Nefilozofujte u piva, přijďte na Svíci.cz!

Poslední komentáře

Střípky z diskuse

Zajímavé odkazy

Novinky na Svíci.cz

  • 30.11.2007: Nyní jsou nově přidané komentáře od poslední návštěvy zvýrazněny barevně
  • 13.4.2007: Možnost úpravy i zatím neschváleného článku
  • 22.6.2006: Zlepšeno vyhledávání
Proč používat Linux

Komentáře k článku

1.7.2010 9:43

Já jako „emergentní“ vlastnost mozku

Před časem jsem si s chutí přečetl Merlinův článek „Kde se nachází já“, protože mě podobné otázky vždycky zajímaly. Překvapilo mě ale, kam se ubírala následná diskuze, protože s původním tématem souvisí pramálo (neměl jsem sílu číst vše). Ano, úvahy tohoto typu se jeví jako poměrně nepraktické zvlášť v situaci, kdy člověk čelí nějaké životní krizi, nadto nějaké významné rozuzlení filozofických otázek tohoto typu asi nelze hned očekávat, to by ale nemělo být důvodem se jimy nezabývat. Některé otázky jsou fascinující samy o sobě.

V samotné otázce „kde se nachází já“ dochází k směšování dvou perspektiv, té vnitřní (jako vědomí sebe samého) a vnější (já jako něco v mém těle). To první každý známe ze své zkušenosti, druhé potom jsme nuceni předpokládat podle toho, co nám o světě říká objektivizující věda na materialním základě. Tyto perspektivy nejde slučovat - já není věcí mezi jinými.

Termín „já“ je obtížně uchopitelný. Počet neuronů v mozku je číslo o mnoha cifrách. Když mi pár neuronů odumře (což se děje běžně, např. stačí vykouřit cigaretu, apod.), jsem to určitě pořád ten samý já. Když bych ale např. následkem úrazu přišel o polovinu mozku (jsou případy kdy to někdo přežil), těžko popsat, co to bude mít za následek, ale už to asi nebudu stejný já jako dřív, i když je možné, že bych i tak měl kontinuální prožitek, že se pořád jedná o mě samého. V myšlenkovém experimentu nemá smysl pokračovat dál, takové počínání při naší úrovni znalostí připomíná experimentátora v profláknutém vtipu (http://www.bestik.cz/ben/detail.php?id=10507) a dává nám tolik poznání asi jako závěr „Po utržení všech nohou je blecha hluchá“. Lze jen konstatovat, že vědomí a „já“ přichází a odchází pozvolna a nepozorovaně.

Jestliže neurověda klade centrum myšlení do mozku, tak „já“ je třeba brát jako určitou emergentní funkční vlastnost mozku. Domnívám se, i když to může znít zvláštně, že je to vlastnost v podobném duchu jako je schopnost přijímat světelné podněty vlastností oka – přesto ale zásadně jiná. Emergence je termín používaný v kognitivních vědách, nejbližší je mi, jak o něm mluví D. Hofstadter nebo u nás I. M. Havel. Emergentní vlastností se rozumí vlastnost, kterou lze popsat termíny vyšší úrovně - např. psychologie vědomí, už méně ale procesy nižší úrovně - chování jednotlivých neuronů, byť je jimi plně determinována. Termín emergence vystihuje prastaré heslo „celek je víc než souhrn jeho částí“. Pro reálný příklad není třeba chodit daleko. Když se podíváme třeba na sněhovou vločku pod mikroskopem, udiví nás množství různých komplikovaných ornamentů a symetrií. (http://glenwoodfree.net/People/NQR/Archives/V1.1/snowflake.jpg). Vločka přitom není nic víc než shluk zmrzlých molekul vody. H2O je poměrně jednoduchá sloučenina, ale současně ze samotné molekuly lze těžko vyvodit jak se bude chovat ve velkém množství. Emergentní vlastnosti mají často z principu neurčité hranice - podobně jako kdybychom se ptali, seskupením kolika kamenů vzniká hromada? Mnohdy se postata emergentní vlastnosti se ztrácí v mnohosti součástí, které není v našich schopnostech najednou pojmout.

Paralela k mozku a neuronům je nasnadě. Neurony tvoří obrovský samoorganizující systém, u kterého lze pozorovat emergentni vlastnosti jako celku. Mozek je decentralizovaný, jen některé jeho části jsou specializované. To je fakt, který asi nepřekvapí. To co je aspoň pro mě fascinující a těžko pochopitelné je ona vnitřní perspektiva, ona uzavřenost do sebe tolik příznačná právě pro vědomé já. Je to jako snaha někomu jinému nahlédnout do hlavy jakoby už předem odsouzená k nezdaru. Jak tyto dvě věci, mozek a „já“, skloubit dohromady?

Motiv 1: Radikální senzualismus je přesvědčení o tom, že naše poznání je odkázáno jen na smyslové vjemy. O věcech mimo se dovídáme pouze podle toho, jak na nás působí. Fenomenologové nabádají k tomu, očistit to, co se nám takto dává od toho, co si do věci sami klademe, což je ovšem problematické, protože toto vlastní „já“ nejde od pozorování oddělit - je vždy přítomno jako určitá zpětná vazba. Poznání je možné jen tak, že se poznávající připodobňuje poznávanému (odtud in-formace), známý hermeneutický problém. Nejlépe ho snad vystihl starý klasik, nevzpomínám si už, kdo to byl, - „Slyšet znamená hovořit k sobě samému.“. Ta očividná rozpornost se ztrácí, čím dál jdeme v reflexi do sebe. Najednou chybí jazyk, který by popsal to, kde jazyková zkušenost teprv začíná...

Motiv 2: Umělá inteligence jako počítačový obor se zaobírá činnostmi, které zatím umí člověk lépe (tak zní jedna z definic). Umělá intelligence přitom není nutně náhražkou té naší (jako např. umělá ledvina) – vychází ostatně z jiných východisek, tak jak se liší člověk a počítač. Protože zkoumá problémy ve větší obecnosti, může nepřímo přispívat poznání i o nás samých, čistě podle principu „co může být docíleno jinak, netvoří nezpochybnitelný základ našeho myšlení“. Lze se domnívat, že existuje i jiná než ta naše racionalita. Sám si myslím, že i takové věci jako vědomí a „já“ může fungovat na jiném základě. Možná pošetilé tvrzení od člověka, který nemá žádné znalosti z oblasti neurověd, ale jestliže „já“ a vědomí jsou určité emergentní vlastnosti, pak jsou lépe popsatelné v kybernetických termínech jako samoorganizace, zpětné vazby, apod., zatímco neurověda nabízí odpovědi spíše na technické otázky, jak je co v mozku zařízeno.

Počítač s klasickou (symbolickou) umělou inteligencí asi nepřekročí tu pomyslnou hranici, že by vydal víc než by do něj bylo vloženo. Umělé neuronové sítě už jsou oproti tomu emergentními systémy v pravém slova smyslu. Potřebují se učit a jejich reakce jdou hůře předvídat. Zájem o neuronové sítě se z praktických důvodů týká především toho, jakým výstupem reagují na nějaké vstupy, sítě bez výstupů asi nemají velké využití. Představme si obrovskou síť s výstupy zapojenými do vstupů s téměř žádným podnětem zvenčí. Máme před sebou síť se spoustou pospojovaných jednoduchých součástí, ale najednou do ní přestáváme vidět, i když o každé jednotlivé části víme, jak funguje. Jak ve spletité mozaice můžeme sledovat aktivitu synaptických spojů. Síť si vystačí sama…

Původně jsem neměl v úmyslu se takhle rozepsat, takže pokud jste dočetli až sem, tak gratuluju. Co říct závěrem? Dá se namítnout, že termín emergence toho mnoho nevysvětluje, že je určitou výmluvou našeho nedostatečného poznání. Podobně jako termín náhoda už od dob Descarta označuje náš termín pro jevy, které (zatím?) nedokážeme vysvětlit. Těžko také chtít věci tak složité shrnout pod jeden termín. Emergence, dá se říct, vyplňuje onen předěl mezi různými úrovněmi popisu daného jevu (zde „já“), je spíš zaměření úvah určitým směrem než řešením problému. V otázce poznání vlastního já si zatím lze jen přát, aby se tuto propast podařilo překlenout a aby se jednou psychiatr, biolog a chemik domluvili jedním jazykem.

Budu rád za každý příspěvek do diskuse, napište mi, co si o těchhle věcech myslíte.

Vo co go?
Alfons, 3.7.2010 10:21

Čím je člověk primitivnější, tím méně má problémů. To je můj případ. Takový jedinec má víc času se věnovat svým živočišným přirozeným pudům a víc a lépe vnímá přírodu. Se samozřejmostí nad kterou polemizátoři tráví tisíce hodin času. Prostě v jednoduchosti je krása. ;-)

Odp: Vo co go?
Tlapka, 16.7.2010 11:42

Tak pro změnu nám napiš něco o svých Přirozených živočisných pudech, s patřičnou fotodokumentací na Tvých stránkách.

Odp2: Vo co go?
werterber, 17.7.2010 20:56

porna už je na netu hodně. XD

Odp: Vo co go?
Juras, 23.7.2010 11:54

Jak mám prvním dvěma větám rozumět? Ty nemáš žádné problémy? ;-)

Odp2: Vo co go?
Alfons, 23.7.2010 12:07

Problémy se dají řešit tím, že si je nepřipouštíme k tělu.;-)

Odp3: Vo co go?
Juras, 23.7.2010 14:35

Otázka zůstává stejná.

Odp2: Vo co go?
Tlapka, 23.7.2010 12:18

Problémy se řeší Odložením až do přirozeného vyřešení.

Odp3: Vo co go?
ivan, 23.7.2010 16:35

Nemohu-li problém řešit, zapouzdřím ho.

Odp2: Vo co go?
ivan, 23.7.2010 16:33

(Alf)
,,Čím je člověk primitivnější, o to má míň problémů"
Čím jich má míň on, o to jich mají víc jiní.

hmmm, tak na tohle je můj rozum...
Vlastimil Čech, 3.7.2010 16:26

hmmm, tak na tohle je můj rozum krátký... nicméně bych si dovolil poznámku: někde jsem četl, že se občas vyskytují NORMÁLNÍ lidé, kteří mozek vůbec nemají, dokonalí hydrocefalové... údajně se na jeden případ došlo tehdy, kdy universitní student zahynul... nebylo co pitvat v jeho mozkovně... no, snad o tom někdo něco ví...

Odp: hmmm, tak na tohle je můj rozum...
Alfons, 6.7.2010 7:20

Důležitější mež mozek je žaludek a instikty k zachování života. Mozek také nemám a vůbec mně to nevadí, vnímám okolí celým povrchem těla a reaguji na svět podle množství žaludečních šťáv. ;-) Kdysi jsem mozek měl, ale neustálým problbováním a nadměrným zatížením se mně odpařil.

Odp2: hmmm, tak na tohle je můj rozum...
Tlapka, 16.7.2010 11:42

To máš dobrý, možná že se můžeš eozmnožit Pučením jako Hydra

Hm. Jak tak sleduji, příspěvek budí...
Platfus, 5.7.2010 15:45

Hm. Jak tak sleduji, příspěvek budí spíše rozporuplné reakce, pokud vůbec nějaké :-). Asi jsem ho měl trochu odlehčit, ale samotné téma mi připadá samo dostatečně zamotané. O vztahu mysli a těla už bylo řečeno mnohé, ale nic, co by uspokojilo (aspoň moji) touhu přijít věci na kloub. Hledal bych nějaké zcelující vysvětlení namísto souhrnu faktů, co o mozku víme, ale to chci asi moc. Paralela mozku k umělým neuronovým sítím ve mě ale vzbuduje toužebná očekávání - jestli je možné do značné míry přenést inteligetní chování na umělé neuronové sítě jako systém o mnoha prvcích a dynamických vnitřních vazbách, pak už nejsme daleko od toho přisoudit nějakému dostatečně složitému systému něco jako vědomí nebo „já“. Ano, dostáváme se na pomezí sci-fi (nebo ještě lépe fi-fi (filozofické fikce) - termín mého někdejšího učitele), ale otázkou je, jak nereálné. Vznikají nejrůznější otázky „Jak vzniká já a vědomí?“, „Může mít umělá inteligence své já?“, „Nesplňuje podmínku dostatečně složitého systému třeba internet?“. K poslední otázce - svůj počítač s modemem z ničeho nepodezřívám, i když někdy mám dojem, že si „žije vlastním životem“ :-).

Mozek a PC
ˇ, 5.7.2010 16:45

Vážený a milý Platfusi,
nevím , kdo se za Tvou přezdívkou skrývá. Možná, že to je někdo, kdo mne chce „utlouci“ posměchem a opovržením, ale předpokládat to nebudu a sdělím Ti svůj názor jako nezaujatému příteli. Tedy:
1) „Mozek“ je termín z biologie, tj. termín pro centrálu biologického nervového systému, centrálu nervového tj. biologického řízení živočicha, který centrální nervovou soustavu má.
2) „JÁ“ je termín psychologický, psychiatrický, který si vytvořil pouze člověk. Laicky vyjádřeno to je soubor myšlení, uvažování a uvědomování si sama sebe určitého člověka. Do cizího JÁ těžko může jiný člověk zcela vniknout, proto kdokoliv jiný může těžko chování a jednání druhého člověka pochopit. Dle mého mínění umisťovat „JÁ“ někde v biologickém těle je nesmyslné, protože „JÁ“ není termín biologický. Pouze víme, že „JÁ“ je výsledkem činnosti nervové soustavy, a to hlavně mozku.

3) „PC“ je stroj, automat k evidenci a manipulaci s informacemi,
který si člověk pro tuto činnost a její usnadnění vymyslel a sestrojil a stále zdokonaluje.
4) „Internet“ je elektronické zařízení, které vysílá a přijímá informace pomocí určitých kódů
, a to buď kabelově nebo bezdrátově. Internet s PC úzce souvisí a navazuje na ně, a s počítači má společné to, že ho vymyslel a realizoval člověk pro ulehčení přenosu svých informací na dálku.

Shrnuto:
A) Je nerozumné uvažovat „ o nesmrtelnosti chrousta“, protože chrousti jako biologické jednotky a jsou proto všechny smrtelné.
B) Je nerozumné uvažovat o analogii počítače a mozku, protože každý mozek je originální jednotka biologická tj. originální orgán, který mimo celé k němu příslušné tělo nemůže existovat, mozek nelze uměle vytvořit, ani dělat jeho kopie.
C) Z předchozího textu je logickým závěrem, že žádný PC ani Internet nebude vytvářet nějaké svoje individuální „JÁ“.

P.S.: Vím, že moje věty je možné s hlediska exaktních přesných věd kriticky napadnout. Nejsou to však věty z vědecké práce, a jejich hlavní myšlenka je zřejmá. Jinak přiznávám, že Vaše filozofické vzdělání nemám a mnohým Vašim filozofickým termínům zcela nerozumím, ale vůbec mi to v životě nevadí. Mému „JÁ“ ( - : ) je cizí také tak široko a tak mnoha slovy jako Vy, se vyjadřovat o něčem, co mám logicky ve svém „JÁ“ vyřešeno, a co proto nemám důvod řešit.

Nebojte se, Vaše PC Vás a Vaše „JÁ“ „ nepřeč°rá “ ( - : ).

Odp: Mozek a PC
Platfus, 6.7.2010 11:18

Zdravím příteli,
předně bych Ti rád poděkoval za tvůj názor. Rád bych Tě také ujistil, že sám sebe ani tuhle diskusi neberu příliš vážně, ostatně přezdívku Platfus jsem si zvolil, protože mi sice evokuje myslitele starověku, ale je to přitom výraz pro plochou nohu :-).

Přiznávám, že téma diskuse možná víc než ostatní připomíná diskuse o nesmrtelnosti chrousta (ale od toho je Svíce, ne?). Sám nevím proč tíhnu k řešení takovýchto „věčných otázek“ bez zjevného smyslu. Naproti tomu řešení problémů jako mír na Blízkém východě má možná praktičtější dopad, pro mě jsou to ale problémy, co si na sebe člověk vymyslel sám.

Rozumím Tvému názoru, to je nakonec to, co říká zdravý rozum. K takovým věcem jako „já“ a vědomí se i těžko něco dodává, odtud i ta nechuť řešit to, co mám sám pro sebe vyřešené. Jenom pár poznámek k tomu, co jsi psal. Nesnažím se umisťovat já někam do biologického těla, podobně jako Ty vidím „já“ i vědomí jako výsledek funkce mozku. Zajímavější je otázka, jak toto psychické já může vzniknout na biologickém základě. Zrovnatak je zajímavá otázka, jak se dají tyto termíny převést z lidí třeba na zvířata, protože jsem přesvědčen, že i tam lze mluvit o vědomí a dost možná i o sebeuvědomění, nevím. Každopádně hranice mezi námi lidmi a zvířaty nebude tak ostrá, jak si má člověk ve své nadutosti tendenci myslet.

K Tvému závěru B: Mezi člověkem a počítačem nehledám podobnost. Pouze pokud přistoupíme na to, že vědomí a já závisí víc na množství interagujících prvků ve vzájemných vazbách než na fyzické realizaci „hardware“, má smysl uvažovat určitou analogii. Pro tento předpoklad nacházím dobré důvody, ale zároveň vím, že je to nejproblematičtější moment už pro možné závěry, které z něho plynou. Tvoje kritérium, že mozek je originál a nedá se kopírovat mi zde nepřipadá jako rozhodující.

V umělých neuronových sítích se pracuje s jednoduchou abstrakcí neuronu (např. http://www.willamette.edu/~gorr/classes/cs449/ann-overview.html) jako jednoduchého prvku, který má několik vstupů a několik výstupů a pro každou kombinaci vstupů vydá na výstupy určitý vážený součet vstupů (některé vstupy se na výsledku projeví více než jiné) protažený nějakou prahovou funkcí, která jen prohloubí případné rozdíly ve výstupech. Pro naše účely se stačí spokojit s tím, že je neuron jen o málo složitější než třeba tranzistor v počítači. Jde o to, že tento jednoduchý model vykazuje chování dostatečně podobné normálnímu neuronu.

Uvažme následující myšlenkový experiment. V daleké budoucnosti, kdy nám to technologie umožní, bychom řekněme dovedli vytvořit kopii mozku pomocí těchto umělých neuronů. Neuronů by byl velký, ale konečný počet, a celý mozek by byl popsán spojením neuronů a nastavení jednotlivých vah spojů. Kdyby jsme provedli někomu transplantaci takového mozku místo jeho vlastního - tvrdím, že jeho „já“ zůstane zachováno. Tuším možné reakce v diskusi - sám se na tuto experimentální operaci nechystám, děkuji :-). Popravdě sám s tím mám trochu problém, ale zaroveň si říkám, proč by to nešlo...

