Malé úvahy o problémech kolem nás

Poslední komentáře

Střípky z diskuse

Zajímavé odkazy

Novinky na Svíci.cz

  • 30.11.2007: Nyní jsou nově přidané komentáře od poslední návštěvy zvýrazněny barevně
  • 13.4.2007: Možnost úpravy i zatím neschváleného článku
  • 22.6.2006: Zlepšeno vyhledávání
Proč používat Linux
1.8.2006 23:32

„Bůh není“ je nesmysl

Stručně jsem napsal o iracionalitě materialistického pohledu na vznik života v jednom komentáři, ale po jeho přečtení mi připadá, že ne zrovna dvakrát srozumitelně. Zkusím to s touto úvahou.

Bůh není je nesmysl aneb Filipika proti vědecko-iracionálnímu chápání světa

Který z názorů je správný? Materialismus či idealismus? Stvořil nás nějaký stvořitel anebo jsme zde jen díky evoluci? Ohledně těchto otázek má řada lidí jasno. Důkaz však neexistuje a tak názor každého jednotlivce je pouze otázkou víry či nevíry. Přitom řada idealistů říká „já vím“ a mnoho materialistů dí „můj názor je racionální“.

Jsem založením racionalista. Neumím nahlížet do akáši, o astrálu vím jen z doslechu, v srdci necítím boží přítomnost, neumím chanellingovat, telepatovat, prodýchávat ani prociťovat. Jsem také založením skeptik a tak hned tak něčemu neuvěřím - spíše bych řekl, že nevěřím ničemu, jenom přiděluji určité stupně věrohodnosti. Pokud mi někdo dokáže, přijmu prokázanou skutečnost jako fakt, i když se mé nitro vzpírá tomu uvěřit (v tom případě jsem ale vůči důkazu mimořádně podezíravý). K tomuto postoji mě vede praktická zkušenost - mám matematické vzdělání a vím, že spousta platných pravidel dokáže na první pohled půdobit značně nevěrohodně.

Jak jsem již napsal, jsem ryzí racionalista. Ovšem narozdíl od většiny takyracionalistů netrpím předsudky a jsem skeptický ke všemu. Na otázku, zda má pravdu materialismus či idealismus, odpověď neznám. Interně ale dávám větší míru věrohodnosti idealistickému názoru. Důvodem je neexistence důkazů (nebo i jen indicií), že by bylo možné zkonstruovat vědomí. Takováto představa mi připadá daleko fantastičtější než představa stvořitele, která přesunuje mnoho ožehavých otázek do metaúrovně (již ze své pozice nemůžeme pochopit).

Materialismus je u svých propagátorů považován za „racionální názor“ oproti idealismu, kterému „mohou podlehnout pouze iracionální snílci“. Pokusím se následujícími odstavci dokázat, že naopak názory materialistů jsou iracionální. Přitom tento důkaz neříká nic o tom, který ze světonázorů je pravdivý a nevypovídá nic o racionalitě či iracionalitě idealismu.

Předpokládejme tedy, že mají pravdu materialisté a věnujme se důsledkům materialistických předpokladů. A zvažme validnost následujících čtyř tvrzení:

1) Je v možnostech lidstva stvořit uměle myslící entitu.

Materialisté věří, že jsme nebyli stvořeni, že druh homo sapiens (potažmo vědomí či rozum) vznikl na materiálním základě jakousi evolucí, nebyl vytvořen uměle a že prostě vědomí vzniká v okamžiku, kdy je (zjednodušeně řečeno) komplex navzájem propojených neuronů dostatečně složitý, aby se v něm ono vědomí nějak objevilo. Jinými slovy - snaží se podpořit myšlenku neexistence stvořitele tvrzením, že lze vhodnými procesy při zpracování organických látek (tedy matérie) vytvořit vědomí. Jenomže - pokud by podstata vědomí byla skuteně materiální, máme všechny předpoklady pro vytvoření umělého vědomí. Technologicky na to sice nestačíme, ale to je jenom otázka vědeckého pokroku. Pokud mají materialisté pravdu, bude někdy možné uměle vytvořit myslící entitu.

2) Je v možnostech lidstva stvořit myslící entitě umělý svět.

Současný rozmach zábavního průmyslu a výpočetní techniky dává celkem jednoduchý návod, jak vytvořit svět iluzí pro uměle vyrobenou bytost. Virtuální realita ukazuje jeden z možných směrů, jak na to. Přes současný stav nedokonalosti ovládání (člověk ovlivňuje detektory vlastním pohybovým hmotným aparátem) se pravděpodobně podaří dostat buď přímým propojením mozku anebo scanováním aktivity mozku (o výzkumech byly již zhruba před deseti lety publikovány první články a byly zmiňovány i praktické použitelné výsledky u ochrnutých lidí). Interakce opačným směrem - od systému virtuální reality směrem k člověku je v současnosti také nedokonalá - děje se tak přes smyslové orgány, obraz je nedokonalý, atd. Ale i zde je vidět nadějný pokrok - výzkumy se zabývají drážděním určitých center v mozku za účelem vyvolání vzruchů požadovaných vlastností, jiné výzkumy se zabývají nahrazováním smyslových orgánů umělými náhražkami. Byly publikovány pokusy připojení kamer ke zrakovým nervům slepých lidí, jejichž mozek se dokázal přizpůsobit a naučil se vyhodnocovat signály přicházející z kamer. Pravda, jednalo se o malé, nepoužitelné rozlišení, ale stejně to dává nadějný směr. Příklady zmíněné výše dávají naději, že budeme schopni člověku podsunout jakoukoliv iluzi a onen člověk nerozezná rozdíl od skutečnosti. A to prosím tuto iluzi mu poskytneme přes rozhraní, které jsme nenavrhli, pouze jsme je prozkoumali a naučili jsme se je ovládat. Oč snadnější bude práce, když si sami zkonstruujeme myslící entitu a sami si navrhneme rozhraní pro to, abychom jí mohli vytvořit iluzi životního prostředí?

3) Je v možnostech lidstva stát se bohem.

Kombinací dvou předchozích bodů dostáváme celkem jednoduchou možnost stvořit si vlastní umělý vesmír. Budeme schopni vymodelovat nějaký vesmír, nadefinovat mu přírodní zákony, určit cokoliv nás napadne - dokážeme do onoho světa naprogramovat i vyložené nesmysly. Budeme schopni vyrábět myslící tvory do námi vytvořeného světa. Budeme schopni - v analogii k naší realitě - vytvořit v umělém světě vedle lidí i skřítky, strašidla, ještírky a upíry. Bude záležet jenom na nás, jaké tvory svým ovečkám vyrobíme, ať už to ony budou považovat za nesmysly nebo ne. Máme naprostou svobodu, můžeme v umělém světě provádět co chceme. My definujeme pravidla hry. A je jenom na nás, jestli zavedeme „bláznivá“ pravidla typu „tvor narozený za úplňku druhého měsíce páté planety bude mít zvýšenou úrazovost“. Skutečně - jako bohové budeme skutečně všemocní.

4) Když to dokáže lidstvo, mohl to už dokázat někdo jiný.

A jsme u konce. Představa materiální podstaty světa moc nesedí k přesvědčení, že neexistuje náš stvořitel. Materiální přesvědčení vede k domněnce, že je možné stvořit svět podobný našemu uměle. Proč tedy bez jediné indicie přepokládat, že to není zrovna náš případ?


K článku je 617 komentářů.
Smysl vs Nesmysl krok
Odp: Smysl vs Nesmysl kurníík
Odp2: Smysl vs Nesmysl Juras
Odp3: Smysl vs Nesmysl Ivan Placák
Odp3: Smysl vs Nesmysl nebetyčný chaos
Odp3: Smysl vs Nesmysl nebetyčný chaos
Odp: Smysl vs Nesmysl Saw
Odp: Smysl vs Nesmysl Juras
Odp2: Smysl vs Nesmysl Deever
Odp3: Smysl vs Nesmysl Juras
Odp4: Smysl vs Nesmysl NEMO
Však právě tohle je vaše víra, váš... Deever
Odp: Však právě tohle je vaše víra, váš... Juras
Odp2: Však právě tohle je vaše víra, váš... Jméno:
Odp3: Však právě tohle je vaše víra, váš... Juras
Odp4: Však právě tohle je vaše víra, váš... Samos
Odp: Však právě tohle je vaše víra, váš... Yardasan
Odp4: Smysl vs Nesmysl Vl
Odp2: Smysl vs Nesmysl Saw
Odp3: Smysl vs Nesmysl Juras
Odp4: Smysl vs Nesmysl Saw
Odp2: Smysl vs Nesmysl krok
Odp3: Smysl vs Nesmysl Juras
Odp4: Smysl vs Nesmysl Yardasan
Odp: Smysl vs Nesmysl Radim
Odp: Smysl vs Nesmysl pet
Odp: Však právě tohle je vaše víra, váš... Juras
Odp2: Však právě tohle je vaše víra, váš... NEMO
Odp3: Však právě tohle je vaše víra, váš... Saw
Odp3: Však právě tohle je vaše víra, váš... Juras
Odp5: Však právě tohle je vaše víra, váš... Juras
Odp7: Však právě tohle je vaše víra, váš... NULL
Odp3: Však právě tohle je vaše víra, váš... Yardasan
Odp: Tedy diskutovat lze jistě o všem... Yardasan
Odp: Tedy diskutovat lze jistě o všem... pet
NOVÉHO ZJEVENÍ www.andele-svetla.cz
Odp: NOVÉHO ZJEVENÍ Saw
Odp2: NOVÉHO ZJEVENÍ Juras
Odp3: NOVÉHO ZJEVENÍ Saw
Odp4: NOVÉHO ZJEVENÍ Yardasan
Odp: NOVÉHO ZJEVENÍ NEMO
zijeme v simulaci skorna
Odp: zijeme v simulaci NULL
Odp2: zijeme v simulaci Yardasan
Odp3: zijeme v simulaci Tlapka
Odp: zijeme v simulaci pet
Díky za odkaz. Článek i diskuse je... Juras
Odp: Díky za odkaz. Článek i diskuse je... Juras
Odp2: Díky za odkaz. Článek i diskuse je... Luko Karavan
Pěkný článek, jen nevím proč lidé... Jirka
Odp: Pěkný článek, jen nevím proč lidé... Saw
Odp: Pěkný článek, jen nevím proč lidé... Yardasan
Odp2: Pěkný článek, jen nevím proč lidé... Juras
Odp3: Pěkný článek, jen nevím proč lidé... Yardasan
Odp4: Pěkný článek, jen nevím proč lidé... Juras
Odp5: Pěkný článek, jen nevím proč lidé... Yardasan
Odp6: Pěkný článek, jen nevím proč lidé... Juras
Odp7: Pěkný článek, jen nevím proč lidé... ivan
Odp8: Pěkný článek, jen nevím proč lidé... Juras
Odp7: Pěkný článek, jen nevím proč lidé... Yardasan
Odp: Pěkný článek, jen nevím proč lidé... pet
Vylučujete smysluplnost tvrzení "bůh... ...
Odp: Vylučujete smysluplnost tvrzení "bůh... Juras
Prosba Jarmilka
Odp: Prosba pet
Z NEBE PRO ZEMI www.andele-svetla.cz
Odp: Z NEBE PRO ZEMI Yardasan
Ale.. jéňa
Odp: Ale.. Vladek
Odp2: Ale.. slayd
Odp2: Ale.. tlapka
Odp2: Ale.. pet
Odp: Ale.. Janacz
svědek Jaroslav Foukal
Odp: svědek Alfons
Odp2: svědek Tlapka
Ňŕęćĺ, ňî ĺńňü ńěĺůĺííîé ýęńďîçčöčĺé... CoamimarkrEat
Odp: Ňŕęćĺ, ňî ĺńňü ńěĺůĺííîé ýęńďîçčöčĺé... pet
Ćĺńňęîĺ ăîđ˙÷ĺĺ âčäĺî. Îň ćăó÷čő... illetlend
Odp: Ćĺńňęîĺ ăîđ˙÷ĺĺ âčäĺî. Îň ćăó÷čő... Alfons
Odp2: Ćĺńňęîĺ ăîđ˙÷ĺĺ âčäĺî. Îň ćăó÷čő... Tlapka
Odp3: Ćĺńňęîĺ ăîđ˙÷ĺĺ âčäĺî. Îň ćăó÷čő... Tlapka
Íŕřŕ ęîěďŕíč˙ ďđĺäëŕăŕĺň óńëóăč ďî... chinagruzs
Ćĺńňęîĺ ăîđ˙÷ĺĺ âčäĺî. Îň ćăó÷čő... illetlend
Ćĺńňęîĺ ăîđ˙÷ĺĺ âčäĺî. Îň ćăó÷čő... illetlend
Odp: Ćĺńňęîĺ ăîđ˙÷ĺĺ âčäĺî. Îň ćăó÷čő... Alfons
Ćĺńňęîĺ ăîđ˙÷ĺĺ âčäĺî. Îň ćăó÷čő... illetlend
Ćĺńňęîĺ ăîđ˙÷ĺĺ âčäĺî. Îň ćăó÷čő... illetlend
Ćĺńňęîĺ ăîđ˙÷ĺĺ âčäĺî. Îň ćăó÷čő... illetlend
Naopak Nori
Chcete důkaz stvoření? dodo
Odp: Chcete důkaz stvoření? pet
jednou jsem se odhodlal přečíst... nebetyčný chaos
Odp: jednou jsem se odhodlal přečíst... Alfons
Odp2: jednou jsem se odhodlal přečíst... nebetyčný chaos
Odp: jednou jsem se odhodlal přečíst... Juras
Odp2: jednou jsem se odhodlal přečíst... Alfons
Odp3: jednou jsem se odhodlal přečíst... nebetyčný chaos
Odp4: jednou jsem se odhodlal přečíst... nebetyčný chaos
Odp5: jednou jsem se odhodlal přečíst... Juras
Odp6: jednou jsem se odhodlal přečíst... nebetyčný chaos
Odp7: jednou jsem se odhodlal přečíst... Juras
Odp6: jednou jsem se odhodlal přečíst... tlapka
Odp4: jednou jsem se odhodlal přečíst... werterber
Odp5: jednou jsem se odhodlal přečíst... nebetyčný chaos
Odp6: jednou jsem se odhodlal přečíst... werterber
Odp7: jednou jsem se odhodlal přečíst... nebetyčný chaos
Odp8: jednou jsem se odhodlal přečíst... werterber
Odp9: jednou jsem se odhodlal přečíst... nebetyčný chaos
Odp6: jednou jsem se odhodlal přečíst... tlapka
Odp7: jednou jsem se odhodlal přečíst... ivana Kozárová
Odp3: jednou jsem se odhodlal přečíst... pet
cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád... nebetyčný chaos
Odp: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád... Juras
Odp2: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád... nebetyčný chaos
Odp3: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád... Juras
Odp4: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád... Juras
Odp4: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád... nebetyčný chaos
Odp5: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád... Juras
Odp6: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád... tlapka
Odp7: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád... santiago
Odp8: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád... tlapka
Odp9: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád... santiago
Odp10: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád... tlapka
Odp11: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád... santiago
Odp12: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád... tlapka
Odp5: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád... Juras
Odp6: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád... nebetyčný chaos
Odp7: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád... Juras
Odp8: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád... nebetyčný chaos
Odp9: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád... werterber
Odp10: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád... nebetyčný chaos
Odp11: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád... tlapka
Odp12: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád... Juras
Odp13: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád... nebetyčný chaos
Odp12: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád... werterber
Odp13: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád... Juras
Odp14: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád... nebetyčný chaos
Odp4: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád... pet
Odp3: cha cha, tak to rozhodně ne...ale rád... ivana Kozárová
Pokud něco předem vnímáš jako nesmysl... werterber
Odp: Pokud něco předem vnímáš jako nesmysl... Alfons
Odp2: Pokud něco předem vnímáš jako nesmysl... nebetyčný chaos
Odp3: Pokud něco předem vnímáš jako nesmysl... tlapka
Odp4: Pokud něco předem vnímáš jako nesmysl... Alfons
Odp5: Pokud něco předem vnímáš jako nesmysl... tlapka
Odp6: Pokud něco předem vnímáš jako nesmysl... Alfons
Odp2: Pokud něco předem vnímáš jako nesmysl... pet
Odp: Pokud něco předem vnímáš jako nesmysl... nebetyčný chaos
Odp2: Pokud něco předem vnímáš jako nesmysl... werterber
Odp3: Pokud něco předem vnímáš jako nesmysl... nebetyčný chaos
Odp4: Pokud něco předem vnímáš jako nesmysl... tlapka
milí bratři a sestry, víte vůbec proč... nebetyčný chaos
Odp: milí bratři a sestry, víte vůbec proč... werterber
Odp2: milí bratři a sestry, víte vůbec proč... tlapka
Odp: milí bratři a sestry, víte vůbec proč... ivana Kozárová
Odp: milí bratři a sestry, víte vůbec proč... pet
ještě chvilku počkáme, třeba nám bůh... nebetyčný chaos
Odp: ještě chvilku počkáme, třeba nám bůh... Alfons
Odp2: ještě chvilku počkáme, třeba nám bůh... tlapka
Odp3: ještě chvilku počkáme, třeba nám bůh... Alfons
Odp4: ještě chvilku počkáme, třeba nám bůh... tlapka
Odp2: ještě chvilku počkáme, třeba nám bůh... nebetyčný chaos
já ji četl a je to dost nudná... nebetyčný chaos
Odp: já ji četl a je to dost nudná... tlapka
Odp2: já ji četl a je to dost nudná... nebetyčný chaos
Odp3: já ji četl a je to dost nudná... Alfons
Odp4: já ji četl a je to dost nudná... nebetyčný chaos
Odp5: já ji četl a je to dost nudná... werterber
Odp6: já ji četl a je to dost nudná... nebetyčný chaos
Odp7: já ji četl a je to dost nudná... Juras
Odp6: já ji četl a je to dost nudná... tlapka
Odp7: já ji četl a je to dost nudná... werterber
Odp8: já ji četl a je to dost nudná... tlapka
Odp2: já ji četl a je to dost nudná... ivana Kozárová
Odp3: já ji četl a je to dost nudná... werterber
Odp4: já ji četl a je to dost nudná... Alfons
Odp4: já ji četl a je to dost nudná... ivana Kozárová
Odp5: já ji četl a je to dost nudná... werterber
Odp6: já ji četl a je to dost nudná... ivana Kozárová
Odp7: já ji četl a je to dost nudná... werterber
Odp8: já ji četl a je to dost nudná... ivana Kozárová
Odp: já ji četl a je to dost nudná... ivana Kozárová
Odp2: já ji četl a je to dost nudná... Alfons
Odp3: já ji četl a je to dost nudná... ivana Kozárová
Odp2: já ji četl a je to dost nudná... tlapka
Odp3: já ji četl a je to dost nudná... santiago
Odp4: já ji četl a je to dost nudná... tlapka
Odp3: já ji četl a je to dost nudná... ivana Kozárová
Evoluce je prokazatelná, čili tak... x
Odp: Evoluce je prokazatelná, čili tak... tlapka
Odp2: Evoluce je prokazatelná, čili tak... x
Logicky? :-D Proč myslíte, že se... Juras
Odp: Logicky? :-D Proč myslíte, že se... Juras
Odp: Logicky? :-D Proč myslíte, že se... x
Darwinowa teorie nebyla prokázaná... Juras
Odp: Darwinowa teorie nebyla prokázaná... Juras
Odp: Darwinowa teorie nebyla prokázaná... x
Odp2: Darwinowa teorie nebyla prokázaná... Juras
Odp3: Darwinowa teorie nebyla prokázaná... Alfons
Odp3: Darwinowa teorie nebyla prokázaná... x
Odp4: Darwinowa teorie nebyla prokázaná... Juras
Odp5: Darwinowa teorie nebyla prokázaná... x
Odp5: Darwinowa teorie nebyla prokázaná... tlapka
Odp: Darwinowa teorie nebyla prokázaná... pet
Já si tedy myslím, že celý vesmír se... Neuvedeno
Odp: Já si tedy myslím, že celý vesmír se... Zákys
Odp: Já si tedy myslím, že celý vesmír se... TheDinokino
Odp2: Já si tedy myslím, že celý vesmír se... pet
Napsal jsem:"Já si tedy myslím, že celý... Neuvedeno
Odp: Napsal jsem:"Já si tedy myslím, že celý... Tlapka
Odp: Napsal jsem:"Já si tedy myslím, že celý... merlinn
Odp: Napsal jsem:"Já si tedy myslím, že celý... TheDinokino
Odp2: Napsal jsem:"Já si tedy myslím, že celý... Neuvedeno
Odp3: Napsal jsem:"Já si tedy myslím, že celý... TheDinokino
Odp4: Napsal jsem:"Já si tedy myslím, že celý... merlinn
Odp5: Napsal jsem:"Já si tedy myslím, že celý... TheDinokino
Odp6: Napsal jsem:"Já si tedy myslím, že celý... merlinn
Odp6: Napsal jsem:"Já si tedy myslím, že celý... Tlapka
Odp6: Napsal jsem:"Já si tedy myslím, že celý... Vlastimil Čech
Odp4: Napsal jsem:"Já si tedy myslím, že celý... Neuvedeno
Odp5: Napsal jsem:"Já si tedy myslím, že celý... petros
Odp6: Napsal jsem:"Já si tedy myslím, že celý... Neuvedeno
Odp7: Napsal jsem:"Já si tedy myslím, že celý... Zákys
Odp8: Napsal jsem:"Já si tedy myslím, že celý... Neuvedeno
Odp9: Napsal jsem:"Já si tedy myslím, že celý... Zákys
Odp10: Napsal jsem:"Já si tedy myslím, že celý... Neuvedeno
Odp11: Napsal jsem:"Já si tedy myslím, že celý... Tlapka
Odp8: Napsal jsem:"Já si tedy myslím, že celý... Vlastimil Čech
Odp9: Napsal jsem:"Já si tedy myslím, že celý... Tlapka
Odp6: Napsal jsem:"Já si tedy myslím, že celý... Vlastimil Čech
Odp2: Napsal jsem:"Já si tedy myslím, že celý... pet
Bůh vs věda Míša
Odp: Bůh vs věda .
Odp2: Bůh vs věda Tlapka
Odp: Bůh vs věda Zákys
Odp2: Bůh vs věda .
Odp3: Bůh vs věda Juras
Odp4: Bůh vs věda .
Odp5: Bůh vs věda Juras
Odp6: Bůh vs věda .
Odp7: Bůh vs věda Juras
Odp8: Bůh vs věda pet
Odp3: Bůh vs věda Zákys
Odp4: Bůh vs věda ivana Kozárová
Odp5: Bůh vs věda Zákys
Odp5: Bůh vs věda Zákys
Odp5: Bůh vs věda Zákys
Odp6: Bůh vs věda ivana Kozárová
Odp: Bůh vs věda Tlapka
Odp2: Bůh vs věda ivana Kozárová
Odp3: Bůh vs věda Tlapka
Odp4: Bůh vs věda Lipovan (Z.)
Odp5: Bůh vs věda ivana Kozárová
Odp6: Bůh vs věda ivana Kozárová
Odp6: Bůh vs věda Tlapka
Odp7: Bůh vs věda ivana Kozárová
Odp8: Bůh vs věda Tlapka
Odp6: Bůh vs věda Lipovan (Z.)
Odp7: Bůh vs věda ivana Kozárová
Odp8: Bůh vs věda Tlapka
Odp9: Bůh vs věda Lipovan (Z.)
Odp10: Bůh vs věda ivan
Odp11: Bůh vs věda Lipovan (Z.)
Odp12: Bůh vs věda ivan
Odp13: Bůh vs věda Zákys
Odp13: Bůh vs věda Tlapka
Odp13: Bůh vs věda Lipovan (Z.)
Odp13: Bůh vs věda Lipovan (Z.)
Odp14: Bůh vs věda Zákys
Odp9: Bůh vs věda .
Odp10: Bůh vs věda Tlapka
Odp11: Bůh vs věda Zákys
Odp4: Bůh vs věda ivana Kozárová
Odp5: Bůh vs věda Tlapka
Odp6: Bůh vs věda ivana Kozárová
Odp7: Bůh vs věda Tlapka
Odp8: Bůh vs věda Zákys
Odp9: Bůh vs věda Tlapka
Odp3: Bůh vs věda .
Odp4: Bůh vs věda ivana Kozárová
Odp5: Bůh vs věda .
Odp6: Bůh vs věda Juras
Odp7: Bůh vs věda .
Odp8: Bůh vs věda Zákys
Odp8: Bůh vs věda Juras
Odp6: Bůh vs věda ivana Kozárová
Odp7: Bůh vs věda Tlapka
Odp8: Bůh vs věda ivana Kozárová
Odp7: Bůh vs věda Juras
Odp8: Bůh vs věda ivana Kozárová
Odp4: Bůh vs věda Tlapka
Odp3: Bůh vs věda pet
Odp4: Bůh vs věda ivana Kozárová
Výsledky testu: Pokud jste si... Zákys
Odp: Výsledky testu: Pokud jste si... Tlapka
Existuje bůh? Amanda
Odp: Existuje bůh? Zákys
Odp2: Existuje bůh? ivana Kozárová
Odp3: Existuje bůh? Zákys
Odp4: Existuje bůh? ivana Kozárová
Odp5: Existuje bůh? Juras
Odp6: Existuje bůh? Tlapka
Odp6: Existuje bůh? Tlapka
Odp3: Existuje bůh? .
Odp4: Existuje bůh? ivana Kozárová
Odp5: Existuje bůh? Tlapka
Odp6: Existuje bůh? ivana Kozárová
Odp7: Existuje bůh? Tlapka
Odp8: Existuje bůh? .
Odp8: Existuje bůh? ivana Kozárová
Odp5: Existuje bůh? .
Odp6: Existuje bůh? Tlapka
Odp6: Existuje bůh? Zákys
Odp7: Existuje bůh? .
Odp6: Existuje bůh? ivana Kozárová
Odp7: Existuje bůh? Tlapka
Odp8: Existuje bůh? ivana Kozárová
Odp7: Existuje bůh? .
Odp7: Existuje bůh? Zákys
Odp8: Existuje bůh? ivana Kozárová
Odp7: Existuje bůh? .
Odp8: Existuje bůh? Zákys
Odp9: Existuje bůh? .
Odp10: Existuje bůh? Zákys
Odp11: Existuje bůh? .
Odp12: Existuje bůh? Zákys
Odp13: Existuje bůh? .
Odp14: Existuje bůh? Zákys
Odp12: Existuje bůh? Juras
Odp13: Existuje bůh? Zákys
Odp13: Existuje bůh? .
Odp14: Existuje bůh? Zákys
Odp15: Existuje bůh? .
Odp14: Existuje bůh? Juras
Odp15: Existuje bůh? .
Odp12: Existuje bůh? ivana Kozárová
Odp13: Existuje bůh? .
Odp14: Existuje bůh? Zákys
Odp5: Existuje bůh? Zákys
Odp5: Existuje bůh? Zákys
Odp6: Existuje bůh? ivana Kozárová
Odp7: Existuje bůh? Vlastimil Čech
Odp8: Existuje bůh? ivana Kozárová
Odp8: Existuje bůh? Tlapka
Odp7: Existuje bůh? Vlastimil Čech
Odp8: Existuje bůh? ivana Kozárová
Odp9: Existuje bůh? Vlastimil Čech
Odp10: Existuje bůh? Zákys
Odp10: Existuje bůh? Lip¤van
Odp11: Existuje bůh? Zákys
Odp12: Existuje bůh? Lip¤van
Odp12: Existuje bůh? ivana Kozárová
Odp11: Existuje bůh? Tlapka
Odp12: Existuje bůh? ivana Kozárová
Odp13: Existuje bůh? Tlapka
Odp10: Existuje bůh? ivana Kozárová
Odp10: Existuje bůh? ivana Kozárová
Odp10: Existuje bůh? ivana Kozárová
Odp11: Existuje bůh? Vlastimil Čech
Odp12: Existuje bůh? ivana Kozárová
Odp13: Existuje bůh? Vlastimil Čech
Odp14: Existuje bůh? Zákys
Odp15: Existuje bůh? Lip¤van
Odp16: Existuje bůh? Zákys
Odp17: Existuje bůh? Lip¤van
Odp15: Existuje bůh? Vlastimil Čech
Odp14: Existuje bůh? ivana Kozárová
Odp15: Existuje bůh? Vlastimil Čech
Odp16: Existuje bůh? ivana Kozárová
Odp15: Existuje bůh? Tlapka
Odp16: Existuje bůh? ivana Kozárová
Odp17: Existuje bůh? Tlapka
Odp18: Existuje bůh? Vlastimil Čech
Odp19: Existuje bůh? Tlapka
Odp20: Existuje bůh? Vlastimil Čech
Odp21: Existuje bůh? tlapka
Odp17: Existuje bůh? ivan
Odp18: Existuje bůh? ivana Kozárová
Odp19: Existuje bůh? ivan
Odp20: Existuje bůh? ivana Kozárová
Odp14: Existuje bůh? Tlapka
Odp13: Existuje bůh? Alfons
Odp14: Existuje bůh? ivana Kozárová
Odp7: Existuje bůh? Zákys
Odp8: Existuje bůh? ivana Kozárová
Odp8: Existuje bůh? Tlapka
Odp: Existuje bůh? Platfus
Odp2: Existuje bůh? Tlapka
Odp3: Existuje bůh? Zákys
Odp4: Existuje bůh? Tlapka
Odp5: Existuje bůh? Zákys
Odp6: Existuje bůh? Vlastimil Čech
Odp7: Existuje bůh? Juras
Odp8: Existuje bůh? Juras
Odp9: Existuje bůh? Vlastimil Čech
Odp10: Existuje bůh? Juras
Odp11: Existuje bůh? Vlastimil Čech
Odp12: Existuje bůh? Juras
Odp7: Existuje bůh? Lipovan (Z.)
Odp8: Existuje bůh? Tlapka
Odp2: Existuje bůh? Zákys
Odp: Existuje bůh? pet
Nesmysl je rozlišovat svět na materialismus a idealismus Jaro
OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že... ivan
Odp: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že... Lipovan (Z.)
Odp2: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že... ivan
Odp3: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že... Lipovan (Z.)
Odp4: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že... ivan
Odp5: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že... Lipovan (Z.)
Odp2: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že... Zákys
Odp3: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že... Lipovan (Z.)
Odp4: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že... ivan
Odp5: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že... ivana Kozárová
Odp6: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že... Zákys
Odp7: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že... ivana Kozárová
Odp8: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že... Zákys
Odp9: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že... Zákys
Odp7: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že... Tlapka
Odp8: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že... Zákys
Odp9: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že... Tlapka
Odp4: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že... Tlapka
Odp5: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že... Lipovan (Z.)
Odp5: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že... ivana Kozárová
Odp6: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že... Tlapka
Odp7: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že... ivana Kozárová
Odp8: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že... Tlapka
Odp2: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že... pet
Odp3: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že... Zákys
Odp: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že... iva
Odp2: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že... ivana Kozárová
Odp3: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že... Lipovan (Z.)
Odp4: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že... ivana Kozárová
Odp5: OK. Já jsem se dopracoval až k tomu, že... Alfons
Boha pošleme do Bruselu Alfons
Odp: Boha pošleme do Bruselu ivana Kozárová
Odp2: Boha pošleme do Bruselu Alfons
Odp3: Boha pošleme do Bruselu ivana Kozárová
Odp4: Boha pošleme do Bruselu Alfons
Odp3: Boha pošleme do Bruselu Vlastimil Čech
Odp4: Boha pošleme do Bruselu Alfons
Odp5: Boha pošleme do Bruselu ivan
Odp6: Boha pošleme do Bruselu Alfons
Odp7: Boha pošleme do Bruselu tlapka
Odp8: Boha pošleme do Bruselu ivana Kozárová
Odp7: Boha pošleme do Bruselu ivan
Odp7: Boha pošleme do Bruselu Vlastimil Čech
Odp8: Boha pošleme do Bruselu Lip¤van
Odp8: Boha pošleme do Bruselu tlapka
Odp9: Boha pošleme do Bruselu Vlastimil Čech
Odp10: Boha pošleme do Bruselu ivana Kozárová
Odp11: Boha pošleme do Bruselu Vlastimil Čech
Odp5: Boha pošleme do Bruselu ivana Kozárová
Odp6: Boha pošleme do Bruselu Alfons
Odp4: Boha pošleme do Bruselu ivana Kozárová
Odp5: Boha pošleme do Bruselu Vlastimil Čech
Odp6: Boha pošleme do Bruselu ivana Kozárová
Odp6: Boha pošleme do Bruselu ivana Kozárová
Odp7: Boha pošleme do Bruselu tlapka
pro juras milos
Odp: pro juras Vlastimil Čech
Odp2: pro juras quick
Odp2: pro juras iva
Odp3: pro juras ivana Kozárová
Odp: pro juras ivana Kozárová
Odp2: pro juras Juras
Odp: pro juras Juras
Odp2: pro juras ivan
Odp3: pro juras ivana Kozárová
Odp4: pro juras ivan
Odp5: pro juras tlapka
Odp2: pro juras tlapka
Zajímavá diskuse vhodná pro dlouhé... quick
Odp: Zajímavá diskuse vhodná pro dlouhé... Juras
Odp2: Zajímavá diskuse vhodná pro dlouhé... Vlastimil Čech
Odp3: Zajímavá diskuse vhodná pro dlouhé... quick
Odp4: Zajímavá diskuse vhodná pro dlouhé... Juras
Odp5: Zajímavá diskuse vhodná pro dlouhé... quick
Odp4: Zajímavá diskuse vhodná pro dlouhé... tlapka
Odp5: Zajímavá diskuse vhodná pro dlouhé... Juras
Odp6: Zajímavá diskuse vhodná pro dlouhé... tlapka
Odp7: Zajímavá diskuse vhodná pro dlouhé... quick
Odp7: Zajímavá diskuse vhodná pro dlouhé... Juras
Odp7: Zajímavá diskuse vhodná pro dlouhé... Olix
Odp8: Zajímavá diskuse vhodná pro dlouhé... Juras
Odp9: Zajímavá diskuse vhodná pro dlouhé... Olix
Odp10: Zajímavá diskuse vhodná pro dlouhé... quick
Odp11: Zajímavá diskuse vhodná pro dlouhé... ivana Kozárová
Odp11: Zajímavá diskuse vhodná pro dlouhé... Olix
Odp12: Zajímavá diskuse vhodná pro dlouhé... ivana Kozárová
Odp13: Zajímavá diskuse vhodná pro dlouhé... Žorž
Odp14: Zajímavá diskuse vhodná pro dlouhé... ivana Kozárová
Odp13: Zajímavá diskuse vhodná pro dlouhé... Juras
Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... Zvonimír Bapka
Odp: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... Žorž
Odp2: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... Vlastimil Čech
Odp3: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... Platfus
Odp4: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... Platfus
Odp5: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... ivana Kozárová
Odp6: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... Platfus
Odp7: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... ivana Kozárová
Odp4: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... quick
Odp2: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... tlapka
Odp3: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... Vlastimil Čech
Odp4: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... ivana Kozárová
Odp5: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... Vlastimil Čech
Odp6: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... ivana Kozárová
Odp7: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... Vlastimil Čech
Odp8: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... ivana Kozárová
Odp9: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... Nimravec
Odp10: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... Nimravec
Odp11: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... Vlastimil Čech
Odp12: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... Nimravec
Odp13: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... Vlastimil Čech
Odp12: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... ivana Kozárová
Odp13: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... Žorž
Odp14: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... Nimravec
Odp15: satan je správce chaosu a prosakuje vším... Nimravec
Odp16: satan je správce chaosu a prosakuje vším... ivana Kozárová
Odp16: satan je správce chaosu a prosakuje vším... Žorž
Odp17: satan je správce chaosu a prosakuje vším... ivana Kozárová
Odp18: satan je správce chaosu a prosakuje vším... Vlastimil Čech
Odp18: satan je správce chaosu a prosakuje vším... Žorž
Odp19: satan je správce chaosu a prosakuje vším... Juras
Odp20: satan je správce chaosu a prosakuje vším... Vlastimil Čech
Odp19: satan je správce chaosu a prosakuje vším... ivana Kozárová
Odp20: satan je správce chaosu a prosakuje vším... ivan
Odp15: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... Žorž
Odp16: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... ivana Kozárová
Odp17: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... Vlastimil Čech
Odp14: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... ivana Kozárová
Odp15: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... Žorž
Odp16: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... Nimravec
Odp17: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... Žorž
Odp18: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... ivan
Odp19: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... ivana Kozárová
Odp18: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... ivana Kozárová
Odp16: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... Nimravec
Odp16: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... ivana Kozárová
Odp17: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... Žorž
Odp17: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... Žorž
Odp18: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... ivana Kozárová
Odp19: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... Žorž
Odp20: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... ivana Kozárová
Odp21: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... Žorž
Odp22: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... ivana Kozárová
Odp22: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... ivana Kozárová
Odp23: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... Vlastimil Čech
Odp24: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... ivana Kozárová
Odp23: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... Žorž
Odp24: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... quick
Odp25: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... quick
Odp22: Bůh je správce chaosu a prosakuje vším... ivan
něco z bible Vlastimil Čech
Odp: něco z bible ivana Kozárová
Ivano, jen tak mě napadlo, s koho onen... ivan
Odp: Ivano, jen tak mě napadlo, s koho onen... ivana Kozárová
Odp: Ivano, jen tak mě napadlo, s koho onen... ivana Kozárová
Odp2: Ivano, jen tak mě napadlo, s koho onen... Žorž
Odp2: Ivano, jen tak mě napadlo, s koho onen... Vlastimil Čech
Hojení ran : 1. fáze začíná série... ivana Kozárová
Odp: Hojení ran : 1. fáze začíná série... ivana Kozárová
Odp: Hojení ran : 1. fáze začíná série... ivan
Odp2: Hojení ran : 1. fáze začíná série... ivana Kozárová
Odp: Hojení ran : 1. fáze začíná série... Žorž
Odp2: Hojení ran : 1. fáze začíná série... ivana Kozárová
Odp3: Hojení ran : 1. fáze začíná série... Vlastimil Čech
Odp4: Hojení ran : 1. fáze začíná série... ivana Kozárová
Odp5: Hojení ran : 1. fáze začíná série... Vlastimil Čech
Odp6: Hojení ran : 1. fáze začíná série... Vlastimil Čech
Odp7: Hojení ran : 1. fáze začíná série... hans
Odp7: Hojení ran : 1. fáze začíná série... ivana Kozárová
Odp6: Hojení ran : 1. fáze začíná série... ivana Kozárová
Odp7: Hojení ran : 1. fáze začíná série... hans
Odp8: Hojení ran : 1. fáze začíná série... ivana Kozárová
Juras: Váš článek jsem si přečetl... hans
Odp: Juras:Váš článek jsem si přečetl... Žorž
Odp2: Juras:Váš článek jsem si přečetl... Platfus
Odp3: Juras:Váš článek jsem si přečetl... quick
Odp4: Juras:Váš článek jsem si přečetl... hans
Odp5: Juras:Váš článek jsem si přečetl... ivan
Odp5: Juras:Váš článek jsem si přečetl... Vlastimil Čech
Odp6: Juras:Váš článek jsem si přečetl... Juras
Odp6: Juras:Váš článek jsem si přečetl... hans
Odp3: Juras:Váš článek jsem si přečetl... ivan
Odp4: Juras:Váš článek jsem si přečetl... Platfus
Odp5: Juras:Váš článek jsem si přečetl... ivan
Odp6: Juras:Váš článek jsem si přečetl... Platfus
Odp6: Juras:Váš článek jsem si přečetl... Vlastimil Čech
Odp6: Juras:Váš článek jsem si přečetl... quick
Odp7: Juras:Váš článek jsem si přečetl... ivan
Odp8: Juras:Váš článek jsem si přečetl... ivana Kozárová
Odp9: Juras:Váš článek jsem si přečetl... ivan
Odp10: Juras:Váš článek jsem si přečetl... ivana Kozárová
Odp6: Juras:Váš článek jsem si přečetl... Juras
Odp7: Juras:Váš článek jsem si přečetl... ivan
Odp8: Juras:Váš článek jsem si přečetl... Juras
Odp8: Juras:Váš článek jsem si přečetl... hans
Odp3: Juras:Váš článek jsem si přečetl... hans
Odp: Juras:Váš článek jsem si přečetl... Juras
Odp2: Juras:Váš článek jsem si přečetl... Vlastimil Čech
Odp3: Juras:Váš článek jsem si přečetl... Juras
Odp4: Juras:Váš článek jsem si přečetl... Vlastimil Čech
Odp5: Juras:Váš článek jsem si přečetl... Juras
Odp6: Juras:Váš článek jsem si přečetl... Vlastimil Čech
Odp7: Juras:Váš článek jsem si přečetl... Juras
Odp8: Juras:Váš článek jsem si přečetl... Vlastimil Čech
Odp9: Juras:Váš článek jsem si přečetl... ivan
Odp10: Juras:Váš článek jsem si přečetl... Vlastimil Čech
Odp4: Juras:Váš článek jsem si přečetl... quick
Odp3: Juras:Váš článek jsem si přečetl... ivan
Dědické problémy by byl velký problém... quick
Odp: Dědické problémy by byl velký problém... hans
Do prdele pán Bůh existuje přeci.Vašíka... mimapa
Odp: Do prdele pán Bůh existuje přeci.Vašíka... Nimravec
Odp2: Do prdele pán Bůh existuje přeci.Vašíka... ivana Kozárová
Vyšší inteligence. Jiří K
Zobrazit všechny komentáře...

Nahoru