Pro všechny přemýšlivé lidi

Poslední komentáře

Střípky z diskuse

Zajímavé odkazy

Novinky na Svíci.cz

  • 30.11.2007: Nyní jsou nově přidané komentáře od poslední návštěvy zvýrazněny barevně
  • 13.4.2007: Možnost úpravy i zatím neschváleného článku
  • 22.6.2006: Zlepšeno vyhledávání
Proč používat Linux

Komentáře k článku

4.11.2013 12:33

Liberalismus - pohled z druhé strany

Tento svůj článek jsem napsal v reakci na předešlý článek TomášeP, kterého tímto vítám zpět na Svíci. Tomášův článek ve mě vzbudil hodně reakcí a svůj původně přebujelý komentář jsem se rozhodl uveřejnit jako samostatný článek. V poslední době si kladu podobné otázky, jenom dospívám k jiným závěrům. Předem podotýkám, že se jedná o můj laický názor - v ekonomii se nevyznám - svoje stanovisko nezastávám ortodoxně a rád svoje názory srovnávám s těmi vašimi.

Jak se to má s levopravými preferencemi myslím docela pěkně rozlouskl Lipovan ve svém komentáři k předešlému článku „Obrat na pětníku“. Každý volí podle toho, co si myslí, že je pro něj nejvýhodnější. A kdekdo nemá problém účelově otáčet o 180 stupňů. I ti, kdo se zaklínají liberálním přístupem jako tím nejrovnějším, ve skutečnosti pokukují po těch procentech z příjmu, která jim někdo bere. Zrovnatak k solidaritě vyzývají ti, kdo ji sami chtějí využít. Ani já se nebudu se tvářit, že se mě to netýká. Není nijak překvapivé, že voličské preference odráží příslušnost člověka do určitých sociálních vstev. V následujících řádcích bych se pokusil popsat, proč liberalismus v podání Svobodných není volba pro mě, a to ne z důvodu, že v něm nespatřuji prospěch pro sebe.

TomášP ve svém článku popisuje, že lidé si nejsou rovni (kromě rovnosti před zákonem a co do lidské důstojnosti) - o tom se nijak nehodlám přít. Komunismus se možná snažil lidi postavit do řady a tím, ve snaze potřít nespravedlnost vlastně jinou vytvářel. Rozlišujme ale jakousi rovnost absolutní (závod nemá smysl, protože závodníci běží stejně rychle) a rovnost příležitostí (všichni na počátku startují z jedné startovní čáry). Oboje je svým způsobem neuskutečnitelná idealizace, ale zatímco první odmítám, o to druhé, myslím, má smysl se snažit. Argumenty proti socialistům toho typu, že se jedná o zasahování do volné soutěže, postrádají smysl. Protože jenom tehdy, když je zaručena rovnost příležitostí, tak je soutěž soutěží. Bez toho je trh džungle se zákony divočiny. Rovnost příležitostí, o kterou mi jde, nenarušuje ani ten princip soutěživosti, jako hrací motor pokroku, ale naopak ho podporuje, a to ze stejných důvodů. Jednoduše motivuje ty, kteří by jinak neměli šanci uspět.

Liberalismus jako ekonomický směr by mohl mít svůj protějšek v přírodní říši v principu přetiží silnějšího. Přírodní výběr je také maximálně konzistetní princip, kterému nelze nic vytknout. Každý zásah pokřivuje vztahy - pokud bych snad chtěl zachránit zvíře před sežráním, jiné zvíře bude o hladu. Až potud bez výhrad. Ale podobně, jako na lidské společenství se většinou zdráháme aplikovat stejné zákony (aspoň já ano :-)), tak i v o otázce společenského zřízení usiluju o něco trochu jiného. Kdybych měl pokračovat v předešlé analogii, byly by to třeba školky stromů v lese, popř. zoologická zahrada, která pomáhá zachránit nějaký ohrožený druh. Otázky můžou vznikat už tady: je vůbec správně se o něco takového pokoušet? Není to proti přírodě?

S Ivanem tady ze Svíce nás pojí přátelství, známe se osobně a měl jsem možnost zavítat i k němu do práce. Nemám nejmenší pochybnost o jeho podnikání a v jeho osobě se vzácně spojuje to, co říká s tím, jak jedná. Ivan tady často mluví, když bych to zjednodušil, o neustálém přerozdělování výsledků práce těmi, kdož se o ni nezasloužili, jako o kořenu zla. Pokaždé, když tu to téma probíráme, k tomu chci něco dodat, využívám tedy této příležitosti se k tomu vrátit tak nějak uceleně.

Problém přerozdělení nevnímám tak absolutně a hlavně si myslím, že tento aspekt není vlastní jenom státnímu aparátu, ale platí tak nějak obecně. A hlavně - liberalismus ho neodstraňuje. Vyšší management provádí velká strategická rozhodnutí (otevírá/uzavírá pobočky, expanduje na další trhy) bez toho, aby byl v případě neúspěchu někdo zvlášť hnán k osobní (popř. trestní) odpovědnosti. Velká rozhodnutí se řídí jinými zákonitostmi, nedají se tak analyzovat, jako každé drobné rozhodnutí. Lidé na samém vrcholku hierarchie, řekněme v dozorčí radě, se už jenom málo podílejí na výnosech společnosti. Paradoxně plat mají skoro největší. Nebo se pletu?

Obecně k přerozdělení - do podnikání se lidé dost často pouštějí s vidinou snadného živobytí do budoucna. Vybudovat firmu určitě není jednoduchá věc, obnáší to spoustu rizik. Ale tím základním motorem je mnohdy snaha dostat firmu do stavu, kdy na sebe vydělává sama, tj. kdy budu moct jako podnikatel žít z práce ostatních. A teď záleží na každém, jak se s tím vypořadá. Jsou ti, kteří jsou oddáni svému cíli a dokáží vydělané peníze zpětně využít pro rozvoj firmy - smekám. Další se třeba rozhodnou své výnosy spravedlivě rozdělit mezi všechny zúčastněné - klobouk dolů. A nebo jde jen o to maximálně využívat nabytou výhodu pro svůj prospěch. Otázka pro zvídavé, takovýto podnikatel dává práci, nebo si ji bere? Ale v zásadě ani nic proti tomuto, tak už to zkrátka je.

Model svobodného podnikání, tak jak o něm mluví Ivan se dá myslím dobře vztáhnout na živnostníky nebo na malé (střední) firmy, kde dost čast „všichni dělají všechno“ a bezprostředně se podílí na úspěchu firmy. Velké firmy ale fungují na jiných principech - zavádějí pevně stanovené role a člověk je tam jako jedno malé kolečko v soukolí. Bezprostřední zodpovědnost jednotlivce se rozplývá v celku a po člověku se chce, aby jednoduše dělal to, co má. Velká firma zevnitř je plná směrnic, procesů a vytváří si byrokracii sama pro sebe. Mám sám zkušenost, jaké je to spolupracovat s malou firmou a s korporací - jsou to jiné světy.

Problém liberalismu, aspoň jak ho chápu, je ten, že neumožnuje se dobře vypořádat s následujcími problémy. To je jen malý výčet, co mě teď napadl. Následující body beru skoro jako axiomy platné za všech okolností:

* Peníze tvoří peníze
Ten kdo je má je za vodou. Podnikání nelze začít bez prvotních investic. Ten kdo má málo riskuje nejvíce. Ten kdo má hodně už ani nemusí vytvářet nějaké skutečné hodnoty, stačí mu vhodně investovat. A opět - není to jenom jiná forma přiživování na výsledcích práce někoho jiného?

* Slabší prohrává
Příklad za všechny. Ženy-matky jsou znevýhodněné na trhu práce. Zastávají mimořádně důležitou roli ve společnosti, ale tržní prostředí to jaksi neuznává. Pro zaměstnavatele je snažší zaměstnat někoho jiného. Podobně znám hodně lidí ve věkové skupině 50+, kteří mají dost problém uplatnit se na trhu práce. A není o to neochotě se přízpůsobit nebo učit novým věcem.

* Kapitalismus se řídí strategii nejrychlejšího zisku
Zákony přežití na trhu mě motivují k tomu, abych využil všechny dostupné prostředky ke zlepšení svojí situace a konkurenceschopnosti. Takže se prolamují všechny těžební a emisní limity a emisní povolenky fungují jako novodobý případ odpustků značících, že je možná něco špatně. Svět čelí klimatickým změnám (i když p. Klaus to tak nevidí) a problémy s tím spojené spíš odkládáme, než řešíme. Samotný tržní mechanismus je nedokáže zohlednit.

Mám za to, že ústřední heslo Svobodných „necháme vám vaše peníze“ je populismus nového druhu srovnatelný s tím, jaký jsme zvyklí slýchat z oranžového tábora. Daně provází lidstvo od nepaměti jako mor a cholera. Pocit, že mi někdo bere z mého může být frustrující. Problém je v tom, že to co mám za „moje peníze“ v nějakém ohledu moje peníze nejsou a to, co platím na dani je daň za to, že stát a společnost nějak funguje. Přitom nemám naivní přesvědčení, že věci fungují jak mají, ale zrovnatak se nelze donekonečna schovávat za vizi efektivnější státní správy - doposud je to totiž pořád jen vize. Pokud by se stát zřekl části příjmů na daních, bylo by korektní zmínit, čeho všeho se tímto zříkáme.

Abych uvedl na pravou míru, také si přeji efektivní státní správu a přebujelá byrokracie vadí i mě (komu ne?). Tyhle postoje myslím odráží určité nálady ve společnosti. Ale když jdu na úřad, nechodím tam s pocitem, že má paní za okýnkem vlastně bezva obživu ani nežiju pocitem, že se něco děje jakoby z mých peněz. Paní je jenom malé kolečko v obřím soukolí. Rozdíl je jen ten, že jí zaměstnává stát.

Na závěr. Nejsem naivní, abych věřil v nějaké spásné řešení. Nehodlám měnit ani společenské pořádky. Jenom se snažím upozornit na příklady toho, kdy má podle mého názoru své odůvodnění regulativní přístup - ať už legislativní cestou nebo dotacemi. Doposud jsme podle mého až příliš často zmiňovali dotace jako něco automaticky nežádoucího. Jestliže se TomášP vyznává z liberálního přesvědčení, já o sobě řeknu, že mám nejblíže k sociální demokracii (jakýmsi ideovým směřováním - kdybych se měl ohlížet na to, co se v ČSSD děje, asi bych nevolil).

Budu rád za vaše názory, ale neočekávám velkou diskusi, vše podstatné jako kdyby bylo řečeno v diskusi předešleho článku. Kdybych dlouho neodpovídal, je to tím, že nestíhám svůj vlastní život :-).

I agree
Lipovan (Z.), 4.11.2013 13:06

Dík, i když Polák to asi příliš neocení. Pokud jde o kecálka Macha; Herr Mach dobře ví, že nikdy nebude o ničem rozhodovat, proto může slíbit cokoliv. Kdyby se nedejbože jeho beranům nastínil výhled spoluvládnout, Mach bleskově zmírní rétoriku a za pár let z něj bude ukázkový parlamentní é-é tučňák. V rovnosti příležitosti bych se trochu přiklonil na stranu pravičáků, protože zdánlivě bohulibý úmysl se například v USraeli změnil v rovnost výsledku; na základě Affirmative action umístíme pologramotného černouška přednostně na Yale. Tím by měla být příležitost srovnána. Ale proces pokračuje dál, nikdo se neodváží nechat černouška propadnout, přestože se s bídou podepíše. Až dostane diplom, čeká ho přednostní přijetí do zaměstnání. Atd., atp. To prozatím stačí... :-)

Odp: I agree
Zákys, 4.11.2013 20:22

Genetický rasista se nezapře. Proč zrovna čenoušek. Znám několik „běloušků“, přesněji „běloušek“ které díky otcově prkenici dostávají diplom(maturitní vysvědčení) na dvou soukromých školách. O kupování si rovnou maturitního vysvědčení nejen politiky nemám žaludek a čas psát.

Odp2: I agree
Juras, 4.11.2013 21:04

Sečtělý jak něco, ale text chápete jak nějaký pozitivně diskriminovaný inženýr.

Odp3: I agree
Zákys, 4.11.2013 21:58

Každý máme něco. To něco je to, co nás všechny spojuje. Není až tak důležité to o čem dotyčný chce psát - píše, ale podvědomím motivovované volné asociace vypadjící jako argumenty. To nás učil již starý Freud. Vás ne? Vzhledem k věku to již asi nedoženete. Vyhýbejte se počítači kde můžete. Google a Wikipedie vás zbavuje elementárního pudu sebezáchovy:
http://www.youtube.com/watch?v=RRDSj62tlvQ

Odp4: I agree
Juras, 5.11.2013 5:49

Holt někdo píše to, co si myslí, za někoho píše jeho zmatené podvědomí. Zkuste zapojit i tu rozumovou část, nejen volné asociace, které velí, že kdo napíše slovo černoušek, bude to asi rasista. Zkuste nejdříve uhodnout, proč to slovo zaznělo a proč na jeho místě nemůže být běloušek. Jinak se dál nedostanete.:-)

Odp5: I agree
Zákys, 5.11.2013 7:32

Nebudu vám vysvětlovat odkud pocházejí lidé, kteří pozitivní diskriminaci považují za ďáblův výmysl. Musel jsem to studovat abych „nevyletěl“ ze zkoušek. Ne o tom jen číst. Se zaslouženým (desítky hodin intenzivního studia a potom léta sledování jak se ve světě termín a praxe jeho uvádění do života vyvíjí - nejsou jen černoči, ale také ženy atd.) despektem a také opovržením nahlížím na protagonisty její kritiky. A hlavně na „odborníky“ na americké vysoké školství. Především to, které produkuje nejvíce Nobelových cen ve světě. Na Svíci vás je... dříve se říkalo jako hnoje. Dnes je to nedostakové zboží, tak musím použít případnější termín. Třeba použitých preservativů.

Odp6: I agree
Tomáš P.....a, 7.11.2013 11:36

Asi nikdo nemá nic proti pozitivní diskriminaci, pokud je dobrovolná, jinak je pozitivní diskriminace pozitivní jen pro ty co se nesnaží, neumí a nejsou motivovaní se snažit, umět a chtějí si žít na úkor toho kdo se snaží a umí, ten je pak demotivován dělat něco navíc jen proto, aby počet „lemplů“ rostl a on sám dřel a dovolil si sotva jedno dítě.

Odp7: I agree
Zákys, 7.11.2013 14:16

Tak jak komunistická idea nevznikla ze setkáné šarlatána s hysterkou, ale díky zoufalé společenské situaci pro obrovské nožství lidí, tak také pozitivní diskriminace vznikla v USA z potřeby nějak integrovat společnost. Martina Luthera Kinga stál jeho sen o barvoslepé společnosti život!!!
Kdo bojuje proti idei komunismu by měl bojovat proti společenským podmínkám, které tuto ideu a především praxi generují.
Ale to jsou věci které jsou daleko za hranicí chápání kastrovaných kozlů.

Odp8: I agree
Tomáš P.....a, 7.11.2013 15:40

Jak jsem řekl pozitivní diskriminace je pozitivní, pokud do ní není nikdo nikým nucen. Toť celé..:-)
MLK usiloval o rozšíření svobod jedné části obyvatelstva, na roveň druhé části obyvatelstva. Rozhodně nekázal komunismus, jak se mu snaží nejeden komanč přiřknout. Tedy nejsem obeznámen s jeho slovy, které by usilovali o omezení svobod a práv lidí ve prospěch rozhodování politiků, tak jak je tomu v komunismu..;-)

Odp9: I agree
Zákys, 8.11.2013 14:34

To že kdejaký komanč... vás učili v té vaší policajtské přípravce v ideově politické výchově v předmětu ŠMOK? (ŠMOK = Školení Mužstva O Kundě). Takovou to co žvaníte má úroveň. Teď k té svobodě. Kdo vás nutil aby jste chodil na nočník místo toho aby jste „značkoval“ své okolí vy produkte „svobody?“ Ani se nedivím že za to vyhnání z Ráje trpíte trvalým trauma, a neustále usilujete o návrat. Doufám, že vám to okolí nedovolí! Mít posrané ulice města svobodně se realizujícím policajtem, to by občané nevydýchali. Jinam než „šlapat“ vás poslat může jenom sebevrah. (To snad vaši nadřízení nejsou)
A jak je to s těmi polokoulemi(zemskými). Ve které třídě ZŠ jste se to učili? A hned!!! Bez používání prstů pod stolem...

Odp10: I agree
Tomáš P.....a, 8.11.2013 15:21

Po druhé větě nedočteno..
Jestli máte co říci a stojíte o diskusi se mnou, mluvte prosím k věci. Jinak souhlasím s tlapkou, že trpíte něčím co lze nazvat slovní průjem a to ne jen pro množství slov ve vašich komentářích..;)

Další článek
Juras, 4.11.2013 15:56

No, Platfusi, na to by bylo třeba zareagovat dalším článkem. :-)

Zmiňuješ spoustu témat, které člověka nemohou nechat chladným. Život je nespravedlivej. Nikomu není naděleno stejně, je to tak od přírody nebo od pánaboha. Soucitní lidé se snaží svému okolí pomáhat. Pro nějakou formu pomoci je vhodné zajistit i nějakou systémovou solidaritu. Ale nesmí z toho vzniknout princip „sociální spravedlnosti“. Spravedlnost nastolit nedokážeš. Nelze lidem vykompenzovat všechny handicapy. Když se někdo snaží nastolit spravedlivé opatření, většinou tím vyrobí jiný problém. Vyrovnávání příležitostí, pozitivní diskriminace - to všechno vede k výrobě jiných nespravedlností anebo je to dokonce kontraproduktivní.

Ohledně přerozdělování - hlavní problém ve výběru velkého množství peněz a jeho přerozdělování je nalákání parazitů. Právě parazité mají v tomto mechanismu svoje zájmy a dosáhnou často opaku smyslu přerozdělování - většinu dotací nakonec dostanou ti, kteří je vůbec nepotřebují, na úkor všech ostatních. Nehledě na to, že sám mechanismus správy a přerozdělování hodně peněz zbytečně sám spotřebuje. A vynakládá je neúčelně, podporuje plýtvání.

Program EU na budování cyklostezek znamená, že z daní odvedeme peníze do EU, nějaký chytrák vlastnící silničářskou firmu si dokáže vymyslet projet a po dohodě s obcí si nacucají z EU peníze, za které zbytečně vyasfaltují kus lesa.

Co třeba zbytečné daně? Dědická a darovací daň - podle mne jedny z nejamorálnějších daní - souhlasíš s nimi? Já naprosto ne. Svobodní navíc tvrdí, že jejich výběr je nižší než náklady spojené s agendou těchto daní. Jsou už nejméně dva závažné důvody pro jejich zrušení.

Sorry za trochu neuspořádané odstavce - nechce se mi psát celý článek :-)

Odp: Další článek
Platfus, 5.11.2013 12:03

Je mi jasný, že těch témat je trochu moc. Tohle naše povídání beru jako takovej zatěžkávací test, popř. inventuru postojů a názorů - v období kolem voleb je to vždycky takový aktuálnější.

K tý spravedlnosti souhlasím, že to chce opatrně s porozumněním problematice a např. nevytvářet změnu podmínek skokem. O sociální spravedlnost považuju za nedostižnej stav, mluvil bych spíš o kompenzacích, které nás mohou pohnout tím směrem. Ale uvědomuju si, že mluvím příliš obecně. Mám na mysli jen doladění určitých parametrů již fungujícího mechanismu - např. určité malé daňové zvýhodnění pro zaměstnavatele, kteří zaměstnavají zaměstnance nad 60 let jen do té míry, aby to kompenzovalo problémy s jejich uplatněním. Ale je to složitější, já vím :-).

Odp2: Další článek
Juras, 5.11.2013 12:09

Zrovna to zvýhodňování zaměstnavatelů mi nepřipadá dobré. Jedni chtějí zvýhodňovat seniory, jiní absolventy (to teď měli v programu ODSáci). Tím jsou automaticky znevýhodněni středněvěcí otcové rodin... I tady mi přijdou umělé zásahy na levačku - vyrábí se jiný problém, přitom to úplně všechny něco stojí. Přínos má snad jen ta firma, která vždycky na chvíli zaměstná nějakého seniora nebo obsolventa...

Odp3: Další článek
Platfus, 5.11.2013 13:50

Jde mi jenom o nástin, jak by se k tomu mohlo přistupovat, tohle „sociální inženýrství“ bych ponechal povolanějším, kolik by to stálo a co by vytvořilo za problém, do toho se nechci pouštět. Jde mi o to jenom kompenzovat extrémy. Až bude středněvěký otec od rodiny tabulkově ohrožený druh, tak by se tomu věnovala pozornost :-). Problém je, že každý hned bere nějaké dorovnaní jinde jako vlastní znevýhodnění, pak se z toho nevymotáme.

Odp4: Další článek
Juras, 5.11.2013 14:22

To je možná podstatná otázka - je zvýhodnění jednoho znevýhodněním jiného? Pokud je nezaměstnanost a firmy mají plno, tak ano. Pokud ale firmy raději mají volné místo, které drží pro středňocha a nechtějí na něj přijmout mlaďocha nebo starocha, že se jim to z nějakého důvodu nevyplatí, potom by nějaká kompenzace možná stála za úvahu.

Odp4: Další článek
Tomáš P.....a, 5.11.2013 16:26

Kdo by měl být tím povolanějším v tom Vašem „sociálním inženýrství“ je asi nejpodstatnější otázkou, kterou byste si měl položit. Jinak zvýhodním-li například provozovatele solárních elektráren, tak jak to prohlasovali ČSSD s komunisty i s tou takzvanou pravicí, pak musím počítat s výdaji z veřejných rozpočtů za 800 tisíc miliónů korun, na to se samozřejmě nabalují dražší ceny za služby a zboží všeho druhu, které spotřebovává tuto dotovanou energii. Tomu říkám opravdové znevýhodnění. Jestliže jako otec 200 Kč mezi syny rozdělím tak, že jeden dostane 50 a druhý 150 pak lze mluvit o dvou zvýhodněních, každému jinak, ale jestliže u mne oba synové budou bydlet za stejných podmínek jeden bude strojař a druhý stavař, oba 10000,- Kč, a já budu chtít po jednom 3000 za nájem a po druhém 6000, pak toho druhého znevýhodňuji.
Znevýhodnění se děje tam, kde je negativní dopad, a jestliže někdo zvýhodní starší či absolventy, při úlevě na dani zaměstnavatele, byl by zaměstnavatel hloupý, kdyby toho nevyužil, pokud se mu to při produktivitě práce těchto lidí vyplatí, tedy jestliže nebudu spadat do těchto skupin, pak toto bude mít nepochybně negativní dopad na ty které do těchto skupin spadat nebudou. Tedy produktivita práce pro společnost sice poklesne, ale podnikatel na tom za odvedené daně lidí vydělá více, zboží bude nedostatkové a jeho cena vzroste, prostě samá pozitiva..;)

Odp: Další článek
Platfus, 6.11.2013 10:42

Ještě k otázce solidarity. Opravdu si myslím, že nějaká systémová solidarita je třeba, neříkejme tomu hned „sociální spravedlnost“. Pokud systém z principu svého fungování určitým způsobem přispívá k nerovnosti, nabízí se, že by se podílel i na jejím přiměreném odstraňování, spíš než aby tato role dopadla na jednotlivce. Mezilidská solidarita má i tak svojí nezastupitelnou roli.

Příklad ze života. Když chce žena po absolvování VŠ založit rodinu a tento věk kolem 25 je k tomu docela vhodný, tak proto, aby získala nárok na mateřskou, musí bezprostředně před tím minimálně rok přispívat na pojištění. To, že se čerstvému absolventovi sotva podaří najít práci v oboru, to je asi jasné. On je ale problém s nalezením práce obecně, protože kdejaký zaměstnavatel jí odmítne, protože tuší, že mladá holka bude chtít děti a nastoupit na mateřskou, což je pro něj dost nevýhodné. Následně o pár let později, když skončí mateřká a rodičovská, může začít dělat kariéru od nuly. Nechci, aby to vyznělo, že si stěžuju na současnej stav, oproti mnoha zemím máme dost příznivou sociální politiku, to ale není argument pro ty, pro které je všechno tady příliš socialistické. Tím nechci ani zaměňovat socialismus a sociální politiku, i když to trochu svádí. Jsem proti jakémukoliv „narovnávání“ vztahů v tržním duchu. Někdo by si mohl říci - „Co by chtěla holka? Nejdřív vystudovala za peníze nás všech a teď chce být dál vydržovaná?“. To je hrozně nešťastnej postoj z mnoha důvodů.

Odp2: Další článek
Tomáš P.....a, 7.11.2013 13:16

A co je to ta Vaše nerovnost?? Pojmenujte to! To, že někdo 10 let studuje, přitom brigádničí, aby mohl studovat a je z něj kardiochirurg, který je nucen nové poznatky studovat celý život, zachrání Vaší matce život, a mnohým jiným matkám, otcům i dětem, je špatné, že tento člověk je si nerovný s tím co nikdy nepracoval a chodí si pro dávky, když to dělali i jeho rodiče a jeho 10 dětí má stejný příklad, že takto žít lze? Je si ten kardiochirurg neroven s tím, kdo si dá 8hodinovou fušku a zbytek dne trávi u piva nebo u telenovely? Jakou společnost si chcete pěstovat, rovnou nebo nerovnou? A co z toho je skutečně spravedlivé, hm?

Otázka: Jsem studentka a rovnou ze školy nastupuji mateřskou. Kdo a v jaké výši mi bude peníze vyplácet?
Odpověď: Podle nového zákona, který začal platit v lednu, nemáte nárok na peněžitou pomoc v mateřství, a tak rovnou po porodu miminka začnete pobírat rodičovský příspěvek ve čtyřleté variantě. (Do 21 měsíců věku dítěte budete dostávat 7600 korun a potom až do jeho čtyř let 3800 korun.)
Zdroj: http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-rodina-deti/119600/12-nejcastejsich-otazek-na-materskou-dovolenou.html

Co se týká zaměstnávání, tak ten kdo má potřebné znalosti či dovednosti pro ty, kteří hledají na trhu práce, tak ten má příležitost pracovat. A tak je to správně. Nebudeme přece zaměstnávat lidi, kteří neznají a neumí nebo když o jejich znalosti a dovednosti nemá společnost zájem. Bylo by to plýtvání kapitálem, který se dá využívat v těch odvětvích, kde lidé své potřeby tržně projevují.
Co se týká, snižování zaměstnanosti a zvyšování byrokracie, tedy socialismu, na to už jsem upozornil mnohokráte. Přestože jste svůj článek věnoval mi, zatím jste nedokázal ani jednou reagovat.

Odp3: Další článek
Tomáš P.....a, 7.11.2013 13:17

..vlastně jedna reakce s tím, že budete reagovat později byla..

Odp3: Další článek
Platfus, 7.11.2013 14:37

Omlouvám se, že nestíhám odpovídat, odpovědi píšu jak mi přijdou na mysl a beru to tak, že jak řešíme dokola totéž, odpovědi jsou možná na jiném místě této diskuse. Ale ještě odpovím.

Jinak přesně tu nerovnost, o jaké mluvíš v prvním odstavci na mysli nemám :-). Nejde mi o to vnášet mezi lidi rovnost, to je asi nesmysl, ale pomoci poskytovat přiměřeně stejné výchozí podmínky (viz. rozlišení v článku) nebo aspoň přesvědčovat, že má něco takového smysl. To, že mají ženy-matky ztíženou situaci na trhu práce jsem už popsal. Současnou státní pomoc považuju za dostatečnou, reagoval jsem jenom na to, kdyby někomu přišla moc „socialistická“. Kapitalismus si totiž rád představoval všechny zúčastněné jako zdravé, schopné, ambiciózní a motivované.

Odp4: Další článek
Tomáš P.....a, 7.11.2013 15:06

Ok, budu se opakovat, prostě to zkopíruji. Zde je má odpověď na to, že chcete usilovat o rovné příležitosti:

Jestliže řeknete A musíte říci i B, tedy jestliže chcete rovnépříležitosti, řekněte jak toho chcete docílit, abychom mohli vést rozvahu o tom jestli je to proveditelné či efektivní. Tučně zvýrazněný text by chtěl zdůvodnění, jinak jsou to jen prázdné fráze. Jinak Mises uváděl jako jeden ze systému vlastnictví soukromých systémů právě ten co by měl poskytovat ty rovné příležitosti, teď si nevzpomenu ten název. Ale neuvědomujete si jednu důležitou věc a to je to, že lidé se v tomto počtu na zemi uživí jen díky dělbě práce, tedy někdo spravuje pro zisky, zná náklady a optimalizuje vývoj. Zajištění rovné příležitosti by znamenalo, že byste jednou za čas veškerou dělbu práce rozbili, velkostatkáři, který byl do té doby úspěšný a poskytoval zboží a služby občanům byste vzali pole a dali tu kousek Ferovi, tu kousek Vanese, Jolaně, Jeleně a Anděle, tu kousek člověku, který nikdy nedělal či vystudovanému v tom či onom oboru. U půdy si to tak nějak ještě lze představit, ale u výrobních podniků už tolik ne. Tam by možná šli rozdávat akcie, ale pište si, že byste to provedl jednou a akcie by se stali bezcenné, protože by je nikdo nekoupil, když by je musel později podarovat. Ale možná to zajištění rovných příležitostí máte vymyšleno jinak a proveditelně..;)

Kapitalismus není něco so si představuje lidi nějak. Kapitalismus je nedílnou součástí přírody, dříve či později si prodere cestu i skrze zločinecké systémy. Jinak liberalismus je pro minimální regulace a zásahy státu, tedy politiků do běhu ekonomiky. Nikde klasický liberalismus netvrdí, že souhlasí s anarchií, právě naopak nesouhlasí s ní, ale podporuje co největší svobodu člověka. Není důvod myslet si, že liberalismus, chce ponechat matky samoživitelky bez podpory. Ale také není důvod dávat někomu mateřskou, když má manžel plat třeba 50000 Kč/měs. a když státu všichni odvádí na sociálním pojištění minimum, pro zajištění sociálních služeb pouze v nezbytném rozsahu..;)

Odp5: Další článek
Zákys, 7.11.2013 17:26

„Kapitalismus je nedílnou součástí přírody, dříve či později si prodere cestu i skrze zločinecké systémy.“ Ani Karl Lorenz, a to byl nějaký borec na etologii(Nobelova cena) by si netroufl něco podobného napsat. Ale zase ta etologie. Teď vám muselo zašumělo prázdnotou v té vakuosní makovici. Už ji konečně používejte na to, na co vám vyrostla. A vyrostla vám k tomu, aby vám nepršelo do krku.
Jsem přesvědčen kdyby jste nebyl analfabet z buněčné biologie, tak zde bezelstně napíšete že kapitalisticky se chovají i mitochondrie.
Čím jste byl v minulém životě. Z procesu inkarnace se ví, že když se muž nechová mužně, v budoucím životě se narodí za trest jako žena... Za co vás Bohové tak trestají že vám to nevyšlo ani na premenstruační syndrom a v pozdním věku klimaktérium?

Odp6: Další článek
Tomáš P.....a, 7.11.2013 19:51

..chcete za svůj obvyklý výkon zatleskat?:D Vy musíte být ve společnosti všeobecně oblíben..:D

Odp5: Další článek
Platfus, 8.11.2013 10:55

K tvým otázkám.

„Argumenty proti socialistům toho typu, že se jedná o zasahování do volné soutěže, postrádají smysl. Protože jenom tehdy, když je zaručena rovnost příležitostí, tak je soutěž soutěží. Bez toho je trh džungle se zákony divočiny.“
Tady myslím není až tak co dodávat. Soutěž je obecně soutěží, když mají všichni na počátku stejné výchozí podmínky a záleží na jejich schopnostech a dovednostech. V případě hospodářské soutěže to tak mnohdy není, ale podle mého má smysl se o to aspoň snažit. Už samotná snaha vstoupit do volných vztahů trhu bývá terčem kritiky. A to přirovnání k džungli jenom vychází z toho, že se trh se řídí zákony přežití nejsilnějšího.

Zajištění rovných příležitostí zvlášť moc rozmyšlené nemám a ani se k tomu necítím povolán. Je mi jasné, že to nejde dobře oddělit, ale když o těchto otázkách přemýšlím, kladu si nejdřív otázku, jestli má smysl o něco usilovat a teprve později, jak to případně provést. Mám pocit, že my se rozcházíme už u první otázky. Pokud člověk po úvaze dojde k přesvědčení, že to smysl má, je škoda se nechat odradit Jurasovou skepsí, že by to dozajista přineslo víc škody než užitku. To je na samostatnou a už odbornou úvahu.

A teď už k samotné realizaci. Bohužel mluvíme dost obecně, ale myslím, že máme dva hlavní nástroje - legislativu a dotace. Jako příklad legislativního opatření bych uvedl např. zákaz prodeje v hypermarketech o vybraných svátcích. Je mi jasné, že to může vzbuzovat různé reakce, ale to je opatření, které mi v zásadě nevadí. Ani za tím nevidím nějaké nekalé podnikatelské lobby. Myslím, že se nezdravě změnilo tempo života a i spousta těch, co jsou proti, nesouhlasí, protože jsou k tomu situací nuceni. Ale to je na zvážení na každém, očekávám plamennou protireakci o zasahování do svobod. Zákaz by se netýkal malých obchodů, které mají jinak problém konkurovat hypermarketům ve svém okolí.

Myslím, že model kapitalismu, tak jak je uplatňován, je v mnohém poplatný době svého vzniku. Spousta věcí, které se jeví jako nepřekonatelná překážka nebo minimálně něco hodně drahého, nemusí být takový problém. Jako člověku od počítačů je mi blízká představa elektronizace státní správy; jsem pro to zveřejňovat všechny informace pokud nespadají z dobrých důvodů do režimu utajení a pokud nejsou ve sporu se zákonem na ochranu osobních údajů. Máme nástroje na to vytvářet podmínky pro transparetní výběrová řízení. Možná se do toho jenom někomu tolik nechce.

Odp6: Další článek
Tomáš P.....a, 8.11.2013 15:14

Pojďme se konečně bavit jako dospělí a odpovídat si na otázky:

Vaše konstatování
„Zajištění rovných příležitostí zvlášť moc rozmyšlené nemám a ani se k tomu necítím povolán.“
Otázka: Kdo je podle Vašeho názoru povolaným v takovém zajišťování rovných příležitostí? Jestliže to nevíte, kdo by to měl vědět?

„Je mi jasné, že to nejde dobře oddělit, ale když o těchto otázkách přemýšlím, kladu si nejdřív otázku, jestli má smysl o něco usilovat a teprve později, jak to případně provést.“
Má odpověď: Rozcházíme se, protože mám vědecky tedy racionálně zdůvodněné, že Vaše úsilí je neproveditelné.
Otázka: Odpověděl jste si, že má smysl usilovat o rovné příležitosti, a nyní máte tedy přemýšlet o tom jak to provést. Jinak nevidím důvod volit křivdopáchače. Platí zde opět stejná otázka jako ta prvně zmíněná.

„Pokud člověk po úvaze dojde k přesvědčení, že to smysl má, je škoda se nechat odradit Jurasovou skepsí, že by to dozajista přineslo víc škody než užitku. To je na samostatnou a už odbornou úvahu.“
Ano je to na vědeckou diskusi, v tomto případě z oboru ekonomie a proto jsem podal odkaz na takovou studii ve svém úvodním článku. Ale chápu, vy si chcete hlavně pokecat.

K realizaci: Nemáte šanci zdůvodnit zákaz prodeje v hypermarketech o svátcích, proč by si lidé nemohli jít ve svátek vydělat prací, proč by si lidé nemohli jít ve svátek něco koupit, proč to zakazovat? OMG! Fakt mám pocit, že některým lidem by bylo nejlépe pod Hitlerem, Stalinem a podobnými. Ó jaká sociální spravedlnost!
To jaké si kdo volí tempo života je jeho osobní věc, jak jsem řekl, když někdo 10 let studuje na kardiochirurga a přitom brigádničí, aby na to měl, tak proč takového člověka okrádat na úkor flákačů a lemplů? Lidé si co do významu jejich profesí nejsou rovni, přitom všichni můžou usilovat o to být nejlepší v jakékoli profesi, tato rovnost Vám, ale zjevně nepostačuje, a proto vnímáte okrádání skrze dotace jako nástroj jak dosáhnout rovnosti. Jste fakt kádr! Samozřejmě, pokud Vás nic nebude nutit, pak pohodlně setrváte ve stavu v jakém jste nebo ještě uberete. Naopak schopní pochopí, že jsou takové společnosti nuceni odvádět méně své práce a společnost degeneruje, jako v současnosti, takže schopný člověk buď vyhledá lepší prostředí nebo se tak nějak zařadí a zprůměruje, protože lidé sice budou mít všichni stejně peněz, ale jemu se nevyplatí dělat něco na co lidi mít nebudou, proto se to ani do budoucna nebude moci stát běžnou součástí života všech. Bohužel i v komunismu a socialismu budou vždy známi léčebné metody na které 99% obyvatelstva nedosáhne svou mzdou, ale sociální spravedlností je, že tu péči neposkytneme nikomu, přestože by si na ni lidé jinak mohli vydělat podle své snahy, nikdo nebude mít na co nadávat, protože si nikdo nemůže dovolit nadstandard.
Aby věci veřejné (není míněna politická strana) byly věcmi veřejnými, musíte chtít moc politiků omezovat nikoli křičet po vícero daních a pojištěních, vícero dotacích a kontrolách.. Ale jak říkám, jestli společnost není připravena, pojďme si tu ještě třikrát hodit komunismus a poznejme jeho dokonalost a krásu.

Odp7: Další článek
Platfus, 8.11.2013 16:28

Tomáši, nejsme u výslechu, abych ti opovídal na otázky nejlépe v předepsaném pořadí. Ano rád si pokecám, ale do něčeho už se mi taky nechce - k ničemu to nevede ani na jedné straně. Nemám ani problém přiznat, že nejaké věci nevím. Věc vyžaduje trochu jemnější rozlišení a trochu konstruktivněji pojatou debatu. Aby bylo jasno, já plně vyznávám tržní principy, jenom se snažím jeho některé nepříznivé dopady. To je vše. Tvoje pojetí socialisty zavání rudými prapory a světlými zítřky.

Má odpověď: Rozcházíme se, protože mám vědecky tedy racionálně zdůvodněné, že Vaše úsilí je neproveditelné.
Je „vědecky zdůvodněné“, že kapitalismus trpí zmíněnými neduhy, ale nic lepšího nemáme. Kapitalismus považuju za příznivější než komunismus, o tom žádná.

Někdy mám pocit, že nám oběma vadí úplně ty samé věci, jenom si je každý interpretuje po svém. Věci jako toto vadí i mě. Můj táta pracoval na metru (akciovka vlastněná státem) a byl svědkem toho, jak se firma zevnitř rozbíjela a její jednotlivé funkce se outsourcovaly do různých soukromých firem (praktika z posledních let).To je svinstvo samo o sobě, ale jak to přímo souvisí se socialismem?

Připadáš mi zarputilej v tom co vyznáváš, ať už je to cokoliv.

Odp8: Další článek
Tomáš P.....a, 8.11.2013 23:02

„Aby bylo jasno, já plně vyznávám tržní principy, jenom se snažím jeho některé nepříznivé dopady.“
Myslel jste asi omezit. Jenže stále si nechcete uvědomit, že napácháte více škod než užitku, vlastně provedete křivdu na lidech, kteří společnosti nejvíce prospívají a pak na těch, které prakticky vychováváte k něčemu co by se dalo nazvat pohodlností.

Jinak souhlasím, kapitalismus není za všech okolností samospasitelný pro každého kdo se v takovém ekonomickopolitickém prostředí nachází, ale jak jsem řekl ekonomie co by věda dokázala, že je jediný proveditelný.
Socialismus jako takový se vyznačuje tím, že se snaží tahat peníze z kapes na to, aby s nimi pak hospodařili politici a jejich úřednictvo a je jedno, jestli je využijí na provoz ČD nebo na to, aby se platili dluhy řeckých vlád, oba dva přístupy jsou socialistické.
Klasický Liberalismus chce stát minimální, regulovat jen to co je nutné a to co lze efektivně uhlídat a brát lidem jen tolik, aby ten minimální provoz zaplatil, nemohlo by se stát, že by někdo nějaký státní podnik rozkrádal, protože státní podnik by neexistoval. Pokud se někomu vyplatí provozovat nějakou činnost, tak ať je to rentabilní, a ať nejsou občané národa nuceni povinně doplácet na malou domů našich znalých politiků.

Zarputilý jsem. Protože druhá jinak jsou tu dvě cesty a to je komunistický převrat (nepravděpodobné), nebo tvrdší socialismus, tedy větší byrokracie, větší rozkrádání, větší zadlužování s rostoucím sociálním napětím a nesnášenlivostí, následované zřejmě nějakou občanskou válkou a následné opětovné nastolení tvrdé totality.

Jaká je Vaše vize?

Odp7: Další článek
Platfus, 8.11.2013 17:57

Ještě pár poznámek k tomu, co jsi psal, abys neměl pocit, že nereaguju na to co píšeš nebo ještě lépe, že se pod silou tvých argumentů nezmůžu na slovo :-). Ano, jaké si kdo zvolí tempo života je jeho věc. Důležité aby si mohl vybrat. Pokladní v hypermarketu jsou kolikrát paní z Ukrajiny (minimalizované náklady), které za dost minimální peníze dělají, aby si vydělaly na živobytí. Asi by byly za ty svátky i rády, protože se platí líp. Jestli je to dobře, posuď sám. Jedním z výdobytků této doby je bezesporu fakt, že když si ve 4 hodiny ráno usmyslím, že zrovna teď potřebuju sekačku na trávu, tak najdu obchod, kde mi ji prodají.

Před chvílí jsem se dozvěděl, že bych měl pracovat i v neděli, protože se bude prezentovat nějakej projekt. Prezentovat se bude v neděli, to je přece normální. Mám možnost si vybrat volno jindy, ale stejně mi to narušuje plány. Ano, můžu jít jinam, já vím.

K poslednímu odstavci. To, co nazýváš věci veřejné bych nazval věci soukromé a proti tomu nic. Vedle toho ale existují skutečně věci veřejné, které naopak by měly spadat pod trasparetní společnou správu.

Odp8: Další článek
Tomáš P.....a, 8.11.2013 23:12

Ad. První odstavec. Každý podnikatel si sám musí umět spočítat co je pro něj rentabilní. Jestli se prodejci sekaček vyplatí mít otevřeno ve 4 ráno, co se do toho má co kafrat český politik se zákonným zákazem, souhlas?

Ad. Druhý odstavec. Ano uvědomte si, že když Váš zaměstnavatel nebude dělat to nejlepší pro sebe, nedělá tím ani to nejlepší pro Vás. Dokáži mít pochopení, ale považte, že mě se stalo x-krát, že jsem musel jet přes celou republiku ze dne na den do služby, přestože jsem měl taky své plány, ale stavy policistů na ulici jsou asi poloviční než v době kdy jsem nastupoval. No kdybych nevyhověl, nemuselo by se tím stát nic extra významného, ale nebyla by zajištěna bezpečnost regionu a akceschopnost policie dle jistých norem a systematizace. Vlastně bych tím neuškodil jen zaměstnavateli, ale celé společnosti, byť nepatrně. Věřím, že u Vás to má stejný dopad.

K Vašemu poslednímu odstavci, pozbylo by to významu, ale klidně to rozveďte, já si stojím za tvrzením v původním znění.

Odp9: Další článek
Platfus, 15.11.2013 12:34

Mluvím o tom, že velké prodejní řetězce nastavují podmínky tak, že víceméně likvidují malé prodejce v okolí. Ti jim nemůžou konkurovat sortimentem, cenami, leda otevírací dobou. Ten případnej zákaz prodeje by měl smysl spíš jako malá podpora těchto místních prodejců.

Zamýšlel ses nad tím, proč se v supermarketu skoro nikdy nesetkáš s místní produkcí? Spíš než to najdeš unifikovanej výrobek zatavenej v igelitový folii. Supermarkety mají smlouvy s velkými dodavateli a ti mezi sebe nikoho nepustí. Narazil jsem na internetu na hezkej obrázek s názvem „Iluze výběru“. Je to sice přizpůsobené americkým podmínkám, ale i tak tu najdeme docela dost značek u nás. Neberu to nekriticky, ale mám známého v Unileveru a ten mi potvrdil, že třeba v oblasti margarínů a různých tuků tady drží jasný monopol. Ale třeba mi řekneš, že je to všechno dobře.

Odp10: Další článek
Tomáš P.....a, 15.11.2013 15:59

Počkej a on lidi někdo nutí nakupovat nemístní produkci nebo nakupovat v supermarketu? To bych zakázal, kdyby je někdo nutil..:) Myslím si, ale, že je to jejich svobodné rozhodnutí a když si chtějí koupit mraženou šunkovou pizzu kde je jen 0,2% hmotnosti šunky, konkrétně 0,9gramu, pak je to taky jejich svobodné rozhodnutí..;) Nikdo by jim to neměl upírat. Tady začíná jejich vlastní odpovědnost, na obalu informace mají! Mrkněte někdy na pořad „peklo na talíři“..;)
Dokud lidé budou hledět jen na komedie a telenovely, tak k nim užitečné informace nikdy nepřijdou. A jestliže se jim vyplatí pojídat „šmejd“ nebo je jim to jedno tak my ostatní si hold za kvalitu náležitě připlatíme, protože co má větší odbyt to je levnější a naopak..;)
Osobně tu vůbec nebudu potřebovat malé prodejce, pokud dostanu kvalitní věci třeba v tom supermárketu. Ale zákazníci svými penězi určují o co stojí a nyní dávají najevo to co dávají..;) PS: Můžeme si za to sami..;)

Odp9: Další článek
Zákys, 15.11.2013 13:12

Když tam bude ve 4. h. ráno stát a kulit oči klidně. Jestli však zneužívá situaci na „trhu práce“ a poství tam zofalou samoživitelku má smůlu. Nejsou jen práva podnikatelů, ale i práva zaměstnnců. Proto že jsou slabší, mají odbory(mimochodem vznikly v USA blbečku), nebo zákoník práce. Jasně že feudálnímu myšlení které má, jak se dá zjistit nejen chozením po světě(ČR) stále více nabubřelců nazývajících se pyšně podnikateli, se líbí ten feudalismus v praxi. Dnes jsem hrubě vyrazil dva mladé kluky, kteří nabízeli jakýsi produk z energetického sdružení Jihočeská energetická společnost. Tento druh „pseudosvobody“ mi celkem vyhovuje. Kdyby jste mi přišel nabízet ten svůj „produkt“ co zde propagujete až do domu, letěl by jste také po schodeh vážený přizdisráči, aby se vám rožlo!!!

Odp10: Další článek
Juras, 15.11.2013 14:08

Stylem diskuse skvěle zapadáte mezi diskutéry, kteří se snaží namísto polemiky s jiným názorem spolubesedníka především urazit. Nevím, co si tím léčíte, ale zařadil jste se sám mezi diskusní póvl. Kdybyste na sobě zapracoval ve směru slušnosti a úcty k ostatním, všem by to prospělo (včetně Vás).

Odp11: Další článek
Tomáš P.....a, 15.11.2013 16:00

Absolutní souhlas!

Odp: Další článek
Platfus, 7.11.2013 10:26

Vrátil bych se k tomu tvému příkladu s cyklostezkami. Chápu, že paraziti jsou problém a když se někde kumuluje množství financí, vidí v tom svojí příležitost. Tady nevidím jinou možnost než účinější mechanismy kontroly (které ale opět něco stojí, já vím). Už jsme tu jednou podobnou debatu vedli, jenom to teď nedokážu dohledat. Mám za to, že liberalismus káže hospodařit způsobem každý na svém a minimalizovat to společné. Zajímalo by mě, jak by se mělo k problému cyklostezky přistupovat správně, abychom se tebou popisovaným problémům vyhnuli. Možná dojdeme k závěru, že by ani žádná cyklostezka nevznikla. Zkusme vystopovat chybu v úvaze:

Řekněme, že někdo od „zeleného stolu“ (ne nutně proklínaná EU) usoudí, že nějaký region ekonomicky/kulturně skomírá a potřeboval by oživit turistický ruch. To jsou statistické údaje, o které se dá opřít. Zvýšení turistického ruchu by mohlo přinést vítané oživení a příjmy - předpoklad, že by to pomohlo tu je. Rozhodne se, že vhodným způsobem, jak toho docílit, je budování cyklostezek. Prostě jedna z možností, proč ne. Zatím jsme ve stádiu „bohulibého záměru“.

