Malé úvahy o problémech kolem nás

Poslední komentáře

Střípky z diskuse

Zajímavé odkazy

Novinky na Svíci.cz

  • 30.11.2007: Nyní jsou nově přidané komentáře od poslední návštěvy zvýrazněny barevně
  • 13.4.2007: Možnost úpravy i zatím neschváleného článku
  • 22.6.2006: Zlepšeno vyhledávání
Proč používat Linux

Komentáře k článku

6.4.2013 18:57

Justokracie v ČR na postupu

Klasická právní nauka říká, že správně nastavený stát se vyznačuje vyváženými mocemi – výkonnou, zákonodárnou a soudní. Jednotlivé tyto moci se vzájemně brzdí a vyvažují. Tedy teoreticky.

Už několik let můžeme pozorovat, a nejen u nás, rostoucí posilování soudní moci nad ostatními složkami. Mediálními masážemi se našinec stává obětí manipulace, že pouze nadřazenost soudů může vyvést společnost ze tmy do lepších zítřků. Protože mravný a vzdělaný soudce zná spolehlivý návod na lepší příští, stejně jako rozumí všemu, co a proč se odehrálo.

Právní teorie moci soudní přisuzuje kontrolu nad zákonodárným procesem možností soudního přezkumu přijaté legislativy. Zákonodárce je současně chráněn různými typy imunity proti moci výkonné i soudní… Zdá se to jako dobrý a vyvážený systém. A ejhle. V dnešní době si užíváme takových anachronismů, jako je poslanecká imunita i na ryze kriminální činy, což je zcela zjevně zneužití původně zamýšleného principu. Prezidentská pravomoc zasahuje z moci exekutivní do soudní možností milostí, amnestií nebo abolicí a agraciací – poslední prásknutí dveřmi pana bývalého prezidenta ještě můžeme mít v čerstvé paměti.

Nejvýraznější odchýlení od víceméně rovnovážného stavu dnes dosahuje soudní moc. Stále častější a intenzivnější proklamace o soudcovské autonomii není ničím jiným, než snaha vymanit se z působnosti stávajících struktur a vyváženého stavu.

Samostatnou kapitolou je existence Ústavního soudu. Přestože podle názvu lze dovodit, že patří do soudní struktury, opak je pravdou. Soudy jsou u nás složeny ze soudu prvního stupně, odvolacího soudu (druhého stupně) a mimořádným (dovolacím) soudem. Takže disponujeme dvoustupňovým soudním systémem, složeným ze tří stupňů, což by mohlo stačit. Kde tedy je ve struktuře Ústavní soud? No jako správný významný orgán, na který se nemá dosáhnout – nikde, kde byste ho hledali. Kdybyste pátrali, k čemu je, dozvíte se z právní teorie, že slouží jako legislativní pojistka, aby posuzoval ústavnost přijatých zákonů. Ale tu se naskýtá hned několik otázek – jaké kvality zákon předvídá u zákonodárce, že zplodí a přijme neústavní zákon? Dále – jaké kvality jsou přisouzeny soudní moci, když se předjímá možnost, že neodmítne a aplikuje neústavní obsah zákona. Ale zcela závěrem – kde má občan mít jistotu, že Ústavní soud správně aplikuje, jakožto nikým nevolený orgán, pravomoc zrušit zákonodárným procesem přijatý a soudní mocí nezrušený zákon? Vždyť Ústavní soud stojí nad popsaným rovnovážným systémem, přičemž si poslední roky uzurpuje čím dál větší množství pravomocí.

Už jsme dokonce byli několikrát svědky teatrálních vystoupení, kdy Ústavní soud předvolával členy vlády, zpovídal je z pohnutek kolem přijímání různých zákonů, prováděl úkony, ke kterým není legislativou nijak vymezen prostor, ani není legislativou zmocněn. Zkrátka tahle nesmyslná instituce, navíc čím dál více vybarvená do oranžova, nejenže si vytváří nevídané kompetence, ale fakticky se stává třetí komorou parlamentu, protože popsanými praktikami dovede zablokovat nebo významově zcela převrátit vládní aktivity. Bez ohledu na konkrétní činy to je v přímém rozporu s klasickými teoriemi o brzdách a protivahách.

Zajímavé je ohlédnutí, kde se vlastně tahle pozoruhodně anachronická instituce vzala. Museli bychom se vrátit až do doby Velké buržoazní revoluce, kdy se prvně naostro budovaly struktury občanského státu. Během několika revolučních měsíců bylo potřeba zbořit tisíc let staré feudální právo, a nahradit ho novým republikánským pojetím. Protože velká část reformovaného práva neměla historickou zkušenost v novém prostředí, byl na přechodnou dobu zřízen institut ústavního soudu, který měl operativně balancovat aktuální právo v excesivních případech a krátkou cestou upravovat a vykládat vydávané zákony. Kuriózní v této souvislosti je skutečnost, že nejenže se dočasnost protáhla na skoro dvě stě padesát let, ale ještě navíc se nákaza ústavního soudnictví rozlezla z revoluční Francie do všech států západního světa, aby aktivně působila proti základním demokratickým principům. Praktickými projevy to skoro připomíná komunistickou teorii o zostřování třídního boje.

Když jsem zahlédl slovo Justokracie...
Zákys, 7.4.2013 9:00

Když jsem zahlédl slovo Justokracie, těšil jsem se že se konečně po dlouhé době zase něco možná nového dozvím o Louisi de Saint-Justovi. A ona JUSTO kracie je obyčejná soudcokracie. Dobře mi tak! Mám se těšit z toho, že přiletěli čápi. Užiteční ptáci. Příroda se pročistí. Sbírají také myši!!!
Justokracie – není nad „učené“ názvy. I z „Hory“ potom může vylézt myš.
Autorovi článku vadí jak píše, především „barva“ Ústavního soudu. Přesněji, o čem „taktně“ mlčí, barva některých ústavních soudců. Tam kde já vidím černé taláry (jak depresivní) on vidí růžovou barvu „ženského spodního prádla“. Zajímavé!!! Vždyť i u Klause tato barva vyvolávala slovní kopřivku. Kdo se od koho učil?
Hmmm. Možná jenom oběti stejné špatné četby. Za čtení braku se platí. Že Rodokapsy kontaminují povědomí, věděl již Freud.
A to ostatní… Na co soudce na každou „blbost“. Proč hned podávat žalobu, jako v USA? Že tam mají na 800 000 právníků? Ve veliké zemi je všechno veliké. Proto USA náš vzor, ale pěkně po česky. „Nenadělat se, a vydělat“(ne do gatí). Vždyť vyřešit problém či poskytnout právní radu může kamarád z hospody, učitel, moudrý děda, farář či jiný Duka, nebo starosta. A když to nepomůže, je tu ještě pár „vymáhačů“ práva z Ukrajiny. A také učenlivý dorost vlastní provenience.
Ale hlavně že nevládnou komunisté (v ODS jich je!!!). A jsou k mání ty za komančů nedostatkové banány.
Tak „Vpřed směle soudruzi spějme“ k právnímu bezvědomí. Pěkně učebnicově vyrovnaně!

Odp: Když jsem zahlédl slovo Justokracie...
Vlastimil Čech, 7.4.2013 9:25

Jaký je emotikon pro POTLESK-OVACE- POTLESK ?
Hřebík přesně trefený! A sedí!

Vynechal jste exekutory
greybeard, 7.4.2013 20:12

Součástí tohoto systému jsou ještě exekutoři. Ti završují systém persekucí, mluvím-li o obyčejných lidech. Uděláte dluh do 1000 Kč a než se nadějete, systém prodeje pohledávek, soudců a exekutorů po vás požaduje zaplatit 90x více, aniž byste byli upozorněni (nemluvím o zločincích, kteří jezdí načerno a pak ze sebe dělají chudáčky). Pokud se pokusíte vzepřít, zaplatíte ještě víc. A chcete-li vědět, že nikomu nic nedlužíte, zaplaťte a vyžádejte si potvrzení o bezdlužnosti :-(

Ano, po letech komunismu bylo nutné doplnit systém zákonů tak, aby soudci nemuseli myslet. Jen tak se může stát, že soudce osvobodí dva vrahy jen proto, že nebyl schopen určit, kdo z nich vraždil.

Odp: Vynechal jste exekutory
hans, 7.4.2013 20:25

V této souvislosti je hrůza nejen to, že odmítají myslet, ale místy mi připadá, že se i bojí soudit. Se zájmem teď sleduji kauzu toho oknem vyhozeného děvčete. Nechápu, že třetího pachatele stíhají na svobodě a ještě za nesmyslně stanovený trestný čin nadržování. I naprostému laikovi po přečtení skutkových podstat v trestním zákoníku musí být zřejmý zcela zásadní rozdíl mezi nadržováním trestnému činu a spolupachatelstvím. Kupodivu takto stanovená skutková podstata nevadí ani státnímu zástupci.
Exekutoři by do systému justokracie logicky měli patřit, protože ve všech kulturních zemích platí zásada soudního přezkumu jakéhokoli rozhodnutí státní moci. Ne tak u nás. Proto když posoudím stávající kvality a chování soudců na všech úrovních, mám z trendu posilování soudní moci obavy.

Také o soudcokracii
Děd Vševěd, 26.5.2013 0:55

Už se to blíží - den „D“ a hodina „H“ - také o soudcokracii: http://ferovost-pro-ratha.webnode.cz/

Také o soudcokracii
Děd Vševěd, 26.5.2013 1:01

Už se to blíží - den „D“ a hodina „H“ - také o soudcokracii: http://ferovost-pro-ratha.webnode.cz/ - náš e-mail je na webu.

Odp: Také o soudcokracii
Platfus, 27.5.2013 15:36

Proklik jsem si váš odkaz a došel jsem k závěru, že autor je zralej na ochrannou léčbu. Stanovení diagnózy ponechávám povolanějším.

Odp: Také o soudcokracii
hans, 18.6.2013 19:35

U Děda Vševěda jsem čekal trochu lepší kvalitu stránek i informací... Sorry...

Odp: Také o soudcokracii
Zákys, 20.6.2013 15:21

Tolik myšlenkových „metestáz“! To nemůže být samo sebou... Vy musíte mít bulku už i na varleti.

V Lidovkách :...
hans, 20.6.2013 12:49

V Lidovkách : http://www.lidovky.cz/senatu-se-nelibil-kalouskuv-vyborny-na-ustavnim-soudu-konci-p5z-/zpravy-domov.aspx?c=A130620_114640_ln_domov_vs - názorná ukázka, jak si moc zákonodárná vyžehlí cestičky k prosazení svých cílů. Ústavní soud se už dávno stal třetí komorou parlamentu, nad to nikým nevolenou a vybavenou neurčitými pravomocemi. Oranžový Senát si nanominuje ústavní soudce, aby potom jejich prostřednictvím oponoval dolní komoře. V jiných civilizovaných zemích naprosto nevídaný úkaz. Ústavní soud nemá v dnešní době žádné opodstatnění, a posilování jeho vlivu se společnosti vymstí stejně, jako doposud tolerované rozdávání trafik politikům a jejich kamarádíčkům.

Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
hans, 2.7.2013 16:49

Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v akci za základě podnětu oranžových : http://zpravy.idnes.cz/ustavni-soud-o-zdravotnickych-nadstandardech-f4p-/domaci.aspx?c=A130702_140903_domaci_klm . Na jednu stranu nám tvrdí, že hlídá ústavnost, v odůvodnění pak má tu drzost konstatovat, že zákon je špatně napsaný, protože v jiných státech je lépe popsán standard. Vytáčky jednotlivých ústavních soudců pak už jen dokreslují tragikomický obraz této anachronické trafiky.
Doporučuji článek přečíst, protože tohle je skutečný výsměch veřejnému právu. Další důkaz, jak funguje třetí komora parlamentu. Když zákon projde, a socanům se nelíbí, ÚS ho na požádání smete.

Odp: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
Zákys, 16.7.2013 8:42

Kdo se diví, je mu divno... Prý největší ránou jaká kdy lidstvo postihla není náš Ústavní soud, ani vyhynutí dinosaurů a mamutů, ale byl příchod křesťanství a komunismu se socialismem, a dnes vítězným liberalismem, které jsou jeho nemanželské děti.
Prastarý svět který křesťanství se svými „tunami“ lidských nástrojů zvaných otroci, byl tak čistý, poklidný, prostě skvělý proto, že nikdy nepoznal ty dvě velké pohromy: neštovice a křesťanství!!! říkají odborníci na konec dějin, těšící se ze skvělé kapitalistické současnosti a z banánů na pultech Lidlu. Hlavně že nevládnou komunisté.
„Hloupost je bezcenný Bož dar“ poznamenal kdysi Otto von Bismarck, která se však zde stala přímo geologickou silou a nabyla síly větru v pohoří Tibesti na Sahaře.

Odp2: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
ivana Kozárová, 16.7.2013 21:18

Není divu,že na křesťanstvo se sočí.Nikdo nechce desatero,je příliš jednoduché a nemá tolik zádrhelů.Populární je uctívání Smrti a opovrhování Životem.Hloupost je aktivní rozpor.Blbci jsou dnes super a hyperaktivní a lidi si na blbost zvykli.Proč asi?Možná proto,že je pohodlnější nepřemýšlet a nechat si předžvejkat informace,sedět u seriálů a baštit vše,jak to přijde.Od pohodlí se dnes všechno vyvíjí.Život v nepohodlí je nepřijatelný. Pro pohodlíčko zahodíme i to,čeho si naši předkové vážili víc,než vlastního života...

Odp3: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
Zákys, 17.7.2013 0:14

Kteří předkové? Ti bezejmenní chudáci spávajíci ve dřevěných chýších s prasaty, kteří svoji víru používali jako neškodné opium, nebo ti, co posílali „boží děti“ do Palestiny chránit Boží hrob a plnit si své bezedné kapsy?
O tom jsem měl dost času přemýšlet, když jsem se před třemi týdny procházel po hradbách Aigues-Mortes, města na jihu Francie, kde si „pokorní“ boží sluhové opásaní ostrými meči dali rande, než odpluli za lepším.

Odp4: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
ivana Kozárová, 17.7.2013 13:46

Komenský,Chelčický,Tomáš ze Štítného, a pak spousty bezejmenných,kteří žili podle toho,čemu věřili . Víra ne jako opium,jen jako jisté očekávání věcí,na něž je naděje. Ono jisté očekávání je překladem řeckého hypostasis. Tento výraz se běžně vyskytuje ve e starověkých obchodních dokumentech.Znamená to představu něčeho,co je základem viditelných okolností a co je zárukou budoucího vlastnictví... Víra tedy nezávisí na tom,co si užiju a použiju právě teď,ostatně i děti v outlém věku,co dokážou odložit uspokojení okamžité potřeby jsou na tom v dospělosti vždy lépe,než jejich vrstevníci,co dostanou všechno hned,neb si to vyřvou....Křesťané neberou do ruky zbraň.Podle toho je lze poznat.Jsou to ty ovce,co každému lezou na nervy svým klidem a poslušností zákonů.Po ovoci poznáte je.

Odp5: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
Zákys, 17.7.2013 23:21

Víra je pouhé slovo, jako pouhé slovo je slovo vůně. Jinak voní seno koním, jinak milencům....;-)

Odp6: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
ivana Kozárová, 18.7.2013 19:28

Na počátku přece bylo Slovo;-)

Odp7: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
Zákys, 18.7.2013 21:31

A jinak voní.... a pořád dokola. Kdybych měl na mysli konotace slova víra, tak jsem mlčel. Mlčel proto, jak je nespravedlivé chtít po nepoučeném cestovateli po zemské kůře aby byl přesnější... Milá paní, denotát! Teorie poznání, ne teorie blábolení... Konotace se empiricky měří Sémantickým difernciálem.
Osgood C. E, Suci G., Tannenbaum P.: The Measurement of Meaning. Urbana, Illinois, University of Illinois Press, 1957 je kniha, kde se o tom dovíte skoro všechno. Před mnoha mnoha lety, kdy jsem ještě nic neuměl, a byl jsem k tomu stavu úměrně zvědavý, jsem se pokušel touto metodou něco „vyzkoumat“.

https://www.google.cz/search?q=s%C3%A9mantick%C3%BD+diferenci%C3%A1l&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=XEDoUf75NczKswamyYGACA&sqi=2&ved=0CDkQsAQ&biw=1676&bih=740

Odp8: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
ivana Kozárová, 20.7.2013 20:31

Vaše vyznání víry respektuji.

Odp5: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
Vlastimil Čech, 21.7.2013 14:35

Křesťané neberou do ruky zbraň.Podle toho je lze poznat.Jsou to ty ovce,co každému lezou...řezníkovi pod nůž!
I Kristus vzal bič.... I Kristus řekl: „Přiveďte je před mou tvář a pobijte je!“
Pak pravda taky něco říká o fackování... ;-) a o kameni a chlebu...;-)
Ale V.Č. říká a křesťansky upřesňuje: Kdo po mých lidech kamínek hodí, tomu dvoukilovou tvrdou chlebovou veku o palici na strouhanku roztřískám!

Odp6: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
ivana Kozárová, 21.7.2013 20:24

Prosím o citování tohoto Kristova výroku - ve kterém evangeliu? Vážím si lidí,co za cenu vlastního života odmítli účast ve válkách. Co kdyby se k tomu rozhodli všichni lidé?Nebylo by líp? Taky by mi dělalo potíž nebránit se,přiznávám.

Odp7: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
Vlastimil Čech, 21.7.2013 21:58

No takový znalec Bible nejsem...:-)
Nebránit se, to je jedna věc, ale šlo mi o situaci, kdy je třeba hájit ostatní... svoje lidi... rodinu, děti, přátele... svou vlast.
No, tenhle Váš postoj: „kdyby všichni...“ to je postoj Jehovistů... ovšem bohužel zatím jsem neslyšel o případu, kde se uskutečnilo Vaše přání... Vždy ti bezbranní, nebo ti, co se masově odmítli bránit byli BEZ VYJÍMKY buď pobiti, nebo zotročeni a vždy okradeni, ženy znásilněny, majetek zničen, země zabrána a tak dále... Chcete příklady?
A ti dobráci, kteří se chovají podle novozákonních návodů o nerostech a pečivu, o masáži lícních svalů, ale velmi rádi se nechají chránit jinými, těmi, kterými vlastně pro nedodržování pokynů shora opovrhují tak, jak Židi svými „Šábesgojim“... Nemyslíte si, paní Kozárová, že je to vlastně parasitismus?

Odp8: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
ivana Kozárová, 23.7.2013 20:20

Myslím,že parazitismus existuje. Spočítejte si počet Nobelových cen na počet obyvatel. A dojdete k výsledku.

Odp9: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
Vlastimil Čech, 23.7.2013 20:42

hmmm, neporozuměl jsem...

Odp10: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
ivana Kozárová, 24.7.2013 10:55

myslím,že ti nenávidění Židé přispěli do pokladnice světové kultury a vědy dost,aby nebylo třeba obvińovati je z parazitismu. Ale to by byl zas ten starý spor,který jsme tu už jednou měli. Tolerance,tolerance,ta je třeba. A ta se zbraněmi neprojevuje;-)Tam,kde se neválčí,není třeba se bránit.

Odp11: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
Tlapka, 24.7.2013 12:13

Ahoj Ivanko, právě čtu Zápisky Rudolfa Hesse, velitele Osvětimi. Moc zajímavé čtení. „Bylo mu to líto ale nechtěl vypadat jako měkota ... “

Odp12: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
ivana Kozárová, 26.7.2013 19:34

Ahoj,Tlapko,čtu Citadelu od Exupéryho ,znovu a bude to nadlouho.Musí se pomalu.....Přeju Ti krásné léto!

Odp13: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
Tlapka, 30.7.2013 13:04

Ahoj Ivanko, Četla jsem o druhé světové a jinak se zajímám o knihy které napsaly ženy co žijí nebo žily v Africe, př. Bílá Masajka, Slzy v písku moc poučné Jak si člověk přečte něco z války nebo Afriky případně Asie tak hned je vidět, jaké jsou naše starosti... jaksi jakoby malicherné ...

Odp14: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
ivana Kozárová, 30.7.2013 16:59

Exupéry taky psal o Africe. Arabský svět..... vybavuje se mi příběh žebráka,který ukazoval svoje vředy,zanedbané a zapáchající - a tím se živil.Když by se mu zahojily,znova by si je rozškrábal,aby mohl úspěšně žebrat dál.....

Odp15: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
kitnamoR, 30.7.2013 20:33

... já už knihy nečtu. Nějak pro mne ztratily atraktivnost, jaksi se pro mne „přežily“. Semtam si ještě přečtu něco krátkého z novin.

Odp16: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
Zákys, 30.7.2013 21:24

Zase jeden co ví, že v knihách je uloženo pouze nadání autorů. Životu zásadně dává svého génia. Genius podprůměrnosti mezi trpaslíky! Určitě čtete obrázky z Blesku. Být šaškem na „Poslední večeři“, v tom je něco neobyčejně lidského... geronte.

Odp17: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
Jůúú, 31.7.2013 17:55

PANevyste legrační naoište eště něco.

Odp18: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
Zákys, 1.8.2013 3:56

Podívejme, vedrovité prázdniny přijel zpříjemnit dětem také oblíbený Jů... A co dělá Hele? Já myslel že nahlížíte do popelnic.

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
Jůúú, 1.8.2013 7:33

Nene nekouukáme máme novoukočku

Odp16: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
kitnamoR, 31.7.2013 21:24

...podotýkám, že BLESK (a jemu podobné bulvární a nepřesné plátky) nejsou novinami, které čtu. Ani TÝDEN už dávno nečtu pro jeho obsahovou neserióznost; po mé snaze opravit obsahovou chybu v TÝDNU mi jeho šéfredaktor odpověděl : „Opravovat chybu není třeba protože čtenáři TÝDNU stejně odbornému tématu článku nerozumí. “

Odp17: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
Vlastimil Čech, 1.8.2013 11:39

he he he... jak typické :-) !!!
Ovšem pak se lze tázati komu byl článek vlastně určen... a přispěl svým obsahem k porozumění merita věci čtenářstvem? Toto je nad chápání V.Č.
Každý může chybovati, je to lidské. Ovšem setrvávati ve vědomé chybě je -promiňte- přímo hlupské!

Odp18: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
kitnamoR, 2.8.2013 6:46

...Pane Čechu, v tom je právě ten paradox: Proč tedy TÝDEN otiskl tzv. „odborný článek“ napsaný neodborníkem, který se v tom článku dopustil zásadní odborné chyby ? (Doplňuji, že se nejednalo o jedno chybné slovo, nýbrž byla to celá obsahově chybná pasáž. )

Šéfredaktor to zřejmě toleroval proto, že jeho cílem bylo pouze pokrýt stránky tiskoviny nějakým textem a pak tu tiskovinu prodat; nic víc. A redakcí neočekávaná odborná kritika od jednoho z čtenářů nebyla vítaná, protože cílem redakce časopisu nebylo rozšíření odborných znalostí čtenářů, nýbrž POUZE TRŽBA za prodané výtisky. Tak si to vysvětluji.

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
Zákys, 2.8.2013 7:23

Týden je tedy odborný časopis „odborníku“. Naučte se..., ale tupá mysl přece nerozlišuje. Ta produkuje jen tupost. Na tom nic nemění to, že informace má být pravdivá. Ale všeho s mírou. Ať se vám rožne, tak třeba na internetu je nadmíru čtivý časopis.
http://www.hoax.cz/cze/

A začněte, pokud ještě noenosíte, nosit „gatě“ na šlích. Nevěřte jim. Ať se nemusíte naivně čílit.

Odp16: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
ivana Kozárová, 1.8.2013 19:38

To si vážím toho,že to takhle přiznáte. Já zas moc nečtu noviny,ale vracím se ke svým oblíbeným knihám.

