Nefilozofujte u piva, přijďte na Svíci.cz!

Poslední komentáře

Střípky z diskuse

Zajímavé odkazy

Novinky na Svíci.cz

  • 30.11.2007: Nyní jsou nově přidané komentáře od poslední návštěvy zvýrazněny barevně
  • 13.4.2007: Možnost úpravy i zatím neschváleného článku
  • 22.6.2006: Zlepšeno vyhledávání
Proč používat Linux
15.8.2007 16:33

Nemocné lidstvo

Genom

Nepřestávám vycházet z údivu nad tím, jaké zázraky již dokáže současná medicína. Lidé, kteří by se ještě nedávno v důsledku nemoci nebo nějaké vady nedožili dospělosti dnes mají odrostlé děti a prožívají klidné stáří. Spokojený život dnes vedou lidé, kteří se narodili předčasně nebo se silnou vadou a bez moderní techniky by nepřežili. Co nejšťastnější život se snažíme zajistit těm, kteří si jej sami zařídit nemohou, jako jsou lidé trvale nemocní a postižení.

Toto ve srovnání s jinými živočišnými druhy ojedinělé chování je jistě jednou z věcí, které vyčleňují člověka od zvířat. Je to soucit a solidarita. Tyto ryze lidské vlastnosti nám umožnily do fantastických rozměrů rozvinout zázračnou vědu zvanou medicína. Aniž bychom si to však uvědomovali, tímto jsme také popřeli zákon, který platí pro všechny ostatní živočišné druhy – přirozený výběr. Tento zákon jsme nahradili zákonem vlastním – morálkou. To vše lze jistě vnímat jako velký pokrok, člověk se vymaňuje z rukou evoluce, zvířecí způsoby jsme nahradili lidskými. Moderní věda postupně vítězí nad přirozenými, z našeho pohledu krutými zákony přírody.

Ale má to jeden háček. Přirozený výběr zajišťoval ozdravování populace. Dědičně nemocný jedinec nepřežil, čímž se zajistilo, že genová sekvence odpovědná za dané onemocnění byla vyřazena. A naopak: mutace, které přinesly nové pozitivní vlastnosti, zajistily, že jejich nositel byl zvýhodněn před ostatními. To však pro člověka už dávno neplatí. O ozdravování populace se stará medicína. Tento nepochybně pozitivní vývoj však přináší jeden velký paradox: čím pokročilejší a úspěšnější je medicína, tím nemocnější se stává populace. Proč? Je to jednoduché - medicína dokáže odstranit i těžké dědičné vady, ale nedokáže odstranit geny za tyto vady zodpovědné. Tyto geny a s nimi i nemoci se tedy dále dědí. Klasické léčení dědičných vad je tedy vždy jen dočasným řešením.

Stejně tak jako jiná nepřirozená narušování přírodních principů i tento trend nebude bez následků. Již dnes se lidé potýkají s drastickým nárůstem dědičných a civilizačních chorob, nepopírám, že na tom hraje svou roli i životní styl. Medicína již zkrátka nestačí. Lidská populace degeneruje. Stále více lidí má v genové výbavě nějaké vady - i já - a průměrné genetické vybavení člověka se drasticky zhoršuje.

A to zdaleka není jediný problém solidární společnosti. Místo aby se přednostně rozmnožovali jedinci s převážně pozitivními dědičnými vlastnostmi, jako intelektuálové a produktivní lidé, nejvíce se množí lidé problémoví. Ostatně, kdo mívá v České republice zpravidla nejvíce dětí? Podnikatelé? Pracující inteligence? Dělníci? Ne, největší přírůstky jsou mezi problematickými lidmi a sociálními parazity. Co tento vývoj v budoucnu přinese? Minimálně to bude rostoucí zátěž pro veřejné finance.

Jak se ukazuje, vzniká nám nový problém, který vyžaduje nové řešení. A jediným takovým řešením může být snaha o přednostní rozmnožování nositelů pozitivních vlastností a naopak o humánní eliminaci vadných genových linií. Jinak řečeno pozitivní eugenika (toto slovo nerad používám, neboť u mnoha lidí vyvolává zcela nesprávné asociace k jistým ideologickým směrům a historickým událostem, které bych s tímto nechtěl spojovat).

