Pro všechny přemýšlivé lidi

Poslední komentáře

Střípky z diskuse

Zajímavé odkazy

Novinky na Svíci.cz

  • 30.11.2007: Nyní jsou nově přidané komentáře od poslední návštěvy zvýrazněny barevně
  • 13.4.2007: Možnost úpravy i zatím neschváleného článku
  • 22.6.2006: Zlepšeno vyhledávání
Proč používat Linux
25.6.2009 13:31

Změny klimatu: Bojovat nebo se přizpůsobit?

Globální změny klimatu, někdy zjednodušeně označované jako globální oteplování, jsou zřejmě největší problém současného světa. Ostatní ekologické problémy jsou s uvážením možných dalekosáhlých dopadů globálního oteplování skoro nicotné. Přestože se o existenci tohoto jevu ví už relativně dlouho (poprvé si toho vědci všimli v šedesátých letech), stejně jako o tom, že globální oteplování způsobuje činnost člověka, stále se ani zdaleka nedělá dost pro to, aby se dalšímu stupňování tohoto problému zabránilo (Stále jsou lidé, kteří lidský podíl na změnách klimatu popírají nebo dokonce popírají i jejich samotnou existenci. Uvážíme-li však, že stále existují lidé, kteří tvrdí, že je Země plochá, neměli by nás takové >názory< ani překvapit, ani nám bránit v hledání řešení. >Vědci<, kteří toto tvrdí, se nakonec obvykle ukážou být lobbysty nějaké ropné nebo uhelné společnosti nebo jsou to zarytí bojovníci za volný trh a rychle, třebaže bezohledně rostoucí ekonomiku)

Co jsou to globální změny klimatu?

(Několik faktů pro připomenutí) Jedná se o nepřirozený nárůst teploty zemské atmosféry a oceánu pozorovaný v několika posledních desetiletích. Jak vyplývá ze zprávy Mezivládního panelu pro změny klimatu zřízeného OSN a z řady dalších nezávislých výzkumů, změnu klimatu převážně způsobuje člověk vysokou produkcí oxidu uhličitého CO2 a dalších takzvaných skleníkových plynů, které brání zpětnému odrážení slunečního záření do vesmíru a způsobují tak nadměrné hromadění tepla v atmosféře (takzvaný skleníkový efekt) a současnou likvidací lesních porostů, které jsou přirozenými lapači tohoto plynu. Oxid uhličitý vzniká především spalováním fosilních paliv (ropa, plyn, uhlí a jejich produkty) především při výrobě elektřiny a v průmyslu, leteckou a automobilovou dopravou, a také třeba topením v domácnostech.

Jaké budou následky?

To nikdo přesně neví. Můžeme akorát říci, že změny klimatu přinesou člověku více škod, než užitku. Globální oteplování se ostatně tragicky projevuje už dnes, i když se o tom nerado mluví. Velké řeky v teplých oblastech vysychají, lidé závislí na zemědělství kolem těchto řek přicházejí o úrodu, hladových dramaticky přibývá. Rozšiřují se pouště. Jiné řeky se stále častěji a více rozvodňují a způsobují katastrofální povodně (Nemám pro to důkaz, ale nepochybuji o tom, že změny klimatu mají hodně co dělat s povodněmi v ČR v posledních letech). Horské ledovce mizí, tání polárného ledu vede k stoupání hladiny oceánu a zaplavování pobřežních oblastí. Síla hurikánů se stupňuje, tání zmrzlé půdy v severských oblastech demoluje celé vesnice i města, uprchlíků jsou snad už miliony. Hovoří se o klimatické genocidě. Rostliny a živočichové mění svou lokalizaci nebo celé druhy vymírají. Co můžeme očekávat do budoucna? Další stupňování extrémního počasí povede v celém světě k poklesu zemědělských výnosů, vzroste cena potravin a tím i hlad. Přírodní katastrofy jako hurikány a povodně budou mít stále více obětí, někteří vědci varují, že nadejde doba ledová. A tak bychom mohli pokračovat. Pokud nedojde k radikální změně života lidí v celém světě, a já si myslím, že k takové změně nedojde, budou následky katastrofické. Je to pomalá apokalypsa, která již začala. Smutné je, že jsme jí mohli aspoň částečně odvrátit.

Má cenu bojovat?

