Pro všechny přemýšlivé lidi

Poslední komentáře

Střípky z diskuse

Zajímavé odkazy

Novinky na Svíci.cz

  • 30.11.2007: Nyní jsou nově přidané komentáře od poslední návštěvy zvýrazněny barevně
  • 13.4.2007: Možnost úpravy i zatím neschváleného článku
  • 22.6.2006: Zlepšeno vyhledávání
Proč používat Linux
30.9.2005 16:35

Je školní docházka důležitá?

Přihlásit dítě k školní docházce je povinností každého rodiče. Pokud někdo dítěti toto právo odepře, měl by být přísně potrestán, každý má právo učit se a vzdělávat. Málokteré dítě si vůbec neuvědomuje, jak je vzdělání důležité pro ně samé a pro jejich budoucí život. Kolik práce mají s námi naši rodiče a učitelé, abychom to pochopili. Důležité je také pochopit, proč se učíme, jakým směrem chceme a co nám to učivo může dát. Každý student by měl mít motivaci, měl by již přemýšlet nad svým budoucím povoláním.

Co bychom asi dělali, kdybysme do školy nechodili? Lidstvu by chyběly chytré mozky, nebyly by počítače, televizory, rádia. Po světě by chodili samí analfabeti, kteří neumí psát ani říct rovněž o historii a naších předcích. Já osobně si myslím, že bez vzdělání by byl svět v troskách.

Povinnou školní docházku musí plnit dítě starší šesti let. Žáci jsou povinni aktivně se účastnit vyučování. Nepřítomnost žáka ve škole může být omluvena rodiči jen pro nemoc nebo z vážných rodinných důvodů, eventuelně z důvodů reprezentace školy. Ve škole si musí být všichni žáci rovni, co se důstojnosti a lidských práv týče. Vážným problémem je šikana, ale myslím si, že to není až tak hrozivé, jak to popisují média a dospělí, ale rovněž jsem toho názoru, že když někdo někomu úmyslně způsobí újmu na zdraví, tak by měl byt řádně potrestán. Žáci by měli byt svobodní jen do té míry, aby svou činností neomezoval práva druhého a to ani ve výkonu pracovních povinnosti.

Školní docházka je jednou z civilizačních faktorů lidstva a jedním z charakteristických znaků současné civilizace. Nelze jí nahradit rozhodnutím rodičů, neboť jde o právo dítěte být řádně vzdělán. Dítě chápe školní docházku často pouze jako povinnost, ale i když si to třeba neuvědomuje, je to jeho právo. Je třeba dovést ho k pochopení, že je mnoho zemí na světě, kde je dětem toto právo z různých důvodů upíráno - a to je špatné, protože každý člověk na této planetě by měl mít právo učit se, jen tak se může v životě prosadit. Je dokázáno, že tam, kde lidé nejsou vzdělaní, existuje ve velké míře hlad a utrpení.Nahoru