Pro všechny přemýšlivé lidi
27.2.2009 16:50

Vychováváme generaci „slabých idiotů“ ?

Marek

Většina měřítek mě stále řadí do „mladé generace“, byť už do její horní poloviny. Komunistické školství jsem prakticky nezažil (listopad 1989 mě zastihl jako prvňáčka) a tak nemohu snad být obviňován z toho, že chci zpět nějaké rudé pořádky, které z žáků dělaly manipulovatelnou masu.
To opravdu nechci, přesto si však myslím, že liberální trendy v českém školství již překročily nejen mez obecné prospěšnosti, ale místy i únosnosti.

Nebyl jsem vzorné dítě, spíše naopak. Už na základní škole mě stíhaly třídní a ředitelské důtky, většinou za nějaké ty klukovské rvačky, vykřikování a tak podobně. V šestnácti jsem se poněkud zklidnil, nicméně ještě předtím jsem se v prvním ročníku gymnázia stihl „zapsat“ trojkou z chování, poté co se nám s kamarády na výletě vymkl z rukou alkoholový dýchánek.
Proti tomu, co čím dál častěji slýchám dnes, si ale připadám jako učiněný andílek.

Často jsme se jako kluci prali, ale naše jednání oproti dnešním „prohřeškům“ v sobě neslo podstatně méně zákeřnosti a zbabělosti. Dnes mám spíše dojem, že dětičky se bojí jít do konfrontace, kde jim hrozí nějaký ten šrám a tak dusí podstatně slabší spolužáky, provokují učitele, kteří „na ně nemůžou“ a obecně se uchylují k podpásovkám. To, co bylo za nás považováno za projev „srabství“ (terminus technicus z let mé povinné školní docházky), dnes část školáků (zdaleka ne všichni), považuje za „rebelství“.

„Seber si to sám, šmejde“ opáčil patnáctiletý spratek na učitelův požadavek, aby si posbíral nepořádek na své lavici. Učitel jej za to – z mého pohledu naprosto oprávněně – profackoval, načež ublížený grázlík uraženě opustil hodinu. Druhý spratek vše nahrál mobilním telefonem a zveřejnil na internetu.
Něco podobného se přirozeně může stát, neboť každé společenství v sobě zahrnuje jistý procentuální počet kreatur, nicméně průběh okolností po zveřejnění nahrávky mě šokoval.
Popotahován byl totiž namísto spratků samotný učitel. Od rodičů zfackovaného školáka chodily stížnosti, učitel byl donucen se omlouvat, škola vyjadřovala lítost nad „pochybením“… a já nevěřil vlastním uším.

Proti učiteli byla téměř vedena mediální kampaň, uražený spratek si hrál na chudinku, která dokonce kvůli „brutalitě“ učitele musela změnit školu a vedení školy se ještě kaje, místo, aby se vší rozhodností hájilo skutečnou oběť, tedy dehonestovaného pedagoga. Vedení, které se za svého kolegu není schopno v podobné situaci postavit a nechá věc dojít až k „řešení provazem“, zasluhuje pohrdání.

Dámy a pánové, osobně si myslím, že pokud nám ještě zůstal rozum, musíme učitelovo „napadení žáka“ vnímat jako v dané situaci naprosto adekvátní čin. Po takové větě považuji za plně přiměřené chytnout spratka pod krkem a vrazit mu pár poctivých facek. Následně by ještě měla být „zbitému školákovi“ napařena neomluvená hodina za svévolné opuštění třídy.

Pojmu – li celou situaci poněkud všeobecněji, pak musím říci, že už se mi zajídá neustálé tlachání o tom, že žák je učiteli partnerem a kamarádem. To platí částečně pro vysokou školu, velmi omezeně to může fungovat ve středoškolském procesu, ale na základní škole něco takového nemá absolutně co dělat. Učitel je především nadřízený – na všech stupních vzdělávání, tedy určitá autorita. Nemusím ho mít rád, ale měl bych v jednání s ním dodržovat určité formální znaky. Tykání a nadávání do šmejdů mezi ně nepatří.