Jisté snahy o „vylepšování vlastností lidské rasy“ již historie poznala, bohužel to skončilo strašně. Proto bych chtěl upozornit, že chci prosazovat pouze eugeniku v mezích lidskosti. Nesympatizuji s žádným extrémně pravicovým nebo nacionalistickým směrem a nejzásadněji odsuzuji jakékoli projevy rasismu a netolerance. Právě naopak, nejednou jsem byl známými osočen, že smýšlím levicově, nejspíš proto, že vyzdvihuji pracujícího člověka, coby produktivního a společnosti prospěšného jedince.

Není nepravdou, že péče o masu nemocných a postižených je značnou zátěží pro veřejné finance. Bohužel těchto lidí bude přibývat. Jako první řešení navrhuji dát párům, které uvažují o dětech bezplatnou možnost genetického vyšetření, které jim řekne, s jakou pravděpodobností může jejich budoucí dítě mít tu či onu vadu. U velkých rizik by se jim doporučilo zkrátka dítě nemít. A nezůstal bych jen u doporučování. Přesvědčení liberálové teď se mnou nebudou souhlasit, ale jsem pro to, aby takovéto genetické vyšetření bylo povinné, jinak by daný pár ztratil nárok na dávky na toto dítě. Zkrátka na dítě by lidé museli mít povolení. Zní to hrozně, ale uvažte, kolik problémů se tím mohlo vyřešit. Pokud by toto opatření bylo celosvětové, znamenalo by například vyřešení problému přelidnění světa. Stejně bude jednou nutné zavést populační zákony, které budou znamenat řadu omezení.

Zda by mohl mít pár děti nebo ne by se rozhodovalo nejen podle genetických testů, ale samozřejmě i podle toho, do jakých sociálních poměrů by bylo dítě přivedeno. Postupně by se tak skoncovalo s chudobou. Mimo jiné by takovéto opatření společně se zjednodušením administrativy kolem adopcí vyřešilo problém přeplněných dětských domovů. A samozřejmě by selektivní rozmnožování lidí nahradilo přirozený výběr. Humánní cestou by se tak lidská populace znova začala ozdravovat. Byl by to relativně šetrný způsob, jak převzít naší evoluci do vlastních rukou.

Jistě někdo namítne, že by bylo zásadně nespravedlivé, aby někteří mohli mít dítě a jiní ne. V tomto případě je třeba si uvědomit, že existují v lidské společnosti mnohem horší nespravedlnosti. Nejeden degenerovaný lidský tvor se topí v penězích, zatímco zdraví a produktivní lidé žijí v bídě. Jistě nebude snadné tomu mladému páru říci: „nemůžete mít děti, protože jste nositelé vadných genů.“ Ale je třeba domyslet ten přínos pro budoucí generace a to nebezpečí, které hrozí, když se k tomu nepřistoupí.

A nezůstal bych jen u populační politiky. Nejeden svobodomyslný člověk se jistě zděsí při vyslovení slova sterilizace. Mnohým to opět vyvolá nesprávné asociace. Ale podívejme se na to z druhé strany. Například otázka: Jak vyřešit problém milionů hladovějících lidí v zaostalejších částech světa? Humanitární pomocí? Je známo, že kromě vysoké úmrtnosti je v zemích s extrémní chudobou také velmi vysoká porodnost. Mnoho dětí se ani nedožívá dospělosti. Humanitární pracovníci dodají jídlo, lidé jej spotřebují, udělají si dalších pár dětí a problém pokračuje. Takové kontraproduktivní jednání nikam nevede. Mnohem levnějším a při tom humánním řešením je tyto lidi ve velkém sterilizovat. Pokud jich nebude přibývat, bude pro vyspělý svět mnohem snazší tyto části světa civilizovat a lidem pomoci.

