Pro všechny přemýšlivé lidi

Poslední komentáře

Střípky z diskuse

Zajímavé odkazy

Novinky na Svíci.cz

  • 30.11.2007: Nyní jsou nově přidané komentáře od poslední návštěvy zvýrazněny barevně
  • 13.4.2007: Možnost úpravy i zatím neschváleného článku
  • 22.6.2006: Zlepšeno vyhledávání
Proč používat Linux
21.6.2006 19:31

Hrozí druhá velká hospodářská krize?

Jsem zrovna uprostřed psaní diplomové práce, a tak jsem se rozhodl udělat na moje téma článek. Myslím, že se jedná o poměrně důležitou záležitost, se kterou by měli být všichni seznámeni. Diplomku píši v angličtině, zde se jedná o hrubý výtah. Přesto se nebojte ptát na jakoukoliv nesrovnalost. Rád se dozvím slabiny ve svých argumentech :-)

Za dávných dob vládlo na světě přesvědčení, že nejdříve je potřeba něco vytvořit, a potom prodat. Základní ekonomický argument, aplikovaný v politice kapitalistických zemí zněl, že „nabídka si poptávku následně vytvoří“. Říkávalo se tomu „ekonomika nabídky“ (z angl. supply-side economics). Američtí prezidenti se tehdy předháněli, o kolik to podnikání ulehčí, a víra v neviditelnou ruku trhu jim přímo zakazovala dělat něco jiného, než jen udržovat inflaci na pár procentech. Tato doba nás obohatila o nový pojem - třídní společnost.

Několik let po tom, co Lenin vyřvával že „situace mezinárodního kapitálu je neudržitelná“, přišla největší hospodářská krize v dějinách kapitalismu. Krach trhu se odehrál v roce 1929. Způsobil nástup fašismu, a následnou světovou válku. Winston Churchill a Harry Truman stáli ke konci války před otázkou, jak zabezpečit (obnovený) trh proti opětovnému zhroucení. Na tu jim odpověděl John Maynard Keynes, muž, který v roce 1919 napsal knížku „The Economic Consequences of the Peace“ (Ekonomické následky míru).

Ve stáří pan Keynes vzpomínal, jak se mu smáli, když po dohodě ve Versailles tvrdil, že další válka bude během pár desítek let. Potom jako jediný ekonom na světě správně odhadl příčiny velké hospodářské krize ještě před jejím vznikem. Právě proto mu vděčíme za poválečný finanční systém, Světovou Banku a Mezinárodní Měnový Fond. Své vědomosti sepsal v pravděpodobně nejdůležitější „moderní“ ekonomické knize „The General Theory of Employment, Interest, and Money“ (Všeobecná teorie zaměstnanosti, úrokových sazeb, a peněz - 1936). Ale zpátky do roku 1944, na konferenci v Bretton Woodu. Tam totiž Keynes prosadil nový ekonomický řád pro celý kapitalistický svět.

V čem byla změna? Dnes si málokdo uvědomuje, že pilířem poválečného kapitalismu byla značná daňová progresivita. I ti největší „volnotrhovci“ tehdy museli uznat, že neregulovaný kapitalismus je jako hra v dostihy a sázky. Končí stejně, a to akumulací většiny kapitálu těmi nejbohatšími. V padesátých letech minulého století dosahovalo zdanění nejvyšších příjmů v USA a Evropě 91%. Prezident Kennedy potom snížil taxu na 70 procent, načež pan Reagan rozpoutal opravdovou daňovou bouři. Začal snižovat daně nejbohatším, v čemž ho západní svět následoval (přece si ty milionáře nenecháme utéct do Ameriky). Ovšem teprve Bush I a Bush II dovedli politiku „snižování daní nejbohatším“ k dokonalosti. Pro ilustraci - zde je odkaz na graf vývoje amerického státního dluhu: http://zfacts.com/p/318.html. Holt když někdo neplatí daně, není z čeho brát.