Odp11: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
Vlastimil Čech, 24.7.2013 12:28

Ale ne, tak jsem to nemyslel... Měl jsem na mysli třeba ty Jehovisty, kteří by na obranu svých dětí ničeho neučinili, sami se nechali pro svou víru zavřít za války do koncentráku (říkali si Badatelé bible tehdy)... Ale byli ukrutně rádi, když ti, kteří se neštítili vzít zbraň do ruky, je přišli osvobodit. A ty Židy a jejich Šábesgojim jsem si použil jen jako PŘÍKLAD... Vás se to jako neofytky netýká ovšem... Předpokládal jsem, že příměr je jasný, že jsem yjádřil srozumitelně, omlouvám se tedy... šlo mi o to, že Židi slaví šábes, jejich den, kdy považují veškerou práci za protivení se jedinému bohu. Ovšem přestože to považují za hřích, najímají si například Čechy, ne-Židy, podle nich gojim, aby je v době šábesu obsluhovali a nezbytné činnosti pro ně konali... jsou ti lidičkové tzv. šábesgojim. Podle přesvědčení Židů je práce v den sváteční hříchem v očích jediného boha. Přesto najímají lidi, aby za ně pracovali a tedy dle jejich víry hřešili... to jsem uvedl jako jeden z případů parasitismu, stejně tak jako ony Jehovisty, kteří odsuzují násilnou obranu, ale v případě napadení tlupou Cikánů volají o pomoc policisty, kteří na jejich žádost mají hřešit, použít násilí, například cikánskou smečku zmlátit a ušlechtilé Jehovisty ochránit...
K Vaší poslední větě bych řekl: Tam, kde je obrana, tam se neválčí! Chcete příklady?

Odp12: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
ivana Kozárová, 26.7.2013 19:35

Tam,kde se neválčí,není třeba se bránit;-)

Odp13: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
Zákys, 27.7.2013 2:29

... tam také nejsou Valčice, to věděl velmi dobře již Petr Bezruč...

Tři starečci kvapíce
stihli města lem:
nejsou-li to Valčice,
kynoucí nám třem?

Co vás těší nejvíce,
když dojdete sem?
Révu mají Valčice,
vínorodá zem!

Rybníků zde trojice,
břeh kryt palachem:
zde končily hranice
a moravská zem!

Dnes za městem hranice,
držme proti všem:
dnes jsou naše Valčice,
zde moravská zem!

Sražte, děti, sklenice,
čert tesknotu vem:
zdrávy buďte, Valčice,
a moravská zem.

Pod lipami silnice,
do Lednice jdem:
na shledanou, Valčice,
vínorodá zem!

Tož v tomto vedru ať si válčí různé Šárky... My sražme děti sklenice, čert tesknotu vem... A pod tou zemí je možné pít na všechno. Třeba na mrtvé lože, nebo na divnou radost v srdci svém, na suché místo pod listem... A na hvězdu, ktará třpyt nám střásá... na přátele na nepřátele... Na všechno můžem pít jak pták. A nebo na nic, jenom tak. Varujte se však pít pod zemí na justokracii. To nechte kastrovaným chromým kozlům.

Odp5: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
Vlastimil Čech, 21.7.2013 14:41

A paní Kozárová, o náboženství a válkách jsme tady už kdysi mluvili...Proč by křesťani neměli bojovat, když jim nebeští politruci ty zbraně pokropili a požehnali?
A nač se vojska tahají s těmi feldkuráty? Aby si hodovali, když jim lidi půjčují? ;-)

Odp6: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
ivana Kozárová, 21.7.2013 20:20

Že si vojska tahají ssebou feldkuráty,to je jejich volba.Nikdo jim to nenařizuje.Kristus se řídil Zákonem. A tam je nezabiješ. Že si to pseudokřesťané předělali po svém je jejich chyba.Znám faráře,který odmítl posvětit vlajku a šel do civilu.Čím to asi bude?

Odp7: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
Vlastimil Čech, 22.7.2013 23:01

Jeden farář odmítl... to je toho... V.Č. viděl i blonďatého černocha...A prý jsou dokonce někde i poctiví cikáni... a bílí sloni... no a farář co „odmítl“... a kolikpak jich bylo v paxterris? Proč oni neodmítli? A jak hodnotíte pana olomouckého Arcizrádce? A kardinály co tak lační po majetku? Slyšela jste o luxusní novostavbě ostravského biskupství, hned vedle upadajícího starožitného kostela sv. Václava? Ale ano, ovšem... dějí se různé věci... V Mežugorie se prý taky dějí zázraky...proto nepochybuji o tom, že nějaký farář odmítl...

Odp8: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
Vlastimil Čech, 23.7.2013 13:27

měl jsem na mysli tu organisaci Pacem in terris a její členy tzv „pac teriéry“
Omlouvám se

Odp9: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
ivana Kozárová, 23.7.2013 20:12

Není proč. K tomuto typu křes´tanství jsem opravdu nikdy neinklinovala;-)

Odp7: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
Zákys, 22.7.2013 23:56

Papežka Jana. Takový literární zážitek jaký mi jednou připravil (asi před 40 lety) ten Řek Emanuel Roidis a který ze mně udělal ještě teď se smějícího „milovníka“ černokabátníků cvičících v Orlu, vykřikující lidovecká hesla a milující bojovníky proti komunismu
(http://www.blisty.cz/art/66298.html ) si nemůže odpustit tuto poznámku. „Nikdo jim to nenařizuje“… to myslíte vážně? Lenin kdysi utrousil něco o užitečných idiotech. Tím byla i ta babička křižující se a přihazující hrst klestí pod hořícího Jana Husa.
Tu Papežku Janu si kupte. Je v antikvariátech. ;-)

Odp8: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
ivana Kozárová, 23.7.2013 20:18

Všechny ty boje o investituru nemají s křesťanstvím nic společného.To,co se za křesťanství vydává,křesťanství není.Ale to neznamená,že neexistuje.

Odp9: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
ivana Kozárová, 23.7.2013 20:18

myslím- mimo mocenské struktury.

Odp9: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
Zákys, 25.7.2013 8:40

Vznik křesťanství a především jeho praxe byli revolucí. A revoluce která se nedokáže bránit(bojovat o prosazení své „pravdy“) není ničím jiným, než zaklínadlem. Ale to už je rouhání. A to Jahve trestá věčnýn ztracením. V Řecku tomu říkali ostrakismus. ;-) Bojovou metodu nevymyslel až Mahátmá Ghándí.

Odp10: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
ivana Kozárová, 26.7.2013 19:27

Funguje to. Nejlepší je přece vítězství bez boje;-)

Odp: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
iva, 7.8.2013 13:41

Nechápu teda, proč ten podle vás oranžový ústavní soud zprostil viny ty tři nenažrouty, co se vzdali mandátu v PS aby se nechali nominovat do nějakých prapodivných funkcí ve státních firmách. Proč nehnal ke zodpovědnocti za amnestii tuneldědka? Jinak článek jsem přelouskala celý a vidím, že jste asi vizionář jako kdysi Bambus. POkud taky nejste on s jiným nickem.

Odp2: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
Zákys, 8.8.2013 2:55

Nechte to koňovi. Na světě jsou také jiní a jiné (tak proč ty ne Augustine?) lidé...

http://www.youtube.com/watch?v=GBaHPND2QJg

V této bance vás také okradou, ale bude se vám to aspoň líbit... a slušně poděkujete. :-(

Tak zapějme si píseň bratři, jak to volným lidem patří, i když v bažině žijí...
Hola, hoši na palubu, třeba plujeme v záhubu, prapor náš neutone. I kdybychom padli všici, vstanou noví živnostníci, svoboda nám zavlaje! ;-)

Odp3: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
ivana Kozárová, 8.8.2013 18:51

Zapějme si píseň,bratři- jak to volným mužům patří-třeba v žaláři byli... V mužné písni,v mužném slově -nemá žalář vadit tobě -i kdyby tě trápili...hola,hoši,na palubu- třeba pluli jsme v záhubu-prapor náš neutone... I kdybychom padli všici -vstanou noví bojovníci-rudý prapor zavlaje! Tak mě to učila babička Jarmila!;-)

Odp2: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
Juras, 8.8.2013 12:46

To mluvíte asi ne o Ústavním soudu, ale o Nejvyšším soudu. A nenažrouty viny nezprostil, jenom řekl, že nesmí být trestně stíháni.

Odp3: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
iva, 8.8.2013 13:51

no tak nějak. Je těch soudů moc na obyčejného člověka aby se v tom vyznal. To s těmi poslanci jsem též pochopila jen v tom nevidím rozdíl.

Odp4: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
Juras, 10.8.2013 18:01

Když někoho zprostíme viny, je nevinný. Když řekneme, že nesmí být trestně stíhán, tak se o vině neuvažuje. Klidně může být dotyčný vinen, jenom nesmí být stíhán.

Odp3: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
iva, 8.8.2013 14:22

A ústavní soud je vyšší než nejvyšší soud nebo naopak? Proč to nemáme jako v USA porota a ta se radí a dohodne. Ale to je asi trestní právo to nemá s politikou nic společné, že. Prostě se mi zdá, že je těch soudců už tolik různých, že tu vládne bezvládí jen na chudý lid je řemen, ten kdo v tom neumí chodit a nezná se se Sokolem prostě bručí.

Odp4: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
Juras, 10.8.2013 17:59

No já nejsu odborník, ale snad se moc nespletu, když to řeknu takhle. Ústavní soud je svým způsobem asi nejvyšší, protože jako jedinný soudí zákony nebo rozhodnutí některých ze článků mocenského aparátu, jestli jsou nebo nejsou v rozporu s ústavou. Porovnávat ho s jinými typy soudů nemá smysl. V obecném soudnictví je Nejvyšší soud nejvyšším. Ústavní soud je v tom smyslu nadřazeným, že by mohl posoudit rozhodnutí nejvyššího soudu, jestli bylo či nebylo v rozporu s ústavou.

Odp5: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
hans, 19.8.2013 17:54

Hodně familiárně řečeno, je to přibližně tak. Ústavní soud není typickým soudem, nestojí v hierarchii soudů ani civilních, ani trestních.
Právě protože stojí mimo rámec, je stále častěji zneužíván oranžovými, kteří ho nyní v podstatě personálně ovládli. Za pomoci stejněbarevného senátu mají tak nástroj ke změně rozhodnutí poslanecké sněmovny, což je právě alarmující, protože to mají být ti zástupci lidu.
Navíc z pohledu voliče ÚS není volený, ale jmenovaný (navíc často dost podivnými zákulisními tahanicemi). Z ÚS se těmito praktikami stala nejsilnější a rozhodující komora parlamentu.
Ve spojení s tím, co předvádí poslední dobou prezident Zeman s ohýbáním práva, bude výsledkem konání během krátkého času u nás přechod od parlamentní republiky k prezidentské.

Odp6: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
Platfus, 20.8.2013 16:33

Je mi jasné, že s mým právním povědomím se těžko můžu přidávat do těchto celkem odborných debat. I rozumím Hansovu rozhořčení. Ale pokud někdo definoval politiku jako „umění možného“, připadá mi, že aktéři politické scény předvádějí kreace za hranicí nemožného a osobují si na to výsostní právo. Ústavní soud chápu jako instituci, která když už do těchto sporů vstupuje (mám v živé paměti např. debaty ohledně zkrácení volebního období - Melčák & spol), má aspoň nějak právně odůvodnitelné závěry. Ale nevím.

Odp6: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
Vlastimil Čech, 21.8.2013 8:47

V.Č. má jen chatrné povědomí o tom, co je to ve skutečnosti republika parlamentní a presidentská... Tak ta naše, ta francouzská je parlamentní, ta americká je presidentská... Ale co to znamená pro občana? Která je lepší a proč? Kdy je která lepší? Bylo by to špatné, nebo dobré, kdyby se naše republika chovala více jako demokracie presidentská?
Prosím o osvětu...jen tak, aby to V.Č. pochopil... jen tak, besednicky... strohé a výsměšné odkazy na tlustospisy nejsou besedou, myslím...

Odp7: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
iva, 21.8.2013 10:33

Nikdo není nezávislý,tak nečekejte nějaké nestranné debaty:-)Já ale nejsem oranžová, ale tak trochu zelená:-)

Odp8: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
Zákys, 21.8.2013 20:16

Jaké bude počasí v příštím týdnu?To rosničky ví...;-)

Odp7: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
hans, 21.8.2013 23:59

Ta francouzská je taky prezidentská. Žádný systém není ideální. Zjednodušeně řečeno, v prezidentském systému se volí přímo prezident a ten si sestaví vládu, která není odpovědná parlamentu, ale prezidentovi. De facto takhle se to vyvinulo nyní s vládou kámošů páně Zemana. Prezidentský systém může fungovat v zemi, kde má tradici slušnost a respekt k lidem (i když zrovna Sarkózy se v tomhle směru zrovna nevytáhl, imho). U nás, kde je nemožné nalézt slušného komunálního politika, natož někoho neprodejného a nekradoucího do parlamentu, je tenhle systém nakročením k juntě. Bohužel několikaletý politický vývoj u nás k tomu vytrvale směřuje.

Odp6: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
iva, 21.8.2013 10:32

Oranžový ´ústavní soud taky řekl, že Klaus není vinen, když vyhlásil tak širokou amnestii, tak se v tom čert vyzná. Je to všechno divadýlko pro dělný lid.

Odp7: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
hans, 22.8.2013 0:19

Ústavní soud do věci amnestie nemá vůbec co kecat. (Mluvím o principu, nikoliv o náplni amnestie, se kterou se souhlasit nedá). Poslední dobou (spíš už let)si ÚS vyhrazuje právo kecat do všeho, počínaje platy soudců, různými reformami konče. Oranžoví svými aktivitami veřejnosti vsugerovali úvahu, že ústavní soud je nějaká rada starších, která je někde na úrovni božího soudu, a protože si z nějakého archaického důvodu nechává říkat soud, tak může soudit. Ale tak to není, nebylo a nemělo by být.
Dovolte mi jenom drobnou historickou odbočku. Ústavní soud si poprvé zavedli Francouzi po té nechvalně známé revoluci s několika přívlastky. Její vůdci totiž mlhavě tušili, že nedokáží odhadnout všechny dopady právní reformy při likvidaci šlechtického práva a jeho nahrazení republikánskými zákony. Na dočasnou dobu tedy zřídili ústavní soud, aby operativně korigoval právní úpravy, které často bezhlavě přijímal revoluční Konvent. No a podívejme, jakou má ta dočasnost výdrž a ještě se rozlezla po celém kontinentu...

Odp8: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
Platfus, 22.8.2013 9:49

A co by tedy bylo nejlepší řešení? Ústavní soud zrušit? Právě proto, že je to zaběhlá instituce, o níž jen málo lidí ví, čím se zabývá - dodává jí to auru téměř něčeho posvátného. A jakékoliv snahy o to by působily jako politicky motivované. Takže to asi není ta cesta.

Je snad řešením dohlížet na to, aby u ústavního soudu bylo poměrné zastoupení stoupenců politických stran? To asi taky sotva - politické přesvědčení je věcí jednotlivce a nemusí se nijak projevit. Kromě toho by soud těžko vystupoval jako nezávislý na politické moci.

Řešením by snad mohlo být jen umožnit vyslovit se ke jmenování soudců v co nejširším kruhu, aby byla volba demokratičtější. Nevím ale, jaká je současná procedura.

Odp9: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
Juras, 22.8.2013 10:54

Navrhuje prezident, volí senát. Teď Zemanovi nezvolili toho Sváčka.

Odp10: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
hans, 23.8.2013 1:09

Sváček je prvotřídní odborník na trestní právo, aktivní soudce a předseda pražského krajského trestního soudu. Jako takový by měl mít vyšší renomé než někteří současní ústavní soudci, konkrétně právní praxe soudruha Rychetského, který právo vystudoval v padesátých letech a celou dobu normalizace pracoval jako podnikový právník ve stavebním bytovém družstvu, kde jeho vrcholným úkonem byla reklamace za křivě nalepené tapety... V ÚS, když už, by měli působit nejvyšší obecně uznávané právní autority - akademici a pedagogové práva, případně z praxe nejlepší soudci. Ale politiky protlačení právníci na karierní úrovni Marka Bendy, delegovaní na podobnou pozici, to je výsměch logice i právu.

Odp11: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
Zákys, 23.8.2013 3:56

Pane vaše zasvěcené komentování posledních událostí kolem ústavního soudu říká velice málo, ne - li -nic(to je mínus) o instituci, ale hodně o vás. Píšete o skepsi outsidera (jazyk svého údělu), který pociťuje trauma z toho, že on není u vesla.
Jak daleko máte k vyjádření jednoho amerického senátora: „Kritizuji-li svůj stát, prokazuji mu dobrodiní.“
Někdo tomu vašemu údělu říká „malý český člověk“. Co jsou však (není-li to vojenské tajemství :-)) vaše vrcholné výkony? Sundávání tapet?

Odp12: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
hans, 23.8.2013 9:19

Moje komentáře stran ústavního soudu toho říkají hodně o povaze této instituce, jenže jenom lidem, kteří ze sdělení berou informace. Naopak vaše příspěvky neříkají k tématům nikdy nic, pouze urážíte ostatní.
Vaše sdělení o vás vypovídají mnoho.
Právě vaše chování je přesnou charakteristikou „malého českého člověka“, o kterém tak rád píšete. Myslíte, že jste tu na netu anonymní? Jste sprostý, protože máte pocit, že vám tu všechno projde? Šíříte kolem sebe sprostotu, kterou byste nikomu do očí neřekl, dostal byste obratem pěkných pár facek.
Měl byste se rychle vzpamatovat, než se tu objeví vaše civilní jméno a adresa, abyste mohl dostat, co zasluhujete. Vrcholný výkone.

Odp13: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
Zákys, 23.8.2013 10:15

Vážený pane mám „v paži“ nějakého Hanse. Ani bych si něj neotřel umazané gumáky. Ale vy jste „urazil“ pana Rychetského. Co jste zasil, to jste sklidil. A to jsem se snažil být velice kulantní a vyhnout se tomu, že se snažíte udělat z kružnice čverec bez použití neeukleidovy geometrie. Aspoň mám co dělat. Miluji zbytečnosti!!! Až díky vám jsem si uvědomil že abeceda je písemný smog!

Odp14: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
hans, 23.8.2013 13:09

Když to urážení p. Rychetského máte v úvozovkách, máte to správně. Napsal jsem jenom pravdu o tom kdy studoval a čím se živil. Že není dobrý právník vám potvrdí každý, kdo se teoretickým právem zabývá (viz také mizerně formulovaná ústava, kterou za víkend stvořili s druhým reformním komunistou, s. Jičínským). Také nelze spravedlivě očekávat zázraky od podnikového právníka (po listopadu se jim dočasně říkalo komerční právníci, což přesně charakterizovalo jejich profesní způsobilost). Takže když vznesu pochybnost o zdatnosti lúzra na vrcholný právnický post ve státě, pořád je to pochybnost a ne urážka.
Jen tak pod čáru - když už tak rád opravujete zdejší přispěvatele- ta geometrie není neeukleidova, ale neeukleidovská.
S těmi gumáky bych taky mohl poradit, o co je otřít. Zkuste svá nevymáchaná ústa. Gumákům to prospěje, a vy to ani nepoznáte.

Odp15: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
Platfus, 23.8.2013 14:53

Já si pana Rychetského vážím a jeden čas jsem o něm uvažoval jako o prezidentském kandidátovi, ale nakonec se rozhodl nekandidovat. To, jaký je právník, nedovedu posoudit, ale předpokládám, že když se už spoustu let pohybuje v nejvyšších kruzích, tak je to nějak zaslouženě. Utkvěl mi jeden starší článek, kde vzpomíná na Václava Havla a připisuje mu hlavní zásluhu za vznik ústavního soudu, takže počátek všeho zla hledejme tam :-).

Odp16: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
hans, 24.8.2013 11:21

Domnívám se, že pohybování se někde v nejvyšších patrech čehokoli nemusí být v našich krajích odraz osobních schopností.
Marek Benda se svým plzeňským turbodoktorátem je už řadu let členem (nějaký čas byl i předsedou) ústavněprávního výboru poslanecké sněmovny - to je nejvyšší posuzovatel nově přijímaných zákonných norem.
Pamatuji si také na tv debatu, kde mladičký Benda školil z práva Dr. Vojtěcha Cepla, dej mu pámbu lehkou zem, takto jednoho z elitních soudců a jednoho z nejrespektovanějších pedagogů na Karlově univerzitě.
Dá se najít i na YT, vážně stojí za to.
Tolik jen k úrovni lidí, kteří v tomhle státě tvoří nejvyšší patro...

Odp17: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
ivan, 24.8.2013 12:33

Viděl a slyšel jsem několik pořadů s panem V. Ceplem, nesmírně jsem si ho považoval pro jeho moudrost a neformálnost. Škoda, škoda.

Odp13: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
iva, 23.8.2013 10:48

Nic není černé nebo bílé. Nechápu, proč jsi tak vyjel, když víš, že pan Zakys tu každého uráží. Já zas nemám ráda dav. a vím, že nakonec je všechno jinak, než se zdá. MOžná jednou zakys odhalí svoji identitu:-) Ale to není k tomu, že všechno je jinak. Mi třeba vadí, že lidi se hádají a když se zastanu dělníků, nebo nezaměstnaných, mně posílají do Koreje lépe řečeno do severní Koreje. A to teda může být jen bud´kapitalismus nebo socialismus. Nic jiného není možné a nemyslím tím nějakou tu střední cestu. Prostě všechno je jinak

Odp14: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
hans, 23.8.2013 13:15

Místní diskuse čtu už několik let a je škoda, že tenhle exot tady kazí úroveň. Divím se provozovateli, že ho tu nechá dlouhodobě kazit vzduch.
Právě tenhle nezájem majitele serveru způsobuje, že se tu často lidé místo diskusí uráží, hlupáci jako zákys trollují a vyvolávají flame. Navštěvuji i daleko rozporuplnější fóra a díky činnosti moderátorů se tam daří udržet úroveň na úrovni, o které se svíci ani nezdá.
Na převážnou většinu příspěvků zákyse programově nereaguji, ale jsem asi jen člověk, občas se neudržím... Za to se všem omlouvám.

Odp9: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
hans, 23.8.2013 0:48

Já bych řekl, že nejlepší cestou je ÚS zrušit, protože do systému jenom vnáší chaos a nestabilitu.
Opoziční poslanci a senátoři si ho zvykli užívat jako mediální beranidlo, pod záminkou přezkumu zákonů. Je to něco na ten způsob, kdy soudní řád praví, že máme u nás dvouinstanční soudnictví, tedy aby byla zajištěna možnost přezkumu soudního rozhodnutí. V praxi to tedy vypadá, že na první stupeň obecných soudů dohlíží druhý stupeň jako odvolací. No a aby nebylo překumů málo, rozhodnutí druhého stupně překoumává nejvyšší soud. Tedy dvoustupňové soudnictví se skládá ze tří stupňů, přesto ale kvalita soudních výroků z nejvyšší instance (nejnověji výklad korupčního chování pánů poslanců) odpovídá školní besídce frekventantů pomocné školy.
Také v Parlamentu máme dvě komory. A protože se tak nějak předpokládá vrozená debilita, nesvéprávnost a nulové právní povědomí Poslanecké sněmovny, bdí nad její činností horní komora, která má sílu zákony napravovat. A jelikož patrně i u druhé komory parlamentu se patrně předpokládá všeobecná stupidita, nad ní trůní ÚS s kompetencí kecat do všeho, co volenými orgány projde a má pravomoc zákony, které se mu nezdají, bez dalšího rovnou zrušit. Mechanismus sestavení ÚS je naprosto mimo demokratický rámec. Očekávám, že Zeman začne i tady argumentovat vyšším mandátem voličů, když byl zvolen přímo. A bohužel mu to projde, protože jak je vidět, veřejnost převážně nemá o skutečném fungování vrcholných orgánů ve státě ani ponětí.

Odp8: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
Juras, 22.8.2013 10:56

Üstavní soud podle mého nekecal do amnestie, ale rozhodoval, jestli Klausova amnestie byla velezradou. Což za jistých okolností být asi může, např. kdyby to udělal se záměrem ohrozit suverenitu ČR.

Odp9: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
iva, 22.8.2013 11:03

Nevím, proč tomu tak je, ale Platfus mi připadne nestranný a s tebou se asi dá taky jen mluvit o počasí. Kolik milibarů a rosný bod apod.