Mimochodem, všimli jste si, že zatímco jméno nešťastného pedagoga bylo ihned uveřejněno většinou médií, jména spratků jsme se nedověděli ? Jsou totiž ještě nezletilí, mají svá práva a zveřejnění jejich jmen by poškodilo jejich citlivé duše. Vítejte ve zvrácené realitě.

Z vlastní zkušenosti vím, že je možné mít k učiteli dobrý vztah a zároveň ho brát jako autoritu. Jen v nejlepším vzpomínám na našeho gymnaziálního zeměpisáře a tělocvikáře, pana profesora Hýžu (zdravím, pokud čtete tyto řádky, pane profesore), se kterým jsem si párkrát zašel po škole i na pivko, ale vždy to pro mě byl maximálně respektovaný „pan profesor“.
Ve školství zkrátka existuje jistá hierarchie, jejíž principy musí být dodržovány a vymáhány, pokud nechceme mít ze školy…. Však víte co.

Ze všech stran se na mě valí názory o nepotřebnosti „biflování“ a naopak „rozvoji osobnosti“ studenta. Tento přístup považuji za sebevražedný, protože produkuje zejména sebevědomé blbce, kteří budou s výrazem odborníka žvatlat pitomosti na úrovni opileckých tirád ze čtvrté cenové.
Pokud chci se svým vyučujícím diskutovat kupříkladu o správnosti či nesprávnosti bombardování nacistického Německa, pak musím mít „nabiflovanou“ strategii spojeneckého letectva, průmyslovou situaci „Třetí říše“ a vědět o základních souvislostech. Tolik vychvalované „vyhledávání informací“ na internetu je naprosto nedostačující.

Sám jsem na gymnáziu často polemizoval s třídním profesorem. Učil nás češtinu v kombinaci s dějepisem a mne historie i literatura vždy velmi zajímala. Pan profesor vzájemnou debatu připouštěl zejména ze dvou důvodů – k problematice jsem měl „nabiflovánu“ solidní informační základnu a své poznámky jsem vyslovoval s veškerou formální slušností a respektem k jeho postavení. Má osobnost tím nijak dotčena nebyla.

V dnešním pojetí totiž „rozvoj žákovy osobnosti“ znamená odbourávání pravidel slušnosti. Spratek s čerstvě nabytým občanským průkazem tedy může učitele celkem bez problémů nazývat šmejdem, ovšem pokud mu pedagog „střihne výchovnou“, vrhají se na celou věc média a nafukují zanedbatelný incident do absurdních rozměrů.
Dětičky jsou vlastně chráněny. Mají svá neporušitelná práva, která jim zaručují rozvoj osobnosti. Chovají – li se jako dva výše zmiňovaní spratci, musíme pro ně mít pochopení, neboť rozvíjejí svou osobnost.
Ministr školství, Ondřej Liška, se nechal slyšet, že se s liberálními trendy ve školství musíme smířit a přizpůsobit jim systém výuky. To mě nepřekvapuje, protože od Strany Zelených se konstantně nedá očekávat nic dobrého. Ovšem když i někdejší stínový ministr školství za ODS doporučoval zrušit vstávání studentů a nahradit ho podáním ruky s pedagogem, domníval jsem se, že obě strany patrně fúzovaly.

Osobně zastávám poměrně pesimistickou teorii, že naše (post)západní společnost si již několik let vychovává do budoucna generace „slabých idiotů“. Generace které – zjednodušeně řečeno – nesportují a nečtou. Obojí je přitom nesmírně důležité. Četba rozšiřuje obzory a vytváří slovní zásobu, sport zvyšuje fyzickou kondici, přičemž zároveň nutí člověka dodržovat určitou disciplínu. I proto jsme byli s bratrem k oběma činnostem vedeni.
Dnes ovšem kolem sebe vidím všudypřítomné tažení proti „biflování“ a proti „přetěžování dětí“. Hloupá tvrzení, že tělocvikář páchá na dítěti násilí když ho učí proti jeho vůli kupříkladu kotoul nazad jsou dnes poměrně častou tezí nejrůznějších „expertů“.

V kombinaci s neustálým vysedáváním před počítači a osvojováním si jakéhosi podivného zkratkovitého jazyka – „PCspeaku“ se nám před očima vytváří neradostný obraz : Fyzicky slabý hlupák se sklony k citové plochosti. Jedná se o nejhorší trojkombinaci ze všech možných
Jedinou výraznou předností takto vychovaných generací pak zůstává nadprůměrná znalost používání IT technologií. Není to poněkud málo ?
Důkazem budiž opticky rostoucí počet rachitických nebo naopak „vyžraných“ puberťáků s kšiltovkami nakřivo, jejichž hovory se točí výhradně okolo konzolí, péespéček a podobných věciček.

Jistě, jedná se o celospolečenský problém, z něhož nemůže být viněno pouze školství. Výrazný vliv sehrává upadající prestiž rodiny jako instituce. Vztáhnu – li opět svou úvahu na případ mrtvého učitele, pak je jistě hodno pozornosti, jak se k celé záležitosti staví rodiny obou spratků.
Nevím, jakou zkušenost prodělal laskavý čtenář, ovšem kdyby moje maličkost doma sdělila, že byla učitelem zpohlavkována za vulgární nadávku, okamžitě by ze strany otce přiletěl pozdrav od horní končetiny.
Ale to je přece dnes nemoderní, co kdyby utrpěla má křehká dětská osobnost, že ?

Abych nekončil negativně – zdaleka netvrdím, že je vše ztraceno. Pouze chci říci, že zavádění nějakých demokratických principů do oblasti výuky a výchovy samo sebe více a více diskredituje a zdá se být cestou špatným směrem.

Možná bychom měli mít na paměti slova Thomase Jeffersona o existenci jisté přirozené hierarchie, zahrnující systém tradičních autorit.
Třeba i proto, aby učitelé těch provazů nepotřebovali víc.


K článku je 260 komentářů.
No, tak jelikož jsem stále ještě v... Bára Š.
Odp: No, tak jelikož jsem stále ještě v... Leondegrance
Odp2: No, tak jelikož jsem stále ještě v... Bára Š.
Odp3: No, tak jelikož jsem stále ještě v... Leondegrance
Odp4: No, tak jelikož jsem stále ještě v... Leondegrance
Odp5: No, tak jelikož jsem stále ještě v... Bára Š.
Odp6: No, tak jelikož jsem stále ještě v... Leondegrance
Odp7: No, tak jelikož jsem stále ještě v... Bára Š.
Odp6: No, tak jelikož jsem stále ještě v... Juras
Odp7: No, tak jelikož jsem stále ještě v... Bára Š.
Odp7: No, tak jelikož jsem stále ještě v... Bára Š.
Odp8: No, tak jelikož jsem stále ještě v... ivan
Odp9: No, tak jelikož jsem stále ještě v... Bára Š.
Odp10: No, tak jelikož jsem stále ještě v... ivan
Odp11: No, tak jelikož jsem stále ještě v... Bára Š.
Odp12: No, tak jelikož jsem stále ještě v... ivan
Odp12: No, tak jelikož jsem stále ještě v... Juras
Odp13: No, tak jelikož jsem stále ještě v... Bára Š.
Odp14: No, tak jelikož jsem stále ještě v... Juras
Odp15: No, tak jelikož jsem stále ještě v... Yardasan
Odp15: No, tak jelikož jsem stále ještě v... Bára Š.
Odp16: Docela normální člověk??!! Caprice
Odp17: Docela normální člověk??!! Bára Š.
Odp18: Docela normální člověk??!! Caprice
Odp19: Docela normální člověk??!! slayd
Odp18: Docela normální člověk??!! Bára Š.
Odp19: Docela normální člověk??!! Caprice
Odp20: Docela normální člověk??!! slayd
Odp19: Docela normální člověk??!! Bára Š.
Odp20: Docela normální člověk??!! Skynet
Odp10: No, tak jelikož jsem stále ještě v... Alfons
Odp8: No, tak jelikož jsem stále ještě v... Juras
Odp9: No, tak jelikož jsem stále ještě v... Bára Š.
Odp10: No, tak jelikož jsem stále ještě v... Juras
Odp6: No, tak jelikož jsem stále ještě v... Yardasan
Odp7: No, tak jelikož jsem stále ještě v... Bára Š.
Odp8: No, tak jelikož jsem stále ještě v... Vlastimil Čech
Odp9: No, tak jelikož jsem stále ještě v... Bára Š.
Ta naivita Miloslav Ponkrác
Odp: Ta naivita Bára Š.
Odp2: Ta naivita Juras
Odp3: Ta naivita Bára Š.
Odp4: Ta naivita Juras
Odp5: Ta naivita Bára Š.
Odp2: Ta naivita Miloslav Ponkrác
Odp3: Ta naivita Bára Š.
Odp4: Ta naivita Emily
Odp10: No, tak jelikož jsem stále ještě v... slayd
Odp11: No, tak jelikož jsem stále ještě v... strach
Odp3: No, tak jelikož jsem stále ještě v... Maximus
Odp3: No, tak jelikož jsem stále ještě v... Skynet
Odp3: No, tak jelikož jsem stále ještě v... Marek
Odp4: No, tak jelikož jsem stále ještě v... Juras
Odp2: No, tak jelikož jsem stále ještě v... opičák
Odp3: No, tak jelikož jsem stále ještě v... slayd
Odp3: No, tak jelikož jsem stále ještě v... Tlapka
Odp: No, tak jelikož jsem stále ještě v... MaKos
Odp2: No, tak jelikož jsem stále ještě v... slayd
Odp: No, tak jelikož jsem stále ještě v... pepik
Odp2: No, tak jelikož jsem stále ještě v... ivan
Odp3: No, tak jelikož jsem stále ještě v... pepik
Ještě nejméně jeden další viník. (:-)
Odp: Ještě nejméně jeden další viník. Alfons
Odp: Ještě nejméně jeden další viník. ivan
Odp2: Ještě nejméně jeden další viník. (:-)
Odp3: Ještě nejméně jeden další viník. ivan
Odp4: Ještě nejméně jeden další viník. neromantické sdružení
Odp5: Ještě nejméně jeden další viník. ivan