Bohužel i dvěma dokonale zdravým lidem se může stát, že jejich dítě bude těžce tělesně nebo mentálně postižené. Taková vada se dá zjistit v poměrně brzkém stadiu těhotenství. Ať si každý říká, co chce, byl bych pro doporučení interrupce. Nechtěl bych, aby se to tady zvrhlo v diskusi o potratech, ale vyjmutí kusu tkáně z ženského těla, třebaže z této tkáně mohl být jednou člověk, nepovažuji za vraždu. Proč by měl stát přispívat dávkami na lidského tvora, který nikdy nebude produktivní a sám nikdy nepozná plnohodnotný život. Nenechat ho narodit by bylo pro všechny nejlepší. (Jedea moje vzdálená příbuzná má postiženého syna a vím, že ani jeden to nemají lehké, ale bavíme-li se o žijícím narozeném člověku, je to něco jiného) Popravdě mě už unavují ty neustálé řeči o morálce a etice. Člověk není ničím jiným, než vyvíjející se živou hmotou a tak je třeba se na to dívat.

I přes hrozbu degenerace lidské populace zůstávám optimistou a věřím, že jednou nebude podobných opatření potřeba. Až bude genetika na takové úrovni, že veškeré dědičné vady bude možné geneticky odstraňovat, ztratí eugenika svůj smysl. Já jen doufám, že to bude co nejdříve.