Odp10: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
Juras, 22.8.2013 13:51

Jo, holka, ani o tom počasí ne. Když jsme se bavili o globální změně klimatu, tak to zvoník taky moc dlouho nevydržel poté, co dokládal globální oteplování tím, že přibývá vyasfaltovaných ploch :-)

Odp10: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
ivan, 22.8.2013 16:26

Ale vždyť tam Juras žádný komentář neměl, pouze info. To je pouze faktem, nic víc. Navíc je pravdivé.

Co jsem si všimnul, tak spolu nijak nesoupeří, taky proč?

Odp11: Netrvalo dlouho a Ústavní soud opět v...
iva, 22.8.2013 17:46

Zastává se stále Klause, ale mi už Klaus ukradený. Nesoupeří spolu, vždyt´o nic nejde.

Kdo je pan ZAKYSANÝ ?
ˇ, 2.8.2013 22:05

...no přece člověk, který chce nad ostatními diskutéry vyniknout tím způsobem, že je všechny pošpiní a zamatlá kravským lejnem, které vytvaruje do nápisu:

„Ať se snažíš jak snažíš, ať jsi třeba Einstein sám,
já jsem lepší a vyniknout nade mne Tě nenechám !“

Zkrátka nepřejícnost a nedostatek sociální inteligence
mu z mozku udělal kus kyselého tvarohového žvance, který už se začíná měnit v romadúr. :-)

Odp: Kdo je pan ZAKYSANÝ ?
Z, 3.8.2013 8:10

Hlavně je v diskuzi soběstačný. Příspěvek, několik souhlasných odpovědí od různých čtenářů, pro jistotu jedna lehká oponentura, aby bylo zaděláno na další diskuzi...co si slayd nezařídí sám, to nemá. Sice mně uniká význam takového počínání, ale nemusím rozumět všemu...na rozdíl od slayda. :-)

Slayd?
Vlastimil Čech, 3.8.2013 15:23

Pan Slayd se našich besed už dlouho neúčastnil... škoda.

Odp: Kdo je pan ZAKYSANÝ ?
Zákys, 4.8.2013 9:09

Co je to ta sociální inteligence ve vašem pojetí? Je to něco jako IH(inteligence pro hru)?
Tak jako skrytí sadisté si často volí za své povolání roli řezníka nebo policisty, ti co mají iracionální strach ze života se stávají amatérskými sociálními psychology. Když letí klacek není to proto, že má křídla. A neležíte již vlastně dlouho na zemi v trouchnivějícím klestí kde se snažíte si s ním pokecat?

Odp2: Kdo je pan ZAKYSANÝ ?
ivan, 4.8.2013 14:16

Totální absence vlastních myšlenek a neustálé plevelení z tebe udělalo nejotravnějšího člověka v historii Svíce.

Budiž pochválen den kdy se odtud odpaříš.

Život Je!..o strachu, radostech, vlastních myšlenkách propojených s osobní zkušeností v nesouměřitelném čase nebo místě jejich prožitku.

Soc. Psycho

Zkoumání iterakcí našich životů v prostředí kde žijeme, je to skutečné, které naše životy spoluutváří a řídí. V tomto smyslu jsme neprofesionálové všichni. Prostě život.

Tvoje žvásty tady, maj samou logickou chybu vydávanou za pravdu. Ujišťuju, že ani křídla nelítaj jenom protože jsou křídla a naopak některé klacky mohou létat docela dobře - vztlaková tělesa a jiná křídla pouze zajišťují směrovou stabilitu nebo nefungují coby aerostatické profily, ale vytváří vztlak prostředím pronikajícím zakřivením náběžky
která vyvolá v prostředí různě rychlé proudění drobných vírů které spolu utvoří mezní vrstvu a způsobí vztlak.

Stejně to nepochopíš!

Vykastrovanej kozel.

Odp3: Kdo je pan ZAKYSANÝ ?
Zákys, 4.8.2013 20:31

„Běž domů ivane, čeká tě Nataša!“ ;-) Vám se musí samou radostí z toho jak skvěle „dýcháte“ uzlit i střeva. Kde jste pochytil termín „nesouměřitelnost“? Že by jste se dopracoval až ke čtení/poslouchání Kellera? Na to jste moc veliký pravičák - darebák! Ale budiž.
Vy musíte ve skutečnosti vypadat jak kudlanka nábožná, která zapomněla jak se modlit.
Přečtěte si pozorně co jste napsal. Nejpodobnější vašim skvělým větám jsou hemeroidy

Odp4: Kdo je pan ZAKYSANÝ ?
ivan, 5.8.2013 7:43

Sociální prostředí se tvoří podobně jako mračna která se nadále ovlivňují a spoluutváří počasí. Některá místa mají vyšší pravděpodobnost výskytu sucha nebo naopak spadu srážek ale v obou případech může nastat i opačný extrém. Na tyto skutečosti je možné se pouze připravit vhodností staveb a údržbou prostředí.

Někteří ale tvrdí, že dokáží rozdělovat mraky tak, že mají všichni stejně sluníčka i deště nebo sněhu. Prostě to uděláme tak, že některé mraky přesuneme do míst kde prší málo.

Usnesení ÚV KSČ z r. 1962.

V roce 1970 bude v celém Československu bytový problém s konečnou platností definitivně vyřešen!

Toto usnesení bylo všehlasně schváleno.

Škoda, že vítr občas fouká jinak i navzdory usnesení.

Viníkem nefunkčností nejsou zřejmě dobré úmysly, ale špatné okolnosti, že.


Chromý kozel s hemeroidama a zauzlenejma střevama, taky trochu slepej se špatnou pamětí.

Odp5: Kdo je pan ZAKYSANÝ ?
Z, 5.8.2013 8:35

Tady poteče krev! ;-)

Odp5: Kdo je pan ZAKYSANÝ ?
Zákys, 5.8.2013 10:20

Psát pro vás na svíci je dobrý kariérní tah. Nemajíce jazyk ani nedokončeného gymnazisty ze zoufalství používáte na vyjádření svého „mrnění“ něco má znít jako metafora. Četa uklízející město (ta jednodušší) si také myslí, že „metafora“ je odborný název pro moderní samohybnou metlu. Ti inteligentnější ze zametačů si zpravidla myslí(ale úplně vážně!) že metafora je pěkná sranda.
Vážený vy, co vyrostlo kolem rekta, kdyby jste si nesundal botu, tak nenapočítáte ani do pěti. Už jste naučil napoprvé uhodnout která ruka je pravá, pravičáku? Pravičák nebo levičák = idiot!!!

Odp6: Kdo je pan ZAKYSANÝ ?
hans, 5.8.2013 12:42

Jestli vy jste pyšný na svůj jazyk, hodný vysokoškoláka, prostudujte v mezičase gramatiku. Sám máte v textu chyb jako máku, ale to vám nebrání v poučování, ani v urážkách. Jestli si budujete kariéru psaním na Svíci, jste opravdu to, za co vás tu pokládají.

Odp7: Kdo je pan ZAKYSANÝ ?
Zákys, 5.8.2013 23:45

Vy si nedáte pokoj a nedáte... Jako každý Vřešťan rezatý (Alouatta seniculus) - to je opice která tráví život sezením na konci větve a povykuje a povykuje, až jí modrá prdel!!!, tak také vy ukazujete svoji báječnou holou „Hrdel“.
Nemáte strach že z té své písemné sebereplikace se můžete stát rezavou „ukrajinou“(to je kolo)? Měl by jste. Je to dobrá rada. Hlad je sviňa. Rómové už berou všechno!

Zakysanec není Slayd
ˇ, 3.8.2013 16:14

Slayd býval vtipný, pěstoval někde na Moravě vinnou révu a opravdu diskutoval. Měl rodinu, se kterou jezdíval na chalupu a na výlety.

„ZAKYSLÝ“ nediskutuje; ten si bere pouze slovo pouze sám pro sebe, pouze ostatní lidi uráží a tupí, a určitě nemá ani rodinu, ani chalupu.

Odp: Zakysanec není Slayd
ivana Kozárová, 5.8.2013 20:55

Souhlasím. Pan Zákys není Slayd.Jiný způsob vyjadřování,je to starší člověk než Slayd.

Odp2: Zakysanec není Slayd
ivan, 5.8.2013 21:33

Slayd měl jiný slovosled a důrazy na jiné skutečnosti. Třeba na cyklistické výkony 12letého vnuka a časté sexuálí narážky na cokoliv. Taky se názorově sebepodporoval z jiných svých nicků. Policista, úřednice, odborář, odvážná školačka. Jeho prostor bylo Brno a viničný statek v Mutěnicích. Jeho pravé jméno bylo zřejmě Sládeček.

Co si pamatuju.

Křižobolševikem byl Alfík, ten rád o sobě tvrdil, že se topí v prachách. Budiž mu to přáno.

Odp3: Zakysanec není Slayd
Juras, 6.8.2013 9:59

Já bych to řekl takhle. Slayd je blb, zákys je sečtělý blb. :-)

Odp4: Zakysanec není Slayd
Zákys, 6.8.2013 16:44

Vaše schopnost opravdu hlubokého vhledu je jako chůze ratlíka po zadních nohách. Není to sice nic dokonalého, ale aspoň překvapujete, co už všechno dokážete.

Odp4: Zakysanec není Slayd
Tlapka, 9.8.2013 10:38

Ale Slayd se mi líbil. Byl vtipný.

Odp5: Zakysanec není Slayd
Vlastimil Čech, 9.8.2013 10:42

mě taky

Odp3: Zakysanec není Slayd
ivan, 6.8.2013 13:14

Slayd dělil text na odpovědi a dodatky k nim které dělil protečkováním obou částí.

...........................

takto

Zakylo je novotvarem.

Odp4: Zakysanec není Slayd
Zákys, 9.8.2013 6:56

Trpíte syndromem smrtícího úspěchu který jste si vymyslel(? jako dítě ježíška) a ono je to jinak. Tím hůře pro to „jinak“.
Konrad Adenauer kdysi poznamenal „Pokud dva mají vždycky stejný názor, oba nestojí za nic“.
Dospívání hýkající ušatče je pomalý proces. Trvá „bratru“ až třicet let. Někteří jedinci nedospějí vůbec a tráví život potlačováním svých sklonů a pudů, a když je „zahrada odkvetlá“ jdou zádumčivě přivonět k poslední růži. :-( . Neklesejte však na mysli. V tom je přece váš půvab.

Odp5: Zakysanec není Slayd
ivan, 9.8.2013 7:29

Plukovníku pohov!

Kde to mám podepsat?

Odp6: Zakysanec není Slayd
Zákys, 9.8.2013 12:11

Síše čím!
Kopytem sem, kopytem tam...

Odp5: Zakysanec není Slayd
ivana Kozárová, 9.8.2013 12:29

Napište už konečně s Ivanem konverzační drama tragikomické povahy. Pánové,já se už sice opakuju,ale musím to říct znovu : Vy dva v mezní situaci byste spolu skvěle spolupracovali. Pokud o nic nejde,budete ve při a každý na protipólu.Ale kdybyste se stkali v reálné mezní situaci,troufám si tvrdit,že by zavládlo pochopení a skvělá spolupráce...

Odp3: Zakysanec není Slayd
ivana Kozárová, 8.8.2013 18:27

Stejně bych ráda věděla,jestli sem chodí Zvoník.Ten byl nenapodobitelnej.

Odp4: Zakysanec není Slayd
kitnamoR, 8.8.2013 21:33

... Paní Kozárová, já se domnívám, že už sem pan Zvoník nechodí. A je to škoda. Měl pouze mobil, ze kterého na Svíci psal. Měl životní trauma z toho, že ho opustila manželka po narození jeho dvou synů dvojčat. A ze zoufalství, kromě zdarma konané služby zvoníka ve věži, začal spořit korunku ke korunce na NOVÝ ZVON, snad v naději, že tím novým zvonem přivolá svou ztracenou rodinu zpět. A tento svůj smutný a zároveň zajímavý příběh nám tu na Svíci všem sdělil. A nevím, proč někteří z diskutérů se k němu zachovali nevlídně.

Ale možná, že si Zvoník našel novou lepší ženu a třeba i s dítětem a teď se jim ve své mimopracovní době obětavě celé dny věnuje. Dle mého názoru by to pro něho bylo to nejlepší východisko. Byl (a snad to dosud je) člověk vzdělaný, cílevědomý, manuálně šikovný a zajímavý, jakých je na Svíci málo.

Odp5: Zakysanec není Slayd
Vlastimil Čech, 9.8.2013 10:41

Řekl bych, že čím více různých názorů, tím pro besedu lépe. Jenom by se mělo besedovat vlídně, slušně... člověk s jiným názorem není nepřítelem, hlupákem,souupeřem... je prostě jen partnerem v debatě... kdyby jsme byli jednoho názoru, o čem bychom besedovali? Občas se tady člověk dozví věci... třeba s těmi oblaky, to byl od pana Ivana majstrštyk! Perfektní příspěvek! Nebo právě zvony pana Zvoníka! Nebo příspěvky pana Sysla, paní Ivy, nebo i Šárky B.... Nevím jak vy, ale V.Č. se na vás všechny doslova těší...:-)

Odp6: Zakysanec není Slayd
kitnamoR, 9.8.2013 13:28

Pane Čechu, zcela s Vámi souhlasím. Je to něco podobného špatného, jako když na sebe vzájemně zaútočí protihráči hokeje nebo fotbalu. Vždyť (pokud se vzájemně při hře schválně nezraňují a slovně neuráží) , tak by každé mužstvo mělo být vděčné soupeřům za to, že mělo, má a bude mít s kým hrát a tím si vydělat dost velké peníze a udržovat si a zdokonalovat sportovní kondici. A ještě horší je situace, když se vzájemně do krve rvou fanoušci obou soupeřících mužstev. To už nedává vůbec žádný smysl, protože ti fanoušci „bojují“ nesmyslný boj s jim neznámými lidmi pro zcela vymyšlený bezvýznamný důvod nějakého „GÓLU“ ? ! Rvoucí se fanoušci jsou asi dosud zcela zdraví a spokojení lidé, kterým kromě toho „gólu jejich týmu“ dosud nic v životě nechybělo. :-)

Odp5: Zakysanec není Slayd
ivana Kozárová, 9.8.2013 12:24

hledala jsem stránky o zvonech,možná tam někde je. Ale hlavně ať se mu dobře daří.

Odp6: Zakysanec není Slayd
kitnamoR, 9.8.2013 13:35

Paní Kozárová, pan Zvoník toho o zvonech mnoho věděl, zvony uměl opravit, psal také (pokud si dobře pamatuji) že opravoval zvoničku /kostelík ? (nebo jak se ta stavba na hoře Říp správně jmenuje) a o celé této své práci na Hoře Říp udělal i fotodokumentaci. A domnívám se, že i tuto práci dělal grátis. Připojuji se k Vám: Ať se mu dobře daří !

Odp7: Zakysanec není Slayd
ivana Kozárová, 9.8.2013 20:34
Odp8: Zakysanec není Slayd
kitnamoR, 10.8.2013 17:09

...ještě doplněk (vzpomínám si): Pan Zvoník bydlel u své maminky a staral se o ni. Pracoval v Praze v tiskárně.

A ve zvonici nám z mobilního telefonu psal. To už nikdo jiný dělat nebude.

Odp9: Zakysanec není Slayd
ivana Kozárová, 10.8.2013 18:40

vzpomínám taky na ta poučná a zajímavá psaní páně Zvoníkova. Např. o rekvírování zvonů,jejich rozbíjení a přeměnu svatého pokřtěného kovu na smrtící kulky. Zajímavá ironie. nejdřív to vysvětíme,pokřtíme a pak přetavíme a zabíjíme tím lidi.To dokážou jenom lidi...

Odp7: Zakysanec není Slayd
Lipovan (Z.), 11.8.2013 17:22

Romantiku, na idealismu (práci gratis, například) jistě není nic špatného a tuze nerad vidím, kterak je dnes ódéesáky vysmíván. Dokonce i krvelačný a veskrze prachšpatný Lipovan, který ti zničil život, občas pokládá ploché kameny na bahnitá místa turistických stezek z důvodu snazšího průchodu. Průšvih nastává tehdy, pokud se protřelý ryzí cynik pokouší vybudit falešný idealismus u jiných osob za účelem vytahování peněz z jejich kapes. A to bohužel funguje na všech úrovních života ve zdejším slzavém údolí. Molík požíval v okruhu svých známých solidní úcty, práce pro něj byla očividně koníčkem, ale bohužel nedokázal přijmout fakt, že osobní postoj já to myslím upřímně a basta jednoduše nestačí. Ano, rád jsem se o Molíka otíral přes míru, leč vyautoval se de facto sám. Ať se mu daří? Ovšem, není důvod mu přát cokoliv zlého. :-)

Odp8: Zakysanec není Slayd
ivan, 11.8.2013 18:27

Asi to pro Vokovického nc. Zvoníka Molíka musela být ohromná rána, obvzlášť když tvrdil, že je pánem pražských věží, když jsem ho viděl v tv. reportáži před řetězem svázanýma mřížema s tlustým zámkem ve vchodu do Petrské věže, bez jakéhokoliv vysvětlení. Skutečnýmu pánovi nestál ani za vysvětlení. Takhle jasný a rezolutní krok mám až za ponižující a nepřeju mu to. Zasloužil by si aspoň slušnost!

Kaple sv. Jiří.
ivan, 9.8.2013 14:48

Kaple sv. Jiří.

Odp: Kaple sv. Jiří.
ivan, 9.8.2013 17:21

Nepropojeno. Ifo pro Romantika.

Odp: Kaple sv. Jiří.
ivana Kozárová, 9.8.2013 20:35
Odp2: Kaple sv. Jiří.
ivan, 9.8.2013 22:18

Rotunda může být třeba obilné silo, nebo větrný mlýn, Ivano. Je to typ kruhové stavby, ale nemusí být nutně kaplí. Kaple sv. Jiří rotundou nepochybně je jako byla Levý Hradec, pražská U Botanické zahrady, Olšanská, nebo Znojemská. Tak z hlavy.

Odp3: Kaple sv. Jiří.
kitnamoR, 9.8.2013 22:51

Děkuji paní Ivaně K. i panu Ivanovi P. za informaci o stavbě na vrcholu Řípu.

Snad se mi přece někdy poštěstí i tam se někdy podívat. Je to od nás daleko.

Odp4: Kaple sv. Jiří.
ivana Kozárová, 10.8.2013 9:54

Rotunda ve Znojmě je na dvoře pivovaru - pokud ho už nezrušili. Je zajímavá tím,že fresky uvnitř jsou po obvodu umístěny tak,že Kristovská chronologie je hned vedle Přemyslovské chronologie,- tj. náboženská a politická chronologie vedle sebe,to je dost unikátní...

Odp5: Kaple sv. Jiří.
ivan, 10.8.2013 19:27

Vím. Asi před třiceti rokama u ní proběhla celková rekonstrukce zdiva a části výzdoby. Její hlavní problém spočíval v tom, že se nakláněla ze svahu a hrozilo možné sesutí. Tehdy tam úspěšně proběhla celkem unikátní a tehdy neprozkoušená technologie hydraulickým vzepětím tlakovou injektáží betonem. Něco jako když do navrtaných děr v podloží dortu nafoukám šlehačku která dort vyzvedne do vodováhy a pak sama ztuhne. Obtížnost spočívala v rovnoměrnosti vzedmutí a regulaci tlaku injektáže na první dobrou. Unikátnost použité technologie je srovnatelná s přestěhováním kostela v Mostě, ale jaksi skoro utajená.

K historii náboženské a politické přidávám i stavebně technologickou.

Jeden půlden svého života jsem u toho byl.

Odp6: Kaple sv. Jiří.
ivan, 11.8.2013 8:37

Ivano, taky pouze doplňuju, ale neopravuju.

Rotunda - rotační tělesa.

Tento typ staveb byl velice efektivní protože k jeho stavbě bylo využito pouze vnitřní lešení které se stavělo takřka samo s výškou zdiva jeho zakotvením (položením) Bylo jedno jestli je vedle stavby rokle nebo jiná překážka. Doprava materiálu vnitřním prostorem byla velice efektivní bez stavebních překážek.

Jak psal pan VČ o chatrčích stupňovitě až k zámkům, tak pro usmání. Iglů je taky rotunda.

Odp7: Kaple sv. Jiří.
Tlapka, 14.8.2013 15:18

Pojem Rotunda mě potěšil a obohatil teď jen může li mít formu kruhovou nebo i parabolickou?

Odp6: Kaple sv. Jiří.
ivana Kozárová, 11.8.2013 21:01

pan profesor Hendrych nám v 80 letech minulého století vykládal,jak se ta rotunda ve Znojmě na dvoře toho pivovaru otřásá vlivem nákladní dopravy,jezdily kolem ní těžké náklaďáky asi s pivem.A vida,našel ne někdo,kdo to napravil. Ono tam bude ještě pěkně spletité podzemí...

Odp3: Kaple sv. Jiří.
ivana Kozárová, 10.8.2013 9:46

Původně dozajista ano. V obecném významu se však dnes pojem rotunda chápe jako sakrální stavba,kaple bývají - zase obecně součástí větších sakrálních staveb- tak mě to učili profesoři.Já jen chtěla doplnit pojem,nikoli opravit;-)

Odp4: Kaple sv. Jiří.
Vlastimil Čech, 10.8.2013 17:14

Řekl bych, že ti církevníci do stavitelství vnášejí chaos. Pan Ivan má ovšem pravdu.
Ale! Ve Frýdku povýšili kostel na basiliku. Učil jsem se, že basilikou je ta stavba, jejíž prostor je osvětlen okny ve vyšší lodi stavby, kde okna jsou umístěna nad střechami lodí bočních.
Na druhou stranu mi není jasné ani názvosloví jiných staveb, kde chaos nevytvářejí církevníci, ale snad sami architekti. Kde jsou hranice mezi chýší, chatrčí, chalupou, domkem, vilkou, vilou, zámečkem, zámkem? Je jasné, že nikdo nepojmenuje chatrč zámečkem...ale kde je definice?

A pokud se týká církevních staveb nevíte někdo, jak je to s těmi kříži, které bývají umístěny na kostelech? Jsou různých tvarů a vím, že to není svévole kovářů, ono to nějaký význam signalisace má. Vím dozajista, že kříž s kolečkem patří luteránům, kříž s druhým břevnem našikmo uloženým řeckokatolíkům....ale i na kostelích římskokatolických se objevují různé druhy křížů, různě dovyzdobených...

Odp5: Kaple sv. Jiří.
ivana Kozárová, 10.8.2013 18:37

asi nejlepší definice všeho toho bude definice Shakespearova: Co zváno růží zváno jinak vonělo by stejně....

Odp5: Kaple sv. Jiří.
ivana Kozárová, 10.8.2013 19:21

Pokud se týká uctívaných popravčích nástrojů,ponechávám na odbornících a encyklopedistech,aby si je seřazovali a kategorizovali a byli v rozepři,který je ten pravý a pravější, kůl,sjedním břevnem,s více břevny,s hlavou nahoře -nebo s hlavou dole,ostatně i Egypt má svůj kříž... Smrt je pro život bez významu.

Odp6: Kaple sv. Jiří.
Vlastimil Čech, 10.8.2013 19:43

uctívání popravčího nástroje- kříže odmítají také Svědkové Jehovovi....?

Odp7: Kaple sv. Jiří.
ivana Kozárová, 10.8.2013 20:27

Samozřejmě:-)Vy byste si na krk pověsil kus plechu z automobilu,ve kterém se zabil někdo,koho jste měl rád?Svatý kříži,tebe ctíme,lůžko Pána Ježíše... v soudný den tě uvidíme na obloze skvíti se.Slovem,srdcem,tebe ctíme,lůžko Pána Ježíše.... Co viselo na kříži,bylo prokleté. Byla to obrovská hanba,viset na dřevě. Popravený jedinec byl zpravidla obnažený,vystavený pohledu davu.Normální člověk neuctívá ani šibenici,ani gilotinu,ani jiný nástroj,jímž se popravuje.

