Nefilozofujte u piva, přijďte na Svíci.cz!

Poslední komentáře

Střípky z diskuse

Zajímavé odkazy

Novinky na Svíci.cz

  • 30.11.2007: Nyní jsou nově přidané komentáře od poslední návštěvy zvýrazněny barevně
  • 13.4.2007: Možnost úpravy i zatím neschváleného článku
  • 22.6.2006: Zlepšeno vyhledávání
Proč používat Linux

Komentáře k článku

20.5.2010 13:16

Několik myšlenek ohledně Bible a evoluce

Narazil jsem na několik historických problémů. Abych byl přesný, tyto problémy vznikají při porovnání fyzických důkazů, a tvrzení jenž se nalézají v učebnicích dějepisu. Další problémy vznikají, když stejné historické důkazy porovnáme s Biblí. Důkazy o kterých je řeč totiž dávají za pravdu Bibli, a to způsobuje značný odpor vůči těmto důkazům ze strany moderních „expertů“.

Tento článek sepisuji, abych si o tom mohl s někým pokecat, a tak prosím buďte schovívaví. Mým jediným cílem je zjistit pravdu…

Problém č. 1: Velká povodeň.

Představte si, že kdysi na Zemi neexistovaly oceány, ale jenom malá oddělená moře. Všude bylo teplo, a nikdy nepršelo - celou planetu zalévala ranní rosa. Živočichové a rostliny žili stovky a tisíce let, a díky tomu se dorůstali obrovských rozměrů. Všechno bylo větší - Vážky byly veliké jako orli, orli byli větší než pštrosi, kapradiny byly vysoké jako stromy, a stromy byly vysoké jako nejvyšší věže. Vše živé živilo se pouze vegetariánskou stravou. Smrt byla v tomto starém světě nemyslitelná. To byl svět stvořený Bohem.

Přidržíme-li se Biblického vyprávění, svět byl dokonalý pouze do chvíle, kdy pán všeho tvorstva na Zemi - Adam, ukousl z ovoce znalosti dobra a zla, což Adamovi výslovně zakázal jeho pán, Bůh. Ovoce znalosti dobra a zla způsobilo, že se Adamovi s Evou „otevřely oči“, zjistili že jsou nazí, a běželi se schovat do lesa. Bůh ví co tam v tom lese spolu dělali. Kolem a kolem, Adam s Evou byli vyhnáni z ráje, začaly se jim rodit děti, jenž se začaly vraždit navzájem, a Země začala zarůstat trním. Po nějaké době se Bůh rozhodl zkoncovat to všechno. Protože se všade jenom válčilo, Bůh zatopil planetu Zemi vodou. Od té doby je planeta Země modrou, nikoliv zelenou planetou.

Co když planeta Země potkala kdysi dávno ve vesmíru hodně vody?

Kam se člověk podívá, 99% povrchu zemského jsou sedimentární horniny. Sedimentární horniny vznikají při povodních, anebo na dně moře. Sedimentární horniny mají hodně rozeznatelných vrstev, a když vyschnou, ztvrdnou jako kámen. Na planetě zemi je hodně sedimentárních hornin. Při pohledu na Grand Canyon člověk jenom žasne kde se vzaly všechny ty vodorovné čáry. A při pohledu na barandovské skály v Praze člověk žasne, jak vznikly všechny ty klikyháky v geologických vrstvách.

Odpověď? Geologické vrstvy se stočily do klikiháků ještě v době, kdy tekly jako beton.

Vrstvené geologické vrstvy, jenž pokrývají 99% povrchu zemského, jsou plné fosílií. Fosílie jsou zkamenělé otisky starodávných živých organismů v kameni. Existuje pouze jeden jediný známý způsob tvorby fosílií: Tělo živočicha zavalí bahno tak, že je okamžitě odříznuto od kyslíku. Za pár tisíc let se bahno změní v kámen, a živočich tak v kameni zanechá otisk. Okamžité zavalení tekoucím bahnem je jediný známý způsob tvorby zkamenělin, protože tělesná schránka tvora zahynuvšího na zemském povrchu se postupně zcela rozpadá, a nikde žádný otisk nezanechá. To znamená, že všechny fosílie které jste kdy viděli - trilobity počínaje a dinosaury konče - zahynuli v bahně při povodni.

Co se stane, když se oceán přelije párkrát přes všechny kontinenty?

Podle Bible začala velká povodeň tak, že začalo pršet. To prý bylo v předpotopním světě neviděné a neslýchané, a způsobilo to mezi lidmi paniku. Byl to první déšť v historii celé planety, a tak bylo jasné, že je něco špatně. Ano, schylovalo se ke katastrofě. Pršelo vydatně 40 dní a 40 nocí, takže voda nakonec překryla celý povrch planety Země. Až po 40 dnech přestalo pršet, a voda začala ustupovat. Avšak již nikdy se nevrátila úplně na svou předpotopní úroveň. Poměr mezi souší a oceánem se při velké potopě údajně obrátil v neprospěch souše.

Pokud se celý tento příběh zakládá na pravdě, zní to jakoby planeta Země vlétla „do vody“ plující vesmírem, takže 40 dní vydatně pršelo, a tato voda zaplavila veškerou souš. Potom planeta Země část vody nasála, a opět se objevila pevnina. Jediné co víme jistě je, že škeble a mušle lze nalézt i na vrcholu Mt. Everestu, a že na 95% povrchu současné souše nalézáme geologickou vrstvu zvanou „křída“. Tuto vrstvu poznáme podle bílé barvy, kterou jí dodávají mrtvé schránky mořského planktonu. To znamená, že celosvětová geologická vrstva jméném křída vznikla na dně mělkého moře. To znamená, že celý svět byl kdysi svého času na dně mělkého moře. To znamená, že dinosauři vymřeli na dně mělkého moře, protože dinosauří fosílie nalézáme pouze pod „křídou“.

Evoluční teorie tvrdí, že fosílie v nejnižších sedimentárních vrstvách (trilobiti) jsou nejstarší, a že fosílie v nejvyšších vrstvách (ptáci) jsou nejmladší. Avšak pokud přistoupíme k tvrzení o velké potopě vážně, naskýtá se také jiná možnost - totiž že celý svět byl v krátké době zaplaven oceánem. Fakta mluví jasně: fosílie jsou v geologických vrstvách vertikálně rozděleny podle jejich tělesné hustoty. v nejnižších vrstvách jsou živočichové žijící na dně moře - trilobiti, mušle, škeble, ryby, atd. Nad nimi se nalézá vrstva plná obřích kapradin, a obřího hmyzu. Nad obřím hmyzem se v zemi nalézají fosílie obřích ještěrů. Nad dinosaury se nalézá vrstva křídy, jenž prokazatelně vznikla na dně mělkého moře. Nad křídou se nalézají fosílie savců, a nad fosiliemi savců jsou fosílie ptáků. Proto je velice zajímavé, že v případě celosvětové povodně by mrtví plazi klesli ke dnu, zatímco mrtví savci a ptáci by pluli na hladině. Zkrátka - faktem zůstává že fosílie jsou v zemi vertikálně rozděleny podle jejich relativní tělesné hmotnosti.

Pokud se tedy velká povodeň udála před 4300 lety jak to tvrdí Bible, vznikají další historické problémy. Tedy abych se vyjádřil přesně: ty problémy nemá ve světle archeologických faktů Bible, ale moderní evoluční věda. To je ostatně pointou celého tohoto článku.

Američtí Májové datovali vznik tohoto světa do roku 3114 př.n.l. Hebrejci datují vznik světa do roku 3760 př.n.l. Indové datují počátek současné „doby“ do roku 3102 př.n.l. Všechny starověké národy pamatovaly na velkou povodeň, a vyprávěly příběhy o obrech a nadpřirozených bytostech.

V genetice se nám poslední dobou objevila jedna zajímavost nazvaná „poslední společný předek“. Genetikové jsou na základě genetických znaků schopni určit přibližnou dobu kdy žil jeden jediný prapředek celé populace. Vite kdy na základě analýzy DNA žil jeden jediný společný prapředek celého lidstva? Zde si dovolím ocitovat Wikipedii:

„Vyjde-li se z izolovaných linií předků nesmíšených během novodobých migrací a přihlédne-li se ke skupinám lidí žijících v dlouhodobé izolaci (kmeny ve střední Africe, Austrálii a na odlehlých ostrovech Oceánie), lze předpokládat, že poslední společný předek žil v období paleolitu. Rohde, Olson, a Chang (2004) však kladou, s využitím jiných modelů, posledního společného předka do rozmezí od 3. tisíciletí př. n. l. do 1. tisíciletí n. l. Rohde (2005) posléze upravil tuto simulaci pomocí parametrů historické migrace a hustot populace. Opatrnou volbou těchto parametrů sice posunul období až do 6. tisíciletí př. n. l., zprávu však uzavírá odhadem, který klade posledního společného předka i nadále do překvapivě nedávné doby druhého nebo prvního tisíciletí před n. l.“

DNA celého lidstva vykazuje znaky, že náš poslední společný prapředek žil někdy mezi 6000 - 1000 př.n.l. Dovoluji si navrhnout možnost, že tento poslední společný předek se jmenoval Noe, a že žil kolem roku 2300 př.n.l.

Po povodni se prý Noeho rodinka usadila na Šinarské pláni v dnešním Iráku, kde také vzniklo první království po povodni - Babylon. Moderní věda souhlasí, že nejstarší stát na světě je skutečně z cihel postavený Babylon na Sumerské pláni v dnešním Iráku. Odtud se prý po roce 2000 př.n.l. celé lidstvo opět rozšířilo po celé planetě. A zde je oblast dalšího biblického nárazu do moderní evoluční teorie.

Evoluční teorie totiž předpokládá, že lidstvo vznikalo milion let, během kterých se postupně rozšiřovalo po celém světě. Archeologové mají nezvratné důkazy, že k osídlení světa došlo postupně z oblasti dnešního Iráku v několika vlnách. A tak si člověk může vybrat, zdali uvěří evoluční teorii která datuje rozšíření lidstva z Iráku do doby před desítkami tisíci lety, anebo Bibli která tvrdí, že se tak stalo mezi lety 2000 - 300 př.n.l. Rozdíl mezi Biblí a evoluční teorií je skutečně pouze v časové ose.

Problém č. 2 - Kdo jsou ztracené israelské kmeny?

Israel je vyvolený národ. Národ vyvolený Bohem k tomu, aby šel příkladem celému lidstvu. Bůh zaúkoloval Israelity, aby byli slušní, morální, a spravedliví, aby se drželi pravdy a odsuzovali a trestali hanebnost. Proto Bůh kdysi hodně dávno sepsal s Israelity úmluvu, smlouvu chcete-li. Tato smlouva je schovaná v arše úmluvy (archa = něco jako bezpečnostní schránka). Předmětem smlouvy je základní premisa, že tak dlouho dokud budou Israelité dodržovat boží přikázání, to znamená, že nebudou lhát, krást a vraždit, jíst vepřové a tak podobně, tak dlouho je bude Bůh chránit a pomáhat jim. Přeloženo do moderního jazyka – dokud budou Israelité poslouchat Boží přikázání, jejich zdraví, ekonomická prosperita a vojenská neporanitelnost jsou zaručeny samotným Bohem Stvořitelem Nebe a Země. Podrobnosti této smlouvy se dočtete v Bibli, ve starém zákoně.