Padesátá a šedesátá léta jsou na „západě“ považována za období největší prosperity, jaké se poslední dobou podařilo dosáhnout. Dnes se zadlužují skoro všechny země světa, střední třída se globálně pomalu ale jistě zmenšuje, mezera mezi bohatými a chudými se všude - snad s výjimkou Austrálie a Švédska - zvětšuje, a už i západním ekonomikám začíná docházet dech. Čím to může být? Když na billboardech vidím, že „rovná daň je super“, tak musím konstatovat, že politika (nejen ta česká) zapomíná na historickou zkušenost.

Vezměme to všechno popořádku. Po první světové válce byla Evropa a Amerika industriálně rozhycovaná. Na trhu se objevila spousta nových věcí, a lidé byli nadšení, protože všichni měli práci: „Přece fabriky hned nezavřeme?“ Jazz se rozehrál v ulicích. Dvacátá léta minulého století jsou označovaná jako doba prosperity. Nabídka si tehdy opravdu našla svojí poptávku; jenže to všechno bylo takzvaně na dluh.

Kdyby se třeba americký prezident Calvin Cooledge (1923-1929) - expert na nabídkovou ekonomiku - koukl kolem, všiml by si, že se mu národ chytá do úvěrové pasti sponzorované těmi nejbohatšími. Všichni měli práci, a všude se daly koupit auta, pračky a rádia; a stejně jako dnes byly úvěry na každém kroku. Kupování na dluh bylo přece moderní, a každý správný Američan své dluhy splatí. A tak se vyrojily „bezúročné“ půjčky, úvěry bez ručitele, a auta a rádia byla na leasing. Všichni věřili, že po válce nemůže být hůř.

V roce 1929 zaznamenala Evropa, Amerika a Japonsko největší rozdělení majetku mezi bohaté a chudé v novodobé historii. Americká vláda, znepokojena vyšší inflací, začala stahovat Dolary z oběhu, aby zvýšila jejich cenu. A tak ve chvíli, kdy jedno promile americké společnosti vlastnilo 36% všech Dolarů, zatímco 80% nevlastnilo nic, peněz mezi lidmi ještě ubylo. Banky ke konci 'twenties' počaly vykazovat ztráty z nedobytných úvěrů, načež začaly brát lidem domy. V New Yorském Central Parku vyrostl obrovský slum, a jednou jedenkrát v historii zamířilo do Sovětského Svazu více lidí, než do USA. Světové hospodářství vytáhla z krize až druhá světová válka.

Pan Keynes byl v roce 1944 pověřen úkolem vymyslet ekonomický systém, který by neumožnil zánik střední třídy, tak jako se stalo v roce 1929. Jelikož množství peněz v ekonomice musí zůstat přibližně stejné, není možné střední třídu vydržovat na „dávkách“. Jediné řešení proto je, že existence střední třídy bude zakotvena uvnitř finančního systému, a to vysoce progresivním zdaněním nejvyšších příjmů, a zpětným využitím těchto příjmů na projekty jako je zdravotnictví, infrastruktura, a sociální podpora. Tím se peníze dostanou zpět z „účtů“ do ekonomiky, a mohou plnit svou základní funkci - být informací o odvedené práci.

Samozřejmě, šlo by to i bez progresivních daní, ale nemůžeme tiše čekat, že každej pan továrník bude grant jako Baťa. Pro lepší pochopení smyslu Keynesova systému se teď pokusím stručně vysvětlit zákonitosti tržní ekonomiky.

V peněžním hospodářství je malý háček s tím, jak měřit hodnotu práce nebo velikost majetku v číslech (penězích). Systém proto nejlépe funguje na principu volné soutěže, kde (teoreticky) jakmile se objeví služba nebo produkt, který lidé chtějí, počáteční přemrštěné ceny způsobené nedostatkem této reálné hodnoty, jsou redukovány nárůstem počtu lidí, kteří jsou schopni podobnou nebo stejnou reálnou hodnotu vytvořit.

Neviditelná ruka trhu ale sama od sebe nefunguje. Je k tomu několik důvodů: za prvé, lidé jsou si vědomi, že v reálném světě je vždy lepší mít víc peněz. Proto svou činnost soustředí hlavně na získávání co největší číselné hodnoty. Od té doby, co se člověk nechá snadno oblbnout, to někteří jedinci zvládají lépe než druzí, a to v systému narušuje přímou úměru mezi reálným vkladem a hodnotou peněz.