Odp2: Mozek a PC
ˇ, 7.7.2010 0:17

... domnívám se, že by to na 100 % nešlo právě proto, že nelze udělat kopii mozku, protože každý mozek je jiný nejen geneticky ( vliv druhu, rodičů, originalitou jedince) ale ten mozek je jiný i v každém okamžiku života jeho majitele. Tzv. „neurony“ (jak píšeš) pracují v něm s určitým cílem, avšak různými cestami, v PC hantýrce a v matematice se tomu říká činnost podle různých algoritmů, a přesto většinou výsledek jejich činnosti je podobný, a dokonce i shodný. Toto se domnívám, že by se stroji těžko podařilo. Stroj by si sám asi nedokázal „vymyslet“ např. slepecké písmo a v něm číst, nebo např. podstoupit 90 % riziko tak, jak to dělá člověk.
O té transplantaci mozku tady už někdo také uvažoval; domnívám se, že takovéto úvahy mají pouze lidé, kteří nemají biologické vzdělání. Podobně nerozumně protestují např. studenti práv proti jaderné elektrárně, protože o fyzice výroby elektřiny v jaderné elektrárně nemají ani ponětí.

Shodu s tvým uvažováním cítím v názoru na tzv. vědomí nebo třeba i uvažování zvířat a ptáků. Domnívám se totiž, že nám mnoho zpráv zvířata i ptáci dávají nonverbálně, oni nám např. ukazují, co jim nemáme brát, nebo čeho se bojí, ukazují, co jim chutná a co jim škodí. Člověk jim může porozumět alespoň v něčem, ale musí mít trpělivost je pozorovat, a to velmi citlivě. Zvířata a ptáci na rozdíl od lidí „ nemluví“ zbytečně a také většinou „mluví“ pravdu. A často ve chvílích ohrožení ani nemají čas na nějaké „vysvětlování“. A toto je dalším potvrzením, že PC podle mozku udělat nepůjde, když člověk dosud velmi málo rozumí jemu mnohem bližším živočichům a ptákům.

Odp3: Mozek a PC
Alfons, 7.7.2010 4:04

...když člověk dosud velmi málo rozumí jemu mnohem bližším živočichům a ptákům....člověk jim dříve rozuměl víc, jenže žitím v paneláku tuto schopnost ztrácí. ;-)

Odp4: Mozek a PC
Tlapka, 16.7.2010 11:52

Drobná námitka k Háčkočárce: v příslušné úctě
Nejsou všichni smrtelní, třeba Nezmar nebo jednobuněční a ti, co se množí dělením.
K Neporozumění živočichům uvádím, že Konrád Lorenz své huse Martině rozuměl dostatečně. To bych spíš řekla že si nerozumí lidé i přesto, že mají stejná slova,

Odp3: Mozek a PC
Platfus, 7.7.2010 14:02

Pomalu zjišťuju, že se naše diskuse samovolně chýlí ke konci, protože k diskutovaným tématům toho z naší pozice asi vážně nejde mnoho říct. Jasně, nezastírám, že vím z biologie pouze minimum nutné, abych prošel na gymplu do dalšího ročníku. Myšlenkový experiment, o kterém byla řeč, jsem myslel jako skutečně značně idealizovaný a použil jsem ho na podporu svého stanoviska, že vědomí a já daleko víc než na biologickém základě závisí na chování velkého množství interagujících prvků. V takovém případě by tolik nezáleželo na tom, že nedokážeme mozek okopírovat, když si z něj vezmeme nějaké funkční zjednodušení. Určitě neznáme všechny procesy, které se v mozku odehrávají, a ve svých úvahách musíme pracovat s určitým modelem, o kterém víme, že se v mnohém míjí s realitou. Tak jak věda postupuje a naše modely se zlepšují, myslím, že se podaří vypíchnout to podstatné z biologické funkce mozku a naopak upozadit to, na čem tak nezáleží. Získáme tak něco, co asi není jako originál, ale co má většinu jeho podstatných vlastností. V případě jednoduchého neuronu se to možná už podařilo.

Umělé neuronové sítě dávají slibné vyhlídky - adaptují se a dokáží zobecňovat. Jsou známé úspěšné aplikace sítí např. v rozpoznávání písma (http://www.ccs.neu.edu/home/feneric/charrecnn.html), jinde pomáhají nalezením skrytých závislostí při předpovědi počasí (http://www.calsci.com/Weather.html), apod. To jsou všechno známky chování, které lze označit za inteligentní. Tvoje námitky mi nepřipadají tak nepřekonatelné, ale je to asi víc moje snílkovské přesvědčení než něco, co dokážu doložit, proto se o tom ani nechci hádat. Umělá neuronová síť je také v každém okamžiku jiná, tím jak uvnitř vytváří a zároveň reaguje na vzruchy a nastavuje váhy synaptických drah. Hodně z vlastností, o kterých píšeš (vliv genetiky, ...) jde myslím popsat spojením a nastavením vah neuronů.

Aby bylo jasné, sám o tom nejsem nijak přesvědčen, na jednu stranu sám sebe označuju za snílka a na druhou stranu mám z těchto věcí i oprávněnou obavu. Do budoucna si myslím, že se budeme čím dál víc setkávat s umělou inteligencí (dnes už se snad na každý nový semafor instaluje kamera, která může sledovat rychlost, jestli nejedeš na červenou, popř. číst tvojí SPZ). Tyhle věci si zatím s umělou inteligencí moc nespojujeme, i když s ní souvisí. Nechci malovat nějaké apokalyptické vize, ale myslím, že všechno směřuje k tomu, že možnosti umělé inteligence nás v budoucnu překvapí. Umělá inteligence bude vždycky trochu jiná. Otázka, jestli bude někdy konkurovat lidské invenci je na samostatnou diskusi, souvisí s ní i otázka, jak moc jsem já jako člověk schopný vymyslet něco uplně nového, která se tu už na Svíci taky řešila. Pokaždé si říkám, že odpovím stručně, ale nějak jsem se rozepsal. Možná jsem se nechal trochu unést jako při čtení scifi povídek svého oblíbence, romantika nového věku, Stanislawa Lema :-).

Odp4: Mozek a PC
ivan, 8.7.2010 0:03

Už jsem mnohokrát přemýšlel nejen o možnostech, ale i o účelnosti možností. Je to tak složité téma, že si na něj málokdo troufne pro nejednotnost v představách co inteligence vlastně je. Za umělou inteligenci bych považoval až něco, co dokáže jednat účelově s předvídavostí následků jednání a preferencí svojí sebezáchovy. Skoro by se dalo uvažovat jestli jí není samotná civilizace aniž bychom si to uvědomovali.

Odp4: Mozek a PC
Juras, 8.7.2010 7:54

Umělá inteligence jsou dva pojmy, mám pocit, že je trochu zaměňuješ. První význam je umělý inteligentní stroj, který uspěje v Turingově Testu, druhý význam je současná vdní disciplína, která řeší dílčí problematiky související s umělou inteligencí, jako třeba Tebou zmiňované rozpoznávání scény.

Inteligentní stroj je podle mého současnými technologiemi nerealizovatelný. Museli bychom umět vytvořit vědomí s osobností a to asi nebude jen tak - kdoví, jestli to vůbec jde. No asi to jde, když to buď dokázal Jeden anebo to vzniklo jen tak náhodou samo - ale netušíme jak...

Umělá inteligence jako věda, která má za cíl simulovat inteligentní chování, to je jiná otázka, tam stačíme s našimi technologiemi.

Odp5: Mozek a PC
Tlapka, 16.7.2010 11:55

Osobnost z toho asi nebude, to bychom museli stroji implantovat Emoce. Pak by se choval tak nesmyslně jako Osobnosti a některý nesmysl by mohl být vynálezem.

Na mně je to moc učené. Rozumím leda...
iva, 7.7.2010 7:48

Na mně je to moc učené. Rozumím leda tak tomu s tou vločkou. obrázky to je vono. Ten Jan Amos Komenský nebyl zas takový blbec. Být dobrý po všech stránkách to je kumšt. Začala jsem číst čřlánek od posledního odstavce a i tak jsem došla k té vločce a začalo mi to trošku zapalovat. Lidi se stále nechávají inspirovat přírodou a tím co bylo v minulosti. V jednom článku jedna paní tvořila nějaký současdný dezén a nechala se inspirovat nějakým vzorem na prastarém servisu. Čloivěk málokdy vymyslí něco opravdu nového co by tady ještě nebylo. No krom atomovky a neutronky asi to jsem přehnala. protože taky trochu tvořím všimla jsme si jak se furt snažím okopčit něco z přírody ale prostě originál je nenapodobitelný. At´se snaží člověk sebevíc tu nedokonalost prostě netrefí.

Odp4: Mozek a PC
Neuvedeno, 7.7.2010 21:08

Ŕekl bych, že součinnost lidského mozku s jinou hmotou pomocí elektrických impulzů vydávaných přímo mozkem již dnes existuje. Občas slýchávám o tom, že umělá ruka je přímo řízená myšlením mozku. Pouze musí být zachyceny elektrické impulsy vydávané mozkem pro řízení ruky. Zřejmě se to dělá pomocí napojení na konec nervu v místech ukončení pahýlu ruky, protože tam jsou již tyto nervové elektrické impulsy roztříděné a může se na ně napojit řízení ruky. Je to pro neurology zaručeně zajímavý koníček, který má budoucnost. Takto se dají zřejmě napojovat veškeré orgány. Jenže vyměňovat mozek to asi jen tak nepůjde. Největší problém je zřejmě napojování jednotlivých nervových tkání. Je sice pravda, že jsem se doslechl, že toto napojování je věcí brzkých let pomocí kmenových buněk. Na to se mohou těšit ti, kteří si zlomili páteř, že jim nervové buňky dorostou v krátké době, ještě než jim zdegeneruje svalstvo části, které je bez nervového řízení mozkem. Tím se obnoví řízení ochrnuté části těla mozkem.
Jenže je zde pořád ještě problém odmítání cizího těla. Nutnosti brát zbytek života protialergické léky, neb nutnost vypěstovat vlastní náhradní díly pomocí vlastních kmenových buněk. To ale zase trvá delší dobu a svaly mezi tím zdegenerují u části odpojené od mozku.
Nedávno jsem se díval na pořad, jak pomocí nějakého počítačového zařízení zašívají velice jemně cévy pří výduti aorty. Jde o jeden měnší problém zašití cévy a je s tím bohužel mnoho obtíží. Kdyby se zašíval celý mozek, tak by muselo být obrovské množství zašívání najednou. To by musel být celý automatický robot, který by takovéto navázání provedl. V lidských silách manuelně to nejde, trvalo by to moc dlouho, nejsem sice informován dostatečně, ale řekl bych, že by mozek do té doby odumřel. Také by se nesměla do mozkových oblastí vylít žádná krev. Prostě v dnešní době je to nerealizovatelné. Tak třeba za dvě stě let, když by byla elektřina mnohem levnější a lidi by se převážně mohli věnovat vědě a né zajišťování holého ždivobytí a stejně by to byla zase operace jen pro pár vyvolených jedínců, kteří by pak třeba zase obrovsky trpěly po této operaci, protože se vše nepovede ideálně a nebyli by to už oni s jiným mozkem. To by musel z vlastních kmenových buněk vyrost přímo v mozku náhradní nový mozek a ten starý by se musel pak prostě jen ponechat a scvrknul by se jak by zestárl. Třeba se budeme ještě divit jakých zázraků se dočkáme. Kdo má mizernou paměť, tak třeba dostane nové kmenové buňky pro mozkový kmen a ještě nějaké kmenové buňky pro šedou kůru mozkovou. Bude stačit vstříknout dvě injekce a prodlouží se život o patnáct roků.
No a s tím vývojen inteligence počítačů to zajisté půjde také do předu. Je známo, že již dnes jsou u obrazovek používány tekuté krystaly. To už je zárodek napodobení přírody a její miniaturisace. Jenže samozřejmě tady také bude pak jen určitá kratší životnost. Postě člověk ve vynálezech půjde dopředu pomocí vylepšování. Budoucnost je velká. Jeden vynálezce zlepší život miliardám lidí. Z druhé strany budou zase vyvýjeny nové a nové zbraně a tak lidstvo s tím, jak se bude vyvíjet tak umožní, aby stále menší skupina ovládala většinu lidí. Prostě civilizace půjde do předu, to je zákon rozvoje lidstva, ale také se pak lidstvo může raz dva ocitnout v rukách nepovolaných lidí, kteří lidstvo zničí.

Odp5: Mozek a PC
Tlapka, 16.7.2010 11:58

Velmi správně. Jak se lépe vyvine to Genetické Inženýrství tak to bude vylepšeno že se nebudeme stačit divit.

Odp5: pro TomasP: - okázalé poukazování na...
TomasP, 7.7.2010 23:29

Hezký a inspirativní článek, ale nelze se k tomu nějak moc vyjádřit. Může to tak být a nemusí, prakticky nevíme nic ani o tom co vidíme kolem sebe natož něco o mozku, nebo například o galaxii, nebo o spojitostech. Nejsem blázen, jen se nespokojím s každým paradigmatem..:) Ale jak říkám jako inspirativní perspektiva, hezké.

Odp6: pro TomasP: - okázalé poukazování na...
Alfons, 13.7.2010 2:38

Mně primitivovi stačí když si myslím že jsme páni tvorstva. To mně stačí k životu.;-)

Odp7: pro TomasP: - okázalé poukazování na...
Tlapka, 13.7.2010 11:29

Ale Pán Tvorstva jsi přece ty sám.

Odp8: pro TomasP: - okázalé poukazování na...
Alfons, 13.7.2010 12:17

Vy se usmíváte? Pomyslete na to, že předstoupíte před soudní stolici Boží!!!:-(

Odp9: pro TomasP: - okázalé poukazování na...
iva, 13.7.2010 12:29

Vůbec se nesměju. Ve mně byla taková malá dušička v tom kostele a dovedu si představit v minulosti ty poddané jak se v kostele tísnili a bylo jim ouzko když farář promluvil o hříších.

Odp10: pro TomasP: - okázalé poukazování na...
Alfons, 13.7.2010 12:35

A dnes? Jsou z nich svobodní lupiči, podvodníci a vrazi. Nemají žádný stres jako za černoprdelníků. Trojjediné vládní družstvo jim žehná a přeje pohodu a úspěchy v jejich práci.;-)

Odp9: pro TomasP: - okázalé poukazování na...
Platfus, 13.7.2010 12:40

Nějak mi pořád nejde do hlavy ta tvoje kombinace komunistického a náboženského přesvědčení :-). Myslím, že i za časů, které tak vzýváš, jsi musel být spíš živoucí rarita.

Odp10: pro TomasP: - okázalé poukazování na...
Alfons, 13.7.2010 14:13

Smutné hodnocení v dnešní veselé době.:-(

Odp11: pro TomasP: - okázalé poukazování na...
Tlapka, 14.7.2010 14:57

Právě tyto dvě Zázračné teorie Alfons zharmonizuje dohromady. To bude masakr.

Odp10: pro TomasP: - okázalé poukazování na...
ivan, 13.7.2010 15:52

Ale to bylo i v dobách hlubokého míru docela časté. Křižobratrské dvojpřpřísežnicví, kdy nechali svoje děti, nebo sebe tajně křtít i předsedové a zástupci povereniků, příslušníci STB, VB, členové politbyr, od okresních a krajských oganizací KSČ až po uliční a domovní důvěrníky se služebníma bytama. Tedy hlavně na Moravě a Slovensku. Prostě se zajelo s nákupním zájezdem do Polska, hupky do kostela a pak pro levé záclony, lůžkoviny, voňavky, digitálky a jiné. Večer šupky domů a ráno do služby nebo na úřad řešit spolehlivost přesvědčení spoluobčanů.

Bylo by dobré, kdyby nám Alfík vysvětlil co to bylo sdružení Pace in terris,......? Dodneška to moc nechápu, ale faktem je, že ho neuznal Vatikán, ale KSČ ano. Prostě přísahali věrnost Straně i Bohu jedinému. (podle desatera) Alfe?

Odp11: pro TomasP: - okázalé poukazování na...
Alfons, 13.7.2010 16:44

Dvojjediná oddanost straně a Vatikánu s příslibem návratu k tržnímu hospodářství a celosvětové bídě a světovládě Boha nad vším živým i neživým s výhledem do království nebeského i pro nenažrouty s lidskou tváří.:-( Boží trojici teď kopíruje vládní Trojice s požehnáním Ivana, Tlapky a dalších zdejších úderných obranářů sociálního nestátu. TLAP;-) Mluvte, šlechetní cizinci, pravil don Christobal, majitel 5ti čtverců na Klondajku a držitel 150ti čestných indiánských skalpů. S vámi si poradíme, smradlaví skukové.;-) Jeho svobodná pistole se zaleskla v záři zapadajícího slunce.:-(

Odp12: pro TomasP: - okázalé poukazování na...
Tlapka, 14.7.2010 15:05

Peacem in Terris znamená po česky že podle Božího vzoru byly stvoření jen Komunisti.

Nutná otázka
Lipovan, 14.7.2010 11:47

Ať chtě, či nechtě, prostě musím se ptát:
Mám vlastně cenu, s psaním článku se sr-t?
Libovolné téma, se nímž autor svůj um tasí,
místní bolševik ihned spolehlivě zprasí.
Společnost kolem nás, reklamy a průmysl?
Starému komanči přichází jen jedno na mysl;
po listopadovém sametu zhroutil se mu svět,
rudými sr-čkami, otravuje včera, dnes i teď.
Veškerá diskuze v rudý sajrajt se zvrhne,
když bolševik Fonzík své blitky zde vrhne.
Proč sem tedy psát na konkrétní téma,
když bolšánské prase co říci nemá
a dává plný průchod své propagandě -
- oslavné chorály vůči bolševické bandě.
Cožpak je Svíce jeho hlásná trouba,
zapomínáme již, co byla rudá zhouba?
Tečka zde fňuká pouze sporadicky,
kdežto bolšán blije stále, denně, vždycky.
Pokud Svíce kvůli němu na úbytě zajde,
jistě si pak další oběť brzy najde.
Proto volám jasným hlasem, v tomto okamžiku:
Už konečně chcípni, podlý bolševiku! :-)

Odp: Nutná otázka
Platfus, 14.7.2010 13:01

Pod to bych se moh podepsat, i když si nemyslím, že to leží jenom na Alfovi. Alf je mimozemšťan, co tu dělá pokusy na lidech, to už jsme si vysvětlili. Jeho agitace by ale neměly takový dopad, kdyby se jich nechytali další přispěvatelé (tu a tam i včetně mě, abych k sobě byl upřímný). Vím, že si tím mnoho přátel nenadělám, ale příspěvkům, týkajících se toho, jak bylo a jak je, jak se krade a s tim státem to jde do .... (doména důchodců), bych vyhradil zvláštní vlákno. Nedělal bych ze Svíce kavárničku dříve narozených. To není nic proti starším lidem, každej je tak mladej, jak se cejtí. Tohleto ustrnutí u témat, neschopnost přijmout jinou dobu, se ale rovná klinický smrti. Ono se totiž postupně každý téma na Svíci stane záminkou pro řešení politiky, nebo je to čistej mentální průjem (viz. včerejší debata o míse). Od toho je chat, na diskusním serveru bych čekal příspěvky jiného druhu. Na Svíci sice nejsem dlouho, ale dost na to, abych se tím vším stihnul docela otrávit.

Odp2: Nutná otázka
Alfons, 14.7.2010 14:18

...neschopnost přijmout jinou dobu....spíš jiným způsobem vyhodnotit tu JINOU dobu. Z mého hlediska se na dnešní JINOU dobu dívám z delšího časového horizontu a pak hodnocení a pohled vypadá poněkud jinak, než pohled novorozence, který teď otevřel poprvé oči. Takového, který otevřel oči ve dne a vidí světlo, ale když si počká uvidí tmu atd. Pohled se mění s časem.;-) To čeká všechny svícaře, pokud nejsou slepí. Za 1 rok budete vidět všechno jinak a možná že se budete někteří škrábat za ušima.;-) Začátek mého srovnávání začíná v roce 1936. Nakonec má třeba někdo v okolí zasloužilé kmety, může se zeptat a podat hlášení jak to vidí oni. Sem se senioři moc nedostávají a je to jejich chyba, protože pak neví koho volit a neví jak se vlastně dneska mají a jak se budou mět. Asi seniorům už zhasla svíce.:-( A pohled pak mladých způsobuje, že kuřátka radí slepici.TLAP;-) http://www.aukro.cz/item1143362790_8_tablet_netbook_os_android_wifi_usb_cestina.html

Odp3: Nutná otázka
Platfus, 14.7.2010 17:16

Alfe, neberu ti nárok na názor, ale prezentuj ho tam, kam tématicky zapadá. Můžeš napsat článek např. „O režimu minulém se slzou v oku“ a rád se ti přidám do diskuse. S nostalgií třeba vzpomínám na žvejkačky Pedro, který nějak vymizely (co jsem ale slyšel, čeká je podobné zmrtvýchvstání jako třeba kofolu) :-).

Odp4: Nutná otázka
Lipovan, 14.7.2010 17:32

Objevily se žvýkačky Pedrino, které jsou podobné výhradně obalem a barvou samotného výrobku. Jinak s Pedrem nemají nic společného, jsou to klasické měkké ovocné žvýkačky. Taky stojí asi 3,5 Kč. Koupil jsem si jednu v Tanvaldu v jistém marketu od jisté mladé prodavačky, se kterou jsem se pak loučil slovy tạm biệt. :-)

Odp2: Nutná otázka
Tlapka, 14.7.2010 15:10

Taky mám takový pocit že je zde Přepolitizováno- nebo Přesocializováno. Pořád se mluví o nějakých Ubožácích a Zločincích.

Odp3: Nutná otázka
iva, 14.7.2010 15:22

A proč ty jsi ještě nehodila něco do placu? Myslím nějaké zamyšlení? Napiš něco třeba o recyklaci . Nebo napíšu já už delší dobu to ve mně hlodá. ASle ráda bych si přečetla něco taky od tebe. Tež Santiago nenapsal žádný článek myslím a chybí mi tu ted´. A ten Maximus...je též dobře prdlý

Odp4: Nutná otázka
Lipovan, 14.7.2010 15:28

Správně, ať něco napíše. Já si dávám permanentní svátek, protože je jakákoliv námaha zbytečná, ten starý bolševický ko--t bude pod článkem stejně blít, jak bylo za bolševika líp. A nevím, proč bych mu v tom měl pomáhat. Ještě mě pár dobrých témat napadlo, ale k čemu...po třetím příspěvku by se opět mlelo o starém režimu, protože s bolševikem se u nich v peleši nebaví ani klika ode dveří, takže chodí otravovat sem. Fuj! :-)

Odp4: Nutná otázka
Tlapka, 14.7.2010 17:25

Já ... budu o tom přemýšlet, děkuji za inspiraci. Ohledně Recyklace nemám dostatečné technické znalosti. Moje vědomosti jsou velmi povrchní ve všech směrech, nic jsem se pořádně nenaučila.

Odp5: Nutná otázka
iva, 14.7.2010 18:23

Ta recyklace mně zajímá taky o ní moc nevím. Jen vím, že v Indii i Číně jsaou na to takové manufaktury. Chtěla bych to probrat jestli má recyklace v malém smysl. A co všechno se dá zpracovat. Můj manžel je takový, že každou chvíli něco odněkud vytáhne :-))to nemyslím, ale tuhle máme takový slunečník a pořád sew to biklalo ten původní úchyt a najednou koukám to drží, přibyla tam jedna plastová tyčka s z něčeho jiného.

Odp6: Nutná otázka
iva, 14.7.2010 18:24

Nejradši bych tohle dala dobrovolně na kompost.

Odp7: Nutná otázka
Platfus, 14.7.2010 18:27

Ekologická témata mi jsou taky blízká. Těší mě, že ses tý myšlenky kompostu ujala. Nikdo neříká, že v úrodném prostředí kompostu nemůže vzniknout plodná myšlenka :-).

Odp8: Nutná otázka
iva, 14.7.2010 18:36

:-)ale fakt já vím, žes to myslel dobře. Muž jezdí pořád na kole takovýma cestama kde moc nejezdí auta a občas ještě na starém bytě to mohl skladovat tak něco dobrého vytáhnul celé osazesatvo domu se divilo odkud to má a on řekl, ale našel jsem to na smetisku. A smál se tomu.

Odp8: Nutná otázka
Alfons, 14.7.2010 23:20

Myslíš tím kompost ze starých opotřebených myšlenek? Ten je pak velice dobrý. Čerstvé myšlenky za moc nestojí.;-)

Odp2: Nutná otázka
ivan, 14.7.2010 15:28

Zdá se, že to máš v hlavě docela v pořádku. Už tady bylo mnoho bezvadných a přínosných lidí po kterejch se mě docela stejská a byl bych rád za jejich znovunavrácení. I sociální temata se tu probírala vcelku s klidem, nebo aspoň s jasnou argumentací. Škoda, nesešli se v jednu dobu a tak postupně přicházeli a otráveni propagandou pomalu utichali. Parchanti si nikdy nenechají uniknout žádnou příležitost jak někomu něco otrávit.
Co můžeš tak urvi, co nemůžeš tak zkurvi.
Tito lidé mají jakoby všeplatnou povolenku vstupovat do cizích životů v omluvitelném konání zájmu jakési vyšší moci kterou si udělí. Prostě se cítí být pověřeni a povoláni, když už ne řídit životy jinejch lidí tak jim aspoň kalit vodu.

Odp3: Nutná otázka
Platfus, 14.7.2010 16:43

No jo no. Já vím, že už se to tady taky řešilo, ale věděl bych o jistém technickém řešení, jak zamezit zaplevelení každý diskuse, ale k jeho realizaci bysme museli požádat Samotného Velkého Aleše Jandu, toho, který podle legend Svíci zažehl. Pochopitelně je to věc na širší diskusi. Moje idea: Jak je v zahlaví každýho komentáře takovej ten křížek úplně v pravo, kterým se dá zavřít vlákno diskuse (nikdy jsem ho nepoužil), tak ten by odteď příspěvky odstraňoval ;-). Ne nutně definitivně. Vedle místa pro běžné příspěvky by byl ještě oddělený prostor, říkejme mu třeba kompost (obdoba pískoviště (sandbox) pro začínající wikipedisty). Na kompostu by byly nežádoucí příspěvky uchovány, aby nikdo nemoh říct, že byl docela umlčen, ale byly by v karanténě (přece jen jde o plíseň ;-)). Dalo by se i zařídit, že by z běžného komentáře vedl link na příslušné kompostované komentáře, které se k původnímu komentáři vstahují, takže by ten, kdo se chce probrat všemi reakcemi k tématu by nebyl omezen na svých právech. Kompost by přibyl i jako další nabídka v levém panelu, třeba hned pod Archivem článků. Doufám, že jsem to napsal dostatečně srozumitelně.
A teď asi to nejproblematičtější. Pochopitelně právo kompostovat by příslušelo jenom někomu, i když je to trochu nedemokratické - byla by jakási redakční rada Svíce vybraná schválně z lidí rozdílných názorů. Vyvolení by měli právo kompostovat, ale jenom když např. příspěvek se netýká tématu, někoho napadá, apod... Pokud by se to někomu nelíbilo, měl by možnost se odvolat a řešilo by se to v „přezkumném řízení“. Ano, zavání to byrokracií, ale co naděláme. Lidem v redakční radě taky není co závidět, je to jako přehrabovat vidlema... Na kompost by se dalo přispívat i přímo, čímž by se někomu jinému ušetřila práce. Trochu scifi, ale co vy na to?

Motto: plevel necenzurujme, plevel kompostujme :-).

Odp4: Nutná otázka
Vlastimil Čech, 14.7.2010 23:55

Pane Platfusi, zaujala mne Vaše myšlenka... Napadlo mě, že se vlastně tvoří jakési sekce, jakási názorová křídla, či jak to nazvati... Stálo by možná za úvahu sestavit- čistě pro zajímavost- ta družstva, ty týmy, jejichž členové spolu většinou souhlasí, kteří se většinou v diskusích podporují... Myslel jsem to tak, že ku příkladu Vy, nebo někdo jiný, napíše jakousi kostru jednotlivých týmů... třeba: Iva, Neuvedeno, Zvoník, Sysel, Čech, ...další družstvo: Lipovan, Ivan, Tlapka, Bára Š.... atd... Nu a pak bychom mohli protestovat: Nejsem ve stejném družstvu jako Čech! Jsem ve stejném družstvu jako Platfus!... dokázal byste, pane Platfusi, nějak z Vašeho pohledu, vyhodnotit obecné a obvyklé postoje Svícařů? Chtěl byste? Dokázal by to někdo jiný? V.Č. určitě ne...

Odp5: Nutná otázka
Platfus, 15.7.2010 10:03

Tohle rozdělování na týmy bych právě docela nerad, už z důvodů, které uvádíte. Ani se k tomu necítím povolán. Pochopitelně asi jako každý jsem si udělal představu s kým se mi dobře povídá a s kým si rozumím v jakých tématech. Tohle rozdělení by tedy bylo různé téma od tématu. Asi není ničím cílem udělat oddělené skupinky, které by spolu nekomunikovaly, to bysme rovnou pohřbili celou diskusi - nakonec je nás tady aktivních pět a půl.

Můj návrh se týká jenom toho, abychom udržovali u článku diskusi, která se týká tématu, a to ostatní dali někam stranou (kompost) - s tím, že by byly zachováno napojení na původní diskusi. Mám zato, že když Aleš Janda před lety Svíci vytvářel, chtěl, aby se k jednotlivým příspěvkům dalo vyslovovat i třeba několik let poté, co je autor uveřejní (někde to tu i tak píše). Nakonec lidé přicházejí, odcházejí a témata (většinou) přetrvávají. Zatímco teď zákonitě musí každého odradit číst staré diskuse, u libovolného tématu je velké množství nesmyslných komentářů, Alfovy tlapy-blafy a podobné.

Ale ono stejně nemá smysl zvažovat něco, co se těžko realizuje. Dívám se na to jako programátor, co by se mi líbilo, sám mám ale jinou specializaci. I kdyby jsme se shodli, že je potřeba nějaký radikálnější zásah do fungování Svíce udělat, předpokládám, že Aleš Janda na to nebude mít chuť a čas. To další, co by mě na tom odrazovalo je, že je nás tu aktivních skutečně tak 5 a přesto se nedokážem dohodnout - i když kdyby se Svíce po pročištění stala čtivější, možná by nás tu bylo víc.

Odp6: Nutná otázka
Tlapka, 15.7.2010 10:26

To je otázka... jak se dohodnout, aby měli všichni jednotný názor toho by nemohlo být dosaženo, důležité je názory druhých Nenapadat a přistupovat k nim Tolerantně.

Odp6: Nutná otázka
Platfus, 15.7.2010 11:14

Poprosil jsem o vyjadření Aleše Jandu, třeba nám něco napíše.

Odp7: Nutná otázka
Aleš Janda, 16.7.2010 0:10

Děkuji za pozvání, tedy něco napíšu.

Tenhle problém mě taky trápí. Chodím sem už sice jen málo a pasivně, ale vidím, že diskuse dost často spíše připomíná chat. Má tak přínos pro ty dva v konkrétním okamžiku, ale už ne pro někoho dalšího, když to bude číst po čase. To je samozřejmě škoda, a ano, mám zájem s tím něco udělat.

Problémy jsou dva:
1) Dlouhodobě se nedaří shodnout na tom, jak a jestli vůbec by toto mělo být prováděno
2) Musí to někdo udělat, a budu to zřejmě já :-)

Metoda „kompostu“ je celkem zajímavá, byť si ji úplně konkrétně představit nedovedu :-) Je to v podstatě metoda několika správců, což na sebe váže další otázky: kdo to bude, proč, kdo je určí, jak se budou kontrolovat a jak a kdy se budou provádět jejich případné změny. Toto by chtělo nějak elegantně vyřešit :-)

Další metodou by bylo nějaké hlasování u komentářů (líbí/nelíbí) s tím, že uživatel, který by nasbíral hodně záporných bodů by něco. Toto je (alespoň pro mě) jednodušší na správu a také demokratičtější, ale mohlo by to vést k obcházení přes neregistrované uživatele (a ty zakázat nechci).

Musím říct, že jsem už dříve skoro rezignoval na nějakou cenzuru, protože bylo vždy příliš hlasů proti, ale pokud se tady dohodne většina stálých lidí, nebráním se tomu.

Odp8: Nutná otázka
Juras, 16.7.2010 1:22

Obcházení přes neregistrované uživatele asi moc nehrozí - hlavní troll „modrokvítek plačtivý“ registrován není a nebude, protože se bojí.

Odp8: Nutná otázka
Tlapka, 16.7.2010 15:07

Já bych měla přání... nechat Svíci svobodně žít. Úpravy a cenzury by pak vedly k jiným defomacím a dokonalé stejně není nic. jedině ji rozdělit na Svíci a Svíčičku (případně Pochodeň) a ty chatovací řeči aby se tam psaly, takový divoký Brainstorming, ale zda by byli účastníci zodpovědní to rozlišovat?

Odp7: Nutná otázka
Vlastimil Čech, 16.7.2010 0:33

Ne, ne, ne! Tak jsem to nemyslel! Nechci navrhnouti, aby byla Svíce rozdělena... Napadlo mne pouze, že se samovolně vytvářejí diskusní křídla, týmy s podobnými názory, nebo tak něco... Chtěl jsem, snad nepříslušně a nevhodně, zjistit, jak se kdo z nás cítí, respektive kdo s kým většinou souhlasí... Snad by bylo prospěšné pro obecné a vzájemné lepší porozumění vědět z jakých posic se kdo vyjadřuje... jistě nikdo asi si nemyslí, že pan Ivan je levičák... nikdo si, doufám nemyslí, že V.Č. a pan Neuvedeno jsou mladíci... a protože jsme a předpokládám i nadále chceme zůstati ve stínu a skrytu, pak ku vzájemnému pochopení by možná pomohlo přihlásiti se k jakési, zde už samovolně vzniklé, myšlenkové frakci... to rozdělení do družstev jsem myslel jen jako nástřel daleko za linie, jen jako pomůcku či příležitost ku vzájemnému poznání bez toho, abychom se vzdali své kamufláže, svého inkognita...
pokud jsem svým špatně vyjádřeným návrhem vzbudil nelibost, tedy se omlouvám

Platfusovi
%, 30.7.2010 20:07

Platfusi, jedinou změnu, kterou by Svíce potřebovala je, aby každý diskutér dodržoval slušnost a čestnost i v jednání s protidislutérem, s kterým nesouhlasí. Zásadně by ze Svíce měly být vyloučeny veškeré nekonkrétní a neodůvodnitelné politické hrubé narážky; to sem nepatří. A pro toho, kdo se denně potřebuje „vyřádit“ v politickém bezdůvodném osočování, pro toho by bylo možné založit samostatný „Klub politických podpásových rváčů“ . ( -: )

Příkladně v královské hře ŠACHY také nelze lživě obvinit protihráče, že má více nebo méně figurek, než má mít, nebo mu nelze nadávat pro to, že hru vyhrál.

Odp5: Nutná otázka
Juras, 16.7.2010 1:25

A k čemu by to bylo dobré?

Odp6: Nutná otázka
Vlastimil Čech, 16.7.2010 13:08

napsal jsem to před Váš příspěvek, pane Jurasi... zajímalo by mě totiž nejvíce, jak SÁM svícař sám sebe zařazuje, ku komu (ke kterým názorům) inklinuje, čí názory jsou mu nejbližší-kromě vlastních ovšem ;-)... nu a protože jsem se domníval, že lidé budou spíše reagovat na jejich nesprávné zařazení do týmů, navrhl jsem toto řešení... zajímá mě PRÁVĚ TA REAKCE... hodnocení sebe sama... příklad: tím, že slečna Bára napíše, nechci být v týmu s V.Č., ale spíše by mi vyhovoval tým pana Jurase, jen kdyby se tam nehlásil pan Slayd, tož by se její příspěvky třeba mohly jevit v jiném světle... tak jsem to myslel...

Odp7: Nutná otázka
Tlapka, 16.7.2010 15:10

:-)Hlásím se Okamžitě do všech teamů se všemi účastníky, i kdyby mě tam nechtěli.

Odp8: Nutná otázka
Alfons, 16.7.2010 21:06

Má o mně někdo zájem? ALFONS zde. Provádím test oblíbenosti.:-( Slibuji že z mého tempa neslevím za žándých okolností a počasí. Při změně režimu otáčím hbitě korouhvičku.;-)

Odp7: Nutná otázka
Juras, 16.7.2010 21:01

To jste zopakoval, co by se mohlo dít. Já v tom nevidím žádný smysl a ptám se, k čemu by to bylo dobré.

Odp8: Nutná otázka
iva, 16.7.2010 21:08

Jen pro nějaké hledání bych řekla. Nebo aby to přitáhlo zpět staré diskutanty a neodradilo to někoho, že není žádaný tady. Nebo já už nevím, chcete se tu jen hádat nebo jen naslouchat?

Odp9: Nutná otázka
Juras, 16.7.2010 21:24

Jak by mohlo diskutéry přitáhnout to, že se Bára přihlásí do týmu pana Jurase? Mě na diskusi nejvíc přitahuje, když někdo napíše do diskuse zajímavý názor. Bohužel - zde už delší dobu zaznívají ve velké míře pořád tytéž názory bez ohledu na téma. Následují souhlasné a odmítavé reakce nad věčnými nikamnevedoucími nářky. Když člověk řwekne, že mu vadí poslouchat pořád dokola stejné nicneřešící nářky, je z něj surovec a zlej člověk, který chudáka ublíženečka nechce vyslechnout. Ok, třeba fňukají oprávněně, teď to nechci hodnotit, ale otravuje mě to. Představa, že s tím postižený chudák bude den co den otravovat dalších deset let a neudělá jednu ze dvou rozumných alternativ, mi není příjemná. Ty alternativy, které mi připadají pro situaci nešťastníka smysluplné, jsou: 1) Smířit se se svým osudem a tiše trpět 2) Pokusit se zvrátit svůj osud, do diskuse cchodit pokecat o nějakých trablech souvisejících s touto snahou.

Varianta 3), v níž si libují někteří zdejší povaleči, zní: „á budu neustále skuhrat a vyžadovat, by mě všichni litovali, přestože mám daleko lehčí a jednodušší život než většina lidí na této planetě. Přitom jsem oprávněn ostatní neustále ostouzet za to, že jsou spokojenější něž já.“

Pokud existuje převtělování a platí karmické učení, romantik se v příštím životě narodí chudé rodině v Indii a brzy osiří. To mu nepřeju, to je prostě fakt ;-)

Odp10: Nutná otázka
iva, 16.7.2010 21:44

Mi v podstatě může byt všechno jedno i když bych chtěla diskutovat s víc jak určitým okruhem lidí. Prostě člověk asi touží pořád po něčem dokud žije

Odp7: Nutná otázka
Juras, 16.7.2010 21:11

Asi takto: K čemu je dobrá pořadová příprava?
Odpověď: No aby vojáci pochodovali ve vyrovnaných řadách.

To pro mě není žádná odpověď. Aby vojáci pochodovali ve vyrovnaných řadách, není účel, pro který by stát měl platit armádu. Tak ze stejného důvodu mi není jasné, k čemu je dobré hlásit se k nějakému týmu v diskusi. Naopak - považuju to za škodlivé. Tady by měl každý psát svoje názory, kastování si užijeme dost od romantika s Alfonsem, kteří pořád vedou nějaký třídní boj a proto na něj stáčí jakékoliv téma. Když už týmy, tak bych bral týmy dva: 1) tým rozumných lidí, 2) tým trollů - stálé členství zatím romantik s Alfonsem ;-)

Přihlášením se k týmu 1 dává diskutér najevo, že chce číst cizí příspěvky, zamýšlet se nad nimi a zavazuje se přispívat do diskuse převážně věcnými příspěvky k tématu článku příslušné diskuse. Nejde dát závazek striktně, občas se člověk neudrží štiplavé poznámce, obzvlášť když tu řádí pár zabedněnců toužících otravovat svému okolí život.

Odp8: Nutná otázka
iva, 16.7.2010 21:15

KAŽDÝ CHCE ŽÍT..

Odp3: Nutná otázka
Tlapka, 14.7.2010 17:29

Taky často přemýšlím proč lidé odsud odcházejí.. jaké vlastně jsou ještě jiné adekvátní diskuzní kluby? Žeby se nechali otrávit- jenom nějakými písemnostmi? Prostě tak najednou zmizeli, třeba mají nějaké potíže že nemají už na psaní hlavu.

Odp4: Nutná otázka
Lipovan, 14.7.2010 17:34

Viděl bych dva důvody. Svíce je poměrně malý web a počet pravidelných čtenářů tomu pochopitelně odpovídá. Z toho také vyplývá, že názory většiny uživatelů zná každý předem. Druhý důvod jsem výše zveršoval. :-)

Odp5: Nutná otázka
Alfons, 14.7.2010 18:26

Potíž je v tom, že články s politickou nebo sociální tematikou velký šéf Svíce někdy nepustí do placu. Ale to je jeho věc a respektuji to. A já osobně inklinuji k dění ve společnosti a ne k článkům o fosforeskujících leguánech s pětima očima.;-)

Odp6: Nutná otázka
Tlapka, 15.7.2010 10:27

Tady je někde článek o leguánu s Pětima Očima? Upřesni Alfe.

Odp6: Nutná otázka
Juras, 16.7.2010 1:31

Jak to myslíš, nepustí do placu? Napsals nějaký článek, který nebyl zveřejněn? Zajímal ses proč? Popiš konkrétní situaci. Chápu, že za minulého režimu by ti správce svíce pustil všechno, ale teď by bylo určitě zajímavé vědět, jakým způsobem si necita dovolí zdůvodnit nezveřejnění článků soudobých levicových myslitelů. Asi mu to nařídil Topolánek nebo Nečas?

Plácáš a blafuješ Alfe, už se mi ta Tvoje šmé zajídají.

Odp7: Nutná otázka
Alfons, 16.7.2010 4:44

Nepustil milý vzrušený hochu, ale nedělám si z toho žaludeční vředy. Má na to nárok, je to jeho Svíce. Považuji to za normální věc a přehlížím to. To co nepustil si neukládám, protože mně to nestojí za to.
Obecně se dá říct z mého pozorování, že je snaha aby na internetu byly sterilní články-jak kde
Tak si to nezabírej a sleduj jak je svět čím dál krásnější. Všechno je vůle Boží;-)

Odp8: Nutná otázka
Tlapka, 16.7.2010 15:12

Ale já ti nevěřím, že něco ti Svíce nepustila, jedině že jsi napsal něco sprostého, ale to bys neudělal, že ne :-(

Odp9: Nutná otázka
Alfons, 17.7.2010 3:27

Jak bych mohl nenapsat nic sprostého, když jsem starý sprosťák? Pro skalní adoranty doporučuji adorační servr www.seniortip.cz . Je to zde na Svíci dobré, protože si zde dopilovávám svůj morální profil a dokážu časem tvrdit že svítí slunce i když prší. Slunce svítí, ale nad mraky. A ti co bydlí nad mraky je tento svět kde se plazí červi po zemi vidět poněkud jinak-radostněji. Vezměte si žebřík, vylezte nahoru a bude vám také svítit slunce.;-)

Odp7: Nutná otázka
Alfons, 16.7.2010 5:04

Neznáš životní realitu, žiješ na jiné planetě. Prober se a sestup na zem.;-)

Odp3: Nutná otázka
Alfons, 15.7.2010 8:16

Náš život řídí vláda, která určuje podmínky k životu. Lidem se to různě líbí nebo nelíbí a různě na to reagují. Životní podmínky a jejich perspektiva se pro někoho mění nepříznivým způsobem a proto na to reaguje a nejásá, což se zase některým svícařům nelíbí, protože podle nich by měli všichni jásat a jásalům adorovat a neodmlouvat. Jestli jsou tito dirigenti při smyslech se mně moc nezdá. A někteří lidé raději reagují na konkretní život než na jiné diskuze. Vybírají si priority podle toho jak to cítí. Pokud majitel Svíce třeba uzná za vhodné někoho zablokovat je to jeho věc a nic proti tomu nemám.

Odp4: Nutná otázka
Tlapka, 15.7.2010 10:28

Ukaž jaké Nejásání se nelíbí Komu? Někdo se tak vyjádřil?

Odp5: Nutná otázka
Alfons, 16.7.2010 13:57

Nepřímo se tak vbyjadřuješ všude. Záleží na interpretaci. Pokračuj dál a buď svá TLAPKA.;-)

Odp6: Nutná otázka
Tlapka, 16.7.2010 14:37

To je ovšem Tvoje interpretace za kterou Já nenesu odpovědnost, když něco interpretuješ za mými zády. ;-)

Odp: Nutná otázka
iva, 14.7.2010 13:25

Takový trochu Karel havlíček Borovský, že:-)Já mám ráda pestrost v názorech. Když si lidi notují mně to nudí. Mám ráda rozruch. Každý příspěvek se nepovede, když se opakuje, ale kdo nechybuje. je to takové lidské a přirozené.

Odp2: Nutná otázka
Alfons, 14.7.2010 14:20

Někteří postiženější vyžadují nejen notování, ale i adorování.;-)

Odp3: Nutná otázka
iva, 14.7.2010 18:25

To nemám ráda:-)

Odp3: Nutná otázka
iva, 14.7.2010 18:25

I když nevím, co to je, ale tuším, co máš na mysli.

Odp4: Nutná otázka
Alfons, 14.7.2010 18:26

Mám na mysli lezení do zadku.;-)

Odp5: Nutná otázka
Tlapka, 15.7.2010 10:32

Výraz Adorace znamená zbožňování a takto se týká pouze věřících.

Tlapce.
ˇ, 15.7.2010 10:45

Není pravda.
Protože:
1) I+L+J zbožňují kapitalizmus.
2) Někteří hloupí voliči zbožňují modré ptáky.
3) Teplouši zbožňují teplouše.
4) Harpagoni zbožňují truhlu zlaťáků.
5) Čeští podnikatelé zbožňují česky nemluvící nevzdělané a nemocné Ňěňoňumouše z levicového zahraničí.
atd. a apod.

Odp: Tlapce.
Platfus, 15.7.2010 10:48

Zrovna tvůj příspěvek by se dobře vyjímal na kompostu. Ukázkový příklad.

Platfusovi.
ˇ, 15.7.2010 11:02

Ahoj „kompostáři“ ! A víš, že já si na oplátku založím Tvé komentáře do speciálního Kompostu nadepsaného „Platfus a jeho umělá inteligence“ ( - : ) s poznámkou „po druhé neotvírat, nepoužitelné, smrdí, spálit ! “

Již vzhůru psanci této země, již vzhůru všichni, jež Platfus zkompostoval ! ( - : )

Odp: Platfusovi.
iva, 15.7.2010 12:10
Odp2: Tlapce.
iva, 15.7.2010 12:07
Odp3: Tlapce.
iva, 15.7.2010 12:09

Kašlete na to...KOmpost je dobrý a muž těm věcem, které občas skladuje říká dobré věci a jsou to věci, které někom,u dosloužily. Kdyby byl ten kompost tady možná si od toho slibuji to, že by to nebylo tak zahlcené a sem tam by se tu vraceli ti, co je to omrzelo.

Ivě.
ˇ, 15.7.2010 17:49

Ivo, nevěř jim. Oni to myslí ve zlém. Oni nechtějí slyšet pravdu, oni nemají cit, oni nemají hlavně soucit s nikým a s ničím. Oni jen chtějí ostatním slabším bližním šlapat po hlavách a ssát z nich všechno, co mohou pro sebe upotřebit.

Domnívám se, že není daleko doba, kdy budou házet nedokonalá nemluvňata po narození ze skály, aby na jejich léčení nebyly odčerpávány finanční prostředky ze zdravotní pojišťovny. ) - : )

Odp: Ivě.
Alfons, 15.7.2010 17:56

....Oni nechtějí slyšet pravdu...a nechtějí aby se pravda psala. To se pak cítí ublížení a ohrnují své vznešené frňáky a dělají z ostatních blbce. A ze sebe dělají všeznalé machry.

Odp2: Ivě.
ˇ, 15.7.2010 18:02
Odp2: Ivě.
Platfus, 15.7.2010 18:06

Co na to říct. Ze způsobu vyjadřování hádám, že je ˇ (patrně tak řečený „romantik“) je Alfovo druhé paranoidně schizofrenické já.

Odp2: Ivě.
iva, 15.7.2010 18:09

Pravda je co je dobré pro všechny- To Jan Hus řekl. Takže je to sporné. Jasně, že se bude hledat pořád nějaký kompromis. Když se tu bude psát jen jednostranně, přestane to bavit.

Odp2: Ivě.
Tlapka, 16.7.2010 14:39

Nechť si nechá každý svou Pravdu a každý svůj Frňák. Nashledanou pod Frňákovníkem !

Odp3: Ivě.
Alfons, 16.7.2010 14:54

Sejdeme se na soudné stolici. Tri dni mňa naháňali až mňa dostali. Frňáky hore! To nám tady bylo zapotřebí!!;-);-)

Odp: Tlapce.
Tlapka, 15.7.2010 10:59

Není pravda.
Zbožňují se jedině Bohové, jinak přirovnání Kulhá a je nepatřičné.

Odp2: Tlapce.
ˇ, 15.7.2010 11:04

Není pravda. Přirovnání nemůže kulhat, protože nemá nohy. ( - : )

Odp3: Tlapce.
Tlapka, 15.7.2010 11:13

V tom případě Nesedí :-)

Odp4: Tlapce.
ˇ, 15.7.2010 17:40

Není pravda.
Protože „ přirovnání “ není živočišný druh, nemůže proto nesedět, protože vážená maturantko nemá co ... ? No přece nemá p.del, na které by mělo možnost sedět nebo nesedět ! Cha, cha, cha ( - : ) Trochu logigy by to chtělo Tlapko, aby Tě Platfus nesešrotoval štěpkovačem a nezakompostoval do svého moderního vysoce výkonného ekologického „kompostéru“. On chce tím kompostem následně hnojit Šumavské přírodní rezervace a odfiltrovávat ropu z moře v Mexickém zálivu. ( - : )

Platfus = kompostátor = selektátor dle náboženského smýšlení, rasy a sexuální orientace ( - : ) . Ale pozor Platfusi: v tom kompostéru nesmíš používat ani jedovaté plyny ani jedovaté kapaliny ! Mohl bys tou jedovatou směsí s mrtvolkami lidí po vypuštění do přírody ohrozit nebohé mravence, žížaly a jinou vzácnou zvířenu a květenu. ( - : ) A to by Ti ekologové neodpustili, a možná by Tebe samotného pak nacpali do Tvého vynálezu tj. do Tvého „kompostéru“ ! ( - : ) Kdo s čím zachází, ten s tím schází ! Cha, cha, cha, čus , kompostus.

Odp5: Tlapce.
Platfus, 15.7.2010 18:18

To bolí, bože zač mě trestáš. To ti muselo dát práci, abys něco takovýho splodil. Kvůli takovejm jako seš ty zvažuju svoje další setrvání na Svíci. Asi jsi toho chtěl dosáhnout, nevidím do tvý pomatený hlavy.

Odp6: Tlapce.
ivan, 15.7.2010 20:32

,,Romantik" je původní nick, nyní Tečky-čárky, po asi padesáti, ale spíše více použitých nicků. V jejich historii jsou zoologické názvy i pohádkové figurky, nyní si libuje v tečkočárkách a jiných znaménkách. Toto zametání mu ulehčuje nepřipomenutí mu jeho tvrzení z minulosti, nebo přímo vymyšlených lží. Jeho IP. končí na 105. Známe se už čtyři roky, jeho vyprávěnky a excesní názory by mě tu chyběly. Někdy dokáží rozpohybovat myšlení do zákoutí mozku které by člověk svým vědomím nikdy nenavštívil. Dokonce bych řekl, že přímo souvisí s tematem tvého článku. Zkus o tom popřemýšlet. Nabídky Romantikovy autencity bych se jen tak nevzdával, vydrž a uvidíš, že se o mozku a myšlení dozvíš víc než bys kdy čekal.

Odp7: Tlapce.
Platfus, 16.7.2010 10:42

Je pravda, že mne včerejší Romantikův příspěvek patrně trochu rozhodil, jinak si neumím představit, jak jsem se mohl dopustit oné neodpustitelné záměny s a z. Ještě když jsem si po sobě četl uveřejněný příspěvek a hrubka mne doslova udeřila do očí, jsem se dušoval, aby to snad po mně nikdo nečetl. Ale bylo pozdě. Proto vám všem zůčastněným dlužím omluvu.

Ale jak se říká - ráno moudřejší večera. Po dalším přečtení Romantikova příspěvku musím dát Ivanovi zapravdu. V Romantikových příspěvcích začínám nacházet zvláštní zalíbení. Je aspoň pro mne pohled odjinud, jakoby z jiného světa. Připadám si jako badatel, který potkal posledního žijícího představitele kmene a jazyka. Byla by ztráta pro světové dědictví něčeho takového se vzdávat a necitlivě zkompostovat v úrodný humus.

Odp8: Tlapce.
Tlapka, 16.7.2010 11:31

Souhlasím s Vámi oběma, entita kterou nazýváte Romantik chápu však jako protagonistu možného vývojového směru.

Odp9: Tlapce.
Tlapka, 16.7.2010 11:33

Doplněk. Všiměte si za prvé jeho pokrokových sociálních teorií a zadruhé zářivé inteligence a logiky, jak se pochválil i on sám.

Odp6: Tlapce.
ˇ, 15.7.2010 21:20

Platfusi, těší mne, že tě něco bolí; to znamená, že nejsi ještě úplně bez citu. ( - : ) I Tebou plánované kompostování a řeči o tom možná někoho bolely, uvědomuješ si to ? Tvoje setrvání na Svíci je mi „šuma egal “ ( ačkoliv dříve nebylo.)

A kdo z nás dvou má pomatenou hlavu, záleží opravdu pouze na úhlu pohledu. Přečti si, co jsi napsal ! Díky tomu, že se zabýváš pouze kompoStováním, a že jsi asi dosud nic významnějšího neZplodil, tak přestože uvažuješ o umělé inteligenci, tak neumíš ani základní pravopis a ve slově „zplodit“ píšeš špatně S. Jedná se o změnu stavu, tudíž tam musí být Z. To Ti vzkazuje Tvůj Tebou ke kompostování vyselektovaný svícový „spoludiZgudér“ (- :).

P.S.: Ty chyby v posledním slově předchozího odstavce Ti dělám pro radost, abych se Ti přiblížil v úrovni Tvé „umělé inteligence“, aby ses nade mnou slitoval ( -: ) a posečkal ještě chvíli maličkou, než mne v kompostéru zavřeš pokličkou ( -: ).

Odp7: Tlapce.
ivan, 15.7.2010 22:53

Námět, rozvaha, souslednost myšlenek, rozvedení souvislostí a jejich funkční popis, a uspořádání do celku s dovozením závěru a vyvozením otázek je skutečným znakem myšlení. Naopak, Platfuss mně velice zaujal. Jenom málo lidí , Lipovan, Jana, Kelt, Juras a Bambus mě skutečně zaujali přehledností myšlenek a bezchybným pravopisem.

Romantiku milost, můj jazykový projev je děsem, ale přesto jsem na něj docela hrdý. Na člověka kterému celkem jistě chybí ten kus mozku kterým by se to měl naučit, docela dobrý. Jen tak mimo, když trváš na formálnosti textu víc než na jeho nosnosti. Platfuss je se dvěma SS.

Odp8: Tlapce.
ivan, 15.7.2010 23:10

Zapoměl si ho, (Platfusse) o tom poučit! Prosím o zjednání nápravy.

Odp9: Tlapce.
Platfus, 16.7.2010 9:54

Díky, Ivane :-). Chtěl jsem se původně psát Platfuß (což němčina také umožňuje), ale špatně se mi pokaždé hledá poslední znak na klávesnici :-).

Odp10: Tlapce.
Platfus, 16.7.2010 10:17

Pokud chceme být důslední, a to je, přiznávám, novinka i pro mě - Plattfuß se píše s dvěma t, ale to už antického myslitele připomíná jen pramálo. Děkuji ti Romantiku, díky tobě se dokážu podepsat :-).

Platfusovi.
ˇ, 16.7.2010 10:24

Toto je Platfusi od Tebe rozumná řeč, za kterou zase já děkuji Tobě. Budu Tě dále oslovovat a Tvou přezdívku psát pouze s jedním esíčkem na konci, protože se domnívám, že tak se to jméno správně latinsky psalo v dávných dobách, kdy latina byla ještě živým jazykem.

Odp: Platfusovi.
ivan, 16.7.2010 11:59

....,,ještě živým jazykem, kterým jistě petfektně hovoříš, stejně jako mnoha jinýma. Co já vím, tak anglicky, francozsky, německy, základy španělštiny, snad italsky a několika dalším rozumíš ale nehovoříš.

Při mých jazykových ,,schopnostech" přímo neuvěřitelné. Přál bych si aspoň dobře česky.

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp: Platfusovi.
ivan, 16.7.2010 12:28

No vidíš jak jsem zase vedle. Já myslel, že je platfuss z němčiny = plochá noha, stejně jako ziegenfuss = kozí noha. Slovník tvrdí, že platfuss je latinsky pes planus. Měl bys je na to upozornit.

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp2: Platfusovi.
Tlapka, 16.7.2010 14:59

Buď není Platfus plochá noha, nebo je to Plochá noha zkrácená, tedy jenom v Německu, protože často je uvedená s jedním s, http://www.kfilmu.net/filmy.php?sekce=informace&film=pripad-platfus-tv

Odp3: Platfusovi.
Platfus, 16.7.2010 15:01

Plochá noha a ještě k tomu zkrácená, to néé, jsem hotový mrzák ;-).

Odp4: Platfusovi.
Tlapka, 16.7.2010 15:19

Tak je třeba jméno upravit, aby bylo pěkné a lépe charakterizovalo Tvoji osobu, třeba Platina, Platinius, Platinium, Platonie, ... Plasmodium Vivax.

Odp4: Platfusovi.
ivan, 16.7.2010 15:45

Máš to fakt blbý.

Ivanovi.
ˇ, 16.7.2010 10:17

Ivane, tys tomu dal „korunu“ ) - : ). Přestože Platfus mne chce kompostovat, přesto se nedomnívám, že by patřil k nechvalně proslaveným selektátorům a likvidátorům neárijských ras ve II. světové válce, kteří hrdě nosili na čepici ta dvě strašidelná písmena v podobě zlověstně syčících a kroutících se hadů. Tos mu teda nepomohl. (Jinak: 1) Tvoje tvrzení se mi nezdá pravděpodobné, protože uvedená zdvojená písmenka se vyskytují pouze v němčině, 2) i kdyby to tak opravdu bylo pravopisně správně, já to zdvojeně psát nebudu; dělalo by to na můj vkus špatný dojem.)

Jinak Ti sděluji, že většinou nekomentuji pravopisné chyby u příspěvků, které jsou obsahem slušné a neútočí a neponižují ostatní diskutéry. Pokud se tu však někdo začne projevovat jako NADČLOVĚK a SELEKTÁTOR, tak bohužel musím ten jeho „vysoký načepejřený hřebínek“ trochu zkrouhnout, to se nedá nic jiného dělat. ( - : )

Odp: Ivanovi.
Platfus, 16.7.2010 11:19

Romantiku, mám pocit, že si to moje kompostování špatně vykládáš. Nechci zkompostovat tebe, ale některé tvoje příspěvky, které se netýkají tématu. Po pravdě nic proti tobě nemám, i když ti zrovna moc nerozumím. Co tě ale asi překvapí, zrovnatak bych zkompostoval i hodně svých. Pro mě diskuse k tématu članku končí někde tady - http://www.svice.cz/komentare860-Ja-jako-emergentni-vlastnost-mozku#komentar0601. Odtud dál bych se tématu zrovna moc nedržíme a mám pocit, že příspěvky buď patří pod jinou diskusi (otázka cenzury) nebo, jak navrhuji - právě na kompost. Kompost si predstavuju jako oddělený strom diskuse navázaný na ten původní. Mojí představu technické realizace upřesním v návaznosti na Alešův příspěvek. Po kompostem si nepředstavuj nic špatného a nedůstojného, pokud by se něco takového realizovalo, chystám se přispívat ponejvíce právě tam, a dá se očekávat, že by to tam žilo možná asi víc než v diskusi samotné. V diskusi bych se řídil obecnými pravidly - příspěvek musí souviset s tématem, nikoho nenapadá apod., zatímco na kompostu by byla pravidla volná a každý by ho mohl používat jako chat, jak je zvyklý.

Na zavěr. Nepřipadám si jako vrchol evoluce a nad nikoho se nevyvyšuju. Kompostování mi přijde jako schůdnější varianta oproti cenzuře - nic se nemaže. Nezáleží tolik na tom, pro jaké řešení se Aleš Janda ve výsledku rozhodne, nakonec on je ten, který s tím má práci. To, že se tak angažuju, je jenom proto, že si myslím, že nějaká kontrola obsahu je na Svíci nevyhnutelná.

Odp2: Ivanovi.
ivan, 16.7.2010 18:02

Od rána o tvém návrhu přemýšlím, máš pravdu, asi by bylo dobré rozdělit Svíci na základní kmen a paralelní větev ,,kompost-bojiště." Určitě je třeba vyčistit základní temata kvůli přehlednosti už pro slušnost k jejich autorům a umožnit tak nově příchozím přehlednost v myšlenkových vztazích.

Každé nové téma se ve své čistotě udrží tak do čtvrté-šesté generace. Během této doby se v odpovědích objeví podtéma které nakonec dovede diskus do stejného kouta. Tento mechanizmus je podobný drahám kulečníkových koulí. První kontakt je sice přesný, přec jenom nese drobnou odchylku, v druhém se koule malinko odchýlí od ideální dráhy a její kontakt už sebou nese znatelnější chybu která se zdvojnásobí odrazem od mantinelu. Další náraz už je jen tak, tak, a v příštím kontaktu už letí koule naprosto nezamýšleným směrem. Nakonec se po ztrátě energie skoulí po nakloněné rovině do stejného kouta kde se posrážejí. Tenhle mechanizmus je trvale opakovatelný a také opakovaný.

Odp3: Ivanovi.
Platfus, 16.7.2010 18:09

Děkuju ti náčelníku, že ses mě zastal :-).

Odp4: Ivanovi.
Tlapka, 16.7.2010 18:15

Tento nápad se mi jeví výhodný a logický.

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp: Ivanovi.
Tlapka, 16.7.2010 15:36

Koho budeš Zkrouhovat? Ivana nebo Platfuse s jedním s. Jak se to dělá Krouhovat hřebínek? Jako amputace?

Odp2: Ivanovi.
Platfus, 16.7.2010 15:42

Amputace néé, už teď mám jednu zkrácenou plochou nohu. Mějte soucit.

Odp3: Ivanovi.
ivan, 16.7.2010 15:53

Bydlím a starám se o ženskou po vysoké amputaci nohy. Eva.

(vdova po Petrovi, člověku který mě nabídnul podnájem -oplátka)

Odp4: Ivanovi.
Tlapka, 16.7.2010 18:18

Zajímají mě zvláštní osudy lidí. Vytváří to jiné úhly pohledu. Lidé se zvláštním osudem mohou mít lepší smysl pro vnímání správných hodnot.

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp4: Ivanovi.
Platfus, 16.7.2010 18:21

Tohle oceňuju. Vím, že to v kontextu okolních debat nevyzní, ale děláš správnou věc.

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp2: Ivanovi.
ivan, 16.7.2010 16:22

Myslím, že Aristoklés Platon (široký) měl přezdívku právě kvůli své figuře. Takže noha spíš široká než zkrácená, ne?
Nakonec, plato, Platon, plac, platz plácek nenaznačuje zkrácený ale prostorný, široký.

Na tv. film ,,Platfus„ si pamatuju, je to o smradovi který ničil starému profesorovi nervy drzostí.
Hajzl dostal od starého pána s přezdívkou Platfus facku po slovním napadení před školou.

,,Platfus dej si práska“!

Nakonec Platfus dostal soudní trest, ale celé je to napsané tak, že jsou všichni na straně profesora. Právo zvítězilo nad spravedlností.

Odp3: Tlapce.
Alfons, 15.7.2010 11:15

Důstojnost Svíce je hrubě pošlapávána.

Odp4: Tlapce.
Tlapka, 16.7.2010 15:00

Jak, nejsou zde žádné nohy. Zaptej se ˇˇ

Odp5: Tlapce.
Alfons, 16.7.2010 16:26

Je zde Platfus!!;-)

Odp6: Tlapce.
Tlapka, 16.7.2010 18:20

Ruce pryč od Platfuse !!

Odp5: Tlapce.
Platfus, 16.7.2010 16:30

To je nebezpečný, Tlapko. Ušetři mě toho, že tu Romantik rozvine svou myšlenku v plné šíři :-).

Odp6: Tlapce.
Tlapka, 16.7.2010 18:21

Tak ať si dá pozor, nebo Uvidí.

Odp4: Tlapce.
Neuvedeno, 15.7.2010 19:55

Vážení, tak bych řekl, že bychom si mohli na chvíli odpočinout od vzájemné řevnivosti. Bohužel jsou už všichni tak informováni o druhém, že už jsou na něj alergičtí. Na mladá kolena se to léčí láskou, aby se situace zlepšila. Na stará kolena zase vzájemným odpočinkem jeden od druhého. Hlavně od témat, která jsou tak zvaně kontraverzní z hlediska pravého a levého myšlení.
Chtěl jsem Vám říci, že jsem nedávno byl v Praze na Staroměstské radnici a vyjel jsem tam nahoru na věž. Je odtud nádherná vyhlídka na celou Prahu asi jako z Petřínské věže. Jenže tam na Staroměstské radnici z věže je stará Praha přímo před Vámi. Byli jsem tam se ženou a vnoučkem a vnučkou. Prostě nádhera. Týnský chrám je na dosah ruky. Se Staroměstským náměstím to tedy stále přehánějí. V zimě tam byl vánoční strom s podivným osvětlením a dnes tam zase obsadili nadměrnou plochu prodavači velkovýrobních odvětví, takže to tam vypadá jako velkoprodejna aut a jeviště pro stportovce najednou. Ovšem pohled z věže už toto neřeší a jsou tam krásně vidět ty staré prejzové střechy a stará okna domů.
Pro našeho vnoučka a vnučku celá Praha je jak Jiříkovo vidění. Jsou sice sběhlí v pohádkách na DVD, sledují televizi, ale přece jen přímá účast je přímá účast na pobytu v Praze. Čtyřletému vnoučkovi se hlavně líbilo metro a cinkající a drkotající elektrika. To doma nemá. V zologické zahradě už byl víckrát, ale to je tak z Prahy vše. Teď jsem v Praze navštívili s nimi ještě letecké museum ve Kbelích. Vstupné se tam neplatí a je tam obrovské množství exponátů. Mají tam také zdarma přímo parkoviště pro auta. Letadla jsou nádherná věc pro děti a dospělé. Jsou tam tři plné hangáry letadel. Začíná to letadly od dob první republiky a končí tak letadly létajícími před deseti roky. Dokonce je tam také kosmická kabina. Vřele doporučuji ke shlédnutí. Jen nevím, kolik mi příjde domu pokut z jezdění autem. Jsem holt z té Prahy trochu nesvůj.

Odp5: Tlapce.
iva, 16.7.2010 20:56

Do Prahy jet je pro mně o strach. jesla bych tam do korálkárny Újezd s naditou šrajtoflí a nebo spíš bych si ty prachy zašila někam do podšívky. S těma dětma si člověk buduje pro budoucnost. Děda s babičkou hrají každé prázdniny s dětma na chalupě na školu. Děda se hlásil a říká tunáá a babička ho vyvolala a říká ta Tuno kolik je pět krát pět? A děda dělal hloupého a děti mají zážitky.

Odp9: Nutná otázka
Neuvedeno, 16.7.2010 6:37

Registrování problém není, protože tajné služby snadno každého identifikují podle toho jaká používá slova. Podle častosti určitých slov a rčení. Takže ten, kdo chce vědět o koho jde a dá si s tím trochu práce tak stejně ví o koho jde.
Myslet si, že tyto diskuse byly zavedeny jen tak bohulibě je jistě veliký omyl. Stát i tajné služby chtějí vědět co si lidé myslí. Potřebují na každého něco vědět, aby když pak něco vážného udělá, nebo se dostane do politiky tak s ním mohli manipulovat. Stačí když ukáží jak je neschopný protože má hrubky ve větách. Kromě toho stát potřebuje dobré nápady jako sůl a bohužel je jich jako šafránu. Vzlášť, když je dostane v podstatě zadarmo, zatím co jinde by je musel draze platit.
Kromě toho je vhodný takovýto nezávazný pořad také pro volby, protože oficiálně se také může někdo začít bránit a soudit. Tady na tomto pořadu mohl každý kdo chtěl některé politiky klidně odsoudit a pošpinit nic se mu nestane. No a po volbách se utne tipec naší nevázané demokracii. Asi tak jako to udělali komunisti po obsazení Československa v roce 68. Pokud možno se i vymažou nevhodné články.
Nic nového ve státě Římském.

Odp10: Nutná otázka
Alfons, 16.7.2010 8:38

...stát potřebuje dobré nápady jako sůl a bohužel je jich jako šafránu. Zvlášť, když je dostane v podstatě zadarmo, zatím co jinde by je musel draze platit......přesně tak a oblíbené přicmrndávání vlezdoprdelků je pro stát bezcenné. Státní úředníci a politici jinak neví co se mezi lidmi děje, protože se dívají shora do podhradí a nechodí mezi lidi. Příspěvky typu TLAP-BLAF mají hecířský atribut.

Odp11: Nutná otázka
Tlapka, 16.7.2010 18:24

Tvoje příspěvky Alfe padají jediným směrem jako přívalové deště, ušlechtile řečeno. Dej do toho něco nového.

Odp12: Nutná otázka
Alfons, 16.7.2010 18:37

Tvoje hodnocení mně těší. Mě zase tvoje připomínají TLAP-PLÁC. Vidět že si rozumíme.;-)

Odp13: Nutná otázka
Tlapka, 20.7.2010 14:47

Když už Tobě něco přpipomíná, napiš Mně. Věta je bez podnětu Ve vší úctě ...... ☼

Odp14: Nutná otázka
Alfons, 20.7.2010 18:58

Ano paní učitelko, krotitelko a vychovatelko s nádechem spisovatelky a tyranky.;-)

Odp15: Nutná otázka
Platfus, 20.7.2010 19:06

To nic, Tlapko, já tohle označení nevím proč získal taky :-)

Odp10: Nutná otázka
iva, 16.7.2010 20:52

Mně třeba mrzí, že se tu zpětně nemůžu podívat na něco co mně dřív zaujalo, ale zas nebyl čas se tím nějak dál zabývat, třeba to o tomzískávání energie už nevím z čeho psal to tu TomasP myslím.

Platfusovi.
*, 16.7.2010 12:20

Sděluji:
1) V akademickém slovníku cizích slov se píše slovo „platfus“ normálně foneticky tak, jak se říká, žádné zdvojené hlásky tam nejsou.
2) Není třeba adminovi Alešovi Jandovi radit nebo mu doporučovat nějaké korekční zásahy do formální úpravy Svíce. I bez toho už Svíce několik let žije a funguje. Těžko by bylo možné rozhodovat, co ještě nechat v hlavním kmenu Svíce, a co naopak už odsunout do „kompostu“. A otázku, kdo o tom bude rozhodovat, dáme k rozřešení ombudsmanovi ?
3) Korekci vyžadují komentáře jednotlivých určitých přispěvovatelů, v jejichž povaze je představa, že musí své ostatní spoludiskutéry stále ponižovat, pomlouvat a bezdůvodně napadat. NEMUSÍ ! I námitky lze vyjádřit slušně se zachováním důstojnosti druhého diskutéra. Navrhuji uzavřít na svíci „ PAKT o NEÚTOĆENÍ “.
4) Diskutující by se více drželi hlavního tématu úvodního článku tehdy, kdyby jejich vlastní nový článek byl na Svíci obratem uveřejněný, kdyby uveřejňování nových článků nebylo zablokované, a kdyby bylo technicky jednodušší.
5) V běžné ústní diskusi v neformální společnosti se také během večera „semele“ kdeco; od vaření přes svatby a rozvody, až po babičku v domově důchodců. A žádný moderátor neurčuje ani rozsah ani dobu setrvání u původního tématu. To ani nelze. To by pak nebyla diskuse svobodných jedinců, ale byly by to maturitní odpovědi na zadané otázky v zadaném čase. A Platfus by byl předsedou zkušební komise. ( - : )

Odp: Platfusovi.
Platfus, 16.7.2010 13:36

Romantiku, má odpověď je následující:

ad 1) Toto téma bych ukončil. Jinak doporučuju německý slovník.

ad 2) Aleš Janda, i když se tu aktivně vyskytuje už málo, také není spokojen s fungováním Svíce - okázal bych tě na jeho komentář nebo na mejl, který jsme si vyměnili. Citace:

Ahoj Dane,
díky za zájem. Fakt je, že tohle je věc, která mě na Svíci dlouhodobě trápí a rád bych ji vyřešil, ale nevím jak.
Na příspěvek jsem odpověděl zde:
http://www.svice.cz/komentare860-Ja-jako-emergentni-vlastnost-mozku#komentar0701030101010201
Pokud dojde k nějaké větší shodě, nějakému systému cenzury bych se nebránil.
Zítra jedu na dovolenou, tak možná budou další reakce až později.
Měj se pěkně a díky.
Aleš Janda

Ano svíce žije a funguje, ale podle mého zarůstá plevelem. Otázka cenzury už se tu řešila několikrát. Není z toho jiné řešení než ustanovit nějakou „redakční radu“ z aktivních přispěvatelů různých názorů. Pokud se stanoví jasná obecná pravidla, která by měli členové rady dodržovat, mohlo by být jedno, kdo do rady usedne. Členové rady, kteří se nějak prohřeší, by měli být po hlasování odvolatelní. Asi tě znovu překvapím, o tuto funkci nutně nestojím.
Jinak opakuju, že můj návrh je nevhodné příspěvky nemazat, ale dávat jinam, hned vedle.

ad 3) Pakt o neútočení je hezká věc. S tím nemám problém, jenom nevím, jak dlouho vydrží. Podněty k útokům přicházejí ze všech stran. Ano, příspěvky útočící bych taky odstraňoval, ale ne jenom ty. Podle mě příspěvky k diskusi by se měly týkat diskuse.

ad 4) Tohle je věc, která mi na Svíci nevadí. Myslím, že Alešovy názory jsou natolik liberální, že si nikdo nemůže až tak stězovat, že nedostal prostor. Příspěvek by měl mít myšlenku, na nikoho neútočit a měl by vzbuzovat diskusi. Kdyby jsme povolili o tohle poslední stavidlo, jsem přesvědčen, že by se Svíce stala kanálem nedonošených myšlenek a propagandistických blafů.

ad 5) Proti volné diskusi mimo téma vůbec nic, ale podle mého přesvědčení patří na kompost (v dobrém).

Jinak mám pocit, že už jsem se ke všemu vyjádřil a už bych se akorát opakoval.

Odp2: Platfusovi.
Alfons, 16.7.2010 14:59

++++Chce to na Svíci Newspeak a je pokoj.++++
Slovo Newspeak, výraz označující fiktivní jazyk, ve kterém nemají být prostředky k vyjádření nesouhlasu s oficiální ideologií se více či méně vžilo mezi uživateli diskusních fór na Internetu.
Někdy je používáno zvláště pokud se diskutuje o politice.TLÁÁP;-) To je vončo milá Tončo.

Odp2: Platfusovi.
Tlapka, 16.7.2010 15:42

Sestavit Komisi- a kdo v ní bude a kdo ji jmenuje?
Která rozdělí Svíci na 4 větve.
Útočnou
Neútočnou
K věci
Od věci.
A to jsem zvědavá Kdo si s tím dá tu práci?

Odp3: Platfusovi.
Platfus, 16.7.2010 16:06

Nějaké široké větvení myslím nebude třeba. Spokojil bych se s komisí složenou z aktivních členů, u kterých se aspoň v průměru bude dát očekávat, že svojí funkci nezneužijí k nekalým účelům. Sice mám o demokracii podobný názor jako Ivan, ale smysl pro spravedlnost mi velí oslovit i někoho z Alfova „revolučně pokrokového tábora“. Byl bych rád, kdyby pravidla by byla stejná pro všechny a kdo by je porušil, asi by pak neúřadoval...

Odp4: Platfusovi.
Alfons, 16.7.2010 16:20

A co takhle založit stranickou buňku?;-) Čest tržnímu hospodářství.:-( Od jeskyně k tunelu Blanka.:-)

Odp4: Platfusovi.
Tlapka, 16.7.2010 17:23

Nutno definovat Nekalé účely.

Odp4: Platfusovi.
iva, 17.7.2010 6:22

Tohlew mi moc kompost nepřipomíná. Chtělo by to aby to bylo spontánní.- Takhle by tu fakt vznikaly jakési tábory- už jsme jak Havel:-)jakýsi

Odp5: Platfusovi.
Tlapka, 19.7.2010 8:04

Já bych se k tomuto připojila, ale někomu to vadí, buď osobně nebo pro nějaké principy.

Odp4: Platfusovi.
*, 17.7.2010 12:30

No Platfusi, zde můj návrh:
1) Název tématu včetně seznamu a vysvětlení odborné terminologie, zejména z oblasti filozofie, etiky, psychologie, psychiatrie a pod.
2) Osnova.
3) Úvod.
4) Pravidla ( o čem, kolik stránek,jakým jazykem, kolik písmen na stránku, formát, desetinné třídění, zakázaná sprostá slova, aj.)
5) Tresty za porušení pravidel ( mírné, střední, totální)
6) Školitel, jeho e-mail a přesná identita.
7) Hlavní stať. a) Část teoretická. b) Část praktická, c) statisticky získaná data, ankety apod.
8) Výsledky a jejich statistické zpracování
9) Závěr a výhled do budoucna
10) Literatura.
11) Souhlas Admina a jeho postup při realizaci.

Teoretický příklad diskuse:

1) téma: „Láska k bližnímu“
2) rozvedení a upřesnění: láska mateřská, milenecká, homosexuální, k penězům, k politické straně, k Bohu apod.
3) upřesnění „bližního“: člen rodiny, člen politické strany, nepřátelský voják ve válečné vřavě chtějící mne zabít, bezdomovec, politik schvalující zákony mně škodící, církevní hodnostář, drogový dealer, gambler aj.
4) Praktická ukázka diskuse:
Diskutér A: „Mám milovat svého bližního. Můj bližní pouliční kapsář mi ukradl peněženku. Honil jsem ho po ulici a zakopl jsem. Kapsář utekl. Já jsem si při tom vyvrknul kotník. Musela mne do nemocnice odvézt sanitka. Tam mne nechtěli přijmout, protože jsem neměl ani těch “pitomých„ 30,--Kč .ulínkovského poplatku, ani občanský průkaz, protože to všechno mi v mé peněžence před tím ukradl bližní kapsář. Čert aby vzal tu současnou dobu.“ Diskutér B: „ Proč jsi Áčko tam lezl právě do té ulice, kde Tě ten kapsář okradl ? Je to Tvoje chyba. Stejně jsi lhář, a nikdy se Ti nic podobného nestalo. Jsi jenom ubulená Lída “. Konec teoretického příkladu diskuse.

Otázka k Platfusovi: Co byste v té teoretické diskusi, arbitre, laskavě ponechal, co byste ponechal s podmínkou a jakou, a co byste vyjmul a vložil do kompostu ? Předem děkuji za vyjádření.

P.S.: Zvažte, zda by z Vašeho hlediska nebylo dokonce výhodnější celý tento můj komentář šoupnout rovnou do „kompostu“ ( -: ) Hodně radosti při „kompostování“ Vám přeje Váš „Bližní“, tentokrát třeba Hvězdička.

Odp5: Platfusovi.
Tlapka, 19.7.2010 8:05

:-) to je vtipné.

Odp4: Platfusovi.
*, 17.7.2010 13:23

A „sím“ pane učiteli, jaká by byla ta pravidla ? A co by znamenalo „porušil pravidla“ ? A kdo by určoval, zda byla pravidla porušena, neporušena, nerespektována, ignorována, nastavena nová pravidla, pravidla zesměšněna nebo snad, kdyby někdo těm pravidlům nerozuměl ? A jak se to pozná, když někdo pravidlům nerozumí ? A můžeme mu vůbec věřit, že nerozumí ? On může také lhát, že pravidlům nerozumí. Nebo posuzovatelé mohou lhát, že on lže. No, asi nejlepší předsedou komise by byl pan jurásek ( -: ). Ten vždy, všude a o komkoliv napřed věděl, že lže. Ten se v tom rozpoznávání lží diskutérů vyzná ! ( -: ) A jestli lže pan jurásek, to už nemusí nikdo zkoumat. ( - : ) Pravda vítězí ! ( - : ) Pryč se lží a nenávistí ( - : ) !

Odp5: Platfusovi.
Alfons, 17.7.2010 13:55

Ono vadí že někdo lže? Lež je přece v denšní době pracovní nástroj. Proč si nezalhát? Je to průprava do života.

Odp6: Platfusovi.
Tlapka, 19.7.2010 8:06

Všichni povinně na Detektor Lži.

Odp5: Platfusovi.
Platfus, 18.7.2010 19:11

A můžu si být po přečtení tvého příspěvku vůbec jistý, že mi hlava stoji na svém místě?

Vidím, že ti se svým návrhem ležím hluboko, někde na půl cesty mezi krkem a žaludkem. Přitom, jak bys poznal, o mnoho nejde. Tvoje obavy plynou z toho, že mi nerozumíš, protože mi rozumnět nechceš. To je potom těžký dohadování.

Odp6: Platfusovi dovysvětlení.
*, 18.7.2010 22:58

Platfusi, rozumím ti, a nikde mezi krkem a žaludkem mi neležíš, tak blízký mi určitě nejsi. ( -: ) Ani nějaké „obavy“ nejsou důvodem mých obou komentářů.

Mým záměrem bylo pouze ukázat ti, že volná SVOBODNÁ DISKUSE je úplně něco jiného, než např. vědecká práce studenta, nebo maturita. Že život přináší tak plynulé nenápadné a pravdivé úzké souvislosti mezi tématy, že např. zakázat zmínku o dítěti v článku např. o důchodcích, je holý nesmysl.

A pokud bys „kompostoval“ bezdůvodné osočování ze lži a jiné urážející neospravedlitelné hrubé komentáře pramenící pouze z nějaké tzv. „politické řevnivosti a politického nepřátelství“, tak nemám ani nic proti, ale zase by ti vynadali ti „takydiskutéři“, kteří rádi jsou na někoho anonymně a bezdůvodně hrubí až sprostí, tento způsob svého vyjadřování považují za svobodu slova a sadisticky se radují z toho, že někoho trýzní.

Odp7: Platfusovi dovysvětlení.
Juras, 19.7.2010 10:29

Tím hrubým osočováním ze lži myslíš asi tohle, že? Zvoníkovo osočení

Odp8: Platfusovi dovysvětlení.
Juras, 19.7.2010 10:48

O dva příspěvky výš - tenhle. No ale to byl zmatený zvoník, budiž mu odpuštěno ;-).###

Romantiku, mám pocit, že se zase navážíš do mě. Jestli je to tak, tak zase lžeš. Napiš jediný případ, kdy jsemTě neoprávněně a bezdůvodně osočil ze lži. Vždy jsem to jasně zdůvodnil. Takže buď dokaž, že jsem tě bezdůvodně nazval lhářem anebo odvolej.

Odp9: Platfusovi dovysvětlení.
Alfons, 19.7.2010 10:51

Rvačka na Svíci? Co to vidím?;-)

Odp10: Platfusovi dovysvětlení.
Juras, 19.7.2010 11:01

Jaká rvačka? Ve rvačce mají všichni šanci, tady mám šanci jenom já - zase romantika sadisticky trýzním a mučím. :-)

Odp10: Platfusovi dovysvětlení.
*, 20.7.2010 19:30

Alfi, to je přece jasné:
Jurásek se už asi vidí v roli předsedajícího konsilu, a už pro mne chystá hranici. Už mi hrozí, jako mocní vždy hrozívali:
„Odvolej ! Nebo budeš krutě potrestán! “ ( - : ). Zkrátka chystá středověký proces.

Každý normální člověk přece ví, že nelze dokazovat nějakou vymyšlenou „lež“ neznámé osoby jenom tím, že někdo řekne „ Lež jsem dokázal“, jako říká Jurásek. Pouze asi jurásek každý druhý den říká své manželce: „ Drahoušku, dnes odpoledne jsi mi zahnula a já jsem to dokázal tím, že jsi dnes odpoledne nebyla doma“.( -: ) A jeho paní mu asi dělá radost, dušuje se, že on se mýlí a prosí ho o odpuštění. A tak si asi zpestřují svůj jinak fádní život. ( -: )

Odp11: Platfusovi dovysvětlení.
Platfus, 21.7.2010 10:33

Po dlouhý době povedenej komentář. Faktickou stránku vašeho sporu neřeším, ale docela's mě rozesmál :-).

Odp11: Platfusovi dovysvětlení.
Juras, 22.7.2010 6:26

„Nezapomněli. Jurasan Jurasimovič se prohlásil za našeho nepřítele a tak z vlastní svobodné :-) vůle opustil palubu našeho škuneru :-). Tudíž se s ním nebudeme dále zaobírat.“, zde

Např. toto je lež, bez ohledu na své hloupé kecy tu pomluvu odvolej nebo to dokaž. Po chvilkovém hledání jsem narazil na spoustu příspěvků, které svědčí o opaku. Myslím, že nenajdeš žádný, kterým bys mohl svoje tvrzení podpořit.

Přestaň už si hrát na trorla a zkus se chovat aspoň trochu jako rovný zodpovědný člověk.

Odp6: Platfusovi.
Juras, 19.7.2010 10:13

Platfusi, to je marná snaha. VKdyž se někdo odmítá chovat slušně a dodržovat ustálené konvence, tak ho nedonutíš.

Už jenom to, že opakovaně samochvalně remcá, že je slušný člověk, který nepije, nekouří a nikdy nikomu neublížil, přitom všichni ostatní, kteří mu nezobou z ruky, jsou sadistické skety.

Mimochodem - máš dobře našlápnuto, abychom Tě uvítali v klubu vyvrhelů. vyjádřit se kriticky k osobě a chování soudruha romantika - na to se nezapomíná. ;-)

Odp5a: Platfusovi.
Neuvedeno, 18.7.2010 20:05

Já myslím, že zřejmě se chce zavést cenzůra. Tedy, ten článek, který by mohl pobouřit někoho z vyšších míst tak by se prostě stáhl. Jen se pro to shání nějaký název, aby to nevypadalo jako cenzůra, ale cenzůra by to byla.
Normálně v novinách dělá vlastně cenzůru vydavatel, říká se tomu autocenzůra.
No a na Svíci se povídá, kdo koho co napadne. Na nadřízené se nehledí. Lidi jsou dnes už tak troufalí, že říkají i to co by mohlo vyvolat nevoli vládnoucích států. To holt se dá očekávat, že to nebude mít dlouhé trvání. No alespoň chvíli to fungovalo. Je to i tak úspěch.

Odp: Odp5a: Platfusovi.
iva, 18.7.2010 20:19

Ale to ne. Jen tu někoho nebaví číst pořád jedno a to samé dokola. Mohlo by se to nějak oživit, změnit tím hodnocením příspěvků, méně přínosné by šly na kompost a možná by to byl pro někoho humus, jinak přijdeme o dobré přispěvatele. Nechtějí psát myšlenky, které jsou nakonec přetočené jen na politiku.

Ivě
*, 18.7.2010 22:38

No, Ivo, aby ses nedivila. Mám takové tušení, že ani Tvé příspěvky z reálného života některé naše svícové „Supermany“ (- : ) moc nezajímají. Pokud neomíláš stále, jak se máš v současné době b á á á j e č n ě, tak se to Supermanům nelíbí. Ani Tlapka nechce číst o tzv. „problémech“, a také se tváří, že žádné problémy nemá, aby se zavděčila Supermanům.

Odp: Ivě
iva, 19.7.2010 6:15

Však právě kdo by chtěl být nežádaný? Pro koho to nemá přínos dá málo bodů a kdo to ocení dá více. Možná by mohli všichni přidělovat k určitým příspěvkům nějaké hodnocení. Taky bych tu nechtěla být, kdybych se opakovala a vím, že někdy s tím synem se opakuju, ale momentálně mně to hodně trápí. Tohle tu asi nevyřeším a nikdo mi neporadí. ale jsou otázky, které mi tady někdy někdo vysvětlí a je to fajn. Nebo mi jen dá najevo, že to chápe nebo si udělá srandu a je to. Nechci opakování chci změnu.Chodím na Damu a tam si příspěvky starší tři dny nepřečteš a taky tam přidělují určitým příspěvkům nějaké body. Sice jsaem zatím nepochopila jak to funguje a nikdy jsem nedostala víc jak 7 bodů, ale myslím je to tím, že se tam s nikým nesdružuju. No uvidíme, nechtěla bych se tu byvit jen s tebou a Alfem my tři bychom brzo vyčerpali všechna témata.

Odp2: Ivě
ivan, 19.7.2010 7:49

Myslím, že Platfus měl na mysli vlastně dvě verze Svíce, jednu tématicky očištěnou a druhou verzi která by byla názorovým bojištěm. Nějaké bodování je k ničemu. Buď projevený názor nebo téma vzbudí nějakou reakci nebo zanikne. Prostě, jedna Svíce by byla školou šlechtičen a druhá životem v podhradí o lidech a životě jaký skutečně je. Stejně za nejpravdivější výpověď o nás samých považuju to, co vzniklo jako vedlejší produkt, jak kdo vnímáme život v reálném světě ve kterém žijem.

Odp3: Ivě
Platfus, 19.7.2010 10:23

Pro ty, které jsem ještě neodradil: Je to skutečně tak, jak píše Ivan. Jen co mi to práce dovolí, rád sepíšu detaily realizace, aby bylo o čem diskutovat. Do té doby nechci přispívat k zbytečně vyhrocené diskusi.

Pro ty, které už jsem odradil: Potvrzuji, že jsem tajný zmocněnec vládní garnitury a nadnárodních společností pověřený soustavným narušováním prostředí na Svíci jako posledního ostrůvku svobodného slova na internetu. Ti, kdo stojí za mými zády nemají zájem o to, aby lidi mysleli samostatně, vymezovali se vůči režimu a nebo se nedejbože ofrňovali se nad uzeninami z kuřecích pařátků.

Odp3: Ivě
Juras, 19.7.2010 11:06

Já su teda proti, ale když by se měly takhle dělat dvě verze svíce, líbilo by se mi, aby se závadné příspěvky místo mazání jen schovaly. Takže ty dvě verze by byly veřejná a svícařská - registrovaní a přihlášení uživatelé by mohli (a nemuseli) zobrazit i tyto smazané příspěvky, ostatní by viděli jenom zdravé příspěvky (ve kterých se řeší věcná problematika). Zároveň bych si přál mít možnost napsat rovnou smazaný příspěvek (mít možnost označit ho za nevhodný pro veřejnost) ;-)

Odp4: Ivě
Platfus, 19.7.2010 11:52

Moje představa podrobněji: kompost-bojiště je právě ta diskuse na kterou jsme zvyklí, povoleno je vše, nic se nemaže. Všichni mají stejné svobody jako doposud. Člověk by přispíval vlastně vždy nejdřív na kompost. U svého příspěvku by měl možnost zaškrtnout volbu, že se má jednat o příspěvek do tématické diskuse. V takovém případě by si příspěvek přečetl někdo z administrátorů a posoudil, jestli je aspoň trochu k věci, podle toho by ho přidal do hlavní diskuse, nebo by příspěvek zůstal tam, kde byl - na kompostu. Odsouhlasený příspěvek by se objevil ve stromu hlavní diskuse.

Takže tématická diskuse je vybraný podstrom kompostového stromu sestávající se z těch komentářů, které byly redakčně schválené. Má to jen jednu obtíž, která mi nepřipadá závažná. Pokud se rozhodneme pro to přidat do tématické diskuse příspěvek někde uprostřed stromu, musí se do tématické diskuse vložit i všechny příspěvky, které leží na spojnici ke kořenu stromu. To ale není problém, bez komentářů, na které reaguje by byl daný příspěvek beztak nesrozumitelný.

Administrátor by měl právo dávat komentáře do tématické diskuse, popřípadě je odtamtud odstraňovat. Podnět k posouzení jakéhokoliv příspěvku by mohl dát každý. Konečně - mám za to, že vystačíme s jednoduchými pravidly pro posouzení - příspěvek by měl být k věci a nikoho nenapadat (ale to už bych se opakoval).

Tento postup mi připadá nejvíc bezbolestný z těch, které jsem zvažoval. Je to lepší než psát rovnou do tématické diskuse a komentáře mimo téma umísťovat na kompost. Mám za to, že spousta diskutérů ani neusiluje o to přispívat do tématické diskuse. Jde jim čistě o to reagovat na to, co se aktuálně řeší. Proto by nemuseli být administrátoři tolik vytěžováni žádostmi o posouzení.

Termín kompost se mi celkem zalíbil, i když chápu, že u někoho může evokovat dojem něčeho nevhodného. Na pojmenování nakonec tak nesejde, ale navržený princip bych ponechal. Kompost je jednoduše to, kde to žije a kde se toho odehrává nejvíc. Nejde tedy o žádnou cenzuru jako spíše o přidanou funkcionalitu.:-)

Pro Plochonožku návrh nových názvů:
*, 21.7.2010 9:03

1) ... a to bys pak Platfousku původní Svíci musel přejmenovat na „Kompost, moderní, bdělý a průběžně udržovaný“ ( -: )
2) ... a „očištěnou“ verzi bys musel nazvat např. „ Rajská zahrada úspěšných podnikatelů očištěná od problémů většinové nižší třídy “.( -: ) V pravidlech pro tuto „nóbl sekci“ by byl zákaz článků a komentářů o nezaměstnanosti, o chudobě, o důchodcích, o bezdomovectví, o pokrytectví, o podvodech, o lži a jejím dokazování, o korupci, o ničení přírody, o špatných platných zákonech, o rozkrádání státního majetku a financí, o kritice politiků a politiky atd. apod; připojen by samozřejmě musel být také zákaz užívání sprostých slov v plném znění a zákaz tzv. politického bezdůvodného napadání a urážení spoludiskutérů. Nejlépe by se do této „nóbl sekce“ hodily pozitivně končící pohádky, v prvé řadě pohádka „O Zlatovlásce“. No, ale to potom se mohu téměř s jistotou domnívat, že by v této „nóbl“ sekci nemohly být uveřejněny téměř žádné příspěvky trojice L+J+I. Takhle si to Plochonožko představuješ ?

Odp: Pro Plochonožku návrh nových názvů:
Alfons, 21.7.2010 10:03

Příspěvky na Svíci jsou odrazem naší velké doby. :-(
Jásání občanů nebere konce a den ode dne se stupňuje. Vidina blahobytu dělá s lidmi divy a jsou ochotni přinášet ty největší oběti na Kalouskovo obětiště.;-)

Odp2: Pro Plochonožku návrh nových názvů:
Tlapka, 2.8.2010 8:26

Upřesni, kdo tady „jásal“ a co to vůbec je?

Odp2: Ivě
Juras, 19.7.2010 10:02

Když se to nevyčerpalo za X let, nevyčerpá se to nikdy. Tato témata pro debatu s romantikem a alfem jsou věčně živá:
1) Zlořádstvo zaměstnavatelů, chudák pracující člověk.
2) Vykořisťování zlými kaptalisty, chudák pracující člověk propuštěný bez udání důvodu.
3) Zlořádstvo diskutérů, kteří kamuflovaně píšou o svých názorech a přitom ve skutečnosti chtějí pouze umlčet chudáky nezaměstnané člověky.
4) Já su hodnej, ty seš hodnej a kdo mi neleze do zadku, je vyvrhel, strašně mě mrzí, že jsem mu někdy něco dobrého poradil... (aby oholil kvůli vším své dcerky dohola).

Zajímavé na těchto nevyčerpatelných tématech je to, že nepotřebují vlastní téma a leckterý troll je může plácnout pod jakýkoliv článek. Jestli se někomu takový trolling nebude líbit, je to bezcitný vrah. ;-)

Odp3: Ivě
Tlapka, 19.7.2010 12:05

Nemám nic proti romu, je to Informace, co si kdo myslí, bylo by to škoda mazat, jestli se to oddělí nebo ne, pro mě je to nastejno.

Odp10: Nutná otázka
Neuvedeno, 16.7.2010 17:06

......přesně tak a oblíbené přicmrndávání vlezdoprdelků je pro stát bezcenné.
Pane Alfons není bezcené. Jde o politické školení mužstva, které se za bolševiků používalo na vojně pří každé sebenepatrnější příležitosti. Jde o to co bylo a je větší pravda. Jisté je, že kapitalismus je přirozenější systém než socialismus. Jenže dnes je kapitalismus značně pokroucený dotacemi, velkými vlastnickými rozdíly a monopolní vojenskou silou. Takže spíš není než je.

Odp11: Nutná otázka
Tlapka, 16.7.2010 17:25

To je celkem dobrý, pane Neuve, hlavně že nemáme to Politické školení. Ostatní se nějak vystříbří.

Pořád to říkám
Alfons, 17.7.2010 4:37

http://www.vitalia.cz/clanky/cirkev-prospiva-zdravi/
Američtí badatelé Larson a Koenig (2001) shromáždili výsledky stovek statistických údajů a zjistili, že podle naprosté většiny z nich jsou nábožensky založení lidé šťastnější, méně úzkostní a depresivní, méně pachájí sebevraždy, častěji vidí svůj život jako smyslupný, méně užívají alkohol a drogy, mají šťastnější a stabilnější manželství atd.
.....„moderní“ lidé tomu ke své škodě nevěří-dobře jim tak;-)

Odp: Pořád to říkám
Alfons, 17.7.2010 4:46

Pořád skuhráte o duševnu, že Svíce neplní co plnit má, ale K VLASTNÍ ŠKODĚ to odmítáte a církev se u vás rovná černoprdelníci. Pomatenci zde šermují křižobolševiky atp. Běžte s hlavami mudrcové.;-) Vyberte si z církve co je dobré a nemelte pořád o pedofilech, křižáckých válkách atp. Trochu si to ve vašich přemoudřelých kebulích srovnejte.

Odp2: Pořád to říkám
iva, 17.7.2010 6:16

Jestli je nějaký bůh a Ježíš tak určitě nechtějí kostely nebo aby se lidi shromaždovali a spolu zpívali žalmy. Nebo jo?

Odp3: Pořád to říkám
werterber, 17.7.2010 21:12

ha, bídný červe, ty si myslíš, že Bůh něco chce? Když by Bůh byl všemocný a něco chtěl, což by s i to odpíral? Proč? :-)

Odp4: Pořád to říkám
iva, 18.7.2010 20:31

;-)takže chce?:-)

Odp4: Pořád to říkám
Tlapka, 19.7.2010 12:06

Stále mě napadá, že Bůh se chce vlastně bavit a proto zařídil tzv. svobodou vůli.

Odp: Pořád to říkám
iva, 17.7.2010 6:19

Zajímavé čtení. Mluvila jsem kdysi o tom s jednou paní od nás z dispečinku. Je jehovistka, ale je v mém věku a dost si rozumíme i když o té víře se nedovedem bavit. Někdy mi vysvětluje, že nedostatek mé sebedůvěry by ona měla kdyby nevěřila, že ji to dodává jistotu a klid v duši.

Odp2: Pořád to říkám
Alfons, 17.7.2010 7:45

....že ji to dodává jistotu a klid v duši.....a likviduje to stres ve kterém zvesela žijí nevěřící a stres je likviduje. ;-)

Odp3: Pořád to říkám
Tlapka, 19.7.2010 8:11

Jistota a klid... to je překážka vývoje, event i evoluce. Spokojený by na nic nového nepřišel.

Odp: Pořád to říkám
*, 17.7.2010 11:53

Alfonsi, každý z těch „věřících“ má totiž svého ANDĚLA STRÁŽNÉHO . ( - : ) Tím to je.

Odp2: Pořád to říkám
Tlapka, 19.7.2010 8:12

Tak. Počká si až co Angel Guardian a bez starosti.

Další návrh pro Platfusovo téma...
*, 19.7.2010 17:37

Další návrh pro Platfusovo téma „kompostování“:
1) Povolit pouze povolená témata a uveřejnit jejich seznam. ( = : )
2) povolit pouze jednu odpověď ke každému tématu.( - : )
3) Varianty odpovědí by byly pouze tři: ano, ne, nevím., ( - : ).
4) Vstup do „Klubu“ by byl dovolen pouze bleděmodrým ptáčkům, modrým ptáčkům s černými ocásky a tmavěmodrým papouškům s tyrkysovým vzorem na křídlech v podobě VV. Pokud by se někdo prokázal alespoň trochu modrými peříčky, tak by mohl být účasten diskuse alespoň v roli pozorovatele. ( - : )
5) Moderátor a současně mluvčí komise by určoval, který z přihlášených hodlajících diskutérů se smí opravdu vyjádřit.( - : )
6) Zkompostované komentáře by byly v původní Svíci nahrazeny symbolem leukoplastí zalepených úst doplněných odkazem, ve které kapitole, na které stránce a v kterém řádku se původní komentář v kompostu nachází ( podobně, jako to je v Bibli), a to proto, aby byl snadno dohledatelný, pokud někdo komentátorovi „dokázal“ ( -: ), že lže.

Odp: Další návrh pro Platfusovo téma...
Platfus, 19.7.2010 17:40

Romantiku, tečko, čárko, hvězdičko a háčku, ty se sebou asi nemůžeš moc vydržet, že pořád tak měníš identitu, že jo? Nedivím se ti :-).

Odp2: Další návrh pro Platfusovo téma...
Tlapka, 20.7.2010 8:59

Taky by mě zajímalo, proč to dělá.

Odp3: Další návrh pro Platfusovo téma...
Alfons, 20.7.2010 9:37

je to hoby;-)

Odp2: Další návrh pro Platfusovo téma...
*, 20.7.2010 19:42

Ale ano Plochonožko, když vydržím s Tebou, tak samozřejmě mohu vydržet i se sebou ( -: ). Jen se snažím alespoň nepatrně splnit současnou direktivu západních managerů, že každý má být „kreativní“ ( -: ), aby byl úspěšný. Přiznávám však, že tato moje ubohá „kreativita“ různých přezdívek zatím k nějakým výrazným úspěchům nevedla ) -: ).

Odp3: Další návrh pro Platfusovo téma...
Alfons, 21.7.2010 3:21

Svíčkaři myslí tak jak před sametovku a kreativita je jim cizí. A to chtějí jít do Evropy. Mně se to vede, ale svíčkaři mně mnohdy nechápou. ;-)

Proč někteří svíčkaři Alfonse nechápou.
*, 21.7.2010 8:23

Nic si z toho Alfonsi nedělej, oni ti závidí toho Tvého anděla strážného. ( -: )

Odp4: Další návrh pro Platfusovo téma...
Tlapka, 21.7.2010 8:25

Já Tě chápu dokonale, kamaráde... aspoň myslím ♪

Odp5: Další návrh pro Platfusovo téma...
Alfons, 21.7.2010 12:09

To je duševní a duchovní synchronizace.;-)

Odp6: Další návrh pro Platfusovo téma...
Tlapka, 21.7.2010 12:43

Fascinující ♫ ♫ ♫

Odp3: Další návrh pro Platfusovo téma...
Platfus, 21.7.2010 10:35

Tak to jo, já už měl za to, že sis zatím osvojil jenom numerickou klávesnici :-).

Odp4: Další návrh pro Platfusovo téma...
*, 21.7.2010 18:17

P-nožko, já se nezdám ( -: ). Ale občas si i na něco vzpomenu ( -: ), a občas mohu i poradit ( -: ).

Odp5: Další návrh pro Platfusovo téma...
Platfus, 21.7.2010 18:33

Teda řeknu ti, Plochonožku jsem ještě unes - to mi evokovalo správného hocha z Rychlých šípů, ale P-nožka, to už je potupa :-). Abys věděl, tak s tebou nekamarádím.

Odp6: Další návrh pro Platfusovo téma...
Tlapka, 21.7.2010 18:57

raději pak Šnelfus, nebo jak by to bylo latinsky? :-)

Odp6: Další návrh pro Platfusovo téma...
*, 21.7.2010 23:10

Nemusíš; to není potupa, to je inovace a úsporná zkratka a nakročení k tomu, abys mohl mít také více přezdívek jako já. Všechny jsou pěkné není-liž pravda ? ( -: )

Odp6: Další návrh pro Platfusovo téma...
Juras, 22.7.2010 6:32

Komolení cizích nicků je ten správný humus z křiváckého kompostu. Nic si z toho nedělej - tím si periodicky prochází všichni zdejší vyvrhelové. ;-)

Tomu hovádku chybí základní úcta k člověku - viz jeho rasistické smýšlení o „něňoňumouších“.

Odp7: Další návrh pro Platfusovo téma...
Platfus, 22.7.2010 10:00

No jo no ;-).

Kdybych byl Tlapka, řek bych "Definuj termín 'něňoňumouš'". Samotnýho by mě zajímalo, co to je. Mám pocit, že už jsem to od tebe slyšel.

Odp8: Další návrh pro Platfusovo téma...
Juras, 22.7.2010 10:14

Myslím, že to náš slušný pravdomluvný romantik nejlépe definuje tady: Dotaz.

Jinak když si dáš do Vyhledávání na svíci výrazy „něňoňum“ a potom „šikmovok“, vyjedou ti příspěvky převážně od jedné dosoby - o budeš zírat, jaký je to soucitný človíček, ten náš chudáček romantik. Teď jsem to chvilku četl a už to dělat nebudu - mám před obědem

Odp9: Další návrh pro Platfusovo téma...
Platfus, 22.7.2010 10:49

Chutné, to by se vážně jednomu vobrátil kýbl. Ale nemůžu říct, že by mě to zas tak překvapilo ;-)

Odp8: Další návrh pro Platfusovo téma...
Tlapka, 22.7.2010 10:14

A co je to Něnomouš? Kolik váží, jak vypadá a čím se živí?

Odp9: Další návrh pro Platfusovo téma...
Alfons, 22.7.2010 11:31

Požaduj Tlapko důkazy!!!!;-)

Odp10: Další návrh pro Platfusovo téma...
Tlapka, 22.7.2010 11:31

Přiznej se Alfe.. ty jim závidíš.

Odp11: Další návrh pro Platfusovo téma...
Alfons, 22.7.2010 12:00

Já závidím stále a každému kdo se má o1 halíř lépe než já, je to moje hoby.;-) Nebudu přece nečinně ležet na gauči.

Řešení korupce
Alfons, 21.7.2010 15:25

http://www.krize-cr.cz/korupce-reseni/130720104482/comment-page-1#comment-264
Perské řešení korupce.
Nejdokonalejší způsob potírání korupce pochází z Persie a byl zaveden okolo roku 500 před naším letopočtem. Úředníkovi, kterému bylo prokázáno zneužití úřední moci, je zaživa stažena kůže. To je trest, jehož samotná existence je dostatečnou prevencí. Peršané však šli mnohem dále. Nástupce po staženém kolegovi fasuje při nástupu do funkce zcela nové kancelářké křeslo potažené kůží jeho předchůdce. Lepší prevenci snad ani nelze vymyslet.
Jsem pro zavedení tohoto přístupu i u nás. Myslím, že by fungovalo nejlépe ve spojení se systémem agent-provokatér.
Zavedení opatření od 22.7.2010

Odp: Řešení korupce
Tlapka, 21.7.2010 15:36

Teď mám dotaz jakou musí mít odbornost Stahovač z kůže. Myslím že to Není lehká práce a kdekdo by na to nemusel stačit.

Odp2: Řešení korupce
Alfons, 21.7.2010 18:02

Kdyby se našli ti, kterým korupčník uškodil, byl by stažený za 5 minut.;-)

Odp3: Řešení korupce
Tlapka, 21.7.2010 18:58

Nevěřím. JAK by to udělali technicky? Mysli !

Odp4: Řešení korupce
Juras, 22.7.2010 6:10

Nechceš trochu moc? ;-)

Odp5: Řešení korupce
Tlapka, 22.7.2010 10:15

Jo,Chci tomu přijít Na Kloub. Myslím že lidé se těžce stahují z kůže, protože nemají pod kůží řídké vazivo, musí to být dřína a taky ta velikost.

Ropný zlom a občané.
Alfons, 22.7.2010 8:09

Je potřeba se připravit na ropný zlom.
http://totnes.transitionnetwork.org/ V Anglii to už rozjeli. Obce se musí stát potravinově a energeticky soběstačné a nezatěžovat státní rozpočet. Obce jen natahují ruce po státu, při čemž se občané válí na gaučích.Každému nezaměstnanému a invalidovi dát kus půdy ať se na tom sám uživí.

Odp: Ropný zlom a občané.
Tlapka, 22.7.2010 10:17

Pokud se mu „dá“ kus půdy, je ji třeba oplotit a nezaměstnaného tam zavřít, aby se nebavil jinak a Půdu nezanedbával.

CHYBY-MOJE HOBY
Alfons, 22.7.2010 12:02

http://www.blisty.cz/2010/7/22/art53597.html
Pedagogové a intelektuálové si nyní ve Francii stěžují, že Francie už není ochotna vnímat, jak důležité je dělat chyby. Poukazují na to, že francouzský školský systém zbavuje děti tvůrčích schopností, pružnosti myšlení a sebevědomí v jejich vlastní duševní schopnosti.
Ve snaze bojovat proti této kultuře „intelektuálního zbabělství“ zorganizovala skupina univerzitních pracovníků z elitních francouzských školských institucí tento týden v Paříži zvláštní festival: jeho účastníci mají dělat co největší množství chyb.
Mnoho pozorovatelů se domnívá, že současný systém francouzského školství, který se nezměnil po desetiletí, funguje záměrně tak, aby sloužil jen úzké vrstvičce privilegovaných. ..To se děje i na Svíci-nemyslet a papouškovat;-)

Odp: CHYBY-MOJE HOBY
Tlapka, 22.7.2010 12:13

Definuj Papouškovat.

Odp2: CHYBY-MOJE HOBY
Alfons, 22.7.2010 14:14

Definuj DEFINUJ;-)

Odp3: CHYBY-MOJE HOBY
Tlapka, 22.7.2010 16:29

Teď jsi Zaseknutý Papoušek ! :-)

Odp4: CHYBY-MOJE HOBY
Alfons, 22.7.2010 18:16

Definuj co je to zaseknutý papoušek;-)

Odp5: CHYBY-MOJE HOBY
Platfus, 22.7.2010 18:23

Plodná diskuse, jen co je pravda :-)

Odp6: CHYBY-MOJE HOBY
Lipovan, 23.7.2010 8:44

Ano, silně připomíná Kunderovo Pojednání o hovně. :-)

Odp7: CHYBY-MOJE HOBY
Tlapka, 23.7.2010 9:55

Alfons to vidí jinak.

Odp8: CHYBY-MOJE HOBY
Lipovan, 23.7.2010 11:33

Tak to jsem opravdu moc rád. Nic by mě nedokázalo vyděsit více, než kdyby se mnou Alfons v čemkoliv souhlasil. Šlo by o jasný signál, že to se mnou začíná vypadat tuze bledě. :-)

Odp9: CHYBY-MOJE HOBY
Tlapka, 30.7.2010 11:34

Nebo naopak s ním :-)

Návrh změn fungování Svíce
Platfus, 23.7.2010 16:53

Tak jsem nějak sesumíroval a doplnil ten svůj návrh, jak by mohla Svíce fungovat podle toho, co se tu řešilo v diskusi. Výsledkem jsou tyhle dva dokumenty. Jestli budete mít čas tak se koukněte a napište mi názor. Teď tu tejden nebudu, mám dovolenou, takže se vyslovim asi až pak.

návrh a design

Odp: Návrh změn fungování Svíce
Lipovan, 23.7.2010 17:54

Například Stwořitel, který už má nového domova plné zuby a nepochybně se chystá vrátit, vytvořil pro otravné kretény bolševikova typu oddělený blog. Tam se mohou vykecávat do sytosti, poněvadž to stejně nikdo nečte. Kmenový web naproti tomu důsledně cenzuruje a omezuje počty příspěvků. Jistě, jde mu hlavně o prachy, ale pak se nestane, že jeden zapšklý starý bolševik zprasí každou diskuzi do propagace komunismu. Užij si zaslouženou dovolenou, milý hochu a nenech se otrávit závistivými bolševiky, kteří na ni ze svého důchodu neušetří. :-)

Odp2: Návrh změn fungování Svíce
Alfons, 23.7.2010 18:18

Že by zapčklý křižobolševik Lipovan neušetřil na dovolenou?;-)

Platfusi,
°, 25.7.2010 23:15

tento lipvanův příspěvek klidně můžeš sešrotovat štěpkovačem do kompostu, protože to je typický příklad nenávistné politické rétoriky. Divím se, že „mladý menševik lipajzník“ ( -: ) si dosud neuvědomil, že žije ve 21 . století, a že už ani na divadle, by se jeho zastaralé výrazivo protkané ubohou hantýrkou, nemohlo uplatnit.

Kde se vylíhl ten nemoderní „menševický “ Plivníklipajzník ? ( -: )

Odp: Návrh změn fungování Svíce
iva, 24.7.2010 8:08

To bylo fajne a pěkne. Hlavně ty starší diskuse by bylo dobré očistit.:-)jsou zajímavé

Odp: Návrh změn fungování Svíce
Juras, 25.7.2010 23:32

Moc práce. Mám obavu, jak by to dlouhodobě fungovalo. Mně by stačilo, abych mohl zhasínat výblitky zdejšího hlavního trotla a vůbec nic by mi nechybělo. :-) Ale i bez toho vypínání je to fajn - mám teď období, kdy se na jeho hloupé a věčně stejné nenápadité jedůvky snažím nereagovat... ;-)

Odp: Návrh změn fungování Svíce
ivan, 30.7.2010 20:32

Mně se to zdá být docela dobré. Myslím ale, že není potřeba tvořit redakční radu pokud budou dvě verze, předpokládám, že hnojník- bojiště je nutný zachovat jako prvořaou linii pro časté návštěvníky kteří se v něm orientují, to kvůli uchování živosti a autencity debaty a taky postrku temat. Pouze tematické příspěvky mohou být zase přehledněší pro nově příchozí, ale vychladily by debatu, bojím se, že až do stagnace. Iv.

Odp2: Návrh změn fungování Svíce
Platfus, 13.8.2010 17:38

Je pravda, že očistěná tématická diskuse může být oproti té volné trochu bez života, ale pro většinu lidí, kteří si budou číst reakce na článek s nějakým časovým odstupem by byla určitě čtivější. Pokud tady nechceme zůstat jako uzavřená komunita pár lidí, co se znají navzájem, tak by to možná stálo za to.

Myslím, že je potřeba vyčlenit pár lidí, kteří by diskuse spravovali. Kdyby měl každý právo zařadit příspěvek do tématické diskuse, asi bysme byli tam co jsme teď.

Jaksi dlouho
Tlapka, 3.8.2010 17:17

zde nevidím a neslyším a nečtu Plat Nožku copak nás opustil?

Jo jo, už se měl vrátit, co?
Juras, 3.8.2010 17:34

Jo jo, už se měl vrátit, co?

Odp: Jo jo, už se měl vrátit, co?
Tlapka, 4.8.2010 8:10

Asi je na dovolené někde u Jižních moří a zpracovává svoji Svícovou teorii.

Odp2: Jo jo, už se měl vrátit, co?
Platfus, 13.8.2010 17:19

To je milé, kamarádi, že jsem vám chyběl, vezte, že vy mě také ;-). Tu dovolenou jsem si na poslední chvíli protáhnul na 14 dní - jižní moře to nebyla, zakotvil na půl cesty na chalupě v Jižních Čechách. Teď jsem pár dnů zpět a naopak zjišťuju, že tu povídám ponejvíce sám se sebou. No jo, prázdniny a všichni pryč.

Jinak myšlenka kompostování nezanikla. S Alešem s vyměňujeme mejly, ale buďto jsem na dovolený já nebo on, tak to trochu vázne.

Odp3: Jo jo, už se měl vrátit, co?
Lipovan, 13.8.2010 18:12

Já jsem se před chvílí vrátil z Podjizeří. Chtěl bych moc a moc poděkovat našim meteorologům za varovnou předpověď počasí pro dnešek. Samozřejmě, že za celý den tam nespadla ani kapka, zato však člověk nenarazil na živou duši. Madame Honsová by mohla podobnou předpověď uvádět častěji, aby měl jeden na cestách klid. :-)

Odp. 2.: Jo jo, už se měl vrátit, co?
Neuvedeno, 6.8.2010 8:33

Řekl bych, že na Svíci začala okůrková sezona. Všichni jsou na dovolené, nebo s dětma na prázdninách a není si co říci.
Také je to tím, že se rozšířilo množství televizních kanálů, takže přece jen je sortiment pořadů zajímavější, než když byly jen čtyři a s toho byly dva jen zaměřené na rýžování peněz té dotyčné televize.
No abych nepsal jen tak naprázdno. Zrovna nedávno byl pořad o vesmíru. Byl velice zajímavý. Na příklad zavřeli chlapíka do dvou místností. Jedna byla pěstírna pšenice a druhá taková tělocvična. Místnost byla vzduchotěsná. Na pšenici svítili sodíkovými lampami. Takže tak nějak napodobovali prostředí letu v družici. No a ten chlapík tak bez problému vydržel žít asi čtrnáct dní bez přísunu kyslíku. Prostě rostliny vyráběly kyslík a člověk jej spotřebovával a zase vyráběl kysličník uhelnatý vydechováním pro potřeby těchto rostlin. Nejvíc ho vyráběl při cvičení. Takto si pěstoval rostliny ke své obživě. Prostě senzace. Fungovalo to. Klidně si tam může vypěstovat pšenici ke své obživě a přitom ještě získá kyslík. Rostliny rostly z nějakého výživného substrátu. Né tedy ze země. Protože zem by vytvářela ještě nevhodné plísně ve vzduchu.

Odp: Odp. 2.: Jo jo, už se měl vrátit, co?
Lipovan, 6.8.2010 8:47

Svého času, řekněme před osmnácti lety, jsem se také zanášel tím, čemu říkáme kosmický sen. Lidé budou osidlovat vzdálené hvězdné soustavy, budouvat základny a vytvářet podmínky pro další obyvatele. Lidstvo tak postupně dobude nesrovnatelně větší prostor, než jakým disponuje teď. Tyto fantaskní představy byly způsobeny četbou sci-fi literatury a sledováním filmů s touto tématikou. Přibližně ve třiadvaceti letech jsem z podobných snů rázně vystřízlivěl a začal naslouchat spíše (četným) hlasům skeptických filozofů, kteří zdůrazňovali, že lidské všiváctví v žádném případě nesmí opustit planetu Zemi a zamořit vesmír. Kromě toho občan s alespoň průměrnou inteligencí v určitém věku snadno složí další díly mozaiky povahy lidského druhu a snadno pochopí, že celý kosmický sen je nesmysl od samého základu. Ale zní to dobře a na Star Trek se také hledí poměrně pohodlně. Z křesla v obýváku určitě :-)

Odp2: Odp. 2.: Jo jo, už se měl vrátit, co?
Tlapka, 6.8.2010 10:57

http://biosfera2.sweb.cz/

Pokud by se lidé měli stěhovat, museli by si vzít sebou svou biosféru. Myslím že to tam nakonec všechno zhnilo. Planeta podobná Zemi těžko se najde a pro vzdálenost není ani teoreticky dosažitelná. nemyslím že by se tam mohlo jakkoliv docestovat.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Dysonova_sf%C3%A9ra
další fantastický projekt.

Zajímavé je, že se Lidé chtějí šířit do vesmíru, když je ještě neobsazená Antarktida, Sahara, moře do hloubky, vysoké hory, kde by měli aspoň ten Kyslík.

Odp3: Odp. 2.: Jo jo, už se měl vrátit, co?
Neuvedeno, 6.8.2010 14:55

Napřed se musím trochu omluvit. Nešlo u člověka, že vytváří kysličník uhelnatý, ale kyslyčník uhličitý.
Pak, chci říci, že jsem též zastánce, že cestování do vzdáleného vesmíru je nesmysl.
Jenže tyto poznatky o pěstování obilí a zjištění, že toto učité množství obilí vytvoří dostatečné množství kyslíku pro jednoho člověka je upotřebitelné i jen pro orbitální stanici obíhající okolo země. No a to může být upotřebitelné třeba i jen na zachování lidského rodu, když má na zem přiletět nějaká nebezpečná kometa, takže nápad to zaručeně není k zahození. Stačilo by, aby na orbitální stanici lidé vydrželi třeba půl roku a za tu dobu by se situace na zemi po pádu kosmického tělesa mohla alespoň částečně stabilizovat. To samé platí i v případě, že by lidé po tu dobu pádu meteoritu, žili někde v dolech a jako zdroj energie by používali třeba jadernou energii. I v tomto případě by měli naději epokalypsu pádu velkého meteoritu na zem přežít, měli by kyslík a rostliny, kterými by se mohli živit a uživit.

Odp4: Odp. 2.: Jo jo, už se měl vrátit, co?
Tlapka, 6.8.2010 15:14

Já mám takové podezření nebo tušení, že Osídlování kosmu je populární, protože je to možné využít k vojenským účelům, což by nebylo možné, kdybychom se schovali v jeskyni, takže jeskyně nejsou tak probádané jako prostor kolem země. Ovšem není vyloučeno, že si už VIPS zásoby pod zemí udělali, takové náznaky byly i za 2 svět. války.

Odp5: Odp. 2.: Jo jo, už se měl vrátit, co?
Alfons, 6.8.2010 17:27

Proč bychom se schovávali?;-)

Tlapce
%, 6.8.2010 17:48

Teda Tlapko, to jsi se tentokrát nějak „rozšoupla“ ( -: ). Napsalas 4 celé řádky a kousíček. ( -: ) To pan šéf dnes byl už od rána celý den odjetý na chaloupce ?

Odp: Tlapce
Tlapka, 6.8.2010 19:34

A to je dobře nebo špatně?

Odp2: Tlapce
%, 6.8.2010 22:26

Tlapičko ( -: ), to není ani dobře, ani špatně, protože to je pouze od Tebe nezvyklé, současnou hantýrkou tzv. „nestandardní“.

Ale upřímně řečeno jsou mi milejší poněkud delší komentáře, než v jakých si Ty libuješ. I když naopak ani předlouhé sloupce na A4 také nemám v oblibě, protože se v nich hlavní myšlenka ztrácí tak, že ji často ani nenajdu. ( -: )

Odp3: Tlapce
Alfons, 7.8.2010 15:27

Ale Tlapka zase píše vždy k věci, třeba-jsou ale vyjímky.;-)

Odp4: Tlapce
%, 7.8.2010 22:36

...no jo, Tlapka vždycky jen „tlápne“ a dost, dále nejde. Asi se bojí v pracovní době svého šéfa, aby ji na Svíci nepřistihl. Tak asi to své krátké „tlap ...“ stačí napsat jen v době, kdy její šéf nebo její závistivá kolegyňka jsou na WC ( -: ).

To se jasně pozná, kdo píše na Svíci z domova, a kdo v pracovní době z PC zaměstnavatele.

Ty flákači!
Lipovan, 8.8.2010 14:04

Líné lemry jako ty by slovní spojení pracovní doba vůbec neměli brát do své flákačské držky.

Odp: Ty flákači!
Juras, 8.8.2010 17:35

Nech ho. Není Tě důstojné reagovat na příspěvky, v nichž se sám ztrapňuje ;-)

Ty tajný odposlouchávači v pracovní době !
@, 8.8.2010 21:56

Áááá, zlomyslný pomlouvač a tajný v pracovní době odposlouchávač se nám do ruda ( -: ) rozzuřil.
Už nemůže vzít zpět,
co na sebe profláknul,
už to ví celý svět ( -: ),
že on je spiclů výkvět ( -: ).

Odp: Ty tajný odposlouchávači v pracovní době !
Juras, 8.8.2010 22:52

tady taky ne...

Odp2: Ty tajný odposlouchávači v pracovní době !
Tlapka, 9.8.2010 12:54

Centíku Procentníku a další .. teď mluvím výjimečně upřímně, pokud Vám by vadilo že příspěvky jsou krátké, je to tím, že nejsem přítelem dlouhých řečí, tak sorry jinak to nejde.

Odp2: Odp. 2.: Jo jo, už se měl vrátit, co?
Platfus, 10.8.2010 16:02

Někteří si to zdá se nemyslí a upínají se ke kosmickému snu jako k jediné možnosti přežití lidského druhu :-). Za sebe z toho taky nejsem nadšenej.

Odp3: Odp. 2.: Jo jo, už se měl vrátit, co?
iva, 10.8.2010 16:14

Ale pořád to ještě navyřešili s těma pamperskama.

Odp3: Odp. 2.: Jo jo, už se měl vrátit, co?
Juras, 10.8.2010 20:28

No pokud chceme, aby lidstvo přežilo zemi a slunce, tak to ani jinak nepůjde. Co se týče článku, tak mi vyzněl tak, že by se mělo lidstvo rozptýlit, protože potom když zařvou na jedné planetě, ještě něco zbyde na ostatních obydlených planetách. Ale futurologické názory podobných vědců beru dost s rezervou a despektem. Jsou kapacitami ve svých oborech a zneužívají své autority k šíření ničím nepodložených bludů. Vrcholem dokazujícím, jakou debilitu je schopen vypustit pravděpodobně inteligentní člověk, je Drakeova rovnice. Myslím, že se k takovému pavědeckému počinu nemá cenu vyjadřovat. A nepřestane mě udivovat, že existují lidé, kteří to berou jinak než vtip.

Odp3: Odp. 2.: Jo jo, už se měl vrátit, co?
Lipovan, 11.8.2010 8:04

Případný zánik lidského druhu nepovažuji za žádnou tragédii. Konec lidstva pro mě rozhodně neznamená konec světa. Lidský druh je pouze jeden z mnoha jiných, dokonce v rámci samotné planety Země, natožpak veškerenstva. Není pražádný důvod ho nějakým způsobem velebit. V podstatě by se dal nezvratný osud lidského druhu parafrázovat textem Žlutého psa: přišel, zas odešel a nikdo se kvůli tomu nevěšel. :-)

Odp3: Odp. 2.: Jo jo, už se měl vrátit, co?
Tlapka, 11.8.2010 8:20

Každý druh zákonitě jednou vymře, zvláště když se hodně rozleze, viz Dinosauři, ale může to bohužel hodně dlouho trvat.

Moje JÁ se nachází v cizím SÁDLE.
Alfons, 9.8.2010 6:34

Tak prý budeme řezat do SÁDLA !?Nikoliv do zbytků svalů a šlach. To je divné. Kde to sádlo které se v ČR za léta vytvořilo je? U obyčejných občanů? To asi ne. To je je u milionářů, miliardářů naakumulované do nemovitostí, movitostí, cenných papírů, uložené v zahraničních bankách, ve zlatě, do jachtiček, chatiček u moře atd. Tam je TO údajně „poctivě“ vydělané a nedotknutelné SÁDLO uložené, a to teď teď v systému schází. A PROTO je krize. TO SÁDLO patřilo všem občanům, kteří ho vlastníma rukama vyrobili a kterým ho nenažrouti nedali, ale dali ho do svých skrytých SÁDELNIC nenažrotů, kteří jsou nenažraní čím dál víc. SÁDLO používá organizmus v době strádání.
Přeji vládě až bude aplikovat řez do TOHOTO sádla hodně úspěchů. Vláda toto SÁDLO zatím nenašla a zatím o něm neví. Věřím, že se to rychle dozví a pak budeme mět vyhráno. Dobrý poradce je k nezaplacení.
Nebudou to mět sádlořezi lehké. Ořezávat zbytky sádla z kůže chudáků není moc efektivní.

Nechápu, proč to mrvíš do téhle diskuse.
Juras, 9.8.2010 12:15

Nechápu, proč to mrvíš do téhle diskuse.

Odp: Nechápu, proč to mrvíš do téhle diskuse.
Juras, 9.8.2010 12:15

To bylo Alfonsovi.

Odp: Nechápu, proč to mrvíš do téhle diskuse.
Tlapka, 9.8.2010 12:58

I když Alfons zřejmě vyjadřuje hlubokou sádlovou myšlenku, tak je to nějako moc symbolicky vyjádřeno nehledě k tomu, že Sádlo je nezdravé.

Odp2: Nechápu, proč to mrvíš do téhle diskuse.
Juras, 9.8.2010 13:05

Proč nezdravé? Schválně zkus závodit s nějakým sádelníkem, kdo to víc odnese, když budete měsíc hladovět ;-)

Odp3: Nechápu, proč to mrvíš do téhle diskuse.
Tlapka, 10.8.2010 11:47

Já si nejsem jistá, zda toto není příliš mechanické pojetí, že Sádelník vydrží déle, nevím jestli byl proveden výzkum v tomto směru a nemohu nikoho najít kdo by to se mnou zkusil.
Ovšem zase naopak kdyby se někdo živil samým sádlem předpokládám, že by dobře nedopadl. Nebo by dostal průjem.

Odp4: Nechápu, proč to mrvíš do téhle diskuse.
Juras, 10.8.2010 12:13

Řeč nebyla o konzumaci sádla, ale o liposukci.

Odp5: Nechápu, proč to mrvíš do téhle diskuse.
Tlapka, 10.8.2010 13:58

To jako že by Ze Sebe vysával to Sádlo třeba slámkou?

Odp6: Nechápu, proč to mrvíš do téhle diskuse.
Juras, 10.8.2010 20:09

Alfons píše, že někdo chce to sádlo řezat - tak asi odřezávat :-)

Sádlo a jeho prospěšnost
1, 11.8.2010 16:40

Sádlo pod kůží chrání tuleně před chladem a před zmrznutím. Sádlo je pro organizmus zásobou energie. Když je organizmus nemocný a přijímá málo potravy, nebo nepřijímá žádnou potravu, zásoby sádla se mu snižují, až se spotřebují úplně, a organizmus hyne nedostatkem energie tedy úplným vyhladověním. Tzv. „sádlo“ tvoří v podkoží také jakési polštářky, které jsou účelné pro odpružení lehčích nárazů.

Takže shrnuto: sádlo v přiměřené míře je v každém organizmu nutné, potřebné a užitečné.

Odp: Sádlo a jeho prospěšnost
Tlapka, 12.8.2010 13:53

Ale moje kočka sádlo na sobě nemá. Taktéž nemyslím, že by měly na sobě sádlo třeba mouchy. Je to věc savců kteří nějak přišli o srst, třeba že by jim vadila ve vodě. Taky už jsem četla, že člověk je vlastně Vodní opice, má sádlo, hladkou kůži, dobře se naučí plavat a na hlavě má vlasy proti slunci, případně aby jej nebylo hodně vidět.

Odp2: Sádlo a jeho prospěšnost
Platfus, 12.8.2010 14:32

Když už jsme u toho sádla. Dneska jsem stál frontu v lékárně a překvapila mě ve vitrínce dóza s nápisem Psí sádlo. Jejda, patrně výrobek čínské provenience, pomyslel jsem si. K čemu to může být dobrý? Na chleba asi ne...

Připoměla se mi scénka z Červenýho trpaslíka. :-)

Odp3: Sádlo a jeho prospěšnost
Tlapka, 13.8.2010 10:45

Tyto názvy jsou atraktivní, případ: Koňská mast.

Odp2: Sádlo a jeho prospěšnost
Juras, 12.8.2010 14:58

No to je jasný - kočky když se umažou, tak se hned olížou. To se nedivím, že na sobě sádlo nemá ani ta Tvoje ;-)

Odp2: Nechápu, proč to mrvíš do téhle diskuse.
Alfons, 9.8.2010 13:06

Velmi pěkné TLAP-BLAF.;-)

Jen pravý člověk dokaže ocenit jine!jen...
adam, 11.7.2013 4:25

Jen pravý člověk dokaže ocenit jine!jen ten kdo se pta se hodne dozví.kdo neumi rict ne bude dal vyuzivan.neni na jednotlivci zmenit svet.rodina je dulezita proto ze drzi pri sobe. v tom je jejich sila!!!!!!!!ptate se romu proc chodi po skupinkach? je to jen zakon prirody!!!!!OCHRANA... pokud date naznak slabosti budete bez milosti sezran!!!!!!

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru
O serveru, právní ujednání, přístupnost
Založeno na vlastním redakčním systému a vlastním fóru.