Neptejte se co, ale proč

Poslední komentáře

Střípky z diskuse

Zajímavé odkazy

Novinky na Svíci.cz

  • 30.11.2007: Nyní jsou nově přidané komentáře od poslední návštěvy zvýrazněny barevně
  • 13.4.2007: Možnost úpravy i zatím neschváleného článku
  • 22.6.2006: Zlepšeno vyhledávání
Proč používat Linux
22.8.2009 10:33

Můžeme věřit Bibli, když jsou v ní chyby?

David Živor

Apologetická obhajoba věrohodnosti Bible proti argumentům o jejím sepsání a chybovosti

Tento článek se bude zabývat otázkou, kterou lidé často kladou jako důvod, proč nevěří Bibli. Naše otázka zní: „Jak mohu věřit Bibli, když jí psali chybující lidé? Navíc, když neexistují originály a je tedy jisté, že kopie, podle kterých je Bible přeložena, obsahují chyby?“ Pokusíme se tedy s tématem vypořádat z několika pohledů. Mým cílem není donutit čtenáře tohoto článku k přijetí mých názorů o víře, ale zpochybnění obecně kladených protiargumentů ke křesťanství, konkrétně k Bibli, jejímu autorství a chybovosti. Cílem článku je dát čtenáři podnět k přemýšlení nad Biblí, případné zjištění některých fakt a následné přehodnocení svých dosavadních stanovisek k dané problematice.
Naše otázka se nachází ve dvou rovinách: rovině vzniku Písma a rovině jeho současného stavu. Otázka obsahuje dva argumenty proti víře Bibli: jeden argument se snaží rozložit věrohodnost Bible tím, že poukazuje na lidské pisatele a druhý je namířen proti tomu, že nemáme k dispozici originální texty a že současné manuskripty, které máme k dispozici obsahují chyby. Oba argumenty zpochybňují věrohodnost Bible. První argument je namířen proti vzniku Písma (pisatelé byli lidé) a druhý proti chybám v textu. Zároveň se k oběma argumentům pokusím vyjádřit vyznání víry, která je Biblí nesena. Pojďme se tedy na tyto argumenty podívat blíže.

Bibli sepsali lidé

Ano, je to tak – Bible (Starý a Nový zákon) byla sepsána čtyřiceti autory z nejrůznějších sociálních vrstev v průběhu asi tisíce let. Bible však byla inspirována samotným Bohem, proto je fakt, že ji psali lidé nepodstatný. Co je ale argumentem pro věrohodnost Bible je její pozoruhodná vnitřní jednota a harmonie, její až neuvěřitelná historická přesnost a množství proroctví, která byla vyřčena dříve, než se prorokované zvěsti naplnily.

Pisatelé Bible pocházeli z nejrůznějších sociálních vrstev, z nejrůznějších historických období v rozmezí více než jednoho tisíce let. Aby si Bible zachovala vnitřní jednotu musela by být buď sestavována velice pečlivě, každý pisatel by musel do nejmenších detailů zkoumat, co již bylo sepsáno a navazovat na to, nebo je zde ještě druhá možnost: totiž, že bibličtí pisatelé nepsali své vlastní myšlenky a názory, ale jejich inspirace pocházela odjinud. Pro druhou variantu svědčí i fakt, že se někteří pisatelé nemohli znát a psali nezávisle na sobě, mnohdy i současně.

Přesto všechno zůstává vnitřní jednota a harmonie Bible nedotčena. To si je možné vysvětlit inspirací autorů, která nepocházela z nich samotných, ale z Boha – Bible sama o sobě píše, že je inspirovaná Bohem: „Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha...“ (2. List Timoteovi 3,16).

Dalším důvodem, proč věřit v Božskou inspiraci biblických pisatelů může být historická přesnost a prokazatelnost popisů spousty událostí, o kterých se v Bibli píše. Mnoho archeologických objevů bylo učiněno právě sledováním a zkoumáním popisů událostí v Bibli zaznamenaných. Dále máme naplněná proroctví, která byla vyřčena v některých případech stovky let před událostmi, které předpovídali proroci. Celým Starým zákonem se jako červená nit táhnou proroctví předpovídající příchod Mesiáše (Krista), který měl přijít a vysvobodit lidstvo z útlaku hrozného nepřítele. Ježíš Kristus skutečně naplnil tato proroctví do posledních detailů.

V Bibli jsou chyby

Bible nespadla z nebe a je známo, že její pisatelé byli lidé, což je vlastně vymezení proti některým náboženským systémům, jejichž svaté knihy „z nebe spadly“. Protože Bibli sepisovali a po staletí až do vynálezu knihtisku přepisovali a opisovali lidé, obsahuje pravopisné a textové chyby, které při přepisování textu vznikají. Zdůrazňuji, že se jedná o chyby pravopisné, na textové rovině, nikoliv na rovině obsahové.
Protože se nám nedochovaly originály, máme k dispozici jen opisy a opisy opisů Bible. Zda i originální texty obsahovaly chyby je pouze hypotetická otázka, kterou nikdy nerozlouskneme. Otázka, která by nás spíše měla trápit zní takto: „Jsou chyby v dochovaných manuskriptech natolik závažné, že mohou podrývat autoritu Bible?“ Pokusme se tedy na tuto otázku odpovědět. Rozdělme ještě Bibli na Starý a Nový zákon, protože vznikaly za různých okolností, prošly různým procesem vzniku a krystalizace textu.