Za druhé, přes zpěv ód na rovnost před zákonem, jedinci si nejsou rovni majetkem - což je velice reálný zákon. Tento fakt diskvalifikuje část lidí z volné soutěže, protože i když jsou schopní, nevlastní potřebné zdroje. To ve svém důsledku diskvalifikuje volnou soutěž jako automaticky stabilní sociální systém. Žebrák a milionář nemůžou bydlet vedle sebe, protože závist a povýšenectví plodí zlobu stejně dobře, jako hlad. Zvláště když žebrák nevidí jedinou věc, kterou by se milionář o svůj majetek zasloužil společnosti, která uznává jeho vlastnictví. Komunisti jsou důkazem, že „chudina“ si dokáže být vědoma „distribuční“ nespravedlnosti, a často i své síly. Revoluce je posledním východiskem z nouze, ovšem nikdy není tím nejlepším.

Dnešní svět používá peníze jako nástroj směny. Dnešní společnost je příliš složitá, než aby se dala efektivně centrálně organizovat. Peníze jsou formou informace o tom co kdo udělal, a jejich hodnota je v lidech, kteří jsou ochotni vyměnit za ně svůj reálný vklad (práci nebo majetek). Ekonomika může dál fungovat pouze za předpokladu, že lidé co mají peníze, vymění je za něco reálného, co systém (ostatní lidé) nabízí. Jinými slovy, za náš vklad reálné hodnoty do systému teoreticky dostáváme tu samou reálnou hodnotu zpět. Samozřejmě vždy nějak jinak a od někoho jiného.

Zásadní Keynesova myšlenka zní, že k tomu, aby systém nabídky a poptávky fungoval, musí být zaručena poptávka. To lze jedině tak, že peníze bude mít dostatečný počet lidí. V důsledku se totiž i sociální dávka změní v informaci o odvedené práci; a to v momentě, kdy si bezdomovec koupí třeba párek v rohlíku. Utracený peníz bude spravedlivou, a proto efektivní distribuční informací, dokud ho někdo - volně řečeno - neukradne. Tomuto ekonomickému pohledu se říká „ekonomika poptávky“, nebo také „Keynesova ekonomická škola“.

Neregulovaná ekonomika - taková, kde lidi můžou bohatnout seč jim síly stačí - se vždy žene do slepé uličky: Počet peněz i zdrojů je v systému konečný, takže o co více jedinec vlastní, tím míň zbude pro zbytek společnosti. Schopnost nakumulovat majetek se zvětšuje s tím, kolik kapitalista dokáže ovládnout zdrojů. Vše podle hesla „prachy dělaj prachy“. Dostihy a Sázky končí, když většina hráčů ztratí veškeré finance, zatímco vítěz skoupí všechny stáje. Ten kdo vyhraje, vlastní na konci všechny peníze a stáje co na „stole“ jsou. Finanční ekonomika funguje stejně, s tím rozdílem, že „stáje“ jsou opravdové, a místo vrhu kostkou záleží na tom, co člověk opravdu udělá.

Historie ukázala, že v není moudré nechávat lidi finančně prohrávat, protože potřebují mít co jíst a kde bydlet. Chudoba je důsledek odepření „práva“ na peníze za práci, ne důkaz lenosti. Je hezké myslet si, že nabídka si vytvoří svou vlastní poptávku; jenomže když lidi okolo nebudou mít peníze, skrz které Vám dají do ruky „informaci o odvedené práci“, nikdy si nedojdete koupit do supermarketu jahody. Ostatně, když nám za práci nikdo pořádně nezaplatí, proč bychom jí dělali, že?

Abych to shrnul, jelikož všem čas ubíhá stejně, a peněz a majetku není nekonečně mnoho, volná kapitalistická soutěž nesmí umožnit akumulovat majetek do aleluja. Když zůstanu u přirovnání ke hře Dostihy a Sázky - prohra je prohra. I ve hře na kapitalismus. A jakmile se objeví vítěz, hra končí.

Na závěr ještě několik faktů. Švédsko je vyhlášenou vysoce konkurenceschopnou ekonomikou, která při 9 miliónech obyvatel staví vlastní nadzvukové stíhačky. Oficiální důvod pro jejich štědrou sociální politiku je „zachovat poptávku“. To aby se začínajícím podnikavcům dařilo díky skutečnému ocenění od lidí okolo. Všimli jste si, že se tam nekrade?

Microsoft byl nedávno donucen vyplatit 32 miliard dolarů v dividendách, protože se mu na účtech nahromadilo celkem 60 miliard dolarů. Banky Microsoftu vzkázaly, že si to má nechat, protože tolik peněz se opravdu, ale opravdu nedá investovat se ziskem. Viz http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2004/08/09/377911/index.htm.

Americkou ekonomiku dnes z 80 procent vytváří servisy (fast-foody, opravny aut, atd.) - pouze 20 procent zaměstnanců něco opravdu vyrábí. Naprostou většinu hraček, aut, a televizí USA dováží. Ve stejnou chvíli Čína uměle udržuje silně podhodnocenou měnu, což znamená, že se do Číny všichni výrobci jen hrnou. Díky tomu se USA zadlužují Číně.

Copak zapomínáme, že jednáme s komunisty? A že tyhle komunisty nenapadlo nic lepšího, než přikázat lidem ať otrocky pracují, a že tuto práci potom nabídli korporacím? Co až Čína zhodnotí měnu a všechny fabriky znárodní?


K článku je 353 komentářů.
Čína Tom
Odp: Čína Bambus
Odp2: Čína Tom
Odp: Čína David12345678
Dluhy sandál
Odp: Dluhy Bambus
progresivní“ daň znamená, že daň zabrání tomuto přelivu. tygr007
s Bambus
Odp: s tygr007
Odp2: s Bambus
Odp3: s hnědka
Odp4: s Bambus
Odp5: s hnědka
Odp6: s hnědka
Odp3: s Spionator
Odp4: s T.Dulík
Asi takto... Ivan Placák
Zajimavy clanek. Chtel bych se zeptat... Ema
Odp: Zajimavy clanek. Chtel bych se zeptat... Tom
Prace --> bohatstvi Ema
Odp: Zajimavy clanek. Chtel bych se zeptat... Bambus
Odp2: Zajimavy clanek. Chtel bych se zeptat... Ivan Placák
Bez nadpisu.. Ivan Placák
Odp: Bez nadpisu.. Bambus
Odp2: Bez nadpisu.. sandál
Odp3: Bez nadpisu.. Bambus
Odp3: Bez nadpisu.. David12345678
Odp3: Bez nadpisu.. NastyBoy
Odp2: Bez nadpisu.. ca5pe
Odp3: Bez nadpisu.. Bambus
Odp4: Bez nadpisu.. lachta
Odp4: Bez nadpisu.. Finist
Odp5: Bez nadpisu.. Bambus
Odp6: Bez nadpisu.. Finist
Odp7: Bez nadpisu.. Bambus
Odp8: Bez nadpisu.. Bambus
Odp9: Bez nadpisu.. Finist
Odp8: Bez nadpisu.. Finist
Odp8: Bez nadpisu.. Finist
Odp8: Bez nadpisu.. Finist
Odp6: Bez nadpisu.. milhaus
Financni system skorna
Odp: Financni system hnědka
Odp2: Financni system skorna
Odp3: Financni system Finist
To už je ale kryze! Prič s bohatými!... Ema
Odp: To už je ale kryze! Prič s bohatými!... Ivan Placák
Řídit ekonomiku romantik
Odp: Řídit ekonomiku Tom
Pro Toma stručně: romantik
Odp: Pro Toma stručně: Tom
Odp2: Pro Toma stručně: romantik
Odp: Řídit ekonomiku Bambus
Odp: Řídit ekonomiku kubik
Prectete si od Hayeka "Osudova domyslivost tygr007
Odp: Článek jsemsi přečetl a nezbývá než... romantik
Snaha pomoci HonzaG
Odp: Snaha pomoci David B.
Odp2: Snaha pomoci Bambus
Odp: Snaha pomoci Bambus
... když pár jedinců ovládne většinu „zdrojů“ tygr007
Odp: ... když pár jedinců ovládne většinu „zdrojů“ Bambus
Odp2: ... když pár jedinců ovládne většinu „zdrojů“ hnědka
Odp3: ... když pár jedinců ovládne většinu „zdrojů“ Bambus
Odp4: ... když pár jedinců ovládne většinu „zdrojů“ hnědka
Odp5: ... když pár jedinců ovládne většinu „zdrojů“ Bambus
Odp6: ... když pár jedinců ovládne většinu „zdrojů“ hnědka
Odp6: ... když pár jedinců ovládne většinu „zdrojů“ hnědka
Odp: Snaha pomoci mimi
Odp: Snaha pomoci Lidumil
Grant Banjo
Nejake poznamky I. PeterS
Odp: Nejake poznamky I. Bambus
Odp2: Nejake poznamky I. Bambus
Nejake poznamky II. PeterS
Odp: Nejake poznamky II. nwo
Ozajstne monopoly ekonomiky Hugo
Odp: Ozajstne monopoly ekonomiky Bambus
Odp2: Ozajstne monopoly ekonomiky PeterS
Odp2: Ozajstne monopoly ekonomiky Hugo
Bambus ! Ssstrasne clovece preskakujes... Cocodrillo
Odp: Bambus ! Ssstrasne clovece preskakujes... Bambus
Odp2: Bambus ! Ssstrasne clovece preskakujes... Cocodrillo
Odp2: Bambus ! Ssstrasne clovece preskakujes... Cocodrillo
Odp3: Bambus ! Ssstrasne clovece preskakujes... Bambus
Odp4: Bambus ! Ssstrasne clovece preskakujes... PeterS
Odp5: Bambus ! Ssstrasne clovece preskakujes... Bambus
Odp6: Bambus ! Ssstrasne clovece preskakujes... hnědka
Odp4: Bambus ! Ssstrasne clovece preskakujes... Penguin
Odp5: Bambus ! Ssstrasne clovece preskakujes... hnědka
Odp6: Bambus ! Ssstrasne clovece preskakujes... Penguin
Odp7: Bambus ! Ssstrasne clovece preskakujes... hnědka
Odp8: Bambus ! Ssstrasne clovece preskakujes... Penguin
Odp9: Bambus ! Ssstrasne clovece preskakujes... hnědka
Odp10: Bambus ! Ssstrasne clovece preskakujes... hnědka
Odp10: Bambus ! Ssstrasne clovece preskakujes... Penguin
Odp7: Bambus ! Ssstrasne clovece preskakujes... Finist
Odp8: Bambus ! Ssstrasne clovece preskakujes... Penguin
Odp9: Bambus ! Ssstrasne clovece preskakujes... Marty
Odp10: Bambus ! Ssstrasne clovece preskakujes... Penguin
Odp9: Bambus ! Ssstrasne clovece preskakujes... Finist
Odp10: Bambus ! Ssstrasne clovece preskakujes... Bambus
Odp11: Bambus ! Ssstrasne clovece preskakujes... hnědka
Odp11: Bambus ! Ssstrasne clovece preskakujes... Finist
Odp10: Bambus ! Ssstrasne clovece preskakujes... Penguin
Odp11: Bambus ! Ssstrasne clovece preskakujes... Finist
Odp12: Bambus ! Ssstrasne clovece preskakujes... Penguin
Odp13: Bambus ! Ssstrasne clovece preskakujes... Finist
Odp4: Bambus ! Ssstrasne clovece preskakujes... romantik
Odp5: Bambus ! Ssstrasne clovece preskakujes... hnědka
Odp6: Bambus ! Ssstrasne clovece preskakujes... Bambus
Odp7: Bambus ! Ssstrasne clovece preskakujes... hnědka
Lepsie sa zamysli nad tymto tvojim... Cocodrillo
Odp: Lepsie sa zamysli nad tymto tvojim... hnědka
ten clanek je naprosty blabol. Ja mel... ca5per
Odp: ten clanek je naprosty blabol. Ja mel... Finist
Odp2: ten clanek je naprosty blabol. Ja mel... skorna
Odp3: ten clanek je naprosty blabol. Ja mel... Finist
poděkovámí kjůvunii
Komentar Marty
Odp: Komentar Cocodrillo
Odp2: Komentar Marty
Odp2: Komentar hnědka
Pohled z druhé strany Finist
tak sem to sešrotil... Bambus
Odp: tak sem to sešrotil... Finist
Odp2: tak sem to sešrotil... Bambus
Odp3: tak sem to sešrotil... Finist
Odp4: tak sem to sešrotil... Bambus
Odp5: tak sem to sešrotil... Finist
Odp6: tak sem to sešrotil... Bambus
Odp7: tak sem to sešrotil... Finist
Odp8: tak sem to sešrotil... Finist
Odp7: tak sem to sešrotil... Finist
Odp8: tak sem to sešrotil... Bambus
Odp9: tak sem to sešrotil... Finist
Odp10: tak sem to sešrotil... Bambus
Odp: tak sem to sešrotil... hnědka
Odp2: tak sem to sešrotil... Bambus
Odp3: tak sem to sešrotil... hnědka
Odp4: tak sem to sešrotil... Bambus
Odp5: tak sem to sešrotil... Finist
Odp5: tak sem to sešrotil... hnědka
Odp6: tak sem to sešrotil... hnědka
Odp6: tak sem to sešrotil... hnědka
Odp7: tak sem to sešrotil... Bambus
Odp8: tak sem to sešrotil... Finist
Odp9: tak sem to sešrotil... Finist
Odp9: tak sem to sešrotil... Bambus
Odp10: tak sem to sešrotil... Finist
Odp11: tak sem to sešrotil... Bambus
Odp12: tak sem to sešrotil... romantik
Odp13: tak sem to sešrotil... Finist
Odp12: tak sem to sešrotil... hnědka
Odp12: tak sem to sešrotil... Finist
Odp13: tak sem to sešrotil... skorna
Odp14: tak sem to sešrotil... hnědka
Odp15: tak sem to sešrotil... skorna
Odp16: tak sem to sešrotil... Finist
Odp17: tak sem to sešrotil... Finist
Odp14: tak sem to sešrotil... hnědka
Odp15: tak sem to sešrotil... skorna
Odp14: tak sem to sešrotil... Finist
Odp: tak sem to sešrotil... Marty
Odp2: tak sem to sešrotil... Bambus
Odp3: tak sem to sešrotil... Finist
Odp4: tak sem to sešrotil... Bambus
Odp5: tak sem to sešrotil... Finist
Odp6: tak sem to sešrotil... Bambus
Odp7: tak sem to sešrotil... hnědka
Odp8: tak sem to sešrotil... Bambus
Odp9: tak sem to sešrotil... hnědka
Odp7: tak sem to sešrotil... Finist
Odp8: tak sem to sešrotil... Finist
Odp9: tak sem to sešrotil... Bambus
Odp10: tak sem to sešrotil... hnědka
Odp9: tak sem to sešrotil... skorna
Odp10: tak sem to sešrotil... Finist
Odp: tak sem to sešrotil... Neuvedeno
Kauzalita josraf
Odp: Kauzalita hnědka
Odp2: Kauzalita Bambus
Odp3: Kauzalita hnědka
Odp4: Kauzalita Bambus
Odp4: Kauzalita Bambus
Odp5: Kauzalita hnědka
Odp6: Kauzalita Bambus
Odp7: Kauzalita hnědka
Odp8: Kauzalita Bambus
Odp9: Kauzalita hnědka
Pro Bambuse skorna
Odp: Kauzalita Finist
Odp2: Kauzalita Bambus
Odp3: Kauzalita Finist
Odp4: Kauzalita Bambus
Odp5: Kauzalita Finist
Odp6: Kauzalita Bambus
Odp7: Kauzalita Finist
Odp8: Kauzalita Bambus
Odp9: Kauzalita Finist
Odp10: Kauzalita Bambus
Odp11: Kauzalita Finist
Odp12: Kauzalita Penguin
Odp13: Kauzalita Bambus
Odp14: Kauzalita Marty
Odp15: Kauzalita Bambus
Odp16: Kauzalita Marty
Odp17: Kauzalita Bambus
Odp18: Kauzalita Marty
Odp19: Kauzalita Bambus
Odp20: Kauzalita Marty
Odp16: Kauzalita Finist
Odp17: Kauzalita Finist
Odp16: Kauzalita Finist
Odp17: Kauzalita Bambus
Odp18: Kauzalita Finist
Odp19: Kauzalita Bambus
Odp20: Kauzalita Finist
Odp14: Kauzalita Penguin
Odp15: Kauzalita Bambus
Odp16: Kauzalita Finist
Odp17: Kauzalita Bambus
Odp18: Kauzalita Finist
Odp19: Kauzalita Bambus
Odp20: Kauzalita hnědka
Odp20: Kauzalita Finist
Odp21: Kauzalita Bambus
Odp22: Kauzalita Finist
Odp16: Kauzalita Penguin
Odp17: Kauzalita Bambus
Odp13: Kauzalita Finist
Odp4: Kauzalita Bambus
Odp5: Kauzalita Marty
Odp6: Kauzalita Bambus
Odp5: Kauzalita Finist
Odp: Kauzalita romantik
Odp2: Kauzalita hnědka
Kauzalita_2 josraf
Odp: Kauzalita_2 hnědka
Poděkování bambusovi - autorovi ,za... Ivan Placák
zásadní omyly autora racionalista
Odp: zásadní omyly autora ultralevičák
Odp2: zásadní omyly autora hnědka
Trochu vým zavidím studente Bambusi! Loki_F
tak nějaké ty slabiny v argumentech generallz
Odp: tak nějaké ty slabiny v argumentech hero
Odp: tak nějaké ty slabiny v argumentech Roman
Čína Kelt
Nediskuse Geo
:-)Hospodářská krize přijde zcela... Jarda
Odp: :-)Hospodářská krize přijde zcela... Poky
Dobrýýý článek bohužel nemám tolik času... Lalin
Až na poslední odstavec dobrý. Pak to... JAX
žádný strom neroste do nebe vše od... venda
.. Patricek
Sebezničující vynález Alfons
A už je to v prdeli....:-(:-(:-( Mac
KurŇa to byla teda trefa . Tenhle odhad... geo
Zásadní omyly autora... Neuvedeno
Odp: Zásadní omyly autora... Bambus
Odp2: Zásadní omyly autora... Alfons
Odp2: Zásadní omyly autora... iva
Odp3: Zásadní omyly autora... Alfons
Odp2: Zásadní omyly autora... iva
Odp3: Zásadní omyly autora... tlapka
Odp4: Zásadní omyly autora... iva
Odp5: Zásadní omyly autora... tlapka
Odp6: Zásadní omyly autora... iva
Odp7: Zásadní omyly autora... Juras
Odp8: Zásadní omyly autora... tlapka
Odp7: Zásadní omyly autora... iva
Až na drobný překlep „grant“ místo... Roman
Odp: Až na drobný překlep „grant“ místo... iva
Odp: Až na drobný překlep „grant“ místo... tlapka
jste kkti:) kokot
Vážení diskutující a pane autore, Bavor
Odp: Vážení diskutující a pane autore, ivan
Odp2: Vážení diskutující a pane autore, Platfus
Odp3: Vážení diskutující a pane autore, Tony
Odp4: Vážení diskutující a pane autore, ivan
Odp5: Vážení diskutující a pane autore, Platfus
Odp6: Vážení diskutující a pane autore, ivan
Odp7: Vážení diskutující a pane autore, Platfus
Odp5: Vážení diskutující a pane autore, Tony
Odp4: Vážení diskutující a pane autore, Platfus
Odp5: Vážení diskutující a pane autore, Tony
Odp: Vážení diskutující a pane autore, Marcus
Odp2: Vážení diskutující a pane autore, tlapka
Odp: Vážení diskutující a pane autore, Tony
Udržitelnost kapitálu Alfons
Jak může hrozit něco co zde už je? Alfons
Odp: Jak může hrozit něco co zde už je? tlapka
No podívejte se na příklad na to naše zdravotnictví. Neuvedeno
Odp: No podívejte se na příklad na to naše zdravotnictví. ufonek
Odp2: No podívejte se na příklad na to naše zdravotnictví. Tony
Odp3: No podívejte se na příklad na to naše zdravotnictví. Neuvedeno
Odp4: No podívejte se na příklad na to naše zdravotnictví. Tony
Odp5: No podívejte se na příklad na to naše zdravotnictví. Neuvedeno
Odp6: No podívejte se na příklad na to naše zdravotnictví. Tony
Odp7: No podívejte se na příklad na to naše zdravotnictví. Neuvedeno
Odp8: No podívejte se na příklad na to naše zdravotnictví. Lipovan
Odp9: No podívejte se na příklad na to naše zdravotnictví. Neuvedeno
Odp10: No podívejte se na příklad na to naše zdravotnictví. Alfons
Odp8: No podívejte se na příklad na to naše zdravotnictví. Tony
Odp9: No podívejte se na příklad na to naše zdravotnictví. Alfons
Odp10: No podívejte se na příklad na to naše zdravotnictví. ivan
Odp11: No podívejte se na příklad na to naše zdravotnictví. Lipovan
Odp11: No podívejte se na příklad na to naše zdravotnictví. Alfons
Odp12: No podívejte se na příklad na to naše zdravotnictví. ivan
Odp12: No podívejte se na příklad na to naše zdravotnictví. tlapka
Odp13: No podívejte se na příklad na to naše zdravotnictví. Alfons
Odp10: No podívejte se na příklad na to naše zdravotnictví. Tony
Odp11: No podívejte se na příklad na to naše zdravotnictví. Alfons
Odp12: No podívejte se na příklad na to naše zdravotnictví. tlapka
Odp13: No podívejte se na příklad na to naše zdravotnictví. Alfons
Odp13: No podívejte se na příklad na to naše zdravotnictví. Tony
Odp14: No podívejte se na příklad na to naše zdravotnictví. Alfons
Odp15: No podívejte se na příklad na to naše zdravotnictví. Tony
Odp16: No podívejte se na příklad na to naše zdravotnictví. Alfons
Odp17: No podívejte se na příklad na to naše zdravotnictví. Tony
Odp18: No podívejte se na příklad na to naše zdravotnictví. Alfons
Odp19: No podívejte se na příklad na to naše zdravotnictví. iva
Odp17: No podívejte se na příklad na to naše zdravotnictví. tlapka
Odp15: No podívejte se na příklad na to naše zdravotnictví. ivan
Odp16: No podívejte se na příklad na to naše zdravotnictví. Alfons
Odp16: No podívejte se na příklad na to naše zdravotnictví. Platfus
Odp17: No podívejte se na příklad na to naše zdravotnictví. ivan
Odp18: No podívejte se na příklad na to naše zdravotnictví. Platfus
Odp: No podívejte se na příklad na to naše zdravotnictví. Neuvedeno
Matonni Alfons
Odp: Matonni tlapka
Odp2: Matonni iva
Odp3: Matonni Lipovan
Odp4: Matonni iva
Odp5: Matonni Lipovan
Odp6: Matonni iva
růst hospodářství o 2 procenta vlastně je obyčejná stagnace Neuvedeno
3D tisk Vlastimil Čech
Odp: 3D tisk ivan
Odp2: 3D tisk Vlastimil Čech
Odp3: 3D tisk ivan
Odp4: 3D tisk Vlastimil Čech
Odp5: 3D tisk ivan
Odp6: 3D tisk Vlastimil Čech
Je tedy pravda, že za poslední dobu se... Neuvedeno
Odp: Je tedy pravda, že za poslední dobu se... ivan
Odp2: Je tedy pravda, že za poslední dobu se... Vlastimil Čech
Odp3: Je tedy pravda, že za poslední dobu se... ivan
Odp4: Je tedy pravda, že za poslední dobu se... Vlastimil Čech
Ahoj všichni Jsem paní Lisa Monica z... linda moore
výpovědi o půjčce Agata
Život na světě se opakuje ve vývojových... Neuvedeno
JSME PLUTO TRUST CORPORATION, NABÍZÍME... pluto trust corp
Zobrazit všechny komentáře...

Nahoru