Kdybychom chtěli skutečně efektivně bojovat, museli bychom dramaticky a rychle snížit emise skleníkových plynů. To by se neobešlo bez mnoha zákazů, omezení a zásahů do trhu. Současně by si to žádalo nesmírné náklady na přestavbu průmyslu a energetiky na šetrné zdroje. Jinými slovy, všichni bychom si museli utáhnout opasky. A to je v zásadě nemožné, protože žádný politik, který by hlásal: „budete se mít hůř v zájmu budoucích generací“ nemá šanci být zvolen a dostat se k moci. Lidem je jedno, že za dvacet let nebude co jíst, hlavně že teď jsou levné rohlíky a benzín. A za druhé, i kdyby jeden stát zavedl šetrná opatření a dobrovolně tak brzdil svou ekonomiku, jiný to neudělá, aby získal ekonomicky navrch. Je samozřejmě správně, že se prosazují úsporné technologie, když už neodvrátí dopady změn klimatu, aspoň se ušetří energie (třeba ve formě fosilních paliv) pro budoucí generace, aby tak lépe mohly čelit následkům změn klimatu a třeba měli z čeho přestavět energetiku na obnovitelné zdroje, což je samo o sobě energeticky dost náročné. Lidí, kteří se dobrovolně omezují, šetří energií a vodou, i když nemusí, aby šetřili životní prostředí a klima, si vážím, i když asi vědí, že jsou naprostou menšinou a jejich ohleduplnost je tak prakticky bezvýznamná. Ale můžou si říci, že nesou menší díl viny. Většina lidí si vážnost problému neuvědomuje (nebo nepřipouští) a do toho ještě přispívají krátkozrací „popírači globálního oteplování“ s jejich dezinformační kampaní. Tím docházím k přesvědčení, že pomalá apokalypsa se již nedá zastavit. Nebude to podle mě nic ve stylu „Den poté“, jen se budou stupňovat a snoubit problémy, které vidíme už dnes.

Můžeme se přizpůsobit?

Nic jiného nám nezbude. Dobu ledovou člověk přežil, přežije i tohle, jde jen o to, s jakými ztrátami. Nepřežijou všichni, už dnes změna klimatu zabíjí. Proč přežil Noe s rodinou potopu světa? Protože mu o ní bůh řekl předem a také mu řekl, jak se zařídit. O změnách klimatu a jejich pravděpodobných dopadech nás také vědci upozorňují předem, jen jim začít naslouchat. A včas začít stavět „archy“, jinými slovy začít dělat opatření, která minimalizují ztráty. U nás to mohou být třeba protipovodňová opatření, budování zásob plynu, jinde třeba stavba domů odolávajících extrémním hurikánům. Zajímavé jsou třeba „plovoucí domy“ z Holandska. A samozřejmě hledání nových alternativ pro zvyšování výnosů zemědělství. Přizpůsobení je jistě přijatelnější, než zákazy a omezování. Člověk je vynalézavý tvor a v přírodě vždy platilo, že přežije ten, kdo se dovede přizpůsobit. To bohužel nedovede obrovská řada druhů organismů, které vinou změn klimatu vezmou za své.

Těm, kdo už mají většinu života za sebou, mohu říci, že mohou být rádi - tuto část života prožili v období, které je ve srovnání s minulostí i s pravděpodobnou budoucností úplným blahobytem a které snad ještě chvíli potrvá, a těm mladým (ke kterým patřím i já) přeju hodně sil, budeme je potřebovat.