Starý zákon

Drtivá většina opisů Starého zákona, které se nám dochovaly, se dlouho považovaly za nevěrohodné – přeci jen Starý zákon vznikal asi tisíc let a neustálým opisováním mohlo vzniknout takové množství chyb1, které by pak činily jakýkoliv text nevěrohodným. Nejstarší dochované opisy Starého zákona jsou asi z 11. století po Kristu – tedy asi 1300 let po uzavření kánonu SZ. Na druhou stranu existují i starší textoví svědci, kteří dosvědčují spolehlivost dochovaného Biblického textu. Jsou jimi například Septuaginta – řecký překlad SZ a Hexapla2.

Dalším faktorem k zamyšlení může být i vznik Masory – tradice uchovávání textu v původní podobě. Právě masoretský text SZ je díky svému systému téměř nezměněný od předlohy. Svitky z Kumránské jeskyně nalezené v polovině 20. století obsahovaly biblický text, který byl identický s tím, jež se nám dochoval, ale Kumránský text je mnohem starší, o několik set let. To nám může být argumentem svědčícím ve prospěch obsahu textu SZ.

Nový zákon

Oproti Starému zákonu byl Nový sepsán v jednom poměrně krátkém časovém období – v průběhu asi 50 let. Je to text o hodně mladší, a proto se nám dochovalo více manuskriptů i textových svědků. Samozřejmě i zde vznikaly při neustálém opisování chyby, ale ty jsou téměř všechny pravopisné a nebo textové. Na význam textu nemají tyto chyby vliv.

Chybovost po stránce obsahové je téměř vyloučena právě množstvím opisů textu (manuskriptů), kterých se dodnes dochovalo asi okolo dvaceti tisíc, jež byly sepsány v rozmezí několika málo desetiletí, což text Nového zákona činí po stránce počtu písemných dokladů (pro porovnání například písemných důkazů o existenci Homérovy Ilias se dochovalo necelých 650) nejvěrohodnějším textem všech dob.

Závěr

Stejně jako bibličtí pisatelé nebyli dokonalí, tak i originální texty mohly obsahovat pravopisné a jiné textové chyby, které však nemají nikterak zásadní význam pro výklad textů. Na textové rovině Písma šlo snadno chyby nadělat během opisování. Zvěst však zůstala nezměněná – o tom svědčí množství dochovaných rukopisů, které se liší jen minimálně, většinou jen pár textovými variantami, které ale nemají vliv na význam textu.

Bible obsahuje neuvěřitelné množství historicky prokazatelných událostí, naplněných proroctví a zároveň si zachovává vnitřní jednotu poselství navzdory faktu, že jí sepisovali lidé z nejrůznějších historických období a sociálních podmínek, lidé různě vzdělaní. Jak tedy naložíme s právě vyřčenými fakty? Jako se všemi informacemi, které nám přicházejí pod ruku. Buď je přijmeme, a nebo ne. Buď se jim rozhodneme věřit (a tím pádem věřit i Bibli), a nebo ne. Rozhodnutí však leží na každém z nás...


