Neptejte se co, ale proč

Poslední komentáře

Střípky z diskuse

Zajímavé odkazy

Novinky na Svíci.cz

  • 30.11.2007: Nyní jsou nově přidané komentáře od poslední návštěvy zvýrazněny barevně
  • 13.4.2007: Možnost úpravy i zatím neschváleného článku
  • 22.6.2006: Zlepšeno vyhledávání
Proč používat Linux

Komentáře k článku

21.7.2010 14:23

Svět, čas a tak vůbec... (Odpověď Juzkovi)

K sepsání tohoto zamyšlení mě přimělo přečtení Juzkova článku Svět je jiný. Původně se mělo jednat jenom komentář, ale nějak mi nekontrolovatelně přerostl. Bez přečtení původního textu asi nebude tolik srozumitelný, za což se Svícařům omlouvám.

Juzek napsal zajímavý, místy poměrně hutný příspěvek, plný různých postřehů. Ne ve všem bych ale autora následoval. Dialog Juzka a Sawa možná víc než článek samotný odkrývá problémy, se kterými se potýkáme. Většina námitek z diskuse vychází z toho zjevného rozporu času jako fyzikální veličiny a času autenticky prožívaného. Aby debata neulpěla na banální úrovni - zkusím tezi „čas je člověk“ (co je to za nesmysl? rychle pryč odtud.:-)) chvíli hájit, abych se s ní následně rozešel. Nejdřív ale obecný úvod.

Filozofie má už ze své pozice určitý prim před speciálními vědami, protože je sama jejich metodologií. Při dnešním bouřlivém rozvoji věd se člověk snadno spolehne na poznatky, které mu dodává věda, a méně se ptá po tom, jak jsou možné. Toto specificky filozofické téma ale nepřestane být nikdy aktuální. Já jako poznávající subjekt jsem skutečně odkázán na svůj rozum a na smysly. Oproti senzualistické tezi „nic není v rozumu, co nebylo dřív ve smyslech“, která je v mnohém zjednodušující, bych ale postavil tezi Kantovu „smysly bez rozumu jsou slepé, rozum bez smyslů prázdný“. Pravé poznání se odehrává v dialektickém propojení obojího.

Věškeré naše poznání je zprostředkováno smysly, které nás mohou pochopitelně šálit. Věc o sobě je přímo nepoznatelná, to je jeden z ústředních problémů filozofie a až potud s Juzkem souhlasím. Z toho, ale ještě nelze činit závěr, že smyslová zkušenost je ve všech ohledech moje. Sofisma „Člověk je vposledku měrou všech věcí“ neplatí zcela. Můj smyslový vjem je můj do té míry, že se jedná můj vědomý obsah, ale své smyslové vjemy nemám ve své moci. Nemůžu si říct, co vidím nebo slyším. Pro určení hranice subjektu a objektu je právě tohle to podstatné. Já jsem to, co mám ve své moci, a věc je ta, která mi klade odpor. Tento odpor, jako když se rukou dotknu stolu, mě přesvědčuje o tom, že něco vnímám a zaroveň je to ten druh působení, který každé pozorování činí závislé na pozorovateli. Pokud tento moment nerozliším, zákonitě upadnu do Juzkova bezbřehého subjektivismu.

„Dokud se mne nikdo neptá, vím, co je čas. Kdybych to ale chtěl tázajícímu vysvětlit, nevím.“, tolik klasický výrok Augustina Aurelia. Čas patří mezi běžné pojmy, které pro svou samozřejmost jen málokdy podrobujeme nějakému zkoumání. Náš svět není nějaké „akvárium“ vymezené kartézskými souřadnicemi, kde čas vystupuje pouze jako další veličina. Tato stále přežívající představa, kterou si spojojume s vědeckým světonázorem, už moderní věda odvrhla. Tím nechci začínat debatu o věcech, kterým nerozumím, jde mi jen o to ukázat, že takto pojímaný čas je jen dalším naším paradigmatem, nikoliv něčím stálým, co bychom si měli promítat do povahy světa. Čas je naší abstrakcí trvání, které podobně jako smyslové vjemy vnímáme, ale přitom nezáleží na nás. Tvrdit něco jiného je jako tvrdit, že když zavřu oči, přestane svět existovat a když je znovu otevřu, svět tu zase je. Ne, že by to tak souviselo, ale připomněla se mi debata, kterou jsme vedli před mnoha lety s kamarádem na gymplu - tvrdil mi, že kdyby věděl, že má poslední minutu života a měl před sebou tlačítko, které zničí svět, tak že neví, proč by ho nezmáčkl. My ostatní ho přesvědčovali, že to možná není úplně dobrý postoj :-).

Pokud budeme i nadále zastávat stanovisko, že čas je věcí člověka, vyvstává tu další problém. S našimi přirozenými pojmy prostoru a času totiž snadno upadneme do rozporů. Dějinami filozofie se napříč line téma proslulých Zenónových aporií (Achiles, který nedožene želvu. Letící šíp, který neletí, protože v každém okamžiku stojí na místě.), každá doba přidala svůj komentář, ale jakési definitivní rozřešení dala až soudobá matematika. Aristotelovo pojetí času jako „počítaného pohybu“ neodpovídá povaze kontinua. Kdyby byl Zenón mezi námi, asi by se nám někde v ústraní smál - podezřívám ho z určité potměšilosti. Jeho závěr, že pohyb vlastně neexistuje, nelze brát vážně - daleko spíš nás chce přimět, abychom přehodnotili svá východiska. Odpověď na aporie bychom chtěli po filozofii a zatím nám je dává matematika, co s tím? Jsme u otázky, jak se matematika vztahuje ke světu.

Rozdíl mezi tím, co člověk vytváří a kdy „jen“ rozkrývá souvislosti je v přirozeném jazyku dostatečně odlišen dvojicí slov - vynalézat a objevovat. Matematické poznatky jsou obecně považovány za objevy. Pokud se chceme ptát, jestli tomu tak skutečně je, je potřeba přejít na nižší úroveň. Pro soudobou matematiku je charakteristická axiomatická vystavba. V základu stojí několik výroků, které bereme za výchozí a platné, odtud dál veškeré matematické pravdy plynou pomocí odvozovacích pravidel. Toto rozhodnutí motivuje praxe - dokazatelnost nebo nedokazatelnost nějakého tvrzení se stává technickým problémem. Oprávněnost axiomů zkoumá filozofická logika „přirozená čísla máme od boha, ostatní je dílem člověka“, jak se vyjádřil jeden matematik, přičemž mu dozajista nešlo o to, postulovat existenci boha. Bez určitých předpokladů se neobejdeme. Ovšem mít přirozená čísla, to není tak málo, pokud uvážíme co všechno získáváme. A naopak, chceme toho skutečně tak moc?

Juzkův model radikálního subjektivismu doplácí na svou skytou vnitřní rozpornost. Není sám o sobě nejvlastnějším způsobem poznávání člověka, ačkoliv se za něj vydává. Samotný čistý subjekt je asi taková idealizace skutečnosti jako ve fyzice hmotný bod. Je totiž potřeba jakoby vyjít ze sebe, abych mohl mluvit o svých smyslech či rozumu. Určitou mnohdy skrytou úlohu přitom sehrávají i poznatky speciálních věd, což trochu narušuje doměle čistou metodu uvažování. Jazykem fenomenologie - jedná se jen o další nepřípustnou formu kladení skutečnosti. Takže k diskutované argumentaci v kruhu - Juzku, v tom kruhu jste s námi a těžko s tím něco uděláme :-).

To nejhorší, co se může filozofovi přihodit, je to, že se chopí nějakého principu a začne ho bezvýhradně uplatňovat a absolutizovat. Pokud přitom ztratí ochotu zas a znovu podrobovat kritice svá východiska, když už se jeho závěry rozcházejí se zkušeností, ustrne jako bezejmenný patník podél cesty poznání. Nanejvýš ostatním ukazuje, jak daleko už neradno zajít.

Škoda, že jsem se tu na Svíci s Juzkem minul o pár let, zajímaly by mě jeho reakce.

Sofisti
Alfons, 28.7.2010 5:08

..Takže k diskutované argumentaci v kruhu .. sofisti s tím mají problém, ti se dokáží motat do nekonečna.:-) Používejte myšlenkových map-MM a uvidíte jak na tom jste. Např i počeštěné FREEMIND.
Uvidíte kde se zasmyčkujete a proč;-)

Odp: Sofisti
Juras, 28.7.2010 21:50

Ty máš v myšlenkové mapě rudý a černý obratník Alfonse ;-)

Odp2: Sofisti
Alfons, 29.7.2010 4:41

MM jsou používané pro vytvoření projektu světovlády. Svícaři jak vidím zatím technicky nevyspěli k používání nejmodernějšího SW pro práci s myšlenkami. Snad někoho inspiruji k tomu aby se pozvedl na vyší úroveň uvažování.

Odp3: Sofisti
Tlapka, 30.7.2010 11:23

Tvoje Jiskřivá inteligence mě pozvednává na vyšší úroveň každou chvilku, Alfe.

Přečetl jsem oba články a nedá mi abych...
Hy, 28.7.2010 17:13

Přečetl jsem oba články a nedá mi abych se též nepřičinil o znepřehlednění tématu.Existuje i jiný pohled na čas.A nejen na něj ale na všechny konsekvence z toho vyplývající.Což je vždy největší chybou všech diskutujících.Neschopnost přijmout Všechny konsekvence vyplývající z jejich tvrzení.
Čas může existovat jak mimo nás tak pro nás.Jenže když existuje mimo nás a ne pro nás proč vlastně existuje?Jako fyzikální veličina je sice důležitý ale pro koho když není nikdo kdo by se jím zabýval.(Ono známé odkdy do kdy a kolik za to).A že by se čas nějak stal předmětem patentové ochrany jsem si nevšiml.
Teď k věci.Naše poznání je možná zprostředkováno našimi smysly které nás pochopitelně mohou šálit.Jsem přesvědčen o tom šálení.Nebo alespoň o jiné možnosti uchopení skutečnosti.Co když se nám zdá, že se nám všechno jenom zdá?Každým ”vteřinou„se tvoří pro nás nový svět který je dán sumou předchozích zkušeností a vjemů.
I toto je pojetí času jak ho vnímá L.Klíma a já.
Uf nadřel jsem se.
Hy

Odp: Přečetl jsem oba články a nedá mi abych...
Neuvedeno, 28.7.2010 21:54

Už jen začít diskutovat, kolik andělů se nachází a špičce jehly a budeme mít odpracováno.

Odp2: Přečetl jsem oba články a nedá mi abych...
Tlapka, 30.7.2010 11:21

To bych vyřešila: Nekonečné množství.

Odp3: Přečetl jsem oba články a nedá mi abych...
ivan, 30.7.2010 13:07

Satčí dělat větší a větší jehly a menší a menší anděly, to dá přece rozum. Nebo ne?

Odp4: Přečetl jsem oba články a nedá mi abych...
Tlapka, 30.7.2010 13:12

Měla bych jinou teorii za předpokladu, že andělé nejsou stvořeni z běžné hmoty a neplatí pro ně běžné rozměry ani gravitace.

Odp5: Přečetl jsem oba články a nedá mi abych...
ivan, 30.7.2010 14:13

Argumentace vytvořením předpokladu?

Abychom se vyhnuli vzdalování se od Platsusova tematu vrátil bych se k pozorování, na jeho základě k argumentaci o skutečnostech a po zjištění vlastnsotí skutečnosti bych utvořil předpoklad.

V přirovnání k ,,Platfusově času„ je tedy jasné, že se na špici jehly nevejde buď žádný anděl, nebo nekonečně andělů. Odpvěď je tedy v otázce.

,,Proč když jeden, proč ne nekonečně? “

Těžko bychom totiž dospěli ke zjištění, že se na špci jehly vejde 0,72 % anděla.

S objemem a hmotností anděla je to stejné jako s časem. Buď je, nebo ne. Těžko dospějeme k tomu, že existuje pouze polovina času aniž by existoval celek.

Odp6: Přečetl jsem oba články a nedá mi abych...
Tlapka, 30.7.2010 14:17

Hmotnost Anděla není částečná nebo poloviční, ale na úplně jiné bazi, třeba ve fázovém posunu.

Ztratil jsem se
Lipovan, 29.7.2010 10:05

S vlažným zájmem jsem přečetl oba články a vpravdě řečeno jsem se v juzkově textu ztratil. Mám pocit, že se pokouší pobrat příliš mnoho věcí najednou a dosti mě rozesmívá jeho totální rozpolcenost mezi jakousi konkrétní sumou poznání, snahou převádět fakta do jiných dimenzí a vzápětí zřetelná prezentace mučivých útrap nad nemožností uchopit veškerenstvo. Pokud jde o čas; Bernard Werber ve své knize koketuje s myšlenkou, že čas je ve skutečnosti plastický. Někdy zrychluje, jindy zpomaluje, aniž bychom k tomu potřebovali Star Trek, nebo alespoň betatron.

Mě osobně tyto záležitosti nikterak neděsí. Netrpím katolickou schizofrenií, ani skepsí naturalistů. :-)

Odp: Ztratil jsem se
iva, 29.7.2010 10:20

To jsem ráda žes to převyprávěl a polidštil. Už jsem si myslela, že jsem nechápavý trotl. Tasa tu knihu četl? Je opravdu tak zajímavá? Mně mravenci zajímají a i včely. O tom čase, asi před měsícem povídá tchyně : Tak za chvilku podzim...Manžel se úplně zděsil, jak to může říct. Mladým se to táhne a starým to letí. Syn chtěl jednou uprostřed prázdnin zastavit čas. Měl deprese,zrovna se vrátil z chalupy s bratrancema a sestřenkama kde mu bylo moc fajn a najednou tu byl zlom a měl se učit neb ho čekal v srpnu reparát z němčiny. Jak ten chtěl zastavit čas a říkal, že už to nikdy nebude jak to bylo a mlel a mlel. Já jsem se tomu moc smála, protože doposud vše bral tak lhostejně.