K článku je 386 komentářů.
Úplná pravda Aleš Janda
Odp: Úplná pravda Oksana
Souhlas Saw
Totální nesouhlas Jana
Odp: Totální nesouhlas Saw
Odp2: Totální nesouhlas Jana
Odp3: Totální nesouhlas Saw
Odp4: Totální nesouhlas Jana
Odp5: Totální nesouhlas Saw
Odp6: Totální nesouhlas Jana
Odp7: Totální nesouhlas Saw
Odp8: Totální nesouhlas Jana
Odp9: Totální nesouhlas Saw
Odp10: Totální nesouhlas Jana
Odp11: Totální nesouhlas Saw
Odp12: Totální nesouhlas Jana
Odp13: Totální nesouhlas Saw
Odp14: Totální nesouhlas Jana
Odp15: Totální nesouhlas Saw
Odp16: Totální nesouhlas Jana
Odp17: Totální nesouhlas Saw
Odp18: Totální nesouhlas Jana
Odp19: Totální nesouhlas Saw
Odp20: Totální nesouhlas Jana
Odp21: Totální nesouhlas Saw
Odp11: Totální nesouhlas Genom
Odp12: Totální nesouhlas Jana
Odp12: Totální nesouhlas David12345678
Odp3: Totální nesouhlas Aleš Janda
Odp4: Totální nesouhlas Jana
Odp2: Totální nesouhlas David12345678
Odp3: Totální nesouhlas David12345678
Odp4: Totální nesouhlas Saw
Odp5: Totální nesouhlas Jana
Odp6: Totální nesouhlas Saw
Odp5: Totální nesouhlas David12345678
Odp3: Totální nesouhlas Saw
Odp4: Totální nesouhlas David12345678
Odp5: Totální nesouhlas Saw
Odp6: Totální nesouhlas David12345678
Odp4: Totální nesouhlas David12345678
Opravdu zajímavý článek. S mnohým... sandál
Žaloba rodičů dětmi Aleš Janda
Odp: Žaloba rodičů dětmi Saw
Odp: Žaloba rodičů dětmi Jana
Odp2: Žaloba rodičů dětmi Aleš Janda
Odp3: Žaloba rodičů dětmi Michal
Nabídnu vám pohled z druhé strany. Jsem... Pavel od vody
Odp: Nabídnu vám pohled z druhé strany. Jsem... Jana
Odp2: Nabídnu vám pohled z druhé strany. Jsem... Pavel od vody
Odp3: Nabídnu vám pohled z druhé strany. Jsem... Genom
Odp4: Nabídnu vám pohled z druhé strany. Jsem... Jana
Odp5: Nabídnu vám pohled z druhé strany. Jsem... Jimmy
autor je blb. tečka karlička
Odp: autor je blb. tečka Saw
Odp2: autor je blb. tečka karlička
Odp3: autor je blb. tečka karlička
Odp4: autor je blb. tečka Saw
Odp4: autor je blb. tečka sandál
Odp4: autor je blb. tečka Michal
To je ono !!! Pavel od vody
Vzhledem k tomu, že někteří stále... Saw
Odp: Vzhledem k tomu, že někteří stále... Jana
Odp2: Vzhledem k tomu, že někteří stále... Saw
Odp2: Vzhledem k tomu, že někteří stále... Pavel od vody
Odp3: Vzhledem k tomu, že někteří stále... Saw
Odp4: Vzhledem k tomu, že někteří stále... Pavel od vody
Odp5: Vzhledem k tomu, že někteří stále... Saw
Odp5: Vzhledem k tomu, že někteří stále... Genom
Odp6: Vzhledem k tomu, že někteří stále... Pavel od vody
Odp6: Vzhledem k tomu, že někteří stále... David12345678
Odp5: Vzhledem k tomu, že někteří stále... Jimmy
Odp6: Vzhledem k tomu, že někteří stále... Tři kroky do tmy
Odp5: Vzhledem k tomu, že někteří stále... Tři kroky do tmy
Odp6: Vzhledem k tomu, že někteří stále... Pavel od vody
Odp7: Vzhledem k tomu, že někteří stále... Jimmy
Odp4: Vzhledem k tomu, že někteří stále... Yardasan
Morální dopad Spáč
Odp: Morální dopad Saw
Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... ivan
Odp: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... Saw
Odp2: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... David12345678
Odp: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... ivan
Odp2: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... Saw
Odp3: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... ivan
Odp4: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... Saw
Odp4: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... Jana
Odp5: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... Saw
Odp6: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... Jana
Odp7: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... Saw
Odp8: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... Jana
Odp9: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... Saw
Odp10: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... Jana
Odp11: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... Saw
Odp8: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... David12345678
Odp8: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... Yardasan
Odp3: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... Pavel od vody
