Neptejte se co, ale proč

Zajímavé odkazy

Copyright

10.1.2010 17:31

Stav bahna na České Televizi dnes v poledne

Dne 10. lena 2010 v pořadu Otázky Václava Moravce překročil moderátor přijatelnou míru, když zcela neopodstatněně použil slova (cituji): „… neházejte perly sviním …“ navíc v kontextu s volenými zástupci a ústavními činiteli. V daných souvislostech by snad bylo přijatelné použít lidové rčení „jako když hrách na stěnu hází“, ale použití výše uvedeného výrazu není omluvitelné ani s pokusem o dodatečné obhájení jako údajné citace Aisopa. (I zde prokázal pan moderátor své chabé znalosti, protože citát pochází z Evangelia a je přisuzován samotnému Ježíši Kristu.)

Pokud je možné potrestat schopného a oblíbeného moderátora rozhlasového vysílání za slova, která v jeho pořadu pronesl někdo jiný a která tudíž nemohl ovlivnit, jsem zvědav zda je možné potrestat neschopného a neoblíbeného moderátora veřejnoprávního telvizního vysílání za jeho vlastní prohřešek proti slušnému vystupování a chování vůdči representantům státních a krajských úřadů, kteří nic netušíce přijali jeho pozvání jako hosté.

Je smutným faktem, že v našem státě je již dnes bráno za samozřejmé, aby politici veřejně a bez následků pro jejich kariéru předváděli svým voličům vzory nedůstojného chování. Pokud se tato praxe má od nich postupně přenášet do veřejnoprávních médií a posléze i do úřadů a škol, bude se v dohledné době muset přísněji vychovaná menšina uchýlit buďto do ilegality nebo pod ochranu Evropské Unie nebo emigrovat.


Diskuse byla znepřístupněna. Děkujeme za pochopení.

Nahoru