Pro všechny přemýšlivé lidi

Zajímavé odkazy

Copyright

2.1.2010 22:07

Reikarnace

Chtěl bych se připojit do diskuze svojí osobní zkušeností. Prožil jsem klinickou smrt, při které jsem opustil vlastní tělo a mohl se volně pohybovat prostorem. Vypadá to zcela neuvěřitelně, ale všechno kolem
sebe jsem viděl i slyšel a uvědomoval jsem si svoji existenci mimo tělo.

Ke svému tělu jsem necítil žádný vztah, jako by mi v tomto stavu nic nescházelo a notnou chvíli mi trvalo, než jsem vůbec podle obličeje a oblečení poznal svoje tělo. Byl jsem v absolutní pohodě, jako by se pro mě nic nezměnilo, nebo jako by to byl přirozený stav. Najednou bez jakékoliv moji snahy jsem se ocitl ve vlastním těle. Nedýchal jsem, ani srdce netlouklo. Pocítil jsem touhu dále žít na tomto světě, ale nebyl
jsem schopen se v těle pohnout. Ležel jsem pouze v sobě, jak jsem tento stav později pojmenoval.

Po velikém úsilí se mi podařilo pohnout nohou. V tom okamžiku se tělo prudce vymrštilo jako při elektrickém šoku. Pohyb byl tak prudký, že jsem se poranil o stolek. Začal jsem dýchat a srdce se rozbušilo, jako by se nic před chvílí nestalo. Po této události jsem si uvědomil existenci dalšího života po smrti. Byl to tak silný zážitek, že se na něj nedá zapomenout. Duše může z těla vystoupit, ale i zpět vstoupit do těla, což je v podstatě reinkarnace. Takže na základě vlastní zkušenost můžu prohlásit, že existuje.

Kdo by chtěl zpochybnit moji zkušenost, ať si přečte vhodnou literaturu a zjistí, že takových ověřených případů jsou stovky a jejich osobní zkušenosti se velmi podobají. Snad můj neobyčejný zážitek bude i pro někoho, kdo se zajímá o otázky života a smrti, přínosem.


Diskuse byla znepřístupněna. Děkujeme za pochopení.

Nahoru