Neptejte se co, ale proč
1.5.2006 12:50

Opravdu je astrologie šarlatánství?

Předpokládám, že podstatná část čtenářů tento článek přeskočí po prvním odstavci. Vždy mě znovu a znovu udivuje, jak je možné, že se někdo nestydí odmítat téma, o kterém neví vůbec nic. Ano - když už někdo jako jeden ze zdejších autorů horlí proti astrologii natolik, že by ji chtěl zakázat, měl by přinejmenším poznat svého nepřítele. Tento článek se pokusí ukázat k tomu poznání cestu.

Většina z nás vyrostla víceméně bez duchovního zázemí, bez Boha i bez astrologie. Časem jsme se naučili, že k věřícím je v naší společnosti potřeba jisté tolerance, přestože víra v neposkvrněné početí se nám zdá absurdní a nepochopitelná. Někteří jsme možná přelouskali Nový zákon, ale přesto nás neosvítilo a víra v jediného správného křesťanského Boha se stejně nedostavila. Další nakonec ke konverzi zřejmě dospěli, netroufám si odhadovat proč a jak.

S astrologií se to má podobně. Většina z nás nemá důvod tomu věřit, a co víc, lidé jsou zvyklí ji apriorně odmítat. Obvykle aniž by předtím přečetli jedinou knihu, aniž by se ji pokusili pochopit a pohrát si s ní. Ti nejvíc nevědomí považují astrologii za totéž co horoskopy v časopisech. Ostatní za jakési prapodivné čáry máry. Když se průměrného odpůrce astrologie zeptáme na základní věci, nebude je znát. Prostě je přesvědčen, že astrologie je nesmysl a věří tomu. Bez důkazu. Podle mých zkušeností ji nejvíce odmítají právě ti, co věří v neposkvrněné početí a zmrtvýchvstání - také bez důkazu. Legrační paradox.

Já jsem se kdysi k potřebě podrobněji porozumět hvězdičkám dostala. Původně jsem měla v úmyslu naučit se jen tolik, abych dospěla k důkazu, že to nemůže fungovat. Správně tušíte, že se mi to nepodařilo. Prostudovala jsem pár knih, udělala pár výkladů svým kamarádům a jejich kamarádům, které jsem nikdy neviděla. Výsledky mě dodnes překvapují. Nezbývá mi tedy, než astrologii hájit, byť jsem si při jejím studiu dávala za cíl pravý opak. Podotýkám, že se hvězdičkami zabývám zcela amatérsky a neplánuji mít z nich jakýkoliv hmotný prospěch - programování mě zatím živí víc než dobře. Pokud jsem ve vás ale v těchto řádcích probudila výčitky svědomí z odmítání něčeho, o čem nic nevíte, ráda bych vás velmi lehce uvedla do astrologického uvažování.

Astrologie se snaží interpretovat postavení Slunce, Měsíce a planet v okamžiku nějaké významné události, typicky jde o narození. Vůbec přitom netvrdí, že by nás planety měly nějak ovlivňovat, naopak. Dívá se na sluneční soustavu jako na stroj, který měří kvalitu okamžiku. Používá přitom geocentrický model sluneční soustavy. Dělá to proto, že jde o jedno z možných, tradičních zobrazení, s kterým dovede nejlépe pracovat - jiné přístupy by samozřejmě byly také možné. Astrologie se nesnaží řešit, proč stroj funguje tak, jak funguje. Bere jej jako černou skříňku se vším všudy. Jde o experimentální disciplínu a za to, že je s námi dodnes, vděčí rozumným výsledkům, kterých umožňuje dosáhnout.

Představme si, že dostaneme do ruky datum, čas a místo narození. Pomocí nějakého programu (například multiplatformní open source program astrolog) vygenerujeme radix, diagram zobrazující postavení planet při narození. A co teď s ním? Jako první nám padnou do oka jednotlivá tělesa sluneční soustavy rozmístěná uvnitř kruhového diagramu. (Pokud jste zvědaví, jak takový radix vypadá, prohlédněte si třeba heslo Horoscope na Wikipedii.) Podíváme se na Slunce, Lunu, Merkur... prozkoumáme jejich postavení ve znameních (to jsou ty úseky označené podivnými značkami) a v domech (to jsou očíslované úseky). Uvědomíme si, že postavení Slunce nejvíc vypovídá o tom, jací jsme. Luna odráží naše podvědomí a Merkur poukazuje na to, jakým způsobem komunikujeme s vnějším světem.

Astrologická znamení a domy mají své obsahy, které vzájemně korespondují a lze je celkem jednoduše odvodit. Podívejme se třeba na začátek jara: období, kdy se země probouzí a rostliny musí vynaložit sílu, aby prorazily na povrch. Potravy je ještě málo a k přežití je třeba vynaložit značného úsilí. Astrologicky tomuto období odpovídá znamení Berana a v každé pouťové brožurce se můžeme dočíst, že kdo má při zrození Slunce v Beranu, bude aktivní, zvídavý a nenechá si dupat po hlavě. Usuzovat na osobnost pouze z pozice Slunce je ovšem podobné jako číst v novinách jen ta největší písmena - ovlivňuje nás sice víc než ostatní tělesa, ta však přesto nemůžeme zanedbat. Proto jsou horoskopy v časopisech nepoužitelné.

Podobným způsobem se dají odvodit i obsahy dalších znamení - jistě vás již nepřekvapí, že například zimnímu Kozorohu připisuje astrologie sílu, houževnatost a pevnou vůli. Aby to nebylo tak jednoduché, obsahům jednotlivých znamení můžeme přiřadit jak obsahy domů, tak planety. K Beranu tedy přiřadíme Mars a znalce antické mytologie jistě nepřekvapí, že ke Kozorohu patří Saturn. Zapamatujeme si ještě, že zatímco poloha planety ve znamení ukazuje na to, jací jsme, poloha v domu ukazuje, jak se projevujeme. Neměli bychom zanedbat ani vztahy mezi jednotlivými planetami, zobrazené v úhlech, které spolu v radixu svírají - říká se tomu aspekty. Pokud nám jde z toho všeho hlava kolem, zkusíme si utříbit dojmy v nějaké rozumné knize (doporučuju třeba Učebnici sestavování horoskopů od Christophera Weidnera srozumitelnou i takovým astrologickým lamám, jako jsem já). Možná nám to bude pár dnů trvat. Ale potom se můžeme pustit do svého prvního výkladu. Samozřejmě stále nemáme důvod astrologii jakkoliv věřit - stačí jen aplikovat znalosti, které jsme se naučili. Pokud budeme postupovat pečlivě a poctivě, výsledek nás možná hodně překvapí.

Mám za sebou zážitky, kdy mi náhodná internetová známost poslala svá data a za pár dní se ze mě snažila dostat, který z jejích kamarádů si z ní dělá srandu. Už jsem si na to zvykla. Sice stejně pořád nevím, co si mám vlastně myslet, naučila jsem se ale astrologii neodmítat. Pokud nefunguje, stejně ničemu neuškodí. A pokud funguje, dává nám do rukou vynikající nástroj, jak poznávat lidi kolem a snad i sebe. Po zkušenostech, které mám, bych sázela spíš na to druhé. Všichni si sice občas lžeme, ale že bych si vážně lhala až tak moc?

Poznámka na okraj: Udělat slušný výklad zabere pěkných pár hodin a já mám zoufale málo času, jako všichni. Tazatel mě tedy musí opravdu zaujmout, abych se do toho pustila. Jestli máte chuť si fungování astrologie ověřit na vlastní pěst, pusťte se do toho. Sami.Nahoru