K článku je 418 komentářů.
Proces byl odstartován a již není cesty... Kings
Odp: Proces byl odstartován a již není cesty... ivana Kozárová
Odp2: Proces byl odstartován a již není cesty... Greenboy
Odp3: Proces byl odstartován a již není cesty... ivana Kozárová
Odp4: Proces byl odstartován a již není cesty... tlapka
Odp5: Proces byl odstartován a již není cesty... ivana Kozárová
Tak myslím si, že přirovnávat... Bára Š.
Odp: Tak myslím si, že přirovnávat... Juras
Odp: Tak myslím si, že přirovnávat... Greenboy
Odp2: Tak myslím si, že přirovnávat... Bára Š.
Odp3: Tak myslím si, že přirovnávat... Bára Š.
Odp4: Tak myslím si, že přirovnávat... Greenboy
Odp5: Tak myslím si, že přirovnávat... Bára Š.
Odp6: Tak myslím si, že přirovnávat... Greenboy
Odp2: Tak myslím si, že přirovnávat... Juras
Odp3: Tak myslím si, že přirovnávat... Greenboy
Odp4: Tak myslím si, že přirovnávat... Juras
Živá planeta tlapka
Odp: Živá planeta ivana Kozárová
Odp2: Živá planeta Nikola
Odp3: Živá planeta tlapka
Nikola Nikola
Odp: Nikola Bára Š.
Odp2: Nikola Nikola
Odp3: Nikola Bára Š.
Odp4: Nikola Alfons
Odp5: Nikola Nikola
Odp6: Nikola Bára Š.
Odp7: Nikola Nikola
Odp8: Nikola Bára Š.
Odp8: Nikola tlapka
Odp6: Nikola Bára Š.
Odp7: Nikola Nikola
Odp7: Nikola Eliška
Odp8: Nikola Bára Š.
Odp8: Nikola tlapka
Odp8: Nikola ivana Kozárová
Odp4: Nikola Eliška
Odp5: Nikola Bára Š.
Odp6: Nikola tlapka
Odp: Nikola ivana Kozárová
Odp: Nikola .
Odp: Nikola ivan
Odp2: Nikola Nikola
Odp3: Nikola Bára Š.
Odp4: Nikola Nikola
Odp5: Nikola Bára Š.
Odp4: Nikola Eliška
Odp5: Nikola Kohelet
Odp5: Nikola Bára Š.
Odp6: Nikola ivana Kozárová
Odp7: Nikola Bára Š.
Odp8: Nikola ivana Kozárová
Odp9: Nikola tlapka
* *
Odp6: Nikola Pavel od vody
Odp7: Nikola Bára Š.
Odp8: Nikola Pavel od vody
Odp9: Nikola Bára Š.
Odp10: Nikola Pavel od vody
Odp11: Nikola Bára Š.
Válka v Kongu Pavel od vody
Odp: Válka v Kongu tlapka
Odp: Válka v Kongu Pavel od vody
Odp10: Nikola Elfstone
Odp11: Nikola Nikola
Odp12: Nikola Elfstone
Odp13: Nikola Nikola
Odp14: Nikola Bára Š.
Odp15: Nikola Nikola
Odp16: Nikola Bára Š.
Odp17: Nikola Nikola
Odp18: Nikola Bára Š.
Odp19: Nikola Nikola
Odp19: Nikola Bára Š.
Odp18: Nikola tlapka
Odp17: Nikola ivana Kozárová
Odp18: Nikola Bára Š.
Odp8: Nikola ivana Kozárová
Odp7: Nikola tlapka
Odp6: Nikola Nikola
Odp7: Nikola Nikola
Odp8: Nikola Pavel od vody
Odp8: Nikola Bára Š.
Odp9: Nikola Nikola
Odp9: Nikola Pavel od vody
Odp10: Nikola Bára Š.
Odp11: Nikola ivana Kozárová
Odp12: Nikola Pavel od vody
Odp13: Nikola tlapka
Odp14: Nikola ivana Kozárová
Odp15: Nikola tlapka
Odp16: Nikola ivana Kozárová
Odp17: Nikola Pavel od vody
Odp18: Nikola ivana Kozárová
Dobro a zlo Pavel od vody
Odp: Dobro a zlo ivana Kozárová
Odp11: Nikola Pavel od vody
Odp12: Nikola ivana Kozárová
Odp13: Nikola Bára Š.
Odp13: Nikola Pavel od vody
Odp14: Nikola ivana Kozárová
Odp14: Nikola .
Odp12: Nikola Bára Š.
Odp13: Nikola Pavel od vody
Odp13: Nikola ivana Kozárová
Odp14: Nikola Pavel od vody
Odp15: Nikola ivana Kozárová
Odp13: Nikola ivana Kozárová
Odp9: Nikola ivana Kozárová
Eliško, prosím Vás, .
Odp: Eliško, prosím Vás, Juras
Odp2: Eliško, prosím Vás, .
Odp3: Eliško, prosím Vás, Juras
Odp4: Eliško, prosím Vás, .
Odp5: Eliško, prosím Vás, Juras
Odp6: Eliško, prosím Vás, tlapka
Odp7: Eliško, prosím Vás, Juras
Odp5: Eliško, prosím Vás, Nikola
Odp6: Eliško, prosím Vás, Bára Š.
Odp7: Eliško, prosím Vás, Nikola
Odp8: Eliško, prosím Vás, Bára Š.
Odp9: Eliško, prosím Vás, Nikola
Odp10: Eliško, prosím Vás, Bára Š.
Odp11: Eliško, prosím Vás, Nikola
Odp12: Eliško, prosím Vás, Juras
Odp13: Eliško, prosím Vás, Bára Š.
Odp14: Eliško, prosím Vás, Juras
Odp14: Eliško, prosím Vás, ivana Kozárová
Odp15: Eliško, prosím Vás, tlapka
Odp11: Eliško, prosím Vás, Juras
Odp12: Eliško, prosím Vás, Bára Š.
Odp13: Eliško, prosím Vás, Pavel od vody
Odp13: Eliško, prosím Vás, Bára Š.
Odp6: Eliško, prosím Vás, Juras
Odp7: Eliško, prosím Vás, Nikola
Odp5: Nikola tlapka
Odp6: Nikola ivana Kozárová
Odp7: Nikola tlapka
Odp8: Nikola ivana Kozárová
Odp4: Fujtajbl Cyril
Odp5: Fujtajbl tlapka
Odp5: Fujtajbl Bára Š.