Odp4: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... Pavel od vody
Odp4: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... Saw
Odp5: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... Pavel od vody
Odp6: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... Jana
Odp7: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... Saw
Odp2: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... genom
Odp3: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... ivan
Odp4: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... Saw
Odp5: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... Jana
Odp6: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... Saw
Odp7: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... Jana
Odp8: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... Saw
Odp9: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... Pavel od vody
Odp10: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... Saw
Odp11: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... Pavel od vody
Odp12: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... Saw
Odp13: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... Pavel od vody
Odp13: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... Pavel od vody
Odp13: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... Pavel od vody
Odp14: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... Saw
Odp15: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... Pavel od vody
Odp16: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... Saw
Odp17: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... Pavel od vody
Odp18: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... Saw
Odp12: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... ivan
Odp13: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... Pavel od vody
Odp14: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... Saw
Odp9: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... Jana
Odp10: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... Saw
Odp10: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... Saw
Odp6: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... genom
Odp7: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... ivan
Odp8: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... Saw
Odp9: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... ivan
Odp10: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... Saw
Odp11: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... ivan
Odp12: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... Saw
Odp7: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... David12345678
Odp8: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... Pavel od vody
Odp9: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... ivan
Odp10: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... David12345678
Odp11: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... Jimmy
Odp12: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... Pavel od vody
Odp13: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... Jimmy
Odp12: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... David12345678
Odp11: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... genom
Odp12: Rozpaky,rozpaky rozpaky.Na tomto tematu... David12345678
Vzhledem k tomu, že mě někteří... Saw
Odp: Vzhledem k tomu, že mě někteří... genom
Odp2: Vzhledem k tomu, že mě někteří... Saw
Odp3: Vzhledem k tomu, že mě někteří... Jana
Odp4: Vzhledem k tomu, že mě někteří... Saw
Odp5: Vzhledem k tomu, že mě někteří... Jana
Odp6: Vzhledem k tomu, že mě někteří... Saw
Odp7: Vzhledem k tomu, že mě někteří... David12345678
Odp8: Vzhledem k tomu, že mě někteří... Saw
Odp3: Vzhledem k tomu, že mě někteří... ivan
Odp4: Vzhledem k tomu, že mě někteří... Saw
Genome Jana
Odp: Genome genom
Odp: Vzhledem k tomu, že mě někteří... Jana
Odp2: Vzhledem k tomu, že mě někteří... Saw
Odp3: Vzhledem k tomu, že mě někteří... Jana
Odp4: Vzhledem k tomu, že mě někteří... Saw
Odp5: Vzhledem k tomu, že mě někteří... Pavel od vody
Odp6: Vzhledem k tomu, že mě někteří... Saw
Odp7: Vzhledem k tomu, že mě někteří... Pavel od vody
Odp6: Vzhledem k tomu, že mě někteří... ivan