Odp6: Ještě nejméně jeden další viník. Alfons
Odp6: Ještě nejméně jeden další viník. (:-)
Tenhle článek se mi líbí, je tam toho... Leondegrance
Biflování je dobré. Ale po letech... Skynet
Odp: Biflování je dobré. Ale po letech... MaKos
Odp2: Biflování je dobré. Ale po letech... Jimmy
Odp3: Biflování je dobré. Ale po letech... Bára Š.
Odp4: Biflování je dobré. Ale po letech... Jimmy
Odp5: Biflování je dobré. Ale po letech... Bára Š.
Odp6: Biflování je dobré. Ale po letech... Jimmy
Odp7: Biflování je dobré. Ale po letech... Bára Š.
Odp8: Biflování je dobré. Ale po letech... Jimmy
Odp9: Biflování je dobré. Ale po letech... Bára Š.
Odp: Biflování je dobré. Ale po letech... slayd
Odp2: Biflování je dobré. Ale po letech... Tlapka
vychovavame nejen idioty, ale i pavla
Odp: vychovavame nejen idioty, ale i slayd
Odp2: vychovavame nejen idioty, ale i Maximus
Odp3: vychovavame nejen idioty, ale i Yardasan
Odp: vychovavame nejen idioty, ale i Vlastimil Čech
Odp: vychovavame nejen idioty, ale i Tlapka
naši kantoři... berenička
Odp: naši kantoři... g.beret
Odp2: naši kantoři... Alfons
Odp2: naši kantoři... Shipper
Odp3: naši kantoři... Alfons
Odp: naši kantoři... slayd
Odp2: naši kantoři... Tlapka
Odp: naši kantoři... Tlapka
Jsem fyzicky slabý, nerad čtu knihy a... g.beret
Odp: Jsem fyzicky slabý, nerad čtu knihy a... Tlapka
Nedivte se, (-:)
americká výchova karel
Odp: americká výchova Tlapka
Souhlas Juras
Mno jo Saw
Odp: Mno jo Saw
Odp: Mno jo Alfons
Odp2: Mno jo MaKos
Odp3: Mno jo Alfons
Odp4: Mno jo Tlapka
Odp4: Mno jo (:-)
Odp5: Mno jo slayd
Odp2: Mno jo Tlapka
Odp3: Mno jo ivan
Odp4: Mno jo Tlapka
Odp: Mno jo Katarina
Odp2: Mno jo Saw
Odp3: Mno jo slayd
Odp4: Mno jo Saw
Odp4: Mno jo tlapka
ABSOLUTNÍ SOUHLAS. :) TOmuhle bych na... MaKos
Odp: ABSOLUTNÍ SOUHLAS. :) TOmuhle bych na... Alfons
Odp2: ABSOLUTNÍ SOUHLAS. :) TOmuhle bych na... g.beret
Odp3: ABSOLUTNÍ SOUHLAS. :) TOmuhle bych na... Alfons
Výzva autorovi Vladimír Stwora
Odp: Výzva autorovi Marek
Slabí idioti? Shipper
Odp: Slabí idioti? Alfons
Odp2: Slabí idioti? Shipper
Odp2: Slabí idioti? Skynet
Odp3: Slabí idioti? Skynet
Odp4: Slabí idioti? Alfons
Odp5: Slabí idioti? Skynet
Odp6: Slabí idioti? Alfons
Odp7: Slabí idioti? slayd
Odp8: Slabí idioti? Alfons
Odp5: Slabí idioti? Jeliman
Odp2: Slabí idioti? Shipper
Odp3: Slabí idioti? Alfons
Odp4: Slabí idioti? slayd
Odp5: Slabí idioti? Shipper
Odp6: Slabí idioti? slayd
Odp7: Slabí idioti? Shipper
Odp8: Slabí idioti? slayd
Odp: Slabí idioti? slayd
Odp: Slabí idioti? Tlapka
Podíval jsem se na to video a můj... Leondegrance
Odp: Podíval jsem se na to video a můj... Tlapka
Odp2: Podíval jsem se na to video a můj... Leondegrance
Odp: Podíval jsem se na to video a můj... Alfons
Odp2: Podíval jsem se na to video a můj... Leondegrance
Odp3: Podíval jsem se na to video a můj... Alfons
Odp4: Podíval jsem se na to video a můj... Leondegrance
Odp4: Podíval jsem se na to video a můj... Leondegrance
Odp4: Podíval jsem se na to video a můj... Alfons
Odp5: Podíval jsem se na to video a můj... Leondegrance
Odp6: Podíval jsem se na to video a můj... slayd
Odp7: Podíval jsem se na to video a můj... Skynet
Vychovávat? Juras
Odp: Vychovávat? Alfons
Odp2: Vychovávat? Maximus
Odp: Vychovávat? ivan
Odp2: Vychovávat? slayd
Odp3: Vychovávat? ivan
Odp4: Vychovávat? slayd
Odp5: Vychovávat? Juras
Odp6: Vychovávat? Bára Š.
Odp7: Vychovávat? vlasta
Odp8: Vychovávat? Juras
Odp6: Vychovávat? slayd
Odp: Vychovávat? Bára Š.
Útěcha vlasta
Odp: Útěcha slayd
Odp: Útěcha ivan
Odp: Útěcha Alfons
Odp2: Útěcha slayd
Odp3: Útěcha Alfons
Odp4: Útěcha Tlapka
Odp3: Útěcha Tlapka
Odp4: Útěcha slayd
Odp5: Útěcha Skynet
Odp6: Útěcha Skynet
Odp7: Útěcha slayd
Článek jsem přečetla teprve teď Jana
Odp: Článek jsem přečetla teprve teď slayd
Odp: Článek jsem přečetla teprve teď Bára Š.
Odp2: Článek jsem přečetla teprve teď Tlapka
Odp2: Článek jsem přečetla teprve teď slayd
Biflovat, ale fuj Tony
Odp: Biflovat, ale fuj Skynet
Odp2: Biflovat, ale fuj Tony
Odp3: Biflovat, ale fuj Skynet
Odp2: Biflovat, ale fuj Tlapka
Důležitá je „Nálepka“! (:-)
Odp: Důležitá je „Nálepka“! slayd
Odp: Biflovat, ale fuj Alfons
Odp2: Biflovat, ale fuj ivan
Odp2: Biflovat, ale fuj Tlapka
Odp3: Biflovat, ale fuj Alfons
Odp4: Biflovat, ale fuj Tlapka
Odp5: Biflovat, ale fuj Alfons
Odp6: Biflovat, ale fuj slayd
Odp7: Biflovat, ale fuj Tlapka
Odp8: Biflovat, ale fuj Yardasan
ty Skynet
Odp: ty slayd
Odp2: ty Alfons
Odp3: ty slayd
Odp3: ty Wild Dog
Odp4: ty slayd
Odp5: ty Alfons
Odp5: ty Tlapka
Odp5: ty Wild Dog
Odp6: ty Alfons
Odp7: ty slayd
Odp6: ty janacz
SAI BABA JEDEN Alfons
Odp: SAI BABA JEDEN poeta
Odp2: SAI BABA JEDEN slayd
Odp5: ty Tlapka
Odp6: ty slayd
Odp7: ty Tlapka
Odp8: ty slayd
Však je to jasné. Děti chodí do školy... poeta
Odp: Však je to jasné. Děti chodí do školy... slayd
Odp2: Však je to jasné. Děti chodí do školy... Alfons
Odp3: Však je to jasné. Děti chodí do školy... tlapka
Zastávám se Báry Swihel
Odp: Zastávám se Báry tlapka
Odp2: Zastávám se Báry slayd
Odp3: Zastávám se Báry tlapka
Odp4: Zastávám se Báry slayd
K tomuhle tématu mám jen jediné:... Pavel od vody
Nemyslím, že vychováváme "generaci... Sova
Odp: Nemyslím, že vychováváme "generaci... Sova
Odp2: Nemyslím, že vychováváme "generaci... Alfons
Odp: Nemyslím, že vychováváme "generaci... Tomáš-p.s.
Odp2: Nemyslím, že vychováváme "generaci... Sova
Být na počítači není špatné, ale čtení... Sova
Odp: Být na počítači není špatné, ale čtení... Tlapka
Odp2: Být na počítači není špatné, ale čtení... Sova
Odp3: Být na počítači není špatné, ale čtení... Tlapka
Odp4: Být na počítači není špatné, ale čtení... Sova
Myslíte snad, že dnešní děti jsou... Sova
České školství jde k nihilismu, kde... Tomáš-p.s.
Odp: České školství jde k nihilismu, kde... Alfons
Odp: České školství jde k nihilismu, kde... "žák"
Odp2: České školství jde k nihilismu, kde... Alfons
Odp2: České školství jde k nihilismu, kde... Tlapka
„Týrání“ žáků premyslovna
Odp: „Týrání“ žáků Alfons
Odp2: „Týrání“ žáků Tlapka
Jedna moje známá reagovala na to,když... hanah
Odp: Jedna moje známá reagovala na to,když... tlapka
Idiot se hlásí Lipovan
Odp: Idiot se hlásí Juras
Odp2: Idiot se hlásí tlapka
Odp2: Idiot se hlásí Lipovan
K hlavnímu článku. Neuvedeno
Odp: K hlavnímu článku. ivan
Odp: K hlavnímu článku. Alfons
Zobrazit všechny komentáře...

Nahoru
O serveru, právní ujednání, přístupnost
Založeno na vlastním redakčním systému a vlastním fóru.