Odp8: Kaple sv. Jiří.
Zákys, 11.8.2013 6:40

V tomto vedru se „normální“ člověk nejraději zchladí, nejlépe v nějakém akvaparku postaveném z dotací Evropské unie na rozšíření místní infrastruktury:

http://www.youtube.com/watch?v=6UioQE3A3HA

Odp9: Kaple sv. Jiří.
ivana Kozárová, 11.8.2013 20:39

Je mi z toho akvaparku smutno. Ty děti jsou skvělé.Zasloužily by si lepší potok.Není-liž pravda?Napadla mě POSVÁTNÁ ŘEKA v Indii,plná splašků a mrtvých zvířat - a navzdory tomu pro lidi neškodná. Nechť ten potůček ošklivý ochladí a neublíží!

Odp10: Kaple sv. Jiří.
Vlastimil Čech, 11.8.2013 22:26

Čím by si ta cikáňata zasloužila lepší potok? Proč už dorostlí Cikáni nechají své potomky cáchat se ve stoce? Nechali by lidé obecní své děti vstupovati do podobné stoky? Proč tak činí Cikáni a proč nedovolí lidé vstup dětem do splašků? Kdo dle komentáře znečišťuje onen vodoteč? A co my s tím ? Opravdu si myslíte že infenkční prostředí je neškodné? Napila byste se z té posvátné řeky? koupala byste se v ní? Vspoupila byste do té posvátné indické hnusoty či onoho cikánského akvaparku bez skafandru? Jak komentujete tvrzení:
Některé rasy lidské snášejí soustavně neuvěřitelně obtížné podmínky hygienické, avšak nevyrovnávají se s žádnou soustavnou prací. U jiných ras je tomu naopak.

Odp11: Kaple sv. Jiří.
ivana Kozárová, 12.8.2013 10:46

Pane Čech,jste velmi rozezlen na hmotné svinstvo. Ale otázka co my s tím není relevantní.S Cikány jste zřejmě nikdy nežil a tak je neznáte.Nebo je znát nechcete. Je to jinak. Tyto splašky jsou vidět. Naše bílé splašky mnohdy očima vidět nelze,o to hůř jsou odstranitelné.V mnohém jsme nevyléčitelní. Pro vás je posvátná řeka Indů hnusota. Pro mě je to nepochopitelná věc. Zřejmě bych tam asi taky nevlezla,ale respektuju odlišnost,kterou nechápu. Nebojím se přiznat,že nevím.Možná by vám pomohlo rčení: Nemám rád kapustu ani květák. Nekupuju si je a ani je nejím. Ale nevymýšlím si na ně.Přeměřte si pro jistotu lebku a prostudujte svůj rodokmen do hloubky,než začnete od lidí vyžadovat komentáře k rozdílným vlastnostem lidských ras. Možná,že jednou povstane prorok,který něco najde i na rase,o které se domníváte,že k ní patříte;-)

Odp12: Kaple sv. Jiří.
Vlastimil Čech, 12.8.2013 12:02

Takže jsem se, milá paní, na většinu otázek odpovědi nedočkal. Vy jste napsala, že by si ta cikáňata ZASLOUŽILA lepší akvapark... nu a V.Č se zeptal, ČÍM by si zasloužila, respektive ZA CO by si zasloužila... nu a Vy jste se na mne obořila s dobře vyzkoušenou odpovědí (obrazně): „i vy rasisto jeden!“ Ode mne nezaznělo nic nepřející pro ta cikáňata... koupejte se holoubkové, koupejte... přesně jako ve Vašem přirovnání o těch Indech, kapustě a tak... Naopak, to Vy se, milá paní, stavíte do rasistické role Velké Bílé Dámy, která tvrdí, že cikáňata by potřebovala jinou vodu... To Vy byste se měla zamyslet nad svým rasismem...jejich voda, jejich zvyky, jejich kapusta... Snad jimi požadovaná kvalita vody souvisí s jejich vlastí, jak jste připoměla...
Pokud se Cikánů týká, BOHUŽEL jsem měl mnoho s nimi co do činění během mého profesního života. V.Č. má spoustu osobních zkušeností, zážitků, V.Č. si o nich nic nemyslí, V.Č.

Odp13: Kaple sv. Jiří.
ivana Kozárová, 12.8.2013 12:19

Napsala jsem,že by si zasloužily lepší p o t o k.Zasloužily by si ho proto,že jsou to děti,které se umí radovat i z bahnitého potoka. Ale on byl bahnitý,protože v něm hopsaly.My jsme se jako děti koupaly v hnědé vodě po dešti,řeka byla kalná a nám to nevadilo. Do řeky ústily kanály z domů v přilehlé obci. Nikomu to nevadilo,čističky vznikly mnohem později. Cestou mezi loukami vodu čistilo slunce a písek.Možná i vy jste se jako dítě koupal v obyčejném potoce nebo řece... Přeju těm dětem zkrátka lepší potok. A Vám přeju lepší náladu.

Odp13: Kaple sv. Jiří.
kitnamoR, 17.8.2013 15:28

... pane Čechu, moje zkušenost: Cikáni jsou všichni stejní, všichni NEPOLEPŠITELNÍ:
1) Za všech okolností vesele si žijí, vesele se množí a vesele se baví pokud možno bez pracovních povinností.
2) Co nemají, to si ukradnou. Co jim přebývá zahodí tam, kde právě jsou. A dětí nemají nikdy dost.
3) Nelze jim věřit jediné slovo.

Odp14: Kaple sv. Jiří.
Lipovan (Z.), 18.8.2013 10:24

Osobně znám partu cikánů, kteří dřou jako draci a nekradou. Po práci se vesele baví, proč by nemohli, platí to ze svého. Na své ubytovně mají jakžtakž pořádek. Od romantika, mnoho let přisátého k eráru jako klíště, kritika nepracujících opravdu sedí. :-)

Odp15: Kaple sv. Jiří.
ˇ, 18.8.2013 20:56

Lipovane, bavíte se dobře šířením pomluv ? Tzv. „romantik“ na erár přisátý není, protože žádné dávky nedostává !!! Podle výpočtů podle polistopadových tabulek žije prý totiž v rodině, která má na každého člena minimální předepsaný příjem, tudíž na dávky dle úřednic nemá nárok.

Vaši „podpásovku“ Vám laškovně vrátím třeba takhle:

Lipovan už „nemůže“ ...
ani „červená lampička“ mu už nepomůže! :-)
Vzteky proto alespoň palec u nohy hryže :-)
a na Svíci pomluvy píše.

A už si do mne tady zase dlouho nerejpnete. Škoda, jsou tu i lidé, se kterými lze diskutovat docela příjemně.

Odp12: Kaple sv. Jiří.
Vlastimil Čech, 12.8.2013 12:05

Přesto bych velmi rád slyšel od Vás názor na tvrzení:
Některé rasy lidské snášejí soustavně neuvěřitelně obtížné podmínky hygienické, avšak nevyrovnávají se s žádnou soustavnou prací.

Odp13: Kaple sv. Jiří.
ivana Kozárová, 12.8.2013 12:24

Vytrvalost v kladení otázek je pro vás charakteristická.Na blbou otázku blbá odpověď:Charakteristika malého českého člověka : kříženec včely a prasete.Pracovitej,ale svině.

Odp14: Kaple sv. Jiří.
Tlapka, 14.8.2013 15:22

Dovol abych se sviní (manželka vepře) zastala a PROČ vlastně mají takovou špatnou pověst? Neznám žádnou co by někomu ublížila, já bych řekla spíš kojot nebo hyena jako špatný chatakter zvířete.

Odp15: Kaple sv. Jiří.
ivana Kozárová, 14.8.2013 16:17

Konečně jsi tady,Tlapko! Jsem ráda,že ses zastala svině. Ale ono je to tak v jazyce zakódováno,že lidi když chtějí o někom říci,že za moc nestojí,označí ho - neprávem - tímto přídomkem. Svině za to nemůže,že jsou lidé horší,než ona a přece si nadávají jejím jménem... Pravda je,že když má manželka vepře mladý,chová se agresívně a je z hlediska člověka poněkud zákeřná - ale ona jen brání to svoje- a právem. Taky sežerou,co se dá.....Je fakt,že lidi by neměli antropomorfizovat a přisuzovat svoje charakterové rysy zvířatům,která jsou mnohem férovější,než my....

Odp16: Kaple sv. Jiří.
Tlapka, 27.8.2013 12:06

Naprostý souhlas, Ivanko. Lidi se nemají ke zvířatům negativně přirovnávat, připustila bych "to je hvězda, to je sluníčko, kopretinka, ani ke kopřivě bych lidi nesrovnávala z obavy urážky kopřiv. Měli by si nadávát jako: Ty jsi ale streptokok, plasmodium, spirocheta, bacil Kochův .. ! že to nikoho nenapdadlo?

Odp17: Kaple sv. Jiří.
ivana Kozárová, 27.8.2013 13:04

Jakékoliv srovnávání vede k soutěžení a soutěžení vede k naparování jakože já jsem lepší než ty ,heeeč. Zpravidla není na co bejt pyšnej,všichni máme ďubky,každej někde jinde.A jakmile se začneme srovnávat a hodnotit,už to začne ujíždět někam,kam by to nemělo.Zabraňuje to konstruktivní spolupráci;-)A přitom - všude kam se podíváš,je spolupráce nutná k přežití.Kdyby tak ledviny řekly,že dneska nefiltrujou,srdce odmítlo pumpovat a oči se dívat.....Když pak přijde Zubatá a tu spolupráci orgánů v těle jednoduše zastaví,to je najednou pozdvižení.Nikdo to zpravidla nečeká tak brzy;-)A kolikrát bojuje celej život sám proti sobě....Odpusť mi moje pochmurné úvahy,umřela mi kamarádka a tak pochmurnatím.Pochmurnatím jako Pochmurnatka Mrkvová,taky jméno k pousmání,vhodné i pro zanadávání.....

Odp17: Kaple sv. Jiří.
Zákys, 31.8.2013 19:21

Spirocheta...? :-( Heuréka. Pyžamo pro duchovní. ;-)

Odp13: Kaple sv. Jiří.
Zákys, 18.8.2013 10:00

Nic mi potom není ale přece. Některé... Které?
Europidní..?
Mongoloidní...?
Negroidní.....?
Australoidní..?
Skromně podotýkám, že termín rasa si Darwin vyhradil pro holuby.
Ovšem amatérští sociální darwinisté jsou schopni termínem rasa označit i kbelík.
A jeden sociální darwinista Athur de Gobineau za nejnižší rasu považoval Židy, se všemi důsledky pro ně, které shrnuji do označení méněcennost.. Chudáci Mojžíš, Kristus, Marx, Freud, Einstein. To netušili kam to v Česku a na Svíci dotáhnou...
A co teprve Houston Stewart Chamberlain, anglický germanofil se svým veledílem Základy devatenáctého století, velebícím hlavně Árijskou rasu. To zde nikdo nezná. Ale útržky z tohoto rasistického díla nevědomky a nesystematicky produkuj. Co produkuje. Blije.
V tomto „kosmu“ jsou Cikáni, zrození „v poli“, a protektorátní Němci organizovaný a Českými rasisty vítaný tábor v Letech jenom maličkým českým příspěvkem do evropské žumpy.

Odp14: Kaple sv. Jiří.
ivana Kozárová, 19.8.2013 14:58

Je zajímavé že akce Lebensborn na Veltruském panství souvisí i se jménem Holub...;-)

Odp14: Kaple sv. Jiří.
Tlapka, 27.8.2013 12:08

Proč rasa? Budeme říkat odrůda a je to.

Odp15: Kaple sv. Jiří.
ivana Kozárová, 27.8.2013 13:37

Napadá mě jen jedna odrůda Homo sapiens: varietás ventre laxo,degenerans... Tu charakterisoval jistý MUDr. Růžička za první republiky vyštvaný z Prahy do Bratislavy,hlásající a geniálně předvídající škodlivost automobilismu- rozuměj škodlivost zdraví lidskému...;-)

Odp16: Kaple sv. Jiří.
Tlapka, 28.8.2013 13:01

Máme třeba pes. Jak se říká „jezvčík“ - psí rasa? Zvářata: Rasa šelem kočkovitých? Rsismus přeměníme na druhismus nebo odrůdismus a bude to znít pěkněji.

Odp17: Kaple sv. Jiří.
ivana Kozárová, 30.8.2013 13:26
Odp18: Kaple sv. Jiří.
Vlastimil Čech, 31.8.2013 15:32

Řekl bych, že je to nějak takhle...
Řád šelmy, čeleď psovití, druh pes domácí, RASA jezevčík...

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: Kaple sv. Jiří.
ivan, 31.8.2013 18:17

Savec, teplokrevný, obratlovec, třída plnozubý, řád šelmy.....VČ ..VČ...

....typ drsnosrstý, forma pepř a sůl.

( obratlovci se nesmějí používat jako živé návnady. - napichování na háčky atd.) Brr.

Odp20: Kaple sv. Jiří.
Vlastimil Čech, 31.8.2013 19:15

nedávají se malé rybky na háček jako návnada na štiky?
nesměli to dělat pionýři... tedy nedospělí rybáři... ti chytali na přívlač... ale sám rybář nejsem, jen jsem to viděl...

Odp21: Kaple sv. Jiří.
ivan, 31.8.2013 21:29

Malé ano, ale ne živé. Normálního člověka by to nenapadlo, blbcům se to musí zakázat zákonem. Teda žížalou bych taky nechtěl bejt.

Taky nerybařím.

Odp22: Kaple sv. Jiří.
Tlapka, 4.9.2013 15:36

Rybářství a lov jsou mí odporné odjakživa.

Odp23: Kaple sv. Jiří.
ˇ, 6.9.2013 20:04

...tak to já např. si velmi pochutnám na pstruhovi restovaném na másle, na smaženém kapru v trojobalu nebo na vybraném jemném masíčku z lososa, které je bez kostí. A bez rybářství a bez lovu ryb bychom byli i bez těch vyjmenovaných rybích pochoutek; a to by bylo škoda.

Odp23: Kaple sv. Jiří.
ivana Kozárová, 12.9.2013 17:02

Já taky nechodím na ryby:-(

Odp17: Kaple sv. Jiří.
kitnamoR, 1.9.2013 20:40

...nebudu konkretizovat, ale třídění živočichů i rostlin je už hotové, mezinárodně uznávané všemi odborníky na biologii. Nelze tedy říci, „že třeba člověk je odrůdou nebo rasou šimpanze“, to je nesmysl. Každý známý živočich a rostlina je zatříděna přesně do určité TŘÍDY, RODU, DRUHU, ODRŮDY atd. Všechno je přesně popsáno a nazváno latinským názvem. Takže (v dobrém komentováno :-) ) ani paní Tlapka ani já ani nikdo jiný si nemůže pro jezevčíka „kreativně“ vymýšlet nové zatřídění a nové latinské názvy. Poňátno ? :-)

Odp18: Kaple sv. Jiří.
ivana Kozárová, 2.9.2013 14:34

V Kuksu -v části Betlém,tj. v lesíku s pískovcovými skalisky je vytesáno sousoší - dnes už torza - Samaritánky s Kristem u studně. Autorem díla je Matyáš Bernard Braun.Situace je vylíčena v Janově evangeliu4:5-30.Jákobův pramen je hluboká studna,hladina vody nikdy nedosahuje k jejímu okraji,musí se čerpat...A proto je s podivem,že si Braun situaci představoval tak,že tam byl se Samaritánkou a Kristem i pes... Pes,jehož rasu znalci nedokážou ani dnes určit. Je to zkrátka krásně vyvedený pes se všemi atributy dokonalého psa... Měl to štěstí,že u studny se sešel se Samaritánkou,která mu dozajista taky dala napít... Židé Samaritány opovrhovali a měli zakázáno se s nimi stýkat.Navíc Samaritánka byla žena. Ani se ženou nesměl Rabbi mluvit. Oba tyto předpisy Ježíš porušil a dokonce Samaritánce o sobě řekl,kým je....Pes byl zřejmě tím tvorem,jímž tehdy opovrhovali i Samaritáni... A přece ze zbytku sousoší- z něhož paradoxně právě z psa zbylo nejvíc - vyzařuje úžasná pohoda a klid. Roubení studně se zachovalo skoro kompletně. V záři podzimního slunce v nostalgii popadaných listů hovoří tato scéna k srdcím vnímavých lidí dodnes. Voda života je zde přece pro všechny bez rozdílu....

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp14: Kaple sv. Jiří.
Vlastimil Čech, 3.9.2013 8:44

Letský tábor, Vaše Vzdělanosti, byl táborem PRO OSOBY PRÁCE SE ŠTÍTÍCÍ A TULÁKY... Cikánů tam byla z počátku naprostá menšina... že se postupně naplňoval Cikány, nebylo projevem rasismu, ale výsledkem určení donucovací pracovny... Konec konců, Vaše Vzdělanosti, většina osob v táboře držených byla propuštěna.
Navrhuji Vám, abyste si něco objektivního přečetla, V.V., najdete si jistě toho dost a dost a nebudete se ztrapňovati citováním výmyslů havloidních pravdoláskařů...

Odp15: Kaple sv. Jiří.
Zákys, 3.9.2013 13:30

V prosinci 1942 rozhodla berlínská vláda postavit Cikány na stejnou úroveň s Židy a 16. prosince 1942 Heinrich Himmler nařídil jejich deportaci do vyhlazovacího tábora Osvětim - Březinka. Žid = Cikán, to se zvratkům ze Zvědavce a Altermedia ale také ze Svíce, zvláště zamlouvá.
Já osobně se zase štítím patologické sedliny, která se štítí jiných lidí. Zásadně se jí dotýkám rybářským prutem.
Lety byly nacistickým pracovním táborem a ti, kteří zde nezemřeli na tyfus, byli deportováni do Osvětimi. Jestli to je propuštění z Let, tak pěkně děkuji a nedivím se, že se vám zamlouvá. To že by v následujícím dějství byli na řadě podlidé Slované z prostoru patřícímu od nepaněti nadrase modrookých Árjů, tam vašepředstavivost nesahá. Nebo by jste byl (jako dítko správných rodičů) v kategorii na převýchovu?
Podle Helsinských dohod (1975!!! vole) měly být všechny tábory smrti na konci druhé světové války zachovány v původním stavu jako národní památníky. Tedy ne „pravdoláskaři“ a různí havloidi.
Ale o to nejde. Jde o to jak zvedají hlavu různé
„kreatury“ léčící si své mindráky sahající až do špatně vyřešeného oidipova komplexu symboly, které se často mění v krutou realitu. Metafyzický rasizmus. Nietsche, jak se ti to líbí.

Odp10: Kaple sv. Jiří.
Zákys, 12.8.2013 2:56

Kdyby ten pán pod vámi měl vědomosti a slušné vychování, tak by věděl, že před 150 lety tak vypadaly potoky v každé vesnici u nás. Kdyby v té době byly plasty tak ten rozdíl by nebyl vůbec patrný. Močůvka tekla ze dvora na ulici a z ní do potoka. V Milotickém hospodáři, to byl zemědělský časopis, jsem se dozvěděl, že močůvku začal na Hané vyvážet na pole jako hnojivo jakýsi sedlák kolem roku 1870. Použil vyřazených sudů z hospody. A co teprve kanalizace u nás...(geografie vybavenosti obcí a její časový průběh je zajímavá mapa). V jedné vesnici na Uhersko - Hradišťsku jsem si v zápisu jednání obecního zastupitelstva přečetl, že občané mají posílat děti do školy a nevypouštět močůvku na ulici. Psal se rok 1911.
To jenom k těm pseudo komentářům.
A aby lidé neumřeli úplně blbí mám zde takový nástroj tohoto jevu, který odpovídá na některé otázky proč.
http://www.youtube.com/watch?v=nonCD5GR9bw
Země se nacházejí v různých fázích demografického vývoje. Já se domnívám že se to týká také velkých skupin obyvatelstva. Model demografického vývoje je dobrý nástroj. Nůž je dobrý nástroj na krájení chleba. Vůl si s ním pořeže koleno.
http://gsalgeog.blogspot.cz/2008/01/demographic-transition-model.html
http://www.montereyinstitute.org/courses/Environmental%20Science/course%20files/multimedia/lesson33/lessonp.html?showTopic=1
http://www.globalchange.umich.edu/globalchange2/current/lectures/human_pop/human_pop.html
Rasizmus je prý projevem omezenosti a špinavého zrcadla.
Jsem rád, že jsem se narodil chudý v bohaté zemi, řekl jsem si po cestě do Karáčí(mám rád hory).

Odp11: Kaple sv. Jiří.
Vlastimil Čech, 12.8.2013 11:39

Nu, snad to nepamatuje osobně, ale mohl byste se pokusit zeptat starších osob, jak vypadaly potoky v obcích... pravda, nebude to vzpomínka stará 150 let, ale i poznatky staré let třeba 50 či 60 Vám mohou pomoci otevřít oči. Jenom, prosím pomiňte extrémy, které bývaly vyvolány lokálně, obvykle nějakou fabrikou....
Ovšem Vy jste mluvil obecně, o potocích v obcích...
Nu, na moravském venkově zřejmě na doporučení obecních rad dbali, protože potoky byly čisté a národ navzdory všem školským reformám zůstal gramotným. :-)
---------------------
K Vašemu odkazu na opravdu hezký animovaný graf demografic population bych se odvážil podotknouti, že se jedná, dle mého názoru, o manipulaci! Sice jsou hezky vysvětleny jednotlivé pojmy, dokonce i vývody jsou učiněny správně, ale zcela svévolně se manipuje se vstupními daty.
Autor se snaží dokázat, že skutečné přelidnění a hladomor nehrozí a tak vytahuje onu pohlednou animaci.
S panenskou neviností a z nejasného důvodu předpokládá, že pomine-li nutnost mít děti pro zemědělské práce nastane nějakým zázrakem fáze 3, (dle autorova číslování), a pak čtvrtá, a vše se v dobré obrátí... ;-)...Copak Cikáni parasitující u nás pracují ukrutně silně v zemědělství? Copak muslimští Arabové ve Francii se hodlají odvrátit od islámu, aby vyhověli animátorovu přání? (Odkazuji na text v grafu)
-----------------
Opravdu jste byl v Pákistánu? Mám v té zemi známého...starší člověk... všechny jeho dopisy jsou prošpikované citáty z Koránu... Hrozně se divil, že když jsem Korán četl, nejsem už dávno muslimem :-)
Ale jinak díky za zajímavý odkaz...

Odp12: Kaple sv. Jiří.
Zákys, 12.8.2013 15:51

Bože vy jste magor. Potoky v obcích... Máte(měl by jste mít) na mysli potoky nad obcí!!! Jednotné číslo! V obcích komunální odpad, pokud byl, byl odkanalizován včetně té močůvky do potoka. A v tom potoce byly nádrže (na návsi) ve kterých se plavili koni. Sám jsem jako pětiletý se pokoušel v taková nádrži o plavání „na psa“ a bradou občas odhrnul plující kobylinec. Ostatní kluci také. Potom vzniklo družstvo a koni se neplavili... a já měl bezva tělocvikáře, který nás vodil do města učit se plavat u skutečného trenéra v opravdových lázních. Ale zde jde o osobní zkušenost a o to co říkával stařeček o „bojích na Piavě.“ Když je vůl stařeček ( v rodině se to často tají), potom vnuk který se nevzdělává, je vůl ještě větší (Mutiplikační efekt!!!).
A citací obecních hospodářů které jsem vzpomenul, a o usnesení se hlasovalo, a vyhráli zemědělsky úspěšní, ale jinak zpátečnícčtí hňupi vaší velikosti, čo to tárám, omezenosti.
To ostatní nekomentuji, jen ten „Transitive demograhic model“ (pochybuji že víte co je model)jsem uvedl v podobě v jaké se používá ve školách celého světa pro žáky sedmé-osmé třídy. IQ = mentální věk/skutečný věkx100. S věkem IQ klesá. Proto že jako psí exkrement zásadně víte (tvrzení předbíháte poznání), zbylo vám už jenom to pochybování.
Studijní literatura pro vás je asi tato:
O nerovnosti lidských plemen - hrabě de Gobineau. U nás ji vydali až za protektorátu. Aby se správní lidé správně učili správné věci!!!
http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=node/237
Další dílko a mnoho jiných.... Však vy si vyberete. Jenom nadpisy vás budou hladit po nadledvinkách a hypothalamu a ten bude produkovat litry endorfinů....
http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Bili_a_cerni-100_faktu_a_jedna_lez-Roger_Roots.pdf

Tak se učte ať nemusíte používat hlavu aby vám nepršelo do krku a vařit jak ivan z vody, a také proto, ať neumřete úplně blbý. Čtení je přesně v rangu vašeho světonázoru.

Odp13: Kaple sv. Jiří.
Vlastimil Čech, 12.8.2013 20:24

Velmi často, se vyjadřujete velmi nevychovaně...zbytečně popuzujete ostatní besedníky... proč to děláte?
Ovšem děkuji za zajímavé odkazy...

Odp14: Kaple sv. Jiří.
Tlapka, 14.8.2013 15:23

Já vím proč: Je to určitá forma psychické závislosti.

Odp15: Kaple sv. Jiří.
Zákys, 14.8.2013 21:14

Přesně. „Hovno, prdel, sračka, to je moje značka“.
Ale jak je možné, že se týké jenom určitých témat? znějící u zvláště disponovaných jedinců jako troubení jelenů wapiti, když se učí cizí řeči.

Odp16: Kaple sv. Jiří.
Tlapka, 15.8.2013 12:26

Každý mozek pracuje podle svého naprogramování.

Odp14: Kaple sv. Jiří.
kitnamoR, 15.8.2013 9:06

Pane Čechu, se Zákysákem je nejlepší nekomunikovat, protože se 100 % pravděpodobností můžete od něho za svůj příspěvek VŽDY očekávat pouze něco nechutného a negativního. A vůbec mu nezáleží na tom, na jaké téma a komu odpovídá. On se na Svíci chodí „písemně vykálet“ :-), protože ústně už s ním nikdo z jeho známých nemluví.

Odp15: Kaple sv. Jiří.
Tlapka, 16.8.2013 12:20
Odp16: Kaple sv. Jiří.
kitnamoR, 16.8.2013 23:19

Paní Tlapko, děkuji za smajlíčka. Doufám, že mi s ním vyjadřujete souhlas, a to mne těší.

Zcela si Zakyslého představuji:
Má hodně peněz i času, je šeredný, v obnošených šatech, má dlouhé uši a dlouhý hákový nos, je zarostlý fousama, má pleš a na prstech obou rukou má zlaté prsteny. Živí se jednotvárně: kafe melta, houska s nejlevnější klobásou a kradená jablka :-). V obchodech kupuje zboží pouze po třech slevách, tedy nejčastěji u Vitna*něňoňumoušů. Na velkou i na malou stranu chodí za tmy do parku, aby ušetřil za splachovací vodu. :-) Nemá ani psa ani ženu a z úsporných důvodů bydlí ve sklepní světnici. Tajně (možná v noci nebo v neděli) se chodí „realizovat“ na PC do nějakého úřadu, od jehož dveří má klíč. Určitě alespoň něco z toho je pravda.

Odp17: Kaple sv. Jiří.
Zákys, 17.8.2013 0:54

Musím doplnit. Mám dvě divným ohněm žhnoucí a krví podlité oči, uši jako osel, oční víčka bílá, velký spodní ret, pravé stehno vyhublé na kost, nohy tlusté, palec zploštělý a protáhlý, mysl zaplavenou nejhnusnějšími puchy, směji se ohavný šklebem, jsem náchylný k nemocem jako je aids, lepra a malomocenství, kurděje, krtice a návaly krve, protože se živím husím masem a syrovým česnekem strašlivě páchnu. Mám šišatou, ze předu smáčklo hlavu, šilhám, jsem na obou plecích nahrblý a mám sraženou hruď. Jsem závistivý a žádné zvíře není méně čisté, ani prase když se válí v blátě. Prostě vypadám tak, jak si představovali Žida všichni závistiví maloměšťáci a antisemité včetně Dolfka ve dvacátém, od začátku 19. století do žhavé současnosti.

Odp18: Kaple sv. Jiří.
ivana Kozárová, 17.8.2013 13:47

Teď jsem si Vás sestavila na stole ze střepů a sklíček,nalezených ve Volyňce. Ze zbytků staré slávy města Vimperka. Sklárny vrhaly svůj odpad do vody a řeka omlela sklo do valounků. Máte zářivé oči z uranového skla a měníte výrazy podle toho,jak svítí sluníčko! Kdyby se sem daly poslat fotky,poslala bych vám portrét...;-)

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Braunův Betlém
kitnamoR, 2.9.2013 15:06

...Paní Kozárová,
Braunův Betlém dobře znám. Je mi blízký bydlištěm mého dětství, výtvarným uměním mistra Brauna i filosofií .

Domnívám se, že kdyby Kristus živý navštívil současný svět, tedy přišel mezi nás, že by se velmi divil, jak lidé podivně „pochopili“ tedy spíše nepochopili jeho učení. Že by mu byl k smíchu celibát katolických kněží i jeptišek, že by mu bylo k smíchu hromadění majetku nejmocnějšími církvemi a že by asi odmítl restituce majetku církvemi.

Nějaký kříženec psa by (dpmnívám se) pro něho nebyl žádný problém. Není to problém ani pro toho psa, ani pro jeho páníčka. Různá plemena psů se mohou navzájem křížit, a vždy se opět narodí štěně :-).

A Samaritánka je užitečné a odvážné povolání, pokud koná samaritánskou práci.

Z nedávného rozhovoru s mladou jeptiškou vím, že jeptišky jsou přesvědčené o tom, že Kristus je dosud živý. Tedy přesvědčení u některých lidí zvítězilo nad logikou. A možná, že to těm „přesvědčeným“ lépe vyhovuje, než věda, výzkum a vědou stále zdokonalovaná pravda.

Odp: Braunův Betlém
ivana Kozárová, 12.9.2013 19:45

Romantiku,věříš opravdu,že pravda je neustále zdokonalována vědou?Už Tomáš Štítný ze Štítného o tom pochyboval a Karel Čapek o něco později taky vyslovil pochybnosti.... Komu a čemu věda slouží v dnešní době netroufám si soudit,nemám přehled. Ale takový přehled mám,že mi dovoluje pochybovat o skutečnosti,že věda zdokonaluje pravdu. Spíš by se mi líbilo kdyby pravda zdokonalovava vědu;-)

Odp2: Braunův Betlém
ivana Kozárová, 12.9.2013 19:46

zdokonalovala

Odp2: Braunův Betlém
kitnamoR, 12.9.2013 21:25

Samozřejmě že věřím. Protože jedině vědci vědeckými metodami mohou (a také to dělají) postupem času svými novými poznatky zvyšovat Pravdivost každé Pravdy. Víte, jak vědecké bádání a vědecké poznatky posunuly kupředu a zdokonalily možnost léčení nemocí, záchranu novorozenců, prodloužení lidského života, vědomosti o Vesmíru, zdokonalení a mnohonásobné zvýšení zemědělské produkce potravin a mnoho jiného ?

O nějakých pochybnostech Tomáše Štítného a Karla Čapka nevím a pochybuji o nich. Ale oba tito vzácní pánové nebyli vědci.

Nemohu však uvěřit, že dosud moderní dáma s širokým rozhledm paní Kozárová nevěří na zásadní vliv vědy na míru pravdy. Pravda nikdy není úplná. Pravda vždy dosahuje jen tam, kam se v té době lidé dostali svým vědeckým poznáním.

Nebo snad paní Kozárová dosud věříte na vznik „homunkula“ z bahna ? :-)

Ale možná, že si pouze nerozumíme. Protože teoreticky úplně dokonalá pravda je dle mého názoru lidmi nepoznatelná, protože to je něco, jako bychom chtěli dojít na konec nekonečna. A protože konec nekonečna je nesmysl, je stejným nesmyslem dokonalá pravda. Tak to vidím já. A proto Vaše přání „ aby pravda ovlivňovala vědu“ zůstane pouze přáním a vždy tomu ve skutečnosti bude naopak. Dobrou noc.

Odp3: Braunův Betlém
ivana Kozárová, 14.9.2013 15:35

Vědci - paní Anna Strunecká spolu s panem Patočkou napsali knihu Doba jedová,ve které statečně za pomoci odkazů na práci dalších světových vědeckých elit ukazují,jak je na tom dnes věda s pravdou. Tomáš Štítný ze Štítného napsal mj. traktát o tom,proč se lidé učí... a Karel Čapek ve svých novinářských statích,sebraných v knize Místo pro Jonathana dokazuje,proč věda přestala být součástí kultury a co se stane, když intelektuál zradí svoji duchovní disciplínu...Aby mohla existovat pravda relativní,musí někde existovat Pravda Absolutní,která slouží Životu. Dnes,žel,věda slouží mj. také i životu....Nepopírám užitečnost vědy pro člověka. Jen se děsím jejích vedlejších spádů ve vojenské mašinerii atakpodobně..Potřebuju nějakej optimismus v této oblasti a tak mě těší,že existuje Romantik,který vědě tolik důvěřuje;-)

Odp4: Braunův Betlém
kitnamoR, 14.9.2013 22:06

...že „důvěřuji vědě“ domnívám se, není zcela správně vyjádřeno. VĚDA není samostatné učení ! VĚDA je mnoho různých rozumem lidským stanovených postupů, kterými se lidé dostávají dopředu v poznání, porozumění a využití přírodních zákonů.

Když se paní Kozárová bojíte VĚDY a odsuzujete ji jako něco špatného, chováte se (dle mého názoru) vůči VĚDĚ jako středověký křižák vůči kacíři Janu Husovi a jiným. VĚDA ale není nástroj zla, ani to není zdroj válečných útrap lidí. VĚDA není pouze zdokonalování metod zabíjení lidí. Přečtěte si např. knihu „Lovci mikrobů“ Tam najdete morální výsledky vědy ve prospěch života a dobra. Dle Vašeho mystického názoru na Boha a na svět je i VĚDA JEHO Dílem a vědci pracují s JEHO souhlasem a požehnáním.

ZLO a VÁLKY patří do jiné kategorie a tou je negativní zlá morálka lidí. Přece víte, že i církevní hodnostáři mohou žít buď podle dobrých morálních zásad, nebo podle zlých morálních zásad. Peníze mohou sloužit dobru, ale i zlu. Objevitelé radioaktivního rozpadu Uranu nesvrhli atomovou bombu na Hirošimu. Objevitelé jedovatých plynů je nepoužili proti lidem ve válce. Nůž lze použít k nakrájení mrkve do polévky pro nemocné dítě. Nůž lze také použít k zabití kuřete a jeho upečení pro nakrmení hladového dítěte. Nůž lze použít i jako vražedný nástroj k zabití nevinného člověka.

Vědecká práce a dobrodružství objevování něčeho nového bylo mým neuskutečněným životním snem. Velkou chybou mocných tohoto světa je i to, že nedovolí mladým lidem vědecky pracovat ve prospěch dobra, a nechávají ležet ladem nejen jejich talent, ale zejména vůli změnit svět k lepšímu. Ono se totiž těm mocnářům lépe vládne lidem zaostalým .

Odp5: Braunův Betlém
ivan, 15.9.2013 10:12

Mně nedovolovala vědecky pracovat moje netrpělivost, neposednost, preference jiných zájmů, intelektuální průměrnost a taky ženský, měl jsem jich plnou hlavu v době kdybych měl pouze studovat a připravovat se na kariéru oddalisty vědy.

Která mocná síla nechala ležet tvůj talent ladem a připravila tak vědu a svět o jednoho z ochotných se obětovat?

Máma pracovala ve výzkumu na mikrobiologii a biochemii. - VÚAB- Výzkumný ústav antibiotik a biotransformací.

Její svět byl tam ,,někde", ale o reálném světě nevěděla skoro nic. Na špek vždy skočila i úplnému pitomci, ani mocipána nebylo třeba.

Odp6: Braunův Betlém
kitnamoR, 15.9.2013 12:06

...Odpověď na Vaši otázku tu na Svíci už byla jednou uveřejněna.

Vaše matka je mi blízká jak volbou povolání vědecké pracovnice, tak i tím „skákáním na špek“ :-). I mnoho jiných vědeckých pracovníků, a třeba i umělců, tuto vlastnost má a s ní celý život bojuje.

Odp5: Braunův Betlém
ivana Kozárová, 15.9.2013 15:31

vědu dělají vědci a vědci jsou lidé s morálkou. Podlehnou-li vlivu peněz a vlivu moci,nebo pýše,slouží jejich věda zlu. Takže zlá morálka lidí se ve vědě stává ještě zlejší právě díky intelektu,který je oddělen od morálky. Mnoho vědců je dnes bez skrupulí a mravní relativizmus se projevuje i ve vědě. Dávno pryč je doba universalistické vědy,dnes se pracuje v přesných specialisovaných oborech a tak je mnohdy daleko k souvislostem. Když se od erudovaného vědce dozvíte,že se nevyplatí věřit všemu,co je označeno jako léčivo,že existují léky,které nemoc neléčí,ale spíše udržují,co si má člověk myslet o vědách z oblasti farmakologie? A o lidech,kteří tyto léky předepisují?To jen jako jeden z příkladů. Tím neberu nic slavným průkopníkům,kteří stáli za vznikem penicilínu atp. Lovci mikrobů byli mojí oblíbenou četbou už v mládí. Je věda,která slouží člověku a životu. Ale žel,je také věda,která se podílí na devastaci života.A jak se v tom mají lidi vyznat,jak mají rozeznat,co je jen byznys a co jim může pomoci v jejich problémech? Jak se má rodič orientovat v léčivech,doporučovaných pro jeho dítě? Třeba například Panadol obsahuje Paracetamol,což je ve vědecké literatuře hepatotoxická látka. Vědec vám řekne,že neexistuje individuální neškodná dávka... Tak kde je věda,kde je popularizace vědy,- obdivuju statečné lékaře,kteří radí rodičům podle svého nejlepšího svědomí.Proč jsou obchody plné barvených limonád s aspartamem? Kde je věda,na kterou stranu se postavili pediatři,kde je hlasitě slyšet osvěta pro rodiče,aby mohli chránit svoje děti před evidentně jedovatými barvivy a sladidly?Ta osvěta je ze strany vědy málo slyšet a proto obdivuju paní Struneckou a pana Patočku,že jako vědci měli odvahu se proti tomu postavit ve svých knihách. Věřím,že tím sami mnohé riskují.

Odp6: Braunův Betlém
kitnamoR, 15.9.2013 21:07

... Paní Kozárová, vědci přece neprodávají léky, které objevili. A vědci VĚDÍ, že téměř všechny léky mají na zdraví pacientů nějaké negativní vedlejší účinky. A doktoři to také vědí. Ale zejména někteří doktoři pacientům předepisují stále více léků, protože dostávají peníze za recepty a dostávají (prý ?) i odměny ( zájezdy k moři apod.) od farmaceutických firem za to, že ty léky předepisují.

Snad v Římské říši ? (nebo jinde kdysi dávno) prý bohatí lidé platili svému lékaři pouze tehdy, když se ti plátci tj. pacienti cítili zdraví. Jakmile onemocněli, tak doktor nedostal peníze, dokud pacienta neuzdravil.

Tak by to opět mělo být.

Takže znovu opakuji: Vědec nemůže za to, že jím objevený lék je zneužit jako věc k získání peněz doktorem bez ohledu na to, zda a nakolik pacientu ten lék spíše pomůže nebo spíše ublíží.

Dnešní pacienti jsou pro doktory takové „kasičky“, do kterých háží léky a táhnou peníze za ty léky. A záleží na odolnosti každého pacienta, kolik vydrží v relativním zdraví spolykat léků a současně zaplatit peněz za léky, aby mu ještě zbyly peníze na základní životní potřeby.

Zdravotnictví by zásadně mělo být státní ! A zdravotní pojišťovny také ! Obchodování se zdravím lidí by mělo být zakázáno, a proto i obchodování s léky by mělo být také zakázáno.

Odp7: Braunův Betlém
ivana Kozárová, 16.9.2013 14:07

To placení lékaři ,když se člověk cítil zdráv,bylo v Číně.I medicína patří přece mezi vědy... Je to přece věc intelektuálů a jejich osobní zodpovědnosti,co vypustí ze svých Pandořiných skříněk....Žel,není cesty zpět z naší vyspělé civilizace.....Romantiku,v mnohém s Vámi souhlasím a obdivuju Vaše zanícení pro vědu.

Odp8: Braunův Betlém
., 16.9.2013 17:05

Paní Kozárová, děkuji za informaci o těch starých Čínských doktorech; historie není mou silnou stránkou :-).

Těší mne, že se mnou v mnohém souhlasíte. Já však doktory mezi „vědce“ nezařazuji, protože se domnívám, že současní soukromí doktoři většinou patří mezi úspěšné podnikatele, jejichž hlavním cílem je na pacientech vydělat co nejvíce peněz.

„Vědeckým bádáním posedli :-) vědci“ nikdy takoví nebyli, a proto často končili na mizině, právě tak jako „uměním posedlí umělci“. Praví VĚDCI vždy CHTĚLI OBJEVIT nejen za cenu všech svých soukromých prostředků, nýbrž i dokonce za cenu svého života! Objevitelé nebezpečných mikrobů jejich účinky zkoušeli na sobě. Objevitelé nových světadílů v objevených krajinách často osobně zahynuli.

Neznám jediného současného doktora, který by sám na sobě dlouhodobě zkoušel různé léky s cílem prověřit jejich dlouhodobé negativní vedlejší účinky. Proto současné doktory nehodnotím jako vědce, nýbrž jako „obchodníky s lidským zdravím“, bohužel.

Ano, zanícení pro vědu mám, protože pouze VĚDU považuji za jedinou cestu k pokroku. Žádnými politickými hrátkami, ani modlitbami se lidstvo v poznávání skutečnosti dopředu nedostane, dle mého mínění.

Odp9: Braunův Betlém
ivana Kozárová, 16.9.2013 21:25

Tady s Vámi,Romantiku,souhlasím zcela . Vzpomněla jsem si na Jana Evangelistu Purkyně,jaké trable s ním měl jeho sluha,když ho musel podle předem stanovených instrukcí křísit po požití právě takových preparátů,o jakých píšete....To byl vědec ,klobouk dolů.A přece měl chybičku... Tento náš genius nerozeznal genialitu vlastního syna Karla. Karel Purkyně byl geniální malíř,pro svého otce však pouhý outsider... Děti slavných to holt nemají lehké....

Odp9: Braunův Betlém
Tlapka, 17.9.2013 12:03

Problémem jest že doktoři jsou pod výraznou kontrolou systému a kdyby to někdo zkoušel daleko by to nedotáhl- to je ocitnul by se někde nejspíš na psychině. Toto jsem skutečně pozorovala v reále.

Odp10: Braunův Betlém
ivana Kozárová, 22.9.2013 19:26

Však také žijeme v jiné ,mnohem dokonalejší totalitě;-)

Odp11: Braunův Betlém
Tlapka, 24.9.2013 15:54

Totalita se přelila z ideologie do byrokracie.

Odp12: Braunův Betlém
ivan, 24.9.2013 16:44

Perfekt formulace.

Odp12: Braunův Betlém
ivana Kozárová, 25.9.2013 10:15

Souhlas. Byrokracie je však pouze prostředkem. Cíl toho všeho neznám a nevidím.Možná ani po tom netoužím. Život je jinde.

Odp13: Braunův Betlém
Tlapka, 26.9.2013 20:02

Cílem je jako vždy aby v člověk patřičné pozici pokud může tak jiné manipuluje.

ústavní soud
hans, 2.9.2013 20:07

I když se diskuse poněkud odklonila, další příspěvek ústavního soudu k degeneraci politické kultury u nás. Po odmítnutí politicky neutrálního Sváčka oranžovým senátem je na spadnutí schválení oranžového závislého soudce Suchánka : http://www.novinky.cz/domaci/312181-rychetsky-souhlasi-s-nominaci-suchanka-na-ustavniho-soudce.html - má nahradit končící soudkyni Dagmar Lastoveckou, bývalou senátorku za ods...
Už se těším, co nám naše elity předvedou po volbách.

Odp: ústavní soud
Zákys, 2.9.2013 20:53

Poslední zbytky politické kultury byly před 23 lety...
A navíc svět ztrácí génie. Einstein umřel, Michelangelo umřel, Mozart umřel, Jára Cimrman umřel, Sherlock Holmes umřel, Albus Brumbál ten rovněž umřel, a mě je taky nějak blbě...

Odp: ústavní soud
Vlastimil Čech, 3.9.2013 8:26

Pane Hansi, očividně se v politice vyznáte, či alespoň velmi dobře orientujete. V.Č. by rád velmi rád splnil svou povinnost a využil svého volebního práva. Ovšem opravdu nevím, co si o stávající nabídce kandidátů myslet. U KAŽDÉ strany či hnutí nacházím spíše důvody proč je nevolit, než důvod proč by měly dostat hlas V.Č. ...
Uvítal bych, kdybyste se vyjádřil positivně, kdo získává Vaši důvěru a hlavně PROČ...
Má nerozhodnost má původ právě v tom, že si říkám: „no to je hezké co hlásají, ale což oni dříve neudělali tohle a tohle?“ „No, toto by se mi líbilo, ale oni se do parlamentu tak jako tak nedostanou a hlas V.Č. propadne!“... k mé lítosti se to již stalo dvakrát :-(
... a pak jsem si říkal: " Kdybys volil tuhle partu, -není to to podle tebe optimální- ale rozhodně lepší posílit trošičku tyhle než když si tvůj hlas rozdělili tamti vykukové...
Takto prosím o radu každého svícového besedníka, víc hlav víc tlačenky, jak říkávají páni řezníci

Odp2: ústavní soud
ˇ, 4.9.2013 22:13

... Pane Čechu, my volíme stále stejně. A postupně se k nám přidává stále více voličů. Dělejte to také tak. Nakonec musí zvítězit to nejlepší.

Odp3: ústavní soud
ivan, 5.9.2013 0:11

Kdyby volby mohly něco změnit, Romantiku, tak by byly dávno zakázány.

Tak šťastnou ruku.

Odp4: ústavní soud
ˇ, 6.9.2013 13:41

... aha, tak proto Vaši soukmenovci si „vybojovali“ :-) tzv. „svobodné volby“ ? To toho teda mnoho „nevybojovali“.

Takže volby dle Vás jsou pouze divadlo, teátr. A kdo tedy „za oponou svobodných voleb v tzv. demokratickém státě“ řídí stát, využívá jeho finančních zdrojů a určuje, kdo z občanů bude lízat med a kdo naproti tomu má nárok pouze na chléb a vodu ? Která je ta tajemná VYŠŠÍ MOC, která něco změnit může ?

Odp5: ústavní soud
Tlapka, 6.9.2013 15:13

Pro vědce: Mimozemšťani. Pro věřící: Pán Bůh. Pro ostatní: Konec světa.

Odp6: ústavní soud
ˇ, 6.9.2013 20:16

...no Tlapko, není třeba „mířit“ tak vysoko :-). Do nedávna na to stačilo Jeho Veličenstvo Péťa, jeho kobylka a jeho dvořanstvo s opeřencem nad hlavou :-)

Odp7: ústavní soud
Tlapka, 9.9.2013 13:26

Takové dočasnosti neberu. To bych musela mířit stále někam jinam, což moje lenost nepodporuje :-)

Odp5: ústavní soud
ivan, 7.9.2013 8:47

Vidím, že si neustále nerozumíme, přestože jsem ti to už vysvětloval, Romantiku. Já nevěřím v žádné systémy, tedy nemám ani soukmenovce. Je mě odporná každá organizovanost která nevznikne z dobrovolné potřeby jejich účastníků.

Vysvětlil bych to na příkladě trempinku. Vzniknul a existoval na základě dobrovolnosti a společného zájmu. Jejich společenství se dokázalo organizovat samo bez řídících struktur, generálních ředitelství, komisí pro kde co, sekretariátů a podobně. Nikdo nebyl nikým k ničemu nucen a přesto byl jejich život docela pestrý a společensky bohatý. Trempské osady pořádaly sportovní dny a potlachy ( společenská setkání) i pro ostatní.
Nikdo nebyl k ničemu nucen! Teď padne ono strašlivé slovo.