Odp7: Vzhledem k tomu, že mě někteří... genom
Odp8: Vzhledem k tomu, že mě někteří... ivan
Odp9: Vzhledem k tomu, že mě někteří... genom
Odp10: Vzhledem k tomu, že mě někteří... ivan
Odp10: Vzhledem k tomu, že mě někteří... Pavel od vody
Odp11: Vzhledem k tomu, že mě někteří... genom
Odp10: Vzhledem k tomu, že mě někteří... David12345678
Odp7: Vzhledem k tomu, že mě někteří... Pavel od vody
Odp8: Vzhledem k tomu, že mě někteří... ivan
Odp9: Vzhledem k tomu, že mě někteří... Pavel od vody
Odp10: Vzhledem k tomu, že mě někteří... Pavel od vody
Odp11: Vzhledem k tomu, že mě někteří... ivan
Odp10: Vzhledem k tomu, že mě někteří... ivan
Odp10: Vzhledem k tomu, že mě někteří... ivan
Odp11: Vzhledem k tomu, že mě někteří... Pavel od vody
Odp12: Vzhledem k tomu, že mě někteří... ivan
Odp13: Vzhledem k tomu, že mě někteří... Pavel od vody
Odp14: Vzhledem k tomu, že mě někteří... ivan
Odp15: Vzhledem k tomu, že mě někteří... Pavel od vody
Odp14: Vzhledem k tomu, že mě někteří... ivan
Odp15: Vzhledem k tomu, že mě někteří... Pavel od vody
Odp5: Vzhledem k tomu, že mě někteří... Jimmy
Odp6: Vzhledem k tomu, že mě někteří... Pavel od vody
Odp7: Vzhledem k tomu, že mě někteří... ivan
Odp8: Vzhledem k tomu, že mě někteří... ivan
Odp8: Vzhledem k tomu, že mě někteří... Pavel od vody
Odp3: Vzhledem k tomu, že mě někteří... Pavel od vody
Odp4: Vzhledem k tomu, že mě někteří... Saw
Ano, ale trochu jinak kahi
Jojo tohle všechno sou fajn řešení, ale... Paranoid
Odp: Jojo tohle všechno sou fajn řešení, ale... Pan Jogurt
Odp2: Jojo tohle všechno sou fajn řešení, ale... Kolumbus
Odp3: Jojo tohle všechno sou fajn řešení, ale... Vespucci
Odp3: Jojo tohle všechno sou fajn řešení, ale... Vespucci
Odp4: Jojo tohle všechno sou fajn řešení, ale... Cook
Odp5: Jojo tohle všechno sou fajn řešení, ale... Drake
Odp6: Jojo tohle všechno sou fajn řešení, ale... Polo
Odp7: Jojo tohle všechno sou fajn řešení, ale... Peter Pan
Odp8: Jojo tohle všechno sou fajn řešení, ale... Da Gama
Odp9: Jojo tohle všechno sou fajn řešení, ale... Holub
Odp10: Jojo tohle všechno sou fajn řešení, ale... Pizzaro
Odp11: Jojo tohle všechno sou fajn řešení, ale... Hanzelka
Odp12: Jojo tohle všechno sou fajn řešení, ale... Von Humboldt
Odp13: Jojo tohle všechno sou fajn řešení, ale... Rudolf II.
Odp14: Jojo tohle všechno sou fajn řešení, ale... Rabbi Löw
Odp7: Jojo tohle všechno sou fajn řešení, ale... Hook
Odp8: Jojo tohle všechno sou fajn řešení, ale... Magalhaes
Odp9: Jojo tohle všechno sou fajn řešení, ale... Payne
Odp10: Jojo tohle všechno sou fajn řešení, ale... Cortés
Odp11: Jojo tohle všechno sou fajn řešení, ale... Zikmund
Odp12: Jojo tohle všechno sou fajn řešení, ale... Dampier
Odp12: Jojo tohle všechno sou fajn řešení, ale... Battúta
Odp13: Jojo tohle všechno sou fajn řešení, ale... Přívěs
Odp14: Jojo tohle všechno sou fajn řešení, ale... Valník
Ano, ale Juras
Odp: Ano, ale Saw
Odp2: Ano, ale Juras
Odp2: Ano, ale ivan
Odp3: Ano, ale Saw
Odp4: Ano, ale ivan
Odp5: Ano, ale Saw
Odp6: Ano, ale ivan
Odp7: Ano, ale Saw
Odp8: Ano, ale ivan
Odp9: Ano, ale Saw
Odp10: Ano, ale ivan
Odp11: Ano, ale Saw
Odp12: Ano, ale ivan
Odp13: Ano, ale Saw
Odp14: Ano, ale Juras
Odp15: Ano, ale Saw
Odp5: Ano, ale Jana
Odp6: Ano, ale Saw
Odp7: Ano, ale Jana
Odp8: Ano, ale Saw
Odp9: Ano, ale Jana
Odp10: Ano, ale Jana
Odp11: Ano, ale Juras
Odp12: Ano, ale Saw
Odp13: Ano, ale ivan
Odp14: Ano, ale Saw
Odp15: Ano, ale ivan
Odp11: Ano, ale Saw
Odp8: Ano, ale ivan
Odp9: Ano, ale Saw
Odp10: Ano, ale Juras
Odp11: Ano, ale Saw
Odp12: Ano, ale Juras
Odp13: Ano, ale Saw
Odp14: Ano, ale Saw
Odp14: Ano, ale Juras
Odp15: Ano, ale Saw
Odp16: Ano, ale Juras
Odp17: Ano, ale Saw
Odp18: Ano, ale Juras
Odp19: Ano, ale Saw
Odp19: Ano, ale Saw
Odp20: Ano, ale Juras
Odp20: Ano, ale Juras
Odp21: Ano, ale Saw
Odp22: Ano, ale Juras
Odp22: Ano, ale Juras
Odp23: Ano, ale Saw
Odp23: Ano, ale Juras
Odp24: Ano, ale Saw
Odp25: Ano, ale Juras
Odp26: Ano, ale Saw
Odp26: Ano, ale Juras
Odp27: Ano, ale Juras
Odp28: Ano, ale Saw
Odp29: Ano, ale Juras
Odp30: Ano, ale Saw
Odp13: Ano, ale Saw
Odp14: Ano, ale Pavel od vody
Odp15: Ano, ale Saw
Odp15: Ano, ale ivan
Odp14: Ano, ale Juras