K článku je 602 komentářů.
To ne! Alfons
Odp: To ne! .
Odp2: To ne! hami
Odp: To ne! Karolína
Odp2: To ne! Karolína
Odp3: To ne! slayd
Odp4: To ne! zvoník
Odp2: To ne! Roman Heřman
Odp3: To ne! vlasta
Odp2: To ne! Žorž
Odp: To ne! Josef
Odp2: To ne! slayd
Odp2: To ne! radek
Odp3: To ne! ivana Kozárová
Odp3: To ne! zvoník
Odp4: To ne! Alfons
Odp4: To ne! Lipovan (Z.)
Odp3: To ne! ivana Kozárová
Odp4: To ne! zvoník
Odp3: To ne! ivana Kozárová
Odp4: To ne! santiago
Odp5: To ne! ivana Kozárová
Odp6: To ne! ivana Kozárová
Odp5: To ne! man
Ale ano. santiago
Odp: Ale ano. man
Odp6: To ne! ivana Kozárová
Odp7: To ne! zvoník
Odp8: To ne! ivana Kozárová
Odp: To ne! Sova
Odp2: To ne! santiago
Odp: To ne! erikson
Odp: To ne! Benjamin
Odp: To ne! Berry
Odp: To ne! Jožka
mohl byste mi říct jediné proroctví... Bára Š.
Odp: mohl byste mi říct jediné proroctví... Alfons
Odp2: mohl byste mi říct jediné proroctví... Deever
Odp3: mohl byste mi říct jediné proroctví... Bára Š.
Odp4: mohl byste mi říct jediné proroctví... Deever
Odp5: mohl byste mi říct jediné proroctví... ivana Kozárová
Odp6: mohl byste mi říct jediné proroctví... Juras
Odp7: mohl byste mi říct jediné proroctví... ivana Kozárová
Odp5: mohl byste mi říct jediné proroctví... vlasta
Odp6: mohl byste mi říct jediné proroctví... zvoník
Odp7: mohl byste mi říct jediné proroctví... vlasta
Odp8: mohl byste mi říct jediné proroctví... Juras
Odp9: mohl byste mi říct jediné proroctví... zvoník
Odp10: mohl byste mi říct jediné proroctví... Juras
Odp11: mohl byste mi říct jediné proroctví... zvoník
Odp12: mohl byste mi říct jediné proroctví... Juras
Odp13: mohl byste mi říct jediné proroctví... Juras
Odp12: mohl byste mi říct jediné proroctví... tlapka
Odp9: mohl byste mi říct jediné proroctví... vlasta
Odp10: mohl byste mi říct jediné proroctví... Juras
Odp11: mohl byste mi říct jediné proroctví... tlapka
Odp11: mohl byste mi říct jediné proroctví... zvoník
Odp12: mohl byste mi říct jediné proroctví... vlasta
Odp7: mohl byste mi říct jediné proroctví... tlapka
Odp8: mohl byste mi říct jediné proroctví... zvoník
Odp9: mohl byste mi říct jediné proroctví... vlasta
Odp10: mohl byste mi říct jediné proroctví... tlapka
Odp11: mohl byste mi říct jediné proroctví... Juras
Odp12: mohl byste mi říct jediné proroctví... zvoník
Odp3: mohl byste mi říct jediné proroctví... Berry
Odp: mohl byste mi říct jediné proroctví... David Živor
Odp2: mohl byste mi říct jediné proroctví... zvoník
Odp3: mohl byste mi říct jediné proroctví... ivana Kozárová
Odp2: mohl byste mi říct jediné proroctví... Bára Š.
Odp3: mohl byste mi říct jediné proroctví... slayd
Odp4: mohl byste mi říct jediné proroctví... vlasta
Odp: mohl byste mi říct jediné proroctví... Maximus
Odp2: mohl byste mi říct jediné proroctví... ivan
Odp3: mohl byste mi říct jediné proroctví... Maximus
Odp: mohl byste mi říct jediné proroctví... zvoník
Odp2: mohl byste mi říct jediné proroctví... .
Odp3: mohl byste mi říct jediné proroctví... tlapka
Odp4: mohl byste mi říct jediné proroctví... zvoník
Odp5: mohl byste mi říct jediné proroctví... .
"Jsou chyby v dochovaných manuskriptech... santiago
Věrohodnost Vlastimil Čech
Žízním. Dokonáno jest. santiago
Odp: Žízním. Dokonáno jest. Vlastimil Čech
Odp2: Žízním. Dokonáno jest. santiago
Odp: Věrohodnost Grush
Odp: Věrohodnost zvoník
Odp2: Věrohodnost Vlastimil Čech
Odp3: Věrohodnost zvoník
Odp: Věrohodnost ivana Kozárová
Bible a co smysl knihy... pořád... Skynet
Odp: Bible a co smysl knihy... pořád... Deever
Odp2: Bible a co smysl knihy... pořád... Alfons
Odp3: Bible a co smysl knihy... pořád... Deever
Odp3: Bible a co smysl knihy... pořád... Vlastimil Čech
Odp4: Bible a co smysl knihy... pořád... vlasta
Odp2: Bible a co smysl knihy... pořád... Bára Š.
Odp3: Bible a co smysl knihy... pořád... Maximus
Odp4: Bible a co smysl knihy... pořád... tlapka
Odp5: Bible a co smysl knihy... pořád... Maximus
Odp6: Bible a co smysl knihy... pořád... santiago
Odp7: Bible a co smysl knihy... pořád... zvoník
Odp7: Bible a co smysl knihy... pořád... ivana Kozárová
Odp7: Bible a co smysl knihy... pořád... tlapka
Odp3: Bible a co smysl knihy... pořád... Deever
Odp4: Bible a co smysl knihy... pořád... Bára Š.
Odp5: Bible a co smysl knihy... pořád... slayd
Odp6: Bible a co smysl knihy... pořád... tlapka
Odp6: Bible a co smysl knihy... pořád... 888
Odp4: Bible a co smysl knihy... pořád... zvoník
Odp5: Bible a co smysl knihy... pořád... tlapka
Odp2: Bible a co smysl knihy... pořád... Berry
Odp3: Bible a co smysl knihy... pořád... Zákys
Odp: Bible a co smysl knihy... pořád... NumLock
Odp2: Bible a co smysl knihy... pořád... tlapka
Odp3: Bible a co smysl knihy... pořád... Juras
Odp4: Bible a co smysl knihy... pořád... zvoník
Odp4: Bible a co smysl knihy... pořád... tlapka
