Nefilozofujte u piva, přijďte na Svíci.cz!

Zajímavé odkazy

Copyright

31.3.2009 10:57

Vatikán-kdo vládne víře

Vatikán – kdo vládne víře

Nevěřícím Tomášům a katolickým fundamentalistům: všechna zde uváděná fakta jsou zdokladována a historicky dokázaná. Věřicím lidičkám předkládám k prozření, kdo jejich víru zneužívá a jak hrubým způsobem.


Když člověk studuje historii Vatikánu, říká si, proč se mu přezdívá Svaté město respektive stát. Nebo je to krycí název? Proč? Ponořme se do hlubin historie.¨


Není třeba vracet se hlouběji než asi tak přibližně do roku 700 n.l. I když zbožným křesťanům slibovali vatikánští papežové a kardinálové ráj na nebesích, sami si hleděli co nejvíce užít na zemi. Například v blízkosti vchodu do Lateránského paláce vlastnili nevěstinec. Od nevěstek inkasovali daň za hříchy a mnohdy svým kolegům nižšího postavení prodávali za značnou částku celoroční předplatné něco jako permanentku do nevěstinců. Mnozí papežové byli obviněni ze svatokupectví, byli traviči, vrazi, smilníci, alkoholici, někteří se dopustili krvesmilstva. Přibližně do roku 1150, ale pravděpodobně ještě déle si vydržovali konkubíny.


Podle kronikáře Flodoarda se řeholníci, biskupové i papežové nevyhýbali žádným nectnostem. Přejídali se, opíjeli a nezřídka se stávalo, že při sloužení mše zvraceli. V archivu byl dokonce nalezen výnos církevní vrchnosti, jak se mají zachovat zbožní křesťané, když přistihnou církevního hodnostáře in flagranti s ženou. Jde podle výnosu o kanonické právo – on jí tímto způsobem žehná. Papežské a kardinálské prostitutky byly označovány titulem meretrix honesta – ctihodná milostnice. Do dějin Vatikánu se zapsala například vévodkyně ze Spoleta Agiltruda, která několik papežů otrávila, jako třeba Bonifáce VI., jenž byl papežem pouhých patnáct dní. Poté navrhla následníka Štěpána VI. a když jej využila k svým cílům nechala jej katem uškrtit. Pak církevním hodnostářům představila nástupce Romana, po několika měsících jej nahradila Theodorem II. I ten však brzy za záhadných okolností zemřel. Jeho následníci Lev V. a Kryštof byli zavražděni.


Následující léta se z historického hlediska dodnes nazývají také papežskou pornokracií, protože ve Vatikánu víceméně rozhodovala papežská prostitutka Marozia a další, která se již v patnácti letech stala milenkou papeže Sergia III. Začínala jako milenka papeže a několika jeho dalších nástupců, pak se stala matkou papeže Jana XI., který usedl na papežský stolec roku 931. V historii papežů dále defilují její rodinní příbuzní Jan XII., papež Řehoř a Benedikt VIII., Jan XIX., pravnuk proslavené prostitutky.


Ale aby se někdo neohrazoval, že se zmiňuji o dobách takřka již promlčených a tedy i omluvitelných, pojďme se podívat téměř do současnosti, například do druhé poloviny minulého století.


Zatímco Ježíš prý chodil chudě oblečen a žil skromně, jeho pokračovatelé a zástupci Boha žijí v paláci, který má 1.100 pokojů, ložnic a honosně zařízených příslušenství. Vlastní několik letadel a mnoho luxusních vozů. K tomu všemu musíme ještě připočítat luxusní letní sídlo na břehu Albánského jezera Castel Gandolfo, které má větší rozlohu než celý Vatikán.


Je bezesporu, a na základě policejního vyšetřování dokázáno, že vatikánské banky obchodovaly s americkou mafií skrze podvodníky, ale přesto přátele Vatikánu, např. Leopolda Lebla nebo Michele Sindona. Vatikán v roce 1981 krachem přišel o banku Banco Ambrosiano, podvodnými obchody o 242 miliónů dolarů, o svého „bankéře božího“ Roberta Calviho, který zemřel podivnou smrtí. Ve Vatikánském bankovnictví a podivných obchodech hrál velkou roli biskup Paul C. Marcinkus, který kouřil Marlbora, velmi rád pil whisky, chodil v oblecích světových návrhářů a vůbec se choval nekřesťansky. Jen pro zajímavost, Vatikán v té době obchodoval i s akciemi firmy vyrábějící antikoncepční pilulky. Na světových burzách obchoduje s cennými papíry v objemu několika miliard dolarů, vlastní velká množství akcií italských podniků, mluví se až o polovině, několik bank, přes deset milionů hektarů pozemků po celém světě.


Smrt Albina Lucianiho, papeže Jana Pavla I. v roce 1978, který vládl církvi pouhých 33 dní, nese tolik navzájem protichůdných skutečností, lží a protiprávních jednání, pročež se kriminalisté domnívají, že šlo o vraždu. Jedna z hlavních indicií je již znemožnění pitvy, poněvadž tělo bylo předáno balzamovačům ještě před oficiálním oznámením papežova úmrtí. Až velmi nápadně se papežův osud podobá skonu jeho mnohých předchůdců před přibližně tisíci lety.


Neměli bychom zapomenout na spolupráci Vatikánu s nacisty při holocaustu Židů za kterou se světu omluvil teprve Karol Wojtyla tedy Jan Pavel II., papež, který žil v zemi, kde byla řada vyhlazovacích táborů, a na následnou pomoc nacistickým zrůdám, kterým Vatikán pomáhal zmizet v Jižní Americe a jinde ve světě.


Současný papež Benedikt XVI. vymyslel nový smrtelný hřích – zneužívání dětí. Asi mu nedošlo, že si tím především nadělá do vlastního hnízda. Zrušil exkomunikaci biskupa popírajícího množství zavražděných Židů v koncentračních táborech. Myslím, že zde rovněž není důvod k údivu, když se podíváme jakému kříži se klaněl v mládí. Tak to je, prosím, mizivé procento informací z historie Vatikánu, Svaté stolice jež vládne katolické církvi.


Diskuse byla znepřístupněna. Děkujeme za pochopení.

Nahoru