Neptejte se co, ale proč

Zajímavé odkazy

Copyright

24.8.2008 2:54

Osvobozuje víra člověka?

aneb netradiční pohled na víru...

Lidé od nepaměti věří v nějakou vyšší entitu, která všechno stvořila a která také všechno udržuje a řídí. Namísto slova entita můžeme dosadit jakékoliv jiné slovo mající ale stejnou podstatu. Bůh, Láska, Nejvyšší inteligence, vědomí apod. Tento článek je o víře jako takové. Proto se budeme věnovat tomu, proč lidé věří, proč jim stačí pouhá víra a nesnaží se poznat pravdu svou přímou zkušeností.

Průměrný křesťan věří tomu, čemu učí bible a co říká pan kněz v kostele. Kněz je pro ně autoritou. Lidé, přesněji křesťané, mu bezvýhradně věří. Když v kázání slyší slova o lásce, řeknou si okey, láska je pěkná věc, ale tím to končí. Jejich láska je milovat Pána Boha, který jim zůstává skrytý, protože On není někde na nebi. Je v každém člověku a čeká až ho tam začneme hledat. Je v bolesti a utrpení miliard lidí, co nyní žijí na této planetě. Dotknout se člověka nemocného na rakovinu, znamená dotknout se samotného Boha. Tam je Bůh. Není ve svatých obrázcích vašich kostelů. Vy věříte, že Bůh je láska, zpíváte nábožné písně a usmíváte se ve stavbách z kamene a vůbec si neuvědomujete, že skutečná stavba, kterou nikdo nedokáže zničit je lidské srdce naplněné láskou, něhou, soucítěním, odpuštěním a cítěním.

Zapomeňte na víru, z víry učiňte prožitek. Bohu nestačí vaše víra. Bůh chce vaše činy, které ho budou oslavovat ne vaše nablýskaná ega nabubřelá svou domnělou svatostí. Samotná vaše víra poukazuje na to, jak malými se cítíte. Darmo vám vaše autorita, kněz, hovoří, že jste stvořeni na Boží obraz. Ano věříte tomu, ale klamete jen sami sebe, protože ve skutečnosti se cítíte být tak slabými a nicotnými. Tato vaše malost uráží Boha, ve kterého věříte. Vy, kteří nesete v sobě Boží símě říkáte, že je to rouhání chtít být dalším Bohem, ale cožpak už v malém semínku není podstata, ze které semínko pochází? Jak je to potom s tou vírou? Stačí opravdu jenom věřit? Mě osobně to tedy nestačí a nikdy stačit nebude. Já chci prožitek Boha. Zajímalo by mě, jak to vidíte vy, přátelé a proto uvítám, když se zapojíte do diskuze na tuto tému.


Diskuse byla znepřístupněna. Děkujeme za pochopení.

Další články autora Zdeněk Kopřiva:Všechny články tohoto autora...
Nahoru