Odp2: Bible a co smysl knihy... pořád... tlapka
Odp2: Bible a co smysl knihy... pořád... 888
Je težké říci lidem pravdu, když... NumLock
Odp: Je težké říci lidem pravdu, když... tlapka
Odp2: Je težké říci lidem pravdu, když... werterber
Odp3: Je težké říci lidem pravdu, když... tlapka
Odp: Je težké říci lidem pravdu, když... ivana Kozárová
Odp2: Je težké říci lidem pravdu, když... tlapka
Odp3: Je težké říci lidem pravdu, když... ivana Kozárová
Odp4: Je težké říci lidem pravdu, když... ivana Kozárová
Odp5: Je težké říci lidem pravdu, když... tlapka
Odp6: Je težké říci lidem pravdu, když... ivana Kozárová
Odp4: Je težké říci lidem pravdu, když... 888
Odp5: Je težké říci lidem pravdu, když... ivana Kozárová
slova jsou až posledním vyjádřením... werterber
Odp: slova jsou až posledním vyjádřením... tlapka
Tak a zas e tu máme nějaké ty věříí... Skynet
nebo ne Skynet
Odp: nebo ne zvoník
Odp2: nebo ne tlapka
Odp3: nebo ne ivana Kozárová
Odp4: nebo ne tlapka
Odp5: nebo ne ivana Kozárová
Vidíš Zvoníku, .
Odp: Vidíš Zvoníku, tlapka
Odp2: nebo ne ivana Kozárová
Odp3: nebo ne Vlastimil Čech
Odp4: nebo ne ivana Kozárová
Odp5: nebo ne slayd
Odp6: nebo ne ivana Kozárová
Odp7: nebo ne slayd
Odp7: nebo ne tlapka
Odp8: nebo ne ivana Kozárová
Odp9: nebo ne tlapka
Odp10: nebo ne ivana Kozárová
Odp4: nebo ne zvoník
Odp5: nebo ne ivana Kozárová
Odp6: nebo ne tlapka
Odp7: nebo ne ivana Kozárová
Odp2: nebo ne ivana Kozárová
Důležitá je naše zkušenost. často ale... werterber
Odp: Důležitá je naše zkušenost. často ale... tlapka
In Dog we trust Saw
Odp: In Dog we trust zvoník
Odp2: In Dog we trust santiago
Odp3: In Dog we trust Vlastimil Čech
Odp3: In Dog we trust tlapka
Odp4: In Dog we trust ivan
Odp: In Dog we trust ivana Kozárová
Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele... gokax
Odp: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele... ivana Kozárová
Odp2: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele... Vlastimil Čech
Odp3: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele... tlapka
Odp: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele... man
Odp2: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele... ivana Kozárová
Odp3: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele... zvoník
Odp4: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele... ivana Kozárová
Odp5: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele... tlapka
Odp6: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele... ivana Kozárová
Odp6: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele... zvoník
Odp7: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele... tlapka
Odp8: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele... zvoník
Odp9: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele... tlapka
Odp10: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele... zvoník
Odp11: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele... ivan
Odp12: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele... zvoník
Odp13: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele... tlapka
Odp14: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele... zvoník
Odp3: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele... Juras
Odp4: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele... ivana Kozárová
Odp5: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele... Juras
Odp6: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele... ivana Kozárová
Odp7: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele... tlapka
Odp8: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele... ivana Kozárová
Odp9: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele... tlapka
Odp10: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele... ivana Kozárová
Odp4: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele... tlapka
Odp5: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele... ivana Kozárová
Odp6: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele... tlapka
Odp7: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele... ivana Kozárová
Odp2: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele... 888
Odp: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele... gokax
Odp2: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele... Juras
Odp3: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele... tlapka
Odp4: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele... zvoník
Odp5: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele... tlapka
Odp6: Proboha Bible a věřící.Vždytˇje to cele... zvoník
Ať žijou Illuminátti.Pryč s církví... gokax
Odp: Ať žijou Illuminátti.Pryč s církví... Deever
Odp: Ať žijou Illuminátti.Pryč s církví... tlapka
Odp2: Ať žijou Illuminátti.Pryč s církví... santiago