Avšak kdo anebo co je vyvolený Israelský národ, se kterým Bůh uzavřel dohodu? Přestože dnes v obecné rovině vládne přesvědčení, že Israel je současný Židovský stát na blízkém východě, a že Israelité jsou pouze Židé, pravda je poněkud jiná. Židé jsou pouze jeden ze dvanácti původních Israelských kmenů. Israelský národ, to jsou potomci Izákova syna Jakuba, řečeného Israele. Praotec Židovského kmene se jmenoval Žid (Juda), a byl jen jedním z dvanácti synů Jakuba řečeného Israele. Židovi bratři se jmenovali: Rúben, Šimeon, Lévi, Dan, Neftalí, Gád, Ašer, Isachar, Zabulon, Josef, a Benjamín. Těchto 12 synů praotce Israele stojí na počátku dějin Israelského národa jako praotcové 12 Israelských kmenů. Proto platí, že nejenom Židé jsou vyvolený národ.

Celý Israel byl naposledy spojen v jeden celek za vlády krále Šalamouna. Král Šalamoun byl sice moudrý, nicméně trochu podcenil daně. Šalamoun zdanil Israelský stát takovým způsobem, že se po jeho smrti království rozdělilo na deset severních kmenů – Samarii, a na Židovské Království kolem Jerusaléma. Deset severních kmenů – Samaritáni – byli vyhnáni z oblasti moderního státu Izrael Asyřany kolem roku 700 př.n.l. Židovské Království Asyrskou invazi přežilo. Po této historické události se 10 Israelských kmenů vyhnaných ze své domoviny usadilo na Kavkaze. Z Kavkazu se potom deset „ztracených“ Israelských kmenů údajně rozuteklo do celého světa, a od té doby je jejich přesná lokace neznámá.

Jediné co víme jistě je, že bílá rasa se v některých jazycích nazývá „kavkazská“ - například „caucasian“ v angličtině.

Podle „Obrázkových Dějin Národa Českého“ od Jana Dolenského z roku 1893, první slova praotce Čecha na Řípu zněla: „Vítej země nám souzená, tisícerými sliby vyhledávaná, která jsi v čas potopy prázdna učiněna byla lidu, nyní jako památky lidstva nás zachovej bez úrazu a rozmnožuj potomstvo naše od pokolení k pokolení.“ „Země zaslíbená“ je Biblický pojem, a vztahuje se k slibu Boha Stvořitele pokolení Jakubovu. Země zaslíbená jak Israelitům tak Čechům oplývá mlékem a strdím, a proto nemůže být pochyb o základech na kterých byla vybudována legenda o praotci Čechovi.

Praotec Čech se v nejstarší české Kosmově kronice nazývá „praotec Bohemus“, podle kterého byly nazvány Čechy – Bohemie. Moderní věda tvrdí, že Bohemii jako první civilizovaný národ ovládl pár set let před naším letopočtem kmen Bójů, podle kterého získala Bohemie své jméno. Fakt, že Bójové i praotec Bohemus byli údajně první kdo zabydlel zdejší luhy a háje „po povodni“ naznačuje, že legenda o praotci Bohemovi je ve skutečnosti mnohem starší než v současnosti udávaných 1600 let. Pokud jsou mýty a legendy o příchodu Čechů do Bohemie založeny na pravdě, znamená to že praotec Bohemus byl ve skutečnosti Kelt z kmene Bójů, a do Čech tedy přišel před rokem 400 př.n.l. a ne kolem roku 600n.l. jak udávají moderní učebnice dějepisu.

O tom že České mýty a legendy popisují spíše Kelty z doby před naším letopočtem než Slovany po roce 600 našeho letopočtu také svědčí mnoho indicií. Jednak je zde údajný příchod Čechů do Bohemie jako prvních lidí po povodni. První civilizovaní lidé kteří přišli do Bohemie byli na základě archeologických vykopávek Keltové – Bójové. Keltové byli civilizovaní, protože stavěli domy a jezdili na dvoukolácích stejně jako lidé v oblasti blízkého východu. Podle starých kronik přišli do Čech jako první Čechové.

Potom jsou zde legendy o dívčí válce. Z římských zdrojů víme, že Keltské ženy před počátkem našeho letopočtu bojovaly po boku svých mužů ve válkách a bitvách, čemuž se Římané velice divili. Římané dokonce zaznamenali zprávy o tom, že Keltské bojovníky čas od času vedla do boje žena, což bylo ve středozemní oblasti neslýchané. Proto je možné, že legenda o kněžně Libuši a dívčí válce zaznamenává skutečnou historii Keltských kmenů z doby před naším letopočtem na území střední Evropy.

Jak známo z učebnic dějepisu, první „civilizovaní“ lidé na území Evropy byli skutečně Keltové. Keltové pálili keramiku, stavěli vozy tažené koňmi a dobytkem, bojovali takřka nazí mečem a oštěpem, stavěli hradiště a kromě toho stavěli svatyně z neopracovaných kamenů. Tyto svatyně dnes známe jako takzvané dolmeny, menhiry, a kamenné řady. Není bez zajímavosti, že jediný národ který měl přikázáno stavět svatyně z neopracovaných kamenů byli Israelité. Israelitům to přikázal Mojžíš.

Exodus 20

25 Jestliže mi pak vzděláš oltář kamenný, nedělej ho z kamene tesaného; nebo jestliže pozdvihneš železa na něj, poškvrníš ho.

26 Aniž po stupních vstupovati budeš k oltáři mému, aby hanba tvá u něho odkryta nebyla.

A tak zatímco Májové, Egypťané, Indové a ostatní starověké civilizace stavěli úžasné stavby a tesali do kamene ještě úžasnější sochy, Israelité po krajině stavěli „pouze“ mnohatunové neopracované kameny. Menhiry, dolmeny a kamenné řady se nacházejí všude na světě. Najdeme je od blízkého východu až po Japonsko, avšak nejvíce těchto kamenných svatyní nalezneme v západní Evropě.

Keltové se po Evropě rozšířili po roce 700 př.n.l., tedy krátce po tom co bylo deset Israelských kmenů vyhnáno ze své domoviny v dnešním Izraeli. Těchto deset Israelských kmenů si říkalo Samaritáni, a není bez zajímavosti že minimálně evropská aristokracie a maximálně celá Evropa udává svůj původ právě mezi těmito deseti „ztracenými“ kmeny. Husité hlásali, že Čechové jsou součástí vyvoleného biblického národa - Israele. Skoti taktéž udávají svůj původ mezi starověkými Israelity. A co se středověké aristokracie týče, v Evropě nebylo krále, který by za předka neměl Davida - toho co prakem skolil Goliáše.

Proto mi dovolte připomenout jednu starou Evropskou zapomenutou pravdu: I Vy jste možná potomkem Abraháma, Izáka, a Jakuba! Konec konců Israel měl dvanáct kmenů a pouze jeden z nich byi Židé.

V Bibli se o Israelitech píše, že Israelité budou vzbuzovat pozornost všude kde se objeví, a že všechny národy světa je budou na první pohled identifikovat jako členy „vyvoleného národa“. Asi jako když se Evropan objeví na ulici v Adis Abebě, anebo jako když běloch vyleze na ulici na Srí Lance. Evropané vzbuzují pozornost všude na světě. Je to dáno jejich barvou pleti, a také tím že jsou oproti zbytku světa chytří a bohatí. Obé je darem od Boha pro Israel, jeho vyvolený národ.

Evangelium (dobrá zpráva) Ježíše Krista bylo taktéž směrováno primárně „ztraceným ovcím Israelského národa“, a proto jsou Evropa, USA, a Rusko „Křesťanské“ země. Evropa, USA a Rusko jsou potomci původního Israelského národa, a tak je Bible evidentně napsaná právě pro Evropany – a.k.a. Israelity. Se Židy, kteří doposud nepřijali evangelium si to prý Ježíš Kristus vyřídí později.

Dalším důkazem toho kdo jsou naši předci jsou obecně užívaná jména. Přestože se všude najdou různí Miroslavové a Vladimíři, popřípadě v Řecku Odysseové a tak podobně – mnoho Evropských jmen má jasně daný původ: Davidové, Josefové, Honzové, Alžběty, Marie, Pavlové, Jitky a tak dále – to jsou jména užívaná vyvoleným Biblickým národem – Israelity. Tato jména používají všichni Evropané a spolu s námi také naši bratři Israelité v zámoří.

Adolf Hitler a jeho dějepisecká mašinérie tvrdili, že Britové jsou rasově nejčistší Árijci na světě. To bude zřejmě protože Británii nikdy nedobyli Mongolové. Britové jsou totiž rasově nečistší Israelité. Slovo „Britský“ (British) se skládá ze dvou slov: Brit = hebrejsky „smlouva“, a Ish = hebrejsky „lidé“. Slovo „Británie“ (Britain) končí „příponou“ Ain = země. Britové jsou lidé Smlouvy, a Británie je Země Smlouvy. Na mysli je zřejmě smlouva mezi Bohem Stvořitelem a vyvoleným národem, Israelem. Také pojem „Spojené Království“ má Biblické konotace, protože naposledy byl Israel spojen v jedno království před 2900 lety. Británii nazvali Británií féničané. Féničané pochází z území dnešního Izraele.

Irové mají ve znaku oblíbený nástroj slavného Israelského krále Davida – harfu, Skoti mají ve znaku symbol Židů – velkého lva. Lva mají ve znaku také Norové, Angličané a Češi, přestože zejména Norové mají problém pochopit jak se dostal „lev“ tak daleko na sever. Vysvětlení je jednoduché: modroocí blonďatí Norové mají své prapůvodní předky na blízkém východě. To je historický archeologicky potvrzený fakt, protože všechny archeologické vykopávky v Evropě svědčí o tom, že k osídlení Evropy došlo postupně od jihovýchodu.

K vysvětlení toho jak mohli moderní Evropané zapomenout svůj skutečný původ je potřeba pochopit, že dnes existují dva hlavní historiografické proudy: Jeden je tradiční – křesťanský, ten druhý je moderní – evoluční. Křesťanský dějepis se v našich krajích vyučoval na školách ještě před sto lety a je založen na Bibli jako na písmu svatém. Moderní dějepis zavedli do škol komunisté, a je založen na evoluční teorii Charlese Darwina.

Archeologie i Bible se shodují v tom že se lidstvo rozšířilo po světě z Blízkého východu. Archeologie a Bible se shodují v tom, že kdysi žili obři na zemi, a že tito obři zahynuli při velké katastrofě „na konci křídy“. Archeologie a Bible se shodují v tom, že nejstarší království na současném zemském povrchu je Babylon postavený z cihel. Genetika a Bible se shodují v přibližné době, kdy žil společný prapředek všech lidí.

Avšak když na scénu vstoupí evoluční teorie, vzniká v tom neskutečný bordel protože evoluční teoretikové používají stejné důkazy jako bibličtí historici. Jediný rozdíl je v tom, že tam kde Bible udává 4000 let, evoluční teorie potřebuje let milión.

Bambusi, zajímavé je Tvé vysvětlení...
:-), 21.5.2010 9:39

Bambusi, zajímavé je Tvé vysvětlení termínu British a pochválím celkem pěknou spisovnou češtinu.

Jinak: „pokecal“ sis docela dost (--; ), mohl jsi to naservírovat svícařům po částech, např. „ve třech chodech s desertem “ (--; ), bylo by to bývalo přehlednější a „stravitelnější“. Takový „big dumpling“ poněkud děsí, odrazuje netrpělivé čtenáře, kteří se pak nedokážou věnovat „dokonalé pitvě vnitřností“ (--;). Měj se dobře.