Tento systém řízení je oligarchií.

Bohužel stejně funguje i organizovaný zločin, akorát jeho cíle jsou jiné. Je těžko potíratelný, pro jeho neobyčejnou efektivitu.

Příkladem neefektivity a neúčinnosti jsou různé programy věčného přerozdělení, komise na cokoliv, nerozhodnost rozhodných, studie o projektech nepotřebného a pod.

Jestli je něčeho třeba, tak je to chlap co vezme krumpáč a vysadí třeba les na rekultivacích zatímco se jinde zkoumají možnosti vzniku projektu a jeho financování z organizovaných struktur.

Prostě je potředa zvednout prdel ze židle a jít dělat něco užitečného a srát na strany a jejich blábolení.

Trempink
Lipovan (Z.), 7.9.2013 9:44

Ze současných trampů mám pořádnou srandu. Postihla je stejná tragédie, jako Plastiky, Kuličky a další disidentský underground. Oním neštěstím je totální nezájem ze strany veřejnosti. Trampové si dříve mohli hrát na psance, dnes nikomu neleží ani v patě. Viděl jsem nějaký dokument, kde skupina současných trampů nadává na osud. Prohlásili, že trampink lze v zásadě provozovat pouze v Česku; například v jú es ej je zakázán - v národních parcích nikdo bordel nestrpí. Přitom měla většina těch kreténů našité americké vlaječky. Trempíci nicméně nadávali, že novodobá inkvizice v podobě LČR jim ani nedovolí rozdělat v lese oheň - no prostě chudinky největší.

Odp: Trempink
Juras, 7.9.2013 9:57

Trampink žije. Změnil se, na potlachy už se např. jezdí často auty, ale furt je to o určitém stylu života a kultury. Jestli posuzuješ trampink podle nějakého pobouchaného dokumentu, tak to je jiná.

Odp2: Trempink
Lipovan (Z.), 9.9.2013 19:00

Dnes jsem musel do toho tvého štatlu. Hrůza a děs! Ze zastávky MHD Úzká firemním autobusem do OC Olympia, protože někdo chytrý a dobře placený rozhodl, že se boty v mé velikosti umístí do hutného a betelného městysu. Jako by tam na ně snad měl někdo peníze...možná tak ještě Duchoň, Lastovecká, nebo podobný zloděj z ODS (druhdy KSČ). Nechtěje čekat na milostivé přeposlání, nezbylo tedy, než vyrazit do obydlené zatáčky před Vídní a obuv zakoupit na místě. Tedy, to bylo naposled. Hergot, v autobusu kupa štatláků a nikdo nenakupoval, byl jsem jediný, kdo se vracel s taškou. Když jezdí jen očumovat, stačily by jim obrázky. Jak by řekl klasik, do OC jezdí všichni, kteří na to mají a taky hromada těch, co na to nemají. Budiž štatlákům omluvou, že ve stověžaté je situace podobná... :-)

Odp: Trempink
ivan, 8.9.2013 15:03

Tremping se nepotřebuje nikde prosazovat. Řeč v předchozím byla o společnosti která se dokázala organizovat sama bez vybudovaných struktur řízení.

V meziválečných dobách měl detítky až stovky tisíc účastníků. Tremping sral Hitlera stejně jako hodné komunisty kteří věděli co je pro nás všechny dobré. V Mníšku pod Brdy VB v součinnosti s LM. (soukromé vojsko Komunistické strany, - bez právního statutu = gang) napadli v noci trempský potlach, kde děsivým způsobem zkopali a pendrekama ztřískali lidi spící ve spacácích na zemi nijak se nebránící. Jeden umlácený zemřel na místě, druhá ( studentka gymnásia) v Nemocnici Příbram ještě téže noci. Zraněných bylo asi 200. Vyražené zuby, přeražené nosy, ruce, nohy, plno krve.

Co bylo na prapodivně až klaunsky oblíkaných písničkářích tak nebezpečného?

Právě ta schopnost rychlé organizace a rychlost a nekontrolovatelnost šíření zpráv v dobách kdy bylo kontrolováno takřka všechno. Jestliže se někde něco stalo, tak to ještě ten den věděla polovina a druhý den všichni. Zprávy byly šířeny větší rychlostí než to dokázal tehdejší stranický tisk.

Jak by to vypadalo kdyby si každý zpíval a nosil co chce a jak chce.

NE ?

Většina odpovědi je vlastně Zákysovi, jenom jsem to nechtěl drobit.

Odp2: Trempink
Lipovan (Z.), 8.9.2013 15:40

V tom případě je to jasné: příští revoluce začne na potlachu...mně osobně jsou trampové lhostejní. Něco s nimi mám společného, například zálibu v některých dovednostech, ale na druhou stranu podezírám velké množství trampů, že se na potlachy jezdí hlavně ožrat. :-)

Odp6: ústavní soud
ˇ, 7.9.2013 10:17

... no Ivane, ale snad Vás potěší, že s Vaší poslední větou souhlasím a že se práce nebojím. Vy jste možná také dosud nepochopil, že ani já jsem nebyl, nejsem a nebudu „straník“; a i to vyžaduje hodně statečnosti a tvrdé odolnosti vůči vládnoucím stranickým molochům. Souhlasíte ?

Odp7: ústavní soud
ivan, 7.9.2013 13:43

Já tam žádnou statečnost necítím, dokonce by mě něco takového ani nenapadlo.

Prostě dlabu na všechny bláboly a dělám to, co pokládám za užitečné a prospěšné.

Odp7: ústavní soud
Tlapka, 9.9.2013 13:28

Vždyť ty strany se pořád střídají vládnoucí je pouze korupce.

Odp6: ústavní soud
Zákys, 7.9.2013 18:06

Poslouchejte PRACANTE vy jste zřejmě nevysadil jedinou břízu(rekultivace skládek!!!) když na sázení stromků jdete rovnou s krumpáčem. To už si žádá dynamit. Nepřekvapuje mě u vás ta stále opakovaná minimalistická jednoduchost. Někde v procesu socializace u vás něco selhalo. Ale co, myšlenková prostota také patří k životu naplněnému jednoduchou záští, ve kterém se uplatňuje strategie „minimalizovat ztráty, maximalizovat zisk za každou cenu“. Jen nechápu jak člověk oddávají se svému lehce snesitelnému bytí,(Nebo to kecáte?) zde může opravdově nadávat na všechno co zavání Systémem ( Ludwig von Bertalanffy-Obecná teorie systémů,- to jste si vzal zákusek!!!) a přibral k tomu protože se to nosí, komunisty. Vy musíte milovat zastydlého puberťáka Jiřího Mádla skoro jako sebe.

Odp7: ústavní soud
ivan, 8.9.2013 10:19

Proti komuistům nic nemám, vůbec by mě nevadilo kdyby si postavili svoje fabriky, obchody, domy, školy a nakonec i svoje krematoria a tam si dělali co je jim libo, na ostatním bychom se už nějak dohodli.

Minimalistická jednoduchost je moje strategie přežití, zatím to funguje.

,,Tu rozkošatělou složitost nepochopeného tajemna, takřka orgastického prožitku života z právě se narozené panenské myšlenky o dvanáctimiliardovém štěstí celého lidstva utkané z rudé pěny představ těch co už chápou a přediva naděje těch co teprve pochopí je prostor který ti svěřila k opatrování sama spravedlnost. Čiň se bohatýre!

My pitomci se budeme starat o to jestli máme opravené střechy, v zimě čím topit a mít co žrát. Jak pokleslé.

Odp8: ústavní soud
Tlapka, 9.9.2013 13:29

Toto je jediný správný názor, teda podle mě

Odp9: ústavní soud
Tlapka, 9.9.2013 13:33

Dodatek: Velké myšlenky ať provozují ti, co jsou za to placeni.

Odp7: ústavní soud
ivan, 8.9.2013 19:16

Hned po první větě, už včera, jsem málem hodil záda. Prostě Zákys!

Jako ve všem, tak i v případě dřevařských pěstebních a těžebních technik jsi jistě špičkový Arbo-dendrolog, že by si šel vysazovat na rekultivace břízy, hmm, tak jo! Bříza je silně expandně kolonizující dřevina náletového charaktru. Chytne se v mechu okapové louže stejně jako v suché spáře zdiva jižní strany ve třetím patře. Jejím problémem je, že vytváří kolonie, (březové háje), kde vedle sebe nerady snáší sousedy jiného druhu které dokáže hubit různýma technikama od vysušení podrostu nepřítele, až po biochemickou válku hostících mycelií nepřátelských k jiným druhům. Jistě chápeš i při své jasnovědnosti, že záměrem rekultivátora není mít invazní monokulturu bříz místo dosažení přibližného stavu původních druhů. Praxe je ale taková, že než se schválí projekt na rekultivace, než projde všema schvalovačkama, než se určí z čích peněz a jak bude financovaný a vysoutěží se po všech odvoláních realizátor tak maj břízy 10 metrů. Víš proč? Nemaj kanceláře a schvalovací komise!

Výsatbové krumpáče se samozřejmě používají. Malý krumpáč podobný cepínu s nášlapnou ploškou a násadkou na páčidlo.

Proboha Zákysi, choď s pionýrama sypat ptáčkům, skládej básně, buď co nejsložitější, ale hlavně na nic nesahej, nebo se z toho srabu nikdy nevyhrabem.

Měl by sis dát závazek, že každý rok zrekutivuješ aspoň jeden hektar bolševníkem, nebo bolševikem,? - taky invazní druh! Pamatuj, že se sází aspoň dva metry pod zem, dobře se přikreje hlínou, zadupe se a vydatně zaleje.

Tak zdař, ať se dílo podaří.

Odp8: ústavní soud
Zákys, 8.9.2013 21:21

Co už včíl. Tak to někdy bývá. Mne osud do kolébky tvrdé dal, a na kazajku záplatu mi přišil, Pláč trpký, novým jenom pláčem tišil. Potom člověk ledasčím je v tomto božím světě... Ale bolševník, bolševník. To jsem už kdysi slyšel. Nevymyslel to Lenin?

Odp9: ústavní soud
ˇ, 8.9.2013 21:35

...možná to Zákysi víte, možná Vás podceňuji, ale přesto dovysvětluji: Bolševník bršť je jako člověk vysoká plevelná a na dotyk jedovatá rostlina, kterou je nutné ničit v ochranném oděvu, aby nebyl člověk pokrytý puchýři.

Odp10: ústavní soud
Tlapka, 9.9.2013 13:30

On to ví, to je jenom taková legrace -- :-)

Odp6: ústavní soud
Vlastimil Čech, 7.9.2013 19:45

Nechci se přehadovat, pane Ivane, pan Zákys to ví dozajista lépe, ale učil jsem se, že Oligarchie je systém vlády, kde je vládnoucí skupina velice malá... „finanční oligarchií“ je maličká skupina bankéřů (třeba širší rodina), která se pomocí financí zmocní vlády, nepřímo ji ovládá... v Americe třeba Rothshieldové a Rocketfellerové...obě rodiny národnosti, kterou je lépe nejmenovat, tedy asi nějací voldemortové... nemám vzdělání pana Zákyse, ale i na politických školeních jsem dával pozor ;-)

Nějak mi uniká co s tímto způsobem vlády mají společného zrovna trampové....
snad se pletu, už je to dávno...třeba se význam slova změnil... podobně jako třeba význam slova „tunelář“ , nebo „pasák“

Odp7: ústavní soud
ivan, 8.9.2013 21:15

Oligarchie nemusí být nutně politická, finanční, ale třeba i kulturní, nebo jiná, klidně by se česky dala nazvat zájmovým sdružením. Její odlišností je, že není pyramidálně řízena a nemá vrcholového představitele ani jasné dogma, ale společné cíle a jednotící symboly.

Oligarchií byla vláda stavů- vláda třiceti.

Oligarchií byla Řecká Sparta.

Oligarchie je spíše způsob řízení a komunikace než politický systém.

Tremping měl nepochybně taky podobné znaky. Neměl vrcholovou strukturu nebo vůdce, nedalo se z něj někoho vyloučit, účastníci vykazovali společné znaky, uctívali stejné symboly, oheň, hymnu, pozdrav a způsob vzájemného chování se k sobě. Neměl řídící struktury, přesto se choval jako řízená organizace. Proč by jinak vadilo, že si někdo u ohně zpívá ,,Že temně hučí Niagara a kam padá řeky proud, nebo že Tom dostal nápad když v boudě přestal chrápat. Skutečný důvod k masakru. Ach jo. Stejné písně jsem ale slyšel na soudružských chlastačkách taky.

Oligarchistické znaky vykazují různá hnutí současná, nebo i historická, napřiklad husitství, ale taky organizovaný zločin.

Odp8: ústavní soud
Zákys, 8.9.2013 21:49

Spravedlivý člověk nemá obavu se „ožrat“. Chlastačkám se vyhýbají zloději, lidské kurvy, darebáci všeho druhu. Ti všichni se bojí se opít proto aby to na sebe nevykecali. Jste průhledný jak třikrát použitý flus papír.
To ostatní je občanka v tercii. Interpretace je ovšem vaše klasika. Pro někoho je velmi složité ubránit se jakémusi zaulitování a uvědomit si fakt, že někde mimo vlastní páchnoucí dvorek existuje jiný, mnohem složitější a problematičtější svět. Konečně pštrosi jsou užiteční. Mají veliká vejce a dobře běhají.

Odp9: ústavní soud
ivan, 9.9.2013 0:02

Víc než rok čistého času jsem strávil v trojrozměrnosti. ( v reálu mnoho let činnosti) Viděl jsem svět jak se ti nikdy nepodaří. Teprve ze vzduchu se ti zobrazí jeho historie a zapadnou do sebe ozuby souvislostí. Jenom z této pozice uvidíš jak se vyvíjela města, kudy vedly starobylé cesty do už neexistujících sídel, jak se měnily politické poměry, konjuktury i úpadky jednotlivých oblastí doby nedávné i velice starobylé. Stačí zoraná pole krátce po dešti nasvícená zapadajícím sluncem a vyvstanou barevně odlišené základy staveb opid a jejich hranice, obchodní cesty, obranné valy, mlýny na obilí nebo zřejmá tržiště. Někdy to trvá pouze velmi krátkou dobu a obraz zmizí, aby se jindy objevil v jiné podobě třeba na krátkou dobu po poprašku sněhu, který vlivem tepelné setrvačnosti zhutnělého materiálu nakreslí zcela jiný obraz, který zobrazí jiná propojení a dá jiným místům buď jinou důležitost nebo zobrazí úpadek a vyčerpání dříve prosperitního místa, třeba i velmi nedávné doby. Někdy ti dávnou historii zobzazí jarní tráva, ale stačí pouze jiné nasvícení prostoru zakrytím mrakem a už se nikdy neobjeví, nebo až za úplně jiných okolností. Nebudu se přetlačovat čí dvorek je zatuchlejší, ale vidět svět v souvislostech jaké téměř nikdo nezná, doslova roentgenovým pohledem z reálu do historie v souvislosti s danou topografií místa je silně ovlivňující. Je to jako pohled do vesmíru v jiném spektru, pokaždé uvidíš něco jiného.
Škoda, že nefotím a nefotil jsem. Tím, že jsem lítal žákovské výcviky a kurýrní lety většinou v G, E, třídě jsem měl možnost si některé obrazy opakovaně proletět z různých výšek. Teprve po letech se na veřejnosti začalo mluvit o letecké archeologii. Dneska bych měl asi jeden z nejbohatších archivů ( možná nej.) z povodí Berounky, Karlštejna, Tetína, Strádonic, Prahy, Brd, Koněprus a celého Českého krasu, včetně Kladenska, Slaného a jiných míst v republice které jsou geologicky i demograficky nejspjatější s naší státností, osídlením a starou i novodobou historií, jak politickou, tak průmyslově zemědělskou.

Mně můj dvoreček docela stačil.

Odp10: ústavní soud
Zákys, 9.9.2013 9:37

Popisujete svoji mentální mapu. Jste pyšný na její topografickou bohatost. Bohatost vzhledem k čemu? Musí vám chybět srovnání. Jinak by jste to nenapsal. Asi život mezi trpaslíky. Ono i sovětský trpaslík byl největší trpaslík mezi všemi trpaslíky. Mentální mapu má každý. I domorodý indián v Amazonském pralese. Dokonce je o tom celá věda. (Mapy Gouldovské a Lynchovské). V USA ve svých Národních geografických standardech o tom mají jeden z 18 velkých tématických okruhů:
http://education.nationalgeographic.com/education/standards/national-geography-standards/?ar_a=1
Jak používat mentální mapy pro systematické uspořádání o lidech, místech a prostředích, v prostorových souvislostech je jedním z těch okruhů.
http://education.nationalgeographic.com/education/standards/national-geography-standards/2/?ar_a=1
O tom se v jistých kruzích u nás vedou diskuse již od 80 let. A také se v tom něco dělá ploštíku.
Vaše objevné komentování jednotlivých historických vrstev krajiny jak jste je pionýrsky viděl je jenom vlastní fantazií doplnění pověstných bílých míst ve vaší hlavě tím, co staří kartografové psali na svá mapová díla - hic sunt leones – což u nich bylo, korektní.
Letecká archeologie, lépe, vyhledávání archeologických lokalit pomocí leteckého snímkování u nás skutečně začala až v druhé polovině 80 let. Naši archeologové závistivě pohlíželi na Západ ke svým Britským kolegům.
Ale letecká fotografie jenom nespala. To co jste viděl vy, viděli mnozí bez těch vašich fantazií. Toto jste pravděpodobně neviděl: http://kontaminace.cenia.cz/
Zde si můžete tradičně pochrochtat při sledování toho, jak krásná a členitá byla krajina před zločinecký komunistickým združstevněním. Ty nudličky chudých políček schopných v tak častých případech uživit jenom krávu chudých – kozu – vám musí pohladit to antikomunistické srdce.
Ale netrapte se. Rychlost návratu k „původním“ sociálním strukturám pokračuje rychlým tempem. Povedlo se. Odvrhli jsme komunismus a místo něj máme podmínky, z nichž kdysi vzešel. Jen ta krajina je na kapitalistickou . Velké lány nejsou objevem bývalého režimu. Ten dnešní (u nás) k ní směřuje ne revoluční, ale evoluční cestou. Výsledek je stejný, Akumulace v rukou mála výrobců.
Mám ještě dotaz. Jak jste z té výšky 200 m rozlišil pod zemí ukrytý historický objekt od houby. Je totiž známo že některé houby (čirůvky dvoubarvé třeba) vytvářejí mycelia o průměru až 40 m. A to je vidět!!! Nebo jak jste rozlišil fosilní abrazní terasu od tři sta let nepoužívané cesty? Nebo v lesní krajině konsekventní, subsekventní, resekventní a obsekventní toky? A už se mi nechce kroutit hlavou nad takovou omezenou sebestředností. Kdyby jste ji aspoň neustále doplňoval třeba samostudiem.

Odp11: ústavní soud
ivan, 9.9.2013 12:52

Hele, Zákysi, já s tebou v ničem nesoupeřím, prostě mě jsi šuma fuck. Prostě si prožij svůj život jak je ti libo, pokud tvoje libost nebude se srát do života jinejm.

Tady ti podepisuju, že mým přáním je být trpaslíkem a taky si přeju aby to tak zůstalo. Mojí minimalistické jednoduchosti to naprosto vyhovuje.

Dodatkem.

Cesty poznáš podle toho, že zpravila vedou od někud někam.
Bývalý rybník jsem si s houbou nikdy nesplet, ale u tebe bych to s klidem předpokládal.

Odp11: ústavní soud
Platfus, 9.9.2013 14:02

„Člověk se liší od vepřů tím, že občas zvedne hlavu ke hvězdám... “, tady pravidelně pronáší nejmenovaný klasik, jenž stojí na ramenou obrů a vidí nejdál z nás, patrně aby se z původního výroku stalo přísloví (srov. 1, 2, 3, 4, 5, 6). Tady se ale někdo přízemně rochní ve své nadutosti, až to čvachtá kolem. Dal jsem si tu práci a příspěvek přečet 2x, odnesl jsem si jedno „konsekventní, subsekventní, resekventní a obsekventní“ hovno.

Odp12: ústavní soud
ivan, 9.9.2013 20:36

Zákys neslyší ale infuduje rezonanci, nedýchá, ale činí dýchání, nechodí, ale realizuje chůzi, nepohybuje se, ale kynetuje, nejí, ale metamorfuje.
Nejmíň dvakrát napočítal do nekonečna a už jako malé dítě programoval CML, - centrální mozek lidstva, Hilleriho vytlačil na Everest, Járu Zimmermanna učil jíst příborem, Tesla k němu chodil do kroužku elektrotechniky a Schumacher do autoškoly.

Vivat Zákys.

Odp13: ústavní soud
ivan, 9.9.2013 20:40

A uměl sehnat banány!

Sláva, sláva, sláva.

Odp14: ústavní soud
Tlapka, 11.9.2013 12:12

Zajímavá je jeho obliba zažívacího systému na jeho dolním konci.

Odp12: ústavní soud
Zákys, 10.9.2013 7:25

Zase jedna anatomická juxtapozice záchodového deklu a rekta ve stadiu kontrakce. Vy musíte často potlačovat větry a tak vám ten nahromaděný merkaptan proudí kolem páteře směrem nahoru a hromadí se v hlavě. Odsud vyráží jako tsunami u Fukušimy a ukazuje svoji sílu.
Když neporozumíte po dvojím přečtení, přečtěte potřetí. A když ani potom nic víc/míň než hovno(to jako metafora?), zakruťte si raději krkem koprofágu.
A já blbec místo abych vyrazil do lesa podívat se jestli už vyrostl můj oblíbený hřib bronzový jsem sedl k počítači a je hned jitro jak má být. A potom prý Jitra jsou zde tichá.

Odp13: ústavní soud
ivan, 10.9.2013 14:34

Až si to Platfus přečte, tak se z toho asi složí. (smíchy)

Odp14: ústavní soud
Platfus, 10.9.2013 15:59

Byl jsem odzbrojen a nezmoh jsem se na slovo. Musím si přiznat, že na tohle jednoduše nemám odpověď. Zákys podle všeho ujíždí na halucinogenních houbičkách :-).

Odp15: ústavní soud
ivana Kozárová, 11.9.2013 10:12

Já to čtu taky a taky mě vždy udiví,že na to nemám....Jen se vždycky musím zamyslet,jak to jednou budou hodnotit archiváři. Žádné slovo se neztratí!!!!!;-)

Odp15: ústavní soud
Juras, 21.9.2013 1:49

Žádné lysohlávky - říká tomu hřib bronzový.

Kamarád z vesnice, kde rostou lysohlávky, říkal, že v době vhodné ke zklizni, přijeli tradičně feťáci. Ptal se jich, jestli zase budou ležet celý den na louce. Prej že ne, ukazovali mu pytlíky, že si to do nich nasbírají na zimu. Říkal „šel jsem se tam odpoledne podívat, polehávali na louce a pytlíky měli prázdný“ :-)

Odp12: ústavní soud
., 11.9.2013 16:53

... Platfusi, tak proč to čteš ? Ty, taková Elita :-) a Noblesa :-) ! Co jsi čekal, že si odneseš ?

Však ani z Tvých příspěvků si toho mnoho nelze odnést, přiznej si to. Také píšeš jen v podobě zašedlé pěny na vlnící se hladině venkovského rybníčku a pečlivě se snažíš, aby žádný zvědavý Svícař nezahlédl nic pod tou pěnou.

Nepamatuji, že bys se pokusil někdy někoho pohladit, povzbudit, někomu pomoci nebo že bys jen tak napsal skutečný příběh pro pobavení. Nepamatuji se, že bys někdy „na Svíci rozsvítil světlo poznání a lásky“.
Promiň, pouze konstatuji.

Odp13: ústavní soud
Vlastimil Čech, 11.9.2013 18:44

„na Svíci rozsvítil světlo poznání a lásky“.

Hezké, moc hezké...

Poděkování.
., 11.9.2013 19:53

... Pane Čechu, děkuji Vám za pochvalu. Takovýchto pár slovíček s pozitivním laděním mi stačí pro „nabití baterek“ a k odvaze znovu na Svíci něco napsat. Ať se Vám dobře daří a ať i Vám vydrží odvaha psát na Svíci.

Odp: Poděkování.
ivan, 11.9.2013 21:37

Když se tu objevil Zakyslo, a chcíplo to tu odchodem několika lidí, tak jsem to tu chtěl po letech definitivně zaseknout taky, ale pak jsem si řek, že by byla škoda nechat Svíci dohořet jen tak ústupem všech otrávených. Prostě se vždy musí najít strážce ohně a ostatní se už přidaj. Romantiku piš, patříš do základní sestavy, nechat Svíci dohasnout by byla i tvoje zodpovědnost. Měj to na paměti!

Nejzajímavější věci bývaj ty nejobyčejnější. Nakonec bych pootevřel dveře i tomu Zákysovi, třeba se ukáže nakonec jako docela fajn chlap.

Ať se daří. Ať se daří dobře!


Iv.

Odp2: Poděkování.
Olix, 12.9.2013 8:43

Pokud jste strážci ohně, hlídejte ho dobře. Ať se lidé mají kam vracet...

Odp2: Poděkování.
ivana Kozárová, 12.9.2013 9:30

Já si Ivane myslím,že pan Zákys si ohně váží a proto ho rozfoukává. Číst vaše debaty je jako pohybovati se mezi jehlami,špičkami, sochory a kůly,přičemž se přeskakuje mezi trhlinami a menšími propastmi s vlajícími a přitom hořícími trnitými keříky;-)Ty navíc používáš ku pohybu aeroplán,zatímco pan Zákys se velmi dobře vyzná ve spletitém podzemí krasových říček,no,pánbu potěš,jsou to zajímavé tůry a nezkušenej musí dávati pozor,aby si nepochroumal kebuli.....;-)

Odp3: Poděkování.
Olix, 12.9.2013 16:37

Moc pěkně napsáno :-)

Odp3: Poděkování.
Juras, 20.9.2013 12:40

Třeba přitom najdou tu svou malou Isabel ;-)

Odp4: Poděkování.
ivana Kozárová, 20.9.2013 14:07

hnala koně,až se schvátil,pak musela pěšky,ale já ji nelituju,s Izabelkou je to těžký...;-)

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp5: Poděkování.
Juras, 20.9.2013 14:23

Ale ta představa, že bys ji ztratil, ta je hrozná :-)

Odp6: Poděkování.
ivana Kozárová, 20.9.2013 20:47

To jo,to jo!;-)

Odp13: ústavní soud
Platfus, 12.9.2013 16:43

V pořádku, Romantiku, to beru, třeba na tom něco je. Zkusím přispívat v pozitivnějším duchu. Jinak nevím, co si o mě myslíš, ale docela jistě jsi se netrefil :-).

Odp14: ústavní soud
., 12.9.2013 16:50

...Platfusi, „netrefit se je lidské“ :-). Těším se na Vaše nové příspěvky, které doufám, že budou alespoň trochu více zářit něčím novým a potěší. Aby stálo za to si na Svíci něco nového přečíst.

Odp15: ústavní soud
ivan, 24.9.2013 20:12

Platfuse mám naopak za velice přínosného pro jeho přehled a jemné postřehy, jen je nepřehlídnout, je naše škoda, že při třech dětech a jeho pracovním vytížení se nevyskytuje častěj.

Odp10: ústavní soud
Vlastimil Čech, 12.9.2013 13:12

no, tak jsem si představil... Musí to být opravdu nádherné... takhle se vznášet a domýšlet či vymýšlet co by mohlo být tohle a co zas tohle...Ono ty věci pod zemí se opravdu občas nějak presentují na povrchu...
Vyprávěl mi známý, že hledali už dosti dlouhou dobu nezvěstného člověka... nakonec to vypadalo, že byl zavražděn a někde v lese zakopán... i našli po čase i pravděpodobné místo, rostly tam v přibližném a dobře ohraničeném tvaru mělkého hrobu bujné rostliny, kopřivy... kopali... vykopali naštěstí jen starou latrinu...
Je zajímavé, že to, co z těla člověka zbude má na okolí podobný oučinek jako to, co z těla lidského vyleze...

Odp11: ústavní soud
ivana Kozárová, 12.9.2013 16:57

A to jsou mnozí lidé na svoje dokonalé tělo pyšní !:-)

Odp12: ústavní soud
Zákys, 21.9.2013 20:12

Nebuďte nespravedlivá. Ženské tělo je z více jak 70 % voda. Ale tech zbývajících necelých 30 % stojí zato!!! ;-)

Odp13: ústavní soud
Tlapka, 26.9.2013 20:08

Zvláště dusík a síra.

Odp14: ústavní soud
Vlastimil Čech, 27.9.2013 9:23

ale kdepak!
Krev a mlíko!

Odp14: ústavní soud
Zákys, 27.9.2013 11:13

Myslela jste merkaptan? To někdy taky. ;-)

Odp11: ústavní soud
Juras, 21.9.2013 1:44

A když člověku dojde, že je vlastně poskládaný z mnohokrát tímto způsobem recyklovaného materiálu, tak je to síla :-)

Odp12: ústavní soud
Vlastimil Čech, 21.9.2013 15:19

no jo, vlastně máte pravdu... ale ta představa je prostě fůůůj !!!
blééé :-(

Odp2: ústavní soud
ivana Kozárová, 12.9.2013 9:40

A co se přidat na stranu toho,který prohlásil: Mé království není z tohoto světa?:-)

Odp2: ústavní soud
hans, 22.9.2013 13:25

Dobrý den,
bývaly časy, že jsem politiku sledoval vcelku hodně. Dokonce jsem i radil (můj ty světe!). Dneska jsem o dvacet let starší (snad i zkušenější...) a radit už si netroufám.
Někdy tak začátkem 90´jsem predikoval nástup fašismu u nás, v centrální a východní Evropě. Tenkrát vyrostli fašounci typu Ratha, Haška a Paroubka. Jak strmě stoupla jejich kariéra, vidíme. Uchopení moci je otázkou krátkého času, maximálně let. Protože my už máme zkušenost s neslavným koncem socialistického experimentu, bude volání po muži silné ruky naplněno dříve, než v socialisticky dosud blouznící západní Evropě, jejíž ekonomika teprve potřebuje pořádně padnout na držku na znamení, že socialistické projekty nelze ufinancovat s jakkoli silnými zdroji v zádech.
Události ukazují, že nejdou ovlivnit žádnými volbami, a není ani v moci diskrétních elit proces řídit. Je to setrvačná záležitost, která skončí všeobecným restartem, jehož rozsah si netroufám odhadnout. Leč, že je to osvědčená metoda, víme všichni. Bída ve společnosti graduje naprosto zřetelně a sociální pnutí nabývá na aktuálnosti.
Naše politická scéna je ryze virtuální - zcela chybí pravice, ostatní spektrum je d.f. levicové a normálně by bylo součástí socdem. Největší zklamání je, že čtvrt století od „převratu“ jsou tu komunisti. A že nevadí ani soudruhům v europarlamentu, je alarmující signál pro občany Unie.
Stal jsem se spíše pozorovatelem dění, dávám do souvislosti děje, roztažené v čase tak, že nezaujatý pozorovatel nemusí vidět, jak úzce spolu souvisí.
Je mi líto, ale od příštích voleb nasadím praxi, jakou jsem provozoval za socíku - volby budu na znamení nesouhlasu s režimem opět bojkotovat.

Odp3: ústavní soud
hans, 30.9.2013 21:36

Jako doplnění výše psaného - na důkaz nárůstu fašisujících tendencí ve státě dva náhledy na činnost státní policie, které spolu zdánlivě nesouvisí - zákroky proti fotbalovým chuligánům a proti protestujícím Budějičákům 6.7.2013. Zkuste si libovolně vygúglit zdroj na YT, ať nejsem nařčen z tendenčního výběru videa. Oba spojuje postupně uvolňovaná uzda bezpečnostním složkám, které budou mít volné ruce při potlačování nastávajících sociálních nepokojů. Na většině videí z Budějovic uvedeného dne je zachyceno mnoho nelegálností ze strany policie, ale místo postihu ještě dostali pochvalu od primátora, jak se naučili svoji práci. Já bych to směle přirovnal k činnosti slovutné SA, když rozbíjela dělnické demonstrace... Ale připouštím, může to být jen můj subjektivní dojem. Nicméně doporučuji si přečíst znění několikrát novelizovaného zákona o Policii ČR, takto zákon č. 273/2008 Sb. - kdo by myslel, že jsou tam spousty paragrafů jen pro právníky, mýlí se. Páni poslanci vybavili naše dutohlavé mlátičky jediným paragrafem, a ten zní: Občane pozor! Policie může cokoliv!
Kdo by se nechal strhnout a chtěl si zákon skutečně přečíst, musím připojit varování. Pozor, čtení jen pro otrlé!!!

Odp4: ústavní soud
Zákys, 1.10.2013 7:42

Co to píšete!? Dutohlavé mlátičky byly přece za komančů!!! U nás se již 23 let buduje sbor demokratických ochránců veřejného pořádku pro to, aby nám různí „nefachčenkové“ nerozkradli krádežemi vybudovanou demokracii. A když náhodou na to nebudou stačit, pořád je v záloze NATO(nová Svatá aliance blahé paměti).
A ti kluci v neprůstřelných vestách si dobře uvědomují kdo je platí a jaká je nezaměstnanost v tomto státě. „Nejstatečněji“ se mlátí když se „bojuje“ o chleba. Jsou před námi dělnické bouře!!!
Jsou mezi námi literární tvůrci kteří umí posilovat sbeuvědomění horníků z dolu Paskov slovy básníka?:
,,Co vidím, dělníku, to tvoje plíce jsou.
Fabrika ti je popsala dýmem a sazemi.
Slyším v nich svištění transmis a stroje, které řvou,
že chudý jen dřinu má na zemi.
Co vidím, dělníku, to tvoje plíce jsou,
prožrané hladem a tuberkulosou.
Umřeš„.
.........................................
,,I tuto tíhu, lékaři, já znám.
Však hlouběji, ke dnu tělo prosviťte mi!
Nejtěžší břímě naleznete tam.
Sotva je unáším. A jsem si jist,
až vypadne, že rozkymácí zemi.“

,,Nejhlouběji, chudý, vidím nenávist."

Za chvíli se dozvím od jistého ivana že ten Wolker byl rozmazlený maloměšťácký spratek který si rochnil v dostatku své rodiny a z tupé rozežranosti si hrál na salonního revolucionáře.
Tož tolik…

Podvodnice v sámošce
ˇ, 7.9.2013 10:35

Stalo se dnes:
V samoobsluze zákaznice přinesla k pokladně zboží v hodnotě cca = 300,--Kč, které si na pásu před pokladnou neoddělila vymezovacími dřívky, a ani následujícího zákazníka to nenapadlo. Pokladní začala zboží první zákaznice (=podvodnice) markovat do pokladny, načež podvodnice bez placení řekla paní pokladní, že si potřebuje ještě pro něco do obchodu zaskočit, že se vrátí. A tak se stalo, že celý nýkup první podvodnice připočítala paní pokladní k nákupu dalšího zákazníka. Ten si to uvědomil až pak, když dostal neúměrně dlouhou účtenku a prohlásil, že v první části účtenky je započítáno zboží, které si nekoupil a nemá. Ale vedení prodejny se zachovalo férově: chybnou účtenku stornovalo a podvodnici znovu naúčtovalo všechno zboží, které si skutečně nakoupila. A druhému zákazníkovi (který měl být obětí podvodu) také byl účet opraven na správnou částku.

Ponaučení: I v malém měřítku je možné podvádět, a asi se to i těm menším podvodníkům často podaří.

Úcta k člověku
ˇ, 8.9.2013 15:02

Každý ze Svícařů jednou napíše svou poslední zprávu. Takže ostatní Svícaři pak už od něho nepřečtou ani slovo.

Žádám a prosím proto všechny diskutující, aby se ke slušnému spolubesedníkovi chovali zásadně slušně, s úctou a s maximální možnou tolerancí k jeho charakterovým zvláštnostem.

Děkuji všem, kteří se budou mým přáním řídit a tím zvýší hodnotu své osobnosti a hodnotu diskusí na Svíci.

Odp: Úcta k člověku
Lipovan (Z.), 9.9.2013 7:24
Co to je ?
., 9.9.2013 22:41

To jsou asi Lipovanovy děravé trenýrky. Neměl jste je kupovat u rákosníků !

Odp: Co to je ?
ivan, 9.9.2013 23:13

Co máš neustále s těma rákosníkama? Napiš o tom článek.

Odp2: Co to je ?
., 10.9.2013 9:36

... je možné, že ještě opravdu někde šťastně žijí Češi bez kofoláčů a bez rákosníků ? V mém okolí se ti invazní expanzní primáti vyskytují už všude.

Odp3: Co to je ?
Lipovan (Z.), 10.9.2013 11:30

Je to možné, čárkotečko. U nás kofoláči nežijí, protože by jim nikdo nepronajal byt. Jednak by si to nedovolil vůči sousedům, druhak by na pronájem v našem domě morgoši stejně neměli peníze. Rákosníků u nás naopak žije neúrekom, hlavně z Říše Středu. Ti mají prachů dost a nečiní pražádné potíže. :-)

Odp4: Co to je ?
Vlastimil Čech, 11.9.2013 8:53

Číňani? Opravdu Číňani?... to asi nebude moc dobré...
Tuhle jsem potkal Vietnamce a normálně jsme se bavili... už ani nevím o čem...sympatický chlapík s normálními názory... a požádal jsem ho, aby mi řekl, jak se řekne vietnamsky: „Líbíš se mi“, nebo „jsi hezká“... chtěl jsem potěšit svou známou...a představte si, ten človíček se mi omluvil, že to neví, že on není Vietnamec, že je Čech, že vietnemsky neumí... má jenom vietnamské rodiče... (oba!)... koukal jsem jako vyoraný myšák...
Rodiče ho vietnamsky neučili, aby děcko nepletli... a cítí se být Čechem... no co... vystudoval průmyslovku, pracuje, je normální... Nejsem si jist, ale myslím, že dosti Vietnamců se ke svým dětem chová podobně, četl jsem o tom, prý banánové děti: na pohled žluté, a uvnitř bílé...

Ovšem v Americe a v Kanadě dělají právě Číňani Chinatown-y, čínské čtvrtě... Číňan nakupuje jen u Číňana, zaměstnává jenom Číňana, bydlí výhradně u Číňana... prostě si stačí navzájem a okolnímu světu nic nedává... malá Čína v Americe... akorát zločinnost, protože obchodují ve velkém s drogami... prý ale zase většinou mezi sebou... ale nevím... Chinatown jsem viděl, drogy ne, tak nevím... Zajímavá věc, třeba Japonců je taky v Kanadě prý dost, ale to jsou spíše Kanaďani, než Japonci, cítí se být Kanaďany, nevytvářejí čtvrti, jako to dělají třeba zrovna ti Číňani, nebo Indové či Pákistanci...

Nevím jak vám, ale mě ten chlapec co neuměl vietnamsky, byl sympatický, naše hezká prodavačka, co jsem jí chtěl říct v jejím jazyku, že se mi líbí, tak ta je mi taky sympatická...to jsou milí, pracovití, užiteční lidičkové... snad nebudou časem vytvářet soběstačné čtvrti, jako ti Číňani v Americe...

Odp5: Co to je ?
Lipovan (Z.), 12.9.2013 6:45

Skutečně, příslušníci Zhonghua Minzu. Drtivou většinu českých žluťáků tvoří sice Vietcongové, podobně jako většinu domnělých Rusáků představují Ukrajinci, nicméně ve stověžaté žije odhadem šest tisíc Číňanů. Se situací v Kanadě máte recht, na Stworowebu vyšel nedávno článek, kde zazněl pocit (možná v následné diskuzi), že typickým současným Kanaďanem je Číňanka. Taktéž popis totální uzavřenosti čínské komunity, ať už s hlediska finančních toků, nebo společenské stránky obecně.

Odp6: Co to je ?
Tlapka, 13.9.2013 10:40

Autor prokazuje že nejevíce kvalitní rasa je žlutá, čtěte:
http://www.databazeknih.cz/knihy/tabu-v-socialnich-vedach-31372

Odp7: Co to je ?
Vlastimil Čech, 13.9.2013 13:31

Paní Tlapko, teď se na Vás snese hrůza! Vy jste asi četla Bakaláře! Toho OBER RASISTU! toho Padoucha!
Odvolejte dokud je čas! :-)
Jinak zajímavé ale je, že NIKDO prozatím nenapadl konkrétní věci v knize uvedené, nikdo nezpochybnil citace z ohromného seznamu...

Odp8: Co to je ?
Lipovan (Z.), 13.9.2013 15:32

Knihu mám doma a pocit dokonaného ideozločinu je nesmírně sladký. Byl docela problém ji koupit, protože hned několik knihkupců titul odmítlo prodávat ze strachu před uplatňováním demokratury ze strany vyvolených Nadlidí. :-)

Odp9: Co to je ?
Vlastimil Čech, 15.9.2013 12:18
Odp9: Co to je ?
Tlapka, 17.9.2013 12:12

Zakázané ovoce chutná nejlépe.

Odp8: Co to je ?
Tlapka, 17.9.2013 12:12

Abych věděla, co je dobré, musím taky vidět něco co je špatné. Já čtu hodně a nemusím věřit že je to pravda. Jsem totiž vychovaná na Scifi a Startreku.

Odp8: Co to je ?
Zákys, 17.9.2013 15:21

Tak si ještě kupte Bakalářovu Cvičebnici psychologie ať se trochu pocvičíte a naučíte se čtenému rozumět.
Knihu kterou napsal s Vojtěchem Kopským a má takové hezké jméno, I dospělí si mohou hrát již seženete asi jen v antikvariátu. Ale to asi není nic pro nehledajícího.

Odp9: Co to je ?
Tlapka, 18.9.2013 13:14

Ale já psychologii nemám ráda.

Odp: Úcta k člověku
ivana Kozárová, 11.9.2013 9:51

Děkuju Ti za Tvůj komentář,Tečkočárkoháčku

Odp2: Úcta k člověku
., 11.9.2013 17:07

... Paní Kozárová, není zač. A vidíte, stejně se můj příspěvěk od Lipovana dočkal pouze výsměchu v podobě nepřívětivé malůvky. Totiž p. Lipovan na Svíci nehledá přátele a spolubesedníky, nýbrž on zde hledá oběti, na které by mohl ze svých malůvek zvysoka sr... Škoda. Na to určitě nebyla Svíce vymyšlena, protože pro vykonávání zmíněné každodenní biologické činnosti je určeno klasické WC.

Odp3: Úcta k člověku
Olix, 12.9.2013 8:36

Od někoho jste se dočkal výsměchu, co se dá dělat... Pro mě Vaše upozornění znamená oživení hodnot, které mají smysl. Děkuji.

Odp3: Úcta k člověku
Lipovan (Z.), 12.9.2013 10:28

Ne...Svíce byla vymyšlena kvůli permanentnímu získávání soucitu pro ukvičenou čárkotečku. Vokovický ukřivděnec Molík se alespoň uměl pro něco nadchnout...kvíčala jen pláče, jak se má špatně a nikdo mu nepomůže. Stejně je to zvláštní, jak někteří občané dokážou na své absolutní lenosti vystavět celou životní filozofii. :-)

Odp4: Úcta k člověku
Tlapka, 12.9.2013 12:55

No- když jim to udělá dobře tak v elektronické podobě nelze nikoho poškodit.

Odp5: Úcta k člověku
Lipovan (Z.), 12.9.2013 13:45

To jo...jenže Misantrop je konkrétní člověk, který ve svých textech vulgárně atakuje konkrétní sousedy, v místě jeho bydliště (dle katastru) skutečně žijící. Jeho úctu k přírodě beru, ovšem jeho parazitování na bezmála osmdesátiletých rodičích, taktéž jím dříve tvrdě kritizovaných, už ne. :-(

Odp6: Úcta k člověku
Vlastimil Čech, 12.9.2013 17:25

Je-li pan Misantrop také člověk, asi sám sebe také nenávidí jako každého jiného člověka... hrozí mu tedy sebevražda.
Snad by mohl někdo poradit, aby se s důvěrou obrátil na svého obvodního lékaře;-)

Odp7: Úcta k člověku
Lipovan (Z.), 12.9.2013 18:22

Pavel (Misantrop) sám sebe označuje za zvíře a tvrdí, že díky tomu se ho ostatní zvířata nebojí, když po nocích pobývá mezi nimi (ve stanu ukrytém v lese). Osobně bych ho nejraději seřval, že ruší zvěř v posledních miniaturních zbytcích jejího útočiště. Lékařskou péči chlapec odmítá a spoléhá na přírodní medicínu. Jeho web jsem dříve rád četl, protože máme určité styčné body, ale obávám se, že alfou a omegou jeho života je snaha vyhýbat se práci. Pokud bych musel vsadit plat na Pavlův další osud, napsal bych na tiket invalidní důchod, řekl bych, že přesně o něj bude Pavel usilovat. Docela by mě zajímalo, zda je Misantrop v místě svého bydliště jen přehlíženou anonymní figurkou, nebo pověstným a obávaným nepřítelem, leč nemohu pravda znáti všechno. Tipuji a). :-)

Odp8: Úcta k člověku
Vlastimil Čech, 12.9.2013 18:59

To je na pováženou... zvíře... a jaké? Napadá mne SPOUSTA vtipů z prostředí blázinců, kde se blázni (nyní korektně klienti:-)) považovali za zvěř... žížala, slon, pták, pes od štěněte... ;-)... Je tam někde u Poličky blázinec? Tedy Ústav? S takovou nesprávnou sebeidentifikací by se mohl stát nebezpečným sobě i okolí...
Za starých časů by po nástupu VZS šupajdil na důkladné psychiatrické vyšetření... nu a pak skotské střiky, elektroléčba... a pak buď nenadálé a úplné vyléčení (to obvykle), nebo umístění do zmíněného zařízení... i to se stávalo...
Dneska je jiná doba, že...
Když jsem byl chlapec, přečetl jsem „Babičku“ od B. Němcové... docela jsem odsuzoval postavy té knihy, že se nepostarali o Viktorku... a nechávali ji hulákat u splavu... přece už byly blázince, tehdy... A pan Misantrop by mohl být vyléčen... nebo by se mohl alespoň identifikovat s nějakým užitečným zvířecím stvořením... mohl by býti: pilný jako včela, dřít jako vůl, unaviti se jako kůň... a pak navštívit místo humáního doktora veterináře...

Odp9: Úcta k člověku
Lipovan (Z.), 12.9.2013 19:11

Trochu tolerance, pane Čechu...ten kluk je striktně defensivní, nikoho nenapadá fyzicky a lidem se usilovně vyhýbá, což mu všemi deseti schvaluji. Jsme-li ochotni věřit jeho textům, vždycky pracuje (přetrpí práci) rok či dva, našetří balík a poté několik let nepracuje. Léto tráví ve stanu a jednou za čas chodí domů pro menáž. Bohužel ve svých 47 letech stále využívá mamahotelu. Rodiče pomalu kroutí osmý křížek a to už nelze předvídat dne ani hodiny. Potom...to hošík bude mít kruté. :-(

Odp10: Úcta k člověku
Vlastimil Čech, 13.9.2013 10:07

Ale copak o to, V.Č. je tolerantní až-až... ale uvažte sám, ten člověk se považuje za zvíře... jaké? Co když ho napadne, že je netopýr či čáp a pokusí se odletět, nebo že je žába... opravdu se mu může něco stát, spadne z výšky, utopí se...Zvěř má schopnosti, které lidé nemají... medvěd hibernuje, nezmrzne... a pan Pavel?
I když... kdoví, jak to s tou zvířeckostí je, a jak je to doopravdy s tím vyhýbáním se lidem... Vždyť na internetu („hlasitěji“ to už asi nejde) rozhlašuje cosi o sobě jiným lidem... kdyby byl až takovým samotářem a sebemilcem, tak nebude mít vlastní internetovou stránku... alespoň jeho rodiče by mohli v zájmu svého děcka něco udělat... to přece není zdravé zvíře!
Pane Lipovane, je to opravdu zvláštní a podivný případ.

Ale když jsme u těch zvířátek:
Zvířátka v lese si řekla, že už nebudou žít jako zvěř a postaví si kadibudku. Hned první den bylo rozbité okno. „Kdo o tom něco ví ?“
Já bych něco věděla, řekla veverka... „takhle si jdu a najednou medvěd! Chytl mne, zanesl do naší kadibudky vytřel si mnou zadnici a vyhodil mne oknem!“ No, jo... medvěd... zvířátka znovu zasklila okénko. Druhý den bylo okno zase rozbité! „Kdo o tom něco ví?“ Přihlásil se zajíček: „Já bych něco věděl!“
no a totéž: medvěd, vytřený zadek, rozbité okno
Třetí den byla kadibudka úplně rozbitá, na prkénka! To už přestává všechno!
„Kdo o tom něco ví?“ „No, já bych něco věděl, přihlásil se ježek...“ ;-)

Odp11: Úcta k člověku
Lipovan (Z.), 13.9.2013 16:27

Pokud si pamatuji, svého času měl v úmyslu prodělat rehabilitaci (tréninkem získat tělesnou zdatnost a odolnost zvířete) a navždy zmizet v tropické džungli. Nu což...pralesní národy stále existují a je jim fajn. Bohužel, okolnosti zapříčinily, že se tak nestalo. Misantrop kupodivu uznal svou porážku a zůstal zde. Pavlovo netové self promo zřejmě bude mít velmi přízemní cíle: pokusit se očarovat některého nakladatele a vydat další knihu. Jde na to dost blbě. Dřívejší texty formou deníku, které obsahovaly skutečné zážitky, byly nesrovnatelně zajímavější, než poslední tři spisky, jenž jsou pouhou prezentací názorů a trapných pokusů o filozofická provolání. Takže přece jen invalidní důchod. :-)

Odp9: Úcta k člověku
Tlapka, 17.9.2013 12:16

Nečetli jste že blázince se budou rušit jako nemoderní?
http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=773657
To budou Viktorky a Viktoři na každé ulici.

Odp9: Úcta k člověku
Zákys, 22.9.2013 10:25

Ta Babička je milý pane kniha knih. Viktorka třeba je tam proto, aby někdo (Jaroslav Saifert) mohl napsat Píseň o Viktorce:
...Když odhazuje večer šat,
bojí se shlédnout do zrcadla,
aby se hanbou nepropadla,
bojí se ve své jizbě spát.

A když pak ruce zalomí
k modlitbě, škvírou v okenici
vidí ty oči řeřavící
v té tváři skryté pod stromy.

Noc, černá fata morgana,
jež milosrdně šálí spáče,
má ve snech tiché pomahače,
Viktorka nespí do rána.
..........................
Ta, které šeptáš do ucha,
je třeba kráskou z Chavarnaku.
Však může být jak ropucha
a nezatoužíš po opaku.
A jak té krásce z Chavarnaku
budeš jí šeptat do ucha.

Muž, jenž ti vkročil do sudby,
v duchu si bezpochyby slíbil,
že neodejde, dokud by
na ústa tvá tě nepolíbil;
a jistě splní, co si slíbil,
muž, jenž ti vkročil do sudby.

- A k ústům přiblíží se ret;
ke kterým čí? Můj vždycky ke tvým.
Chci býti s tebou jako květ,
jenž úzce přimyká se k větvím.
- Ne, nikoli! To můj vždy ke tvým,
k tvým ústům přiblíží se ret.

- Vždyť já jsem pil tvůj vonný dech,
byl jako víno ze Samosu,
jež dozrávalo na ňadrech
a na rtech zanechalo rosu.
Byl jako víno ze Samosu
tvůj vonný opojivý dech.
............................
Barunka plaše položí
do rakve kvítek resedový,
žádostiva, co dnes jí poví
ta, která spí jak na loži.

Má před sebou jen tmu a tmu,
tu z pohádek, kdy ucho vnímá
vše, co je skryto před očima
a co tma říká pošeptmu...

To se učí na gymnáziu(kdysi na jedenáctiletce, průmyslovce....) v češtině. Bože jaký vy jste primitiv.

Odp6: Úcta k člověku
Tlapka, 18.9.2013 13:30

Dívala jsem se na toho Misantropa jeho názory tvoří určitou teorii, ale jeho články jsou natolik afektivně nenávistě nasycené, že celek vyhlíží poněkud patologicky, zvláště jestli někoho poškozuje jak píšete.

Odp7: Úcta k člověku
Lipovan (Z.), 18.9.2013 13:54

Přesně tak...měl jsem rád Mrtvého muže a Wandervogela, ale příval stokrát omílaných misantropických plků je ubíjející. Stačí to říct jednou dvakrát, třeba v prologu nebo epilogu a šmytec. :-)

Lipovanovi
., 12.9.2013 16:33
Odp4: Úcta k člověku
Zákys, 13.9.2013 8:02

Vážený „včeličko“ zapamutujte(to není překlep) si, že v lenosti původ každého opravdového štěstí a konec každé, i lidové, filozofie.

Odp5: Úcta k člověku
Tlapka, 13.9.2013 10:34

To je myšlenka ! Já bych byla rovnou pro demenci nebo retardaci štěstí je v nevědomosti.

Jakoby Zakysanče...
Lipovan (Z.), 15.9.2013 10:16

...když tolik trpíš Copy & Paste průjmem, zajisté poskytneš kvalifikované vyjádření k jednomu gigantickému průšvihu současného projevu a tím je nadužívání slova jakoby. Začíná se z toho stávat posedlost. Jakoby pracuji, ale protože mě to jakoby nudí, pročež by se šéf jakoby nasral, tak jakoby předstírám, že mě to jakoby strašně baví. Je to děs. Podle mě to souvisí s permanentním všudypřítomným strachem, přesně s tím, s nímž Systém mistrovsky pracuje. Obava, že budete v případě jednoznačného vyjádření vystaveni veřejnému posměchu nebo dokonce trestnímu stíhání. Ale když své stanovisko rozmělníte slůvkem jakoby, můžete se pak vymluvit, že šlo jen o jakoby náznak, přičemž jste ve skutečnosti jakoby měli na mysli něco úplně jakoby jiného. :-)

Odp: Jakoby Zakysanče...
ivana Kozárová, 15.9.2013 15:38

Dovolím si reagovat. Opravdickej život je nebezbečnější,než život jakoby. Tak se žije jakoby. Jakobyrodina,jakobyvzdělání,jakobyzdraví a jakobynemoc. A pak přijde Smrtka,ó hrůzo,a je vopravdická;-)

Odp2: Jakoby Zakysanče...
ivana Kozárová, 15.9.2013 15:40

Jiří Žáček: Mám tě jako ráda ,- a to není hec,uděláme spolu z lásky bezva věc... Mám tě jako ráda,máš mě jako rád - uděláme spolu z lásky doktorát. Až nám jednou nudou city ochoří,bude se nám hodit,že jsme doktoři....

Odp3: Jakoby Zakysanče...
Tlapka, 18.9.2013 13:17

a až nám rozum dohoří tak budem šťastní magoři.

Odp4: Jakoby Zakysanče...
ivana Kozárová, 19.9.2013 13:09

dobrý! Dodej Žáčkovi ku zdokonalení šťastného konce.;-)

Paní senátorka Vágnerová nám včera...
Neuvedeno, 31.7.2014 10:05

Paní senátorka Vágnerová nám včera sdělila, že je spravedlivé, aby soudci v rámci vyrovnanosti sil demokracie v našem státě brali trojnásobek průměrného platu veřejné správy.
Odůvodnění je to pěkné a vypadá jako pravdivé. Jenže pravda je zcela jiná.
V Německu se má upravovat minimální plat na úroveň našeho průměrného platu ve státní správě. S tohoto pohledu tedy vlastně celá naše veřejná zpráva je vlastně invalidní a Česko jako skanzen.
Když pak soudce vyjede mimo Česko, tak aby se bál říct, jaký má plat, aby si neudělal ostudu. Tak asi.
Došlo k tomu tou úžasnou úpravou v prvních letech privatizace, kdy Klaus snížil kurz koruny o polovinu skokově. Pak následovalo, že Českou republiku skoupili cizí vlastníci pomocí smluv o smlouvě budoucí prostřednictvím vexláků.
No a dnes máme současný stav, kdy už Česku nepatří nic a veškerý zisk se vyváží do ciziny.
Zůstala tedy snad nějaká půda, ale tu Češi nemohou využívat, protože ji obhospodařují naši superzemědělci. Udrželi se na hladině díky dotacím. Jinak by už také nebyla v českých rukách. Ovšem českému vlastníkovi pozemku to nic neříká, ten spíš očekává, že o těch pár árů brzy příjde, protože teď musí jen platit daň s pozemku a to je vše co z pozemku má.
Cizí majitelé jsou schopni ovládat svůj majetek v Česku jen pomocí ukazatelů čistého zisku. Organizovat práci u nás nejsou schopni, protože nerozumí česky. Tak zavedli závody s úkolovou prací, tedy automobilky. Až u nás tyto stavby a stroje zestárnou, nebo se platy zvětší, tak se od nás odstěhují. Stavby nechají schátrat.
Tak taková je dnes situace, ať jsou ve vládě socialisti nebo prvičáci.
Studenti se dnes učí řeči, aby se až se je naučí mohli od nás odstěhovat.
Do zemí kde se platí více. Třeba do Kanady, Švédska, Norska či Finska.
Češi na štěstí jsou zvyklí na mráz a tak pravděpodobně přežijí i ve větším mrazu, než je u nás.
Důchodci u nás přežívají paběrkováním a bude to ještě horší.
Blok Nato se orientoval na ivestování do válčení. Všechna místa, kde nato začalo bojovat se tak rozhasily, že tam ohýnek války vzplanul znovu a znovu. Situace je na těchto místech tak zoufalá, že padesát milionů lidí žije v utečeneckých táborech.
Naši soudcové si stále myslí, že zákonost je jen místní, tedy v rámci jednotlivého státu a do ostatního jim nic není.
Jenže spravedlivost a zákonnost je jen jedna. Buď je, nebo není.
Jsme členi EU. Jestliže Francie začne ostřelovat svými letadly Libii. Je to věcí Česka, nebo není? Je to věcí Českého soudu, nebo není?
Ano je to také věcí českého soudu.
České soudnictví a Ústavní soud má co mluvit do našich svazků v rámci EU a NATO.
Jistě-že toto soudci vědí, ale zavírají nad tím oči.
Je tedy možno mluvit o moci soudní, zákonodárné a výkonné, když všechny tři moci v Česku selhávají?
Uvědomme si, že jsem dnes ve zcela jiné situaci, než byla doba ve kterých vznikla literatura o demokracii.
Dnes existují monopolní atomové velmoci s jejich odstrašující atomovou silou.
Ostatní státy jen přicmrdávají. Metodou Tomáš-to dáš. Jako za socialismu. Mysleli jsem, že se oprostíme od monopolu moci socialismu a jsem v ní na plné pecky, akorát v jiném seskupení.
Takže ty řeči o moci zákonodárné, soudní a výkonné si mohla paní Vágnerová nechat pro sebe.
Toto jsou právě ty lži, které používá každý režím k ovládání nemyslících lidí a na tyto lži každý režim musí zákonitě zkrachovat.

Odp: Paní senátorka Vágnerová nám včera...
Zákys, 31.7.2014 11:40

A já blbec si myslím, že mladí lidé se učí cizí řeči proto, aby nebyli tak blbí, jako jejich otcové a dědové.
Třeba angličtinu proto, aby mohli Shakespeara číst v originále.
Ale ve světě ve kterém se pohybujte platí: „nevadí kočce hrb, hlavně když myši chytá.“
To že jim to náhodou, ten cizí jazyk, dává komparativní výhodu na trhu práce je důsledek toho, že jedno není zpravidla pouze jedno.
A toto je zadarmo!!! To co označujeme termínem monopol, oligopol není socialistický, ale veskrze kapitalistický termín. Vždyť vy sám, začínáte být přirozeným monopolem. Možná už jste se rozšířil do prostoru, takže jste povýšil na teritoriální monopol.
Tak vzhůru do boje proti globalizaci. U nás z ní začíná být glokalizace.

Odp2: Paní senátorka Vágnerová nám včera...
ivan, 31.7.2014 14:16

Znalost nebo dovednost jaksi nesouvisí s hlupstvím, Vševěde. Nepředpokládám, že někdy pochopíš rozdíl.

Odp3: Paní senátorka Vágnerová nám včera...
Zákys, 31.7.2014 19:45

Kde bere kastrovaný kozel odvahu meditovat nad tím co s kastrovaným kozlem souvisí. Pokora pomáhá.....

Odp2: Paní senátorka Vágnerová nám včera...
Vlastimil Čech, 31.7.2014 20:41

Třeba angličtinu proto, aby mohli Shakespeara číst v originále.
Nic ve zlém, ale Vy byste to dokázal?
Tedy aspoň správně vyslovit v souladu s jazykem, kterým ten Shakespeare mluvil... A rozuměl byste tomu originelnímu textu?
Vsadil bych se totiž, že většina rodilých mluvčích by asi z otrockého přepisu-někde z prostřed strany- nepoznala, že se jedná o divadelní kus, kdo ho napsal a jak se jmenuje...Dokonce si myslím, že přemnozí by ani neporozumněli smyslu napsaného.... ano, nevylučuji ovšem, že by poznali, že se jedná o starožitnou angličtinu... možná...
Tím se Vás ovšem nechci dotknouti, snad jsem nepochopil ten útržek Vašeho textu, který jsem citoval... V tom případě prosí V.Č. o vysvětlení...

Odp3: Paní senátorka Vágnerová nám včera...
Zákys, 31.7.2014 23:23

Je mi vás líto. Co všechno vás úspěšně míjí...
Můj dobrý kamarád se angličtinu naučil proto, aby si mohl zazpívat a doprovodit se při tom na kytaře LET-IT-BEAT.
Beatles
A celý život se tou řečí úspěšně živí. A své studenty učí angličtinu a zpívá s nimi. Ne pouze anglicky komunikovat. Přidal si k ní také francouzštinu. Ze stejných důvodů. Na Slovensku žil Pavol Orzság Hviezdoslav. Ten se v 50 letech svého života naučil anglicky, aby dřevařům na Oravě zprostředkoval poklad světové literatury. Doufám, že se vám rožlo. Pro primitivy je to ovšem silně za hranou. Tomu Hviezdoslavovi vděční spoluobčané v Dolnom Kubíne postavili celé muzeum

Odp4: Paní senátorka Vágnerová nám včera...
Vlastimil Čech, 3.8.2014 17:01

sakryš... až do teď jsem si myslel, že v textu je „Let it be...“ tedy něco jako: „ nech to být“... a ono je tam „let it beat“ , teda něco jako „nech to mlátit“, (tlouci, nebo tak něco)
Děkuji za osvětu.

nelitujte mne, prosím
Vlastimil Čech, 2.8.2014 15:46

Chtěl jsem jen naznačit, že od dob raného novověku se jazyky velmi výrazně pozměnily a Angličtina zvláště. Ani anglická divadla nehrají Shakespeara „v originále“, protože by textu diváci, tedy rodilí Angličané, sotva porozuměli... Jste-li opravdu tak vyjímečným znalcem staré Angličtiny, pak jest s podivem, že svůj drahocený čas marníte s námi na Svíci. Se svým jen odposlouchaným (navíc tedy dosti lidovým a k tomu ještě americkým jazykem, navíc valnou většinou dokonale zapomenutým) se ovšem s Vámi rovnati nemohu... Jak jsem koupil, tak prodávám...Věřím - a z Vašeho textu to očividně vyplývá, že Vy pane nacházíte ve starožitné Angličtině narážky a významy i v částech, kterým by běžný americký venkovan ani za mák neporozuměl... Nicméně si Vaší lítosti nezasloužím, tu si, prosím, ponechte pro lepší příležitost

Vám pro zábavu, pane Zákysi, ostatním pro příklad:
A sailor’s wife had chestnuts in her lap,
And munch’d, and munch’d, and munch’d:–
‘Give me,’ quoth I:
‘Aroint thee, witch!’ the rump-fed ronyon cries.
Her husband’s to Aleppo gone, master o’ the Tiger:
But in a sieve I’ll thither sail,
And, like a rat without a tail,
I’ll do, I’ll do, and I’ll do.

Odp: nelitujte mne, prosím
ivan, 3.8.2014 9:13

Je to marné, pane Čechu. Každému bylo v první vteřině jasné co svou poznámkou myslíte, kromě Zakyho.

Samozřejmě, že máte pravdu, ale Zaky nemá zpátečku a bude se hádat do třeba do smrti.

Odp: nelitujte mne, prosím
Zákys, 3.8.2014 17:47

Pokud si vzpomínám, tak jsem reagoval na na Objevné zjištění, že mladí lidé studují angličtinu proto, aby prchli za „lepším.“ Jasně že znám také tyto zoufalce. Mám však ale zkušenosti s lidmi kteří si cestu k angličtině našli jinak. A není jich málo. Ale to se netýká jenom angličtiny. Třeba také češtiny. Studovat Viléma Mathesia nezačne kecal typu hňupa Yvana. A Pavla Eisnera tento ořežprut také nikdy do ruky nevezme. V jeho knize Chrám i tvrz je velice málo šroubků.

Odp2: nelitujte mne, prosím
Vlastimil Čech, 3.8.2014 21:37

Nemyslel jsem svým příspěvkem ničeho zlého... reagoval jsem jen na tu jednu Vaši větu... o čtení originálu...
Nejsem přesvědčen, že angličtina je masově studována s tím účelem, aby bylo možno odejít za lepším... Za prvé, v USA jsem žil a ujišťuji Vás, že jsem neshledal, že by se tam obyčejným lidičkám žilo lépe, než zde v Evropě, nebo v ČR - nebo aspoň jejich většině. Za druhé se domnívám, že angličtina je dnes něco takového jako druhdy latina... chceš se něco dozvědět? Zdroj je v angličtině... Přestože neodsuzuji žádný umělý jazyk, který by měl sloužil k dorozumění mezi lidmi z různých konců světa, ať už je to Esperanto, Edo, nebo Slovio, pozoruji, že jazykem, kterým se nejvíce navzájem cizích lidí z různých národů domlouvá je ta angličtina... můžeme to odsuzovat, můžeme to kritisovat, ale to je tak asi všechno co můžeme... prostě tak to je... Takže V.Č. chce říci, že cílem studia angličtiny jsou PŘEDEVŠÍM tyto důvody: přístup k informacím a všeobecný prostředek dorozumění ve světě... To, že by se někdo věnoval angličtině především proto, aby se mohl snadněji uchytit v cizí, anglicky mluvící zemi, je podle V.Č. jevem zřídkavým... A to, že by někdo studoval angličtinu hlavně proto, aby si mohl přečíst Shakespeara v originále by bylo rovno zázraku lurdskému ;-)
Ale opakuji, nic ve zlém, pane Zákysi...

Odp3: nelitujte mne, prosím
tlapka, 8.8.2014 12:39

Jestli se můžu zeptat pane VČ ve kterém státě jste žil? Mě USA zajímá.

Odp4: nelitujte mne, prosím
Vlastimil Čech, 10.8.2014 16:07

Florida- Lower Keys...

Odp4: nelitujte mne, prosím
Vlastimil Čech, 10.8.2014 16:15

ten praotec nás měl dovésti a ž tam... to počasí, to ovoce, moře... ten vzduch...
pravda je pár věcí, které to kazí:
absence hor a chladného lesa, lokální nadbytek komárů (více než u Břeclavi), a hlavně nadbytek Černochů....ale to počasí to všecko vynahrazuje... roční ! výkyv teploty: +16°C - 36°C.... dvacetistupňový rozdíl zde může být v jediném dni.... však taky žijí ti Floriďáci dlouho jako havrani... Ti původní indiáni, ti Seminolové si tam žili jako adamiti v ráji... Praotče, praotče.... „to je ta zem zaslíbená!, oplývající!“

V poslední době je v televizi seriál...
Neuvedeno, 8.8.2016 18:36

V poslední době je v televizi seriál nazvaný Soudkyně Barbara.
Je sice pěkné, že lidi vidí, jak to probíhá u soudů, jenže, když se řekne A, mělo by se pokračovat s písmenem B. Jestliže tomu tak není, tak jde o polopravdu. Té jsme si zažili za socialismu dost a hle máme jí tady zase. Že bychom byli zase v socialismu.
Když totiž padnou nějaká rozhodnutí, tak by se také mělo uvádět jaké náklady musí hradit jednotliví účastníci soudního řízení a to konkrétně v hodnotách Kč, jinak si posluchači nemohou udělat celkový obrázek. Jde totiž o to, jestli žalobce muže v Česku vůbec podat žalobu, jestli na to vůbec má. Také by bylo zajímavé se dozvědět, kolik musí zaplatit odsouzený a kolik stojí zastupování u soudu, kolik musí platit odsouzený za jeden den pobytu ve vězení atd. Jinak celé to politické školení mužstva v rámci tohoto seriálu postrádá objektivnost. Je pak možno usuzovat, že díky vysokým nákladům na soudní výlohy vznikájí další a další nespravedlivosti, které pak končí celkovou vzpourou občanů proti tyranii. Následky vidíme v poslední době na mnoha místech v Evropě. Dáváme tomu různé hanlivé nálepky jako to dělaly všechny státní moci i v předchozích letech. Co já jsem si zažil už názvů v novinách.
Kolaborant, vlastizrádce, grázl, a další a další až po ty dnešní.

Odp: V poslední době je v televizi seriál...
ivana Kozárová, 8.8.2016 23:13

před několika lety jsem se z rozhlasu při besedě s panem Rychetským dozvěděla,že dnes si nikdo nemůže být jist u soudu spravedlivým rozsudkem,i když má pravdu.A před několika lety sem na Svíci napsal příspěvek zvoník,kde uvedl nápis na zvonu pražské Novoměstské radnice z roku 1553: Obec bez zákonů a zákony bez výkonné moci jsou jako zvon bez srdce. Na tom zvonu se to naplnilo,jeho srdce dali do sběru,v současnosti tato pravda platí obecně. Co víc si mohou přát dnešní tvůrci práva?:-(

Odp2: V poslední době je v televizi seriál...
ivana Kozárová, 8.8.2016 23:14
Problematika soudnictví je v tom...
Neuvedeno, 15.11.2020 20:59

Problematika soudnictví je v tom, jestli se soudci jsou schopní vžít do života běžných lidí.
Jistě, soudci přijdou do styku se všemi možnými typy lidí a s bohatými i chudými. Jenže oni při jejich životní úrovni a jejich platy si leckdy nejsou schopni představit, jak tito lidé jsou schopni splatit náhrady, které jim soud ukládá.
Vezmeme si třeba řidiče, který veze svoji maminku a tatínka na výlet, aby jim uděl radost. Jak tak jede, tak se stane, že nabourá a některý z rodičů zemře.
Soud tomuto řidiči, co chtěl udělat radost svým rodičům, dostane povinnost platit druhému rodiči 1 milion korun svým sourozencům musí zaplatit asi každému 500 tisíc korun a vnoučatům po 250 tisících korunách za citovou újmu. Druhému rodiči, který má z bouračky trvalé následky bude platit až 35 milionu korun. Do toho nepočítám náhrady druhému řidiči za jeho vzniklé škody a poranění. Sám pak může být také zraněn a v životě pak není do konce života tyto následky zaplatit.
Navrhl bych proto, aby soudci a právníci dostávali
průměrné platy ve státě, aby vůbec byly schopny se vžít do problematiky těchto lidí, kteří mnohdy musí mnohem více vkládat riziko do svého života, aby se uživili než je tomu u soudců a právníků a pak si tito soudci a právníci vymýšlí takovéto sazby pro odsouzené. Není divu, že pak máme takové množství bezdomovců, kteří zcela neoprávněně byli odsouzeni lidmi, kteří nemají ani ponětí, jak je pro někoho těžké vydělat nějaké peníze, když nemá monopol na moc.

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru