Nefilozofujte u piva, přijďte na Svíci.cz!
26.5.2007 21:12

Záhadná Anička

romantik

Zdá se mi, že informace médií o záhadné Aničce jsou poněkud zmatené, že postrádají logiku a odborný kriminalistický přístup.
Věřím, že Anička skutečně existovala a snad ještě existuje.
Hypotézy: Narodila se, protože to její rodiče chtěli, protože matka si nesměla nechat udělat umělé přerušení těhotenství, protože k donošení dítěte ji donutil otec dítěte. Nebyla zapsána na matričním úřadě do knihy narozených, protože tomu něco nebo někdo zabránil. Anička mohla být počata incestně, tj. její otec může být současně jejím dědečkem, nebo je to bratr její matky, nebo se narodila nezletilé matce. Anička může být něčí nemanželskou dcerou a její výživné bylo tou osobou pěstounkám Aničky vypláceno za slib mlčenlivosti o ní. A. může být dcerou mezinárodně hledaného zločince, může být dítětem uneseným, může být dítětem odloženým. Při porodu Aničky mohl odborně soukromě a tajně za úplatu asistovat lékař, kterému dosud záleží na utajení. A. může být dítě porozené na zakázku a určené k „prodeji“ po dosažení např. 18 ti let věku.
Anna má možná nějakou skrytou vrozenou vadu ( hermafrodit ?) nebo jizvu po násilném činu, za který by mohl někdo neznámý být potrestán, nebo má nějakou výjimečnou vlastnost a schopnost.
Informaci vedoucí k jejímu nalezení mohou dát muži: nevlastní otec, nevlastní bratři Jakub a Ondřej, neznámý muž s nímž dosud bydlela. Hlavní motivací k jejímu utajení jsou peníze.
Pravděpodobně je ukryta v podobné „díře“ (možná ve stejné), jako Ondřej.Nahoru