Před asi šedesáti tisíci let žilo na... ivan
Odp: Před asi šedesáti tisíci let žilo na... krok
Odp2: Před asi šedesáti tisíci let žilo na... ivan
Odp3: Před asi šedesáti tisíci let žilo na... Pavel od vody
Odp4: Před asi šedesáti tisíci let žilo na... ivan
Odp: Před asi šedesáti tisíci let žilo na... Eliška
Odp2: Před asi šedesáti tisíci let žilo na... ivan
Odp: Před asi šedesáti tisíci let žilo na... ivana Kozárová
Globální oteplování neexistuje Elfstone
Podle článku, na který odkazujete, jsou... Greenboy
Odp: Podle článku, na který odkazujete, jsou... Juras
Odp2: Podle článku, na který odkazujete, jsou... Greenboy
Odp: Podle článku, na který odkazujete, jsou... Bára Š.
Odp2: Podle článku, na který odkazujete, jsou... Alfons
Odp3: Podle článku, na který odkazujete, jsou... tlapka
Odp4: Podle článku, na který odkazujete, jsou... Pavel od vody
Odp5: Podle článku, na který odkazujete, jsou... ivan
Odp5: Podle článku, na který odkazujete, jsou... janacz
Odp6: Podle článku, na který odkazujete, jsou... janacz
Odp2: Podle článku, na který odkazujete, jsou... Greenboy
Odp3: Podle článku, na který odkazujete, jsou... Juras
Odp4: Podle článku, na který odkazujete, jsou... Nikola
Odp5: Podle článku, na který odkazujete, jsou... Juras
Odp6: Podle článku, na který odkazujete, jsou... werterber je jen jeden
Odp6: Podle článku, na který odkazujete, jsou... ivan
Odp7: Podle článku, na který odkazujete, jsou... ivan
Odp4: Podle článku, na který odkazujete, jsou... Greenboy
Moje obavy Pavel od vody
Odp: Moje obavy Kohelet
Odp2: Moje obavy tlapka
Odp2: Moje obavy Vlastimil Čech
Odp3: Moje obavy Alfons
Odp4: Moje obavy tlapka
Odp3: Moje obavy janacz
Odp4: Moje obavy ivana Kozárová
Odp: Moje obavy Greenboy
Odp2: Moje obavy Bára Š.
Odp3: Moje obavy Pavel od vody
Odp4: Moje obavy .
Odp5: Moje obavy Pavel od vody
Odp6: Moje obavy *
Odp6: Moje obavy Bára Š.
Odp7: Moje obavy Bára Š.
Odp8: Moje obavy Nikola
Odp9: Moje obavy Bára Š.
Odp7: Moje obavy Pavel od vody
Odp8: Moje obavy Bára Š.
Odp9: Moje obavy Juras
Odp10: Moje obavy Bára Š.
Odp11: Moje obavy Pavel od vody
Odp12: Moje obavy Bára Š.
Odp13: Moje obavy Pavel od vody
Odp9: Moje obavy ivana Kozárová
Odp10: Moje obavy Bára Š.
Odp11: Moje obavy ivana Kozárová
Odp2: Moje obavy Pavel od vody
Odp3: Moje obavy ivana Kozárová
Odp4: Moje obavy tlapka
Odp5: Moje obavy ivana Kozárová
Odp6: Moje obavy tlapka
Odp7: Moje obavy ivana Kozárová
Nemám vůbec žádné obavy Yardasan
Odp: Nemám vůbec žádné obavy tlapka
Odp: Nemám vůbec žádné obavy ivana Kozárová
Odp2: Nemám vůbec žádné obavy tlapka
Odp3: Nemám vůbec žádné obavy ivana Kozárová
Odp4: Nemám vůbec žádné obavy tlapka
Odp5: Nemám vůbec žádné obavy ivana Kozárová
2 x tolik Vlastimil Čech
Odp: 2 x tolik Pavel od vody
Odp2: 2 x tolik Greenboy
Odp2: 2 x tolik Alfons
Odp: 2 x tolik Greenboy
Odp: 2 x tolik ivana Kozárová
Dožiji se roku 2020? Alfons
Informace tlapka
Kritické myšlení plihalik
Změna klimatu v minulosti Klopp
Odp: Změna klimatu v minulosti Alfons
Dnešní průtrž mračen .
Odp: Dnešní průtrž mračen Pavel od vody
Odp2: Dnešní průtrž mračen Pavel od vody
Odp3: Dnešní průtrž mračen .
Odp4: Dnešní průtrž mračen Alfons
Odp5: Dnešní průtrž mračen werterber
Odp6: Dnešní průtrž mračen .
Odp5: Dnešní průtrž mračen .
Odp6: Dnešní průtrž mračen tlapka
Odp7: Dnešní průtrž mračen .
Odp8: Dnešní průtrž mračen tlapka
Odp5: Dnešní průtrž mračen tlapka
Odp3: Dnešní průtrž mračen .
Odp4: Dnešní průtrž mračen Pavel od vody
Odp5: Dnešní průtrž mračen .
Odp4: Dnešní průtrž mračen tlapka
Odp5: Dnešní průtrž mračen Pavel od vody
Odp6: Dnešní průtrž mračen tlapka
....zkrátka je to tak,jak to je....asi... Tina
Odp: ....zkrátka je to tak,jak to je....asi... tlapka
Odp2: ....zkrátka je to tak,jak to je....asi... Juras
Odp2: ....zkrátka je to tak,jak to je....asi... .
Odp3: ....zkrátka je to tak,jak to je....asi... tlapka
Mocná příroda: .
Odp: Mocná příroda: tlapka
Odp2: Mocná příroda: Juras
Odp3: Mocná příroda: Juras
Odp4: Mocná příroda: werterber
Odp5: Mocná příroda: Juras
Odp6: Mocná příroda: werterber
Odp7: Mocná příroda: Juras
Odp8: Mocná příroda: werterber
Odp9: Mocná příroda: Juras
Odp10: Mocná příroda: werterber
Odp11: Mocná příroda: Juras
Odp11: Mocná příroda: tlapka
Odp12: Mocná příroda: Juras
Odp11: Mocná příroda: Juras
Odp12: Mocná příroda: werterber
Odp13: Mocná příroda: Juras
Odp14: Mocná příroda: Juras
Odp14: Mocná příroda: werterber
Odp15: Mocná příroda: ivan
Odp16: Mocná příroda: werterber
Odp17: Mocná příroda: tlapka
Odp17: Mocná příroda: ivan
Odp18: Mocná příroda: werterber
Odp16: Mocná příroda: werterber
Odp16: Mocná příroda: ivana Kozárová
Odp17: Mocná příroda: ivan
Odp18: Mocná příroda: ivana Kozárová
Odp19: Mocná příroda: ivan
Odp20: Mocná příroda: ivana Kozárová
Odp15: Mocná příroda: tlapka
Odp16: Mocná příroda: werterber
Odp17: Mocná příroda: tlapka
Odp16: Mocná příroda: ivana Kozárová
Odp17: Mocná příroda: zvoník
Odp18: Mocná příroda: ivana Kozárová
Odp13: Mocná příroda: tlapka
Odp14: Mocná příroda: zvoník
Odp15: Mocná příroda: tlapka
Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... Johny
Omg werterber
Odp: Omg ivana Kozárová
Odp: Omg Johny
Odp2: Omg ivana Kozárová
Odp3: Omg tlapka
Odp4: Omg werterber
Odp5: Omg tlapka
Odp3: Omg tlapka
Odp4: Omg ivana Kozárová
Odp2: Omg werterber
Odp3: Omg ivana Kozárová
Odp3: Omg tlapka
Odp4: Omg werterber
Odp5: Omg Juras
Odp6: Omg werterber
Odp7: Omg tlapka
Odp8: Omg zvoník
Odp9: Omg werterber
Odp10: Omg slayd
Odp11: Omg tlapka
Odp12: Omg zvoník
Odp13: Omg ivan
Odp14: Omg zvoník
Odp15: Omg tlapka
Odp13: Omg tlapka
Odp9: Omg tlapka
Odp10: Omg ivana Kozárová
Odp: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... Greenboy
Odp2: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... ivan
Odp3: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... tlapka
Odp2: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... Juras
Odp2: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... Johny
Odp3: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... Greenboy
Odp4: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... Bára Š.
Odp5: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... .
Odp6: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... tlapka
Odp6: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... Juras
Odp7: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... .
Odp8: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... Juras
Odp9: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... .
Odp10: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... Juras
Odp10: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... Juras
Odp11: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... tlapka
Odp12: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... Juras
Odp5: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... Míra
Odp6: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... zvoník
Odp6: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... Juras
Odp7: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... tlapka
Odp4: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... zvoník
Odp5: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... Pavel od vody
Odp6: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... zvoník
Odp7: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... Pavel od vody
Odp8: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... zvoník
Odp9: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... ivan
Odp10: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... zvoník
Odp11: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... ivan
Odp12: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... tlapka
Odp13: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... Pavel od vody
Odp12: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... Pavel od vody
Odp13: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... Pavel od vody
Odp14: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... zvoník
Odp15: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... Pavel od vody
Odp16: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... tlapka
Odp17: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... zvoník
Odp18: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... tlapka
Odp10: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... zvoník
Odp7: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... ivan
Odp8: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... zvoník
Odp9: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... ivan
Odp10: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... zvoník
Odp6: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... tlapka
Odp7: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... zvoník
Odp8: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... .
Odp9: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... tlapka
Odp8: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... ivan
Odp9: Hehe, vtipnej clanek. Doporucuju si... zvoník
Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009 .
Odp: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009 zvoník
Odp2: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009 Alfons
Odp2: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009 .
Odp3: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009 zvoník
Odp4: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009 tlapka
Odp5: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009 Alfons
Odp6: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009 ivan
Odp7: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009 Alfons
Odp8: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009 tlapka
Odp6: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009 tlapka
Odp4: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009 .
Odp5: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009 zvoník
Odp4: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009 Alfons
Odp5: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009 zvoník
Odp6: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009 .
Odp6: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009 Alfons
Odp7: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009 zvoník
Odp8: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009 ivan
Odp9: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009 zvoník
Odp8: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009 .
Odp9: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009 Alfons
Odp10: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009 zvoník
Odp11: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009 Alfons
Odp12: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009 zvoník
Odp13: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009 Alfons
Odp14: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009 zvoník
Odp15: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009 Alfons
Odp16: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009 zvoník
Odp17: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009 Alfons
Odp18: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009 ivan
Odp18: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009 zvoník
Odp19: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009 Alfons
Odp20: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009 zvoník
Odp21: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009 Alfons
Odp22: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009 zvoník
Odp10: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009 .
Odp11: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009 Alfons
Odp11: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009 tlapka
Odp12: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009 Alfons
Odp: Ad: Mocná příroda, Ivan, 8.8.2009 tlapka
Dnes je v E15 příčetný článek o Bjornu... santiago
Kdo nese vinu Sansai
Soukromý průzkum-důkazy. Alfons
Odp: Soukromý průzkum-důkazy. ivan
Odp2: Soukromý průzkum-důkazy. Alfons
Odp: Soukromý průzkum-důkazy. ivan
Odp: Soukromý průzkum-důkazy. zvoník
Odp: Soukromý průzkum-důkazy. .
Odp2: Soukromý průzkum-důkazy. Alfons
Samozřejmě že je to celý nesmysl.Žadné... gokax
Oteplování Neuvedeno
Odp: Oteplování Pavel od vody
Odp: Oteplování zvoník
Odp2: Oteplování ivana Kozárová
Odp3: Oteplování zvoník
Odp4: Oteplování ivana Kozárová
Zobrazit všechny komentáře...

Nahoru