Aby cyklostezky vedly odněkud někam je potřeba naplánovat jejich trasu, např. kolem význačných památek, a napojení na už existující cesty. Vybudování cyklostezky se považuje v tu chvíli za obecný zájem - finance na cyklostezku proto nejdou bezprostředně od těch, kolem kterých stezka vede podél plotu. Takže je potřeba operovat s nějakým objemem financí. Abychom podpořili skomírající region, bylo by vhodné upřednostnit nějakou z místních firem (což se asi často neděje), ale asi sotva všechny - po takové stezce by se asi dobře nešlapalo. O vítězi se rozhodne ve výběrovém řízení (které bohužel může být zmanipulované)...

Kde je chyba? Co má být jinak? Jak přimět jednotlivce, aby se zajímal o něco, co je až za jeho plotem?

Odp2: Další článek
Platfus, 7.11.2013 10:58

Paraziti jsou vždycky a všude. Jde o to jim minimalizovat příležitosti. Paraziti těžko vyhynou jenom kvůli tomu, že po jejich „službách“ není poptávka :-).

Odp3: Další článek
Juras, 7.11.2013 11:53

Ano, minimalizovat parazitům příležitosti. Tedy nepřerozdělovat a nechat co nejvíc peněz lidem :-)

Odp4: Další článek
Platfus, 7.11.2013 12:11

... kteří si za ně postaví každý svůj kousek cyklostezky :-).

Odp5: Další článek
Tomáš P.....a, 7.11.2013 13:23

Kdo bude chtít může si postavit svůj kousek cyklostezky, kdo bude chtít bude jezdit tam kde jezdil dosud, když vznikne spolek nadšených cyklistů, můžou si za své prostředky cyklostezku postavit, dost možná seženou i sponzory, nebo budeli potřeba lidu po cyklostezce natolik naléhavá, že se ji vyplatí provozovat nějakému podnikateli, tak nám vznikne cyklostezka také. Je to schůdné i bez státního vynucování a bez obrovské korupce, co myslíte?:-)

Odp6: Další článek
Platfus, 7.11.2013 14:01

Ta cyklostezka je překvapivě dobře volený příklad, díky Jurasi :-). Potřeba sotva bude tak naléhavá. O vybudování cyklostezky jako o podnikatelském záměru mám určité pochybnosti, bezprostředně z toho nekouká výdělek, ale i kdyby se tuto potíž podařilo vyřešit, tak se jedná o něco co zasahuje nejvíc do veřejného prostoru obcí a státu. Mnohdy nejde o to skupovat pozemky, ale třeba přizpůsobit cyklistům stávající komunikace, které jsou státní. A stát je v tom teď nevinně.

Takže v nadsázce řečeno: recept, jak povzbudit upadající region je iniciovat vznik nadšeneckých spolků, kteří si dokáží pomoci sami vlastními prostředky? No nevím, lidé v problémových regionech mají typicky dost vlastních starostí :-). To je jako s poukazem na sportovního ducha pobízet k vítězství v motocyklovém závodě supersportů někoho, kdo útočí ze zadních pozic na dýchavičném fichtlovi.

Odp7: Další článek
Tomáš P.....a, 7.11.2013 14:33

Jestliže není potřeba lidí dostatečně naléhavá ke zbudování nějaké věci, pak by neměli být jiní nuceni přispívat svým kapitálem na nedostatečné potřeby. Protože můžou svůj kapitál vkládat do toho co za potřebné sami považují a tím rozpumpovávat ekonomiku. Co může zbudovat stát, může zbudovat i soukromý sektor, ale soukromý sektor to bude dělat jen pokud je to rentabilní nebo pokud se najde spolek, který si to pro své účely uhradí sám.
Mě by se mohlo líbit, kdybych měl za domem cyklostezku, ale proč by to mělo zajímat Vás na druhé straně republiky?:) A jestli Vás to zajímá, tak ať Vás pak zajímá potřeba každého jednotlivce ve státě..;)

Upadající region nikdy není bez prostředků. To že jich má méně by je mělo nutit přemýšlet, ale pokud jim budou politici pořád sypat z cizího nikdy je to přemýšlet nepřinutí..

Odp8: Další článek
Platfus, 7.11.2013 15:22

Já si myslím, že jedna z funkcí státu je i snaha o snižování sociálního napětí. Ten totiž dává vzniknout extrémistickým postojům a ve výsledku stát rozbíjí zevnitř. Není v ničím zájmu podporovat tyto tlaky.

Myslím, že běžný obyvatel okrajových regionů (patrně hlupák) musí zákonitě dost nadávat na pražáky, protože má dojem, že se hlavnímu městu dostává o dost více pozornosti a prostředků, než jeho domovině. Špatně se mu potom vysvětluje, že má spíš děkovat, protože se mu tímto někdo poskytuje cennou morální lekci a důvod k zamyšlení nad sebou.

Jenomže hlupáků je statisticky vzato všude stejný podíl. Jestli je na tom hůř, může to být tím, že byl připraven o svou příležitost. Dosažitelností vzdělání, apod. To je to, o čem mluvím.

Odp9: Další článek
Tomáš P.....a, 7.11.2013 15:50

Snižování sociálního napětí máte na mysli co? Jako snižování mé závisti tím, že vezmete těm co se celý život snaží a dáte to mě, protože mě rodiče k ničemu nevychovali a protože nechci vzít tu práci za tolik a raději budu brát dávky, protože se nechci vzdělávat, získávat nové zkušenosti. Měl by mi stát, tedy politici pomáhat v udržování mého standardu, aby snížili mou závist?
Ohledně extrémismu asi postačí toto:
Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka
§ 260
(1) Kdo podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
(2) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným podobně účinným způsobem,
b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo
c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

Je skutečně UBOHÉ vyhlašovat obavy a strach z extrémismu jen proto, abychom mohli omezit svobody lidem a okrádat je skrze stát, co myslíte?

Současné extremistické postoje nevzbuzuje nic jiného než současný socialismus, co myslíte?

Nikomu není bráněno žít tam kde je to výhodnější, co myslíte?

Odp10: Další článek
Platfus, 7.11.2013 16:16

Sorry, ale teď z tebe promluvila tvoje profese :-). Proč předcházet sociálně patologickým jevům, když je můžem efektivně trestat, že jo.

Současné extremistické postoje nevzbuzuje nic jiného než současný socialismus, co myslíte?
To si skutečně nemyslím. To by stálo za to rozvést. Škoda, že život se nedá žít na zkoušku, zkusit různý možnosti a mezi nima vybrat nejlepší.

No nic, já myslím, že to podstatné jsme si řekli, nejde o to se ubít argumentama. Mě taky není milá pozice dobromila za cizí peníze. Dneska jsem se nějak nebývale rozpovídal a musím koukat, abych u toho taky vydělával. Takže se zase trochu stahuju do ulity.

Odp11: Další článek
Tomáš P.....a, 7.11.2013 19:59

To ze mě nepromluvila profese, ale racionalita. Protože jako třeba někdo jiný nepovažuji naši společnost za společnost svatoušků, to bychom pak totiž mohli mít i anarchii. Tedy u těch jevů, kterým se předejít nedá a jsou společensky nežádoucí musí být nastolena represe. Co myslíte vy? Vy chcete předcházet možné negaci tím, že negaci budete páchat vynucováním na úspěšnějších a prospěšnějších pro společnost? Tak to jste teda kádr!

Život na zkoušku si klidně zkuste, zkuste žít chvilku ve Švýcarsku nebo na Novém Zélandu a pak jeďte pro změnu do Severní Koreje, či kamkoli kde si myslíte, že to za zkoušku stojí.
Socialismus vzbuzuje extrémistické postoje, jelikož je současný socialismus nazýván kapitalismem a proto lidé chtějí ještě větší vliv politiků a zákonů a nařízení na jejich životy, aby se to všechno zlo dalo lépe a více kontrolovat, není to i Váš postoj?

Že dále nechcete argumentovat, když už není argumentovat čím, je logické..;)

Odp12: Další článek
ivan, 7.11.2013 21:57

Platfuse si neobyčejně vážím pro jeho schopnost zvážit protiargument. Není dogmatik, nenapadá zezadu, neargumentuje nesouvislostma, nerozvláčňuje.

Odp13: Další článek
Platfus, 8.11.2013 0:36

Díky Ivane, taky si cením si našeho přátelství, ani nevím co říct.

Odp13: Další článek
Tomáš P.....a, 8.11.2013 15:17

Podle mého dokáže směle ignorovat a končí diskusi tam, kde argument již nemá. Neříkám, že je to hloupý člověk, to určitě ne, tak na mě nepůsobí, ale říkám že si svým postojem sám drží klapky na očích.
Příklad: Když v nějakém vlákně diskuse vyvrátím jeho argumentaci, tak v jiném vlákně mi tu argumentaci opakuje a já jsem nucen ji vyvracet znovu.. Takový nekonečný kolotoč se z toho snaží udělat. Tedy je to můj osobní dojem a můžu se samozřejmě mýlit.

Odp7: Další článek
Tomáš P.....a, 7.11.2013 14:35

K poslední Vaší větě PS: Naštěstí ekonomika nestojí jen na jednom motocyklovém závodě, ale na bezmezném množství rozličných lidských potřeb..;)

Odp8: Další článek
Lipovan (Z.), 6.2.2014 21:38

To je svatá konzistentní pravda...a tam, kde potřeby nejsou, je fofrem uměle vytvoříme. :-)

Odp5: Další článek
Juras, 7.11.2013 13:49

Já bych nejradši chodil po staré lesní cestě, mezi těmi stromy, které byly kvůli cyklostezce vykáceny. :-(

Odp6: Další článek
Tomáš P.....a, 7.11.2013 14:27

To je otázkou priorit, odborné i laické diskuse, a následného většinového názoru..;) Tedy ve svobodné společnosti. Cesta lesem je příjemná i mimo lesní cesty..;)

Odp7: Další článek
Juras, 7.11.2013 14:45

Pokud nejedeš třeba s kočárkem. (což mě se už /nebo/ zatím netýká :-)

Odp8: Další článek
Tomáš P.....a, 7.11.2013 14:58

Hezké..:-) No někdy ty lesní cesty ani pro jízdu s kočárkem moc nebyli, ale tak řešení je jednoduché zavedeme kočárkostezky..;-)

Odp9: Další článek
Juras, 7.11.2013 15:12
Odp9: Další článek
Juras, 7.11.2013 15:12

Mám na mysli konkrétní les, na který zde zveřejnil upoutávku jeden psychicky nevyrovnaný anonym. Děláme akci pro děti a snažíme se volit trasu tak, aby byla kočárkosjízdná. Když vedla cesta po staré lesní pěšině, byla taková tajemná. Po cestě byla zákoutí, stíny a výmoly. Ideál pro to, aby na Tebe z houští vybafli třeba loupežníci. Nyní je to vykácené a udělána rovná cesta , že je vidět málem skrz celý les. Blíže viz Cesta pohádkovým lesem

Odp10: Další článek
Juras, 7.11.2013 15:16

Vyasfaltovaná je rovná cesta z bodu Král a vstupní brána až na kraj lesa za stanovištěm 4 (Motýlci). Aspoň kousek jsme z ní ze začátku uhnuli, aby se šlo hezčím prostředím než po té asfaltce.

Odp11: Další článek
ivana Kozárová, 7.11.2013 15:25

Máte to tam moc pěkné. Je fajn,že se staráte a hrajete si s dětmi. Budou na to vzpomínat celej život a jednou se budou snažit dělat podobné věci i pro svoje děti. A to má velikou hodnotu.

Odp12: Další článek
Juras, 7.11.2013 15:30

První ročníky byly náročné, teď už ale je většinou všechno dobře zmáknuté (hlavně organizace), takže je to už víc pohoda než honička. A děti, které od prvních ročníků povyrostly, rády chodí účinkovat na stanoviště :-) No a večer táhneme až do rána u táboráku a pivečka s kytarama. :-)

Odp13: Další článek
Tomáš P.....a, 7.11.2013 15:42

O to lepší společnost, když je to jen vlastním přičiněním.. Smekám..;-)
PS: pro ty co nevěří.. A PŘECE TO JDE!:)

Odp14: Další článek
Tomáš P.....a, 7.11.2013 15:52

..měl jsem napsat A PŘECE TO JDE, A KDYBY NÁM POLITICI NA SVŮJ OBCHOD NEBRALI JEŠTĚ 52% MZDOVÝCH NÁKLADŮ NA KAŽDÉHO ZAMĚSTNANCE, ŠLO BY TO JEŠTĚ SNADNĚJI..
..takhle naše peníze zřejmě mají především Janoušci a Babišové..

Odp15: Další článek
Lipovan (Z.), 16.11.2013 19:10

To mě zajímá...existuje někde na světě nějaký vhodný příklad, který by vám alespoň trochu vyhovoval? USrael, Hong Kong, Singapur, kterýkoliv. Zatím to vypadá, že jen honíte vlastní ocas...bez dvojsmyslů, samozřejmě. :-)

Odp16: Další článek
Tomáš P.....a, 19.11.2013 13:44

Vhodným příkladem by mohlo být Švýcarsko..;) Jednou jsem vyslýchal Švýcara, tlumočila mi Češka jeho manželka a když na mou práci zrovna nečekají další lidé tak se snažím něco vyzvědět, tu od ředitele obrovské společnosti tu od vědce, od lékaře a podobně.. No a v době kdy jsem vyslýchal toho Švýcara jsem ještě zastával levicové smýšlení a na intranetovém diskusním fóru Policie se rozběhla vášnivá diskuse co je ve Švýcarsku špatně a co dobře, tak jsem se zeptal člověka, co tam dělal dělníka a říkal, že by neměnil. Řekl, že kdo pracuje má se velmi dobře, nezaměstnanost nízká, ale mají prý v pohraničí problém s nájezdy zlodějů z okolních států z důvodu velmi dobré životní úrovně tamního obyvatelstva. A tož tak z první ruky..;)

Odp10: Další článek
ivan, 19.11.2013 15:17

Perfekt.

Odp2: Další článek
Tomáš P.....a, 7.11.2013 14:25

Víte co je na kontrolách nejsmutnější, že nikdy nebudou dostatečně účinné a vždy budou ohromně nákladné. Účinné nebudou v těch případech, kdy se někomu vyplatí kontrolu nějakým způsobem obejít. A jelikož existuje kontrola, budou existovat i takoví, kterým se to vyplatí, jinak by tam ta kontrola být ani nemusela.

Liberalismus nikomu nic nekáže, snaží se poskytnout vědecký a racionální pohled, racionálně zdůvodňuje proč je to či ono neproveditelné či proveditelné.

Ohledně skomírajícího regionu. Proč by se tím měla zabývat Evropská unie nebo naše poslanecká sněmovna, nejvíce by se o to měli zajímat sami lidé v tomto regionu a jestliže jim stojí za to v takovém regionu žít tak vynaložit vlastní úsilí, aby neskomíral. Pokud na to lidi budou kálet, tak proč jim uměle pomáhat, jen protože jsou hloupí? Tak potom podporujme každou hlupákovinu. Jestliže ovšem lidi budou mít zájem, nikdo nemá nic proti spolkům, ať si je založí, ať si provedou kalkulaci rentability, jestli se jim jejich investice vyplatí případně za jak dlouho a sami se svobodně rozhodnou. Hold budou muset využít nějakých znalostí ze školy, jako je sčítání, odčítání, násobení a něco statistiky, možná pravděpodobnosti. Ale jak jsem řekl, pokud budou sedět se založenýma rukama, tak proč by jiným mělo být přikazováno, aby svou prací přispívali na jejich živobytí. Pokud budou různé dobrovolné spolky v jiných regionech a budou jim chtít přispět pak je vše v pořádku.

Odp: Další článek
hans, 18.1.2014 14:44

... k výčtu nejamorálnějších daní bych si dovolil připojit daň z přidané hodnoty.
Jednak jsem doposud nepochopil, co obnáší to přidání hodnoty, jednak už název pokládám za zavádějící. Buď by se měla nazývat daní za ubrané hodnoty, a nebo výstižněji daň na zdaněné peníze.

Ahoj, budu reagovat na článek...
Tomáš P.....a, 5.11.2013 0:17

Ahoj, budu reagovat na článek..

„Tento svůj článek jsem napsal v reakci na předešlý článek TomášeP, kterého tímto vítám zpět na Svíci. Tomášův článek ve mě vzbudil hodně reakcí a svůj původně přebujelý komentář jsem se rozhodl uveřejnit jako samostatný článek. V poslední době si kladu podobné otázky, jenom dospívám k jiným závěrům. Předem podotýkám, že se jedná o můj laický názor - v ekonomii se nevyznám - svoje stanovisko nezastávám ortodoxně a rád svoje názory srovnávám s těmi vašimi.“

Taky zdravím! Škoda, že se v ekonomii nevyznáte a chcete vnášet vize. To je jakobych se snažil radit stavbyvedoucímu, ačkoli se v tom nevyznám. Jak jsem napsal je dobré začít jednou malou knížkou a ekonomický rozhled Vám bude hned jasný..;)

*****************************************************************

„Jak se to má s levopravými preferencemi myslím docela pěkně rozlouskl Lipovan ve svém komentáři k předešlému článku „Obrat na pětníku“. Každý volí podle toho, co si myslí, že je pro něj nejvýhodnější. A kdekdo nemá problém účelově otáčet o 180 stupňů. I ti, kdo se zaklínají liberálním přístupem jako tím nejrovnějším, ve skutečnosti pokukují po těch procentech z příjmu, která jim někdo bere. Zrovnatak k solidaritě vyzývají ti, kdo ji sami chtějí využít. Ani já se nebudu se tvářit, že se mě to netýká. Není nijak překvapivé, že voličské preference odráží příslušnost člověka do určitých sociálních vstev. V následujících řádcích bych se pokusil popsat, proč liberalismus v podání Svobodných není volba pro mě, a to ne z důvodu, že v něm nespatřuji prospěch pro sebe.“

To jak každý volí jsem taky popsal ve svém úvodním článku. Jinak nikdo netvrdí, že liberalismus či kapitalismus je nejrovnější ve společnosti, jen je ze všech systémů vlastnictví výrobních prostředků jediný proveditelný čili udržitelný..;) Jinak to jak a proč lidé jednají tak jak jednají popsal mises v knize „Lidské jednání“.

*****************************************************************

„TomášP ve svém článku popisuje, že lidé si nejsou rovni (kromě rovnosti před zákonem a co do lidské důstojnosti) - o tom se nijak nehodlám přít. Komunismus se možná snažil lidi postavit do řady a tím, ve snaze potřít nespravedlnost vlastně jinou vytvářel. Rozlišujme ale jakousi rovnost absolutní (závod nemá smysl, protože závodníci běží stejně rychle) a rovnost příležitostí (všichni na počátku startují z jedné startovní čáry). Oboje je svým způsobem neuskutečnitelná idealizace, ale zatímco první odmítám, o to druhé, myslím, má smysl se snažit. Argumenty proti socialistům toho typu, že se jedná o zasahování do volné soutěže, postrádají smysl. Protože jenom tehdy, když je zaručena rovnost příležitostí, tak je soutěž soutěží. Bez toho je trh džungle se zákony divočiny. Rovnost příležitostí, o kterou mi jde, nenarušuje ani ten princip soutěživosti, jako hrací motor pokroku, ale naopak ho podporuje, a to ze stejných důvodů. Jednoduše motivuje ty, kteří by jinak neměli šanci uspět.“

Jestliže řeknete A musíte říci i B, tedy jestliže chcete rovnépříležitosti, řekněte jak toho chcete docílit, abychom mohli vést rozvahu o tom jestli je to proveditelné či efektivní. Tučně zvýrazněný text by chtěl zdůvodnění, jinak jsou to jen prázdné fráze. Jinak Mises uváděl jako jeden ze systému vlastnictví soukromých systémů právě ten co by měl poskytovat ty rovné příležitosti, teď si nevzpomenu ten název. Ale neuvědomujete si jednu důležitou věc a to je to, že lidé se v tomto počtu na zemi uživí jen díky dělbě práce, tedy někdo spravuje pro zisky, zná náklady a optimalizuje vývoj. Zajištění rovné příležitosti by znamenalo, že byste jednou za čas veškerou dělbu práce rozbili, velkostatkáři, který byl do té doby úspěšný a poskytoval zboží a služby občanům byste vzali pole a dali tu kousek Ferovi, tu kousek Vanese, Jolaně, Jeleně a Anděle, tu kousek člověku, který nikdy nedělal či vystudovanému v tom či onom oboru. U půdy si to tak nějak ještě lze představit, ale u výrobních podniků už tolik ne. Tam by možná šli rozdávat akcie, ale pište si, že byste to provedl jednou a akcie by se stali bezcenné, protože by je nikdo nekoupil, když by je musel později podarovat. Ale možná to zajištění rovných příležitostí máte vymyšleno jinak a proveditelně..;)

*****************************************************************

„Liberalismus jako ekonomický směr by mohl mít svůj protějšek v přírodní říši v principu přetiží silnějšího. Přírodní výběr je také maximálně konzistetní princip, kterému nelze nic vytknout. Každý zásah pokřivuje vztahy - pokud bych snad chtěl zachránit zvíře před sežráním, jiné zvíře bude o hladu. Až potud bez výhrad. Ale podobně, jako na lidské společenství se většinou zdráháme aplikovat stejné zákony (aspoň já ano :-)), tak i v o otázce společenského zřízení usiluju o něco trochu jiného. Kdybych měl pokračovat v předešlé analogii, byly by to třeba školky stromů v lese, popř. zoologická zahrada, která pomáhá zachránit nějaký ohrožený druh. Otázky můžou vznikat už tady: je vůbec správně se o něco takového pokoušet? Není to proti přírodě?“

Liberalismus je více smýšlení, ekonomický směr, který prosazuje je kapitalismus. Ano v přírodě je maximální svoboda a přirozený výběr. Ale liberalismus neříká, že chcípneš hlady. Sociální dávky budou tak nízké, aby člověk přežil, ale aby se nikomu neoplatilo na nich žít celý život a v tomtéž duchu vychovávat stále početnější generace. Tam kde je dotace, tam je i její požírač. Mnoho ohrožených druhů v přírodě již vlastně ohrožených není, protože vymřeli a to někteří ani vlivem lidské činnosti. Miluji přírodu a její rozmanitost, nevidím důvod zachraňovat ohrožené druhy, které vymírají jinak než v důsledku lidské činnosti.

*****************************************************************

„Problém přerozdělení nevnímám tak absolutně a hlavně si myslím, že tento aspekt není vlastní jenom státnímu aparátu, ale platí tak nějak obecně. A hlavně - liberalismus ho neodstraňuje. Vyšší management provádí velká strategická rozhodnutí (otevírá/uzavírá pobočky, expanduje na další trhy) bez toho, aby byl v případě neúspěchu někdo zvlášť hnán k osobní (popř. trestní) odpovědnosti. Velká rozhodnutí se řídí jinými zákonitostmi, nedají se tak analyzovat, jako každé drobné rozhodnutí. Lidé na samém vrcholku hierarchie, řekněme v dozorčí radě, se už jenom málo podílejí na výnosech společnosti. Paradoxně plat mají skoro největší. Nebo se pletu?“

Liberalismus neodstraňuje problém přerozdělování, ale minimalizuje jej na věci nezbytné. Není důvod, aby stát podnikal ve výrobě klobouků za peníze daňových poplatníků a ještě z těchto peněz dotoval ztráty, když to přeženeme. Každé rozhodnutí, které podléhá rentabilitě lze analyzovat, za tím si stojím, ale zkuste mě přesvědčit o opaku. Nevím jestli se pletete, jestli Vás to zajímá určitě informace dohledáte na netu. Mě jde o hlubší ideje.

*****************************************************************

„Obecně k přerozdělení - do podnikání se lidé dost často pouštějí s vidinou snadného živobytí do budoucna. Vybudovat firmu určitě není jednoduchá věc, obnáší to spoustu rizik. Ale tím základním motorem je mnohdy snaha dostat firmu do stavu, kdy na sebe vydělává sama, tj. kdy budu moct jako podnikatel žít z práce ostatních. A teď záleží na každém, jak se s tím vypořadá. Jsou ti, kteří jsou oddáni svému cíli a dokáží vydělané peníze zpětně využít pro rozvoj firmy - smekám. Další se třeba rozhodnou své výnosy spravedlivě rozdělit mezi všechny zúčastněné - klobouk dolů. A nebo jde jen o to maximálně využívat nabytou výhodu pro svůj prospěch. Otázka pro zvídavé, takovýto podnikatel dává práci, nebo si ji bere? Ale v zásadě ani nic proti tomuto, tak už to zkrátka je.“

Nesouhlasím s tím, použitím slova snadného v první větě, ale to je věc názoru. Jinak je to úsměvné, s otázkou pro zvídavé. Jak již bylo řečeno, mnohokráte podnikatel musí usilovat o maximalizaci zisků, jinak je špatný podnikatel. Tedy musí sehnat co nejlevněji materiál a najmout co nejlevněji pracovní sílu, snížit provozní výdaje na minimum a co nejdráž prodat. Čím více ovšem rozevřu nůžky mezi příjmy a náklady, tím větší dávám prostor konkurenci, aby maximalizovali zisky tím, že své zisky nebudou mít tak vysoké jako já, navíc pokud budu platit své zaměstnance málo, konkurence mi je snadno přetáhne, nebo je ani neseženu. Potom co ty uděláš se svým kapitálem, který jsi si vydělal nějakou činností pro jiného prospěšnou je jen tvoje věc, můžeš smekat nebo dát klobouk dolů, dát všechno na charitu nebo vybudovat vlakovou trať na sněžku, (mimo třeba životního prostředí) nikomu nic není do toho kde já utratím svou dvacetikorunu.

*****************************************************************

„Model svobodného podnikání, tak jak o něm mluví Ivan se dá myslím dobře vztáhnout na živnostníky nebo na malé (střední) firmy, kde dost čast „všichni dělají všechno“ a bezprostředně se podílí na úspěchu firmy. Velké firmy ale fungují na jiných principech - zavádějí pevně stanovené role a člověk je tam jako jedno malé kolečko v soukolí. Bezprostřední zodpovědnost jednotlivce se rozplývá v celku a po člověku se chce, aby jednoduše dělal to, co má. Velká firma zevnitř je plná směrnic, procesů a vytváří si byrokracii sama pro sebe. Mám sám zkušenost, jaké je to spolupracovat s malou firmou a s korporací - jsou to jiné světy.“

Státní byrokracie je povětšinou uměle živená, a bohužel i byrokracie ve velkých soukromých podnicích je povětšinou dílem státní byrokracie, tedy výsledkem zákoných zákazů a nařízení souvisejících s podnikáním. Jinak pokud soukromník není nucen státem budova ve svém podniku byrokracii a usoudí, že je rentabilní mít jistý byrokratický aparát ve své firmě, jsou to opět jeho vlastní investice do chodu podniku, zjevně za účelem zefektivnění, nikoli za účelem vyhazování firemních peněz oknem. Důvod proč se takové podniky vyskytují je zřejmě ten, že poskytují patřičné zboží široké vrstvě obyvatelstva, tedy obohacují společnost. Jinak by lidi nekupovali a firmy neexistovaly..;) Ekonomické zákonitosti jsou vskutku prosté!

*****************************************************************

„* Peníze tvoří peníze
Ten kdo je má je za vodou. Podnikání nelze začít bez prvotních investic. Ten kdo má málo riskuje nejvíce. Ten kdo má hodně už ani nemusí vytvářet nějaké skutečné hodnoty, stačí mu vhodně investovat. A opět - není to jenom jiná forma přiživování na výsledcích práce někoho jiného?“

Asi s Vámi nebudou souhlasit všichni ti podnikatelé, kteří svůj kapitál investovali neuváženě a prostě byli nuceni zavřít krám. Mnoho velkých firem muselo propouštět, protože jiné byli technologicky napřed, omezuje se výroba, jinde zase roste, podívejte se na burzu jak lítají akcie firem. Vaše tvrzení je demagogické a asi nežijete na planetě zemi, když jste tak hrubě mimo mísu. To co je a není přiživování je jen důsledkem potřeby - poptávky a ekonomické či podnikatelské příležitosti - nabídky. Nic víc.

*****************************************************************

„* Slabší prohrává
Příklad za všechny. Ženy-matky jsou znevýhodněné na trhu práce. Zastávají mimořádně důležitou roli ve společnosti, ale tržní prostředí to jaksi neuznává. Pro zaměstnavatele je snažší zaměstnat někoho jiného. Podobně znám hodně lidí ve věkové skupině 50+, kteří mají dost problém uplatnit se na trhu práce. A není o to neochotě se přízpůsobit nebo učit novým věcem.“

Ha teď jste se nachytal, sice popisujete co se děje v současné době, ale v současné době zde není nic co by se liberalismu blížilo, naopak tu máme dost tvrdý socialismus. Co způsobuje nezaměstnanost a byrokracii a zatížení našich peněženek daněmi a veřejných rozpočtů dluhem již bylo mnohokráte řečeno, je to socialismus, čím více tím větší růst těchto negativ. Odstraňme příčiny a nepleťte si tak zásadní věc jako je socialismus s liberalismem prosím. Jinak když si přečtete Misese, zjistíte, že v kapitalismu není nikdo kdo by prohrával, jen nemá každý stejně.

*****************************************************************

„* Kapitalismus se řídí strategii nejrychlejšího zisku
Zákony přežití na trhu mě motivují k tomu, abych využil všechny dostupné prostředky ke zlepšení svojí situace a konkurenceschopnosti. Takže se prolamují všechny těžební a emisní limity a emisní povolenky fungují jako novodobý případ odpustků značících, že je možná něco špatně. Svět čelí klimatickým změnám (i když p. Klaus to tak nevidí) a problémy s tím spojené spíš odkládáme, než řešíme. Samotný tržní mechanismus je nedokáže zohlednit.“

Liberalismus neříká, že některé regulace jsou nepřípustné, ale liberálovi nestačí podívat se na jednu reklamu s ledním medvědem na kusu kry a nekriticky tvrdit takhle to dál nejde a zavést všechny regulace. Nestačí mu obrovské množství vědců, kteří tvrdí něco jiného označit za vědce podplacené lobisty. EU se snaží hrát na globální oteplování, vědec co vysloví pochybnost dostane vyhazov, nebo je „odejít přinucen“, nedostane možnost publikovat v soukromých tiscích, pouze někde na netu jako já tady. Někdy se složí na dokument na youtube. Buďte kritický, ale to nemůžete být pokud chcete slyšet jen jednostrannou propagandu. Klaus nemá možnost nikde obsáhle vysvětlovat proč tomu nevěří, ale proč by ze sebe dělal jen tak šaška, to už takové kádry nenapadne. EU chce omezit co se dá, důsledek toho budou draží energie, zboží a služby občanům. Bohužel to vyšší zisky nepřinese a proto porostou ceny. Jinak čím rychleji roste zisk, tím více lidé kupují, a kupují to co potřebují a chtějí a proto společnost bohatne, to Vás nenapadne?

*****************************************************************

„Mám za to, že ústřední heslo Svobodných „necháme vám vaše peníze“ je populismus nového druhu srovnatelný s tím, jaký jsme zvyklí slýchat z oranžového tábora. Daně provází lidstvo od nepaměti jako mor a cholera. Pocit, že mi někdo bere z mého může být frustrující. Problém je v tom, že to co mám za „moje peníze“ v nějakém ohledu moje peníze nejsou a to, co platím na dani je daň za to, že stát a společnost nějak funguje. Přitom nemám naivní přesvědčení, že věci fungují jak mají, ale zrovnatak se nelze donekonečna schovávat za vizi efektivnější státní správy - doposud je to totiž pořád jen vize. Pokud by se stát zřekl části příjmů na daních, bylo by korektní zmínit, čeho všeho se tímto zříkáme.“

Stát a společnost nějak funguje ano to je daň za naše daně, to jak fungují, konkrétně je to za daň 52% mzdových nákladů zaměstnavatele na každého zaměstnance v České republice + za podíl dluhu na hlavu. Každý z nás je nuce hospodařit s méně než půlkou mzdových nákladů našich zaměstnavatelů a povětšinou bez dluhů, jde to, ale stát si s větší půlkou nevystačí.. Předložte řešení, které nás nebude stát ještě větší byrokratický aparát a ještě větší krádeže veřejných rozpočtů a pojďme se bavit o jejich proveditelnosti.

*****************************************************************

„Abych uvedl na pravou míru, také si přeji efektivní státní správu a přebujelá byrokracie vadí i mě (komu ne?). Tyhle postoje myslím odráží určité nálady ve společnosti. Ale když jdu na úřad, nechodím tam s pocitem, že má paní za okýnkem vlastně bezva obživu ani nežiju pocitem, že se něco děje jakoby z mých peněz. Paní je jenom malé kolečko v obřím soukolí. Rozdíl je jen ten, že jí zaměstnává stát.“

Hmm, pořád nic.

*****************************************************************

„Na závěr. Nejsem naivní, abych věřil v nějaké spásné řešení. Nehodlám měnit ani společenské pořádky. Jenom se snažím upozornit na příklady toho, kdy má podle mého názoru své odůvodnění regulativní přístup - ať už legislativní cestou nebo dotacemi. Doposud jsme podle mého až příliš často zmiňovali dotace jako něco automaticky nežádoucího. Jestliže se TomášP vyznává z liberálního přesvědčení, já o sobě řeknu, že mám nejblíže k sociální demokracii (jakýmsi ideovým směřováním - kdybych se měl ohlížet na to, co se v ČSSD děje, asi bych nevolil).“

Jestli jste spokojen s pořádky, ikdyž si to nedokážete obhájit. Pak prosím, nikdo Vám neupírá právo svobodné volby.

*****************************************************************

„Budu rád za vaše názory, ale neočekávám velkou diskusi, vše podstatné jako kdyby bylo řečeno v diskusi předešleho článku. Kdybych dlouho neodpovídal, je to tím, že nestíhám svůj vlastní život“

Jak vidíte, podle doby příspěvdku taky dělám co se dá, ale nemohl jsem to ponechat bez uvedení na pravou míru..

Tomáš P.

Odp: Ahoj, budu reagovat na článek...
Platfus, 5.11.2013 10:17

Díky Tomáši za obsáhlý komentář, k jednotlivým bodům se vyjádřím, jak to půjde, postupně.

Taky zdravím! Škoda, že se v ekonomii nevyznáte a chcete vnášet vize. To je jakobych se snažil radit stavbyvedoucímu, ačkoli se v tom nevyznám. Jak jsem napsal je dobré začít jednou malou knížkou a ekonomický rozhled Vám bude hned jasný..;)

Ano, o ekonomii mám obecné povědomí a něco si přečíst by určitě nezaškodilo, zároveň by to ale nemělo člověku bránit se k některým otázkám vyjadřovat. Každý se vyznáme v něčem jiném a zrovna politika spadá do oblasti, kde by měl mít člověk aspoň nějaký názor. To mi taky na Svíci takhle děláme, člověk si v diskusích ujasňuje názory i pro sebe, a když už se někdo v něčem vyzná tak se podělí (teda s výjimkou Zákyse :-)). Ale můžu ti slíbit, než se dám na zachraňování světa, poradím se s někým povolanějším :-).

Mám pocit, že se rozcházíme už někde na začátku. Když bych se pustil do studia ekonomie (a těch ekonomických škol je, přiznejme si, více), tak bych ve výsledku věděl co dělat, aby ekonomika fungovala na plné obrátky jako dobře promazaný stroj -plně řízená vlastními zákonitostmi, se vším, co to obnáší. Ve svém článku jsem ale zmínil některé obecné neduhy kapitalismu (nic až tak z mojí hlavy), které je potřeba zmírňovat, o těchto problémech se ví a ani ty ve svých komentářích nenabízíš nějaké přesvědčivé vypořádání. Jsou tu tlaky z jiných stran, které nelze úplně ignorovat - mohou být sociální nebo zrovnatak ekologické, aby byl zajištěn trvale udržitelný rozvoj. Takže mě spíš zajímá otázka, jak ten stroj přimět, aby pracoval pro nás, i kdyby to ve výsledku mělo znamenat, že pojede na trochu nižších otáčkách. To je něco, co musí liberálně smýšlející člověk okamžite odmítnout. Odpověď na tuto otázku předpokládam v tvojí knížce nenajdu.

Odp2: Ahoj, budu reagovat na článek...
Tomáš P.....a, 5.11.2013 16:11

Předpokládáš špatně, odpověď tam skutečně najdeš. Kdybychom vždy předpokládali negaci, nemuseli bychom se za ničím pídit, ale v tom případě bych doporučoval stejně tak si na nic nestěžovat..;)

Každý kdo chce snižovat otáčky jiným lidem zasahuje tím do jejich svobod. Lidé musí mít motivaci udělat maximum, protože se maximum dělat vyplatí, ale tou motivací by neměla být závist a okrádání těch, kteří jim poskytují práci, zboží a služby. Jinak jsem pro konstruktivní diskusi.

Odp: Ahoj, budu reagovat na článek...
Zákys, 5.11.2013 15:37

Aby jste se trochu vyznal. Tedy v té ekonomii. To video vyžaduje pozorné čtení titulků asi 45 minut, a potom přemýšlení až do smrti. Tedy nepřeji nic zlého.... I když kvalitní cementery má také cosi do sebe. Zdůrazňuji však to trochu!!!!
http://www.paradigma.sk/redakcny_system/clanok.php?id=282

Odp2: Ahoj, budu reagovat na článek...
Tomáš P.....a, 5.11.2013 15:53

To už je dlouho co jsem to viděl. Liberalisté jsou samozřejmě proto, aby množství peněz v oběhu bylo neměnné a tím se neznehodnocovali úspory ani investice ve prospěch těch, kterým se tyto vytištěné peníze dostanou do rukou jako prvnímu. Jsme proti jakémukoli socialismu!

Odp3: Ahoj, budu reagovat na článek...
Zákys, 5.11.2013 23:32

Liberálové. Liberalisté jsou „tiskaři“ liber na barevné kopírce.... a jiní co to mají „isté“. Radím vám aby jste ty svoje kydy zdvojoval třeba na Neviditelném psu. Tam máte kámošů, sice v trochu vyšším levelu, co si s nimu můžete přizvukovat. Nebo od nich něco podchytit. Pořád stejná kontrolní otázka. Která polokoule Země je větší?

Odp4: Ahoj, budu reagovat na článek...
Tomáš P.....a, 6.11.2013 5:00
Odp5: Ahoj, budu reagovat na článek...
Zákys, 6.11.2013 7:39

Já tušil že si pletete kluka s klučkou. Ale i tato vaše odpověď je odpověďí. Kdyby jste ten rezavý drát natažený ve své tmou se pyšnící „lebě“ (Neruda) mezi svými oslími slechy poněkud polechtal, tak by jste to tak neodfláknul. Zkuste další pokus. To níže nečtěte. Dotyčný vás chce zmást.

Odp4: Ahoj, budu reagovat na článek...
ivan, 6.11.2013 7:02

Odpověď :

Země je rotační elipsoid.

Odp5: Ahoj, budu reagovat na článek...
Zákys, 6.11.2013 7:26

Byl jste tázanej?

Odp6: Ahoj, budu reagovat na článek...
ivan, 6.11.2013 10:33

Strhneš mě body?

Odp7: Ahoj, budu reagovat na článek...
Zákys, 6.11.2013 11:26

Jen do toho vnášíte další skutečnost. Tím toho nedouka výše jenom matete, což si od vás nezaslouží. Navíc teď právě dumá nad problémem daní a sociální spravedlností/nespravedlností, potažmo solidaritou a jejich dopadem do společnosti. Ukázkou zajímavosti a pestrosti světa ve kterém se on pohybuje se suverénností blba je třeba tato přednáška: http://is.vsfs.cz/el/6410/zima2009/N_STMs_1/Socialni_teorie_moderni_spolecnosti.ppt#414,153,3. Vynucená individualizace

Odp8: Ahoj, budu reagovat na článek...
Tomáš P.....a, 7.11.2013 11:51

..aneb jak si co nalhávat a interpretovat..;-)

Odp5: Ahoj, budu reagovat na článek...
Tlapka, 6.11.2013 12:35

NAŠE polovina je vždy větší !!

Odp6: Ahoj, budu reagovat na článek...
Juras, 6.11.2013 13:25

Lepší odpověď by byla: OBĚ NAŠE polokoule jsou větší - ta severní i ta východní. Obě tyto polokoule mají víc pevniny než jejich protipolokoule - tedy i větší objem hmoty. :-) Ten zákys překvapuje - dokonce oplývá i vtipem (což bych nečekal). Určitě by správně odpověděl i na otázky, co je na světě nejsladší a kde jsou ženy nejčernější :-)

Odp7: Ahoj, budu reagovat na článek...
Zákys, 7.11.2013 1:00

Jedna z odpovědí je že ženy jsou nejčernější v Keni. Odborníci vašeho formátu se stihnou rychle zeptat jako jeden zvídavý cikán: „A gde mají tu keňu?“
Odkud až kam sahá ta východní, potažmo jižní polokoule?

Odp8: Ahoj, budu reagovat na článek...
Juras, 7.11.2013 7:02

Správně :-)

Zemské polokoule jsou definovány např. na wikipedii.

Odp9: Ahoj, budu reagovat na článek...
Zákys, 7.11.2013 9:22

Já se neptal kde jsou popsány. Wiki je pro mně příliš složitá. Učednice zemepisu v 5 třídě ZŠ. Vy jste to nebrali že vás napadá hned Wikipedie? Jak se jmenoval ten zmetek který vás učil že vám to nevtloukl dostatečně hluboce do „mozkovny?“

Odp10: Ahoj, budu reagovat na článek...
Juras, 7.11.2013 10:11

Když to sám neumíte, chtěl jsem Vás naučit chytat ryby. Házet svoje Vám nebudu.

Odp11: Ahoj, budu reagovat na článek...
Zákys, 7.11.2013 10:45

Když už pomáháte. Stále se nemohu dozvědět odkud až kam...

Odp12: Ahoj, budu reagovat na článek...
Juras, 7.11.2013 11:53

No tak se tam podívejte :-)

Odp13: Ahoj, budu reagovat na článek...
Zákys, 7.11.2013 20:14

Ať se dívám jak dívám, tak vidím pouze zatloukače (to píši o vás). No, takového svícového Haška.

Odp14: Ahoj, budu reagovat na článek...
Juras, 21.11.2013 16:38

Hašek byl alespoň plodný autor a Vy jste se mu povedl dokonale, svícový Švejku :-)

Odp15: Ahoj, budu reagovat na článek...
Tomáš P.....a, 22.11.2013 13:43

Švejk měl svou grácii, tu u kyselého zákyse postrádám..;-)

Odp: Ahoj, budu reagovat na článek...
Platfus, 11.11.2013 9:53

Teď mi až došlo, že já ti tykám a ty mi vykáš. Kdyžtak navrhuju tykání, jestli nevadí.

Ohledně globálního oteplování ať rozhodnou nezaujatě odborníci a zváží, jak se věci mají. K tomu nemám co říct.

Malá odbočka. Dostal se mi do ruky článek o hrozícím problému přelidnění (21. století 9/2013). O tom se tak nějak obecně ví, v našich končinách nevzbuzuje velkou pozornost. Z letargie ovšem člověka dostanou následující čísla:
• Aktuálně je nás okolo 7 miliard
• První miliarda se dosáhla během mnoha desítek tisíc let, přičemž 6 miliard se dosáhlo během posledních 200 let
• Ze 3 miliard na 4 miliardy stačilo 15 let
• Ze 4 miliard na 5 miliard stačilo pouze 11 let
• Z 6 miliard na 7 miliard 13 let (jakoby zpomalení, v celkovém kontextu ovšem nepříliš významné)
• Odhad pro rok 2050 - 10 miliard, odtud dál křivka strmě stoupá vzhůru

A ještě několik „fun facts“ :-) :
• v průměru každý stát zdvojnásobí počet obyvatel za 70 let
• Přibližně 1/3 světové populace se narodilo v důsledku náhodného/nechtěného početí
• 150 miliónů párů nemá ponětí o antikoncepci

Problém přelidnění jsem vybral, protože má mnohé společné s diskutovaným problémem globálního oteplování. Zatímco o oteplování se vedou spory, v otázce přelidnění mluví čísla jasně. Nejde o to, že bysme se na zemi nevešli, ale spíš nás země nedokáže všechny uživit.

Zajímal by mě postoj liberalismu. Vyspělé země se s tímto problémem typicky nepotýkají, ale to neznamená, že se jich vůbec netýká. Podle mnoha statistik právě vyspělé země mají největší spotřebu zdrojů na jednoho obyvatele. Přelidnění je problém, který je třeba řešit teď a na nejvyšší úrovni, aby se výsledek snažení pozitivně promítnul o mnoho let později. Aby měly opatření šanci na úspěch, musí vyspělé země převzít iniciativně angažovat, jinak, když to přeženu, už aby začaly se zbrojením.

Co se dá dělat: dá se zapracovat na osvětě, přispívat na antikoncepci, popř. v obchodním kontaktu zvýhodňovat ty země, které zvládají svojí populační politiku. Ale to zase zavání „socialistickými“ regulacemi a vměšováním do dvoustranných obchodních vztahů.

Proto, aby bylo možné se vypořádat těmito hrozbami je potřeba vyčlenit pro tyto účely nějaké prostředky (fondy). A jsme zase zpátky, všechno to zavání socialistickým přistupem EU, přerozdělováním, neekonomickým nakládáním s prostředky, korupcí apod. Co s tím? A to se nepovažuju se za „ekologického teroristu“, nepoutám se na Temelín, jde mi o systémová řešení.

Odp2: Ahoj, budu reagovat na článek...
Platfus, 11.11.2013 11:17

Ještě malá oprava: „musí vyspělé země převzít iniciativně angažovat“ -> „vyspělé země se musí iniciativně angažovat“. To je tak když píšu a pak si to po sobě nepřečtu. Chybějící čárky - ,, si prosím doplňte na správná místa :-).

Odp3: Ahoj, budu reagovat na článek...
Vlastimil Čech, 11.11.2013 13:02

Ano... přelidnění je největší hrozbou...Dokonce bych si troufal říci, že přelidněné země jsou zaostalé a chudobné, protože jsou přelidněné a bohaté země jsou bohaté a pokročilé, protože přelidněné nejsou... Není to tedy tak, že přelidnění nastává v zemích zaostalých, kdežto v pokročilých a bohatých zemích má obyvatelstvo lepší zábavu, než dělání dětí...:-)... Pokud má V.Č. pravdu, pak žádná osvěta a podpora v chudobných zemích přelidňování nezabrání...Doufám, že se pletu, ale nenapadá mne žádný rozumný příklad, kdy se chudobná země zbohatnutím zbavila přebytku obyvatelstva...
Ano, po otevření nových petrolejových studní se jakés také zbohatnutí občas a načas- do vyčerpání zdrojů- ukáže...(ovšem třebas právě Nigérie není dobrý příklad ;-), že)

Odp4: Ahoj, budu reagovat na článek...
Platfus, 11.11.2013 13:42

Chudá země se zbohatnutím asi přebytku obyvatelstva nezbaví, ale spíš se může stát, že snížením svého obyvatelstva zbohatne. Ekonomika prostě bude mít o starost míň.

Odp5: Ahoj, budu reagovat na článek...
Vlastimil Čech, 11.11.2013 14:19

Přesně to si myslím taky...

Odp5: Ahoj, budu reagovat na článek...
Tlapka, 11.11.2013 15:12

Třeba něco jako Číňani- ale prý se ani běžní Číňani dobře nemají... moc to tam neznám tam jsem .... taky nebyla...

Odp6: Ahoj, budu reagovat na článek...
Vlastimil Čech, 11.11.2013 20:13

Korespondoval jsem si s pár Číňany... je s tou depopulací problém... problém mají kluci najít si nevěstu a problém mají lidičkové mého věku, kteří mají obvykle jen jedno vnouče, o které se musí dělit s dalšími prarodiči... nu, a navíc tam v Číně kdovíjak nefunguje socielní zabezpečení, které je velkoryse ponecháváno potomkům... jak má jeden svobodný chlapec zabezpečit dvoje prarodiče?
Chtěl by ven z Číny... trpce si stěžoval, že děvčata tam se dívají jen na peníze, které by jejich nápadník mohl mít...
Ustanovit nějak lidsky přívětivý depopulační způsob není asi dle V.Č. možné....

Odp7: Ahoj, budu reagovat na článek...
Juras, 12.11.2013 9:07

Jem optimistou. Příroda si s tím poradí.

Odp7: Ahoj, budu reagovat na článek...
Tomáš P.....a, 12.11.2013 11:35

Špatné důsledky sociálního inženýrství? Kdo by to byl očekával?

Odp5: Ahoj, budu reagovat na článek...
Zákys, 11.11.2013 17:00

Jsou místa kde se o depopulační politice nepříliš hlasitě mluví – představitelé ultraliberálů – superpravičáci v USA, ale také v západní Evropě –zatím na Svíci se začíná vést diskuse jak tento sen naplnit. Reverend a statistik Thomas Robert Malthus se může radovat z toho svého Nebe, jaké má úžasné stoupence. Doufám že už máte připravenu techniku jak odstranit ty neužitečné jedlíky, kteří ujídají z konečné planety. Soukromě vám připomínám, že stejné metody jsou připraveny pro vás. Ti co vykrádají země a navíc s kradeným neuvěřitelně plýtvají se mohou dočkat „zasloužené“ odplaty. Neochrání je ani to obligátní „já nic, já muzikant:“
O tom že jsou odborníci na smrt, kteří mají k dispozici vedle teorii, také prostředky vás může informovat toto:

http://omega77.tripod.com/depopulation.htm

Zbyteční jedlíci nejsou jenom v zemích „Jihu“, ale také v zemích „Severu“ mezi čekateli na dřevěný spacák.
Teď mi napadly jedna, dvě perličky.

•Jak se ve školách pracuje ve světě. Školní docházka – příklady

http://www.factmonster.com/world/statistics/school-years.html

Tato čísla také o něčem svědčí:

Indie – 626 000 000 obyvatel je bez řádné kanalizace – ale je zde 893 milionů mobilních telefonů. Indie představuje 60 procent obyvatel světa praktikujících sraní jen tak, jak to jde.

Indonésie - 63 milionů lidí nemá záchod, ale je tam 250 milionů mobilních telefonů.

Pákistán - 40 milionů lidí, kteří praktikují kálení v suchých zýchodech. Ale mají 111000000 mobilních telefonů.

Etiopie - 38 milionů lidí bez záchodu, ale 14.000.000 majících mobilní telefony.

Nigérie - 34 milionů lidí bez řádného kanalizace – ale je tam 95 milionů mobilních telefonů.

Súdán - 19 milionů lidí praktikovat sraní jak jde - ale je u nich 25 milionů mobilních telefonů.

Nepál - 15 milionů lidí bez kanalizace, ale 13 milionů mobilních telefonů.

Čína - 14 milionů lidí mající svéráznou praxi kálení, ale 986 milionů mobilních telefonů

Niger - 12 milionů lidí bez řádného hygieny, ale 4,8 milionu mobilních telefonů

Burkina Faso – 9 700 000 lidí bez řádného hygieny, ale pohybuje se mezi nimi 7 700000 mobilů

Pro ty kteří jsou ochotni se dostat za úroveň gymnazisty sekundy by moh posloužit tento model dmografických změn v čase a prostoru:

http://www.coolgeography.co.uk/A-level/AQA/Year%2012/Population/DTM/DTM%20new.htm

Někde na internetu je model i animovaný, a tím také instruktivnější.

Odp6: Ahoj, budu reagovat na článek...
Vlastimil Čech, 11.11.2013 20:27

Vaše odkazy jsou VELMI, PŘEVELMI depresivní.... :-(
Vy ovšem za to nemůžete... samozřejmě děkuji za osvětu

Odp7: Ahoj, budu reagovat na článek...
ivan, 11.11.2013 22:43

Nenechte se děsit, pane Čechu.

Nebyl by naopak katastrofou právě opačný stav vzhledem k hustotě osídlení a klimatickým podmínkám uvedených oblastí, buď divokých horských řek s nízkou hustotou osídlení, nebo naopak přelidněných stamilionových oblastí s takřka nulovou spádovitostí, třeba Bangladéže, jejíž většinová nadmořská výška je 0,8 - 2,2 m. ?.. nebo afrických pouštních sušin kde půl roku nekápne? Je možné, až pravděpodobné, že se dočkáme děsivých válek o pitnou vodu a vodu k zemědělskému využití dříve než k válkám o ropu.

Exkrem,,,,ale co to kecám, docela obyčejné hovno zmizí z přírody za 15-20 dní beze stopy s tím, že zanechá všechny živiny v místě ,, uložení". Naopak, představte si tu katastrofu, kdyby každá africká vesnice chtěla WC. (wasser closed), tedy splachovací hajzl s čističkou.

Jednokolejka do cementárny. Iv.

Odp8: Ahoj, budu reagovat na článek...
Tomáš P.....a, 12.11.2013 11:42

opět trefné..;-)

Odp7: Ahoj, budu reagovat na článek...
Zákys, 12.11.2013 7:26

Správně jste reagoval. Deprimující odkazy. Není čas a nálada vypočítávat všechny okolnosti a jejich důsledky pro světovou populaci. Konečně kvalifikovaně (na rozdíl od odborníka níže to dělá ve svých zprávách OSN) to je třeba zde:
http://hdr.undp.org/en/statistics/
Ovšem to je třeba prozkoumat. Ne pouze si myslet. „Myslet, znamená hovno vědět“ říká klasik.
Odkud pravděpodobně pocházejí nápady kam je třeba dostat světové obyvatelstvo (cca 1,5 - 2 mld) je v odkazu níže.
http://www.youtube.com/watch?v=TKurU_7zV8k
Kontrast hovna - mobily jsem zvolil proto, abych poukázal na skutečnost, že hovna již nevynášejí tolik, jak za doby starého Říma. Psal se rok 69 a římský císař Vespasianus díky vyspělosti své kultury přilepšuje státní kase - zdaněním používání veřejných toalet…
Hovno v „plenéru“ není jenom ekologická a „estetická“ záležitost, ale hygienická(zdravotní!!!).
V roce 1866 táhla Moravou pruská vojska a s nimi cholera. Od vojáků se nakazili vesničané kde vojska krátce sídlila. Byly žně. „Ulevování“ si v brázdě nebo za mandelem vedlo k šíření této nemoci mezi rolníky. A tak za tři měsíce zemřelo na choleru v jedné vesnici 261 lidí, když normálně umíralo za rok kolem 60 lidí. Tolik k tomu chytrému konstatování že příroda si s hovnem za pár dnů poradí.
Hovno na správném místě a ve vhodné „kondici“ může být vydatným prostředkem depopulační politiky. A ta je u pravičáků jak známo součástí jejich „náboženství.“
Konečně nekrofilní orientace se manifestuje v zálibě v tomto produktu píše nejen Freud, ale především Erich From v knize Anatomie lidské destruktivity.

Odp8: Ahoj, budu reagovat na článek...
ivan, 12.11.2013 10:36

Tažení armád je zrovna onen přirozený stav kvůli kterému by měly mít všichni splachovací hajzl, bez ohledu na to, jestli je to kvůli hustotě zabydlení a navýšení spotřeby vody a dalším technickým možnostem,* včetně jejího dostatku vůbec možné.

(jak jinak vznikaly epidemie bez armád? ..a co sama armáda ?)

Bylo by zapotřebí na to vypracovat dotační program, nechat vzniknout příspěvkové fondy, vypracovat studie, vytvořit komise, postavit pro ně budovy a vybavit je na potřebné úrovni, uzavřít smlouvy s dodavatelema, vytvořit výbory a podvýbory, vytvořit symboly a to celé zaštítit nebo zastřešit heslama.

(štítění a střešení, to musí být, je to tak správně)

Tuším, že tam příští armády potáhnou právě kvůli té vodě, aniž by tušily, že je to kvůli těm hajzlům.

* Konstrukce staveb, prostorové možnosti, spádové výšky, odkaliště a spalovny separací, nakonec i jejich úložiště, nejlépe centrální.

Co je centrální to je dobře! (Haha)

Telefon je ten správný protiklad ke splachovacímu hajzlu, ale co, je fakt, že takováto srovnání budí emoce.

Hlavně nepřemýšlet.

Odp9: Ahoj, budu reagovat na článek...
Tomáš P.....a, 12.11.2013 11:44

Tak jsem se na Zákysovi „ideje“ dlouho nezasmál..:D Sociální inženýři spací naši planetu..;-)

Odp10: Ahoj, budu reagovat na článek...
Tomáš P.....a, 12.11.2013 12:32

..spací je taky hezký překlep..:)

Odp9: Ahoj, budu reagovat na článek...
Zákys, 19.11.2013 23:57

„jak jinak vznikaly epidemie bez armád?“
To by jste se divil. Co epidemie, co teprve pandemie!!! Už aby jste se připravil. Budoucnost přeje připraveným....

Odp10: Ahoj, budu reagovat na článek...
ivan, 20.11.2013 6:06

Pandemie moru pložila v Anglii na kolena aristokracii a dala tak vzniknout buržoasii a nepřímo tak odstartovala průmyslovou revoluci. V některých oblastech zemřelo na mor až 2/3 práceschopného obyvatelstva. Neměl kdo obdělávat pole a starat se o dobytek, což změnilo cenu práce a prašule se stěhovaly od aristokracie pryč k novým nabyvatelům. Z této vrstvy se rychle vyizolovala vrstva technických inovátorů kteří zakládali nové výroby a továrny, podpořeny nově nabytou koupěschopností široké veřejnosti.

Vidíš, že taková pandemie otočí svět do protisměru během jednoho roku.

V jakém světle by se jevily všechny ekonomické teorie a jejich dogma porovnaná s realitou?

Nejsou všechny ekonomické teorie takovou miss krásy oboru stejně jako N. cena za literaturu, nebo cena Míru? Která báseň je na světě nejkrásnější?

Není občas potřeba přehodnocovat ? .. nebo je něco jednou provždy ?

Odp11: Ahoj, budu reagovat na článek...
Zákys, 20.11.2013 8:53

Vy jste spadl z hrušky že mě poučujete o jedné pandémii. To se učila dítka hlavně v branné výchově pokud existovala, než ji zrušila sametová revoluce probíhající ve všem, i v basách!!! Tam pořád probíhá(Klaus!!!) A vy v tom mate hokej. Pandemie je něco trochu jiného než epidemie a ta proběhla i na britských ostrovech v době kdy průmyslová revoluce nebyla na tapetě ani u Sybily. Vaše iterpretace historických důvodů průmyslové revoluce si zaslouží zlatý rám. Branná výchova dějepis...
Víte existujetaková tlustá kniha pro ty kteří jsou zvědaví(u vás se zvědavost projevuje „díváním do zrcadla“) a napsal ji pan historik Norman Davies a jmenuje se prostě Ostrovy a stoji 890 Kč tak že šetrný pracující důchodce si ji může koupit. Ty další vám nedoporučím(některé dobré neznám. Třeba dějiny Východoindické společnosti...). Perly .... házím jen tomu jednomu!
A to ostatní nechte být. Zde se nebezpečně podobáte tomu policajtovi.
Váš pokus „přehodnocovat“ se také nebezpečně (a to už chce felčara) podobá duševnímu dýmějovému moru. Zatím to je v Česku jenom epidemie lokalizovaná v prostředí kde se daří „krysám“.
„Všechno je jinak“ řekl Kohn, patří mezi židovské vtipy které buší na intelekt.
„Panta rhei“ není plachetnice... ale to si povzdechl Herakleitos.

Odp12: Ahoj, budu reagovat na článek...
ivan, 20.11.2013 11:53

Nebuď vztahovačej, Zaku, na něco jsem to přilepit musel.

Nebylo to poučení o jedné pandemii, ikdyž měla celoevropský dosah, ale spíše o nepředvídatelnostech života a vratkosti ekonomických strategií.

Ty maj platnost asi tak jako vojenské strategie, tedy dokud nezačne mrznout, pršet, nebo se nezvedne, nebo naopak zvedne mlha, pokud ji někdo vůbec dokáže předpovědět.

Co si kde mám přečíst, kde to koupím, a kolik to stojí?

Iv.

Odp6: Ahoj, budu reagovat na článek...
Tomáš P.....a, 12.11.2013 11:40

Proč asi dají ti lidé přednost mobilnímu telefonu před kanalizací či záchodem? Že by jim to někdo nutil?;) Ještě, že tu máme Zákyse, který tam vtrhne a poví jim co potřebují..:D Zachránce to světa = sociální inženýr..:D

Odp7: Ahoj, budu reagovat na článek...
Zákys, 20.11.2013 0:58

To přizdisráč nemůže pochopit. Pro přizdisráče je normou, kam si dřepnu tam to plknu!!! s mobilem u Ucha. Policajt neustále naslouchá. To má v popisu práce se říká...

Odp8: Ahoj, budu reagovat na článek...
Tomáš P.....a, 20.11.2013 16:26

Spokojen nebo pořád ještě ne? Udělejte něco, abyste mohl být šťastný pane!;)

Odp9: Ahoj, budu reagovat na článek...
Zákys, 20.11.2013 20:58

„Byť měl Čech již všechno ve svém klínu,
čeho si v nejbujnějších snech svých ždál —
to lidské moře nezná odpočinu,
Ty též ho neznej, stále měj se k činu,
dál, Národe náš drahý, věčně dál!“¨¨
... velí klasik. Poslušně plním jeho vůli. Vy jste úžasnej rozumbrada. Brada od hlavy až po bedra.

Odp10: Ahoj, budu reagovat na článek...
Tlapka, 21.11.2013 16:21

Povahu Národa poznáš podle záchoda. Je to Váš případ?

Odp11: Ahoj, budu reagovat na článek...
Zákys, 21.11.2013 16:55

Děláte si srandu!!! Ale kdo se směje naposled, ten má dlouhé veeedení!!!
http://www.topito.com/top-50-des-photos-de-toilettes-insolites
I cestovatelky po národních povahách by měly být připraveny.
http://itthing.com/50-fun-toilet-facts
A co teprve „kulturistky!“
http://www.youtube.com/watch?v=RPGivsrZR8k

Odp8: Ahoj, budu reagovat na článek...
Tlapka, 21.11.2013 16:19

Policajti nenaslouchají. Policajti stále něco píšou. Aspoň ti co jsem je viděla.

Odp9: Ahoj, budu reagovat na článek...
Tomáš P.....a, 22.11.2013 13:38

Nemám rád předsudky, ani co se týká mé profese, ani jiných profesí..;)

Odp10: Ahoj, budu reagovat na článek...
Vlastimil Čech, 23.11.2013 19:20

Přestože jsem víceméně člověkem minulosti, musím spravedlivě uznat, že obecná úroveň policistů velmi výrazně stoupla.

Odp11: Ahoj, budu reagovat na článek...
Tomáš P.....a, 24.11.2013 11:08

Osobně se taky domnívám, chápu i pohled paní tlapky, jak jsem řekl, policie obecně není nic na co bych mohl být hrdý, ale můžu být hrdý na dosti policistů, které znám za to jak vykonávají svou práci ve všestranných podmínkách, které ke své práci mají. Na druhou stranu ovšem jsou kolegové, kterých si pro jejich práci nevážím takřka vůbec. Je to jen o lidech a žádný psychotest nedokáže vytvořit účinné síto pro žádnou společenskou pozici..

Odp12: Ahoj, budu reagovat na článek...
Lipovan (Z.), 24.11.2013 12:46

Že by někdo z chlupatých napsal Policii s „p“? Dítě nešťastné, vždyť vy se vyautujete sám, ani se nemusím namáhat. Hoďte ručník do ringu a přiznejte barvu...třeba to pomůže debatě. :-)

Odp11: Ahoj, budu reagovat na článek...
Zákys, 24.11.2013 12:54

Viagra a Clavin dělají divy!!!

Odp7: Ahoj, budu reagovat na článek...
Platfus, 22.11.2013 16:03

Výraz „sociální inženýr“ jsem tu v nadhodil já a jak zjišťuju skutečný význam se dost rozchází s tím zamýšleným. Ale rozumíme si, že jo :-).

Odp8: Ahoj, budu reagovat na článek...
Juras, 22.11.2013 19:55

Já myslím, že to má oba významy. Aspoň to tak lidi běžně používají ve smyslu někdo, kdo chce řídit či jinak ovlivňovat společnost. Bezpečnostní význam - ve smyslu zmanipulovat někoho, aby udělal, co potřebuju - je asi modernější význam.

Odp8: Ahoj, budu reagovat na článek...
Zákys, 22.11.2013 21:05

Vážený pane termín sociální inženýrství používá Karl R. Popper. Otevřená společnost a její nepřátelé je jeho kniha byla vydaná v edici OIKOYMENH a v ní je technika jejíž myšlenky byly skloňovány a časovány v tolika souvislost začátkem 90 let a měli je plné huby čeští apologeti tohoto skvělého moderního filozofa. Vaše skromnost na tento termín jistě přišla sama metafyzickým vnuknutím, jak většinou bývá komentováno zde na Svíci při každém „upšouknutí.“ Můj obdiv!!!
Kdo má skutečný zájem používat jazyk přiměřeně, měl by si knihu koupit. Ti ostatní by měli mlčet.

Odp9: Ahoj, budu reagovat na článek...
Platfus, 22.11.2013 22:39

Děkuji za uvedení na pravou míru. Ukazuje se tedy, že v tomto jsme byli s Karlem za jedno ;-).

Odp10: Ahoj, budu reagovat na článek...
Zákys, 23.11.2013 7:59

Popper by uhranut Platonem jak někde píše. Co uhranulo vás? Snad to nebyl také Platon. Pro něj byli totiž otroci mluvící věci!!! :-(

Odp11: Ahoj, budu reagovat na článek...
ivan, 23.11.2013 18:23

Teď si nejsem jistej, čím jsem to vlastně byl, když jsem byl střeženej za ostnaýma drátama samopalníkama se psama a smrtícíma technickýma prostředkama bez možnosti pohybu z vlastní vůle. Zatímco mluvící věc bydlela v domě svého pána a mnohdy patřila téměř do rodiny s jistotou zaopatření, tak já jsem byl pracovní silou popřípadě mobilní pracovní silou bez možnosti bydlení v rodině pána - absolutního vládce a strůjce mého osudu.

Tak ti nevím, Zaku, jestli je ,, Mluvící věc „
hodnostně výše nebo naopak nežli ,,Pracovní síla“ s vnitřní mobilitou.

Ale ty by si byl hodnej pán, že ano, Zaku, slib mě to.

Odp12: Ahoj, budu reagovat na článek...
Zákys, 23.11.2013 20:38

Nechce se mi ...

Platon rozdělil společnost na
1. Vládce
2. Válečníky
3. Řemeslníky, obchodníky a zemědělce.

Otroci, kteří tvořili podstatnou část společnosti (přesný podíl si díky senilitě již nepamatuji) byli mluvící věci. Jestli jste se v minulém režimu považoval za „mluvící věc“ je to jenom vaše věc. Já jsem se za otroka nepovažoval. Nemohl jsem sice všechno po čem jsem toužil. Třeba sjet na uzavřené Vydře nějaký úsek Jeniseje(ambasáda SSSR nám studentům sdělila „eto něvazmožno, tam zapovedniky“). Možná díky tomu ještě žiji. Existencialismus milý pane je filozofický směr který nás silně(i studenty techniky, nebyli to samí jednorozměrní šroubkaři) oslovoval a pomáhal v mladém věku utvářet politické postoje. Učil také co znamená termín být vržen do života. Sartre spolu s Franzem Kafkou pomáhali také nastartovat to co nese název Rok osmašedesátý. Neučte „orly“ létat vrabčáku.
Dívejte se kolem sebe a poměřujte ty svoje kydy současnou realitou, která pravděpodobně bude akcelerovat. Škoda že jste adept do dřevěného spacáku. Přál bych vám ještě 40 let života, ať si svého snu (za trest) pořádně užijete. Už máte toho Hayeka s jeho Cestou do otroctví?
Poznámka. Peristaltiku tlustého střeva ovládá vaše vůle? Nebo si dělá co chce. Jestli ano, tak to musíte mít kolem sebe žluto mesiáši svobody.

Odp13: Ahoj, budu reagovat na článek...
ivan, 24.11.2013 0:46

Z těhle keců si postav barák, Zaku. Celá tvoje existence je postavena na reálné práci jiných. Cítíš to taky tak? Představ si, že i války minulosti byly logisticky zvládnuty s husím brkem a pár poslech na koních, kdy proti sobě stály statisícové až milionové armády ( Darius) které bylo nutné zásobovat vším, což uznáš byl neobyčejně složitý logistický problémek s tehdejší ,,technikou„. Přesto se tak dělo. Co si z toho dovodit? Racionalitu konání! Přemýšlel si někdy o tom, proč to bylo vůbec možné? Protože svět fungoval pouze na racionálních základech bez balastu pseudovědních impotencionálií. Jinýma slovama ukázaná platila a žvástalové by šli srát protože jejich plky by nikoho nenakrmily. Ve světě kdy nemohlo být něco jako ,, Jako“ by to znamenalo prohru, tedy smrt všech. Představ si Svět kdy muselo být všechno na první dobrou. Život nebo smrt. Svět utvářej racionality nikoliv ideologie, vem to už konečně na vědomí, nebo nežvástej a konej. Udělej Svět spravedlivej, přeju ti aby se ti to povedlo.. Jestli to nejde, tak najdi chybku a oprav ji. Jestli nevíš jak na to, tak nežvaň. Kecy, kecy. !!

Odp14: Ahoj, budu reagovat na článek...
Zákys, 24.11.2013 2:28

Protože pouhá „racionalita“ je schopnost maloměšťáka (ve vašem případě dobře zavrtaném do vaší podstaty pokuste se odpovědět (pozor - odpovídáte sobě - pohov) na následující jednoduché otázky:
Z následujících druhů ovoce zvolte jeden a zjistíte o sobě něco nového!

Prosím, zvažte vše důkladně, nebuďte zbrklí.

Je to paráda, sám jsem byl překvapený.

Vaše volba o vás toho hodně prozradí.

A) Jablko

B) Banán

C) Jahoda

D) Broskev

E) Pomeranč

Odpověď najdete na odkazu „Bůh není“ je nesmysl.

Odp14: Ahoj, budu reagovat na článek...
Lipovan (Z.), 24.11.2013 7:06

Ivane, řekl bych že tento dokument by tě mohl zajímat. Z hlediska této diskuze je OT, jde o něco jiného. :-)

Odp15: Ahoj, budu reagovat na článek...
ivan, 24.11.2013 15:45

Už jsem ho viděl, ale s gustem jsem si ho prohlédl znovu. Úžas.

Obdiv a úctu a ještě jednou obdiv a úctu.

Tak tohle jsou ti statkáři a kapitalističtí vydřiduši a nepřátelé lidu? Já je vidím jako lidi skutečného ducha a práce, vs. ideologičtí zmrdi a ničitelé.

Mám rád příběhy o tom jak někdo vyrazil s kudličkou rybičkou do pralesa a za pár let vyráběl proudové motory do letadel a hřídle do zaoceánkých lodí.

Je dobře, že těm co chěli, Stát umožnil návrat do domoviny po devadesátém roce. Desítkám, možná stovkám rodin. Všichni si našli práci a zapadli tak, že o nich není vůbec slyšet. Tato skupina lidí byla z dobré krve pracovitých a odvážných.

Odp15: Ahoj, budu reagovat na článek...
ivan, 24.11.2013 17:47

Dík za odkaz, docela si se trefil, dokumenty miluju.

Odp15: Ahoj, budu reagovat na článek...
Zákys, 25.11.2013 9:53

Váš odkaz nebyl pro mě, ale něco si dovolím. V TV jsem ten dokument viděl již dvakrát. Odkaz na něj mám ve svém PC v oblíbených. K samotnému dokumentu toto. Co mi v něm chybělo. Komentátor třebaže o tom dobře věděl, nic neřekl o tom proč taková veliká skupina lidí odcházela do nejisté budoucnosti. Na migraci mají vliv z anglosaského světa používané tzv. „push“ a „pull“ faktory. Film komentující historik je nemusel vysvětlovat na této migraci(to je na další naukový film), ale jen je zmínit, aby divákům umožnil nahlédnout do situace v Českém královsví v polovině 19. století.
Také vedle zločinů za kolektivizace v SSSR mohl zmínit u toho vlastenectví volyňských Čechů jejich hrdinství za II. WW. Tvořili totiž podstanou část Svobodových jednotek v SSSR a dostávali vysoká sovětská vyznamenání. Ludvík Svoboda něco o tom napsal. Z Buzuluku do Prahy se jmenuje tá kniha. Když jsem film viděl poprvé, obával jsem se že se nic nedovím o české osadě Malín. Autorům filmu patří můj dík. Vím že památka Malína je pro jisté kruhy v této zemi nežádoucí. To že hrůzy a bestialita Němců (ne jednotek SS ale těch „normálních“ bestií nechávají chladné čelné představitel státu je ve světle tohoto filmu alarmující. Dítko na bodáku hozené zpět dohořící stodoly...
24 let se zde „zmizíkuje“ paměť jenom jedním směrem. Tak to jsem si také odnesl, a pořád odnáším z tohoto filmu.
Ten kdo se chce něco o těchto skvělých lidech dozvědět, měl by si vyhledat časopis „Zpravodaj Sdružení Čechů z Volyně.“
http://www.scvp.eu/zpravodaj/zpravodaj_2013_03.pdf

Odp16: Ahoj, budu reagovat na článek...
Lipovan (Z.), 26.11.2013 8:55

Vždyť to tam zazní - odešli, protože na Volyni bylo možno levně koupit rozsáhlé polnosti. To nemusí být jen záležitost minulosti; sionista Ota Ulč popisuje případ spokojeného mladého Švýcara, kterého potkal v 90's na Aljašce. Kluk si stěžoval, že je ve Švajcu těsno a na vysněný velký pozemek by nikdy finančně nedosáhl. Tak nabral kurs Alaska, kde je půda levná a podnebí podobné helvétské domovině. V dokumentu o Volyňských mě také zaujala zmínka o tamějších pejzatcích. Hned po příchodu se snažili Čechy ojebat předraženým pronájmem povozů a pak je Češi zachraňovali před nacisty a banderovci. Naß®al bych jim do jejich prolhaných obřezaných držek...

Odp17: Ahoj, budu reagovat na článek...
Zákys, 26.11.2013 9:56

Že tady vždycka zazní rázovitá lidová tvořivost místo toho naučit se co se učí dítka již na obecní škole. Faktory „push“ a „pull“. Čekal jsem že mahlédnete do té demografie aspoň koutečkem vyhasínajícího vědomí. Internet vám, když vám bylo upřeno tolik základního (7. třída ZŠ - zeměpis) vzdělání umožňuje něco dohnat....
Anglie: http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/geography/migration/migration_trends_rev2.shtml

Tak s raději kochejte se „svými“:
http://www.youtube.com/watch?v=lSRsPmrzjfc

Odp18: Ahoj, budu reagovat na článek...
Lipovan (Z.), 26.11.2013 10:43

Opět jen balast...:-(

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp15: Ahoj, budu reagovat na článek...
ivana Kozárová, 25.11.2013 17:56

Děkuju za ten odkaz. Vzpomněla jsem si na dědu,taky byl jako legionář v Rusku..Pochopí dnešní generace někdy odkaz těchto lidí?

Odp14: Ahoj, budu reagovat na článek...
Zákys, 24.11.2013 10:13

V nacházejících týdnech bude v Británii zaveden nový zákon proti modernímu otroctví, v němž bude trestem za tento zločin doživotní vězení. Píše se rok 2013 jde o zemi tzv. svobodného světa, o žádnou Čínu(komanči) nebo Středoafrickou republiku (opice co nedávno slezly ze stromů a od francouzů se učily co je civilizace. Ještě není jisté co s tím zákonem udělá dolní sněmovna... A co teprve praxe!!!
Memento mori = Cesta do otroctví - příslušníku, možná, Slavs což je pekelně podobné Slavery!!!
http://www.theguardian.com/world/2013/nov/23/london-slavery-mp-frank-field

Odp15: Ahoj, budu reagovat na článek...
ivana Kozárová, 25.11.2013 16:59

To se moc líbit nebude.Tady u nás v Evropě platí Rokycanovo: ... Kdež velká svině učiní dieru.tamo i do ní polezou prasátka malá.... Mistr Rokycana ve svých kázáních hodně moralizoval - zde však vyslovil pravdu,která je moderní dodnes. Po vzoru prasečích elit se všici chtějí mít dobře,ať na to doplatí kdo chce jak chce. Nakonec to se všema dopadne bledě.;-)

Odp14: Ahoj, budu reagovat na článek...
Tomáš P.....a, 24.11.2013 11:04

Ivane já se divím, že máš tu snahu s ním diskutovat, ale jo, dobře tomu tak, přestože mám zatím pocit, že kdykoli se dostane do slepé uličky, tak se tam prostě jen roztřepe a dále neproveditelnost své myšlenky ignoruje a nadále ji zastává, jako soudruzi plánovači..

Odp5: Ahoj, budu reagovat na článek...
Tomáš P.....a, 12.11.2013 11:33

Mě jednou kolega řekl, že stát potřebuje, aby důchodci umírali dříve. Odpověděl jsem mu, jestli není jeho myšlení dost zvrácené a zeptal jsem se ho, jestli to poví svým rodičům. Hleděl jak sůva z nudlí. Ale jak si pročítám diskusi, tak mnoho sociálních inženýrů je zřejmě stejného smýšlení..

Odp6: Ahoj, budu reagovat na článek...
Zákys, 12.11.2013 13:35

U policajta se není co divit!!! A vy? Musel jste se bouchnout do hlavy o roh stolu když jste se pokoušel ze čtyřech běhů postavit na zadní běhy a tak se vám něco zablesklo. Ale bycha. To není setrvalý stav.

Odp7: Ahoj, budu reagovat na článek...
Tomáš P.....a, 12.11.2013 17:40

Volil komunisty..:D

Odp8: Ahoj, budu reagovat na článek...
Tomáš P.....a, 12.11.2013 17:41

sociální inženýry, kteří to napraví..:D

Odp7: Ahoj, budu reagovat na článek...
Tlapka, 26.11.2013 14:24

Čtyřběhaví savci se do hlavy nebouchají. Mají báječnou pohybovou koordinaci. Pozor na ten živočichopis. Už jste v něm udělal více chyb.

Odp6: Ahoj, budu reagovat na článek...
ivana Kozárová, 21.11.2013 15:47

Stát na tom pracuje. Potraviny,které konzumujeme,jsou toho dokladem;-)

Odp7: Ahoj, budu reagovat na článek...
Tomáš P.....a, 22.11.2013 13:42

A já si myslel, že je na potravinách uvedeno složení i původ a lidé si ty nekvalitní potraviny kupují jen proto, že se nezajímají o to jak jsou kvalitní, ale kolik stojí..;) Všechno bych nekladl za vinu státu.
Je protizákonné nepřizpůsobit jízdu vozidlem povaze a stavu vozovky, ale nevinil bych stát za to, že se nějaký trouba rozhodl takovou regulaci nerespektovat..;)

Odp8: Ahoj, budu reagovat na článek...
ivana Kozárová, 24.11.2013 13:57

Dovedu si představit i takovej stát,kde by se do ústavy zakotvilo právo na zdraví a tudíž by byla uzákoněna k tomu příslušná opatření na jeho ochranu . Například: kdo z občanů tuší,že na krabici od zmrzlinových kornoutůEWA lze číst: složení: pšeničná mouka,bramborový škrob,tuk,cukr,emulgátor E322,sůl.soda,barvivoE104,E110,E122 - mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí,E132 Tuší někdo z rodičů,co vše je obsaženo v kornoutu? Jen ať mi nikdo neříká,že v jednom kornoutu toho je zanedbatelně málo. Totéž je v práškových směsích,ze kterých se dětem ve školních jídelnách vaří polívky a omáčky.Toto není náhoda,ale plánované poškozování zdraví.Jinak si to normálně uvažující člověk nemůže vysvětlit. Stát má povinnost starat se o zdraví lidí,zvláště pak dětí. K tomu je vybaven kontrolními orgány.Na trhu jsou potraviny,které by tam být neměly.

Odp9: Ahoj, budu reagovat na článek...
Juras, 24.11.2013 14:11

Odkud máte informaci, že se ve školních jídelnách vaří z práškových směsí? Nemyslím si to.

Odp10: Ahoj, budu reagovat na článek...
ivana Kozárová, 24.11.2013 14:17

Z praxe. Od profesionálních kuchařek. Mám známou ,která pracovala u firmy Maggi a rozvážela tyto produkty po školních jídelnách. Závisí samozřejmě na lidech. Bezpochyby budou i takové jídelny,kde se vaří postaru. Ale jejich počet je sporadický. Používání těchto směsí umožňuje snižování počtu zaměstnanců v kuchyních. Informujte se u profesionálů. Např. výborná směs na domácí kulajdu.I se sušenejma houbama,nekecám.

Odp11: Ahoj, budu reagovat na článek...
ivana Kozárová, 24.11.2013 14:30

Teď jsem koukla na článek Jak se bránit proti používání instantních potravin v mateřských školách,kde píše zoufalá paní kuchařka - profesionálka - o tom,že nakupování těchto potravin neschvaluje,ale není schopna tomu zabránit.....Je to smutné,ale zákonité.Hodně dětí dostává tyto potraviny i doma. Zajímavý účinek glutamátů:-(:-( na mozek dítěte zřejmě není každému znám,--- ale i kdyby byl - to pohodlíčko za to stojí.

Odp12: Ahoj, budu reagovat na článek...
ivan, 24.11.2013 14:36

Co dělaj glutamáty s naším mozkem?

Já myslel, že je pouze sodný.

Odp13: Ahoj, budu reagovat na článek...
ivana Kozárová, 24.11.2013 15:05

Otevírají tam přístup dalším škodlivinám,které by tam bez jejich přičinění přístup neměly. Nejsem chemik,ale četla jsem o tom populárně vědecké pojednání od své bývalé spolužačky,která se v tom vyzná.Jedná se o jakési chemické zámky,které jsou těmi glutamáty narušovány. Kromě toho mohou spouštět migrény.Své spolužačce věřím a tak jsem si to dovolila podotknout. Ale na internetu o tom určitě taky něco bude...Podobné je to s krevními skupinami a potravinovými lecitiny. Proto je pro jednoho člověka určitá potravina prospěšná a pro jiného - s jinou krevní skupinou - tatáž potravina škodlivá. Dva lidé s různými krevními skupinami reagují na stejnou dietu různě. Jednomu prospěje,druhému škodí. A stonají na stejnou chorobu...

Odp14: Ahoj, budu reagovat na článek...
ivana Kozárová, 24.11.2013 15:31

O těch krevních skupinách píše Dr. Dadamo - též o četnosti onemocnění - např. krevní skupiny O inklinují ke krevním chorobám,A k nádorovým onemocněním při konzumaci masa,pro krevní skupiny B je škodlivý hlavně potravinový lecitin ,který je v kuřecím mase a v rajčatech,AB inklinují ke kvasinkovým onemocněním a má citlivý trávící trakt.... Moje maminka měla 0 plus a zemřela na myeloproliferativní sy neznámého původu,který se velmi podobal nemoci z ozáření.Já mám tutéž krevní skupinu a tytéž problémy.Můj syn má B a nesnáší kuřata a brambory.Druhý syn má A,sám přestal jíst maso,nedělá mu dobře...Mám takovou svoji zkušenost. Čím míň toho sním,tím líp.Trochu hladu vůbec neškodí.Jeden není tak unavenej.

Odp15: Ahoj, budu reagovat na článek...
Lipovan (Z.), 24.11.2013 15:50

Zde si musím posypat hlavu popelem, protože glutaman sodný vulgo E 621 je mým věrným společníkem, ať už jde o polévky z pytlíku, nebo nadužívání Maggi. Jde o levné a rychlé dosažení požadované příchuti. :-(

Odp16: Ahoj, budu reagovat na článek...
ivana Kozárová, 25.11.2013 16:24

Zkuste libeček do polévky. K tomu utřenej česnek se solí a je to chuťová bomba i bez Maggi;-)

Odp17: Ahoj, budu reagovat na článek...
Lipovan (Z.), 1.12.2013 11:48

Česnek nadužívám také (10-12 kg ročně). Dávám ho například právě do polévky a dokonce nechávám uvařenou polévku 15 minut odstát, pak teprve přidám česnek, aby se všech 400 účinných látek (!!!) nevyvařilo. Což se ve vroucí tekutině může údajně stát během třiceti vteřin. Řekl bych, že je to dobrá prevence před civilizačními chorobami, hlavně DM II. Není to stoprocentní, ale značný účinek tam nesporně je. Ani žlučník prozatím neprotestuje. Lékaři se shodují, že základem zdravé životosprávy není vhodná strava, nýbrž dostatek pohybu. Tam bohužel nesplňuji, tudíž nezbývá, než deficit dohánět útokem přírodních silic. Někde jsem četl, že organismus dokáže zpracovat a využít pouze některé účinné látky v česneku, zbytek „prolítne“. :-)

Odp18: Ahoj, budu reagovat na článek...
ivana Kozárová, 7.12.2013 11:21

Tak je vidět,že máte instinkty v pořádku. Zahoďte tu chemii a za čas se vám po ní ani nezasteskne....

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp14: Ahoj, budu reagovat na článek...
Juras, 24.11.2013 16:56

Těch krevních skupin je celkem málo. Přitom různých věcí, co někteří lidi špatně snáší, je fůra. Určitě je víc faktorů, které to způsobují, nejen krevní skupina. Koneckonců i aktuální stav organismu.

Odp15: Ahoj, budu reagovat na článek...
ivana Kozárová, 25.11.2013 16:39

Nejde o to,kolik krevních skupin je,ale jak která reaguje na potravinové lecitiny. Například O nesnáší pšeničné složky,B zase lecitiny z kuřecího masa. Tyto nevhodné potraviny - resp. jejich složky - mají tendenci se shlukovat např. kolem kloubů a ve vnitřních orgánech. Něco ucpávají,nesprávně se metabolizují. Z toho pak vznikají artrózy,mrtvice atp. Ne hned,ale po letech.... V organismu se nemoc dlouho chystá,než naplno propukne. Paradox je,že člověk chce být zdráv do týdne,nejlépe hned po požití zázračné pilule...Ta teorie o náchylnosti k různým onemocněním podle toho,jak ta která krevní skupina aglutinuje jednotlivé složky potravy je celoživotním dílem dvou lékařů - otce a syna. Otec byl dietolog a po celou svoji praxi zaznamenával reakce pacientů se stejným onemocněním . Byla jim podávaná stejná dieta,ale oni reagovali velmi různě. Někomu tatáž dieta prospívala a uzdravoval se,jinému zas stav zhoršila .Jistě připadá v úvahu mnoho faktorů. Ale syn starého Dádama už to zkoumal z biochemického hlediska a s ohledem na tu kterou krevní skupinu. V současné době léčí své pacienty úspěšně především stravou. Jsou na to různé názory,nejlepší je to vyzkoušet,nikdo tím nic neriskuje,nikdo při tom netrpí hlady.Fakt je ten,že když se jeden nepřecpává,tak dělá dobře;-)

Odp13: Ahoj, budu reagovat na článek...
ivana Kozárová, 24.11.2013 15:10

Hodně o tom píše i paní profesorka Strunecká a pan profesor Patočka v knize Doba jedová. Tyto informace není radno podceňovat.Syndrom čínské restaurace je znám už i u nás....

Odp11: Ahoj, budu reagovat na článek...
Juras, 24.11.2013 16:53

Díky. Problém bude asi především v jídelnách pro velký počet strávníků.

Odp12: Ahoj, budu reagovat na článek...
ivana Kozárová, 25.11.2013 16:23

přesně tak

Odp9: Ahoj, budu reagovat na článek...
Tomáš P.....a, 26.11.2013 16:36

Nemyslím, si že by měl stát, tedy politici obecně povinnost starat se o mé zdraví. Samozřejmě souhlasím s tím, že škodlivé látky by měli být zakázány. Je otázkou proč a které látky vy osobně považujete za škodlivé a jsou povolené v ČR?

Odp10: Ahoj, budu reagovat na článek...
ivana Kozárová, 27.11.2013 10:12

Strunecká,Patočka,Doba jedová. Tam se k tomu vyjadřují odborníci,vysokoškolšří profesoři,kteří mají tu odvahu k tomu všemu nemlčet.Já jsem jen laik.

Odp11: Ahoj, budu reagovat na článek...
Tomáš P.....a, 27.11.2013 11:48

Pokud zbude cas mrknu, jinak v toto mam obecme duveru, venoval jsem se mnohym informacim, ktere jsou stirany jako konspiracni teorie..

Odp2: Ahoj, budu reagovat na článek...
Tomáš P.....a, 12.11.2013 11:31

Budu volit vykání, ale tykání mě od Vás v nejmenším neuráží..;)

Liberalismus nemíní nikomu nic zakazovat co není společensky škodlivé. Jestli si myslíte, že je společensky škodlivé narození dítěte, tak mi to prosím dokažte, dokud to nebudete moci dokázat, ctí se presumpce neviny. Důkaz musí být ovšem vědecký a v takovéto otázce i nezvratitelný, pak přesvědčíte liberály k tomu, aby se zakazovalo plození dětí..;)

Dám Vám příklad. Kdyby se teď stala nějaká přírodní katastrofa, která by probudila rabování a boj o holý život. A Vy byste věděl, že lidé v tomto počtu nepřežijí. Byl byste pro řízené vyvražďování (jak a koho?), nebo byste si zachoval své hodnoty a snažil se přežít jak by to šlo?

Liberalismus je pro vědecký nikoli pro iracionální tedy na dojmech postavený přístup. Dokud není vědecky prokázáno, že současný počet obyvatelstva je problém pak je to jen dojem. Uvědomujete si, že to opravdu může být jen sugesce jednoho eurokomunistiského úřadu?
Jestliže muž ví, jak se plodí děti, pak je na té či oné komunitě, zda budou děti plodit. Z mnohých cestopisů lze vidět, že lidé v různých částech světa jsou považováni za velmi chudé, ale rodiny a jejich kupy dětí jsou zde evidentně šťastné. Je to jejich volba. Liberál tam nepříjde a nebude jim vykládat jaký je to ohromný problém, že kdyby chtěli mít všechno co má Evropan, tak nastane katastrofa. Jenže ti lidé vůbec nestojí o život jaký žijete Vy a jestli někdy začnou o takový život usilovat, tak to nebude davové šílenství, nebo dokonce národní šílenství. Každý, kdo o takový život začne usilovat střetne se s nabídkou a poptávkou, protože vše něco stojí a né každý má na všechno, ale každý má jen na to na co si výsledky své práce (jejím významem a objemem) vydělal a za to si může koupit výsledky práce někoho jiného.

Pokud se nemýlím, tak Evropský trend je vymírání. A jsem rád za to, že mnoho prácechtivých lidí ze zahraničí má chuť pracovat a vytvářet hodnoty pro společnost, mají chuť dorozumět se v hostitelské zemi. Samozřejmě nelze se vyhnout ani negativům s tím spojenými, jako je případný černý obchod, nelegální činnost, či nějaká mafie. Ale to všechno tu bylo i před nimi a je pořád a v měřítku, kterému můžou oni těžko konkurovat, a kdyby byl každý v takto řízeném státě policista, tak se tomu nevyhneme.

Takže ohledně toho co nazýváte přelidněním se nabízí hlavně otázka:
Jsem si jistý, že to co nazývám přelidněním je skutečný problém nebo jsem podlehl propagandě?

Odp3: Ahoj, budu reagovat na článek...
Platfus, 12.11.2013 13:00

Ach jo. Když to shrnu, tak jsem se dozvěděl, že přelidnění není problém nebo aspoň nejsou dostatečné vědecké důkazy pro to si to myslet. Je to propaganda - „to právě oni chtějí, abychom si mysleli, aby mohli beztrestně tahat peníze z našich kapes“. Popřípadě, že je na místě optimismus, protože si příroda poradí sama. Příroda si určitě sama poradí, otázka je jestli u toho budeme ještě my jako druh :-). Ale tím nechci nijak útočit na city a vyvolávat atmosféru hysterie, to vážně není na místě. Měl jsem zato, že problém přelidnění ukazuje, že některé věci se nedají řešit způsobem každý na svém písečku. Mám z toho pocit, že to odmítání je způsobeno tím, že se to celé jaksi ideologicky nehodí do krámu. Tak si asi budeme muset počkat na problém, který nás přesvědčí víc. Mám za to, že si my v našich končinách žijeme v celoplanetárním měřítku dost nad poměry. A když už se tak zaklínáme svobodou, zkusme jí taky část dopřát těm, kteří jí takovou nemají.

Jinak při tvé obhajobě liberalismu bych se tolik moc neoháněl vědou. V zásadě se jedná o postoj jako každý jiný. Různé „ideologie“ nachází svoje zaručeně správné odůvodnění. Věřím tomu, že liberalismus se ukazuje jako velice funkční řešení asi podle filozofie „co je jednoduché, se tak často nerozbije“. Ale k tomu vědeckému zdůvodnění, taky záleží na tom, co si klademe za cíle - něco jiného bude tvrdit ekonom a něco jiného třeba environmentální biolog. Ale třeba mi ukážeš vědecký důkaz, že liberalismus je to ono.

Někdy mě překvapuje, jak se dá stejná věc vidět na mnoho způsobů. Abych navázal na Ivanovu „úvahu o hovnu“ :-). Taky jsem pro, aby hovno zůstávalo tam kde vzniklo i se všemi živinami. Ale opravdu si nemyslím, že za to může jakékoliv umělé přerozdělení, spíš nastavené ekonomické vztahy na čistě liberálním základě, které mají za následek čerpání zdrojů a jejich kumulení na straně vyspělých zemí.

Odp4: Ahoj, budu reagovat na článek...
Juras, 12.11.2013 13:24

To mě překvapilo, žes do odpovědi Tomášovi zamíchal i můj polovtípek, že si příroda poradí sama. Ne že by přelidnění (hlavně trend růstu populace) nebyl problém, ale nic s tím nedokážeme dělat. Vážně se snažíš nastolovat otázky, na které není možné najít odpovědi. Není lepší se na to vybodnout a nechat některé věci na vyšší moci? Čína se snažila vytvořit celkem logické opatření na omezení počtu dětí v rodinách - a co to přineslo? Frustrace a problémy. Mají tam teď ilegální druhorozence, kteří nemají stejná práva jako jejich starší sourozenci. Neměli právo na narození, nyní nemají právo na práci, na školu, na život... No jak bys to chtěl řešit? To přece nejde. Musíme čekat na pořádnou katastrofu nebo nemoc, případně můžeme zařídit válku. Nic jiného se dělat nedá. Aby nerostla populace, musí lidé umírat. To přece nemůžeme řešit nějakými opatřeními.

Odp5: Ahoj, budu reagovat na článek...
Platfus, 12.11.2013 14:05

To je fakt, že do odpovědi Tomášovi zahrnuju reakce na tebe a na Ivana. Beru to tak, že zastáváte stejný tábor, a delší kus textu mi umožnuje se k problému tak nějak líp vyjádřit :-).

Je určitě špatně pohlížet na ilegální druhorozence jako na občany druhé kategorie. Opatření by se neměla týkat už narozených, ale možná právě proto má smysl podnikat prevenci už teď. Čínský přístup má svoje specifika. Abych ještě citoval z toho článku v 21. století: "... Poněkud hrůzně působí v těchto intencích 'tajný' plán čínských vědců zredukovat počet obyvatel v roce 2100 oproti dnešku na číslo o 300 miliónů nižší...". Doufejme, že se tyto plány budou týkat ještě těch nenarozených :-).

Odp6: Ahoj, budu reagovat na článek...
Juras, 12.11.2013 14:18

Nejhumánnější řešení je lidi sterilizovat - kdoví co za sračky je v tom chemtrails... ;-)

Odp6: Ahoj, budu reagovat na článek...
Juras, 12.11.2013 14:28

Já jsem svým příspěvkem jenom chtěl, aby každému došlo, co ve skutečnosti znamená „zmenšit populaci“. Ani s jedním dítětem na pár to nejde. Ani kdyby žena měla povinnost nechat se po prvním porodu vykastrovat, s počty to pohnout nemusí - už třeba jen kvůli rostoucímu věku dožití.

Když se v přírodě něco přemnoží, napáchá to škody, ale po nějaké době to vymře hladem. Myslím, že člověku není dáno takové problémy řešit. Snad leda za cenu zotročení většiny lidstva.

Odp7: Ahoj, budu reagovat na článek...
Platfus, 12.11.2013 18:51

1. Přelidnění není problém
2. Kdyby to náhodou byl problém, je to neřešitelný problém
3. I kdyby byl řešitelný, tak všechny naše snahy víc ublíží než pomohou
4. Proto je nejlepší nedělat nic.

No, já myslím, že něco dělat jde, nemusí to tak bolet a nemusí se hned kastrovat :-).

Odp8: Ahoj, budu reagovat na článek...
Juras, 12.11.2013 23:30

Myslíš, že něco dělat jde. A máš taky nápad, co by to mohlo být? Něco, co by fungovalo a nebylo to neetické nebo nehumánní?

Odp9: Ahoj, budu reagovat na článek...
Platfus, 13.11.2013 0:09

Hm, jasně no, asi zůstanu u pocitu, nebudu se tvářit jako expert na všechno, ale prostě považuju za vhodné se tím zabývat. Mám za to, že mnohé se dá docílit prevencí. A politika jednoho dítěte snad taky něco zmůže. Tam bych případná opatření dal pocítit spíš rodičům než dětem nad limit. Předpokládám, že když by se to podařilo aplikovat plošně, že by pak ty opatření nemusely být tak přísný. Takže bych nezakazoval ale znevýhodňoval, aby jsme se pokud možno vymanili z etických problému. Ale mě se to říká, já mám děti tři :-).

Odp10: Ahoj, budu reagovat na článek...
Juras, 13.11.2013 0:42

Při čtení mě napadají samá negativa. Jedináčci. Znevýhodňovat rodiče, kteří se starají o děti a mají už tak starostí nad hlavu. Výroba samých problémů...

Jak by asi vypadal národ složený ze samých jedináčků? :-) A mimchodem by to nefungovalo. V Číně to taky funguje blbě. Buď mají dětí víc nebo se prvorozených holek zbavujou, protože kluci jsou pro ně cennější...

Odp11: Ahoj, budu reagovat na článek...
ivan, 13.11.2013 13:28

Chtěl jsem o tom napsat. V generační závislosti rodičů na dětech je strategicky cennější chlapec než děvče, protože chlapec přebírá rodinný majetek, ale zůstává jako obstaravatel a podpůrce rodičů na místě, kdežto mladá žena se vdá a odejde do domu manžela a její rodiče zůstávají ve stáří bez pomoci a podpory, tedy ne vždy, ale děje se tak.

Další věc je, že dorostla generace ženichů bez nevěst. To je daleko větší problém než by se na první pohled zdálo.

Odp12: Ahoj, budu reagovat na článek...
Juras, 13.11.2013 13:44

Mohly by se zavést souboje ženichů na život a na smrt. Tím by se řešil i problém velikosti populace ;-)

Odp13: Ahoj, budu reagovat na článek...
Platfus, 13.11.2013 13:45
Odp14: Ahoj, budu reagovat na článek...
Lipovan (Z.), 13.11.2013 14:06

To už tu raz bolo...a mám takový pocit, že autorka onoho nápadu sice přiznala svou profesi učitelky, ale zapomněla ještě dodat vychovatelku. Jak je ten svět malý... :-)

Odp13: Ahoj, budu reagovat na článek...
Zákys, 13.11.2013 14:08

Jak vás to napadlo? Moc se díváte v poslední době na přírodovědné filmy na Prima ZOOM. Sociální darwinismus dovedl do praktické podoby Adolf Hitler se svými kumpány. Tedy nic originálního. A teď něco praktického. Kolikrát za život by jste si za těch navrhovaných okolností zašukal vy? Nemusel by jste se zamilovat do sebe?
Pokud nevíte lidská sexualita je trvale aktuální a neomezeně tvárná. Nebo vy zažíváte říji? Ano? Co potom mezi lidmi děláte?

Odp14: Ahoj, budu reagovat na článek...
Juras, 13.11.2013 15:02

Nemyslím, že by jeden malý vtípek zasloužil tak vyčerpávající rozbor.

Odp13: Ahoj, budu reagovat na článek...
., 21.11.2013 20:59

... cigoši to už vymysleli:
Cigoška je v nájmu u pana podnikatele a dostává na nájem sociální dávky. U cigošky v nájmu se postupně střídají různí její „samečkové“, kteří jí platí nájem a současně plní její sexuální potřeby. V této „tlupě“ postupně rok za rokem přibývá dětí, které nikdy nevědí, kolik jich celkem v bytě bydlí. Bílí sousedé nikdy nevědí, jak se jmenuje aktuální „přítel“ cigošky, ani to, kdy opět přijdou policajti řešit problémy popsané cikánské superrodiny.

Z toho je zřejmé, že stát má zájem na maximálním možném množení Cikánů.

Nadsamec Gejza
Lipovan (Z.), 21.11.2013 22:28

Je fakt, že občas počet dětí nepatrně přeteče. :-)

Odp12: Ahoj, budu reagovat na článek...
Platfus, 13.11.2013 14:18

Jasně no, ale je potřeba mít na paměti, že mluvíme o situaci asi jako tato.

Odp13: Ahoj, budu reagovat na článek...
Lipovan (Z.), 13.11.2013 14:32

Nebude video lepší? :-)

Odp14: Ahoj, budu reagovat na článek...
ivan, 13.11.2013 16:23

Celkem běžná pražská tramvaj šedesátých let, navíc kabáty a omrzlé držky.

Stupátka, nárazníky, vyskakování, naskakování. Kolikrát se drželo třeba deset lidí středového sloupku ve vlečňácích na nataženou ruku. Normál.

Odp15: Ahoj, budu reagovat na článek...
Tomáš P.....a, 13.11.2013 17:04

:D Njn, jestli se budou chtít mít lépe budou si to muset vytvořit, jestli nebude z čeho, tak jim ani sociální inženýr nepomůže..;)

Odp15: Ahoj, budu reagovat na článek...
Zákys, 13.11.2013 19:50

No a co? Nevnímá to jako trauma. Cesta z kolejí do školy... Nikdo nespadl. Řidiči byli mistři. Ten policejní přizdisráč co zde prudí by vydržel viset v trolejbuse nebo tramvaji na zádech svých spolužáků za jednu ruku maximálně dvě zastávky. Pro holky to moc nebylo. Ale ty vstávaly dříve, aby nemusely trénovat na kaskadéry.

Odp16: Ahoj, budu reagovat na článek...
Tomáš P.....a, 13.11.2013 23:25

Přizdisráčem bych spíše nazval ty, kteří se bojí převzít odpovědnost za svůj život, ohání se právy jiného a chce mu omezovat svobody, co zakysu?

Odp15: Ahoj, budu reagovat na článek...
Lipovan (Z.), 14.11.2013 8:51

Proč ten minulý čas, Váňo? Právě naopak, video ukazuje naši zářivou buducnost. Tak nějak to bude vypadat na pražském hlaváku v roce 2050, až sem konzistenti natahají levnou pracovní sílu, ochotnou rabótať za zlomek českých mezd. Polský komentář nemá chybu, především hláška Tym pociągiem nie pojadę (tímto vlakem nepojedu). Asi chápu, proč jím nepojede. :-)

Odp13: Ahoj, budu reagovat na článek...
ivan, 13.11.2013 16:28

Návodná ukázka jak dostat ČD do zisku.

Odp14: Ahoj, budu reagovat na článek...
Tomáš P.....a, 13.11.2013 17:04

Jako ty to sypeš Ivane..:D

Odp15: Ahoj, budu reagovat na článek...
Zákys, 7.12.2013 14:13

Jako cestář na okresní silnici...

Odp8: Ahoj, budu reagovat na článek...
Tomáš P.....a, 13.11.2013 17:38

Bylo by fajn napsat samostatný článek o proveditelnosti opatření směřujících ke snížení populace..:)

Odp9: Ahoj, budu reagovat na článek...
Lipovan (Z.), 14.11.2013 9:09

Debata na podobné téma již probíhala a nejúčinnějším „opatřením“ je prostý konzumismus, snad ještě v kombinaci s atheismem. Jakmile začne společnost konzumovat a propadat umělému požitkářství, natalita klesá ke dnu. Západní okruh známe, výtečným příkladem „exotů“ jsou pak Turecko a Japonsko. Hodně také pomáhá urbanizace. Osobně se nebojím přelidnění z pohledu absolutní cifry (18 miliard pozemšťanů, například), jako spíše vyčerpání přírodních zdrojů mnohem menším počtem lidí kvůli jejich nákladnému způsobu života. V tom se brutálně rozcházím s Vencou Perokradem, podle kterého je jediným omezením veškerých zdrojů lidská invence. :-)

Odp10: Ahoj, budu reagovat na článek...
Tomáš P.....a, 14.11.2013 16:05

S těmi zdroji je to složité.. Jestliže jsou omezené, dojdou i když tu bude komunismus nebo kapitalismus. S kapitalismem možná dříve. Mnoho zdrojů má také alternativu, mnoho odpadů se dá recyklovat. Osobně se domnívám, že není zdroj, který nemá alternativu. A tedy pokud to není nezbytně nutné opět bych to nebral za strašáka pro zavedení absolutní moci úřednických rodin a jejich sociálního inženýrství..;)

Odp11: Ahoj, budu reagovat na článek...
Lipovan (Z.), 24.11.2013 10:43

...dále je zde hnutí VHEMT. Název může znít děsivě a občas také probíhají mediální pokusy o démonizaci této organizace, ale program v podstatě pozůstává z jediného bodu - nemít vlastní děti. Vzhledem k tomu, že přívrženci vesměs pocházejí z nejbohatších a tudíž nejmarnotratnějších zemí, může být přínos takového úmyslu poměrně značný. Jeden nenarozený Kanaďan ušetří mnohem větší ekostopu, než deset nepočatých Etiopanů. :-)

Odp9: Ahoj, budu reagovat na článek...
Tlapka, 21.11.2013 16:25

Ona si příroda nějak poradí... všeho dočasu

Odp4: Ahoj, budu reagovat na článek...
Tomáš P.....a, 12.11.2013 17:57

1. Co Vás osobně přesvědčilo o tom, že přelidnění je problémem?
2. Vnímáte to jako vlastní problém a proč?
3. Jestliže to nevnímáte jako vlastní problém, čí je to problém?
4. Jak chcete dopřát svobody těm, kteří jí takovou nemají?
Ono to chce vážně více než jen říci „Potřebujeme vševědoucího diktátora!“..;)
5. Jestliže se Vám v něčem zdá přístup liberalismu nevědecký, pak v čem?
6. Jestliže chce většina lidí žít v socialismu, liberalista to bude tolerovat, jestliže chce většina lidí, aby se brali homosexuálové, tak to liberalista bude tolerovat, jestliže se tu rozmůže islám tak to liberalista taky bude tolerovat, liberalismus není nesnášenlivý, nikomu neupírá víru, či vyznání, či přesvědčení ať je jakkoli pomatené, jen žádá, aby i on měl svobodu slova a šíření svých přesvědčení, kterých dospěl na podkladě spolupráce s vědou..;)
Pokud chcete vědecké zdůvodnění, pak Vás opětovně odkazuji na malou knížku ze svého článku. Věřím, že se neubráníte přeorientování určitých názorů..:) Někdy je prozření dost psychicky nepohodlné..;)

Moc mě zajímají Vaše odpovědi ohledně toho přelidnění..;)

Odp5: Ahoj, budu reagovat na článek...
Zákys, 12.11.2013 19:08

Za Platfuse.
To vás na té policajtské Sorboně asi neučili. Sdělte divákům jaká je vaše ekologická stopa.
http://www.hraozemi.cz/files/ekostopa/ekostopa.php

Po vypočítání ekostopy můžete se pokusit dostudovat některé drobnosti. Ten William Rees si to zaslouží.
http://www.hraozemi.cz/ekostopa.html

Odp5: Ahoj, budu reagovat na článek...
Platfus, 13.11.2013 12:25

1) Bude to znít hloupě, ale mě osobně přesvědčil článek v populárně naučném časopisu, ale jednoduše jinak by se ke mě ta informace nedostala. Do té doby jsem tomu nějak nevěnoval pozornost. Jenom pro ujasnění - tenhle problém tu dávám jenom jako příklad problému, který je třeba podle mého řešit „shora“. Netvrdím, že je to to nejdůležitější, co se má teď řešit. Můj názor v tom ostatně není moc důležitej.

2) Bezprostředně na mě nedoléhá, ale uvědomuju si jeho naléhavost celosvětově. Svět není tak velkej, aby jsme si mohli jednoduše říct, že je to daleko a že se nás to netýká. Myslím, že bysme každej měli mít zájem na trvale udržitelných životních podmínkách na Zemi.

3) Nemůžu si jednoduše klást na bedra všechny problémy světa, ale jedno mi to není. Je to především problém těch zemí, kterých se to týká, ale jsem pro to zvážit možnosti pomoci.

4) Teprve až když má někdo zajištěné základní potřeby může být vůbec řeč o nějaké svobodě. Je spousta těch, kteří si svojí situaci nevybrali. Pomáhat se dá všelijak, já pravidelně přispívám dvěma humanitárním organizacím, i když spíš symbolicky.

5) Přízvisko „vědecký“ se svého času používalo i ve spojení se socialismem, ale já bych se takovým označením bránil. Věda má za úkol zprostředkovat poznání, i ekonomie pracuje s modely a spíš popisuje než říká, co se má kdy dělat. Důkaz ve vědě může být buď v exaktním duchu (matematika), což je mimo exaktní vědy dost nepřeveditelný ideál, nebo může jít např. klinický důkaz účinnosti léku - jestli při sledovaných podmínkách povede k uzdravení. Nevím jestli Kalouskova hořká pilulka prošla takovým testem :-). Liberalismus je řekněme konzistentní a dost životaschopný model, podle mého ovšem ne bez chyb.

6) Považuji se taky za toleratního a jsem schopen tolerovat i liberalisty :-)

Odp6: Ahoj, budu reagovat na článek...
Tomáš P.....a, 13.11.2013 16:56

ad. 1. O ničem jste neměl ani tušení a jeden článek a zvednete ruku ve smyslu plně souhlasím? Zamyslete se nad tím jak snadno dokážete být manipulovatelný..

ad. 2. Trvale udržitelné nebude nikdy nic. Vše je pomíjivé. Co Vás nebo mne může v nejbližším období ohrozit a jak? Vědecká studie. Znáte i oponující vědecké studie?

ad. 3. Zvažovat možnosti pomoci nikdo nikomu neupírá. Ale bez vědeckého podkladu, který projde diskusí s oponenty, tedy nikoli tak, že si problém vymyslíme a nikomu nedáme možnost ho vyvrátit, nesmí být nikdo nucen.

ad. 4. „Teprve až když má někdo zajištěné základní potřeby může být vůbec řeč o nějaké svobodě.“ Musíte si myslet, že jste schopen spasit svět. Vše by mělo podléhat společenským pravidlům, které si odsouhlasí tamní obyvatelé, nikoli společenským pravidlům, které jim vnutí úředník z EU. Neměli bychom prosazovat násilně totalitu.

ad. 5 Přečtěte si zdroj. Nikdo neříká, že je kapitalismus dokonalý, ale je jediný proveditelný, dlouhodobě udržitelný, jen se nesmí kazit socialismem a intervencionalismem více než je nezbytně nutné. Jinak se považuji i za matematika, několik vysokoškolských studentů jsem matematiku doučoval, exaktní důkaz je i důkaz sporem, dokažte, že jsou všechny možné varianty vlastnictví výrobních prostředků až na jednu (kapitalismus) neproveditelné a máte se čím zabývat. Pak se můžete zabývat nakolik jisté negace vyváží pozitiva i pro ty, kteří jej budou považovat za negativní. Nemyslím si, že je řešením usilovat o plnou soběstačnost, zakázat dovoz výborného zboží, které budeme moci vyrábět možná za sto let a stokrát dráž, jen proto, aby si mohli všichni připadat rovně. Teď mě napadlo asi jedno úsloví, kterým by se mohl prosazovat liberalismus. „Čím více se nebrání vývoji, tím spíše můžou ovoce tohoto vývoje sklízet všechny vrstvy obyvatelstva!“

ad. 6. Díky..;)

Odp7: Ahoj, budu reagovat na článek...
Platfus, 14.11.2013 12:33

Nějak se nám argumentace ubírá nešťastným směrem. Přišla na řadu metoda znevěrohodnění protivníka v diskusi; vyvracení něčeho, co nikdo neřekl; popř. odkazování na znalost něčeho, co nikdo nikdy nečetl. Kopli jsme hovno pod postel a je zase uklizeno.

1-3) Já jsem pro to nechat promluvit ty, kteří k tomu mají co říct a já se mezi ně nepočítám, to je vše :-). Z článku v časopisu jsem si vzal především statistická fakta, chceš zpochybňovat i je?

4) Nemyslím si, že jsem schopnej spasit svět a zase mi podsouváš nějaký nesmysly.

5) Matematiku jsem taky chvíli dělal, dost na to, abych spolehlivě usoudil, že tohle uvažování nikam nevede, a to i z důvodu, že to s matematikou nemá nic společného. A i tak mám pocit, že dokazovat bys měl spíš ty mě, než já tobě, protože ty seš ten, kdo přichází s tvrzením :-).

Odp8: Ahoj, budu reagovat na článek...
Lipovan (Z.), 14.11.2013 13:06

Těžko polemizovat s konzistentem, který tvrdí, že má celou, jedinou a nic než pravdu a kdo nejde s ním, jde proti němu. Takových kašpárků už tady bylo...ačkoliv to někteří dotáhli docela daleko...rakouský krajinkář, rusko-kalmycký právník, čínský kulturní revolucionář... :-)

Odp8: Ahoj, budu reagovat na článek...
Tomáš P.....a, 14.11.2013 16:00

Nepředpokládal jsem, že si to vezmete tak srdci, tedy osobně. Ale přečíst si článek a zastávat názor na nutné omezování růstu populace, tak takový člověk je podle mě snadno manipulovatelný.
Jinak je podle mě prostě nesmyslné, prosazovat ideu a nezabývat se její proveditelností, nezabývat se ani tím, kdo je chce takovou ideu prosazovat a nezabývat se tím jak ji chce prosazovat, potažmo se nezabývat ani tím kdo by a jak ji byl schopen prosazovat.
Ad. absurdum: Kdyby se objevil článek o tom, že je měsíc na obloze škodlivý, tak člověk takto smýšlející je schopen volit Frantu Flintu, který slibuje zneškodnit měsíc, ačkoli ani neřekne jak toho docílí.
Nejsem zastánce totalitních režimů a nevím jaký jiný režim než totalitní může přijmout opatření ke snižování počtu populace..;)
Matematika si zakládá na racionalitě a tu bych si u každého prosil v jakémkoli odvětví spojeném s ekonomikou. Já přicházím s tvrzením a opakovaně předkládám důkaz, je na 200 stranách knihy Liberalismus, nečekáte snad, že Vám tu knihu zde přepíši? Kdo se odmítá s důkazem obeznámit, toho byste nazval jak? Snad ignorant?

Odp9: Ahoj, budu reagovat na článek...
Tlapka, 21.11.2013 16:28

Ať si prosazuje problémy populace někdo kdo je za to placenej. Nevíte kdo to je?

Odp10: Ahoj, budu reagovat na článek...
Tomáš P.....a, 26.11.2013 19:45

Placení jsou za to vědci, ale spíš bych se ptal kdo je platí. Logicky upozorňování na skutečnosti (problémy), které evokují myšlenky na potřebu řízení lidstva, prospívá totalitním režimům - sociálním inženýrům..

Odp2: Ahoj, budu reagovat na článek...
Zákys, 12.11.2013 23:08

Zdá se že v tom máte trochu hokej. V USA mají takový úřad:The Census Bureau’
a v něm takové „hračky“ pro velké kluky:
http://geography.about.com/gi/o.htm?zi=1/XJ&zTi=1&sdn=geography&cdn=education&tm=267&gps=480_9_1366_566&f=00&tt=2&bt=5&bts=5&zu=http%3A//www.census.gov/ipc/www/idbsum.html
Trochu dlouhý název, ale stojí zato.
Co se týká toho světového vývoje možno nahlédnout na tuto stránku:
http://geography.about.com/gi/o.htm?zi=1/XJ&zTi=1&sdn=geography&cdn=education&tm=267&gps=480_9_1366_566&f=00&tt=2&bt=5&bts=5&zu=http%3A//www.census.gov/ipc/www/idbsum.html
Co se týká toho zdvojnásobení počtu obyvatel není tak jednoduché jak tady matete. Některé státy v Evropě mají záporný pp(co to je?). Jak je to potom s tím zdvojnásobením počtu obyvatel u nich?
Výpočet je jednoduchý. 70 : přirozený přírůstek obyvatel v %.
Tento stav na který upozorňuji je výsledkem uvážlivé populační politiky jak jste někde zmínil? Nebo je výsledkem procesů majících poněkud složitější příčiny? Ono tá demografie není jedna kniha, ale obor studovaný na VŠ. Bakalářská úroveň kolem 50 zkoušek a nějaká státnice s bakalářskou prací.
Ale k té Populaci:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A1_populace
Důležité jsou odkazy!!!
Na závěr je dobré vědět co se učí o obyvatelstvu studenti v zeměpise v sekundě jednoho gymnázia. Stáhněte(otevřete) si tuto prezentaci, kterou si pro ně připravil obyčejný a nezaslouženě přeplácený kantor:
www.zkola.cz/sofia/pedagogove/kabinet-prirodnich.../prelidneni.ppt‎
Studenti se to učí proto, aby byli přijatelní na několik VŠ a také proto, aby nebyli blbí. Jak se mají cítit, když potkají k sobě nekritické omšeliny?

Odp3: Ahoj, budu reagovat na článek...
Platfus, 13.11.2013 0:19

Bohužel mi ty odkazy až na wikipedii nejdou otevřít. Zkus kdyžtak používat tu funkci „url“ při vkládání komentářů.

Jinak jenom cituju článek ani s ním ze svojí pozice nepolemizuju.

Odp4: Ahoj, budu reagovat na článek...
Zákys, 13.11.2013 1:31

Ten poslední odkaz je na vzdělávacím portálu zlínského kraje Sofia a je to odkaz na této adrese:
http://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/kabinet-prirodnich-ved/metodickematerialy/Stranky/Přelidnění---hlavní-ekologický-problém.aspx
Ty odkazy na stránky Census Bureau se mi otevírají normálně. Možná by šlo zkopírovat ty adresy a vložit do vyhledávače google.

PS: ČSSD měla ve svém programu...
Tomáš P.....a, 5.11.2013 0:19

PS: ČSSD měla ve svém programu připraveno nám s nebohatými příjmy zvýšit daň z příjmu o další procento, vnímáte to jako nutný krok k ozdravění věřejných financí?:D

Odp: PS: ČSSD měla ve svém programu...
Zákys, 5.11.2013 7:43

„nám s nebohatými příjmy“. Píše se s malými, nebo nevelkými příjmy. A tak bych mohl pokračovat až se upokračoval. Rychle zpět do ZŠ, než to pozná moc lidí. Tam se učí malá dítka že „věta je napsaná, nebo vyslovená myšlenka“ (úměrně věku dětí). Já jsem stará struktura tak si moc nepamatuji, ale bylo to asi ve třetí nebo čtvrté třídě. Je to dobrá rada. Připadá-li vám ale špatná, není to moje vina!!!

Odp2: PS: ČSSD měla ve svém programu...
Tomáš P.....a, 5.11.2013 15:49

Jde o to, že ČSSD chce na lidi s bohatými příjmy uvalit tuším 30% daň, samozřejmě, že se to promítne zase do mezd zaměstnanců, jak taky jinak. A těm ostatním, což je skupina s nebohatými příjmy chce zvýšit daň o 1%. Tolik na vysvětlenou pro hnidopichy..;)

Odp3: PS: ČSSD měla ve svém programu...
Juras, 5.11.2013 16:17

Ale on nerozporoval věcnou část příspěvku. Jako každý správný primitiv neovládající českou gramatiku si našel nevhodné spojený slov. Přitom je schopen vytrvale psát „Aby jste“ - viz příspěvek nahoře. :-)

Odp4: PS: ČSSD měla ve svém programu...
Tomáš P.....a, 5.11.2013 16:27

Já vím a proto to dostal zpátky jak bumerang..:D

Odp3: PS: ČSSD měla ve svém programu...
Zákys, 5.11.2013 23:54

Velkými příjmy. Bohaté příjmy je váš novotvar. Běžte s tím do Ústavu projazyk český. Třeba vám ten termín schválí.
http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/
Víte že něco takového existuje? Asi ne. To se studenti zpravidla dovídají v prvním ročníku gymnázia(primě).

Odp4: PS: ČSSD měla ve svém programu...
Tomáš P.....a, 6.11.2013 4:58

Leště leště to naducané ego, když duše je dávno za obzorem..:-)

Odp5: PS: ČSSD měla ve svém programu...
Zákys, 7.11.2013 20:20

Kurňa, to je metafora hodna takového Otokara Březiny. Ještě chvilku a Svítání na západě a Tajemné dálky se mohou jít, Březina promine, pást. Chudák netušil jakého bude mít dokonce mezi policajty epigona.

A co říkáte na fungování třeba ČD a na...
Tomáš P.....a, 5.11.2013 15:51

A co říkáte na fungování třeba ČD a na to jak funguje jejich komerční konkurence, která není dotovaná z peněz lidí.
A co říkáte na to, že chce ČSSD vybudovat národní obchodní řetězec? Myslíte si, že jsou to dobře utrácené peníze z daní?;)

Občané sobě
Lipovan (Z.), 5.11.2013 18:34

Jsem velkým fanouškem usraelského vynálezu zvaného ESOP. U nás máme něco podobného, říkáme tomu výrobní družstva. Notoricky známé jsou také případy, kdy se družstvo tvrdě srazilo se soukromým kapitálem a Janouškové bryskně určili vítěze...My starší též pamatujeme stavby svépomocí. Jsem přesvědčen, že taková myšlenka nemusí být nutně mrtvá ani v dnešní době, ale je zde velký problém v organizaci. Máme svobodu a demokraturu, nebudeš mně poroučet, hňupe! Když už jsem tedy ten komunista, pokud na tyto formy práce nahlédneme okem Karla Jindřicha Marxe, legendární nadhodnotu neukořistí Janoušek, ale rozdělí ji mezi sebe zúčastnění pracovníci, jak v případě ESOPu, tak výrobních družstev. Dělníci zkrátka vykořisťují sami sebe. :-)

Odp: Občané sobě
Tomáš P.....a, 5.11.2013 19:39

Nikomu v tom není bráněno, nikdo není do ničeho nucen. Ideální stav nemyslíte. Chcete-li být spoluvlastníkem kupte si akcie..;)

Odp2: Občané sobě
Zákys, 5.11.2013 20:22

Tonda Zápotocký svého času také prezident napsal knihu Vstanou noví bojovníci. A vystali. Jen ten Tonda je již dávno pod drnem. Měl by jste se pustit do druhého dílu. Měl nést název „Vstanou noví živnostníci“. K tomu by jste mohl „přibalit“ jako bonus čtení pro ženy „Anna bordelářka“(Praha se v jistých kruzích nazývá Štětkov). Doba si to vyžaduje a váš intelekt také. V "podpalubí to bublá a není to Bublan:
http://www.youtube.com/watch?v=5ckAocEhJ8Y

Odp3: Občané sobě
Tomáš P.....a, 5.11.2013 21:31

Dost často píšete hovadiny. Naučte se psát své domněnky přímo, bez kilometru průvodního žvanění, možná si s lidmi pokecáte..;-)

Odp4: Občané sobě
Zákys, 7.11.2013 10:57

Čemu říkáte hovadiny! Jako „vzdělanec“ této provenience přece musíte znát vrcholná díla našeho socialistického realismu. O to víc, když na ten socialismus zasvěcen se tváříc neustále kydáte ten svůj omšelý názor. Schválně. Co je to ten socialistický realismus? Pro jakou oblast lidského snažení se tento termín zpravidla používá?

Odp5: Občané sobě
Tomáš P.....a, 7.11.2013 11:43

Je to neuskutečnitelná chudobou a omezováním svobod zásobící a nespravedlností a křivdami, nezřídka i vraždami zásobící lid smyšlenka, která je sama o sobě neproveditelná.. Správně?;-)

Odp6: Občané sobě
Zákys, 7.11.2013 20:29

Samá voda. Kula z českého jazyka v 6 třídě ZŠ a záchrana jenom v opakováním ročníku.
Ale i blb vašeho formátu si zaslouží to co se mu neuložilo v té duté hlavě. Příkladem figurálního umění socialistického realismu je třeba toto:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:RIAN_archive_639058_%22The_Motherland_is_Calling!%22_sculpture.jpg

Odp7: Občané sobě
Tomáš P.....a, 7.11.2013 21:09

Jestli nezvládáte diskusi tak nepřispívejte. A jak jsem napsal v jiné části, blbem můžete nazývat svého otce a matku, jestli jim to při Vaší výchově přišlo jako vhodné oslovování lidí, tedy těch pro které Vy byste chtěl činit dobro..;)

Odp8: Občané sobě
Zákys, 7.11.2013 23:49

Dostudujte a snad přestanete plácat páté přes deváté a dočkáte se toho, že zůstanu u komentování svých výkonů těmi nejhoršími epitety. Za to že zásadním rozdílem mezi vámi a jogurtem je to, že jogurt má v sobě aspoň nějakou kulturu si můžete sám (viď. neznalost termínu socialistický realismus). A to jsem raději pomlčel o Ždanovově doktríně v kultuře, která s tím pojmem souvisí. Když kydáte na komunismus měl by jste znát nejhorší důsledky jeho působení, v tomto případě v kultuře. Mimochodem jak se vám líbí třeba Kandinskij, nebo Egon Schiele?

Odp9: Občané sobě
Tomáš P.....a, 8.11.2013 15:19

Jestli máte co říci a stojíte o diskusi semnou, mluvte prosím k věci. Jinak souhlasím s tlapkou, že trpíte něčím co lze nazvat slovní průjem a to ne jen pro množství slov ve vašich komentářích..;)

Odp10: Občané sobě
Zákys, 8.11.2013 20:15

Pokuste se aspoň na chvíli nebýt vyhořelou zápalkou „bruslící“ v záchodové míse. Tedy znovu. Co říkáte tomu Kandinskému nebo Schielovi. Ti mi napadli když jste tak briskně odhalil ten nešťastný socialistický realismus. Neměl jsem odvahu že jako odborník na slovo vzatý na tento druh umění, že když se vás zeptám na Diego Maríu de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Riveray Barrientos Acosta y Rodrígueze, mě jako vždycky utřete jako třený česnek na vepřovou pečeni, a já si budu muset zase večer říkat „tebe neznám, tebe neumyju.“
Tak jak to vlastně je. Nedělám si z vás srandu a ten kandinskij je kompot s kandovaného ovoce?

Odp11: Občané sobě
Zákys, 8.11.2013 20:18

Ať mě zase někdo „Slováka“, nenapadne... opravuji kompot z kandovaného

Odp11: Občané sobě
Tomáš P.....a, 8.11.2013 22:42

Nepřečteno..;)

Odp11: Občané sobě
Tlapka, 21.11.2013 16:31

Plakala Maryčka Magdonova.

Odp4: Občané sobě
ivana Kozárová, 7.11.2013 15:12

Pane Tomáši,nic ve zlém,ale drobátko mě ruší Váš svérázný pravopis,nebylo by dobré si ho zopakovat- myslím ten český....;-)

Odp5: Občané sobě
Tomáš P.....a, 7.11.2013 15:28

Paní Ivano. Dobrý den. Už dvakrát jsem psal obsáhlý výslech s učitelkami češtiny, a vždy jsem sklidil velký obdiv, že se u policistů a úředníků obecně nesetkávají s tak dobrou prací. Jinak ve škole jsem mýval diktáty hrozné. Chybám se zjevně občas neubráním, ale tak jsem člověk, dokáži odpustit, totéž nepožaduji..;-)

Odp6: Občané sobě
ivana Kozárová, 8.11.2013 17:07

Vše se může ještě zdokonalit;-)Jen pro Vaši informaci : hold je vzdání pocty. Příklad: Vzdával hold její kráse. A slovo holt je germanismus,tak třeba ... Es ist halt so und so ... lidově je to prostě tak a tak ... Jsem už holt nějak nesnášenlivá stará sůva. Ale češtinu jsem nikdy neučila,taky dělám chyby,ale chyby ostatních holt vadí zpravidla víc než chyby vlastní;-);-)

Odp7: Občané sobě
Lipovan (Z.), 10.11.2013 10:43

Jistě, nadužívání cizích termitů je velké rizoto, které hrozí katastrálním fiakrem. Ta zoufalá, směšná, zcela zbytečná snaha konzistentů vypadat chytře...kolik pravičáků obhajuje standartní postupy, kritizuje protěžování příbuzných (které ovšem sami pilně uplatňují), nebo dokonce hovoří o humanitárních univerzitách. Pak se kucí diví, že jsou jen pro smích. :-)

Odp8: Občané sobě
ivana Kozárová, 10.11.2013 15:12

Za kritikou stojí často,žel,jen obyčejná závist. To,co kritizujeme na ostatních,bychom často taky dělali,kdybychom na to měli - ať už peníze,nebo schopnosti,,,:-(

Odp9: Občané sobě
Tomáš P.....a, 12.11.2013 11:04

Naprostý souhlas paní Ivano.
Občas se ovšem taky dokážeme mýlit a proto nelze sypat všechny podnikatele do jednoho pytle. O podnikatelích a zaměstnavatelích mluvím z toho důvodu, že je to tu časté téma. Ale nebojím se říci, že takřka všechny podnikatelé, kteří jsou najímáni státem za veřejné peníze, lze nasypat do jednoho pytle s nálepkou, kterou by soukromník mimo veřejné peníze neuspěl..;-)

Odp10: Občané sobě
Tlapka, 21.11.2013 16:33

Já bych holt dala toleranci hold... je to správně?

Kastrovaným býkům co jejich jest...
Zákys, 5.11.2013 23:34

Kastrovaným býkům co jejich jest. Jinému nerozumí. Kastrovaní býci.

Odp: Kastrovaným býkům co jejich jest...
Tlapka, 21.11.2013 16:35

A co je jejich těch... jak se jim říká .. jest?

BIS: Veřejný sektor je vysáván
Tomáš P.....a, 7.11.2013 15:57

Zprávy dnes:
http://www.novinky.cz/domaci/318480-verejny-sektor-je-bez-skrupuli-vysavan-varovala-tajna-sluzba.html

No snad bychom mohli zaměstnat všechny nezaměstnané na vícero kontrol..;-)

Další vynikající článek
Tomáš P.....a, 8.11.2013 15:29

Co na to řekne socialisticky smýšlející člověk?
http://www.novinky.cz/domaci/318616-rozklad-statu-muze-skoncit-zakonem-o-slunecnim-svitu-rekl-sef-nejvyssiho-spravniho-soudu-baxa.html
Ikdyž jsem si všiml, že na socialistické projekty tady socialisté zatím moc nereagují, jen potajmu věří, že socialismus spasí jejich děti..;)

Jen tak pro pořádek...
Vlastimil Čech, 8.11.2013 19:27

Ta cyklostezka není opravdu dobrý příklad... V obci takovou věc udělali a je to jenom pro zlost. Vede to podél řeky, místní lidi tudy do města necyklistí, protože než se na jen tu cyklocestu docyklounujete, jste po silnici už na půl cestě do města... cyklouni z města se ovšem pro svůj plezír po stezce v katastru obce projíždějí, ano i do obce zajíždějí... v celých rodinných pelotónech rozhánějí naši drůbež a hrající si děti na obecních cestách. Ta část, co vede kolem řeky je ozdobena ocyklenským smetím a jejich výkaly. Navíc před městem prochází cyklostezka blízko cikánských brlohů a vzorky jejich obyvatelska se ve svých žiguli projíždějí cyklostezkou až do obce... Čert ať vezme ocyklence! I s jejich cestou, kterou za peníze daňových poplatníků je udržována. Za peníze lidí, kteří na luxusní velocipédy cyklounů ani nepomyslí... Ovšem totéž v bleděrůžovém platí i pro v zimě udržované šoupalistické stopy na horách... Nechť si tyhle luxusy platí ti, kteří mají na provozování nákladných zábaviček peníze. Ať si cyklouni nejen vykoupí pozemky, nechť si za své peníze postaví svou stezku a hlavně ať si ji ZA SVÉ nechají udržovat a uklízet... Jakou proboha má obec jejímž katastrem cyklosteska prochází z té lufťácké zábavy užitek?

Odp: Jen tak pro pořádek...
Lipovan (Z.), 8.11.2013 19:43

To je právě ten problém. Cyklostezka dnes neslouží jako dopravní tepna, nýbrž pro ukojení volnočasových aktivit. Mastňák přijede po dálnici se svým SUV až na okraj stezky, vyloží dvě kola a hysterku, párkrát se projedou, nezapomenou pořídit pár veledůležitých fotek na Fejsbůk pro podobné kretény, kola složí a jede se opět po dálnici domů. Jenomže takových konzistentů je tam stále více, což je zjevným důvodem pro vybudování nových cyklostezek. :-(

Odp2: Jen tak pro pořádek...
Tomáš P.....a, 8.11.2013 22:48

Asi bych nechtěl být tak nesnášenlivý, život by mi asi vůbec nepřipadal hezký..;)

Odp2: Jen tak pro pořádek...
Vlastimil Čech, 9.11.2013 5:12

Jenomže takových konzistentů je tam stále více, což je zjevným důvodem pro vybudování nových cyklostezek. :-(
I za peníze té babky (daňového poplatníka), které cyklouni párkrát denně rozeženou drůbež, rozbrečí z cesty vyhnanou vnučku, přejedou psíka a oškubou část ovoce... U jedné cyklorodiny by se to přešlo, ale když vás denně opruzují pelotóny...:-(

Odp3: Jen tak pro pořádek...
Lipovan (Z.), 9.11.2013 6:33
Odp3: Jen tak pro pořádek...
Lipovan (Z.), 9.11.2013 7:41

To je opět ambivalentní přístup profesionálních pravičáků: valorizace penze pro babku je nepřípustné komoušství, zatímco podojení eráru pro stavbu cyklostezky je přece v zájmu veřejného blaha. Mimochodem, včera byl pátek...a tak jsem navštívil Pátek (LN), pravda, především via rozhlednu Stradonka. Ve dvě odpoledne byla obec jako po vymření. Zvláštní, zvážíte-li, kolik lidí konzistenti připravili o práci a živobytí, specielně pak v kraji Úček. Rurální klid. :-)

P. S. Pročpak Svíce odmítá přijmout odkazy v textu? Sabotáž, ideologická diverze, rozvracení pravdy a lásky? :-)

Odp4: Jen tak pro pořádek...
Tomáš P.....a, 9.11.2013 8:26

..nenazýval bych pravičáky tu skupinu politiků, kteří jsou nazýváni pravicí mediálně a plní socialistické programy, říkejme jim třeba socani.;)

Odp5: Jen tak pro pořádek...
Lipovan (Z.), 9.11.2013 13:25

Mluvíte jako dítě, neboť...jste ještě dítě. Tudíž ani při nejlepší vůli nemohu brát vaše názory vážně. Nebudu vám to vyvracet, protože podle pedagogiky Montessori je nutno dětem ponechat co největší prostor pro rozvoj osobnosti. Tak se v klídku rozvíjejte a pro začátek se můžete pomodlit k vašemu bohu. Je jím přece Petr Mach? :-)

Odp6: Jen tak pro pořádek...
Tomáš P.....a, 9.11.2013 14:41

Když Petr Mach, tak tento, ale není to můj bůh, ani on ani jiný politik či úředník.
Jinak máte velmi dobrou argumentaci, běžte s ní do ulic a sbírejte lidi omezeného chápání a založte si akciovku „Komunistická společnost a.s.“, daně máte nižší než za komunismu, tak se ukažte Vy nejlepší..:D

My ostatní budeme bojovat za Vaši svobodu a nezávislost, i za to, abyste mohl říkat kraviny, vím, že se Vám osobně může svoboda a odpovědnost dosti příčit, ale jak říkám, založte si akciovku a ukažte co ve Vás a Vám podobných je..;)

Odp7: Jen tak pro pořádek...
Lipovan (Z.), 9.11.2013 14:52

Nemám nejmenší potřebu zakládat akciovku a už vůbec ne sbírat lidi. Hodlám zachovat status quo. Jen bych vás chtěl požádat: za mě prosím nebojujte a celkově mě z vašich úmyslů vynechte. Nejrůznějších spasitelů, kteří pro mě chtějí jen to nejlepší, začíná v poslední době zase přibývat. Nejspíš nemají prachy. :-)

Odp8: Jen tak pro pořádek...
Tomáš P.....a, 9.11.2013 15:12

Za svobodu bojovat prostě přestát nemůžu..:D

Odp9: Jen tak pro pořádek...
Vlastimil Čech, 10.11.2013 17:39

zkuste, velmi Vás prosím, zabojovat i za svobodu té babky... Za její rovnost před zákonem... ti měšťáci, co ji škodí třeba pobírají mimo jiné i příspěvek na bydlení... ta babka nedostane ničeho... ty lufťáky babka neobtěžuje, ale oni v zimě nemrznou, protože jim v paneláku jen tak topení neodstaví... babce na palivo nikdo nepřispěje, ale zato jí má přijít kdosi zkontrolovat komín, jestli náhodou netopí ostravskými torpédy...
Jenom prosím(!) nepište, že má babka prodat chalupu nějakému podnikadějovi a najmout si z 7-mi tisícového důchodu garsonku za 6 tisíc...

Odp10: Jen tak pro pořádek...
Tomáš P.....a, 12.11.2013 11:00

Měl bych otázky..:)
Snad se Vám podaří odpovědět na všechny a ne jen na ty, na které se Vám bude hodit.
1. O kom to mluvíte? Imaginární babka nebo babka skutečná, jejíž osud Vy osobně znáte?
2. V čem si není před zákonem rovna?
3. Proč pobírá jen 7 tisíc důchodu a nemá žádné majetky? Kde a jak dlouho pracovala, co dělala? Jak nakládala se svým kapitálem?
4. Já chci bojovat za svobody, ve svobodné společnosti je odpovědnost na každém jednotlivci. Pokud například tato babka byla minulým režimem pro své svobodné názory vykořisťována, a má to čím doložit, věřím, že se najde právník, který ji rád vysoudí náhrady škod. Pokud, ale pracovala jen půl života oproti jiným, ačkoli ji v práci nic nebránilo, nebo se nechtěla kvalifikovat pro lépe placené práce a všechny prostředky prohýřila, pak ať nikdo jiného nenutí takové babce přispívat, protože jinak počet těchto bab ve společnosti prudce vzroste a to je pro každého nežádoucí. Pokud celý život pracovala, ale neměla vlohy „od Boha“ pro lepé placenou práci, nemohla pracovat více hodin, a kapitálem nehýřila, pak ji ve svobodné společnosti může každý dobrovolně přispět. V TV jsou čas od času případy nemocných a nešťastných osudů a vždy se najdou lidé, kteří jim pomůžou. Co je ovšem zaručeně špatně je to, když bude V.Č. vykřikovat, až povinně přispěje T.P. pak přispěji i JÁ!;-)

Odp11: Jen tak pro pořádek...
Vlastimil Čech, 12.11.2013 14:55

Babka je bohužel skutečná. Pokud se jejího předchozího života týká mnoho toho nevím, měla nějaké děti, tož s nimi byla doma, jakési hospodářstvíčko taky měli, nebožtík děda byl „kovozemědělcem“ ... snad byla nějakou babča nějakou dobu v JZD, postonávala, dneska je jak z básničky „hnáty křivé pod plachetkou osoba“... opravdu nevím co všecko dělala, asi za války někde i děvečku u sedláka... O nějakém „hýření“, jak píšete, nemůže být řeč! A copak si myslíte, že mají starší venkovanky za „kapitály“?
Na dotaz po jejím majetku neumím odpovědět, vím akorát že bydlí pořád ve stejné, mokré chalupě, pár starých a beznadějně zarostlých jabloní, má asi tak dvě přestárlé slepice, které jsou podle všeho společnice, protože nosnice určitě nejsou :-)... a psík s příhodným jménem Pajda...Venkovská děvčata kdysi obyčejně moc vzdělání nedala... odhaduji na obecnou školu a snad rok či dva v nějakém učení (švadlena? Knedlíkárna?)

Pokud se týká Vašeho zabojování, rozhodně jsem neměl na mysli nějaký milodar. Myslel jsem to jako politickou snahu něco změnit, s něčím pohnout aby takové babky nestrádaly nouzí, zimou, ústrky... Její nerovnoprávné postavení spatřuji například v tom, co jsem psal... měšťáci dostávají příspěvek na bydlení, venkovani nic.
S minulým režimem babča dozajista nebojovala, jednotky byly v místním JZD nízké, platy ve Slezanu taky, ale žít se z toho dalo líp, než teď za úúúžasného kapitálismu... Ty věci, které opravdu, ale opravdu potřebuje obyčejný člověk pro život byly dostupné i za nízké platy... Chleba, voda, elektrika, uhlí, doprava, bydlení, brambory...
Vy jste, pane Tomáši P. vysokopříjmová kategorie a k tomu mladík, a obávám se že prostě nemůžete (a nemyslím to ve zlém) znát problémy starších venkovanů, jejich priority, přání a POTŘEBY...
Ale ujišťuji Vás, že takových lidiček podobných jako je babka N. je jenom v naší dědině víc...akorát jí ještě kapitalisti natáhli tu cyklounskou cestu pod okny... Venca Bombarďák si trpce stěžoval, že mu lidi jen CHODÍ po chodníku pod oknem....

Odp12: Jen tak pro pořádek...
Tomáš P.....a, 12.11.2013 17:39

Já jsem také z malé vesničky, například moje mamka (3 děti) dělala vždy dělnici, celý život, nebylo doby kdy by byla nezaměstnaná déle než měsíc. S otcem taky dělník si vydělali na rodinný dům, žádná vila, jen malý domek a z dělnických důchodů žijí náramně. Tak by mě právě zajímalo jak hospodařili ti „chudáci“ a jestli pracovali. Přece byste nechtěl nedobrovolně přispívat někomu kdo svůj život promarnil.
Aby takové babky nebyli, tak si je nesmí politika pěstovat, tedy pokud se někomu vyplatí celý život být na dávkách a v důchodu brečet nouzí, není se co divit, že existenci takové babky svou politikou podporujeme. Taky bychom si třeba měli umět utrhnout od huby a přesto je hodně obézních lidí mezi námi, ale proč jim to zakazovat? Ať si zaplatí výlohy za lékaře a ať nejsou nuceni jim to platit ti, kdo se rozhodli žít život s ohledem na své zdraví.
Nedávno bylo v Blesku srovnání kolik si toho kdo mohl pořídit ze svého platu za komančů a nyní a bylo to právě v jednotkách jako je chleba, mléko a podobně, a tuším, že až na máslo to všechno vycházelo lépe pro dnešního dělníka..;) Takže buď mystifikoval Blesk nebo Vy. Za vysokopříjmovou kategorii se rozhodně nepovažuji, ale to záleží jak to máte nastaveno.
Venca si asi neuvědomuje, že mu nepřísluší omezovat jiné na majetku který mu nepatří..;)

Odp13: Jen tak pro pořádek...
Vlastimil Čech, 13.11.2013 8:31

Jo, a prosím pěkně, ten domek si Vaši rodiče pořídili za těch zlých a špatných komunistů co jedli malé děti, že? Kolik ryze dělnických manželských párů si dnes za těch hodných kapitalistů může postavit rodinný domek? A i kdyby, za jak dlouho by ho z toho středního příjmu zaplatili? A pozor! Střední příjem znamená, že CELÁ POLOVINA VŠECH BERE MÍŇ!

Odp14: Jen tak pro pořádek...
Juras, 13.11.2013 9:22

No s těmi příjmy by mě zajímalo, jak to vlastně je. Co všechno je ve statistikách? Člověk s nadprůměrným příjmem ve skutečnosti nemá příjmy vyšší než většina ostatních, protože jsou černé a nepřiznávané peníze. Nemám žádná data, ale myslím, že kvete placení výplat z černých fondů, lidi mají oficiálně nižší platy, než kolik dostávají. Krátkozrace uvažující lidé na to přistoupí a berou peníze bokem...

Odp15: Jen tak pro pořádek...
Zákys, 13.11.2013 11:08

Aby člověk byl schopen posoudit tzv. průměrný příjem(obecně jakýkoliv průměr) měl by vědět jaká je směrodatná odchylka, medián a modus.
Také by měl vědět jestli se jedná o normální rozložení četností v tomto případě příjmu, zda nejde o rozložení „J“ nebo „I“(pravostrannou nebo levostrannou asymetrii). Pokud aspoň tyto informace nemá, nebo o nich neví, tak s tím průměrným příjme čaruje podle svého stavu.

Odp16: Jen tak pro pořádek...
Juras, 13.11.2013 11:56

Mluvím o něčem jiném. Já mluvím o získávání dat, vy o metodice jejich vyhodnocení.

Odp17: Jen tak pro pořádek...
Zákys, 13.11.2013 18:18

Nepíšu o vyhodnocování statistických dat. Na to zde není místo ani nálada. Napsal jsem pouze to, co by při tom nejjednodušším čtení velikosti průměrné mzdy by čtenář měl mít na mysli. Samotný výpočet průměrné mzdy v třeba v podniku je poměrně sofistikovaný úkol: [url=http://]http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d36v12-zjistovani-prumerneho-mesicniho-cisteho-vydelku-pro-ucely-uradu-prace/?[/url]
K tomu co jsem chtěl sdělit. Měl jsem na mysli jen čtení. Nic víc!!! A ten levostranný exces rozložení říká, že ve vysokých příjmových skupinách je nejvíce lidí. Proč. To je jiná otázka. Pravostranný exces sděluje nahromadění lidí opačné platové kondice. Ale o tom rozložení vám nic neřekne aritmetický průměr ale modus. Také by bylo dobré vědět jak daleko je 10 % nejméně placených od 10 % s nejvyššími mzdami. Tomu se říká variační rozpětí. A porovnat to s jinými zeměmi světa. Statistiky existují. Jedna z nich se jmenuje Giniho index nebo Lorenzův oblouk.
Vám jde o to jak se podílí šedá, respektive černá ekonomika na skutečné průměrné mzdě. Tak to se nedá přesně spočítat, ale musí se odhadnout kvalifikovanými experty.
Pravicová mantra už 23 let „řve“ stát je na hovno. Co nejméně státu. Jenom silný stát dokáže zmírnit vliv té šedé ekonomiky. Zmírnit represí. Podnikatelé od hospodských „kapitalistů“ a prodavačů Blesku dobře vědí co říkají když křičí co si to tem socan Mládek dovolil když v televizi kritizoval naši praxi ve výběru a placení daní. Chovají se správně. Kapitalizovat zisky a „socializovat“ ztráty. Ale to je vidět v celém kapitalistickém světě. Padající banky v USA jsou sanovány z veřejných rozpočtů.
Ale to jsem odbočil.
Jdu si dát raději panáka kvalitní slovácké slivovice ze Strání.

Odp18: Jen tak pro pořádek...
Zákys, 13.11.2013 18:21

Ten odkaz:
http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/
doc-d36v12-zjistovani-prumerneho-mesicniho-cisteho-vydelku-pro-ucely-uradu-prace/?

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp15: Jen tak pro pořádek...
Vlastimil Čech, 13.11.2013 12:03

Černé peníze berou lidi z NOUZE. jistě by každý dal přednost penězům poctivým, každý si uvědomuje, z čeho se vypočítává důchod, z čeho nemocenská, že... Ale když podnikatel postaví mzdovou nabídku tak, že:„ za tuto práci dostaneš do sáčku 70,-Kč/hod a bokem dalších 30,- Kč“ ... „Nechceš? Neber!... Další uchazeč prosím...“
Zaměstnanci tady tahají za kratší konec provazu...HODNĚ kratší konec!
Lepší černé peníze než žádné...

Odp16: Jen tak pro pořádek...
Tomáš P.....a, 13.11.2013 16:33

Pokud já vím, tak tento systém „si černé peníze vytvořil sám“. Když jsou někomu nabízeny, tak dostane na výběr, na pásce, ale méně nebo na ruku, ale více. A dotyčný se svobodně rozhodne co je pro něj výhodnější se všemi riziky a důsledky. Prostě jedná podle toho co si myslí, že je pro něj nejlepší, tak jako to dělají lidé, kteří volí okamžité přejídání před zdravou výživou nebo kteří volí socialistický program vhodný pro sebe na úkor jiných..;)

Odp17: Jen tak pro pořádek...
Platfus, 13.11.2013 16:50

To je trochu zavádějící argumentace. Rozšířená praxe je, že firmy, který praktikujou švarcsystém kolikrát na výběr moc nedávají. A když už někdo má zaměstnanecký poměr, tak se jeho plat mnohdy sestává z malé fixní části a zbytek je z variabilních odměn, celé se to hned daní jinak. Prostě minimalizujeme náklady. Žeby i za tohle mohli socialisti?

Odp18: Jen tak pro pořádek...
Juras, 13.11.2013 17:17

Kdyby nebyla daň z příjmu, bylo by o důvod méně podvádět :-) Kdo může za daň z příjmu?

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: Jen tak pro pořádek...
Platfus, 13.11.2013 17:35

Tak ještě odečti zálohu na zdravotní a sociální pojištění a už vážně nebude důvod podvádět. Budeme v zemi zaslíbené :-).

Odp20: Jen tak pro pořádek...
Juras, 13.11.2013 17:45

:-)

Absolutní zodpovědnost každého sama za sebe :-) To je jen takový hezký sen. Je jasné, že většina lidí je nezodpovědných a v problémech by natahovali ruce. Nebo zbraně... Nějak se postarat o jejich zabezpečení systémově je nutné...

Odp20: Jen tak pro pořádek...
Juras, 13.11.2013 17:48

Pokud by se jednalo o zodpovědné lidi, dokázali by se zabezpečit efektivněji, než jak to umí stát. Co takhle dát lidem možnost, aby neplatili sociální a zdravotní na oplátku, že by nesměli požadovat ani korunu od státu? No ale to by do toho zase spadli ti nezodpovědní... hmm - tady asi neexistuje lepší řešení :-(

Odp21: Jen tak pro pořádek...
Tomáš P.....a, 13.11.2013 18:45

Taky je to o tom, že pokud mě někdo nechá sedět na zadku a pít kávu za státní peníz, a neočekává ode mě naprosto nic nebo jen velmi málo, proč bych se tomu měl bránit?:) Jsem prakticky vychováván k tomu, abych byl lempl. No a je na zváženou jestli tu stát v podobném duchu nevychovává i rostoucí část populace především jednoho etnika. Naše děti budou postaveny před ten samý problém, jen asi ve dvojnásobném měřítku. Kdyby to bylo více o odpovědnosti a výchově k odpovědnosti směřovalo by to někam jinam..

Odp22: Jen tak pro pořádek...
Platfus, 14.11.2013 13:17

Já se tě zeptám v podobném duchu - mluvíš o někom konkrétním? Máš na mysli pobírače dávek? Nebo ve kterém státním podniku to takhle chodí? Z toho kouká dobrá obživa - mě by to zajímalo už jenom proto, že se musím chovat tržně :-).

Odp23: Jen tak pro pořádek...
Tomáš P.....a, 14.11.2013 15:02

+= 1 :)
Jo mám na mysli i konkrétní lidi ve státní správě, nevyštípatelné ze svých pozicí, protože nad sebou mají kamarádíčky, kteří si je tam jako loajální dosadili, prostě ř.ťolezectví a nicneumětelství. Se sociálníma dávkama, mám na mysli pouze takové jedince, kteří na nich setrvávají po celý svůj život. Společnost neobohatili za korunu prací, jelikož jim to takto vyhovuje.

Odp16: Jen tak pro pořádek...
ivan, 13.11.2013 19:44

Pamatuju dobu kdy ředitelé podniků chodili v montérkách a nechali si do ředitelen přenést starý nábytek z účtárny a báli se mít v kancelářích kytky aby je někdo nenařkl z nelidovosti a odtažitosti od dělnické třídy. Nesmělo se fotit na nádražích, už na děti ve školách se vedly spisy. Školní práce na tema ,, O čem moji rodiče doma hovoří„ .. ,,Co si nového koupil soused “ a pod.

Mateřská dovolená byla 18 týdnů..!! nespletl jsem si s měsícema, to pro mladší.

Jednorázový příspěvek (porodné) 70,- K. Pracovní povinnost od 15 let a nároková dovolená pouhé dva týdny v roce, to platilo i pro učňovskou mládež, tehdy mnohdy (někteří) převyšující studijní vrstevníky, ale narozené nesprávným rodičům, mnohdy jejich dědečkům. Doly, hutě, stavebnictví, zemědělství, to byl trest za živnostenské a jiné dědečky nebo jiné genové závady. Dovolená tři týdny po sedmi odpracovaných letech, tedy nejdříve ve 23 letech a 1 měsíc až ve 33, na rozdíl od školské mládeže, svým vrstevníkům, narozené těm správným, čestným a poctivým předkům kteří si užívali dva měsíce prázdnin v létě a týden až dva v zimě + kdy chtěli když to nepřeháněli.

Už jako mladý orlík jsem ulítával na ženskejch, a tak se stalo, že jsem se stal včasně živitelem rodiny. Manželka už promovala s pořádným břichem a já jsem podepsal závazek na zkrácenou vojnu v Horních Počernicích ve Vojenských stavbách za plat kolem 1350,- až 1600,- Kčs./ měsíc, za plné hodiny. V té době jsem bydlel v Žalově- Roztoky 2.

Můj režim byl rozpočítanej na minuty.

Vstávačka v 3.40

Rychlým během asi 2 km na nádraží a vlakem - Žalov, Roztoky, Sedlec, Bubeneč, Holešovice, Praha střed. Opět během na nádr. Těšnov a odtud většinou vymrzlým vlakem opět na stojáka na nádr. Počernice a odtud asi dva Km do fabriky kde se začínalo v 6.30. Odbouchat si celou šichtu a opačným postupem přes Prahu zpátky domů, většinou kolem 19 hod. večer. V zimě jsem vlastně neviděl denní světlo jinak než z vlaku. V létě děsná tlačenice v úmorných vedrech v zimě kosa jako prase.

65-80 kaček za 16 hodin na nohou. Že to není pravda? Je pane Čechu, je!

Různé životy, různé zkušenosti, různé osudy.

Dneska by každý čuměl, že by si šel sednout za fotku na nádraží nebo za koupi integráče nebo jiné nedovoleniny, nebo ne?


Paměť každého z nás sahá do různé hloubky, proto pojmenováváme stejným slovem každý něco jiného. Za tím samým slovem vidím já, nebo třeba Lipovan každý úplně něco jiného.

Odp17: Jen tak pro pořádek...
Lipovan (Z.), 14.11.2013 14:29

Za reálného socialismu ovšem existovaly určité drobné výjimky, řekněme, že potvrzující pravidlo. Například konzistent Tomáš P je skálopevně přesvědčen, že kdo vysloveně neměl jen jednu nohu, za komančů stoprocentně musel na dva járy na vojnu. Ale kdeže! Stačilo se „upsat“ na deset let do dolů a bylo po vojně. Zkrátit oněch deset let pod zemí pak byla hračka. Další věc - nesmělo se podnikat a kdo to zkusil, komunisté ho zaživa upekli na rožni a snědli. No...podnikat ne, ale bylo možno zřídit jakýsi sólový provoz, bez možnosti zaměstnávat jiné lidi. Soused měl na domě cedulku Zámečnické opravy a výrobky, kteroužto činností se skutečně živil. Nemám tucha, jak to přesně bylo ošetřeno zákonem, nechci zavádět, aby Polák zase nedělal chytrého. Za třetí; odchod do imperialistické ciziny? Jedině kličkováním mezi kulkami pohraničníků, vždyť to říkali v ŽV Nóva a všechno, co říkají v ŽV Nóva, je pravda! Ne tak docela; pamatuji případ občana jedné JM obce, který se oženil se Švédkou, nějakým způsobem doložil, že tam hodlá stavět dům a po zaplacení určité částky (30 K ???) se zcela legálně vystěhoval ke Třem korunám. To jsou události z 80. let, není tedy vyloučeno, že za tebe to bylo tvrdší, Ivane. :-)

Odp17: Jen tak pro pořádek...
Zákys, 14.11.2013 14:41

A za to všechno mohou komunisti. Hlavně ten zmetek z uličního výboru.... Uličník jeden.
Aby cestování do práce (pracovat museli i ti nešťastní a stále omílaní cikáni) se postupně zkracovalo. Stát disponovak kapitálovými zdroji (průmysl) jaký mu zanechala I. republika. Nejsnadněji se to interpretuje podílem pracovníků v zemědělství. 32 % není pro předválečné Česjoslovensko nadsazená výše. Třeba v soudním okrese Mikulov to bylo 64 %. Africké země!!! A pak se (už bujel tuhý centarlismus) za dělníky byly stěhovány fabriky i do míst, kam by „tržní komsomolec“ nikdy takovou fabriku nelokalizoval. Třeba Mostárnu do Hustopečí mezi meruňky a vynohrady, nebo železárny (závod) do Veslí nad Moravou, hliníkarnu do Žiaru nad Hronom, barevnou metalurgii do Istebného a Oravského Podzámku na Oravu.... a desítky dalších míst. To všechno odmakali lidé. Za mezinárodní situace, kdy někteří „vychcálci“ očekávali, že proběhne III. světová válka a jim se vrátí minulé prebendy, které si třeba nakeťasili za větší, či menší kolaboraci s fašismem, nebo arizací židovského majetku(Němci arizaci do českých ruko ovšem bránili). Diví se někdo že ti kteří tomuto úsilí přeměnit ČSSR z průmyslově zemědělského státu na stát průmyslový házeli písek do soukolí, dostali na budku? Já ne.
A ty kydy o těch písemkách jsem ani z doslechu nezaznamenal. A to jsme měli na obecné škole (padesátá léta!!!)ředitele (skvělého matematika, který tu matematiku dokázal také naučit!!!) který nás „lanařil“ do dolů. Mě také!!! Zabránila tomu matka. Spolužák s kterým jsem seděl v lavici se nechal ovlivnit a vykonal cestu z hornického učiliště přes maturitu na báňské průmyslovce až na vysokou školu a posléze (praxe) do řídících funkcí. Tři roky jsme spolu seděli v lavici a pak se potkávali na srazech, tak vím co píšu. Bezva a naobyčejně chytrý (vzdělávatelný)kluk.
Kdy vás pozvou na Hrad a při nějakém výročí dostanete metál za III. odboj? Jen nechápu proč se zapomíná na Karla Kryla nebo Wonku.

Odp17: Jen tak pro pořádek...
Tomáš P.....a, 14.11.2013 15:45

Ivane, je to tak jak říkáš s tím kdo co chce slyšet! Komunista si musí nalhávat či ignorovat, protože komunismus a socialismus obecně přináší křivdy páchané na občanech a podle mě je strašně důležitá ta myšlenka, že:
Křivdu smíme páchat pouze sami na sobě nikoli na druhých!

Odp17: Jen tak pro pořádek...
Platfus, 15.11.2013 9:30

Když si tak dávám dohromady různá tvoje vyprávění, připadá mi, že sis zrovna nevybíral lehkou cestu životem. Tam kde se někdo jiný třeba utápí ve stereotypu, tak tys to měl dost rozmanitý. Nevím, jestli máš na tyhle osudy štěstí, nějak vyhledáváš, nebo se na tebe lepí s tvojí svobodomyslnou povahou. Já mám na komunismus jenom mlhavý prazážitky. Jak jsme kreslili Auroru a továrny na svátek práce, branný cvičení a tak, a pak najednou soudružka učitelka už nebyla soudružka. Z vyprávění usuzuju, že to asi nebylo moc důvodů k radosti, ale všichni z mýho okolí tím prošli celkem nepoznamenáni asi tak „jako každej“.

Myslím, že spousta těch co tadu tak vzpomíná na starý časy by je stejně zpět nechtěla. Každej si vybírá jenom to, co se mu líbí.

Odp18: Jen tak pro pořádek...
Lipovan (Z.), 15.11.2013 17:29

S Váňou musím dát někdy spicha. Je to jeden z mála oponentů, jehož si lze skutečně vážit. Polákova podlost i nevraživost Tomáše P. jsou mu zcela cizí. :-)

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: Jen tak pro pořádek...
Tomáš P.....a, 15.11.2013 17:55

Já osobně nejsem nevraživý, nevraživý jsem proti zločinnosti, ale pravda, taky proti myšlenkám podporujícím zločinnost. V tom bych se měl naučit být umírněnější. Klasický liberál by měl tolerovat jakoukoli hovadinu. Na druhou stranu, když máte za oponenta zakyse, není se čemu divit..;)
Kdo je Polák?:)

Odp20: Jen tak pro pořádek...
Juras, 15.11.2013 21:08

Polák su já. A su takovej zloduch, že nemůže myslet na nic jinýho než na mě, chudák malej zbabělej ;-)

Odp19: Jen tak pro pořádek...
Platfus, 16.11.2013 0:25

Lipovane, celkem nic mi po tom není, ale co jste si vy dva s Jurasem udělali? Za tu dobu, co se tu vyskytuju, sleduju spíš tvoje útoky na něj, než naopak. Znáte se nějak i mimo Svíci?

Odp20: Jen tak pro pořádek...
Lipovan (Z.), 16.11.2013 1:21

4 Platfus: Díky Bohu ne a pevně doufám, že to tak i zůstane. Polák si delší dobu koledoval o pořádný ceres, tak ho také dostal. Byl zbaven akcií na doručitele a rázem je klid. Tím považuji celou záležitost za vyřízenou. :-)

Odp20: Jen tak pro pořádek...
Juras, 16.11.2013 7:02

Platfusi, já netuším, co se ho dotklo, před svým prvním útěkem ze svíce (to psal, že kvůli mně) u něj byly jen nějaké náznaky, že něco není v pořádku. To se projevoval jen jako trochu výstřední stalker, jinak ale celkem normální.

Za prorocký považuju jeho příspěvek Lipovan, 29.12.2010 10:18, cituji:„Zkus si představit, Jurasi, kdyby tlapka, Iva, nebo koneckonců někdo z nás dvou podlehl chvilkové slabosti a v návalu iluze typu přece o nic nejde prozradil Molíkovi svou skutečnou identitu. Kdyby pro nic jiného, alespoň z toho důvodu měla Molíkova přítomnost na Svíci svůj smysl. Závistivá bolševická bestie se teoreticky může skrývat v kterémkoliv z nás a opatrnosti není nikdy dost. :-)

Tak já jsem svou identitu netajil, uvedl jsem svůj email a předloni jsem dal odkaz na fotky se stavebními úpravami našeho rodinného domu. Zbabělý zákeřňák má z něčeho podobného hrůzu, jak vidno :-) A ta závistivá bolševická bestie se probudila :-) Fízluje a ˇšťourá, potom publikuje kraviny. Zkus se ho zeptat na podrobnosti ohledně těch akcií, to by mě celkem zajímalo, co jsem jako měl vlastnit :-)

Odp21: Jen tak pro pořádek...
ivan, 16.11.2013 8:38

Teda taky vůbec nevím co se kdy stalo a proč?

Odp18: Jen tak pro pořádek...
ivan, 16.11.2013 5:33

Klídek, panáčku, až pojedeš sedmé decenium, tak uvidíš, že tvoje paměť sahá o skoro padesát let dál než těch kterým je právě třicet. Že to nevychází? Je to tím, že tvoji spolubesebníci začínají vnímat svět a vztahy v něm až přibližně od patnácti let. Z mého pohledu je to o skoro padesát let méně. To už zkresluje výhled do krajiny. Co myslíš?

Pamatuju svět který měl úplně jiné hlukové pozadí. Nebyla proudová letadla, na ulicích byl velice často slyšet klapot koní při rozvážkách uhlí nebo brambor, z hospod byly večer slyšet harmoniky a zpěv, ulicema byly průhledy na druhou dlouhou stranu a spíš si potkal někoho s károu nebo koněm než s autem. Z továrních komínů se valil kouř a dozníval svět páry, který se pomalu měnil v elektrický. Na neony a gramogon na elektriku koukali lidi ve výkladech jako na kosmickou technologii a dělali se se fronty u výkladů aby to lidi viděli na vlastní oči. Po Vltavě jezdily parníky s dřevěnejma šífama a v přístavech je vykládaly ještě jeřáby často na páru a překládku uhlí, nebo výkopy prováděly lanové bagry, z lodí se vynášely pytle s obilím po dřevěných můstkách na Tatry 24 a 111 se zvedacíma předníma sklama. ( dobová klimatizace) Na ulicích stály na hnědo natřené trafiky pro invalidy ještě z první světové války. V Roztokách Nad Kroupkou v ní prodával beznohý pan Šaroch který si přividělával králikařením kterým sekal trávu v městském parku vleže do celtového pytle.

U Spartaka se shlukovali lidé a zkrz okénko koukali do kolika má tachometr, asoň pro nás kluky to byl rozhodující parametr. Prak na krku patřil k ústroji každého druhého mladého muže ve věku deseti let. Černobílá televize s obrazovkou 20 na 20 cm stála asi jako 1/3 vily se zahradou jako prase. V Roztokách nad Komárkovem se nělolik let neúspěšně prodávala patrová vila za 30 000 Kč. a lidi si klepali na hlavu, že to ten blázen za tyhle peníze nemůže nikdy prodat. Na Kladně se házely Bugatti do pecí protože ,,Republika„ potřebovala ocel. Po plolích se rozhazovalo DDT lopatama z jedoucího valníkú, a hnůj je rozstřeloval granátama z války, prostě se jenom zahoukalo a řach! Jízda na červenou se řešila buď domluvou řidiči nebo desetikorunou, ale za podezřelou anténu si šel sedět třeba na 15 měsíců do dolů nebo do hutí. Buď Vinařická I. nebo II. nebo Příbram.

Ruská krabí konzerva s nečitelným potiskem z kartonového papíru stála 4 kačky na volném trhu, ale po roce 89“„ neuvěřitelných 800,- Kčs, taky realita.

Kdo si dopisoval s žákem ze Sovětského svazu měl o stupeň lepší známku.

Za pionýrský šátek a odznáček + boty 45-65 kaček( jakékoliv ) byla nejčastější protihodnota hodinky Zoja (Zora ?) nebo Kosmos.

Kolem roku ,, 60“ sis mohl koupit přepadovou stíhačku Jak 11 k rozebrání za 4000 Kč v Chrudimi na letišti. Bylo jich tam tak padesát. Tehdy byl bum motorových lodí a vodních lyžovaček na Sečské přehradě a stíhačky byly k přestavbě na přepravní vozíky a motory do silných lodí.

Dneska stojí letová hodina pro filmařské účely stejně jako Spitfaire 300 tis/ letová hodina. !!

No, těbůh.

Tehdy se mohlo v rámci branných sportů skákat od 16 let se souhlasem rodičů nebo zán. zástupců.

OVP 57/B a PTCH byly skoro neřiditelné původně nákladní padáky. Takže jsem byl na letišti skoro pořád. Přiznávám promlčený podvod, když jsem se z neuvěřitelné touhy sám postaršil ve svých asi 13,5 letech na 16 a souhlas jsem si podepsal sám, tehdy svojí babičky a dědy podle vzoru podpisů poznámek v žákajdě.

Roztocká škola měla pro šesté a sedmé třídy pouze odpolední vyučování a tak jsem chodil do školy v Chrudimi a později i na prům. - dřevárnu, ale o tom jsem už psal několikrát.

Divná doba!

Za fotografování továrny nebo nádraží jsem mohl jít sedět, ale kdybych na to měl a byl plnoletý tak jsem si mohl koupit funkční přepadovou stíhačku s asi asi 2000 HP možná i s výzbrojí. ( operační čas asi 50 min) Stačí! Hmm.

Je pátek a s topenářem jsem opravoval topení a zkoumám jak se nový systém bude chovat, a tak nespím protože mám naložanej kotel a dávám bacha aby se nepřehřál. Zatím jsem si s ním dal (s topenářem) asi pět panáků a tak se mě vybavujou některý věci z minulosti o kterých si asi s nikým už nepokecám, brzo bude ráno a tak půjdu chrupat, dneska už je koukám sobota a ráno vstávám do práce do nevlídné zimy, Brr- kosy a hnusný mlhy.

Jsem zvědavej na zejtra až si to po sobě přečtu. Dávám to jen tak hala bala jak mě to zrovna napadne.

Tak Čáves.

Snadnej život je na hovno. Nemá barvy a tvary a pokud nevzbuzuje silné emoce, třeba jako když se nedaří a je zrovna zle, tak si nikdy neužiješ toho, jaké to je, když po půl roce na moři vidíš pevninu.

Lipovan.

Co vydělám, tak nakonec nějakou formou rozdám. Něco si nechám pro sebe aby nebylo úplně zle, už nemám věk na to abych se zase sbíral z hoven. Můj život? Byla to ale jízda! Škoda , že jsem ještě nepřitvrdil, lituju. Bydlím ve zobytněné garáži s beznohou Evou. Když už jsem se sám vyhrabal z hoven, tak ať to má smysl a je to někomu k dobru. Nic nechci, nic nepořebuju!

Trochu tepla, trochu žrádla, uklidit sníh, posekat trávu, postarat se o lepší kvalitu a zajištění Evy a zmírnit její strach z nejistoty její budoucnosti.

I když mě občas doslova sere, ale nedivím se, možná bych se taky bál . Skoro v sedmdesáti být v místě kde není ani obchod v plné závislosti jestli mě někdo zatopí a nebudu mrznout nebo přiveze jídlo a bude tak činit i nadále ?

Přes dvacet let jsem neměl vůbec žádné volno, natož dovolenou! Každý den v práci - strojní zpracování dřeva, nebo na letišti - taky práce, ale bavila mě. Všichni zaměstnaní jsou už dávno v penzi, každému zaměstnanému bylo přes padesát a více, vlastně jsem byl nejmladší.
Teď chci vydržet tak, aby to i poslední - 58, 58, 57, doklepali do penze a ukončit činnost.

Pro Zákyse jsem darebák, no dobrá, tak jo.

Rád se setkám, nakonec s Platfusem jsem se už setkal nejméně dvakrát, v práci i doma.

No dobrá, přeju si to. Navrhuju někdy na jaře , nebo dám vědět.

Kurva, půl šestý! .. jdu spát, za chvíli vstávám.

Iv.

Jsem zvědavý co jsem to vlastně napsal, zítra budu čumět.

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: Jen tak pro pořádek...
ivan, 16.11.2013 8:34

No to taky čumím, makovice brňavice, žaludek na vodě, totální nevyspalost, hlava jak krabice na blesky.

Odp20: Jen tak pro pořádek...
Tomáš P.....a, 16.11.2013 15:50

Čte se to jedním dechem..;)

Odp19: Jen tak pro pořádek...
Vlastimil Čech, 16.11.2013 19:39

nu, taky jedu už sedmé gumy...A vzpomínky na dětství a mládí máme podobné... Hezky jste to popsal, hezky jste mi to připoměl... I když jsem vyrůstal na maloměstě a venkově... jo, a i tráva byla taky zelenější :-)...

Odp20: Jen tak pro pořádek...
ivan, 16.11.2013 20:27

Dejte si pět panáků a zítra si taky počtem.

Odp19: Jen tak pro pořádek...
Platfus, 18.11.2013 10:43

Napsal jsi to hezky a přesvědčivě, člověku to přímo evokuje vzpomínky na něco, co vlastně nezažil. A taky chápu, že moje postěžování, že mi někdo bere volnou neděli je docela sranda :-).

Odp20: Jen tak pro pořádek...
Zákys, 18.11.2013 18:04

Když se to nevětví, tak na „větvi.“ Z 80 % podobné zážitky s tím, že na ně rád vzpomínám. A to pod čarou? No na ženskou slušný výkon. Pro chlapa dobrý průměr. Tehdy!!!

Odp14: Jen tak pro pořádek...
Tomáš P.....a, 27.11.2013 9:09

U nas v male obci vznikla nova ulice a asi 30 novych rodinnych domu, prevazne mladi lide a kamaradi, vsichni jsou i s mauelkami ci pritelkynemi obycejni delnici, nechapu vasi potrebu si porad neco nalhavat!

Odp15: Jen tak pro pořádek...
hans, 18.1.2014 23:24

S tím rozdílem, že se zadlužili na 30let, někteří se nedožijí splacení dluhu a odkáží ho dětem... Zmiňovaní rodiče to zvládli z výplat a vám pravděpodobně odkáží nemovitost...

Odp12: Jen tak pro pořádek...
Vlastimil Čech, 12.11.2013 19:48

http://zpravy.idnes.cz/chudoba-v-cesku-narusta-0v6-/domaci.aspx?c=A131112_141126_domaci_maq
To, že se tento článek objevil dneska, je náhoda... mrkněte se, prosím na čas vydání, abyste mne nepodezírali...
Pane Tomáši, všichni, nebo aspoň většina těch lidí, o kterých se v článku píše byli nezodpovědní hýřilové, kteří svůj kapitál v letech své pracovní aktivity mezi roky třeba 1940 až 1985 promrhali? Že nemají našetřeno je jejich vina? Mohl byste, prosím, napsat kterých 30, nebo 40 let po sobě jdoucích (tak dlouho lidi obyčejně pracují) udržela Československá, nebo Česká měna svou hodnotu?

Odp13: Jen tak pro pořádek...
Tomáš P.....a, 13.11.2013 19:00

Ale co to znamená? Že je nedostatečná poptávka po pracovní síle. Za to nikomu nevadí, že státní aparát bují a praská ve švech, obojího docílit tak nějak nejde..:(

Odp14: Jen tak pro pořádek...
Zákys, 19.11.2013 6:38

Čísla! Švy mají k číslům tak daleko jako kašpárek ke Sněhurce
Mimochodem státní zaměstnanci jsou i policajti. Prý je vás moc koluje mezi „lidem“. Kde chybíte jsou místa, kde je vás skutečně potřeba, říká se.
Já mám soukromou teorii za to že nejste moc vidět mohou psací stroje. Viděl jsem několik služeben kde na Consulu píše jedním prstem spocený příslušník. A den má jenom 24. hodin!!! Tak zametejte před vlastním prahem. Kolika prsty píšete vy?
A budou Vánoce. Nechte si od Ježíška naložit nějakou knížku o češtině. Třeba Chrám i tvrz od Pavla Eisnera. Také Vančura má hezkou češtinu a přečíst si Markétu Lazarovou by mohlo pomoci.
Ale co to píšu!!! To byl přece komunista, byť popravený za heydrichiády.

Odp15: Jen tak pro pořádek...
Lipovan (Z.), 19.11.2013 6:54

Co furt máte s tou policií...copak Tomáš P..a je příslušníkem Kubicetapa? :-)

Odp16: Jen tak pro pořádek...
Zákys, 19.11.2013 8:05

Někde to na sebe napsal. I kdyby nebyl,tak něco tak skvělého jako on, se dá vidět jen u policie, nebo v Lanžhotě a na Slovensku ve Važci. „Boží“ lidé!!!

Odp17: Jen tak pro pořádek...
Lipovan (Z.), 19.11.2013 8:45

Nevím...jeho zázračná proměna v nesmiřitelného hayekovce by dávala smysl pouze v případě, že od chlupatých odešel, založil vlastní bezpečnostní agenturu a pokouší se urvat nějakou výživnou veřejnou zakázku. Pak bych pochopil, že shání užitečné idioty, ale pokud je tomu jinak, jde o třídní sebehanu. :-)

Odp18: Jen tak pro pořádek...
Tomáš P.....a, 19.11.2013 13:29

Odejít od policie nemíním. Byť nejsem důstojník a na vedoucí pozici, jsem s platovými podmínkami spokojen. S tím jak funguje policie, k tomu se nemíním vůbec vyjadřovat, prvních pár let jsem se dohadoval s vedením, jestli by nám mohli zajistit baterky na noční službu a podobně, zda by se trošku nemohlo hledět na nakládání s potenciálem policisty, aby se neškatulkovalo a podobně. No raději se nevyjadřovat, služba u policie má své specifika, ale věřte, že to dle mého názoru není příliš efektivní služba veřejnosti.
Od policie nemíním odejít a standartně tu říkám, že socialismus je neproveditelný a jeho nešvary, kterými je mimo jiné to, že se lobisté pakují na penězích daňových poplatníků a proto bych se k takovému jednání nikdy neuchýlil..

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp17: Jen tak pro pořádek...
Juras, 19.11.2013 8:51

By mě zajímalo, kde se dá vidět něco takového jako Vy :-)

V každém povolání najdete lidi dobré i blbce. Všechny, kteří diskutují na svíci, považuju za „elitu“, dokonce i Vás. nadpoloviční většina populace jsou lidi mající na zřeteli výhradně svůj prospěch, nad obecným prospěchem neuvažují ani chvilku. I na Vás je vidět, že se nad tím zamýšlíte, třebaže většinou z Vašich příspěvků čiší především touha dát vyniknout egu.

To, že na různé věci máme různé názory, je v pořádku. Asi by se většině lidí nelíbilo žít ve světě, kde by byli všichni jejich věrným obrazem.

Odp18: Jen tak pro pořádek...
Tomáš P.....a, 19.11.2013 13:33

Opět souhlas. Já znám kolegu, který volil dříve DSSS, uf, v některých věcech tedy nepřipouští další diskusi, protože by zjistil, že jejich ideje jsou neproveditelné, ale jinak je to člověk velmi ochotný pomoci, velmi slušně jednající a jako člověka si ho vážím a mám ho rád. Tohle, ale o zakysovi nikdo podle jeho jednání asi říci nemůže, dle mého názoru je ego něco co by měl člověk v sobě krotit a ne jej dávat na odiv..;)

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp18: Jen tak pro pořádek...
ivana Kozárová, 24.11.2013 14:42

.... věřil jsem krásnému mýtu o tom,že si budu užívat a nikomu tím neuškodím.Ono se nedá dlouho žít jen pro vlastní potěšení a vlastní pohodlí a při tom se nedotknout citů a zájmů téměř všech,s kým se setkáte a nepoškodit je.Jenže v přirozeném řádu věcí si lidé žijí víceméně pro sebe,ať už teoreticky mají ideály jakékoliv- a sledují vlastní zájmy a požitky,nebo zájmy své rodiny či skupiny a proto ustavičně kolidují se záměry jiných,dotýkají se jich a vzájemně se poškozují,ať už to mají v úmyslu či ne..... Toť k tématu Thomas Merton

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp11: Jen tak pro pořádek...
Zákys, 12.11.2013 15:30

Opět není co dodat.
Ze zákona by měli mít zakázáno používat příliš vzácné slovo svoboda kati, hrobaři a policajti.
Ti poslední nejen proto, že mají v popisu práce svobody lidi zbavovat, ale také proto, že šíří kolem sebe tyto příběhy.
Jde po ulici policajt a na hlavě mu místo brigadýrky sedí ropucha zelená (bufo viridis). Potká paní a ta než se stačí něco zeptat tak z výšky 180 cm se ozve skřehotavý zoufalý hlas: „Podívejte paní. To je hrozné co mi vyrostlo kolem prdele“.

Odp11: Jen tak pro pořádek...
Zákys, 12.11.2013 15:49

Hňupe(kastrovaný kozel snad promine), říká se „chtěl bych se zeptat!!!“ To ovšem policajta nenaučí ani J. A. Komenský hrou!!! Zemřel v deseti letech, pohřben byl v 70 letech. I když vám přeju aspoň 100 let, ať si té své omezenosti užijete!!!
Bojovat za svobodu ve svobodné společnosti(o míře svobody v té naší ať se pokusí vyjádřit povolanější) dokáže každý přizdisráč. Ještě že vás není tak moc. A když se vrátí Kalousek tak vám típne hřebínek. Co bude dělat propuštěný policajt na chodníku? Vyholíte si hlavu, navléknete si bomber, a budete bojovat za svobodu jako kvalitní bomberman? Na to jediné snad máte.

Odp12: Jen tak pro pořádek...
Tomáš P.....a, 12.11.2013 17:21

Vážně si myslíte, že si Vaše příspěvky někdo dočte dál než po první urážku? I Vy jeden naivko..;)

Odp13: Jen tak pro pořádek...
Tlapka, 21.11.2013 16:39

Já čtu od Zaka vždy jen poslední dva řádky ty jsou nejveselejší :-)

Odp14: Jen tak pro pořádek...
Tomáš P.....a, 22.11.2013 13:45

Díky za doporučení..:-)

Odp11: Jen tak pro pořádek...
ivan, 12.11.2013 17:53

Já bych trochu ubral plyn Tome. Spíše cítím a tuším než jsem schopný doložit, že cesta k lepšímu životu je skrze vlastní chování, vstřícnost, vzájemnou pomoc a spolupráci s těma kteří chtějí spolupracovat se mnou pro výhodnost a z jejich posouzení, než z vynucení si na někom aby se choval podle pravidel jinému vnucených silou nebo hrozbou sankcí. ( kurvením života jinejm) Sám se cítím být spíše lesním zvířetem než zaopatřeninou u žlabu. Jsme si všichni vzájemně rozdílní a proto bychom měli mít jako své přirozené právo se zajistit a využít všechny svoje přednosti v době kdy tak učinit můžem, aniž bychom zatěžovali jiné.

Každý máme svoje životní vrcholy v jinou dobu, proto je nutné k spokojenosti prožití života i sounáležitost k potřebám jiných, stejně jako se budeme cítit bezpečněji se záchranou brzdou za zády i my a i to přispěje ke zvýšení života našeho.

Chápu potřebu institucionálního zajištění, ale spíše snáze dosažitelného, byť v menší míře, než nárokovost dávek a ,, spravedlivost„ důchodu.

,,Více dal, více bere“ není sociální službou, ale spoření s protiinflační pojistkou.

Byl bych pro Zásluhovou Rovnou dávku pro všechny, s tím že ti úspěšnější v životě by si zajišťovali vyšší kvalitu ze svých úspor, tedy z reálně odvedené práce z doby jejich aktivního života a ne aby na ,, nadstandard " něčího důchodu nebo dávky se skládalo několik aktivních pracujících kterým by byla ve snaze o sebezajištění tato možnost odňata v anonymní prospěch někoho jiného politickým přerozdělitelem za sliby. (slibem nezarmoutíš)

Měl jsem syna Tomáše, (shoda), dneska by mu bylo 44let, ale v jeho 26 leukemie.

Souhlasím s tím, že svoboda je nejvyšší dosažitelný statek, ale velice bych obrousil hrany některých tvrzení. (fakta natvrdo) Ze zkušenosti vím, že život s náma někdy pořádně zamete. Zažil jsem život bezdomovce a jsem si vědom toho, že nebýt kromě vlastní snahy i zpolupúsobících příčin se znaménkem +, tak jsem se ze sraček nikdy nevyhrabal i tak to trvalo roky.

Svoboda je i sounáležitost a pokora.

Iv.

Odp12: Jen tak pro pořádek...
Tomáš P.....a, 12.11.2013 18:02

valím na vlak, ale napíšu..;) T.

Odp12: Jen tak pro pořádek...
Lipovan (Z.), 13.11.2013 7:41

Asi ti docela rozumím, Ivane, ale na svou pozici moc nespoléhej. Vycházím samozřejmě z toho, cos o sobě uvedl. Člověk s vlastním malým byznysem, žijící poněkud stranou a tudíž nepředpokládající konflikt s bestiemi...stačí, aby se Romanu Janouškovi z ODS zalíbil tvůj klidný kout a rozhodl se tam například vybudovat golfové hřiště. Pak si pokecáme o nedotknutelnosti soukromého majetku. Z ní si dělal legraci už Mirko Pašek. V takovém případě bys byl ve finále rád za kompenzaci ve výši účetní hodnoty a čistý trestní rejstřík. :-)

Odp12: Jen tak pro pořádek...
Platfus, 13.11.2013 9:48

Na Svíci mám rád, že tu za spoustu lidí mluví jejich životní zkušenosti. Těm přiznávám větší váhu, než úvahám - co by, jak by - v celoplanetárním měřítku. Jako kdyby to na nás záleželo. Člověk vždycky musí začít u sebe a myslím, že když zastáváš to co zastáváš, děláš skoro nejlíp. Taky nespoléhám na ničí pomoc, nemůžu říct, že se všechno vede, minulej rok jsem měl plnej pracovních kotrmelců, ale i tak se podařilo, že jsem nebyl ani den nezaměstnanej.

Jinak pro rovný důchod jsem i já, ze stejných důvodů. Má se jednat o sociální dávku.

Velkou a nezodpovězenou otázkou našich debat je, jak přimět veřejnou sféru, aby fungovala podobně efektivně jako soukromá. Nevidím totiž řešení v tom zcela proměnit veřejný sektor v soukromý. Jsem pro to, aby vysoký úředník přijímal vysoký plat asi jako manažer, ale zároveň by nebyl zbaven zodpovědnosti, za svá rozhodnutí. Neměl by jistotu svojí vyhřáté židle. Poměřovalo by se kompetencí a výsledky. Pomoci by tomu měla maximálně transparentní státní správa. Ale to je jenom utopická vize, já vím.

Odp13: Jen tak pro pořádek...
Vlastimil Čech, 13.11.2013 11:55

Pokud se týká výměry důchodu, domnívám se, že by stálo za úvahu takovéto řešení: Základ důchodu jako sociální dávku- všem stejně, ale obohacenou o jakousi částku, vypočtenou z toho, kolik odvádějí v republice na daních jeho potomci. Tedy pokud budou potomci mizerně vydělávající a bude jich málo, bude strádal i důchodce. Pokud vychováte hejno dobře vydělávající dětí, budete se na staré roky mít dobře... Mimochodem V.Č. by tento systém doplatil, protože ta úspěšnější polovina našeho potomstva žije v zámoří...
Kardinální problém ovšem vidím v ZAVÁDĚNÍ jakýchkoliv změn tak, aby novinka nebyla pro někoho krajně nespravedlivá...

Odp14: Jen tak pro pořádek...
Lipovan (Z.), 13.11.2013 12:33

Docela by mě zajímalo, jak dnes funguje osobní rozpolcenost emigrantů, na kterou upozorňuje ideozločinec z Mississaugy...hovořil o tom, že emigrant se jednou provždy vykoření ze staré domoviny, ale v nové vlasti nikdy úplně nezapadne. Celý život tak zůstane vnitřně rozhárán. Dnes jistě může (samozvaný) světoobčan kdykoliv přijet na návštěvu, ale stejně...člověk zůstává člověkem, není to robot, jak by si přáli konzistenti, stále má svůj sentiment, chmury, nálady. Opravdu netuším, kolik by mně museli v Calgary nabídnou, abych tam zamířil, potažmo s mým odporem k pachtičství. To spíše hrozba války, kterou zde konzistenti vyvolají, aby na ní vydělali. Jiná možnost opuštění republiky mě nenapadá. :-)

Odp14: Jen tak pro pořádek...
Juras, 13.11.2013 13:19

To je zajímavý nápad. Nyní ženská na amateřské přichází o možnost profesního růstu a má pak nižší plat než bezdětná. Přitom systému také přináší zisk (pokud nevychovala darmožrouty). Určitě je to zajímavý námět.

Při zavádění novinek jsou vždycky nějací poškození. Na penzijní reformu (jestli se ji podaří nějak udělat) doplatí nejvíc lidi, kteří během ní již nějakou dobu pracují - musí živit současné důchodce a zároveň zabezpečit sebe... To asi jinak nejde. Důležité je zavést správné mechanismy, i když proces jejich zavádění bolí.

Odp13: Jen tak pro pořádek...
ivana Kozárová, 24.11.2013 15:19

Dovolím si zde přidat jeden postřeh. V Rakousku bohatí lidé pobírají minimální důchod. Mají naspořeno a stát předpokládá,že tedy další peníze nepotřebují. Paní podnikatelka,bývalá spolumajitelka továrny na dětské kočárky má menší důchod,než její dělnice,kterou zaměstnávala.Je to logické? Obávám se,že ano.

Odp14: Jen tak pro pořádek...
Tomáš P.....a, 26.11.2013 19:38

Co je na tom logické, je to jen krádež nic víc. Proč by měl být úspěšný člověk trestán za to, že byl ve svém životě úspěšný? Pokud důchod tak v minimální výši pro všechny, to je logické a spravedlivé a jak naloží lidé s penězi, které nebudou odvádět do státního systému, jestli je roztočí na trhu nebo uspoří na stáří je pak na nich samotných. To je logické a spravedlivé.
Podnikatel, který neodsává peníze z veřejných rozpočtů, je úspěšný jen tehdy jestliže je prospěšný společnosti, takový člověk si trest v podobě okradení politickými strukturami nezaslouží!!

Odp15: Jen tak pro pořádek...
ivana Kozárová, 27.11.2013 10:09

Rakousko je země,kde není ve zvyku krást.Žila jsem tam dost dlouho na to,abych si toho stačila všimnout.Systém,který tam funguje v oblasti ztrát a nálezů funguje dobře. Lidé vracejí běžně cenné věci a peníze,co najdou na ulici nebo v obchodech.Policie vyplácí okamžitě deset procent nálezného.To jen tak na okraj.Pracovat pro celek je tam normální. Pracují i vážně tělesně postižení lidé. Je to otázka osobní cti. Je tam rozvinuta spolková činnost i v malých obcích. Je zvykem,že pro blaho obce se pracuje zdarma- je to zcela normální. Starosta ve svém volném čase a zadarmo poskytuje svůj čas gerontům. Krádež je tam velmi odsuzována a kdo se jí dopustí,je společensky znemožněn. Vidíte,- nesetkala jsem se tam s názorem,že by ten důchodový systém byl nastaven špatně.

Odp16: Jen tak pro pořádek...
Tomáš P.....a, 27.11.2013 21:05

Pokud politici (tedy stát) berou více tomu, kdo přináší společnosti největší užitek, tak činí to nejhorší v rámci celku. Je to státní krádež. To je důležité si uvědomit jako první! A od toho odvozovat další smýšlení.. Protože s penězi bude hospodařit buď občan nebo politik. Kdyby Bill Gates měl daně 80% mnoho pokroku společnosti bysme tu v dnešní době asi neměli..;)

Odp16: Jen tak pro pořádek...
Lipovan (Z.), 28.11.2013 7:08

V Österreichu jsem sice nežil, ale údajně tam požívá vysoké ochrany tzv. nabytí v dobré víře. Tedy pokud někdo koupí zcizenou věc a není to vysloveně od cikána z průjezdu nebo od Romana Janouška na sjezdu ódéesáků, o dotyčnou věc nepřijde. U nás většinou zvítězí ten účastník sporu, který disponuje největšími prostředky pro úplatek. Na druhou stranu je ale Rakousko, stejně jako idealizované Švýcarsko, taktéž zemí stížností, doslova stěžovatelskou velmocí. :-(

Odp17: Jen tak pro pořádek...
Tomáš P.....a, 28.11.2013 10:34

Záleží na tom, jestli je stížnost důvodná či nikoli. Jestli je mnoho důvodů si stěžovat, pak je dobré, že nejsou lhostejní, ale důležité je také podat návrh lepšího řešení..;)
Jinak u nás je to tak, že nalezená odcizená věc se vždy vydává vlastníkovi této věci, vždy. Kdyby Vám někdo ukradl auto a já si ho od někoho koupil tak by se Vám asi nelíbilo, kdyby Vám nebylo vráceno jako majiteli věci..;) Nebo se mýlím? Ten kdo byl uveden v omyl a kradenou věc zakoupil musí nárokovat vzniklou škodu na tom, kdo ho v omyl uvedl. Není to taky logické?;) Vaše myšlenkové pochody jsou mi někdy záhadou Lipovane, to ne že bych Vás chtěl urazit, ale asi si toho necháváte příliš mnoho sám pro sebe..;)

Odp18: Jen tak pro pořádek...
Lipovan (Z.), 3.12.2013 9:15

Ano, špatně jsem se vyjádřil a hned si půjdu do vany otevřít žíly na vyjádření pokání...auto bude vráceno majiteli a zločinec bude cálovat kupci. A žádné né, že né. :-)

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: Jen tak pro pořádek...
Tomáš P.....a, 3.12.2013 22:04

Pokání je Vaše osobní věc, ale jsem rád, že jste uznal logiku věci..;-)

Odp16: Jen tak pro pořádek...
Zákys, 28.11.2013 7:46

Práce „zdarma.“ I zde tomu tak bylo, než to chytili do rukou ti správní kluci. Akce „Z“ se tomu říkalo. Několika (asi 40) jsem se zúčastnil v obci kde jsem se narodil. Také v akci „Z“ jsem pomáhal stavět chaloupku, která se dnes staví bratru za 30 melounů, které inkasují stavební firmy. Stavba z veřejných prostředků tenkrát, stejně jako dnes. V archivech jsou na to dokumenty!!! Ale to bylo v dobách nesvobody. Za krádež se šlo bručet. Dnes se za „privatizaci“ dávají metály!!!
Jánošík se rozmnožil, vrátil na Zem, a poučen to své „bohatým brát a chudým dávat“ obrátil v pravý opak. Jen není jasné jestli se najde někdo, kdo jej za to žebro v nějakém novém Liptovském Mikuláši pověsí.
Na víc nemám čas. Musím pospíchat, nezapomět si vzít punčochu se dvěma otvory na oči, než mně nějaký Jura Jánošíku předběhne.

Odp17: Jen tak pro pořádek...
Lipovan (Z.), 28.11.2013 8:07

Zajímavé bylo, jak se s tím po revoluci naložilo. Soudruh ředitel továrny, druhdy aparátčík KSČ, nyní ovšem člen ODS a nesmiřitelný bojovník proti komunismu, fabriku zprivatizoval. Majetek vytvořený v akci Z patří lidu. Nicméně, protože lid je On, pan ředitel, dostal i tento majetek, což byly opravdu většinou nemovitosti. Moji bývalí kolegové kdysi tímto způsobem postavili rekreační chatu. Naštěstí měli dostatek rozumu, aby ji vedli v majetku odborové organizace, tudíž fanatický předrevoluční komunista a porevoluční zuřivý konzistent v jedné osobě utřel držku. Pokud je mi známo, chatu mají dodnes, i přestože se díky konzistentům ocitla v zahraničí. :-)

Odp18: Jen tak pro pořádek...
Tomáš P.....a, 28.11.2013 10:42

Kdo byl tedy majitelem té chaty před revolucí a kdo po revoluci a jak se stal jejím majitelem?;-)

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: Jen tak pro pořádek...
Lipovan (Z.), 28.11.2013 10:59

4 Tomáš P..a
Stále stejní lidé. Odboráři z místní podnikové organizace jezdili ve volnu do dnešního z vůle konzistentů zahraničí a tam bez nároku na honorář stavěli chatu...v roce 80-něco, možná 1985. Ta se stala majetkem dotyčné buňky a zůstala jím nejméně do roku 2000. Po rozdělení Československa se objevily potíže, protože slovenští konzistenti usilovali o získání nemovitosti bezplatným převodem. Tehdy jsem nesměle navrhoval chatu prodat a koupit podobnou na Valašsku, ale idea byla zamítnuta s poukazem na srdeční či spíše srdceryvnou záležitost řady chlapů, kteří tam kdysi dřeli na stavbě. Nit jsem ztratil před třinácti lety, možná už chata patří Dzurindovi, nebo nějakému jinému zloději. :-(

Odp20: Jen tak pro pořádek...
Tomáš P.....a, 28.11.2013 12:17

Zahraníčí bylo z vůle konzistentů? Nebo jezdili do zahraničí z vůle konzistentů? Konzistentem je míněno tehdejší komunistické vedení, či ti odboráři z místní podnikové organizace? Slovenským konzistentem má býti kdo? A jak by někdo mohl usilovat o získání něčího majetku bezplatným převodem? Bez souhlasu asi těžko ne? Snad jedině v komunismu to šlo bez souhlasu, nepletu-li se? Co tím vším tedy chcete stručně a jasně Lipovane sdělit diskutérům svíce?

Odp17: Jen tak pro pořádek...
Tomáš P.....a, 28.11.2013 10:39

Máte výhrady proti privatizaci s evidentní korupcí nebo proti privatizaci obecně?
Dám příklad, zrušili se okresní úřady, najednou zde je nevyužívaný majetek, který musí stát spravovat a stojí to daňové poplatníky peníze. Je v pořádku, aby stát tahal lidem peníze z kapes jen, aby se mohl prohlašovat hrdým majitelem budov, které nikomu neslouží? Ano může je pronajímat, ale pokud i toto bude pro nízký zájem prodělečné a jako nejvýhodnější se propočte budovy prodat, přesto budete proti takové privatizaci?

Odp18: Jen tak pro pořádek...
Zákys, 28.11.2013 16:19

Je úžasný zážitek vidět kastrovaného kozla plavat delfína.

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: Jen tak pro pořádek...
Tomáš P.....a, 28.11.2013 16:25

Souhlasíte se mnou, že pokud jsem schopen oponentovi argumentovat nemusím se snižovat k urážkám?;-)

Odp19: Jen tak pro pořádek...
Tlapka, 29.11.2013 16:20

Nejlepší je nekastrovaný jedinec co plive jako kobra.

Odp20: Jen tak pro pořádek...
Tomáš P.....a, 29.11.2013 17:28

Je to Zak..;-)

Odp18: Jen tak pro pořádek...
Vlastimil Čech, 30.11.2013 19:47

Víte, nás starší by měli za úsvitu zastřelit a zasypat vápnem. Protože my si PAMATUJEME. Takže zrušení okresních úřadů: TO UŽ TU BYLO. Někdy v šedesátých letech(?) se snižoval počet okresů. Budovy v bývalých okresních městech se uvolnily... A bylo třeba je za hubičku rozdat? Takže třeba v Holešově byla v budově zrušeného Okresního národního výboru umístěna škola a internát pro zahraniční studenty. Domorodci objekt nazývali „negřinec“ :-)...

Teď v Místku je v budově zrušeného „okresu“ jiný státní úřad, SSZ, PMS, a kdovíco ještě... Ano, pokud se nenajde rozumné využití pro obecné blaho, je asi nejlepší objekt výhodně prodat... Ovšem právě budovy úřadů bývají obvykle v dobrém stavebně technickém stavu, bývají umístěny v centru obcí a jejich hodnota je docela vysoká... Je-li dům (a tedy i parcela) prodán soukromníkovi, pak je na místě otázka ceny, společně s podmínkami smlouvy...Totéž platí pro Vámi zmíněný nízký nájem...Kdo ten nízký platí? Kdo mu to zařídil? Prostě sledujte peníze....
Pokud je objekt použit pro jinou státem, či obcí spravovanou instituci, úřad, školu (např. „negřinec“ :-)) pak nebývají námitky na místě.
Myslíte si něco jiného?

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp19: Jen tak pro pořádek...
Tomáš P.....a, 30.11.2013 20:25

Cena se tvoží tržně, tedy kdo je ochotný za kolik prodat a kdo je ochotný za kolik koupit. Tedy prodej se neuskuteční za cenu, kterou nikdo nenabídne a zároveň se neuskuteční za cenu za kterou to politik nechce prodat. To, že se při privatizacích podvádí je věc druhá. Najdete-li uplatnění pro budovu, které nebude zatěžovat kapsu občana na daních máte z vyhráno, ale pokud takové uplatnění bez daňového zatížení občana nenajdete, pak jste prohrál. Myslíte si něco jiného?

Odp20: Jen tak pro pořádek...
Zákys, 30.11.2013 20:35

Bože Hňupe...
Když se vás zeptám kdo to byl Marx, očekávám tuto bezelstnou odpověď? „No, byl to sovětský filosof a Engels byl jeho přítel. Přeložil Leninova díla do maďarštiny.“
Stále postrádám od vás křivku nabídky a poptávky pro sůl!!! A hlavně jejich inflexní bod!!!
Rozlišení těch trhů postrádám také. Ale o marných nadějích se špatně píše... To jenom proto, aby bylo vidět o čem píšete. Pardon, o čem hráte, hravý přizdisráči.

Odp21: Jen tak pro pořádek...
Tomáš P.....a, 3.12.2013 22:03

Když to máte za slušné oslovení pak prosím. Přizdisráči proč sem taháte sůl a nějaké Maxe a Englishe?;-)

Odp12: Jen tak pro pořádek...
Tomáš P.....a, 13.11.2013 18:56

Ivane málem bych zapomněl, na reakci na Váš příspěvek, napsal jste to výborně. Osobně nemám problém s rovným důchodem všem, který bude opravdu jen v nezbytné míře, a pokud chce člověk více, ať nakládá lépe, ale je důležité, aby k tomu lidé nebyli nuceni, a aby většina s takovouto formou souhlasila. Jsem rád, že se člověk jako Vy pevně postavil na nohy a přeji to každému!;)
Vaší ztráty je mi líto! Pamatuji se, že jste to psal již dříve.

Odp9: Jen tak pro pořádek...
Zákys, 10.11.2013 19:11

Ze zákona by měli mít zakázáno používat příliš vzácné slovo svoboda kati, hrobaři a policajti.
Ti poslední nejen proto, že mají v popisu práce svobody lidi zbavovat, ale také proto, že šíří kolem sebe tyto příběhy.
Jde po ulici policajt a na hlavě mu místo brigadýrky sedí ropucha zelená (bufo viridis). Potká paní a ta než se stačí něco zeptat tak z výšky 180 cm se ozve skřehotavý zoufalý hlas: „Podívejte paní. To je hrozné co mi vyrostlo kolem prdele“.

Odp10: Jen tak pro pořádek...
Tomáš P.....a, 15.11.2013 15:45

Co by ještě mělo být zakázáno zákonem? Něco co by se dotklo i Vašich svobod?:D

Odp7: Jen tak pro pořádek...
Vlastimil Čech, 11.11.2013 20:23

Když už MACH, pak Saša, alias Šaňo... :-) Ovšem pan Ivan asi bude myslet jako flieger na ještě jiného Macha...

Odp8: Jen tak pro pořádek...
ivan, 11.11.2013 21:14

Supersonic, Mc 1 = při ALT. QNH = AGL O Ft. 760 /1013 mb, /1255 Km/h. = 340,5 m/s.

Jo, to je dobrej kluk.

Odp9: Jen tak pro pořádek...
Lipovan (Z.), 11.11.2013 22:04

Ano, je to hodný kluk. :-)

Odp10: Jen tak pro pořádek...
ivan, 12.11.2013 12:33

Pan Neuvedeno je taky dobrej kluk, tak si říkám co s ním asi je a jak dopadla jeho operace na kterou se chystal. Docela by mě potěšilo kdyby se ozval. Tak snad.

Odp11: Jen tak pro pořádek...
Platfus, 13.11.2013 1:04

To je fakt, moh by se ozvat.

Odp12: Jen tak pro pořádek...
ivan, 2.12.2013 17:48

Zatím nic. ?? !

Odp7: Jen tak pro pořádek...
Zákys, 12.11.2013 20:44

Jedince s velice omezenými znalostmi, s IQ tykve 90 a méně, je možné na ulici potkat vedle vás, také s vámi spřízněné duchem.
Příklad(zrcadlo). Policajt se ptá při tanci partnerky: „Také si myslíte, že policajti jsou blbí?“
Ona: „Já nevím, na hymnu jsem ještě netancovala.“
Že vy potřebujete akciovku na vymáhaní dluhů a pro sebe nějaké zaměstnání kdyby došlo na ty pravicové kecy, že máme moc policajtů(moc třeba ve srovnání s Rakouskem).

Už se perou, konzistenti
Lipovan (Z.), 12.11.2013 18:36

Václav Klaus podrobil kritice Petra Macha za diverzi vůči snaze vytvořit pravicový blok proti současné převaze levice. Ale protože Polák bude tvrdit, že lžu, cituji Týden:

Klaus má jasno i v tom, kdo za krach pravicového projektu může. Je to Strana svobodných občanů a její předseda Petr Mach. „Na začátku to vypadalo, že se spojí celá řada menších seskupení, hnutí, stran, straniček a že se vytvoří velmi široká fronta lidí, kteří mají pocit, v mé terminologii, že je Česká republika na rozcestí a že se s tím něco zásadního musí udělat. Abych to specifikoval, myslím, že největší úder tomu dalo jedno seskupení, jedna malá strana, která je nám jinak názorově velmi blízká, ale která se v žádném případě připojit nechtěla. Byla to Strana svobodných občanů Petra Macha,“ prohlásil Klaus doslova. :-)

Odp: Už se perou, konzistenti
Tomáš P.....a, 13.11.2013 16:30

A přesto z pravicových pidistraniček nejúspěšnější..:) Nu je jasné, že by se starým možná zkrachovalým dobrodincům líbilo vylézt přes záda těm, kteří si jdou s čistým štítem za svým a proto se pak i dosti prská. Ale negativní reklama od negativně vnímané osoby je jako negace negace..;)

Odp2: Už se perou, konzistenti
Zákys, 13.11.2013 19:36

Odkud máte tem zákon negace negace. Že vy jste bývalý absolvent VUMLU. Vzhledem k věku a své obrblbosti zřejmě ne. Zato jste příkladem že „historie“ postupuje zamaskovaná. Vrací se na scénu z minulých vystoupení takže hru již nepoznáváme.
Od starších a vzdělanějších(i mezi policajty takoví ještě jsou) se můžete dozvědět co ta zkratka VUML značí a které jsou základní zákony dialektiky.

Odp3: Už se perou, konzistenti
Tomáš P.....a, 14.11.2013 15:48

To jsou zákony výrokové logiky. Absolvent VUMLU nejsem. Ale věřte, že špinavé praktiky praktikovat na lidech nemíním..;)

Odp4: Už se perou, konzistenti
Platfus, 14.11.2013 15:59

„negace negace je gace“ :-)

Odp5: Už se perou, konzistenti
Lipovan (Z.), 14.11.2013 17:52

Na webu pravičáckých psychopatů Dfens byla jednou anketa, v souvislosti s parodií jistého shitu, co znamená slovní spojení „žádné né, že ne“. Podle mě to znamená ne. :-)

Odp6: Už se perou, konzistenti
Platfus, 15.11.2013 0:10

Nemůžu říct, že bych to zcela vylučoval :-).

Odp6: Už se perou, konzistenti
Tlapka, 26.11.2013 14:21

Protože žádné ne je 0, zůstává Ne. Ovšem při násobení nezůstane nic.

Odp5: Už se perou, konzistenti
Tlapka, 26.11.2013 14:16

Negace negace je anogace, jako v matice. ne?
Minusgace, plusgace. Je o to, jestli je to násobení nebo sečítání.

Odp4: Už se perou, konzistenti
Zákys, 15.11.2013 10:35

Zase pohé „pšouknutí“ a pak se divíte že máte epiteton přizdisráč.
To s tím VUMLEM jste mě nepřekvapil. Bylo to místo kde jste se mohl spoustu chýtrý věcí vedle úplných kravin dozvědět. Třeba o Georgu Wilhelmu Friedrichu Hegelovi a jeho Fenomnologii ducha (dialektika). Není to kniha o vás a podobných buditelích soucitu. Já k nim nepatřím!!! Jenže v té době jste pravděpodobně musel ještě říkat hovínku „koko“. A to je na vás sakra vidět.
Něco o dialektice se dovídají studenti středních škol v hodinách filozofie. Prvními dialektiky byli dokonce předsokratovští myslitelé(aby jste to pracně nehledal to je staré Řecko vzdělanče).
Praktikující praktikante propraktikujte se konečně do nějaké praktické úrovně, ať pořád nevypadáte jako pendrekující praxeolog nového vydání.

Odp5: Už se perou, konzistenti
Tomáš P.....a, 15.11.2013 15:45

Děti či vnoučata se s Vámi musí nasmát zákysi..;)

Odp6: Už se perou, konzistenti
Tlapka, 26.11.2013 14:19

Pekařský Pomocník Pepa Popálil Placky. Pak padl pěkdý Pohlavek. Zákys zírá znovu záhadně za zdí.

Odp2: Už se perou, konzistenti
Juras, 15.11.2013 8:43

Negativní reklama od negativně vnímané osoby nic o předmětu reklamy neříká. Na některé lidi to možná působí jako „negace negace“, ale to jsou zmatkaři. To jsou titíž lidé, co adorují Sobotku, kterého se snažil podrazit šmejd Hašek. Přitom ve skutečnosti Sobotka jen těží popularitu z Tebou naznačeného principu a myslím, že je stejným šmejdem jako Hašek.

Odp3: Už se perou, konzistenti
Vlastimil Čech, 15.11.2013 10:18

he he he... Něco na tom je... Měl jsem kolegu, jméno jsem zapoměl, ale pro zjevnou podobu s někdejším perským vůdcem jsme mu říkali „Chomejní“... Měl zvláštního koníčka. Sbíral portréty, nebo obrázky politiků a drobnou, opravdu drobnou, malířskou úpravu z nich dělal zločinecké podobizny... Nemluvím o žádných domalovaných jizvách, knírcích na šíři nosu a tak...někteří z hlavounů pak vypadali jak z TV pořadu „Veřejná bezpečnost pátrá, radí, informuje“...
Ono to nebylo jen tak, pokud se týkalo také politiků například sovětských, mohlo jít o existenci... ale dělal to a nikdo ho neudal...
Trval na tom, že VŠICHNI politici mají zločinecké sklony, že být duševně způsobilý k politice znamená být způsobilý i ke zločinu. Že člověk bez těchto povahových vlastností se v politice prostě uplatniti nemůže... a proto politikem není. Naopak, kdo v politice je, pochází nutně ze sorty lidí se sklony zločinců.
Nu „Chomejního“ názory obhajovat nebudu, jeho sbírku vám ukázati nemohu,píši to jen pro zajímavost, jaké zábavy a jaké názory lidé také mívají...

Odp4: Už se perou, konzistenti
Platfus, 15.11.2013 10:33

To mi připomělo zprávu, co mě pobavila před nedávnem na Novinky.cz. Ten člověk v tom umí chodit, to se mu musí přiznat. A to doznání na závěr vám dává za pravdu :-).

Odp3: Už se perou, konzistenti
Tomáš P.....a, 15.11.2013 15:42

Byla to hyperbola..;)
Spočívalo to v tom, že pokud skupina A považuje za pravdivý výrok V1 a skupina B považuje za pravdivý výrok V2, přičemž výrok V1 je negací výroku V2, a pokud skupina A vnímá negativně skupinu B a naopak, pak pokud člen skupiny A prohlásí, že je výrok V2 pravdivý, nepřímo tím prohlašuje, že je nepravdivý V1, tedy to co obecně zastávají A a odmítají B, tedy je to pozitivní zpráva pro B.
Tedy pokud je Lipovan komunista a nesnáší jiné smýšlení, a pokud nesnáší Klause, a považuje za pravdivé tvrzení, které Klaus pronese v duchu komunistického smýšlení, pak je pro mě jako odpůrce komunismu pozitivní, že se mu příčí praktiky komunismu provedené osobou, která není komunistou..;)
A tož tak asi..:) Ale jinak souhlasím, že to plně napasovat nejde, a rozbor složených výroků a jejich implikací či ekvivalencí se mi zde dělat nechce, nestojí mi to za to a proto jsem to v nadsázce shrnul tak jak jsem to shrnul..;)

Odp4: Už se perou, konzistenti
Lipovan (Z.), 15.11.2013 17:17

Ne, děkuji, pane demagogu. Nejsem komunista a smýšlení jiných lidí je mně putna, pokud ovšem toto smýšlení nekalkuluje s mou osobou. Pak se stávám převelice zlobivým a trucovitým. Naopak, jediný, kdo zde šíří antagonismus vůči jiným názorům, jste vy. To jen pro pořádek. Pokud jde o Klause, vadí mně nesrovnatelně méně, než jeho předchůdce. Do rozborů složených výroků se můžete pustit později. Zatím vypilujte interpunkci a další mluvnické záležitosti druhého stupně základní školy. :-)

Odp5: Už se perou, konzistenti
Tomáš P.....a, 15.11.2013 17:57

Asi se za demagoga považujte sám, protože já nikde netvrdil, že jste komunista! Naučte se chápat význam slov potažmo vět..;-)

Odp6: Už se perou, konzistenti
Lipovan (Z.), 15.11.2013 18:10

Ne, vůbec nikde, až na těch pětadvacet výjimek. Ještě k tomu Perokradovi: Ve srovnání s věčně sjetým přikulovačem vychází nanejvýš vítězně; buď jak buď, hájil české zájmy, nikoliv zájmy Jisraele. Dobře věděl, že pro ČR je zdaleka nejvýhodnější s EU spolupracovat, nikoliv do ní vstupovat. Odmítl požadavky Sudeťáků. Vyjádřil význam hranic, staví se rezervovaně vůči bukvicím, atd., atp., kladného je věru dost. Přikulovač naproti tomu dokázal učinit jedinou pozitivní věc, konkrétně 18. 12. 2011. :-)

Odp7: Už se perou, konzistenti
Tomáš P.....a, 15.11.2013 20:34

..no vidíte, to co vnímáte u V.K. jako pozitivní to vnímám stejně.. Ale ten sarkazmus k V.H. si myslím na místě není, ač s ním nemusíte v mnohém souhlasit..;)

Odp8: Už se perou, konzistenti
Lipovan (Z.), 16.11.2013 1:39

Řekl bych, že namístě je. Přikulovač fungoval téměř jako nějaký antilakmus. Pokud jsem v něčem neměl vyhraněný postoj, stačilo zjistit názor přikulovače a ihned zaujmout opačný, který se posléze vždy ukázal jako správný. Bylo to snadné, protože přikulovač se s oblibou vyjadřoval vždy a ke všemu, hlavně ke škodě naší země. Když konečně natáhl ráfky, pojmenovali po něm sice letiště o faktickém významu heliportu, ale to je vcelku O. K. Nelétám a především se toto umělé pojmenování absolutně nevžilo, mnoho občanů dokonce úmyslně provokuje a neustále připomíná termín Ruzyně, viz Ivanův článek níže. Zkrátka a dobře, přikulovač je out. :-)

Odp4: Už se perou, konzistenti
Platfus, 16.11.2013 1:16

Zůstaňme u té nadsázky, protože z hlediska logiky to takhle nefunguje :-). Ve výrokové logice to dokázat nelze, protože atomický výroky typu „A považuje za pravdivý výrok V1“ nejde dál analyzovat. Pomoct může doxastická logika s modálním operátorem víry a se sémantikou možných světů. I tak je problém s formalizací výroků typu „skupina A vnímá negativně skupinu B“. Aby popisovaný závěr byl platný, musel by podle věty o úplnosti být splněn v každém z možných světů (Kripkeho struktur). Platí ale, že zatímco soubor výroků (teorie) zahrnující výrok i jeho negaci je nutně sporný, v případě operátoru víry to tak není (můžu věřit protichůdným skutečnostem, třeba proto že nevím, že si protiřečí). Není problém najít model, ve kterém závěr splněn není. QED

Omluvte poněkud samoúčelnou formální ekvilibristiku, dělam chytrýho, protože jsem náhodou na podobný téma psal diplomku :-).

Odp5: Už se perou, konzistenti
Tomáš P.....a, 16.11.2013 13:17

Vše lze analyzovat a zkoumat, popřípadě dokázat, otázka je jestli:
1. Chceme
2. Víme jak
3. Máme prostředky

;-)

Odp6: Už se perou, konzistenti
Platfus, 16.11.2013 13:42

Já bych trochu tlumil to nadšení. V logice to tak nechodí, že dokážeme všechno, jenom jde o to se snažit. Něco taky prostě neplatí. Ten můj předešlej komentář ber jako nástin důkazu neplatnosti (nedokazatelnosti) tvého tvrzení v modální logice. Tvůj výrok z pozice výrokové logiky je přitom něco jako (p & q & r) -> s, což obecně není žádná tautologie, a jazyk výrokový logiky z definice neumožnuje popsat co se skrývá pod těmi jednotlivými písmeny. Protože operuješ s vírou (doměnkami), tak ti nestačí ani predikátová logika prvního řádu.

Odp7: Už se perou, konzistenti
Tomáš P.....a, 16.11.2013 15:48

Víru ve tvrzení či domněnky, lze také analyzovat, aby dále nenesly pouze označení jako víra v tvrzení či domněnka. Ale jak jsem řekl, tím se zabývat nehodlám. Jestli chcete udělejte podrobný rozbor a když mi zbude čas tak to shlédnu, já osobně se v tom angažovat nehodlám a proto jsem použil pouze nadsázku.
Hlavní otázkou v nejdůležitějších věcech života je, jestli je člověk ochoten vůbec se seznámit s předloženými důkazy ohledně proveditelnosti či neproveditelnosti jistých idejí..;)

Dobrůtky pro zakyse..;-) Inspirace...
Tomáš P.....a, 14.11.2013 16:10
Kdyby jste nebyl tak omezený...
Zákys, 14.11.2013 19:05

Kdyby jste nebyl tak omezený, nepokoušel by jste mě poučit o tom, co poměrně slušně znám. Nejenom ze své zkušenosti. Třeba Karel Kaplan je můj oblíbený historik. Mám od něj myslím čtyři tlustopisy ve své knihovně. Práci Kubálka a Blažka Kolektivizace venkova v Československu 1948 – 1960 jsem si do rukou vzal především pro ty středoevropské souvislosti. Pokud bych měl deklamovat nějaké příběhy, tak znám třeba kolektivizaci v obci Svidník, to je na východním Slovensku, kdy v noci byli vzpurní rolníci vyvezeni do lesů, kde byli vojáci v uniformách rudé armády s tím, když nepodepíší družstvo, nechají je v SSSR. Jasně že to byla kamufláš a oni podepsali.
A teď k té práci. Velice zdůrazňuji když mladí lidé dělají něco víc než je běžné penzum. Domnívám se že jejich práce byla napsána jako Středoškolská odborná činnost v oboru historie. Na úrovni školy a okresu práce posuzují pro tuto činnost jmenovaní učitelé. Učitelé, kteří dlouhodobě dosahují nadprůměrných výkonů… Samotná práce se opírá o studium dokumentů a literatury a potom o vzpomínky pamětníků. Tzv. „oral history“ se tomu americkému vlivu odborně říká. I když jsem prací proletěl jenom zběžně, je tam několik nepřesností. Jedna za všechny.

„Obviněný Bedřich Hojer narozen 25. 7. 1987 v Radňově okres Humpolec …. byl starostou obce v letech 1925 – 1945… podle rozsudku musel v roce 1952 opustit na pět let obec.
V roce 1953 se rodina rozhodla odstěhovat k Týnu nad Sázavou v blízkosti Čerčan. Tam manželé Hojerovi kterým bylo již kolem šedesáti let započali nový život se třemi malými dětmi.

Otázky posuzovatele (je jich více) by znít mohly následovně:
1. Proč píšete věk kolem 60 let, když Bedřich Hojer měl 66 let? To se přece blíží k sedmdesáti.
2. Kolik let měla jeho manželka. Očekával bych návštěvu matriky. Je to důležité pro posouzení konstatování „s malými dětmi“.
3. Také bych jako učitel dějepisu upozornil studenty na starostování Bedřicha Hojera i přes dobu protektorátu. Učitel dějepisu musí!!! vědět že to je důležitá informace. Možná by posílila nespravedlivý osud tohoto muže. Nebo také by mohla silně narušit jeho sympatický profil.
Pokud studenti s prací postoupili do krajského kola Středoškolské odborné činnosti, tam by se těmto otázkám nevyhnuli. Posuzovatelé prací jsou z akademického prostředí. Hezká práce by mezi jinými historickými pracemi byla hodnocena hůře, než je její potenciál. Ale upozornit je na to má být v silách ne těch mladých lidí, ale učitelky dějepisu. Pomyslná „sláva“ padá také na tuto paní.
Tolik k tomu vašemu úsilí vlamovat se do „otevřených dveří.“ Ale co chtít od tlukoucího srdce kapitalistické třídy.

Včera jsem se bavil s bratrem a říkám...
Tomáš P.....a, 15.11.2013 15:28

Včera jsem se bavil s bratrem a říkám mu, že je s podivem jak sametová revoluce proběhla, a že jelikož nejvyšší komanči měli nejvíce informací, snadno se z nich mohli stát nejvyšší hospodáři strategických zprivatizovaných podniků za vytištěné peníze či jinak..

A dnes uveřejněn tento článek..:))
http://www.novinky.cz/domaci/319343-listopad-1989-byl-peclive-pripraven-ozval-se-agent-zifcak.html

Odp: Včera jsem se bavil s bratrem a říkám...
Tomáš P.....a, 15.11.2013 16:01

Co si o tom myslíte?:)

Odp2: Včera jsem se bavil s bratrem a říkám...
Zákys, 15.11.2013 19:28

Proč já idiot neustále sypu „perly“ sviním. Asi proto, že být šaškem na poslední večeři skrývá v sobě něco opravdově lidského.

Zajímavá je analýza Rudolfa Hegenbarta. To ale ví každý, kdo je napřed zvědavý a až potom raději mlčí.

http://www.hegenbart.cz/2012/03/je-na-case-rict-pravdu/

Také Miroslav Dolejší si zaslouží aspoň přečíst. Tato analýza vyšla někdy v první polovině roku 1990. Jasně že to nebylo publikováno, stejně jako postoje Petra Cibulky. Pražští „Havloidi“ dělali všechno proto, aby se lidé než se jim rožne vrhli rychle do konzumu a nevšímali si privatizace.

http://www.volny.cz/ingvesely/ANALYZA.HTM

A co si myslím o tom výše? Takovou otázku mi může položit jen naprostý hňup.
Už jste si pořádně přečetl tu studentskou práci?
A co ten Hegel a ta vaše negace negace? Fenomenologie ducha se jmenuje ta kniha. rychle si kupte, nebo co, ať je od těch vašich slabomyslných žvástů aspoň na pět let pokoj. Při vašem IQ to nemáte schopnost dříve ani prolistovat.
S tou logikou jste šlápl do pěkného exkrementu.

Odp3: Včera jsem se bavil s bratrem a říkám...
Tomáš P.....a, 15.11.2013 20:31

Už si zvykněte, že příspěvky plné urážek, kdyby obsahovaly převratné pravdy, si nikdo nepřečte..;)

Odp3: Včera jsem se bavil s bratrem a říkám...
Tlapka, 29.11.2013 16:25

Helou Zaku. Jak počítáte to IQ tady zde? Podle jakých vzorců nebo systému?

Odp4: Včera jsem se bavil s bratrem a říkám...
Zákys, 29.11.2013 16:41

Pro čtenářky „Růžového nádobí“ a jiných plátků se nic nemění již 105 let, kdy díky Binetovy i slepice(čo to tárám - holubi) začaly být brány za něco víc než užitečné domácí nářadí.
Věda ovšem pokročila a zjemnily také nástroje měření IQ. Ale to není nic pro vás. U vás se numerické inteligence s inteligencí emoční hádá tak dokonale, že meteorologické proudění nad Pacifikem je proti tomu hra v kuličky.

Odp5: Včera jsem se bavil s bratrem a říkám...
Tomáš P.....a, 29.11.2013 17:28

Zak být nevyrovnán! Zak chce konat dobro druhým! Zak nechce, aby se konalo bezpráví na něm! Zak být nevyrovnán! Trefa?;-)

Odp6: Včera jsem se bavil s bratrem a říkám...
Zákys, 1.12.2013 13:47

Co kkkoktáš skřete. Bůh musí nenávidět kastrované kozly, když z nich udělal hňupy!

Odp7: Včera jsem se bavil s bratrem a říkám...
Tomáš P.....a, 2.12.2013 12:21

Má Bůh raději spravedlnost nebo nespravedlnost, pravdu či lež, dobro či zlo, spravedlnost nebo zdání spravedlnosti?;-) Zamyslete se nad tím co se děje uvnitř Vaší duše a proč, stále může být spasena, ale Bůh ji za Vás nespasí..;-)

Odp8: Včera jsem se bavil s bratrem a říkám...
Zákys, 3.12.2013 6:27

Pichlé kolo zn. Ukrajina opět zabzdilo... A to je pěkný Vodnan!!! co se z vás táhne...
Už jste se někdy podíval dovnitř nějaké pneumatiky? Asi ne. Tak to rychle udělejte!!! To „prázdno“ co uvidíte je vnitřek vaší tupé hlavy.
Duše?! Houbeles. Odborník na pichlé kolo.
To Labuda je jiný borec:
http://www.youtube.com/watch?v=YdIMOferO3k

Odp9: Včera jsem se bavil s bratrem a říkám...
Tomáš P.....a, 3.12.2013 22:01

Zaku vy si snad libujete v negativismu, nebo je ho jen kolem Vás tolik?;-)

Odp5: Včera jsem se bavil s bratrem a říkám...
Tlapka, 2.12.2013 13:47

Neříkejte Zaku že některé nástroje znáte, které by se daly použít v případě volné internetové diskuze. Dejte mi na ně odkaz. Jak jste byl testován vy a s jakým výsledkem?

Odp6: Včera jsem se bavil s bratrem a říkám...
Zákys, 2.12.2013 13:56

Aby jste viděl na co se ptáte na úvod vám doporučuji tuto základní publikaci:
http://obchod.portal.cz/psychologie-atkinsonove-a-hilgarda/
Až to přečtete, to teprve bude tupých dotazů...

Odp7: Včera jsem se bavil s bratrem a říkám...
Tlapka, 3.12.2013 14:53

Tato kniha se IQ speciálně nezabývá.

Odp8: Včera jsem se bavil s bratrem a říkám...
Zákys, 3.12.2013 15:54

„Děvčico“, řekl kdysi jeden starý ředitel školy, když mu nabízela jistá mladá holka jistý produkt(jak se dnes říká) který byl součástí školení ředitelů škol na Luční boudě, „kdybych byl mladší, tak ťa pozvu na kokot. Ale že su starý chlap poď si na panáka!“
To děvče si chudinka malá nevšimlo, že to o čem jich tam školili měl ten pan ředitel školy v mnoha podobách za léta praxe za sebou. Já nemohu vědět že vedle elementárního propadu v oblasti psychologie(proto ta učebnice Atkinsonové- což je byť poněkud těžký)váhově také) základ) potřebujete něco vědět o genetické příbuznosti IQ u krys (Bouchard, McGue, atd...). Buďte klidná. Šedé myši se nemusí bát.

Odp2: Včera jsem se bavil s bratrem a říkám...
Juras, 16.11.2013 14:25

Nevím, jestli věřit zrovna Zifčákovi :-)

Ohledně doby kolem převratu: Největším sviním (těm v pozadí) muselo být jasné, že se ten režim zhroutí. Proto mi připadá logické, že se na to připravily a že se do událostí i zapojili, aby je co nejlépe mohly využít ve svůj prospěch. Nejlépe je člověk schopen něco připravit, když to sám organizuje - proto mi připadá logické podezření, že to tak bylo. Ale kde je pravda, to jistojistě nebudeme nikdy vědět.

Odp3: Včera jsem se bavil s bratrem a říkám...
Zákys, 17.11.2013 22:01

Vědět... K čemu by vám to bylo. Třeba by jste chtěl dělat nějakou opožděnou revoluci. Kdo si zpívá nezlobí. Tak si raději něco zazpívejte.

http://www.youtube.com/watch?v=_1qqFvEQ42o

Odp4: Včera jsem se bavil s bratrem a říkám...
Juras, 17.11.2013 22:06

Zrovna nedávno jsme o Krylovi mluvili jinde. Ten člověk vždycky viděl všechno dřív než ostatní. Zatímco většina lidí byla opojená Sametem, on už zpíval tohle. Je to tak...

Epilogue about Polák
Lipovan (Z.), 16.11.2013 18:23

Ještě jeden podotek k Polákovi a pak už mu dám definitivně pokoj, protože za to nestojí a rozhodně to není fér vůči ostatním čtenářům. Je hezké, že by z toho rád vygeneroval stalking, to by u bývalého nástěnkáře nemělo překvapit, leč existuje cosi jako informace obecného charakteru z veřejných zdrojů, potažmo poskytnuté samotným(i) dotčeným(i), což jsem velmi pečlivě vyhodnotil, než došlo ke vložení příspěvků. Takže tu je cesta zarúbaná. Ale jde o něco jiného; docela mě překvapilo a pobavilo Polákovo žalostné materiální zázemí, hlavně vzhledem k vlnám, které zde rád nadouval. Cožpak o to, řada lidí žije hůř, ale u konzistentního pachtiče bych předpokládal poněkud lepší výsledek. Sám zdůrazňuji pozvolné proplouvání životem, kategoricky odmítám pachtičství, nicméně ve srovnání s Polákem vychází můj property vítězně. Není to legrační? Pak mě pobavilo ještě něco, tam vítězím doslova na celé čáře, ale tento poukaz už by byl daleko za hranicí hulvátství. Předpokládám, že zvoník Molík, majíce povědomí o neradostném zázemí vysokopopovického konzistenta, by ihned propadl bujarému hýkání majetného a relativně váženého pražského měšťana. Jenže on to hoch nevěděl, tudíž se nechal vyprovokovat k potupnému odchodu. A to byla chyba! Ještě jednou se omlouvám ostatním čtenářům za tuto trapnou epizodu, ale svého kroku v žádném případě nelituji. :-)

Odp: Epilogue about Polák
ivan, 16.11.2013 19:24

Tedy co vím tak má Juras tři děti a rozestavěnej barák. Žádná prdel k vyskakování.

Odp2: Epilogue about Polák
Lipovan (Z.), 17.11.2013 0:00

Ivane, jako pravičák přece dobře víš, že jak si usteleš, tak si lehneš, neb každý je strůjcem svého štěstí i průse®u. Barák jsem mu nerozestavěl, děti neudělal a s jájínskovskými vlnami také nepomáhal. Připouštím, že to má blbý, ale jak říkal už soudruh Brežněv - Это ваше дело. :-)

Odp3: Epilogue about Polák
Zákys, 17.11.2013 10:22

Kde jste sehnal ruskou klávesnici? Ty „domečky miluji.“ A neměl bych trénovat raději čínské znaky?

Nesnáším pravičáky. Tedy slovo-pojem. Poučila mě Velká francouzská revoluce tím, že mi zdůraznila kam patřím. Jako přívrženec tehdy se rodícího nového řádu, šlo v něm o třetí stav který s polu s radikály (Montagnardi) sídlil v „Generálních stavech“ nalevo a zastánci starého řádu, reakční a monarchističtí aristokraté (Feuillanti) napravo. Ivan je monarchista? To bych do něj neřek.

Odp3: Epilogue about Polák
ivan, 17.11.2013 11:29

Teda, Lipo, já nevím jestli jsem pravičák nebo levičák, ale buď je něco na první pohled špatně nebo ne, buď mě, nebo někomu, něco vyhovuje nebo ne, ale ani to ještě není rozhodující.

Rozhodující je, jestli můžu z nechtěného svazku odejít aniž bych se musel kvůli tomu stěhovat na druhou polokouli. Stát se nasral do života nás všech a pomalu vytlačuje z našich životů nás samé. Už nerozhodujeme o tom co chceme, ale už je nám nařizováno co máme chtít.

Je to jako když pomocný motor převezme funkci tažného, ale nedá se vypnout.

Když si zaplatím dovolenou, tak taky nepředpokládám, že se stanu ze zákazníka zaměstnancem poskytovatele služby. Ráno mě nažene na rozcvičku a hned potom do kuchyně na škrabání brambor. Sebere mě klíč od hajzlu a bude jenom na něm jestli mě ho vydá třeba za vyleštění bot. Za chvíli se ukáže, že si musím připlatit za další službu o kterou rozšiřují svoji nabídku, s tím, že za ni dlužím už nyní.

Příklad dvě.
Hele soudruhu, tady máš deset kaček na cigára a buřty s cibulí a zkus ceknout nebo ti rozbijeme držku. My rozhodujeme o tom co je správné a co je pravda. Pamatuj si to! Jestli zdrhneš tak víš co! Rozumíme si. No tak běžte. Co vaše dcera.. už bydlí? Tak nashle.

Odp4: Epilogue about Polák
Lipovan (Z.), 17.11.2013 12:20

Nevím, Ivane, tento pocit nemám. Co mám chtít, se mně pokouší podstrčit hlavně soudruh trh. Je zde mnoho hloupých povinných opatření, především ze strany EU, která stojí nemalé peníze, ale jinak to celkem jde. Spíše než celkové daňové zatížení mně vadí následné využití takto vybraných prostředků, ať už jde o vyhazování peněz za nesmysly, nebo brutální prodražení veřejných zakázek z důvodu koruptokratury, kterou zde zavedl Václav Klaus. Když hovoříš o dovolené, tohle tě pobaví: Letos jsem měl možnost jet na preventivní ozdravný pobyt, tedy 14 dní all inclusive gratis a nevzal jsem to. Prostě se mně nechtělo nikam jet a dva týdny dodržovat pravidla. Tvůj druhý příklad je značně nadnesený a odkazuje do let dávno minulých, dnes nic takového nehrozí a ty to víš. :-)

O zdraví
., 25.11.2013 12:07

SVOBODA po r. 1989 a její následky ve zdravotnické osvětě:
1) Nejezte ani maso, ani tuky, ani cukr. Jezte pouze syrovou zeleninu a syrové ovoce.
2) Klasická dosud uznávaná medicina dělala všechno špatně.
3) Pravdu má pouze Dr. Jonáš.
4) Poslouchejte a řiďte se pouze lidovou čínskou medicinou.
5) Místo jídla meditujte a vyplachujte si střeva i nos.
6) Plaťte poplatky doktorům.
7) Mléko je nezdravé i pro děti. Živte je sójovým mlékem.
8) Kupujte pouze BIO potraviny a nejlépe zahraniční.
9) Děti nenechávejte očkovat. Ať si nemyjí ruce, protože platí úměra: čím více spolknou bacilů, tím více se jim posílí imunita.

A jestli to všechno nepomůže, tak chyba je pouze a jenom ve vás, že jste posametová pravidla nedodržovali dokonale, máte špatnou krevní skupinu nebo pijete málo piva. Pak už vám zbývá pouze se chodit modlit pravidelně do nejbližší modlitebny, ale nesmí být muslimská.

(Poznámka: Ať každý z Vás usoudí sám, zda bylo lépe PŘED nebo PO, které zdravotnictví se tak nazývalo právem a co je správné mu napoví zdravý rozum.)

Odp: O zdraví
Tlapka, 25.11.2013 13:04

Jestli to nepomůže dejte si panáka

Odp: O zdraví
., 26.11.2013 22:22

Doplňuji další body z polistopadového šarlatánství:
10) „Polistopadové svobodné matky“ touží rodit pouze doma a domnívají se, že to brilantně zvládnou bez doktorů. Dokonce to jedna z nich už předvádí i na videu za asistence malého čtyřletého dítěte; rodinnou porodní atmosféru s rozkročenou rodičkou stojící na hadru na parketách v obýváku filmuje milující manžel. Ani krev kapající z rodičky mu v tom nebrání.
11) Masáže, horké kameny, pijavice pomohou lépe než léčiva.
12) Jo, a věřte pouze „homeopatii“.

Odp2: O zdraví
Juras, 27.11.2013 0:14

Zapomněls na chlastání uriny ;-)

To není polistopadové šarlatánství, to bylo vždycky. Jenom to teď m§že být vidět. Zaplaťpánbů za svobodu.:-)

Odp3: O zdraví
Vlastimil Čech, 27.11.2013 14:48

urina?
To je tedy HODNĚ nevhodně zvolený název pro nápoj... myslel jsem, že „urina“ je moč... čuránky...
Nebo to má být nějaký obchodní fígl? Provokace?
Aby si lidi ten název pamatovali? No nějak mi to hlava nebere, ano jsem plechovku s takovým názvem neviděl... A to jsem viděl plechovku s nějakou sodovkou, na které bylo napsáno „Semtex“ :-)

Odp4: O zdraví
Juras, 27.11.2013 15:25

To jste myslel dobře. Někteří lidi to pijou a léčí se tím :-) Ale musí být vlastní a ranní. Urinoterapie

Odp5: O zdraví
Vlastimil Čech, 28.11.2013 15:06

PROBOHA!!!
blééééé :-(
Fuj... fuj... fuj...
jdu to zapít něčím ...
mimochodem, už ti Demokrati
pokazili i tu Starou mysliveckou... přilívají do toho vodu, šmejdi jedni... Kdyby aspoň s novým, vodou obohaceným obsahem, změnili jméno... třeba Nový Hajný, nebo Nový Polní hlídač... Opravdu mi ti noví páni kazí náladu... a kdoví, jestli do toho Myslivce nebudou lít po čase i ty ranní čuránky... fuj fuj fuj!!!

Odp6: O zdraví
Tomáš P.....a, 28.11.2013 15:19

Pane Čechu ne každý majitel podniku na Starou mysliveckou je nutně i demokratem, a ne každý demokrat je majitelem podniku na Starou mysliveckou. Myslím, že si mnozí z jedné skupiny nezaslouží být zobecňováni za druhou a podobně. Souhlas?

Odp7: O zdraví
Vlastimil Čech, 3.12.2013 15:27

nu, jistě máte pravdu... to jenom tak zvenku, pro nás obyčejné lidičky, tak vypadá...ZA DOBY DEMOKRATŮ mnohonásobně zdražil chleba, voda, pivo, elektrika, uhlí, známky na dopisy, trolejbusy... („a zkrátka všecko“ jak zpívá Nohavica)... to až za demokratury začali přidávat do jogurtů a másla škrob, do špekáčků „separát“, do masa vodu, do rumu metanol, do chleba staré rozemleté pečivo, nu a do Myslivce vodu.... rozhodně nepodezřívám všechny továrníky z demokratismu... Ti demokrati jsou ovšem u moci a nechávají ty mladé fabrikanty řádit jako na Klondyke (zase podle básníka):-)

Ne všichni němci byli hitlerovci, a ne všichni hitlerovci byli němci... ale vykládejte to na konferenci o válečných reparacích :-)...

Odp8: O zdraví
Lipovan (Z.), 3.12.2013 16:36

Nějaké potraviny z komáří doby ještě pamatuji a nebyly špatné. Sýry byly z mléka a maso opravdu z masa. Z pohledu tehdejšího dítěte nejvíce želím ztráty bonbonů Zu-zi a práškového pudingu do vody (3,20 Kč). Pak jsem se ale od havlistů dozvěděl, že normalizační potraviny byly otrávené. Zvláštní pocit, vidět brzy po revoluci rakouské venkovany, kteří při pravidelných nájezdech v Albertu kupovali šest i deset otrávených másel...copak je žádný konzistent nevaroval, jaké jim hrozí nebezpečí? :-)

Odp9: O zdraví
Platfus, 3.12.2013 17:07

Nevím, jak mohly chutnat pudingy typu „přilej vodu“ :-), ale je fakt, že čas od času dětem děláme takovej ten práškovej puding do mlíka a ten stojí tuším 11Kč, což mě neuráží. Tahleta retro klasika, pudingy Amyl, jsou dneska k dostání pod názvem Amylon a firma nedávno oslavila 100 let. Tak třeba nebude tak zle :-).

Odp10: O zdraví
Lipovan (Z.), 3.12.2013 17:46

Chutnaly naprosto výtečně. Není těžké se domyslet, že prášek obsahoval sušené mléko, tudíž k vaření postačila voda. Nejraději jsem měl mandlovou příchuť. Občas jsme si je kupovali do školy a zobali samotný prášek. Amylon je skutečně nástupcem Amylu, jen původní cena 0,20 Kčs nepatrně vzrostla na zhruba 5 Kč, přičemž chuť zůstala naprosto stejná, jen se rozšířil počet příchutí. Před několika lety jsem někde viděl puding do vody, který se jmenoval snad Lactamyl, za cenu asi 18 Kč. Možná to bude zoufalý pokus o retro, něco ve stylu žvýkačky Pedro (by Fundy). :-(

Odp11: O zdraví
ivan, 3.12.2013 20:07

Taky si mě připoměl věc co úplně zmizela z trhu. Byla to perlivá limonáda s jablečnou příchutí v igelitových pytlících s chobotem dovnitř kterým se lehce prostrčilo brčko . Po napití a vytažení brčka se sama uzavřela. Lehké, perfektně funkční, levné. Nemůžu uvěřit, že to nikdo nevyrábí. Na cesty do vlaku ještě nikdy nebylo nic lepšího. Pytlík se dal snadno opakovaně naplnit čímkoliv.

Pamatujete se ještě někdo na nějakou vychytávku která by stála za znovuzrození?

Odp12: O zdraví
Lipovan (Z.), 3.12.2013 20:30

Ano, třebaže nejde přímo o vychytávku, ale dopadlo to špatně. Tázal jsem se samotného šéfa původního výrobce. Ředitel sdělil, že se pokoušeli znovu rozjet výrobu hned po revoluci. Skončilo to fiaskem, nikdo výrobek nekupoval. V současnosti jsou stroje rozebrány a výroba již nehrozí. Možná s tím začali příliš brzy, měli počkat ještě pár let na celkové vystřízlivění občanů z demokraturních potravinových náhražek. Občas to lze sehnat, ale jde o produkt z vaječného bílku. S původním pokrmem z vařeného bramborového škrobu je shodný jen název. :-(

Odp13: O zdraví
ivan, 4.12.2013 16:04

Pamatuju, jak jsme je rozlamovali na malé kousky aby mohl mít každý. Taky jsem si vzpoměl na do krve odřené jazyky ze šumáků za dvacet háků a na lékořicové pendreky za pětadvacet hakenů. (nikoliv Ed.)

Pamatujete se někdo na průpovídky patřící k nějaké době?

Třeba. ,, konec padesátých a šede let.

,,Ho ho ho, dovol abych se zasmál.„

,,Lepší malá hospoda, než velká továrna.“

Odp14: O zdraví
ivana Kozárová, 10.12.2013 15:44

Ha Ha Ha,smáli se rytíři
Ber,dokud je rukapáně otevřená!
Lepší jeden prd,než deset doktorů!

Odp9: O zdraví
Tomáš P.....a, 3.12.2013 21:59

Důležité je, že máte na obalu info co kupujete, a svobodně se rozhodnete, zda si koupíte maso od řezníka náležitě mu zaplatíte nebo jestli si koupíte „maso“, na kterém je napsáno, že se o maso nejedná..;-) Jó kdyby lidi někdo nutil to kupovat to by byla jíná, že?;-) A jestli je všechno drahé, doporučuji podnikat a ukázat jak se udržují nízké ceny..;-)

Odp10: O zdraví
Vlastimil Čech, 4.12.2013 8:09

He he he.... :-) To zní skoro tak dobře, jako to slavné:
„Lid se bouří, protože nemá chleba??... A proč tedy nejí koláče??“
Ono to bylo řečeno možná malinko jinými slovy, ale Vašemu výroku se to vyrovná...:-)

Řekněte prosím, pane Tomáši, kdybyste přišel o svou báječně placenou práci a výsluhu a stal se proti své vůli tím flexibilním, nízkopříjmovým pumrdlíkem zaměstnanecké agentury, ne človíčkem, ale jen časově nezávislou pracovní silou... dovedete si to představit??... Pořád byste, po vzoru Joba, seděl na hnojišti a chválil Hospodina? Tedy ve Vašem případě demokreaturu?... Promiňte staříkovi, ale nějak mám pocit, že z výšin svého provilegovaného postavení přehlížíte a podceňujete poměry nás, lidiček dole... Víte, pane Tomáši, taky jsem zažil lepší časy... pořídil jsem rodině dům, automobil, i tento počítač... topil jsem plynem...dětem jsme koupili byt... a pak se to nějak zvrtlo, a bylo vymalováno...jak řekl ten flašinetář: „Mládí pomine, fšéécko pomine...“
Upřímně by mne zajímalo co si počnete, až spadnete, podobně jako V.Č., mezi nás, mezi chudinu....

Odp11: O zdraví
Tomáš P.....a, 4.12.2013 16:15

Nejde o demokracii, co se týká politiky, ale o zastupitelskou demokracii, tedy není vůbec důležité, jeslti volíte pravici či levici, ale jestli volíte socialismus s intervencionalismem (dosavadní levice i pravice - celá posl. sněmovna) a nebo zda volíte kapitalisty (takoví politici ovšem v naší sněmovně nikdy neseděli).

Souhlasíte s tím pane Čechu? Pokud spadnu mezi chudinu, pak zřejmě proto, že jsem nevyužil svých možností. Ale u jiných za to samozřejmě můžou asi ti okolo.

Každopádně jestli máte dům, auto a počítač, jste mnohem bohatší než jsem já, ale já na rozdíl (Zákulisti) od jiných Vám to nezávidím pane Čechu!;-)

Odp12: O zdraví
Zákys, 6.12.2013 15:15

Nezoufejte z toho, že nezávidíte stratibrko. Vaše bohatsví naopak, což je u ucházející prázdnoty ceněno, nepochází z tohoto světa. Charisma „náčeňové“ hadry si přece vystačí samo.

Odp13: O zdraví
Tomáš P.....a, 6.12.2013 16:58

Víte co je vrchol absurdity? Komunismus bez páchání zvěrstev...:-)

Odp14: O zdraví
Zákys, 6.1.2014 20:27

Vrcholem absurdity je, že o napsání (nevím jak je to s pochopením-asi jako obyčejně) takového slova se pokusilo tlukoucí srdce kapitalistické třídy. Kdyby blondýna, to bych ještě bral.
No, také to tak dopadlo. Zařadit komunistický režim(komunismus naštěstí nikde nevznikl blbečku) hned vedle svaté církve římské a kapitalismu je vyznamenání. Co přzdisráč nedokáže, nikdo nedokáže, že!

Odp11: O zdraví
Lipovan (Z.), 5.1.2014 9:05

Třeba tato slečna musí doslova jásat, že nezná nic takového jako frontu na banány. :-)

Odp12: O zdraví
ivan, 5.1.2014 11:16

Ještě jsem nikdy o tak strašlivých problémech neslyšel a nedokážu si je ani představit.

Aby mě někdo svobodnéu platil v 26 letech bydlení v cizím domě, topení a jiné.

Co si tak pamatuju, tak v 26 letech měla rodina s dvěma dětma naději tak na zápis do stavebního družstva, s tím, že výstavba začne už za čtyři roky. (bez všimného) Jinak se uplácelo i za pořadí do zápisu s tím, že musela být složena stavební jistina. Po odpracování asi dvou tisíc hodin, nebo vyplacení náhrady se usměvaví manželé mohli stěhovat i s dvěma dětičkama do nového, pokud se jim nepřihodilo :-) třetí.

A to ke všemu ještě nebyly banány! (vyplazený jazýček) :-)

Místo nového kabátu si pro šťastnější život nechám provéct lobotomii.

Jo, jo, těžkých 26 let, to už je celej život v prdeli.

Současné generace jsou nejrozmazlenější v celé historii Evropy. Čím plnější břicha tím větší nároky a vřískot.

Odp13: O zdraví
Lipovan (Z.), 5.1.2014 12:19

To je divné, Ivane...jak to sakra ti moji rodiče udělali, že při třech dětech postavili vilu? :-)

Odp14: O zdraví
ivan, 6.1.2014 7:42

Já jsem jich taky možná postavil několik, nebo jejich ekvivalent, ale pro někoho jiného. O tom kdo v nich bude bydlet rozhodovali hnětači myslí, tvůrci nového člvověka a světlonoši budoucnosti.

Nepostavit vilu za zastropovanou mzdu kolem osmi korun na hodinu je mým pokleskem za který se budu doživotně stydět.

Už od páté třídy mě bylo jasné, že moje budoucnost bude ,,Doly, hutě, stavebnictví,,

Naštěstí mě to jako páťákovi tolik nevadilo. Taky jsem už byl na hodně zvyklý.

V příštím životě se budu snažit být nástěnkářem, předsedou třídy a vlajkonošem v Pionýru. V tomhe životě jsem to těžce podcenil.

Odp15: O zdraví
Lipovan (Z.), 6.1.2014 18:50

Matka tehdy brala asi 1500 Kčs a fotřík 2200 korun, na počátku 80's. Pokud máš pocit, že to bylo hodně a dokonce dostávali z tvého, není co řešit...mně zločinný minulý režim plánoval khaki budoucnost. Leč zdvořile jsem odmítl. :-)

Odp15: O zdraví
Zákys, 6.1.2014 20:44

V příštím životě, pokud existuje, se Suchopýry POCHVATÉ rodí jako ženy v zapadním Nepálu(někdy se toto území pojmenovává Království Mustang). Žádný Očistec a Artěk s pionýrským šátkem. „Ředitel“ inkarnace musí mít pro vás připravený menzes až do přechodu a piercing nejen na neviditelných, ale i svědivých místech.
To vaše neustálé „sám si vařil, sám si pral“ které mimochodem Vrchlický přiřadil k Rytíři Smilovi, si to zaslouží jako Koza Drbání!

O pračce a hygieně...
., 2.12.2013 22:13

...Copak to, ale páni podnikatelé i dbají a snaží se trénovat své zákazníky v trpělivosti a odolnosti ke špíně:

Stalo se:
Zákazník požádal servisní firmu o opravu pračky Brandt dne 24.11.2013. Technik přijel, zvednul dvířka pračky, sepnul spínač a dle hlášky na displeji určil, že je třeba nový spínač dvířek. Načež zákazníkovi vyúčtoval =423,--Kč cestovného, vzal peníze, jejich příjem zákazníkovi nepotrvrdil a během 15 minut odjel, aniž by pračku opravil. Pak dispečerka servisní firmy nahlásila, že součástku na skladě nemají, že sice tu malou součástku z Francie objednala, ale že asi bude součástka dodána až po Novém roce, a tudíž i oprava pračky bude možná až po Novém roce.

No, hlavně že máme na vánoce banány a že nám chutná, prát nemusíme, ušetříme na vodě a na elektřině a tou špínou se ještě zahřejeme :-).

Odp: O pračce a hygieně...
Tomáš P.....a, 2.12.2013 22:58

Ano každý vidí jiná pozitiva. Nebo snad tu paní někdo k něčemu nutil? Svět není dokonalý a nikdy nebude, po nějakých odžitých letech byste si i mohl zvyknout. Jenže daleko lepší je snášet nedokonalosti světa s vlastní svobodou a odpovědností než s diktátem plánovačů životů jiným lidem.. Co Vy na tento názor?;-)

Odp2: O pračce a hygieně...
., 3.12.2013 6:02

...jakou paní ?
Mimochodem, zde na Svíci smíte mít svobodný názor pouze Vy a Váš „rodný bratr“. Tak to tady chodí.
Hezké vánoce.

Odp3: O pračce a hygieně...
Tomáš P.....a, 3.12.2013 22:07

Vám snad někdo svobodný názor upírá? To, že Vás někdo argumenty přesvědčí, že Váš názor byl hloupost neznamená, že Vám upírá tuto hloupost zastávat..;-)

Odp4: O pračce a hygieně...
Zákys, 3.12.2013 23:14

Už jsem vám jednou napsal pošlete ty své sračky na Neviditelného psa a hned uvidíte co se dozvíte od svých spřízněných Ducem. Chtěl jsem napsat s duchem, ale i ten duce není k zahození.

Odp5: O pračce a hygieně...
Tomáš P.....a, 4.12.2013 14:53

Zaku vím, že jsem Vám já i jiní odpůrci komunismu otevřeli oči, proč se bráníte poznání, proč stojíte o ty lži?

Odp6: O pračce a hygieně...
Tlapka, 4.12.2013 15:31

To se dá pochopit- Zamlada.... to byla tráva lépe zelená.

Odp7: O pračce a hygieně...
Tomáš P.....a, 4.12.2013 16:09

Ve stáří se asi jen umocňuje to, jakým byl člověk mladý.. Pokud mu v mládí mnohé vadilo, ve stáří mu to zřejmě bude vadit dvojnásob..:)

Odp6: O pračce a hygieně...
Zákys, 9.1.2014 7:52

Chodím, chodím po Moravě a čumím jak žaba z prachu...
Volné místo na pracáku.
Na pracáku ve Frýdku-Místku mě upoutalo volné místo - Gynekologický asistent.
Tak jsem se zvědavě zeptal zprostředkovatelky, v čem ta práce spočívá.Ta vytáhla složku a říká: „No, to přijmete příslušnou pacientku a připravíte ji na vyšetření.
Svléknete jí spodní prádlo, uložíte ji na vyšetřovací křeslo, namydlíte rozkrok, oholíte a pak jí vetřete olej na pohlavní orgán. Plat je 34.000 korun měsíčně.
Jestli máte zájem, musíte do Havířova, je to asi 15 km“.
Tak jsem se podivil: „Jo tak ta práce je v Havířově ?“
Zprostředkovatelka: „Ne, ne, práce je tady ve Frýdku-Místku, ale v Havířově momentálně končí fronta zájemců“.
A tak je to na ostravsku s nabídkou práce také u celé řady profesí jako havíř, tavič, soustružník, dokonce nástrojař, tkadlec, řidič hromadné dopravy, průvodčí a co já vím.
Jenom na ty posraný banána se fronta stát nemusí Kulohlavče.

Odp7: O pračce a hygieně...
Lipovan (Z.), 9.1.2014 9:24

Toto klišé minulého režimu absolutně odmítám. Já fronty na banány nepamatuju. Osobně jsem stál ve frontě na buráky, tam prodávali jeden sáček na osobu. Také mandarinky bylo těžko splašit, zatímco (kubánských) pomerančů se na pultech válely tuny. Ale banány? Netvrdím, že byly na každém rohu, ale koupit šly bez větších potíží. Není to náhodou zase nějaký výtažek z padesátých let? Něco jako - kvůli komunistům jsme v Československu čtyřicet let neměli internet. :-)

Odp4: O pračce a hygieně...
., 4.12.2013 5:29

...Vy mne nepřesvědčíte! Z mého hlediska „svobodně“ :-) považuji za hloupost většinu Vašich názorů.

Odp5: O pračce a hygieně...
Tomáš P.....a, 4.12.2013 14:52

Pa je v pořádku oponovat racionálními argumenty.. Protože pokud na duševní úrovni některá politika nezíská většinu, vždy budeme mít vládu menšin.. Souhlas?;-)

Odp2: O pračce a hygieně...
Vlastimil Čech, 4.12.2013 8:21

No, pan Tomáš to myslel možná takhle: majitel pračky se mohl svobodně rozhodnout:
- jít a svobodně si koupit novou skvělou pračku Brandt, nebo si svobodně koupit jinou skvělou pračku také ovšem s povinně z výroby již zabudovaným „kurvítkem“
- Svobodně prát své prádlo na valše
- Úplně svobodně chodit špinavý
- Dávat své prádlo do OSVOBOZENÉ DOMÁCNOSTI!!!
Takže svobody až až...:-)

Odp3: O pračce a hygieně...
ivan, 4.12.2013 14:49

Teda, já mám pane Čechu dojem, že čím dál více techniky a technologií prosakuje do našich životů a tvoří širší nabídku, tím dělá čím dál více lidí nespokojenějších a nespokojených.

Každý má dojem, že čím je delší a bohatší jídelní lístek, tím je mu činěna větší křivda neochutnat všechno. Lidé mě příjdou s rostoucí nabídlou zbytečností sebelítostivější, že je nemohou mít všechny, nejlépe najednou. Dokonce se domnívám, že byly mnohem spokojenější když byl život daleko tvrdší než dnes.

Jen tak se zamýšlým nad tím, kolik má dnešní domácnost součástek a co všechno může vyvolat nespokojenost, že moje ,, naše„ síly už nejsou schopny sloužit věcem které původně měly sloužit nám. Kolik lidí hledá v životě různé zkratky a bydlí nájemně ( forma dluhu) nebo se zadlužuje neustále více, s tím, že je potřeba z jídelníčku života ochutnat všechno protože když to existuje, tak na to máme přece nárok !! A pokud se nám toho nedostává, tak za to jistě někdo může!

Odhaduju, že dnešní domácnost, včetně externatit může mít až několikatisícově násobnější počet součástek než před pouhýma sto rokama. Vlastně je to takový vulkán který svou činností zasypává sám sebe a já se spíše divím, že se to všechno neposralo už dávno a že to ještě jakž takž drží pohromadě.

Lidé a lidstvo je čím dál tím ubrečenější nad sebou samýma.

Nemůžu si pomoct, je to tak, všichni mají pocit, že jim jejich ,,nároky“ na kvalitu jejich života má zajistit někdo jinej a ten činí špatně, protože by se jinak měli přece lépe.

Příklad.

Před padesáti rokama bylo auto celoživotním snem škudlící rodiny, po celé roky si všechno odříkající.

,,Že až jednou !!" ..až příjde ten den!

Dneska, auto desetkrát lepší za pakatel je děsnej vrak s kterým by už nikdo nesměl jezdit, nebo by se za něj styděl. Dva roky starej telefon je ostudou majitele. Všichni maj pocit, že maj na všechno nárok, a ten je někdo povinný jim zajistit!

Asi je to tím, že pamatuju dobu která měla úplně jiná měřítka a pamatuju na vyprávění lidí z doby ještě před první světovou válkou a těsně po ní. Jako kluk jsem byl jedno velké ucho.

Dneska se mě zdá, že lidé jaksi zesračkovatěli a jsou nešťasný sami ze sebe.

Odp4: O pračce a hygieně...
Vlastimil Čech, 4.12.2013 15:09

Zlatá slova... upřímně souhlasím!
Jediné doplněníčko bych si dovolil... ten Spartak byl schopen s domácím servisem sloužit i 30let... Ten bakelitový telefón s vidlicí sloužil spolehlivě až do zavedení tónové volby. Lampový radiopřijímač Tesla slouží dodnes...Nu a tu historku o té staré oválné pračce Romo, co sloužila 2 celé lidské generace, tu jsem tu už psal... Ano, jsme zavalováni novými a novými vymyšlenostmi, i když ty původní věci nás obslouží dobře... bohužel buď jsou skorozbytečnosti nařízeny „shora“ (třeba ty žárovky), nebo jsou s něčím „nekompatibilní“...
Ale obraz toho vulkánu, co nás (příliš často proti naší vůli) zasypává zbytečnostmi... ten se Vám povedl !

Odp5: O pračce a hygieně...
ivan, 4.12.2013 15:43

Zrovna s tím vulkánem jsem to někde odposlechnul v jiné souvislosti, ale není to z mojí hlavy, škoda !..jenom jsem to použil jako alegorii.

Odp5: O pračce a hygieně...
Lipovan (Z.), 4.12.2013 18:40

Opět jsem dnes navštívil Pátek a zatímco rázuju po chodníku, předbíhám (!) dědulu jedoucího na kole. Silně podhuštěné pneumatiky, zbytečná to pak námaha při šlapání. A tak si říkám - lze vůbec dnešní kola ještě nahustit? Nebo je nutno v rámci plánovaného zastarávání kolo s podhuštěnými dušemi vyhodit a koupit nové? S Ivanem tak úplně nesouhlasím, alespoň ne za sebe. Netoužím po 366. funkci mého mobilu, protože telefon s pouhými 365 funkcemi vlastní toliko socky. Naopak, konkrétně v případě mobilu děkuji osudu, že se mně povedlo koupit držák, který po šesti letech stále funguje, pouze baterie dnes vydrží pět dní namísto původních sedmi. Dříve jsem měl z nákupu věci mnohem větší radost. Musela se pečlivě vybrat, co na tom, že z mnohem menší nabídky a také vyšla poměrně draho. Ale kupoval jsem trvalku. Dnes vím, že koupím šmejd, který pojde přesně den po záruce. Je to stejný pocit, jako kupovat rohlíky v Lidlu, v poledne už je po nich. Ta radost se prostě vytratila. :-(

Odp4: O pračce a hygieně...
Tomáš P.....a, 4.12.2013 16:06

Ivane, myslím si, že je pošetilé si myslet, že technika způsobuje nespokojenost. Samozřejmě chápu, že pro staršího člověka, je těžší se učit novým věcem a má radši zvyklosti, ale domnívám se, že pokud by většinou obyvatelstva, především mladšími ročníky, nebyla technika vnímána pozitivně, nikdy by se toliko nerozmohla. Nebyla zde zavedena státně, ale dobrovolně, mnohé zboží a služby a proces výroby zlevňuje a o to většina lidí stojí. Kdyby se všechno to co počítají počítačové modely a podobně mělo počítat ručně, vývoj společnosti by to výrazně zpomalilo. Pokud většinu práce zastanou stroje a počítače, bude mnoho levného (pokud to nebude krást politik a lobisté za zákony), bude více volného času a bude více prostoru pro komunitu.

Jestli lidé byli spokojenější když byl život daleko tvrdší, já nemůžu tvrdit, ale domnívám se, že je to způsobeno tím, že tento socialismus přináší extrémně mnoho nejistot a jelikož socialismus bují, bují i byrokracie, i daňová zátěž a také nezaměstnanost a růst cen vlivem dotací a další pozitiva. Nevím jestli lidé byli spokojenější, ale vím, že pokud Vám někdo bude servírovat čím dál tím více socialismu a intervencionalismu, tím více se to odrazí v ekonomice, pochopitelně negativně a taktéž i v životě každého jednotlivce. Alternativou je tvrdší socialismus, nebo až komunismus, což povede v důsledku k ještě horšímu, nebo liberalismus a odpovědnost jednotlivců s co nejmenšími zásahy do ekonomiky, která lidi skutečně živí. Domnívám se, že komunisté se bojí, že by někdy mohli zase vládnout, protože je jim zcela jasné, že by to zase neukočírovali bez páchání krutostí na lidských duších..

Nikdo přece nenutí lidi, aby prali v pračce, nebo používali mixér a podobně. Kdo má za to, že to nechce, ať si to nekoupí. Pokud to lidi chtějí, pak se to bude vyrábět..;)

Lidé jsou ubrečení, ale co čekají od života? To, že někdo řekne vpravo hleď a oni tam budou hledět? Takový člověk je co do své podstaty v podstatě mrtvý, upřel si svou individualitu a vzdal se všech svobod.

Ty příklady jsou vskutku vtipné. Kapitalismus lidem nabízí více. Ač to může stát solidní ekologickou stopu. Ale je mnoho způsobů recyklace, která se také vyplácí. Navíc není dáno, že je vše objeveno již v dnešní době a není vyloučeno, že to co si myslíme, že je problémem, jedna chytrá hlava smete ze stolu snadno dosažitelnou alternativou, ale musí se dá průchod tomu, aby to někomu za to stálo a nesmí se moci chopit ti, kteří řeknou každému 100 gramů.

Jinak lidé jsou nešťastní, protože se tak rozhodli. Jak jsi řekl, ať si pomyslí v jakých podmínkách žili jejich prarodiče nebo jiné generace hluboko v minulosti a oni si ještě ze své vlastní vůle chtějí zoufat..;-)

Odp5: O pračce a hygieně...
Zákys, 4.12.2013 18:00

Prarodiče.... Pche! Co teprve Mamutík s Kopčemem, když se proháněli kolem Býčí skály a „špizovali“ Věstonickou Venuši jak táhne za koule ožralého Veverčákova otce Huňáče kolem Stolové hory, který trochu přebral ve vinných sklepích Klentnice.
Ale pozor!!! Už to začíná. Pazourku se nedostává všem, ale jen některým. A tak začíná nový život ve „světlých zítřcích.“
„Jedna káva na pondělí,
druhá káva na pátek.
Suneme se po prdeli
o sto roků nazpátek.“
Začínám nám prý šlapat na paty Zimbabwe.
Návrat k začátkům? Že by? Ono něco na tom asi bude, že náš prprprapředek pochází z rovníkové vysoké Afriky.

Odp5: O pračce a hygieně...
Vlastimil Čech, 4.12.2013 18:26

Pane Tomáši, to teda mrkám na drát!
Nebyla zde zavedena státně, ale dobrovolně, mnohé zboží a služby a proces výroby zlevňuje a o to většina lidí stojí.
To jste myslel ironicky? Před malou chvilkou jsme besedovali o vnucovaných věcech, třeba žárovky, teď třeba ty nové kotle, nové radiové, televisní vlny... a protože přesto ta ještě seriosně vyrobená technika odolávala, tož pro jistotu zvýšili elektrické napětí...To nebyly státní zásahy? Nebo o nich ještě nevíte?
Tolik k Vašemu tvrzení že:
„Nebyla zde zavedena státně“
Nu a co říci k Vašemu: „mnohé zboží a služby a proces výroby zlevňuje a o to většina lidí stojí“. Proboha, které NEZBYTNÉ zboží a služby slevnily? Základní potraviny? Bydlení? Doprava? ;-)... už jsme přece o tom mluvili... No, snad máte pravdu, že výroba slevňuje. Slevňuje předevšímm v důsledku používání podřadných materiálů, výroby „horkou jehlou“ a v důsledku používání neinteresované levné, neodborné - zkrátka agenturní pracovní síly... Ovšem slevňování výroby rozhodně neznamená slevnění tovaru či služby, že? ...

Pane Tomáši, Vámi obdivovaná svoboda je také to, že máte na výběr z několika pro Vás přijatelných možností. Ovšem pokud mocní (a tedy bohatí) Vám možnosti vezmou, pak výběr zmizí a s tím zmizí i Vaše svoboda.
No a s tím volným časem, to Vaše : „více volného času a bude více prostoru pro komunitu“. To jste myslel vážně?
Víte, my co si to pamatujeme, máme jiný názor... Pan Ivan měl podle svých vzpomínek „smolíka“, ale přesto měl tolik volného času, že si mohla připravit motocykl a účastnit se závodů... dokonce si ve Svazarmu udělal nejen řidičský průkaz, ale i pilotní a létal letadlem... jistě, pan Ivan je zřejmě mimořádný muž, ale i mnozí jiní obyčejní lidičkové mohli svého volného času využít pro svou potřebu, záliby... vidím to na svých dětech, kdy a v jakém stavu chodí z práce... konec konců, Vaši páni rodičové, pane Tomáši, jako dělníci si postavili dům... buď měli naprosto ojedinělé příjmy a nechali si dům postavit OSP na klíč, nebo měli tolik volného času, že si alespoň některé práci udělali sami.... B) je správně, neníliž pravda..;-)

A hlavně, pane Tomáši, lidé nejsou nešťastní proto, že se tak rozhodli, ale proto, že někdo rozhodl za ně... Rozhodl tak, aby jim všecky přijatelné možnosti vzal... Jsou nešťastní i proto, že stát, který by je měl chránit a pomáhat jim (proto si lidičkové stát zřídili) na ně za jejich veliké peníze okázale velkopansky kašle...

Odp6: O pračce a hygieně...
Tomáš P.....a, 4.12.2013 19:25

Však já jsem taky náležitý kritik intervencionalismu, tedy politických zásahů do ekonomiky. A proto tu máme žárovky či kotle a podobně dle nařízení politika. Tam kde politik nesáhl, tam mé tvrzení platí bez výhrad, souhlasíte?

Nezlevnilo nic, protože jak jsem řekl, politika ať už levice tak „pravice“ zavádí vyšší daně a intervencionalismus.
Teď zvýšili DPH na pezemky pro nové stavby a stavbaři hlásí, že vlivem toho přijdou tisíce lidí v oboru o práci, nebudou moci utrácet peníze a nerozproudí ekonomiku. Hlavně, že se z toho jednoho procenta pak bude dotovat solární energie, která nám zdražuje každý rohlík. Vy opravdu nechápete tak prostou logiku pane Čechu? Politik, co Vám bere a přerozděluje, páchá zlo na ekonomice a tím na lidech samotných, pak nemůžete logicky očekávat zlevňování... Jasné?

Odp4: O pračce a hygieně...
ivana Kozárová, 6.12.2013 13:59

naprostý souhlas. A aby toho nebylo málo,přidám info o technicky upravovaných citronech- a i jiných plodech. Čtěte etikety. Citronová potravina. Citron -sedmdesát procent. Ostatní jsou chemická ztužovadla a konzervadla vpichovaná miniaturními jehličkami. Technologie,chemie,přesnost,dokonalost,poučení! Tam,kde si ovoce vážíte sami,vyjede etiketa s povinnými - ze zákona - daty. Tam,kde se to váží u kasy,už etiketu nedostanete... Takže s vitamíny zadara dopravíte do své tělesné schránky i konzervanty v ČR nepovolené. Křehčené citrony jsou již realitou,vzhůru za zdravím!

Odp5: O pračce a hygieně...
Tomáš P.....a, 6.12.2013 14:58

Doporučuji pořad Peklo na talíři.
Tady citrónový koncentrát.

Na druhou stranu paní Ivano, ikdyby existovala ta či ona vyhláška nebylo by vyloučeno, že by k otravě potravin nedocházelo. Kontroly nikdy nepodchytí vše a jsou také možná úplatné..;-)

Nemáte alespoň odkaz na článek?

Odp6: O pračce a hygieně...
ivana Kozárová, 6.12.2013 17:41

Milý Tomáši,o pořadu Peklo na talíři vím,ale televizi nemám,ani ji nechci,nějak na tento přístroj nemám trpělivost. Informaci o citrusech vím z mailu,vrátím se tam a přepíšu to z fotografie etikety,hned to bude.

Odp6: O pračce a hygieně...
ivana Kozárová, 6.12.2013 17:58

Údaje na etiketě: zabaleno dne 19.3.2013 Ovocná potravina-citron max 75%,voda 22%,kyselina askorbová,aspiková drť 3% E 107,E110,E121,E262,E384. To poslední éčko 384 je v ČR zakázané,jedná se o citronan isopropylnatý neboli isopropyl citrát.
Souhlasím s Vámi,Tomáši,že kontroly nikdy nepodchytí vše. Ale dávat do ovoce všechny tyto látky -- koho by to napadlo? A vidíte,napadne a ještě si na tom vydělá.Každé ráno sklenku citronové šťávy - pro pročištění.:-(

Odp7: O pračce a hygieně...
Vlastimil Čech, 6.12.2013 18:34

A pan Tomáš by teď měl odpovědět něco ve svém stylu:
„A když se vám to nelíbí, tak vyrábějte vlastní koncentrát a pěstujte si vlastní citróny !“ ;-);-);-)

Odp7: O pračce a hygieně...
Platfus, 6.12.2013 18:46

Já jsem našel tenhle odkaz a není to hezký počtení. Podle etikety hádám Billu, ale chápu, že to je asi dost jedno :-).

Odp8: O pračce a hygieně...
ivana Kozárová, 7.12.2013 10:30

Nejčastější odpovědí na takovouto °poplašnou°zprávu je : To by člověk už nemohl jíst nic,je to ve všem ... a tak podobně. Jedinou obranou by bylo tyto věci nekupovat ani za cenu značné redukce jídelníčku. Fakt je,že k jídlu toho člověk moc nepotřebuje.Horší to je u dětí,než u dospělých.Tam,kde si stát není schopen ohlídat zdraví svých dětí,je něco velmi prohnilého

Odp9: O pračce a hygieně...
Tlapka, 9.12.2013 18:50

Lidé jsou neobyčejně všežraví něco je tak hned neohrozí.

Odp10: O pračce a hygieně...
ivana Kozárová, 10.12.2013 9:43

Bať,bať,ale všechno má svůj konec,jen jitrnice má dva....Možná,že právě ta ¨neobyčejná všežravost způsobila,že nikde nic pořádnýho není;-)

Odp11: O pračce a hygieně...
Tlapka, 9.1.2014 12:05

Zvláště třeba na poušti nebo za polárním kruhem.;-)

Odp7: O pračce a hygieně...
Lipovan (Z.), 6.12.2013 19:59

Mě Vaněk rozesmál, když předváděl podmáslí značky Jumbo Fruit (Lidl). Obsah: vepřová želatina...:-):-):-)

Odp7: O pračce a hygieně...
Tomáš P.....a, 6.12.2013 22:57

No to je hezké, zkontroluji to v obchodech kde nakupuji.. Porušení oznámím na patřičná místa.. Doporučuji každému udělat totéž..

Odp8: O pračce a hygieně...
Zákys, 6.12.2013 23:54

Na Lampárně se už těší, ale vystojíte si frontu...
To jste si mohl všimnout sám, místo toho nekonečného výplachu svého mozku.

Odp4: O pračce a hygieně...
ivana Kozárová, 7.12.2013 14:29

Pamatuju vyprávění paní Sobotkové,která sloužila před první válkou ve Vídni,pamatuju vyprávění mojí babičky,jak dělala kristiánky a telemarky u Nové Paky,pamatuju vyprávění svého táty o divokým odsunu v Ústí nad Labem,a z toho všeho na mě až dosud dýchá,že lidé tenkrát byli bohatší ,než dnes.Všechny ty neuspokojené pseudopotřeby,na které se dnes lidi soustřeďují,nejsou ničím jiným,než znamením té nejhorší chudoby člověka,která znamená k smrti prázdné nitro,které je třeba honem něčím nacpat,aby člověk pokud možno ani na chvilinku nebyl sám se sebou sám....

Odp5: O pračce a hygieně...
., 8.12.2013 20:12

...no, ale snad požadavek, aby odborná servisní firma v současné době opravila automatickou pračku dříve než za 2 měsíce, tak to snad není „pseudopotřebou“ ?
Nebo snad majitel pračky místo ní má v muzeu shánět valchu ? Nebo si snad každý zákazník má kupovat nové pračky dvě, aby tu druhou měl v záloze jako zdroj náhradních dílů ? To asi ne. Pokud si místo praní v pračce (která nefunguje) půjdu přátelsky popovídat se sousedkou, tak mi stejně doma zůstane špinavé nevyprané prádlo a „bohatším“ se tím popovídáním nestanu.

Odp6: O pračce a hygieně...
ivana Kozárová, 10.12.2013 9:50

Doplácíme zde na to,co jsme nechali vyrůst v domnění,že se nás to netýká.Zčistajasna jsme se octli ve světě,který nám je nějak divně cizí,ze kterýho bychom rádi zdrhli,kdyby to jen šlo. Kurvítka se už zamontovávají nejen do praček,ale i do lidí,lidé si je za drahé peníze sami kupujou v blahé představě,že budou zdravější. Z čeho to vše vyrostlo?A kam to poroste? Milá tečkočárko,Vaše poslední věta mi připomenula Čapkův apokryf o Martě a Marii. A přece ta Mařka,sedící na hromadě špinavého prádla,zvolila lepší stránku....

Odp7: O pračce a hygieně...
ivan, 10.12.2013 13:00

Každá norma připouští tolerance.

Protože se každá pračka a podobné výrobky skládají z tisíců součástek, tak se stane, hlavně u plastů, že jejich doba stárnutí není stejná. Toleranční rozdílnost vzniká tím, že se nové výrobky tvoří i z recyklátů. Obor který se zabývá tím, aby součásti výrobku končily svoji životnost přibližně ve stejnou dobu se nazývá Systémová analýza. Nemá cenu aby třeba převodovka měla pětinásobnou životnost než zbytek auta, to zlevňuje výrobu a konečnou cenu výrobku. U Š 1203 to bylo obráceně, na jedno auto pět převodovek. Tady nepomohla ani empirická zkušenost.

Šiřitelem mýtu o kurvítkách u nás byl čarostřelec a astrolog Baudiš který byl schopný řídit armádu podle kyvadýlek a předpovědi hvězd. Ještěže jsme armádu od Bílé hory nepotřebovali.

Proč by si jakákoliv firma kurvila svoje jméno a na druhé straně vydávala nemalé prostředky na vývoj. Spíše se stane, že hledání úspor překročí spodní mez víc než bylo záměrem.

Proč bych si znova kupoval Peugeota do kterého by si sama automobilka instalovala kurvítka?

Naopak! Už nikdy! Chtěl bych Škodu nebo něco jiného, ale Peu, už NE !

Proč by si nějaká továrna na pračky kurvila svoje výrobky a dosáhla toho, že bych si ji už nikdy nekoupil. ??

Odp8: O pračce a hygieně...
Lipovan (Z.), 10.12.2013 13:49

Kurvítka nejsou mýtem, nýbrž ironickou metaforou neblahého stavu. Kabely blízko topných těles, nemožnost vyčistit větrák u notebooku a další vychytávky si kretén Baudiš nevymyslel. Osobně mám celkem kliku, protože se cíleně pídím po držácích. Pračka už jede jedenáct let bez problémů. Je ale beznadějně zastaralá; má totiž pouhých 750 otáček. Správný konzistent má pračku se dvěma tisíci otáček, jinak ve společnosti neobstojí a bude za socku. Naopak vysavač stejného stáří již umírá, uhlíky jsou na pokraji agónie. :-(

Odp8: O pračce a hygieně...
ivana Kozárová, 10.12.2013 14:55

Ivane,opravdu si myslíte,že výrobky se vyrábějí,aby trvaly?Aby byly dlouho funkční? To není z mojí hlavy: Po použití jednoduše zahoď a kup si další...Kampak by to došlo s výrobci žárovek,kdyby každá měla takovou životnost,jako ona proslulá žárovka v jedné hasičárně za Velkou louží.....Proč všechny ty nekompatibilní náhradní díly do stejných výrobků - jak jednoduše by se dala spravit taková pračka,kdyby firma současně do okruhu prodeje svého výrobku dodávala aktuální náhradní díly... Evidentně není zájem opravovat,kup si další! A možná o dost horší....

Odp9: O pračce a hygieně...
., 10.12.2013 15:32

...Díky za komentář. Doplňuji, že ta pračka BRANDT byla koupena 21.08. 2010, byla tedy do letošního listopadu v provozu pouhé 3 roky a 3 měsíce a dosud není opravená.

Francouzská firma BRANDT zcela ignoruje poškození svého image u zákazníků nedodáváním náhradních dílů k pračce.

Domnívám se, že naopak to je jejich strategie: vždy nechat 3 měsíce pračky neopravené, aby se během té doby jejich počet (a tedy i počet nutných náhradních dílů) dostatečně zvýšil, aby náklady na dovoz a skladování těch náhradních dílů byl pro firmu minimální, zkrátka aby se to „vyplatilo“ firmě bez ohledu na majitele praček.

A ptám se: Jestlipak by firma BRAND (která dělá ostudu svému jménu) byla stejně velkorysá ke svým zákazníkům a trpělivě by čekala dva měsíce na zaplacení praček od zákazníků ? Určitě ne, a na zákazníky by kvůli opožděnému placení poštvala třeba i policii.

Odp9: O pračce a hygieně...
ivan, 10.12.2013 16:31

O té žárovce náhodou vím, stará hasičárna v New Yorku.

Sériovost, robotizace, elektronizace, automatizace, plastifikace, paletizace, kontejnerizace. Ohnout, zmáčknout, slisovat, expedovat. Tak to je.

Od doby co byla použita jiná síla nežli lidská,- lodní plachta, tak se svět neustále zrychluje. Všichni chtěj všechno co nejlevněji a hned. Čím dál tím víc lidí chce čím dál tím více věcí.

Odp10: O pračce a hygieně...
Zákys, 10.12.2013 17:57

Tolik fikací naráz... Ale jedna fikace tam však chybí. Žně, jinými slovy klasifikace. Nebo klasyfikace? Záleží jak leží... :-(
Ale také v dalším vás předběhl soudruh Lenin rovnou o 90 let. Ten postavil Fredericka Winslowa Taylora z nohou na hlavu a vy, no fuj!!! brete do úst jeho myšleku. Vidíte jak hluboce jste klesl. To Vítězslav Nezval - podle vlastních slov - „sere“ právem zapomenutou báseň Stalin, je jiný borec nedomrlý antikomunisto. „Marat“ z povolání se chová jinak.

Odp10: O pračce a hygieně...
ivana Kozárová, 11.12.2013 12:41

Jo jo,chtějí to míti hned,- dokonce i za tu cenu,že budou riskovat nulovou kvalitu - platí i v mezilidských vztazích. Ta rychlost je jen zdánlivá.Vyflusaný tělo nakonec každého zpomalí,i kdyby stokrát pospíchal. Hltání života se nevyplácí,nakonec je takovej hltač sám sežrán,nebo recyklován - teď nejsem v oblasti science fiction,ale v tvrdé realitě. Otroctví z dob starého Říma se proti sofistikovanému dnešku jeví skoro jako selanka...Zlej člověk,vybavenej potenciálem dnešní vědy a techniky je ten nejhnusnější a nejškodlivější v dějinách lidstva.Dobrý člověk ještě žije!Naštěstí.Zdánlivá slabost mírných lidí v sobě skrývá ohromnou sílu,která dnes skoro nikoho nezajímá a na kterou většina lidí nevěří.Jsme tady ve střední Evropě takovej prťavej ostrůvek,-a v dobách,kdy se lidi srocovali proti konzumu se ten ostrůvek vždycky zmátořil.Čím jsem starší,tím víc vzpomínám na dědu,kterýho jsem nikdy neviděla,jen mi o něm táta vyprávěl. Pracoval rád ve své znárodněné továrně a dělal dál dobře tu práci,kterou uměl.,Nezatrpknul, a ještě na smrtelný posteli stačil vyhodit soudruhy z nemocniční cimry,když mu tam nesli podepsat souhlas s rozsudkem ,odsuzujícím R. Slánského.Jak tady někde píše Zaky,že lidi zesračkovatěli,tak to je jen důsledek konzumu. Čím více se žere,tím víc....:-(

Odp9: O pračce a hygieně...
Tomáš P.....a, 10.12.2013 17:56

Nechci dělat nějakou reklamu, ale vždy když si kupuji něco co stojí více peněz, tak jdu na heureku a sleduji recenze uživatelů, ty negativní se tam dostanou vždycky, zatím mi zkušenosti lidí vždy pomohli vybrat kvalitní zboží s kterým jsem byl spokojen jako oni..:)
Nekupuji podle slev, chci mít ve svém životě taky kvalitní věci..;)

Odp10: O pračce a hygieně...
ivana Kozárová, 11.12.2013 12:52

Milý Tomáši,já si dovedu dobře představit,že vše se dá na internetu najít. Jen nesmí vypadnout proud. Někdy mě jako starou pamětnici a majitelku rozsáhlé a velmi zaprášené knihovny děsí,že i ten internet se jednou podaří vytvarovat k tomu,aby na něm byly už jen a jen předžvýkané informace.Život mě naučil skepsi,ale současně i víře v Absolutní dobro. Smrtka může bejt hodně bohatá a zabalená do zlata a diamantů,ale je mrtvá.Život je však živej,i když často hodně chudej.A nejsem si jistá,k čemu směřuje internet.Zatím asi k obojímu.Ale až dosud hledám z konzervativizmu informace spíše v knížkách,- a nevěřil byste,že jsou často přesnější a víc odpovídající skutečnosti,než ty dohledané na PC. Týká se to výhradně historie,samozřejmě,že nejnovější poznatky vědy a techniky žádnej knihomol ve svý zaprášený knihovně doma nemá.....Prostě na starý kolena se ráda přiznám,že internet jako zdroj solidních a přesných informací asi podceňuju.Bude to věkem.:-(

Odp11: O pračce a hygieně...
Lipovan (Z.), 11.12.2013 14:30

Zajímavé je, že něco podobného doporučují na webu ultrakonzistentů. Když se hotovím koupit něco dražšího, v řádu tisíců korun, například, měsíc předem procházet recenze uživatelů, posuzovat, odhalovat a odmítat diskuzní PR plevel od prodejců, atd. Psychopatům z dfense zřejmě nepůjde o nalezení držáku, nicméně i tak jde o radu veskrze správnou. :-)

Odp12: O pračce a hygieně...
Tomáš P.....a, 12.12.2013 14:54

Lipovane, myslím, že kdyby někdo navrhnul lepší způsob jak neudělat zbytečně botu, respektive jak udělat velmi dobrá obchod, tak se tomu nikdo nebude bránit. Dle mého mínění je doporučení od uživatelů sázkou na správnou kartu, jako druhou možnost vidím pouze intuici..;-)

Odp11: O pračce a hygieně...
Tomáš P.....a, 12.12.2013 14:56

Nic proti ničemu, pro mě je hlavní, že Vás nikdo nenutí k užívání internetu a naopak, že mě nikdo nenutí k omezování jeho užívání. Vážím si svobod každého, a každý nechť si nese odpovědnost za to jak se svými svobodami nakládá..;-)

Odp12: O pračce a hygieně...
ivana Kozárová, 15.12.2013 14:48

To máte pravdu,Tomáši. Přesto však mám neblahé tušení,že vypnou-li Vám proud,budete nucen PC nepoužívat. Bez zlomyslnosti :-)

Odp13: O pračce a hygieně...
Tomáš P.....a, 15.12.2013 15:34

Samozřejmě, pokud nebudu mít svůj zdroj energie..:-)

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp13: O pračce a hygieně...
Tlapka, 9.1.2014 12:12

Kdo by hned myslel na to nejhorší...

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp13: O pračce a hygieně...
Zákys, 9.1.2014 12:44

Ten magor ho bude svobodně používat dál!!! Sebeopakování ma své představitele, což je u policajtů běžné. Lidová tvořivost na to vymyslela stovky vtipů. A lidé se většinou nemýlí. Ti vědí... ;-)
A jak se rozmnožují Kulohlavci? Jednoduše. Předáváním si zkušeností.

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp9: O pračce a hygieně...
ivan, 11.12.2013 18:17

Co Vaše skvělé židle, Ivano, vzpomínáte?

Odp10: O pračce a hygieně...
ivana Kozárová, 11.12.2013 18:33

Židle slouží svému účelu a jsou obdivovány a leštěny zadkama návštěvníků cukrárny. Včera říkaly,že by jim bylo ctí,kdybyste se na některou z nich posadil:-)

Odp11: O pračce a hygieně...
ivan, 15.12.2013 17:16

Těší mě, že ještě provozujete.

Myslel jsem na to, jak Vám , Ivano, jdou ty skvělé židle na odbyt a jesti jste na tom ,,vydělali majlant. "

(Smrt krásných srnců)

Odp12: O pračce a hygieně...
ivana Kozárová, 23.12.2013 11:10

Kupci by byli... na ty staré původní židle.Přijíždějí ti potenciální kupcové z Bavor,chmatnou židli p praví Ich kaufe... A já když řeknu Unverkauflich,kroutěj hlavama,protože jsou zvyklí,že u nás se dá koupit i čertova babička....Jasněže výroby takovýchto židlí se nikdo nezhostil.Jasněže by to nikdo nezaplatil,přesněji málokdo....Osud věcí funkčních a nadto krásných se naplňuje. Jsou určeny jen pro mizivý okruh zbohatlíků,kteří mají dobrý vkus....Anebo zůstaly jako dědictví po dědcích a pradědcích a jejich známých - a pak je nikdo neprodá,neb znamenají kus života,v mém případě kus dětství.

Prosba o pomoc
., 13.12.2013 12:13

Prosím všechny přátele na Svíci (tedy ty, kteří mne nepovažují ani za třídního nepřítele ani za fotbalovou kopací merunu) aby mi pomohli nalézt v celé ČR adresu firmy nebo podnikatele, který má na skladě alespoň jeden kus „dveřní spínač“ pro automatickou pračku BRANDT, a může ten spínač prodat.

Samozřejmě, že o tuto neplacenou službu prosím Svícaře pouze v rámci jejich časových možností a pokud budou tento dobrý skutek v adventní době moci a chtít udělat. Předem děkuji.

Odp: Prosba o pomoc
Juras, 13.12.2013 12:43

V pračkách se nevyznám, ale tady to vypadá, že by to mohl možná být i Fagor. Snad Ti to pomůže... http://www.elny.cz/blokovani-dvirek/c-969/?pn=price&iop=20&m=1852

Poděkování za odkaz.
., 13.12.2013 18:02

Jurasi, děkuji Ti za odkaz. Pokusím se ho využít a dám vědět, jak to dopadlo.

Přeji Tobě i celé Tvé rodině
příjemné prožití vánočních svátků,
hodně radosti z pěkných dárků
a hodně zdraví a štěstí do nového roku.

Odp: Poděkování za odkaz.
Juras, 16.12.2013 8:05

Díky za přání. Přeji Ti taky všechno nejlepší a ať pro Tebe bude rok 2014 úspěšný :-)

Odpověď z odkazu.
., 16.12.2013 6:04

...Prý spínač nemají.
Přesto ještě jednou děkuji.

Království za koně
., 13.12.2013 17:39

Království za koně! je ustálené slovní spojení, které vešlo do běžné řeči jako rčení, přirovnání. Vyznačuje volání o pomoc člověka, který něco nutně potřebuje a je mnohdy ochoten slíbit i nemožné. Někdy je to slib či výkřik až skoro zoufalý. Rčení pochází z historie Anglie.

Život a osud anglického krále Richarda III popisuje William Shakespeare v historickém dramatu „Richard III.“ :

22. srpna 1485 se na Bosworthském poli odehrála bitva, která měla ukončit dlouholetý boj anglických vládnoucích rodů – známou Válku růží . Na jedné straně bojiště stál král Richard III. na druhé straně Jindřich Tudor, hrabě z Richmondu. Bitvu rozhodla zrada jednoho z velitelů královskéího vojska, který přeběhl se svými bojovníky na stranu Jindřicha Tudora. Po krátkém boji se královské oddíly rozprchly. Legenda praví, že tehdy svoji korunu tj. království, sliboval pěšky z bojiště utíkající anglický král Richard III. komukoliv, kdo by mu pomohl poskytnutím koně zachránit si útěkem holý život. Životů jiných si údajně nikdy nevážil - ale svůj vlastní vyvažoval královskou korunou. Jeho zoufale slibující: „Koně! Království za koně!“ tehdy nikdo nevyslyšel. Historickým faktem je, že Richard III byl tenkrát nalezen mezi mrtvými.

(Poznámka a přirovnání: „Bitvou“ je můj boj se servisní firmou o opravu pračky, „zrádcem“ je firma BRANDT, která nedodává včas náhradní díly na opravu praček a „koněm“ je pro mne „dveřní spínač“. Pouze mi navíc jaksi chybí to "království. :-)

Odp: Království za koně
ivan, 13.12.2013 18:58

No vidíš, jeho kůň s ním uklouzl a to měl doma 300 daleko lepších.

Odp2: Království za koně
., 13.12.2013 22:39

... ale příčinou porážky v bitvě nebyl kůň, nýbrž zrada v podobě přeběhlíka.

Odp3: Království za koně
ivan, 14.12.2013 5:12

Není to pech když tě někdo zradí a ještě ti k tomu uklouzne kůň kdy se to sakra nehodí ?

Pozn.: komentáře se dále nevětví.
Odp3: O pračce a hygieně...
Tomáš P.....a, 4.12.2013 14:57

Další možností je politické vynucování takových věcí, to je v pořádku? Jestliže víte, že je někde „kurvítko“, tak proč to nezveřejníte, nebo je to zase jen jedna z mnoha rozhodně správných domněnek?;-)

Odp4: O pračce a hygieně...
Vlastimil Čech, 4.12.2013 18:41

V každé vrtačce, úhlové brusce je ozubené plastové kolečko... zoubky se strhají...a pak? O úžasném vysavači Lux jsem tady už psal, u těch starých se daly v podstatě bez demontáže stroje vyměnit uhlíky... u toho nového „inovovaného, moderního“ je motor zalisován tak, aby oprava stála 5000 Kč... zeptejte se kteréhokoliv elektrikářa na sílu plíšku ve vypínačích... v pračkách je buben zavěšen na zinkolitovém držáku... ten ovšem postupně koroduje vlivem chemikálií... ale pane Tomáši, přečtěte si na internetu: stačí strejdovi Googlovi zadat to slůvko...20.000 odkazů ;-)
Vypadá to tak (a prosím snažně předem o prominutí, nechci se Vás dotknouti), že o životě nevíte skoro nic... jak jste stár? Co jste dělal před službou v PČR?

Odp5: O pračce a hygieně...
Tomáš P.....a, 4.12.2013 19:17

Já nebudu zapírati, že o životě nic nevím, v duchu myšlenky Sókrata. Ale kdyby ti kdož mají odžito něco o životě taky věděli, vypadalo by to tady jinak. A protože evidentně nikdo nic neví a politika nám nepřináší nic dobrého, tak jsem zastánce co největšího odpolitizování životů občanů. Jsem třicátník, u Policie 10 let, v kolektivu jsem si užil mnoho dobrého, občas má člověk i pocit s dobře odvedené práce, ikdyž bych mohl kritizovat až hrůza, vím taky, že náš vedoucí nemůže prosadit nic proti nesmyslu od ředitele, ten zase nic proti nesmyslu od krajského ředitele, ten nic proti nesmyslu policejního prezidenta a ten nic proti nesmyslu ministra vnitra. Hold jak vnikne centrální nesmysl ve vládě, pocítíme tyto negativa všichni.

Vyučen jsem strojařem, a ozubená plastová kolečka v úhlové brusce, to vám přirozeně věřit nebudu. Pracoval jsem ve dvou fabrikách úkolem a v jedné jsem mistroval 50-ti lidem. Byl jsem mladý a naivní a odešel k Policii.
V případě, že si myslíte, že by měli jiné vysavače nebo jiné zboží úspěch u lidí, pak doporučuji investovat a vydělat balík, co jiného Vám na to asi mám říci?:-)

Odp: O pračce a hygieně...
ivana Kozárová, 10.12.2013 10:37

To s tou pračkou je fakt hrozný. Já vím,že pokrok se nedá zastavit,ale tohle už je pokrok v něčem víc,než v technice;-)Je to zařízeno tak,aby to nefungovalo.Aby se nedalo šetřit. Aby to zkrátka fungovalo jen a jen pro byznys a ne pro lidi. Byznys na prvním místě však znamená smrt.

Odp2: O pračce a hygieně...
., 13.12.2013 22:35

Ano. Špatné je, že ani čeští ani zahraniční podnikatelé nejsou v ČR vázáni téměř žádnými zákony a povinnostmi vůči ostatním lidem a vůči svým zákazníkům.

Např. Ňeńońumáci zde u nás v kapitalistické cizině prodávají šmejdy vyrobené ve své domovině; ve svých žlutých ušmudlaných pracičkách zde v ČR každý den nosí balíky utržených českých Dvoutisícikorun do směnáren, tam je asi mění na dolary (?), a ty posílají do své levicově orientované vlasti. Takže tito nažloutlí šikmookáči u nás nejen způsobili krach českých textilních továren a vzali práci českým textilním dělníkům, ale své tržby zde ani neutratí za ostatní české výrobky !!! Teda to by jim čeští zákonodárci dovolovat neměli.

Odp3: O pračce a hygieně...
ivana Kozárová, 15.12.2013 14:35

Za stav,jaký je,nejsou titop lidé odpovědní. Je to věc výhradně n a š e.Kdo jim povolil zde podnikat? A ruku na srdce- Kdo u nich nenakupuje? Jsou vždy ve stejnou dobu na svém místě,v létě v zimě,od nevidím do nevidím. Český podnikatel by to nevydržel.

Odp4: O pračce a hygieně...
ivana Kozárová, 15.12.2013 14:35
Odp4: O pračce a hygieně...
., 19.12.2013 6:36

1) Já ani nikdo z mé rodiny jim v ČR podnikat NEPOVOLIL.
2) NENÍ to věc ani moje ani nikoho z mé rodiny.
3) Já ani nikdo z mé rodiny u nich NENAKUPUJEME.

4) Sedět v černé špinavé díře „shopu s padělky“ „od nevidím do nevidím“ v létě v zimě a čekat na zákazníka jako pavouk na mouchu v siti, není žádné umění. Oni se totiž při tom sezení celá rodina střídají, v obchodě si vaří, jedí, spí, telefonují, možná luští křížovky a kdoví co ještě soukromého dělají, co by si zaměstnaný Čech nemohl a nesměl dovolit, aby neztratil práci.
5) Dokonce si Ňeňoňumáci najímají na černo za směšný pakatel také české důchodkyně jako prodavačky a jako chůvy ke svým šikmookým potomkům, takže v tom „šopu“ ani sami Ňeňoňumáci fyzicky přítomni nejsou. A česká chůva jim dítě nejen hlídá, ale naučí ho i mluvit česky.

Odp5: O pračce a hygieně...
Juras, 19.12.2013 10:51

Živí je jejich zákazníci. Pokud chceš, aby u nás tímto způsobem nepodnikali, musíš přesvědčit své spoluobčany, aby u nich nenakupovali. Pokud nikdo nebude nakupovat, přestanou v té pavoučí díře sedět. Jinak bych na ně na Tvém místě vůbec nemyslel - myslím, že můžeš žít život, který jimi není nijak ovlivněn.

Odp6: O pračce a hygieně...
., 19.12.2013 15:52

... Děkuji za názor. Ano, mnohdy se osvědčuje model chování: „nevidím, neslyším, nemluvím“.

„Přesvědčit spoluobčany“, aby u nich ty šmejdy nenakupovali, je pouze „zbožné přání“. Ony totiž např. paničky z „vyšší dnešní třídy“ k nim půjdou nakupovat i šmejdovité vánoční dárky pro své chudé příbuzné, protože pro ty chudé příbuzné by bylo ŠKODA koupit lepší a dražší dárky, a současně nakoupit u Ňeńońumáků se ve vyšší třídě považuje za obdivuhodný projev „charitativního dobrodiní“ vůči těm „chudákům pracovitým šikmookým obchodníčkům přistěhovaným z jejich ubohé neprosperující levicové vlasti“.

A ještě dodatek: Domnívám se, že nakonec každý z lidí nějakým způsobem ovlivňuje i životy lidí jiných. Např. se může třeba stát, že člověk z nejvyšší třídy může onemocnět infekcí TBC od Ňeňońumáka, protože ten boháč odhlasoval zákon, jehož působením ten nemocný Ňeňoňumák mohl k nám přicestovat a začít zde to své kšeftaření . Říká se tomu „Kruh se uzavřel.“ Poslední věta budiž i dalším varováním před nakupováním u Vi......ů.

Odp7: O pračce a hygieně...
Juras, 19.12.2013 16:09

Nevím, proč seš na ně tak vysazenej. Mnoho cizinců je u nás proto, že jim v jejich vlasti hrozila perzekuce. Není Ti jich líto? Dokážeš se vžít do situace, že bys musel emigrovat?

Odp8: O pračce a hygieně...
Tlapka, 19.12.2013 18:49

Souhlas s Jurasem

Odp5: O pračce a hygieně...
ivan, 19.12.2013 15:49

Nevíš proč jsou tady?.. aby při internacionální spolupráci proletariátu svrhli kapitalistický neřád.

Měl by si slavit, Romantiku, konečně se to povedlo!

Prašiví továrníci k velké radosti pracujícího lidu konečně zavřeli krámy a fabriky. Hlavně ty domácí, které jsme tu už měli. Hladovcům nestačilo mít jednu, někteří jich museli mít třeba deset.

Jo jo, kdyby jich tak bylo tisíc, co. ??

Nezadlužených, materiálově i odbytově zajištěných.

Ale co, textiláci a jiní si určitě postaví nové a lepší, povídal Forejt, kde bude vládnout porozumění, bratrství a nikdo nikoho nebude vykořisťovat.Továrny pracujícímu lidu, dřinu strojům.

Stačí je vybudovat, nejlépe ze svého, a spravedlivě si tam vládnout.

Odp6: O pračce a hygieně...
Lipovan (Z.), 19.12.2013 17:21

Zášť čárkotečky vůči Vietcongům také nechápu. Vinu na vietnamském úspěchu v české kotlině nesou jednoznačně samotní Češi; kdyby u Vietcongů nenakupovali, za půl roku Nguyen s pláčem zavře krám a zamíří do Paříže, kde žije ohromná komunita rákosníků. Já jsem u Nguyenů nebyl asi pět let. Ale stačí z okna tramvaje nahlédnout do okolí holešovické tržnice a je zřejmé, že se komunita Vietcongů bude utěšeně rozrůstat, protože apetit Švejkáčků po laciných padělcích neutuchá...byť ani nenarůstá. Je prostě konstantní, tudíž značný. :-)

Odp7: O pračce a hygieně...
ivan, 6.2.2014 5:46

Jen pro info. Nguyen je v Česku deváté nejčastější příjmení, takže top deset.

Odp7: O pračce a hygieně...
Tlapka, 6.2.2014 17:22

Všichni nakupují u Vienamců nebo s Sekáčích. Proč to nevím.

Odp8: O pračce a hygieně...
Vlastimil Čech, 6.2.2014 20:54
Odp5: O pračce a hygieně...
ivana Kozárová, 19.12.2013 18:50

Nojo,no,tu pračku jste si taky nekoupili u Vietnamců a je to šmejd.... Obávám se,že konzum vede právě do těchto konců. Levně,rychle,bez čekaní,za každou cenu.A tomu se posléze připodobní i takzvané seriozní obchody. Vždyť vše je jenom jako. Nic není doopravdy. Svědčí o tom i naše mluva: Nějakkakotak skoro,jakoby ,- hemží se to plevelnými slovy,co nic neříkají a k ničemu nezavazují.Znám rodinu,která se stará o vietnamského chlapečka. Je ukázněný,nechová se rozmazleně,je vynalézavý při hře. Je radost si s ním hrát. Má navařenou jednoduchou stravu- samozřejmě často rýži a zeleninu.Až přijde do školy,bude se dobře učit a bude pracovitý.Možná z něho vyroste dobrý lékař.Nevidím v tom pro sebe žádnou škodu,moje děti nebyly ve škole tak pilné....Pořád bych radši ve škole učila toto dítě než malého rozjíveného příslušníčka našich elit.

Odp4: O zdraví
ivan, 27.11.2013 15:38

Ale pane Čechu, to se neprodává po plechovkách, ale po cisternách.

Odp3: O zdraví
Tlapka, 27.11.2013 17:24

Svatá pravda, Jurasi, lidi byli blbí vždycky a teď je to líp vidět. Dříve zpívali Internacionálu a nyní se připojili k úchylkám podle chuti.

Odp4: O zdraví
Zákys, 2.12.2013 17:50

To se vám kritizuje a odsuzuje když jste ŽENA...
Ale všeho dočasu.
Hejtman volá do zbraně! Dejme babám na Marcelky, hr na ně!!!;-)

Odp5: O zdraví
Tlapka, 4.12.2013 15:35

Hle, nepřítel žen ... jak se vám to stalo?

Odp6: O zdraví
Tomáš P.....a, 4.12.2013 16:07

to ne jen žen, ale lidu obecně..;-)

Odp6: O zdraví
Zákys, 5.12.2013 7:25

„Hle...“ hlasem velikým zvolala Šárka! a začala kousek od Vyšehradu dívčí válka.
Nevím jestli je to projev nepřátelství, ale já „kráčím, zasévám a zpívám...“

Odp7: O zdraví
Tlapka, 6.12.2013 16:50

:-)Nic není vidělt ani slyšet. :-)

Odp8: O zdraví
Zákys, 6.12.2013 19:56

Vy se neslyšíte?
„Slyš Bušku, již se nezarmuť a poslyš co ti král tvůj moudrý praví.....“
říkal již Karel IV. blahé paměti, když vybízel svého dvořana k pochopení toho že
„můj jazyk je jak známo vybíravý a našel již v tom víně chuť.“
„Víš zkoumat třeba Bušku milý....“!!

Odp9: O zdraví
Tlapka, 11.12.2013 15:36

Já vím, nabádal jej zvláště k pití z číše a pak... to už jsem zapomněla. Ani nevím, kolik toho pak vypili vína co zprvu trpké zdáse.

Odp10: O zdraví
Zákys, 11.12.2013 23:11

„Víš Bušku zkoumat třeba“.... Kurň, jak mám napsat aby jste místo plácání zkoumala.
Že zapomínáte, z toho si jen podmíněně dělejte.
V umění zapomínat je cesta k věčné mladosti! Lidé(i ženy) stárnou tím že mají paměť!
U žen je paměť jako starý opuštěný uhelný důl. Člověk tam nesmí chodit s otevřeným světlem, nechce-li být svědkem výbuchu. Když to udělá, to je pecka!!! Před chvílí jsem si to vyzkoušel a hasiče ještě nevyprovodil.

Odp11: O zdraví
Tlapka, 19.12.2013 18:51

když mě baví plácat tak co mám dělat:-):-)

Odp12: O zdraví
ivana Kozárová, 23.12.2013 11:13

Ahoj Tlapko,doufám,že na vánoce nezařezáváš! Ani v práci,ani doma,ani stromeček,ani kapra. Já taky nikoli. Pa a hezkej Novej rok!

Pro pana Ivana
., 11.12.2013 20:56

V TV (nebo na internetu ?) byla nedávno reportáž o tom, že Kralupech nad Vltavou jsou nové jatky na zpracování a mrazírny na zamražení zvěřiny z celé ČR. Víte o tom něco ?

Odp: Pro pana Ivana
ivan, 11.12.2013 21:55

Nevím, ale když jsem ještě lítal tak jsem viděl hodně ohrad s chovem jinak volně žijící jelení a muflonů. Asi je někde zpracovávat musej. Proč myslíš, že bych o tom měl něco vědět? Zeptám se na to myslivců, ty budou vědět.

Odp2: Pro pana Ivana
., 12.12.2013 6:02

No, protože (pokud mne paměť neklame), tak jste snad někde tam v okolí Kralup prožíval své mládí ? Nebo tam pracovala Vaše matka nebo Vaše manželka ? Nebo se pletu ?

Odp3: Pro pana Ivana
ivan, 12.12.2013 7:06

Ve školním věku jsem bydlel v Roztokách, máma a později i žena pracovala na výzkumu léků v ,, Výzkumný ústav antibiotik a biotransformací. (Penicilinka, pozděj novinářema přezdívaná Efedrinka) Ani jsem netušil co tam máme za poklad, produkcí efedrinu by se na černém trhu prý dokázala zapltit za jediný den. V Kralupech jsem byl asi desetkrát v životě, naposled asi před deseti rokama.( Kralupy okres Mělník, Roztoky Praha západ, nyní okr. Beroun) Z Berouna je do Kralup asi 45 Km.

Odp4: Pro pana Ivana
ivan, 12.12.2013 7:13

Tedy asi jako z Prahy do Poděbrad. Nevím kolik pražáků ví co se děje v Poděbradech.

Překvapilo mě, že mě po několika letech vykáš, mám ti taky vykat nebo to necháme postaru?

Odp5: Pro pana Ivana
., 12.12.2013 18:23

To je jedno. Druh oslovení mezi lidmi neurčuje kvalitu jejich vzájemného jednání.

Odp4: Pro pana Ivana
Zákys, 12.12.2013 10:14

Tady se ví všechno. Nepocházeli odsud dva útočnící vynikajícího sovětského hokejového družstva tvořící útočnou trojku Efedrin, Vicedrin, Šadrin ?

Odp5: Pro pana Ivana
ivana Kozárová, 5.1.2014 16:26

Jo. Šadrach,Mešach a Abednego;-)

Odp4: Pro pana Ivana
Lipovan (Z.), 5.1.2014 12:39

V Roztokách na domě vedle nádraží seděl na střeše metrový havran. Před pár týdny zmizel, majitel ho odstranil. Škoda, pohled na něj byl fascinující. Víš o něm? :-)

Odp5: Pro pana Ivana
ivan, 5.1.2014 16:13

To nevím, už jsem tam dlouho nebyl. Havrana nepamatuju.

Odp: Pro pana Ivana
ivana Kozárová, 12.12.2013 12:59

zeptám se rodáků

Kvalita automatických praček
., 14.12.2013 20:51

Prosím Svícaře o ohodnocení automatických praček s horním plněním od různých výrobců, a to dle zkušenosti se současnou Vaší vlastní pračkou nebo s pračkou Vašich blízkých příbuzných nebo přátel.

Prosím o název výrobce a o hodnocení parametrů:
1) Název firmy, která pračku vyrobila.
2) Kupní cena pračky a možnost zaplatit ji splátkami.
3) Doba bezporuchového provozu tj. jak dlouho vydržela pračka v provozu bez poruchy.
4) Dostupnost náhradních dílů a kvalita servisních oprav, serióznost servisu zejména s přihlédnutím k délce doby od nahlášení opravy k jejímu skutečnému provedení.
5) Hlučnost pračky, vibrace při odstřeďování.
6) Délka záruční doby pračky.
7) Jiný Váš komentář kladný i záporný, zda doporučujete nebo nedoporučujete pračku koupit.
Předem děkuji.

Odp: Kvalita automatických praček
Juras, 15.12.2013 0:07

My máme třináct let starou whirlpoolku, takže Ti moc nepomůžu. Před týdnem se tam pálila izolace a opravář říkal, že v širokém okolí jsou už jenom dvě takovéhle pračky. Doufám, že nějakou dobu ještě nebudu muset tento problém řešit :-):-)

Odp: Kvalita automatických praček
Lipovan (Z.), 15.12.2013 7:53

Mám jedenáctiletou Candy z boku, nikdy nebyla v poruše. Placena hotově, hlučnost na dnešní poměry zřejmě střední, vibrace rovněž. Až se odebere na věčnost, tuto značku znovu zvážím. :-)

Odp2: Kvalita automatických praček
ivan, 15.12.2013 11:05

No vidíš, kdyby si tam Canďáci nainstaloali několik kurvítek, těžko by si uvažoval o stejné značce. Spíš by si dneska psal, že máš doma pět let starou Whirpoolku, jak to tak vidím.

Odp3: Kvalita automatických praček
Lipovan (Z.), 18.12.2013 8:55

Byla koupena po pečlivé poradě, také stála asi 13 500 Kč. Pamatuji si, že zrovna v té době se na trhu objevily dva otřesné šmejdy, Ariston a Indesit. Kde je jim asi konec? :-)

Odp4: Kvalita automatických praček
Platfus, 18.12.2013 9:50

Jeden mám doma :-). Máme k sobě dost neutrální vztah, ale musím říct, že drží asi 8 let. A to navzdory tomu, že místní voda je skoro nasycenej roztok vápenitých minerálů.

Odp4: Kvalita automatických praček
ivan, 18.12.2013 10:25

Indesitku mám asi deset let a jestli nevydrží aspoň patnáct tak ti potvrdím, že je to šmejd. Bydlím v krasu a používám studniční vodu z vývrtu ve vápenci a filitu, jak psal Plati, nasycený roztok. Dobré věci jsou ty o kterých nevím, že je mám. Je mě fuk jak jsou staré, jakou mají pověst a jestli zrovna frčí.

Odp5: Kvalita automatických praček
Vlastimil Čech, 19.12.2013 15:09

Dobré věci jsou ty, o kterých nevím, že je mám
:-):-):-)
Ta definice je PRVOTŘÍDNÍ!
Souhlas!!!!

Odp5: Kvalita automatických praček
ivana Kozárová, 21.12.2013 16:17

Budťe rádi za tu tvrdou vodu,my máme vodu ultraměkkou z vodovodu a náběh na vole!

Odp6: Kvalita automatických praček
Zákys, 22.12.2013 8:36

Díky privatizaci vodovodních sítí do správných rukou máme již nějakou dobu „těžkou vodu“ a jak to tak bývá že soukromé zájmy je to správné ořechové, voda bude těžší a těžšší...
Jak rád budu pít dešťovku z okapové roury když náhodou Bůh deštíčkem pomůže.
Jestli to tak bude pokračovat, možná se bude naše voda vyvážet do Iránu jako mediátor pro výrobu atomové bomby. Pokud to ovšem Amíci nezarazí!!!

Odp7: Kvalita automatických praček
ivana Kozárová, 23.12.2013 10:48

U nás postavili solární elektrárnu nad vodním zdrojem. Voda tak dle mého soudu může být kontaminovaná herbicidy. Je to potok,co teče z lesa. Herbicidů je ale tolik druhů,že je téměř nemožné zjistit kontaminaci,když jeden neví,který herbicid to je.Tak chodím pro pitnou vodu do studánky na kopci pod skalou.Je trošku tvrdší a kafe je z ní lepší.Vodu dešťovou nepijte ani náhodou,to už je lepší rum:-(Bůh - nebo spíš čert ví,co na nás s vodou padá.Obávám se,že i sněhové vločky už se na to vykašlou a nebudou chtít z toho humusu vznikat...Mechy rostou tam,kde nikdy nerostly.To znamená,že kyselost rapidně vzrůstá.Zákysi,změňte své jméno,staňte se zásaditým a bojujte s tím!;-)Přeji Vám a Vaší celé rodině přežití všeho toho běsnění ve zdraví a klidný Nová rok!

Odp8: Kvalita automatických praček
., 23.12.2013 14:16

Herbicidy ničí plevel. Majitelé solární elektrárny sypou pod ty kolektory herbicidy ? Proč ? Vždyť by bylo lepší použít ovečky pro spasení podrostu, a bylo by to pouze za mzdu pasáka, tedy mnohem levnější, než stále kupovat nějaké herbicidy. Nechápu.

Odp9: Kvalita automatických praček
Vlastimil Čech, 23.12.2013 15:14

dolní okraj solárních panelů je tak nízko, že přerůstající rostliny by mohly stínit. Ovečky by na okraj panelů vystupovaly, a kopýtky ho poničily... v kabelech napojených do panelů je elektrika, která by mohla ovce zranit... pozemek ubohého solárního barona by se mohl stát zemědělskou půdou a do jeho byznisu by mu mohla třeba zasahovat zemědělská správa... Proč by si chudák baron komplikoval život?
A jak říká pan Ivan... "komu se to nelíbí, ať si za své postaví na svém pozemku solární elektrárnu, za své si podplatí svého úředníka (nejlépe BEZ) a nechá si tam pást své ovečky :-)

Odp8: Kvalita automatických praček
Zákys, 23.12.2013 15:30

Zákys.... chááááá, slovensky žinčica. Pokud není z kravského mléka. Voli a jim příbuzní(é) jak známo zmrší i tu nejzdravější pijatiku!!!
„Ej bežala ovečka, ej hore do kopečka
a baránek z ňúú
ej vyskočil si na ňu.“
Děkuji vám za přání paní, a ať se vyhýbají blbci nejen na Nový rok, ale „furt“ jak říkáme my jazykoví puritání a nepřátelé Sudeťáků a černokabátníků!!!
A o Vánocích ať kolem vás zní rolničky...

Odp: Kvalita automatických praček
ivana Kozárová, 15.12.2013 14:31

Mám funkční třináctiletou Whirpool,jen 800 otáček,ale stačí.Porouchalo se jen kolečko,co se točí- takovej knoflík,kterej když se dopere,tak se zastaví.Ale ten vždycky popošoupnu a pere dál....Nejlepší držák ale byla Tatramatka,ta fungovala bez poruchy přes dvacet let.Ta Whirpoolka stála osm tisíc - tehdy a bez poruchy byla 10 let.Fakt je,že drobátko pochoduje po koupelně. Plnění horem.Teď už jsou ale ty pračky úplně jiné,nějak moc složité.:-(

Odp2: Kvalita automatických praček
Lipovan (Z.), 15.12.2013 14:39

Copak jste tu whirpoolku koupili společně s Polákem? ;-)

Odp2: Kvalita automatických praček
Juras, 15.12.2013 17:22

Ale ty nové umí věci, které člověk zaručeně potřebuje - např. říct na vteřinu přesně, kdy dopere ;-)

Děkuji Vám všem za informace o pračkách.
., 15.12.2013 21:55

Velmi Vám všem děkuji za informace o pračkách. Překvapují mne zejména Vaše zprávy o pračkách fungujících bez poruch deset a více let.

Ta moje BRANDT (Francie) jakž takž fungovala pouhé tři roky a tři měsíce, i když měla už jednu opravu v záruční době. Teď má prý kaput „dveřní spínač“; pračka nefunguje a servis náhradní díl nemá a v nejbližší době prý mít nebude, protože z Francie objednané náhradní díly nebyly dodány.

Naše domácnost je bez pračky celá „naruby“, stále je někde namočené prádlo v NAMU a ŽABCE, stále se něco někde suší na radiátorech. V bytovce se pere ručně bez kotle na vyváření prádla, bez necek a bez valchy opravdu těžko; ani žádný čistý potůček na máchání prádla v blízkosti neteče.

Prosit, vyhrožovat, urgovat servisní firmu je zcela bezvýsledné; mají totiž tzv. „VÝSADNÍ PRÁVO“.

TRH nefunguje, konkurence nefunguje, EU nefunguje. A zprávy z TV o „tvořící se koalici“ mne proto nezajímají. Dobře už bylo.

PŘEJI VŠEM SVÍCAŘŮM POHODOVÉ VÁNOCE
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK.

S pozdravem tzv. Romantik

Odp: Děkuji Vám všem za informace o pračkách.
Lipovan (Z.), 16.12.2013 14:06

Správně, čárkotečko. Tobě taky. :-)

Odp: Děkuji Vám všem za informace o pračkách.
Tlapka, 16.12.2013 17:09

Mám obavu, že nikdy dobře nebylo. Kdy to bylo? Za Rakouska- nebo za války...

Odp: Děkuji Vám všem za informace o pračkách.
ivana Kozárová, 17.12.2013 19:51

Čárkotečko,možná to bude blbé,ale nepovažuj to za provokaci: Nastrouhaný obyčejný mejdlo,teplá voda,co vydržíč a šlapat prádlo ve vaně. Čtvrt hodina. Nohy měkkoučký,čisťoučký,prádlo jakbysmet. Dělala jsem to v době,kdy jsem neměla pračku,jen dvě malý děti a manžela..... Hezké vánoce. Anebo najdi přítele,který ti vypere v pračce. To jsem já tehdy nenašla...

Odp: Děkuji Vám všem za informace o pračkách.
ivan, 17.12.2013 22:47

Já si taky myslím, že když požádáš některého ze sousedů jestli si u něj můžeš vyprat tak to nebude žádnej problém. Prostě to tam naházíte a za dvě hoďky si příjdeš. U mně si občas vypere paní co je s manželem už roky bez elektriky, ale tím taky bez vody. Jen si to představ. Oba žijou-pijou pouze z jeho důchodu. Hodná, ale za pár dní po berousovi jsou zase na suchu.

Odp2: Děkuji Vám všem za informace o pračkách.
Vlastimil Čech, 18.12.2013 8:40

Nu, mě se osvědčilo dát prádlo do kbelíku a pumpovat gumovým zvonem... ovšem dobrý prášek.

Ale ještě jeden poznatek. Kdysi jsme taky řešili nějaký podobný kontrolní spínač. Okamžitě dostupný nebyl a zařízení fungovat prostě muselo! Vyřešili jsme to přemostěním čidla. Tedy ošidili jsme ten stroj. Ono si to myslelo, že je ve stavu zaklopeném (a ve skutečnosti opravdu byl), ale on signál „zavřeno“, byl dáván, i když věc byla reálně otevřena... muselo se na to dávat pozor, kontrolovat uzavření člověkem, ale do doby opravy to mohlo stačit....
I když si myslím, že pokud tu věc ještě mají, ten můstek, ten „klem“, tam je pořád a zařízení funguje i bez křehkého bakelitového nesmyslu! :-)

Odp3: Děkuji Vám všem za informace o pračkách.
Lipovan (Z.), 18.12.2013 8:52

Být tak všeumělským kutilem...s jízlivou radostí bych rozebíral spotřebiče, odpojoval kurvítka a zase výrobky dával dohromady...jenže bohužel, levější je už jen turecká šavle. :-(

Odp: Děkuji Vám všem za informace o pračkách.
ivana Kozárová, 20.12.2013 15:18

Milý Romantiku,přeju Ti klidné vánoce. Teď jsi z nás všech nejekologičtější Svícař,protože málo pereš a málo jedů vypouštíš,ale vše v dobrém!

Odp2: Děkuji Vám všem za informace o pračkách.
., 20.12.2013 18:07

Milá paní Kozárová, děkuji Vám za blahopřání k vánocům, které opětuji. Také já Vám a Vaší rodině přeji příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí do nového roku.

Potěšil mne Váš „titul“ "nejekologičtější Svícař :-). Ale to čekání na opravu pračky se mi zdá opravdu nekonečné.

Já si velmi cením a obdivuji Váš krásný a citlivý vztah k přírodě i k domácím zvířátkům, který je na Svíci asi také ojedinělý.

Odp3: Děkuji Vám všem za informace o pračkách.
Lipovan (Z.), 20.12.2013 18:23

Ojedinělý určitě není, Romantiku. :-)

Odp4: Děkuji Vám všem za informace o pračkách.
ivana Kozárová, 21.12.2013 15:55

Taky si myslím,že u nás mají lidé lepší vztah ke zvířatům,než je ve světě běžné,ale jsou případy,že to člověk nechápe,proč takovej hodnej pán a paní jezdí krmit pejska zavřenýho v kleci na pozemku,kde snad hlídá štráfek řepy či co.Už jen to omezení pohybu,ta věčná samota.Nechodím okolo,abych neslyšela zoufalé vytí.Je dobře nakrmenej a nešťastnej.:-(

Odp5: Děkuji Vám všem za informace o pračkách.
Lipovan (Z.), 4.1.2014 14:06

Docela by mě zajímal případný světový žebříček ohledně zacházení s (např.) hospodářskými zvířaty. Stanovit ukazatele a dle nich pak vyhodnotit jednotlivé státy světa, nebo alespoň některé. Odhaduji, že nejhůře se se zvířaty zachází v subsaharské Africe a jihovýchodní Asii. Nejlépe zřejmě v Německu - už třeba takový USrael nebo Francie jsou na tom citelně hůře.

Odp6: Děkuji Vám všem za informace o pračkách.
ivana Kozárová, 5.1.2014 16:40

Nezapomenu na fotky krav s dírami v břiše,obraz zdivočelých kowboyů vědy:-( Masajové se prý chovají k dobytku dobře,krávy jsou součástí kmenu a jejich maso se požívá až poté,co zemřou přirozenou smrtí - neověřeno - Indie a posvátné krávy,to je kapitola sama pro sebe. Slovo jatka mi nahánělo hrůzu už jako dítěti. Pamatuju Holešovická jatka - nepříliš daleko bydlela babička. Nezavřeš hubu volu tobě obilí vymílajícímu,nebudeš vařit kůzle v mléku jeho matky,- zní z dob starozákonních. Od té doby čas pokročil ,sofistikované způsoby mučení se dále zdokonalují.Zlatý život volně pobíhající lesní zvěře... Teď se pasou pěkně venku na borůvčí a jeleni vypadají hodně dobře! Akorát ti mkanci se přemnožili,rejou všude jako diví a bojím se jich trochu, před týdnem jsem jednoho viděla,naštěstí si mě nevšimnul,budil respekt.Hospodářská zvířata jsou tady u nás na tom špatně.Možná,že ne všude,ale to,co vidím kolem sebe,není žádná radost..

Odp7: Děkuji Vám všem za informace o pračkách.
ivana Kozárová, 5.1.2014 16:41

kanci,pardon

Děkuji za další rady.
., 18.12.2013 10:55

Děkuji Vám za další rady a náměty. Bohužel k „použití“ nejsou ani sousedé, ani vana, ale to by bylo na delší povídání.
Ano, i nějak kutilsky „vyšachovat“ ten spínač (který blokuje funkci pračky) by bylo fajn. Ale nikdo z nás se nepyšní hrdým kvalifikačním přízviskem „KUTIL“, zkrátka to neumíme. A servisní firma opravu samotného spínače kategoricky odmítla.

Ale alespoň Vám ze zkušenosti na oplátku poradím jak zacházet s chlebem a pečivem o víkendech a o svátcích:
1) Každý pátek kupujeme tři chleby a máme je v obchodě zamluvené. Čerstvý balený krájený chléb od firmy Sázava ihned po nákupu dáme do mrazáčku chladničky. Na stole máme plochý velký talíř. Každý den večer z mrazáčku z obalu vyjmeme asi 6 krajíců chleba a položíme na talíř. Talíř s krajíci chleba přikryjeme dnem vzhůru obrácenou plastovou mísou tak, že mísa se celým okrajem dotýká stolu kolem talíře. Krajíce chleba jsou tak v létě chráněny před mouchami, přes noc krásně rozmrznou a ráno k snídani jsou vláčné a nejsou okoralé. Od té doby, co s chlebem zacházíme tímto způsobem, jsme žádný chléb nevyhodili, protože nám žádný chléb nesplesnivěl ani neokoral, tedy všechen jsme v bezvadném stavu mohli sníst.

2) Také rohlíky a housky je možné v igelitovém sáčku na delší dobu uložit do mrazáku. V neděli ráno je pak možné rohlíky rozpéci v troubě mezi dvěma pekáči. A takové rozpečené horké rohlíky nebo housky jsou docela pochoutka i bez pomazánky. Snad by chutnaly i panu Ivanovi i jeho paní Evě i Vám všem ostatním.

Rozpečenej a mírně osmahnutej rohlík a...
ivan, 18.12.2013 15:49

Rozpečenej a mírně osmahnutej rohlík a bílé kafe je lepší než čerstvej gumák.

Odp: Rozpečenej a mírně osmahnutej rohlík a...
., 18.12.2013 17:04

... Díky za porozumění. Ať chutná o vánocích i ten rohlík. :-)

Konec vánoc
Lipovan (Z.), 26.12.2013 9:48

Díky Bohu můžeme letošní vánoce odpískat. Nicméně se mně zdály mnohem klidnější oproti loňskému šílenství. 24. 12. jsem ráno musel do gigamarketu, pro jistotu jsem vyrazil rovnou na otevíračku a bylo tam s bídou patnáct lidí. Dnes rovněž. Buď chamraď nemá prachy, nebo nakoupila s předstihem. Teď ještě přežít Silvestra, ale naštěstí budu v práci, čiže pohoda. Zvláštní zvyk, odpalovat v Praze petardy. V prostředí permanentního kraválu působit ještě větší kravál? Je to stejné, jako bych na trhu koupil otýpku dřeva a šel ji hodit do lesa. :-)

Odp: Konec vánoc
Zákys, 26.12.2013 16:03

To stou otýpkou to není špatný nápad. Co se v lese urodilo, patří lesu. Ochránci přírodního prostředí by vás jistě pochválili.
Někdo by mohl začít, a jít příkladem. Zázrak. Kdyby navíc pocházel z Prahy, to by se na Zem po staletích určitě vráti i Jeroným Pražský spolu s Janem z Pomuku. Možná by vás Duka navrhl svatému otci ku svatořečení... a Anežka by získala konkurenta, lid pražský inspiraci a lesy HUMUS.

Vánoční strom s kořeny
., 27.12.2013 15:23

... copak otýpka. Já mám lepší nápad: V každém městě na náměstí nebo v každé větší vesnici na návsi by měly školní děti vysadit řádek asi 5 smrčků nebo jedlí různého věku, např. ve stáří 2 roky, 7 let, 12 let, 19 let, 24 let. Nejstarší z těch stromů by se každý rok před vánocemi ozdobil a nechal by se růst např. maximálně do věku 30 let. Pak by se porazil a z jeho dřeva by se vyrobily pro obec lavičky nebo výbava dětského hřiště. Na místo poraženého stromu by děti vysadily nový malý stromeček.

Obcím by se to vyplatilo , protože cena malých stromků je mnohem menší, než cena stromu velkého.
Velké vánoční stromy by se nemusely v lese nebezpečně porážet a pracně do měst a obcí velkou vzdálenost dovážet. Rostlým stromům by nehrozilo tolik nebezpečí, že spadnou a zraní lidi.

Mládež by se učila celý rok o vlasnoručně zasazené stromy pečovat. Akce by se jmenovala: „Naše vánoční stromořadí“ a bylo by možné i soutěžit, které město má vánoční stromky nejlepší. Ve stínu „Vánočního stromořadí“ by mohli v létě odpočívat na lavičkách důchodci.

Odp: Vánoční strom s kořeny
Vlastimil Čech, 27.12.2013 17:15

Kromě Cikánů jsou největšími ničiteli městské zeleně právě mládežníci... zcela jistě by se našel nějaký dobrák, který by si stromeček uřízl, vzrostlý stromek zvandalisoval, a velikým si zatopil... pro dřevovýrobu se čerstvé dřevo nehodí...

Odp2: Vánoční strom s kořeny
., 27.12.2013 22:36

... Pane Čechu, ten vandalizmus mne také napadl. Ale i na to mám nápad: Z ušetřených peněz na nákup VÉÉÉLIKÁNSKÉHO stromu by bylo možné vytvořit dvě skromně placená pracovní místa hlídačů „Vánočního stromořadí“ :-).

Odp2: Vánoční strom s kořeny
Zákys, 28.12.2013 9:07

Červená barva, barva krve dělnické třídy a barva Bordelů, již netáhne. Zelená barva je prapor neřesti!!! Na co zeleň? A navíc ještě ve městě? Co jsem koza?
zeleň
... třeba co se týká inteligence kozy, šlapou silně na paty všem patafyzikůmkozinec

Odp3: Vánoční strom s kořeny
Vlastimil Čech, 28.12.2013 12:31

Zelená je bara neřesti? Ale kdepak! Zelená je přece barvou ISLÁMU!! I Vy jeden islamofobiku :-)... Kde je Vaše politická korektnost? :-)
A ten mizerně placený strážník zeleně? Přece městské strážníky už města mají... a co uhlídají? ...:-) Konec konců, nejsou ochotni bránit proti cikánskému útoku ani lidi, když je prosí... natož nějaké stromky...

Odp4: Vánoční strom s kořeny
., 28.12.2013 23:06

... Pane Čechu, nechte mne alespoň o vánocích trochu snít a navodit si pohádkovou představu „ kdyby ...“. Vždyť kdysi to šlo, péče o zeleň ve městě bývala váženým a respektovaným úkolem občanů stejně, jako AKCE Z.

A bývaly doby, kdy Mikulášský průvod kráčel chrupajícím a jiskřícím se novým sněhem tichým městečkem, zářícím do tmy svítícími okénky, bez petard a bez řevu ochlastů. Jen z toho tichého padání sněhových vloček občas zvoneček cinknul, když anděl o kamínek na cestě trochu brknul. A co bylo, může být zas, když oponou trhne čas.

Odp5: Vánoční strom s kořeny
Vlastimil Čech, 29.12.2013 19:34

Tak to jo... to se V.Č. taky líbilo.... :-)
Přeju Vám, vlídný človíčku, aby se Vaše sny uskutečnily...

Odp6: Vánoční strom s kořeny
., 29.12.2013 22:47

Děkuji pane Čechu. Vždyť Vy jste také vlídný člověk, a také máte své krásné sny, takže už jsme na na Svíci nejméně dva. A paní Kozárová je také vlídný člověk, takže jsme už tři. A možná i další lidé najdou své vlídné stránky..., takže snad ani ta naše křížem krážem vytunelovaná zemička nezahyne. Doufejme.

Přeji Vám do nového roku hodně zdraví.

Odp7: Vánoční strom s kořeny
Platfus, 30.12.2013 12:29

Romantiku, stěží potlačuji dojetí :-). Zkus to svoje vlídné srdce otevřít i špinavým něňoňumákům, cigošům, arabům a židům, aspoň některým. Tolik špíny kolem, jak k tomu přijde poctivej pracující našinec, že jo. Vezmi si to jako předsevzetí do novýho roku.

Odp8: Vánoční strom s kořeny
Tlapka, 30.12.2013 14:40

Žádné oko nezůstalo suché :-(:-(

Odp9: Vánoční strom s kořeny
Olix, 1.1.2014 1:08

Přidávám se ke všem přáním. Děkuji za Vaše myšlenky, názory, postoje, vyjádřené hodnoty. Někdy nevím, co říci. Ale i beze slov mohu žít v mnohosti světů kolem sebe a sbírat malé střípky naděje, že ještě není všechno špatně. Ať se Vám všem daří dobře.

Odp10: Vánoční strom s kořeny
ivan, 1.1.2014 8:46

Taky ti přeju,Olix, ať se daří aspoň tak nějak, stačí, vždyť to není tak málo. Nestav si svět a život z nadějí, ale žij ho. Neodkládej na zítra, co můžeš udělat až pozítří. Přeju více toho dobrého a taky trochu sluníčka. Iv.

Odp11: Vánoční strom s kořeny
Olix, 1.1.2014 11:30

Děkuji :-)

Odp11: Vánoční strom s kořeny
Zákys, 2.1.2014 0:00

Také jste se díval a spokojeně mlaskal? silvestr
S tak podobným názorem se člověk hned nepotká. Stworův blog není moje strava, ale pocity ze světlé už té správné současnosti jsou stejné. Hlavně že ti komanči...

Odp12: Vánoční strom s kořeny
Lipovan (Z.), 2.1.2014 7:26

Dříve byla možnost připojit k přijímači VHS video, později DVD, dnes je to flashka (zvláštní slovní patvar). Čili někteří z nás si vybírají sami, co budou sledovat a jakékoliv vysílání židovize je jim zcela lhostejné. Hodně blbý je koncesní poplatek, to je fakt. Platit 135 Kč měsíčně, abych sledoval nekonečné vyfabulované dokumenty o holé kosti, respektive dokumenty o vyfabulované holé kosti, to opravdu naštve. :-(

Odp11: Vánoční strom s kořeny
Tlapka, 2.1.2014 13:55

Přidávám se k Ivanovi, a taky je důležitý humor a fantazie, nikdy nemůže být vše dobré chaos je přirozená věc na celém světě pravděpodobně i v ostatních galaxiích a paralelních prostorech.

Odp: Vánoční strom s kořeny
Lipovan (Z.), 27.12.2013 19:04

Romantiku, myslíš to dobře, ale ztrácíš čas a očividně zapomínáš, kde žiješ. Je úplně jedno, co se obcím vyplatí či nevyplatí. Musí se to vyplatit místnímu konzistentovi, který je s hubou plnou neoliberálních blábolů pevně přisátý k obecnímu rozpočtu. Asi jako když město Havlbrod nakoupilo šestimetrové lavičky (á = 136 000 Kč!) a hospodské slunečníky (á = 38 000 Kč). Odpovědný radní Libor Honzárek (tehdy ODS, jak jinak, dnes TOP 09, jak jinak) se brání, že zákon porušen nebyl. To v Ústí a Pardubicích jsou mnohem skromnější: lavičky v parku mají shodně po pouhých 60 000 Kč za kus (zdroj: Týden). Bohužel, Romantiku. This is neoliberalism... :-(

Odp2: Vánoční strom s kořeny
ivan, 28.12.2013 17:00

Lavičkvá lať SM 6-8 cm / 35 mm formátovaná dvoustranně kulacená = cca 35-38 Kč + DPH za běžný metr bez nátěru. Cena latění dvoumetrové lavičky je asi 700- 1100 Kč. bez montáže. Při sériovosti nad 100 ks padá takřka na cenu použitého dřeva podle tvrdosti zadávacích podmínek + něco. Města ani velké firmy nikdy nezadávají svoje zakázky přímo výrobám, ale přes svoje ,, osvědčené dodavatele" Tam se teprve rodí ceny kterou zaplatí veřejnost.

Odp: Konec vánoc
ivana Kozárová, 28.12.2013 14:03

Jo,petardy. U nás se bouchalo před milulášem,na mikuláše,před vánocema,o vánocích a naposled včera po 23 hod. Litovala jsem děti,co už spaly . Můj slepej pes si užil od lidí už dost a ty rány ho vždy třak rozhoděj,že stressem slintá.Kravál je součástí blbosti,řekla bych nedílnou součástí,ba snad jejím znakem.Čím blbější populace,tím víc se bude rachotit a dunět. Ticha se bojí jak čert kříže. Nedejbože být nachvilku jen sám se sebou ,potažmo se svým vlastním blbstvím o samotě a v klidu. Musí to být nesmírně obtěžující a tak je lépe ztratit se v rachotu....Ticho totiž léčí.A nikdo nechce bejt vyléčenej:-)

Odp2: Konec vánoc
ivana Kozárová, 28.12.2013 14:04

Mikulášem

Odp2: Konec vánoc
Tlapka, 2.1.2014 13:56

Taky jsme přemýšleli o tom, že člověk asi jediný z organismů si libuje v kraválu. Je o tom nějaká studie, Ivanko?

Odp3: Konec vánoc
ivana Kozárová, 2.1.2014 17:59

Je, -zhruba to vyznívá tak,že člověk je puzen přehlušit svůj vnitřní rambajz. O tich krásně píše Thomas merton : ... Ti,kteří umí být trochu zticha,by měli vyhledat d