Odp15: Ano, ale Saw
Odp16: Ano, ale Juras
Odp17: Ano, ale Saw
Odp18: Ano, ale Juras
Odp19: Ano, ale Saw
Odp20: Ano, ale Juras
Odp21: Ano, ale Saw
Odp22: Ano, ale Juras
Odp23: Ano, ale Saw
Odp24: Ano, ale Juras
Odp25: Ano, ale Saw
Odp26: Ano, ale Pavel od vody
Odp27: Ano, ale Saw
Odp28: Ano, ale Juras
Odp29: Ano, ale ivan
Odp30: Ano, ale Jana
Odp31: Ano, ale Jana
Odp32: Ano, ale Saw
Odp33: Ano, ale ivan
Odp4: Ano, ale Pavel od vody
Odp5: Ano, ale ivan
Odp6: Ano, ale Saw
Odp6: Ano, ale Jana
Odp6: Ano, ale Kato
Odp5: Ano, ale Saw
konec.... Dan K.
Odp: konec.... Saw
Co je to zdravé lidstvo? Ester Pejsková
Odp: Co je to zdravé lidstvo? Saw
Ale přeci jenom Ester Pejsková
Odp: Ale přeci jenom ivan
Odp: Ale přeci jenom Saw
Ještě jednou a stručně genom
Odp: Ještě jednou a stručně Jana
Nikdy! Anita
Odp: Nikdy! genom
Odp: Nikdy! Saw
Odp2: Nikdy! Jana
Odp3: Nikdy! Saw
Muži vs. ženy, pragmatismus vs. emoce? Kato
Vážení, a co takhle vyhlašování "dne... Yardasan
Všechno špatně, zpátky na stromy! psavec
Odp: Všechno špatně, zpátky na stromy! Saw
Odp: Všechno špatně, zpátky na stromy! Shipper
Absolutně souhlasím. Ondra
Anu, ale ..... Neuvedeno
V parlamentě se znovu objevila... Neuvedeno
Odp: V parlamentě se znovu objevila... anavi
Musím přiznat, že stále pořádně... Neuvedeno
korunové dluhopisy Vlastimil Čech
Omlouvám se, že jsem napsal... Neuvedeno
Všimněme si prosím, že kapitalizmus... Neuvedeno
Odp: Všimněme si prosím, že kapitalizmus... Jimmy
Odp2: Všimněme si prosím, že kapitalizmus... Vlastimil Čech
Odp3: Všimněme si prosím, že kapitalizmus... Jimmy
Odp4: Všimněme si prosím, že kapitalizmus... Vlastimil Čech
Odp5: Všimněme si prosím, že kapitalizmus... Jimmy
OK. ivan
Jenže ono je to pane Jimmy trochu od... Neuvedeno
Odp: Jenže ono je to pane Jimmy trochu od... Jimmy
Odp2: Jenže ono je to pane Jimmy trochu od... Vlastimil Čech
Odp3: Jenže ono je to pane Jimmy trochu od... Jimmy
Odp4: Jenže ono je to pane Jimmy trochu od... Vlastimil Čech
Odp5: Jenže ono je to pane Jimmy trochu od... Jimmy
Odp6: Jenže ono je to pane Jimmy trochu od... Vlastimil Čech
Odp7: Jenže ono je to pane Jimmy trochu od... Jimmy
Odp6: Jenže ono je to pane Jimmy trochu od... Vlastimil Čech
Odp7: Jenže ono je to pane Jimmy trochu od... Jimmy
Odp8: Jenže ono je to pane Jimmy trochu od... Vlastimil Čech
Odp9: Jenže ono je to pane Jimmy trochu od... Jimmy
Odp10: Jenže ono je to pane Jimmy trochu od... Vlastimil Čech
Odp11: Jenže ono je to pane Jimmy trochu od... Vlastimil Čech
Odp11: Jenže ono je to pane Jimmy trochu od... Jimmy
Odp12: Jenže ono je to pane Jimmy trochu od... Vlastimil Čech
Odp13: Jenže ono je to pane Jimmy trochu od... ivan
To přesouvání zdrojů v Číně je u nás... Neuvedeno
Včera proběhla zpráva o hořícím 24... Neuvedeno
Tak nám asi vzniknou dotace dotací. Pak... Neuvedeno
V předchozím článku jsem uvedl. "To... Neuvedeno
Jenže je tu pořád ještě jeden zádrhel... Neuvedeno
Tak ta hořlavost ve výškových domech... Neuvedeno
Odp: Tak ta hořlavost ve výškových domech... Vlastimil Čech
Odp2: Tak ta hořlavost ve výškových domech... Jimmy
Odp3: Tak ta hořlavost ve výškových domech... ivan
Odp4: Tak ta hořlavost ve výškových domech... Ivana K.
Extrudovaný polystyrén sice skapává... Neuvedeno
Tak v České republice v Bohumíně ve... Neuvedeno
V Bělorusku jsou demonstrace. V USA... Neuvedeno
Koronavirus kovid 19 se v Česku... Neuvedeno
Kovid-19 máme v současnosti rozvinutý v... Neuvedeno
Poslouchal jsem diskuzi předsedy... Neuvedeno
Tak prý se už má do čtrnácti dnů... Neuvedeno
Jestliže- by každá okresní nemocnice... Neuvedeno
Včera jsem poslouchal rozhovor mezi... Neuvedeno
Odp: Tohle málokdo víVčera jsem poslouchal rozhovor mezi... El Chupacabra
Očkování proti Covid -19 má pro některé... Neuvedeno
Ukazuje se na Rusko, nebo Čínu, jak... Neuvedeno
Respirátory proti koronaviru FFP2 jsem... Neuvedeno
Jak tak píši nazpaměť, bez dívání se na... Neuvedeno
V minulém článku jsem napsal:"Tak na... Neuvedeno
Jsem tedy skutečně zvědav, jak se budou... Neuvedeno
Tak jsem se díval, jak je to s tím, že... Neuvedeno
Když kdysi řádil mor, jehož jsou svědci... Neuvedeno
Jak na coronavir? Tak jsem si na... Neuvedeno
Zobrazit všechny komentáře...

Nahoru