Odp: Bambusi, zajímavé je Tvé vysvětlení...
Bambus, 21.5.2010 17:20

Dík, mám to po částech v počítači už asi půl roku, ale nevím jak z toho udělat jednotný celek, tak sem to sem plácnul jak to leží. Třeba se najde někdo kdo si s těma vnitřnostma dá tu práci a odhalí nedostatky.Byl bych rád, držím se pravidla „víc hlav víc ví“ :-)

Přesto si myslím že je to ještě krátké. Jak by řekl klasik: „Téma je příliš velké a složité.“

Odp2: Bambusi, zajímavé je Tvé vysvětlení...
:-), 21.5.2010 22:34

...no z rozporů mezi „tvrzením“ bible a „tvrzením“ moderní vědy si nemusíš dělat vrásky (--; ). Vždyť ani současným politikům nelze všechno věřit, přispěvovatelům na svíci také nelze všechno věřit, ani třeba nelze všechno věřit babce trafikantce na rohu ulice. (--; )

Špatná je pouze úmyslně šířená lež, to je morální bahno.

Jinak se domnívám, že ani většina autorů Bible, ani většina čestných morálně se chovajících současných badatelů úmyslně něco nepravdivého nešíří a nechce šířit. Mně nějaké rozpory mezi historickými tvrzeními různých autorů moc netrápí.

Pouze mne rozčílí, když někdo tvrdí o událostech které si pamatuji na vlastní oči a uši, že byly jinak.

Mnoho najednou
tlapka, 21.5.2010 10:44

K většině se nemohu vyjádřit, nemám dostatečné znalosti z historie ani z teologie, ani z archeologie. Z hlediska biologie mám námitku, že nemůže existovat obrovský hmyz, protože hmyz nemá plíce.

Odp: Mnoho najednou
santiago, 21.5.2010 11:15

Já jsem byl v Národním muzeu (ten velkej barák na václaváku, za tím chlápkem na koni) na té výstavě Příběh planety Země a tam byla vážka přes půl metru velká.

Ale mrtvá.

Holt asi ty plýce.

Odp2: Mnoho najednou
Jimmy, 22.5.2010 23:51

Největší hmyz byl Meganeura monyi s rozpětím křídel 75 cm, nicméně samotné tělo bylo mnohem menší a pravděpodobně bylo v té době ve vzduchu více kyslíku.

Nicméně nic to nemění na tom, že atmosféře podobné pozemské žádný hmyz velký např. jako v hvězdné pěchotě existovat nemůže.

Je to složitější
vlasta, 21.5.2010 11:16

Vzhledem k tomu,že Bibli beru jako etický kodex,vzhledem k tomu,že máme mnoho starších náboženství,tak křesťanství je pro mne jedno z mnoha.Kdysi jsem se zabýval vývojem náboženství a tím se člověk dostane k vývoji filozofie.Nemá cenu polemizovat o vzniku světa podle náboženských výkladů.Tím se jenom dostaneme k vývoji člověka a jeho poznání světa a vývoje lidského sebeuvědomění.Ani dnešní věda nemá a dlouho mít nebude jasno ve všech otázkách poznání světa.Vemme si například vývoj výuky historie za posledních sto let a člověk se musí pousmát,jak na věcech jasných a neoddiskutovatelných,je politicky manipulováno s historickými fakty,natož jít dál do historie.Zkrátka dějiny píšou vítězové.

Odp: Je to složitější
Alfons, 19.6.2010 17:09

Výsledkem evoluce lidstva jsou víra, církve, Bible atp. Lidstvo hledalo co potřebuje k životu a zde to našlo.;-)

Israelité
Lipovan, 21.5.2010 11:51

Bůh zaúkoloval Israelity, aby byli slušní, morální, a spravedliví, aby se drželi pravdy...

Když se tak rozhlížím kolem sebe, sleduji veškerá masmédia a především nevypínám poslušně mozek, tak si nutně říkám...kde asi soudruh Bůh udělal chybu? :-)

Zkusím reagovat aspoň na něco : 1...
Roman, 21.5.2010 12:16

Zkusím reagovat aspoň na něco :

1. Národ vyvolený Bohem k tomu, aby šel příkladem celému lidstvu. Myslím, že je to jinak. Je to národ, na kterém je cosi demonstrováno. Byl vybrán, použit jako příklad, jako vzorec, na kterém je možné něco vidět, něco pochopit. Rozhodně nebyl vybrán „aby šel příkladem“, protože na jednání ( dávných i současných ) Izraelců jsou i zcela bezpříkladné a nenásledování hodné činy.


2.Šalamoun byl sice moudrý, nicméně trochu podcenil daně. Uf... Tys zase trochu podcenil četbu. Šalamoun dojel na množství žen, kterými se obklopil. Na sklonku života se dopouštěl i otevřeného modlářství. Zřejmě byl zpitomělý i permanentním blahobytem ve kterém žil. Člověk nedokáže být extrémně bohatý a přitom si zachovat moudrost.

3. a tak je Bible evidentně napsaná právě pro Evropany Dyť to píšu - podcenil jsi pozornou četbu. Bible je evidentně psaná pro všechny lidi, kteří chtějí přemýšlet, chtějí znát zákonitosti, které je obklopují i které mají ve svém vlastním nitru. To nemá nic společného s kontinentem.

4. Británie.... Etymologicky zajímavé postřehy, ale ve zbytku ulítáváš. Proč se tedy Hitler s nimi nespojil, když to byli Árijci ? A proč to Britové nepochopili sami ?

5. Féničané nepochází z území dnešního Izraele.

6. Norové jsou potomci vikingů a ti otravovali v raném středověku celou Evropu. Je klidně možné, že se mohli se lvem setkat při svých výpadech někde ve Francii nebo Španělsku, apod.

7. Moderní dějepis založený na evoluční teorii nezavedli do škol komunisté, ale je vyučován i ve státech, kde komunisté nikdy nebyli u vlády. Vyučuje se ( už od konce 19.století ) spíš proto, že legitimizuje mnohé nespravedlnosti, které přináší neoliberalismus ( kapitalismus ), což potřebuje většina současných vlád, které jsou zase pod tlakem nadnárodních korporací.

8. Jediný rozdíl je v tom, že tam kde Bible udává 4000 let, evoluční teorie potřebuje let milión. - To rozhodně není jediný rozdíl. Evoluce vůbec nedokáže vysvětlit fotosyntézu bez atmosféry, ani vznik života z neživého. To už kdysi objasňoval L.Pasteur. Evoluce věří v kvalitatitvní vzestup, ale realita ( i Bible ) i fyzika ( teorie entropie ) spíš hovoří o pokračujícím úpadku. Atd.

„Učit se, učit se, učit se“ milý Bambusi, řekl kdysi jeden Žid.

Odp: Zkusím reagovat aspoň na něco : 1...
Bambus, 21.5.2010 17:09

1: ano, Israel byl vybrán, použit jako příklad, jako vzorec, na kterém je možné něco vidět, něco pochopit. Biblický Israel měl jít celému lidstvu příkladem, aby lidi viděli jak se chovat a nechovat.

2: Neřešil jsem Šalamounovo osobní život, ale důvod pro rozpad Israele. Israel se rozpadl kvůli vysokým daním.

3: Jestli jsou bílí Evropané skutečně potomci biblických Israelitů, potom je celkem logické že přijali Bibli za svou, narozdíl třeba od Indů, nebo Číňanů. Koneckonců celá Bible je jedna velká geneaologie israelského národa. Ale uznávám že Bible je napsaná pro všechny.

4: Víte že Hitler zabil víc křesťanů než Židů? Kromě toho se Hitler s Británií chtěl spojit proti rusákům, ale to zase nechtěli Angláni a proto válčili. Britové samotní mají mezi sebou spoustu svobodných zednářů kteří pověsti o britském Israeli věří. Víte že trůn na kterém sedí královna Ažběta je údajně trůn krále Davida, jenž se do Británie přesunul na počátku našeho letopočtu, a že na něm smí sedět pouze potomci krále Davida? I to se občas v Británii říká :-)

5: Schválně jestli najdete na mapě Fénicii
http://cs.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9nicie

6: V článku píšu o předcích Vikingů

8: Evoluční teoretikové používají stejné důkazy jako kdokoliv jiný - fyzivcké důkazy. Rozdíl je v interpretaci těchto důkazů. Jak vědci ateisté, tak v Bibli věřící křesťani - všichni mohou při vykopávkách vidět směr odkud, kudy, a jak byla zalidněna Evropa. Avšak věřící a ateisté se neshodnou na časové ose. Například to co já při vykopávkách interpretuju jako velkou povodeň před 4300 lety, evoluční teoretik interpretuje jako pád meteoritu před 68 miliony let.

Děkuji za dobrou radu, učím se :-)

Odp2: Zkusím reagovat aspoň na něco : 1...
ivan, 21.5.2010 20:18

No nevím, ale s pádem meteoritu je spíš spojována iridiová vrstva, ne? Jinak jsem rád, že ses objevil, zdravím tě. Iv.

Odp3: Zkusím reagovat aspoň na něco : 1...
Bambus, 23.5.2010 16:48

Taky zdravím, to víš, čas od času sem zavítám...

jinak iridiová vrstva je na konci křídy :-)

http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%ADda

Odp: Zkusím reagovat aspoň na něco : 1...
petr stone, 6.10.2010 2:40

(1)Jedná se o pokus působit na lidi zákonem, který nevyšel (Římanům 4:15,7:7). Lidé není možné vychovávat represí. (3) Tzv starý zákon je psán pro Hebreje (Židé jsou jeden kmen z dvanácti) Nový zákon neodpovídá židovské kultuře, je přispůsoben myšlení a víře „pohanů“ (5) Feničane žili v Palestině a odtud expandovali po středomoří, možná i dále viz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:PhoenicianTrade.png, Je pravděpodobné, že národy zmiňované v Bibli žíjící v tzv zaslíbené zemi jsou Fénické

Ty brdo tak na tohle si budu muset vzít...
iva, 21.5.2010 13:05

Ty brdo tak na tohle si budu muset vzít volno od domácích prací abych to přečetla. Zrovna dnes jeden pán říkal, že my lidi jsme vlastně jen nositeli genu, že ten gen nás jen použije na přemístění. Tak a tento článek si mohu přečíst až v pondělí neb můj syn se učí na maturu a má se naučit ještě 20 otázek tak mně tu nepustí. Ale jsem zvědavá.

Odp: Ty brdo tak na tohle si budu muset vzít...
tlapka, 21.5.2010 18:13

To je pravda. Jsme hostitelé genů, které nás ovládají jako loutky, na jedinci nezáleží, gen se chce roztahovat a rozmnožovat hlava nehlava.

Nebude to dlouho trvat
Mandlový chlebíček, 21.5.2010 13:46

a vlítne sem Ježíš a srovná to tu všechno do latě.

Odp: Nebude to dlouho trvat
werterber, 22.5.2010 9:12

Ježíš je míru milovný. Dal by nám vzor, pak by ho Papež ukřižoval za to, že se vydává za Ježíše a pak jednoho dne by ho prohlásili za světce.

Odp2: Nebude to dlouho trvat
Tomas, 22.5.2010 21:48

výstižně řečeno! :-)

Odp2: Nebude to dlouho trvat
tlapka, 24.5.2010 9:14

To už tady taky bylo. Musel by to udělat jinak a lépe.

Evoluce a bible si v ničem neodporují.
Tomas, 22.5.2010 21:46

Evoluce a bible si v ničem neodporují.

Bible
Matýsek, 22.5.2010 22:39

Co se té Bible týče, tak tam je mnoho zajímavých momentů. Jeden z nich je například ten, kde se tvrdí, že Ježíš slíbil těm, co v něj uvěří následující: když vypijete jed, nezemřete - toto je lež, každý kdo věří v Krista a vypije jed tak zemře. Tudíž buď lže Bible, nebo lhal Ježíš. Pak slibuje, že budou uzdravovat nemocné, což také není pravda.