Odp2: Ztratil jsem se
Lipovan, 29.7.2010 10:28

Ta kniha je docela zajímavá. Je tam mimo jiné postřeh, který mě velmi zaujal a který by zřejmě katolíkům způsobil dvojnásobné křeče. Jedná se o případnou návštěvu příslušníků mimozemské civilizace; jak Werber píše, kde my lidé bereme jistotu, že by mimozemšťané chtěli komunikovat právě s lidmi, jakožto se (samozvanými) zástupci planety Země...co když by si vybrali úplně jiný živočišný druh? :-)

Odp3: Ztratil jsem se
Tlapka, 29.7.2010 13:07

O mravencích jsem to četla, bylo to propracované. Podle Douglase Anamse zase si zeměkouli nechaly si vyrobit myši. Podezřelí jsou i delfíni se svými způsoby komunikace, a kočky, strážkyně podsvětí.

Odp4: Ztratil jsem se
Platfus, 9.8.2010 16:10

K odkazu Douglase Addamse se taky hrdě hlásím. Nakonec název článku je parafrází jeho Life, the Universe and Everything :-)

Odp5: Ztratil jsem se
Platfus, 13.8.2010 17:00

Možná by se někomu hodila na cestách vedle Stopařova průvodce a nezbytného ručníku i tahle mapa známého vesmíru. Člověk si hned připadá takhle -><- maličkej :-)

Odp: Ztratil jsem se
Platfus, 10.8.2010 0:56

To, že čas může být plastický určitě stojí za úvahu. Otázka je, jak se lze o těchto věcech dovědět. Vytanula mi na mysli možná trochu odtažitá úvaha z mojí oblíbené knihy Jitro kouzelníků, tentokrát ale o prostoru: Kdyby se zničeho nic vesmír roztáhl takovým způsobem, že by se zvětšily vzdálenosti mezi jednotlivými atomy a jinak zůstalo vše při starém - poznali bychom to? Alegoricky podle knížky by to poznal třeba řezník, protože by mu spadly pověšený šunky. Síly, které působí mezi částicemi by byly narušené. Odhlédněme od zjevně vykonstruovaného příkladu - otázka zní, dá se něco podobného vysledovat i v případě času? Těžko říct.

Jinak díky za tip, do tý knížky o mravencích se někdy rád pustím.

Odp2: Ztratil jsem se
Tlapka, 10.8.2010 11:13

Mám moc ráda knihu Jitro Kouzelníků. Pochopila jsem to způsobem, že mimo to co je nám přístupné, existuje „širší realita“. Pokud se nějak u nás projeví, vzniknou nepochopitelné pro nás jevy. Kdybychom neznali nic než silnici, byl by považován zajíc nebo žába za nadpřirozený úkaz.

Odp: Ztratil jsem se
Platfus, 10.8.2010 11:06

Přiznávám, že skepse naturalistů může působit tak nějak nesmyslně - vždyť proč se přesvědčovat o něčem, co je aspoň pro mě nad jakoukoliv pochybnost. Moje poznání je plně postačující pro praktický život. K povaze přírody patří, že nevymýšlí zbytečné záludnosti, pokud je sami nevyhledáváme.

Abych odtažité úvahy přiblížil běžnému životu, vezměme si za příklad obyčejnou ledničku. Ze zkušenosti víme, že když otevřeme dvířka lednice, světlo uvnitř svítí. Když dvířka zavřem, tak zhasne. (Kdo jste to ještě nezkusil, zkuste, je to fascinující :-)) Kdyby jsme byli odkázáni jen na prosté pozorování, jak bychom se dověděli, že je uvnitř zavřené ledničky tma? Lze se o tom přesvědčit jenom nepřímo (např. podle poklesu odběru proudu, nebo do ní jednoduše navrtám díru). Přitom pro můj život mi docela stačí přesvědčení, že se v ledničce svítí, protože to tak jednoduše má být. Příklad s ledničkou je možná umělý, ledničku nakonec konstruoval člověk a sledoval určitý záměr. Dají se ale takové věci vysledovat i v přírodě? Co takové černé díry - tam je přímá smyslová zkušenost už z principu vyloučena.

Zmiňovaná metodická skepse je běžnou očistnou kúrou filozofie - jde o to postavit poznání na pevnější základ, který si mnohdy následně stejně sami zpochybníme - to ale neznamená, že je jako taková úplně zbytečná. Je to cesta, ve které se zrcadlí celé naše dosavadní poznání - vzájemně se podpírá a točí se v kruhu, aspoň tak to vnímám já. Rozplétání tohoto kruhu mi přijde na filozofii jako to nejzajímavější. Důvodem, proč jsem se rozhodl napsat tento článek byla potřeba reagovat na specifický skeptický postoj, se kterým se lze setkat docela často a ne jenom u Juzka. Filozofická skepse má za cíl podrobit, to co se nám jeví jako zřejmé, jakémusi zátěžovému testu. Pokud obstojí, fajn, pokud ne, měli bychom sami přehodnotit svá východiska. Pokud si ale svým skeptickým postojem pod sebou doslova uřezávám větev, nikam dál mě to neposune, propadám se leda do hlubin.

Odp2: Ztratil jsem se
Tlapka, 10.8.2010 11:16

Případ z lednicí mi připoměl tuto historku:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Schr%C3%B6dingerova_ko%C4%8Dka

Odp3: Ztratil jsem se
Platfus, 10.8.2010 11:25

Tenhle myšlenkovej experiment mě taky znám, ale hlavně díky tomu, že mi ho nějak hlava nebere :-), jsem ho nezmiňoval. Není tu nějaký zasvěcený fyzik :-)?

Odp4: Ztratil jsem se
Tlapka, 10.8.2010 11:36

Nějak to souvisí s teorií že co člověk nevidí, jakoby neexistovalo aspoň mám ten dojem.

Odp4: Ztratil jsem se
santiago, 10.8.2010 14:03

A tak on to byl snad právě smysl toho Schr příkladu. Kočka nemá nic vysvětlovat, naopak ukázat paradox, který hlava nebere. Schr. tím ostatně dospěl k definitivnímu názoru: „Celé se mi to nelíbí a lituji, že jsem s tím měl kdy co společného.”

Nechtěl se snad smířit s vysvětlením, že “jev je jevem až tehdy, kdy je zaznamenán" (viz Tlapka výše), což se nesmířil. Einstein teda taki ne.

Odp5: Ztratil jsem se
Platfus, 6.9.2010 16:10

K problematice Schrödingerovy kočky jsem našel docela hezký „vysvětlující“ odkazy. 1 2.

Odp6: Ztratil jsem se
tlapka, 13.9.2010 12:14

Udělal jsi mi velikou radost, moc jsem se natrápila jak to dopadlo s tou kočičkou :-):-)

Čas je závisly na hmotě. Hmota se hýbe...
werterber, 1.8.2010 21:44

Čas je závisly na hmotě. Hmota se hýbe = čas.

Odp: Čas je závisly na hmotě. Hmota se hýbe...
Juras, 2.8.2010 12:17

To není pravda.

Odp2: Čas je závisly na hmotě. Hmota se hýbe...
werterber, 2.8.2010 13:15

přesvědčivý argument

Odp3: Čas je závisly na hmotě. Hmota se hýbe...
Juras, 2.8.2010 13:47

To myslíte tu rovnici pohyb hmoty rovnáse čas? Na tom není co vyvracet, to je prostě jenom hloupé tvrzení.

Odp4: Čas je závisly na hmotě. Hmota se hýbe...
werterber, 2.8.2010 21:14

a jak měříme čas? Země se otáčí kolem slunce (rok), kolem své osy (den). Nechápu, co je na tom hloupého.

Odp5: Čas je závisly na hmotě. Hmota se hýbe...
Juras, 2.8.2010 23:12

Všechno. Pletete si měřidlo s podstatou.

Odp6: Čas je závisly na hmotě. Hmota se hýbe...
werterber, 2.8.2010 23:42

To by mě teda zajmalo, co je podstatou času, ale asi se to od vás nedozvím.

Odp7: Čas je závisly na hmotě. Hmota se hýbe...
Juras, 3.8.2010 7:05

To by mě taky zajímalo. Třeba hodiny v počítači, na kterém tato simulace běží....

Odp8: Čas je závisly na hmotě. Hmota se hýbe...
Tlapka, 6.8.2010 19:41

Údajně se tam opakuje cyklický proces, že prý u budíku: Zeptej se kolik je hodin, pokud není 6 hodin, zeptej se kolik je hodin... atd až do 6 hodin co jsou nastaveny na buzení.

werterberovi
%, 3.8.2010 7:52

... domnívám se, že to je možnost změny. Že to je nestabilnost stavu. Že to je stárnutí. To co bylo v minulosti, to už není teď v současnosti. Kdyby Vesmír měl pevně daný určitý stav, tak by neexistoval čas. Nemohlo by se nic narodit, nemohlo by nic zaniknout. Hvězdy by se netočily, komety by nelétaly. Nevznikala by na sluncích žádná energie, ani by nic nemizelo v černých dírách.

Kde je možnost změny a vývoje, tam působí čas od minulosti přes současnost do budoucnosti.

Odp: werterberovi
werterber, 3.8.2010 9:09

Akorát jste jinak formuloval,co jsem napsal o hmotě a pohybu. Aspoň se mi to tak jeví.

Odp2: werterberovi
Tlapka, 3.8.2010 12:05

Třeba se obrátit na starého dobrého Einsteina. Tento dává dohromady čas, rychlost, hmotu, prostor. Já bych se to neodvážila interpretovat, ale vždycky mě to Fascinuje.

Odp2: werterberovi
Juras, 3.8.2010 12:46

Já si myslím, že romantik to napsal přesně naopak a víceméně dobře. Díky tomu, že plyne čas, může se hmota pohybovat, atd... Oproti tomu od Vás tady od začátku zní „čas vzniká pohybem hmoty“ - aspoň tak se mi to jeví a tak jsem chápal tu rovnost.

I když na druhou stranu - podle některých „fantasmagorických“ fyzikálních teorií byl bigbang a teprve při něm vznikl čas. Tedy impulsem ke vzniku času by byla exploze hmotného bodu, což by možná s Vaším názorem korespondovalo - ale to mi připadá naprosto bláznivá teorie, to už je věrohodnější zvoníkova představa hodného fousatého dědečka na obláčku ;-)

Všechno stárne-
Alfons, 3.8.2010 13:23

Stárne i ČAS?;-)

Odp: Všechno stárne-
Tlapka, 3.8.2010 17:12

Jasně však se zpívá "kam jste se poděly staré časy? co neužily krásy?

Odp2: Všechno stárne-
Alfons, 3.8.2010 18:07

I ten čas půjde jednou do věčných lovišť.;-) Ale bez času se nebude stárnout!!!;-) Bude furt fčíl a teď.;-)

Odp3: Všechno stárne-
Tlapka, 6.8.2010 11:11

Znám takové osoby pro které je jen Včil. Jsou to alkoholici s naprostou ztrátou paměti. U člověka čas je vnímán prostřednictvím paměti.

Odp4: Všechno stárne-
Alfons, 6.8.2010 17:28

Čas je lidský vynález.;-)

Odp5: Všechno stárne-
Tlapka, 12.8.2010 13:47

Aby mohli zlí kapitalisti vyrábět hodinky a hodiny a vysílat časové znamení, žejo. :-)

Odp2: Všechno stárne-
%, 6.8.2010 22:18

...Tlapko, to přece ne, protože ČAS je měřítkem STÁRNUTÍ. To je podobný nesmysl, jakoby ses ptala, „zda se kilogram hmotňuje “ ( -: ), protože 1 kg je měřítkem hmotnosti, nebo „zda se metr vzdálňuje“( -: ), protože metr je měřítkem vzdálenosti.

Odp3: Všechno stárne-
Tlapka, 9.8.2010 13:44

To jsou ale zajímavá temata, stojí za přemýšlení, v rámci Teorie Relativity se při velké rychlosti kilogram hmotňuje a metr zkracuje... nebo naopak ?

Odp3: werterberovi
Platfus, 12.8.2010 12:48

„No, na začátku nebylo nic a pak to bouchlo, pak přišli dinosauři, ale vymřeli, protože byli moc těžký, no a potom arabové a začali těžit ropu...“

Už nevím, z kterýho filmu to je, ale jako stručné dějiny světa je to dobrý :-).

Odp4: werterberovi
Tlapka, 12.8.2010 13:46

Fakt dobrý, můžeš pokračovat coby Futurolog?

Odp5: werterberovi
Platfus, 12.8.2010 14:02

To je jednoduchý :-):

„...a ty arabové vymřeli, protože byli moc tlustý stejně jako všichni kapitalistický nenažrouti, a potom se všichni lidi na světě se měli dobře a měli všeho dostatek, až nevěděli, co si počít s tou radostí. To ale trvalo jenom chvíli, protože se vesmír zase smrštil do jednoho bodu.“

Odp6: werterberovi
Tlapka, 16.8.2010 14:47

:-):-) K takové dokonalosti nelze dodat Nic !

Tak ještě z jiného soudku. Pohyb hmoty...
werterber, 1.8.2010 22:44

Tak ještě z jiného soudku. Pohyb hmoty (neboli čas) byl vytvořen pro já. jen já může vnímat čas. Otázka je, kde všude se vyskytuje já. Já není jen v jednom těle, které když umře tak cely svět zanikne. Já tady na Zemi se vyskytuje v několika miliardách těl. Takže když umřeš svět nezanikne, protože já je mnohem větší než si dokážeš představit.

Odp: Tak ještě z jiného soudku. Pohyb hmoty...
Lipovan, 2.8.2010 12:01

Svět nezanikne ani poté, co se odporoučí poslední zástupce slepého vývojového článku zvaného Homo sapiens. Konec lidstva rozhodně neznamená konec světa. Naopak se skromně domnívám, že to světu jedině prospěje. :-)

Odp2: Tak ještě z jiného soudku. Pohyb hmoty...
werterber, 2.8.2010 13:16

Důkazy tohoto tvrzení?

Odp3: Tak ještě z jiného soudku. Pohyb hmoty...
Juras, 2.8.2010 13:55

Já myslím, že byste měl aspoň trochu zdůvodnit svoje příspěvky. Působí na mě jako nějaký bizarní filozofický směr beroucí si na podporu pár polovičatých znalostí.

Pokud je bůh, tak je plně v jeho moci, kdy čas je a kdy není. Pokud není bůh, tak se předpokládá, že život vznikl určitých chemickými procesy, které potřebují nějaký čas, aby mohly být dokončeny bez ohledu na to, jestli zrovna existoval pozorovatel, který si ok času mohl uvědomovat.

Připadá mi, že tady píšete jenom nesmysle.

Odp4: Tak ještě z jiného soudku. Pohyb hmoty...
werterber, 2.8.2010 21:15

Napodobně

Odp5: Tak ještě z jiného soudku. Pohyb hmoty...
Tlapka, 3.8.2010 12:10

Třeba prostudujte:

Lorentzovy transformace a relativistická kinematika

a budete chytřejší.

Odp2: Tak ještě z jiného soudku. Pohyb hmoty...
Alfons, 2.8.2010 15:18

Zířátka si hodně oddychnou. Budou zase v ráji. Člověk je BLBEC, který o sobě tvrdí že je pán tvorstva. Je to blbě přešlechtěná opice.;-)

Odp3: Tak ještě z jiného soudku. Pohyb hmoty...
Tlapka, 3.8.2010 12:07

Tak prosím neurážej opice, v neděli jsem byla v ZOO a chovaly se roztomile a inteligentně. Kdybys řekl Zmutovaná opice.

Odp4: Tak ještě z jiného soudku. Pohyb hmoty...
Alfons, 7.8.2010 15:28

zdegenerované opice;-)

Odp5: Tak ještě z jiného soudku. Pohyb hmoty...
Tlapka, 9.8.2010 13:45

Opice nedegenerují, Degenerace je speciálně lidský problém.

Ale někdo má já větší a někdo menší...
Alfons, 2.8.2010 8:28

Ale někdo má já větší a někdo menší. Někdo má dokonce já,já,já. A já v každé větě.;-)

Odp: Ale někdo má já větší a někdo menší...
Tlapka, 5.8.2010 11:17

Jak se to měří? na metry krychlové?

Odp2: Ale někdo má já větší a někdo menší...
Alfons, 5.8.2010 11:20

V počtech JÁ za 1 vteřinu. ;-)

Odp3: Ale někdo má já větší a někdo menší...
Tlapka, 5.8.2010 12:09
Hezký je ten podtext reakce na nějaký...
Tony, 3.8.2010 22:48

Hezký je ten podtext reakce na nějaký názor člověka před 3 lety.... Vemte si že pan juzek je například v nemocnici po operaci nebo dokonece mrtev...
Zajimavé

Odp: Hezký je ten podtext reakce na nějaký...
Platfus, 9.8.2010 14:57

Panu Juzkovi nic špatnýho nepřeju. Za tři roky se toho může udít vážně dost. Tohle mi ale na Svíci připadá hezký, že je možný vracet se k diskusi i po letech.

Odp2: Hezký je ten podtext reakce na nějaký...
Tony, 16.8.2010 20:08

svíce je svojí podstatou super nápad... a to provedení je na jedničku :-)

Odp3: Hezký je ten podtext reakce na nějaký...
Tlapka, 17.8.2010 8:17

To je pravda souhlasím úplně :-)

Odp2: Hezký je ten podtext reakce na nějaký...
Neuvedeno, 17.8.2010 16:18

To jste se dočetl někde, že jsou všechny články vedeny tři roky? Nebo déle? Pak se stornují?

Odp3: Hezký je ten podtext reakce na nějaký...
Platfus, 17.8.2010 16:27

Nic takového netvrdím. Ty tři roky mi vyšly odhadem, když jsem srovnával dobu Juzkova posledně uveřejněného příspěvku. Ani si nemyslím, že je důvod články zpětně mazat. Kdyby to mělo být kvůli úspoře místa, tak databáze příspěvků a komentářů nebude nějak závratně velká, díky tomu, že se jedná o čistý text.

Protože nám teď na Svíci možná trochu...
Platfus, 6.9.2010 11:02

Protože nám teď na Svíci možná trochu chybí témata, napadlo mě kontaktovat pana Juzka, kterému je článek směřován, a požádal jsem ho, jestli by také přispěl nějakým svým vyjádřením k tématu. Napsal jsem mu na email, který má na Svíci ve svém profilu, a k mé radosti mi odepsal, cit.:

pane Platfus, váš zájem o dané téma mne potěšil. Je to jediné, co z vykuchané filozofie vlastně zbylo. Vše ostatní je metafyzika. Ti lidé, co se mi tam na Internetu vzpouzeli, jsou do jednoho metafyzici. Ani jsem nevěděl, že na Svíci je tak košatá diskuse k mému dávnému povídání na tento zajímavý problém. Je to, žel, většinou mimo. Ti lidé vesměs nechápou meritum. Tluču lbi „jak lvové o mříže“.Našim věčným údělem je hledání světa skrze náš subjekt, který, důsledně vzato, ani není. Přibližování se k světu, z nějž jsme se utrhli, abychom si ho mohli z toho odstupu vykládat, to je to najzásadnější, co musíme mít kontinuálně na paměti. Pocit, že se pohybujeme a vždy se budeme pohybovat mezi jakýmisi podivnými snad duplikáty světa je docela skličující.

Odp: Protože nám teď na Svíci možná trochu...
Juras, 6.9.2010 12:19

Já panu Juzkovi moc nerozumím. Kouknul jsem se na tu diskusi. Polemizovali s ním především romantik se sawem a nemůžu říct, že by na mě působili jako metafyzici. Spíš realističtí (přízemní ;-)) praktici. Metafyzika se zabývá metaúrovní naší reality. Oni ale mluvili pouze o naší realitě a svých představách o ní.

Pan juzek napsal, že když nebyl člověk, nebyl ani čas. To znamená, že čas se musel objevit zničehonic s prvním člověkem. Nebo snad až s člověkem, který si začal uvědomovat, že čas plyne? Dobře, potom by mě zajímalo, jak ten první člověk, během jehož života vznikl čas, přišel na svět. Nenapadá mě jiné vysvětlení než nějaké náboženské (či metafyzické).

Odp2: Protože nám teď na Svíci možná trochu...
Platfus, 8.9.2010 12:10

Pan Juzek ve svém článku otevřel oprávněný problém, ovšem způsobem, který toho víc zpochybňuje, než aby dovolil o něco se opřít - ale to dost možná patří k povaze problému samotného. Je to druh problému, se kterým se dá docela dobře žít a který oslovuje snad jen hloubavce „s hlavou v oblacích a s nohama ne docela na zemi“ (mezi které se počítám), a to i když se svým způsobem týká každého. Snažím se porozumnět všem zúčastněným v diskusi, ale za sebe to taky vidím jinak.

Podle mého Juzek rozděluje filozofy a metafyziky způsobem, který myslím není moc obvyklý a trochu posunuje význam termínů někam jinam. Filozof je tady, zdá se, ten, který odvozuje své poznání z toho, co je člověku bezprostředně dané. Metafyzik je potom ten, který se opírá o poznatky věd, víru nebo o „zdravý rozum“, apod. Víra se ovšem ke svým poznatkům odmítá stavět kriticky. Věda je jen určitou prodlouženou rukou filozofie. Nakonec i soudy zmiňovaného zdravého rozumu je třeba nejdřív zbavit předsudků. Odtud tedy ta představa, že filozofie je vykuchaná a její úlohu přebírá metafyzika. Toto pojetí je ale od základu problematické a mnoho neříkající.

Vraťme se k původnímu problému. Svět je vážně jiný, než jaký ho poznáváme. Člověk zde ale není v úloze pozorovatele, který může zachovávat nějaký odstup. Do světa jsme hozeni jako do vody a je na nás, jak se s tím vypořádáme. Pod vlivem každodenosti si vytváříme vlastní reprezentace světa, abysme mu porozumněli. Každý tu svou. Takhle rozpolcenost může být zličující. Na druhou stranu se vzájemně setkáváme a naše zkušenost se stává do značné míry sdílenou. Těžko se ale podaří prolomit základní hranici. Přísloví „podle sebe soudím tebe“ je univerzálně platné. Nemůžu poznat něco, co mi není aspoň trochu podobné - nezaujatý postoj není možný, vždy už přicházím s určitým „předporozumněním“. Platí i vliv opačný - moje zkušenost mě zpětně formuje. Jak z toho ven?

Velkým přínosem filozofie 20. století je obrat k jazyku. Jazyk jako nástroj myšlení je tím nejbližším co máme. Přitom je ještě uchopitelný. V jazyku se odráží logika i naše vztahování ke světu. Ideál exaktních věd s přesně definovanými pojmy a jasnými závěry stojí do určité míry na umělém základě. Lidské myšlení je jiné. Naše poznatky a pojmy se vzájemně podpírají způsobem, který evokuje známý obrat z pohádek o pejskovi a kočičce: „Nejdřív pejsek pověsil kočičku na šňůru a pak kočička slezla a pověsila pejska. A tak tam oba viseli...“. Přesto a snad právě proto k poznání a dorozumnění dochází. Lidské myšlení je tak živé a tvárné, že jakékoliv formalizace znamenají jeho omezení. To není důvod, proč se toho vzdávat, jen je třeba to mít na paměti. Takže velká výzva, ale příliš mnoho neznámých. Dodal bych jen archimédovské „Dejte mi pevný bod a pohnu světem.“

Huh, zapotil jsem se ;-).

Odp3: Protože nám teď na Svíci možná trochu...
Neuvedeno, 12.9.2010 6:12

Tak jsem v posledních několika dnech poslouchal televizi ve které se vyprávělo, že ty obří urychlovače mají najít důležitou součástku ze které se sestává svět. Má to být nějaká taková všude přítomná součástka podobná rosolu, nebo řekněme mlze velikosti asi toho kvarku. Vědci se zabývají tím, jak to, že existuje přitažlivost hmoty a tato látka prý by tuto přitažlivost vysvětlila. Je to prý tak, že některé záření má schopnost se zabrzdit a jiné si letí prostorem a nic ho nezastaví. Proto předpokládají tuto částku brzdící záření a způsobující přitažlivost. Zatím se na ní nepřišlo. Pro zjištění této součástky hmoty se asi vyrobil obří urychlovač ve Švýcarsku pod zemí. Když se prý tato součástka neobjeví, bude se muset změnit nejnovější teorie o složení hmoty.
Nevím, ale myslím si, že se ta součástka nenajde. Myslím si, že jsou součástky hmoty s elektrickým nábojem a bez něho. Ty bez něho pak si letí stále dál. To záření, které má náboj sice při velkém třesku vyrazilo vpřed jako záření, ale jakmile mělo prostor pro seřazení se s dalšími částicemi, které se shlukly k sobě a jejich součet vytvořil opačný náboj, tak je pak začaly tyto opačné náboje přitahovat a jejich rozvlněný přímočarý pohyb se přeměnil v kolující s částicí se shlukem tvořící opačný náboj.
No a ty částice bez náboje si letí stále dál jako záření. Kde se ale zastaví? Zřejmě i tyto částice mají určité omezení.
Gravitaci tedy vytváří shluk hmoty, tedy asi shluk elektrických nábojů, které sice jsou vzájemně neutrální vůči druhému hmotnému tělesu, ale přesto se tím, že je jich velký počet přitahuje pomocí magnetického pole, který okolo sebe vytváří.

Odp4: Protože nám teď na Svíci možná trochu...
Neuvedeno, 12.9.2010 6:38

Oprava posledního odstavce: Gravitaci tedy vytvářejí základní částice hmoty, které sice jsou vzájemně neutrální vůči druhému hmotnému tělesu, letícímu v blízkosti, ale přesto tím, že mají magnetického pole, přitahují okolní hmotná tělesa. Toto magnetické pole vytváří elektrické náboje uvnitř těchto těles.