Odp3: Ať žijou Illuminátti.Pryč s církví... tlapka
Odp4: Ať žijou Illuminátti.Pryč s církví... santiago
Odp5: Ať žijou Illuminátti.Pryč s církví... tlapka
Odp6: Ať žijou Illuminátti.Pryč s církví... tlapka
Odp7: Ať žijou Illuminátti.Pryč s církví... zvoník
Odp8: Ať žijou Illuminátti.Pryč s církví... tlapka
Odp9: Ať žijou Illuminátti.Pryč s církví... zvoník
Odp: Ať žijou Illuminátti.Pryč s církví... zvoník
Velice zajímavý článek Elfstone
Odp: Velice zajímavý článek Vlastimil Čech
Odp2: Velice zajímavý článek David Živor
Odp3: Velice zajímavý článek Vlastimil Čech
Odp3: Velice zajímavý článek Alfons
Odp4: Velice zajímavý článek tlapka
Odp5: Velice zajímavý článek ivana Kozárová
Odp: Velice zajímavý článek man
Odp2: Velice zajímavý článek Alfons
Odp3: Velice zajímavý článek tlapka
Odp4: Velice zajímavý článek santiago
Odp5: Velice zajímavý článek Juras
Odp6: Velice zajímavý článek santiago
Odp7: Velice zajímavý článek tlapka
Odp8: Velice zajímavý článek Juras
Odp9: Velice zajímavý článek tlapka
Odp6: Velice zajímavý článek Vlastimil Čech
Odp7: Velice zajímavý článek tlapka
Odp7: Velice zajímavý článek ivana Kozárová
Odp8: Velice zajímavý článek Vlastimil Čech
Odp9: Velice zajímavý článek ivana Kozárová
Odp9: Velice zajímavý článek ivana Kozárová
Odp10: Velice zajímavý článek ivan
Odp11: Velice zajímavý článek slayd
Odp11: Velice zajímavý článek ivana Kozárová
Odp12: Velice zajímavý článek ivan
Odp10: Velice zajímavý článek Vlastimil Čech
Odp11: Velice zajímavý článek ivan
Odp11: Velice zajímavý článek ivana Kozárová
Odp11: Velice zajímavý článek ivana Kozárová
Odp11: Velice zajímavý článek ivana Kozárová
Odp12: Velice zajímavý článek Vlastimil Čech
Odp13: Velice zajímavý článek ivana Kozárová
Odp13: Velice zajímavý článek ivana Kozárová
Odp14: Velice zajímavý článek Bára Š.
Odp15: Velice zajímavý článek ivana Kozárová
Odp16: Velice zajímavý článek Vlastimil Čech
Odp17: Velice zajímavý článek ivana Kozárová
Odp18: Velice zajímavý článek zvoník
Odp16: Velice zajímavý článek Bára Š.
Odp17: Velice zajímavý článek ivana Kozárová
Odp18: Velice zajímavý článek Bára Š.
Odp19: Velice zajímavý článek ivana Kozárová
Odp20: Velice zajímavý článek Bára Š.
Odp21: Velice zajímavý článek ivana Kozárová
Odp22: Velice zajímavý článek Bára Š.
Odp21: Velice zajímavý článek Juras
Odp22: Velice zajímavý článek Bára Š.
Odp23: Velice zajímavý článek slayd
Odp24: Velice zajímavý článek tlapka
Odp25: Velice zajímavý článek zvoník
Odp22: Velice zajímavý článek ivana Kozárová
Odp8: Velice zajímavý článek .
Odp9: Velice zajímavý článek ivana Kozárová
myslíte, že ježíš četl bibli nebo... werterber
Odp: myslíte, že ježíš četl bibli nebo... David Živor
Odp: myslíte, že ježíš četl bibli nebo... ivana Kozárová
Tomu já nevěřím. Bibli psali lidi... werterber
Odp: Tomu já nevěřím. Bibli psali lidi... zvoník
Odp2: Tomu já nevěřím. Bibli psali lidi... tlapka
Odp3: Tomu já nevěřím. Bibli psali lidi... slayd
Odp4: Tomu já nevěřím. Bibli psali lidi... tlapka
Odp5: Tomu já nevěřím. Bibli psali lidi... zvoník
Odp6: Tomu já nevěřím. Bibli psali lidi... zvoník
Odp6: Tomu já nevěřím. Bibli psali lidi... tlapka
Odp7: Tomu já nevěřím. Bibli psali lidi... zvoník
Trochu praxe. zvoník
Odp: Trochu praxe. ivana Kozárová
Odp2: Trochu praxe. slayd
Odp3: Trochu praxe. ivana Kozárová
Odp3: Trochu praxe. ivana Kozárová
Odp3: Trochu praxe. zvoník
Odp3: Trochu praxe. tlapka
Odp4: Trochu praxe. slayd
Odp5: Trochu praxe. tlapka
Odp6: Trochu praxe. zvoník
Odp7: Trochu praxe. tlapka
Odp8: Trochu praxe. slayd
Odp9: Trochu praxe. zvoník
Odp10: Trochu praxe. santiago
Odp11: Trochu praxe. zvoník
Odp8: Trochu praxe. man
Odp9: Trochu praxe. ivana Kozárová
Odp10: Trochu praxe. Juras
Odp11: Trochu praxe. ivana Kozárová
Odp12: Trochu praxe. Juras
Odp13: Trochu praxe. ivana Kozárová
Odp13: Trochu praxe. zvoník
Odp14: Trochu praxe. Alfons
Odp14: Trochu praxe. ivana Kozárová
Odp15: Trochu praxe. Alfons
Odp16: Trochu praxe. ivana Kozárová
Odp16: Trochu praxe. zvoník
Odp17: Trochu praxe. ivana Kozárová
Definujme si slovo „víra“ F&T
Odp: Definujme si slovo „víra“ ivana Kozárová
Odp2: Definujme si slovo „víra“ slayd
Odp3: Definujme si slovo „víra“ ivana Kozárová
Odp4: Definujme si slovo „víra“ F&T
Odp2: Definujme si slovo „víra“ F&T
Odp3: Definujme si slovo „víra“ ivana Kozárová
Odp4: Definujme si slovo „víra“ ivana Kozárová
odpověď autorovi Bambus
Odp: odpověď autorovi ivana Kozárová
cíkev svatá...neposkvrněná skogen
Odp: cíkev svatá...neposkvrněná Vlastimil Čech
Odp2: cíkev svatá...neposkvrněná santiago
Odp2: cíkev svatá...neposkvrněná .
Odp3: cíkev svatá...neposkvrněná santiago
Odp4: cíkev svatá...neposkvrněná ivana Kozárová
Odp5: cíkev svatá...neposkvrněná slayd
Odp4: cíkev svatá...neposkvrněná .
Odp5: cíkev svatá...neposkvrněná ivana Kozárová