K té potopě, aby se na Archu vešlo tolik párů zvířat, které jsou v Bibli uvedené, tak by nemohla mít tak malé rozměry, jaké jsou v Bibli uvedené. K těm tvorům je potřeba připočítat potravu na dost dlouhou dobu. Navíc by Noemova rodina by musela nést všechny lidské parazity a jiné tvory, včetně tasemnic, škrkavek, žloutenky, AIDS, kapavky atd. po celou dobu potopy než vody opadly, takže by nikdo z nich nepřežil...

Zvířata, jejichž zuby jsou uzpůsobené pro masitou potravu nemohla jíst zeleninku...Tygr prostě ani v Biblických dávných dobách nemohl jíst vegetariánskou stravu, stejně jako další masožravci, jejich tělo na to není přizpůsobené, kdyby nežrali maso, tak by nežili.

V postupu stvoření Země a Slunce a Měsíce jsou také nesmyslné údaje. Dnes dobře víme jak vznikají a dokonce i jak zanikají hvězdy, biblický popis neodpovídá realitě.

Evoluce je běžný děj, jehož projevy můžeme pozorovat i u lidí. Různé mutace v podobě přebytečných prstů nebo končetin jsou pěkným příkladem evolučních změn, které by se v přírodě asi moc neujaly. Nicméně díky pokročilé vědě (lékařské) přežívají a často se i množí i takto obdaření lidé. Jsou i „pozitivnější“ případy mutací, kdy třeba osmileté dítě má IQ vyšší než 140, atd...

V Genesis je zase psáno, že Bůh stvořil dva lidi, ale dnes máme víc než dvě lidské rasy, takže ze dvou lidí se nemohlo vyvinout dnešní lidstvo. Navíc kdyby se pářili mezi sebou sourozenci nebo s rodičema, tak by bylo tak vysoké procento genetických chorob (viz. Amishové), že by lidstvo vůbec nepřežilo.

Bůh je v Bibli uváděn jako spravedlivý, avšak sám přímo nebo skrz prostředníky nechal zavraždit mnoho nevinných lidí. Dokonce nezabrání ani dnes vraždění a znásilňování nevinných dětí, ačkoliv je všemocný. Na to věřící často říkají, že dal lidem svobodnou vůli a že nezasahuje. Jenže to je v rozporu s Biblí, neboť tam se píše že Bůh zasahuje a to dost razantně. Pokud by nezasahoval, tak nemůže činit zázraky, kterých věřící nahlásili už tisíce. Stejně tak by ani modlitba nefungovala, kdyby Bůh nezasahoval.

V Bibli je mnoho lží a výmyslů, tudíž jí nelze pokládat celou za pravdivou. Jistě jsou tam i skutečné události nebo příběhy, ale pokud nějaký zdroj informací lže v tak rozsáhlé míře, tak není celkově důvěryhodný. Tudíž stavět jakékoliv závěry na příbězích z Bible vede často k chybným představám.

Celý text Bible neodporuje verzi, že si toho lidé spoustu vymysleli. Stejně jako si vymysleli stovky jiných Bohů a náboženství, toto lidé prostě dělali a dělají i dnes. Text Bible je naprosto v souladu s omezenými znalostmi lidí tehdejší doby, naopak je v rozporu s tím, co dnes víme a můžeme pokusy ověřit. Tudíž to nevypovídá o Písmu inspirovaném Duchem svatým, ale spíš to ukazuje na vymyšlené věci, které lidé tenkrát neznali, ale fantazii měli bohatou. I když spoustu příběhů převzali z jiných kultur a náboženství.

Naopak text Bible odporuje verzi, že by byl inspirován Bohem, kterýžto je tam uváděn jako dokonalý, spravedlivý, moudrý a milující. Inteligentní a dokonalý Bůh by nepřipustil ve svém Písmu tolik lží, nesmyslů a protimluvů.

Chápu, že spousta lidí vidí v mezerách vědy prostor pro „nábožensou pravdu“, ale to, že něco dnes nevíme ještě neznamená, že to muselo být zrovna podle Bible.

Odp: Bible
Bambus, 23.5.2010 16:36

jak to víte s tím jedem? Vy už jste viděl nějakého věřícího jak si vzal jed a potom umřel?

Na archu se mohlo vejít zvířat kolik chtělo, a navíc to nemuseli být zrovna stotunoví dinosauři ale jejich mláďata.


Lvi, tygři a medvědi čas od času jí ovoce a zeleninu.

Evoluce není běžný jev, protože jí zatím nikdo nevypozoroval. Víme že opicím se rodí opice, slonům sloni, a že lidem se rodí lidi. Ale neexistuje jediný známý případ přeměny živočišného druhu v jiný.

Bůh Bible také dokáže oživit mrtvé, takže to s tím nespravedlivým zabíjením je trochu složitější.

dokážete prokázat nějakou biblickou lež?

dokážete najít nějaký text v bibli jenž odporuje tomu co dnes jednoznačně víme?

dokážete ocitovat nějakou lež, nesmysl anebo protimluv?

Odp2: Bible
greybeard, 23.5.2010 18:08

Bible je jedním z prvních dokumentů shrnujících vědomosti lidstva o historii, životě a víře. Ty byly dříve předávány slovně z generace na generaci, čímž vznikla celá řada nepřesností. Důležité je chápat bibli „zdravým selským rozumem“ jako podobenství a oporu pro život věřících. Rozhodně bych se neopíral o popisované děje a biblické datování jako dogma.

Uvádět příklad věřícího, který umřel na otavu jedem nemá smysl, dříve věřili všichni lidé a též se navzájem trávili ... no comment.

Příběh s Noemovou archou dozajista má historické jádro, ale jinak je nereálný. Jeho uvedení v bibli slouží nejspíše k podpoře víry.

Ano, kočkovité šelmy čas od času žerou trávu. Slouží jim k vyčištění žaludku, neboť se pak poblijou. Medvěd je ovšem všežravec ...

Evoluce je jev pomalý, ale zjevně existující. Nejlépe je pozorovatelná na virech a bakteriích, kde dochází k mutacím nejrychleji (pravděpodobně působením ultrafialového záření). Z rostlin je nejznámější rychlý vývoj vysokohorských kaktusů v jihoamerických Andách. Vznik nového druhu popsal už před 2. sv. válkou A. V. Frič.

Přeměna jednoho druhu živočicha v jiný druh je záležitost na (řekněme) statisíce let, to asi vlastníma očima neuvidíme.

Prokazovat biblickou lež nehodlám, bible byla psána zcela jistě s dobrým úmyslem a pokud jsou v ní události popsány nepravděpodobně, stejně nebude jednoduché prokázat lež (i když se spousta věcí diskutuje, důkazy to nejsou - viz např. tsunami při výbuchu sopky na Santorini versus přechod Rudého moře suchou nohou).

Hrubé stáří světa je dnes zjišťováno radiokarbonovou metodou a rozhodně jde o několik desítek milionů let. Zde bych uvedl pana Grygara, který je sice věřící, ale stran stáří Země a vesmíru má jasno (no ... řekněme skoro jasno).

Odp2: Bible
888, 12.6.2010 22:26

Bamusy co to plácáš za nesmysly.

Odp2: Bible
tlapka, 14.6.2010 8:18

Jak je vidět, Bambusům je všechno jasné. To je pak těžká domluva.

Kreténi
Lipovan, 23.5.2010 9:35

Zdaleka nejlépe se k biblickým nesmyslům vyjadřují kreténi. :-)

Odp: Kreténi
tlapka, 24.5.2010 9:19

Každý si myslí co se mu hodí, zvláště o bibli, kde jsou samé metafory a jinotaje. Evoluční teorie aspoň má snahu získat konkretní důkazy a nikoho Věřit nenutí.

Odp2: Kreténi
Petr Stone, 9.10.2010 8:20

Neviděl jsem větší snůšku polopravd a lží jako je teorie o evoluci. S pompou se rozhlašuje nějaký objev, přechodový článek atd. Za pár let se objeví článek, že to byl omyl, ale to už se dozví jen hrstka vyvolených. Evoluce není fakt, je to víra a ti kteří ji popírají sou pomlouváni a zesměšňováni. Pravda je taková, že existují důkazy popírající evoluci i stáří země v miliardách let, ale není obecně zájem o rozšíření těchto informací. Svět má raději evoluci, uvěřit ve stvoření to znamená přijmout odpovědnost za svůj život.

Odp3: Kreténi
iva, 10.10.2010 12:38

Bych chtěla vidět jak nějakému mimozemštanovi vysvětluje někdo, že je žid. Dnes jsem se dívala ráno na seriál o Hitlerovi. Jak oni všechno dovedli překroutit věřím, že i ty atentáty na Hitlera/a že jich bylo/byly fingované aby pootočily s myslí soukmenovců. Měli dokazovat sto let zpět svůj rodokmen a jeden z nejbližších Hitlerovi ho neměl čistý, ale on udělal výjimku. Můj muž hned řekla, že když je člověk nekomu nesympatický je prostě odepsaný, ale když je někomu bližší může mít každou ponožku jinou a je to jedno.

Odp4: Kreténi
iva, 10.10.2010 12:40

Tady odpovídám na otázku pode mnou.

Odp4: Kreténi
iva, 10.10.2010 12:41

Na to o tom, že kdo neví, odkud pochází tak že neví, kam jde.

Odp5: Kreténi
Tony, 10.10.2010 14:53

Tohle je pěknej nesmysl...

Odp: Kreténi
Duchoslav, 26.9.2010 21:13

Lipovane sám jsi Kretén s velkým „K“ !!!

Všechno to jsou pověsti. Já už vím, že...
iva, 23.5.2010 15:02

Všechno to jsou pověsti. Já už vím, že v každém člověku je kousek žida. Každý se dělá lepší, než ve skutečnosti je. Z dějepisu vím, že kolébka lidstva byla mezi řekami Eufrat a Tigris a to je někde tam u Izraele. A co vlastně člověka vede k tomu pátrat odkud pochází z jaké větve a tak. Kdesi se tu psalo o těch Keltech jestli je naši předkové vyhnali, vyvraždili nebo umřeli nedostatkem potravy. Lidi myslím chtějí aby Kelti byli naši předkové. Je to takový sympatický rod přírodních lidí na nic si nehráli zanechali tu po sobě jen pár nějakých kousků nádobí, kdežto o izraelitech je půlka bible popsaná. Jestli lidi kdysi překrucovali fakta tak jak v novodobé historii tak bude těžké se v tom stěhování národů vyznat. Podle toho jak znám chlapy vždy vyvraždili jen muže a ženy si nechali. Dějepis nemám ráda a jak řekl jeden chytrý pan vedoucí po svém jmenování svým bývalým kumpánům- Co bylo to bylo... a já dodám důležitější je- co bude.

Odp: Všechno to jsou pověsti. Já už vím, že...
tlapka, 24.5.2010 9:20

Můj plný souhlas. ♪

Odp: Všechno to jsou pověsti. Já už vím, že...
Petr Stone, 9.10.2010 8:24

Milá Ivo, kdo nezná svou historii neví kdo je a ani neví kam jde.

Lol:-). Kterékoliv náboženství jde...
scatman, 23.5.2010 18:01

Lol:-). Kterékoliv náboženství jde hodně mimo mě, ale takové články mě vždy dokáží rozpálit. Doporučím ti asi nějaké knihy o vývoji naší planety a vesmíru. Třeba, že se na Everestu našli nějací mořští živočichové, neznamená, že hora byla pod vodou. Respektivě byla, ale nebyla horou. Co se tíče křesťanství, tak je to asi nehorší, co mohlo lidstvo potkat. I ti muslimové jsou svatější. Prorok Mohamed označil Ježíše jako sobě rovného, jako jednho z „Božích“ poslů. A co křesťané? Pro ně byl satanem a stelěsnění zla. Ani se tady nemusím zmiňovat o křižáckých výpravách, inkvizici atd.

