Neptejte se co, ale proč

Nový komentář k článku "Kam kráčíš vyspělá Evropo?"

Odpovídáte na příspěvek:

V poslední době vidíme, jak některé...
Neuvedeno, 21.11.2018 19:46

V poslední době vidíme, jak některé opoziční strany se vymezují proti předsedovi vlády. Tvrdí, že se snaží obohatit na základě svého postavení, protože je ve střetu zájmu jako podnikatel.
Jenže nevidí, že vlastně celé jejich dílo, tedy současné zákony vytvořené parlamentem zrodily právě tyto lidi, aby byli ve vedoucích funkcích tohoto státu.
Proč? Protože už hned na začátku jejich ucházení o funkci ve volbách souhlasili, aby tito lidé měli ve volební kampani výhody, díky jejich velkým příspěvkům do volební kampaně.
Jasné je, že mají-li tito lidé mnohem větší bohatství, než běžný občan, že budou ve volební kampani také svého bohatství využívat k tomu, aby byli známí na veřejnosti a tím se snáze prosadili ve volbách. Jejich volební kampaň je finančně, díky jejich příspěvkům do ni zvýhodňuje oproti řadovým občanům.
Díky následnému zvolení mají také daleko větší příspěvky tito lidé z dotací a tím mohou daleko snáze konkurovat ostatním občanům, ba co více mohou ještě daleko snáze konkurenci zlikvidovat na příklad snížením cen určitých výrobků po dobu, kdy konkurence ještě existuje. Vzpomeňme si na situaci, kdy řetězce, když nastoupily, prodávaly rohlíky za korunu a dnes jsou za korunu devadesát, nebo za dvě padesát a ještě nejsou k večeru k dostání.
Takto prosím se likviduje konkurence menších podniků. Ty pak skoupily za pakatel a výrobní zařízení si využily pro sebe. Takže dál enormně zbohatly požíráním konkurence.
Uvádím jen příklad na řetězcích, ale bylo to v celé oblasti podnikání.
Prostě díky nespravedlivě postaveným podmínkám při volební kampani vzniklo nespravedlivé prostředí zvýhodňující jen ty nejbohatší.
Přitom stačili zavést zákon, kdy všichni občané by směli dát na volební kampaň maximálně jeden průměrný měsíční plat a nic víc, ostatní by bylo trestné a žádné jiné prostředky na volební kampaň by se nesměly dávat.
Jenže to ne. Zvedly se nespravedlivé podmínky pro volby a tak také jsou nám volby zcizeny. Nejde o demokratické volby občanů, ale o demokratické volby z řad nejbohatších občanů, kdy laskavě je občanu dovoleno, aby si vybral jednoho z možný bohatých občanů i když všichni k tomuto bohatství přišli nezákonnou cestou.
Čemu se pak tito opoziční strany /pravicové/ diví. Vždyť právě jejich zákony přivedly tyto lidi do vedení. Je pak pochopitelně tato vládnoucí vrstva prakticky totožná. Jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet.
Řeklo by se. Vždyť nám tento systém byl západem vnucen, aby jsme byli ohlodáni. Jde o systém požírání bohatými celého západu a proti nim jsme bezbranní.
Možná že ano, možná že i na tom západě už vznikají síly, které pochopili, že demokracie a demokracie je rozdíl. Že totiž může existovat i otrokářská demokracie.
Že tedy celá Evropa, má-li se pustit do úspěšné produktivní výroby, že musí uvolnit brzdu zpátečnického obírání občanů o svoje platy, aby se mohli rozvinout ti nejschopnější občané, kteří by pak vedli toto sdružení Evropských národů.
Nemůže jít o revoluci, ale prosím jen o evoluci změny volebních podmínek pozvolna se přibližující optimálním podmínkám pro nejúspěšnější země světa.
Musíme si totiž také uvědomit, že mnozí lidé přicházejí o své peníze díky nehoráznému rozhazování na všelijaké nepotřebné a nic nepřinášející zábavy a věci atd. a takoví lidé si v podstatě nezaslouží, aby hospodařili s penězi druhých.

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.