Odp6: cíkev svatá...neposkvrněná slayd
Odp7: cíkev svatá...neposkvrněná ivana Kozárová
Odp8: cíkev svatá...neposkvrněná slayd
Odp9: cíkev svatá...neposkvrněná zvoník
Odp9: cíkev svatá...neposkvrněná ivana Kozárová
Odp6: cíkev svatá...neposkvrněná .
Odp6: cíkev svatá...neposkvrněná zvoník
Odp4: cíkev svatá...neposkvrněná zvoník
Odp5: cíkev svatá...neposkvrněná slayd
Odp6: cíkev svatá...neposkvrněná .
Odp5: cíkev svatá...neposkvrněná ivana Kozárová
Přišel kouzelník a mávnul proutkem Alfons
Odp: Přišel kouzelník a mávnul proutkem slayd
Odp2: Přišel kouzelník a mávnul proutkem zvoník
Odp2: Přišel kouzelník a mávnul proutkem Alfons
Odp2: Přišel kouzelník a mávnul proutkem ivana Kozárová
V Bibli nevěřit. Alfons
Odp: V Bibli nevěřit. zvoník
Odp2: V Bibli nevěřit. Alfons
Odp: V Bibli nevěřit. Bambus
Odp2: V Bibli nevěřit. zvoník
V Bibli věřit, jen zajisté zkoumat Člověk
Odp: V Bibli věřit, jen zajisté zkoumat Bambus
Odp2: V Bibli věřit, jen zajisté zkoumat Člověk
Odp2: V Bibli věřit, jen zajisté zkoumat zvoník
Odp3: V Bibli věřit, jen zajisté zkoumat Juras
Odp4: V Bibli věřit, jen zajisté zkoumat zvoník
Odp5: V Bibli věřit, jen zajisté zkoumat Juras
Odp2: V Bibli nevěřit. ivana Kozárová
Odp3: V Bibli nevěřit. zvoník
Odp4: V Bibli nevěřit. ivana Kozárová
Odp5: V Bibli nevěřit. Alfons
Odp6: V Bibli nevěřit. ivana Kozárová
Odp7: V Bibli nevěřit. tlapka
Odp8: V Bibli nevěřit. ivana Kozárová
Odp9: V Bibli nevěřit. Alfons
Odp10: V Bibli nevěřit. tlapka
Odp11: V Bibli nevěřit. ivana Kozárová
Odp8: V Bibli nevěřit. zvoník
Odp9: V Bibli nevěřit. tlapka
Odp9: V Bibli nevěřit. Juras
Odp10: V Bibli nevěřit. zvoník
Odp11: V Bibli nevěřit. .
Odp12: V Bibli nevěřit. zvoník
Odp5: V Bibli nevěřit. zvoník
Odp6: V Bibli nevěřit. ivana Kozárová
Odp7: V Bibli nevěřit. tlapka
Odp8: V Bibli nevěřit. ivana Kozárová
Odp6: V Bibli nevěřit. .
Odp7: V Bibli nevěřit. ivan
Odp3: V Bibli nevěřit. člověk
Odp4: V Bibli nevěřit. ivana Kozárová
Odp5: V Bibli nevěřit. tlapka
Odp6: V Bibli nevěřit. ivana Kozárová
Odp7: V Bibli nevěřit. Alfons
Odp8: V Bibli nevěřit. santiago
Odp9: V Bibli nevěřit. tlapka
Odp9: V Bibli nevěřit. ivana Kozárová
Odp10: V Bibli nevěřit. zvoník
Odp11: V Bibli nevěřit. ivana Kozárová
Odp11: V Bibli nevěřit. tlapka
Odp12: V Bibli nevěřit. ivana Kozárová
Odp13: V Bibli nevěřit. zvoník
Odp14: V Bibli nevěřit. ivana Kozárová
Odp15: V Bibli nevěřit. zvoník
Odp16: V Bibli nevěřit. ivana Kozárová
Odp5: V Bibli nevěřit. zvoník
Odp6: V Bibli nevěřit. ivana Kozárová
mám 2 otázky zzuuzzaannkkaa
Odp: mám 2 otázky zvoník
Odp: mám 2 otázky Bambus
Odp2: mám 2 otázky vlasta
Odp: mám 2 otázky David Živor
Odp2: mám 2 otázky vlasta
Drahý zvoníku zzuuzzaannkkaa
Odp: Drahý zvoníku zvoník
Odp: Drahý zvoníku zvoník
Odp2: Drahý zvoníku Juras
Odp3: Drahý zvoníku zvoník
Odp2: Drahý zvoníku tlapka
Odp: Drahý zvoníku iva
Odp2: Drahý zvoníku Zákys
... proč by někteří lidé nemohli věřit... .
Odp: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... ivana Kozárová
Odp2: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Zákys
Odp3: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Vlastimil Čech
Odp3: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... ivana Kozárová
Odp2: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... kitnamoR
Odp3: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Zákys
Odp3: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... ivana Kozárová
Odp4: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... .
Odp5: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... ivana Kozárová
Odp6: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... .
Odp7: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... ivana Kozárová
Odp8: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Vlastimil Čech
Odp9: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... ivana Kozárová
Odp10: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Vlastimil Čech
Odp11: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... ivana Kozárová
Odp10: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Juras
Odp11: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... ivana Kozárová
Odp12: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Juras
Odp13: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... ivana Kozárová
Odp6: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Vlastimil Čech
Odp7: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Tlapka
Odp8: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Vlastimil Čech
Odp9: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... ivana Kozárová
Odp10: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Vlastimil Čech
Odp11: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... ivana Kozárová