Odp: Lol:-). Kterékoliv náboženství jde...
Lipovan, 24.5.2010 8:31

Celá tzv. pouštní monoteistická trojka (křesťanství, islám, judaismus) je nejhorším zlem tohoto světa a jsem přesvědčen, že jednoho dne také způsobí jeho zkázu.

Odp2: Lol:-). Kterékoliv náboženství jde...
tlapka, 24.5.2010 9:22

Ano. Jde o zenužívání psychických nedostatků a zvláště strachu, kterému lidé podléhají. Bohužel Moc lidí se jeví jaksi potřebných Víry.

Odp2: Lol:-). Kterékoliv náboženství jde...
Juras, 24.5.2010 10:26

To je hezký - tou trojkou jsi mi asocioval svatou trojici. Dala by se najít zajímavá paralela? Judaismus by byl asi otec - co duch a syn?

Katolicismus vs kreacionismus
Lipovan, 24.5.2010 10:10

Musím se smát směšné a křečovité snaze katolíků, kteří jakoukoliv kritiku biblických nesmyslů ihned účelově stavějí do konfrontace kreacionismu a evolucionismu. Katolíci totiž spoléhají na společenskou devalvaci evolucionismu (ateismu), která byla uměle vyvolána po plyšáku 89'. Copak mají katolíci na kreacionismus nějaký monopol? Katolicismus je jen jedna z tisíců sekt. Svět může být klidně stvořen Bohem, aniž by celá záležitost měla cokoliv společeného s katolickou biblí a úchylným katolickým spolkem obecně. :-)

Odp: Katolicismus vs kreacionismus
tlapka, 14.6.2010 8:21

Možná byl svět stvořen Popleteným Dyzajérem, nebo tu zanechali Ufoni nějaké odpadky od svačiny. Teorií o stvoření života je víc než je v Bibli a v Evoluční teorii.

A tož lidi, četli jste vůbec Bibli?
Vlastimil Čech, 24.5.2010 23:47

Pan Bambus má v mnohém pravdu a dokonce existují názory vědců a badatelů, které vysvětlují i ten ohromný hmyz...Dokonce se zdá, že ani ty „milióny let“ nemusely být až tak moc miliónové... viz dále...
ale: Bible je židácká vymyšlenost, která byla sepsána k ohlupování Gojím... Ovšem sami se Židi se popisují jako extra výlupkové, že... A ten jejich pánbíček, ten Hospodin, Jehuwa, je podle jejich Bible krvežíznivá, nespravedlivá, ukrutná příšera... A jestliže jsou v -Židy odněkud opsaném- Starém Zákoně věci pravdivé a asi i prokazatelně správné, pak celé všechny ty pohádky o jakémsi Ješuovi, Ježiškovi, či jak se ta nadpřirozená bytost má nazývat jsou zase jen hejhuly v Palestině odposlechnuté staré histórie někoho jiného... Konec konců z doby počátku našeho letopočtu jest zachováno přemnoho opravdu věrohodných a nezávislých historických záznamů... a nikde nic o té hromadě zázraků a divů a kejklů... Bajky, pohádky...celé křesťanství jsou jen pověry a „opium lidu“ :-)
Ale pane Bambusi, jen tak například, když byla celá Zem zaplavena, odkudpak ta holubička přinesla Noemu tu olivovou větev?
A nejmenoval se ten Noe ve skutečnosti přece jenom trochu nějak jinak? ;-)
Myslím, že pan Lipovan dal odkaz na docela zajímavé stránky...
Souhlasím s tím, že ona tři „pouštní náboženství“ jsou ukrutná. Ovšem ono i Hindu jsou sveřepí a bezohlední zuřivci, co dělali a jak se chovali Japončíci za války, proč se krutému mučení říká „čínské mučení“... No, každý ať si věří čemu chce... hlavně ať tím raději ostatní neunavuje, neobtěžuje, nikomu nic nehlásá, netříská na kastról, nebo na jiný kus plechu, nerozvěšuje barevné hadry po stromech, nekvílí hlasitě z věžičky, netroubí na trumpetky, nebuší do bubnů a vůbec ať se každý chová civilisovaně... Ale jinak ovšem, proti gustu žádný dyšputát... klidně si tlučte hlavou o zeď, nebo o zem, klidně poskatujte nahatí kolem ohně, koupejte se ve vodě společně s plovoucími mrtvolami, lezte po kolenách na Hostýn, prostě užívejte si svého pánbíčka podle vlastní chuti... jenom nám ostatním hlavně DEJTE POKOJ.

Odp: A tož lidi, četli jste vůbec Bibli?
iva, 25.5.2010 13:40

A nenechal jste si ani kousek alibi na Co kdyby...Prý je někde ještě pár listů napsaných, ze kterých je Bible opsaná ukrytých a ty vysvětlují, jak to všechno bylo. Tají to církev a má to odtajnit ne tento papež, ale ten co přijde po něm. Bude to prý ohromující už nepamatruju kde jsem to četla. Potopu vysvětluje Neuvedeno níže a já to taky tak chápu jak to pak napsala Tlapka. Možná lidi kdysi nelheli tak jak dnes. Když už si dal někdo práci něco napsat muselo to stát za to protože lidi stále dělají jen to, co musí jen někdy se někdo dohodlá udělat něco co nemusí. Už jsem se rozepsala jak ta bible.

Odp: A tož lidi, četli jste vůbec Bibli?
Lipovan, 27.5.2010 17:51

No, každý ať si věří čemu chce... hlavně ať tím raději ostatní neunavuje, neobtěžuje, nikomu nic nehlásá...

Jsem pro, všemi deseti. Ultrakatolík Fonzík bude samozřejmě proti. Základním posláním křesťanství a islámu je buď obrátit jinověrce na jedinou a pravou víru, nebo je popravit. Nic mezi tím. Třetí z povedené trojice - judaismus - funguje v tomto ohledu trochu jinak; o duše jinověrců nestojí, bohatě se spokojí s jejich penězi. :-)

Odp2: A tož lidi, četli jste vůbec Bibli?
Vlastimil Čech, 27.5.2010 20:43

he he he.... trefa do černého!

Odp2: A tož lidi, četli jste vůbec Bibli?
tlapka, 14.6.2010 8:24

Protože nikdo vlastně nemůže vědět, jak svět doopravdy funguje, kdekdo si něco vymyslí a pak otravuje a manipuluje ostatní. Evoluční teorie aspoň se nikam necpe. Prostě jak Nevím tak Nevím.

Odp: A tož lidi, četli jste vůbec Bibli?
Bambus, 11.6.2010 22:23

Vlastimile, nerad bych abyste me podeziral z nejakeho nabozenskeho fanatismu. Osobne me mrzi, ze kdyz zminim Bibli anebo Jezise Krista, nadpolovicni vetsina lidi si zacne myslet ze se kazu nejake nabozenstvi. Mohl bych, protoze tak nejak chapu co chtel basnik rict, ale souhlasim s Vasim pozadavkem a odmitam lidem sroubovat srouby do hlavy. Problem je, ze slova jako Buh, Bible anebo Jezis Kristus jsou regulerni pojmy kterym se proste nelze vyhnout. Druhy problem je, ze vsemozni Mormoni, Jehoviste, ale i Zide a Buh vi kdo jeste tyto pojmy zprofanovali natolik, ze si pod temito slovy kazdy predstavuje neco jineho. I ja, a proto - nesnazim se nikoho presvedcovat o slepe pravde stylem „takhle to proste je“. Spis prave naopak - kazdou informaci proveruji a overuji, a kdyz neco overim a proverim, snazim se to predat dal i s dukazy ktere me k mym zaverum vedly.

A tak bych Vas rad upozornil na fakt, ze uplne prvni misto v Bibli kde se zminuje slovo „Zide“ je zrovna v momente, kdy „Zide“ byli ve valce s Israelem. To je Stary Zakon. Jedna z veci na ktere jsem se snazil v clanku upozornit jest, ze Zide nejsou Israel, ale pouze jedna jeho „podmnozina“. Skutecny Israel je mnohem, mnohem vetsi narod. Osobne jsem toho nazoru ze Israelite jsou ve skutecnosti vsichni lide, ktere dnes nazyvame pojmem „Indoevropane“, ale zpusob jakym jsem k tomuto zaveru dosel je na dlouhe vypraveni.

A jeste jedna vec. Ohledne „nabozenstvi“ se v Bibli pise, ze skutecne nabozenstvi je nenechat se poskvrnit svetem vezdejsim. To podle me znamena, ze kazdy zbozny clovek by se mel distancovat od svetskych starosti typu politika, katolicismus, hinduismus, komunismus, a tak dale, protoze nejdulezitejsi veci v lidskem zivote je moralni cistota. (Doslova: „Neni lepsi lidske cinnosti, nez kdyz se clovek raduje z vysledku sve dobre prace“)

Clovek ktery se snazi vyhovet papezovi, Budhovi, Marxovi, anebo jinemu urednikovi tuto moralni cistotu ztraci, protoze tak nahrazuje sve svedomi a vedomi svedomim a vedomim cizim.

Kdyz to vezmu kolem a kolem, pri studiu Bible me nejvice udivilo, ze si lide tu Bibli ani neprectou. Lepe receno - lide tu Bibli ctou, ale malokdo si vsima toho, ze o nejakem pravidelnem chozeni do kostela anebo o chozeni od dveri ke dverim tam neni ani slovo. A kdyz, tak Bible tyto praktiky oznacuje slovy „lidska tradice“.

Krome toho, dva z Jezisovych apostolu byli nabozensti fanatici - Petr a Jidas. Vite jaky je mezi nimi rozdil?

Ale to uz asi trochu kazu. Chtel jsem Vas pouze upozornit na to, ze Bible je s nejvyssi pravdepodobnosti skutecne (Indo) Evropska zalezitost, a neni to zadny zidovsky podvod namireny proti Gojimum. Skoro bych rekl, ze jestli existuje Satan, fakt ze Evropane prestali verit a cist Bibli je jeho nejlepsi historicky vykon. To rikam jako kdysi zatvrzely „krestanobijec“.

Odp2: A tož lidi, četli jste vůbec Bibli?
tlapka, 14.6.2010 8:26

Proč zrovna Bibli můžete si přečíst Leninovy spisy.