Odp4: Protože nám teď na Svíci možná trochu...
Alfons, 12.9.2010 10:35

Narážíme na omezené vlastnosti lidského mozku. Ten není schopen, zjistit, zaregistrovat a odhalit něco, co překračuje jeho možnosti chápání. Jsem s tím smířený a proto dobře spím.;-) Člověk si hraje na žížalu zabývající se teorií relativity.:-(

Odp5: Protože nám teď na Svíci možná trochu...
Neuvedeno, 12.9.2010 13:23

To víte pane Alfons, že vše může být i jinak. Na příklad jakmile vznikne nový prvek hmoty ze záření, na příklad atom vodíku, tak tento uzavřený celek - atom vodíku vytváří sám přitažlivost. Jestli se nemýlím, tak přitažlivost je síla, která se rovná součinu hmotností obou těles dělená vzdáleností na druhou mezi tělesy podle Neutonova zákona.
S tou přitažlivostí pomocí magnetismu jsem se asi zmýlil. Dnes zaručeně existují přístroje na sílu magnetizmu a dala by se porovnat síla magnetizmu a síla přitažlivosti. Bez měření to dnes nejde. Ovšem je také pravda, že teorie se vymýšlí napřed bez přeměřování a pak teprve se vše přeměří, jak je to ve skutečnosti.
Člověk má malý mozek a tak nakonec stejně musí být k prověření dostatečná dělba práce, aby se tím kapacita mozku zvětšila.
Jsou to ode mne všechno hypotézy. Já si ověřovat nic nemohu, protože na to nemám přístroje. Mohu si tak akorát pustit na zem jablko, abych viděl, že exituje přitažlivost. Dále je na příklad zjištěné zrychlení při pádu tělesa v souvislostí s dobou pádu tělesa. Jestli se nemýlím, tak je to součin gravitace a času na druhou. Toto vše je ve fyzice na gymnáziu, nebo alespoň bylo.

Odp6: Protože nám teď na Svíci možná trochu...
Alfons, 12.9.2010 14:45

Zapojíme tisíce žížal do týmové práce a ty vymyslí trakač. ;-)

Odp7: Protože nám teď na Svíci možná trochu...
Neuvedeno, 12.9.2010 20:11

Dělbu práce bych nezlechčoval. Jedině díky ní lidstvo dospělo do této naší současné úrovně civilizace.
Je to přece úžasné, když někdo tady ze země může ovliv'novat činnost družic letících vesmírem, nebo i ten automobil by se bez dělby práce neobešel. Více lidí víc ví to je známá věc. Konečně každý občan dnes používá něco co vyrobil a vymyslel někdo jiný. Dělba práce je základní obrovská výhoda lidstva oproti ostatním tvorům na této planetě.

Odp8: Protože nám teď na Svíci možná trochu...
Neuvedeno, 12.9.2010 20:28

Chtěl jsem těmito svými články se navrátit k praktičtějším věcem, které by v budoucnu mohly být užitečné. Filozofie se mi jeví příliš abstraktní a to i abstraktnější než ta nejsložitější věda o hmotě.
Dnes je zásadní otázkou lidstva vyřešení energetické soběstačnosti a nezdražování energií. Bez znalostí o složení hmoty to nepůjde, nechce - li lidstvo zažít ohromný kolaps.

Odp9: Protože nám teď na Svíci možná trochu...
ivan, 12.9.2010 23:26

Pane Neuvedeno, nekonečně velké množství levné energie by bylo kulí do hlavy lidstva a příčinou ohromného kolapsu jaký si ani neumíme představit, zkuste o tom přemýšlet.

Odp10: Protože nám teď na Svíci možná trochu...
Neuvedeno, 20.9.2010 6:24

Pane Ivane. On ten přírustek laciné energie nepůjde tak rychle, aby lidstvo zlenivělo a dál se ve velkém rozmožilo. Mělo by to být jen tak, aby lidstvo nezažilo velký šok z nedostatku energie. I to bude velice obtížně dosažitelné. Zatím se velký skok nekoná. Zato ale informační technologie, jako jsou počítače ten skok skutečně udělaly a to je naděje, že se dosáhne i pokroku ve zlevnění energií.

Odp11: Protože nám teď na Svíci možná trochu...
Tlapka, 20.9.2010 10:42

Nemyslím že by se lidstvo přestalo ve velkém množit. Posledních 100 let stále lidí přibývá a přibývá.

Odp11: Protože nám teď na Svíci možná trochu...
Platfus, 20.9.2010 10:58

Zrovna včera jsem čet článek, který se nepřímo týká vaší debaty. Ten diskutovaný „Jevonsův paradox“ platí myslím univerzálně. Energetická potřeba lidstva je závislá právě na dostupnosti energií. Dokud je člověk udržován přirozeně ve stavu určité střídmosti, je to pro něj daleko lepší, než když by měl všeho hojnost. V takovém případě by jeho nároky překračovaly všechny meze a odnesla by to příroda. Osud lidstva by tak nabral rychlého konce.

Odp9: Protože nám teď na Svíci možná trochu...
Alfons, 13.9.2010 5:14

Kolaps bude tak, či onak. :-)

Odp10: Protože nám teď na Svíci možná trochu...
tlapka, 13.9.2010 12:05

Však dějiny putují po spirále, řekl ... asi Béda Engels. Z kolapsu vykvete Nová Báječná Civilizace:-)

Odp8: Protože nám teď na Svíci možná trochu...
Neuvedeno, 3.10.2010 11:39

Stejně by mě zajímalo, jak to dělají s tím ovlivňováním činnosti sond letících tisíce kilometrů od země. Já si myslím, že mají nějaký silný světelný zdroj a ten namíří na toto těleso. Sonda pak zaznamená nějakou zprávu asi tak na základě morzeovky vysílané zprávy, kdy toto silné světlo různě dlouze bliká a tím posílá zprávy této sondě. Kdyby ty zprávy měly být posílány pomocí zvuku, tak by se k sondě jen tak nedostaly. Světelný paprsek je mnohem rychlejší. Sonda dostane na příklad povel zapni motory a nebo vypni motory, natoč se do leva, nebo do prava, zahaj snímkování, odešli snímky. I to posílání snímků je zajisté obrovský vynález. Zřejmě se to děje také pomocí různě blikajícího světla vysílaného sondou.

Odp9: Protože nám teď na Svíci možná trochu...
Neuvedeno, 3.10.2010 20:43

Co se týče těch způsobů dorozumívání ve vesmíru s nějakou sondou, že by se užívaly jen obyčejné televizní vlny a čekalo se na to zoufale dlouho? Také je varianta, že by se vše posílalo pomocí lejzrů? Dnes už je tak mnoho různých vynálezů, že přehled o většině vynálezů má přehled jen málo lidí a stejně o nich ví tito lidé jen ten základ.
Ale teď z jiného soudku. Nedávno jsem byl na výstavě For arch v Letňanech a docela jsem se podivil, co nových věcí tam bylo. Přitom jsem tam byl před dvěma lety.
Tak se na příklad vyrábí nová tepelně izolační deska Canabest. Je mnohem ekologičtější než skelná, či čedičová vata, protože je z přírodního materiálu a její částečky nadýchnuté do plic asi jsou mnohem méně nebezpečné. Myslím, že jsou z česaného konopí tvrzeného postřikem z epoxydové pryskyřice pro stálost desky. Je ovšem také dražší než běžně používané minerální vaty čedičové a skelné. Myši jí prý nežerou, ale udělají si v ní hnízdo. Nic nového. Polystyrén zase proklovávají myslím rorýsové. Nedávno to bylo v televizi. S těmi rorýsy to bude veselé. Fasáda se musí urychleně opravit a stojí to dost peněz. Jsem zvědav jak se to bude dělat na nepřístupných místech. Nevím, jestli, když na tu opravu příjdou horolezci, jestli tu fasádu neponičí při opírání se o ní. No konečně budou mít horolezci užitečnou a dobře placenou práci. Ročně slízt celé město.
Jen si říkám, že lidi to v budoucnu nebudou mít lehké. Až příjdou do práce, tak na ně příjde dřímota. Když se bude mistr ptát, co že se to s ním děje, tak pracovník odpoví. „ Nemohl jsem spát, celou noc mě při spaní rušily myši ve zdi, nebo netopýři v podkroví v izolaci, nebo štěnice v polystyrénu mě pokousaly, cvrčci mi cvrkaly v bytě celou noc atd“. Dříve prý v běžné srubové stavbě bylo prý asi sto druhů různý havěti z živočistné říše a už nás to také zase čeká. Jako by nestačily ty roztoči v kobercích a komáři při otevřeném okně. Jenže tenkrát ženy zůstavaly doma a předly na tkalcovských stavech a staraly se o děti. Dnes se musí řídit a dávat pozor na silnicích, aby nebyl při jízdě někdo zabit.
Už dnes se dává obvinění, zato, když někdo boural a jel víc než 50 ti kilometrovou rychlostí, že nesvítil dálkovým světlem, prý ho dostatečně neviděl-taková blbost. Vždyť každé auto před ním má koncová a brzdová světla a mlhovky v mlze. Co, až lidé budou bourat, protože byli ospalí z rušení při spánku od izolační havětí? Kdo jim to omluví? Nebo budou dávat tu bouračku za vinu projektantovi, když dnes je státem předepsaná tepelná ochrana budov a bez nich se stavba postavit nesmí? Konečně dnes i ty cihlné bloky jsou tak prošpikované dirkama, že se tam klidně může také něco usídlit. Takové štěnice vylézající z dirky¨od elektrických rozvodů, to v dnešní době by asi bylo jak by řekl Kaizer : „Uňo, to je úplně normální“.

Odp10: Protože nám teď na Svíci možná trochu...
iva, 2.11.2010 11:55

Cožeééé, přivezli gumičky-? Nebo tak nějak to je zas Lábus. Na dvojce občas bývá taková vize budoucnosti. Obydlení nejde jakoby se řešil furt problém s těmi surovinami , pohonnými hmotami a energií. Prý ani za 50 let nebude nic vynalazeno za naftu a atomovou energii. Ale pokrok bude v tom, že člověk bude mít v těle čip, který mu umožní spojení se vším. |No co z toho jak nebude benzín.

Tak nevím,podle vědy prý informaci...
miras, 1.11.2010 13:12

Tak nevím,podle vědy prý informaci nelze získat dříve než je rychlost světla.To je dle mého naprostý nesmysl,bohudík si velmi snadno dokážeme spočítat pomocí matematiky,kde který objekt se ve vesmíru současně nachází a nebo,kde se nacházet bude,bez ohledu na to kdy nás o tom bude informovat světelný paprsek.Z tohoto pohledu odpadnou tak veškerá naivní kouzla s natahováním, zkracováním,dilatacemi a spousty dalších nesmyslů, jakéhosi záhadného „ČASU“ ,o kterém fyzika neví vůbec nic,kromě toho,že čas se prý měří hodinami což je samozřejmě nesmysl,protože k tomu je třeba uvést kde je to správné místo,které se nepohybuje žádnou rychlostí,má-li to být při absolutní nule,síla gravitace apod.,prostě ten střed vesmíru,ve kterém hodiny ukazují ten správný čas.I tak si myslím,že žádné hodiny,včetně atomových neměří čas,neboť jde vyloženě o pohybový strojek,jak by se asi hodiny zachovali v silném gravitačním poli,nejspíše by se zdeformovaly jako i každý jiný pohyb a ukazovaly by tak akorát velký kulový.Jsem přesvědčen,že pojem čas je vyloženě záležitost pozorovatele,nikoliv vesmíru o čemž svědčí fakt,že pro každého pozorovatele může čas plynout různě.

Odp: Tak nevím,podle vědy prý informaci...
Neuvedeno, 2.11.2010 22:16

Vezměme si na příklad takový metr. Řeklo by se, že metr se může zlikvidovat jako na příklad hodiny. Takže pak budeme mít po délce.
Jenže dnes je metr také definován jinak. Myslím, že nějak takto: Jako jeden milion šestsetpatři tisc sedmsetšedesátři vlnových délek nuklidu ..... kriptonu. Jestli si to dobře pamatuji ze školních lavic na vysoké.
Pokud vím tak například se čas rozpočítal podle oběhu země okolo slunce, nebo zase podle jednoho otočení kolem zemské osy, tedy z jednoho dne.
Jak to řekl málem ukřižovaný Galileo Galilej: „ A přece se točí“ Myslel tím, že i když uznal pod vlivem církve, že se země netočí, tak si pro sebe řekl toto známé rebelantské rčení: „ A přece se točí“.
To jsou všechno nepatrné vzdálenosti, proti velikosti vesmíru, takže tam téměř vycházejí kupecké počty. Jedna a jedna jsou dvě a rychlost světla 300 tisíc kilometrů za vteřinu.
Jde spíš o to, že lidé dejme tomu by se mohli dívat na jedno místo X z různých míst vesmíru strašně vzdálených od sebe. Bodů A a B. Jedno místo je blíže a druhé dále od místa X, kde se předmět nachází. Nyní pošleme světelný paprsek do tohoto místa X z obou míst najednou. Světelný paprsek má na místo dorazit za stejnou dobu i když jedno místo je vzdálenější a druhé blíž. To proto, že rychlost světla je proměnná, ale čas doražení je stejný.
Bohužl netuším, jak na to Einstein přišel. Normální by se zdálo, že oba paprsky na vzdálené místo X dorazí v různé době, protože rychlost světla je konstantní. Jenže EInstein říká, že ne, jestli jsem to dobře pochopil. Třeba mi to ještě někdo vysvětlí lépe.

Odp2: Tak nevím,podle vědy prý informaci...
Neuvedeno, 2.11.2010 22:18

Oprava: Šetsetpadesáttři.

Odp3: Tak nevím,podle vědy prý informaci...
Neuvedeno, 2.11.2010 22:59

Asi tím Einstein myslel, že když rychlost se udává v kilometrech za hodinu, tak protože rychlost světla je konstantní, tak následně se musí měnit čas. Tím se stává rychlost světla sice stále konstantní, ale doba času je různá u různých světelných paprsků. Tam, kde je trasa delší, tam hodina trví nějakou dobu a tam kde je trasa kratší, tam hodina trvá déle.
Přirovnejme si to k jízdě autem. Jedeme jednou z místa stokilometrů vzdáleného od cíle a druhé stanoviště je padeát kilometrů od cíle. Obě auta dorazí do místa ve stejný čas a vyrazí též ve stejný čas za jednu hodinu.
Při našich kupeckých počtech by ze vzdálenosti 100 km musel jet rychlostí 100 km/hod a ze vzdálenosti 50 km musel zase jet rychlostí 50 km za hodinu.
Jenže ve vesmíru podle EIsteina, jestli jsem to dobře pochopil jede vzdálenější auto rychlostí 100 km/hod a i to druhé auto, které se nachází 50 km od cíle jede také rychlostí 100 km/hod a přitom dorazí obě ve stejnou dobu, protože to auto se vzdálenosí 50 km jede sice rychlostí 100 km/hod, ale ta hodina trvá dvakrát tak dlouho, než hodina vzdálenějšího auta. Prostě čas je takový gumový a tím padem i když je rychlost světla konstantní je také rychlost světla gumová.

Odp4: Tak nevím,podle vědy prý informaci...
miras, 3.11.2010 1:01

Samozřejmě,jestliže je gumový čas,musí být gumová i rychlost světla,neboť rychlost bez času nedává smysl a tím pádem musel být gumový i slavný Enstein(není divu,po Velkém třesku),protože ke svým výkladům nám tu zapomněl zanechat jeden zásadní „detail“ a to DEFINICI ČASU,abychom tak věděli co vlastně konkrétně myslí tím časem,který se natahuje,zkracuje,dilatuje a dokonce se v tom dá i cestovat,teoreticky i do minulosti.
Světlo ze Slunce se na Zemi dostane cca za 8min,jak může někdo tvrdit nesmysl,že pro to světlo neexistuje čas,když sama fyzika neví o veličině čas,vůbec nic,údajně čas je a basta.To snad nějaký pozorovatel letěl rychlostí světla a zjistil,že čas neplyne?A vůči čemu je ta konstanta c konstantní? Tohle už není věda,ale magie.

Odp3: Tak nevím,podle vědy prý informaci...
miras, 3.11.2010 2:17

Nejnovější definice „metru“ je odvozena od rychlosti světa, tj.
1 m = 1
299 792 458
rychlosti světla ve vakuu,což hovoří za své,nalezli jsme pevný bod,naši modlu,stačí uvěřit,že je gumová nevadí.Zajímavá ukázka jak se z teorie stane vědecký fakt.

Odp2: Tak nevím,podle vědy prý informaci...
ivan, 3.11.2010 7:22

Pane Neuvedeno, G.Galiemu ukřižování nikdy nehrozilo, dokonce nebyl ani vězněn, ale v režimu domácí internace a navíc, onu větu která ho proslavila (kterou byl proslavován) nikdy nevyslovil, byla mu přišita. Divné, že! Jak je vidět, tak pověsti a mýty mají tužší život než skutečné zásluhy. ( vědecká práce- zdokonalení dalekohledu)Zrovna tak, když už jsme u toho času, pražský orloj nesestrojil mistr Hanuš a nebyl za své dílo oslepn, taky mýtus. Délka jeden metr byla desetitisící část kvadrantu zemského, tedy vzdálenosti od rovníku k polu, byla změřena malou skupinou francouzských vědců, ale jak se později ukázalo měření vykázalo chybu, nicméně délka jeden metr už byla stanovena a mezinárodně uznána. Je zřejmé, že později musela být definována i jiným, kdykoliv a kdekoliv přezkoumatelným způsobem.

Odp3: Tak nevím,podle vědy prý informaci...
ivan, 3.11.2010 7:43

Můj názor a vědomost je podpořen zvláštní školou Praha 1, co si tak pamatuju z jejích lavic.

Odp3: Tak nevím,podle vědy prý informaci...
Neuvedeno, 3.11.2010 13:20

Tak holt to bývá, že kolem lidí kolují báchorky. Jenže jak Galileo zdokonalil dalekohled, tak už opravdu věděl, že se země točí okolo slunce, zatím co ostatní svět věřil, že je to obráceně. Byl tedy první, nebo jeden z prvních co o tom věděl, že se země točí okolo slunce.

Jestliže gravitace černé díry dokáže...
miras, 3.11.2010 1:16

Jestliže gravitace černé díry dokáže světlo úplně zastavit,musí o něco menší gravitace světlo zpomalit,z toho jasně vyplývá,že gravitace má vliv na rychlost světla,tak o čem to je ta Ensteinova konstantanta „c“ ???

Odp: Jestliže gravitace černé díry dokáže...
tlapka, 3.11.2010 13:35

Konstanta C tůstává, gravitace deformuje prostor a čas.

Odp2: Jestliže gravitace černé díry dokáže...
miras, 3.11.2010 20:20

Gravitace deformuje především pohyb,tedy i konstantu C,prostor a čas jsou výplodem naší mysli.

Odp3: Jestliže gravitace černé díry dokáže...
Neuvedeno, 3.11.2010 20:43

Pravíte pane Miras:„Gravitace deformuje především pohyb,tedy i konstantu C,prostor a čas jsou výplodem naší mysli.“
Když jdu, po chodníku, tak do ničeho nenarazím i když jdu třeba i celou hodinu, když se vyhnu všem překážkám. Takže prostor není výmislem lidské mysli, ale skutečnost. To samé je to s časem. Čas prostě existuje a oběžnice se pohybují po svých dráhách v souvislostí na čase. Země se otočí kolem slunce za jeden rok. Rok je jednotka času. Země se otočí kolem své osy za jeden den. Den je též jednotka času. Hodina je jen rozdělený čas otočení země kolem své osy na čtyřiadvacet dílů. Takže ty naše časy zde v blízkosti země máme dobře změřené. Dlouhou dobu byly jen tyto hodnoty a tak si myslíme, že jsou konstantní. Je možné, že tomu nemusí tak být.

Odp4: Jestliže gravitace černé díry dokáže...
Juras, 3.11.2010 21:02

Ty lidské pozemské jednotky určitě nejsou konstantní. Rychlost rotace země se mění, oběžnou dráhu země ovlivňují jiná tělesa, mohlo by se i stát, že by silná gravitace něčeho mimo sluneční soustavu zemi ze systému vytrhl.

Odp5: Jestliže gravitace černé díry dokáže...
Juras, 3.11.2010 21:03

A to neuvažuju o umělém zásahu z metaúrovně ;-)

Odp4: Jestliže gravitace černé díry dokáže...
miras, 3.11.2010 23:29

Tak to by mě opravdu zajímalo,kde je čas co byl dejme tomu před sekundou nebo třeba zrovna celý včerejší den se svým veškerým pohybem a prostorem.Musíte říci kde se dá najít a prokázat jeho existence,jinak to co tvrdíte není nic jiného než třeba tvrzení církve svaté „Bůh je a basta“.

Odp5: Jestliže gravitace černé díry dokáže...
Juras, 4.11.2010 10:52

Ten čas je na stejném místě jako bůh nebo lakota. ;-)

Odp2: Jestliže gravitace černé díry dokáže...
miras, 3.11.2010 20:27

Tomu se opravdu nedá věřit,že by gravitace neměla žádný vliv na pohyb.

Odp3: Jestliže gravitace černé díry dokáže...
tlapka, 4.11.2010 14:14

Ovšem pohyb světla je speciální případ.

Odp4: Jestliže gravitace černé díry dokáže...
miras, 4.11.2010 15:28

Ofšem,stejně jako pohyb nějakého pohybu.

Odp: Jestliže gravitace černé díry dokáže...
Neuvedeno, 3.11.2010 13:51

Jenže Einstein tedy tvrdí, že rychlost světla je konstantní a tedy podle něho, když se rychlost světla zabrzdí tak je to tím, že se měnil čas při tom letu toho světla. Já si myslím, že opravdu ten EInstein přišel na tuto rovnici od toho slováka, co s ním vyučoval na Švýcarské universitě. Ten totiž studoval ubytek váhy hmoty při hoření a souvislost s vydáváním energie. Tenkrát bylo důležité, aby parní lokomotivy měly malou spotřebu uhlí při jízdě a co největší výkon. Takže to bylo tenkrát zkoumané. Vzali tenkrát parní stroj a zvážili uhlí, kterým chtěli začít topit při tomto pokusu. Pak zatopili v parním stroji a změřili jaký to uhlí vydalo výkon v parním stroji. Nakonec zvážili váhu popela a váhu nachytaného kouře z parního stroje po tomto pokusu. No a co zjistili. Že totiž vznikla energie, ale váha zbytku co zbylo po hoření, tedy popela a váha kouře vzniklého pokusem byla vlastně nepatrně odlišná od váhy původního uhlí. S toho se tedy zjistilo, že energie ve hmotě musí být mnohem, mnohem více tedy že ve hmotě je energie velikosti hmoty x rychlost světla na druhou. Tenkrát se jen vědělo, že rychlost světla všude, kde byla měřena je konstantní a tak ji začali považovat za konstantu. O nějakých černých dírách tenkrát neměli ani tušení. O tom, že světlo také může být natolik přitahované velkou hmotou, že se nedostäne do vesmíru, ale vrátí se nazpět k této hmotě také ne.

Odp2: Jestliže gravitace černé díry dokáže...
Juras, 3.11.2010 15:46

To s konstantní rychlostí světla je taky jenom předsudek. Za dinosaurů třeba bylo světlo pomalejší...

Odp3: Jestliže gravitace černé díry dokáže...
tlapka, 3.11.2010 18:11

Já se domnívám, že rychlost světla závisí na křivosti prostoru. Čím křivější, tím je světlo pomalší. ??

Odp4: Jestliže gravitace černé díry dokáže...
Juras, 3.11.2010 20:55

No jo, do zatáčky se musí zpomalit, jinak se jeden vymajzne ;-)

Odp5: Jestliže gravitace černé díry dokáže...
tlapka, 4.11.2010 10:10

= základní zákon úspěšného vesmíru :-)

Odp: Jestliže gravitace černé díry dokáže...
Juras, 3.11.2010 20:56

Ten předpoklad „Jestliže gravitace černé díry dokáže světlo úplně zastavit“ používáte jako samozřejmý fakt?

Vysmátá skepse
Lipovan, 3.11.2010 21:32

Když mně bylo 18 let, koupil jsem si knihu Nevysvětlitelné záhady. Autor v ní operuje pojmy typu modrý posuv, Schrödingerova kočka, antigravitační kolaps...v knize padají jména jako Fred Hoyle, Niels Bohr...byl jsem v sedmém nebi. Přece nejsem takový chudák, abych četl záhadologický škvár z Reader's Digest, jako ta odporná přihlouplá chamraď okolo, která obléká šusťákové soupravy od Vietnamců, s nápisem Volkswagen na zádech (pamatuješ, Jurasi?). Trvalo nějakých deset let, než mně definitivně docvaklo, že Farkasova kniha je ještě bezcennější brak než Digest, jehož čtenáři se alespoň pobaví. Deset let jsem se tedy vezl na falešné pseudointelektuálské vlně, jako oberblb mezi obyčejnými hlupáky. Jistě, poslat stokorunu s žádostí o radu pro zhubnutí a obdržet odpověď se slovem NEŽER zvládne každý idiot. Ovšem nakoupit za pět tisíc korun měsíční balení ovocného prášku Ultra eat'n'lose s prošlou záruční lhůtou a nulovým účinkem, to dokáže pouze inteligent. :-)

Odp: Vysmátá skepse
Juras, 4.11.2010 1:04

Nechápu, proč to píšeš.

Odp2: Vysmátá skepse
Lipovan, 4.11.2010 7:29

Vysmívám se tzv. nové fyzice a především jejím plamenným vyznavačům. Deset rozměrů, většina z nich svinutých? Ne, tvrdím, že je jich jen devět. A dokaž mně, ty jako matematik, že se mýlím. :-)

Odp3: Vysmátá skepse
tlapka, 4.11.2010 10:11

Je jich devět, to ví každý. Nebo je to někomu málo? ;-)

Odp4: Vysmátá skepse
Juras, 4.11.2010 10:48

A v každým z nich má kočka jeden život...

Odp3: Vysmátá skepse
Juras, 4.11.2010 10:48

Jako matematik mám dokazovat nějaký fyzikální blábol, kterému navíc snad ani nerozumím?

Ten Farkas, jestlis měl na mysli tuto knihu, nemá s fyzikou nic společného. To je jako vysmívat se medicíně kvůli tomu, že si Písařík hraje s virgulí.

Odp4: Vysmátá skepse
Lipovan, 4.11.2010 11:16

O Farkase nejde. Tohle moudro o deseti svinutých rozměrech zplodil nějaký mladý český nadějný fyzik (nebo matematik?), držitel jakési obskurní ceny. Kluk asi pětadvacetiletý, s ohonem a brýlemi. Bylo to v nějakém magazínu, snad Týdnu.

Tady ta nová fyzika svým způsobem nahrazuje některým lidem náboženství. Vzývat po večerech svatého Topolánka a předčítat milence Modrou šanci je sice hezké, ale přece jen tak trochu jalové. Chce to něco víc, nějaký přesah. Ale zároveň to musí být něco jiného, než plytké abstrakce, s nimiž se spokojí socanská lůza. Proč ne právě nová fyzika? Nikdy ji nikdo neviděl, nelze ji dokázat, zároveň však požívá dostatečně přitažlivého fluida, založeného právě na její nesrozumitelnosti...to je něco pro ódéesáky! :-)

Ačkoliv to zní jako cílená ironie, myslím to docela vážně. Opět bych věděl o konkrétních příkladech. ;-)

Odp5: Vysmátá skepse
Platfus, 4.11.2010 12:46

Trochu mi uniká politický podtext debaty, ale k tvojí větě „Nikdy ji nikdo neviděl, nelze ji dokázat,...“ mě napadá odpovídající citace z jednoho českého filmu :-).

Odp5: Vysmátá skepse
Juras, 4.11.2010 13:29

Fakt by mě zajímalo, co ti provedli. To není normální, asi seš posedlý odesmanem. Měl by sis najít nějakého vymítače, ať ho vyžene ;-)

Jinak ta šredingerova kočka - to je kvantová fyzika a to funguje :-)

Odp6: Vysmátá skepse
Platfus, 4.11.2010 14:00

Já považuji za naprosto skandální, že přírodní zákony procházejí bez širšího politického kocensu - za tím nelze vidět nic jiného než klientelismus a korupci. Zákony týkající se gravitace považuji za vysloveně špatné a doufám, že v tomto volebním období stihneme projednat nějaký ten pozměňující návrh...

Odp7: Vysmátá skepse
miras, 4.11.2010 14:16

Byl tu před časem a není to tak dlouho jedinec, jménem Aktivní nespokojenec a ten zas chtěl rušit psychiatrii, neznáte se třeba?

Odp8: Vysmátá skepse
Platfus, 4.11.2010 14:34

Ano, ano, vzpomínám si, měl jsem to „nevýslovné potěšení“...

Měl bych na tebe otázku Mirasi, když si tak pročítám tvoje názory, nedolehne na tebe někdy mučivý pocit, že jsi sám ;-)?

Odp9: Vysmátá skepse
iva, 4.11.2010 14:44

Včera byl na Z kanálu dobrý pořad o Teslovi jak trumfnul Edisona. Taky mně zaujalo, že se snažil přijít na to jak by se elektřina dala vézt bezdrátově. Myslím, že to jednou někdo objeví. ale hlavně chybí ty nové energetické zdroje a vy se tu zaobíráte takovýme prkotinama s časoprostorem.

Odp10: Vysmátá skepse
Platfus, 4.11.2010 14:53

My zasvěcení víme, že to bylo jinak ;-).

Odp10: Vysmátá skepse
Neuvedeno, 4.11.2010 20:23

Možná, že to vyzařování elektrických výbojů do prostoru s možností jeho využití na svícení, jak to praktikoval Tesla v USA vlastně mohlo být docela klidně v tom Horním Strašecí, jenže nevědomky vytvořenou situací. Stačí zde střídavý proud a jedna primární cívka a následně sekundární cívka s magnetickým jádrem a nakonci té sekundární cívky, která vytváří vysoké napětí nějaký vyzařovač tohoto vysokého napětí do prostoru.

Odp11: Vysmátá skepse
iva, 5.11.2010 10:42

Ale najednou je klid, nic se o tom nemluví. Nevim no syn mi včera řekl, že ten proud bezdrátů už někde je. Auta si tím můžou před křižovatkou dobíjet motor, ale určiě ne u nás.

Odp12: Vysmátá skepse
Juras, 5.11.2010 10:47

? To jsem nepochopil.

Pochopili jste se dobře? Neříkal Ti spíš, že si motorem dobíjíš baterku?

Odp13: Vysmátá skepse
iva, 5.11.2010 10:58

Auta elektromobily.

Odp9: Vysmátá skepse
miras, 4.11.2010 14:44

Ano Platfusi,dolehne,chce se mi brečet,nevím kudy kam,dik,že jsi,promiň mi prosím,že jsem tak drzý a dovolil si mít svůj názor,který se neshoduje s tvým,moc se omlouvám,já vím,patřím na psychiatrii,taky bych měl jít zpátky do škol,tedy pokud vůbec nějaký mám,omlouvám se moc a moc a moc a moc, VELKÝ PLATFUSI.

Odp10: Vysmátá skepse
Platfus, 4.11.2010 14:57

Dobrá, já to tedy zkusím protentokrát jako přejít, ale ať už se to neopakuje...

Odp11: Vysmátá skepse
miras, 4.11.2010 15:09

Jasně nebude,jen bych prosil informaci o takovém zanedbatelném detailu,na němž jsou založeny všechny známé i neznámé teorie.Jde o definici času,moc prosím hoď ji tu sem na plac,ať vím do jaké míry jsi ten skutečně zasvěcený,VŘELÝ DÍK.

Odp12: Vysmátá skepse
Juras, 4.11.2010 15:27

Zkusím nahodit svoji hypotézu: Čas je diskrétní veličina a sestává z posloupnosti stavů reality.

Pro lidi nezběhlé v matematické terminologii upřesňuji, že diskrétní znamená opak k „spojitý“. Jen aby nedošlo k nedorozumění.

Odp13: Vysmátá skepse
miras, 4.11.2010 15:48

Místo„veličina“ bych dal „informace“ a dle mého by to bylo dokonalé,ale jest to věc náhledu.

Odp14: Vysmátá skepse
Juras, 4.11.2010 15:51

Myslím že ne, informace je podle mého stav reality v nějakém okamžiku. Čas bych chápal jako normální veličinu, tak, jak s ním pracuje fyzika.

Odp13: Vysmátá skepse
Lipovan, 5.11.2010 8:30

Opět Frýbort: Intenzivní vnímání prožitku u individua má v podstatě stejný význam jako tvůrčí traktování reality jako celkového impulzu. Ovšem realitu nemohu brát čistě koherentně jako nějaký realismus. Realitu vidím v duchovní sféře. Absorpci transcendentálna a její přeměnu ve slovo.

To je zmiňovaná kniha Power-Play. Nějaká pošahaná pseudointelektuálka tento blábol pronášela na večírku, kde později divoce osouložila hlavního hrdinu knihy a při kopulaci ze sebe vyrážela, že vyžaduje mnohovrstevnost. Víš, Jurasi, v takových okamžicích zbožňuji naši uklízečku v práci, jejíž slovní zásoba čítá bratru 300 výrazů a většina z nich jsou citoslovce. :-)

Odp14: Vysmátá skepse
Juras, 5.11.2010 10:26

Napiš rovnou, co potřebuješ vysvětlit ;-)

Odp15: Vysmátá skepse
Lipovan, 5.11.2010 14:52

Svinutý rozměr, tedy ve fyzice. V politice bych představu měl; svinutý rozměr je například skutečnost, kdy ODS na plnou hubu hlásá vznešené ideje o volné soutěži a trhu bez přívlastků, aby o něco později jedno vypasené mostecké prasátko jménem Alešek přihrálo své firmě státní zakázky za tři a půl miliardy korun. Díky ministerskému postu a akciím na doručitele to není žádný problém. To je zářný příklad politického svinutého rozměru. Rozměr se rozvinul až po odchodu tlustého Aleška. Ale ve fyzice? To bude něco jako finanční derivát, velmi správně vysmívaný Moorem. :-)

Odp16: Vysmátá skepse
Juras, 5.11.2010 16:30

Aha, tak to nevím. Myslel jsem, že narážíš na něco z toho, co jsem napsal já.

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp14: Vysmátá skepse
iva, 5.11.2010 10:39

Já se v tom nějak ztrácím.

Odp12: Vysmátá skepse
Platfus, 4.11.2010 15:50

Dostal jsi mě. Vždyť přece to, co nemá definici, tak neexistuje. Jenomže někdy zase něco definici má, ale pro změnu to neexistuje. Čert aby se v tom vyznal :-).

Odp13: Vysmátá skepse
Juras, 4.11.2010 15:56

To co nemá definici, klidně existovat může. Jenom to doposud nebylo objeveno - například.

Spíš vidím možný problém v tom spojení: „čas existuje“. Existovat, tedy být, znamená, že něco existuje v naší realitě. Tedy přetrvává v čase. Mám problémy hned dva - Zaprvé myslím, že slovo existuje nelze použít na žádný abstraktní pojem. Za druhé - pokud mám pravdu a něco existuje tím, že trvá v čase, může to být (auto)aplikace času?

Odp13: Vysmátá skepse
Platfus, 4.11.2010 16:25

To nejlepší k problematice času vyslovil před lety Martin Heidegger. Následující převzatou citaci si člověk vychutná nejlépe pod vlivem halucinogenních drog :-):

Toto „kladení času pro sebe“, které je výsledkem pohybu dvojí negativity, interpretuje Heidegger: „Kladení každého bodu pro sebe sama je ‚teď-tady‘, ‚teď-tady‘ a tak dále. Každý bod „jest“, kladen pro sebe, ‚bod teď‘. V čase má tedy bod skutečnost. To, skrze co se každý bod jako tento zde může pro sebe klást, je vždy nějaké ‚teď‘. Podmínka možnosti kladení bodu pro sebe sama je ‚teď‘. Tato podmínka možnosti tvoří bytí bodu, přičemž být znamená zároveň být myšlen. Poněvadž tedy čisté myšlení punktuality, to znamená prostoru, myslí vždy ono ‚teď‘ a ono ‚bytí vedle sebe‘ těchto ‚teď‘, jest prostor čas.“ [Bytí a čas, s. 473]

Odp14: Vysmátá skepse
Neuvedeno, 4.11.2010 20:35

Přesně takovéto rozebírání času pomocí filosofie je kontinuální pokračování v učeném hádání kněží ze středověku, kdy tito kněží probírali kolik andělů se vejde na špičku jehly.„Kladení každého anděla pro sebe sama je ‚teď-tady‘, ‚teď-tady‘ a tak dále. Každý anděl „jest“, kladen pro sebe, ‚anděl teď a anděl tady‘. Resimé celkem je 1000 andělů na špičce jehly.

Odp13: Vysmátá skepse
miras, 4.11.2010 17:06

Spíše jde o to, aby se v tom vyznal člověk,než čert,jak vidno,každý si pod pojmem čas představuje něco jiného,proto je třeba čas definovat,fyzika to zatím neumí a my už tady teprve ne.Někteří mohou tvrdit,že čas existuje pouze jako abstrakce v našich hlavách,jiní ho nacpou do okolního světa jako realitu i když nejsou schopni vysvětlit jakým způsobem existuje ve vesmíru minulost.Prostě jakékoliv vědecké tvrzení či teorie bez věrohodné definice času nedává dle mého smysl.

Odp14: Vysmátá skepse
Platfus, 4.11.2010 17:18

Vždyť já se tak moc nehádám :-). Těžko se budu tvářit, že o tom vím něco víc. Přiměl jsi mě něco si o tom vygooglit a třeba tenhle článek mi zní docela sympaticky. Trochu mi to připomíná to co asi myslel Juras.

Odp15: Vysmátá skepse
miras, 4.11.2010 17:30

Dobrý článek,znám jej,pravdu díc,překvapil jsi mě,měl jsem za to,že jsi někde jinde.

Odp16: Vysmátá skepse
Platfus, 4.11.2010 17:45

Taky jsem rád, že došlo ke sblížení názorů, ze začátku's mi přišel dost neústupnej :-).

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp15: Vysmátá skepse
Juras, 4.11.2010 20:55

Nejsu si jist. Já jsem to spíš myslel jako klasický film - 24 snímků za sekundu. To je ta diskrétnost - co jeden čtvereček filmu, to jeden stav reality.dva sousední čtverečky reality představují „atom času“, tedy dále nedělitelný, nejmenší možný časový interval.Samozřejmě pokud je náš čas diskrétní, tak je jeho rozdělení daleko jemnější než čtyřiadvacetiny sekundy.

No a stav reality - ten čtvereček filmu, to je informace....

Chtěl bych vidět ten hardware, na kterým náš bůh ten program svět pustil ;-)

Odp6: Vysmátá skepse
tlapka, 4.11.2010 14:23

http://knihy.abz.cz/prodej/kocici-povidani-aneb-jak-nam-kocky-dovolily-s-nimi-bydlet

Podle Pratchetta se Schr. kočka v té krabici naštvala a časoprostorem se přenesla do skříně na vrátnici a tak vynalezla cestu do okolních vesmírů.

Odp7: Vysmátá skepse
miras, 4.11.2010 14:35

A Šredinger u vo tom ví? Kurňa ten zas bude řádit,navíc mu prej Ajnštajn ukrad gravitační fazole.

Odp8: Vysmátá skepse
Juras, 4.11.2010 15:42

Jen aby Šredingr nepoužil deringr ;-) Nespoléhal bych na to, že kulka zároveň projde i neprojde hlavou ;-)

Odp2: Jestliže gravitace černé díry dokáže...
miras, 3.11.2010 23:35

Já ne,to používá věda,já si myslím.že celá tahle věda o vesmíru včetně slavné STR je totální blbost čili pseudověda.

Odp3: Jestliže gravitace černé díry dokáže...
tlapka, 4.11.2010 10:12

Zato se to dobře čte, ať je to ve skutečnosti jakkoliv. :-)

Odp4: Jestliže gravitace černé díry dokáže...
miras, 4.11.2010 11:57

Jak komu,věřícím určitě.

Odp5: Jestliže gravitace černé díry dokáže...
tlapka, 4.11.2010 14:01

Ovšem- může to být individuální, to uznávám.

Odp3: Jestliže gravitace černé díry dokáže...
Platfus, 4.11.2010 13:07

Ja temhle věcem rozumím pramálo a veškeré své znalosti čerpám z Ilustrované encyklopedie vesmíru, ale byl tam jeden obrázek u kterýho tvrdí, že existuje něco jako gravitační čočka a že prej to potvrzuje mj. doměnku jistého Einsteina. Ale jinak jsem s tebou zajedno a zakázal bych i atomy, co s tím.

Odp3: Jestliže gravitace černé díry dokáže...
Platfus, 4.11.2010 13:09

Byl tu před časem a není to tak dlouho jedinec jménem Aktivní nespokojenec a ten zas chtěl rušit psychiatrii, neznáte se třeba?

Odp4: Jestliže gravitace černé díry dokáže...
miras, 4.11.2010 13:51

Osobně se považuji za spokojence s nespokojencem bych si asi těžko rozuměl a už vůbec ne s někým kdo by chtěl rušit psychiatrii neboť mám za to,že ji budou mnozí např.s gravitační čočkou v hlavě potřebovat.Když dovolíte,mám svůj názor a já vás s tím vaším také z ničeho nepodezřívám.Jinak skvělý inteligentní názor,tento váš komentář.

Odp4: Jestliže gravitace černé díry dokáže...
tlapka, 4.11.2010 14:04

Však ! Vesmír tady taky nebude věčně.

Odp3: Jestliže gravitace černé díry dokáže...
Neuvedeno, 4.11.2010 20:46

Asi něco s těch všech teorií bude pravdivé, když atomová bomba opravdu vznikla a lidé se dostali do vesmíru. Spíše je pravda, že spousta lidí nemá přehled o tom, co se dnes už dávno dokázalo a vymyslelo a co je pravda a co ne. Nejhorší je to, že už i ta televize mate lidi. Kartáři nám předpovídají naše zdraví a budoucnost atd. Pak se divme, že v tom mají lidi maglais.

Jediné místo kde se nachází čas,jsou...
miras, 4.11.2010 9:22

Jediné místo kde se nachází čas,jsou naše mozky,naše paměť,záznam v mozku je ten náš čas,tedy to,co člověk považuje za reálný čas jsou pouhopouhé informace o minulosti, nikoliv realita.Není na světě nikoho,kdo by dokázal prokázat reálnou existenci času již proběhlého třeba před nanosekundou,to samé platí i o pohybu.

Odp: Jediné místo kde se nachází čas,jsou...
tlapka, 4.11.2010 10:13

Taky je teorie, že jediný mozek je Můj mozek.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Solipsismus

Odp2: Jediné místo kde se nachází čas,jsou...
miras, 4.11.2010 11:42

Na vašem místě bych zas tomu tolik nevěřil,stejně jako konstantě C.

Odp3: Jediné místo kde se nachází čas,jsou...
tlapka, 4.11.2010 11:55

Však říkám, teorie. Samože tomu nevěřím

Odp: Jediné místo kde se nachází čas,jsou...
***, 4.11.2010 21:11

Občas kouknu na Svíci.cz, abych pak přemýšlel o přísloví, které se zabývá tím, kde je největší tma.
Dlouhý sloupec komentářů, každý opatřen vyznačeným časem. I napsání samotného komenáře vyžadovalo určitý čas. Zpochybnit čas znamená zpochybnit naprosto vše. V tom případě nechápu, k čemu jsou ty všechny příspěvky vlastně dobré.
Pokud existuje čas jako subjektivní psychologický fenomén, musí existovat i jeho dialektický protiklad - tedy čas jako objektivní fyzikální veličina. Nic víc a nic méně. Diskuze o tomto principu je bezpředmětná.

Odp2: Jediné místo kde se nachází čas,jsou...
miras, 5.11.2010 9:22

Samozřejmě,dík za vyčerpávající zdůvodnění existence času,osobně v těch datech čas nevidím,informaci ano. ČAS JE a je to.Ano čas je informace o proběhlém pohybuKdo chce pokračovat v diskusi v nekonečném kruhu,prosím.

Odp2: Jediné místo kde se nachází čas,jsou...
tlapka, 5.11.2010 9:27

Čas existuje, ale vymyká se bližšímu vědeckému zpracování. Může se o něm filozofovat i teoretizovat. K tomu jsou ty příspěvky dobré a diskuze přínosná.

Odp2: Jediné místo kde se nachází čas,jsou...
miras, 5.11.2010 11:12

Tak mě napadllo,na nikoho to nevztahuji:

Pokud existuje blbost jako subjektivní psychologický fenomén, musí existovat i jeho dialektický protiklad - tedy blbost jako objektivní fyzikální veličina. Nic víc a nic méně. Diskuze o tomto principu je bezpředmětná.

Jasně existenci času nemůže popřít...
miras, 5.11.2010 10:24

Jasně existenci času nemůže popřít nikdo na světě pokud sám existuje,tak jak by to mohlo asi fungovat v reálu popsal myslím celkem slušně v posledním komentáři Juras,v našem lidském rozměru je čas,tak jak ho chápeme, již jenom informace o minulosti v našich hlavách.A kdo ví jestli celý vesmír není sám o sobě z našeho pohledu gigantickým harddiskem ve 3D, v němž se žádná informace o minulosti neztratí.

Odp: Jasně existenci času nemůže popřít...
iva, 5.11.2010 10:39

Jaká minulost. To se jen něco stalo néé?

Odp2: Jasně existenci času nemůže popřít...
miras, 5.11.2010 10:49

Minulost rovná se informace,vo tom to je.

Odp: Jasně existenci času nemůže popřít...
Neuvedeno, 5.11.2010 17:59

Pokouším se myslet na téma, jestli se ve vesmíru nějaká informace ztratí, nebo ne.
Tak tedy. Jestliže k nám letí nějaký světelný paprsek a dostane se k nám na naši planetu, tak tento paprsek dosedne na povrch země a promění se na příklad v teplo, stejně jako nás ohřívá slunce, když nás ozáří. Jde tedy o přenesení energie fotonu do lidského těla, neb do rostlin, či na příklad do kamene, jeho ohřátím, které tím tuto energii získá. Takto se tedy tato informace o tom, že zářila nějaká hvězda ztratí a těžko se s ze záření ve vesmíru něco o tomto záření můžeme dozvědět později a tudíš i o dřívějším stavu této hvězdy.
Je ale pravda, že některé hvězdy a mlhoviny jsou od nás dosti daleko a jejich pozorováním, tedy na základě jejich vyzařování pozorované dnes, které letělo k nám dosti dlouho pozorujeme stav hvězdy či mlhoviny, která už dávno minula. Čím je hvězda, či mlhovina dál, tím pozorujeme stav této hvězdy, či mlhoviny z větší minulosti. Tak se může stát, když dnes se pozorují hvězdy Heblovým teleskopem umístěným nad vrstvami atmosféry a ještě asi stereoskopicky, že jsme schopni odhadnout vzdálenosti umístění a ještě bez poruch vzniklých kmitáníním vrstev atmosféry. Tedy velice přesně a ještě na obrovskou vzdálenost. Tím se u velice vzdálených těles přibližujeme situaci, kdy dostáváme zprávu pomocí jejich záření o stavu těchto těles bezprostředně po velkém třesku.

Odp2: Jasně existenci času nemůže popřít...
Juras, 5.11.2010 22:55

To víte, že ztratí. Stačí když vypnou proud a nemáte hodinu ukládaný Word...

Odp3: Jasně existenci času nemůže popřít...
tlapka, 8.11.2010 16:18

Možná odešel soubor do vesmírné databaze, ale jak ho tam potom najít ??

Odp4: Jasně existenci času nemůže popřít...
miras, 8.11.2010 18:28

To bude asi stejný jako kdyby nějaká bakterie hledala v našem mozku informace o našem životě,a kdyby je fyzicky našla,prd by věděla co vlastně znamenají.

Odp: Jasně existenci času nemůže popřít...
Juras, 5.11.2010 23:00

Ten harddisk možná není vůbec součástí vesmíru. Může být někde mimo. Esoterici nějakému takovému úložišti všech informací říkají Akáša.

Ale čertví, jestli se jim dá věřit. ;-)

Odp2: Jasně existenci času nemůže popřít...
miras, 5.11.2010 23:53

Já jim nevěřím,mám za to,že vesmír sám,je tím harddiskem,ale bůhví,jestli se dá věřit mě.

Odp3: Jasně existenci času nemůže popřít...
Juras, 6.11.2010 1:47

Nemám rád multifunkční zařízení. Kdybych byl ON, tak bych udělal zvlášť vesmír a zvlášť harddisk.

Odp4: Jasně existenci času nemůže popřít...
miras, 6.11.2010 9:17

Myslím,že ON v konečném důsledku nic jiného než Informace nemá,ať už svět vnímáme v našem rozměru jakkoliv.

Odp5: Jasně existenci času nemůže popřít...
Juras, 8.11.2010 8:17

Na začátku bylo slovo. Myslím, že je to jasné. Věta, která ještě před půlstoletím s sebou musela nést ještě nádech tajuplnosti, nám začíná být jasná. Jenom bych rád věděl, co o tom věděl její autor.

Odp6: Jasně existenci času nemůže popřít...
miras, 8.11.2010 19:28

Myslím,že autor věděl přímo úměrně k množství informací,které měl k dispozici.

Odp7: Jasně existenci času nemůže popřít...
Juras, 8.11.2010 22:01

Takže měl nějaké vnuknutí nebo „slyšel hlasy“. No dneska by ho asi zavřeli do cvokhausu a nacpali ho neuroleptiky.;-)

Odp8: Jasně existenci času nemůže popřít...
miras, 9.11.2010 1:13

Fakt nevím,vím jen,jakého Boha si člověk stvoří k obrazu svému,takového má.

Odp4: Jasně existenci času nemůže popřít...
tlapka, 8.11.2010 14:24

A nejmenuje se ta databáze Bardo? Četla jsem že je tam knihovna...

Odp5: Jasně existenci času nemůže popřít...
Juras, 8.11.2010 21:59

A nepleteš si to s budhistickým termínem bardo? Já jsem začal (ale jen pár stránek - zkusím to snad znovu) číst Tibetskou knihu mrtvých a podle ní je to nějaký stav při umírání, který je dobré správným způsobem překonat.

Odp2: Jasně existenci času nemůže popřít...
Lipovan, 6.11.2010 6:38

Velmi správně, pane učiteli. Farkas není jediný, komu se podařilo splácat fakta s dojmy a zastřít je v líbivý háv. Podobných pokusů je mnohem více, například tento.

Odp3: Jasně existenci času nemůže popřít...
Juras, 6.11.2010 16:41

A četls to? Mně stačí už jenom popis z toho odkazu: „...své nejlepší dílo, nic menšího než teorii všeho, která znamená další kvantový skok v poznání vesmíru a člověka.“.

Zajímalo by mě, co mínil autor tohoto blábolu tím „kvantovým skokem“.Žeby kvantitativní skok? Nebo že takových věcí jsou napsána kvanta? Nebo jenom mu připadal atraktivní název „kvantová fyzika“ a myslel, že stejně jako on ostatní neví, co to znamená :-)

Odp4: Jasně existenci času nemůže popřít...
Lipovan, 6.11.2010 17:13

Neurážej mou inteligenci, jistěže jsem to nečetl. Nicméně podle vesměs pozitivních recenzí jde o jakousi...globální konvergenci nejrozšířenějších světonázorů. Prostě věda, náboženství, nová fyzika a ještě tak hodně okolo...vše dohromady. Bible pro všechny, přičemž si každý vyzobne to, co odpovídá jeho preferencím. Pokud tomu dodáš pozitivní náboj, můžeš podobné škváry chrlit po desítkách. Samozřejmě nesmíš jít příliš do detailu, protože by se ti zasvěcení občané vysmáli. Ponechat přiměřené neurčito, ohánět se metaforami a podobenstvími, podobně jako své biblické bláboly maskují papeženci. Evidentně to funguje. :-)

Odp5: Jasně existenci času nemůže popřít...
Juras, 7.11.2010 1:42

Lipovane, mám Tě rát...;-)

Odp6: Jasně existenci času nemůže popřít...
Juras, 7.11.2010 1:44

Aby ten předchozí příspěvek náhodou nevyzněl blbě - zvu tě na pivo nebo na slivovicu. Vyber si.

Odp7: Jasně existenci času nemůže popřít...
Lipovan, 7.11.2010 7:50

Děkuji, ale raději ne. Skoro nepiju a přítelkyně by navíc mohla začít myslet na něco, nač by myslet neměla. Někteří lidé, hlavně z okruhu kolem přikulovače, sice tvrdí, že je to dnes normální, ale v některých věcech zůstávám silně konzervativní a odmítám experimentovat. Désolé. :-)

Odp8: Jasně existenci času nemůže popřít...
tlapka, 8.11.2010 14:28

Jenže při té slivovici byste to vyřešili pro nás všechny.. :-(

Odp9: Jasně existenci času nemůže popřít...
Juras, 10.11.2010 13:53

Kvantový skok :-)

Odp10: Jasně existenci času nemůže popřít...
tlapka, 16.11.2010 11:56

Jak velký pro nás, tak velký pro celé lidstvo !

Vidím to poněkud jinak,každý...
miras, 5.11.2010 23:40

Vidím to poněkud jinak,každý pohyb,každé šustnutí ve vesmíru zanechává svůj otisk,základní informaci, což představuje ten nejmenší možný kmit,z těchto informací je následně uspořádán vesmír tak jak jej známe,tudíž přeměnou světla na teplo nemůže docházet ke ztrátě informací,naopak pohybem vznikají nové.Musím zalehnout,neboť u nás v Bohnicích je dávno po večerce,dobrou.

Odp: Vidím to poněkud jinak,každý...
Juras, 6.11.2010 1:48

Jestli je teplo informace, tak máš pravdu ;-)

Odp2: Vidím to poněkud jinak,každý...
miras, 6.11.2010 9:12

Kouzlo Velkého třesku,kdy vše co vesmír obsahuje vzniklo jedním vrzem a konec,a pak už jde čistě o přeměnu jedno v druhé mi zní nelogicky,domnívám se,že informace vznikají neustále a to s čím dál větší intenzitou,jde pouze o dohad.

Odp3: Vidím to poněkud jinak,každý...
iva, 6.11.2010 11:00

Něco na tom je. Včra jsem potkala bývalou švagrovou asi po šestnácti letech. Vždycky jsem se jí bála ale bylo mi ji líto tak jsem s ní promluvila, ale ouha. Zjistila jsem, že se vůbec nezměnila, prostě mluví pořád stejně, nedozv ěděla jsem se od ní nic nového. A to v poslední době hodně upřednostnuju dozvědět se nějakou informaci a poslat to dál. Ta žena mi způsobila psychickou újmu jsme ráda, že se s ní manželův brácha rozvedl, protože by mně takto obluzovala mnohem častěji. Neplést prosím informaci s drbama.

Odp4: Vidím to poněkud jinak,každý...
miras, 6.11.2010 14:53

Toť přirozená touha člověka,získávat a předávat dále informace,každý si k získaným informacím něco přidá, či vytvoří ze získaných nové, aniž by ty původní byly zničeny.Tu švakrovou bych jednoduše ignoroval.

Odp5: Vidím to poněkud jinak,každý...
iva, 8.11.2010 11:05

Ale já pořád zastávám názor, že každý chce žít mít nějaké své touhy a přesvědčení tak nechci ublížit a pošlapat je třeba ignorací. Ted pokud mi neubližuje ji nechám, ale už se nechci nechat vysávat.
Ještě k těm informacím..kdysi to muselo být šílené něco předat dál když nebyl internet nebo když ještě nebyl papír. Zvláštní, že se to vůbec někam pohlo. V Indiana JOnes jsme se ted dívali a syn se ptal, proč pálili ty knihy? Ti hitlerovci. Tak jsem to nějak vysvětlovala, ale v podstatě to muselo být takové davové šílenství, že ti lidi vůbec neuvažovali.

Odp6: Vidím to poněkud jinak,každý...
miras, 8.11.2010 22:55

Jak vysávat? Ty jsi na ní nějakým způsobem závislá?Jestli ne,tak hrej svou hru,ona si hraje také svou a dělá jen to,co jí dovolíš,aby dělala,tím nic nepošlapeš.

Odp7: Vidím to poněkud jinak,každý...
iva, 9.11.2010 12:19

:-)ne to nejsem. Kdysi jsem se scházely u tchyně celá rodinka a já jsem se bála něco říct nebo udělat co by řekla ona a furt jsem se snažila říkat to co si myslím, že chce abych řekla. A ted při tom setkání se mi to vrátilo. Cítila jsem se jak svázaná. Radši se jí příště vyhnu. Jsem asi divná já.

Odp8: Vidím to poněkud jinak,každý...
miras, 9.11.2010 14:44

Nejsi divná,jsi nekonflikní člověk,vyhrocený vztahy jsou ti nepříjemný,někdy se člověk musí postavit čelem,i když mu to není zrovna příjemný,jinak by s tebou mnozí vyčůraný zametali.Osobně to vidím,jako tvoje plus.

My lidé vytváříme různé teorie či...
miras, 8.11.2010 22:32

My lidé vytváříme různé teorie či informace jak na běžícím páse,u mnohých nevíme,které jsou ty fungující správné,u některých to zpočátku snad neví ani ON,ON však má,na rozdíl od nás jedinečnou možnost ověřit si v praxi jejich funkčnost.Zástávám názor,že žádná informace o jakémkoliv pohybu a jeho posloupnosti(o čase) není v univerzu ztracena.

Vida další,možná blábol,jehož pravdivost si žádným způsobem nemohu ověřit.

Odp: My lidé vytváříme různé teorie či...
tlapka, 9.11.2010 12:35

Informace není ztracena- ale nikdo z nás se na ni nedostane a to je takhle pro nás stejně ztracena.

Odp2: My lidé vytváříme různé teorie či...
iva, 9.11.2010 12:40

Ale Tlapko vždyt víš, že se nikde nic neztratí a z ničeho nic není.

Odp3: My lidé vytváříme různé teorie či...
iva, 9.11.2010 12:44

Myslím tím to, že někdy něco uděláš a pamatuje si to úplně někdo jiný a ty si zas pamatuješ něco, co udělal někdo a ten si to nepamatuje nebo si z toho pamatuje zas něco jiného. Takže se vlastně stalo něco co si každý pamatuje jinak a každého to jinak ovlivnilo. Takže kde je pravda? Co se vlastně stalo.

Odp2: My lidé vytváříme různé teorie či...
miras, 9.11.2010 14:25

Pravda,číst v tom vědomím nelze,nejde o naší paměť a v podvědomí se raději hrabat nebudu.Hlavně, aby ON nechytil Alzheimera,to by byl průšvih.

Odp3: My lidé vytváříme různé teorie či...
Neuvedeno, 9.11.2010 18:31

On být nemůže, protože hmota se vyvíjí a tvaruje samočinně, bez ovlivnění nějakého tvora. Je to takové perpetum mobile, které se neustále roztahuje a později zase zcvrkává a zase natahuje a scvrkává. Vše co někdo vymyslel už bylo dávno vymyšleno třeba milionkrát a znova a znova se na to přichází jako na zázračný objev. No a není to nádherné. My máme tu úžasnou možnost to vše kolem sebe pozorovat a jakž- takž tomu všemu rozumět, alespoň podle své specializace, kterou jsme se v životě naučili.

Odp4: My lidé vytváříme různé teorie či...
miras, 9.11.2010 21:27

Co říci,snad jen pár slov.Církev svatá by mě zařadila k něcistům,to jest k lidem,kteří věří v „něco“,ale v žádném případě ne v takového boha,kterého nám předkládá církev či jakékoliv jiné náboženství.Nepotřebuji chrámy,kostely,mešity,poněvadž v nich JEHO přítomnost necítím.Nepotřebuji kněze,abych se mu zpovídal,jediné komu se zpovídám jest mé svědomí.Kde se setkávám s Bohem?V každém rybníku,potoku,louži či kapičce deště ho potkávám.V kapce rosy,v korunách stromů,pod kamenem,v mracích na obloze,ve vesmíru,ve větru,v hudbě,tanci,v očích milovaného člověka,v úsměvu,doteku.Je všude a jsou mu lhostejná různá náboženství,protože nehodnotí člověka podle toho,jestli se mu klaní,ale podle toho jaký je.

Odp5: My lidé vytváříme různé teorie či...
Alfons, 10.11.2010 3:26

... takového boha,kterého nám předkládá církev...každém rybníku,potoku,louži či kapičce deště ho potkávám.V kapce rosy,v korunách stromů,pod kamenem....prostě je všude přítomný, tak jak to předkládá církev.;-);-);-)

Odp6: My lidé vytváříme různé teorie či...
miras, 10.11.2010 9:01

To abych se začal modlit.

Odp6: My lidé vytváříme různé teorie či...
miras, 10.11.2010 9:57

Ale,je možno si představovat svět bez duchovní podstaty,kromě člověka-pána všehomíra,který jediný, coby střed vesmíru, je schopen pomocí právě duchovní podstaty jednat uvědoměle a cílevědomě.Vše ostatní je jen dílem chaosu,vyvíjí se samočinně,takové nějaké perpetum mobile,scvrkávající se,natahující se atd.Jest to věc náhledu.

Odp7: My lidé vytváříme různé teorie či...
Platfus, 10.11.2010 11:09

Před nějakou dobou jsem čet knížku Otevřené oči a zvednuté obočí od Ivana M. Havla (pro Lipovana: Přikulovačova bratra :-)), která ne že by se nějak dalece týkala těchto témat, tak přece jenom v člověku utvrdila pocit, že snaha po poznání veškerenstva může být nanejvýš fascinující. Stačí k tomu nezaujatá pozice pozorovatele přírody, který si vezme na pomoc vědu. Myslím, že není záhodno si do světa promítat nějaký duchovní princip, boží všelásku apod. Nevím proč by ON měl nést jakoukoliv lidskou charakteristiku, v každém takovém pokusu MU ji přisoudit vidím jakýsi oidipovský komplex člověka v globálním měřítku.

Odp8: My lidé vytváříme různé teorie či...
Juras, 10.11.2010 11:55

Já bych to naopak předpokládal. Každá naprogramovaná lidská hra má v sobě zakomponovány lidské vlastnosti. I když hlavními aktéry té hry nejsou třeba lidi, ale například orkové nebo skřeti, chovají se zcela lidsky. Jinak by to ani nemělo smysl. Takže to předpokládám o každém tvůrci hry, že se s ní nějakým způsobem ztotožňuje. Ale připouštím, že je možné, že ON vytvořil něco, co se diametrálně liší od všech JEHO vlastností. Koneckonců je prý všemohoucí ;-)

Odp9: My lidé vytváříme různé teorie či...
Platfus, 10.11.2010 13:14

Já vidím člověka jako v globálním měřítku zanedbatelný případ. Jako výsledek pokusu, o kterém se nedá říct, že by se povedl ve všech ohledech. Bohužel je člověk při tom všem obdařen velkou domýšlivostí, takže odtud možná ta očekávání ;-).

Odp10: My lidé vytváříme různé teorie či...
Juras, 10.11.2010 13:34

Seš ON, že dokážeš odhadnout, za jakým účelem to tady stvořil? ;-) Ale s jedním Tvým argumentem souhlasím, pouze jeho aplikaci vidím jinak. Člověk je obdařen lidskou domýšlivostí, proto si myslí, že:
1) ON nemá nic důležitějšího na prácíi než aby se o nás staral
2) ON je Dobrotivý a Spravedlivý a každému věřícímu jednotlivě pofoukává bebínko
3) Jsme JEHO nejdůležitější (resp. jediný) projekt
4) Je jenom jeden a nad ním už nikdo není

Takže - myslím, že je rozumné očekávat, že do svého díla dal nějaké své vlastnosti, ale myslím, že ty čtyři body, které jsem teď vypotil (a možná se jich dá dát dohromady ještě víc), jsou ničím neppodložené předpoklady, možná je do nich promítnuto jenom přání (abychom měli pocit, že jsme to nejdůležitější ať už uvažujeme kdekoliv cokoliv).

Věřící ani nenapadne přemýšlet nad tím, jestli je výroba světů JEHO zaměstnání nebo koníček, jestli ho honí šéf, aby stihl termín (a potom jsou v impklementaci chyby). Nebo jestli ho naštvala Manželka, tak šel do své trucovny chvilku si pohrát s tou trochu nudnou hrou na Svět ze zásilkového obchodu, kterou dali vloni synkovi k vánocům ;-) ... A protože měl na manželku vztek, tak vymyslel třeba potopu...

Odp11: My lidé vytváříme různé teorie či...
Platfus, 10.11.2010 18:23

Teorie o nestihnutém termínu mi zní docela sympaticky a reálně. Svět mi připadá takovej nedopečenej, třeba by bylo na světě líp, kdyby měl pánbůh ještě nějakej ten den navíc ;-). Stanislaw Lem ale naopak v jedné povídce promlouvá z pozice Boha, který nedopatřením připálil galaktickou polívku a omlouvá se za nedokonalý zázrak stvoření. Tak teď si vyber ;-).

Odp8: My lidé vytváříme různé teorie či...
miras, 10.11.2010 13:05

Nepřisuzuji mu JEN lidské vlastnosti,ale všechny vlastnosti VŠEHO co ON obsahuje,mezi nimi i lidské.S Jurasem se ztotožňuji s tím,že hra,kterou ON spustil není jen o lidech.

Odp9: My lidé vytváříme různé teorie či...
Platfus, 10.11.2010 13:28

Buď si to neumím představit, jak to myslíš, nebo to asi nejde najednou splnit. Těžko MU připisovat najednou třeba šterost a hamižnost, nebo tak něco. To už je na mě příliš odtažitá „metafyzika“.

Odp10: My lidé vytváříme různé teorie či...
Juras, 10.11.2010 13:37

Štědrost a hamižnost u jednoho člověka si dokážu dobře představit. Myslím si, že hodně štědrých lidí například podlehjhlo hamižnosti při zlaté horečce, když se závodilo, kdo získá lepší claim...

Odp11: My lidé vytváříme různé teorie či...
Platfus, 10.11.2010 14:00

Uznávám, to se ještě dá, ale co třeba štědrost a neštědrost :-).

Odp12: My lidé vytváříme různé teorie či...
miras, 10.11.2010 14:03

Nebo člověk může být zároveň blb i genius.

Odp12: My lidé vytváříme různé teorie či...
miras, 10.11.2010 14:06

Jednoho zahrneš bohatstvím,druhému nase...š.Jsi zároveň štědrý i neštědrý.

Odp10: My lidé vytváříme různé teorie či...
miras, 10.11.2010 14:00

Štědrost a hamižnost nemůže globálně existovat zároveň? Řekl bych,že musí,stejně jako dejme tomu dobro bez zla nedává smysl.Vše má svůj protiklad,což zajišťuje jeho existenci.Klídek nikomu nic nevnucuji,každý si svého boha vytvoří sám k obrazu svému,klidně to může být i sám velký CHAOS.

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru
O serveru, právní ujednání, přístupnost
Založeno na vlastním redakčním systému a vlastním fóru.