Odp9: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Juras
Odp10: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... ivana Kozárová
Odp10: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Vlastimil Čech
Odp10: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Zákys
Odp11: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... ivana Kozárová
Odp11: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Vlastimil Čech
Odp12: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Zákys
Odp7: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... .
Odp7: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... ivana Kozárová
Odp8: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... kitnamoR
Odp9: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... ivana Kozárová
Odp10: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... kitnamoR
Odp11: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... ivana Kozárová
Odp12: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... .
Odp13: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... ivana Kozárová
Odp14: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... .
Odp15: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... ivana Kozárová
Odp12: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Zákys
Odp13: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... ivana Kozárová
Odp6: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Juras
Odp7: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... .
Odp8: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Juras
Odp9: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... kitnamoR
Odp10: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Juras
Odp11: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Vlastimil Čech
Odp12: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Juras
Odp11: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... ivana Kozárová
Odp12: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... .
Odp13: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Lipovan (Z.)
Odp14: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... ivan
Odp15: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Lipovan (Z.)
Odp16: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... ivana Kozárová
Odp11: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Tlapka
Odp10: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Vlastimil Čech
Odp11: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Vlastimil Čech
Odp11: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... .
Odp12: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Juras
Odp13: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Vlastimil Čech
Odp14: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Juras
Odp14: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Lipovan (Z.)
Odp7: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Tlapka
Odp8: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... ivana Kozárová
Odp9: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Tlapka
Odp8: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Zákys
Odp9: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... ivana Kozárová
Odp10: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Lipovan (Z.)
Odp11: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... ivana Kozárová
Odp12: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Zákys
Odp13: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Vlastimil Čech
Odp14: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... hans
Odp15: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... ivan
Odp15: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Zákys
Odp16: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... hans
Odp17: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Zákys
Odp18: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... hans
Odp16: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... .
Odp12: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... .
Odp13: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Zákys
Odp13: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... ivan
Odp13: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... ivana Kozárová
Odp14: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Lipovan (Z.)
Odp15: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... ivana Kozárová
Odp16: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Vlastimil Čech
Odp17: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... ivana Kozárová
Odp16: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... hans
Odp17: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... ivana Kozárová
Odp18: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Tlapka
Odp19: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... ivana Kozárová
Odp14: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Juras
Odp15: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... ivana Kozárová
Odp16: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... ivana Kozárová
Odp17: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Vlastimil Čech
Odp18: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... ivana Kozárová
Odp19: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Vlastimil Čech
Odp16: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... .
Odp17: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... ivana Kozárová
Odp18: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Tlapka
Odp19: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... ivana Kozárová
Odp20: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... Vlastimil Čech
Odp21: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... ivana Kozárová
Odp19: ... proč by někteří lidé nemohli věřit... ivana Kozárová
Honzík Honzík Lipovan (Z.)
Odp: Honzík Honzík Juras
Odp2: Honzík Honzík hans
Odp3: Honzík Honzík Tlapka
Odp4: Honzík Honzík Vlastimil Čech
Odp: Honzík Honzík ivana Kozárová
Odp2: Honzík Honzík Lipovan (Z.)
Odp3: Honzík Honzík ivana Kozárová
Odp4: Honzík Honzík Lipovan (Z.)
Odp5: Honzík Honzík ivana Kozárová
Odp5: Honzík Honzík Zákys
Odp5: Honzík Honzík Tlapka
Odp6: Honzík Honzík Lipovan (Z.)
Stvořitel a jeho rodokmen .
Odp: Stvořitel a jeho rodokmen Lipovan (Z.)
Odp2: Stvořitel a jeho rodokmen Vlastimil Čech
Odp3: Stvořitel a jeho rodokmen ivana Kozárová
Odp4: Stvořitel a jeho rodokmen Lipovan (Z.)
Odp5: Stvořitel a jeho rodokmen ivana Kozárová
Odp6: Stvořitel a jeho rodokmen Zákys
Odp7: Stvořitel a jeho rodokmen ivana Kozárová
Odp5: Stvořitel a jeho rodokmen Zákys
Odp6: Stvořitel a jeho rodokmen ivan
Odp7: Stvořitel a jeho rodokmen Zákys
Odp7: Stvořitel a jeho rodokmen Lipovan (Z.)
Odp8: Stvořitel a jeho rodokmen ivan
To chce klid Lipovan (Z.)
Odp6: Stvořitel a jeho rodokmen Tlapka
Odp5: Stvořitel a jeho rodokmen Tlapka
Odp4: Stvořitel a jeho rodokmen Vlastimil Čech
Odp5: Stvořitel a jeho rodokmen ivana Kozárová
Odp2: Stvořitel a jeho rodokmen Zákys
Odp3: Stvořitel a jeho rodokmen Tlapka
Odp4: Stvořitel a jeho rodokmen ivana Kozárová
Odp5: Stvořitel a jeho rodokmen Tlapka
Odp6: Stvořitel a jeho rodokmen Zákys
Odp7: Stvořitel a jeho rodokmen Tlapka
odpověď na otázku v nadpise. ivan
Odp: odpověď na otázku v nadpise. .
Odp2: odpověď na otázku v nadpise. ivana Kozárová
Odp: odpověď na otázku v nadpise. Zákys
Odp2: odpověď na otázku v nadpise. ivana Kozárová
Odp3: odpověď na otázku v nadpise. Zákys
Odp4: odpověď na otázku v nadpise. ivana Kozárová
Odp5: odpověď na otázku v nadpise. Lipovan (Z.)
Odp6: odpověď na otázku v nadpise. ivana Kozárová
Odp7: odpověď na otázku v nadpise. Tlapka
Odp7: odpověď na otázku v nadpise. .
Odp8: odpověď na otázku v nadpise. ivana Kozárová
Odp6: odpověď na otázku v nadpise. Zákys
Odp7: odpověď na otázku v nadpise. ivana Kozárová
Odp8: odpověď na otázku v nadpise. Zákys
Odp9: odpověď na otázku v nadpise. ivana Kozárová
Odp3: odpověď na otázku v nadpise. .
Odp4: odpověď na otázku v nadpise. ivana Kozárová
Proč Stvořitel „stvořil“ mnoho druhů medúz ? .
Odp: Proč Stvořitel „stvořil“ mnoho druhů medúz ? Tlapka
Odp2: Proč Stvořitel „stvořil“ mnoho druhů medúz ? .
Odp3: Proč Stvořitel „stvořil“ mnoho druhů medúz ? Juras
Odp4: Proč Stvořitel „stvořil“ mnoho druhů medúz ? Vlastimil Čech
Odp5: Proč Stvořitel „stvořil“ mnoho druhů medúz ? Juras
Odp6: Proč Stvořitel „stvořil“ mnoho druhů medúz ? Vlastimil Čech
Odp5: Proč Stvořitel „stvořil“ mnoho druhů medúz ? Tlapka
Odp6: Proč Stvořitel „stvořil“ mnoho druhů medúz ? ivana Kozárová
Odp6: Proč Stvořitel „stvořil“ mnoho druhů medúz ? Zákys
Odp7: Proč Stvořitel „stvořil“ mnoho druhů medúz ? Tlapka
Odp8: Proč Stvořitel „stvořil“ mnoho druhů medúz ? Zákys
Odp9: Proč Stvořitel „stvořil“ mnoho druhů medúz ? Tlapka
Odp9: Proč Stvořitel „stvořil“ mnoho druhů medúz ? Vlastimil Čech
Odp10: Proč Stvořitel „stvořil“ mnoho druhů medúz ? Tlapka
Odp10: Proč Stvořitel „stvořil“ mnoho druhů medúz ? Zákys
Odp4: Proč Stvořitel „stvořil“ mnoho druhů medúz ? .
Odp2: Proč Stvořitel „stvořil“ mnoho druhů medúz ? ivana Kozárová
Rada: Pokud Vám přijde poštou... .
Bibli věřit nemůžeme , ale veršům z... ufonek
Odp: Bibli věřit nemůžeme , ale veršům z... ufonek
Odp2: Bibli věřit nemůžeme , ale veršům z... Tlapka
Bible je podvrhem Alladin
Lipovan šíří pomluvy a nenávist .,.
Odp: Lipovan šíří pomluvy a nenávist Juras
Odp2: Lipovan šíří pomluvy a nenávist Zákys
Odp3: Lipovan šíří pomluvy a nenávist Juras
Odp4: Lipovan šíří pomluvy a nenávist Zákys
Odp: Lipovan šíří pomluvy a nenávist Lipovan (Z.)
Zobrazit všechny komentáře...

Nahoru