Odp.1.A tož lidi, četli jste vůbec Bibli?
Neuvedeno, 25.5.2010 8:06

Původně jsem se tímto hlavním úvodním tématem vůbec nechtěl zabývat, protože jsem ho chtěl nechat věřícím, a zbytečně je neflustrovat. Teď jsem po přečtení hlavního článku zjistil, že je to opravdu pěkný článek zabývající se historii. Je vidět, že autor v oboru dějepisectví opravdu dělá a že má obšírné znalosti, kterým se nemohu rovnat.
Jen bych chtěl říci, že jsem někde v televizi slyšel, že Středozemní moře, na jejímž kraji vzniklo židovské náboženství mělo vzláštní historii.
Totiž, že v blízkosti Džiblartaru vznikly kdysi náhle hory hornotvornou činností, tedy orogenezí. Tím se zamezil příliv vody z Atlantického oceánu do Středozemního moře. Jenže středozemní moře má větší odpar, než příbývání vody, takže Středozemní moře pozvolna vysychalo až vyschlo úplně. Takže ty nánosy na dně moře byly způsobeny tou katastrofou, kdy umřely napřed všechny tvorové v moři, jak se kazila voda zdechlinami a pak umřeli i suchozemští tvorové, protože neměli co pít jak vzniklo mimořádné sucho.
Následovalo protržení zacpání uzávěru na Džiblartaru a voda se zase přivalila do středozemní oblasti a opět vzniklo Středozemní moře. To byla ta doba, o které se píše v bibli, že nastala potopa světa. Takže tak to máme s tou biblí. Je to historie, ale omezená na oblast Středozemního moře. Tenkrát si mysleli, že je to potopa světa a ono to bylo zalití území současného Středozemního moře novou vodou z Atlantického oceánu.
To, že vlastně jsou všichni běloši původem židé s těch vyhnaných kmenů může být pravda, ale také nemusí. Já jsem viděl takovou mapu migrací a tam uvádějí, že většina lidí z Evropy vlastně přišla z oblasti Turecka, protože se tam nacházejí ještě dnes na horách etnika, kde se mluví podobnými nářečími jaké jsou dnes hlavní jazyky zde v Evropě. Problém byl, že některé ty etnika šli přímo do Evropy a jiné zase šli zpočátku na severovýchod od Turecka a pak se teprve obrátili na západ. Všechna ta migrace souvisela s vynálezem vozu. Tehdy lidé s koňmi, či kravama zapřaženýma do vozů migrovali a spali v seně ve voze. Tím přežili to cestování i když byla zima. Tak se dostali do studené Evropy a zde se pak usadili. V Evropě bylo nepatrné množství lidí. Díky tomu, že vyhynuli mamuti zde nebylo zase tak moc co jíst a tak osídlení bylo nepatrné. Evropa začala být obydlována až po době ledové, kdy nastalo oteplení v Evropě a dalo se zde pěstovat obilí.

Odp: Odp.1.A tož lidi, četli jste vůbec Bibli?
santiago, 25.5.2010 9:20

Nojo, jenže k tomu protržení gibraltarského hřebene došlo před bratru 5G lety, takže to s biblicku potopou nemá nic společného. Ale je o tom jedna moc pěkná sci-fi Wolfgang Jeschke: Poslední den stvoření a myslím, že o gibraltarských vodopádech píše i Paul Anderson ve Strážcích času, teda v tom velkém vidání.

Odp2: Odp.1.A tož lidi, četli jste vůbec Bibli?
Juras, 25.5.2010 9:36

To je to, jak jeli do minulosti přečerpat ropu? To bylo dobrý, měl bych si to zase přečíst, už si to moc nepamatuju.

Odp2: Odp.1.A tož lidi, četli jste vůbec Bibli?
tlapka, 25.5.2010 10:52

Když nebylo rádio a televize, mohla se místní potopa považovat za celosvětovou, protože tak je to pěknější navíc s těmi zvířátky a holubičkami.

Odp3: Odp.1.A tož lidi, četli jste vůbec Bibli?
iva, 25.5.2010 13:44

:-) někdy ti nepomůže ani rádio a televize a koukáš a nevěříš vlastním očím. Jak jsme stála u té Opavice a viděla jak valí ta voda hned jsem věděla, že to v POlsku bude kolaps a to jsme neviděla Odru a ty ostatní řeky. To jsme se byli jen podívat na tu petržel a já ještě o povodních nic nevěděla. Pak jsme se jeli podívat ve středu co petržel a na záhonu bylo 15 cm vody , ale čísté deštové i když koryto řeky je pár metrů řeka se vylila na druhou stranu do polí.

Odp4: Odp.1.A tož lidi, četli jste vůbec Bibli?
tlapka, 25.5.2010 13:59

No a bez informací by sis mohla myslet že je to tak na celém světě :-)

Odp5: Odp.1.A tož lidi, četli jste vůbec Bibli?
Vlastimil Čech, 26.5.2010 12:34

Tak za ty povodně prý může náš starosta!
Na kapličce nechal po smrti našeho zvoníka namontovat amplion, které vyzvání místo zvonu. No, a na Velikonoce to zapoměli vypnout, takže naše kaplička vyzváněla i na Velký pátek... teď se ten pánbíček hněvá a tak dělá povodně, spouští na lidičky vodu a tak...

Odp6: Odp.1.A tož lidi, četli jste vůbec Bibli?
tlapka, 26.5.2010 14:23

Kupte zvonek a zvoňte ! Zachráníte civilizaci.

Odp7: Odp.1.A tož lidi, četli jste vůbec Bibli?
ivana Kozárová, 29.5.2010 16:13

Zvoníkům odzvonilo. Jenom ten jeden,kterýho odtud znám,to vydrží až do konce :-) Ahoj, Tlapko,já žiju,jen mi umřel PC

Odp8: Odp.1.A tož lidi, četli jste vůbec Bibli?
Juras, 30.5.2010 19:06

Do kterého konce? Nestrašte ;-) Doufám, že jenom o svého. Nebo do finálního?

Odp9: Odp.1.A tož lidi, četli jste vůbec Bibli?
tlapka, 31.5.2010 9:26

Do tzv. Hořkého konce ! :-(

Odp8: Odp.1.A tož lidi, četli jste vůbec Bibli?
tlapka, 31.5.2010 9:25

Však se mi už stýskalo Ivanko ♥

Odp9: Odp.1.A tož lidi, četli jste vůbec Bibli?
tlapka, 14.6.2010 8:28

Kde je zase ta Ivana Kozárová-

Odp10: Odp.1.A tož lidi, četli jste vůbec Bibli?
ivana Kozárová, 15.6.2010 13:14

Tlapko,Tlapičko,furt v procesu a bez PC. Jen pracovně a bez chvilinky na relax pokecu. pak,co se vrátím domů,uklízím po psovácích a zas do procesu. V létě to zvážím,pořeším a pokud neumřu, těším se na tebe a všechny rozumné diskutňáky! Buďte hodně zdraví a nenechte si n i č ím ničit pohodu.

Odp: Odp.1.A tož lidi, četli jste vůbec Bibli?
iva, 25.5.2010 13:51

Moc pěkné. Nečetla. Jen něco jsme zachytila v nedělní školce a pak na konfirmaci, ale dál nic. Pak už jsme četla jen knižku Černošský p:-)ánbůh a páni Izraeliti a po tomhle bych asi Bibli číst neměla.

Odp: Odp.1.A tož lidi, četli jste vůbec Bibli?
Bambus, 11.6.2010 21:40

Zdravim,

Vas argument ma jednu zasadni chybu. O potope sveta nebasnili pouze Rekove, Israelite, Babylonane, Egyptane, popripade Fenicane. O potope sveta vedeli i v Cine, Indii, a Americe. Dokonce Cernosi v Africe a v Australii si o potope vypraveli.

Zaroven je zde mezinarodni casova shoda ohledne „vzniku sveta“. Vsechny staroveke civilizace sveta datuji vznik sveta do doby pred 5000 lety. Nekdy se tomu rika pocatek dnesni „doby“, coz je pravdepodobne oznacenim tehoz, protoze v hebrejskem originale se nepise ze Buh stvoril tento svet z niceho. Doslova se tam pise ze stary svet (pred Adamem) byl znicen, a Buh (jenz sam sebe oznacuje slovickem „my“ na tech troskach zacal stavet svet novy. Mayove udavali vznik sveta do roku 3100prnl, Indove 3000prnl, Japonci 3100prnl, Israelite 3700prnl, a tak dale.

Nicmene Velka Povoden o ktere je rec byla pravdepodobne mladsiho data. nektere dukazy jsem sepsal v clanku - zejmena fakt ze fosilie vznikaji jen a pouze tak, ze utopite ziveho tvora pod vrstvou bahna behem nekolika minut. Fosilie se nalezaji na celem svete, nejenom kolem stredozemniho more.

Tato casova osa samozrejme predpokleda, ze datovani pomoci uhliku je chybna metoda.

PS: S mamutimi kly obchodovali jeste staroveci Rimane, takze doba ledova mohla byt ve skutecnosti neco uplne jineho a uplne jindy nez se dnes vyucuje na skolach, a nemusela trvat dlouhe tisice let.

PSS: To je jen tak do pranice...

Jak by mohlo
Juras, 25.5.2010 9:15

Jak by mohlo věřící flustrovat VVaše vyjádření k článku? A co to vlastně znamená?

Odp: Jak by mohlo
tlapka, 25.5.2010 10:53
Odp: Jak by mohlo
Neuvedeno, 25.5.2010 14:30

To jen kdybych jim řekl, že stejně žádnej Bůch neexistuje.

Odp2: Jak by mohlo
tlapka, 25.5.2010 15:30

Já bych odporovala- věřící jsou frustrováni stále a proto Bucha potřebují.

Odp2: Jak by mohlo
Juras, 25.5.2010 16:50

Proč by je mělo flustrovat vědomí, že se dostanete do pekla, neznabohu? ;-)

Odp3: Jak by mohlo
tlapka, 25.5.2010 17:10

Protože Oni se bojí že půjdou do pekla.

Odp4: Jak by mohlo
Juras, 26.5.2010 7:30

Tak budou flustrovaní, když jim někdo řekne, že peklo není? Tos trochu překombinoval, tlapičko :-)

Odp5: Jak by mohlo
tlapka, 26.5.2010 11:35

Ano, je to složité. Potřebují vědět že peklo Je a když se někdo dobře modlí že tam Nepůjde. Pak má větší radost když peklo existuje, protože se tam dostanou jiní.

Tak abych to konečně rozsekl.Za prvé...
888, 25.5.2010 22:52

Tak abych to konečně rozsekl.Za prvé žádný buh neexistuje.Za druhý bible je fantasy román pro dospělé.To že bible je jen a jen lež normální člověk snad už pochopil.Za třetí koukám že v článku se fantasii meze nekladou.Proč už to konečně nepochopíte že jste mateni svou vlastní představivostí.Na psychiatrii by vám to konečně vysvětlili.Celý křestanský svět je jedna báchorka a věřící jsou duševně choří.

Odp: Tak abych to konečně rozsekl.Za prvé...
Juras, 25.5.2010 23:11

Tos to teda rozsekl! :-) Mícháš dohromady boha a křesťanství - jakoby byl jenom jejich...

V jednom máš pravdu. Bůh asi neexistuje. Jestli stvořil náš svět tak je někde mimo něj. Slovo existovat má pevnou vazbu na náš prostoročas. Něco existovalo a už neexistuje, něco existuje a nebude to existovat věčně, atd.... Pokud nás stvořil bůh a stvořil čas, je asi mimo něj.Jeho přítomnost v našem světě mi připadá nesmyslná, jestli zde potřebuje něco dělat, zviditelňovat se anebo být slyšen, může to realizovat jednoduššími způsoby - nějakou projekcí sebe sama nebo svým nástrojem (třeba vytvořením nějakého člověka, který bude hlásat jeho moudra a ovlivní události v naší realitě).

Takže bůh neexistuje, ale možná je.

Odp2: Tak abych to konečně rozsekl.Za prvé...
888, 25.5.2010 23:43

Bůh neexistuje

Odp3: Tak abych to konečně rozsekl.Za prvé...
tlapka, 26.5.2010 11:37

Taky kdyby Stvořitel existoval, mohl by svůj Nepovedený výtvor opustit a jít Tvořit jinam.

Odp4: Tak abych to konečně rozsekl.Za prvé...
santiago, 26.5.2010 11:53

Nebo to stvoření svěřit někomu schopnějšímu.
Viz bratři Čapkové: Adam stvořitel.

Odp5: Tak abych to konečně rozsekl.Za prvé...
tlapka, 2.6.2010 10:26

Třeba pro změnu nějaké konkureční Bohyni. Jako žena y byly více praktická a stvořila by něco více harmonického.

