

Ale já myslím Moje oko a Můj zub. Toto už je složitější rozšířené pojetí. Pravdou ale jest že za dobré skutky jsem většinou byla potrestána.

Odp14: Posedlost mocí
ivana Kozárová, 29.3.2010 16:44

A jde to ještě dál. Nutíme svůj Konzum a takzvanou kulturu takzvaně nevyspělým a primitivním národům,které o ni samozřejmě nestojí,neboť mají svoji,daleko starší a často vyspělejší.... Nechtějí televizi ani hamburgery,panečku,jsou nějací divní,je třeba je předělat...Je třeba naimportovat k nim náš Pokrok.....

Odp15: Posedlost mocí
tlapka, 29.3.2010 16:47

Četla jsem toto: Na jakémsi ostrově chodili lidé ještě nazí. Civilizovaný dobrodinec je obdaroval oblečením. Ale nevěděli jak s ním zacházet a nakonec dostali kvůli oblečení blechy a parazity. Zřejmě se odlišné kultury ovlivňují negativně. Plynou z toho i Multikulti problémy.

Odp16: Posedlost mocí
ivana Kozárová, 29.3.2010 17:00

Jak se podivovali obyvatelé Grónska,když se dozvěděli,že v zemích,odkud přišli misionáří se lidé k sobě po zemětřesení chovali tak nelidsky,že se i okrádali navzájem,škodili si a ve válkách se nesmyslně zabíjeli.... jak měli věřit v dobrotu jejich Boha,když lidé ze zemí,kde se ten bůh uctívá,se k sobě chovali tak nelidsky? Totéž je asi ten Pokrok..... Nechť zůstává každý šťasten podle toho,k čemu se sám rozhodl! Zlatí eskymáci se svými zvyky a loveckými návyky,se svým smíchem a svobodou....

Odp15: Posedlost mocí
TomasP, 31.3.2010 13:48

Pro manipulování veřejného mínění je tato mediální kultura nutná a pak se přece můžou takové národy hodit pro provokace válek a podobně, no kdo to má dnes ještě dělat ty provokace, že jo???

Odp16: Posedlost mocí
tlapka, 31.3.2010 15:30

A ještě nejhorší je, když se nabídne taková ideologie „pochopte že je to nutné, abyste se měli lépe! “ Nevěřit nikomu, kdo ví „co je pro Tebe dobré“ ♪

Odp17: Posedlost mocí
ivana Kozárová, 2.4.2010 15:47

To je fakt. Už jako dítěti mi bylo protivné maminčino věčné : Ale já to s tebou myslím dobře!!!! Bylo to spojeno vždy s něčím nepřijatelným,s nějakým kompromisem,o který jsem nestála. A to byla maminka!

Koukolík je mým oblíbencem, jde o to...
ivan, 25.2.2010 15:21

Koukolík je mým oblíbencem, jde o to abychom si zde neposílali jenom linky o tom, co si myslí někdo jiný, já to mám rád pěkně postaru, tedy debatu naživo. Jestliže si někdo něco myslí, tak mě spíše zajímají důvody, východiska, nebo postupy myšlení a taky plastičnost a tolerance jeho postojů v případě, že zjistí na základě argumentace jiného, že se mýlí, nebo že jeho pravda je jenom jedna z mnohých se stejnou hodnotou. Přece nejde o to se požrat, ale naopak se o sobě jako o druhu dovědět co nejvíc. Pouze troubové nikdy nepřipustí, že nemají pravdu, nebo že se mýlí, nebo že ta jejich pravda není jedináček. Přece nejte o to mít co nejvíc argumentačních prostředků z nichž žádná vlastní myšlenka nevzejde.

Odp: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to...
ivan, 25.2.2010 15:22

Nepropojeno- Alf.

Odp: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to...
tlapka, 25.2.2010 17:12

A to je svatá pravda, myšlení nám nikdo nesebere a od čeho jsme „lidé“ od myšlení, ne? Nejdůležitější v životě je správně myslet a ostatní stejně nemůžeme ovlivnit.

Odp2: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to...
Alfons, 28.2.2010 5:34

Správné myšlení je to naše.;-)

Odp: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to...
ivana Kozárová, 25.2.2010 21:05

Někdy se podívám do zrcadla a musím hodně přemejšlet,koho tam vlastně vidím. Kdo jsme? Ten pocit,že se na sebe dívám odněkud,proč já jsem já... To by jistě pan koukolík dovedl vědecky vysvětlit,proč se mi to stává a jak v tom momentě funguje můj mozek. Je jisté,že každej z nás je součástí něčeho,nějakého celku,- ale většina z nás si to neuvědomuje,zřejmě je to naschvál zablokované. Já věřím,- a můžete se mi smát,že právě tohhle bude jednou odblokováno. A to v tom čase,kdy už nebude možnost kolektivního vědomí zneužít ke zlému.

Odp2: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to...
Alfons, 26.2.2010 4:04

Moji příslovečnou tupost a nevzdělanost zaujal i tento odkaz.
http://www.halonoviny.cz/index.php?id=88510
Pokud máte zajímavé odkazy sem s nimi. Snažím se trochu dohnat všechny zdejší, kteří všechno znají a odkazy nepotřebují.

Odp3: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to...
tlapka, 26.2.2010 12:08

To jsou ale... haló noviny.. zdají se mi nějak neurčitě nepřátelské.

Odp4: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to...
Alfons, 27.2.2010 2:38

Pravdivý popis reality se pro některé lidi jeví jako nepřátelský. ;-)

Odp5: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to...
tlapka, 2.3.2010 11:57

A že by Právě tyto Noviny popsaly něco pravdivě? Je to u novin vůbec možné?

Odp4: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to...
zvoník, 27.2.2010 7:46

Všichni, kdož zde pochybujete, zda je dnešní režim kriminálnější než normalizační socialismus, který se zajímavým způsobem změnil na normalizační kapitalismus, tak navštivte www.dolezite.cz Máte tam i ke všemu možné diskutovat...

Odp4: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to...
zvoník, 27.2.2010 7:49

Pardon, omlouvám se! Má to být www.dolezite.sk !

Odp5: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to...
Alfons, 27.2.2010 9:09

http://dolezite.sk/Americti_super_bohati_maji_petkrat_vetsi_prijem_nez_v_r_132.html
Zde je názorně vidět jak stoupá životní úroveň Američanů. USAskeptici dostali přes prsty. Hurá do amerického ráje.

Odp6: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to...
merlinn, 27.2.2010 11:01

To má být závist?

Odp7: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to...
zvoník, 27.2.2010 15:35

Ne merlinne, to má být jen suché konstatování... A protože jsme prý jako z opic, můžeme se dočkat, že jako národ začneme ty Američany napodobovat ať toho dosáhneme jakkoli a jakýmkoli způsobem na slušnějších lidech vlastního národa. Jestli to ovšem lze celé chápat jako výsledk závisti, tak toto hodnocení nechám velice rád na Vás! :-)
No, proto tolik Čechům vadilo, že za komoušů byl nedostatek banánů. Opice žádají banány, aby byly spokojené. Teď jsme banánová republika a banánů je pro spoustu opic opravdu dost!
Ostatně já banány nerad, protože po nich dost bolí hlava. Všimněte si opic, co nejčastěji dělají: Drbou se na hlavě, protože je ta hlava právě bolí a neumějí to říct. A mají to po těch banánech. Takže v tom nehledejte jiné důvody.

Odp8: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to...
tlapka, 2.3.2010 12:25

Zvoníku. Musím se zastat opic. Někdo by myslel že chtějí jenom banány, zatímco opice mají diferencovaný hodnotový systém. Na hlavě se škrábou kvůli lupům. Zeptej se T-čárky.

Odp7: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to...
Alfons, 27.2.2010 18:11

Pravá nefalšovaná česká závist. Závidím těm, kteří se poctivou prací dostali k majetku.;-)

Odp8: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to...
merlinn, 27.2.2010 18:17

Jistě, vy patříte k těm, kteří si myslí, že to není možné...

Odp8: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to...
tlapka, 2.3.2010 12:26

A co kdybys nechal Alfi Američany na pokoji a podíval se po nějakém šejkovi?

Odp9: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to...
Alfons, 2.3.2010 15:43

To musím závidět globálně? Teprve se učím tržní závisti.;-)

Odp10: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to...
tlapka, 2.3.2010 15:51

To se teda těším na tvůj další osobní vvývoj. Dej mi vědět ! :-)

Odp10: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to...
ivan, 2.3.2010 16:39

Nevěš hlavu, jde ti to moc dobře.

Odp11: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to...
Alfons, 3.3.2010 15:15

Závist je potěšení, které si může dopřát každý.;-)

Odp12: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to...
ivan, 3.3.2010 17:40

Alfe, už se známe, jak víš tak já každému přeju vrchovatou míru toho čeho si žádá, i tobě. ;-)

Odp13: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to...
Alfons, 3.3.2010 18:13

Závist je můj koníček!!;-)

Odp14: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to...
ivan, 3.3.2010 19:05

Všimnul jsem si. ;-)

Odp8: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to...
TomasP, 6.3.2010 21:09

Jsou ušlechtilejší cíle než majetek. Bez majetku se však neobejdeme, v tomto legislativním prostředí je potřeba k přežití. Je ho dost pro všechny. Nezávidím ho těm kdo ho drží proto, aby ti kdož ho nemají pracovali na to, aby majetek tvořil majetek a sami byli biti, takto egocentričtí lidé si nezasluhují být šťastní!;-):-):-)

Odp9: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to...
tlapka, 12.3.2010 9:02

Ani nejsou- majetky je poškodily

Odp10: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to...
Alfons, 14.3.2010 15:41

Bezmezné hromadění majetku-cíl tržních hospodádřů. Jeden majitel celé zeměkoule, o to se vede boj.

Odp11: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to...
TomasP, 14.3.2010 16:26

Myslím, že to mají už dávno dovedené k dokonalosti, nejde totiž o jednoho majitele celé zeměkoule, to by totiž lid udělal snadno převrat. Bohatě postačuje nynější stav, kdy pár set lidí vlastní 90% světa a tito lidi se združí do skupiny Bilderberg. Mezi lidi pak hodí drobky a říkají snažte se a sami nás kdykoli připraví o prostředky nebo o něco málo více prostředků uvolní. Tohle je plán skupinky pár set lidí, to je realita. Politické zastupitelské systémy tomu jen nahrávají..

Odp12: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to...
tlapka, 15.3.2010 8:06

Však budou ové Revoluce s Nezaměstnanými ruku v ruce ... BUď práci Čest !

Odp: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to...
Alfons, 26.2.2010 4:05

Tak to mně linky posílejte a neschovávejte je. Sem s nimi! Chci se něco dozvědět a ne jen plácat. Chápu že to co prezentuje Koukolík zde všichni znají a vědí o to. Buhužel pro moji vrozenou tupost a nevzdělanost je pro mne Koukolík přínosem. Mám co dohánět. ;-)

Odp2: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to...
tlapka, 26.2.2010 12:09

Přečti si raději Konráda Lorenze

Odp3: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to...
santiago, 26.2.2010 16:44

Třeba o tom, jak důraz na krmení a kopulaci je provázen vymizením přirozeného společenského chování. To je souvislost, kterou Lorenz pozoroval u husí.

Lidé to mohou pozorovat u chovných i domácích zvířat obecně.

A my zas u lydí.

Odp4: Koukolík je mým oblíbencem, jde o to...
tlapka, 26.2.2010 17:25

Tak jest, u husí. Měl oblíbenou husu Martinu, se kterou bydlel a ta ho to naučila.

Odp: ...
santiago, 27.2.2010 22:41

Hm, ono není nad to, když o tomto tématu píše odborník s praxí.

Kde je?
TomasP, 28.2.2010 20:45

Jak je to s článkem „Za hranicí reality“? Je odstraněn na trvalo a jestli ano tak proč, kde se to můžu dozvědět?

Odp: Kde je?
merlinn, 28.2.2010 20:53

Asi ho Axy vymazala... Viz komentář.

Odp2: Kde je?
TomasP, 28.2.2010 21:12

Ok, díky..:-)

Odp2: Kde je?
Lipovan, 1.3.2010 8:25

Bývalá slečna holt nerozdejchala ani jemnou kritiku. Pak ovšem nechápu, proč se vůbec pouští do psaní článků. S kritikou, hlavně jalovou a Off Topic, přece musí autor počítat. :-)

Pomoc pro Romantika
Lipovan, 1.3.2010 8:56

Při pročítání neskutečných úvah a šílených návrhů ufňukané čárkotečky docházím k jednoznačnému stanovisku. Obávám se, že pro Romantika připadá v úvahu jediná pomoc; buď tato, nebo raději tato, pro větší efekt. :-)

Odp: Pomoc pro Romantika
iva, 1.3.2010 9:14

Neopakuj se a napiš radši něco plodného, co náš všechny obohatí.

Odp: Pomoc pro Romantika
Juras, 1.3.2010 10:26

Každej je jinej. Pro protřelého netového vlka je taková situace samozřejmostí, pro člověka, který právě objevujekouzla blogů a diskusí je publikace nějakého svého prvního dílka dost náročný zážitek. Na mě tak Axy působila, zasloužila by spíš povzbudit, než to co předvedl ublíženeček. Je pro mě dost zarmucující, že mezi námi jsou lidé, kteří raději člověka zašlápnou než by mu podali pomocnou ruku, ale je to bohužel normální (a jistě se najde primitiv, který napíše, že to schvaluju, protože s tím nechcu nic dělat). Ale co se svět světem točí, vždycky největší grázlové nejvíc kázali o dobru a nejnesoucitnější sobci vyžadovali vůči sobě nejvíc ohledů.

Odp2: Pomoc pro Romantika
Juras, 1.3.2010 10:34

To jsem se netrefil, mělo to být reakcí na Lipovan, 1.3.2010 8:25

Odp3: Pomoc pro Romantika
Lipovan, 1.3.2010 15:00

Mě ta Romantikem navrhovaná opatření docela rozesmála. Vzpomněl jsem si na rok 1990, kdy se někteří občané vzpírali logické úvaze, že základní politickou změnou bude přestěhování Velkého Bratra z Moskvy do Washingtonu a zavedení výprodejového kapitalismu a vymýšleli různé třetí cesty. Nějaký traktorista, zajisté Romantikův příbuzný, přišel s podivným návrhem, aby všichni občané brali stejnou mzdu, konkrétně 5000 Kč(s). Ať každý dělá svou práci, ale brát budou všichni stejně, pět hadrů. Traktorista (a Romantik) si zřejmě neuvědomil, že kromě toho, že jde o naprostou blbost, tím kýžené absolutní rovnosti nedosáhne. Někdo umí lépe šetřit, jiný mnohem hůře. Takže i kdyby tato zhovadilost nějakým zázrakem prošla, zase by měl po čase někdo více a někdo méně, což je pro Romantiky samozřejmě velmi špatně. Marná sláva, závist je strašná věc a jablko ze sousedova sadu chutná vždy lépe. Svíce je pro Romantika doslova požehnáním, poněvadž jde o jediné místo, kde může své nářky prezentovat bez rizika vážnější újmy. :-)

Odp: Pomoc pro Romantika
tlapka, 1.3.2010 11:15

Já bych jej nechala naživu. Má dobré vědomosti o biologii.

Odp2: Pomoc pro Romantika
Juras, 1.3.2010 11:54

To měl i Mengele ;-)
Jsou dobré vědomosti o biologii ospravedlněním života jednince?

Odp3: Pomoc pro Romantika
TomasP, 1.3.2010 12:12

Co založit diskusi „Tečka naším terčem“?;-)

Odp4: Pomoc pro Romantika
Juras, 1.3.2010 14:58

Prosím? Co měl můj příspěvek společného s tečkou? Pochopil bych, kdyby poznámku k obecnému principu na sebe ukřivděně vztáhl někdo jiný, ale od Tebe bych to nečekal :-)

Odp5: Pomoc pro Romantika
Lipovan, 1.3.2010 15:02

Tečka je přece povinným středobodem našich životů. Bez ní by naše existence ztratily smysl.

Odp5: Pomoc pro Romantika
TomasP, 1.3.2010 15:43

můj omyl, omlouvám se..;-)

Odp5: Pomoc pro Romantika
tlapka, 8.3.2010 14:02

Tomáš to myslel v rámci geometrie ev. matematické analyzy.

Odp6: Pomoc pro Romantika
TomasP, 10.3.2010 10:59

nene, Váš omyl:-)

Odp7: Pomoc pro Romantika
tlapka, 10.3.2010 13:17

To je možné je to jen nepodložená teorie.

Odp8: Pomoc pro Romantika
TomasP, 10.3.2010 14:50

To bylo tvrzení, jak píšete, nepodložená hypotéza, jevící se jako podsunutí svého názoru o smýšlení druhého. Jedna z věcí, kterou vůbec nesnáším. Bylo jasné, že Vaše tvrzení bylo takové, že asociace Vaší domýšlivosti v této věci se nemohl nikdo dopátrat, proto to jsem to nevnímal jako podsunutí Vašeho názoru na mé smýšlení, ale jako pokus zesměšnění. Neboť jsem svůj vztah k vědám a matematice obvzláště několikrát prezentoval.;-)

Odp3: Pomoc pro Romantika
tlapka, 1.3.2010 14:44

Já jsem se od něj hodně dověděla a informace je nejdůležitější věc na světě. Obecně nevím.

Odp3: Pomoc pro Romantika
., 6.3.2010 10:08

J. je hulvát a lepší už nebude. Sám svým výrokem straní citovanému M. Už mu chybí jen naleštěné holínky a skřížené hn.ty na čepici.

Odp4: Pomoc pro Romantika
Juras, 7.3.2010 12:54

A je to tady :-) Ty nezklameš :-):-)

Odp: Pomoc pro Romantika
TomasP, 1.3.2010 12:10

Lipovane, doufám, že si takto vydržíte povídat ve všech vláknech diskuse, opravdu plodné a pro všechny přínosem!!

Odp2: Pomoc pro Romantika
Lipovan, 1.3.2010 14:30

Chápu vás, ale tam tomu se prostě nedalo odolat. Základní příjem...Oh Yeah. :-)

Odp3: Pomoc pro Romantika
TomasP, 1.3.2010 14:45

Projevujete se jako člověk moudrý, není-liž pravda? Lipovan dosáhl osvícení, hm?:-):-):-)

Odp3: Pomoc pro Romantika
TomasP, 1.3.2010 14:49

Zkuste plodnou diskusi, semnou a svými urážkami tak snadno neuspějete..;-) Děkuji za pochopení, pokud se mi jej podařilo dosáhnout..;-):-):-)

Odp4: Pomoc pro Romantika
zvoník, 1.3.2010 20:20

Ha,ha,ha.ha,ha!
Plodná diskuze? Tak já začnu:
A co takhle na oplátku vytunelovat starýmu Matesovi tu jeho pokladnu a začmárat mu ten blbej nápis na ní? Já mám na pokladny docela dobrý nádobíčko.

Odp5: Pomoc pro Romantika
TomasP, 1.3.2010 21:12

Jaký Mates?:-)

Odp6: Pomoc pro Romantika
., 2.3.2010 1:46

To je přece Tomáši ten, co kradl a kradl, a nakonec si na všechno, co nakradl napsal „ Moje soukromé vlastnictví“ („Můj soukromý majetek“ ?), nebo něco v tom smyslu. Uvádí to v jednom článku Zvoník.

Odp6: Pomoc pro Romantika
zvoník, 2.3.2010 4:02

Dobře, tak ještě jednou:
KRAD STARÝ MATES JAKO STRAKA,
U BOHATCE I U ŽEBRÁKA.
PAK NEROZMÝŠLEJE SE DVAKRÁT,
DAL DO POKLADNY, CO NAKRAD.
A NÁPIS ZHOTOVIL SI NA TO:
SOUKROMÉ VLASTNICTVÍ JE SVATO!
Jenom na okraj:
Mnohým zde se ta báseň vůbec nelíbí... :-)

Odp7: Pomoc pro Romantika
tlapka, 5.3.2010 10:33

A jako má Mates majlovou adresu? Chtěla bych slyšet i Jeho názor než mu budu mluvit za jeho zády. ;-)

Odp8: Pomoc pro Romantika
., 5.3.2010 18:00

Tak se Tlapko zeptej na to Maxipsa Fíka; to je jeho nejbližší přítel, přítel člověka. :-)

Odp9: Pomoc pro Romantika
tlapka, 8.3.2010 13:20

tak mi pošli majl Maxipsa Fíka.

Odp7: Pomoc pro Romantika
TomasP, 6.3.2010 21:14

To je hezké, ale ten MATES a jeho potomci musí být asi nesmrtelní, určitě jsou starší než Sokrates..;-):-):-)

Za sebe říkám, že by mě tady Romantik...
ivan, 1.3.2010 17:27

Za sebe říkám, že by mě tady Romantik docela chyběl, vlastně si Svíci bez něj neumím ani představit, docela dobře čeří vodu. Má tak neotřelý pohled na svět, že by mě některé věci ani nenapadly, někdy pobaví, jindy ne, ale nikdy nenechá nikoho v klidu.

Romantiku, to s Axou se ti teda moc nepovedlo, její představy nebo sny byly její, prostě to byl její pocit, vnímání, a zanechaný dojem. Snažil jsem se rozpomenout jestli se mě něco podobného stalo, chtěl jsem to v sobě nechat rozležet.
Ty jsi ji doslova smet a vyhnal. Vytáhni si žákovskou, dej si tam kuli a maž si sednout. Až se budeš zase litovat tak si na to vzpoměň.

Axu prosím o projevení velkorysosti a návrat, budeš vítána.

Tomáši P. Známe se tu někteří navzájem roky.
Romantik = ., / ale taky asi padesát botanických nebo zoologických nicků.
Vítáme tě tady, škoda, že se nám nepodařilo přivítat Axu, ani jsme to nestačili stihnout.

Odp: Za sebe říkám, že by mě tady Romantik...
TomasP, 1.3.2010 19:01

Děkuji ti Ivane a vážím si toho!;-)

Prošlá lhůta
Alfons, 6.3.2010 13:34

Nejhorší u nás aplikované následky prošlé lhůty je zanedbání lhůty morální výchovy občánků od útlého věku. To se stalo u nás a výsledkem je celonárodní morální katastrofa s následným totálním zdrcujícím účinkem na celý stát ve všech oblastech života. Tsunami je oproti tomu jen malé plácnutí do vody.

Odp: Prošlá lhůta
TomasP, 6.3.2010 21:22

Jsem toho názoru, že morálku nepřísluší vychovávat, ta je v každém a každému vlastní. Prohnilý systém manipuluje a vytváří falešnou morálku. Každému vadí jen to co ho ovlivňuje přímo, je slepý, málokomu vadí, že nás ovlivňuje veškeré svinstvo. Mladým přenecháváme horší a horší prostředí, nebudou otročit a líbat nám ruce, to nečekejme..
Každý sám jsme tvůrci toho svinstva a někteří si dovolují tvrdit, že lepší systém nikdo nevymyslel, bodejť když Ti kterým vyhovuje, dělají všechno proto aby jsme mysleli jen sami na sebe..:-(

Odp2: Prošlá lhůta
Alfons, 7.3.2010 2:36

Nepokračujte ve šlechtění koní a máte z nich původní divoké koně. Že by to u lidí bylo jinak? :-(

Odp3: Prošlá lhůta
TomasP, 7.3.2010 12:08

To je pro mě dost nešťastná paralela..!
Skutečně nestojím o šlechtěné koně, o něco podobného se pokoušel fašismus, komunisti a o něco podobného se pokouší i dnešní globální legislativní systémy. Myslete stejně, a to tak, že ve prospěch mocných a ve prospěch moci, pozavírejte nebo zabijte ty kdož skutečně myslí na lidi!! To je šlechtění koní, to je znásilňování mysli!
Řešení lze nalézt jen tak, že začneme v dobrém myslet na ostatní a ostatní začnou v dobrém myslet na nás..

Odp4: Prošlá lhůta
Alfons, 7.3.2010 12:13

AUUUUUÚ...ozývá se z nebe hlas anděla, který ještě nepřistál na zemi.

Odp5: Prošlá lhůta
TomasP, 7.3.2010 12:17

Promiň Alfonsi, ale nechci, aby někdo vyšlechtil mé přátelé k obrazu svému!;-)

Odp4: Prošlá lhůta
tlapka, 8.3.2010 13:38

My začneme a ostatní toho využijou to zrovna. Pokud budu přece myslet na někoho v dobrém, nedám mu to najevo, ještě by po mně něco chtěl.

Odp5: Prošlá lhůta
TomasP, 8.3.2010 13:54

..to jste nepochopila tlapko, pokud na někoho budete myslet v dobrém, tak Vy mu budete nabízet a pokud on bude myslet v dobrém na Vás, pak si vezme jen tolik kolik potřebuje a sám Vám nabídne to co byste mohla potřebovat Vy.. Zdrojů je dost pro všechny a toho času co se plácá na hovadiny, rázem bychom měli kde bydlet, pomyslete například na technologický a vědecký vývoj apod..;-)

Odp6: Prošlá lhůta
tlapka, 12.3.2010 9:00

Moje zkušenosti to jaksi nepotvrzují. Podám prst a chce celou ruku a pak mi ještě vynadá. To je přece známá věc.

Odp7: Prošlá lhůta
TomasP, 12.3.2010 10:01

Tlapko v prvé řadě zde musí být systém, který je ke všem stejně solidární a nic nekamufluje -seznamte se třeba s myšlenkou základního příjmu. Každé mimino má stejné právo na život. Většina však celý život slouží jiným..

Odp8: Prošlá lhůta
., 19.3.2010 6:36

Tomáši, řeknu k tomu svůj poněkud odlišný názor. Tedy dále „n e p ř e k r u c u ji“, ale sděluji vlastní názor k Vašemu tématu:

Každé české mimino v současné době nemá právo na život kvůli sobě, ale kvůli šlechtě v podobě porodníků, chirurgů, logopédů, sociálních pracovníků, učitelů, profesorů, aj. kteří si dobře a výborně žijí z toho, že dítě porodí, operují, pečují o mentálně postižené, učí výslovnosti a dalším vědám, dokud to dítě nedospěje. Z toho relativně malý podíl „na zisku“ z každého narozeného dítěte mají proto také jeho rodiče.

Jakmile rodiče dítěte a stát prostřednictvím toho dítěte nacpal té „šlechtě“ dostatek a maximum finančních prostředků na jeho „odchov“ a vzdělání, právo na život toho už dospělého (dřívějšího dítěte) končí, nikdo mu nechce dát placené zaměstnání, nikdo mu nechce umožnit aby za mzdu za odvedenou práci mohlo žít, nikdo mu nechce vrátit finanční prostředky, které jeho rodiče a stát za to dítě „šlechtě“ zaplatili. A ten mladý dospělý člověk je podrobován tvrdému selekčnímu tlaku podle toho, jak vypadá, jak umí rychle mluvit, jestli se směje celý den, půlden nebo pouze hodinu denně, jestli řídí auto a jaké značky, ve které straně je nebo není, ve které straně jsou nebo nejsou jeho rodiče, zda (ne)/studoval na „Hawardu“ nebo (ne)byl za oceánem dělat „auper“ a zda je „orientován“ na východ nebo na západ a dle dalších nepochopitelných kriterií západního světa. Městští zastupitelé se aktivně asi podílejí na té selekci mladých lidí a na jejich možnosti pracovního uplatnění /neuplatnění podle shora uvedených nesmyslných kriterií.

Cizincům placenou práci náš stát dává, ale českým absolventům ne.

Další kriteria selekce:
., 19.3.2010 9:23

Zda je ten mladý člověk majitelem nějaké nemovitosti, zda bydlí v bytovce nebo ve vlastním domě za 1/2 nebo za 7 milionů Kč, zda je místní tj. jeho rodiče se v místě narodili nebo je přistěhovalec, zda jeho rodiče pracují v městském zastupitelstvu a v jaké funkci, případně v krajském zastupitelství nebo dokonce v poslanecké sněmovně; potomci namodro veřejně činných rodičů mají přednost a pracovní uplatnění dostanou.

Odp: Další kriteria selekce:
Alfons, 20.3.2010 2:22

To jako vždy povede k degeneraci modré krve.

Odp7: Prošlá lhůta
Juras, 18.3.2010 21:59

To Tě lituju, život bez opravdových kamarádů musí být dost prázdný.

Odp7: Prošlá lhůta
Alfons, 19.3.2010 4:32

To je na tom to krásné a vzrušující.

Odp2: Prošlá lhůta
ivana Kozárová, 7.3.2010 11:10

Morálka společnosti je jako zuby. Čím zkaženější,tím citlivější na dotek- tuším,že se jedná o Voltairův výplod. Souhlasím s Vámi,že morálku těžko vychovat tam,kde není součástí života společnosti....Udělali jsme si to sami,že jsme si usurpovali práva,která nám nepatří. Naše hrabivost a myšlenkový odpad odnese generace po nás. Práva bez povinností ,lhaní si do kapsy. Neschopnost vidět se,jací jsme. Divím se,že tolik věcí ještě - i když zdánlivě - funguje.

Odp3: Prošlá lhůta
TomasP, 7.3.2010 12:16

Souhlasím s Vámi a dodal bych, že ty věci fungují tak dlouho, dokud si nejmocnější budou přát, aby ještě fungovali, ať už se jedná o cenu ropy, národní dluhy, akciové trhy, trhy s komoditami, náboženství, války, terorismus, farma průmysl, a mnohé další svinstvo, všechno má jednoho společného jmenovatele, získání moci nad lidmi, nad jejich smýšlením a nad jejich životy. Mladý člověk ani nemusí to svinstvo analyzovat, ale jen pocitově ví, že tady to svinstvo je, jeho morálka je odrazem na to co spousta z nás ještě klamně hájí..:-(

Odp3: Prošlá lhůta
Alfons, 7.3.2010 12:16

Jde o to CO funguje a JAK a PRO KOHO funguje. Pro někoho už funguje jen přístřeší pod rozpadávajícím se mostem, který už také nebude dlouho fungovat.

Odp4: Prošlá lhůta
tlapka, 8.3.2010 13:35

No a co s tím, prostě to tak je. Však i v přírodě žere jeden druhého. Ovšem kdo má nesmrtelnou duši ať se s tím trápí sám.

Odp5: Prošlá lhůta
TomasP, 8.3.2010 14:07

..v přírodě to má smysl!!:-)

Tomášovi:
., 7.3.2010 17:02

(Poznámka: Následující příspěvek je duplikát již v tomto vláknu jednou uvedeného příspěvku v podobě „nudle“. Zde je příspěvek znovu, aby se Vám Tomáši lépe četl.)

Avšak: nelze se někam nepřidat. Každý člověk se přidá k někomu k nějakému názoru, i když třeba neoficiálně a nestranicky.

Vím např. o mně blízkém člověku, který kdysi „byl proti“, ale dnes by byl také „proti“, i když z jiných důvodů a v opačném smyslu. Zkrátka ten, kdo má nějaký názor, není hloupý, a všímá si, co se děje kolem něho, tak takový člověk nikdy nemůže být zcela spokojený; a některý NENÍ SPOKOJENÝ VŮBEC NIKDY. Nemůže být, pokud to je čestná osobnost.

Odp: Tomášovi:
TomasP, 7.3.2010 17:52

Lze se nepřidat!

Nespolupráce se zlem je morální povinnost stejně tak jako spolupráce s dobrem!

Nevybírejte si větší nebo menší zlo podbízené Vám tou samou elitou!!

Odp2: Tomášovi:
tlapka, 8.3.2010 13:33

Proč bych se přidávala, nepřidám se nikam. Nechám se sama sobě.

Odp: Tomášovi:
merlinn, 7.3.2010 19:46

Čestný člověk by měl být nespokojený? Proč?

Odp2: Tomášovi:
Juras, 7.3.2010 20:03

Protože romantikovi všichni kradou práci, ne? Tak jak by to mohlo ostatní nechat v klidu? Že se vůbec ptáš na takovou jasnou věc ;-)

Odp2: Tomášovi:
Pat a Mat, 7.3.2010 23:40

Myslím to tak, že mnoho lidí svou nespokojenost veřejně nepřizná, tedy raději zalžou, že jsou spokojení, aby měli klid.

Čestný a statečný člověk pravdivě sdělí i ostatním, s čím a proč je nespokojený.

Odp3: Tomášovi:
merlinn, 8.3.2010 1:34

Aha, takže ne že by byl nespokojený, jen v případě že by byl, by o tom mluvil, narozdíl od těch, kteří by o tom nemluvili, kdyby nespokojení byli :-) Má to ale spíš co dělat s tou odvahou mluvit pravdu, než se ctí...

Odp4: Tomášovi:
Juras, 8.3.2010 16:13

Aha, tak jsem se netrefil. Už to chápu. Podle romantika jsou nespokojení úplně všichni, jenom ti, kteří o tom nemluví anebo lžou, nejsou čestní lidé.

Mrzí mě taková spousta nečestných dětí, s kterými se vídám. To máme teda mládež! ;-)

Odp5: Tomášovi:
tlapka, 11.3.2010 9:36

Každý je s nečím nespokojen a neviděla jsem, že by něčí problémy zajímaly někoho jiného jako takové. Jak jdeš s problémama k přátelům, problémy zůstávají a přátelé mizí a s příbuznými je to to samé. Zato je spousta organizací, kteří na „problémech“ vydělávají peníze, na stole mi leží obálky různých barev „pomozte a pošlete na konto.. “ a co za to?

Odp3: Tomášovi:
Juras, 8.3.2010 16:16

Čestný člověk je tedy podle tebe takový, který ráno potká sousedku a místo úsměvu „Dobrý den“ jí pravdivě řekne, co si myslí: „vy jste ale protivná potvora“.

Odp4: Tomášovi:
ivan, 8.3.2010 17:18

No jasně. Manželka před zrcaddlem..,,Co myslíš, nemám v těch kalhotech vekou prdel? ..NE!..ale pojď už....

Odp4: Tomášovi:
merlinn, 8.3.2010 18:44

V tom případě je takový člověk čestný, odvážný a hlavně také drzý :-)

Odp2: Tomášovi:
tlapka, 8.3.2010 13:30

Jestli nějaké věci nemohu změnit proč bych měla pěstovat v sobě Nepokoj - nebo nespokoj.

Odp3: Tomášovi:
TomasP, 8.3.2010 14:05

A co si myslíte, že nemůžete ovlivnit??:-)

Odp3Odp.1..: Prošlá lhůta
Neuvedeno, 7.3.2010 17:27

Řekl bych, že všichni, kteří mě čtou, by se měli štípnout do ruky. V případě, že to bolí, tak je vidět, že ještě žijeme. Pak bych navrhoval se podívat do zrcadla a usmát se. Kdo udělá větší škleb, ten vyhrává. Pak bych navrhl malou procházku na čerstvý vzduch. Dnes venku bylo opravdu krásně. Také jaro už brzo začne. Takže to už máme dvě pozitivní věci. No a pak si musíme zaspívat tu píseň Vericha. „Dejme tomu stonožka, co má práce s obouváním. Na každou totiž nožku, dá ponožku, v botě vložku a stačí bláta trošku, prošoupe rohožku“. Takže trochu více optimizmu do toho umírání. Tu jistotu máme všichni, že umřeme, tak alespoň jedna jistota tu je.

Odp: Odp3Odp.1..: Prošlá lhůta
TomasP, 7.3.2010 17:54

To je sice hezké, ale neměli by takovou možnost mít i děti v Africe nebo v Číně, které nám šijí značkové boty?

Odp2: Odp3Odp.1..: Prošlá lhůta
Vlastimil Čech, 7.3.2010 18:42

značkové boty z Číny? Čím víc proužků tím víc Adidas? :-)

Odp3: Odp3Odp.1..: Prošlá lhůta
merlinn, 7.3.2010 19:42

Ano, vyrábí se tam jak neznačkové, tak značkové boty, oděvy, hračky... Nejlevnější pracovní síla...

Odp3: Odp3Odp.1..: Prošlá lhůta
TomasP, 7.3.2010 20:42

Tuším, že v jednom hezkém dokumentu jsem viděl, že Nike má v těchto zemích výrobní náklady 0,3% maloobchodní ceny. Tomu se říká vykořisťování na straně zaměstnance i na straně kupujícího, a někdo by se v tom ještě mohl cítit dobře!;-):-):-):-)

Odp4: Odp3Odp.1..: Prošlá lhůta
ivana Kozárová, 8.3.2010 10:55

Thomasi,v zemi,kde už se lidi přestali ptát proč a jsou spokojeni,že pro ně ten systém funguje,nikoho nezajímá otrocká práce lidí. Vždyť jsme se to tady rychle naučili- viz práce lidí,kteří za ni nedostanou zaplaceno a nic se jim za to nestane... Nemůžu bejt spokojená,i když se mi daří relativně dobře. Cosi je shnilého ve státě dánském....

Odp5: Odp3Odp.1..: Prošlá lhůta
TomasP, 8.3.2010 11:14

královna, shell atd.. ale v pyramidě, kterou máme na svých bedrech sedí více manipulátorů....

Odp5: Odp3Odp.1..: Prošlá lhůta
merlinn, 8.3.2010 12:44

There's nothing rotten here in Denmark, Something is rotten everywhere else. :-)

Odp: Odp3Odp.1..: Prošlá lhůta
iva, 8.3.2010 8:13

Pěkně jste to napsal. Já třeba včera byla ráda, že nejsem z Keni. Už bych měla obřízku a nevyváží to ta nádherná příroda okolo a ten čerstvý vzduch a to, že ta dívka zřejmě nemusí platiti sociální, zdravotní a daně. Co je pro mně horší představa než obřízka je žít někde v Rusku, kde vládne mafie, ale i tam nějak ti lidé žijí a říkají si, že by nechtěli někde žít, kde je to horší.

Odp2: Odp3Odp.1..: Prošlá lhůta
TomasP, 8.3.2010 11:52

Moc náboženská je také moc nad člověkem, citace z wikipedie:
„Přestože si většina lidí myslí, že ženská obřízka má souvislost s islámem, není tomu tak. Jedná se zpravidla o tradiční rituál, který se váže k pověrám, zvyklostem, a s náboženstvím nemá přímo nic společného, i když je jím odůvodňován i v místech, kde je tato praxe dosud živá.“
Kdyby jste se narodila za dob inkvizice, mohla byste i jako malá dívka dopadnout ještě hůř. Přestože byste znala pravdu neopovážila byste se hájit tu, která stojí na hranici! Pořád jde o manipulaci mysli a utvrzování moci..
PS: Mafie je všude a legislativa na utajované informace a prověrky NBÚ tomuto náležitě nahrávají. Mám známého u Policie na prezidální úrovni a myslím si, že vím jak se po volbách obměňuje pyramida, domnívám se, že vím jak se politici nebo mafie dokáže zasadit o tom, aby vyšetřovatel po seznámení se se spisem o tisících stran, a po návrhu na další šetření, najednou je jen tak odejit, nemoha vynést pravdu, vázan zákonem, nemoha vynést pravdu vázán svým životem ke své rodině.. Vám o život přímo nejde, jim ano, vy se nikdy nedozvíte pravdu, věci které nemají být vyšetřeny nebudou, mafie je všude! Zdání klame!

Topašovi P
Neuvedeno, 8.3.2010 7:30

Říkáte: „Řešení lze nalézt jen tak, že začneme v dobrém myslet na ostatní a ostatní začnou v dobrém myslet na nás..“ Je to sice dobrá myšlenka, ale zatraceně abstraktní. Že někdo myslí v dobrém na někoho, to lze těžko dokázat. To je věc subjektivní. Někomu by musel snést člověk hory a doly a stejně to neuzná. Takže s touto teorii, když budete chodit po světě, tak šťastný nikdy nebudete.
Znáte tu písničku: Stačí, když není smutno . .
Vzláště na stáří by jste s tím nevystačil, jestli někdo na Vás myslí v dobrém. Vím, že myslíte, že bychom měli myslet v dobrém na druhé, jenže zároveň se tím myslí také, že se v dobrém myslí také na Vás a to nejde dokázat. Vždycky bude mít někdo pocit, že se to neděje.
Já si myslím, že člověk by měl mít hlavně co jíst a pít, měl by mít jakési ubytování a měl by mít nějakou partu lidí okolo sebe, aby nebyl sám a neměl by být nemocný. To je ten základ. Ostatní je nadstavba. Vylepšovat se to dá do nekonečna a lidi stejně nebudou spokojení, protože je to jejich základní vlastnost, díky tomu jde civilizace do předu. Jenže nebýt nemocný je opravdu neřešitelný požadavek, protože na stáří stejně ta nemoc příjde.
Takže, budeme-li si dávat náročné požadavky budeme nespokojení neustále. Je spíš třeba říci, co konkrétně s těchto základních požadavků člověk nemá a měl by mít a začít přemýšlet, jak toho normální cestou dosáhne. Žádat o poradu druhé, třeba na internetu.
Vím děje se to, jenže většinou se jen oznámí, že toto a toto není. Spíš by se mělo stále pátrat po tom, jak toho dosáhnout. Vím ., se snaží toho dosáhnout, alë Tomáši u Vás spíš vidím, že jste takový bezradný.
Je sice pěkné řešit problémy celého světa, ale když člověk je nespokojený sám se sebou, tak musí napřed hledat tu cestu ze své nespokojenosti.

Odp: Topašovi P
iva, 8.3.2010 8:16

Je to všechno pěkné, ale proč pořád lidi otravují ti politici, když vlastně jsme odkázáni hlavně sami na sebe. Proč oni nedají pokoj a nežijí podle svých možností. Včera jsme viděla přivítání Zemana s Topolánkem a TOp 09 a jsme se zhrozila, co ti politici si myslí, akorát si pak vždycky plácnou a jdou na pivko.

Odp2: Topašovi P
TomasP, 8.3.2010 12:01

To co jste napsala mi připadá velmi krátkozraké. Copak Vy nevnímáte kolem sebe ten obrovský státní aparát? To jsou statisíce lidí! Nezajímá Vás jak tento aparát (ne)funguje? Hospodaření atd? Dost možná, že jednou budete potřebovat lékaře nebo policistu a oni tu pro Vás nebudou..
Jestliže podle Vás politici pracují správně nemusíte mít obavy a můžete se vklidu spoléhat dál jen sama na sebe..
Jistě také dokáží splatit státní dluh i s úroky, který úplně sami vytvořili!;-)

Odp: Topašovi P
TomasP, 8.3.2010 11:05

Začnu takto, přiznávám se, jsem nespokojený sám se sebou, protože se neodvažuji využít svůj potenciál věci měnit k lepšímu. To však neznamená, že jsem nešťastník, nebo je snad někdo zvás stále šťastný? Cítím se božsky v přírodě a pozemsky, když jsem obklopen přáteli! Nejsem šťastný když se dobře najím, nejšťastnější jsem, když je mé okolí šťasné, moc rád lidi rozesmívám a vzbuzuji hezké pocity, těší mě to.
Nenechávám své přátelé v omylu, to pak občas vyvolává myšlenkové rozepře, příkladem může být pravda o 11. září (respektive pravděpodobnější hypotéza), zpravidla mi přátelé věří, protože nejsem křivák, nikdy se jimi nesnažím manipulovat, nesnažím se nic získat, snažím se jen dát, ve věcech současné vědy jsem velmi racionální, ve věcech paradigmat jsem přirozeně otevřeně nedůvěřivý. V čem jsem sám se sebou spokojený je, že šířím myšlenky, které se mi zdají být dobré a zastávám názor, že pokud by je šířila většina, tak věci budou lepší.

„Přátelé, i já věřím v prozřetelnost, já však věřím v prozřetelnost většiny, největšího měšce a nejdelšího kanónu. “ ..Abraham Lincoln

„Je možné stále klamat některé nebo občas oklamat všechny, ne však stále klamat všechny. “ ..Abraham Lincoln

„Netvrdím, že jsem měl události zcela pod kontrolou, přiznávám však, že jsem byl zcela pod kontrolou událostí. “ ..Abraham Lincoln

„Nevážím si nikoho, kdo dnes není moudřejší než včera. “ ..Abraham Lincoln

Trápí mě, že pořád děláme úskoky ve prospěch měšce a kanónu.
Jak jsem řekl, řešení existuje, kdo chce, hledá způsoby, kdo ne, hledá důvody!

PS: V již odstraněné diskusi „Za hranicí reality“ jsem Vám nechával odpověď, že se v urychlovačích částic neurychlují protony, ale elektrony, ionty a pozitrony. Manipulovat s protonem je téměř energeticky nemožné, kdybychom to dokázali, mohli bychom si vytvořit zlato z olova, takže stejný omyl jako s neutrony.

Odp2: Topašovi P
Tony, 19.3.2010 9:16

Vy skutečně věříte té konspirační teorii o 11.září? xDD
Takže vy jste se podíval na ten filmek který někdo natočil a řekl jste si: ano tak to bylo! :-)

Odp3: Topašovi P
TomasP, 21.3.2010 13:52

Díky, že pokládáte otázky, někteří ani toho nejsou schopni. Jinak nevím do jaké míry jste zasvěcen. Filmíků jak píšete jsem shlédnul více. Některé věci si můžete i ověřit, například to, že do dnešního dne není Usama bin Ladin na stránkách FBI jako hledaná osoba spojována s útoky z 9/11. Zkuste si tam zavolat proč asi?:))
Nicméně nepřesvědčily mě jen tak nějaké filmiky, rozporů je příliš mnoho, i v prohlášení vlády a vyšetřovací skupiny. Také doporučuji skupinu Architekti a inženýři za pravdu o 9/11, kde tito studovaní odborníci po tisícovkách podepisují petici za znovuprošetření, protože je teorie sdělená médiím neuspokojila tak jako Vás. Mám známé z oboru stavebnictví, kteří jsou naprosto přesvědčeni, že nejde o přirozený kolaps, no zkuste se nějakého člověka studovaného v oboru stavebnictví na tuto problematiku zeptat:)
Ať Vám někdo vysvětlí, jak mohla budova WTC č. 7 o 46-ti patrech spadnout za 6 sekund, přestože nebyla zasažena letadlem a nebyla téměř nijak poškozená, vyšetřovací komise se o této budově zmínila na 10000 stranách jednou větou, že tento přirozený kolaps nedokáže vysvětlit. Já vím, že lidé u televizorů ví, že se takové věci dějí běžně, ale odborníky takto nepřesvědčíte, nebo ano? Hodně štěstí, při Vaší víře!:-))

Odp4: Topašovi P
ivan, 21.3.2010 17:07

Tohle tema se tu už probíralo. Neumim si představit, že by někdo našel někoho, kdo by byl ochotný spáchat sebevraždu pro vzbuzení dojmu, že se stalo něco jinak než jak to viděla veřejnost a k tomuto účelu by si ještě najal, spíš přesvědčil pilotní adepty. Nevím jak komu, ale mě se zdá hmotnost a rychlost obsazeného dopravního Boeingu a třicet tun zbytkového paliva dostatečná k provedení záměru. Znám pouze zveřejněné záběry nárazů, z nich je jasné, že pilot druhého letadla měl starosti se vůbec trefit, před navedením letadla na cíl byl výkluzový jako prase a trefil se spíše se štěstím, než s rutinou vylítanýho pilota, ten by dokázal trefit přesně určené místo. Rozpor v takovémto tvrzení vidím spíš v jeho logice, než v technických detailech, pominuli další dvě letadla která útočila, jinde.

Odp5: Topašovi P
TomasP, 21.3.2010 20:52

Ivane, obávám se, že jsem nyní neporozumněl co jste se snažil sdělit..

Odp6: Topašovi P
ivan, 21.3.2010 21:20

Možná jsem se ztrartil já, což připouštím, naopak, rád si nechám vysvětlit v čem jsem vedle já. Díky.

Nejlépe bych se zorientoval odkazem, zřejmě jsem ovlivněnej diskuzí která tady poběhla asi před třema rokama. Moje podvědomí nějak navázalo na řešení tehdy probíraného rozporu.

Ivanovi dotaz z letectví
., 21.3.2010 22:41

Prosím laskavě o vysvětlení příkladu:
( Jedná se o teoretický školní výpočet )
===================================================
Letadlo letí rychlostí 720 km/hod. Střela opouští kulomet rychlostí 700 m /s vzhledem k letadlu. Pod jakým úhlem od svislé kolmice ke směru letu musí být zaměřen kulomet, aby střela zasáhla cíl, který je v okamžiku výstřelu na zemi přímo pod letadlem ?
===================================================
A já prosím o sdělení, zda se z letadla střílí dozadu proti směru letu, nebo dopředu ve směru letu, a zda je kulomet v letadle možné zaměřovat, jeho hlaveň usměrňovat. Domnívám se, že ve shora uvažovaném případě se střílí dozadu šikmo dolů, a že se uvažuje, že letadlo letí v určité výšce vodorovně s povrchem zemským. Také se domnívám, že pro výpočet je bezpodmínečně nutné zadání výšky letadla, které v příkladě chybí. Je toto zadání (bez udání výšky letadla nad zemí) řešitelné ?
Předem děkuji za jakýkoliv názor a návrh řešení.

Odp: Ivanovi dotaz z letectví
ivan, 22.3.2010 0:14

1) Romantiku, bez udání výšky není výpočet možný, ale v praxi se pro kulomety nepožívá, prostě se to tam pere, spíš se udává výška cíle než náměr, ten se odhaduje, na výpočty není čas, ale u flacků přesto existují tabulky.

Všechny výpočty musí být provedeny ve stejných mírách. Rychlý přepočet z m/s. na km. z hlavy, provedeš, že danou hodnotu v metrech vynásobíš čtyřma, minus 10%. nebo obráceně.

Na tvým příkladě by to bylo.

700 x 4 = 2800 - 280 = 2520 Km. = rychlost střely v km.

U letadel s pohyblivým kulometem ovládaným střelcem se tento používá proti vzdušným cílům Třeba B 24 Lancastr, proti pozemním snad jen z vrtulníků.

Letecké kulomety,- kanony jsou nepohyblivé a s letadlem se útočí přímým střetem, tedy přímo proti cílům, jak vzdušným, tak pozemním.

Třeba Spifaire byl vybavený osmi kulometama a za dvanáct vteřin byl vysypanej a mohl mazat domů.
Kulomety v křídlech se zastřelovaly na vzdálenost 230m. křížením. Bližší cíle byly snáze zasažitelné, soustředný bod byl právě v oních 230 metrech a za touto vzdáleností se křížené střely zase kuželovitě rozbíhaly a vykrývaly tak zase větší prostor.

Odp2: Ivanovi dotaz z letectví
., 22.3.2010 7:51

Ivane, děkuji, (obzvláště zajímavá je Tvoje informace o tom soustředném bodu při střílení křížením z kulometů v křídlech).

Tak vidíš, jaká je mizerná „úroveň“ ( : - ( školních příkladů. I v této ukázce je zřejmá nebetyčná domýšlivost lidí, kteří mají moc, v tomto případě autorů toho příkladu. O praxi vojenského pilota a o ovládání kulometů ve vojenském letadle asi ten autor příkladu neví téměř nic. A na žácích požadují ti učitelé správné řešení. ( : - (

P.S.: někde na internetu je uvedeno, že prý za války měli letci problém střílet přímo před sebe, že jim v tom překážela točící se vrtule jejich vlastního letadla. Tak prý napřed stříleli zkrz tu vrtuli a ta se tím ničila, a později prý vynašli nějaké synchronizované střílení tak, aby to tu vrtuli nepoškozovalo, a hned začli mít převahu nad Němci. Pak ale jeden z protiněmeckých letců prý musel nouzově přistát na německém letišti, Němci tak odhalili tajemsví jeho letadla a ihned si to na svých letadlech také tak uzpůsobili.
Občas dávají v TV rekonstrukce leteckých bitev z II. světové války, je to zajímavé. I knihy o tom jsou dobrodružným čtením.

Odp3: Ivanovi dotaz z letectví
Vlastimil Čech, 23.3.2010 15:12

Ovšem z ryze fysikálního hlediska by bylo možno střílet šikmo dozadu... sinus úhlu „minusnáměru“ by se měl rovnat rychlosti vodorovného letu. dopředná rychlost aeroplánu se jaksi eliminuje...Pak ovšem střely dopadají pod letadlo do místa, kde svislice vedená letadlem v době výstřelu protíná povrch zemský... v tom případě nezáleží na výšce letadla... toto je strohá fysika s mnohými zanedbáními, ku příkladu není v úvahu brána balistika, tedy odpor vzduchu, nepřesnosti atd... nicméně i technika se skutečně používala „schräge musik“ - nebo tak nějak :-) ... ovšem nebudu se přehadovat, jen jsem o tom četl... kdyby se našel „osvětitel“, budu jen rád...

Odp3: Ivanovi dotaz z letectví
ivana Kozárová, 25.3.2010 16:51

Tečkočárko,mě fascinujou letci z první války. Jeden z nich, Erich Kayl,leží na hřbitově v Pasově. myslím,že mu bylo 23,když padl. V rytířském souboji,jak psáno....Má na hrobě žulového černého orla. A oči dávno zavřené,za víčky živý sen. Jak technika pokračovala,pokračovala i větší bezcharakternost.... Lidé si byli dřív bližší,museli.... Zbraně tak daleko nenesly.... cit. S.J. Lec

Odp4: Ivanovi dotaz z letectví
tlapka, 25.3.2010 17:14

Námitka: Lidé si byli bližší ale zenužívali to, když jeden hleděl druhému až do hrnce.

Odp5: Ivanovi dotaz z letectví
ivana Kozárová, 25.3.2010 21:33

Dneska na to dívání se do hrnce je tak vyspělá technologie,že nejen vidíš,co vaří,ale znáš i přesné chemické složení potu kuchaře. brrr

Odp6: Ivanovi dotaz z letectví
Alfons, 26.3.2010 2:36

Tlapka sem kydá systematicky ubohé nesmysly o hrncích. Že Tlapku velký bratr pozoruje i v posteli Tlapce nevadí. Tlapko, běž tlapat do mateřské školky.

Odp7: Ivanovi dotaz z letectví
tlapka, 26.3.2010 11:23

Nesouhlasím, není to to samé. Když někdo je u hrnce žvaní co je v hrnci. Přesto že mě pozoruje VB tak neslyším o sobě žádné komentáře. Co ty na to Alfie ?

Odp2: Ivanovi dotaz z letectví
TomasP, 23.3.2010 17:37

Hlavním důvodem proč není možné u střely z hlavně užít výpočet bez výšky letu je balistická dráha střely. S propočty souhlasím..:-)

Odp: Ivanovi dotaz z letectví
TomasP, 23.3.2010 17:30

Výška letadla je skutečně nepodstatná, pokud zanedbáme odpor vzduchu, stejně pak je nutné zanedbat balistickou dráhu střely, která není přímkou a je dána vlivem vrtání hlavně, typem střely, případně dalšími parametry (vítr, prostředí..).
Úhel je vypočítatelný pomocí skalárního součinu vektorů rychlostí letadla a střely, kdy úhel bude jistě ve směru za letadlem.
Uplatňuje se zde klasické sčítání vektorů, kdy hledáme takový vektor výstřelu, aby výslednice součtu tohoto vektoru s vektorem rychlosti letadla byla kolmicí k zemi, výška letu je tudíž nepodstatná.

Odp2: Ivanovi dotaz z letectví
TomasP, 23.3.2010 20:06

Dále mě napadlo, že balistickou dráhu střely ovlivňuje především gravitace společně s odporem vzduchu, kdy gravitace způsobuje klesání střely k zemi a odpor vzduchu její zpomalování, protože však jak je uvedeno v zadání střela poletí kolmo dolů, pak gravitace ani odpor vzduchu nezpůsobí vychýlení dráhy střely mimo přímku a protože balistická dráha letu bude přímka, kolmice k zemi, tudíž je výška letu při tomto specifickém střílení kolmo dolů absolutně nevýznamným faktorem. Jiná situace by nastala, kdyby střela neměla letět kolmo dolů, ale pod jiným úhlem. Takže zadání je prakticky bezchybné, pokud nebudeme uvažovat takové detaily jako je vychýlení střely vzhledem k jejímu směru a podobně..

Odp7: Topašovi P
TomasP, 23.3.2010 17:42

Já jsem psal, že jsem Vám neporozumněl co se týká toho kd vidíte nebo naopak nevidíte rozpory a v které hypotéze (teroristi x konspirace). Takže Vám nemůžu tvrdit, že jste vedle..

Fascinující dokument k úvodnímu článku
TomasP, 8.3.2010 12:37
Červený křížek = ( : - (
., 10.3.2010 22:27

Teda já nevím, čím je červený křížek lepší, než staří dobří bleděmodří a konkrétní smajlíci. Mně ten červený křížek připomíná symbol nějaké likvidace, konce a zmaru; nebo dokonce označení něčeho jedovatého ! Ony se takto červenokřížkově vyznačují emoce teď v cizině ? To je tam teď taková nová móda ? To je ale nevkus. Ke žluté svíci se přece barevně hodí (ladí s ní barevně) pouze bleděmodrý smajlík. To Vám řekne každý výtvarník.
[[[[]]]]
{ ^_^ }
!!!!!!!!

Západ a východ se sbližují.
Alfons, 11.3.2010 5:59

http://www.blisty.cz/2010/3/11/art51568.html
Podle kritiků to dokazuje, že katolická církev v Polsku naprosto ztratila vliv na mladou generaci, pro niž jsou sex, alkohol a konzumerismus daleko přitažlivější.

Odp: Západ a východ se sbližují.
tlapka, 11.3.2010 8:43

To bude zase nelegálních potratů. a aktivisti budou řádit před gynekologií.

Odp2: Západ a východ se sbližují.
Juras, 11.3.2010 14:15

Před gynekologií by to ještě šlo, ale u porodnice na Obilňáku v Brně vyřvával blázen novorozencům a maminkám pod okny proti potratům :-/

Odp3: Západ a východ se sbližují.
Alfons, 12.3.2010 3:05

Sváteční menu. Čerstvě roztrhaný potrat na cibulce s italskými nudlemi a lanýžovou omáčkou. Zapíjet eko-plodovou vodou.

Odp4: Západ a východ se sbližují.
TomasP, 12.3.2010 8:45

A já myslel, že se tolik dušuješ o morálku....

Odp19: Posedlost mocí
zvoník, 12.3.2010 9:07

Já možná Alfonsovi rozumím. On myslel jen jako toto menu s tímto názvem předložit lidem. I já mám pocit, že by se zcela ve zvrácenosti lidské morálky jistě našel někdo, kdo by si takové menu objednal se vší vážností.

Odp20: Posedlost mocí
TomasP, 12.3.2010 9:55

Co Vám to dává, upínat svou mysl k těmto věcem?

Odp21: Posedlost mocí
Alfons, 13.3.2010 12:36

Je potřeba vidět do budoucnosti. Vývoj směřuje tímto směrem.

Odp22: Posedlost mocí
TomasP, 13.3.2010 16:48

Nepochybně Alfonsi, jen mi řekněte kde bydlíte a já se těm místům určitě vyhnu!;-)

Odp22: Posedlost mocí
TomasP, 13.3.2010 16:50

PS: Vidíte toho v té budoucnosti i více? Třeba kdo vyhraje ligu, nebo čí akcie půjdou nahoru? Nebo případně něco pozitivního?;-)

Odp22: Posedlost mocí
tlapka, 26.3.2010 11:29

To jakože nebude nic k jídlu nebo jak to myslíš?

Amon versus Amen
TomasP, 11.3.2010 9:59

Citace z wiki:
Amon (zpravidla překládáno jako „Skrytý“, „Nespatřitelný“ nebo „Neviditelný“) je zpravidla antropomorfní staroegyptský bůh se složitým a prozatím ne zcela srozumitelným teologickým vývojem. Jeho jméno bylo už ve starověku Egypťany odvozováno od slovesa ´imn – „skrývat“; za patrně nejvýstižnější vyjádření podstaty jeho jména pokládali „Ten, který sám sebe utajuje“.
Amon je v základní podobě zobrazován zpravidla antropomorfně jako muž s božskými a královskými odznaky – kromě božského vousu, panovnických žezel, kříže anch, hole was, která je současně hieroglyfickým znakem s významem „moc“, a dalších obvyklých atributů může svírat srp odkazující na jeho roli válečného boha darujícího panovníkům vítězství v bitvách.
Amonovým posvátným zvířetem byl beran, proto se na jeho vyobrazeních někdy objevují i beraní rohy. V pozdějším období může být proto také zobrazován (ovšem méně často než antropomorfně) v podobě muže s beraní hlavou, eventuelně berana nebo beraní sfingy, kdy je na lví tělo nasazena hlava berana.
V jednom dokumentu, který se ponořil hluboko do minulosti, dokumentaristi hledali souvislosti v čase do současnosti, změnu jména boha Amona při převzetí různými národy a kulturami a došli k závěru, že každým ukončením modlidby ve všech náboženstvích věřící vzívají Amona, nepředstavujícího nic jiného než Lucifera.
Možná mylná hypotéza.
Pokrytectví, sobeckost a lhostejnost, snadno se tím vysvětluje. Jejich manipulace k Bohu, který za ně jednou všechno vyřeší a napraví, to vše nahrává, někomu jako je Amon!
Myšlenky ovlivňují náš život..
Zmanipulovaní rodiče, kteří se po večerech opíjejí, v domácnostech páchají násilí sami na sobě, těžko pak děti zmanipulujete ke stejné víře, nastolením pak podmínek džungle sobeckého kapitalismu, nemoha změnit systém, marně budují své falešné image s vidinou toho, že tomuto jednou uniknou, nejednají v nejlepším smyslu pro společnost, jednají však v nejlepším smyslu pro sebe sama, protože nic víc než sobectví nám tu tento systém spolu s náboženství neponechává! Je to smutné, ale přesvěčte mě o opaku!

Odp: Amon versus Amen
tlapka, 11.3.2010 17:55

Jsem zvědavá, kdo přesvědčí Tomase o Opaku. Kdo začne?

Odp2: Amon versus Amen
TomasP, 11.3.2010 18:31

Jaký je Váš názor tlapko?

Odp19: Posedlost mocí
zvoník, 12.3.2010 9:26

Tadys zahnal Tlapku do kouta, protože to vypadá fakt na pravdu, neboť možnou nemilosrdnou vyvracující lží nelze přesvědčovat o opaku. Milosrdná lež na toto téma snad vůbec neexistuje. - Proto Tlapku do kouta...

Odp20: Posedlost mocí
tlapka, 17.3.2010 8:21

Můj názor je jasný že lidské jednání je motivováno pouze sobectvím a jde o to, jak je lidé řeší ve vztahu ke společnosti a to může být různé podle individuálních hodnot. Ale na rozdíl od Zvoníka se smiřuji s tím, jak to je a hledám řešení pouze pro sebe.

Odp21: Posedlost mocí
Alfons, 17.3.2010 11:37

S nataženou rukou.

Odp22: Posedlost mocí
tlapka, 17.3.2010 11:54

To ne, to je Moc primitivní !!Musí se to dělat důstojněji a nepozorovaně.

Odp21: Posedlost mocí
ivana Kozárová, 18.3.2010 21:15

Nemůžu se s tím až dosud smířit,i když praxe člověka o tom často svědčí....

Odp21: Posedlost mocí
TomasP, 23.3.2010 17:50

Alespoň jste si přiznala, že jste toho sama strůjcem!

Odp2: Amon versus Amen
ivana Kozárová, 16.3.2010 19:06

Teda,já koukám jak vrána,psala jsem sem příspěvek,citovala C.S. Lewise a psala o faraonovi,co zavedl do Egypta monoteismus --- a ono tady nic. To už mám asi sklerózu....nebo jsem toi napsala jinam?

Odp3: Amon versus Amen
TomasP, 16.3.2010 21:10

Nevím, ale rád bych si to přečetl, zajímá mě určitě Váš názor!;-)

Odp3: Amon versus Amen
ivan, 16.3.2010 22:11

Achneton?

Odp4: Amon versus Amen
ivan, 17.3.2010 0:01

Koukám chybka. Achnaton?

Odp5: Amon versus Amen
ivana Kozárová, 18.3.2010 21:08

Jo. Achnaton,ten podivínskej bláznivej faraon,kterej psal chvalozpěv na Slunce- ne jako na boha,ale jako na jeden z projevů síly tohoto jediného boha,co má na starost i líhnutí kuřátek....

Odp3: Amon versus Amen
Alfons, 17.3.2010 3:12

Nebyla to monostranickost?

Odp2: Amon versus Amen
., 16.3.2010 22:59

Tlapko, přesvědčovat pana Tomáše o čemkoliv je předem bezvýsledná akce. ON asi ze svých pozic ( : - ) NEUSTOUPÍ a bude asi tvrdit o každém diskutujícím, že jeho (= Tomášovy) názory a myšlenky překrucuje. Takže já do toho nejdu, mám s ním své zkušenosti. Je to takový HOGO FOGO HOMOLKA ( : - ). Ale zajímá ho nesmrtelnost. ( : - ). Tento příspěvek ho asi zase rozzuří do červena, protože si na sobě hodně zakládá, a nikdy nebude souhlasit s tím, že i on je pouze „ prach a popel“, ve který se obrátí, jako všichni ostatní a každý z nás.

Odp3: Amon versus Amen
ivan, 16.3.2010 23:59

Myslím, že to má Tomáš v hlavě naprosto v pořádku, přemýšlí o nesmrtelnosti právě proto, že ví, že se jednou v prach a popel obrátí. Jinak by se tím nezabýval. Co ty na to?

Odp4: Amon versus Amen
tlapka, 17.3.2010 8:26

Každý to může vidět jinak z úhlu, kde stojí. Jako dvourozměrné bytosti bychom o válci z jedné strany tvrdili, že je to obdélník a z druhé že je kruh. Nemaje ponětí o třetím rozměru nikdy bychom se nedomluvili a mohli vyhlásit válku mezi náboženstvím Kruhu a náboženstvím Obdélníku.

Odp5: Amon versus Amen
ivan, 17.3.2010 12:53

V šikmém řezu by byla elipsoidní výsečí, spíše dvěma, dokonce nemusí být ani stejně velké.
Už máme čtyři strany sporu o tvaru jejich světa, a několik možných koalic nebo dokonce vzniklých náboženství a uctívačů jimi viděného.

Odp6: Amon versus Amen
tlapka, 17.3.2010 14:06

A co teprve kuželosečky ? Uctívači Bohyně Hyperboly a další... ( =)) ♪

Odp7: Amon versus Amen
ivana Kozárová, 18.3.2010 21:13

Jen se tomu chechtejte,dokud je čas.... Ale máte recht. Lidi,co se berou vážně,jsou divný.... Jsem tu s vámi ráda právě proto,že se tady kolikrát i zachechtám,což je v reálném světě dost vzácné koření...

Odp8: Amon versus Amen
TomasP, 21.3.2010 13:39

To mluvíte také o mě Ivano? Pokud smím něco říci, pak o vážné věci mluvím vážně, neznamená to, že se beru vážně, nesmíte všechno egocentricky vztahovat. Jestli ovšem chcete vidět jestli si dokáži z lidí a jejich názorů utahovat jako tečka, směle Vám to můžu předvést..

Odp9: Amon versus Amen
ivana Kozárová, 21.3.2010 13:43

Thomasi,měla jsem na mysli uctívače hyperboly... a klidně si ze mě utahujte,budete-li chtít. Já reagovala na Tlapku!

Odp10: Amon versus Amen
tlapka, 22.3.2010 11:11

Mě utahování nevadí... poslužte si všichni.

Odp11: Amon versus Amen
Juras, 22.3.2010 13:12

Tos asi ještě nebyla na tom správném utahovacím nářadí ;-)

Odp12: Amon versus Amen
tlapka, 22.3.2010 13:47

To je zajímavá slovní shoda- proč vlastně Z někoho si utahuje .. :-)

Odp13: Amon versus Amen
ivana Kozárová, 23.3.2010 8:29

Jak na to tak koukám,utahovat z někoho - vidím jako odebírat z něj vlákno důstojnosti;-) - to jest podobně jako urážka na zdi,jak pravil hlemejžď z Ferdy Mravence.....

Odp14: Amon versus Amen
TomasP, 23.3.2010 17:21

Nad tímto se opravdu pousměji, ikdyž to bylo v souvislosti s mou reakcí, pobavil jsem se, ale utahování pana tečky vnímám často jako plné zášti..

Odp15: Amon versus Amen
ivana Kozárová, 24.3.2010 21:19

Tečkačárka je,jaká je. To jest ,já ji tak nevnímám. Validita slovních sdělení je těžko určitelná bez osobního kontaktu.... Vnímám více formu,než obsah,podobně jako když se čte mezi řádky. Emoční hodnota sdělení rovnáí se emoční inteligence. Míněno odesílatele i příjemce. Emoční intelekt se u různých lidí liší a dochází ke zbytečným devalvacím v oblasti sdělování. Tečkačárka vždy překvapí a bez ní by to tady nebylo ono.

Odp16: Amon versus Amen
iva, 24.3.2010 21:40

Jako jediný tady nese hrdě přívlastek ublíženec teda spíš je to podst.jm. i když takových je nás tu víc a mezi námi, kdo na celém světě by se nejradši vyhnul práci? yslím, že každý je to trendy. Všichni by nejraději pracovali na hubě. :,alias Kavka je hrdina.

Odp17: Amon versus Amen
iva, 24.3.2010 21:44

Jo a ještě cikáni jsou stateční, protože na ně se poukazuje ještě více. Mohl by mi někdo říct jestli zná člověka, který rád pracuje? my\slím manuelně ne hubou nebo dokonce hlavou.

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp18: Amon versus Amen
ivana Kozárová, 24.3.2010 21:50

Přenesla jsem ručně ráda pár tun kamenů z bouračky a sestavila si je podle svého. Ráda. Veškerou manuální práci dělám ráda,i když mi ty balvany trochu pošramotily šlachy. Znám spoustu lidí,co pracujou manuelně rádi. A hlavou taky. Dělat cokoli nerad je docela utrpení.

Odp19: Amon versus Amen
iva, 24.3.2010 21:55

\Kecko. Já myslela pracovat v práci za pár kaček. Nikdo by to nedělal kdyby nemusel.

Odp18: Amon versus Amen
TomasP, 24.3.2010 21:57

Mě práce na zahradě nebo drobné kutilské práce baví. Nevadí mi ani jednou za rok sklidit 50 metráků uhlí rodičům.. Stejně mě baví vzdělávání. Prostě všechno co vede k poznání.. Práce je zábavou, když v ní člověk vidí smysl. Pokud mluvíte o výrobních linkách pak souhlasím..
Ovšem kopat kanály za osmičku bych fakt nešel:-)) A jestli si někdo myslí, že náš vzdělávací systém je způsobilý k tomu aby absolventi vyššího vzdělání byly pro práci lépe kvalifikovaní, tak jen v nejmenším. Dějí se nesmysly a ještě to hájíme..:-))

Odp18: Amon versus Amen
Juras, 24.3.2010 21:58

No přewce romantik, bohužel mu to není umožněno. ;-) Potom taky zvoník, jak plyne z jeho reakce - pro něj je dokonce práce smyslem života. Navíc z toho plyne, že si nedokáže představit jiný smysl života než buď práci anebo chlast a cigára ;-) Ale jinak nevím fakt o nikom :-)

Odp19: Amon versus Amen
iva, 24.3.2010 22:02

Ted jsem byla na pokoji s paní, která zasněně vzpomínala ráno o půl sedmé, že už by byla hodinu v práci. A já říkám, že taky ráda chodila dřív do práce, že jsme si v klidu vypila kafe a ona na to, že hned ráno něco musela vytisknout. Jakmile slyšela, že na tu samou chorobu jako ona mám invalidní důchod začala machrovat, že ona byla ještě den pře nemocnicí v práci, že odcházela s náručí kvě+tin od chlapů, co pro ně asi něco zpracovává. Kdyby měla dělat fyzicky náročnou práci, ani by se nehla. Na mně to vysazení má dost blbé účinky.

Odp19: Amon versus Amen
iva, 25.3.2010 11:43

Vím, že v něčem se shodnem. Čekala jsme tu nějaké kutily, ale dělat denně chce dobrou kondici a tak mně ty řeči někdy vadí.

Odp20: Amon versus Amen
ivana Kozárová, 25.3.2010 16:46

Někdo to nedělá,protože nemusí,někdo to dělá,protože musí. Nejhůř je na tom ten,kdo nerad pracuje,to je prokletí. Nuda je strašná věc. Udržet si dobrou náladu a radost ze života i tam,kde to zdánlivě nejde... Znám pár takovejch lidí.

Odp21: Amon versus Amen
iva, 25.3.2010 19:50

Vím, co máš na mysli. Člověk pořád něco vymýšlí aby se měl lépe. Já ale třeba připodobním ten problém tak, že se tě zeptám, Co kdybys druhý den zase měla přemístiti několik tun kamení a zas a zas? Nekončící stereotypní práce. Znám to, když si člověk řekne, že se chce strašně moc jde to líp. Když je shnilý je to ještě horší, protože stejně musí. Práce pak nejde od ruky. Asi těžko to někdo pochopí o co mi jde.

Odp22: Amon versus Amen
ivana Kozárová, 29.3.2010 16:13

Myslím,že to vím,léta manžel nesměl dělat svoji profesi a dřel manuálně ve fabrice na okna. Ale ani tam nezatrpkl,je jasný,že neřval nadšením,sebralo mu to kus zdraví,ale nezničilo ho to psychicky. Myslím,že to je podstatné,nenechat se duševně odrovnat.

Odp16: Amon versus Amen
TomasP, 24.3.2010 21:45

No vesměs jsme se shodli, možná byste mi mohla valuaci tečky v některých jeho sděleních vysvětlit, ale obávám se, že by to bylo moc obtížné. Jistě je tečka, ale svéráz, to ano..:-))

Odp17: Amon versus Amen
tlapka, 25.3.2010 11:49

Doporučuji neberte Tečkovi jeho osobnost, museli byste mu pak doručit jinou !

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp18: Amon versus Amen
ivana Kozárová, 25.3.2010 16:39

Zaplaťpánbu,že Tečka je Tečka. Jsem ráda,že tady Tečkačárka je.

Odp17: Amon versus Amen
ivana Kozárová, 29.3.2010 17:25

obávám se,že není ekvivalent mezi valuací a validitou,v žádném případě necítím kompetenci jakkoli kohokoli zde hodnotit- není to smyslem tohoto fóra...

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp18: Amon versus Amen
TomasP, 31.3.2010 13:44

můj omyl, jinak hodnocení se asi nevyhneme, pravda nemusíme ho ventilovat tak jako s tím začal tečka, že jsem podivný a podivínský apod., je pak otázkou zda si své hodnocení vytváříme z písku a můžeme je snadno měnit, nebo z kamene a zatvrzele se nikdy nehneme z místa..:-)

Odp19: Amon versus Amen
ivana Kozárová, 2.4.2010 16:01

Život mě poučil ,že nemám dělat jinejm to,co nesnáším sama,tak raději nikoho nehodnotím,protože k tomu necítím kompetenci. Moje poznání není tak dobré a navíc nehodnotit dává větší svobodu tomu,kdo by byl hodnocen,kdyby se hodnotilo. Všechno je v pohybu,všechno se mění. Zaplaťpánbu.

Děkuji za sympatizující slova
., 25.3.2010 8:06

Dobrý den paní Ivano K. Děkuji Vám za sympatizující slova, a tím také za psychickou podporu. Ani já nejsem mezi ostatními lidmi výjimkou v tom, že potřebuji alespoň někdy takovou podporu, aby měl život pro mne nadále smysl. Současně vím, že i já mám chyby, i já jsem člověk nedokonalý.

Od některých svícařů (spíše ojedinělých 3 ks ( : - ) výjimek) mne však mrzí, že mne považují pouze za lenocha a za osobu neschopnou a dávají mi to znát velmi hrubě, aniž by znali podrobnosti z mého života, moje studijní a pracovní nasazení. Také nikdo ze svícařů zatím nezná pravou určitou zdravotní příčinu mého dlouhodobého trápení, kterou nebudu ani nadále sdělovat.

Jinak se domnívám, že hlavní mou radostí v životě bylo bez nároku na odměnu pomáhat lidem, kteří se ke mně chovali slušně, a v tom chci pokračovat. Lidé, kteří takovou životní radost z pomoci druhým nepociťují, mne asi proto zde na svíci nechápou, a ani nevěří tomu, že i já pomoc druhých potřebuji.

Přeji Vám paní Ivano K. stálé zdraví, příjemné prožití nadcházejících Velikonoc, a těším se na další Vaše zprávy na svíci.

Odp: Děkuji za sympatizující slova
ivana Kozárová, 25.3.2010 16:37

Milá Tečkočárko, já Vám děkuji za zasvěcené informace a dobře vím,že vám udělám radost,když se vám svěřím,že dnes kravičky poprvé ležely na zemi,kde už bylo sucho a mohly v klidu přežvykovat. balíků sena tam mají ještě dost,pravda,je to za drátama,ale myslím,že už mají vyhráno. telátka skotačila a jejich dvě mámy,co je znám osobně od ledna,slyší na jména a přiběhnou,jen to duní. jak jen můžu,vezmu pingl a jdu za nima a těším se na ně. zas jsem si zavařila na problém. Až je někdo odveze,obrečím to. Jak napsal Exupéry: Stáváš se navždy zodpovědný za to,cos k sobě připoutal. Velikonoce mám pracovní,ale vejlet si za nima udělám i kdyby trakaře padaly,je tam u nich nádherně,ještě neroztál všechen sníh a čistoskvoucí voda jim stéká z kopce potůčkem a mají i co pít...
Přeju Vám zdraví a sílu a Boží požehnání a hodné lidi kolem dokola.

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp2: Děkuji za sympatizující slova
TomasP, 26.3.2010 14:39

Hezký citát, souhlasím s tím, není proč považovat takový vztah za méněcenný.. Krávy z Vás mají radost, a Vy máte radost z nich, kéž by tohle dokázali i lidé, umět pomoci druhému bez nároků.. Vždyť co je v životě cenější než štěstí, které jde od srdce?

Odp3: Děkuji za sympatizující slova
ivana Kozárová, 29.3.2010 15:47

Dneska jsem tam byla,Běluška čeká tele a tak se vyjevilo,proč byla nejenergičtější v honbě za žrádlem. Zrzatice má rýmu,ale už je jim dobře,už se i položily a přežvykujou v leže. Pomáhat lidem je taky fajn,vtip je v tom,že spousta lidí to nechce,anebo to chce jinak,než by si to představoval ten,kdo by pomoci chtěl... Se zvířaty se bohužel komunikuje líp...;-)

Odp4: Děkuji za sympatizující slova
TomasP, 31.3.2010 13:39

Jj zvířata drží tlamu..:-) A umí příjmout..

Odp4: Děkuji za sympatizující slova
tlapka, 31.3.2010 13:41

Píseň praví: To co kotě ti poví jediným pohledem to my ani slovy povědět nesvedem. (s+Š)

Odp5: Děkuji za sympatizující slova
ivana Kozárová, 2.4.2010 16:04

Dneska už na mě bučely,když jsem přišla - teda spíš přičvachtala. Připadlo mi,že mě pozdravily. tak já na ně mluvím a ony bučí. Pak taky bučí,když odcházím a jdou mě vyprovodit. Cestou se ještě zastavím u dvou koňů a tím je moje štěstí dovršeno.... Jejich oči jsou jako hvězdy.

Odp6: Děkuji za sympatizující slova
TomasP, 2.4.2010 16:07

Včera jsem byl také na procházce kolem kraviček, ale měly zrovna nasypáno a ty co už byly napáplé nebyly natolik důvěřivé, aby přišly..:-)

Odp7: Děkuji za sympatizující slova
ivana Kozárová, 2.4.2010 17:34

To znám. Nikdy ke mně nepřišly krávy,vždycky jen koně. Až letos v těch krutých mrazech přišly poprvé. A jenom dvě. Ty ostatní se přidaly později. A teď už se klidně nechají drbat za ušima a přivedly i svoje telata.

Odp4: Amon versus Amen
., 18.3.2010 21:54

No, nevím Ivane. Ale je velmi pravděpodobné, že není ThomasP jako TOMÁŠ. Nevěř na nějaké „Nómen Ómen“. Mně se ten člověk zdá podivný a dost podivínský.

Odp5: Amon versus Amen
TomasP, 21.3.2010 13:26

To by se V ámmož názdáli Sokrates či Platón ve své době, ale Vám možná i nyní.. Asi jen nemáte rád přemýšlivé lidi..:-))

Hypotézy a přemýšlivost
., 22.3.2010 8:43

No, důležité jsou asi také ty h y p o t é z y , a jak kdo o nich přemýšlí, aby ho bylo možné hodnotit jako přemýšlivého ( : - ). Něco na způsob.: „ Co bylo dříve vejce nebo slepice ? “
nebo „ Je HUMR nesmrtelný nebo není Humr nesmrtelný ? “ ( : - ) ♪♫ ♫ ♫ ☼

Tedy uveďte nějakou hezkou zajímavou novou hypotézu ! Můžete i v podobě nového článku. Třeba : vyřeší-li se vysoká nezaměstnanost v Čechách, nevyřeší-li se vysoká nezaměstnanost v Čechách, do kdy, jak, zahraniční zprávy k tomuto tématu, celosvětovou statistiku, souvislost se zaměřením vlády státu nalevo, napravo, dostředu
, statistické světové údaje a jejich grafické vyjádření, nástroje ke snižování nezaměstnanosti a další Vaše úvahy, které mne i ostatní svícaře přesvědčí o Vaší užitečné a e f e k t i v n í přemýšlivosti. Nesmrtelnost chrousta přece není to pravé ořechové ( : - ).

Odp: Hypotézy a přemýšlivost
tlapka, 22.3.2010 11:14

To jsou moc těžké otázky a nemáme pro ně dostatečné informace. Je to otázka pro Ekonomika Vědce. Je mezi vámi takový?

Odp2: Hypotézy a přemýšlivost
., 22.3.2010 23:31

... mám hypotézu ( : - ), že se za takového vědce pan Tomáš považuje. Třeba už článek připravuje. ( : - ). Musíme počkat. Takový přínosný článek napsat není jednoduché. Jenom sezbírání dostupných informací nějakou dobu potrvá.

Odp3: Hypotézy a přemýšlivost
TomasP, 23.3.2010 17:17

Naštěstí tyto informace již někteří sesbírali, stačí si ověřit fakta, nicméně pro Vás je asi lepší sedět a říkat to je moc těžký, ať se stará stát, že ano?

Odp4: Hypotézy a přemýšlivost
., 25.3.2010 8:56

Omyl Tomáši:
Já momentálně neříkám „ať se stará stát“, já momentálně říkám „ať Tomáš napíše třeba článek o řešení nezaměstnanosti“ , a tím prokáže svou přemýšlivost, kterou se chlubí. ( : - )

Odp5: Hypotézy a přemýšlivost
TomasP, 25.3.2010 10:03

Snad jednou, není to pro mě nejpalčivější problém a pak jsem velmi časově vytížen svou prací, studiem na VŠ, přítelkyní, rodinou, přáteli, svými zálibami, v létě se snad dočkáte.. Jinak je zbytečné mluvit o chlubení se, stačí mluvit o prostém konstatování..( : - )

Odp6: Hypotézy a přemýšlivost
., 29.3.2010 0:19

... tedy „ konstatuje “ ( : - ).

Odp5: Amon versus Amen
tlapka, 22.3.2010 11:13

Mě se Tomáš jeví v dobré normě. Asi je to v úhlu pohledu.

Odp: Amon versus Amen
ivana Kozárová, 18.3.2010 21:31

hebrejské slovo a man znamená být věrný. A zřejmě od tohoto slova je odvozeno Amen - tzn. tak se stań nebo jistě... V křesťanských písmech je Kristus Ježíš označen titulem Amen,což znamená,že je věrný a pravý svědek Zj 3,14. Poukazuje to na skutečnost,že se právě na něm splňují všechny boží sliby - viz druhý pavlův dopis do Korintu. Když jsme u těch beranů,Ježíš je označován jako Beránek boží,což je věc,která mě už jako dítěti dost vadila,ale vysvětlil mi to až v dospělosti jeden rabín.... Je to na delší lokte a už jsem zde o tom psala. Vše do sebe zapadá.

Odp2: Amon versus Amen
Alfons, 20.3.2010 2:42

Vše do sebe zapadá až do hrobu. Amen. Nebojte se, vstanete z mrtvých. Zemřeli jste jako ovce a narodíte se jako ovce, to reálně funguje v českém národě. Co generace, to ovce. Ta naše blbá povaha česká.

Odp3: Amon versus Amen
ivan, 20.3.2010 12:53

Ty máš, Alfe, tak ohromě kolektivní myšlení, že se až rozdvojuješ do skupin. Docela ti přeju ten život nespokojence, užívej si ho. Pro mě není život jistota u koryta, ale nevědět co bude zítra.

Odp4: Amon versus Amen
tlapka, 22.3.2010 11:18

Co máš Ali proti ovcím... znáš některou osobně?

Odp5: Amon versus Amen
Alfons, 22.3.2010 14:04

Po ulicích jich chodí tisíce.

Odp6: Amon versus Amen
tlapka, 22.3.2010 14:47

A to jsi každou legitimoval, nebo jim odebíral DNA?

Odp3: Amon versus Amen
ivana Kozárová, 20.3.2010 18:00

Češi zdaleky nemají rysy ovce. Spíš prasete. Ovce je mírná,pokorná a poslušná. Zato čuník se rochá u koryta... Bejt jako ovce mi nepřipadá zlé,ovce se mi líbí. Horší je závist a zášť,nesnášenlivost a hnidopišství. Souhlasím s Ivanem. Lepší je nevědět,co bude zítra a bejt s tím smířenej. Vůbec nelpím na tom,jestli se mé osoby týká vzkříšení. Ale přeju ho těm,kterých se to týká....

Odp4: Amon versus Amen
Alfons, 20.3.2010 18:35

Běžte do sámošky a u jedné kasy fronta 20m. Nikoho nenapadne zavolat další pokladní. Když ji zavolám, okamžitě se tam cpou všichni přede mne. Povaze české se krásně vládne.

Odp5: Amon versus Amen
ivan, 20.3.2010 19:19

Nikdy by mě nenapado, to, že když na někoho houknu, mě zjedná právo přednosti před někým, kdo už ve frontě čeká. Ty, Alfe, to máš dokonce za ústrk na tobě páchaný. Tvoje časté tema jsou bezdomovci. Tím, že se starám o beznohou Evu jsem ji cekem jistě vyřadil ze statistiky bezdomovců. (nejsme manželé ani jinak příbuzní) Vlastně jsem si to uvědomil až díky tobě, že tomu tak je, jinak by mě to vůbec nenapadlo, mám úplně jiné myšlení, prostě se starám z nějaké vrozené přirozenosti aniž bych si to nějak uvědomil a přemýšlel o tom. Až teď, díky! Kolik bezdomovců si vytáhnul z odpadkového koše ty? Alfe!

Odp6: Amon versus Amen