Nefilozofujte u piva, přijďte na Svíci.cz!
10.1.2010 22:10

Černá barva kůže – indikátor inteligence?

rx

Nedávno mě zaujala jedna studie, která tvrdí, že IQ je závislé na barvě kůže. Jinými slovy – čím je tmavší kůže, tím má jedinec nižší inteligenci. Samozřejmě se zde nejedná o nějaké opálení, ale o odstín kůže, který je daný od narození geneticky. Podíval jsem se na to tedy blíž a zjistil jsem, že problémem se zabývalo už více výzkumníku a všichni došli k témuž závěru.

Dozvěděl jsem se některé velmi zajímavé informace, jako třeba že to takto funguje u Afroameričanů – čím světlejší mají kůži, tím je vyšší IQ – a že je to dáno tím, že světlejší Afroameričané mají více bílých genů. Nebo třeba barevní (coloureds) v Jihoafrické republice spadají ve všech ukazatelích (např. IQ, délka života, kojenecká úmrtnost) včetně barvy pleti mezi bělochy a černochy.

Nejedná se však o nějakou genetickou lokální záležitost, původní studie (Templer and Arikawa, 2006) tvrdí, že je toto rozvrstvení přítomno po celém světě a to mezi původními národy. Z barvy kůže nějakého vzorku populace můžete spolehlivě odhadnout její IQ, protože korelace mezi barvou kůže a IQ je ohromujících − 0.92 (upozorňuji, že nelze odhadnout IQ z barvy kůže jednotlivce).

Další veličiny zahrnuté v práci byly zimní a letní teploty a HDP na hlavu. V praxi bych to viděl tak, že pobnebí mělo hlavní vliv na barvu kůže a inteligenci, inteligence pak má nesporně velký vliv na HDP a celkovou ekonomickou výkonnost. To je koneckonců i důvod tragické hospodářské situace Afriky, protože průměrné IQ Afričanů je podle výzkumů pouhých 67 bodů, zatímco naše je 100 a Číňané a Japonci mají asi 105.

Tragický nedostatek IQ černochů je nicméně obecně známý, každý, kdo s nimi měl tu čest, vám potvrdí, že se jedná o podobnou verbež jako jsou naši cikáni, protože s nízkým IQ se pojí takové patogenní jevy jako zločin.

Řekl jsem si proto, že se podívám na kobylku všem obyvatelům černé pleti, kteří nepatří k negroidní rase (tedy nepochází ze subsaharské Afriky ani nejsou potomky otroků dovezených do Ameriky). Mimo africké černochy není obyvatel s tmavě černou barvou pleti mnoho. Řadí se k australoidní rase a vykazují některé znaky podobné africkým černochům, např. rozpláclý nos a kudrnaté vlasy.

K australoidní rase patří i Melanésané, na rozdíl od Polynésanů. A (ne)překvapivě, mezi ostrovy v tichomoří mají nejvyšší HDI (Human Development Index) země patřící do Polynésie, jako Samoa (0.771) a Tonga (0.768). Ostrovní státy, které obývají černí Melanésané, mají HDI mnohem nižší. Nejvyšší ho má Fidži (0.741), ale podle mého jenom proto, že tam polovinu obyvatel tvoří Indové. Následuje Vanuatu (0.693) a Šalamounovy ostrovy (0.610).
Papua Nová Guinea má HDI 0.541. Nížší skóre mají už jen země subsaharské Afriky a Haiti. To je myslím docela vypovídající, protože Haiti je nejchudší země na západní polokouli a je čistě černošská. Náhoda? Já na náhody nevěřím.

Negritové (tedy černé domorodé obyvatelstvo jihovýchodní Asie) jsou problémové etnikum, ale jejich počty jsou poměrně malé. Jako zajímavost jsem zjistil, že pravděpodobnost dožití při narození jednoho jejich kmene (Aeta) je pouze 16.5 roku.

Austrálci (Aboriginové) byli vždy problémoví, pro ilustraci uvedu pár čísel:
Průměrné IQ: 62
Nezaměstnanost: 3x vyšší
Porodnost: 2x vyšší
„teenage fertility“ (15-19 let): 8.6x vyšší
Alkohol: 30% mužů jsou těžcí pijáci ve srovnání s 5% evropských mužů
Zločin:
Napadení: 10-15x vyšší
Uvěznení muži (1973-1976): 20x
Uvězněné ženy: 30x
Mládež ve vězení (1990s): 48x vyšší
Vraždy: 10x vyšší (1970s)

Zdroj: Richard Lynn: The Global Bell Curve

Zdá se vám to nepředstavitelné? Ve srovnání s tím jsou Afroameričané úplní beránci. Ti totiž v USA spáchají jen něco přes polovinu všech vražd, i když tvoří jen 10% obyvatelstva(tj. 5x více).

Jak jsem už napsal výše, nízké IQ je často spojeno s patologickou osobností.

Jak je vidět, podle IQ Aboriginové se řadí ještě pod černochy. Ze sociologického hlediska by bylo nesmírně zajímavé sledovat jejich soužití s černochy třeba v USA, tam by vytvořili jakousi „podtřídu v podtřídě“.

Všichni příslušníci australoidní rasy mají tedy kromě fyzických společné i jiné charakteristiky – domnívám se, že je to inteligence, která je tím „zastřešovacím faktorem“.

Zjistil jsem tedy, že barva kůže, potažmo rasa, jsou nesmírně důležitým indikátorem doslova všeho – od zdraví po inteligenci, a že v západní společnosti je něco špatně, když se o tom mlčí.
Je přece nesprávné zamlčovat v zájmu boje proti rasismu rozdíly mezi rasami, které reálně existují.


K článku je 234 komentářů.
Je třeba vidět pod kůži sysel
Odp: Je třeba vidět pod kůži zvoník
Odp2: Je třeba vidět pod kůži Juras
Odp3: Je třeba vidět pod kůži zvoník
Odp4: Je třeba vidět pod kůži Juras
Odp5: Je třeba vidět pod kůži Sova
Odp4: Je třeba vidět pod kůži tlapka
Odp5: Je třeba vidět pod kůži Juras
Odp5: Je třeba vidět pod kůži zvoník
Odp6: Je třeba vidět pod kůži tlapka
Odp7: Je třeba vidět pod kůži zvoník
Odp8: Je třeba vidět pod kůži tlapka
Odp9: Je třeba vidět pod kůži zvoník
Odp10: Je třeba vidět pod kůži Juras
Odp11: Je třeba vidět pod kůži zvoník
Odp12: Je třeba vidět pod kůži Juras
Odp13: Je třeba vidět pod kůži zvoník
Odp14: Je třeba vidět pod kůži Juras
Odp8: Je třeba vidět pod kůži Juras
Odp9: Je třeba vidět pod kůži tlapka
Odp9: Je třeba vidět pod kůži zvoník
Odp10: Je třeba vidět pod kůži Juras
Odp10: Je třeba vidět pod kůži ivan
Odp11: Je třeba vidět pod kůži zvoník
Odp12: Je třeba vidět pod kůži tlapka
Odp13: Je třeba vidět pod kůži zvoník
Odp14: Je třeba vidět pod kůži Juras
Odp15: Je třeba vidět pod kůži zvoník
Odp16: Je třeba vidět pod kůži Juras
Odp17: Je třeba vidět pod kůži zvoník
Odp18: Je třeba vidět pod kůži Juras
Odp19: Je třeba vidět pod kůži zvoník
Odp: Je třeba vidět pod kůži tlapka
Odp: Je třeba vidět pod kůži ivana Kozárová
Odp2: Je třeba vidět pod kůži Juras
Odp3: Je třeba vidět pod kůži ivana Kozárová
Odp4: Je třeba vidět pod kůži Juras
Odp5: Je třeba vidět pod kůži ivana Kozárová
Odp2: Je třeba vidět pod kůži tlapka
Odp3: Je třeba vidět pod kůži ivana Kozárová
Odp4: Je třeba vidět pod kůži tlapka
Odp5: Je třeba vidět pod kůži ivana Kozárová
Odp4: Je třeba vidět pod kůži Jimmy
Odp5: Je třeba vidět pod kůži tlapka
Trošku vedle. Milan
Odp: Trošku vedle. Jimmy
O co se hádáte? Milan
Odp: O co se hádáte? Jimmy
Odp2: Trošku vedle. ivana Kozárová
odložit do nočníku sysel
Odp: odložit do nočníku ivana Kozárová
Odp2: odložit do nočníku tlapka
Odp3: odložit do nočníku zvoník
Odp4: odložit do nočníku ivana Kozárová
Odp: odložit do nočníku tlapka
Princip odložené spotřeby Milan
Obávám se, že bílí lidé, které jejich... Senior
Odp: Obávám se, že bílí lidé, které jejich... ivana Kozárová
werterber werterber
Odp: werterber tlapka
Odp2: werterber werterber
Odp3: werterber Juras
Odp4: werterber tlapka
Odp5: werterber Juras
Odp4: werterber werterber
Odp5: werterber Juras
Odp6: werterber werterber
Odp7: werterber Juras
Odp8: werterber tlapka
Odp8: werterber werterber
Odp7: werterber Juras
Odp4: werterber Neuvedeno
Odp5: werterber tlapka
Odp5: werterber Pavel Z
Odp6: werterber Neuvedeno
Tragický nedostatek IQ černochů je... Bára Š.
Odp: Tragický nedostatek IQ černochů je... tlapka
Odp: Tragický nedostatek IQ černochů je... autolycus
Odp2: Tragický nedostatek IQ černochů je... tlapka
Odp3: Tragický nedostatek IQ černochů je... Juras
Odp4: Tragický nedostatek IQ černochů je... tlapka
Odp5: Tragický nedostatek IQ černochů je... Juras
Odp6: Tragický nedostatek IQ černochů je... tlapka
Všichni lidé jsou z jednoho předka. Milan
Odp: Všichni lidé jsou z jednoho předka. Bára Š.
Odp2: Všichni lidé jsou z jednoho předka. tlapka
Hrdličkův pomník stále stojí, Milan
Odp: Hrdličkův pomník stále stojí, Jimmy
Odp: Všichni lidé jsou z jednoho předka. Bára Š.
Odp2: Všichni lidé jsou z jednoho předka. zvoník
Se šachy je to snadné. Milan
Odp3: Všichni lidé jsou z jednoho předka. Bára Š.
Odp4: Všichni lidé jsou z jednoho předka. ivana Kozárová
Nechci zlehčovat vážnost tematu, ale... ivan
Odp: Nechci zlehčovat vážnost tematu, ale... tlapka
Odp2: Nechci zlehčovat vážnost tematu, ale... ivan
Odp3: Nechci zlehčovat vážnost tematu, ale... tlapka
Pravděpodobně okopírováno z nějakého... merlinn
Odp: Pravděpodobně okopírováno z nějakého... tlapka
Odp: Pravděpodobně okopírováno z nějakého... Deever
Odp2: Pravděpodobně okopírováno z nějakého... merlinn
Já myslím... Sova
Odp: Já myslím... tlapka
A očem tu asi celou dobu píši... ;-) Sova
Znovu, znovu, znovu... Sova
Odp: Znovu, znovu, znovu... tlapka
Odp2: Znovu, znovu, znovu... Sova
Odp3: Znovu, znovu, znovu... Juras
Odp3: Znovu, znovu, znovu... tlapka
Odp4: Znovu, znovu, znovu... Sova
Tento článek je rasistický. Nazývat... werterber
Odp: Tento článek je rasistický. Nazývat... tlapka
Odp: Tento článek je rasistický. Nazývat... Bára Š.
Odp2: Všichni lidé jsou z jednoho předka. Neuvedeno
Nemusíte umět číst. Milan
Ke hře na klavír Milan
Odp: Ke hře na klavír Bára Š.
Odp3: Všichni lidé jsou z jednoho předka. tlapka
Odp4: Všichni lidé jsou z jednoho předka. ivana Kozárová
Odp5: Všichni lidé jsou z jednoho předka. tlapka
Odp6: Všichni lidé jsou z jednoho předka. ivana Kozárová
Pdobné téma MilanAlois
Ke hře na klavír Neuvedeno
Odp: Ke hře na klavír ivan
Odp2: Ke hře na klavír werterber
Opr. werterber
Odp3: Ke hře na klavír tlapka
Odp2: Ke hře na klavír zvoník
Odp3: Ke hře na klavír werterber
Odp4: Ke hře na klavír zvoník
Odp5: Ke hře na klavír ivan
Odp6: Ke hře na klavír zvoník
Odp7: Ke hře na klavír ivan
Odp8: Ke hře na klavír zvoník
Odp9: Ke hře na klavír Jimmy
Odp10: Ke hře na klavír ivan
Odp10: Ke hře na klavír zvoník
Odp11: Ke hře na klavír ivan
Odp12: Ke hře na klavír zvoník
Odp13: Ke hře na klavír Juras
Odp11: Ke hře na klavír ivana Kozárová
Odp12: Ke hře na klavír zvoník
Odp13: Ke hře na klavír ivana Kozárová
Odp14: Ke hře na klavír ivana Kozárová
Odp13: Ke hře na klavír ivan
Odp13: Ke hře na klavír Juras
Odp14: Ke hře na klavír Juras
Odp15: Ke hře na klavír ivan
Odp16: Ke hře na klavír ivana Kozárová
Odp17: Ke hře na klavír ivan
Odp18: Ke hře na klavír ivana Kozárová
Odp19: Ke hře na klavír iva
Odp18: Ke hře na klavír ivana Kozárová
Odp18: Ke hře na klavír kareru
Odp16: Ke hře na klavír zvoník
Odp17: Ke hře na klavír ivan
Odp18: Ke hře na klavír ivana Kozárová
Odp19: Ke hře na klavír Jana
Odp20: Ke hře na klavír ivan
Odp21: Ke hře na klavír ivan
Odp21: Ke hře na klavír zvoník
Odp22: Ke hře na klavír ivana Kozárová
Odp23: Ke hře na klavír ivan
Odp24: Ke hře na klavír ivana Kozárová
Odp18: Ke hře na klavír zvoník
Odp19: Ke hře na klavír ivana Kozárová
Odp19: Ke hře na klavír Pavel Z
Odp5: Ke hře na klavír werterber
Odp6: Ke hře na klavír Juras
Odp3: Ke hře na klavír iva
Odp10: Ke hře na klavír Neuvedeno
Odp11: Ke hře na klavír Jimmy
Odp5: Všichni lidé jsou z jednoho předka. Neuvedeno
Odp6: Všichni lidé jsou z jednoho předka. iva
Výchovou lze změnit málo, Milan
Co je zvoník Juras
Odp: Co je zvoník ivan
Odp2: Co je zvoník Juras
ZVONÍK je DOBRÝ ČLOVĚK .
Odp: ZVONÍK je DOBRÝ ČLOVĚK Juras
Odp2: ZVONÍK je DOBRÝ ČLOVĚK ivan
Odp2: ZVONÍK je DOBRÝ ČLOVĚK iva
Odp3: ZVONÍK je DOBRÝ ČLOVĚK ivan
Odp: ZVONÍK je DOBRÝ ČLOVĚK tlapka
Odp2: Co je zvoník Neuvedeno
Odp3: Co je zvoník Alfons
Odp3: Co je zvoník tlapka
Jednou jsem si odskočil v univerzitní... Hrad
Odp: Jednou jsem si odskočil v univerzitní... tlapka
Odp2: Jednou jsem si odskočil v univerzitní... santiago
Odp3: Jednou jsem si odskočil v univerzitní... tlapka
Blbá paměť - není to ten z Bounty? Juras
Odp: Blbá paměť - není to ten z Bounty? Juras
Odp: Blbá paměť - není to ten z Bounty? tlapka
Odp2: Blbá paměť - není to ten z Bounty? santiago
Odp3: Blbá paměť - není to ten z Bounty? tlapka
Odp4: Blbá paměť - není to ten z Bounty? Juras
Odp4: Blbá paměť - není to ten z Bounty? Juras
Odp5: Blbá paměť - není to ten z Bounty? tlapka
Odp4: Blbá paměť - není to ten z Bounty? santiago
Odp5: Blbá paměť - není to ten z Bounty? tlapka
Odp6: Blbá paměť - není to ten z Bounty? ivana Kozárová
Odp7: Blbá paměť - není to ten z Bounty? tlapka
Odp8: Blbá paměť - není to ten z Bounty? ivana Kozárová
Odp9: Blbá paměť - není to ten z Bounty? tlapka
Odp10: Blbá paměť - není to ten z Bounty? ivana Kozárová
havěť petros
Odp: havěť tlapka
Odp2: havěť Alfons
Odp3: havěť tlapka
Odp3: havěť ivan
Odp4: havěť Juras
Krása kometa
Odp: Krása iva
Máš pravdu Kometo.Koho budeš volit? Já... ero
Odp: Máš pravdu Kometo.Koho budeš volit? Já... tlapka
Odp2: Máš pravdu Kometo.Koho budeš volit? Já... ero
Odp3: Máš pravdu Kometo.Koho budeš volit? Já... tlapka
Odp4: Máš pravdu Kometo.Koho budeš volit? Já... iva
Odp5: Máš pravdu Kometo.Koho budeš volit? Já... tlapka
Odp3: Máš pravdu Kometo.Koho budeš volit? Já... ivan
ktory zaujaty rasista pisal ten clanok? Ahoj
Odp: ktory zaujaty rasista pisal ten clanok? Juras
Odp2: ktory zaujaty rasista pisal ten clanok? iva
Odp3: ktory zaujaty rasista pisal ten clanok? Alfons
Odp4: ktory zaujaty rasista pisal ten clanok? Alfons
Odp5: ktory zaujaty rasista pisal ten clanok? iva
Odp2: ktory zaujaty rasista pisal ten clanok? tlapka
Tak tomuhle testu jsem nevěřil.Myslel... lukas
Odp: Tak tomuhle testu jsem nevěřil.Myslel... Alfons
http://cz.iq-test.eu/#452392 lukas
Odp: http://cz.iq-test.eu/#452392 Alfons
Odp2: http://cz.iq-test.eu/#452392 Tlapka
Pane Pavle Z. Neuvedeno
Zobrazit všechny komentáře...

Nahoru