Odp4: Tak abych to konečně rozsekl.Za prvé...
santiago, 26.5.2010 12:12

V obrovském černočerném prostoru, který se donekonečna táhne všemi směry, září spousta malých světýlek. Jsou to naše životy. Statečně hoří a osvětlují trochu z toho, co nás obklopuje. A smysl toho je, že díky nám Stvořitel vidí, co učinil.

(parafráze na Brian Wilson Aldiss: Nonstop)

Odp5: Tak abych to konečně rozsekl.Za prvé...
tlapka, 26.5.2010 17:23

Co to má společného s Nonstopem, vysvětli.

Odp6: Tak abych to konečně rozsekl.Za prvé...
santiago, 26.5.2010 19:24

Přišlo mi to jako neobvyxklé vyjádření názoru na smysl lidské existence a definice toho, co bych možná i já přijal za boha.

Odp7: Tak abych to konečně rozsekl.Za prvé...
tlapka, 2.6.2010 10:24

Mě by zaujala ta statečnost se kterou svítí.

Odp2: Tak abych to konečně rozsekl.Za prvé...
Bambus, 11.6.2010 21:23

Salamounska myslenka, to se mi libi tak ze bych se pod to skoro podepsal :-)

Lidé mají tendenci se schylovat...
Jenda, 26.5.2010 15:35

Lidé mají tendenci se schylovat hromadně jen k jedné pravdě a všechno ostatní je pro ně hloupost. Nikdo nechce pochopit Bibli jako třeba trochu starší knihu morálky a etiky nebo jako určitý denník z tehdejší doby. Všichni se chováme na 90% podle Bible i ateisté, ale nikdo to neuzná, protože už od narození nám lámou do hlavy jen jednu pravdu. Jsem rád, že je zde ještě hodně lidí, kteří berou vpotaz i jiné možnosti a myslejí i jiným směrem než je směr standardní.

Odp: Lidé mají tendenci se schylovat...
888, 26.5.2010 16:41

Naschyluji se k jedne pravdě.Nybrž té opravdové pravdě která je jen jedena .Buh či stvořitel prostě nikdo takový neexistuje.

Odp2: Lidé mají tendenci se schylovat...
tlapka, 3.6.2010 16:07

Podle mě je to tak. Existence Boha je stejně nelogická jako stvoření světa.

Odp3: Lidé mají tendenci se schylovat...
Alfons, 4.6.2010 8:13

Zákon o zachování hmoty neplatí.

Tak já to rozseknu. :-) Bůh existuje...
werterber, 26.5.2010 20:22

Tak já to rozseknu. :-)
Bůh existuje. Bůh nepotřebuje náboženství, Bůh nepotřebuje, aby na něj někdo věřil. Bůh stvořil jenom dokonalost. Bůh stvořil iluzi, že dokonalost neexistuje.

Odp: Tak já to rozseknu. :-)Bůh existuje...
888, 26.5.2010 22:59

Buh neexistuje.

Odp2: Tak já to rozseknu. :-)Bůh existuje...
ivan, 26.5.2010 23:08

Boží vytrvalost. ;-)

Odp2: Tak já to rozseknu. :-)Bůh existuje...
werterber, 27.5.2010 21:25

Bůh existuje.

Odp3: Tak já to rozseknu. :-)Bůh existuje...
tlapka, 3.6.2010 16:07

Tak že ho nechám pozdravovat. Nemáš jeho majl?

Odp4: Tak já to rozseknu. :-)Bůh existuje...
Juras, 3.6.2010 22:20

To má každej. Je to libovolná adresa. Bůh je vševědoucí, takž ví, cos mu poslala, ať už to pošleš kamkoliv:-)

Odp5: Tak já to rozseknu. :-)Bůh existuje...
werterber, 5.6.2010 9:52

Buh si majl zrušil. Chodil mu tam furt nejakej spam od katolíků.

Odp6: Tak já to rozseknu. :-)Bůh existuje...
Juras, 6.6.2010 0:18

To mohl odfiltrovat na lucifer@peklo.eu ;-)

Odp6: Tak já to rozseknu. :-)Bůh existuje...
tlapka, 10.6.2010 9:50

Nebo reklamy na Viagru.

Odp5: Tak já to rozseknu. :-)Bůh existuje...
tlapka, 7.6.2010 12:59

Dobrá rada. Rozešlu to po celém adresáři a ješte něco přiberu z reklam. Ať Pánbůh vidí, že na něm nešetřím.

Odp: Tak já to rozseknu. :-)Bůh existuje...
tlapka, 27.5.2010 11:36

To je dobrý- na jedné straně stvořil dokonalost a na druhé straně nechce aby to někdo věděl. To jsou skutečně Boží cesty.

!!! VÝZVA ADMINOVI !!!!
;-(), 27.5.2010 11:04

Prosím, znemožněte psaní textů na Svíci ve východních znacích. Nikdo neví, co si těmi znaky Dálnovýchodňouši sdělují.

Na českých počítačích čínské znakové písmo převážně není instalované. Hrozí nebezpečí, že si tu tímto způsobem mohou své akce domlouvat teroristé, drogoví dealeři a jiné mezinárodně stíhané osoby.

Provozovatel Svíce by následně mohl být obviněn z podpory informační sítě cizokrajných zločinců.

Odp: !!! VÝZVA ADMINOVI !!!!
tlapka, 27.5.2010 11:39

Sdělovat se dá snadno i našimi znaky, ani to nikdo nepozná, proto nutno prostudovat Svíci lépe.

Odp2: !!! VÝZVA ADMINOVI !!!!
Vlastimil Čech, 27.5.2010 20:53

a dovedete si představit jak rozlehlá musí být klábosnice, ze které jsou ty čínské znaky vytištěny? Latinka ma 26 písmen a nějaká písmenka upravená a tak a nějaké znaky navíc... ale co chudáci Číňané? 2000 znaků je prý hranice gramotnosti... Klábosnice na dvě měřice...

Odp3: !!! VÝZVA ADMINOVI !!!!
;-(), 28.5.2010 0:07

...je to možné. Takže oni možná mají klávesnici třeba desetiposchoďovou, nebo možná jich mají třeba dvacet rozvěšených po stěnách své počítačové „trucovny“ (-- ;). No ale to potom napsat třeba krátký liebesbrief pro ně možná znamená dost se za těmi klávesnicemi po místnosti naběhat.

Viděl někdo z Vás už nějakého Číňana
na klávesnici PC psát ?

Odp4: !!! VÝZVA ADMINOVI !!!!
tlapka, 28.5.2010 8:48

Taky by mě to zajímalo, třeba to nějak skládají z jednodušších značek.

Odp4: !!! VÝZVA ADMINOVI !!!!
Juras, 28.5.2010 9:10

Není žádný problém si to najít.
Rozložení klávesnice.

A ještě něco, co máš rád: mimo čtení prostoduchých pokusů o vtip vzpomínám na němčinu: lieber, brief -> liebersbrief

Odp5: !!! VÝZVA ADMINOVI !!!!
tlapka, 28.5.2010 11:51

Tak vidíš, jak jsou Asiati skromní, jedna klávesnice a hrst rýže jim stačí. ♪

Jurasovi:
;-(), 28.5.2010 17:06

Nedělej ze mne blbce a podívaj se do překladače nebo do slovníku. Asi jsi nikdy nenapsal žádný „milostný dopis“ ani česky, ani německy. Jasně, ty umíš psát jen dopisy „nemilostné“ )--; ).

Odp: Jurasovi:
Juras, 28.5.2010 18:19

Dělat z tebe blbce bych si nedovolil. Jenom jsem Ti chtěl ukázat, jaké to je, když se píšou kokotiny ;-)

Odp: Jurasovi:
tlapka, 28.5.2010 19:16

Dobře jste si to vyjasnili a můžete být teď kamarádi, ne ? ;-)

...
Bambus, 2.6.2010 13:36

zdravim vsechny z ciziny

tak nejak sem doufal, ze si s nekym pokecam o vecech o kterych sem psal v clanku, ale asi se nikdo takovy nenajde. skoda. nehodlam zde rozebirat krestanstvi ani otazky ohledne existence boha. chtel jsem jenom poukazat na fakt, ze co se historie tyce, bible je mozna daleko pravdivejsi nez moderni ucebnice dejepisu.

jak tak na to koukam, nikoho zde nezajima ze celosvetova geologicka vrstva jmenem krida vznikla vsude na svete ve stejnou dobu, a ze je tato vrstva tvorena z mrtvych schranek morskych organismu. i.e. cely svet byl prokazatelne kdysi cely pod vodou. a to pravdepodobne ve stejnou dobu.

stejne tak dolmeny a menhiry. jediny znamy narod ktery ctil sveho boha stavbou svatyn z neopracovanych kamenu byli israelite. evropa se jiz tisic let hlasi k odkazu starovekych israelitu skrze krestanstvi, ale kdyz reknu ze evropane jsou potomci starovekych israelitu, tak to nejak nema zadny ohlas...

to sem tu chtel resit a ne nejake nabozenstvi

Odp: ...
tlapka, 2.6.2010 13:57

Já se omlouvám ráda bych diskutovala ale nemám potřebné vědomosti. Prosím odkaz na podobné stránky.

Odp2: ...
iva, 3.6.2010 7:41

Já též ♪.

Odp: zkuste to jinak
Pavla.391, 3.6.2010 10:26

Pane Bambusi, samozřejmě, že všechno souvisí se vším. Zkuste připustit fakt, že člověk je bytost duchovní, nikoli materialistická (to by byl na úrovni zvířete), pak si najděte informace o šesti kolébkách lidstva, pokud toto připustíte, tak vám vše zapadne dohromady jako puzzle. Je možné, že jsme potomci nejen Israelitů, ale i dávných civilizací, které tu byly dávno před námi, i když věda nemá hmatatelné důkazy, bez nichž se to dnes neobejde. Není náhoda, že zrovna bílá rasa má za náboženství křesťanství a že žijeme křesťanským způsobem života. Jen, myslím, že lidé, co se nazývají „národem vyvoleným“ nepochopili své poslání a svůj úkol, že zneužití „úmluvy a darů Stvořitele“ bude mít následky, nejspíš něco jako další potopa. Připustíte-li fakt, že člověka smysl bytí v tomto světě je škola lidského ducha, bude bible pro vás jasným a srozumitelným vodítkem.

Odp2: zkuste to jinak
tlapka, 7.6.2010 13:01

všechno souvisí se vším... někdy ale hodně z dálky.

Odp3: zkuste to jinak
iva, 8.6.2010 13:37

Ale fakt souvisí ♪. Ve vesmíru je neviditewlná hmota, která vše spojuje objevili ji teprve nedávno. A ještě k těm Izraelitům. Stejně tak kolik lidí je zavrhuje a přitom jsou jejich potomky mi připadá, že se k židovským kořenům hlásí lidi, kteří s nimi nemají nic společné, ale je to trend být židovka nebo muslimka těmto lidem říkám přidavači.

Odp4: zkuste to jinak
tlapka, 9.6.2010 9:32

Když je těch souvislostí Tolik pak se jejich charakter těžce upřesňuje. Ohledně Židů- chodila jsem k nim do rodiny jsou velmi chytří a učenliví a praktičtí, poněkud méně emocionální, jevili se mi jinak než Naše běžná populace.

Odp4: zkuste to jinak
tlapka, 14.6.2010 11:48

Je to takzvaná Vesmírná Databanka a tvoří ji Neutrina. Odpovědi na dotazy jsme zjišťovali takovým kyvadélkem a dost to vycházelo.

Odp5: zkuste to jinak
Alfons, 14.6.2010 12:17

A je těch neutrin v době krize dost pro tu databanku? ;-)

Odp6: zkuste to jinak
tlapka, 14.6.2010 14:25

Tolik že si to neumíš představit. Pokud je zde krize, na opáčné straně vesmíru musí logicky být blahobyt v zájmu symetrie ♠

Odp2: zkuste to jinak
Bambus, 11.6.2010 21:10

problem je, ze 90 procent soucasneho „zidovstva“ jsou Chazari, a ti nejsou primymi potomky starozakonniho praotce Judy. Proto je docela mozne ze ti kteri se nazyvaji „narodem vyvolenym“ ve skutecnosti nejsou „vyvolenym narodem“. V dejepise tento fakt dela docela velky bordel...

Odp3: zkuste to jinak
Pavla.391, 14.6.2010 12:17

Třeba takhle: zamysleme se, co se stalo se zbývajícími jedenácti kmeny Israelitů, některé padly do zajetí, jiné se rozešly do světa, někteří došli až k Baltu, čímž mohly ovlivnit tamní obyvatelstvo, ale rozhodně keltové nebyli jejich následovníky. Jen měli stejný zdroj čerpání informací a stejný přístup ke kultuře, vědění, způsobu života, protože zdroj byl tentýž, ale příbuznost mezi kmeny nebyla.

Odp3: zkuste to jinak
Pavla.391, 14.6.2010 12:24

V dobách, kdy Isrealité žili v porobě v Egyptě, byli národem vyvoleným, pro svou duchovní vyspělost. ale to se průběhem času změnilo, již v dobách Kristových, neměli na toto označení nárok, protože jakoukoli změnu odmítli. Od těch dob se označují národem zatraceným, i když oni jsou samozřejmě proti a stále očekávají příchod Spasitele. Dalším národem vyvoleným byli němci pro svou tehdejší jazykovou zdatnost, ale díky Hitlerově zneužití tato možnost nápravy opět padla. No a dále tu máme velkou skupinu lidí, kteří označují sami sebe za vyvolené, ale to již bez komentáře.

Odp4: zkuste to jinak
Alfons, 14.6.2010 12:27

My Svícaři jsme nejvyvolenější, jenže se tím na veřejnosti nechlubíme.;-)

Odp5: zkuste to jinak
Pavla.391, 14.6.2010 14:02

Ano, přesně tak, jakákoli myšlenka pasovat se do role vyvoleného byla zatím pokaždé zneužita.

Odp5: zkuste to jinak
tlapka, 14.6.2010 14:26

Ale možná bude dobré z zoho něco vytřískat pro sebe. Co doporučujete.

Ale každý to určitě pochopil a mně též...
iva, 2.6.2010 14:09

Ale každý to určitě pochopil a mně též směr debaty neuspokojil. Fakta je jedna věc tím myslím ty vykopávky a bible??? Ráda bych věděla z jakých listů je opsaná a něco o těch nezveřejněných, někam ukrytých spisech, kde se má něco záhadného vyjevit. Pro mně je zvláštní už jen to, že si s tím dal někdo práci a vlastně nemohl manipulovat s tolika lidma jako dnes, protože to bylo všechno jiné a co je vedlo k tomu vůbec bibli psát. Lidi žili asi ze dne na den jak zvířata a kdo to všechno začal spisovat? A proč? Asi bude pravda, že jak psal Bambus v bibli je to opsané přesně a je už jen na lidech, že to překrucují. O tom, že jsme všichni potomci israelitů nepochybuji. Jsem to psala.

Odp: Ale každý to určitě pochopil a mně též...
ufonek, 2.6.2010 14:25

Myslim ,že původní obsah je svěřen pouze vyvoleným .Vyvolení si to pouze upravili pouze k obrazu svému , aby mohli s lidstvem pěkně manipulovat . Kdyby došlo k zveřejnění celého obsahu , bylo by asi mnoho lidí vyvalených .

Odp: Ale každý to určitě pochopil a mně též...
Bambus, 11.6.2010 21:16

zdravim, me teda docela dostala v Bibli citovana „Book of Jasher“. Prestoze se teto kniha v nekterych bodech od Bible odlisuje, je to v podstate kniha ktera doplnuje detaily v Bibli nezminene. Dobre se to cte, vrele doporucuju. Abraham, Izak, Jakub a jeho 12 synu jsou tam vykresleni jako superhrdinove z moderniho holywoodskeho bijaku, rekl bych ze by z toho byl dobry komiks :-)

Odp: Ale každý to určitě pochopil a mně též...
Ufonek, 19.2.2012 10:01

V Bibli to na 100% přesně není , poděvadž je v ní celá řada ůdajů záměrně zkreslována ,či dokonce zamlčována .A teď je třeba se zamyslet se nad tím , komu toto zkreslování slouží ? Kdo z něho má užitek, a komu naopak škodí ? Co třeba histografické dílo Maouro Orbiniho ? Co další řada děl ,která církev nechala ůmyslně zlikvidovat ? Byl Bůh ,Bohové mimozemšťany ?
Pochází člověk z evoluce , nebo ze zkumavkové revoluce ?
Proč se sami Židé označučují za Bohem vyvolený národ ?
Není to spíš národ , na který si je dát třeba velký pozor ?
Co utrhla Eva v rajské zahradě , bylo to skutečně jablko ?
Nebylo to myšleno třeba obrazně ?Třeba nesměli jíst maso , a ochutnali rybu nebo něco jiného ?

Na stáří člověka nezáleží
Alfons, 3.6.2010 17:33

Důležité je, aby neustále průběžně morálně nedegeneroval. Jinak se celé lidstvo určitě samo zničí. AMEN.

Odp: Na stáří člověka nezáleží
ivan, 3.6.2010 23:50

Alfe, jsem upřímně rád, že tě tu vidím, už jsem měl obavu jestli s tebou nesekly výsledky voleb. Vítám.

Odp2: Na stáří člověka nezáleží
Juras, 4.6.2010 0:17

Co? Vždyť komouši dostali svý jistý ;-)

Odp2: Na stáří člověka nezáleží
Alfons, 4.6.2010 11:38

Omyl, jsem rád, že se konečně mladí do voleb zangažovali a že si teď budou moci nadávat jen na sebe. Dobře jim tak. Já jsem je nepřemlouval jak mají volit. Je to jejich sebezničující dílo.;-) Teď už můžou reagovat na to co politici naslibovali a co plní. Bude to jistě samá chvála.;-) Mladí pěkně protáhnou ksichty až zjistí jak narazili na demagogy. Ale mladí to potřebují, není nad vlastní zkušenost.;-) Emailové schránky politiků budou od mladých zahlcené samou chválou. Diskuze budou plné jásavých výkřiků mladých kuřátek;-) To se zase pobavím.

Odp3: Na stáří člověka nezáleží
ivan, 4.6.2010 13:07

Nesmíš se tolik rozčilovat, hlídat si tlak a pravidelně odpočívat aby sis to co nejdýl užil. Dávej na sebe pozor a nepodceňuj to.

Odp4: Na stáří člověka nezáleží
Alfons, 4.6.2010 13:35

Rozčilovat se budou už jen mladá přiblblá kuřátka na kohoutka a slepičku, kamže je to přivedli na pastvu bez travičky s poletujícími dravci nad jejich zpitomělými hlavičkami. Budou zděšeně pípat, ale to už bude pozdě. A když nebudou vědět koho mají příště volit jejich děti jim pak poradí.;-)

Odp5: Na stáří člověka nezáleží
tlapka, 7.6.2010 13:11

Běž se poradit se staršími ... synku ♪

Odp6: Na stáří člověka nezáleží
Alfons, 8.6.2010 14:26

Jdu se zeptat na hřbitov-jahůdko.;-)

Odp7: Na stáří člověka nezáleží
tlapka, 8.6.2010 15:18

Dej pak vědět, kvítečku a pozdravuj tam. ♣ ♠ ♣ ♥

Odp8: Na stáří člověka nezáleží
Alfons, 12.6.2010 10:27

Nesmíš se Tlapko tolik rozčilovat, hlídat si tlak, svěrač a pravidelně odpočívat aby sis to co nejdýl uTlapkoval. Dávej na sebe pozor a nepodceňuj to. ;-):-(;-)

Odp9: Na stáří člověka nezáleží
tlapka, 14.6.2010 11:45

Bez starosti- tlaky a svěrače dostatečně zabezpečeny a co u Tebe? :-)

Odp10: Na stáří člověka nezáleží
Alfons, 14.6.2010 12:20

Před chvílí jsem provedl test na větry. Jako za mlada.;-)

Odp11: Na stáří člověka nezáleží
tlapka, 14.6.2010 14:27

A... dobře to dopadlo ?

Odp12: Na stáří člověka nezáleží
Alfons, 14.6.2010 14:29

Píšu-jako za mlada. ;-)

Odp13: Na stáří člověka nezáleží
tlapka, 14.6.2010 16:17

Aha, ty jsi to nezkoušel jako zamlada ale výsledek byl jako zamlada. Už je mi to jasné. Jen tak dál !

Odp14: Na stáří člověka nezáleží
Alfons, 14.6.2010 18:45

Větry jsou životně důležité !!!! I pro modelky, herečky a jiné celebrity.:-)

Odp15: Na stáří člověka nezáleží
tlapka, 15.6.2010 11:39

A pro větrníky, větrné mlýny, plachetnice. Bez Větrů by nebyla Amerika objevena. Lékaři pokud mají podezření na Zánět pobřišnice se první zajímají o Větry. Větry jsou nutné aby bylo Počasí.

Odp16: Na stáří člověka nezáleží
Juras, 15.6.2010 12:33

A aby se měly kam stáčet pláště.

Odp17: Na stáří člověka nezáleží
tlapka, 15.6.2010 16:04

A zjišťovat odkud vane vítr.

jojo, větry ty já mám rád a hlavně po...
werterber, 15.6.2010 15:42

jojo, větry ty já mám rád a hlavně po ránu. ;-)

Odp: jojo, větry ty já mám rád a hlavně po...
Tlapka, 17.6.2010 8:45

Vracejíc se k původnímu tematu přemýšlím, zda Větry vznikly Evolucí nebo byly náhle stvořeny, eventuálně mají různý počátek podle povahy nebo směru Větru.

Bambusi, kde jsi vzal číslo 4300? Já to...
Sova, 19.6.2010 18:03

Bambusi, kde jsi vzal číslo 4300? Já to tedy v bibli nemám.

pohled na vec
vlastaš, 29.7.2010 22:27

;-),první půlka úvahy je zcela v souladu s Biblí,i já s tím naprosto souhlasím. Je to docela zajímavé,že lidé žili skoro tisíc let. A Noemovu archu už si může každý,kdo má internet prohlédnout na snímcích ze satelitu. Je krásně vidět v obrysu,škoda,že snímky nejsou lepší,bylo by to ještě zajímavější. Přeju požehnané bádání,protože je z čeho žasnout. V.

nic jsme tu:-( nenašli
kajan, 24.11.2010 14:31

nic jsme tu:-( nenašli

Odp: nic jsme tu:-( nenašli
tlapka, 24.11.2010 16:18

Ani já ne. Hledám kde je pořád Ivana Kozárová. :-(

Odp2: nic jsme tu:-( nenašli
ivana Kozárová, 12.2.2016 17:21

Jsem tady,neustále a pro Tebe vždycky.:-)Pro Tlapku,jež vznikla neevolučně tím,že se zrodila s požehnáním Stvořitele pro potěšení a radost všech,kdo jin znají.

Odp3: nic jsme tu:-( nenašli
ivana Kozárová, 12.2.2016 17:21
Evoluce je založena na díře do talíře !
čupakabra, 10.2.2016 15:43

Evoluce je založena na díře do talíře !

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru